Hrozí v rodinné politice jaderná katastrofa?

21. 10. 2007 | 14:15
Přečteno 6579 krát
V úterý 16. října pořádal Sociologický ústav Akademie věd ČR, oddělení Gender a sociologie, konferenci „Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená?“ Téma se soustředilo zejména na vztah rodičovství a trhu práce. Záštitu převzal eurokomisař Vladimír Špidla, který se také osobně zúčastnil.

Bohužel se nezúčastnil nikdo z české politické reprezentace, která v této oblasti činí zásadní rozhodnutí. Ostatně jako obvykle, když o nějakém závažném problému do hloubky diskutují odborníci. Výsledkem ignorance odborných doporučení je mimo jiné předvolební legislativní smršť, na které se nakonec podílelo celé politické spektrum. Byla sice populistická (např. zdvojnásobení rodičovského příspěvku a porodného), ale její dlouhodobé pozitivní dopady jsou nulové.

Problematika slaďování rodinného a pracovního života je v současné době naprosto stěžejní pro plánování efektivní rodinné politiky. Ta je nezbytná k vytvoření takových podmínek pro potenciální rodiče, aby neměli obavy děti mít. Že je téma demografického vývoje skutečně velmi aktuální, toho už si všimli i čeští politici a političky. Po dekádě katastrofálního demografického vývoje jim došlo, že dramatický pokles v počtu narozených dětí v sobě skrývá nebezpečí pro budoucnost celé společnosti: když nejsou děti, nebude pracovní síla (a dovážet ji ze zahraničí je velmi složitá záležitost), a také nebude, kdo by vydělával na důchody. Heslo ze začátku 90. let, že rozhodnutí mít dítě musí být individuálním rozhodnutím každého člověka a stát do toho nemá nijak zasahovat, a to ani přílišnou podporou, je tedy již zřejmě překonáno. Evidentně totiž nezafungovalo. Otázkou ale zůstává: co tedy vlastně funguje? Jaké jsou nástroje oné výše zmíněné efektivní rodinné politiky?

Já osobně souhlasím s těmi, kdo říkají, že klíčem je vytvoření dobrých podmínek pro harmonizaci rodinného a profesního života. Rodičovství a pracovní trh totiž nelze posuzovat odděleně, tyto dvě oblasti spolu úzce souvisí. A stejně neoddělitelně je s nimi spojena otázka postavení žen na trhu práce a jejich (ne)diskriminace. Jak ostatně na konferenci zaznělo: „Když postavíte lidi před ostrou volbu ´kariéra nebo rodičovství´, vyberou si kariéru.“ Což překvapivě nejvíce platí v historicky nejkonzervativnější společnostech Evropě.

Srovnávací výzkumy evropských rodinných politik tento názor potvrzují. Samozřejmě, srovnávání prorodinných opatření v různých zemích je poměrně komplikované, protože jednotlivé systémy se od sebe vzájemně velmi liší; kromě toho jejich nedílnou součástí je kultura té které země, a ta se do exaktních výzkumů zapracovává těžko. Nicméně řada vědců a vědkyň se shoduje: více dětí se rodí tam, kde jsou pro slaďování dobré podmínky. Tedy tam, kde je zaměstnanost žen relativně vysoká (velké procento žen ale většinou pracuje na částečné úvazky), a to i v případě žen s dětmi. A naopak se nerodí tam, kde žena s dítětem v podstatě nemá šanci se na pracovní trh vrátit. Zajímavé je, že s těmito „dobrými podmínkami“ nejspíš nesouvisí délka mateřské či rodičovské dovolené. Naopak: delší rodičovská dovolená vychází paradoxně z evropských srovnání většinou jako opatření spíše protirodinné.

Co se týče starých členských zemí, nejméně dětí se rodí v Itálii, Španělsku a Řecku, ale také v Německu či Rakousku. Naopak více ve Francii, Švédsku, Dánsku, Norsku, Holandsku či Velké Británii. (V míře plodnosti v rámci EU vede katolické Irsko, kde se ale od 70. do 90. let snížila na polovinu. Od poloviny 90. let opět mírně stoupla a zároveň s ní se výrazně zvýšila zaměstnanost žen.) V České republice je sice zaměstnanost žen vysoká, ale v rámci celé EU máme největší rozdíl v zaměstnanosti žen s dítětem a bez něj - což znamená, že uplatnění matek na pracovním trhu je velmi složité.

Nemohu se ovšem zbavit dojmu, že v naší zemi těmto zjištěním řada lidí včetně velké části politické reprezentace stále odmítá uvěřit. Hlásí se k ideologickému směru, který sám sebe označuje jako „konzervativní“, který propaguje rodičovství jako hodnotu samu o sobě. Chtějí, aby ji stát ocenil tím, že rodičům pečujícím o děti bude platit jakousi náhradu mzdy. A to nejméně do tří let věku dítěte, ideálně ještě déle.

Tento směr podporuje řada dětských psychologů, kteří bez jakýchkoli pochybností tvrdí, že děti do tří let musí být s rodičem doma, jinak je jejich vývoj vážně ohrožen. Nesouhlasit s nimi neznamená, že si člověk rodičovství neváží a že by jeho hodnota ve společnosti neměla mít větší váhu. Jenže i u tohoto tématu je třeba se oprostit od emocí a dívat se na věc pragmaticky: žádný stát nebude mít dlouhodobě na to, aby lidem za rodičovství platil několik let sumy, které nejsou urážející. Česká republika se tím, že rodičovský příspěvek ve výši 40% průměrné mzdy vyplácí po celé 4 roky, se v současné době řadí k nejštědřejším státům v Evropě. A kromě toho: jak vyplývá z výše uvedeného, tento model nejspíš příliš pronatalitně fungovat nebude.

Ano, v současné době zažíváme mírný „baby boom“. Ale demografové a sociologové varují: nepodléhejte přílišnému optimismu. Nejedná se o pravý baby boom, ale pouze o porody Husákových žen, které je odkládaly. A jestli se podmínky u nás nezlepší, bude po této vlně opět s dětmi na dlouho konec. Naděje na změnu k lepšímu přinesly první záměry reformy ODS. Vypadalo to, že ministr Nečas udělá radikální řez a rodičovskou dovolenou významně zkrátí, resp. sníží rodičovský příspěvek ve druhém a třetím roce. Jenže bohužel opět zvítězil onen „konzervativní“ směr a reforma jakoby zůstala někde na půli (respektive spíše na čtvrt) cesty. Největší částku dostane rodič tehdy, když se rozhodne zůstat s dítětem „pouhé“ dva roky - na tuto sumu ale dosáhnou jen ti s příjmem od určité výše. Otázkou, která by ale měla při takové reformě být řešena paralelně, je: kam s dítětem po těchto dvou letech? Veřejné služby v péči o děti do tří let jsou totiž minimální a soukromé, které existují ve velkých městech, jsou velmi drahé a většině lidí naprosto nedostupné (jak institucionální - tedy soukromé jesle, tak individuální - například chůvy).

Zlepšit situaci v této oblasti se zatím nesnaží nikdo a o zastupitelích většiny měst, kteří to mají v přímé kompetenci, to platí dvojnásob. Zlegalizovat, aby některé matky hlídaly děti jiným matkám, není špatný nápad - jsou to ale jen doplňkové služby a ty veřejné takto nahradit nelze. Také jsem v souvislosti s reformou nezaznamenala žádný konkrétní pokus o to, aby byli podpořeni ti zaměstnavatelé, kteří rodičům (matkám) malých dětí umožní různé alternativní formy zaměstnání (práce z domova, částečné úvazky, flexibilní pracovní doba...). Další otázkou, kterou u nás nikdo neřeší, je daňový systém. Ať už vláda o podpoře rodin s dětmi deklaruje cokoli, současnou reformu veřejných financí nejvíce zaplatí právě ony.

Na konferenci také vystoupil švédský profesor Steven Saxonberg z university v Uppsale, který se rodinnou politikou na evropské úrovni dlouhodobě zabývá. Na adresu českého politického rozhodování použil trefné přirovnání: když politikům radí inženýři o stavbě jaderné elektrárny, politici jim samozřejmě uvěří a zachovají se podle jejich rady. Jaderný výbuch si nikdo na triko nevezme. Když ale od začátku 90. let demografové a sociologové říkají: „zkraťte rodičovskou dovolenou a vytvořte matkám malých dětí takové podmínky, aby se mohly bez problémů začlenit do pracovního procesu“ politická reprezentace je ignoruje a rozhoduje si po svém. Výsledkem změn v 90. let bylo, že na základě návrhu Josefa Luxe se o rok prodloužila doba pobírání rodičovského příspěvku (do 4 let věku dítěte), ale narozených dětí stejně rapidně ubylo. Výsledkem velké reformy z roku 2007 je změna téměř nulová. Hrozba jaderného výbuchu v demografickém vývoji nad námi stále visí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Krásný dobrý den paní Michaelo,

dovolte, abych Vám řekl, že máte moc hezký úsměv a překrásné světlo očí, které vám ohromně sluší. Jeden pohled do Vaší přívětivé tváře a je to hned jasné: jste úžasná, bezvadná máma a skvělá žena, to se pozná na první pohled!
Tvář nese vše.

Dovolte poznámku k Vašemu článku.

Myslím, že prodloužení mateřské dovolené je naopak dobrý tah - vzhledem k potřebám díťete. Vzhledem k potřebám Matky, resp. k jejímu právu na návrat na původní místo svého zaměstnání, to již může být trošičku problém, a to jak z její strany, tak i ze strany zaměstnavatele, to beze sporu ano. Je zde prostě dilema: má žena pracovat souběžně se svým mateřstvím, nebo ne, nebo snad střídavě?

Z pohledu muže mohu říci toto:

Mne se jeví jako základní problém to, že sameček rodu Hommo Sapiens Sapiens, nedokáže svojí vlastní silou v dnešní době postavit pro samičku (pro svou partnerku) hnízdo, jakož i to, že ani následně nedokáže sám svými silami ji nakrmit, když ona ve společně vybudovaném hnízdě sedí na vejcích.
Lidské samičky prostě sedí na vejcích minimálně pět až šest let, než začnou mláďata poprvé alespoň trochu lidsky létat.

To je myslím základní problém malé porodnosti.

Samečkové nedokáží Imponovat samičkám, protože jedno stéblo na hnízdo stojí dnes místo padesáti haléřů rovnou padesát korun!!!
To se potom jednomu samotnému ta stébla suché, vypálené trávy, špatně shání. A teď ještě co stojí to instantní bláto na jejich slepení! Opět nekřesťanské peníze, takže sbírat bláto musí samečkovi pomoct i samička, pokud nechtějí ovšem zůstat bez mláďat. Leda, že by použili taktiku Kukačky a pronajali si nějaké to panelové hnízdo již použité, podobně, jako to dělají občas vrabci. Jenomže i náklady na provoz tohoto již použitého hnízda jsou kolikrát tak vysoké, že opět musí samička rodu Hommo Sapiens Sapiens pomoci svému samečkovi sbírat nějaká ta Stračí pozlátka, co se povalují po ulicích.

Pokud by tedy Sameček mohl svoji samičku zcela normálně a automaticky svými vlastními silami zajistit, podnítit, získat a uživit, tak si myslím, že teprve tehdy by nastal ten správný boom (čti BŮŮM), co říkáte...?

({:^))=

Promiňte mi ta přirovnání i neseriózní tón a možná místy nemístnou legraci, ale, nevím, možná, že to takhle řečeno, bude třeba lépe a rychleji pochopitelné, co jsem měl vlastně na mysli.

Pište dál, rád si to vždy přečtu.
21. 10. 2007 | 15:05

Ivan napsal(a):

Děkuji za pěkný článek, zdá se, že čím delší mateřská dovolená tím lépe. Ovšem společnost se řítí někam jinam a opravdu již nejde ženě jen o tu přirozenost mateřství. Společnost se posunula a je to velký problém, kdy žena se cítí diskriminována společensky. Proto sameček nemůže zajistit svou samičku, cituji příspěvek, nejde o materiální zabezpečení, jde o společenskou diskriminaci, kterou ženy začnou pociťovat. Tento problém lze řešit opravdu způsoby na něž upozorňujete případně citujete z konference.
21. 10. 2007 | 16:40

pgjed napsal(a):

Rád bych věděl, zda paní Marxová - Tominová, vedle feministní alternativy, po dvouleté mateřské šup s děckem do jeslí, aby nepřekáželo profesní kariéře, připouští i konzervativní alternativu, zůstat doma s dětmi, až do doby, než překlepou první třídu a pak si oprášit kvalifikaci a budovat existenci. Já osobně bych byl raději, kdyby společnost podporovala toto schéma jednání jako prioritní, nejenom tím, že dá matkán pečujícím oděti do 7 let slušný plat a že zafinancuje doplnění vzdělání matek, vracejících se k profesi. Dokonce si myslím, že by postavení matky pečující o děti mělo být hodnoceno, jako nejprestižnější. Jsem přesvědčen, že v této alternativě je role matky daleko přirozenější.
21. 10. 2007 | 19:32

alena-m napsal(a):

Dite - draha zalezitost - kazdy si to dvakrat rozmysli zda ho vubec bude mit rodina muze lehce spadnout do chudoby pokud se pripravi o jeden prijem dale upadajici financni podpory takze bych videla do budoucna spise utlum porodnosti.
21. 10. 2007 | 20:39

Jag napsal(a):

Feminismus je v podstatě nenávistná ideologie podobná ostatním -ismům.Je zajímavé,že chlap když někoho utlačuje,tak za ním obvykle stojí nějaká Xantipa nebo závistivá mrcha.Pokud chce mít žena rovné podmínky na trhu,tak nemůže mít děti.Jinak se samo okamžitě na trhu stává problematickou.Ale to se dá řešit.Co se nedá řešit je něco jako když ženské chtějí doktorky,profesorky jako oslovení,ale z druhé strany tyto diktátorky chtějí,aby se z jejich jmen zlikvidovalo -ová.Prý jim překáží.Takže se připravme na to,že se bude říkat "redaktorka Novák" apod......no není to k smíchu?Jen je zajímavé,že taky jsem jednu takovou feministku potkal.Byla z paneláku-takže skoro neměla s prací zkušenost,byla svobodná a už křičela,že nic dělat nebude,že proč by to nemohl dělat chlap.....no nevím,sice co tím myslela a navíc lenost se dá různě podávat.Některé ji podávají jako feminismus.
21. 10. 2007 | 21:50

Jana napsal(a):

Pro ÚBB
Se samečky je ovšem jeden problém, když je samičce padesát, zmizí stavět jiné hnízdo s mnohem mladší samičkou. Proto je potřeba pečovat i o kariéru. Jinak samičce zůstanou jen oči pro pláč, podobně jako se to stalo paní Paroubkové.
21. 10. 2007 | 22:18

alena-m napsal(a):

,,Feministka z panelaku"
the best of all
21. 10. 2007 | 22:26

Petr napsal(a):

Je to myslim dobry clanek naznacujici trendy kterymi by se mela rodinna politika vyvijet do budoucna. Bohuzel nasi politici si delaji radeji veci po svem (amatersky).

to pgjed. pokud chce nekdo byt 7 let doma at je, pokud chce jen treba rok a pul, jsou to zcela rovnocenne alternativy. Kazdou z nich by mel stat stejnym zpusobem podporit.

Nejhorsi je kdyz nekdo treti (stat, soused, vy?) vi lepe nez rodice, co je dobre pro jejich dite.
22. 10. 2007 | 00:43

(úplně)bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro Janu.

Ano, ano, velmi správně, to je skutečně problém, také znám tento Nezlomný Občasný Přírodní zákon, ano, ...jestli chcete, můžete si mé odborné pojednání o tomto palčivém Kosmickém problému přečíst zde:

http://blog.aktualne.centru...

je to až dole, v závěru diskuse v mém příspěvku ve: 13h:20min, kde pojednávám o rotaci nehmotného objektu.

Příjemnou zábavu!
(:-))
22. 10. 2007 | 02:00

Al Jouda napsal(a):

Pro bambulu : Zapmněl jste napsat, že v mnoha případech si také sameček i samička hezky kálí do vlastního hnízda. A to k výchově dětí vůbec nepřispívá!
22. 10. 2007 | 09:10

jarda napsal(a):

Současný prioritní cíl feminismu - zkrácení mateřské dovolené a dřívější nahnání pracovní síly ženského pohlaví do pracovního procesu.
22. 10. 2007 | 09:51

Marcela napsal(a):

Důležité téma, je potřeba se o něm bavit. Mě by se líbilo, aby byla taková pracovní místa, kde by matky mohly být i s úplně malými dětmi. Aby je mohly nosit a kojit. Zaměstavatele, kteří by to umožňovali bych být státem podporovala. Také bych byla pro, aby pokud matka nechodí do práce a stará se o děti, se tato doba posuzovala jako praxe, jako doba započitatelná do výpočtu důchodu atd. Žena během mateřství nepřestává žít. Většinou se zdokonaluje v mnoha ohledech. Komunikace, řízení kolektivu atd. Také je potřeba zdostupnit "hnízda", nebo se naučit hnízdit jiným způsobem????
22. 10. 2007 | 11:12

betsy napsal(a):

Souhlasím, absolutně. Nevím, jsou nějaké výzkumy na to jak se vyvíjela situace? Socializmus nepočítám, všechny děti musely nastoupit do školky, matky do práce. Možná právě proto to teď současné mámy korigují tím, že chtějí zůstat s dítětem co nejdíl doma. Navíc, rodičovský příspěvek je skutečně výhodný. Ale jak to fungovalo předtím? Dnes je matka s jedním dítětem doma a nemá co na práci. Předtím měla dětí 5, práce na poli, náročná fyzická práce v domácnosti (bez praček, myčetk atd.) Teď za nás vše udělají stroje a my máme spoustu volného času. Věnujeme ho dětem, ale i dítě potřebuje společnost a to od narození. Před tím tu společnost měl - sourozenci, společná práce v domácnosti, na poli atd. Teď zůstává v bytě prázdno. Můj první kluk pořád řval, od narození, když jsme byli sami doma. Ve společnosti byl zlatý. Druhá holka ani nedutá, pořád se kouká co se kolem ní děje. Já pracuji na částečný úvazek, děti 2 resp. později 4 hod. denně bude hlídat chůva. Podle mně je to pro děti vítaná změna. A rozhodně šetrná pro jejich psychický vývoj.
22. 10. 2007 | 11:18

Marcela napsal(a):

Já jsem pro rozmanitost a různé možnosti. Stejně jako děti mají různé potřeby, tak i jejich matky, potřebují každá trochu něco jiného. A otcové samozřejmě taky.

I dnes mají ženy dětí pět, nebo i více. Když je vychovají a jdou hledat zaměstnání jsou ve VELIKÉ nevýhodě. Státní instituce vypočítávají mzdy podle odpracovaných let. Stejně tak důchod. Takže se klidně může stát, že žena, která porodí a vychová třeba osm plátců daně a sociálního pojištění, nedostane důchod žádný nebo velice směšný. Takže se musí připravit na stáří jiným způsobem????
22. 10. 2007 | 11:44

hola napsal(a):

Pane bezvýznamnýbambulo, v odkazovaném příspěvku uvádítě příklad, kde žena obíhá kolem muže. Já bych řekla, že to není dobrý příklad pro popis skutečnosti. Jednou jsem poslouchala v rádiu pořad "Půlnoční dharma", kde hovořil stoupenec tibeského tantrického budhismu. Podle tibetské tantry žena představuje střed, klid, chladné a tiché prázdno. A muž představuje pohyb a teplo, projevený svět obíhající kolem středu (ženy).
Mimochodem, už podle Vašeho nicku usuzuji, že se vůbec nepovažujete za bezvýznamného.
22. 10. 2007 | 11:49

Líný černý pes napsal(a):

To by mne zajímalo, kdo vymyslel, že dítě/děti překážejí ženě v kariéře nebo ve vzdělávání. Dle sebe samé vím, že když jeden chce, jde to propojit, i když moje máti tvrdila opak. Jen se jeden musí zamyslet a trochu organizovat.
A že je dítě drahá záležitost? To je taky pověra. Lidi rozfrcají neskutečné množství peněz za daleko zbytnější a méně příjemné věci než je rodičovství. Rodičovství je otázka preferencí a citu nikoli peněz a kariérních příležitostí.
22. 10. 2007 | 14:23

Alex napsal(a):

Pro Líný černý pes: Souhlas!
22. 10. 2007 | 15:33

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Dobré odpoledne paní Holo,

dovolte, abych Vám řekl, že jsem si dovolil zaregistrovat Váš tajný, smyslný smysl pro humor i Váš nevšední smysl pro Tantrický pohled na svět a jeho iluzi existence jeho existence. Tedy, míněno, toho světa, samozřejmě, nikoliv Vašeho smyslu pro smyslný smysl pro humor.

:-))

Nyní trochu vážněji, chcete-li ještě nějaké studijní materiály z oblasti Tantrické védy, dovolte, abych Vám doporučil další své, jistě rovněž zcela vynikající, bezvýznamné pojednání na ono téma, jež ve svém příspěvku, mě adresovaném, zmiňujete. Je k nalezení zde:

http://blog.aktualne.centru...

uveřejněno v 18h:45min.

Jinak, ještě snad toto: dovolte, abych řekl, že bezvýznamnosti se netřeba bát, naopak, totální bezvýznamnost je velice příjemný, lahodný stav.

Zřejmě jste bohužel poslouchala rozhovor se stoupencem Tantry, nikoliv s Tantrikem, neboť je to bohužel přesně obráceně. Šakh-ti, ZNĚNÍ JEJÍ SÍLY, óóóóó má-há DURGHÁ, je vskutku BOHYNĚ. BRAHMANÁDHÍ - prázdný vnitřek Čitriní Nádí je tím mužem, Lingamem, Osou, Údem, prstem Božím, Svobodně si pronikající cokoliv zcela libovolně jak se tomu chce i ne, ...naopak tomu ONA, sSSŠŠŠŠŠŠŠŠCHCHCHCHÁÁÁÁÁÁÁKKCH-TI, je věčně pohyblivá, sebe si sama svrchovaná zvuk pozměn vyvolávající vnitřním třením jeho os pozmněn SVĚTLO JEJICH SVÉ NÁDHERY BLAŽENOSTI zvuku samého. Toto světlo vzniká z NIČEHO, je produktem ZVUKU pozmněn a je to SYN MATKY A OTCE.

Svatá trojice: "Syn(Kristus)-Otec-Duch Sv." Křesťanství, je tedy dle šk. TRI-KHA: (jejich své ) Světlo - (jejich jeho) Osa - (jejich její) Síla. Nebo také Blaženost-Bytí-Vědomí.

BŮH, resp. prvotní projevený projev projevu Trojjědinnosti, je tedy dle Tantriků RODINA - KULA.

Co je to však SKUTEČNOST sama, ze které si MAJESTÁT TROJJEDINNOSTI (Rodina) zcela svobodně kdykoliv sama ze sebe emanuje, to se již Skutečnost dozví jedině pokud se na to sebe sama zeptá(te) se.

Dobrý den.

p.s. paní Michaele patří zároveň omluva, neboť jsem tímto příspěvkem mimo téma a navíc se zde exhibuji se svými bezvýznamnými popisy malého semínka Hořčice. ...Ať se daří p. Holo, cvičte dál, pozor na stíny Ega, a myslím, že vám to půjde jenom k duhu. ({;-)]=
22. 10. 2007 | 17:36

hola napsal(a):

Dobrý den pane Bambulo,
děkuji za Vaši reakci.
To co píšete Vy, je podle indické filozofie. Různé tantrické výklady se rozcházejí, a to zásadně. Například někteří tantrici uvádějí Měsíc jako symbol ženy, někteří zase jako symbol muže. Nevím jak to je, to co jsem nahoře psala mam vyčtené a vyslechnuté. Ale pozoruji život a doufám, že život jednou pochopím a poznám. Mým zkušenostem a hlavně intuitivnímu cítění je blízký tibeský výklad ne ten indický.
23. 10. 2007 | 16:32

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Dobrý podvečer paní Holo.

Omlouvám se za své vtípky, ano máte pravdu, Tantrismus vnikl v Indii a byl do Tibetu přenesen, kde si ho přispůsobili svému prostředí, neboť v krajině, kde je většinu roku zima, sníh, a ticho, se prostor, tedy Žena, jeví jako prázdný, studený a tichý.

Ovšem dole, v Indii, v Himáčalpraddhéši a ještě níže v údolí Indusu je naprosto jiné klima. Tam je prostor vnímán po celou dobu roku jako neustále zvučící vedro, výheň života, kdežto prázdný vnitřek Brahmanáddhí je vnímán při ponoření jako klidný a chladivý. Nahoře v Tibetu můžete spíše vnímat v Brahmanáddhí teplo a příjemný šum Vědomí, neboť podmínky pro meditaci jsou jiné.
Základ je ale ten, že mužské je to nepohyblivé, tedy lingam, osa rotace, oko hurikánu, a ženské je to pohyblivé, rotující, žhavé, atd.
Ovšem nikdy nezapomínejte, že jsou to pouze nepřesná lidská slova pro popisy stavů, ve kterých to pochopíte sama od sebe a to Vám už pak nikdo žádným názorem nevyvrátí. Mluvíte o vyposlechnutém a vyčteném, bravo, tak, tak, nejdříve teorie, potom praxe, takže..., ...jak Vám to jde, už jste NASLOUCHALA?

Chce to jedno ZÍRÁNÝ a pak už to pojede jako po másle. Musíte mít ale zároveň velice, velice chápavého manžela, budete ho totiž potřebovat. To proto, že až se TO stane, budete TO chtít někomu s nepředstavitelnou něhou "vrátit" přestože není komu ani co.

Hodně štěstí!!!
23. 10. 2007 | 18:24

Daniela napsal(a):

Dobrý den, paní Marksová-Tominová, já čtu Vaše příspěvky moc ráda, ale teď mě tak napadlo, že je lepší snad si ani nepřát, aby byla rodičovská nějak zkrácena. Já o svém prvním dítěti teprve uvažuji. Bydlím na malém městě, kde práci ve svém oboru neseženu, a to ani v nejbližším okresním městě. Proto dojíždím do Prahy, kde práci v oboru mám, ale jedna cesta mi trvá dvě hodiny. To znamená čtyři hodiny denně dojíždění a osmihodinová pracovní doba (jsem vděčná svému zaměstnavateli, že po mě nechce hodin více, jak je to obvyklé). Můj život se skládá z šetření každé minuty a počítání denních rozvrhů tak, abych mohla osm hodin denně spát - o volném čase nemluvím, protože žádný nemám. V posledních měsících doslova trnu hrůzou, že vláda zkrátí rodičovskou, protože pak bych asi to plánované dítě musela opět nějak odložit (je mi přes třicet, takže žádný čas už takřka není). Tady u nás neexistuje zařízení, které by mohlo dítě pohlídat, když matka pracuje. Jediná školka ve městě má provozní dobu stejnou, jako je pracovní doba "normálních" lidí. Může se stát, že přece jen seženu práci na osm hodin v blízkosti mého bydliště, i když si to osobně nedovedu představit, otázkou však je, jestli se mi dokáže přizpůsobit i ta školka. Jesle tady nejsou, takže do práce bych mohla stejně až od určitého věku dítěte. Práci na zkrácený úvazek neseženu vůbec, tady nic takového není. Paní na hlídání si zaplatit nemůžu, protože na to zkrátka nemám. Pracuji v humanitární oblasti, a tam se moc peněz nevydělává. No a prostě teď doslova trnu hrůzou, že někoho ve vládě napadne rodičovskou zkrátit (na západě je to třeba jen půl roku) v době, kdy je česká společnost na něco takového naprosto nepřipravená, zkrácené úvazky nejsou, a ženu s dítětem stejně nikdo nezaměstná. Vy pravděpodobně žijete v Praze, kde je situace úplně odlišná, a možná si tohle všechno ani nedovedete představit. Vím z vlastní zkušenosti, jaká je tam situace, žena má na výběr daleko více než na venkově. Věřte, že pro většinu žen na venkově je tříletá, čtyřletá rodičovská dovolená jediné řešení. Také by se mi líbilo chodit do práce na zkrácený úvazek nebo si platit chůvu a domů se těšit na dítě. Jenže to zkrátka nejde. A to chci ještě podotknout, že si s výběrem práce nijak "nevymýšlím", mám slušnou kvalifikaci a klidně bych vzala i jinou práci. Ona ale zkrátka není. Přeji Vám hezký den.
31. 10. 2007 | 14:11

insurgentes napsal(a):

osoba zaštiťovatele hovoří za vše...
31. 10. 2007 | 14:20

Jirka napsal(a):

Dobrý den všem, prvotním principem uplatnitelným proti současné situaci je rovnoprávnost, po které ženy tolik volají. V praxi to ovšem znamená, že se budou muset oprostit od svého patentního přístupu k dětem a pomocí školství i celého státního aparátu (včetně soudů, OSPOD, učitelek MŠ, ZŠ i SŠ respektovat důležitost otců a zapojit je do péče o děti. Pak budou mít ženy volnější pole působnosti a nebude se o nich uvažovat jako o rizikových pracovnících s nižší mírou využitelnosti díky nemocem dětí atd. Rozhodně bych nikam nespěchal s uzákoněním anonymního oplodnění - muselo by v rámci rovnoprávnosti přijít i to, že budou muži mít právo najmout si rodičku a po porodu vychovat dítě na umělé výživě sami a to je stejně jako adopce lesbičkami, nebo gayi proti dětem - vždy bude dítěti chybět otec nebo matka a ani jedno není vhodnější - obojí je nevhodné ! mj. naprostá většina ekonomicky soběstačných osamělých rodičů a zvlášť žen, nemá na děti dost času a když se přičte přirozeně nižší autorita matek, pak se nelze divit, co z naší mládeže při současné rozvodovosti roste.
Pojďme dát pro začátek dohromady českou rodinu a bude mít ročně o 30tis. dětí více rodinný život. Ahoj Jirka
05. 11. 2007 | 09:29

Jag napsal(a):

Nejlépe ho hned vyhodit na ulici,aby nepřekáželo v dalším profesním životě.nakonec i mezi zvířaty se nedědí,a nebo není na krku dlouho,tak co.Mezi lidmi se prostě přemnožil druh matky-kukačky,otcové-lvi a podobné typy jako mezi zvířaty.a člověk nemá jiné povahy,akorát se dnes přemnožily povahy,které nemají zájem o děti a výchovu.Je to dnes na obtíž.Musíme počkat,až příroda zase zavelí a budou se rodit matky-vlaštovky apod.Kudlanky a černé vdovy třeba zase přijdou později v dalším množství.Všechno se opakuje a není člověk,co to řídí.
07. 11. 2007 | 15:26

Iva napsal(a):

Jste prostě nebezpečná bezcitná osoba. Já o vaše výdobytky nestojím a hodlám se plně věnovat svým dětem dokud to jen půjde. "Pracovní síla" citově zdevastovaná přístupem vám podobných bude buď hledat útěchu v drogách, nebo bude dál předávat frustraci a všemožně devastovat zbytky "lidských zdrojů".

PRvní, co člověk v životě potřebuje, je matka, jestli tomu jste schopna rozumět a jestlo to pro vás není sprosté slovo jako v díle pana Huxleye
09. 11. 2007 | 17:38

Yfča napsal(a):

To: Iva
Kolik jste už vychovala v současné době dětí? Myslíte si, že je lepší neumožňovat ženám s dětmi pracovat na zkrácený úvazek, a že by pro tuto možnost neměl stát vytvářet podmínky? Už jste se snažila v současné době získat po ukončení péče o dvě děti zaměstnání ve Vašem oboru a na úrovni vašeho vzdělání a kvalifikace?
14. 11. 2007 | 11:25

Marie Haisová napsal(a):

Ze zkušenosti:
S druhým dítětem jsem byla doma do jeho pěti let, teď se mi bude krátit důchod o 7,2 %. Když byl syn malý, hlídala jsem dítě jedné lékařky, takže jsem už za totality otestovala to, co má dnes nahradit nedostatek školek.. osvědčilo se. V současnosti si však uvědomuji slaboduchost systému, který nehodnotí práci ženy. Po rozvodu, při vyrovnání společného jmění manželů se sčítají jen materiální statky. Přičemž akcie, jejichž investováním trávil exmanžel veškerý svůj volný čas, jsou jeho výlučným majetkem, kdežto časová investice do péče o děti a domácnost nemá v našem právním systému žádnou vyčíslitelnou hodnotu. Takže rok a půl před důchodem se ocitám v situaci, že bych měla vyplatit 1.500 000 Kč za trest, že bydlím se starším synem v panelovém bytě. Rvu si vlasy za to, že jsem se věnovala dětem, chodila s nimi do houslí, do skauta, po doktorech. Dnes bych vám všem chtěla doporučit, abyste si své případné rodičovství dobře rozmysleli.

Akcie a obchod s nemovitostmi z vás na stará kolena kandidáty/ky na bezdomovce/kyně určitě neudělají!
13. 03. 2008 | 20:00

David napsal(a):

S hlavním motivem článku souhlasím - totiž, že je třeba slaďovat rodinný a profesní život. Máme tři děti a žena je již 13 let doma. Rozhodně nechce jít někam na plný úvazek, i když to znamená menší příjem pro rodinu jako celek. Rozhodně se chce ale uplatnit i jinde, než jen jako matka. Myslím, že pro zvýšení porodnosti je třeba prosazovat: 1.Vysoce hodnotit mateřství jako nezastupitelnou a krásnou úlohu a službu. To musí dělat především každý otec doma, ale měli by to dělat i politici. 2. Umožnit ženě vypadnout ze stereotypu plínek a plotny, což lze realizovat řadou způsobů: částečnými úvazky, možností braní dětí do práce, podporou a rozvíjením občanských aktivit, kam se mohou matky zapojit, podorou mateřských center, kde se mohou matky s dětmi scházet a dělat nějakou smysluplnou činnost. Ne každý je limitován nedostatkem peněz, někdo prostě je především doma zavřený jako v pasti, sídliště, manžel se vrátí večer - je možné se divit, že je to na palici?
3. Podpora života na venkově. V našem případě hraje roli i velká zahrada a dům, tady je obrovské pole pro ženu, aby vytvářela tvořivým způsobem domov a zároveň děti je možné vypustit. To samozřejmě nemá každý, a zejména ve městě, koncentrace lidí do měst rozhodně porodnost nepodporuje, zároveň úbytek schopných a tvořivých lidí z venkova je pro jeho život fatální. Pod jistou koncentraci lidí přestávají existovat venkovské školy a školky, takže lidi jdou do měst a tam se zavřou na sídlišti: a kruh je uzavřený.
4. Co je ovšem možná nejdůležitější, to jsou zamlčené etické předpoklady. Mateřství (rodičovství) je a bude vždycky oběť, větší či menší, je to spojeno s mnohým sebezáporem, to žádný stát neodstraní a ni by snad úplně neměl. Společnost nastavená na "užívání si" prostě tento model chování nebude podporovat. Tohle je třeba nahlas říkat, jde o celkové hodnoty, které společnost považuje za důležité.
06. 05. 2008 | 10:21

Blancpain watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 03:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy