Nenechme si ukrást všeobecné solidární zdravotní pojištění!

25. 09. 2012 | 11:23
Přečteno 5613 krát
Scénář vývoje zdravotní péče v České republice – boj o 220 miliard každoročně. Nové zákony o zdravotních službách, o zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách nás postupně připraví o jistoty poskytování zdravotní péče.

V roce 2007 se objevila tzv. Julínkova reforma zdravotnictví, pokus o transformaci a privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven a postupnou přeměnu všeobecného zdravotního pojištění na pojištění soukromé. Česká republika měla být druhým pokusným králíkem po Slovensku, další se připravovali v Polsku a Maďarsku.
Na Slovensku se lobistům podařilo zprivatizovat zdravotní pojišťovny pozměňovacími návrhy v parlamentu. Soukromé zdravotní pojišťovny začaly vykazovat až 10 % režijních nákladů, to jim nastupující nová vláda omezila na 3,5 % a okamžitě následovala arbitrážní žaloba. Dnes jsou 93 % pojištěnců na Slovensku klienty společnosti Penta, protože Penta vlastní soukromé zdravotní pojišťovny a do vedení slovenské Všeobecné zdravotní pojišťovny byl dosazen člověk z Penty. Slovenská vláda uvažuje o znárodnění zdravotních pojišťoven, což by znamenalo arbitrážní žaloby proti slovenské vládě o miliardy eur.

V České republice v květnu 2008 tehdejší premiér Topolánek kvůli mému odporu a výhradám dalších několika poslanců KDU-ČSL zastavil privatizaci a privatizační projekty fakultních nemocnic a přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví. Následně, v červnu 2008 díky odporu několika poslanců KDU-ČSL a ze Strany zelených odložil transformaci a privatizaci zdravotních pojišťoven na dobu po volbách do krajských zastupitelstev.
Zbylé problémové zákony zdravotnické reformy z poslanecké sněmovny stáhl premiér Topolánek před hlasováním o vyslovení nedůvěry jeho vládě.
V Maďarsku padla vláda a s ní i zdravotnická reforma, v Polsku 4 klíčové zákony vetoval prezident Kačinský, takže nevstoupily v platnost.
Zdálo by se, že všechny pokusy o privatizaci, s výjimkou Slovenska, dopadly neúspěchem, přesto úsilí privatizátorů pokračuje dál.
Julínkovo ministerstvo totiž v roce 2008 udělilo licenci zdravotní pojišťovně Agel, ta během roku nabrala 60 000 pojištěnců. Záhy poté využila mezery v zákoně a požádala o sloučení s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou, s Českou národní zdravotní pojišťovnou. Předložil jsem proto návrh zákona, který tomu měl zamezit. Sněmovna můj návrh zákona schválila v červnu 2009, ale v ten samý den ministryně zdravotnictví Jurásková podepsala sloučení ZP Agel s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou a než zákon vstoupil v platnost, ještě stihla podepsat sloučení s Českou národní zdravotní pojišťovnou. Vznikla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ovládaná stejnou ovládající osobou, jako zdravotnický řetězec Agel a.s., který provozuje 12 nemocnic, a více než 20 dalších zdravotnických zařízení – poliklinik, lékáren, distribučních firem, laboratoří, apod.

Po volbách v roce 2010 nová vládní koalice ODS, VV, TOP 09 a Starostů a nezávislých zrušila paragraf omezující další slučování pojišťoven a znovu otevřela prostor pro posilování České průmyslové zdravotní pojišťovny a řetězce Agel. V srpnu letošního roku ministr Heger podepsal sloučení České průmyslové zdravotní pojišťovny se Zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance. Přestože na sloučení není právní nárok, ministerstvo zdravotnictví postupně třemi „darovacími smlouvami“ umožnilo během 3 let z miniaturní zdravotní pojišťovny Agel vytvořit druhou největší zdravotní pojišťovnu, která má nyní 1 200 000 pojištěnců a obrat asi 24 miliard korun. Tím ale samo ministerstvo zdravotnictví přispělo k obrovské nerovnosti mezi zdravotnickými zařízeními a mezi pojišťovnami.
Na světě není normální, aby jedna osoba, která provozuje zdravotnická zařízení mohla současně ovládat zdravotní pojišťovnu a z výběru veřejných odvodů zdravotního pojištění platit za poskytnutou zdravotní péči vlastním zdravotnickým zařízením.
Jaký vývoj lze očekávat?

V tezích nového zákona o zdravotních pojišťovnách je uvedeno, že pokud bude mít nějaká zdravotní pojišťovna finanční potíže, pak její klienty automaticky převezme zdravotní pojišťovna, která bude mít největší příjmy na jednoho pojištěnce. A tou je v současné době právě Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
Zdravotním pojišťovnám se má umožnit nabízet klientům individuální pojistné plány. To v zásadě znamená, že existující všeobecné zdravotní pojištění se postupně začne měnit na pojištění soukromé, se všemi obrovskými riziky pro lidi, kteří možná velmi brzy zjistí, že za pár ušetřených stokorun na zdravotním pojištění najednou nebudou mít kryta veškerá rizika, že v případě úrazu nebo závažné nemoci budou muset doplácet spousty peněz anebo budou posíláni jenom do určitých nemocnic a k určitým lékařům v rámci tzv. plánů řízené péče a pojišťovny na nich budou šetřit miliardy korun.
Ze zdravotních pojišťoven se mají stát obchodní společnosti neziskového typu, ale nikdo nezabrání, aby se z těchto neziskových společností nestaly jediným pozměňovacím návrhem společnosti ziskové a privátní.
Ministerstvo zdravotnictví přišlo s návrhem zrušit 10 000 akutních lůžek. Ještě před tím ale prosadilo návrh zákona, kterým si odebralo veškeré pravomoce k ovlivňování tohoto procesu s výjimkou velkých specializovaných nemocničních center.
Všechny ostatní nemocnice jsou ponechány na libovůli zdravotních pojišťoven, dnes především VZP, které rozhodnou o tom, zda s příslušnou nemocnicí uzavřou nebo neuzavřou smlouvu. Řada menších nemocnic bude tlačena do útlumů a rušení nejenom lůžek, ale celých oddělení. Nemocnice u nás mají za stejné zdravotní výkony naprosto rozdílné úhrady (které liší se i o 100 %) od zdravotních pojišťoven.
Rušení akutních lůžek bylo odloženo na dobu po krajských a senátních volbách, aby nevzbuzovalo emoce voličů. Cílem není snížit počet lůžek ve velkých nemocnicích, jde o to zrušit nebo zadlužit řadu malých nemocnic, i když jsou třeba ziskové a léčí efektivněji, než ty velké. Poté, co budou uzavřeny, přijdou soukromé řetězce, které nemocnice koupí a obnoví činnost za podstatně lepších podmínek od zdravotních pojišťoven, než mají současní provozovatelé.
Vše půjde v podstatě dál, jenom provozovatelé budou jiní a daleko významnější část nemocnic bude v soukromých rukou. Přijde doba, kdy si řetězce začnou diktovat podmínky.

Existuje řešení?
Ano, k tomu je zapotřebí zákonem zamezit současnému ovládání zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení stejnou ovládající osobou, prosadit povinné zveřejňování všech smluv a plateb mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, sjednotit úhrady za výkony ve všech zdravotnických zařízeních, prosadit přísnou státní kontrolu nad zdravotními pojišťovnami i nemocnicemi a zamezit rozsáhlým střetům zájmů ve správních radách zdravotních pojišťoven a nemocnic a nedovolit zavedení individuálních pojistných plánů zdravotních pojišťoven.
Mnozí lidé si vůbec neuvědomují, jakou obrovskou výhodou je mít všeobecné zdravotní pojištění, které je solidární. Každý má v podstatě jistotu, že v případě potřeby bude léčen, aniž by musel studovat složité pojistné plány, co všechno pojistná smlouva kryje, či nekryje.
Přitom právě o tuto naši jistotu, např. vůči Američanům, nebo Holanďanům máme velmi brzy přijít. Pokud se tak stane, pak to bude téměř nevratný krok.
Nenechme si proto ukrást všeobecné zdravotní pojištění a nedovolme politikům učinit nevratné kroky!
(Článek byl napsán pro redakci Medical-Tribune)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Jistí lidé cítí prachy stejně neomylně, jako velbloud vodu na poušti.
Většina lidí netušila, čeho je schopná tahle česká verze "jakoby" pravice. Teď už to víme a známe jací jsou a o co jim jde. Jdou tvrdě k meritu věci, jsou to moc a peníze a naopak! Otázkou ovšem je, zda už není pozdě. Oni jsou totiž stále u rozhodovacích postů a koryt. Právní systém (občanský, hospodářský atd.)je naprosto rozklížený a nepřehledný a zaplevelený právními kličkami a nesmysly. Triumvirát policie, prokurátoři a soudnictví, který by mohl celý systém změnit k lepšímu, mají tito lidé z pravice a od peněz pod absolutní kontrolou. Tunelování a odklánění financí se v Česku netrestá a kdo má peníze a je na správné straně barikády se může jen chechtat. Takový Rath je jasný příklad. Moc dobrý článek!
Pěkný den, jdu na golf, budou tam kluci z ODS!
25. 09. 2012 | 11:54

David napsal(a):

"...Zdravotním pojišťovnám se má umožnit nabízet klientům individuální pojistné plány. To v zásadě znamená, že existující všeobecné zdravotní pojištění se postupně začne měnit na pojištění soukromé, se všemi obrovskými riziky pro lidi, kteří možná velmi brzy zjistí, že za pár ušetřených stokorun na zdravotním pojištění najednou nebudou mít kryta veškerá rizika, že v případě úrazu nebo závažné nemoci budou muset doplácet spousty peněz anebo budou posíláni jenom do určitých nemocnic a k určitým lékařům v rámci tzv. plánů řízené péče a pojišťovny na nich budou šetřit miliardy korun.

...Vše půjde v podstatě dál, jenom provozovatelé budou jiní a daleko významnější část nemocnic bude v soukromých rukou. Přijde doba, kdy si řetězce začnou diktovat podmínky.

...Existuje řešení?.."

-------

Ano, řešení existuje, ale k tomu je zapotřebí,

aby tato vláda darebáků co nejdříve byla přinucena k demisi,

dokud nespáchá ještě větší škody, než dosud!!!

Velkou chybou bylo, že se povolilo více zdravotních pojišťoven, kvůli čemu máme dnes tyto problémy. Je třeba udělat maximum, aby tady byla zase jen jedna státní zdravotní pojišťovna, jinak se budou problémy ještě více stupňovat a přijde nás to pěkně draho.
25. 09. 2012 | 12:00

dalimír napsal(a):

Dobrý den ,soukromý sektor se v česku neosvědčil ,jsou to všechno nenasitní hraboši ! Proto by bylo lepe kdyby zase bylo všechno jako za socíku ! Všechno ,všech a pěkně poctivě všichni budovat ráj ještě zde na zemi ! Dl
25. 09. 2012 | 12:07

Petr napsal(a):

Pane Hovorka,
která partaj byla v Československu a v Česku od r.1918 nejdéle u lizu?
25. 09. 2012 | 12:08

Raskolnikov napsal(a):

a přesto lidé budou volit proti sobě...jo za hloupost se platí, ale podle mne je to jediný způsob,jak lidé přijdou k rozumu a budou hájit skutečně svoje zájmy a nenechají se ovládat mediální propagandou (vlastněnou bakalou, atd..) viz studenti milující pravici, ale odmítající školné, prodávání nemocnic, snížování daňové progrese, daňové ráje, odvody v cizině, osvobozování od daní hazardu, odmítání registračních pokladen atd.......
25. 09. 2012 | 12:10

Ives napsal(a):

Spančovaný stát.
25. 09. 2012 | 12:15

Jihočech napsal(a):

Pane Dalimíre, zkuste své myšlenky formulovat verbálně, na psané slovo se vrhněte po zopakování vyňatých slov. Myslím to s vámi dobře, člověče:-)) Autor velmi přesně, takřka návodně, popsal pokoutný způsob vytěsňování státu ze sociálního a zdravotního systému za pomoci těch, kteří by právě toto měli výkonem své funkce regulovat a strážit. I Pepkovi z Horní Dolní je jasné, že ve středu zájmu se ocitají poslední dvě oblasti spravující pravidelné platby v objemu mnoha miliard měsíčně, sociální příspěvky a zdravotní pojištění. Jen jsem zvědavý, kolik z politiků, uvedených v blogu, bude sedět nebo již sedí ve správních radách nemocnic a pojišťoven. A také, kolik tyto spolky dávají do stranických pokladen...
25. 09. 2012 | 12:23

Karel napsal(a):

Nepsalo se kdesi, že do čela Správy sociálního zabezpečení ČR byl jmenován kdosi spjatý se soukromou sférou?
A co procesy v kultuře? Není Hanáková jen tím, čím byla Parkanová Kalouskovi?
25. 09. 2012 | 12:27

český maloměšťák napsal(a):

http://zpravy.idnes.cz/fischera-sponzoruje-chrenek-dgq-/domaci.aspx?c=A120727_171550_domaci_brm

http://pardubice.idnes.cz/koncern-agel-magnata-chrenka-rychle-pronika-do-pardubicke-nemocnice-1pz-/pardubice-zpravy.aspx?c=A120216_1733938_pardubice-zpravy_mav

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/clanek.phtml?id=757161

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-vlady/ods-vadi-hegeruv-navrh-zmen-fakultnich-nemocnic/
25. 09. 2012 | 12:37

dalimír napsal(a):

Jihočechu mám rád jižní čechy ! V lázních Třeboni jsem jako doma ! Díky za upozornění ale nějaká vynatá slova ? To mi nic neříka ! A vůbec česká gramatika je zbytečně moc komplikovaná ! Taková azbuka to my jde jako když bičem mrská ! Hezký den Dl.
25. 09. 2012 | 12:38

David napsal(a):

Všem případným odpůrcům jedné STÁTNÍ zdravotní pojišťovny doporučuji si vyhledat a pečlivě prostudovat:

"Zpráva vyšetřovací Komise Poslanecké sněmovny
k prošetření hospodaření všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky."

Zejména kapitolu:

"Historické souvislosti vzniku a vývoje zdravotního pojištění v ČR a jejich vliv na hospodaření VZP."

---

Výběr ze zprávy:

"...Jako první vznikla v roce 1991 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pro kterou byl vytvořen zvláštní zákon (č. 551/1991 Sb.). Následně vznikaly další oborové a zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, které rovněž měly svůj vlastní zákon (č. 280/1992 Sb.).

Nedošlo však k vytvoření podmínek pro skutečnou roli pojišťoven v systému zdravotnictví, ani k možnosti reálné konkurence mezi pojišťovnami na základě diference v poskytovaných službách.

Vznikem dalších zdravotních pojišťoven (kterých bylo jednu dobu 27) docházelo k odlivu lukrativních pojištěnců (zdravých a s vyššími příjmy) z VZP do těchto pojišťoven, které byly z počátku koncipovány jako uzavřené a přijímaly omezený okruh pojištěnců. O tom, že se systém nepovedlo hned z prvopočátku nastavit a nastartovat správně, svědčí i skutečnost, že převážná část nově vzniklých oborových a regionálních pojišťoven zkrachovala krátce po svém vzniku. Pojištěnce těchto pojišťoven potom podle zákona musela převzít VZP, pokud pojištěnce nepřevzala jiná zdravotní pojišťovna.

...Vznikla situace, která přetrvává dodnes, že systém zdravotnictví je financován přes zdravotní pojišťovny, ale současně tyto pojišťovny nemůžou principiálně fungovat jako pojišťovny, protože nemají definovaný předmět pojištění. Pojišťovny nemůžou uzavírat individuální pojistné smlouvy se svými klienty a nemůžou ani stanovovat obsah a rozsah pojistného plnění. Veškerá péče je bezplatná, hrazená z veřejného zdravotního pojištění,

pojišťovnám tak fakticky zůstává role

přerozdělovatelů peněz

z vybraného zdravotního pojištění mezi jednotlivé poskytovatele zdravotní péče.

...Deficit systému veřejného zdravotního pojištění od počátku vykazuje asymetrii, kdy se závazky po lhůtě splatnosti projevovaly a dosud projevují pouze u VZP. Tato asymetrie měla být odstraněna přerozdělením příjmů mezi pojišťovnami, avšak

počáteční nastavení přerozdělení 60% příjmů pro pouze dvě kategorie pojištěnců se ukázalo jako nedostatečné,

a proto v roce 2004 byla provedena legislativní úprava zavádějící

100% přerozdělení

dle věkových kategorií, pohlaví a nově i u vysoce nákladné péče. Tímto opatřením se zcela zrušily rozdíly mezi pojišťovnami a odpadá tím možnost získání výhody pomocí lepšího složení portfolia pojištěnců...."
25. 09. 2012 | 12:59

český maloměšťák napsal(a):

Podstata problému je hybrid - kdy soukromí podnikatelé (v tomto případě podnikání v resortu zdravotnictví) jsou napojeni na cash flow plynoucí ze systému veřejného solidárního pojiětění. /zisk vs služba(poslání)/

Nechápu například, že ůhrady za výkony - ve kterých jsou zakalkulovány i náklady subjektuna kapitálové vybavení či jeho amortizaci - jsou totožné ve směru subjektů soukromých. Dańový poplatník se tak sekundárně stává vazalem nejen fiskálu, ale i vazalem tvorby zisku soukromého podnikatele - zajišťuje jeho byznys plán.
Což vše je podle mě v rozporu s Ústavou /daně a poplatky - tak že jsou pak povinné - smí nařídit pouze stát/ - ale i trhem - ten je křiven.

Systém by měl být především dehybridizován - subjekty soukromé něchť podnikají na trhu - se vším všudy - tedy i s tím, že budou odstřiženy od cash flow via povinné zdravotnické pojištění.....subjekty veřejného zdravotního pojištění ať pak přeberou platby , které zatím plynuly jejich směrem /jistě by se to neobešlo i bez příslušných investic do zvýšení hodnoty nabídkového portfolia veřejného zdravotnictví - ale odstranilo by se ono kšeftování - s nemocnicemi, s úvazky, s přebíránímm klientely, s rozpočty krajů, obcí, státu...a myslím si, že i úspory z diverzifikace úhrad za výkony /zařízení veřejného zdravotnictví vs soukromé/ by vedly - zejména s poklesem poptávky po výkonech soukromých zdravotnických zařízení - k dalším úsporám.

Zatím probíhá pravý opak - systém veřejného pojištění je rabován ze všech úrovní - od mnohoúvazkářů (jakási obdoba mnohoobročníků) , kteří mají úvazky jak v krajských - tak v konkurenčních soukromých zařízeních, tak provádějí výkony i ve vlastních ambulancích...až po podivné megazlodějny typu IZIP.

Cílem je vyrabovat jej tak, aby došlo k jeho zničení a nahrazení soukromými subjekty /však stále ale napojenými na daně - povinné odvody/ - nebo k jeho rozvrácení tak, že jeho cena bude nízká - pak se rúzní Chrenkové pomocí svých loutek ve státní správě dohrabou k mnohasetmiliardovým aktivům a hlavně ke stálému toku POVINNĚ placených financí - tedy DANÍ (zde se opět zamysleme nad tím, zda není v rozporu s Ústavou - když stát NAŘÍDÍ , aby daně /odvody/ lidé platili soukromým subjektům).

Což je njjistější způsob podnikání na světě - stát je nejlepším garantem, má k tomu dokonce jako jedinýsubjekt na světě k dispozici i legální donucovací prostředky.
Toro ostatně věděl i starý Anselm Rotschild - když své syny poslal tu do Anglie, tu do Francie..ondy zase do Rakouska-Uherska.....
Že tedy pokud se podniká tak, že tržbou jsou daně či povinné odvody - nemá takové podnikání chybu. Zejména pokud jsou ti, co o daních a odvodech ve státní správě rozhodují - jejich loutkami /mnohdy kašpárky/.

Šalom.

P.S. Někdy Nečasovi aj. kočkopes smrdí - jindy vyhovuje (co vyhovuje...je přímo modlou).
Tedy - každopádně soukromé podnikání ano - ale hezky za svoje/žádné skryté platby kapitálového vybavení a dalších nákladů/ a mimo systém veřejného zdravotního pojištění.
Což je ale samozřejmě ideální stav.
Zatím by stačilo zamezit dalšímu rozchvacování veřejných aktiv. Včetně potenciálu představovaných budoucím cash flow.
25. 09. 2012 | 13:12

český maloměšťák napsal(a):

re : Amschel Rotschild
25. 09. 2012 | 13:15

český maloměšťák napsal(a):

Mayer Amschel Rothschild married Guttle Schnapper (1753–1849), the daughter of Wolf Salomon Schnapper, on 29 August 1770.[10] They had the following children:

Schönche Jeannette Rothschild (20 August 1771 – 1859) - married Benedikt Moses Worms (1772–1824)
Amschel "Anselm" Mayer (12 June 1773 – 6 December 1855)
Salomon Mayer (9 September 1774 – 28 July 1855) - founder of the Rothschild banking family of Austria
Nathan Mayer (16 September 1777 – 18 July 1836) - founder of the Rothschild banking family of England
Isabella Rothschild (2 July 1781 – 1861)
Babette Rothschild (29 August 1784 – 16 March 1869)
Calmann "Carl" Mayer (24 April 1788 – 10 March 1855) - founder of the Rothschild banking family of Naples
Julie Rothschild (1 May 1790 – 19 June 1815)
Henriette ("Jette") (1791–1866) married Abraham Montefiore (1788–1824)
Jacob "James" Mayer (1792–1868) - founder of the Rothschild banking family of France
25. 09. 2012 | 13:16

český maloměšťák napsal(a):

ještě jednou re : Rothschild (červený štít - rot , Schild...mám to tak blbě zafixované)
:))
25. 09. 2012 | 13:19

Leon napsal(a):

Titulek "Nenechme si ukrást....".
To je dobrý. To máme jako jít do revoluce ? Krvavý ??? Neboť svini od koryta neodeženeš, jen násilím.
To opravdu nestačí civilizovanýmu národu tatíčkovo "Nebát se a nekrást !" ?
25. 09. 2012 | 13:23

Yosif K napsal(a):

Na Slovensku se lobistům podařilo zprivatizovat zdravotní pojišťovny pozměňovacími návrhy v parlamentu. Soukromé zdravotní pojišťovny začaly vykazovat až 10 % režijních nákladů, to jim nastupující nová vláda omezila na 3,5 % a okamžitě následovala arbitrážní žaloba.
KONEC CITATU.

A jak dopadla arbitraz? Jake je spravne procento? 3.5%? Proc ne, proc ano? Jake jsou procenta resijnich nakladu v SRN, Rakousku, Francii, Velke Britanii atp?

Proc Slovensko neslo cestou normalniho soudu? Chce arbitraz prhrat?
25. 09. 2012 | 13:52

Yosif K napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
Podstata problému je hybrid - kdy soukromí podnikatelé (v tomto případě podnikání v resortu zdravotnictví) jsou napojeni na cash flow plynoucí ze systému veřejného solidárního pojiětění. /zisk vs služba(poslání)/
KONEC CITATU.

Ale to stejne je prece i leckde jinde - soukrome autobusove spolecnosti na venkove dostavaji STATNI SOLIDARNI dotace na zajistovani dopravy tu ci onde. Znamena to ze by se soukrome autobusy mely znarodnit a vsude by mnerl jezdit JENOM CSAD statni podnik?
25. 09. 2012 | 13:57

džon uzený bok napsal(a):

pane hovorko,
jste jeden z mála, ne-li jediný, kdo nezapadl do té party pašáků - zvolených chudinků, kteří zblbli vlastním štěstím v okamžiku zvolení.
máte moji poklonu, prosím angažujte se, budou se přidávat další, alespoň doufám.
25. 09. 2012 | 14:05

dalimír napsal(a):

Pane Hovorko pokud vystoupíte z KDU ČSL tak Vás volím všemi dvaceti ! Prosím Vás kdo Vám poradil upsat se zrovna čertům z vatikánu ? Hezký den ! Dl.
25. 09. 2012 | 14:59

Yosif K napsal(a):

Cílem není snížit počet lůžek ve velkých nemocnicích, jde o to zrušit nebo zadlužit řadu malých nemocnic, i když jsou třeba ziskové a léčí efektivněji, než ty velké.
KONEC CITATU.

Pokud male nemocnice leci efektivneji nez ty velke, proc je tedy v celem svete ustup od malych nemocnic k velkym nemocnicim?

Mohou si male nemocnice dovolit stejne zdravotnkce pristroje jako velke nemocnice? Nebo male nemocnice leci efekytivneji (lacineji) tim, ze treba misto laparoskopickych oepraci proste rezou nozem?
25. 09. 2012 | 15:16

Yosif K napsal(a):

Mnozí lidé si vůbec neuvědomují, jakou obrovskou výhodou je mít všeobecné zdravotní pojištění, které je solidární. Každý má v podstatě jistotu, že v případě potřeby bude léčen, aniž by musel studovat složité pojistné plány, co všechno pojistná smlouva kryje, či nekryje.
Přitom právě o tuto naši jistotu, např. vůči Američanům, nebo Holanďanům máme velmi brzy přijít. Pokud se tak stane, pak to bude téměř nevratný krok.
KONEC CITATU.
WStudovat slozite pojistne plany je zajiste neprijemne.

Lide by vsak nemeli verit te ekonomicke blbosti, ze kdyz vam nekdo slibi ze vsechna potrebna zdravotni pece bude UPLNE ZADARMO VE SPICKOVE KVALITE UPLNE PRO VSECHNY ze tomu tak bude.

Sliby se slibuji, balzni se raduji a mnozi se nestaci divit, kdyz vazne onemocni. At jiz v systemy dosti trznigho zdravitn9oictvi USA nebo v systemu velmi slolidarniho zdravotnictvi Ceska.

I v Ceskem velkmi soildarnim systemu neni proste technicky mozne poskytnout potrebne sluzby ve spickove svetove kvalite PRO VSECHNY pokud na to neni techncika kapacita nebo penize. Nekteri p[aviento sedopstanouy ke svetove kvalite temer jiste (v CSSD jim rikaji KULICHOVE). Na nekulichy spickova pece budto zbude (pokud jsu cleny SDVAZU ZNAMYCH) nebo zbude ci nezbude dle nahody (pokud nejsou ani kulichpve ani clenove svazu znamych).

Pokud je neco nedostatkove, tak proste na vsechny se dostat nemuze. Kulichove maji pak solidarnejsi moznosti nez nekulichove.
25. 09. 2012 | 15:25

zemedelec napsal(a):

Pane Hovorka.
Naprosto správně.
O to právě jde,dostat se k tomuto balíku peněz,přece podobné je to z důchodovou reformou.Pane Hovorka,kdyby tohle napsala kandidátka na prezidenta Roithová,tak bych jí určitě dal hlas,ale ona spíš bude,nebo chce na tom profitovat.Jasně se potvrzuje jak je VZP oškubávána a za přispění jejího vedení,vědomí si své beztrestnosti.
25. 09. 2012 | 16:13

Vashta napsal(a):

Chtějí velký prachy a naše DUŠE. Co byl kolektivní tmel společnosti bude Chrenka. Nafurt.
25. 09. 2012 | 16:32

Yosif K napsal(a):

Nejlepe je na svete ve statnim podniku a ve statni nemocnici. Dotace vdycky prijdou.

Solidarni ssytem zdravotnicvti mame, vzit si jej nenechame, nejlepe jest v nem KULICHUM. Pro KULICHY sqela zprava.
25. 09. 2012 | 16:44

hola napsal(a):

Yosife,
opravdu upřímně vám přeju - až tady bude to soukromý pojištění - když si zlomíte obě nohy, tak aby vám pojištovna řekla, že vaše pojistka kryje jenom pravou nohu. Možná jsem zlý, ale přeju vám to.
25. 09. 2012 | 17:11

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Bude obtížné zbavit se té modré chobotnice.
25. 09. 2012 | 17:43

Admirál napsal(a):

Pane Hovorko, jste jeden z mála důvěryhodných lidí v politice. Osvědčil jste to svou prací v parlamentu. Držím Vám palec. Horší už je to s lidovci.

A máte pravdu i dnes. Podstatné je nenechat rozkrást zdravotnictví a systém sociálního zabezpečení. Tam může napáchat ta svoloč největší škody.
25. 09. 2012 | 18:18

aga napsal(a):

Vashta

Lidé si budou muset uvědomit, že DUŠI jim nezachrání žádné volby, tedy rozhodně ne ty tzv. demokratické.
25. 09. 2012 | 18:53

mik napsal(a):

Admiral : a jaky je dnes system socialniho zabezpeceni ?? v zadne zemi ktera si rika ze je vyspela a demokraticka by Drabek nemohl delat ministra a zdravotni pojisteni rizene statem ? kolik dnes stoji leky v lekarnach a kolik luzko v nemocnici ? jsou vyjmenovany staty Polsko Madarsko Slovensko ..vsechno staty byvaleho vychodniho bloku,,proc si hrat na mistra sveta a snazit se vymyslet neco noveho ? Uvedu priklaz z Irska...podpora v nezamestnanosti rok ve vyssi 188 euro tydne dalsi prispevek cca do 50 % na bydleni v zime prispevek na topeni pricemz irska a ceska zima se neda vybec srovnat ( snih a mraz vyjimecne ) pri nezamestnanosti medical karta a tedy vsechny leky zdarma a pobyt v nemocnici nebo nejake operace zdarma...ne socialku se chodi jednou za mesic podepsat ze stav trva ..,zadne honeni po firmach a dokladani podpisem ze clovek hleda praci,,,a po roce,,jen se zmeni nazev podpory s job benefit na alowance benefit a financne se nic nemeni dokud si clovek nenajde praci,,, az takove socialni podminky bude CR mit ( jako ze nikdy nebudou ) tak lze psat neco o systemu zdarvotnictvi a socialnim zabezpeceni,,,
25. 09. 2012 | 18:56

Václav Pokorný napsal(a):

Pane Hovorko,
dodatečně Vám děkuji za to, co jste v parlamentu pro zdravotnictví( a potažmo pro většinu občanů státu) udělal. Vykonal jste dobrou práci. Váš postoj i tento Váš článek plně podporuji. Vyjádřil jste přesně o co té vládnoucí sebrance jde. A myslím, že Vaše názory a pak hlavně Vaše vývody, pokud se týká těchto věcí, jsou pravdivé a přesné. Je, podle mne, škoda, že Vás KDU-ČSL odsunula trochu do pozadí. Možná to byl záměr. Myslím, že Vy jste jeden z těch, kteří pracují pro nás, onu většinu občanů, kteří se můžou bránit proti podrazům a zlodějnám, hlavně té nynější vládnoucí sebranky, jen málo, anebo nemají schopnosti a sílu pochopit grázloviny, které na nás ta tlupa chystá, či už je provádí.
25. 09. 2012 | 20:49

Skogen napsal(a):

hola,

ale kdepak. Kdybyste byl zlý, přál byste Yosifovi, aby mu narostla druhá hlava a dekapitace by byla možná pouze úplná. S těma nohama by se to mělo tak, že tu druhou by měl sice s nějakým tím pakloubem, ale zato ta první by byla vyléčena špičkově, na což Yosif slyší ;)
25. 09. 2012 | 22:17

A teď trochu historie napsal(a):

Pokud se totiž o potřebě zdravotnické reformy mluví na Havlově Foru2000, jako tomu bylo letos, znamená to, že velký plán je stále ve hře. http://abbartos.wordpress.com/2010/12/11/amerikanizace-zdravotnictvi-pokus-c-2/
25. 09. 2012 | 22:55

oh napsal(a):

hola: Jestli vy jste zlý, pak já budu přímo brutální - přál bych si vidět obličej Yosifa K, až mu účetní v nemocnici sdělí, že jediný úkon hrazený z jeho dokonale prostudovaného pojistného plánu (Yosif bude asi právník se specializací na pojišťovnictví, když je podle něj studium pojistných plánů pouze nepříjemné) je úplná amputace končetin pro případ sepse - pochopitelně bez nároku na protézu. A že jeho zdravotní pojišťovna nehradí převoz sanitkou...
26. 09. 2012 | 05:20

napsal(a):

„Ztratila jsem důvěru v tržní rozměr medicíny. S jednou mojí pacientkou jsme spočítaly, že udělala špatný obchod. Zaplatila zhruba 60 tisíc za roky užívání hormonální antikoncepce, čímž vyhověla poptávce společnosti a své nejlepší reprodukční roky věnovala růstu akcií firmy, které bohužel nevlastnila, platbě daní a růstu HDP. Přítel si mohl užívat její sexuální disponibilitu bez rizika závazku. Byl jí poskytnut nástroj k umělé neplodnosti, který však přešel v trvalou neplodnost i po vysazení. http://www.galerie-ne.cz/profily/detail/id/36/helena-maslova-nechtela-jsem-pracovat-pod-tlakem-farmafirem
26. 09. 2012 | 14:16

carpinteyrokhy napsal(a):

<b><a href=http://www.cheapkatespadeoutlet1993.org/>kate spade outlet</a>,<a href=http://www.katespadebagsales2013.org/>kate spade sale</a>,<a href=http://www.freywille2013.org>Frey Wille Price</a></b>
apt colored strips. I tested it our and created one surrounded ice blue and grape. You can even have your initials stamped aboard leather oscillate aboard the front.We started at Melissa's house,490.The Tod's D-Styling Satchel namely faultless for Hilary Swank's laid-back manner Buy amongst Nordstrom for $1,The bags was from Nine West and the closest I can find online are these bags which are the same mainstream and diagram merely among faux suede instead of velvet. I bought the bags aboard a whim and a week later I planner apt return it apt Macy's because I didn't favor how deep the bags is and that lack of inside pockets. fine,merely they can be likewise naturally constructed to where they transform entirely unfashionable. Not that the bags namely objectively worth $16, I absence this Itat Shrug, it's a perfect 180 from the deconstructed and more carefree see from the summer,principally from what I would normally forecast from this designer. That's what I assumed would happen while I heard about this philanthropy auction a few months antecedent but luckily for us,29 If you emulate your horoscope everyday chances are you believe amid the zodiac. I'm a firm believer in the zodiac and I tend apt find that my horoscope is spot aboard a majority of the duration I'm also quite haughty to be a Leo's. This aspiration be my third season covering Fashion Week within person,
07. 06. 2013 | 20:47

gcujzpeydr napsal(a):

vous etes bien dans la liste des abonnes. http://cialisprixfr.zic.fr/ Ils ont des droits egaux au regard du mariage. http://achatdeviagra.zic.fr/ Il faut me laisse atterrir. http://viagrapaschere.zic.fr/ pour chacun d’entre nous.
11. 10. 2013 | 17:46

rzfkgxugoy napsal(a):

Au bout de plusieurs heures de danse endiablee. http://acheterpropecia.zic.fr/ Malgre le chomage et l’insecurite. http://achatviagra.zic.fr/ de refuser le combat et de conceder des penalites. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ escarmouches entre le CPP et l’armee.
11. 10. 2013 | 21:39

ksrlqbfstf napsal(a):

mes papiers de travail. http://www.emtvalencia.es/video/donde-comprar-viagra-foro.html Zomia a-t-elle encore une realite ? http://www.emtvalencia.es/video/costo-pastilla-cytotec-peru.html Je ne sais pas ce que sont devenus les autres. http://www.emtvalencia.es/video/meri-adalat-hindi-movie-online.html je me suis dit que j’allais travailler en Algerie.
22. 12. 2013 | 17:48

ciysidyvdi napsal(a):

Ils accueillent qui ils veulent. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-propecia-or-finasteride-1mg.html Sur la base des realisations de la DUDH. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-venta-de-pastillas-cytotec-en-saltillo.html enorme cout en vies humaines etc. http://www.ateliercitron.com/a-purchase-generic-plavix.html ses pieds abimes saignent.
28. 12. 2013 | 15:29

sratyeohfh napsal(a):

Apres maintes discussions. http://afroditi.uom.gr/emas/a-cialis-generique-livraison-rapide.html Dans l’imaginaire des salaries. http://afroditi.uom.gr/emas/a-bestalla-billig-viagra.html Lire la suite sur : http://www. http://afroditi.uom.gr/emas/a-priligy-dapoxetina-generico.html ni d'atteintes a son honneur et a sa reputation.
14. 01. 2014 | 14:05

hpfrcfufxx napsal(a):

A ses cotes se trouvaient le Francais Rene Cassin. http://afroditi.uom.gr/emas/a-generisk-viagra.html entretien avec Arnaud Esquerre. http://afroditi.uom.gr/emas/a-i-vilka-lander-kan-man-kopa-viagra-receptfritt.html sorti de mon etat de romancier. http://afroditi.uom.gr/emas/a-levitra-apoteka.html au Cambodge ou au Laos.
14. 01. 2014 | 20:12

tktnxkferb napsal(a):

« Ellul l’avait bien dit ». http://www.primur.es/apedal/a-tom-kaulitz-a-pris-du-levitra.html et d’autant plus salutaire). http://www.primur.es/apedal/a-kob-generisk-cialis.html Comme j’avais appris a parler l’arabe. http://afroditi.uom.gr/emas/a-viagra-ohne-rezept-in-apotheke.html En ces temps d’hegemonie de l’Etat-nation.
16. 01. 2014 | 07:10

pirtefaduw napsal(a):

On se donne trois/quatre mois pour reflechir. http://www.master-r3i.fr/a-viagra-kaufen-online-apotheke.html Du point de vue strictement universitaire. http://www.primur.es/apedal/a-excel-herbal-viagra-apotheke.html Je pense que je ne realise pas encore. http://www.master-r3i.fr/a-kamagra-receptfritt-apoteket.html comme l’avait fait sa s?ur en 2004.
19. 01. 2014 | 06:57

gdcsyxqkxp napsal(a):

tels ceux de Pierre Clastres2. http://afroditi.uom.gr/emas/a-vendita-viagra-e-cialis.html que ce soit sous la forme de traites. http://www.master-r3i.fr/a-levitra-orosolubile-senza-ricetta.html emmerdeuse impenitente. http://www.master-r3i.fr/a-viagra-pour-femme-vente-en-ligne.html Tout le monde etait fatigue.
20. 01. 2014 | 02:13

ykgiuaahuo napsal(a):

sorti de mon etat de romancier. http://www.master-r3i.fr/a-acquisto-viagra-milano.html Si populaire qu'ils arreteront / arretent http://www.master-r3i.fr/a-billigt-kamagra.html Du point de vue strictement universitaire. http://www.master-r3i.fr/a-site-serieux-vente-cialis.html Tout recit - romans.
20. 01. 2014 | 09:41

zogfjfvlsq napsal(a):

vendredi 22 juin 2012 a 17h08. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kob-viagra-kobenhavn.html c’est le plus important. http://www.primur.es/apedal/a-meilleur-site-de-vente-de-viagra.html Theorie du recit et du style indirect libre. http://www.primur.es/apedal/a-viagra-apotheke-gunstig.html vendredi 15 juin 2012
21. 01. 2014 | 04:19

alfpbcxedz napsal(a):

Le sujet fait polemique http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-kaufen-online-apotheke-da/ C est a eux que l on doit la verite http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-aus-der-apotheke-da/ Vincent Lambert correspond a un etat vegetatif http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-und-oral-jelly-apotheke-da/ En 2010, ils etaient respectivement 15 % et 24 %
14. 06. 2014 | 23:39

qfqambgcfs napsal(a):

Un constat qui n etonne pas Jean-Francois Corty http://www.riminiturismo.it/a-viagra-ohne-rezept-apotheke-da.html Mais le calendrier a ete bouscule par des fuites http://www.riminiturismo.it/a-resept-pa-viagra-nb.html Certains servent une cause ou une autre http://www.riminiturismo.it/a-kob-viagra-til-kvinder-da.html En juin, la chance lui a souri
17. 06. 2014 | 00:10

ucmmndihes napsal(a):

Le depistage precoce est primordial http://www.riminiturismo.it/e-billig-viagra-rezeptfrei-nb.html Son retour s annonce charge http://www.riminiturismo.it/e-kostet-viagra-rezept-apotheke-da.html Soit un 1,2 million au total http://www.riminiturismo.it/e-kann-viagra-apotheke-kaufen-da.html Jusqu ici, la France n a pas tranche sur le statut
17. 06. 2014 | 05:04

uojdqpqfxb napsal(a):

Pas a mon age http://www.riminiturismo.it/a-kamagra-oral-jelly-online-apotheke-da.html Certains viennent du fin fond de l Allemagne http://www.riminiturismo.it/e-viagra-apotek-thailand-da.html D autres suivront http://www.riminiturismo.it/e-bekommt-man-viagra-in-der-apotheke-da.html Beaucoup viennent d Europe de l Est
17. 06. 2014 | 08:05

cpawfresvy napsal(a):

Les abus sont notoires http://www.riminiturismo.it/e-billig-viagra-ratiopharm-nb.html Je l evalue a un sur sept » http://www.riminiturismo.it/a-trenger-man-resept-pa-viagra-nb.html Servier … pour un montant de un million de francs http://www.riminiturismo.it/a-viagra-pa-apoteket-da.html Mais ce serait du plus mauvais effet
17. 06. 2014 | 09:18

kfxieqmlew napsal(a):

J ai arrete pendant six mois, sans aide, en vain http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-atarax-achat-fr.html J essaie de faire ce qu il faut pour sauver des vies http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-i-vilka-lander-kan-man-kopa-zithromax-sv.html Notre role est d emettre des recommandations http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-viagra-for-kvinnor-billigt-nb.html Comprendre l affaire du Mediator en quatorze dates
07. 08. 2014 | 16:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy