Televizní historie v nespolehlivém zrcadle paměti

01. 04. 2013 | 12:53
Přečteno 6320 krát
Tímto prosím a vyzývám všechny novináře a moderátory rozhlasových a televizních pořadů, aby netrápili Pavlínu Filipovskou dotazy na první televizní vysílání 1. května 1953, a nenutili ji k odpovědím, které neodpovídají historické pravdě. Naposledy se tak stalo v pořadu ČT Televizní legendy v sobotu 30. března, tematicky věnovanému 60. výročí zahájení televizního vysílání v Československu.

Znovu jsem si ověřil, jak paměť klame, a jak je schopna vyprodukovat zážitky, které se nemohly reálně stát. Pavlína, v roce 1953 dvanáctiletá, si totiž časově spojuje 1. květen roku 1953 s televizními vzpomínkami z let následujících. Již před deseti lety, v pořadu Začátek televize – Malé kino doma vyprávěla o tom, že v květnu 1953 zaťukali na dveře svého souseda kameramana Jana Stalicha, který si pořídil jako jeden z prvních televizor, a jak se pak dívali na to, když to „táta v té televizi zachraňoval.“

O tom, že by kameraman Stalich vlastnil 1. května 1953 televizor, lze důvodně pochybovat. Nebyly ve volném prodeji, dostaly se tam až později. Jestliže Pavlína Filipovská někdy byla u Stalichů, aby se podívala na svého otce, jak vystupuje v televizi, pak to v žádném případě nemohlo být 1. května, neboť vysílání Filipovského etud po skončení oficiálního zahajovacího programu bylo improvizací a nikdo o něm předem nevěděl.

Rovněž o samotném průběhu prvního televizního vysílání kolují široce rozšířené mýty a legendy, přestože historici je už vícekrát uvedli na pravou míru, naposledy v publikaci Martina Štolla „Zrození televizního národa.“ Například František Filipovský v jednom rozhovoru, který zařadil do knihy Televize – dílo generací Jiří Seger, aniž uvedl zdroj, tvrdí, že došlo k „poruše promítaček“ a v „pauzách, kdy se natáčel film, já dělal Mošnu, Brožka, monolog z Lakomce, Haškovy povídky, no byl jsem vlastně z donucení prvním živým hercem na obrazovce.“ Kromě toho zde Filipovský říká, že „byla neděle a v divadle se nehrálo“, přestože datum 1. května v roce 1953 připadlo na pátek. Celý text rozhovoru uvádím pod čarou.

Pravda je však taková, že se nejednalo o „promítačky“, ale o televizní snímače filmu. Kdyby jeden ze dvou snímačů nefungoval, pak by se skutečně musely vyplnit pauzy při zakládání filmu živými vstupy ze studia. Proto tehdejší ředitel Karel Kohout Františka Filipovského přivolal. Závadu se však naštěstí podařilo do sedmi hodin odstranit, takže oficiální, na filmu natočený program se odvysílal bez problému a bez přerušování. Na tom se shodli jak pamětníci, kteří v roce 1999 přispěli do publikace Rozpravy Národního technického muzea č. 160, tak lidé, které vyzpovídala Milena Medová do publikace “Tisíc tváří televize“ (str.47). Teprve po 21. hodině, když se hlasatel natočený na filmu s diváky rozloučil, se personál pod vedením ředitele Kohouta rozhodl ve vysílání pokračovat improvizovanými scénkami ze studia, při nichž se František Filipovský stal historicky prvním českým televizním hercem.

Další mýtus je mýtem obrazovým. Téměř do omrzení se na obrazovce ukazují záběry s Františkem Filipovským, jak před televizními kamerami hraje Jindřicha Mošnu zkoušejícího Molièrova Lakomce, aniž by se divákům sdělilo, že jde o rekonstrukci události zinscenovanou o pět let později, v roce 1958. Nedávno vysílaná reportáž v televizním pořadu Retro to příliš nenapravila, když se v ní uvedlo, že tato rekonstrukce se natočila už v roce 1954.

Klasickým paměťovým zkratem je několikrát opakované tvrzení technika Oty Suchého, který jak v Rozpravách NTM v roce 1999, tak v pořadu Malé kino doma v roce 2003 vyprávěl o tom, že v den zahájení televizního vysílání vstoupila v platnost měnová reforma, což korespondovalo s lamentováním Molièrova lakomce: „Ukradli jste mi moje peníze.“ Měnová reforma byla vyhlášena o měsíc později, v sobotu 30. května a nové peníze platily až od pondělka 1. června.

Bohužel i Martin Štoll se nechal svést pamětnickými omyly, když do své knihy zařadil informaci, podle níž se František Filipovský dostavil 1. května do Měšťanské Besedy se svoji dcerou Pavlínou. Doslova: „Ten přispěchal i s dcerou Pavlínou, posadil ji před monitor a připravoval se na případný výstup“ (str.126). Zdroj této dezinformace je opět v pamětnické vzpomínce Oty Suchého (plný text pod čarou), který v roce 1999, tedy téměř půl století od popisované události, uvedl, že „se dostavil do studia známý herec František Filipovský, který přivedl i svoji dceru, která byla tehdy ještě malá holka. Pan Filipovský ji posadil k monitoru, na kterém se zobrazoval výstupní signál z režie a prohlásil: "Koukej, tohle je televize, to jsi ještě neviděla, tak na to pořádně čum, má to velkou budoucnost."“

Kdyby se všechno odehrávalo tak, jak to Ota Suchý líčí, tak by si snad na to Pavlína Filipovská někdy vzpomenula, což jsem zatím nikdy a nikde - tedy ani v odborné literatuře a pramenech - nezaznamenal. Bohužel i tak se tvoří dějiny – ze vzpomínek pamětníků, které se stanou historickou pravdou, když je nikdo pořádně neprověří, přijme je bez výhrad, a navíc rozšíří v populární formě mezi širokou veřejnost. Kéž by takových případů bylo při bilancování šedesáti let české televize co nejméně.

P.S. v 15:58 jsem upravil titulek tak, aby lépe vystihl situaci - "pokřivené zrcadlo paměti" jsem vyměnil za "nespolehlivé zrcadlo paměti". Když se něco křiví, tak je to obvykle úmyslné, to co popisuji, jsou spíše neúmyslné výpadky.Fratišek Filipovský: „První program, kterým se zahajoval slavnostní vysílání, byl pro jistotu natočen na 35ilimetrovém filmu a zahajoval je náš Jaroslav Marvan. V majetku televize byly tehdá dva promítací přístroje, které měly mít jako v biografu svou návaznost. Zatímco jedna kamera promítala film, druhá navinula další část a navázala na rozjetý film, a tak to jelo pořád dokonla. Na tohle zahájení jsem se nedostal ani jako divák, a protože byla neděle a v divadle se nehrálo, byl jsem doma. Asi v šest hodin mě zavolal tehdejší ředitel televize Kohout, abych se sebral, moc se neptal a rychle přijel do televize. Tam mi povídá, že je to katastrofa, že se jim jedna promítačka „doporoučela“, a že jim musím pomoci. Myslel jsem, že se z toho vykroutím, když mu řeknu, že těmhle přístrojům nerozumím, ale brzy mi objasnil, o co jde. když jedna promítačka dojde a bude se zakládat nový materiál, tak právě v těchto pauzách já měl nějak bavit obecenstvo,a to samozřejmě živě, do kamery. Dopadlo to tak, že v místnosti, kde byly cihly, malta, dříví, zkrátka binec, postavili židli, stoleček, za mne natáhli kus látky a studio bylo hotové. Takže v pauzách, kdy se natáčel film, já dělal Mošnu, Brožka, monolog z Lakomce, Haškovy povídky, no byl jsem vlastně z donucení prvním živým hercem na obrazovce.“
Seger, Jiří: Televize – dílo generací, Praha Nadas 1978, str. 199-200.

Ota Suchý: „K večeru, kdy bylo vše ve studiu připraveno k vysílání, dostavil se do studia známý herec František Filipovský, který přivedl i svoji dceru, která byla tehdy ještě malá holka. Pan Filipovský ji posadil k monitoru, na kterém se zobrazoval výstupní signál z režie a prohlásil: "Koukej, tohle je televize, to jsi ještě neviděla, tak na to pořádně čum, má to velkou budoucnost." Přesto, že nedošlo během vysílání filmů k poruše, byla pro zpestření pořadu do vysílání režijně zařazena i scéna ze studia. František Filipovský přednesl před televizní kamerou monolog Harpagona z Moliérova Lakomce. V tomto monologu se mimo jiné říká "zloději, bídáci, ukradli jste mi moje peníze!". Tato scéna ohromně zapadla do tehdejší politické situace, protože právě v den, kdy bylo zahájeno televizní vysílání, vstoupila v platnost tzv. měnová reforma, kdy všichni občané ČSR přišli o svoje uspořené peníze. Tato nepříjemná událost se dotkla i nás, kteří jsme budovali televizi, protože jsme měli odpracováno spoustu přesčasových hodin, které nám byly později proplaceny v poměru jedna ku padesáti, takže jsme prakticky nedostali nic.“
Suchý, Ota: Vzpomínky na budování televize v létech 1951-1954. In: Rozpravy NTM č. 160, Národní technické muzeum 1999


K tématu pamětnických omylů jsem se na webu vyjadřoval v minulosti již několikrát. Například v těchto materiálech:
 • Opravna novinářských a pamětnických omylů
 • Co Vladimír Železný nevynalezl (i když to napsal Reflex)
 • Wittgensteinův pohrabáč aneb Jak nás paměť může klamat
 • Střezme se pamětníků
 • Štrougalovy memoáry a (ne)spolehlivost pamětníků
 • Obama a Gagarin - dva citáty a vzpomínka
 • Problémy s pamětí aneb Vrtochy pedantického staříka
 • Když televize byla v plenkách - Několik poznámek k zajímavému čtení
 • Komentáře

  Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
  Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
  Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

  aktualnik napsal(a):

  bulvární starosti vysokoškolského pedagoga

  lži na čt24 ho nechávají klidným
  01. 04. 2013 | 13:13

  Viola napsal(a):

  Mi je to celkem jedno,jak se to tenkrát stalo ale zajímavé by bylo, kdyby tu Pavlína Filipovská napsala.
  01. 04. 2013 | 13:21

  Tonda Iblea napsal(a):

  Filipovská je už případ pro gerontologa. Nakonec nic extra, má na to roky, Pavlínka "včera neděle byla".
  Prostě má hosipa, hounosipamatuje.
  Ale ono je to lautr fuk, začátky ČT zajímají 1 PPM občanů starších 15 let.

  PPM-parts per milion...
  01. 04. 2013 | 13:32

  Jirka1 napsal(a):

  Děkuji za opravu historie, měli by ji znát nejen tel.pracovníci ale i historici!
  01. 04. 2013 | 13:55

  Jirka1 napsal(a):

  Děkuji za opravu historie, měli by ji znát nejen tel.pracovníci ale i historici!
  01. 04. 2013 | 14:05

  Ládik!!! napsal(a):

  Tohle jen malá ukázka překrucování historie v 50. letech, pod vedením KSČ.
  01. 04. 2013 | 14:14

  Jarda napsal(a):

  ad aktualnik: A co teprve ta souvislá lež vysílaná ve zprávách v období 1953-1989 !
  Kam se hrabe dnešní ČT24, která lží v žaludku hlavně těm lhářům z komunistického období.
  01. 04. 2013 | 14:15

  JardaV napsal(a):

  Transparentní důkaz pro tvrzení,že by prolhaný dějepis měl na základních školách nahradit rozšířený tělocvik.Kolikrát už jsme zjistili,že minulost,na kterou se ještě mnozí pamatují,je dnes servírovaná podle potřeb mediálních manipulátorů,samozřejmě pokřivená.Bylo by trestné veřejně prohlásit,že druhá světová válka nikdy nebyla,protože jsme ji nezažil??A všechno z ní vyplývající je mediální blábol??Kolik
  revanšistických štváčů by zůstalo koukat s úžasem na extrém,který by je odsunul
  mimo propagovanou tzv.realitu.Lidi,kterých je málo,ale jsou,žijí bez mediálního
  balastu a svinstva mnohem klidnější a rozumnější život.
  01. 04. 2013 | 14:23

  Twist napsal(a):

  Nezlobte se chlapi, nechte se už vyšetřit na psychiatrii. Ta hloubka nenávisti je až morbidní. Určitě byly zmařeny lidské životy, plány, ale račte si všimnout toho, co se děje teď. Deset let bez zaměstnání v zapadlé obci kde pan Oulický bývalým zaměstnancům žádnou šanci neposkytuje, pět let nezaměstnaný kluk, který nemá kde bydlet a co dát do huby, natožpak nějaké naděje na studium, to je pro vás ta šťastná budoucnost?
  01. 04. 2013 | 14:25

  Občan napsal(a):

  Tím, co předvádí Česká televize v roce svého 60. výročí, jsem hluboce otřesen. Úroveň zpravodajství = 0, s vyjímkou "Retra", "Historie CS" a několika málo záznamů divadelních inscenací a koncertů se o nějakém programu ani nedá mluvit a prapodivné kostýmky hlasatelek a hlasatelů tomu taky daly točenou řetězem.

  Nemám představu, jaké jsou platy v ČT, ale to, co "produkuje", by snad zvládla lépe i kdejaká obecní nebo školní amatérská televizka. Ve srovnání se současnou "úrovní" jejího vysílání a masivností propagandy jsou i roky normalizace zlatý.
  01. 04. 2013 | 14:39

  Ládik!!! napsal(a):

  Twiste -
  proč za připomínáním minulosti vidíte hned nenávist? Já přeju každému jen to nejlepší, ale nesmí toho dosahovat na úkor druhého. Komunisti to mají bohužel v programu, že budou násilím pošlapávat práva jiných. Vždycky to tak měli, ve jménu své ideologie vraždili a ničili budoucnost celých generací nekomunistů. Ti dnešní se ničeho z toho nevzdali. To není nenávist, to je prostý fakt.
  01. 04. 2013 | 14:40

  Míval napsal(a):

  Ládík!!!
  základem komunistické ideologie bylo vytvoření spravedlivé společnosti. Proto ta myšlenka dokázala na začátku strhnout tolik lidí. Násilí má ve svých genech člověk, který ideologii vytváří. A nebezpečná je ve své podstatě každá myšlenka, která se tváří, že nese tu jedinou, pravou pravdu.
  Proto se mi v současnosti zdají v Evropě mnohem větším nebezpečím tzv. demokraté, kteří své pojetí demokracie považují za svatý grál a v zásadě odmítají diskusi. Jejich postoj lze vyjádřit slovy: "Demokratické je to, co za demokratické považujeme my."
  Za určitý náznak toho, co možná příjde a bude nás ohrožovat více, než čeští komunisté, lze považovat konání a výroky některých zástupců "elit" na straně K.S. při prezidentské kampani či fašizující Heller a jemu podobní.
  01. 04. 2013 | 15:08

  františek rudl napsal(a):

  mývale, proč nespíš? lžeš ještě více, než ta media. dej odkaz, že by někdo ze starny pana K.S. pronesl něco fašizujícího! to pane zeman, klaus, šlouf, fischer, franz a dalš to byli ukázky čistého volebního boje bez lží, pomluv, napadání občana cizího státu atd. to je podle vás košér, což? hanba 55% obyvatel českého království, kteří dali přednost lži a klientelizmu.
  fr
  01. 04. 2013 | 15:37

  Karel napsal(a):

  A proč se tím začátkem TV nezabývá Úřad pro studium totalitních režimů. Bylo by zajímavé co by z vědátorů typu Žáčka vypadlo. Třeba, že televize u nás vysílá až od 1.1. 1990 a ostatní je komunistická propaganda !!
  01. 04. 2013 | 15:50

  Bez neco delat napsal(a):

  Apriiiiiil!!!!!!!
  01. 04. 2013 | 15:56

  Zbyněk napsal(a):

  Nevím, kterému z pamětníků věřit. Pavlíně bylo 12 let a autorovi 9 let. Přikláním se k Pavlíně, neboť byla o 3 roky starší a dívky mají lepší paměť.
  01. 04. 2013 | 16:26

  Desiderius napsal(a):

  Životpis autora dokládá, že musel být s tehdejším komunistickým režimem - jemně řečeno - velmi zadobře. Pracoval v televizi a učil na fakultě žurnalistiky ! Připadá mi skandální, že tento člověk nám vypráví o tehdejších poměrech. Je to přízačné pro současnou televizi ovládanou bývalými komunistickými kádry.
  01. 04. 2013 | 16:38

  Drzá zrzka napsal(a):

  z roku 1953 si pamětníci spíš pamatují událost, která nastala o měsíc později 1.6. - měnovou reformu. :-)
  01. 04. 2013 | 16:42

  Ládik!!! napsal(a):

  Drzá zrzko -
  proč tak něžně? To byl přece normální státní bankrot - to, co znárodnili po 48, přivedli po pár letech svého hospodaření na buben.
  01. 04. 2013 | 17:17

  Princ Dl. napsal(a):

  To Twist.
  NIKDY, opravdu NIKDY neodpustím komunistům ani všem jejich přisluhovačům, že jsem musel žít 42 let v tom komunistickém HNUSU. To se vůbec nedá popsat, kdo to nezažil, neuvěří.
  01. 04. 2013 | 17:51

  Kryštof napsal(a):

  Princ Dl.
  Na to prý pomáhá studený obklad na přirození.
  01. 04. 2013 | 18:59

  Ládik!!! napsal(a):

  Míval -
  už měli tu spravedlivou komunistickou společnost vybudovanou - případ jako s tím koněm, co ho učili nežrat. Už to téměř uměl, když zdechl.
  01. 04. 2013 | 19:23

  Kobra Plaz napsal(a):

  Naši televizi máme všichni rádi.
  01. 04. 2013 | 23:13

  jurašek napsal(a):

  Ládíku,tobě už z těch komunistů hrabe. A co takhle katolická církev a její 2000let zpátky,to ti nic neříká? To není jen sedět u počitače,ale chce to do knihoven a číst,číst a číst!Hlavně už tu nepředváděj co máš v hlavě!
  02. 04. 2013 | 09:18

  Bejvávalo... napsal(a):

  To byl za bolševika fofr, všechno se stihlo. Zabavit majetky, následně je rozfofrovat až do bankrotu, provést ožebračení měnovou reformou, trochu probrat vlastní partaj pomocí šibenice a ještě spustit televizní vysílání. Jojo, to bylo tempo doby. A dnes? Už ani za ten mír se nebojuje, nuda...
  02. 04. 2013 | 11:26

  xyzy napsal(a):

  Mě na vyprávění P. Filipovsské zarazilo tvrzení "šli jsme ke Stalichům na televizi, oni bydleli vedle".
  Pokud si dobře pamatuji, rodina Filipovských žila dlouho v Přemyslovské ulici na samém rozhraní Žižkova a Vinohrad, o čemž se pochopitelně v ulici samé i v jejím okolí dobře vědělo. Bydleli tam i bratři Holíkové, stolní tenista Jarda (příjmení mi už časem vypadlo z paměti), Helena Vondráčková a za rohem dokonce kdysi i Vítězslav Nezval se svou Fáfinkou.
  Ale o žádném kameramanovi se tam jakživo nic neříkalo, ani jméno Stalich mi z dětství není povědomé.
  02. 04. 2013 | 12:53

  xyzy napsal(a):

  Kryštof 01. 04. 2013 | 18:59

  Studené je na záněty! v tomto případě :-)) raši vlažnou vodou a jen omývat!
  02. 04. 2013 | 12:57

  Sofi napsal(a):

  Nevadí mně, co říká Pavlína Filipovská, daleko více mně vadí, kolik je u nás ve všech oborech viditelných starých struktur a jakou mají neuvěřitelnou drzost se věřejně prezentovat, místo, aby lezli kanály. To se týká i autora tohoto blogu.
  02. 04. 2013 | 14:16

  šašek z Jihlavy napsal(a):

  Pavlína si hned po převratu si pořídila mandlovnu, tam se toho semele skoro jako v bulváru.
  Opravdová pamětnice je Kamila Moučková, nejen historie ČT.
  02. 04. 2013 | 14:30

  tt napsal(a):

  Pavlína Filipovská vykládala v televizi historku, jak jako 4letá během pražského povstání 5. 5. 1945 nesla dlažební kostku na barikádu a tím mikroskopickou částečkou přispěla k vítězství. K mému překvapení přesně totéž vykládal Klaus (se kterým chodila do třídy, asi tedy i do mateřské školy) - zajímalo by mě, jestli to teda dělali oba, nebo někdo z nich kecá?
  02. 04. 2013 | 15:33

  xyzy napsal(a):

  Pro tt 02. 04. 2013

  :-))) Asi zvláštní shoda náhod. I když ta Pavlína kostku klidně mohla na barikádu přiložit, barikáda prý stála v ulici Přemyslovská hned u vedlejšího domu. Jak ale exprezident Klaus nemůžu sloužit.
  02. 04. 2013 | 16:11

  lurker Umber napsal(a):

  xyzy V padesatych letech bydleli Filipovsti v Italske ulici.
  03. 04. 2013 | 00:46

  Míval napsal(a):

  Ládík: abychom zůstali u zvířátek - Vy o voze, já o koze.
  03. 04. 2013 | 06:40

  lurker napsal(a):

  xyzy: jen tak na okraj. Pavlina Filipovska chodila do zakladni skoly s Vaclavem Klausem. kdyz v roce 1990 do Mladeho sveta poslala jako kuriozitu svuj diplom podepsany predsedou tridy Vaclavem Klausem, nekteri lide ji to vycitali. Lze dohledat v archivu. MS rocnik 1990, mozna 1991. -:)
  03. 04. 2013 | 08:43

  Pepa Josef napsal(a):

  Tonda Iblea: proto je mladá generace tak blbá, že ji nezajímá historie a nic o ní neví.
  03. 04. 2013 | 14:30

  Přidat komentář

  Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

  Blogeři abecedně

  A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy