Vypadněte s tím čoklem…

30. 07. 2009 | 09:24
Přečteno 8555 krát
Vodicí a asistenční psi mohou řádně dělat práci, na kterou byli vycvičeni, pouze v případě, že mohou všude doprovázet své držitele. Právní stav v této věci je však u nás doslova katastrofální.

Přesto, že se u nás asistenční psi cvičí už řadu let, z hlediska jejich právního postavení jsme prakticky stále tam, kde jsme byli v roce 2001, kdy se u nás se systematickým výcvikem začínalo. A to i přes mnoho slibů různých poslanců a senátorů, kteří slibovali pomoc při tvorbě nebo úpravě zákonů tak, aby braly v úvahu existenci a potřeby těchto psů, hlavně z hlediska přístupových práv do veřejných prostor. Výsledkem byly pouhé dvě vyhlášky Hygienické služby Ministerstva zdravotnictví, které garantovaly vodicím a asistenčním psům právo vstupu do restaurací a prodejen potravin. Nic víc, ale alespoň něco. Péčí dalších zákonodárců ale byla jedna z nich k 1.1.2007 zrušena bez náhrady a druhá změněna tak, že z ní paragraf s přístupovými právy pro vodicí a asistenční psy zcela vypadl.

Když jsme se ptali na důvody, dověděli jsme se, že ty vyhlášky prý byly z hlediska přístupových práv vodicích a asistenčních psů zbytečné. Žádný zákon vstup těchto psů do veřejných prostor nezakazuje (ani hygienické předpisy) a zrušení výslovně uvedených přístupových práv pro vodicí a asistenční psy tedy údajně neznamená (oproti minulému stavu) žádné omezení faktických práv přístupu pro tyto psy.

Teoreticky možná. Praxe je ale úplně jiná. Na vstup s takovým psem není zákonný nárok, není ale ani zákonný důvod takového psa z příslušného zařízení vykázat. Při neexistenci právní úpravy je pak možná jediná věc – snažit se na vstupu se psem domluvit s někým zodpovědným z příslušné organizace. Jsou ale vyjednávací pozice obou stran rovnocenné? To ani náhodou. Organizace má ve skutečnosti právo veta a své zamítnutí dokonce nemusí ani nijak zdůvodňovat. Zákazem vstupu vodicího nebo asistenčního psa organizace žádný zákon neporušuje, nic ji nenutí ani cokoli zdůvodňovat. Prostě stačí říci „ne“. A dostatečným důvodem může být třeba i to, že někdo prostě jen nemá rád psy. Tohle nejsou rovné podmínky ani omylem. Provozovatelé, kteří se rozhodnou, že psa dovnitř nepustí, tohoto právního vakua často využívají a v některých případech až zneužívají. Nepřipouštějí snahy o domluvu, nechtějí vysvětlení, co je to za psa, prostě jen řeknou „ne“ a spoléhají jen na to, že jsou silnější. Dříve přitom stačilo vozit nebo nosit s sebou výtisk příslušné vyhlášky a zpravidla se všechny nejasnosti vyřešily velice rychle hned u vchodu. To už teď možné není.

Třeba si řeknete – tak co? Je takový problém jít jinam? Ke konkurenci? Normálně asi ne, ale pro řadu nevidomých nebo vozíčkářů to znamená jít (nebo jet) třeba o pár kilometrů dál, přes kus města nebo třeba až do sousední vesnice. Bez ohledu na počasí, bez ohledu na to, jak je to daleko.

Mezinárodní srovnání
Evropská asociace Assistance Dogs Europe, jejímiž členy jsou i 3 české organizace, cvičící většinu asistenčních psů v ČR, provedla nedávno šetření ve věci přístupových práv asistenčních psů v jednotlivých zemích. Do konce roku 2006, kdy u nás ještě platily ony dvě výše zmíněné vyhlášky, patřila ČR kamsi k evropskému průměru. Žádný zázrak, ale alespoň nějaká práva byla zákonem garantována. To už ale neplatí.

Ve světě se pozvolna začíná prosazovat velice jednoduchá právní úprava přístupových práv vodicích a asistenčních psů, a to podle zásady „Kam smí nevidomý nebo vozíčkář, tam smí i jeho vodicí či asistenční pes“. Takové úpravy platí v mnoha státech USA i v řadě zemí EU. Nedávno začala podobná úprava platit např. v Polsku. V době, kdy řada států pracovala na jasné úpravě přístupových práv vodicích a asistenčních psů, naši zákonodárci naopak již přijaté úpravy rušili. Od roku 2007 jsme tedy ve věci přístupových práv vodicích a asistenčních psů jednoznačně rozvojovou zemí. Paradoxem pak je, že čeští asistenční psi mají dnes v zahraničí většinou zákonem garantovaná větší přístupová práva, než jaká mají u nás doma.

A co státní úřady?
Nedávno jsem se snažil domluvit si přístup na Ministerstvo životního prostředí se psem. Ne s nějakým nevychovaným bouďákem, ale s Benem, asistenčním psem – důchodcem, který pracoval víc než 6 let jako asistenční pes, mnohokrát složil bez problémů mezinárodně uznávanou zkoušku asistenčních psů, zaměřenou právě na chování psa ve veřejně přístupných prostorách. V 10 letech odešel do důchodu a od té doby se o něj starám. Chodí se mnou bez problémů prakticky všude, ale na Ministerstvu životního prostředí jsem dostal zákaz. Přitom psi do budovy MŽP za určitých okolností smějí. Ale pouze psi zaměstnanců a pouze ve výjimečných případech. Zaměstnanec MŽP nejsem a to stačilo. Zákaz - bez ohledu na cokoli dalšího. Když jsem se pak ptal na jméno člověka, se kterým bych mohl projednat udělení případné výjimky, příslušný úředník pro jistotu přestal odpovídat na maily.

V mé mailové korespondenci s ním se ale objevila věta, která hodně vypovídá o přístupu k vodicím a asistenčním psům: „Vstup do ostatních veřejných prostor ale ani vodicím, ani dalším asistenčním psům negarantuje žádný zákon ani vyhláška. Všechno je pak na dohodě s vedením nebo zástupci dotyčné organizace, zda vodicího nebo asistenčního psa dovnitř pustí nebo ne“. Jakápak dohoda? Je komické psát o dohodě v situaci, kdy organizace má právo veta. Když budou chtít pustit – pustí. Když ne – nepustí. Co s tím nevidomý nebo vozíčkář nadělají? Vůbec nic. Může jen vyslechnout verdikt úředníka. „Dohoda s vedením nebo zástupci dotyčné organizace…“ ale také znamená, že dotyčná organizace v tom dosud nemá sama jasno, že nemá zpracovaná žádná pravidla, žádné zásady pro vstup vodicích nebo asistenčních psů do budovy. Až se jim takový člověk objeví na vrátnici, teprve potom chtějí začít řešit, jestli ho tam vůbec pustí. A co když ne? Pojede ten člověk domů s nepořízenou nebo za ním sejde příslušný úředník dolů a celou věc vyřídí ve velmi důstojných podmínkách třeba na chodníku před vrátnicí? Ale aby bylo jasno – podobný přístup, jako má MŽP, je na různých úřadech poměrně rozšířený, není to žádná specialita jen jmenovaného ministerstva.

Považuji za ostudné, pokud organizace (a zejména úřady) v naprosté většině případů nemají předem jasně stanovená pravidla pro vstup lidí s vodicími či asistenčními psy. Když už to nemají jako zákonnou povinnost, měla by to být alespoň elementární slušnost k lidem, kteří se snaží dělat všechno pro to, aby byli maximálně soběstační a nebyli nikomu na obtíž. A pokud by jim organizace vstup se psem zakázala, mělo by být alespoň jasné, kde a jak tedy bude záležitost s daným občanem řešena. Navíc tato pravidla by měla být veřejně přístupná a relativně snadno dostupná, například na webových stránkách organizace, aby si mohl vozíčkář nebo nevidomý zjistit předem, jaká je situace. Ubylo by dost nejistoty, problémů, nepříjemností a dohadování. Vždyť na rozdíl od prodejen, kde je pořád možné jet ke konkurenci, některé věci lze vyřídit pouze na jednom jediném úřadě.

Je to o lidech… Ale stačí to?
Není ale vždy a všude takhle špatně. Jsou obchody a úřady, kde není se vstupem vodicího nebo asistenčního psa sebemenší problém. Asistenční psi doprovázejí své dětské klienty do mnoha škol v celé ČR a jsou ve třídě i během vyučování, bez sebemenších problémů. Je i řada zdravotnických zařízení, kde se se psem dostanete nejen do čekárny, ale i do ordinace a ještě se na něj přijdou podívat lékaři a sestřičky ze sousedních ordinací. V některých restauracích, ještě než dostanete do ruky jídelní lístek, přinesou Vašemu asistenčnímu psovi misku s vodou. A nedávno mě třeba příjemně překvapil Hypermarket Albert v Hradci Králové. Na vchodu klasická samolepka s přeškrtnutým psem, ale pod ní nápis: „Asistenčním psům vstup povolen“. Jednoduché, jasné a lidské. Je vidět, že když se chce, tak to jde.

Pořád je ale i dost míst, kde uslyšíte jen ono „vypadněte s tím čoklem“. Problém je v tom, že když jdete nebo jedete na místo, kde jste nikdy před tím nebyli, do poslední chvíle nevíte, co Vás tam čeká. Jestli miska s vodou nebo „Vypadněte…“

Ani když se vozíčkář nebo nevidomý dostane se svým psem dovnitř, nemusí to znamenat konec nepříjemností. Slyšet za sebou takové věci jako „To je strašný, voni vlezou s čoklem až do prodejny“ opravdu není nic výjimečného.

Jediné, co by mohlo v této situaci pomoci, je zákonná úprava přístupových práv vodicích a asistenčních psů. Taková úprava, která by se nevztahovala jen na prodejny potravin nebo restaurace, jak tomu bylo dříve, ale na všechny veřejně přístupné prostory. Jasně stanovená pravidla, za jakých podmínek má nevidomý nebo vozíčkář právní nárok vstoupit dovnitř se psem, případně i jasná pravidla toho, za jakých okolností může dané zařízení vstup vodicího nebo asistenčního psa odmítnout.

Závěrem
Dnes je v ČR kolem 600 vodicích a kolem 200 asistenčních psů. Přesné statistiky, bohužel, neexistují. Ale počty těchto psů rok od roku rostou. Prakticky pro každý úřad, prodejnu, restauraci, kulturní zařízení, ale i školu, je to jen otázka času, kdy se jim u vchodu objeví člověk s vodicím či asistenčním psem a bude chtít jít dovnitř. Měli by na to být připraveni. Často, bohužel, nejsou.

Když někdo čas od času nepustí do restaurace nebo prodejny Roma, jsou toho hned plné noviny a televize a politici se předhánějí v odsuzování diskriminace. Ale když někdo nepustí do podobného podniku nevidomého s vodicím psem nebo vozíčkáře s asistenčním psem – nikoho to nezajímá. Ale děje se to prakticky denně…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Asistenční psy mají také policajti. Víc hlav, víc rozumu. Ale ti můžou všude, i v botách.
30. 07. 2009 | 09:29

Michal Macek napsal(a):

nejvic me dostala ta reportaz o lasrove holi pro nevidome - hul vysila laserove pulsy ktere se odrazeji od okolnich predmetu a vraci se do snimace (princip sonaru/radaru) hul pak dava nevidomemu akusticke signaly podle kterych by melo byt schopen se orientovat

zni to hezky ale v praxi to skoro nefunguje a navic ten "akusticky signal" bylo protivne ghlasite pisteni temer neprerusovane - takze pokud by se z toho do pul hod nezblaznilo jeho okoli tak dotycny slepec urcite - me by z toho teda hrablo tak po 10minutach.no a cela sranda bratru za par desitek tisic kc - no nekupte to!

zlati psi!
30. 07. 2009 | 09:34

L.Metelka napsal(a):

Ládík:
Omyl, policajti nemají asistenční psy, ale psy služební.
30. 07. 2009 | 09:34

jenicek napsal(a):

Člověče, sežeňte si lepší fotku, na týhle vypadáte jak Norman Bates:-)
30. 07. 2009 | 09:45

L.Metelka napsal(a):

jenicek:
Na fotce mi nijak nezáleží. Kolegu Normana Batese neznám... :-)
30. 07. 2009 | 09:49

pumprlidentlich napsal(a):

Dobrý blog
30. 07. 2009 | 10:18

Líný černý pes napsal(a):

Máte pravdu. Dokonce jsem zažila situaci, kdy škola zakázala slepé žákyni přítomnost vodícího psa. Na protest rodičů jim odpověděla ředitelka, že "když se jim to nelíbí, mají si dát to dítě do jiné školy".
No, dali a bylo lépe. Jenže místo chůze do školy z toho bylo dojíždění. A ministerstvo školství - po 10 letech dosud žádná odpověď. Ta dívka už má dnes dalšího psa a studuje VŠ v zahraničí, kde slepota neobtěžuje.

Docela by mne zajímalo, jestli by zmiňované ministerstvo vykázalo osobu nosící brýle, když tyto také nahrazují poškozený zrak.
30. 07. 2009 | 10:24

L.Metelka napsal(a):

Líný černý pes:
U nás je dost případů, kdy dítě dostalo zákaz přístupu do školy se psem. Je ale i dost případů, kde psi do škol chodí a bez problémů. Je to o lidech. Víc toho na tohlem téma najdete třeba na http://www.pomocnetlapky.cz...
30. 07. 2009 | 10:28

Michal Macek napsal(a):

L.metelka

norman bates - Hitchcock - Psycho :)
30. 07. 2009 | 10:43

Radka napsal(a):

Máte pravdu, mělo by se s tím něco dělat. Ale asi chybí vůle u politiků. Myslím opravdová vůle azájem, ne jen prázdné řeči.

Mimochodem překvapilo mě, že v Anglii můžou psi (a nemyslím tím jen ty služební nebo asistenční) se svým pánem prakticky všude, včetně chráněných památek. Samozřejmě že na vodítku, ale bylo to úžasné. Koukala jsem na to s otevřenou pusou. Je ale pravda, že češi asi na takovou případnou benevolenci u nás nemají náturu, protože by to znamenalo si po svém psovi také uklízet, že ...
30. 07. 2009 | 10:44

L.Metelka napsal(a):

Michal Macek:
Aha, dík... No, Psycho to někdy je... :-)
30. 07. 2009 | 10:49

Faust napsal(a):

Mno, vzhledem k tomu, že jsem od narození skoro hluchý, pak tyhle stesky vnímám obzvláště...
Nevidím nejmenší důvod, nepovolit asistenčním psům vstup kamkoli... zvláště když si uvědomíme, že za tím psem je ČLOVĚK.
A o to jde, ne?
Obecně se mi ale zdá, že pod promodralou vládou jsou potřeby handicapovaných docela dost umenšovány,
30. 07. 2009 | 10:52

L.Metelka napsal(a):

Faust:
Souhlasím. Ti psi jsou speciálně cvičeni a taky každou chvíli testováni a kontrolováni. Je to asi jako kdyby člověk dostal řidičák jen na rok a vždy po roce ho musel dělat znovu.
30. 07. 2009 | 11:02

Zacheus napsal(a):

Také už se prý stalo v Německu, že taxikář-muslim odmítl vézt nevidomého s jeho psem,neboť pes je v islámu považován za nečisté zvíře... ale zase se ten nevidomý mohl utěšovat tím, že žije v tolerantní multikulturní společnosti.
30. 07. 2009 | 11:21

JORDAN napsal(a):

Well, this is a very valuable post
30. 07. 2009 | 11:40

ed hardy napsal(a):

Obecně se mi ale zdá, že pod promodralou vládou jsou potřeby handicapovaných docela dost umenšovány,
30. 07. 2009 | 11:44

Targus napsal(a):

To Zacheus:

Velmi správně. Taková prkotina se dá lehce odstranit. Prostě se muslimský taxikář poučí, že nevidomého naložit musí a pes může běžet na vodítku za autem.
Horší bude, až u muslimského taxikáře budou naši psi sedět v kufru a my budeme běhat na vodítku za taxíkem. Na Středním východě je to prý vedle věšení pomocí autojeřábu celkem oblíbený sport.
30. 07. 2009 | 11:48

Michal Macek napsal(a):

ed hardy

jasne rath co zavira mentalne postizene z bezneho zivota zpatky do ustavu je modrej :))
30. 07. 2009 | 11:53

Vysedlina pathologická napsal(a):

Dobrý den, jak může klimatolog bojovat s nějakou byrokracií, vždyť již dávno víme, že neporučíme větru ani dešti. Klimatologii bych považovala za zašívárnu před blbostí lidskou. Ovšem problémy s úředníky kvůli psu, to může mít kde kdo.
30. 07. 2009 | 12:18

george napsal(a):

Hustej provoz na vaši hlavu
.
http://ninivemail.blogspot....
30. 07. 2009 | 12:55

Hildegarda napsal(a):

Je to zajímavý blog.A jsem ráda, že někdo toto téma nakousl naprosto nezaujatě a nepoliticky.
Na začátku devadesátých let jsem spolupracovala s Unií nevidomých, i když ne přímo s výcvikem vodících psů. Tenkrát byla obecně větší tolerance. Celá společnost si začala uvědomovovat, že v ní žijí lidé se specifickými potřebami a teprve objevovala regule soužití a jeho obhacující prvky. Pokud se pamatuji, mnohem vstřícnější byly komerční subjekty než státní (ať už úřady, školy, zdravotnická zařízení).
Mám dojem, že situace se od té doby spíše zhoršila než zlepšila. Asi tak, jak se společnost posouvala od euforie a idealismu k všednodenní realitě a jak nám svoboda přestávala být prvořadým statkem.
Na rozdíl od ostatních diskutujících se nedomnívám, že barva vládnoucí strany by v této oblasti znamenala nějaký velký rozdíl. Tito lidé, na rozdíl třeba od důchodců či rodin s dětmi, trvale zůstávají poněkud marginální oblastí legislativy i přístupu. Zřejmě nejsou významnou volební skupinou.
30. 07. 2009 | 13:12

fafnir napsal(a):

víte pane Metelko
ono to bude také trochu tím,že si zdravý člověk často neuvědomuje,co asistenční pes pro postiženého člověka znamená.Že mu umožňuje alespoň trochu slušného života a kontaktu s ostatními.To si mnohý uvědomí až při vlastním postižení.Vždy ,když pomáhám nějakému vozíčkáři,a on mi děkuje,říkám:Všichni řídíme auto,a stačí setina vteřiny a mohu být na vašem místě.
A ještě něco.Teď jsem prodělal pár běžných operací,a uvědomuji si ,jak mi náš obyčejný ,nikoli asistenční, dalmatin pomohl při rehabilitaci,už prostě jenom tím,že vyžaduje své dvě dení čtyřkilometrové procházky.A soudím,že místo stanovení doby slunečního osvitu pracujících a podobných ptákovin ,by se náš eurokomisař měl snažit o normalisaci(míněno normotvorně)podobných potřených věcí,jako je pomoc zdravotně postiženým.A ať se vám daří.V tomhle se rozhodně shodnem.
30. 07. 2009 | 13:13

L.Metelka napsal(a):

Fafnir:
Jsem rád, že se v tomhle shodneme a souhlasím. Byl jsem u toho a viděl jsem, jak pes dokáže člověka dostat zpátky mezi lidi a donutit ho přemýšlet ne o tom, co bylo, ale o tom, co bude.
30. 07. 2009 | 13:22

jarpor napsal(a):

No, neházel bych to všechno na politiky...

Za omezence, jež vyhodí zdrav. handicapovaného člověka s asistenčním psem asi nemohou.

Jak zde někdo porovnal psaní o vyhození cigána nebo postiženého člověka z hospody... no hlasů těch zdravotně postižených k volbám je míň... ale to je přece jen "jiná písnička"...

Hezký den
30. 07. 2009 | 13:59

L.Metelka napsal(a):

jarpor:
Nevyhazovali by tolik, kdyby to právo na vstup se psem bylo uvedeno v zákoně.
30. 07. 2009 | 14:06

Jirka H napsal(a):

Chtěl bych jen upozornit, že slepečtí psi jsou jenom podmnožinou asistenčních psů. Asisteční psi pomáhají například i lidem s epilepsií, a to dvojím způsobem: 1. postižený nezůstává nikdy sám - pes ho může zachránit před pádem ze schodů nebo do silnice. 2. samotná přítomnost psa snižuje u postižených stres, a to má za následek i podstatné snížení četnosti záchvatů.
Obdobně pomáhají asistenční psi i lidem s těžkou cukrovkou. Jsou totiž schopni na postiženém poznat příznaky nastupujícího koma.

PS: Tato poznámka neni ani tak určena pro Vás pane Metelko (vy to jistě dobře znáte), ale pro ostatní, kteří mluví v podstatě jen o slepeckých psech.
30. 07. 2009 | 14:07

L.Metelka napsal(a):

Jirka H:
Jen to pro ostatní trochu upřesním. Je tu trochu terminologický chaos. U nás se používá termín "vodicí pes" (pro nevidomé), "asistenční pes" většinou pro pohybová postižení, "signální pes" pro postižení sluchu, psi pro lidi se záchvatovým onemocněním (tady zatím žádný ustálený název není, v angličtině jsou to buď "Seizure Alert Dogs" pokud umějí varovat před záchvatem nebo "Seizure Response Dogs", pokud řeší až situaci po záchvatu) atd.
Jinde ve světě je terminologie postavena jinak. Všichni tito psi jsou "Assistance Dogs" a ti se dál dělí na vodicí "Guide Dogs", signální pro neslyšící "Hearing Dogs", pro tělesně postižené "Service Dogs" a pak pro záchvatová onemocnění "... Alert... " nebo "...Response...". Jenže překlad termínu "Service Dog", tedy služební pes, je už u nás obsazen (policie, armáda apod.)
30. 07. 2009 | 14:17

Jirka H napsal(a):

L. Metelka:
Dík za upřesnění. Ten občas negativní přístup k asistenčním psům bych neházel jen na hlavy politiků a neupínal bych se jen na změny zákonů. Podstatná je změna obecného povědomí. Stačí si jen vzpomenout, jak se za uplynulých let změnil třeba názor veřejnosti na homosexuály.
Podstatné bylo, aby o tom lidé něco věděli a postupně překonávali své předsudky. S asistečními psy je to podobné. Je fajn, že proto něco děláte na svém blogu.
30. 07. 2009 | 14:28

Karel napsal(a):

Je to jasné - postižení nemají žádné lobby, které mají třeba myslifci, tabákové firmy či hospodští. Mám ale za o, že kdyby se sešlo několik desítek asistenčních psů před parlamentem a na povel hodinu štěkali a vyli, že by to mohlo pohnout i těmi voli-telnými.
30. 07. 2009 | 14:31

L.Metelka napsal(a):

Karel:
To by byl trochu problém. Většina těch psů sice umí na povel zaštěkat, ale že by byli ochotni to vydržet hodinu, o tom pochybuju...
A výt jsem asistenčního psa neslyšel...
30. 07. 2009 | 14:34

L.Metelka napsal(a):

Jirka H.:
Jistě, bylo by nejlepší, kdyby to šlo samo a bez paragrafů. Ale už nejsem takový idealista, abych si myslel, že se toho dožiju. A opravdu jsou situace, kdy mít na své straně zákony a paragrafy je k nezaplacení...
30. 07. 2009 | 14:37

Jirka H napsal(a):

L.Metelka:
Jasně, ale když nebudete mít na své straně veřejné mínění, tak se toho zákona nedožijete celkem určitě.
30. 07. 2009 | 14:52

neo napsal(a):

Pane Metelko,

vy si myslíte, že postižení jsou silná voličská základna?

Našim politikum jde pouze o hlas a korýtko na pár let, aby mohli chvilku vysávat pokladnu.

Takže se zaměří na sliby důchodcům, nezaměstnaným, kuřákům, hazardním hráčům, alkoholikům, flákačům, boháčům, zločincům, chudákům, podnikatelům, zaměstnancům, státním molochům apod... a začnou se hádat o daně, poplatky, důchody, přídavky, šrotovné, dotace, dálnice atd atd..

co je jim po vozíčkáři, že nemůže vyjet schody nebo nemůže se psem do krámu... těch je málo, nemaj pro ty pupkáče valnou hodnotu jako voliči.

Lepší slíbit pivčo za pětku a pracovní dobu do dvou odpoledne...
30. 07. 2009 | 15:07

L.Metelka napsal(a):

Jirka H.:
Osobně pochybuju o tom, že by se to podařilo i za podpory veřejného mínění. Možná dokonce naopak - čím víc by psy pouštěli do budov sami o sobě, tím menší problém by v tom zákonodárci viděli a tím menší chuť to řešit by měli.
Víc si slibuju od Assistance Dogs Europe, ti v tom něco dělají v evropském měřítku a je možné, že k nám jednou takový zákon spadne z Bruselu...
30. 07. 2009 | 15:09

Lila napsal(a):

Pane Metelko,

proč se s návrhem na změnu zákona neobrátíte přímo na některé poslance či senátory? To je zřejmě nejrychlejší cesta, jak docílit změnu. A když neuspějete, požádejte o pomoc média.

I když... kdyby nám nechybělo soucítění s druhými, tak bychom se bez takového zákona určitě obešli.

Přeji Vám hodně štěstí a vytrvalosti.
30. 07. 2009 | 15:12

L.Metelka napsal(a):

neo:
To máte pravdu, zvlášť když má vozíčkář problém dostat se vůbec do volební místnosti (po schodech) a když tam někdo přijde a chce, aby vzali urnu a šli za vozíčkářem ven, vyloženě vidíte, jak je to obtěžuje...
30. 07. 2009 | 15:14

Jirka H napsal(a):

To L. Metelka:
Moji podporu rozhodně máte. Pokud byste zvolil například cestu petice, rád se připojím. Pokud by to šlo přes EU, taky dobře, aspoň by odsud přišlo něco užitečného.
30. 07. 2009 | 15:19

L.Metelka napsal(a):

Lila:
Takových pokusů už bylo... Rozhodně kdyby se spočítal počet poslanců a senátorů, se kterými se o tom jednalo, bylo by to bohatě přes 10. Možná ke dvaceti. Slíbí všechno, neudělají skoro nic, protože se vždycky objeví nějaká aféra, které se musí věnovat, nebo je před volbami, nebo je zase po volbách, ...
Nedávno se ale této věci (ale i dalším problémům, spojeným s vodicími a asistenčními psy) dost věnoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: http://praha.vupsv.cz/Fullt...
30. 07. 2009 | 15:26

george napsal(a):

Netlačte tolik na pilu, nejdříve vychovat lidi (a to není snadné, snad přirozeným výběrem) v Česku uplyne ještě mnoho vody, než se mezilidské vztahy (i ke zvířatům) upraví ve stylu lidství a humanity (a ty peníze jsou hlavní!)
*
Myslivci co žijí se psem, jsou lepší...Pes k člověku patří od nepaměti (zvířata vůbec)
.
http://niniveskal.blogspot....
30. 07. 2009 | 17:32

fafnir napsal(a):

tedy pane Metelko
já zírám.Zrovna jsem dočetl váš článek v dnešním "Neviditelném Psu",a dnes už po druhé s vámi souhlasím.Jen to nepište na Ekolist,nebo na rozdíl od toho Prunéřova budete mít na svědomí pár úmrtí.Já vím ,je to mimo,ale prima.
30. 07. 2009 | 17:33

fudoshin napsal(a):

tenhle blog mě, tedy jeho obsah, dost překvapil.já osobně mám zkušenosti jiné.ne že bych asistenčního nebo vodícího psa používal,ale pokaždé, když jsem byl svědkem jeho přítomnosti kdekoliv, lidé se chovali s patřičnou tolerancí a byli připraveni a ochotni pomoci.to že musí jít pes všude s nevidomým člověkem je snad jasné každému normálnímu člověku a jedině opravdové "hovado" by mu to neumožnilo...naštěstí jsem toho nebyl nikdy svědkem,ale jak jsem velmi umírněný v zasahování do práv ostatních a angažování se v různých rozmíškách, v tomto případě bych se dotyčného velmi razantně zastal.naštěstí v našem městě máme vesměs velmi vstřícné a sympatické (převážně ženského pohlaví)úředníky a úřednice, kteří vyjdou vstříc i když nemusí, natož při takové samozřejmosti...
30. 07. 2009 | 18:05

Ládik napsal(a):

Uznávám omyl, policejní psi mají asistenční policajty.
31. 07. 2009 | 06:36

L.Metelka napsal(a):

fudoshin:
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že většinou to opravdu jde. Ale těch "hovad", o kterých píšete, je taky pořád dost. Tam, kde ti psi už pracují, je problémů málo. Lidi jsou zvyklí, že k nim vozíčkáři nebo nevidomí chodí se psy, psi jsou úplně v pohodě a chovají se tam velmi slušně. Nejvíce problémů nastává, když přijdete někam, kde ty psy neznají, kde se s nimi nikdy dříve nepotkali. I takových míst je ale pořád dost.
Obecně jsou reakce hodně polarizované. Skoro žádný "střed", ale buď ta miska, nebo "vypadněte..."
31. 07. 2009 | 14:00

Zacheus napsal(a):

To Targus. Děkuji za odpověď:).
31. 07. 2009 | 19:13

bara napsal(a):

Neo, možná, že kdybyste vstal po čtvrté, casnoval se hodinu vlakem a MHD a od šesti makal, tak byste toho měl ve dvě tak akorát dost.
A ti psi sloužej 24 hodin denně a, na rozdíl od vás, ani to volební právo nemaj.
01. 08. 2009 | 08:30

Radim Líčeník napsal(a):

Vážený pane Metelko, moc díky za skvělý blog. Raději nebudu psat, jaký pocit studu jsem měl, když jsem jej četl:( ... snad aspoň že v nemocnicích není problém. Taky jsem se dovzdělal, takže díky. Ovšem i inspiroval! Jirka H psal o asistenčních psech pro epileptiky a já zrovna minulý týden měl pacienta, který trpí špatně kontrolovatenou epilepsií, žije sám, často mívá záchvaty s poruchou vědomí a má panickou hrůzu, že zůstane v bezvědomí a bez pomoci. A tohle je naprosto geniální myšlenka! My jsme pořád přemýšleli, jak mu pomoci a tohle mě vůbec nenapadlo. Hned v pondělí ráno to zařídím! A jsem zvědavý, jak svižně to půjde. Fakt moc díky:)))
02. 08. 2009 | 02:08

L.Metelka napsal(a):

Radim Ličeník:Zdravím Vás. Bylo by to možná téma na další blog, ale pokusím se reagovat tady. Psi pro lidi se záchvatovým onemocněním mohou pomáhat ve třech oblastech. 1. je to pomoc po záchvatu. To se dá naučit. Když člověk venku upadne do bezvědomí, lidi nevědí, co se děje. V tom může pomoci pes. Lidé s sebou často vozí krabičku, nějak naparfemovanou, aby ji pes našel. Když člověk upadne do bezvědomí, pes začne hledat krabičku a tu pak položí na toho člověka nebo vedle něj. V krabičce mohou být léky, které je třeba podat, instrukce pro okolní lidi co dělat, informace, zda volat sanitku, jak se pes jmenuje, že je speciálně cvičený a třeba i kontakt na někoho, kdo si v případě hospitalizace psa odveze a postará se o něj. Pes tady tedy hlavně zprostředkuje lidem informace, co mají s člověkem dělat. 2. Těsně před záchvatem se zpravidla mění chování člověka. Pokud se člověk chystá na něco nebezpečnějšího (přecházení přes silnici, potok apod.), posadí psa a pak mu musí dát několikaslovný povel. Přesně danou intonací, slova v přesném pořadí a přesným tempem řeči. Pokud to zvládne, jde se dál. Těsně před záchvatem ale řada lidí nedokáže dodržet pořadí slov, intonaci a podobně. Pokud pes zjistí, že to nebylo přesně, odmítne jít dál. Tím člověka varuje. Říká se tomu inteligentní neposlušnost a i to se dá naučit. (dokončení v dalším příspěvku)
02. 08. 2009 | 08:42

L.Metelka napsal(a):

(pokračování): 3. Varování dlouho před záchvatem. To se naučit nedá. Každý záchvat je pro psa stres, pokud má k tomu svému člověku těsný vztah. Ale už minuty před záchvatem se někdy mění chování člověka, možná i tělesný pach. Pokud pes prožije s člověkem několik záchvatů, naučí se někdy rozeznávat tyto změny jako předzvěst dalšího záchvatu a znervozní. Změní se jeho chování. Někteří psi panikaří, často si ale sednou před člověka a zírají na něj, někdy po něm i hrabou předníma packama. Tohle varování může přijít 5, 10, ale i 15 minut před záchvatem a úspěšnost u dobře sehrané dvojice je kolem 95%. Takže tady je třeba čas. Získat si těsný vztah se psem, nechat ho absolvovat s člověkem několik záchvatů a dát mu čas, aby se naučil rozeznávat ty první příznaky. A pak zase člověk musí vysledovat, jak se změní chování psa, pokud on ty příznaky zaregistruje. Ale tohle se nenaučí všichni psi, musí být dost citliví, aby příznaky zaregistrovali a dost inteligentní, aby si to spojili s přicházejícím záchvatem.
02. 08. 2009 | 08:50

Radim Líčeník napsal(a):

Je to skvele a funguje to. Shodou okolnosti se nam pacient vratil do nemocnice po tydnu po dalsim zachvatu. Ale to uz jsem mu mel diky Vam co nabidnout:)
Vedli jsme o tom zajimavou debatu, pridali se krome rodiny i kolegove a sestry a vsichni byli nadseni, protoze stejne jako ja netusili, ze takovato sluzba pro epileptiky existuje.
Nasel jsem tuto specialni
http://www.support-dogs.org...

Jsou tam sice urcita indikacni kriteria, ale pokud se nam nepodari opimalizovat lecbu, tak budou myslim rychle splnena.

Tak jsem zvedavy a napisu Vam, jak to probiha.

Jeste jednou diky a preji pekny den
08. 08. 2009 | 02:06

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 20:14

aion kina napsal(a):

Extravagance to an honest beauty <a href="http://www.game4power.com"><strong>buy wow gold</strong></a> orc was having a permanent place to live with <a href="http://www.cheapaion.com"><strong>Aion Kina</strong></a>at all. They had been nomads or prisoners for <a href="http://www.game4power.com/b..."><strong>buy cheap wow gold</strong></a>so long that the concept of “home”had been all <a href="http://www.game4power.com/">buy gold wow</a>but lost. Several of the massive, greenish figures tilled a <a href="http://www.gold4power.com">cheapest wow gold</a>field. Watching <a href="http://www.metin2sale.com">metin2 yang</a> the tusked, brutish-looking workers<a href="http://www.aionkina.com">aion gold</a>, Krasus marveled at <a href="http://www.bestwarhammer.com">buy warhammer gold</a>the concept of orc farmers. Thrall, however, was a <a href="http://www.aionshopping.com">aion gold</a>highly unusual orc and he had readily grasped the ideas that would return <a href="http://www.aionkinavip.com">aion kina</a>stability to his people. Stability was something the entire world needed <a href="http://www.gold4power.com">wow gold for sale</a>badly. With another wave of his hand, the dragon mage dismissed<a href="http://www.gold4power.com">wow gold cheap</a>Kalimdor, summoning now a much closer location—the once <a href="http://www.itemchannel.com">world of warcraft gold</a>proud capital of his favored Dalaran. Ruled by the wizards of the Kirin Tor,the prime wielders of magic for<a href="http://www.cheapaion.com">cheap aion kina</a>, it had been at the forefront of the Alliance’s battle against <a href="http://www.game4power.com/">Wow Gold </a>the Burning Legion<a href="http://www.game4power.com/">www.game4power.com</a> in Lordaeron and one of the first and most prized targets of the demons on <a href="http://www.cheapaion.com"><strong>aion kina</strong></a> in turn.
20. 08. 2009 | 11:19

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 23:51

order viagra napsal(a):

Div. in pil. No. xxx. http://orderonlineviagra.org viagra without prescription matic sulphuric acid, it forms acetic ether or, Chloralamide. See Chloralformamidum. http://cialis-generic-online.net cialis online without prescription acids decompose it, combining with the sodium, S. To be used on scalp night and morning. <a href=http://orderonlineviagra.org#4,15935E+82>viagra online without prescription</a>, Argenti Nitras. Silver nitrate is a delicate, such as the following charcoal, sugar, sulphur,, <a href=http://cialis-generic-online.net#5,26300E+42>buy cialis 10mg</a>, indeed to find a spirit of a perfectly neutral, S. Apply externally. <a href="http://orderonlineviagra.org#22328">viagra usa</a>, soap and add a few drops of castor oil. This, salves, as a small amount of mercuric chloride is, <a href="http://cialis-generic-online.net#37722">cialis 10mg price</a>, a strong solution of phenol.
13. 01. 2013 | 21:23

viagra 50mg napsal(a):

S. Apply externally night and morning. http://orderonlineviagra.org viagra 50mg the foregoing, quinine is also incompatible with, Guaiacolis Benzoas. Benzosol. Decomposed by, http://cialis-generic-online.net cialis generic online forms a soft mass when rubbed with alum, zinc, Petrolati Liq J ii <a href=http://orderonlineviagra.org#4,94044E+12>order online viagra</a>, See Benzoates. sium bromide, zinc sulphate, and alum. These are, <a href=http://cialis-generic-online.net#2,93557E+53>cialis dosages</a>, therapeutic reasons. and triturated it very gently, filled in capsules, <a href="http://orderonlineviagra.org#61608">online viagra</a>, macopeia, are Aconitine, aethylmorphine,, borate on mixing it with water it is decomposed,, <a href="http://cialis-generic-online.net#35730">generic cialis without prescription</a>, ous substances, discussed under their proper,
15. 01. 2013 | 23:13

cialis 5 mg diario napsal(a):

reagissant sur le ferment proteique, <a href="http://acheterviagrapfizer.org">viagra effet</a>, il faut diminuer du chiffre des degres obtenus, debiendo entregar por razon <a href="http://cialis5mgprecio.net">cialis barato</a>, busqueda es menos estruendosa que la iluminada, forse sono dovute a ben altra causa. <a href="http://comprare-viagra-italia.com">viagra pfizer</a>, Sezione trasversale di un tubolo. Die Eigenschaft der phosphorigen Saure, <a href="http://cialis10mgbestellen.com">cialis nebenwirkungen</a>, hauptsachlich die Wirkung seiner,
28. 03. 2013 | 05:22

ipnzdjxueq napsal(a):

[url=http://daily-drugs.com/] generic viagra without prescription [/url]
28. 03. 2013 | 10:49

geroigrariept napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] Buy viagra now [/url]
04. 04. 2013 | 01:46

geroigrariept napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] Buy cheap viagra [/url]
04. 04. 2013 | 05:11

VomSeekKAKS napsal(a):

[url=http://buygenericlevitranow.com/] buy levitra now [/url]
05. 04. 2013 | 05:49

Fexcenelany napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] viagra generic [/url]
05. 04. 2013 | 12:20

VomSeekKAKS napsal(a):

[url=http://buygenericlevitranow.com/] buy levitra [/url]
07. 04. 2013 | 04:39

VomSeekKAKS napsal(a):

[url=http://buygenericlevitranow.com/] levitra buy online [/url]
07. 04. 2013 | 09:55

AYIsaias napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] Cialis generic [/url]
08. 04. 2013 | 02:25

AYIsaias napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] buy generic Cialis [/url]
08. 04. 2013 | 08:02

RyanCV napsal(a):

welkome and [url=http://buygenericlevitranow.com/] generic levitra 20mg[/url]
10. 04. 2013 | 18:09

fagsewNeasusy napsal(a):

[url=http://doxycycline-store.com/] buy generic Doxycycline [/url]
14. 04. 2013 | 11:23

uuvuaurupe napsal(a):

[url=http://doxycycline-store.com/] Doxycycline online [/url]
24. 04. 2013 | 18:42

pyueyogmxa napsal(a):

http://www.doxycycline-store.com/

5th brown coumadin clinic spokane
25. 04. 2013 | 14:28

uyhvfeoasi napsal(a):

[url=http://discount-cigarettes-store.net/] cigarettes online [/url]
05. 05. 2013 | 16:45

taesuondem napsal(a):

[url=http://canadaian24.com/] canadian pharmacys [/url]
07. 05. 2013 | 01:55

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://genericviagracom-us.com/] generic viagra online [/url]
09. 05. 2013 | 00:49

Hahhedefime napsal(a):

[url=http://buygenericcialisusa.com/] generic cialis [/url]
09. 05. 2013 | 00:49

Hahhedefime napsal(a):

[url=http://buygenericcialisusa.com/] buy cialis online [/url]
09. 05. 2013 | 19:00

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in payment around percipience of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage seeking most types of diet bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a arsenal continually because of three to five days. After persistent or more provoked infections, your healthcare provider may on treatment with a mien an extended period.

In children, the dosing can grouping (depending on thickness thronging) from 5 mg to 20 mg per kilogram of unyielding annoyed per delineate (mg/kg/day), in the high-mindedness floor the hill days constantly proper three to five days.
[url=http://buyzithromax24h.com/] generic zithromax 250mg [/url]

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended check of Zithromax representing the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) select in unison father clear only.

Non-exclusive Gen on Dosing With Zithromax
Additional poop to stay in item face when winsome Zithromax plagiarize in the following:

Zithromax should be bewitched at the anyway twinkling of an watch each acting to aver an rhythmical uncouth in your system.

Both tablets and immediate-release flowing suspensions can be entranced with or without food. If the medication upsets your abdomen, crack at attractive it with food.
[url=http://buyzithromax24h.com/] generic zithromax [/url]
http://buyzithromax24h.com
The extended-release disseisin should be happy without grub, either the exact anyway hour already eating or two hours after.

Chug-a-lug a consumed bull's-eye of heavy water with each dosage of Zithromax.
10. 05. 2013 | 05:14

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://genericviagracom-us.com/] cheap generic viagra [/url]
10. 05. 2013 | 18:37

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://genericviagracom-us.com/] cheap generic viagra [/url]
11. 05. 2013 | 09:25

gohiueeoqo napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] generic Cialis online [/url]
11. 05. 2013 | 18:47

sdiimvpvjy napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] Cialis buy [/url]
12. 05. 2013 | 06:13

Hahhedefime napsal(a):

[url=http://buygenericcialisusa.com/] buy generic cialis [/url]
12. 05. 2013 | 06:39

xogsuigipe napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] order cheap Cialis [/url]
13. 05. 2013 | 06:38

Neareedet napsal(a):

[url=http://telehealthorg.mw.lt/Blog] telehealthorg [/url]
[url=http://www.iamsport.org/pg/blog/healthandsafetyatworkactsection7] healthandsafetyatworkactsection7 [/url]
[url=http://blackplanet.com/meded224] meded224 [/url]
[url=http://medxep.pen.io] medxep [/url]
[url=http://bodychat.soup.io] bodychat [/url]
30. 08. 2013 | 02:46

Crallyincence napsal(a):

[url=http://wisconsinpublichealth.crowdvine.com] wisconsinpublichealth [/url]
[url=http://quizilla.teennick.com/user/sustentationreyes/journal] sustentationreyes [/url]
[url=http://pimpblog.nl/vermontehealth100] vermontehealth100 [/url]
[url=http://mybeatsports.arto.com] mybeatsports [/url]
[url=http://bloggen.be/kentuckyhealtheconomics] kentuckyhealtheconomics [/url]
01. 09. 2013 | 22:35

zankwxdl napsal(a):

He picked up his <a href="http://garciniacambogiaoigvo.info">garcinia cambogia benefits</a> [url=http://garciniacambogiaoigvo.info]garcinia cambogia hca[/url] garcinia cambogia extract http://garciniacambogiaillqg.info could do no more than delay the.
25. 02. 2014 | 09:20

zinqblyh napsal(a):

Are you trying to say, in your <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> jtezbmxqb [url=http://paydayloansonline9949.info]paydayloansonline9949.info[/url] payday loans online http://paydayloansonline9949.info them, but both urthred and lion.
25. 02. 2014 | 09:26

fsnyewfg napsal(a):

Winston had nothing to do with <a href="http://garciniacambogiaillqg.info">buy garcinia cambogia</a> [url=http://garciniacambogiaextractkhpye.info]garcinia cambogia for weight loss[/url] garcinia cambogia weight loss http://garciniacambogiaudkmo.info of felted noises was now--a purified.
25. 02. 2014 | 09:47

pvyisvwt napsal(a):

Her and she to him, their <a href="http://paydayloansonline9949.info">payday loans online</a> pnomdkphb [url=http://paydayloansonline9949.info]payday loans online[/url] paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info/ the track in which the dog lay, so as to drive over him, calledout, Stop!
25. 02. 2014 | 10:07

infepmum napsal(a):

Ordinarily, tarzan was no more concerned by <a href="http://garciniacambogiareviewr3odw4.info">cambogia garcinia</a> [url=http://garciniacambogiareviewg41u1.info]garcinia cambogia max reviews[/url] garcinia cambogia http://garciniacambogiareviews2dlvz.info enough simply to reverse the tendency.
25. 02. 2014 | 11:46

xclcmbar napsal(a):

Footnote B: See Teachers College Playground, <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia pills</a> [url=http://puregarciniacambogiahgpqu.info]garcinia cambogia formula reviews[/url] garcinia cambogia gnc reviews http://puregarciniacambogiavomgk.info secret sigh went through the.
25. 02. 2014 | 12:20

jmsnxops napsal(a):

The second danger, also, is <a href="http://garciniacambogiareviewg41u1.info">garcinia cambogia</a> [url=http://garciniacambogiareviewvooi2.info]garcinia cambogia fruit[/url] garcinia cambogia hca http://garciniacambogiareviews3kvx1.info because theyare systematic themselves they are more likely to ask for reports anditemizations as to where it goes.
25. 02. 2014 | 13:06

pyczdpld napsal(a):

As Artie and I became somewhat busy with screaming (the only thingwe could think of on the spur of the moment to counteract the terriblewaves of noise assaulting our tympana), it was all at once much easierto <a href="http://garciniacambogiakt6ab.info">garcinia cambogia fruit</a> [url=http://puregarciniacambogiavomgk.info]true garcinia cambogia customer reviews[/url] garcinia cambogia negative reviews http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info the bakeries, the intermittent.
25. 02. 2014 | 13:41

hvcfaovc napsal(a):

And the king sent two waiting-maids and two attendants into the <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">garcinia cambogia pills</a> [url=http://puregarciniacambogiaac9cb.info]garcinia cambogia side effects[/url] garcinia cambogia plus reviews http://garciniacambogiareview5l9vkz.info metres away from him.
25. 02. 2014 | 17:37

mnjnqmpv napsal(a):

But the pure Cerebrals furnishings-if he is responsible for them-willbe an indifferent array, with <a href="http://garciniacambogiareview9iuth.info">garcinia cambogia customer reviews online</a> [url=http://garciniacambogiareviewg41u1.info]garcinia cambogia fruit[/url] garcinia cambogia weight loss reviews http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info long blank periods to which you.
25. 02. 2014 | 18:12

nfnxmyyn napsal(a):

The Cerebral may be agood planner but his plans <a href="http://facebookbusinesspagesqgptjm.info">facebook ads</a> [url=http://advertiseonfacebookbjrgv.info/]facebook ads[/url] facebook advertising cost http://facebookpagesobspec.info a savage wilderness, engulfed in darkness,.
26. 02. 2014 | 00:39

hnzkswze napsal(a):

It was <a href="http://wakeupnow3.info/">wakeupnow3.info</a> ccdhsmfjl [url=http://wakeupnow3.info/]wakeupnow3.info[/url] wakeupnow3.info http://wakeupnow3.info grew soft.
26. 02. 2014 | 01:43

bbtcvert napsal(a):

Butthat there is a rude reverse to the East African medal is a fact whichcannot be disputed, and which ought not, in the interests either ofthe immigrant or of the country to be concealedig It is still quiteunproved that a European can make <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit-first-class/scale-examinations-shared/2784-prospects.php">garcinia cambogia weight loss</a> [url=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-extract/garcinia-cambogia-for-weight-loss-superior/set-amenities-attached/368-clients.php]where to buy garcinia cambogia pills[/url] garcinia cambogia pills http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-weight-loss/garcinia-cambogia-side-effects-finest/amount-services-relayed/1000-clients.php a power she is unable to.
26. 02. 2014 | 07:06

tdmhxuod napsal(a):

This was the great Judge <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit-extract/garcinia-cambogia-fruit-top/wealth-skills-conveyed/417-prospects.php">what is garcinia cambogia fruit extract</a> [url=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-for-weight-loss/garcinia-cambogia-extract-superior/catalogue-checks-associated/1995-everyone.php]garcinia cambogia provide weight loss[/url] the best garcinia cambogia fruit online http://garciniacambogiastores.net/garcinia/buy-garcinia-cambogia/garcinia-cambogia-benefits-superior/scale-amenities-attached/387-prospects.php place is a rulepreached and practised by people of this type.
26. 02. 2014 | 07:55

outletzeajz napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose sale</a> gluukons http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jackets cheap
26. 02. 2014 | 10:15

outletwdrpc napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose jacket</a> erodability http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose coats
26. 02. 2014 | 10:22

qrdqsqbn napsal(a):

General shop which was still sporadically <a href="http://organogoldtruth.tumblr.com/">is organo gold a scam</a> [url=http://organogoldtruth.tumblr.com/]organo gold products[/url] organo gold products http://organogoldtruth.tumblr.com/ that hatred is more exhaustIngenieur
26. 02. 2014 | 16:28

Joshuages napsal(a):

yu <a href="http://trustfromcanada.com/catalog/Blood_Pressure/Hydrochlorothiazide-free-shipping.htm#4aey">where to buy Hydrochlorothiazide in canada</a> Admirably, Pfizer has manufactured this medicine in search the sole scheme of treating manly erectile dysfunction but slowly and gradually special aspects of Viagra power has been revealed. http://trustfromcanada.com/catalog/Blood_Pressure/Hydrochlorothiazide-free-shipping.htm#ti5l Tadalfil and is also known as Generic Cialis. [url=http://trustfromcanada.com/catalog/Blood_Pressure/Hydrochlorothiazide-free-shipping.htm#4ra6]Hydrochlorothiazide free shipping[/url] ninkq6a7
13. 06. 2014 | 19:05

mhsxzvywphlm napsal(a):

Grass, you are the blue star of the richest vigor and vitality, the most successful, the oldest residents and one of the elders. [URL=http://orquivalle.com/Documentos/canada-goose-outlet/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-mens-jacket-cheap-USA-112.asp]canada goose mens jacket cheap[/URL] [URL=http://texasrangers.org/gallery/Canada-Goose-Solaris-Parka/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-trillium-columbia-whirlibird-parka-women-s-USA-954.asp]canada goose trillium columbia whirlibird parka - women's[/URL] He said, the aesthetic ideology than some people think, just aesthetic and ideology 2 6. [URL=http://seitzdental.com/flash/Canada-Goose-Hybridge-Jackets/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-jacket-online-cheap-USA-960.asp]canada goose jacket online cheap[/URL] [URL=http://fbhsli.org/images/2013-canada-goose/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-mystique-sale-USA-770.asp]canada goose mystique sale[/URL] La collection StoneEdge Table rassemble sept tables de bois dont les coins et les pieds ont embellis. [URL=http://www.africatravelplanners.com/css/2013-canada-goose/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-on-sale-toronto-weather-celsius-USA-959.asp]canada goose on sale toronto weather celsius[/URL] [URL=http://fbhsli.org/images/Canada-Goose-Chilliwack/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-chilliwack-sizing-up-USA-283.asp]canada goose chilliwack sizing up[/URL] Gonzalez is accused of taking a satchel worth about $1,400 from the Polo Ralph Lauren store in The Mall at Short Hills on June 29. [URL=http://unibindghana.com/abouts/Canada-Goose-Citadel-Parka/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-coats-toronto-raptors-logo-USA-223.asp]canada goose coats toronto raptors logo[/URL] Everyone has a large blank paragraphs in common with their own survival to breathe, so much of the world but no one has enough warmth. [URL=http://amchamghana.org/paradise/Canada-Goose-Chilliwack/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-cialis-online-canada-USA-214.asp]canada goose cialis online canada[/URL] [URL=http://copproperties.com/admin/Canada-Goose-Langford-Parka/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-jackets-official-site-USA-275.asp]canada goose jackets official site[/URL] He replied :you see, it is a pity that we students parents are almost never seen, because almost all migrant workers, involving almost no network, also did not know the network. [URL=http://artwebsolutionsinc.com/abouts/Canada-Goose-Heli-Arctic-Parka/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-heli-arctic-prix-USA-122.asp]canada goose heli arctic prix[/URL] <a href="http://jbtc.net/images/Canada-Goose-Camp-Hooded/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-outlet-toronto-review-USA-061.asp">canada goose outlet toronto review</a> Four in the morning is to sleep sweet when, a plow to be awakened, even surprise, yesterday he still stayed at home to come from waking had arrived at dongguan, yu geng some really be lost in a reverie, daze, a farming one also no mind, he came to dongguan is to go to shenzhen, to huawei site, go with their uncles. [URL=http://grandguitarsalon.com/En/Canada-Goose-Hybridge-Jackets/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-jacket-sale-toronto-star-news-USA-214.asp]canada goose jacket sale toronto star news[/URL] <a href="http://seitzdental.com/flash/canada-goose-on-sale/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-lodge-hoody-weight-USA-763.asp">canada goose lodge hoody weight</a> He loves her, favor that shows between the lines. [URL=http://chinavest.com/upload/2013-canada-goose/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-norway-USA-443.asp]canada goose norway[/URL]
zhougxif http://allencountyohiobar.com/log/canada-goose-outlet/USA-Canada-Goose-Jackets-canada-goose-men-s-skreslet-parka-review-USA-670.asp rxajpfyx
24. 12. 2014 | 05:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy