Stařečky a stařenky naženeme k bankomatům

23. 10. 2012 | 16:23
Přečteno 4824 krát
Je to k nevíře. Když se podíváte na webové stránky ministerstva práce a sociálních věcí a pokusíte se zjistit, k čemu má sloužit tzv. S-karta, ujistí vás stránky ministerstva, že bude sloužit pouze k výplatě tzv. nepojistných dávek (dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, příspěvek na péči, příspěvek osobám se zdravotním postižením apod.). Ministr Drábek se dokonce 15.9.2011 v pořadu Máte slovo na ČT1 výslovně ohradil, že to média zkreslují a že v žádném případě se kvůli důchodům k automatům chodit nebude. Ministr několikrát opakoval, že „nic takového není na pořadu dne, o ničem takovém se ani neuvažuje“.

Dva měsíce na to, 24. lednu 2012, jeho náměstek Šiška, t.č. ve vazbě, podepsal obchodní smlouvu, která má dvacet pět stran a na str. 21 v bodě 12.1.6 stojí:

„Česká spořitelna při uzavírání této Smlouvy vychází z očekávání, že ministerstvo plánuje prostřednictvím Karty provádět výplatu důchodů, případě další případné převody peněžních prostředků vyplácených dalšími orgány státní správy. Ministerstvo vynaloží maximální úsilí směřující k tomu, aby i v těchto případech byla Karta použita při realizaci výplat důchodů a podobných převodů peněžních prostředků vyplácených orgány státní správy.“

Tady prostě náměstek ministra podepsal závazek vynaložit „maximální úsilí“ vyplácet důchody S-kartou, kterým zavázal všechny ministry, kteří tu po něm v průběhu dvanácti let přijdou, bez ohledu na to, kdo to bude a z jaké politické strany. Tohle není nějaká deklarace či mlhavá formulace. Tohle je konkrétní závazek, který když nebude stát a jeho představitelé plnit, tak bude vymáhán a řešen jako u každé jiné obchodní smlouvy. To znamená, že v případě neplnění může poškozená strana žádat náhradu škody, jejíž součástí je například ušlý zisk.

Nikdo nevíme, kde, na jaké úrovni bylo učiněno politické rozhodnutí, že se u nás budou vyplácet důchody takto S-kartou, a na základě kterého náměstek Šiška smlouvu za stát podepsal. Naopak jsem opakovaně upozorňovali, my sociální demokraté i ombudsman, že způsob, kterým vláda silou zavádí užívání tzv. S-karet, je narušováním soukromí, je ve sporu s principem ochrany soukromých údajů, je hrubým zasahováním do života lidí, které se neslučuje s principy demokratického právního státu. Vládu nic z toho, jak vidět, do této chvíle nezajímá. Dopustila se podvodu na občanech, protože ve smlouvě přijala závazky, které jsou v rozporu s tím, co se v souvislosti s důchody veřejně deklarovalo.

Je vlastně jedno, jestli ministr Drábek věděl nebo nevěděl o tom, co náměstek Šiška dělá. V obou případech by měl totiž odejít z ministerstva okamžitě, a ne až na konci měsíce, jak se plánuje. Je to jen rozdíl mezi vědomým podvodem členů vlády nebo selháním v tom, že ministr vůbec netuší, co dělá jeho dlouholetý přítel a společník pan Šiška. V každém případě by měl premiér využít svoji metodu bleskového odvolávání, jakou uplatnil v případě ministra Pospíšila. Pokud by se zjistilo, že o tom podvodu věděli i další ministři, potažmo celá vláda s premiérem, pokud by všichni věděli, že se tu něco deklaruje, a přitom měli informace o tom, že se tu podepisuje smlouva s naprosto odlišným zadáním, pak je to na abdikaci celé vlády.

Přes ministerstvo práce a sociálních věcí procházejí dvě pětiny mandatorních výdajů celého státu, zhruba 500 miliard v letošním roce. Vypadá to, že pan Šiška s panem ministrem Drábkem si Českou správu sociálního zabezpečení a Úřad práce ČR jednoduše transformovali ve své vlastní podnikatelské subjekty, ve kterých se jali podnikat v oblasti informačních systémů a informačních technologií. Dá se říci, že se jedná o specifický druh privatizace státní správy a správních úřadů. K závazkům, které ale náměstek učinil a podepsal ve smlouvě s Českou spořitelnou, ale neměl ani kompetenci, ani oprávnění. Dostal jsem informaci od pana exposlance Josefa Ježka, že podal v té věci informaci pro podezření z trestného činu zneužití úřední osoby ve smyslu §329 trestního zákoníku a z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu §220 trestního zákoníku.

Požádal jsem dnes premiéra Petra Nečase, aby ve Sněmovně souhlasil se zařazením bodu, ve kterém žádám, aby informoval poslance, jakým způsobem hodlá zabránit škodě, jež hrozí České republice ze smlouvy mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, která se týká provozování tzv. karty sociálních systémů. Žádost o zařazení tohoto bodu vládní koalice ve Sněmovně zamítla.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Stařeček (76) od vedle dělá v AutoCADu a k bankomatu chodí sám.
23. 10. 2012 | 16:39

neo napsal(a):

Když budou mít na výběr zda dostanou důchody skrze Skartu, složenkou nebo převodem na již existující bankovní účet, tak to jen prospěje.
23. 10. 2012 | 16:42

P. napsal(a):

Podstatné asi je, že pánové Drábek a Šiška uzavřeli nevypověditelnou smlouvu na 12 let. A že "zdiskreditovali" svou osobu a politickou stranu - to ve fašo-demokracii není problém. Proto se stranám dávají recyklovatelné názvy a namísto TOP09 může později vzniknout třeba TOP13, TOP20 a tak dál.
23. 10. 2012 | 16:47

Pavel13 napsal(a):

neo napsal(a):
"Když budou mít na výběr zda dostanou důchody skrze Skartu, složenkou nebo převodem na již existující bankovní účet, tak to jen prospěje."

Mají-li už dneska účet včetně bankovní karty, prospěje to komu?
23. 10. 2012 | 16:56

Jedla napsal(a):

neo, vy jste naprostý šílenec: Jdna banka zde získává přesné a pravidelně aktualizované CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE o milionech lidí, statisících domácností:
Všechny maminky na rodičovské, všechny rodiny s přídavkem na dítě, všichni rodiče studentů, všichni lidé s problémem s výší nákladů na bydlení (příspěvek na bydlení), všichni zdravotně hendikepovaní, a všichni kdo pečují o zdravotně hendikepované, a všichni starobní důchodci - nejen přesné údaje osobní, ale jako bonus i výše penze... a tak dále a tak podobně.
Právě lidé s omezenou či sníženou možností vlastní volby - ať již ze sociálních důvodů (péče o děti), nebo z důvodu zdravotního hendikepu nebo vysokého věku - jsou nejčastější obětí podvodů včetně lichvy. A nic si nenamlouvejme - každá banka je z principu lichvářským podnikem.
To je prostě neuvěřitelné, že si Drábek (ale i celé představenstvo a DR Spořitelny) klidně běhají po svobodě.

Navrhuji okamžitou akci bojkotu České spořitelny a jejího vlastníka.

Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva: Ing. Pavel Kysilka, CSc., dat. nar. 05.09.1958
Hostivice, Ke Stromečkům 1360, PSČ 253 01
den vzniku funkce: 1.ledna 2011
den vzniku členství v představenstvu: 6.října 2008
místopředseda představenstva: Mgr. Dušan Baran, dat. nar. 06.04.1965
Praha 6, Vokovice, Nad Jenerálkou 768/13, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 16.června 2010
den vzniku členství v představenstvu: 16.června 2010
člen představenstva: Ing. Daniel Heler, dat. nar. 12.12.1960
Praha 6, Bubeneč, Národní obrany 908/47, PSČ 160 00
den vzniku členství v představenstvu: 2.července 2008
člen: Ing. Jiří Škorvaga, CSc., dat. nar. 26.04.1963
Praha 6, Eliášova 42, PSČ 160 00
den vzniku členství v představenstvu: 2.listopadu 2010
člen představenstva: Dr. Heinz Knotzer, dat. nar. 08.04.1960
Praha 4, V Malých Domech I. 5/583, PSČ 140 00
den vzniku členství v představenstvu: 2.srpna 2008

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: Dr. Manfred Wimmer , dat. nar. 31.01.1956
Vídeň, Heuberggasse 21/3, 1170
Rakouská republika
den vzniku funkce: 29.dubna 2009
den vzniku členství v dozorčí radě: 29.dubna 2009
člen dozorčí rady: JUDr. Eliška Bramborová, dat. nar. 04.12.1953
Praha 9, Odlehlá 325/58, PSČ 190 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 3.října 2008
člen dozorčí rady: Ing. Zdeněk Jirásek, dat. nar. 31.07.1950
Kutná Hora, Jana Palacha 144, PSČ 284 01
den vzniku členství v dozorčí radě: 3.října 2008
člen dozorčí rady: Dipl. Ing. Maximilian Hardegg, dat. nar. 26.02.1966
2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg
Rakouská republika
den vzniku členství v dozorčí radě: 24.května 2008
člen dozorčí rady: Herbert Juranek, dat. nar. 13.11.1966
2460 Bruck / Leitha, Leithagürtel 17
Rakouská republika
den vzniku členství v dozorčí radě: 30.dubna 2008
člen dozorčí rady: Claudia Höller, dat. nar. 04.02.1968
Klosterneuburg, Freyengasse 28-30, 3400
Rakouská republika
den vzniku funkce: 24.dubna 2010
člen dozorčí rady: Mag. Bernhard Spalt , dat. nar. 25.06.1968
Vídeň, Kaserngasse 3, 1230
Rakouská republika
den vzniku členství v dozorčí radě: 20.dubna 2011
člen dozorčí rady: Dr. Heinz Kessler , dat. nar. 19.08.1938
Vídeň, Landstrasser Hauptsrasse 65, 1030
Rakouská republika
den vzniku členství v dozorčí radě: 28.dubna 2011
člen dozorčí rady: Aleš Veverka, dat. nar. 26.01.1973
Břeclav, Na pěšině 3155/26a, PSČ 690 03
den vzniku členství v dozorčí radě: 30.listopadu 2011

Co s nimi?
23. 10. 2012 | 16:58

Ernesto napsal(a):

neo hlavně aby na ty důchody vůbec bylo ! Lidí přibývá jako psů tak jak to u vás v čeko chcete za pár let řešit ? Jedině revoluce , ta je další pokračování života vyvolených a hlavně těch spravedlivých jedinců ! E.
23. 10. 2012 | 17:01

český maloměšťák napsal(a):

Násilné /bez souhlasu osob, jejichž údaje jsou v databázi vedeny/ převedení databáze klientů státní instituce směrem k privátnímu subjektu - podle mě porušuje ústavu a mělo by se trestat jako velmi závažný trestný čin - už ve fázi přípravy něčeho takového.
Pokud ale lidé svolí, že jejich osobní údaje mohou být takto převedeny...pak nezbývá než sklonit hlavu.

K blogu.
Přisát se /či administrovat/na finance státu je nejjistější a nejpohodlnější způsob - jak získat finance...ale i vliv.
Ostatně oslabení postavení České pošty je také dobrým přípravným krokem k její pozdější privatizaci.
23. 10. 2012 | 17:01

Pavel13 napsal(a):

:Jedla
Podstatu kšeftu jste vystihl správně, ale banka takto nedělá nic špatného, jde po zisku. Jiné banky by se chovaly stejně. Kdo selhal je stát, konkrétně ministr, náměstci, vláda, poslanci a v neposlední řadě Úřad pro ochranu osobních údajů. Zástupci banky pouze, pokud si někoho z dříve zmíněných koupili.
23. 10. 2012 | 17:07

cinick napsal(a):

Ládík napsal
Stařeček (76) od vedle dělá v AutoCADu a k bankomatu chodí sám.
Nojo, takhle pohodlný to maj lidi ve městě. Vod nás je nejbližší bankomat 7 km. Nechápu, proč se nesnažili o nějaké řešení s poštou v kjaždej větší obci. Proč zrovna se Spořkou, která má například nejbližší pobočku od nás 15 km? Jo, aha nebylo to tak zajímavé jednat se státním podnikem, kerej nemá fondy na provize.
23. 10. 2012 | 17:10

Jedla napsal(a):

Pavle13,

existuje něco jako korporátní odpovědnost. Přesnější argumentace ve stanovisku ombudsmana.

Česká spořitelna patří Rakušanům, a ti by si ve vlastní zemi takovouhle smlouvu nikdy vyjednávat nedovolili. To má příliš blízko ke korporativismu, esenciální podstatě fašismu.

Tady je prostor pro ČSSD a také odbory, ktepé mají své evropské partnery, mimo jiné i v Rakousku. Tohle je takové svinstvo, že je plně na místě (spolu s odborovými svazy v Rakousku a se sociální demokracií v Rakousku a příslušnou platformou v Evropském parlamentě) udělat opravdu veliký kravál. Die Erste prostě nesmí projít, že získává byznysové výhody způsobem obdobným vztahu Kruppových podniků v Essenu k nastupujícímu režimu v Německu po roce 1933.
23. 10. 2012 | 17:22

češka napsal(a):

A jak to dělají jinde?
Každý člověk má přeci vlastní účet , mít doma hotovost vede ke zvýšené kriminalitě.
Všude platíme různé sociální pracovníky, tak ať se jejich služby rozšíří o finanční péči o seniory, 1x za týden je navštíví a ze svého notebuku zajistí služby internetového bankovnictví a vyplatí hotovost. Zároveň bude kontrola nad tím, kdo skutečně žije a rodiny nebudou zatajovat smrt svých seniorů, jak se dělo v masovém měřítku v Japonsku.
23. 10. 2012 | 17:23

vasja napsal(a):

Ernesto napsal(a):
neo hlavně aby na ty důchody vůbec bylo ! Lidí přibývá jako psů tak jak to u vás v čeko chcete za pár let řešit ? Jedině revoluce...
-----------------
Tuhle revoluci sem udělal udělal před hodně lety. Přestal platit socialku a vzdal se penze ve prospěch bližních.
Mám dobrej pocit.
23. 10. 2012 | 17:31

Moulis napsal(a):

Dobrý den.
Netřeba se rozčilovat, netřeba se přít. Je nad slunce jasnější, že tato vládní garnitura, usazená ve svých křeslech nedobrého svědomí, se dříve či později zhroutí jako domeček z karet, když zafouká. A ono zafoukalo. Tyto volby znamenaly čerstvý vítr z Lidového domu a je docela možné, že uvolní stavidla mnohem radikálnějšímu levicovému (nekomunistickému) průvanu, co zjedná pořádek i v zatuchlých sklepeních.
Nevěříte ?
23. 10. 2012 | 17:33

Al Jouda napsal(a):

Pokud to chtěl Drábek dělat tímto způsobem, tak měl založit zvláštní státní peněžní ústav, přes který by těch 500 miliard ročně proteklo a z toho, co by tam případně leželo, by se mohly poskytovat novomanželské půjčky s malým úrokem na zařízení bytu nebo i na sociální byty. To by byla sociální politika !
23. 10. 2012 | 17:34

Pavel13 napsal(a):

:Jedla
Na tom by něco být mohlo.
Je mi stejně divné, proč neřve konkurence ČS, vždyť jim ukradli kšefty.
23. 10. 2012 | 17:38

Pavel13 napsal(a):

:Al Jouda
Netřeba nic zakládat. Ten ústav má zkratku ČNB.
23. 10. 2012 | 17:40

Bohatýr napsal(a):

Ten Jedla je s myšlením trochu mimo. S-karta je dobrá věc, ale nechápu, proč mít kvůli ní zvláštní účet a proč jenom u spořitelny. Kdo chce, může dát si nechat posílat poštovní složenku anebo nechat nosit dávky a důchod doručovatelkou, ale za to musí něco zaplatit.
23. 10. 2012 | 17:45

jarpor napsal(a):

"Tady prostě náměstek ministra podepsal závazek vynaložit „maximální úsilí“ vyplácet důchody S-kartou, kterým zavázal všechny ministry, kteří tu po něm v průběhu dvanácti let přijdou, bez ohledu na to, kdo to bude a z jaké politické strany. Tohle není nějaká deklarace či mlhavá formulace. Tohle je konkrétní závazek, který když nebude stát a jeho představitelé plnit, tak bude vymáhán a řešen jako u každé jiné obchodní smlouvy. To znamená, že v případě neplnění může poškozená strana žádat náhradu škody, jejíž součástí je například ušlý zisk."

Pane místopředsedo, nechte se poučit, jak se bude posuzovat, zda následní ministři vyvinuli "maxinální úsilí" a jak se bude dokazovat bude že jej nevyvinuli, aby se pak mohla vymáhat škoda. A dejte vědět...

Žádný konkrétní závazek totiž v té formulaci nespatřuji... naopak. Mlhavý příslib, nevymahatený, protože to s tím "maximálním úsilím" každý ministr zamete tím, že poslanecká sněmovna neschálila zákon a s tím opravdu i kdyby se rozkrájel, nic nenadělá ani ministr ani soud...

Ale jako argument pro blbečky, stylem "kdo chce sa bít, hůl si najde" - celkem dobrý... A jak vidno, blbečci jsou zde a již hafkají, dokonce až k bojkotu peněžního ústavu...

Hezký podvečer

P.S. Víte, pane místopředsedo, kolik dnešních důchodců používá běžně bankomat ? Vylezte z té směnovny mezi lid, kterým se tak zaštiťujete... abyste nebyl za blba...
A co myslíte do deseti let - bude finanční instrumenty běžně používat více či méně lidí, více či méně budoucích důchodců ? V běžném životě totiž každý neztrouchniví a neretarduje, jako poslanci ve směnovně...
23. 10. 2012 | 17:54

český maloměšťák napsal(a):

"...Je mi stejně divné, proč neřve konkurence ČS, vždyť jim ukradli kšefty. .."

Jeden má S kartu, druhý zase peníze VZP (GE Money)...třetí...

Říká se tomu /z/dravá konkurence.
Kam tam s ČNB.....

Ostatně já se spíše divím, že to neuhádal Sedláček /člen NERVu/ pro ČSOB.
Asi v tom hrála roli ta lapálie s arbitráží...

A taky že se meozvala Česká pošta.
Asi tam mají slíbeno nějaký podíl z toho, když se také budou podílet na snížení hodnoty aktic české pošty....aby byl odhad privatizační ceny příznivý.
23. 10. 2012 | 17:57

český maloměšťák napsal(a):

jarpor
Přečtěte si onu citaci.
Jde o v praxi vymahatelný závazek. Ne mlhavý příslib.
Slovo maximální je velmi důležité - protože právě že proto, se dá napadnout téměř jakkoliv odůvodněné odmítavé stanovisko - k tomu nevyvádět peníze do ČS.

Přestaňte jarpore ze sebe tak usilovně dělet hlupáka.
Nejde o žádné střenky či stařečky u bankomatů ale o administraci stamiliardových částek ročně.

Vy snad musíte být duševně nemocný - tak urputně ze sebe tady dělá hlupáka málokdo.

---------
A já furt co ten Goldman Sachs navyšuje cílové ceny pro Erste...a podívejme se....že by za tím byly pazoury našeho starého dobrého známého - exkomunisty a prezidentského kandidáta Dlouhého ? Taky člena NERVu ?
Zajímalo by mě kolik GS nakoupil - akcií Erste...
A kolik samotný Dlouhý.
23. 10. 2012 | 18:05

Bavor V. napsal(a):

jarpor
neo
kecy jako vždy. Jaký je důvod, aby důchodce dostával peníze na zvláštní účet u ČS, kdž dosud může dostávat peníze na účet osobně a dobrovolně zřízený u kterékoliv banky včetně stávajícího účtu u ČS.
23. 10. 2012 | 18:05

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Bába s dědkem si to plně zaslouží, vždyť to chtěli.
Za to, že neměli rozum, musí přijít trest a pak si to budou pamatovat. U bankomatů a pokladem bych dal časové omezení, jak to nezvládneš do deseti sekund, máš smůlu a musíš z řady.
23. 10. 2012 | 18:10

Ládik!!! napsal(a):

Zaorálek by stařenky a stařečky nejraději zahnal k urnám (volebním!) - pobídkou by byl párek a pivo za 10Kčs, aby získal co nejvíc volebních hlasů a zacelil dluh ČSSD z kapes daňových poplatníků. 2mouchy jednou ranou.
23. 10. 2012 | 18:11

Kanalnik napsal(a):

mistr chytani za slovo se rozepsal... no, i tu hul si nasel, protoze co? protoze chtel :)

prehlizeni podstaty problemu nepovede k jeho zmizeni ci vyreseni... to je jako s ODS, ta taky porad zameta pod koberec bez spetky sebereflexe... tato podobnost mne vubec neprekvapuje (ani oznacovani nekoho za blbecky)
23. 10. 2012 | 18:11

Ládik!!! napsal(a):

cinick -
nejsem z města; správně jsem měl napsat: stařeček dá auto na parkoviště, zaplatí a jde k bankomatu.
23. 10. 2012 | 18:13

jarpor napsal(a):

I měšťák by si měl pohovořits nějakým právníkem, jak se vymáhá "maximální úsilí". Na začátek se pobavte co je to "maximální". Jak jej lze exaktně definovat...a pak krok po krouku dál...
Být ve Vašich očích hlupákem je dobrý výsledek...

Bavor V.

Celkem souhlas, proč důchodcům S-karty...Být Vámi, všechny kecy /dovolil jsem si použít Váš výraz/ slepě socialistovi Zaorálkovi bych nevěřil...

Hezký večer
Ale radit nechci... -:)
23. 10. 2012 | 18:23

Bavor V. napsal(a):

jarpor
ta citace ze smlouvy o důchodech, tomu říkáte kecy?
23. 10. 2012 | 18:36

zemedelec napsal(a):

Panové Jedla i Pan Pavel 13.
Nezoufejte,Česká spořitelna je pevně v českých rukou.
23. 10. 2012 | 18:36

český maloměšťák napsal(a):

jarpor
"...Ministerstvo vynaloží maximální úsilí směřující k tomu, aby i v těchto případech byla Karta použita při realizaci výplat důchodů a podobných převodů peněžních prostředků vyplácených orgány státní správy.....“

Maximální úsilí je v tomto případě pozitivistický termín, který vymezuje ( a to tak že i v maximě dúsledků procesů - posloupnosti kroků) to, že protistrana může chtít toto maximální úsilí - v jeho pozitivním vyjádření takovém, že výsledkem má být přínos /zisk/ pro tuto protistranu....doložit.
Což je v podstatě bianco šek - protože téměř vždy se dá zpochybnit, že maximální úsilí vynaloženo nebylo.

Ale i pouhé " úsili " (bez adjektiva) je v tomto případě stále veřejným příslibem takového vyjádření posloupnosti kroků, které jde ve směru zisku pro druhý subjekt smlouvy /ČS/ , respektive mělo by být ziskové (jistě ani vy nebudete považovat ČS za charitativní organizaci - ostatně ČS je povinna přinášet akcionářům zisk).

Fakt se tu musíte ztrapňovat dobrovolně a zadarmo ?
Nebylo by lepší vytupovat v nějakém šantánu ?
23. 10. 2012 | 18:39

pavelp napsal(a):

Nyni je to s karta a zitra Davidova hvezda??? Drabku ty jsi obycejny hnedokosilac!!! Drabku zmizni konecne nekam..ty si tragedie Cechu..hezky si je oznacis vid??? Clovek nemusi byt doktot ale fasismus se ti zda OK vid??? Pane Stejkal je to pravda tak ma prosim nemazte ja toho pana sleduju jiz delsi dobu!!
23. 10. 2012 | 18:40

pavelp napsal(a):

doktor omluva
23. 10. 2012 | 18:41

jarpor napsal(a):

Bavor V.

Z hlediska vymahatelnosti možné škody - ano.

Pokud by jiný způsob výplaty důchodů nemusel projít parlamentem, pokud by to bylo jen rukou ministerstva, pak by ta vymahatelnost byla reálná... ale tak tomu zde není. Ten zákon pro změnu by musel schválit parlament i prezident...

Dvoustranná smlouva sice může něco hovořit o třetím subjektu, leč pokud ten třetí subjekt není účastník smlouvy, není ničím vázáno jeho chování... a pokud se jeden účastník bude domáhat nějakého plnění na druhém účastníku smlouvy, jež se mělo dít na základě nějakého předpokládaného konání toho třetího subjektu - vysoudí velké kulové...

"„Česká spořitelna při uzavírání této Smlouvy vychází z očekávání, že ministerstvo plánuje prostřednictvím Karty provádět výplatu důchodů, případě další případné převody ..."
Co poruší, jakého trestného činu se dopustí ministerstvo když se nenaplní "očekávání" ČS a zároveň, když je známo to, že ministertvo není v pozici, že o změně může rozhodnout ?

Hezký večer
23. 10. 2012 | 18:54

st napsal(a):

Dojemný článek, jedno oko nezůstane suché.
Proč neřeknete celou pravdu?
Vždyť jste u všeho byli a jste stále a ústy tuším B.Sobotky bylo prohlášeno nikoli zrušení karet, ale s "ohledem na již vniklé náklady" pouze změny v realizaci.
23. 10. 2012 | 18:54

Invalida napsal(a):

Mám svůj účet u jisté banky proto, že jsem od spořitelny utekl a nechci s ní nikdy mít nic společného. Natož aby spořitelna vedla další účet. Asi ten Drábko-Šiškův šmejd odmítnu převzít. Holt přijdu a 400. Škoda.
23. 10. 2012 | 18:56

Pepa Řepa napsal(a):

Proč ne. Já bankomaty rád. Pokud je co vybírat.
A Zaorálku nepodceňujte nás. PIN namačká i geront. Nejlepší je 1234 nebo si ho napsat rovnou na kartu.
U nás á - v Horní dolní- má slavná Pošta od 8.30 do 11, pak jdou hamat a zase od 13 do 16.30. Bankomaty tři.
Jen s tím maximálním nasazením bych byl opatrnější.

Řekl bych, že problém myšáka ÍTÝAJTÝ z jiné planety je jinde, než v té škatuli.
Ládik!!!
to je slovo. Do uren.
Útvarů rychlého nasazení.
23. 10. 2012 | 19:00

cinick napsal(a):

Ládíkovi
1) proč musí jet stařeček do města k vonomu bankomatu.(a v našem bejvalým vokresnim městě zaplatit parkovný 7,-Kč). To na nedávno vopevněnej pobočce pošty nemůže bejt bankomat.
2) Víte kolik důchodců už v 74. nemá řidičák. Do sousední vsi zajížděla doktorka, která alibisticky tvrdila po 70-ti lidi za volant nepatřej, páč ji jeden pojištěnec v tomto věku dostal za volantem infarkt.
3) V normální zemi vyhodím na penze posílané na účet zvýšení o polovinu z ušetřenejch nákladů na distribuci důchodů a polovinu ušetřenejch nákladů nechám státu a důchodcům nechám možnost svolit (ne nařídit, ale svolit) poukazovat důchod na účet.
23. 10. 2012 | 19:00

jarpor napsal(a):

Měšťáku, poslední reakce neb nemám zájem s Vámi debatovat :

Dám Vám návrh :
Já s Vámi uzavřu smlouvu, že vyvinu maximální úsilí k tomu, aby Vám Bakala pro Vaši chytrost, počínaje pátým rokem od podpisu této smlouvy platil měsíční gáži milion korun.
A pokud dostanete od něj prd, jakože to je jistota, můžete mne žalovat...
Tak co, berete ?
Jakou si dáváte šanci, že vysoudíte, že Vám "škodu" budu hradit já ?
Já do toho klidně půjdu, protože Vás s takovou žalobou vyženou... ani se k soudu nedostanem..:-))

Před měšťáky se ztrapňuji rád.

Mějte se.
23. 10. 2012 | 19:03

MartinO napsal(a):

Pro velectěného ČM, kdyby to snad ve vedlejším blogu přehlédl:

ČM:
"Takže naposledy.
1. Neodkázal jste na žádnou studii, ale na vycuc z ní. Odkaz na studii jsme sem dal já - včetně citace , z které vyplývá, že je třeba se na země jako ČR a danou problematiku dívat velmi opatrně - že jde o jakýsi uměle vytvořený statistický konstrukt.
2. Současnou realitu "dokládáte" /jak - to jsem nyní zmínil v bodě 1/ pomocí tři roky starých úvah - přičemž od té doby došlo k výrazným změnám v důchodcovském spotřebním koši - zejména " díky" zvýšení mandatorních výdajů na potraviny, zdravotní péči..."
==========================================================

Takže taky naposledy.
Tady jsem vám našel nejnovější serozní data srovnávající míru chudoby napříč EU přímo od zdroje z Eurostatu. Eurostatu snad věříte, ne? Vím, že jste schopen popřít i vlastní rodiče když to nezapadá do vašeho ideového vidění světa, ale přesto. Eurostat jednoznačně říká, že menší míra chudoby než v ČR byla v roce 2011 ze zemí EU jen na Islandu. Dělejte si s tou informací co chcete.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en
23. 10. 2012 | 19:14

zemedelec napsal(a):

Pane jarpor.
Nechci se nějak míchat mezi Vás a maloměšťáka.Tak mě popište proč ta arbitráž mezi státem a Diag Humen.
23. 10. 2012 | 19:20

Ládik!!! napsal(a):

PŘ -
... rychlého nasazení do uren...
23. 10. 2012 | 19:25

Jan K. napsal(a):

Jak snadno se člověk dostane do průšvihu. Jsem stařeček, důchod mně chodí na účet, když potřebuji peníze, tak si pro ně chodím k bankomatu a nijak mně to nevadí, takže se autorovi nehodím do jeho lamentace. Mám urychleně zemřít, nebo mi to prozatím prominete?
23. 10. 2012 | 19:29

David napsal(a):

"...Vládu nic z toho, jak vidět, do této chvíle nezajímá.

Dopustila se

podvodu

na občanech, protože ve smlouvě přijala závazky, které jsou v rozporu s tím, co se v souvislosti s důchody veřejně deklarovalo...."

-----------------------------------------------------------

To je přece jasný zločin,

který musí být co nejrychleji potrestán!!!

Nelze přece věřit tomu, že náměstek Šiška podepsal smlouvu s Českou spořitelnou a ministr Drábek tu smlouvu ani nečetl. Jak je vůbec možné, že tak důležitou smlouvu podepisuje právě náměstak a ne ministr? To samo o sobě dokazuje, že se jednalo o úmysl. Jak je možné, že Drábek v pořadu "Máte slovo" tak klidně lhal?

ČSSD musí být v takových případech mnohem více razantní. To co předvádí nestačí, je to málo.
23. 10. 2012 | 19:32

nestranný napsal(a):

Ad češka:Jak jste přišel(přišla) na to,že každý má nějaký účet?Je to stejná zhovadilost jako tvrdit,že každý člověk má vlasy.Já třeba veškeré účty zrušil.
A proč?Nemíním krmit nenažrané banky.Navíc v tom nic pozitivního nevidím.V obchopdech jsem naštvaný na každého,kdo platí kartou protože zdržuje.Bankomaty nejsou chráněny.Díky skimingu už statisíce lidí po světě přišli o peníze atd.
A starý člověk,který celý život nic takového nepotřeboval by si o své vůli ani nic takového nezřizoval.Používejte někdy hlavu!
23. 10. 2012 | 19:34

jarpor napsal(a):

zemědělec

To je úplně jiný případ, který se s tímto nedá porovnat.
Začátek je u vyjádření tehdejšího ministra Bojara, který měl obchodnímu partnerovi Diag Humen sdělit, že tato společnost je neseriozní / stručně řečeno, tak nějak to interpretuje Diag Human /, čímž tento obchodní partner přestal s Diag Humanem obchodovat. Tím měl Diag přijít ke škodě / tvrdí Diag / a tu, protože to vyřkl ministr vymáhá po státu... do dnes.
Navíc řeší se to nikoliv soudně ale na základě rozhodčí doložky... rozhodčího řízení, což je zcela jiný mechanismus než soud. Jak dlouho se to vleče i díky zpochybňování rozhodců...

A tady Zaorálek vytváří dojem, že "zítra" bude stát platit...

Prostě tyto dvě věci jsou nesrovnatelné...

Hezký večer
23. 10. 2012 | 19:36

neo napsal(a):

Pavel 13:

pokud umíte číst, tak jste si jistě přečetl, že by měli na výběr. Ti co již účet mají, by to dělali úplně stejně jako to dělají maminy na rodičovské dovolené. Pro takové se nic nemění.
23. 10. 2012 | 19:56

neo napsal(a):

Jedla:

to, že jste paranoidní ještě neznamená, že po vás nejdou.
23. 10. 2012 | 19:58

kormoran napsal(a):

Soudruhu Zaoralku , vzdyt co nevidet budete mit k dispozici opet vrtulnik . Tak proc ho nevyuzit a duchody nerozvazet letecky ?

Nemyslim , ze byste pristaval na kazde zahrade , ale treba hodit obalku s oranzovou maslickou a pranim do komina.
Budete takovy mesicni dedko Morozko alias brouk Pytlik.
23. 10. 2012 | 20:00

šašek z Jihlavy napsal(a):

Ládik!!!
Je mi 66let a mám internetové bankovnictví. Myslíš, že patřím do kategorie stařečků?
Přesto s tímto diskutabilním počinem nesouhlasím. Znám několik svých vrstevníků, kteří PC nemají, bydlí na chatě nebo v Chalupě cca 18km od Jihlavy a tohle je dost zaskočilo. Měli s tím počkat až do výměny generací.
P.S. Nepléduji za sebe, zatím se cítím na padesát a doufám, že mi to ještě alespoň deset let vydrží.
23. 10. 2012 | 20:01

Kanalnik napsal(a):

z jarporovy argumentace je jasne, ze pan Siska bud obcural podpisem smlouvy veskere obcanstvo CR, nebo naopak obcural banku, se kterou smlouvu podepisoval - ani jedno mi neprijde od politika vhodne

jinak by tam totiz ta veta o maximalnim usili ve smlouve nebyla, ta tam z nejakeho duvodu je
23. 10. 2012 | 20:06

zemedelec napsal(a):

Pane jarpor.
Přece může dojít k úplně stejné situaci.Kdokoliv znevěrohodní tuto smlouvu a převede platby jinou cestou,tak opravdu Česká spořitelna může napadnout stát z neplnění smlouvy.
23. 10. 2012 | 20:07

fikus napsal(a):

proč ten byznys nemá česká banka, ona už žádná není? Nebo v tom zase něco je, jak je zvykem
23. 10. 2012 | 20:10

neo napsal(a):

Ernesto :

Dalimíre, váš příspěvek je absolutně mimo. způsob výplaty totiž na ten váš výplod nemá vliv.
23. 10. 2012 | 20:12

neo napsal(a):

Bavor V.
kecy jako vždy. Bude i nadále dostávat peníze na účet osobně a dobrovolně zřízený u kterékoliv banky. Nic se pro něj nezmění, stejně jako se nezměnilo pro tisíce lidí na rodičovské dovolené.
23. 10. 2012 | 20:14

Sláma napsal(a):

To neo a jarpor: myslím, že obhajujete neobhajitelné. Je zcela evidentní, že náměstek Šiška uzavřel smlouvu za nápadně nevýhodných podmínek pro stát a proto by mu měl naskočit do jeho portfolia další spáchaný trestný čin.
Jste opravdu tak naivní a myslíte si, že někoho přesvědčíte o svých "moudrech"? Dost pochybuji ...
Jste asi poslední v tomto státě, kdo ještě Drábkovi a Šiškovi něco věří. Ostatní jim nevěří ani pozdravení!
23. 10. 2012 | 20:18

Sláma napsal(a):

To David: máte naprosto pravdu. Znám mnoho ministerstev, kde ministr podepisuje každou maličkost. Je velice podezřelé, že tak významnou smlouvu nepodepsal Drábek. Velice by mě zajímaly důvod, proč Šiška a ne Drábek.
23. 10. 2012 | 20:21

jarpor napsal(a):

Kanálník

Myslím, že se mýlíte. Nikoho neobčural. Ta formulace o očekávání ČS spíše byla do smlouvy dána spíše vyjednávači za Spořitelnu, kteří se mohou kasat před zahraničním vedením, co zařídili... avšak ve skutečnosti - nikoho k ničemu nazavazuje, ale zní dobře...

To jen Zaorálek oblbuje měšťáky... a ti mu to "žerou"...

A mimochodem - Šiška není politik. Je to státní úředník...

Hezký večer
23. 10. 2012 | 20:22

poznámka napsal(a):

Sláma
Já mám čubu Elišku, a ta dělá némlich to samé. Když najde nějaké cizí sračky, s náramným potěšením se v tom vyválí. Prý je to genetická záležitost.
23. 10. 2012 | 20:28

neo napsal(a):

Pane Slámo, jste opravdu tak zabedněný? Ani jediným slovem neobhajuji Šišku ani nic podobnýho. To vám asi cosi spadlo na šišku, když nejste schopen, ale spíše ochoten chápat základní věci.

Já jsem zcela jasně a srozumitelně napsal, že vidím v důchodech na S kartu pozitivum, pokud budou mít důchodci na výběr. Dokonce jsem ten výběr i vyjmenoval. Prakticky to znamená, že to bude užitečné pro ty důchodce, kteří nemají účet a chtějí účet levný jaký ve spojení s Skartou je. Pro ty ostatní by se naprosto nic nezměnilo.

Takže ještě jednou Vás žádám a není to poprvé. Laskavě si pořádně přečtěte, na co reagujete, pak to zpracujte a pochopte a pak teprve reagujte, jinak vypustíte jako vždy nějaký blábol. V tomto případě blábol o obhajobě Šišky.
23. 10. 2012 | 20:30

jarpor napsal(a):

Slámo,
jako obvykle píšete nesmysly.

Nikoho neobhajuji. Jen nežeru bezmyšlenkovitě, co je mi servírováno... od Vás to, že něčí "očekávání" je "nápadně nevýhodné podmínka pro stát"...
Tak zkuste podat žalobu na ten "trestný čin" na soud... a uvidíte, jak dopadnete...

A že věřím... zase výplod Vaší nemocné fantasie, který nemá s realitou tu nejmenší souvislost... to spíše Vy věříte Zaorálkovi každou větu... a hlavně : přece "znáte" moho ministerstev... Jo, podle názvu, to lze... :-)) Jinak jste - důležitost sama... že. Bez Vás si tam ani neškrtnou... a přece Vy musíte vědět, jak s jsou na těch ministerstvechnastaveny kompetence náměstků... tomu máme věřit... ?
Tak za mne - já Vám... jako Zaorálkovi.

Mějte se..
23. 10. 2012 | 20:35

Pepa Řepa napsal(a):

MartinO
pokud jde o chudobu ducha pláčete na správném hrobě.
23. 10. 2012 | 20:41

xx napsal(a):

Kde je 80% nespokojených občanů ČR ? Proč se nestřídají s transparenty před vládou nebo ministerstvem a neprotestují ? 80% oprávněných voličů je pořádná masa lidí, kdyby se střídali s transparenty před vládou, každý den by jich mohli být tisíce a každý jeden by tam šel jednou ročně !

I kdyby nespokojených bylo jen 30% voličů, mohlo by denně stát před vládou až 5000 lidí a každý z nich by tam šel jedinkrát ročně.

Opravdu si myslíte, že by to vládu nedonutilo něco dělat, nebo rovnou odstoupit ? Vsadím se že by ani celý rok nepřežila.

A o tom to je ! Kolik těch lidí je tedy tak strašně nespokojených s vládou, tak nespokojených že by byli ochotní jít na jeden den ročně protestovat do Prahy ?

Nebo jinak, stojí vám ta nespokojenost s vládou za jeden den strávený v Praze s transparentem v ruce ?
23. 10. 2012 | 20:49

Sláma napsal(a):

Pro MartinaO:
Studie, na které odkazujete, vycházejí z hranice chudoby, kterou si ten který stát určuje sám. Takže hranice chudoby například v takovém Rakousku je jiná, než v České republice. Pro zajímavost, v Rakousku žije pod jejich hranicí chudoby 6% obyvatelstva.
Chudoba je v Evropské unii definována jako 60% mediánu příjmu domácností. Z toho ale plyne metodický problém, který se naplno projevuje v České republice. V roce 2010 totiž u nás bylo pod takto stanovenou hranicí chudoby 26.7% domácností, ale v roce 2011 už jen 17,3%. MartinO by si samozřejmě pomyslel, jak najednou Drábek vylepšil situaci těch nejchudších. Ale ono to je ve skutečnosti úplně jinak - medián příjmu domácností se totiž propadl dolů (mnohem více lidí se má velmi špatně) a tak se, paradoxně, počet domácností pod pásmem chudoby sníži.
Pramen: Eurostat - Relative median at-risk-of-poverty risk gap
23. 10. 2012 | 20:53

Sláma napsal(a):

Zatímco jarporova reakce je produktem konfuzního ducha a není na co reagovat, zdá se, že neo ještě je schopen napsat větu, aby dávala smysl.
Neo, v akademické rovině můžete mít pravdu. Bylo by krásné, kdyby si důchodce mohl vybrat. Ale k čemu by pak byla S-karta? Kolik lidí by si pořizovalo S-kartu? Buď mají vlastní účet, a to bude asi většina, a pak jim je S-karta k ničemu. Nebo nemají účet, a patrně mají k tomu své důvody, a pak S-kartu nebudou chtít.
Druhá věc je, že to je pro Českou spořitelnu pěkný "vejvar" a jistě nezůstala panu Šiškovi nic dlužna.
Pokud si vzpomenete na pana Knettiga, bývalého poslance bývalého ministra životního prostředí Drobila, tak ten dojednával za nemalý bakšiš uložení prostředků SFŽP u jistého finančního ústavu. A S-karta je vlastně typově stejná operace.
23. 10. 2012 | 21:01

PB napsal(a):

Klid, Eliška Wagnerová-kterou jste tu tak strašně obhajovali-slíbila OKAMŽITÉ zrušení S-karet.
Tak-chci to vidět!
Mám ale spíš dojem, že co od vás chtěla, to dostala, a teď už vás nebude znát.
23. 10. 2012 | 21:01

Sláma napsal(a):

jarpor napsal: "Šiška není politik. Je to státní úředník..."
To máte pravdu, ale ono to je poněkud jinak. Je to státní úředník, ale obsazovaný podle stranického klíče, jako všichni náměstci ministrů.
23. 10. 2012 | 21:03

Sláma napsal(a):

Pro MartinaO:
hranice chudoby se vypočítává z mediánu příjmů. Při jeho posuzování je nutno vzít v úvahu, že v České republice jsou ceny velkého počtu komodit jedny z nejvyšších v Evropské unii. Medián příjmu byl v roce 2010 například v takovém Rakousku 20618 EUR, zatímco v České republice 7451 EUR, tedy přibližně třetinový. To znamená, že hranice chudoby je v Rakousku třikrát vyšší, než u nás (při zhruba stejných cenách). To znamená, že raději budu chudým v Rakousku než běžně vydělávajícím v Česku.
23. 10. 2012 | 21:10

kormoran napsal(a):

Smer je spravny ale soudruh Zaoralek svym nadpisem mate obyvatele primitivnim zpusobem . Podobny system totiz zavede i on.

Pouze jde o to jaky. Bezne ve svete je , ze duchod se prevadi elektronicky na banku , kterou si ucastnik vybere sam a na jakekoliv ucty napr. s vynosem a s vetsim ci mensim riskem , to je nakonec kazdeho svobodne rozhodnuti.

Avsak , jestlize "stat' preferuje pouze urcitou banku -pochopitelne svoji, ziskava tim absolutni prehled v pohybu penez v tomto pripade duchodcu s vedomim , ze kazdy si hotovost nevybere , proto defakto naklada s urcitymi financemi dle potreby- procentualne.
Z duvodu vyse uvedenych by mel tedy stat nalakat duchodce na 'svuj' system skupinu obyvatel vyssimi a garantovanymi benefity s ohledem(moralnim) na to, ze tato skupina obyvatel je vazana pouze na jeden prijem.
23. 10. 2012 | 21:13

neo napsal(a):

Sláma:

člověk, který nedokáže poznat rozdíl mezi narozeným a nenarozeným dítětem nepozná ani rozdíl mezi Skartou a složenkou.

Pane Slámo, znovu opakuji, že jsou tu také důchodci, kteří nemají vlastní účet a nechtějí ho mít kvůli tomu, že je drahý. Pak je pro ně Skarta ideální.

mnš jde o princip, o myšlenku ne o provedení a osoby okolo. Projekt Skarty se mi líbí právě z výše uvedených důvodů. Provedení je jako u mnoha dalších horší.

Vzpomeňte na opencard. Skvělá myšlenka, provedení hanebné.
23. 10. 2012 | 21:13

kormoran napsal(a):

P.S . pochopitelne statu zodpovedneho , nebot soudruh Zaoralek a jim podobni jsou schopni rozdavat drive , nez sami obdrzi k tomuto finance.
23. 10. 2012 | 21:19

Al Jouda napsal(a):

To Pavel13 :
A viděl jste někde bankomat ČNB ? Já ne.
23. 10. 2012 | 21:26

Ernesto napsal(a):

Neo vy jste snad čert nebo co , asi jsem podcenil Vaši inteligenci ! Hezký večer ! Ernesto
23. 10. 2012 | 21:32

neo napsal(a):

Ernesto:

věříte na čerty? No tak potom chápu tu vaši víru v komunismus.

zde něco pro vás:
http://www.zakomunistu.cz/
23. 10. 2012 | 21:34

kormoran napsal(a):

Soudruhu Zaoralku , vsak tam mate nejvetsiho samana ekonoma Sobotku , ten vi , jak nakladat s financemi v dobe rustu!))))

A este hejtmana zvladnuvsi 30 funkci, to dokaze pouze rudooranzovy soudruh pak dlouuuuuhooo nic .........a Merlin- mozna.)))
23. 10. 2012 | 21:37

kormoran napsal(a):

A jeden hnije v bani , nesl sedm melounu v krabici - asi duchod pro tatika STB-aka.

A dalsi candidat na pres. - Irik . Zrejme v tomto case beha po ulicich se zrcadlem metr x metr a nastavuje ho nesvarum !)))

Tedy jste to tam ale banda)))))
23. 10. 2012 | 21:44

Carlos V. napsal(a):

Neznám kompletní pozadí celé operace. Neznám doslovná znění uzavřených smluv a jejich právnický výklad. Ale velice mě zaujal návrh jednoho či více diskutujících.

Občanský bojkot. Tedy situace, kdy občané z protestu k chování nějaké firmy bojkotují nějakou společnost.

Věc známá a normální ve vyspělých demokraciích. Firmy se jich bojí jak čert kříže, mohou je stát mnoho peněz.

Oprostíme se jednou od vojensko otrocké mentality zákazů a příkazů - a staneme se občanskou společností ? Tedy přestaneme volat po apriori zákazech a vězení, tedy cosi zařízené silou a mocí, a vezmeme si tuto mocdo vlastních rukou ?

Nevím, jaké budou další kroky ČS. Ale pakliže by opravdu vůči státu - tedy nám - vymáhala jakési peníze na základě oné pochybné smlouvy, nastal by čas občasnkého odporu.

Čas nás, občanů.
23. 10. 2012 | 21:46

Max napsal(a):

Sláma

Z nickem MartinO si nelámejte hlavu. Kdyby Nkurinza vyhlásil v Burundi hranici chudoby pod 60% mediánu majetku Hutuů, tak by byli na hranici chudoby jen ti, co mají ve své rákosové chatě menší zásobu než čtvrt kila fazolí a kukuřice. Protože takových je málo, měli podle MartinaO v Urundě
na hranici bídy menší procento obyvatel než třeba v USA nebo v Dánsku.
23. 10. 2012 | 21:53

Sláma napsal(a):

To neo: pokud vím, váš problém byl v tom, že za rodinu považujete sebe, svoji přítelkyni a svého psa.
A samozřejmě, že nechápete, že podporou rodin s dětmi podporujete porodnost. Protože se hodně rodin k narození potomka rozhoduje podle toho, jestli si to mohou dovolit nebo nikoliv, musí zde být nejprve podpora rodin s dětmi a teprve po tom se ty děti narodí.
Je to tak jednoduché, že to snad i vy pochopíte. A nebudete snad už příště svoji hloupost tak pošetile rozhlašovat na dalším blogu.
23. 10. 2012 | 22:00

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

tu smlouvu může soud zrušit pokud je evidentně v rozporu s dobrými mravy nebo se dokonce jedná o podvod.
23. 10. 2012 | 22:07

MartinO napsal(a):

Maxi,
vy si nelámejte hlavu vůbec ničím. Račte si laskavě povšimnout, že to není definice moje, ale oficialní definice Eurostatu.
Btw, kdybyste tady se spolusoudruhy nebudovali 40 let "šťastné zítřky" tak ta hranice chudoby mohla dnes být stejná jako v Rakousku, USA a Dánsku i nominálně. Stále jste, soudruzi, nic nepochopili a motáte se v kruhu.
23. 10. 2012 | 22:10

vojnov napsal(a):

Neo:

pokud je pravda vaše tvrzení z 21:13, pak ovšem diskutujete pod nesprávným článkem.

Článek nekritizuje možnost, že by stát vyjednal u bankovních domů takové podmínky "důchodcovských účtů", které by umožnily mít účet u banky i těm, co ho chtějí a nemohou si ho dovolit.
Článek dokonce není ani o tom, zda-li je správná elektronizace utrácení dávek.

Článek je o tom, že tady vláda něco veřejnosti slíbila, a pak nechala svého "úředníka" podepsat závazek, který slib popírá. Závazek, ze kterého se příští vlády budou moci vymanit jedině švejkováním non plus ultra (!!!!!!!). Závazek, který je zabetonováním monopolu Erste na poplatky z převodu jakýchkoliv elektronizovaných dávek.

Je o tom, že nám tady někdo lže. A že ten někdo je vláda.

Vaše výše uváděné argumenty tedy nelze kvalifikovat jinak, než jako kouřovou clonu (odvádění pozornosti jinam).
23. 10. 2012 | 22:15

Ládik!!! napsal(a):

Pane Zaorálku, indiskrétní otázka:
Jíte psy?
23. 10. 2012 | 22:25

Ládik!!! napsal(a):

šašku,
díky za reakci. Já se cítím na 18, a to je mi 54.
23. 10. 2012 | 22:27

Viola napsal(a):

Já mám radši styk s pošťačkou, než s bankomatem a to nejsem stařenka. Ovšem, u některých dobře situovaných lidí věk roste, ale schopnosti ubývají a někteří třeba už ani nechodí a musí někoho prosit a to je i dost riziko.

Ale pane Zaorálku, jak dopadl ten váš bod v těch stodvaceti? Vy tu neodpovídáte, škoda, v TV nebyl přímý přenos. Proč už také nenavrhnete nějaký TV kanál, kde by byly přímé přenosy z každého jednání poslanecké sněmovny i senátu. Některá města prý mají TV přenosy ze svých zasedání rady města.
23. 10. 2012 | 23:02

kormoran napsal(a):

Max,
Usa nereste , protoze ono procento chudych tvori vice jak 12 mil imigrantu z mexika , stredni a jizni ameriky podobne i negramotnych - jak soudruzi u vas radi a casto pouzivaji.

Zajimave je , ze se oni v USA drzi zuby nehty.

No ba , dostanou listky na jidlo , na anglictinu chodi do skol zdarma a az bude dostavena na jihu zed , tak vam samani spadne brada, ale budete hledat argumenty jinde.)))

Carlos -stat s rozumem se ridi heslem 'zit a nechat zit' , vsimnete si , ze nejen v CR , ale EU se drzi hesla bolsevika a byrokrata ve sve nezastupitelnosti , na to nepotrebujete vysokou skolu.)))

Slama , odvolavani rodin i zodpovednych, na spatnou dobu s absenci zplodit potomky je pouha sobecka vymluva , lide se rodili i v tech historicky nejhorsich dobach , avsak pokud je system nastaven tak , aby se rozeni deti stalo byznysem je spatne.
23. 10. 2012 | 23:05

Carlos V. napsal(a):

kormorán :
žít an echat žít ?
Toto heslo je vpraxi pojímáno extenzivně - žít nechat žít, tedy krmit.

Naše levice krmí zevlouny
naše pravice banky
a střed pro jistotu oboje
23. 10. 2012 | 23:14

kormoran napsal(a):

P.S. Znam mnohopocetne rodiny z meho detsvi , ktere byly chude , ale vzdy ciste a se sebevedomim!

Sam pochazim ze tri sourozencu a muj nejstarsi bratr si pamatuje , jak matka a pouze v nedeli(to byl svatek klepala maso na prkne a na zemi na rizky.
A nikdy jsme rodicum nebyly na obtiz.

Muj ded chodil do skoly obuty pouze v zime.

Ten kdo nechce mit deti , at je nema , ale at blbe nekeca a nesvadi to na nejakou dobu.
23. 10. 2012 | 23:17

Pepa napsal(a):

Bankomaty budou obleženy kriminálními živly, které si budou vybírat svoje oběti z řad starých bezmocných lidí, kteří si půjdou vybrat již tak skroné prostředky na živobytí. Kdo jim bude asi zajišťovat bezpečnost?
23. 10. 2012 | 23:19

kormoran napsal(a):

Carlos .

Jestlize disponujete vuli(a verite sam sobe) neco zmenit , zmente to . Pokud ne nestezujte si.
23. 10. 2012 | 23:24

kormoran napsal(a):

Pepo a neni jednodusi prepadnout postacku? Vzdyt tam je to na hromade.))))
23. 10. 2012 | 23:46

Viola napsal(a):

kormoráne

nabádání ke zločinu je také zločin, víte to? A co tu tak pozdě v noci krákáte, nemáte co dělat? Proč vás trápí to, co dělá naše soc.dem? Proč vás netrápí, že se ministr drábek se svým náměstkem pravděpodobně chtěli obohatit na úkor stařečků a stařenek? To, co jste výše popsal je dobré, mít možnost si vybrat, kde vybrat peníze, a že stát když chce mít přehled, tak má lákat třeba státními příspěvky a ne nahnat bezmocné jen a jen tam a tam.
23. 10. 2012 | 23:55

kormoran napsal(a):

Violko , sam sebe dnes budu bicovat deviti ocasou kockou za nabadani ke zlocinu.)))

Vubec me netrapi , co delaji soudruzi ze socdem , naopak se tesim na jejich vladnuti.

Violko predstavte si , ze kdybych tedy zrovna mel co delat urcite bych tady 'nekrakal'))))

No a nakonec lakani je jedna vec a moznost vyberu druha , starenko.)))
24. 10. 2012 | 00:19

Viola napsal(a):

kormoráne

jsem ráda, že máte úsměv na zobáku, tak vám popřeji dobrou noc.
24. 10. 2012 | 00:26

kormoran napsal(a):

Violko ,

dekuji za poprani noci- napodobne)) , a taky musim uznat , ze mate vlastni nazor(taky tomu odpovida) i bez porady s fararem , ci mistni oragnizace KSC .
24. 10. 2012 | 00:39

kormoran napsal(a):

Souduhu Zaoralku v zajmu statistiky a blogu " Mam ho v hrsti" se vas chci zeptat , jak byste definoval vas puvod?

1. pochazim z opice a setrvavam v tom stavu.
2. jsem Martan , avsak s opicemi pravidelne navazuji tvurci kontakt.
24. 10. 2012 | 02:19

Pavel13 napsal(a):

Al Jouda napsal(a):
"To Pavel13 :
A viděl jste někde bankomat ČNB ? Já ne."

Má banka nemá ani jeden. Přesto z nich vybírám a to z toho, který je právě po ruce. Nestojí mne to ani korunu.
24. 10. 2012 | 06:07

Pavel13 napsal(a):

neo napsal(a):
"Pavel 13:
pokud umíte číst, tak jste si jistě přečetl, že by měli na výběr. Ti co již účet mají, by to dělali úplně stejně jako to dělají maminy na rodičovské dovolené. Pro takové se nic nemění."

Dneska si snad bankovní kartu pořídit důchodci nemohou? Že by diskriminace seniorů byla tak daleko a stát to zachraňoval nějakými S-kartami? Jinde obhajujete, že dostanou levný účet. Když se už dnes dají zřídit účty zadarmo, tak by jim asi ČS měla za účet platit.

Když se pro ty, co už účet mají, nemá nic měnit, ať se tedy nemění! Ať jim stát nadále posílá peníze přímo na dosavadní účet!!! Dneska tuto možnost mají, tak proč o ni mají přijít? Proč má ČS dostávat jejich osobní údaje a informace o příjmech?!
24. 10. 2012 | 06:29

jozka napsal(a):

xx, vy jste vazne legracni. Pripominate mi moji nekdejsi rustinarku, ktera horem dolem dokazovala, ze to, co deje (bylo v r.1989) lidi ve skutecnosti nechteji.

Za ctvrt roku uz mavala americkou vlajkou a mne doslova oznacila za starou strukturu.

Schvalne si vzpomente, co jste psal na jare, po nejvetsi demostraci od listopadu. Jen by mne zajimalo, jestli to pisete vedome nebo se podvedome snazite uvest do souladu realitu se svym videnim sveta :-)
24. 10. 2012 | 06:52

Pepa Řepa napsal(a):

Ani nevím proč, ale často si vzpomenu na píseń Balíček karet.

Karta od pumpy, od VZP, family karta,debetní, kreditní a teď sockarta, kam to má všechno řepa strkat.
Za chvíli to vydá na mariášky.

A ten myšák ÍTÝAJTÝ z jiné planety je................. dábel, říká pan doktor Cvach.
Mně zase připomíná žaludské eso od firmy Piatnik našeho velkovévodu.Ta podoba. Chudák, takovek hodnej a milej člověk.

Nicméně obrázky na kartách ajťák nedomyslel. Bodly by.
PEXESO pro důchodce.
24. 10. 2012 | 07:52

xx napsal(a):

jozka: no tak schválně, co si myslíte že jsem psal ? Kde vidíte rozpor s tím co píšu teď ? Jestli jsem se posunul v názorech, na tom není nic špatného. Jenom ignorant a zaslepený věřící nikdy nezmění svoje názory, nalité obvykle nějakou dobře zvládnutou propagandou. Kriticky myslící člověk svoje postoje neustále přehodnocuje a porovnává s nově nabytými informacemi a zkušenostmi a čas od času se názorově někam posune. Také časový odstup od událostí a následné dění může nějaký dříve utvořený názor novými okolnostmi změnit nebo mírnit či radikalizovat. TO je docela normální jozko.
24. 10. 2012 | 07:54

jozka napsal(a):

No, me to mily xx spis prijde jako "kdo chce psa bit, hul si vzdycky najde" :-)

O nazorovy posun totiz neslo ani u te rustinarky, tam slo o to byt vzdy na te spravne strane.
24. 10. 2012 | 08:02

xx napsal(a):

Carlos V. napsal(a): "Oprostíme se jednou od vojensko otrocké mentality zákazů a příkazů - a staneme se občanskou společností ? Tedy přestaneme volat po apriori zákazech a vězení, tedy cosi zařízené silou a mocí, a vezmeme si tuto mocdo vlastních rukou ?"

Nevypadá to moc nadějně. Včera jsem zaslechl ve zprávách, že někde spadla římsa z domu. Naštěstí se tentokrát nikomu nic nestalo. A reakce politiků ? Už uvažují nad regulací. Chtějí zavést povinnost při rekonstrukcích vždy mít posudek statika. Jak to dopadne ? Nakonec budeme potřebovat razítko statika i na natírání okapů. A ještě se najde dost hýkalů, kteří budou nadšeně vykřikovat, že nějaké regulace přece potřebujeme, že co kdyby ta římsa spadla na moje děti, to bych pak mluvil jinak, a pod. Vždyť to známe. A pranic se nezamyslí nad tím, že žádné razítko na světě nedokáže předejít nehodám, ale každé razítko činnost prodraží. Domyšleno do důsledku, takové razítko může způsobit opak, ti co budou rekonstruovat, budou mít snahu ušetřit a paradoxně tak mohou být rekonstrukce nebezpečnější.

To si ale lidé s "vojenskou" mentalitou, dožadující se přesných zákazů a rozkazů neuvědomují, protože o zákazech a rozkazech se co ? O zákazech a rozkazech se nediskutuje. Vojna není debatní kroužek.
24. 10. 2012 | 08:02

xx napsal(a):

jozka: opravdu nevím o čem píšete. Napište konkrétně, co se vám nezdá.
24. 10. 2012 | 08:03

jozka napsal(a):

Ostatne, co se tyce tech nekdejsiuch vyroku, mam tady i jeden odkaz pro Vlkodava:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=761232

pak at si precte:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/linda-sokacova.php?itemid=17676

a zkusi se zamyslet (ale nic si od toho neslibuji, prece jen je to Vlkodav).
24. 10. 2012 | 08:06

jozka napsal(a):

xx:

Jde o to, ze pisete, proc lidi neprijdou, kdyz je to tak spatne. Kdyz prisli, psal jste, ze neprisli proto, ze by to bylo tak spatne, ale proto, ze bylo hezky a dostali zaplaceno.

Priste si aspon zkuste sve fabulace zapamatovat, at jste plus / minus konzistentni.
24. 10. 2012 | 08:14

xx napsal(a):

jozka: aha. No vysvětlení k tomuto jsem napsal pod jiným blogem, kde jsme na to narazili v debatě s maloměšťákem, tam jsem to rozvedl podrobně ve vztahu k akci odborářů. Na maloměšťákovu námitku
"Zcela jistě že je důležitý tlak veřejnosti /pak ale nesmíte odsoudit ani vystoupení odborářů !!!/."
jsem odpovídal toto
"já smím odsoudit vystoupení odborářů, z mnoha důvodů. Jednak z ideových, na to mám právo, prostě jsou to levičáci a já nejsem. To je jedna rovina. Ale i když ideologickou rovinu zcela pominu a soustředím se na tu občanskou, tak naši odboráři zcela selhávají, stejně jako ostatní občané.

Vždyť na co se zmohli odbory ? Jedna akce za rok a to ještě svážejí ty svoje občany autobusy a vlaky a ještě jim musejí platit aby přišli ? Jinak se jich na akci na celostátní úrovni sejde hrstka.

Ale to je opět ten obecný problém. Odboroví předáci se sice snaží něco zorganizovat, ale narážejí na ten stejný fenomén, na naprostou absenci občanské společnosti, občanského myšlení lidí, na ignoranci a netečnost k věcem veřejným.

Kolikrát si myslíte že jsou schopni naši odboráři demostrovat ročně ? Dvakrát ?"

Rozpory žádné nevidím a svůj postoj myslím docela srozumitelně vysvětluji, proč v obecnější rovině s nadhledem akci odborů jako občanskou iniciativu samozřejmě schvaluji, ale její provedení a ideový základ se mi nelíbí. Co je na tom za fabulaci ? Že odboráři přijeli protože jim byly zaplaceny výlohy, jinak by se neobtěžovali v tak hojném počtu ? Že byli někteří opilí tak, že sotva stáli na nohou ? Že byli sprostí včetně předáků ? Že se zmohou na jednu akci za rok ? Že jich přijelo jen pár tisícovek, ale tvrdí že 80% lidí je nespokojeno s vládou ?

Co jsem si vymyslel, co se neshoduje s realitou ? Kde jsem fabuloval ?

Jistě, můžete namítnout že lepší něco než nic. Ano v tom souhlasím. Ale bohužel musím konstatovat že to takto je zcela nevyhovující a občanské společnosti to neodpovídá ani zdaleka. To je vše.
24. 10. 2012 | 09:10

jozka napsal(a):

ad já smím odsoudit vystoupení odborářů, z mnoha důvodů. Jednak z ideových, na to mám právo, prostě jsou to levičáci a já nejsem.

A tak to zas jo. To je argument jako remen :-)

ad a to ještě svážejí ty svoje občany autobusy a vlaky a ještě jim musejí platit aby přišli ? Jinak se jich na akci na celostátní úrovni sejde hrstka.

Evidentne vam chazi to zakladni poneti o tom jak funguji a jak jsou financovany odbory.
Pripominate mi argumenty komance asi tak z roku 1988. A za rok se divili i usima.
24. 10. 2012 | 09:18

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pepa z Řeporyj napsal
Karta od pumpy, od VZP, family karta,debetní, kreditní a teď sockarta, kam to má všechno řepa strkat.

Into your slot, for instance.
24. 10. 2012 | 09:21

Ládik!!! napsal(a):

šašku, dráždíš chřestýše....
24. 10. 2012 | 09:25

Josef B. napsal(a):

Tady se někdo divil proč nekřičí konkurence, že jim spořitena "ukradla kšeft" - nebude to náhodou tím, že na sKartu byla vypsaná veřejná soutěž, tudíž ostatní banky nebo pošta se tam mohly přihlásit a patrně v té soutěži neuspěly??? A do té soutěže se skutečně přihlásilo několik zájemců...
24. 10. 2012 | 09:31

Josef B. napsal(a):

Ještě jedna poznámka - pokud si dobře pamatuju, tak původně chtelo MPSV vyplácet i důchody přes skartu, ale zvedla se kvůli tomu vlna odporu, tak to Drábkovi Nečas zatrhl a od té doby se mluví jen o výplatě nepojistných dávek (tedy mimo důchodů a nemocenské). Naposledy to vyvracela mluvčí ministrstva o víkendu - zde http://www.mpsv.cz/cs/13701. Na jednom mlhavém ustanovení smlouvy, které odráží jen to, co původně bylo v zadávací dokumentaci veřejné souteže k sKartám (tedy v době předtím, než to premiér shodil ze stolu), chce teď ČSSD nahonit politické body tím, že straší lidi.
24. 10. 2012 | 09:45

xx napsal(a):

jozka: Zbytečně to hrotíte do kontroverze. Já samozřejmě vím že odbory to platí ze svých peněz, které jim dávají členové. To je jejich věc, jak ty peníze utrácejí. O tom ale vůbec nepíšu. Hospodaření odborových centrál mne nezajímá.

Já to hodnotím z pohledu občanské společnosti, z pohledů motivů občana odboráře k protestům. Jde o to, že pokud mají lidé, odboráři nebo myslivci to je jedno, pocit že vláda je špatná a škodí téhle zemi, měli by jaksi sami hledat příležitost, jak to vládě dát najevo. Výborná příležitost je jakákoli demonstrace.

Oboroví předáci se rozhodli takovou demonstraci zorganizovat. Fajn. Ale aby na ní získali dostatek lidí, nestačilo jen oznámit, přijďte demonstrativně ukázat vládě co si o ní myslíte / když to tak udělali, přišlo jich málo /. Museli ty lidi přemluvit za pomoci zajištění dopravy, za pomoci uhrazení nějakého příspěvku. Je to jejich právo. Ale ukazuje to právě docela hezky ten katastrofální stav naší občanské společnosti, občanské uvědomělosti a náš zájem o věci veřejné.

Proto se o tom zmiňuji.

Tak kde jsem fabuloval ? Kde jsem si vymýšlel. Obvinil jste mne z fabulace. Tak na ní prosím ukažte.

A k tomu roku 88/89, tehdy nikdo nemusel lidi vozit autobusama na náměstí, nemusel jim platit kapesné. Opravdu se v nás probudí občan jen asi třikrát za století ?
To je smutný obraz stavu občanského uvědomění v nás.
24. 10. 2012 | 09:57

šašek z Jihlavy napsal(a):

Ládik!!!
Už mě několikrát kous a vono nic. Asi jsem imunní.
24. 10. 2012 | 09:58

xx napsal(a):

Josef B. Premiér to možná shodil se stolu, ale podstatná je podepsaná smlouva. Kde bude za 20 let Nečasovi s Drábkem konec. Ale smlouva pokud je platná dnes, bude platit i za 20 let. Důchody se sice vyplácet nemusejí, ale ČS bude moci vyžadovat kompenzaci. A argument že to byl jen původní záměr který neschválil premiér u soudu těžko obstojí.

O to jde. A že na tom Sobotka honí politické body ? Honí, to je holt celej Sobotka. Je to politik a politika zajímají jen politické body, je jimi živ.
24. 10. 2012 | 10:01

neo napsal(a):

Sláma:

omyl Slámo, to s tím psem jste psal Vy, ne já.

naposledy tedy opakuji.

Pletete si podporu porodnosti s podporou rodiny.

Podpora porodnosti je podpora rození dětí, týká se tedy lidí, kteří teprve dítě mít budou.

Podpora rodin s dětmi je pak podpora lidí s již narozenými dětmi.

V tom je prostě velký rozdíl a tomu taky odpovídá forma té podpory.
24. 10. 2012 | 10:25

Matylda napsal(a):

Pokud by mě stát nutil, abych vybírala důchod pouze přes Skartu, tak bych na něj podala ústavní stížnost. Považovala bych to totiž za omezování osobní svobody.Věřím, že bych nebyla sama a pochybuji, že by taková stížnost byla vyřízena ve prospěch státu.
24. 10. 2012 | 10:26

Pavel13 napsal(a):

Josef B. napsal(a):
"Tady se někdo divil proč nekřičí konkurence, že jim spořitena "ukradla kšeft" - nebude to náhodou tím, že na sKartu byla vypsaná veřejná soutěž, tudíž ostatní banky nebo pošta se tam mohly přihlásit a patrně v té soutěži neuspěly??? A do té soutěže se skutečně přihlásilo několik zájemců..."

Divil jsem se já. Podmínky veřejné soutěže byly takové, že se spolu utkali pouze 2 zájemci ČS vs. ČSOB+ČP.
Mně však nešlo o tento samotný kšeft, ale o celý trh s úvěry občanům. Jeden hráč totiž získává obrovskou konkurenční výhodu.
Samotná soutěž taky nic moc. Podle mne neměla vůbec proběhnout, protože stát obchoduje s něčím, co mu nepatří. Ministerstvo a ÚOHS se tváří, že to stát a občany nic nestojí, ale na NIC se nevyhlašuje obchodní soutěž. Jaksi zapoměli, že i informace mají svou cenu.
24. 10. 2012 | 10:35

jozka napsal(a):

xx:

Vy jste u toho byl? Ze tak presne vite, ze je museli premlouvat? To je totiz podstatou te mw zminky o fabulaci.

A zminoval jsem specialne rok 1988, kdy se demonstraci ucastnila oproti roku 1989 hrstka (podle soudobych medii navic zaplacenych) a vse bylo tedy v poradku. V tom se nelisite.
24. 10. 2012 | 10:44

xx napsal(a):

jozka: u čeho jsem měl být ? U toho přemlouvání ? :-) Napište mi prosím co jsem si vymyslel abychom to už uzavřeli.

Já vycházím z faktů. Když odboráři nebo kdokoli jiný, třeba politická strana nebo nějaké hnutí pouze svolají lidi k protestům, účast je vždy slabá. Přijde pár lidí a nějací čumilové a to je vše.

Větší účast se daří zajistit pouze tak, že to odbory zorganizují včetně dopravy a kapesného.

To jsou fakta. Co konkrétně jsem si vymyslel ?
24. 10. 2012 | 11:07

Ernesto napsal(a):

Ano neo kovaný komunista ješte ze staré Stalinovy školy ! A budte rádi vy eurohujeři že má Putin ještě dobrou náladu a že vám neutáhne plynový a naftový kohout ! Stalin už by to dávno udělal ! E Th G
24. 10. 2012 | 11:11

jozka napsal(a):

xx:

Aha, takze jste u toho nebyl. Uzavreme to s tim, ze jsem se u vas zase dockal fabulaci vydavanych za fakta a vy to uzavrete s tim, ze uvadite pouze a jen fakta.

Skoda jen, ze to skoncilo jako vzdy.
24. 10. 2012 | 11:11

xx napsal(a):

jozka: abyste tomu rozuměl, to není kritika odborů, že těm lidem platili. To je kritika občanské společnosti, našeho občanského povědomí, našeho selospolečenského zájmu, nebo spíš nezájmu o věci věřejné. Chápete ? Nemusíte stále dokola hledat argumenty na obranu odborářů a toho že lidem zaplatili cestu a zajistili dopravu.

Jak jsem napsal, to je jejich věc, jejich peníze a já to respektuju a uznávám že mi do toho nic není, co dělají se svými penězi.
24. 10. 2012 | 11:11

xx napsal(a):

jozka: když vy ani nenapíšete, u čeho jsem měl být, tak to je pak těžké.

Napište jasně co konkrétního jsem si vymyslel. Dali odboráři lidem peníze nebo nedali. Sváželi je autobusy nebo nesváželi.
24. 10. 2012 | 11:13

st napsal(a):

Carlos

Tleskám vám
24. 10. 2012 | 11:33

JC napsal(a):

Stařenky a stařečci nedejte se vydírat zlými kapitalisty.
Hodný Luba vám peníze bude osobně vozit helikoptérou.
P.S. Ani papuče neošoucháte....volte Lubu dobrotivého.
24. 10. 2012 | 11:44

Jarda napsal(a):

Tak jsem pročetl celou diskuzi až sem a zjistil jsem, že mnozí nechápou oč jde.
Přestože mnozí příjemci státních financí mají zřízen jakýkoliv účet kam jim až dosud přicházely peníze, tak BUDOU MUSET mít S-Kartu s tím, že peníze si mohou jednorázově vybrat nebo převést na stávající účet(byť i třeba v samotné ČS)zdarma.
Vždyť je to absurdní převádět peníze z účtu S-Karty na vlastní účet třeba v České Spořitelně. (O zdržení nemluvě) Komu a proč to slouží?
Občan je pozván na PÚ, kde je nucen podepsat souhlas s podmínkami ČS a "dobrovolně" odevzdat své nacionále.
Nejdřive byla zneužita skupina lidí, která se nemůže bránit a je na dávkách závislá. Tam ty vynucené souhlasy s S-Kartou fungují dobře, protože tyto lidi se soudit nemohou a jak vzkázal Drábek - "Pokud si S-Kartu nezřídí, tak se k penězům nedostanou"
A tak se stalo, že invalidé, nemohoucí, maminky na mateřské, bydlící na vesnici jsou nuceni ZAPLATIT si odvoz do blízkého města busem nebo vlakem,( někde je i doprava zrušena, takže taxi nebo ochotný soused za nemalý peníz) aby po vymačkání pinu zjistili, že peníze ještě nejsou na účtě a absolvovali cestu za dva dny znovu s nejistým výsledkem, tak jak se to stalo minulý měsíc.
Co je to proti tomu, když peníze přinesla pošťačka invalidovi na vozíčku až domů a on věděl že ty peníze už má.
Navíc jsou S-Karty vydávány i lidem, kterým třeba dávky končí v prosinci, ale vy ji nesmíte zahodit a musíte ji mít v držení další 4 roky ! ! ! Proč je občan nucen k něčemu co nechce?

Jinak jsem se v noci díval na záznam z PS kde se předkládaly návrhy programu schůze.
Všechny návrhy, které se týkaly korupce, vyšetření smlouvy na S-karty, zrušení bezejmenných akcií, zachování DPH, bankovní smlouvy apod. byly protikurupční vládou odpovědnosti smeteny ze stolu.
24. 10. 2012 | 12:34

český maloměšťák napsal(a):

xx
Vy považujete za " občanskou společnost" pouze ty, kteří se nevymezují proti té vaší slavné " pravicové vládě".
Hloupé plky o svážení odborářů autobusy opakujete tak urputně, že se musím zeptat, zda jste si náhodou tuto hloupost nevymyslel sám.

Již před rokem jesem se vám snažil vysvětlit, že každá organizovaná činnost ve společnosti 21. století vyžaduje použití určitých prostředků takových, které odpovídají době a účelu, který takováto organizace chce dosáhnout.
Vaše přiblblé kidy (od angl. kidding) o " svážení autobusy " jsou pouze za prvé pejorativním označením /sváží se seno a dobytek, lidé ne/ a za druhé faktickým nesmyslem.

Ostatně například na davoské setkání finančníků zase sváží tyto Mercedesy.
Taktéž organizovaně.

Fakt se někdy svých blbostí držíte tak urputně , že vzniká oprávněně podezření, zda ve vašem případě nedochází k rozvoji nějaké choroby.

Vy prostě chcete takové občanské iniciativy, které neškodí tomu, co považujete za Dobro - vesměs tedy vládu tkzv. pravice a jakýkoliv čin směřující k rozbití toho, co administruje či řídí státní instituce.

Ostatně není to tak dávno, co jste v podroušeném stavu napsal že " úplně nejhorší ze všech je Paroubek a celá jeho ČSSD".

Něco vám prozradím - ona poznámka s odboráři v reakci na vaše vychvalování občanských iniciativ - byla napsána se záměrem tím, abyste znovu napsal své plky, kterými samozřejmě chcete zpochybnit odbory coby občanskou iniciativu.
Což je paradoxní - a navíc to děláte tak blbě a tak okatě - že pak z vašich libertariánských gaťat kouká hnědy podolek selektivního přístupu .
-----
jednodušeji :
Každá efektivně fungující občanská iniciativa MUSI BÝT DOBŘE ORGANIZOVÁNA.
Dobrá organizace dopravy lidí z občanské iniciativy na místo - je nedílnou součástí dobré organizace takové OI.

Kapito ?

Btw - I v roce 1989 vypravovaly OI autobusy ...například na Letnou. A ještě jeden dodatek - skupinová (hromadná)doprava je tak snazší a levnější ...a také ohleduplnější vůči životnímu prostředí.
24. 10. 2012 | 12:37

xx napsal(a):

český maloměšťák: Ale jděte člověče. Já píši zcela něco jiného, než se mi snažíte podsunout. Jak si představuji občanskou společnost jsem již popsal dostatečně.
24. 10. 2012 | 13:03

xx napsal(a):

český maloměšťák: ještě k té dopravě. Zcela pomíjíte podstatu a kloužete po povrchu. Já přece nekritizuji hromadnou dopravu odborářů jako nevhodný způsob dopravování osob z místa na místo.

Já kritizuji občanskou společnost, resp. občanské uvědomění za to, že když jim někdo nepřistaví autobus a nenabídne kapesné, tak zůstávají převážně doma a brblají u piva, místo aby se sami zvedli a šli demonstrovat.

O tom je moje kritika. A ne že odbory za svoje peníze najímají autobusy. Nebo že občané jsou jen ti co nekritizují nějakou mojí oblíbenou vládu. Já jim právo na protesty neberu. Ale dovolte mi, abych si ponechal svoje právo kritizovat provedení těch protestů a jejich motivaci. To snad ještě mohu, ne ? Nebo se ze mě musí stát levicový fanatik abych se stal správným občanem ? Směšujete zde dvě odlišné věci. Mohu být platným členem občanské společnosti a přesto mohu mít odlišný ideový základ od odborů a dokonce i mohu kritizovat vládu. Ani jedna z těchto věcí se nevylučuje.

To vám to opravdu nedochází, nebo to hlavní téma schválně takhle rozmělňujete úvahami nad prospěšností hromadné dopravy ?

Jestli vám to nedochází, pak zde ztrácíme čas. A jestli jen provokujete se záměrem se zase handrkovat, tak tu ztrácíme čas dvojnásob.

Mějte pěkně
24. 10. 2012 | 13:15

Josef B. napsal(a):

to Jarda: Jen pro upřesnění - jestli vám dávky přišly, můžete zjstit na bezplatné infolince, takže nemusíte nikoho strašit, že se bude muset doprošovat souseda, aby ho milostive dovezl k bankomatu. Pokud jej máte, můžete si nechat dávky automaticky přeposílat na svůj běžný účet, takž se pro vás nic nemění. Tím že se stát zbaví celé agendy rozesílání dávek a placení složenek, se ušětří 200 - 250 milionů ročně, to mi nepřijde málo. Stát bude prostě dávky jen vypočítávat, ale jejich samotnou distribuci zajistí banka.
24. 10. 2012 | 15:33

Xaver napsal(a):

Jedla:
Napsal jste pěkný seznam. Jak se to dělá, abych v tom seznamu byl také ?
24. 10. 2012 | 16:41

český maloměšťák napsal(a):

xx
Ale to pak musíte dokázat, že vaše konstrukce /smyšlenka/ o motivacích odborářů je takového rázu, jak předpokládáte. Máte tedy pro své " vysvětlení " (spíše pro jakýsi předpojatý názor vycházející z metafyzického způsobu uvažování) nějakou oporu - například provedl jste nějaké statistické šetření či alespoň anketu nějakého relevantního vzorku dotyčných osob?
Nebo jen pokračujete ve svých dehonestacích - celé anonymní skupiny lidí - tak jaksi od podlahy, hezky po bolševicku - kdy je každý vysdávačem po hospodách a pouze skočí na kapesné etc etc...

Nic ničím nerozmělňuji - jen se snažím , abyste se obrátil od svých smyšlenek směrem k realitě. A dopravu autobusy jste sem zatáhl vy - ne já.

A taky si z vás dělám srandu. To rád přiznávám.
Protože byl jste to vy , kdo napsal :

"...Ne ne, to co na západě funguje, co tak obdivně okukujeme a myslíme si že to tam takhle dělají politici sami od sebe, že jsou asi poctiví a slušní, tak to tam ve skutečnosti zařizuje to co není vidět na první pohled, občanská společnost, občanská angažovanost a ochota brát se za svoje práva a názory. Jedině to donutí politiky chovat se slušně v rámci možností. A to nejsou jen volby jednou za 4 roky a pak je od občanských povinnosti pokoj. Tohle až se jeden každý z nás naučí, až nám dojde že žádní blaničtí rytíři nepřijedou, že žádní supermani do politiky nepřicházejí, tak bude lépe.

Uvědomte si jenom tu vazbu, kdo má donutit politiky, kteří drží v rukou exekutivní moc ke slušnosti ? Kapři se sami rybník nevypustí. To může a udělá jedině porybný v rámci čištění a výlovu, čemuž se souhrně říká péče.

My, občané jsme tím porybným, který musí pečovat o ten rybník. Jenomže vzhledem ke stavy rybníka, to vypadá že jsme katastrofálně nezkušení porybní, učící se za pochodu vlastníma chybama a jen neradi slyšíme, když nám do toho někdo kecá a dělá chytrýho.
23. 10. 2012 | 16:24

Takže pateticky(málem jsem se dojetím rozbrečel) vychválíte to, že důležitá je" občanská společnost, občanská angažovanost a ochota brát se za svoje práva a názory etc...etc" - abyste se vzápětí/kdy jsem tedy já napsal, že to pak ale musíte vysoce hodnotit i akce odborářů, protože i odbory jsou jakousi občanskou iniciativou, která usiluje o to , aby neplatilo, že "jen jednou za 4 roky(se projeví) a pak je od občanských povinnosti pokoj"/.....abyste se vzápětí pustil do odborářů. Přičemž použijete nesmyslný blábol o způsobu organizace a volby technických prostředků dopravy.

Co ten svoz finančníků autobus...eh, tedy Mercedesy - do Davosu ....je organizovaný a jsou účastníci také vybaveni kapesn..eh, tedy tučnými dietami ?
/raději ani neodpovídejte...už tak jste mě dnes pobavil až až...:)) /

Mějte se. :))
24. 10. 2012 | 19:41

Pavel13 napsal(a):

Josef B. napsal(a):
"Tím že se stát zbaví celé agendy rozesílání dávek a placení složenek, se ušětří 200 - 250 milionů ročně, to mi nepřijde málo. Stát bude prostě dávky jen vypočítávat, ale jejich samotnou distribuci zajistí banka."

Když je to tak výhodné, proč toho neprodáme bankám více? Ať to rovnou taky spočítají, vyberou pojištění, vymůžou nedoplatky, apod. Když to jsou takoví dobráci, že pro stát makají zdarma, proč toho nevyužít? Vůbec, ať si vemou pod palec celý státní rozpočet. Vláda nebude v parlamentu strašit demisí, protože všechny sazby vč. daňových daně vydá ČS ve svém ceníku. Rozpočet nebude deficitní, aby zbylo i na dividendy vlastníkům.
24. 10. 2012 | 21:49

SuP napsal(a):

šašek z Jihlavy -
"....Už mě několikrát kous a vono nic. Asi jsem imunní...."

Nebo neumí kousat (???)
;-)
25. 10. 2012 | 10:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy