Česko-finská porovnání

23. 09. 2009 | 19:33
Přečteno 13346 krát
K napsání tohoto blogu mne vyprovokovala diskuse ke zprávě ekonomů NERV o možnosti využití finských zkušeností k řešení našich ekonomických problémů. Souhlasím s diskutujícími, kteří tvrdí, že kopírování zahraničních vzorů nemusí být vždy tím nejlepším receptem na léčení našich neduhů. To, co funguje v jiné zemi, nemusí fungovat u nás. Jako člověk, jehož život byl s Finskem spojen několik let (jeden roční pobyt, pak průběžné návštěvy), jsem si všímal, co mají naše země společného a v čem se odlišují.

PODOBNÉ:

Podobně jako Češi (pod tento pojem zahrnuji i Moravany), také Finové se jako politický národ konstituovali až v 19. století. U Čechů národním obrozením odkazujícím k historickým tradicím českého státu, u Finů čerpáním z kulturního odkazu eposu Kalevala.

Podobně jako Češi měli v 19. století Staročechy a Mladočechy, také finské národní hnutí mělo své Starofiny (Suomalainen Puolue) a Mladofiny (Nuorsuomalainen Puolue )

null
null

Václav Brožík: Hus před koncilem v Kostnici

Podobně jako Češi, také Finové o svoji národní identitu museli usilovat v soupeření s vyspělejšími a silnějšími sousedy – u nás s Němci, ve Finsku se Švédy a později s Rusy. Ruské vítězství nad Švédskem v roce 1809 zachránilo Finy před hrozbou pohlcení ze strany Švédů, z Finska se stalo velkovévodství vybavené místní samosprávou. Teprve násilná rusifikace konce 19. století učinila z carského Ruska hlavní hrozbu, se kterou se pak Finsko potýkalo celé další století.

null
null


Eetu Isto - Útok (Hyökkäys)

(Boj proti rusifikaci probíhal v rámci boje za vlastní ústavu a za vlastní parlament. Jako naše babičky mívaly na stěnách obrozenecké výjevy (Hus před kostnickým koncilem, Karel Havlíček Borovský se loučí s rodinou před deportací do Brixenu), starší generace Finů si vyvěšovaly reprodukce obrazu Edvarda Ista „Útok“, na němž ruský orel se snaží vyrvat z rukou něžné dívčiny na břehu moře (Finska) knihu obsahující zákony.)

Podobně jako u Čechů, také u Finů musela vyrůst vlastní elita, hovořící národním jazykem, z nižších vrstev společnosti

Podobně jako Češi, také Finové vytvořili svůj stát na troskách první světové války (Finsko 1917, Československo 1918).

Podobně jako Češi, také Finové měli a mají ve svém politickém systému prezidenta, jehož vztahy se zákonodárnou a výkonnou mocí nebyly vždy zcela přesně vymezeny a odvíjely se často od osobnosti příslušné hlavy státu. Ovšem ve Finsku se to řešilo novou Ústavou z roku 2000, posilující moc parlamentu.

Podobně jako Češi (Kde domov můj), také Finové (Oi maamme, Suomi, synnyinmaa) ve své hymně opěvují krásu své země.

Podobně jako Češi, také Finové mají ve svém státním znaku lva, přestože lvi v České republice ani ve Finsku nikdy nežili.

Podobně jako Češi, tak i Finové mají dva nositele Nobelovy ceny, a to ze stejných oborů, z nichž jeden je chemik a druhý literát.
Finský chemik Artturi Virtanen (1945) se zasloužil o metodu silážování v zemědělství. Český chemik Jaroslav Heyrovský (1959) se zasloužil o metodu polarografické analýzy.
Ve světě poměrně neznámý finský spisovatel Frans Eemil Silanpää získal v roce 1939 Nobelovu cenu za literaturu, při níž sehrála svoji roli skandinávská podpora finskému národu v době, kdy byl vystaven tlaku ze strany svého sovětského souseda. Ve světě poměrně neznámý český básník Jaroslav Seifert získal v roce 1984 Nobelovu cenu za literaturu, při níž sehrála svoji roli snaha upozornit na umlčované literáty východního bloku.

Podobně jako Češi, také Finové přikládají velký význam uznání v zahraničí – ať už na poli sportovním či kulturním. Jestliže Češi ještě dnes vzpomínají na Expo 1958 v Bruselu a úspěch československého pavilonu, pak pro Finy do dnešního dne má velký význam mezinárodní uznání za organizaci Olympijských her v roce 1952. Sebevědomí Finů tehdy posílilo i vítězství slečny Armi Heleny Kuusela v první celosvětové soutěži Miss Universe na Floridě.

ROZDÍLNÉ

Zatímco Češi byli v obou světových válkách na straně vítězů, spojenci Finů byli v poli poražených. Zatímco naše legie bojovaly společně s Ruskem, zahraniční finské jednotky „myslivců“ pro boj s Ruskem se formovaly v Německu. Spolupráce s Německem při útoku na SSSR přivedlo Finsko v roce 1945 do rodiny poražených států.

Zatímco u nás je hlavním symbolem českého státu Pražský hrad a parlament se krčí kdesi v podhradí, největší vládní budovou v Helsinkách je právě Eduskunta – parlament, v jehož zdech jsou i některé vládní úřady. Prezident se musí spokojit s architektonicky skromnějším palácem u přístavu a dnes také i s víceméně reprezentativní rolí.

Zatímco Československo se zahraničnímu agresorovi nevzepřelo, Finsko v zimní válce 1939-40 kladlo Sovětskému svazu houževnatý odpor, který sice neodvrátil porážku a pozdější potupná příměří, ale na straně druhé dal medvědovi najevo, že ta vosa, kterou může kdykoli zamáznout svou tlapou, ho vždycky poštípe.

Zatímco v únoru 1948 se podařilo českým komunistům úspěšně vyšachovat demokratické strany z vlády a politiky, finští komunisté o dva měsíce později s podobnou taktikou neuspěli, přestože měli ve vládě ministra vnitra a Finsko bylo pod silným sovětským tlakem.

Zatímco Československo rokem1948 ztratilo svoji nezávislost v záležitostech domácí i zahraniční politiky a dostalo se do plné závislosti na SSSR, Finsko i přes silný sovětský tlak nepřestalo být i po roce 1948 pánem ve svém vlastním domě. Udržení vnitropolitické suverenity si však Finsko vykoupilo za cenu ztráty zahraničněpolitické suverenity podřízené smlouvou z roku 1948 sovětským zájmům (již v roce 1947 Finsko podobně jako Československo odmítlo Marshallův plán).

Zatímco čtyři desetiletí života bez demokratických institucí u nás zdevastovalo vztah obyvatel ke státu a správě věcí veřejných, čtyřicet let vnitropolitické suverenity ve Finsku zachovalo respekt státním institucím a veřejné správě, založený na vzájemné důvěře obyvatel a jejich vlády.

Zatímco českým elitám chybí historická kontinuita, neboť byly v několika vlnách likvidovány či demoralizovány (1938, 1948, 1968), finské elity – byť někteří jejich představitelé občas museli ustoupit ze scény – si svoji kontinuitu zachovaly.

Zatímco u nás pomníky permanentně stavíme a boříme, ve Finsku pomníky zůstávají bez ohledu na okamžité politické nálady. Například v Helsinkách dodnes stojí socha ruského cara Alexandra I. Přestože maršál Mannerheim, který se Sověty často křížil zbraně, se po roce 1945 raději uchýlil do bezpečném exilu, v Helsinkách má hlavní třídu a pomník mu tady postavili už v roce 1960.

Zatímco v Česku hodnotové systémy využívané v každodenním a veřejném životě (kde je pravda, kde je lež, co je správné, co je špatné) prožily minimálně tři prudké zvraty (1948, 1968, 1989), ve Finsku tyto základní hodnotové systémy zůstaly víceméně stabilní.

Výsledkem uvedeného vývoje je kromě jiného fakt, že zatímco v Česku defraudace veřejného majetku se pokládá za kavalírský delikt (kdo neokrádá stát, okrádá svoji rodinu), ve Finsku znamená ztrátu tváře, naprostou diskreditaci, a dožívání na okraji slušné společnosti.

Zatímco v roce 2008 dle Mezinárodního měnového fondu Česká republika s 10 miliony obyvatel vytvořila hrubý domácí produkt ve výši 217 miliard USD, Finsko s polovičním počtem obyvatel ve stejném roce vytvořilo hrubý domácí produkt ve výši 274 miliard USD.

Čím to asi bude, že jsou Finové bohatší než my?

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy