Demokracie není na prodej. Peníze do politiky nepatří.

07. 11. 2011 | 02:29
Přečteno 19084 krát
Současná krize není pouhou krizí, ale řinčivou předehrou k dlouhodobé transformaci politiky, ekonomiky a společnosti. Všechno bude jinak. Hospodářskou krizi způsobili politici a jejich banky – zadlužováním obyvatelstva. I průběh krize zhoršovali dalším zadlužováním: nejdříve za účelem záchrany svých bank, pak pro záchranu velkých podniků. Nic nefungovalo: nezaměstnanost roste spolu se zadlužeností jedinců, rodin, regionů i států. Růst i nadále stagnuje, přes zmatené potlesky v mediích. Nyní již politici zachraňují jen sami sebe a své předlužené státy – dalším zadlužováním daňových poplatníků, nyní již nejen svých, ale i cizích a vzdálených, třeba i z druhého konce světa. Za krizi a její prodlužování a šíření jsou zodpovědní politici, za očistnou transformaci už ne. Současnou krizi politiky a demokracie je třeba řešit nejdříve.

****


Demokracie je tou nejhorší formou vlády – až na všechny ty ostatní, které již byl, čas od času, odzkoušeny.

Winston Churchill


Churchillova trpká poznámka o demokracii, po jeho prohraných volbách v r. 1947, je plná pasivity v chápání demokracie jako fixní, jediné formu. Není tomu tak. Ve skutečnosti se demokracie vyvíjí a má více forem než všechny ostatní druhy vlád dohromady. Zatímco celá řada zemí dnes bojuje za (jakoukoliv) demokracii, úplně jiná řada zemí je stavem demokracie zklamána a ještě menší řada se rozhodla demokracii reformovat a její nejhorší vlastnosti odstraňovat.

Tradiční základní pilíře vlády – jakože stát má větší moc než ostatní instituce, autorita státu je občany přijímána dobrovolně, a služby státu nelze efektivně nahradit – to vše ztrácí na samozřejmosti a platnosti v éře znalostní společnosti, internetu, globálních komunikací a touze po autonomii a zodpovědnosti jedince, skupiny i regionu. Převládající forma demokracie je ve vyspělém světě politiky a jejich stranami výrazně deformována: omezováním volebních alternativ a odsouzením většiny občanů do politické pasivity a voličské ignorance. Masivní politické penězovody mají za následek nevyhnutelnou, legalizovanou korupcí. Taková forma demokracie již v autonomních kulturách přežívat nemůže. Rostoucí spektrum občanských hnutí v USA, jako Tea Party, Occupy Wall Street (OWS), Bank Transfer Day (BTD) a také Get Money Out (GMO), je příkladem prvních kroků k zásadní transformaci demokracie a předzvěstí občanských revolt ve většině vyspělých zemí.

Americké volby budou již v r. 2012 stát kolem 6 miliard dolarů – největší to částka dosud vyplýtvaná ve jménu demokracie. Peníze jsou všude, kde být nemají – díky bizarní interpretaci Ústavního soudu, že jakékoliv omezení penězovodů je omezením svobody projevu! Uplácení, podplácení a financování politických stran a jejich „partyzánů“ je jistě projevem něčeho – ale potřebuje tohle „něco“ ústavní ochranu? Velké korporace a odbory dnes mohou anonymně a neomezeně podporovat nebo oponovat kandidáty pomoci tzv. Super PAC (Political Action Committee). V penězích lze utopit všechno na světě, obzvláště zbývající jiskřičky demokracie.

Největším benefaktorem super-kreativního „financování“ je v USA Barack Obama, který jako sedící prezident rozdává peníze daňových poplatníků bankám, podnikům i odborům ve formě stimulů, záchranných balíčků a podpory „ekologického“ podnikání. Vyplácí se mu to: již dnes má Obamova kampaň nejméně 30 milionů přímo z Wall Streetu. Není divu, že se věnuje své vlastní politické kampani a otázky korupce, plýtvání a rostoucí nezaměstnanosti nechává stranou – tj. svádí na druhou stranu, Republikány.

V několika předchozích blozích projektu „Soumrak“ jsme popsali dva pilíře obnovy autentické demokracie:

1. Oslabení (až odstranění) politických stran a návrat k původní demokracii individuálních osobností v lokálně-regionálním prostředí (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=12940)

2. Posílení individuální účasti a volby (či referenda) pomoci ústavního dodatku NOTA (none of the above), viz http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milanzeleny.php?itemid=13913.

Dnes popisujeme třetí a neméně důležitý pilíř: odříznutí penězovodů politickým stranám a jejich politikům, omezení až odstranění peněz z politiky.

Není pravda, že politik je závislý na penězích jako prodejná děvka. Každá děvka má své hranice, které nepřekročí a jsou věci, které prostě neudělá – ani za peníze.

Dylan Ratigan


Odstranit peníze z politiky je poměrně transparentní (i když ne snadná) záležitost: stačí jediný ústavní paragraf, např. následujícího znění:

„Žádná osoba, společnost nebo obchodní zájem, domácí či cizí, nesmí poskytnout finanční podporu, přímo či nepřímo, kterémukoliv kandidátu na státní politickou pozici, nebo poskytnout peníze na podporu či opozici jakékoliv politické kampani na státní úrovni. Bez ohledu na jiné články ústavy, příspěvky na kampaň politických kandidátů nejsou formou svobodného projevu a jejich garance zákonem je vyloučena.“


Za peníze lze dnes koupit demokracii, politické strany i politiky. Peníze mění demokracii na ošklivou atrapu, znetvořenou korupcí bezprecedentních rozměrů. Pouze občané mohou získat ukradenou demokracii zpět. Politické strany samy reformu zkorumpované demokracie nikdy neprovedou, jen ji zatíží zbytečnými slovy a sliby. Občané si tenhle džob musí udělat sami – anebo zůstat v nemilosti peněz a korupce navždy. Chce to ale absolutní většinu, spojenou do rozsáhlé, organizované, vytrvalé a nikdy se nevzdávající akce za prosazení potřebného ústavního dodatku pomocí nástrojů petic, volení nezávislých jedinců namísto stran, volební účasti typu NOTA (proti, ne pro), a soustředěné mediální kampaně za informování a vzdělání veřejnosti v otázkách demokracie.

Podle rozsahu a razance veřejné akce se postupně připojí nezávislí kandidáti a nezávislá media, kteří se budou aktivně zasazovat za obnovu demokracie, odstranění korupce a očistu společnosti. Plýtvání, rozkrádání a zneužívání peněz daňových poplatníků musí skončit. Proti korupci nelze „bojovat“ přemlouváním, výměnou nebo odvoláváním politiků a jejich stran. Nelze spoléhat na mýtus lepších či horších politiků: ti horší jsou zkorumpovaní a bezohledně kradou, ti lepší jsou zkorumpovaní k pasivitě, toleranci, volbě en bloc nebo zavírání očí nad zlem. Stávají se ideologickými nevolníky své vlastní strany. Všechny nově zvolené strany se ukázují být horší než strany předchozí a volba menšího zla zlikvidovala již tak slábnoucí naděje statisíců mladých voličů.

Ani Česko se nevyhnulo kritice své politické scény: Britský The Economist charakterizuje český politický systém jako “zahnívající stranokracii” a české politiky jako arogantní a zkorumpované, opojené mocí. Vládnoucí elita rabuje veřejné zdroje: plných 67 procent z 343 miliard korun vydaných v letech 2006 až 2010 není uvedeno v oficiální databázi zakázek. Není divu, že na žebříčku korupce ČR figuruje někde mezi Saudskou Arábií a Jihoafrickou republikou. (viz např. www.novinky.cz/zahranicni/svet/249498-tydenik-economist-rozebira-ceskou-politiku-je-to-desive-cteni.html)

Demokracie + Peníze = Plutodemokracie + Argentokracie, tj. vláda těch, kteří disponují penězi druhých lidí pod rouškou demokracie. Tudy ovšem cesta nevede (viz např. www.getmoneyout.com). S hnutími GMO a OWS souvisí také BTD: Každou sobotu převádějí američtí střadatelé své úspory z velkých bank do místních a regionálních bank a kreditních spolků (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Transfer_Day). Jen za první BTD, 5. listopadu 2011, bylo převedeno kolem 650 tisíc účtů.

Existují dvě základní skupiny, které spravují peníze druhých lidí: politici a bankéři. Jejich MOP-aliance (Money of Other People), tj. aliance Státu a Wall Streetu dnes představuje kruhové propojení a zpětné vazby vzájemných penězovodů ve většině vyspělých zemí. Tato MOP-aliance je původní příčinou dnešní ekonomické, společenské a morální krize. Oba dva směry finančních toků, od státu do bank a od bank zpět k držitelům státu, probíhají bez souhlasu daňových poplatníků a banovních střadatelů. Tento finanční kolotoč se roztočil nezávisle na demokracii, tržním hospodářství či reálné ekonomice. Představuje dnes svět sám o sobě, autonomní a vzájemně se podporující „jánabráchismus“, tleskající sám sobě ve spřátelených mediích, a společně vyzývající občany k dalšímu zadlužování při omezování životního standardu a vlastní spotřeby (viz také http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=13449)

Alianční systém politického a bankovního sektoru je nástroj určený k trvalému přežívání jak politiků tak bankéřů na účet daňových poplatníků. Navíc mu poplatníci skrze poplatná media tleskají – nic lepšího si už nemohou přát. Např. tzv. „záchrana“ předlužených států a bank Evropy je vlastně hlavolam: jak jejich megadluhy převést na prosté poplatníky? Zdánlivě není nic jednoduššího: vytvoří se bilionový fond na „záchranu“ EU. Nikdo nezná pravý zdroj těchto prostředků, ale jsou to mezinárodní finanční instituce a jejich dluhopisy, placené z daní Číňanů, Američanů i Evropanů. Např. Řecku se „odpustí“ 50% dluhu tak, že se zadluží ostatní země. Banky zaznamenají „ztráty“, které jsou doplaceny z megafondu. Výdaje megafondu jsou doplaceny pomocí IMF a Federal Reserve Bank (které nemají jiné peníze než daně poplatníků). Tak nejen Německo, ale hlavně USA (68 miliard dolarů pro MMF) a Čína platí za „odpuštění“ dluhů Řecku a záchranu EU: divné to společenství a divná to měna, které mohou existovat pouze díky bilionovým injekcím politiků z ostatního světa. Pak přijde na řadu Itálie, Portugalsko, Irsko, Španělsko, Francie, atd., v nekončícím řetězu natažených dlaní. Náklady nesou jen a pouze daňoví poplatníci ve formě vyššího zadlužení, vyšších daní a vyšší inflace. Národy chudnou, ale mezinárodní subkultury politiků a bankéřů přežívají v bezprecedentně ziskovém, pojištěném a bezrizikovém stavu. Klíč: přístup k penězům druhých lidí, tj. money of other people (MOP). Důsledek: ochromení kapitalismu a politická deformace svobodných trhů.

Ostatní jedinci a podniky mají přístup k penězům druhých lidí pouze na základě tvorby hodnoty a tržní směny. Jen bankéři a politici nemusí vytvářet hodnoty žádné – proto jsou v této nesvaté alianci. Jediné opodstatnění k takhle privilegovanému přístupu je v demokracii souhlas voličů. Proto je klíčem k řešení celosvětové krize změna a transformace demokracie samotné.

Základní principy autentické demokracie

Tak jako vše ostatní na světě, demokracie se vyvíjí a přizpůsobuje novým realitám 21. století; nelze ustrnout někde ve 20. letech minulého století. Níže uvádíme základní trendy autentické demokracie pro 21. století. Jednotlivě a odděleně již ve vyspělém světě všechny fungují, ale je to právě jejich celek, jejich komplexní a navzájem se posilující funkce, která vede k opravdové demokracii, tak jak byla původně zamýšlena a často i úspěšně praktikována. Později převládly zájmy politiků a jejich stran – dnes největší překážka k řešení ekonomických, společenských a morálních problémů současné krize.

1. Přímá demokracie a jeden člověk-jeden hlas. Strany jsou pouze nákladným a zbytečným mezičlánkem mezi voličem a kandidátem. Dnešní technologie umožňuje přímou volbu a přímou zodpovědnost na všech úrovních. Každý hlas musí platit za jeden: ne více, ale také ne méně. Politické distrikty a „vítěz bere vše“ jsou zastaralé způsoby omezování účasti. Vítězství 51% nebere celý district; zbývajících 49% voličů musí být zastoupeno – jinak nelze mluvit o demokracii. Pouze celkový počet individuálních hlasů definuje přímou demokracii.

2. Nestranické zastoupení. Politické strany nejsou nutné; přinášejí jen ideologii, konflikty, blokové „zvedání rukou“, peníze do politiky a následnou korupci, pasivitu a úplné oslabení individuální zodpovědnosti. Politici musí být volení přímo a jako nestraničtí zástupci přímo zodpovědní svým voličům.

3. Kritická možnost NOTA na všech úrovních. Zvýšení účasti občanů vyžaduje možnost volit „nikoho z výše uvedených“ tj. “None of the above” (NOTA). Tato možnost je kritická pro určení skutečného efektivního „mandátu“ zvoleného zástupce. Nevoliči nejsou pasivní občané, kterým je všechno jedno, ale naopak: jde o lidi, kteří odmítají volit „menší zlo“. Jejich demotivace pak vede k neúčasti na demokratickém procesu a přežívání stran.

4. Peníze do politiky nepatří. Americké volby 2012 budou stát 6 miliard dolarů. Co za to? Předražené pomlouvačné kampaně a reklamy, kde kandidáti napadají charakter jiných kandidátů a slibují nesmysly, zatímco se jejich strany navzájem potírají ve jménu ideologie. Anonymní a neomezené financování politických stran pomocí tzv. Super PAC (political action committee) legalizuje korupci.

5. Omezení volebních mandátů na jedno období. Možnost druhého období již umožňuje efektivní lobbismus, korupční sítě a zázemí politických kmotrů. Politici se musí střídat, pokud možno po čtyřech letech. Musí přijít připraveni a vzdělaní, nemohou být kolem politických penězovodů třeba i přes dvacet let, jako v některých politických kulturách.

Demokracie jistě není totéž co republika. Ale dēmokratía se nikdy neměla dostat do výprodeje za peníze a zastupitelská zodpovědnost se neměla anonymně rozplynout ve stranách a vytratit se z res publica.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

jste určitě nanevýš pozoruhodný muž. Ale ten nadpis beru jako vtip roku.
07. 11. 2011 | 02:57

Drzá zrzka napsal(a):

Peníze do politiky nepatří. Ale přesto v ní jsou a hýbou jí. A právě proto je demokracie na prodej.
07. 11. 2011 | 06:04

Maximus napsal(a):

Ano peníze do politiky a dodejme do zákulisí exekutivy nepatří. Pak se může stát, že takový Řebíček si slibem koupil za 50 mil.Kč post ministra dopravy. Zřejmě slib dodržel a on na tom vydělal resp. jeho Viamont, který do té doby mohl tak vyrábět pastičky na myši. Však i Standa Koloťuků dostal přes Chrenka odměnu za Unipetrol, že dodržel slovo u dohodnutého parcelování majetku a dostal 80 mil.Kč přes najednou vylétnuvší akcie. Dnes jsme na tom už tam, že zloději mají tolik peněz a potažmo moci, že takoví soudci, státní zástupci a část policie tancují kolem tyče, když si oni písknou pardon zaplatí. Jen pro ty co rádi zapomínají, třeba senátor Novák (ODS) z Chomutova dostal za prokázaný úplatek 30 mil.Kč podmínku tuším 2 roky a pokutu hrozných 5 mil.Kč, soud správně dbal na to, aby mu něco zůstalo do začátku! Nemůžeme si nevzpomenout na grázla Petra Sisáka, právníka co byl za rozkradením téměř 2 mld.Kč v litoměřických fondech začátkerm 90-tých let a poté byl odměněn "podmínkou" za prokázanou zlodějnu v rozkradené první slezské bance. Stopy tohoto lumpa vedou ke kámošům jako je Gandalovič, ústecký exstarosta Kubata, ale i současný ministr Kocourek
(dělal mu zástupce v Key Investmensu co okradl několik městských částí Prahy) a samozřejmě Řebíček, majitel Slavie za naše peníze co nám přes Viamont přepsaný na jeho bratříčka ukradl. Šlo jen o cca 14 mld.Kč co firma, která do doby než Řebíček nastoupil na post min.dopravy jen paběrkovala. Opravdu spravedlnost v naší zemi kulhá na všechny končetiny a určitě není naše, ta se dá koupit.
Hlavně je třeba našim soudcům zvednout platy a poté důchody, aby spravedlnost nebyla ohrožena. No a všechny tyto a slále pokračující zlodějny nikdo nevyšetřuje a neodměňuje tresty, které by si zasloužili. V této zemi vládne opravdu Nečas, po slovensku řečeno Slota, jak příznačné! Kradou všichni, jen se liší mírou rozkrádání, řečeno lapidárně. No a nyní je třeba, aby ministr financí zeměkoule, naší a přidružených galaxií, vše převedl na dělný a dodejme blbý a hloupý lid. Češi si vždycky nechali na chrbátě řezat doslova dříví. Dobře jim tak když jsou blbí. A nezapoměňte jít fandit Slavii, Řebíček potřebuje zhodnotit 200 mil.Kč, které dal za koupi Slavie z peněz co nám všem ukradl!
Pěkné a laskavé a přívětivé ráno!
P.S.
Třeba jen kecám a všechno je v pořádku a brambory jsou v řádku, jak by řekla moje prabába.
07. 11. 2011 | 06:27

Béda napsal(a):

Milý globální profesore.

Jak se říká všechno prochází "žaludkem". I láska, demokracie, politika. Tím žaludkem v lidské společnosti je ekonomika. Krize současné politiky a etiky jde ruka v ruce s krizí ekonomiky. Etiku ovládla morálka predátorů, kteří nehledí na nic jiného nežli na zisky (hezky a bez příkras to vyjevil ten londýnský burzovní makléř). A politika, potažmo demokracie, je důsledkem jejího ztržnění. Takže, jestli chete NĚCO podstatného změnit a pokusit se (bez záruky) zachránit skomírající systém, musíte zásadně změnit ekonomiku a nastavení pravidel. Zbídačované veřejnosti totiž budete (i vy globální profesoři) zbytečně táhnout pod nosem Sedláčkova bankéřská filosofická zamyšlení.

PS: když chcete vědet kde začít, zjistěte si proč a odkud vzešla ta současná rakovina a začněte ji radikálně (nikoliv kosmeticky) léčit přímo v centru pandemie - "ozařujte", "řežte" tak, aby jste odstranil ložisko pomnožování zhoubného bujení.

Maucta. A pozdravujte další globální profesory českého původu - Švejnara, který se mermomocí dere na hrad a Kaluse, který tam již nějakou dobu sedí.

Jinak oceňuji, že se již i globální profesoři dopracovali poznání (někteří neprofesoři to vědí již léta), že je potřeba něco podstatného změnit v zahnívajícím státě "dánském".
07. 11. 2011 | 07:07

Béda napsal(a):

Dovětek,

a prosil bych - zkuste svou myšlenku obsaženou v nadpisu vysvětlit v americkém Kongresu a v Bílém domě - taky producentům volebních kampaní, (v českých podmínkách kupř. p. Bakalovi).
07. 11. 2011 | 07:10

Maximus napsal(a):

Najeďte si na portál Seznam a podívejte se na článek:

Klukoviny, drobné krádeže i nabídky přeběhlictví. Tím vším se poslanci bavili.

Nejen hádky, ale také klukoviny. Tak se poslanci vypořádávali i o víkendu s mnohahodinovými obstrukcemi soc. dem. Roli známého provokatéra Davida Ratha tentokrát převzal bývalý pražský primátor, poslanec Pavel Bém (ODS).
Pavel Bém sebral z řečnického pultu transparent opozice.

Na obráku (FOTO: Jakub Dospiva, ČTK) se na sebe radostně šklebí megazloděj Bém a představitelé jakoopozice Sobotka a Zaorálek. Snad jej osobu mdlého rozumu netrkne a nenapadne, že tihle spolusoudruzi si neublíží! Možná tak jenom slovně v poslaneckých škamnách. Oni už strácí mimikry! Někdy stačí snímek a člověku se složí mozaika poznání. Tahle ČSSD je tu pro sebe a věřte tomu, že pro obyčejné občany udělá tak kulové s přehazovačkou. Možná, že budou jenom méně krást, ale vyjde to na stejno!
Pěkný den!
07. 11. 2011 | 07:31

Admirál napsal(a):

„Žádná osoba, společnost nebo obchodní zájem, domácí či cizí, nesmí poskytnout finanční podporu, přímo či nepřímo, kterémukoliv kandidátu na státní politickou pozici, nebo poskytnout peníze na podporu či opozici jakékoliv politické kampani na státní úrovni."

To by znělo hezky, kdyby. Kdyby neexistovalo 1000 způsobu, jak takový nebo podobný zákon obejít, kdyby sdělovací prostředky nemohly "bezplatně" preferovat některé kandidáty atd, atd.... Nemluvě o tom, jak takový zákon chcete prosadit? myslíte si, že korporace a oligarchové stojící za současnou politickou scénou se jen tak vzdají neomezeného vlivu na politiku, peněz a moci, které jim tento vliv přináší?

Nejdříve by jste musel odříznout od vlivu Korporace a oligarchy. Pak máte šanci něco měnit. Jestliže nastíníte, jak to udělat, lze Vaši proklamaci brát vážně. Jinak.....
07. 11. 2011 | 07:43

B. napsal(a):

Už si dávaj před "pracoviště" zátarasy - protože se bojej...

Tak lidi, na co ještě čekáme?
Čím víc ne nás vmontuje do parlamentu, tím lépe, ne?

Nebo budeme čekat dál, až to bude ještě horší?

Anebo již nemáme právo vyjádřit svůj názor?
07. 11. 2011 | 08:10

ijn napsal(a):

Konečně naděje ANO 2011 a prosazení změn co nejdříve!!!
07. 11. 2011 | 08:14

Harold napsal(a):

Pane Zelený,
v životě už to bývá že když řeknete A, musíte přijmout i to B.
Základní chybou byl náš Hurá antikomunismus. Po cinkání klíči byl náš národ připraven vybudovat od nového startu slušnou společnost. Jenže pak se objevovaly první přešlapy našich politiků a národ to zkousl s tím, že v boji s komanči je vše povolené. Ten klíčový moment asi nastal s kauzou Bacs-Sinha -Pepa z Honkongu. Kdyby tehdy národ řekl že kradení ne a že chce čestné politiky, šlo to zastavit. Jenže modrým stačilo svolat demonstraci na téma chcete kapitalismus s ODS nebo návrat ke starým pořádkům - a lid kýval jako tupé ovečky. A potom už to jelo. Mistr pochopení čecháčků Viktor Kožený- když už i ta poslední tetička na vsi věděla že je to hochštapler, stačilo Koženému dát si schůzku s prvním agentem STB kterého potkal- Wallis- a dát to do novin. Nejpozději v té době musel každý pochopit že se tu bude krást po miliardách, a kdo cekne, hlídací psi demokracie z něj do rána udělají starou strukturu, která se bude bát jestli dojde k lynčování.
Teď , když jsme touto politikou ožebračeni a z dluhů nevylezeme, není na důchody a zdravotnictví, tak se naše inteligence a žurnalistika začíná divit.. Tchoři pátrají jak je možné že je tu tolik smradu
07. 11. 2011 | 08:19

Pepa Řepa napsal(a):

Hezký blog.Teoretický, nic víc. Bohužel.
Není s čím nesouhlasit při popisu skutečnosti. Tím to ale končí.
Jak na to, nikdo neví. Pouhopouhé teoretické výkřiky, popis situace.

Trochu to připomíná "Boj proti korupci v ČR". Hubou.
Jako s yettim. Všichni o boji mluví. Kdo víc, půjde do parlamentu či do senátu.
Pak tedy stačí, když se vymaštěný Babiš sebedeklaruje za bojovníka proti korupci, či poskok Global Governance p. Pehe prohlásí za bojovníka proti sociální nerovnosti a lid jde za nimi jde jako krysy za pištcem.
Neví sice kam, ale oni to přece myslí upřímně, bojují proti neřádu.
Zní to tak, hezky-libozvučně.

Nejhezčí jsou citáty.Až na jeden dost omleté a známé.
Ten jeden je:
"Není pravda, že politik je závislý na penězích jako prodejná děvka. Každá děvka má své hranice, které nepřekročí a jsou věci, které prostě neudělá – ani za peníze.
Dylan Ratigan"

Která jiná zkušená dáma se může k tématu fundovaně vyjádřit, než časká maloměšťák alias šlápota.
07. 11. 2011 | 08:20

Terry napsal(a):

Demokracie není na prodej?

U nás je "demokracie" už dlouho děvka prodejná...

Kdo dá (má) víc, tomu "dá"..
07. 11. 2011 | 08:28

Terry napsal(a):

Andrej Babiš: V Česku se od revoluce prošustrovalo 2000 miliard korun (http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/andrej-babis-v-cesku-se-od-revoluce-prosustrovalo-2000-miliard-korun):

ŘÍKALI JSME (PREMIÉROVI), KRAĎTE MÉNĚ, NE TOLIK.

(konec citace)

"A nedají si říct, a nedají..."
07. 11. 2011 | 08:30

pepa Řepa napsal(a):

Terry
A komu ne, ať se nediví. Je to děvka, mně nedala.
07. 11. 2011 | 08:30

Terry napsal(a):

Economist: Česká politika je skutečně zahnívající partitokracií (http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/economist-ceska-politika-je-skutecne-zahnivajici-partitokracii/710386)
07. 11. 2011 | 08:32

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm, Terry, Babiš je přímo exemplární příklad džihádisty za pravdu a čistotu.

Nenapadlo Vás, že jde o imuinitu? Asi ne.
Inu takový našinec, chodící čistota. Plebejec jako řemen, filantrop.
Dost jste po ránu pobavil.
07. 11. 2011 | 08:34

Terry napsal(a):

to pepa Řepa:

Mě taky ne.
A to jsem jí, blbec, v listopadu `89 "pomáhal na svět" (zakládal v podniku OF).

Ale k moci se rychle dostali ti správní "děvkaři", "pasáci"...
A nejen E55, ale celý stát je jejich.

A někteří z těch, co nám dnes "utahují opasky", jsou "u toho" už od prvopočátku:
"čistý" Petr Nečas - ve vrcholné politice od roku 1992
"nejlepší ministr financí" Miroslav Kalousek - ve vrcholné politice od roku 1990

"Máš zaplacené daně, uhlíři? Nemáš, viď? A na příští rok taky ne!?"

PS. Hlavně neříkejte Kalouskovi, že se ve středověku platila daň ze světla...
07. 11. 2011 | 08:44

xx napsal(a):

Skvělý blog.

Je to jednoduché. Proč se velcí kapitalisté snaží nabourat do politiky ? Proč se snaží politiku ovládnout ? Pro peníze.

Státy rozhodují o čím dál více penězích a to samozřejmě láká. Snížení daní a omezení pravomocí státu na ty nejzákladnější by samozřejmě vedlo také k ukončení té "privatizace politiky".

Ale jak správně píše pan profesor, to nelze udělat skrze současné politiky. Ti to nikdy neudělají a kdyby se našel nějaký světec, jak dlouho přežije v jámě lvové ?

Čekám, že český maloměšťák a spol. budou profesorovi Zelenému nadávat alespoň stejně jako mně za to, že si také myslí, že výměna politiků nestačí a změnu nemůže přinést.
07. 11. 2011 | 08:46

Vosavbotě napsal(a):

Pane Řepo,

o myšlenkách pana Zeleného lze jistě dlouze spekulovat.

Na Vašem přístupu mi vadí naštvání na všechny a všechno, zdůrazňování zbytečnosti cokoli udělat a sebemrskačská pasivita.

Z historie lidských společenství víme, že společnosti, které v kritických okamžicích neudělaly vůbec nic, bez výjimky zanikly. Společnosti, které udělaly alespoň něco (nejčastěji oblíbenou formou revoluce), buď zanikly, nebo se jim podařilo transformovat se do stabilnější struktury. Tak si vyberte...
07. 11. 2011 | 08:46

juvel napsal(a):

Pane profesore Zelený, jak víte, demokracie je soutěž, kde jde o hodně. Jde o to, jak se bude společnost spravovat, tedy o moc, o vliv, o majetek, o peníze. Oddělit politiku od peněz, to je zadání pro nadpřirozené síly.
07. 11. 2011 | 08:52

Terry napsal(a):

Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu

20. 4. 1653

„Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.

Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?

Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“
(konec citace)

Nutno dodat, že Cromwell měl tento svůj slušný (tak slušný, že by mu mnozí naši současní poslanci ani nerozuměli) projev „podšprajcovaný" zbraněmi; proto uspěl.

Totéž bude jednou nutné i u nás; na výzvy „Děkujeme, odejděte!“, eventuálně na nějaké „cinkání klíči“ je a bude (!) dnešní politická „demokratická“ svoloč hluchá.
07. 11. 2011 | 08:53

Marcus Agrippa napsal(a):

Všeříkající nadpis. Škoda, že se jím neřídí naši politici. Především TOP09, ODS a VV to pochopili přesně naopak.
07. 11. 2011 | 08:53

Seneca napsal(a):

Evropa by potřebovala nového Churchila - silnou, odhodlanou, ale ČESTNOU osobnost. Ten Augiášův chlív je všude, kam se podíváš. Bohužel všechny iniciativy bez silného leadra - nechci použít slovo Vůdce, bez člověka s dlouhodobou vizí a odhodláním k poctivé práci pro společnost - jsou pro vládnoucí (banky i vlády) směšné. Chtělo by to vrátit se k Americkým "Otcům zakladatelům" a jejich ideám, a to hodně rychle... Z takového proudu by se mohli vygenerovat férové lidé, kteří by převzali osobní zodpovědnost za vývoj naší Euroatlantické společnosti a kultury. Všechny ty schůzky "nejvyšších představitelů" jsou jejich osobní mediální presentace - nic neřeší.
Pana Zelený - máte v mnohém pravdu - ale kde vzít "lidi", kteří by jí pomohli realizovat. To je klíčový problém. Dovedl by Babiš sjednotit ty férové lidi a ustoupit do pozadí, aniž by z toho chtěl osobně profitovat, jako Bakala z TOP 09? Vzorec je skvělý - mít 1 člověka všeho schopného a 1 maskota, na kterého voliči naletí. A pak se může pokračovat v tunelování, a ne jen skrytě... Teď je v Praze na "odstřel" Tradice ND/SOP/Stavovské, podobně jako dům na Václavském náměstí, se kterám má jeho nový vlastník své plány, a jenom proto, že ještě ND vlastní lukrativní Annenský objekt i lokality na Floře. Prý se už Bakala zajímal, na co by ho přišla SOP, aby ji mohl přeměnit na Kasino. To je jen jako malinká perlička = pokračování Vámi zmíněných tunelů.
A všichni na to zíráme a můžeme si protestovat jak chceme, Bakalova TOP 09 má své plány a těch se nevzdá.
07. 11. 2011 | 08:53

Pepa Řepa napsal(a):

Terry
Babiše potkáte na všech recepicích, je jedno, kdo je pořádá. Zleva doprava. Chodí se tam najíst, řekl bych. ˇKdo šetří má za tři. Babiš za deset.
Kde je něco zadara, tam je Babiš. Ještě si od Vás kilo půjčí.
Inu boj proti korupci dosáhne svého cíle, až Babiš skoupí vše, co se dá v ˇCR sežrat, bude mít senátorskou imunitu a potraviny pod palcem.
Sice bude stát rohlík pětku, ale to nevadí.

Vzhůru za dobrodějem Babišem, bojovníkem proti korupci.
Jak říká autor, prachy do politiky nepatří. tam patří chudí lidumilové s dobrým srdcem.
Jako Andrej Babiš.

Že by i ten Pehe měl pravdu?
Že by SVĚTOSPRÁVU tvořil pekař, rolník, dělník.......
07. 11. 2011 | 08:57

Pepa Řepa napsal(a):

Vosa
pokud si myslíte, že ze mne mluví "naštvání na všechny a všechno, zdůrazňování zbytečnosti cokoli udělat a -dokonce- sebemrskačská pasivita", hluboce se mýlíte, jsem dobře naložen a mez sado-maso neoflagelanty nepatřím.
Spíš se bavím tím, na jaké vějičky keců lidé skočí.
Ale pravdu máte, z Aurory střílet nepůjdu.
Vy ano?
Vaše volba, klidně podávejte náboje.
07. 11. 2011 | 09:03

-1 napsal(a):

Už vidím pasivní spoluobčany, jak vyvíjejí nějakou inciativu, když neobětují ani dvě minuty na podpis petice... http://www.eps.cz/pankrac/
07. 11. 2011 | 09:19

Koplkop napsal(a):

Autor
"jeden člověk-jeden hlas."
To je právě ta největší bolest demokracie. Na tomto demokracie skončí. Je pravda, že demokracie založená na principu, jeden člověk - jeden hlas, se jeví jako spravedlivá, ale není. Co je spravedlivého na tom, že dva hlupáci přehlasují jednoho chytrého? Právě to, že stejný hlas má člověk s IQ tykve, nahrává všem, kteří chtějí skrze politiku dosahovat svých cílů. Přece přesvědčit hloupého, je daleko snažší než přesvědčit chytrého. A Vámi navrhované principy autentické demokracie tomu nezabrání.
Nesnažme se léčit demokracii, hledejme jiný spravedlivější systém. Vyberme si mezi sebou ty nejchytřejší, ty nejspravedlivéjší, nejčestnější, utvořme z nich kandidáty na vládu lidu a losem pak vybírejme naše zástupce.
07. 11. 2011 | 09:20

Vosavbotě napsal(a):

To Pepa Řepa,

vidíte, že se něco chystá. Můj kamarád říká:"Topiči na Auroře už přikládají!"...
07. 11. 2011 | 09:33

Kryštof napsal(a):

Re - "Autor blogu"
Peníze že do politiky nepatří ? Mám ten dojem , že byste měl vyhledat opravdu dobrého psychiatra .
Co je politika politikou , tak peníze anebo jejich ekvivalent jsou její hybnou , nedílnou a nezbytnou součástí . Do politiky nepatří naopak altruismus , který se vždycky zvrhnul ve svůj pravý opak . Právě tak tam , do politiky anebo do kšeftu / co jiného politika je než kšeft / už vůbec nepatří diletanti a naivní fantastové typu Havla , např.
Jejich infantilní počínání je ve svém výsledku vždycky a nezbytně katastrofické ve svém dopadu ekonomickém , sociálním , mocenském i morálním . Je to cosi jako dát u stohu dítěti sirky a pak se divit , že stoh shořel .
Je ovšem pravdou , že někteří / většina / autorů blogů by byla bez oněch idealistických a diletantských pomatenců v politice , honorovaných , bohužel , z prostředků daňových poplatníků , nezaměstnaná . Pak by zase ale mohli aspoň o to dojímavěji psát o sociální nespravedlnosti , aby i blbec tak poznal , že mají maturitu .
07. 11. 2011 | 09:43

xx napsal(a):

Včera jsem po delší době sledoval pořad paní Bubílkové. Kritika politiky je jistě dobrá věc, a někdy se podařilo tít do živého. Rozhovory s občany vesměs potvrzující trend i zde z diskusí. Politici jsou vesměs zkorumpovaní lumpové, ovládaní mafiemi, patřilo by se některé z nich vypráskat rovnou do kriminálu a ostatní rozehnat po vlastech českých bejkovcem, ne-li rovnou všechny vyházet z oken. Podobná nálada panuje i mezi lidmi v mém okolí, kdykoli přijde řeč na politiku, názory jsou vesměs v tomto duchu a to i v případě komunální politiky ( vyjímky tvoří jen někteří lidé z malých obcí a vísek, kde mají jen minimalistické správní úřady )

Tak si tak říkám, kde je těch 62,6% oprávněných voličů, kteří odevzdali v posledních volbách svoje hlasy převážně zkorumpovaným zlodějským politikům a jejich stranám ? Kam se schovali ?
Kdo to byl, ukažte se, vylezte z té ulity obecného nadávání a přijměte odpovědnost za svoje rozhodnutí. Vstaňte a otevřeně přiznejte, já za to mohu, já jsem volil ODS, TOP09, VV, ČSSD !!

1155267 občanů volilo ČSSD
1057792 občanů volilo ODS
873833 občanů volilo TOP09
569127 občanů volilo VV
589765 občanů volilo KSČM

2 500 752 občanů volilo současnou koalici !

Tak kdo z vás co teď nadáváte na to jak jsou všichni politici stejní a zkorumpovaní a zlodějští ovládaní mafiemi nese svůj podíl viny na tom, že nám tihle lidi vládnou i další volební období ?

Podle mých osobních průzkumů z mého okolí i z médií mám dojem, že lidi jsou na současné politiky naštvaní a že to není jev nový ale dlouhodobě rostoucí. Na volebních výsledcích se to ale nijak významně neprojevuje, PROČ ?

Nejsou u nás nakonec ty volby jen divadlem ve stylu vrtěti psem ? :-))

Nebo si mnoho z nás děla jen z huby sr.č ? Pokrytectví voličstvem vládne. Já za nic nemůžu, nemel jsem koho volit, volím nejmenší zlo, malé strany stejně nic nezmůžou tak je volit nebudu, malé strany nemají lidi na to aby obsadili všechny funkce ..... výmluv proč nevolit malé strany nám PR agentury velkých stran vymysleli přehršel.
Poslední majstrštych PR agentur, strana VV, jen dokončil dílo zkázy. Po zkušenosti s umělou stranou VV si řada lidí řekne, že ani volba malé a nové strany nepomůže. Status quo je zajištěn.

Těžko pak lze vysvětlovat, že existují i malé strany, fungující deset a více let, které poctivě pracují a dělají politiku bez velkých peněz a jsou tudíž nadějí, že nejsou zkorumpované.

Cílem není a nesmí být nalezení těch svatých poctivých které bychom natrvalo ustavili do čela státu. Cílem musí být změna a její neustálá hrozba. Politika se nejen zprivatizovala, ale i zmonopolizovala a to je špatně. Velké strany dělají co chtějí, protože vědí že paralizovaní voliči jim hlasy vždy odevzdají, i když na ně nadávají sebevíc. Volby to zatím vždy potvrdily. 2,5 miliónu lidí volilo současnou koalici !! Na výběr bylo 27 levicových i pravicových stran a hnutí. V takové nabídce se vymlouvat na to, že nemám koho volit je trapné.
07. 11. 2011 | 09:47

Petr z Tábora napsal(a):

Zajímavý blog pane profesore Železný. Nicméně bych uvítal více praktického moudra, co s tím dělat teď. Jak se dostat k Vámi popisovaným stavům. Víte jak dopadají takzvaně nové protestní strany - nejsou o nic lepší než ty stávající.
Nyní vykukuje s rozumnými hesly pan Babiš. Ale dočtete se o agentu STB. Podporuje ho senátorka, která poštvala Brusel na kontrolu utrácení unijních peněz na severu Čech, podporuje ho pan Kraus nechvalně známý z jiných aktivit a tak bychom mohli pokračovat. Jinak řečeno, nic pro normálního "slušného" člověka.

to Terry 8:53:
Pěkný projev O.Cromwella - nicméně pak se projevil jako diktátor a zločinec. Pak věřte slovům...
07. 11. 2011 | 09:49

Petr napsal(a):

Hezká neuskutečnitelná pohádka. Zákony a pravidla tvoří politici co jsou u kormidla a ti si moc a peníze nepustí. Typický příklad současného českého politika je Gross. I když neudělal zkoušky na mašinfíru, stačil během své politické kariéry levou zadní vystudovat VŠ a superrychle nesmírně zbohatnout tak, že dnes může žít mezi největšími multimilardáři na Floridě.
A tak tomu bude dál.
07. 11. 2011 | 09:54

dalimír napsal(a):

Dobrý den pane Zelený vše je zbytečné co u nás ekonomové a politici vymýšlejí ! Velký Čang si na nás v česku i evropě už brousí zuby ! Potom že komunismus nemá perspektivu !
07. 11. 2011 | 10:06

xx napsal(a):

dalimír: komunismus ne, ten v Číně přestali budovat před více jak 20 lety ;) Přišli na to skoro dřív něž my, že socialismus nefunguje a komunismus se tím nevybuduje.
07. 11. 2011 | 10:11

Kamil napsal(a):

Hezké je, že ještě žije
politická utopie.
07. 11. 2011 | 10:18

SuP napsal(a):

Nicméně jsem velmi rád, že pan profesor potvrdil, že jeden z nejdůležitějších kroků, které je nutno prosadit je MOŽNOST ZAKÁZAT ZVOLENÍ. Už to tu kdosi ventiloval (snad Štern).
Ono totiž je to jednoduchý požadavek a při masivní podpoře by měl jít prosadit. A řeší prakticky všechno. Včetně korupce a neochoty lidí chodit k volbám.
07. 11. 2011 | 10:20

Luba napsal(a):

Pan profesor opět napsal něco pozoruhodného!

Ano,
cítím to podobně.

Jelikož názor, prezentovaný panem Zeleným se svou kritikou stranictví velmi podobá názoru prezidenta Masaryka, velkého znalce lidských povah, mohli bychom se znovu či konečně, začíst do jeho díla.

Např. filozof a ex-politik, doc. Daniel Kroupa tvrdí, že "nepolitická politika" není vynálezem prezidenta Havla, ale právě Masaryka.

Na otázku České televize tento politik "strany slušných" "Proč nepolitická politika ... funguje na značnou část české populace jako rudý hadr?" odpověděl:

"Zaprvé, lidé nevědí, že si to nevymyslel Václav Havel, ale Masaryk.
Zadruhé, nepolitická politika vůbec nevylučuje politiku politickou, tedy stranickou.
Ale ta musí na tu nepolitickou politiku navazovat.

Jedině strana, která má hluboké zakotvení v občanské společnosti a má vazby s různými sdruženími a tak dále, chápe, čím společnost žije, a je schopna reagovat na reálné problémy.

Tragédie je, když se v politice řeší pseudoproblémy, které nikoho pořádně nezajímají a nedotýkají se života obyčejných lidí."

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/130807-jsem-pravdolaskar-a-hrde-se-k-tomu-hlasim-rika-daniel-kroupa/

T.G.M. o demokracii:

„Demokracie se může definovat rozmanitě, já sám jsem podal definicí několik, hlavní věc pro demokracii je veřejnost-žádné tajnůstkářství-otevřenost, poctivost vůči příteli i nepříteli.
V demokracii musí být každý státní občan, respektive volič, zpraven o všech věcech, musí se o ně zajímat. Odtud je význam parlamentu a tisku pro demokracii.“

Odpůrcem stranictví nebyl jen Masaryk, ale i Beneš. Tento bytostný individualista a elitář, jež se vlastní houževnatostí vypracoval z ničeho, šel k národním socialistům jen z nutnosti, nikoli z přesvědčení.

Jako takový kladl velký důraz na roli vůdčího individua:

„Vůdčí politik-demokrat je a má býti demokratickému občanu právě takovým vůdcem, jakým je mu tvůrčí básník, umělec či vědec. Pracuje právě tak jako oni. Rve se se životem, prodírá se jím a denně řeší při každé sebemenší běžné události ve styku s tisíci různými lidmi dalekosáhlé zásadní problémy a
konflikty, do nichž ho přivádějí nejrůznější politické situace.

Svým denním životem, svou prací, svým bojem, svými vítězstvími sám nad sebou je činitelem tvůrčím-tvoří.

Je silnou individualitou a opravdovým mužem, jestliže denně stokrát dovede překonat sebe a to, co ho tlačí dolů, své city,
vášně, pudy, nervy, své rozčílení, rozhořčení a zklamání, když má vésti davy a jednati s lidmi, kteří ho sotva chápají, a když to má činiti tak, aby zůstal vždy svým a demokratem.

Má před sebou jen své ideály, své veliké cíle, své mohutné poslání, nezná ješitnosti, nevzhlíží se ve své velikosti, nezná honby za popularitou.“

http://is.muni.cz/th/221152/pedf_b/Demokracie_Bakalarka.txt

Který z dnešních politiků tato kritérie splňuje? ..., že ano? :)

Třeba takový Václav Klaus, morální trpaslík, který Benešova kritéria demokratického vůdce nesplňuje (snad krom parametrů silné individuality a pracovitosti), Masaryka, jako skutečného velikána našich dějin, rád pomlouvá, což je dalším příznakem nadčasových kvalit díla T.G.M.
Klaus o něm napsal:

"Obhajoba světa bez ideologie, podceňování významu politických stran, verbální, líbivý demokratismus, nedocenění národnostního problému, snaha imponovat více cizině než domácímu publiku, elitářské postoje (a mnohé další věci) jsou u nás nezaslouženě oslavovány a často je to prováděno prostřednictvím zkresleného Masarykova ideálu."

http://www.fragmenty.cz/archiv/iz00123.htm

Pokračování ...
07. 11. 2011 | 10:20

.kelt napsal(a):

Nečas v dnešním tisku:ČSSD riskuje nestabilitu české ekonomiky-
Kdyby to nebylo k pláči,tak by to mohlo být k smíchu.
ODS v čele vlád od doby ztopořeného prostředníku soustavně devastuje českou ekonomiku "ekonomickými reformami",které výrazně omezují příjmy SR ve prospěch donátorů do stranických kasiček,omezují domácí spotřebu a zahánějí nízkopříjmové skupiny obyvatel do chudoby,neb dopady krize,která se nám měla dle Kalouska vyhnout přenáší na ty,kterým Kalousek následně zasílá složenky.Že to nejsou Háva se Šťávou na to můžete vzít jed.
Nejnovější reformní hit-zvyšování DPH údajně k sanaci penzijní reformy je jenom argumentem pro ty méně chápavé .
Skutečnost je taková,že penzijní i daňová reforma bude odložena,protože někdo,nebo někteří,kteří mají ještě všech pět pohromadě prokázali naši "reformní vládě" neudržitelnost jejich zavedení,které by ochudilo státní pokladnu o dalších cca 4O mld.Kč.
Takže zvýšením DPH budou lepeny díry ve SR v důsledku snížení koupěschopné poptávky,která způsobuje razantní snížení výnosů daní.
Kalousek se již nechal slyšet,že v roce ´13 bude hledat na straně výdajů SR dalších 35 mld.Kč.
Merkelová odhaduje,že EU bude trvat 1O let,než překoná současné potíže.
Jestliže Zeman zdědil po Klausovi "spálenou zemi",tak po Nečasovi to bude země po tsunami.
On to již tuší,dlouholeté závazky vůči "kmotrům"mu však svazují ruce.
Co by mu jinak bránilo postupovat racionálními metodami a ne "řeckou"cestou?
07. 11. 2011 | 10:21

Béda napsal(a):

O penězích v politice:

1/politik - kandidát na politika se potřebuje především zviditelnit = dát všem na vědomí, že kandiduje a představit se. jak to bez peněz udělá? Existuje reklama bez peněz, resp. jejich nepeněžního ekvivalentu (protislužeb a pod.?)

2/politik potřebuje představit v kampani na veřejnosti svůj politický program a zajistit jeho maximální průnik mezi voliče? Jak zorganizovat bez peněz volební kampaň?

Politika zrovna tak jako stát se dostala do moci lichvářů. Politici a politické strany jsou nuceni půjčovat si peníze na dluh a tento pak splácet peněžním resp. nepeněžním způsobem. Štědří" mecenáši a donátoři realizují svůj investiční záměr a ve finále očekávají bohaté zůročení (mnohem větší nežli činí běžný bankovní úrok - symbolicky by se dalo by mluvit o lichvě na účet daňového poplatníka) své investice.

K"Auroře" - nepotřebovali Lenin ke své revoluci (paradoxně právě dnes je její výročí) PENÍZE? Odkudpak je měl?
07. 11. 2011 | 10:21

Luba napsal(a):

...

Na závěr citace T.G.M. z rozhovoru, který poskytl redaktorovi Národního osvobození v červnu roku 1926:

Kritika partajničení:
"U nás, na rozdíl od Ameriky a Anglie, je stran mnoho, a tudíž je nebezpečí, že se stranická nedorozumění přenášejí do vlády samé, a kde je hlav mnoho, snadno se stává, že není hlavy."

Vyřeší něco změna volebního řádu?:
"Lidé se změnou volebního řádu nezmění. Rozhodně je vyloučeno, že by změna volebního řádu a ústavy směla zjednat politické nadpráví."

Sám revoluční převrat lidský úděl nezlepší:
"Palacký v listě Havlíčkovi po převratu roku 1848 praví, že by nám nepomohlo ani pět Žižků. Protože by neměli co dělat ...; poměry po revolučním převratu jsou obdobné, jak po revoluci 1848 - potřebujeme po dlouhé výchově Rakouskem revoluce a reformy hlav a srdcí, tu kde kdo pomáhej a pracuj a začni každý u sebe... Potřebujeme té práce, tak zvané drobné.

Politické rozčilování sebe a jiných, nesmírná stranickost a nepraktické horování o abstraktních heslech nic nepomohou. Agitace není akce."

O "normalizaci" a radikalismu:
"Převrat svou velikostí na jistou dobu uchvátil všechny strany, avšak po chvíli nadšení vyprchalo a zůstala stará mentalita, staré zvyky a programy...

Uznávám oprávněnost kritiky všech, kdo poctivě pracují k nápravě a zlepšení.
Ale neuznávám to hubování lidí, kteří z chyb a vad žijí, kteří se přímo těší, že chyby jsou, aby svou politickou neschopností mohli veřejně uplatňovati...

Vím dobře, že nespokojenost nevzniká jen z důvodů politických, nýbrž i mravních; vím, že lidé slušní jsou přímo uráženi četnými korupčními aférami.

Sdílím ty pocity a doufám, že tato rozhořčenost mravní nabude dostatečné síly a že se bude projevovat v náležité formě, tj., že jí nebude zneužito od politických spekulantů."

Zdroj:
http://blisty.cz/art/10865.html

Velmi aktuální apely, že ano? :)
07. 11. 2011 | 10:21

Marcus Agrippa napsal(a):

xx:
největší nesmysl, je pořád umanutě používat tuto politickou terminologii. To je jeden z hlavních problémů ČR ( a postsocialistických států obecně ). ČSSR byla až po kolena zabředlá ve všemožných poučkách a definicích a po roce 1989 se jen obrátili nepřátelé a přátelé. A pokračuje se stejně umanutě dál ( především ODS je ideologické centrum ad absurdum ). Chybí tomu flexibilita, rozhled a perspektiva. U voličů platí totéž a možná ještě několik generací to platit bude. Občanský dril táhnoucí se už od"Bílé hory"se na našem národě podepsal naprosto destruktivně. Pokud se voliči pořád ještě ptají - a koho máme teda volit - tak je něco moc špatně.
07. 11. 2011 | 10:26

SuP napsal(a):

Luba -
Aktuální apely by neměly být na pokračování, tedy neúměrně dlouhé.
07. 11. 2011 | 10:26

xx napsal(a):

Béda: existuje reklama bez peněz. Platíme jí všichni voliči. Je to veřejnoprávní televize a rozhlas. Tam existují i pořady které představují všechny politiky i ze stran mimo parlament. Pak jsou to volební spoty. To je řešení. Každá strana by měla přidělený vysílací čas a basta. Placeno voliči, strany nemusí nic platit. Jaký formát strany zvolí, jestli diskusní stoly nebo řečnění před kamerou, to už je na nich.

Politici a strany si půjčují peníze jenom proto, aby měli více bilboardů než konkurenti, nikoli proto aby se měli lichváři dobře. Zaměňujete příčinu a následek, což v konečném důsledku vede k chybným závěrům a receptům na řešení ;)

Politici nejsou nevinné oběti děsivých lichvářských bankéřů.
07. 11. 2011 | 10:28

schlimbach napsal(a):

ještě pár měsíců a již i globální profesoři pochopí alternativní návrh reformy společnosti - www.ekonomickareforma.cz :)
zatím to jde ztuha, ale již se propracovávají k podstatě.

pokud někoho zajímá více o smlouvě k eurovalu - http://www.vasevec.cz/blogy/co-na-pan-paroubek
07. 11. 2011 | 10:31

stále rebel napsal(a):

Laciný titulek, první odstavec má zřejmě sloužit k tomu, aby se autor zdiskreditoval jako ekonom a zbytek textu volající po bílém plášti.
Hodně smutné.

Komické je, když ideologové, propagandisté a až nebezpeční blouznivci kritizují současnou politiku za její iracionalitu. Současnou iracionalitu bychom zřejmě měli nahradit šílenstvím.
07. 11. 2011 | 10:32

Luba napsal(a):

SuPe,
kritika aktuálních apelů by se měla týkat obsahu, nikoli délky.
07. 11. 2011 | 10:32

Sladký napsal(a):

RUDOU BARVOU dneska září sedmička v mém kalendáři! Stávající systém je neudržitelný.Jaké jsou další vývojové možnosti? Pokusme se o tom podiskutovat!
07. 11. 2011 | 10:34

Béda napsal(a):

xx,

milý pane. Navrhujete snad omezit veškerou volební reklamu pouze na prezentace ve "veřejnoprávních" médiích a ostatní zakázat? Zajisté to je možnost. Jak ovšem chcete zabránit skryté reklamě ve "veřejnoprávních" médiích (nadržující komentáře redaktorů), prezentace sjezdů vybraných stran... a taky soukromoprávních médiích?
07. 11. 2011 | 10:35

Sladký napsal(a):

Pan Schlimbach nabízí originální, geniální řešení.
07. 11. 2011 | 10:36

xx napsal(a):

Marcus Agrippa: ovšem, špatně je to právě u těch voličů co se ptají. Proto dlouhodobě tvrdím, že žádný politik na tom nemá šanci něco změnit. Jediný kdo má tu moc něco změnit je volič. A rigidní volič je právě prvopříčinou všech potíží. To že politici kradou a jsou spjatí s mafiemi a podnikateli, že se na jedné straně nehorázně plýtvá a na druhé nesmyslně škrtá pomoc v nouzi, to je důsledek neschopnosti voliče zatlačit na strany a důrazně jim sdělit co voliči nestrpí.

U nás jakýkoli skandál zůstane bez voličské odezvy a proto se věci jen zhoršují.
07. 11. 2011 | 10:38

Harold napsal(a):

Ta základní chyba je že pořád slintáme o demokracii jako o zlatém teleti
.
1/ Demokracie je prostředkem. Nikoliv cílem. Cílem je vytvořit spravedlivou a blahobytnou společnost. To se pokoušelo lidstvo vytvořit mnoha způsoby - ty nejmodernější jsou / alespoň v Evropě a USA / socialismus a demokracie západního typu - ale obojí selhalo
2/ Demokracie je ze všech systémů nejblbější- vše musí mít JEDNOHO PÁNA KTERÝ CHCE DLOUHODOBOU PROSPERITU. V demokracii máme vrchnost která si přijde nakrást za jedno volební období a v delším horizontu nepřemýšlí. Zákony jsou slepenec lobistických zmetků ve stylu prohlasujeme to když nám z toho taky něco kápne.
Demokracie má jen jedinou výhodu, že když stará vláda selže, můžete ji vyměnit bez válek a násilných převratů. To je ovšem teorie - viz poslední volby kdy lid u nás byl zhnusen vládou ODS a Kalouska, kroužkovali jsme na volebních lístcích, máme sice podstatnou část nových poslanců ale opět vládu ODS a Kalouska se starými šíbry opět v zákulisí, ti drží skutečnou moc.

Závěr- nejlepší je totalita nebo osvícené mocnářství - ale jak tam dostat tu správnou vládu která chce dlouhodobou prosperitu pro všechny??? To je to co nikdo neumí
07. 11. 2011 | 10:39

ironik napsal(a):

Demokracie je děvka prodejná, souhlasím, jen mě si nějak vůbec nevšímá, ale ze zákona ji musím živit a šatit, vážený profesore těchto lehce chytlavých slov je jako kapek v moři všechny jsou anonymní a v podstatě už nikoho nezajímají a slova že jsme všichni na jedné lodi která se potápí a že je třeba zachraňovat už málo kdo chce slyšet.
07. 11. 2011 | 10:39

Sladký napsal(a):

Béda- v první řadě by se měly zakázat tzv.volební prognózy a volební preference všech tzv agentur pro výzkum veřejného mínění.Jedná se o tu nejhrubší manipulaci výsledku voleb, navíc zcela legální.Kdyby tyto "prognozy" nebyly zveřejňovány, vypadaly by volební výsledky zcela jinak.
Dalším problémem je pětiprocentní hranice,která absurdně znehodnocuje veliké procento odevzdaných hlasů.
07. 11. 2011 | 10:39

SuP napsal(a):

Lubo -
Na těch apelech není co kritizovat. Ale ta délka od nich odradí.
07. 11. 2011 | 10:42

SuP napsal(a):

Beda -
Ty nedokážeš ohodnotit "svého" politika podle jeho práce? To si opravdu necháváš pokaždé nakecat něco agenturama? Pak se nediv, jak to tu vypadá, když je vás takových 4980000.
07. 11. 2011 | 10:49

SuP napsal(a):

Lubo -
Ta délka a ty blisty ...
To je pak pro Kroupu těžká figura.
:-)
07. 11. 2011 | 10:51

krajan napsal(a):

Pane Pepo Řepo 8:20 a dále,
vy jste sice vtipný až na půdu,vesele se tu bavíte jak říkáte,všem všechno vyčítáte,ale, abyste sám přišel s jakýmkoliv návrhem na řešení,od toho jste velmi dalek.A to vás sleduji,dá se říci, několik let.Já sám netuším jak z toho marastu (konečně jsem jen řadový blebs),ale řeknu to na rovinu.Posmívám se pouze gramatickým a češtinářským zhovadilostem na těchto jak oficiálních,tak blogových stránkách (a kdysi taky Rumcajsovi - zdá se,že se převtělil)
07. 11. 2011 | 10:55

Grandmaster napsal(a):

Penize do politiky nepatri? To je boj, ktery se nada vyhrat. Jedine, co demokracie muze delat (a dosahnout), je omezeni skod, ktere penize nadelaji.
07. 11. 2011 | 10:56

xx napsal(a):

Béda: Zcela omezit, jak navrhuje pan Zelený. Zcela zakázat jakoukoli finanční podporu, i skrytou.

Zprávy cenzurovat jistě ne. Fakt že se mluví o politicích, kteří jsou aktuálně ve funkcích je nesporný a jen těžko jej lze nějak změnit. Stanovovat kvóty na čas v médiích i v rámci zpravodajství by bylo přepjaté. Jde o předvolební spoty a reklamní masáž.

Omezit skrytou reklamu z veřejnoprávní televize by šlo asi tak, že by se vedení TV a rada vyloučili z vlivu politiků a volili by se přímo. Ano i tam by se musela řešit reklama lidí zasedajících v radě. Nabízí se omezení kandidatůry na 2 nebo 1 období, nemožnost kandidovat dvakrát po sobě, aby z pozice vedení média nebylo možno volby ovlivňovat.

Samozřejmě by se to muselo lépe promyslet, je to jen rychlej nápad bez důkladné analýzy. Řekněme spíše nástin možného řešení.
07. 11. 2011 | 10:58

Jan Žura napsal(a):

S komunisty se nemluví Hezká myšlenka. S levicí se nemluví, další hezký nápad. S lidmi se nemluví, proč? Vládne tady banda banditů a jí horlivě podporující masmédia a další vrtichvostové, kterým občas padne kus flaxy do chřtánu. Pane Zelený, nic jiného, než důkladná očista tuto zemi nezachrání. Kdo ji ale bude dělat? Pan Babiš? Nebo obrození disidenti? Ospalec Kája? Ví to vůbec nebo alespoň tuší, někdo z diskutujících na tomto blogu?
07. 11. 2011 | 10:59

Béda napsal(a):

xx,

dovětek: prostě si přiznejme fakt, že v soudobém tržním sysému, kde se zbožím postupně stalo všechno počínaje zrozením, zdravotní péčí, kulturou, vzděláváním, důchody, ... a konečně i politika, sport a ve finále i samotná smrt - se tzv. demokracie stala v podstatě majetkem vyvolených (j)elit. Celý ekonomický a politický systém trhu a jeho neviditelné ruky byl takto cíleně nastaven.

Nevím čemu se globální makroekonom diví a co by chtěl tento neoliberální vyznavač trhu najednou měnit. Leda, žeby mezičasem dospěl ke schizofrennímu postoji.

PS: jinak souhrn vašich řešení je jistě teoreticky zajímavý utopismus, ale ruku na srdce, jak byste chtěl zabránit integracím kandidátů - jedinců v politických stranách resp. zájmových uskupeních - jwejich tichým dohodám a pod. a jednání v politické shodě? Zakázal byste politické spolčování? Jak byste nastavil a vyladil politický systém, pozůstávající teoreticky z celé přehršle názorových konceptů, kde co politik, to jiný přístup? Jak byste si představoval sestavění parlamentu a vlády, když kupř. v parlamentu by mělo zastoupení 170 individuálních myšlenkových a politických přístupů a entit?

Jak by proběhlo sestavení vlády a jaká by byla parlamentní podpora takové vlády ...?
07. 11. 2011 | 10:59

Béda napsal(a):

SuP,

globální profesor navrhuje omezení na jedno volební období. Jak bych mohl posuzovat někoho, kdo již ve druhém období nemůže kandidovat?
07. 11. 2011 | 11:00

stále rebel napsal(a):

Občas slyším hlasy, že demokracie selhala.
Není to pravda. Například u nás selhal především volič a občan. Demokracie mu dala možnost volit, volil jako vůl a výsledkem je vláda Kalouska s Nečasem a ten pravý nečas nás teprve čeká až se naplno projeví „reformy“.

Když volič ve volbách něco podělá, tak mu demokracie nabízí možnost nápravy tím, že naplní náměstí a k vládě vyšle jasné ne.

Demokracie neselhala, demokracie je připravena a čeká na to, až se občanovi uráčí chopit se svých práv.
07. 11. 2011 | 11:01

Luba napsal(a):

Proč u nás demokracie nefunguje?

Protože lidé k ní u nás nebyli a nejsou vychováváni.

Ovšem, jistá neúmyslná výchova zde stále probíhá.
Jedním alarmujícím zjištěním je třeba to, že dnešní mladá generace považuje korupci a nátlakové skupiny za normu.

Tedy přesvědčení, že naše problémy vyřeší generační obměna lidí, vychovávaných totalitním režimem za ty, kteří vyrůstali ve "svobodné společnosti", což má být současno, je mylné.

V soudobé společnosti totiž ideologii jediného povoleného světonázoru nahradila "totalita peněz".
Prachy, jako jediné měřítko hodnot.

A jak je možno vychovávat mladé k demokracii?

Třeba tím, že se frontální vyučování formou přednášky nahradí dialogickými metodami, kdy jsou žáci do výuky vtaženi, aktivizováni, a z učitelky/tele už nebude nezpochybnitelná autorita, ale průvodce procesem poznání s přirozenou autoritou té či toho, který přiznává svou omylnost a nedokonalost a za chyby své žáky netrestá, ale vítá je - coby důkaz potřeby kritického zkoumání světa a přístupu k němu.

Důkazem nastupující demokracie a otevřené společnosti bude, až se v ní budou nepořádat konference a sympózia o úspěších, ale o chybách. Nikoli ovšem o chybách těch druhých, abychom vyzdvihli vlastní "dokonalost".

P.S.:
Poslední celostranické shromáždění ODS bylo hezkou ukázkou toho, jak "cenná" je pro demokracii tato strana. Zvláště ostudný byl projev pana Drobila.
07. 11. 2011 | 11:03

Luba napsal(a):

Oprava:
"... nebudou pořádat ..."
07. 11. 2011 | 11:05

Béda napsal(a):

PS v 07. 11. 2011 | 10:59

bylo na margo "řešení" globálního profesora Zeleného.
07. 11. 2011 | 11:05

Pípa napsal(a):

Koplkop,09.20,

pane, něco podobného jsem napsal k bloku p. Komárka, Kapitalizmus, už se stal ideologií. V druhé části.

Pípa napsal(a):
Je nutné"
-Přijmout zákon o státní službě
-Přijmout zákon proti korupci
-Dodržovat desatero
20. 10. 2011 | 21:12
Pípa napsal(a):
PS:
- Zavést volební systém s váhou hlasu podle změřené inteligence
(pravidla pro měření inteligence určím já, žádní pseudovědci a intelektuálové)
20. 10. 2011 | 21:15
07. 11. 2011 | 11:07

Jáchym napsal(a):

"Hospodářskou krizi způsobili politici a jejich banky"
Chybička se vloudila, pane profesore!
CHTĚL JSTE ŘÍCI: "HOSPODÁŘSKOU KRIZI ZPŮSOBILY BANKY A JEJICH POLITICI", NE???
07. 11. 2011 | 11:10

Béda napsal(a):

Jáchym,

ještě bych se pokusil upřesnit: Hospodářskou krizi způsobily ve shodě banky, lichváři, spekulanti a jejich politici.
07. 11. 2011 | 11:13

SuP napsal(a):

Bedo -
V parlamentu je jich 200. V politice 20000. Ty bysis z nich nevybral?
07. 11. 2011 | 11:17

Jáchym napsal(a):

PÍPO,
konečně rozumný nápad!
Už ve středověku se tradovalo (hlavně v klášterech), že VÍNO PŘINÁŠÍ MOUDROST!
(Já bych řekl, že pivo je také mudronosné.)
Dáme před sněmovnu vrátnici s alkoholtesterem , nepustíme tam nikoho pod dvě promile a Kalousek bude mít konečně klid na práci!
07. 11. 2011 | 11:22

xx napsal(a):

Sladký: Souhlasím s tou 5% hranicí. Hranicí pro vstup do parlamentu by měl být jedině JEDEN CELÝ MANDǍT ! Ta strana která dosáhne právě tolika hlasů, které budou stačit na jeden mandát ho musí získat. To je poctivé. Mandátové číslo byl v posledních volbách 26000 Pokud bychom jako hranici uplatnili 1 mandát a nijak bychom nečachrovali s výsledky, vypadala by sněmovna takto:

ČSSD - 44,43
ODS - 40,68
TOP09 - 30,6
VV - 21,8
KSČM - 22,68
KDU-ČSL - 8,8
SPOZ - 8,71
Suverenita-blok J.Bobošíkové - 7,39
SZ - 4,91
DSSS - 2,30
ČPS - 1,6
SSO - 1,49

Jak by vypadala koalice a kdo by vedl zemi by bylo dost nejisté, možná by nakonec byla u moci levice.
Faktem je, že velké strany si rozdělili mezi sebou celých 35 mandátů a to už je docela velká hlasovací síla.
Nelze tvrdit, že by to bylo stejně tak, že menší strany by nic nezměnily. Pokud by má koaliční partner 8 mandátů, není to bezvýznamné. A když máte takové partnery dva, nelze než jednat a domlouvat se.

Zcela jistě by řada věcí vypadala jinak. Neříkám že nutně vždy lépe. Ale strach o ztrátu moci by byl u velkých stran jistě větší a lidé by jistě měli více odvahy a důvodů, volit menší strany.
07. 11. 2011 | 11:23

Rhoda napsal(a):

Optimálním řešením je zvolit toho , který si nepřál být zvolen . Tím na.....e nejen jeho , ale i všechny ty , kteří si přáli být zvoleni .
Docílí se tak sociálního smíru a navíc máme ještě hřejivý pocit dobrého skutku .
07. 11. 2011 | 11:25

xx napsal(a):

Béda: vy si na ten stát prostě nedáte sáhnout že ? Jak jinak si mám vysvětlit tu slovní ekvilibristiku s těmi bankami a politiky. Pokud by jste připustil nadřazenost politiků na bankami, vlastně by padla celá vaše ideologie.

Ach jo.
07. 11. 2011 | 11:27

Béda napsal(a):

xx,

mebuďte směšný. Žádná nadřazenost politiků nad bankama v tržním systému prostě nemůže být. Lichváři drží v rukou prakticky veškerou moc - ekonomickou i politickou. Financují volební kampaně politiků - prakticky si je pronajímají k prosazení svých zájmů - zákonů, státních zakázek, vládních opatření, privatizací, outsourcingů státních služeb... (viz kupř. sanace bankovního sektoru, tlaky na jednotlivé státy postižené praxí lichvářů a následnou krizí...)

Klíčoví bankéři stojí vysoko nad státními politiky - mají jejich osud, život, konta, i perspektivu doslova a do písmene ve svých rukou. Politici se střídají, ale bankéři největších bank, coby nepsaní ziskem "osvícení" vládci zůstávají.
07. 11. 2011 | 11:38

český maloměšťák napsal(a):

Recept je jednoduchý.
Jmenuje se odvaha a rozum.
Což však pepkořepkoviotým salonním žvatlalům chybělo, chybí a bude chybět i v budoucnu.

Takže až natáhnou brka ? No - někteří to tak vidí. Jako naději.

Jenže dotyční bohužel mívají potomstvo.
Vychované stejně zparchantěle jako oni sami.

Nezbývá tedy než volit menší zlo.
Pokud je okcidentální společnost založená na sociální kohezi znamená to volit strany, které brání privatizaci daňových transferů.
A volit lidi , které usilují o co největší symetrii ve sdílení informací - a konají tak.

Bohužel i tyto strany/menší zlo - ve smyslu zachování tradiční společenské smlouvy a obrany před implementací čínské společenské smlouvy/ dodávají svým potenciálním voličům pepkořepkovité.
Takže jsou mimo Lojzky Retardy či Anče Hlupačky nevolitelné. Jako celek.
Vítězí opět pepkořepkovitost - tedy masivní zastoupení Lojzků Retardů a Anč Hlupaček v populaci.

P.S. Novým Kleisthenem tak bude Pepka Řepka. Historie se totiž opakuje - jako fraška.

legenda - "pepkořepkovitost" se nedá definovat. Je to komplexní jsoucno - dokonce má svou dynamiku - jakýsi perfidní druh vývoje....vývoje směrem k úpadku.....
07. 11. 2011 | 11:39

Pípa napsal(a):

Jáchym,
no, moc vám nerozumím. Mluvím o váze hlasu podle změřené inteligence, ne o měření alkoholu v krvi. Myslím tu změnu volebních podmínek naprosto vážně, jako možnou záchranu demokracie. Současný systém stejné váhy hlasu nás přivedl do současného marastu. Všude je jen samý populizmus, propaganda a manipulace, stojící na faktu, že většina voličů jsou buď ignoranti nebo hlupáci.
07. 11. 2011 | 11:40

český maloměšťák napsal(a):

xx napsal(a):
Béda: vy si na ten stát prostě nedáte sáhnout že ? Jak jinak si mám vysvětlit tu slovní ekvilibristiku s těmi bankami a politiky. Pokud by jste připustil nadřazenost politiků na bankami, vlastně by padla celá vaše ideologie.

Ach jo.
07. 11. 2011 | 11:27
-------
Béda vám to celkem jednoduše vysvětlil. Kdo drží v rukou páky.
Jen krátké dovysvětlení - v kapitalismu rozhoduje kapitál. Majetková a dispoziční práva k němu a jeho velikost.

Jinak ale vzdychejte dál. Vzdychejte, vzdychejte, na nesprávném hrobu žalujte, do nesprávných mrtvol kopejte - vesele pepkořepkujte...
Dožijete se tak v plné duševní síle evolučního výsledku - pepkořepkovitosti...

Nebo jednodušeji - už jste viděl někdy nějakého politika, který by si koupil banku ?
Hmm - no a vidíte - naopak to jede jak na běžícím pásu....
07. 11. 2011 | 11:45

dalimír napsal(a):

Vážení nechtějme nadvládu velkokapitálu ,ta přináší jen problémy ! Myslíte si všichni že když budete mít doma nahrabáno více jako má soused ,že budete štastnější ? Nikoliv ! Chtějme vládu lidu ! Navrhuji celonárodní plebiscit o tom ! Třeba se pak naučíme hospodařit a žít opravdu demograticky ne po mafiánsku ! Chce to rozvahu a směle jít za svým cílem ! Přece si od těch kmotrů nenecháme stále kálet na hlavu !!! Dl.
07. 11. 2011 | 11:47

buldatra napsal(a):

Jestli vono to není tak, že v tom našem světě pokusů a omylů máme furt a stále v podstatě dvě možnosti.
Můžeme suverénně dělat své vlastní chyby a omyly a ty pak napravovat, což je výchovné. Výchova individualistova. Ladění. Což není běžné.
Nebo chyby a omyly může za nás suverénně dělat někdo jiný a my nic napravovat nemůžeme, což je také svým způsobem výchova. Výchova stáda. Ohrada vocaď pocaď. Zavedený způsob.

Zdá se, že v té stádní výchově se vychovatelům něco dost podstatného vymklo z rukou, někde asi udělali chybu, chybičku. Aby neskončili pod kopyty stád.
Zdá se, že nyní nezáleží ani tak na tom, jak je stádo vychované, ale jak je trpělivé.
07. 11. 2011 | 11:49

Koplkop napsal(a):

Pípa
Doplnil bych ještě, že vedle IQ by muselo být měřeno ještě EQ a dále porovnávány morální kvality dotyčného kandidáta., Vždyť i plno vrahů má IQ na vysoké úrovni.
07. 11. 2011 | 11:55

Koplkop napsal(a):

dalimír
Co to je vláda lidu podle Vás? Zkuste to popsat.
07. 11. 2011 | 11:58

Béda napsal(a):

Koplkop,

Dalimír měl možná spíš na mysli vládu liHu. Jak jinak vedenou lihovým Mirkem, z pohledu lichvářského stavu t.č. "nejlepším" ministrem financí rozvojových zemí a východních kolonií.
07. 11. 2011 | 12:03

Petr napsal(a):

Vláda lidu je ta ,která se stará o své občany po stránce bezpečnosti a ekonomiky ,aby občané nebyli v bídě !po stránce bezpečnosti brání občany např.před nepřizpůsobivými Romy,což tato vláda nedělá a Romové si pak dělají co chtějí !jejich chování mi připomíná Henlainovce v r.1938 !Ti také bezdůvodně přepadávali a mlátili naše občany !Naposledy Rom v Ostravě přepadl občana ukradl mu kabelu a zabil ho !To se dovídáme v krimi zprávách na Prině !
07. 11. 2011 | 12:04

Pepa Řepa napsal(a):

krajan
posmívám se pouze tomu, jak se skáče na špek různým ranhojičům typu Babiše. Že uspěje nepochybuju, Vovka Železný měl taky sukses.
Stačí mít plnou hubu boje proti korupci a jdete do senátu. Chce to-kromě jiného-ještě jednu maličkost. Prachy.Prachy proti kterým se tady brojí, že do politiky nepatří.
Hlava XXII, řekl by Yosarian. Stejně absurdní.
Obama šel do boje bez peněz? Putin, Sarkozy.....můžete probrat jednoho po druhém.
Tak o čem to vlastně je? O fatě morgana?

Nejsem partajník. Mně je šumafuk jestli půjde do parlamentního klání politická strana, či sdružení typu Tea Party nebo zahrádkáři Přemka Podlahy. Když mne osloví a budou působit věrohodně, budu je volit.
Ale musí si to vybojovat ve volbách, v demokratickém klání, které přesně vystihuje Churchillův citát,ten člověk je mi mimořádně blízký.
Nic lepšího než je demokracie nikdo ještě nevymyslel. Pokud žijete -jako krajan- v jiném, lepším systému, budu rád, když ten lepší systém objasníte.

Já o vstup do politiky zájem nemám, mám jiné zájmy, ode mne formování šiků nečekejte.Nepůjdu ani přikládat pod kotel Aurory,
Ale vysmívat se blbosti a nauvitě budu- s Vaším dovolením- i nadále.
A že je čemu.

Já zase Vám můžu posloužit jako gramatický terč, jsem samá hrubka.
Inu, řepa.
07. 11. 2011 | 12:07

Roman napsal(a):

Je hra Šťastných 10 podvod ?Těžko říci,neboť obyčejný občan nemá nárok něco dokázat !Kámen úrazu je pro sázející to,že Sazka zná jejich vsazená čísla !Již mnoho let sleduji tuto hru a nezdá se mi zejm.losování královského čísla,které výrazně navyšuje příp.výhru !Před časem jeden den vylosovali královské číslo č.38,druhý den také č.38 třetí den jiné a 4 den opětně 38 -všechno královská čísla!Pravděpodobnost takřka nemožná !!!!Nyní si Sazka libuje v král č.62 !,které se častěji opakuje.Když se sázející dotázal před lety gen.ředitele Sazky Hušáka,zda může na svoji čest v novinách,které kdysi vydávala Sazka říci,že Sazka losuje poctivě,noviny byli okamžitě zrušeny !!!!!!
07. 11. 2011 | 12:11

Béda DNA napsal(a):

Petr,

vítej mezi náma bezoký Žižko! "Vláda lidu je ta ,která se stará o své občany po stránce bezpečnosti a ekonomiky ,aby občané nebyli v bídě !" S tím bych souhlasil, akorát bych řekl, že současná vláda dělá pravý opak. Naprosotu většinu obyvatel (bez rozdílu etnik) ožebračuje a v souvislosti s prohlubováním bídy, propouštěním policistů, omezováním financí, nekvalifikovanýma rošádama paralyzujícíma chod bezpečnostních složek... lze očekávat narůstání kriminality ve společnosti.

To dalšéí ve vašem příspěvku považuji za jednooký náhled. Ta křižovatka je toiž obousměrná - nikoliv pouze Romové se dopouštějí násilí na neromech ale funguje to i naopak. Jistě si vzpomenete na malou Natálku.
07. 11. 2011 | 12:12

Pepa řepa napsal(a):

Krajan
mezitím to dokonale vystihl buldatra.

Ubožáci typu šlápoty
"Jenže dotyční bohužel mívají potomstvo.
Vychované stejně zparchantěle jako oni sami".

...mne nerozhodí.Ano mám četné potomstvo, rozhodně lépe vychované než tento duševní naháč.
Mějte se. Tady máte revolucionáře šlapku jako na dlani. S těmi já střílet z Aurory nebudu.
Takový zoufalec nejsem.
mějte se.
07. 11. 2011 | 12:16

dalimír napsal(a):

Vláda lidu volena národním schromážděním redukovaného z národní fronty ! Francie má tuhle instituci roky a funguje ! Proč by nemohlo být v česku ! Copak stále musíme jít podle vzoru američanů ? Dolní horní střední komora senát atd. Není to třeba ! Komunisti za minulé éry byli inteligentnější jako tenhle současný mafiánskovelkokapitálový plebs ! Lidé se již u nás konečně musí naučit vládnout sami ! Dl.
07. 11. 2011 | 12:16

xx napsal(a):

Béda: No jo, je to vaše nosné téma, vím že vás nepřesvědčím. Zlý kapitál a hodný stát je vaše ideologie. Co s tím nadělám.
07. 11. 2011 | 12:18

dalimír napsal(a):

Přesně tak Petře !!! Pepíku Řepo klídek ,všichni Vás zde máme rádi ale nesmíte si vše tak brát ,jinak Vás brzy navštíví pepina ,to by mi fakt bylo moc líto páč jste velmi nadaný a šikovný pán ! Právě na takové spoléhám při sestavování budoucí vlády lidu !!! Dal.mil.mír!
07. 11. 2011 | 12:24

český maloměšťák napsal(a):

dalimír napsal(a):
Přesně tak Petře !!! Pepíku Řepo klídek ,všichni Vás zde máme rádi ale nesmíte si vše tak brát ,jinak Vás brzy navštíví pepina ,to by mi fakt bylo moc líto páč jste velmi nadaný a šikovný pán ! Právě na takové spoléhám při sestavování budoucí vlády lidu !!! Dal.mil.mír!
07. 11. 2011 | 12:24
-----------
Zcela jasným a spontánním důkazem mých tvrzení o pepkořepkovitosti a jejich konsekvencíh se loučím.

P.S. Jinak jde o vynikající blog. Jen by to chtělo prosadit v NERVu - na nerv mozky z vlády slyší..../sice pořádně neví vo co gou - jak vidno z toho, že náhle se DPH zvyšuje i v fiskálním roce, kdy penzijní reformu financovat není nutno - neb jaksi se odkládá...ale to kriminálníkům a psychopatům - takto nositelům pepkořepkovitosti nevadí..../
Je vůbec autor členem nervu ?
A co na to jeho mozek ?
07. 11. 2011 | 12:29

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo
závidím Vám, jak máte jasno. Chtělo by to sudičky. Jakmile by se ozvalo.
A tobě přisuzuju státi se politikem ....bankéřem....či jinou havětí.
Ihned zakroutit krkem.
Že jsem tak smělý, čím se živíte, respaktive čím jste se živil?

dalimír
Nebojte, kašpárek pobaví. A jak se snaží mluvit učeně.
Sudkulatýrystuoietujekáratenturyje
07. 11. 2011 | 12:32

Koplkop napsal(a):

Dalimír
"Vláda lidu volena národním schromážděním redukovaného z národní fronty ! Francie má tuhle instituci roky a funguje !"
Francie má národní shromáždění, ale že by se redukovalo z národní fronty??? Dalimíre, Vy chcete nazpátek diktaturu proletariátu a maskuhjete to tady Francií. Přiznejte se.
07. 11. 2011 | 12:35

Pepa Řepa napsal(a):

Dalimír
No, s tou NF jste ujel, řekl bych.
:-))
A krom toho...Národní se nenosí, zavání to národouci.
07. 11. 2011 | 12:39

Béda napsal(a):i ty básnický Brute? Do vás bych nikdy neřekl, že jste dvojčetem starého kádrováka b.j.-yie. Třeba jsem hvězdopravec, třeba pilný rentiér, třeba vsázím stoprocentní čísla ve sportce, třeba jsem vynalezl stroj na peníze, třeba financuji volební kampaně, anebo jsem dědičným uhlobaronem. Kdoví?
07. 11. 2011 | 12:42

dalimír napsal(a):

Koplkope Vy jste snad čert nebo co ? Dokážete vždy člověka odhalít neboli vysléc do naha ! Doba pokročila a název diktatura proletariátu už je nefunkční protože již kdejaký maturant chce nosit bílý límeček ! Už mám v hlavě jiný název ,ani Marx s Englsem by takový nevymysleli ale zatím neprozradím! Až příjde ten správný čas !!! Dl.
07. 11. 2011 | 12:44

Béda napsal(a):

dalimír,

snad ně diktatura finančníků? Ale fuj, Dali(světu)míre!
07. 11. 2011 | 12:49

Pepa Řepa napsal(a):

Béda
Ó pardon, hvězdopravce nechat při porodu naživu.Dávají naději i v dobách zlých.
Rentiéra taky nechat až do doby než nahromadí majetek.
Pak s Vámi revoluce zatočí. Bude co dělit.
Když se kácí les....
07. 11. 2011 | 12:50

Boban napsal(a):

Sledoval jsem na internetu ty obstrukce ČSSD. Byla to pěkná sranda, prý obstrukce a byli tam akorát Sobotka, Zaorálek a Tejc, kteří alespoň uměli mluvit z patra. Ostatní, jako např. pan Ploc, se nenaučili ani pořádně mluvit, ale co je horší ani číst. Oni si asi ty své projevy nepíší a před přednesem ani nepřečtou, jinak by nevznikaly komické sizuace s anglickými slovy, které asi slyšeli poprvé v životě... To byly trapasy na entou. To je naše výspa inteligence. Sám Sobotka je mluvka jako svatý za dědinou opakuje 100 krát řečené a ještě dalších 100 krát to řekne. Žádný podnět, žádná myšlenka, jenom keci a žvásty, to byli komunisté a sociální demokraté. Něco podnětné, nic, jenom kritika a kritika. To dokáže každý blbec, to nemusím být politikem. VC hospodách to frčí denně, kdo je jaký ko..., nebo pi... To se nemusím dívat a poslouchat poslance. K zákonů, jsem si poslechl své, názor mám, ale nemusím naštěstí tvůrčí formou pracovat jako naši nefunkční socialisté a komunisté. Tohle chceme volit, tohle chce nové volby, a co pak...? Budou to opět vlastní koryta a nic jiného, krást budou stejně jako ti ostatní. Howg !!!!!
07. 11. 2011 | 12:51

Terry napsal(a):

"Peníze do politiky nepatří."

Někdy stačí i "vlivný straník" "vlivné strany".
A peníze někdy "nejsou vidět". Ale šustí, šustí....

Odbor dodatečně povolil Oulického černé stavby (http://www.denik.cz/z_domova/odbor-dodatecne-povolil-oulickeho-cerne-stavby.html)

Oulického černé stavby se v Ústí dodatečně povolují (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/142101-oulickeho-cerne-stavby-se-v-usti-dodatecne-povoluji/):
Stavební odbor ústeckého magistrátu dodatečně zlegalizoval na černo postavené stavby na pozemku Patrika Oulického v Moravanech v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří. Již dříve úředníci nařídili Oulickému, který je nazývaný regionálním kmotrem místní ODS, aby snížil gabionové opěrné zdi a zboural zastřešený vjezd. Stavební povolení na venkovní bazén ale úřad zpětně udělil, informuje dnešní Blesk.
Kolem svého domu umístěném v chráněné krajinné oblasti České středohoří vybudoval část staveb bez stavebního povolení, některé dokonce na takzvaném nezastavitelném území. Řízení o odstranění černých staveb začal původně s Oulickým vést trmický stavební úřad, do jehož pravomoci případ spadá. Na jeho postup si Oulický stěžoval na ústeckém krajském úřadě, který celý případ předloni na jaře předal do Ústí nad Labem.
(konec citace)

Stejně nakonec povolili úředníci Magistrátu města Karlovy Vary černé stavby ruskému zbohatlíkovi:

Nepovolené sruby na Karlovarsku nezbourají. Patří bohatému Rusovi (http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/nepovolene-sruby-na-karlovarsku-nezbouraji-patri-bohatemu-rusovi.html):
Takzvaná vesnička ruských srubů postavená podnikatelem Nikolajem Stěpanovem na Karlovarsku, se bourat nebude. Karlovarský magistrát totiž vydal majiteli nové, dodatečné stavební povolení na úpravu staveb. Proti domkům v chráněné krajinné oblasti protestovali hlavně ochránci přírody. Místní opozice teď mluví o korupci.
Podnikatel Nikolaj Stěpanov před sedmi lety si v chráněné krajinné oblasti bez povolení postavil takřka nedobytnou osadu.
A situace dnes? Nic se bourat nebude, ba naopak. U domů vládne čilý stavební ruch.
Opozice viní karlovarský stavební úřad z nekompetentnosti.
Za kauzu je zodpovědná hlavně exšéfka stavebního úřadu Ivana Doubová. Ta se proslavila tím, že v úřadě téměř pohádkově zbohatla na prodeji svých pozemků. Nedávno dokonce ještě povýšila. O kauze nikdy moc mluvit nechtěla.
Magistrát podal majiteli srubů vstřícnou ruku a dal mu čas do konce ruku, aby je přestavěl.
Sruby navíc změnily majitele. Místo Stěpanova nyní vládne Alla Smirnovová z Moskvy.
Varská opozice v kauze srubů mluví dokonce o uplácení.
Stavební úřady spadají pod ministerstvo pro místní rozvoj, to ale vždycky říkalo, že do kauzy srubů v Karlových Varech nemůže zasahovat, protože mu to nedovoluje zákon.
(konec citace)

(pokr.)
07. 11. 2011 | 12:53

Terry napsal(a):

"Peníze do politiky nepatří." (pokračování)

Podobně se kdysi v Brně "dodatečně" povolila černá stavba Velkého Špalíčku.

A aktuálně:

Černá stavba: střet zájmů u brněnského náměstka (http://hranicky.denik.cz/regiony/cerna-stavba-stret-zajmu-u-brnenskeho-namestka.html):
Bazén, hřiště a altán u chaty, kterou vlastní rodina primátorova náměstka Ladislava Macka, stále stojí u přehrady na černo. Legalizovat je má změna územního plánu.
Když se před několika lety pustila rodina primátorova náměstka Ladislava Macka do rekonstrukce chaty na Brněnské přehradě, chyběla jim povolení stavebního úřadu. Ta nezískali ani zpětně a černé stavbě stále hrozí zbourání. Náměstkova dcera jako majitelka chaty proto podle zjištění Brněnského deníku Rovnost požádala o změnu územního plánu. Díky té může zlegalizovat načerno postavené části chaty.
Odbor územního plánování a rozvoje na brněnském magistrátu, který má změnu povolit, je přitom podřízen právě Mackovi. „To je etický střet zájmů,“ tvrdí lidé z protikorupční společnosti Transparency International.
O problémech kolem Mackovy chaty informoval Brněnský deník Rovnost už loni na jaře. Náměstkova dcera se tehdy snažila dodatečně získat chybějící povolení. To se jí dodnes nepodařilo, potíže se tedy rozhodla řešit jinak. „Podala žádost o úpravu části územního plánu v lokalitě Osada, podle které by se měly takzvané plochy pro rekreaci a plochy rekreační zeleně uspořádat jinak,“ uvedla mluvčí magistrátu Soňa Haluzová.
Odbor nechal kvůli této žádosti zpracovat studii, kterou má redakce k dispozici. Podle ní se má plocha pro rekreaci stát plochou zeleně a naopak. Chata stojí v ploše zeleně, kde se podle územního plánu soukromé areály stavět nesmí.
Na sousedním pozemku to však podle územního plánu možné je. Záměna pravidel pro tyto dvě plochy tedy umožní stavebnímu úřadu načerno postavené stavby povolit. Bazén, hřiště a altán by tak majitelé chaty zlegalizovali.
(konec citace)
Takže nakonec jediný, komu zbourali "černou stavbu", byl jakýsi obyčejný český chatař, který v rámci povolené (!!) přestavby staré chaty si ji trochu zvětšil; v takovém případě jsou ovšem úředníci nekompromisní.

Chapík byl holt málo bohatý... Na úplatky neměl. A známosti taky ne...
Prostě blbý plebs. A na plebs muší bejt přísnost!!!
07. 11. 2011 | 12:55

Terry napsal(a):

Stavba bez povolení: V Itálii ji zbourají tanky, v Pardubicích jí dodatečně dali razítko (http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-42296780-stavba-bez-povoleni-v-italii-ji-zbouraji-tanky-v-pardubicich-ji-dodatecne-dali-razitko):
Skladový areál firmy D+D Park za 120 milionů korun byl načerno ve výstavbě od září 2008. Jde o jednu z největších staveb bez povolení v zemi. Nyní ji magistrát dodatečně posvětil.
Pardubický magistrát zlegalizoval jednu z největších černých staveb v České republice, skladový areál firmy D+D Park. Nepovolená stavba za 120 milionů korun dostala dodatečné stavební povolení, informovala v reportáži Česká televize (ČT). Podle stavebního úřadu firma nakonec splnila všechny vznesené požadavky. Rozhodnutí není dosud pravomocné.
Firma vrchlabského podnikatele Petra Dědka se také zavázala, že upraví cestu ke skladu na vlastní náklady. "Jsem rád, že jsme získali dodatečné stavební povolení, na kterém jsme usilovně pracovali několik měsíců," řekl ČT Dědek. Podle architekta a zastupitele Pardubic Miroslava Petráně (SNK-ED) to ale pro slušné občany není moc dobrý signál.

"Celá řada lidí mi říká, že už ode mne nebude chtít projekt a začne stavět bez něj a na černo. Ten precedens je tady zcela zřetelný," uvedl Petráň, na nějž společnost D+D Park podala kvůli jeho dřívějším výrokům trestní oznámení pro možné spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.
Ještě loni v srpnu přitom vedoucí stavebního úřadu Jiří Vopršal pardubickým zastupitelům vysvětloval, jak podobné situace řeší například v Itálii, kde podle něj přijede armáda s tanky a černou stavbu nekompromisně zboří.
Nyní se hájí tím, že vydání dodatečného povolení umožňuje stavební zákon. Na otázku, zda na jeho osobu byl vyvíjen nátlak, ČT řekl: "No, to bych teď asi raději nechal."
ČT rovněž uvedla, že o stavbu se u primátora Pardubic zajímal i jeho pražský protějšek Pavel Bém. Spolumajitel firmy D+D Park Zbyněk Kareš je údajně jeho známý.
Firma začala stavět načerno v září 2008. Za porušení zákona dostala od stavebního úřadu pokutu 1,1 milionu korun, rozhodnutí však krajský úřad po odvolání vrátil k novému projednání.
(konec citace)
07. 11. 2011 | 13:02

Terry napsal(a):

"Demokracie není na prodej."

Proč "prodej" ?

U nás se přece "demokracie" TUNELUJE !!!

Andrej Babiš: V Česku se od revoluce prošustrovalo 2000 miliard korun (http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/andrej-babis-v-cesku-se-od-revoluce-prosustrovalo-2000-miliard-korun):

ŘÍKALI JSME (PREMIÉROVI), KRAĎTE MÉNĚ, NE TOLIK.

(konec krátké citace)

"A nedají si říct, a nedají..."
07. 11. 2011 | 13:05

Pepa Řepa napsal(a):

Terry
vrátil jste se do stejné hospody. To se stává.
07. 11. 2011 | 08:30

Kopikop
třeba neujel, třeba chtěl udělat radost Čochtanovi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen
07. 11. 2011 | 13:12

Pípa napsal(a):

Koplkop,
výborně, na toto jsem čekal. Už to měření IQ voličů začínáte vylepšovat a komplikovat. Zatím jenom dalším měřením EQ a morálních kvalit. Dovedu si představit, kam by to ještě mohlo dojít. Je to přesně jako se vším u nás. Všechno se vylepšuje, upřesňuje, až z toho vznikne guláš, ve kterém se nikdo nevyzná. Prostě kalná voda, ve které se dá štikám dobře lovit. A prostý lid pak jenom křičí bordééél, všechno pryč a začneme znovu. A znovu. A znovu. Nikdo není schopem domyslit nic do podrobností a logicky až do konce, aby to fungovalo. Proto volám spolu s Dobešem: Zpátky do trenek.
07. 11. 2011 | 13:13

Terry napsal(a):

A k tomu Babišovi:

Odhlédněte prosím od toho, KDO to píše.

Důležité je, CO píše:
- že se tady po "sametu" "sametově" rozkradly 2 bilióny korun, aniž by za to byl kdokoli potrestán
- že se stále (!!!) ročně rozkrádají desítky až stovky miliard korun
- že ti, co tomu "velí", se ještě holedbají, jak jsou skvělí
- že ti, co státu způsobují svým jednáním obrovské škody, stále ještě bohatnou

A co je skryto mezi řádky: že to stále platí blbý plebs (kdo jiný?!!).

"Máme demokracii, ne, vole?!"

Jak dlouho si takovou "demokracii" ještě necháme líbit?!!
07. 11. 2011 | 13:17

Béda napsal(a):

Pípa,

kdo bude to IQ a EQ měřit? Bude změřeno před každýma volbama všem voličům (právě v těchto dnech jsem sledoval dokument, který tvrdil, že IQ podléhá změnám v čase)? Jak dlouho to měření IQ všem voličům potrvá a kdo to zaplatí? Budou podléhat měření i osoby chráněné imunitou - prezident, posRanci, senátoři? Kdo změří tyto hodnoty u odborníků, kteří tato měření provádějí?

Co bude následovat po měření? Budou mít proměřovaní možnost odvolání kvůli zdravotní indispozici...? Jak budou data utajená? Budou měření povinná? Co když po měření bude oprávněných voličů pouze 30% a voleb se dobrovolně zůčastní pouze 50% z nich, t.j. volební účast bude fakticky 15% a vítězná strana získá tradičních cca 30% = 5% všech voličských hlasů? Bude to ještě demokracie?

Jinak hezká konstrukce. Taková Švejkovská.
07. 11. 2011 | 13:24

David napsal(a):

Demokracie je očividně spol. systém pro úplně jiný živočišný druh, neb i většina zde popisovaných neduhů či přímo kolizních stavů demokracie je jen a pouze souhrnem ve větší či menší míře charakteristických vlastností našeho živočišného druhu.
Bohužel vzhledem k vývoji našeho druhu resp. jeho vlastností
(zdá se že těch tzv. dobrých ubývá a jsou nahrazovány těmi tzv. špatnými leč mnohdy pragmatickými) lze predikovat pouze zánik takového systému. Pro úplné zjednodušení lze i říci,že demokracie není nic jiného než kultivovaně rádoby ohleduplný nicméně většinový systém, opět ale bohužel celosvětové demografické i sociologické výzkumy potvrzují, že většina společnosti poskládané z jedinců nedosáhne větší inteligence ani vyšších morálněvolních vlastností než oni jednotlivci a tudíž jestliže ony výzkumi praví, že cca 69% populace je spíše podprůměrných vlastností, jeví se jaksi toto většinové uspořádání velmi navýhodným neli přímo katastrofálním.
PS: omlouvám se za pravopis, neb mi byl podstatnější obsah než forma a je dost pravděpodobné, že také patřím do té skupiny 69%.
Ještě poznámka: komunismus na tom byl a je v zásadě stejně.
07. 11. 2011 | 13:27

rejpal napsal(a):

To je přece jasné. Měřitele vybere současná vláda a platit si to bude každý volič za svého. Kod nezaplatí, nebude připuštěn k volbám. Tím se vyselektuje správný elektorát a Kalouska vynesou z vlády až na márách.
07. 11. 2011 | 13:29

Sladký napsal(a):

Demokracie je stejná utopie jako komunismus.Obě teorie počítají s lidmi, jací buď vůbec neexistují, nebo je jich zoufale málo.
07. 11. 2011 | 13:31

Sladký napsal(a):

Za veškerý morální úpadek mohou socky, bezpáteřná lůza,která ze svých nehorázně vysokých sociálních dávek korumpuje všechny, včetně úředníků, soudců,policistů i vlády.
07. 11. 2011 | 13:33

Pípa napsal(a):

Béda,
díky, já už to tady několikrát psal. Bylo to ale v pozdějších nočních hodinách a neměl jsem chřipku. Také jsem kvůli tomu byl máznut p. Stejskalem. Je to ve spojení s mým názorem, že demokracie je demokracie, ale tvrdá ruka je tvrdá ruka. Alespoň pro začátek. To se dneska ale vůbec nenosí a pokud ano, tak s tím já nechci mít nic společného. Já to myslím upřímně. Takže, způsob měření IQ určím já a bude co nejjednodušší. Nebude absolutně spravedlivý, ale bude to spravedlnost. Moje. Za to ručím. Mějte se, horečku už nemám.
07. 11. 2011 | 13:44

SuP napsal(a):

Pepa Řepa -
A tak nadějně se to tu začínalo rozjíždět ....
07. 11. 2011 | 13:54

dick napsal(a):

Vládu máme jenom takovou jakou si zasloužíme, když člověk čte některé příspěvky pochopí, že můžeme dopadnout ještě hůř.
07. 11. 2011 | 14:20

Béda napsal(a):

dick,

zřejmě jste je volil a tudíž máte, co jste si zasloužil. Já je nevolil.
07. 11. 2011 | 14:23

Digi napsal(a):

Výrok Tomáše Bati z roku 1932:
Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od
sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu.
Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému
majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.
07. 11. 2011 | 14:23

SuP napsal(a):

Digi -
Už asi tak po 17-té ......
07. 11. 2011 | 14:29

Pepa Řepa napsal(a):

SuP
já už toho raději nechám
že se stále (!!!) ročně rozkrádají desítky až stovky miliard korun

Sakra, to je odhad, to je rotptyl.
Desítky až stovky miliard, možná tisíce miliard, no mámo majlant, podej lahváč.
07. 11. 2011 | 14:44

Pípa napsal(a):

Jak se prosím vás řekne latinsky ovce? Zajímalo by mne, jak by znělo správně ovcekracie. Nebo blbcůkracie. Nebo tunelářkracie. Nebo hajzlkracie.
07. 11. 2011 | 14:46

Čenda napsal(a):

Na mediální české scéně jsou dnes pouze dva racionálně a kriticky myslící lidé: pánové Zelený a Robejšek. Ano, dnešní demokracie je peněžní demokracie a stuktura společnosti je postavena na hlavu. Banky a kapitál řídí chod společnosti. Rizika nenesou politici a kapitál, ale daňový poplatníci. Zisky se privatizují a ztráty se socializují.Každému, kdo se chce vyjádřit k tématu doporučuji si článek několikrát přečíst, zamyslet se nad obsahem a pak psát.
07. 11. 2011 | 15:24

český maloměšťák napsal(a):

Čenda
Ano - takoví lidé jako Stiglitz či Zelený jsou skutečnými ekonomy.
Pokud se vrátíme k původu slova ekonomie. Protože dobrý ekonom zvažuje celkové náklady - v poměru k výnosům. A udržitelnost celého systému - tak , aby zdánlivé úspory v konečném důsledku nevedly k obrovským nákladům.
A nedělají to pohledem úzké vrstvy obyvatel, ale pohledem člověka jako společenské bytosti. /což je logické - malá skupinka obyvatel není z podstaty věci samé - mimo revoluce - nést nějaké významnější náklady - v agregátu - proto je tento pohled úhlem pophledu skutečného ekonoma nevýznamný/

Ono je vůbec zajímavé znát někdy původ slov. Nebo jak různé národy vykládají obsah nějakého slova.
Například je velmi zajímavý rozdíl mezi tím, jak se "pravda" řekne řecky a jak hebrejsky.

http://www.volny.cz/gabriel.fiala/balaban-hebrejske_mysleni.htm

:((
07. 11. 2011 | 15:35

JC napsal(a):

Pane profesore,
ono to vaše
"Oslabení (až odstranění) politických stran a návrat k původní demokracii individuálních osobností v lokálně-regionálním prostředí"
docela dobře funguje v malých obcích na komunální úrovni. Přesto to v mnoha případech nezabránilo vytunelovaní nebo idiotskému investování a následně bankrotu.
Takže nevím.
07. 11. 2011 | 15:43

Terry napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
to Pepa Řepa a Sup (07. 11. 2011):

Opravdu to jsou pouze odhady, protože správná, platná čísla se v tomto státě tají, a tají je i ministerstvo financí, "nejlepší ministr financí", "bojovník" proti korupci Kalousek a "čistý" premiér Nečas.

Korupce jen kvete (http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/glosar/korupce-jen-kvete_205325.html)_23.06.2011:
Máme protikorupční vládu. Ale podle expertů česká korupce jen kvete. Nic se nemění. Nové odhady, kolik stojí korupce, přineslo dnešní Právo.
Prezident Svazu Jaroslav Hanák míní, že úplatky připraví ročně rozpočet o 40 miliard korun. Národní ekonomická rada vlády odhaduje ztráty z uplácení na 64 miliard ročně. Vychází z celkové sumy státních zakázek; obce, kraje a vyšší úřady zadávají ročně zakázky za 500-640 miliard korun, 64 miliard je tedy jedna desetina.
Bezpečnostní experti ovšem mluví o vyšších procentech, šplhají se i přes pětinu celkové sumy. To by pak roční škoda činila minimálně okolo sta miliard korun. Stejný odhad nabízí Karel Janeček, zakladatel nové protikorupční nadace a velký bojovník proti uplácecímu moru.
(konec citace)

Seznam největších arbitráží s Českou republikou (http://byznys.lidovky.cz/seznam-nejvetsich-arbitrazi-s-ceskou-republikou-f6y-/statni-pokladna.asp?c=A101115_135106_statni-pokladna_gh)_15. listopadu 2010:
PRAHA - Výběr nejznámějších arbitráží, které vedla Česká republika:

Prohrané arbitráže (řazeno podle výše částky):
1) 10 miliard korun - ČR. vs CME
2) 8,33 miliardy korun (rozhodnutí zatím není definitivní) - ČR vs. Diag Human
3) 3,6 miliardy korun - ČR vs. Nomura
4) 700 milionů korun - ČR vs. ESB.V.
(konec citace)

Česku hrozí další obří arbitráž, tentokrát za 12 miliard korun (http://byznys.lidovky.cz/cesku-hrozi-dalsi-obri-arbitraz-tentokrat-za-12-miliard-korun-pru-/statni-pokladna.asp?c=A110104_200035_statni-pokladna_ter)_4. ledna 2011

Kvůli solární dani hrozí arbitráže za 260 miliard, varuje fotovoltaická asociace (http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/kvuli-solarni-dani-hrozi-arbitraze-za-260-miliard-varuje-fotovoltaicka-asociace)

Další kauzy, "nevýhodné nákupy":
MO ČR: padáky, Pandury, Gripeny, CASA..

Škody způsobené (záměrně?) špatnými, nevýhodnými smlouvami: jen za vypovězení "šíleně nevýhodné" smlouvy na výstavbu dálnice D47 zaplatila ČR smluvní pokutu 660 milionů korun.

Kalouskův resort odpustil 31 miliard za chyby v dotacích (http://denikreferendum.cz/clanek/tisk/10922-kalouskuv-resort-odpustil-31-miliard-za-chyby-v-dotacich):
Ministerstvo financí odpustilo 90 procent sankcí za neoprávněně čerpané dotace z let 2006 až 2009. V uplynulých čtyřech letech finanční úřady vyměřily kvůli chybám v dotacích sankce 34,5 miliardy korun. Jim nadřízené ministerstvo financí ale přistiženým hříšníkům z této částky odpustilo 31,1 miliardy korun. Informují o tom pondělní Hospodářské noviny.
(konec citace)

Ministr Kalousek: Daňové úniky v oblasti DPH jsou pět až osm miliard ročně
(Projev na 4. schůzi Senátu dne 26.1. 2011)

A již dříve:
Podvody s LTO zřejmě přišly stát na 100 miliard (http://www.novinky.cz/domaci/40954-podvody-s-lto-zrejme-prisly-stat-na-100-miliard.html)_30. září 2004

A o kolika průserech se vůbec nedovíme?!!!

to Pepa Řepa a Sup: sčítat asi umíte. Nevím, jestli je správné si z takových čísel dělat srandu.
Ale raději si dejte ten lahváč! Už vám přišel pořádně draho...
07. 11. 2011 | 16:17

SuP napsal(a):

Pepa Řepa -
Já měl sice na mysli jen tuhle debatu, ale je fakt, že na tuhle vlast to platí taky. Teda než ji vovinuly ty mraky .....
07. 11. 2011 | 16:19

SuP napsal(a):

Terry -
Mně ani tolik nevadí, kolik se toho ukradlo. To aspoň víme, kde to je a dá se zjistit, kdo za to může, že ten dotyčněj to SMĚL ukrást. Mně víc vadí ty peníze, které se každoročně ZTRATÍ a nikdo neví kam. Protože víme, kdo by aspoň měl vědět, kam. A za to, že to neví nebo nechce vědět a přesto furt sedí na tý důležitý židli, za to si můžeme tím, že na začátku jsme blbě volili. Takže hledejme cestu, jak to napravit. Rychle hledejme. Protože dokud nenajdeme, furt se budou ztrácet. Tou cestou nejsou zákony o korupci. Tou cestou je možnost, jak zakázat danému člověku nechat se zvolit.
07. 11. 2011 | 16:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 11. 2011 | 16:36

SuP napsal(a):

...Zákonů už je hafo! .....
07. 11. 2011 | 16:36

Terry napsal(a):

Jak to skutečně bylo s prací MF ČSFR v kauze IPF (investičních privatizačních fondů)? (http://www.blisty.cz/art/60840.html):
V pondělí 31. října uplynulo již dvacet let od spuštění kupónové privatizace.
Namísto pochybných oslav tradice, která založila většinu nezdravých trendů v současné české společnosti, přinášíme pro připomenutí toho, jak se věci skutečně odehrály, článek makléře Kamila Lamače, který měl možnost českou privatizaci zblízka sledovat z americké strany. Jeho text původně vyšel v Britských listech v březnu 2001.
(stojí za přečtení)

Neděkujeme, pane "profesore" V.K., není za co. Táhněte!

Mj. i s tou profesúrou V.K. je to pochybné - viz článek Terra incognita zvaná Václav Klaus (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-berwid-buquoy.php?itemid=2535)
07. 11. 2011 | 16:37

SuP napsal(a):

stejskal -
Teda to byla rychlost!!
;-)
07. 11. 2011 | 16:38

Terry napsal(a):

Tunel na konci světla (http://www.blisty.cz/art/60541.html):
Česká republika nemá svoji vlastní politiku. Pouze kopíruje model neoliberálního kapitalismu, který proniká ze Spojených států do Evropy během posledních třiceti let. V důsledku silně korupčního prostředí, které u nás vládne, vykazuje však tento systém ještě mnohem méně stability než na západ od našich hranic.
Podstatou neoliberálního modelu je „mafianizace ekonomiky“.
Jde o to, že ekonomika stále více funguje na principech klasické mafie.

Tunelování minulosti
Proběhlo v souvislosti s privatizací státního majetku v 90. letech.
Tato privatizace vedla ke dvěma velkým paradoxům: Za prvé se ukázalo, že údajně zoufale nevýkonné a zanedbané hospodářství dokázalo poskytnout dostatek zdrojů k prudkému zbohatnutí celé jedné sociální vrstvy a k přenosu dalšího bohatství do ciziny.
Druhým paradoxem privatizace 90. let bylo, že i když se stát zbavil mnohasetmiliardového majetku, nijak tím nezbohatl. Naopak, vydal se na cestu rostoucího zadlužování. Transformační náklady privatizace jsou odhadovány na pět set či šest set miliard korun a staly se základem rodícího se státního dluhu. Veřejnost sledovala tyto procesy víceméně apaticky. Největší sociální konflikty tehdy probíhaly v souvislosti se zvláště zpackanými případy privatizace, kdy se fungující továrny propadaly do červených čísel a v jednotlivých případech zůstávali zaměstnanci i několik měsíců bez výplaty.

Tunelování přítomnosti
Období od konce 20. století až do voleb v roce 2006 můžeme považovat za jakousi přípravu k tunelování přítomnosti. Ekonomika začala růst, ale většina lidí to ve své peněžence příliš nepoznala.
Růst ekonomiky nevedl ke snižování státního dluhu. Naopak, bylo nutno začít vyhrabávat ze skříně kostlivce pečlivě tam naskládané ještě z dob Klausovy transformace.
Objevily se první návrhy na takzvanou modernizaci sociálního státu.
Protože ekonomice se tehdy dařilo rychle růst, v černých dírách korupce mizely každoročně úctyhodné sumy peněz, aniž by to někoho příliš vzrušovalo. Státní dluh mezitím pomalu, ale soustavně narůstal. Byla to doba jakéhosi klidu před bouří. Díky slušnému tempu růstu nedocházelo ještě k poklesu příjmů zaměstnanců, nebyl ještě omezován veřejný sektor a nesáhlo se k redukci práv lidí sociálně potřebných. Byl to stejný typ klidu jako ve Spojených státech, kde se tehdy ještě pevně věřilo tomu, že spekulační bubliny mohou růst do nekonečna a trvale přinášet prospěch všem zúčastněným.
Vše se rázem změnilo po volbách roku 2006. Pravice mohla konečně předvést, co si v klidu připravila během doby, kdy byla v opozici. Transformační polštáře byly již vyčerpány a kromě několika posledních tučných soust už nebylo prakticky co privatizovat. Korupce vyžadovala svůj každoroční přísun peněz.
Růst ekonomiky se však výrazně zpomalil a vypuknutí světové hospodářské krize mu zasadilo další ránu.
I přes tyto varovné momenty Topolánkova vláda s Miroslavem Kalouskem coby ministrem financí podřízla příjmy státního rozpočtu rovnou daní a opakovaným snižováním pojistného. Tunelování přítomnosti se projevilo tím, že firmy a top manažeři byli zbavováni daňové zátěže, která se postupně přesouvá na ty samé zaměstnance, kteří už hradí dluhy vzniklé v první fázi tunelování.
Začalo být zřejmé, že tentokrát už se nebude brát z anonymního státního majetku, ale sáhne se lidem rovnou do peněženek. Bohatí byli zproštěni nemalé části svých daňových povinností a posledními transformačními polštáři se stávají peníze, které měly směřovat na financování školství, zdravotnictví, kultury, ale také peníze, určené na sociální účely včetně podpory lidí zdravotně handicapovaných.
V každém případě se schyluje k završení procesu tunelování přítomnosti. Uzákoněno to bude v podobě nového daňového zákona.
Bude legalizovat přesun daňové zátěže z majitelů firem a horních manažerů na zaměstnance a spotřebitele.
(pokr.)
07. 11. 2011 | 16:47

Terry napsal(a):

Tunel na konci světla (http://www.blisty.cz/art/60541.html) - pokr.:

Tunelování budoucnosti
Nástup Nečasovy „nové vlády“ složené z mnoha klíčových členů vlády předchozí, kteří jen změnili své stranické dresy, umožnil přejít ke kvalitativně novému typu transformačního polštáře.
Poté, co byl rozprodán polštář v podobě státního majetku, a poté co byl tvrdě stlačen polštář v podobě financí, o něž jsou kráceny veřejné rozpočty, nafukuje se třetí a poslední polštář. Ten prvý umožnil disponovat majetkem nakumulovaným v minulosti, ten druhý sáhnout do toků peněz protékajících v přítomnosti. Třetí polštář umožňuje sáhnout si již dopředu na peníze, které se teprve platit budou, a přesměrovat je k těm, kdo již vyčerpali oba polštáře předchozí polštáře. Umožňuje tunelovat budoucnost.
Jedná se především o penzijní reformu a o reformu zdravotnictví.
Jejich architektura je velice podobná. V obou případech se má doširoka otevřít soukromý trh s našimi strachy a obavami. V jednom případě jde o strach z nemoci, ve druhém o strach z nezajištěného stáří. Tyto přirozené strachy a obavy mají být použity jako motor nového a báječného byznysu. Umožní se tím lidem, jejichž majetky vznikly v prvé fázi tunelování a kteří byli zbaveni daňové zátěže ve druhé fázi tunelování, aby své prostředky mohli vložit do oblastí jistějších, než je výroba. Jedná se o oblasti pojišťující mimopracovní aspekty lidské existence – vzdělání, nemoc, stáří.
V případě penzijní reformy jde o to, aby byly postupně přečerpány obrovské prostředky ze státního průběžného systému do soukromých fondů těch, kdo se rozhodnou podnikat s našim stářím. Veřejný penzijní systém bude stále více zbavován své funkčnosti a peníze z něho stále vydatněji přelévány těm, kdo se budou zaklínat, tvářit, že nám je za nějakých třicet či čtyřicet let zhodnocené přinesou zpět. Za tu dobu se vystřídá zhruba deset dalších vlád, takže v případě nedodržení slibu bude už dost pošetilé ptát se, kdo za to může.
V případě zdravotní reformy budou za kouřovou clonou různých poplatků prováděny operace s cílem zprivatizovat jak nemocnice, tak systém zdravotního pojištění. Vznikne tak další mohutný proud přelévání peněz soukromým investorům.
Za akty tunelování budoucnosti můžeme ovšem považovat také připravovanou drastickou redukci stavů policie, krácení rozpočtů na vězeňství a podivný způsob transformace (spíše však likvidace) úřadů práce. Dnes se nalézáme ve fázi, kdy se všechny tři druhy tunelování protínají. Ještě zbývá rozprodat pár posledních lukrativních podniků.
Lidé si začínají uvědomovat, že právě oni sponzorují všechny tři fáze tunelování. Někteří již nikdy nenašli dobrou práci, o kterou je připravilo tunelování podniků. Zároveň doplácejí na daňovou reformu, která je nutí platit na daních více, aby si mohli koupit méně. Zároveň budou muset zaplatit více na pojistném, aby měli menší sociální ochranu. A jejich obavy z nemoci, ze stáří a z nedostatečného vzdělání pro potomky se stanou trvalým zdrojem příjmů lidí, kteří nevědí, co s penězi.
Pro tyto lidi se vydávají státní dluhopisy. Kupují si je po milionech. My ostatní se jim budeme skládat na úrok, ze kterého nezaplatí ani korunu daně. Státní dluhopisy jsou prémií pro ty, kdo vydělali na trojím tunelování. Je symbolické, že z prosperity, která byla slibována před více než dvaceti lety, zbyly právě dluhopisy. Jejich emise je vydávána za další velký úspěch pravicového vládnutí.
(konec citace)
07. 11. 2011 | 16:47

SuP napsal(a):

Terry -
Dalo by se říct i: "Táhnete s britskými listy!" Ono totiž zůstává jedna pravda. Těžko můžeme tvrdit, že jinou metodou by byly ztráty menší. Jenže privatizovalo se kuponovou metodou.
Mimochodem, má-li továrník továrnu, má miliony. Jenže převážně v té továrně. U nás si občané mysleli, že když budou mít akcie, budou mít továrnu i miliony. A nezdá se, že by jim to za 20 let někdo dokázal vysvětlit.
07. 11. 2011 | 16:52

antoninovy napsal(a):

Milane,

skvělý rozbor i návod, není co dodat,

Pokračuj dál, vše dobré

an

re Captcha - \finally, taky dobrý
07. 11. 2011 | 16:53

antoninovy napsal(a):

Ahoj Pavle, tedy Supe, zdravím, jak se máš ? Jak jde život ? U mne povlovně, snažím se pomáhat ja se dá,, ne vždy to vychází.

Papa

an
07. 11. 2011 | 16:57

Bomberius napsal(a):

Dobrý den,

tak ten nadpis je, pane profesore, již 20 let po funusu!! Teď už je to všechno od podnikatelů a politiky prorostlé takovým způsobem, že s tím již nikdo nic neudělá, ani kdyby se postavil na hlavu a začal pískat!! Podhoubí je již hodně hluboko... Demokracie v ČR pro obyčejné lidi již neplatí, je formální, viz "modrý" podnikatel Patrik Oulický (výsměch lidem a demokracii obecně)!!
07. 11. 2011 | 17:00

Matematik + cenzor napsal(a):

Jedno je zvlastni. George Soros "uspekuloval" britskou libru. Je celkem bezne o tom cist, hovorit a nikoho ani ve snu nenapadne to povazovat za nejakou konspiraci.
S autorem souhlasim v rade veci. V jedne veci vsak tedy tapu. Kde se bere v lidech ta jistota, ze tkzv. "financni krize" je nehoda? Chapu, ze lide proste potrebuji pevne body. Ze musi byt jakesi hranice zpochybnitelneho. Proc vsak exituje prave tato hranice? Proc lide apriori vzdy vychazeji z predpokladu, ze jde o nehodu?
Duvodu je asi vic. Nikdo ani sebeinteligentnejsi clovek s uzasnym prehledem se nemuze vyvarovat svych vlastnich predsudku.
Nova situace bude prat prave tem, kdo to dokazi.
Propojeni penez a politiky neni primarni.
Primarni je sliti informacniho, komunikacniho prostoru s prostorem reklamy.
Kriticke mysleni (tedy ted pod tlakem krize se to malinko meni) bylo prakticky zakopano do zeme. Videl prof Zeleny nekdy fotku letadla, co narazilo do Pentagonu?
Nevidel. Dobra. Je vubec mozne , aby byl bez emoci na takovou fotku vznesen dotaz?
Kdo zfalsoval satelitni snimky irackych laboratori podstrcene pri hlasovani do RB OSN? Toto je TABU. Kdo rozhodne, ze se budeme trast pred iranskkym programem na vyrobu jadernych hlavic a ze se tetelime blahem pri myslence na 300 hotovych jadernych hlavic statu Izrael?
Neni podstatne, ze nekdo cinknul 11 zari, ze nekdo cinknul hlasovani v RB OSN atd.
Dulezite je, ze zpetne vazby, media, kriticke mysleni jsou zcela jiste pohrbeny.
Existuje pouze PR. Tedy krome nepatrnych alternativnich zatocin nekde pod stolem....
Demokracie skoncila v ten okamzik, kdyz ztratila konkurenceschopnost s jinymi moznostmi. Ztratila svoji vnitrni dynamiku, diskusi, kriticnost atd.
Agora je pouhopouhe PR.
Zdravim soudruha cenzora Stejskala a jeho americky radar v Brdech.
Pamatujete?
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10091190217-tykadlo/20755211409/titulky/
To byl panecku verejny prostor, verejny zajem, jako za Husaka
Stejskalove pohrbili demokracii. Ne bolsevici, ne fasisti, ne politici a tunelari.
07. 11. 2011 | 17:23

Matematik + cenzor napsal(a):

Ilustrace.
LTO (neni vubec podstatne, ze je to prave LTO).
Jak je mozne, ze CT , aktualne.cz atd vyrabi produkty v nichz vytvari kourove clony.
Vyhlaska byla podepsana k pevnemu datu. Staci zverejnit.
Kdo byl ministr financi a premier?
Jak dlouho to fungovalo?
Kolik let?
Vsichni vedeli, ze jezdi vlaky a lode nalouzene naftou. Klaus to nevedel? Ano, tohle nam Stejskalove tvrdi. Oni udelaji jakoze Agoru, cilem te frasky je vsak vzdy zametat stopy odvest pozornost od podstaty. Vlastne je to zamotane, nebyly zakony, nebyl cas lamat si hlavu kdo je kdo, rozkaz byl jasny muz s kozenou brasnou na motorce....
Chapejte, v populaci je vzdy propcento kriminalne smyslejicich osob. Mohou se stat i premierem nebo prezidentem. Demokracie vsak mela zpetne vazby, jez to nasledne nejak eliminovaly. Ted mame mirny pokrok v mezich zakona.
Jdu se kouknout, zda uz leti ty rakety z Iranu.
07. 11. 2011 | 17:43

schlimbach napsal(a):

matematik + cenzor

hodně dobrý příspěvek :)
07. 11. 2011 | 17:44

Béda napsal(a):

Matematik + cenzor,

koukejte pozorně. Třeba neletí z Íránu ale na Írán. Samozřejmě v tom případě by šlo o mírové humanitární jaderné rakety nesoucí Íráncům Trvalou svobodu.
07. 11. 2011 | 17:46

Béda napsal(a):

Matematik + cenzor 07. 11. 2011 | 17:43

Klaus s Kočárníkem o LTO vůbec nevěděli. Měli zhasnutá světla a zataženou žaluzii.
07. 11. 2011 | 18:27

an napsal(a):

Obecne, nic nerikajici fraze. Vse je zneuzitelne, i prima odpovednost. Mimochodem, funkcni system uz zde byl, ruzni disidenti a zaprodanci ho rozebrali.
07. 11. 2011 | 18:42

Rew napsal(a):

"Peníze do politiky nepatří" = coz je jiny vyraz tvrzeni, ze Bil Geitz a chudak z pod Brooklyn Bridge MUSI mit stejna prava z pohledu urceni deleni bohatstvi a smeru rozvoje.
Coz je zase absurd.
07. 11. 2011 | 18:47

ghándí napsal(a):

skvelý blog, který mi mluví z duše. demokracie potřebuje očistu, protože v ní lidi ztrácí víru. zákaz financování politických stran se mi líbí. je to jako zakázat reklamu na čt1. prostě ve veřejnoprávnim sektoru nemají soukromé peníze co dělat.
07. 11. 2011 | 19:48

Dex napsal(a):

Mnohé má logiku, ale volání po demokracii bez politických stran je trochu naivní. I v ČR kde je jen 10,5 mil by bylo bez existence nějaké formy stran nesmírně obtížné, aby se nějaká konkrétní osobnost dostala nad "rozlišovací schopnost" průměrného voliče. Zrušme politické strany a prezidentem bude Karel got, předsedou vlády Leoš Mareš a parlament povede hmm, no kdo zrovna bude hvězdou seriálu ulice. Nevím jak je to v USA, ale počítám, že by to nebylo jiné. Běžný občan zná celebrity, sportovce, možná špičky oboru ve kterém pracuje...
07. 11. 2011 | 20:17

Jokles napsal(a):

Vážený pane profesore,
bohužel napsal jste blog, který je opět, jako řada předchozích, velmi nekonkrétní a místy až zavádějících. Přečetl jsem i zásady vašeho pojeti boje proti stávající situaci, kde posilujete vliv regionů versus politické strany. Ale ani T.Baťa, byť zvolen jako nestraník 4x starostou, nemohl jít nad rámec existujících státních nařízení , předpisů a zákonů. Takže vlastně nemohl radikálně změnit nic ! Celkový můj dojem z vaších prací je ten, že jste v zásadě pravičák a zastánce "tržního" hospodářství, který se chce prosadit a hlavně vymezit proti stávající vládnoucí moci s cílem získat podíl na této moci. Nikde jsem se nedočetl ani slůvka o tom, že základní důvod současné (t.j. momentálně vyhrocené) situace jen hluboká fáze krize kapitalismu, tak jak jí definuje K.Marx. Tato, již nejméně 20ti letá krize je pouze oddalována dalšími, Marxem definovanými, zákonitými fázemi a to je imperiální válka. Ta v různých intenzitách je neustále iniciována americkou mašinerií za směšné "solidární a spojenecké" pomoci ostatních loutkových států včetně této naší zbídačelé země. Víte velmi dobře, že tyto "lokální (špinavé a agresivní) války, toho moc zatím nevyřešili a že zákonitě se chystá velké světové válečné dobrodružství, neboť kapitalismus ve stádiu imperialismu (citace Marxe) jinou možnost ke svému přežití nemá ! Ale Vy to samozřejmě víte daleko lépe než kdokoliv jiný. Víte také, že tzv. růst prosperity vyjádřen v penězích nemá žádný význam pro prostý život člověka a jeho kvalitní prožití. Víte rovněž z Vám dostupných zdrojů, že problém, o kterém se nesmí veřejně mluvit, je demografický vývoj planety Země, kdy narůstající počet obyvatel je již v současné době hrozivý a nelze jej "demokratickými" prostředky omezit, či zastavit. A rovněž musíte vědět, že válka, pokud se pod jakoukoliv falešnou zámínkou rozpoutá, přestane se, na nutnou dobu k vítězství, mluvit o humanitě a demokracií. Vše shrnuto a podtrženo: Imperiální válka zastaví nepřekonatelnou krizi kapitalismu a současně "upraví" přelidněnost planety a to zejména v oblastech se zbytky nerostného bohatství, kde ostatně stejně žijí "nedemokratické a necivilizované" národy. A tato vize opět oddálí na čas krizi kapitalismu, než se znova vrátí krize další... Jak tedy mohou Vaše navrhované vize jakkoliv změnit tento zákonitý scénař prohnilé moci kapitálu ? Pokud ovšem máte vůbec zájem jej změnit,neboť ve Vaších pracech jsem na toto tema nenašel ani zmínku.
S pozdravem
Patrik Semecký
07. 11. 2011 | 20:22

lubosek napsal(a):

Je to mnohem jednodušší,bez ohledu na pohlaví (politické)je nutné všechny zavřít.To je jediná medicína na dnešní marast.A kecy o nutnosti nahradit přežitou demokracii jsou snahy nepustit se vesla za žádnou cenu. ZA ŽÁDNOU !!!
07. 11. 2011 | 20:58

Pepa z depa napsal(a):

Milý autore, je to pravdivé, výstižné, ukazující směr a formy té státoprávní nápravy, nazveme ji HEDVÁBNOU ZMĚNOU, protože musí byti průhledná a pochopitelná všem občanům a také musí býti všemi občany ZVOLENA. Prostě VOLBY MUSÍ BÝTI POVINNÉ, když to mohl kapitalista nařídit u sčítání lidu a ještě neuposlechnutí sankcionovat, tak kde je problém? Za další musí býti v nové OBČANSKÉ ÚSTAVĚ ČR zakotvena POVINNOST PRACOVAT, a tato povinnost musí míti protipol PRÁVO NA PRÁCI, což je povinností STÁTU, VÍTE? A tak to bude se vším dalším, protože bez práva je povinnost neakceptovatelná. Právo musí býti srozumitelné a bez vyjímek, takové, že i občan bude moci své práva hájit bez zlotřilých právníků. Prostě v jednoduchosti a smysluplnosti je OHROMNÁ SÍLA. Milí zlatí, kteří tu myšlenkově jdete ode zdi ke zdi, chce to více sledovat to co si přejí OBČANÉ ČR prostřednictvím občanských iniciativ a srozumitelně vám to naservírovali na WWW.VYMENILIJSMEPOLITIKY.CZ a není to o zkorumpované demokracii, ale PŘÍMÉ DEMOKRACII, kde hlavním kritériem bude REFERENDUM, jest-li se vám to holoto kapitalistická líbí nebo nelíbí. Prostě chce to ISLAND jako vyšitý a s ostatním si vy bando vykořisťovatelská nelamte hlavu, protože to co si většina NÁRODA UVAŘÍ, TO SI TAKÉ SNÍ. Jednodušeji to již nejde vyjádřit a na praktickou realizaci si počkejte při GENERÁLNÍ STÁVCE, která klepe na dveře. Ano, ano politici to jste si to zavařili a navařili a teď si to budete museti do poslední kapky S.E.Ž.R.A.T i splatit národu navrácením rozkradeného a osobní převýchovou v arestu. Občané ČR vám teď ukáží co to je skutečná MOC A VLÁDA ve správných rukouch. K tomu nám netřeba převlečených kapitalistů a jejich nohsledů, MY SI PORADÍME SAMI I BEZ VÁS, protože tato VLAST PATŘÍ NÁM A NÉ VÁM. Vy jste se z ní vyřadili jako plevel, který se musí zahubit. Milý autore, nic nedejte na řeči, že si s tím neporadíme. NÁROD ČESKÝ, MORAVSKÝ A SLEZSKÝ si v nminulosti již poradil mnohokrát a tato banda zlotřilců nebude míti již dlohého trvání. Co říkáte občané ČR, přijdete 18.11.2011 na GENERÁLNÍ STÁVKU? Kdo chce žíti normálním smysluplným životem, tak tam nemůže scházet. Tak hezký večer přeje 4. odboj a Pepa z depa.
07. 11. 2011 | 21:22

Huck napsal(a):

Toto se stane, když odborník na ekonomii se vydá na pole politologie a státovědy. Demokratická politika bez stran nefunguje NIKDE na světě. Spoléhání jenom na zastupovací efekt (původní Stuart Mill koncepce liberální demokracie) je naivní. Atd.
07. 11. 2011 | 21:57

Ládik!!! napsal(a):

Bez peněz není politika. Už Lenin říkal, že politika je zhuštěná ekonomika.
07. 11. 2011 | 21:58

Jozef napsal(a):

Tentokrat je p.profesor uplne mimo reality.
Lebo predsa hospodarsku krizu nesposobili "politici a jejich banky",ale naopak,banky,kapital,peniaze,velke peniaze,vladnuci gigakapital a jeho najomni sluhovia,zoldnieri,asistenti.Politici,medialni zoldnieri,velhlasni profesori-teoretici,tajne sluzby,atd.

A odmietanie nadvlady penazi v politike je odmietanim kapitalizmu v jeho podstate.
To je sice spravne,humanne,krestanske,presnejsie kristovske,ale predpoklada to aj zasadne inac organizovanu spolocnost,nez je ona dnes.
07. 11. 2011 | 22:14

von kulak napsal(a):

A které že peníze chcete tak přibližně vyhnat z politiky?
Ty co se investují do předvolebních bilboardů, gulášků a lízátek, nebo ty, které se utrácejí na podplácení mas voličů formou sociálních dávek pro nepotřebné?

Vřele doporučuju se zamyslet.
07. 11. 2011 | 22:30

Dtr napsal(a):

díky za geniální popis situace, jen tak dál.
07. 11. 2011 | 22:31

pv napsal(a):

V diskuzi pod blogem se několikrát ozvalo: Nepomůže kritizovat, co je v této zemi špatně (to už všichni víme), ale řekněte někdo, jak z toho ven. Měl bych takový recept: vyměnit voliče. To není myšleno jako vtip, nýbrž jako nadsázka či abstrakce. Všichni ti opovrhovaní politici byli národem demokraticky zvolení. Pokud se zpronevěřují svému poslání, nesou za to odpovědnost jejich voliči, že si je vybrali. Je však možné vyměnit voliče? V jistém smyslu ano - lze změnit jejich smýšlení. Pokrok v tomto směru je viditelný. Zatímco po převratu v r. 89 většina planula nekritickým nadšením pro lidi typu Václava Klause, Ivana Kočárníka a jim podobné, dnes už prohlédli a jsou ve svých úsudcích opatrnější. Těch, kdo si uvědomili pravou povahu různých gaunerů v poltice je zatím bohužel málo. Blýská se však na lepší časy. Mnozí voliči, kteří si zakládají na tom, že se o politiku nezajímají, jsou konfrontováni s jejími důsledky a jsou tak k zájmu vlastně donuceni. Musíme však zažít ještě mnhem horší průšvihy, aby si smutný stav věci uvědomilo dostatek lidí - musíme se obrnit trpělivostí a doufat, že slabosti demokracie nezneužijí různí utopisté volající po osvíceném vládci (tedy po vládě silné ruky potažmo po policejním státě).
07. 11. 2011 | 22:38

asdf napsal(a):

Plně souhlasím, že díky dnešním technologiím, je možné realizovat bez problému mnohem "přímější" demokracii.
Stejně tak bych souhlasil s možností NOTA - ovšem zbývá domyslet, co by mohl vlastně dělat parlament, pokud by měl efektivně obsazen pouze 49% křesel - tedy nikdy by neexistovala většina.
Jednoznačně jsem také pro posílení významu jednotlivce ve volbách na úkor stran - umožnilo by to mnohem pestřejší parlament a lepší komunikaci s voliči.

Ale s čím nemohu souhlasit je tvrzení "Peníze do politiky nepatří". Skutečně zásadní věci se dnes v právním řádu prakticky nemění (e.g. trestné činy). Čím dál tím víc se rozhoduje právě o daních a jejich rozdělení, nebo-li politika je především o penězích...
07. 11. 2011 | 22:55

Mungo napsal(a):

Řešení nežádoucího stavu spočívajícího ve vlivu peněz na společnost obecně může být několik, ale nejjednodušším se zdá být dosažení stavu, kdy peníze nemají smysl.
Pro globálního profesora - zde je často uváděná moudrost indiánského kmene Cree:
---
Only after the last tree has been cut down,
Only after the last river has been poisoned,
Only after the last fish has been caught,
Only then you will find out,
that money cannot be eaten.
---
Současná globální politika je na nejlepší cestě k dosažení tohoto cíle.
07. 11. 2011 | 23:06

ex-nemo napsal(a):

A hle, podívejme se , nový revolucionář, bojovník proti krizi se zrodil ! Jenom se mi zdá na začínajícího trochu starý. Měl to zahájit o něco dříve, aspoň o pár let. To ale, a pamatuji se dobře, nás ujišťoval že žádná krize ekonomická, neřku-li politická, nehrozí ! Podivuhodná proměna moudrého teoretika a vševědoucího prognostika ekonomie.
07. 11. 2011 | 23:26

argun napsal(a):

Slova, slova, slova... stokrát louhovaný čaj.

A nebo založte partaj a alou s Babišem do ringu, profesore, ať dokážete, že vám jdou od ruky kromě keců i skutky. Toto je jen ztráta času. Komárek napíše totéž ve třech větách.
08. 11. 2011 | 00:45

bennotsfor napsal(a):

Československá Republika rozbita šmejdy.....
(ben IP:[86.49.61.*]
Československá republika,které jsme přísahali věrnost, byla rozbita zdivočelými šmejdy,byly vykradeny podniky,fondy,cestovky,
kampeličky,banky(28 bankovních domů),nikdo nebyl potrestán,byl zašmelen český národní zlatý poklad,na který se lidé sbírali po prstýnkách,včetně unikátní sbírky zlatých mincí-tolarů,bez projednání vládou a parlamentem,či sněmovnou.
Jen částka, kterou stát zaplatil za sanaci rozkradených bank, kampeliček, nesplacené dluhy velevážených "podnikatelů" v Konsolidační bance a prohrané arbitráže překračují vysoce bilion korun.
Během osmi let od roku 2000 vzrostl počet zaměstnanců ve veřejné správě ze 175 tisíc na 291 tisíc.
Za rok přišlo o práci skoro 200 tisíc lidí, bez práce jich je už přes 514 779 lidí.Na jedno místo je patnáct zájemců.Většina průmyslu byla česká.
Dnes abys českou firmu pohledal.Máme 50.000 bezdomovců,50.000narkomanů,10.000prostitutek,50.000 gamblerů.....
V likvidaci šmejdy,zaprodanci a vlastizrádci, je průmysl,zemědělství,sklárny,porcelánky,cukrovary,které jsme i vyváželi a dodávali na klíč(byli jsme cukrovarnická velmoc)zdravotnictví,sociální a zdravotní zabezpečení.
Mládež není vedena k ušlechtilým cílům,a sebezdokonalování(cvičení v Sokole,výpravy s Junákem,kroužky s Pionýrem.
Sokol,Skaut,Pionýr, zřejmě pracují v ilegalitě,není o nich jediná zmínka v tisku,rozhlase ani TV!Prostě tabu!
Mládež je ponechána ulici,drogám,narkomanům,sprejerům,hernám,
gamblerů už je 50.000, a americkým krvákům v TV,kde když nedrží druhému u rypáku pistoli,tak se snad ani nedomluví...
Nehorázně přeplacení šmejdi nám zdražují elektřinu,plyn,(který už se ani nenamáhají odečítat),nájmy,vodu,potraviny,všechno a stále a znehodnocují tak korunu.Někteří pod neuvěřitelnými záminkami,začali jste po zdražení šetřit vodou,tak vám ji musíme opět zdražit,aby jsme měli větší zisky.Za vlastní vodu,kterou jímáme,upravujeme a distribujeme do čtvrtí,domů,bytů, platíme španělské Veolii,která si jen odváží naše peníze.
Gauneři,tuneláři,defraudanti,zloději,šíbři,"rádoby podnikatelé" a šmejdi,tančí na nakradených miliardách a pokoušejí se nám namluvit,že si miliardy vydělali poctivou prací,v potu tváře, a svačinky si nosili z domova .......a nad tím rozkradeným bordelem,poletují dva frajeři v Gripénech, vládní letka v érech a dole hlídaj žoldáci v transportérech!
Blaničtí rytíři,svatý Václave,vévodo země české,volám Vás,již je čas....všem nepřátelům země české, hlavy dolů!
08. 11. 2011 | 06:30

SuP napsal(a):

pv -
Obávám se, že problém je ještě někde vedleji. Politiky jsme si demokraticky zvolili, to ano. Jenže oni si velmi rychle "mezi sebou" dokázali zplodit takové zákonodárství, že si zajistili kontinuitu, beztrestnost a krytí nezodpovědnosti bez jakékoli možnost zpětné vazby voličů. Takže (podle mě) volič ztratil nejméně polovinu svého mandátu, neboť nemůže zabránit tomu, aby byl na další 4 roky zvolen matador, který je přínosem pro stranu, ale pohromou pro stát. Tomu volič nemůže čelit ani kroužkováním Jak se ukázalo), ani neúčastí u voleb. Neúčastí u voleb sice dává najevo svůj odpor, nicméně tím usnadňuje stranám dosavadní praktiky.
08. 11. 2011 | 07:53

SuP napsal(a):

antoninovy -
Taky Tě zdravím! Dítě je na pár týdnů na záchraně Afriky, tak čekáme, s jakou se vrátí....
08. 11. 2011 | 07:56

Milan napsal(a):

SMUTNÁ SKUTEČNOST, PANE PROFESORE. ALE NAČRTL JSTE I CESTU...
08. 11. 2011 | 08:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden násilnický a hrubou nadávku obsahující příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
08. 11. 2011 | 09:42

Bomberius napsal(a):

Všechno způsobil ten "bláhový" kapitalismus a lidská nenaž_anost, věčná neuspokojenost!
08. 11. 2011 | 09:52

Ka2 napsal(a):

Ano, tudy vede cesta k posílení demokracie. Samozřejmě jedna věc je idea, druhá věc je její aplikace v praxi. Proti molochu peněz se taková myšlenka bude jen velmi těžko prosazovat, ale mluvit se o tom musí. K zamyšlení by stálo i přemýšlet o nezávislosti výkonné a soudní moci. Dnes je moc výkonná plně závislá na parlamentu tj. na moci zákonodárné a moc soudní díky neexistenci volené samosprávy se jaksi nezodpovídá nikomu a je to poznat.
08. 11. 2011 | 09:57

milo napsal(a):

Pane profesore, shrňte stručně v čem se poučit od Irska, jak začít a jdeme na ně. Souhlasím, že o tocích peněz by neměli rozhodovat politici.
08. 11. 2011 | 11:08

:-) napsal(a):

ono je to stejně jen takové plácání slámy ...
kdyby se to lidem nelíbilo, tak by s tím již dávno něco udělali.
Protože je ale demokracie, tak si prostě lidi tohle zvolili za životní cestu

Teď když máme, co jsme chtěli....
A kdyz uz politici a volici chteji, aby se to zhroutilo,
at to jde alespon rychle……horší je ta agonie bez konce ,
tak aspoň ať ta hudba hraje a prapory vlají
ono nám to tak nějak vyhovuje.
Nebo aspoň většině. Všechen ten chlívek
08. 11. 2011 | 12:34

antoninovy napsal(a):

Pavle, SuP,

díky za milé pozdravy, ať se vše podaří k dobrému,

Ahoj, papa

an
08. 11. 2011 | 17:33

onkelbob napsal(a):

No synek zapomněl na jeden fakt. Nejsou lidi! Kdo by chtěl vládnout rozežrané chátře zvyklé na sociální dávky a žrádlo skoro zadarmo. Pro Evropu platí zrušte dotace na všechno a to včetně potravin. Lidi si neváží nezbytně nutných věcí a spousta věcí jim do jde až nebudou mít co žrat. Zatím každý potřebuje satelit, mobil
09. 11. 2011 | 22:33

tosla64 napsal(a):

pojdte jim dát na držku!!! ---všem těm Kocourkům, Polčákůmm Řebíčkům, a tomu ze dneška-.... asi Kadlecovi....Vondrovi atd.Pojdte se už probrat !!!!!!!!!
10. 11. 2011 | 00:33

Jokles napsal(a):

Vážený pane profesore,
máme považovat nadpis článku za Vaše popření Marxe v tézi: Politika jest výrazem ekonomiky ! A že tedy nositelé ekonomické moci jsou nositeli moci politické ? A tedy že pokud by měla být demokracie naplněná, pak by museli být všichni rovnoměrně nositeli hospodařské moci, aby mohli být v demokracii rovnoprávní i politicky ? Což může být pouze v případě společenského vlastnictví národního bohatství v kompletu, což je případ husitského uspořádání, v poslední době pouze socialistického společenského režimu. A to bez ohledu na skutečnost, jak byl v minulosti pokroucen ! A kroucen byl po celou dobu své existence právě "vlastníky" moci hospodařské i politické, pochopitelně ze západu... Ale...nemohu uvěřit, že byste tohle sám nevěděl mnohém lépe, než já. Proč tedy týhle zcela zavádějící články ?
10. 11. 2011 | 10:28

NevericiTomas napsal(a):

Tak tohle je blabol od zacatku do konce. Kde zacit? Prima demokracie? Budeme jako ve Svycarsku hlasovat o minimalni mzde ve vysi 80 000,-? Zakladnim pilirem rozhodovaciho procesu je rozdeleni kompetenci a ODPOVEDNOSTI. Referendum popira ten druhy, proto se velmi snadno zvrhne. Politici na jedno obdobi? A pritom perfektne pripravni? Zaroven odstrizeni od penez (neboli za poslaneckou almuznu 60 000,-)? Spadl jste visne? Kdo a pro by to delal? Kdo jen tak prerusi na 4roky svoji profesnidrahu nebo podnikani? A predtim jeste bude chodit na vecerni skolu politickou? Zastoupeni vsech proudu v politice pomerne? Clovece znate historii vlastni zeme? Tohle tu bylo za 1. republiky a vysledkem byl naprosto nepouzitelny parlament, permanentni vladni krize a vlada tzv. petky s obrovskym narustem korupce. Pisete jeden blabol za druhym.
Pritom je to tak jednoduche. OMEZTE PROBOHA MNOZSTVI PENEZ PROTEKAJICI STATEM! Vratte lidem odpovednost za jejich zivoty a prostredky k tomu potrebne. Jestlize dnes 40 HDP (!!!) proteka systemem, ktery z principu neni zavisly na dobrem hospodareni s nimi (nemuze zkrachovat), pak vysledkem je naruste neefektivity a klientelismu (spis nez korupce).
10. 11. 2011 | 10:40

smějící se bestie napsal(a):

Občané, soudruzi, bratři

jak začíná tzv. přituhovat / nemaje na mysli meteorologicky , nýbrž ekonomicky a potažmo sociálně / , začíná mnoho z Vás tzv. blbnout, tj. reagovat po svém na měnící se situaci !
V principu jde o napružení se podobné ztopoření údu, ale po použití viagry ! Jeden točí rukama a křičí Aleluja, další se zdviženou pěstí kvičí Non pasaran , další občas vysekne pravici výše než hlavu a hledí k imaginárnímu vůdci !
Ostatní vesměs na stádním principu zkoumají, kde je ještě co ukrást či se na zlodějině přiživit, další zase bud leze šéfovi do zadku a nebo i do postele ! Pud sebezáchovy je opravdu silný !
Ti otrlejší jdou na jedno a když nespadnou pod stůl, tak před půlnocí hledají cest u domů dle hvězd na obloze, některé zase čučí do výlohy a tzv. řeší, co si koupit, protože tento týden ještě si nic na sebe nepořídily. Ono braku je mnoho ,ale peněz již tolik není - babičce důchod seberou poplatky v domově důchodců a nájem již také není nerelugovanývaný, nýbrž tržní !!!!
Zbohatlíky a burany s penězi delšími než jejich myšlení nechám bokem, protože to byla vždy podstatou navoněná lůza !!!!!
Ale nevěšte hlavu, ani se prosím nevěšte - zatím ! Nedávno zesnulý spisovatel J.Gruša kdysi trefně poznamenal, že sedím na dnu a najednou zpoza dna se ozve za´tukání !
Ten co nosí kšilt na stranu a občas šlohne doma řetízek aby mě lna dávku si furt vodí domu něco co připomíná ženskou a nikoliv kámoše, jak to jeden čas vypadalo ! Jí je sice čerstvě šestnáct, ale zatím se ničím nenakazila a že ji zná celá parta - bylo, je a bude !!!!!
Takže vydržet, občas do solária a spining centra , pizzu si nechat vozit až domů, v televizi je furt co k čučení a fotbal a pívo je také v poho !!!!
S pozdravem Váš Josef Švejk - záložník Republikánské strany
10. 11. 2011 | 18:25

Viola napsal(a):

Karle Muellere

ten nadpis je výzva.
10. 11. 2011 | 22:10

Viola napsal(a):

Bédo

"zkuste svou myšlenku obsaženou v nadpisu vysvětlit v americkém Kongresu a v Bílém domě - taky producentům volebních kampaní, (v českých podmínkách kupř. p. Bakalovi)"

nebo i Babišovi
10. 11. 2011 | 22:13

kočka šklíba napsal(a):

Violo, Vy máte nějaké podložené informace, že Babiš financoval politické strany? sem s nimi.
12. 11. 2011 | 03:02

Viola napsal(a):

kočko šklíbo,
zatím snad nefinancoval, ale chce financovat tu svou Ano2011.
12. 11. 2011 | 17:52

Jokles napsal(a):

Violo ! Také bys jej mohla obvinit ze znásilnění ! Nástroje na to má ....! Babíš je jistá šance, pokud se otvřeně a konkrétně přihlási se zcela konkrétním politickým programem a cestama, jak jeho naplnění dosáhnout ! A tento program pak musí být nepřekročitelný ! Žádné plané sliby o boji proti korupci, či sliby na "zlepšení života prostých lidí" ! Musí být řečeno jak ! Ale v tomto prvním kroku jej podporovat budu, neboť slibuje naději na záchranu této země ! Bez nové politické strany se nedá prakticky ničeho dosáhnout !
14. 11. 2011 | 21:10

JK napsal(a):

Pane Zelený,

krátce po Sametu jste uspěl s propačováním série článků do tehdy ještě Rudého práva ne proto, že by jste mu byl nakloněn, ale protože národ a média byla tehdy a dost let poté pevně semknuta kolem rádoby geniálního pištce Klause.

Vaše doporučení stran transformace a privatizace nebyla vyslyšena, natožpak jakkoliv realizována a ekonomicky a morálně za to republika, tedy drtivá většina populace tak či onak platí.

Mě by zajímalo, proč jste to tak brzo vzdal, kdo jiný než lidé s vašimi znalostmi, přehledem, možnostmi se mohli klausismu zásadně postavit?

Jinak dofám, že kromě profesorské, akademické nebo penzistické rozcvičky, kterou i tento Váš článek podle mne je, skutečně neočekáváte, že se poměry stran stále těsnější provázanosti peněz, politiky a legislativy jakkoliv v reálu změní, nejen díky onomu skutečně oči otevírajícímu nálezu Nejvyššího soudu USA.

Takže, radíte jít na barikády, nebo dále a lépe tiše trpět, snažit se světovému kapitálu zalíbit tím, že vyrobíme, vymyslíme, uděláme víc a lépe a za méně než dvoumiliardová armáda Číňanů? Tedy že nám kapitál nezavře poslední džoby před jejich přesunem do Asie?

Co radíte, kromě teoretického rozjímání?
Aha, já vím. Jak končí každá odborná studie: Problematika si vyžaduje dalších studijí.
16. 11. 2011 | 07:19

JK napsal(a):

... dvoumiliardová armáda Číňanů a Indů ...
16. 11. 2011 | 07:23

Luba napsal(a):

Pozor! Milí diskutéři, následuje důležitá výzva!

"...
Výzva Protikorupční linky

Podejte trestní oznámení v kauze zmařených 12 miliard, které mohly posloužit v ČR k mnoha prospěšným účelům.

Cílem protikorupční linky je zapojit do podnětu co nejvíce občanů, kteří se domnívají, že není možné ztrátu 12 miliard Kč přejít bez obvinění konkrétní osoby, která nevykonávala za vysoký státní plat své povinnosti.

Oznámení pro podezření z porušení povinností při správě cizího majetku může každý, kdo toto podezření má, podat zde:

https://www.centralniregistrdluzniku.cz/protikorupcni-linka-pridat.htm

Vzhledem k tomu, že jsou data šifrována, informace o takovémto anonymním oznamovateli nejsou ukládány. Oznámení je přiděleno číslo jednací a státní orgán se jím musí zabývat.

Korupce snižuje životní úroveň všech

Pokud má někdo pochybnosti o tom, že není nutné proti korupci bojovat, je třeba připomenout několik základních faktů. Životní úroveň občanů v zemi se snižuje až o 50 procent právě zkorumpovaností úředníků a politiků."

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/214301.aspx
18. 11. 2011 | 08:36

Jarda HK napsal(a):

Pane profesore, jsem váš asi nekritický stálý čtenář, ale nadpis bych spíše ještě rozšířil - "Peníze a charizma do politiky nepatří." Hodně peněz pro politiky a charizma vůdce mohou napáchat obrovské škody. Vůdce, který strhává, motivuje, stává se tzv.garantem a je díky pevné pozici ve stranické hierarchii prakticky "neodstřelitelný", může napáchat mnoho škod než masy procitnou a zjistí, že ten "spasitel" je jen člověk sebestředný, ješitný a hlavně neumí přiznat neúspěch. A protože se v politice dá velmi dobře licitovat o úspěchu a neúspěchu, je zaděláno na vlekoucí se problém. Mám-li být konkrétní, tak náš největší problém po roce 1989 bylo neuvěřitelné kutilství v přechodu k vyspělým demokraciím. Stačilo jen kopírovat a nevsázet na jen tu jedinou správnou cestu, která měla posloužit našemu spasiteli k nesmrtelnosti na politickém nebi. Nyní je doba, kdy všichni vzdychají, ale vždyť existují demokratické státy, že stát funguje tak jak má. Stále je kam se rozhlédnout. Tak tedy na závěr - u charizmatických a mimořádně pracovitých osob obzvláštní pozor na to, co prosazují a co tím sledují!
20. 11. 2011 | 17:03

Pepi napsal(a):

Pane profesore, včera jsem se díval na Vás v HydeParku:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081129-hyde-park/
Kde jste opět rozváděl vývoj pracovní síly do 4-skupin:
zemědělství, průmysl, služby, státní správa.
Já bych k tomu doplnil, že při růstu produktivity v zemědělství přešla prac. síla do průmyslu a následně (zapomínáte, že růstem produktivity) byla zkracována pracovní doba z 14 na 12, 10 a na dnešních 8 hod a to už bez pracovních sobot.
Následně se další prac. síla přesunula do služeb a potom do státní správy.
A protože už neměla dále kam, tak se zase měla začít zkracovat pracovní doba...!!
Ale místo toho se přesunula (dle mého do 5-skupiny)- už nadnárodní a to je:
virtuální ekonomika = burza, bankovní, pojišťovací spekulace, lichva a (nerovné) dotace.
Takže popis problému už máme = globalizace, která řídí úplatné politiky států..!!
A k tomu ještě další ZLO: KORUPCE, akcie na doručitele a DAŇOVÉ RÁJE, které vysávají finance ze států do té virtuální nadnárodní oblasti mimo reálný cyklus výroba-spotřeba a chybí tak u výrobců a spotřebitelů...
_A jaké máte řešení uvedeného stavu kapitál-ismu.?
Kdysi M.Terezie zasadila ránu Feudál-ismu tím, že zrušila robotu a zavedla povinnou školní docházku. A F.Josef si dovolil vzít majetky církvi a udělat z klášterů chudobince a nemocnice.
_A kdy se najde podobný politik, který bude realizovat v kapitál-ismu něco pro většinu.?.!
Zatím se jen mluví a mluví a zatím SKUTEK UTEK, je hůř a hůř.
-
Ani Vy ani "vládci z EU", kteří slouží kapitálu ZISKu nemají řešení, protože slouží kapitálu, kterým jsou korupčně upláceni, jak říká W.Komárek na příkladu ČR:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/211411058021129-ekonomika-ct24/
že 100mld.Kč mizí ročně z ČR rozpočtu KORUPCÍ a dalších málo zdaněných 204mld.Kč odtéká z ČR v dividendách... místo aby zde byly RE-INVESTOVÁNY...
To vše platí i pro celou EU i EuroZónu i svět.
30. 11. 2011 | 08:32

Pepi napsal(a):

Prodej na dluh odkládal krizi z neprodejné předražené nadvýroby osobám, obcím, městům, krajům, státům i uniím...
A jak z toho ven? odepsat virtuální zisky z úroků, které nejsou kryty ani zaltem ani hodnotou práce či zboží..!
Převzato (Jan Keller) / se kterým souhlasím:
Vláda neoliberálů všude znamená, že příjmy zaměstnanců stagnují a dluhy domácností rostou. Naopak příjmy z velkých majetků se zhodnocují stále rychlejším tempem a přebytek peněz hledá uplatnění při privatizaci veřejného sektoru. To, co bohatí odmítají platit na daních, jsou ochotni půjčit zadluženým vládám. Jednou rukou dluhy vytvářejí, druhou z nich inkasují.
Proto bude planeta stále zadluženější, i když to už dávno trvale udržitelné není.
( http://pravo.newtonit.cz/default.asp?cache=641246 )
30. 11. 2011 | 10:32

Jaroslav napsal(a):

Na přístupu pana Zeleného, že nyní řešíme více krizí je mnoho pravdy (krize finančních trhů, krize v reálné ekonomice, krize deficitů státních rozpočtů, krize fungování eurozóny, krize systému v USA). Nutno rozlišit jejich řád.
Základem dnešních krizí finančních a reálné ekonomiky je krize systémů soudobé ekonomiky vyspělých zemí s nadvládou finančních trhů, která oslabuje postavení reálné ekonomiky tím, že velkým firmám, akciovým společnostem, propojujícím finanční kapitál s kapitálem průmyslovým a obchodním v jeden firemní celek, je jedno z čeho budou získávat své megazisky a na kterých trzích budou realizovat své investice. A protože rychlým zdrojem megazisků jsou spekulační trhy finančního sektoru, orientují své zájmy především účasti na těchto trzích s rychlými a velkými zisků, rychlými proniknutími na mega trhy v zahraničí apod.
Spolu s tím platí, že investice do finančních trhů, na rozdíl od investic do reálné ekonomiky, jsou ziskově výhodnější rychlejším obratem. Finanční trhy se staly všestranně určujícím a vytlačily velkou masu zisků z investic do rozvoje reálné ekonomiky (a zaměstnanosti) na finanční trhy. Zaostávání vývoje trhů v reálné ekonomice za trhy finančními se projevily i v zaostávání růstu mezd za zadlužováním zaměstnaneckých rodin spolu s krytím rostoucí spotřebitelské poptávky insolvenčními subjekty.
Pád finančních trhů pak svou krizí insolvence strhl celou reálnou ekonomiku do hospodářského průmyslového cyklu s novou vlnou velké nezaměstnanosti, která vlivem technického rozvoje bude stále více narůstat (obdoba 19.stol. řešeno zkrácením pracovní doby na 8 hod.pracovní den). S tím souvisí i vysychání zdrojů státních rozpočtů, insolvence státu.
Řšení 3 skupin krizí je poznamenáno, místo řešením souvislostí mezi trhy, pouze řešením upřeným jen na jednu sféru - státní deficity a jeden zdroj - sociální výdaje v sociálně tržním systému západních evropských ekonomik. Čili neřeší se propojenost souběhu krizí, ale pouze ten článek, který nejméně ublíží narůstání spekulačního kapitálu a nadvlády nad ekonomikou. Místo slibované regulace finančního sektoru v první vlně řešení (dobrá intuice některých politiků) byl celý problém odehrán do deficitů jako hlavní příčině.
Co nejvíc zaráží a mrazí je neochota obrátit pozornost zpět k prioritě řešení krize v reálné ekonomice spolu se zaměstnaností, z níž by se při zvýšené regulaci finančního sektoru mělo odvíjet řešení. Řeší se skutečně nikoli více krizí, ale pouze jedna krize - deficity státních rozpočtů - které však nejsou příčinou, ale obětí krize. Řeší se deficity tak, že to silně stále více podlamuje reálnou agregátní poptávku a tím to strhává reálnou ekonomiky do dalších vln krizí (dalšími propady reálné ekonomiky). Je to cesta do pekel.
30. 11. 2011 | 13:14

55joplin napsal(a):

to NevericiTomas

Opravdu je tak jednoduché "OMEZIT MNOŽSTVÍ PENĚZ PROTÉKAJÍCÍ STÁTEM" - JAK? Když zákony,které to mohou ošetřit tvoří parlamenty "POLITICKÝCH STRAN!", které jsou na penězovodech zainteresovány a na ně napojeny ????
07. 12. 2011 | 14:27

55joplin napsal(a):

to Beda
Říkáte, že krize politiky jde ruku v ruce s krizí ekonomiky, ale pokud dlouhodobě analyzujete ekonomický vývoj zjistíte, že příčinou krize ekonomiky je především státní potažmo politický intervencionismus (= krizie politiky). Takže krize ekonomiky už je jenom jejím důsledkem.

Jinak vaše otázky co uvádíte pro " xx dovětek " jsou pro prof.Zeleného určitě na místě (jsou konstuktivní) a dají se pozitivně využít pro řešení.
07. 12. 2011 | 14:36

55joplin napsal(a):

to PepaŘepa
Říkáte, že jde o pouhé "teoretické výkřiky".
1/Proč podle vás "teoretické" ? Možná proto, že si myslíte, že je to naprosto neproveditelné. K tomu lze namítnout, že např. v 15-16. st. se určitě také zdál nástup parlamentní demokracie neproveditelný.
2/Proč podle vás "výkřiky" ? Možná proto, že je toho zatím řečeno málo (teze). Tak ale začíná každá změna. Pokud to zatím jen "málo řečeno" zatlučem, nezbývá než zůstat u status quo.
07. 12. 2011 | 14:55

55joplin napsal(a):

to Admirál
Ptáte se jak "to" změnit? Způsoby jsou známe z dějepisu (shora to asi nepůjde, osvícení diktátoři se v minulosti moc neosvědčili).
07. 12. 2011 | 14:59

55joplin napsal(a):

to Koplkop
Promiňte ale nechápu, když nejprve odmítnete systém "1člověk-1hlas", a proti tomu nakonec navrhujete cit"vybereme si mezi sebou ty nejchytřejší...." To je přece v principu to samé?
07. 12. 2011 | 15:03

55joplin napsal(a):

to stále rebel

Můžete upřesnit, čím se v 1.odstavci autor (prof.Z)zdiskreditoval jako ekonom?
07. 12. 2011 | 15:07

becarry napsal(a):

S článkem většinou souhlasím. Avšak nemyslím, že zvolení pouze na 4 roky neudělá z poslance lobbistu a korytáře atp. Je třeba navrhnout systém, aby poslanec neměl možnost lobovat. A aby byl poslanec odvolatelný okamžitě při zjištění korupce. A pak bude lepší, když bude volební období delší. Dále myslím, že ministři by měli být voleni přímo, strany by je neměly delegovat. A to nejdůležitější: Poslanci by měli mít nad sebou dozorčí radu, která by kontrolovala jejich mravní bezúhonnost a schopnost.
25. 12. 2011 | 18:50

maru napsal(a):

Podezrele vynechavate americke republikany, kteri maji rovnez maslo na hlave.Bush i Obama byli loutkami soukromych korporaci.A kdyz mezi hnutimi, ktera prinasi spolecenskou zmenu uvadite fasistickou Tea Party,je videt hned,ktera bije.
Diky, nechci za prezidenta cloveka,ktery bude loutkou americkych republikanu - to bychom se dostali z deste pod okap a navic zase skoncili s americkym radarem v Brdech.
08. 10. 2012 | 23:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy