Ústavní soud a stavební spoření: mnoho povyku pro nic?

27. 04. 2011 | 22:14
Přečteno 15335 krát
Rozhodnutí o stavebním spoření vyvolalo oslavy navrhovatelů i silná slova prezidenta Klause o tom, že tímto krokem Ústavní soud definitivně vstoupil do politiky. Ve skutečnosti je však nález poměrně střízlivý a opozici vyhověl mnohem méně, než by si snad přála: bohaté státní podpoře prodloužil život jen o rok.

Zákon, o který dnes před Ústavním soudem šlo, obsahoval dvě výrazné změny stavebního spoření, které na sebe sice časově navazovaly, ale jinak byly v zásadě nezávislé. První změna se týkala výhradně státní podpory za rok 2010, tedy za vklady, které si lidé naspořili v loňském roce. Podpora se vždy vyplácí až v následujícím roce, čehož ministerstvo financí využilo k fintě, kterou zkusilo obejít zákaz retroaktivity. Státní příspěvek se sice zpětně nezměnil, ale podpora měla být coby letošní příjem zdaněna jednorázovou srážkovou daní z příjmu ve výši 50 %. Stát by tak půlku slíbených peněz ušetřil. Pro následující roky pak už měl být uplatněn jiný přístup: u všech smluv bez ohledu na datum jejich uzavření (tedy „starých“ i „nových“) se má snížit přímo vyplácená podpora, a to na maximálně dva tisíce za rok. I ty budou navíc podléhat zdanění, stejně jako je tomu například u úroků z termínovaných vkladů, ovšem napříště už jen v běžné výši 15 %.

Ústavní soud tak v nálezu řešil hned tři samostatné otázky:

1. Byl zákon přijat v souladu s ústavou, anebo šlo o zneužití institutu legislativní nouze?
Způsob, jakým byl zákon v balíku s dalšími reformními zákony přijat, musel vzbudit jisté pochybnosti i u toho, kdo jinak s jejich obsahem vcelku souhlasí. Demokratický princip počítá s tím, že rozhoduje většina; pokud tedy vláda disponuje potřebným počtem poslanců, dá se celkem bezpečně předpokládat, že svůj návrh prosadí. To ale neznamená, že je v tom případě možné rezignovat na jeho řádné projednání, zákon prostě jen co nejrychleji „odmávnout“ a poslat do Sbírky zákonů. Funkcí parlamentu je i vedení parlamentní rozpravy, v níž se mohou projevit různé názory na projednávané návrhy či uplatnit pozměňovací návrhy. Občanům, jejichž volenými zástupci koneckonců poslanci jsou, zde tak politické strany mohou vysvětlit své postoje. Jednací řád sice umožňuje některé „zkratky“, mezi něž patří i institut legislativní nouze, ty však mají být vyhrazeny jen pro mimořádné situace a měly by se používat jen za širokého konsensu napříč politickým spektrem, nikoliv jako nástroj většiny proti opozici.

Zhruba tento postoj zaujal Ústavní soud už při březnovém projednávání prvního ze čtyř napadených zákonů, dnes proto vlastně jen stručně zopakoval svou tehdejší argumentaci. Kvůli způsobu přijetí Ústavní soud i tento zákon zrušil, ale až s účinností ke konci tohoto roku: do té doby se tedy nic nemění. Takový postup zvolil bezesporu proto, aby poslance upozornil, že jednali protiústavně a napříště už to nemají zkoušet, ale současně aby jim poskytl čas dostatečný k „bezbolestnému“ napravení chyby. O žádný průlom do politiky tedy rozhodně nejde.


2. Je možné měnit podmínky i pro „staré smlouvy“, nebo je to nepřípustná retroaktivita?
Při všech debatách o úpravách stavebního spoření se v posledních letech objevoval strašák zákazu retroaktivity. Absolventi základů teorie práva však vědí, že retroaktivity jsou dvě: pravá a nepravá. Ukažme si to na příkladu. Řekněme, že jednoho dne někoho napadne, že i cyklisté jsou účastníky silničního provozu a mohou způsobit lecjakou nehodu, proto by všichni měli platit povinné ručení. Pokud tuto povinnost zavede zpětně a řekne, že ho musí doplatit všichni, kteří vlastnili kolo v posledních deseti letech, je to pravá retroaktivita, protože pro minulé činy, které již nelze změnit, zavádí nová pravidla a nové následky. Jestliže ji zavede od zítřka, pořád je to retroaktivita: když jsem si kolo kupoval, žádná taková povinnost neplatila, takže jsem nepočítal s tím, že by mi mohly vzniknout nějaké dodatečné náklady, a teď mi parlament udělal čáru přes rozpočet. Je to však retroaktivita nepravá, protože účinky nastanou až v budoucnu a mám stále šanci se kola zbavit, byť bych ho třeba musel prodat se slevou a má původní investice by tak byla částečně znehodnocena. Pravou retroaktivitu ústava zakazuje, existují však možné výjimky (např. pokud se zmírní trestní právo, uplatní se nová příznivější úprava i na pachatele, který spáchal trestný čin už dříve). U nepravé retroaktivity je to naopak: obecně je dovolená, mimo ústavní rámec by se ocitly jen extrémní případy narušení legitimních očekávání. Kdyby tomu s nepravou retroaktivitou bylo jinak, nemohl by parlament rozhodnout téměř o ničem: do budoucích poměrů totiž může zasáhnout téměř jakýkoliv nový zákon, kvůli tomu se přijímají.

Snížení budoucí státní podpory u stávajících smluv je zjevně nepravou retroaktivitou; aby byla pravá, musely by se vracet i peníze, které už střadatelé dostali v minulých letech. Ve shodě s tím proto Ústavní soud řekl, že ji za protiústavní nepovažuje. Stojí za to citovat: „V obecné rovině Ústavní soud konstatuje, že stanovení příspěvku ze státního rozpočtu za určitým účelem a pro určitou skupinu osob závisí vždy na tom, do jaké míry je ze strany zákonodárce shledána jeho účelnost, resp. veřejný zájem na jeho poskytování. To platí obzvlášť v případě, kdy se jedná o příspěvek, jehož poskytování je pouze beneficiem ze strany zákonodárce, aniž by s ním současně bylo spojeno naplňování určitého základního práva nebo svobody. Dotčené subjekty přitom nemohly spoléhat na to, že postupem času zákonodárce tuto výši nepřehodnotí. Nelze přitom opomenout ani související odpovědnost vlády a Parlamentu za stav veřejných financí, s čímž souvisí i oprávnění zákonodárce přizpůsobit výdaje státního rozpočtu jeho reálným možnostem a aktuálním potřebám formou změn právní úpravy mandatorních výdajů, státní podporu nevyjímaje.“

Poradce prezidenta republiky Ladislav Jakl dnes v návaznosti na prezidentův výrok v České televizi řekl, že o přerozdělování finančních prostředků ve společnosti by měla rozhodovat politika, nikoliv právo. Mám ale za to, že s citovaným názorem Ústavního soudu by se bez problému ztotožnil i on; průlom do politiky se nekoná ani zde.


3. Je zkrácení podpory za loňský rok v souladu s ústavou?
Pokud by parlament těsně před koncem loňského roku změnil výši státní podpory už s účinností pro ten rok, šlo by o retroaktivitu pravou, tedy obecně nepřípustnou. Většina střadatelů už totiž své vklady vložila a nárok na podporu jim vznikl, najednou by se však se zpětnou účinností snížil a dostali by méně. Finta se srážkovou daní se tento problém snažila obejít a přitom dosáhnout stejného výsledku.

Ústavní soud si dal práci s podrobnou argumentací, proč jde ve skutečnosti o obcházení ústavy. Zde to ale můžeme to říci i jinak: když něco vypadá jako kachna, létá jako kachna, kejhá jako kachna, snáší vejce jako kachna a vyvádí mladé jako kachna, pak je to s největší pravděpodobností kachna. Ani soud se tedy nenechal zmást a věc posoudil podle skutečného úmyslu ministerstva financí, které se ostatně nikdy netajilo tím, že mu jde o zpětné snížení podpory a jen hledá takové technické řešení, jehož protiústavnost by nebyla do očí bijící. Kdybychom připustili, že je takový postup možný, znamenalo by to rezignovat na ochranu ústavnosti vůbec: nešlo by totiž o podstatu věci, o dopad na život lidí, ale jen o zvolenou formu.


Sečteno a podtrženo: Ústavní soud dal politikům za pravdu, že o hospodaření s veřejnými prostředky a obecně o rozdělování vybraných daní musí rozhodovat primárně parlament a že má i plné právo v průběhu času měnit podmínky. V právním státě však ani parlament není neomezeným vládcem a při svém rozhodování musí dodržovat některá pravidla: proč by si je jinak psal do ústavy? Chce-li vláda podporu stavebnímu spoření zrušit či omezit, Ústavní soud jí v tom nijak nebrání: střadatelům to jen musí říct dopředu. Můžete mít jiný názor, ale mně se zdá, že o přestupu do politiky nemůže být řeč.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kanalnik napsal(a):

Pekny clanek.
27. 04. 2011 | 22:51

Jirka H napsal(a):

Pěkně jste to vyložil pane Antoš. Děkuji
27. 04. 2011 | 22:54

Milan napsal(a):

Pro normální lidi je argumentace jasná, problém je s našim blahorodím a jeho družinou. Ještě 2 roky a poteče šampaňské.
27. 04. 2011 | 23:03

Maximus napsal(a):

Ministerstvo financí hlavně nehledá tam kde by mělo tj. tam kde elegantně mizí hromady miliard Kč, ale hledá několik miliard Kč v tomto případě jde u SS jen o 6 mld. Kč. Už i podle údaje NERVU tj. poradního orgánu vytvořeného pravicovou vládou, je vysáváno z veřejných peněz každoročně min. 70 mld.Kč pomocí předražených státních zakázek, zmanipulovaných tendrů a korupce aj. fint. Takže toto tvrzení nelze jen tak zpochybnit, že to jsou zase vycucaná čísla opozicí, ale vážně a přednostně by se měla vláda tímto zabývat
jako jeden tým. Ale jaksi jim chybí tah na branku a raději vytvoří Johnovi trafiku. Co kdyby se podívali borci z MF na efektivní zdanění hazardu v ČR, který tady jenom kvete, co kdyby se podívali na daňové úniky
Asiatů působících na území ČR. Námětů je spousta, stačilo by se zeptat občanů!
P.S.
Včera jsem nechtěl věřit svým učím, když pan premiér Nečas v PS tvrdil, že rovná daň 15% pomohla u nás vlastně lidem s nejmenšími příjmy. Ten člověk tomu snad i věří, samozřejmě kdybychom chtěli pomoci těm nejslabším, tam můžeme daň upravit třeba na 10 nebo 5%! Pan premiér si jaksi nevšiml nebo mu to nikdo neřekl, že všechny staré a zavedené kapitalistické země třeba v Evropě mají už léta nastavené progresívní zdanění! Proč asi? Myslíte si někdo, že jsou to socialističtí lidumilové? Nikoliv, je tomu zcela z jiných důvodů. Řekněte to prosím panu Nečasovi a napovězte Kalouskovi, že tady je k dispozici docela slušný zdroj peněz pro churavou ekonomiku země.
27. 04. 2011 | 23:09

im napsal(a):

Srozumitelně a výstižně vysvětlený krok Ústavního soudu, ani vtip to nepostrádá (když něco vypadá jako kachna..:-). Určitě jste, pane Antoši, bezva kantorem. Díky.
27. 04. 2011 | 23:13

Al Jouda napsal(a):

Lepší než Koudelka !
27. 04. 2011 | 23:56

Lex napsal(a):

Ano, Marek Antoš podal srozumitelnou řečí to, co Ústavní soud podrobně musel "vtěsnat" do 54 stran textu.
Co však ani Marek Antoš neřekl?
Dovolím si tu zavěsit svůj text, který jsem před více jak hodinou zavěsil u Bohuslava Sobotky, protože spíše patří zde (v tomto ohledu přehlédněte, prosím, úvodní slova).

"Trochu bych si dovolil zbrzdit nadšení Bohuslava Sobotky (i když vítězství u Ústavního soudu je nezpochybnitelné), stejně jako ty, kdož očekávají, že záloha státní podpory za rok 2010 je pro ně na cestě v neztenčené výši (byl bych rád, aby tomu tak bylo, ale není to možné ze zákonných důvodů – chtěl bych se mýlit). Proč? Tak čtěte: Ústavní soudu ve svém dnešním Nálezu uvádí – cituji – „Poněvadž k předmětným srážkám daně dochází právě v tomto období, zvažoval Ústavní
soud možnost zrušit v této části napadený zákon již ke dni jeho účinnosti. K takovémuto kroku ale nepřistoupil, neboť případné vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů až poté, co došlo ke sražení daně ve smyslu napadeného zákona, by vzhledem k legitimnímu očekávání dotčených účastníků stavebního spoření nemohlo mít vliv na možnost uplatnění jejich nároku na vyplacení státní podpory za rok 2010 v jeho plné výši. Jejich nárok nebyl napadeným zákonem dotčen. Ústavní soud tedy přistoupil ke zrušení této části napadeného zákona ke dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.“ – konec citátu.
Jenže Ústavní soud se mýlí – ke srážkám nedochází až „právě v tomto období“, ale ke srážkám již muselo dojít.
Podle § 11 odst. 4 zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. je Ministerstvo financí povinno částky záloh na státní podporu stavebního spoření za předchozí kalendářní rok (v tomto případě 2010) poukázat stavebním spořitelnám do DVOU MĚSÍCŮ od doručení žádosti. Podle bodu 2. přílohy č. 1 vyhlášky č. 236/2005 Sb. je nejzazší termín pro podání žádosti spořitelnou 20. únor následujícího roku.
Nyní počítejte se mnou – 20. únor plus dva měsíce – mi to vychází na 20. dubna. A to už bylo. Před týdnem. Týden před vydáním nálezu Ústavním soudem.
Takže ty částky záloh podpor byly podle platného a účinného zákona (který bude zrušen až zveřejněním Nálezu ve Sbírce zákonů) již zdaněny srážkovou daní ve výši 50 %, a takto snížené částky byly poukázány stavebním spořitelnám.
Ty spořitelny nemají, co by klientům připsaly, vyjma oněch 50 procent.
A teď to, co je na tom nejabsurdnější: Ministerstvo financí postupovalo při zdanění podle platného a účinného zákona, tedy legálně. Budoucí vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů na té legalitě nemůže nic změnit. Ty peníze se staly zákonným způsobem příjmem státního rozpočtu České republiky. Ministr financí Kalousek je povinen i tyto prostředky obhospodařovat s péčí řádného hospodáře, nemůže je vydat bez právního titulu. Tím titulem není dnešní Nález. Kdyby tak učinil, porušil by své povinnosti a způsobil by státu škodu, za kterou by odpovídal.
A že Ústavní soud ve mnou uvedeném citátu uvádí, že nárok účastníků stavebního spoření nebyl zákonem dotčen? Ano, jistě. Víte, prosím, co v právní mluvě znamená slovo „nárok“? Je to terminus technikus pro právo, které lze uplatnit u soudu.
Ano, účastníkům stavebního spoření, kterým byla záloha na státní podporu za rok 2010 postižena srážkovou daní ve výši 50 % , dnešní Nález Ústavního soudu zaručuje v podstatě úspěch v soudní při proti státu v žalobě o oněch sražených padesáti procentech. Teprve pravomocný rozsudek je právním titulem pro Ministerstvo financí, aby peníze stavební spořitelně za tohoto účastníka poskytlo.

Myslíte si, že fantazíruju? I já bych si to rád myslel. Leč opak je asi pravdou. Jedinou nadějí těch milionů účastníků stavebního spoření je, že v tom má Ministerstvo financí „švajneraj“, a že daň ještě nestihlo srazit a snížené částky poslat stavebním spořitelnám. Pak by mohlo počkat do zveřejnění nálezu a peníze poslat v neztenčené výši.
Ten Nález se opozdil zhruba o měsíc.

Ale opakuji, rád bych se mýlil. Jo, a také svůj právní názor nikomu nevnucuji. Je to jen názor venkovského právníka v důchodu, navíc hlavně trestního."

PS
Fakt chci věřit, že to ministr Kalousek nějak zaonačí, pět milionů žalob je nesmysl.
28. 04. 2011 | 00:13

Vlastik napsal(a):

Dobrý den, podle mne přesný výklad nálezu ÚS. Přesně tak to cítím i já. Někdy bych se chtěl dožít toho, že takto otevřeně a na rovinu budeme někdy schopni někdy řešit problémy a situace na politickém kolbišti. Jako kachnu pojmenovat kachnou ap.
28. 04. 2011 | 00:27

MH napsal(a):

Ad státní podpora stavebnímu spoření jako taková (nikoli žabomyší války o proceduře a retro/neretro):
Znáte rodinu, která by je nevyužívala na maximum (tj. dle počtu osob, aktuálních možností spořit a limitů pro podporu)? Spoří-li u nás stavebně +-5 milionů lidí (příp. jim je spořeno), kteří to jsou? Proč dalších +-5 milionů "okrádá rodinu" a nespoří (resp. jim není spořeno)? Kdo v daních platí státní příspěvky? Proč levice nebojuje proti tomuhle asociálnímu transferu?
Neumí stát sdělit svým občanům, že vlastní bydlení je jedním z nejlepších zajištění na stáří levněji?
28. 04. 2011 | 00:45

José napsal(a):

Světoznámý klimatolog se vyzná i v právu. Právě pracuje na novém díle "Modrý, nikoli Ústavní soud". Knihu neťuká na psacím stroji či computeru, ale tradičně - rukopis píše perem vykládaným polodrahokamy, který našel na jednom stole v Chile.
28. 04. 2011 | 01:23

Josef napsal(a):

Ano, souhlasím s mladým pánem. Nechápu jen sprosté, arogantní, urážlivé a maximálně varovné výkřiky Klause. Vážení pozor, ten novodobý Hitler chce o své vůli zasahovat do soudního rozhodování a nutí k tomuto svými výroky parlament. Nabádá aby v současném složení tohoto využil k pokřivení práva. Jsem z jeho jednání zděšen. Nikdy jsem toho pána neměl rád, už jen proto, že se zasadil do jisté míry o rozpad státu, vytunelování nejen státního bohatství, ale i celkové lidské morálky. On byl u zrodu všech podfuků ala Kožený a spol. a dalo by se hodiny pokračovat s výčtem jeho lží polopravd a demagogických dedukcí, kterými dělal a dělá ostudu našemu státu všude ve světě. Zni to hrubě, ale tak to cítím "modlím se za to, aby co nejdříve umřel, děsím se každého dalšího dne co zase ostudného provede".
28. 04. 2011 | 01:58

Ozzy napsal(a):

Plně souhlásím s Josefem jen nemusí umírat at mu zašijí ústa a přivážou ruce at nekrade
28. 04. 2011 | 05:45

Habeš napsal(a):

Pane Antoš, mohl byste takto vysvětlit i ústavní stížnost na retroaktivní zavedení sluneční daně fotovoltaických elektráren postavených v roce 2009 a 2010?

Děkuji Habeš
28. 04. 2011 | 07:03

Jan11 napsal(a):

Marek Antoš napsal kvalitní a výstižný objasňující článek, díky za něj. Velice dobrý komentář k tomu přidal pán pod jménem "Lex", právník v důchodu. Je fakt, že již včera jsem též zbystřil, když v TV padla zmínka o předpokládaném úspěchu střadatele při právním sporu v této věci. A okamžitě mě napadlo, že vlastně ty státní příspěvky, nyní dle platného zákona v poloviční výši, jsou už v dubnu za předchozí rok vždy připsány. A tudíž by měl následovat nejistý proces připsání jejich druhé poloviny. Soudní cesta pro jednotlivce by se stala Kocourkovem v pravém slova smyslu. Předpokládám též, že se Kalousek nešprajcne a nějak to zaonačí.
28. 04. 2011 | 07:08

nocniimuura napsal(a):

Cena za vyplácení st. příspěvku, o morálce nemluvě, je mnohonásobně vyšší než Vám prozradili! Alespoň ze strany státu činí každý rok 15 000.000 000,- Kč!!! Tolik přispívá ČR z daní vybraných na důchodcích, samoživitelkách a příjmových skupinách s příjmem pod 15 000 Kč měsíčně na ruku!!! Zato ti, kteří státní dotaci čerpají, se rekrutují převážně z řad těch, co si dostatečně nakradli. Rodina s příjmem 30 000,- měsíčně a se dvěma dětmi určitě nespoří!!! Nejprospěšnější je tato kudrnatá pomoc pro kudrnatý banky. Stabilita filiálek cizích bank totiž stojí na pilíři, tvořeném právě těmito stovkami miliard korun střadatelů, kteří jsou po řadu roků, v průběhu spoření i v průběhu splácení hypotéky, rukojmími nadnárodních bank. Z vložených peněz samozřejmě nic nemají, valnou většinu "sežere" skutečná inflace a úroky z případné bankovní hypotéky!!! Zato banky si mnou ruce. Dostat do správy stovky miliard od prosťáčků, co neumí ani do pěti počítat, je opravdu boží dar!!! Kdyby pomocí těch patnácti miliard korun ročně, chtěl ministr Kalousek řešit bytovou otázku Vašich dětí nebo Vás, postavil by každý rok 15 000 malometrážních bytů a nechal je splácet částkou 5500,- Kč měsíčně, což je daleko méně než lichvářské nájemné, zaplatil by si každý z Vás za 15 roků byt, místo aby živil spekulanty. A bylo by po nedostatku bytů a po spekulantech s tržním nájemným!!! Navíc by stát trvale zaměstnal 150 000 lidí z nechudších a ulevil si na sociálních dávkách, které jim musí vyplácet.
Na tohle všechno nemusí nikdo z Vás být chemikem nebo kudrnatou vší!!! Jaká je skutečná cena, kterou platíte nadnárodním bankám a spekulantům s byty? Jste ještě schopni rozpoznat, kdy máte v ruce své peníze a kdy už jen "bláto na hřišti"???
28. 04. 2011 | 07:20

Terry napsal(a):

Hradní Narcis je už dlouhodobě "citlivý" na výroky soudů: Nejvyššího, Ústavního...

Asi proto, že pár osobních sporů prohrál - takže uražený Ješita?

Mj. Ústavu stvořili politici.

Jestli je špatná, nepřesná, nevyhovující, mají politici plné právo ji zákonnou cestou změnit.

Pokud je zmršená (u našich demokratických politiků je to už taková tradice, že jako zákonodárci vypouští zmršené zákony), je třeba očekávat proti některým postupům (a opět jsou u toho naši "skvělí", "nejchytřejší" politici!) ústavní stížnosti.

A pak se nález ÚS nutně "dotýká" politiků, politiky.

Zajímalo by mě, jaké "nálezy" ÚS očekává pan "profesor" Narcis, aby se nijak politiky nedotýkaly...

Navíc tuto (a další) stížnost k Ústavnímu soudu podali TAKÉ politici - senátoři, byť opoziční.

Tak ať si uražení politici nestěžují. A když si stěžují, tak jenom poukazují na vlastní blbost, aroganci, namyšlenost...
28. 04. 2011 | 07:27

Terry napsal(a):

"Nejlepší ministr financí" Miroslav Kalousek "pláče" (a spolu s ním podobně "šetří" "reformní" ministři Heger, Drábek...), že "přišel" o pár miliard.

Přitom odhady ztrát (škod) způsobených korupčním prostředím (předražené státní zakázky, neprůhledná výběrová řízení..) se odhadují na 100 miliard ročně (!!!!) - slovy: stomiliardkorunčeských.

A nejvíc se krade (pardon: tuneluje) ve vrcholných státních institucích, ministerstvech.

Ale tyto zráty ministři jaksi neřeší, alespoň ne dostatečně razantně. Naopak - stále vyplouvají na povrch nové a nové kauzy dokumentující, jak to "tam nahoře" bylo zavedeno a funguje, tedy dokud to nějaký hnusný práskač nezveřejní; ovšem takové "práskače" je třeba mediálně odsoudit a hlavně se jich zbavit!

Takže zatím (po roce vládnutí) jsou "reformní" kroky (tj. naplnění vytunelované státní pokladny) "protikorupční" Nečasovy vlády jen formou utahování opasků hloupému plebsu.

Pokud by udělala tato vláda alespoň nějaké protikorupční kroky, tak se snad alespoň nějaké desítky miliard už musely ušetřit...

Ale proč by si politici bortili dvacet let jimi úspěšně budovaný a skvěle fungující korupční systém?

Stačí líbivé řeči a zvyšování daní...

"Máme demokracii, ne, vole?!"
28. 04. 2011 | 07:44

traverz napsal(a):

Musím se připojit k "pochvalnému mručení" nad poměrně srozumitelně vysvětleným výrokem Ústavního soudu. Zato čtení některých příspěvků mě nenechává rozhodně v klidu.
Ku příkladu sem netušil že daně v tomto státě platí pouze důchodci, samoživitelky a příjmové skupiny s příjmem pod 15 000 Kč měsíčně. Asi dělám něco někde špatně a měl bych se začít zajímat o to proč platím daně, když do žádné z těchto skupin nepatřím. V daném příspěvku mě také zaujala fascinace pisatele číslicí 5 a číslem 15.
28. 04. 2011 | 07:57

Kiks napsal(a):

článek zde je slušný. Realita však bude taková. Možná dostaneme celou státní podporu za rok 2010,ale tato banda ,která je u moci a ničí ještě zbytky našeho státu si najde způsob jak nás okrást.Pro mne je neuvěřitelné,že se ještě najde dost lidí,kteří si myslí,že tato vláda dělá něco pro lidi nebo tuto zemi.Je to banda bezcharakterních dobytků,kteří zde chtějí návrat o 200let zpátky.Když vidím senilního pana knížete a ono se mu ještě tleská,nevím jestli mám brečet nebo se smát.Myslím si,že v historii naši země nás nevedla větší banda tůpců a zločinců.Jen se ptám,jak dlouho to bude ještě trvat a jak to skončí?Myslím,že špatně a bude mudet téct krev,protože jinak se nezmění nic.
28. 04. 2011 | 08:03

zzz napsal(a):

Připojuji se k pochvalnému mručení. Hezké, a poučné.
Nedovedu si představit, že by se podobně, jak VK k výroku ÚS
v USA vyjádřil kterýkoli!!! americký president k výroku NS.
Šel by, a to bez odkladu.
V CR tu "lehkou váhu presidenta k výrokům ÚS" asi způsobuje
neodpovědnost téhož podle zákona.
Hezký i Lex.
28. 04. 2011 | 08:17

jen tak napsal(a):

K příspěvku od "traverz": Naprosto s Vámi souhlasím. Já jsem se až zastyděl, když jsem si přečetl, kdo všechno platí ze svých daní blahobyt většiny národa.
28. 04. 2011 | 08:24

Jana11 napsal(a):

traverz: Ono to je snadné - čím totiž jsou daně vyšší, tím méně se vyplatí těm ostatním danit v ČR. Zatím tu tedy daně platí ještě někteří zaměstnanci, ale s navyšujícími se daněmi si i oni začnou víc a více hledat cesty jak daně neplatit. Takže na závěr budou daně platit skutečně jen ty nejméně příjmové skupiny, protože těm se nevyplatí kvůli tomu řešit přesun zdanění mimo ČR. Ono to je podobné i se stavebním spořením - bohatší lidé ho měli jako konzervativní nástroj pro doplnění vlastních investic, zhodnocení lepší než na spořícím účtu. Chudší lidé ho měli často jako jediný nástroj - a ihned po ukončení ho utratili za běžnou spotřebu. A k tomu měli ještě mnoho úvěrů, takže ve výsledku jen platili bankám úroky + poplatky za stavebko a dostali minimum. Vždy jsou více bití ti méně příjmoví, protože ti ostatní si to umí zařídit a v nejhorším si zaplatí profíka, který jim poradí. A samozřejmě, že na těch méně příjmových se může vláda více vozit, protože se nechají. Oni taky pokud začnou být aktivnější, víc chápat fungování peněz a vše kolem, najdou i cesty, jak si zvýšit příjem, následně zjistí, jak tady daně neplatit - a již jsou v té kategorii, kterou stát tolik nebije. Vše je o finanční gramotnosti - a ta je v ČR na děsivé úrovni.
28. 04. 2011 | 08:34

modrý edvard napsal(a):

pěkné, děkuji.
28. 04. 2011 | 08:53

Vico napsal(a):

Skvělý článek, který navíc, argumentačně dokonalý, je vyšperkován lehkým vtipem a čtivostí i pro toho, kdo zrovna není ústavním právníkem.

Tady i fanatická podporovatelka hradního demiurga/prostředníka mezi Bohem a lidem v podhradí/Hasslingerová nic nenadělá a raději se tomuto blogu vyhne.

Dravčí pohled z návrší nad Vltavou se asi definitivně odvrátil od grónských a andských ledovců a upřel se východním směrem k Brnu, kde existuje poslední ohnisko odporu - Ústavní soud. Zbytek té naší politické Commedia dell'arte je již pacifikována do podoby obskurních postaviček chodících si na hrad pro pohlazení nebo pohlavek.
28. 04. 2011 | 08:54

Jan napsal(a):

Josef, ozzy
68% důvěra. To je panečku maso.
Češi jsou přeci jen národ zlodějů.
Připojuji se k Vám.
Autor skvěle.
Ty soláry by mne taky zajímaly.
Nepravá?
28. 04. 2011 | 15:01

Hana napsal(a):

Díky za článek - jasné, stručné a výstižné. Hysterické reakce našich politiků jsou již koloritem. Když si pak člověk ten či onen nález přečte zjistí, že je vlastně o něčem jiném - tak jako v tomto případě. Ale národ se dověděl, že Ústavní soud to či ono..... Ještě, že koalice nemá ústavní většinu - bylo by po ústavním soudu jak po muše!
28. 04. 2011 | 15:12

Diana napsal(a):

Pan Antoši, BRAVO!! Tak bezvadný článek jsem už dlouho nečetla. Jednoduchý, přitom důkladný, systematický ... Prosím, pište častěji.
28. 04. 2011 | 19:05

vlk napsal(a):

Tady nebude dlouhý diskusní thread. A udrží se v něm nejspíš jen lidí aspoň částečně fundovaní.
A vidím přítele Lexe , kterému jsme dlužen odpověď na Brejlích.
Myslím, že sem ještě zavítá, takže to, co napíši autorovi je zároveń určeno i Tobě kamaráde , u mne velmi vážený - Lexi.

Ano pane Antoši, , ohledně vaší argumentace v bodě 1 a v bodě 3 nemám problém. Rozumím tomu úplně stejně. nicméně NEMOHU akceptovat argumentaci bodu 2. Je mi líto.
A vysvětlím proč. Autor dovozuje , že účastník stavebního spoření nemá důvod předpokládat, že se nezmění během cyklu uzavřené smlouvy podmínky. prý jde o reciprocitu nepravou! A vše je vyargumentováván na situaci držitele kola v hypotetickém případě zavedení povinného ručení i pr majitele jízdních kol.
Naprosto nesouhlasím. Ty dva příměry spolu totiž nemají vůbec nic společného.
Pokud budu v situaci majitele jízdního kola, mám několik způsobů , jak mohu reagovat. Mohu si kolo nechat a platit, mohu s e kola různými způsoby zbavit, mohu dojít na ouřad a nějak tam, jako u automobilu zdokladovat, že kolo nebudu používat a tedy mít kolo a neplatit. Mám celý vějíř možností.
Ne tak u stavebního spoření. tam jsem se za určitých , mně známých podmínek rozhodl - z vějíře investičních možností, k okamžiku podpisu smlouvy, pro stavební spoření. protože bylo pro mne nejvýhodnější . z toho či onoho důvodu. Nejpravděpodobněji moje rozhodnutí bude souviset s výnosem. Za onen zkalkulovaný výnos, včetně státní podpory jsem se rozhodl SPOŘIT 5 LET! Tedy nejméně pět let - u tzv. starých smluv. U těch "nových", po r. 2003,pokud se nepletu, je to let dokonce 6!!! Udělal jsem rozhodnutí s dlouhodobým budoucím dopadem. Kdybych byl předpokládal , že s e stavba produktu může takto drasticky změnit, velmi pravděpodobně bych šel do něčeho jiného.Neznám na finančním trhu , vyjma životního pojištění a pensijního připojištění dlouhodobější produkt. Jestliže svůj závazek 5 nebo 6 let spořit nedodržím a sáhnu na peníze dříve, stát mne bude sankcionovat odejmutím státní podpory!!
Já svůj závazek vůči státu beze změny plním., stát ovšem nikoli!! Nerovnost podmínek jako vyšitá. A retroaktivita pravá. Protože pokud bych mohl předpokládat, že stát PODMÍNKY ZMĚNÍ mohl jsme s e rozhodnout mezi tím, jestli je stavebko opravdu to pravé ořechové neb jestli budu investovat do něčeho jiného!
Ještě bych, se zavázanýma očima, zacpanýma ušima a svázanýma rukama akceptoval autorovu premisu, kdyby ovšem stát zároveň,s úpravu státní podpor y sdělil střadatelům následující, v oné zákonné novele upravující státní příspěvek:
-vzhledem k úpravě výše státního příspěvku , může účastník stavebního spoření, který se cítí být úpravou poškozen a znevýhodněn ukončit bez sankce ze strany státu ohledně už vyplacených státních příspěvků a přiznaných úroků ukončit předčasně uzavřenou smlouvu. Tečka.
Já totiž, nechci li nést újmu daleko větší - jsme třeba už v pátém nebo čtvrtém roce cyklu, nemám jinou možnost, než plnit na rozdíl od s tátu uzavřenu smlouvu bez odmluvy dále!!
Takže jde , jak už jsme napsal o retroaktivitu PRAVOU! protože když vystoupím, vrací se i peníze již vyplacené. A totiž státní příspěvky a také jistě i tu část úrokového výnosu, který z nich byl následně získán.
Samozřejmě , že mám možnost to obejít - prostě tím, že v roce omezení podpory a letech následujících NEPOŠLU na účet svého stavebka ani korunu. nicméně - opět jsem omezen - nemohu , na rozdíl od toho kola nakládat s e svým majetkem - tedy tím, co na stavebku mám, nechci li být vystaven přímé sankci.
pokračování
28. 04. 2011 | 20:48

vlk napsal(a):

Nejen to. Uvedené řešení s neplacením vkladů v letech s nižší státní podporou funguje jen u tzv. přátelských klientů. Tedy u těch, c v cyklu jen spoří a nežádají o úvěr. Ti , kteří naopak uzavřeli smlouvu kvůli čerpání úvěru a ještě nedosáhli tzv. skore pro přidělení úvěru, tak ti MUSÍ spořit dál i za znevýhodněných podmínek!! a navíc utrpí přímou újmu. Dosažení skore pro přidělení úvěru se jim významně opozdí. Snížením podpory. Tím se naruší jejich plány ohledně koupě nebo renovace bydlení!
A možná s fatálními dopady - jednak návaznými smlouvami, vázanými třeba k určitým termínům nebo teď ke razantnímu zvýšení DPH.
Víte pane Antoši, jedna věc je teoretické právo a druhá věc uplatněné právo a konkrétní případ!!!

Noa rozsudek ÚS má ještě jeden naprosto zásadní aspekt, který nebyl pojednán ani ÚS a ani Vámi.
ÚS de facto zdanění zrušil na základě , jak konstatoval nepřijatelného způsobu projednání zákona v legislativní nouzi, bez vážného důvodu pro použití tohoto institutu a tím omezení základní demokratických parlamentních procedur.
Souhlasím beze zbytku.
Potud vše správně.
Nicméně ÚS dal provinilcům 3/4 roku na to , aby onen zákon nebo zákony protáhli parlamentem ZNOVU!!!
Co tím ÚS sdělil Kalouskovi? Že jeho finta s legislativní nouzí je sice omezením demokracie a to nepřípustným , nicméně, že se vlastně nic nestalo a že to udělal dobře! Není tam okamžitá suspendace onoho protiústavně přijatého zákona jako celku!
Jedině okamžitému zrušení platnosti takto přijatých zákonů by Kalosuek a spol. dokonale rozuměli.
Takto jim naprosto nic nezabrání KDYKOLI celou taškařici zopakovat znovu! S vědomím, že ÚS zas e potvrdí nepřijatelnost postupu, ale než to udělá, protiústavní zákony budou platit, a až to udělá , budou platit taky , v podstatě tak dlouho dokud si je neprohalsuji znova. Třeba ještě v horší podobě nebo opět legislativní nouzí..
Pro mne dokonalá blamáž práva a jeho aplikace.

A nakonec pane Antoši - celá kauza Stavební spoření měla naprosto jednoduché ,zákonně plně komfortní a elegantní řešení. To by se ale Kalousek a jeho tlupa museli obtěžovat nastudováním materie a přemýšlením. Oni radši sílu a ostentativní nadřazenu aroganci.
Jak to řešení vypadá? tak to s e lze dočíst tady.
http://www.vasevec.cz/blog/ma-kauza-stavebni-sporeni-rozumne-reseni-ma/
Dal jsme ho na net hned po skončení prvního čtení Kalouskovy šílenosti.

Noa ještě drobná douška na úplný závěr - pro eventuální pravověrné. Jakkoli nevěřím tomu, že jsou ochotni číst faktickou diskusi.
Všichni jednoznačně podporují systém opt outu. A soukromého důchodového pilíře. Stejně tak všichni nadávají ÚS za jeho rozhodnutí.
Pikantní nonsens. Jsem zvědav , jak s e budou rozhdoovat dnes lidé o opt outu. Pod dojmem rozsudku ˇUS a argumentace o přípustnosti změny podmínek jak ze strany ÚS tak pana Antoše. Jde totiž o produkt o délce trvání 5 nebo 6 let , ale 35-45 let!!!!Takže pane Antoši - opt outový pilíř ještě nezačal fungovat a vy a ÚS jste sdělili jeho účastníkům - jo pojďte do toho. Ale počítejte s tím, že pravidla se mohou měnit v podstatě každý měsíc. No není to fajn, si s touto premisou spořit na důchod??? Opravdu dokonalá propagace soukromého důchodového pilíře!!
28. 04. 2011 | 20:49

Lex napsal(a):

vlk
Příteli, někde jsi mi napsal, že se mi to nebude líbit. Naopak, velmi se mi to líbí. Jako člověku se smyslem pro logické uvažování se mi to líbí moc. Formální právo, bohužel, někdy tuhle logiku úplně nemá.

A co se týká rozhodování ÚS s účinky "ex tunc" (od "tehdy"), tj. od samého počátku účinnosti zrušovaného zákona, víš, že jsem psal, když jsem si přečetl o zrušení "sociálních novel" k datu 31.12.2011, že jsem byl vnitřně stejně pobouřen jako Ty. Než jsem si uvědomil, že případným zrušením "ex tunc" by se, ktomě určitou formou "potrestání" viníků nic jiného nestalo. Chvilka zmatků, nic více. Fakticky ani to ale nemohlo hrozit. Přece si nebudeme nalhávat, že ÚS je "politický orgán" - z hlediska ústavní definice a z hlediska zákona o ÚS samozřejmě ne, ale z hlediska jeho naplňování - obsazování jednotlivých soudců - zcela nepochybně. Je to ústavní pravomoc prezidenta, jemuž navržené kandidáty toliko "probere" Senát. Záleží tedy na prezidentovi, koho Senátu nominuje, a na Senátu, koho prezidentovi posvětí. A i kdyby se Senát prezidentovým návrhům vytrvale vzpouzel, nemohl by to dělat donekonečna. Adeptů na místo ústavního soudce není neomezená řada. Ve všech případech dosavadního obsazování ÚS byla situace jednoznačná - prezident byl pravicové orientace, Václav Klaus dokonce čestným předsedou ODS, a také Senát byl většinově pravicový. Jaká je většinová politická orientace současných soudcú ÚS - hádejte prosím, můžete třikrát! Bingo!
Předmětné nálezy ÚS, vlku, jsou obrazem "možného", ne výhradně "ústavního" a už vůbec ne "spravedlivého". Je to veřejné tajemství.
Prostě, kdyby se nepodařilo prosadit takto "kompromisní" rozhodnutí, nebyla by žádná, resp. byla by zamítavá.
Argumentace disentujícího soudce Balíka, která nemá nic společného s Ústavou, ochranou ústavnosti či dokonce základních práv, k jejichž ochraně ÚS má sloužit, je toho jen exemplární úkázkou. A on se tím soudce Balík už ani netají.

Bohužel.
28. 04. 2011 | 23:06

wiki napsal(a):

vlk na vasevec.cz píše: "Být na místě Kalouska, nechal bych připravit k zákonu o stavebním spoření jednoduchou a malou novelku. O jednom paragrafu. Asi tohoto znění: nárok na státní příspěvek mají pouze ty smlouvy o stavebním spořením, které nejsou starší než ve smlouvě sjednaná doba stavebního spoření + 1 rok..."

No nevím, nevím. Třeba moje ;-) smlouva o SS není limitované termínově, ale dospořením se k tzv. cílové částce
28. 04. 2011 | 23:55

Alex napsal(a):

vlk, Lex
Nevím sice, zda se sem ještě vrátíte, nicméně já jsem s verdiktem ÚS naprosto spokojen, stejně tak s výkladem autora. Ano Lexi, mně se Petrova logika také líbí, nicméně právo není mrtvé ani v tomto případě, ale živé. Co tím míním? Jednoduchou věc. V případě popsaném Petrem se stane toto. Při yměně yákona se ocitnu v naprosto stejné situaci jako s tím kolem. Mám totiž možnost od smlouvy odstoupit, přičemž nesporně budu mít za takovýchto okolností nárok na přiznání státního příspěvku v plné výši do nabytí účinnosti nového zákona. Proč? To již myslím bude pro Lexe odůvodnit snadnější.
29. 04. 2011 | 06:11

vlk napsal(a):

Lexi

ok.Tohle podepíši bez mrknutí oka!!
Ano, přesně tak to je.
A je tam ještě jedne důvod. A to je solární žaloba. Kdyby ta nebyla, soudím, že bybyl zákon o stavebku vypovězen celý. Jenže US si podle mne celou konstrukcí rozsudku o stavebku připravoval půdu pro zamítací verdikt u solární žaloby. Tam s e podle mého vidění opře o to, že NEBYL přijímán v legislativní nouzi a tam také jde o nepravou retroaktivitu...
Ale to je jen doplněk toho,co s napsal.
A ještě k "soudci" Balíkovi. co říkáš jeho "argumentaci" opírající se o Staré pověsti české a příkald s platem jogurtů? To e opravdu ústavní soudce superextra unikátní!!
V jeho případě platí dokonale - nomen omen...Já nejsem překvapen. Je z městysu...
29. 04. 2011 | 09:10

vlk napsal(a):

wiki

váš nick jsem nikdy nezaznamenal. Přesto, že i váš vstup do diskus e přijde poněkud známý, budu na vás reagovat korektně ,jako na nov nick, který s ezkusil zapojit s techickou poznákou k problému.
Ano ,máte ve smlouvě cílovou částku. Jenže ve smlouvě toho máte ještě daleko víc e. Nejen onu cílovou částku.
Ta cílová částka je tam zejména pro ty, kteří chtějí úvěr. Podle přiblížení se k cílové částc e vám vyjde skore, které říká, jestli už máe či nemáte nárok na čerpání úvěru. Jinak cílová částka už plní pouze jeden účel - že podle ní totiž stavební spořiteny bvypočítávají poplatek za uzavření s mlouvy o stavebním spořením.
Jstena omylu, pokdu s e domníváte, že dokud nenaspoříte cílovou částku, nemůžete cyklus stavebního spoření skončit a to bez s ankce. To totiž můžete udělat nikoli po dospoření k cílovce, a le už tehdy, když jste u tzv. starých smluv / do r 2003/ spořila 5 let, u "nových" - 6let.
Bez ohledu na to jestli je dosaženo cílové částky!
Tohle vědí zkušení držitelé smluv a proto také a si 80= všech naspořených peněz je na tzv. už prošlých smlouvách. Ty totiž fungují jako termíňák s tříměsíční výpovědní lhůtou a státním příspěvkem.
Proto jsem navrhnul ono jednoduché řešení. není vázáno na cílovou částku. A pro stát by znamenalo výrazné zlevnění plateb do systému stavebka.
Vaše etchnická námitka tedy nemá věcnou relevanci.
A ještě drobnost - pokud jste ten,kdo spoří na cílovku kvůli úvěrua jeho čerpání - mou novelou by NEDOŠLO k vašemu POŠKOZENÍ.
Kalousek vám s níží státní příspěvek. zavedl zdanění úroků. Takže vám zpomalí dosažení cílovky i když na starou smlouvu pojedete dál.
u mne byste na jednu s mlouvu mohla spořit jen max. 7 let. S e státním příspěvkem. bez něj libolvolně dlouho. Nebnavrhoval jsme zrušení smlouvy. Jen omezení doby vyplácení příspěvku na jednu smlouvu. Nikdo vám ale nebrání mít uzavřeno libovný počet smluv o stavebnímspoření.Můžete jich mít souběžně kolik chcete. Jen podpor a je vyplácena pouze na jednu. Takže s e nic neděje. Navíc pokdu ccete spořit vžd yjen s e státním příspěvem, nikdo by vám v mé novelc e nebránil, abyste jela oněchh max . 7letna jedné smlouvě se státním příspěvkem, pak otevřela smlouvu novou, na stejnou cílovku a tam alil veškeré peníze z ukončované staré smlouvy. Okamžitě jste se přiblížil cílovce jako na původní smlouvě a navíc budete mít státní příspvek.
Tohle všecho zjistíte, když podporně prostudujete smlouvu o stavebku.

Alexi
odpovím ti stejně jako na faustovi.Sorry,ale mýlíš se. Pokdu stát změní podporu, tak TI ˇUS NEDAL śanci, ež ty můžeš bez úmy vypovědět také smlouvu. to je právě jeden z argumentů proti rozkladu pana Antoše.
29. 04. 2011 | 09:27

Lex napsal(a):

Alexi
Možná znáte fintu, kterou já neznám. Znám však ustanovení § 48 občanského zákoníku, které zni - "(1) Od smlouvy může účastník odstoupit, jen jestliže je to v tomto zákoně stanoveno nebo účastníky dohodnuto.
(2) Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak."
O možnosti odstoupit od smlouvy o stavebním spoření není v občanském zákoníku, pokud vím, ani slovo, stejně jako smlouva o stavebním spoření neobsahuje žádné ustaovení o možnosti odstoupení. Nebo snad ano? I tak by to bylo k ničemu vzhledem k zrušení smlouvy od jejího počátku.
Podělte se s námi o tu fintu!
29. 04. 2011 | 09:53

wiki napsal(a):

vlk napsal(a): wiki váš nick jsem nikdy nezaznamenal ... jako na nov nick

Své příspěnky zde si (tak jako "někteří" ;-)) nearchivuji, stran své "novosti" jsem si teď namátkou dohledal např. tohle vlákno pod Radimem Tolaszem:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radim-tolasz.php?itemid=10484

vlk napsal(a): Jstena omylu, pokdu s e domníváte, že dokud nenaspoříte cílovou částku, nemůžete cyklus stavebního spoření skončit a to bez s ankce.

Klasická (řekl bych skoro Klausovská ;-) } debatní mětoda. Vložím oponentovi do úst něco, co neřekl, a pak to slavně vyvrátím. :-)

Já ale stran cílové částky napsal jediné: Její dosažení je jednou z cest, jak SS řádně ukončit. A dokud jsem pod ní (a nečerpám úvěr + spořím 18 tis. ročně), mám (zatím) nárok na původní stát. příspěvek.
29. 04. 2011 | 10:38

vlk napsal(a):

wiki

faktem je , žejsem vás nezaznamenal. Nic víc e anic méně. Snad na to mám právo. takže pro mne jste nový nick.
Odpověděl jsme vám na férovku.
Bez jakýchkoli invektiv.
Nikoli tak odezva z vaší strany.
Na můj návrh, že šlo problém vyřešit elegantně nenapdnutelně omezením státní podpory ke konkrétní smlouvě počtem let jejího vyplácení jste napsal tohle:
No nevím, nevím. Třeba moje ;-) smlouva o SS není limitované termínově, ale dospořením se k tzv. cílové částce
Snažil jsme s e vám poctivě vysvětlit, že nemáte pravdu. A pokud sám říkáte, že jste spořící klient, nemáte ji už vůbec.
Abyste na mojí argumentaci odpověděl osobním nájezdem :Klasická (řekl bych skoro Klausovská ;-) } debatní mětoda. Vložím oponentovi do úst něco, co neřekl, a pak to slavně vyvrátím. :-)

Takež podívejme ,c o jste neřekl a já vám vložil do úst:
Konstatoval jste , že VAŠE SMLOUVA NENÍ limitována termínově ,a le cílovou částkou!
To prohlášení je naprosto jednoznačné! Vaše smlouva dojíždí až tehdy, když je dosaženo cílové částky!
Nikde tam není ani zmínka o termínovém NAPLNĚNÍ smlouvy po 5-ti resp. 6-ti letech platnosti!! Naopak je to explicitně vámi VYLOUČENO! Viz vaše věta : Třeba moje ;-) smlouva o SS NENÍ limitované termínově.

takež jsou ohledně vás a vaší argumenatc e možné jen ti výklady:
1- nepamatujete si ani to, co jste tvrdil před několika okamžiky, i když je to v psané formě
nebo
2- vůbec nejste s chopen chápat jednoduchý text
nebo
3- prostě , byv chycen se staženými kalhotami, byť nekonfrontačně, tak lžete.
Nebo všechno dohromady.
Co z toho je pravda mne nezajímá. Není to totiž můj problém.
29. 04. 2011 | 11:18

Karel napsal(a):

Skvělý článek. Díky za něj!
29. 04. 2011 | 11:29

Alex napsal(a):

vlk, Lex
Nejde o žádnou fintu. Vycházím z bodu 3 autora a příslušného čl. v nálezu ÚS (tuším č. 183) a z logiky.
Netvrdím, že tak bude činěno automaticky. Jen mi z logiky věci dává smysl, možnost domoci se takového stavu právě na základě takto vyhodnoceného nálezu. Je-li to možné, to opravdu netuším - vím,že Pospíšil i nějak snížil možnost přístupu k ÚS, nevím zda tedy existuje formálně možný způsob domoci se takového stavu.
Ergo kladívko - moje logika mi říká, je-li zpětně požadovaná platba považovaná za nepřípustnou pravou retroaktivitu, mělo by být možné docílit takového stavu i kdekoli jinde právními prostředky - mělo by být možné domoci se takto stanovené ústavnosti.
Já jsem vůbec nepředpokládal, že by ÚS rušil zákon, který mění podmínky - stát je právo měnit má, ale musí to říci dopředu a pak mi z toho nutně vyplývá, že tedy tu možnost jako u toho kola bych mít měl, měšl bych se jí domoci. Nejde o podmínku smlouvy se spořitelnou ale o změnu podmínek ze strany státu - a i pro tento vztah platí-li zákaz nepřípustnosti retroaktivity, měla bz být možnost domoci se takového stavu nikoli na té spořitelně ale na státu - tedy u ÚS.
Připouštím, že se v tom ale neorientuji dobře.
29. 04. 2011 | 12:08

wiki napsal(a):

vlk napsal: "Vaše smlouva dojíždí až tehdy, když je dosaženo cílové částky!"

Ano, přesně tak.

Cílová částka je dokonce jedním z mála parametrů, které jsem mohl při uzavírání SS ovlivnit, a který jsem si dokonce (jak správně uvádíte výše) "předplatil" formou bank. poplatku. A BTW - cílovou částku jde (resp. loni to ještě šlo - úspěšně vyzkoušeno v praxi ;-) ) navyšovat, a tím tzv. "staré" SS prodlužovat.

A k Vašemu návrhu - nebylo by limitací doby spoření na N let (resp. limitováním naspořené částky - při maximálně efektivním spoření - hodnotou N x 18 tisíc CZK + odpovídající stát. příspěvky + úroky) omezeno mé očekávání z doby uzavírání smlouvy, a tedy nebyl by i toto oprávněný důvod k soud. napadení?

vlk napsal(a): Jstena omylu, pokdu s e domníváte, že dokud nenaspoříte cílovou částku, nemůžete cyklus stavebního spoření skončit a to bez s ankce.

Tuto větu jsem NIKDE nenapsal, a proto dost dobře nemohu být NA TOMTO OMYLU. A jiné mé omyly - to by přece byla úplně jiná pohádka, ne?
29. 04. 2011 | 12:33

Alex napsal(a):

vlk, Lex
jen dodám, že holt vždycky bude záležet na tom, jakými slovy a způsoby to stát učiní. To platí Petře i té elektrovoltaiky - i tan bude záležet na příslušném znění zákona. Dovedu si představit, že pokud se nějak přímo v zákoně vyjádří, že např. že bude příspěvek u stavbka měněn prováděcí vyhláškou dle nějakého klíče, neuzná ÚS retroaktivitu vůbec, pokud stát vyhoví tomu klíči.
29. 04. 2011 | 12:35

Alex napsal(a):

Lex 09:53
Abych tedy byl srozumitelný. Zruším smlouvu se spořitelnou na základě změněných podmínek státem (retroaktivně nepřípustným způsobem)a budu se domáhat právní cestou zachování plného příspěvku státu, je-li ve smlouvě klauzule o vrácení příspěvku státu v případě předčasného ukončení smlouvy.
29. 04. 2011 | 12:53

Alex napsal(a):

Lex
Holt to moje blbé vyjadřování, takže ještě jednou.
Změní-li stát podmínky i bez retroaktivity, pak bych měl mít možnost smlouvu znovu zvážit. Rozhodnu-li se nové podmínky nepřijmout a zruším z tohoto důvodu smlouvu, neměly by být uplatněny sankce. To smlouva se spořitelnou musí zohlednit. Záleží pak na tom, kdo je autorem sankce o vrácení příspěvku státu v takovém případě. Měl by to být jen technický právní problém jakým způsobem se práva domoci. Nemýlím-li se, existuje i ustanovení jak postupovat, je-li smlouva jednostranně měněna nebo někdo způsobil svým postupem nějakou škodu.
29. 04. 2011 | 13:29

Faust napsal(a):

No, ale co se divíme, pánové?
V roce 91 jsem si zakoupil dlouhodobé certifikát Spořitelny (tehdy ještě České) s poměrně příznivým úročením - BEZ DAŇOVÉHO zatížení.
Následně byl přijat zákon o daních z příjmu a tím pádem byl výnos pokrácen o tuto daň; takže ono původní příznivé úročení se v podstatě snížilo na naprosto běžné - ovšem s tím, že jsem byl omezen časově ve výběru.
Nepřijde vám ta finta obdobná??
Takhle to tady totiž funguje od léta páně éry VK.
Tak se nedivme...
29. 04. 2011 | 13:42

vlk napsal(a):

wiki
už jen trapně mlžíte.
Takže znova. Třeba pochopíte nebo aspoň přestanete dělat dejm:
Snažil jsme s e vám poctivě vysvětlit, že nemáte pravdu. A pokud sám říkáte, že jste spořící klient, nemáte ji už vůbec.
Abyste na mojí argumentaci odpověděl osobním nájezdem :Klasická (řekl bych skoro Klausovská ;-) } debatní mětoda. Vložím oponentovi do úst něco, co neřekl, a pak to slavně vyvrátím. :-)

Takež podívejme ,c o jste neřekl a já vám vložil do úst:
Konstatoval jste , že VAŠE SMLOUVA NENÍ limitována termínově ,a le cílovou částkou!
To prohlášení je naprosto jednoznačné! Vaše smlouva dojíždí až tehdy, když je dosaženo cílové částky!
Nikde tam není ani zmínka o termínovém NAPLNĚNÍ smlouvy po 5-ti resp. 6-ti letech platnosti!! Naopak je to explicitně vámi VYLOUČENO! Viz vaše věta : Třeba moje ;-) smlouva o SS NENÍ limitované termínově.

takež jsou ohledně vás a vaší argumenatc e možné jen ti výklady:
1- nepamatujete si ani to, co jste tvrdil před několika okamžiky, i když je to v psané formě
nebo
2- vůbec nejste s chopen chápat jednoduchý text
nebo
3- prostě , byv chycen se staženými kalhotami, byť nekonfrontačně, tak lžete.
Nebo všechno dohromady.
Co z toho je pravda mne nezajímá. Není to totiž můj problém
29. 04. 2011 | 13:50

vlk napsal(a):

Alexi
nemám,co bych na svémnázoru změnil. Všechno už jsem řekl.
29. 04. 2011 | 13:52

Alex napsal(a):

Faust
myslím, že daň z certifikátu je jiný problém. Neustálé měnění zákonů a daní je opravdu milým a hezkým přístupem politiků k vlastním občanům, které takového Kalouska vcelku nijak nezatěžuje - cvičně si přijme superhrubou mzdu, aby si ji takřka okamžitě rozmyslel.
29. 04. 2011 | 13:58

Alex napsal(a):

vlk
No psal jsem to zamotaně a blbě, takže se nedivím.
29. 04. 2011 | 14:01

wiki napsal(a):

vlk: Považoval jsem Vás za diskutujícího, schopného uznat svůj omyl.

Proto nejprve FAKTA, resp. citáty:

Má první (a de facto jediná) věta (28. 04. 2011 | 23:55 - všimněte si, ani slovo o UKONČOVÁNÍ smlouvy z mé strany či SANKCÍCH za to):

moje ;-) smlouva o SS není limitované termínově, ale dospořením se k tzv. cílové částce

Vlkova reakce (29. 04. 2011 | 09:27):

Jstena omylu, pokdu s e domníváte, že dokud nenaspoříte cílovou částku, nemůžete cyklus stavebního spoření skončit a to bez s ankce.

IMHO klasická Klausovština. Vlkovu větu se nedomnívám, nemohu se jí proto mýlit.

A dál je to jak debata dvou hluchých.

Já - nemůžu se mýlit v tom, co jsem neřekl (jak jde lehce dokázat pomocí CTRL-F), a na to Vlk - máte "stažené kalhoty" v tom, co sem vám právě vložil do úst (= co jsem já sám nikde netvrdil)

Loučím se, jedu na víkend do zahraničí ...
29. 04. 2011 | 14:17

Alex napsal(a):

vlk, Lex
Všechno předchozí jsem napsal špatně. Kouknul jsem do smlouvy stavebka.
Petře v prvním svém vstupu pravdu dle mého soudu nemáš, neb záleží na znění smlouvy - já v té své jsem holt upozorněn, že státní příspěvěk je dán zákonem a že se může měnit. Podepsal-li si stejné ustanovení, podepsal jsi ho dobrovolně. O oněch podmínkách jsi věděl. Pan Antoš má pravdu i v bodě 2 i s tím příměrem.
Ohledně té fotovoltaiky je můj předchozí příspěvek dle mého soudu platný - záleží na znění zákona, zda umožňuje změny či ne. Pak platí totéž, co tady - podepsal-li jsem něco, kde jsem upozorněn na možné změny, podepsal jsem to dobrovolně.
Dále prostě platí pan Antoš - ÚS rozhodl správně, ruší jednak pro způsob přijetí a proto dává čas, aby politicky nezasahoval (totéž jako u zákonů přijímaných v legislativní nouzi) a ruší pravou retroaktivitu, jež je dána jen a jen tím, že změna zákona nemůže platit do minulosti, jen do budoucnosti. Rozhodnutí ÚS je v pořádku.
Na vysvětlenou - z jiného ustanovení vyplývá, že tyto smlouvy jsou nějak možná upraveny nějakou prováděcí vyhláškou neb mám ve smlouvě i ustanovení o změnách, jež nabývají platnosti pouhým schválením MF.
29. 04. 2011 | 14:45

Alex napsal(a):

vlk
I ohledně Vašeho sporu s wiki se domnívám, že má pravdu on. Smlouvu lze prodloužit nad rámec 5 nebo 6 let navýšením cílové částky, nic jiného wiki nenapsal. Podle mých informací v těch prapůvodních smlouvách byl státní příspěvěk se souhlasem MF (má to svůj důvod) dán přímo původní sumou příspěvku. Na tyto smlouvy se změny ani nynější nevztahují, byly-li wiki-ho způsobem prodlouženy v čase navýšením té cílové částky. Znovu prostě záleží na znění konkrétní smlouvy.
29. 04. 2011 | 14:52

Lex napsal(a):

Faust
Souhlas.

Alex 13.29
I když věc je jistě složitější, je skutečností, že v judikatuře, a to i Ústavního soudu (z níž je i následující citát), najdeme nejednou konstatování jako toto "K definičním znakům právního státu patří princip právní jistoty a ochrany důvěry účastníků právních vztahů v právo. Součástí právní jistoty a ochrany důvěry účastníků právních vztahů v právo je rovněž respektování zásady "pacta sunt servanda" (Nález ÚS ČR č. Pl. ÚS 34/09).
Nakolik je respektování této zásady odráženo v předmětné materii (změna výše státní podpory stavebního spoření) současným zněním zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, na nynějších 10 % z maximální částky 20 000 Kč. ročně jeho uplatněním i na předchozí smlouvy ustanovením čl. II zákona č. 348/2010 Sb. - cituji - "Čl. II Přechodné ustanovení
Ustanovení § 10 zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvu o stavebním spoření bez ohledu na datum, kdy byla smlouva uzavřena. Tím nejsou dotčeny nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona."
je i podle mne velmi diskutabilní, jakkoliv je rozhodnutím Ústavního soudu aprobováno.
Nicméně si myslím, že to je jen dokreslením obrazu současnosti, dokreslením VZTAHU SOUČASNÉHO ESTABLISHMENTU, Ústavní soud nevyjímaje, k tradičním zásadám právního státu.
Přitom je levicovým politikům dnes a denně vytýkáno, že jsou to oni, kdo "kradou" atd. však to znáte.
Proto doporučuji ctěné pozornosti vzít na zřetel skutečnost, že levicová vláda v roce 2003 a na to Poslanecká sněmovna a Senát v téže době - navíc to bylo po katastrofálních povodních, jistě si vzpomínáte, kdy bylo každé koruny v eráru potřeba jako koze, však víte čeho - si tenhle fujtajbl, tohle elementární porušení zásady "pacta sunt servanda" nedovolily a změna výše státní podpory stavebního spoření se mohla týkat až nově uzavíraných smluv.
Souhlasím s Ústavním soudem i zde panem Antošem, že nyní jde o retroaktivitu nepravou, leč nepochybuji, že jde o flagrantní porušení onoho pravidla.
Myslím, že politická účelnost a pragmatičnost už několik let vítězí nad právem v tradičním pojetí, a konec konců i nad spravedlností.

Po současném rozhodnutí Ústavního soudu byste, Alexi, se svým předpokladem vymožení státní podpory při předčasném vypovězení smlouvy o stavebním spoření z důvodů změny na straně stavební spořitelny (pro změnu zákonných podmínek) jistě neuspěl.
Je mi to líto, kam se propadáme.
29. 04. 2011 | 16:01

Lex napsal(a):

Alex 14:45
No vidíte, a já zase jsem psal to poslední na základě znění všeobecných podmínek ke smlouvě o stavebním spoření, kde takové upozornění (na možnou změnu výše státní podpory) schází.
Jak je všechno relativní!!!
29. 04. 2011 | 16:09

Alex napsal(a):

Lex
I tak jsem si tam zase vrznul nepozornost. Pravou retroaktivitu. A to, že se Kalouskova úptava na smlouvy se skutečnou sumou nevztahují - asi vztahují, jde o daň, proto ji Kalousek volil, zase jde o to znění smlouvy.
Ohledně těch smluv - to je právě to, že jejich znění není stejné ani včase, ani nejsou stejné u každé spořitelny.
Jasně, že tím padá to domožení se práva jak píšete v posledním odstavci nehledě na to, že nejsa právník, čuju i další možné právní překážky.
V tom vztahu státu v podobě pravicových vlád máte pravdu stejně jako Petr, jenž to jen formuloval trochu jinak, tam souhlasím od počátku, že nejen Kalousek právo zneužívá a účelově ohýbá obdobně jako Klaus ústavu. Ona legislativní nouze u disentních soudců je prasárna, ale pokud by převážili zase by se nedalo nic namítat - jde o posouzení konkrétních dotčených soudců.
Bohužel. O tom přece zjevně vypovídá volba onoho daňového zatížení stavebka místo snížení sumy příspěvku.
Je jednoznačné, že oni disentní soudci, jež znovu obhajovali legislativní nouzi, jsou prostě klausovci.
29. 04. 2011 | 16:33

pich napsal(a):

Chemický Ali-kalousek, je člověk na správném místě.
Hledá úspory tam kde cítí nejmenší odpor. Teď mu to trochu nevyšlo a ani Augustu-pino-klausova podpora tu podporu zatím nezabila.
Stavební spoření je fakt takový zvláštní produkt, který pomáhal a pomahá hlavně bohatým.
Ali- kalous přiznal, že ho mají u Aliho všichni, dokonce i služka a komorník, kdy jejich spoření platí a pak inkasuje sám Ali.
Jenže čas oponou trhnul a nějakých směšných stotisícovek už pro všechny ty "potřebné" a la Kalous, nejsou zajímavé. Kalous sám prohlásil, že on žádnou státní podporu u toho produktu nechce a přece ji musí pobírat. On dokonce ani nechce dávky v nezaměstnanosti, na které by měl jako nefachčenko nárok.

Kdyby to "stavební spoření" byl komunistický výmysl, tak bych trochu chápal. Jenže to přišlo ze západu a stále to tam funguje.
Sám mám u Wuestenrotu také tu kasičku. Dávám do ní těch 1.800,- a máme to s manželkou tak nějak napůl. Aby jsme tam dávali oba, tak na to jako důchodci po sedmdesátce nemáme. Přispíváme ale dvěma vnučkám na jejich malé st. spoření po pětistovce. A i tak jim to dělá dohromady osmset korun.
I přesto že jak jsem uvedl, je to dobré hlavně pro bohaté kalousky, tak to má jistý smysl. I když už stavět nebudu (max. hrob), tak v baráku se může leccos přihodit a bude potřeba hodně peněz, protože tady je každá kravina za milion.
Navíc je to systém solidární, kdy ti co jen spoří, podporuji ty, co investují.
No asi to časem kalousci zlikvidují, nepotřebují aby lidé šetřili. Je třeba utrácet, to je zákon kapitalismu.
29. 04. 2011 | 16:34

vlk napsal(a):

Alexi
myslet si co uznáš za vhodné je tvoje nezadatelné právo.

Když si ovšem jsi tak jist svým výkladem ohledně toho , že antoš má pravdu a zněním toho, co máš ve smlouvě o stavebku, pak mi laskavě vysvětli , proč Kalousek nesnížil v roc e 2010, kdy prohalsoval zákon o stavebku státní podporu už pro rok 2010.. proč volil klamání tělem přes daň.. vědl, ež jde o retroaktivitu. S dalšími roky to už prostě risknul.
Ohledně mého sporu s Wikim.
Klidně si mysli, že má pravdu. Je to tvoje věc. Nikoli moje.
Asi bud e dobře , dkyž s em dám základní genezi naší výměny názorů. on napadl moje řešení o jednom paragrafu, kd e jsem věc řešil tím, že bych záknovelou zákona o stavebním spoření omezil děélku výlaty státního příspěvku jen na základní dobu smlouvy + 1 rok.
A namítá *- moje smlouva není omezena ničím než cílovou částkou.
Já mu na t vysvětlil dvě věci, že cílová částka nic neomezuje a a také k jakým dvěma účelům fakticky je.
A on explicitně uvedl, že jeho smlouva NENÍ temínově omezna. Já mu na to odvětil, že s e plete, že termíny tam jsou a plynou. Nikoli že nejsou. Dál už jsme mu jen vysvětloval, že můj návr by nikoho nijak nepoškodil. Ale hlavním tématem je jeho nájezd na moji varianntu řešení přes dobu vyplácení státního příspěvku. Kd y on výslovně napsal , že jeho smlouvu nelimitují jeho termíny. Je to ve vztahu k tomu, c já navrhuji. Takež s e to týká lhůt. a v tom ohledu byl buď nevědomec nebo lhář.
On už pak jen mlží a lže. Toť celá diskus.
29. 04. 2011 | 17:39

vlk napsal(a):

opakování prý je matka moudrosti. takže ještě jednou:
wiki
už jen trapně mlžíte.
Takže znova. Třeba pochopíte nebo aspoň přestanete dělat dejm:
Snažil jsme s e vám poctivě vysvětlit, že nemáte pravdu. A pokud sám říkáte, že jste spořící klient, nemáte ji už vůbec.
Abyste na mojí argumentaci odpověděl osobním nájezdem :Klasická (řekl bych skoro Klausovská ;-) } debatní mětoda. Vložím oponentovi do úst něco, co neřekl, a pak to slavně vyvrátím. :-)

Takež podívejme ,c o jste neřekl a já vám vložil do úst:
Konstatoval jste , že VAŠE SMLOUVA NENÍ limitována termínově ,a le cílovou částkou!
To prohlášení je naprosto jednoznačné! Vaše smlouva dojíždí až tehdy, když je dosaženo cílové částky!
Nikde tam není ani zmínka o termínovém NAPLNĚNÍ smlouvy po 5-ti resp. 6-ti letech platnosti!! Naopak je to explicitně vámi VYLOUČENO! Viz vaše věta : Třeba moje ;-) smlouva o SS NENÍ limitované termínově.

takež jsou ohledně vás a vaší argumenatc e možné jen ti výklady:
1- nepamatujete si ani to, co jste tvrdil před několika okamžiky, i když je to v psané formě
nebo
2- vůbec nejste s chopen chápat jednoduchý text
nebo
3- prostě , byv chycen se staženými kalhotami, byť nekonfrontačně, tak lžete.
Nebo všechno dohromady.
Co z toho je pravda mne nezajímá. Není to totiž můj problém
29. 04. 2011 | 17:40

Alex napsal(a):

vlk
s wikim je to myslím nedorozumění. On má dle mého názoru na mysli smlouvu, která když dojížděla díky přiblížení k cílově sumě třeba v tom řádu 5,6 let - a měl možnost ji zvednout, změnit, zvýšit cílovou částku a učiniltak - pak je možné šetření tímto způsobem i třeba 15 let. Vzal jsi ho doslova za slovo a tam holt pravdu máš. Já si to holt dovodil.

Kalousek podle mne volil daň právě proto, aby dosáhl i na ty úplně původní smlouvy. Ty původní jsme doma použili a pro nepotřebnost už vyhodili, takže tam juknout nemohu. Jen jsem někde zaznamenal, že v původních smlouvách měli některé nebo všechny spořitelny onu sumu natvrdo. Což samo o sobě nemusí stačit a ve většině případů asi nestačí, aby to pod to zdanění nepodléhalo - vše je o konkrétním znění konkrétních smluv.
Nevím, co máš přesně na mysli zákonem zřejmě dívějším, kde zřejmmě ponechal v platnosti Sobotkovu verzi. Je možné, že se jednalo o zákon týkající se stavebka technicky - úprava a regulace spořitelen, kde je zcela určitě podle mého znění smlouvy odkaz na jen rozhodnutí MF - tedy k některým věcem nepotřebuje parlament. Dělal to a zkoušel i Julínek, aby některé věci nepodléhali zákonu ale pouze nějaké prováděcí vyhlášce, na kterou odkazovalo změněné znění zákona. Prostě účelovost. Je možné, že si takto připravil půdu zmšnou nějakého ustanovení, jež mu v něčem bránilo. Suma se tam mohla jen zopakovat, protože tam ji ještě měnit nemohl. Musel bych vědět konkrítní zákon, ten dohledat a zjisit oč tam skutečně šlo.
29. 04. 2011 | 19:34

dědek mirda napsal(a):

můj osobní názor je,že ti nejchudší platí těm movitějším příspěvky !sám mám SS hned od začátku na celou rodinu,ano vybrali jsme už Xx a udělali nové.Ale to nic nemění na tom že je to svinstvo jako stravenky a podobné nesmysly¨.A lobing bank je určitě velký,vedení účtu atd, a zisky? šup do zahraničí,kdyby je tu aspon investovaly!!!
o stavění se nedá vůbec mluvit,za ty prachy neuděláte ano koupelnu v paneláku.
29. 04. 2011 | 21:58

David napsal(a):

Soudkyně Wagnerová: Kalousek pracuje jako nacisté

Dnes v LN 30. dubna 2011 12:38

BRNO - Místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová tvrdí, že se ministr financí prostřednictvím slovíčkaření u krácení státní podpory stavebního spoření pokusil obejít zákon. Jeho praktiky pak ve velkém rozhovoru pro sobotní LN, v němž vysvětluje poslední kroky soudu,

přirovnala k praktikám nacistického Německa.

Když se vláda lidem u stavebního spoření rozhodla zpětně sebrat státní podporu, nejednalo se podle Wagnerové o daň, ale o krácení státního příspěvku. "Víte, tomu se říká obcházení zákona. A obcházení zákona tolerovat nelze," vysvětlila LN.

Kalousek se podle soudkyně bál pravé retroaktivity, a tak začal slovíčkařit, což je podle ní netolerovatelné. "Kdybych se vrátila do historie,

takhle se pracovalo v nacistickém Německu,"

přirovnala ministrovo jednání.

Ústavní soud se podle Wagnerové ve středu rozhodl zasáhnout do rozhodnutí politiků o stavebním spoření, aby jim dal najevo, že nepřipustí jejich samovolné vykládání pravidel.

"Víte, povolíte jednou a povolíte navždy. A budou to dělat všichni.

Tu čistotu musíte držet s ohledem na budoucnost právní kultury, parlamentní kultury a potažmo i úroveň demokracie," vysvětlila Wagnerová.

Po rozhodnutí o vrácení podpory stavebního spoření se o zrušení mimořádné daně hlásí i provozovatelé solárních elektráren, jejich stížnost bude soud projednávat. Wagnerová však nevidí žádnou souvislost. "To je úplně jiný případ," myslí si.

Zvláštní padesátiprocentní sazbu daně z poskytnuté zálohy státní podpory za rok 2010 zrušil ústavní soud s okamžitou platností ve středu. Zbytek zákona včetně snížení státní podpory nechal platit ještě do konce roku. Pro státní kasu to znamená, že bude muset zaplatit šest miliard navíc. Kalousek chce kvůli mimořádnému výdaji osekat státní podporu pro regionální železniční dopravu.

Lidovky.cz

http://www.lidovky.cz/soudkyne-wagnerova-kalousek-pracuje-jako-naciste-f79-/ln_domov.asp?c=A110430_123836_ln_domov_ogo
30. 04. 2011 | 18:05

hovorka11 napsal(a):

dědek mirda:
Taky to tak vidím SS je a bylo nesmysl nesloužící účelu (ještě horší ale vidím státní podporu soukromým penzijním fondům).
Ústavní soud mě však potěšil, že hájí základy práva a ty jsou jasné. Těch 6 miliard na rozdíl části tunelů v cizině nezmizí a budou mezi lidmi, kteří spořili u nás. Není to žádný větší problém na rozdíl vládou podporovaných rozkrádaček.
02. 05. 2011 | 11:20

BRT napsal(a):

Jestliže se mladý člověk začne vzdělávat a poté pracuje za řekněme vysokou mzdu,protože v době jeho studia byla daň pro všechny rovná a poté se vymění politici,kteří mu napaří 50% místo předchozích ,nejedná se taky o nepravou retroaktivitu ?Neměly by se nové daně vztahovat až na ty ,kteří teprve začínají studovat ?
02. 05. 2011 | 21:21

regenerator napsal(a):

Všemi dvaceti podepisuji argumenty vlka a dost mě děsí, kolik lidí v diskusi není schopno domyslet účinky poněkud blbého přirovnání. To se pototm dělá snadno politika :-(
15. 08. 2011 | 11:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy