Horký brambor sociální integrace

18. 02. 2010 | 09:43
Přečteno 11837 krát
Je jich přes čtyři stovky a nejvíc na severu Čech, Moravy a ve Slezsku. Sociálně vyloučené lokality s 80 tisíci lidmi. Po dlouhé roky se stát i obce dohadují, kdo je odpovědný za řešení tohoto z největších problémů současného Česka. Veřejné pozornosti se přitom doposud dostávalo především těm, kteří problém řeší „dostatečně razantně“ a stavěli se „na ochranu slušných proti nepřizpůsobivým“. Naproti tomu skutečně dobrých integračních praxí je jako šafránu a mluví se o nich málo.

Jak jsme vybrali 10 obcí pro spolupráci?

Přesto se v oblasti sociálního začleňování v České republice situace postupně mění. Představitelé některých obcí a měst, státu a neziskových organizací v mnoha případech ustupují od letitého sporu, kdo z nich má hlavní zodpovědnost za řešení situace, a přechází ke vzájemné spolupráci.

Všímal jsem si toho vývoje už delší dobu, ale definitivně mě o něm minulý týden přesvědčilo výběrové řízení na deset nových lokalit, ve kterých začne od března tohoto roku působit Agentura pro sociální začleňování (jedná se o první rozšíření působnosti Agentury od roku 2008). Monitorovací výbor Agentury v čele s ministrem Kocábem sledoval prezentace dvaceti obcí, které prošly do závěrečného výběru (celkem se do výběru přihlásily více než čtyři desítky obcí z celé republiky). U drtivé většiny z nich bylo zřejmé, že jejich zástupci kromě (pochopitelné) motivace získat peníze pro své obce vyjadřovali i potřebu koordinované spolupráce a účinného kontaktu se státní správou, který umožní systematická a dlouhodobá řešení.

Mezi prezentacemi samozřejmě byly značné rozdíly, ale všechny měly jedno společné – zdůrazňovaly nutnost spolupráce mezi všemi aktéry – státem, obcí, úřady, neziskovkami, školami, policií.

Optimistická byla trojjediná prezentace starosty, ředitele základní školy a šéfa místní neziskovky, kteří společně představovali integrační plánu pro jedno menší české město a hledali pro svůj záměr podporu u státu.
Bezmoc se zhmotnila v okamžiku, kdy problémy velkého města prezentovala vedoucí odboru sociálních věcí a přestože to zůstalo nevyřčeno – její integrační aktivity a programy jsou oslabovány nedostatkem podpory od vedení radnice.

Nebylo snadné kývnout deseti obcím a ostatním nevyhovět. Mimo jiné to znamená, že tisícovkám lidí ve vyloučených lokalitách se nedostane takové podpory, kterou by Agentura mohla přinést. I motivace vedení obcí ke konstruktivnímu řešení může mít kolísavou tendenci a neúspěch ve výběrovém řízení může zavřít dveře k další spolupráci. Ti, kteří letos neuspěli, se však už v příštím roce mohou přihlásit do další vlny rozšíření Agentury.

Co čekáte? Peníze, nebo něco víc

Když před více než dvěma lety vybírala ministryně Stehlíková dvanáct měst, ve kterých měla začít pracovat Agentura pro sociální začleňování, očekávání odborné veřejnosti i měst byla různá.

O Agentuře, která má z vládní úrovně pomoci městům v boji proti sociálnímu vyloučení, se mezi odborníky i politiky mluvilo už několik let. Očekávání z různých míst se ale natolik lišila, že by podle nich mohlo vzniknout agentur hned několik. Mnozí čekali odborné poradenství při organizaci začleňování vyloučených Romů, jiní chtěli Agenturu se silnými kompetencemi, aby mohla rozrušit segregační politiky některých velkých měst – včetně například možnosti pozastavení prodeje bytového fondu a vystěhovávání chudých a sociálně vyloučených obyvatel za hranice měst (viz. svého času exodus ze Vsetína či prastará privatizace ústeckých Předlic).
Manifestovali tím bezmoc těch, kteří se do řešení situace sociálně vyloučených lokalit na všech úrovních pouštěli. Zdá se totiž, že za všech okolností vždy všem chybí dostatek pravomocí a peněz. Zjednodušeně lze říci, že městům chybí know-how, objednávka u voličů a mnohdy i síla a vůle řešit situaci lidí z okraje společnosti, stát zase nemá dostatek možností ovlivnit politiku vedení města (zejména v bydlení, ale i vzdělávání a dalších oblastech) a naplňovat mezinárodní i evropské politiky sociálního začleňování. Nejslabší pozici přitom mají ti, kteří realizují největší množství služeb na podporu sociální integrace vyloučených obyvatel – totiž neziskové organizace.

Ghetta jako časovaná nálož

Mezitím se situace ve vyloučených lokalitách, tedy situace jedněch z nejchudších obyvatel Česka, od roku 1989 fatálně zhoršila. Mnozí se propadli do dluhů, kolem ghett se etablovala vrstva „podnikatelů“ v šedé ekonomice i rodinné lichvářské klany. Vydělávat na chudých se naučily i různé firmy a poskytovatelé rychlých půjček. V ghettech začala dospívat první generace mladých lidí, kteří nikdy nepracovali a neznají jinou realitu, než tu z okraje společnosti. Chybí jim zážitek úspěchu, nevědí, jak vydělávat peníze „normálním“ způsobem. Situaci lidí, která nepřipomíná civilizované poměry střední Evropy 21. století, začala veřejnost rozumět jako „nepřizpůsobivosti“ Romů.

K vyřešení jednoho z největších problémů novodobého Česka se proto zdánlivě staly klíčem peníze. Mnoha starostům se zdálo, že řešení leží pouze v masivních investicích. Proto se i očekávání, o nichž jsme hovořili v úvodu, transponovala především do finančních injekcí Agentury.

Bez peněz to bezpochyby nepůjde, nešlo by to ale ani pouze s nimi. Po změně ve vedení Agentury jsme přesměrovali orientaci z přímých dotací směrem k podpoře přípravy a realizace projektů ze strukturálních fondů a dalších dotačních titulů, které v současné době nabízejí značné prostředky na sociální integraci. S jejich postupným vysycháním se finanční zátěž integračních opatření musí rozložit také mezi státní, krajské a obecní rozpočty. Bude vhodné také znovu zavést přímou finanční podporu od Agentury.

Řešení ale nepůjde také (a nebo především) bez jasné strategie a spolupráce na úrovni obcí, krajů a státu, bez zavedení skutečně inkluzivních sociálních politik, jejichž principem jsou rovné příležitosti pro všechny ve vzdělání a zaměstnanosti, zapojení vyloučených obyvatel na trhu práce i s byty, rušení segregovaných lokalit a přirozeně také zvyšování sociální soudržnosti společnosti.

Je potěšující zjištění, že od fáze „přehazování horkého bramboru“ se obce, stát i neziskový sektor dostávají do fáze spolupráce. Dvacet let od roku 1989 si desítky, či spíše stovky odpovědných lidí v Česku uvědomují, že situace ve vyloučených lokalitách se neřeší emocemi, zastíráním a marginalizováním problému. Cíl pro nadcházející období je zřejmý. Řešení problému vyloučených lokalit musí vystoupit z undergroundu a stát se jednou priorit ústřední politiky České republiky i vedení českých měst a obcí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vfischer napsal(a):

PANE BLOGERE ! ZÁSADNÍ A ÚSTŘEDNÍ PROBLÉM ČESKA JE ZASTAVIT ROZKRÁDÁNÍ STÁTU A STÁTNÍ KASY !!!! A protože gangsterismus vládnoucí smečky je stále bezbřehý chamtivý a agresivnější, máme to, co máme. To jest nemáme na zdravotnictví, školy, silnice, kulturu ani na sociální politiku. A vzhledem k posledním volebním preferencím lze úspěšně předpokládat, že budou rozkradeny i programy na podporu cikánů v nicnedělání. V rozkradeném zdevastovaném státě, kde vládnou zákony džungle nehledejte šance na sociální ohleduplnost a smír !!!
18. 02. 2010 | 10:46

jaryn napsal(a):

"Řešení ale nepůjde také (a nebo především) bez jasné strategie a spolupráce na úrovni obcí, krajů a státu, bez zavedení skutečně inkluzivních sociálních politik, jejichž principem jsou rovné příležitosti pro všechny ve vzdělání a zaměstnanosti, zapojení vyloučených obyvatel na trhu práce i s byty, rušení segregovaných lokalit a přirozeně také zvyšování sociální soudržnosti společnosti."

A je to tady.
Bleblebleble.

Velkohubé proklamace, realizovatelnost žádná, nutnost sociálního inženýrství nejvyššího řádu.
18. 02. 2010 | 10:50

paco napsal(a):

Pekne dlouhy clanek dopodrobna popisujici, jak se poradne organizuje penezovod ze vsech moznych verejnych rozpoctu vcetne bruselskeho a jak se obce, kraje a centralni vlada nemaji hadat a v druznem usili spolu s profesionalnimi humanisty a zachranci sveta z toho penezovodu cucat. Chybi jen jedno: udaj, kolik Cikanu se diky temto dlouha leta bezicim programum "zaclenilo". A kolik z nich nebo jejich deti pak zase vyclenilo, az je to prestalo bavit; byt zacleneny muze prece byt poradny vopruz. Kdybych ja byl zlepsovatel sveta z povolani, tak bych radeji byl potichu, psani clanku podobneho obsahu mne prece hned prozrazuje! Autorovi, ale to jak se zda vubec neni trapne, bude omilat to same az do duchodu.
18. 02. 2010 | 11:05

Pavel Poštulka napsal(a):

Otázka pro autora blogu. Proč si myslíte, že v sociálně vyloučených lokalitách žijí jen Romové? Že tam nenajdete příslušníky jiných menšin, jiných národností. Kdo jim to udělal? Že žijí v ghetech, neznají práci a odpovědnost? Zlí čeští spoluobčané. Ti je tam násilím odvezli a odřízli od normálního života a normálních motivací. Opravdu si to myslíte??
18. 02. 2010 | 11:07

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený pane,
v prvé řadě proveďte konečně diferenční analýzu, proč před 30 lety tyto problémy nebyly a teď jsou, a co jsou hlavní příčiny. Jak to, že před 30 lety byly desítky tisíc integrovaných a najednou je tolik neintegrovaných

A nemíním jako daňový poplatník souhlasit, aby se neustále strkaly peníze do této černé díry.

Platí stále stará zásada - kdo nepracuje, ať nejí. A komu se tady nelíbí, ať jde jinam.

Stát má jedinou racionální možnost - postarat se o pracovní příležitost a kdo ji nevyužije, tak má smůlu. To je ten cukr.

Ale současně musí být i dlouhý bič ne všechny, kteří zneužívají sociální podporu a provozují nezákonnou činnost.
18. 02. 2010 | 11:16

Silvie napsal(a):

" kolem ghett se etablovala vrstva „podnikatelů“ v šedé ekonomice i rodinné lichvářské klany. Vydělávat na chudých se naučily i různé firmy a poskytovatelé rychlých půjček."

Autor ovšem zapomněl zmínit jakého etnika jsou tito "podnikatelé" , lichváři a "firmy".

Další "programy k integraci", další agentury, další ministerstva - jen houšť, je přece krize a peněz máme na rozdávání.
Až přijdu o práci, kdo se bude zabývat mou integrací? Asi nikdo,že?
18. 02. 2010 | 11:16

myrta napsal(a):

První předpoklad a podmínka integrace je : Zákony platí jen jedny a pro všechny -zdůrazňuji VŠECHNY stejně.Pak se můžeme bavit o nějaké pomoci těm,kteří z vážných důvodů se o sebe postarat nemohou.A to platí pro všechny barvy pleti!
18. 02. 2010 | 11:42

Inci napsal(a):

"Práce šlechtí " pane blogere , to je základní věc a je jedno kdo to řekl ...

Musí být vidět zásadní rozdíl v požitcích pro toho kdo zdánlivě zbytečně hrabe listí na hromady v dubovém lese a tím , kdo se válí na pohovce a nehne prstem ...

U vyloučených pozorujeme ponejvíc zvláštní vztah k hodnotám ( které do evropské civilizace nějak nepasují ) ... SNADNO NABYL , SNADNO POZBYL ...

Výchovná může být i brigáda na úklid sněhu , kdo nepřijde dostane příště místo sociálních dávek jen pár stravenek a poukázek na nákup zboží v sekáči ...

A když toto bude fungovat , tak občané řádně platící daně rozhodně nebudou tolerovat nějaké DS ...

Hospodaření LČR je tak tragické , že by práce našich nezaměstnaných v jejich rozpočtu už velkou díru nenadělala ... celej stát by byl jeden velkej anglickej park a houbaři by se nemuseli prodírat klestím ... :-)))
18. 02. 2010 | 11:52

Samostatnost Moravě napsal(a):

Obávém se že jediná kvalifikace pana ředitele je kvákání Anglicky jinak je totálně neschopný.Na druhé straně ho chápu montuje se mu do toho Zelená banda,Kocáb,Klaus,Džamila a jiní prospěcháři.Nelze vyjádřit vlastní názor,dopadl by jako Čunek.Řešení je vždycky.Sociálně vyloučení jsou zde importováni hlavně ze Slovenska.Tak je odešleme Čobolům spátky.Zbytek dostane sociální dávky pokud odpracuje 300 hodin pro radnici.Bez výjimek.Pak budou utahaní a nebudou se množit tak rychle.Neschopenka se nepřijímá.Pokud doktor něco takového udělá půjde makat za něho.Sociální pracovníci s klacky je budou popohánět.
18. 02. 2010 | 11:56

Inci napsal(a):

Samostatnost Moravě to bych nedoporučoval , dálnici tam sice maj , ale dostat se na ní vyžaduje satelitní snímky ... dopravní značení někdo prochlastal , nebo investoval do sudů ... :-)))

Jinak souhlas ... :-)
18. 02. 2010 | 12:10

Gerd napsal(a):

Do značné míry došlo k rozporům mezi vnímáním problému vládou + státními institucemi a zbytkem společnosti. Direktivně nařízená pozitivn ídiskriminace se míjí účinkem, spíše naopak zhoršuje situaci těch sociálně vyloučených (nelze je jednoduše propustit v případě problémů pod průhlednou záminkou "dyzgriminácija!", proto je podniky preventivně ani nezaměstnají pod různými nepravidvými, ale politicky korektními důvody).
A nařízení prováděná jen shora se nikdy neosvědčí. Vláda a instituce pro začleňování sociálně nepřizpůsobivých velmi pozoruhodným způsobem přispěly k polarizaci společnosti na ty začleněné a sociálně nepřizpůsobivé (a není to o barvě pleti!).
Pokud chcete někomu opravdu musíte pomáhat jendotlivcům, kdo mají snahu a chuť z ghett odejít jinam a zaprací. Je jen jeden dlouhodobě osvědčený recept na cestu z ghetta - odstěhovat se.
Teprve pak bude možné mluvit o likvidaci ghett. Ta vznikají a zanikají velmi rychle bez ohledu na jakékoliv vládní snahy.
18. 02. 2010 | 12:11

Kudla napsal(a):

Autor
Dlouhodobě jste spolupracoval s ministerstvem školství a ministerstvem práce a sociálních věcí. K ničemu to nevedlo.Asi se na to nehodíte.Zamyslete se a jděte se živit prací.Vaše jednání /a Vam podobných lidí/vážnym způsobem poškozuje mezilidske vztahy.
18. 02. 2010 | 12:20

jaryn napsal(a):

Gerde,

naprostá pravda. Největším rozeštvávačem vztahů "pracující vs. parazité" je jednoznačně stát, a to podporou práv a nároků kdejakého líného asociálního ksindlu, zatímco ti ostatní utřou nudli.
Vnucovaná pozitivní diskriminace a nesmyslná plošná podpora všeho, co nepracuje, a čím déle a zámerněji nepracuje, tak tím více, už nasrala lidi do ruda. Na člověka, který se snaží a o sebe a svou rodinu bojuje, se stát v nouzi vykašle, bez nouze alespoň na lidi napaří nekonečné a několikanásobné zdanění. Vybrané daně pak prošustruje ve zkorumpovaných zakázkách, a debilních sociálních programech, jejichž cílem je opět nacpat správné kapsy, zavřít lidem huby a zajistit si hlasy naivních pitomců do voleb.
Cesta, kterou tenhle stát kráčí, je cesta do pekel. Vědí to všichni, akorát zodpovědní politici nedělají nic, kromě ovšem soudruha Paroubka, který slíbí všechno všem, přičemž zároveň nesmírně usilovně bojuje proti zadlužování. Úplný Bajaja... Prostě nasranost lidí si dřív nebo později najde svou cestičku a bude mazec.
Takoví salónní žvanilové šimáčkovského typu, kteří mají pěkný byznys z toho, že jsou tady úplně k ničemu, si můžou honit triko vyčpělými frázemi jak libo. Nanejvýš dokáží situaci ještě zhoršit...
18. 02. 2010 | 13:07

Rumcajs napsal(a):

Peníze a sociální kecy nevyřeší nic.
Maximálně zvýší zisky lichvářům a majitelům hazardu.

Zavést pracovní tábory a kdo nebude chtít dělat, tak do kriminálu jako za komančů.
18. 02. 2010 | 13:12

češka napsal(a):

Autor
Pane, proklamací jsme četli hodně, ale bude vypadat rešení ve skutečnosti?
Najde někdo odvahu postavit se sociálně slabým tvárí v tvár a ríci "vázení, sociální dávky dostáváte na výzivu a bydlení, takze ode dneška, az budete mít hlad, půjdete do vývarovny, činzi zaplatíme majiteli vašich bytů, a vy dostanete do ruky kapesné, které závisí od školní docházky vašich dětí. Jakékoli další peníze si můzete vydělat prací".
Uz se těším, jak se krajina v okolí vyloučených lokalit promění v rozkvetlé parky a lesoparky, takze neznalý návštěvník si bude pripadat jako ve Svýcarsku.
Nebo se jedná o další vyhozené peníze?
18. 02. 2010 | 13:18

jaryn napsal(a):

češko,

to je ale ošklivé. Vždyť my přece musíme dávat flinkům a asociálům peníze do pracek, aby se naučili s penězi zacházet a vážit si jich! A vymáhat za to po nich nějaké placení nájmů nebo školní docházku - no fuj! Jsou svobodní, mají zodpovědnost a jistě peníze, které dostali za úplné hovno či za zplození dalších takových jako jsou sami, účelně vynaloží. A kdo si myslí, že ne, je xenofob a rasista a kdo to dokonce řekne nahlas, tak je rovnou fašista! Tak!
A kdo naopak drží hubu, smí za odměnu všechno platit z vlastních daní.
A kdo tleská a křičí hurá, půjde do Bruselu nebo obdrží nějaké roztomilé teplé místečko v neziskovce, nebo se přilepí k sociálním programům jako poradce čehokoliv a bude blemcat po blozích moudra a plánovat další a další programy na nic.
18. 02. 2010 | 13:28

vasja napsal(a):

Kde se tyhle socialní kecalové berou?
Odsoudil bych je k 10ti letům živnosťáku s ostrahou.
18. 02. 2010 | 14:21

češka napsal(a):

Jaryn
Ono jinak ten gordický uzel nepretnem.
Mnoho lidí se stravuje špatně, jiz v mládí se díky nevhodné stravě stávají invalidními a s cenou potravin to nemá nic společného.
Taky je jedno, jestli někdo obdělává zahradu, nebo navštěvuje fitko.
Budiz, nyní dospělou generaci nefachčenků můzeme zivit, ale máme povinnost od nich vymáhat rádnou starost o jejich vlastní děti.
Zároven ale na ně musíme mít realné pozadavky, své děti vyjmenovaná slova asi nenaučí, ale ráno by děti do školy dodat měli. Skola je státní instituce, která by dětem měla do hlavy natlouct určité vědomosti a postarat se i o zdravou výzivu a dostatek pohybu. Kandidáty věd vychovat nemusí, ale rádné občany s pracovními návyky ano. Objeví-li se dítě nadané, měla by mít škola moznost postarat se o jeho lepší vzdělání, treba ve škole internátní.
Náš stát hreší na tom, ze občané udělají vše pro to, aby se jejich děti dobre učily a dosahli patričného vzdělání.
Co s nadaným dítětem, které nemá rodinné zázemí umoznující studium, ještě ani rešit nezačal.
Cikáni jsou vidět, ale děti z majority jsou na tom stejně.
18. 02. 2010 | 15:30

Petr napsal(a):

Pane Simáček, kdyby platilo :"Všichni stejná práva, všichni stejné povinnosti", byl by jste bez práce.
Ale taky by nebyla Dělnická ani Komuistická strana.
18. 02. 2010 | 15:31

Rumcajs napsal(a):

Mám ještě jeden návrh.

Pokud nás policie placená z našich daní před tou bandou není schopna ochránit, rozpuste policii a z ušetřených peněz plaťme výpalné sociálně neduživým.
18. 02. 2010 | 15:40

Pípa napsal(a):

Autor,
ředitel Agentury pro sociální začleňování při úřadu vlády ČR.

Já bych vám dal ředitel Agentury, atd. Vy byste letěl až by se za vámi prášilo. Vy vyžírko, vy hyeno skvrnitá, vroubkovaná, máminá.

Stoupnul mi tlak na 260, jak jsem se rozčílil.

Nelezte mi přes cestu nebo to špatně skončí.
18. 02. 2010 | 15:41

Kritik napsal(a):

Sociální solidarita existovala již dávno v historii této země. Bylo povinností obce postarat se o své chudé a jinak sociálně vyloučené. Člověk žasne, když objeví v kronice z 18. století zápis o zaplacení výlohy na chudého občana. Možná si někteří vzpomenou na příslušnost svých prarodičů k obci - pokud paměť neklame, tak to bylo tzv. domovské právo, podle něhož měla obec povinnost poskytnout podporu v hmotné nouzi svému občanovi. Bylo to dokonec lepší než nyní, kdy se sociální dávky dávají kdekomu. V obci totiž každý věděl, že ten a ten si podporu skutečně zaslouží, zatímco onen je flákač a povaleč a chtěl by občany jenom vyžírat.

Bude tedy určitě velkým přínosem, když se řízení solidarity přenese na co nejnižší úroveň, jak se píše v článku. Nicméně, když prakticky neexistuje solidarita bohatých s chudými a chamtivost je krédem nejenom bohatých, ale zvláště těch méně dobře situovaných, lze si pozitivní výsledky jen obtížně představit. Kdopak si umí představit pana Čunka, jak ze svých miliónů přispívá na přežití romských rodin?
18. 02. 2010 | 16:19

Pepa Řepa napsal(a):

Veřejné pozornosti se přitom doposud dostávalo především těm, kteří problém řeší „dostatečně razantně"....
-----------
Neříkejte. Media jsou plna kocábovitých, kdo cekne je xenofob. Asi žijeme v jiném světě.

....potřebu koordinované spolupráce a účinného kontaktu se státní správou, který umožní systematická a dlouhodobá řešení...
To je jako z projevu okresního tajemníka KSČ. Fráze za frází.

...její integrační aktivity a programy jsou oslabovány nedostatkem podpory od vedení radnice.

Co navrhujete? Kocábovitý ma každou radnici?

... přechází ke vzájemné spolupráci.

O jaké spolupráci mluvíte? Vzletná fráze, ale tady je už fronta před stánkem, u kterého rozdává kdosi z cizího.

Dál se to číst nedá. Vůbec se p. Pípovi nedivím.
18. 02. 2010 | 16:34

Pepa Řepa napsal(a):

S jejich postupným vysycháním se finanční zátěž integračních opatření musí rozložit také mezi státní, krajské a obecní rozpočty. Bude vhodné také znovu zavést přímou finanční podporu od Agentury.
----
No to už je vrchol. Zatím rozdáváme z cizího, za rok za dva to rozložíme....t.j. zaplatí ti, co odvádějí daně.

Podpora půjde přes jakousi agenturu, kde bude stát "náš výčepní".

Děkuji za upřímnost. Rizika? Žádná. Přijdou řeči o běhu na dlouhou trať.

Vy jste ale roztomilý člověk. Divíte se, že se situace radikalizuje, že už ti, kteří odvádějí nemalé daně mají vás plné zuby? Kolik těch keců už slyšeli?
Co s tím? Chcete toho kdo cekne označit za fašouna z DS a strčit do lapáku.
18. 02. 2010 | 16:47

kozoroh napsal(a):

Že vás, sociální Ajnštajni, nikdy nenapadne nic jiného, než to, že je třeba vyhodit další prachy! Jsem zcela přesvědčen, že jestli vám o něco skutečně jde, pak jste to jen vy sami!
Když už jste nasral i Pepu řepu, tak byste se měl nad sebou zamyslet. Vyžírků je tady tolik, že by to hodilo slušné velkoměsto.
Nestačí, že se už se chytli drápem greenhorni? Opravdu si myslíte, že na té ohlodané kosti je ještě dost i pro vás?
Dopadnete jak lumíci a to vám přeji!
18. 02. 2010 | 17:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Šimáčku,

také já Vás vítám na těchto stránkách. Denně na ně zabrousí několik desítek tisíc čtenářů, z nichž část si přečte Váš blog, další zase blog někoho jiného.

Jen velmi nepatrný zlomek z nich cítí obsedantní potřebu blogera urazit, zesměšnit či ponížit (pro některé je anonymita prostě příliš lákavou šancí).

Pokud se pak autor věnuje problematice sociálně či jinak hendikepovaných skupin spoluobčanů, dostaví se prakticky neprodlenně deset dvacet stále stejných "diskutujících", kteří si to s dotyčným vyřídí.

Ostatním čtenářům se už většinou pod těmito výlevy debatovat nechce. Jen málokdo je ochoten nechat si nadávat, spílat a poslouchat rádoby vtipné poznámky na svojí adresu.

Přeji pevné nervy. Nejsem jistě jediný, kdo je přesvědčen, že Vaše práce má smysl.

Libor Stejskal
18. 02. 2010 | 18:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jednou jsem pronajal byt cikánskému manželskému páru. Bezdětnému, alespoň tak to stálo ve smlouvě. Za týden tam bylo cikánů pět. Odjel jsem na dovolenou. Po 14 dnech jsem se vrátil, v bytě bylo cikánů asi dvacet. Sousedi byli na nervy, že prý se už 14 dní nevyspali. Od této doby cikánům byty nepronajímám. Jsem rasista ?
P.S. Kdysi dávno jsem se zastával cikánských děcek, zdálo se mi , že je policejní hlídka šikanuje. Cikánské děcka odešly, já jsem skončil na policejní stanici. Jsem Cikánofil ?
18. 02. 2010 | 19:10

Holubář napsal(a):

Pane Stejskale,
těch deset dvacet stále stejných "diskutujících" je poslední zbytek optimistů, kteří doufají, že nějaké diskuse něco změní.
Soudím, že masa už diskutovat na podobná témata nechce a spíše začíná toužit po nějaké razantní akci.
Mě osobně už se ty kecy o "sociálně hendikepovaných" komentovat také nechce.
Přečtu si je a jen se zase víc nas..ru.
Hezký večer.
18. 02. 2010 | 20:01

Al Jouda napsal(a):

Jsem pro podobná radikální řešení jako Rumcajs, jen s tím rozdílem, že bych staré Cikány nechal v pokoji dožít a soustředil se na mladé.Z rodin, které žijí pouze ze sociální podpory, bych odebral děti a dal je do výchovných táborů, kde by se vzdělaly a získaly hygienické a společenské návyky.Po dovršení 18 let by se tito jedinci vypouštěli do společnosti na základě zajištěné práce a bydlení. Domnívám se, že zcivilizovaní Cikáni by nebyli nikomu na obtíž.Tento program pro mladé by stačilo financovat z přídavků na děti, které jsou nyní vypláceny divokým Cikánům v jejich ghetech.
18. 02. 2010 | 20:21

Gerd napsal(a):

jaryne,
proč myslíte, že slibuje jen Paroubek? Tedy ne, že by sliboval splnitelné sliby, ale takový Topolánek také ze své smlouvy s občany nesplnil ani čárku. Takových politiků máme třináct do tuctu.

Rumcajsi,
jak jste přišel na to, že policie nikoho nechrání? To, že nechrání vás jen znamená, že nepatříte do privilegované vrstvy horních 10 000 a tudíž Vás není třeba chránit. Zase jste ale slušný člověk.

Pane Stejskale,
to, že má někdo jiný názor než blogger neznamená, že si to s ním che vyřídit. Já jsem chtěl jen dát najevo, že mám na celou záležitost odlišný úhel pohledu. Ostatně ghetto může vzniknout tak rychle, že neziskovka ani nebude vědět, kdy se tak stalo. Byl bych spíše proto pomoci jednotlivcům než platit výpalné clé skupině.

Hezký večer!
18. 02. 2010 | 20:54

Etik napsal(a):

Jo, nahlíženo evropským prismatem bych taky nechal česká děcka odebrat rodičům a v táborech je převychovat na Evropany. Protože Bůčci mají do Evropy hodně, hodně daleko. Co se týče chování, sociálních návyků i čistoty. Jak poznáte Čecha mezi dvaceti Francouzi? Že "nevoní".
18. 02. 2010 | 21:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Gerde,

nepsal jsem o lidech, kteří mají odlišné názory. Ty jsou zde naopak vítány, kvůli tomu tady prostor pro debatu je (a Váš je dle mého naprosto legitimním příspěvkem do diskuse).

Psal jsem o lidech, kteří si chodí plivnout. Na autora, na jiné lidi, na celá etnika. To je myslím dost podstatný rozdíl.

S odlišnými názory se dá polemizovat, plivanec člověka zpravidla jen znechutí.

Libor Stejskal
18. 02. 2010 | 21:10

Kudla napsal(a):

stejskal
Asi jsem si dnes opravdu jen "plivnul" ale i ted mam dojem ze prispeve pana blogera za nic jineho nestal.Podobne reci jsme cetli pred dvaceti lety,pred patnacti lety atd .atp.
Proste porad to same.Nic to neresi.
Az si autor da tu praci a prijde s necim novym tak se zde asi docka neceho lepsiho.Pod blogem p.Broma takovej chliv neni.Rekl bych ze je to tim ze nas neunavuje frazema.
18. 02. 2010 | 21:57

Kudla napsal(a):

Etik
Az nas budou Francouzi zivit a satit tak jim jiste bude doprano i pravo vyjadrit se ke znacce parfemu..
Odebirat nekomu deti je samozrejme hloupost ale hajit soucastny stav je dost "nevyhovujici"..
A mimochodem pred lety jsem ve Francii pracoval a na melejch mestech jsou na tom asi jako u nas..:)
18. 02. 2010 | 22:04

Pípa napsal(a):

Pro lidi jako je pan autor, a že je jich hóóódně a podobné, měl jeden můj dávný přítel, doktor lékař, diagnózu. Řepné lány. Spočívala v tom, že dotyčný nemocný, dostane ráno motyčku, vyfasuje řádku řepných sazenic a musí jednotit. V poledne je na horizontu a večer na konci řádky. Druhý den znovu. Bohužel současná verze demokratického volnotřizmu, podle českého výkladu, toto neumožňuje. Nejenom proto, že si čeští byrokrati nechali zlikvidovat pěstování řepy.
18. 02. 2010 | 22:15

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Kudlo,

to je naprosto legitimní názor, že Vám autorův článek přijde jako prázdné fráze.

Jiným zase třeba ne (osobně si myslím, že poměrně přesně analyzuje současnou špatnou situaci i cestu, která by z ní mohla vést. A zcela bezpečně vím, že nejsem sám).

A máte pravdu současný stav soužití bílé většiny a Romů je velmi "nevyhovující". Jenže má obrovské množství aspektů, nejrůznější důvody a velmi omezené možnosti řešení. A pokud si budou ti chytřejší mezi námi jen nadávat, spílat si, jací to jsou lemplové a plivat na sebe, moc kupředu to nepůjde.

Žádné rychlé, jednoduché a zaručené řešení neexistuje.

Libor Stejskal
18. 02. 2010 | 22:16

Kudla napsal(a):

..no a jeste dodam ze mi nevadi vydaje na pomoc potrebnym ale kazdy den vidim k cemu to vede v pripade romaku /PRACUJU V BRNE NA Francouzke/.Jeste pred dvaceti lety jsem mel par kamosu "cigosu"./Narodil jsem se kousek od Dornychu/Dneska jsou z nich trosky.Kdo by odolal statni podpore a chlastani u telky.Atrofovane mozky uz asi v tomto zivote nerozhejbou.
Lide jako autor blogu vytvareji z lidi ubozaky.
18. 02. 2010 | 22:17

Kudla napsal(a):

stejskal
Mate pravdu ale ja se na to divam kazdy den a zloba se strida s litosti.Mam celou radu velmi osobnich zazitku,prijemnych i velmi neprijemnych.Ze vsech jsem si ale po letech vzal neco jako ze cukru uz bylo dost.Nebo se s nim musi velmi setrit.
18. 02. 2010 | 22:23

stejskal napsal(a):

Pane Kudlo,

každý z nás má nějaké životní zkušenosti, každý z nás viděl spousty věcí, které se mu nelíbily a nelíbí.

Dle mého nejde ani tak o cukr a bič. Jde o to, aby platily zákony pro všechny stejně a aby sociální ani jiné dávky nebyly demotivační (tedy aby se parazitování nevyplácelo). To je naprostý základ.

A pak je třeba hledat všechny možné způsoby, jak tahat co nejvíce lidí ven ze sociální pasti, z ghett a podobně. Ne do nich lít peníze, ale zkoušet je zapojit, aby mohli dělat to, na co mají (postupně to bude čím dál více, ovšem ne v horizontu jedné generace).

To je to, o čem píše pan Šimáček. A aby se to povedlo, bude na tom muset spolupracovat kde kdo, stát, obce, školy, neziskovky i jednotlivci, které nebaví jen nadávat. Bude to hodně velká fuška, bude trvat děsně dlouho (ale jiná cesta - tedy kromě převýchovných táborů, jež je vždy spolehlivou cestou do pekel - není).

Musím se - ač nerad - dnes již z debaty omluvit. V úterý mne přepadl jakýsi virus a teprve dnes v podvečer jsem se zase "doplazil" k počítači. Ale ještě nevydržím ;-)

Dobrou noc.

Libor Stejskal
18. 02. 2010 | 22:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
"Kdopak si umí představit pana Čunka, jak ze svých miliónů přispívá na přežití romských rodin?" Až dodnes jsem si neuměl představit takový blábol od individua s tak ambiciózním nickem. Pan Čunek pro Romy udělal daleko víc, než Vy svými kecy kdy dokážete pokazit, pseudokritiku.
Božebože, to je úroveň!
18. 02. 2010 | 22:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
Váš pokus o dehonestaci nesouhlasících diskutérů je nekorektní a trapný. Jde o (ne)smysl práce Agentury pro začleňování, užitečnější by byla Agentura pro uvádění omylů na pravou míru, bohužel Saturnin s dědečkem nežijí.
Autor přesně použil metody politické korektnosti, takže v jeho článku jen jednou najdeme slovo Rom, přestože Agentura byla zřízena jenom kvůli nim. Všichni ostatní jsou schopni se začleňovat sami.
18. 02. 2010 | 23:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Martin Šimáček:
Žádný exodus ze Vsetína se nekonal, lhát se nemá.
18. 02. 2010 | 23:11

yara ze země krys napsal(a):

Pane Šimáček, Vy jste jeden z těch co mají tenhle cikánský nepořádek v ČR na svědomí. Dejte už pokoj s cikány, to je problém, který nejde vyřešit, možná tak ve vědeckofantastickém filmu.
18. 02. 2010 | 23:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Etik:
»Jak poznáte Čecha mezi dvaceti Francouzi? Že "nevoní".«
Znamená to, že těch dvacet Francouzů "voní"?
18. 02. 2010 | 23:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
"poměrně přesně analyzuje současnou špatnou situaci i cestu, která by z ní mohla vést." Kristepane!!
18. 02. 2010 | 23:19

stejskal napsal(a):

Nerouhejte se, pane Matyáši ;-)

Neměl jsem v úmyslu dehonestovat nesouhlasící diskutéry a ani jsme nic takového neudělal. Jen jsem upozornil pana Šimáčka, který je tu nový, že lidé, kteří sem chodí stále dokola na někoho plivat, jsou spíše v menšině (za plivnutí nepovažuji nesouhlas, ale výkřiky typu: "Obávém se že jediná kvalifikace pana ředitele je kvákání Anglicky jinak je totálně neschopný.Na druhé straně ho chápu montuje se mu do toho Zelená banda, Kocáb, Klaus, Džamila a jiní prospěcháři" popř. "Kde se tyhle socialní kecalové berou? Odsoudil bych je k 10ti letům živnosťáku s ostrahou" nebo "Já bych vám dal ředitel Agentury, atd. Vy byste letěl až by se za vámi prášilo. Vy vyžírko, vy hyeno skvrnitá, vroubkovaná, máminá.")

Pokud Vám tyto přijdou jako seriózní příspěvek do debaty, pak je to Vaše věc. Můj názor je ovšem opačný a zcela korektně (bez urážek, hulvátství a osobních ataků) jsem ho vyjádřil.

Přeji zajímavou, korektní a pokud možno věcně vedenou diskusi (Vaše uvaha o "(ne)smyslu Agentury pro začleňování, užitečnější by byla Agentura pro uvádění omylů na pravou míru, bohužel Saturnin s dědečkem nežijí" k ní každopádně přispívá ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
19. 02. 2010 | 09:02

vasja napsal(a):

Víte, on by místo deseti Holomků a Šimáčků stačil jeden zkušenej kinolog. A bylo by vymalováno. A kolik by se ušetřilo.
19. 02. 2010 | 09:15

Pocestny napsal(a):

A obvyklý výhřez fízlovsko wohnoutských mudrlantsví v diskusi.....

Staří souzi nemají na důchodku co dělat, tak prudí a prudí....

Proto jim uděluji slavnostně za toto chvalitebné kvíkání tuto neopakovatelnou, ojedinělou a hluboce zaslouženou
http://cs.wikipedia.org/wik...
19. 02. 2010 | 09:27

Čochtan napsal(a):

Yaro,
"..Dejte už pokoj s cikány, to je problém, který nejde vyřešit,.."

To je omyl, cikánský problém lze vyřešit. Řešení je jednoduché:

1. Přestat platit dávky trestaným lidem a těm, kteří neodpracovali určitou dobu.

2. Nedávat a odebrat invalidní důchody simulantům.

3. Odebrat všechna neoprávněně udělená občanství a pachatele (úředníky) přísně potrestat.

4. Zrušit zákon na podporu zlodějů (krádež do 5000 je jen přestupek) a pachatele (zákonodárce) přísně potrestat.
19. 02. 2010 | 09:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Byl jste se podívat na Vsetínskou Sibiř (místo deportací v Jeseníkách) a ubikace, v kterých dotyční bydlí? Já ano. Horrible, sir.
Without any perspective.
19. 02. 2010 | 13:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Ti lidé i podle soudního výroku neměli nárok naprosto na nic, přesto převážné většině z nich jim bylo umožněno bydlení I. kategorie lidmi Vašeho ražení pejoratívně nazvaných kontejnery. Bohužel ne na všechny zájemce se dostalo, pro zbytek se našlo jiné , nouzové řešení.
Byl jste se podívat na Poschlou? Často jezdím okolo. Excellent, sir.
20. 02. 2010 | 22:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tencokida Hnuj:
"Odjel jsem na dovolenou. Po 14 dnech jsem se vrátil, v bytě bylo cikánů asi dvacet" Co jste s nimi udělal, poslal je do tepla na Riviéru?
20. 02. 2010 | 23:01

Pepa Řepa napsal(a):

Jak by tady bylo krásně, kdyby nebylo těch kaziplků, kdyby tady byli jen korektní gabalisté, kocábovití a džendrtety.

To by se to mudrovalo o narovnávání pohlaví, o Gaussově křivce, o běhu na dlouhou trať.
23. 02. 2010 | 08:11

iva napsal(a):

Po celou dobu po roce 89 se situace s vyloučenými lokalitami řeší, peníze tam a kdovíkam jinam tečou proudem, ale výsledek nula. Je to neřešitelný. Jedině je rozstěhovat, ale kdo by si je vzal do svého činžáku že? Věnovat se individuálně jen těm, kteří skutečně změnu chtějí a ne těm, kteří jen kecají a vlastně chtějí, aby stav zůstal jaký je. A to jsou všichni ti cikánomilové, protože z toho mají stálý příjem!!!!!
25. 02. 2010 | 16:28

Iva napsal(a):

A samozřejmě se věnovat dětem, ale v celodenních zařízeních, aby v tom nevhodném prostředí byly co nejméně. Je to prostředí, které je vede jen k nezájmu o školu, k očekávání života na podpoře a lhaní a předstírání invalidity a stěžování na majoritu atd. Prostředí, které žije jen dneškem a nemyslí na zítřek, prostředí, které učí vše zničit a devastovat. Je to neřešitelné, protože ten, kdo se integruje už přestává být Romem, neboť ten se nepřizpůsobí nikdy, má svůj styl života a tzv. kulturu!
25. 02. 2010 | 16:33

mirda-nesocan napsal(a):

celý problém tkví v tom,že si určití lidé(Kocáb a spol) z cikánské otázky udělali kšeft
komunisti měli heslo -kdo nepracuje at nejí jediné pravdivé,ale nikdo se jím neřídil a neřídí.jediné řešení je snížit dávky a netvrdit ,že by to zvedlo kriminalitu ,od čeho si platíme policii
pěstujeme si je jak potkany čím víc žrádla tím víc mladých
25. 02. 2010 | 20:28

violet napsal(a):

to Zbyněk Matyáš:
"Autor přesně použil metody politické korektnosti, takže v jeho článku jen jednou najdeme slovo Rom, přestože Agentura byla zřízena jenom kvůli nim. Všichni ostatní jsou schopni se začleňovat sami. Agentura byla zřízena jenom kvůli nim. Všichni ostatní jsou schopni se začleňovat sami."

Agentura nevznikla kvůli Romům, ale skutečně "pro sociální začleňování". V ghetech nežijí jen Romové - To zároveň popírá Vaši poslední větu. Jen tak mimochodem, to jaké volíme životní strategie, "jak se umíme ve společnosti udržet" není naší náturou, ale tyto dovednosti jsme získali socializačním procesem (tedy v rodině, v blízkém okolí, škole, apod).

Souhlasím se Šimáčkem, že oproti době před 10 lety se skutečně nyní prosazuje partnerský vztah mezi aktéry a
působení ve všech směrech najednou. A to je dobře!
25. 02. 2010 | 22:33

kukuřičná kaše napsal(a):

Milý pane Šimáčku, pevně doufám, že tyhle vysměs hloupé a stále dokola stereotypy opakující komentáře nečtete a pokud ano, že narazíte na ten můj. V problematice sociálního vyloučení se profesně pohybuji již dlouho a vím, že Vaše práce má smysl. Přeji Vám mnoho úspěchů a všem, kteří Vám osobně nadávají a útočí na Vás, místo, aby přinášeli konstruktivní připomínky, přeji, aby se jednoho krásného dne probudili snědí a s příjmením Horváth nebo Sivák někde na ubytovně za městem. Moc by mě zajímalo, jak by si s takovou situací (a to pomíjím jejich minulost, rodinu, vzdělání a zázemí) poradili. Kaše
26. 02. 2010 | 16:52

frantisekbenda napsal(a):

Taky bych něco řekl ale v těch gangech se už nikdo nevyzná tak nezbývá než žít ve strachu z nich
26. 02. 2010 | 19:31

Zdeněk Brom napsal(a):

kukuřičná kaše:

Možná by si s tím poradili takto:

http://drahomirradekhorvath...

Zvláště potom lze doporučit:

http://drahomirradekhorvath...
27. 02. 2010 | 11:26

Nový napsal(a):

Pane Šimáčku. Dovolím si připomenout, že asi před dvěma generacemi 99% procent populace, mělo nižší životní standard, než naši sociálně vyloučení. ( nepočítám bordel, který si "vyloučení" sami produkují )
A to přesto, že pracovali nejméně šest dní v týdnu.
Skutečnost, že je občan relativně chudý, ho nikterak nezbavuje všeobecných občanských povinností ani není důvodem k lítosti a přehnané solidaritě. Ostatně přehnaná solidarita a pečovatelský stát jsou, kromě naturelu obyvatel, hlavními příčinami úpadku "vyloučených lokalit".
Asi to myslíte dobře, ale jste úplně mimo. Naopak je řeba radikálně snížit podpory, samozřejmě i majoritě, aby ti chudáci mohli konečně do práce. Za současného stavu nemohou. Byla by to hloupost.
28. 02. 2010 | 00:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

violet:
Nikoliv, to je pouze alibi. Ti ostatní se většinou začleňují sami a žádnou agenturu k tomu nepotřebují, stačí sociální instituce. Ale o tom už jsem psal.
01. 03. 2010 | 21:57

Anonymovič napsal(a):

"Přeji pevné nervy. Nejsem jistě jediný, kdo je přesvědčen, že Vaše práce má smysl...To je to, o čem píše pan Šimáček. A aby se to povedlo, bude na tom muset spolupracovat kde kdo, stát, obce, školy, neziskovky i jednotlivci, které nebaví jen nadávat. Bude to hodně velká fuška, bude trvat děsně dlouho (ale jiná cesta - tedy kromě převýchovných táborů, jež je vždy spolehlivou cestou do pekel - není).

Libor Stejskal"

Vzhledem k tomu, že s předky Rómů jsme ztratili genetický kontakt před nějakými 45 000 lety, vidím to opravdu na dlouho. Ale nic se nesmí předem vzdávat. Podívejte na komunisty: Odvážně se pustili do boje s větrem a deštěm, a v některých zemích (Kuba, Severní Korea) v tom vytrvali doposud. Stali se tak příkladem i pro pana Šimáčka, že souboj se zákeřnou šroubovicí DNA není marný. Čest vaší aktivistické práci!
03. 03. 2010 | 17:30

EW napsal(a):

" Jak poznáte Čecha mezi dvaceti Francouzi? Že "nevoní".

A ktere Francouze jste mel na mysli? Ty puvodem z Evropy, nebo ty z Afriky? Ti posledni taky kdovijak nevoneli memu ceskemu nosu.
28. 03. 2010 | 13:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy