S Georgem Bushem na věčné časy...

17. 07. 2009 | 18:22
Přečteno 8215 krát
Dopis prezidentu Baracku Obamovi podepsaný bývalými politiky zemí střední a východní Evropy má rukopis české skupiny Vondra-Schwarzenberg-Havel. Nese překvapivě emoční náboj.

Prý nás, východní země Evropy, už nenosí americká zahraniční politika ve svém srdci. Přestala si o nás dělat starosti, chybí nám větší péče ze strany Američanů. Amerika si myslí, že už jsme za vodou a nic nám nehrozí. Ale podle autorů dopisu to není pravda. Ve skutečnosti prý tady stojíme na politické křižovatce a v našem regionu roste nervozita. NATO je údajně dnes slabší, než když jsme se k němu připojovali. Rusko chce vrátit zpět svou mocenskou pozici, kterou mělo v „koncertu velmocí“ v 19. století. A navíc k tomu používá taktiky a metod století dvacátého prvního. Autoři dopisu vytýkají Obamovi lehkovážnost. Nepřímo odmítají Obamův rozchod s unilaterální politikou síly předcházející Bushovy administrativy. Odmítají Obamův nový začátek ve vztahu k Rusku.

Ano, přesně autorům rozumím. Realizují to, co jasně vyjádřil Mirek Topolánek ještě jako premiér, když v rozhovoru pro týdeník Euro uvedl, že česká zahraniční politika může sotva najít nějakou větší a lepší ambici než být dodatkem politiky Spojených států.

Získat další signatáře z ostatních zemí znamená širší podporu pro tuto politiku „dodatku USA“. Autorům dopisu se stýská po starém Rumsfeldově dělení Evropy na „novou“ a „starou“, dávají najevo, že oni by rádi Evropu rozštěpili a hlásí se jako ta nová spolehlivá parta, která šla s chutí s Bushem vstříc dalším dobrodružstvím. Dopis postupně vyjmenovává, v čem všem se tato „nová“ Evropa stále liší od té „staré“. Upozorňuje, že u nás, na Východě, je jiný názor na klimatické změny než v západní Evropě. Stejně upozorňuje, že jsme to byli my, kteří podepisovali prohlášení podporující americkou vojenskou akci vůči Iráku. Vypočítává, že v Evropě existuje odlišný názor na politiku vůči Rusku a stejně tak se v Evropě neshodneme v názoru na projekt protiraketové obrany USA v Česku a Polsku. Prostě východ a střed Evropy je připraven pokračovat v těsném svazku víceméně ve včerejší politice George Bushe jr.

Dopis prozrazuje, co beztak víme. Tady v Česku se některým vůbec nelíbil pražský projev prezidenta Obamy. Vůbec je neoslovuje jeho výzva, že USA potřebují Evropu silnou a jednotnou. Tento dopis prezidentu Obamovi špatně skrývá především hlubokou nedůvěru k evropskému projektu a Evropské unii. Když takto někdo zásadně nevěří prostředí, ve kterém žije, tak mu nezbývá než vzývat někoho zvenčí. Nezbývá než čekat, co přijde ze Spojených států. Je to vyznání především zásadní hluboké nesebedůvěry a nedostatečnosti.

Nedivím se německému komentáři ze Suddeutsche Zeitung, který dnes napsal, že signatáři dopisu vystupují jako vyslanci Evropy, kteří si nevšimli, že existuje něco takového jako Evropská unie.

Kéž by bylo možné vést s autory dopisu skutečnou debatu. Kéž by jí byli schopni a ochotni poslouchat. Jsou ale tak zahleděni do minulosti, že odmítají vzít na vědomí to, co se v dnešním světě děje. Bylo by třeba mluvit o tom, že finanční a hospodářská krize přerostla ve všestrannou krizi celého současného formátu civilizace. Že se vyčerpal řád založený na imperiálním konceptu síly, ať už v podání kohokoli. Obamův rozchod s unilaterální politikou je velmi dobře zdůvodněn. Obamova „Změna“ je naděje nejen pro Spojené státy. Signatáři jdou proti agendě současné americké zahraniční politiky. Tím, že dávají najevo odstup vůči politice reagující na změny klimatu, tím, že zpochybňují potřebu strategického a mírového partnerství s Ruskem. Sotva je někdo vyslechne v jejich požadavku budovat na bázi vztahů středovýchodní Evropy a USA ryzí a proti Rusku semknutou atlantickou politiku. Autoři dopisu stejně tak zpochybňují i evropskou agendu. Především tím, že mluví o rozdílech a nevypadá to, že by je trápilo, jak tyto rozdíly překonat. Jak to říká ODS: Svůj názor si v Evropě poneseme třeba proti všem.

Nestačí totiž pouze psát, jak to činí autoři v dopise, že v EU potřebujeme rozhodnou a principiální pozici vůči Moskvě. Je třeba pro to něco dělat. Ale to bychom Evropskou unii museli brát vážně jako prostředí, ve kterém chceme něco dokázat. Předsednictví EU přece byla příležitost pokusit se státy EU ve vztahu k Moskvě koordinovat. Proč tedy summit EU-Rusko v Chabarovsku za našeho předsednictví byl jen summitem zdvořilých úsměvů? Protože jsme to vůbec v Evropě neodpracovali. Úkol přece byl jasný: měli jsme o tom nejdříve jednat se sousedy, s dalšími státy ve střední a východní Evropě, v Pobaltí a společně se snažit s nimi formulovat pozici. Začít otázkami: Jak se budeme bavit s Ruskem? Co Rusku dovolíme, a co ne? A postupně se na tom domlouvat v celé EU. Samozřejmě je to hodně práce. Ale kdo by bral EU vážně, by se té práce nebál. Od těch, kteří Evropské unii nevěří, zní podobné výzvy velmi pokrytecky. A protože my se nezmůžeme na nic, tak si na Rusko pozveme Američany.

Četl jsem tento dopis pouze v anglické verzi. Doufám ale, že ti, kdo ho v Česku podepsali, budou ochotni obhájit svoje myšlenky také před českou veřejností. Je zvláštní, že senátor Schwarzenberg před pár dny v České televizi řekl, že v programu jeho nové strany se o radarové základně USA v ČR rozhodně zmiňovat nebudou, protože ta věc je v chladničce a v programech se má psát pouze o věcech zásadních a podstatných. Nyní ale panu Schwarzenbergovi stojí za to o tomto okrajovém detailu psát americkému prezidentovi a zdůrazňovat, jak nesmírně na této věci záleží: „Tento problém se stal symbolem americké kredibility a závazku k našemu regionu. Jak s ním bude zacházeno, bude mít zásadní dopad na budoucnost transatlantických vztahů.“ Zatímco v programu pro veřejnost to nestojí za zmínku, v dopise Americe se radarem téměř vyhrožuje: Pokud radar nebude, může být, že nebudeme americkou zahraniční politiku do budoucna podporovat.

Takže prosím o širokou veřejnou debatu. A pravdivě a přesně v ní mluvme o všem…


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel napsal(a):

To arlon :

Hodnotný a věcný příspěvek.

Co taky od ODSáčka může člověk, kromě jeho ruky v cizí kapse očekávat.
17. 07. 2009 | 18:31

arlon napsal(a):

Karel
že jste zloděj Vy, neznamená, že to dělají druzí, karle von Bahnhof. Zkuste si dát sprchu, třeba se vám uleví nebo se proleťte též vrtulníkem. Samota léčí.
17. 07. 2009 | 18:42

arlon napsal(a):

Karel
je s vámi legrace ale nemám na vás čas, jdu na piknik k vrtulníkové letce. Platí Zaorálek.
17. 07. 2009 | 18:44

Tomas napsal(a):

Pane Zaoralku pan Vondra ,pan Schwarzenberg a Vaclav Havel udělali pro tuhle zemi víc než dost. Co jste dělal za komunistu vy?...tady na ně jenom kydate hnuj jako vždy
17. 07. 2009 | 18:45

Béda napsal(a):

Myslím, že skupina autorů zvacího listu kolem Vasila Biľaka byla v prezentaci názoru československého obyvatelstva stejně reprezentativní jako skupina spisovatelů zvacího listu kolem Václava Havla ve vztahu k názoru většiny českého obyvatelstva.

Prostě určitá skupina zainteresovaných osob se obrací na velmoc, aby obhájila její zájmy. Skupina V.Havla ovšem překonává i své předchůdce. Ta si na rozdíl od svých následníků nedovolila kritiku svého protektora, na konání kterého závisela. Jejich nástupci nepřímo naznačují americkému prezidentovi, že jeho zahraniční politika je cestou do pekla, protože by mohla ohrozit jejich vratkou servilní "kredibilitu".
17. 07. 2009 | 18:49

aram napsal(a):

Zřejmě jde o to nasypat písek do soukolí. Jak EU, tak Obamovi. Možná se mu přece jen,
alespoň částečně daří to, co si předsevzal.
http://www.blisty.cz/2009/7...
17. 07. 2009 | 19:18

points faint napsal(a):

Zvací dopis II.

Kdo má pravomoc je obžalovat z vlastizrady?

Vždy se najde nějaký kolaborant.
17. 07. 2009 | 19:22

Targus napsal(a):

Nevím, čemu se pan Zaorálek diví a o čem chce diskutovat. Syndromy sebemrskačství a vlezdop*delismu se dějinami českého národa táhnou už hezkých pár desítek let. Nezáviděníhodnou lekci nám v tom udělili i komunističtí soudruzi se svými sebekritikami a prošením strany o odpuštění. Asi opisovali od katolické církve. K tomu bych připojil ještě jeden syndrom - odezdikezdismus.
Před dvaceti a více lety jsme houfně plivali na vše, co pocházelo ze "špinavého západu", sténajíce a zoufajíce v duchu nad tím, jak bolestně zaostává materiální úroveň života dělnických a rolnických mas za vykořisťovanými soudruhy z druhé strany železné opony.
Dnes plivem jedovatou slinou na vše, co pochází na východ od 15. poledníku východní délky, nezapomínajíce na nutnost neustále natírat své ksichty různými lubrikanty za účelem snadnějšího zaboření se do roztažených půlek bývalých vrahů z Wall Streetu. Přitom hezky potichoučku zuříme nad faktem, že když budem jenom trošku více neposlušní, než Ďáďa Valóďa z Kremlu dovolí, utáhne kohoutek a příjde o spoustu prašulí, ale my zlobivci ze západu se rázem ocitnem v éře parních strojů.
Čekat něco jiného od vynálezce "odborného termínu" humanitární bombardování, neúnavného propagátora amerikanizace veškerenstva, jakož i schvalovače uloupení výsostného území suverénního státu, snad ani nelze.
Položme si otázku, jak dalece musí česká zahraniční politika ctít heslo "Bližší košile, než kabát" a zda někdy náhodou, třeba v době vichru a mrazu nebude lépe v kabátě bez košile.
Ten mráz a vichr se už blíží a je jím obří státní dluh Strýčka Sama z Wall Streetu, do něhož se dostal i přes obratné ekonomické i politické manipulace. Má dvojí řešení:
A/ pokračovat dále v zadlužování a následně dolar zdevalvovat takovým způsobem, že měnu zcela znehodnotí. Následné turbulence světové ekonomiky ovšem budou takové, že se to neobejde bez globálního, či alespoň kontinentálního konfliktu.
B/ přestat v zadlužování, eventuálně dluhy začít splácet, což bude zatraceně bolet a nezbydou chechtáky na dobyvačné války - pro ty, kdo se teď osypali, udržování světového míru a demokracie. Bod B/ chce nyní zřejmě polehoučku začít naplňovat Obama, protože ví, jak bídně na tom USA jsou.
Naskýtá se otázka, zda-li bude dotyčný brát vážně pár tajtrdlíků ze střední Evropy a zda-li jim jejich novou hračku - kopání do kotníku východního souseda - bude ochoten sponzorovat.

Ještě maličkou metaforu k pózování našich bojovníků za světovou damokracii: sedí mravenec na krku slona a je zmítán dvěma protichůdnými pocity. Zda se má kochat rozhledem po okolí a opojením z té nevídané výšky, do které se dostal, anebo zda-li má popadnout slona okolo krku a na místě uškrtit největšího suchozemského savce.
17. 07. 2009 | 19:23

honza napsal(a):

Kdysi jsem V. Havla obdivoval, dnes jej spíš lituji, o ostatních škoda slov..
17. 07. 2009 | 19:25

points faint napsal(a):

Schwarzenberg právě dopis "vysvětluje" v ČT.

Koktá, koktá a koktá. Není schopen dobrat se pointy.

Není divu.
17. 07. 2009 | 19:27

tera napsal(a):

Pane poslanče,

jste snad zhrzen, že s Vámi nepovečeřela H. Clinton a nesetkal se s Vámi B. Obama ? Nebojte, pravděpodobně se Vám to nikdy nepodaří.... Tak tady citujte své oblíbené noviny a seďte doma, Ti co něco znamenají nemusí citovat, oni si s těmi konkrétními lidmi popovídají osobně....
17. 07. 2009 | 19:28

Suchec napsal(a):

tera:
Trochu mimo mísu, ne? Ne trochu, ale hodně.

Tady o slouhovství, a vy o večeři.
17. 07. 2009 | 19:36

Krach napsal(a):

Ptám se proc?
Proc se kazdych dvacet let najde nekdo, kdo pise, ci jinak vyzyva nejakou mocnost o schovani pod jejich kridla.
Moravec a Hitler
99 pragovaku a Breznev
Havel, Schwarzenberg, Vondra a Obama.
Vsichni se dusovali nejlepsimi umysly.

Vzdyt svetova politika je jinde, Rusko, Cina a USA, tam se urcuji dalsi smery vyvoje a spolecnych zajmu.
Je to jen vykrik odvarenych politiku na vejminku. Takhle se shazovat.

Proc, proc, proc?
17. 07. 2009 | 19:47

tera napsal(a):

Suchec

ani ne, autor se zde obouvá do lidí, se kterými se nejvyšší představitelé americké administrativy (obou stran) setkávají poměrně často a rádi (rozumějte - nemusí poníženě čekat, jestli náhodou nedostanou pozvánku). To se panu poslanci nepodaří, snad jen v Sýrii a Rusku...

Takže v jejich případě hovořit o slouhovství je poněkud mimo.
17. 07. 2009 | 19:48

:) napsal(a):

Tohle snad nemame zapotrebi. Zaoralek? NE!
17. 07. 2009 | 19:49

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, a politrukům obzvlášť, američani tady měli být už od pětačtyřicátého a ušetřili bychom si pár desítek let front na banány a hajzlpapír, a ne jenom nějaká polní kuchyň či radar, ale pořádná base. Tam kde stojí rozkročený americký mariňák, tam se hordám těžko leze. Ledaže by ode dneška přestalo platit úsloví o říších roznesených na kopytech. Modré přilby umí akorát Srebrenicu.
Pro ty co zapomněli zde:
http://www.rezek.biz/skl.htm
http://komap.net.ru/2008/09...
17. 07. 2009 | 19:56

Koudelka napsal(a):

Tera:
"autor se zde obouvá do lidí, se kterými se nejvyšší představitelé americké administrativy (obou stran) setkávají poměrně často a rádi (rozumějte - nemusí poníženě čekat, jestli náhodou nedostanou pozvánku). "

A jako co?????? Argumentace hodná pousmání
17. 07. 2009 | 20:00

Suchec napsal(a):

Koudelka:
Tera to má nějaké pomotané celé.

To víte. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
Jenže on ten chlebodárce najednou někam zmizel, oni si neví rady, oni pláčí, siroty jedny. A volají, pomóóóc, je tu vlk (sorry parde). LoL
17. 07. 2009 | 20:04

Alarien napsal(a):

Žádný ze signatářů nepřekvapil. Už to není ani smutné, je to jen neskonale trapné.
17. 07. 2009 | 20:05

Koudelka napsal(a):

wbgarden:
"Tam kde stojí rozkročený americký mariňák, tam se hordám těžko leze."

To je fakt...útěk amerických mariňáků z Vietnamu se skrze rozkročené nohy amerického mariňáka stal ztíženým...zvláště pokud měl znečistěno v kalhotách z vesničanů :-))))
17. 07. 2009 | 20:07

max napsal(a):

1. Poněkud jste pozapomněl zmínit slouhovskou misi (nebo že by žadatelsko-sponzorskou?) vašeho předsedy k Putinovi, kde Putina ujistil,že boj proti radaru je stále prioritou ČSSD. Co vám za to Putin slíbil? Je toto oficiální politiky vlády ČR?
2. Zahraniční politika ČSSD(výlety ke straně Baas do Sýrie,která podporuje teroristy z Hizzbalahu, kontakty s teroristy z Hamasu, zvání ruského generála k výročí 68.roku a jeho přidrzlý projev ponechaný ze strany vedle sedícího vedení ČSSD bez odezvy,atd.) je naopak nejen nečitelná,ale i nebezpečná. Ještě před volbami 2006 byla ČSSD pro radar. Co vás přimělo (krom populismu) ke změně názoru?
3. ČSSD by si měla s ODS vyjasnit, a to co nejdříve, jaké jsou zahraniční priority ČR, kdo ji zastupuje, jak budou probíhat výjezdy vládních i opozičních politiků do zahraničí, atd.
Jedna obrovská ostuda s pádem vlády v půlce předsednictví (což nás bude provázet ještě mnoho let, i díky vám p.Zaorálku) snad již stačila. Další malé nemá cenu zmiňovat (Kavan, Klaus, atd.).
4. Pokud se ČSSD s ODS není schopna domluvit, nechť konečně a hlavně rychle zmizí za tuto nemožnost dohody odpovědní politici ze scény. Vč. vás p.Zaorálku.
5. Na ministra zahraničí nemáte předpoklady, talent, charisma a ani intelekt.
Domníval jsem se,že by vhodnou volbou za ČSSD byl p.Kohout,ale teď jsem i u něj poněkud znejistěl. První krizovou situaci nezvládl,bohužel.
6. Vámi napadení politici mají za sebou minulost,kterou jim můžete vy jako bývalý svazák z ostravské ČT jen závidět. Karlu Schwarzenbergovi nesaháte ani po kotníky, a to jak před dvaceti lety,tak i dnes. Kdo si myslíte,že má v zahraničí větší slovo a respekt? Vy nebo Schwarzenberg, Havel nebo i Vondra? Často citujete vámi vyselektovaný a upravený zahr.tisk. Vaše jméno, ns rozdíl od výše jmenovaných, tam marně hledám.
17. 07. 2009 | 20:09

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, koudelko, jsem docela rád, že vás to vzteklo, jste mile čitelný. Děkuji.
17. 07. 2009 | 20:10

jarpor napsal(a):

Pane poslanče, hodláte vést seriózní debatu s člověkem, kterého nazvete koněm ? Hmmm... Skutečně věrohodné !

Připadáte mi jako ratlík jež poskakuje kolem bernardýna a poštěkává...
A co dělá bernardýn ? V klidu se po očku podívá a nechá ratlíka štěkat.
Kdyby skousnul jednou, podruhé nemá do čeho.

Hezký večer
17. 07. 2009 | 20:12

Koudelka napsal(a):

wbgarden

opakujte dle libosti.Nemějte strach...nevzteklo...jen jsem se nad tou glorifikací rozesmál...
17. 07. 2009 | 20:13

babča napsal(a):

Pane Maxi, napsal jste to dobře.
A ze Zaorálka mám vždycky vyrážku, jako Pehe z Klause.
17. 07. 2009 | 20:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, nemějte péči koudelko, vězte, že díky takovým jak jste vy, opakovat nepřestanu... Baví mě vaše reakce...Děkuji.
17. 07. 2009 | 20:17

tera napsal(a):

Koudelka

to nebyla argumentace, jen konstatování faktu, nic víc.

Suchec

ano, máte pravdu, celé to mám pomotané, čtu bohužel jiný zahraniční tisk :-)
17. 07. 2009 | 20:19

Koudelka napsal(a):

wbgarden
pac a pusu :-))
17. 07. 2009 | 20:20

Humlík napsal(a):

To se sešla parta, která se vydává za nás všechny - breptavý, senilní popleta, který neumí pořádně česky - malý tlustý chlapec, zapšchlý a hloupý - a nakonec lázeňský švihák s krátkými kalhotkami, který vyprovokoval majetkový puč, aby dostal spět majetek tatíka, který se punktoval s němci.

Ať už tato sešlost zaleze někam na své majetky a neotravuje vzduch v Evropě. (Ještě tam chybí Mirek Topořič a velký Klimatolog).
17. 07. 2009 | 20:22

Béda napsal(a):

wbgarden,

americký mariňák se rozkročil v Iráku, a ejhle, hordy (které v té zemi nikdo téměř neznal) tam za ním nalezly ze širokého dalekého okolí.
17. 07. 2009 | 20:23

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, bédo vy abyste se nepřidal, takový komunistický diblík. Jinak, jak je všeobecně známo jeden obrázek je vždycky lepší než desetitisíce slov. Veselé krizování kucí leví...
http://www.ateo.cz/f/images...
17. 07. 2009 | 20:30

Béda napsal(a):

Béda,

vidím wbgardene, že jako vždy když vám dojdou oblíbené "argumenty" začínáte být pln svého fotomontážníckého humoru.

Takže jen vesele krizujte a neustále si opakujte.

btw: Jak to vlastně bylo s tím mariňákem a s hordama v Iráku?
17. 07. 2009 | 20:33

Koudelka napsal(a):

A co se týče dopisu toho tria povadlých válečných štváčů...
Souhlas s některými předřečníky. Málokomu se podaří napsat tak vlezdoprdelkovský a patolízalský pamlet..snad by se to dalo srovnat se "zvacím dopisem".
Ano..lidé se již nechtějí srovnávat se zemí, která se ukázala jako zdroj neustálého mezinárodního násilí v zájmu svých ekonomických potřeb..státu, který ze kterého se šíří smrdutá ekonomická krize vyvolaná naprostým selháním kontrolních mechanismů...
Svět je jinde a United state of America jsou již dnes jen dodělávající velmocí, která jen kope kolem sebe ze setrvačnosti jako chycená šelma...
Světová ekonomika se přesunula jinam a tam už zase nezná nikdo trojlístek pamletistů :-)))) Že by hrozilo vyschnutí dolarových toků do kapsiček???
No jo..ale co s bezcenným dolarem...zanedlouho jen provinčním platidlem...
:-)))))
17. 07. 2009 | 20:37

radek napsal(a):

podepsaní výtečníci zaspali dobu, nebyl to náhodou Havel, který schvaloval bombardování Jugoslávie a nyní se bojí Ruska, přičemž jsme součástí EU a NATO...,nebojej se hlavně o svoje majetky?
17. 07. 2009 | 20:40

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahý jistě pátokolonistický propagandisto bédo, na rozdíl od vás já v iráku nebyl, ale jedno vím jistě, kdyby po pětačtyrycátém nezůstali amíci v německu a japonsku, tak jste se možná nenarodil. Howgh, mí rudí mi rozumějí...
Veselé krizování...
17. 07. 2009 | 20:40

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Zaorálku, někteří z podepsaných politiků sice také nejsou mými oblíbenci avšak pravda je v této záležitosti jednoznačně na jejich straně.Je to zahraniční politika Vaší strany, která vzbuzuje obavy - viz vaši kamarádi v Rusku, či dokonce Sýrii atd.
17. 07. 2009 | 21:05

bobr napsal(a):

To macura:
nejhloupější a nic neříkající příspěvek zplodil jistý macura (mezi prvními příspěvky). Jaké je vaše IQ, macuro?
17. 07. 2009 | 21:13

Béda napsal(a):

wbgarden,
vidím wbgardene, že svou oblíbenou opakovací formuli o amerických mariňácích chcete tak trošinku zakecat a začínáte namísto fotomontáží nepropagandisticky s pátokolonismem a s vděčností amíkům.

Tady bych vás asi upozornil, že naprostou většinu Československa neosvobodila hrdinná americká armáda ale nenáviděný Rus.

Nevím jestli vy jste se narodil v Německu anebo v Japonsku ale já se narodil v Československu a pobyt US mariňáka v Německu a Japonsku měl na to pramalý vliv.
17. 07. 2009 | 21:14

rowe melva napsal(a):

Milý pane poslanče,
napište si dopis dle svého gusta adresovaný komu chcete a zkuste pod něj připojit podpisy osob, které se alespoň přibližují oněm osobnostem, které podpesaly onen dopis, který vám tak očividně leze krkem. Tedy alespoň 4 exprezidenty, 6 ministrů, ....

Kdo je Václav Havel, ví ve státech překvapivé procento lidí (a jeho slova nejsou ignorována), kdo je Lubormír Zaorálek neví nikdo a jeho názory tam nikoho nezajímají.
17. 07. 2009 | 21:18

stále rebel napsal(a):

Všichni tři pěkní …….., jeden lepší než druhý.
17. 07. 2009 | 21:19

JC napsal(a):

Asi tak Zaorálku..stačí aby Paroubek promluvil v ruském rozhlase a půlka Evropy se otřese hnusem.
17. 07. 2009 | 21:26

1.J.2 napsal(a):

ke Krachovi
Bohužel, autoři zvacího dopisu neshodili jenom sebe, ale celý tento stát. Jak asi vypadáme před ostatním světem. Jako malí Jardové, kteří se doprošují větších kluků ať je vezmou mezi sebe, že se sami bojí. Od doby co začal vládnout soudruh Topolánek máme z ostudy kabát.
Pane Zaorálku máte pravdu.
17. 07. 2009 | 21:42

RA napsal(a):

soudruhu Zaorálku, jednání členů vaší strany s Hamasem , Lybijskou stranou Bass je jistě přínosnější než dopis Obamovi. Nevím, kde berete tu drzost poučovat někoho o správné zahraniční politice. Ve světle návštěvy soudruha Paroubka u soudruha Putina jsou obavy Havla a Schvarzenberka naprosto namístě.
17. 07. 2009 | 21:55

mk. napsal(a):

Z toho mraku pršet nebude. Pochybuji, že by se pan prezident Obama hodlal pustit do sporu se "starými členy EU", má dost svých problémů. Překvapí mne, jestli na to vůbec zareaguje. Možná bude rozptylovat jejich obavy ale výsadek se konat nebude určitě :-)))
17. 07. 2009 | 21:57

LEVAK napsal(a):

Princip selektivní lásky:
Jak upozorňuje přední americký sociolog Richard Sennett ve své knize Tyranie intimity, v politické manipulaci hraje významnou roli smíchávání sféry veřejné a soukromé.
Vděčnost,láska a vřelé sympatie mají místo ve vztazích mezi konkrétními lidmi.Jakmile jsou dosazeny do vztahu k (jakékoliv) velmoci stávají se figurkou na šachovnici,kterou hýbou profesionálové.A ti do svých úvah city nepletou.Láska k velmoci plní v jejich kalkulech podobnou úlohu jako dávkování pravdy veřejnosti.Slouží k manipulaci veřejným míněním!
17. 07. 2009 | 22:07

PES napsal(a):

Česká republika je suverénní stát nebo se snad mýlím ? Rusáky jsme vyhnaly dveřmi a amíky si navedrujem oknem ?! Tak toto teda NE !!!!!!
17. 07. 2009 | 22:08

LEVAK napsal(a):

Neuškodí si připomenout Vondrovo působení v projektech pod praporem „hvězd a pruhů“. V roce 2003 se stal konzultantem The German Marshall Fund of the U.S., nadace na podporu zahraničněpolitického bádání. GMF byl původně založen na základě daru německé vlády z vděčnosti USA za osvobození západní Evropy od nacistické okupace. O rok později spoluzaložil think-tank Prague Security Studies Institute. V letech 2004-2006 byl jednatelem společnosti Dutko Worldwide. Přesně té, kterou čeští daňoví poplatníci odměňovali částkou sto tisíc měsíčně za prolobbování zrušení vízové povinnosti v Kongresu USA. O tom – bez obav ze střetu zájmů - rozhodl kabinet, jehož byl Vondra vicepremiérem.
17. 07. 2009 | 22:09

PES napsal(a):

Abych nezapomněl..., pro ty co mají krátkou paměť... http://antiods.webnode.cz
17. 07. 2009 | 22:10

Krach napsal(a):

RA,
ona ta Lybijska strana vcetne s Kadaffim byla onehdy na navsteve v Italii a na zasedani G8 s prizvanymi zememi. Vite jde o ksefty, my jsme jse ztratili kde se dalo.
Oni ti Taliani vedi moc dobre, proc se s nimi usmiruji, coz rade zdejsich pravicaku neni vubec jasne.
V tomhle svete rozhoduji prachy, kapisto.
Sarkozy a Berlusconi to moc dobre chapou.
17. 07. 2009 | 22:11

LEVAK napsal(a):

Havel řekl v roce 1990:"Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme!"
17. 07. 2009 | 22:14

Jozef napsal(a):

Ohlasovany odklon Obamovej administrativy
od "unilateralnej politiky sily" este nezacal.
Obamova administracia sa nadalej vyhraza Moskve najma novymi raketoradarovymi diviziami,zaclenenim Ukrajiny do armady NATO a militarizaciou Krymu.
Moskva sa vsak nezlakla,neurobila ustupky.
Suhlasila s preletom lietadiel do Afganistanu,ale iba po ich prekontrolovani ruskou stranou.Ak Washington nainstaluje v Prahe a vo Varsave rakety a radary,Moskva proti nim prisunie blizsie vlastne rakety...
A to znamena eskalaciu studenej vojny.

Zrejme niektori vojnovi hraci a biznismani sa citia byt ohrozeni.
Medzi expertnymi skupinami americkych administrativ nie je vacsi rozdiel,ako medzi certami a diablami.Ak zmizne Varsava alebo Praha s povrchu zemskeho - ani Brzezinski ani Albright slzu nevyronia.
17. 07. 2009 | 22:31

Kormoran napsal(a):

...soudruhu Zaoralku...
Pokud by to bylo v me moci o kterou usilujete vy!
Tak bych pro vas nechal postavit ruskou bytovku s jednim suchym WC a kuchyni a vas pet vrcholnych soudruhu vcetne protejsku nezneho pohlavi( kdo nema pozada treba kolegu dr.)nechal v sex. radovankach))))
A ten radar bych vam flaknul na strechu)))))
17. 07. 2009 | 22:40

Kormoran napsal(a):

))) a Levak, jako kloakovy artmistr by zastaval funkci , vratneho , kotelnika, a uvadece prostitutek v jednom)))))
17. 07. 2009 | 22:47

hovorka11 napsal(a):

Po přečtení zvacího dopisu Jakešovského typu (trapně formulované věty ve smyslu poklonkování a upozorňování na oddanost americkým zájmům na úkor EU a jednotné Evropy)pouze škodí pohledu obyvatel EU a USA na obyvatele ČR. Je zřejmé, že tento dopis je ve skutečnosti namířen proti Obamovi a je určen tvrdému jádru neoliberalistů stojících v opozici a hájící zájmy zbrojařských firem, kterým utíkají zakázky.
Nenávist k Rusku prostupuje celým dopisem a spojuje se prostředkovaně v obavy z Německa a Francie, na které nemáme z roku 1938 dobré vzpomínky.
Prostě se nepřítel znovu musí uměle a trapně vytvářet. Pro tyto lidi musí být naprosto nepředstavitelné, Že USA a Japonsko mají korektní vztahy stejně jako Francie s bývalým okupantem Německem, přes všechny tisíce mrtvých na obou stranách.
Záměrné zamlčení odporu minimálně 70% obyvatel proti vstupu amerických vojsk a radaru (zcela jistě by bylo následovano špionážním zařízením) vypovídá o nerespektování zkušenost občanů z dob různých okupací.
U nás tito především nenávistní starci budou neustále rozdmýchávat neblahou historii našich otců a dědů a přenášet je na další generace, jen proto aby neupadli v zapomění. Je to jeden z největších sprosťáren vůči všem normálním lidem.
Zároveň je však nutno říci, že v tak korupčním prostředí, jako spoluvytváří soc. dem., naposled například neodvolala Ratha, pouze pomáhá takovýmto lidem a neoliberálnímu chování. Lidi nemají jinou možnost než nevolit současné korupční strany !
17. 07. 2009 | 23:01

Gerd napsal(a):

Vážení diskutující,
dopis tří bývalých politiků nechá určitě administrativu USA zcela klidnými. Když G.W.Bush jednal s Putinem o radaru, nabízel mu přítomnost ruských vojáků při kontrole této základny. Tehdy si tento zhovadilý nápad vůbec nedomluvil s topolánkem a zanechal jej ve velice trapné pozici.
Zrovna tak se ani nyní B.H.Obama nebude ohlížet na názor skupiny pisálku. Je úplně jedno, kolik lidí podporuje výstavbu radaru a kolik ne. O radaru nebo přítomnosti uSA v Evropě nakonec vždy rozhodne dohoda Američanů s Rusy.
Havlův, Vondrův a Schwarzenbergův dopis byl zhola zbytečný.
17. 07. 2009 | 23:19

stále rebel napsal(a):

Úpěnlivá výzva k mizející síle
http://www.blisty.cz/2009/7...
17. 07. 2009 | 23:21

points faint napsal(a):

Opět ostudná role České televize...

Dnes se jí v reportážích, debatách a komentářích povedlo ZCELA utajit, že v dopise jde fakticky i o čistou pozvánku radaru a americkým vojskům na naše území.
17. 07. 2009 | 23:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik textů obsahujícíh nadávky a hrubé urážky, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 07. 2009 | 23:44

Gudka napsal(a):

Pane Stejskal, zjímalo by mě, proč v blogu vdeném v češtině coby komunikačním jazyku používáte anglické zkratky? Má to dokumentovat nějakou mimořádnou úroveň vzdělanosti?
18. 07. 2009 | 00:06

babča napsal(a):

Dobrý večer pane Stejskale,
koukám, že jste smazal i mně. I když si nemyslím, že moje odpověď 1.J.2. nehýřila ani nadávkami ani hrubými urážkami a byla zjemněna smajlíkem.
Tak to zkrátím:
Pro 1.J.2.
Ale jděte, brepto.
18. 07. 2009 | 00:14

babča napsal(a):

Oprava: hýřila nadávkami ....
18. 07. 2009 | 00:20

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahý bédo, byl jsem na pivě neb je horko, takže se omlouvám za zpoždění, nicméně musím vám říct, což jistě určitě víte, že jako obvykle brečíte dobře, ale na blbém hrobě. Kdo tady něco říká o nenáviděných rusech, když nahlédnete na mé stránky, pokud laskaví cenzoři dovolí, tak hravě zjistíte, že rusové patří a patřili mezi mé věrné návštěvníky:
http://wbgarden.com/nove/ei...
V šedesátých letech jsem v této zemi vlastnoručně postavil nějaký ten detskij sádik i karóvnik. Pačótnyje grámoty k dispozici. Jednadvacátého srpna onoho roku jsem byl v noci na potěmkinových schodech, a pak už na kgb štěbetání jako rukovoditel otrjada. Družba byla sice družba, ale potom u mě nastal problém, ne však s rusama, ale s komoušstvem jakékoliv národnosti. Elementary dear watson?
Jinak rusové jsou v této zemi myslím permanentně od marie terezie, karlovy vary atd, gůglisté vám to určitě řeknou přesně a já si jenom přeji aby v rámci vyrovnání sil tady konečně byli i amíci. Ponimaješ molodoj, abych zas nemusel stát fronty na haj.., pardon, na tolaletní papír....
Veselé krizování...
http://www.ateo.cz/f/images...
18. 07. 2009 | 00:32

Nuba napsal(a):

Naši 3 králové vzali na svá bedra přetěžký úděl novodobých stavitelů železné opony.

Ačkoli jejich motivaci rozumím, jsou mimo mísu. To už se tak někdy stává. Já jsem taky jako pitomá letos navařila 20 skleniček višňové marmelády, ačkoli je to v přímém rozporu s celosvětovými trendy a poznatky o zdravé výživě :)
18. 07. 2009 | 00:35

Brundibár napsal(a):

Pro Bédu (a trochu wbgardena):

Historie nezná "kdyby". Přítomnost US Army v Německu a Japonsku mj. umožnila:

- letecký most do Berlína (sovětská blokáda Berlína byl jeden z prvních testů, co si může SSSR dovolit)
- rychlé nasazení vojsk OSN v Korejské válce (i když se SSSR korejské války přímo nezúčastnil, bez jeho výzbroje a vojenských poradců by těžko mohl Kim Ir Sen Korejskou republiku napadnout)
- uznání neutrality Rakouska a jeho samostatnost v roce 1955

Tyto tři události ovlivnily světové dějiny a podle mého soudu mají lví podíl na tom, že Studená válka zůstala "studenou". USA se z Evropy stáhly po r. 1918 a v 30. letech nebyla v Evropě síla, která by se byla schopna postavit Hitlerovi. Po r. 1945 už USA stejnou chybu už neudělaly a díky tomu (a pochopitelně také díky Marshallovu plánu, založení ESUO) Evropa až do 90. let nepoznala válku.
Takže rozumím tomu, že US Army v Německu (a Japonsku) nám umožnila se narodit.
18. 07. 2009 | 06:48

Béda napsal(a):

wbgardene,

tedy, milý Watsone, myslím, že nějak ztrácíte koncentraci a přeskakujete z tématu na téma.

Postupně jste opustil nebohé pevně stojící americké mariňáky s hordama, své oblíbené fotomontáže, Japonsko a německo, abyste zakotvil v Putinovském Rusku vedeném KSSS a KGB a ve svých vzpomínkách na dávno rozpadlý CCCP.

Přeji další veselé krizování a přeskakování z tématu na téma.
18. 07. 2009 | 06:54

Béda napsal(a):

Brundibár,

historie nezná "kdyby".

Narodil jsem se v Československu, na což neměla pražádný vliv přítomnost amerických mariňáků na Okinawě.

Dokonce si dovoluji říct, že bych se zde patrně narodil i v případě, kdyby v Německu nebylo žádného amerického mariňáka.

Mám velikou obavu o to, že by se vůbec nerodily žádné české děti na území bývalého československa v případě, že by SSSR ve WW.2 podlehnul Hitlerovi. Český národ by podle pečlivě připraveného konečného řešení přestal existovat.
18. 07. 2009 | 07:02

badatel napsal(a):

to autor,
lze vyslovit jen souhlas a dodat, že příslušníci české skupiny Vondra-Schwarzenberg-Havel nic nepochopili z EU a přiřadili se tak k příslušníkům tzv. zvacího dopisu z r.1968.
Doufám, že USA poučeni rozpadem SSSR, které tehdy reagovalo na zvací dopis, těmto ztroskotancům nenaletí a budou úspěšně budovat demokracii za přispění samostatné, svobodné a silné EU.
18. 07. 2009 | 07:13

Béda napsal(a):

badatel,

jak tak sleduji ekonomickou situaci USA a jejich zahraničněpolitické aspirace, které tomuto stavu vůbec neodpovídají, mám zato, že si další rozpínavost a expanzi upadající velmoc již ani nemůže dovolit.

Leda, že by na to USA vystavily další dlužní úpis polokomunistické Číně a ta jej přijala.

A samotincí pozývači reprezentují ve svých zemích pouze marginální bývalé politiky.
18. 07. 2009 | 07:45

fudoshin napsal(a):

us mají svých problémů dost.ve skutečnosti se potácí ve smrtelné křeči.zaplať pán bůh za obamu, být prezidentem bush, válčení by se ještě více eskalovalo.ti, kteří se dostali do pozic a získali vliv díky tomu,že jim tlačil do zad velký bratr se cítí slabí a začínají tušit, že skončí na smetišti.už aby to bylo...jenom to jejich ego to neunese. navíc ten dopis má v mnohém rysy, že byl psán na objednávku, respektive "po konzultacích" (s lobisty).ale zase ten stejný problém.lidé, firmy a společnosti, jejichž moc kulminovala za bushe a s úpadkem neokonů jsou jako kůl v plotě a teď pouze kopou ve smrtelné křeči...
18. 07. 2009 | 08:09

Brundibár napsal(a):

Pro Bédu

Díky mariňákům na Okinawě mohla OSN rychle a účinně zasáhnout v Koreji (invaze v Incheonu a okamžité přerušení hlavní zásobovací trasy severokorejských jednotek (Pchjongjang-Soul-Daejeon-Gumi) a nepadla "pevnost Busan/Daegu" a díky této rychlé (a ani sovětskými vojenskými poradci nepředpokládané) reakci Stalin přehodnotil své plány na (vojenské) ovládnutí celé Evropy - do té doby si myslel, že Američané "pro ně cizí" území nějak intenzivně bránit nebudou. Takže i ti mariňáci na Okinawě můžou za to, že se v Evropě až do 90. let neválčilo.

Ano, USA si byly vědomy toho, že bez SSSR Hitlera nelze porazit. Nechtěly dopustit, aby Hitler získal nerostné bohatství celého SSSR, úrodnou Ukrajinou a vojenskou výrobou zcela mimo dosah bombardérů. Proto USA mohutně podporovaly SSSR a je to jeden z faktorů, které SSSR pomohly ve vítězství. Nešlo jen o konvoje, ale také o dodávky technologií - jako příklad stačí porovnat technickou dokumentaci Jeepu Willis a "klasického" GAZu). Mezi další faktory počítám velkou rozlohu SSSR, obrovské lidské oběti občanů SSSR (ostatně, obojí využil i Kutuzov proti Napoleonovi) a pak německý teror vůči civilnímu obyvatelstvu na obsazeném území (to, zejména v neruských částech SSSR zpočátku vítalo Němce jako osvoboditele).
18. 07. 2009 | 08:18

PU napsal(a):

Že se vyčerpal řád založený na imperiálním konceptu síly, ať už v podání kohokoli? Teda, to je myšlenka hodná vytesání do kamene. Vy jste opravdu hodně pomýlený politik, vážený pane Zaorálku, řekl bych značně hloupý. Tragické mi přijde to, že se cpete do vysoké politiky. Na víc nemá cenu reagovat....
18. 07. 2009 | 08:28

Patton napsal(a):

To wbgarden:
O minulosti s Američany máš třeba pravdu (1945).
Ale řeč je o přítomnosti. A ve věcné diskusi se odpovídá ano-ne, souhlas-nesouhlas, a nikoliv co jsi dělal za komunismu. Připomínáš mi ten komunistický vtip, kdy přijdeš ohlásit krádež na VB, a nakonec platíš pokutu za to, že nejsi správně ostříhaný.
Takže odpověz, zda má Zaorálek pravdu. U Tebe jistě ne, tak řekni ne a je to. Ostatní blebty si nech připravené na vítězství Oduševnělých Dárců Svobody po volbách (případně Čestných Samostatných Statečných Diletantů.....
18. 07. 2009 | 08:53

N.O.S napsal(a):

všem klaunům

The agreement at Yalta followed in the unjust tradition of Munich and the Molotov-Ribbentrop Pact. Once again, when powerful governments negotiated, the freedom of small nations was somehow expendable. Yet this attempt to sacrifice freedom for the sake of stability left a continent divided and unstable. The captivity of millions in Central and Eastern Europe will be remembered as one of the greatest wrongs of history.

George Walker Bush, 2005 Litva
18. 07. 2009 | 09:21

N.O.S napsal(a):

všem klaunům

byl to především západ (židé) kdo organizoval a financoval bolševickou revoluci, byl to opět západ kdo financoval Hitlera, a byl to především západ kdo vytvořil Islámské teroristy, ten samí západ který vytvořil současný režim v Íránu

A byli to především západní vlády (mj Gladio, 11.Září) kdo zavraždil víc vlastních občanů jak všichni islámští teroristé dohromady.
18. 07. 2009 | 09:31

LEVAK napsal(a):

Ad Kormorán:komu není zhůry dáno v apatyce nekoupí!
18. 07. 2009 | 10:01

F. Adamec napsal(a):

Predvolebni bombardovani Evropy:
Militantni bolshevici Masaryk, Benes, Hitler, ¨sifilitik Gottwald, Zapotocky a jeho vnuk Motejl, Husak, Havel, Klaus, Topolanek ...
Nedouceny dramatik Vaclav Havel pozadoval v USA humanitarni bombardovani Evropy. Matka mu predcitala dila Kavky a Nadcloveka, Byl dokumentovan na kline nacistu, nedaleko sochy Sv. Vaclava. Po padu zelezne opony dostal bolsheviky, cleny UVKSC, dustojniky a spolupracovniky StB do PS CR a do NATO bez referenda. Letos komunisticky chartista spolupracovnik StB Kacer dostal Ceskeho lva od ceskeho klauna, financovaneho z StB Hame. Stalinisticka ruka trhu z VSE vladne Praze, rozkradla fondy CR a EU, a kaze o prirozenem oteplovani svych soudruhuu-homosexualuu, vlivem jejich vyssi produkce metanu a CO2.
Militantni tunelari-bolshevici z Prahy vykopali tunely mezi Pentagonem, hradem v Praze a Kremlem, Gazou a Egyptem. Distribuovali cesky komunisticky arzenal do krizovych oblasti. Dostali napad, za Klausovy kupony „czechyzovat a znarodnovat“ Moravu, Slezsko, Slovensko, a bolshevikum za babku, korupci, sluzby a funkce darovat scizene prirodni a energeticke zdroje, pozemky, lesy, louky, banky, podniky, nemocnice, skoly, chramy, kostely a klastery nejen na Morave, kterou dosud okupuji.
Nejhorsi je militantni komunisticka Naplavenina, multistranici, osadnici a bolshevici z Prahy a okoli, multistranici a prebehlici z KU, MU a VAAZ. Nejen Masaryk a Bata byli militantni bolshevici - pancharti. Zboznovali militantni fetish, zbrane, uniformy, krematoria, armadu a cizi majetek. Masaryk a jeho c.k. bolshevici, Bata a plukovnik Vladimir Ulehla, rektor MU, militantni bolshevici a masarykovci v ramci Velke rijnove revoluce v Rusku zabrali valkou zbidacenou Moravu, Slezsko, Slovensko, cast Ukrajiny, Polska a Madarska, sibirskou magistralu a carsky poklad, 18 vagonu pro prazskou banku Legii. Vybudili cesky narodni socialismus, staty jako valecne podniky, vzory nejen pro Hitlera. Militantni levice preziva krize za podpory militantni pravice. Militantni levice nemuze lhat, krast a zabijet bez militantni pravice.
Komunisticka soudni mafie a banda militantnich deviantu se rozrusta nejen v CR. V nedeli 15.3. 2009 potomci militantnich tunelaru, bolsheviku a deviantu behali po sjezdovkach, bezeckych tratich a lesnich cestach v Jesenikach v maskacich a na vojenskych sneznicich, v ramci cviceni bolshevizovaneho NATO.
18. 07. 2009 | 10:06

F. Adamec napsal(a):

Udrzitelny rozvoj Moravy a Slezska:

Lidska prava > rozvijet rozmanitou kulturu, uctu a lasku k zivotu, chranit prirodu, svebytnost a jedinecnost regionu, rodiny a cloveka, aby neznicil sam sebe, prijmout Chartu zakladnich prav EU, odsoudit militantni politiky, rasisty, bolsheviky a nacionalni socialisty, odstranit nadrazenost naroda, statu, podniku a straniku nad obyvateli, nediskriminovat obyvatele EU podle DNA, etnika, rasy, slechtickeho stavu, politicke, financni a ekonomicke tridy a kasty, narodnosti a obcanstvi, kultury a viry, jazyka a dialektu, veku a zdravi, bydliste a mista obzivy. Navratit zcizene kulturni pamatky a energeticke zdroje, zejmena vodni elektrarny, do samospravnych regionu, na uzemi Moravy v povodi reky Moravy a Slezska v povodi reky Odry, odskodnit vlastniky, restituenty a cirkve, rodinam navratit zcizeny majetek a uhradit jim financni ztratu z CNB, rust cen zivotnich potreb a uroky ve vysi prumerne urokove sazby CNB 5%/r, v euru z ceny zcizeneho, kontaminovaneho a poskozeneho majetku.

Samosprava > Obnovit mistnim referendem samospravne evropske regiony, European regions (http://www.wikipedia.org), Bohemia, Moravia a Silesia, ratifikovat Lisabonskou smlouvu bez obstrukci komunisticke soudni a justicni mafie, aktualizovat a zjednodusit Ustavu EU, prijmout euro, bez odkladu. Hajit neutralitu, uzemni samospravu a kulturni svebytnost Moravy a Slezska v EU, bez ex/komunistickeho teroru. Zrusit cizi okupacni zakladny, letiste a veznice, ceske komunisticke zakony a tunely, statni, polostatni a podnikove monopoly.

Regionalni rozvoj > Resit verejne schvalovani planovanych projektu, umoznit regionalni rozvoj, ktery bude vyuzivat s vyssi ucinnosti regionalni energeticke a prirodni zdroje, respektovat cely proces hodnoceni, schvalovani a rizeni projektu EIA v ramci cilu EU, kontrolovat kvalitu analyzy vlivu projektu na zivotni prostredi (EIA), prubezne a soubezne provadet financni a environmentani audit v ramci rizeni projektu v celem zivotnim cyklu dila, pri jeho planovani, vyrobe, vystavbe, provozu a likvidaci, pripadne pri jeho obnove, modernizaci a rekonstrukci. Obyvatele maji pravo se soudne v EU domahat zruseni urednich rozhodnuti v CR vcetne naroku na odskodneni, ktere porusuji Chartu zakladnich prav EU, zejmena pokud neni vcas dostupne zaveru hodnoceni projektu EIA na internetovych strankach bank, ktere projekt spolufinancuji, bezodkladne zverejneni nebezpecnych poruch a havarii stroju, mobilnich a stabilnich zarizeni, na internetovych strankach jejich provozovatelu.

Zivotni prostredi > Chranit zivot a zivotni prostredi na Morave a ve Slezsku podle aktualizovanych cilu EU. Chranit zivot od poceti, zrusit eutanazii a snizit potratovost, zajistit peci o zdravi, zivotni prostredi, prirodni zdroje, lesy, vodni zdroje a toky. Snizit emise do ovzdusi a kontaminaci zemedelske a lesni pudy, vodnich zdroju a toku, zejmena toxickymi radioatlivnimi latkami, umelymi hnojivy, herbicidy a pesticidy. Hlavnim producentum, zejmena podnikum, uctovat emise a odpady, kontaminaci ovzdusi, vody a pudy. Umoznit domacnostem vyuziti domacich cistiren odpadnich vod, obnovitelnych zdroju energie, slunce, vzduchu a vody, energeticky uspornou technologii pro bydleni a podnikani, fotovoltaiku, vetrniky do 5m prumeru, tepelna cerpadla, kompresory a turbiny bez dani, pro cistsi produkci, energeticky usporne domy, objekty, zarizeni, stroje, dopravni prostredky a systemy.

Energetika > Zvysit energetickou ucinnost a podil vyuziti obnovitelnych zdroju energie, podle cilu EU a mistnich prirodnich podminek. Demonopolizovat desitky let zastaraly komunisticky CEZ, demonopolizovat vyrobu, akumulaci a rekuperaci, prenos a distribuci elektricke energie, zvysit energetickou ucinnost a sobestacnost v regionech, na Morave a ve Slezsku. Zvysit spolehlivost, bezpecnost a pohotovost obnovitelnych zdroju energie. Zajistit mirove vyuziti energie pod verejnou kontrolou mezinarodnich organizaci. Zverejnit jaderne podniky, ktere nemaji financne a technicky zajistenu ekologickou likvidaci jadernych zarizeni po ukonceni jejich provozu, technickou a biologickou rekultivaci kontaminovaneho uzemi, dekontaminaci povrchovych a podzemnich vodnich toku a zdroju, recyklaci nevyhoreleho jaderneho paliva, bezpecne nakladani s radioaktivnini a toxickymi odpady.
18. 07. 2009 | 10:11

Pepa napsal(a):

Pane Zaorálku, nevolím ČSSD, jsem volič KSČM, přesto Vám ze srdce děkuji za opravdu hodnotný a pravdivý příspěvek.
18. 07. 2009 | 10:16

Tarantula napsal(a):

Jinými slovy---AMERIKO,POŠLI K NÁM TANKY!!! Tvůj oddanný Veš..ík Havlů.
18. 07. 2009 | 10:23

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahý pattonisme, jsem velice rád, že má slova o američanech vyvolávají u tebe dynamické až skoro hysterické reakce. Hned víme na čem jsme, že. To béda je je jinej ďáblik, takový vyrovnanější, nejdřív žvatlá o nenáviděnejch rusech, a když mu dokážu, že to s tou nenávistí není až tak jak by si představoval, tak mu to začne okamžitě přeskakovat a neví, co by do svých větiček rychle nacpal. Potom to tak vypadá, bédo, bédo..
Takže kluci apismetáčtí, aby bylo jasno, zcela jednoznačně, přeji si, aby v rámci vyrovnání sil tady byli američani co nejdříve, aby veškeří pátokolonisti si už konečně mohli odpočinout od své jistě namáhavé destrukční práce a politruci šířící neustále ta svá narudlá moudra a jiné iljičoviny mohli spokojeně odejít aspoň do brusele..
Veselé krizování, obrázek samozřejmě přidám neb je všeobecně známo, že jeden obrázek je pořád lepší než miliony propagkeců...
http://www.ateo.cz/f/images...
18. 07. 2009 | 10:23

Brundibár napsal(a):

Pro N.O.S:

Těžko diskutovat s někým, kdo mi připisuje tvrzení, která jsem nenapsal.

Nikde zde nerozebírám pozadí vpádu Hitlera do SSSR, ale fakta, jak Američané a OSN ubránili Berlín a Korejskou republiku a že obě tyto akce měly vliv na poválečné dění v Evropě, případně upozorňuji na pomoc, kterou od USA během války SSSR dostával.

Pokud to někdo vnímá jako "nesmyslné propagandistické kecy", měl by buď navštívit Tempelhof v Berlíně, vojenské hřbitovy u Busanu a přístav v Murmansku, nebo konkrétně doložit, která z mnou zmíněných událostí se nestala.

ČT i český knižní trh jsou pro mě přes dva roky v podstatě nedostupné, takže čerpám z poněkud jiných pramenů.

Hezký den.
18. 07. 2009 | 10:28

veverka napsal(a):

Nazývejme věci pravými jmény.Ten kdo zve do své země cizí vojáky proti vůli většiny jejích obyvatel byl,je a bude VLASTIZRÁDCE.Lhostejno zda tak činí Bilak nebo kníže.

Historie se opakuje, jen sloh zvacích dopisů se aktualizuje podle módních trendů...

http://www.totalita.cz/text...

25. 9. 1968
Vážený Leonide Iljiči,
s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou...
.
.
V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.
.
.
Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak

http://wyborcza.pl/1,75477,...

15.7.2009
Výžený Baracku Husseine,
píšeme tento dopis, neboť jako intelektuálové a bývalí političtí činitelé střední a východní evropy, máme vážnou starost o budoucnost transatlantických vztahů, stejně jako o budoucí kvalitu vztahů mezi Spojenými státy a zeměmi našeho regionu...
.
.
Dvacet let od konce studené váky vidíme, že střední a východní evropa není v hledáčku Americké zahraniční politiky...
.
.
Václav Havel, Alexandr Vondra, Karel Schwarzenberg, Luboš Dobrovský, Rastislav Kačer, Michal Kováč, Martin Bútora, Pavol Demeš, Valdas Adamkus, Emil Constantinescu, Matyas Eorsi, Istvan Gyarmati, Sandra Kalniete, Ivan Krastev, Alexander Kwasniewski, Mart Laar, Kadri Liik, Janos Martonyi, Janusz Onyszkiewicz, Adam Rotfeld, Vaira Vike-Freiberga, Lech Walesa.
18. 07. 2009 | 10:41

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, a už to zase jede, veverky všech zemí spojte se, za chvíli pochopitelně dojde i na vrahy vólstrýtu..., přesně podle starých příruček. Nihil novi.
Veselé krizování...
18. 07. 2009 | 10:47

Matěj Kopecký napsal(a):

Člověče Luboši, ty si to se SSSR na věčné časi asi dobře pamatuješ a teď to chcete s Paroubkem opět oprášit? To snad ne...? Po 20 letech od revoluce a vyhnání "milovaných" sovietských vojáků, kam patří - na Kavkaz, bys je tady opět chtěl? To si děláš z národa aj se svým předsedou prdel, ne? To začněte ještě s Kimem a je to hotovo. Už jen na to čekám, až ho sem pozvete. Ale vážně, národ není žádný blbec, i když někteří, co zde blogují sovietskou invazi nezažili. Já jí zažil, Ty Luboši asi ne a asi proto lezete těm rusákum někam. Já mám jenom takovou malou obavu, že ten bývalý KGBak Putin ještě neřekl své poslední slovo a u vás s Paroubkem to je jako v 1948 a KSČ a Fierlinger, který ČSSD zaprodal komoušum a dostal trafiku jako minister zahraničí a zavedl to se Sovietským svazem a nikdy jinak. Z toho mám strach.
18. 07. 2009 | 10:56

Béda napsal(a):

Brundobár,

nechci se plést ale Okinawa, resp. ovládnutí celého Korejského polostrova severokorejci dle mého něměly žádný souvis s natalitou Čechů a Slováků v Československu. Dokonce ani netuším, jak by se tento jev změnil v případě, že by severokorejci ovládli celý polostrov, podobně jako když severovietnamci ovládli celý Vietnam. Myslím, že z hlediska natality se nezměnilo vůbec nic.

Pokud jde o Německo - pokud vím v období tzv. studené války plánovaly obě strany anexi států za oponou - USA dokonce nějakou dobu plánovaly (do doby vyvinutí vlastní jaderné zbraně sověty) ovládnutí SSSR pomocí mnohačetných leteckých jaderných útoků proti ruským centrům (dokonce mám zato, že podobnou myšlenku - pro změnu prostřednictvím raket, potenciálně vesmírných zbraní, za součinnosti ZHN a jednotek v předsunutých regionech kolem Ruska) neopustily dodnes. Není jistě bez zajímavosti, že v období tzv. Karibské krize USA jako první rozmístily své jaderné rakety (v Turecku) kolem území SSSR. Dneska USA mají své strategické zbraně v okolí Ruska, systematicky a cílevědomě budují v satelitech v těsné blízkosti Ruska další základny, přičemž Rusové recipročně kolem hranic USA nic podobného nedělají.
18. 07. 2009 | 10:57

Honza napsal(a):

Vystudovaný marxista-leninista uděluje lekce z demokracie a mezinárodní politiky. Z kterého politického hrobu vylezl?(volně parafrázováno podle velkého jyrky)
18. 07. 2009 | 10:58

Petr Koníček napsal(a):

Tak už chápu pana Zaorálka. Součástí Národní fronty a tím vazalem KSČ byla i jeho strana Československá socialistická strana. Kejvalové a přitakávači komunistů. Já se ani nedivím, že se paktuje s rusáky a komunisty, on to zná ze své stranícké práce. To, že byl v OF, tam byl každý, aj estébáci...A pan Zaorálek je příkladem toho, jak se poslušný stává ještě poslušnějším...
18. 07. 2009 | 11:03

Gudka napsal(a):

Dopis je nejen odpudivým výkřikem qislingovství, ale i dokladem oésobní degradace signatářů. V pasáži, kde hodnotí ds¨sami sebe jako jedinou naději vývoje v Evropě a všechny, kdop přicházejí a přijdopu po nich jak lidi s nutně menším rozhledem, je jedna vewlká ubohost. Tady ale nesouhlasím s názorem, že dopis vyšel z okolí Havla, daleko spíš to ukazuje nma Walesu. Stěžování na vlastní obyvatelstvo je pro něho typické, on ho tam už roky nikdo neuznává, má to horší než tady Havel.
18. 07. 2009 | 11:22

xbr napsal(a):

To Petr Koníček.
Po 20 letech od revoluce kdy máme premiéra bývalého komunistu je zcela zcestné odvolávat se na na národní frontu.Mimo jiné Lidovci byli také v národní frontě.Ti Vám nevadí.Nebo kde jste byl, když Topolánek jmenoval NERV který měl s 10 členů 8 bývalých komunistů.Kdo se tady pak a s kým paktuje!Zkuste si sám sobě tuto otázku položit.Nebo se zamyslete nad tím zdali jsme to my ,kdo má energetickou závislost na Rusku,nebo oni na nás.Pan Zaorálek je hlavně příkladem toho že si na takové otázky dokáže na rozdíl od Vás dát správnou odpověď.Zatímco se zde Petře veřejně ztrapňujete ODS se paktuje s obdivovateli zbraní SS a Pinocheta.
S pozdravem
xbr
18. 07. 2009 | 11:25

standa napsal(a):

Správně Lubo, se SSSR (dnes Ruskem) na věčné časy a nikdy jinak. Vždyť to dobře pamatuješ ze svých kolaborantských let v rámci ČSS. Veš zůstane vší a toho jsi ty dokladem.
18. 07. 2009 | 11:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane Gudko,

vážně myslíte, že "i.e." je anglická zkratka? ;-)

Paní babko, vzal jsem to trochu šmahem, uznávám. Ale není to takto přeci jen elegantnější? ;-)

A nakonec: smazal jsem jeden text obsahující nadávku (cosi o blbci), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi (viz pravidla v záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení. A hezký den všem

Libor Stejskal
18. 07. 2009 | 11:34

Petr Koníček napsal(a):

pro xbr

No, to jste mně ale dal, to jste hrdina, asi také jeden z těch Zaorálkových fandů. já na rozdíl od vás vím co bylo v roce 1968 u nás, jak fungovala Národní fronta a jak Pinoche zachránil v roce 1973 Chile od komunistů. Že dělal to, co oni u nás po 1948 roce, je iž jiná věc. Ale ty xbr jsi asi tu dobu nežil, takže zklidni hormón...
18. 07. 2009 | 11:54

honza napsal(a):

Tato servilní a pokrytecká sebranka je asi velmi nešťastná, že už nemůže poslouchat Velkého bratra z USA. Vyhovovalo jí mučení lidí za Bushe, rozpoutávání válek na základě vylhaných důkazů, ukazování svalů vůči Rusku s Bratrem za zády. Zajímavé také je, že nás absolvent komunistického vojenského gymplu Topolánek ujišťoval 3 roky, že základna není proti Rusku!!! Lžou lidem, jak za komunistů. ODS uzavírá v Evropském parlamentu frakci s lotyšskými obdivovateli SS, doma si hraje na velké strážce demokracie a strašíte spojením Paroubka s komunisty. ODS, od vás to opravdu sedí, je jen otázka, kdy zdvižený prostředník, vystřídá zdvižená pravice!!!
18. 07. 2009 | 11:57

bob napsal(a):

Pro veverku a F.Adamce

pánové, vy jste hodně frustrovaní, zamindrákovaní a psychicky nalomeni, vás to zde asi moc nebaví...
18. 07. 2009 | 11:58

honza napsal(a):

Pinochet je zločinec
18. 07. 2009 | 11:58

xbr napsal(a):

To Standa.
Z Ruskem musíme jednat jinak nám v těch panelácích zmrznete!!!!!Tak si zatím užívejte luxusu že máte plyn a co nalít do nádrže a vyjednávání nechte na chytřejších.
A jinak krok Havla, Walesy atd.Označil The Economist jako naivní nářek.Jistě jste šťasten že máte bývalého prezidenta s takovým hodnocením.
18. 07. 2009 | 12:01

Brundibár napsal(a):

Pro Bédu

Korejská válka (a její výsledek) měla vliv i na uspořádání v Evropě a v podstatě potvrzení statusu quo. SSSR raději umožnil vznik neutrálního Rakouska, než aby riskoval další střety. A proto také SSSR vojensky nereagoval na to, když rakouská armáda začala střílet na sovětské vojáky, kteří při potlačování maďarského povstání pronásledovali povstalce až na rakouské území.

Válka pochopitelně na natalitu obyvatel vliv má. Tím, že se v Evropě neválčilo (byť studená válka taky nebylo nic veselého), vývoj evropské populace byl v podstatě přirozený.
18. 07. 2009 | 12:04

xbr napsal(a):

To Petr Koníček.
Nic jsem Vám nedal jen jsem Vám připomněl tu část minulosti kterou jsem považoval za nutnou připomenout.To že promíjíte Pinochetoví že vraždil a mučil po tisících
a označujete to jako záchranu ale stojí za povšimnutí.To je hodně obludné.Bohužel i takový lidský potenciál jako jste vy má volební právo.
18. 07. 2009 | 12:12

Gudka napsal(a):

P. Stejskal

ne, nedomnívám, spíš byla mým omylem doměnka, že latinský původ zkratky je vám jaksi utajem... tedy, pokud jste ten poznatek nezískal dodatečně, až po mí replice, pak se vám omlouvám.
18. 07. 2009 | 12:25

veverka napsal(a):

bob
Omyl.

" hodně frustrovaní, zamindrákovaní a psychicky nalomeni" jsou autoři tohoto hysterického zvacího dopisu.
18. 07. 2009 | 12:56

Béda napsal(a):

Brundibár,

Rakousko bych sem nepletl. Osud Rakouska zdá se byl předmětem výměny a dohody o poválečném uspořádání mezi Stalinem a jeho americkým kolegou.
18. 07. 2009 | 13:02

noblesse_oblige napsal(a):

Pane Zaorálku, promiňte, ale kdykoliv čtu vaše blogy, děsím se chvíle, že byste se měl někdy stát ministrem věcí zahraničních této republiky.
1. Zkuste konečně pragmaticky pochopit, že radar v ČR a základna v Polsku představují především nabízené hranice Západu, jimiž se vykreslují nové sféry vlivu v Evropě. My jsme dostali možnost se připojit - take it or leave it, jak by řekli Američané.
2. Střední Evropa neexistuje, je to pouhý ideál. Dnes se znovu rozhoduje o tom, jestli zůstaneme v její západní polovině, anebo budeme opět v té východní, ruské. Třetí možnost není. Právě na toto upozorňují mezi řádky signatáři dopisu.
3. EU, palladium socialistů (až o ní zase budete nadšeně mluvit), nás neochrání před ničím, není ani schopna zavést reciproční víza vůči Kanadě. EU je sen bruselských a francouzských byrokratů. "Sen je sen, probudíš se, je den." Oni spí na pobřeží Atlantiku a je jim fajn, my bohužel trochu dál na východ.
4. Vyděračné Rusko EU respektuje jen natolik, nakolik v ní hraje hlavní roli Německo a Francie. To Německo, s nímž Rusko buduje nový plynovod pod Baltem a zcela záměrně obchází Polsko. Řeči o unijní solidaritě si proto, prosím, raději nechte, zejména u zemí, které nechtěly na svůj pracovní trh pustit občany nově přistoupivších zemí. A váš předseda zatím slibuje v Moskvě Putinovi, že zas bude jeho dobrý kamarád. Bože!
5. Cituji vás: "Začít otázkami: Jak se budeme bavit s Ruskem? Co Rusku dovolíme, a co ne? A postupně se na tom domlouvat v celé EU. Samozřejmě je to hodně práce. Ale kdo by bral EU vážně, by se té práce nebál." A to je přesně ono, tyhle neuvěřitelné floskule. Z EU se stala obrovská žvanírna, kde se všichni na něčem domlouvají, ale nakonec zformulují jalové nic. To, o čem píšete, už měla mít EU přece jasně definováno už několik let!
6. Jediný, kdo může za těchto okolností v této části Evropy garantovat naši nezávislost, není proto EU (má nějakou armádu?), ale Spojené státy, přes všechny problémy, které mají, a přes všechna negativa, která jim přisoudíte. Značnou výhodou také je, že američtí politici, pokud se smluvně zavážou k ochraně - na rozdíl od francouzských nebo německých - většinou drží slovo :-) .
18. 07. 2009 | 13:06

stejskal napsal(a):

V pohodě, pane Gudko.

Věcně s Vámi souhlasím, také mne přijde zbytečné (a směšné) používat cizí slova tam, kde mohu užít adekvátní české výrazy. Tuhle formulku při mazání používám již téměř dva roky. Nemohu vyloučit, že si mi to "i.e" sem ještě někdy nevloudí, ale budu se snažit nahrazovat jej stejně srozumitelným příslovcem (hrome, je to ještě příslovce nebo už spojka? ;-) "tedy".

Mějte se.

Libor Stejskal
18. 07. 2009 | 13:12

stejskal napsal(a):

Mimochodem: smazal jsem další výkřik obsahující nadávku ("vůl"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem těchto stránek tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi (viz pravidla v záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
18. 07. 2009 | 13:14

bob napsal(a):

xbr čtěte pozorně, já řekl, že zachránil Chile před komouši, ale to ostatní, ty vraždy, to už je jiná kapitola, tomu se nebudu všnovat, já tam neby, vy ano, víte asi o tom více než všichni tady... Neomlouvám ho, ale ekonomika byla na výši, co se o nás říci nedá, a tady takových Pinochětů bylo a ani se o tom dnes nemluví, myslím, ža tady také žijete, takže o tom víte, nebo také trpíte slepotou jako většina?
18. 07. 2009 | 13:24

RA napsal(a):

jeden rozdíl bych tady viděl, USA k nám, na rozdíl od rusáků, nikdy nezváni na tancích nepřijeli. Je s podivem, koliko občanů, to nepočítám zapřisáhlé bolševiky, vidí Rusko jako vcelku demokratický stát, bez ohledu na vyhlazení Čečenska, nevyšetřené vraždy novinářů, okupaci Gruzie , vydírání Evropy nedodáváním surovin. Asi tu řádí nějaká rudá slepota, dědeček kdysi říkával, chlapče, tady to bylo vždycky komunistické. Měl hořkou zkušenost a pravdu.
18. 07. 2009 | 13:26

Gru napsal(a):

Že Rusko při budování plynovodu záměrně obchází Polsko, je znamením, že se jedná o solidního a rozvážného partnera. Kdyby to neudělalo, bylo by riziko pouštět se do něčeho se zemi, která nedokáže realisticky zvážit pro a proti.
Svět už není bipolární, a po krátké mezipauze už přestává být unipolárním. Spoléhat se v této situaci na protektora za oceánem, nevíc čím dále slabšího a něvěrohodnějšího, je trestuhodná bláhovost.
Dotyční odložení exponenti vývoje let devadesátých, ktzeří reklamují, že už je nikdo neobjednává, projevují vůči Rusku cosi pdoobného, jako je zášť chudých náíjemníků vůči majiteli činžáku - nenávidí ho za to, že svůj dům pronajímá zákazníkům dle svého výběru a za jím stanovené ceny. Takový nájemnický komplex je ale v zahraniční politice zhoubný.
18. 07. 2009 | 13:26

Gru napsal(a):

Bob
Sotva se dá vytušit, před čím Chile vlastně zachránil, protože to, co této zemi připravil, překonává všechno představitelné. Jeho ekonomický zázrak se zakládal především na tom, že ponechal důlní průmysl znárodněný a nenavrátil ho předchozím soukromým majitelům. Zainteresoval ovšem ozbrojené síly na výnosech tohoto průmyslu. Podvázal tak korupci v ozbrojených silách - ty si získal už tím, že směly měsíce bezuzdně masakrovat civilisty a uspokojit tak svou loveckou vášeň. Pocit nedotkniutelnosti a absolutní moci korumpuje už sám o sobě a když k tomu přidáte ještě legální prebendy, pak je to prto příslušníky ozbrojených sil neodolatelné. Poznámka - v žádném fašistické režimu nikdy korupce kl¨nekvete. Jenže - to je poněkud vysoká cena...
18. 07. 2009 | 13:33

Luboš napsal(a):

Zaorálek to vystihl velmi přesně, nemám k tomu co dodávat. Nad Schwarzenbergovým pokrytectvím jsem uvažoval obdobně, něco jiného hlásá pro obyvatele ČR a něco jiného píše americkému prezidentovi, slovo pokrytectví sedí.
18. 07. 2009 | 14:17

Standa napsal(a):

Souhlas.
Aby si vynutili vliv na Českou politiku strašením Ruskem před volbami, tak to se mi nelíbí.
Navíc Pravdoláskaři obchodují maximálně po Bělorusko, nebo Ukrajinu. Dál se bojí. Navíc tyto země neumějí zaplatit za Ruský plyn. Za Pravdoláskaře (lipa.cz) jel Schwarzenberg do Ameriky na tajné setkání vlivných lidí světa. Nikoho o tom neinformoval z vlády, ačkoliv byl ministrem zahraničí. Jednali samozřejmě i o radaru. Je fakt, že mají blíže k Americkým republikánům, kteří mají založený byznys na zbrojení a válkách v jiných zemích. Za tuto cenu určitě nechci, aby nás nadále jistili Američané. Už vůbec ne účástí jejich vojáků v Brdech s vojenskou technikou.
18. 07. 2009 | 14:22

Standa napsal(a):

A taky není fér vůči lidem v ČR, že je veřejně informuje o tom, že dal radar do chladničky, a přitom informuje Americkou společnost, že o něj nadále usiluje.
Přeci není možná, aby jsem dávali například opět Rusku šach nějakým radarem. To je může jedině podnítit, aby učinili tah proti nám se stejnou razancí. A to já vnímám jako návrat do období studené války. Asi jim skutečně stýská po starých časech.
18. 07. 2009 | 14:29

RA napsal(a):

Standa....kdo chcete aby nás jistil, když ne američané ? EU nemá armádu , zbývají rusové, uhádl jsem to ? Nejste vy nějaký bývalý okresní tajemník KSČ ? Vypadá to tak.
18. 07. 2009 | 14:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Ano,úplně stejné jako u Pane Pehe.

Stejně popsaný a pochopený námět,stejní debatéři,stejně pitomá diskuse a závěry.
Jeden rozdíl tady ale je.

U Vás pane Zaorálku se tomu vůbec nedivím.

Ivan.
18. 07. 2009 | 15:17

Jozef napsal(a):

noblesse oblige,RA

Vase uvahy su absurdne.
Lebo doverujete masmediam /resp.nepouzivate vlastny rozum/.

Predovsetkym: dnesne Rusko nie je Sovietsky zvaz a neexistuje ani Varsavska zmluva!!!
Polsko,Slovensko,Madarsko,Bulharsko,Rumunsko ,ale aj pobaltske staty,Slovinsko,Chorvatsko...-to je uz NATO.
Celkovy vykon ruskeho hospodarstva je na urovni Spanielska.Tomu zodpoveda ubohy stav armady.
V Polsku,v Gruzinsku a vo viacerych inych krajinach okolo Ruska /tiez na Slovensku a v Cesku/ novi majitelia hospodarskej a medialnej moci vypestovali u obcanov az historicky nevidane nepriatelstvo voci Rusku - poslednej zapadnym kapitalom plne nekolonizovanej europskej krajine.

Stale sa stupnujuce nepriatelstvo Poliakov a inych voci Rusku - to je strategia Wall Streetu,Brezinskeho inych dobyvatelov Vychodnej Europy.
Tieto studene i horuce vojny poskodzuju a nicia vychodnu Europu - a zaroven celu euroatlanticku civilizaciu.

Damy a pani,sme len proletarmi a vojakmi a uzitocnymi idiotmi majitelov hospodarstva a medii.
Kym si to neuvedomime.
Media funguju tak,aby sme si to neuvedomili.
18. 07. 2009 | 15:34

Gudka napsal(a):

Proč by nás měl někdo "jistit"? Ještě k tomu zpoza oceánu, a ještě k tomu ten, kdo, jak se ukazuje, to jednoduše neumí?
Rakousko, Švýcarsko, anebo třeba Maďarsko taky žádný radar nepotřebují. Možná že vědí, žě bota páchne, vojenská ještě víc a nejvíc páchne cizí vojenská bota.

To vše jsou úvahy, které hysterii rozpoutávané kolem neexistující ruské hrozby moc neprospívají.
18. 07. 2009 | 15:42

Pepa Řepa napsal(a):

Jozef napsal(a):
Damy a pani,sme len proletarmi a vojakmi a uzitocnymi idiotmi
-----------
Jožo, omlouvám se, že Vám kazím statistiku, ale mne z této sestavy vynechte.

Proletář nejsem,byl jsem nevojákem, idiotem jsem, ale pro Vaši věc naprosto neužitečným.
18. 07. 2009 | 15:46

Gudka napsal(a):

Podpis Vondry pod ostudným zvacím dopisem mi připomíná zvláštní mediální kampaň k jeho zviditelnění, která proběhla v poslední době, zvláště naprosto trapné "výročí" Jakešova projevu na Červeném Hrádku, které se drží právě kvůli "hrdinské" roli páně Vondry při propašování této "významné" nahrávky do západních médií (inu, agenti mívají technické prostředky a možnosti). Mánie pro výročí mi silně připomíná komunistickou posedlost "od výročí k výročí" - je to stejně legrační. Ale ve Vondrově případu to má ještě postranní motiv. Jubilejní křeč má soustředit světla ramp na jinak tradičmě nesympatického Vondru, jelikož tento má důležitý úkol.
18. 07. 2009 | 15:56

Tomáš napsal(a):

Jak kdosi kdysi trefně řekl "Jste Dr.Cvach naší politické scény".Spousta teorií a krásných tezí a reálně jste pro tuto zemi udělal úplná h....!!!
18. 07. 2009 | 15:57

Tomáš napsal(a):

Jak kdosi kdysi trefně řekl "Jste Dr.Cvach naší politické scény".Spousta teorií a krásných tezí a reálně jste pro tuto zemi udělal úplný h....!!!Zmizte vrtulníkem do té své Ostravy a neobtěžujte lidi svoji přítomností.A hlavně neříkejte za každým 10 slovem "to jako":-)))))
18. 07. 2009 | 15:59

vont napsal(a):

Lubomíre, vy to rád horké, že?
18. 07. 2009 | 16:05

Jozef napsal(a):

Pepa Repa

Aj poddstojnik je vojak,ktory rano nevie,co mu vecer ukaze zrkadlo.
18. 07. 2009 | 16:20

PU napsal(a):

To Ivan Hochmann
Na těch diskusích nad texty Peheho či Zaorálka (ale i Paroubka a ostatních) je zajímavé, že se jich hlavní aktéři (to jsou ti, kteří začali) zcela programově nezúčastní. Tak potom jaký je to blog? Jenom k presentaci svých většinou hloupých názorů, protože mi je neotisknou v novinách? Jinak souhlas s obecnou úrovní diskuse.
18. 07. 2009 | 16:42

noblesse_oblige napsal(a):

Milý Jozefe,
1. jistěže dnešní Rusko není Sovětský svaz. Ruská veleříše ale funguje obdobně už několik set let: vnitřní problémy se řeší zahraniční expanzí, za všechno může zlá cizina, přesvědčení o svaté spasitelské misi ruského národa pro svět aj.
2. Vaším poznámkám o kolonizaci kapitálem rozumím jen potud, pokud se podívám na portfolia vlastníků plynárenských a distribučních společností v Evropě a nacházím v nich významné ruské podíly.
3. Země, která nám bezostyšně vyhrožuje jadernými raketami v Kaliningradu-Královci (osobně si myslím, že už na nás stejně dávno míří), může mít hospodářský výkon klidně na úrovni Portugalska, to je v tomto ohledu zcela irelevantní.
4. Co se týče Poláků, ti by např. nesmírně ocenili, kdyby se jim Rusové konečně otevřeně a bez vytáček omluvili za Katyň a přestali je neustále poučovat.
5. Ujišťuji vás, že nejsem ani prolétář, ani voják, tyhle fráze skutečně miluju.
18. 07. 2009 | 17:03

Zdenek napsal(a):

Nedovedu si představit spolupráci s USA,která kdyby měla zaplatit okamžitě dluh ,který má v Číně,musí vyhlásit statní bankrot.
18. 07. 2009 | 17:04

Dave napsal(a):

,,Vseumel,, soudruh Zaoralek zase kritizuje veci, kterym jak je videt podle jeho zmateneho prispevku vubec nerozumi. Pane Zaoralku pokud se nechcete priste zase ztrapnit venujte se radeji vnitrostatni politice a tomu co umite nejlepe tedy kidanim hnoje na Vase politicke konkurenty a slaboduchemu populismu v, kterem jste opravdu jednicka.
18. 07. 2009 | 17:24

Jos napsal(a):

Učitel marx-leninismu Zaorálek se opět ukázal jako správná hlásná trouba Moskvy!Jenom mi není jasné zda může takhle "žvanit" vrcholný politik státu, který má spojence na západě a ne na východě.
18. 07. 2009 | 17:26

Henry napsal(a):

Děsí mne množství Zaorálkových názorových sympatizantů.
Jakoby zapomněli na jeho zjevnou orientaci k blízkovýchodnímu terorismu a imperialistickým choutkám putinovského Ruska.
V současné době považuji existenci tohoto fanatika ve vrcholové politice za výsměch politické kultuře - a to mu Paroubek, Rath, Tvrdík, Škromach, Cyril Svoboda, Topolánek a Langer nasadili opravdu vysokou laťku.
18. 07. 2009 | 17:33

Brundibár napsal(a):

Pro Bédu:

Jen technická - konečné znění Smlouvy o rakouské neutralitě bylo dojednáno v roce 1955, takže nějaké dva roky po Stalinově smrti - JVS tedy mohl těžko něco dohadovat.

Předběžné záměry, co po válce s Rakouskem, sice byly dohodnuty v Moskvě v roce 1943. Podobné záměry se v Teheránu, na Maltě, v Jaltě i v Postupimi deklarovaly ohledně Německa - zde ale zůstalo (až do sjednocení země v roce 1990) jen u deklarací, naopak byly v roce 1949 vyhlášeny dva německé státy - do značné míry se zde opakoval stejný scénář, jako rok před tím v Koreji. Naštěstí pro Německo (ale konečně i pro nás), již bez další války (na rozdíl od Korejské republiky, ze SRN americká vojska neodešla).
18. 07. 2009 | 17:36

Brundibár napsal(a):

Pro Zdeňka:

Dluhopisy obecně mají nějaké datum splatnosti a žádat jejich jejich splacení PŘED datem splatnosti dost dobře nejde. Lze je pochopitelně prodat - a je otázkou, kolik by za americké státní dluhopisy Čína dnes dostala, kdyby je chtěla VŠECHNY NAJEDNOU prodat. Myslím, že si Čína dobře spočítala, že by jí takový prodej dnes moc nepomohl a podle mě se "tiše modlí", aby dolar nepadl - ona by měla v rukou černého Petra.

Jestli USA budou schopny své dluhopisy splatit k datu jejich splatnosti, to je jiná (a velmi dobrá) otázka. Ostatně, to se týká i jiných ekonomik, nejen té americké.
18. 07. 2009 | 17:47

Gudka napsal(a):

Brundibár

Ano, to je známý paradox, že od určité výše dluhu se obrací závislost, věřitel začne býr závislý na dlužníkovi...
18. 07. 2009 | 17:56

s.p. napsal(a):

opet. Nejde o radar, ale o zkutecnost "S Rusem nebo Amikem". Pan Zaoralek a mnozi zde zvolili Rusko. Patrne jim ruske postupy konvenuji, takze neni o cem mluvit,
Otazka je co za nekolik let pripadne 10 let. To nevyresi ani pan profesor Klaus, Paroubek, Topolanek a uz vubec ne pan Zaoralek.
Urovnany myslenkovy svet Zapad - Vychod se zritil. Vyrostli nove problemy patrne vetsi nez manyry "neorusu" pripadne "zlom americke ekonomicke hegemonie".
Na vychode se to resi silackym placanim se do prsou viz Lavrov, na zapade fuzi cinskeho a americkeho systemu.
Otazka je, obstoji Rusku pred tlakem Ciny, ustoji Spojene staty dominantni akonomicky administrativni pozici globalne? Nerozpadne se Cinsky stat pod utoky mensinovych oblasti?
Rozpuli se Evropa na tu zapadni a vychodni jako driv?
Kde je v tom vortexu Ceska republika a 10 milionu jejich obyvatel? Jak dlouho Evropa udrzi soucastny stav? Podari se EU likvidovat najezdy ze stredniho vychodu a Afriky?
KOmunisticke pindy pane Zaoralku jsou vetes - historicka anomalie. Tisknuti se k dubisku je platny jako mrtvymu zimnik.
Poskakovani za EU zbytecny (viz Kanadska viza a nechut EU to resit)
Na nejaky ostrov se odstehovat dokazal jen Vitka Kozeny, ergo co mistre Zaoralku potazmo "flastenci" kam se schovat, komu se vzdat?
18. 07. 2009 | 18:03

Mirek napsal(a):

Pozorně jsem přečetl všechny komentáře, někdy je to 100/100, jindy 102/98 a nakonec 96/104. To, že padla vláda byla její vina a paradoxně nebyla zásluha těch, kteří ji vyslovili nedůvěru. Jen jsme to Evropě trochu méně osladili.

Diskutující se vzájemně uráží a nechtějí slyšet názor toho druhého.

Našim neštěstím je, že jsme uprostřed Evropy a všude je od nás blízko. Našim štěstím je, že nemáme bohaté surovininové zdroje. Máme jen pár "všeználků" a plnej pytel problémů a o to současný svět nemá zájem. Zbývá jen tem radar, "který nás má chránit". Od dob prvího "Sputníku" ("Vangardu" - abych neurazil) jsou vypouštěny veškeré družice a balistické střely východním směrem (využívají rotace země). To jen novinářům je to jedno a opíší pravidelnou kružnici kolem zájmové oblasti.

Pro ty méně chápavé doporučuji malý pokus. Přivažte provázek ke klacku a skuste jej tím provázkem tlačit a až se svým pokusem skončíte jistě dojdete k poznání, že není řeč o radaru, ale o mariňákovi. Pokud by nás měl radar (a rakety v Polsku) chránit musel by na Evropu nepřítel střilet přes oceán.
18. 07. 2009 | 18:14

http://www.cssd.unas.cz/ napsal(a):

18. 07. 2009 | 18:18

Zdeněk napsal(a):

pro Brundibár
mne fascinuje ta Čína,komunistická,která nedodržuje lidská práva to USA nevadí
18. 07. 2009 | 18:18

s.p. napsal(a):

Mirku samozrejme ze Rusove jsou nesmirne mirumilovny a mily narod.

Co se tyce tech "marinaku" na rozdil od odborne fundovaneho Ceskeho diskutera ceskemu posluchaci jaksi unika ze Polaci jiz dnes maji na svem uzemi nekolik namornich asetu Spojenych statu a zaroven "obchodni logisticke zastoupeni" Ciny v jednom z pristavu pomerne nedaleko Kaliningradu.

Rusko dnes zrejme zajima jedine prostor "blizskeho zahranici" kam se vedle Slovenska, Moldavie a Ukrajiny diky panu Zazoralkovi stavi i Ceska republika.
Lavrov a pan prezident Klaus neco podobneho diskutovali i v Chabrovsku pri rani kave :o)) ..... kterou jim serviroval cinsky cisnik!
18. 07. 2009 | 18:29

RA napsal(a):

on soudruh Zaorálek chce poučovat o zahraniční politice. On, členové jehož strany jednají s teroristy Hamasu a syrskou stranou Baas . Paroubek učůrává, když mu Putin podá ruku , Putin, v jehož zemi jsou vražděni novináři jako na běžícím pásu, jejichž vraždy nejsou objasněny , který nechal vyvraždit polovinu čečenského národa, tak to je vzor spolupracovníka STB Rocca. Paroubek je nebezpečný bolševik.
18. 07. 2009 | 18:38

zarmuz napsal(a):

Pane Zaorálku.Cím to ,že Vás nemohu ani cítit.To bych prosil vysvětlit....
18. 07. 2009 | 18:52

Gudka napsal(a):

RA

s těmi novináři to je fakt hrozné, to už je jako v Chile, že? Až na to, že jaksi chybí důkaz o tom, kdo ty novinářew střílí... v Itálii či v USA se totiž odstřelují taky... co z toho plyne?
S teroristy z Hamasu a strrany Baas se kupúodivu scházejí i jiní politici, včetně těch US - a co má být? Naši, např. Topolánek se zase scházeji s US teroristy, např. Busehm či Rumsfeldem - prostě se pohybujeme ve světě plnéím teroristů.
Sověti odešli, pustili tuto zemi ze sevření - proč by to dělali, když by se chtěli vríátit? Top se obvykle nedělá, to nemá logiku. Ovšem jako sanitární kordon by sloužit mohla - komu tak asi?
18. 07. 2009 | 19:02

čtenář napsal(a):

Inteligenční frigidita autora článku je bezmezná.
18. 07. 2009 | 19:04

s.p. napsal(a):

Mistre Gudko vy jste urcite pilny ctenar Kotrbovic "blistu" pripadne jinych hruzocasopejsku ala "zvedavec" atd.
Nebo nejakeho jineho infantilniho periodika ze ano? :o)
Ted prave se rozhodli kalifornsti dannovy poplatnici ze nebudou navyseny danne a "spolky dobrodeju" zkrachuji.
Myslite ze k necemu podobnemu dojde i v Cechach?
18. 07. 2009 | 19:14

Mirek napsal(a):

Pro s.p. od Mirka

Zase jeden který nepochopil - je mi jedno, jestli jsou Rusové mírumilovnější než Američané. Svým příspěvkem jsem chtěl jen naznačit, že jsem rád že odešli Rusové a stejně budu rád, když nepříjdou Američané.

Demokratický stát nepotřebuje hlídače, kteří by usměrňovali vnitřní politiku.

Závěrem si dovoluji závěr, že v posledním století jsme měli na spojence smůlu.
18. 07. 2009 | 19:15

Brundibár napsal(a):

Pro Zdeňka

Marná sláva, lidská práva ve východní Asii (nejen v Číně), to je něco zcela nového (z pohledu tisícileté čínské, korejské i japonské historie). Etničtí Číňané (v ČLR) mají taková občanská práva, o kterých se jim před nástupem Mao Ce Tunga ani nesnilo - byť se to z evropského nebo amerického pohledu zdá jako naprostý blábol. Pro ilustraci - před nějakými 150 lety čínština (ale ani japonština nebo korejština) neměly výraz pro "svobodu".

Jinak ke stavu lidských práv se vláda USA vyjadřuje poměrně obsáhle:
http://www.state.gov/g/drl/...
18. 07. 2009 | 19:15

radek napsal(a):

s.p.

panbůh s kalifornií...

ano, nechte se oblažovat MF Dnes a LN..., to jen to správný tisk...
18. 07. 2009 | 19:18

Bohdan napsal(a):

Na neustále hrozící ruskou rozpínavost,agresivitu a arogantnost je třeba neustále upozorňovat ! A je jedno ,kdo na přetrvávající carismus poukazuje .
18. 07. 2009 | 19:23

s.p. napsal(a):

Mirku rad muzet byt, na to mate pravo. realita je ponekud jina. Takze o odchodu ci prichodu do prostoru zvici velikosti dvou kalifornskych kraju a populace nedosahujici rozmeru populace jakehokoliv megapolisu po svete sotva bude rozhodovat kdokoliv na diskuznich forech. Ceska republika JE BLIZSKE ZAHRANICI Ruska. Nikoliv USA.

radku kalifornie je 40 milionovy kolos (8 svetova ekonomie) s 30 procenty lidi na welfare .... a to se prestalo libit.

http://www.kfiam640.com/pag...

(2 miliony posluchacu - malickost :o))
18. 07. 2009 | 19:30

Zdeněk napsal(a):

Pro Brundibár
napísi to jinak,jsem-li čestný od podvodníka si vypujčím jen v krajní nouzi,tam podle mne USA jsou.A Obama to pochopil a proto otáčí politiku Spojených států.
Co to přinese se uvidí. A proto ten dopis.Zdá se mi,že jsme svědky historie,kdy USA pomalu končí jako největší supervelmoc.
Jinak přeji vše dobré.
18. 07. 2009 | 19:36

s.p. napsal(a):

Zdenku, USA konci jako hegemon a zaroven se formuje s Cinou do superhegemona.
Pochopte ze okamzite pri prvnim svolani schuzky pro reseni americke krize (a svetove)pri volebnim obdobi minuly rok bylo v Bilem dome mimo obou dvou kandidatu, politickych i ekonomickych povolano do BH i zastoupeni cinskych bank a cinske vlady ..... Rus nikde a pani Merkelova se marne doprosovala ze by se rovnez zucastnila.

Dochazi k zlomu a Evropa hraje az treti housle. O Rusku se snad diskutuje leda v zabezpeceni rozkradani zbrani hromadneho nicni.

Takova je realita dneska .... a ja v dovu po Janu Zizkovi neznasilnil. :o))
18. 07. 2009 | 19:45

Brundibár napsal(a):

Pro Zdeňka:

Je možné, že USA končí jako supervelmoc, na druhou stranu už přežily horší věci (např. občanskou válku).

Osobně jsem přesvědčen, že každý stát přežije všechno, ovšem za jediné podmínky - jeho vlastní občané mají dobré důvody ho považovat za svůj. Dokud Američané budou považovat USA za svůj stát, USA přežijí.

Přeji také krásný den.

P.S. pro pana Stejskala: bylo by možné lehce upravit reCAPTCHA tak, aby nedávala slova s interpukčními znaménky, znaky měn (už jsem měl libru i yen) apod? Když se jedná o jeden případ z 10, dá se to snést, ale poslední dobou dostávám i 5 takových "textů" za sebou a středník od dvojtečky se fakt blbě poznává i člověku. A já fakt nejsem robot :-)

Díky, B.
18. 07. 2009 | 20:06

Mirek napsal(a):

Pro s.p. od Mirka

O odchodu ci prichodu do prostoru ......
......sotva bude rozhodovat kdokoliv na diskuznich forech. Bohužel o tom nebude rozhodovat ani náš parlament, ale dohodne se někdo o nás a bez nás.

Dopis "99 Pragováků", nebo několika "spasitelů demokracie" to jen zdůvodní před světem.

V dnešním světě může být Česko blizkým zahraničím jak Ruska tak USA. Viz na př. Afganistan, kde si v poslední době "blízké zahraničí" vyměnily. Místní obyvatelé může těšit, že budou zastřeleni namísto nemoderního Kalašnikova, modernější zbraní američanů.
18. 07. 2009 | 20:29

Kritik napsal(a):

Nezbývá než opakovat:

Signatáři dopisu jasně ukázali kdo jsou a jak jim nesmírně vyhovuje bipolární svět plný nenávisti, válek a zastrašování.

Měl by se dostat do učebnic jako odstrašující příklad lidské nenávisti.
18. 07. 2009 | 21:14

RA napsal(a):

pro kritik....protože se mi nechce věřit, že jste takový hlupák, zřejmě máte pouze zlý úmysl. Paroubkův žák ?
18. 07. 2009 | 21:18

s.p. napsal(a):

Mistni obyvatele Afganistanu nebo Ceske republiky? nejak jsem neporozumel.
Vy jste byl v Cesku v 68? Ja ne .... a ani toho dost dobre nelituji.
Zato lituji toho, ze moji predci za Cechy (ne Cesko!)padli na ruznych frontach.
Moji rodinu vdecna vlast a narod castecne pozavirala a ty stastne, mezi ktere se pocitam vystehoval.

To me ovsem nebrani abych se nezajimal o cinost cesko ruskych Quislingu jako je pan pritel Zaoralek, a ironicky komentoval komentare "mistnich spasitelu sveta" Hezky vecer.
18. 07. 2009 | 21:22

Kritik napsal(a):

RA

Bohužel je u vás zřejmá odchylka uvažování. Ba co dím, je to ještě horší. Chybí evidentně ctnosti, mezi něž patří také rozlišovací schopnost mezi dobrem a zlem. A jak napsal Arnošt Lustig, člověk bez ctností je jen polidštěné zvíře.

Ale i vy máte možnost usilovat o změnu sebe samého. Což vám ze srdce přeji.
18. 07. 2009 | 21:29

dalibor napsal(a):

vysloveně mě URÁŽÍ se mým jménem píše servilní dopisy skupinka až TAKOVÝCH šašků!

jako evropan nechápu komu toto může prospět kromě několika podobných panoptikálních zjevů.
evropa MÁ na to, aby se stala velmocí, která by byla né chudinkou co se potřebuje schovávat za tatínka, ale další protiváhou k rusku a číně vedle usa.
obama má naštěstí rozum a ví, že lepší bude získat silného, byť více samostatného spojence a ne závislou trosku. a určitě má dobré informace o tom, že ti šaškové i bez toho nemluví za zdaleka nejvíce převládající názor.
že snad bude stačit navěšet na havla ještě pár us medailí jako na čokla na výstavě a bude to dobrý.

ale ať toho tihle hnusové už zanechají, nebo se vážně nepotážou s dobrou.

stejně jako TOP09. těžko se někdo nechá oblbnout knížecími bláboly o chladničce, když všichni dobře víme, že lže a ta us voj. základna s radarový zař. mu pořád stejně leží na tom jeho bypassovaném srdíčku.
18. 07. 2009 | 22:13

s.p. napsal(a):

Dalibore me neurazi, ale vyslovene bavi Vas myslenkovy proces. Proboha copak muze byt nekdo tak anivni, aby se domnival ze Obama je "single rozhodujici osoba" o postupu Spojenych statu?
Na druhe strane mate pravdu ze Spojene staty by radeji jednali s EU jako celkem a ne nejakym pritelem Zaoralkem, v tom se shodujeme.
Jen pro pripomenuti, S kym se soukrome planoval setkat Obama? Se Zaoralkem? nikoliv s Havlem a v tom mily Dalibore je jadro pudla.
Vas Havel ma kreditibilitui v USA a i v Cine ci Indii. Vas Klaus v Rusku, ..... pan pritel Zaoralek leda tak u Kavana a u Filipa pripadne mladych komsomolcu.
Chapu ze je to neprijemne, avsak realisticke!
18. 07. 2009 | 22:25

Gudka napsal(a):

S.P.

Důraz na to, s kým se chtěl Obama sejít soukromě, je legračně naivní, protože staví Havla do stejné role jako nějakého automobilového závodníka nebo Miss World - skutečně výzhnamné "celebrity". Nutno připomenout, že US prezidenti, resp. špičkoví dipúlomaté se také scházeli s Husseinem, s Noriegou, Miloševičem, s Jásirem Arafatem...
Osdtatně myslím, že Zaorálek svým člun kem - na rozdílů od signatářů - nijak neprojevil touhu povečeřet s Obamou. Já to tam alespo%n nevidím.
18. 07. 2009 | 22:34

Vaso napsal(a):

Jako tradičně: Agentura protiraketové obrany si objednalazvací dopis pro svůj kšeft. Ostatně - přes Křivohubkovou agenturu Dutko W. se angažmá proplatí, neb Křivohubek ještě nesplnil kontrakt. Obehring byl vykopnut, nový ředitel musí ukázat aktivitu. A kde na ni vzít, když ne u starých dobrých poslušných brášků?
Myslím, že to chtělo zveřejnit celý seznam 99-ti Rakeťáků. Aby bylo jasněji.
Jináč stupeň stupidity a provedení poukazuje na místní, čecháčkovský původ zvacího dopisu. Jednak tradice a jednak už má Havel mustr od minula z Dopisu sedmi bývalých prezidentů za válku proti Iraku.
I když doteď nebylo podáno trestní oznámení za zločiny proti míru.
18. 07. 2009 | 22:40

s.p napsal(a):

"I když doteď nebylo podáno trestní oznámení za zločiny proti míru. " :o)))))))))))))

Gudko ..... nedejte se vysmat. Ale kdyz tomu verite tak jako Vaso, tak proc ne?
Ja se s detma nehadam a babovicky nerozkopavam :o)

Ja bych rovnez neprojevil touhu po veceri ani s pritelem Zaoralkem, obvzlast po tom co se ten cinitel priznal ze jedl psa... a cuchal "cikuli" :o)))
18. 07. 2009 | 23:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Brundibáre,

reCAPTCHA není náš systém, my ho jen používáme. Měnit na něm nemůžeme nic.

Nicméně pokud je některý text zvlášť něčitelný, použijte příslušnou volbu a reCAPTCHA Vám nabídne libovolný počet jiných možností.

Libor Stejskal
19. 07. 2009 | 00:36

Brundibár napsal(a):

Pro pana Stejskala

Děkuji za odpověď. Vycházel jsem z toho, že reCAPTCHA se používá na více stránkách a pouze zde se objevují problematické výrazy. A když i pátý pokus v řadě obsahoval nečitelný (nebo na české klávesnici nevyskytující se) znak, připsal jsem ono P.S.
19. 07. 2009 | 05:50

zdesta napsal(a):

R.A.Vaše argumentace jsou úchvatné.....Na př.EU nemá armádu! NATO není jen výlučnou záležitistí USA ale tvoří ji členské státy EU které jsou vázany dohodami v případě ohrožení.Jestli se domníváte že GB SRN Francie,Itálie a celá řada dalších zemí je vyzbrojena jako my,pak vaše argumentace budí usměv.
19. 07. 2009 | 09:20

Robert Kalina napsal(a):

Vážený soudruhu Zaorálku,
velmi dlouho jsem zvažoval zda budu reagovat na váš článeček. Pak jsem se rozhodl, že je třeba reagovat a nejenom kecat. Nevím zda patříte k těm odpovědným politikům nebo k těm soudruhům darebákům, kteří s námi chtěli manipulovat. Vaše poznámka o věčných časech a vaše jednání, myslím soudruha Hamáčka s ruskými generály v Lidovém domě o umístění radaru v naší republice a možná i o bezpečnostních problémech republiky mně vedou k názoru, že jste sice vynikající kritik ale nezodpovědný politik. Měli jste dost času aby jste si udělali pořádek s těmi soudruhy kolaboranty ve vaší straně. A stydím se za to, že jsem vás považoval za slušnou politickou stranu a dokonce jsem vás volil. Naší občané si už konečně zaslouží slušné a odpovědné politiky a ne kariéristy..
19. 07. 2009 | 09:34

radek napsal(a):

Robert Kalina

ano, volte ODS nebo TOP 09, jeden pracant a karakter větší než druhý...
19. 07. 2009 | 09:51

Brundibár napsal(a):

Pro Roberta Kalinu

"Naší občané si už konečně zaslouží slušné a odpovědné politiky a ne kariéristy."

No, to se uvidí ve volbách, koho si my, občané ČR zvolíme. Jestli si zvolíme kariéristy, nebo slušné a odpovědné politiky. Nejsem ale v této věci až tak velký optimista. Psal jsem výše u občanů USA, že mají dost dobrých důvodů považovat Spojené státy za svůj stát, ale nejsem si jist, jestli čeští občané ve své většině mají dobré důvody považovat ČR za svůj stát. Vždyť jen velmi málo lidí se zajímá o dění ve státě.

Nemám na mysli "zájem" o fotky z Itálie nebo rodinné poměry hejtmana a podobně - na tom stát nestojí a nepadá. Současným politikům v naprosté většině totiž vyhovuje, že se veřejnost nechává rozptylovat pikantními podrobnostmi, ale ve věcech důležitých pro chod státu mají svůj klid.

Já to vidím trochu jinak - zvolí si naši občané si odpovědné politiky a hlavně - jsou vůbec takoví politici na kandidátkách? Já jsem totiž takové ještě nepotkal - stejně, jako jsem nepotkal volební program, který by vycházel z reálných možností českého státu.
19. 07. 2009 | 10:38

Zacheus napsal(a):

To Lubomír Zaorálek.

Zatím nějaký zásadní rozdíl mezi Obamou a Bushem opravdu nevidím. Boje v Iráku a Afganistánu pokračují. Špehování amerických občanů také. Opozice v USA ( včetně válečných veteránu, ale také například odpůrců potratů) je ze strany americké administrativy charakterizována jako "extrémistická". Výdaje na zbrojení jsou minimálně stejné jako za předchozí administrativy. Projekt výstavby radaru u nás také nebyl zrušen.

Zlodějským bankéřům dala Obamova vláda další obrovské peníze,které děsivým způsobem zvyšují zadlužení USA.

V etických otázkách prezident Obama zjevně a úmyslně krok za krokem posunuje americkou společnost k morální devastaci. Prezidentova dévotní úklona před králem Saudské Arábie je možná předzvěstí dalších "změn", které chystá...

Popularita současného prezidenta v USA stále klesá, jsou na něho podávány i žaloby, aby prokázal místo narození a tím i legitimitu svého zvolení do funkce. Přinejmenším je zřejmé, že i jeho politický prostor pro manévrování je dán mantinely, které určují skuteční vládci v USA, skrytí v zákulisí. Doporučuji v této souvislosti shlédnout dokument s názvem "Podraz jménem Obama".

Samozřejmě že jsou také pozitivní věci, které prezident Obama učinil, ale z důvodů shora uvedených si myslím,že ironický nadpis blogu pana Zaorálka opravdu není na místě...(.
19. 07. 2009 | 12:48

RA napsal(a):

pro kritik.....znáte úsloví, jen idiot o sobě nepochybuje? Zamyslete se nad ním.
19. 07. 2009 | 13:57

RA napsal(a):

pro Zdesta, ano, vy vzbuzujete úsměv svojí nevědomostí, mylíte, že celé NATO bez účasti USA by bylo schopno čelit útaku např.Ruska ? Kolik procent za svých rozpočtů dávají evropské země na svoji obranu? Náš stát tak 2,5% rozpočtu, u ostatních evropských zemí je to podobné. Ve srovnání s USA se jedná o zanedbatelnou částku, takže doplňte své vědomosti, ať už příště nejste za hlupáka.
19. 07. 2009 | 14:04

Gudka napsal(a):

RA

To je dobře, že do debaty vnášíte čísla o výdajích na zbrojení. Jelikož je známo, že USA vynakládají na tento účel víc než ostatní státy, včetně Ruska, dohromady, pak je vcelku jasné, od koho tak asi může hrozit agrese.
19. 07. 2009 | 14:10

Oskar napsal(a):

Zaorálek je odpudlivý vizáží i svým psaním. Jako jiní diskutéři, i já se děsím představy, že by byl ministrem zahr.věcí.
Děkuji osobnostem za dopis Obamovi. Jsem všemi deseti pro radar. Nebudu se cítit bezpečný, dokud u nás nebude aspoň několik vojáků slavné US Army!
19. 07. 2009 | 15:53

Zdeněk napsal(a):

Oskare,Oskare
hovno lidský smrdí vždycky ať v pr.... ruský nebo americký
Jaroslav Vrchlický
19. 07. 2009 | 16:16

Jeník napsal(a):

To Oskar - napadá mne pouze krátká reprika: Blahoslavení chudí duchem .....
19. 07. 2009 | 16:28

Admirál napsal(a):

RA napsal jste:
"Je s podivem, koliko občanů, to nepočítám zapřisáhlé bolševiky, vidí Rusko jako vcelku demokratický stát, bez ohledu na vyhlazení Čečenska, nevyšetřené vraždy novinářů, okupaci Gruzie , vydírání Evropy nedodáváním surovin."

Zkuste stejnou optikou, jakou hodnotíte Rusy hodnotit USA. Vemte, co se děje v Iraku, ořezání svobod ala Patriot Act atd., atd.

Pokud budete poctivý, musí Vám vyjít, že USA z toho vychází minimálně stejně, nebo hůř než Rusko.
19. 07. 2009 | 17:52

s.p. napsal(a):

k predchozimu:
Udivuje me ten uporny antiamerikanizmus urcite skupiny v Cechach.
Rad bych, aby me nekdo vysvetlil jak ublizili a ublizuji Americane Ceskemu statu a narodu (za poslednich rekneme 100 let).
Jak na druhe strane jsou Rusove prinosem ceske spolecnosti?

Pokud je to archaickym pocitem sounalezitosti k etnickemu kmenu .... tak to zatim co ostatni svet pronika do vesmiru, ceska spolecnost je v prostoru doby "curila plenkovice".
Nebo se mylim a amici nekde staveli pro cechy koncentraky a usidlovali je na Aljasce?

Dekuji za objasneni.
19. 07. 2009 | 18:36

s.p. napsal(a):

admirale jak na tom vychazeji Rusove k Cecham a Amici k Cecham.

Zapomente na Irak a Afganistan! LOKALNE??
19. 07. 2009 | 18:38

stoppa napsal(a):

s.p.
Antiamerikanismus?
Když pominu tu nabubřelost, se kterou se jedna země označuje názvem celého kontinentu (Amerika nejsou jen USA, ale celá řada jiných států), pak bych řekl, že jde spíš o non-amerikanismus.
Ovšem to, stejně jako předtím SSSR, je vnímáno už jako anti.
Tak dobrá. K otázce - Čechům koncentráky ještě zatím nepostavili, ale Japoncům už například ano. Není jim co věřit, je to nemocná, dětinská komunita.
Dnešní Sovětský svaz užř neleží za Karpaty, ale za oceáínem. V tom to je.
19. 07. 2009 | 19:07

Zdeněk napsal(a):

Vážené s.p.
napíšu jen dvě slova Hirošima,Nagasaky to nemůže udělat tvor zvaný Člověk a bohužel jsou na to ještě hrdý.Kdo by se nebál.
19. 07. 2009 | 19:34

Brundibár napsal(a):

Pro stoppa

Stojí za to si srovnat hodnoty, na kterých stojí USA a Rusko (nemám na mysli jen Rusko současné, ale takřka od Kyjevské Rusi). Dále pak, jaký vliv měli a mají na životy a majetek vlastních obyvatel ruští carové (generální tajemníci KSSS nebo prezidenti RF dnes) ve srovnáním s vlivem na životy a majetek amerických prezidentů. Jedná se totiž o naprosto odlišné světy a že USA nelze se SSSR nebo Ruskem srovnat ani omylem.

Jestli "koncentráky pro Japonce" nazýváte americké zajatecké tábory během a po 2. sv. válce, tak ve srovnání s těmi japonskými pro spojenecké zajatce se jednalo v podstatě ozdravné lázně.
19. 07. 2009 | 19:39

s.p. napsal(a):

Zdenku ptal jsem se na Cechy a Amiky!

Vase pindy me nezajimaji .... mimochodem mam v Nagasaki pribuzne. Co Vy clovece vite o Japonsku a 2 sv. valce? Leda tak z prirucek pro mlade komsomolce.

Chci vedet, jak specificky ublizovali Amici Cechum!! Ne propagandisticke zvasty mladeho komsomolce. Dekuji.
19. 07. 2009 | 19:40

s.p. napsal(a):

mila stoppo, ziju v USA tedy i v Americe od 64 roku minuleho stoleti. takze o Americe(!) vim ponekud vic nez par postbolsevickych jedincu (ala Neoral atd)
Nabubrelost? Nevim spis pri obcasnych navstevach stareho kontinentu specificky Cech se setkavam s prvotridnimi burany! Ne se vsemi naprosto ne. Ale burani tam maji prim. S tim se spojuje i patolizalstvi vudci nemeckym sousedum, kteri se k Cechum zachovali podstatne hur, nez kdokoliv jiny. O Rusech po sve ceste z Moskvy az do Vladivostoku nehodlam vubec diskutovat, ta cesta po "magistrale" me prenesla do dob vypraveni mych legionarskych predku o Rusku .... velmi malo se zmenilo!

Amerika Spojene staty maji tisice chyb, ovsem to co jim Vy vesite na krk se Cechu tyka pramlo, naopak mam dojem ze tech 40 let "spoluprace" ze SSSR se na kategorii lidi v CR podepsalo plne.

Viz zde pan pritel Zaoralek, co si z antiamerikanizmu udelal slusnou trafiku.

Preji hezky den, plaz pred mymi okny je proslunena a jsou tam zajimavejsi obekty nez tato diskuze :o).
19. 07. 2009 | 19:53

Admirál napsal(a):

s.p. - nepatřím mezi antiamerikanisty. Pouze se snažím sam pro sebe si podstivě zhodnotit nebezpečí, která nám od té které velmoci hrozí. Zvláště, pokud jedna má zájem na našem území žřídit základnu.

Bohužel mi z toho hodnocení vychází, že jsou to momentálně USA, které ve své honbě za přístupy k surovinovým zdrojům představují velké nebezpečí.
19. 07. 2009 | 19:59

Brundibár napsal(a):

Zdeňku,

podívejte se na mapu, která území měli Japonci v červenci 1945 pod kontrolou, podívejte se, jakou měli armádu (nejen výzbroj a počet, ale také způsob výcviku), uvědomte si, že ještě 1.8.1945 byla v podstatě celá Indonésie okupována Japonci a že to jsou tisíce ostrovů a že osvobození každého ostrova v Tichomoří stálo mnoho životů (vojáků i civilistů). Zde je mapa: http://upload.wikimedia.org...

Fakt je jeden - díky dvěma atomovým bombám Japonsko do dvou týdnů kapitulovalo.

V žádném případě nesnižuji oběti v Hiroshimě i Nagasaki.

Jsem si ale jist, že rozhodnutí použít atomové zbraně bylo to nejtěžší, které kdy jakýkoliv člověk udělal a sám nevím, jestli to bylo rozhodnutí správné.
19. 07. 2009 | 20:01

stoppa napsal(a):

s.p.

To je od počátku jasné, ostatně v tom vykukuje právě ryzí čecháčkovství, které se u českých emigrantů v US projevuje známým syndromem "pruhovanější než Washington".
19. 07. 2009 | 20:12

stoppa napsal(a):

Pro Bundibár
Možná, že je tgo na váýs příliš jemná nuance, tak to napíšu jasněji:_ já nikterak nepreferuju Rusko před USA, ovšem ani naopak. Není důvod. Není rozdíl. Obě mocnosti jsou jednoduše založeny na velmocenském uvažování. Jakékoliv jiné interpretace jsou pouhé iluze.
19. 07. 2009 | 20:17

stoppa napsal(a):

Pro Brundibar

interpretace s atomovou bombou a kapitulací je diskutabilní. Jsou důkazy o tom, že Japonsko nabízelo kapitulaci, ale na nabídku nebylo reagováno a rozhodnutí o shození bomby bylo učiněno s ohledem na vstup Sovětů do války s Japonskem, který byl v Postupimi dohodnut na 3 měsíce od kapitualce Německa. Ať tak či onak, svržýení bomby mělo rozhodně taky politicko-.psychologický rozměr, který nebyl adresovaný už Japonsko, ale nastávajícímu soupeři SSSR.
Ostatně, bomba nezabila, alespoň bezprostředně, ani tolik lidí, jako jediný konvenční nálet na Tokio. Japonsko už bylo na kolenou.
19. 07. 2009 | 20:28

s.p. napsal(a):

stoppo Vy jste "cechacek"? Ja jsem americky cech! V tom bude asi ten zakladni rozdil.

Pro ostatni ... my zde citime ze doslo k zlomu. To znamena k ekonomicko politickemu celoglobalnimu zlomu!
Spojene staty jsou konektovany s Cinou do takove miry, ze ani Nixon z Kissingerem a Cou enLaiem si nikdy podobnou fuzi nepredstavovali.
Zdali je to dobre ci neni, nevim a asi malo kdo vi.
Jak tato situace se bude projektovat na Cechy, neni znamo. Ze to asi nebude prilis pozitivni, tak to diky zmatku v Cechach, zlobe a nenavisti (viz shora) nechapani zkutecnosti ze globalizace a hlavne nevyuziti pozitivnich prvku ktyere Cechy maji zrejme neskonci nijak optimisticky.
Mozna ze to vyresi biologie az nase generace odejde a nova tech dnes 30catniku si uvedomi ze doba a mysleni fotru kondeliku na jedne strane a "rozjasanych bolsevickych cvoku" je definitivne minulost. To nevim. Kazdemu preju spookojenost a uspech.
19. 07. 2009 | 20:30

s.p. napsal(a):

Admirale "nerostne zdroje"? Statisticky USA odbira ze stredniho vychodu pouze 13 % ropy, ostatni jsou lokalni zdroje.
Spis je obava pro budoucich 25 let pitna voda, jidlo.
Chapu ze v Cechach momentalne ten problem neni, ovsem je nas takrka 7 miliard a Malthus se zacina hlasit!
16 milionu lidi v megapolisu Los Angeles je zasobovano vosou ze vzdalenosti az 1200 km. Obilnice v Kanade i USA na tom s vodu nejsou nejlepe. Rovnez Australie hlasi znacne problemy (snad jen Argentina je zatim stabilni) Cina VYKLIZI nektere severni regiony pro ktere populace 20 milionu nema vodu ... to vse se tiskne na Dalny sibirsky region.
Jedna vychrice nad New Orleans a logistika obilnin byla v ohromnem problemu ...
Cina na 5 budoucich let ma smlouvu s Kanadou na AAA psenici takze pro Evropu tam toho mnoho nezbude....
Tady je problem!
Mimochodem situace na Marocke strane Gibraltaru je Vam snad znama, ne? Dokazete si predstavit "hladove kobylky" valici se na evropsky kontinent?
A v Cechach maji stoppove problem s americkou expanzi? pcha!
19. 07. 2009 | 20:43

Zdeněk napsal(a):

VÁŽENÝ S.P.
konečně jsem pochopil proč jste tak nabubřelý hulvát,jste američan, to říká vše, já jsem
ne mladý konsomolec ale již starý penzista, zemědělec a múj osud bych Vám nepřál, s přáním vše dobrého Zdeněk
19. 07. 2009 | 20:43

stoppa napsal(a):

s.p.

Americký Čech? Něco takového jsem viděl v Paraguayi. No, je vidět, že se to pěstuje i v USA..?

O konexi s Čínou to není příliš novinka. A novinkou není ani to, že to je přechopdná fáze. Pročpak by Čína, až nebude muset, měla trpět nějaký hybrid? To žádná velmoc nikdy nedělá. A biologie to už řeší. Průměrné IQ Asiatů je už dnes vyšší než u bílé rasy a tento vývoj půjde dál.
19. 07. 2009 | 20:45

stoppa napsal(a):

s.p.

Správně, odtud vane ten nejhorčšíé véítr - a před tím nás US radarová základna jistě neochrání. A o to jde - iluze vkládané do "Vekého šéfa" za oceánem - stupidita.
19. 07. 2009 | 20:49

s.p. napsal(a):

stoppo ma rodina je na pul asijska. Mate s tim problem?

Jinak s emocnim hlupakem nema cenu diskutovat to si nechte pro zaoralkovo bratrstvo. S bolsevickym buranem se nebavim. Dekuji za pozornost,
19. 07. 2009 | 20:56

s.p. napsal(a):

Jinak stari i mladi komsomolci zase nekdy priste na diskuzich pana pritele Zaoralka, skoda ze zde neucinkuje pan starosta Neoral :o))))))
19. 07. 2009 | 20:59

stoppa napsal(a):

s.p.

No vida, nakonec vám zbývá už jen trapné spílání.
19. 07. 2009 | 21:24

s.p. napsal(a):

No vida, nakonec vám zbývá už jen trapné spílání.
To je od počátku jasné, ostatně v tom vykukuje právě ryzí čecháčkovství, které se u českých emigrantů v US projevuje známým syndromem "pruhovanější než Washington".
atd. atd. atd.
Americký Čech? Něco takového jsem viděl v Paraguayi. No, je vidět, že se to pěstuje i v USA..?
19. 07. 2009 | 22:36

Brundibár napsal(a):

Pro stoppa:

Pro mě není jemná nuance, jak jednotlivé státy přistupují k lidským životům a majetku (vlastních i cizích občanů) a v tomto ohledu byly a stále jsou mezi USA a Ruskem obrovské rozdíly. Hezky to je shrnuto v knize Richarda Pipese "Vlastnictví a svoboda".

Problém s "dobrovolnou kapitulací" Japonska byl, že odmítalo (ještě koncem června 1945) opustit např. Koreu a o nějaké změně japonského systému ani nemluvě. Přirovnal bych to k tomu, že by Hitler po bitvě u Kurska nabídl kapitulaci s tím, že "Protektorát", Polsko, Lucembursko, Alsasko a Lotrinsko zůstanou pod německou správou a Hitler říšským kancléřem, aby mohl dokončit to, co rok před tím naplánoval ve Wannsee.

Američané a Angličané ovšem trvali na bezpodmínečné kapitulaci - podobně, jako tomu bylo v případě Německa (a podobně jako v případě Německa k tomu byla spousta dobrých důvodů). Kde všude byly japonské jednotky ještě 1. srpna 1945, viz výše. A do dvou týdnů bylo po válce.

Pochopitelně, že svržení atomových bomb mělo vliv na další vývoj ve světě a vztahy mezi velmocemi. Ale ten měly i jakékoliv následné jaderné výbuchy - ať např. test sovětské vodíkové bomby v r. 1953, nebo test KLDR před pár měsíci, který všechny velmoci v Radě bezpečnosti OSN vnímají jako vážné nebezpečí (na rozdíl od raketových testů KLDR).
20. 07. 2009 | 05:40

Zacheus napsal(a):

To Brundibár.

Je to jistě věc názoru, ale podle mne americký útok atomovými zbraněmi na civilní cíle - Hirošimu a Nagasaki - byl válečným zločinem. A to bez ohledu na jeho pozdější zdůvodnění, že "bylo tak zachráněno velké množství amerických vojáků" a nebo že použití tak hrozné zbraně donutilo Japonce ke kapitulaci. Podle některých pramenů bylo podepsání kapitulace "na spadnutí" i bez použití atomových bomb.

Nevím, zda je to pravda, že prezidentu Trumanovi, který mimochodem údajně také patřil ke svobodným zednářům, byla navržena možnost, aby jednu atomovou bombu nechal shodit na neobydlené místo, aby tak Japoncům demonstroval sílu, aniž by muselo zahynout tolik lidí. Za zkoušku by to jistě stálo, ale prezident rozhodl jinak.

A jen pro dokreslení. Nagasaki ( které bylo původně pouze záložním cílem) bylo nejvíce "evropským" městem, s velkým počtem katolíků. Je to asi podobné, jako kdyby v budoucnu Írán namířil jadernou zbraň proti imigrantským čtvrtím v Paříži. Motivy prezidentova rozhodnutí si lze jen domýšlet.
20. 07. 2009 | 08:37

Brundibár napsal(a):

Pro Zacheus:

Podmínky, za jakých Japonci byli ochotni kapitulovat, jsou jasné, k bezpodmínečné kapitulaci (jak ji požadovali Spojenci) však měly daleko. Nešlo jen o americké vojáky, ale i civilisty na Filipínách, v Indonésii, Číně, Vietnamu, Thajsku, Barmě, Koreji - tedy o stamiliony civilistů pod japonskou okupací a konečně také o japonské vojáky. Podle dostupných pramenů Američané zvažovali pro a proti PŘED svržením bomb, nemuseli proto hledat nějaká pozdější zdůvodnění.

USA měly v červenci 1945 tři bomby, jedna "padla" na test (nebo-li zkoušku na neobydleném místě) v Novém Mexiku, dvě zbývající se lišily konstrukcí. Do jaké míry byli Japonci o účincích této bomby informováni, to netuším, fakt je ten, že se k podepsání bezpodmínečné kapitulace nijak nehrnuli. Jiné hlasy říkaly, že USA mají příliš málo atomových bomb na to, aby donutily Japonsko rychle bezpodmínečně kapitulovat.

Nagasaki a Hiroshima byly také významnými průmyslovými městy, kde bylo mnoho "nuceně nasazených" z okupovaných států. Tyto státy hodnotí svržení bomb vesměs jako válečný zločin nevidí, díky osobní zkušenosti z japonské okupace.
20. 07. 2009 | 11:07

Brundibár napsal(a):

Poslední věta má být pochopitelně "Tyto státy svržení bomb vesměs jako válečný zločin nevidí, díky osobní zkušenosti z japonské okupace."

Omlouvám se
20. 07. 2009 | 11:12

Zacheus napsal(a):

To Brundibár. A já děkuji za zajímavou odpověď:).
20. 07. 2009 | 14:10

Gudka napsal(a):

Pro Brudnibar

Podmínky návrhu japonské kapitulace při zvaozžováíní o svržzení bomb známy vůbec nebyla, protože US strana zásadně odmítala zprostředkovaný kontalkt a zahájení jednání. Tuidíž podmínky kapitulace přio rozhopdování a nuklůeárním útoku roli hrát vůbec nemohly.

Je taky pravda, že Hirošima byla kompletně civilní město, a právě proto, nikoliv přesto se t¨stzala cílem - odstrašující efekt měl být uplätněn především na rodícího se sovětského rivala.
20. 07. 2009 | 16:24

Brundibár napsal(a):

Pro Gudka

Po Německu i Japonsku Spojenci chtěli bezpodmínečnou kapitulaci, takže zbývalo určit jen místo a čas (viz závěry konferencí). Japonci své rozhovory se spojenci vedli přes své velvyslanectví v Moskvě a sovětské "zamini". A jak jsem psal výše, ještě koncem června 1945 v Moskvě svoji bezpodmínečnou kapitulaci naprosto vyloučili.

Hiroshima byla sídlem obranného velitelství pro jižní Japonsko, s řadou vojenských základen okolo města. V místním průmyslu pracovala řada nuceně nasazených (jen Korejců na 20 000 - podle korejských pramenů). V té době bylo v Hiroshimě kolem 225 tis. obyvatel, takže jen nuceně nasazení Korejci tvořili asi 9 % populace. Jednalo se také o komunikační a logistický uzel - nevím, "kompletně civilní město" si představuji poněkud jinak.
20. 07. 2009 | 17:19

mk. napsal(a):

Proč se o některých důležitých věcech u nás vůbec nepíše?

http://news.bbc.co.uk/2/hi/...
22. 07. 2009 | 01:01

No... napsal(a):

Vyvoraný nic nechápe a do všeho kecá. To je pak těžké. Měl by si zajít do pomocné školy soudruha Jelena a tam nabrat správné informace a ještě víc to tak soudružsky, po leninsku napálit....bože, je to ale...korunovanej...
24. 07. 2009 | 15:03

bilderberg napsal(a):

Obama je stejná loutka jako Bush...
http://video.google.com/vid...
24. 07. 2009 | 15:36

Vladimír napsal(a):

Putinův agent Zvorálek se opět vyzvracel.....
30. 07. 2009 | 17:15

tiffany jewelry napsal(a):

Zřejmě jde o to nasypat písek do soukolí. Jak EU, tak Obamovi. Možná se mu přece jen,
alespoň částečně daří to, co si předsevzal.
31. 07. 2009 | 08:52

Lukáš napsal(a):

Zaorálek bude jednoho dne pochován u Kremelské zdi.Této "cti" se mu dostane za vytrvalou a upřímnou podporu ruských národních zájmů.
31. 07. 2009 | 15:00

bubar napsal(a):

Pane Zaorálku, nevím kdo Vás, ve straně, kde se tyčí duševní velikáni jako Rath a Paroubek, do výše Everestu, pasoval na odborníka věcí zahraničních? Je téměř jisté,
že být Vy prezident USA, světová politika by byla selanka, páč Váš dokonalý přehled, jasnozřivost a umění nejen proniknout do problému, ale i bleskurychle najít řešení a to to nejvhodnější, je pověstné už i za hranicemi našeho malého státu. Marně se ptám, jak v našem milovaném desetimilionovém česku mohl vyrůst tak sofistikovaný odborník a gigant?
V tomto článku jsou má slova víc než potvrzena.
To vyhmátnutí podstaty přímo čiší z každého slova i toho nejkratšího jako je spojka "a " a "i", prostě náš Lubo se zase vypnul k výkonu.
A to jak prosíte o veřejnou, pravdivou debatu - skvělé. Vy, který jste znám, že než říct polopravdu, nebo nedej Lenine - lež..........nechal by jste si radši vyříznout své maximálně sociálně cítící srdce.
Držte se, jednou budete pilíř světové politiky a Vaše vybrané projevy se stanou učebnicí a pramenem neskonalého poznání.
17. 08. 2009 | 22:29

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
26. 08. 2009 | 04:30

Jan H. napsal(a):

Agent nebo zcela mimoradny darebak?

Clovek, ktery se v dobe nejtuzsi "normalizace", kdy komunisticka mafie vyhazovala slusne lidi ze zamestnani, zakazovala jim vykonavat jejich povolani, odpirala jejich detem vzdelani, terorem je nutila k emigraci, kradla jejich majetky pro sve hochstaplerske nohsledy, tedy v dobe, kdy jiz nemohlo byt nejmensich pochyb o zlocinnosti komunisticke mafir a jeji ideologie, se rozdhodl z vlastni vule pro specializovane studium "marxismu-leninismu", musel byt bud agent StB nebo zcela mimoradny darebak, ktery usoudil, ze koryta se uvolnila a kdyz na ne nedosahnul odborne po propadu na VUT, ze na ne dosahne kolaboraci s komunistickou mafii.

Je mi zahadou, kde CSSD stale bere tak odporny odpad, a proc ho povysuje do nejvyssich pater sve politiky.
06. 09. 2009 | 16:32

košilka a string kalhotky napsal(a):

Clovek, ktery se v dobe nejtuzsi "normalizace"
26. 12. 2009 | 22:41

gogol napsal(a):

tohle bolševické hovado už nemá co blít, neboť už vše vyblilo!
14. 01. 2010 | 17:36

HARRIETSTUART20 napsal(a):

One knows that men's life seems to be high priced, but different people need cash for various issues and not every one gets big sums money. So to get fast <a href="http://lowest-rate-loans.co...">personal loans</a> and small business loan should be a right solution.
02. 06. 2010 | 12:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy