Císař je nahý: Ekonomika a ekonomie světové i naší krize

04. 01. 2011 | 21:50
Přečteno 31492 krát
To jsou přece ty císařovy nové šaty.
To je ale nádhera! Nikdo nechtěl dát znát, že je nevidí.
Až najednou zvolalo jedno malé dítě: Císař je nahý!


Pak se přidali i ostatní, staří i mladí a volali: nahý, nahý, císař je úplně nahý! Díky těmto prostým slovům, vyřknutým z úst, která se ještě nenaučila přetvářce, se v Andersenově pohádce zhroutí celý systém založený na klamu a předstírání.

Je možné, že pravda Císařových nových šatů není jen to dětské vykřičení pravdy, bez dospělého strachu, korupce, přetvářky a sebeklamu, ale možná jde o to, že slova, která užíváme k zastírání a odívání svých obav a pochybností, že tento diskrétní materiál z chatrných slovních štůčků, nás již nechrání a nezakryje naši nahotu, ani před sebou samými.


******


Makroekonomické nástroje nefungují a fungovat nebudou: ani fiskální, ani monetární – a žádné jiné nemáme. Ekonomická krize, zasahující především tři nejrozvinutější ekonomiky (USA, západní Evropa a Japonsko), je vytrvalá, s rostoucí nezaměstnaností, nedostatečným růstem HDP i narůstající nedůvěrou ve státní instituce, ekonomy a politiky. Krize vzniká a je řešena v mikru svobodného trhu, ne v makru státních intervencí.

Svobodný trh se snaží prosadit občasným růstem, ale nánosy státních intervencí, utrácení, injekcí, šrotovných, stimulů a podobného plýtvání selhaly, deformují přirozené signály trhu, zvyšují nejistotu, rozšiřují dlouhodobou nezaměstnanost, utlumují investice i spotřebu soukromých sektorů, nafukují spekulativní bubliny sektorů státního i finančního. Virtuální ekonomika spekulací se opět utrhla od ekonomiky reálné. Nových bublinek dnes šumí v ekonomice více než v Mattoniho kyselce.

Manipulace úvěrových měr selhaly opakovaně; úrokové míry centrálních bank se dostaly k nule (místy i do minusu), přesto se investiční činnost a úvěrové toky v soukromém sektoru nerozproudily, tržní signály zůstaly neprůhledné a nespolehlivé pro podnikatelskou sféru. Nevhodné, nepromyšlené a masivní státní intervence deformují svobodné trhy, ničí tržní hospodářství a dusí podnikatelskou dynamiku kapitalismu. (http://www.ceskatelevize.cz/program/21056226955-cesi-v-krizi.html?bonus=957)

Tradiční ekonomické instituce (ne „instituty“) Evropy dnes fungují jen díky politické eurosprávě, která uměle udržuje chod řady velkých podniků, národních ekonomik a států samotných. Pod nánosy finančních injekcí a záchranných balíčků nelze odhadnout pravou hodnotu věcí, tržní signály jsou nečitelné a nejistota podnikatelské sféry vede spíše k finančním spekulacím, než k hospodářským investicím a inovacím. Spekulativní sféra virtuální ekonomiky opět dominuje nad ekonomikou reálnou. Počet podnikových bankrotů v ČR v r. 2010 byl nejvyšší za posledních sedm let – a to to „oživení“ teprve začíná.

Není dobré mediálně glorifikovat spekulativní trhy akcií, obligací, státních dluhů a jiných aktivit založených na přirozené chamtivosti člověka. Media povýšila spekulace nad ekonomická rozhodování, popletla sazku s ekonomikou. Navíc je každodenní sledování akciových trhů zbytečné: opravdoví hráči užívají spolehlivější zdroje, normální podniky a občané přestávají ekonomice rozumět (o ekonomii ani nemluvě]. Ekonomická vzdělanost, rozhodování a chápání dosáhly tudíž nadiru. Televizní Klondike stojí v ostrém kontrastu k hospodářské realitě občanů-koncesionářů.

Učte své děti: Nemáš na to? Polož to! Splácení dluhů je nejlepší ínvesticí. Kdo si neporučí sám, tomu budou poroučet druzí. Život zadluženého člověka není životem, ale směsí zoufalství a štvanice, ponížení a nejistoty kde a jak sehnat na splátky a živobytí. Nebuďte otroky kapitálu, učiňte kapitál svým otrokem. Nebuďte tvory, kteří si půjčují dokonce na spotřebu, na dovolenou, na svatbu nebo na dárky: pouze investice do zvyšování budoucích příjmů opravňují zadlužení.

Americká Federální banka se soustřeďuje na opakované provádění rutinních úkonů, aby se předešlo nařčení z pasivity a nicnedělání tváří v tvář vleklé stagnaci a rostoucí nezaměstnanosti. Najdříve se úroky srazí na nulu a nastává ochrnutí akce. Pak nastoupí kvantitativní rozvolňování (quantitative easing) – v podstatě tvorba či „tisk“ nových peněz, za účelem probuzení inflace. Proti rostoucí inflaci pak Fed může začít „bojovat“ a úrokové míry opět zvyšovat. Cyklus státního intervencionismu se tím uzavírá sám na sebe, autonomně a bezvýznamně. Politická činorodost je dnes důležitější než hospodářské výsledky.

Vidíme i v Česku, jak různé „škrtformy“ zcela nelogicky předcházejí reformy; tedy paušální bezcílnost předchází strategickému rozhodování. Teprve po promyšlených a efektivních reformách však může nastat reálné prostředí k inteligentnímu, strukturovanému „škrtání“. Politická sféra, v konečném důsledku, zachraňuje a bude zachraňovat především sama sebe (viz proplácení bonusů byrokratů z úspor na platech). Přitom je nevyrovnaný rozpočet důsledkem a ne příčinou, a tudíž prosté účetní vyrovnávání skutečné příčiny neadresuje a systém i nadále dluhy generuje, při utlumování růstových potenciálů a kramaření s důvěrou voličů.

Obzvláště v oblasti veřejných zakázek je neúnosná míra korupce zakotvena přímo v systému zákonů, pravidel a pravomocí. Ve stavebnictví jsou systematicky upřednostňovány staré, drahé, neekologické a časově náročné technologie na úkor moderních materiálů a postupů. Boj proti korupci tedy nemůže být bojem proti osobám. V Česku nejsou zkorumpovaní jedinci, ale hlavně systémy, v nichž jsou jedinci nuceni působit. O zakázkách rozhodují politici a byrokrati, při minimalizaci účasti odborníků. Zkorumpovaní tedy nejsou Češi, ale hlavně Česko.

Růst HDP bude i nadále stagnovat při zvýšené nezaměstnanosti a rostoucí inflaci. Kdosi v Česku napsal, že už je po krizi – jen lidé to ještě nevědí. (Připomíná to domácí automobilku, která také měla „nejlepší auta na světě, ale nikdo je nechtěl“.) Jsou to právě lidé a jejich vnímání hospodářské situace, kteří definují konec krize, ne špatné statistiky a měření, která neodrážejí tvorbu hodnot, ale připisují „růst“ i díky čistě spekulačním transakcím, bez ohledu na reálnou tvorbu hodnot.

Bankovní sektor se topí v investičně nepoužitelné hotovosti, kterou směřuje do rizikových nákupů, spekulativních aktivit, vyplácení bonusů, podnikových oslav, atp. Spekulativní trhy akcií a obligací se rozšiřují, nevzniká nová přidaná hodnota, ale peníze se jen přesouvají z jedné kapsy do druhé. Neproduktivní sféra finančních spekulací dusí inovativnost a konkurenceschopnost sféry podnikatelské. (Detailní rozbor vztahu reálné a virtuální ekonomiky viz http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=3404)

Když někdo sází na koně, neříkáme, že „investuje“ do koní: neúčastní se jejich chovu, udržování ani přípravy. Sázení na koně, tak jako sázení na podnikové akcie, nejsou investice, ale prosté sázky. Sázet lze jak na růst tak na pokles akcií. Finanční „Sazku“, tak jako koňské sazkaře, nezajímá skutečný výkon, ale míra očekávání. Sám jazyk typu „lepší či horší než se očekávalo“ (better or worse than expected) je jazykem hráčů a ne ekonomů či podnikatelů. Peníze vyhrajete, když vsadíte na koně lepšího nebo horšího, než bylo očekávání ostatních hráčů, tj. bez ohledu na skutečný výkon.

Splácení dluhů se inflací a poklesem dolaru přesouvá na daňové poplatníky a mezinárodní věřitele. Daňový poplatník dnes platí všechno: stimuly, rozpočtové schodky, šrotovné, injekce a intervence všeho druhu, dluhy individuální, obecní, státní i federální, tisk nových peněz pod zástěrkou tzv. kvantitativního rozvolňování. Poslouchat televizní „kulatý stůl“ bankovních analytiků na téma dopadů kvantitativného rozvolňování připomíná kruhovou popravčí četu. Nikdo nic neví a ani nejschopnější moderátorka z nich nedostane kloudnou odpověď: nikdo nemá vlastní názor, všichni napjatě pozorují, co řeknou druzí. „S takovými analytiky tuhle vojnu nevyhrajem,“ říká Švejk. (Více např. http://www.impuls.cz/clanek/milan-zeleny-ekonom/227991)

Není divu, že daňoví poplatníci EU demonstrují v ulicích, zatímco v USA jdou houfně k volebním urnám a volí hnutí Tea Party. Paradoxní je, že v EU demonstrují za to, aby stát utrácel ještě více jejich vlastních peněz (a dále dirigoval shora), zatímco v USA jde o snahu nekontrolovaný růst státu zastavit a jeho náklady omezit zdola. „Stát není řešením problému, stát je problém“, varoval svého času R. Reagan. Dnes, konečně, je v USA Reagan vyslyšen a ekonomický „obamismus“ zastřižen na krátko.

V EU však stát musí omezovat sám sebe, což je paradox, protože užívá peníze druhých lidí, ne peníze vlastní. Doba, kdy správa věcí veřejných bude přísnější než správa věcí soukromých je ještě daleko v budoucnosti. Korupce ve státních výdajích je také systémová (a tudíž sebeudržitelná) a tak neřešitelná prostým pozavíráním i celé politické garnitury. Zdůrazňování principu „Padni komu padni“ je přímým přiznáním korupce jako pravidla, ne jako výjimky. Pak už ani opoziční smlouvy nestačí a je třeba přistoupit k tajným „gentlemanským dohodám“ a prezidentskému solo-puči, aby byla zachována stranická doktrína tzv. stability, tj. systémové korupce.

Největší brzdou demokracie jsou stranické zájmy, rekorytarizace a korupce. Partajnictví deformuje vzdělání, reformy i strategický pohled na rozvoj splečnosti. Přímá demokracie na všech úrovních, přímá volba nezávislých a nestranických odborníků, bez poplatnosti zákulisním sítím stranických kmotrů, nabízí řešení – pokud se ovšem stranám nepodaří ovládnout přímou demokracii vlastními kandidáty, penězi a propojenými aparáty korupce. O roli odborníků viz také http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030510102-otazky-vaclava-moravce-2-cast/, zatímco první část je na http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500102/ (pokud nechcete vidět celou první část, přesuňte na 46:25).

Hnutí dosavadních nevoličů, podobné americké Tea Party, může prosazovat nestranické odborníky a přivodit očistu od stranických politiků. Odříznutí penězovodů veřejných prostředků do financování politických stran s.r.o. by neměl být pro efektivní hnutí tohoto typu problém. Dokázal to i Tomáš Baťa ve Zlíně, když byl čtyřikrát zvolen starostou jako nezávislý. Žádné strany ve Zlíně neuspěly. V době internetu, telekomunikací a společenských sítí se strany stávají brzdouv a přežitkem předinformační minulosti.

Dnes stojí eurozóna (i EU) před hrozbou rozpadu a čeká se na první signál či spouštěč, který pak odstartuje domino efekt. Účinným spouštěčem může být jakákoliv nebo jakkoliv bezvýznamná země či vláda. Všichni v EU čekají na „první krok“, na první záminku pro deklaraci vlastní výlučnosti (a obnovu čerstvých hlasů ve jménu národní solidarity). Jako politické uskupení má EU již minimální šanci na přežití; jako uskupení hospodářské a podnikatelsko-vzdělanostní se neprosadilo a tak o šanci ještě nelze mluvit.

Proč makroekonomické nástroje selhávají tak masově? Především jsou velmi hrubé a mechanisticky jednoduché: v podstatě zvýšit/snížit úrokovou míru, zvýšit/snížit množství peněz v oběhu, zvýšit/snížit daně – jakoby ekonomika byla jednoduchý stroj. Intervence probíhají na základě tzv. ceteris paribus, tj. „vše ostatní neměnné“. Jako např. „Pokles úrokové míry vede, ceteris paribus, ke zvýšení investiční činnosti podniků.“ Jenže: v ekonomice se to vše ostatní stále mění, nic není ani ceteris, ani paribus. Proto mohou jít úrokové míry na nulu, aniž by se investiční (i když ne spekulativní) činnost pohnula. Lidé se učí, stroje ne.

Protože ekonomika není stroj, ale společenský organismus, každá státní intervence má za následek, adaptaci, přizpůsobení, učení se a nové rozhodování. Tentýž vstup nemá za následek stejný výstup. Namísto ceteris paribus funguje mutatis mutandis (změnit vše, co změnit třeba). Moderní státní intervence neznají mutatis ani mutandis. Stroj přece musí spolehlivě vrátit stejný výstup na stimul stejného vstupu. Jestli nevráti, pak se chyba nehledá ve stroji samém, ale ve velikosti vstupu. Vede to k tomu, že když něco nefunguje, tak prostě zopakujeme totéž, ale více a radostněji.

Navíc nikdo nezná a nemůže znát časové rozměry daného opatření. Jen se vágně říká, že to chce čas a že to bude trvat. Ke každé intervenci se ekonom musí ptát: „A co je další krok?“ A po uspokojivé odpovědi se musí opět ptát: „A co je další krok?“ Atakdále. Neptá-li se takto, pak není ekonom, ale politik: zajímá ho jen příští volební období, ne dlouhodobý rozvoj ekonomiky. Proto straničtí politici nikdy nemohou vyřešit problémy ekonomiky: jejich časový horizont je omezený, ekonomiku podřizují politice (navíc stranické) a nutně musí lhát o skutečném stavu hospodářství. Schovávají se potom za dlouhý paravan dobrovolných ekonomů-politiků, kteří krátkodobé stranické zájmy pilně ospravedlňují.

Česko nepotřebuje více politiků, ale více nezávislých, nestranických ekonomů. Chce mít dobré nervy opustit NERV, ale chce to absolutní nezávislost a objektivitu do NERVu nevstupovat. Sloužit hospodářským zájmům občanů a dělat ekonomické „křoví“ ideologickým programům politických stran jsou aktivity v současném korupčním prostředí jen těžko slučitelné. Ekonomové by měli být vždy v opozici vůči stranám.

Ekonomika není statická: podmínky třicátých let (vzniku keynesianismu) jsou diametrálně odlišné od r. 2011. Podmínky šedesátých let (vzniku monetarismu) jsou diametrálně odlišné od r. 2011. Tehdy průmysl zvyšoval zaměstnanost, později sektor služeb zvyšoval zaměstnanost. Dnes již zůstává jen sektor Státu, kde je ale nárůst zaměstnanosti nežádoucí, protože je financovaný pouze z daní vybraných ze tří hodnotu-přidávajících tržních sektorů (zemědělství, průmysl a služby).

Spojené státy dnes zaměstnávají půl procenta celkové pracovní síly v zemědělství, patnáct procent v průmyslu a sedmdesát procent ve službách. Podíly na celkové pracovní síle všech tří sektorů i nadále klesají (díky růstu produktivity práce). Prostor uvolněný pro nezaměstnanost a státní služby se tak neustále rozšiřuje. Podmínky pro maligní růst Státu jsou tak nastaveny.

Stojíme před okolnostmi nikdy předtím (s výjimkou pádu státu Říše římské) nepoznaném: poprvé jsou vyspělé ekonomiky v situací, kdy se již žádný nový sektor neobjeví (jako dříve zemědělství, průmysl a služby), protože homo oeconomicus může provádět pouze čtyři druhy hospodářských činností: produkovat potraviny, vyrábět věci, poskytovat služby, anebo nedělat „nic“ kromě spotřeby (tj. žít z vybraných daní).

Ve vyspělých ekonomikách jde o bezprecedentní situaci: krize nejvíce postihla USA, západní Evropu a Japonsko. Méně vyspělé země, jako Čína, Indie a Brazílie krizí neprocházejí, protože sektory průmyslu a služeb ještě absorbují pracovní sílu. Nejsilnější a nejdelší růst ještě čeká, i když vzdáleně, Afriku. Proto se dočasně přesouvá težiště hospodářské moci do Asie a Brazilie. Dočasně proto, že i tam akceleruje přesun do sektoru služeb a následně do koncovky „sektoru“ Státu.

USA je dnes laboratoří světa: jak vyřeší patovou situaci nové normály rostoucí nezaměstnanosti a státního sektoru bude předzvěstí toho, co čeká i ostatní regiony světa, dříve či později.

Nejde tedy jen o vleklou krizi, ale zároveň o dlouhodobou kvalitativní transformaci. Krize je cyklická, transformace je jednosměrná a nezvratná. Přechod od agrární na průmyslovou společnost byl provázen řadou krizí, ale procesy transformace byly nezvratné, i když současníkům spíše skryté. Vyspělý svět prochází mocnou transformací ekonomického myšlení a chování, vznikají nové podnikatelské modely, způsoby výroby a spotřeby, mění se životní styly jedinců i komunit. Není návratu, zůstává jen cesta vpřed, cesta do relativního neznáma. Jen politické a bankovní elity stále nechápou a nechtějí chápat společenskou transformaci – přesahuje totiž časový horizont jejich zájmů

Neschopnost rozlišit procesy krizové od procesů transformačních je dalším důvodem selhání makroekonomických nástrojů. I kdyby nástroj zabíral na krizi, proti transformaci je bezmocný. Transformace jsou následkem růstu produktivity práce, tedy jednoho z nejmocnějších ekonomických pudů lidstva ke zlepšování životní úrovně. O transformaci se dnes ve špičkách politických, ekonomických a podnikatelských elit nemluví, protože důvěra ve svobodné trhy byla narušena a nahrazena iracionální důvěrou ve všemocnost Státu.

Tato důvěra ve Stát však není dlouhodobě udržitelná ani v USA, ani v západní Evropě, ani v Japonsku. Svobodný trh se dá deformovat, okleštit a omezit, ale nedá se trvale udusit, protože je přirozeným způsobem ekonomického života lidstva. Svobodný trh je jedinou nadějí lidstva, ale jeho signály a pokusy o řešení transformace nesmí být bezohledně deformovány.

Svobodný trh dnes prosazuje samoslužbu (self-service), odstraňování zbytečných mezičlánků (disintermediation), masovou kustomizaci a individualizaci výrobků a služeb (mass customization), jakož i novou lokalizaci hospodářské činnosti, počínaje od zemědělství (precision a vertical agriculture), ale rozšiřující se i do výroby a služeb, startující nový cyklus sektorového rozvoje, tentokrát na lokální úrovni. „Mysli globálně a jednej lokálně“ vystihuje historickou transformaci. (Ve větším detailu viz http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ales-drobek.php?itemid=8158)

Nejen nástroje, ale i základní makroekonomické teorie musí být přehodnoceny tak, aby bylo opuštěno paradogma stroje a rozvinuto paradigma společenského organismu. Mikroekonomická teorie a praxe lidské akce i rozhodování musí být zprůhledněny, posíleny a podpořeny za účelem obnovy svobodného trhu.

Paradox je, že dominantní způsob makroekonomického myšlení (intervencionismus, keynesianismus, monetarismus a jiné -ismy) je nediferencovaně propagován v globálním měřítku. Alternativní přístupy jsou efektivně umlčovány a zamlčovány, neexistují teoretické ani praktické pojistky, které by mohly nastoupit v případě kdy rozpoznáme, že ekonomika není stroj, ale organismus. Po takovém poznání se propast mezi teorií a praxí rozprostře i za viditelné obzory, protože alternativní přístupy nejsou dostatečně rozvíjeny.

Jakákoliv monokultura, ať již řepka, automobily nebo zpúsob myšlení, jde proti principům živých organismů a dlouhodobé udržitelnosti. Monokultura je receptem k záhubě, zatímco různorodost a diferenciace plodin, výrob a vědeckých teorií je výrazem pudu sebezáchovy, který se z globálních společností mysticky vytratil.

Důvodný optimismus spočívá právě v tom, že ekonomika i společnost jsou organismy a ne stroje. Jsou tedy schopny vlastního vývoje a evoluce, neustále se adapatují a nepřetržitě vyhledávají, navrhují a realizují řešení, které homo sapiens může odkrýt a pochopit jen tehdy, zbaví-li se závějí a nánosů umělých státních intervencí tak, aby signály trhu byly opět čitelné a srozumitelné

Ještě borec nakonec, Jan A. Baťa: „Byla u nás nějaká krize? Byla krize v celém světě a my jsme rostli. Proč? Poroučí u nás bankéř? Ne. Stojí s kloboukem v ruce u našich dveří. K službám vždy ochotný, Julius Novotný, že? Nechali bychom my jej u nás poroučet? Utekl by první den. Ale banky jsou spíše upíry, nežli pařeniště podnikání. Lidé, kteří do toho nevidí, jako žurnalisté a podobně, tomu potom říkají „soumrak kapitalismu“. Aspoň v Evropě tomu tak většinou je.“

Váš,
Milan Zelený

P.S. Politické partajnictví je samozřejmě u kořene předlužení, korupce a hospodářské devastace společnosti:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=12940

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Dalimír napsal(a):

Makroekonomie ,moc složité téma pro mne ! Já vím jen jedno ,každé století potřebuje svou válku aby se pak lidé opět mohli postavit na nohy ! V té třetí světové se zachrání pouze elity národů kteří už k tomu mají připraveny dobře opevněné bunkry ! A život začne od 0 ! Ale hlavně že vůbec začne ! Dal.
04. 01. 2011 | 22:08

schlimbach napsal(a):

pomalu se blížíme k řešení - http://ekonomickareforma.cz :)
04. 01. 2011 | 22:18

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

vzal jste si dnes dost velký koláč a vlastně ani nevím, čím bych měl začít. Tak jen pár poznámek, které se mi mihly hlavou.

- Západ? Ve světě volného transferu technologié a kapitálu je standart západu naprosto neudržitený ekonomickými nástroji, to musíte vědět lépe než kdo jiný. Zatím se klepe za cen soustavného zadlužování, přerozdělování na nejen státní, ale i firemní úrovni.

- Trh? Ten funguje zcela iracionálně, protože se lidé chovají iracionálně. Kdyby si kupovali jen potřebné věci a racionáně plánovali, tak se asi světový trh zcela zesype.

- Inovace a automatizece? To je obrovský problém. Už dnes vytváří veškeré hodnoty jen zanedbatelný zlomek světové populace. A s pokračujícími inovacemi a automatizací se tento zlomek bude dále snižovat. Co s ostatními? Umělá zaměstnanost? Zatím to tak funguje. Co bude dál? Nemám křišťálovou kouli :-).
04. 01. 2011 | 22:27

Elena napsal(a):

tak ja neviem pán Zelený,

pán Pehe piše že všecko je v naprostom poradku, sem tam nejaka chybyčka, ale vraj zanedbatelna, tak neviem komu mám veriť,
na Císarové šaty je dosť surová zima, tak počkajme si do leta :)))
04. 01. 2011 | 22:29

hoven napsal(a):

nesouhlasim, že státní intervence v době krize, jako je tahle, jsou zasadně špatná věc. ty intervence krizi neřeší, ale dokažou ji určitým zpusobem moderovat, vyhnout se šokům, osekat peaky. samozřejmě je nutne ty statni intervence dělat s rozmyslem v omezeneé míře a bez přehnaneho očekávání. souhlasím, že konečné slovo bude mít trh, jinak tomu ani nemuže být. nesouhlasim s tím pesimismem ohledně trvalé nezaměstnanosti. na věčné časy sme tu měli bratrskou armadu sssr a taky odtáhli. vývoj se nedá zastavit, povstanou nové obory, které tu před tím nebyly, at už procházíme krizí nebo transaformací , je jedno jak tomu, kdo říká. ten vývoj je kontinuální od doby , co člověk slezl ze stromu a vždycky se jednalo o jednosměrnou cestu. ja si myslim, že tahle krize nepřínáší nic převratně noveho. nesouhlasim s tou uvahou o spekulacích a investicích. mezi tim je tak tenká hranice, že nikdo na světě nedokáže nakreslit dělící čáru. uvahy tohodle typu zavanějí trochu levicovou demagogíí. spekulace vždycky patřily, patří a budou patřit k akciovým trhum. ja bych tohle slovo ani nepoužival, protože je zavádějící zastírá smysl akciových trhů a to je investování. nesouhlasím s tím, že se měly nejdříve udělat reformy a potom teprve škrtat. to neodpovídá realitě, ve které se nachází česká republika. zavedenéí reforem ma svojí časovou prodlevu, kdežto "umravnit " deficit státního rozpočtu se muselo hned. naopak souhlasím s uvahama ohledně korupce, a přecenování role státu při řešení krize. chybí my tam hlavní podle meho nazoru dvě příčiny krize - život na dluh a neudržitelné nerovnoměrné rozložení bohatství v nastupující eře globalizace.
04. 01. 2011 | 22:46

Kodl napsal(a):

To autor :

Pane profesore, přečtěte si, prosím, pozorně příspěvek Karla Muellera. Děkuji. Minimálně než zase něco napíšete.

Dále mě už jenom napadá ona logicky následná otázka - Co je to ten Váš "svobodný" trh?
- Kdo ho a kde viděl?
- Kdy to bylo?
04. 01. 2011 | 22:50

hoven napsal(a):

ale jinak po dlouhe době skvělý ekonomicko-analytický článek na blozích aktuálně.
04. 01. 2011 | 22:56

Emissary napsal(a):

Pane profesore Zelený,

nějak moc jste toho napsal a dost se i opakujete. S mnohým souhlasím a s něčím ne. Chcete-li to vědět, zeptejte se.

Je jisté, že za některé věty by Vám schlimbach políbil i ruku a prohlásil to za řešení. :)
04. 01. 2011 | 23:04

Emissary napsal(a):

Nikoliv, Karle Muellere,

i volný transfer technologií a kapitálu by měl uspět, pokud ekonomika země není úplně zasažená socializmem. Normálně by to mělo fungovat tak, že než nějaký kapitalista vyveze kapitál či prodá technologii, má v záloze další kapitál a lepší technologii. Náskok si vždy může udržet, tím i zaměstnanost a působení na uspokojivý růst blahobytu celé země. Stát je tady vydřiduch, vždy a všude.

Trh většinou funguje normálně a skoro bez jakýchkoliv zásahů. To jen socialisté do něho pořád zasahují iracionalitou v domnění, že mohou pochopit živý organizmus, skládající se z miliard dalších živých organizmů, jak správně uvádí profesor Zelený. To se nedá uřídit shora, ale pouze a jen zdola. Lidí si většinou kupují jen potřebné věci. Prostě chtějí po trhu jen to, po čem touží a racionální trh to rád zabezpečí. Nemůže se tedy sesypat, pokud ho socialista úplně neznásilní. Budeme-li narážet na high kapitalistu a jeho potřeby, pak ero i jachtu také potřebuje. Ale to není masový projev.

Co s inovacemi a automatizacemi? Nic. V současné době nejsou motorem ekonomik. Aby byly, musí se výsledky vědy a výzkumu rychleji aplikovat v praxi, tedy i do inovace a následně automatizace.

Jinak zdravím, jak se máte?
04. 01. 2011 | 23:26

xx napsal(a):

Karle Muellere: vždyť jsme všichni zažili na vlastní kůži, co se stane, když se trh zcela odbourá. Ekonomika stagnuje, žádná inovace, jen horší a horší stav.

Za socialismu se přesně odehrálo na ekonomické úrovni to, že se trh a tržní vztahy nahradily centrálním řízením. Nastaly okamžitě a rozrůstaly se problémy s přebytky nedostatky zboží a služeb.

Inovace se zastavily především špatnými řídícími signály celé ekonomiky. Nikoli neschopností našich lidí vymýšlet a objevovat nové věci. Pouze absencí trhu a tržních mechanismů došlo k tomu, že jen velmi těžko vznikaly inovace a když už nějaké vznikly, trvalo to 20 let a byly tím pádem zastaralé.

Před válkou jsme patřili mezi nejvyspělejší země světa. Po převratu v roce 89 jsme byli kdesi mezi rozvojovými zeměmi.

Tam vede absence trhu, nikam jinam.
05. 01. 2011 | 00:15

ZAM napsal(a):

Pane profesore,
nejvýživnější ekonomický článek, který jsem v posledních několika létech četl. Pregnantně popsané ekonomické důsledky technologické globalizace. A nejen ekonomické, charakterizace politiky a politiků je také vynikající. A po ´tunelování´ další obohacení terminologie - ´rekorytarizace´. Tímto procesem u nás vznikla TOP 09.
Děkuji za poučení.
05. 01. 2011 | 00:22

ZAM napsal(a):

xx:
Ano, pamětníci pamatují na ´Trhy nevyužitých zásob´ na brněnském výstavišti, haldy výrobků, které nikdo nechtěl.
05. 01. 2011 | 00:25

Karel Mueller napsal(a):

Emissary:

Zdravím :-) a díky za optání. Zatím to jde.

Tak jak to píšete to nefunguje. Tyto otázky jsem rozebíral před časem dost podrobně na blozích Aleše Drobka. Vy prostě nechcete vidět, že kapitalismus v tom klasickém pojedí je již dávno mrtvý. Ale to bych byl jinde.

Uvedu dva příklady. První se týká Banánistánu.
Firma si tam pořídí pobočku výroby s náklady na mzdy 10x (existují případy i 100x) nižší než doma. Vstupy i výstupy jsou stejné, ročně ušetří dejme tomu sto milionů dolarů. Jak ty peníze převést? Nejjednodušší je udělat z pobočky samostatnou výrobní jednotku, která si tak zvaně hospodaří sama a veškerou produkci od ní koupit. Za kus, který má na trhu cenu např. 100 USD ji zaplatit 10 USD. Ten výrobek v ceně 100 USD pak vrhnout na trh, včetně trhu v Banánistánu. Ten zisk lze jednak částečně zdanit ve vlastním státě (na sociální politiku), jednak vrazit do nevýrobní sféry (vývoj, kvalita), čímž se propast mezi mateřskou zemí a Banánistánem stále zvyšuje.

V tomto případě by byl blahobyt západu stále rostoucí a Banánistán stále ubožejší.

Ale vstávající hráči se rozhodnou, že Banánistánem trvale nebudou a na tento "kšeft" nepřistoupí. Čili se začly chovat tak, že výrobek hodily přímo na trh a nadto si ponechaly v každé firmě část podílu (u strategických tu rozhodující). To umožnilo akumulaci kapitálu a postupné vytvoření vlastní výrobní základny. To by bez účasti státu a jeho patronace nebylo vůbec možné. Z Banánistánu se postupně stává konkurent. Konkurent, který má obrovskou výhodu levné pracovní síly.
05. 01. 2011 | 00:48

Karel Mueller napsal(a):

xx:

Nedělejte si tolik iluze. Na pokyn SSSR došlo v padásátých letech k restrukturalizaci celé průmyslové základny a její orientaci na těžký průmysl. Že jsme zaostávali je jasné, ale v řadě odvětví jsme byli stále schopni vyvážet a leckde dokonce drželi krok se špičkou, např. v jaderné energetice. A měli vlastní výzkumnou a vývojovou základnu, to je dnes pryč. Ale to bych byl jinde, to ani není tématem diskuze.

Na ony inovace nebyl především kapitál, ale já jsem o tom psal z toho důvodu, že nové technologie a inovace vedou ke stále nižší potřebě pracovních sil. Není nijak zřejmé, co budou masy lidí dělat.
05. 01. 2011 | 01:00

ZAM napsal(a):

Karel Mueller:
Služby.
05. 01. 2011 | 01:13

hoven napsal(a):

karel mueller,
vymřou
05. 01. 2011 | 01:28

hoven napsal(a):

pokud člověk nebude potřebovat pracovat , aby se uživil (a ono to k tomu spěje), přizpůsobí se. to je darwin. najde si jinou činnost, hry, meditace, cvičení, sport,studium, bádání, cokoliv. vývoj lidský společnosti tím neskončí. pořád to pujde dopředu, člověk kolonizuje vesmír. pokud nepřijde nějaká katastrofa. s narustajícím počtem lidí, kteří díky technickemu pokroku nebudou muset pracovat , bych si nelámal hlavu. už aby to bylo. pokud bude mít stát dostatek prostředků se o tyhle lidi postarat, pracovat nemusí. ale to nehrozí. v příštích 100 letech tyhle starosti mužem pustit z hlavy. největší pruser zapadního světa je život na dluh, kterej touhle krizí skončil.
05. 01. 2011 | 02:01

Emissary napsal(a):

Jistě Karle,

tak nějak to může fungovat, třeba počítačové komponenty Made in China. :)

První případ může fungovat stejně dobře, jako i ten druhý. Ale ten druhý pro konkurenta není až tak jednoduchý, protože si musí pak financovat veškerý vývoj a výzkum, a to nejen u výrobků, ale i technologií, jež výrobu výrobků zajišťují, což už tak levné není. Zbývá pak jen levná pracovní síla, ale ani ta nebude věčně.

Přesto můj příspěvek měl ambici být trochu o něčem jiném. Zemědělství? Můžeme víc vypěstovat doma a zbytečně nedovážet třeba česnek z Číny? Mohli bychom, nevím, co by na to řekla EU. Průmysl? Mohli bychom vyrábět počítačové komponenty jako třeba Irsko? Nebo mobilní telefony jako Finsko? Proč ne, museli bychom chtít a umět. Služby? I ty lze rozšířit ve správném poměru k výrobním sektorům. Je to o něco těžší a složitější cesta, z dlouhodobého hlediska ale jistě samostatnější a výhodnější. Cože to pak znamená? Nezaměstnanost kdesi na úrovni 3 %, kterou již z lenosti některých jedinců či sociálního vývoje a politiky pseudohumanistů „naroď se, hlavně že žiješ“, není možné snížit. Proč je skoro 10? Protože USA i Evropa buduje bezbřehé sociální státy a myslí si, že Číňané na jejich socialistický kapitalismus budou dřít věčně.
05. 01. 2011 | 02:01

otokar napsal(a):

zelený-žábo studniční,vaše hraběcí rady jsou nám na hovno,když je již dokraden mobiliář a začínají se vykrádat futura. kde jste byli,švejnaři, havlíci a pehovití,když se drancovalo za potlesku národa,když se kradlo proti totalitě,bolševikům a jiným přežitkům socializmu?
tento lid, co hajloval na václaváku,mával představitelům na tribunách a dnes vyjadřuje 70% podporu si nezaslouží slitování.reformy na něj,hajzla,prožral budoucnost,nezaslouží slitování.ale vykládej to zelenému....
05. 01. 2011 | 05:16

rugby napsal(a):

Autor příspěvek doslova nabil elektřinou,nabyl pojmoslovnou partikularitou,která je zde vesměs neznáma,nepoužívaná,protože stran logického positivismu jsme raději odešli od Vídně i s Masarykem-od Wittgensteina,Carnapa..
Nezachránil to ani Stalin,Chruščev ho zase odvolal příliš brzy.
My si ale přiznejme,že ač Andersen je nádherný,nahota je pouhý příznak,i když velmi relevantní a desizivní celkové situace.Upřímnost ještě není celkové pochopení,hlubší pravdivost.Dojem ze Zeleného brilantní technicky analýzy je ten,že ač nepodal Čechovovskou stručnost matku talentu,uznejme aspoň částečně,že dnešní tržní svět je džunglí z níž Mauglí či Tarsan jen velmi nesnadno nalezne cestu k civilizaci,ledaže Rudyard Kippling by ve své knize návod již měl.O labyrintu se říká,že způsob jak se z něj dostat je stále po cestě táhnout niť z klubíčka jediným směrem,tak vyloučit,že už jsem v některé chodbičce byl.Duns Scottus-"říci vše znamená neříci nic" a srovnejte o 400 let později s Leibnitzem-heslo panlogismus a hádejte proč bystrý Lenin odvrhnul filosoficky solipsismus,ale panlogismus Leibnitze cenil.Navíc ke sporu mezi predikátem a proměnnou,logikou a matematikou o vůdce ještě existuje zapomínaná třetí alternativa.Jazyk.Carnapovký jazyk,který je vědou.Jeho konstrukce.
Jak daleko dospěla makroekonomie při rozpracování ekonomické elasticity? ekonomického automatu? Kdo to zná spolehlivě ?Tak je politikům stále dávána výhradní možnost práva zesilovat nebo zeslabovat stát dle libosti,jakpotřebují,jak se komu hodí a nikdo se nediví moc.Levicový kapitalismus a pravicový antikapitalismus se dějí běžně.Zlomená volná ruka trhu není totéž co zdravá,není ani zlomenou mocí buržoasie.Je to invalidita.Částečná nebo úplná.Svět debaklu se dívá na své nesporné dřívější úspěchy očima jakési paranoidní šízy,při níž stále nalézá staronové nepřátele.Kulhající ďábel je dnešní kapitalismus.
05. 01. 2011 | 06:31

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Dobře, řekněme, že Váš blog je svým způsobem a z určitých hledisek popsaný stav,ale to není nic objevného, předpokládám, že většina čtenářů tohoto blogu tento stav zná.
Ale co dál, jaká má tedy být funkce státu, jak zajistit, aby za pár let lidé euroatlantické civilizace nežili v Matrixu?
A k tomu Baťovi, připomíná mi to projev bývalého ředitele Novy Železného, který, když si dělal volební reklamu v pořadu "Volejte řediteli" zdůvodňoval, že dal půlmilionovou premii producentce, protože firma vzorně funguje, a ona si je zasloužila, a že když budou fungovat všechny firmy tak dobře, jako Nova, a všichni zaměstnanci budou pilně pracovat, tak toho půl mega dostanou všichni pracovníci v Česku, a přitom se ještě dokázal přes ty brýle tak upřímně dívat do kamery....
Pořád čekám, kdy někdo konečně řekne, že se jedná o krizi z nadvýroby, protože snad i ekonom Zelený ví, že když se výroba převádí do zemí s podstatně nižšími výrobními náklady (co na to ekologie, zdraví, dětská práce, to se neřeší), a prodává se v zemích, kde byla historicky vyšší životní úroveň za cenu zadlužování států i občanů, že to přeci musí prasknout.
Takže nashledanou v Matrixu, nebo v Indii?
05. 01. 2011 | 06:39

mirekP napsal(a):

Po delší době zde v autorově článku zavál duch racionálního myšlení a přesného popisu reality.
Děkuji.
05. 01. 2011 | 07:00

trubač napsal(a):

Pozor, pozor,
v televizi byla pohádka o císařových nových šatech. Všichni se tvářili, jako by byl císař nahý, střih, čumim jako vrána, ale císař měl trenýrky.
Dalimír - dofám, že budete v první linii.
05. 01. 2011 | 08:15

Dalimír napsal(a):

Trubači pokud trochu sledujete historii tak tyhle ozdravné války fungují po staletí ! Samozřejmě že je to hrozná věc pro lidi ale funguje to tak že lidé když je jich méně jsou na sebe hodnější,pomáhají si ,vše se znovu buduje ,práce je dostatek ! Nejsem žádný militarista troubo trubači samozřejmě že válku nikdo nechce ale bohužel tak lidské společenství, naše civilizace funguje od svého vzniku ! Dalimír milující mír !!!
05. 01. 2011 | 08:59

zk napsal(a):

Jestli tomu dobře rozumím (je možné, že ne), tak protože společnost je organismus, nikoli stroj, nemůžeme nikdy vědět, jaké důsledky budou mít naše snahy něco změnit, a proto je lepší, aby stát nic nedělal a přenechal vše neviditelné ruce trhu? Nebo máme rozhodnutí delegovat na "neutrální" odborníky? K tomuhle se, myslím, v nedělní debatě pregnantně vyjádřil Václav Bělohradský.
Trochu tápu, v každém případě, víra prof. Zeleného v Tea Party je už pro mě nepochopitelná zcela - na jedné straně je tu volání po neideologických a nestranických odbornících, na druhé straně vlídná slova o brutálně ideologickém a velkým byznysem vytvořeném hnutí - ano, Tea Party kritizuje i republikány, ale z radikálně pravicových pozic, nejde o nic než neoliberalismus na steroidech.
05. 01. 2011 | 09:04

Terry napsal(a):

Dalimír napsal(a):
"V té třetí světové se zachrání pouze elity národů kteří už k tomu mají připraveny dobře opevněné bunkry ! A život začne od 0 ! Ale hlavně že vůbec začne !"

No - jestli přežijí stejné "elity", jaké máme v čele státu my (a pouze tyto a takové "elity" mají připravené ony bunkry), tak pak nebude škoda, že plebs nepřežije.

Homo sapiens - člověk MOUDRÝ?

Nenazval se tak poněkud nadhodnoceně, velikášky člověk sám? A jak se ukazuje, naprosto v rozporu se skutečností...

Člověk (http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk)
Člověk (Homo) je rod z čeledi hominidi (Hominidae), k němuž patří člověk moudrý (Homo sapiens) a jeho blízcí vyhynulí příbuzní. Odhaduje se, že rod je asi 2,3 milionu let starý. Vznik rodu Homo se datuje do stejné doby, kdy se také objevují první kamenné nástroje a tedy v době, kdy začíná nejstarší paleolit.
Všechny druhy, vyjma člověka moudrého, vyhynuly. Homo neanderthalensis vyhynul asi před 30 000 lety, Homo floresiensis však až před 12 000 lety.
(konec citace)

Všechny druhy, vyjma člověka moudrého, vyhynuly.

Vývoj bude pokračovat...

Vše spěje k planetě opic.
05. 01. 2011 | 09:04

Dalimír napsal(a):

Terry v podstatě jsem měl na mysli to samé co Vy , zapoměl jsem jen k těm elitám připsat uvozovky ! Prominte ,omlouvám se ! Dal.
05. 01. 2011 | 09:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 01. 2011 | 09:41

Stan napsal(a):

Pane profesore, mám na Vás jen jeden dotaz. Všiml jsem si, že v OVM jste si při zmínce o Maďarsku notoval s panem Římanem v tom, že je to "extrém", který nestojí za řeč.

Nestálo by právě naopak chování maďarské pravicové vlády o velmi hluboký a fundovaný rozbor z hlediska toho, o čem píšete v tomto blogu?
05. 01. 2011 | 10:25

Da.Rock napsal(a):

No jo...to všecko je pravda, ale co s tím?
Neregulovaný trh? Vyzkoušeno, nefunguje.
Regulovaný trh? Vyzkoušeno, taky nefunguje.
Plánované hospodářství? Nefunguje vůbec.
Není náhodou doba na nového Spasitele, který nám zjeví ekonomický model, zaručeně fungující, spravedlivý a bohatství trvale zvyšující?
Já myslím, že ano. A kupodivu ten systém ani nemusí být reálný. Stačí, aby fungoval jako prostá alternativa, jako možná konkurence tomu stávajícímu. A tím jej přinutil se kultivaci. Protože co nemá konkurenci, to zahnívá. A kapitalismus už dvacet let konkurenci nemá. A zase začíná zapáchat.
05. 01. 2011 | 10:41

kacíř napsal(a):

Trh s globalisovaných prodejců není svobodným trhem a nemá funkce, které svobodný trh zajišťuje!
05. 01. 2011 | 10:50

Karel napsal(a):

Velmi kvalitní článek pro ekonomy. Pro většinu diskutujících platí čínské rčení, viz závěr. :-) Osobně autoru děkuji.
05. 01. 2011 | 11:04

realysta napsal(a):

Kapitalismus po druhé světové válce v boji se socialistickým systém vytvořil silné systémové sociální prvky. Vytvořil je i za cenu zadlužování národních ekonomik, za cenu politické involvence do podnikatelské činnosti některých subjektů - typu banky, subvence některým odvětvím, záchranné státní zakázky, apod.
Nyní nastala doba, kdy ekonomové ai politici přiznávají, že Evropa i USA jsou předlužené a že dopady předlužení je nutno řešit.
Dluhy zemí euro-americké zóny jsou sice označovány jako příčina dnešní krize, ale pro rozklíčování úplných příčin problémů dnešních vyspělých států, je zapotřebí jít ještě hlouběji k hledání kořenů toho, proč tyto dluhy vznikly a existují.

Dluhová politika jak na úrovni států, tak ale i občanů vznikla jako nástroj ochrany proti krizi z nadvýroby, proti růstu nezaměstnanosti, chudoby a s ní spojených sociálních bouří a revolt (což provázelo ryzí kapitalismus druhé poloviny 19. století a první třetiny 20.století). Současně na úrovni mezinárodního obchodu se dluhovou politikou řešil nákup strategických surovin, jejichž zásoby trvale klesají a suroviny se stávají dražšími.

Mezi veřejností převládá názor, že vláda USA a i politika EU řeší růst zadluženosti a jí provázející inflaci tiskem ničím nekrytých peněz. To je však jen částečná pravda. Ve skutečnosti si vlády půjčují především uvnitř svých státních institucionálních zdrojů. Např. vláda USA si největší zdroj pro financování své politiky zajistila tím, že si půjčila z rezervního fondu pojištění důchodů (zřejmě více než třetina státního dluhu). Při poklesu populace spořící si na důchod (demografický důsledek a imigrační politika) je pro USA reálnou hrozbou, že důchodci skončí bez významné části důchodu. (Podobný ekvivalent s tím, jak u nás byl v podstatě zdefraudovány prostředky z důchodového účtu. A rovněž i skutečný důvod toho, proč politici se snaží zavést systém povinného spoření na důchod – získat přístup k levnému zdroji úvěru).

Současný kapitalismus je rovněž pod vlivem faktoru globalizace. Soukromé podnikatelské subjekty (výrobní firmy, servis,…) logicky sledují maximalizaci svých zisků. Maximalizaci lze dosáhnout růstem tržeb (proto prodej orientují na finančně silné státy, kde mohou zvyšovat ceny), ale dále minimalizací nákladů (tedy přesun výroby do států s levnou pracovní silou). A nakonec daňové úlevy – odchod do daňových rájů. Pro vlády států tak zbývá nelehká situace, zajistit sociálně smír v prostředí, kde mizí pracovní místa, kde klesá výběr daní. Vlády již nemají pod kontrolou zajištění sociální úrovně a podmínek svých občanů. – Vedle zajištění bezpečnosti druhá klíčová role státu.
Příčina krize nejhlubší je však docházení surovin. - USA jako nejprůmyslovější země je závislá na surovinách z Blízkého Východu a své zdroje má již jen velmi omezené. Čína je závislá totálně - obchoduje s Afrikou a Jižní Amerikou - což je pro masivnější růst dovozu surovin (pokud ekonomika má nadále růst) značně obtížné. Hra mocností (USA, Čína, Rusko a okrajově i EU) je hrou o strategické rozdělení vlivu nad surovinami, přístupu k surovinám. USA zřetelně předhazují Rusko (surovinově bohatou zemi) jako oběť Číně a EU dost naivně tento krok schvaluje.
Tato politika USA je logická. Ovšem z pohledu EU je to krátkozraká hloupost. Než by Evropa volila partnerství s Ruskem (jakkoliv by silné Rusko se reálně zřejmě stalo významným hegemonem Evropy spolu s Německem), tak volí ze dvou zel - to horší zlo. A tím je závislost na surovinách z Afriky, kde závisí dovoz surovin na rozmarech a požadavcích nevyzpytatelných diktátorů a nestabilní situaci v Africe. Své suroviny hodlá dostávat odtud. Rusko se logicky bojí Číny a snaží se svázat s Evropou.
Je zřejmé že souboj o suroviny skončí konfliktem. Osobně bych si tipnul Čína - Rusko. Poražené bude Rusko, ale spolu s ním i Evropa, což si málokdo z evropských politiků připouští.
05. 01. 2011 | 11:28

jk-jiny napsal(a):

Ekonomové by neměli být ing.: pomocí (obvykle pro technika dost primitivních) rovnic a grafů se snaží prosadit nějakou ideologii. A znám profesory dnes trh hájící, kdysi úplně jiné věci učící.
Nicméně ukažme to: "Dnes již zůstává jen sektor Státu, kde je ale nárůst zaměstnanosti nežádoucí, protože je financovaný pouze z daní vybraných ze tří hodnotu-přidávajících tržních sektorů (zemědělství, průmysl a služby)."
Takže když lékaž léčí ve státním, hodnoty prožírá, když soukromě, tak je tvoří? Totéž s učitelem, ošetřovatelkou v domově důchodců... to je přeci nebetyčná pitomost, představte si, že stát není (když stejně hodnoty netvoří) a musíte na opravy silnic, domobranu, výuku dětí jít privátně. Jenže modráskům to nedojde a přitom (ke kradení) potřebují stát nejvíce.
05. 01. 2011 | 11:39

hoven napsal(a):

profesor zelený ve mě rozpoutal marxisticke uvahy o tom, jak bude vypadat svet až stroje budou vykonávat práci lidí a dělný lid nebude potřeba. to řešení asi spočívá v tom, že tahle situace nikdy nenastane. žadny člověkem vyrobený stroj nebude nikdy tak dokonalý, jako je člověk, protože člověk není buh. pokud bude fungovat trh, tak i s pokračujícím technickým pokrokem by se nam tu neměli hromadit lidi, kteří nebudou dělat "nic". pokud člověku začne konkurovat stroj, zlevní se cena lidské práce. ale stroj nikdy člověka nemuže porazit. USA i Evropu čeká tvrdé probuzení do reality a snižování životní urovně. sociální stát na dluh bude draze splacen.
05. 01. 2011 | 11:41

Thor napsal(a):

:-) připodovoluji si jen k tomu Baťovu Zlínu. Pokud je majitel velké fabriky v malém městě s dříve velkou nezaměstnaností, opravdu si může diktovat a pokud zcela vytlačí konkurenci nejen z politiky, ale i z většiny trhu tohoto malého města (viz jeho podnikové prodejny, hotel, školy, kluby, banka), tak si vlastně vytvořil (bez zbytečných vícenákladů = efektivní) stát ve státě. Škoda, že podobnou (zatím) situaci některých měst v současnosti berou naši noví velkopodnikatelé jen jako možnost k ještě většímu tunelování veřejných fondů obce, státu i Evropy...
05. 01. 2011 | 11:41

Dedek napsal(a):

Není v houštině těchto trefných ale chmurných úvah nějaká jiskřička naděje? Co takhle "ne-ekonomika", "netržní" práce, služby ve veřejném zájmu, kustomizace a diverzifikace spotřeby (ne ale ve smyslu diverzifikace bakovních "bubble" produktů) blíže ekologickým kriteriím a vychodisku, že desktukce sociálních vztahů je větší hrozbou a krizí než "nachlazení" a možná už "zápal plic" Ekonomické služby" společnosti.
Samožřejmě pokud nás "veřejnoprávní" TV přestanou krmit žvásty, že kdo má víc peněž je i lepší.
05. 01. 2011 | 11:45

trubač napsal(a):

Dalimíre,
já málokdy diskutuji, spíše jen počítám blogy protože rád čtu názory jiných, Váš názor na očistu společnosti válkou mě ale dokonale nadzvedl.Jste alespoň záložní voják? Zabil jste někdy něco?
Já musel na vojnu před 89, jsem povoláním zootechnik,jsem domácí chovatel, myslivec. Zabil jsem spousty zvířat vlastníma rukama, prostě proto, že to tak musí být, protože jíst živá zvířata nelze. Budete -li padlé jíst, potom s vámi souhlasím, pokud ne, válka pro mne postrádá jakéhokoli smyslu.
05. 01. 2011 | 11:49

PDG napsal(a):

Přemnožené lidstvo už vede permanentní válku.Zčásti o zdroje,ale masivně s vlastní vinou zaviněnými problémy necitelnosti a hlouposti vedoucími k nenažranosti,tudíž s přírodními a technickými katastrofami.Jednoznačně není možné,aby problém přemnožení druhu neskončil tragédií pro slabý druh.Tím je člověk.V souboji s přírodou nemá šanci.Dnes díky technickému pokroku jsme na všech varujících místech během hodiny,jenže ti, kteří to mohou ovlivnit,jsou slepí a hluší a trpí velikášstvím.
05. 01. 2011 | 11:59

hoven napsal(a):

pokud se nebude do ekonomiky s...t stát, trh si poradí i s přemnoženým lidstvem.
05. 01. 2011 | 12:23

Tenco napsal(a):

Kvalitní článek.
V obecných rovinách popisuje nejpodtatnější relevantní jevy.
Nemá cenu se k němu vyjadřovat, dokud si člověk nepročte i uváděné odkazy.

Jen na okraj.
Nikde ani zmínka/nadsázka - autor to samozřejmě naťukl/o motivacích konzumentů pojímaných paradigmatem bezbřehého liberalismu - právo na konzum a to "i kdyby na chleba nebylo".
Zkrátka a dobře - trošku zafárat do oblasti psychologie by to chtělo.
Možná i psychiatrie. :))
Neb změna struktury na poptávkové straně po kreditních službách by jistě formovala i strukturu nabídkové strany.

Což vidím jako nereálné.
A proto /pokud mám vycházet z hezké - a poměrně přesné analogie s Římskou říší/ jsem já osobně pro osvíceného císaře.
Typu Octaviana Augusta.
Je jedno jak se jeho úřad bude nazývat a je jedno zda bude jednotlivcem či kolektivem.
Každopádně M. Agrippa i Maeceneas mu musí být podřízeni.
Každopádně musí mít jinou odpovědnost, než onu "imaginární - soudobě politickou".
05. 01. 2011 | 12:53

Jirka napsal(a):

Hoven napsal:

"žadny člověkem vyrobený stroj nebude nikdy tak dokonalý, jako je člověk, protože člověk není buh."

Předpokládá se, že zhruba za 20 až 30 let bude vývoj "umělé" inteligence na takové úrovni, že bude možno vyrobit stroj, který mentálně člověka předčí. Největší fór bude v tom, že nikdo nebude vědět jak přesně ten stroj funguje. Ať už život na zemi stvořilo cokoli, evoluce principiálně funguje bezvadně. Stačí vložit do kotle správné stavební kameny, definovat jak s nimi manipulovat, říct zhruba čeho chceme dosáhnout a chvíli počkat. Jak jsem ale napsal, nikdo nebude vědět jak "finální produkt" funguje a to proto, že nikdo nebude přesně vědět jak a proč se to v tom kotli pobilo tak jak se to pobilo. Vždy bude k dispozici jen vnější pohled.
05. 01. 2011 | 13:01

VKrob napsal(a):

Vtipné, poučné a pravdivé. Stát by fungoval i z 30 ti procentech dosavadních příjmů. Ze systému by vypadli nepotřební, nepotřebné / sociální + zdravorní / i korupce. Nic nevyrábí a nadměrně obtěžuje : Daněmi ( DPH, spotřební daň, daň z příjmu dědická daň), úředníky ( umělá pracovní místa), formuláři ( čím více stran tím dementnější ), kolky (co bylo za 100 je za 5.000,-), soudci ( elitářští businessmani s odročováním a hlídáním lhůt a bez posudku ani ránu). Stát nás vyžírá protože se necháme.
05. 01. 2011 | 13:14

Anonym napsal(a):

...pouze investice do zvyšování budoucích příjmů opravňují zadlužení. .... život zadluženého člověka není životem, ale směsí zoufalství a štvanice, ponížení a nejistoty kde a jak sehnat na splátky a živobytí.....
A proto na závěr - NEINVESTUJTE :-D
05. 01. 2011 | 13:14

brekeke napsal(a):

Jako analýza výborné, s některými pochybnými ideologickými závěry a bez hlubšího zdůvodnění. Chybí tomu nějaké návrhy jak situaci řešit. Věty odsuzující politiky bez vlastního receptu se stávají hospodskými kecy. Stačilo by třeba navrhnout postupné zkracování pracovní doby a podrobně to rozebrat...nebo něco jiného. Anylytiků je spousta, dobrých i špatných. Vlády si berou na pomoc většinou ty co mají nějakou vizi a aspoň si myslí, že ví jak na to.
05. 01. 2011 | 13:38

hoven napsal(a):

jirka,
jestli se předpokládá, tak se dle meho nazoru předpokládá špatně. žadnej stroj nemuže nikdy konkurovat člověku, ani za milion let. dejme tomu, že je teoreticky možne sestavit elekronický stroj na urovni lidskeho mozku. ale ty naklady na jeho výrobu a provoz jsou neporovnatelné s naklady na lidský život. člověk není buh, nikdy nestvoří lepší dílo, než je on sám. lidi už neska dokážou postavit plně automatizované továrny, ale radši využívají lidskou sílu, protože je to levnější. stroj se musí vyrobyt, udržovat, servisovat atd. člověku se stačí jenom najíst. pokud bude fungovat trh, tak lidi budou mít pořád co dělat. stroje jim ulehčí práci, ale nikdy je nemužou nehradit. to je podle mě marxistická utopie.
05. 01. 2011 | 13:39

Tenco napsal(a):

Čínské ministerstvo zemědělství plánuje zvýšit úroveň soběstačnosti některých klíčových zemědělských komodit :

http://zpravy.kurzy.cz/260433-cina-posili-uroven-sobestacnosti-v-zemedelstvi-behem-pristich-peti-let/

Mysli globálně, jednej lokálně.
05. 01. 2011 | 13:41

Jirka napsal(a):

Hoven:

Jasně, taky si myslím, že by "stroje" nikdy člověka nahradit neměly. Už jen proto, že sám jsem člověk. :-) Nicméně si myslím, že lidé to prostě, nehledě na etiku či pud sebezáchovy, zkoušet budou, i kdyby jen ze zvědavosti. Technicky stvořit entitu podobnou člověku lze, a to aniž by bylo nutné přesně vědět jak, zatím tedy alespoň teoreticky. Náklady na "výrobu" a "údržbu" být vyšší mohou, ale taky nemusí, záleží na technickém zpracování.
05. 01. 2011 | 14:14

Jan Žura napsal(a):

Přímá demokracie? Kdo ty líné, nezodpovědné a hlavně již po několikáté zklamané občany k urnám přitáhne? Nadějí se zdály Věci veřejné. Mnohým. Ještě ani pořádně nezačaly a už zklamaly. Kdo ten augiášův chlív vyčistí? Smirková revoluce? Je to pane Zelený beznaděj, příčinou je nekončící chamtivost a nenasytnost všemocných. Obrovskou vinu mají média, která přestala plnit své poslání a slouhovsky posluhují všemocným s tlustou prkenicí.
05. 01. 2011 | 14:25

Vosavbotě napsal(a):

Pane Zelený,

váš článek jako vždy vybízí k zamyšlení, ale také vyznívá příliš pesimisticky. Ta zhýčkaná, zdegenerovaná a neakceschopná západní Evropa má do budoucnosti pár velkých výhod, jmenuji alespoň jednu:

Naučili jsme se přestat se bezhlavě a nekontrolovatelně množit a alespoň tímto tedy myslet na zítřek.
05. 01. 2011 | 15:06

von kulak napsal(a):

Ne že by v tom nebylo občas něco pravdivého, ale jeto poslepováno zcela nesmyslnými bláboly tak, že mi to připomnělo pohádku o tom, kterak pejsek a kočička pekli dort.
05. 01. 2011 | 16:42

von kulak napsal(a):

to Tenco:

Co tím příspěvkem chtěl poeta sděliti?
05. 01. 2011 | 16:45

jihočech napsal(a):

Pane profesore,
poučný rozbor současné hospodářské situace.

Rád bych sdílel Váš optimismus plynoucí z Vašeho předposledního odstavce.
"Důvodný optimismus spočívá právě v tom, že ekonomika i společnost jsou organismy a ne stroje." ...To by chtělo rozvést.

Příklad J A Baťa dobrý, v té době geniální, a dnes v podstatě úspěšný v Číně a třetím světě. V USA a v Evropě dnes nepoužitelný. Bohužel. Proč tomu tak je, to víte sám dobře.

V každém případě dík za článek, snad konečně probudí i naše experty z opojného spánku.
05. 01. 2011 | 17:06

Alois napsal(a):

trubač napsal:
"Dalimíre,já málokdy diskutuji, spíše jen počítám blogy protože rád čtu názory jiných, Váš názor na očistu společnosti válkou mě ale dokonale nadzvedl.Jste alespoň záložní voják? Zabil jste někdy něco? Já musel na vojnu před 89, jsem povoláním zootechnik,jsem domácí chovatel, myslivec. Zabil jsem spousty zvířat vlastníma rukama, prostě proto, že to tak musí být, protože jíst živá zvířata nelze. Budete -li padlé jíst, potom s vámi souhlasím, pokud ne, válka pro mne postrádá jakéhokoli smyslu." Je třeba doplnit - zvířata jsou nutná, ale nesežrat je hned, nechat si něco na zimu!
05. 01. 2011 | 17:23

JF napsal(a):

pan Zelený: píšete o neustále adaptaci společnosti na podněty ... zde velký nesouhlas!!!

Osobně si myslím, že je to velký mýtus - možná o americkém člověku úspěchu.

Osobně používám změnu, ale jen tu dlouhodobou, tedy nikoliv tu adhoc - to bych byl zralý brzo na Bohnice.

Jinak s těmi penězmi, "investicemi" a bankéři naprostý souhlas - Baťa nechával peníze ve firmě - vlastní banka, investice zaměstnanců (zaměstnanec podnikatel ve firmě) atd. - prostě stát ve státě. Otázka je zda to v dnešní době uniformity může fungovat ...

... ale pokud firmy budou postaveny právě na té dlouhodobosti vztahů se zaměstnancem - (Japonsko, Německo) tak to vypadá že ano. Ale i zde právě je ta tradičnost hodnot, žádné přizpůsobování těm nahoře!!! Ti nahoře se mají přizpůsobit těm dole - samozřejmě v tom pozitivním smyslu.

Ne jako v ČR - to je psychopatie vzájemného držení se v šachu vlastními vzájemnými chybami.

Lékem je sebeuvědomění a přestání si hrát na nadčlověka a přiznávat chyby a napravovat je.

Tedy žádné adhoc přizpůsobování! To je základ.
05. 01. 2011 | 17:35

boris napsal(a):

Ona reakce lékařů na jejich platy odpovídá té představě,že kdyby se to celých dvacet let dělalo pořádně jak mělo,tak by ty platy už dávno měli a možná nejen oni ale všichni.
Jak je možné,že transformace,která z logického hlediska měla přinést až 10-ti násobné zvednutí životní úrovně,ji snížila na 1/3 ?
Odpověď bych hledal filosoficky ve slovu seberozvoj.
Příliš ekonomistické-mechanistické pojetí transformace, aby mechanismy běžely,aby škatule byly přemístěny, nehledělo vůbec na rozvoj všeho co se v prvé řadě musí umět,rozvoj resortů,oborů,tradic a osobností.Vyhořelo to na návratu k legendárním Neumětelům.
05. 01. 2011 | 18:01

anti politik napsal(a):

Každý politik je zastupujícím agentem mezinárodních zájmů (kapitálu) a nikoli zájmů svého regionku (např. ČR) kterému velí! Měli bychom tyto rezidenty aspoň v těch našich malých světech pomalu začít zvykat na to, že to zkusíme bez politického vedení ekonomiky, jinak!! Je třeba rychle začít odpolitizovávat absolutně vše kam se bez pozvání nacpali!
05. 01. 2011 | 18:01

nemesis napsal(a):

alternativa je, chcete-li se o ní něco bližšího dozvědět: www.ekonomickareforma.cz
05. 01. 2011 | 18:03

scientist napsal(a):

"Protože ekonomika není stroj..."
Jestli si ekonomie jakožto veskrze zaostalá věda vezme ze současné krize alespoň toto poznání a upustí od mechanistických modelů z 19.století, pak i to by mohlo napříště něčemu pomoci. Přinejmenším může dojít k tomu, že nejrůznějších matematické modely přestanou být fetiše a přestanou sloužit k tvorbě nástrojů, jakými byly ony neblahé "deriváty", jež pomohli krizi akcelerovat a globálně rozšířit.
05. 01. 2011 | 18:18

Sutech napsal(a):

Dovolil bych si napsat něco co přímo nesouvisí s tématem.
Je dobře, že v politice jsou lidi, kteří mají přímou vazbu na podnikatelskou sféru? Nebylo by lepší, aby tam byly lidi, co se vyznají v politice, a mají dostatečné prostředky k tomu, aby nemusely k tomu ještě pracovat, nebo podnikat? Ve starém Římě senátoři směly nanejvýš kupovat a prodávat půdu. Jak bylo již napsal JF v ČR je to psychopatie, vím že jsme stále v transformačním období, naše (vidíte na rozdíl od politiků přivlastňuji, neukazuji, jako je jejich zvykem) demokracie se nedá srovnávat se staršími o několik dekád, jelikož jsem do kapitalismu skočili hned ze socialismu, nebyly tu v chodu mechanizmy, které se dodnes teprve rozbíhají, když se podíváme do 19. století, tak přechod od absolutní monarchie ke kapitalismu byl postupný, kde na záčátku byla jen šlechta a na konci jsme měly šlechtu a kpitalisty, přičemž obě skupiny na konci 19. století měly dostatek prostředků, neznám sice přesné vztahy a funkce členů R-U parlamentu a podniků, ale podle mě nikdy nebyla provázanost taková jako dnes.
Když budu hodnotit náš stát, máme ohromné resty vůči minulosti, dodnes třeba platí naprosto zbytečný zákon o zákazu používání šlechtických titulů, není dořešené vrácení majetků původním majitelům, Není dořešeno vyrovnání s církví, netvrdím, že by se měl stav vrátit do toho před rokem 1918, ale musíme se konečně vyrovnat s tím co bylo. Je tristní, že stát nutí své zaměstnance lhát, například na stát. zámku Lednice musí průvodci říkat, že když se vrátí Lichtensteinům, tak už se na něm nebude provázet, přitom nikdo se, pokud vím, Lichtensteinů neptal, jak by to bylo až se jim vrátí.
Tedy závěrem, aby to tu fungovalo a stal se z ČR skutečně fungující stát, musíme se vyrovnat s minulostí. Přestat trestat lidi za úspěch, což se děje a na to je systém nastavený, vrátit vše právoplatným majitelům. Musíme tu konečně nastavit čisté průhledné a jednoduché prostředí pro podnikání.
05. 01. 2011 | 18:28

StandaU napsal(a):

Dobrý večer, velmi pěkný článek, bohužel zde žádný kapitalismus není a z toho vyplývá, že tato ekonomika je určena k zániku. Čím více se budou různí přerozdělovači snažit přerozdělovat tím více se to bude ..., však to všichni znáte, když je něco shnilé, tak čím více to spravujete tím více se to ... Jakákolivěk řešení byť se zdají správná, tak člověk je v určité fázi překroutí, člověk uvažuje na jednu generaci a politik na jedno volební období. Bohužel nevidím jiné řešení než totální rozpad společnosti a budovat, ale celoevropsky lépe celosvětově znovu. Ano demokracie je nahá, ale většina nechce nic jiného a to je problém, ovšem už ne náš, ale našich dětí a my jim s tím nijak nejsme schopni pomoci.
05. 01. 2011 | 18:39

katka napsal(a):

Pane profesore,se zájmem jsem si Váš rozbor a pohled na svět přečetla. Je to pohled z ptačí perspektivy. Já se na vše dívám ze šťastné perspektivy mravenčí. Děkuju.
05. 01. 2011 | 18:49

skura napsal(a):

autor:

Pokud Vás správně chápu, tak diagnostikujete příčiny krize (podle mě správně) v odtrženosti spekulativní finanční sféry od reálné tvorby hodnot. To Vám však nebrání v tom, aby jste na vyléčení správně diagnostikované nemoci, nasadil naprosto nesmyslnou léčbu. Věříte ve volný trh a v to, že jej státní intervence kazí. Přitom právě volnotržní náboženství je touto krizí usvědčeno z tragické pomýlenosti. Náboženská víra holt odolává všem racionálním a empirickým faktům.
Doporučuji Vám k prostudování: http://www.atterres.org/?q=node%2F1&page=show
05. 01. 2011 | 18:58

Pepi napsal(a):

Realista:, plný souhlas.
Zadlužování - prodej předražené nadvýroby na-dluh odkládal krizi z nadvýroby a také nezaměstnanost.
V r.1968 (23-let po válce) se v ČSSR zkrátila pracovní doba o 6hod. pracovní soboty. Zkracování pracovní doby řeší třeba Německý "KurzArbeit"
Lidé (díky strojům a robotizaci) budou méně pracovat ale více študovat, sportovat atd....
-
Krize postupuje cca: 2000-krizí Internetu, 2004-krizí technologií, 2008-hypoteční krizí, 2010-dluhovou krizí států... -kreditní krizí...

V ekonomice chybí v cyklu výroba-spotřeba ty peníze přelité do daňových rájů. Ty je třeba přinutit k investicím do (Vámi oblíbených) technologií..
- úporných ekologických a energetických technologií...
Dále je třeba zdanit krátkodobý spekulativní kapitál a také ho přinutit k investicím..
(jako kdysi Baťa stavěl komunikace, domy atd - místo aby odváděl daně, které stát neefektivně rozhází)
Pohromou i celé EU jsou různé nesmyslné (i likvidační) dotace na všelijaké nesmysli, které se nikdy nevrátí a navíc ještě budou mít provozní výdaje (např. Aquaparky)
05. 01. 2011 | 19:01

skura napsal(a):

autor:

"USA je dnes laboratoří světa: jak vyřeší patovou situaci nové normály rostoucí nezaměstnanosti a státního sektoru bude předzvěstí toho, co čeká i ostatní regiony světa, dříve či později."

Tato věta Vás usvědčuje z ekonomického evolucionismu marxistického ražení, pouze s tím rozdílem, že vrcholkem vývojové řady není komunistický systém, ale ekonomika USA. Takové naivitě se lze pouze pousmát..
05. 01. 2011 | 19:05

hoven napsal(a):

jirka,
souhlasim, člověku to nedá, pořád bude vymýšlet něco noveho, naklonuje člověka, bude dělat manipulace s geny, pokusí se sestrojit umělou inteligenci . to se nedá zastavit, i když je to za hranicí etiky. ale nikdy podle mě nedojde k nějakemu masovému nasazení robotů např. do výroby. z jediného prostého duvodu, je to prostě drahý. a lidí je na světě jako s....k. a ti tu práci udělají stejně dobře nebo líp, ale s daleko menšíma nákladama. ja to vidím tak, že pro další vývoj lidstava je duležitý, aby se státy co nejmeně s...ly do ekonomiky. jak píše profesor, trh se nedá zadusit. stopotcentně s tim souhlasím a je to nejoptimističtější věta v proferovově blogu. i když ty vlády to budou zkoušet a po hlavách skákat, trh si najde tu cestu. všechno to je jenom o reálných nákladech. trh je nejefektivnější. žadnej socialismus na něj nemá. trh každej socialismus položí na lopatky.
05. 01. 2011 | 19:06

Pepa z depa napsal(a):

Milý diskutující, je vidět, že jste se skoro na ničem neshodli. Tak se podívejte na www.vymenilijsmepolitiky.cz, kde Vám občanské hnutí za přímou demokracii HzPD, zpracovalo i s odůvodněním návrh OBČANSKÉ ÚSTAVY ČR. Ano je v ní využito co nejvíce prvků přímé demokracie a upravena úloha zastupitele lidu pro jednokomorový systém, bez imunit a nezodpovědnosti i s odvolatelností. Toto se uplatňuje na všech úrovních zastupitelů, vlád, soudů, bezpečnosti a obraně. No prostě budou to lidé, kteří na svých místech budou plnit vůli lidu. Tak hezký večer přeje 4. odboj a Pepa z depa.
05. 01. 2011 | 19:07

stále rebel napsal(a):

Panoptikální nejen podáním, ale i obsahem Nevím, k čemu je podobný kabaret užitečný.

Arbeit macht frei!
„Od 70. let začíná klesat poměr mezd na HDP na úkor zisků. To by naznačovalo silnější postavení kapitálu: více z přidané hodnoty tedy zabírá kapitál na úkor práce. Dopady jsou nabíledni: pokles kupní síly obyvatelstva, který se čas od času „překryje“ dluhem, čemuž napomáhají bubliny z uvolněného kapitálu, který se v obrovským částkách „potuluje“ světem, a zoufale hledá nadstandardní zhodnocení, které v reálné ekonomice ne a ne nalézt.“
http://www.blisty.cz/2010/9/21/art54595.html

a náš domácí přídavek

„Česko - rarita ve světě?
"Těch firem je spousta," říká Tomáš Ježek. "Kdekdo tu má akcie na majitele."
V praxi to znamená, že vlastníkem akcií je momentálně ten, kdo je fyzicky drží v ruce. Ježek upozorňuje, že se takové akcie snadnou můžou stát nástrojem korupce nebo praní špinavých peněz.

Aktuálně.cz už dřív upozornilo, že akcie na majitele (či "doručitele") sice existují i v takových zemích, jako je Francie, Německo, Polsko nebo Slovensko - tam ale jen v zaknihované podobě, jméno majitele je tedy evidované a dá se dohledat ve veřejné databázi.
V Kanadě, Lichtenštejnsku nebo Španělsku musejí jména alespoň evidovat firmy pro případnou kontrolu. A ve Spojených státech, v Austrálii, Itálii nebo v Japonsku jsou zcela zakázané.
Naopakí naprosto benevolentní přístup českého práva znají podle databáze OECD jen "daňové ráje" jako je Anguilla, Guatemala, Marsallovy ostrovy a Nauru.
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=676471
05. 01. 2011 | 19:11

Pamětník-II napsal(a):

Pane Stejskale,
smazal jste můj příspěvek jako "hrubě urážlivý příspěvek, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu."
Vyjádřil jsem v něm přesvědčení, že dotyčný blog pana Zeleného je z kategorie děl, podobných Cimrmanově návodům pro vězně. Inkriminované slovo "blbec" se týkalo Cimrmana a ne pana Zeleného. To byly dvě věty po níž následovaly zcela legitimní otázky: co pan Zelený vlastně ví o Tea Party a jejím financování, zda Reaganova vize skutečně nahradila Obamu, co by psal, kdyby Obama nechal finanční sektor USA zkolabovat, a hlavně, že v celém blogu nezmínil ani jednou zisk, který je v pozadí ekonomických problémů.
05. 01. 2011 | 19:30

stále rebel napsal(a):

„Americká Tea Party: hnutí, které uměle vytvořili svými penězi dva miliardáři
Politická manipulace, která se teď začíná šířit všude

Americké hnutí Tea Party je pozoruhodné dvěma věcmi. Je to jeden z největších projevů falešného vědomí, k jakému kdy kde došlo, a je to největší "operace umělý trávník" v lidské historii, píše George Monbiot v deníku Guardian.

Operace "umělý trávník" jsou falešná lidová hnutí. Jsou to takové "oranžové revoluce". Předstírají, že jsou to spontánní povstání znepokojených občanů zdola, ale ve skutečnosti byla založena a jsou financována zájmy superbohatých mocenských elit. „
http://blisty.cz/art/55193.html
05. 01. 2011 | 19:44

stále rebel napsal(a):

Reaganova vize nebo dluhy?

US Federal Debt as Percent of GDP by President
http://en.wikipedia.org/wiki/File:US_Federal_Debt_as_Percent_of_GDP_by_President.jpg

Když Reaganovi sdělili, jaký vytvořil dluh, tak prohlásil, že když je tak velký, tak se o sebe postará sám.
05. 01. 2011 | 19:48

stále rebel napsal(a):

Ještě jeden z bludů neoliberálů.
Složená daňová kvóta roky 75,85 a 90. Tečrovka a Reagan
Stát 1975 1985 1990
United States 25,6 25,6 27,3
United Kingdom 34,9 37,0 35,5

Snížili daně nejbohatším, o to více museli platit ti ostatní.
05. 01. 2011 | 19:56

Petr napsal(a):

NEOSLOVUJTE JEJ PROFESOR ON ŽÁDNÝ PROFESOR NENÍ, LŽE
nemá žádný titul před jménem, je to jen pan Zelený, velký lhář a egoista
05. 01. 2011 | 20:13

hoven napsal(a):

hnutí tea party je velice nadějná věc. dává to naději, že amerika se dostane z toho obamovskeho socialismu a opět bude sílit. je to pro mě i trochu potvrzením toho, co tvrdím dlouhodobě, největší síla ameriky není v tom systemu samotnem , ale hlavně ve zpusobu myšlení lidí. system je exportovatelný, ale zpusob myšlení ne. proto je amerika ve spoustě věcech jedinečná a doufejme, že i zustane. když pominu ty křestanský věci jako jsou zakazy potratů atd, tak je mi na tea party sympatická zejmena skutečnost, že budou prosazovat ustavní dodadek o vyrovnanem rozpočtu. myslím, že to je to zachrane lano, které zapadní svět potřebuje. držím tea party palce.
05. 01. 2011 | 20:17

ZAM napsal(a):

Petr
je velký kecal.
http://www.fragmenty.cz/archiv/j0685%20.htm
05. 01. 2011 | 20:23

martiXXX napsal(a):

svět je tajemství.trh je dobrá věc...ale není nikde na světě na 100%----to znamená, že je to utopie jako komunismus..problémem bohatých států je, že rozvjové země mají chudobné obyvatele, kteří ale dovedou spoustu věcí udělat levnějinení to otom, že v číně je lepší trh..není to pravda, je tam spousta komunistické byrokracie, šlendriánu a zasahování státuale mají mizernné mzdy...zastánci obrození na základě trhu v čreskudobře.ale snižte si platy a životní úroveň na úroveň číňana
05. 01. 2011 | 20:37

stále rebel napsal(a):

Pro ZAM.
S tím profesorem nevím nevím
http://web.utb.cz/?id=0&iid=tel&type=4&lang=cs&sn=Z
05. 01. 2011 | 20:38

Petr napsal(a):

pro ZAM
titul profesor je v ČR udělován prezidentem (Zelenému nebyl nikdy udělen) a v zahraničí nic takového neexistuje, jen čestný profesor jako uznání domovské univerzity (na Fordham v NY Zelenému nebyl nikdy udělen), nevím zda mu titul dala nějaká NONAME univerzita, ale protě Zelený žádný titul před jménem nemá, pokud nepočítáme komunistický ing. (studoval politickou ekonomii - FUJ na VŠE), který mu v USA nebyl uznán, pan Zelený je jen neuznaný hoštapler
05. 01. 2011 | 20:42

Petr napsal(a):

pro ZAM (ZELENÝ NENÍ PROFESOR)
viz odkaz na UTB od slále revel: http://web.utb.cz/?id=0&iid=tel&type=4&lang=cs&sn=Z kde je Zelený jan jako ing., má kritická slova k Zelenému jsou jen pokusem postavit se lhaní a podvodům (českému národnímu sportu, kterého je pan Zelený takovým kritikem), nic osobního, nemusíte se durdit
05. 01. 2011 | 20:47

Petr napsal(a):

pro ZAM (ZELENÝ NENÍ PROFESOR)
viz odkaz na UTB od slále rebel: http://web.utb.cz/?id=0&iid=tel&type=4&lang=cs&sn=Z kde je Zelený jan jako ing., má kritická slova k Zelenému jsou jen pokusem postavit se lhaní a podvodům (českému národnímu sportu, kterého je pan Zelený takovým kritikem), nic osobního, nemusíte se durdit
05. 01. 2011 | 20:47

skura napsal(a):

ZAM:

Milan Zelený je ing., PhD. Všude se prezentuje jako profesor. I chudák Václav Moravec jako jeho velký fanoušek mu na to skočil, ale skutečnost je mnohem skromnější než Zeleného představy o sobě samém. Jeho studium na komunistického inženýra se nezapře. Zůstala mu zřejmě navždy v hlavě marxistická představa (inspirovaná největším idiotem v dějinách filosofie Hegelem), že ekonomický vývoj spěje evolucí k nejdokonalejšímu systému, samozřejmě komunistickému (v Hegelově podání zase spěje filosofie k nejvyššímu vrcholu, kterým měla být právě jeho vlastní filosofie. Když byl konfrontován s tím, že empirická fakta jeho predikcím zásadně odporují, prohlásil, že je chyba v přírodě, ne v jeho filosofii). Ing. Zelený však na vrchol pyramidy místo komunistického ráje umístil volný trh a za Sovětský svaz dosadil USA. Dále už se nedostal. Ačkoliv píše o potřebě alternativ, sám už má předem jasno, která konstanta je bez alternativ. Kdo se ve své vizitce honosí titulem, který nezískal, a vychloubá se, že je nejcitovanější (jako by tento kvantitativní ukazatel vypovídal cokoliv o kvalitě. Nejcitovanějším se může stát i provokatér, který vysloví natolik zvrácenou hypotézu, že všichni jeho kolegové si neodpustí mu jeho bludy vyvrátit.), ten je jenom snílkem o vlastní velikosti..
05. 01. 2011 | 21:08

Martin napsal(a):

A já jsem si myslel, že nad službami (terciér) je kvartér (školství, věda a výzkum) a kvintér ...

Martin Hampl: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext.
http://web.natur.cuni.cz/geografie/vzgr/index.php/publikace-a-vysledky/monografie-ke-stazeni/129-geograficka-organizace-spolenocsti-v-ceske-republice

Měkké lokalizační faktory – Ostravsko a Ústecko
http://www.mestskymarketing.cz/PDF/mfr2010/Rumpel.pdf

KONCENTRACE KVARTÉRNÍCH AKTIVIT V PRAZE PO ROCE 1990
http://www.volny.cz/umi/mesto/diplomka/diptesar.htm
05. 01. 2011 | 21:11

PV napsal(a):

Článek se mi velice líbí, že pravdivě ukazuje, kam vede levicové zasahování státu do ekonomiky - v lepším případě vůbec nepomáhá, v horším škodí. Když slyším názory o nastartování růstu HDP pomocí státních investic, dělá se mi špatně. Levicová vláda si půjčí peníze, které pak investuje např. do dálnic a tyto investice jsou pak započítány do růstu HDP. Kdyby se od hospodářského růstu odečítal nárůst dluhů, vyšla by stagnace či pokles (viz blog Tomáše Sedláčka). Když tedy někteří čtenáři kritzují prof. Zeleného, že situaci jen popisuje, ale nedává recepty, měl bych jeden návrh: zakázat používání perverzních výrazů jako např. "prorůstová politika" a jim podobných.

Nesouhlasím s těmi, kdo si myslí, že rozbor prof. Zeleného jen popisuje problémy, ale nic neřeší. Vznikne-li nějaký problém, je nutné nejprve poznat jeho příčinu - řešení je pak nasnadě. Neznáme-li příčinu, je jedinou možností střelba naslepo (metoda pokus - omyl). Zdá se mi, že článek dobře odhaluje příčiny jevů v naší společnosti.

Stejně jako Karel si myslím, že většinu diskutujících platí čínské rčení v závěru článku.
05. 01. 2011 | 21:13

ZAM napsal(a):

No dobře, akceptuji, že titul profesora nemá.
Nic to nemění na mém názoru, že jeho článek je dobrý.
Koneckonců i ten "idiot" Hegel dospěl k dialektice.
05. 01. 2011 | 21:16

hoven napsal(a):

skura,
pokud profesor zelený obhahuje volný trh, nemá to s žadnou ideologií nic společneho a to ani vzdáleně. volný trh není žadná ideologie jako komunismus, nacismus. volný trh je svobodne rozhodování lidí o tom , co si koupí a za kolik. volný trh zavádí totalitní komunistický stát čína a vubec s tim nemají problém. volný trh není žadné státní uspořádání ani žadná ideologie nebo víra jako komunismus, nacismus nebo náboženství.
05. 01. 2011 | 21:24

skura napsal(a):

PV:

"Vznikne-li nějaký problém, je nutné nejprve poznat jeho příčinu - řešení je pak nasnadě."

To je hluboký omyl. Kdybyste se prošel dějinami vědy, záhy byste zjistil, že z totožných poznatků (dokonce i empirických měření) mohou různé školy vyvozovat různé závěry. Ani v medicíně přeci ze stejné diagnózy automaticky nevyplývá stejný postup léčby. K čemu by byla lékařská koncilia, že? Podívejte se na kterýkoliv díl seriálu Nemocnice na kraji města a snad to pochopíte. Bohužel Vámi předvedená sebevědomá naivita je u polovzdělaných nafoukaných individuí celkem běžným jevem..
05. 01. 2011 | 21:25

skura napsal(a):

hoven:

Tou ideologií je evolucionismus. Dokonce jej pan inženýr na konci článku explicitně zmiňuje.

Problémem nekritických obdivovatelů autorit bývá, že čtou oponentury povrchně, pokud jsou vůbec schopni pochopit jejich obsah, a reagují na něco, co nebylo řečeno.

"Nekritické obdivování autorit je největším nepřítelem pravdy." Albert Einstein
05. 01. 2011 | 21:31

hoven napsal(a):

petr,
zelený má ve sve vizitce napsáno "globální profesor". chápu to tak, že prostě učí na více vysokých školách ruzných kontinentů, nikoliv jako akademický titul.
05. 01. 2011 | 21:32

skura napsal(a):

ZAM:

"Koneckonců i ten "idiot" Hegel dospěl k dialektice."

Slovo "dialektika" mělo u Platóna , Aristotela a u sofistů význam dnešního pojmu "logika". Hegel svévolně přeznačí tento pojem, aby se jeho "filosofie" stala ještě méně přehlednou a Marx jeho pojetí nekriticky převezme. Hegel vůbec kouzlí se slovy tak, že i jeho největší obdivovatelé se v těch jeho blábolech dříve nebo později ztratí. Jeden pan profesor, který se mu klaní, napsal, že "Hegelova filosofie je komplex moudrosti, ke které jsme dosud nenašli klíč.". Legrační je, že mu to nebrání v obdivu. Myslím, že by se filosofové, ale i vědci a ostatní měli držet Goethova: "Slova mají sloužit k odkrývání skutečnosti, ne k jejímu zamlžování.".
05. 01. 2011 | 21:45

skura napsal(a):

hoven:

Zajímavé je, že když někdo pana "globálního profesora" osloví "pane profesore", což se obecně chápe jako akademický titul, pan inženýr se nikterak nebrání a spíše vypadá, že by si ještě nechal podrbat zádíčka..
05. 01. 2011 | 21:50

Hugo napsal(a):

S zájmem jsem si přečetl článek a s ještě větším zájmem diskusi.
Ponaučení by si měli vzít politici a vzdát se svých stranických móresů.Nás občany zabíjí hlavně stranickost a jelikož je stranickost tak je nutná neodvolatelnost jelikož při každé výměně by byla podryta stranickost, Zde vzniká ono napětí a další zlodějny kterými se upevňuje opět stranickost.
05. 01. 2011 | 21:51

hoven napsal(a):

skura,
evulucionismus se nedá popřít. člověk se přizpusobuje novým podmínkám. to je z darwina. a vedla toho udajně dochází ke změnam společensko-ekonomických formací- to je z marxe. když se dostanou do nerovnováhy výrobní vztahy s výrobníma prostředkama, vzniká tranformace ekonomicko-společenské formace, tak nam vymyvali mozky v občanske nauce. prvobytněpospolná, otrokářská, feudální, kapitalistická, socialistická a komunistická společnost. má to ale jeden háček, zatímco darwin funguje (ale tak pomalu, že se člověk za 200 000 let teměř nezměnil) marxova teroie dostala važné trhliny. například v číně došli až k socialismu, ale místo v komunismu se najednou ocitli zpátky v kapitalismu (někde i v otrokářství). myslim, že marx se hluboce mýlil. kapitalismus totiž stojí na vrcholu. protože za svobodou už nic není. ten vývoj šel ,jde a půjde od otroctví ke svobodě a to střídavě oběmi směry . pokud budeme svobodu omezovat, nepujdeme dopředu, ale zpět. což se take bohužel v omezene míře děje, zejmena v EU a bude se dít. je to sice jenosměrná cesta, jak píše profesor zelený, ale v kruhu.
05. 01. 2011 | 21:54

ZAM napsal(a):

skura:
Lékařské konsilium je porada různých specialistů o komplikacích. Dietlův seriál obsahoval odborné chyby.
O Hegelovi se odvážím diskutovat, až si přečtu jeho Fenomenologii ducha, což asi do konce života nestihnu. Nicméně dosud jsem se nesetkal s jeho označením jako idiota.
05. 01. 2011 | 21:56

skura napsal(a):

ZAM:

To, že Dietlův seriál obsahoval odborné chyby je podle Vás důkaz, že jasná diagnóza vede k jasné léčbě? Jak veselé!

Chcete-li mírnější charakteristiku Hegela, poskytnu Vám Schopenhauerovu, který o něm prohlásil, že je to "kovář nesmyslů"..
05. 01. 2011 | 22:02

skura napsal(a):

hoven:

Evoluce pozorovaná přírodovědci je na společenské vědy neaplikovatelná. Tím si filosofie vědy dávno prošla a má v tom "jasno" ;-) Pokud to chcete slyšet od někoho chytřejšího než jsem já, tak si přečtěte Popperovu Bídu historicismu. Co se týká samotné evoluční teorie, tak v té není ani omylem tak jasno, jak se domníváte. Přečtěte si knihu Jaroslava Flegra Zamrzlá evoluce a snad z Vás ta jistota spadne. Mimochodem, jak Karl Raimund Popper, tak Jaroslav Flegr jsou opravdovými profesory..
05. 01. 2011 | 22:10

skura napsal(a):

hoven:

S tou svobodou to vidíte také příliš jednoduše, ale nechce se mi do toho teď pouštět. Asi uznáváte právo silnějšího, že? Pokud ne, tak musíte omezit svobodu toho nejagresivnějšího tupouna ve společnosti, jinak riskujete její zánik..
05. 01. 2011 | 22:13

hoven napsal(a):

skura,
svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhýho. to platí a na tom se nic už vymyslet nedá. svobodné podnikání je potřeba regulovat jako každou lidskou činnost. od toho jsou zákony. regulace ale nesmí ohrožovat podstatu kapitalismu, pak s vaničkou vylejváme dítě. kapitalismus nemuže dlouhodobě fungovat bez demokracie. svoboda a demokracie sice neni totéž, ale patří k sobě. demokracie je dusledek kapitalismu. ale nevznikají současně. demokracie vzniká postupně. když se kapitalismus odstraní, postupně zanikne i demokracie. to hrozí EU.
05. 01. 2011 | 22:34

hoven napsal(a):

skura,
ja jsem nikdy společenskou evoluci neobhajoval
05. 01. 2011 | 22:36

hoven napsal(a):

skura,
při vší uctě k flegrovi, darwin je pro mě větší autorita.
05. 01. 2011 | 22:46

skura napsal(a):

hoven:

"demokracie je dusledek kapitalismu"

To jsem nevěděl, že ve starověkých Aténách fungoval kapitalismus. Já se bavím! Doporučuji např. Aristotelés Politika..
05. 01. 2011 | 22:49

skura napsal(a):

hoven:

"ja jsem nikdy společenskou evoluci neobhajoval"

Mezi společenskou evolucí a evolucionismem ve společenských vědách je diametrální rozdíl. Chce-li debatovat, musíte se v první řadě naučit přesně číst..

Spíše než, že máte promyšleny Flegrovy připomínky k Darwinovi, předpokládám, že jste ani Flegrovy ani Darwinovy knihy nečetl. Určitě byste potom neprezentoval tak neochvějnou jistotu, pokud máte mozek v hlavě..
05. 01. 2011 | 22:59

hoven napsal(a):

skura,
darwinovu teorii mě učili ve škole, flegra neznám. nehodlám se jeho knihou zabývat. ale už jsem zaslechl něco v tom smyslu, že určité organismy vykazují vlastnosti, které lze velice těžko vysvětlit evoluční teorií. to ale znamená pouze, že to neumíme vysvětlit, nikoliv, že darwinova teorie je chybná. kdyby nefungovala darwinova teorie, tak život zanikne. vy mozku.
05. 01. 2011 | 23:16

hoven napsal(a):

skura,
ve starých atenách fungovala demokracie???? to snad ne. vždyt tam měli otroky. vy budete celkem dost pomatej člověk.....
05. 01. 2011 | 23:21

ZAM napsal(a):

skura:
Jasná diagnóza vede k jasné léčbě. Vidíte to jinak?
05. 01. 2011 | 23:22

ZAM napsal(a):

hoven:
Ve starých Athénách vládl démos, tedy byla demokracie. Otroci nebyli součástí lidu, byli považováni za ´mluvící věci´.
05. 01. 2011 | 23:24

hoven napsal(a):

ZAM,
za démos byli považovaní pouze muži-občane města. vyloučeni byli otroci, ženy, přistěhovalci. to mužou v KLDR prohládit, že demos je jenom ustřední výbor komunistický strany a mají tam demokracii taky. ja se bavim o demokracii samozřejmě, tak jak ji chápeme my. předpokládal jsem, že tu nediskutuju s hlupákama.( to neni na vás)
05. 01. 2011 | 23:30

skura napsal(a):

hoven:

Miluju instantní komentáře, jako např.: Nečetl jsem to, ale vím, že je to blbost ;-)

"kdyby nefungovala darwinova teorie, tak život zanikne."

Vaše kauzalita tady udělala salto mortále. Život totiž není závislý na teorii, ale obráceně. Věřte nebo ne, ale zánik života nezávisí na platnosti jakékoliv teorie, ani té nejjistější. V historii vědy už bylo tolik teorií, bez kterých byl svět nepředstavitelný, a všechny postupně padly. Dnešní evoluční biologie už Darwinovy premisy v podstatě nerespektuje. Odpovězte mi alespoň na jednu otázečku, vzdělaný příteli. Evoluce podle Vás probíhá na základě tvrdé nebo měkké dědičnosti? Pokud si své tvrzení následně obhájíte, uznám, že to máte promyšleno..
05. 01. 2011 | 23:36

skura napsal(a):

hoven:

"ve starých atenách fungovala demokracie????"

http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie

Nedocenil jsem hloubku Vaší nevzdělanosti. Omlouvám se!
05. 01. 2011 | 23:38

skura napsal(a):

ZAM:

"Jasná diagnóza vede k jasné léčbě. Vidíte to jinak?"

Čínská medicína léčí stejné nemoci jinak než západní medicína. Psychosomatik odstraňuje stejnou nemoc jinak, než čistý somatik. Stačí Vám to takle?
05. 01. 2011 | 23:44

Jméno napsal(a):

Pane Zelený, neoliberalismus před rokem zemřel, rozlučte se.
05. 01. 2011 | 23:45

petros napsal(a):

Darwinova teorie není teorií ale pouhou spekulativní hypotézou,není již dnes věrohodná teoreticky ani prakticky,stejně jako ostatní evoluční teorie.Život je příliž složitý na to aby mohl vzniknout pouhou náhodou tak jak ji dnešní věda chápe,vyvinout se evolucí a náhodnými mutacemi,navíc to nepotvrdily ani archeologické nálezy,mnoho z nich se dokonce ukázalo jako podvrh.Podle archeologických nálezů se naopak druhy oběvovaly hromadně a náhle v dlouhém časovém odstupu.Pokud by vědci byli nepředpojatí a přistupovali by k výzkumům vědecky, museli vy uznat že po 150ti letech bádání nevědí jak vznikl život.
05. 01. 2011 | 23:47

hoven napsal(a):

skura,
ne nefungovala. budete se s tim muset nějak smířit.
05. 01. 2011 | 23:51

skura napsal(a):

Veřejně zde prezentuji své Novoroční předsevzetí: Stanu se globálním profesorem ;-)))
05. 01. 2011 | 23:52

skura napsal(a):

hoven:

"ne nefungovala. budete se s tim muset nějak smířit."

Co by nefungovalo? Vy už nečtete ani po sobě..
05. 01. 2011 | 23:54

skura napsal(a):

hoven:

Napište do redakcí všech encyklopedií světa, že jste učinil zásadní objev o původu demokracie z kapitalismu. Protože teď budou muset všichni heslo Demokracie přepracovat. Jste geniální..
05. 01. 2011 | 23:57

ZAM napsal(a):

skura:
Nestačí, tvrzení není kompatibilní se skutečností. Čínská medicína není účinná na všechny nemoci, o psychosomatice ani nemluvě.
05. 01. 2011 | 23:58

ZAM napsal(a):

petros:
Nesmysly.
05. 01. 2011 | 23:59

hoven napsal(a):

skura,
nejsem biolog. nicmeně, nosna myšlenka darwinovi teorie o tom, že organismus je schopen reagovat na změnu prostředí přizpusobením se, mě dává smysl. a když mi něco dává smysl, tak tomu věřím. neni to tak davno, co někde našli nějakou bakterii, která dokázala nahradit fosfor ve sve DNA jednovatým arsenem. to je pro mě dukaz darwinovi teorie. pan flegr by musel přijít s nějakou alternativní teorí, třeba jako peťa hájek přišel s biblí, a ta alternativní teorie by musela dávat smysl. hledat mezery v darwinově teorii nestačí.
06. 01. 2011 | 00:01

skura napsal(a):

ZAM:

"Čínská medicína není účinná na všechny nemoci, o psychosomatice ani nemluvě."

Já někde tvrdím opak?

Zopakuji podstatu sporu. Jedna diagnóza MŮŽE (a většinou vede) k několika možnostem léčby. Přehrajte si Jak básníci přicházejí o iluze, kde primářka dusí Štěpána Šafránka, jakým způsobem by se vypořádal s výpotkem. Sám navrhne tři možné léčby. Podle mě se spíš děláte. Není možné, abyste byl tak "inteligentní". Doufám, že mi zase odpovíte, že v tom filmu jsou chyby ;-))
06. 01. 2011 | 00:04

skura napsal(a):

hoven:

"pan flegr by musel přijít s nějakou alternativní teorí"

To samozřejmě udělal. Co z toho vyvodíte teď? Přestává mě bavit diskuse s člověkem, který jen postupně odhaluje, co všechno neví..
06. 01. 2011 | 00:07

skura napsal(a):

hoven:

"když mi něco dává smysl, tak tomu věřím"

Konečně s Vámi mohu souhlasit! Celou dobu zde prezentujete VÍRU, kterou vydáváte za znalosti. Zkušenost mě naučila, že s věřícími není kloudná řeč, a žádný argument pro ně nemá význam. předem vědí, co je správně a skutečnost je nezajímá. Je to s nimi jako s tím nebohým Hegelem..
06. 01. 2011 | 00:11

hoven napsal(a):

skura,
demokracie je vláda lidu. pokud ale je někdo vyloučenej (tak jako ve starem řecku) tak to není vláda lidu , ale vláda vyvolených. pro klid vašeho přeštudovaný hlavy, jsem měl asi napsat "demokracie 20. století bez otroků , segregace žen a přistěhovalců" a kapitalismus. dobře, opravuji se.
06. 01. 2011 | 00:12

hoven napsal(a):

skura,
dobře, o čem je flegrova alternativní teorie???? zkuste v kratkosti udělat upoutavku na flegrovu knihu pro běžneho občana....
06. 01. 2011 | 00:16

skura napsal(a):

hoven:

Přesnost, příteli, přesnost! Když nevíte co se obecně rozumí pojmem DEMOKRACIE, tak buď tento pojem nepoužívejte, nebo si jeho význam nastudujte. Ke všemu se vyjadřujete a o ničem nic nevíte. Nemám nic proti diletantům, ale ničemu kloudnému se od nich člověk nemůže naučit. Je to ztráta času..
06. 01. 2011 | 00:18

hoven napsal(a):

skura,
vas bych zaměstnal jako kontrolora nebo revizora. nechapete podstatu, ale o detailech se hadate do krve. o čem je teda ten flegr. ???
06. 01. 2011 | 00:24

skura napsal(a):

hoven:

"kuste v kratkosti udělat upoutavku na flegrovu knihu pro běžneho občana"

V podstatě jde o to, že evoluce probíhá pouze do určitého bodu a potom "zamrzne" (Teorie zamrzlé evoluce). Ty živočišné druhy, které se oddělily od svého bezprostředního předka relativně nedávno se nacházejí v tzv. "plastické" fázi evoluce a probíhají u nich evoluční změny v reakci na změny prostředí. Druhy, které mají plastickou fázi již ukončenu a zamrzly (včetně člověka), už se přizpůsobovat (biologicky) nedokáží a čekají, až vymřou.

Doporučuji k přečtení! Flegr je moudrý, vtipný a čtivý..
06. 01. 2011 | 00:24

ZAM napsal(a):

skura:
"Čínská medicína léčí stejné nemoci jinak než západní medicína. Psychosomatik odstraňuje stejnou nemoc jinak, než čistý somatik. Stačí Vám to takle?
05. 01 | 23:44 23:44:05 "
Právě, že neléčí stejné nemoci, jenom někdy stejné a jenom někdy léčí.
06. 01. 2011 | 00:25

hoven napsal(a):

skura,
ano, čekal jsem něco podobneho, mam ještě jednu doplnovací otázku , které živočišné druhy se podle profesora flegra právě nacházejí v plastické fázi???
06. 01. 2011 | 00:31

skura napsal(a):

ZAM:

"Právě, že neléčí stejné nemoci, jenom někdy stejné a jenom někdy léčí."

Ale když léčí a doknce stejnou nemoc, tak Váš předpoklad neplatí. A z hodin neformální logiky a ze studia Popperovy teorie vědy už jistě víte, že pokud existuje z obecného tvrzení jediná výjimka, toto tvrzení přestává platit. Přestaňte se dělat..
06. 01. 2011 | 00:31

ZAM napsal(a):

hoven:
"nosna myšlenka darwinovi teorie o tom, že organismus je schopen reagovat na změnu prostředí přizpusobením se, mě dává smysl" Jenomže to tak není, změny genů (a tedy vlastností organizmů) mutacemi jsou náhodné a následně vliv prostředí ´vyředí´ méně životaschopné mutanty. Velmi jednoduše řečeno z těch, kterým změna vyhovuje, se vytvářejí nové druhy. Tedy vnější podmínky neustále fungují jako jakési síto, kterým procházejí životaschopné druhy organizmů.
06. 01. 2011 | 00:32

skura napsal(a):

hoven:

"které živočišné druhy se podle profesora flegra právě nacházejí v plastické fázi???"

Všechny, které se dají laboratorně šlechtit..
06. 01. 2011 | 00:33

hoven napsal(a):

ZAM,
zapadní medicína neléčí, ale prodlužuje život. čínská medicína skutečně léčí, odstranuje příčinu.
06. 01. 2011 | 00:33

ZAM napsal(a):

skura:
Ale to je jenom formální otázka. Jestli se daří spustit nějaký mechanismus různými podněty nic nevypovídá o samém mechanizmu terapie. Je přece lhostejné, zda účinná droga je v čaji anebo ve farmakologickém preparátu, je lhostejné, zda stimulace svalů a nervů se děje akupunkturou s příslušným ideologickým doprovodem nebo elektrodami, je lhostejné, zda placebo efekt vyvolám prázdnou pilulkou nebo homeopatokem....atd.
06. 01. 2011 | 00:38

ZAM napsal(a):

hoven:
"zapadní medicína neléčí..." atd. - nepravda.
06. 01. 2011 | 00:40

hoven napsal(a):

skura,
člověk se da taky laboratorně šlechtit, akorát to trvá dlouho. například tibetani mají gen, kterej nikdo jinej nemá. jako virtuální laboratoř beru nadmořskou výšku ve které žijou.
06. 01. 2011 | 00:43

skura napsal(a):

ZAM:

To je všechno moc hezké, ale jak vysvětlíte tři návrhy léčení výpotku u Štěpána Šafránka anebo spor mezi primářem Sovou a doktorem Blažejem v Nemocnici na kraji města? Podívejte se, příteli, jestli si opravdu myslíte, že každý problém má pouze jedno "správné" řešení jako v matematice, tak s tím já nic nenadělám. Celá staletí nám vědecký "pokrok" dokazuje opak, ale chápu, že pozitivistu to nemůže přesvědčit..
06. 01. 2011 | 00:44

hoven napsal(a):

ZAM,
zapadní medicína neléčí, pokud se shodnem na tom, že zdravej člověk je ten, kterej nepotřebuje prášky.
06. 01. 2011 | 00:49

skura napsal(a):

hoven, ZAM:

Dobrou noc, přátelé! Rád jsem si s Vámi povídal. Snad zase někdy příště. Za invektivy se omlouvám!!
06. 01. 2011 | 00:55

ZAM napsal(a):

skura:
Nějak se mi nechce ´argumentovat´ filmovou realitou, ale jednoduše lze říci, že metodiky i v ortopedii se vyvíjejí a Dietl chtěl na onom sporu ukázat konflikt mezi konzervatívnějším a progresívnějším způsobem léčby.
Nepamatuji si, o co konkrétně šlo v případě výpotku, nicméně asi šlo o podobný problém najít optimální způsob léčení. Pokud se nedaří, může to dopadnout jako u paže dívenky z benešovské nemocnice, která srostla křivě a musela být jinde napravována.
06. 01. 2011 | 00:56

ZAM napsal(a):

hoven:
I západní medicína léčí kauzálně - tedy příčinu.
06. 01. 2011 | 00:58

hoven napsal(a):

ZAM,
asi jo. ale obecně si myslim, že na tu příčinu je více zaměřená čínská medicína. je daleko více preventivní.
06. 01. 2011 | 01:15

hoven napsal(a):

skura,
dobrou, přidte zas.
06. 01. 2011 | 01:16

Břetislav Marek napsal(a):

Pane profesore Zelený,

jste pro mne osobnost, která se snaží alespoň konat to, že máte své osobní zkušenosti a názory jak s tím současným MARASMEM zde v Čechách je ???
Jste jeden z mála vdělaných, kterým ten současný stav není LHOSTEJNÝ a to je první předpoklad jak je možné současný stav naší společnosti změnit??????
Je jen potřeba našim občanům zcela PŘÍMO a LOGICKY předložit OBECNÉ příčiny a důsledky tohoto stavu ???
Prosím a doufám, že toto Vaše hledání a návrhy nejsou jen něčím FORMÁLNÍM ??? Pokud Vás zajímá a záleží Vám na změně současného stavu, je reálné Vám nabídnout aktivní spoluúčast na přípravě a analýze současných příčin a dále se spolupodílet na tvorbě systémových změn naší společnosti ??
Prosím to není státní zakázka, to není o penězích, to je o tom co a jak je nutné konati pro nastavení nové Ekonomické reformy v naší společnosti ???
Cílem je vytvoření systému bez krizí, dlhů,nezaměstnanosti, s garancí nároku na minimální mzdu a celkovou koncepcí hodnotového systému postavené na reálném životě nás OBČANŮ ?? Pokud Vás to zajímá - a jste ochoten k spolupráci zhlédněte web: ekonomickareforma.cz a tam najdete komunitu zajímající se o přípravu a systémové změny????

Pokud Vám ten současný systém vyhovuje je nám jasno a nemá smysl spolupracovat.

Přeji Vám do nového roku 2011 vše nejlepší a hlavně zdravíčko.
Ing. Marek
06. 01. 2011 | 02:45

benton napsal(a):

to Marek:

aby naše logika nepostrádala logiku,musíme zcela vymýtit náš dosavadní způsob hodnocení čehokoliv logickéh,založený na záměnách pravdy apriorními nadhodnoceními,jako jsou:

pravdivý=západní
pravdivý=východní
pravdivý=západní-východní,t.k.západní a ne východní,nebo východní a ne západní
pravdivý=český
pravdivý=nečeský
pravdivý=středoevropský

Po těchto pilířích hodnocení nechť zůstane navždy mýtina.Z níž odejdou do emigrace nebo mimo nás jakkoliv,třeba do důchodů,všichni kdož v minulých létech dostali svá nadhodnocená společenská hodnocení skrze tyto paušalizace.Paušalíky jsou dobou temna.Infantilita jako dosud u nás nejvýše ceněná vlastnost pro vládce a úspěch vůbec v čemkoliv nechť jsou u nás vzaty mizíkem,co nejrychleji a nejdůsledněji.Všude a ve všem,dole i nahoře,odsdola nahoru,seshora dolů.Zvolme si vládcem poctivou práci a skutečný intelekt.Nemařme čas podnízení se hlupákům.Hlupáků bylo,je a bude vždy všude více než dost.
06. 01. 2011 | 07:33

benton napsal(a):

opravuji výše: má být "podbízení se"
06. 01. 2011 | 07:35

stále rebel napsal(a):

Pro hoven.
Při srovnání s tebou byl předlistopadový politruk naprostý génius.

Při tom svém blábolení o kapitalismu pomíjíš jednu zásadní věc. Pokud si někdo mohl před staletími (nebo i dnes) otevřít svůj obchod nebo dílničku, jistě to byl výraz svobody. Pokud dnes může jedinec vlastnit vodárnu nebo banku, na které je existenčně závislý celý region, je to možná otázka svobody pro toho vlastníka, ale otázka otroctví pro ostatní.

Měl by sis měl uvědomit, že práva jedněch nemohou existovat bez závazků(otroctví) druhých. Demokracie je socialistickým pojetím správy země. Současný kapitalismus rozhodně není garantem ani svobody ani demokracie, tedy pro většinu členů společnosti.

Dnešní kapitalismus nepředstavuje svobodu, ale moc. Moc pro jednu skupinu, otroctví pro druhé. Není zcela jasné, do jaké míry máme dnes ještě demokracii a do jaké míry nám již vládne kapitalismus nejen v ekonomické, ale i politické oblasti.
06. 01. 2011 | 08:15

holiday napsal(a):

A car se rozhodnul r.1907 znovu dát námořníkům,po jejich nezdařené vzpouře na křižníku Potěmkin (Ejzenštejn: Broněnosec Poťomkin-film) r.1905 znovu příležitost zalíbit se jeho Veličenstvu.3 admirálské křižníky obepluly celý svět a následujícího roku 1908 se postavily do čela gigantické carovy Tichomořské flotily,oproti břehům japonským.Tichý oceán byl lepší kolébkou snů námořníků o exotice než nevlídné moře Severní,než bouřný Atlantik.Když roupoutala se palba směrem k břehům japonským,rozhodli se admirálové carští,Ušakov plus dva, nepřítele postrašiti obrovskou zrůdou zrůd-která se vynořovala z mořské pěny,hučíce "šššš..." a troubíce k útoku lesním Rohem.
Leč bitva velmi neslavně končila pro carské naprostým vítězstvím Císaře,když sílu svou veškerou dal pocítit.Sílu toho slavného japonského admirála 1908 ocenili i Američané v dlouhé námořní bitvě o Filipiny 1944-45 (viz YouTube.com-přes deset dílů seriálu v originále války),kde ztratili větší část svého loďstva.Japonce odvrátilo opakovat podruhé válku s Rusy to hrozné slovo Ljubljanka,ten pověstný labyrint chodbiček vyšetřovatelů roku 1937 a pozdějších v centru Moskvy.To nebyl Kronštadt ale něco mnohem hroznějšího.Podmořská džungle se svou gigantickou biodiversitou tak opět mohla klidně dále žít po svém.Války nad její hladinou utichly.Život se pomalu vracel do svých kolejí.
06. 01. 2011 | 08:55

SuP napsal(a):

Rebelante -
Zase vedle. To, že někdo může vlastnit vodárnu, není chyba kapitalismu, ale blbost, neschopnost a hrabivost úředníků státní správy.
Socialistické pojetí správy země má s demokracií společného asi tolik, co kazajka se svěrací kazajkou. To už tu bylo jako pokus, který se nezdařil. Narozdíl od kapitalismu, který probíhá po celou historii lidstva, jen se nevědělo, že by se tomu tak mohlo říkat.
06. 01. 2011 | 09:01

Irn-Bru napsal(a):

Ekonomického šamana tohoto jsem viděl a slyšel v posledních "OVM" na ČT24. Vážně tam tvrdil, že Tea Party je lidové hnutí. Ovšem neřekl, že lidové hnutí založené jistou korporací. Trotl, bo manipulátor?
06. 01. 2011 | 10:28

Irn-Bru napsal(a):

Ekonomického šamana tohoto jsem viděl a slyšel v posledních "OVM" na ČT24. Vážně tam tvrdil, že Tea Party je lidové hnutí. Ovšem neřekl, že lidové hnutí založené jistou korporací. Trotl, bo manipulátor?
06. 01. 2011 | 10:29

JF napsal(a):

benton: ano, přesně tak!

ps: ... a ne jen o tom mluvit a sepisovat nějaké reformy jakkoliv sebelepší.

Myslím, že to je i patrné třeba na baťovském působení a budování firmy - propojení slova a činu a distribuce tohoto mezi všechny zúčastněné.
06. 01. 2011 | 10:34

Ambra napsal(a):

Já jsem sledovala i názory autora a dalších lidí v diskusi 2.1. v televizi. Jediná věc mě na všech diskutujících šokovala. Jejich naprostá neschopnost překonat ve svých úvahích ideologii tržního liberalismu.
Snad by si i autor měl nejprve zjistiz, co se ve světě dějě. Třeba znárodnění penziních fondů v Maďarsku a těsně před Novým rokem totéž oznámili v Polsku, že tak chtějí učinit od 1.4.2011. Ale to je snad i zakázáno o tomto oficiálně mluvit.
Proč není možné veřejně uvažovat o znárodňování bank, když jejich manažéři všechno rozkradli? Proč i prof.Zelený mlží všemi rozlišnými teoriemi - ale zaslepený Tachterovský privatizismus je mu svatý. Stát banky oddluží, ale opět je musí nechst v soukromých rukou? Proč? Prostě proto, že se snad každý ekonom naučil místo normálnímu mozku věřit nějaké ekonomické ideologii. Tak jako komunisté museli mít všechno celospolečenské, tak teď musí být všechno soukromé.
Celá západní civilizace prostě doplácí na ideologickou zaslepenost - teď libralismu, před časem komunismu a antikomunismu a ještě před tím rasismu a kolonialismu. Pokud se tohoto chybného myšlenkového břemene Západ nezbaví, tak se asi všichni budeme už brzy muset začít učit čínsky.
06. 01. 2011 | 10:43

stále rebel napsal(a):

K Tea party

„Jejich agenda se může zdá sobecká, byť z pohledu ropného miliardáře pochopitelná. Kdo ale byli všichni ti lidé, kteří tomuto snu miliardářů vášnivě fandili, a ze všech možných dní si k tomu vybrali právě výročí projevu Martina Luthera Kinga? Byli téměř bez výjimky bílí, velkou měrou ve středních letech a starší a převážně ani zdaleka majetní.

Většina z nich není vysokoškolsky vzdělaná. Mnozí říkají, že se obávají ztráty zaměstnání. Není divu, že značné části z nich by dělalo potíže uhradit bez vládní pomoci astronomické účty za americkou zdravotní péči. Jinými slovy, těžili by z veřejně financovaných programů, jež se sponzoři Tea Party snaží zrušit.

A přesto tu jsou a pranýřují „socialismus“ Obamovy zdravotnické legislativy či mírné zvýšení daní pro nejbohatší procento populace. „Socialismus“ pro ně znamená totéž, co „evropský“ nebo prostě „neamerický“. Na rozdíl od sponzorů hnutí se zdá, že davy skandující „USA! USA!“ nemotivuje vlastní ekonomický zájem.

Je možné, že řada Američanů je stále tak silně přesvědčena, že každý, kdo usilovně pracuje, skončí jako boháč, že podporují vše, co straní miliardářům. Pravděpodobnější však je, že pěšáky amerického populismu motivuje něco jiného. Populismus všude na světě pohání strach a zášť: strach z bezmoci, života bez postavení a privilegií, a zášť vůči těm, u nichž se má za to, že požívají nezasloužených výhod – vzdělaným liberálním elitám, cizincům, kteří nám prý berou práci, a muslimům, židům, černochům či ilegálním přistěhovalcům.“
http://www.project-syndicate.org/commentary/buruma41/Czech
06. 01. 2011 | 11:03

JF napsal(a):

Ambra: naprostý souhlas, díky za popis debaty ...

ps:... kdokoliv mluví - tak to lze rozlišit na obal a obsah - pan Zelený zde skrývá americký neoliberalismus do Bati první republiky (přičemž firma Baťa sídlí nyní v Kanadě, což je do jisté míry Evropa na americkém kontinentě) Hodně lidí raději volí tu severnější stranu jižní Americko - Kanadské hranice.

To ideologizování je v USA i v Rusku. V tom jsou si velmi podobní. I bipolarita světa byla vlastně vládou USA a Ruska. Po ekonomickém zhroucení Ruska zóny vlivu je to teď na USA ...
06. 01. 2011 | 11:09

benton napsal(a):

Přišel jsem na myšlénku jak parametrizovat veřejné mínění.Soudím,že se budeme všicni vzájemně rpzlišovat podle následujícího parametru,který je zlomek:

(vnější/vnitřní)=(outer/inner ratio)=(monetární vítr/legendární Neumětely)=(monetary wind/legendary Neumetely)= posouzení toho,zda v naší evoluci rozhodují spíše externality nebo naše umění,zda jde o mimikru k okolí,adaptaci nebo seberozvoj národa.
Nezapomeňte nikdy si změřit své (MV/LN)!!!!!!!
06. 01. 2011 | 11:10

je napsal(a):

Odstavec "Dnes stojí eurozona před ...domino efektem rozpadu...... " Vás usvědčuje k příslušnosti rozbíječů a štváčů proti EU a eurozoně vedené naším prez. Pokud se tak v dohledné době (letošního roku) nestane, pak byste měli všichni eurofobové vlézt do kanálu a už nevylízat.
Je mě hanba za vás "akademika?" a za naše politické představitele. Podejte prosím všichni euroskeptici demisi
a zalezte nejlépe do p...pelhřimova.
06. 01. 2011 | 11:23

demos napsal(a):

Pane SuPe

ráčite mít asi na mysli "penězokracii".

"demos" znamená něco jiného, ale nemá to cenu opakovat -viz výše
06. 01. 2011 | 12:09

průvodce napsal(a):

to Benton:

jeden parametr je někdy i hodně.
Např.v moderní matematice jednoparametrická grupa je struktura,o které jsou napsány folianty.Má vztahy vyjádřené mnoha teorémy k operátorům,Lie grupám,funkcionální amnalýze,cartanově diferenciální geometrii..viz např.Elie Cartan,Šilov,Gelfand...
a tady udělejme vstup:
cesta do nitra politiky.
V.I.Lenin požaduje "aby se dělala politika,které rozumí každá kuchařka".Současně on píše o vědecky náročném "vědeckém socialismu".Není u něj rozpor? Mnozí socialisté jeho doby naopak pěstují velmi složitou politiku ale socialismus na rozdíl od něj chápou triviálně:aby vládli dělníci nebo aby se pracující měli lépe.
Tedy určitě s Leninem nesouhlasí ta nemalá skupina lidí,kteří tvrdí,že " vyšší politika je vyšší matematika".
Pak tedy,Bentone,Vaše jednoparametrická grupa je matematicky bohatá vlastnostmi struktura a už podle jednoho parametru je veřejné mínění těžko odhadnutelné,jak se utváří a chová v situacích.Navíc reálně bych přidal ještě minimálně parametr "společenské postavení" (žebříček majetnosti),ale raději bych ho nahradil "frustrací"-nakolk chybí komu pocit,že uspokojuje své potřeby,nakolik má drahé luxusní koníčky,na něž chybí peníze.Třetí možný parametr věk.Čtvrtý-počet dětí,pátý vzdělání.Atd.
Nemohu si za boha vzpomenout na to cizí slovo,které používal Ceaušescu pár dní před smrtí,chtěl -li tím říci,že do rumunské politky se právě někdo zvenčí vměšuje,organizuje ulici a média.Nejsou to ekonomice známé "externality".Dcera Ceaušescu-je mezinárodně uznávaná matematička,ta by přijala,Bentone, hledisko,že politika je parametrická grupa.Resp.že lidé mohou být chápáni,tím,že z nich skupiny vytvoříme-opearcí- součinem grupy bude jejich společné mínění.
Grupa musí mít nulový a jednotkový prvek.
Ovšem Ceaušescu stavěl vodní kanál,když v zemi vedl do černého moře Dunaj.V Rusku třeba bývalý šlechtic-princ Golicyn (jeho kniha "I want to be a topographer" Chci být topografem překládána) pracoval za Stalina na kanálu,který propojil tř ruská rozvodí,do té doby nespojená nijak.U nás Baťa snil kanálem spojit dvě rozvodí,Schwarzenberg měl kanál pro plavbu dřeva už dávno.Golicyn přežil Lenina,šel se na mrtvého r.1924 podívat do "kolonnovo zala",přežil Kerenského (-smrt 1970-v USA),a zemřel v Rusku 1989 a r.1990 se jeho syn stal ředitelem Ústavu fyziky atmosféry-je dodnes-Ruské akademie věd,sám tedy akademikem.Ceaušesca šlechtí,že byl jediný z RVHP kdo se postavil proti armádám r.1968,nepřidal se.Nebyl to tedy postoj častý pro tvorbu veřejného mínění,přidávat se ke konsensu v závislosti na ostatních.Osud "milovaného syna rumunského národa",jak se tituloval.
06. 01. 2011 | 12:25

TechnickaPoznamka napsal(a):

"protože homo oeconomicus může provádět pouze čtyři druhy hospodářských činností: produkovat potraviny, vyrábět věci, poskytovat služby, anebo nedělat „nic“ kromě spotřeby (tj. žít z vybraných daní)."

Výzkum, věda, školství <----- místo ----- nedělat „nic“

Ano místo ladění starých modelů ekonomických, by lidi měli více bádat ve všech směrech a odborně pozuzovat jak z problémů ven ... Jenže systém tomuhle brání, anebo lidé v něm, kteří si chtějí nabrat z kaluže financí dokud tam ještě něco je ...
06. 01. 2011 | 12:37

dabei napsal(a):

Všechny kdo něco umí,utopit v marasmu těch co mají peníze a rozhodují o nich.Ohlupovat penězi.Pro zvýšení účinnosti metody vytvářet stále větší deficit peněz celkový.Mrhat penězi na psudointeligenty,aby se otrávili inteligenti.Kdo si tolik nevěří?
06. 01. 2011 | 13:14

stále rebel napsal(a):

Kapitalismus a demokracie po česku

Jak Topolánkova vláda prodala právní stát Nomuře
http://respekt.ihned.cz/audit-jana-machacka/c1-49191250-jak-topolankova-vlada-prodala-pravni-stat-nomure
06. 01. 2011 | 14:35

VH napsal(a):

Děkuji za zajímavý článek. Nechte trhy dýchat, já to taky říkám...
http://viktorhorak.blog.idnes.cz/c/169099/A-Prayer-to-Capitalism.html
VH
06. 01. 2011 | 14:40

SuP napsal(a):

demos -
Neráčim.
Vy račte pochopit, že když mám za sebou 40 let života v socialismu a 22 let života v demokracii, nebudu si ji ošklivit, byť má její uskutečňování v praxi mnoho much. Jen některé lze zaplácnout, jiné zůstanou otravné a stále naživu. Nicméně mnoho běžně užívaných termínů, včetně "penězokracie" mi přijde při hodnocení naší demokracie přehnaně kritických. Většinou mají za cíl zakrýt vlastní morální a duševní nedostatečnost propagátorů.
06. 01. 2011 | 16:41

stále rebel napsal(a):

Pro SuP.
Jde opravdu o mouchy anebo spíše pravicí cílevědomě budované výhody, kterými se nemohou pochlubit v těch nejvyspělejších státech nebo právě tam?

Když srovnávat, opravdu máme srovnávat to, co bylo zde před desítkami let anebo srovnávat výhodnost či nevýhodnost našeho současného směřování na východ s alternativním srovnáním směřováním na Brusel?

Nechci odpověď.
06. 01. 2011 | 18:23

PV napsal(a):

skura

podle Vás jsem polvzdělané individuum :o)). Možná ano. Přesto bych si dovolil trvat na svém, že problém se dá snadno řešit, když opravdu známe jeho příčinu (když odstraníme příčinu problému, problém zmizí). Vy tvrdíte opak. Jako příklad uvádíte "Ani v medicíně přeci ze stejné diagnózy automaticky nevyplývá stejný postup léčby. K čemu by byla lékařská koncilia, že? ". Řekl bych, že méně vhodný příklad jste si vybrat nemohl. Jde o to, že lékaři sice hodně vědí o lidském těle, ale mnohem více je toho, co o něm nevědí. Obávám se, že i správné stanovení diagnózy je něco jako uvidět špičku ledovce a nevědět nic o tom, co se skrývá pod hladinou. Podle mého jsou procesy uvnitř těla tak komplikované, že žádný solidní lékař neřekne, že jim dokonale rozumí a tedy, že přesně zná příčinu choroby. Myslím, že lékaři jsou typickým případem řešení problémů střelbou naslepo (zkusím jeden lék - když nezabere, předepíšu jiný).

Zdá se mi, že vás silně popudilo, že Milan Zelený odhalil nesmyslnost levicové ekonomické nauky. Obávám se, že jsem byl označen jako polvzdělané individuum, protože jsem s jeho myšlenkami vyslovil souhlas.
06. 01. 2011 | 21:38

skura napsal(a):

PV:

V podstatě nic z toho, co jste napsal není pravda.

Omyl č. 1: Údajně tvrdím opak toho, že "když odstraníme příčinu problému, problém zmizí". Hodně bych se divil, kdybych toto někde tvrdil, protože s tím samozřejmě plně souhlasím!

Uvedení na pravou míru č. 1: Tvrdím, že k odstranění příčiny nemusí vést (a zpravidla také nevede) jen jedna cesta a že nikdy není jednoduché ji zahlédnout. Vy tvrdíte opak!

Omyl č.2: "Milan Zelený odhalil nesmyslnost levicové ekonomické nauky." Kde proboha? ;-)) Prosím přesnou citaci.

Uvedení na pravou míru č. 2: Milan Zelený navzdory skutečnosti, že krize usvědčila neoliberální koncept z nefunkčnosti, dále obhajuje jeho dogmata. Přečtěte si alespoň toto, abyste se zorientoval v základních faktech: http://www.blisty.cz/art/56398.html

Omyl č.3: "Obávám se, že jsem byl označen jako polvzdělané individuum, protože jsem s jeho myšlenkami vyslovil souhlas."

Uvedení na pravou míru č. 3: Byl jste označen za polovzdělané nafoukané individuum, protože argumentujete jako nějaký biskup, který předem ví, kde je pravda, všechno je pro něj jasné a jednoduché, ale nemá nejmenšího tušení, co tvrdí oponent a ani se nenamáhá to zjišťovat..
07. 01. 2011 | 09:01

skura napsal(a):

PV:

Opravuji svou formulaci bodu "Omyl č. 1", protože je poněkud nejasná a mohla by zavádět i člověka schopného číst psaný text natož pak Vás. Nová formulace je tedy tato: Údajně tvrdím opak toho, že "když odstraníme příčinu problému, problém zmizí". S obsahem věty "když odstraníme příčinu problému, problém zmizí" se plně ztotožňuji, proto bych se hodně divil, kdybych někde tvrdil opak..
07. 01. 2011 | 12:00

PV napsal(a):

skura:

Přečetl jsem si vámi navrhovaný článek v Blistech (abych se zorientoval :o)))) a nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Tak například se tam uvádí: "Oživení světové ekonomiky založené na masivní injekci veřejných výdajů do ekonomiky (ze Spojených států do Číny) je křehké, ale je reálné." Autoři článku tedy navrhují překonat krizi jako Obama dalšími státními investicemi do ekonomiky. Kde na to státy mají vzít? Mají si znovu vypůjčit? Mají vypsat vysoké daně, aby vzaly všechny zisky úspěšným firmám a pak jim je zpětně poskytnout formou dotací? Navrhovaná řešení mi připadají jako léčit opilce "masivními" dávkami alkoholu (přiznávám, že tento bonmot jsem sám nevymyslel).

Kousek dál se tam píše:"Evropa je ve skutečnosti zachycena ve své vlastní institucionální pasti: státy si musí draze půjčovat peníze od soukromých finančních institucí, které však získávají levné peníze z Evropské centrální banky. V důsledku toho finanční trhy drží klíč k financování států." Vysvětlete mi, proč si státy musí draze půjčovat peníze od soukromých institucí. Kdo je k tomu nutí? Je snad v Evropě taková bída, že státy si musí půjčovat na její zmírnění? Nežijí jinde na světě lidé s několikanásobně nižší životní úrovní a bez dluhů?

Celý ten manifest je o "zlých" finančních trzích, které dusí vlády států. O finančních trzích si nedělám iluze, že by to byli altruisté, ale zdá se mi, že pisatelé manifestu zaměňují viníka a oběť. Pokud si někdo vypůjčí peníze a pak není schopen to vrátit, kdo je tím vinen? Snad ne ten, kdo mu půjčil? Nebylo by nejsnadnější zbavit se jha finančních trhů tak, že státy zbaví dluhů? Myslím, že ratingové agentury by mohly libovolně falšovat svá hodnocení - nikomu by tím nemohly ublížit.

V době, kdy svět byl ještě normální, se život na dluh považoval za morální úpadek. Je k nevíře, že v dnešní době některé ekonomické školy považují ty, kdo dělají dluhy za dobrodince společnosti - že, když si někdo vezme spotřební úvěr a nakoupí za něj zboží, podporuje tím hospodářský růst. Co dodat?

Já se nepovažuji za liberála ani neoliberála, ale za konzervativce. Jsem přesvědčen, že by se dluhy neměly dělat, ale když přece jen vzniknou, měl by je z výchovných důvodů splatit ten, kdo je udělal. Myslíte, že v rámci solidarity by je měl platit ten, kdo za ně nemůže?
07. 01. 2011 | 19:16

skura napsal(a):

PV:

Co dodat? Evidentně jste se nezorientoval. Tak předně, krize je způsobena hlavně tím, že státy sanovaly dluhy bank a finančních trhů. Ano těch bank a trhů, kteří státům draze půjčují a levně získávají státní peníze (říká se tomu bankovní socialismus a žijí z toho neoliberální špičky, tedy největší odpůrci všeho socialistického). Je to dáno mnohaletým úspěšným bankovním lobbyingem. Žít na dluh je sice ohromně hříšné, ale jak mi vysvětlíte, že ještě před pár lety vyzývali všichni pravicoví ekonomové unizono občany, ať si půjčují více a více od bank, protože občané ČR v půjčování si za vyspělým světem zaostávají? Teď už k tomu kupodivu nevyzývají. Tyto výzvy byly opět úspěchem bankovní lobby, protože banky nevytvářejí žádné reálné hodnoty a žijí z virtuálních peněz, které se "vyrábějí" právě životem na dluh. Je to pravicový monetární model, inspirovaný a prosazovaný hlavně FEDem. Atakdále atakpodobně... Už mě to nebaví. Vy si myslíte, že umrtvení ekonomik je řešením, já nikoliv. Do jisté míry máte pravdu, protože Vám ožebračení těch, kteří dluhy nenadělali (pohádky o sociálním státu, který si žije nad poměry, neoliberálům nikdo rozumný nebaští), ale musejí je splácet, nevadí. Mně teda vadí a dost. A k tomu ještě ty perfektně organizované loupeže státních peněz soukromými subjekty (vlastníci pochopitelně tajní) a jejich politickými spojkami, které je také ideologicky vystláno neoliberální představou, že čím méně peněz má stát, tím lépe, takže není hříchem jej o ně obrat. Ať už probíhají legálně (což se vesele chystá) získáváním "měkkých" peněz (povinné připojištění do soukromých penzijních fondů, školné, na němž opět vydělají banky, atd.), anebo nelegálně, což se děje dnes a denně (o tom už snad nemůžete pochybovat ani Vy). Zdá se, že někteří lidé nevědí, nebo nechtějí vědět, jak celý ten systém funguje a navzdory skutečnosti mají svou pravou víru a jednoduché řešení na dosah. Obávám se, že pokud se dočkáte realizace své představy (Kalousek se vynasnaží) o "řešení" krize, kterážto představa je tak křišťálově jasná, jak jen náboženské dogma může být, budete hluboce zklamán a Vaši guruové budou muset vyvinout nadlidské úsilí, aby nevyhnutelný neúspěch nějak zase svedli na sociální stát. To vše však pouze tehdy, pokud si do té doby lidé na ulicích nevyvzdorují radikální změnu. Nevíte-li, co je myšleno pojmem sociální stát, a jak to funguje, tak zatněte zuby a přečtěte si ještě toto: http://blisty.cz/art/55250.html

Hezký zbytek dne!
07. 01. 2011 | 20:41

skura napsal(a):

PV:

A ještě jeden dolněk: Evidentně Vám uniká rozdíl mezi dluhem a dluhem. Když stát sanuje dluh banky (rozházení virtuálních peněz nezodpovědnými manažery pobírajícími astronomické platy) penězi pocházejícími z reálné ekonomiky, je to házení peněz do černé díry. Když si však domácnosti půjčují peníze, aby si koupily výrobky domácích (nebo i zahraničních) producentů, čímž jim zajišťují zakázky a pomáhají udržet při životě celý ten organizmus ekonomiky, je to investice pomáhající např. udržet zaměstnanost. Není to příliš složité? Vím, že náboženská mantra říká, že dluh je bubák, ale ve skutečnosti není bubák jako bubák..
07. 01. 2011 | 21:08

skura napsal(a):

PV:

Ještě jedna obecná poznámka: Každý odborný text má jednu nepříjemnou vlastnost, a to tu, že obsahuje nevyjádřené předpoklady autora. Každý nepředpojatý člověk dostatečně obeznámený s oborem, vychází při četbě článku ze stejných předpokladů jako autor článku. A je jedno, čte-li článek pocházející od kolegy z vlastní školy, nebo od oponenta, protože není-li diletantem, zná základní východiska všech relevantních škol ve svém oboru. Čte-li však takový text diletant, nebo zaslepený věřící jedné ze škol, není schopen vnímat nevyjádřená východiska cizí školy, a dosazuje si k některým pojmům vlastní významy, ty však mohou být v příkrém rozporu s významy, které těmto pojmům přisuzuje autor textu. Dojde-li k takové situaci, zabývá se čtenář zákonitě naprosto jiným textem, než který byl napsán autorem. Tato skutečnost následně značně ztěžuje jakoukoliv debatu o odborném textu s majitelem "uzavřené hlavy". Např. Ludwig Wittgenstein si byl tohoto problému jasně vědom, proto prohlásil: "Než se se mnou začneš o čemkoli bavit, definuj mi své pojmy."..
07. 01. 2011 | 21:33

Anička z Kuřimi napsal(a):

Kuci,
já ale věřím ve zdravé jádro "vlády odpovědnosti", která si chce vzít na svá bedra reformu lukativního důchododového systému.
Přesvědčili mě svou jednotou s prezidentem v zádech, že ňáké makro a mikroekonomické základy jim nejsou cizí.
S Bubákem Řeckem se popasují s odpovědností hospodáře sobě vlastní.
Tento prioritní stav je natolik zaměstnává včetně NERVu, že toto vysoké temto již někteří nevydrželi.
Vaše nadčasové úvahy jsou v dané chvíli zajímavé, nicméně v daném složení vedení naší společnosti mám za to, že zcela zbytečné.
08. 01. 2011 | 12:14

kocman napsal(a):

To čínské přísloví je dobré.
Mezi které jeho aktéry patří autor?
09. 01. 2011 | 09:46

PV napsal(a):

skura:

Máte pravdu v tom, že obrovký nárůst státního dluhu USA připadá na vrub sanace obřích bank. Máte pravdu i v tom, že tzv. toxické úvěry poskytované těmito bankami byly zaviněny neodpovědností managementu oněch bank a jste v tomto v dokonalé shodě s Milanem Zeleným :o)))). Zkuste se však podívat trochu více do hloubky - co tomu předcházeo. Klikněte si na článek Geneze krize, který se nachází nahoře na této stránce. Zjistíte tam, že příčiny nynějších problémů měly svůj počátek již za šéfování levicového Billa Clintona v Bílém domě. Dovíte se tam, Clinton pomocí zákonů vytvářel nátlak na soukromé banky, aby poskytovaly hypoteční úvěry sociálně slabým občanům, kde bylo riziko nesplacení úvěrů. Dovíte se tam také, že tzv. sekuritizace hypoték (přeměna hypotečního úvěru bankou na státem podporovanou obligaci a její následný prodej jinému subjektu) byla vynálezem Clintonovy vlády. Tyto kroky společně se snížením úrokových měr Alanem Greenspanem vyvolaly nadměrný stavební boom. Jednalo se o typické levicové netržní zásahy do ekonomiky, které krátkodobě vyvolaly silný růst HDP (Clinton i Greenspan za něj byli adorováni), ale současně také budoucí problémy. Je pravdou, že se na nich podíleli i nenažraní bankéři, ale Clinton s Greenspanem byli těmi, kdo otevřel pomyslná stavidla. Prezidenti Bush a Obama pak už neměli žádnou volbu - jejich tahy byly vynucené situací. Ale nedávné návrhy prezidenta Obamy pumpovat do ekonomiky znovu státní peníze, aby se tak povbudil hospodářský růst, svědčí o tom, že se tento levicový prezident vůbec nepoučil (Evropa také jeho návrhy na summitu G20 neakceptovala).

Já nejsem zastáncem liberalismu v tom smyslu, jak ho prezentuje Klaus, že k prosperitě společnosti postačí neviditelná ruka trhu. Toto pojetí by ve svých důsledcích vedlo k tomu, že by platilo právo silnějšího (finančně silnějšího). Věřím na trh, kde stát důsledně plní funkci rozhodčího a nedovolí, aby si kdokoliv povodem přisvojil výsledky práce někoho jiného. Zatím jsme od tohoto cíle velmi daleko. Za řešení nepovažuji tezi, že kdo má velké příjmy, musí být nutně zloděj a společnost má právo krátit takové příjmy progresivní daní. Společnost by se měla snažit vytvořit instituce, které budou schopny nepoctivce odhalit.
09. 01. 2011 | 15:15

skura napsal(a):

PV:

"Společnost by se měla snažit vytvořit instituce, které budou schopny nepoctivce odhalit."

K tomu je zapotřebí splňovat přinejmenším tři podmínky. 1. Společnost (stát) na to musí mít dost peněz, které vybere na daních; 2. Bohatí nesmějí být tak bohatí, aby svou finanční silou diktovali podmínky politikům (což může progresivní daň pomoci uskutečnit); 3. Korupce nesmí být společností tolerována, jak se to děje u nás. Ve Švédsku můžete vystopovat pohyb každé koruny vybrané na daních, takže se tam hrozně blbě kradou veřejné peníze a samozřejmě tam platí zákon na ochranu oznamovatelů korupce, tzv. "whistleblowerů"..
09. 01. 2011 | 20:02

skura napsal(a):

PV:

"Clinton pomocí zákonů vytvářel nátlak na soukromé banky, aby poskytovaly hypoteční úvěry sociálně slabým občanům, kde bylo riziko nesplacení úvěrů."

Pokud toto interpretujete jako "levicové", tak s Vámi sdílím kritiku všeho takto "levicového". Pro mě je to pouze hloupé, nikoliv levicové. Když však půjdeme ještě do větší hloubky, a pokusíme se pochopit, proč to Clinton udělal, zjistíme, že v USA vedla pravicová politika k tomu, že platy lidí, kteří se živili prací, dlouhodobě nerostly, navzdory skutečnocti, že jejich zaměstnavatelům zisky rostly astronomicky. Clinton hloupě předpokládal, že "levicovým" řešením není zdanění bohatých, ale kamuflování narůstající bídy. Aby pracující a deklasovaní nepociťovali reálný pokles životní úrovně způsobený pravicovou politikou, byli chlácholeni bublinózními úvěry tak dlouho, až bubliny popraskaly a bylo po srandě. Na Clintonovi není zhola nic levicového. Je to kosmeticky upravený pravičák. Ve kterékoliv skandinávské zemi by byl se svými názory považován za ultrapravičáka, kdežto v USA by byla kterákoliv skandinávská pravicová strana považovaná za komunistickou. Rozdíl je totiž v tom, že ve Skandinávii existuje levicové společenské "podhoubí", kdežto v USA je beznadějně pravicové. To je také důvod, proč krize vznikla v USA a ne např. ve Skandinávii..
09. 01. 2011 | 21:06

Starý napsal(a):

Já myslím, že Západu ukázala cestu Římská říše.
Sama se rozpadla. Bohužel.
10. 01. 2011 | 22:16

Martinac napsal(a):

Zlatá slova, zvláště:

Učte své děti: Nemáš na to? Polož to! Splácení dluhů je nejlepší ínvesticí. Kdo si neporučí sám, tomu budou poroučet druzí. Život zadluženého člověka není životem, ale směsí zoufalství a štvanice, ponížení a nejistoty kde a jak sehnat na splátky a živobytí. Nebuďte otroky kapitálu, učiňte kapitál svým otrokem. Nebuďte tvory, kteří si půjčují dokonce na spotřebu, na dovolenou, na svatbu nebo na dárky: pouze investice do zvyšování budoucích příjmů opravňují zadlužení.

a

Protože ekonomika není stroj, ale společenský organismus, každá státní intervence má za následek, adaptaci, přizpůsobení, učení se a nové rozhodování. Tentýž vstup nemá za následek stejný výstup. Namísto ceteris paribus funguje mutatis mutandis (změnit vše, co změnit třeba). Moderní státní intervence neznají mutatis ani mutandis. Stroj přece musí spolehlivě vrátit stejný výstup na stimul stejného vstupu. Jestli nevráti, pak se chyba nehledá ve stroji samém, ale ve velikosti vstupu. Vede to k tomu, že když něco nefunguje, tak prostě zopakujeme totéž, ale více a radostněji.

Opravdu, naprostý souhlas, snad už politici i obyčejní lidé prohlédnou.
10. 01. 2011 | 23:23

ales.tso@seznam.cz napsal(a):

Jestli máte čas a zájem o řešení chodu společnosti, mrkněte se na stránky www.tso.cz
11. 01. 2011 | 02:25

mud.. napsal(a):

Pane, dokonalá ekonomická bible pro vysokoškolsky vzdělané. Ale zločinná bible pro méně vzdělané bez titulů. Proč? Nemají takové rozumové parametry, které by jim zaručili porozumění. Každý s rozumovými parametry by měl při psaní zhotovit dva články. Bohužel byste to absolutně nezvládnul! A o tom to je. Foukat do řiťi jen chudým dokáže pouze socan s několika násobným hmotným a nehmotným majetkem (důchodce 10 000Kč - papaláš ČSSD 70 000Kč). Víte, já léčím postižené se stejnou Dg. Od 3 let do 60 let. Stejná příčina - nestejné příznaky. Metodiku musí přizpůsobit rozumovým parametrům. Prosím, příště pište dvoupolohový článek. Zdejší diskutéři jsou stejně diferencovaní.
11. 01. 2011 | 09:51

skura napsal(a):

mud..:

Bible, to jste vystihnul přesně! Každý věřící potřebuje svou bibli, protože se mu nechce samostatně myslet. Bohužel zřejmě nic jiného než víru nemáte, proto neobsahuje Váš příspěvek nic konkrétního k tématu..
11. 01. 2011 | 11:30

jogín napsal(a):

"Bankovní sektor se topí v investičně nepoužitelné hotovosti, kterou směřuje do rizikových nákupů, spekulativních aktivit, vyplácení bonusů, podnikových oslav, atp. Spekulativní trhy akcií a obligací se rozšiřují, nevzniká nová přidaná hodnota, ale peníze se jen přesouvají z jedné kapsy do druhé. Neproduktivní sféra finančních spekulací dusí inovativnost a konkurenceschopnost sféry podnikatelské." Totální souhlas. Hlavní problém současné ekonomiky, včetně světové, je obrovské kvantum peněz vzniklé z dluhů a pumpované do ekonomiky virtuální. Souhlasí i pánové Robejšek a Karel Mueller. Jenže: Připustí to finanční sektor? Méně dluhů znamená méně zisků. Omezit dluhy pomocí zvýšení povinných rezerv je jednoduché, přispěje to i k stabilitě trhů a dokonce to plánuje i EU, jenže jenom v minimálních rozměrech. Obavy z nedostatku peněz na investice do reálné ekonomiky jsou liché, reálné transakce tvoří jen 2-3% a zbytek jsou spekulace. Ovšem, kdyby se spekulace nevyplácely, nikdo by nespekuloval. Takže jediná možnost jak zasáhnout jsou regulace, změna podmínek trhu k omezení vzniku dluhů a spekulací.
11. 01. 2011 | 13:39

PV napsal(a):

skura:

Vy jste mi napsal:"Na Clintonovi není zhola nic levicového. Je to kosmeticky upravený pravičák."

Zcela ve shodě s tím, co jste mi napsal dříve, bychom si měli nejpve vzájemně vyjasnit pojmy. Pro mě je levicovým ekonomem každý, kdo hovoří o povbuzování ekonomickéhi růstu pumpováním státních peněz do ekonomiky. Přesně v tomto duchu byl článek v Blistech, který jste mi doporučil. Pro mě není důležité, jak politik sám sebe nazývá, ale jeho činy. Clinton s Greenspanem byli těmi, kdo povzbuzovali hospodářský růst emisí nízkoúročených půjček Federálního rezervního úřadu americkým hypotečním bankám. Něco podobného provádí nyní Obama s Bernankem (obrazně: pumpování nově natištěných dolarů do americké ekonomiky).
11. 01. 2011 | 23:04

skura napsal(a):

PV:

Pro mě je levicovým politikem pouze ten, který prosazuje sociální stát (skandinávského typu), to Clinton neudělal nikdy jediným svým činem. Jeho kroky považuji za hloupé a nelevicové. Americkou politiku obecně (od smrti JFK) považuji za světovou tragédii. Všechny formy společenské iracionality si tam podávají dveře. Více zbraní na hlavu než ve kterékoli "teroristické" zemi, přeplněné věznice, utajování a špiclování, 60 mil. lidí v bídě, vyhrocený nacionalismus, náboženský fanatismus, lidská práva upírána všem, kdo stojí v cestě "americkým zájmům", atd. Mám to mnohem jednodušší než ing. Zelený, protože on považuje USA za pravzor veškerého světového vývoje, ale zároveň musí alespoň tušit, jaká žumpa tou oblastí protéká. Jediná šance, jak obviňovat levici z krize, je redukovat ji na Clintona a spol., a Skandinávii přehlížet jako krajinu. To svým způsobem chápu, ale je to pro mě krajně nepřesvědčivé. V USA nikdy nebyl sociální stát, takže z praxe tam v podstatě vůbec nevědí, co je levice..
11. 01. 2011 | 23:53

skura napsal(a):

PV:

"pumpování nově natištěných dolarů do americké ekonomiky"

Tzv. pravicoví prezidenti a politici to v USA nedělali? To jsem nevěděl..
12. 01. 2011 | 00:10

skura napsal(a):

PV:

Teprve na základě naší debaty mi došlo, proč se tzv. levicová strana v USA nejmenuje sociálně demokratická, ale pouze demokratická. Její název totiž přesně vystihuje nakolik je sociální..
12. 01. 2011 | 06:59

dddd napsal(a):

To autor, hoven, SuP:
A co byste, panove poradili tomu, kteremu /ac si nezil nad pomery,nepujcoval si,nehral automaty a nenavstevoval ani bordely ani neprznil devcatka/ zvlastni povaha ceskeho kapitalismu /pres exekutora/ zexekuovala barak,/ktery mel exekuovat exekuovat jeho sousedovi za cca 20 000 Kc exekuovaneho dluhu/
tento exekutor jej /pres podane namitky a navrh na vylouceni jako nespravne/ prodal a za vzniklou skodu /a to, ze nepravem exekuovany bydli dnes "pod mostem"/ pry nikdo v CR nenese odpovednost? Jak se vam libi?
12. 01. 2011 | 20:56

Tenco napsal(a):

NEJHORŠÍ INVESTICÍ JE SPLÁCENÍ DLUHŮ, KTERÉ UDĚLALI JINÍ.

Dobrou noc.
12. 01. 2011 | 23:27

pavel2 napsal(a):

..kdyby zil Darwin tak dostane Nobelovku jako kazdej idiot dneska,ale nevim kdo by mu ji dal protoze nesilnejsi by prezil jenom a jak znamo sila samotna zradlo nevyrobi tak by zase chcip...predoktorovanej vyzinyr a penezofessor radi zaplatit dluhy zidum...ale lepsi reseni je nejdrive nic neplatit a potom dluhy nedelat....ale to je moc jednoduchy pro poblitiky a jejich poradce s moudry tazenymi primo z prdele...kde jsme zase pro zmenu ocitli a to s velkou veru pravdolaskou .. unika mi vsak ke komu/ta laska/..vim jen ze predtim to byl silne po ni touzici CCCP...co je to captcha predstirajici anglicky slovni ale slova jsou zrejme puvodu imbecilnetatarska.../????
13. 01. 2011 | 06:52

Ferda napsal(a):

Velmi dobrý a zajímavý blog. Jen se mi trochu zdá, že autor jakoby fandí Tea Party. Ale není to podobný podvod, když jsem četl, že Tea Party platí dva miliardáři, jako náš Nečas v čele kmotrovské ODS ?
13. 01. 2011 | 12:21

Anička z Kuřimi napsal(a):

Tenco
píši za 1
13. 01. 2011 | 19:21

Karel napsal(a):

Pane profesore, excelentní článek!!! děkuji
16. 01. 2011 | 19:48

Muk napsal(a):

Pane profesore, máte řešení na situaci vyplývající ze tří křivek prostupující tento dokument?

http://dotsub.com/view/8facd416-c3ac-45e1-97a5-ce352b7d59cb
17. 01. 2011 | 10:20

ex-nemo napsal(a):

Slyšeli jste slova evangelia Sv.Rona Paula. Díky Tobě, pane.
Konservativní hodnoty, vraťte se ! Ať žije stará dobrá Amerika !
Dělníci nezpovykaní odborářskými výmysly, nezhýčkaní pojištěním pracují tak moc a tak dlouho jak se jim nařídí. Tatíčci továrníci, gründeři, se starají aby se neflákali, a platí je tak, aby si mohli koupit všechno co vyrobí (dnes si na to musí půjčovat). Stát se stará jen o to o co má, tj. ochranu majetku (bohatých). Všechno klape podle tradičních amerických hodnot.
Problém je jen jak se k tomu dostat. Jak obrátit čas. No, možná na tom už NASA pracuje, na nějakém tom stroji času, když teď mají volno, že omezili kosmický výzkum. Nebo nějaké thinktanky; a možná by stačily i obyčejné tanky. Jen aby to uregulovali, ať je ten stroj času nevrátí moc, třeba před rok 1863. No pro jistotu si, Honolulu, chystej doklady o svém neposkvrněném původu z vyšší bíle rasy. Pozor na to; Kingsblood !
Taky možná by stačilo opatřit nějaké hodiny co jdou pozpátku.Slyšel jsem že jistí lidé takové mají. Stejně se mi zdá, že jacísi takoví stojí připraveni v pozadí.
Tak tedy, kupředu do minulosti ! Máte, konzervativci, ve svých řadách zdatného bojovníka pana Zeleného. Aspoň do doby, než se změní móda.
17. 01. 2011 | 13:22

poříživík z ODS okradač důchodců a dětí- napsal(a):

...a JÉÉÉÉ-JE ! ! Zase další smeták co by mohl vést Světovou Banku + globální politiku ...a to nejlépe jako jedna osoba a DOHRO?ADY !
K tomu nesmíme zapomenout ,že Češi vyhráli 1 světovou válku a také rázně porazili Hitlera !
17. 01. 2011 | 18:54

Opitz napsal(a):

ANO, ANO, ANO!!!!
Pane profesore Zelený, jsem váš největší fanoušek! Jaká tragédie tohoto národa, že v příštím prezidentem nebudete vy, ale ten zpolitizovaný soc-mluvka Švejnar. Chci se zeptat, zda neuvažujete o založení nějakého ekonomického think-tanku, pokud již takový neexistuje, který by dokázal vytvořit, prezentovat ale také prosazovat novou strategickou vizi pro naší zem. Naše zem ji potřebuje, protože generace zhrzelých komunistů(čti: osmašedesátníků), kteří "zavedli" demokracii v devatesátých letech pomalu končí a jejich moc slábne...
18. 01. 2011 | 11:05

kanadan napsal(a):

Vazeny pane profesore,
Tohle je zatim asi Vas nejlepsi clanek na toto tema.Uprimne obdivuji Vasi schopnost
jednoduse vysvetlit teze,do kterych se mnozi jini jen hloubeji zamotavaji.
Pripomina me to moje pedagogicke obdobi zivota,kdy me studenti Vazne rikali, ze neco " vedi,jen to neumi vysvetlit."Je to samozrejme nesmysl.V neexaktnich vedach,je vzdy velky prostor pro blaboleni a v debatach a clancich o ekonomii se to znacne projevuje.Proto pro mne bylo takovym potesenim si vas extensivni,ale pritom velice neblabolivy a intelektualne cisty clanek k nedelni kave precist.
Dekuji Vam.
23. 01. 2011 | 12:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy