Dá se letos věřit volebním průzkumům?

24. 10. 2013 | 05:13
Přečteno 7709 krát
S rezervou. Výrazně větší, než se běžně přiznává.


Vloni jsem kritizoval předvolební průzkumy, že jejich kvalita nebyl dobrá a že (hlavně veřejnoprávní) média by se, dle mého názoru, tím měla zabývat. Je jen dobře, že samotné průzkumy se letos staly již pro (alespoň některá) média tématem, kterému stojí za to se věnovat - a dle mě stále po právu.

Kvalita průzkumů byla diskutována např. v Technetu na Idnes, nebo na vlastním Idnesu, na Aktuálně. A – last but not least – dataři z Ihnedu přímo sesbírali posledních 5 let průzkumů od 4 firem a dali je do grafu.

Také samotní autoři průzkumů se mnohdy snažili více než v minulosti sami upozorňovat na jejich omezení a vysvětlovat, co přesně která čísla znamenají, byli otevření otázkám. Když jsem se sám ČT zeptal na poměrně detailní otázky, co mi nebylo jasné, dostal jsem podrobnou odpověď na všechny z nich.

Česká televize


Nejdůležitější průzkumy byly dle mého názoru letos ty od ČT. Ta si nechala dělat dokonce 2 typy průzkumů. Firmy Median a Stem/Mark dělaly průzkum v každém kraji, kde reportovaly „volební potenciál“ (maximum, kolik která strana dle nich může získat). Dle těchto krajských „potenciálů“ se zvali hosté do předvolebních debat, takže to byly zásadní.

TNS Aisa dělala 4x celostátní průzkum s tím, že reportovala naopak „modely“ (odhad, jak by volby dopadly v daný okamžik). Obecně se asi nedá říci, zda jsou lepší „modely“ nebo „potenciály“, oboje má své plusy i minusy a záleží, co po nich chceme.

Nicméně oba výstupy tím pádem nebyly srovnatelné a nedalo se automaticky je porovnávat mezi sebou (alespoň bez přístupu k zdrojovým datům, které ale ČT chce zveřejnit až za 3 roky, kdy to již bude passé). Porovnání je ale důležité, je to alespoň nějaká možnost, jak ohodnotit kvalitu průzkumů. Jak jinak tu kvalitu určit?

Nakonec se ale našel způsob, jak tyto průzkumy pro ČT srovnat mezi sebou. Byla tam jediná otázka, která byla shodná v obou průzkumech – a to hned první otázka, zda se respondent hodlá voleb zúčastnit.

A opět se vyskytl zásadní problém, že průzkumy (modely) ČT se od sebe lišily výrazně více, než jen o statistickou chybu, kterou ČT přiznávala (a které se už z principu v průzkumech nelze vyhnout). Taková chyba se pohybuje u velkých stran (ČSSD) pod 4 % nahoru i dolu. Jenže – v té jediné stejné otázce se výsledky lišily daleko více než by odpovídalo statistické chybě (více jak 2x více než by se měly maximálně lišit, pokud by oba typy průzkumů byly v pořádku). (Data jsou zde – srovnejte sloupce UA~Určitě ano v obou typech průzkumů (u TNS Aisa jsou výrazně vyšší hodnoty), podobně UN~Určitě ne)

Z toho ale lze logicky usuzovat, že i samotné modely by se výrazně lišily. Ale to znamená jediné – něco je špatně. Kdyby byly oba typy modelů dobře, tak by se nemohly tolik lišit, takže alespoň jeden z nich je „špatně“.

Jak je to možné? I relativně dobře provedené průzkumy mají problémy, kterým se těžko v praxi vyhnout – lidé nechtějí odpovědět, nepovede se důsledná reprezentativnost, těžko se odhadují nerozhodnutí, atd. Těch důvodů může být opravdu hodně.

ČT si rozdíly vysvětluje rozdílným vážením v obou typech průzkumů, což může být pravda (nebo alespoň část pravdy). Ale to neznamená, že by pořád alespoň jeden z nich nebyl „špatně“.

Minimálně jeden z těch průzkumů tedy měl odchylky od reality výrazně větší, než ČT reportovala. Zde by se nabízelo jednoduché řešení, kdyby ČT (a média obecně) prostě přiznávala, že reálná chyba průzkumů může být výrazně (třeba 2x) vyšší, než jen statistická chyba.

Samozřejmě to naráží na „problém“ - pokud řeknete, že ČSSD má dle modelu 28.5 % +- 3 %, tak to zní ok (tedy odhad je v rozmezí 25.5 % až 31.5 %). Pokud ale řeknete, že má 28.5 % +- „zhruba 6 %“, tak to už moc dobře nevypadá, neboť skutečně tedy může mít podporu někde mezi 22 % a 35 %. Ač je to dle mě správnější odhad.

Druhý problém je, že průzkumy (letos konkrétně „potenciály“) se používají jako vylučovací kritérium pro (ne)pozvánku do televizních debat. Tyto debaty se ale zrcadlí i v dalších médiích (píše se o nich, apod.) a mj. i kritérium pro pozvání na debatu na Idnes bylo založeno na těchto stejných průzkumech. Pro menší strany je velice podstatné se těch debat zúčastňovat. A pokud u malých stran kolem 3-5 % odhadnu reálnou chybu průzkumů kolem +- 2(-3) %, zdá se mi to příliš na to, použít to na tak zásadní rozhodnutí, zda je pozvat či ne. Takže tyto „potenciály“ mají reálný potenciál – ovlivnit volby.

Další průzkumy


Přesto, že s průzkumy pro ČT „bylo něco špatně“, pořád je možné je brát seriozně, pouze s výrazně větší rezervou než je jen samotná statistická chyba, kterou reportují. Stejně tak lze podobně brát další průzkumy od firem ve sdružení Simar, které se snaží definovat a dodržovat standardy, apod. Takové průzkumy byly letos od Medianu, ppm factum a Stem/Marku, dále mimo Simar stojícího akademického CVVM.

Je skoro jisté, že některé z těch firem dělají průzkumy lépe (tj. jejich výsledky více odpovídají realitě), ale je obtížné měřit, které to jsou.

Větší problémy ale můžou nastat, pokud průzkumy dělají (nebo „dělají“) firmy, které ani standardy nedodržují. A přesto (mnohá) média o jejich výsledcích reportují úplně stejně jako u těch předchozích. Zde jde např. o Sanep, který říká, že sbírá údaje na internetu - a sám např. přiznává, že vůbec nezahrnuje voliče nad 70 let. Ač má své zastánce – např. zde. Další firmou mimo Simar je Médea Research spadající pod marketingovou firmu Médea. Zcela mimo jsou potom různé ankety na internetu (tomu se věnuje i část "návodu pro voliče", který dělal můj kolega Karel Komínek).

Zajímavou alternativou k průzkumům jsou také kurzy sázkových kanceláří. Ač zde je velmi pravděpodobné, že ty jsou dost ovlivněny právě těmi průzkumy.

Velká tipovačka


A tipovačka na závěr: ČT mi odpověděla na otázku, kolik lidí, když je osloveno tazatelem, tak skutečně odpoví a kolik neodpoví (non/response rate). A dle mě jsou to velice důležitá čísla, neboť čím více lidí neodpoví, tím mohou být výsledky více posunuté (lze si např. snadno představit, že některé skupiny lidí odpovídají méně ochotně a některé více – např. „spěchající manager“ asi bude odpovídat méně než „rentiér za vodou“, ač oba mohou být stejně staří ze stejného města se stejným příjmem, apod.).

Ale tyto hodnoty nikdo nereportuje (četl jsem o tom dokonce jako o „dirty little secret“ průzkumů). Vysokoškolští studenti, kterých jsem se ptal, tipovali poměr lidí, kteří již po zvednutí telefonu skutečně odpoví, v obrovském rozsahu – mezi 5 % a 80 %.

Takže – kolik (procent) lidí poté, co se jim tazatelé dovolali, skutečně na průzkum odpovědělo?

25 %A samozřejmě nezapomeňte si ještě před volbami projít Volební kalkulačku.

Podpořit moje blogy můžete zkrz KohoVolit.eu pomocí DMS na číslo 87777 s textem:
DMS KOHOVOLIT (cena 30Kč, z toho 27Kč pro KohoVolit.eu)
DMS ROK KOHOVOLIT (viz předchozí, automaticky každý měsíc po 1 rok)


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr z Tábora napsal(a):

Tradičně velmi zajímavé počtení. Škoda, že se nedostane mezi širší veřejnost. Koresponduje to s nedávným výrokem prezidenta, který řekl, že v minulých volbách pan Paroubek očekával 35% dle průzkumu a bylo to 22%, což odpovídá i Vašemu rozptylu výše. Nehledě na to, že nálady voličů se mění i poslední týden před volbami, kdy se už průzkumy nezveřejňují.
Jinak řečeno, ukazujete, že průzkumy jsou zajímavé, ale neměly by se brát příliš vážně. Já nechci aby můj hlas propadl 5%-sítem a s ohledem na průzkumy vybírám i stranu. Předpokládám, že 1% se na 5% nepřetaví ani náhodou.
24. 10. 2013 | 07:33

pražák napsal(a):

Tak si typnu podíl respondentů, bude to kolem 20%.
24. 10. 2013 | 07:41

Pavel13 napsal(a):

Pane Škope, doporučuji zde poslední článek Ivana Krause. Ten se stal obětí průzkumu. Odmítli všechny jeho odpovědi, protože neodpověděl konkrétně na otázku, zda je voličem pravicovým či levicovým. Když tohle jedna agentura udělá a druhá ne, hned se vám výsledky rozletí. Jen nevím, zda je to od agentury neschopnost nebo předem promyšlený záměr. Netřeba dlouho uvažovat, kterým stranám toto prospěje. Takovéto malé "kurvítko" na počátku se reklamou ve formě prostoru ve veřejnoprávněmediální debatě mění ve velké na konci.
24. 10. 2013 | 07:54

liuk napsal(a):

Dobré postřehy.

Jen bych dodal, že v těchto volbách přibyla další kapitola k nekonečné diskuzi, jak moc předvolební průzkumy určené pro veřejnost dokáží ovlivňovat voliče ergo výsledky voleb. A to totiž ty slavné volební potenciály na ČT. Nebudu se vrtat v tom, jestli to bylo úmyslné nebo ne, ale jsem přesvědčen, že neustálé zobrazování těchto grafů poškozuje favorita voleb. Čím více ten má va volebním modelu, tím menší u něj musí být zákonitě podíl mezi cifrou v modelu a cifrou v potenciálu. A čím více je stran s podobným elektorátem, tak tím jednodušeji se tyto strany vyšvihnou všechny společně směrem k favoritovi, protože prostě respondenti můžou říct klidně pět stran (ačkoli nakonec budou volit jednu a čtyři pětiny vyšvihnutí zmizí). Zato u favorita se tohle tak rapidně u potenciálu stát nemůže, protože tam je již ten výsledek silně nasycen ve volebním modelu, zvlášť pokud nemá žádné silné konkurenty o stejný elektorát.

ČT si může donekonečna dělat alibi, že to všechno vysvětlovala a stále zdůrazňovat, že součet se nerovná 100% a že to nemá reprezentovat ani současnou náladu ani predikovat volební výsledky. To nic ovšem nemění na tom, že vizuál vždy upoutá více očí než nějaké vysvětlování kolem a když ho lidi vidí, tak si musí myslet, jak se TOP09, ODS a ANO na ČSSD dotahuje, a jak ODS na tom není už tak špatně, protože u ní vídí 10-15%, když v nepotenciálech se pohybuje těsně nad 6%.
24. 10. 2013 | 08:18

Roni napsal(a):

Tady někdo věří tomu co se povídá, píše, tiskne, dává v tv.
Boží prostoto, tady jde o velké prachy a to je povoleno vše.
Jen ne pravda.:))
24. 10. 2013 | 08:25

Baba Jaga napsal(a):

To: Roni 8:25
Úplný souhlas. Však se výsledky dozvíme již tuto sobotu, až bude sečteno.
24. 10. 2013 | 08:37

babočka napsal(a):

Volební průzkumy jsou jen mediální blamáž. Dofám, že volby rozhodnou mladí a ne rudá garda.
24. 10. 2013 | 09:34

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pokud by šlo o klasické vážení dat, tak jiný způsob vážení by neměl přinést zásadní rozdíly. No a pokud by byly kvóty v relativním pořádku, tak by vážení nemělo přinést nějakou změnu.
Tady ale zřejmě jde o to, jak naroubovat telefonické dotazování na náhodné dotazování.
Telefonické dotazování je levné, rychlé, tazatel je pod kontrolou, ale jak dalece je náhodné nevím, a ani nevím, zda existuje nějaké seriozní hodnocení.
Nejrozumnější asi bude rozšířit statistiku o reálnou statistickou chybu, či českou statistickou chybu. Použil jsem českou, protože nedávno jsme četli německé odhady a tam si hráli s desetinami procenta.
24. 10. 2013 | 10:04

Jos napsal(a):

Volební průzkumy neslouží ke sledování volebních preferencí. Zvláště ty uveřejňované údajně veřejnorpávní ČT, jsou tvořeny především k ovlivnění a manipulaci voličů proti levici. Ostatně to platí pro celé vysílání zpravodajství v ČT.
24. 10. 2013 | 10:13

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Svatej z Karlova mostu.
Zkoušet ta data vážit na minulé hlasování jde možná tam, kde je pár stabilních stran a silné voličské základny.
Pokud strany vznikají, zanikají, dělí se, tak to nedoporučoval.
Osobně mám nedůvěru i ke CATI samotnému, nevím, do jaké míry je to ověřeno a výběr reprezentativní, už i jen prostá věc, že některé skupiny mají tři čísla, některé žádné, případně neznámá čísla nezvedají.
Vliv může být u různých výzkumů různý
a výsledkem optimalizací je sofistikovaná statistika s nejasnou kvalitou.
24. 10. 2013 | 11:26

siven napsal(a):

A kdyby se předvolební průzkumy zakázaly úplně, nemohli by se touto manipulací mnozí ovčané řídit a museli tak přemýšlet, zapojit mozek, shánět informace a hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí... to by byl teprve porod!
24. 10. 2013 | 11:46

Analytik napsal(a):

Autore, otázka má znít: "K čemu slouží volební průzkumy a kdo je platí?"
Ta tuto otázku už si moudrý volič snadno odpoví.
24. 10. 2013 | 12:04

Bert napsal(a):

To Jos:
Opravdu nevím, jak jste přišel na to, že ČT ovlivňuje veřejné mínění proti levici. Vždyť ta "naše televize" útočí na naše pseudopravicové strany od té doby co sestavily vládu a zasloužila se i o její pád.
24. 10. 2013 | 13:58

Svatej z Karlova mostu napsal(a):

Bert napsal(a):
To Jos:
Opravdu nevím, jak jste přišel na to, že ČT ovlivňuje veřejné mínění proti levici. Vždyť ta "naše televize" útočí na naše pseudopravicové strany od té doby co sestavily vládu a zasloužila se i o její pád.
24. 10. 2013 | 13:58
--------------
Tak to jste na to tedy kápnul. A já bláhový jsem si myslel, že se o ten pád zasloužila sama vláda a její na sadomaso a blonďaté dominy vysazený premiér.....:-))))

"Volím pravici, protože mám ráda, když mi někdo ubližuje.":-)))))

https://www.youtube.com/watch?v=q2QgvqB9wsE
24. 10. 2013 | 14:10

Helmut napsal(a):

Kdo nechce platit poplatky ve zdravotnictví ať volí ČSSD !Paníze do zdravotnictví ať dodají bohatí !Pořádnou progresivní daň na ně !Ta bude tučná !!!!Miliony tak přitečou do státní kasy !Mnozí milionáři své jmění nakradli!
24. 10. 2013 | 14:26

HAENDEL napsal(a):

Tvrdit, že ČT ovlinňuje voliče proti levici je odvážné. Denně vidíme bolševické pohlaváry jak na orloji odpovídat na veškeré možné otázky a prakticky v žádném diskusním pořadu nekdo z nich nechybí. Kdežto pravicového politika (namyslím tím politika ODS ani TOP09) v TV fakt téměř neuvídíte. Řekl bych, že ČT je vyvážená do leva. Zveřejňované "průzkumy" i předvolební debaty to jasně potvrzují.
24. 10. 2013 | 14:44

Matematik napsal(a):

Jedna poznámka.
Proč vlastně máme volební kalkulačku, která je setavena dle konkrétních témate a odpovědí "zastupitelů", když bychom takto mohli vlastně rozhodovat přímo?

No ano, tak jako soudruzi roztleskávači máváte touto kalkulačkou, tak by mohl volič například hlasovat o tom, zda prověřit spiknutí kolem církevních restitucí....
Kdo, kdy a hlavně jakou metodikou na základě jakýchže dat adokumentů vypočetl
59 000 000 000 korun přímé platby o níž již nikdo žádat nemusí.
čas nezastavíš.
Knihtisk Demokracie 1.0
Internet a digitální stopa (+volební kalkulačka:-))
Demokracie 2.0
Přímá jako ve Švýcarsku
Tam co soudili mosteckou uhelnou a tam co má občasntví kdéééé domoff můj
24. 10. 2013 | 15:40

Skogen napsal(a):

Dobrý den, pane Škope.

Docela mě mrzí, že se zde nepodařilo publikovat výsledky chování médií před prezidentskou volbou, což jste v jedné diskuzi tak trošku přislíbil (respektive zmínil, že se na tom pracuje)...

Dnes díky za tradičně kvalitní výstup a určitě nevynechám ani nic příštího.
24. 10. 2013 | 23:46

bea napsal(a):

Průzkumy jsou hlavně jedna velká manipulace. Já volím Úsvit a jsem si jistá, ež se tam dostane!
25. 10. 2013 | 02:03

Pravdivý napsal(a):

Volte ZELENÉ
a nebudete litovat, jsou odvážní, umí říci pravdu přímo do očí Klausovi a Zemanovi..., a pro Česko, občany budou prospěšní, mají vizi pro Česko a mají kvalitní odborníky pro důležitá ministerstva...!!!
NEvolte pro-Putiny Zemanovce-Klausovce, Estébáka s koblihou, Hlavu vzhůru v Klausově svěrači, dalšího Bártu v Úsvitu a další demagogy !!!
25. 10. 2013 | 09:52

Já napsal(a):

No to teprve uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdali zvítězí mediální masáž, zloba závist a nebo slušní reprezentanti strany ODS. Jediná strana, která si nezadala s oligarchy=novými spasiteli! Lumpárny, které se odpouštějí levici, zejména ČSSD
(rozkradené fondy EU na krajích, šťáry na radnicích Ostrava, F-M, MUS, OKD, Gross, Palas, Hašek a podobní). Jenže rozkádat lze jen pod rudým a oranžovým praporem!
25. 10. 2013 | 14:59

Georg napsal(a):

Dlužníci pozor !Naskýtá se Vám obrovská šance jak se dostat,z Vaší svízelné finanční situace !Běžte k volbám a volte ČSSD !Pokud se ČSSD dostane k moci je šance,že prosadí zákon o kumulaci exekucí,tak jak ho navrhoval Jiří Dinstbier.To znamená,že už Vás nebude sužovat 10 exekutorů a požadovat po Vás peníze,ale budete platit pohodlně pouze 1 exekutorovi,který je nejbližší Vašemu bydlišti !To Vám umožní se dostat z neřešitelné finanční situace !!!To bude také znamenat konec rabování bytů exekutory,protože budete řádně splácet své dluhy !Pravice nechtěla prosadit tento zákon,protože šla na ruku exekutorským gigantům,kteří by prosazením tohoto zákona přišly o miliony !!Máte jedinečnou šanci,tak ji nepromarněte a volte ČSSD !!!!
25. 10. 2013 | 15:00

Jaroslav napsal(a):

Pryč s pravicí !ODS a TOP 09! Od roku 2010 systematicky likvidovali tento stát prosazováním různých kravin ,jako např.projekt Izip,Opencard,S karty a pod.Sami brali obrovské peníze !Kalousek i Drábek rozhazovali 300 tisícové odměny svým podřízeným !Nečas finančně hýčkal svoji milenku nyní jeho ženu,takže prachy jsou zase v chalupě!A vy občané jste tu na to ,aby jste utřeli hubu !Pokud to chcete změnit běžte k volbám a volte levici !Nevěřte pravicovým kecalům na tomto servru !
25. 10. 2013 | 15:06

Já napsal(a):

To-Jaroslav:
Jo to bly prohřešky! Ale co teprve MUS-kamarádi z ČSSD a kamarádů Zamana prodali tuto firmu za 650 mil. svým poplatníkům, ejhle škoda je 12 miliard. A copak rozkradené fondy EU na krajích-připomínám ty řídí ČSSD, co OKD, SETUZA, ČSA, NOMURA, UNIPETROL. To je privatizace do kapes ČSSD. Proto jim vadila kuponovka! Protože do kapes "sociálů" toho už tolik nezbylo. Obelhávjí a obírají vás o práci a peníze, vás nejubožejší. Pamatujte, že sociální demokraté jsou a byli vžy největší kamarádi velkých monopolů, zejména zahraničních. Živnostník je parazit. To noni vyhnali malé obchodníky z našich obcí a měst a nahradili je super, mega, hyper markety! Od nich pak lze čekat příspěvky do stranických úpokladen, od OSVČ ne! Levice se nemůže dočkat podílu na veřejných zakázkách, které bude financovat zadlužováním a z vaších vyšších daní, aby jim ukáplo něco do kapes! Tedy šťastnou volbu!
25. 10. 2013 | 15:45

ivan.turnovec napsal(a):

správně by se do parlamentu neměl dostat ani jeden z těch kteří tam straší více jak jedno období a je jedno jde-li o TOP09, ODS nebo ČSSD a KSČM. Chtělo by to kompletní výměnu a hlavně nové strany a uskupení. Ani počáteční amatérský přístup nových poslanců k vládnutí by nebyl pro republiku problémem, a v každém případě by bylo méně škod než o jaké se nám postarali ti kteří i se svou vládou skončili.
26. 10. 2013 | 11:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy