Selhání centrálních bank: ČNB a éra „Velké Deformace“

30. 11. 2013 | 16:47
Přečteno 23435 krát
Klíčové centrální banky (USA, Japonsko, EU) již selhaly a neposkytují slibnou naději do budoucna. Mnohé ještě selžou, svým opožděným a nevkusným kopírováním špatných nástrojů. Zde vede a nejvíce vyniká ČNB svým radikálním útokem na autonomii svobodných trhů a svévolnou deformací tržních signálů. V ČR je žádoucí, aby ti čtyři „boys z Neumětel“ ČNB podstoupili veřejný parlamentní výslech a dostali tak možnost vysvětlit své kroky a prokázat „hrozbu“ deflace i nutnou potřebu inflace. Jejich masivní tisk nových peněz a znehodnocení koruny jsou zcela nevhodné pro neautonomní a odvozenou českou ekonomiku.


Takový parlamentní výslech (pokud ČR ještě má parlament) je třeba inscenovat veřejně (jak je pravidelné v USA) a pro celou EU. Týká se to všech Evropanů a příklad i služba takhle prokázané jsou neocenitelné. Dlouhodobé a neinformované zasahování do citlivých a životadárných mechanizmů tržního prostředí, na které jsme přes 50 let čekali, je třeba ukončit a éru Velké Deformace opustit. K čemu je nám vlastní měna, když ji sami bezohledně mrzačíme v zájmu zahraničních lobbistů a spekulantů? Nedostatek parlamentního a mediálního rozhořčení také nevěstí nic dobrého.

Finanční krize začala v r. 2007 – je tomu už šest let, co centrální banky USA, EU a Japonska proti ní zcela neúspěšně a zbytečně „bojují“ dvěma triviálními nástroji: 1. Snížením úrokových měr k nule a 2. Pumpováním nových peněz do ekonomiky, tzv. „quantitative easing“, ve skutečnosti „tisk“ peněz státním nákupem obligací (v ČR eura). Šest let – a nic. Přitom míra vstřiku nových peněz činí jen v USA $85 miliard – měsíčně! Tyto úžasné částky však nejdou do nových investic, ale do burzovních spekulací: bublina hodnoty papíru tak na americké burze nutně dosahuje historických rekordů. FED experiment je neortodoxní, bezprecedentní a hlavně: pro reálnou ekonomiku výrazně neúčinný (nejde již totiž o finanční krizi, ale o dlouhodobou transformaci ekonomiky).

Základní “bolehlav“ teprve přichází: Jak celé tohle pomatení zastavit? Lze to vůbec ukončit? A když ano, jaké budou následky? Ukazuje se, že se to nikomu zastavovat moc nechce; všichni se bojí důsledků a strkají hlavy do písku; jiní prostě rezignují nebo „prchají“.

V ekonomii (i v politice) se dnes nadmíru užívá obamovské argumentace, tzv. counterfactual reasoning (argumentace proti faktům): představa, že skutečný výsledek by mohl být jiný, kdyby bylo se rozhodlo jinak, než se fakticky rozhodlo; např. prohráli jsme, ale kdyby kopal (nekopal) Pepek, tak bychom vyhráli (prohráli ještě víc). Zvrhlá „krása“ takových úvah spočívá v tom, že nikdo neví a nedá se dokázat, jak by bylo, kdyby… Fakta jsou fakta; argumentovat proti faktům je výsadou a privilegiem pomatených.

Známý argument: „Krize sice trvá přes 6 let, ale kdybychom tehdy radikálně nesrazili úrokové míry a nenapumpovali do systému biliony, tak by se finanční soustava totálně zhroutila“, může být sice zbožným přáním, ale nikdo to nikdy nedokáže, a nikdy tedy nebudeme vědět. Podobné příklady jsou: „Bez Rooseveltova New Deal by Velká deprese trvala mnohem déle a byla by hlubší“, anebo „Nebýt Druhé světové války, Velká deprese by trvala až do 60. let“ atp.

Oficiální výzkumy centrálních bank samy ukazují, že jejich extrémní strategie „nulování“ úroků a masivního tisku peněz mohla pomoci zvýšit růst HDP o 1-3%, snížit nezaměstnanost o 1% a vzdorovat deflaci. Očekávali bychom jistě podstatně vyšší makroekonomickou hodnotu od tak masivního vynaložení peněz, času a úsilí. Zatímco vlády (USA, EU a Japonska) získaly kolem $1,6 biliónů úlevy ve splátkách svých rekordních dluhů, domácnosti naopak ztratily $630 miliard na úrokových příjmech a ceny nemovitostí vzrostly spekulačně o 15%. To je vše.

Nejde tedy o pouhou cyklickou krizi (tak jako o ní nešlo ani za Velké Deprese), ale o dlouhodobou kvalitativní transformaci dominantních ekonomických sektorů (viz např. http://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_in_Economics) a deglobalizaci k lokálním ekonomikám (globalizace → relokalizace).

Nulové úroky zvýhodňují především stát, který se tak může i nadále levně zadlužovat a financovat stávající úrovně veřejných výdajů. I podniky se mohou snadněji zadlužovat, ale jejich investice nerostou, díky sníženému očekávání budoucí poptávky. Na hotovosti si prostě „sedí“ (alespoň v USA). Vzhledem k dlouhodobému trvání krize, jsou na tom nejhůře domácnosti, kde je zvýšené zadlužování katastrofické a spoření je nutné k přežití (i když silně nevýnosné).

Problém není v tom, že se někdo v jedinečné, bezprecedentní a nepochopené situaci uchýlí k extrémnímu a nevyzkoušenému kroku. Budiž. Problém vězí v tom, že tento „krok“ trvá již 6 let, ale došlápnutí (či strategický exit) je stále v nedohlednu. Jak dlouho lze udržovat úrokovou míru na nule? Jak dlouho lze pumpovat (tisknout) nové peníze do ekonomiky?

Úroková míra je prostě cena peněz. Představte si, že cena peněz je nula (někde i negativní) během dlouhého období. Jak lze racionálně rozhodovat, investovat a spořit, když je cena peněz nula? Jak lze do ekonomiky pumpovat biliony dolarů, aniž by klesala hodnota peněz a nerostla inflace? Jediné co brání růstu inflace je rostoucí nezaměstnanost, klesající mzdy, minimální růst a vysoké deflační tlaky. Proto nelze jen tak „přestat“. Navíc se ekonomiky již přizpůsobily a unáhlený exit by vedl k chaosu rostoucích úroků, vysoké inflace a hlubší nezaměstnanosti. (To je z toho pak i ta Yellen jelen.)

Jde samozřejmě o makroekonomická opatření, která nevycházejí z analýzy mikroekonomických dopadů a předpokládají identické chování ekonomických subjektů (proto jsou předpovědi analytiků tak špatné a nepřesné). Je nabíledni, že státní intervence těchto rozměrů a trvání mají různé dopady na různé sektory, instituce, skupiny a třídy. Je stejně samozřejmé, že chudí reagují zcela jinak než bohatí a že zprůměrování dopadů na poptávku, spoření, splácení, zadlužování a individuální spotřebu je informačně prázdné, nepoužitelné pro racionální plošnou politiku. Bez mikroekonomiky není makroekonomika, ale ne naopak: mikroekonomika fungovala celá tisíciletí bez makroekonomie, která vznikla až s příchodem Lorda Keynese a dalších následných -ismů.

Makroekonomické modely jsou tak prostinké, že předpokládají ekonomiku jediného „reprezentativního“ činitele, jediný homogenní produkt a pouze dva produktivní vstupy (práce a kapitál). Složitost, různorodost a diferencovanost reálné ekonomiky je nahrazena předpokladem, že se pestrost základních rozdílů v agregátu nějak vynuluje. Je vůbec možné takhle uvažovat?

Odpověď je jednoduchá: jediný bod stabilní rovnováhy (kdy je agregátní poptávka rovna agregátní nabídce) existuje pouze za předpokladu jednoho ekonomického činitele. Jinými slovy, postulujeme takové ekonomické chování, které vyhovuje matematickému modelu, ne naopak. Není divu, že nelze téměř nic předpovědět s použitelnou spolehlivostí. Za předpokladu více různých činitelů už smysluplnou koncepci agregátní poptávky nelze ani definovat.

Laikovi to připomene známý vtip, kdy opilec hledá ztracené klíče pod lucernou (protože je tam vidět) i když mu spadly jinde a ve tmě do kanálu. Makroekonomický „agregát“ lze přiblížit následovně: představte si místnost s polovinou trpaslíků (1m) a polovinou basketbalistů (2m). Jaká je průměrná výška? No, 1,5m; to bude náš reprezentativní představitel pro chování této jednoduché skupiny. Nikdo v místnosti sice neměří 1,5m, ale případné odchylky se od Mr. Nobody jistě vynulují. V realitě se trpaslíci a basketbalisté chovají zcela odlišně, mají jiné potřeby i zájmy, nedomluví se téměř na ničem. Ale odhady jejich chování jsou stabilně a spolehlivě založeny na tom 1,5 metrovém Mr. Nobody. Makroekonomická strategie je tudíž konzistentní, transparentní a lehce spočítatelná. Že neodpovídá skutečnosti? S horlivou pomocí zpolitizovaných medií si přizpůsobíme skutečnost svému modelu, jako vždycky.

Naše hospodářská strategie pak bude velmi prostá, bez ohledu na matematickou náročnost modelů. V podstatě se nám dnes scvrkla na jeden instrument (úroková míra) a dva cíle (inflace a růst HDP). Cíle jsou konfliktní, vyžadují četné rozhodovací kompenzace (tradeoffs) – a tak nám jediný činitel pomůže najít ten optimální tradeoff a určit tak přípustnou míru inflace. Tohle všechno „funguje“ jen když o nic nejde: tj. když roste HDP a inflace je stabilní. Když to není jedno, tj. když je krize, tak to nefunguje a předvídání je tristní. A když to navíc není ani ta krize, ale transformace, tak pak ani nevíme, že to nefunguje: jen vyjadřujeme svá sériová „překvapení“ a zklamání svých „očekávání“.

Připomíná to nedávný mediální titulek: „Studená sprcha: česká ekonomika znovu padá“. Jde prý o „překvapení“; analytici očekávali pokračování oživení, současné výsledky jsou podle nich studená sprcha. Stojí za nimi například slabé investice a nižší počet pracovních dní (jistě těžko odhadnutelné „faktory“, že?). Jakou roli v tom všem hrají analytici, proboha? Zíráním do čísel nelze předpovědět nic, pokud nerozumíme tomu, co taková čísla představují, pokud vůbec něco. Jak varoval prof. Deming: „Automobil nelze řídit s pohledem upřeným do zpětného zrcátka“. Nejde však o analytiky (ti dělají jen to, co umí), ale o ty, kteří se jejich rad dovolávají a jejich pochybné názory mediálně rozšiřují. Není divu, že je veřejnost zmatená a podle toho se i chová. A ten podtitulek „Dolů jde i Německo“ také nevěstí nic dobrého, obzvláště ne v ČR. Trend rostoucí německé nezaměstnanosti se stává hrozbou.

Každý seberespektující ekonom ví, že recese zdaleka neskončila, že česká ekonomika je odvozená, že Německo nemá zázračný recept (kromě hospodářské závislosti eurozóny), že nejde o cyklickou krizi, ale o novou „normálu“ transformace, a že po skončení krize (nebo zastavení intervencí) nás čeká éra vysokých úroků a inflace.

„Jediný reprezentativní činitel“ není to jediné, co díky současné krizi vzalo v dnešní makroekonomii za své. Padly i teorie hospodářské stability, efektivních finančních trhů, obecné rovnováhy, nutnosti extrémní hospodářské nerovnosti, privatizace bez demonopolizace, a mnohé další důsledky chápání ekonomiky jako jednoduchého mechanismu, ne jako složitého živého organismu. Všechny normální vědy odvozují svůj progres pohybem od makro-jevů k mikro-příčinám, tj. k atomům, buňkám, komponentům, jednotlivcům, atp. Pouze ekonomie dnes postupuje opačně: vzhůru k agregátním makro-jevům, bez odpovídajícího poznání mikro-příčin. To vede k mylné víře, že uměle vytvářené makro-jevy (pomocí státních intervencí) přinesou žádoucí a přirozené chování jednotlivců. Spíše naopak: umělé intervence → umělé (nežádoucí) chování jedinců a skupin.

Lze tedy očekávat, že po zrušení intervencí úrokové míry výrazně a dlouhodobě porostou, i přesto, že míra nezaměstnanosti zůstane vysoká. Centrální banky nemohou do nekonečna eliminovat cenu peněz. Nebezpečí nahrazení investiční činnosti burzovním kasinem je příliš vysoké. Cenová volatilita a tak i riziko, dosud tlumené intervencemi státu, se opět zvýší. Podniky i domácnosti dále omezí kapitálové investice a nákup trvanlivých výrobků. Podle McKinsey Global Institute se náklady na splácení státního dluhu zvýší až o 20%; státní rozpočty budou pod rostoucím stresem, stejně jako hypotéky s variabilními úroky. Kapitálové toky do rozvojových ekonomik se obrátí opačně a jejich volatilita zvýší, obzvláště v Eurozóně, jakož i v zemích závislých na zahraničních investicích a s deficitním běžným účtem (jako Ukrajina, Maďarsko, Turecko, Polsko, atp).

Je zásadní rozdíl mezi úrokovou mírou (i nulovou) následkem přirozené poptávky a nabídky, a úrokovou mírou (i nulovou) svévolně diktovanou státními intervencionisty. Pokud máme většinu ukazatelů deformované uměle, pak neznáme a nemůžeme znát ukazatele přirozené. Tudíž nevíme, co se v ekonomice děje. Není divu, že se nikomu nechce investovat, ale jen zadlužovat, spekulovat, sázet a hrát.

Vezměme si „předpověď“ MMF pro rok 2014: „Globální růst má zařazenu nízkou rychlost, hnací síly aktivit se mění, a spodní rizika přetrvávají.“ Takhle mohou mlžit a lhát politici, ale ekonomové? To už je lepší ta polopravda z Business Week: „Roky nulových úrokových měr a agresivního nákupu obligací FEDu selhaly a nepřinesly zvýšení hospodářského růstu.“ V ekonomice je každá náhražka pravdy velmi riziková, dříve či později.

Natírat ekonomiku narůžovo je opravdové selhání, ne-li zločin, na milionech bezbranných a svedených občanů. Lež nedovoluje správnou a včasnou diagnózu, nabádá k lehkomyslnosti a lehkovážnosti, neumožňuje adaptaci a přípravu, otevírá prostor politickým šamanům, odkládá léčbu, stimuluje zadlužení a degraduje životy. Cena za ignorování reality, falešný optimismus a neochotu ke změně je a bude vždy vysoká.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské příslovíKomentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Antonín Hrbek napsal(a):

Pan Zelený jen potvrzuje, že největšími škůdci národního hospodářství jsou "ekonomové", kteří na základě pochybných ideologických teorií chtějí primitivními metodami řídit velmi složitý technický,ekonomický, sociální, psychický, morální, politický,atd. komplex.

Národní hospodářství by měli řídit národní hospodáři a ne "ekonomové", jako je tomu dosud.

Byly doby, kdy za svá rozhodnutí nesli rozhodovatelé důsledky, včetně odměn a náhrad. Jaká je hmotná zodpovědnost členů bankovní rady ČNB a jakto, že je za chybná rozhodnutí (a co jich bylo) není možné odvolat.
30. 11. 2013 | 17:09

tajemný pan H napsal(a):

co by se stalo, kdyby američani přestali tisknout peníze?? podle mýho názoru, krom dočasný panice na burze, nic. kurzy akcii by se vrátily na puvodní hodnoty a dolar by začal posilovat. americkej export by se dostal do potíží. co se stane, když američani nepřestanou tisknout peníze?? inflace. znehodnotí se dolar, zaplatí to čínani. já bych s tištěním dolarů nepřestával. podle me by mel FED přestat pumpovat dolary do ekonomiky až ve chvíli, kdy čína uvolní juan. né dřív. znehodnocení dolaru je dle meho nazoru nejlepší cesta z krize. někdo to zaplatit musí. ti, co mají naspoříno. nejvetší dolarový rezervy má čína. američani si nemužou přát nic víc, než velkou inflaci.smažou si dluh a čínany připraví o peknej balík.
30. 11. 2013 | 17:24

Yosif K napsal(a):

Bez pumpování peněz do politiky by byly krize možná kratší a rozhodně prudší.

Kdyby byla krize prudší, socani by rozeštvávali proletáře a nakonec stejně by došlo na rozprach peněz.....

A navíc by ve vládě byli nesjpíš socani s komoušema....
30. 11. 2013 | 17:27

Joe Ratata napsal(a):

Proč ukončovat krizi, když na ní vydělávají ti, co ji způsobují?
30. 11. 2013 | 17:39

jorick napsal(a):

Pane Zelený,
xakru, ekonomie je věda ve všem nejvíc podobná chiromantii a podobným disciplínám, račte vědět. Je to jen rukověť, jak banka ošidí jinou, jak dál budou žít tisíce bankéřů a jim podřízených servilních lhářů a náborářů naivních lidí. Když jste se před pár lety pustil do ekonomického kašpárka Klause, zkusil jsem vás číst. Nejde to. Kdybyste chtěl znát důvod proč, přečtěte si laskavě své předkrizové prognózy. Jste nic víc, než takový bankovní PR pisálek. Nejhorší je, že to víte a nejste schopen ani takové sebereflexe, které zde podlehl jistý Sedláček.
Už to, že si v tomto světě žije nad poměry víc "ekonomů", než ekonomicky produktivních "proletářů" je ukázkou, kde to všechno skončí.
Jak pravil král Ubu: Hovnajs. I když, vám se nakonec ten novej osmačtyřicátej povede. Zde je také velmi úrodná černozem, pravda, leč tady to nezačne, tady ne.
Bože, to jsem se naštval.
30. 11. 2013 | 17:53

David napsal(a):

"...Dlouhodobé a neinformované zasahování do citlivých a životadárných mechanizmů tržního prostředí, na které jsme přes 50 let čekali, je třeba ukončit a éru Velké Deformace opustit. K čemu je nám vlastní měna, když ji sami bezohledně mrzačíme v zájmu zahraničních lobbistů a spekulantů?

...Základní “bolehlav“ teprve přichází: Jak celé tohle pomatení zastavit? Lze to vůbec ukončit? A když ano, jaké budou následky? Ukazuje se, že se to nikomu zastavovat moc nechce; všichni se bojí důsledků a strkají hlavy do písku; jiní prostě rezignují nebo „prchají“...."

-----------------------

Není třeba z toho dělat takovou vědu, když na to stačí obyčejný selský rozum :-)

Rozhodnutí ČNB byla hloupost a nebo darebáctví!

Hoši m.j. vůbec nezaregistrovali, že když se zvedla DPH o 4%, tak ceny stouply někde i o desítky procent. A teď, když se ceny začaly vracet k "tržnímu" normálu, tak si to vysvětlili deflací.

A teď si představme, že hoši z ČNB na nás chtějí, abychom místo zodpovědného šetření na důchody naopak začali zase nezodpovědně a bezhlavě utrácet. Jako kdyby toho konzumu nebylo už dost!

Na druhou stranu si představme, že pomalu a jistě začneme žít podle zásad zdravého životního stylu. Tak to teprve bude "neštěstí"!

Přestaneme se přežírat nezdravými potravinami,

přestaneme kupovat všechny ty různé nesmysly, které jsou obchody přeplněné,

přestaneme chlastat, kouřit, brát drogy, hrát automaty,

a ještě si představme, kolik bychom ušetřili, kdybychom nemuseli krmit všechny ty psy a kočky, kterých náš národ vlastní v přepočtu na jednoho obyvatele nejvíce v Evropě,

a k tomu ještě zavedeme ve velkém bleší trhy,

a tak, když toto uděláme, tak ta naše slavná ekonomika, založená na bezbřehém konzumu a RŮSTU, se zhroutí jako domeček z karet.

Takže více konzumu, více plýtvání, ať hoši z ČNB - věži ze slonoviny - mají radost!

A po nás potopa!!!
30. 11. 2013 | 17:57

Ládik!!! napsal(a):

Peníze do banky nepatří.
30. 11. 2013 | 17:57

Antroid napsal(a):

"Krizi" mají "ekonomové", protože v souladu s textem p. Zeleného mají nutkání společenské procesy změřit dvěma či třemi veličinami a sociálním engineeringem "vyhlazovat" výkyvy, pokud nesedí, tak jak si představují. Kašpaři. Jestli někdo někdy hledal zdroj blbé nálady, měl by se hledat u ekonomů.

Zeman má novináře za největší nepřátele lidstva. Já bych do této generalizující množiny doplnil v prvé řadě Zemana. Hned potom řadu ekonomů.
30. 11. 2013 | 17:58

zemedelec napsal(a):

Pro Joe Ratata.
Výborný postřeh.
Ještě by chtělo napsat,FED tiskne a půjčuje vládě.
Kdyby ČNB tiskla,tak nemůže dlužit tuzemským bankám,jak prohlásil Singer o tuto částku přes 200mld.vzrostly závazky ČNB,vůči tuzemským bankám.To by chtělo určitě vysvětlit.Jestli se nejedná o onu pomoc ECB,nebo o onen euroval.
30. 11. 2013 | 18:03

Xury napsal(a):

Pro autora:
představa, že ekonomie by, stejně jako ostatní vědy, měla jít od makro úrovně k mikro - tedy na úroveň jednotlivce, je podle mne dost mimo. Atomy, molekuly a někdy i buňky reagují za určitých podmínek na daný podnět vždy stejně. To ovšem pro lidského jednotlivce neplatí. Takže tím přiblížením nezjistíne naprosto nic.
Co se tisku peněz týče, tak je potřeba říci, že výsledky jsou diferencované - jiná situace je v USA, jiná ve Velké Británíí a opět jiná v Německu. Také bych připomněl Japonsko a jeho hospodářský vývoj v posledním roce - tedy nástup abenomiky. Myslím, že z uvedeného je zřejmé, že nelze jednoznačně říci, zda je současná politika centrálních bank chybná nebo ne. A ještě poznámku - kdyby tento váš blog četl pan Krugman, tak vás za něj rozcupuje, jak malého kluka.
30. 11. 2013 | 18:15

chozé napsal(a):

za dva roky..čekám masakr..doufám, že mně se dotkne co nejmíň..pan Zelený ma pravdu na tisíc procent..jedinou strategií orientovat se na lokálníbyznys..a nejlíp tak aby i dodavatelé a potávající měly příjmy z lokálního byznysu..jinak ámen..
30. 11. 2013 | 18:16

chozé napsal(a):

pro Xury:
ale pan Zelený tvrdí pravý opak a vy jste nic nepochopil..on mluví o tom, že makroekonomie začíná z mikroekonomie..Pan Krugman..ten opět..obhajuje levné peníze..ale také neřekl béééé..co bude poté až začne růst nezaměstnanost a potažmo inflace..to přijde totální kolaps pane..a to je to čeho se všichni bojí, ale nic s tím nedělají..hlavně nevěřte davu, politikům a centrálním bankéřům..
30. 11. 2013 | 18:21

chozé napsal(a):

růst zaměstnanost sorry za překlep
30. 11. 2013 | 18:22

martiXXX napsal(a):

Vynikající článek. Pan Zelený je pro mě jako zjevený. Od žádného z analytiků, politiků, bankéřů atd. jsem nikdy nečetl tak hluboký pohled. Můj názor je stejný. Tohle není cyklická krize, to je transformační krize, svět se stává vesnicí a obrovské rozvíjející se ekonomiky likvidují přetučnělé západní ekonomiky. Zatím se to daří zastírat ale vypadá to, že bude nutná vnitřní devalvace na západě. Přirozená, ne umělá..
30. 11. 2013 | 18:29

martiXXX napsal(a):

zjevení..sorry ..:-)...česko má výhodu, že je relativně chudé a lidem to nevadí
30. 11. 2013 | 18:31

Yosif K napsal(a):

Antonín Hrbek napsal(a):
Pan Zelený jen potvrzuje, že největšími škůdci národního hospodářství jsou "ekonomové", kteří na základě pochybných ideologických teorií chtějí primitivními metodami řídit velmi složitý technický,ekonomický, sociální, psychický, morální, politický,atd. komplex.

Národní hospodářství by měli řídit národní hospodáři a ne "ekonomové", jako je tomu dosud.
KONEC CITATU.

Ano vše je složité ale vše by nějak tak dobře zvládli "národohospodáři" s bohatými zkušenostmi ze zavádění chozrasčotu
v CSSR (jako pan Hrbek)
nebo experti v přednášení simplistických marketingových mouder studentíkům (pan Zelený).....

Svěřte těmto dvěma řízení zeměkoule a vypukne království božích proletářů na zemi!
30. 11. 2013 | 18:33

Ládik!!! napsal(a):

Přenos ze sněmu Svobodných zde: http://www.ustream.tv/channel/svobodni
30. 11. 2013 | 18:39

tajemný pan H napsal(a):

martiXXX
prof zelený se neustále drží sve teze o transformaci ekonomiky. k tomu jsem skeptický. k určitým zmenám a posunum dochází neustále, zejmena vlivem technologickeho pokroku, ale nemyslím si, že amerika prožívá nějakou revoluční změnu. možná se tak dá nazvat jenom těžba břidlicovýho plynu a energetická soběstačnost USA. příčinu krize vidím v nerovnoměrnem rozdělení bohatství mezi západem a východem, které se vlivem globalizace a rustu objemu mez. obchodu stalo neudržitelné. západ by se z krize už vymanil, nebýt uměle podhodnoceného juanu. skutečným viníkem prodlužování této krize je komunistická strana číny, která vybudovala otrokářskou společnost, která díky umele podhodnocené čínské měně zaplavuje celý svet levným zbožím a likviduje západní firmy. FED se tištěním penez snaží především oslabit dolar, zatím neuspěšně.
30. 11. 2013 | 18:52

ZM napsal(a):

Zelený napsal-
Známý argument: „Krize sice trvá přes 6 let, ale kdybychom tehdy radikálně nesrazili úrokové míry a nenapumpovali do systému biliony, tak by se finanční soustava totálně zhroutila“,
---
Spíše je problém ve vnímání vývoje HDP. Nelze reálně očekávat, že HDP poroste donekonečna, celá staletí. Podobně , jako žádný strom neroste do nebe, tak na omezené planetě nelze očekávat neomezený růst. Když to napíšu trochu ironicky, nelze stále stavět nová parkoviště, nová letiště, nové silnice, nové železnice, nelze donekonečna zvyšovat počet letů atd. Produkce zboží a služeb má svoje limity. Problém finanční soustavy není v tom, že je občas krize, ale v tom, že dochází k rizikovým investicím. Když nějaká insstituce investuje za svoje peníze, tak je to jen její riziko. Když ale nějaká instituce investuje za cizí peníze, tak je to riziko i vkladatelů. To je ten rozdíl.
30. 11. 2013 | 19:03

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Singer (ČNB) pochází z Bučovic. Odtud známe např. takový záznam jednoho z bučovických rodáků :

"..Zde přistoupily k místním zájmům i důležité důvody národní, rasové a
náboženské, aby kluci vedli válku skutečně až do těch hrdel a statků. Zle bylo, že Židovská ulice byla úzká a klikatá, a neposkytovala volného prostoru k
rozvinutí pravidelného boje. Často se křesťanští kluci musili spokojiti tím, že za večerního šera, kdy jich nebylo lze už rozeznati, protáhli několikrát za
huronského křiku Židovskou ulicí, kterou opanovali. Židovští kluci zalezli do chodeb svých nízkých domů a na jejich dvorečky, a odtud zazníval sborem jejich posměšný popěvek, protáhlým hlasem zpívaný: "Křesťan – kříž, h... víš,
h... tomu rozumíš!“
Křesťanští kluci jim to opláceli účinnou deklamovánkou, až jim jazyky brněly a ústa bolela: "Žid, smrad, kolovrat, ukradl nám vinohrad, obřezaný had!"..."

(JUDr. Josef Furych : Jaro Života)
30. 11. 2013 | 19:05

xerox napsal(a):

p. zelený s kritikou čnb souhlas ... ale né ve smyslu poškození tzv. ,, svobodného trhu ,, - ten neexistuje a neexistoval , ale svévolné poškození hlavně jednotlivců ... jde vlastně o skrytou měnovou reformu ...
čnb to provedla tak , že vytiskla dalších nekrytých 201 miliard korun ... ty směnila za nekrytá eura a následně za ně nakoupila dluhopisy usa , německa a švédska - tedy nakoupila jiný dluh zemí , krytých pouze ručením těchto vlád , které jsou ve stejným srabu jako my a jako vlastně všechny státy mimo těch , co ještě produkují nerostné bohatství ...
řekněte mi co to je za druh ekonomiky , že to takhle lze dělat - tedy vytvořit úmyslně další dluh a ,, koupit ,, jiný , stejně nekrytý dluh ... ? ...

no a k té kritice zásahů vlád do ekonomiky v usa a vůbec po světě tak to je samozřejmě těžký cokoliv říct , když to neví ani profíci od toho placení ... samozřejmě vyjma tisknutí peněz ve smyslu zvýšení státního dluhu ... to je ekonomický nesmysl ...

bylo by na místě si vůbec nově definovat spoustu zavedených termínů jako co to jsou vlastně peníze , kolik jich má být vytištěno a na co se mají vázat nebo čím mají být kryty ...
co to je vlastně dluh a do jaké míry je ještě akceptovatelný , řešitelný atd. ...
co to je trh a co si může vlastně ten trh ještě dovolit a co ne , atd. ...

a co se týká tzv. ,, svobodného trhu ,, modle všech tržních fanatiků ... ten možná zpočátku existoval při vzniku tzv. kapitalismu , ale postupně jak šel vývoj musel být korigován státem ...
postupně přerostl přes hlavu i státu - protože se globalizoval a musel být korigován tedy logicky spolky těchto států ...
otázkou je , zda vůbec tzv. kapitalismus není přežitej a neukočírovatelnej ... a zda by neměl vzniknout nový ekonomický řád ... mám dojem , že přinejmenším ekonomicky se státy chovají chaoticky ...
jde klasicky o boj jednotlivce s celkem , ale to je filosofický problém ...
pro začátek by stačilo aby lidi nekončily z ekonomických důvodů na ulici , neprodávaly by se zbraně , zatočilo by se s kriminalitou , důstojné stáří , svobodný přístup k informacím a tak podobně ...
30. 11. 2013 | 19:31

ZM napsal(a):

xerox-
když se to napíše zjednodušeně, tak směna pomocí peněz je v podstatě psychologická záležitost, tedy důvěra v hodnotu peněz. Osoba A prodá něco osobě B, místo zboží má peníze. Následně něco koupí od osoby C, která např. zase něco koupí od osoby B. To je hodně zjednodušeně základní princip v ekonomice, akorát že těch osob jsou tam miliony nebo v celosvětové ekonomice stovky milionů. Dokud mají lidé důvěru v to, že nenastane velká inflace, tak důvěřují penězům a ekonomická směna funguje. Peníze jsou tedy "kryty" schopností lidí vytvářet nějaký produkt a nějaké služby. Ničím jiným nemohou být kryty. Souvisí to tedy i se školstvím, s tím, jestli je školská soustava schopná "vyprodukovat" dostatek schopných lidí, samozřejmě v různých oborech.
30. 11. 2013 | 19:49

pgjed napsal(a):

Pane profesore, vy mně mluvíte z duše. Inženýrství lidských duší pana Singera a spol. je velmi špatný nápad a obávám se že tak, jak aktuálně nic dobrého nepřináší, nepřinese nic ani v budoucnu. Spíše naopak. A saldo zatím v červených, tak i zůstane.
30. 11. 2013 | 19:54

ZM napsal(a):

Zelený napsal-
Nulové úroky zvýhodňují především stát, který se tak může i nadále levně zadlužovat a financovat stávající úrovně veřejných výdajů. I podniky se mohou snadněji zadlužovat, ale jejich investice nerostou, díky sníženému očekávání budoucí poptávky.
---
Mezi investicemi může být obrovský rozdíl z hlediska návratnosti investice. Konkrétní investice a zadlužování konkrétního státu v konkrétním období by se muselo dnotit zvlášť, pokud by to hodnocení mělo být smysluplné.
30. 11. 2013 | 20:04

ZM napsal(a):

Tedy chtěl jsem samozřejmě napsat- hodnotit zvlášť
30. 11. 2013 | 20:14

evžen losa napsal(a):

5.11.podepsal Kellner dohodu se Španěly o koupi O2
za 64 miliard Kč- platba měla proběhnout v Kč, Španělé
jí dali přednost před Eurem pro její stabilitu.
7.11. devalvovala ČNB Kč o 5 %, 8.11. proběhla směna
Kellnerových Eur na Kč, dostal za ně o 5% víc-
zisk 3,6 miliard se dělí na 2,5 miliardy pro Kellnera
a miliarda pro členy rady ČNB, co hlasovali pro
oslabení koruny. Víc v tom není, další kroky ČNB
budou následovat, až bude zase probíhat podobný
obchod desetiletí.....“
30. 11. 2013 | 20:16

xerox napsal(a):

ZM

pokud jste autor tedy pan zelený ... tak dobrý podvečer a velký respekt ...
já samozřejmě rozumím , že peníze jsou v zásadě kryty důvěrou - ať už pramení z čehokoliv ... ale dříve byli třeba vázány na zlato , nevím zda to bylo správné atd. výhody/nevýhody ...
dneska si prakticky každý stát dělá co chce pokud má svojí měnu , pokud né jako např. eu - eura , tak si to určují nejsilnější hráči v daném společenství ... na ekonomická kritéria se nehledí a hraje se na tu pověstnou strunu ,, důvěry ,, ...
ale to je skutečně jak píšete věc psychologická a né ekonomicky spočitatelná ... čímž dochází právě k tomu chaosu , protože co je pro někoho ještě dobré tak pro druhého už není ...
pokud míra chaosu přesáhne rozumnou mez ... dojde k novému řádu ... nebo ke zhroucení systému s možností bídy , války ...
vím že prosazujete tzv. lokální ekonomiky - tedy mikroekonomiky asi je to správný ale zatím bez šance pokud na to nepřistoupí ti mocní - globální tedy makroekonomika ... jedině že by je k tomu donutily jednotlivé vlády - státy ...
ale jak chcete třeba udělat z microsoftu lokální podnik , když jeho výrobky používá celej svět ... ? ...
30. 11. 2013 | 20:31

jenda benda napsal(a):

Ladik!!! a Yosif opet nezklamali
vzdy maji potrebu se vyjadrit [erudovane]
Ladik!!! -kyda ho.na a googluje
Yosif-kyda ho.na a za vse muzou socani, zgarbovci a trotlove jako [je treba sam]
resl -zrejme spi, jinak by to byli muzici a Rusaci co za vse muzou
sem budu chodit tady se bavim
30. 11. 2013 | 20:35

Xury napsal(a):

Pro choseho:
upřímě řečeno chování podniku z mikroekonomického pohledu je silně ovlivněno individuálním rozhodováním jednotlivců podstatně více než na makroúrovni, tím jste ten problém nevyřešil.
Co se Krugmana týče, tak osobně se s ním neshodnu. Uváděl jsem ho jen jako příklad významného ekonoma, který stejně jako Zelený svůj pohled prezentuje velmi kategoricky neřkuli arogantně jako ten jediný správný. A jen tak mimochodem Krugman samozřejmě řeší problém nadbytečné likvidity v ekonomice po odeznění krize. Jen je otázka, jestli se nemýlí.
Profesor Zelený (alespoň v tomto blogu) hájí nezasahování státu prostřednictvím centrálních bank do ekonomiky. Na druhé straně není z něj jasné, jestli je jeho přestatva taková, že do ní nemá stát zasahovat vůbec nebo na úrovni jednotlivých subjektů. Ten první případ je v současnosti politicky těžko realizovatelný a ten druhý řádově zvyšuje jednak riziko korupce a jednak pravděpodobnost chybných rozhodnutí.
30. 11. 2013 | 20:44

marxík napsal(a):

Demokraté a demokratky, vesměs svobodní!
Na komunisty hážete nespravedlivě kdeco, ale to, co jim skutečně po právu přináleží, jim upíráte.
Vůbec jste nezaregistrovali, že komunista nachytal oligarchu v nedbalkách, a úmyslně vychýlil už tak nahnutou tržní rovnováhu do nezvratitelné polohy.
Jak správně cítí pan profesor, jde tu o dlouhodobou transformaci ekonomiky.
Jenom silně vyvinuté ohledy k bližnímu mi nedovolí prozradit vám, o jakou transformaci se bude jednat.
30. 11. 2013 | 21:30

Zvyseni uroku napsal(a):

Pokud bychom chteli, aby centralni banky v krizi nereagovaly, pak je nemusime mit. Ke skode pana Zeleneho se vsechny staty sveta rozhodly obracene.

A pokud je menove uvolneni v krizi spatne, jak nam tu tento odbornik podsouva, pak logicky resenim v jeho logice musi byt opak, tedy menova kontrakce. To se zkusilo, bohuzel velmi uspesne, pred druhou svetovou valkou. Kdyby tuhle pitomost tenkrat nezkouseli, mozna jsme se ucili jen o prvni svetove valce a velka deprese by byl pojem z psychyatrie a nikoliv z ekonomie a historie.
30. 11. 2013 | 21:31

češka napsal(a):

Pane Zelený proč dodnes není definován lichvářský úrok?
Centrální banky mohou dávat jakýkoli úrok, komerční banky si k úrokům připočítávají různé RPSN, poplatky atd., takže se finální úrok vyšplhá k 20%, a kdo dnes dokáže hospodařit se ziskem nad 20 %?
Jak by vznikala naše infrastruktura na přelomu 19/20 st., kdyby Rakousko-Uhersko mělo stejné daně a podnikatelé by získávali úvěry za stejných podmínek, jako dnes?
30. 11. 2013 | 22:59

JF napsal(a):

docela mne překvapuje Babišova podpora II.podpůrnému pilíři budoucích důchodců burzovnímu systému. Není tak jasné kdo má jít vlastně do důchodu - zda důchodci nebo burza ;-) Ale mohou v tom být také závazky Babiše svým milým bankám ...

ps: o to víc když Babiš nefinancuje své firmy přes burzu ale "pouze" přes banky. Ale čerstvá cash z vynucených dlouhých úspor musí být zcela neodolatelná a pro bankovní systém hustým fyziologickým roztokem ... jen pak není jisté zda běžný spotřebitel dostane ještě něco za práci a nebude si muset ty své budoucí důchody ještě mezitím půjčovat než se dostane do toho důchodu. No není nad to když obecně prospěšný finanční systém je v soukromých rukách - v ČR už se tím rozlišováním mezi soukromým a obecným veřejným tak nějak ani klausovci neobtěžují
30. 11. 2013 | 23:09

Sam napsal(a):

Socializmus je mrtvej, kapitalizmus nemá řešení.
30. 11. 2013 | 23:37

Gustavson napsal(a):

A co já, vesnický chasník, na to? Ekonomii a zvláště tu Keynessovu makro jsem hodil psovi už dávno. Podle mne je recept na současnou situaci velice jednoduchý, i když ze začátku trochu traumatický. Každý "běžný agregovaný" jednotlivec na něj taky nebude mít žaludek. Není potřeba se ohánět žádnými termíny a válčit slovy s ekonomy - taková válka nelze vyhrát. Já navrhuji každému "utažení svého opasku", resp. snížení spotřeby všeho (potraviny, spotřební zboží, služby, energie) na nejnižší možnou míru potřebnou k přežití, vše (nebo naprostou většinu) navíc z lokálních zdrojů. Se základními potřebami lze velmi málo spekulovat, takže podle mého názoru by všichni velcí světoví hráči z řad bankéřů, ekonomů a spekulantů dostali takový políček, ze kterého by se nevzpamatovali. A nemuselo by to trvat ani rok. Navíc, pro všechny "anti-sinology" by to byla dobrá zpráva - s Čínou by to zamávalo slušně. A stejně tak by se mohli radovat všichni anti-amerikanisti, environmentalisté a "lokálně" žijící lidé.

Drobná odbočka od ekonomických témat - žádná z velkých historických pozemských civilizací (s jednou drobnou přesmiliardovou výjimkou) nepřežila, proto se domnívám, že nepřežije ani tato. Základní charakteristikou "civilizovaných" lidí je totiž lenost přemýšlet o tom, kdo, jak a v čí prospěch jim vlastně vládne. Ohledně pádu této civilizace, kterého se zřejmě ještě dožiji, jsem vcelku optimistický. Bohužel ne už tak v tom, co tu po ní zbude...
30. 11. 2013 | 23:38

ZM napsal(a):

xerox- nejsem pan Zelený, je to jen shoda iniciálů. Ohledně toho, jak jsme psal o krytí peněz- chtěl jsme zdůraznit to, že bez dostatku schopných lidí se zhroutí jakákoliv ekonomika. Dalo by se to přirovnat k situaci, kdy je letadlo bez pilotů. I když je plné pasažérů, stejně nikam nedoletí.
01. 12. 2013 | 00:09

Aleš Řešitel napsal(a):

ČNB-pokračování vlády ODS,TOP,Lidem v totální destrukci státu. Tentokrát už konečně bez vás, ale bohužel znovu o nás. I tatík zlodějů se najednou diví co vyprcl do hnízda. Teď žasne, kde všude kálel. Ke zhodnocení kvality výkalů si stačí přečíst rozhovor s guvernérem ČNB uveřejněném v HN z 21.11.2013. Mnohé z jeho vyjádření a ekonomických mouder by chtělo vytesat do kamene. Dá se říci, že každý z odstavečků je více než výživný. Takové výplody by z huby nevypustil ani němej a to i kdyby mu ji rozbili. A taková to rádoby elita nám vládne. Šílené, ale tady v tomto státě normální. Ovšem nejhorší je, že viník tohoto celosvětového marasmu je hledán pořád úplně jinde. Proto i náprava je nemožná.
ales.resitel@centrum.cz
01. 12. 2013 | 00:32

Důchodce68r napsal(a):

Ba jo. Vypadá to jako věda. Ale není. A já vůl, s prominutím sám sobě, jako laik to studuju a studuju, od 2008. Abych tomu trochu rozuměl. Než jsem si uvědomil, kolik hlav pomazaných tomu rozumět přestalo. Jak dokazuje praxe, jak si jejich názory odporují. Ale přece jen, zvýšil jsem opatrnost, byt prodal před pádem cen, teď dám na krajní šetrnost (z popudu p. Singra), do banky ani haléř.
Je to chaos. Ale ne náhodný. A zbytečné z toho dělat vědu. Odspodu (99% společnosti) je žádoucí se zadlužovat, lidi, firmy, banky, státy. Shora (zlomek % - největší banky, největší investoři) je žádoucí tisknout peníze. Aby stačily na růst dluhů. A k čemu to? K lecčemus, ale to podstatné, aby většina chudla, relativně k té menšině. A menšina bohatla. Bohatství je moc a obojí tvoří endorfiny. Ač většině adrenalin. Pokud by se to přehnalo, hrozí prolévání krve. Těžko odhadovat komu. S časem a vývojem techniky se zvětšuje riziko pro většinu.
Toto nejpodstatnější úspěšně pokračuje. Každý rok, měsíc, den, i minuta jsou dobré. A moje důvěra v bankovní radu naprosto nulová, nedůvěra naprosto maximální. Přesně tak jako v Klause. On ten chaos je "v pořádku", pokud pokračuje. Nikdo už ho nezastaví, nanajvýš mírně a lokálně zpomalí. A kdyby se to nějak zadrhlo, nebo zvrhlo, bylo by dobré mít zahrádku, Se studnou. Mně už chybí jen pěstovat i pšenici. K delšímu přežití by ještě neškodil moderní radar a nějaké rakety 7 machů. Výroba dronů pro potřeby EU se připravuje.

Takže vážení bádejte, vědecky bádejte. Obvykle dá hodně práce se k nějaké podstatné jednoduchosti dopídit. Dařilo se to například blahé paměti Baťovi, uvidíme jak se bude dařit Babišovi.
01. 12. 2013 | 00:44

Yosif K napsal(a):

Zvyseni uroku napsal(a):
A pokud je menove uvolneni v krizi spatne, jak nam tu tento odbornik podsouva, pak logicky resenim v jeho logice musi byt opak, tedy menova kontrakce. To se zkusilo, bohuzel velmi uspesne, pred druhou svetovou valkou.
30. 11. 2013 | 21:31
Toto je jeden z mála racionálních příspěvků.
At dělá centrální banka co dělá, vždycky ji bude někdo kritizovat, a do jisté míry oprávněně.

1) měnovou kontrakci prosaoval po první světový Rašín, českoslovesnká koruna byla tehdy velmi silná na přechodnou dobu však vázl export a socani, komouši a odboráři se mohli zbřídit. Též zkušenost z velké hospodářské. Měnovou kontrakci si dnes nedovolí ani bohaté švýcarsko.

2) pokud hospodářství stagnuje a centrální banka nedělá nic, vždycky se najde někdo kdo začne skuhrat že by něco dělat měla, minimálně čistí exporteři, socani, komouši a odboráři a profesor Zelený a pan Hrbek atd atd.
3) pokud hospodářství stagnuje a centrální banka srazí kurs o 5% dolů, začnou samozřejmě skuhrat čistí importéři, a lidé s úsprami v K4 co chtějí jet na dovžču do zahraničí. Což je logické. Nyní se k nim přidali kiupodivu i čistí exporteři, socani, komouši a odboráři a profesor Zelený a pan Hrbek atd atd. I v tomto je jakási logika - jak říkají poláci tzv "česká logika". To jest logika nadávat furt na všechno - u prostého lidu ze zvyku, u profesorů Zelených, u profesionálních socanů a komoušů z toho důvodu aby si dokazovali intelektuální převahu že umí nadávat na cokoliv.

U profesora Zeleného jde možná ještě o závist platovou, je možné že rada CNB má o něco větší platy než Zelený na Fordham University, 25 tisíc USD měsíčně asi profesůrek na Fordhamu nemá, život prostě není férovej, ale na starý kolena se Zelený do CNB nedostane kdyby se pokrájel, tam napochoduje Rusnok "za zaásluhy o stát" a Rusnok si samozřejmě přitáhne svý kamarády.......,
01. 12. 2013 | 00:48

Honza K napsal(a):

Ti lidé z ČNB by měli být potrestáni tím největším představitelným trestem, protože svou špatností a bohorovností ohrožují existenci společnosti spolu s politiky, kteří k tomu mlčí. Myslím ty politiky ze zavedených stran, kteří zaclánějí v parlamentu po řadu období a na svoji práci nestáčí ani intelktálně ani morálně. To co píše pan Zelený je logické a člověk nemusí být ekonom, aby dospěl ke stejným závěrům. Je nejvyšší čas vzít vidle a udělat pořádek. Snadno se o tom mluví, ale já odvahu zatím nedostal. Až ji dostanu, možná bude pozdě.
01. 12. 2013 | 00:52

Dáša N. napsal(a):

V plátku Metro ekonomka M.Š. žasne nad tím, proč se najednou začíná k devalvaci měny, která proběhla nedávno díky ČNB, vyjadřovat kdekterý Venca z Horní Dolní. Poukazuje na to, že dříve se nic takového nedělo, lidé byli v klidu, když k takovým nástrojům ČNB sáhla. Nyní však došlo k tomu, že:
"Namísto, aby veřejnost tleskala, jak to má ČNB pevně v rukách, spekuluje o lepších podmínkách pro koupi Telefoniky panem K., či brzkým přijetím Eura, a co je nejhorší, veřejnost se rozhodla propadnout hysterii, která není pro ekonomiku ničím dobrým. Intervence měla ekonomice pomoci. A tak místo, aby se veřejnost zachovala tak, jak chtěla ČNB, zachovala se přesně opačně, vystresovala se. A ta hysterie může mít teď dalekosáhlé důsledky, protože může ekonomiku zpomalit."

Hysterický občan je tedy, podle oné ekonomky, pravou příčinou toho, proč naše ekonomika prostě fungovat nemůže.

Není ale v situaci, kdy se lidem v lokále nelíbí tak, že propadnou hysterii, lepší vyměnit vrchního, než si stěžovat na Vencu z Horní Dolní?
01. 12. 2013 | 00:53

Yosif K napsal(a):

Největší fraška je že se k profesor Zelený jako obhájce svobodného trhu bojuje proti globalisaci řečmi které by slušeli tomu francouzskému antiglobalizačnímu buranovi co vypaluje americký fastfoody.

Dále se k Zelenému přidávají antgiglobalizační levicoví odpůrci "neřízeného trhu" kteří se vřískají při poklesu FX kursu měny jako kdyby šlo o měnovou reformu 1953, ale na jiných blogách vřískají po návratu socíku, po zákazu dovozů z číny, po stavbě Zemanova kanálu nebo hladových zdí nebo dokonce po vzniku státního podniku který by zametnával lemply na výrobu umělých vánočních stromků.

Hahaha.... inu lidé jsou různí......
01. 12. 2013 | 00:54

ganisu napsal(a):

Vždyť je to všechno jen virtuální realita. Množství peněz které národní banky chrlí po celém světě, není podložené absolutně ničím. Mají cenu jen toho papíru na kterém jsou vytištěny a i ta cena toho papíru je virtuální. To vše, co se v globální ekonomice děje, včetně prakticky od roku 2008 tzv. stále přetrvávající krize (protože i ta je vytvožena virtuálně), je uměle vytvářený tlak skupinou několika stovek světových megazlodějů za účelem získání absolutní moci. Oni nepotřebují mít spokojené lidstvo. Spokojený člověk je ten kdo má čas zbytečně přemýšlet proč se některé věci dějí tak, jak se dějí. Cíl je držet člověka těsně v tom úzkém rozmezí jak nebýt úplně chudý, ale také nebýt existenčně spokojený. Člověk nesmí mít čas přemýšlet nad "píčovinami". Člověk musí přemýšlet nad tím jak si udržet zaměstnání a tím i svůj (třeba mizerný) životní standard. Nesnažte se mně někdo přesvědčovat o tom že nemám pravdu. Vždyť si to můžete dnes a denně ověřit na zpravodajských serverech. Příklad: V uvozovkách "české banky" vykázali jen za prvních 9 měsíců letošního roku zisk 50 miliard kam se ty peníze poděly proč se nevracejí od těch úspěšných manažérů, podnikatelů atd. do ekonomiky? Odpověď je jasná viz výše. Oni nepotřebují prosperující stát a spokojené obyvatelstvo. To se jim do jejich plánů nehodí.
01. 12. 2013 | 00:56

žaba napsal(a):

Stručně řečeno dobře už bylo a to dávno
01. 12. 2013 | 00:59

Yosif K napsal(a):

Důchodce68r napsal(a):
Takže vážení bádejte, vědecky bádejte. Obvykle dá hodně práce se k nějaké podstatné jednoduchosti dopídit. Dařilo se to například blahé paměti Baťovi, uvidíme jak se bude dařit Babišovi.
01. 12. 2013 | 00:44
Je veselé jak se v Batovi vyhlížejí sosalisté a pseudososalista Zeman. Za Batova života sosalisté Batu moc rádi neměli - v Batovských fabrikách byly odbory zakázány od roku 1905 a krizi vyřešil Bata tím, že všem zkrátil platy o 50%.

Tyto dva kroky bych považoval za velmi přínosné i dnes (tedy asi ne o celých 50% ale prostě dle potřeby....) - ale pochybuji že by to sosalisté dnes stejně jako tehdy nějak snadno rozdýchali.......
01. 12. 2013 | 01:00

chozé napsal(a):

v této situaci ve které jsme se musí každý chránit sám..jet za sebe a na sebe úplně tvrdě..to co se tady chystá během pár let.. to bude hromada mrtvol.. stát ztratí svojí roli díky zkorumpovanému systému, posílí regiony, obce, jednotlivci..slabí zhynou..je třeba mít svůj "podnik" kterým budeš dobře sloužit v okolí..ostatní půjde do perdelele.. a doufám, že první ty finančáci, který tudle bublinu nafoukli, mastí si na ní kapsy, terorizujou pracující a ještě se všem škodolibě smějou..jojo..smějte se.. máte pár let šmejdidi..
01. 12. 2013 | 01:07

Dáša N. napsal(a):

žabo
Néste nějaká pesimistka? Není to právě naopak? Třeba že líp teprve bude?
01. 12. 2013 | 01:08

Důchodce68r napsal(a):

JF 30. 11. 2013 | 23:09
Mám pocit, že si 2.pilíře pouze nevšímá, ale vadí mu že by byl povinný a nebylo možno ho opustit. Podobných závad je tady stovky. Doufejme, že si bude pro začátek umět vybrat pár nejvíce nebezpečných, a ty znatelně napravit. Být v jeho kůži, tak by mně hlava nepraskla, ale explodovala.
01. 12. 2013 | 01:09

Elfie arthsd napsal(a):

yosif to je opravdu ekonomický analfabet a hysterik (nikoli historik jak se možná sám domnívá).. Yosife (josife visarionoviči staline.,,) zůstaňte tam kde jste..tedy v zapomnění a v minulosti..toto je bohužel nová realita na kterou staré moudra nefungují a nikdo neví kam to jde pořádně..každopádně..peníze asi časem ztratěj hodnotu..co bude dál nevím, ale životko a penzijko jsem zrušil..
01. 12. 2013 | 01:14

xerox napsal(a):

ZM

,, nejsem pan Zelený, je to jen shoda iniciálů ,,

už jsem si toho taky všim ... bylo mi trochu podezřelé , že by mě profesor zelený vysvětloval peníze nebo že by se přímo pustil hned do debaty ... :-)
přesto by se mohl k některým reakcím vyjádřit ...
01. 12. 2013 | 01:32

Pavel13 napsal(a):

O tom jsem nikdy ve škole neslyšel.
01. 12. 2013 | 06:48

Zimbabwe napsal(a):

Už nemusíme pracovat, kdykoliv dojdou peníze ČNB je pro nás natiskne"!
cituji "ČNB je rozhodnuta intervenovat v takovém objemu a tak dlouho, jak bude potřeba" to znamená, že budou tisknout peníze dokud budou u moci. To znamená, že už nemusíme být ekonomicky produktivní, nemusíme pracovat!, ČNB to vyřeší za nás, natiskne peněz kolik bude potřeba a uhradí i státní dluh.
01. 12. 2013 | 07:40

pracující dělník napsal(a):

Jaké "špatné nástroje" jaká "svévolná deformace" vždyť je to jen prachsprostá obyčejná krádež za bílého dne. Jen další z tunelů pravicových gaunerů, co ještě zůstali u moci. Viz Klaus jmenoval guvernérem ČNB Miroslava Singera. Pravicoví Tuneláři si našli cestičku i přes svrženou vládu.
01. 12. 2013 | 07:49

Pavel13 napsal(a):

:Zimbabwe
... a dojdou-li peníze státu, natiskne kdykoliv jakékooliv množství státních dluhopisů.
01. 12. 2013 | 07:59

zemedelec napsal(a):

Pro pracující dělník.
Nějak tak podobně.
Mě to vychází,že ČNB,musí poslouchat tuzemské,vlastně cizí banky.
01. 12. 2013 | 08:06

ČNB=Zimbabwe napsal(a):

jojo dluhopisy jsou nejlepší, slíbí úrok třeba 3%, ale neřeknou hloupým občanům, že jim natisknutím peněz samotné peníze znehodnotí a tudíž vklad i se zhodnocením jsou jim k ničemu. Být nakupujícím dluhopisu, sjednal bych si inflační doložku.
01. 12. 2013 | 08:15

Zimbawe napsal(a):

Teda, ono se to jmenuje protiinflační doložka pardon ;)
01. 12. 2013 | 08:17

Josef napsal(a):

Česká republika:
5.11.podepsal Kellner dohodu se Španěly o koupi O2 za 64 miliard Kč- platba měla proběhnout v Kč, Španělé jí dali přednost před Eurem pro její stabilitu.
7.11. devalvovala ČNB Kč o 5 %, 8.11. proběhla směna Kellnerových Eur na Kč, dostal za ně o 5% víc.
Zisk 3,6 miliardy.
Co k tomu dodat, je to nahoda, ma Kellner tolik stesti, vedel o tom predem, co na to spanele, ti maji o 5% mene?
To jsou otazky, ktere stoji za vysvetleni.
01. 12. 2013 | 09:19

VM napsal(a):

Nikdo tady nekomentuje o co vlastně ve skutečnosti jde a co p. Zelený napsal - o obrání občanů o peníze, vždyť jiná zpráva píše, že bankéřům opět vzrostly platy. Věřte, že o "nějakého" občana se nikdo nestará co s ním bude.
01. 12. 2013 | 09:27

Kelt napsal(a):

Úroková míra ČNB je na technickém minimu,tak k "oživení české ekonomiky"Singer/jmenován a nyní kritizován Klausem/a spol.okradl střadatele a vystrčili zadek na kupce poslední emise obligací.
Namastil si kapsu Kellner,který má asi v lustru zasedačky ČNB štěnici,anebo v tom jede Singer a spol.,jak je uváděno výše.
Žádné singrovo oživení se konat nebude,kritika se strany podnikatelů je jednoznačná,že je to poškodí,jako exportéry/neboť jejich zákazníci mají také tyto informace/tak,zejména importéry a v konečném důsledky všechny spotřebitele.
Takže nástroje ČNB nepřinesou očekávaný efekt.
Co bude ČNB dělat dál?Natiskne dalších 200 miliard papírků s Masarykem?
Je očekávání od nové"Babišovy"vlády liché,anebo poslední nadějí na obrat k lepšímu?
01. 12. 2013 | 10:15

Slavek napsal(a):

Pane Zeleny, prosim o vysvetleni, proc tedy Svycarsko uz leta takhle jako CNB chrani svou menu oproti Euru uspesne? Proc to vubec dela, kdyz je to podle Vas skodlive? Prece nejsou svycarsti ekonomove a bankeri hlupaci a gauneri, jak se zde sirite o jinych v clanku. Ja rozumim, ze toto opatreni chrani jejich export a to je pro ne nesmirne dulezite, protoze vydelavaji kazdy druhy frank exportem. Jinak s Vami souhlasim, tisknutim dolaru a eura se nic nevyresi a zejmena vklady obcanu se znehodnocuji. Ja vidim opatreni SNB a CNB jako nutnou obranu proti presile zvenci! Protoze tedy nemuzeme jejich tiskarny na penize zastavit, musime se branit a muzeme se branit. Mame na stesti vlastni menu!!!
01. 12. 2013 | 10:25

Slavek napsal(a):

Jeste doplnuji. Opatreni CNB vyvolalo vlnu protestu v mediich a vsude, ktere jsou jeste ziveny hlupaky tady v diskusi. Mechanizmus nutnosti tohoto opatreni nebyl obcanum vysvetlen a kdyz, tak az si udelali sve vlastni mineni. A to je skoda, je to zbytecne nadavani a zlobeni se, ktere nepomuze nikomu a nicemu. Malokdo se snazi toto opatreni pochopit, mozna je to take pro bezneho obcana prilis, mentalne na to nedosahne. Kdyz ale i pan prof. Zelezny zde strika proti, tak je to na povazenou!
01. 12. 2013 | 10:39

chozé napsal(a):

to Slavek.. no vono když si na čokoládu napíšete made in switzerland..tak jí prodáte za 200..když si tam napíšete made in czech tak jí prodáte za 50..vidíte ten rozdíl? samozřejmě švýcaři jsou morálně ještě níž než češi viz fašismus..a jejich kolaborace..ale tisknout franky a tisknout koruny je rozdíl.. navíc tam má i "blbá" UKLÍZEČKA VYSOKOU ŠKOLU a jejich průměrný plat začíní tak na stovce.. takže to co tady udělala čnb..ta nás odkopla jak mičudu někam do chudákova a navíc bez jakéhokoli opravdu vážného a serioozního zdůvodnění a rozboru.. na ty jejich důvody jim opravdu skočí jen hlupák
01. 12. 2013 | 10:48

Slavek napsal(a):

Jediny prispevek mysliciho cloveka je zde jeste pod jmenem 'jorick'. Ten to trefil do cerneho! A ja tady koncim, je mi spatne z toho, jak jsou lide manipulovatelni a hloupi! A sokuje mne, ze pan Zelezny ma zde takovy ohlas...
01. 12. 2013 | 10:49

Karel napsal(a):

Cele Klausovo obdobi neslysim a nectu nic jineho,nez stvani proti EU a Euru.Hlavni roli Hral pan Klaus.Slysim neustale ohromne odborne prednasky t.zv. erudovanych ekonomu,jak euro uz davno nebude (uz 2009) a jak je koruna ohromna.Puvodne delali experti vse proto ,aby 1 euro bylo alespon za 20 korun. Uz byli u 23 korun.Potom dochazelo ke stalemu oslabovani ceske meny.Prirozene.A ted najednou devalvace a opet se experti vyskotaci.Ja ziji euro od jeho zacatku a jsem rad,ze jej mam.Nevidim absolutne zadnou nevyhodu.Euro nema krizi,ale jenom zeme ,ktere se do euruzony dostaly podvodem.Me penize jsou ochraneny.A neco takoveho jako se stalo s korunou a jeste se stane u Eura necekam.A nato nemusim byt ekonomicky expert.
Hezky Advent.
01. 12. 2013 | 10:57

Kybic napsal(a):

Za sto let existence FEDu tu máme více jak 2000% inflaci. ČNB je jen malou pobočkou FEDu, která je zcela v jeho vleku. Vůbec by nezaškodilo, kdybychom tu měli dalších sto let každoroční 1% deflaci, aby se vše vrátilo k normálu a majetek měli ti, kdo něco tvoří a ne ti, kteří nejsofistikovaněji zneužívají přístupu k informacím, lžou, podvádějí a kradou. Tedy finančníci a jejich nohsledi - ekonomové.
01. 12. 2013 | 11:09

Gustavson napsal(a):

To Kybic:

Deflaci si můžeme utvořit sami, stačí nebát se a "nežrat"! Snížit potřebu na minimum, jak jsem napsal kdesi výše. Kupovat si české potraviny a v čechách vyrobené výrobky. Zisk na investice sice i tak půjde v některých případech do háje (nebo do "ráje"), ale zůstanou tu alespoň přímé náklady. Úrokové míry poté půjdou pro "rozhýbání ekonomiky" na nulu, takže neutracené peníze se nebudou zhodnocovat, ba možná i trochu znehodnocovat. Jistě budou probíhat proklamační kampaně shora pomocí různých poplašných zpráv s cílem působit na "spotřební" hlupáky. Ale pokud se nezalekneme, celá současná vláda (nemyslím tím kabinet) půjde do kytek (nebo pod drn).
Pravda je, že inflace bude nula, nezaměstnanost poroste nad všechny meze, což (snad) způsobí tlak na samozásobitelství (= Rusko minimálně do konce 20. století) a ještě větší útlum ekonomiky, což může vypadat jako krok zpět a katastrofická situace, ale jak pro koho! Prostředky (peníze) přejdou z rukou "přerozdělovačů" a spekulantů do rukou obyvatel. Podle mě je to jediný možný způsob "restartu" a tím zlepšení současného stavu - "reformace" je totiž jen chlácholící slovíčko pro ty, co pro lepší budoucnost nechtějí nic udělat. A pokud se nám "restart" povede i v dnešním globalizovaném světě, můžeme být na sebe jako na národ opět hrdí. A hlavně - až lidi v zahraničí uvidí naše výsledky, celý svět (počínaje rozežraným Řeckem, Itálií a Španělskem...) udělá totéž. Movement nelze zastavit! :-)

"Lidi, přestaňte žrát!"
01. 12. 2013 | 11:52

Kucirek napsal(a):

V tomto state je mozne vse. I to, ze Singer a Kellner jedou ruku v ruce a cely tento zasah byl naplanovan a uskutecnen pro prodej Spanelske O2 Kellnerovi.
Vydelek 3,6 miliardy Kc. Tato suma staci na vsechno, financovani partaji i soukromemu prilepseni jedincu na nekolik let dopredu.
Diskuze okolo jsou jen pohadky urcene k vysvetleni pred verejnosti. Posledni poradnej zatah, 14 miliard na svycarskych kontech "bohuzel" diky soustredene praci S. vysetrovatelu nevysel, zkousi se dal jinymi, lepsimi spusoby.
01. 12. 2013 | 12:03

resl napsal(a):

Řekněme jasně, žádné selhání se nekonalo, česká koruna byla uměle nadhodnocena a politici i bankéři se to léta báli říct davu přitroublých vlastenců, kteří nenávidí eu. Poděkujte Klausovi, který vybíral členy podle servilnosti k jeho osobě. nashledanou.
01. 12. 2013 | 12:11

resl napsal(a):

Karel 10:57.
ok, jen to nechtějí hrdinní Češi slyšet, to je vše.
01. 12. 2013 | 12:12

zemedelec napsal(a):

Pro Slávek.
Nic si s toho nedělejte,také nejsem dobrý ekonom.
Intervenci ČNB,nejde srovnávat ze Švýcarskem.Tam byl veliký zájem o jejich frank.
O korunu takoví zájem není,spíš si zahraničí neví rady co s korunou.Nákupy v zahraničí přesahují všechny odhady,ale i doma převládá zboží ze zahraničí.Přitom toto opatření stejně zdraží i domácí výrobky a k jejích větší poptávce nedojde,ale i s toho důvodu,že už stejně byly vytlačeny z prodeje a nahrazeny levnějšími z dovozu.Takže nás to jen uvrhlo,ještě do horší situace.
01. 12. 2013 | 12:32

Yosif K napsal(a):

Elfie arthsd napsal(a):
yosif to je opravdu ekonomický analfabet a hysterik (nikoli historik jak se možná sám domnívá).. Yosife (josife visarionoviči staline.,,) zůstaňte tam kde jste..tedy v zapomnění a v minulosti..toto je bohužel nová realita na kterou staré moudra nefungují a nikdo neví kam to jde pořádně..každopádně..peníze asi časem ztratěj hodnotu..co bude dál nevím, ale životko a penzijko jsem zrušil..
01. 12. 2013 | 01:14
KONEC CITATU.
To že jste zrušil životko a penzijko to se nedivím, pokud bude měna dál oslabovat tak je to logické. Kupte si nějakou výhodnou výnosovou nemovitost, snad vám ji komouši neznárodní.

Na každou krizi musí doplatit skoro všichni. Nejenom kapitálisti, krize samozřejmě postihne proletoše, některé nebo všechny. Výroba něčeho se omezí, výroba něčeho stoupne, horníci z Paskova v tom nejsou sami.

Jak jsem naspal výše, centrílní banka má 3 možnosti:
1) nechat měnu upevnovat, to však znamená tlak na exportery, snižování nákladů, budto propouštění nebo snižování mezd atd. Lidi co mají nšetřeno jsou spokojeni, odboráři, socani a komouši vřískají vzteky.....
Při pevné měně nakonec dojde na to co dělal Bata ve velkým kdzž snížil všem platy o 50%. Jink taky mohl vyhodit 50% lidí a zbytku říct at zvýší tempo.

2) nechat měnu at si dělá co chce, což je většinou nejrozumnější - pak češi skuhrají za co v radě CNB berou takový prasecký platy když nic nedělají.
3) měnu zkusmo o pár procent oslabit - pak jsou samozřejmě poškozeni čistí importéři. A lidi co mají našetřeno v Kč.

Proti všem předpokladům CNB tento krok vybudil nelibost skoro u všech.
a) velcí exporteři byli hedgovaní proti posíleni Kč, ted mají za to že prachy za hedging vyhodili z okna. Taky si nejsou jisti jak dlouho CNB vydrží držet měnu slabou.
b) ostatní včetně proletošů asi nějaký úspory v Kč mají, většina proletošů nejsou takoví žebráci aby řila z ruky do huby z korunových žebračenek jako za třicátých let. Takže jsou poškozeni i proletoši s úsporama.

Co je na tom nelogického?
Já jen říkám že češi si stěžují imrvére, když už na nic jiného tak si aspon uklizečka v pizerce stěžuje jaktože 23 let po revoluci už dávno není zaveden v česku švédský socalismus mzdy jako ve švýcarsku a proč uklizečky nemají vilku a v garáži Volvo.

A profesor Zelený ji v tom utvrzuje že došlo k rozkradení sosalistického průmyslu, že kdyby se privatizobvali jinak, tak že by česko na tom už dávno bylo jako švýcarsko.
01. 12. 2013 | 12:37

Čech napsal(a):

Když člověk má práci, po práci legraci, střechu nad hlavou, nohy v teple, doktora na zavolání, a ani ve stáří mu nehrozí hlad, měl by dělat vše pro setrvání ev. zlepšení stavu, zvlášť když do věci smí a chce se aby mluvil, ale co jistě nesmí, je skočit na špek svačinovému moderátorovi hospodářských snů a vizí bez podstaty, navíc s názorem od zdi ke zdi podle toho jak vítr fouka. A zvlášť ne,, když ten denně střídá kravaty. Žel, holé ruce o tom nezpívaly, a tak je všechno jinak, když ne pryč.
01. 12. 2013 | 13:42

Čech napsal(a):

Když člověk má práci, po práci legraci, střechu nad hlavou, nohy v teple, doktora na zavolání, a ani ve stáří mu nehrozí hlad, měl by dělat vše pro setrvání ev. zlepšení stavu, zvlášť když do věci smí a chce se aby mluvil, ale co jistě nesmí, je skočit na špek svačinovému moderátorovi hospodářských snů ve spořitelně, navíc s názorem od zdi ke zdi podle toho jak vítr fouka. A zvlášť ne,, když ten denně střídá kravaty. Žel, holé ruce o tom nezpívaly, a tak vše dopadlo a je jinak, když ne pryč. Moderátor si ovšem nestěžuje.
01. 12. 2013 | 13:45

franky napsal(a):

Česká ekonomika se totálně propadá, společenský systém je v rozkladu a společnost směřuje ke kolapsu. Současná intervence ČNB zdůvodňovaná jako příspěvek k oživení ekonomiky prostřednictvím vyšších výdajů domácností a růstem exportu není v podstatě ničím jiným, než dočasným peněžním polštářem nízké konkurenceschopnosti produktů podnikatelské sféry (českých podnikatelských subjektů) z kapes českých občanů. Nejedná se o nic jiného než o socializaci ztrát nevýkonné české ekonomiky prostřednictvím "výroby" peněz z ničeho. Občané platí za diletantismus předchozích a současných politiků. Jako důležitou vnímám následující větu v blogu "Navíc se ekonomiky již přizpůsobily a unáhlený exit by vedl k chaosu rostoucích úroků, vysoké inflace a hlubší nezaměstnanosti." Riziko tohoto unáhleného exitu totiž stále stoupá a rozhodnutí ČNB jej pouze přechodně zamlžilo.
01. 12. 2013 | 14:12

antoni.n napsal(a):

Dovolím si odkázat na Literárky, tam jisty pan Judt přeje smrt ekonomům, ve zkratce.

Ekonosmismus jest cesta ke konci, ke zmaru, horší než sám Karl Marx.
01. 12. 2013 | 14:23

antoni.n napsal(a):

Milý pane Zelený

v dobách, kdy se veškerý život redukuje na ekonomismus, běžný člověk cítí se v tísni, nerozumí a časem bude zkoušet páky, jak se bude bránit. I palcátem a sudlicí.

Jste vlastně horší Karla Marxe, vy jste ho nejen domysleli, ale přemysleli.
01. 12. 2013 | 14:28

Stozec napsal(a):

Pripustili jsme, ze nas ridi ucetni, pripustili jsme, aby si rikali ekonomove a pripustili jsme, ze ucetnictvi rikaji veda. Kam jsme to az dosli, ze se snazime v nesmyslnych diskusich ruznych ucetnich zaujimat stanovisko. Naprava je jinde a Buh s nami, nenalezneme-li k ni silu.
01. 12. 2013 | 14:28

letní vánek napsal(a):

Pane profesore, ona ta deglobalizace/relokalizace/...to je také zatím jen takové " fábulum", jak chcete relokalizovat zcela volně plynoucí kapitál, plynoucí dnes téměř on line ?
Vy mluvíte o žábě, ale podle mě také jen kvákáte, bez urážky, berte to jako příměr.
/jistě , nápady jsou, i technologie jsou - ale dobrý nápad měl už kdysi i Robert Owen, že....:)/

Zatím mně připadáte jak člen nějaké skupiny " Roztrpčených" - kdyby bylo možno ekonomy přirovnat k umělcům. :)

Chybí ten tmel, pane profesore, ten co např. nepostrádají Hutterité, kvalitní tmel, takový co dlouho vydrží a tak to celé drží pohromadě poměrně dlouho - od začátku - jak se to všecko spatlá, slepí, až do konce - ale to musí přijít jedině fakt obrovská rána...aby se to začlo sypat.

Mějte se.
Zkuste psát konkrétně, těmi plky /problémopojmenování/ je prostor už tak skoro ucpán. Jak Vy si představujete tu relokalizaci. Například. A jak to ve skutečnosti provádějí mocní.
01. 12. 2013 | 14:46

Dáša N. napsal(a):

Člověk by si měl vzít příklad z kachen a hus. Když letí kachny a husy v obvyklé formaci, každá z nich sleduje určitý počet kachen či hus kolem sebe, mluví s nimi, čímž se vzájemně podporují. To zatím lidé nedokážou a osud souseda jim je lhostejný. Navíc jej někteří naváhají okrást, a to přesto, že jde o jeho příbuzného.
Co čekat od světového bankovního systému, i když prý jeho oko vidí daleko.
01. 12. 2013 | 14:48

Zdeněk napsal(a):

Místo manipulací s úrokovými sazbami by bylo podstatně lepší donutit banky a všeobecně všechny poskytovatele peněz k tomu, aby ti, kteří splácejí půjčky (úvěry či hypotéky) mohli splácet nejdříve jistinu a až po splacení jistiny spláceli úroky. To by výrazně ekonomice pomohlo a zejména zabránilo poskytovatelům peněz obcházet zákaz úročení úroků tím, že si ve smlouvách diktují jakým způsobem budou použity splátky. Fikce nízkých úrokových sazeb by byla ta tam !!!!!!!!!!
01. 12. 2013 | 15:51

Vaclav napsal(a):

Pane Zeleny, bezte si sve myslenky a odsouzeni CNB prodiskutovat s pany Singerem, nebo Hamplem z CNB, jestli se s Vami budou vubec bavit. Vezmete s sebou i ing. Zemana a prof. Klause (ten diskusi s CNB odmitl, vedel proc). Zatimco pro ty dva posledne jmenovane to nebude mit zadny prinos, Vy mate jeste sanci se tam dozvedet, co jeste nevite a mozna byste pak ty hlouposti co jste tady napsal o CNB, odvolal.
01. 12. 2013 | 16:07

antoni.n napsal(a):

Na www- literarky můžete najít a shlédnout velmi zajímajímavé filmdokumenty třeba o Putinovi a další, Free untill december 8th. /Filmotéka/.

Zajímavé, užijte si to,

Zdravím všechny zde, Ahoj

an

Captacha - laimist, taky dobrý
01. 12. 2013 | 16:27

Babeta napsal(a):

Každá regulace a zejména regulace takového kalibru jak předvedla ČNB je jen potvrzením z nejvyšších míst, toho, že neviditelná ruka trhu, o které svého času psal blekota Smith (který pro zajímavost zemřel ve stejném roce jako blahé paměti císař Josef II - 1790). Žil v době, kdy koncem 18. stol. se uzavřelo období relativně pomalého vývoje lidstva, které bývá někdy nazýváno jako první vlna civilizace. Na jeho konci se parní stroj teprve učil polykat páru - ten se podařilo J. Wattovi do vylepšit do praktického použití až v r. 1785. Parní lokomotiva, parovozy a parníky si musely počkat až na na začátek 19. století, kdy se tak mohla nastartovat průmyslová revoluce, o které ikona neoliberálů nemohla mít pochopitelně ani páru. Nicméně se drží jeho povídačce o neviditelné ruce trhu, která vyřeší vše jak středověká církev svých dogmat a mají strach z nového Husa, Galilea či Koperníka. Rozhodnutí ČNB se také vyložit jako: A přece nefunguje, i když peníze se točí.
01. 12. 2013 | 17:41

xerox napsal(a):

když se to vezme kolem a kolem ... tak čnb - česká národní banda , jsou vlastně finančně strádající jedinci s nízkými platy a proto se nedivme , že dělaj špatná rozhodnutí ... :-)

platy za minulej rok :
Miroslav Singer (45), guvernér ČNB
Roční příjem: 4 554 372 Kč
Mojmír Hampl (38), viceguvernér ČNB
Roční příjem: 3 653 124 Kč
Vladimír Tomšík (39), viceguvernér ČNB
Roční příjem: 3 632 574 Kč
Kamil Janáček (70), člen bankovní rady ČNB
Roční příjem: 3 046 034 Kč
Lubomír Lízal (44), člen bankovní rady ČNB
Roční příjem: 3 050 141 Kč
Pavel Řežábek (53), člen bankovní rady ČNB
Roční příjem: 3 062 236 Kč
Eva Zamrazilová (53), členka bankovní rady ČNB
Roční příjem: 3 088 015 Kč
01. 12. 2013 | 17:42

zemedelec napsal(a):

Pro xerox.
Jak skončila velká pračka na peníze Sazka,nějak se nám to hroutí.
01. 12. 2013 | 17:57

Matematik napsal(a):

System si sam bude hledat rovnovahu.
Je to podobne jako SSSR v roce 1988. Zadny Reagan s hvezdnymi valkami, ale system sam se rozpadl.
Budou se i nyni hledat "reseni" a system, jenz dosel na konec sve cesty prijde k preformatovani.
Co to ten system je?
Tak jako u SSSR nebylo lze snadno prohlasit, kdo vlastne je tou hybnou silou, kde je to skutecne centrum, tak je to i nyni.
CNB je jen drobna idiocie v cele mozaice zapadniho systemu.
Zde je jeden trivialni duvod, neni zpetnych vazeb.
Kdyby Singr zvedl urokove sazby na 20% tak by to taky asi zduvodnil a nikomu by neskladal ucty. Dela jen to, co mu system umozni.
Tak jako v SSSR, tak i v tomto globalnim systemu je zakladni pricina v moralnim rozkladu.
Priklady:
Kdopak si dovoli jen polozit otazku, jak je mozne, ze byl papirovy pas Muhamada Atty nalezen v troskach? Kdo se zepta na pad budovy WTC cislo 7 jenz nebyla nicim zasazena?
Kdo ve verejnem prostoru muze vznest dotaz, kdo padelal satelitni snimky irackych laboratori predlozene pri hlasovani v RB OSN?
To, ze se to stalo je vec jedna, to ze nejsou zpetne vazby a ze je vse "vporadku" to je podstatne, ta neexistence zpetne vazby je konec systemu.

Batu vystridali Kozeni, Bakalove, Babisove, Klausove, ne jen v nasem rybnice.
I v ju es ej. Enron, AIG , LB...
Doufejme, ze co nejvice cinanu se nauci inglish, aby jsme my nemuseli pilne predelavat sve klavesnice.
Jsme v situaci kolonialnich zemi 1960....
Tak trochu chapeme, tak trochu nechapeme.
Nejzasadnejsi hrozbou jsou lide, kteri reseni vidi ve valce.
Nejsou videt, ale maji moc.
01. 12. 2013 | 18:05

Mamula napsal(a):

Domnívám se, že problém nutného oslabení koruny je mnohem jednoduší než tady všichni spekulujeme. Zeman písknul, Rusnok poskočil a Singr vykonal. Ze dne na den se vyřešil velký problém na Severní Moravě, kdy ceny dovozového uhlí rázem poskočily o potřebných 6 až 8% a NWR se tak zase dostane když ne do zisku, tak alespoň do vyrovnaného hospodaření.
01. 12. 2013 | 18:30

václav napsal(a):

Autor ve svém článku vzbuzuje iluzi, nebo dojem , že to co se děje nemá pevný řád, cíle, ALE OPAK JE PRAVBOU.
ČNB je součástí procesu, který má pevný řád a scela jistě i jasně definované cíle. Jde o proces ovládnutí světa prostřednictním dluhu a to jak jednotlivců tak celých států. ČNB se do této "práce " aktivně zapojuje. Model je všude stejný tak zvané "nezávislé" centrální banky /otázka je na kom je závislý ten kdo je nezávislý/ natisknou respektive dnes naklikají peníze - v této fázi prakticky bezcený produkt. Dlaší úkol systému je jak za tento papír dostat krávu, kterou je možné do nekonečna dojit a otroka, který jí bude pást. Jak se to dělá to nám v různých vystoupeních "naši" bankéři řekli - za natištěné koruny koupím dolary za dolady dluhopisy USA pro zjednodušení mohli by to být i eura.
No a kdopak my ty dolary prodal - no přece ten, kdo je také jen vytiskl , tem má teť naši korunu a můzě si za ni kůpit u nás tu krávu i toho otroka cíl ja naplněn - "naše" banka má opět bezcenný papír - dluhopis.
Místo krávy si múžete dosadit cokoliv z z hmotných statků která nám ještě zbývají, jen nějaký ten otrok bude muset zůstat.
A o toho kdo má na konci tu původně vytištěnou korunu se už postará naše banka, inflace, bude si muset od té naší krávy koupi živobytí - role otroka jej nemine.
01. 12. 2013 | 18:41

xerox napsal(a):

zemedelec

sazka to je naprostá klasika polistopadového demo vývoje ... :-)
pozoruhodné je také její současná struktura jediného vlastníka , posuďte sám :
,, Společnost SAZKA sázková kancelář, a.s. je od července 2013 100% vlastněna společností PGQ Czech Republic, a.s. , která je 100 % vlastněna společností PUU Czech, a.s. , která je 100 % společností KKCG SE ,,

a než se takto ,, přehledně ,, stala něčím podnikem prošla si vývojem , který by byl na dlouho ... ale hušák si přišel na své - řádově na 100-ky milionů , někdo říká i možná miliardičky ...
udělat ze státního podniku ze zajištěným příjmem v řádech miliard ročně , který podporuje sportovce a postižený soukromej byznys to chce odvahu a ,, otevřenou ,, hlavu ... zkrátka to chtělo tu demo ... :-)
01. 12. 2013 | 18:45

zemedelec napsal(a):

Pane xerox.
Máte v tom lepší přehled,ale to dělení už není ono,ta nervozita mezi něma,nevěští nic dobrého.
01. 12. 2013 | 19:16

evix napsal(a):

xerox napsal(a):
zemedelec
sazka to je naprostá klasika polistopadového demo vývoje ... :-)
pozoruhodné je také její současná struktura jediného vlastníka , posuďte sám :
,, Společnost SAZKA sázková kancelář, a.s. je od července 2013 100% vlastněna společností PGQ Czech Republic, a.s. , která je 100 % vlastněna společností PUU Czech, a.s. , která je 100 % společností KKCG SE ,,
..................
Hm, v tom se ani prase nevyzná :-(
Máte opravdu velký přehled, až z toho mrazí.....
Je jisté, že tahle akce ČNB nebyla vůbec náhodná, viz Kellner a O2, NWR a Bakala :-( nejsem stroj...
01. 12. 2013 | 20:28

Jedla napsal(a):

Dobrá, tedy tohle je špatně. Co je ale dobře, autore?

Přišla krize-transfornace, jak píšete. Propad poptávky, objednávek, mezd a zaměstnanosti, poptávky, objednávek, mezd... jako v písni Vědro má ve dně díru, milá Lízo. Jsme z toho trochu Lojza, ne?

Emisní banky zvyšují zásobu peněz v ekonomice, a ono to nefunguje. Proč? Proč ty peníze "zadarmo" nepřetnou gordický uzel krize? Troufám si říci, že systém je špatně: Ty peníze jsou "zadarmo" pro ty nesprávné (ve Vaší třídě s trpaslíky a basketbalisty). Končí pak zakopány na konci duhy.
01. 12. 2013 | 21:31

T.Paine napsal(a):

S mnohým v textu profesora Zeleného lze souhlasit.

Nicméně, k některým názorům mám jiný postoj.

1) Členové Bankovní rady ČNB, kteří jsou teď na pranýři, obléhaní veřejností a většinou ekonomů skoro ze všech stran jsou a budou v(d)ěčný terč.

Komunikace a odůvodnění měnového rozhodnutí pro veřejnost na jedničku s hvězdičkou nebyla. Meziroční růst peněžní zásoby v ekonomice k říjnu 2013 podle ČNB byl dlouhodobě více než dvakrát vyšší než cílovaná inflace 2 %.
http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/narodni_stat_data/mp.htm

Agregovaná reálná deflace cen může nastat až v případě trvalého klesání peněžní zásoby. Definice inflace podle ČNB pro cílování inflace je kouzlení s čísly. Když se chce, tak z modelů růstu cen vyleze ten „správný“ výsledek.

Paleta barev, se kterou malovali veřejnosti svá zdůvodnění byla, jak už mnozí umírněnější kritici či zastánci zmínili, zbytečně pestrá a celkový obraz rozmazaný. Není člověk (ani centrální bankéř) ten, aby se zalíbil lidem všem. Stačilo se striktně držet zákonného cíle měnové politiky a dlouhodobě definované a uveřejňované měnové politiky. Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Komentáře a glosy ponechat jiným.

Reakce většiny veřejnosti byla a je silně negativní. Dokonce také u lidí, kteří jsou na tom příjmově lépe než dolní 2/3 obyvatel. O čem to svědčí? Společnost je na hraně, šrouby utáhnuté, teče do bot, sune se z posledních sil. Posledních 5 let vyčerpalo a vystresovalo občany natolik, že je podráždí cokoliv.

Kalouskovy daňové žíraviny rozleptávají jejich platy po zdanění den za dnem, měsíc za měsícem, ještě víc než před Kalouskem. V Praze, krajským městech, kradou politici a napojené firmy vesele dál. Zloději za posledních 3, 5, 10, 24 let na svobodě. Vzkaz veřejnosti od soudců, policistů a politiků: Nakrást si na zbytek života se vyplácí.
01. 12. 2013 | 23:32

T.Paine napsal(a):

2) “Mnohé ještě selžou, svým opožděným a nevkusným kopírováním špatných nástrojů. Zde vede a nejvíce vyniká ČNB svým radikálním útokem na autonomii svobodných trhů a svévolnou deformací tržních signálů.”

V české ústavě není napsáno, že „Měnový úřad České republiky“ vydává zlaté české státovky směnitelné za W gramů zlata, stříbrné české státovky směnitelné za X gramů stříbra, platinové české státovky směnitelné za Y gramů platiny, ani palladiové české státovky směnitelné za Z gramů palladia.

„Ústavodárci“ tam napsali centrální banku ČNB a poslanci v roce 1992 schválili. V roce 1993 pak schválili zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance a ČNB od té doby vykonává (euronovelizovaný) zákon.

Chtít po ČNB absolutní nicnedělání (hands-off přístup) a česká koruna s trvale a dlouhodobě minusovým b.ú. platební bilance bude k tomu tvrdá jako zlato, když poslanci a ministři 15+ let eskalují daně a rozhazují na všechny strany?

Teoreticky možné, ovšem vzhledem k zákonným povinnostem ČNB absurdní. Která úspěšná centrální banka na světě se tak kdy chovala? Ani ta švýcarská ne. A to má švýcarský frank (již plně nekrytý zlatem) velkou přistávací peřinu v podobě dlouhodobě plusového b.ú. platební bilance, přebytkové rozpočty a ústavní pojistky proti zadlužování.

§ 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

„(1) Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká národní banka
dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice.
Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou
politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky
v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. Česká národní banka jedná
v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.“

ČNB podává ze zákona Poslanecké sněmovně nejméně 2x ročně zprávu o měnovém vývoji. ČNB může Poslanecká sněmovna grilovat i v současnosti. Viz zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 3.

„(1) Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně Parlamentu nejméně
dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna,
Česká národní banka předloží nejpozději do 30 dnů mimořádnou zprávu o měnovém vývoji.
V usnesení Poslanecké sněmovny musí být uvedeno, co má mimořádná zpráva obsahovat.“
01. 12. 2013 | 23:35

T.Paine napsal(a):

3) Podle svobodných trhů je česká koruna (plně směnitelná) pod dohledem ČNB za posledních 15 let (i po intervenci ČNB) pořád tvrdší, než měna německé centrální banky ve Frankfurtu, dnes s názvem ECB. Dokonce za posledních 15 let (i po intervenci ČNB) je česká koruna stále tvrdší (v uncích zlata) než švýcarský frank, nejtvrdší papírová měna (fiat currency) na světě.

Před rokem mi říkala jedna švýcarská občanka po intervenčním oslabením švýcarského franku SNB v srpnu 2011, že kurs je pořád silný a jí a mnohým Švýcarům to vadí. Prý mají méně turistů, restaurace prázdné. A to SNB intervenovala oslabením kursu o 19 % na 1,20 vůči euru. Mimochodem, od maxima v červenci 2008 do letošního 7. listopadu zkorigovala CZK svůj posilující trend vůči euru o necelých 13 %, s intervencí o 19 %. Jiný kraj, jiný mrav.

Co se týká kupní síly české koruny (nikoliv platů). Občané v EU a Evropě, zahraniční pozorovatelé ve všech zemích světa pravděpodobně závidí a kroutí hlavou nad reakcemi většiny občanů a českých ekonomů vůči dlouhodobým výsledkům ČNB ve srovnání s jejich měnami.

Dokonce i „vrahové z Wall Streetu“ přirovnávají chování ČNB k chování Švýcarské národní banky („zlatý standard“ centrálních bank). Titulek: Nebojujte s ČNB.

http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/11/08/dont-fight-the-czech-national-bank/ 
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/06/19/are-markets-eyeing-a-swiss-ness-monster/
01. 12. 2013 | 23:40

T.Paine napsal(a):

4) Po české koruně jsou dlouhodobě tvrdší peníze už jen po staletí a tisíciletí platné peníze (vzácné kovy). Že vzácné kovy ČNB neakumulovala a neakumuluje na 100 % svých rezerv je podivuhodné rozhodnutí a ještě podivnější výsledek „spolupráce“ s ostatními centrálními bankami, který by ČNB měla Poslanecké sněmovně a občanům zdůvodňovat mnohem více a detailněji, než kursovou intervenci s nakupováním eurových, dolarových a dalších zahraničních dluhopisů k oslabení koruny (riziko reálných ztrát, včetně kurzových ztrát, které ČNB dlouhodobě kumuluje ve výsledcích svého hospodaření).

Vzácné kovy, na rozdíl od papírových dluhopisů, měly, mají a budou mít směnnou hodnotu za fyzické komodity větší než hodnota papíru. Nemluvě o riziku likvidity.

Prodávat z rezerv ČNB dluhopisy „náhle“ (polo)bankrotujícího státu či států a ještě v měnách, jejichž kupní síla dlouhodobě směřuje nosem dolů (zejména dolar, libra a euro), je otázkou času a otázkou rozsahu reálných ztrát v komoditním vyjádření. Viz xxx příkladů z historie, dlouhodobý vývoj kursů měn, bilance běžných účtů, bilance a struktura státních a soukromých dluhů, atd..

Během let 1997 až 1998 prodala ČNB naprostou většinu svých zlatých rezerv, celkem 55,78 tuny zlata. Dnes hodnota prodaného zlata cca 45,2 mld. Kč. Kumulovaná ztráta (za roky 2003 – 2012) ČNB -123,6 mld. Kč k 31.12.2012 (strana 65/2012, Výroční zprávy ČNB).

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2012.pdf
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/index.html

Britský ex-ministr financí, Gordon Brown („spořivý“ Skot, ex-lídr Labouristů, ex-premiér, současný člen dolní komory britského parlamentu) je dodnes terčem posměchu (i v parlamentu) za prodej britského zlata na cenovém dnu.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2118319/Budget-2012-How-lost-9BILLION-Gordon-Brown-selling-gold-cheap.html

Shodou okolností od prosince 1996 do ledna 2001, kdy centrální banky prodávaly zlato svých občanů ostošest, dolar ztrácel kupní sílu vůči jinému vzácnému kovu (palladium, méně vůči platině) k maximu více než devítinásobku. Od prosince 1996 k dnešku dolar ztratil cca šestinásobek kupní síly palladia.

Od prosince 1996 do ledna 2001 dolar posílil vůči zlatu o cca 28 %. Od prosince 1996 k dnešku ztratil dolar více než trojnásobek kupní síly ve zlatě. U eura, libry a dalších měn (včetně české koruny) to bylo obdobné, jen s jinými čísly. Těšit nás může jen to, že CZK vyšla a vychází z tohoto „souboje“ s vzácnými kovy s nejmenšími ztrátami.

http://www.mrci.com/pdf/pa.pdf
http://www.mrci.com/pdf/gc.pdf
http://www.mrci.com/pdf/index.php

http://www.globalresearch.ca/the-central-banks-gold-a-story-of-silent-expropriation-i/5334870
01. 12. 2013 | 23:57

T.Paine napsal(a):

5) Co se týká úrokové míry jako ceny peněz. Přesněji cena za půjčení peněz. Peníze mají hodnotu (směnitelnou cenu) samy o sobě. Když si někdo půjčí unci zlata s poplatkem (chcete-li, úrokem) nula, tak cena unce zlata (v jakémkoliv tržním vyjádření) nula nebyla, není a velice pravděpodobně ani nebude. Obdobně je to s půjčováním auta v autopůjčovně. Cena (poplatek) za zapůjčení auta, není cena auta.

Nominální úroková míra může být klidně nula. Důležité je, jaká je reálná úroková míra a hodnota peněz po zaplacení dluhu. Jaké množství fyzických komodit si člověk za zisk z úrokové míry a po splacení nominálního dluhu koupí (smění). Větší nebo menší množství komodit.

Zisková situace pro půjčovatele peněz:
Pokud je nominální tržní úroková míra nula a množství peněz v ekonomice nominálně klesá, pak je reálný tržní úrok (zisk) kladný. Obdobně, pokud je nominální tržní úroková míra 20 % a míra růstu peněz v ekonomice nižší (třeba jen 19 %), pak opět je reálný tržní úrok (tedy zisk pro toho, kdo peníze půjčuje) kladný.

Ztrátová situace pro půjčovatele peněz:
Pokud je nominální tržní úroková míra nula a množství peněz v ekonomice nominálně roste, pak je reálný tržní úrok záporný. Obdobně, pokud je nominální tržní úroková míra 15 % a míra růstu peněz v ekonomice vyšší (třeba 20 %), pak opět je reálný tržní úrok (tedy zisk pro toho, kdo peníze půjčuje) záporný.

Málokdo si chce půjčovat i za malý reálný zisk, protože je, buď sám předlužený, nebo jsou předlužení jeho potenciální (domácí nebo zahraniční) zákazníci. K tomu rostoucí nezaměstnanost díky zvýšeným daním Kalouska, Janoty a zase Kalouska. Historické rekordní bankroty OSVČ a firem a exekuce už je realita poslední roky.

Cyklus likvidace přebujelých dluhů a dlužníků (debt liquidation) je přirozený, dříve nebo později, pomalu nebo rychleji, ve větším nebo menším rozsahu. Zvyšováním reálných tržních úrokových sazeb se proces urychluje a prohlubuje.

Trvalé navyšování daní však po dluhové očistě (bankrotech) zabraňuje klíčení zdravých výhonků a „překvapivě“ nemizí statisíce a milióny lidí bez práce. Viz 30. léta pokles dolarové peněžní zásoby, skokové snížení krytí dolaru zlatem (rozhodnutím FDR) a eskalace daní z dílny Brain Trustu FDR. Nic nového pod (centrálně bankovním a daňovým) sluncem.

Murray Rothbard on Economic Recessions:
https://www.youtube.com/watch?v=QWgtmjVLMbM
02. 12. 2013 | 00:01

T.Paine napsal(a):

6) Ex-guvernér ČNB Pavel Kysilka v pořadu OVM minulý týden správně uvedl, že to není ČNB, kdo může udělat dlouhodobé hospodářské změny.

Je to politika výrazného snižování daní (daně jsou často až likvidační náklad pro firmy, OSVČ a výrazně snižují kupní sílu nejen pracujících v soukr. a veř. sektoru, ale i důchodců => valorizační a výdajová inflační spirála) a politika výrazného snižování státních a veřejných výdajů (úspory na spotřebních výdajích, šetření, snižování vysokých platů, rušení úřadů, včetně propouštění) od našich „dynamických“, hodných, rozhazujících strýčků poslanců a ministrů, krajských i místních zastupitelů.

Silný tlak občanů, novinářů, ani ekonomů, však bohužel, na rozdíl od kritiky ČNB, vidět a slyšet není už xx let. Proč nikdo z politiků, ekonomů a novinářů nemluví o bezmála 300 miliardách Kč ročně, jež odchází z ČR jako dividendy a zisky zahraničních majitelů firem a ostatních právnických osob v ČR?

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/BPBLIN01CZA636N

Výhody, výsady a daňové prázdniny pro zahraniční investory? Yes, absolutely! Výhody, výsady a daňové prázdniny pro domácí rezidenty, pro akumulaci a tvorbu domácího kapitálu? Hell, no!

„Samé (dočasné) montovny“, „všude hangáry“, „hangárová nákupní centra a řetězce“, „prodáváme půdu a parcely neobčanům ČR“, „nic už nám tu nepatří“, „platy jsou vysychající almužna“, „mzdami soupeříme s Číňany“, „potraviny jsou blivajzy z dovozu“, „nesoběstačnost“, ... jsou plané nářky občanů na špatném neposlaneckém, neministerském, nesenátorském a nezastupitelském hrobě. Ti to za 24 let odhlasovali, zákon po zákonu, vládní a ministerské nařízení po nařízení, rozpočet po rozpočtu.
02. 12. 2013 | 00:07

Zbyněk napsal(a):

Naše závislost na zemích EZ, bohužel i tady je souvislost -

V kruzích centrálních bank (j. Evropa), sílí hlasy volající po vyšší inflaci. Bundesbank studie ukazuje, že silné euro by prolomilo deflační pásmo -- http://jdem.cz/9ahx6

Euro ztěžuje zemím přizpůsobit nerovnováhy jejich účtů - http://jdem.cz/9ahq7

Discussion Paper - Deutsche Bundesbank -- http://jdem.cz/9ahs3
Závěr studie: Euro bude i nadále vytvářet problémy pro oblast společné měny.

Dokud bude existovat fiat money - bankovnictví částečných rezerv, není naděje, že se to změní. Je zbytečné nadávat ČNB, Singerovi. ČNB se chová racionálně v rámci nastaveného debilního systému.
02. 12. 2013 | 00:37

Zbyněk napsal(a):

evix napsal(a):

xerox napsal(a):
zemedelec
sazka to je naprostá klasika ....
..................
Hm, v tom se ani prase nevyzná :-(
Máte opravdu velký přehled, až z toho mrazí.....
Je jisté, že tahle akce ČNB nebyla vůbec náhodná, viz Kellner a O2, NWR a Bakala :-( nejsem stroj...
=============================================================================
PARANOIA .... !
02. 12. 2013 | 00:43

Yosif K napsal(a):

T. Paine napsal:
Agregovaná reálná deflace cen může nastat až v případě trvalého klesání peněžní zásoby. Definice inflace podle ČNB pro cílování inflace je kouzlení s čísly. Když se chce, tak z modelů růstu cen vyleze ten „správný“ výsledek.
Konec citatu.

Celkem dobrý píšete zajímavě ale v tomto punktu jste zapomněl na V (velocity) následující rovnice.

M x V = P x Q
ukněte do wiki pokud doma nemáte učebnici makra....
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantity_theory_of_money
To ovšem mudrolín Zelený zapomněl taky a on je to pan profesour z Fordham University.....

Jinak reakce k článku mi připomínají něco jako osobennost marodnoj bednoty neboli sveraz českonárodního skuhrání.........

Bata na ně s 50% redukcí platů na skuhraly, to by čučeli na drát.......
02. 12. 2013 | 00:46

Maximus napsal(a):

Výborný a varovný článek. Uvádí aspekty, které mohou nabýt jak u nás, tak vně ČR hrozivých parametrů, nakonec ta vazba tam zajisté je. Pan autor správně vychází z premisy, že makroekonomika sestává z množiny mikroekonomik a že někteří ekonomové toto nerespektují a pak dochází ke špatným závěrům. Dále naznačuje složitost ekonomiky, která resp. že její parametry jsou závislé na celé řadě jiných společenských jevech a oborech a tudíž je jako celek komplexně neuchopitelná a matematicky exaktně popsatelná či jen parciálně a to často bez vzájemné návaznosti jednotlivých jejích segmentů. Takže tento obor může vystudovat spousta lidí, kteří neví vo co gou a tak nějak se to navenek rychle nepozná, že obor nechápou. Tohle třeba v technice nemá obdobu, tam buď látce, která do sebe přesně zapadá rozumíte nebo ne a rychle se to pozná, zda jste jen hopchštapler nebo ne. Nicméně ekonomika věda ovšem je a je mnohem složitější než si spousta lidí připouští, jen ji neumíme i když jsme jí vynálezem obchodu a finančnictví vytvořili, prostě jako celek uchopit a výpočty odhadnout vývojové trendy např. ve zmíněné makroekonomice.
V současné době to vypadá, že současná forma kapitalismu se dostala díky neukázněným hrabivým politikům a zvlčilým a rovněž hrabivým bankéřům a finančníkům do pěkné šlamastiky. Přední státy světa si nabraly přehršel půjček, které velmi těžko budou schopné splatit a některé země jako z jižního křídla EU to už nikdy nemohou splatit, prostě to technicky ani nejde a tak se nabízí otázka kam až to půjde a jaký směr to vše nabere. Někteří diskutující zde si myslí, že mohou centrální banky tisknout peníze jak chtějí, ale to je velký omyl, to jde dělat jen nějakou dobu a natiské "fiat" peníze na bankovních serverech se nesmí dostat do reálné ekonomiky, jinak hrozí rychlý kolaps ekonomik z prudké inflace. Ano, banky spolu s MF států (ta spolupráce by tam měla být)musí hlídat tzv. agregáty M, které souvisí s množstvím peněz na trhu a korelují s kupní sílou obyvatelstva v lokalitě kde daná měna slouží k byzbysu a je hybatelem chování obyvatelstva. Ano, dnešní peníze nejsou ničím ceným kryty, ale tím, že je může tisknout jen "někdo", tak musí tuto okolnost všichni přijmout a podřídit se tomu. Vždy se dříve tvrdilo, že centrální banka má být od politiků odtržena a má být nezávislá, aby nebyla politiky zneužívána. Ovšem po posledním kroku ČNB se zdá, že i oni by potřebovali nad sebou nějakou kontrolu. Něco tady totiž není v pořádku. Ten zásah byl jak se zdá nerozumný, klidně to mohli udělat bez pompéznosti a rozdělit to na několik v čase rozložených kroků, takže se opravdu zdá, že za tím byl pro někoho lehký zisk. Jinak, aby centrální banka malé země trvale odolávala ekonomickému tlaku cizích silnějších měn je naprostá hloupost, na to nemá dostatek financí a za čas si trh peněz vynutí rovnovážnou objektivní polohu správného kurzu vůči těmto měnám. Tohle všechno ale přece bankéři ČNB dávno vědí, takže se zase nabízí, že za tímto krokem byl něčí neférový zájem k rychlému zisku. Když totiž takto rychle nabyté finance vyměníte třeba za reality, tak sakra získáváte dlouhodobý zisk.....

Ještě bych zareagoval na někoho výše, který si myslí,
že za možným budoucím úspěchem země je hlavně školství. Kdepak, to je jen část pravdy, znalosti se nenabývají jen ve školství, to je jen základ, ale praxe zejména ve výrobních firmách přináší celkový růst společnosti. Spoustu věcí se naučíte až v praxi kdy jste nucen řešit spoustu problémů tak je život přináší a to se v žádné škole nemůžete naučit. Jsou to spojené nádoby, asi tak jako růst kvality zdravotnictví je silně závislý na celkovém rozvoji vědy a techniky v celé řadě jiných oborů od fyziky, chemie, elektrotechniky, výpočetní techniky, strojírenství atd. A tak je to se vším.
Ovšem problém naší zemně je nyní ten, že hospodářská základna země, která byla za bolševika sice často neefektivní, předimenzované a často s jistým vnitřním dluhem, ale byla hodně rozsáhlá, tak je nyní umenšena pod kritickou hodnotu a výše uvedení absolventi školství všech úrovní nenacházejí kvalitní odpovídající práci a také možnost dalšího odborného růstu! A to je velký problém a zvlášť citelný v technických oborech, které jsou základem hospodářství země. Mám za to, že spějeme k velkým problémům a je otázkou, jestli je to možné ještě změnit k lepším trendům.
-.-
02. 12. 2013 | 01:50

Maximus napsal(a):

Omluva za chyby v textu.
02. 12. 2013 | 01:52

Karel napsal(a):

YosifK
No vidíte, a pak že se Baťadomky stavěly pro zaměstnance zadara.
02. 12. 2013 | 01:56

David napsal(a):

Ještě k 30.11.2013 | 17:57:

ihned.cz:

2.12.2013

Analytik J&T: Měnové války ČNB nikdy neskončí. Z intervencí není cesta zpět

"V listopadu 2013 jsme plně vstoupili do měnových válek. Ty nikdy v historii nebyly krátké a nikdy pro žádného z účastníků nedopadly dobře," vrací se k nedávné intervenci České národní banky analytik J&T Banky Pavel Ryska.

Ve starém Římě se používalo přísloví "tím, že mlčí, křičí". Tři členové Bankovní rady ČNB, kteří pravděpodobně hlasovali proti intervencím, již týdny nápadně mlčí, zřejmě aby podpořili obraz odhodlanosti naší centrální banky a uvolnili prostor čtyřem svým kolegům, kteří intervence obhajují.

Mediální zmizení paní Zamrazilové a pánů Janáčka a Řežábka naznačuje, že názorový rozkol ve vedení ČNB je poměrně zásadní. Není divu. Kamil Janáček v říjnu řekl, že není problém intervence zahájit, ale již v ten moment je třeba mít představu, jak z nich zpět. A že on tuto představu nemá.

Je ale zarážející přečíst si od Mojmíra Hampla, který pro intervence s největší pravděpodobností hlasoval, že on přesnou představu také nemá.

ČNB opět vysvětlovala intervenci. Za eura zatím utratila 200 miliard korun - čtěte ZDE

Hampl dokonce použil přirovnání devizových intervencí k pásmu Gaza, kam je snadné vtrhnout, ale je už velmi nesnadné odejít. Tedy bankovní rada odsouhlasila intervence, ale minimálně čtyři ze sedmi členů pořádně nevědí, jak z nich zpět. A to je varovný aspekt, o němž se zatím málo diskutuje.

Devizové intervence nejsou nic jiného než druh tzv. kvantitativního uvolňování, které se provádí v USA, Velké Británii či Japonsku. Ačkoli tamější politika nepracuje s konkrétní hodnotou kurzu jako ČNB, princip je stejný: zvyšování objemu peněz v ekonomice s důsledkem oslabení měny.

V USA bylo kvantitativní uvolňování spuštěno v roce 2009 jako mimořádný a "časově omezený" program, který měl vytáhnout ekonomiku z deflace a podpořit růst – jako bychom slyšeli slova z ČNB. První "dávka" uvolňování v USA ale nepomohla, a tak ve Fedu usoudili, že je potřeba druhá.

Ta nepomohla, a tak přišla třetí a pak hned čtvrtá. Ta měla letos skončit, ale nakonec neskončila, protože růst se nezvýšil a deflace podle centrálních bankéřů hrozí nadále. Ve Fedu přitom nikomu nevadilo, že kvantitativní uvolňování v Japonsku běží opakovaně již od r. 2001 a že zcela selhalo.
ČNB v neúspěšných stopách

Logika v centrálních bankách je zvláštní: když něco nefunguje, je to proto, že je toho málo. Kdyby toho bylo více, fungovalo by to. Je proto potřeba recept opakovat a zvýšit dávky.

Oslabení koruny byla chyba, tvrdí Václav Klaus. Výpočtům inflace nevěří - čtěte ZDE

ČNB kráčí dokonale ve stopách neúspěchu svých kolegů v USA a Japonsku. Straší nás "japonským scénářem", ale neříká, že recept japonské centrální banky, který nyní přejala, byl naprosté fiasko. Růst v Japonsku se ani po snížení úroků na nulu, ani po zahájení kvantitativního uvolňování nezvýšil, pouze dramaticky narostl dluh vlády a země se ještě ke všemu propadla do obchodního deficitu.

ČNB se chce bránit u soudu. Korunu jsme neoslabili pro osobní prospěch, zlobí se - čtěte ZDE

ČNB již snížila úroky na nulu, což k vyššímu růstu nepomohlo. A tak nyní přichází s intervencemi, stejně jako bez úspěchu používá podobný nástroj Bank of Japan již 12 let.

Nevěřím, že intervence za rok či za dva skončí. A když ano, ČNB se k nim brzy vrátí. Intervence totiž nepřinesou kýžené ovoce vyššího růstu, ale ČNB místo toho, aby uznala chybu, usoudí, že byly akorát v malém objemu. A propos, Lubomír Lízal z Bankovní rady další oslabení koruny naznačil již nyní.

Navíc z měnových válek, do nichž se ČNB pustila (eufemicky je nazvala "měnovou bojůvkou", asi abychom se tolik nebáli), není cesty zpět. Když budou devalvovat své měny všechny významné centrální banky a ČNB bude stále věřit, že silná měna je synonymum úpadku země, nemá jinou možnost než devalvovat s nimi.

Konečně, jestliže si je ČNB nejistá už nyní, jak z intervencí zpět, v momentě budoucího rozhodování bude obava z exitu jenom horší.

Autoři: Pavel Ryska, kat

http://byznys.ihned.cz/analyzy-a-komentare/c1-61343320-analytik-j-t-menove-valky-cnb-nikdy-neskonci-z-intervenci-neni-cesta-zpet
02. 12. 2013 | 07:51

Zdeněk napsal(a):

Hlavním problémem je způsob, jakým jsou umořovány dluhy - je soustavně porušována, respektive obcházena zásada, že nelze úročit úroky (bylo to zakázáno již v římském právu a toto pravidlo platí i v našem právním řádu). Ten, kdo splácí dluh chce samozřejmě dluh (jistinu) splatit co nejdříve, ale banky si diktují, že splátky se použijí na splacení jistiny pouze částečně a z větší části se splátky použijí na splácení naběhlých úroků. Vede to k tomu, že se tímto způsobem skrytě generují úroky z úroků (dosud nesplacená jistina generuje větší úrok), splácení dluhu potom trvá podstatně déle a dlužník zaplatí za půjčku podstatně více. Toto je skutečný PROBLÉM, který by měl být řešen - pokud by řešen byl, došlo by také k oživení ekonomiky, protože by cena peněz byla podstatně nižší !!!
02. 12. 2013 | 08:40

JardaV napsal(a):

Co by se asi stalo,kdyby dividendy = bezpracný zisk - byly zdaněny třeba 60% ???
To by z naší země neodteklo 300 miliard,jak tu někdo napsal,ale jenom nějakých
120 miliard.Jistě by to mělo důsledky,ale když jsme vydrželi 40 let s jednou bankou,
možná se třemi (+ Živnobanka +ČSOB),snad by alespoň simulace tohoto scénáře nebyla
na škodu.Naštěstí nemáme EURO.
02. 12. 2013 | 08:58

Magda napsal(a):

Když vidím dvacetiletýho fracka - analytika, jak moudře předpovídá co bude, tak mu z principu nevěřím a ani nemohu. A že jich máme jak v TV, tak v rádiu atd. Selský mozek je to nejlepší na každou situaci. Co všechno si ještě jarmulkáři vymyslej aby opět zbohatli...
02. 12. 2013 | 09:08

čert }:o) napsal(a):

možná to tu už někdo napsal nevím nemám přečtené příspěvky:
5.11.podepsal Kellner dohodu se Španěly o koupi O2 za 64 miliard Kč-
platba měla proběhnout v Kč. Španělé jí dali přednost před Eurem pro
její stabilitu. 7.11. devalvovala ČNB Kč o 5%. 8.11. proběhla směna
Kellnerových Eur na Kč a dostal za ně o 5% víc- zisk 3,6 miliard se
dělí na 2,5 miliardy pro Kellnera a miliarda pro členy rady ČNB co
hlasovali pro oslabení koruny. Víc v tom není další kroky ČNB budou
následovat až bude zase probíhat podobný obchod desetiletí =o)
02. 12. 2013 | 12:23

Karel napsal(a):

http://www.klepalsoftware.cz/superdisk.aspx?39$Jste-pripraveni-na-znehodnoc_39$0
02. 12. 2013 | 13:04

Zdeněk napsal(a):

Doporučuji propočítat reálnou úrokovou sazbu u dvou variant modelové hypotéky 2 milionů, fixované úrokové sazbě 4% p.a. a pravidelné měsíční splátce takové hypotéky 15.000,- Kč :

a) 100% splátky půjde na splacení jistiny a až po splacení jistiny budou splátkami uhrazeny také naběhlé úroky. Tedy po úplném splacení jistiny už nebude dále nic úročeno (ve smyslu zákonem předpokládaného zákazu úročení úroků).

b) úroky jsou nejdříve tzv. kapitalizovány (přidány k jistině) a splátkami je hrazena kapitalizovaná jistina. Zde jde ve skutečnosti o skrytý úrok z úroků, byť to tak možná na první pohled nevypadá. Eufemisticky se to obchází tím, že ve smlouvě se sjedná "kapitalizace" úroků - potom je údajně v pořádku.

zaplaceno bude podle varianty:

a) 2.447.783,33 Kč ve 164 splátkách (13 let a 8 měsíců), zaplaceno bude o 22,39% více než byl původní dluh

b) 2.649.451,77 Kč ve 177 splátkách (14 let a 9 měsíců), zaplaceno bude o 32,47% více než byl původní dluh

Rozdíl 201.668,44 Kč vypadá přijatelně pouze proto, že jde o modelový případ (hypotéky jsou poskytovány na podstatně delší dobu a celkově uhrazené úroky jsou podstatně větší). Tato částka také neobsahuje žádné další náklady (poplatky atd.), které ale každá banka vůči dlužníkům generuje.

A stejné je to i s "obsluhou" jakéhokoliv jiného dluhu, tedy i se zadlužením státu. Při "vhodném" nastavení parametrů (splatnosti dluhu a úrokové sazbě) jde o smrtící spirálu zadlužení, ze které prakticky není úniku (stačí vzpomenout si na sanaci bank v druhé polovině 90. let, kterou se likvidovaly prakticky nesplatitelné úvěry se sjednanými úrokovými sazbami i více než 33% p.a.). Nesmyslně nastavené úvěry vedly ke krachu řady firem, přičemž dluhy "podnikatelů" vzniklé v celé řadě případů úmyslnými podvody za přímé účasti bank a jejich zaměstnanců beroucích "desátky", zaplatili následně "nepodnikající" občané.

Krmili nás a pořád ještě krmí těmi nesmysly o tom, že jsme údajně "málo" zadluženi v porovnání s ostatními zeměmi. Tento stav však vyhovuje pouze bankám - jejich cílem je totiž stav všeobecného zadlužení všech a následné bezpracné generování astronomických zisků. A když hrozí pád velké banky, tak je z obavy před všeobecným krachem zachráněna "konsolidací" z prostředků daňových poplatníků (injekce FEDu v USA nebo převodem rizikových aktiv do Konsolidační banky v ČR).
02. 12. 2013 | 13:29

Shark napsal(a):

Jiný ekonom, jiný názor. Krugman by z Vás udělal 7 malejch zelenejch
02. 12. 2013 | 13:54

Jana napsal(a):

Nevím jak Vám, ale mně ekonomie začíná čímdál více připomínat "psychohistorii" z Asimovovy Nadace. Bohužel tu neméme žádného Hariho Seldona.Ekonomové nevycházejí čistě z toho, co jim ukazují čísla, ale z toho, ale vše musí ještě přežvejkat přes různé pravičácké či levičácké poučky a doktríny,a na místo aby byli nezávislí, většinou slouží svými výklady politickým příživníkům. Někdy mě tak napadá, kdyby se udělala opravdu detailní a hloubková kontrola státního rozpočtu, došlo by se k tomu, že stát je možná v bankrotu.
02. 12. 2013 | 14:23

Yosif K napsal(a):

Karel napsal(a):
YosifK
No vidíte, a pak že se Baťadomky stavěly pro zaměstnance zadara.
02. 12. 2013 | 01:56
Na Batovci napřed vydělali, pak investovali (Bata si udajně raději ani nepučoval u Bank) - do strojů do budov a i do lidí.

Heslem dneska je sociální komfort - napřed rozhazovat PUČENÉ peníze mezi proletáře (A EVENTUEKLNĚ I AKCIONÁŘE) at to stojí co to stojí - a pak se divit když to špatně dopadne (řecko španělsko portugalsko...).......
02. 12. 2013 | 15:54

Matcha napsal(a):

No pravdou je, ze by me zajímalo jak by mohla vypadat taková relokalizace v praxi, konkrétně, bylo jiz někde popsáno ?
02. 12. 2013 | 18:11

Yosif K napsal(a):

Pan Jarda V jest typickým příkladem sosálistického fanatika. Dividendy nejsou bezpracný zisk, dividendy jsou částí ceny kapitálu.

Sen sosálisty - nalákat cIzí kapitál aby postavil to či ono a dividendy mu pak zrekvírovat.

Tak takhle se ten švédský sosálismus v česku OPRAVDU NEVYBUDUJE, TAKHLE TEDY NE.
02. 12. 2013 | 18:15

Yosif K napsal(a):

Pane Maximus, když už tak pěkně píšete o "hrabivé formě kapitalismu"
nemohl byste něco pěkného napsat i o jeho zářné alternativě to jest o "hrabivé formě sosálismu"?
02. 12. 2013 | 18:28

Yosif K napsal(a):

Další psina. Lidičky co vřískají že Kaliousek pouštěl málo pučených poeněz do ekonomiky a ohromně si labuží že nová vláda bude pouštět více pučených peněz do ekonomiky (nějk zapadlo že Kalouskovci přece rozkrádfali ročně 200-300 miliard Kč, že by se kradlo furt dál?)

.....tak ti stejní lidičkové ted vřískají že je CNB okradla o 5% na úsporách......

Přitom předlužování státu rozhozem pučených peněz mezi proletoše má nakonec cca ty stejné důsledky - někdo to bude muset zaplatit, ted nebo pozdeji, pokud později, tak to buide stát více než ted o úroky za ty roky co se to zaplatilo později.

Ha to je překvápko pro ekonomické buránky, není liž pravda?
03. 12. 2013 | 01:06

Glosator napsal(a):

to Yosif K
Nebylo by to nutně tak. Pumpováním peněz do ekonomiky a státními zásahy vůbec se krize oddaluje, aby pak byla o to prudší.
03. 12. 2013 | 15:51

Glosator napsal(a):

to Zdeněk
Když se Vám nelíbí úroky z úroků, tak co takhle. Půjčím někomu na rok na 3% úrok. Dám mu MOŽNOST půjčit si opět za rok aktuální částku na 3% úrok.
Přesně tak fungují úroky z úroků, pokud je ta půjčka vždy jen na rok. Proč by to na více let mělo být jiné? Inflaci také nepočítáme od r. 1953 (komunistická "měnová reforma" a dokonce i právnický rok nula za jejich vlády) ale oproti předchozímu roku.
Jeden dnešní dolar má hodnotu 3 centů z doby před WW1. Pamatuji si, jak v jedné knize, odehrávající se před WW2 si Američan cení svého místa za 89 dolarů měsíčně. Auto tehdy stálo 400 dolarů.
Mimochodem, mezi roky 1870 a 1910 byla v USA inflace 0,1% ročně!
03. 12. 2013 | 16:07

hovorka11 napsal(a):

ČNB vědomě lhala o pomoci ekonomice ČR. Opak je pravdou a neexistuje žádný věrohodný podklad, který by vyvracel, že ČNB zajistila tímto krokem ekonomický propad ČR a následující další spirálu poklesu díky snížené kupní síle obyvatelstva.
Toto je dnes známo každému, kdo se o to zajímá.:

5.11. podepsal Kellner dohodu se Španěly o koupi O2 za 64 miliard Kč.
Platba měla proběhnout v Kč, Španělé jí dali přednost před Eurem pro její
stabilitu.

7.11. devalvovala ČNB Kč o 5 %.

8.11. proběhla směna Kellnerových Eur na Kč, dostal za ně o 5% víc = zisk
3,6 miliard se dělí na 2,5 miliardy pro Kellnera a pravděpodobně miliarda pro
členy rady ČNB, co hlasovali pro oslabení koruny.

Víc v tom pravděpodobně není - další kroky ČNB budou následovat, až bude zase probíhat
podobný obchod desetiletí…
-------------------------------
ČNB získané miliardy korun investovala do amerických, německých a jiných dluhopisů. Čína se amerických dluhopisů zbavuje a nově přeskočila množstvím mezinárodních obchodů juanem měnu EUR. Začíná šlapat na paty nekrytému dolaru, kterých si amici pro sebe tisknou v množství celoročního rozpočtu ČR na každý mšsíc.
Místo nyní levného zlata, který Čína skupuje k pokrytí juanu tak ČNB koupila prázdné nekryté papíry !!!
04. 12. 2013 | 19:50

Vlado napsal(a):

ČNB ba její bankeři vč,guvernera se nemusí ničeho bát jednou prodají cihly zlata jindy devalvují korunu a vždy pro dobro národa. Jo jo.
06. 12. 2013 | 18:12

fikus napsal(a):

..já bych se pozastavil nad faktem, proč odpovědní mlčí. Co ekonom - národohospodář Sobotka. Tohle se stát v Němcku, tak je pěkný kravál...správně, tam by to nehrozilo, aby do toho kecal, kdo má v sedínce otvor a nedej bože rozhodoval a potápěl něco, co má chránit a obhajovat.
Nehorázný výrok ("chápu a stojím za tím, že to bylo správně") předsedy vlýdy Rusnoka s vědomím, že si pújde odpočnout do rady ČNB - trafiky od Bimba.
Kde tenhle hnůj skončí nevědí ani ti, co tahají za šňůrky. Ovšem tam je to o rajské zahradě.
20. 12. 2013 | 11:28

Veronika napsal(a):

Dobrý den,

píši bakalářskou práci zabývající se spokojeností klientů České spořitelna, prozatím z mého dotazníku, který vyplnili převážně studenti vyplývá, že jsou se službami v celku spokojení 8-o, byla bych ráda aby byl výsledek mé práce objektivnější, proto chci požádat i Vás diskutující (pokud jste v současné době klienty české spořitelny) o vyplnění krátkého dotazníku na této adrese http://www.survio.com/survey/d/G9Y4A2O5M7U9I6N8H dotazník je anonymní a zabere asi 3 minutky. Děkuji za pomoc:-)
04. 03. 2014 | 17:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy