Rodičovské reformy: dobře či špatně?

09. 01. 2008 | 17:41
Přečteno 3982 krát
Od prvního ledna letošního roku začínají platit poměrně revoluční změny v podpoře rodin s dětmi. Jak rodinnou politiku současné vlády hodnotí Radka Dudová ze Sociologického ústavu Akademie věd, která se této problematice dlouhodobě věnuje?

Jaký je tvůj názor jako socioložky a matky dvouletého syna na zavedení „třírychlostní“ rodičovské dovolené?
Domnívám se, že se jedná o změnu k lepšímu, ale bohužel o změnu, která zůstala stát v půli cesty. Mnoho věcí v reformě je nedomyšlených nebo nedotažených do konce. Je jednoznačně pozitivní, že se rodičům rozšířily možnosti volby – již nemusí všichni buďto být s dítětem doma čtyři roky anebo ztratit nárok na podporu ze strany státu. V tomto smyslu může nová úprava, respektive ona dvouletá varianta, více motivovat některé ženy, aby se dříve vracely na pracovní trh a neztrácely tak kvalifikaci a kontakt s pracovištěm kvůli dlouhodobému pobytu doma.
Já spatřuji problém spíše v tom, že ne všichni rodiče mají stejnou možnost volby – a o tom se v médiích přitom příliš nemluví. Na to, abych si mohla zvolit nejrychlejší možnost čerpání, musí můj příjem přesahovat určitou hranici, a pokud chci mít nárok na čerpání v základní výměře, musím být účastna na nemocenském pojištění. Ženy, kterým např. skončil pracovní poměr na dobu určitou v době první rodičovské dovolené, nebyla jim prodloužena smlouva a nyní budou mít druhé dítě, budou automaticky muset zvolit čtyřleté pobírání rodičovského příspěvku, i když by se do práce rády vrátily dříve. Nebo matka samoživitelka, která pracuje za 15 tisíc hrubého, nebude mít nárok na dvouletou volbu, i když potřebuje začít pracovat již po dvou letech.
Jedinou možností, jak dosáhnout na „nejrychlejší“ variantu s menším platem je využít toho, že příspěvek může pobírat i otec dítěte (a přitom může chodit dál do práce a doma s dítětem je matka). Což v sobě ovšem skrývá řadu rizik, a také to znevýhodňuje osamělé matky.

Já osobně postrádám nějaký ucelený plán, co stát chystá pro zvětšení kapacity služeb péče o děti těch rodičů, kteří se chtějí nebo musí vrátit do zaměstnání dříve než po třech letech.
Souhlasím. Největším problémem reformy je její nenavázanost na další oblasti. Zatím se v ní nijak neřeší nedostatek zařízení kvalitní nerodičovské péče, a zdá se, že ani v budoucnu do této oblasti mnoho podpory směřovat nebude. Přitom zkracování délky pobírání rodičovského příspěvku má smysl jen tehdy, když bude o děti po ukončení rodičovské dovolené kvalitně postaráno. Tím, že se stát zbavuje odpovědnosti v této oblasti, se vlastně podílí na zachování stávajícího stavu. Není málo žen, které by se rády do práce vrátily ve dvou až třech letech života dítěte, ale vzhledem k tomu, že vědí, že místo ve školce v té době neseženou, pro jistotu budou volit co nejdelší dobu pobírání rodičovského příspěvku. Celá reforma tak ztrácí smysl. Domnívám se, že část peněz, které stát v současné době posílá matkám na účet, by byla lépe využita v oblasti podpory kvalitních zařízení péče o děti a podpory podniků při zaměstnávaní matek s malými dětmi či při poskytování zkrácených úvazků.

Co si myslíš o tom, že v rámci reformy přišly o „výhodu“ svobodné matky - měly nárok na 37 týdnů mateřské dovolené, zatímco teď to bude stejné jako u žen vdaných - 28 týdnů? Prý aby nebyly nadále vdané ženy diskriminované... Přitom v nedávno zveřejněném výzkumu se ukázalo, že - oproti předpokladu politiků - si více než polovina těchto žen svoji roli nevybrala dobrovolně.
Prodloužená mateřská dovolená byla v podstatě jedinou výhodou poskytovanou osamělým matkám v ČR. Přitom je jednoznačně prokázáno, že tyto ženy jsou vystaveny mnoha ekonomickým znevýhodněním a patří u nás k nejchudším skupinám – a spolu s nimi jejich děti. Při rušení této výhody bylo argumentováno tím, že mnohé ženy, které fakticky žijí s partnerem, tohoto opatření zneužívají. To ale nemůže být důvodem ke jeho plošnému zrušení i pro ty, které podporu skutečně potřebují. Pro skutečně osamělé matky se jedná o jediný příjem a těch několik týdnů navíc může hodně pomoci. V této souvislosti si vzpomínám, že v jakési parlamentní diskusi o snižování finančních výhod poslancům bylo argumentováno tím, že kvůli skupině těch, kteří těchto výhod nevyužívají k původně určeným účelům, není možné výhody odebrat všem, a kontrola by byla příliš nákladná. Výhody byly ve výsledku ponechány. Proč u osamělých matek funguje opačná logika?

V posledních letech odborníci a odbornice hodně diskutovali na téma, jaká opatření rodinné politiky by nejlépe umožnila mladým lidem splnit si svá deklarovaná přání a mít 1-2 děti. Co je nejlepší podle tvého názoru?
Výsledky srovnávacích výzkumů ukazují, že více dětí se rodí tam, kde existují lepší podmínky pro skutečnou kombinaci práce a rodiny, a méně tam, kde narození dítěte předpokládá dlouholetý odchod ženy z pracovního trhu. Lidé jsou více nakloněni tomu mít děti, pokud to neznamená buď a nebo – buď dítě mít nebudu a budu moci pracovat, nebo dítě mít budu a pracovat nebudu vůbec. V tom je typický protiklad Francie a Německa. V Německu dnes ale už i konzervativní vláda přišla na to, že pokud chce podporovat rodinu, musí nejprve nějakou rodinu mít, a za tím účelem musí přijímat opatření, které umožňují ženám (i mužům) kombinovat práci a rodinu. Jednostranná podpora motivující ženy odejít z pracovního trhu vede ve skutečnosti k poklesu porodnosti. Pomoci naopak může podpora zkrácených úvazků (určených ženám i mužům), podpora kvalitních zařízení péče o děti (dostatek míst ve školkách pro děti již od dvou či dvou a půl let, podpora mikrojeslí a mikroškolek, podpora firemních jeslí a školek), podpora flexibilní pracovní doby a práce z domova.
Česká republika má sice velmi dobrý a rodiči pozitivně hodnocený systém školek, ten ale momentálně v mnoha lokalitách selhává kvůli nedostatku míst. Velkým problémem v ČR je péče o děti do tří let. Jesle byly a jsou plošně rušeny a na jejich místo nic nenastupuje. Druhým klíčovým problémem jsou pracovní podmínky rodičů. Zaměstnavatelé pokládají zejména matky malých dětí za rizikovou pracovní sílu a z toho vyplývá existující diskriminace matek a žen obecně. Souvisí to ale také s ochranou, které této skupině garantuje Zákoník práce. Příliš silná ochrana vede zaměstnavatele k tomu, že se pokouší stanovená pravidla obcházet nebo ženy-matky vůbec nepřijímat. Podle mého názoru by nám prospělo méně ochrany, ale více podpory – podpora zkrácených úvazků (např. formou snížení sazby sociálního pojištění), fiskální podpora firem zaměstnávajících určité znevýhodněné skupiny obyvatel nebo podpora žen, které si přivydělávají už na rodičovské dovolené.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Suzanne Simon napsal(a):

Dobrý den, je to složité téma, ženy jsou diskriminovány obecně. Jsem žena středního věku, skončila mi doba, kdy jsem musela lítat kolem dětí, nejlepší doba začít opravdovou kariéru a nějak to už nejde. Jako by bylo pozdě. Přitom jsem relativně mladá, není mi ještě 50.
Takže na ženy číhají pasti v každém věku. Pokud chce žena profesně uspět, musí se rvát asi tak třikrát silněji než chlap. Toť moje osobní zkušenost. V čase nesvobody se děti rodí málo, jak jinak. Perchta
09. 01. 2008 | 19:05

m&m napsal(a):

Aby se někdo měl lépe, musí se někdo mít hůře. Na tu Vaši "změnu k lepšímu" doplatí jen naše děti cca 60 tisíci korunami. Tak si za ně pořiďte lepší chůvu, až budete odkládat dítě ve dvou letech věku.
Díky!
09. 01. 2008 | 20:15

tana napsal(a):

Domnívám se, že nám hlavně chybí ministerstvo pro rodinu, které by sledovalo dopad různých reforem na konkrétní sociální skupiny .
09. 01. 2008 | 20:57

vlk napsal(a):

včera byl u Veselovského veDvaceti minutách Nečas. Věřím, že jste ho slyšela. Označil studii karlovy university na totto téma za nevěrohodnou, tendenční.
A prohlásil, že ženy nejsou reformou nijak poškozeny. Když to říká Unwetter, tak paní Tominová Donnerwtter - musí to být pravda pravdoucí!
09. 01. 2008 | 22:03

Rogal1 napsal(a):

Míst v předškolních zařízeních bylo dost a nedá se říct že zajišťovaly neklalitní péči. Naprosto diletantsky (nebo záměrně) se porušilo co se dalo, protože to dnes není ekonomicky výhodné. Argument nenajdeš misto v jeslích, školce tak si zaplať chůvu je směšný! Toto je systém po nás potopa a není to osamocená oblast
10. 01. 2008 | 07:44

vlk napsal(a):

dnes byl u Veselovského autor té studie Karlovy univerzity. Veselovský si jej nejdříve chtěl podávat ve smyslu výhrad, které uváděl Nečas. Vydržel ani ne 5 minut. Zbytek už byl jednostranný - zpovídaný měl dostatek času a prostoru dokázat, že Nečas je diletant a ignorant. Což nakonec bylo iřečeno, protože Veselovského/Nečasovy argumenty se rozplinuly jak ranní mlha.
10. 01. 2008 | 19:27

Anba napsal(a):

Kdyby úřednice na OSSZ věnovaly alespoň minimální shanu zjistit, zda je žena opravdu osamělá nebo žije s partnerem, nebylo by třeba zrušit delší mateřskou dovolenou pro tyto ženy. Konkrétně má dcera neprovdaná, ale žijící s partnerem, výslovně odmítla tyto prodloužené mateřské dávky, a vzbudila tím velký podiv úřednice, že je nechce. My totiž nejsme rodina, která by cokoliv tunelovala.
Kdyby úřednice kupříkladu vyžadovaly po osamělých maminkách alespoň adresu jejich partnera, už to by mnohou odradilo od nepravdivého tvrzení o osamělosti.
12. 01. 2008 | 18:32

Emil40 napsal(a):

Jakou změnu k lepšímu to snad nemůžete myslet vážně.Nezamyslela jste se někdy nad zbytečností vaši práce?Myslím, že v Česku s vámi mnoho maminek, které nemají bónu nebudou asi souhlasit a vaše názory je musí pobuřovat.Věnujte se prosím pokud to půjde užitečnější práci nežli dosud děláte.
14. 02. 2008 | 09:17

viki napsal(a):

Emile, nemluvte laskavě za maminky. Mluvit za někoho, jehož životní zkušenost nesdílíte, je neslušné, už byste si to měl konečně uvědomit.
24. 02. 2008 | 12:26

kaligraf napsal(a):

Co politici nechtějí znát?
Pravdivý dokument, který perzekuuje Česká televize:
http://video.google.com/vid...
19. 06. 2008 | 22:53

rolex watches napsal(a):

People usually say :"Seeing is believing." Each attempt has a corresponding gain, in part or obvious, or vague. At least we have the kind of satisfaction After I bought this watch ,in a sense,it means a great deal to me.
02. 04. 2010 | 05:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy