17 miliard církvím zrušíme hned!

05. 06. 2013 | 16:32
Přečteno 22366 krát
Stát by měl šestnácti církvím, které právě bohatě obdařil, postupně vyplácet příspěvek v rozsahu 17 miliard až do roku 2029. Kromě 75 vydaného nemovitého majetku a 59 miliard finančních náhrad tedy ještě dalších 17 miliard státního příspěvku. Ale proč dávat příspěvek někomu, z koho se stal boháč?

Například z katolické církve se stává podnikatel a největší pozemkový vlastník v zemi.Aby bylo jasné, naprosto se nejedná o pouhé odstraňování křivd způsobených komunisty po únoru 1948. Ústavní soud v tomto týdnu posvětil platnost zákona, který nás ve skutečnosti vede hluboko před únor 1948. Vůbec mu nevadí, že se úplně ignoruje dosud platná právní úprava č.215/1919 – první pozemková reforma. Podle ní nesmí žádnému pozemkovému vlastníku zůstat více než 150 ha zemědělské půdy a 100 ha půdy lesní – celkem tedy 250 ha. Katolická církev ale nyní získává majetky mnohonásobně větší. Stejně tak návrh vládního zákona ignoruje důsledky revize první pozemkové reformy z 11.července 1947. Není pochyb, že katolická církev se dostane k majetkům, jejichž ztráta neměla nic společného s komunistickými křivdami. Pomáhá tomu také to, že vymezení hmotného majetku, který má být vydáván , je naprosto nejasné, vágní a nesrozumitelné.

Tím je porušována naše vlastní ústava a také judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která říká, že zákon má být dostupný, přesný a předvídatelný.

Netransparentnost zákona je už dána tím, že se v něm mluví o „původním majetku“ církví, jehož seznam ovšem nikde neexistuje. Nikdo vlastně nedokázal tento majetek definovat. V zákoně se to formuluje např. jako to, co „příslušelo“ církvím. Podobná nesrozumitelnost zákona zakládá už dnes hrozbu celé řady soudních sporů.

Ústavní soud potvrdil platnost zákona, který nerespektuje princip rovnosti před zákonem. Nedá se mluvit o žádné spravedlnosti, když porovnáme restituce z r.1991 a dnešní úpravu. Tehdy se museli fyzičtí restituenti domáhat svého práva u soudů a jejich nároky byly často upokojeny jen zlomkem původních nároků. Vyrovnání majetku církví se děje naprosto komfortně zákonem. Dnes se církvím za nevydaný majetek přiznává finanční náhrada ve výši současných tržních cen. Při restituci v 90.letech se náhrada určovala podle starších cenových předpisů a byla výrazně nižší.

Je to neuvěřitelná situace - dochází k vydávání obrovského státního majetku do soukromých rukou a nikdo vlastně neví, kolik se toho vydává. Ústavní soud se zcela vyhnul jakémukoli dokazování, jak se vláda dobrala rozsahu 75 miliard vydávaného nemovitého majetku a 59 miliard ve finančních náhradách. Ústavní soud se odmítl zabývat způsobem oceňování a výpočtu náhrad za nevydaný majetek. Nikdo nezná odpověď na otázku, jak mohlo probíhat oceňování nevydaného majetku. Nikdo neví, jak velký tento nevydaný majetek nakonec bude.

Přestože nikdo nic neví, Ústavní soud odmítl vyslechnout svědky, kteří měli popsat, jak vláda k uvedeným číslům dospěla. Ve svém zdůvodnění soudce-zpravodaj napsal, že takové dokazování Ústavnímu soudu nepřísluší. To mu ovšem nebránilo prohlásit, že mu rozsah vydávaného majetku připadá přiměřený. Obtížné soudit, o jaké přiměřenosti vlastně Ústavní soud mluví.

Ústavní soud ani neznepokojilo, že miliardy poskytované církvím, které se stávají zároveň nezávislými podnikateli, mohou způsobit distorzi trhu v oblastech, kde začnou církve podnikat. Právo EU proto přesně stanovuje, za jakých podmínek se mohou poskytovat jednotlivým subjektům jakékoli podpory a subvence. Proto jsme žádali Ústavní soud, aby učinil dotaz na Evropskou komisi, zda tu nejsme ve sporu s pravidly veřejné státní podpory. Také tuto žádost Ústavní soud většinou hlasů odmítl.

To znamená, že zůstává v platnosti, že prostředky církvím se poskytují bez jakékoli vazby na veřejně prospěšnou činnost. Pro církve nebudou platit ani ta základní omezení, která mají v zacházení se svými prostředky nadace a občanská sdružení v České republice.

Také v tomto smyslu je zákon diskriminační. Poskytuje neoprávněné výhody na úkor celé občanské společnosti.

Nikdo doposud neodpověděl na otázku, proč jsou finanční náhrady poskytované také církvím, které v rozhodnou dobu neexistovaly a tudíž žádnou finanční újmu neutrpěly. Ústavní soud byl posledním místem, kde bylo možné přinutit vládu, aby na řadu těchto otázek odpověděla. Protože zmiňovaný obrovský transfer majetku se týká poměrně úzkého segmentu občanů spojených se skupinou vybraných církví, měl být společenský konsensus nad tímto zákonem budován ještě přísněji než obvykle. Opak je pravdou. Na otázky se vůbec neodpovídá. Podpis smluv mezi církvemi a státem se konal skrytě a tajně s vyloučením veřejnosti.

Vláda se pokoušela vytvořit rozhodnutí na třicet let. To by ale musela postupovat jinak. Pokud výsledek příštích parlamentních voleb bude příznivý pro sociální demokracii, budeme samozřejmě usilovat o změnu zákona. Zrušení finančního příspěvku církvím v rozsahu 17 miliard je první možný krok, který nepředstavuje ani vážnější právní problém.

Po amnestii prezidenta republiky je tento zákon v krátké době další urážkou elementárního citu pro spravedlnost.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

speranza napsal(a):

Podpořím každého, kdo jim veme všechno!
05. 06. 2013 | 16:46

Ládik!!! napsal(a):

Mám lásku k vám.
05. 06. 2013 | 16:48

mendys napsal(a):

Národ versus klerikáni. Tohle není o komunistech, tohle je o tom, jestli patříme do novověku, nebo do středověku!
05. 06. 2013 | 16:51

Asfalt napsal(a):

Nemám přívětivého slova pro církevní restituce.

Dovolím si podat prostřednictvím Aktuálně tento inzerát:

Hledám politickou stranu, která zpět lidu zrestituuje církevní restituce.
Zn: Naddržený volič
05. 06. 2013 | 16:51

Lukáš D. napsal(a):

Taky bych byl naštvaný když se majetek, který mohli rozkrást politici dává církvím :-D
05. 06. 2013 | 16:53

Xury napsal(a):

Nějak mi není jasné, proč musel být v roce 1947 vydáván Lex Schwarzenberg o převodu majetku hlubocké větve v rozsahu 55.000ha, když údajně podle zákona v roce 1919 nesměl být žádný pozemkový vlastník nad 250 ha půdy. Nebo, že by to bylo nějak jinak?
05. 06. 2013 | 16:54

Raskolnikov napsal(a):

Jak výstižně jednou řekl Karel Kryl: "Farář nám slibuje nebe a sám čeká na majetky..."
05. 06. 2013 | 16:55

htc napsal(a):

Jsem pro to, aby příští vláda vypsala referendum o konfiskaci veškerého majetku církvím!
Věřit může každý zadarmo a taky to tak většina moderních lidí dělá. Na to nikdo nepotřebuje katolickou mafii ani žádnou jinou.
05. 06. 2013 | 16:57

Yosif K napsal(a):

Například z katolické církve se stává podnikatel a největší pozemkový vlastník v zemi...
Konec citátu.

Cože? Církev bude mít více pozemků než svaz oranžovo-rudých velkostatkářů? No to snad ne!!!

Jak k tomuhle takoví Fenclové a Zgarbové přijdou! Takový oranžovo-rudý velkostatkář se pachtí a pachtí, s bídou stluče nějakých 12 tisíc hektarů a najednou katolická církev jej předežene, pravda, jako instituce, ale přece.....
05. 06. 2013 | 16:58

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Opravdu do nebe volající...

ale nesmíme zapomínat vážení, že s.Nečas tento bývalý rudý komsomolec a dnešní modroneobolševícký ideolog je nejenom neschopný čehokoliv mimo tunely na náše občany, ale i velký náboženský fanatik. Ten se neštítí ničeho, hlavně když sám má napakováno a sám může se ukazovat, jaký že je to překabátěnec.
Stydím se, za tuto vládu modroneobolševícké pravice a premiéra ods. HANBA.
05. 06. 2013 | 16:58

D. napsal(a):

Ten majetek bude konečně ve správných rukách. Budete se muset porozhlédnout po něčem jiném, co by se dalo rozkrást.
05. 06. 2013 | 16:58

lumich napsal(a):

Ukazuje se, že všeználek Lubomír Zaorálek je na právní otázky větší odborník, než Ústavní soud, na který se ale v některých svých příspěvcích odvolává (tak, jak mu to právě vyhovuje). Prostě populista za každých okolností!
05. 06. 2013 | 16:59

Yosif K napsal(a):

Zrušení finančního příspěvku církvím v rozsahu 17 miliard je první možný krok, který nepředstavuje ani vážnější právní problém.

KONEC CITATU.

V tomhle má Zaorálek úplnou pravdu, pokud se socani dostanou k vládě, udělat to mohou. Otázka je proč to neudělali když už 8 let ve vládě byli.......
05. 06. 2013 | 17:00

TomášL napsal(a):

Pane autore,

každý rozumný oslaví den, kdy odejdete do politického důchodu...
05. 06. 2013 | 17:04

htc napsal(a):

Jsem pro to, aby katolická mafie byla postavena mimo zákon. S katolíkama by se u nás mělo zacházet jako s Talibanem.
05. 06. 2013 | 17:05

Já První napsal(a):

lumrichu, byl bych rád, kdyby sis přečetl důvod dr. Rychetského, prof. Musila a prof. Fenyka k tomu, jaké stanovisko zaujal ÚS. Všude se píše o porušení Ústavy a neústavnosti. Možná byste měl sundat své ODSTOP brýle, neboť na nich uvízlo něco nehezkého...
05. 06. 2013 | 17:07

Já První napsal(a):

Yosifku, asi proto, že oni ty restituce neschválili. Stačí zapojit tu výplň lebky.
05. 06. 2013 | 17:08

Yosif K napsal(a):

To s těma restitucema je fakt neuvěřitelná sprostota.

Kněžíci budou spokojeně vyvařovat polívky pro nějaký váguse co ani nechoděj k volbám a stát pak nebude moct ani zaplatit Zaorálkovi víkendový lítání do Ostravy v helikoptéře.....
05. 06. 2013 | 17:09

TomášL napsal(a):

Jenom kolem, když už je to posvěceno Ústavním soudem. To snížení by musela posvětit i církev, co? A jak je k tomu přinutíte?
05. 06. 2013 | 17:09

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Volič neobolševícké sebranky a Velkých neomylných Vůdců -Yosífek

volič-ovčan se opět bije za svého Velkého neomylného s.Nečase. Je to prostě "uvědomělý" modrosvazák, který ví, čí písen' má pět a kope kolem sebe, jako vymyté dítě, hlavně že je to prý pravicové hahaha....
05. 06. 2013 | 17:11

Yosif K napsal(a):

Já První napsal(a):
Yosifku, asi proto, že oni ty restituce neschválili. Stačí zapojit tu výplň lebky.
05. 06. 2013 | 17:08
Proč tedy socani vypláceli církvím VŮBEC NĚJAKÝ PENÍZE když jsou církve takoví darmožrouti a paraziti?
05. 06. 2013 | 17:13

Já První napsal(a):

TomášL

stačí zákon o vyvlastnění majetků církví a je po problémech. A pak zrušit církve, protože Vám někdo přispívá na provoz sportu apod? Já jsem si házenou vždy musel platit ze svého. Trenéra, balony, boty, provoz haly, turnaje, vodu, soustředění, prsotě vše. Ať si takto platí ze svého i ti, kteří církev potřebují ke svému životu. To by bylo fér!
05. 06. 2013 | 17:16

Da.Rock napsal(a):

Josífku, kněžíci nemusí nikomu nic vyvářet, nežijeme v sedmnáctém století, sociální síť je u nás dostatečně hustá, aby zajistila, že nikdo nemusí škemrat o misku bryndy u flanďáků.
I když je pravda, že těmito restitucemi jsme se tomu sedmnáctému století poněku přiblížili.
05. 06. 2013 | 17:19

Já První napsal(a):

Yosifku, mám pocit, že je vypláceli z důvodu toho, že KDU-ČSL byla tím jazýčkem na vahách, zda se bude vládnout, nebo nikoliv.
Dle mého to byla chyba, církev měla mít zastaveny všechny tyto výplaty.
05. 06. 2013 | 17:19

JZD RUDÁ kOROPTEV napsal(a):

ale ale,soudruhu Zaorálku,k žádnému vydávání státního majetku nedochází.Dochází k vrácení majetku ukradeného komunistickou partají,s tou samou se kterou se chystáte v případě vyhraných voleb vládnout.Všechno jsou to pouze Tvé rudé domněnky.Apropo, nezapomeňte přípisek vymazat pane hlídači slušné debaty.
05. 06. 2013 | 17:19

SuP napsal(a):

Přátelé!
Když tak čtu ty vaše komentáře, vyvolává to ve mě pocit, jakoby bolševikovi praskly na zadku kalhoty.
05. 06. 2013 | 17:19

invir napsal(a):

Co to je vůbe za hovadinu, aby stát dával peníze někomu, kdo chce věřit v bludy?
05. 06. 2013 | 17:20

Jacox napsal(a):

Socani uz se zase tesi az budou znarodnovat..Zaoralek dela jak kdyby oni nebo kterakoliv jina strana ty majetk yumela spravovat lepe
05. 06. 2013 | 17:20

Yosif K napsal(a):

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):
Volič neobolševícké sebranky a Velkých neomylných Vůdců -Yosífek

volič-ovčan se opět bije za svého Velkého neomylného s.Nečase. Je to prostě "uvědomělý" modrosvazák, který ví, čí písen' má pět a kope kolem sebe, jako vymyté dítě, hlavně že je to prý pravicové hahaha....
05. 06. 2013 | 17:11
Poslyšte, proti tomu že socani přestanou vyplácet církvím peníze nic nemám. Budou mít nějakej real estate, at si z toho kněžíci žijou, chtěli hospodařit, at hospodaří.

Socani zatím měli úplně opačnej přístup:
1) vydání toho co je na katastrech a pozemkových knihách DOPOSUD NAPSANÝ NA CÍRKVE imrvére BLOKOVALI.
2) vyplácení neustále narůstajících platů kněžíků ovšem vůbec nijak neblokovali. Proč?

Protože v povaze socanů je přerozdělovat, to jest sedět na všem majetku, tvářit se důkležitě jako Zaorálek nebo jako h...o zasedat v různých komisích, semtam přihrát párset hektraů Fenclovi a Zgarbovi a to i za tu cenu že kněžíky je nutno platit a platit a platit na věky věkův.
Hlavně sedět na cashflow, řídit to přes komise, sem tam něco rozkrást a mít to všechno pod kontrolou.
05. 06. 2013 | 17:22

stejskal napsal(a):

Proč bych měl mazat, pane JZD Rudá koroptvi?

tentokrát jste nikoho "dobytkem" nenazval, Váš názor je Vaše věc (stejně jako autorova).

Libor Stejskal
05. 06. 2013 | 17:24

horus napsal(a):

SuP
Víš proč nosí flanďáci sutany? Páč by se jim vyžraný zadky do kalhot nevešly.
Kmotr Duka se už nevejde ani do sutany, na toho šijou ve fabrice na stany.
05. 06. 2013 | 17:25

JZD Rudá Koroptev napsal(a):

soudruhu Zaorálku proč si takhle vztekle neječel když končil s ministrováním soudruh ministr Fencl,který než se stal ministrem, vlastnil asi 25arů pozemků a když končil byl majitelem 30ha a čirou náhodou tam kde povede dálnice.A ještě si nech soudruhu Zaorálku od někoho vypočítat(když to neumíš sám) kolik bolševici za ty dlouhé roky co disponovali s ukradeným majetkem vydělali!
05. 06. 2013 | 17:27

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Yosifek je tak,

co nesmí pan Zorálek(dle Yosífka), to může vláda neobolševíckých tunelářů ods. Výborné, opravdu.
05. 06. 2013 | 17:30

Yosif K napsal(a):

Toto jest hrůza socanů, církve budou žít ze svého, nikoliv z rozpočtu.
Když jim socani přestanou platit peníze, církve se i tak nějak uživí to je chyba, alespon z hlediska přerozděwlovacích fganatiků.

Ideální svět je ten když se všechno přerozděluje všem, moudrej socan to řídí a kříží v komisích a sem tam něco urve. Ateisti musí přispívat na církev a katolíci musí přispívat na billboardy CSSD a KSČM.
Venkovani musí přispívat na pražský metro, pražáci na lokálky na venkově, čeští ovčáci na italský plantáže oliv a italští olivoví plantážníci musí přispívat na český ovčáky a všichni musí přispívat na Špidlův plat 15 tisíc EUR měsíčně v Bruselu.

V přerozdělování a posilování socální sudružnosti bruselských socanů je štěstí a spása lidstva.

Volte CSSD!
Avanti o popolo!
05. 06. 2013 | 17:31

Bestia triumphans napsal(a):

Autor napsal:
"Vůbec mu nevadí, že se úplně ignoruje dosud platná právní úprava č.215/1919 – první pozemková reforma. Podle ní nesmí žádnému pozemkovému vlastníku zůstat více než 150 ha zemědělské půdy a 100 ha půdy lesní – celkem tedy 250 ha."

?
Opravdu pořád platí?
05. 06. 2013 | 17:33

Václav napsal(a):

Církvi je třeba majetek odebrat, restituce zrušit, církev mají financovat jejich zbožné ovečky, či-li ovčani. Církev má žít skromně, tak jak hlásal Jan Hus.
Dneska jsou to darmožrouti, vyžírky a úchylové. Nežijeme ve středověku.
05. 06. 2013 | 17:33

lenin napsal(a):

Já když vidím Duku, tak si vzpomemu na Monty Pythona na tu scénku, jak tam pán velikosti balónu baští jednu porci za druhou a pak už fakt nemůže, ale ještě jednu rybičku přece jen... a prásk!!! Takhle to dopadne s katolickou církví.
05. 06. 2013 | 17:34

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

JZD rudá koroptev,

jsme opravdu rádi, že nikomu tady rudomodrá koroptev nespílá do dobytků, páč pak by se musela sama podívat do zrcadla a co by tam viděla, by ji velmi zarmoutilo. Stop modrobolševíku.
05. 06. 2013 | 17:34

LUF napsal(a):

Takže stát bude platit církve do nekonečna?
05. 06. 2013 | 17:35

TomášL napsal(a):

Já První

Ony existují i jiné soudy jak v ČR, kterým se musí podřizovat ČR. Jsem zvědav, jestli si na tento blog autor za 5 let vzpomene. :-)
05. 06. 2013 | 17:38

Matrix napsal(a):

Zaorálku, nech si ty kecy pro primitivy, ty ti to jak vidno žerou i s navijákem. Napřed by jsi se musel domluvit se všemi 17 církvemi a potom můžeš něco škrtat. Obávám se že v tomto případě začínáš to budoucí jednání fakt ku prospěchu věci. Až budeš mít na zadkau 17 kopanců tak přijď poreferovat.
05. 06. 2013 | 17:39

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

LUf

a co je lepší jako? Vytunelovat republiku?
05. 06. 2013 | 17:40

modrý edvard napsal(a):

P. Zaorálek píše, že (spolu s některými dalšími osobami) nehodlá respektovat Ústavní soud. Protože byl dramaturgem u České televize, určitě právu rozumí.
05. 06. 2013 | 17:40

Yosif K napsal(a):

Zaorálek se ovšem i po vyhranejch volbách může snadno ocitnout v politické škarpě. Na jeho místě není radno mluvit o socanech v první osobě množného čísla (17 miliard ZRUŠÍME IHNED, HAHAHA.... )

Zaorálek kritizoval Zemana, po volbách poletí jako ředkev, Zeman má pamět jako slon a může si dát podmínku že pustí socany do vlády pouze když Zaorálka rituálně obětují socani to nakonec rádi udělají.

MOŽNÁ ZEMAN SOCANŮM PORUČÍ ABY ZAORÁLKA ZTOUKLI někde na záchodcích parlamentu a po.....urali jej, socani i tohle rádi učiní.
Kdyby si Zeman postavil hlavu že ministerský předseda bude třeba ten novej kos od Kačky, tak přes to halt nejede vlak.
05. 06. 2013 | 17:40

šašek z Jihlavy napsal(a):

Politické strany by se měly zřeknout státních příspěvků a vystačit s tím, co vyberou na členských příspěvcích, co říkáte, pane Zaorálku? Třeba by jim vděční občané přispěli za jejich všestranné zásluhy o stát podobně, jako to dělají věřící.
Bylo by též dobré uvést, kolik přispívá stát na opravu církevních památek a co se zvládne svépomocí věřících a dary od mecenášů. Na ČT se divák leccos dozví, např. v pořadech v dramaturgii Ivety Toušlové. O přínosech pro turismus ani nemluvě, nebýt církevních památek a početných šlechtických sídel, moc turistů by se sem asi neobtěžovalo (snad ti z východu, ale ti mají obvykle jiné spády).
05. 06. 2013 | 17:41

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Matrix

ty jsi fakt ale ten zadkau... ....hahahaha......
05. 06. 2013 | 17:42

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Yosifek nám tu popouští uzdu své fantazmagorie?

Pokolikáté už??
05. 06. 2013 | 17:45

Pitrýsek napsal(a):

Vezměte černoprdelníkům vše !!K čemu tady jsou, na co byli,k čemu jsou, co za 2000 let po Kristu ukradli ohněm a mečem,odpustky apod.A teď jim máme něco vracet za tzv. vlády komunistů 1948-1989 a že jim něco bylo ukradeno?! Prostě zloděj jen křičí, chyťte zloděje. To by mi praskly koule co se tady děje 23.let po plyšáku a proto volím KSČM a nikdy jinak a vy oVčani tohoto Absurdistánu se konečně už vzpamatujte!!!
05. 06. 2013 | 17:45

Libor Machalek napsal(a):

Je hezke videt, jak moc jsou cirkve materialne zamerene. To je pro me dukaz, ze sami knezi v Boha neveri. Z toho vyvozuji, ze existence cirkve jakozto nastroj pro sireni "pravdy o Bohu" je zcela jalova. Tim padem jsou cirkve, ktere usiluji o majetek spise nastroj Dabla nez Boha a davat takovym cirkvim penize je stejne, nebo alespon velmi podobne, jako je cpat do Al Kaidy. Doufam ze cela kauza vyvola silny odpor proti cirkvi vubec. Koneckoncu od doby co nam upalili Jana Husa se nic nezmenilo.
05. 06. 2013 | 17:46

Karel napsal(a):

S prvními vrácenými majetky je třeba katolickou církev odstřihnout od všech státních dotací.
05. 06. 2013 | 17:48

Yosif K napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):
Autor napsal:
"Vůbec mu nevadí, že se úplně ignoruje dosud platná právní úprava č.215/1919 – první pozemková reforma. Podle ní nesmí žádnému pozemkovému vlastníku zůstat více než 150 ha zemědělské půdy a 100 ha půdy lesní – celkem tedy 250 ha."

?
Opravdu pořád platí?
05. 06. 2013 | 17:33

Toto je absurdní věc, spousta rodinnejch farem má 600 hektarů, zemědělský akciovky řízený obvykle nějakým bývalým rudým předsedou těžko mají pod 1000 hektasrů hospodařit v malým se moc neoplatí, veclcí mají více času psát žádosti o dotace a to je hlavní zdroj příjmu, dotace na hektar.

Zgarbův kámoš Večeřa ovládá podnik kerej má přes 12 tisíc hektarů a další tisíce hektarů si pronajímá a mentally chalenged Zaorálek sní o časech kdy farma byla limitována na 250 ha, počítám že se to do praxe nikdy nezavedlo aby nevypukl hladomor. Alespon dneska je 250 ha pod hranicí přežití.

Ne že by nejakej politik byl obzvlášt chytrej ale Zaorálek je eso, ten je mentálně na úrovni čtenáře Aloise Jiráska a prvních dělnických spolků, svět je o 150 let jinde.
05. 06. 2013 | 17:49

český maloměšťák napsal(a):

Zaorálek
V parlamentní debatě o Lex Schwarzenberg /kdy pro něj je i např. dr. Horáková/ se skutečně mluví o 55 tis. hektarech.
Tak jak to je s tou právní úpravou o vlastnictví pozemků ?

http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/065schuz/s065003.htm

Takový zákon /omezující množství držených pozemků/ale není nijakým socialistickým inženýrstvím...pokud vím, tak komunita Hutteritů narazila na držbu pozemků omezující právní úpravu v provincii Alberta /Kanada/. Kdy tato komunita - s jistou mírou opatrnosti je možné ji považovat za komunistickou /společné vlastnictví/....potřebuje ke své existenci určitou minimilní výměru pozemků.

Což tedy ale Církev nepotřebuje, ta potřebuje spíše znovu tu žebráckou hůl a vandrácký život - takový co vedl např. Ježíš. Pak nalezne to své krílovství, respektive jejich království.

Každpádně by neměla finanční přebytky investovat např. do těch finančních nástrojů, kdy je možné spojení s fondy jako je Abu Dhabí, do akcií bank, které financují zbrojní průmysl, snad ani konta by neměla v takovžch bankách mít...a a ni investice do čínských komunistických pohloavárů v čele těch nejvězších tamních podniků by Kristus neviděl rád - on by nechtěl až tak reformovat, aby se zdejší společenská smlouva mezi kapitálem a prací nahradila tou čínskou.
A snad by se ani neměla paktovat s etébáky, pohybujícími se v sektoru těžby dřeva či v realitách.

Jenže vlastnictví je nedotknutelné - a tak se to Církvi zakázat nedá.
Musí si zkrátka a dobře dát pozor. Jenže i Panenka Maria si dávala pozor...no a jak to dopadlo, že.
05. 06. 2013 | 17:50

Yosif K napsal(a):

Jinak - s tím at socani přestanou platit církvím úplně souhlasím.
1) mohlo by se pak také přestat platit politickým stranám na billboardy a ksichty politiků by přestaly plašit lidi u dálnic.
2)Pozornost se pak spíše obrátí na to jaké blbosti budou platit socani - subvence na bor...el v hotelu poslance za CSSD atd socani nezklamou.....
3) na venkově to pak lidi socanům lépe spočítají, na venkově přece jen nějaká část lidí do kostela chodí.

Bojím se však že socani to neudělají, poslední bod jim bude těžce ležet v palicích......
05. 06. 2013 | 17:54

Ládik!!! napsal(a):

Nechtěl by zde mít kardinál Dominik Duka blog?
05. 06. 2013 | 17:54

Kom napsal(a):

Pane Zaorálku, chtěl bych Vám poděkovat za vystupování před Ústavním soudem. Bohužel ÚS není pokračování zákonodárných sborů jinými prostředky, proto neměla stížnost velkou šanci na úspěch. Pokud si občané zvolili strany, které restituce prosazovali, a nejde o něco nevídaného, nýbrž o recidivu stejných snah Topolánkovy vlády, není síly, která by mohla státní majetek uchránit.

Příspěvek je samozřejmě na místě odebrat ihned, například příjemcům sociálních podpor také nikdo nedal třicet let, aby si zvykli na jejich zrušení, natož aby za to byli masivně odškodňováni. Za úvahu by stála také progresivní daň z nemovitostí, která by mohla církvi pustit pořádně žilou, aniž by postihla majitele domků, a i v případě prodeje by se promítla do ceny, takže by jí nešlo tak snadno uniknout.

Závažnější než majetkové otázky je úkol vytlačit církev ze společnosti, přeci nám tady nebudou pachatelé rabování kázat o morálce, vzdělávat mládež, infiltrovat veřejnoprávní média a veřejnou sféru (případ ÚSTR je snad dostatečným varováním) těšit se daňovým úlevám atd. Jde o to, zda má ČSSD odvahu opustit přelud vlády s Lidovci, Zelenými a podobnými stranami, které i při miniaturním počtu poslanců dokážou rozložit levicový charakter vlády. Posledně jste to nezvládli, a přitom jste mohli s KSČM církevní restituce definitivně vyřídit. Tak přestaňte hledat fantómy slušné pravice a založte levicovou vládu.
05. 06. 2013 | 17:55

Plaváček napsal(a):

Zaorálek lže a krade, do pekla se hrabe.
05. 06. 2013 | 17:55

HELA napsal(a):

Jasně Pitrýsku , zavol si komunisty, pak se se soudruhama chytněte za ruce a táhněte Kimčongilem!
05. 06. 2013 | 17:55

LUF napsal(a):

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):
"LUf -a co je lepší jako? Vytunelovat republiku?"

Co je lepší by se mělo nejdřív spočítat, jaká je návratnost této "investice"/restituce. Na jednu stranu stát přijde o majetky, které vydělávají, na druhou strnu se nebude muset starat o majetky které nevydělávají a vyžadují investice a nebude muset platit církve. Ale bez ohledu na to jak by vyšel výsledek je jasné že je jen otázka času kdy se začne restituce státu vyplácet. Osobně jsem pro restituce a problém vidím jen v jejím rozsahu a taky v tom, aby skutečně časem došlo k odluce církve od státu
05. 06. 2013 | 17:57

Já První napsal(a):

Bohužel musím konstatovat, že nejtěžší a nevyléčitelnou diagnózou je modrý mozek. Tato diagnóza se neslučuje s normálním přemýšlením.
05. 06. 2013 | 17:58

Poradce poradců napsal(a):

No mě u toho rozhodnutí Ústavního soudu trochu zaráží jedna věc - proč byl pan předseda JUDr. Rychetský pár dnů před schvalováním na návštěvě u papeže? Není to trochu divné?
05. 06. 2013 | 17:58

Vlasta napsal(a):

Nechápu když sám nový papež brojí proti mamonu může kardinál Duka a jeho duchovní propadnout mamonu a patrně i peklu!
05. 06. 2013 | 18:01

Já První napsal(a):

Ládíku, pro koho by to psal?
Pro ty, které nazval ochlokracií, nebo pro ty, kteří s ním souhlasí? Myslím, že takový krok je zbytečný. Já tu o Dukovy kydy nestojím.

Navíc by Duka musel čelit otázkám typu: Jak zní 7. přikázání boží? NEPOKRADEŠ? Držíte se toho, balone Duko? Nebo "Pracoval jste někdy Duko nebo jste vždy žil jen ze státního?"
05. 06. 2013 | 18:01

JZD Rudá Koroptev napsal(a):

na jiném blogu napsal pan R.P. -socialisté se staví dlouhodobě proti církevním restitucím.Pro připomínku,církevní majetek byl bezostyšně ukraden komunisty ,kněží a církevní hodnostáři se stali obět´mi perzekucí.Klasická poučka zní-co bylo ukradeno má být vráceno.Jenomže ono je lepší zabrnkat na city a rozjet vlnu nenávisti než sám něco udělat a to je soudruhu Zaorálkovi vlastní.Co on za dlouhé roky prosezené v poslaneckých lavicích dokázal a na co by se dalo ukázat jako na věc prospěšnou lidu a ne jenom jemu?Dnešní prezident a bývalý premiér Zeman ho kdysy označil za nejlínějšího tvora jakého kdy poznal.Nenávistná atmosféra(která nic nevyřešila) po vyhlášení amnestie byla také jeho dílo,umí Zaorálek něco jiného?
05. 06. 2013 | 18:01

Yosif K napsal(a):

ŠAŠEK NAPSAL
O přínosech pro turismus ani nemluvě, nebýt církevních památek a početných šlechtických sídel, moc turistů by se sem asi neobtěžovalo (snad ti z východu, ale ti mají obvykle jiné spády).
KONEC CITATU.

Dokocne i turisti z východu už nelítzají jen opo nákupech ale s oblibou prohlížejí sídla "feudálních vykořistovatelů" a "chrámy postavené z desátků".
Takový byla doba, za středověku bych žít nechtěl ale postavily se zajímavé věci a stát (specielně bolševický stát ale i později....) je mnohdy nechal neodpustitelně zchátrat.
No ale zase se postavily nejaký KOKOSY (komunistický kostely....) a taky muzeum VIL v Lihovém domě.....
05. 06. 2013 | 18:01

Matrix napsal(a):

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

A to je všechno? Chápu, někomu stačí málo.
05. 06. 2013 | 18:03

Já První napsal(a):

Poradce poradců:
Pan Rychetský byl pro zrušení celého zákona o "vyrovnání" s cirkvemi. Také to je vidět z jeho odůvodnění. Stačí si přečíst. Byl 1 ze 4 soudců, kteří byli pro zrušení z důvodu porušení Ústavy při schvalování i porušení principů rovnoprávného zacházení atd. Těch důvodů tam vyjmenoval dost na to, aby to bylo smeteno. Bohužel flanďáci si asi zaplatili 11 soudc, protože jinak nechápu, jak mohl po dr. Rychetským vyjmenovaným právním faux-pas tento zákon zůstat nezrušen.
05. 06. 2013 | 18:04

jarpor napsal(a):

"Ústavní soud v tomto týdnu posvětil platnost zákona, který nás ve skutečnosti vede hluboko před únor 1948. Vůbec mu nevadí, že se úplně ignoruje dosud platná právní úprava č.215/1919 – první pozemková reforma. Podle ní nesmí žádnému pozemkovému vlastníku zůstat více než 150 ha zemědělské půdy a 100 ha půdy lesní – celkem tedy 250 ha."

Jinými slovy všem pan poslanec ČSSD sděluje :
Těšte se akciovky, es-er-óčka, soukromí "vidláci" pokud hospodaříte na více jak 150 ha zemědělské půdy... či máte více jak 100 ha půdy lesní Jak se dostanem k moci, podle zákona 215/1919 bude "znárodňovačka"... co to plácám - bude pozemková reforma v naší režii s KSČM v zádech...

Do rozhodnutí ÚS o této skutečnosti sice pan poslanec, ač všechno zná a všechno ví, nic netušil...
Kamarád Rychetský umí poradit...

Ústavní soud je sborem lidí, jež prý nemají elementární cit pro spravedlnost, hlásá poněkud méně adresně pan poslanec.
To říká opravdu ten pravej ze sboru dalších co sedí v poslanecké sněmovně...

Hezký den
05. 06. 2013 | 18:06

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

program oranžových komunistů - vezmen cirkvim 17 miliard a vyřešíme tím 1,5 bilionový dluh. zaorálek se spoléhá na to, že voliči čssd jsou primitivové a má bohužel pravdu.
05. 06. 2013 | 18:06

Yosif K napsal(a):

Pane kom DICVÍM SE KDE BERETE TEN BLUD MLUVIT O STÁTNÍM MAJETZKU KDZŽ KOMUNISTI SAMI NECHALIÁ TEMN MAJETEK ZAKNIHOVANÝ NA POZEMKOVÝCH KNIHÁCH NA NÁBOŽENSKÝ SPOLKY.

Kdzž komunisti sami vbydali zákon v roce 1949 že NAMÍSTO MAJETKU PŘEVYQATÉHO DO SPRÁVY BUDOU PLATIT CÍRKVE Z ROZPOČTU. A skutečně je platili a náboženský majetek jako praví bord...eláři nechali zaknihovanej na náboženských spolkách.

Ten amjhetek je víceméně nespornej a socani jej vrátit nechtěj. Dávky státu na výživu církví naproti tomu sporný jsou a ty komunisti platili furt dál až do aleluja a socani je chtějí platit dál až do aleluja.

Není vám to divný???? Proč někdo platí parazity?
05. 06. 2013 | 18:07

martiXXX napsal(a):

Znáte nějakého pravicového politika, který je proti církevním restitucím a nějakého levicového politika, který je pro církevní restituce. Asi by se museli hledat s lupou. A prý pravičáci jsou vzdělanější - možná v Česku; jinde vzdělané vrstvy volí levici a pravici volí red necks
05. 06. 2013 | 18:08

minimag napsal(a):

Otázkou je kde a jakým způsobem celá církev k majetku vůbec přišla.Odpustkami?dary do kostelních kasiček?V této době se ani nestydí vznášet své požadavky.Je jenom škoda toho co jsme si v posledních volbách zvolili.U příštích voleb budeme muset více myslet a nevolit ty kteří z restitucí určitě zbohatnou.Nemyslím si že to vláda a jejich poskokové udělali zadarmo.
05. 06. 2013 | 18:08

Tuik napsal(a):

Chtělo by to referendum!!!!! Jinak ve volbách volím jakoukoliv stranu která se razantně vypořádá s nezákonými restitucemi a dalšími nespravedlnostmi kterých je tu už příliž.Občané nedejme se,mladí i staří,vzbuďme se a bojujme.Jen tak se něco změní!
05. 06. 2013 | 18:10

český maloměšťák napsal(a):

LUF
Jaký je asi výnos investice...pokud se nezváží alternativní použití zdrojů, pokud se má vyplácet stále na provoz /bez zahrnutí výplat z titulu v podstatě povinných plateb do organizací školských, zdravotnických.../instituce, jejiž výstupy z hlediska mezních výnosů ve vztahu k vstupům jsou spíše jen iluzorní povahy ? Co to je za investici, kdy má být výpalata důchodů jdoucí církvím s inflační doložkou - kdy stát je i tak zadlužen a to nejen fakticka ale i morálním opotřebením ?
Vaše slova jsou slova věřícího, to je v soudobém světě málo.
Je to prodělek, snad bude brzy korigován - minimálně okamžitým zastavením výplat. Restituovaným živnostníkům, majitelům nemovitostí atd...také nebyl vyplacen důchod - ti navíc byli ve většině naprosto vytrženi z kořenů, vykonávali jiné profese , než jaké byly jejich původní, ve svžch nemovitostech nejenže nebydleli zdarma - platili za ně nájem, na plat si museli vydělat - neměli jej nárokový...

To není investice, to je nespravedlnost a loserovský projekt, investicí bylo napřů znárodnění AIG v USA, tam zvítězil onen střízlivý pohled dobrého hospodáře, který se nedrží dogmat, ale v duchu druhu Homo sapiens sapiens ...drží se reality a tu reflektuje.
My ale tady jsme ubožáci valící se ke dnu, o investici může mluvit snad jen fanatik.
Jde o prodělečný hokus pokus, snad nebude následovat restituce těch, které postihla reforma r. 1953, restituce Berndta und Gertrudy.....a restituce pobělohorských konfiskátů, to by totiž dotyční obdrželi už asi jen lístky do vykradené tomboly.
05. 06. 2013 | 18:13

Yosif K napsal(a):

No nejsem velkej příznivce aby se církvím platilo, což socani očividně byli a jsou - ovšem za předpokladu že by mohli rozkrádat náboženský POZEMKY.

Jedna věc je však nápadná:

Všichni 4 soudci kteří hlasovali proti restitucím jsou bývalí komunističtí korytáři.

Myslíte si že tohle je nějaká náhoda??????
Že by členství v KSČ nejak korelovalo s vrozeným citem pro socální soudržnost a spavedlnost? Hahaha.....
05. 06. 2013 | 18:13

blue napsal(a):

tyhle debaty jsou fascinující :))
05. 06. 2013 | 18:14

český maloměšťák napsal(a):

jarpor /ODS/
To už tady ale napsalo asi pět diskutérů...že jsou ony výroky Zaorálkovy via max. výměra pozemkové držy...divné, zřejmě nepravdivé.
Ale proč si nekopnout, že....

Vy ještě stále sedíte ve sboru na radnici ? No tak to jste ten pravej...
:)))
Zaorálek bude znárodňovat pozemky ? Kde jsme to jen četl :" Strašení místo řešení"...nebo že by to bylo naopak ? Nebylo to v nějaké vaší/ODS/ brožurce ?

Hezký den.
05. 06. 2013 | 18:18

JZD Rudá Koroptev napsal(a):

jak je možné že Ústavní soud v čele s předsedou Rychetským(váženým členem ČSSD)opět se soudruhem Zaorálkem nesouhlasí?a letos již podruhé(amnestie prezidenta republiky)kde se stala podruhé chyba soudruhu Zaorálku?myslíte si že ú.s. je zde jenom proto aby uváděl na pravou míru vaše hysterické domněnky a vlastně nemá nic jiného na práci?
05. 06. 2013 | 18:21

BtPodiven napsal(a):

Zloděj Zaorálek nemůže snést prostý fakt, že ode dneška už ateisté budou muset žít jen za svoje a přestat okrádat věřící, jak po půl století činili, a tak vytrvale vymýšlí, jak věřící přece jen aspoň trochu podojit...
Myšlení levičáků se od poprav 50. let prostě nezměnilo.
05. 06. 2013 | 18:22

Yosif K napsal(a):

martiXXX napsal(a):
Znáte nějakého pravicového politika, který je proti církevním restitucím a nějakého levicového politika, který je pro církevní restituce. Asi by se museli hledat s lupou. A prý pravičáci jsou vzdělanější - možná v Česku; jinde vzdělané vrstvy volí levici a pravici volí red necks
05. 06. 2013 | 18:08
Ještě zajímavější je že jak komunisti tak socani platili církve ze státního rozpočtu? Proč když náboženský spolky jsou paraziti? Stalin začal protěžovat církev za Velký Vlastenecký - asi si spočítal že to tak bude bezpečnější....

Co se týče enteligence, česko je opravdu něco, levici voli hlavně burani ze sudet, potomci rabovacích gard.
Možná je to tím že v česku jsou politici na levici také burani 100 let za opicema - budto rovnou korytáři z KSC nebo jako pimprlata Zaorálek a Paroubek - alespon z loutkové Národní Fronty.
05. 06. 2013 | 18:23

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

CSSD "zdedila" lidovy dum. Mzeme se bavot o tom, jakou smelinou dolo k tomu, ze zorvna vladni CSSD byla jedinou organizaci, ktera restituovala majetek akciove spolecnosti.
Nicmene, kdyz je ted CSSD bohata, proc ji mame platit volebni prispevky?
05. 06. 2013 | 18:24

Bestia triumphans napsal(a):

Yosif K 05. 06. 2013 | 17:49 :
jo, tahle Zaorálkova argumentace je opravdu absurdní.
05. 06. 2013 | 18:25

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

OK, priste budu bud psat, nebo koukat na zpravy. Oboje dokupy mi zjevne nesvedci...
05. 06. 2013 | 18:25

JZD Rudá Koroptev napsal(a):

bijte je,nicte je....ona už tak bohatá není(po působení Paroubka a Luftjardy)a takhle budou hospodařit po volbách óóóóóóó´společně se soudruhy z KsČm,nojo vlastně soudruzi sobě.
05. 06. 2013 | 18:30

pamětník napsal(a):

JZD RUDÁ kOROPTEV:
"k žádnému vydávání státního majetku nedochází.Dochází k vrácení majetku ukradeného komunistickou partají"
Lež.
05. 06. 2013 | 18:30

jarpor napsal(a):

Snažit se může č.m. jak chce... Na jeho hovadiny a nepravdy, které tady tluče do kláves, reagovat nebudu...

.
05. 06. 2013 | 18:35

pamětník napsal(a):

Yosif K:
"Všichni 4 soudci kteří hlasovali proti restitucím jsou bývalí komunističtí korytáři."
Nepravda.
05. 06. 2013 | 18:37

JZD Rudá Koroptev napsal(a):

pamětník...jste skutečně pamětník?
05. 06. 2013 | 18:37

Kom napsal(a):

Yosif K 18:07
Globálně vzato nejsou detaily podstatné. V době diktatury KSČ měli občané na papíře řadu práv, ale kdo je chtěl využít, velmi rychle zjistil, že pouhé právo neplatí. Proto bylo asi KSČ úplně jedno, co je napsáno v pozemkových knihách, beztak se měl blížit komunismus a pak by patřilo všechno všem.
Kdyby ovšem církvi skutečně ten majetek "nesporně patřil", jak píšete, nemusel by se nyní přijímat zákon o tom, že ho církev dostane, takže ve Vaší argumentaci je někde chyba.
KSČ se nikoho neptala ani na to, co si myslí o placení církví státem.
Po Listopadu se s tím mohlo něco udělat, vyplácené částky rostly geometrickou řadou, daleko rychleji než sociální dávky, ale všichni včetně ČSSD se tvářili, že nic nevidí. Do poslední vlády si ČSSD natahala Lidovce, proto si pak nemohla dovolit nic podniknout.
05. 06. 2013 | 18:39

marek napsal(a):

Duka, Tiso. Proč se padouši jmenují podobně?
05. 06. 2013 | 18:40

Jana Pechová napsal(a):

A tahleta je nejlepší:

"Ale proč dávat příspěvek někomu, z koho se stal boháč?"

Tak nejprv mě okradou, a když mi to druhý s řevem vrátí, jsem hnusný boháč.
Ale je to výstižné. Jen by si voliči socdem měli dát bacha, aby je někdo nepovažoval za boháče, až budou nárokovat důchod, třeba.
05. 06. 2013 | 18:41

pamětník napsal(a):

JZD Rudá Koroptev:
Samozřejmě.
V diskuzi pod Pehem jsem vysoko ocenil vysokou morální úroveň Bratrské jednoty baptistů, kteří se "restitucí" zřekli mj. proto, že jim stát vracel víc, než kolik jim komunisté sebrali.
05. 06. 2013 | 18:42

Bestia triumphans napsal(a):

JZD Rudá Koroptev napsal(a):
"pamětník...jste skutečně pamětník? "

Samozřejmě.
pamětník si pamatuje všechno, co ho učili na Vumlu.
05. 06. 2013 | 18:44

Bestia triumphans napsal(a):

No, aspoň víme, že až se pan Zaorálek dostane k moci, tak začne znárodňovat, aby dostál požadavkům pozemkové reformy.
05. 06. 2013 | 18:47

JZD Rudá Koroptev napsal(a):

pamětník: -restituce platí,rozhodl o tom ú.s stejně jako o amnestii,Zaorálek jenom předvádí komedii aby jeho voliči měli dobrý pocit že pro ně něco dělá.A že baptisté řekli co řekli?je to jejich věc, nevím proč by se s tím názorem druzí měli řídit!
05. 06. 2013 | 18:52

pamětník napsal(a):

Bestia triumphans:
Zamýšlel jsem v souvislostí s tou blbou větou, kterou jste vyplodil, Vám napsat, co jste, ale zdejší správce by mne ihned smazal. Koneckonců každý ví, kdo může být autorem blbých vět, že.
Přestože jsem pamětník, nemohu si vzpomenout, zda a kdy jste napsal něco jakžtakž chytrého k věci.
05. 06. 2013 | 18:52

martiXXX napsal(a):

musíte ateisti doufat, že volby vyhraje sociální demokracie
05. 06. 2013 | 18:53

blahopřej napsal(a):

vemte církvím vše i kostely- a prodejte to vekslákům a podvodníkům za korunu nebo úplatky , jak jste to udělali po roce 89
05. 06. 2013 | 18:53

pamětník napsal(a):

JZD Rudá Koroptev:
Vím, že platí, i když je v rozporu s logikou a elementárním pocitem pro spravedlnost. Platí vinou sedmi ústavních soudců, kteří se rozhodli logiku a spravedlnost nerespektovat.
05. 06. 2013 | 18:54

pamětník napsal(a):

"A že baptisté řekli co řekli?je to jejich věc, nevím proč by se s tím názorem druzí měli řídit! "
Ano, tak pravil chamtivý katolík. Ale chybně, není jenom jejich věc, baptisté se odmítli podílet na faktické krádeži, jézéďáku.
05. 06. 2013 | 18:57

Gru napsal(a):

Milý pane Zaorálku,

omlouvám se, že se teď budu na těchto blozích opakovat, omluvou mi však budiž, že to tu provozují všichni, včetně vás:

Neočekával jsem, že by ÚS zrušil dotyčný zákon, i kdybyste byl kdovíjak brilantní, protože bylo jasné, že zrušit nechce.
Nicméně, vaše vystoupení před dotyčným soudním dvorem bylo skutečně zarážející a jeho nevysoká úroveň nápadně kontrastovala s profesionalitou vystoupení paní Bebarové, což člověka, který není zrovna příznivcem komunistů, příliš nepovzbudí.
Takto ovšem zůstane, což jste asi nezamýšlel, výrok soudu navždy spojen s vaším neslavným vystoupením.
Považuji za diletantismus (po tolika letech v politice!!), když právě vy - a zrovna vy - tu artikulujete, co ČSSD udělá a neudělá, když právě zrovna vy, spolu s panem Sobotkou a samozřejmě panem Dientsbierem, můžete být tím, kdo přispěje k "odklonění" hlasů od zmíněné politické strany.
Vaše, v poslední době sílící, neobratnost by vás měla vést k zamyšlení nad cenou vašeho osobního příspěvku k úspěšnosti ČSSD a potažmo celé levice.
S pozdravem
Gru.
05. 06. 2013 | 18:57

pavek kratochvíl napsal(a):

Ty jsi zlý člověk, Lubomíre.Chceš vládnout s komunisty a uděláš pro to cokoli, jen abys byl ministrem pohraničí. Nemáš na to, jsi neschopný člověk, co je mluví a vůbec nic neumí a ani nic nedokázal.
05. 06. 2013 | 18:57

Josef napsal(a):

ČSSD udělá po volbách koalici s TOPkou nebo lidovci a vezmete jim leda prd. Silácký řeči.
05. 06. 2013 | 18:58

Bestia triumphans napsal(a):

pamětník:
Tak já vám napovím.
Podivoval jsem se nad Zaorálkovým argumentem ohledně pozemkové reformy.
Netuším, jestli je to pro vás jakžtakž chytré, ale k věci to bylo ne?
05. 06. 2013 | 19:00

Vlado napsal(a):

Bestia TRIUMPHANSI co Ván říká Mistr Jan Hus, Bílá Hora, Jan Amos Komenský,doba Obrozenecká, a pozemková reforma T.G.Nasaryka?
Nic? Já si to myslel!"
05. 06. 2013 | 19:00

JZD Rudá Koroptev napsal(a):

pamětník : (18.54)jistě, nerozhodli tak jak jste doufal.
05. 06. 2013 | 19:01

Gru napsal(a):

Neboť, kromě jiného, milý pane Zaorálku, jsou církevní restituce v této konkrétní podobě úlitbou, kterou celá společnost s jístou latencí stále ještě platí za - mimochodem zcela vratkou - podporu, kterou vaše poslední vláda získala od lidovců.
05. 06. 2013 | 19:05

bez čssd to půjde taky napsal(a):

A co Lobkovický palác, ten Němcům seberete taky?

Podle toho, jak státní ministr zahraničí kvaltuje s jeho prodejem a jak média i politické strany dělají, jakoby nic, bych hádal, že je všechno v cajku a ČSSD soustředěně hledí jinam.
Považte, že ten bodrý muž prodává národní kulturní památku (jde to vůbec?) za pár floků.
Její hodnota je pochopitelně nevyčíslitelná - takovou v dané lokalitě už nikdo nikdy nepostaví.
Pokud máte pochyby, o Lobkovickém paláci si něco přečtěte.
Předpokládal bych, že příští co Karl prodá bude nejspíš Karlštejn, aby se vyrovnal Harrymu Jelinkovi, pokud dostane šanci.

Zdůvodněním celé přinejmenším nesmyslné (ale zcela důvěrně: hádal bych jako vždy na zločin) eskapády je, že česká ambasáda na Wilhelmstrasse se mu zdá ošklivá a že se tedy výměnou za jakési pozemky pro stavbu jiné zbaví barokního paláce v jedné z vůbec nejlepších pražských poloh za cenu, která je asi třetinou hodnoty pozemku, na kterém stojí (stačí se podívat na velikost zahrady).
Facit: kníža, svými kouzly s majetkem notně proslulý, musí honem honem - dokud je v úřadě - zadat stavbu jiné ambasády v Berlíně a milou kulturní památku prodat.
Rošáda hodná Bobbyho Fischera. Taky se zbaví nějakých ubytoven na Pankowě, neb Češi už do Berlína halt jezdit nebudou.

Současná berlínská ambasáda je asi 30 let stará - projekt tuším od Pragera, na svou dobu velmi kvalitní - a v I.A poloze, dva bloky od britského zastupitelství.
Ve skutečnosti bych předpokládal, že podle německého Ministerstva zahraničí Česká republika tak velkou ambasádu v takové poloze nepotřebuje, když nám Říše stejně bude vládnout přímo. Postavit ji znova na stejném místě by ve dnes přišlo na několik miliard.

Ale k tomu nedojde, Karl má v úmyslu ji umístit v nějaké "diplomatické čtvrti" jak říká.
Vidím to na sousedství úřadů Rwandy, Toga a Somálska.
Ta minulá koneckonců byla někde na Schönhauser Allee mezi Queen of Waxing a Konnopkeho Imbißem, v pastoušce velké asi jako 1/20 té současné.
Takže návrat k tradici.
Z pohledu na centrum Berlína - mezi Potsdamer Platzem a Unter den Linden bych hádal, že v
půjde o uvolnění stavebního pozemku za hubičku někomu, kdo nebude nevděčný.

Co se kvalit budovy týče, je to jako by někdo chtěl zbourat Novou scénu ND (pochopitelně se takoví najdou), protože náhodou nemá rád styl, v kterém je postavena - teprve léta ukázala, jak dobře (prohlédněte si někdy fotky s Chourovými domy).
Tyhle pocity mívají lidé samozřejmě proto, že jim barák něco nepříjemně připomíná.
Ale bořením hodnotných domů se přehodnocení historie vyhneme jen těžko.
Spíš k němu přibydou další důvody.

K prazvláštnímu působení "našeho" ministra zahraničí bych suše předpokládal, že Schwarzenberg, když mu zavolá Auswärtiges Amt, udělá, co se mu řekne.
Zruší ambasády v zemích. o kterých v Berlíně převládá názor, že bohatě postačí německé zastoupení.
Rozvrátí obchody našich firem "neopatrnými" poznámkami v případech, kde by ten obchod udělala raději nějaká říšská firma.
Charakteristické je, jak si jindy tak odvážní komentátoři a blogeři nedovolí ani kváknout.

Ale co bych agitoval, vždycky zapomenu, že Kalouskovy barely jsou vaši koaliční ženiši. Tož zlomte vaz!
05. 06. 2013 | 19:08

český maloměšťák napsal(a):

bez čssd to půjde taky
Dík za příspěvek, člověk všecko nestačí pochytat.
Zajímavé souvislosti...člověk když si o všecko poskládá a něco k tomu přidá /Benše do Haagu !! například/...tak to fakt tak nějak vyzerá...že ten Schwarzenbreg není zas jen takový kašpárek...jak se dělá.
Fakt dík.

Tady se před volbama z Karlsgemeinschaft hystericky řvalo, že nás Zeman odvléká do Ruska /nikdo neví jak, i ty benzinky koupil Lukoil od ConocoPhilips/, mně zas vychází, že Karlsgemeinschaft nás vleče ke dnu.
05. 06. 2013 | 19:15

Bestia triumphans napsal(a):

Vlado napsal(a):
"Bestia TRIUMPHANSI co Ván říká Mistr Jan Hus, Bílá Hora, Jan Amos Komenský,doba Obrozenecká, a pozemková reforma T.G.Nasaryka?
Nic? Já si to myslel!" "

?
Máte pravdu, Vlado, Nasaryk, to mi opravdu neříká nic.
To je nějaký ryk linoucí se z NASA?
:-)
05. 06. 2013 | 19:16

Janes. napsal(a):

To,že silně nadhodnocené cirkevní restituce dle vládní trojkolky a hlavním strůjcem kalouskem a nečasem jsou největším tunelem,co modrá totalita na nás opět spáchala a povedla nás, je bohužel pro celý náš národ smutný fakt a těžký boj je před námi všemi,kteři chtěji tento nerovný a nadhodnocený majetek,včetně financí zvrátit,aby právě tím veškerým nadhodnocením nebylo ubliženo nejen nám všem,potažmo našemu státu,ale především právě samým církvím,které ani o tyto nadhodnocené finance a majetky určitě nestojí,ani stát nemohou a pro ně by to byla krádež,se kterou by se žádná cirkev neměla a nesmí smiřit,takže církve musí proti tomu bojovat s námi proti tunelařskému rozhodnutí modrou totalitou.
05. 06. 2013 | 19:25

projekt A4 napsal(a):

Američané nám za NASA hodně dluží.
05. 06. 2013 | 19:25

Amonre napsal(a):

Bijete se tady údajně za lidi, přitom ponecháváte věci, relikty minulých systémů a náhledů na svět.
Pokud všechna půda nepatří králi, pak nemá opodstatnění ani daň z pozemku atd.
Nikdo z vás ve skutečnosti nechce nic pro lidi, ale pro sebe. Revolucionáři svrhli šlechtu, aby se jí sami mohli stát.
V tento moment JE JEDNO, jak církev ten majetek nabyla, protože to dávno bylo promlčeno.
Stát má v současné podobě mít minimum majetku, takové minimum, které je nutné k výkonu funkcí, které musí být znovu definovány.
Lidi byli stvořeni se svobodnou vůlí a jako svobodné bytosti a proto oni jediní jsou oprávněnými nositeli suverenity. Současný model beroucí si legitimitu z ničeho existuje jen díky lhostejnosti lidí.
Takovít lidé, co hlásají ráj na zemi ve skutečnosti chtějí jen moc nad každým jedním člověkem, čím víc, tím pro ně líp, jsou natolik nemocní, že tvrdí, že to konají ve prospěch lidí, možná tomu i věří. Pokud by jim opravdu šlo o blaho lidí, ztáhnou veškerá státní chapadla z jejich životů a nechají lidi žít.
Bude to znít krutě, ale každý nechť nese svůj osud sám, každý ať nese následky za činy, které udělal.
Nejhorší je, že někteří lidé, ti samí, o kterých mluvím výše, nemocní, si myslí, že existuje něco jako sociální spravdelnost, ne, tak vzniká jen další nepravedlnost, další ze zákonem posvědcených krádeží.
Proto nikdo nikdy nevěřte těm, kdo vás za sebe chtějí poslat na smrt a sami se prohlásit za hrdiny.
05. 06. 2013 | 19:26

Miroslav napsal(a):

Vatikán a křesťanská láska, Ústavní soud a ústavnost!
05. 06. 2013 | 19:33

čert }:o napsal(a):

17 miliard církvím zrušíme hned!
**

kurňa takovýhle bolševický hesla smrdí jak ze žumpy
05. 06. 2013 | 19:35

ok napsal(a):

Zase ten populismus socialistů. Zaorálek by měl nejdřív myslet a pak teprv mluvit, či psát. Lidé by udělali nejlépe, kdyby si už našli něco jiného. Navrácení církevního majetku se stalo nezvratnou skutečností a nutno dodat, bohudíky.
05. 06. 2013 | 19:45

Yosif K napsal(a):

Kom napsal(a):
1) Kdyby ovšem církvi skutečně ten majetek "nesporně patřil", jak píšete, nemusel by se nyní přijímat zákon o tom, že ho církev dostane, takže ve Vaší argumentaci je někde chyba.
2) KSČ se nikoho neptala ani na to, co si myslí o placení církví státem.
05. 06. 2013 | 18:39
ad 1) v civilizovaných státech = nikoliv v bolševickém státě = se dozvíte co komu patří prostým nahlédnutím do katastru, dříve tedy do pozemkových knih. Tam náboženské spolky doposud jsou. To že ty pozemky a budovy nemohly užívat je díky bolševickému zákonu o církvích z roku 1949 který svěřil užívání těcto nemovistostí do rukou státu VÝMĚNOU ZA TO že stát bude náboženské spolky živit.
Zajímavé je že socani straší návratem před rok 1948 a jako zpanikaření lumíci nechtějí dopustit návrat před rok 1949!!!!!
ad 2) KSČ se sice neptala ale církve krmila aby si zajistila to že budou držet hubu. Socanům se líbí pokračování tohoto systemu, jelikož podvědomě inklinují k systemu 1984 - mít všechno pod kontrolou - grosstapo, komise pro řízení a financování náboženství, komise pro přidělování dotací na hotely atd atd atd, pozemkový fond, ministerstvo pravdy atd atd a tedy že co nejvíce lidí na jejich pvel budce držet hubu.

Ted je mrzí 2 věci:
1) i když tmářům zatrhnou všechny platby, pod kontrolou je mít nebudou.
2) oranžovo-rudí velkostatkáři typu Fencl, Zgarba a parta přijdou o možnost lacino koupit další desetitisíce hektarů při "optimalizaci velikosti církevního fondu".
05. 06. 2013 | 19:49

Takjeto napsal(a):

Socani si s bolševiky mohli požádat o prachy v rámci církevních restitucí. Jejich ideologie je té církevní podobná jak vejce vejci...
05. 06. 2013 | 19:52

Yosif K napsal(a):

"17 miliard zrušíme ihned" je dost zoufalý výkřik, jelikož:

1) mstivý Zeman rozšlápně Zaorálka jako ropuchu při první příležitosti. Nejmenuje jej do žádné vládní funcke a navíc poručí socanům aby jej rituálně obětovali. Pak ztratí Zaorálkův plural logický smysl. Za socany pak už mluvit nebude.

2) tak jak je velká část lidí proti restitucím, tak je další velká část lidí pro restituce, dokáži si představit specielně na moravském venkově, kde CSSD drží různá hejtmanská a starostovská koryta, je pravděpodobné že socani z těch míst budou nabádat k opatrnosti aby o koryta nepřišli příliš rychle.
05. 06. 2013 | 20:03

Michal napsal(a):

Já bych zase okamžitě zrušil veškeré příspěvky státu politickým stranám, a ČSSD zvlášť.
Zaorálek svým projevem připomíná stále víc soudruha Urválka.
05. 06. 2013 | 20:07

Almo G™ napsal(a):

Autor: Díky za vystoupení u ÚS. Slova "na rovinu" byla hodně potřeba. Dokonce bylo třeba řvát. Taková hanebnost (stačilo sledovat otrávený a povýšený výraz soudců) si nic jiného nezaslouží.

Díky, že jste se za své občany bil. Jediný.
05. 06. 2013 | 20:09

Historik napsal(a):

Zaorálku neříkej, že něco zrušíte, když ani nevíte jestli budete po roce 2014 vládnou. Podle nenávistých výroků pana Mládka o živnostící a vašich na církve bych řekl, že zase odejdete s práznou.
05. 06. 2013 | 20:12

vojtechnavratil napsal(a):

Absolvent marxisticko-leninské filozofie má životní formu ... :(
05. 06. 2013 | 20:14

Paterik napsal(a):

To je křiku, a přitom se ještě nevydala ani kůlnička na dříví. Všichni už mají ale dávno prolomené všechny možné zákony a pozemkové reformy... Skutečně komické je odvolávat se na pozemkovou reformu. Například podle Benešových dekretů byly znárodněny různá odvětví průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví - kupodivu nic z toho dneska už neplatí a nikoho to neudivuje. Takže jakých 250 hektarů? Záleží na tom, jestli jim stát tyto pozemky odňal nebo ne. Pokud v roce 1948 vlastnili více než 250ha, tak to asi mělo nějaký důvod.

Mít tak výčtový zákon - to by bylo něco! Než by se sepsala každá parcela a polelán, mohlo by uplynout dalších 20 let. A o to jde ne - zdržovat, zdržovat, na věky věků.

Proč stát vyplácí peníze i církvím, které dřív neexistovaly? No asi proto, že i tyto církve stát dnes musí financovat, no a protože je financovat přestane, musí jim dát nějaké prostředky, aby mohly rozjet vlastní obživu. S restitucemi to nesouvisí, jde o odluku od státu.

Odškodnění za ukradený majetek jako veřejná podpora? To je opravdu novum. Takže pokud si na státu někdy vysoudím nějaké odškodnění, musím se zeptat do Bruselu, jestli mě tím zakázaně veřejně nepodporuje?
05. 06. 2013 | 20:17

Větro napsal(a):

Ták milého Hitlera nikde nenajdete
http://freigeisterhaus.de/viewtopic.php?t=27192&view=next&sid=7e843b7d0f4dc970dfbfc3a0341907ee
05. 06. 2013 | 20:20

Kom napsal(a):

Yosif K 19:49
Ovládání církví přes platy praktikoval už Josef II. KSČ samozřejmě nevedla právní stát, tudíž katastr pro ni neměl význam. Nakonec v SSSR to myslím vůbec nevedli.

Představy ČSSD jsou bezvýznamné, protože církevní restituce už byly spáchány podle představ dnešní koalice. Důležitější je zbavit církve jejich společenské základny. Člověk, který má pozitivní životní perspektivu, neleze do kostela, člověk se sociálními právy se nemusí plazit před charitou. Bohužel už ČSSD v době své poslední vlády poslala na okraj společnosti rozsáhlé skupiny lidí, kteří jsou nyní základnou pro působení charit a podobných svinstev. Na prvním místě je nutné napravit toto, jestli budou pozemky patřit církvi nebo lidem jako Kalousek, Šťáva, kníže, Palas apod., je lhostejné.
05. 06. 2013 | 20:22

Honza napsal(a):

Bylo by spravedlivé, aby stát přestal živit takové lidi jako je soudruh Zaorálek, který žije v iluzi, že se svět musí řídit jeho marxisticko-leninskými nápady.
05. 06. 2013 | 20:25

pamětník napsal(a):

JZD Rudá Koroptev:
Máte pravdu, nerozhodli, jak jsem doufal, podle práva a spravedlnosti a logiky, rozhodli podle politiky. Špinavé. Chamtivému katolíkovi dle jeho gusta.
05. 06. 2013 | 20:28

český maloměšťák napsal(a):

Paterik
"...Proč stát vyplácí peníze i církvím, které dřív neexistovaly? No asi proto, že i tyto církve stát dnes musí financovat, no a protože je financovat přestane, musí jim dát nějaké prostředky, aby mohly rozjet vlastní obživu. ..."

Proč jim MUSÍ dát nějaké prostředky ?
Vysvětlete to, já si mylsím, že nemusí.
Spoustě spolků si financuje svou činnost samo. Ty církve jsou výjimečné čím ?
A proč tedy si to nefinancují pomocí členských příspěvků ?
To jsou tak blbí, že si neumí na trhu vydělat ani na to ?
05. 06. 2013 | 20:28

Almo G™ napsal(a):

vojtechnavratil napsal(a):

Absolvent marxisticko-leninské filozofie má životní formu ... :(
05. 06. 2013 | 20:14

--- Je zvláštní, jak se v poslední době vybraní blogeři vyjadřují stylem zdejšího multinicku hoven. Zřejmě kritérium výběru.
05. 06. 2013 | 20:31

Reveil napsal(a):

Kom
"jestli budou pozemky patřit církvi nebo lidem jako Kalousek, Šťáva, kníže, Palas apod., je lhostejné."

Velký omyl. Ne, že bych si přál., aby to patřilo některé z jmenovaných oson, nicméně katolicvká církev, to je skutečně jiná kategorie.
Mohutný majetek vždycky znamená moc a katolická církev vždycky moc zneužila, i když se na ní jen prstíčkem podílela.
Je to současně i příklad toho, jak nestoudné je od katolíků heslo, že "co bylo ukradeno, má být vráceno".
Kéž by tak katolická církev jen ukradla! Ona krvavě uloupila, z historického hlediska zcela nedávno, ve 40. letech 20. století, veškerý majetek chorvatské pravoslavné církve. A nevrátila nic, ani jednu cihlu, ani krejcar!
A to se ani nechci šířit o tom, na čem všem se tam podílela, dokonce hlavní měrou. Je to ani ne¨20 let, co došlo ke krvavému řádění katolíků (ne pouze prostých věřících, ale kněží a dokonce jeptišek!) v Rwandě.
A zneužití moci je třeba se obávat i dnes v této zemi.
Takže tady nejde o nějakou "závist", ale o důvodné obavy. V obyvatelstvu je na základě místních historických zkušeností tak jako tak obava zakořeněna.
05. 06. 2013 | 20:33

vojtechnavratil napsal(a):

Almo G™:
Jen se rozjásejte nad pamfletem, který má ještě více rozvášnit lůzu, které je také určen. A dle mnohých příspěvků jde poznat, že absolvent marxisticko-leninské filozofie to namířil správně. A teď si můžete jít zase pobrečet nad tím jaká je to sprosťárna, že Zemana nazve někdo přezdívkou jakou se častoval navzájem s Dostálem.
05. 06. 2013 | 20:36

vojtechnavratil napsal(a):

A jen, abych nezapomněl, tak horlivý bojovník proti církvím byl dneska od 17 hodin v Paláci Charitas, sídle KDU-ČSL ...
05. 06. 2013 | 20:40

český maloměšťák napsal(a):

vojtechnavratil napsal(a):
Almo G™:
Jen se rozjásejte nad pamfletem, který má ještě více rozvášnit lůzu, které je také určen. A dle mnohých příspěvků jde poznat, že absolvent marxisticko-leninské filozofie to namířil správně. A teď si můžete jít zase pobrečet nad tím jaká je to sprosťárna, že Zemana nazve někdo přezdívkou jakou se častoval navzájem s Dostálem.
05. 06. 2013 | 20:36
----------
Lůzou většinou nazývá druhé, a to aniž by je blíže znal /zde tedy uvažuje jako fašoun či bolševik - tedy " kdo není se mnou, je jistě proti mně" /....nazývá je tak ten, kdo si není jist sám sebou, kdo často sám sebe přistihne při tom, že sebe sama považuje / a to většinou opodstatněně, v tomto si nenalhává/ za lůzu.

Mně osobně je takových lidí líto...jaký je váš názor, rozumbrado ?

Že je příjemné cítir se být takovým jakýmsi lepším, něčím vyšším ?
Dyť to vím ! Já to vycítil z vašich teplých slov....

SErvus. Netřeba odpovídat, vše jen řečnické otázky.
----------
Zaorálek má pravdu, když odstřihniut , tak na fest. Jeďte si za své, ať si Vatikán najde hejly jinde, proč by zrovna ČR měly být za hlupačku.
05. 06. 2013 | 20:43

reppop napsal(a):

Mrzí mne, že jsem si včas nezaložil poradenskou firmu, v jejímž názvu je slovo církev. Dokud by prosperovala, vychloubal bych se svou úspěšností. V momentu kdy by mé poradenství už téměř nikoho nezajímalo a hrozil bankrot firmy, začal bych křičet, že církve kdysi okradli komunisti a mám morální právo na to aby má firma byla státem (= daňovými poplatníky) zabezpečena nejméně na dalších 30 let.

A pak, že bohatství nemůže vznikat z ničeho: metoda založená na privatizaci zisků a socializaci nákladů je podstatou tohoto přírodního zázraku. V biologii se tomu ovšem říká jen jedním slovem: parazitismus.
05. 06. 2013 | 20:44

český maloměšťák napsal(a):

re : "...proč by zrovna ČR měla být za hlupačku..."
05. 06. 2013 | 20:45

Kom napsal(a):

Reveil
Podle mě majetek sám o sobě mnoho neznamená. Pokud církev nebude mít klienty, pak s ním může leda podnikat jako kdokoli jiný, a nemám důvod předpokládat, že by byla podstatně horší než naše vrstva zbohatlíků.
Její role v minulosti byla založena na bezpráví a bezmoci lidí a spolupráci se státem. Samozřejmě k ničemu jinému kazatelé nesměřují, oni ani jinak myslet nemůžou, i jejich "liberální" zástupci jako Halík si myslí zhruba to, že svoboda je právo plnit povinnosti důstojným způsobem, čili že lidi jsou poddaní. Ale k dosažení mocenských cílů jim majetek stačit nebude, jakmile stát nebude na jejich straně (tj. po politické likvidaci stran dnešní vlády).
05. 06. 2013 | 20:45

Petr Jihlava napsal(a):

S názorem a argumenty autora textu pana Zaorálka bez výhrad souhlasím.
Drtivá většina nás občanů se schváleným zákonem o církevních restitucí nesouhlasí. Církevní restituce oprávněně považujeme za nelegitimní, nespravedlivé a nemorální. Rozhodnutí ÚS na této skutečnosti nic podstatného nemění. Zrušením 17 miliard korun státního příspěvku po příštích parlamentních volbách většina z nás občanů(voličů) uvítá.
05. 06. 2013 | 20:45

občan napsal(a):

Všechny církve v ČR jsou zbytečné. Katolcká církev je největší nenažranec v dějinách a proto ať napřed vrátí co podvody a zlodějinou ve prospěch tzv. Boha,který ani není nakupila. Ať si věřící platí církev ze svého,když chtějí.
05. 06. 2013 | 20:45

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

čssd nemá program, takže církevní restituce je vděčné téma. vždy je třeba najít viníka. máme dluh 1,5 bilionu, protože musíme vrátit církvím 150 miliard, které jim bolševici ukradli!!!! jak je to prosté. za prohranou první světovou válku mohli židi, za prožraný sociální stát může církev. levicová lůza nepřemýšlí, levicová lůza jenom řve, závidí a nenávidí. a ukřičený a uprskaný soudruh vrtulník zaorálek je ve svem živlu.
05. 06. 2013 | 20:47

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 06. 2013 | 20:49

rejpal napsal(a):

Jen malá poznámka stran ústavního soudu.
Ústavní soud nezrušil zmíněný zákon, poněvadž podle většinového názoru tam panujícího, ten zákon není v rozporu s ústavou.
Pokud by některá příští koalice zarazila finanční plnění církvím zákonem,protisústavní to nebude tady, protože nikde v ústavě není klauzule, která by se finanční podporou církví zabývala.
Ústavní soud (bohužel nebo bohudík, nevím) se žádným jiným aspektem než ústavností zákonů nezabývá.
05. 06. 2013 | 20:49

český maloměšťák napsal(a):

zle matičko zle, komsomolci zde
Vy fakt asi melete z posledního, to je naprosté diskuzní dno a urážka logiky i etiky - co tu předvádíte. Nevěřím, že i v běžném životě plodíte takové voloviny...to snad musí být k nevydržení s něčím takovým koexistovat. Nebo heroický výkon - nevím jak to nazvat, ale pomodlím se za ně.

Hezký den.
05. 06. 2013 | 20:51

Plaváček napsal(a):

Zaorálek svým projevem jasně dokazal že je neonacista, nositel extremistických ideologií, vedoucích k organizovanému násilí jedné strany vůči jiné skupině společnosti.
05. 06. 2013 | 20:52

Reveil napsal(a):

Kom
"Podle mě majetek sám o sobě mnoho neznamená. Pokud církev nebude mít klienty...
...Ale k dosažení mocenských cílů jim majetek stačit nebude, jakmile stát nebude na jejich straně"

Kéž byste měl pravdu a já se mýlil! Bohužel, i zkušenosti zcela nedávné (zmínil jsem se jen o některých) indikují, že jakmile má církev prostředky, klienty si dosud vždy našla... a kdyby jen klienty, ale komplice, spolupachatele. Jakpak to je dlouho, co vrcholný představitel církve veřejně děkoval Bohu za Adolfa Hitlera?

Čekat na "politickou likvidaci stran..." může být poltickýcm čekáním na Godota.
05. 06. 2013 | 20:52

Alvéz napsal(a):

Nevím,proč se odpůrci restitucí tak rozčilují.Vážení,co měl "lid"dosud ze státem vlastněných lesů,víte to? Kulový.Navíc způsob jakým se tento stát stará o svůj majetek způsobil,že ani obyčejní "pracující" si na těchto majetcích státu nedokážou vydělat.Každý vlastník bude lepší než stát.Proč myslíte,že socani tak řvou?Přišli o snadné a jisté peníze z neprůhledných a nepřehledných tahů ze zisků z lesa.
05. 06. 2013 | 20:52

Bestia triumphans napsal(a):

Almo G™ napsal(a):
Autor: Díky za vystoupení u ÚS...Díky, že jste se za své občany bil. Jediný.

:-)
Slzím dojetím a přidávám se taky.
Chtělo by to ještě nějaký song.
https://www.youtube.com/watch?v=yeY1XPnoPD4

Díky Vám! Díky Vám, chlapíku statečný,
za vaši odvahu, rozum a sílu!
Vy jste náš kapitán – oni jsou zbyteční!
Přidal jste blankytu do křídel míru.
05. 06. 2013 | 20:53

Petr1 napsal(a):

Ještě nevládne a již bude znárodňovat. Rudej mozek. A začne válka.
05. 06. 2013 | 20:54

Milan Kavmila napsal(a):

Ano, pojďme do toho všichni a společně! Znovu nenávist vůči církvím! Výročí 48 je za chvilku, že jo :).

Jen doufám, že všichni ti, kteří tak křičí jak je církev zlá a za církví vidí jenom lidi, kteří chodí do kostela, ale nevídí spousty zařízení a hospiců, které se starají a přijímají na dožití lidi, které nikde jinde nechtějí!

Nikomu nepřeju nic zlého, ale zkusit si to na chvíli, tak jsem zvědav co píšete.

A další věc: všichni vidí, že církev dostane pozemky, které se dají zpeněžit. Spousta z nich je často v havarijním stavu a to právě z toho důvodu, že se něvědělo, jak a komu mají patřit. A nemyslím si, že zrovna církve patří k těm, kteří potřebují mít co nejvíce. Hlášky o desátkách apod. -tak ten do středověku patří sám
05. 06. 2013 | 20:57

údiv napsal(a):

Pan Zaorálek buď vůbec nezná zákony ČR, anebo záměrně lže. Nevím, co je horší.
05. 06. 2013 | 20:59

TomášL napsal(a):

Trochu to zde odlehčím. :-)

Jde Ježíš kolem hospody, a vidí Apoštoly, jak si poroučejí jídla a pití, až se stoly prohýbají.
- "Chlapi, ještě nedávno jste fňukali, že nemáte prachy, a teď si dáváte do nosu..?"
- "Tady Jidáš udělal nějaký kšeft, dnes zve na večeři on!"
05. 06. 2013 | 21:00

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

český malomešták,
já už jsem od vás poměrně zvyklý na to, že místo něějakých racionálních argumentů přijdou nějaké emocionální výkřiky. ok, thats all right. pokud byste uvažoval racionálůně, nevolil byste levici. a pokud by všichni lidi uvažovali rracionálně, svět by byl příliž jednobarevný. nicmeně je to tak strašně jednoduché být blbej a " jako " spravedlivej. já si myslím, že je to od vás pohodlnost.
05. 06. 2013 | 21:00

český maloměšťák napsal(a):

Ta smečka nicků na jedno použití...hmm - ještě že je Bestia Trumfosliz občas podpoří někjakým žertíkem /kterému se sice směje jen on sám, ale i tak.../..tak by to totiž mohlo vypadat, že je sem někdo poslal - " Trhej Zaorálka ! Teď ! "

Ty pitomosti jim snad musí vymýšlet samotné Číro, to jinak není možné...
05. 06. 2013 | 21:01

Kom napsal(a):

Reveil
Já si také nejsem úplně jist, ale myslím si, že pokud církev vytvoří mocenskopolitický blok se státem, začne masově vypouštět svoje náboženské jedy a resuscitovat odporné barokně feudální až fašistické myšlení, pak jedině tehdy, když jí to umožní sama společnost, a pak by si i bez církve našla tato mizérie své nositele. Vždyť církev ještě majetek ani nemá a už tady řádí knížata a drábkové. Jinými slovy církev je jen symptom rozkladu.

Za první republiky ten majetek měla, na Slovensku i společenský vliv, ale politicky jí to nebylo mnoho platné, až když republika padla, katolíci vylezli z děr, luďácký stát a u nás štvali proti demokratům. Když postihne národ neštěstí, katolíci prosperují, ale nás zatím nepostihlo nic, co bychom nezavinili sami a tedy nemohli také sami napravit.
05. 06. 2013 | 21:01

český maloměšťák napsal(a):

zle matičko zle, komsomolci zde
KOnečně .:)))
Vy a " racionální argumenty" ??

Ha , ha, ha...na to jsem celou dobu čekal. Opět tedy min. 30 korun doma. :)))

Dík. :)
05. 06. 2013 | 21:03

Franta napsal(a):

Soudruhu Zaorálku, Chápu Vás. Prostě na rozkradení pro Vaši oranžovo a už brzy asi rudou stranu toho zbylo méně. A podle hysterické reakce na právem zablokované letadlo ruské KGB (FSB) budete asi kolaborantem číslo 1.
05. 06. 2013 | 21:04

Petr napsal(a):

Zaorálek je pro mě divný politik. Nemám ho rád. Vždy si něco najde a štěká a štěká. Jako flašinet se snaží vnutit to své všem okolo. Nedávno to bylo horování pro EU a každý, kdo neměl jeho názor byl ( i když to nikdy nevyřkl ) prostě debil, kterého se Zaorálek snažil překřičet. Teď si našel restituce. A dopadne to stejně jako s bezmezným obdivem k EU. Mele dokolečka to samé a začíná to být ohrané.
Tady v článku by se našlo dost věcí se kterými bych se ztotožnil. Ale má tam i thliny. Hlavně však ten flašinet. Tohle jsem slyšel přesně v tomto podání snad už desetkrát. Kdyby byl takový Lumen, jistě by mu přizvukovali i další soc.dem. Ale je nějak ticho.
Restituce nejsou nijak "superpodnik" ( pro církve ano ) který stojí za ohajobu. A nezvládají to jiní. Prezident, ústavní soud, spousta lidí. Ale tomuhle pánovi nevěřím nic. Obyčejný štěkna.
05. 06. 2013 | 21:08

af napsal(a):

Církvím bych zrušil všechno ještě teď večer, a ne jen 17 miliard.
S církvemi mám výrazný pocit, že se vracíme zpátky, někam mezi opice.
Jsem starý člověk, jejich podvodů a troufalosti mám plné zuby.
Ne nebyl jsem svazák jako Nečas, Topolánek...
05. 06. 2013 | 21:13

Reveil napsal(a):

Kom

"jedině tehdy, když jí to umožní sama společnost"
Což se ovšem zrovna děje.

"by si i bez církve našla tato mizérie své nositele"
Ale nikdo v tom nemá takovou rutinu, jakop právě Církev katolická.
05. 06. 2013 | 21:14

Velko smetak napsal(a):

Matlo mestaku , byl sis dneska pro pilulky?
05. 06. 2013 | 21:16

Dumling napsal(a):

Pane Zaorálku

když vezmu vaší roli při zajišťování úspěchu cirkevních rstitucí, bych měl takový námět, neberte to prosím nijak jinak:
co kdybyste si změnil příjmení?
Zvorálek...
05. 06. 2013 | 21:21

+++ napsal(a):

Lubomíre Zaorálku, sprostě lžete a motáte lidem hlavy. Do omrzení opakujete stokrát vyvrácené lži a věříte, že se tím stanou pravdou.

Třeba vyhrajete a církve opět okradete. Je to velice pravděpodobné. U lidí vašeho ražení je takové chování zcela obvyklé.

Církev to samozřejmě jako obvykle vydrží. Uškodíte tím ale těm vašim "obyčejným lidem" nebo jak je zrovna nazýváte, ale to vás ani je - kteří mají omezené používání rozumu - teď nijak nepřesvědčí. Uškodíte ale i sám sobě, protože vaše zavilá nenávist bude ve vaší poslední hodince tím, co bude rozhodovat o vaše osoudu na věčnosti. Nestraším, varuji před nebezpčím. Vy se rozhodněte podle své svobodné vůle. Bůh vám buď milostiv.
05. 06. 2013 | 21:25

Karel napsal(a):

Jsem pro restituce pod jednou podmínkou. Vrátit jen to, co bylo skutečně ukradeno. Pravice mne ale nepřesvědčila o vyčíslené sumě, jak k tomu číslu došla. Ať se nikdo nezlobí, ale strana, která má na triku kauzy jako casa, pandury, gripeny, promopro, opencard...nemá žádné právo se ohánět řečma o slušnosti, poctivosti, či morální povinností.
05. 06. 2013 | 21:25

šebány napsal(a):

Pravdu má náčelník - Sám mám zálusk na jeden lesík a rybník. Ale s nimi bude dobrá domluva. Restituce církvím rozjedou prodej nemovitostí o 1000 %.No a nějaký ten malý dárek těm správným lidem v kléru o nichž je známo že mají zálibu v luxusu a tolik let museli hladovět.Realitáři budou mít žeň.
05. 06. 2013 | 21:25

Eman Caj napsal(a):

Pedofilni teroristicka sekta, ktera 2000 let mucila, upalovala a vrazdila by mela neco dostat???
05. 06. 2013 | 21:25

neo napsal(a):

zajímavé, jak se některým hodí ústavní soud jen když rozhoduje jak by si přáli.
když šlo o poplatky řvali
když šlo o veřejnou službu, byli nadšení
když jde o restituce, zase řvou
05. 06. 2013 | 21:26

pavel v napsal(a):

Libor Machálek

Píšete, že církve jsou zaměřené na majetek. Jestli jsem vás dobře pochopil, vy se asi majetku štítíte. Podobně jako vy se pravděpodobně majetku štítí všichni ti, kdo si přejí, aby církev byla chudá. Sotva by se našel člověk, který by druhému doporučoval něco, co sám nechce. Pochopil jsem vás správně?
05. 06. 2013 | 21:34

Občan za svobodu rozumu napsal(a):

Budu volit tu stranu, která slíbí, že církvím (hlavně katolické) odebere zpět, co jim nepatří. Budu volit tu, která odebere nejvíc. 17mld - dobré - ať žije ČSSD! Zní to ironicky? Zní to příliš emocinálně a málo intelektuálně? Ano, souhlasím, ale vězte, že nejsem lůza, mám VŠ vzdělání a jsem finančně za vodou. Přesto si myslím to, co 85% tohoto národa a nestydím se za to. Stydět se musí ti politici, kteří protlačili proti vůli národa tuto nestoudnou lopež století 2. v pořadí (po Koženého velké privatizaci). Stydět se musí chamtivá církev, která už dávno nežije podle zákonů toho v nějž věří - kdyby v něj věřila, zřekla by se okamžitě VEŠKERÉHO majetku a bažení po něm, neboť - "spíše velbloud uchem jehly ..". Máme-li svobodu víry, musíme si také - jako národ - prosadit svobodu žít bez víry - 85% tohoto národa pohádkovou bytost jménem bůh, natož jeho daňové biřice - preláty, nepotřebuje! Katolická církev se svými nikdy nekončícími prznitelskými skandály je mravní zhoubou Evropy a přesto se nechce zříci ani celibátu, ani Vatikánských pokladů. Preláti jsou darmožrouti, neužiteční tuční trubci, kteří nikdy nic užitečného nedělali, jen žili z bohatství společnosti, které tvořili jiní. Patří do středověku, patří na smetiště dějin.
05. 06. 2013 | 21:35

Reveil napsal(a):

+++

A už je to tu zase... ten slovník...

"poslední hodinka"
"věčnost"
"svobodná vůle"
"milostiv"

To je nářez...
05. 06. 2013 | 21:36

Tak to končívá napsal(a):

Pro : +++ I vy budeté a hodně rád ,když už píšete o té poslední hodnice, jak vám atistická sestra utře zadek .
05. 06. 2013 | 21:38

queribus napsal(a):

Já jsem nad ústavní soud, já znám nejlépe, jak naplnit spravedlnost, já působím ve sněmovně už mnoho let, já se směle postavím jakémukoliv (zločinnému) záměru vlády, já (důvodně) nenávidím černoprdelníky, já ušetřím českému národu stovky miliard, já zachráním (deseti?)tisíce hektarů úrodné ryze české orné půdy a českých lesů pro obyčejného člověka před darebnými intrikami Vatikánu. Já jsem spolustraník a dobrý přítel Zgarbů a Fenclů.(Nedejbože,aby nějaká církev vlastnila více pozemků než oni). Já to musím nejlépe vědět, neboť jsem vystudoval marxisticko-leninskou filosofii a politickou ekonomii. Já jsem (bývalý socialista, nyní téměř ultrakomunista) Lubomír Zaorálek....
05. 06. 2013 | 21:40

Ták to končivá napsal(a):

Oprava: ateistická
05. 06. 2013 | 21:42

Chroustal napsal(a):

Prostě a zkrátka - klérus bych vyhnal z ČR a kdo by nechtěl jít, tak šup s ním na větev.Tto za 1. Za druhé -odebrat jim veškerý majetek, ponechat jen fary a kostely, kdo tam bude Bohu sloužit? No třeba mlok Benda - to je stejně takový vůl jako Duka a spol.- objížděl by kostely, stejně je k hovnu, protože nezná ani právo,ale ani bibli - a plete si pojem a průjem.
A ti, kdo souhůlasili s vydáním majetku církvi a neprověřili si co vydávají ( zejména t.zv. zpravodajci v PS PČR ) pověsit, protože to je jasný úmysl poškodit republiku.
Provést prověrku celého ústavního soudu - kdo je tam nový, kdo tam byl za Havla, Klause - poslat je makat a né si za velké peníze válet šunky a rozhodovat tak jak jíim to vyhovuje - sebrance. Čus
05. 06. 2013 | 21:43

Yussuf Mohammad napsal(a):

Pan Zaoralek se musi naramne bavit. Neco tady lidu vyzvraci a 4. stav (nazorove promenlive bahno, aplikujte na sebe) fundovane debatuje, aniz by si kdokoliv precetl schvaleny zakon, a pak debatoval. Ano, je to pohodlne. Dulezite pro vas diskuteri je mit "nazor" na vec, o ktere fuckt nic nevite, nehrabejte ve zvratcich kohokoliv. Zkuste to :o). Budete cucet, ze to muze byt trosku jinak. Demokraticke rovne hlasovaci pravo je vskutku luxus, si rikam.
05. 06. 2013 | 21:45

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

já budu volit stranu, která postaví čssd mimo zákon. jakmile to zahlednu v nějakem programu, neváhám. bolševiků už mam po krk.
05. 06. 2013 | 21:48

volič napsal(a):

Každému kdo má trochu rozumu je jasné že v církevních restitucích cosi dosti smrdí a naší slavné vládnoucí chase se to zatím uspěšně daří držet pod pokličkou. Je to tunel a černý peníze pro volby pane pátere.

Ale co volíme, to sklidíme. Nic víc, nic mín.
05. 06. 2013 | 21:48

Gru napsal(a):

Mýtus, který ztotožňuje odpor vůči církvi, respektive církevním "restitucím" s komunismem, je legrační.
Češi byli antikatolicky zaměřeni dávno. Villon o tom napsal už v polovině 15. století. Tedy dost dávno předtím, neýž vzniklo jakékoliv komunistické hnutí.
05. 06. 2013 | 21:49

aldislav napsal(a):

Zaorálek je jen lidový vypravěč a kecal. Zrovna jemu nelze věřit vůbec nic. Pokud nemá sociální demokracie lepšího tak ať radši nemluví. To už radši budu brát vážně Kuberu z ODS než pana Zaorálka a jeho plamené nic kecy.
05. 06. 2013 | 21:50

Občan za svobodu rozumu napsal(a):

Nepleťe si ústavní soud se zdravým rozumem, morálkou, či spravedlností. Nic z tohoto ústavní soud neposuzuje. On čistě posuzuje, zda daný akt neporušuje psanou ústavu - a dar státu církvím, byť proti vůli národa ji zřejmě neporušuje - ale sám ÚS se od slov "SPRAVEDLIVÉ VYROVNÁNÍ" distancoval. Nejde o restituce, nejde o spravedlnost, jde o vůli mizivé vládnoucí menšiny, která sice asi neodporuje liteře ústavy, ale jistě odporuje jejímu duchu a morálce. Každá budoucí vládnoucí garnitura má právo takové velkorysé dary zastavit, odebrat a darovat těm opravdu potřebným - i kdyby to mělo být na psí a kočičí útulky, tak to bude v potřebnějších rukách (tlapkách).
05. 06. 2013 | 21:53

ujo napsal(a):

Ten nápad s blogem kard.Duky není špatný.
Kdo jiný než on by měl vysvětlit co věřící (nikoliv duchovenstvo ) konkrétně z církví získaného majetku budou mít.
05. 06. 2013 | 21:54

občan napsal(a):

pro Yussuf Mohammad

Netuším co vám přijde nesrozumitelného na tom co se píše v názoru. Vše je jasně napsáno. Je to trošku emotivní ale proč ne, každý má svůj styl. Vy jste nepřišel s ničím novým, vlastně jste pouze na sobě aplikoval vaši metodu bahna. Věřím že zde všechny přesvědčíte, ale nejdřív je potřeba začít, víte?
05. 06. 2013 | 21:55

pavel v napsal(a):

Karel

Církev nemá nic společného s kauzami, o nichž jste psal. Zato se na některých z nich podílely levicové strany, které se nyní tváří, jakoby se na tunelování nepodíleli. Opak je pravdou.

Píšete, že pravice vás nepřesvědčila o vyčíslené sumě. Ale dá se cena nemovitostí přesně vyčíslit? Víte přece, že tržní cena nemovitosti není nějaké exaktní číslo a její velikost záleží na úhlu pohledu. Tím chci říci, že jednomu člověku se může nějaká nemovitost jevit bezcennou, ale pro jiného může mít cenu velikou - záleží na tom, co je s ní schopen podniknout.

Ač je odhad majetku církve diskutabilní, jedno je jisté. Za dobu totality byl církevní majetek zdevastován.
05. 06. 2013 | 21:58

pamětník napsal(a):

Perla blogu:
" vaše zavilá nenávist bude ve vaší poslední hodince tím, co bude rozhodovat o vaše osoudu na věčnosti"
Už se bojím. :)
05. 06. 2013 | 21:58

lser napsal(a):

to autor
Souhlasím s vámi.
05. 06. 2013 | 22:03

Paterik napsal(a):

Český maloměšťák:

Proč je musí financovat? Vždyť tu povinnost na sebe uvalil sám a dobrovolně. Církve se řídí zákonem o církvích, který jim neumožňuje podnikat stejným způsobem, jako jiným spolkům. Takže mezi církví a spolkem zahrádkářů je určitý rozdíl.

Občan za svobodu rozumu:

Četl jste vůbec tu větu, ze které soud škrtl slovo "spravedlivý"? Asi ne, protože jinak byste nemohl přijít s tak paskvilní interpretací. Ona věta totiž tvrdí, že církvi nebude vrácen ten majetek, za který od komunistů získala "spravedlivou" náhradu. To je tedy ono slovo, které soud vyškrtl. S tím, jestli je tato restituce spravedlivá či nikoliv neměla dotčená věta vůbec nic společného.
05. 06. 2013 | 22:08

PU napsal(a):

Je zajímavé, jak takový nejapný článek plný nepravd (250 ha apod...)vyvolá tolik ubohých nenávistných zvratků rádoby zasvěcenců, co vědí všechno nejlíp ( operujících většinou zcela nesmyslnými výklady). A to někteří připomínají své vysokoškolské vzdělání (sic!)....
05. 06. 2013 | 22:10

Gudka napsal(a):

V této zemi probíhá momentálně ta nejzhoubnější forma klerikalizace: rekatolizace.
05. 06. 2013 | 22:11

občan napsal(a):

Sranda je že pár nicku je sice jiných ale píše je tentýž člověk, proč to nepíše pod jedním, ale chce sám tvořit anonymní přispěvatele a mást ostatní.
05. 06. 2013 | 22:19

Paterik napsal(a):

Ještě mě fascinuje ta pasáž, kde se Zaorálek pohoršuje nad tím, že církve dostanou "komfortní" zákon, zatímco chudáci restituenti se o majetek museli soudit. Možná mu uniklo, že ústavní soud ve svých nálezech opakovaně zákonodárce vyzývá k přijetí zákona, jímž by vypořádal majetek církví (jeho parametry samozřejmě nespecifikuje), jeho nečinnost v tomto směru označuje za protiústavní. Čili vláda připravila restituce formou zvláštního zákona. Takže Zaorálek buď dané problematice nerozumí nebo zcela bezostyšně lže.
05. 06. 2013 | 22:23

Ferda napsal(a):

Nečasi skončíš v pekle ty zrádče národa.
05. 06. 2013 | 22:23

Občan za svobodu rozumu napsal(a):

Katolíci i protestanti ve 30-ti leté válce málem vyhubili Evropu - 50% evropské populace padlo na oltář nesmyslných rituálních sporů zda podobojí nebo podjednou, chamtiví a mocichtiví preláti obou křesťanských odnoží se spojovali s panovníky od nichž jim kynuly větší zisky z konfiskátů. Nakonec vyhráli u nás katolíci a téměř vyhladili a vyhnali českou šlechtu, kterou nahradila šlechta německá, která svým katolickým politrukům šla štědře na ruku a Komenský umřel ve vyhnanství. A naše zkorumpovaná pravicová vláda nám uspořádala druhou Bílou Horu bez boje. Dějiny tuto vládu budou soudit jako hanebnou a zaprodanou.
05. 06. 2013 | 22:24

Libor Machalek napsal(a):

to Pavel:

Nepochopil jste mne prilis. Cirkev je organizace, ktera lze. A kdo lze ten krade, a kdo krade muze i zabit. A pokud ma vic penez, ma vetsi moc a o to je to horsi. Ja na zazraky neverim, nekradu, uplatky neberu, platim dane a od nikoho zadne odskodneni neskemram, tak me z toho vynechte.
05. 06. 2013 | 22:24

heads mraut napsal(a):

Nuž, měli jsme kapitalismus, pak socialismus, teď kapitalismus, a už se v Evropě formuje další socialismus... Ono jedno navozuje druhé a ukazuje se, že Marx měl v lecčems pravdu. A změny jsou provázeny ledasjakými průvodními jevy a já se docela bavím představou, jak se nějaká nová forma socialismu zase uplatní u nás. Jestli se bude znárodňovat, nebo likvidovat a konfiskovat, anebo jak. A jestli to bude na bázi národa, politické strany anebo společenské vrstvy...
Jedno je jasné, přijde to, dřív anebo později. Současný stav je celoevropsky neudržitelný.
A tak koukám z jistého nadhledu a přemýšlím a jako tem, kdo si nezadal, se docela bavím. Jsem holt prostě takový pozorovatel...
05. 06. 2013 | 22:27

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Občan za svobodu Clovece, kdyz soudili ty "ceske" pany, museli si sehnat nemeckeho tlumocnika, protoze ti "Cesi" odmitli proces v cestine :-D
Zajimave je, ze ackoli se ceskym panum na Bile Hore rozuteklo vojsko pro nevyplaceny zold, bylo porad panum co zabavovat. To svedci o zpusobu, jakym tu valku vedli...
05. 06. 2013 | 22:37

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

zajímavé,
levicová lůza kvičí jako život, když má vracet majetek církvím, který bolševici ukradli, a naprosto s klidem a bez povšimnutí veme fakt, že bude plaatit daleko mnohonásobně více peněz do evropskeho záchraneho fondu na nějaké řeské důchody a podobně. logice levicové lůzy nerozumím, vlastně ani nechci......
05. 06. 2013 | 22:37

Občan za svobodu rozumu napsal(a):

Nová vláda, doufám, navrhne nový národní den smutku a hanby - Bílou Horu II. Bude to den podpisu hanebné smlouvy o tzv. "restitucích". Defacto bych tento čin i jeho pokoutní a uspěchané provedení přirovnal k odevzdání našeho národa do rukou nového zpupného, samozvaného a nechtěného protektora - Dominika Duky.
Dokud se tato nespravedlnost na našem národě nanapraví - žijem v katolickém protektorátě (doufám, že jen protentokrátě).
Ápropos - víte, kdož v Evropě prosluli jako horliví inkvizitoři? Dominikáni.
05. 06. 2013 | 22:40

xerox napsal(a):

všichni tzv. demokrati nesete odpovědnost na všem co se tady po r. 89 udělalo , za vámi jde všechno a že toho ještě bude ...
myslíte všichni jenom na své pelechy a kšefty a tváříte se že za to může vždycky ten druhej , třetí anebo nejlépe ten kdo už tam pro jistotu neni anebo se již nemůže bránit ...
konkrétně když už je řeč o tzv. restitucích začalo to spornými případy typu havel , schwarzenberg a nyní církve , co vám bránilo už dávno za vším udělat tečku a právně všechno zabezpečit a ukotvit ... ? ...
proč se česká republika zbavuje zase v tzv. privatizaci čezu , jediného a posledního fungujícího podniku světových parametrů , nesoucí zajištěný stabilní vysoký zisk do rukou cizinců , která evropská země tohle ještě dělá ... ? ...
udělali jste z české republiky dokonalou nesoběstačnou a nesvéprávnou kolonii - bazar příležitostí pro cizince ...
05. 06. 2013 | 22:48

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Levicoveho volice chapu. Konzumuje usty svych volenych zastupcu vynosy statniho majetku. Bojujte, komsomolci, bojujte!
05. 06. 2013 | 22:52

Arnošt napsal(a):

Pane Zaorálku, fakt děláte ze sebe a z lidí blázny. Proč nebojujete se stejnou vervou za to, aby Komunisté vrátili a zaplatili také vše. Komunisté ve 48 ukradli celou republiku, v 53 udělali tzv. měnovou reformu při které podle odhadů ČNB bylo ukradeno lidem z jejich úspor tehdejších 80 miliard Kčs (při tehdejší průměrné mzdě 1097 Kč). Dnes je 24krát vyšší průměrná mzda, tedy dnešní hodnota těchto ukradených úspor je 1920 miliard(24 x 80), tj. téměř dva současné státní rozpočty. Tedy komunisté ukradli celou republiku ve 48 a v 53 vlastně dvakrát. A vy se zabýváte nějakými církevními restitucemi. Pokud je požadujete zpět, chtějte tedy i po komunistech jen za roky 48 a 53 tři státní rozpočty (tj. cca 3000 miliard dnešních Kč) - pak se i restituce zdají srandovní.
A na závěr jen poznámku - svojí arogancí, kdy neuznáváte ani ústavní soud ČR, jen ukazujete na svoji malost a neschopnost unést jeho rozhodnutí ať se vám líbí nebo ne. Dáváte tím veřejnosti jen další příklad neúcty v jakékoliv instituce státu. Docela přesně si dovedu představit vaše silácké řeči o prozíravosti a blahořečení ústavního soudu, kdyby rozhodl opačně. Fakt jste malý člověk, který jen neschopně řve a podněcuje k neúctě v cokoli - a je zcela jedno, zda s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte.
05. 06. 2013 | 22:54

Asi bude napsal(a):

Populista Zvorálek už zase perlí, ČSSD vyhrála volby a teď protestují proti tomu, co parlament odhlasoval? Ať nejsou směšní, za to, že nesestavili vládu si můžou jen a jen sami s rétorikou jejich volebního führera. Formu narovnání vztahu státu a církví se mohli vypořádat už Zeman, Špidla, Gross, Paroubek, ... To je málo premiérů, kteří si to mohli udělat po svém? Tito premiéři ze svého rozpočtu neposílali miliardy na platy duchovních, posílali, ale bylo tomu tak 50 let a tak ani ČSSD ani KSČM neorotestovali... Mohli vše narovnat a neudělali to, peníze posílali pořád a Zvorálek mlčel, držel hu*bu a krok, jen aby se ještě chvíli udržel u korýtka... V roce 2005, kdy ústavní soud nařídil vypořádání, byl premiér z ČSSD, že?

Pokud by podstatnou část peněz získala pravoslavná církev našich sovětských soudruhů, tak by bylo z ČSSD ticho po pěšině, ale jak je to Vatikán, je zle, z toho žádná provize nebude...

Přestaňme se handrkovat a hádat, naučme se počítat: z těch 1,5 mld ročně jde minimálně 0,75 mld zpět státu(20% DPH + 30% sociální a zdravotní pojištění), pokud by byly duchovní bez zaměstnání, výdaje státu by stouply o další stamiliony, o ty stát tímto návrhem přijde, těch zbylých necelých 0,75 mld. církve státu ušetří za hospice a obecně péči o nemocné, charitativní činnost, církevní školy, ...

Z vráceného majetku církve budou zajišťovat tutéž činnost a odvádět tytéž daně, tytéž odvody a šetřit tytéž náklady, a zadarmo.

Nehádejme se a zaveďme církevní daň, dejme tomu 25% z našich daní umožňeme alokovat vybraným účelům: církvi, sportu, kultuře, politické straně, ... Zrušme též příspěvky politickým stranám, též v miliardách za volební období, ať si členové stran alokují daně jim, ať si sportovci alokují daňe sportovištím, ať si Komanči alokují daně na tomahawky, každý dle svého uvážení, pak se pojďme bavit, co je spravedlivé a co ne....

A na závěr, ústavní soud rozhodl, tak to nezpochybňujme, když rozhodl ve prospěch předchozích stížností, bylo vše OK, ale jakmile se jednou znelíbí, jedná chybně, to je superpopulismus...

A hned zrušme ČSSD pro podněcování nenávisti vůči skupině obyvatel z náboženských důvodů, Lubomíra pošlete k Rathovi, mají si co říct, dlouho se neviděli
05. 06. 2013 | 23:02

marxík napsal(a):

17 miliard zrušíme hned!!
Vy už nechcete koalovat s lidovci, pane Zaorálku? To je pro mě novina. Ještě nedávno to byl váš nejpřirozenější kopulační partner. A proč nechcete zrušit i 59 miliard? To by bylo podle Vás protiústavní?
Řekl bych, klasický štěkající ratlík.
05. 06. 2013 | 23:10

xerox napsal(a):

pro p. arnošta
v tom případě proč vy nebojujete se stejnou vervou v psané podobě za nápravu křivdy trvající do teď měnové reformy - pardon demokraticky uměle podhodnoceným ,, vexláckým ,, kurzem československé koruny vůči zahraničním měnám v 90-tých letech ... ? ...
http://goo.gl/k0hdx
05. 06. 2013 | 23:21

michal napsal(a):

chaos soc dem umí, ovšemže lze majetek zadlužit, bezhlavě prodávat... a odnesou to jako v česku vždy památky, tedy bohaství země, národa, evropy...nikdo si kostel do hrobu nevezme, pořád lepší než je měnit na nevěstince jako pražského Michaela, ale soc dem už paroubek chtěl organizovat pasení holeklegalizací , potom se přeženil, snad na druhý pokus účiněji a trochu ho to přešlo
05. 06. 2013 | 23:23

zle matičko zle,židi už jsou zase zde napsal(a):

Bylo jasné,jak neústavní sebranka rozhodne. Naše země je účelově rokrádána židozednáři a proto se pořád vytahuje karta antikomunismu,přitom od tkzv.sametovky se toho rozkradlo tolik,jako nikdy kindy,krom zločinecké církve,která se dere opět k majetku,respektive členové bilderbergu ,proto takovéto rozhodnutí třetí komory zbohatlíků. Jako tento zločinecký paskvil schválila zločinecká vláda, tak nová vláda tento zločin může napravit novým zákonem .když neúústavní sebranka je podplacená...
Kardinál Tomášek měl restiruce za vyřízené a na to se nějak v tisku a televizi zapomíná a nepublikuje.... Takže takto by dopadli penzijní fondy,když se točí korouhvička a komusti byli proti souěasným mocným úplný břídilové. Kdyby nebylo domluveného převratu,tak Petříček by se už byl v prsa za komunistickou stranu ....... a nebyl by sám....
05. 06. 2013 | 23:26

Gru napsal(a):

Arnošt
"v 53 udělali tzv. měnovou reformu při které podle odhadů ČNB bylo ukradeno lidem z jejich úspor tehdejších 80 miliard Kčs "

To je, s odpuštěním, bohapustý žvást, slogan šířený např. Aktuálně.
Měnové reformy se v poválečném obdobé v Evropě dělaly běžně - tak například Německo, Rakousko dokonce 2x. Byla to nutnost, pouze silně nacionalistická Francie a Itálie, za cenu těžké inflace, reformu po válce neprovedli. Francouzi tam dospěli 5 let po ČSR, v roce 1958.
05. 06. 2013 | 23:28

pamětník napsal(a):

Občan:
Ano, ty litánie pro církevní "restituce" zřejmě píše jeden náboženský fanatik. Škoda, že nejsou aspoň částečně vidět IP adresy.
05. 06. 2013 | 23:44

zle matičko zle,židi už jsou zase zde na napsal(a):

Arnošte,
Kde nyní žiješ??? že jsi vyplodil takové bláboly co ukradli komunisti??? Po nich nám tady vše zůstalo... To ti asi nějak uniká... Krom jiného bylo taky hodně tkzv. kulakú,kteří bankrotovali a dlužili státu a těm se i hodilo ,že jim to bylo znárodněno a nyní se jim ještě vypláceli restituce aniž to někdo kontroluje a tak je to s se zločinnou restitucí pro církve,kde v pozadí číhají vlčácí. A právě ti,kteří hospodařili dobře na restituce ani nedosáhli a dodnes nic nedostali... Tak se prober,ale pokud čteš MF a LN ,tak se ti nedivím.....
05. 06. 2013 | 23:45

Antonín Ťoupal napsal(a):

Pane Zaorálek,
s formou restitucí také sám ne zcela souhlasím, ALE:
1) na vyřešení církevních restitucí jste sami měli 8 let,
2) místo toho jste raději privatizovali doly povrchové i hlubinné ( a to i s desetitisíci byty), levně prodávali plzeňskou Škodovku Vámi najatým manažerům, atp
3) nesmyslně jste za státní peníze "revitalizovali" českou krajinu a sanovali "ekologické škody" v privatizovaných podnicích za dvoj až trojnásobné ceny než byly na trhu,
4) tím jste "darovali" stovky miliard korun několika desítkám jedinců.
Tak místo histerických proklamací raději vymyslete něco smysluplnného jak dál:
a) jak zamezit korupci, díky které se ukradne 200 až 300 miliard ročně ze státního rozpočtu,
b) co se týče církevních restitucí, tak by jste měli začít přímo komunikovat s jednotlivými restituenty (protože i v rámci ŘK církve jsou to stovky subjektů - diecéze, řády, farnosti, kongregace apod) jak naložit s restituovaným majetkem, tak aby to odpovídalo jejich aktuálním potřebám, tak i potřebám celé společnosti. Zatím jste toho moc konstruktivního nepředveli
05. 06. 2013 | 23:55

Gudka napsal(a):

Pamětník
"Ano, ty litánie pro církevní "restituce" zřejmě píše jeden náboženský fanatik."

Myslím, že ani ne. Ta uniformita, která vás k tomu dojmu vede, je dána řízením propagátorů z jednoho místa. Například dopisy od čtenářů, co přicházely do Völkischer Beobachter taky vypadaly jako od jednoho a téhož pisálka, ale byli to četní věrní parteigenossen, kteří dodržovali přesné instrukce.
05. 06. 2013 | 23:55

František napsal(a):

My jim to vezmeme? Kdo my? Vy? Vy jste ale hodně nabubřelej.
05. 06. 2013 | 23:57

Petr napsal(a):

Doporučuji přečíst článek Martina Fendrycha z 4.6. "Církevní restituce - ideální dmychadlo nenávisti" - http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=781570 - neuplynul ani den a dmychadlo už funguje...
06. 06. 2013 | 00:02

Mascotte napsal(a):

Nejvíc mě v souvislosti s katolickou církví fascinuje její role strašlivého nepřítele českého národa a její největší hřích, kterým jest vítězství vojsk katolické ligy v bitvě na Bílé Hoře. Kde poraženou stranu představuje české národní vojsko pod velením českého národního hrdiny Fridricha Falckého a jeho německých generálů. Vojsko složené s německých žoldáků, dolnorakušanů, slezanů, uhrů, a několika moravských pluků.
Prostě národní katastrofa která zapříčinila, že se České království stalo součástí Habsburské monarchie, místo aby bylo kolonizováno německými protestanty a stalo se následně součástí Německa.
06. 06. 2013 | 00:17

Petr napsal(a):

Jímá mne beznaděj, když vidím jak primitivní komunistický český národ brojí proti restitucím. Když "náš skvělý bolševický národ" něco ukradl, měl by to v dnešní "civilizované" době vrátit.
Petr
06. 06. 2013 | 00:18

Starý napsal(a):

Zaorálka vůbec nemusím,ale tentokrát souhlasím.
Vždyť i naše největší duchovní autorita, Jan Hus , říkal, že církve mají být chudé.
A president Masaryk měl stejný názor.
Soudě podle pozemkové reformy z roku 1919.
06. 06. 2013 | 00:19

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Starý Pozemkova reforma z roku 1919 brala latifundie velkym majitelum pudy a davala je KONKRETNIM SOUKROMYM majitelum. Cilem bylo zvysit pocet drzitelu pudy a rozsirit vrstvu samostatnych SOUKROMYCH hospodaru.
Zaoralek chce tu pudu zfendovat ve prospech statu, kde s tim bude hodpodarit on a jeho kamosi.
06. 06. 2013 | 00:25

Briere napsal(a):

Vidím, že Zaorálek si vysloužil vlnu nenávisti od katolíků. Však on jim to Bůh spočítá. K článku - není ani ten nejmenší důvod, aby tento stát platil kněze, aby vydržoval náboženská sdružení nebo učil náboženství za státní peníze. Je načase, aby došlo k odtržení církve od státu. HNED! Proč by měl platit stát (občané) tisíce farářů? Proč nenechat na církvích, aby si své duchovní platily ze svého nebo z toho, co jim dají jejich věřící? Není třeba na nic čekat. Je i další možnost. Opět majetek církvím zabavit! Když to mohl udělat kdejaký císař nebo král, Masaryk i komunisté, může to snad udělat i demokratická vláda. Může být vypsáno referendum, kde si národ řekne, jestli chce mít v ateistickém státě superbohatou církev. A pokud národ řekne, že má církev vrátit majetek státu, bude to jasné. V demokratickém státě není vyšší moci než vůle lidu. Budu první, kdo se vysloví pro podobný čin.
06. 06. 2013 | 01:06

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Briere Proc musim za statni penize zivit Zaoralkovu stranu? Kolik navrhu na zruseni statniho financovani politickych stran uz pan Zaoralek podal?
06. 06. 2013 | 01:07

Karel napsal(a):

Babička říkala, že teď, když už jí výše důchodu neumožňuje chodit pravidelně do divadla, jak činila dřív, tak se už těší, jaké budou ve veřejnoprávní tv církevní večerníčky - když teď budou ty peníze.
06. 06. 2013 | 01:31

kormoran napsal(a):

Vrtulnik uz se vidi ministrem!))))

Brouku Pytliku , jen abys nezustal ve stinu do konce zivota.
Ti chytrejsi sosani se musi chytat za hlavu , kdyz brepta promluvi . Spise bych rekl , ze ten , co se v kine narodil spise volice odpuzuje.
06. 06. 2013 | 02:01

rejpal napsal(a):

Asi bude napsal(a):
"Populista Zvorálek už zase perlí, ČSSD vyhrála volby a teď protestují proti tomu, co parlament odhlasoval? Ať nejsou směšní, za to, že nesestavili vládu si můžou jen a jen sami s rétorikou jejich volebního führera".
Asi trochu krátká paměť.
Pokud si pamatuji, nedostali od prezidenta ani tu šanci se pokusit vládu sestavit.
Vám možná přijde dostatečně legitimní, když zásadní rozhodnutí spojené se závazkem na několik volebních období přijme parlament drtivou většinou 101 hlas s podporou jednoúčelově kooptovaného pravomocně odsouzeného a strany, která v době voleb neexistovala, pak je zase dost jiných lidí, kterým to takhle moc legitimní nepřipadá. A na okraj - tenhle zákon odmítalo okolo 80 procent lidí, což je rozhodně víc, než všichni levicoví voliči a nevoliči dohromady, a nejspíš také mnohem víc než kolik je v zemi ateistů.
06. 06. 2013 | 02:19

kormoran napsal(a):

Duka by mel Lubovi koupit nejaky Apache , nebo Cobru. K tomu cisternu toluenu , kamion psich zebirek a radarecek do kapsy.

Vo jak se Lubos proleti , nadlabne, slukne a pohraje , uklidni se.)))
06. 06. 2013 | 02:32

Karel napsal(a):

Každý by měl dostat šanci se historicky znemožnit.

Po komunistech to potkalo nyní tzv. pravici, teď je na řadě celá přehršel církví, které natahují ruce i po tom, co nikdy mít nemohly.

Snad se konečně lidem rozsvítí a pochopí, že své věci nemohou nechávat na žádných stranách, o "bozích" nemluvě.

Když si lidé čas od času přehrají, jak Duka létá v samopalem vyzbrojeném vrtulníku nad Afghánistánem, je možné, že pochopí, oč církvi ve skutečnosti jde.
06. 06. 2013 | 02:45

Panenheim napsal(a):

Kradeni církevního majetku řídil sociální demokrat Fierlinger jako vedoucí státního církevního úřadu, proto tolik kopou. A vůbec kdyby nebylo sociální demokracie, tak by nel ani vítězný únor a my bychom se měli tak jako se mají v Rakousku. Proto si rozmyslím, koho budu volit.
06. 06. 2013 | 04:02

Plaváček napsal(a):

Vody v Čechách je asi ještě málo na schlazení horkých socialisticko-komunistických hlav toužících po násilí na věřící části obyvatel.
06. 06. 2013 | 05:08

Papa napsal(a):

Zpráva dne - Církev DARUJE 17 miliard postiženým při záplavách na obnovu domů a infrastruktury.
06. 06. 2013 | 06:31

Ječmínek napsal(a):

Pepo, mírni svou vášeň, církve z ukradeného ještě nedostaly ani záhonek co leží pod tou vodou.
06. 06. 2013 | 06:42

apich napsal(a):

Zaorálek by namísto jalového štvaní by si měl vypůjčit modráky a pomáhat postiženým věřícím i nevěřící lidem, kteří teď na tvé štvaní nejsou zvědaví, při čištění zaplavených domů i kostelů, je jich v Čechách víc než dost.
06. 06. 2013 | 07:02

Jaroslav Klenot napsal(a):

Pokud tento majetek učiní cokoli jeho "maličkým" , byl umístěn správně.
Pokud neučiní, propadne peklu, jako většina z velké a malé privatizace.
Bylo , v dnešní kupní síle peněz,
prohospodařeno neuvěřitelných 28 000 miliard Kč.
06. 06. 2013 | 07:09

slavek_1 napsal(a):

Lidi,

proč tady v tomto státě panuje tak šílená proticírkevní atmosfera? To jste všichni slepí? Vždyť pod církvemi je spousta institucí, které zlepšuje ovzduší v této zemi (školství, charita, pečovatelské ústavy, nemocnice, kulturní a volnočasové aktivity). Copak si ty tisíce dobrovolníků a zaměstnanců zaslouží, aby jste po nich takhle plivali? Nenechme se smést hněvem. Neodsuzujme. Já myslím, že je tu spostu jiných lidí a institucí, kterým by měl patřit náš zájem!
Pročpak asi ti co teď nejvíc křičí neuvedli vše do pořádku dříve, když byli u moci. Už dávno mohlo být vše vyřešeno ku prospěchu a spokojenosti všech.
06. 06. 2013 | 07:13

antisoudruh napsal(a):

Zloděj křičí "Chyťte zloděje!"
Jinak se tento blog nedá komentovat.
Možná by bylo vhodné všem zdejším odpůrcům restitucí zdůraznit, že církvím byly ony majetky ukradeny. Dostanou z toho jen část nazpět a to povětšinou v devastovaném stavu. Ve skutečnosti by církve měly dostat nazpět všechen jím ukradený majetek plus náhrady za škody krádeží vzniklé. Jenže zloděj - socialistický člověk nebyl schopen se o ukradené majetky adekvátně postarat, takže se církve kulantně spokojily s tím málem, co jim postkomunistický stát mohl nabídnout.
Problém je, že neschopný (post)komunistický hajzlík má holou řiť a částka, kterou musí vracet se mu zdá být astronomická. Další problém je, že tento (post)komunistický hajzlík rád slyší lži, podle toho preferuje politiky a někteří z politiků si na propagování "hezké" lži založili svou kariéru.
Možná by bylo vhodné vyvěsit v celém Česku upozornění známá z rakouských a německých supermarketů devadesátých let - Češi nekraďte!
06. 06. 2013 | 07:13

Jaroslav Klenot napsal(a):

Da.Rock
Vážná paní/vážený pane,
Jak je sociální síť dobrá a vhodná poznáte dobře, jen když ji potřebujete.
Vím, že mi odpovíte: "Já ..." a uvedete vše co jste učinil, abyste ji nepotřeboval.
Proto si přečtěte ze starých pověstí tu o zbohatlici, co nedala almužnu žebrákovi.
Shlédněte italský seriál "Chobotnice".
Tam uvidíte, že kláštery mají i funkci zklidnění rozbouřené mysli zkoušeného lidského tvora. Mnozí takoví jsou v našich psychiatrických klinikách.
Shlédněte, nebo si přečtěte "Jméno růže", tam poznáte, že církev je konzervou předchozího poznání, i když v ní mohou být fanatičtí jedinci, jako ve všech lidských skupinách.
Přeji Vám hodně zdraví, abyste nikdy služeb církve (jakékoli) nepotřeboval.
Jaroslav Klenot.
06. 06. 2013 | 07:21

Jiříček napsal(a):

Pane Zaorálku.
Jste jeden ze socdem proč ode mne ČSSDhlas nedostane.
06. 06. 2013 | 07:25

Lukas napsal(a):

Pane Zaoralku ani nevite, jak jsem rad, ze mame takove odborniky na slove vzate, ktery rozumi uplne vsemu. Ve Vasem prispevku pletete jablka s hruskami. Je krasne na jake nizke vlastnosti svych volicu hrajete. Urcite vite, ze financni prispevek se nevyplaci najednou, ale ve splatkach. Navic mozna formou dluhopisu(tim se splatnost rozprostre do vice let). Take jiste vite, ze z blokovaneho majetku cirkvi jsou prijmy do statniho rozpoctu ve vysi cca 5MLD Kc/rok, takze v podstate za tech 24let je to cca 120MLD Kc. Cast se vyplatila zpet na platy duchovnich. Takze o nejake loupezi bych se nebavil. Majetek byl jejich(z jeho vynosu platili svou humanitarni a pastoracni cinnost) a to oni musi prokazat, ze tomu tak bylo. Zadne bianco seky. Tak jim ho vratme a hlidejme, aby ho skutecne na tuto cinnost i do budoucna pouzivali.
06. 06. 2013 | 07:35

Falcon napsal(a):

Předem příspěvku upozorňuji, že nejsem ani katolík a ani příznivec ODS nebo TOP 09, což jsou spolu s ČSSD a komunisty strany, jichž bych se nedotknul ani rukou v gumových rukavicích, protože to je vše stejný odporný ksindl. O LIDEM ani nemluvě. Jsem docela normální občan tohoto státu, který nemá rád zloděje a podvodníky a lháře, a pan soudruh Zaorálek přesně tohle je.
Soudruha Zaorálka by patřilo lískat, lískat a opět pořádně vylískat, protože z toho rudého marxisty a zatraceného rudého lháře, se mi otevírá nůž v kapse. To je naprostá nehoráznost jak si tahle rudá hnida o každého otírá tu svoji nevymáchanou rudou tlamu.
On by chtěl zase někomu něco brát. Jak typicky komunisticko socialistické. Socani byli 8 let u moci a církevní restituce nebyli schopní vyřešit. 8 let jen bohapustě žvanili o ničem a neudělali nic. A Zaorálek byl u toho a rovněž on neudělal nic. A to jeho, když budou církve bohaté, tak my jim vezmeme 17 miliard. Fajn a komu ještě soudruh Zaorálek a ta jeho parta rudo oranžových budižkničemů a otylých nefachčenků bude chtít ukrást pár miliard? Ono stačí jen poslouchat dalšího podobného socanského vylupka Mládka, který by nejraději pro změnu zase okradl o pár miliard živnostníky. A myslíte si, že to tím snad skončí? Co umí socani a levice spolehlivě, tak to je zruinovat jakýkoliv stát, kde jsou dlouhodobě u moci. Stačí se podívat do Francie, Řecka, na Kypr, kde vládnou přímo komunisté a nebo do Švédska, kam levičáci natahali tolik imigrantů, až tvoří 15 % obyvatelstva a to převážně imigranty naprosto na nic nepoužitelné, protože to jsou Arabové, muslimové a nebo negramotní černoši, kteří jen využívají švédský sociální systém a vysávají ho jako pijavice. Švédští socani - sociální demokraté, tedy ti stejní jako k nim patří soudruh Zaorálek odnaučili 2 generace Švédů samostatnosti a naučili je místo toho, aby spoléhali sami na sebe a na svoje schopnosti, spoléhat se jen na stát, který chce mít nad veškerým konáním občanů absolutní dohled, který přikazuje mužům, aby povinně chodili na mateřskou, který povinně přikazuje to a ono a zbavuje lidi možnosti volby a teď dokonce podobní exoti jako Zaorálek chtějí mužům přikazovat vykonávat malou potřebu v sedě, protože podle podobných sociálních inženýrů jako Zaorálek je to prý zdravé a přeci my, odpovědní socialisté nemůžeme nechat na nezodpovědném občanovi, aby si močil jak chce. A soudruh Zaorálek je ve vztahu k EU absolutní řitní alpinista, takže i on nadšeně souhlasí s tím, aby i ČR měla svoji přidělenou poměrnou část z importu 50 milionů muslimů do Evropy, který v rámci Lisabonské smlouvy plánuje EU. A další expert z ČSSD Bublan si pro změnu zase velmi dobře rozumí s muslimy, kteří v brněnské mešité kážou nenávist vůči západu a hlásají tam snahu o zničení Izraele a ještě se tam fotí se střelnými zbraněmi.
Ale kupodivu, o tom soudruh Zaorálek ani nepípne, zatímco, kdyby se nějaký katolický kněz nechal vyfotit v kostele s AK-47, tak bude mít soudruh Zaorálek aspoň půl roku o čem mluvit a obviní katolíky ze snahy o převrat.
06. 06. 2013 | 07:49

Falcon napsal(a):

Část 2
To jsem sice odbočil ale tohle jsou jen výsledky toho, co to znamená vláda lidí jako Zaorálek v praxi. Zaorálek je X krát usvědčený lhář, jeho lži o církevních restitucích a o tom, jak katolická církev byla spojencem nacistického Německa jsou podle mě za hranicí nejen slušnosti, ale na hranici žalovatelnosti a soudruh Zaorálek jen využívá svojí imunity a dále tu jen otravuje vzduch ve společnosti a snaží se tou typicky levičáckou politikou závisti a atakování bohatých jen rozeštvávat společnost a probouzet ty nejnižší lidské pudy jako je závist a nepřejícnost. A to se mu a socanům daří naprosto dokonale. Oni nevidí a nebo nechtějí, aby byli vidět jejich kostlivci ve skříni, tedy ty různé křiťálově čisté půjčky Stanislava Grosse a jeho přátelení se s majitelkou bordelu a zázračné přes noc zbohatnutí, oni nechtějí, aby byly vidět skandály jako privatizace MUS, úplatky v případě pronájmu Gripenů o nichž tak zasvěceně mluvil Jan Kato Kavan, oni nechtějí vidět a slyšet o podivném zbohatnutí soudruha Palase, o kakaovém bobu Krausovi, o Paroubkově výběrovém řízení na Pandury a o tom jak socani ruku v ruce s ODS tunelovali a tunelují regionální operační programy a peníze z EU. Soudruh Zaorálek moc dobře ví, že pokud poštve lidi na církev a bude stále mluvit o bohaté církvi a o tom, jak jí ti hodní a neohrožení chlapci z ČSSD, co tak bojují za lepší zítřky dělnické třídy, ty peníze zase vezmou, tak opravdu vyvolá lidskou závist a představa těch peněz zatemní lidem mozek a tak se přestanou zajímat aspoň na čas o průsery ČSSD. On už to tak před léty dělal jiný člověk. Jistý Joseph Goebbels, který prohlásil a v tom si z něho soudruh Zaorálek vzal příklad, že ,,Tisíckrát zopakovaná lež se stává pravdou". Soudruh Zaorálek Josepha Goebelse napodobuje opravdu vzorně.
06. 06. 2013 | 07:50

patriot napsal(a):

Katolická církev po celá staletí zatemňovala mysl člověka, zahubila a okradla milióny nevinných lidí, její zločinná historie je dostatečně zdokumentována…

Mezi její globální zločiny patří například násilná katolizace a genocida Indiánů v Jižní Americe, obchod s otroky, inkviziční procesy, blahosklonné přihlížení k vyvražďování Židů…

Dávno měla být postavena mimo zákon.

Ateismus a odpor k tzv. církevním restitucím je jednou z mála věcí, na které může být český národ skutečně hrdý.

Poznámka:
Komunisté církev nelikvidovali, jak je často lživě tvrzeno, právě naopak. Vypláceli faráře 40 let ze státních peněz a udržovali církevní hydru při životě. To jim nikdy neodpustím!

Některé zločiny římsko-katolické církve:
http://www.humanistictiateiste.cz/index.php?exe=no&akc=8
http://ateisti.sk/zlociny-krestanstva-cirkev/
06. 06. 2013 | 07:57

Asociální jednání napsal(a):

Dělá se mi z toho zle. Já ani mé děti už nehodláme platit komukoli, za cokoli. My jsme nikomu nic neukradli, my jsme z toho nic neměli. Jako např. sanace bank, restituce atd. Všechno je to staré jak metuzalém a nebo za to někdo může osobně. STEJNĚ JE TO JEDNO!
Ať si na sebe každý vydělává poctivě!!! Bez okrádání společnosti!!! To že měl někdo někdy nějaký majetek, ho neopravňuje žádat. abychom já a mé děti dřeli až za hrob, aby on se mohl mít lépe a lépe! My se chceme mít také dobře! A ne až v nebi! Teď hned!!!!!!!!!!!!!!
06. 06. 2013 | 08:00

JZD Rudá Koroptev napsal(a):

pro slavek 1:proč křičí ti co byli dříve u moci a neuvedli vše do pořádku?no právě proto že jsou absolutně neschopní jako Zaorálek.V politice je dlouhých 20let a nikdo nemůže říci že ten člověk pro lidi něco udělal.Ovšem sám pro sebe ano,za ((((odsezené)))roky v parlamentu se stal milionářem a pro své voliče má nic v podobě pastelkovného,soc.dávek pro tvory co nikdy v životě nepracovali,atd.Jeho moudrý volič mu odpustí,není nic krásnějšího pro duši blba poslouchat jedovaté a štvavé domněnky zamindrákovaného soudruha místopředsedy poslanecké sněmovny.
06. 06. 2013 | 08:00

Az napsal(a):

Sociální demokracie má můj hlas jistý, nedovedu si představit, že by její vláda provedla obdobný TUNEL.
06. 06. 2013 | 08:13

antisoudruh napsal(a):

Asociální jednání,
mám čtyřletého vnoučka a ten taky prád hulajdá "já chci, já chci...", ale čtyřletému se to dá odpustit. Hlupáka, který se za dvacet tři let nebyl schopen postavit na vlastní nohy a chce a chce hned teď, toho mohu jen politovat. No a potom bych mu ještě mohl prozradit, že nic nejde hned, na všem se musí napřed pracovat. Jen poctivě chodit do zaměstnání a k volbám očividně nestačí.
06. 06. 2013 | 08:19

Xury napsal(a):

Pro patriota:
dám ruku do ohně za to, že vám jsou nějací Indiáni u zadele, stejně jako otroci (mimochodem kdo svého času s otroky neobchodoval?), o inkvizičních procesech víte kulový a o vyvražďování Židů taky. Nemluvě o tom, že to vyvražďování budete v jiné souvislosti obhajovat, ale tady se vám jen hodí do krámu. Co se týče situace církve za komunistů, tak mě mrzí, že neexistuje možnost nechat vás projít tím, co musela přežít řada církevních hodnostářů.
06. 06. 2013 | 08:33

Homunculus napsal(a):

Dotaz na pana Zaorálka - jste po případně vyhraných volbách schopni zformulovat
a prosadit "Zákon o navrácení majetku církví lidu"? Pokud se nepletu, zákony
o navracení majetku nějaké organizace lidu jsou u nás celkem běžné, tak proč
by se to nemohlo použít třeba na církve?
06. 06. 2013 | 08:51

rejpal napsal(a):

Xury
Vidím to asi takto:
pokud v žádném z případů nebyla prolomena v ostatních případech (snad) respektovaná hranice 25.2.48, pak jsou historické reminiscence irelevantní (při libovolném posunu časové hranice kamkoli zpět je otázka spravedlnosti velmi pofiderní, je to jak kyvadlo). Pokud ale byla, pak jsou legitimní. Jenže se obávám, že tohle nikdo z nás neví, nemáme se čeho chytit.
Stejný problém je kolem metodiky, jak byl seznam vracených objektů vytvořen. Nikdo ze zasvěcených o tom věcně nemluví a vyvolává to spoustu otazníků.
A třetí problém, zdánlivě jen technický, ale asi největší, je spojení dvou věcí dohromady. Protože jestli "vrácení ukradeného" je morálně legitimní, pak tzv. odluka církve od státu (on to není moc přesný výraz pro tu věc) je morálně zcela neutrální. Je to čistě politické rozhodnutí, a protože jde o počin výrazně přesahující volební období jedné koalice, přinejmenším v tomto bodě je způsob, jakým to bylo prosazeno, velmi pochybný - už proto, že příští vláda to může stejným stylem zase zrušit (stejně jako kteroukoli jinou reformu, u které není širší shoda v koncepci). A takovýto stav neprospívá ničemu.
Obě věci měly být řešeny ve dvou zákonech. Pak by možná virvál kolem toho byl menší, bylo by to transparentnější, to přinejmenším.
Tak, jak to bylo provedeno, šlo o nejhorší možný způsob řešení celého problému (kromě trvale žádného řešení), morální aspekty celé věci jsou dokonale překryty okolnostmi a pochybnostmi a už vždycky nad tím zůstane pachuť. A vlastně i argumentace "co bylo ukradeno, má být vráceno", přestává být validní. Protože rozměr celé věci je daleko větší a například kompenzace dostávají i společenství, ktzerá tu za komunistů vůbec nebyla.
Tvrdím to už dlouho, a kupodivu na má slova dochází - mají s tím problém nejen ti, kterých se to netýká, ale i některé církve (i když jen jedna to dotáhla až k činu).
06. 06. 2013 | 08:51

Vysedlina napsal(a):

Církev? Církve?
Je to horší, než by se myslelo. Probíhá jejich "úspěšná" privatizace.
Církevní úředníci se rozdělují na hospodáře Pána, a zločinné manažery.
Hospodáři Pána projdou zkouškou bídy a zavržení.
Zločinní manažeři vědí přesně kdy kradou a lžou. Oficiálně na nic neslyší.
Zločinní manažeři rozdrobí církve na jednotlivé farnosti a sbory a vznikne nebývalá soutěživost mezi jednotlivými firmami.
Věřící se musí rozhodnout, komu sloužit. Komu sloužit budeš, toho odměnu vezmeš.
Je to jen další aspekt dnešní doby - pádu všech diktatur.
Učení o slušnosti a laskavosti je věčné a přinese svobodu.
Vytrvat do konce.
06. 06. 2013 | 09:02

Čtenář Sardanapal napsal(a):

Ptá-li se bývalý učitel marxismu leninismu Zaorálek "Proč má stát přispívat boháčům?", je škoda, že se touto otázkou nezabývá v případě vlastní partaje (tedy té nynější). ČSSD v restituci dostala zpět Lidový dům a další majetek v hodnotě stovek miliónů korun a přesto nadále a ráda pobírá od státu všechny příspěvky, které jsou u nás vypláceny politickým stranám za mandát, za překročení 3% hranice hlasů apod.
06. 06. 2013 | 09:07

martin_k napsal(a):

a co je vlastně církev? jsou to ti věřící? nebo jenom ti fráternící tam někde nahoře?!
jaký to má vůbec právní status? komu se ten majetek vlastně vrací? kdo o něm bude dál rozhodovat?
06. 06. 2013 | 09:14

Az napsal(a):

Sardanapal: Jak jsi přišel na takovou blbost, že Zaorálek byl "bývalý učitel marxismu leninismu" ???

Nikdo přeci nezpochybňuje restituce, jde o to, že toto nebyla restituce, toto byl TUNEL. Kdyby se církvím vracel majetek podle restitučního zákona, tj. za stejných podmínek, jako všem ostatním restituentům, tak by nikdo neřekl ani popel. Ono se jim však, na základě prstevního výcucu, vrací x-krát tolik (kde x je neznámá v pravém smyslu slova).
06. 06. 2013 | 09:14

český maloměšťák napsal(a):

Falcon napsal(a):
Předem příspěvku upozorňuji, že nejsem ani katolík a ani příznivec ODS nebo TOP 09, což jsou spolu s ČSSD a komunisty strany, jichž bych se nedotknul ani rukou v gumových rukavicích, protože to je vše stejný odporný ksindl. O LIDEM ani nemluvě.
----------
V dalším ale píše :
" Soudruha Zaorálka by patřilo lískat, lískat a opět pořádně vylískat, protože z toho rudého marxisty a zatraceného rudého lháře, se mi otevírá nůž v kapse. To je naprostá nehoráznost jak si tahle rudá hnida"
"ta jeho parta rudo oranžových budižkničemů a otylých nefachčenků "
" řitní alpinista,"

Dále náš milý nestranný analytik :)) píše : " Zaorálek je X krát usvědčený lhář, jeho lži o církevních restitucích a o tom, jak katolická církev byla spojencem nacistického Německa jsou podle mě za hranicí nejen slušnosti, "

K tomu toto. Byla to skutečně katolická strana Zentrum, která zřejmě výměnou za Reichskonkordst v roce 1933 hlasovala spolu s nacisty pro tkzv. Zmocňovací zákon, tedy zákon, který fakticky znamenal zavedení fuhrerovského , nacistického státu. Kmunisté byli tehdy již pozavíráni či na útěku, sociální demokraté hlasovali PROTI tomuto zákonu.
No a o loajalitě prelátů /až na výjimky/ vůči nacistickému režimu - o tom by se daly napsat stohy knih.

Tož není nad to uvést grcky jakýmsi prohlášením o nestrannosti, to skutečně může zapůsobit - ale jen na podobné grcaly.

No a dávat za vinu Zaorálkovi situaci ve Švédsku...tak to už je spíše o ústavu pro duševně choré - kam by se Falcon měl ubírat...a to co nejrychleji, snad se ještě dá zachránit aspooň něco. Možná nějaký ten ústav církewvní - hodná jeptiška by snad mohla uvést jeho pojetí " logiky" do normálních kolejí, pak jistě rád přijde a opět nás obveselí nějakým tím svým " nestranným" prohklášením" , které však již nebude zaměňovat realitu s pochody, které se mu zrovna odehrávají v hlavě.
06. 06. 2013 | 09:21

martin_k napsal(a):

a taky je pravda že církve byly masivně dotovány už za komunistů a i v posledních 20 letech.
v podstatě je to jenom zájmové sdružení (byť s velmi výsadním postavením) proč je stát dotoval tolika miliardami ročně? které jiné organizace byly takto podporovány¨?!
v podstatě bych řekl, že církve nebyly poškozeny ale naopak velmi zvýhodněny oproti ostatním
06. 06. 2013 | 09:30

scallop napsal(a):

Moje partaj zrusi nikoliv 17 miliard, ale 27 miliard ihned ! Volte me !!
06. 06. 2013 | 09:32

Reveil napsal(a):

Falcon
"jeho lži o církevních restitucích a o tom, jak katolická církev byla spojencem nacistického Německa jsou podle mě za hranicí nejen slušnosti, ale na hranici žalovatelnosti"

Opravdu?
Tady jedna pěkná fotka, na které katoličtí biskupové hajlují hned vedle Goebbelsa a Fricka (nacistický ministr vnitra, oběšen za nacistické zločiny).
http://decryptedmatrix.com/live/flash-photo-catholic-bishops-give-nazi-salute-notice-pope-benedict-at-center/
06. 06. 2013 | 09:32

český maloměšťák napsal(a):

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):
já budu volit stranu, která postaví čssd mimo zákon. jakmile to zahlednu v nějakem programu, neváhám. bolševiků už mam po krk.
05. 06. 2013 | 21:48
-----------
I to je možné...v Německu to udělala sztrana NSDAP - poté co byl díky hlasům poslanců za stranu lidovou a katolickou přijat stranou NSDAP tkzv. Zmocňovací zákon.
U nás ale nevím, která strana by mohla chtít suplovat NSDAP...snad TOP 09, ta hlasuje pro zákony typu " arbeit macht frei " /tkzv. Drábkův motivační program/, opatření typu " Postamtmeldung/ hlášení se nezaměstnaných nejen na UP, ale i na poště/, či " Die S karte programmm/ / což je evidence sociálně slabých - aby si za almuženky nekupovali cigarety atd., dále je to předávání citlivých osobních dat privátním firmám ...vzpomeňme např. spolupráci IBM při evidenci nacisty vězněných lidí /.
Přičemý ona sama /strana TOP 09/ hájí své " megasocky", že ničím neporušili zákon, když předraří tu CASA, jindy nákup softwaru...a kdy suma těhto " obchodních přirážek" je několikanásobná sumě zneužívaných sociálních dávek, kdy tyto se v mnoha pčípadech vymáhají a jsou vráceny zpět, provize z CASA a dalších ůpodobných kauz se do státního rozpočtu nevrací, tam jde o navždy ztracené finance, využitelné jinak .
Stranu zentrum by možná rádi suplovali bělobrádkovci, ale to je jen domněnka.
No a lidovou stranu ? Tak snad LIDEM ??

Tož šťastnou ruku, komsomolče...apropo - co když tedy ale členové ČSSD neuposlechnou, a stranu nerozpustí ?
Jak s nima pak naložíte ?
Popište to.
06. 06. 2013 | 09:37

Čtenář Sardanapal napsal(a):

K Az: Jako člen Československé strany socialistické a její politický pracovník jezdil minimálně po severní Moravě se školeními o marxismu-leninismu a hovořil dle pamětníků velmi zapáleně (stejně jako to umí dnes) o této krásné nauce, která nás všechny dovede do šťastných zítřků. Tedy proto učitel, i když by se snad lépe hodilo, což připouštím, vyučující, lektor či školitel.
Ostatně jmenovaný pán dle vlastního životopisu vystudoval marxleninskou filozofii a politickou ekonomii na UJEP v Brně. Zda to bylo shodou nešťastných náhod, nebo přímo z donucení, jak se snaží to dnes vyložit, to ví jen ... Bedřich Engels
06. 06. 2013 | 09:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik textů obsahující hrubou nadávku a další, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 06. 2013 | 09:46

scallop napsal(a):

Reveil

a tahle pekna fotecka dokazuje jake spojenectvi ?

http://www.rferl.org/media/photogallery/1875221.html
06. 06. 2013 | 09:47

miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Je Vám jasno,pane Zaorálku,že ve volbách nebudete už míti ani "jeden" hlas věřícího?Jedná se i např. i o Vaše kamarády či člena a sympatizanta ČSSD!!!
To nevadí,že???
Já však musím podotknout,že za tento stav,který se nenarodil ze dne na den,ale je to korupčení Vás,dlouholetých politiků,byssnismenů,státních úředníku od 18.11 1989!!!Tomuto se nevyhnete.Ukazuje to na to,že jste v horisontu let budoucích - nespolehlivá strana!
Rada?
Něco s tím udělejte,chceteli ne např. vyhrát volby,to se Vám bohužel nepodaří,neboď jste velice spjati s viníky či neviníky a to jme my - nezůčastnění!!!
06. 06. 2013 | 10:01

matů napsal(a):

Děkujeme vám,pravicoví diskutéří a politici(nemá smysl uvádět seznam nicku),za dobrou volební propagaci.Nebudem potřebovat žádné bilbordy ani mitinky,stačit bude,když se budete stále stejně vyjadřovat a vaší náčelnici a velitele budou pokračovat ve vládnutí.Jsem zvědavý jak budete jednat u US,když další zákony budou ústavní a odhlasovány ústavní většinou 120 hlasů.To bude křiku v parlamentě a u Ústavího soudu(snad bude již celý vyměněný).Věřim,že těch pár měsíců to vydržímé,ale co uděláte s ústavnímy zákony až se opět dostanete k moci,snad se to nestane.
06. 06. 2013 | 10:16

vinca napsal(a):

Pojďme všichni k volbám r. 2014! Aby nebyli socani a komouši zvoleni 20-30% občany ČR, tak jako byl zvolen Mišlouf Zeman ve volbě, kde lež a nenávist zvítězila nad pravdou láskou. S pozdravem stop komunismu a socialismu.vinca
06. 06. 2013 | 10:16

Reveil napsal(a):

Falcon
O propojení katolické církve s nacisty přinášejí svědectví především odtajněné materiály CIA, které odhalují, jak Vatikán Pia XII pomohl tisícům nacistických zločinců utéct do Jižní Ameriky a na Střední Východ. Hlavním koordinátorem byl biskup Alois Hudal, konající na papežovo pověření. Hudal byl nacista, rektor římského kolegia Santa Maria dell'Anima, působící za války ve Vatikánu jako "asistent papežského trůnu". Napsal knihu "Die Grundlagen des Nationalsozialismus", s věnováním Adolfu Hitlerovi, "Vůdci německého rozmachu, Siegfriedovi německé naděje a velikosti".
S Hudalem spoluorganizoval osvobozování uvězněných nacistů ze spojeneckého zajetí, jejich ükrývání, vystavování falešných papírů, logistiku přepravy do Ameriky a Sýrie ještě Krunoslav Draganovic, zvaný "zlatý páter" (protože zajistil financování celé akce zlatem, ukořistěným vězňům koncentráků). Tito dva zachránili takové zločince, jakými byli Ante Pavelic, Franz Stangl, Josef Mengele, Adolf Eichmann, Klaus Barbie, Gerhard Bohne, Erich Priebke - samá nacistická esa, jasné zákazníky kata.
Hudal k tomu sám později napsal: "Od r. 1945 jsem věnoval veškerou svou charitativní práci v první řadě bývalým nacionálním socialistům a fašistům, zvláště takzvaným válečným zločincům, kteří byli pronásledováni komunisty a ´křesťanskými´ demokraty. Tady pomáhat, mnohé zachránit, statečně a obětavě, bylo v těch dobách samozřejmostí pro skutečného křesťana, který nejedná z nenávisti k Talmudu, nýbrž z čisté lásky a dobroty".
O záležitosti se vědělo, mimo jiné z výpovědi chycených zločinců Eichmanna a Barbieho, celá věc ale do všech detailů přišla na světlo teprve, až byly zveřejněny archivy CIA, popisující tu dobu.
06. 06. 2013 | 10:17

Tom napsal(a):

Nejsem členem žádné politické strany ani jakéhokoli uskupení, ale budu podporovat toho kdo tento šlendrián pomůže zastavit.
Je to naprostá nehoráznost čeho jsou součastní ti ,,hoši" schopni!!!
06. 06. 2013 | 10:19

patriot napsal(a):

Milé Xury!

Vaše prskání nemůže na historických faktech nic změnit.

Katolická církev je namočena do těch největších svinstev až po uši. Což se dnes do krámu skutečně nehodí…

Mimochodem, není to spíše tak, že vy víte kulové o tom, co já vím?
06. 06. 2013 | 10:23

Bene napsal(a):

Církve neměli dostat ani korunu, vždy je živil celí národ, okamžitě bych zastavil veškeré platby pro církve a udělal bych zákon aby je živili pouze ti jejich věřící a ne že je bude ze zákona živit celá společnost, co nám tak velkého přináší že je musíme nuceně živit a platit, majetek který jim bude vrácen, nikdy poctivě nezískali a poctivou prací už vůbec ne, je to mafie fanatiků,podvodníků, zlodějů a vrahů, a projevuje se to i dnes a začneme třeba u podepsání smlouvy o vydání majetku, dokázali donutit premiéra Nečase aby to bylo provedeno všechno tajně, a to je jasný začátek všeho zla které za nedlouho nastane proti církvím, většina lidí si dnes uvědomuje že nebude a nesmí vládnou lidem fanatické církve a zlodějské společnosti, pro tyto jmenované skupiny to bude mít tvrdý dopad a nebude to dlouho trvat, začne to nedostatkem práce a střádáním slušných lidí, vždy tomu tak bylo a bude tomu tak i dnes !!!
06. 06. 2013 | 10:24

scallop napsal(a):

patriot

Politicke strany jsou namoceny do tech nejvetsich svinstev az po usi. Vsechny staty sveta jsou namoceny do tech nejvetsich svinstev az po usi. Vasi predkove jsou tez namoceny do tech nejvetsich svinstev az po usi. Kdy se za to omluvite ?
06. 06. 2013 | 10:30

Děs a hrůza napsal(a):

Nemocným lidem zebrali nemocenskou ,starým lidem zvedli odchod do důchodu a narvali to katolické církvi .
06. 06. 2013 | 10:32

Reveil napsal(a):

Krunoslav Draganovic, chorvatský katolický duchovní, který v ustašovském chorvatském státě řídil "přesídlování" Židů a Srbů, byl od r. 1943 rektorem Istituto San Girolamo degli Illirici v Římě, z něhož se po válce stalo jedno z center pomoci válečným zločincům. Jedním z nich byl Ante Pavelic, šéf ustašovského státu, po Hitlerovi zločinec č. 2. Nejen, že se mu dostalo bezpečného úkrytu v San Girolamo, on dokonce volně jezdil po Římě v autě s diplomatickou značkou a byl přijat papežem Piem XII v soukromé audienci v Castel Gandolfo. Jeden z Draganovicových "klientů", KLaus Barbie ("Řezník z Lyonu") vypověděl při svém procesu, že se Draganovice zeptal, proč jim vlastně Vatikán pomáhá. Zlatý páter odpověděl, že "musí vytvářet určitou morální rezervu, kterou v budoucnu použijí".
06. 06. 2013 | 10:36

Petr Jihlava napsal(a):

Zastánci církevních restitucí zde v diskuzi předvádí neskutečnou hysterii a jejich argumenty jsou na úrovni totalitní propagandy a politické nenávisti 50let minulého století u nás.
Drtivá většina nás občanů, který oprávněně odmítáme a věcně kritizujeme církevní restituce(dar státu církvím) máme myšlení zlodějů a nebo jsme byli přisluhovači minulého totalitního režimu.
Má důvěryhodnější minulost např.osoba Petra Nečase a Miroslava Kalousek než má Lubomír Zaorálek ?
Většina duchovních církevní restituce ve schválené vládní podobě také odmítá a považuje je také za nepřiměřeně nadhodnocené. Je jejich myšlení a přesvědčení totožné s námi ,,zloději" a údajnými přisluhovači komunistického režimu ?

HzPD vydalo minulý rok stanovisko k církevním restitucím, kde podle mého ,,zvráceného" přesvědčení mimo jiné správně uvádí: Komunistické straně byl po roce 1989 zabaven rozsáhlý majetek s odůvodněním, že jej získala v době své totalitní vlády.
Ale co byla katolická církev po celý středověk? Jak zdůraznil francouzský historik Jean Delumeau, církev po celou dobu své totalitní vlády šířila strach a děs, s jejichž pomocí ovládala lid. Katolická církev ve středověku byla tím, čím byla komunistická strana po čtyřicet let své diktátorské vlády.
Ještě jsme nezapomněli a tak víme, jak taková vláda vypadá. Nestojíme o ni! Chceme být skutečně svobodní, chceme mít skutečnou demokracii, chceme o sobě rozhodovat sami.
Neomylná církev katolická touží po moci. Po majetku ovšem také. V tom není rozdíl. Moc rozmnožuje majetek a majetek dává moc.
Odmítáme tento mocenský nárok ohrožující naší svobodu. Odmítáme jej stejně jako chamtivost církevních představitelů.
Slyšeli jsme, že co bylo ukradeno, má být vráceno.
Ale my se ptáme: Kdo je okradený a kdo je zloděj?! Za staletí útlaku a pronásledování jinověrců je dlužníkem tohoto národa katolická církev. Osud Jana Husa je toho symbolem. V žádném případě tomu není naopak. Tento národ církvi nic nedluží.
06. 06. 2013 | 10:40

marxík napsal(a):

Kolegové, neprskejte. Podstatné je, že ony přesuny majetku jsou podle zásad svobodného a demokratického státu ústavní. Aspoň máte nyní hrubou představu, jaké jsou zásady svobodného a demokratického státu.
Nedávno započaté trkání bude pokračovat, kolegové.
06. 06. 2013 | 10:53

scallop napsal(a):

Petr Jihlava

Mate recht. Katolici nam upalili Jana Husa, zide ukrizovali jeziska.

Pozor na zidy !!!
06. 06. 2013 | 11:02

modrý edvard napsal(a):

rejpal. 3 problémy: 1. vrácení majetku církvím bylo dohodnuto někdy v roce 90. Mohla a měla to udělat kterákoliv předchozí vláda /nebo parlament/. Jednou se to muselo vyřešit. 2. Tohle neumím. 3. Odluka církve od státu - já jsem jednoznačně pro. Vy ne?
Petr Jihlava: Hus byl hluboce věřící katolík.
06. 06. 2013 | 11:19

Kelt napsal(a):

Fašisté a nacisté měli ve dvacátých a třicátých letech min.století vždy blízko ke katolické církvi.
Papež Pius XII.a církev katolická to ocenila zejména fyzickou a finanční podporou tisíců nacistických zločinců při jejich ústěku před spravedlností po 2.WW.do Jižní Ameriky.Zřejmě také za likvidaci 6.milionů Židů.
Současní naši neonacisté jdou v těchto stopách s plánem lkvidace např.ČSSD.
Reveil-psali jsme to zřejmě současně-díky za konkretizaci s uvedením jmen.
06. 06. 2013 | 11:35

stařenka napsal(a):

Jasně, na co tady pěstovat nějaké církve, stačí, že se tu začnou stavět mešity. Za pár let bude Evropě vládnout Islám, k čemu nějaká křesťanská tradice? Desatero tu neplatí už dlouho, nepokradeš je k smíchu, morální hodnota žádná.Proč vracet církvím to, co jim komunisti ukradli, když z toho můžeme mít ještě všichni užitek, případně to stihne ještě někdo odklonit.
06. 06. 2013 | 11:38

Falcon napsal(a):

Milý Revelli.
zde jest velmi zajímavé video z Brestu v roce 1939. A co je na něm zajímavého? Inu společná vojenská přehlídka a plácání se přes ramena německých nacistů a sovětských komunistů, bratrů ve zbrani a útočníků na Polsko.

https://www.youtube.com/watch?v=CA__56vFqa8

A další zajímavé video nacistických a komunistických bratrů ve zbrani.

https://www.youtube.com/watch?v=82j1B7feA28&feature=endscreen&NR=1
A jaký hezký fuhrerovský knírek má sovětský generál Krivošin, že?

Pokud by jste se chtěl také trochu vzdělat, možná by jste se měl seznámit se dvěma encyklikamí papeže Pia XI

S touto, která odsuzuje nacismus:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge

a s touto, která odsuzuje komunismus:
http://cs.wikiquote.org/wiki/Divini_redemptoris

Pokud poukazujete na nějaké jednání katolické církve s nacistickým režime, asi narážíte na jednání o říšském konkordátu, který měl vyjasnit postavení katolické církve v Německu a jehož vyjednávání ovšem začalo již za Výmarské republiky a jež úspěšně sabotovali tehdy v Německu vládnoucí sociální demokraté.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_konkord%C3%A1t
Kromě toho katolická charita Charité pomohla z Německa před nacismem uprchnout 200 tisícům Židů.

Papež Pius XII
rozhodně nacismus nepodporoval. Představoval pro něj stejné zlo jako komunismus. A pokud nacismus na každém kroku veřejně neodsuzoval, tak to bylo i proto, že měl zkušenost s tím, že pokud to udělal, tak se nacisté třeba v Holandsku na katolických křesťanech ještě mstili a on za to cítil spoluodpovědnost. O to více dělal tajně.

Ostatně tento výrok z tajné zprávy nacistického RSHA hovoří jednoznačně.
,,On mluví jasně ve jménu Židů. Nade vší pochybnost obviňuje německý národ z nespravedlivého chování vůči Židům a dělá ze sebe mluvčího židovských válečných zločinců." - zhodnocení papežova vánočního projevu z roku 1942 v tajné zprávě Říšské bezpečnostní služby.

A byla to i katolická církev spolu s protestanty, jejichž kněží otevřeně kritizovali při kázáních například euthanasii duševně a tělesně nemocných v nacistickém Německu a zločiny na Židech. Hodně kněží to zaplatilo životem a nebo vězněním v koncentrácích.
Je otázkou, zda mohl či nemohl udělat papež více, ale hovořit o katolické církvi jako o spojenkyni nacistů, je lež nejhrubšího zrna.

A jedna perlička na konec. Když po neúspěšném pokus o převrat v Rakousku byli za vlády kancléře Dolfusse odsouzeni 4 sociálně demokratičtí pohlaváři k smrti, byl to katolický kardinál Innitzer, který pro ně žádal u Dolfuse milost. Ale na tyto detaily socani velmi rádi zapomínají.
06. 06. 2013 | 11:47

rejpal napsal(a):

modrý edvard
1. S tím nemám problém. Ale mělo by každému být jasné, o jaký majetek přesně jde, a čím je vlastníctví doloženo, a to přesně nejdéle k datu 25.2. řekl bych dokonce, že v zájmu všech stran i církví samotných.
2. To asi neumí nikdo, a v tom je ten problém. Ale dobře to není.
3. Obecně ano. Ale dělá mi velký problém naprostá neprůhlednost celé věci. Proto jsem psal, že měly být zákony dva:
1) vrátit církvím, co jim bylo odňato v době 25.2.48 a později. Tady by mi ani nevadila těsná většina, už proto, že by šlo o dokončení něčeho, co byla zakonzervováno
2) Odluka jako zcela samostatná kauza, ale pojednávaná zásadně jinak. Tady už nejde o morální závazky, ale o zcela odlišnou záležitost, ke které by - vzhledem k tomu, že jde o dost zásadní věc, měla říci své i opozice (nejen t.č. parlamentní) - už proto, aby nezbastlila jiný zákon, kterým vše zruší s poukazem na to, že má mandát od většiny lidí. Nebo i referendum. Protože jestli jsme většinově sekulární společnost, měla by veřejnost jako celek říci, jak si koexistenci církví a států představuje. Už proto, že nejsou jen krajní řešení ve stylu nic a hodně, ale spousta jiných, a také proto, že na to platíme z našich daní. Ona je něco jiného duchovní činnost církve, něco jiného správa památek a něco jiného třeba školy a hospice. K takovémuto kroku prostě tahle vláda od nikoho mandát nemá, je to obyčejná svévole, ať už je sebevíc v rámci ústavy.
To co se stalo teď, jakoukoli orientaci totálně vylučuje. Jakékoli disproporce ve vyčíslování lze vždy odbýt, že tahle část není restituční, ale kompenzační (a aniž bych byl paranoidní, tuším, že to bylo záměrně).
A taky je tu ta věc, že stát není povinen jakémukoli sdružení na jeho činnost cokoli platit - pokud v té věci neexistuje prokazatelná většinová vůle všech občanů, resp. jejich zmocněnců - politických stran, které to mají v programu.
Odluka církve od státu už proběhla dávno. Stát nemá k církvím žádné závazky, pokud je na sebe dobrovolně nevezme. A o tom se žádná širší diskuse nevedla.
06. 06. 2013 | 11:50

buldatra napsal(a):

modrý edvard napsal(a):

Petr Jihlava: Hus byl hluboce věřící katolík...

Jo, to byl.
A když jako takový dštil oheň a síru proti církevnímu obžerství a shromažďování majetku a vůbec proti všemu, co k duchovnu nepatří, sfajroval v Pakostnici.
Podoben čarodějnici.
Hluboce věřící katolík.

A jak je to s hloubkou katolické víry dle vás dnes?
06. 06. 2013 | 11:53

starý jezevec napsal(a):

Když již míříme do středověku, tak

Desátky
„Nemilosrdně církví zaváděný desátek v Evropě v mnoha zemích vyvolal odpor, ba krvavé války. Bouřili se hlavně svobodní sedláci; například v Jutsku zabili kvůli desátkům roku 1086 dánského krále Knuta Svatého a ještě koncem 12. století - za arcibiskupa Absalona - povstali kvůli desátku Skaňané.“
….
„V roce 1230 odmítli obyvatelé Stedingu (oblast v Sasku) platit desátky Brémskému arcibiskupovi. Ten na ně proto uvalil klatbu. Stedingové se však nezalekli jeho hrozeb a setrvávali ve svém odporu k jejich placení. Arcibiskup požádal papeže Řehoře IX., aby vyhlásil křížovou výpravu proti „heretikům“. Papež považoval odpírání desátků za tak kacířský čin, že žádosti ihned vyhověl. Dne 25. 5. 1234 křižáci po urputné bitvě nad rolníky zvítězili. „Kristovi vojáci“ v boji zabili u obce Altenesche na 6000 rolníků (což byli téměř všichni Stedingové). Protidesátkové povstání obyvatel ze Stedingu tak bylo krvavě potlačeno. Tisíce mrtvých rolníků však zdaleka nebyly posledními, které církev kvůli desátkům zabila.“

Desátky také byli jednou z hlavních příčin německé Velké selské války v roce 1524. Na jejím počátku prohlásili sedláci ze Steinheimu u Memmingenu, že již nebudou odvádět desátky ani jiné dávky. Inspirováni kazatelem Tomášem Müntzerem sepsali němečtí sedláci v únoru 1525 své požadavky jako: „Dvanáct artikulů sedláků ve Švábsku“. Sedláci v nich protestovali proti desátkům, robotě, obecní samosprávě a dalším břemenům.

Je zde třeba dále zmínit krvavou desátkovou válku a masakry v Irsku v 19. století. V březnu 1831 ve farnosti Graigue v hrabství Carlow se odehrálo první střetnutí. Mladý anglikánský zástupce faráře tam žádal desátky od katolického kněze. Aby knězi dokázal svou nadřazenost, zabavil mu koně. Vesničané na oplátku odmítli dále odvádět desátky. Povolaný soudce se snažil se 600 vojáky vybrat chybějící desátky, získal jich však jen třetinu. Stávka proti desátkům se rychle rozšířila do ostatních hrabství. V červnu 1831 v Newtownbarry v hrabství Wexford policie zabavila desátkový dobytek. Rolníci si to ale nenechali líbit a došlo k boji, při němž bylo 12 rolníků zastřeleno a 20 dalších bylo těžce zraněno. Po tomto prvním desátkovém masakru se odehrály další krvavé srážky v Thurles, Castlepollardu a Kilkenny. V prosinci se i v Carrickshocku v hrabství Kilkenny udála těžká bitva. Venkované tam byli ochotni odvést desátek, jen bude-li požadován v menším množství (dříve platili 350 liber a nyní po nich farář žádal 1 700 liber). Jejich žádost byla zamítnuta a v následných srážkách bylo 11 policistů zabito a 17 zraněno, ale i rolníci měli ve svých řadách 8 mrtvých. Po tomto krveprolití přestali anglikánští kněží vymáhat desátky a církev získala náhradou od státu 60 000 liber do doby, než dojde ke změnám v zákonech.

desátky. Všude v Irsku se konaly schůze, na nichž dělníci i služebnictvo skládali protidesátkové sliby. Parlament v té kritické situaci schválil nucené vymáhání dlužných nedoplatků na desátcích.
Zrušení povinných desátků
Po reformaci byly desátky zestátněny (zrušeny byly v průběhu 19. století) v reformovaných částech Švýcarska, kde stát převzal odpovědnost za financování církví. To samé platí i pro skandinávské země za vlády Kristiána III. Dánského. Vydáním zákona povinné církevní desátky odstranila jako první Francie v r. 1789, dále Švýcarsko v r. 1798, Mexiko v r. 1833, Portugalsko v roce 1834 a Španělsko v r. 1837, Kolumbie v r. 1851, Skotsko v r. 1871, Polsko a Chile v druhé polovině 19. století, Bosna v r. 1876. V Čechách byl první vlaštovkou zákon z roku 1755, jímž císařovna Marie Terezie zbavila včelařství od placení desátku. Všechny desátky pak v Čechách (i v celém Rakousko-Uhersku) zrušil teprve „Zákon o zrušení poddanských a feudálních povinností“ ze 7. září 1848.

V mnoha případech bylo zrušení desátků spojeno s povinností zaplatit výkupné, které někdy vedlo k zadlužení rolníků. Přesto zrušení církevních desátků přijala většina obyvatel zemí s nadšením, neboť díky jejich odstranění se snížila chudoba prostých lidí.“
http://cs.wikipedia.org/wiki/Des%C3%A1tek
06. 06. 2013 | 11:53

sub rosa napsal(a):

Autore,

je skvělé, že se nevzdáváte! To, zač bojujete má logiku a boj za spravedlnost by měl být lidmi oceńován a podporován. Taky mi hlava nebere číst ta roztodivná kritéria a zuřivé názory. Věc se jeví tak čitelná a tunel tak bombastický, že zastávat se své strany za všech okolností a proto vymýšlet neuvěřitelné konstrukty, to zase mně přijde jako mentální zvrhlost. Inu, lineární a čisté myšlení lidem obecně vyznívá podezřele, naivně.... Osobně si Vašeho postoje o to víc vážím a věřím v jakous takous nápravu, i když po rozhodnutí ÚS přišel šok.
06. 06. 2013 | 11:56

Falcon napsal(a):

Bene, nedělejte ze sebe blbce. Kdo zakládal již od počátku církevní špitály, školy? Kdo udržel ve společnosti vzdělanost? Kdo učil děti číst a psát? Kdo jako třeba cisterciáci tvrdě makal na polích, žil v chudobě a učil zemědělce novým postupům v zemědělství? Kdo se staral o nakažené morem, leprou a dalšími nakažlivými nemocemi? Řádoví bratři a sestry a spousta jich díky tomu zemřela, ale oni to brali jako službu svému bližnímu.
Kdo protestoval proti vraždění původního indiánského obyvatelstva conquistadory v Jižní Americe a hájil jejich práva? Katolická církev a konkrétně třeba arcibiskup dominikán Bartolomé de las Casas a další církevní hodnostáři.
Kdo hájil až jako nesmiřitelný odpůrce komunismu práva chudých salvadorských zemědělců a původních obyvatel a vysloužil si za to vraždu ze strany vládnoucí vojenské vlády? To byl san salvadorský arcibiskup Oscaro Arnulfo Romero.
Tohle je ta tvář katolické církve, kterou vy a vám podobní po tak dlouhé a silné anticírkevní propagandě nechcete slyšet a vidět.
A ač se vám to líbí nebo ne, tak pokud tu církev provozuje školy, nemocnice a provozuje tady i různé charitativní služby, tak to prostě stojí peníze. A pokud je církev bude mít díky tomu, že bude moci hospodařit s vlastním majetkem, tím lépep pro celou společnost. Ale to třeba sám poznáte až tu pomoc budete potřebovat. Já už jsem to sám zažil a můžu říct, že po úraze v nemocnici či v případě operace jsem zažil i péči řádových sester i normálních a nedám ani na jedny dopustit. Ale ty řádové tu péči berou jinak. Jako svoji službu těm, kdo pomoc potřebují. To není jen o tom, že vám dají léky a píchnou injekci. Je to i o tom, že vám dodávají víru v to, že se uzdravíte. Dávají vám duchovní podporu ať jste nebo nejste věřící. A to je zase něco, co vám až tak moc v tom poklusu a tempu ten normální personál nedá. A proto si jich tak vážím. Ale to pochopíte, až něco takového sám na vlastní kůži zažijete.
06. 06. 2013 | 12:07

Reveil napsal(a):

Falcon

O koketování nacistů se sovětskými bolševiky nikdo nepochybuje, má to však málo společného s církevními restitucemi, neboť KSSS u nás t.č. nikdo neobdarovává. Kromě toho jsou dočasné nacisticko-komunistické líbánky stará vesta, to se běžně ví.

Zato mazlení katolíků s nacisty je stále aktuálnější a nedostatečně publikované. Jistě, Pius XI. měl něco proti nacistům, ale XII. nikoliv (aha, on to dělal "tajně", tak tajně, že se to dodnes nepodařilo nikomu prokázat - to jsou jen takové katolické řečičky. Například Izraelci, pověstní tím, že všechno odhalí, dosud jakýkoliv důkaz tohoto typu postrádají). Jiné tajené aktivity ale na něho už präskly.
Že církev nebyla spojenkyní nacistů? AS co ty tisíce ochráněných nacistických zločinců? Co zlato, ¨pocházející ze zubů a úspor vězňů v německých a chorvatských koncentrácích, kterým byl financován provoz únikové sítě pro nacisty?
Ostatně, když už mluvíte o koncentrácích, co říkáte na katolické pátery, kteří byly velitelé vyhlazovacích táborů?
Například v Buchenwaldu zahynulo za celou dobu něco přes 600 katolických duchovních. Více než dvojnásobek lidí zabil nožem při soutěži v zabíjení v katolickém vyhlazovacím táboře Jasenovac františkánský seminarista Brzica za jedinou noc.
06. 06. 2013 | 12:16

Reveil napsal(a):

Falcon

"A ač se vám to líbí nebo ne, tak pokud tu církev provozuje školy, nemocnice a provozuje tady i různé charitativní služby, tak to prostě stojí peníze."

Pokud si církví provozovaná nemocnice nevydělá sama na svůj provoz, pak by toho měla nechat. Pak je to špatně vedená nemocnice. Nevím, proč by měly nemocnice být financovány přes nějakou církev? Proč si církev osobuje nárok pořád někomu něco zprostředkovávat?
06. 06. 2013 | 12:25

Panenheim napsal(a):

Takovou zvířecí nenávist k jinověrcům mají krom českých marxistů již jenom muslimové. Ti odjakživa využívali k svým politickým záměrům nejnegativnější charakterové vlastost,závist a nenávist. Pozor na ně, až půjdeme k volbám jsou zákeřní.
06. 06. 2013 | 12:26

Petr napsal(a):

Xury napsal(a):

Nějak mi není jasné, proč musel být v roce 1947 vydáván Lex Schwarzenberg o převodu majetku hlubocké větve v rozsahu 55.000ha, když údajně podle zákona v roce 1919 nesměl být žádný pozemkový vlastník nad 250 ha půdy. Nebo, že by to bylo nějak jinak?

Lex Schwarzenberg byl vydán jako speciální zákon proto, že toto panství byl ojedinělý, provázáný ekonomický celek a kdyby se postupovalo striktně dle pozemkových reforem, došlo by k rozdrobení a tudíž znehodnocení. Nejednalo se tedy o zákon, který by na Schwarzenbegy byl nějak speciálně tvrdý. V zásadě se jich vlastně netýkal, jejich majetek pod pozemkovou reformu samozřejmě spadal.
06. 06. 2013 | 12:48

Kelt napsal(a):

Panenheiem-
"was ist das"zvířecí nenávist?
Zvířata žijí v souladu s přírodou a predátoři v potravním řetězci zabíjejí jenom z hladu.
Takže blábol,že?
Islám vznikl cca 700 po křesťanství.V té době neznabozi byli s mečem v jedné a křížem v druhé obraceni na víru svatou vojsky křeťanskými ve svaté zemi s posvěcením papežského stolce.
Obracení na víru pravou-katolickou stálo v lidské historii miliony životů ve válkách a další tisíce skončilo na hranici a v právu útrpném.
Posledním nějvětším "zázrakem" kat.cítkve byl únik tisíců nacistů před spravedlností po 2.WW do Jižní Ameriky s přímou finanční "zainteresovaností"katolické církve v čele papežem Piem XII.
Poukud "marxisté"asi máte na mysli KSČ,tak ti po roce 1948 znárodnili církevní majetek a pak 4O let platili kat.církev v čele s Páterem Plojharem a Pacem interis,která s KSČ úspěšně kolaborovala.
Jinak lze obecně konstatovat,že je dobré si dávat pozor na to,co "farář káže a co dělá".
06. 06. 2013 | 12:54

Reveil napsal(a):

Falcon
"Kdo se staral o nakažené morem, leprou a dalšími nakažlivými nemocemi?"

Skoro nikdo.
Po první vlně úmrtí kněží a mnichů, kteří se nakazili morem při epidemie 1347 - 1453, církev od nemocných rychle dala ruce pryč. Papež, v tu dobu sídlící v Avignonu, se i se dvorem hermeticky uzavřel. Podobně ostatní klérus. V Italských městech byly v kostelích zřízeny jakési "samoobsluhy" svátostmi, které byly k vyloženy k dospozici, ale bez dohledu či spoluúčasti duchovních.
Mimochodem, morová epidemie ve 14. století poprvé v plné nahotě odhalila planost církevní doktriny a její bezmocnost lidem pomoci. Tehdy se rodila ve větším počtu ohniska poučeného ateismu. Další ránou pro křesťanskou mytologii byl nárůst všeobecné gramotnosti, kterou církev nešířila (byla omezena na kláštěry), nýbrž nerada viděla. Souvisí to s rozšířením knihtisku (vynalezen Číňany a Korejci). Větší přistupnost knih díky knihtisku vyvolala zájem o čtení a měla za následek rozšíření gramotnosti, šíření informací a intelektuální osvobození od církve, rozvoj věd.
06. 06. 2013 | 12:54

rejpal napsal(a):

Falcon
Školy,nemocnice atd..
Dá se to chápat jako outsourcing. Tyhle věci má ve své gesci stát, a pokud nechce nebo neumí zajistit všechny, není důvod, aby přes granty nebo institucionální podporu na ně přispíval.
Stejně tak památky. Když má stát zájem na jejich uchování, najde způsob, jak na ně platit. V situaci, kdy dokonce určitým způsobem omezuje výkon vlastnických práv, je to spíš dokonce morální povinnost.
Ale to není totéž, jako ta hlavní náplň církví - duchovní činnost. Tu ať si platí členové těch církví třeba assignáty. Proč mám já, evangelík, platit na církev katolickou, když té své stejně přispívám? Proč bych měl jako slávista platit na úpravu stadionu Sparty?
Zajímavé je, že tohle přerozdělování podporuje právě pravice, která proti němu vystupuje skoro ve všech případech. Naše pravice je vůbec pružná. Ani nárůst DPH ji nevadí, protože to přece "není daň".
06. 06. 2013 | 13:08

Alfonz 11 napsal(a):

Vážení nezapomínejte, že ÚS vypustil ze zákona jedno důležité slovíčko a sice "přiměřenou" . Takže pokud církvím bylo po únoru 48 a dokonce i dříve za majetek (pole, nemovitosti atd.) zaplaceno, bez ohledu na to kolik, tak nemají na jakoukoliv další náhradu nárok !!! Takže pokud církev dostala třeba za hektar náhradu "pěťák" tak nemá další nárok na jakékoliv dorovnání, protože "dostala náhradu" !!!
06. 06. 2013 | 13:15

Panenheim napsal(a):

Kelte opravuji na bestiální, byl to překlep. Necouvejme do dávné minulosti a hodnoťme současnost. A plojhar pokud vím tak byl exkomunikovaný. Nemám tušení kolik milionů živitů stálo obracení na katolickou víru, ale dá se poměrně ryche a přesně zjistit kolik na ateismus v SSSR, Číně , Laosu
06. 06. 2013 | 13:19

Gudka napsal(a):

"ale dá se poměrně ryche a přesně zjistit kolik na ateismus v SSSR, Číně , Laosu "

To se sice dá zjistit rychle, ale vůbec ne přesně.
Existují různé "statistiky", které jsou limitovány především ideologicky, případně bulvárně.
Střízlivé komparace uvádějí, že počty obětí jsou v obou případech zhruba stejné.
Na jedné straně to znamená, že v případě oběrí komunismu to šlo o hodně rychleji.
Na druhé straně je ale třeba vzít v potaz, že před staletími byl celkový počet obyvatel mnohem menší a tudíž podíl mrtvých vyšší.
06. 06. 2013 | 13:40

Irwin napsal(a):

"Nikdo doposud neodpověděl na otázku, proč jsou finanční náhrady poskytované také církvím, které v rozhodnou dobu neexistovaly"

Proč lžete, pane Zaorálku? Proč se v podobných textech, ba pamfletech, stále objevují tytéž a tytéž lži a polopravdy? Na vámi položenou otázku bylo odpovězeno už tisíckrát na tisíci místech. Finanční náhrady dříve neexistujícím církvím jdou z náhrad pro největší (katolickou) církev. Tak se církve dohodly. Nejsou to peníze navíc, jsou to peníze pro katolíky, kterých se vzdali ve prospěch mladších církví, díky čemuž se všichni dohodli. Dává to smysl v kontextu toho, že i na tyto církve stát postupně přestane přispívat.
06. 06. 2013 | 13:41

Gudka napsal(a):

irwin

A zač dostanou církve, které dřív neexistovaly, "náhradu"?
06. 06. 2013 | 13:45

Bořivoj Vrabec napsal(a):

Církve, které dřív neexistovaly, žádnou "náhradu" nedostanou. Dostanou od katolické církve peníze, které má vyplatit stát JÍ za ukradený majetek. Katolická církev se prostě s ostatními církvemi o kompenzaci podělí. Chce jim umožnit, aby mohly lépe konat svou pastorační i humanitární činnost. Nastudujte si k tomu něco, když už diskutujete.
06. 06. 2013 | 13:56

Panenheim napsal(a):

Gudko, při koloniálních výbojích zabijeli kolonizátoři nikoli preláti, nebo byl generál Custers Farář. O přesných počtech jsem psal v současnosti. Pokud vím tak se křesťané v Evropě mlátili mezi sebou. Pokud zabijeli Turky, Tatary a pod, tak to byla obrana.
06. 06. 2013 | 13:58

modrý edvard napsal(a):

buldatra. Už to není to, co to bývalo. Já bych určitě odvolal, i kdyby mi kardinál jen hrozil nafackováním.
rejpal: 1. Problém je v tom, že druhá strana (ČSSD+KSČM) odmítá jakékoli řešení. To se potom těžko vyjednává. 2. Já doufám, že se to postupně vyvrbí. Dost dobře si nedokážu představit, že by se něco "vracelo" bez předložení dokladů. A předložení dokladů je na církvi. 3. Já to vidím jako dvě mouchy jednou ranou. A skončí to přerozdělování ve prospěch Slávie. 4. všeobecně: ČSSD je to zcela jedno, jen chce sbírat politické body.
06. 06. 2013 | 14:17

bitner napsal(a):

Tvrde do nich! Presne jak pise Zaoralek, uz jim nedat ani korunu. Prachy jak videt nesmrdi ani poslum bozim...
06. 06. 2013 | 14:17

Smutný napsal(a):

Nechápu, porč tady tolik diskutujících bleje kbelíky špíny, vzpomíná na to, co bylo před 1000 lety nebo nevím kdy. Proč Zaorálek lže. Jestli po roce 1920 neměli mít vlastníci půdy více jak 250 ha, jak to, že ji církev, statkáři, šlechtici i v roce 1948 pořád vlastnili? Církev to je dnes často farář a věřící, kteří se starají o kostel a farnost, pracují pro ni zdarma a ještě si farnost financují. Jedná se o skromné lidi. Proč by se jim neměly vrátit ukradené majetky, které budou sami zvelebovat? Copak to pole nebo polorozbořenou památku někdo odveze za hranice? To má raději zůstat pole ladem, starý dům ruinou navždy? Nebo se má příjem z lesů dnes reprezentovaný státním podnikem Lesy dále rozkrádat? Církev stejně jako kterýkoliv restituent musí nárok na majetek prokázat, v pochybnostech rozhodne soud. Znáte něco spravedlivějšího? Navíc bude správa vráceného majetku pod drobnohledem veřejnosti. Zaorálek se ptá, co má říkat lidem s holí, kteří mu tam brečí, že nemají na živobytí. A jak k té holi došli? Mysleli celou aktivní dobu na stáří? Vychovali děti, které by jim ve stáří pomohly? Nebo si myslí, že je jejich stáří záležitost jiných, nejlépe lékaře a společnosti? Že důchod je prémie za dožití, na který mají nárok bez ohledu na zásluhovost? Kdysi jsem si myslel, že pan Zaorálek je nadějí ČSSD. Hodně jsme mu i fandil.Pan Zaorálek není nadějí. Je to bezcharakterní kariérista, který manipuluje části bohužel neznalé veřejnosti. S takovými demagogy se tato zem a její občané nikdy nenapřímí. Církve dostanou ročně miliardu a tato částka se bude postupně vyrovnávat, jak budou klesat platby státu za platy duchovních. Miliarda jsou drobné. Nepatrná částka za to, že část devastovaného majetku najde konečně své hospodáře. Adresné hospodáře, kteří budou platit tomuto státu daně. Já jsem pro, aby se to s nimi zkusilo. Bludný kruh dohadování se musel rozetnout, blokované pozemky uvolnit pro rozvoj obcí a měst. A když to nepůjde, restituce církvím se ukáže jako chybný krok a pokud nepřinese svůj zamýšlený cíl, společnost jistě najde řešení, jak to legislativně srovnat. Ostatně to dělala vždycky a bude dělat dnes a denně.
06. 06. 2013 | 14:32

TomášL napsal(a):

Velice se mi líbí komentář pana Martina Fendrycha.

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=781852
06. 06. 2013 | 14:42

Honza H. napsal(a):

Pan Zaorálek očividně pohrdá Ústavou.

Ústava říká (čl. 89 odst. 3):
"Rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby."

Ústavní soud rozhodl, tak by to pan Zaorálek měl respektovat.

Mimochodem, rozhodnutí Ústavního soudu by si měl přečíst každý, koho daná problematika zajímá. Mnoho mýtů je tam uvedeno na pravou míru. Viz
http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1893&cHash=7813925151657c0f15c4adabd991aa5b .
06. 06. 2013 | 14:43

Kom napsal(a):

Výborně, Fendrych už běsní. Konečně snad ČSSD skoncuje s defétismem vůči etablovaným parazitům a najde odvahu k nepopulárním, ale potřebným krokům. Tímto souslovím se dosud oháněl kdejaký psychopatický zbabělec, když útočil na Romy, příjemce sociálních podpor nebo sociální stát a v médiích za tuto "odvahu" sklízel hurónský potlesk. Je načase vrátit těmto slovům skutečný význam a zamést s parazitující smetánkou, církvemi, médii, politizující občanskou společností a polokriminálními zbohatlíky, s těmi silami, které naši společnost přivedly do dnešního marasmu a ještě si notují, jak se jim v něm bahní.
V minulosti si tyto tasemnice ČSSD nasadila přímo do vlády a Unie svobody s dvěma a půl poslanci rozložila celou vládní koalici. Vyvrcholením sprosté nestydatosti této lupičské bandy je schválení církevních restitucí uprostřed hluboké ekonomické krize, kdy se škrtá na nemocných a potřebných. Nechť je to tedy také bodem obratu, kdy se konečně síly poctivosti a slušnosti spojí proti chátře, i kdyby se oháněla pánembohem. Je třeba vymyslet takové daně, aby schlamstnutý majetek táhl církve ekonomicky ke dnu, až ho vyzvrátí. S ničemy je nutné jednat tvrdě, ne brát ohledy na jejich miliardy, na pozlátko úctyhodnosti.
06. 06. 2013 | 14:45

Kom napsal(a):

Honza H.
To jste opsal od Fendrycha, ale ÚS neřekl, že v té věci nemůže dojít k žádné další úpravě, jen nezrušil restituce jako protiústavní. V budoucnosti je možné církvím odebrat jakékoli státní dotace, na ty neexistuje ústavní nárok a ÚS se ničím takovým nezabýval.
06. 06. 2013 | 14:51

alojz napsal(a):

Fendrych se může potento:-)))))

Ať si zájmové kluby (a církve nic jiného nejsou) platí jejich členové.
06. 06. 2013 | 15:03

alojz napsal(a):

TomášL napsal(a):
Velice se mi líbí komentář pana Martina Fendrycha.

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=781852
No, tolik lží a polpravd pohromadě se málokdy vidí:-)
06. 06. 2013 | 15:04

alojz napsal(a):

Jinak mám jednoduché řešení-církve zakázat...
Není přece možné bandu podvodníků ještě sponzorovat!!!
06. 06. 2013 | 15:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy