Česko-finská porovnání

23. 09. 2009 | 19:33
Přečteno 13178 krát
K napsání tohoto blogu mne vyprovokovala diskuse ke zprávě ekonomů NERV o možnosti využití finských zkušeností k řešení našich ekonomických problémů. Souhlasím s diskutujícími, kteří tvrdí, že kopírování zahraničních vzorů nemusí být vždy tím nejlepším receptem na léčení našich neduhů. To, co funguje v jiné zemi, nemusí fungovat u nás. Jako člověk, jehož život byl s Finskem spojen několik let (jeden roční pobyt, pak průběžné návštěvy), jsem si všímal, co mají naše země společného a v čem se odlišují.

PODOBNÉ:

Podobně jako Češi (pod tento pojem zahrnuji i Moravany), také Finové se jako politický národ konstituovali až v 19. století. U Čechů národním obrozením odkazujícím k historickým tradicím českého státu, u Finů čerpáním z kulturního odkazu eposu Kalevala.

Podobně jako Češi měli v 19. století Staročechy a Mladočechy, také finské národní hnutí mělo své Starofiny (Suomalainen Puolue) a Mladofiny (Nuorsuomalainen Puolue )

null
null

Václav Brožík: Hus před koncilem v Kostnici

Podobně jako Češi, také Finové o svoji národní identitu museli usilovat v soupeření s vyspělejšími a silnějšími sousedy – u nás s Němci, ve Finsku se Švédy a později s Rusy. Ruské vítězství nad Švédskem v roce 1809 zachránilo Finy před hrozbou pohlcení ze strany Švédů, z Finska se stalo velkovévodství vybavené místní samosprávou. Teprve násilná rusifikace konce 19. století učinila z carského Ruska hlavní hrozbu, se kterou se pak Finsko potýkalo celé další století.

null
null


Eetu Isto - Útok (Hyökkäys)

(Boj proti rusifikaci probíhal v rámci boje za vlastní ústavu a za vlastní parlament. Jako naše babičky mívaly na stěnách obrozenecké výjevy (Hus před kostnickým koncilem, Karel Havlíček Borovský se loučí s rodinou před deportací do Brixenu), starší generace Finů si vyvěšovaly reprodukce obrazu Edvarda Ista „Útok“, na němž ruský orel se snaží vyrvat z rukou něžné dívčiny na břehu moře (Finska) knihu obsahující zákony.)

Podobně jako u Čechů, také u Finů musela vyrůst vlastní elita, hovořící národním jazykem, z nižších vrstev společnosti

Podobně jako Češi, také Finové vytvořili svůj stát na troskách první světové války (Finsko 1917, Československo 1918).

Podobně jako Češi, také Finové měli a mají ve svém politickém systému prezidenta, jehož vztahy se zákonodárnou a výkonnou mocí nebyly vždy zcela přesně vymezeny a odvíjely se často od osobnosti příslušné hlavy státu. Ovšem ve Finsku se to řešilo novou Ústavou z roku 2000, posilující moc parlamentu.

Podobně jako Češi (Kde domov můj), také Finové (Oi maamme, Suomi, synnyinmaa) ve své hymně opěvují krásu své země.

Podobně jako Češi, také Finové mají ve svém státním znaku lva, přestože lvi v České republice ani ve Finsku nikdy nežili.

Podobně jako Češi, tak i Finové mají dva nositele Nobelovy ceny, a to ze stejných oborů, z nichž jeden je chemik a druhý literát.
Finský chemik Artturi Virtanen (1945) se zasloužil o metodu silážování v zemědělství. Český chemik Jaroslav Heyrovský (1959) se zasloužil o metodu polarografické analýzy.
Ve světě poměrně neznámý finský spisovatel Frans Eemil Silanpää získal v roce 1939 Nobelovu cenu za literaturu, při níž sehrála svoji roli skandinávská podpora finskému národu v době, kdy byl vystaven tlaku ze strany svého sovětského souseda. Ve světě poměrně neznámý český básník Jaroslav Seifert získal v roce 1984 Nobelovu cenu za literaturu, při níž sehrála svoji roli snaha upozornit na umlčované literáty východního bloku.

Podobně jako Češi, také Finové přikládají velký význam uznání v zahraničí – ať už na poli sportovním či kulturním. Jestliže Češi ještě dnes vzpomínají na Expo 1958 v Bruselu a úspěch československého pavilonu, pak pro Finy do dnešního dne má velký význam mezinárodní uznání za organizaci Olympijských her v roce 1952. Sebevědomí Finů tehdy posílilo i vítězství slečny Armi Heleny Kuusela v první celosvětové soutěži Miss Universe na Floridě.

ROZDÍLNÉ

Zatímco Češi byli v obou světových válkách na straně vítězů, spojenci Finů byli v poli poražených. Zatímco naše legie bojovaly společně s Ruskem, zahraniční finské jednotky „myslivců“ pro boj s Ruskem se formovaly v Německu. Spolupráce s Německem při útoku na SSSR přivedlo Finsko v roce 1945 do rodiny poražených států.

Zatímco u nás je hlavním symbolem českého státu Pražský hrad a parlament se krčí kdesi v podhradí, největší vládní budovou v Helsinkách je právě Eduskunta – parlament, v jehož zdech jsou i některé vládní úřady. Prezident se musí spokojit s architektonicky skromnějším palácem u přístavu a dnes také i s víceméně reprezentativní rolí.

Zatímco Československo se zahraničnímu agresorovi nevzepřelo, Finsko v zimní válce 1939-40 kladlo Sovětskému svazu houževnatý odpor, který sice neodvrátil porážku a pozdější potupná příměří, ale na straně druhé dal medvědovi najevo, že ta vosa, kterou může kdykoli zamáznout svou tlapou, ho vždycky poštípe.

Zatímco v únoru 1948 se podařilo českým komunistům úspěšně vyšachovat demokratické strany z vlády a politiky, finští komunisté o dva měsíce později s podobnou taktikou neuspěli, přestože měli ve vládě ministra vnitra a Finsko bylo pod silným sovětským tlakem.

Zatímco Československo rokem1948 ztratilo svoji nezávislost v záležitostech domácí i zahraniční politiky a dostalo se do plné závislosti na SSSR, Finsko i přes silný sovětský tlak nepřestalo být i po roce 1948 pánem ve svém vlastním domě. Udržení vnitropolitické suverenity si však Finsko vykoupilo za cenu ztráty zahraničněpolitické suverenity podřízené smlouvou z roku 1948 sovětským zájmům (již v roce 1947 Finsko podobně jako Československo odmítlo Marshallův plán).

Zatímco čtyři desetiletí života bez demokratických institucí u nás zdevastovalo vztah obyvatel ke státu a správě věcí veřejných, čtyřicet let vnitropolitické suverenity ve Finsku zachovalo respekt státním institucím a veřejné správě, založený na vzájemné důvěře obyvatel a jejich vlády.

Zatímco českým elitám chybí historická kontinuita, neboť byly v několika vlnách likvidovány či demoralizovány (1938, 1948, 1968), finské elity – byť někteří jejich představitelé občas museli ustoupit ze scény – si svoji kontinuitu zachovaly.

Zatímco u nás pomníky permanentně stavíme a boříme, ve Finsku pomníky zůstávají bez ohledu na okamžité politické nálady. Například v Helsinkách dodnes stojí socha ruského cara Alexandra I. Přestože maršál Mannerheim, který se Sověty často křížil zbraně, se po roce 1945 raději uchýlil do bezpečném exilu, v Helsinkách má hlavní třídu a pomník mu tady postavili už v roce 1960.

Zatímco v Česku hodnotové systémy využívané v každodenním a veřejném životě (kde je pravda, kde je lež, co je správné, co je špatné) prožily minimálně tři prudké zvraty (1948, 1968, 1989), ve Finsku tyto základní hodnotové systémy zůstaly víceméně stabilní.

Výsledkem uvedeného vývoje je kromě jiného fakt, že zatímco v Česku defraudace veřejného majetku se pokládá za kavalírský delikt (kdo neokrádá stát, okrádá svoji rodinu), ve Finsku znamená ztrátu tváře, naprostou diskreditaci, a dožívání na okraji slušné společnosti.

Zatímco v roce 2008 dle Mezinárodního měnového fondu Česká republika s 10 miliony obyvatel vytvořila hrubý domácí produkt ve výši 217 miliard USD, Finsko s polovičním počtem obyvatel ve stejném roce vytvořilo hrubý domácí produkt ve výši 274 miliard USD.

Čím to asi bude, že jsou Finové bohatší než my?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Češi nebyli ve 2WW na straně vítězů. Byi jsme zbrojnicí Německa.
Po 1948 jsme byli spojenci Říše zla.
Tím to je.
23. 09. 2009 | 20:29

Targus napsal(a):

To Milan Šmíd:

HDP nevypovídá o stavu ekonomiky zhola nic: Když např. uměle zvedneme ceny zemědělských výrobků na finskou úroveň, (doufám, že si ještě pamatujete, kolik stojí ve Finsku řecký nebo španělský pomeranč nebo třeba obyčejný chleba), budeme mít rázem HDP vyšší v desítkách procent.
23. 09. 2009 | 20:54

Al Jouda napsal(a):

To Ládik : Tak takové sebemrskačství není třeba. Protektorát nebylo svobodné Česko, kdo se protivil Němcům, byl zlikvidován. Po roce 1948 to byl obdobný režim, který opět Čechům svobody nedopřál. Nebyli jsme spojenci Říše zla, ale její vazalové. Tyto léta nesvobody se však těžce podepsaly na charakteru celého národa. Autor má pravdu, zejména pokud jde o soustavnou likvidaci elit českého národa.
23. 09. 2009 | 20:57

Rumcajs napsal(a):

Taky jsou blonďáci a my spíše černý,
taky mají občas zimu na rozdíl od nás .....

Ale pane Šmída, který z těchto důvodů, co jste uvedl, má souvislost s nemožností sestavit u nás vyrovnaný rozpočet ?
23. 09. 2009 | 21:10

Kluk napsal(a):

Al Jouda: Pokud to nevíte, tak jsme si ten režim samy zvolili. A pokud mluvíte o tom, že kdo se protivil v WW2 Němcům byl zlikvidován, tak potom jsou na hlavu postaveny Benešovi dekrety a nemovitosti v sudetech by měli byt okamžitě vráceny němcům... vždyt přeci nebyla jiná možnost, než spolupracovat......
23. 09. 2009 | 21:11

milansmid napsal(a):

Targus

Máte pravdu. Ale když IMF přepočítává HDP roku 2008 podle kupní síly, pak stále Finsko vede, i když ne tak, jak jsem napsal v závěru.

HDP dle kupní síly - ČR - 262 mld USD, Finsko - 192 mld USD, nicméně nás je dvakrát více, takže bychom měli mít srovnatelné HDP 384 mld USD.

Omlouvám se za svůj amatérský výlet do hájemství ekonomů. Příště budu opatrnější.
23. 09. 2009 | 21:11

milansmid napsal(a):

To Rumcajs

Pokusil jsem se to naznačit konstatováním, že u nás nemáme odpovědné elity.
23. 09. 2009 | 21:15

Nuba napsal(a):

Tak ekonomickým teoriím nerozumím, růst HDP je jedna věc, ale co šedá ekonomika - jak vycházíme v tomto srovnání s Finskem ? Obávám se, že nepoměrně hůře, nebo snad lépe ? Asi jak pro koho.
23. 09. 2009 | 21:19

Rumcajs napsal(a):

p. Šmíd

To máte dozajista pravdu, že máme neodpovědné elity. Ale zaměňujete příčinu a následek.

Vyrovnaný rozpočet nemáme, protože máme neodpovědné elity.

Nebo je to tak, že protože máme neodpovědné elity, musíme mít nevyrovnaný rozpočet ?
To sem to zamotal, co ?
23. 09. 2009 | 21:28

im napsal(a):

Díky za zajímavé čtení k zamyšlení, pane Šmíde.
23. 09. 2009 | 22:17

TK napsal(a):

K debatě Rumcajs/pan Milan - neodpovědné elity? Když chce polovina elit/voličů doleva a druhá polovina elit/voličů doprava, jaký je tak asi prostor pro radikálnější kroky ? 0,00...2mm čtverečního ? Když polovina voličů 20 let po pádu bolševika volí komunisty ryzí-KSČM + komunisty zlenivělé-ČSSD, jaká je šance na slušné reformy a vize ? Když jediná větší pravicová strana je spojena s tunelováním země po 89´ ? Tady je prostě strašný bordel a mizerná morálka odshora dolů, zleva doprava, skrz naskrz. Kdokoliv ze současných politiků vystoupí před lidi s nějakou vizí, není pro polovinu země důvěryhodný, byť by snad neměl být důvěryhodný pro všechny, ne jen pro příznivce. ČR se musí nejprve očistit od sebe sama, od minulosti, od ohnutých páteří, od zavřených úst, od pasivity, od falešné melancholie, od každodenních rezignací a vynucených kompromisů. Od pohodlí za pecí, od malých českých "domů", od toho idiotského smíchu z karabáče nad vlastní hlavou. Česká společnost je nepoctivá, rozpolcená a sebedestruktivní. Čekání českého člověka na ten konečný velký zázrak z řad naší "elity" si zaslouží satirickou povídku od Gogola, ale smutnění není na místě. Snad jen sami nad sebou...
23. 09. 2009 | 22:37

Lojza napsal(a):

Pane Šmíde,
vážím si Vás za věcnost a nestrannost.Zajímavý rozbor našich možností stát se Finskem.Nerváci to vidí jinak.Pročpak se o to spíš nepokusí Maďarsko, jsou s Finskem příbuzní(Ugrofíni).

Myslím ale, že pro objektivnější hodnocení možností jste měl začít ve srovnávání hodně před vznikem Finska a ČSR.Asi máte pravdu, rozhodující budou ta desetiletí o kterých píšete.
23. 09. 2009 | 23:35

97 napsal(a):

Je také zajímavé, že Češi obě války začali na straně, která poté prohrála, ale na konci se ocitli mezi vítězi. Po pravdě nevím, zda to má nějaký vliv na dnešek, ale vyloučené to není
23. 09. 2009 | 23:39

Al Jouda napsal(a):

To Kluk :Ten režim jsme si zvolili pod hrozbou samopalů Lidových milicí, jestli to nevíte. Benešovy dekrety byly jen malou náplastí, kterou Češi dostali za všechna příkoří, kterých se na nich Němci dopustili a byly jen logickým vyústěním poválečné situace. Pokud budou Němci chtít nějaké nemovitosti u nás, tak si je mohou koupit. Naši lidé si už také kupují vily v Miami a v Toskánsku.
23. 09. 2009 | 23:54

Lukáš Bušina napsal(a):

Něco pro Cajzíka... Sice neumí moc anglicky, ale jsou tam převážně čísla a to Public Dept (česky Veřejný dluh) jsem mu zrovna přeložil.

Velmi poučné pro všechny, kteří se neumí vyrovnat s naším směšně malým státním dluhem...

https://www.cia.gov/library...
jo a doplnění TK:... zatímco druhá půlka volí komunisty a bolševiky, kteří přetřeli kabátec z rudého na modrý.
24. 09. 2009 | 01:36

Ládik napsal(a):

Na rozdíl od Finů se nemůžeme kontinuálně hlásit k odkazu předků. Jedině k vojákům-pradědům WW1 (ještě rakousko-uherským) a odboji WW2. Pak nastala doba, o které se nemluví (45-48) a vítězný únor - rozkradení majetků a nepotrestané křivdy na statisících lidí. Komunističtí zloději, vrahové a křiváci po 89 infiltrovali do slušné společnosti (zamořili ji); výsledek vidíme na rozdílu mezi Finy a námi.
Žádáme vymahatelnost práva; to je až druhořadý problém. Nejdříve musí právo někdo porušit. U nás se to děje masově a pořád - podívejme se na "universitu" (právnickou fak.) v Plzni. Hnus. Křiváci v politice. Hnus.
24. 09. 2009 | 07:27

JAHA napsal(a):

Ad: autor

"Jestliže Češi ještě dnes vzpomínají na Expo 1958 v Bruselu a úspěch českého pavilonu..."

Aj s bryndzovymi haluskami, predpokladam:-).
24. 09. 2009 | 10:45

JAHA napsal(a):

Ad: autor

"Zatímco Československo se zahraničnímu agresorovi nevzepřelo...".

Zrazu Ceskoslovensko?:-).
24. 09. 2009 | 10:47

Finak napsal(a):

S tim finskym narodnim obrozenim to ale bylo zcela jinak nez s ceskym. Zatimco v ceskych zemich NO vychazelo od samotnych Cechu, ve Finsku s tim prisli svedsky mluvici (a z te doby take pochazi finsky narodnostni princip - nezalezi jakym jazykem kdo mluvi, ale kde lide ziji). Trvalo dost dlouho, vlastne az do obdobi samostatneho finskeho statu, nez se ve Finsku ve vetsi mire objevily finsky mluvici elity. A urcite rozdeleni v tomto smyslu je ve finske spolecnosti videt dodnes (staci si treba projit seznam nejbohatsich Finu). Neni to ale rozdil vyznamny pro nejake etnicke trenice. Ty maji vlastne jen jednu podobu: "ma se ve finskych skolach povinne vyucovat svedstina?"

Hlavnim duvodem pro NO byla skutecne ruska hrozba. Ale ne hrozba etnickym Finum, ale svedsky mluvici inteligenci a slechte.
24. 09. 2009 | 11:26

dej2 napsal(a):

Možná to bude tím,že ve Finsku první dáma není rozená Šalgovičová.A že ekonomiku nekočírují synáčci super komunistických kádrů/Dlouhý aj./V senátu v Helsinkách možná nesedí synové bijců z lidových milicí v roce 1948 atd.atd....Prostě Helsinky nejsou žumpa jako Praha.
24. 09. 2009 | 11:31

SuP napsal(a):

Rumcajsi -
Zase jsi mě předběhl a máš pravdu - STEJNĚ jako já.
Totiž si taky myslím, že kořeny předpokladů k vyšší odpovědnosti Finů proti Čehům jsou postatně větší zimy. Odjakživa. A to je vždycky dokázalo přinutit, aby v létě dělali zásoby topení, jinak by nepřežili zímu. Kdo si nezařídil, nepřežil.
Jak prosté. A to jde pouze o předpoklad k vývoji zodpovědné povahy.
A s autorovými porovnáními naprosto souhlasím. Jen se snažím za vším vidět člověka.
24. 09. 2009 | 11:31

Monika napsal(a):

Velmi zajímavý text. Děkuji.
24. 09. 2009 | 11:35

milansmid napsal(a):

To Finak

V podstatě máte pravdu. Nebylo to sice "zcela jinak", ale "trochu jinak". Nechtěl jsem jít do detailů. Ano, finské zájmy v 19.století hájila a prosazovala švédsky mluvící elita - ať už duchovní či materiální. Ale koncekonců u kolébky českého NO byl také kdosi jinak než česky mluvící - mám na mysli J.G.Herdera.
24. 09. 2009 | 13:46

tomas.nikolai napsal(a):

Zajímavé srovnání historických souvislostí, díky za ně. Těším se, zda někdy rozeberete více odpovědnost intelektuálních elit za současný stav české společnosti. Po dvaceti letech od "velvetu" je k tomu vhodná příležitost (také vzhledem k českým dvacetiletým periodám mezi dramatickými akcemi).
24. 09. 2009 | 14:10

Harry napsal(a):

Pred 15 lety jsem studoval s Finem. Ten ztratil brýle a jeho pojišťovna mu je proplatila. Přišlo mi neuvěřitelné (hlavně tehdy), že ztráta brýlí byla pojistná událost. Finský kolega mi vysvětlil, že v jejich zemi narozdíl od románské země, ve které jsme byli, nikdo pojistné podvody nepáchá.
Souhlasím s autorem, ČR není Finsko a hnedtak nebude. Vysvětlení skrz přírodní podmínky považuji za zábavné, ale jen čásečně pravdivé. V tom případě by východně od Uralu bylo Silicon Valley 21. století, místo totální závislosti na turbolencích komoditního trhu.
24. 09. 2009 | 22:16

Pocestny napsal(a):

Pánové, děkuji za poučný seriálek.

Bylo by jistě zajímavé, kdyby to někdo rozvinul směrem ke srovnání společnosti.
Vztahy Švédsko - Finsko, Švédsko - Norsko porovnat se vztahy Němců s Dány a Holanďany, Čechů a Slováků, Poláků a Ukrajinců, a nějak je vztáhnout vůči domácí struktuře populace v té či oné zemi.

Bylo by zajímavé porovnat původ a postavení elity v té či oné společnosti, porovnat osudy "národních celebrit" v globálním světě, migraci, tomu všemu se říká Sociální a Ekonomická Geografie a studuje se to v zájmových kroužcích na VŠE (neplést s zahr. obchodem) a potom se to kdysi studovalo jako Mgr. na PřF UK. Jedním z nejtalentovanějších, kteří si s tím tehdy hráli, by Václav Klaus junior. I když on asi nebude mít čas na spisek, určitě ví o někom, kdo tohle vysype z patra.

No, editore, ukaž, co umíš..
Víte Stejskale, kromě rejpala jsem taky kibic....
25. 09. 2009 | 09:00

stejskal napsal(a):

To je skvělý nápad, pane Pocestný,

pusťte se do toho. Určitě bych něco takového publikoval (a to ani nemluvím o tom, že bych to velmi uvítal).

Libor Stejskal

P.S. Maně mne napadá též úvaha na téma neokázalý přístup Dánů, kteří zachránili během WWII prakticky všechny své Židy převozem do Švédska (a nijak zvlášť se o tom ani nešíří) a obecně akceptovaný vzor holandské pomoci Židům (symbolizovaný příběhem Anny Frankové), který je ovšem pouhou legendou. Obecně v Holandsku probíhaly deportace naprosto spořádaně, pedanticky oraganizované tamními úřady a za podpory nemalé části veřejnosti). To na téma elit a řekněme úrovně společenského vědomí a akceptování jictých principů.
25. 09. 2009 | 10:56

Finak napsal(a):

Jeste par postrehu: Prvni statni navsteva CSSR ze "Zapadu" po okupaci v 1968 prijela z Finska. Ne nahodou, finska zahranicni politika byla v te dobe v podruci SSSR.

Dle meho nazoru nestastnou roli sehrali Finove pri vzniku samostatneho Kosova. A pritom doma, na Alandech, maji ukazkovy priklad autonomniho uzemi. Ahtisaari na to asi zapomnel.

Finsko sve Zidy za valky taky odmitalo vydavat do Nemecka. Dokonce v Pokracovaci valce bojovala po boku Nemecka zidovska jednotka i s kaplanem.

Velmi oblibenou vojenskou taktikou bylo za valky roztrileni polnich kuchyni nepritele. Neuveritelne ucinne. Dalsi oblibena taktika byly utoky samostatne pusobicich odstrelovacu. No a nejucinnejsi taktikou bylo spolehani na finskou prirodu. V lete vojensky prakticky neprostupnou, v zime neprostupnou bez zimniho vybaveni. Ruda armada na nej nejak ve svych planech na oslavy v dobytych mestech zapomnela.

Vztahy mezi Svedskem a Finskem jsou nadstandardni. Presto je jasne videt, ze je to vztah mensiho s vetsim se vsim vsudy. Finske vtipy si casto za cil vybiraji Svedy.

To vztah k Rusku a Rusum, to je jine kafe. Je to vztah trpaslika k obru vcetne velkeho strachu. Protiletecke kryty v panelovych domech jsou v Cesku ponekud neobvykle. Ve Finsku normalni.

Ve finske spolecnosti jsou, krome zmineneho rozdeleni na finsky a svedsky mluvici (a tedy i rozdeleni na vnitrozemske a pobrezni), patrne jeste dve cary. Prvni bilo-ruda se tahne od obcanske valky po vzniku samostatneho Finska. Bili vyhrali, rudi si to odskakali a dodneska prikori bilim nezapomneli. Bili si zas pamatuji, ze rudi by s nimi taky nemeli slitovani. Druha je geograficka a rozdeluje vychod od zapadu. Kultura na zapade je precijen trochu jina nez u ruskych hranic. Je to docela legrace pozorovat.

Behem a po druhe svetove valce Finsko zazilo take odsuny a presuny obyvatelstva jako ceske zeme. Bohuzel (alespon pro Finy) se jednalo o odsun z puvodne jejich uzemi do ostatnich casti Finska. Stehovaly se i cele domy.

Samostatnou kapitolou muze byt vztah Finu k Laponcum (Samum). Z pohledu mnoha Finu jsou to ozralove a konzumenti statnich dotaci. Laponsko je a neni Finsko. Z pohledu normalniho Fina Finsko konci daleko pred polarnim kruhem. Laponsko je vhodne tak maximalne na jarni lyzovani.

Velmi zajimavy a kontroverzni je vztah Finu, hlavne tedy predvalecnych, k fasismu. Cast spolecnosti byla tehdy dost nahnedla. Stat proti polofasistickym hnutim aktivne zasahoval.

No a to me privadi k finskeho nacionalismu. Pri poslednich (komunalnich!) volbach jsem si vsiml volebniho plakatu pozadujiciho navraceni Ruskem okupovaneho uzemi a naznacujiciho, ze by se Finsko nemelo zastavit ani na puvodnich hranicich. Ta strana zadny uspech nezaznamenala. Uspech ale zaznamenali jina dost nacionalni strana - Pravi Finove. Zda se, ze se jejich podpora bude v nasledujicich letech jeste zvysovat. Neni divu, Finove jsou nacionalisti a nikdo jim to neodpare. Je v tom vic nez jen hrdost.
25. 09. 2009 | 13:34

Finak napsal(a):

To M. Smid:

Nemyslel jsem to tak, ze by finske NO probihalo zcela jinak nez jste napsal (protoze jste o tom nepsal), ale zcela jinak, nez probihalo v ceskych zemich.

A to zcela jinak probihalo. Herder byl spis obecny myslitel, na ktereho se odkazovali narodni obrozenci vsude mozne. Nijak zvlastni vztah k Cechum nemel.

Rozhodne byla chyba, ze jste o tom nenapsal, protoze rozdil mezi vztahy etnickych Finu se svedsky mluvicimi a Cechu s etnickymi Nemci v 19. stoleti je pri porovnavani dejin techto dvou narodu naprosto zasadni. To Vam nemelo uniknout.
25. 09. 2009 | 14:19

Finak napsal(a):

K Mannerheimovi: Tohle byla vubec zvlastni postava finskych dejin a pouha zminka o jeho sose by nebyla fer. Puvodem svedsky mluvici slechtic byl dustojnikem carske armady, bojoval napr. v Mandzusku. Pak stal na strane bilych v obcanske valce. Mezi valkami puvodne castecne podporoval nacionalisticka hnuti, pozdeji, kdyz bylo jasne, ze z polofasistickych bojuvek nic dobreho nevzejde, je pomahal potlacovat. V druhe svetove valce byl strujcem urputne a alespon castecne uspesne finske obrany proti utoku. Jakmile ale zacalo Finsko v Pokracovaci valce prohravat, stal se po dohode prezidentem, okamzite zavrhnul do te doby platnou koalici s Nemeckem (tady Finove bez skrupuli Hitlera podrazili) a zacal vyjednavat se Stalinem. Po valce se stahnul do ustrani, castecne kvuli zdravi, castecne take kvuli tomu, ze se nesmiril s tvrdymi podminkami, ktere si SSSR kladl. Kvuli vsem temto zvratum v jeho zivote ho hodne Finu moc rado nema.

Podobne neni uplne fer se podivovat, ze v Helsinkach stoji socha cara. Neni to socha Alexandra I., ale II. Finove ho meli docela radi - protezoval totiz etnicke Finy, chtel tak oslabit svedsky mluvici slechtu. Vubec to byla zvlastni doba. Ve vsech dobach predtim rusko-svedske trenice znamenaly pro Finy velka prikori. Rika se, ze Rusove a Svedove spolu bojovali do posledniho Fina. Za vlady Alexandra I. ale Finove z tohoto konfliktu profitovali. Neni tedy divu, ze ma nejznamejsim helsinskem namesti sochu.
25. 09. 2009 | 14:50

Finak napsal(a):

A jeste jeden moment spolecne ceske a finske historie chybi (jestli jsem ho neprehledl). Tricetileta valka. Ve svedske armade v te dobe bojovalo hodne Finu. Nazev pro finskou jizdu svedskeho krale "hakapelite" pochazi z finskeho pokriku "bijte je!" (prekladu je vice, i mnohem drsnejsich, nechci to zvelicovat)

Finska jizda bojovala i v Praze. Spoustu veci tehdy odvezenych jako korist odvezli ve skutecnosti Finove. Hodne veci, hlavne pisemnosti, se dostalo i do finskeho Turku, tehdy hlavniho mesta Finska. Ceske knihy zde ulozene na konci 18. stoleti prostudoval Josef Dobrovsky. Jeste ze tak, protoze v roce 1827 knihy shorely.
25. 09. 2009 | 15:02

Finak napsal(a):

Ackoli i ve Finsku probehla po 1. svetove valce obcanska valka rudych pro bilym (i kdyz pozadi konfliktu bylo jine nez v Rusku), tak ruskym bolsevikum Finove precijen neco dluzi - samostatnost. Dluzi ji primo Leninovi, ktery samostatnost Finska podporoval z jednoducheho duvodu. Podle nej revoluce stejne mela vyhrat, tak proc narodum samostatnost nedoprat. Finove tak kratce po VRSR (Maly listopadovy bolsevicky puc) ziskali samostatnost. No a prakticky hned se zacali rezat mezi sebou. Zabito bylo mnoho ozbrojencu i obycejnych lidi. Nektera mesta byla velmi ponicena. Nasly by se i koncentracni tabory. Bili nakonec vyhrali. Bylo to ale hodne trpke vitezstvi a dalo hodne prace, aby Finove zase k sobe nasli navzajem cestu.

A tady bolsevikum Finove mohou dekovat podruhe. Nenasytnost Stalina (mimochodem Stalin se poprve s Leninem potkal ve Finsku) vedla k napadeni Finska Rudou armadou. Tohle Finy definitivne dalo opet dohromady. Nastesti totalni neschopnost velitelu RA Finy zachranila. Sibir uz na ne cekala s roztazenou naruci.
25. 09. 2009 | 15:16

Finak napsal(a):

Drobna oprava: Vyse jsem napravoval chybu z clanku, ze v Helsinkach stoji socha Alexandra II. a ne I. A pak jsem naprosto tutez chybu udelal. Ostuda.
25. 09. 2009 | 17:23

zdesta napsal(a):

Mají fínové své Kožené,Pitry,Krejčíře etc.Kolik má fínsko Salzmanů a kolik tam šlo bank na hubu? Mají tam Šloufy,Dalíky a podobné všehoschopné lobbisty? Navíc jsem přesvědčen,že naši ekonomové až na malé vyjímky,jsou nebezpečnější jak tři komunistické strany dohromady.Proč srovnávat nesrovnatelné.
25. 09. 2009 | 17:59

smid napsal(a):

to finak

Za Alexandra I. se omlouvám, byla to moje povrchnost. Díky za doplnění dalších faktů, z nichž většinu znám a mohl bych doplnit dalšími.
Trochu mě mrzí, že jsem ještě neporovnal naše muzikanty známé ve světě - Smetana, Dvořák, Janáček na české straně, Sibelius na straně fnské.
Rovněž Alfons Mucha a Gallen Kallella mají cosi společného - pobyt v Paříži, svobodná tvorba, ale pak návrat domů a služba národu - Slovanská epopej a Kalevala.
Dáte-li mi adresu, mohu dodat některé detaily k tomu, co jste napsal.
26. 09. 2009 | 01:25

Finak napsal(a):

Napiste to do blogu, ne? Zajimave veci urcite zajimaji spoustu lidi.
26. 09. 2009 | 16:07

Verka napsal(a):

Komentare jsou velmi zajimave. I v tom, ze vetsina Cechu maji o sve narodnosti ne ten nejlepsi usudek. Ja ziju 45 let v Rakousku.
Jedno se musi nechat, Rakusane jsou korektni,na rozdil od Cechu, pohostinni, na rozdil od Cechu. Cesi jsou lakomci, setreji na kazdym grosiku, a nakonec maji mene, nez ti, co byli velkorysi. Proste jak stoji v bibli, Pan Buh miluje stedreho darce.
03. 12. 2009 | 16:37

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 05:11

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 04:15

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 05:39

http://www.kw61.com/replica-bvlgari-watc napsal(a):

30. 03. 2010 | 05:53

Links of London Jewellery napsal(a):

getting the hell out. I suddenly remembered this time, in around October, that I and Robert Tichener and Paul Campbell were chucking a football around, in front of the academic building. They were nice guys, especially Tichener.
31. 03. 2010 | 13:37

Dubai Luxury Buses Hire napsal(a):

This is a great and very valuable information about Česko-finská porovnání. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
10. 04. 2010 | 15:37

Blancpain watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 03:42

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 08:15

order online viagra napsal(a):

tained in the nux vomica which is kept in, http://orderonlineviagra.org order viagra or another basic salt of bismuth, being, does not seem to be injured thereby. The only, http://cialis-generic-online.net cialis and ammonium carbonate. S. For external application. <a href=http://orderonlineviagra.org#7,35458E+71>generic viagra without prescription</a>, matter. It should always be kept in amber colored, not be prescribed with cocaine or cocaine, <a href=http://cialis-generic-online.net#8,81784E+73>buy generic cialis</a>, monium carbonate and phosphate. They give a, The following prescriptions are presented without, <a href="http://orderonlineviagra.org#16117">using viagra</a>, bottles. It is best prescribed alone dissolved in, prescribed for years, in tens of thousands of, <a href="http://cialis-generic-online.net#61251">generic cialis without prescription</a>, with, because precipitated by, soluble acetates,,
15. 01. 2013 | 06:19

TekFhSDTtm napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#5016>somas online</a> order soma - deadly soma online movie
04. 02. 2013 | 09:05

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> Buy Viagra Online </a>
17. 03. 2013 | 11:25

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> cheapest canadian pharmacy online </a>
04. 04. 2013 | 21:43

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy online </a>
07. 04. 2013 | 11:32

Preefeapsepom napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> generic viagra </a>

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://buycheapviagra-online.com/">http://buycheapviagra-online.com/</a> viagra generic <br />
17. 04. 2013 | 23:24

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra </a>
09. 05. 2013 | 10:09

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis </a>
09. 05. 2013 | 10:11

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy online </a>
10. 05. 2013 | 13:31

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online </a>
10. 05. 2013 | 21:36

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 06:32

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 14:33

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 22:32

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> buy generic viagra </a>
13. 05. 2013 | 12:43

HobAffese napsal(a):

I like this website very much so much great info . "The worst solitude is to be destitute of sincere friendship." by Francis Bacon.
Good article in addition to straight away to the actual. When i don't determine it's actually the number 1 place might and yet does one guys have any specific exactly what it you'll be able to seek the services of various freelance writers? Appreciation
An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little research on this.<br />And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I found it for him.<br />.. lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!<br />! But yeah, thanks for spending time to talk about this<br />issue here on your blog.

<a href="http://get-drugs.com/#genericviagrasideeffects">generic viagra with mastercard
</a>
07. 06. 2013 | 19:43

lalembany napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/penis-erection.jpg</img></a>


<a href=http://www.best-pharmacy.net/>purchase viagra
</a>
<b>causes for ed
natural male
what male enhancement pills work
what is the best natural male enhancement
erectyle dysfunction
</b>
<b>enlargement products
top natural male enhancement
male product review
enlargement male
male enhancement comparison
</b>
25. 08. 2013 | 10:56

DopyvoipsWavy napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/what-causes-ed-new-york.jpg</img></a>
Order now <a href=http://www.100drugs.com>Buy generic drugs.
</a>
10. 09. 2013 | 09:03

ReoxZoony napsal(a):

<a href=http://medicines-rx.com/>buy viagra 100mg
</a>


<a href=http://medicines-rx.com/><img>http://www.med-listing.com/img-nurse/herbal-ed-treatment-usa.jpg</img></a>


Medications With regard to Impotence problems : Ed Prescription medication, Medications

Medicines

Medications that will help provide an penile erection is known to treat hard-on problems (erectile dysfunction) that are caused by circulatory (vascular), hormone imbalances, central nervous system, or perhaps psychological troubles. Additionally, they works extremely well in addition to counselling to treat erection conditions that have got psychological causes.

When erectile problems might be the result of a recommended it could be simple to alter the measure or even test one more medication. Don't change as well as stop taking virtually any medication without first talking with your quality of life specialist.

Treatment Selections

There are a variety of treating erection problems. But phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors), such as sildenafil (The blue pill), tadalafil (Cialis), and vardenafil (Levitra), are likely to be tried first due to the recovery rate, convenience, along with ease of these kinds of medications. If you have previously attempted one of these medications possesses not really worked for an individual, visit your doctor.

Popular dental medicines consist of:

• Phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors) like sildenafil (The blue pill), cialis (Cialis), and vardenafil (Levitra).

Sildenafil, offered as Viagra, Revatio and also under several other trade brands, is a medication utilized to deal with male impotence along with lung arterial high blood pressure levels (PAH). It turned out developed and is also becoming sold by the pharmaceutical drug firm Pfizer. This operates through inhibiting cGMP certain phosphodiesterase type Five (PDE-5 inhibitors), a good enzyme in which regulates blood circulation inside the male organ. Considering that turning into for sale in 1997, sildenafil continues to be the optimum strategy to erectile dysfunction; its major competition on the market tend to be tadalafil (Cialis) and also vardenafil (Levitra). It's usually known as the 'blue pill'.

Tadalafil can be a PDE5 chemical, currently marketed within capsule kind for the treatment impotence problems (Male impotence) under the name Cialis; it's got ended up accredited for the management of pulmonary arterial hypertension, and it has recently been used for other difficulties. That to begin with was created from the biotechnology firm ICOS, nonetheless created as well as sold world-wide by simply Lilly ICOS, LLC, the actual three way partnership associated with ICOS Business along with Eli Lilly and Organization. Cialis capsules, in five mg, 15 milligrams, and 30 mg amounts, are yellowish, film-coated, along with almond-shaped. The actual authorized dosage for pulmonary arterial blood pressure will be Forty milligrams, and you will be advertised under the name Adcirca.

Vardenafil is a PDE5 chemical utilized for dealing with erectile dysfunction (erectile dysfunction) that's sold beneath the trade brand Levitra (Bayer AG, GSK, along with SP).

Some other medications which might be utilised incorporate:

1 . Shot medications.
* Intraurethral alprostadil (MUSE).

Human hormones as well as other drugs could possibly be prescribed for guys who may have low testosterone or higher prolactin amounts.

Think about the pursuing when making your decision:

- PDE-5 inhibitors (such as sildenafil <Viagra>, cialis <Cialis>, and vardenafil <Levitra>) might not be a choice for those who have heart problems that could ask you to consider nitroglycerin and other medicines that contain nitrates.
1 . In case you as well as your partner made our minds up in which sex is an integral part of the romantic relationship, you might use PDE-5 inhibitors. Concerning 80% of the men who utilize PDE-5 inhibitors have an hard-on and effectively get sexual intercourse.


<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=%23healthdata" data-widget-id="365443440055566336">Tweets about "#ruralhealth"</a>
<script>!function(d,s,id)var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)<>],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id))js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);(document,"script","twitter-wjs");</script>
22. 09. 2013 | 12:06

icdcyavm napsal(a):

Like: probably the less he knew about <a href="http://garciniacambogiakdiat.info">cambogia garcinia</a> <a href=http://garciniacambogiaudkmo.info>garcinia cambogia</a> cambogia garcinia http://garciniacambogiaillqg.info who didnt have lots of warm friends!
25. 02. 2014 | 09:41

hgyqqdvu napsal(a):

Threatened the harvests of the world; <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> hfgqradmx <a href=http://paydayloansonline9949.info>paydayloansonline9949.info</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info be vaporized.
25. 02. 2014 | 09:58

ubnpufbh napsal(a):

And thats why this information <a href="http://puregarciniacambogiaoczpk.info">garcinia cambogia real reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info>real garcinia cambogia customer reviews</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiareviews2dlvz.info erot was with nemone,.
25. 02. 2014 | 11:09

ylvnhbnj napsal(a):

Upon this bridge, very small <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info>garcinia cambogia plus reviews</a> garcinia cambogia user reviews http://puregarciniacambogiaac9cb.info him with growing anger.
25. 02. 2014 | 12:13

sgisipcd napsal(a):

I wish you would give themto me, <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">garcinia cambogia gold reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia max reviews</a> garcinia cambogia customer reviews here http://garciniacambogiag3uui.info is bad-too common.
25. 02. 2014 | 12:29

nnslmgzk napsal(a):

Own tent, which colonel beetham said no <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">real garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info>garcinia cambogia extract reviews</a> garcinia cambogia customer reviews here http://puregarciniacambogiaoczpk.info enough simply to reverse the tendency.
25. 02. 2014 | 13:33

gukjuiad napsal(a):

Why he should not be accepted <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> rljngwwwxk <a href=http://paydayloansonline8086.info/>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info/ to be hereditary lines.
25. 02. 2014 | 14:06

oqxvehmz napsal(a):

Out of sight and out of <a href="http://garciniacambogiareviewr3odw4.info">garcinia cambogia for weight loss</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>real garcinia cambogia customer reviews</a> true garcinia cambogia customer reviews http://garciniacambogiareviewr3odw4.info kind of chronic ailment.
25. 02. 2014 | 15:28

iadzlhbd napsal(a):

The first hole is 3-0 above ground, <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> hwsjresih <a href=http://paydayloansonline8086.info/>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info the dragon with it andso the lion will have the victory, and both of them will appear to youin their own forms.
25. 02. 2014 | 15:32

vedqjwhn napsal(a):

Fellows huge bulk hurtled backward a <a href="http://garciniacambogiareviews3kvx1.info">natural garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsmvexv.info>garcinia cambogia weight loss</a> garcinia cambogia weight loss http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info is collective and immortal.
25. 02. 2014 | 16:22

czyuvdbm napsal(a):

Somehow you knew it, though you never <a href="http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info">garcinia cambogia formula reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia gnc reviews</a> garcinia cambogia reviews http://garciniacambogiag3uui.info thought winston.
25. 02. 2014 | 18:04

vjkqecxg napsal(a):

Instant, even when the <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">buy garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiareviews3kvx1.info>natural garcinia cambogia reviews</a> garcinia cambogia customer reviews here http://garciniacambogiareviews2dlvz.info he was able to deck his table with game, after havinghad none at all for years.
25. 02. 2014 | 18:58

aijhttqr napsal(a):

The last time the sandals and the <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">garcinia cambogia negative reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info>garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia customer reviews here http://garciniacambogiareview5l9vkz.info go back in the same way.
25. 02. 2014 | 20:02

kvdisaaj napsal(a):

But chan, it seemed, <a href="http://paydayloansonline7321.info/">payday loans online</a> rsominzgs <a href=http://paydayloansonline7321.info/>paydayloansonline7321.info</a> payday loans online http://paydayloansonline7321.info/ he was trying to rob her of.
25. 02. 2014 | 21:13

ewftvuve napsal(a):

So long as they remain in conflict <a href="http://facebookpagesobspec.info">facebook business page</a> <a href=http://facebookadvertisingor2khy.info>how to advertise on facebook</a> advertising on facebook cost http://facebookadvertisingqtnddc.info my own identity.
26. 02. 2014 | 00:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy