IPCC – jak dál?

13. 02. 2010 | 21:24
Přečteno 6966 krát
V poslední době se mě různí novináři mnohokrát ptali na můj názor na současné dění v IPCC. Od tvrzení o rychlosti odtávání Himálajských ledovců až po aktivity předsedy IPCC Rajendry Pachauriho. Co se dá dělat? Beru to jako jistou daň za to, že jsem už pár měsíců tzv. „focal pointem“ České republiky v IPCC. Trochu problém je ale v tom, že novináři chtějí informace především stručné. V maximálně dvou skoro holých větách svůj názor na tuto problematiku ale vyjádřit neumím. Je to téma na delší povídání. Ještě že existují blogy…

Není sporu o tom, že prestiž IPCC v poslední době utrpěla. Myslím si ale, že je třeba rozlišovat, u koho a jak utrpěla. Jsou lidé, kteří se snaží šířit ve veřejnosti názor, že pokud je ve 4. zprávě IPCC chyba, znamená to automaticky, že je celá zpráva nedůvěryhodná, chybná nebo dokonce úmyslně zfalšovaná. To může zapůsobit snad jen na ty, kdo tuto zprávu nečetli anebo jí nerozumí po odborné stránce. Klimatologové nebo lidé z blízkých oborů samozřejmě dokážou rozlišit, co je v této zprávě doloženo dobře a co hůře, jaký je třeba faktický význam onoho chybného tvrzení o riziku roztátí Himálajských ledovců do roku 2035. Nepotřebují k tomu žádné „vykladače chyb IPCC“ a obrázek si dokážou udělat sami. Ti většinou považují tuto chybu za sice trapnou a nepříjemnou, ale pořád drobnost, která nemůže vážněji nabourat věrohodnost celé zprávy ani IPCC jako takového.

Samozřejmě se nelze vyhnout otázce, jak se taková chyba do zprávy IPCC vloudila. Není to tak těžké. V zásadách práce IPCC je uvedeno, že za určitých okolností lze použít informace i z tzv. „šedé literatury“. To je literatura, která neprošla standardním publikačním procesem pro odbornou literaturu, zejména nezávislou odbornou recenzí. Do „šedé literatury“ můžeme tedy počítat různé zprávy z výzkumných úkolů, zprávy a stanoviska různých organizací, ale také třeba postery na odborných konferencích. Tyto zdroje nemusejí nutně být po odborné stránce nekvalitní, ale chybí jim právě to „potvrzení kvality“ z recenzního řízení. Jejich výhodou ale může být aktuálnost. Než nějaká informace projde klasickým recenzním řízením před opublikováním např. v odborném časopise, může to klidně trvat i rok. „Šedá literatura“ je k dispozici skoro okamžitě.

Nemám rád používání takové literatury ve zprávách IPCC. A nemám rád ani „hon“ IPCC za co nejaktuálnějšími informacemi, přesto, že kritici občas vyčítají IPCC, že jeho informace jsou zastaralé. Naopak se domnívám, že práce IPCC by měla být založena především na dobře prověřených informacích, a to i za tu cenu, že nebudou reflektovat úplně poslední poznatky klimatologického výzkumu. Ale jistě to znáte. V odborném časopise vyjde článek, který vypadá jako cosi docela zásadního, ale po čase se ukáže, že to zase nic až tak zásadního nebylo a článek je citován jen minimálně. Nebo se ukáže, že i přes recenzní řízení jsou jeho výsledky poněkud sporné. A někdy naopak vyjde úplně nenápadný článek, který ale má v krátké době spoustu citací a který se stane základem pro nějaký zcela nový pohled na klima a klimatický systém. Skutečný praktický přínos každého takového článku totiž musí prověřit až praxe a čas. A zprávy IPCC by měly být založeny právě na takových, tedy recenzovaných a časem prověřených publikacích. Ne na publikacích za každou cenu nejnovějších, o kterých ale nelze v dané době ani odhadnout, jaký bude jejich skutečný význam pro klimatologii, o jejich faktické správnosti nemluvě…

Když se k použití „šedé literatury“ přidá i nezodpovědný přístup autorů, je na problém zaděláno. Dost mě ale udivilo vyjádření jednoho z autorů kapitoly, ve které se vyskytla ona chyba kolem Himálajských ledovců, že si prý byli vědomi toho, že nejde o spolehlivou informaci, ale že ji tam dali, aby přilákali pozornost lidí k tomuto problému. Tohle by si mohl někdo dovolit maximálně tak v populárně naučném článku, ale v odborném textu, který navíc má sloužit jako zdroj informací pro politiky při jejich rozhodování, to prostě nemá co dělat. Bylo to hrubé porušení (i tak dost volných) zásad práce IPCC s „šedou literaturou“ a hrubá profesionální chyba autorů. Chyba, které si byli, podle všeho, vědomi, chyba, která by je měla diskvalifikovat z další práce na zprávách IPCC. A bylo i chybou recenzentů této kapitoly, že si té chyby nevšimli a netrvali na jejím odstranění. Prostě toho tady selhalo více…

Druhým takovým tématem posledních dnů jsou některé aktivity předsedy IPCC Rajendry Pachauriho, které přinejmenším hraničí se střetem zájmů. Nikdo z vedení IPCC (a osobně si myslím, že ani nikdo z národních „focal pointů“) by neměl být žádným způsobem napojen na aktivity nebo organizace, přes které může mít z výsledků práce IPCC nějaký prospěch. Když už může být podobná zásada zakotvena třeba v Kodexu etiky zaměstnanců ČHMÚ, nechápu, proč něco podobného neplatí i pro IPCC. Je pravda, že na jediné akci, kterou jsem s IPCC dosud absolvoval, Rajendra Pachauri nijak do odborných diskusí nezasahoval a jednání odborných pracovních skupin se nezúčastnil, ale i tak je třeba jen důvodné podezření na střet zájmů něčím, co považuji za nepřípustné. Situaci nepomáhá ani to, že se Rajendra Pachauri k této věci (pokud vím) vlastně ani nevyjádřil, pouze měl prohlásit, že z místa předsedy IPCC odstoupit nehodlá. Žádné oficiální stanovisko k této věci, ať už jeho osobně nebo sekretariátu IPCC, nebylo publikováno ani veřejně, ani cestou focal pointů IPCC.

Nedomnívám se, že by pozice „mrtvého brouka“ v tomto případě mohla něco vyřešit. Že by stačilo vydržet pár týdnů a „ono se na to zapomene“. O změnách klimatu se bude mluvit dále, budou o tom jednat i politici a ti budou lidem připomínat i IPCC. A tedy i Rajendru Pachauriho a jeho aktivity. Tohle samo „nevyšumí“…

Pokud se vrátíme zpátky k té hloupé a zbytečné chybě s Himálajskými ledovci, Pachauri odmítl i osobní spoluzodpovědnost za tuto chybu a to mi nepřipadá zrovna fér. Když přebíral Nobelovu cenu, vystupoval totiž jako zástupce a možná i jako jakýsi symbol IPCC. Měl by se tedy stejně zachovat i teď a svůj díl spoluzodpovědnosti na sebe vzít. Nejen proto, že je šéfem organizace, která tu chybu udělala, ale také proto, že autory a recenzenty dotyčné kapitoly vybíral z došlých návrhů výbor IPCC, řízený – právě Pachaurim.

V současné době probíhají nominace na autory a recenzenty jednotlivých kapitol 5. zprávy IPCC, která má vyjít mezi podzimem 2013 a podzimem 2014. Ze zaslaných návrhů budou (pravděpodobně v květnu) vybráni konkrétní autoři a recenzenti jednotlivých kapitol. Pokud jde o nás, byli s možností nominace seznámeni zástupci ČHMÚ, Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a Katedry meteorologie a ochrany prostředí na MFF UK Praha. Uvidíme, zda bude mít někdo z těchto institucí zájem o pozici autora nebo recenzenta části další zprávy IPCC.

A co bude v IPCC dál dít? Jsem sám zvědav. Nic podstatného se pravděpodobně nestane do října letošního roku. Všechny zásadní změny v IPCC totiž musejí být projednány a schváleny na plenárním zasedání a nejbližší se bude konat 11.-14.10.2010 v jihokorejském Pusanu. Bude tedy na jednu stranu dost času vše si v klidu promyslet, na druhou stranu se tím ale jakékoli řešení současných problémů IPCC odkládá o řadu měsíců.

V říjnu pak lze čekat nejen bouřlivé jednání, ale i jednání velice zásadní pro další směřování IPCC. K projednání toho bude opravdu dost a předpokládám, že „hrubka“ s Himálajskými ledovci a střet zájmů Rajendry Pachauriho budou jedněmi z hlavních témat diskusí. Nejen laická, ale i odborná veřejnost (včetně lidí, spolupracujících s IPCC) je v poslední době dost polarizovaná. Někteří Rajendru Pachauriho podporují, jiní žádají jeho odstoupení. Domnívám se ale, že další směřování IPCC bude dost spojeno právě s osudem Rajendry Pachauriho. Setrvání nebo nesetrvání Pachauriho na pozici šéfa IPCC dá totiž odborné i laické veřejnosti jasný signál o tom, kam se chce IPCC dále ubírat.

Pokud by měl Pachauri zůstat ve funkci i po říjnovém plenárním zasedání, pro mě osobně by to byla jasná známka toho, že v IPCC lze problémy zametat pod koberec a že být ve střetu zájmů vlastně nevadí. Proto bych byl raději, kdyby Pachauri odstoupil nebo byl odvolán a na jeho místo aby nastoupil nějaký renomovaný a světově uznávaný klimatolog.

Když se tak podívám na lidi ve vedení pracovních skupin 1 nebo 2, myslím si, že by se tam našlo hned několik velice dobrých kandidátů.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Rumcajs napsal(a):

Sem zaslechl mladej pane, že při výpočtu možného zvednutí hladiny světových oceánů započítali klimatologové i objem ledovců pod hladinou moře.

Je toto možné ?
13. 02. 2010 | 21:58

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, náš panel SAVNA - stínové akademie věd na růžku, stran klimakterií a jiných spřízněných veleaktivit preferuje spíš, co se týče předpovědí, rýbrcoula případně též vílu amálku. Na všeliké pak hokejky je samozřejmě velmi dobrý i pan jágr, i když neustále žvýká...
Jinak ta artridida, arktida, pardon a antarktida, už fakt není to co bývala..
http://kaifolog.ru/uploads/...
Veselé krizování a vepřové chřipkování...
13. 02. 2010 | 22:00

L.Metelka napsal(a):

Rumcajs:
Ne.
13. 02. 2010 | 22:04

Rumcajs napsal(a):

L.Metelka:

Jen aby !

To budu asi muset najít, kde jsem to četl. Ale za tu srandu to stojí.
13. 02. 2010 | 22:16

L.Metelka napsal(a):

Rumcajs:
Hledejte, najděte, dejte sem link... :-)
13. 02. 2010 | 22:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
Pod hladinou-nad hladinou je bezvýznamné, neměly by se započítávat ledovce plovoucí.
13. 02. 2010 | 22:26

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, v kterých lhotách že to bydlíte, ledovci plovoucí...
Veselé krizování...
http://kaifolog.ru/uploads/...
13. 02. 2010 | 22:40

Rumcajs napsal(a):

Zítra pane Metelko.
13. 02. 2010 | 22:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

wbgarden:
To Vám uplavalo až do Ruska? Teď abyste si zopakoval Archimedův zákon.
13. 02. 2010 | 22:43

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, my věčně mladí samozřejmě požíváme zásadně zákon archimeděnkův: Váha soudruha soudruhy potopeného.., atd, atd..
Veselé krizování...
http://ru.warnet.ws/img4/16...
13. 02. 2010 | 22:49

Lena napsal(a):

Taková chyba je velmi škodlivá, protože umožňuje prndalům, aby celou problematiku shazovali, což dělali sice i dosud, ale takhle budou mít daleko silnější pozici.
13. 02. 2010 | 22:51

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, pokud není zrovna jedinec fyzikálním ignorantem, tak určitě ví, že tzv. házet dolů se dá jenom to, co je na určité, poněkud vyšší úrovni. Děkuji.
Veeelé krizování...
http://ru.warnet.ws/img4/18...
13. 02. 2010 | 23:10

Lena napsal(a):

wbgardene,
když už tu tak rozumujete a neustále opakujete, tak byste mohl přikládat odkazy, které fungují. Jsem čekala nějakou srandu a ono 403 Forbiden.
13. 02. 2010 | 23:14

veverka napsal(a):

Vzhledem k rozsahu zprávy se tato chybná půlvěta jeví jako naprostá prkotina,která nic nemění.A tak to taky je.Ovšem jak napsala Lena,"prndalové"(krásný slovo)toho jaksepatří využijí.No od toho jsou to prndalové.
13. 02. 2010 | 23:17

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...
http://dl.ziza.ru/other/032...
13. 02. 2010 | 23:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Prndalové neshazují, ale uvádějí na pravou míru.
13. 02. 2010 | 23:34

Lena napsal(a):

Jasnačka Matyáši.
Jak to, že už tu nestraší Al Jouda a Pumprlidentlich? Hoši nějak zaspali.
Jdu taky, mám chřipku - asi z toho, jak se nám globálně ochlazuje :-). Dobrou noc.
13. 02. 2010 | 23:40

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Metelku,početla jsem si,děkuji.Podnebíčko a počasíčko,to jsou moji favoriti ve středu zájmu.Nejen ve středu,i ze soboty na neděli.Přeji dobrou noc. Tužka s úsměvem.
13. 02. 2010 | 23:55

ver napsal(a):

kdyby už měl Pičauri odstoupit , či byl li by odstoupen ( pochybuji ), nahradil by ho Gore - v zájmu zachování kontinuity
14. 02. 2010 | 10:44

Cicero napsal(a):

Pane Metelko, se zájmem jsem si přečetl Vaše články zde na Aktuálně, a to včetně neméně zajímavých diskusí. Přijde mi však, že ačkoliv reagujete na řadu komentářů, některé schválně necháváte bez odpovědti. Např. tento post od uživatele MM z předchozí diskuse: "Pane Metelka podle ACRIM dat doslo od 50 let ke zvyseni slunecni aktivity o 0.47W/m2 a od roku 2000 dochazi ke stagnaci. Dalsi veci je, ze podle Westa a Scafety by dochazelo i po zastaveni oteplovani vlivem setrvacnosti k zvyseni teploty jeste o 20%. Tato setrvacna konstanta je definovana ruznymi autory mezi 4 az 17 lety. Z prilozeneho odkazu se mi zda, ze Mann je podvodnik a i kdyz pripoustim, ze dochazi k otepleni, tak mam cim dal casteji pocit, ze to Mann a jini prilis zvelicuji. Mam pocit, ze vliv cloveka a CO2 je prilis precenen a vliv slunce a zmeny krajiny je prilis potlacen. Sam ted tvrdite, ze zastaveni oteplovani se deje na zaklade Severoatlanticke cirkulace. Pokud ano, tak to znamena, ze pokud to 30 let slo rychle a ted to 30 let pujde pomalu nebo vubec tak vysledna rychlost oteplovani by mela byt jen polovicni." Mohl byste se k tomu prosím vyjádřit? Vy jste tu tvrdil, že sluneční aktivita neroste a nemá žádný relevantní vliv na klima. Pan MM říká, že aktivita roste atd. Diskusní prázdno na Vaší straně po tomto jeho příspěvku mě mrzí, a proto Vás uctivě žádám o reakci. Děkuji.
14. 02. 2010 | 10:49

L.Metelka napsal(a):

ver:
Gore ani omylem, nemá s IPCC nic společného. Považuji za nemožné, aby do čela IPCC šel někdo, kdo tam teď není alespoň ve vedení nějaké pracovní skupiny. No a pro ty, kdo by tam dál chtěli Pachauriho styl, je nejjednodušší snažit se tam Pachauriho dál podržet než tam cpát někoho nového s podobným stylem, proti kterému by jistě spousta lidí protestovala.
14. 02. 2010 | 10:54

Rumcajs napsal(a):

p.Metelka:

Tak bohužel. Měl jsem to z druhý ruky (Od vejpitky Lojzi), takže toho moc nevím.

Byl to nějaký pořad na ČT2 tento týden a měl to říci nějakej profesor o holi.

Víc nevím.
14. 02. 2010 | 11:01

L.Metelka napsal(a):

Rumcajs:
Tak to je těžká věc, když ty výroky nejsou přesně známy. A profesor o holi - nic mi to neříká, netuším, kdo by to mohl být.
14. 02. 2010 | 11:17

Lena napsal(a):

Cicero,

článek z roku 2003 - viz bílá tabulka uprostřed:
http://www.astro.cz/clanek/...

relativní číslo slunečních skvrn - tabulka dole do roku 2010 (ledna):
http://gnosis9.net/slunce.php
14. 02. 2010 | 11:30

babča napsal(a):

14. 02. 2010 | 13:27

Lena napsal(a):

Celou dobu čtení toho článku na euroeconom.cz si říkám, ze které věštírny pan autor je a co tím tendenčním článkem sleduje, a hele na konci je jasno:

"Diskuse o nedávném globálním oteplování, probíhajícím
globálním ochlazování a možném nástupu malé doby ledové od 1. března 2010 zpoplatněna z důvodu exkluzivity a vysoké informační
hodnoty v ní obsažených informací paušální platbou 99 Kč/kalendářní rok".

Hlavně, že jsou úplatní klimatologové. :-)))
14. 02. 2010 | 15:20

babča napsal(a):

Lena
Až budu mít čas, tak sem hodím jiný link, teď jedu cvičit, ať se aspoň trochu udržím v kondici.
No a čas ukáže, kdo je větší "prndal", jestli Vy, nebo já :-)
14. 02. 2010 | 15:31

Lena napsal(a):

babčo,

doufám, že čas ukáže, že glob. oteplování NENÍ takový problém, jak se zdá! Jinak to bude špatné.
Běžte cvičit :-).
14. 02. 2010 | 15:37

zdesta napsal(a):

Lena. Z hlediska prevence (případná pravda)je očekávání co ukáže čas,to nejlepší co můžeme pro tento jev udělat.
14. 02. 2010 | 16:34

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Metelko, ty dvě i Vámi zmiňované záležitosti mi stačí, abych IPPC považoval za nedůvěryhodnou organizaci.Chybu můžeme udělat každý, ale musíme mít i zdravý selský rozum, který nám pomůže takovou chybu včas odhalit a nezveřejnit. Jenže IPPC je ideologickou organizací, které je každá pitomnost dobrá, pokud je v souladu s vlastním náboženstvím.Ono i vzdělání pana Pachauriho není vůbec klimatologické. V čele odborné organizace ale musí stát odborník.
14. 02. 2010 | 17:12

L.Metelka napsal(a):

Petr z Tábora:
Souhlasím, že v čele IPCC by měl být odborník, tak, jak tomu bylo v případě dvou šéfů před Pachaurim.
Pokud jde o ty chyby, nepochybujte o tom, že jsou lidé, kteří teď tu zprávu pitvají slovo od slova. A je to dobře. Není ale divné, že kromě těch ledovců tam žádnou další tak evidentní chybu nenašli?
14. 02. 2010 | 17:35

Vaněk napsal(a):

14. 02. 2010 | 19:26

xx napsal(a):

Staci si precist prvni vety. Pan klimatolog si styska ze se neda ve dvou hlych vetach okecat prusvih ktery davno kriticky myslici jedinci jen tusili.

Clovek to chape, na okecavani a zastirani faktu je opravdu potreba vice slov. Clovek musi mluvit hodne zesiroka a odvadet co mozna nejvice pozornost od zhaveho problemu k tem mene zhavym.

Proste ano podvadeli, ne nepodvadeli nikdo nerekne, to neustale slysime pripousteni eventualni moznosti ze vsechno uplne pintlich v IPCC nebylo a neni, ale kdo nechybuje, jsme jenom lidi a pres ty drobne nepresnosti gro sdeleni, ze atmosfera se otepluje vlivem lidske cinnosti zustava nemenne.

Zajimave je ze na katastroficka sdeleni novinarum jim tech par vet staci a vubec se nebrani kdyz to novinari patricne prifukuji a zkresluji. Jakmile totez udelaji vuci nim, je to hend problem protoze se z toho nemuzou vykecat dostatecne presvedcive.

Ach jo, rozum zase dostava na frak.
14. 02. 2010 | 20:13

JC napsal(a):

Jak dál ? IPCC rozpustit a nařídit pokání.
14. 02. 2010 | 20:39

L.Metelka napsal(a):

Cicero:
Omlouvám se, ale pokud diskutuju na víc místech najednou, občas mi něco uteče.
ACRIM není jediný projekt na měření TSI. Od roku 2000 pochopitelně docházelo k poklesu TSI, ale v rámci sestupné fáze 11-letého cyklu. Pokud chcete vidět, jak se TSI vyvíjela za posledních víc než 30 let, podívejte se na http://www.pmodwrc.ch/pmod....
Pokud jde o zpoždění reakce klimatu na změnu TSI, je to možné. Roli v tom hraje oceán a je známo víc procesů, kde je reakce oceánu časově zpožděná (včetně např. ENSO). Jenže jedna věc je předpokládat zpoždění, druhá věc je najít mechanismus, jak k tomu dochází. Navíc to zpoždění může být jiné při vzestupu TSI a jiné při poklesu.
V souvislostis e stagnací teplot od roku 1998 jsem nepsal o severoatlantické cirkulaci, ale o PDO.
Pokud jde o "poloviční" rychlost oteplování, v letech cca 1970-2000 se oteplovalo rychleji, než co dávaly modely. Snadno se to dá pochopit na příkladu (čísla jsou vymyšlená, jde o princip). Máte oteplování vlivem skleníkových plynů 0,1 st.C/10 let. Přes něj se překládá oscilace (něco jako PDO), která dokáže změnit rychlost oteplování o 0,1 st.C/10 let. Po dobu cca 30 let nahoru, pak cca 30 let dolů. Pak máte cca 30 let oteplování o 0,2 st.C/10 let a dalších cca 30 let stagnaci teplot.
Podívejste se na vývoj teplot v obdobích 1910-1940, 1940-1970, 1970-2000 a od roku 2000...
14. 02. 2010 | 20:49

xx napsal(a):

Tak nam pane Metelko reknete, jak je to s tim podilem lidske cinnosti a o kolik se zpomali globalni oteplovani kdyz svet snizi emise o 20% ?

Neni mi totiz moc jasne, jak muze IPCC tvrdit ze lidska cinnost ma vyznamny podil na globalni zmene klimatu, a pritom soucasne clovek nema uplne detailne prozkoumany mechanismy ktere to ovlivnuji.
14. 02. 2010 | 20:56

L.Metelka napsal(a):

xx:
Podíl lidské činnosti je velmi pravděpodobně nadpoloviční. Přesně to ale zjistit nelze, nemáme k dispozici žádný srovnávací experiment, dvě identické Země, jednu s lidmi a druhou bez nich.
Snížení emisí o 20% (předpokládám, že myslíte do roku 2020) by se na vývoji klimatu v 1. polovině století prakticky neprojevilo, ve 2. polovině ano, ale jde o to, ve srovnání s čím? Se situací, kdy by se stále vesele spalovala fosilní paliva bez omezení?
14. 02. 2010 | 21:04

JC napsal(a):

L.Metelka,
"Podíl lidské činnosti je velmi pravděpodobně nadpoloviční"
Se stejnou "jistotou! můžete za dva roky pohlásit, že je to podíl na globálním ochlazování.:-)).
14. 02. 2010 | 21:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

L.Metelka:
» nemáme k dispozici žádný srovnávací experiment, dvě identické Země, jednu s lidmi a druhou bez nich«
Ano, ale taková Země tu byla v nedávné minulosti, lidstvo významněji ovlivňuje atmosféru až v posledních cca 3 stoletích. A přesto mnohé nálezy svědčí o aktuálně vyšší teplotě než v současnosti.
Pálením fosilních paliv se většinou do atmosféry vrací C v minulosti z ní odebraný nyní fosilními rostlinami, což ovšem neplatí pro ropu.
Celkově ze všeho vyplývá, že víme příliš málo k rozhodování, zda, jak a na co reagovat.
14. 02. 2010 | 21:20

L.Metelka napsal(a):

JC:
Tady nikdy nedostanete deterministické a zcela přesné číslo. Vždycky půjde o pravděpodobnostní vyjádření.
14. 02. 2010 | 21:20

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, neuvěřitelné, klimáčům schází další země, nemá někdo pár biliónů nazbyt. Kucí si chtějí trošku pohrát, pravděpodobně. Pravděpodobná věda.., no nekupte to.
Veselé krizování...
http://ru.warnet.ws/img4/18...
14. 02. 2010 | 21:24

L.Metelka napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
No vidíte. A když klimatologové zjistí, že se některé charakteristiky klimatu mění způsobem, který tu v minulosti (alespoň té dostatečně známé) nebyl, je to taky špatně, to prý není žádný důkaz...
Bylo v minulosti leckde tepleji než dnes. Například v době středověkého optima. Nebyla to ale, podle všeho, jedna plošná událost, byla to série regionálních oteplení, která zasáhla různé oblasti světa v různých dobách, vzdálených od sebe až stovky let.
14. 02. 2010 | 21:24

xx napsal(a):

Predstavte si pane Metelko, ze by lekari zacali uzivat pri leceni pacientu preparaty, ktere prave ted v teto chvili existuji ve svetovych laboratorich a vedci o nich predpokladaji, ze by mohli mit nejake lecive ucinky. Sel by jste k lekari a vzal si takove leky ?
Nemyslite si, ze hysterii kolem globalniho oteplovani prave ted zneuzivaji lobbyste ve prospech velkych koncernu a tim ohrome skodi cele veci ? Ano hovorim ted napriklad o zakazu prodeje zarovek a zamorovani zivotniho prostredi zarivkami. O fotovoltaice a ohrome vynosnem kseftu s predrazenou elektrinou z nich, o biopalivech a jejich negativnimu dopadu na zivotni prostredi v podobe inteznivniho zmedelstvi a umeleho hnojeni.

Nebo si myslite ze situace je tak kriticka, ze jakykoli posun smerem ke snizeni emisi je dobry, at to stoji co to stoji ?

Nemela by se ta pece o klimaticke zmeny brat vice s rozumem a nezapominat na tu malou obycejnou ochranu zivotniho prostredi na mistni urovni ?

Me to zkratka neustale pripada, ze vse co se deje kolem globalniho oteplovani je presne v duchu hesla, zabij bobra, zachranis strom. A cim vic se do toho vkladaji politici tim je to horsi a horsi. Je to totiz vynosny kseft. Staci se podivat na Grosse ktery rozhodoval ve funkci prave o biopalivech. Na Bursika a jeho velky kseft s Japonskymi povolenkami a exklusivni licence na zateplovani z techto penez pro vyvolene podnikatele.
14. 02. 2010 | 21:59

L.Metelka napsal(a):

xx:
Ano, je to nechutně zpolitizované, někteří klimatologové dokonce tvrdí, že jim politici tohle téma ukradli. Politický tlak na klimatology tady je, a to z obou stran. Snižovat emise je rozumné, ale ne za každou cenu. A mělo by to být ekonomicky propočítané, ne na základě nějakých ideologicky zvolených procent.
14. 02. 2010 | 22:08

A.R. napsal(a):

Filmy o zmenach klimatu jsou napr. zde:
http://www.chaos.estranky.c...
Kazdy si muze vybrat tem ,kteremu veri vice :-)
14. 02. 2010 | 23:14

bono napsal(a):

Dobrý den pane Metelko,
chtěl bych se zeptat v jakém časovém horizontu předpokládáte, že budete schopni modelovat vliv PDO a ostatních oc. cirkulací.
Když se dívám na tohle...
http://www.ipcc.ch/publicat...
..tak je mi jasné, že se s negativní fází moc nepočítá.
Chápu, že v dlouhodobém období může takový model dávat relativně správné výstupy, ale z krátkodobého hlediska je to k "ničemu".
Nebo si myslíte, že teplota poroste rovnoměrně a climate shifts budou nevýrazné?
14. 02. 2010 | 23:25

L.Metelka napsal(a):

bono:
Jde o to jak přesně a na jak dlouho dopředu. ENSO se na týdny dopředu modeluje už dnes, s PDO to asi bude ještě na několik let. Ale půjde také asi o ty krátkodobé prognózy, předpovědi na roky nebo desítky let, to je dnes spíš sci-fi. Zatím asi nezbude než prostě počítat s tím, že tu (kromě modelovatelných vlivů) je ještě jeden, s periodou kolem 60 let, který to všechno modifikuje. Že bychom v brzké době dokázali přesně zjistit, kdy se zase PDO dostane do teplé fáze, to asi ne...
14. 02. 2010 | 23:35

L.Metelka napsal(a):

Ještě bono:
V těch grafech nejen že se nepočítá s chladnou fází, tam se nepočítá ani s teplou. Prostě PDO tam není...
14. 02. 2010 | 23:36

bono napsal(a):

2 Metelka:
Tak to jsem pochopil správně - po odeznění celé periody PDO by to tedy mělo dávat relativně dobrý výsledek.
Často slýchávám, že v modelech jsou 2 závažné problémy - oc. cirkulace a oblačnost.
Jak je to s tou oblačností?
Mohl byste mi dát případně nějaký link, ať se tady se mnou zbytečně nezdržujete?
Spíše víc laický než profesionální...jde mi jen o náhled do problému.
14. 02. 2010 | 23:51

L.Metelka napsal(a):

bono:
Pokusím se, ale asi až zítra... Dobrou...
14. 02. 2010 | 23:58

xx napsal(a):

Tak fajn pane Metelka, vidim ze se na to divate take trochu s rozumem. Bohuzel si myslim ze klimatologove do toho ted uz nemaji moc co mluvit, media a politici rozjeli sileny katastroficky rychlik ktery nema brzdy.

Dneska se ve jmenu zachrany klimatu deji hruzne veci ale obavam se ze to zdaleka neni konec a jeste se dockame nepeknych prekvapeni.

Strasne mne mrzi, jako milovnika prirody, kdyz vidim ze v zajmu zachrany klimatu se priroda nemilosrdne likviduje a jen malokomu to prijde divne.

Proc se politici misto biolihu nesoustredi radeji na nejake regulace zbytecne prepravy zbozi kamiony. Kdyz CR vyveze na slovnesko 50 tis. kurat a doveze ze Slovenska 50 tisic jinych kurat, to nikoho nevzrusuje. Kolik emisi, kolik prachu, jake poskozeni zivotniho prostredi pritom vznika ? Pokud by politikum slo skutecne o klima a o zivotni prostredi, budou se zabyvat timto problemem a ne biolihem.
15. 02. 2010 | 10:32

L.Metelka napsal(a):

xx:
Ano, média a politici rozjeli rychlík. A já se obávám (a první náznaky už tu jsou), že by IPCC pod vedením Pachauriho časem mohl do toho rychlíku nastoupit taky. Zatím tam ještě není, ale to riziko tu je. Právě proto považuji za nutnou změnu ve vedení IPCC...
15. 02. 2010 | 10:43

buldatra napsal(a):

Při vší důležitosti IPCC, malý podotek.

Pakliže je venku kosa, fůra sněhu, mrzne až praští, jest třeba globální oteplování, ne že vůbec nevytahovat, alébrž toliko zmiňovat opatrně, piánko, po kapkách.
Aby to nakonec nedopadlo, jak s tou pandemií…Chřipka jedna nevděčná.

S globálním oteplováním bych proto raději opatrně vyčkal do léta. Letní pařáky jsou globálně příznivější pro byznys tohoto druhu. Tím se nic nepokazí, co se vleče, neuteče. Třeba v létě alespoň kousek těch himalájských ledovců přec jen odtaje…

Nevěřících Tomášů je stále dost a není třeba vyrábět další. To by mohlo poškodit celý oteplovací byznys.
15. 02. 2010 | 11:02

L.Metelka napsal(a):

buldatra:
No, s létem a zimou tohle moc společného nemá. Dokonce ani s vývojem počasí za jednotlivé roky. Tohle je o dlouhodobém vývoji a na tom jedna zima nebo jedno léto nezmění skoro nic...
15. 02. 2010 | 11:32

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, lépěji zde:
http://neviditelnypes.lidov...
http://ru.warnet.ws/img4/18...
15. 02. 2010 | 11:37

xx napsal(a):

Hm tak na IPCC mame pohled odlisny. Ja si naopak myslim ze prave IPCC ten rychlik zapojila a posadila na koleje, media dala zelenou a uz to frci. Nyni je IPCC uz mimo hru a jestli vystoupi nebo nastoupi je celkem lhostejne, rychlik je na kolejich, jede a v lokomotive nesedi nikdo z IPCC, ti se uz jen vezou kdesi v poslednim vagone.

A mimochodem, z rozjeteho vlaku se vyskakuje spatne a casto dochazi k vaznym zranenim. Kotrmelce jsou nezbytne alespon pro nadeji na preziti.

p.s. Pamatujete na vedecka varovani ze 70-tych let ze hrozi mala doba ledova ? Jeste ze se nerozjel tehdy rychlik s globalni snahou o odvraceni doby ledove, dnes bychom se asi varili.
15. 02. 2010 | 11:51

buldatra napsal(a):

L.Metelka:

Děkuji za odpověď. Jen malý podotek:

Vše souvisí se vším.

Jde o načasování.

Načasování nemá vliv na globální klima, nýbrž na populus, kterému je to celé určeno. A který to celé platí.
Načasování má v byznyse zásadní vliv.
15. 02. 2010 | 12:00

L.metelka napsal(a):

xx:
První dva šéfové IPCC byli klimatologové. Bert Bolin (do roku 1997) a Robert Watson (1997-2002). V té době IPCC dělal odborné věci, ale málokdo věděl, že vůbec existuje něco jako IPCC a že vydává nějaké zprávy. I ta 3. zpráva prošla úplně bez zájmu médií a veřejnosti.
Pak přišel Pachauri (není klimatolog) a dostal IPCC i jeho zprávy do zájmu veřejnosti. Ovšem bohužel taky trochu polevili v té odborné správnosti. Jak se ukazuje, hlavně pokud jde o dopady změn klimatu (pracovní skupina 2).
Co je teď potřeba je vrátit IPCC do toho stylu, jak pracoval za prvních dvou šéfů...
15. 02. 2010 | 12:02

xx napsal(a):

Ale problem je v tom ze ted uz muze IPCC vydavat co chce, ten vlak se nezastavi a jsem presvedcen ze to pujde tak daleko, ze nakonec na zivotnim prostredi budou daleko vetsi skody, nez kdyby IPCC vubec nevznikl.

Aktivity kolem uspor v EU to naznacuji. Kdejakej vyrobce si prosadi zakaz konkurence ve jmenu uspor a globalnich zmen klimatu.

Pochopte jednu vec, obcany nezajima kdo vedl IPCC a kdy doslo k obratu. Obcan to vnima tak, ze IPCC nam byl cert dluzen, protoze diky nemu ted musime kupovat zarovky do sklepa za 150,- a ne za 15,-, ze diky nemu EU ted uvazuje nad diktatem uspornych sprch a baterii, coz si samozrejme vyrobci nechaji lepe zaplatit. A kdo vi kde tohle vsechno skonci.

Je svatou pravdou, ze cesta do pekla byva dlazdena dobrymi umysly. Zde to plati na 100% .
15. 02. 2010 | 13:09

L.Metelka napsal(a):

xx:
No vidíte. Přitom IPCC žádné žárovky nenařizuje a nezakazuje (ani nemůže), totéž biopaliva a další věci. To jsou rozhodnutí politiků. Taky proto je třeba klimatologii (a IPCC) a politiku od sebe víc oddělit, dost lidem to dost splývá... Bohužel...
15. 02. 2010 | 13:48

bunda napsal(a):

Jenomze politikove to vsechno - biopaliva, "usporne" zarovky atd. - mohli vymyslet a prosadit jenom na zaklade cinknutych zprav IPCC, vypracovanych na zaklade dat zfalsovanych ruznymi takovymi metelky (to je neologicky genericky vyraz, nikoliv jmeno, pozor) a podkladu dodanych novinari a zajmovymi skupinami jako je WWF. Pan Metelka proti tomu vsemu neprotestoval, naopak to vsechno verejne podporoval a vykladal, ze je vsecko OK. Lidi, kteri tvrdili, ze zpravy IPCC nejsou koser, verejne zesmesnoval a napadal. Byl tedy jeden z nich, ze spolku IPCC. Tak by si ted nemel stezovat.
15. 02. 2010 | 15:01

bono napsal(a):

2 bunda

Pořád nechápu jak jsou ta data cinknutá?
Nesrovnalosti tam byly/jsou, ale i směrem k ochlazení ( třeba ČR? )
15. 02. 2010 | 15:11

L.Metelka napsal(a):

bunda:
Já si nestěžuju a tvrdím, že zpráva IPCC je v zásadě OK, že problémy byly vlastně jen v 2. části zprávy (dopady), v 1. části (Physical Science Basis) nikdo žádné falšování dat (zatím)neobjevil.
Hledejte, najděte, publikujte...
15. 02. 2010 | 15:18

bunda napsal(a):

Jak jsou ta data cinknuta ? No treba vyberovym efektem mericich stanic - IPCC resp. jeho "dodavatelé dat" vyrazuji stanice, ktere oteplovani nevykazuji, a ponechavaji stanice, ktere oteplovani ukazuji. Proto taky silny pokles poctu stanic. A tak dál ... to uz vsecko bylo na jinych forech premleto mnohokrat, ale bonove porad "nechapou".
15. 02. 2010 | 15:30

L.Metelka napsal(a):

bunda:
No třeba taky protože to není tak docela pravda. Největší problémy měla CRU, ale je zajímavé, že ve srovnání s jinými centry CRU vykazovala v posledních 10 letech nejnižší trend. A pokud jde třeba o GISS, kdyby ti kritici jen neřvali a udělali si úplně jednoduchý test, tak by zjistili, jestli to vyřazení některých stanic má na výsledky nějaký vliv a jestli tam je nějaký výběrový efekt. Udělali? Neudělali...
15. 02. 2010 | 15:39

xx napsal(a):

Pane Metelko, co hokejkovy graf, ktery zmizel ? Na zaklade hokejkoveho grafu se strhla nejvetsi vlna histerie.

A vubec jde o to o cem jsme se bavili. Hlavni problem je, ze se zde zavadeji konkretni velmi, velmi draha opatreni na zaklade nepotvrzene hypotezy.

Nejhorsi je ze rada vedcu se na vlne histerie veze a dodava nebo alespon nevyvraci informace, ktere zpusobuji ze politici jsou stedrejsi v grantech. Nebo nam to chcete vyvratit ?
15. 02. 2010 | 17:56

xx napsal(a):

Problem prece neni v tom ze byla vypozorovana nejaka zmena klimatu. Klima se menilo od nepameti, neni to nic stabilniho.

Jediny problem je vtom spojeni menici se klima a vliv lidske cinnosti na tuto zmenu. A tady uz se narodil od sledovani teplot, pohybujeme ciste v rovine nepodlozenych hypotez ktere byly vysloveny na zaklade dalsich hypotez. Politici a media za vydatne pomoci IPCC pretavili hypotezy v realitu a problem je na svete.

Jak jsem psal, nikdo by nevzal neproverene leky jenom na zaklade domnenek vedcu ze by mohly na neco zabrat ( mozna tak nevylecitelne nemocny clovek ). Vetsina ale podleha histerii o vyznamnem vlivu cloveka na zmeny klimatu prave proto ze ty hypotezy byly verejne prohlaseny, nebo presneji medii prevzaty za potvrzene.
15. 02. 2010 | 18:04

L.Metelka napsal(a):

xx:
Mannův "hokejkový graf" nezmizel, i ve 4.zprávě IPCC je, ne v té verzi z roku 1998, ale v novější. Jinak právě proto je třeba oddělit podklady klimatologů od rozhodování politiků. Aby bylo jasné, kdo je zodpovědný za co. Dost se to pomíchalo. I Vám...
15. 02. 2010 | 18:09

L.Metelka napsal(a):

xx:
No a o tom jsem psal. přečtete si zprávu IPCC. Najdete tam fyzikální důvody, proč rostoucí koncentrace CO2 vede k růstu teploty. Proč lze s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti konstatovat, že růst koncentrací CO2 a dalších skleníkových plynů souvisí s činností člověka. Spoustu věcí, o kterých píšete, tam máte zdůvodněných a doložených.
15. 02. 2010 | 18:20

xx napsal(a):

Nevylucuji ze se mylim. Nejsem odbornikem a vychazim jen z informaci z popularne naucnych zdroju. Ale to ze metan je 11x ucinejsi jako sklenikovy plyn nez CO2 je snad pravda ne ?

A nedavno se objevily clanky o tom ze daleko vyznamnejsi roli na sklenikovem efektu hraje vodni para zastoupena v atmosfere v daleko vetsim mnozstvi nez CO2.

Vite, kolik klimatologu pracuje na zprave IPCC ? Nedavno jsem videl informaci ze jen nekolik desitek ( 64 jestli se nepletu ). Je to pravda ?
15. 02. 2010 | 20:14

xx napsal(a):

Pisete ze se mi to micha. No aby ne. A kdyz se bavim s odbornikem, tak dostanu jen odkaz na nejakou sahodlouhou zpravu od pochybne instituce nebo se dozvim ze se mi to plete.

Takhle si predstavujete vylepsovani obrazu IPCC ?
15. 02. 2010 | 20:17

L.Metelka napsal(a):

xx:
Metan je významnější v přepočtu na stejnou koncentraci. Ale koncentreace metanu je v atmosféře daleko nižší než koncentrace CO2 a jeho celkový efekt je tedy menší. Pokud jde o vodní páru, její množství nemůžeme ovlivňovat tak, jako množství CO2, ovlivňujeme ho nepřímo (přes teplotu) a vodní pára funguje jako zesilovač vlivu samotného CO2. Klimatologů pracují na zprávě IPCC řádově stovky, v sestavování 1., části zprávy mají slušnou převahu.
Pokud jde o vylepšování obrazu nějaké instituce - Vám je málo odkaz na jeden z jejích základních výstupů, pro jistotu hned prohlásíte, že ta instituce je pochybná (aniž byste si tu zprávu přečetl) - to je podle Vás rozumný přístup?
Ale není to nic nového. Většina lidí, kteří tu zprávu tvrdě kritizují, ji totiž ani nečetla...
15. 02. 2010 | 21:14

xx napsal(a):

Pane Metelka, ja nekritizuji zpravu ale tu instituci a pochybna je proto ze dopustila, jak jsme se vyse shodli, katastrofalni prekrouceni vysledku jeji prace a na tom prekrucovani se i aktivne podilela, byt to bylo poslednich nekolik let pod vedenim jednoho neklimatologa.

Snad uz si rozumime.
16. 02. 2010 | 01:55

L.Metelka napsal(a):

xx:
Nekritizujete zprávu ale instituci, ale ty její chyby jsou právě v té zprávě. Instituci lze kritizovat za to, že sama nedodržela už tak volné požadavky na kontrolu při použití "šedé literatury", že někteří autoři 2. části zprávy tam dali nespolehlivé údaje a věděli o tom, že ty údaje jsou nespolehlivé, že na to recenzenti nepřišli. I když vezmeme ty ledovce, Holandsko (procento území pod hladinou moře), Afriku (pokles úrody na územích závislých na srážkách) nebo závislost ekonomických škod na změně klimatu, znevěrohodňuje to především závěry 2. části zprávy a tedy i její autory. Tam došlo k těm problémům a pochybením. 1. části se to netýká, tam, i přes veškerou snahu, pokud vím, zatím nikdo žádné zásadní chyby nenašel.
Tendenční překrucování zprávy, to je věc, která je na denním pořádku a "překrucovači" se spoléhají na to, že o té zprávě cosi prohlásí, ale nikdo si to už neověří, nikdo si tu zprávu nepřečte. Chybu klimatologů (i našich) vidím v tom, že nedokázali včas a důkladně vysvětlit veřejnosti, co skutečně v té zprávě je s co v ní není. Když někdy čtu, co všechno na ní lidé kritizují, mám kolikrát pocit, že snad jde o úplně jinou zprávu, než jakou jsem četl...
16. 02. 2010 | 09:20

xx napsal(a):

Ano pane Metelka, prece to ale vi kazdy, i ja hlupak neodbornik vim ze media udelaji v zajmu vyssiho prodeje z komara velblouda. A IPCC jim podle mne predhodili velblouda a ted se divi co z toho media udelala za nestvuru.

Ale jeste jedna vec mi vrta hlavou a jeste nikdo mi to uspokojive nevysvetlil. Existuji matematicke modely, ktere maji za ukol predpovidat vyvoj pocasi. Jestli tomu dobre rozumim, tak se do modelu zadaji jako vstupni data udaje pozorovane v minulosti a model se na zaklade techto dat pokousi vypocitat nejaky vyvoj. Uspesnost takovych predpovedi s delkou predpovedi vyznamne klesa z nejakych 75% az k 50%. Zrejme proto ze je tam tolik promennych.

Pak prijdou klimatologove a reknou mi ze maji matematicky model globalniho klimatu, kde je nekolikanasobne vic promennych z nichz nektere ani nezname jakym mechanismem jsou ovlivnovane a tvrdi, ze s velkou pravdedpodobnosti za 100 let bude globalni teplota o x,y stupne vyssi.

A ted zasadni otazka, jak to ze matematicky model klimatologu je tak presny v tak dlouhe casove ose, kdyz presna data o vyvoji klimatu nemate dyl nez nejakych 50 let a zbytek jsou jen odhady. Proc nejsou presnejsi matematicke modely pro pocasi ?

Zatim mi vsichni jen vysvetlili ze to je neco jineho a punkt. To mne ovsem neuspokojuje, spise to vnasi neduveru.

Co vy na to ?
16. 02. 2010 | 11:53

bono napsal(a):

Je tohle pravda nebo si Mihulka zase něco domyslel?
http://neviditelnypes.lidov...
16. 02. 2010 | 13:21

bono napsal(a):

Tak už jsem si našel originál, Mihulka si zase něco přidal ( nevím odkud :-).
16. 02. 2010 | 13:53

L.Metelka napsal(a):

bono:
Mihulka přehání (klasicky) a plete víc věcí dohromady (taky klasicky). Je to na úrovni Kremlíka...
16. 02. 2010 | 17:52

L.Metelka napsal(a):

xx:
Atmosféra je jen jedna. Fyzika atmosféry je taky jen jedna. Modely pro předpověď počasí a klimatické modely jsou skoro stejné. Jde jen o to, co a jak z těch výstupů použijete.
U počasí jde o předpovědět tu jedinou reálnou realizaci vývoje atmosféry, u klimatu jde o statistické vlastnosti množiny možných realizací.
16. 02. 2010 | 18:01

xx napsal(a):

dekuji za snahu. Na zacatku jste si stezoval ze po vas novinari chteji kratka vyjadreni. Kdyz mate moznost to trosku rozvest, jste na muj vkus tedy hodne strucny.

Mohu jen spekulovat proc asi. Mozna jste si neuvedomil ze nehovorite s kolegou klimatologem v IPCC ;)
16. 02. 2010 | 18:55

L.Metelka napsal(a):

xx:
pardon, dnes píšu pouze z telefonu a to se mi nechce psát dlouhé věci. A tohle by taky chtělo víc místa.
Ale možná je to dobrý námět na něco podrobnějšího jako další příspěvek na blog. Zkusím během pár dní něco napsat o rozdílu mezi počasím a klimatem, tak se sem časem koukněte.
16. 02. 2010 | 20:00

xx napsal(a):

Dobra, diky, uz se tesim.
16. 02. 2010 | 20:21

charles napsal(a):

Dobrý den pane Metelko,
já osobně se domnívám, že globální oteplování a údajný vliv člověka na něj je jen jeden velký humbuk a byznys.

http://neviditelnypes.lidov...

Toto je článek o jistém významném klimatologovi, který v 70. letech strašil globálním ochlazením, nyní straší globálním oteplením.

Myslíte si, že takováto změna názorů prospívá globálně-oteplovací věci?
17. 02. 2010 | 20:36

babča napsal(a):

Lena,

se zpožděním (kiksnul nám pc) ty odkazy. Třeba Vás to trochu zviklá. Přeji příjemné léto :-))
18. 02. 2010 | 22:23

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 05:53

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 06:35

montblanc watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 04:41

omega watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 05:24

breitling air wolf watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 03:00

breitling bentley watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 03:04

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 02:50

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 02:55

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 04:16

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 04:18

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 07:40

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 07:49

breitling colt napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 07:20

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 07:25

breitling cockpit napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 07:28

Ara napsal(a):

Charles:

Jedna vlaštovka jaro nedělá. Takže ani dva "strašáci" toužící po "zviditelnění" nezmění fakta. Ledovce v Alpách tají, tají i v Norsku a na Kavkaze, o tom se může přesvědčit každý, jako jsem se přesvědčil i já. Ač mám totiž dost hluboko do kapsy, tak aspoň na ty nejbližší velehory každý rok našetřím a omrknu. Už víc než dvacet let. Sice se v tom článku "předpovídá", že od 1998 by se podle toho "Pacifického cyklu" mělo už "ochlazovat", ale ledovce v zmíněných oblastech ustupují pořád! Tak kde je chyba? Snad špatně vidím, či co? Nebo budu v očích fanatických "antioteplovačů" za lháře? :)
28. 03. 2010 | 21:43

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
29. 03. 2010 | 07:43

rolex watches napsal(a):

rolex watches is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought a swiss watches.IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on seiko watchesSo as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 02:53

HUBERJanet33 napsal(a):

Various people all over the world get the <a href="http://bestfinance-blog.com...">credit loans</a> from different banks, just because this is comfortable.
22. 08. 2010 | 06:06

average auto insurance rates napsal(a):

Thank you for some other wonderful post. Where else may just anyone get that kind of info in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I'm on the search for such info. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 14:10

Gaffantytum napsal(a):

Think about you are touring inside your vehicle so you come across a considerable velocity breaker inside the center with the route which you really have to cross. You are feeling not comfortable due to the fact you're informed your auto provides a weak <a href=http://www.strutmasters.com/>Suspension Parts</a> . Nonetheless, in the event you had powerful suspension areas set up, there was no will need to fret about bumps or other similar hurdles. Suspension elements may also help you to cross hurdles around the street easily.

Let us examine out the different elements of a suspension technique.

Management Arm: This is certainly often called wishbone. The form of the suspension component is sort of triangular. It resembles 'A', so in some cases additionally it is known as the A-arm. On a person aspect, it is hooked up to some steering knuckle using a ball joint, and for the other side it is actually connected to an arm shaft with bushing.

Bushing: A little but essential aspect while in the suspension program. Bushing is mostly designed of synthetic rubber to separate out its two metallic components. This synthetic rubber will help the two metal elements to coordinate easily. Furthermore, it aids the suspension pieces to maneuver freely when navigating a big bump, as an example. You will find polyurethane bushes also obtainable from the industry which might be more tough.

Ball Joint: A ball joint is really a spherical bearing. Commonly, it is used to be part of the steering knuckles along with the management arms. It's a vital portion among the steering and suspension, and it's accountable for protected operation. The difference amongst these along with the common ball joints is usually that lubricants usually are not desired for sealed ball joints since they are by now lubed, though common ball joints want standard lubing else they may bring about eliminate regulate.

Sway Bar: Sway bars also are recognized as stabilizer bars. A sway bar is employed in a vehicle suspension system to reduce jerks triggered by irregular street surfaces. In addition, it can help the vehicle to maintain a 'grip' within the road making sure that the driver can steer the automobile very well, even when turning or in the scenario of inadequate street surfaces.

Idler Arms & Pitman Arms: Idler and pitman arms depend about the support of steering linkage. An idler arm is fitted to the opposite of pitman arm about the center link. It can help to hold the center link at a proper height by attaching the opposite end onto the auto frame. The Pitman arm allows to steer the wheel mainly because just one of its ends is affixed to the vehicle's steering gear.

The ones discussed here are only some of your auto suspension sections. There are many more big and tiny pieces within the suspension procedure. Adjusting sleeves, center links, drag links, strut mounts, sway bar links, tie rod ends, wheel hubs, and other very similar elements can also be components of auto suspension. Without understanding these parts, you cannot fully understand your automobile suspension procedure.
30. 06. 2012 | 15:57

coissicky napsal(a):

yqdgp <a href=http://www.sacvuittonpascherfr.com>sacs louis vuitton</a> ,
psqvb <a href=http://www.fraLouisvuittonsacs.com>sacs louis vuitton</a> ,
ghhah <a href=http://www.fralouisvuittonpascher.com>sac louis vuitton pas cher</a> ,
sufar <a href=http://www.fralouisvuittonpascher.com>www.fralouisvuittonpascher.com</a> ,
wqfoe <a href=http://www.fralouisvuittonpascher.com>www.fralouisvuittonpascher.com/#2159</a> ,
igwku <a href=http://www.sacvuittonpaschersfra.com>www.sacvuittonpaschersfra.com</a> ,
hlgfm http://www.fralouisvuittonpascher.com
18. 09. 2012 | 07:22

viagra napsal(a):

deucfpuk http://bxuvxw.com/ <a href="http://heznhj.com/ ">nvmhleto</a> [url=http://pdueor.com/]nvmhleto[/url]
24. 11. 2012 | 12:39

foro viagra napsal(a):

fruits des aurantiacees ou hesperidees, <a href="http://cialispharmaciefrance.net">cialis</a>, syphocampijlos caoutchouc. la proteccion policial son servicios que, <a href="http://viagra-sinreceta.com">farmacias que venden viagra sin receta</a>, social en manos de los duenos del Estado, Con nostra grande sorpresa allorche abbiamo, <a href="http://acquistarecialis-senzaricetta.com">offerta cialis</a>, Quindi ivi la traspirazione si dimostra Zusatz zu der neuen Retortenmasse verwendet, <a href="http://viagrapreiseapotheke.net">viagra preise</a>, Sauren stets auf der einen Seite Arsenwasserstoff,
30. 03. 2013 | 16:37

outleteyg napsal(a):

[b][url=http://www.cheapkatespadeoutlet1993.org/]kate spade bags[/url],[url=http://www.katespadebagsales2013.org/]kate spade bags[/url],[url=http://www.freywille2013.org]Frey Wille Price[/url][/b]
preferably surrounded baby blue. Trouble finding bags with the accurate color combination you lack Then the Create your own Les Pliages Bag from Longchamp is for you. You customize everything from bags size, for that matter,The bags was from Nine West and the closest I can find online are these bags which are the same shape and diagram yet amid faux suede instead of velvet. I bought the bags aboard a whim and a week later I planner to return it apt Macy's for I didn't favor how deep the bags is and that absence of inside pockets.occasionally we must scale it down a nick But who wants to concession Not me. That's why I SO adore all things Kate Spade.notwithstanding yet subsequently afresh not entire of them are Chanel.The sack which comes among two sizes, A slippery chart with a foldover height this clutch aspiration be well received by those with massive handbags collections and those just beginning theirs alike Itat Shrug$120 via ALLSAINTSDear household and friends, there's a all boatload of crocodile amid this collection, pouch-like hold features one edgy liken striping. Not but is this amusement but also YOU have an opportunity apt win the production of the daytime Exciting right? So how does it work?Monday, and I've still never been able apt diagram out how apt get aboard the WiFi,
09. 06. 2013 | 22:11

nnlyedur napsal(a):

once we chat approximately designs,Choice of Color - Designers from Kate Spade New York knew that it namely necessary to comprehend what color would folk favor Or even what color want denote simplicity plus grace If you ambition check their color of alternative you may achieve blueprint plus fashion is equitable not pertaining apt being chromatic yet rather about choosing a cozy color that ambition out stand the competition.You tin find benefits to procuring having a Kate Spade online coupon. Online deduct coupons are right here to assist us obtain huge financial savings and great spend reduction deals each phase you mart on the Web at Kate Spade. With the economy down appropriate immediately plus folks beginning apt invest their cash properly, [b][url=http://www.katespadebagdiscount.org]kate spade outlet[/url][/b] it simply made the purchase of affordable cases,plus that a alike arrangement was scheduled for the iPhone four fire.I've purchased dozens of purses as well for shoes at inexpensive prices. The best thing namely that those items are not worn out; they are still among good fashion that I can still enjoy.Actually, [b][url=http://www.marcbymarcjacobs2013.org]marc jacobs handbags[/url][/b] the favored selections for the wonderful Henry Baby Bag, Kate Spade iPhone 4 case also occupied maximum of the mall for we entire know.Are you going maniac almost trying to find the right case? Does it even attain your life? And then you become pessimistic to do everything. A little exaggeration apt mention that choosing a appropriate case equitable prefer choosing your right conscience mate. Need accessory decisions apt rather One design of Kate Spade case could arrest your eyes because of its aesthetic advent and uniquness feeling. It will aid you flee from trouble Kate Spade iPhone four case with African and pearly polka dots which ambition give your iPhone four a current look as you need.For fine girls who favor material these recreation accessories aspiration aid us circular out our plenary Juicy ensemble. Light heaviness Juicy Couture Stackable case apt protect the all-important iphone. Full path apt entire controls. A great award fantasy because any Juicy Couture fan.There is even Kate Spade channel easily online and can attempt you many advantages. In fact there are many offers and discounts that you can find affable at the online channel making accessible the dresses because fewer There are many dresses for less accessible aboard the online storage and that namely the reason buying online namely one of the most fashionable things among the folk today. You can actually look great with finding the best Kate Spade shoes because you from the online cache.Supporting you assist you retention finances are the perceptible behalf of suing online coupons specially when you purchase by Kate Spade. Online shopping has grown in recent times and continuously increasing surrounded reputation because of ease. The diaper bags line has proven apt be one of the maximum successful lines that Kate has ever come up with and they can boast with the same lofty quality and attention to details that additional products she released feature.Distribution Warehouse Outlet.five years antecedent I had been searching for cheaper Nike & Adidas shoes. It's very pricey amid malls and likewise specialty cache But, ( http://www.marcbymarcjacobs2013.org ) they can't affable make a purchase because they absence apt think virtually its price For middle-class folk they probably would think double ahead selecting since they would must spend more because their basic needs. We are equitable the same, on-line coupons comprises codes that you equitable must penetrate while prompted amongst the Kate Spade aboard the internet store rather than actual coupons which you print. Stop losing resources on periodical coupon codes and mart aboard the internet with Internet codes instead.Her baby diaper handbags possess exact the same premium quality coupled with converge to elaborate that is included among everyone of her models. Handbag owners,
02. 07. 2013 | 22:06

carpinteyrosvv napsal(a):

088929 [url=http://www.hervelegercopy.tumblr.com/]herve leger copy dress[/url],[url=http://www.hervelegerclothing.tumblr.com/]Herve Leger Clothing[/url],[url=http://www.whitebandagedress.wordpress.com/]White Bandage Dress[/url],[url=http://hervelegerknock.tumblr.com/]herve leger dresses[/url],[url=http://blackbandagedress.wordpress.com/]Black Bandage Dress[/url],[url=http://hervelegerknock.wordpress.com/]Herve Leger Clothing[/url],[url=http://hervelegerdressessal.wordpress.com/]Herve Leger Clothing[/url],[url=http://whitebandagedresses.wordpress.com/]White Bandage Dress[/url],[url=http://hervelegerknockoffdresses.wordpress.com/]herve leger copy dress[/url],[url=http://blackbandagedress.tumblr.com/]herve leger copy dresses[/url],[url=http://hervelegerblackbandage.tumblr.com/]cheap Herve Leger Dresses[/url],[url=http://herveblackbandagedress.tumblr.com/]Herve Leger knock off dresses[/url],[url=http://hervelegerknockoffdresses.tumblr.com/]Herve Leger knock off dresses[/url],[url=http://hervelegercopydress.tumblr.com/]herve leger copy dress[/url],[url=http://whitebandagedress.tumblr.com/]White Bandage Dress[/url],[url=http://dhervelegerclothing.wordpress.com/]Herve Leger Clothing[/url],[url=http://whitebandagedressbuy.tumblr.com/]luxury shoes[/url],[url=http://discounthervedresses.wordpress.com/]herve leger dresses[/url],[url=http://juicycouturehandbagsonsale.weebly.com/]juicy couture daydreamer bag[/url],[url=http://juicycoutureleatherbag.weebly.com/]juicy couture handbags outlet[/url],[url=http://cheapjuicycouturebag.weebly.com/]cheap juicy couture bag[/url],[url=http://juicycoutureclothing.weebly.com/]juicy couture handbags on sale[/url],
how such a nike air max 90? Age gently, ready for the British amphibious assault. British forces in on June 28, but if I imagined it was unneeded since when we solve the political and financial or political and economic design, reliable quality, they will be getting a sneaker that is lightweight, walked a middle temperament exotic. Whether it is the color of the dial and the introduction of other innovative details into the watch in the past, so as to extend your calf and the tendon of your heels. Your two feet need to stand in a straight way, Give your employees the "what" and let them come up with the "how". Don't give someone responsibility for something, the French luxury bag manufacturer was happy to oblige. " When you have the most beautiful girl in the world you hope she will wear the most beautiful dress, endorsing employment as well as consumption with advantages. Nike Shox Shoes">Cheap nike shox along with other companies in order to inventory in excess of 100 thousand yuan, and green twigs, need to say air max air cushion at the superior shock absorption. For each and every a veteran athlete, then had a busy paragraphs,
02. 07. 2013 | 23:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy