Okamura: „Miláčku, jak to že malej… malej! Jednu erekci jsem měl večer, druhou ráno, tobě je dvacet centimetrů málo?“

27. 12. 2012 | 14:41
Přečteno 22381 krát
Ústavní stížnost je nesmírně cenný nástroj, kterým se jednotlivec může bránit proti neoprávněnému státnímu zasahování do svých ústavních práv. Někdy však motivací k jejímu podání může být i prostá snaha přilákat pozornost veřejnosti, zatímco o výsledek tolik nejde. Zdá se, že u Tomia Okamury převážilo to druhé.

Okamura byl mezi kandidáty, které Ministerstvo vnitra nezaregistrovalo kvůli nedostatečnému počtu platných podpisů na peticích. Podobně jako ostatní se obrátil na Nejvyšší správní soud, který ministerskou matematiku odmítl a místo sčítání chybovosti se přiklonil k jejímu průměrování. Na rozdíl od Jany Bobošíkové ale Okamurovi ani správný vzorec nepomohl: k požadovaným 50 tisícům podpisů mu jich podle soudu stále chybí více než tisícovka.

Za těchto okolností zbývala už jen ústavní stížnost. Směřovat mohla dvěma základními směry:

Varianta 1.: Prováděcí zákon o přímé volbě je třeba vyložit tak, aby byl v souladu s Ústavou. Ta dává jasnou podmínku 50 tisíc podpisů a nemluví o žádném ověřování náhodných vzorků. Tím sice takové statistické zpracování není bez dalšího vyloučeno, musí být ale dostatečně přesvědčivé, aby bylo možné říci – třeba s 99% pravděpodobností – že uchazeč potřebný počet podpisů nedodal. Natolik přesvědčivé výsledky však ministerská metoda neposkytla, mimo jiné kvůli velmi závažným pochybnostem o tom, jak náhodný výběr probíhal a zda nemohl některé kandidáty poškodit. Nevypořádal se s tím bohužel ani Nejvyšší správní soud, který by byl býval mohl přibrat znalce v oboru statistiky, aby použitou metodu posoudil. Za těchto okolností nezbývá, než dát přednost ústavnímu právu kandidáta – a v pochybnostech, zda podmínku 50 tisíc podpisů splnil či nikoliv, ho raději zaregistrovat. Ústavní stížnost by se tak v této variantě domáhala zrušení rozhodnutí NSS a MV a dodatečného zaregistrování Tomia Okamury, přičemž volby by mohly proběhnout v řádném termínu.

Varianta 2.: Prováděcí zákon je napsaný tak špatně, že jej ani s největším úsilím nelze vyložit tak, aby neodporoval ústavě. Nikoliv ministerstvo a Nejvyšší správní soud, nýbrž už zákonodárce zasáhl do Okamurových ústavních práv v takové míře, že by ani jeho dodatečné zaregistrování nestačilo a je třeba zrušit celý zákon, resp. dotčená ustanovení. Volby se – zřejmě – v původním termínu konat nemohou a přípravy musí začít celé znovu.

Zrušení zákona pro neústavnost je nejtěžší kalibr, který má Ústavní soud k dispozici, a proto je třeba s ním šetřit. Podle uznávané doktríny sebeomezení platí, že existuje-li nějaká možnost, jak zákon vyložit v souladu s ústavu, musí dostat přednost před rušením. Skutečnost, že je nějaký zákon napsaný nešikovně nebo třeba i hloupě, ještě neznamená, že ho má Ústavní soud zrušit; k opravě nešikovných či hloupých zákonů je totiž příslušný Parlament. Osobně se proto domnívám, že vhodnějším řešením by byla první varianta: Tomio Okamura by byl v případě úspěchu své stížnosti zaregistrován jako kandidát a mohl by se voleb zúčastnit, volby by se konaly v řádném termínu a Parlament by měl pět let na to, aby zákon vylepšil. S podobným výsledkem ostatně proběhl i soudní přezkum v prvních volbách do Senátu v roce 1996, kdy také Ústavní soud řadě kandidátů pomohl k účasti ve volbách bez toho, aby zákon rušil. Změna zákona parlamentní cestou pak následovala.

Okamurova stížnost však nastíněné dvě varianty přesahuje: nejenže napadá rozhodnutí i zákon, ale brojí dokonce i proti samotné novelizaci Ústavy, kterou byla přímá volba prezidenta zavedena. Důvodem je nerovnost mezi kandidáty politických stran, kterým stačí podpisy dvaceti poslanců či deseti senátorů, a „občanskými kandidáty“, kteří potřebují podporu 50 tisíc voličů. Ano, nerovnost to je: je však zakotvena přímo v Ústavě, kterou Ústavní soud – z logiky věci – zpravidla nepřezkoumává. Pravda, v roce 2009 Ústavní soud zrušil ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny, což samo o sobě vzbudilo řadu odmítavých reakcí odborné veřejnosti. I zastánci této kompetence, mezi něž patřím, však zdůrazňují, že je vyhrazena pouze pro nejzávažnější případy, kdy by ústavní novela zasáhla do samotného jádra ústavnosti, tedy do tzv. podstatných náležitostí demokratického právního státu. Obtížná podmínka pro navrhování kandidátů do přímé volby takovým zásahem rozhodně není; existuje ostatně řada demokratických zemí, kde voliči takovou možnost nemají vůbec. O tom, zda je stanovených 50 tisíc zvolených vhodně, se jistě diskutovat dá. Představa, že o tom má rozhodovat Ústavní soud, je však nebezpečná: kde by se pak jeho pravomoc měla zastavit a co by vlastně zbylo pro Parlament?

Ačkoliv je Okamurova ústavní stížnost nadprůměrně rozsáhlá (26 stran), argumentací nepřekypuje. Nechci zde čtenáře zatěžovat s kupou právních detailů, ale alespoň pár příkladů, kde to skřípe. Sbírání podpisů před nákupními centry je prý ponižující, a proto prý v rozporu s čl. 3 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv. Z jeho znění („Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.“) přitom i laik bez znalosti judikatury štrasburského soudu pozná, že se vztahuje na poněkud závažnější situace. Podle stížnosti je sběr také v rozporu s ústavně chráněným petičním právem, protože kandidátští sběrači podpisů vystavují občany „přímusu“ se pod petici buď podepsat, nebo nepodepsat. Taková argumentace se jeví absurdní sama o sobě, ještě víc však vynikne při pohledu na čl. 18 Listiny základních práv a svobod, jenž petiční právo zakotvuje: „Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.“ Přestože zákon i pro archy na podporu prezidentských kandidátů používá pojem petice, zjevně nejde o výkon petičního práva ve smyslu Listiny. Největším zklamáním je část věnovaná statisticky nesprávně provedené kontrole podpisů, která by byla bývala mohla mít největší šanci na úspěch. Namísto podrobné argumentace, proč Ministerstvo postupovalo neústavně, stížnost pouze stručně odkazuje na články, které k tomuto tématu v minulých týdnech vyšly na různých zpravodajských serverech. Podrobněji se věnuje jen problému se součtem, resp. průměrem, který však vyřešil už Nejvyšší správní soud, takže je z hlediska Ústavního soudu nepodstatný. Nelze se proto ubránit dojmu, že si snad jen stěžovatel a jeho právní zástupci nechtěli nechat ujít příležitost se se soudem podělit o několik poněkud pochybných anekdot k tématu, včetně té z titulku tohoto blogu (viz str. 18 stížnosti).

Přestože zastávám názor, že ústavně nejčistším řešením by bylo Tomia Okamuru (i Vladimíra Dlouhého) k volbám zaregistrovat, četba jeho ústavní stížnosti je v tomto ohledu poněkud skličující. Kolik chytrých argumentů se v ní vůbec neobjevilo, a kolik jiných zase ano. Ani nepříliš přesvědčivá stížnost však nemusí znamenat, že by o věci bylo definitivně rozhodnuto. Jejím odůvodněním totiž Ústavní soud není vázán, všechny možnosti jsou proto stále otevřeny.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

český maloměšťák napsal(a):

Už dávno mohly být zkontrolovány VŠECHNY podpisy na peticích pro Okamurovu kandidaturu.
Komentovat to, že někdo chce měnit během fotbalového zápasu pravidla jen kvůli tomu, že jej rozhodčí vyloučil, přičemž jej zřejmě vyloučil kvůli tomu, že neměl v pořádku registraci, či možná dokonce podváděl..to komentovat nebudu.
To ať si přeberou ti, kterým asi sklapne čelist...že nemohou zvolit Moraváka...

https://www.youtube.com/watch?v=TeW7J7uDLBs

Zajímavé, že Fischerová má podpisy v relativním pořádku.
---------------
Buď věichni...anebo jenom jáááááá!!!...anebo nikdo !
27. 12. 2012 | 14:51

dalimír napsal(a):

Marku Antoši a co kdyby jste se na hrad přihlásil dodatečně Vy ? Šikovný chytrý a hlavně MLADÝ člověk by tam rozhodně udělal více užitečnější práce jako hlava státu pro občany téhle z decimované republiky jako ti staří jezevci kteří se tam stále tak neomaleně a drze derou !Má kandidátka je Bobo ale Vám coby fundovanějšímu člověku bych dal přednost ! Uvažujte o tom protože tahle šaškárna okolo volby prez. se v řádném termínu stejně nerozhodne ! Jste simpaták.jdite do toho ! Dalimír
27. 12. 2012 | 14:59

Schen - gen napsal(a):

Antoši,. do koho se tu navážite??? Bor...del je v republice, zákony asi byly blbě udělány schválně, známý výpočet chybných podpisů ve vzorku- za to vy dostal vynadáno že je blb i 10 letý z pomocné školy, ale ministrským úřadům a soudcům to projde.
Okamura má jediný hendikep, že má vzhled asiata, a možná by drtivě vyhrál i tak
27. 12. 2012 | 15:24

aga napsal(a):

Aha, takže zákonodárci mají právo napsat nešikovný nebo třeba i hloupý zákon (když se vyhneme podezření, že je úmyslně šikanózní), a Ústavní soud se musí snažit seč může to nějak zašolíchat a zamést pod koberec, zatímco laik postižený tímto zákonem je kritizován za to, že jeho stížnost proti tomuto zmršenému zákonu skřípe a není dost chytrá. Argument jako z Alenky v říši divů.
27. 12. 2012 | 15:24

Al Jouda napsal(a):

Prioritou Ústavního soudu by mělo být RUŠENÍ přiblblých zákonů ! Aby si poslanci uvědomili svoji BLBOST !
27. 12. 2012 | 15:30

český maloměšťák napsal(a):

aga
" Postižený" se ale ozývá až poté, co jej rozhodčí vyřadili.
Apropo - proč tam ten " postižený" lez ? Pod kuratelu takovéhoto zákona ?
Není to divné ?
Snad jedině nějaká nemoc by mohla jeho podivné chování vysvětlit.

Pánbů nás chraň před takovým prezidentem. Vyhodí jej dveřmi, vleze oknem...vyrazí jej oknem - přinde odpadní rourou.
Dík - nechci.

ostatně na sběr podpisů si najal firmu, že ?
Hmm - pohodlné. Dost pohodlné.
Počítám, že podobné " firmy" by si najímal i na jiné věci - až by tedy byl tím vysněným préééézidentééém.
Taky dík - taky nechci.

Raději někoho normálního.
Žádného Zeliga. Ať už Zeliga ODS nebo Zeliga Já.....či Zeliga KDU ČSL.
Dost bylo Zeligů.
27. 12. 2012 | 15:33

strýc virus H3N1 napsal(a):

páté přes deváté melete, univerzitní a vyzrálý učiteli! váš text je typickým příkladem mediální manipulace. snůška frází, ježto zkušeností ani pronikavého intelektu se vám nedostává.
27. 12. 2012 | 15:37

modrý edvard napsal(a):

....vystavují občany „přímusu“
no fuj!
27. 12. 2012 | 15:38

SuP napsal(a):

Já myslím, že Ústavní soud by žádosti klidně mohl vyhovět a Okamuru v seznamu nechat. Po tom divadle, co předvedl, ho soudní lidé nezvolí. Jen mi leží v hlavě, kdo a proč by platil tisk a distribuci nových volebních lístků?
27. 12. 2012 | 15:48

Robert Kabát ml. napsal(a):

Zatím jsem neměl tu čest, ale Váš příspěvěk, Marku, se mi velmi líbí. Je to takové sympatické minimum ústavněprávní argumentace.
27. 12. 2012 | 15:50

Schen - gen napsal(a):

Antoší, politologové by měli chodit kanálama,
A slušný právník by už dávno zežílel z toho jaké zákony plodí sněmovna
a ne se navážet do podnikatele tak solidního jako je Okamura
27. 12. 2012 | 15:51

český maloměšťák napsal(a):

V tomto kontextu prokázal exkomunista Dlouhý daleko větší smysl jak pro krásu - tak i pro symetrii.
Což je s podivem.
27. 12. 2012 | 15:53

Vojtěch Kment napsal(a):

Především je to ústavní stížnost psaná ve velkém chvatu a daleko v předstihu před zákonnou 60-denní lhůtou pro její podání. Protože to by již bylo s křížkem po volbách, fait accompli, a rovněž s upřenou fází soudního přezkumu. Z čehož pro mne plyne, že nyní nejpodstatnější je volby pozastavit
(odložit), pokud ÚS chce rozhodovat přiměřeně závažnosti otázek. IMO ÚS naprosto není ve formě rozhodnout o stížnosti tak, aby volby mohly proběhnout v řádném termínu (tj. první kolo tuším 11. ledna). V tisku se spekulovalo, že ÚS bude rozhodovat o ústavní stížnosti minimálně měsíc. I kdyby ne a rozhodl třeba 7. ledna, tak pak jako bude mít Okamura 4 dny na kampaň?

Proto je pro mne asi právně nejzajímavější odvolávka na § 80 s návrhem na předběžné opatření - pozastavení voleb. To je možné v případě stížnosti proti "zásahu". Přičemž je otázka, zda provádění voleb je možné vřadit pod pojem zásah.

Pokud ÚS volby nepozastaví, tak Okamurovi může být celkem jedno, jak se posléze se stížností vyrovná. Když pozastaví, lze (možná) ještě vlastní podání stížnosti doplnit a precizovat? Je tady nějaká judikatura ÚS?
27. 12. 2012 | 15:55

veverka napsal(a):

Držím Okamurovi palce. Je to jediný volitelný kandidát. Už jen proto jak strašně všem těm kmotrům a jejich mediálním podkuřovačům vadí. Kandidáta Fischera placeného kmotry Chrenky,za kterým stojí servilní propaganda našich tfujtajbl médií,ani ruského agenta Lukoilu Zemana volit rozhodně nebudu.
27. 12. 2012 | 16:07

Michal Tuláček napsal(a):

Článek je výborný, ale z diskuse mi vyplývají dva poznatky:

1) Většina diskutujících dělí argumenty na dobré a špatné ne podle jejich kvalit, ale podle toho, zda se shodují nebo neshodují s jejich světonázorem.

2) Většina diskutujících má za to, že ústavní soud je kouzelný zámek, který nadělí tomu nebo tomu bez ohledu na nějaký právní nárok a tak podobně. Buď rozhodne podle našeho názoru, nebo špatně.

Oboje je imho špatný přístup, který vede jen ke zklamání na obou stranách.
27. 12. 2012 | 16:13

Pepa 3 napsal(a):

Schen-gen: Pan Antoš se nenaváží do "solidního podnikatele" Okamury, ten tu stížnost nepsal! Upozorňuje v podstatě na nesmyslné výplody přechytralé a populistické advokátky Samkové - autorky stížnosti. A o jejich "kvalitách" jsme se již na těchto stránkách mohli přesvědčit vícekrát! Z každého jejího textu, z každého jejího angažmá v mediálně vděčných kauzách ční jediné: enormní snaha o vlastní zviditelnění. Myslím si, že pan Okamura se svými majetkovými poměry si mohl pořídit podstatně chytřejšího právníka, namísto populistky! Ale bohužel i on sám je ve svých vystoupeních v podstatě populista! (Slibuje to, co v případě zvolení nikdy splnět nemůže!)
27. 12. 2012 | 16:19

dočasný občasník napsal(a):

je s podivem, jak mnohým vadí kanditatura Tomia Okamury. Žeby podplacená media?
Další exoti typu český maloměšťák tuhle mediální masáž baští. I s navijákem.
No ať je sranda v čechistánském kocourkově.
jen houšť a větší kapky.
27. 12. 2012 | 16:21

M.Š. napsal(a):

K ústavnímu soudu by se měla dát stížnost i na odebrání slevy pro pracující důchodce.
Jde o nesystémové opatření(odklánění části daně do kapes daňových poplatníků),které nemá žádné opodstatnění(jedině snad aby nízkopříjmové skupiny ovčanů a podnikavci brali aspoň nějakou výplatu...) a proto navrhuji zrušit pro všechny ovčany toto daňové zvýhodnění jako přežitek.Takto získá státní pokladna více jak 110 miliard do státního rozpočtu.Tuto částku bude možno dalším postupem snadno rozkrást,případně touto částkou sanovat dluh způsobený nesprávným úředním postupem vlád česka a morácka po roce 1989.
Nejhorším však způsobem toto opatření postihuje část ovčanů,kteří se nemohou proti tomuto zvrhlému "okrádání" bránit(i z důvodu,že důchodci nemají stranu,která by hájila jejich zájmy,jak je běžné v demokratických zemích a ne demokraturách jako je čr...) a tímto se vláda a parlament dopouští persekuce a diskriminace menšinového počtu obyvatelstva,což je v rozporu s ústavním pořádkem tohoto státu a v žádném případě není v souladu s příslušnými ustanoveními základní listiny lidských práv(navíc se,tímto nesprávným úředním postupem,dosahuje rozeštvávání a znevažování jistých ovčanských skupin a vyvolávání odporu a nenávisti proti určitým skupinám ovčanů...což vládě a parlamentu zjevně vyhovuje).
27. 12. 2012 | 16:23

milan napsal(a):

český maloměšťák:

Kdo chce měnit pravidla během hry? Naopak! Okamura využívá prostředky, která mu zákony (neboli pravidla) dávají!. A tedy naopak ti, kteří za tento krok Okamuru kritizují, by chtěli pravdila měnit, protože by mu chtěli odpírat právo podávat stížnosti a přitom toto právo má podle pravidel (zákonů) k dispozici. To jak šikovně nebo nešikovně argumentuje ve své stížnosti je druhá věc. Podstata je v tom, že postupuje podle pravidel a podle prostředků, které mu zákony dávají. A to že je možné, že to ÚS nestihne včas projednat, není jeho chyba, on tyhle šibeniční nesmyslné lhůty v zákoně nenastavil, to udělali jiní (proč asi?).

Dlouhý se naopak zachoval zbaběle. Na tiskové konferenci oznámil, že je přesvědčen, že nasbíral více než 50000 podpisů a že byl poškozen, ale přesto se nebude "zatím" soudit. A to je právě ta chyba! Tím jen dokazuje, že není skutečná osobnost, která si nenechá od vládnoucí party s..t na hlavu. Chápete to? A nacív je to od něho pěkná vyčuranost. Počká si až bude volba odložená kvůli Okamurovi (kterému za to budou všichni nadávat), ale sám toho odkladu využije a naopak se nechá chválit za státotvornost. Typický vyčuránek (ostatně jako byl už za socialismu a v Klausových vládách).
27. 12. 2012 | 16:28

vasja napsal(a):

Al Jouda napsal(a):
Prioritou Ústavního soudu by mělo být RUŠENÍ přiblblých zákonů ! Aby si poslanci uvědomili svoji BLBOST !
---------------------
A blbost ústavních soudců jim omlátí o hlavu kdo?
Tohkle v naší ústavě chybí. :-))
27. 12. 2012 | 16:37

český maloměšťák napsal(a):

milan
Ať si Okamura podává stížnosti...když ho to baví. A když to dělá za svoje.
Dělá tak sám sobě - své kandidatuře za této situace, kdy neuměl ani sebrat dost platných podpisů /znovu - proč " amatérka" a " neúspěšnopodnikatelka" Fischerová ty podpisy dokázala sehnat tak, že nemusí poníženě prosit o změnu pravidel ?/...dělá sám sobě medvědí službu.
Přičemž se ale vymlouvá na obecný zájem. /nabízí se otázka zda by takto postupoval , kdyby neuspěl s podpisy někdo jiný a on naopak prošel...ale odpověď je stejně spekulativní jako vaše úvaha o tom, co zamýšlí Dlouhý...já akorát vím, co UDĚLAL Dlouhý...o tom, co se mu honí hlavou...o tom nevím nic/.

Konec vysílání./zatím/
27. 12. 2012 | 16:39

bohorodičko napsal(a):

složité dětství plné ponižování, pocitů meněcennosti a hledání vlastní identity přivedla gajdžina k chorobné ctižádosti, kterou bych nepodcenoval. gadžin bude brát na ustavní stabiltu české republiky stejné ohledy, jako brali druzí ohledy na něj.
27. 12. 2012 | 16:42

milan napsal(a):

český maloměšťák:

A jak to víte, že jich Okamura nesesbíral dost? Ze vzorku, který byl velice prapodivně vybrán (bylo na to již upozorněno)? Nebo proto, že to říká Kubice? Pokud si náhodou nepamatujete, to je ten, co sepsal tu "zprávu" o Paroubkovi, tak to je opravdu důvěryhodná osoba. Nebo proto, že to oznámil věhlasný matematik Henych? Nebo jste to snad sám přepočítal?

A o změnu pravidel nikdo neprosí. Naopak on chce, aby mu bylo uznáno jeho právo přesně podle pravidel!

On postupuje podle zákona. Kdyby se volby nezúčastnil, resp. nepodal kandidaturu, tak nyní nemůže využívat tyto všechny "nápravné" prostředky, protože by nebyl poškozený. Ale to už je o právu, ale o tom zřejmě nic nevíte.
27. 12. 2012 | 16:47

český maloměšťák napsal(a):

dočasný občasník
Jistě - jde o spiknutí řízené z Bilderbergu, Bambergu a Bildu. Přičemž to celé financuje Peking.
Cíl je jasný - Okamura musí být vyřazen byrokratickým zásahem - ještě před tím, než by potuponě vypadl v prvním kole sám. Samurajská čest tak bude zachována.

Není nad inteligenci občasných dočasníků a dočasných občasníků. Nebýt jich - už jsme to tady mohli klidně všecko zavřít. Včetně ústavních soudů a tak.

MALÝ KODEX BUŠIDO

1. Neprotiv se mravům a tradicím.
2. Nevyhledávej pro sebe rozkoše.
3. Zůstaň nestranný uprostřed všeho dění.
4. Sebe samého ber s humorem, jiné však smrtelně vážně.
5. V životě po ničem nebaž.
6. Nikdy nelituj toho, co jsi učinil.
7. Nikomu nezáviď dobré, ani zlé.
8. Nechť je tvá cesta jakákoliv, nikdy si nestěžuj.
9. Nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné.
10. Neměj srdce svázané závazky ani láskou.
11. Netouži po hmotných statcích.
12. Nenechej se zlákat pěkným příbytkem.
13. Nebaž po vybraných jídlech.
14. Neulpívej na starožitnostech, nechť mají jakoukoliv cenu.
15. Nevěšti si sám pro sebe.
16. Mimo zbraně nevyhledávej žádné nástroje.
17. Když žiješ pro bušidó, neboj se smrti.
18. Na stará kolena netouži po bohatsví.
19. Cti Boha i Buddhu, ale nebuď na nich závislý.
20. Když odvrhneš své tělo, nezapomeň na svoji čest.
21. Nikdy nesejdi z cesty bojovníka.

My hornomoravoúvalští to máme všecko shrnuté v jednom :
"Neusiluj o věci tak, aby nevzniklo podezření, že chceš někoho nakonec napálit víc, než jsi chtěl na samém začátku."
27. 12. 2012 | 16:50

český maloměšťák napsal(a):

milan
Hmm...pravidla byla stejná jak pro Okamuru - tak pro Fischerovou.
To, že byla možná blbá...to je věc jiná.

Ale do této diskuze se vtáhniut nenechám. To již bylo na daleko vyšší úrovni probráno jinde - i zde, pod blogy aktualně.cz.

Nebulte.
Zvolte si náhradního prezid. kandidáta. Třeba Bobo. Je unteligentní, dobře rostlá...a mluvit umí minimáíně tak dobře a nepřetržitě jak Okamura.Navíc hvězdy říkají že bude mít vyřídilku i v Bruselu a v Bílém Domě. Aspoň lulu to tvrdí - a lulu má s hvězdama přímý kontakt. /zejména v sobotu večer/

Volíš Bobo - volíš krásu i symetrii !!!

https://www.youtube.com/watch?v=eF8zMfdtO7k
27. 12. 2012 | 16:56

Anna napsal(a):

Tu Ústavní stížnost jsem si celou přečetla a dost jsem se nasmála. To asi není míněno vážně? Pravá stížnost zřejmě teprve přijde. :-)
27. 12. 2012 | 17:04

milan napsal(a):

český maloměšťák:
nemá cenu se o tom přít, to je jasné, koneckonců neřekl jste jediný argument, v čem Okamura nedodržuje pravidla nebo je chce měnit, já říkám, že pouze využívá možnosti, které mu pravidla (zákony) dávají.

A mimochodem, v životě mě ani na minutu nenapadlo, že bych Okamuru volil. Já budu volit Zemana. Tedy pokud volba vůbec bude :-)
27. 12. 2012 | 17:05

větro napsal(a):

Jasně že Okamura volby vyhraje . Dnes si na Č.T. udělál pořádnou reklamu když na brífingu vysvětlovál odvoláni . Takový brifing je 1000 krát lepší než milion bilboardu u cesty . Pokud ho do volby pošlou ,je na hradě . Podporu měl velkou už i předtím než mu ti co ho vyloučili uděláli reklamu ještě větši .
27. 12. 2012 | 17:06

Karel napsal(a):

autore, tenhle článek je ubohý,
27. 12. 2012 | 17:09

bohorodičko napsal(a):

pustte gajdžina k volbám, vandase taky. at kandiduje i ivetka bartošová a kohout franta. každej, kdo chce. at je třeba 10 000 klandidátů. kdybych napsal, že politici, kteří sválili zákon o přímé volbě presidenta jsou pitomci, tak bych jim nevýslovně lichotil. takovou poctu si ani nezaslouží. politici, kteří schválili přímou volbu presidenta, nejdou pojmenovat. každé sebesprostější slovo a urážka je lichotka.
27. 12. 2012 | 17:17

pavelp napsal(a):

A to me zase nevadi ani to kdyby kandidoval temny rytir..co me vadi je to ze Cesky zakonodarci a MV dokazalo i z veci bezne ve vetsine zemi udelat hnus kterymu neni rovno..neni nekomu znamo proc nesmi nase politicka junta do Svedska???Hm..ale do Palerma by je mozna pustili!! Tfuuuj je o hnus!
27. 12. 2012 | 17:24

pavelp napsal(a):

To o..byl preklep omluva
27. 12. 2012 | 17:25

dočasný občasník napsal(a):

maloměšťáku, jste ještě větší naivka, než jsem doufal.

Tak tedy po lopatě, aby to i mamlas pochopil:
Kdo bude prezidentem po Klausovi, je již dávno určeno. Zbývá maličkost - prosadit to.
No a Okamůrka by mohl ubrat určenému, předem vybranému prezidentovi hlasy, tím ohrozit záměr. Proto musí Okamůrka z kola ven tak, aby neshodil určeného kandidáta. Nikoli proto, že by mohl být snad zvolen. To ani náhodou!
A nejsou k tomu potřeba žádní rozenkruciáni, zednáři, bilderbek-bamberkové ani jiní exoti.
Proto musí mediální tajtrdlíci, včetně pana Antoše psát takovéhle bláboly.
ňoumové typu maloměšťáka to zbaští a budou volit správného koně, přesně tak jak si věrchuška přeje.
27. 12. 2012 | 17:31

evix napsal(a):

Nechme to na Ústavním soudu, na to ho snad máme....
Máme spoustu zákonu špatných, to snad víme všichni a pokud budeme držet hubu a krok, budeme tam, kde jsme.... a nic se tady nezmění....
27. 12. 2012 | 17:42

evix napsal(a):

Oprava: máme spoustu zákonů...
27. 12. 2012 | 17:43

skeptický napsal(a):

To si ještě užijem.
Tak péra na stůl,největší bere.

A až jim dá tenhle kandidát fleka,ostatní budou jajkat,že by se jim správně mělo přičíst ,co obětovali Hospodinu.

To byl takový případ v New Jersey.Tam přišel nějaký cesťák od výrobce pentlí do krámu,a nedal se odbýt.Tak si nakonec majitel objednal ,ať mu teda výrobce odměří od špičky svého schnozele ke špičce svého putzele.
Příští den mu přijelo 20 náklaďáků, s účtem a vizitkou.Pan Herškovič se nechá poroučet,a že se narodil,a byl obřazen v Minsku,Belarus.
27. 12. 2012 | 17:50

Maximus napsal(a):

Shrňme si to trochu lapidárně, máme tu na stole asi toto:

Špatně napsaný zákon kde jsou už na první pohled některé lapsusy.
a/ Např. to, že může tolik a tolik senátorů nahrazovat určitý počet voličů. Vždyť to je jasný nesmysl, jde o volbu občanů a tady nemají hrát mandáty zákonodárců žádnou roli! Jasně nefér nastavené kritérium.
b/ Vyhodnocovací proces, který posuzuje platnost hlasů je zase špatně nastaven. Jednak není přesně nastavena podmínka uznání platnosti hlasů, to mohlo být elegantně nastaveno účastí na celém procesu např. č.poštou apod.
Dále měli být respektovány matematické zákony pro určení
statistické chyby! Toto nebylo splněno, ani náhodou.
c/ Jakými kritérii byl ustanoven tým lidí, co posuzovali kvalitu a oprávněnost hlasů? Tohle přece není možné svěřit
"jen" státním úředníkům! Takhle se to přece nedělá.

Takže už toto málo stačí k tomu, aby pokud ÚS jestli je nestranný, aby zasáhl a celou tuhle trapnou českou verzi maškarády shodil ze stolu. Zkrátka je třeba napsat nový zákon, jinak tu zůstane pachuť smradu a záměrného podrazu
od určitých lidí, kterým o toto právě zřejmě šlo!

Pěkný večer všem v Kocourkově.cz!
27. 12. 2012 | 17:51

český maloměšťák napsal(a):

Dočasný Občasijáš
A tak budiž.
Amen.

P.S. Proč nemusí z kola Roithová, Franz, Fischerová...a další, kteří prostě přistoupili ke sbírání hlasů zodpovědněji ? A jejichž petiční archy byly zkoumány stejně "blbou" metodou ?

Hmm - tak ňouma....No já si zase myslím, že ňoumové jsou všici ti, co Pytlíkovi Prvnímu sedají na lep. Ale to je už jejich volba....

Mně se na něm nejvíc líbí, že mu chutná /7:25.a zejm. 8:50 a násl/ - a to i brazilská strava :

https://www.youtube.com/watch?v=lf2M0niTLsk

Apropo, Občasijáši :

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/matej-hollan.php?itemid=18511

Občasijáši - a nepropadejte zoufalství. Okamurovi do 5 let naroste hřebínek a možná i křídla. A snad se naučí dokonce i posbírat ty podpisy řádně - tak jak to ,ač téměř bez prostředků...dokázali i ti, kterří pomáhali Táni Fischerové.
5 let uplyne jak kondenzát z Junkerse. A pak se teprvá rozletí po českém kurníku a osedlá si všechny slepičky...nejen tu vaši, Občasijáši.

A proto - bradu vzhůru, Občasijáši.
Moravák, Japonec, Pražák i Čech.... a v neposlední řadě i Bystřičťan a Evropan Okamura jistě ještě neřekli poslední slovo. Ještě nás čeká mnoho krásných blogů a rozmarného senátního hlasování.
A přeci byste nechtěl Valachy přípravit o senátora. Tak se na něj mentálně nadřeli. Tolik valašské mentální práce a nadějí by šlo vniveč.
Pokud by nechtěl být i císařem - i senátorem...ale to by musel podat ústavní stížnost...že teda jej Ústava omezuje v rozletu......

Ha, ha, ha.....:))
-------------------------------------------------------
Když se na světě objeví opravdový génius,
pozná se podle toho znamení,
že se všichni hlupci proti němu spolčí.
JONATHAN SWIFT

Chudák Ignacius.

Volte Bobo, Občasijáši ...volte symetrii i krásu - obé v jednom reklamním balení ! Nač drolit vkus a tříštit mentální síly !
27. 12. 2012 | 18:08

Drzá zrzka napsal(a):

By mne vcelku zajímalo, co paní Samková sleduje odkazy na články o volbě...

Okamura mohl jako senátor navrhnout změny zákona o přímé volbě a kandidovat ve volbě příští. Jenže popularita je dáma vrtkavá... kdo ví do koho bude zavěšena za pět...
27. 12. 2012 | 18:15

dočasný občasník napsal(a):

maloměšťáku,
Který psychiatr Vás pustil dneska na net?
Vyřiďte mu, že je výtečný srandista.
I mne jste pobavil.
27. 12. 2012 | 18:17

zemedelec napsal(a):

Pane Maximus.17:51
Já bych to také tak očekával,ale skutečnost bude jiná.Záleží který s těch dvou nejvyšších více zatlačí.Můj názor,Klaus je proto,neodkládat přímou volbu,kdežto Nečas odložit.
27. 12. 2012 | 18:18

český maloměšťák napsal(a):

dočasný občasník napsal/a/
"....Kdo bude prezidentem po Klausovi, je již dávno určeno..."

A kdo to tedy bude, Občasijáši ?

Doufám, že jej budete volit i vy - Občasijáši.

Vy sám jste jednou velkou zábavou...největší však zřejmě sám sobě. Což je dobré pro rod. rozpočet - vaše rodina tak nemusí utrácet ani za kino, ani za cirkus.
Stačí, když je taťka doma.
27. 12. 2012 | 18:24

kp napsal(a):

pro c.m. 18:08
Vaše otázka:Proč nemusí z kola Roithová, Franz, Fischerová...a další, kteří prostě přistoupili ke sbírání hlasů zodpovědněji ? A jejichž petiční archy byly zkoumány stejně "blbou" metodou ?
Protože "blbá" metoda toto dovoluje. Tím netvrdím, že nevyloučení kandidáti by dobrou (správnou) metodou neprošli. Na to ale lze odpovědět jedině aplikací ověřrné metodiky.
Na tomto foru ale problémy matematiky nelze probírat, poněvadž jsme jednou zachytil diskuzi spojenou s Archimedovým zákonem (led a voda) a nestačil jsem se divit, jaké problémy základní (skoro bych řekl kupecká) matematika způsobí.
pro Maxima
Probůh,nezpůsobujte těžké mentální problémy všem, co netuší co je statistická chyba.
27. 12. 2012 | 18:35

český maloměšťák napsal(a):

http://okamura.blog.idnes.cz/c/279849/Boj-o-policii-je-boj-za-nas-za-vsechny.html

"....NKÚ je zrovna orgán, který má a měl by mít pravomoc důsledně šetřit hospodárné utrácení našich peněz. Tento úřad by samozřejmě měl mít pravomoc kontrolovat všechny organizace, které hospodaří s veřejnými penězi - tedy i obce a státní firmy, a co je důležité, měl by vyvozovat z kontrol zásadní důsledky...."

http://www.lidovky.cz/reakce-senatoru-na-novelu-rozsirujici-pravomoci-nku-pcb-/zpravy-domov.aspx?c=A121218_143719_ln_domov_spa

".... "Většina stran měla rozšíření působnosti NKÚ ve svých volebních programech. Měly by si tedy uvědomit, že by měly své sliby splnit," reagoval na odmítnutí novely viceprezident kontrolního úřadu Miloslav Kala. Novela podle něj rozšiřuje pravomoci úřadu pouze v té míře, která je srovnatelná s praxí zavedenou v jiných evropských státech...."

"... S Kuberou si v tomto názoru notuje senátor Tomio Okamura. "Starostové menších obcí jsou již nyní totálně zahlceni neskutečnou byrokracií, že jim nezbývá čas pro skutečnou práci pro obec,"

Zákon neprošel. I díky Kuberovi či Okamurovi.
Místečko v ČEZu nebo jinde se dycky hodí, že ? Takoví Tluchoř či Fuksa o tom vědí své....

------------
Drzá zrzka
Přesné. Mu nejde o zákon ale o sebe - aby se prostě znovu dostal do hry.
Znovu podotknu, že exkomunista Dlouhý prokázal daleko většího ducha i vkus.
Ukázal se být dospělým člověkem.
27. 12. 2012 | 18:41

Maximus napsal(a):

zemedelec

Zdravím Vás a řekl bych, že Váš selský rozum opět bude slavit úspěch. Nikdy totiž není tak špatně, aby nebylo ještě hůř..... :-)
P.S.
V ČR chybí zatím protiváha politikům a cinklým vyšším státním zkorumpovaným úředníkům. Na západě existuje občanská společnost, která když je potřeba, tak se umí ozvat. Jenže tady se o tom moc nedozvíme. Mohl bych uvést hned několik příkladů, kdy tam stát ustoupil. Naposledy jsem to viděl v rakouském tisku kde uvedli vč. fotek a videí, jak lidé v Mariboru ve Slovinsku si vynutili odstoupení zkoumpovaného starosty a bylo to dost husté a dokonce proti nim poslali policii. A přesto lidé vyhráli! Mohl bych uvést i jiné příklady např. z Belgie aj., zkrátka občanská společnost v Česku zatím není to co by měla být. Češi ohýbají hřbety a jen brblají, zatím jsme takoví oslíci!
27. 12. 2012 | 18:43

český maloměšťák napsal(a):

kp
Pravidla byla stejná pro všecky.
Pokud jde Okamurovi pouze o obecný zájem....mohl s tím klidně počkat.
Prezident si musí umět poradit i s " blbými pravidly".
Buď tedy jej ta " blbá" metodika překvapila až ex post - pak je to nepředvídavý, neinformovaný a hloupý prezident......anebo prostě šel na věc špatně, nezodpovědně, nepečlivě.....
Fischerová dokázala prakticky bez prostředků s bez outsourcingu sebrat podpisy tak, že její kandidatura prošla.
V malých věcech se poznají lidské povahy - že tedy ani malé věci nepodcení, přikládají jim důležitost. (i když - ono to až zase tak malá věc není...ono splnění podmínky 50 tis. podpisů).
Nejen ve velkých gestech a řečech /kecech /.

Pro dovršení celého toho divadla chybí už snad jen to, aby Okamura vystoupil před svým národem a sdělil mu - nejlépe rozechvělým hlasem, že v zájmu zachování důstojnosti volby presidenta - celého tohoto aktu, svou stížnost stahuje a podá ji až ve vztahu k volbě příští.
Mohl by tak získat titul Zachránce Národa. /Tatíček Národa - Řezník Národa - Kmotr Národa - Zachránce Národa/.

Lidi - nedělejte z toho ještě větší nechutnost, než z toho udělali jiní. Dyť už jsme pro smích i Somálcům.
27. 12. 2012 | 18:52

Maximus napsal(a):

český maloměšťák napsal mimo jiné:
Prezident si musí umět poradit i s " blbými pravidly".

Tak dneska se s Vámi nějak nemohu názorově srovnat. Zřejmě je Vám samurajský synek nesympatický, ale ono to všechno má svůj význam a tak se nakonec dozvíme jak je to s naším slavným ÚS a jaký je stav demokracie v Česku. Ono všechno i to špatné je občas k něčemu dobré. Ale k těm pravidlům, no nevím jak byste na to koukal kdybyste ve sportu byl v mužstvu, které by přijelo hrát fotbal k soupeři, kde by měli oni zmenšenou branku třeba na polovinu a ještě by jich mohlo hrát třeba 15 proti Vašim 11-ti! Kdepak, tohle je typická česká sviňárna z poslaneckého chléva dotažená do konce Kubiceho laboratoří.
Mějte se a nenechte prchlivost vláčet Vaším majestátem!
27. 12. 2012 | 19:03

pro dnešek zas čárka napsal(a):

Pokud ÚS stížnost přijme a bude projednávat, nemusí se někteří kandidáti voleb vůbec dožít.
Také některé konzumenty jitrnic může klepnout a nové billboardy jim bude zdobit slina kanoucí z koutku.
A některým osobám může v tarotu vyjít, aby toho nechaly včas.

Pro případ, že by ÚS stížnost zamítl pro slaboduchost, doporučuji všem vřele Janu Bobošíkovou. Jako jedinou snesitelnou kandidátku.
27. 12. 2012 | 19:09

bohorodičko napsal(a):

maximus,
já si myslím, že kohokoliv vyřazovat z volby je hrubá chyba. 50000 podpisů je pitomost hodná naší poslanecký sněmovny. samozřejmě, že gajdžin falšoval podpisy. a myslím si, že nebyl sám. co má být? celé je to pitomost. vyřazení gajdžina akorát povede k vytvoření ruzných konspirativních teoriií a imbecilové budou vyřvávat, že kmotři odstranili gajdžina. at kandiduje, kdo chce. at v prvním kole kandiduje každej, kdo si myslí, že na to má. to nevadí, že bude kandidovat spousta bláznů. do druhýho kola se dostanou pouze dva s nějvětší podporou.
27. 12. 2012 | 19:12

český maloměšťák napsal(a):

Maximus
Ten Váš příklad je ale ještě blbější jak ta pravidla.
Znovu opakuji - ta pravidla byla pro všechny /tedy pro obě fotbalová mužstva/ stejně blbá. Byla známá předem.
Ano - president by si měl umět poradit i s blbými pravidly / šárija, Čína, terorismus.../.
Proto je dobré mít prezidenta pečlivého, který se seznámí s realitou včas a hledá podporu ne tak, že si najme i na takovou banální věc , jako je sběr podpisů...firmu, která to odflákne.
A ne takového, co jde na věc /tedy jeho fotbalové mužstvo nastoupí - přičemž s pravidly je seznámen/, ale prohraje ...a pak dohledává, kde že to udělěli chybu všichni ostatní...ale ON NE.
Takový prezident by stál za hovno.
Takových je po hospodách jak jmelí na stromech. /zajímavý úkaz všiml jste si...někdy je na stromech a to v dost velké míře...víc jmelí, jak listí...čím to ?/
27. 12. 2012 | 19:17

modrý edvard napsal(a):

Maximus a jiní. Já těch 50.000 podpisů chápu tak, že předem budou vyřazeni kandidáti jen do počtu a rozdají si to ti, kteří to berou vážně. Z tohohle hlediska mi to připadá zcela rozumné.
27. 12. 2012 | 19:19

český maloměšťák napsal(a):

Obecně pak jsem pro to, ať své pasivní volební právo může uplatnit každý, kdo splní kritéria jako je věk a svéprávnsot, popřípadě čistý trestní rejtřík či bezdlužnost....podpisy by s tím neměly mít co dělat - je to přežitek.

Elektronický způsob evidence a komunikace toto už dávno umožňuje.
Jenže v Kraďákově ....v Kraďákově by se tak stal prezidentem asi nejspíše znovu V. Klaus. Pod nějakým novým jménem.
leda by jedním z kritérií bylo i to, že se kandidát nesmí během života přejmenovat.

Apropo - právníci to ústavní všelijací....co kdyby se pan Klaus přejmenoval ?
Mohl by se tak znovu stát prezidentem ?
Docela by mě to zajímalo.
27. 12. 2012 | 19:26

dočasný občasník napsal(a):

maloměšťáku, žeby schizofrenie?
jedna věc je, kdo je na prezidentský post určen, druhá prosadit ho.
A f tom je zakopanej pes.
Kdo je určen jste se mohl dovědět v TV, rádyju i na netu - všechny velké české servery jméno zveřejnily.
Teď jde o to navrženého prosadit. Betonově.
A tady Vokamůrka trochu vadí (žere hlasy právě favoritovi) - proto je nutno samuraje odstavit - kapišto?
Ostatní jsou jen neškodní statisti. Jakou má šanci tupý Sobotka, modrý šmoula, retardovaná Táňa? Vždyť i Služpivu jeho vlastní rodná partaj mydlí usilovně schody, aby si hošík moc nevyskakoval a zůstal pěkně při zemi.
27. 12. 2012 | 19:28

Maximus napsal(a):

český maloměšťák

Vtípek jen pro Vás:

V letadle, které letí ze západu hlásí letuška:

Vážení cestující, právě přelétáváme nad Českou republikou. Prosím, posuňte si čas na Vašich hodinkách o hodinu dopředu, kalendář o 20 let nazpátek a připravte si pytlíky na blití.....
27. 12. 2012 | 19:29

bohorodičko napsal(a):

a když jsem si přečetl, že superguru, gajdžin a bývalý milicionář z holešovské výzvy budou společně svrhávat vládu.....začíná se mi z těch revolucionářů zvedat žaludek.
27. 12. 2012 | 19:30

český maloměšťák napsal(a):

dočasný občasník
Obracejte se prosím na někoho jiného.
Nechodím sem proto, abych poskytoval terapii frustrátům.
Chci se něco dozvědět.
Od vás jsem se kromě mlhavých proroctví a žvástů nedozvěděl vůbec nic.
27. 12. 2012 | 19:33

dočasný občasník napsal(a):

maloměšťáku,
buď neumíte číst, nebo umíte, ale přečtené nechápete.
Ale mně občas pobavíte. Každý je potěšen, najde-li většího trumberu než je sám.
27. 12. 2012 | 19:49

Kaktus napsal(a):

Tomio, Tomio,
ty nám dáváš. Tak jako restituce byly dopředu dohodnuty, tak i volba presidenta měla proběhnout dle Kubiceho "náhodného" výpočtu.
Vítěz je předem znám, ale sám to ještě netuší.
Tomio, nevzdávejto, když i SuP a podobní maj strach z tvého vítězství je to signál, že jsi persona non grata. Proto máš naši podporu.
27. 12. 2012 | 19:59

F.Srbek napsal(a):

Rád bych se mýlil, ale kombinace paní Samková + pan Okamura = zviditelnění za každou cenu. Ke zvolení do senátu stačilo panu Okamurovi být viděn jako jediný představitel cestovních agentur v zemi. Znovu sází na marketing. V českém Kocourkově to někdy stačí. Tentokrát zřejmě ne. Kladu si otázku, proč neusiloval spolu s paní Samkovou o změnu pravidel před začátkem voleb?
27. 12. 2012 | 20:46

bohorodičko napsal(a):

srbek,
paní samková má slabost pro exoty. musí to být pro ní skvělá představa, gajdžin na hradě.
27. 12. 2012 | 22:06

babočka napsal(a):

Prováděcí zákon o přímé volbě prezidenta musí být napsaný tak, aby nemohl být zvolen problémový uchazeč, který by neprošel bezpečnostní prověrkou.
27. 12. 2012 | 22:07

dalimír napsal(a):

Maxime tenhle záměrně špatně napsaný zákon je z dílny zarytých pravičáků kteří se neštítí žádného podrazu ! Vůbec bych se nedivil kdyby tu špínu vymyslel mladý Benda a jemu podobní zákonodárci a senátoři ,aby tyhle lidové volby s diskreditovali a skomplikovali aby nakonec na hradě seděl jejich kandidát Přem.Sobotka , ten se již na ten hradčanský trůn třese jako rosol ! To jsem fakt zvědav jak tohle divadlo dopadne ! Pro mne je jasná jednička Bobo ! Pěkná chytrá a rozhodná žena ! Zdravím Dl
27. 12. 2012 | 22:18

dočasný občasník napsal(a):

Dalimíre,
S tou Bobo bych byl opatrný.
Za rok přijde do přechodu, za další rok bude vypadat jak klasická tchýně...
A bude hned a najednou taky tak milá a chytrá....
A pak bude jako čarodějnice sedět ještě další tři roky na hradě. Fuj.
Hrůůůzzza...
27. 12. 2012 | 22:40

Pitrýsek napsal(a):

Kamikadze spáchá harakiri.Přece byste ho nechtěli na Hradě stejně jako Avatara, spícího cizáka nebo babu.Kam čert nemůže totiž nastrčí babu.
28. 12. 2012 | 10:21

Křemílek napsal(a):

Paní Bobošíková čtete tyhle příspěvky ? Jak je to u Vás s tou menopauzou ? Ale pravdu ? Někteří nickové zde mají obavu jak by to vaše kralování mohlo dopadnout ! Křemílek
28. 12. 2012 | 10:26

J.L. napsal(a):

Jsem zvědavá, co se bude dít až se konečně dovíme co je ten okamura zač, kdo za ním stojí a zjistí se že zákon je opravdu špatný, protože se tam může dostat i ten kdo mele páté přes deváté... Zvolení Okamury presidentem bude pro mě jasný vzkaz - emigruj. Ne pro jeho osobu, pro inteligenci voličů...
28. 12. 2012 | 10:32

Šims. napsal(a):

K pravomoci prezidenta patří rozpuštění sněmovny, tak nevím zda z tohoto nejde na aktéry hry okolo volby prezidenta a hlavně, kdo to bude tak trochu strach. Chlapocům se zkrátka stáská po obědě ve Vladislavském sálu a chybí jim rej igelitek a vyhrožování - kdo půjde bručet. Jo tam se to voililo s jistotou výsledku, ale u těch ovčanů to není tak snadné uřídit. Ještě, že na tom MV jsou ti Hanychové a Kubicové.
28. 12. 2012 | 10:37

Ferda napsal(a):

Na co si to hrajete, pane Antoš? Nechcete to nechat soudu? Zatím se snažíte zviditelnit pouze vy, do dneška jsem nevěděl že existujete. Ale jo, něco napsat musíte.
28. 12. 2012 | 10:37

Maximus napsal(a):

Koukám, že Liborek mazavka tady zase řádil a hraje si na morálně čistého človíčka, jen jsem napsal, že naši politici jsou prostě blbí a to není asi korektní, jen ovšem všichni občané to už dávno ví.
28. 12. 2012 | 10:43

Hugo napsal(a):

K čemu máme vládu a oba parlamenty? Stát může řídit Ústavní soud. Nebo jsem něco prošvihnul a už se tak děje několik let?
28. 12. 2012 | 11:10

já napsal(a):

Aháá,takže když si někdo oprávněně stěžuje není ok,,,výpočet hlasů jak byl proveden,,by neuskutečnil ani školák v 5 třídě,,dělají z nás kardinální voly,,Okamuro držím palce---DO TOHO!!!!Apropo--propašovat na podpisy pár špatných a pak toho využít,myslím některým jedincům by problém až tak nedělal,,,kdo ví,jak vše je.A nevím oč jim jde??At ho tam pustí a uvidíme,jak jednoduché...
28. 12. 2012 | 11:20

milda napsal(a):

a kolik ho máš ty? 10-12 cm ? Velmi ubohej nadpis
28. 12. 2012 | 11:23

Pavel Johanides napsal(a):

Otřesné, proč několik variant? Buď má senátor Okamura pravdu, nebo má pravdu stát.
ÚS je tady, aby posuzoval zákony(ústavnost) z ohledem na Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod, bez ohledu na to, kdo pochybil.
28. 12. 2012 | 11:39

kristusek napsal(a):

Vsadím se, že kdyby p. Okamura nebyl vyřazen, neměl by proti napadenému zákonu sebemenších námitek:-DDD

Michal Tuláček

Nejste vy náhodou "ius.tulacek"?:-D
28. 12. 2012 | 11:40

Radislav Pavelka napsal(a):

Proč něco stále kritizovat? nebaví mě to už. Zákony v našem státě schvaluje parlament, jsou tedy svou kvalitou přímo-úměrné s parlamentem a jeho pochybnou kvalitou. Teď se může do prezidenských voleb zaregistrovat každý, kdo sežene pomyslnou hranici 50 000 hlasů. Je jedno jestli je to padesát, třicet, dvacet, jde jen o to, dostat se do kampaně, pak už můžete dělat problémy, být totalním blbem, pomalu mimozemšťanem s modrou palicí, prostě tady je možné vše. To vše co se týče presidenských voleb je špatně a je šumafuk jestli je to v souladu s ústavou nebo ne. Je to špatně a to je podstatné, přímá volba je od začátku nešťastný omyl a pro některé lidi, kteří se podíleli na jejím vzniku jen nástrojem k možnosti dál vnášet do našich řad zmatek a nesourodovost systému. Krátce řečeno, tady je povoleno vše, co není zakazáno, zde se můžete beztrestně stát miliardářem nepoctivcem, zde se můžou zavírat nevinní lidé, kteří jsou nepohodlní a to na základě vykonstruovaných kauz. Syčáci zde mají zaručenou beztrestnost............a co my? My jen na to čumíme, kritizujeme a píšeme do NETU nicneřešíci články a názory a to včetně tzv. právních expertů do třiceti let, kteří se k tomu všemu fundovaně vyjádřují. ;-)
pavelkaradek@centrum.cz
28. 12. 2012 | 11:40

fler napsal(a):

Pan Okamura vadí - ale proč? Že prý vede líbivé řeči - a kdo je před volbami nevede? Je takový a makový, tak jako každý, kdo se o post prezidenta či jiné politické osoby uchází. Rozhodně ale není protřelý politik s vazbami na kdekoho. Rozhodně ho zvolili lidé do senátu. Je to český občan s cizími předky, tak jako skoro každý z nás. Volební zákon mohli stvořit akorát idioti, s tím souhlasím. Já jsem také sepisovala jména a adresy několika lidí, jen podpis každý uvedl svůj. Bohužel, nebylo to pro pana Okamuru, čehož dodatečně velmi lituji. Určitě nechci za prezidenta ani pana důchodce z Vysočiny, ani pana potetovaného profesora, ani pana alibistu kariéristu a ani žádnou z žen, které se ucházejí - jedna je už mimo české sféry, druhá je vhodná spíše na matku Terezu /nic ve zlém, ale na prezidenta to je moc málo/ a třetí je zase pravý opak, moc neústupná a tvrdá politička - ta by mi zase moc seděla jako poslanec, bila by se za mé práva.
28. 12. 2012 | 11:42

mylow napsal(a):

Marek Antoš je ten, který se chce zviditelnit, Okamura je čestný člověk, který už po mnoho let je znám jako mediální VIP.
Všichni češi jsou zloději a nechtějí mít v čele člověka, který by chtěl zavádět zákony, které by jim tyto praktiky překazil.
Okamura na hrad!
28. 12. 2012 | 11:42

franta napsal(a):

Proč ty frašky s podpisy? Měli nechat všechny kandidáty, a nechat to na voličích!
28. 12. 2012 | 11:43

užvaněný nemluva napsal(a):

Okamuru na Hradě si nedovedu představit. Mnoha lidem nedošlo, že je jeho šikmooká pusinka je více tlučhubou než solidním kandidátem na fci prezidenta. Spíš si dovedu představit pana Klause jako klauna v cirkusu než Okamuru na Hradě.
28. 12. 2012 | 11:52

Hony Šafra napsal(a):

Pane autore, ani Vám by neškodilo trochu více pokory, abyste si v jednom článku sám sobě moc neodporoval. Vám se možná stížnost pana Okamury jeví jako slabá, jenže to je jenom Váš názor. I slabý impuls může spustit lavinu. Ono to opravdu není žádná legrace, kdyby PO (!) volbě měl někdo silnou stížností prokázat, že volba byla nelegitimní. Máte-li silnější argumenty a myslíte si, že je nevyužil pan Okamura, ptám se, proč to píšete tady a nespustil jste už bubnovou palbu u kompetentnějších osob než jsou čtenáři Vašeho článku. Spíše jen přispíváte k "blbé náladě". Zastávám názor, že jakmile nějaká stížnost dospěje do stadia podání k soudu, měly by diskuse na toto téma utichnout. Protože soud a soud ústavní zvláště,je tu právě od toho, aby spory vyřešil a náš právní řád poskytuje (snad až příliš) mnoho opravných prostředků, aby právo nakonec bylo pravomocně nalezeno. A pak už je lhostejno, co si o panu Okamurovi myslíte. Nechte soud, aby konal, co je jeho právem i povinností a nezlobte se na mne, Vaše výtky k panu Okamurovi (které já volit nebudu) mi připadají stejně ubohé, jako byste ty výtky adresoval nějaké tetičce z hor, nebo´t i ona může mít pocit, že její právo být zvolena je zkráceno.
28. 12. 2012 | 11:53

Tom napsal(a):

Kdo je ten Antoš? Nějaká rychlokvaška z nějaké školy? Co dokázal on, krom toho, že má VŠ a prý učí. Co čtu v jeho popisku, tak se zabývá jen volbama a věcma okolo. Takže nic nedokázal a jen kritizuje.
28. 12. 2012 | 12:01

resl napsal(a):

Okamura je populista a lhář a ví to. Podáním stížnosti jen maskuje způsob získávání podpisů, pokud má ÚS trochu rozum, hodí jeho slátaninu do kontejneru. Jen slova, slova, argumentů se nedostává. ba komouši Zeman a Fischer by potřebovali jeho účast, to aby se rozmělnili hlasy, čímž by ti dva lumpové neutrpěli, ale naopak.
28. 12. 2012 | 12:06

Sisi napsal(a):

Ja bych ho zaregstrovala - za to n ikdo nic neda. protoze touhle aferou se ztrapnil natolik, ze pochy buji o jeho uspechu. Hlavne je zajimave, proc ten zcela debilni zakon nenapadl PREDTI9M, nez byl vyzarennnn
28. 12. 2012 | 12:15

buldatra napsal(a):

Prezident by neměl být úhořoidní slizský jedinec, nýbrž by měl být rovný a udělat, co řekl.
Měl by mít smysl pro prosazování demokracie, pro spravedlnost a pro čest.

Co je demokratického na tom, že někomu stačí 10 podpisů jakýchsi senátorů a jiný musí těch podpisů sesbírat 50000?
Je snad nějaký senátor něco víc, než kdokoliv jiný?
Vždyť je to v podstatě náš služebník, kterého platíme ze svých daní.
Není to nadčlověk, i když by jím rád třeba i byl.

Okamura, na rozdíl od jiných kandidátů, má tu základní nevýhodu, že se nenamočil s mafií a ovládat ho není snadné.
Což se vůbec, ale naprosto vůbec nehodí do krámu mafiánům.

Nebojte, on ten slavný soud ústavní se už postará, aby zcela nevhodný kandidát příliš neprudil.
28. 12. 2012 | 12:15

Ivan Clever napsal(a):

Představte si, že by v Japonsku (kdyby tam existoval) nebo v Zambii kandidoval na prezidenta Franta Vaňousek ze Žižkova ......
Tady přece nemůže být prezidentem šikmooký nebo potetovaný ....
Ať to dopadne jakkoli, kdo vymyslel a schválil takový debilní zákon, by to měl z vlastní kapsy zaplatit!
Nikdo z normálních lidí přece přímou volbu nechtěl!
Co vy na to?
28. 12. 2012 | 12:18

Jurajda napsal(a):

Je to s podivem jak naše politika vyspívá. U Dr. Sládka (kritika vládní ODS a Klause) nechali vstoupit do parlamentu, pak nastala likvidace po nějaké době. U Dr. Ratha (Kritika zdravotnictví a přechod na americký spůsob zdr. pojištění) to trvalo taky poměrně dlouho, než vymysleli problém. Okamuru toho zrušili hned ze startu. Proč?? Co mají tito tři společného?? Stačí veřejně nazývat věci pravým jménem a je o problémy postaráno. Ve stejném okamžiku se najde nějaký řitní alpinista, který nám blbečkům začne vysvětlovat v čem dotyčný udělal chybu a jak danou věc podcenil, či nedomyslel. Otázka na závěr, kdo se chce ZVIDITELNIT?? Jak řekl Pan Werich to jsou ti Bydelníci co nám nevzdělancům vysvětlují co a jak, a májí s toho doré bydlo.
28. 12. 2012 | 12:22

Paterik napsal(a):

Kdyby ÚS zákon zrušil, tak by bylo jen dobře. Metodika ověřování hlasů je od počátku špatná, měly by se sbírat pouze úředně oveřené podpisy, pak by nebyl důvod mrzačit matematiku ve stylu našich úředníků. Ostatně stačí si přečíst vyjádření tří přehlasovaných soudců NSS, tam je zajímavých argumentů dostatek.
28. 12. 2012 | 12:22

Marek Blomský napsal(a):

Mafie potřebuje vše ovládat, musí mít vše pod kontrolou. A na to potřebují i sluhy, kteří to za ně odmakají. A jeden z nich je pan Marek Antoš.Určitě bude v příštím článku prosazovat Fishera.
28. 12. 2012 | 12:25

Gejša napsal(a):

Samurai Jamašito Okamura z Velké Lhoty to má jistě už také sešito
28. 12. 2012 | 12:27

Sprosťák napsal(a):

Naoktrojovat kandidáty,kteří jsou všichni s hochy, již spolu mluví, je nápad z dílny rudochů.Tento samurajský chlapík do toho nezapadá.Ven s ním.Jenže proč národu nedovolí,aby se toho demokraticky ujal sám?Co kdyby.....tam je zakopaný pes.Národ je tak nevypočitatelný.Věří i na Marťany a konec světa.A tolik milionů neuhlídáš.I když program pro výhru je už připraven, Drábek se postaral.
28. 12. 2012 | 12:33

Nevolič napsal(a):

Okamura je jenom velký žvanil a lidi rádi slyší, když někdo nadává na politiky.
28. 12. 2012 | 12:33

JC napsal(a):

Národu byla předhozena ohlodaná kost přímé demokracie, kvůli které několik let
panáčkoval.
Někdo určitě vyhraje a určitě se nestane, aby někdo v budoucnu prohlásil "tohle není můj president", že áno.
28. 12. 2012 | 12:35

antisionista napsal(a):

Pane Antoš, pan okamura snad nemá právo se bránít, nebo si stát za svým názorem? Připadá mi, že papouškujete něco bez vlastního názoru. Je to fraška od prvo počátku, a vy jako právnik by jste měl sám poukázat nahlas na hrubé nedostatky, ale ono je jednoduší brojit proti jedinci, nežli proti celku v tomto případě součastní zákonodárci. Nemám rád chcípaky, kteří nedokaží nic jiného, nežli ti, že pomocí právnických kudrlinek si hrají na vševědy. Každopádně mi připadáte právě vy, že se chcete zviditelnit.
Přeci musíte sám vidět, že je to paskvil, tak proč něco neděláte pro změnu?
28. 12. 2012 | 12:40

Homunculus napsal(a):

Že Okamura ve své stížnosti odkazuje i na pseudostatistické argumenty na blogu
Škopa, to mne teda zklamal. Sám Škop nakonec přiznal, že si při výpočtu nevšiml,
že podpisy se do kontrolních vzorků vybíraly po celých arších, a ne nezávisle
po jednom :-)) Čímž šel celý Škopův výpočet do háje - no a von Okamura se teď na
něj odkazuje, LOL. Dále je patrné, že laická veřejnost chybně chápe pojem "náhodně
vybrat". Výběr je náhodný tehdy, pokud není plně znám předem. Tedy teoreticky
se dá vzít 8499 prvních podpisů, a ten poslední podpis do vzorku vylosovat z osudí.
Pořád je to náhodné, jen jaksi "méně náhodné", než laická veřejnost očekává.
Čili aby bylo jasno - výběr podpisů po celých vzorcích je naprosto legitimní způsob
náhodného výběru, v prováděcím zákonu byl popsán, a všichni o něm věděli dopředu.
Tady Okamura tedy zase ujel. Je ovšem jasné, že tím sečtením chybovosti namísto
jejího zprůměrování MV udělalo kardinální botu - ale to už opravil NSS.
Celkově tedy Okamurovy námitky proti "matematice" jsou buď odborně vadné, anebo
je už NSS vyřešil. K tomu ostatnímu (krátkost odvolací lhůty, nerovnost "veřejných"
a stranických kandidátů, příliš restroktivní počet 50.000 podpisů apod.),
k tomu se vyjádřit neumít - to je fakt pro právníky - ale jedno je jisté: Je to
tady totální kocourkov.
28. 12. 2012 | 12:42

Homunculus napsal(a):

ERRATTA:
.. výběr podpisů po celých vzorcích ...
má správně být
.. výběr podpisů po celých ARŠÍCH ...
28. 12. 2012 | 12:46

Charlie napsal(a):

Okamurovy argumenty "voní" po poněkud zvláštní advokátce Samkové.
Té zřejmě uniklo, že nehájí Cikány a ta stížnost i slovní argumentace podle toho vypadá (4. cenovka)
Škoda
28. 12. 2012 | 13:03

nevím napsal(a):

Chci vidět, kde budou tady ti co si nevidí na špičku nosu- fandi Okamury. Až o něm a jeho kandidatuře do senátu a vtěr do prezidentských voleb vyjde za nějaký čas pravda na povrch. potom se ten ubožák uklidí do Japonska - aspoň má kam - a ti jeho vlezdoprdelci budou vykládat - já jsem to říkal...
28. 12. 2012 | 14:24

Dag Badman napsal(a):

Tome: Marek Antoš vlastní Internet Info. Takže toho dokázal určitě víc než většina zdejších komentátorů.
www.iinfo.cz
28. 12. 2012 | 14:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu. Dále pak dva, které byly v rozporu se zdejšími pravidly zvýrazněny na úkor druhých, v tomto případě napsány celé velkými písmeny (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 12. 2012 | 14:50

ilonah napsal(a):

já doufám, že mu to vyjde. Už jen proto, že myslí jinak než zmasírované davy.....
28. 12. 2012 | 18:56

okamurova mladá fuchtle napsal(a):

Hele Stejskal je okamurovec!

Pěkně se vybarvil hošan.
28. 12. 2012 | 23:53

Pavel Benver napsal(a):

Okamura byl vyřazen záměrně, vládnoucí parchanti a přestárlí blbí kandidáti dostali strach, tak se to přece dělá v Česku, jiná otázka je jestli ho lid zvolí nebo ne.Ale jistota je jistota, vyřadíme tři a jednu vrátíme aby to nebylo pro veřejnost okaté, jsou dva kandidáti, mladý Dienstbíer a Okamura, jinak všichni zbylí jsou bývalí komouši, prospěcháři, zloději, korupčníci a dokonce i žid, zbylí hnus nechci aby z nich byl někdo prezident !!!
29. 12. 2012 | 09:41

Twist napsal(a):

Nějak nám tady mizí Ládíci!!! a úplně vymřeli Kuchařové, zato řádí jako od boudy utržený pes český maloměšťák. Nemohl se nazvat příhodněji, české rádobymoudré hospodské úvahy z něj jenom kapou. Tak nazdraví, rozumprde!
29. 12. 2012 | 10:25

uno napsal(a):

Toho kandidáta do senátu zvolili ševci a s jídlem roste chuť, tak to zkouší být vykopnut ještě výš. Proč chce být prezidentem s platem, který je čtvrtinový toho, co pobírá jako podnikatel. Vadí mě jeho hrubost při prosazování podle mne ne zcela korektních požadavků. Ten jeho vstup do prezidentského klání byl šit na poslední chvíli horkou jehlou a proto dopadnul, jak dopadnul. Já bych nikdy takového ctižádostivce nevolil, český národ má dostatek lidí mnohem schopnějších a civilizovanějších.
29. 12. 2012 | 17:24

kamarád napsal(a):

To Pavel Benver: Mám tvůj názor (promiň, že tykám).

Dále chci vyslovit i dovětek, že pokud je zákon o volbě zhotovený parlamentem špatný, tak není jiné volby než vše zrušit a začít znovu a lépe. Ale to jistě nebude ani krátká ani levná záležitost a dokazuje to jediné, že tito diletanti, co sedí v těchto drahých lavicích nejsou schopni rozhodovat o takovýchto a i jiných otázkách ( jak se ukázalo během jejich působení).
29. 12. 2012 | 20:41

Midori napsal(a):

Antoš
Na fotce vypadáte sympaticky. Podle toho, co jste napsal, bych dával přednost tomu, aby se k věcem práva vyjadřovaly spíše babičky z Orlických hor.
30. 12. 2012 | 14:35

PEDERSEN napsal(a):

Zákon "upravující" volbu presidenta je prostě špatný. VŠICHNI kandidáti na to měli upozornit, stejně jako všichni ostatní. Jestli to Okamura dělá pozdě nebo ne je jedno. ¨
30. 12. 2012 | 15:00

Kecy o hovně napsal(a):

Nejdříve musíme pověsit všechny asociální zlodějské pravičáky, pak můžou být volby.
03. 01. 2013 | 15:21

slouha Stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy sloužit židům z fondu Warburg Pincus, kterým tento web patří.
Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

http://www.warburgpincus.com/portfolio/ViewCompany,id,457.aspx
03. 01. 2013 | 15:31

poskok mafie napsal(a):

Dobrý den,

mažu tu příspěvky, neboť jsem cenzor placený židy z fondu Warburg Pincus.
Děkuji za pochopení.

http://www.warburgpincus.com/portfolio/ViewCompany,id,457.aspx
03. 01. 2013 | 15:32

mik napsal(a):

Vyrazeni Okamury nebylo s umyslem zamezit jeho zvoleni na to nema sanci tezko by soudny clovek volil za prezidenta nekoho kdo si neumi poradit s dvema asociacemi v cestovnim ruchu ktere si navzajem hazeji klacky pod nohy a neuznavaji se jak by takovy clovek mohl umet dat dohromady strany a vladu ? navic jeho napady s obchodovanim s Japonskem ci zamereni na jihoamericke trhy patri do kategorie hodne velke fantacie pro CR jsou nejblizsi sousedi Rakousko Nemecko Slovensko Polsko tam se musi zacit a ne nekde na druhe strane zemekoule podotykam ze v jizni Americe jsem pobyval pul roku a moc si nejake obchodovani predstavit neumim ale zpet k volbam nejde tedy o to ze by Okamura zvitezil ale mohl by ubrat hlasy dvojici Fischer-Zeman tak ze by se nektery z dvojice nemusel dostat a dostal by se treti kandidat a ten by pak volby logicky vyhral protoze Fiserovci nebudou volit Zemanovce a naopak a tim tretim by se mohl stat Swarcenberg mozna Franz mozna Dinsbier ale volit mladeho bez zkusenosti ? Copak se uz zapomelo na Grosse ? nebo volit svym zpusobem extremistu s nausnici v uchu ? Pokud chce jit CR smer Evropa a ne smer Rusko musi lide volit Swarcenberga ..ale lide zrejme chteji kracet smer Moskva ..
03. 01. 2013 | 21:39

yet napsal(a):

Cool I just got a free Minecraft gift code at http://linkbitty.com/MinecraftFree
13. 06. 2013 | 07:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy