Přímá volba prezidenta: Promarníme příležitost?

06. 08. 2012 | 08:51
Přečteno 12405 krát
I když to zatím v ČR vypadá spíše na frašku, nebo knížecí „srandu“, přímá volba českého prezidenta představuje bezprecedentní výzvu, historický přelom a unikátní příležitost k formování nové budoucnosti – nejen fixaci a utvrzení myšlenek, které již měly dávno odeznít. Kulturní instinkt udržovat status quo a pokračovat s minulostí, jakkoliv nefunkční a bezperspektivní, ale pohodlně a důvěrně známé, bez „novot“ a výzev, je určitě třeba prolomit.
Tenhle nešťastný český instinkt nám již po staletí zabraňuje dostat se „na špici“, uvolnit nové myšlenky a motivovat nadcházející generace k tvorbě vlastní cesty k autonomní a konkurenceschopné společnosti. Současná plejáda kandidátů je ve svém celku radikálním popřením všeho nového, potřebného a osvobozujícího. Jde spíše o Bál oportunistů, Festival „bývalých“ a Táborák marnosti i marnivosti – jakoby vůbec nešlo o historicky první přímou volbu českého prezidenta. Jsme sice v 21. století, ale fungujeme – a mnozí i nadále chceme fungovat – podle vzoru dvacátých let století dvacátého. Škoda.

****Vývoj společností, českou nevyjímaje, je charakterizován krátkými periodami přelomu a změny, následovanými dlouhými fázemi usazování, stabilizace a formování návyků ke status quo. Jde o přirozený proces, který probíhá stejně v oblastech kultury, politiky, ekonomiky i technologie.

Je logické, že během přelomové periody je třeba maximálního soustředění a promýšlení dopadů dlouhodobých koncepcí. Později už je pozdě. Žádné „srandy“ a politicko-mediální komedie nejsou tím nejlepším přístupem: zaděláváme si na dlouho, rozhoduje se o dalších dvaceti až třiceti letech společenské fixace, bez naděje na rychlou a efektivní „novelizaci“. Dodnes cítíme následky své velké „Rozbordelizace“, díky kupónovému myšlení 90. let. Popřeli jsme svobodný trh, zdevastovali princip národního vlastnictví a povýšili partajnickou neschopnost na běžný standard. „Někdo“ s tím vším musel souhlasit.

Česko mělo od války tři přelomové periody. První bylo poválečné období Předkomunismu 1945–48, kdy se rozhodovalo mezi západní demokracií a východním despotismem. Česká společnost a její političtí představitelé zklamali totálně a s pomocí zastupitelské demokracie vyplavili k povrchu nejen komunistické myšlenky, ale i síly.

Druhá přelomová šance nastala v letech 1989–92. Rozhodovalo se mezi pomalou tvorbou stabilního a autonomního svobodného trhu národního kapitalismu, anebo rychlým rozprodejem národních statků do cizích rukou, s pomocí „nástrojů“ šokové terapie, kupónové privatizace a tzv. „Jediné možné cesty“ tehdejších uchazečů o politickou dynastizaci. I zde došlo k významnému selhání elit: ukvapenost zvítězila nad promyšleným procesem. Česko se stalo zcela odvozenou a dnes plně závislou ekonomikou, bez vlastní, nezávislé vrstvy národních kapitalistů a podnikatelů. Po 22 letech dnes vidíme, že se ta nejméně pravděpodobná a zdánlivě nestabilní, tj. mafiánská, korupční a stranická forma společnosti, transformovala na dlouhodobý status quo.

Po 22 letech, třetí přelomová perioda probíhá právě dnes, v letech 2012–13, kdy se podařilo, téměř rozmarně, zcela nečekaně a s velkými rozpaky, uzákonit přímou volbu prezidenta – první to, stále křehký, zárodek přímé, nestranické a autentické demokracie pro 21. století. (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=13913)

Poprvé ve své historii mohou mít Češi prezidenta, který by mohl získat přímý mandát občanské společnosti, bez tradičních filtrů a neprůhledných roušek ve všem překážejících politických stran. Dosud v Česku stranictví převládalo, s výjimkou snad čtyř období starostování Tomáše Bati ve Zlíně, který dokonale obešel intervenční mezičlánky partajníků, jejich volební mašinerie a zájmové skupiny „kmotrů“. Dnešní Zlín z Baťova energického odkazu žije dodnes.

Zda využijeme nebo nevyužijeme přelomového roku 2013, bude záležet jen na kvalitě těch kandidátů, které si veřejnost sama najde a vybere, ne které nadiktuje nějaká strana nebo, kteří se dokonce „pozvou“ sami (na základě získaných finančních prostředků či přebujení pochybného ega). Vzrůstající pasivita české veřejnosti je hlavní příčinou současné degradace demokratických principů. Tradiční čekání na „Blanické rytíře“, tj. na „Někoho, kdo přijde“ a rány nám “obváže“, je v přímém rozporu s autentickou demokracií.

Dovolím si v této věci citovat pasáž ze svého rozhovoru pro Svobodné Slovo, ze 4. prosince 1992, pod názvem „Spasí nás NĚKDO?“:

Nedávno jste, pane profesore, citoval Karla Čapka:
„Musí přece někdo přijít a nazvat věci pravým jménem. Musí někdo svolat lidi a říci jim: Podívejte, toto zde, to je přece bezpráví. A toto, hleďte, to je přece podvod a to je zase zrada. Musí někdo přijít.“

Vy také věříte v NĚKOHO, kdo přijde?

Chtěl bych jen řici, že ta poslední Čapkova věta shrnuje celou tragedii českého národa ve 20. století. Někdo musí přijít. NĚKDO. Někdo jiný než já, někdo jiný než my. Ať je to kdokoliv, ten spásný NĚKDO se jistě objeví, nastaví svoji kůži a nazve věci pravým jménem.
Jaké jsou to ale ty Čapkovy „věci“ dnes? Nevytvořili jsme demokracii, nezajistili svobodu tisku a nezbavili se strachu. Zruinovali jsme hospodářství, degradovali kulturu a vědu. Prodali jsme a chceme prodat vše, co je na prodej – za mísu čočovice. Nezajistili jsme právní stát, nezbavili se korupce a rozbili jsme republiku.
Cítíme, že je zde bezpráví, podvod a zrada. A všichni stejně cítíme, že nazvat věci pravým jménem prostě nestačí. Nepomůže nám Karel Čapek, ani ten spásný NĚKDO. Nepomůže svět, a tím méně Německo. Je obava, že si nepomůžeme ani sami, protože jsme ztratili pocit identity, soudržnosti a sounáležitosti.

Psal se tehdy rok 1992. Karel Čapek však již v r. 1925 shrnul základní problém První republiky, tj. bezohledné a ponižující partajnictví, které jsme naivně a nevysvětlitelně přejali i po r. 1989, a které nám dodnes jen bují, a bují:

„Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem, ponižuje nás parlamentní systém, v němž bez hrubé a honorované majority by potřeby státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání, co jde vysoko nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno, jako chalupníkovi aviatika. Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stranám k exploataci. Ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nichž strany učinily vladaře nad věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy… Jsme-li nespokojeni, volá se na nás: Pracujte ve stranách! NE; je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie.“
Karel Čapek: Politikum, Lidové noviny, 21. 9.1925


Je až neuvěřitelné, že když někdo dnes podobně varuje před bujením stran a partajnictví, tak je to medii chápáno jako něco radikálního, ne-li protidemokratického. Pravý opak je pravdou. Osobně, i kdybych měl zůstat terčem nepochopení a výsměchu, zůstanu přece jen při české moudrosti Karla Čapka. Stejně tak zůstanu i při češství Jana Bati, který o přímé volbě prezidenta řekl:

„Jestliže chceme, aby tento stát Čechů, Slováků a Podkarpatorusů neztratil zbytek samostatnosti a aby se k něčemu vypracoval, je třeba si uvědomiti, že potřebuje hlavu, která by musila býti zvolena lidovým hlasováním všemi k volbě oprávněnými občany a občankami. To znamená presidenta, který svobodnou volbou občanů obdrží takovou plnou moc, jaké je třeba k vedení státu.“

Namísto toho jsme dali na Beneše a Jana Baťu jsme prohlásili za zrádce.
Tolik selhání za tak krátkou dobu! Čeká nás tedy v r. 2013 to selhání největší? Selhání neuchopení prozřetelností nabízené – a opět nevyužité – příležitosti přímé volby?

****


Současná plejáda prezidentských kandidátů je nepochybně bizarní. Zahrnuje lidi, kteří se tak či onak výrazně zúčastnili přímé devastace české společnosti od r. 1992. Proto jsou jejich „řešení“ dnešního stavu tak prázdná a nezajímavá – jsou-li vůbec nějaká. Zaráží, že se dnes vůbec ještě někdo odváží kandidovat někoho „ve stranickém tričku“ – a ještě ho vybaví třeba 15 miliony, pro nic, za nic – a hlavně na nic. Je divné, že z toho ještě lidem není nanic. Stranické kandidáty není třeba vůbec uvažovat: kopají jen za svoji stranu a zmatené hlasy si míní prostě koupit. Pak jsou tam „nezávislí“, tj. straníci, kteří včas opustili nebo změnili svoji stranu – většinou jsou to ex-komunisté a bankéři. Je až nestoudné, že si již nyní tito "kandidáti" kupují hlasy na ulicích. V mediích to nikomu nevadí. „Nestranický“ je i otec šokové terapie, který sice zanevřel na ČSSD a KSČM, ale již ne na ČSOB. Bankéřů je dnes jistě zapotřebí nejvíce! Někteří dokonce rozdávají letáčky po náměstích, jiní se snaží do prezidentské funkce „doklusat“. V podivné plejádě je i multistranický „šlechtic“, který prospal 21. století. Pak ještě něčí tajemník, mluvčí cestovních agentur, tvůrce Opoziční smlouvy, ztetovaný umělec, atp. Chybí již jen tři strážníci, tlustá pěvkyně a jednonohý velocipédista. Originální myšlenky, strategie, vidiny, anebo alespoň charisma – zůstávají v nedohlednu. Naše děti se budou stydět za nás: „To vám byl divný svět“.

Nejhorší na tom všem jsou ovšem opět peníze: chtějí si i svého prezidenta platit a koupit tím, že podvedou voliče. Strany vydělují desítky milionů pro své beznadějce. Peníze stále dominují českou demokracii, přímou či nepřímou. Přitom, demokracie není o penězích, ale o myšlenkách. Ale i tři „nezávislí“ ex-komunisté pracují s miliony, pocházející z finančních zájmů postkomunistických firem jako Exchange, Unicorn nebo dokonce Lukoil. Jsou to náhle všechno „přátelé“ a fungují i vztahy nepotismu. Kupování hlasů do přímé demokracie nepatří. Předpokládájí, že jim čeští voliči opět „skočí na špek“ – tak jak to poctivě dělali celých 22 let. Berou to české „Kdo neskáče, není Čech!“ doslovně – všichni ti vysloužilí politici, bankéři, ex-komunisté, partajníci, „podnikátělja“ a mediální vlastníci. Není to vůbec k smíchu. (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=14728)

NIKDO z existující plejády kandidátů nemůže sjednotit, motivovat a stimulovat národ jako celek: jsou všichni příliš závislí, nesvobodní, „v háku“ na financích a v cizích službách. Raději pojem „národa“ vypustí vůbec. Chybí kandidát národního konsensu, chybí Sjednotitel. Jinak přece nemá přímá demokracie žádný význam. Už dnes se ozývají hlasy, tvrdící, že přímá volba není nutná – že český prezident stejně nemá žádné pravomoce.

Ale o to přece právě jde! Jako o to šlo Čapkům a Baťům (ale i Haškům) dob minulých. Česko potřebuje silného prezidenta se silným mandátem veřejnosti. Bez silného, nadstranického a „nadfinančního“ prezidenta zůstaneme v područí zájmových skupin ještě hluboko do 21. století; obětujeme své děti a přicházející generace. Potřebujeme prezidenta s opravdovým mandátem – ne někoho, kdo vyhraje „o hlas“.

Jaký měl asi mandát V. Havel, když byl v lednu r. 1998 zvolen až ve druhém kole, s razantní převahou jednoho hlasu? Jeho protikandidát (posl. Sládek) byl vzat do vazby: byl to právě ten jeden chybějící hlas (plus hlasitý pískot první dámy), který zafixoval parlamentní prezidenturu na dalších 15 let. Pokračování této historie je nabíledni.

Přímo volený kandidát, při podpoře regionálních a lokálních občanských iniciativ a institucí, může získat skutečný mandát, který by umožnil následné posílení pravomocí českého prezidenta de facto. Proč? Protože současná legislativní a výkonná moc jsou stále v rukou stejných, dnes již pučově naladěných stran a jejich kmotrů. Přímo a veřejností vybraný a zvolený prezident by mohl konečně zastupovat zájmy občanů, na regionální i lokální úrovni – ne jen zájmy centrálních stran. Stal by se tolik potřebnou protiváhou proti oportunistickým koalicím za udržení moci. Proto bude volba 2013 (když bude) opět přelomová.

Zatím to ale nevypadá dobře: s volbami se náhle příliš spěchá, aby měli straníci jasnou výhodu peněz (nemusí totiž sbírat 50 tis. papírových podpisů); ostatní sebedeklarovaní kandidáti jsou samozvanci: vydávají se za „kandidáty“ dlouho předtím, než by získali byť i jediný hlas. Pasivita občanů je zde až nemístná a nevyvažuje kontrastující hyperaktivitu medií. Stále přece existuje možnost, že pučorodné strany „přímou volbu“ odsunou až na příští volební období – což může představovat dalších deset let nějaké partajnické atrapy na Hradě. Veřejnost zůstává slepá a hluchá, obzvláště v přelomových obdobích. Když už „je po ptákách“ – pak nadávají všichni, a hodně dlouho.

Přitom stačí vzít „vládu věcí svých“ do vlastních rukou, nalézt si své vlastní kandidáty, odmítnout stranické poskoky a jejich peníze, jejich „transparentní“ účty a přihlouplé, ponižující „kampaně!“. Zákon je nastaven dobře: představuje velkou příležitost i naději. (Ani USA nedokáže volit prezidenta přímou demokracií. Dodnes tam funguje staletí stará tzv. Electoral College, soubor státních zastupitelů, kteří volí podle počtu hlasů přiřčených danému státu. Vítěz bere všechny hlasy, polovina voličů je prostě „odepsána“. Tak se stává, že „vítěz“ nemusí mít většinu podpory veřejnosti. Proto ty peníze a směšně prolhané kampaně). V přímé demokracii není peněz třeba: jen využít internetu, společenských sítí a dobrovolné angažovanosti k prosazení vlastního, občanského kandidáta. Jestli na to ani dnes „nemáme“, pak si zasloužíme, co dostaneme. (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=12940)

V přímé volbě se člověk nestává kandidátem „sebedeklarací“, ale výběrem a pozváním občanské veřejnosti a voličů (ne stran), kterým o něco jde – a kteří to „něco“ nevnímají jen jako „hodně málo“. Jde totiž o hodně. Volit slabého prezidenta přímou volbou občanů by byl nesmysl a další promarněná příležitost.

Současnou plejádu prezidentských kandidátů lze v ČR rozdělit do tří překrývajících se skupin:

1. Ti, kteří se přímo podíleli na rozprodeji české ekonomiky a společnosti posledních 20 let; tzv. političtí „dinosauři“: kandidáti politických stran, větších i menších, kteří 21. století prostě nezvládli. Neumí. „Mýlili se“ celá desetiletí a budou brzdit vývoj české společnosti i nadále.
2. Ti, kteří „byli“ komunisty v kritických chvílích existence české společnosti. Nejde jen o selhání ideologické, ale hlavně charakterové a morální. Omluvy a výmluvy nestačí a při usilování o reprezentaci státu jsou nevhodné. „Bývalý“ se účelově stává „nezávislým“ a degraduje tak význam českých slov podle směru větru, peněz či míry touhy po politické a ekonomické moci.
3. Ti, kteří s výše uvedenými skupinami aktivně spolupracovali, podporovali je, stali se jejich součástí – podřídili tak svoji odbornost a inteligenci službám partajníků, korupčníků a politických oportunistů.

Pro voliče jsou obzvláště významná ta překrývání: komunisté s bankéři, ekonomové s bankéři, a všichni dohromady s partajníky. Nic se nezměnilo, jen někde lze přidat slova jako „bývalý“ anebo „dřívější“ a vše lze zakrýt vhodně módní nálepkou „nezávislý“. Nastává český Festival oportunismu, táborák marnivosti, přemalba fasád a pošlapání všeho, čemu se dříve říkávalo hodnoty. Hodnoty se staly starou a již hodně obnošenou vestou.

Jestli dnes ještě někdo věří bývalým komunistům, stranám a straníkům, bankám a bankéřům, tak se pro české voliče, hned na počátku přímé demokracie, rozevírá velká rokle – zřejmé a zřejmě neobsaditelné „vakuum“. Chybí kandidát (anebo dáma-kandidátka, která by se „vymkla“), který:

- není a nebyl členem žádné polistopadové strany, a tak může být přímo zodpovědný svým voličům.
- není a nebyl členem komunistické strany či jiných komunistických organizací – nemusí se pak za nic omlouvat a na nic vymlouvat.
- nepodpořil a nezúčastnil se pochybných strategií Šokové terapie, Jediné možné cesty a Kupónové privatizace – nemá tedy „zkušenosti“ s rozprodejem, tunelováním, rozkrádáním a korupcí.
- neměl dlouhou politickou „zkušenost“, tj. čas na zformování rozsáhlých sítí vztahů, vlivu, korupce a penězovodů. Každý "zkušený" kandidát vleče ohromné zavazadlo vztahů, sítí a "spolucestujících".

Nikdo nemůže být „nástupcem“ V. Klause: ten byl přece zvolen zákulisními stranickými machinacemi, tak jako jeho předchůdce. Přímá volba je zcela novou výzvou občanům, aby vybrali (nejen zvolili) kandidáta národního konsensu – nestraníka, nebankéře, nepolitika – vedoucího národ do budoucnosti, ne do dalších dvaceti let rozkrádání, rekorytarizace, ideologického dogmatu a stranické servilnosti. Přímo volený prezident by se neměl prostě „ucházet o Hrad“, ale důstojně a pouze o důvěru celého národa. Jinak to nemá cenu.

Mnohým nestačí citovat z erudice K. Čapka a J. Bati; mnozí Češi stále ještě dají i na J. Haška. Je to logické, protože i Hašek byl svědkem, jako Čapek, roku 1925 (brzy uplyne téměř sto let této zastaralé politiky, kterou dodnes kopírujeme). Tedy, Jaroslav Hašek, povídka „Politické úspěchy vědátora“, Zpověď starého mládence, Praha, 1925:

„Bylo to pravdou, že v onom okresu vystupovalo devatenáct kandidátů. Samostatných bylo devět, ostatní náleželi k politickým stranám a nadávali si vzájemně. Zdálo se, že právě ti největší vyvrhelové lidstva se tu sešli, aby se ucházeli o přízeň voličů.
Psali navzájem o sobě, že zabili dědečka vlastního, připravili svou vlastní matku o život a podobné hezké věci, které jsou s to, aby se jim člověk vyhnul na dvacet kroků.
Oni však se jim nevyhýbají, ti jejich voličové; naopak, poslouchají je s otevřenými ústy, jak líčí své zkušenosti, naděje do budoucnosti a podobné věci, hrnuli se do jejich schůzí s odhodlaností partánskou, aby je vyslechli. A oni mluvili k nim, jak se budou mít dobře, jak právě oni jsou s to je zachránit, je povznést.“


Haškovo „ti jejich voličové“ je přesné a pro naše generace degradující. Ano, „voličové“ – ne straničtí „kandidáti“ – jsou podstatou autentické demokracie. Není třeba těch, kteří „chtěji“, ale hlavně těch, kteří jsou vyzváni (a pozváni) – tak jako ve zlínských dobách Tomáše Bati – aby nabídli své vidiny, hodnoty a hlavně akci.
„Nechte je klusat, uděláme si to sami!“

Váš,
Milan Zelený


Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

prof.MUDr.Ing.Václav Klaun DrSc napsal(a):

Zbytečný článek, neboť je daleko od věci. Naše země vzkvétá, občané jsou stále bohatší, vzdělanější a hrdější
na naše úspěchy, které jsou vidět, kam se člověk podívá!
Máme štěstí, že nám vládne skutečná elita, jak politická, tak i ekonomická, která vznikla usilovnou a trvalou poctivou prací, kdy získali majetky spravedlivě jen ti nejschopnější z nejschopnějších. Komunismus byl zatlačen z myslí občanů hluboko do pozadí a minulosti! Čekají nás jen samá pozitiva a sociální jistoty. Česká republika se nyní nadechne a bude evropským tygrem. Je to tím, že makroekonomiku státu vedou špičkoví ekonomičtí odborníci jako Miroslav Kalousek a spol. V případě, že by občané nepochopili všechny výhody a klady této moudré trojkoalice a zvolili jinak, je v záloze a "tiché" opozici rovněž moudrá strana ČSSD! Ta nyní očistěna od kariéristů apod. balastu je také schopná sama
tuto zem vést k zářným zítřkům! Občané do toho, kdo neskáče není Čech, hop, hop, hop!
prof.MUDr.Ing.Václav Klaun, DrSc - přednosta pathologie
06. 08. 2012 | 09:07

MaB napsal(a):

Trochu dlouhé, stačilo napsat:

Občané volte mne.
Váš,
Milan Zelený
06. 08. 2012 | 09:19

Michal Macek napsal(a):

vzdyt to rikam ze kandidati nestoji za moc - mela by kandidovat Livie Klausova :D
06. 08. 2012 | 09:32

42 napsal(a):

Tak jsem poctivě přečetl tenhle dlouhý text, abych z něj zjistil jedinou věc "všichni kandidáti na prezidenta jsou k ničemu". Jestli tam pan profesor někde schoval nějakou hlubší myšlenku, dejte, prosím, vědět, kdo jste si jí všimli.
06. 08. 2012 | 09:37

sedlak napsal(a):

....Franz před pár dny záměr kandidovat potvrdil. K tomu, aby se mohl voleb zúčastnit, potřebuje nyní získat 50 tisíc podpisů. Zábavná je představa, jak by asi vypadala vábnička na Vladimíra Franze ze strany vlivných podnikatelů a gigantů typu PPF...
http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/cesti-oligarchove-mohou-mit-problem-jmenuje-se-franz
06. 08. 2012 | 09:38

Taoiseach napsal(a):

MaB

Prof. Zelený píše výhradně dlouhé texty. Podstatou inteligence je sice oddělování podstatného od nepodstatného, leč všechno, co prof. Zelený píše, je důležité. Podle definice, přece.

Pan Stejskal (zdravím!) ho sice obhajuje s tím, že ho hodně lidí čte a hodně jich reaguje, jenže s tím čtením to nebude tak slavné: většina zdejších diskutérů je schopna reagovat po přečtení tak jednoho a půl odstavce - :)
06. 08. 2012 | 09:42

Medikolog napsal(a):

Pane Zelený,

vynechal jste to hlavní: "Kandidát nikdy neměl a nemá jiné občanství než české a z něho odvozené československé; nikdy nebyl v emigraci a celou dobu kterou jste zahrnul do svých kriterií poctivě pracoval v nefinančním oboru, nepodporujícím žádnou vládnoucí politickou garnituru ani na ní neparasitující v posici řadového pracovníka, do roku 1989 včetně, když šlo o výběrovou možnost, necestoval do zahraničí. Ani NIKDY NEPRACOVAL PRO ZAHRANIČNÍ FIRMU ČI ORGANIZACI ve vyšším postavení, než řadový pracovník. Není a nebyl členem žádné politické strany, ani žádné církve a sekty. Zejména Katolické Církve a KSČ.

Strategie presidentské volby je jasná. Dva VYVOLENÍ, např. Fischer, Švejnar nebo Zeman, budou mít v prvním kole partajemi a faráři zajištěné určité jádro voličů pro první kolo. Za účelem zneškodnění hlasů naprosté většiny nezasvěcených voličů hlasujících PROTI VYVOLENÝM se nasadí do prvního kola 30 a bude-li třeba i více navzájem si konkurujících FIGUREK - mezi něž se většina hlasů rozmělní na neúčinné počty. Protože Globální loutkovodiči mají VYVOLENÉ ložené, ve druhém kole už bude nemožné cokoliv ovlivnit a volit se bude jenom možné nebo možné (kromě osobních averzí či sympatií) nepůjde o nic - ledaže by plán narušila nějaké "bezvýznamná" štika prorazící do chovného rybníčku 2. kola vyhrazeného vyvoleným. Pouze v tom případě by se ve druhém kole jednalo o skutečnou volbu... Ale to by zase nějaký Ruml nebo Kubice nechal někde povalovat nějakou špínu.. (causa Bartončík, kubiceho zpráva...) návnadu na naivní.
06. 08. 2012 | 09:44

minatomirai napsal(a):

Tady se kdosi ptá, jaký jiný podnět z blogu kromě odsouzení dočasných presidentských kandidátů se nabízí.

Jeden podstatný, zvolit si někoho někoho jiného mimo politické či zábavní oblasti, tedy autorem opsané politiky plus ony dvě zábavné postavy - neznámou a nezajímavou herečku a maorsko-masaiského obdivovatele.
06. 08. 2012 | 09:48

minatomirai napsal(a):

Taoiseach

Je to dlouhé, nicméně je to dobře napsané a dá se to rychle přečíst.

Většina politologů se zaměřuje na dvojici Zeman, Fischer a štká nad nevyhnutelností volby jednoho z nich. Žádný však nepřijde s řešením, jak toto odvrátit. Autor tvrdí, že je to v rukou lidu a já s ním plně souhlasím. Je to v rukou v lidu, chce to však jisté vedení a nasměrování a započít s kampaní obyvatel této země pomocí sociálních sítí a dobrovolníků.

Pokud by se navrhla k lidovému souhlasu například Eliška Wagnerová, která má veškeré předpoklady k této funkci, byla by vůlí lidu přinucena přinejmenším k tomu, aby zvážila svoji zamýšlenou volbu do senátu ve prospěch presidentské funkce.
06. 08. 2012 | 09:58

Radovan II. napsal(a):

Sobotka to řekl trochu moc pravdivě, ale opravdu nepotřebujeme přestárlé prezidenty, co tu vůbec nežili a zastupují jen pár zbohatlíků a šlechty, která dostala neprávem zpět to, o co se 50 let nestarala. Vracíme se o 100 let zpět do doby B. Němcové, v době techniky a pC: A politických staříků a stařenek máme plnou sněmovnu a senát.
Voliči dejte si závazek než nebudete volit kandidáty, co jsou v politice 22 let jsou napojeni na kmotry a lobbisty. Je třeba od voleb zrušit působení ve správních radách, je to jen kůli lobbování a kvůli prachům, poslanci nejsou žádní odborníci, to by pak mohl dělat každý občan z ulic. Kandnidáty na prezidenta to je jedna velká fraška !!!!!!!!!!!
06. 08. 2012 | 09:59

babočka napsal(a):

Pan Zelený je další z plejády chytráků z NEW YORKU a jiných univerzit, který se nám vnucuje svým pohledem na dnes už minulost. Šoková terapi byla velmi správné rozhodnutí a projevila se Klausova prozíravost jako ve všem.Viz EU. Mluvit o mafiánské formě společenství může jen trouba. Krve bylo zatím velmi málo. Blbostí s přímou volbou prezidenta jsme si zadělali na pěknou frašku. Tak jak máme dnes řadu slušných kapitalistů tak jsme měli dříve spoustu slušných komunistů. Akorát těm slušným kapitalistům chybí odvaha starých komunistů.
06. 08. 2012 | 10:00

Jan Hnízdil napsal(a):

Vážený pane profesore,

s potěšením jsem přečetl Vaše knihy, které mi poslal pan Ján Košturiak, též velmi děkuji za Váš dnešní blog.

V úctě. Jan Hnízdil
06. 08. 2012 | 10:01

šašek z Jihlavy napsal(a):

Ispirativní myšlenky a názory, neškodilo by je ještě několikrát během prezidentské kampaně zopakovat, gramotní a myslící lidé si to přeberou, negramotným a nemyslícím není pomoci. Stále doufám, že zdravý selský rozum převáží a lidé jako Zeman, Fischer, Dlouhý a jim podobní zvoleni nebudou.
Zajímal by mě názor autora na případnou kandidaturu Vladimíra Špidly nebo prof. Kellera. Líbil by se mi i MUDr. Koukolík, ten je však pro většinu populace neznámý a nesrozumitelný (bohužel).
06. 08. 2012 | 10:02

mb napsal(a):

Špatný článek a blog pane Zelený ... ( byť se dá třeba obecně souhlasit s hodnocením kuponové privatizace a jejích dopadů)

nevím proč urážíte France ... který nezapadá do vašich tří kriterií ( jako tam nezapadá více lidí z kandidátů na prezidenta ) ... navíc bychom byli jedinou zemí, která má prezidenta, který vypadá jako Darth Maul ... takže další důvod navíc proč jej volit ...

tlustá zpěvačka, to jste měl patrně na mysli paní Samkovou před bandáží žaludku ... další zbytečná urážka ...

jako z těch 15 co kandidují se dá vybrat ... akorát to rozhodně není ani fišer ani zeman ...

moji kandidáti jsou bez ohledu na pořadí: švejnar, dienstbier, franz, cibulka, fišerová, možná samková ...

takže samozřejmě z mých kandidátů nebude zvolen žádný ...

tak hezký den ...
06. 08. 2012 | 10:08

Hloupý Honza napsal(a):

Vždy když čtu politické komentáře z historie, mám těžkou depku z uvědomění si, že v české politice se nic nezměnilo ne za uplynulých 20 let, ale za celé současné i minulé století. Politika je pořád povoláním pro všehoschopné neschopné hlupáky vynikajícími svým nabubřelým sebevědomím, silnými žaludky a lokty, party různých psychopatů seskupených ve svých politických spolcích rozhodují o osudech ostatních. Dá se však srovnat prohnilost současnosti s tou pradávnou ? nebo je to dnes mnohem horší, neb tolerujeme i věci dříve považované za nemravné a nezákonné ?

Pane Zelený, všechno je to hezké, ale vysvětlete to těm u piva v hospodě, to je ta masa voličů, která se lehce manipuluje, neboť funguje (doma i v práci) jen na příkazech a jejich plnění, ve stereotypech žití, kde přemýšlet je zhola nepotřebné a vlastní názor je (de)formován okolím (médii).

Jak si získat přízeň tohoto hejna sardinek ? Dejme jim lepší návnadu, než jim házejí všichni ti vyčů.anci okolo... ať je to cokoliv, jinak tu bestii neporazíme. Musíme používat jejich zbraně, anebo účinnější protizbraně. Čím hladovější tlama, tím méně slyší uši na něco co ji nenasytí, nadto jestliže tomu vůbec nebudou rozumět.
06. 08. 2012 | 10:09

Petr napsal(a):

Promarníme příležitost?
Jasně! Jsme přece v Česku a zde do politiky vzdělaní, čestní, pracovití, nezkorumpovatelní a osvícení lidé nechodí.
06. 08. 2012 | 10:11

šašek z Jihlavy napsal(a):

Hloupý Honza
Dobrý komentář, totéž trápí i mne.
06. 08. 2012 | 10:13

David napsal(a):

Varování přichází ještě včas. Zatím to ale vypadá, že tuto příležitost promarníme a skončí to fraškou.

Jinak naprostý souhlas. Velmi pěkně napsané, ale chybí mně návrh několika konkrétních jmen kandidátů, z kterých bychom si měli vybírat, když ne z těch, kteří se už nabízejí.

---

"...Současná plejáda kandidátů je ve svém celku radikálním popřením všeho nového, potřebného a osvobozujícího. ...

...Přitom stačí vzít „vládu věcí svých“ do vlastních rukou, nalézt si své vlastní kandidáty, odmítnout stranické poskoky a jejich peníze, jejich „transparentní“ účty a přihlouplé, ponižující „kampaně!“. ...

...bude záležet jen na kvalitě těch kandidátů, které si veřejnost sama najde a vybere, ne které nadiktuje nějaká strana nebo, kteří se dokonce „pozvou“ sami (na základě získaných finančních prostředků či přebujení pochybného ega). Vzrůstající pasivita české veřejnosti je hlavní příčinou současné degradace demokratických principů....

...V přímé demokracii není peněz třeba: jen využít internetu, společenských sítí a dobrovolné angažovanosti k prosazení vlastního, občanského kandidáta. Jestli na to ani dnes „nemáme“, pak si zasloužíme, co dostaneme...."

---

Podle mého názoru by nejvhodnějším kandidátem na prezidenta byl komentátor Deníku a spolupracovník Českého rozhlasu pan

Ivan Hoffman.

Jeho názory můžete pravidelně sledovat každé pondělí v Českém rozhlase – Dvojce, od 8,30 hod. v pořadu „Jak to vidí".

Považuji jej za velmi charakterního a inteligentního člověka, kdy jeho komentáře jsou velmi přínosné a inspirativní pro život obyčejných lidí.

Pana Hoffmana sleduji delší dobu. Podle mého názoru u něho převažuje

vysoká inteligence,

schopnost kritického myšlení

a i vysoká mravní úroveň.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=17114

- 02. 08. 2012 | 10:17

---

Možná bychom se mohli zamyslet i nad tím, proč dosud neznámý profesor Vladimír Franc získal s využitím internetu tak vysokou podporu a na druhou stranu nejsme schopni, s využitím internetu, získat podobnou podporu pro takového člověka, jakým je stejně neznámý Ivan Hoffman.
06. 08. 2012 | 10:15

buldatra napsal(a):

Pane Šašku,

myslím, že doktor Koukolík je srozumitelný ažaž.
A má mozečného na rozdávání.
A tak, pro jistotu, dělají massdělovadla jakoby nebyl.
Příznačné.

Je zde totiž oprávněná obava, že by ostatní "kandidáty" strčil do kapsy.

http://blisty.cz/art/51371.html
06. 08. 2012 | 10:27

***** napsal(a):

TRP KoZáKu,budeš pánem,budeš jezdit tatraplánem
06. 08. 2012 | 10:27

minatomirai napsal(a):

Možná bychom se mohli zamyslet i nad tím, proč dosud neznámý profesor Vladimír Franc získal s využitím internetu tak vysokou podporu a na druhou stranu nejsme schopni, s využitím internetu, získat podobnou podporu pro takového člověka, jakým je stejně neznámý Ivan Hoffman.
-----------------------------------------------------------------------------------
Jednoduché, recese. Pár mladých si vyzkoušelo na FB nebo jinde, jaký bude ohlas. Podle mne ten neznámý hudbník nemá šanci. To, že přijal kandidaturu, mi to jenom potvrzuje.
06. 08. 2012 | 10:30

Veni, vidi, vici napsal(a):

Pan prof. popsal pitvu organické hmoty člověka. Bohužel kdyby jste k tomu popsal i pitvu mozku, zjistil byste, že mu schází popis činnosti neurotransmiterů a popis aktivity frekvence mozkových vln. Ty bohužel skonem mizí jako pára nad hrncem. Za živa se tomu říká duše člověka. Neurotransmitéry jsou důležité v neurochemii (psychiatrii) a frekvence v psychologii. Mohu-li říci něco k vašemu článku, potom nyní zažíváme vládnutí "prokleté generace" (nar. od 1940 až 1960 s tolerancí). Tzn.padesátníci a šedesátníci. Popsal jste správně jejich tři dominantní "hrby" a desítky malých hrbíků. Teď k tomu roste ten největší eurohrb!!! Vy máte méně hrbů, ale ten z USA je pro svět nepoužitelný. Mějte se.
06. 08. 2012 | 10:31

Taoiseach napsal(a):

minatomirai

Odvrátit volbu někoho z dvojice Zeman, Fischer (naštěstí) možné je a mám i celkem konkrétní představu, jak se toho dá dosáhnout. Ale obávám se, že v tuto chvíli už si musíme vybrat z toho seznamu ohlášených a více-méně potvrzených kandidátů (což pro mne možné je) a v tomto smyslu je litanie prof. Zeleného pozdním pláčem.

Bylo by jistě ideální, kdyby se presidentem mohla stát respektovaná osobnost, která nebyla svázána s bolševickým ani s mafiánsky "kapitalistickým" establishmentem. "Je to v rukou v lidu, chce to však jisté vedení a nasměrování..." Bohužel už ne, ja na to POZDĚ. Právě s tím mechanismem, jak se má ta slušná většina domluvit, bylo třeba přijít (měl prof. Zelený přijít) před pár měsíci. Sociální sítě jsou fajn, ale obecně vzato mafiáni s nimi umějí pracovat taky a každou poctivou snahu Vám snadno rozvrátí.

Kandidatura do senátu není překážkou presidentské kandidatury - spíš naopak - byť bych si dovedl představit silnější osobnost, než je JUDr. Wagnerová. Ale už je pozdě a "vůle lidu" se optimálně projeví v tom, když si z těch přijatelných (já na seznamu vidím tři) dokážeme vybrat jednoho.
06. 08. 2012 | 10:40

Stařeček napsal(a):

nastal čas, abychom rádce typu zpěvaček, co vyhrožují, že odejdou z republiky, když zvolíme nějakého nestraníka, slušného člověka, někoho, kdo se nepodílel svojí činností na tom, kde jsme, z této republiky pustily ven. Je čas poslat do háje různé podplacené rádoby umělce, co nám tu chtějí radit, nebo přímo diktovat, koho zvolit. Je čas poslat všechny Sobotky, Zemany, Dlouhé, Fischery, Schwarzenbergy a jim podobné do neodvolatelného důchodu. Ať si užívají svého bohatství a ať tu už neotravují ovzduší. Je čas zvolit slušného člověka. Člověka s vizí do budoucna, někoho nezávislého na velkopodnikatelích, bankách a cizích státech. Pokusme se použít alespoň jednou rozum. Protože velká část z nás, bude volit kandidáta doporučeného Reflexem, nebo podobným plátkem.
06. 08. 2012 | 10:45

Kolmej & Jelen napsal(a):

babočka napsal(a):
Šoková terapi byla velmi správné rozhodnutí a projevila se Klausova prozíravost jako ve všem.Viz EU. Mluvit o mafiánské formě společenství může jen trouba. Krve bylo zatím velmi málo. Blbostí s přímou volbou prezidenta jsme si zadělali na pěknou frašku. Tak jak máme dnes řadu slušných kapitalistů tak jsme měli dříve spoustu slušných komunistů. Akorát těm slušným kapitalistům chybí odvaha starých komunistů.

Ano, pěkně jste to napsal Vážený a vzdělaný pane kolego!
Svého člověka poznám hned po první větě! Ministr Kalousek je ovšem ještě měkký, měly se udělat plošné škrty ještě větší. Je jedno jestli ti socky nemají peníze, oni přece stejně nic nevytváří, akorát mají natažené pracky! To my velcí kapitalisti, velkopodnikatelé a velmi bohatí lidé povedeme tuto společnost k občanské spokojenosti a vysoké prosperitě. Na chudý lid je třeba přísnost a důtky, možná že Gaius Caesar měl pravdu, chléb a hry, ale už nic více! Máte zdravé názory a jste rozený ekonom s přirozeně vysokou inteligencí a nadhledem! Dejte o sobě vědět, ve které straně jste a budu Vás volit!
Majitel firmy Key Investmens Daway CZ, a.s.
P.S.
Kam chodíte hrát golf, pane kolego? Zkuste Karlštejn ve středu 9-17hod., budu mít na sobě růžovou čepičku a brýle Lenonky! Poznáte mě, že mě všichni oslovují pane poslanče!
Jinak zde budu až přístí úterý, jedu s klukama do Toskánska a poté na kafčo do Dubaie. Řebík tam koupil novou nemovitost a pozval mě.
06. 08. 2012 | 10:50

češka napsal(a):

Dobrý den,
navrhuji vybrat kandidáta podle toho, kdo odvedl na daních do naší státní kasy nejvíc peněz.
Tím se vyřadí jedinci ke státní kase přisátí.
06. 08. 2012 | 10:52

mb napsal(a):

minatomirai ... to že někdo nemá šanci ( franc ) ... neznamená, že by nebyl ( nemohl být ) dobrým prezidentem ... zdravím ...

/ vím o francovi již relativně dlouho ... /
06. 08. 2012 | 10:53

rotter napsal(a):

Žasnu kolik máme kritiků, kritiků názoru blogera, kritiků kandidátů na prezidenta a kritiků všeho, co se u nás děje. To jsme opravdu tak chytří a moudří?! NE! Minulost to ukázala a stále ukazuje. Umíme akorát kecat a když přijde problém a je třeba konat, tak zalezeme do kouta a ať to někdo řeší za nás. Nedivme se pak výsledku!
06. 08. 2012 | 11:01

minatomirai napsal(a):

Taoiseach

to je poraženecký sentiment, na který v tuto dobu není čas. Nikdy není pozdě, to se pouze snaží namluvit někteří politologové včetně pana Peheho, a vy jste celkem úspěšným příkladem vlivu médií.

Pokud pan Hnízdil, který ve svém blogu navrhl paní Fisherovou (neznám ji, snad mám to jméno dobře), která je obecně neznámá a její údajná kvalifikace je to, že je slušná (což je podle mne nedostačující), nijak o kandituru nestojí a obejde se bez peněz na kampaň, snad už to přehodnotil a postaví se za životaschopnějšího a hlavně volitelného kandidáta. Díval jsem se na jméno doktora Koukolíka, byl by bezesporu velice dobrým kandidátem navíc zřejmě i jazykově vybaveným, pokud překládá odbornou literaturu.

mb
Pokud se onen hudebník nechá otetovat k nepoznání, svědčí to o nedostatku soudnosti. Pokud navíc přijme kandidatruru na presidenta, jenom to potvrzuje onen zmíněný nedostatek obyčejné lidské inteligence. Je dobré ji mít, zejména v takové funkci.
P.S.
Osobně doufám, že jeho tetováž je pouze přechodné pomalování.
06. 08. 2012 | 11:04

Michal Macek napsal(a):

mb

taky fakt nechapu proc se vymezuje proti franzovi......
06. 08. 2012 | 11:05

buldatra napsal(a):

Občané,

udělejte radost dětem!
Stačí k tomu tak málo....

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/179199/prezident-franz-by-deti-zaujal-a-rikaji-neni-to-bubak-je-srandovni.html
06. 08. 2012 | 11:06

Michal Macek napsal(a):

minatomirai .

pan franz je umelec a jedno dilo ma i na sobe...nevim co je na tom nesoudneho,jediny nesoudny kandidat je se vsi uctou pani samkova.....
06. 08. 2012 | 11:07

Jane napsal(a):

Vážný uchazeč o prezidenský úrad musí splňovat tři stěžejní kriteria.
1. Být tak bohatý, aby byl nezkorumpovatelný.
Zde je třeba si uvědomit, že zdaleka nestačí takový objem majetku jakým disponuje například kníže.
2. Být nezávislý
Zde se nabízí jako nejlepší adept nějaký poustevník, který se s nikým nezná a nestýká.
3. Žít po celou dobu v ČR, tj. mít jen české občanství.
4. Musí být známý a všeobecně uznávaný i za hranicemi ČR.

Nejhorší je vyhovět všem podmínkám;-)
06. 08. 2012 | 11:09

český maloměšťák napsal(a):

Milan Zelený
Skvělý blog.
Bohužel my čeští maloměšťáci osobně pana Koukolíka či paní Wagnerovou neznáme.
No a uznejte sám - zaklepat takhle večír u nich doma, pozdravit , představit se a hned na to je požádat, aby kandidovali na prezidenta ČR...to je přeci jen trovhu žinantní.
Nicméně naše hlasy by měli. Fifty fifty - maloměšťáci by volili Wagnerovou a maloměšťačky Koukolíka. :)

Hezký sen. Neváhal bych ho nazvat " Českým snem".
Ostatně stejně by se dal nazvat i tento blog.

jednodušeji:
Tlak na takové lidi - aby kandidovali....musí vzejít od těch, kdo je osobně znají.

Taky přidám jeden citát na závěr. Anebo radši dva :

„V komunitě, která není schopna odhalit lež, nemůže existovat svoboda.“
/W. Lippmann/

"Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kteří zachovávají nestrannost v časech morální krize."
/Dante Alighieri/

P.S. A nyní nás české maloměšťáky prosím omluvte. Neb nestojíme o pohled např. na rozumy nicku "Pravda" - který razí "myšlenku", že prezidentem může být pouze osoba , která již " něco" v politice dokázala - a následně z něj vyklouznou jména jako jsou Němcová či Jakl.
06. 08. 2012 | 11:11

minatomirai napsal(a):

Souhlas, český maloměšťáku.

Muselo by se obrátit na nějaké občanské iniciativy, které by vytvořily volební štáb. Asi dost dobře nejde, abyste se vy nebo já obrátil na zmíněné a řekl jim, hej, rozjedeme to pro vás, co vy na to?
Autor však má naprostou pravdu, je to v rukou lidí a pozdě není.

Ohledně onoho hudebníka, nemám nic proti jeho hudební či výtvarné tvorbě, je prospěšný, kde právě je. Což není jako hlava státu. Mám také pocit, že je poměrně nízký, co se vzrůstu týká. Tedy fyzicky.
06. 08. 2012 | 11:23

šašek z Jihlavy napsal(a):

Buldatra
To, že dr.Koukolík strčí do kapsy všechny dosavadní adepty na prezidentský úřad netřeba pochybovat.
Zato silně pochybuji, že je dobře znám relevantní mase voličstva. Navíc je to typický intelektuál, což podle mých zkušeností spoustu lidí dráždí. Přesto připouštím, že zázraky se dějí. Cožpak není zázrak, že ve zprofanované PS prošel zákon o přímé volbě prezidenta ČR?
06. 08. 2012 | 11:24

mb napsal(a):

minatomirai ... to, že je někdo nonkonformní, neznamená že by byl hloupý anebo neetický ...

řekl bych že franc má inteligence ( ale zejména mravní integrity ) na funkci prezidenta dosti ...

zatim ...
06. 08. 2012 | 11:24

VFISCHER napsal(a):

KLASIKA VŠECH KLASIK ! ! ! !

Toto je klasický mrskačský průjem mistra světa ze zavody, tvářící se vědecky učeně, ve skutečnosti však snůška zbytečných a marných kázání, vyhrůžek a moralit ! ! !
Celá takzvaná problematika „češství“, české malosti a generalizace všech špatných vlastností je tisíckrát omletý evergreen zejména nejvíc omílaný emigrantskými kazateli utečenými nikoliv z politických ale zejména ekonomických motivů ! ! ! Na tom pan Zelený nic nezmění a jeho kázání si zde jen můžeme strčit za klobouk ! ! !

V rozkradeném banánistánu Absurdistán - Kocourkov - Gangsteristán je houby platný brečet nad rozlitým a připáleným mlíkem a je vůbec otázka, jestli se zdejší neokolonie montovna plechů aspoň nějak změní k lepšímu ! Jaký vliv na to bude mít přímá volba prezidenta a co z toho vzejde je věštění z křišťálové koule stejně tak, jako vytahovat sem vyčichlý, primitivní a zcela zbytečný antikomunismus !
06. 08. 2012 | 11:35

minatomirai napsal(a):

mb

Nevím, nakolik je onen Franz nekonformní, těžko říci. Jenom samotné tetování není znakem nekonformity. Je vidět, že žije celkem dobře, má psa, chodí oblečený, vystavuje a skládá. Co je na něm nekonformního podle vás?
O jeho mravní integritě opravdu nic nevím, nepoznal jsem to z asi 2 videi, která jsou na internetu. Řekl bych, že je stydlivý.

Hovořil jsem o soudnosti, která mu podle mne chybí, pokud si myslí,. že je vhodným kandidátem. Vyřadil se svým tetováním, to je vše. Funkce presidenta není recese, ale poměrně vážná věc. Nejenom pro kandidáta, ale hlavně pro lidi této země, kteří mají určité požadavky vůči tomuto úřadu a očekávají jejich splnění.

Havla jsem považoval za vynikajícího represenanta této země, byl inteligentní a jeho novinky na Hradě byly rychle zapomenuty. Vím jenom o koloběžkách, což nebylo zase tak špatné. I Dáša se naučila časem chovat tak, jak se od první dámy očekává.
06. 08. 2012 | 11:38

Kanalnik napsal(a):

Pane profesore, nejak mi vas clanek dnes nesedl. Nejprve se zamyslite nad cekanim spolecnosti na "Nekoho" (spasitele), abyste v dalsi etape takoveho cloveka (prezidentskeho kandidata) sam (marne) hledal. Tomu nerozumim.

V tomto obdobi Ceske spolecnosti neni z logiky veci mozne, aby si narod zvolil samostatneho a na korupci a partajni politice nezavisleho kandidata, protoze jen minimum teto spolecnosti jedna za sebe a je ochotno menit veci kolem sebe. Neboli: drtiva vetsina naroda je pasivni v politicko-obcanske sfere, nanejvys diskutuje na netu ci po hospodach. Takova spolecnost nikoho skutecne nezavisleho zvat ke kandidature sama nebude, protoze ani poradne nevi, jak takoveho kandidata poznat. K tomu si prictete konzum a krmeni medii a mate zadelano na skutecne velmi dlouhy status quo, ktery bude cim dal vic degenrovat.

Rad bych se mylil... Jsou zde kandidati na prezidenta, kteri maji o hodne vetsi charakter a nejsou prohnani bankovni, politickou ci korupcni lobby. Mb nektere z nich uvedl. Myslite, ze je schopen tento narod nekoho z nich zvolit?

Jinak s tim potetovanym umelcem jste to ponekud prepiskl. To byla podpasovka. Spis se zajimejte o to, kdo ten clovek je a jake ma nazory. Ten despekt se mi od vas nejak nezda. Protoze pokud budete ohrnovat nos nad vnejsimi znaky, muze vam utect kvalita, po ktere volate.

Zdravim.
06. 08. 2012 | 11:44

buldatra napsal(a):

Pane Šašku,

Napsal jste:

…Cožpak není zázrak, že ve zprofanované PS prošel zákon o přímé volbě prezidenta ČR?...

Obávám se, že nikoliv zázrak, nýbrž kalkul.
Je to klasický příklad toho, jak k sežrání vlkovi předhodit kozu, o které se ví, že zůstane celá.

Zázrak by byl, kdyby byla přímá demokracie, se vším, co k ní patří, praktikována naopak, tedy volbou do poslanecké sněmovny.

Takto je to jen cosi ve stylu jakési náhražky za zrušené Divadlo komedie.
06. 08. 2012 | 11:47

Kanalnik napsal(a):

Jane - a proc by mel zit po celou dobu v CR? Tenhle xenofobni pristup ke clenum sveho naroda, kteri stravi cast sveho zivota v zahranici, ktere jim muze dat rozhled a obrovskou zkusenost, skutecne nechapu. Rozhodujici je prece charakter cloveka a jeho schopnosti ne?
06. 08. 2012 | 11:48

mb napsal(a):

proč by se měl tetováním vyřadit ze zájemců o funkci prezidenta ?

tomu ( vašemu myšlení ) naprosto nerozumím ...

vy myslíte že by s potetovanou hlavou funkci prezidenta nemohl zastávat ? proč ?
06. 08. 2012 | 11:50

mb napsal(a):

já to naopak považuji za klad ...

uvedu analogii s olympijskými gumovkami ...

olympijské gumovky upoutají - ale samy o sobě úspěch na olympiádě nezaručí, nepřinesou ...

analogicky ... francova hlava upoutá ( k české republice ) ... obsah projevů /france / nezaručí ... ani nezaručí jak bude česká republika fungovat anebo prosperovat ...

není to ovšem ( potetovaná hlava ) nic proti ničemu ...

analogicky k olympijským gumákům ...

zatím ...
06. 08. 2012 | 11:54

český maloměšťák napsal(a):

mb
Pokud je ale člověk potetován tak, že není poznat kde má ústa a kde zátylek...tak to není moc dobré - navíc i mimika velmi často prozradí o dotyčném věci, které jinak zakrývá slovy. No a mimika u hyperpotetovaného člověka je dosti rozmarná.
Ale jinak mi to nevadí.
My čeští maloměšťáci také jdeme s dobou - a dnes už například víme, že potetovaní nejsou jenom recividisti /káranci/ a že se říká správně tatů...a nikoliv pokerovaný.

A hezky by vypadalo na skupinových fotkách - například při summitech EU a tak.
Holky by šílely a staré dámy omdlévaly.
06. 08. 2012 | 11:59

minatomirai napsal(a):

Tetování je móda, stejně jako piercing nebo tunely v uších. Předpokládám, že se nechal tetovat, až se to stalo normou tady. Kdyby se nechal tetovat v době, kdy dosáhl 18 let, dalších 20 strávil na Novém Zélandu nebo v Keni, asi bych to považoval za naprosto normální a spíše očekával obrovskou činnost v popularizování tohoto tetování v celé této zemi. Za předpokladu, že by jeho možná kampaň za otetování velké části českých obyvatel byla úspěšná, byl by podle mne vážným kandidátem.

Neřekl bych, že mu chybí disciplína, maluje a skládá a to vyžaduje mimořádnou disciplínu. To by byl naopak jeden z jeho velkých kladů.
06. 08. 2012 | 12:03

šašek z Jihlavy napsal(a):

Buldatra
Připouštím i ten kalkul, někdy se však i ten nejmazanější kalkul může obrátit proti svým plánovačům. Nechme se překvapit.
mb
Nikdy jsem dobře nechápal důvod tetování (na vojně, nebo např. ve věznicích, zvl. když to bylo postaru a většinou neuměle). Dnes jsou to malá umělecká dílka a nějaká miniatura na rameni či paži mě neuráží. Přesto je tetáž po celém těle včetně obličeje + pearcing něco v našich zeměpisných šířkách velmi neobvyklého a výstředního. Souhlasím s vámi, že nelze podle vizáže člověka hned odsuzovat, ale pořád platí různá rčení jako šaty dělají člověka, řekni mi co čteš a já ti povím jaký jsi atd. Já bych takto výstředně vyhlížejícího jedince volit nemohl. Sázím na uměřenost a klasiku jak v oblékání, sestřihu apod., tak i v životním stylu. Bohémové ať se pohybují v uměleckých kruzích, v politice však nemají co dělat a myslím, že o to ani nestojí. Jsou to též lidi zvl. ražení.
06. 08. 2012 | 12:07

mb napsal(a):

A hezky by vypadalo na skupinových fotkách - například při summitech EU a tak.
Holky by šílely a staré dámy omdlévaly.

... jj to si právě myslím, že by bylo fajn ...

https://www.youtube.com/watch?v=-B4qxZVLJ68
06. 08. 2012 | 12:13

Jane napsal(a):

Teta tetovaná nám vštěpovala. Nezáleží na množství a formě tetáže, záleží pouze na jejím obsahu.
06. 08. 2012 | 12:29

buldatra napsal(a):

Když se tak nad tím jeden zamyslí,
napadne ho,
že důležitější je to, co má jeden v hlavě,
než to , co má na hlavě.
Jenže, ono to, co hen ten jeden má na hlavě, zhusta bývá výrazem, materializací toho, co má v hlavě.

Každopádně, při pohledu na pokérovaného prezidentského kandidáta mě napadá, že myšlenkové pochody které promítl na svůj gesicht a zbytek těla, jsou natolik pestré a je jich tolik, že jedno tělo nestačí.
Aby se kérka jednou nestala povinnou pro všecky...
Kolik jich asi ještě v hlavě nosí?
06. 08. 2012 | 12:30

Taoiseach napsal(a):

minatomirai

"...snaží namluvit někteří politologové včetně pana Peheho"
Toho nečtu, protože to taky často mívá moc dlouhé a nezřídka banální. Ale opakuji: při správně vedené kampani (což je teď věcí kandidátů) skutečně nemusí vyhrát Zeman ani Fischer. Doufám, že "mí koně" nebudou Peheho rady poslouchat.

"vy jste celkem úspěšným příkladem vlivu médií"
To jste si redy dovolil hodně - :)))

Ale vážně:
"to je poraženecký sentiment, na který v tuto dobu není čas"
Neberu to tak. Pro mne bude vítězstvím, když bude zvolen někdo, kdo není ani trochu Klausovým komplicem (většina ze seznamu je, Zeman a Fischer přímo ukázkově).

V čem se asi hlavně lišíme:
Pokud chceme něco nebo někoho prosadit, musíme napřed vytvořit jasnou platformu. Prostě se to nedá UPLÁCAT na sociálních sítích nebo diskusních fórech. MUDr. Hnízdila si vážím (a Táni Fischerové taktéž), ale právě to, co tady předvádí (Hnízdil), nemá daleko k zoufalství. Když JEDNOTLIVEC vydává plamenné výzvy, aniž by předtím s kýmkoli konsultoval, když tady kdekdo vytahuje jména jako králíky z klobouku, tak je to prostě k ničemu. Nezlobte se, ale "vůlí lidu" někoho nutit "přinejmenším k tomu, aby zvážil" kandidaturu, je fakt pitomost (přestože to na Táňu Fischerovou zabralo). Rozumné by bylo bývalo (cond.pas. - podmínka nereálná v minulosti), kdyby se důvěryhodné osobnosti byly dohodly mezi sebou na způsobu, jak mají vybrat nejvhodnějšího, a pak ho přesvědčily.

"Muselo by se obrátit na nějaké občanské iniciativy, které by vytvořily volební štáb."
Ano, to "se" mělo udělat před půl rokem, aby ty iniciativy vybraly kandidáta s průžezovou podporou. Nestalo se.

Asi bychom se spolu shodli na tom, CO chceme. Ale já tvrdím, že je klíčové VYMYSLET JAK toho dosáhnout. A to opradvdu není triviální.
06. 08. 2012 | 12:31

Eleshar napsal(a):

Slušný článek. I přes nadprůměrnou délku myslím stále k věci a nerozvláčný, vyargumentovaný a ostrý. Dneska se docela urodilo.
06. 08. 2012 | 12:37

mb napsal(a):

aspon by se meli deti ve školách na co koukat ...
06. 08. 2012 | 12:43

mb napsal(a):

/ 1 darth maul do každé třídy ... /
06. 08. 2012 | 12:44

Cudl napsal(a):

Jakm klasické !
Čím delší článek,tím větší H se člověk nakonec dozví !
Mně osobně stačí,že !autor" učí na "univerzitě" ve zlíně a dále i na dalších podobných zařízeních ve Světě-:Potěš PánBůh !
06. 08. 2012 | 12:50

ryndol napsal(a):

Bohužel prof.Zelený zde-politologicky má ve všem pravdu,úplnou.Jeho skepse k osobnostem sametu nepramení z jiného zdroje než soudku poznání a srovnání s jinými.
Nepodobá se těm předchozím,které Zemana vidí pomstychtivým,že ho vlastní straníci kdysi podrazili a pomohli vlastně nezvolit presidentem a chtěli ho mít stále jen pouhým předsedou jedné z mnoha stran.
Přesto si myslím,že je i jiná možnost-vnímat i částečně obskurní povahu kritérií politiků,protože často prorazili s čistě dobovým fíglem,který nelze zopakovat-"trefili se".V zásadě podle projevu je možné,že politik je tenista,který někdy nahlas a veřejně hovoří k protihráči zasítí,někdy k publiku-horních 10 000 prominentů režimu a někdy pošle míček nezřídka i na dřevěné hrazení-tím je u nás ta pasívní mlčící většina 10 milionů,která ho bere jako dannost ať říká a dělá co chce.
V zásadě zdejší historie měla spád dolů:Lenin byl o dvě oktávy výše,Stalin spadl o oktávu níže,další socialističtí prezoidenti žili v "normální době" a pokud nemuseli řešit extra křivdy (cožmuseli),stačilo mluvit na oktávě běžného člověka.Možná ovšem,že kdyby pracovali na normální úrovni společenského žebříčku,někdo z nich by nebyl normální nebo snesitelný.První sametový president V.Havel šel primitivismem idejí nikoliv jejich verbálním vyjádřením -formou ve všem už o dvě oktávy níž než 100 let před ním všech presidentů.Klaus -více opatrnický a přesto,že dělal důležité kroky dosáhl osobně pro lidi okolo ve většině velmi málo.Zeman šlehal vždy jen satiru,ale veškeré jeho rady byly na kočku nebo budoucí torsa a otázky,pokud nebyl přímo v čele,kde si dělal agendu a tolik ne mluvil.Zvoral co se dalo.Zabránil horšímu ještě než jeho kurs?
Jsme i u faktu,že vypsat obsazení místa obecního šaška ČR s platem 1 milion Kč měsíčně-veřejně beze studu se bude zajímat desetinásobek kandidátů na presidenty.
V dnešní době je celosvětově absence presidenta s ekonomickou genialitou.
Tu z člověka nedělá ani vítězství ve světové válce,které Stalina démonizovalo,ač fakticky bylo obrovským úspěchem zvýrazňujícím jeho osobnost.
06. 08. 2012 | 12:50

ryndol napsal(a):

opravy :prezidenti žili ,(což museli),
06. 08. 2012 | 12:52

minatomirai napsal(a):

Taoiseach:
Ale já tvrdím, že je klíčové VYMYSLET JAK toho dosáhnout. A to opradvdu není triviální.
----------------------------------------------------------------------------------
Neznám nístní občanské iniciativy, jsou snad v nich rozumnější lidé než debatující na fórech Idnes a někdy i zde, stále však mají čas přijít s několika dobrými kandidáty. Věřím tomu, že Tmelitel by se našel.

Též mám pochyby o panu Hnízdilovi (MUDr), který byl lehce hysterický ohledně paní Fischerové, trochu mne nadzvedl i s Phelpsem, ovšem to je podružné.

Chce to chladnou, chytrou, kalkulující hlavu. Kingmaker bez emocí.
06. 08. 2012 | 13:08

modrý edvard napsal(a):

Pokud chceme, aby prezident zasahoval do politiky (a to asi chceme, jinak bychom o tom nemuseli vést řeči a mohli bychom si vybrat někoho, kdo dobře vypadá a klade věnce), tak se už s tou politikou musel někde potkat. A musel prokázat schopnost "vést davy". Sorry, jinak to nejde. Přitom to nesmí být politik, ani vysloužilý. Takoví jedinci se obecně mohou vyskytovat v různých NGO , možná v dalších organizacích. Před volbama by měl vyslovit své názory na to, co chce dělat.Že je slušnej člověk, to nestačí.
06. 08. 2012 | 13:30

dříve čtenář napsal(a):

Já pana franze volit nebudu, poněvadž si nikdy nejsem jist, na které straně má vlastně obličej... Takovýto způsob tetování mi připadá stejný, jako popáté zvětšená prsa u ženy, která už od dětství byla vybavena pěknými trojkami.
V mládí jsem velice rád četl J. Haška. Jeho výběr povídek ze starého mocnářství jsem chápal jako ohromnou srandu. Říkal jsem si, jaká to tehdy byla podivná doba. Mým dalším a velice oblíbeným spisovatelem byl Karel Čapek. U něj jsem zase moc nechápal jeho absolutní obdiv k Masarykovi. Podivná doba byla i komunistická. V ni vyrostl Milan Kundera, i Ladislav Mňačko.
Nyní jsme ze všech stran ubezpečováni, že teď je ta správná doba : spravedlivá, vstřícná všem, kteří mají zájem podnikat pro blaho druhých, politicky i právně korektní. Nevyrostl dosud nikdo, kdo by stál víc, než za zlámanou grešli (jistě, je tady patrový autobusák, ale s ním stejně nikam nedojedeme.
Nechci se rozepisovat dlouze, jako pan Zelený. Stačí jedna věta : pořád to stojí za h...o. Vlastně ani on nemusel psát blog a já komentář. Stačí toto suché konstatování. Nuž tedy a jak dál???
06. 08. 2012 | 13:31

Anita napsal(a):

Nejlepší je Jaroušek Hašků ... ostatně, jako vždycky. Neboť on ten český rybníček znal důvěrně. A čínské přísloví v závěru - to už je do živého, to už fakt bolí. Ovšem - je to pravda.
Nicméně toto diagnostikování, toto konstatování poněkud zatouchajících fakt ... k čemu je to dobré? Není snad autorství takových diagnóz a konstatací jakýmsi paralelním rybníkem, jakýmsi přidruženým rybníkem, jehož obyvatelé mají svou vodu za průzračnější a nabitou částicemi ostřejšího intelektu? Co nám nabízejí ryby z tohoto rybníka, ať zelené nebo bělohradské? Mohou mít stokrát pravdu a v té své čisté vodičce ostřeji vidět, ale to je asi tak všechno. Děkujeme pěkně.
06. 08. 2012 | 13:34

DF napsal(a):

Není Ivana jako Ivana.
Ivana Zemanová je manželkou bývalého premiéra a expředsedy ČSSD od roku 1993.
K Zemanovi se ještě s příjmením Bednařčíková přihlásila o místo sekretářky o tři roky dříve.
Opustila kvůli tomu studium na brněnské filozofické fakultě. V roce 1994 se jim narodila dcera Kateřina.
Zemanová se příliš neukazuje na veřejnosti.
Po konci manželovy politické kariéry a jeho odchodu na Vysočinu zůstala v Praze s dcerou a nyní chce být první dámou.

Ivana Macháčková se narodila v Opavě, vystudovala střední zdravotní školu.
Tři roky pracovala v USA, jako au-pair. Po návratu z USA působila jako osobní asistentka zahraničních herců, kteří v Česku točili filmy.
Od července 2010 moderuje VIP zprávy na televizi Prima.
Před tím než porodila dceru, kterou má s Karlem Gottem, byla produkční Divadla Brodway.
Před tím, než začla chodit s Karlem Gottem, měla dvouletou známost s hercem Michaelem Douglasem.
Zde je nutné podotknout, že Michael Douglas by si o Ivanu Zemanovou neopřel ani kolo.
06. 08. 2012 | 13:35

šašek z Jihlavy napsal(a):

Ještě k tetování,
V mládí jsem byl na školním výletě v Henleinově vile v Liberci. Vzpomínám si, jak jsem byl otřesen při pohledu na stínítko lampy a knih vyvázaných v lidské kůži s tetováním mořských motivů (lodě, mořské pany). Komentář u těchto "artefaktů" informoval o nešŤastných balkánských odbojářích, kteří když se dostali do rukou gestapa a jejich těla zdobily vytetované obrázky, byl jejich osud zpečetěn. Dál to nechci rozvádět, jen se mi vždy při pohledu na jakékoliv tetování tento zážitek vynoří z paměti.
Mládeži, nenechte se tetovat a jeďte se podívat do Liberce, jestli je tam ještě toto hrůzné svědectví lidské/spíš nelidské) zvrhlosti.
06. 08. 2012 | 13:41

maňana napsal(a):

dobrá-dejte mi jedno jméno nad kterým bychom se mohli usmát a říci:ten nemá špinavé ruce z minulosti,není členem,či slouhou globální věrchušky-NWO,GS,Bankster,zaprodanec cizí mocnosti,najděte mi tam prosím alespoň jednoho a moje maličkost mu dá ráda hlas.Leč obávám se že nikoho takového by nám mediokracie ani náznakem nehodlala předložit-snad bychom bez uzardění mohli volit Járu Cimrmana nebo Káju Gottů,ale v tom co se nám nabízí se točíme stále jen v kruhu.
06. 08. 2012 | 13:48

mb napsal(a):

maňana ... těch jmen je několik ...
06. 08. 2012 | 13:52

Taoiseach napsal(a):

minatomirai

Ani já ty občanské iniciativy (alias nevládky, neziskovky, hlavně zelené a lidskoprávní) moc neznám. Zdá se, že zatím jsou poměrně slabé (v tom smyslu, že mají malý vliv), ale ve střednědobém výhledu bych vkládal naděje právě do nich. Až se většina z nich na něčem dokáže shodnout a účinně spolupracovat, bude to skvělý úspěch. Bez ohledu na to, o jakou konkrétní kampaň půjde.

V našem případě nejsou žádné známky, že by se chystali nás už teď příjemně překvapit. Takže se spokojím s tím, když se na známkách objeví Dienstbier, Schwarzenberg nebo Roithová...
06. 08. 2012 | 13:58

jorbl2 napsal(a):

Skvělý článek! Naprosto trefná je charakteristika "instinkt udržovat status quo a pokračovat s minulostí, jakkoliv nefunkční a bezperspektivní". Velmi smutné.
06. 08. 2012 | 14:13

ghándí napsal(a):

já si myslim, že naděje na změnu je profesor franz. samozřejmě, i kdyby se stal presidentem, težko od základů změní ten českej lobistickej politickej smrádek. ale mohl by to být symbol. že si lidi prostě zvolí podle sve vůle někoho, kdo jim nebyl "předhozen" a "zafinancován" zdějšími loutkovodiči. to by byl pro zdejší politicko-podnikatelskou sféru šok.
06. 08. 2012 | 14:18

Kvakin napsal(a):

Profesor Zelený je moudrý, vzdělaný, světaznalý a perspektivně uvažující muž. Má, bohužel, smůlu, resp. my máme smůlu, že když ho pozve třeba Moravec do ČT, nasadí k němu takové titány ducha jako Sobotku, Janatu, Kalouska, kteří diskusi k myšlence sebenosnější zdegradují na stranické srágory. To pak je vše jen házení perel sviním. I pod tímto blogem to tak vypadá. Leccos je dlouhé, ale mělo by se číst opakovaně. Mnohé je populárně krátké a nehodí se ani na vytření brusele.
M. Z. má pravdu. Třeba Dlouhý: řekne do novin, že byl nadějný mladý vědec, mluvící pěti jazyky, když dostal v 70. letech přihlášku do partaje, tak mu to nikdo z jeho okolí prý nevymlouval, protože moc nedělal funkce, nikomu prý neublížil, má, říká, zásluhy o transformaci, v bankovnictví se uchytil a teď došel k názoru, že by ještě mohl něco zkusit a tak se přihlásil do soutěže na prezidenta ... A když bude dobře běhat, tak doběhne.
06. 08. 2012 | 14:47

krajan napsal(a):

Pane profesore, vystihl jste to velmi přesně. Bohužel, jak tady někdo napsal, o českém (podle mne dost zbytečném) prezidentovi rozhodnou ony partičky v hospodě U Rozvařilů v Horní Dolní a několik stálých korespondentů Deníku plus unissimo všichni mistři z časopisu Reflex a Blesk. Radit budou také obstarožní zpěvačky a zpěváci, které vynesl k vrcholu minulý režim, několik seriálových dabérů a, pochopitelně, všechny "zasloužilé" vládnoucí i opoziční partaje.
Je to smutné a vůbec se na to netěším. Žádný Spasitel-Sjednotitel nepřijde, a kdyby přeci jen, nemá v této zemi šanci a ještě dlouho tu šanci mít nebude.
06. 08. 2012 | 15:06

F.Srbek napsal(a):

Nebrečte a pokuste se dát hlas tomu, kdo alespoň bude mít vlastní hlavu. Kandidátka se uzavře za několik dní a je třeba se dohodnout, koho pošleme z kola ven a koho pustíme na hrad. Ideál to rozhodně nebude a zázraky se v českém Kocourkově nedějí. Stálo by za to zkusit vytvoři nějakou platformu pro jednoho z kandidátů a nenechat se "ukecat" zdivočelými politology , sociology a podobně.
06. 08. 2012 | 15:13

Ládik!!! napsal(a):

Dobře napsaný blog. Objevilo se v něm i to, co jsem už i já blbec několikrát psal - že kdo neskáče na špek, není Čech. A tady skáčou celé stadiony, celý národ. Hop hop hop!
Mrzí mě, že zde není tolerován výraz (neprojde filtrem) .idobo.evik. I takový je jeden vážný "kandydat".
06. 08. 2012 | 15:35

buldatra napsal(a):

Taoiseach napsal(a):

…V našem případě nejsou žádné známky, že by se chystali nás už teď příjemně překvapit. Takže se spokojím s tím, když se na známkách objeví Dienstbier, Schwarzenberg nebo Roithová...

No, hen to kníže jistý potenciál překvapovat bezesporu má.
Stojí za povšimnutí, že vždy, když kníže usne, je dosti překvapivé, že se i probudí, až mnohdy to usnutí vypadá jako definitivní.
06. 08. 2012 | 15:37

El Comandante napsal(a):

To bloger : zbytečná fasáda naoskepticismu popisující samotné údobí přímé volby presidenta jako možný "festival oportunismu".
Proč ?
To volič pocítí jako potvrzení marnosti.
Pana Zeleného mám rád za jeho postřehy z ekonomické oblasti.
To jako máme dát na " kapříky " všichni trestní oznámení ?
Ti si rybník sami nevypustí......
06. 08. 2012 | 16:10

arnika napsal(a):

Když čtu diskuzi k tomuto blogu, myslím, že Čechům není pomoci. Těch několik rozumných názorů, kteří neberou myšlenky pana prof. Zeleného jako dogma, ale jako inspiraci, naši situaci nezachrání. Budeme prostě šlapat na tom českém trauermarši podle starých not. Češství se zvrhlo v oportunizmus, přizpůsobování, zapomínání na trvalé hodnoty, bojíme se vystrčit hlavu a když už ji vystrčíme, jsou to zoufalé výkřiky do tmy. Prof. Zelený má, bohužel z 90 % pravdu. Ale jako by se stalo, česká společnost tápe a s největší pravděpodobností promarní další historickou příležitost.
06. 08. 2012 | 16:11

mb napsal(a):

to arnika et al ... profesor zelený samozřejmě nemá pravdu ... naopak vyvrací sám sebe ... a dokonce ty neprovařené kandidáty ( po nichž volá ) sám uráží ... tečka ...

ale jinak je fakt, že ti slušnější kandidáti se patrně vyanihilují mezi sebou v prvním kole ...
06. 08. 2012 | 16:25

Taoiseach napsal(a):

Je pravda, že jako "výkřik do tmy" mi připadá právě Zeleného příspěvek.

V případě toho hledání ideálního kandidáta bych se dovolával základní logiky:
Když vymyslíme a zveřejníme jedno vynikající jméno, bude to skvělé! Když vymyslíme a zveřejníme pět vynikajících jmen, bude to ještě mnohem skvělejší! Nebo vlastně nee...?

Prof. Zelený používá oblíbený (a paušalizující) plurál:
"český instinkt nám ... zabraňuje..."
což v podstatě znamená rezignaci na podrobnější analýzu. Dále uvádí:
"bude záležet jen na kvalitě těch kandidátů, které si veřejnost sama najde a vybere"
Moc hezké. Jenže veřejnost je dost široký pojem. Tady diskutuje pár lidí a i tak bychom dali dohromady pěknou řádku jmen. Jak z nich vybereme jedno? A není vůbec lepší NEJDŘÍV se dohodnout, vyžádat si souhlas toho "nejkvalitnějšího" a až POTOM jeho jméno zveřejnit? Podle mého to prostě bez nějaké platformy/iniciativy/hnutí nejde.

mb

Pane kolego "vyanihilovat se" je opravdu ošklivé slovíčko a věřím, že na to nedojde, i když postoupit z nich bude moct asi jen jeden. Ale na druhé straně to bude podobné: Bobošíková a Jakl uberou hlasy Zemanovi, Zeman, Dlouhý a případně Švejnar je uberou Fischerovi.
06. 08. 2012 | 17:08

mb napsal(a):

vošklivý, vošklivý ... ale pravdivý ... zdravím ...

( mý kandidáty mi opět nezvolejí ... jsem s tím patrně předem smířen ... )
06. 08. 2012 | 17:29

Twist napsal(a):

Co takhle zvolit někoho, koho dobře známe? Třeba in memoriam? Někoho, kdo se mýlil v politice? Někoho, kdo jezdí do Čech jednou za pět let před prezidentskými volbami? Křiváka, který zastával za komunistů slušné místo v prognosťáku a teď po nich plive? Někoho, kdo byl tak trochu u komunistů a je věřícím izraelitou? To už může být prezidentem opravdu každý. Já věřím Elišce Wagnerové i když není mým ženským typem.
06. 08. 2012 | 17:32

Stařeček napsal(a):

právě jsem se na ČT24 díval na to, jak redaktorka naší veřejnoprávní televize, prakticky přemlouvá a odrazuje od kandidatury na prezidenta Kláru Samkovou. Nedovedu si představit, že by takto jednala s p. Schwarzenbergem, Fischerem či Sobotkou. Přitom těmto třem stačí podpis několika kamarádů a na propagaci peníze strany, které dostávají od nás občanů a K. Samková musí prezentováním svého programu sehnat podpisy padesáti tisíc spoluobčanů a víceméně si poradit bez peněz. Opravdu demokracie po česku. Bufu jí držet palce a pokud se nenajde pro mne přijatelnější kandidát, má můj hlas.
06. 08. 2012 | 17:35

resl napsal(a):

Těžko volit někoho i když skromného nestraníka, pokud národ nezná jeho charakter. Každý Čech je poznamenaný komunistickou hrůzou. Jediný Čech, který tu nežil a nenakazil se, je Švejnar. Navíc jeho vazby na Státy by mohly být užitečnější, než se nechat zatáhnout do ruského marastu. Je zřejmé, že Špidla nic neukrad, nelže a je to přímý člověk. Bohužel, žil tady s námi, s tlupou Čechů, kteří na co sami v politice sáhnou, to pokazí. Viz historie.
06. 08. 2012 | 17:56

nestranný napsal(a):

Na jednu stranu postup směrem k demokracii.Na druhé straně tak jak byly okleštěny pravomoci,tak prezident bude jen jakýsi manekýn pro reprezentaci státu.Nic víc anic méně.Takže bude vcelku naprosto jedno,kdo bude prezidentem.Kdysi bylo ústavě,že prezidentem může být jen člověk mající naší státní příslušnost.Dnes už ani toto
neplatí,takže je zcela jedno,jaký kašpar jím bude.
06. 08. 2012 | 18:24

Admirál napsal(a):

Hlavně ne žádného vlajkonoše pravdyalásky, nějakého profesionálního pokrytce. Na to, že mám prezidenta s jejhož ekonomickými názory nemohu v žádném případě souhlasit, jsem si již zvykl. Nerad bych si zvykal na ekonomického přitakávače neoliberalimu, který zároveň hlásá ve jménu svobody a demokracie humanitární bombardování, mluví o lásce a podporuje rozvrat. Za takového prezidenta bych se musel stydět.

S člověkem, který otevřeně hlásá názory, se kterými nesouhlasím se dá bojovat. Pokrytci, který schovává za krásná slova podporuje svinstva se dá leda nafackovat.
06. 08. 2012 | 18:31

LŽI PROFESOR ZASE NĚKDE NĚCO OPSAL napsal(a):

a chce nás poučovat, smiřte se s tím, že o vás nemá nikdo zájem a jste všem pro smích, řitní alpinisti vám to do očí neřeknou, ale všichni to o vás říkají
06. 08. 2012 | 18:35

Kvakin napsal(a):

K Čechům poznamenaným komunistickou hrůzovládou slovo od ročníku 1950 ... Kdysi, koncem 50tých nebo spíš už v 60. letech, jsme s devítiletkou navštívili promítání sovětského filmu, který se možná jmenoval Komunisti, anebo také Důstojníci; už nevím. Nicméně v první generaci důstojníků Rudé armády ve filmu vystupoval carský podporučík, co se dal k bolševikům, a měl vedle sebe, jak rozhodl Lev Davidovič Trockij, politického komisaře, co mu schvaloval rozkazy a mohl velitele odvolat či dokonce zastřelit. A v souvislosti s nekázní jednotky, co vedl onen bývalý podporučík, který proto podlehl depresi, byla ve filmu scéna, kdy velitel si stěžuje, co že to má v jednotce za vojcly, neuvědomělé, neukázněné a neschopné splnit to, co vyšší velitelství žádá. Stěžoval si ovšem u starého moudrého bolševika původem z Pobaltí, a ten mu řekl: běž, veliteli, támhle kousek, je tam mokřina, a uplácej si z bláta vojáky podle svého gusta ... Ti ti jistě splní tvoje požadavky. A jestli to takhle nechceš udělat, budeš se musit smířit s tím, co máš v jednotce ...
Smiřte se, komentátoři blogů, co máte v jednotce a buďte realisté .... Někdo, a asi víme, kdo, potřebuje panáky z bláta a tak se zamysleme, jak to udělat, aby "no passaran" (neprošli).
06. 08. 2012 | 19:51

Matematik napsal(a):

Acfh ti cesi, cely ten cirkus Lehman br. AIG svoji lenosti zpusobili. Nebo ti rozhazovacni rekove, co si pujcili na nakup francouzskych a nemeckych zbranovych systemu od nemeckych a francouzskych bank....
Kurva dialekticky a v souvislostech a ono to pude i na tem wolstritu ze...
06. 08. 2012 | 20:16

Deveraux napsal(a):

Prima volba prezidenta byla puvodne navrzena proto, aby se uteklo politickym partajim.
Nikoho tenkrat nenapadlo, ze to budou prave politicke partaje ktere budou na prezidenta nominovat !
Tak tedy ted pred nami stoji sada politickych falesnych hracu - misto jednoho Klause jich mame nekolik. Zadny z nich nestoji za dvakrat podivani !
K tomu bylo chytre pridano nekolik Pepku Vyskoc - aby to vypadalo jako na volby z lidu.
A mame zase demokracii po cesku !
Mafii u nas nelze porazit.
Anebo jo ?
07. 08. 2012 | 02:04

Fu-ti napsal(a):

Zatim co V.I.Leninn rekl "Musime budovat komunizmus s takovymi lidmi jake mame a ne s takovymi jake bychom chteli mit", nasi predkove tvrdili ze "Z lejna bic neupletes." Ostatni reci jakkoliv se snazici vypadat kultivovane jsou pouze plane narky "Co by kdyby."
07. 08. 2012 | 05:16

Fu-ti napsal(a):

Deveraux
Dosud kandidaty vybraly parlamentni strany a zvolila vetsina (vladni?) v parlamentu beze vsech cavyku. Dnes musi strany pri vyberu svojeho kandidata prihlizet k tomu aby byl v prime volbe volitelny. Rekl bych ze to pro ne je tak trochu otrava. Je to neco jako skotsky rozvod. Jeden partner rozdeli majetek podle sveho uvazeni na dve casti a druhy si podle sveho uvazeni vybere jednu z nich. To v jakem jsme spolecenskem svrabu jsou proste transakcni naklady vsemoznych novovekych velkolepych svetodejnych udalosti a spolecenskych velkokutilu. Chce to cas potrebny na plynulou evoluci a zadny genialni politik, politolog ci velky taticek s tim mnoho nenadela. Ono je ostatne tezke ukazat na zemi kde se v jistych dobach nedely nejake nepristojnosti. Francie? Nemecko? Italie? Nemuselo by se chodit do nejake pradavne minulosti.
07. 08. 2012 | 05:42

Fu-ti napsal(a):

Stařeček
Co by jste vlastne chtel? Udelat pro Samkovou nejakou specialni vyjimku ze zakona, nebo ji rovnou kooptovat za prezidentku?
07. 08. 2012 | 05:47

Fu-ti napsal(a):

Admirál
Musite se vyrovnat s tim ze prezident je svoji podstatou politicky polygamni a tezko vam nekdo opatri prezidenta na miru. Muzete se utesovat tim ze je nas pouze 10 Mega. Co by meli rikat Cinani kdyz maji taky akorat jednoho prezidenta z jednotne kandidatky?
07. 08. 2012 | 05:53

nežvaňte napsal(a):

Pane Zelený, když schválně nepoužívám slovo profesore: Proč jste tenhle článek neuveřejnil již v srpnu roku 90.? Teď už je marný -- málem všichni domorodci se totiž vybavili mobily. De billi.
2/ Kdo je tedy vaším kandidátem? Vy to pro letitý oportunismus/konformismus/šosáctví být nemůžete... Já se vzdal aktivního i pasivního práva doporučeným dopisem již prezidentu Husákovi... V dnešním Gottwaldově stojí pomník Baťův před firemními vizitkami největších estébáků... Není žvást o prezidenstské volbě jen naprosto nemravným únikem?... Radši se koukněte na volební NÁCKOVSKÝ slogan lidovců...
07. 08. 2012 | 06:17

tautheta napsal(a):

Článek typu tohoto blogu Zeleného mohl být napsán více různými způsoby,ale v zásadě byl napsán na slušné úrovni,směrově, reflexe autorem,ale diskuse k němu snad co do "prostřednosti" příspěvků tady už dlouho svou slabotou nemá obdoby.Psána asi z pozic toho co tvrdí Zelený,že si tady žijí samí vlivoví Pohrobci minulosti nejlépe,očištěni kritikou padesátých let,ač byli jejich původci a ti co diskutují jsou takoví celkem spokojení cikáni s touto zapadlou vískou "vlastenců" českých Evropy,resp.mnoho z nich nevěří ,že na hrůzném apatickém ultraidiotismu dvacetiletého vládnutí,resp. mrhání časem,nic mnoho nezmění.Pro bývalé bolševizátory je to dáno tím,že "Rusko není ve varu" aby nás přivedlo zase k nějakému dalšímu "odrazu druhé VŘSR Čechách",natolik podlehli fabulaci desítek let dějepisu.Rusko početností opozice-destkrát slabší relativní účasti na protiPutinovských demonstracích než na českých opravdu ve varu není,i když asi v příštích volbách už se probíhající viditelně postupně volební skluz ne-Putinovské části projeví tím,že parlamentní většina pohltí a přehlasuje Putince,asi nedramaticky,patrně něco na způsob dnešní české trojkolky -možná s podstatně více koly.čtyřkolky,pětikolky..Zatím ti co Putina drží,ho drží jako vládce usilujícího o "silné Rusko" po vzoru třeba Petra Velikého,ačkoliv myslet si,že je to i "dobré" Rusko,nejen silné mohou snad jen srovnáním s Jelcinem,nikoliv s s dřívějškem,který právem chtěli v mnohém změnit.Rusko vystrčí dvě hadice ven-plynovou a ropnou-a pozve tlupu "modernizátorů" ze Západu a je silné.Zatímco vlastním zemím modernizátorů kvapem ubývají síly a jejich celková prestiž je prakticky nulová dnes po krizi.
Problém "kvality figur" na politické šachovnici diskutovaný nyní v souvislosti s prezidentskou volbou asi není možné oddělit od tradic,které nejsou dobré už dlouho a není možné to nespojovat s kvalitou způsobu existence celé společnosti vůbec.To,že k vládě se dostali lidé typu stěží dosahující na průměrné vesnické faráře a tlachající bezprecedentní zbytečnosti a to jen občas ,aby vůbec něco vypustili z úst,to,že scénáři toho co vynikne "glasností" nad povrch jsou recidivy ze středověku strašidelných historek paní Čachtických,ganglií Osmanské říše mizející v osvoboditelských nápadech balkánských vzdorokrálů a současně v nich mizející byzantinsko-Zikmundovské ideály královen vdov Barbaro -Cellských-Reaganských-new-yorsko-Mělnických králojeptišek, s růženci nemastných neslaných řečení a modliteb místo něco říkajícího někde působící v nějakém směru na něci intelektu,je příznakem doby,která se z větší části ponořila do Absolutního diletantsví,nevědomí čekohokoliv krom snídaně,oběda,večeře,v duchu aby se lidé nejdříve obuli a ošatili,než najdou si chvíle pro arostoktatické nálady typu i myslet a vědět.Peciválská a hovniválská hnitímilovná atmosféra zkaženého másla na hlavách,masa uhynulých koní z velkovýrobny konin sametových maštalí Giga lidské hlouposti a nicoty.Drndalov-peciválov ,kombinace smradu a chládku.vzdoropapežství k mozku a času,všesměrovost místo jediného možnéhokursu:s tím dále nepočítat více než s odpadem dějin.Slepák medicínsky.Léčitelství na tisíc a jeden způsob,traumatologie,nic nikde v ničem co by znalo "Vpřed".
07. 08. 2012 | 07:54

Petr napsal(a):

Presidentské volby v Česku vyhraje ten nejkřiťálovější, že ani křišťálovější nikdo nikdy být nemůže! A kdyby náhodou ne, tak ten jeho nejlepší kamarád, nebo nejvěrnější sluha.
07. 08. 2012 | 09:10

NoA napsal(a):

Já bych zvolil Duku. Po dobrém obědě utřel by si mastnou hubu, nechal by se v nosítkách dopravit naproti na Hrad, podepsal by několik protiprávních milostí a zase by se vrátil do Arcibiskupského paláce na šlofíka. Ušetřilo by se za benzín.
07. 08. 2012 | 09:22

Jana Pechová napsal(a):

Jedinou poznámku, pane profesore: s kopnutím do Vladimíra Franze jste dost přestřelil. Faul se tomu, tuším, říká ve sportovní terminologii.
Lidi, kteří ho posuzují podle vizáže, aniž by o něm cokoli věděli, považuji za hlupáky.
07. 08. 2012 | 09:29

mb napsal(a):

ad pechova: nota bene když franz nespadá ani do jedné ze zlovolných kterých kategorií, jež profesor vytyčil ...

njn ... stane se ...
07. 08. 2012 | 10:27

Petr z Tábora napsal(a):

Pěkný příspěvek pane profesore, dostal jsem se k němu až dnes. Nicméně na vhodném novém kandidátovi se neshodnou ani zdejší diskutující, natož pak celý národ. Ani Vy nejste konkrétní.Víte, že lidé se sice tváří moudře, ale nakonec se rozhodnou pro kandidáta, který je zaujme nějak citově.Na rtom je ostatně založena reklama.
Pokud byste kandidoval Vy, tak bych Vám můj hlas dal. Ale Váš profesorský přístup nemá u mas šanci - ledaže by ve Vás dřímalo něco, co se zatím nemuselo projevit.

to Jana Pechová:
Tvář vypovídá hodně o nitru, o tom jak chceme působit na okolí.Takže na tom jak vypadáme hodně záleží, protože to nezávisí jen na genetice.
Vážně myslíte, že by voliči chtěli prozkoumávat nitro kandidátů ?
07. 08. 2012 | 10:32

Jana Pechová napsal(a):

Petr z Tábora
Vašemu dotazu moc nerozumím. Proč mi na jedné straně říkáte, že tvář je odrazem nitra, když vzápětí zpochybňujete, že by voliče nitro vůbec zajímalo?
Co je podstatné, je výraz obličeje - a ten Vladimír Franz na rozdíl od těch, kteří si jej nechávají upravovat plastickými operacemi, nemění.
A nitro kandidátů by mělo zajímat voliče především. Zejména v časech, kdy jsme snad už měli dost příležitostí pochopit, že líbivá fasáda není pro život to nejpodstatnější.
07. 08. 2012 | 10:58

leopard napsal(a):

"když to zatím v ČR vypadá spíše na frašku, nebo knížecí „srandu“, přímá volba českého prezidenta představuje bezprecedentní výzvu, historický přelom a unikátní příležitost k formování nové budoucnost"

Už jste pane profesore dost "mimo". Je v zásadě putna, kdo tam bude, výběr "kandidátů" to je opravdu panoptikum.

Doporučil bych vám vrátit se k ekonomii, tyhle politicko-filozofické úvahy jsou o ničem.
07. 08. 2012 | 10:59

Zpěvačka z Tábora napsal(a):

Cesare Lombroso (vl.jm. Ezechiel) dobře popsal zločinecké fyziognomie a dědičnost hříchu. Jsem ráda, že mezi ně už nepatřím. Viz moje foto. I když moji nepřátelé (zločinci, jen se podívejte, jak vypadají!), by mě tam rádi měli. Ezechiel, na rozdíl od Izaiáše, podváděl už v Bibli. Jeho stránky se nedají číst. Taky podle toho jeho fyziognomie vypadá!
Jelikož mi sebrali imunitu, hrozí mi leccos.
Proto na Vás apeluju, zvolte mi rychle prezidentkou!? Ať to mám doživotně. Slibuju, že mafii na Bechyňském panství vymýtím raz dva! Tři. A Utřete bábu! Sejměte dědka!
07. 08. 2012 | 11:08

Kynik napsal(a):

U Tygra (1990):
"Bohatí žijí už v komunismu," pravil plukovník Sherwood (CIA), převlečený do ženských šatů jako bohdá i Hoover (FBI).
"A chudí?" byla zvědavá Zoe (ČR).
"Chudí? Ti žijí ještě v kapitalismu."
"A střední třída?" zeptal se Zon.
"V socialismu," řekl plukovník.
"Nesmysl," řekla Zoe. "Mě teď například čeká desetihodinová šichta. V socialismu jsme pracovali jenom čtyři hodiny."
"A ty druhý čtyři hodiny?" zeptal se plukovník Sherwood.
"Ty jsme prokecali," řekla Zoe.
"A ty zbylé dvě hodiny?"
"Ty jsme prom.dali," řekl Zon.
"A že o tom nic nevím?" podivila se ZOE.
07. 08. 2012 | 11:26

barakuda s otočkou napsal(a):

Problém v přímé volbě českého prezinenta nevidím. Všichni sousedé ČR už také tohle hladce zvládají.
07. 08. 2012 | 11:33

Lukáš Tomanoff napsal(a):

Přiznejme si konečně, že se nám to s tou republikou nepovedlo. Od r. 1918 je to nekončící festival ostudy, průserů, špatných rozhodnutí a mravních i hospodářských lumpáren. Jediné řešení je obnovit království. Vedle 1300 let dlouhé tradice monarchie je 94 let republiky směšná epizodka. A jako vedlejší efekt tím odpadne volba „předsedy“ státu – pouhého dobře placeného úředníka.
07. 08. 2012 | 12:16

mb napsal(a):

jen čára od cigára
veselá samková klára

sedím si na obou na půlkách
mafie bijec cibulka

kopčem veverčák kryčer
aparát ksč fišer

zkusím to zas a znova
tatiana fišerová

na tvrzi v rakvi zeman
vladimír iljič zeman

dýmka šla klímajíc na vandr
jak Karel Arnol Schwarzenger

národovectví pakl
Václav dominink jakl

s koštětem bez s koštěte s dobou
euro teuro Bobo

Darth Maula do každé třídy
Vláďa Franz jako divý živý

už je to na mě dlouhý
Vladimír sachsmen Dlouhý

telka horáková maková machová
tak snad i Zuzana Rothová

služ pivu dodržuj mír
Jiří juniour Dienst Bier

amerikánce tejraj
na plazí způsob Švejnar

a na koho jsem zapomněl
na toho jsem si nevzpomněl ...
07. 08. 2012 | 12:22

mb napsal(a):

( Hiltera na vás
vzkazuje Vandas ... )
07. 08. 2012 | 12:40

Glosator napsal(a):

Pane Zelený, napsal jste to dobře. Až na to, že soudruh Adolf Hitler to samé již r. 1924 napsal mnohem lépe, s uvážením faktorů, které Vám ani nepřišly na mysl. Třeba to, jak se mají jedinci sjednotit na JEDNOM kandidátovi, když před KAŽDÝMI volbami je tady evidentní snaha rozmělnit hlasy nespokojených voličů na tolik straniček, aby se do parlamentu kvůli 5% klausuli nedostala ŽÁDNÁ. Pokud śe to přece jen podaří (jako v případě VV), povede se také "zavedeným" politikům podplatit dostatečný počet poslanců nové strany tak, aby uvedenou stranu ROZBILI a z podplacených osob vytvořili stranu Lidem, která jim všechno odsouhlasí, NAVZDORY volebnímu programu VV. A "novinářský hnůj" (c) Miloš Zeman pak lidem vysvětlí, že černé je vlastně bílé a oni mu to kupodivu, přes nedůvěru k politikům, sežerou!
Mimochodem, americké presidentské volby jsou nepřímé jen formálně, a je to pozůstatek doby, kdy nejrychlejší přenos informací zajišťoval jezdec na koni. Týká se to způsobu sčítání hlasů, kdy každý stát má počet volitelů, daný počtem obyvatel, ale ti volitelé mohou hlasovat POUZE pro kandidáta, který v daném státě vyhrál. Proto je jméno budoucího presidenta známo mnohem dříve, než se tito volitelé sejdou. Někdy kolem r. 1800 se opravdu museli ti volitelé sjet a teprve pak uskutečnit hlasování, jinak to dost dobře nešlo.
Pamatuji se, že jsem kdysi v novinách četl malou zprávičku "sbor volitelů včera formálně podpořil volbu L. B. Johnsona presidentem USA."
A mnohé vlastnosti, které uvádíte, jsou svázány s volebním systémem POMĚRNÉHO ZASTOUPENÍ, většinový volební systém funguje mnohem lépe. Právě systém poměrného zastoupení, společně s naivitou politiků, propajících domněnce, že "NSDAP je strana jako každá jiná" umožnila Hitlerovi stát se kancléřem legální cestou. On na toto vsadil a, bohužel, se nemýlil.
07. 08. 2012 | 13:38

ironik napsal(a):

Nový vysoce umělecký směr komedie začínající cinkotem rolniček a zrozením vrchního šaška, s předpokládaným kotrmelcováním a politickým pitvořením, s vysoce ohodnoceným IQ.
07. 08. 2012 | 13:44

Opitz napsal(a):

Pane profesore,

vy žádáte nemožné... Chcete po místním obyvatelstvu, aby se začalo chovat jinak než jak se chová posledních 22 let...

Ta myšlenka "sjednocení" rozpolceného národa je jistě zajímavá. Ale čím chcete dnes lidi sjednotit. Myšlenka národní... Pokud někdo takovou má, měl by se dle multikulturních intelektuálů přeci stydět a zalézt někam do kouta. Je to přeci evidentní přežitek... Národní kapitalismus v době, kdy o národních vládách v Evropě rozhodují úředníci v Bruselu společně s guvernéry ECB? V době, kdy o národní politice rozhodují komunističtí pohrobci, dnes největší boháči, s mocí větší než má zkorumpovaný stát, oblečení do drahých obleků a cestující vlastními tryskovými letadly?

Čím chcete sjednotit obyvatelstvo, které zkorumpovaný stát rozdělil (a zkorumpoval) s jejich vědomím do různých "zájmových" skupin a řízení státu není už nic jiného než o uspokojování různých potřeb různých skupin?

To co žádáte je nemožné, protože český stát již dávno není svobodný, už vůbec není nezávislý. Naopak, stal se gubernií EU, ve které se naprosto schválně udržuje status quo - dnes už je to téměř "druhá normalizace"...

Zkoumal jsem všechny cesty, jsou jen bolestivé a velmi bolestivé. Ale obyvatelstvo se chce bavit. Chce si svůj život užít. Že po nás potopa? Zavřete toho blázna, ať nás neotravuje a nekazí nám radost...
Btw. Vyhraje Zeman. O tom se rozhodlo už dávno. Těsně před a během volby V. Klause... A pokud nevyhraje, pak to bude signál, že jisté mocenské struktury byly vyměněny za nové. Ale... uvidíme, koho si vybere PPF a spol... ten to potom vyhraje.
07. 08. 2012 | 17:26

Fu-ti napsal(a):

Pro spoustu premyslivych lidi je velke zklalamani ze se z politiky neline zadne absolutni, prehledne, nezpochybnitelne dobro. Jednomu vse pripada jako fraska na ktere nezalezi, jini by chteli od politiky tolik ze by to nedostali v zadne zemi na svete. Je typicke ze vypovedi o politice a spolecenskem usporadani jsou formulovany jako absolutni tvrzeni. Ostatni zeme jsou bud ignorovany, nebo adorovany ve frazich jako "Vsude ve svete", nebo "To by se vzadne civilizovane zemi nemohlo stat."
07. 08. 2012 | 17:38

Fu-ti napsal(a):

Lukáš Tomanoff
Vase predstavy o svete jsou citankove. Dalo by se rici "Zadejte jakoukoliv vseobecne znamou zemi dejme tomu v Evrope o ostatnich nemluve a muzeme si povidat o zlocinosti a statnich prasarnach." Nebudte takovy sovinista. V nejruznejsich segmentech registrovaneho zlocinu jsme tak trochu slabsi prumernaci. Problem je spise z vystrasenosti z medialniho obrazu sveta a nedostatku prirozene sebeucty. Cervantesuv Don Quiote je pribeh cloveka ktery se zblaznil z tehdy se rozvijejiciho media - knih.
07. 08. 2012 | 17:52

Jirka napsal(a):

Já si myslím naopak že by bylo přínosné, aby budoucí prezident byl zažraný bolševik s bohatými mafiánskými kontakty. Takový by mohl našemu hospodářství nějak prospět, co si ale vezmeme na vysoce morálním kandidátovi?
07. 08. 2012 | 19:23

Jan Vaculík napsal(a):

Dá se tu s lecčím souhlasit i s lecčím polemizovat, a to je dobře.
Např.:
Aby mohl autor vidět kolem sebe jen samou poušť, musel Franze i Samkovou urážlivě a bagatelně odkopnout, protože jinak by se z toho, co kritizuje, vymykali.

Opkování cyklu dvaceti let stagnace po třech letech změny (1989-92) je sice skvělý postřeh a drásající zkušenost, ale stejně bych se raději vyvyroval toho, abych ze všech panujících nešvarů vinil právě ty tři roky "ukvapených" změn: promarněných je těch dvacel let, kdy se měly reformní chyby korigovat, a nekorigovaly.
Že se tehdy nadělaly chyby? To asi jo, ale postupovali jsme nejlíp, jak jsme uměli. Vyčkávat by tehdy znamenalo ztratit reformní potenciál, a toho tehdy bylo potřeba. Konverze zbrosjní výroby a útlum těžkého průmyslu - to nebyl žádný výmysl Havla a ani Klause, to byla nutnost daná vnějšími vlivy.

Sjednotit národ pod jednu myšlenku? - Záleží na tom, jaká myšlenka by to byla. Než se sjednocovat pod blbou myšlenkou, tak to raději ať národ zůstane roztříštěný.

V jednom s autorem určitě souhlasím, a to s tím podstatným: máme příležitost ke změně. Ale ať se prezidenskými kandidály probírám jakkoliv, zatím mi z nich nejlépe vychází "ten potetovaný", tedy profesor Franz: jistěže, nechat si potetovat hlavu je šílenost, které člověk časem asi lituje. Ale vstoupit do KSČ byla blbost ještě mnohem větší, a přesto je většina lidí schopná ji svému kandidátovi prominout!
07. 08. 2012 | 20:24

Franta napsal(a):

Tak naivně přihlouplý článek jsem už dlouho nečetl!
07. 08. 2012 | 22:04

Anežka Pavlů napsal(a):

Elišce Wagerové bych dala hlas s radostí
07. 08. 2012 | 23:12

mb napsal(a):

souhlasím s janem vaculíkem ...

a trapně připomínám další pro mě volitelná jména:

švejnar, dienstbier, cibulka, fišerová, případně samková ...

... zatím ...
07. 08. 2012 | 23:57

Fu-ti napsal(a):

Ja jsem s polistopadovym vyvojem u nas celkem prijemne prekvapen. Cekal jsem velkou nezamestnanost, socialni boure v devadesatych letech, velkou inflaci a blbou naladu u nas daleko drive nez vubec nastala. To vse v nejake mire nastalo v postkomunistickych zemich. Prechod je obtizny i v zemich byvale NDR pres vsechnu gigantickou pomoc ze zapadnich zemi Nemecka. Jak se vsude ukazuje prechod soc->kap neni nikde snadny. Kapitalzmus je ostatne casto vniman jako nesnadny sam o sobe bez jakehokoliv prechodu
08. 08. 2012 | 03:01

Horymír napsal(a):

Z článku plyne jediné.Zrušit funkci prezidenta,protože nikdo popsaný panem profesorem Zeleným neexistuje.
08. 08. 2012 | 08:23

argun napsal(a):

minatomiral

"Tmelitelé tu jsou".

"Ani já ty občanské iniciativy (alias nevládky, neziskovky, hlavně zelené a lidskoprávní) moc neznám. Zdá se, že zatím jsou poměrně slabé (v tom smyslu, že mají malý vliv), ale ve střednědobém výhledu bych vkládal naděje právě do nich. Až se většina z nich na něčem dokáže shodnout a účinně spolupracovat, bude to skvělý úspěch."

Jedna perla vedle druhé, už je z nich skoro náhrdelník tanečnice z Tahiti.

Tmelitelé už došli. Ti vyplavou, jak známo, jen když se lámou dějiny. Jedna půlka se bojí, druhá půlka se raduje, to je optimální chvíle pro vládnutí. Jak ale vládnout, když každý z nás chce jiný sýr? Ještě nikdo nevymylsel tmelící ideu, která tohle zvládne... Tmelem může být jen ětos, myšlenka nikdy.

Byli tu zatím dva - TGM a VH. Tmelitele dnes nemají nikde na světě, ani v Zeleného Číně, ani ve Švejnarově USA. Všude kam oko dohlédne jen mluvící hlavy... kontinuelní olympiáda ve žvanění. Futrovaná kanóny, přirozeně. Vyhrává ta, za kterou je víc peněz, a která je víc kůl. Nezvratný proces jelitizaze elit akceleruje všude na světě. Obávám se, že ani plakátová moudra globálního profesora na tom nic nezmění.

V jednom má ale mnohomluvný profesor pravdu. A emotivní Jan Hnízdil též. Za kandidátem na prezidenta mají přijít lidé sami. Je to vážná věc. Velmi vážná. Nic pro recesistické Frantíky, veselé Kláry ani hodné Taťány, co kamarádí s Dášou. Potíž je, že poslední takový byl tuším Sitting Bull, to se ale ještě na prezidenty nehrálo...

Chraň nás Všemohoucí od účinné spolupráce nevládek. Naštěstí to nehrozí, grantových korýtek nikdy není tolik jako kvičících selátek.. Džedrtety a zelení na Hrad? Nestojím o to, aby do mě kdokoli hrnul jeho "dobro", i když by to možná bylo sexy..

Co zbývá? Jen přijmout to, že jsme takoví, jací jsme. A hrát s kartami, které padnou. A začít každý sám u sebe.
08. 08. 2012 | 10:31

jarle h napsal(a):

Je fakt, že se z "kandidátů" těžko vybírá. Přesto je tu šance. Samozřejmě ne na dobrého presidenta, ale je tu šance procitnout. Voliči poprvé nezkresleně uvidí důsledek svého počínání. Prostě bude na Hradě sedět Franta Vosáhlo, protože ho zvolili. Žádná partaj, které to dáváme, aby tu nevládli ti druzí, kteří přece kradou ještě víc, ale Franta osobně. Franta, kterému nesmí stačit, že toho podělal míň než Pepík, Franta, zodpovídající se z toho, co ve funkci předvedl. Pokud si tohle voliči uvědomí, mají šanci dosáhnout změnu i v parlamentu, který dosud tuto zemi vyžírá naprosto nepřijatelným způsobem, lhostejno zda s většinou ODS,TOPu či NEVÍMČEHO. Lidé se potřebují naučit si vládnout. K tomu lze přímou presidentskou volbu využít.
09. 08. 2012 | 07:35

Jan Kolář napsal(a):

Přátelé, s možností přímé volby prezidenta máme k dispozici nový nástroj, s kterým ale my občané ještě neumíme pracovat. Každý občan starší 18 let může navrhnout svého kandidáta (pokud ho podpoří 50 tisíci podpisy), ale nikdo, kromě případů několika samozvanců, toho nevyužívá. Všichni čekáme na to, koho nám naservírujou politické strany. To není přímá demokracie! Pokud kandidáty nebudou navrhovat sami lidé z vlastní iniciativy, nemá přímá volba smysl. Oproti minulému systému se vlastně skoro nic nezmění, akorát lidi budou mít pocit, že mají větší vliv. Jinými slovy, vlk se nažere a koza zůstane celá.
09. 08. 2012 | 10:03

Alena napsal(a):

Výborný příspěvek. Příliš pravdivý a proto sklidí i příliš mnoho výhrad, posměšků atd. - jsme v Česku. Přesto i já se domnívám, že v současném českém "politickém marastu" jedna jediná osoba nezmůže vůbec nic. Stane se spíše osobou zneuznanou a zesměšňovanou.
Naše společnost je tak moc rozdělena na pravici a levici, že i osoba případného nadstranického prezidenta si užije svoje a časem bude hledat podporu u některé z politických stran.
Jediný průlom může nastat, až se policie a justice zblázní a pošle prvních 200 podvodníků z velkých kauz do kriminálu. K tomu ale není třeba přímé volby prezidenta. Na to je potřeba obyčejný strach ze spravedlnosti.
Souhlasím s tím, že pokud příští prezident nebude člověk, který by přišel odjinud než z politiky, tak žádný občanský rozměr prezidentská funkce nenastane.
15. 08. 2012 | 14:18

Karel Hindenburg napsal(a):

Vtipně napsáno a s pointou blogu souhlasím.
15. 08. 2012 | 18:39

xxx napsal(a):

A co pani Tana Fiserova,pane profesore?
Kam byste zaradil ji?
15. 08. 2012 | 22:52

to je vono! napsal(a):

Jaký měl asi mandát V. Havel, když byl v lednu r. 1998 zvolen až ve druhém kole, s razantní převahou jednoho hlasu? Jeho protikandidát (posl. Sládek) byl vzat do vazby: byl to právě ten jeden chybějící hlas (plus hlasitý pískot první dámy), který zafixoval parlamentní prezidenturu na dalších 15 let. Pokračování této historie je nabíledni.

Tak toto vytesat do kamene Národního památníku na Vítkově a pozlatit.
16. 08. 2012 | 15:57

Jarle H. napsal(a):

Kupa autorů se předhání v produkci textů na téma hlouposti přímé volby. Prý je to zbytečné (prezident stejně nic moc nesmí), nebezpečné (hrozí populismus...), či dokonce neústavní (jenže, pokud parlament ůstavní většinou rozhodl, pak mi to nejde s tou neústavností do hlavy - leda, že by klasicky česky sice něco odhlasovali, ale pozapomněli, že je třeba odhlasovat i "pár věcí okolo", aby to bylo komplet)
Podle mne je přímá volba dobře. Nečekám, že se stane zázrak a na Hradě usedne geniální, všemi múzami zulíbaný Vůdce, který pěti větami novoročního projevu otočí kolem dějin a z Podivuhodné země se stane země normální, fungující, "citizen friendly" - to podle vzoru "user friendly". Ne, to ne, přímá volba ale může mít jednodušší a důležitější efekt: Volič má šanci si uvědomit, že obyvatelem Hradu se stane ne ten, koho tam zvolili, ale ten, koho JSME SI tam zvolli. A pokud tuto zkušenost posléze aplikuje v -bezpochyby pro osud státu fatálnějších- parlamentních volbách, nebudou peníze za přímou volbu vyhozeny zbytečně.
No a že ta ostuda, kterou jsme mohli sledovat při několika posledních presidentských volbách přerostla hranice nevkusu snad netřeba připomínat.
17. 08. 2012 | 07:22

skeptický napsal(a):

Aby se nic nenechalo šanci,chystají se u nás i nějaké elektronické volby.
Netušené možnosti.
Podpisové listiny se kontrolovat nebudou.
A media protlačí volbu dvou nevitamínů,a lidi si mohou vybrat : drátem do oka,anebo kopnou do rektora.
Zatím známí kandidáti,to je silvestrovská estráda pro zemedělce.
To už by kterýkoliv z komunistických presidentů byl lepší.

President by měl být vlastenec.O takové u nás mají zájem psychiatři,mravnostní policie,nebo antiteroristická služebna.
22. 08. 2012 | 10:11

Jarýn napsal(a):

Za 750 mega nákadů na přímou volbu by byl pěkný kus nové dálnice.
22. 08. 2012 | 12:05

Jarle H. napsal(a):

Nebzl, Jarýne, nebyl. V Podivuhodné zemi by to dalo na pár stovek metrů, to ani nemá cenu špinit bagry....
Ale vážně:
1)ona nepřímá volba také není zadarmo.
2)nepřímá volba v dosavadní historii Podivuhodné země "vygenerovala" ve funkci presidenta "osobnosti", ze kterých se člověku dělají pupínky, jen je stačí vidět....
Netrvrdím, že současní kandidáti jsou nějací lumeni, kteří zaručují, že nový president bude solidně vykonávat to, co má a nebude dělat Podivuhodné zemi další a další ostudu.
Přímá volba ale má jednu důležitou vlastnost: MŮŽE (nikoli musí)
napomoci občanům Podivuhodné země uvědomit si vlastní zodpovědnost za to, koho a kam volí. President je jen taková višnička, nic moc nemůže, ale zato je denně na očích. Všichni mohou vidět, koho si zvolili... A bude-li to člověk, který není k ničemu, bude tam jen proto, že mu dali hlas. A to by je mělo vést k zamyšlení, proč se to stalo. No a v daleko podstanější volbě do PS si dát vážně pozor, protože zatímco stávající presidenti byli pro ostudu, poslanecká sněmovna zemi vysloveně škodí.
07. 09. 2012 | 07:09

stoppa napsal(a):

mb

Gratuluji k přirovnání France k olympijskému gumáku. K tomu už nelze co přidat! Bravo!!
09. 09. 2012 | 16:40

JardaV napsal(a):

Pro Medikolog

Přesně popsáno.Navíc - media jsou v cizích pařátech,takže stačí si uvědomit,kdo které
vlastní a jeho slouha bude ve správném čase na obrazovce,obklopen "rektoskopy" a
hujery všeho druhu.A protože osobnosti jsou cílevědomě znechucovány a odtlačovány z pozornosti národa,samozřejmě se nemají šanci dostat do povědomí potřebné většiny.
Takže to nakonec vyhraje zase nějaký zrádce národa nebo poslušný panďulák.
11. 09. 2012 | 14:58

Nestor napsal(a):

vfranz:jako vytahovat sem vyčichlý, primitivní a zcela zbytečný antikomunismus !

Antikomunismus neni nikdy zbytecny, ani vycichly. Primitivni-nevim, sofistikovany by nevadil?
To ze se komunista nedostal nejakou dobu k pachani svych zlocinnych praktik pri prosazovani idealu rovnosti potreb a radobypodlezasluhovosti neznamena, ze je z nej bily beranek.
Bagatelizovat nebezpeci komunismu muze jen ten, kdo to nepamatuje, nebo uz si to nepamatuje. Komunismem rozlite mleko koneckoncu z podlahy vsichni lizeme dodnes, i ti co tomu neveri.
11. 09. 2012 | 15:33

miky napsal(a):

OBROVSKÝ přínos přímé volby
lze popatřit hlavně tak,že to bude KONEC hradní ostudy jistého samolibého a ješitného zloděje propisek.
12. 09. 2012 | 08:09

Bušek, přítel Karla IV. napsal(a):

Ekonom MZ, komentáře ani myšlení národa nemíří do černého. Nezabývají se hodnocením prezidentského kandidáta z hlediska jeho vizí a cílů v obasti lidské společnosti. V dosavadní parazitní společnosti je moc nekonrolovaná a je zneužívána k parazitování na společnosti. Partaje ve spojení s kapitálem většinou kriminálního původu proměnily 20. století v nejstrašnější století lidstva a směřují ke globálnímu zotročení a redukci obyvatelstva. Parazitní symbióza partají a peněz musí být nahrazena symbiózou schopností, potřeb a zájmů s vyloučením zájmů parazitních, a to ve prospěch nikoli partají a kapitálu, nýbrž ve prospěch občana. Demokracie partajní, která se zvrhla v partajní totalitu, musí být nahrazena demokracií skutečnou s občansky kontrolovanou mocí a zrušením parazitních funkcí peněz "peníze dělají peníze", zejména korupční funkce peněz, přesouvajících bohatství od těch chudších k těm bohatým. Partaje ve spojení s kapitálem většinou kriminálního původu převzaly od někdejšího hegemona - církví všechny mocenské zlořády. Víru nahradily partajními ideologiemi, roli inkvizice převzaly politické policie ovládající mediální manipulaci, moc zneužívají k parazitování na společnosti, kážou vodu a pijí víno. Z morálky udělaly sprosté slovo, pravdu relativizovaly a nahradily "pragmatizmem". Ježíš, Hus i Komenský by se z toho zbláznili. Změna na skutečnou demokracii s občansky kontrolovanou veškerou mocí včetně veřejné správy a médií ve prospěch občana spočívá ve změně volebního zákona a ústavy, odebírající partajím vedoucí úlohu a vkládající moc skutečně do rukou hegemona demokracie - lidu, přičem zneužití moci kýmkoliv bude znemožněno. Přechodné období, kdy se národ musí učit spravovat svou zemi, protože tato osvěta byla partajním systémem důsledně potlačena, je řešitelné nikoli vládou tvrdé ruky, anarchií, osvícenou monarchií apod., ale posílením role občansky přímo voleného i odvolatelného prezidenta. Je s podivem, že ani fundované ekonomové nehledají chybějící prostředky v rozkrádání státu korupcí v režii zločinného spolčení partají s kapitálem. Každý, kdo v souvislosti s ekonomikou, rozpočtem, zadlužováním, reformami apod. nemluví jedním dechem o rozkrádání státu naší velkou, organizovano systematickou korupcí, lže. Tyto vize a cíle přijaly z své občanské iniciativy, sdružené v platformě NIO - Nezávislých Iniciativ Občanů, a to na jednání NIO v črvenci na Stvořidlech a na rozšířeném jednání za účasti mnoha iniciativ ve dnech 8. a 9. září 2012 ve Světlé n. Sáz. Razantně zazní 17. - 19. 11. 2012 na všelidovém shromáždění NIO na Václaváku. Toto je potřebná změna, demise vlády nebo další volby ve stávajícím partajním systému nic neřeší, již 23 let volíme pouze kdo nás bude okrádat.
13. 09. 2012 | 11:51

Jarle Halsnes napsal(a):

Souhlas. Od přímé volby nástupce Klause se nedá čekat zázrak, kandidáti jsou, jací jsou a pravomoce jsou malé.
Pro občany to nicméně je příležitost si uvědoimit, že zatím ještě mají možnost volit a že volby jsou důležitá událost¨a že je třeba je brát vážně. Současá mizerie se buď změní demokratickou cestou, nebo hrozí vývoj nedemokratický se vším, co k tomu patří...
13. 09. 2012 | 15:46

Al Jouda napsal(a):

Viděl jsem v pořadu Jana Krause Uvolněte se kandidáta Fischera. Mluvil docela rozumně a preferuje slušnost. Domnívám se, že je lepší než Miloš Zeman. A lepší žid, než mohamedán :)))))
15. 09. 2012 | 18:51

dalimír napsal(a):

Dobrý den stařečku ,krásné přání ale pro tuhle neštastnou zemi máme ! Snad se ještě dočkáte že se Vám splní ! Přál bych si to také ! Dl
17. 09. 2012 | 14:46

Kateřina Amiourová napsal(a):

Pozdrqavuji také ekonoma Zeleného: pro pobavenou - http://www.vasevec.cz/blogy/eu-dotace-ceska-zumpa-financnicko-politickeho-kartelu
schválně kolik tady z těch se zvedne buď aby sbírali podpisy na archy nebo si došláp=liu n prezidentské kandidáty, zda uznávají alespoň právo národů na sebeurčení a co vlastně mají v hlavě...
26. 09. 2012 | 19:08

Občan ČR v odporu podle čl. 23 Ústavy ČR napsal(a):

Dobrý komentář byl s odkazem na občanské iniciativy sdružené v NIO po posledním celostátním sjezdu. Ano, to je ono, to má šťávu a budoucnost, protože kapitalismus již dohrál svoji roli ve střídání společensko ekonomických formací a dere se dopředu občanská společnost a to je správné. No a pro dnešní dobu je příhodné heslo a nebo zvolání: ať žijí politické stranyale za své a již nikdy jinak a církev jakbysmet. Dále pojem spravedlnosti v naší vlasti se ztrácí v něco, co již před 158O lety řekl sv. Augustýn: stát bez spravedlnosti, není státem ale bandou lupičů. No a z tohoto důvodu se nedá zrealizovat občanská společnost, která chce býti a podporovati ideou, kdy bude člověk člověku člověkem a né vykořisťovatelem vykořisťovaným. A proto naše vlast potřebuje míti ve vedení né presidenta, ale triumvirát z filosofa, právníka a ekonoma, kteří by byli v čele nově vzniklého čtvrtého pilíře kontrolního, který by vznikl místo senátu. Jeho kontrolní činnost by byla absolutní a tudíž by zanikl ústavní soud jako přebytečný a do současné doby bezzubí a ovladatelný politickými stranami. Každý pilíř má svého lídra, že? Tak občane zvol si do čela kontrolního pilíře toho, kdo Nám zajistí to, že nám bohatci a rádoby podnikatelé nezvlčí a nepřerostou přes hlavu jako po roce 1989. Máme takové podezření a informace, že stejně již někdo tyto dnešní lupiče a vlastizrádce i kolaboranty s cizí mocí oznámil za trestné činy proti lidskosti, důstojnosti a svobodám občanů ČR. Jo a také to oznámil a požádal o součinnost sekretariát EU a to presidenta José Manuela Barroso. Tuším, že k NSZ v Brně JUDr. Pavlu Zemanovi to bylo doručeno s mandátem občanů a jejich podpisy při demonstraco odborů dne 21.4. 2012 na Václavském nám. Ostatní informace lze vygúglovat přes čtvrtý odboj. Děkujeme za pozornost a další se dozvíte po konferenci NIO dne 28.9.2012 v Praze na Pankráci. Vše nejlepší přeje lid český, moravský a slezský.
26. 09. 2012 | 22:01

Anděla Halberštátová napsal(a):

dobrý den, pane profesore....proboha proč píšete tak dlouhé traktáty a kde jste byl se svými myšlenkami začátkem 9O. let? Vždyť jste ty lumpárny z USA podporovali a teď píšete analýzy a myšlenky, kam se to mělo ubírat? Dnes.....je to poněkud směšné...
30. 09. 2012 | 18:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy