IPCC – jak dál?

13. 02. 2010 | 21:24
Přečteno 7529 krát
V poslední době se mě různí novináři mnohokrát ptali na můj názor na současné dění v IPCC. Od tvrzení o rychlosti odtávání Himálajských ledovců až po aktivity předsedy IPCC Rajendry Pachauriho. Co se dá dělat? Beru to jako jistou daň za to, že jsem už pár měsíců tzv. „focal pointem“ České republiky v IPCC. Trochu problém je ale v tom, že novináři chtějí informace především stručné. V maximálně dvou skoro holých větách svůj názor na tuto problematiku ale vyjádřit neumím. Je to téma na delší povídání. Ještě že existují blogy…

Není sporu o tom, že prestiž IPCC v poslední době utrpěla. Myslím si ale, že je třeba rozlišovat, u koho a jak utrpěla. Jsou lidé, kteří se snaží šířit ve veřejnosti názor, že pokud je ve 4. zprávě IPCC chyba, znamená to automaticky, že je celá zpráva nedůvěryhodná, chybná nebo dokonce úmyslně zfalšovaná. To může zapůsobit snad jen na ty, kdo tuto zprávu nečetli anebo jí nerozumí po odborné stránce. Klimatologové nebo lidé z blízkých oborů samozřejmě dokážou rozlišit, co je v této zprávě doloženo dobře a co hůře, jaký je třeba faktický význam onoho chybného tvrzení o riziku roztátí Himálajských ledovců do roku 2035. Nepotřebují k tomu žádné „vykladače chyb IPCC“ a obrázek si dokážou udělat sami. Ti většinou považují tuto chybu za sice trapnou a nepříjemnou, ale pořád drobnost, která nemůže vážněji nabourat věrohodnost celé zprávy ani IPCC jako takového.

Samozřejmě se nelze vyhnout otázce, jak se taková chyba do zprávy IPCC vloudila. Není to tak těžké. V zásadách práce IPCC je uvedeno, že za určitých okolností lze použít informace i z tzv. „šedé literatury“. To je literatura, která neprošla standardním publikačním procesem pro odbornou literaturu, zejména nezávislou odbornou recenzí. Do „šedé literatury“ můžeme tedy počítat různé zprávy z výzkumných úkolů, zprávy a stanoviska různých organizací, ale také třeba postery na odborných konferencích. Tyto zdroje nemusejí nutně být po odborné stránce nekvalitní, ale chybí jim právě to „potvrzení kvality“ z recenzního řízení. Jejich výhodou ale může být aktuálnost. Než nějaká informace projde klasickým recenzním řízením před opublikováním např. v odborném časopise, může to klidně trvat i rok. „Šedá literatura“ je k dispozici skoro okamžitě.

Nemám rád používání takové literatury ve zprávách IPCC. A nemám rád ani „hon“ IPCC za co nejaktuálnějšími informacemi, přesto, že kritici občas vyčítají IPCC, že jeho informace jsou zastaralé. Naopak se domnívám, že práce IPCC by měla být založena především na dobře prověřených informacích, a to i za tu cenu, že nebudou reflektovat úplně poslední poznatky klimatologického výzkumu. Ale jistě to znáte. V odborném časopise vyjde článek, který vypadá jako cosi docela zásadního, ale po čase se ukáže, že to zase nic až tak zásadního nebylo a článek je citován jen minimálně. Nebo se ukáže, že i přes recenzní řízení jsou jeho výsledky poněkud sporné. A někdy naopak vyjde úplně nenápadný článek, který ale má v krátké době spoustu citací a který se stane základem pro nějaký zcela nový pohled na klima a klimatický systém. Skutečný praktický přínos každého takového článku totiž musí prověřit až praxe a čas. A zprávy IPCC by měly být založeny právě na takových, tedy recenzovaných a časem prověřených publikacích. Ne na publikacích za každou cenu nejnovějších, o kterých ale nelze v dané době ani odhadnout, jaký bude jejich skutečný význam pro klimatologii, o jejich faktické správnosti nemluvě…

Když se k použití „šedé literatury“ přidá i nezodpovědný přístup autorů, je na problém zaděláno. Dost mě ale udivilo vyjádření jednoho z autorů kapitoly, ve které se vyskytla ona chyba kolem Himálajských ledovců, že si prý byli vědomi toho, že nejde o spolehlivou informaci, ale že ji tam dali, aby přilákali pozornost lidí k tomuto problému. Tohle by si mohl někdo dovolit maximálně tak v populárně naučném článku, ale v odborném textu, který navíc má sloužit jako zdroj informací pro politiky při jejich rozhodování, to prostě nemá co dělat. Bylo to hrubé porušení (i tak dost volných) zásad práce IPCC s „šedou literaturou“ a hrubá profesionální chyba autorů. Chyba, které si byli, podle všeho, vědomi, chyba, která by je měla diskvalifikovat z další práce na zprávách IPCC. A bylo i chybou recenzentů této kapitoly, že si té chyby nevšimli a netrvali na jejím odstranění. Prostě toho tady selhalo více…

Druhým takovým tématem posledních dnů jsou některé aktivity předsedy IPCC Rajendry Pachauriho, které přinejmenším hraničí se střetem zájmů. Nikdo z vedení IPCC (a osobně si myslím, že ani nikdo z národních „focal pointů“) by neměl být žádným způsobem napojen na aktivity nebo organizace, přes které může mít z výsledků práce IPCC nějaký prospěch. Když už může být podobná zásada zakotvena třeba v Kodexu etiky zaměstnanců ČHMÚ, nechápu, proč něco podobného neplatí i pro IPCC. Je pravda, že na jediné akci, kterou jsem s IPCC dosud absolvoval, Rajendra Pachauri nijak do odborných diskusí nezasahoval a jednání odborných pracovních skupin se nezúčastnil, ale i tak je třeba jen důvodné podezření na střet zájmů něčím, co považuji za nepřípustné. Situaci nepomáhá ani to, že se Rajendra Pachauri k této věci (pokud vím) vlastně ani nevyjádřil, pouze měl prohlásit, že z místa předsedy IPCC odstoupit nehodlá. Žádné oficiální stanovisko k této věci, ať už jeho osobně nebo sekretariátu IPCC, nebylo publikováno ani veřejně, ani cestou focal pointů IPCC.

Nedomnívám se, že by pozice „mrtvého brouka“ v tomto případě mohla něco vyřešit. Že by stačilo vydržet pár týdnů a „ono se na to zapomene“. O změnách klimatu se bude mluvit dále, budou o tom jednat i politici a ti budou lidem připomínat i IPCC. A tedy i Rajendru Pachauriho a jeho aktivity. Tohle samo „nevyšumí“…

Pokud se vrátíme zpátky k té hloupé a zbytečné chybě s Himálajskými ledovci, Pachauri odmítl i osobní spoluzodpovědnost za tuto chybu a to mi nepřipadá zrovna fér. Když přebíral Nobelovu cenu, vystupoval totiž jako zástupce a možná i jako jakýsi symbol IPCC. Měl by se tedy stejně zachovat i teď a svůj díl spoluzodpovědnosti na sebe vzít. Nejen proto, že je šéfem organizace, která tu chybu udělala, ale také proto, že autory a recenzenty dotyčné kapitoly vybíral z došlých návrhů výbor IPCC, řízený – právě Pachaurim.

V současné době probíhají nominace na autory a recenzenty jednotlivých kapitol 5. zprávy IPCC, která má vyjít mezi podzimem 2013 a podzimem 2014. Ze zaslaných návrhů budou (pravděpodobně v květnu) vybráni konkrétní autoři a recenzenti jednotlivých kapitol. Pokud jde o nás, byli s možností nominace seznámeni zástupci ČHMÚ, Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a Katedry meteorologie a ochrany prostředí na MFF UK Praha. Uvidíme, zda bude mít někdo z těchto institucí zájem o pozici autora nebo recenzenta části další zprávy IPCC.

A co bude v IPCC dál dít? Jsem sám zvědav. Nic podstatného se pravděpodobně nestane do října letošního roku. Všechny zásadní změny v IPCC totiž musejí být projednány a schváleny na plenárním zasedání a nejbližší se bude konat 11.-14.10.2010 v jihokorejském Pusanu. Bude tedy na jednu stranu dost času vše si v klidu promyslet, na druhou stranu se tím ale jakékoli řešení současných problémů IPCC odkládá o řadu měsíců.

V říjnu pak lze čekat nejen bouřlivé jednání, ale i jednání velice zásadní pro další směřování IPCC. K projednání toho bude opravdu dost a předpokládám, že „hrubka“ s Himálajskými ledovci a střet zájmů Rajendry Pachauriho budou jedněmi z hlavních témat diskusí. Nejen laická, ale i odborná veřejnost (včetně lidí, spolupracujících s IPCC) je v poslední době dost polarizovaná. Někteří Rajendru Pachauriho podporují, jiní žádají jeho odstoupení. Domnívám se ale, že další směřování IPCC bude dost spojeno právě s osudem Rajendry Pachauriho. Setrvání nebo nesetrvání Pachauriho na pozici šéfa IPCC dá totiž odborné i laické veřejnosti jasný signál o tom, kam se chce IPCC dále ubírat.

Pokud by měl Pachauri zůstat ve funkci i po říjnovém plenárním zasedání, pro mě osobně by to byla jasná známka toho, že v IPCC lze problémy zametat pod koberec a že být ve střetu zájmů vlastně nevadí. Proto bych byl raději, kdyby Pachauri odstoupil nebo byl odvolán a na jeho místo aby nastoupil nějaký renomovaný a světově uznávaný klimatolog.

Když se tak podívám na lidi ve vedení pracovních skupin 1 nebo 2, myslím si, že by se tam našlo hned několik velice dobrých kandidátů.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy