Německo - Zimní pohádka. Quo vadis?

19. 10. 2012 | 22:05
Přečteno 10052 krát
Oficiální odhady růstu HDP v Německu jsou tristní: 0.6% pro 2012 a 1% pro 2013.
Výroba a nové zakázky slábnou, stejně jako trh práce. I přesto zůstává Německo nejsilnější ekonomikou v EU.


Německo zpomaluje a odhady růstu jsou stále méně spolehlivé: hraje se politika. Německo nemůže uniknout celosvětové ekonomicko-společenské transformaci. Jeho výkonnost je dnes závislá na pokračujícím zadlužování a finančně-politickém podrobování zemí EU – a to lze dnes udržet jen v pohádkách. Básník Heine jakoby vystihl metaforu Německa i pro nadcházející zimní období prodlužujících se evropských večerů, šířícího se „soumraku bohů“. Právě vydělení Nobelovy ceny pro EU, tak jako předtím pro Obamu, je předzvěstí úpadku, který není v historii ojidinělý.
Specifický a jedinečný je nový kontext: Německo najelo na pochybný autobahn záchrany EU za každou cenu a současného poskytování půjček (svých i evropských peněz), tj. trvalého zadlužování Evropanů za účelem prodeje německého zboží. Jinými slovy: půjčíme vám na své výrobky, a až vám dojdou peníze, tak vám půjčíme zase – vše pod rouškou merkelitické „záchrany“ EU. Prostě vám budeme půjčovat, dokud vy budete kupovat. Tím podpoříme svůj průmysl a vy koupíte naše zboží, a ještě nám splatíte půjčky i s úroky.

Tohle mohlo fungovat poměrně dlouho, ale nakonec se EU (i Německo) zadlužily tak, že už další peníze nepůjdou na další zboží, ale stále více na úroky. A to je právě ten „Catch 22“: vyšší růst vyžaduje větší zadlužení, ale větší zadlužení vede k nižšímu růstu. Zimní pohádky o motoru Evropy, tahounu EU, poslední instanci hospodářského progresu, atp., oblíbené obzvláště v Česku, budou už jen předčítány, s dětinskou nostalgií, za dlouhých večerů u štiplavě kouřících krbů EU.

Vždyť je už dnes zadlužení Německa na $33 tis. na hlavu (Řecko $39 tis.). Dnes se v Německu hospodářská důvěra propadá do recese, růst zpomaluje, nezaměstnanost roste, pokles výroby akceleruje, inflace roste. Poptávka po automobilech v Evropě prudce klesá, stejně jako v Číně. Nezaměstnanost roste již šest měsíců po sobě. Jde o dlouhodobé trendy a ne o krátkodobé výkyvy, jak se nám snaží namluvit politici a jejich finanční poradci. Už to prostě nefunguje. Dnes jdou tzv. půjčky a bailouty přímo na splátky do francouzkých a německých bank – Řeci z nich nevidí ani euro. Německem a MMF předepsané škrty již zadusily řecký hospodářský růst, i když ještě ne jejich dlužní splátky. A další a další adepti na zadlužení již čekají v prodlužující se frontě…

Samozřejmě, že v tom řečtí a němečtí občané nehráli a nehrají žádnou roli. Snad kromě toho, že si tvrdohlavě volí stejné politiky, kteří ekonomické situaci Evropy nerozumí a neumí se učit ani poučit. Věnují se tedy sami sobě. Občanům již zbývá jen ulice – a ta samozřejmě také žádným řešením není, jako není výměna Petra Pavlem.

Německo, tak jako všechny vyspělé země (a stále častěji i ty „nevyspělé“), trpí Trilaterálním zádrhelem: 1. klesající růst HDP, 2. rostoucí nezaměstnanost, 3. vysoká zadluženost. Následkem hloupých intervencí státu do ekonomiky se tyto tři tradičně kompenzační (navzájem se vyrovnávající) dimenze dostaly do začarovaného kruhu (či gordického uzlu) závislosti, který nemá v tradičním monokulturním myšlení zjevné řešení. Politici, ekonomové a jejich instituce prostě hrají pendolino mezi třemi sloupy trojského zádrhele - jejich provázanost a závislost jim však uniká.

Snížíme zadluženost (škrtformou a zdaněním), zadusí se růst a zvýší se nezaměstnanost. Podpoříme růst (zadlužíme se), zvětšíme zadluženost a zvýší se nezaměstnanost (rostoucí produktivitou a technologií). Snížíme nezaměstnanost (zadlužíme se), zvětší se zadluženost a sníží se růst.
Ekonomika není prostý mechanický stroj-multiplikátor, ale adaptující se organismus živých bytostí a jejich společenství. Tento organismus má vždy tendenci vyhledávat rovnováhu a setrvávat v ní tak dlouho, pokud ji vnější intervence státu nenaruší a neposune na „novou normálu“, tj. nižší příčku efektivního výkonu. Rozlišení mezi státní intervencí a státní regulací je klíčové: regulace jsou nutné (abychom se neokrádali a nezabíjeli), intervence ničí rovnováhu a tak i hospodářský organismus.

Vezměme frašku MMF, který již „od pravěku“ nutí státy škrtat výdaje a zvyšovat daně. Když se nyní konečně zadrhl růst na celém světě, tak to svádějí na politiky, ne na své „geniální“ ekonomy. Mají ovšem pravdu: jejich ekonomové jsou pouze najatí knechti zadlužovacích orgií eurobank. MMF prostě neumí odhadnout dopady škrtformy na zaškrcení růstu; za jejich chyby a poničenou rovnováhu budou nyní platit občané celé Evropy; že na to „skočily“ jejich vlády je samozřejmé: ty nemají k dispozici ani ty špatné euroekonomy; disponují jen přehršlí analytiků a „bankéřů“ a snem bankovní unie. Německo ji ovšem musí ovládat, a to i vetováním národních rozpočtů. Výrazný odliv kapitálu z Evropy je již v podstatě nezastavitelný.

Přitom o odhady multiplikačního efektu vůbec nejde. Řešit je třeba ten trojzádrhel jako nedílný celek, jako interaktivní systém. K tomu ovšem chybí systémové vzdělávání ekonomů, soustředěné na organickou rovnováhu adaptivních společenských organismů. Keynesiánská ozubená kola, páky, hřídele a převodovky, natož „magneto“, do nové ekonomie nepatří.

Epický boj proti deflaci vedl k nízkým úrokovým mírám, růstu půjček a zadlužení, útlumu spoření, poklesu spotřebitelské poptávky, a tím i růstu; také poklesu zaměstnanosti, akceleraci produktivity, nárůstu inflace atd., stále dokola. Státy a vlády neustále chybují svým tvrdohlavým prováděním stále stejných kroků a opatření, která ten trilaterální kolotoč neustále roztáčejí. Při nadcházející vlně recese již žádné jiné „nástroje“ k dispozici nebudou.

K tomu přistupuje i demografika stárnoucí populace a stárnoucí pracovní síly, silné zadlužení domácností, omezování státního sektoru a vyčerpání zaměstnanostních potenciálů v zemědělství, průmyslu i službách. Kombinace zadlužení a nízké míry spoření v domácnostech je „smrtící“. Tentokrát je všechno jinak: z hospodářské historie se nepoučíme, a keynesiánské i monetární poučky vypadnou ze hry, spolu s Bernankem.

I když fiskální rokle zadlužení, následovaná „berlínskou“ zdí daňových nárůstů a růstových poklesů, představuje dlouhodobě největší bolehlav, prosté zvyšování daní a hluboké rozpočtové škrty hospodářskou situaci neřeší, ale dále prohlubují zaškrcováním růstu a navýšováním nezaměstnanosti.

Německé zadlužení je už velmi vysoké: $33 tis. na hlavu, tj. řádově vyšší než Španělsko a Portugalsko, ve stejné kategorii jako Řecko ($39 tis.), Británie (($35 tis.) a Francie ($38 tis.). Nic se ovšem nevyrovná zadlužení velmocí, jako Japonsko ($112 tis.), USA ($53 tis.), Kanada ($45 tis.); snad jen Irsko ($51 tis.) a Italie ($41 tis.) jsou výjímečné. Růst inflace a prodej „občanských“ dluhopisů převede státní dluhy přímo na občany. Když už jednou zchudnete, pak jste prostě chudí – nepomůže ani „nesvěcená voda“ mezinárodní lichvy.

Česká ekonomika, naivně charakterizovan jako „malá a otevřená”, je sice zcela evidentně malá, ale otevřená je pouze pro zahraniční podniky; pro domácí podniky zůstává výrazně uzavřená. Jejím hlavním rysem je, že jde o ekonomiku odvozenou, plně závislou na Německu, bez vlastní národní třídy kapitalistů. Pohyb německé ekonomiky tak ČR kopíruje téměř beze zbytku. Německá ekonomika je plně závislá na vývozu do EU a do Číny. Recese v EU a prudké zpomalení v Číně nastartovaly dlouhodobý ekonomický útlum v Německu – a tím i v ČR. Není dobré nemít své výrobní prostředky ve vlastních rukou. Unáhlené a nepromyšlené „transformace“ 90. let nás budou trápit ještě několik generací.

V celé EU, klesá a nutně bude klesat zaměstnanost v zemědělství, v průmyslu, ve službách, i ve státním sektoru. Průmysl, podle PMI ukazatele, klesá ve všech zemích, s dočasnou výjimkou Holandska a Irska. Pokusy o dlouhodobé zvyšování zaměstnanosti v průmyslu jsou stejně nesmyslné jako se o to pokoušet v zemědělství. Růst produktivity je hlavním motorem konkurenceschopnosti a nedá se zvrátit.

Žádné jiné ekonomické sektory (než zemědělství, průmysl, služby a stát) neexistují a tak neprocházíme pouhou cyklickou krizí, ale zásadní, dluhodobou transformací vyspělých ekonomik. Krize jsou pouze doprovodné jevy hospodářských transformací. Dalším doprovodným jevem jsou evropské války. Přechod ze zemědělství na průmysl vyústil v První a přechod z průmyslu na služby v Druhou světovou válku. Přechod ze služeb na státní sektor byl zastaven v zárodku: finanční závislostí státního sektoru na daních vybraných ze zbývajících tří sektorů. Vstupujeme tedy do nového období transformace, se všemi doprovodnými jevy.

V konečném výpočtu neopustí EU ani tak Řecko (i když snaha jej vytlačit roste), ale hlavně Německo, které po ochuzení zbytku Evropy, a vlastního nadměrného zadlužení, bude hledat pokračování své výkonnosti v návratu k marce. Pak už půjde vše podle obvyklých historických scénářů.

Je zřejmé, že politická monetární i fiskální opatření selhala celosvětově, obzvláště však v Evropě a samozřejmě i v Česku. Každá země totiž kopíruje ty ostatní, žádná jiná řešení nejsou, svět ovládla znalostní monokultura. Pohodlné snižování úrokových sazeb a zvyšování deficitu narazilo na zeď tvrdé vody: úroky jsou na nule a deficity dosáhly ekonomicky neudržitelného maxima. Největším nebezpečím je pro Česko náhlý, akcelerovaný odliv kapitálu, zahraničního a dnes bohužel i domácího. Chybí nám noví Baťové, ne „nové“ vlády. Bohužel česká veřejnost vnímá celý problém chybně a urputně „volí“ to druhé řešení.

Tradiční politiky snižování úrokových sazeb a zvyšování rozpočtového deficitu nefungují v prostředí nezvratné transformace. Snahy převádět státní dluhy na obyvatelstvo („japonizace“ ekonomiky) pomocí dluhopisů a tisku peněz jen zvýší již tak akcelerující inflaci a pobídnou lidi do ulic. Tady opět tatáž triáda: stagnace, nezaměstnanost a zadluženost. Žádná ekonomická teorie nezná cestu z tohoto organického trojzádrhelu.
Jediné řešení: nebránit se transformaci, pochopit ji, poučit se z ní a využít jejích nabízených příležitostí. Vlády v tom hrají jen minimální roli. Namísto pochopení, vysvětlení a poučení se – a předání využití nových příležitostí podnikovým „Baťům“ (které je ovšem třeba vzdělat a vychovat), vlády zvyšují spotřebu na dluh, zvyšují daně, zaopatřují nás „prorůstově“ a léčí svoji zadluženost naší inflací.

Německo prostě hraje hru: předstírá podporu evropské bankovní unii, ale ve skutečnosti ji odkládá a brzdí, v touze po návratu Deutschmark. Slábnoucí silná ekonomika se dobrovolně nezadluží ve jménu slábnoucích slabých ekonomik. Eurozóna má fatální chyby a Německo je dlouhodobě řešit nemíní a nebude, obzvláště ne s Francií a ostatními „Jihoevropany“.

Za těchto okolností je pro Česko krajně neprozíravé, až dekadentní, volit ty staré, utahané politiky a jejich strany, nebo eurobankéře a jejich banky, koketovat se socialismem, a spojovat svůj osud i nadále s osudem Německa a jeho blížící se izolací v Evropě. Všechno bude jinak; vstupujeme do nového světa, nikdy předtím nepoznaného.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JAHA napsal(a):

Ad: autor
"...spojovat svůj osud i nadále s osudem Německa a jeho blížící se izolací v Evropě. Všechno bude jinak; vstupujeme do nového světa, nikdy předtím nepoznaného."

S mnohym sa da suhlasit, teda i s vysiie citovanym. Len, podla mna, v inom vyzname. Izolovat sa bude samo Nemecko a zatial to vyzera tak, ze ako jedine, takto izolovane, ma sancu (myslim v Europe) na primerane prezitie. Takze kto s nim tesne spoji svoj osud, urobi asi lepsie (podla mna), nez ho spajat s - vlastne s kym? Frantikmi, Talianmi, ci nebodaj Britmi? Alebo si najst vacsieho a silnejsieho hraca - Cinsko-Rusko, ci ako sa bude novy superpriestor volat? Alebo nebodaj USA?

Vzdy sa pri jednotlivych revoluciach vstupovalo do noveho, nikdy predtym nepoznaneho sveta. A az pohlad spat nam dovoli uvazovat, co bolo spravne a co nespravne rozhodnutie. Ved, kolko chybalo, aby sa to pred vyse 60 rokmi skoncilo celkom inac? A ako by to v takom pripade vyzeralo v Europe i vo svete dnes?
19. 10. 2012 | 22:43

Karel napsal(a):

A proč ne řízená inflace ?
Nebylo by to nejlepší řešení k umoření dluhů ?
19. 10. 2012 | 22:51

Koloseum pýcha a pád napsal(a):

Pane Zelený

Naprosto vynikající blog !!!!!!
19. 10. 2012 | 22:55

jogín napsal(a):

Komu tedy vlastně státy dluží? Bankám. Pomocí tržního mechanizmu (čím větší potíže státu, tím vyšší úrok) vznikají nesplatitelné dluhy. Peníze se stěhují do bank, ovšem ne do všech, jen do těch nejmocnějších. Tlak na zadlužování států je cílený, viz řecké podvody s rozpočtem, realizované díky americké bance.
19. 10. 2012 | 23:01

pamětník napsal(a):

"vstupujeme do nového světa, nikdy předtím nepoznaného.
Colonix - program vnitřní očisty Neváhejte, začněte ještě dnes!"
Google doporučuje návod už dnes.
:)
19. 10. 2012 | 23:03

pamětník napsal(a):

JAHA:
"Izolovat sa bude samo Nemecko a zatial to vyzera tak, ze ako jedine, takto izolovane, ma sancu (myslim v Europe) na primerane prezitie." Vskutku moudrá myšlenka do globálního světa. :(
19. 10. 2012 | 23:06

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jaké štěstí, že většina občanů má svých starostí dost a o těchto chmurných prognózách nemá ani potuchy (ani já). Pokud si nechceme hodit mašli, musíme si ten svůj kříž nést dál a spoléhat se, že se i mistr tesař občas utne a nakonec to vyjde jinak. NERV to za nás jistě vyřeší. Nakonec to jistě nedělají zadarmo.
19. 10. 2012 | 23:09

pamětník napsal(a):

šašek z Jihlavy:
Pořád to bude lepší než v Africe.
19. 10. 2012 | 23:14

JAHA napsal(a):

Ad:pamatnik

Z kontextu je jasne, ze som mal na mysli, ze skor neskor budu mat dost eura a zastupy pozivacov "nemeckych" pozitkov bez "nemeckej" prace, dost rozdavacov bonusov, na ktore si nezarobili (penzie a ochranarske zakony "Juzanov", vratane Francuzska), dost prerozdelovania..., a to OBCANIA Nemecka, ktori budu na to tlacit domacich politikov. Vsadia na svoju vykonnost. S tym global, neglobal nema dokopy nic.

P. S. Sorosovia mozu globalizacne polozit napr. taku cesku korunu, zloty ci inu beznu menu, pochybujem ale, ze by si zacali s Nemcami.
19. 10. 2012 | 23:21

pamětník napsal(a):

JAHA:
Na jakou svou výkonnost? Německá práce je nostalgická iluze, německé firmy bez asijské pracovní síly by byly nekonkurenceschopné. Německý stát nic nerozdává, pouze nešikovně investuje do svého evropského Führungu.
P.S.:
"Sorosovia mozu globalizacne polozit napr. taku cesku korunu" Jasně, € padne samo. :)
19. 10. 2012 | 23:35

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Autor se nám patrně snaží namluvit, že za dluhy a propad ekonomiky může euro, což podle mne není pravda a odchod od eura by vše jen zhoršil. Je to podobná hloupost, jako hledání řešení jen ve škrtech. Připomenu, že Německo mělo zadlužení přes 60 % HDP již před přijetím eura. V roce 2009 a 2010 masivně zainvestovali a zvýšili zadlužení na 83 % HDP, v loňském roce zadlužení asi o 2 % snížili i přesto, že se jinde nedaří.

Něco o škrtech

„Evropská strategie škrtů je hospodářská i morální hanba

Drastické vládní škrty v celé řadě navzájem provázaných zemí působí dvojnásobně až trojnásobě větší škody, než se dosud předpokládalo, zejména, pokud vlády nestimulují hospodářský rozvoj, píše v konzervativním britském deníku Daily Telegraph ekonomický komentátor Ambrose Evans-Pritchard.

Přehánět škrty mimo jejich terapeutické množství je kontraproduktivní. V určité chvíli se to stane jen bolestí, uplatňovanou pro bolest samu.

Že je ta politika jasně chybná v případě Řecka, je zjevné už dlouho. Trojka EU-MMF původně tvrdila, že se řecká ekonomika ze škrtů rychle vzpamatuje, že vzroste r. 2011 o 1,1 procenta a o 2,1 procenta v roce 2012, a tak dál a dál až k zářným zítřkům.

Ve skutečnosti se však HDP Řecka zmenšilo r. 2010 o 4,5 procenta, o 6,9 procent r. 2011 a očekává se, že se zmenší letos o dalších 6 procent a o další 4 procenta příští rok. Kdyby byla ta Trojka EU-MMF lékař, čelila by trestnímu stíhání za zabíjení.

MMF nyní přiznává, že tato nesoudnost postihla daleko větší množství zemí než jen Řecko. Škrty ve výši 1 procenta HDP nevedou v bohatých zemích o snížení výkonu o půl procenta, jak se MMF dosud mylně domníval.

Děsivými důkazy od doby, kdy globální bublina v letech 2008-2009 praskla, že, že finanční multiplikátor škrtů je 0,9-1,7 anebo dokonce, na běžícím pásu ukřižování zemí v eurozóně, ještě vyšší.
Model, vytvořený v dlouhých desetiletích hospodářského růstu - a většinou založený jen na izolovaných případech, kdy země v krizi měly vždycky možnost vyvážet do zemí nepostižených krizí - je nebezpečně chybný v situaci, kdy je skoro celý svět v hospodářské krizi typu třicátých let.

To, že MMF v této věci nyní přiznal chybu, je největší finanční zprávou roku. Mezinárodní finanční úřady zopakovaly chyby z Velké hospodářské krize, ale s menšími výmluvami k dispozici. „
http://www.blisty.cz/art/65525.html

Odchod od eura by podle mne způsobilo ještě větší problémy než politika škrtů a pokud se nemýlím, tak spásu v odchodu od eura doporučují ti, kdo včera volali po škrtech. Viníci současné nestability jsou především ti, kdo křičeli škrtat, škrtat, škrtat!!!
19. 10. 2012 | 23:40

Josef K. napsal(a):

Pokud by se společnost řídila výhradně ekonomickými úvahami....asi bychom žili v permnanentním holocaustu. yslím tím Baumana.
19. 10. 2012 | 23:44

maybe napsal(a):

Dobrý večer pamětníku.
A to, že to tu bude lepší než africký průměr, je opravdu pravděpodobné? Na základě čeho tak soudíte?
Dovedu si představit i opak.
19. 10. 2012 | 23:56

Marek Kobera napsal(a):

"Jediné řešení: nebránit se transformaci, pochopit ji, poučit se z ní a využít jejích nabízených příležitostí. "

Na co se budeme transformovat? Jaké jsou nabízené příležitosti?
20. 10. 2012 | 00:00

pamětník napsal(a):

maybe:
Dobrý večer.
Já si ten opak dovedu představit obtížněji.
20. 10. 2012 | 00:06

pamětník napsal(a):

Josef K.:
Společnost se řídí i mýty. I ty vedly ke genocidám.
20. 10. 2012 | 00:08

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

já si nemyslim, že probíhá společensko ekonomická tranformace. ta už proběhla. na západě je už několik desítek let socialismus. ten muže fungovat pouze tak dlouho, dokud si je kde pujčovat. a to už není. taky nesouhlasím s tím, že se zastavil rust na celem světě. na východě rostou poměrně slušně a to i přes to, že od nich předlužený západ tolik nenakupuje. ale oni mají svuj rostoucí trh, který to stačí kompenzovat. neprobíhá žádná tranformace, akorát vyrovnávání bohatství mezi prožraným a líným západem a dravým a pracovitým východem. my chudnem, oni bohatnou. je to něco jako přenos tepla a to se bude dít tak dlouho, až se teploty v obou nádobách vyrovnají. my si tady pořád ještě něco nalháváme ve smyslu, že si mužeme udržet svoje vysoké platy, důchody a dávky, stačí jenom zvolit levicovou vládu. no, ale místo toho nekonečného blahobytu na dluh přijde rána zmrzlýma opratěma přes hubu, jak řiká soudruh grebeníček. to je prostě neodvratitelné.
20. 10. 2012 | 00:08

pamětník napsal(a):

bohorodičko, vyžeň putina:
No ale on by ten východ bez spolupráce se západem (kapitál, technologie, outsourcing) tak nerostl.
20. 10. 2012 | 00:12

Kanalnik napsal(a):

Jak uz bylo zmineno vyse, problem je predevsim v bankach a v nastaveni systemu, ktery je stavi na vrchol pyramidy a ktery ty banky schvalne a cilene udrzuji a manipuluji ke svemu prospechu. Koupily si i politiky, takze reseni je v nedohlednu.

Ke zmene systemu jen tak nedojde, protoze i v okamziku jeho rozpadnuti nastoupi nejake nove bankovne-politicke reseni, ktere prodlouzi status quo. Bude to ale znamenat mene svobody pro kazdeho z nas. Totalita. (uz je pritomna dnes, jen neni tolik videt)
20. 10. 2012 | 00:15

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

napsal jste krutě realistický blog, bohužel. Měl bych ale pár dodatků.
- SRN není na západě žádnou vyjímkoujeho úpadek bude jen pomalejší vzhledem ke stále ještě průmyslové a vědecké zdatnosti. Také ho hodně drží nadstandartní vztahy s Ruskem.
- Hlavní probém dnešní světa je v tom, že máme vlády bez reálné moci a skutečné vládce bez odpovědnosti. Proto je další vývoj těžko odhadnutelný, rozhodování vlád nebude (a ani nemůže) respektovat skutečné zájmy obyvatel zemí, v jejichž čele jsou, zejména v případě malých států. Představa o vlastenecké buržoasii opravdu patří do říše snů. Důvody určitě znáte.
- Západ vyvezl technologie a nastartoval vznik konkurence. Je jasné, že ekonomickými nástroji je životní úroveň neudržitená - je možná poize přeléváním zisků. Ale vstávající obři začínají mít vlastní ekonomickou základnu.
- Do jakého světa vstupjeme? Průsečík (ekonomiská krize s náboženskou a etnickou nevraživostí) se blíží ... a snad si snadno spočítáte, jak asi bude v "globální vesnici" vypadat.
20. 10. 2012 | 00:28

schlimbach napsal(a):

Blíží se den, kdy buď pochopíme alternativní reformu - www.ekonomickareforma.cz - a začneme pro sebe něco dělat, nebo mávneme nad tím rukou, řekneme, že je to blbost, ale nedivme se potom těm koncům :)
20. 10. 2012 | 00:35

Sutech napsal(a):

to: JAHA
Tak co vytvořit Severoevropskou unii, zbavit se jižních států, tím pádem by je nebylo nutné zachraňovat.
Problém je, že peníze nejsou kryty zlatem, nebo něčím jiným, což dovoluje některá zvěrstva, pak také je problém přílišná moc některých bank.
Mělo by dojít k reorientaci ekonomik, lokalizaci výroby, je blbost vozit potraviny světa kraj, když mohou vyrůst u nás, o tu byl článek http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/clanek.phtml?id=760754
Celý svět se nezadržitelně žene do energetické krize, která v první řadě zasáhne dopravu, energie na vytápění a svícení máme bohudík ještě dost, vypadá to, že se brzy objeví technologie, které umožní bez větších následků vytěžit rozsáhlá uhelná lože bez nutnosti dolování, či velkolomů jen pomocí zplyňování. Ideální je samozřejmě štěpení uranu, plutonia a thoria.
Nemožnost transportu na velké vzdálenosti (respektive jeho nákladnost) povede k návratu některých odvětví.
Mimochodem existoval projekt kdy se mělo teplo z Jaslovských Bohuňic využívat pro vytápění skleníků, kde se snad měly pěstovat tropické rostliny, ještě prý byly plány na nějakou farmu na tropické ryby, možná se toho dočkáme, ryby od Dukovan, pomeranče z Temelína...
20. 10. 2012 | 00:42

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

pamětník,
to asi ne, ale to na věci nic nemění. v evropě mají lidi furt tendenci si myslet, že my mame ty technologie a vědce a v číně mají jenom miliardu otroků vyrábějící za misku rýže nekvalitný šunty. ale tak už to není. realita začíná být uplně někde jinde. evropa začíná být kontinent beznaděje. velké procento mladých lidí v podstatě nečeká kromě nezaměstnanosti v životě nic. politici nemají žádný recept na budoucnost. integrace skončila katastrofou a další pokračování v ní je morální hazard. za vládu odborů a integrační šílený experiment platíme a zaplatíme ohromnou cenu. ztracenou generaci.
20. 10. 2012 | 00:47

jozef napsal(a):

Autor nevidi,
ze najvacsou "fatalnou chybou eurozony" je jej dlhodoba,akumulovana saturacia americkej nadspotreby, jej fatalne podliehanie diktatu trhov, tvorcov rajov /a obrancov rajov/ pre vyvolenych.
Ziadalo by sa napisat uvahu aj o dolarovom hospodarstve,resp.americkom hospodarstve.O perspektivach USA, krajiny zijucej dlhodobo a stale v nadspotrebe,so zadlzenym obyvatelstvom,pri padajucej konkurencieschopnosti.
U profesorov /ktori nepublikuju len samizdatovo/ by sa ziadalo pisat aj uvahy kriticko-sebakriticke.Najma slova sebakraticke,potom kriticke.V optimalnom pripade s konkretnymi navrhmi najblizsich krokov postupu.Aspon v tezach.Kritika bez oponovanych odporucani je len vykrikom.

Nemecko nema sancu sa izolovat od eurozony,lebo uplne zavisi na eurozone.Nemecko nemoze nechat krvacajucich,aby uplne vykrvacali,lebo by spolu s nimi padlo k noham vitalnych dobyvatelov.

Autor je uzitocny kritik,ale nie je politik,vobec nemysli ako osoba historicky zodpovedna,ako osoba s plnym prehladom,ako statnik.

Dominopadu europskych narodov/to je tema uz niekolkorocna,no medialne stale seba-cenzurovana/ moze zabranit len politika jeden za vsetkych,vsetci za jedneho.Len silny novy/staronovy/ etos moze zabranit bleskovej destrukcii a marginalizacii europskych hospodarstiev,kultur,narodov.

Sebaobranny etos a sebaobranna politika.Teda jednotna celoeuropska
/lebo parcialna nema ziadnu!!! sancu/ politika eliminacie nadvlady slobodnych trhov,politika spolocnej rozhodnej likvidacie rajov pre mensinu a tyranie pre rychlo rastucu vacsinu.
Spolocny,celoeuropsky program pokrizovej,"povojnovej" obnovy hospodarstiev tejto grecko-rimskej civilizacie.Cim skor bude v masmediach a na stole,tym viac zachrani.
20. 10. 2012 | 01:28

kormoran napsal(a):

Muj dedecek ,(pred tim)nez nakladal maso na uzeni do duboveho sudu ,ochutnal sul , protoze kazda sul soli jinak a zadne vahy nepotreboval , solil s citem. Maso kombinoval pri ukladani tucnejsi s libovym , pekne vedle sebe utesnoval a utahl nakonec drevenym sroubem.

Je nutno predejit tomu , aby se lak nezvrhnul - pravil . (Nikdy se tak nestalo) . Pokud se tak stane - pravil , existuji triky , jak to napravit , ale uz to neni ono a stoji to za hovno- to taky pravil.

Stejne tak dedecek , kdyz vysel rano do slunneho dne a pravil , ze na obed bude prset, nikdo o tom nepochyboval .

Dedecek taky vedel , kolik ma primichat kvasku do mouky na hneteni chleba.

Dedecek taky komentoval nastup Hitlera se slovy - bude zle.

Dedecek taky komentoval nastup Gotwalda se slovy - to neni spravne.

Dedecek nezil v pretechnizovanem a spotrebnim svete . Zil v souladu s prirodou a v realu .

Taky vim , co by dedecek rekl na EU.

Dedecek nikdy nebyl zadny slovutny ekonom , ci politik ,nebo Buh,ale mel sesty smysl. To je to , co v dnesni dobe vseobecne lidem chybi , dvojnasob tem a 'bohuzel' ve vedoucich funkcich , kteri volaji po globalizaci, centralizaci - s lacnou chuti vladnout , manipulovat.

Pane Zeleny dekuji za blog!
20. 10. 2012 | 01:29

Slim napsal(a):

Velmi popletený příspěvek.

Např. nezaměstnanost v Německu ve skutečnosti klesá.
Dluh se dá rozumně snižovat jenom za růstu, takže snaha ho povzbudit je správná. Ač za cenu jeho dočasného zvýšení.

A další argumentační zádrhele.
20. 10. 2012 | 02:09

Maximus napsal(a):

Když ono je to všechno ještě jinak, autor jen sklouzává po povrchu problému a nepíše proč tomu tak je, že je dnes většina nejvyspělejších zemí světa zadlužena, snad jen Švédsko nyní jim uniká z této pavoučí sítě! Ptejte se komu a kdo za tím je, naznačím, pozorně si přečtěte tento článek a začněte tušit kdo za tím je.

Proč jsou státy zadlužené aneb jak je naše mysl manipulována -část 1/4.

O manipulaci s lidským myšlením nebo se taky říká vymývání mozků se občas píše, více se o tom mluví mezi lidmi, ale většinou si pod tím lidé představují velké propagandistické kampaně o politických událostech, které mají za úkol získat souhlas lidí s určitým společenským vývojem. A ano i toto s ovlivňováním myšlení souvisí. Mnohdy má ale velmi subtilní podobu a ani bychom za některými rozšiřovanými myšlenkami tento fenomén nehledali.
Rozeberme si jednu situaci z nedávné doby. Ekonomka Ilona Švihlíková se na serveru Britské listy rozepsala o dluhu coby podstatě kapitalismu (http://www.blisty.cz/art/65382.html). Článek je k současnému stavu kritický, vysvětluje, kdy je dluh příznivý a proč jsou dnes státy v problémech a že dluh není příčinou, ale následkem strukturálních problémů ekonomik. Kdo by něčemu takovému nechtěl věřit. Paní Švihlíková je přece k současné politice a politikům kritická, na ekonomiku je renomovaným expertem, který nám vždy řekne pravdu, je srozumitelná i díky používanému výrazivu a má takový ten mamkovský tón, když nám objasňuje složitou ekonomickou vědu.
Paní ekonomka nám přesto předvádí jednu z nejnebezpečnějších forem manipulace mysli, jaká existuje. Netvrdím, že vědomě, protože to, co říká je vyučováno na ekonomických školách. A ekonomické školy mají určitě důvěryhodné teoretické zdůvodnění toho, co vyučují. Takže ve svých přednáškách může paní Švihlíková v dobré víře aplikovat teoretické závěry na aktuální praktickou situaci. Ale taky nemusí. Do hlavy jí nevidím, takže ji ze zlých úmyslů či kolaborace s mezinárodní finanční oligarchií obviňovat nebudu.
V čem je tedy tato forma manipulace nebezpečná? V tom, že tvrzení jsou téměř úplně pravdivá. Téměř. Momentů, kdy závěry skřípou je jen několik a člověk si jich ani nevšimne. Předně ve zmiňovaném článku je směšován dluh státní a dluh soukromého sektoru (a ano v privátním sektoru je smysluplná investice půjčeného kapitálu pozitivní a žádoucí věc, tento typ dluhu vedl k ekonomickému rozmachu) . Dále je zde jaksi automaticky, implicitně, považováno za správné a jedině možné, že si stát půjčuje peníze na úrok u bank. A zde bych velice zbystřil. Je to jediná alternativa? Ovšem, že ne. Když pominu historický exkurs do feudalismu, kdy si panovníci razili své peníze, najdeme v novodobé historii jiné uspořádání? Ovšem. I na základních školách se učí, že jeden z nejmasovějších vrahů 20.století, Adolf Hitler (myslím, že Mao a Stalin jej ve vraždění překonali), ukončil svými investicemi do zbrojení a infrastruktury ekonomickou krizi v Německu. Fajn. Ale kde na ty státní investice do armády a stavby dálnic vzal, aniž by zemi beznadějně zadlužil a kvůli narůstajícím úrokům se octl v bankrotu jako Řecko či před pár lety Island? No jeho vláda začala vydávat vlastní peníze. Říšská banka byla podřízena vládě a stát si peníze vytvářel nikoli půjčoval. Nenarůstaly jim tedy splátky úvěrů ani úroků. Naopak, za tohoto uspořádání německý stát vydělával na úrocích z úvěrů, které Říšská banka poskytla ostatním komerčním bankám. Jak to, že nedošlo k hyperinflaci? Stát vynakládal většinu prostředků na pořízení hmotného majetku(zbraně, infrastruktura). Emise peněz byly podloženy výkonem ekonomiky a růstem národního bohatství.
20. 10. 2012 | 05:57

Maximus napsal(a):

část 2/4

Nebyly vynakládany na spotřebu jednotlivců. V žádné do češtiny přeložené soudobé publikaci nenajdeme popsáno, jak přesně se Hitlerovi podařilo z ekonomicky vyčerpané země mučené hyperinflací a vysokou nezaměstnaností takřka přes noc vytvořit prosperující velmoc. Existuje dezinformační dokument BBC o financování Hitlera nazvaný Banking with Hitler, který se snaží vytvořit dojem, že celá obrovská militaristická mašinerie, která si porobila půl Evropy, byla ufinancována z uloupených zlatých pokladů okupovaných zemí (které ovšem byly uloupeny až po jejím vybudování) a z prvotních kapitálových injekcí mezinárodní bankovní elity přes BIS (Bank for Interantional Settlements) ve Švýcarsku, což jsou opět pravdivé, jen poněkud neúplné informace, aby byla odvedena pozornost a myšlení od podstaty a příčin problému. Hitler samozřejmě zlato a valuty potřeboval na nákup surovin, které Německo nemělo (například americkou firmou DuPont dodávané přísady do leteckých paliv, bez nichž by jediné nacistické letadlo nevzlétlo), ale pro vnitřní financování měl v rukou řízení německé měny. Tedy to, co nemají v rukou současné vlády západního civilizačního okruhu. A jiné možnosti jsou před veřejností zatemněny tím, jak je formulovaná ekonomická věda a účetní standardy.
Co je dovoleno Pavlovi není dovoleno Havlovi. Hitlerův úkol, který mu byl dán mezinárodní finanční oligarchií, bylo vybudovat silné Německo a rozpoutat další světovou válku, která by srazila finančně na kolena Britské impérium a ukončila jeho koloniální panství. Proto si bankéři utrhli od úst a vzdali se emise německé marky a úroku z peněz zapůjčených německému státu, aby si následně vše bohatě vynahradili ve válečných úvěrech státům spojenecké koalice. Když se o podobný krok pokusil v roce 1963 John Fitgerald Kennedy, který výnosem 11110 uzákonil možnost emitovat peníze ministerstvem financí USA, nechal natisknout nové dolary a chystal se zrušit FED, byl v Dallasu odstřelen v křížové palbě jako vzteklý pes. Vicepresident Johnson, který Kennedyho ve funkci vystřídal daný výnos ihned zrušil a vytištěné bankovky šly do šmelcu. Za nitky tahající manipulátoři pak vytvořili kromě oficiálních závěrů i konspiraci podpořenou vyšetřováním státního zástupce z New Orleans Jima Garrisona (a filmem Olivera Stonea), že JFK byl zavražděn, protože nepodporoval válku ve Vietnamu, aby odvedli pozornost pochybovačů na falešnou stopu. Takže: státy mohou prosperovat, pokud v rukou drží tvorbu peněz. To má samozřejmě svá omezení. Zvyšování objemu peněz v ekonomice je provázeno rychle rostoucí inflací, pokud růst množství peněz (měnová zásoba) není podložen růstem výkonu ekonomiky. Pokud jsou tyto dva parametry v rovnováze, stát se zadlužuje jen v případě, když dojde k vnější nerovnováze. Tedy k deficitu v zahraniční platební bilanci. Jinými slovy finanční toky do zahraničí jsou vyšší než finanční toky ze zahraničí.
Takže článek paní Švihlíkové manipuluje pomocí tří základních faktorů. Využívá omezenou historickou paměť, nedostatečné (ba dokonce záměrně omezované) odborné znalosti populace a je téměř dokonale pravdivý (právě tak jako Stoneův film JFK). Omezenost historické paměti je velmi silný fenomén. To co se událo mohou dosvědčit očití svědkové svým subjektivním pohledem na věc. Následně je o události napsáno mnoho aktuálních článků v tisku, obzvláště významné události se dostanou do historických knih, jsou o nich natáčeny dokumenty a filmy. Ale jaká je podoba toho, co se dostane do záznamů. V roce 1989 mi bylo 25 let. Události si pamatuji. Ale právě proto mohu posoudit, jak jsou například Havlovy projevy nyní po cca 20ti letech upravovány. Jak se z nich v oficiálních zdrojích ztrácejí pasáže, které dnes nezapadají do vytvářeného kultu osobnosti. Tvůrci kultu přece nemohou dopustit, aby si lidé mysleli, že se zbožštělý (či dokonce febiozně zletištnělý) ve svých myšlenkách mýlil neřkuli nám lhal.
Pokr.
20. 10. 2012 | 05:58

Maximus napsal(a):

část 3/4

Až moje generace zemře, lidé již budou považovat to, co je v oněch oficiálních zdrojích napsáno za historickou pravdu. Já osobně mohu ovlivnit malý okruh své rodiny, svých přátel a známých, ti mohou tuto informaci šířit dál nebo taky ne, historická paměť se vytrácí. Zůstávají oficiální archivy. V našem příkladu archivy vyprázdněné o informaci, jak přesně Hitler zvedl německou ekonomiku, aby mohl do šesti let rozpoutat světovou válku, obsadit půlku Evropy a druhou půlku politicky svázat s tisíciletou říší.
To jakým způsobem jsou omezovány vědomosti populace jaksi nezapadá do celkově proklamovaného ideálu vzdělanosti. Jenže s tímto termínem je zacházeno podobně jako s pojmy humanismus, diskriminace či dobročinnost. Buď je pojem zcela vyprázdněn a nahrazen besobsažnými frázemi nebo se jedná o čistý protimluv jako je například spojení „altruista Bill Gates“ jehož nadace sterilizuje v Africe mladá děvčata, či „dobročinná Rockefeller Foundation“ patřící té samé rodině, která financovala nacistický Kaiser Wilhelm Institute zabývající se eugenickými výzkumy (výzkumy zabývající se šlechtěním lidí – výrobou nadčlověka). A nebo jsou z mozaiky tvořící celkový obraz vyjmuty jeden dva kamínky. Vše je dokonale vysvětleno, statisticky je lidem podána objektivní pravda. Jen drobounký kousek je změněn tak, aby svedl naši mysl na jinou kolej.
Sada vědomostí, které se vyučují na všech vzdělávacích stupních západního světa jsou nasměrovány na tvorbu poslušné a konzumující pracovní síly. Omezování vědomostí je vedeno v několika rovinách.
1. Klíčové znalosti jsou zatajovány a nahrazovány postuláty blokujícími lidskou mysl pokračovat v úvahách dále, protože to přece odporuje přírodním zákonům. Podstatné je to, jak jsou tyto zákony formulovány, aby v lidské mysli jejich slovní vyjádření fungovalo žádoucím způsobem. Oskar Spengler řekl, že neexistuje nic silnějšího než mýtus přírodního zákona.
2. Výchovou úzce zaměřených specialistů, kteří jsou schopni vnímat jen svou úzkou specializaci a chybí jim šíře rozhledu. I pro tyto specialisty platí první bod.
3. Pokračující zdokonalování procesů a digitalizace ekonomického života vede kromě zvýšené kontroly populace také ke schopnosti soustřeďovat špičkové znalosti ve stále užší komunitě vědců. Pro ostatní vědecké pracovníky platí první dva body. Bod 3 má i praktický dopad na celou populaci v podobě neustále se zhoršující úrovně obecné vzdělanosti. „Skynet“ nechce, abychom příliš přemýšleli.
4. Grantový systém financování vědy umožňuje nasměrovat finanční toky tak, aby výzkum probíhal žádoucími směry a neprolomil limity, které byly stanoveny. I vědci musí platit své složenky. I kdyby se kvůli tomu mělo manipulovat s daty, aby výsledky odpovídaly politické objednávce jako v případě dnes již slavného „Hide the decline“ (zakryj ten pokles) v aféře Climategate klimatologa Phila Jonese a jeho spřízněných kolegů, aktivních to alarmistů v ideologii globálního oteplování.
5. Kontrola patentů a vynálezů. Pod záminkou ochrany duševního vlastnictví, bdí patentové úřady nad tím, aby nějaká zvídavá duše nedejbože nerealizovala poučku o čmelákovi (podle všech přírodních zákonů by čmelák neměl vůbec létat. On to však neví a proto létá). Jen ve Spojených státech je uvaleno pod klatbu cca 6.000 vynálezů, většinou na energetická zařízení, která pracují s vysokou účinností a mohla by proto ohrozit prosperitu firem jako je Rockefellerova Standard Oil. Důvodem utajení návrhů je v drtivé většině případů „národní bezpečnost“. A jejich autoři mají vysokou úmrtnost.
Pokr.
20. 10. 2012 | 05:59

Maximus napsal(a):

část 4/4

Chtěl bych se ještě vrátit k prvnímu bodu. Jednou z takových pastí na lidské myšlení je podle mnohých názorů 2. zákon termodynamiky. Tento zákon říká (zjednodušeně), že většina procesů spojená s přeměnou energie je nevratná. Tedy, že když spálíme naftu ve válci spalovacího motoru, přeměníme ji pomocí soustrojí motoru na mechanickou práci a na teplo. Teplo se vyzáří do prostředí odkud je už NELZE vrátit zpět do podoby zužitkovatelné energie. Zároveň podle tohoto zákona nelze prostým obrácením procesu dosáhnout výchozího bodu. Velmi logické. Když spálíme naftu, jak bychom z tepla produkovaného vlastním hořením a třením soustrojí a z plynných produktů hoření dokázali získat obrácením procesu naftu? To by samozřejmě nešlo, ale co se s onou energií vyzářenou do prostoru děje? A co zákon zachování energie? Energii nelze získat z ničeho, energii nelze zničit, energii lze pouze přeměnit na jiný druh energie. Takže ta vyzářená energie zůstává vyzářená v prostoru. 2. zákon termodynamiky říká, že po její přeměně na teplo a dosažení tepelné rovnováhy je hotovo. Nafta byla spálena, stroj udělal práci, teplo se vyzářilo do okolí a tím to pro lidstvo končí a šup k nejbližší pumpě. Končí? Nebo jen nemáme technologii, která by dokázala využít tu energii, kterou vesmír, slunce, příroda, i my sami, svou činností, svým lidským teplem vyzařujeme do okolního prostředí? Nebo nám hybatelé uhlovodíkové ekonomiky ze svých sobeckých zájmů brání tím, jak je formulován 2. termodynamický zákon, abychom ty technologie získali a udělali tak další krok na své Odysee? Navíc základním principem veličiny zvané entropie neboli míry neuspořádanosti je, že míra chaosu v přírodě se prý postupně zvyšuje. To ale neodpovídá pozorováním. Naopak pozorování například výbuchů supernov v různých fázích nám ukazují, že příroda má tendenci vytvářet organizované systémy, které se samy stále vyvíjejí a zdokonalují nikoli dosahovat rovnováhy podle nějaké rovnice. Vezměte si například pavoučí síť. Vstříkněte pavoukovi omamnou chemikálii a uvidíte, co utká. Lidstvo vedené hrstkou hamižných bankéřů se pohybuje přesně opačným směrem než jakým se pohybuje vesmír. Přesně podle falešného principu růstu entropie. Vývoj lidstva není přirozený. Je ovlivňovám touhou několika jedinců po absolutní moci.
(Více o neúnosnosti 2. termodynamického zákona a entropie na např. http://larouchepac.com/node/21826 či http://larouchepac.com/node/13756 a zadáním hesla „2nd law of thermodynamics“ do stránkového vyhledávače v záložce Search dostanete mnoho dalších odkazů)
Manipulace naší mysli nemá jen za úkol nasměrovat náš názor na např. Assadův režim v Sýrii, se kterým drtivá většina z nás nemá žádnou osobní zkušenost, ale i naprogramovat nás tak, aby byla limitována naše schopnost kreativně myslet, přicházet na nová řešení. Místo prozření je nám nabídnut nový model pračky či mobilního telefonu a nová televizní show, ještě blbější než ta předchozí. Naštěstí se zvyšuje počet těch, kteří si nesmyslnost současného stavu světa a existence lidstva, uvědomují a zdá se, že i pro nás, lidské bytosti, platí totéž, co pro jadernou řetězovou reakci. Stačí dosáhnout kritického množství, aby došlo k explozi vědomí, k evolučnímu skoku. Evoluce a tvořivá síla vesmíru. Teze a antiteze, zdánlivé protiklady, jsou tedy ve své dialektické syntéze naší nadějí.
Jaroslav Moučka|čtvrtek 18. říjen 2012
20. 10. 2012 | 05:59

PK napsal(a):

Díky pane Zelený,výborná analýza současného stavu,která ovšem způsobuje také lehké mrazení...
20. 10. 2012 | 06:10

Maximus napsal(a):

Dodatek.

Ano svět a ten nejrozvinutější euroatlantický prostor ovládá představte si mezinárodní finanční oligarchie,
která je organizovaná v jisté pevně vytvořené zednářské struktuře. Celkem má pyramida 33 stupňů hierarchisticky uspořádaných loží a nad nimi je 5 tajných lóží, těch nejbohatších. Dolní část pyramidy není obsazena až na jisté výjimky jistým spečl etnikem. Ovšem ta nejvyšší parta "iluminátů" je rekrutována pouze z 300 rodin kabalské části tohoto etnika. Oni ovládají dnes celý finanční systém západního světa, ale jsou čilí i po té kádrové stránce. A mají to dobře a do detailu vymyšlené a propracované. EU a vůbec celá Evropa je pod dohledem a kuratelou USA a samotné USA vč. potažmo GB jsou v područí těchto lidí a jsou jimi ovládány. Začalo to uloupením finančního systému USA v prosinci 1913 kdy vzniknul FED, který je ovládán těmito lidmi (konzorcium bank)a vzniklo jednoduché schéma, USA si půjčůjí za úrok od FEDu, který peníze tiskne z ničeho "fiat" peníze, které nejsou kryty zlatem ani ceninami apod. Ve skutečnosti to bylo trochu složitější, ale v podstatě je to tak. Poslední krok k završení výše uvedeného udělali v r.1971. Oni se nerozpakovali i nařídit občanům USA, aby (tuším před 2.WW, jsem líný to vyhledávat) odevzdali vládě USA všechno zlato, které mají doma! K ovládnutí politického prostředí USA vytvořili tzv. Radu pro mezinárodní vztahy, dále Trilaterální komisi a později skupinu Bilderberg, které financují. Stojí za zmínku, že prakticky všichni presidenti USA byli členy těchto komisí a naoko proti sobě v kampaních za obě politické strany (demokrati i republikáni) ve volbách šli, ale bylo to a pořád je jen divadlo pro hlupáky a nevědomé, což je většina občanů USA. A ti dva co nebyli v těchto komisích, byli obklopeni stovkami lidí z těchto komisí vč. těch nejblišších jako jsou vicepresidenti. Je to všechno jen velké divadlo a drtivá většina lidí nic o tom neví a nic netuší. Ale jak by ne, vždyť jenom v USA mají tito lidé pod kontrolou 95% rozhodujících médií! A pročpak mají USA nyní největší armádu na světě a po planetě rozseto cca 900 vojenských základen? G.Orwell by tiše záviděl a snad by napsal jinou knihu o prasatech z Marsu, kteří tady na Zemi řídí pomocí svých zednářsky podřízených čuníků tuto Zem a zvířátka brblají, ale ohýbají hřbety a pracují..... Jenže nyní má farma problémy a teď jde o to, co tito "vyvolení" sledují za záměry. Když se kdysi chtěli zmocnit světa, vzniklo to v r.1770, tak nemohli nic tušit o tom, že přijde vědeckotechnická revoluce a všechny ty vynálezy a obrovský nárůst všeho a bohužel i počtu lidí a s tím příchozivší napnelismus v surovinách, energiích, potravinách, pitné vodě a také volného prostoru, dále že dojde k devastaci celé flóry planety (vykáceno bylo 50% všech ploch pralesů), že hory odpadků a toxických jedů zaplaví souš i moře. Třeba takové středozemní moře je dnes doslova vyžráno..... lidmi!
A tak se nabízí otázka, kdo by měl toto celé umravnit a srovnat do snesitelného stavu? Ono by to šlo, protože vzdělaní a od jisté ekonomiké a životní úrovně existující lidé umí přemýšlet a žijí a množí se jako rozumní tvorové
Homo sapiens. Jenže záměry této skupiny ovládají svět jsou jiné, je to multikulti, globalizace, snaha o nižší vzdělání mas, vymývání hlav lidí doslova dekadentními TV filmy a kulturou, zvykání si na násilí, drogy a nepřiměřené vyzdvihování třeba homosexuality..... Někteří autoři to vysvětlují snahou o zničení a devastaci celé křesťanské kultury a civilizace, jiní fakty uvádí, že mají dokonce pod kontrolou i militantní část islámu! Ale kdo ví, faktem je, že tato vyspělá část cililizace má nyní problémy a mají to řešit politici, kteří jsou ovšem jen jejich loutkami, skuteční loutkovodiči žijí stranou v přepychu, lítají si svými letadly na golf a různé spešl setkání apod. Stojí za zmínku, že do manželských svazků se
k nim nikdo z ostatního světa nedostane, oni si vystačí samy. Fakt G.Orwell by civěl jako puk.
Mějte se občanstvo a v pondělí k píchačkám do práce!
20. 10. 2012 | 07:02

PK napsal(a):

Blog vhodně doplňuje článek Ilony Švihlíkové -odkaz v příspěvku p. Maximuse 5:57 http//www.blisty.cz/art/65382.html
20. 10. 2012 | 07:15

maňana napsal(a):

karel se ptal na řízenou inflaci a já taky-PROČ NE!!Ale stejně to tak nakonec dopadne,jen nevíme jak moc bude řízená.
20. 10. 2012 | 07:18

VŠ85 napsal(a):

Dobrý den,
pane autore Zelený, co to znamená "tristní" ?
Jedno z moderních slov, pro něž my starší Vám mladším dnes nerozumíme (jako v té pohádce....).
Zdraví VŠ1985
20. 10. 2012 | 07:37

resl napsal(a):

Vy to vidíte p. Zelený v jiných barvách než evropští ekonomové. Proč věřit zrovna vám, když se Evropě daří, válka není, v ČR nevědí co jíst, co na sebe a všude je zboží až moc. Vy žijete v nějakém útlaku, nebo pociťujete na sobě plíživou chudobu ? Ne, to jen brblající, věčně pesimističtí Češi se obávají, že jim ve špajzu dojde kus žvance. A na ty hloupé zásoby je naučili komunisti, kteří dali jednou na trh nedostatkové zboží a Čech zareagoval přirozeně. Nakoupil si toho tunu, spokojeně usedl, zavřel okna a dveře a dal se potichu do hodování, aby jej sousedi neslyšeli. Nestrašte p. Zelený a mrkněte se do spíže.
20. 10. 2012 | 07:43

aga napsal(a):

Maximus

Pokud se nemýlím, je paní Švihlíková členkou think-tanku Cesta (spolu se Sobotkou, Kellerem a dalšími), zaštiťovaném Peheho New York University?
20. 10. 2012 | 07:57

MJ napsal(a):

Pan Zelený ve své anylýze přehlédl jednu podstatnou věc. Krizi nezpůsobili občané, ale jejich "elity". Jejich nepředstavitelná nenažranost a rozpínavost, která táhne ke dnu celý vyspělý svět. Propastný rozdíl je už mezi minimální a průměrnou mzdou u nás. Jedná se o trojnásobek, ale když k tomu přičteme, že průměru dosáhne jen 25% lidí, na zbytek pak přidá moc velké množství peněz. A ať mně nikdo nevykládá, že podporuji rovnostářství. Zapomněli jsme základní počty, na malou násobilku a poměr.
20. 10. 2012 | 08:24

Jednání Veřejně Prospěšného Významu napsal(a):

Německo – Zimní pohádka. Quo vadis?

Úplně jinak, pane globální.

Nejen naše společnost a eurozóna je v krizi. Celé lidstvo se nachází na milníku, kde předtím ještě nikdy nebylo. Úvahy o receptu, jaké východisko má lidstvo z tohoto stavu, nenajdeme a nehledejme v minulosti. Východisko je jen jedno, ale může mít dvě zcela rozdílné formy, s nepředvídatelnými následky.

Dá se předpokládat s velkou mírou pravděpodobnosti, že v hodně blízké budoucnosti, nezodpovědným jednáním lidská civilizace zapříčiní velmi vážný přirozený apokalyptický jev, lidskou vůlí v této fázi již neovlivnitelný.

Pokud se tak v dohledné době nestane, pak je už jen přichází v úvahu nevyhnutelný umělý apokalyptický jev, vůlí lidstva vyvolaný, a to, třetí celosvětový válečný konflikt, jak tomu ostatně bylo i u poslední velké celosvětové hospodářské krize.
20. 10. 2012 | 08:30

Yosif K napsal(a):

Karel napsal(a):
A proč ne řízená inflace ?
Nebylo by to nejlepší řešení k umoření dluhů ?
19. 10. 2012 | 22:51
Vetsina rizenych inflaci se zvrhne v nerizene inflace.

"Rizena" inflace v USA v sedmedesatych letech fungovala "blbe" - rostla zaraz inflace, zadluzeni i nezamestnanost. Churava ekonomika si na 15% inflaci proste zvykla. Inflace byla zastavena prostym zpusobem - guverner FEDu slapl prudce na brzdu - zastavil emisi novych penez a po kratke lec VELMI VELMI bolestne krizi (a po padu nekolika savings institutions) se hospodarstvi vzpamatovalo.

Pred korekcemi ve forme krizi temer neni uniku. Jedine co se da delat je rozlozit ji na delsi obdobi - popripade zpomalit pomoci vetsiho rozhozu statnich penez (fiskalni politiky).
20. 10. 2012 | 08:42

Radovan napsal(a):

Horší je, kam kráčí Česko - zkráceně do pekel. Quo vadis Cesko ???
Dnes je v tisku, že VZP se propadá, to je samozřejmě, že se propadá. Bez kontoly si tam soukromí lékaři pumpují neuvěřitelné částky, a něměčtí lékaři jsou proti nim outsiders. Jak to ? Děláme z lékařů bohy, jak k tomu příjdou další velmi chytří odborníci i s dvěma tituly, kteří nemaj ani 20 tinu jejich příjmů. Lékarnici mívají až 8 lékaren. Je to normální, aby lékarník z prodeje léků měl tolik lékaren ? To všechno platí obyčejní občané ze svých platů do 20 tisíc. Pak se nedivte, že už toho má za 23 let plné zuby. Tohle se 17. listopadu neříkalo, že někteří budou mít zlaté WC a druzí i když budou pracovat nevyjdou s výplatou. Tohle nepochopil při své inteligenci ani Klaus. A pochopí to někdo z bohatých vůbec, nemají mozky zalepené penězi í ????
20. 10. 2012 | 08:51

Yosif K napsal(a):

Pane Maximus,

pokud si chcete brat priklad z Hitlera tak tomu se nepodarilo "roztocit kola hospodarskeho rustu" tiskem novych penez anobrz "znarodnenim" (lepe receno rozkradenim) vsemoznych aktiv svych i cizich lidi;
A) Kolosalnim zdanenim zisku (60%) vsech kapitalistu (ti kteri spolupracovali vsak meli "otrockou praci" veznu z koncentraku zadarmo". Pokud nekde pracuje par milionu lidi uplne zadarmo - tak z toho lze neco ufinancovat.
B) 100% zdanenim ci lepe receno rozkradenim zlata a dalsich aktiv nemeckych zidu kteri pred Hitlerem vlastnili cca 36% nemeckeho hospodarstvi. Nejvetsi nemecti zidovsti bohaci opousteli Namacko s poukazkou na 5000 US$ nemeckeho zbozi - pote co se vzdali tisickrat az stotisickrat vetsich majetku. Po kristalove noci uz neopousteli Nemecko vubec - jejich majetek byl zrekvirovan ze 100%.
C) 90% rozkradenim zlata a dalsich aktiv okupovanych Cech a Moravy, okupovaneho Polska, Nizozemska, Danska, Norska, Francie a Jugoslavie.
20. 10. 2012 | 09:02

PK napsal(a):

to JVPV

spíš než na válčení to vidím na pořádné revoluce napříč kontinenty,kdy hladové masy vypráskájí s Wall-streatu,City a podobných zlodějských institucí ty nenasytné bankéře a s nimi spolčené skorumpované politiky.CHvíli bude chaos aby to začlo celé odznova,tak jako po VŘSR.
20. 10. 2012 | 09:04

Xaver napsal(a):

"Prostě vám budeme půjčovat, dokud vy budete kupovat. Tím podpoříme svůj průmysl a vy koupíte naše zboží, a ještě nám splatíte půjčky i s úroky."

Ti ekonomové a politici neví, že perpetum mobile nelze sestrojit ???
20. 10. 2012 | 09:16

čtenář napsal(a):

pro Maximus:
výborně jste situaci popsal. Švihlíkové jsem stále věřil, ale ta její přílišná přesvědčivost mi začínala vadit, nevěda proč. Díky.
20. 10. 2012 | 09:19

Joshua napsal(a):

A teď změňme obsazení a dosaďme za Německo Čínu a za jihoevropské dlužníky USA. Jak podobné. Navíc německý kapitál expanduje a vyváží práci do Číny a EU spolu s USA somrují v Číně o další půjčky.
20. 10. 2012 | 09:23

cou napsal(a):

Koncem 19.století bylo Turecko pro ostatní "Kolos na hliněných nohou".Už nebylo silné,aby se udrželo na Balkáně.Kolem roku 1920 ale ještě bylo silné,aby se udrželo na vlastním území.Německo,Rusko,USA nastoupily cestu podobnou Turecku o 100 let později.Je jen věcí času,kdy budou také "Kolosy na hliněných nohou".Rusko se zatím brání spoluprací s oběma budoucími kolosy ,protože zatím nad ním ještě vedou.Posléze zkolosovatí i díky jejich kolosoavatění.USA a Německo si po válce velmi vzájemně pomáhaly a přály,ale vnitřní ustrojení je popravdě řečeno nedostačující pobrat rozumově problémy.Je to spíše takový nátěr demokracií a křesťantsvím.Kolosy budou dále růsti,ale současně hlinovatět zevnitř.Jednou se rozpadnou v prach.Výše "nejvyššího stádia"-roste,vnitřek vyhnívá.Zvenčí super,zevnitř hrůza.
20. 10. 2012 | 09:26

Nuba napsal(a):

Nic není tak horké
krizi se podaří zvládnout, EU se vzpamatuje a začne postupně fungovat racionálněji, státy se z valné části poučily a ten šlendrián se v takové míře už opakovat nebude. Lidi by se raději měli zaměřit na pozitivní vnímání světa, dnes ráno mi udělalo radost Právo svojí úvodní stránkou - POZITIVNÍ EVOLUCE - krásná představa.
Ale tomu ekonomové, počtáři, hokynáři, čachráři a veksláci nemohou rozumět. Ale pořád je tu ještě hodně lidí, kteří rozumět budou. A bude jich stále víc. Svět se změní, přátelé a bude lepší, navzdory vašim negativním prognozam.
Strčte si je za klobouk !
20. 10. 2012 | 09:52

připodotek napsal(a):

Maxime
Máte tu teorii velkého spiknutí pěkně vyklenutou.
Ale skutečnost asi je o něco složitější.

Podle knížky Paula Warburga tištěné před válkou v Holandsku (které se dochovaly jen dva exempláře, většina nákladu byla zničena u nakladatele) a donedavna s trochou námahy stáhnutelné z netu (taky se divíte, jak některé odkazy ani dotazy po pár letech nefungují, ačkoli mirrory dřív zůstávaly viset dávno po zániku sajtu?) NSDAP překonala obtížné období růstu za pomoci konglomerátu světových bankéřů. Vedeného Montagu Normanem.

Takže celosvětové spiknutí proti britské říši asi nebylo tak celosvětové.
Ti bankéři se sešli v New Yorku a většina jich byla z amerických bank.
Náckům dvě půjčky (myslím, že 10 a 20 miliónů dolarů) umožnily vybudovat své masové organizace, tisk a v neposlední řadě navléct SA-many do uniformiček.
Což spolu s vyrovnanými řadami vyleštěných holínek udělalo na svět a zvlášť na Němce dojem, že se jedná o síly pořádku. Na rozdíl od komunistů v placatých čepicích a rváčských kožených bundách. Televize ještě prakticky neexistovala a hlavním manipulativním médiem byla fotografie v ilustrovaných magazínech. Někdy se podívejte, jak uklidňujícím dojmem to lesklé řemení v pouliční rvačce působí.

Takže, marxističtí historici (dnes vymřelá nebo transgenderovaná čeleď) měli vcelku pravdu, že vytvoření nacismu bylo především dílem britské politiky a amerického kapitálu, vymyšleným k pacifikaci SSSR.
Myslím, že v trezorech BoE stále ještě leží nějaké Hitlerovy vlastní krví podepsané úpisy.
Jinak je těžko si vysvětlit úžas německých generálů, kterým Áda zakázal rozdrtit Brity u Dunkerque.
Hessovu misi.
Organizaci náckovské propagandy přes Foreign Office a Chatham House. Nebudu unavovat popisováním komplikovaných, ale jednoznačných diplomatických tahů.

Malé varování. Laroucheovcům nemůžete všechno věřit, mají také své zájmy.
Je to podobné, jako když profesor Zelený říká Německo. Ve skutečnosti by kruhy za Bundesbankou rády Draghiho aktivity zablokovaly (což by měnovou unii zahrnující Německo ukončilo - pro ně splnila svůj účel a pomohla zemi překonat etapu reorientace z USA na Čínu, tím, že vysála ostatní členy unie), zatímco avanturističtí politici stále ještě sní o zbudování tisícileté říše.

Někdy si zopakujte základní poučky o jednotě protikladů. Nebo ve fyzice o skládání vektorů, všechno látka základní školy. Pokud se tam dneska ještě něco učí.

PS. Většinu peněz Hitlerovi po uchopení moci zajistil Schacht vnitřní půjčkou od německých velkopodnikatelů. Vrátil jim to (teď nevím kolikaletými) daňovými prázdninami. Pro ně státní zakázky představovaly raketový rozvoj. Vědu a zástupy inženýrů měli připravené.
V druhé polovině třicátých let bylo každému jasné, že jednostranné akcentování těžkého průmyslu za takových podmínek směřuje rovnou k válce, Brecht o tom psal básničky.
Jen se všichni, včetně Stalina v Ádovi přepočítali. Nechal se unést sám sebou.
20. 10. 2012 | 10:00

PK napsal(a):

to čtenář-odkaz na článek p. Švihlíkové je od p.Moučky jehož úvahy p.Maximus přetiskl.
20. 10. 2012 | 10:10

Jednání Veřejně Prospěšného Významu napsal(a):

JVPV - Německo – Zimní pohádka. Quo vadis?

PK napsal:20. 10. 2012 | 09:04
spíš než na válčení to vidím na pořádné revoluce napříč kontinenty,kdy hladové masy vypráskájí s Wall-streatu,City a podobných zlodějských institucí ty nenasytné bankéře.

Tuto cestu, jak nakročit, a na koho vykročit, není jednoduché úspěšně, NE VŠAK ŽIVELNĚ, zorganizovat, i když připouštím, že by to mohla být varianta pro lidatvo a civilizaci asi "nejméně bolestivá". Jeví se mi však vzhlehem ke stavu věcí, víc optimistická než reálná.
20. 10. 2012 | 10:10

marxík napsal(a):

Kolegové vězte, že kdysi žil pán, který se jmenoval Marx, a který toto věděl dávno dopředu. Situaci popisoval jako krizi z nadvýroby, kterážto vzniká jako důsledek kumulované nadhodnoty v rukou hodného kapitalisty, který dává sice lidem práci, ale o nadhodnotu se s nimi nepodělí.
On by pochopitelně chtěl, ale v tvrdém konkurenčním prostředí nemůže, protože nedělící se kolega by ho rázem vytlačil z trhu, neb by měl víc peněz na vývoj.

Jinými slovy, kdyby jsme chtěli kapitalistovi zakázat vytvářet nadhodnotu, s podnikáním sekne a ve fabrice ho nahradí skromný kom. funkcionář.

A teď si vyberte!
20. 10. 2012 | 10:36

Yosif K napsal(a):

Ve skutečnosti se však HDP Řecka zmenšilo r. 2010 o 4,5 procenta, o 6,9 procent r. 2011 a očekává se, že se zmenší letos o dalších 6 procent a o další 4 procenta příští rok. Kdyby byla ta Trojka EU-MMF lékař, čelila by trestnímu stíhání za zabíjení.
KONEC CITATU.

Co je spatneho NEBO DOKONCE KRIMINALNIHO na tom, ze lina banda ktera zila z evropskych dotaci a dluhu snizuje svoji zivotni uroven?

Rekover jsou stejni makaci jako Bulgari a Turci a doposud maji dvaapulkrat VYSSI zivotni uroven. Pomeli se, nakoupili namecky autiska a ani nemusi splacet 100% vsech dluhu.

Kde je napsany ze vsichni lemplove celeho sveta se musi mit dvakrat lepe nez treba Turci nebo Bulhari? Maji na to vydrzene pravo, protoze si na tu uroven "zvykli"?

Budete skuhrat kdyz "dramaticky poklesne" zivotni uroven dejme tomu chronicky nezamestnane rodiny pologramotnych romskych sousedu, pokud jim nejaky "nelida" upravi socialni davky?
20. 10. 2012 | 10:37

Jednání Veřejně Prospěšného Významu napsal(a):

JVPV - Německo – Zimní pohádka. Quo vadis?

Svět se změní, přátelé a bude lepší, navzdory vašim negativním prognozam. Strčte si je za klobouk !
20. 10. 2012 | 09:52

Že může přijít a pravděpodobně i přijde něco, aby lidská zvůle dostala na frak, není nic negativního. Svět neboli prostředí v kterém žijeme se stává neudržitelným, jak pro přežití vlasní civilizace, tak pro lidsky důstojné žití většiny jednotlivců. Vřed, který to způsobuje nelze odstranit nijak, než radikálním a naprosto nekompromisním způsobem a pokud to za nás neudělá něco, co my nedokážem, a neumíme jako lidstvo ovlivnit, tak k tomu budeme donuceni. Jakou formou, a s jakým výsledkem ví jen Bůh.
20. 10. 2012 | 10:39

Yosif K napsal(a):

Jednání Veřejně Prospěšného Významu napsal(a):
spíš než na válčení to vidím na pořádné revoluce napříč kontinenty,kdy hladové masy vypráskájí s Wall-streatu,City a podobných zlodějských institucí ty nenasytné bankéře.
Tuto cestu, jak nakročit, a na koho vykročit, není jednoduché úspěšně, NE VŠAK ŽIVELNĚ, zorganizovat, i když připouštím, že by to mohla být varianta pro lidatvo a civilizaci asi "nejméně bolestivá". Jeví se mi však vzhlehem ke stavu věcí, víc optimistická než reálná.
20. 10. 2012 | 10:10
Jste mimo misu. Na cestu "poradnych revoluci " vam vase udajne "hladove masy" zvysoika serou. nedelejte si iluze o opaku.

To co povazujete za haldove masuy chodi do fabrik v Brazili9i. Cine, Indii, Indonesii, kupuji si motrky, prvni auta, provni velkoplosne televize a prvni kufriky od LV a jsou celkem happy a srozymeni s dalsim budovanium kapitalismu - maji se tak dobre jako se nikdo z jejich rodin po tisic let nemel.

Jediny kravalisti jsou v Evrope a jsou to zdivoceli a zbolsevizovani odborari v Recku a Spanelsku, kteri uz vsechno maji a zuri, ze se jim ma snizit plat z 1880 na 1440 EURaku mesicne.
20. 10. 2012 | 10:48

JAHA napsal(a):

Ad:Yosif k to maximus

Asi ste si dobre neprecitali, co maximus napisal. Nemozete ulupit nieco, pokial nemate silu. Silu musite najprv nejako ziskat. Takze z Vasich A, B, C ciastocne plati iba A. (Odkial vazni, odkial koncetraky, pokial nemate silu a silnu armadu???). Takze maximus pisal hlavne o tom, ako sa zbedacena krajina, ktora nevladala platit reparacie z 1. svetovej vojny, stala takou silnou, ze este ani nenapadla ziadnu krajinu a uz jej Taliani, Anglani a Frantici posvatili zahryznut sa do CSR a neskor najvacsi zastancovia svetoveho proletariatu a ludskych prav s nou podpisali tajnu dohodu v iluzornej predstave, ze po rozdeleni Europy sa nieco ujde i im. Prevazna cast Vasho A, cele B a C platilo az post. A maximus to napisal DOST jasne, myslim.
20. 10. 2012 | 10:54

Yosif K napsal(a):

marxík napsal(a):
....Jinými slovy, kdyby jsme chtěli kapitalistovi zakázat vytvářet nadhodnotu, s podnikáním sekne a ve fabrice ho nahradí skromný kom. funkcionář.
A teď si vyberte!
20. 10. 2012 | 10:36
Lepe receno - skromny komunisticky funcionar se stalou vyjezdni dolozkou na sluzebni i soukrome cesty do vsech statu sveta, s dietama v US$, se slusivou a poslusnou sexretarkou, s vilou na Hanspalce nebo aspon nekde blizko metra nebo Hradu a s nekolika dobre vyfutrovanymi kontiky ve Vidni, Zurychu, Dubaji a eventuelne i na Bahamach.

Socialni a prijmove nerovnosti byly za sociku cca stejne jako v sousednich kapitalistickych statech, pouze za totace byly lepe maskovane.

Je zajimave ze prijmove nerovnosti byly za sociku v ostbloku nejnizsi v CSSR, coz do jiste miry plati dodnes.
20. 10. 2012 | 10:56

Josef K. napsal(a):

připodotek, yosif K. atp. Tedy vešm milovníkům historických konspirací...
Martin Heideger píše, ve své práci Sein und Zeit, že Realita je Rekapitulací dějin. Poučení z minulosti se nám však nedostává a nemůže dostat od předků, nýbrž jen prostřednictvím naší paměti. Naše paměť je však cosi vrtkavého, podléhajícího nejen našim znalostem, ale i našim již změněným původním společenským paradigmatům, preferencím i fantaziím.
Tedy vyprávíme příběhy, do kterých se historie přetavila a hledáme v nich poučení z minulosti. Podle mnoha komnetářů je jasné, že ona subjektivní složka vyprávění má navrch nad složkou znalosti. Konspirační teorie tak nahrazují, zvláště u čtenářů detektivek, snahu o objektivitu.
V 19. a na počátku 20. století se objevuje globální "vědecké" myšlení, nazvané "Eugenika". Je to myšlení spojené s Darwinem, jeho výběrem druhů.
Eugenika zachvacuje myšlení všech, bez rozdílu národnosti, neboť nabízí zdánlivě vědecky podloženou, a tedy reálnou, cestu sublimace (tedy procesu kultivace) lidské populace. Eugenika přímo vybízí k likvidaci těch, kteří se odlišují. Tvrdit tedy, že německý nacismus jest jakýmsi dílem spiklenectví jiných , je nehorázné fantazísrování. Stejně tak, za jistých okolností, mohl být stejně agresivní režim s globálním dopadem, v U.K., U.S.A. atp.
Německý nacismus se parametricky nelišil od projevů politiky ve Švédsku.
Pobratimem nacistů byl ruský komunismus. Stalin vyrostlů na eugenických principech.
Pokud tedy svádíte, někdo, vše na Němce, pak jen zavíráte oči před tím, že nešlo o němce, nýbrž o globální stav věcí. Banalizujete problém.
Z této banalizace však vychází i vidění autora článku. Banalizace je vždy protipól sakralizaci. Tedy vytvoření zářného vzoru. Jak píše Zygmunt Bauman.
A propos, to je také důvod, proč nejsou slyšet sociologové, nýbrž ekonomové: zakrýt na principu banalizace a sakralizace realitu a zbavit se možnosti poučení. Lidský mozek a paradigmata "lidské přetvářky" jsou kouzelná.
Pravdou je, že Marxovy teorie jsou oprávněné. Ovšem, Marx byl uchopen a znehodnocen ruským imperialismem. Je známo, že Lenin z Marxe vyloučil vše, mimo dialektické metody, a tu nakonec, vykoučením obsahu, vyloučil také.
Marx-leninismus, ještě lépe merx-leninismus-stalinismus, který tu zná většina ze školení, nemá s Marxem a jeho prací příliš společného. Ostatně Marx o Rusku napsal své, že. Nicméně, v zájmu "nepoučitelnosti" je slovo Marx, v plebejské spúolečnosti spolu se slovem "intelektuál" vysmíváno. Česká společnost je nezdravě plebejská, intelektuální vrstvy byly úspěšně zničeny po roce 1970, čímž se Husák poněkud lišil od Masaryka, který naopak do ČSR intelektuály importoval, vědom si slabosti českého veřejného života.
Poznamenávám jen tak na okraj. Možná však chcete psát sc-fi, soudruzi, pak piště sci-fi a ne komentáře k realitě.
20. 10. 2012 | 11:00

ollger stars napsal(a):

marxík,

ano. Podle toho, co vám který organizátor výroby a společnosti přinese. Kom. funkcionář vám zcela určitě nepřinese nezaměstnanost, stáří na dlažbě, nemoc bez zdravotní péče, donekonečnarostoucí dluh, exekuci ani život pod mostem. Tuto alternativu vám může přinést pouze kapitalista. Zrovna tak jako neomezenou svobodu čehokoliv a mnohamiliardový majetek.
20. 10. 2012 | 11:01

marxík napsal(a):

Yosif K
vaše popisování socíku je vhodné akorát pro místní omladinu nebo kolegy postižené reslovinou.
20. 10. 2012 | 11:11

Josef K. napsal(a):

Je zajímavou a logickou skutečností, že "eugenické" myšlení je jaksi přirozené, jako teorie se objevuje s konstitující se "společnosti davu a spotřeby". Tedy demokratizace poměrů jdoucí ruku v ruce s likvidací feudálního řádu a vlády čistých elit, hledá cestu jak princip elit udržet a omezit podíl těch, kdo se vymykají obecné normě. Je to pouze odraz kulturních , civilizačních stereotypů elit feudálních, v masovém měřítku.
Vláda davu, tedy aktuálně v plebejské společnosti s její nerovnoměrností, má silnou tendenci normalizovat společnost a jednání jedince. Někteří z nás to znají z československé reality po roce 1970. Současné postnormalizační elity v Česko se nechovají podle jiných pravidel. Diktátorské režimy vznikly z těchto ideí. Přesto. Kupodivu UK a Francie i 1. RČS byly silně antisemitské, viz. osud židovských dovbrovolníků při náboru do čsl. vojenských jednotek a proti tomu naopak ochrana Židů ve Frankově Španělsku (26 tisíc Židů Franko přijal), v Salazrově Portugalsku atp. Frankisté jsou spojováni s Hitlerem, který Židy likvidoval, podobně jako Poláci, Rusové. Sovětský svaz byl a v podobě RF je stále silně antisemitský. Neméně než Hitlerovské Německo. Zde nejde o Židy, zde jde o zakořeněné tendence "nacházení oběti", která za vše může.
To je princip myšlení všech konspirátorů.
To, že z tohoto principu vychází ekonom, pan Zelený, odpovídá nutné konformitě ekonoma vůli společnosti davu. To, že tento princip je silně obsažen v komentářích, potvrzuje, že slepota, tedy nevzdělanost a lenost, je většině příjemnější než mít ostrý zrak a sluch. Pan Bůh s Vámi, chtělo by se mi naspat, nebýt toho, že na stolci sedí Dukové a jejich pokřivené vzpomínky na minulost v podobě I.N.R.I.
20. 10. 2012 | 11:16

Nuba napsal(a):

JVPV
ale vždyť já s Vámi souhlasím. Do tohoto neudržitelného stavu dovedli svět ekonomové a bankéři. Ti zredukovali lidské hodnoty na finance. Ty pravé hodnoty ztratily svou váhu, kterou by měly mít. Člověk byl zredukován na šroubek v pochybném ekonomickém systému, který se ukázal být pro člověka škodlivý zrovna jako pančovaný alkohol. Nemám bohužel dnes čas se o tomto oblíbeném tématu více rozepsat. Vždycky si těmi představami o lepším lidském světě upouštím frustrace z toho bezohledného a hloupého dneška.
Tak tady jen v rychlosti přepíšu něco ze stránek dnešního tisku. Je to jedna z úvah pozitivní evoluce, tak jak ji publikovalo dnešní Právo a má to co do činění s panem Karlem Janečkem.

Máme málo času
Nechceme strašit, ale opravdu máme času tak akorát. Způsob, jakým dnes organizujeme naši společnost a její bohatství, je nestabilní a neudržitelný. Zatímco se mnozí lidé stále více uskromňují, malá menšina zneužívá a v horším případě devastuje naši zemi ve falešném domnění, že na ni spravedlnost nikdy nedosáhne. Řešení problémů, které jsou opravdu zásadní, odsouváme nebo na ně zapomínáme. Změna je nutná a začít je třeba TEĎ. Máme málo času. Život běží stále větší rychlostí.

A co se týká blogu pana Zeleného, tak s ním nesouhlasím, Angela Merkelová je vynikající politička, hloupí řeknou šedá myš, což ale není podstatné. Nese na sobě obrovský kus odpovědnosti a zatím to zvládá velmi dobře. Škarohlídi a katastrofisti nadělali už v životě škody dost, je potřeba dát slovo tvůrcům a lidem pozitivním.

Ovšem s tím, že se napřed vymete ten odpad.
20. 10. 2012 | 11:18

Yosif K napsal(a):

JAHA napsal(a):
Prevazna cast Vasho A, cele B a C platilo az post. A maximus to napisal DOST jasne, myslim.
20. 10. 2012 | 10:54
No co se tyce A) - Na pogromy na zidy a nastrkani lidi do koncentraku nepotrebujete tanky, ponorky, dalnice a letectvo. Na to potrebujete zfanatizovane davy a MOZNA nejsou ku skode nejake ty kozene opasky a sklad hnedych kosil a khaki kalhot. Coz je vzhledem k HDP smesna investice.

Ostatne - kdo financoval bolsevickou revoluci v SSSR a castrovskou revoluci na Kube? Nebo francouzskou revoluci 1789? Nebo fasistickou revoluci v Italii? Do znacne miry to byly "samozasobitelske procesy".
Kdo financoval rozvoj tezkeho prumyslu v SSSR ve tricatych letech? Stalin ze 100% znarodnil NEPMANY kteri postavili SSSR na nohy po prvni svetovy valce a "znarodnil i "kulaky" na Ukrajine tak ze tam vypukl hladomor a nahnal miliony lidi do GULAGU kde pracovali desitky let prakticky zadarmo a odkud byli vypusteni prevazne az po roce 1956.
BOLSeVICKY "EKONOMICKY ZAZRAK" MEL UPLNE STEJNY RECEPT JAKO "NACISTICKY EKONOMICKY ZAZRAK". Uvazlive financovani statu? Hahaha.....

Kdysi za totace jsem nasel v antikvatiriatu sebrane spisy britstkeho socialisty a dramatika GB Shawa. Ve spisech ze tricatych let (pred rokem 1939) jednim dechem obdivoval jak Stalina tak Hitlera jak se vyporadali s chaosem kapitalismu a jak usepsmne rozvijeji planovite hospodarstvi. O gulagach a koncentracich nic nevedel, i kdyz neco tusit mohl. Ale nevedel protoze vedet nechtel.

No dnes jsou taci naivni lidickove - pravda nastesti je jich mene......

Nedoslo tehdy pred rokem 1939 jeste na B) a C). Proc MUSELO dojit na B a C? Protoze rozezrana masinerie stratniho hospodarstvi potrebovala po prozrani zidovskych aktiv dalsi "ZRADLO".
Mimochodem - ze stejnych duvodu se SSSR vrhlo na Finsko, POlsko a Moldavii. Zaostale oblasti Halice a vychodniho Polska a Moldavie byly pro "sovetske osvoboditele" nebo jako Tuzex nebo obchody na Champs Elysee a dost otrasly moralkou Rude Armady - jak priznavaji i mnohe sovestke valecne memoary (napsane nutno rict az po smrti batiusky Stalina.....)
20. 10. 2012 | 11:22

Yosif K napsal(a):

marxík napsal(a):
Yosif K
vaše popisování socíku je vhodné akorát pro místní omladinu nebo kolegy postižené reslovinou.
20. 10. 2012 | 11:11
Co na to rict? Pokud jste travil socik rizenim multikary nebo zametanim v nadvorni cete, mel jste mozna jiny obrazek nez lidi kteri pracovali v nejaky PZO nebo jejich nejblizsi pribuzni.......

Bezte se podivat na Kubu jak si zije bolsevicka artistokracie ridici joint ventures spolu se spanelskymi kapitalisty.......
20. 10. 2012 | 11:26

přípodotek napsal(a):

Yosife
Vy budete skuhrat první, až vám ty socky vyrabují auto, byt a rozmlátí hubu.
Pak vám, díky komoci, možná něco dojde.
Žádný člověk není ostrov sám pro sebe.

Josef kách
To, že se za Stalina experimentovalo s eugenikou neznamená, že to byl nějaký nosný program. Experimentovalo se s tisíci věcí, to se tak dělá. Něco vyjde, něco ne.
Hlavní program byl těžký průmysl a válka. Neměl na to moc času, tak tlačil na pilu.

Nikdy nezastírám, že vyprávím historky.
Paranoidní.
Pinožit se s vědeckým aparátem, abych si zničil zdraví a chcípl v bídě jako Marx mě neláká.
Jednoduché příběhy navíc mají tu výhodu, že člověka udržují blízko k masám. Dávají instinktu šanci předvídat, kam se dav hne. O onu známou desetinu vteřiny.
20. 10. 2012 | 11:41

PK napsal(a):

To Yosif

Chtěl jsem jen naznačit,že až kvůli těm bláznům co dnes ovládají svět ekonomika (na bázi letadla či pyramidy) zkolabuje tak první čeho se dočkáme bude násilí v ulicích,rabování,vznik domobran apod.Ano země třetího světa jdou nahoru proto euroatlantická civilizace zákonitě pofičí dolu.Viz konec Říše římské.
20. 10. 2012 | 11:45

Ernesto napsal(a):

Západ a jeho skomírající kultura se vším všudy i hlavně postojem k ekonomice si to vše zavařil svou stupidní a neukojitelnou nenažhraností po mamonu sám ! Všechny západní kapitalistické země se předháněli v dovozu hlavně levné pracovní síly a tímto totálně zaneřádili evropu různý plebsem z celého světa ! Tohle je ten hlavní problém ! Židovské klany "podnikatelů v celé evropě nechtěli ze zgrblictví zaplatit více za poctivou práci pracujícím lidem ve svých rodných státech v celé evropě ! Takže to židovské tradiční zgrblictví přináší ted v celé evropě tuhle tatastrofální ekonom.situaci ! Vždy jsem tvrdil že ve všem špatném na světě mají prsty židé páč vidí vždy na prvním místě jen svůj prospěch ! Proto také i když to byli vlastně oni kteří probudili v minulém století tu nestvůru Hitlera a podporovali ho tak přesto je pro tuhle vlastnost nenáviděl ! Jak jsem to již dříve napsal ! Vy českoslov. jak jste velkým ruskem dříve pohrdali tam v budoucnu polezete pokolenou do kremlu prosit za odpuštění ! A že na má slova dojde ,to si všichni pravicoví mudrlanti v čeko pište ! Hezký den vám všem v EU a čeko !
20. 10. 2012 | 11:55

Josef K. napsal(a):

přípodotek. O Vašem kam vítr tam plášť jsem jaksi ani na minutu nezapochyboval. Tedy nejen o Vašem... Tedy, nesvědčí to páteři, ale je to jev masový tak, že každá pojišťovna Vám onemocnění páteře vyloučí z pojistky. Takže jediná rada, posilujte zádové svalstvo, s berlemi či na vozíku se větru špatně přizpůsobuje, nemluvě o předvídání jeho poryvů.
Obávám se, že program Gulagů byl typicky eugenickým projektem. Pokude jde o to, že to nebyl jeden z nosných projektů Stalinova režimu, pak se snad vraťte ke Gotwaldovu "Zakroutíme vám krkem". Anna Freudová tomu, co jste napasla, dála jednou provždy název "Vytěsňování." Či možná hrajte nějaké hry na procvičení intelektu.
20. 10. 2012 | 12:00

Josef K. napsal(a):

Ernesto. Vzhledem k zastoupení Židů ve světové či Západní populaci máte bujné představy, ne nepodobné Stalinovi, Pilsudskému a Hitlerovi či českéí lékařské komoře a právnickým jednotám v roce 1939, což jen dotvrzují Vaše nesmysly o Rusku. A propos: už Marx před Ruskem varoval, např. v práci Francouzská revoluce. Považoval je za to, čím dnes je: "vyčůranou, barbarskou zemi..." Chápu, že Stalin vyřadil Marxe jako autora marxismu zcela. Ernesto jste stalinista, a ti se nehodí než na bídu a svrab.
20. 10. 2012 | 12:05

Jednání Veřejně Prospěšného Významu napsal(a):

JVPV - Německo – Zimní pohádka. Quo vadis?

INFORMACE PRO POMATENÉHO Yosif K/GB napsal(a):20. 10. 2012 | 10:48

PK napsal(a):
-spíš než na válčení to vidím na pořádné revoluce napříč kontinenty,kdy hladové masy vypráskájí ... atd 20. 10. 2012 | 09:04

Na tomto jeho příspěvku je možno posoudit jak všeználek Yosip, čte diskusi. Jakmile někde jen zahlédne něco, co jeho hodně podprůměrné politické gramotnosti nevoní, tak napadne i toho, kdo revoluci de facto zpochybnil, a v otázce revolucí má blíže k jeho názoru, než k názoru výše uvedenému.
20. 10. 2012 | 12:09

Rudi Koutek napsal(a):

Kdo bydli v Nemecku a Nemecko zna vi, ze to co o Nemecku pan globalni profesor Zeleny pise, je blabol.
20. 10. 2012 | 12:20

přípodotek napsal(a):

Josefe
Mám vyndat z kredence rozsáhlé Solženicynovy spisy a ocitovat vám, kdo ty podle vás eugenické gulagy organizoval?
Pěkně po jménech.

Pokud eugenikou myslíte pacifikaci virulentního třídního nepřítele (v první fázi) a masová faraónská hospodářská opatření (v druhé), pak ano.
Stalin zbavil národ určitého druhu inteligence. (Měl jsem v tom šest prastrýců.)
Výběr ale nebyl podle etnického, rasového nebo náboženského klíče. Mám k tomu v šuplíku ležet nějaké křestní listy a různá kolkovaná prohlášení farářů.
Nejsem závislý na četbě Mladé fronty.

Každý krizový manažer přichází se sekyrou, to je pravidlo, přes které se nelze přenést. Pevně doufám, že umřu dřív, než bych toho musel být svědkem.
Hitler s Goebbelsem pak v bunkru naříkali, že mezi svými generály neudělali včas selekci jako Stalin v roce 1937.
Tím se liší politická genialita od prostřednosti. Nemám politické génie rád.

S koncem sladké ropy za 3 dolary barel (u pramene) přestanou platit některá hesla a život se stane opět organizovanějším, z pohledu zdola méně snesitelným, z mého pohledu tupějším a příliš hmyzím. Huxley (byl z přírodovědecké rodiny) to relativně dávno, na začátku té impozantní paraboly předpokládal. Nic nemusím vytěsňovat, naopak se snažím udržet všechny něco vážící skutečnosti v zorném úhlu.
O to je pro mne těžší se vyrovnat s tím, jaký to mělo smysl.
20. 10. 2012 | 12:41

Ernesto napsal(a):

Pane josef K Vy mne nemůžete jakkoliv urazit ! Chcete tady tvrdit že židé před druhou svět.valkou neměli v evropě a americe rozhodující ekonomickou moc ? I když jich zde v poměru k evropské populaci mnoho nebylo jako "podnikatelé" se osvědčili a měli prsty ve všem co se kde šustlo ! Také vše mocensky a penězi dokázali ovládnout ! Stalina mi pane Josefe K nepředhazujte ,to nebyl rus ! Vše co v téhle zemi bylo kdy sprzněno nebylo zásluhou rodilých rusů ale zase jen nějakých přivandrovalců odněkud kteří si tam časem uzurpovali právo rozhodovat ! Tak to bylo i ze Stalinen ! Já jsem z jeho metodami nesouhlasil nikdy ! Ale myslím si že tak velká země jako rusko se jen dobrým slovem ukočírovat nedala ! Proto asi ty jeho drastické metody převýchovy ruských mužíků ! Oni samotní rusové jsou dobrosrdečný národ i když samozřejmě vodkou nepohrdnou ! Ale otrávenou jim ji tam nikdo do prodeje nikdy v historii ruska nedal ! Takový gauner jako u vás v čeko se tam za mnohá leta nikdy nenašel ! Tak ted to můžete porovnat s vámi obyvateli v čeko ! Hezký den pane Josefe K Ps: Ruský mužik dobrosrdečný člověk i když někdy páchne tou vodkou ! Ale kdo z nás je dokonalý !
20. 10. 2012 | 12:50

Loď vychýlená na jednu stranu napsal(a):

Pokud Německo neprovede potřebné reformy, nezvýší DPH a ostatní daně, nezavede S-Kartu a nucené práce, nepřežije.
Naštěstí jim můžeme pár na slovo vzatých odborníků nabídnout, brzy budou volní, tedy neskončí-li v base.
20. 10. 2012 | 13:01

český maloměšťák napsal(a):

"...Německo nemůže uniknout celosvětové ekonomicko-společenské transformaci. Jeho výkonnost je dnes závislá na pokračujícím zadlužování a finančně-politickém podrobování zemí EU – a to lze dnes udržet jen v pohádkách..."

"... Německá ekonomika je plně závislá na vývozu do EU a do Číny..."

Nerozumím. Pokud pak zohledním fakta, že německé exporty jsou z větší části tvořeny reexporty, dále diametrální odlišnost konkurenčních cílových trhů např. Německa či Řecka... - tak pak nerozumím téměř vůbec. Jak si tedy Německo finančně - politicky podrobuje země EU tím, že jejich výrobky či služby reexportuje a to převážně do Číny - přičemž s tou závislostí na Číně se to pak má i naopak - Čína je také velmi závislá na trzích zemí EU - coby cílových pro její exporty/

Základní bází pro další vývoj z hlediska postavení firem ve společnosti je neudržitelnost projektu odluky firem od zodpovědnosti za lokality. Přičemž u firem nadnárodních /celoevropského rozsahu/ jde o lokalitu celé Evropy.
Firma /korporace/ není nijakým totemem. Nestojí mimo společenskou smlouvu - je její součástí.
Stejně tak i banky.
To, že se z nadnárodních korporací stal bleší cirkus , často se zimovišti v tax havens...to je v podstatě dočasný jev. /snad dočasný/
Tak jak se budou zvyšovat dopravní náklady a jak porostou / a už rostou !!/ mzdy a další náklady výrob/například lidskoprávní, environmentální/ v zemích Asie...tak si kapitál bude zase hledat cestičky domů.

Odpovědnost firem /ale jde o firmy JAKÉKOLIV - rozhodující je její PŮSOBIŠTĚ (pod jakou jurisdikcí působí) , nikolivěk její majetková struktura/, respektive její vztah k lokalitě mj. znamená, že firmy do lokalit investují, což se od 8O. let proměnilo téměř v pravý opak. (dnes je normální, že obec zainvestuje pozemky, sítě - ba dokonce kvůli firmě překope např. systém veřejné dopravy - viz Nová Karolina v Ostravě).
Pokud se to nezmění - čeká nás ten chaos, jak někdo zmínil výše. /španělští developeři se ale tiše smějí, stejně pak jejich komplici v bankách/
Ale zabránit chaosu by měli chtít především vyšší střední vrstvy - ty se mají oč strachovat.
Neb chudí, jak už někdo kdysi poznamenal, mohou ztratit leda tak své okovy.:--()
Pokud se tedy nenechají nahnat opět do nějaké " vlastenecké" války. Ti chudí, of course. Ti bohatí totiž umějí na požárech velkého rozsahu vydělat /v WWII smrt vojáka přišla na cca 25 OOO USD - kolik z tohoviděla jeho rodina - to asi nemá cenu rozebírat, že..../

Když kdysi někde hořelo - tak se seběhla celá vesnice a každý kdo mohl, tak se snažil pomoci.
V tom se nezměnilo nic - tedy procesně - z hlediska výsledku, kterého takto mělo být dosaženo.
Dnes se ale najde mnoho subjektů, kteří by rádi na požáru ještě vydělali, natož aby nějak pomáhali hasit. Místo toho , aby svou troškou přispěli k uhašení požáru - přilévají petrolej. Čím větší požár, tím větší zisky /zdravím především ratingové agentury/.
Eufemisticky /respektive nesprávně/ se to nazývá svobodou podnikání a důsledky tohoto mohou být daleko horší než jaké vyvolalo selhání státu v případě metylalkoholového byznysu /zde je rozmarně tristní zjištění, že nešlo o aktivitu čínských subjektů - ale výhradně o domácí, lokální subjekty/.

Řešení ?
Řešením je slušná společnost.
Více např. knihy R. B. Reicha.

Šalom.

P.S. A samozřejmě napráskat pak těm neslušným společnostem. Přičemž klackem může být klidně jenom papír /zákon, regulační opatření..../. Netřeba bomb. /ale je dobré je mít - pro případ, že by ty neslušné společnosti chtěly svou neslušnost exportovat daleko drastičtějšími způsoby, než to dělají dnes/.
20. 10. 2012 | 13:06

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Našimi pisálky je velmi často opomíjen údaj o počtu volných pracovních míst, či o počtu nově vytvořených pracovních míst. Je to mnohem důležitější údaj než míra nezaměstnanosti.

V České republice je na jedno pracovní místo asi deset uchazečů.

V Německu je nezaměstnanost přibližně 5,5 % a počet volných pracovních míst téměř 3 % z celkového počtu pracovních míst, tedy budou to zhruba dva uchazeči na jedno volné pracovní místo.
20. 10. 2012 | 13:06

Sladký napsal(a):

Stručně- zdá se, že tento způsob kapitalismu je totálně v rusutur.Je třeba hledat onu "neexistující" střední cestu.Zeleného rada? Vykašlat se na veškerá opatření a nechat to být.Tedy- jakási ekonomická obdoba (taoistického) principu wu-wei.:o))) A tak jsme zase v Číně.
20. 10. 2012 | 13:16

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

slim,
představa o tom, že stát většími výdaji nastartuje rust ekonomiky, je pohádka. v nejzadluženější zemi světa -japonsku- se o to vláda pokouší už 15 let. bez výsledku. výsledek je rust 0,5 %, obrovské dluhy a postupná ztráta konkurenceschopnosti. růst můžou nastartovat jenom podnikatelé. bohužel na západě nikdo nechce slyšet krutou pravdu, takže ji politici neříkají. ani nalevo ani napravo. lépe se poslouchá pohádka o tom, že vláda "něco" udělá a rust spadne z nebe. bezbolestně.
20. 10. 2012 | 13:20

Josef K. napsal(a):

přípodotek, Ernesto. Bylo by omylem domnívat se, že výběrová pravidla eugenických terorií byla výhradně rasová. To prostě není pravda. Byla jakákoliv, metodicky se tam vešlo všechno.
Jinak "Institu mozku byl v Moskvě" založen právě proto, aby byly zkoumány způsoby, jak zachovat na věky věků vůdce revoluce.
O skutečných Rusech? Božínku. Kdo to je? Znalost ruské historie patrně žádná!
Nebo snad Koch není skutečný Rus? Či Miller? Či Kateřina Veliká? Romanovci? Jen Stěpka? se slámou z laptí je Rus? A co když jeho matka byla znásilněna Tatarem?
I tak je Rus....No nějak nám tu kvete 19.století.
Je skutečný Rus genetický produkt? Pak ovšem je méně Slovanem než Polák i Čech, dokonce podle genetický testů.
Jistě nemá cenu vám dvěma klást složitější otázky než po původu jídla ve vašich lednicích, chápu. Jinak urazit se nesnažím, urážíte se a snižujete svou důstojnost sami svými projevy.
20. 10. 2012 | 13:25

Josef K. napsal(a):

Mnohokrát jsem napsal, že schopnost Zápodních společnosti kooperovat a nést odpovědnost za sebe a své členy je nesoumeřitelná s Východoevropskou.
V době největší krize jsem byl v Německu svědkem, jak si majitelé továren, cca 50-200 zaměstnanců, sami snižovali životní standardy tak, aby udrželi své zaměstnance, často velmi podstatně. Ničeho takové jsem nebyl svědlkem v UK, USA ani ve Východní Evropě.
Snad proto je Německo strašákem.
20. 10. 2012 | 13:28

český maloměšťák napsal(a):

bohorodičko, vyžeň putina
Komu dluží japonská vláda nejvíce ? Nejsou to náhodou z největší části japonské subjekty ? Proč pak ale psát o selhání ? Dochází snad k nějakým masivním výprodejům japonských dluhopisů ?
Jaká je tedy dynamika poklesu konkurenceschopnosti Japonska ve vztahu k dynamice vládních stimulací ekonomiky ? :---()

Jak podnikatelé nastartují růst ? To by mě zajímalo nejvíce - hlavně ve vztahu ke utahování fiskálních nástrojů a zvyšování DPH. Popište to.

http://www.mo.t.u-tokyo.ac.jp/seika/files/JJTI-Analysis1.pdf
20. 10. 2012 | 13:31

cinick napsal(a):

Maloměšťákoj
"Nerozumím. Pokud pak zohledním fakta, že německé exporty jsou z větší části tvořeny reexporty, dále diametrální odlišnost konkurenčních cílových trhů např. Německa či Řecka... - tak pak nerozumím téměř vůbec. Jak si tedy Německo finančně - politicky podrobuje země EU tím, že jejich výrobky či služby reexportuje a to převážně do Číny"

Rozumím dobře a zažil na vlastní kóžu. Výrobek,na který nakoupí polotovary a vyprodukuje česká pobočka německého koncernu je v pobočce uskladněn a později expedován k zákaznikovi kam koli na světě. Tak za ten výrobek zaplatí koncern české pobočce cca 800,-Kč a koncern ho ve své světové síti prodává za 600,-EU.
20. 10. 2012 | 13:34

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro bohorodičko, vyžeň putina.
Lhaní na to jsi expert.
Jen připomenu, že Japonsko se snažili léčit (neléčit nechát vyhnít) neoliberálové, kteří tam až do nedávna vládli.
Japonské dluhy je názorný příklad, kdy nelze nic svédět na levici, pravice tam vládla více než padesát let a tomu odpovídají veřejné dluhy přes 200 % HDP.
20. 10. 2012 | 13:40

Master ageCsel napsal(a):

Ernesto aspol.

máte pravdu. Za ten současný globální průser může Stalin. Je správné ukázat pravého viníka. Demokracie, svoboda, humanita a globální ekonomika z toho může vybřednout jenom díky AKTUÁLNÍMU Patriot Actu a boji se světovým terorismem. Je potřebné najít ty, kteří záškodnicky založili požár ve světovém finančním systému a v globální ekonomice. Bůhví jestli zatím není také Putin a Grebeníček.
20. 10. 2012 | 13:40

Bavor napsal(a):

Že jsou to ale "moudré rady toho pana Zeleného, co? Píše: "Jediné řešení: nebránit se transformaci, pochopit ji, poučit se z ní a využít jejích nabízených příležitostí. Vlády v tom hrají jen minimální roli. Namísto pochopení, vysvětlení a poučení se – a předání využití nových příležitostí podnikovým „Baťům“ (které je ovšem třeba vzdělat a vychovat), vlády zvyšují spotřebu na dluh, zvyšují daně, zaopatřují nás „prorůstově“ a léčí svoji zadluženost naší inflací". A také: "Tradiční politiky snižování úrokových sazeb a zvyšování rozpočtového deficitu nefungují v prostředí nezvratné transformace. Snahy převádět státní dluhy na obyvatelstvo („japonizace“ ekonomiky) pomocí dluhopisů a tisku peněz jen zvýší již tak akcelerující inflaci a pobídnou lidi do ulic. Tady opět tatáž triáda: stagnace, nezaměstnanost a zadluženost. Žádná ekonomická teorie nezná cestu z tohoto organického trojzádrhelu". A přitom LŽE. Příčinou tohoto kolapsu ekonomiky je základ kapitalistického systému - soukromé vlastnictví a jeho hledisko hodnoty - zisk. Zisk je vlasně nevyplacená práce zaměstnancům, kterou si ponechává soukromý vlastník. A tato "nevyplacená práce" způsobuje, že zaměstnanci nemohou konzumovat veškerý vyrobený produkt. Tím vzniká relativní nadvýroba. A aby se casově odložil kolaps ekonomiky (krize), unožňuje finanční kapitál konzumovat nadvýrobu NA DLUH ( jak státní, tak soukromé úvěry). A zisky hromadí finanční kapitál v bankách. Nyní nastala doba, kdy dluh dosáhl neúnosné výše a kolabuje celý ekonomický systém. Řešením je to, co navrhuje MARX a Engels - změna vlastnických poměrů, kdy celospolečenská forma vlastnictí umožní to, že zisky se nebudou hromadit v bankách, ale budou sloužit zase těm, kteří je vytvořili. Jenom tak je možné vyřešit současný chaos.
20. 10. 2012 | 13:47

Joshua napsal(a):

Bavor,

v zájmu zachování duševního zdraví doporučuji cancy globálního neoliberálního profesora raději nečíst. Kdoví jestli neporadil Kalouskovi "nezbytná" kutilská opatření.
20. 10. 2012 | 13:51

dalimír napsal(a):

Ach Bože zase další pomatenec ! Master age Nou coment @
20. 10. 2012 | 13:52

Kocáb napsal(a):

Evropa by konečně měla přestat živit miliony barevných. Dostatek pigmentu v kůži je poukázka na bezpracný život. A zároveň by měla přestat zdaňovat bílé lidi. Ekonomika pak poběží jak na drátku.
20. 10. 2012 | 14:08

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Joshua.
Politická a ekonomická síla EU, včetně významu eura, jsou trnem v oku mocnářům za Atlantikem no a tak úkolují své pěšáky, aby EU a euro nabourávali.
Když si přečtete články lidí, kteří jsou spojeni s různými think-tanky napojenými na americké Republikány, tak většina z nich šíří podobné „pravdy“.

Paradox – kdysi tak zvaná auro-atlantická spolupráce měla spojovat Evropu, dnes se ji tyto kruhy snaží rozbít, protože Evropa se stala až příliš silnou a zastiňuje USA, která ztrácí včetně dolaru.
20. 10. 2012 | 14:13

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude.
a v čem jsem teda lhal? píšu, že pravdu nechce říkat ani levice , ani pravice. v japonsku se nenašel nikdo, kdo by zadlužování zastavil. voliči si žádají dárečky na které jsou zvyklí. pokud by jim je politici neslíbíli, ve volbách nemají šanci. prostě nezbývá než aby to došlo do bodu totálního krachu. a to samé hrozí i evropě. i USA. lidé volí obamu s jeho sociálním programem a státní podporou ekonomiky. nikdo nechce slyšet, že nto nikam nevede a že na dluh se žít nedá.
20. 10. 2012 | 14:19

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

český maloměšták,
japonská ekonomika ztrácí konkurenceschopnost, to neznamená, že ji už ztratila. je to plíživé "uvadání" kdysi naprosto suverénních firem jako je např. sony , toyota, které neměly konkurenci a nyní propouštějí tisíce zaměstnanců. vládní podpora růstu skončila stagnací. memá žádný výsledek. je to prostě škodlivé. veškeré státní dotace a podpora do ekonomiky působí jako jed a žíravina. největšími příjemci evropských dotací v posledních 15 letech byly jižní státy EU. řecko, portugalsko atd. dostalo je to nakolena. socialismus prostě nefunguje. je to vyzkoušeno dlouholetou praxí v sovětském svazu, nicmémě se někteří stále nepoučili. jak nastartují podnikatelé růst? skoro nevěřím, že tuhle otázku myslítze vážně. podnikatel musí porazit konkurenci, přijít na trh s něčím, co bude mít uspěch, pak muže zaměstnant lidi a odvádět státu daně. to je proces, který rozhýbe ekonomiku. to stát neumí. rozdíl mezi podnikatelem a státem je v tom, že podnikatel investuje svoje peníze. politik cizí. takže u toho ani moc nepřemýšlí a je mu v podstatě jedno, jestli se mu investice vrátí nebo rozkrade. hlavně, že je zvolen a oslové mu tleskají jako zachránci.
20. 10. 2012 | 14:30

JAHA napsal(a):

Ad: cinick
Rozumím dobře a zažil na vlastní kóžu. Výrobek,na který nakoupí polotovary a vyprodukuje česká pobočka německého koncernu je v pobočce uskladněn a později expedován k zákaznikovi kam koli na světě. Tak za ten výrobek zaplatí koncern české pobočce cca 800,-Kč a koncern ho ve své světové síti prodává za 600,-EU.

Ale to by nemalo byt pre Vas nic nove (pokial nie ste velmi mlady). V byvalom spolocnom state, teda v JEDNEJ krajine sa na Slovensku robili polotovary, pripadne i cele vyrobky a predaval to matersky podnik umiestneny v Cechach, ci na Morave, do zahranicia cez podnik zahranicneho obchodu (PZO), ktory bol samozrejme tiez v Cesku, ci na Morave, prevazne v Prahe a Brne. Cize na Slovensku sa vyrabalo za tzv. velkoobchodnu cenu, v Cesku na to prihodili ostatne rezie, dalsie naklady a planovany zisk a predavalo sa. Mozete si porovnat mzdy na Slovensku a mzdy v Cesku za spolocnej republiky. Potom Vam jednanie nemeckych, ci inych cudzich firiem bude velmi, ale velmi pochopitelne(-:
20. 10. 2012 | 14:50

Abe Normalni napsal(a):

Boze muj, takova pekna analyza a zase se do ni vlezou ruzne nesmysly. My jsme snad meli pred 90. lety vyrobni prostredky ve svych rukou? Ona tu snad byla nejaka domaci trida podnikatelu, fabrikantu, bankeru? Leda ho*no. Byli jsme jen priveskem SSSR a jeho hospodarske politiky. A SSSR prakticky z roku na rok zkrachoval. Prestante sirit bludy o tom, jak byl v 90. letech cas budovat nejakou novou ekonomickou tridu. Meli jsme tak akorat cas vyhnout se hladu. Bohuzel za cenu svazani se se spolkem jen o malo zivotaschopnejsim, nez byl ten predesly. Kdyz se o to pokusili s kuponovkou, dopadlo to jak to dopadnout muselo. Penize byly jinde a kdo mel prachy, ten si koupil vyrobni prostredky. Svoje jsme prozrali v socialistickem experimentu.
20. 10. 2012 | 15:20

vasja napsal(a):

Neni to protievropský a nenahrává to pochybovačům, Klausům a jinejm duševně nemocnejm?
20. 10. 2012 | 15:27

marxík napsal(a):

Vypadá to, že šikmooký filuta připravil pro nevzdělané Evropany (a nejen pro ně) praktické cvičení z marxismu-leninismu.
Nalákal imperialistu na levnou pracovní sílu a umožnil tak levně vyrobený produkt s ohromným ziskem prodat v tzv. vyspělém světě. Tím se ona nadhodnota velice rychle naakumulovala, a proto teď není komu prodávat.
Řekl bych, že vše už je nyní řízeno z ÚV KSČ, a že ze smyčky se lze vyvléci pouze za cenu zčernání jedné modré planety.
20. 10. 2012 | 15:33

Joshua napsal(a):

marxík,

omyl. To nepřipravil šikmooký filuta ale soudruzi v cylindrech kteří nevěděli kam nalít kapitál, aby maximalizovali svůj zisk. Tak jej nalili k šikmookému filutovi, kde viděli hafo budoucích otroků. Šikmooký filuta dřel dnem i nocí ovšem na pravidla šmeliny pánů v cylindrech se vykašlal. A teď čuměj pánové v cylindrech i se svými západními ovečkami jak tele na nová vrata a nevědí jak se z té štrapáce vymotat. Včetně globálního radílka Zeleného, který radí podlézt cenově šikmookého otroka.
20. 10. 2012 | 15:39

marxík napsal(a):

Joshua
Kolego, kdyby šikmooký filuta ty vaše soudruhy v cilindrech nepustil za přesně stanovených podmínek do země, mohli dodnes přemýšlet kam nalijou kapitál.
20. 10. 2012 | 15:54

Ernesto napsal(a):

Kocábe když si tak chytrý proč jsi ty rusáky nevykop z česka již dříve ??? E
20. 10. 2012 | 16:41

Pavel napsal(a):

To Maximus :
Nebo nám hybatelé uhlovodíkové ekonomiky ze svých sobeckých zájmů brání tím, jak je formulován 2. termodynamický zákon, abychom ty technologie získali a udělali tak další krok na své Odysee? Navíc základním principem veličiny zvané entropie neboli míry neuspořádanosti je, že míra chaosu v přírodě se prý postupně zvyšuje. To ale neodpovídá pozorováním. Naopak pozorování například výbuchů supernov v různých fázích nám ukazují, že příroda má tendenci vytvářet organizované systémy, které se samy stále vyvíjejí a zdokonalují nikoli dosahovat rovnováhy podle nějaké rovnice. Vezměte si například pavoučí síť. Vstříkněte pavoukovi omamnou

Vy tedy perlíte.
Takže 2 zákon termodynamický vymysleli zlá představitelé naftařského průmyslu.
K takové hlouposti není co dodat. Včetně Vašeho dalšího perlení ohledně 3 termodynamického zákona.
20. 10. 2012 | 17:16

Pavel napsal(a):

pardon za překlep. Pochopitelně zlí představitelé......

P.S.Ach ta reCaptcha : každou chvíli se mně ptá, zda nejsem stroj. Fakt nejsem a sdělení slova se neshodují s předlohou nechápu ? To myslí ten text co mám přepsat ?
Nejsem šifrant !
20. 10. 2012 | 17:20

Gerd napsal(a):

Pane Zelený,
něco jste ve svém blogu opomenul. Tím něčím je, že současní bankéři nemusejí snášet důsledky svých chybných rozhodnutí, stát je prostřednictvím politiků vždy zachrání. Dejte bankéřům (a též politikům) plnou odpovědnost, že v případě chybného rozhodnutí za to zaplatí velmi tvrdě oni i jejich potomci ztrátou majetku, a máme nástroj, jak rychle dostat do reality šílené půjčky neprosperujícím státům.
Dále jste hodně správně uvedl, i když poněkud zapadlo: "Největším nebezpečím je pro Česko náhlý, akcelerovaný odliv kapitálu, zahraničního a dnes bohužel i domácího."
Tak k tomuto jevu už dochází. Kde končí daňové prázdniny, výroba se přesouvá jinam mimo ČR. Osobně vidím takový vývoj jako silně nebezpečný. Ne že by nemohly firmy odejít, ale nevzniká místo nich jiná výroba.
Za 2 roky si můžeme povědět, jak moc problémů postupný odliv zahraničních firem z ČR způsobuje. Bude totiž více zřejmý.
20. 10. 2012 | 17:30

marxík napsal(a):

Gerd
Kolego nezoufejte. Za humny čeká východní investor, který primárně neprahne po penězích, ale sleduje vyšší cíle.
20. 10. 2012 | 17:42

amiel napsal(a):

...
Město se hodně změnilo,
lid je však ještě víc jiný,
všichni tak truchle a zlomeně jdou
jak bloudící zříceniny.

Hubení zhubli ještě víc,
ztloustli, kdo břich už měli,
zestárly dítky a starci zas
většinou zdětinštěli.

Mnohý, jejž znal jsem co telátko,
mezitím stal se volem,
přemnohá husička husou je
s chlubivým peřím kolem.
...

(Heinrich Heine: Německo - zimní pohádka; př. Eduard Bass)
Heine, osobní přítel francouzské vysoké šlechty i Karla Marxe, báseň napsal, když mu byla po letech v emigraci povolena návštěva rodného Hamburku.)
Myslím, že paralela s dneškem je evidentní.
20. 10. 2012 | 18:45

Marek Kobera napsal(a):

To Josef K.:

Nepěkná demonstrace Vašeho nadměrného seběvědomí, pane intelektuále.
Úplně jste pomlčel, že o pár desítek let dříve žil v tomtéž městě, kde Martin Heidegger přísahal věrnost národně socialistickému státu, anděl egotismu Friedrich Nietzsche, přítel jistého Karla Bindinga, jehož spisek "Freigabe zur Vernichtung lebensunwerten Lebens" vytvořil ideovou základnu pro program Akce T4.

Není náhodné, že prof. Nietzsche se objevil zrovna v Německu a Vaše tvrzení, že
"Eugenika zachvacuje myšlení všech..." je nehorázné. Čím ubožejší tělesné konstituce tento filolog a filozof byl, tím hořečněji psal o potřebě kultivace nadčlověka. Tohoto tělesného i mentálního ubožáka pojí se šéfem Akce T4 Bouhlerem nekritický obdiv k Napoleonovi Bonaparte, který se dopustil válečných zločinů.

Proti eutanáziím slabomyslných se postavili např. holandští lékaři a během války další, např. představitelé církví.
20. 10. 2012 | 19:10

Joshua napsal(a):

marxík,

po penězích primárně prahne každý investor. A některý až tak, že přitom nekouká na oběti. Nezdá se, že by čekal na východě ale zatím spíš na západě.

vaše dvojče ernesto (dalimír) vs. Kocáb,

zdá se ernesto, že máte jako latinoamerický revolucionář něco proti rusákům, anebo jste vypadnul z obvyklé role?
20. 10. 2012 | 19:22

schlimbach napsal(a):

Pavel

2. zákon termodynamiky asi nevymysleli zlá představitel naftařského průmyslu, ale ten, kdo jej vymyslel jej vymyslel pro uzavřený systém, jímž příroda bohužel není :)
20. 10. 2012 | 19:38

martiXXX napsal(a):

toto je kapitalismus..jeho další vývojová fáze...marx měl pravdu...svět ovládají nadnárodní společnosti, finanční kapitál, banky, politici jsou na nich závislí.
20. 10. 2012 | 19:41

Gerd napsal(a):

marxíku,
máte na mysli investora popíjejícího vodku nebo pojídajícího rýži? Ostatně na východ od nás jsou všichni, jen ta vzdálenost je trochu větší. Od ČR nejdále na východ je Německo. :-)
20. 10. 2012 | 20:10

pamětník napsal(a):

Bavor:
Celospolečenská forma vlastnictví - co to je, jak to vypadá? Jako státní vlastnictví v reálsocialismu, všechno všech a nikoho?
20. 10. 2012 | 21:22

pamětník napsal(a):

JAHA:
"Mozete si porovnat mzdy na Slovensku a mzdy v Cesku za spolocnej republiky." Ano, za reálsocialismu byly na Slovensku vyšší.
20. 10. 2012 | 21:26

Josef K. napsal(a):

Marek Kobera. Nazval bych nehorázností Vaší snahu popřít věci jak byly. Navíc pletete jedno přes druhé. Eugenika se jistě objevuje jako požadavek kultivace obecně. Chesterton ale to pseudovědecké šílenství pochopil. Nebyl sám, ovšem v elitách to byl vážně pojímaný způsob jak z barbarství společnosti davu. Je to však spíše Váš osobní problém, myslete si tedy, co chcete. Váš vztah k H. i N. je komický. Váš vztah k intelektuálům zjevně normalizační a Vaše schopnost abstrakce minimální. Tak, co s Vámi, člověče...Vytěsňujte, vytesňujte až ke zjevné plné vyprázdněnosti.
20. 10. 2012 | 21:45

pamětník napsal(a):

Josef K. napsal:
"Eugenika se jistě objevuje jako požadavek kultivace obecně."
Wikipedia píše:
"Eugenika je sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. "
20. 10. 2012 | 21:58

Josef K. napsal(a):

Pamětník, Vaše znalosti tak mít.... Bože Vy taky všechno víte a znáte, co? A ještě se svou nevzdělaností chlubíte!
20. 10. 2012 | 22:09

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Josef K.
Dnes žijeme v době, kdy by nám někteří ukradli i nebe nad hlavou.
Pardon ne ukradli, ale zprivatizovali a pak zpoplatnili.
20. 10. 2012 | 22:14

pamětník napsal(a):

Josef K.:
Z toho jednoho slova, kterého jsem autorem, jste vydedukoval, že jsem nevzdělaný. :)
Gratuluji!
20. 10. 2012 | 22:15

pamětník napsal(a):

Josef K.:
Tohle se Vám bude zdát lepší?
"eugenika
Význam:
geneticky i sociologicky podložené snahy o biologické i sociální zušlechtění lidstva a zlepšení jeho genofondu"
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/eugenika
20. 10. 2012 | 22:20

Joshua napsal(a):

pamětník,

patří do toho i genetické potraviny, nejrůznější vakcíny, umělé oplodnění, pokusy s genetickým materiálem...?
20. 10. 2012 | 22:38

pamětník napsal(a):

Joshua:
Nikoliv, eugenika se týká zlepšování genofondu člověka. Více např. zde:
http://www.vesmir.cz/clanek/eugenika-zatracovana-a-stale-znovu-objevovana
http://svp.muni.cz/ukazat.php?docId=187/
20. 10. 2012 | 22:50

Josef K. napsal(a):

Pamětník, nikdo nepopírá, že jde formálně o genofond, ale...marnost nad marnost.
Tak tedy:When the industrial revolution was in full flower and society was in the process of quick and radical change, the upper classes and old families were susceptible to a counter movement to reverse the perceived decline and decay of humanity and civilization. One of these responses to accelerated social change was the eugenics movement.

This was a conservative movement that hoped to reestablish preindustrial values and regain past and superior societies under the authority of science. Eugenics was a movement that began in Britain in the mid-nineteenth century and reached popular acclaim in the United States during the first three decades of the twentieth century. Ultimately, it was brought to wide repudiation by its radical implementation in Germany during the mid-1930s through the mid-1940s.

Jinak Vám závidím tu prostotu. Už jen ta argumentace wikipedií českou
20. 10. 2012 | 23:00

Ládik!!! napsal(a):

Potravinová soběstačnost státu je tatam. Pěstuje se řepka a dotované solární panely na orné půdě. V dnešní době si musí soběstačnost zajistit sám občan; pokud nebude v potu tváře chléb svůj dobývati, ale bude se flákat někde u volebních uren, nevyrobí žádné prodejné výrobky a neprodá je. Sobotka nebo Dolejš člověka nenakrmí - to funguje opačně. Papaláši a 400 tisích úředníků státní správy potřebují ždímat lidi, aby mohli žít na vysoké noze. Člověk si nechá kopat do zadku. Ale aby ho zároveň kopali i do hlavy, to už ne. Do státního rozpočtu ani korunu. To je sisyfovská práce.
20. 10. 2012 | 23:00

Josef K. napsal(a):

Pamětník. Vy asi budete mít i antické Řecko za vzor ctností...žijete v pohádkách?
20. 10. 2012 | 23:03

Josef K. napsal(a):

Pamětník. Pokud jste např. instalatér, pak Vás uklidním, tu práci neumím a nehrnu se do ní, tak se nehrňte ani Vy do něčeh, o čem namáte páru...
20. 10. 2012 | 23:06

aga napsal(a):

Marek Kobera

Tleskám - hlavně Vašemu hodnocení FN. Však ho nakonec boží mlýny se svou pověstnou osudovou ironií dostaly.
20. 10. 2012 | 23:07

JAHA napsal(a):

Ad:pametnik
JAHA:
"Mozete si porovnat mzdy na Slovensku a mzdy v Cesku za spolocnej republiky." Ano, za reálsocialismu byly na Slovensku vyšší.
20. 10. 2012 | 21:26
Poucujete tu, kto ako koho vychoval, napr. "Co dělali Vaši rodiče, že Vás nenaučili se slušně vyjadřovat?"

A Vas nenaucili, ze nemate klamat?
20. 10. 2012 | 23:17

pamětník napsal(a):

Josef K.:
Eugenika je snaha zlepšit lidskou populaci zlepšením jejího genomu. Co nadto je, to si přidali intelektuálové společenských disciplín. Vaše zmínka o antickém Řecku je off topic, jste zbytečně mnohoslovný.
Co je v té české wiki špatně?

P.S.:
Dokážete držet se striktně věci? Anebo ke svému libidu potřebujete nutně útočit na osobu oponenta?
20. 10. 2012 | 23:20

Marek Kobera napsal(a):

To Bavor:

Celospolečenská forma vlastnictví?

Tak to se mi líbí. Napište prosím obratem do diskuse Vaši adresu, rád bych to u Vás vyzkoušel prakticky. Skočím si k Vám na celospolečenské kafe, podívám se na celospolečenskou televizi, lehnu si do celospolečenské vany a nakonec si ustelu ve Vaší celospolečenské posteli.
20. 10. 2012 | 23:24

pamětník napsal(a):

JAHA:
Pracoval jsem na Slovensku přes dvacet let, protože za práci ve stejné funkci v českých zemích bych bral podstatně méně.
Tak prestaňte ohovárať táraninami o dákom klamstve.
20. 10. 2012 | 23:25

JAHA napsal(a):

Ad:pametnik
JAHA:
"Mozete si porovnat mzdy na Slovensku a mzdy v Cesku za spolocnej republiky." Ano, za reálsocialismu byly na Slovensku vyšší.
20. 10. 2012 | 21:26
Poucujete tu, kto ako koho vychoval, napr. "Co dělali Vaši rodiče, že Vás nenaučili se slušně vyjadřovat?"

A Vas nenaucili, ze nemate klamat? Alebo je to skor nevedomost?
20. 10. 2012 | 23:25

JAHA napsal(a):

Ad: pametnik
Tak to sme urcite vsetci zvedavi, co to bola za praca, lepsie platena na Slovensku, nez v Cesku. Vojak z povolania? Vyrobca tankov? (robili sa iba na Slovensku). Prvy tajomnik KSS?
Vzdavam sa.
20. 10. 2012 | 23:29

pamětník napsal(a):

Josef K.:
20. 10. 2012 | 23:06
Je zřejmé, že nemáte ani páru o eugenice. Na rozdíl od Vás přesto Vás nenutím, abyste přestal klábosit, jak máte ve zvyku.
Pro začátek zkuste si přečíst texty v odkazech uvedených v mém příspěvku v 20. 10. 2012 | 22:50.
20. 10. 2012 | 23:31

buďte si doma u mečiara napsal(a):

JAHA
Neprovokujte. Hodně z nás se dobře pamatuje.
Od nás se investovalo k vám, ne naopak. Z ovčích syrečků bysme moc neztloustli.
Postavili jsme vám ZTS Dubnica, která měla 15.000 zaměstnanců. Kolik jich má dneska?
Když z Hlinska do Filakova delimitovali výrobu ponorných ohřívačů, shořel naprosto každý po třetím použití.
Za Bilaka a Husáka se v Praze přestaly mýt ulice a pod Tatrami rostly vilové kolonie.
Stýská se vám? Mně ne.
20. 10. 2012 | 23:32

JAHA napsal(a):

A, este ma nieco napadlo - zeby Leopoldov? Ci Sabinov?
20. 10. 2012 | 23:32

JAHA napsal(a):

Ad: budte si doma u meciara

Viete, o com sa bavime s pametnikom? O vyske priemernych platov na Slovensku a Cesku za tzv. socializmu?
A Vy pisete k akej teme, budovateli?
20. 10. 2012 | 23:35

pamětník napsal(a):

JAHA:
Napr. lekári na Slovensku brali priemerne o štvrtinu viac ako v českých krajinách. Teraz už nie. :)
20. 10. 2012 | 23:37

pamětník napsal(a):

JAHA 20. 10. 2012 | 23:32:
Na inom blogu, kde ste ma chceli poučiť o tom, že Banskobystrický kraj susedí s Maďarskom, som už Vam odpovedal.
Na tie roky prežité na Slovensku spomínam rád, aj keď niekedy sem stretol takého táraja, ako ste Vy. :)
20. 10. 2012 | 23:44

JAHA napsal(a):

Ad: pametnik
No, nechce sa mi tomu velmi verit (mozno niekde na miestach, kde nechcel nikto ist, to pripustam), ale nebudem sa hadat, ci to vyhladavat v statistikach. Takze Vam predbezne a podmienecne verim:-).

P. s. Kym si to neoverim v statistikach. Potom to bude bud pravda - alebo nie. A podla toho si Vas aj lepsie zapamatam v diskusiach:-).
P. s. 2 A ten BB kraj nesusedi s Madarskom?
Dobru noc.
20. 10. 2012 | 23:46

pamětník napsal(a):

"A ten BB kraj nesusedi s Madarskom?"
Samozrejme áno, lenže ja som tam dole žil skôr, ako Vy ste se narodil.
Dobrú...
20. 10. 2012 | 23:56

El Comandante napsal(a):

Velmi dobře popsané pane Zelený. Jak z toho ven ? Osobně si zakládám svou vlastní měnu, Hezkej den.
21. 10. 2012 | 00:34

Marek Kobera napsal(a):

To Josef K.:

Tak to se bohužel mýlíte. Moje schopnost abstrakce je na velmi slušné úrovni. Samozřejmě slovo eugenika má i úzký i široký významový rozsah. V širokém smyslu slova se jedná o kultivaci, s tím souhlasím. Bohužel tam, kde se jedná o nucené či nevyžádané sterilizace, nucené potraty či porody, selekce pohlaví apod. už rozhodně o pouhou kultivaci nejde. A první věc z tohoto výčtu se skutečně týká i skandinávských zemí nebo (okrajově?) ČSSR.

Co se týká mého postoje k N., tak může být třebas nezvyklý a můžete ho vidět i jako komický, proč ne. Ovšem to, co jsem napsal, jsem jen převzal od Georgea Santayany (srv. http://www.philosophicalsociety.com/archives/Santayana%27s%20Criticism%20of%20Nietzsche.htm). Vcelku mi to připadá jako rozumný postoj.

Co se týká mého postoje k H., tak se nestačím divit - žádný jsem sem nenapsal, napsal jsem pouze fakt. Ani žádný nemám, jen snad kritiku k části jeho filozofie, což je málo na to, abych prezentoval nějaký postoj k němu vcelku. Možná by Vám prospěla pozornější četba napsaného textu.

Slovo normalizační jsem vzhledem k jeho frekvenci ve Vašich příspěvcích už pochopil. Teď mi prosím ještě vysvětlete (definujte) slovo intelektuál, abych se mohl rozhodnout, jestli je můj postoj k nim normalizační, jak tvrdíte či ne.

Na zbytek toho, co jsem napsal, nemám od Vás žádnou reakci, což kvituji s povděkem.
21. 10. 2012 | 00:53

Marek Kobera napsal(a):

To Josef K.:

"This was a conservative movement that hoped to reestablish preindustrial values and regain past and superior societies under the authority of science."

To je právě ten paradox. Vy zde cituje sociology s jejich schématickým vnímáním společností (přibližně: archaická -> feudální -> moderní (samozřejmě prý ta nejlepší, event. postmoderní)), ale eugenika právě s příbuzným rasismem radikálně popřela rovnost lidí. Nerovnost lidí ve feudalismu je na úplně jiné úrovni. Vážně pochybuji o platnosti Vašeho vysvětlení, že držitel moci (dříve monarcha, později řekněme kapitalista) se chtěl s druhými méně a méně dělit, a tak z feudalismu vyrostla akcentovaně eugenika. On se ten monarcha totiž obyčejně dělit chtěl a skutečně dělil, natož pak nižší šlechta. A obyčejně se i uznávala důstojnost (příhodnější slovo pro to nemám) chudých i nemocných lidí. Naopak právě v moderní společnosti se setkáváme s fází bezohledného kapitalismu a později s nejhrubším porušování lidských práv za nacismu a variant komunismu.

Ovšem toto téma je aktuální i dnes. Výlevy proti cikánům či Židům, které si člověk může přečíst i zde, mají mnoho společného s myšlenkami eugeniky (tedy: zbavme se jich a národu se povede lépe až nejlépe) a ani univerzitní půda není netknutá. Některé myšlenky takové Petera Singera jsou přímo eugenické. A opět se jedná o člověka vysoké akademické úrovni a pověsti, kterému "se naslouchá". Nálepku "konzervativní" bych mu rozhodně nedával...
21. 10. 2012 | 01:40

Marek Kobera napsal(a):

To pamětník:

Vy jste žil v Šahách?
21. 10. 2012 | 01:59

Yosif K napsal(a):

Za 2 roky si můžeme povědět, jak moc problémů postupný odliv zahraničních firem z ČR způsobuje. Bude totiž více zřejmý.
20. 10. 2012 | 17:30
KONEC CITATU.

Nejlepsi zpusob jak si udrzet podnikatele je zvolit najekou radikalne levicovou vladu a zavest odstupne 60 mesicnich platu jako to je ve Spanelsku a Recku. Z toho se podnikatele urcite mohou podelat radosti.

Neni divu ze v Recku a Spanelsku nechce nikdo nic investovat......
21. 10. 2012 | 02:03

vasja napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Sobotka nebo Dolejš člověka nenakrmí -
--------------------
Ale levičáci je přece žerou a zdaj se docela nasycený. :-)
21. 10. 2012 | 05:33

ari napsal(a):

Yosif:
Přesto např. Španělsko dnes nechudne zdaleka tak rychle jako např. Česko (propad HDP je tam zřetelně nižší, přitom z vyšší průměrné životní úrovně). Čím to?
21. 10. 2012 | 07:30

Ládik!!! napsal(a):

vasja -
myslel jsem člověka.
21. 10. 2012 | 07:48

Pavel napsal(a):

Stručně - průmyslová revoluce (nástup technologií) dala vzniknout kapitalistům (do té doby byl majetek věcí feudálů, dědil se). Tady vznikl RYCHLÝ RŮST a dnes narazil na přírodní limit - žádný strom neroste do nebe (a planeta a zdroje surovin mají svou hranici).

Globálně to znamená, že na planetě je čím dál tím víc lidí (uživí se zatím dík technologiím, které rychleji vyrábí potraviny a další nové technologie), pro které je čím dál tím méně práce. Toto období rychlého růstu (v Evropě cca od roku 1848) nyní končí, tedy opravdu se nejedná o cyklickou krizi.

Už nejsou kolonie, z kterých bylo možné vozit levnou pracovní sílu a suroviny, kapitál vytvořil vrstvu superboháčů, kteří nahradili feudály, akorát ten prostý lid se prostě přemnožil a kazí jim to.

Řešení jsou dvě - válka, která sníží planetární populaci (tedy netřeba se bát o rostoucí počet důchodců, řekl by cynik) NEBO najetí na udržitelný způsob života. Tedy přestaneme růst ve smyslu ekonomickém (naopak snížíme svou surovinovou náročnost i pracovní tempo), ale začneme růst ve smyslu zlepšení života společenství. To je ale práce na příštích 300let a kapitalisté se budou bránit (budou bránit své banky i svůj majetek).

Jiné dvě možnosti podle mě nejsou (dočasnou poslední peripetií této "poslední krize kapitalismu" bude převod dluhů na občany přes nákup dluhopisů - co jiného jsou povinné penzijní fondy, které jsou většinově založené na odkupu státních dluhopisů - to jednou praskne).
21. 10. 2012 | 10:14

Marek Kobera napsal(a):

To Pavel:

Fajn, jenom mě napadá, že ještě dost levné pracovní síly je. Pořád je rozdíl v průměrných příjmech v PPP mezi ČR a Nigérií, Etiopií a možná i Moldávii řádový.
21. 10. 2012 | 11:38

aga napsal(a):

Marek Kobera

"Ovšem toto téma je aktuální i dnes. Výlevy proti cikánům či Židům, které si člověk může přečíst i zde, mají mnoho společného s myšlenkami eugeniky (tedy: zbavme se jich a národu se povede lépe až nejlépe) a ani univerzitní půda není netknutá."

Takové výlevy jsou samozřejmě odsouzeníhodné. Je třeba je ale účelově nezaměňovat s oprávněnou kritikou takového chování, které dané společnosti skutečně škodí, často na základě daným etnikem/náboženstvím sdílených kulturních tradic a mýtů.
21. 10. 2012 | 11:42

Josef K. napsal(a):

Marek Kobera. Dost těžko se diskutuje s někým, odpovídá někomu, kdo má sociologii za systém utříděných kategorií (tedy chybí mu zcela základní znalosti o sociologii), kdo nečetl ani y Gasseta, ani Salazara, ani von Bertelanffy, Maxe Webera, netuší nic o Morenovi, Benjaminovi, Luhmannovi, Zygmundovi Baumanovi, Bourdieu atp. atd. atd. atd. vč. toho, že mu chybí elementární znalost klasické kulturní antropologie, základů linguistiky, semiotiky atd., filosofie.
Ovšem není divu, sociologie se vyvinula jako interdisciplinární obor, na rozdíl od postsovětské zóny. Leninská sociologie vskutku trpěla tradiční pseudoněmeckou snahou po průzračném třídění.
Tedy, těžko se diskutuje s někým, kdo je tím instalatérem, který nezná slovo "ventil" a neumí si pod ním nic představit a navrhuje systém teplovodního potrubí.
Jinak Eugenika se opravdu zrodila v důsledku hrůzy z kulturního úpadku společnosti po globálním nástupu kapitalismu (který tu a propos máme v některých zemích už od 12., století v 19. století. Stačí si přečíst záznamy z jednání prvních buržoazních parlamentů.
Pro první seznámení vůbec s historií kultiury Vám doporučuji Eliase a Roberta Muchembled. Až strávíte, že historie je zcela rozdílná od Vašich postnormalizačních představ, což musí každý, kdo má upřímné přání "znát",viz. film Tarkovského "Nostalgie", pak budete psát daleko opatrně i o ventilech.
Je zajímavé, že lidská existence je existencí mentální, ale jen málo lidí ve společnosrti spotřeby pečuje o své obecné znalosti o společnosti a člověku. A pak vydává za vědu věd ekonomii, například. A ještě Vás překvapím, eugenika stále žije.
Takže se ozvěte, až budete mít skromný pocit po přečtení cca deseti tisíce stran textů, že o tom něco víte.
A nepiště mi, že jsem nafoukaný. Od lenivého to nesedí.
21. 10. 2012 | 12:00

cinick napsal(a):

JaHovi
"Ale to by nemalo byt pre Vas nic nove (pokial nie ste velmi mlady). V byvalom spolocnom state, teda v JEDNEJ krajine sa na Slovensku robili polotovary, pripadne i cele vyrobky a predaval to matersky podnik umiestneny v Cechach,"
No taky to mohlo být následovně: Některé koncerny například Sigma, ZKL, Elitex, Šmeral, dostaly za bolšánů rozkaz vybudovat závod na Slovensku. Musely tam obstarat zařízení a výrobní náplň. Pak to taky musely někde prodávat.
Tu českou firmu koupil německý koncern i s trhem bývalé RVHP, jen esli si to někdo uvědomil, co vše mu za onu cenu prodává.
Tak to je můj příspěvek tak trochu od věci.
21. 10. 2012 | 14:02

Pavel napsal(a):

Marek Kobera - levné síly je samozřejmě dost, ale jejich potřebu smazává čím dál tím víc pokrok v techologiích, takže dnes už je to spíš o těch surovinách. Klasickým příladem budiž Venezuela, Chávez, ropa a USA (pákující přes MMF - plaťte úroky z našich půjček vaší ropou - Chávez je teď po letech odstřihl a řvali jako pominutý, že už nechce dál platit úroky z úroků).

Pokud budou kapitalisti odmítat větší transformaci (změnu), pak dojde k válce. Je to ale běh na (velmi) dlohou trať s mnoha turbulencemi a zcela nejistým výsledkem, protože nikdo přesně neví, jak by ta změna měla vypada (komunisti byli první a zcela utopickou snahou, vznikli jako reakce na šílený kapitalimus v letech cca 1900 - 1920; dnes už je ale třeba hledat jiný koncept, ne tak naivní a utopický).
21. 10. 2012 | 14:21

pamětník napsal(a):

Josef K.:
"lidská existence je existencí mentální....
Takže se ozvěte, až budete mít skromný pocit po přečtení cca deseti tisíce stran textů, že o tom něco víte."
:)))))))))
Esence intelektuálštiny.
Člověk je o to víc člověkem, čím více stran přečte.
Jestlipak jste, Josefe K., v těch desetitisícíh stranách objevil, z čeho se vlastně živíte?
21. 10. 2012 | 19:04

Josef K. napsal(a):

pamětník. Pouze opakuji , pokud chcete uvařit guláš, je nutné přečíst si kuchařku či se nechat vyškolit, se znalostí společnosti je to podobné, jen trochu náročnější. Ovšem pamětníci si rádi cucají z prstu, mají patent na všeznalost.
21. 10. 2012 | 21:15

pamětník napsal(a):

Josef K.:
Jasně, pokud chcete na blogu prof. Zeleného diskutovat o eugenice ve vašem širokém vágním pojetí, musíte přečíst desetisíce stran textů sociologů. :) Potom můžete mistrovat diskutéry, poučovat o "mentální lidské existenci" a celkově se vytahovat. Copak nechápete, že vstřebáváte a zakládáte si na zprostředkovaných informacích a realita se Vám vzdaluje? :)
Ve své dnešní dobré náladě Vám sdělím, že i já jsem přečetl desetitisíce stran nabitých reálnými fakty (i o eugenice), reálnými fakty, nikoliv myšlenkovými konstrukcemi intelektuálů. Takže ve vlastním zájmu byste měl přestat se svými kuchařskými recepty, stejně jim nerozumíte zrovna tak, jako mnohým jiným reáliím. :)
21. 10. 2012 | 22:00

Skalder napsal(a):

To Připodotek :
Nerozumím tomu, jak zastavení německých jednotek u Dunkerque souvisí s údajnými úpisy podepsanými Hitlerovou krví v britských rukách. Pokud existovaly, neusnadnilo by jejich vyřízení právě dobytí Británie ?

To Maximus :
Máte pravdu, že Hitlerovi se podařilo roztočit kola německé ekonomiky investicemi do infrastruktury. K výraznější inflaci díky kontrole měny sice nedošlo, ale jen díky kontrole cen, která zase plodila nedostatek zboží. Samozřejmě, že ne přes noc, ale po letech už to bylo znát. Pamětníci později vzpomínali na nákupní horečku vojáků wehrmachtu po okupaci v březnu 1939. Podobně se „mandelinky bramborové“ chovali později ve Francii i v dalších okupovaných státech. Ty byly přitom rovněž postiženy Velkou hospodářskou krizí. Dokázaly se s ní ale vypořádat i bez nedostatkové ekonomiky.
Takže ono to tak jednoduché s tou řízenou měnou asi nebude.
22. 10. 2012 | 00:27

JAHA napsal(a):

Ad: cinick

Samozrejme, ze v ramci RVHP sa na stranicky prikaz budovali rozne fabriky i tam, kde by bolo lepsie pestovat zemiaky, ci kukuricu. Tak sa stalo, ze auta a autobusy vyrabali i v takych krajinach, kde o tom nemali paru, ani zrucnosti. Dodnes si "s laskou" spominame na madarske Ikarusy, ktore mali problem prejst stupanie, ktore v pohode vysla i stara babka, na skvele rumunske auta a pod. Ale boli i v byvalom CSR na Slovensku miesta s priemyselnou tradiciou, kde nemuseli "bolsani" nic prikazom stavat, a predsa sa tam robili polotovary, ci hotove vyrobky, ktore nakoniec skompletizoval, ci predaval (a tym na tom dobre zarobil) nadriadeny podnik na ceskom uzemi. To som mal na mysli.
22. 10. 2012 | 08:53

Marek Kobera napsal(a):

To Josef K.:

Těžko se také diskutuje s někým, kdo druhého jakoby zná lépe než on sám. I v začátečnických textech o sociologii se představuje jako multiparadigmatický obor, což odpovídá podle Kuhna jednomu z raných stádiích vývoje věd. (Byl jsem i v interakci s lidmi, kteří to nevyjádřili takto slušně a kulantně).

Je zajímavé, proč potřebuji k diskusi (o kterou jsem nestál - jen o argumenty podporující Vaše tvrzení, protože se nepokládám za žádného historika či sociologa) znalost sémiotiky a lingvistiky. Beru to na vědomí a podle Vašeho příspěvku sociologii připojuji mentálně k teologii, kde podle známého aforismu prý platí váha autority, ne argumentů.

Když čtu od Vás o těch parlamentech, tak musím uznat, že jsem lenivý. Starou severštinu neovládám vůbec a latinsky se orientuji jen se slovníkem, na rozdíl od Vás, který si ony texty čtete třeba při čekání na dopravní prostředek nebo před usnutím. Máte jistě pravdu, měl jsem toto již dávno ovládat - nejmladší nejsem.
Takže až se moje situace zlepší, tak se opět ozvu. Děkuji za doporučení.
22. 10. 2012 | 09:47

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Na pohádku Zeleného naváži jinou pohádkou

„Německo míří k rekordu, na daních zřejmě vybere 600 miliard eur
Německým finančním úřadům se letos zřejmě podaří na daních vybrat rekordní částku. Naznačují to zářijové údaje, podle nichž výběr v meziročním srovnání stoupl o 4,2 procenta. Za celý rok by státní kasa mohla získat přes 600 miliard eur (14,9 bilionu korun).

O rekordu se ve světle stále stoupajících daňových příjmů státní pokladny hovoří už několik měsíců. Na růstu státních příjmů se podílejí především zvyšující se platy stejně jako stoupající zisky firem. Roste i spotřeba domácností.
Za období od ledna do září stouply příjmy státní kasy bez započtení čistě obecních daní o 5,6 procenta na 403,4 miliardy eur. Výběrčí daní přitom na celý rok očekávali nárůst jen o čtyři procenta. Jejich příští oficiální prognóza, která se objeví na konci října, tak pravděpodobně bude ještě optimističtější.
Experti, kteří odhad ministerstava financí vytvářejí, ale již nyní na základě posledního vývoje odhadují, že spolek, jednotlivé země a obce by letos mohly poprvé v historii vybrat nepatrně více než symbolických 600 miliard eur. „
Více na: http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/nemecko-miri-k-rekordu-na-danich-zrejme-vybere-600-miliard-eur-925200#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
22. 10. 2012 | 14:14

pamětník napsal(a):

JAHA:
"Ale boli i v byvalom CSR na Slovensku miesta s priemyselnou tradiciou, kde nemuseli "bolsani" nic prikazom stavat, a predsa sa tam robili polotovary, ci hotove vyrobky, ktore nakoniec skompletizoval, ci predaval (a tym na tom dobre zarobil) nadriadeny podnik na ceskom uzemi." Naozaj? A kde?
22. 10. 2012 | 15:37

pamětník napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude:
Jsou tam zahrnuty i daně ze zisků dceřiných společností přelitých do německých matek?
22. 10. 2012 | 15:39

JAHA napsal(a):

Ad: pametnik

Pokial sa pamatate, tak na tom vasom "inom" blogu som opravoval Vase vyjadrenie, ze BB kraj nesusedi s Madarskom. Bavili sme sa o vysledkoch scitania a o pricinach poklesu obyvatelstva na juznych uzemiach SR. Vy ste to v tejto diskusii uplne podvodne obratil, akoze Vy viete, ze BB kraj susedi s Madarskom, lebo.... Nechcem zatahovat inych do toho, co ste vtedy pisali, a co ste po mojom upozorneni na nezrovnalost, prijali. Na Vasu ziadost som Vam i napisal, kde si mozete najst informacie o tom, co som tvrdil. Dal som Vam link na Statisticky urad, ze ktory ste, tusim, i podakovali. (Ja si veri nezapisujem☺). Vase vyjadrenia na mna v tomto blogu povazujem s ohladom na predchadzajucu diskusiu pri tom "inom" blogu za chrapunske a nemienim s Vami viac diskutovat. T. j. ani Vam neodpoviem na Vasu hlupu otazku. Najdite si vyvoj priemyslu na Slovensku cez Google, pokial Vas to tak zaujima. Tam sa dozviete i to, co mozno neviete. PRECO sa od vzniku CSR zastavil rast priemyslu na Slovensku, ktore bolo za Uhorska jedinou priemyselnou zakladnou Uhorska, preco (nie z nejakej dobrej vole, ci nezistnej pomoci) sa stahovali niektore fabriky na Slovensko po roku 1935, preco sa, z dovodu navrhov ceskych ekonomov prestalo s budovanim priemyslu na Slovensku, a preco sa nakoniec postavili po 1960 obrovske fabriky na Slovensku.

P. S. Myslim, ze Vasou snahou bolo vidiet co najviac prispevkov v slovencine, ale isli ste na to velmi (Klausom povedane velmi, velmi)zle. Nepravdou. Takze, vynasnazim sa, aby som sa nedal uz vyprovokovat a na Vas uz nereagovat.

S pozdravom, Vas slovensky taraj.
22. 10. 2012 | 16:14

cinick napsal(a):

JaHovi
Ač s mnohými Slováky vycházím dobře už od dob študírování, tak při vašich odpovědích jsem rád že jste se trhli. Aspoň už nemusíte doplácet na tu odpornou čehůňskou bandu, která vám to jen všechno kazila.
22. 10. 2012 | 18:27

pamětník napsal(a):

JAHA:
Každé Vaše tvrzení je věcně lživé.
1) Na Vaše arogantní "predstavte si, že Banskobystrický kraj susedí s Maďarskom. Bomba, však" jsem Vám pogratuloval ke kouzlu nechtěného, protože jste o tom poučil člověka, který roky prožil v Lučenci. Teda úplně naopak, než tvrdíte teď.
2) Na Slovensku v čase Uher žádný významný průmysl nebyl, takže nebylo za ČSRF co zastavovat. Naopak v době ČSR průmysl na Slovensku začal vznikat, třeba Baťovany aj. Ostatně tam muselo vznikat víc institucí, půošty, školy atd., protože většina slovenskéhoo obyvatelstva byla nekvalifikovaná.
Přiznávám, že moje otázka byla víc řeč nická a měla především otestovat míru Vašeho slovenského nacionalizmu. Mohu teď zodpovědně potvrdit, že Váš nacionalizmus je na hranici šovinizmu a deformuje Vaši intepretaci faktů.
Prostě lžete.
22. 10. 2012 | 19:40

mino napsal(a):

SK sa vratlio na uroven priem. produkcie z r.1917 az v r.1935. Je to v statistikach.
Proste mate lepsiu polohu a stastie na susedov, lebo keby ste boli pod patronatom Uhorska, tak mate biedu, hlad a vystahovalectvo ako vsade v Uhorsku. Vsetko co patrilo pod Rakusko - Slovinsko, vy, ale aj Krakov, Lvov, vsetko prosperovalo a to dodnes. Niektore majetky a suvisiace podniky a mestecka na SK patiace pod Viedensky dvor, slachtu z toho tazia dodnes. Poculi ste nieco o Coburgovych zavodoch, SK sklarnach, ktore boli zakladane este pred ceskymi, poculi ste o Kremnici, B. Stiavnici, Spisi a Rudohori, o ich historii, vyzname, bohatstve a prinosoch pre banictvo, metalurgiu? Nie, vy ste zahladeni iba do seba.
Poculi ste o SK inteligencii po vzniku I.CSR? Nie? Tak pre tu nebolo miesta, Dr.Bencur-spisovatel Kukucin sa sklamany vystahoval -Argentina, Corvatsko. Dr. Skarvan osobny lekar L.N.Tolstoja sa sklamany z novej rep. a pomerov v nej radsej obesil, grafik Sokol sa vratil do USA a Mexika...
17. 01. 2013 | 17:23

juyZerwQQH napsal(a):

<a href=http://www.cmpa.com/man/genericviagra/#7869>viagra cost</a> can i really buy viagra online - legal to buy viagra online
02. 02. 2013 | 02:04

Otakar napsal(a):

Mohl byste prosim uvest zdroj, podle ktereho je kanadsky dluh na hlavu $45 tis.?
Podle jinych zdroju je to pouze 17.5 tis. (napr. http://www.taxpayer.com/)

Dekuji
04. 03. 2013 | 23:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy