Konec soukromých lékařů v Čechách – úsvit bílých otroků

03. 10. 2011 | 00:11
Přečteno 8327 krát
Nový zákon o zdravotních službách – základní úhelný kámen tzv. zdravotnické reformy – přináší zásadní ohrožení lékařských praxí v české republice a otevírá vrata pro zdravotnické řetězce – koncerny.O tzv. zdravotnické reformě se mluví a píše jenom pozitivně. Novináři zákon nečtou a přebírají informace od tiskových mluvčích, od premiéra, ministra, někdy možná něco účelového z důvodové zprávy. O tom, že nový zákon O zdravotních službách připravuje likvidací ordinací soukromých lékařů a zásadní omezení práva pacientů na kvalitní péči, se nemluví.
V samotném závěru zákona – v tzv. závěrečných ustanoveních se píše v dlouhém seznamu, které zákony a vyhlášky se novým zákonem ruší. Proto při posuzování nového zákona není důležité jenom to, co se v novém zákoně objevuje, ale i to, co se z těch dosavadních právních předpisů nepřebírá a nenávratně zmizí.
Nový zákon zásadním způsobem omezuje právo pacienta na kvalitní zdravotní péči a na svobodnou volbu lékaře. Oproti současnému stavu, kdy má občan právo na péči podle posledních poznatků vědy, bude mít do budoucna pouze právo na péči na odborné úrovni, podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, ale s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. To znamená, že vymahatelnost nároku na kvalitní péči bude téměř nulová.

Návrh zákona zásadním způsobem ohrožuje lékařské praxe. V novém zákoně se objevuje nové názvosloví. Objevuje se název poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatelem budou praktičtí lékaři, nemocnice, ambulantní specialisté, apod. Kvůli cílům tohoto zákona se změnilo i po léta užívané a vyhovující názvosloví: zdravotní služby x zdravotní péče a poskytovatel x ošetřující lékař x zdravotnické zařízení.

Nový zákon neúnosně zvyšuje administrativu lékařů, přibývá jim mimo jiné:
- povinné sepisování individuálního léčebného plánu pro pacienta
- povinné zasílání údajů do národního informačního zdravotnického systému
- povinné nové registrace zdravotnických zařízení, možná včetně výběrových řízení
- povinné zveřejňování veškerých i citlivých údajů o zdravotnících na internetu
- hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb
- povinné nabízení sortimentu poskytovaných zdravotnických služeb

Tyto všechny nové povinnosti povedou k tomu, že lékaři budou mít mnohem méně času na vlastní léčení pacientů (nejvíce to zatíží především samostatně pracující lékaře). Za porušení i těchto administrativních povinností přitom hrozí lékařům statisícové likvidační pokuty a při opakovaném porušení odebrání licence, čímž budou lékařské praxe zásadně ohroženy!

Zákon také zcela jednoznačně a nepokrytě zvýhodňuje velké poskytovatele zdravotnických služeb, zejména zdravotnické řetězce – koncerny, které sdružují celou síť nemocnic, distribučních firem, poliklinik, laboratoří. Zákon je napsán tak účelově a s takovou provázaností, že z něho vyplývá zvýhodnění zdravotnických řetězců – velkých poskytovatelů na úkor malých lékařských praxí. Již dnes jsou zdravotnické koncerny připraveny praxe soukromých lékařů ochotně převzít. Kromě ekonomického tlaku, zvýhodňování řetězců a nové obrovské administrativní zátěže k tomu povedou likvidační sankce a odebírání licencí i za pouhá administrativní pochybení.
Všechny lékařské praxe a všechny nemocnice se musí zbytečně nově registrovat podle nového zákona. Všechna zdravotnická zařízení tak musí zcela zbytečně znovu procházet veškerou byrokratickou zátěží s tím spojenou.

Lékařským praxím hrozí nepřiměřené, až likvidační sankce (několik set tisíc až 1 milion Kč), včetně možnosti odebrání licence. Sankce i za administrativní pochybení jsou nepřiměřené velikosti zdravotnických zařízení, pro malé praxe jsou naprosto likvidační. V návrhu je rovněž možnost odebrání licence zdravotnickému zařízení za pochybení jednoho zaměstnance při požití alkoholu. Toto ustanovení může být zneužito k likvidaci konkurenčního zařízení.

Zdravotnické zařízení bude nově „prostorem k poskytování zdravotní péče“ – což je další nástroj k obcházení odpovědnosti za škody (definice nezahrnuje personál a vybavení).
Ministerstvo zdravotnictví se zrušením zákona č. 20/1966 Sb. zbavuje své řídící funkce a odpovědnosti za fungující zdravotnictví a zdraví občanů, omezuje vliv profesních organizací a občanských sdružení na tvorbu právních předpisů a kvalitu poskytování zdravotní péče. Nebude již moci ovlivňovat tvorbu sítě zdravotnických zařízení.

Mnozí lékaři již dnes cítí tlak zdravotnických řetězců a znají praxi skupování lékařských praxí, projekty Moje ambulance, apod. Pokud nový zákon vstoupí v platnost a privátní lékaři zvládnou novou registraci podle nového zákona, pak se stanou také poskytovateli zdravotnických služeb. Ovšem každá soukromá praxe bude ohrožena likvidačními sankcemi a odebráním licence i za pouhé administrativní pochybení. Současně se však bude zvyšovat ekonomický tlak pojišťoven a především zdravotnických řetězců. Pokud posuzujeme všechny zákony tzv. zdravotnické reformy vedle sebe s novým věcným návrhem zákona o zdravotních pojišťovnách a s tím, co už koalice ODS, TOP 09, STAN a VV parlamentem proválcovala – slučování pojišťoven, chaos v nákupu očkovacích látek, pak už bude chybět jenom jediné. Aby se do zákona dostalo, že uzavírání smluv zdravotních pojišťoven s poskytovatelem nebude povinné…
Od příštího roku se možná většina praxí stane poskytovateli zdravotních služeb, ale ve výhledu několika málo let tady budeme mít jednoho poskytovatele. Stejně, jako na Slovensku bude výhradním poskytovatelem zdravotních služeb Penta, pak u nás to zřejmě, s největší pravděpodobností bude Agel. To bude se všemi dopady na pacienty, na lékaře a na zdravotní péči.
Mnozí lékaři tomu nevěří a říkají, to by přece ten solidní Leoš (ministr Heger) nedovolil. Mýlí se. Pan ministr je slušný člověk. Pro své schopnosti a zkušenosti s vedením nemocnice byl vyzvednut do postu nejvyššího. Nebylo mistrnějšího tahu pro prosazení špatných zákonů, než vybrat člověka s dobrou pověstí, který působí nekonfliktním dojmem. Odborná veřejnost se uklidnila, až uspala. Osobně soudím, že pan ministr Heger nechtěl dělat revoluci ve zdravotnictví, spíše jenom kultivovat a napravovat chyby. Bohužel, jeho snaha skončila odvoláním neschopné náměstkyně, za což sklidil tvrdý „kartáč“ od koaličních kolegů. Dnes se bohužel „zařadil“ a stal vykonavatelem téměř stejných, nebo mírně upravených zákonů, jako předchůdce Julínek. Tyto zákony nejsou psány pro lidi ani pro lékaře, jsou napsány pro zdravotnické řetězce a dle mého názoru ani nevznikly na ministerstvu zdravotnictví.
Nový zákon tak považuji za konec privátních lékařů v horizontu několika málo let a za úsvit bílých otroků. Tak se říká lékařům, kteří prodají své praxe řetězcům a potom pracují ještě několik let jako zaměstnanci řetězců v novodobých OÚNZ. Ovšem s jedním malým rozdílem - novodobé OÚNZ nebudou státní…
Ještě je čas to zastavit, ale odborná veřejnost se musí hlasitě ozvat a občané si musí uvědomit, o co přijdou.
Pak možná lidé u nás vezmou spravedlnost do svých rukou jako Islanďané na Islandu!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Dobře jim tak, bílým nenažrancům ! To měli tak nízké platy, že museli hrozit hromadnými výpověďmi? Navíc souhlasili s tzv. regulačními poplatky a to jim pacienti neodpustí ! Vpustili si do zdravotnictví trh a ten je také posléze semele! Kdo s čím zachází, tím také schází !
03. 10. 2011 | 00:21

Al Jouda napsal(a):

To Jios :
Za to Vy jste nedokonalý jouda:))) Koho myslíte, že volí ti bílí nenažranci ?
03. 10. 2011 | 01:17

Josef napsal(a):

To je výsledek štěrkání s klíčema. Co jste si vyštěrkali, to máte. Záměrně nepíši, to máme, já tu poblbanou dobu prožil v zahraníčí a vracel jsem se do republiky v době, kdy měli komunisti rozdány nové úkoly dle předem vypracovaných scénářů a už si neříkali komunisti, ale byli to ODS, ODA, OF a já už nevím co ještě, jen aby oblbli euforií opilou ulici. Stačí si stáhnout pěkný a výživný pořad jménem SICKO.CZ. To je model, který se tady zavádí. A taková katastrofa, která je tam popsána a platí v USA, je nastartována i v ČR. Lidé by si už dávno měli uvědomit, že zdravotní systém není tady od toho, aby směřoval k vyléčení nemocného, ale aby vydělal peníze. Dnešní medicína je směřována k léčení, ale ne k vyléčení. Pohromou pro tento systém je zdravá populace. Proto veškeré kroky vedou k tomu, aby se nemocní nevyléčili, ale aby se na nich mohlo aplikovat co nejvíce výkonů a ty následně na pacientech kasírovaly. Pojišťovny půjdou samozřejmě cestou nehrazení povinných úhrad za výkony a budou si najímat "doktory posudkové" zvané zabijáci, kteří budou na zakázku pojišťoven odpírat úkony, jako nenutné k vyléčení pacienta. Nastane pro pojišťovny čas žní, kdy na jedné straně budou řvát, že nemají peníze a na straně druhé budou dotovat tučnými částkami politiky, aby jejich postavení na trhu utužovali. A těm, kdo nemáte peníze a onemocníte závažnou chorobou mohu poradit jen jedno, aby vaše rodina nepřišla o barák, či jinou nemovitost, raději se zavčasu zastřelte, ušetříte rodině spoustu problémů s pojišťovnami.
03. 10. 2011 | 01:51

kočka šklíba napsal(a):

Tak mají co chtěli, tedy ti lékaři se soukromou praxí. Dosud si pamatuji, jak vykřikovali na Palačáku jak neuživí své děti, dobrý vtip :D, ale pohůnci (sami sebe nazývají novináři) s tím dostatečně seznámili nás, ovce, tedy s tím jací jsou soukromí lékaři chudáci. Tak teď je možná opravdu neuživí.
Když se zavedly poplatky, tleskali, když se měly alespoň rušit u dětí do 6 let, řvali jací budou chudáci. Přeji jim to, protože k tomuto marastu přispěli nemalou měrou, ať jsou otroky řetězců, nás občany také nic jiného nečeká.
Koho si vážím, jsou lékaři v nemocnicích, ti se bránili a něčeho na této vládě lumpů dosáhli, měli pravdu.

Jepice, kdy zhodnotíte přínos poplatků pro zdravotnictví a pacienty? Případně SuP, Jarpor, Neo, Rumcajs, Pavla a další......;).
03. 10. 2011 | 02:19

žablena napsal(a):

Kočka šklíba: bystrá šklíbo, souhlasím tentokrát jen na půl. Víš, lékaři se soukromou praxí jsou ti, ke kterým chodíme nejdříve, když nám něco je. Zatím to celkem šlo a ne všichni třicetikoruny pokaždé po mně chtěli. Co říkali novináři, za to lékaři nemohou. Pád a bída praktických lékařů je především náš pád a bída = zhoršená zdravotní péče. Souhlasím s Hovorkou v závěru jeho blogu, který bych si představovala konkretizovat takto: je pišme a podpisujme petice proti přijetí zdravotní reformy - jinak jsme opravdu ovčani, kteří se nechají rozdělit, aby skuteční pracháči mohli panovat.
03. 10. 2011 | 02:46

kočka šklíba napsal(a):

Žableno, psala jsem o soukromých lékařích, tedy o těch co demonstrovali na Palackém náměstí v Praze když vládla ČSSD v koalici. A ministrem byl Rath. Tehdy ti lékaři, o kterých zde píše pan Hovorka vyřvávali, jací jsou chudáci, samozřejmě, nebyli tam všichni, ale "novináři" těmhle protestujícím dělali velkou reklamu a moc dobře si pamatuji co měli na transparentech napsáno a co řvali. Takže je to jejich vina. Věděli co se v posluhujících médiích objeví.
Máte pravdu, že, zejména ze začátku platnosti zákona, se někteří omlouvali, že ty poplatky musí vybírat. Ale stejně se nemohu pomoci, kdyby opravdu proti tomu protestovali, a dali to najevo, jako když protestovali proti Rathovi, tak by možná bylo všechno jinak. Ale většina to naopak přivítala. No neberte to, další příjem, natož v hotovosti.
Souhlasím, pád a bída praktických lékařů je náš pád a bída, jenže ten pád zavinili i oni domnívajíc se, že na ně nedojde. Že dojde jen na pacienty. A ti samozřejmě budou platit, vždyť zdraví, lékařská péče, je nezbytná podmínka alespoň trochu důstojného života. A to věděli.
03. 10. 2011 | 03:02

Ládik!!! napsal(a):

Pořád v tom vidím kolektivizaci. Nějaký menší kolektiv si hrabe na úkor většího kolektivu. Členové toho menšího kolektivu mají kořeny ve vrstvě humusu z roku 1948.
03. 10. 2011 | 05:00

Maximus napsal(a):

Mělo by se do té bílé mafie šlápnout a vůbec do celého podivně nastaveného systému zdravotnictví a do praktických lékařů zřejmě nejvíce. Tito acylpirinoví "dispečeři" totiž většinou neléčí, spíše rozesílají nemocné ke svým kolegům odborníkům a díky kapitačním platbám mají často větší platy než machři a špičkoví operatéři na sálech v nemocnicích či poliklinikách, než ti co nesou svoji kůži na trh a kteří jsou ti co často rozhodují kvalitou své práce o Vašem životě či životě Vašich blízkých! Ale třeba nemám pravdu a jen z vonka to tak vyzerá!
P.S.
Kapitační platby jsou i někde v cizině, ale my v Česku si vždy vybereme jen to co se někomu hodí. To je stejné, jako kdyby třeba Albert nebo Lidl na Vašem sídlišti si zavedl karty o svých návštěvnících a tam by mu chodily za každou kartu od těchto lidí paušály ať už tam chodí nebo ne! Nelíliž to geniální?
03. 10. 2011 | 05:12

Medikolog napsal(a):

Ládíku,

a já myslel že SPRÁVNÍ RADY (rusky sověty) a kolektivy akcionářů jsou staršího data než z 1948...

Kdo nutí doktora osobně papírovat? Ať si za 12000.- měsíčně hrubého najme vyhozenou úřednici, nebo za ještě méně úředníka na pensi:-).
03. 10. 2011 | 05:49

Ládik!!! napsal(a):

Medikolog -
já myslel kolektivy v českých podmínkách;
-
Úřednici neseženete, ty teď rozesílají výzvy pro zaslání daňového tvrzení (linka - daňové hlášení, daňové přiznání, daňové tvrzení a daňové vyúčtování). Minimální pokuta za nedodání daňového tvrzení (zatím nikdo neví, co to je), je 500K. To musí k obvoďákovi přijít 17 oveček, aby měl na 1 malou pokutu.
03. 10. 2011 | 06:10

zemedelec napsal(a):

Pane Hovorka.
Naprosto přesvědčivé.
Kdepak je svaz ochránců pacientů a další zodpovědné osoby.
03. 10. 2011 | 07:39

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:

obchodníci
zemědělci
lékárníci
právníci
lékaři
......a zde se autor probudil a prohlédl.(?)
03. 10. 2011 | 07:53

Suchec napsal(a):

Poplatník:
Nic nevím,
jsem hlupák,
nic nesleduji a pak píši jako daňový poplatník.
03. 10. 2011 | 07:55

berkowitz napsal(a):

Vlastníci všelijakých montoven zatím mlčí. Je v jejich eminentním zájmu, aby se jim do pracovního procesu vracely "lidské zdroje", řádně uzdravené, připravené flexibilně
zvyšovat zisk, samozřejmě vlastníkovi oné zpropadené montovny!
03. 10. 2011 | 07:59

Pacák napsal(a):

Je-li Heger slušný člověk a pravdou to, co p. Hovorka píše, proč Heger neodstoupí?
03. 10. 2011 | 08:00

hum napsal(a):

Vývoj lidské civilzace ukazuje řadu příkladů,kdy ze záměru a úsilí se časem vyvine něco třetího,nepředpokládaného.Školství a zdravotnictví se permanentně reformují.Vzpomenu na ruský carismus,který byl celá staletí reforma za reformou za účasti zahraničních expertů.Na rozdíl od dnešních konstitučních monarchií se možná právě proto neudržel.Já soudím,že revoluce je osvěžující jarní deštík-přeháňka,zatímco každá reforma v dějinách přináší potoky krve,moře zloby,muka generací.
03. 10. 2011 | 08:28

kritik napsal(a):

A kdy ten Heger naposled viděl pacienta ? Jako rentgenolog jich moc neviděl, to hodnotil pouze obrázky. A jako ředitel a úředník už zájem o pacienty nemusel ani předstírat.
Je to vůbec ještě lékař ?
03. 10. 2011 | 08:29

Miky napsal(a):

Jen někdo kdo neumí(např Al Jouda),počítat do pěti se raduje nad tím,že lékaři budou nějak postiženi.Odezva bude velice jednoduchá.Hodně lékařů odejde do zahraničí.
A chytráci Joudové si budou léčit kapavku kopřivama a zaříkáváním.Takoví buranští hlupáci si ostatně nic jiného ani nezaslouží !!!
03. 10. 2011 | 08:33

Daňový poplatník napsal(a):

To Suchec:
Pro někoho je složité získat věrohodné informace, a pro jiného je objektivně vyhodnotit.
Jinak na prvním místě by teoreticky měli být řemeslníci, ale ti už byli zdecimováni před sametovým převratem.
03. 10. 2011 | 08:59

Suchec napsal(a):

Poplatník:
Pěkný úhybný manévr. Proč ale za 20 let to s těmi "řemeslníky" není o tolik lepší?

Že by to bylo v něčem jiném?
03. 10. 2011 | 09:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři hrubě urážlivé a nadávky obsahující texty, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 10. 2011 | 09:17

Jee napsal(a):

Milky
ad Al Jouda - pokud budou NEZVRATNĚ postiženi pacienti, ať se s nimi vezou i ti, co se na tom podíleli.
03. 10. 2011 | 10:55

http://ivopeterka.mysteria.cz napsal(a):

Pane Hovorko, je pozdě. Většina voličů koalice fandí její reformě a nejsou schopni nebo si nechtějí uvědomit, jaké dopady pro ně bude mít. Prostě americký systém zdravotního pojištění je za dveřmi s tím rozdílem, že u nás nebude konkurence.
03. 10. 2011 | 12:15

orinoko napsal(a):

Tak to bychom měli. To byly doby, když blue bilaci a blue fojtíkové malovali růžové zítřky ve zdravotnictví ve velkém stylu.
Jak říkal už Hus : malé sežerou velcí a ty velké pak ti ještě větší.
Takový zdravotnický imperialismu ... nepostrádá to však určité prvky spravedlnosti. Ale evidentní revoluce nazývat reformami , to vyžaduje speciální doktorskou drezúru žaludku.
Čeho všeho se ještě dožijeme - včetně promodralých socek - na to lze už celkem úspěšně sázet. Sněmovní vládní válec má svoje jisté a my s ním svoje jistoty.
Copak na to soudruh Bernard? Podraží pivo, tak aby neběhal kolem komína s holým kaďákem jako soukromí lékaři.

Hitem nadcházejících časů bude Aqua Salamandra.
03. 10. 2011 | 13:39

Cestovatel napsal(a):

Josef:

Pane nedávno jsem viděl žebříček států podle kvality zdravotní péče (v době kdy byl natočemn film Sicko) a USA na tom byla o hodně líp než Moorovou propagandou vychvalované kubánské zdravotnictví. Takže si nedělám iluze o vypovídací schopnosti filmu Sicko.
Americké zdravotnictví je stále na špičkové úrovni a mají špičkově vybavené nemocnice. To co říká Moor je ideologicky zkreslené a nepřesné
03. 10. 2011 | 14:07

Pete napsal(a):

No , i mi ten Heger začíná připadat jako přihlouplý stařík, který neví z které strany bije - oblbujou ho samozřejmě ouředníci na ministerstvu zdravotnictví- všichni ti ředitelé odborů a ved. odborů a možná i oddělení, kteří ty zákony na svých zapšklých uprděných ouřednických židlích sepisují a jsou samozřejmě totálně zkorumpovaní. V nejbližší době je bude třeba po abdikaci Hegera, který ty pitomosti v zákonech určitě neustojí- po jmenování nového ministra zdravotnictví z ministerstva na hodinu vypráskat ven ! Ale tak černě bych to p. Hovorko neviděl, pokud začne být zle - mohou se okamžitě všichni soukromí lékaři zradikaLIZOVAT A VSTOUPIT DEJME TOMU DO STÁVKY, PODOBNÁ PITOMOST , KTEROU VYTÁHLI NA hEGRA LÉKAŘI -ZAMĚSTNANCI- A TEN JIM NA TO VA SVÉ HLOUPOSTI NALETĚL a začal rozdávat neskutečné platy ve velkém- mimochodem tato šílená akce nemá od skončení totalty ve státní sféře obdoby -snad nehrozí.Radost přihlouplých dopisovatelů, že došlo na soukromé lékaře, a že se bude znovu zřizovat OÚNZ je naivní.
03. 10. 2011 | 14:10

zainteresovaný pojištěnec napsal(a):

Bez validních informací se nedá řídit žádný systém, natož pak tak složitý, jako je zdravotnictví.
Soukromých lékařů, zejména ambulantních specialistů je PŘESPŘÍLIŠ, je potřeba jejich počet zredukovat. Kdejaký nemocniční lékař tráví svůj "volný čas" v soukromé ambulanci namísto nemocniční ambulanci, do těchto souběžných praxí jim nahánějí pacienty sestry . A špitály to tolerují. Odrzlejší jedinci ordinují a kasírují přímo ve špitálních prostorech, ani se nenamáhají si pronajmout ordinaci mimo budovu špitálu.
Něco takového v Německu, Skandinávii nebo jakékoli civilizované zemi není možné!!
Takže PŘEREGISTRACE ANO, ANO,ANO ! Jinak ani nezjistíme, kolik vlastně máme felčarů. Není to ani chytrák Kubek.
Je potřeba využít informací, ktzeré mají k dispozici zdravotní pojišťovny. Ale těm je nutno šlápnout na krk, doposud si žily v teploučku. Pokud jim půjde o kejhák, pustí se i do svinčíku ve smlouvách, vedlejších úvazcích , přesčasech atd.
03. 10. 2011 | 14:37

schlimbach napsal(a):

To, co se v naší zemi děje, mohli vymyslet jen lidé bez svědomí. Je naděje, že to nakonec pochopí i ti, kteří si dnes myslí, že oni jsou za vodou, protože oni mají a o peníze jde přece v prvé řadě. Pokud si to vážení myslíte, potom vězte, že ano, skutečně těmto lidem bez svědomí jde skutečně o peníze v první řadě. Na kom si je asi tak vezmou? No přece na tom, kdo je má. Tak vás zdravím, a nečilte se, až na vás dojde řada :)
03. 10. 2011 | 14:40

Al Jouda napsal(a):

To Miky :
Tak já Vám teď napíšu, jak mě na chalupě začal bolet žaludek, až mě to v noci budilo. Tak jsem šel k lékaři v Děčíně, všichni internisté v poliklinice měli dovolenou a tak jsem se dostal jen k jedné praktické lékařce, která mi řekla, že mi nemůže nic napsat když jsem pražák, že by to musela hradit ze svého a ať jdu do nemocnice na ambulanci, tam že mi udělají EKG, jestli to není srdce!! Tak jsem si předepsal Ranisan a známý lékárník mi ho bez předpisu prodal za plnou cenu. Lék po několika dávkách naštěstí zabral a už jsem mohl spát.V Praze mi moje paní doktorka řekla, že podle příznaků to byl asi žaludeční vřed, ochotně napsala další dávku a léčím se dál. Kdybych nezměnil obvodní lékařku - podnikatelku, tak ta by mě hnala na různá vyšetření u kamarádů -specialistů, jejichž výsledkem by bylo jen to, že mám vředa a to vím i bez toho ! Jen by to VZP stálo fůru peněz, kterými by si ti specialisté mastili kapsy!Jednání takových lékařů přesně odpovídá tendenci současného systému ve zdravotnictví - vyšetřovat až do aleluja (nejlépe za pomoci předražených přístrojů), ale nevyléčit!
03. 10. 2011 | 15:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Al Jouda:
Diagnóza neurčena? Ranisan zabral? Asi žaludeční vřed?
Hrozné bláboly. Ranisan je na překyselenost žaludku. Příště tolik nepijte.
03. 10. 2011 | 15:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Cestovatel:
"Americké zdravotnictví je stále na špičkové úrovni a mají špičkově vybavené nemocnice." Ano, ale zdaleka ne pro všechny.
http://is.muni.cz/th/99528/esf_b/grafy_a_tabulky__Volf__UCO_99528.pdf
03. 10. 2011 | 15:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Al Jouda:
"Dobře jim tak, bílým nenažrancům !" Lékaři, kteří podávali výpovědi, nebyli ti soukromí, o kterých píše L. Hovorka. Máte v tom zmatek.
03. 10. 2011 | 16:05

Standa napsal(a):

Uniklo mi nějak, že by páni doktoři nevolili "liberální" strany? Teď si užijí liberalismu po česku plnými doušky!
03. 10. 2011 | 17:12

claudius napsal(a):

Když si řada diskutujících plete privátní a zaměstanecké lékaře s jejich rozdílnými ekonomickými zájmy,ať tady vůbec nepřispívá,protože nepochopil nic a vláčí jím ideologie.
03. 10. 2011 | 17:15

jos napsal(a):

Byť už jednou smazán, stále musím opakovat: kdo si myslí že Heger je slušný člověk, hluboce se (včetně pana Hovorky) mýlí. Na to aby člověk poznal co je Heger zač, se stačí podívat na průběh dění a parlamentní rozpravu týkající se zákona o neziskových nemocnicích. Ignorování a porušování platných zákonů je pro Hegera (a i pro jím řízené ministerstvo) normou.Heger je z téhož materiálu a člen stejného klanu jako Šnajdr, Hroboň nebo Julínek. Jenom si myslí, že když se bude tvářit a mluvit jako dobrotivý strýček, že tím národ ošálí. Že jeho skutky tím pádem budou menším svinstvem a menším porušováním zákonů.
A hrozně se mýlí ti,kteří si myslí, že se to týká jen lékařů. Omyl. V Hegerově neurvalé pasti se octneme bez milosti všichni. Až na pár vyvolených.
03. 10. 2011 | 18:14

jos napsal(a):

Ještě drobnost. Málo se hovoří o tom, jak a jakým způsobem Hegerovy "reformní" zákony obcházejí ústavu republiky. Ústava totiž hovoří o zdravotní péči a proto Heger systematicky hovoří o zdravotních službách. Asi plánuje, že takhle ústavu a ústavní práva občanů vyšachuje ze hry. Je to na defenestraci.
03. 10. 2011 | 18:20

kocour v botách napsal(a):

No jo, to je keců !!! A když odboráři v červnu šli manifestovat proti reformám, tak jste si jeli na chatu, nebo někam na dovolenou. A jak chcete dneska svolat dav na tu defenestraci ??? Odborářů manifestovalo pár set - v Praze spíš připomínali několik paret do mariáše, bez masové podpory. A nyní se na organizaci protestů vykašlou - díky vám, resp. nám všem !!! Proč by se měli zesměšńovat ???
¨Takže místo té defenestrace si raději jeďte do Pelhřimova prohlédnout krematorium, abyste věděli, do čeho jdete !!! A nezapomeňte zase volit Hegera !!! Prý si potřebuje ještě nahrabat pár miliard...
03. 10. 2011 | 20:44

stejskal napsal(a):

No, vidíte, pane jos, jde to i bez nadávek :-)

Hezký večer.

Libor Stejskal
03. 10. 2011 | 20:51

Jindrich napsal(a):

Pane Hovorka,
vy kdyz jste byl v parlamente tak jste proslul svymi neustalymi a trapnymi namitkami proti jakekoliv zdravotni reforme.
Byl jste proti, proti, proti!
Vite kazdy zakon musi nejak zacit, a kdyz je potreba tak se pozdeji zmeni.
S takovymi kazici jako jste vy se tady za dvacet let nic nezlepsilo.
03. 10. 2011 | 21:30

Suchec napsal(a):

Jinrich:
Pindrich, či Jindrich?
Víte, proč byl autor proti tomu, co páchají Šnajdr, Heger, Julínek?

Protože chránil i Vás. To že jste jak nůž bez ostří přibitý na sáně, to Vás neomlouvá.
Vy jste blahoslaven již teď.
03. 10. 2011 | 21:38

jos napsal(a):

Pane Stejskale,
gauner zůstane gaunerem, i když ho budeme nazývat jenom nějakým opisem, či ještě lépe opisem opisů. Doba se změnila, i když si toho leckdo zatím ještě nevšiml.Opět tu máme vládu nepřátelskou a nebezpečnou většině občanů. Čas servítků je pryč.
03. 10. 2011 | 23:42

evix napsal(a):

Proč sakra vymýšlíme stále nějaké blbiny, kterým jsme říkali kupónovka, teď zase prozměnu zdravotní re/deforma? Proč prostě něco nezavedeme co ve světě funguje ( Německo, Kanada a nebo Skandinávie jak už tu někdo psal).
A bílý otrok? No když jsem se v práci rozčilovala, že mi zvedli odchod do důchodu o rok a 2 měsíce, tj 63+6 měsíců! Odpověděli mi: no vždyť jsme všichni muklové....pokrčili rameny a šli. Mladí řeknou, já se na televizi nedívám, tam jsou jen špatné zprávy, na internetu mám jen fc a to jen pindy z kámoši, kdy se půjdem střískat nebo zhulit. No tak co vlastně chceme?????
Privátní lekářku mám dobrou, má ještě jednu ordinaci (taky v malé obci) a opravdu bych nerada aby odešla. Vystřídalo se nám tu v obci celá řádka lékařů a konečně je tu někdo kdo tu práci dělá dobře, no a je to Slovenka, tak asi proto.
Na medical tribune.cz jsem si pár názorů přečetla, rozhodně se žádný úprk lékařů zatím nechystá, tedy zatím.
04. 10. 2011 | 00:17

kočka šklíba napsal(a):

Miky, možná, že jste do toho radování, jak dojde na privátní lékaře, zahrnul i mě. Ale já se neraduji, jen konstatuji, že oni, když šlo o pacienty, mlčeli, a poplatky vítali A to, podle mého, v domnění, že oni jsou tzv. za vodou. Nejsou, na to jsou moc malí páni.
A za svoje kolegy v nemocnicích se nepostavili rovněž, alespoň já nic takového nezaznamenala. A přitom to jsou nepochybně inteligentní lidé, kteří mohli dohlédnout, že jen u poplatků v té výši, co byly nastaveny to nezůstane, že to byl ten pověstný prstíček. A když zde přispívající diskutéři varovali, že je to jen začátek na cestě absolutního rozbití zdravotnictví a jeho přetvoření v USA systém(tedy ne v systém obvyklý a různě modifikovaný v západní Evropě), tak si nepamatuji, že by nějaký privátní lékař , nebo nějaké jejich "sdružení" protestovalo.
Přitom kdyby neviděli jen, v té době, vlastní prospěch, a ozvali se, věřím, že by si ti g....i hodně rozmysleli navrhovat to co nyní. A proto píši, zacpali jim huby 30 korunovým poplatkem, tak budou mít co chtěli.
04. 10. 2011 | 01:58

Qiedo napsal(a):

Rozděl a panuj!
Víte vy (takřka) všichni,čí heslo to bylo (vlastně pořád je)?
04. 10. 2011 | 08:59

BOB napsal(a):

Bohužel, veřejnost zatím nebere vážně politické intriky, které se dějí za jejími zády.
Nikomu nevadí, že z VZP mizí statisíce korun, které měly jít na zdravotní péči.
Nikomu nevadí, že odees se živí penězi na na naše zdraví.
Nikomu nevadí, že Cabrnoch a Ouzký si zajistili pokračování prebend z VZP tím, že svoje akcie IZIP nedali do VZP, ale odprodali překupníkovi do Švýcarska, který při zrušení nefunkčního IZIP by hrozil našemu státu arbitrážemi.
Všechno je lidem jedno. Pak ať se nediví, že kvalitní zdravotní péče bude nedostupná, že jejich příjmy jsou o polovinu menší než mohly být, pokud by nám to politici nerozkrádali...
Bohužel! Jak si bude společnost hlídat demokracii, takovou demokracii a svobodu či nesvobodu bude mít.
04. 10. 2011 | 09:10

BOB napsal(a):

Pane Jindřichu!
Ludvík Hovorka byl jeden z mála poslanců vědoucích, co se tu chystá. Proto jej Tomáš Julínek tolik zesměšňoval.
Je smutné, že někteří papouškují zesměšňování, aniž by znali pravdu. Jenže tímto postojem prohrajeme svoji demokracii, svoji svobodu, svoje právo na kvalitní zdravotní péči!
04. 10. 2011 | 09:16

BOB napsal(a):

Tak, tak, Joudo!
Zdá se, že konečně někteří z vás začínáte chápat, jak nám naši politici znemožňují kvalitní zdravotní péči. Pokud vám dáme to, co potřebujete, tak vám to zaplatíme ze svého! Chybějící peníze nedoplácí pacient, ale jeho ošetřující lékař! Není to absurdní?
04. 10. 2011 | 09:27

BOB napsal(a):

Pokud politici limitují primární linii ve zdravotnictví, snižují dostupnost zdravotní péče.
Žasnu nad tím, že to lidem nevadí.
Lékaři mlčí, protože mají strach, že přijdou o práci.
04. 10. 2011 | 09:35

Ignácius Reilly napsal(a):

Není co dodat, článek odpovídá realitě. Jedno židovské přísloví říká, že zla je na světě tolik, kolik se ho připustí. A my jim dovolíme opravdu hodně. Občanská neposlušnost tady, želbohu, příliš nefunguje. Souhlasím s řadou diskutéru v tom, že řada lidí z našeho lékařského stavu bohužel volila modrobolševiky nebo jejich béčko (TOP 09) či marketingové céčko (VV). A v ulicích nebyli, to je taky pravda. Jsme holt svým zpusobem taky tupé stádo, nemějte iluze. Gaussova křivka podrazáckých, lhostejných, slušných anebo dokonce statečných lidí odpovídá zde reálné populaci.
Jedna poznámka pro Al Joudu: jsem taky jeden "bílý nenažranec" - od dubna už pracuji mimo ČR. Je smutné, jak mohou být lidé jako Vy zaslepení. Nevidí, že akce "D-O", která zpočátku probíhala spíše jako happening a nadsázka s černobílou sanitkou a prošla veřejností médii bez většího zájmu, prodělala zlom v prosinci. A to proto, že se začalo mluvit o konkrétních případech kopupce v jednotlivých špitálech, o výběrovkách šitých na míru vítězi, o předražených přístrojích, o provázanosti politiky, zřizovatele a firem. Šlápli jsme (možná nechtěně) na kuří oko těm nejvyšším. A najednou jsme pro mediální prostitutky, ale i část veřejnosti byli vyděrači, vrazi, Mengeleové atd..
Proto jsem z této země odešel. Nechci ale házet všechny do jednoho pytle. Někteří bystří pacienti nám fandili. Pochopili totiž, že tady jde o něco jiného. O to, že jedna profesní skupina projevila občanskou nepolušnost vuči establishmentu. A proto bude s ní musí být zatočeno. To se nyní skrytě začíná dít a bude dít i dál.
04. 10. 2011 | 10:21

stejskal napsal(a):

V pořádku, pane josi, neberu Vám Vaše přesvědčení.

Nicméně na těchto stránkách jsou nadávky v rozporu s pravidly. Tudíž "gaunery" (jakož i různé jejich vytečkované implikace) mažu. Pokud chcete vyjádřit jakýkoliv názor bez nadávek a hrubých urážek, jsou tyto stránky určeny pro Vás. Má-li kdokoliv zájem reflektovat změny doby nadávkami a hrubými urážkami, jistě najde jiný prostor, kde se můře realizovat.

A jen na okraj: nedělám to kvůli Vám či těm, koho nazýváte "gaunery". Dělám to jen a pouze proto, abychom si zde mohli ještě nějakou dobu vyměňovat názory. Na stránkách zaplavených výše uvedeným to totiž nejde (viz nepřeberné množství příkladů z tuzemského internetu).

Hezký den.

Libor Stejskal
04. 10. 2011 | 10:36

Boban napsal(a):

Pro Al Jouda

Joudo, Joudo, jsi ty ale ... To se týká také tebe, protože ktěm doktorům stejně chdíš, a nejsou to ti z nemocnic, ale ten tvůj obvoďák, zubař a odborný lékař. Je vidět, že jsi Jouda...
04. 10. 2011 | 11:40

Jedla napsal(a):

Pane Hovorko,

přijměte dík za tento text.
04. 10. 2011 | 16:41

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Co je pravdy na tomto tvrzení:

"Zajímavý je také údaj o nákladovosti soukromého pojišťovnictví: V USA spotřebují samy pojišťovny 27 % pojistného, v českých zdravotních pojišťovnách bez individuálních pojistných smluv 3 %, v EU 4-6 %. Z toho plyne, že privátní zdravotnické pojišťovací firmy podle vzorového modelu vysají ze systému 2 % nad čtvrtinu veškerých výdajů celého systému a jejich výdaje jsou 9 x vyšší nežli v ČR."

viz
http://www.outsidermedia.cz/Article.aspx?id=4917
04. 10. 2011 | 18:21

zorzik napsal(a):

Víte, jistě jsou praktičtí lékaři, kteří jen distribuují a jsou možná zbyteční. Ale je řada takových, kteří opravdu fungují jako první záchyt nemoci, filtr, nemocného pošlou dál v případě, že sami nemohou rozhodnout o diagnose či léčbě. Ty ostatní nějak vyšetří a uzdraví. Těchto lékařů je tak asi 85% všech praktiků. Představa, že nemocniční ambulance praskají ve švech a vyšetřují, většinou zbytečně, těch85% pacientů, je strašná.
Solidní praktický lékař (za tu svou kapitaci, napadanou zde) uspoří systému zdravotní péče kolem 90% nákladů, které by vznikly zcela zbytečně - nehledě na čas pacienta atd.
Tito praktičtí lékaři udržují chod svých ordinací bez ohledu na momentální vytíženost a rentabilitu. Prostě jsou v ordinaci a pracují.
Zkuste si představit, že všichni jejich pacienti jdou rovnou na interní odd. nejbližší nemocnice.
04. 10. 2011 | 20:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy