Řešení krize, negativní úroky a Einsteinovo šílenství

15. 12. 2013 | 20:31
Přečteno 8552 krát
V USA se rozpoutala zcela fundamentální diskuze o charakteru ekonomie a trvání i možných dopadech současné šestileté „krize“. Formuje se konsensus, že již nejde o klasickou krizi hospodářského cyklu, ale o dlouhodobou stagnaci, doprovázející dlouhodobou transformaci (změnu „normály“) vyspělých ekonomik a jejich satelitů. Výsledky této, jistě dlouhodobé, debaty, nepochybně ovlivní vnímání ekonomiky, ekonomie, podnikání a vzdělávání také v ČR.

Vše spustil prof. Larry Summers, bývalý ministr financí, prezident Harvardu a ředitel Obamovy Rady ekonomických poradců (NEC), který prohlásil 8.11 v prezentaci pro MMF, že se USA nacházejí v „dlouhodobé stagnaci“ (https://www.youtube.com/watch?v=KYpVzBbQIX0&feature=youtu.be). Šokoval tím důvěřivou sektu, která dosud věří, že se světové hospodářství může vrátit před r. 2008. Za pár dní mu sekundoval Nobel-laureát Paul Krugman, známý strůjce řešení krize pomocí fingovaného „útoku mimozemšťanů“. Tuto „doktrínu“ si neodpustil ani nyní: http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/11/16/secular-stagnation-coalmines-bubbles-and-larry-summers/?_r=0.

Zde je vhodné si připomenout úroveň keynesiánsko-monetaristického myšlení tak, jak byla odhalena na základě slavného rozhovoru na GPS (Global Public Sqaure) Fareeda Zakarii, s Krugmanem a Rogoffem:

Fareed Zakaria: John Maynard Keynes by řekl, že jestliže zaměstnáme lidi, aby vykopali díru – a pak ji zase zasypali, tak je to OK: lidé jsou tak zaměstnaní, platí daně, atp., takže je to vše fajn. Paul Krugman: Jo, podívejte se na Druhou světovou válku, že? To bylo vlastně utrácení za negativní společenský produkt, ale dostalo nás to ven z Velké Deprese. Kdybychom objevili, že mimozemšťané na nás plánují útok a my potřebovali eskalovat masivní zbrojení, tak by šly obavy o inflaci a deficity do pozadí a tenhle současný propad by skončil do 18 měsíců. A pak, kdyby se ukázalo, že jsme se mýlili a že žádní mimozemšťané nejsou, byli bychom na tom už lépe. Ken Rogoff: Takže potřebujeme Orsona Wellese, to říkáš? [Pozn. Orson Welles inscenoval slavný přímý rozhlasový přenos z přistání Marťanů v New Jersey. To vyhnalo tisíce lidí do ulic…] Paul Krugman: To ne, ale viděl jsem epizodu z Twilight Zone, kde vědci inscenovali falešný útok mimozemšťanů za účelem dosažení světového míru. Nuže, v dnešní době… totéž potřebujeme za účelem prohloubení fiskálního stimulu.

Taková “logika” tedy vládne na samé špici dnešních keynesiánců a monetaristů (Krugman je Nobelista, Rogoff bývalý šéf MMF): válka je keynesiánský stimulus, ničení majetků a životů přináší hospodářskou konjunkturu; prostý tisk peněz (inflace) vytváří bohatství; utrácení peněz proti falešným hrozbám a strachu z mimozemšťanů může “nakopnout” ekonomiku, atp. Slovy Roberta Wenzela: “total madness.”

Zde bych mohl doporučit spolehlivé řešení krize: Každých pět let by USA, EU, Japonsko a Čína inscenovaly v Pacifiku světovou válku, na kterou se celých pět let poctivě připravovaly. V hodinu H by evakuovali námořníky na břeh a za zpěvu národních hymen a rachotu ohňostrojů by celou zbrojní produkci potopili. Hned další den by začalo zbrojení opět naplno a tak by se ekonomiky zmíněných keynesiánských kultur opětovně „nakoply.“

Nejlépe se s krizí uměli vypořádat komunisté. Prostě ji postavili mimo zákon: žádný podnik nesměl zbankrotovat, nikdo nesměl být bez zaměstnání, za to bylo i vězení (pro příživnictví), stejně jako za spekulace, hazard a černý obchod. Devalvace peněz se prováděla průhledně, měnovou reformou, stejně jako cenové úpravy. Vše řídil a rozhodoval stát, jako ve velké, monopolní firmě. A my to museli studovat na VŠE, pokud jsme neutekli. Jak vzdálený je nám tento svět dnes…

Paul Krugman je týž, který ujišťuje státy a politiky na celém světě – v ČR dokonce úspěšně – že „Utrácení je dobré, a i když je produktivní utrácení tím nejlepším, neproduktivní utrácení je stále lepší než žádné.“ To snad ani ten excentrický Lord Keynes nemohl takhle myslet; nebo snad ano? Vzpomeňme jeho ujišťování, že nízké úrokové míry přinesou trvalou konjunkturu, že k nastartování ekonomiky stačí „magneto“, že natisknuté peníze je nejlépe zahrabat, aby si je lidé mohli vyhrabat a pak tu díru, za utržené peníze, zase zahrabat.

Krugmanovo kredo, že neproduktivní utrácení je lepší než žádné, jistě rezonuje s myšlením mnohých „nakopávačů“ české ekonomiky (i když nikdy nikde žádnou ekonomiku ještě nenakopli). Na Západě se však okamžitě rozvířila debata, protože oba ekonomové vlastně doporučují pokračování ve státních intervencích Fedu až do záporné úrokové míry: kdy platíme bankám za to, že peníze skladují a banky na oplátku platí, když si od nich peníze půjčíme. Samozřejmě, že nám takhle nic nepůjčí a všechny naše peníze „investují“ do burzovních spekulací. Oba se shodnou, že jde o trvalou stagnaci a že nástroje tradiční makroekonomie selhaly. Bohužel, ani jeden z nich neuvádí, co je příčinou takové dlouhodobé (20-30 let) „secular stagnation“. Každý chce dnes jen něco řešit, ale málokdo definuje co.

Tato dlouhodobá stagnace probíhá současně se sektorovou transformací vyspělých ekonomik, není produktem tradičního hospodářského cyklu, ale spíše trvalou evoluční situací. V takovém stavu „L“ (nová kvalitativní normála) nejsou vyspělé ekonomiky (USA, Japonsko a západní EU) schopny dosáhnout plné zaměstnanost bez pomoci finančních bublin nebo masivních stimulů (tisku nových peněz), které však danou situaci i nadále zhoršují, mlží, degenerují nebo deformují. (Viz také http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=19823.)

Koncepce dlouhodobé stagnace (secular stagnation) je známá a podobná tzv. „stacionárnímu stavu“ Adama Smithe, kdy původně bohatá země přestane růst, díky zkorumpované a monopolistické elitě, která usurpuje moc a řídí stát jako svůj vlastní podnik (Tak daleko jsme v ČR ještě nedošli…)

Smith uváděl příklad středověké Číny a její institucionální degenerace. Dnes jsou v podobném stavu ty nejvyspělejší země a na nich závislé, odvozené ekonomiky. Podobné koncepce dlouhodobé evoluce nabízel také moravský rodák Schumpeter svojí cyklickou „kreativní destrukcí“, a ještě dříve i G. Vico svým cyklem „corso-stáze-ricorso“ ekonomických a společenských systémů. Náš současný problém je, že tyto historicky dlouhé, sekulární trendy dnes akcelerují tak rapidně, že jejich dopady jsou vnímány i v jediné generaci. Bohužel, nikdo z vnímavých pozorovatelů dosud nenabídl podobně „sekulární“ příčiny existence těchto dlouhodobých stagnací.

Summers dále potvrdil, že „Tradiční makroekonomické myšlení nás zaseklo ve velmi vážném problému.“ Tzv. „konvenční moudrost“ zklamala: její dříve fungující léčba ztratila potenci a přestala fungovat; asi jako nadužívaná antibiotika. Racionální nová léčiva však nepředepsal, neznaje diagnózy, kromě zvýšené dózy stejných „antibiotik“. Co to znamená pro hospodářský organismus si můžete domyslet sami. Asi proto se Summers vzdal kandidatury na šéfa Fedu a šel do ústraní, aby konečně mohl říci, co si vlastně myslí. Spadla do toho nešťastná a nic netušící paní Yellen, která prostě bude pokračovat, i když je z toho všeho vlastně „jelen“.

Tím se problém ještě dále prohlubuje: jestliže všude na světě učí stejnou a stejně nefungující makroekonomii, kde a jak pak získat nové a tolik potřebné znalosti? Určitě ne ve škole. Převládající intelektuální monokultura je znakem vážného úpadku vzdělávání a myšlenkového trosečnictví v řešení palčivých problémů doby. Vůbec nejhlubším problémem však je interpretace ekonomiky jako jednoduchého lineárního stroje a ne jako adaptabilního, sebeprodukujícího (autopoietického) společenského organismu. Jak a kde naučit mechanistické simpletony biologické komplexitě? A kolik generací bude trvat, než vznikne a prosadí se kvalitativně nové paradigma studia hospodářského chování? A kdo to bude učit? A z jakých knih? A jací studenti se to budou učit? Vždyť každá země má jen takové děti, jaké má rodiče; stejně jako má jen takové muže, jaké má ženy.

Mezitím se ekonomie i ekonomika budou zmítat v chaosu znalostního incestu a navrhovat řešení hraničící se „šílenstvím“, definovaným už Einsteinem jako trpělivé opakování téhož, znovu a znovu – při očekávání odlišných výsledků. Více než šest let už držíme úrokové míry na nule a tiskneme stále více nových peněz, aniž by se zvýšil růst nebo zaměstnanost. Budeme tedy pokračovat: úrokové míry do negativ a nových peněz ještě více, dokonce i v ČR. Posuďte sami: v ČR dnes řídí osudy občanů nikým nezvolená, malá skupinka čtyř (hlasování rady bylo 4:3) “boys z Neumětel”, kterým se dostala do ruky ČNB a tím i hospodářský osud veřejnosti. S až amatérskou vervou se vrhli na dlouhodobý tisk nových peněz v neautonomní a zcela odvozené ekonomice; tisk peněz bez konce, ze kterého nebude (studují-li Summerse a Krugmana) snadného východiska. Stále se mýlící „politicos“ už neexperimentují jen se stroji, modely nebo morčaty, ale rovnou s lidmi: učí se na nich, z vlastních chyb, tím, jak se mýlili v politice. Jakoby nevnímali, co se stalo v Japonsku, USA a západní („staré“) části EU.

Summers sice správně identifikoval symptomy dlouhodobé stagnace, ale jeho předpis léčby spočívá v prolomení bariéry limitu nulové úrokové míry (kterou nepovažuje za přirozenou). Doporučuje tedy (těm druhým) pokračovat dál v agresivní politice, až do negativní úrokové míry. To by se i Einstein podivil, jak je jeho definice šílenství shovívavá. Negativní úrok znamená, že spořitelé budou platit za možnost vkladu do banky. Nepřevedou pak spořitelé své úspory raději do hotovosti? Pro makroekonomy ani tohle není problém: kdykoliv někdo nakoupí za hotové, stát mu prostě připočítá daň, která poroste v čase. Dříve či později se spořitelé do banky (rádi) vrátí, než by jejich hotovost měla ztratit hodnotu úplně. Ještě rádi zaplatí bance úrok za ochranu elektronické hodnoty vkladů. Peněžní hotovost se tak stane zbytečným přežitkem, nepodléhajícímu kontrole státu.

Ne, neutahujeme si z Einsteinových „šílenců“. Výše zmíněné návrhy negativních úrokových měr pocházejí z dílny University of Michigan (Prof. M. Kimball). Jestliže však nějaká strategie nefunguje pro úroky „nad nulou“, proč by měla tatáž strategie fungovat pro úroky „pod nulou“? A už máme téma pro záslužnou, plně EU granty financovanou makroekonomickou dizertaci. Žijeme to v krásné, racionální, vědecky, politicky i ekonomicky fundované době, že?

Oportunistický Krugman se k Summersovi připojil, i když ho osobně až žárlivě nesnáší. Nyní tedy tvoří nedobrovolný SK-tým. Jestliže nebyla inflace (více než dekádu), jak tedy vznikla ta nadměrná poptávka po nemovitostech? Proč je světová ekonomika v tak špatném stavu? Co když je přirozená úroková míra negativní? Pak nám jen psychologická nulová bariéra brání v jejím dosažení. Tuto bariéru je třeba prorazit s pomocí více tisku, nižších úroků, atd. Einstein se asi již (sám z toho pološílený) obrací v hrobě.

Negativní míry a sekulární stagnace nejsou nic nového. Již jako student jsem četl Dona Patinkina, který formuloval možnost průsečíku křivek investic a spoření pod nulovou úrovní úrokové míry. Vzniká tzv. „likvidní past“ (liquidity trap) a rovnováhu (přirozenou úrokovou míru) lze nalézt pouze v negativním prostoru. Proto Summers doporučuje pokračující tisk peněz, až do negativních úroků. Dlouhodobou sekulární stagnaci, kromě SK-týmu, odvozovali již dříve M. Kalecki, A. Hansen, atp., i když z jiných důvodů. Dnes ji předvídají další špičkoví ekonomové, jako nobelát E. Phelps (období nízkého růstu, neznámého trvání) a R. Gordon (růst GDP 2007-2027 nejnižší od dob G. Washingtona).

V podstatě se zastánci sekulární stagnace liší pouze v odhadech možných příčin. Prof. Seccarecca z Univ. Ottawa, shrnuje: „Naše ekonomická profese je buď zadřená v časovém tunelu (time warp) nebo propadla jakési kolektivní amnézii tím, že i dnes pokračuje v opakování stejných starých kontroverzí!“ A jsme zpět u Einsteina…

Osobně vidím pravou příčinou stagnace v probíhající transformaci dominantních ekonomických sektorů (jakou byla i Průmyslová revoluce, transformující přechod ze zemědělství na průmysl jako klíčového zdroje zaměstnanosti). Díky růstu produktivity práce se dlouhodobě snižuje zaměstnanost v zemědělství, později v průmyslu, po válce ve službách a nyní i ve státním sektoru: máme tedy již nejméně čtyři základní historické transformace za sebou. Bohužel již žádný další, pátý sektor, do kterého by se dnešní nezaměstnaní mohli automaticky přesunout, neexistuje. Je tudíž nevyhnutelné, že probíhá bezprecedentní a poslední transformace – od globální ekonomiky zpět k ekonomikám lokálním, tj. deglobalizace→relokalizace. Symptomy této transformace jsou self-service, desintermediace, kustomizace, pokles transhraničního obchodu, glokalizace a konečně i relokalizace.

Populární shrnutí lze nalézt např. na http://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_in_Economics, anebo i česky na http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ales-drobek.php?itemid=8158, nebo http://omed.cz/Article.aspx?id=2291. Pouze trvalé zastavení růstu produktivity práce a odmítnutí nových technologií a inovací, by zmrazilo ekonomickou evoluci na současném stavu. Není tedy o co stát a navíc jde o představu nereálnou: přirozená evoluce se nedá zastavit, jen deformovat. Stagnace je následkem toho, že se stát přirozené evoluci brání a dělá vše možné, aby ji zvrátil zpět a zafixoval současný stav, který je svými finančními bublinami tolik výhodný pro politicko-spekulativní vrstvy a tudíž pro krátkodobý pohled na ekonomiku a tak i získávání krátkodobých, neinformovaných a snadno manipulovatelných hlasů.

Centrální banka Fed funguje na základě dalších nesprávných předpokladů, jako, že nízká inflace znamená vyšší poptávku, inflace není problém při vysoké nezaměstnanosti (Phillipsova křivka), snaha o rovnováhu při „plné zaměstnanosti“ (Velká inflace 60. let?), „přirozená“ úroková míra (s pomocí státních intervencí), atp. Největším jejím selháním je tzv. nastavení cílů (jako inflace, nezaměstnanosti, atp.), jejichž nedosažení pak vede k bizarní politice tápání (český překlad tapering?). Ale oba, Krugman i Summers, doporučují Fedu intervenční finanční „bubliny“ jako cestu k plné zaměstnanosti. Krugman Fedu (a Summers Clintonovi) doporučovali fatální „housing bubble“ již v letech 2000-2002 - a nakonec jí dosáhli (viz např. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=5788). Dnes opět doporučují znovu opakovat to, co již tolikrát selhalo. Opravdu podivný pohled na ekonomiku, asi podle známého evergreenu Bubliny: „I´m forever blowing bubbles“.

Současnou finanční bublinu (viz rekordní ceny na burze) chce SK-tým udržovat a posilovat do neurčita, až do negativních úrokových měr. Některé jiné centrální minibanky jim začínají naslouchat. Mezitím, Bernanke odhalil starší fakt, že nízký růst produktivity práce (kolem 1%) už nevnímá jako dočasný, ale spíše trvalý a „normální“ stav. To není dobré: podniky snížily investice do zařízení, R&D, technologií a inovací, nové start-ups narážejí na nedostatek financí, znalosti a schopnosti nezaměstnaných zastarávají, atp. Trvalý pokles růstu produktivity (díky politice Fedu od r. 2008) prudce omezí možnosti hospodářského růstu bez náběhu inflace - a tak ospravedlní pokračování v intervencionistické politice státu.

Kdyby se však růst produktivity práce přece jen nepodařilo dlouhodobě utlumit, pak nové technologie, podnikatelské modely a myšlení urychlí tolik potřebné řešení této „sekulární„ stagnace: uvolněním přirozené transformace, jako např. německé „Čtvrté průmyslové revoluce“ (Industrie 4.0), která se osvobodila od „jaderného“ myšlení a soustředila všechno své úsilí na skutečné inovace, a posunula hospodářskou evoluci a politickou nestabilitu od globálního do lokálního dění. To české, baťovské „Mysli globálně, jednej lokálně“ a unikátní koncepce Baťova „Průmyslového města“, mohou ještě nalézt své realizátory, hodné Baťova bohatého a nadějného odkazu.


P. S. Po příletu, ještě na letišti, mě bylo sděleno, že se těmito věcmi nezabýváme, že v ČR dnes vládnou tzv. Tývoli (spisovně Tivoli). Údajně jde o výraz z původního žižkovského oslovení „Týý vole“, ale tato etymologie není prokázaná. Tývolové (lidově) k tomu připojují nabídku „Já to zaplatím“, která původně zněla „Já to zacáluju“. To na Žižkově znamenalo, že osobně a z vlastní kapsy – tedy druh jakési pouliční noblesy. Ta však, pokud se nemýlím, do dnešních vládních kruhů ještě nepronikla.

Není divu: dle současných statistik WEF se Česko ve znalosti angličtiny dělí (se Španělskem) o poslední místo v Evropě. Na Žižkově mého dětství se na ulicích mluvilo převážně anglicky; jako Pardon me, boy, In the mood, nebo „Týý vole, Down by the riverside!“ Prostě, noblesa!


Váš,

Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví



Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Skveleee.

P. S. Uz davnejsie zastavam nazor, ze pomoct moze iba nikym nevoleny osvieteny diktator, najlepsie dvaja, ako v Sparte:-).
15. 12. 2013 | 20:58

strýc virus HxNx napsal(a):

chaos znalostního incestu v ekonomii? sakrblé, to je ale metafora! to bych nevymyslel ani já nebo alespoň ne bez určité námahy. a glokalizace! taky dobrý. článek ovšem vyznívá (až na tu kurzívu v P.S.) velmi pesimisticky, nebude se mi po něm dobře spát...
15. 12. 2013 | 21:00

tajemný pan H napsal(a):

pane profesore,
proč chodit kolem horké kaše a požívat tolik slov a teorií, kterým nikdo nerozumí? když stačilo jenom napsat, že státy jsou v p...i. zadlužily se tak, že nejjsou schopmé to splatit.
15. 12. 2013 | 21:05

Martin napsal(a):

Asi nejvýznamnější příčinou potíží je přílišné uvolnění monetární politiky systémem částečných povinných rezerv, kdy banky 90-98 % všech peněz vytvářejí jen tak z ničeho, polopaticky ekonomika se zaplavuje ničím nekrytými penězi vytvořeným jen tak z ničeho. Jelikož se to vymklo kontrole, tak peněz už je v oběhu nadkritické množství, nikdo nemá zájem o vklady spořivých a všichni zběsile půjčují a tlačí lidem půjčky vrchem spodem.
Autor správně identifikovat problém i následky, že do budoucna se budou spořiví lidé okrádat nejenom emisí nekrytých peněz a následnou inflací, ale rovnou i penalizovat dodatečnými daněmi, protože banky v socialistickém vlastnictví si rozvracet nedáme a to by tak hrálo aby lidé neutráceli a dávali si peníze pod polštář.
Kdo si myslí že to není možné, nechť si nastuduje velkou státní zlatou krádež 5.4.1933 v USA, kdy byli obdobným způsobem spořiví lidé okradeni o zlato.
15. 12. 2013 | 21:20

Martin napsal(a):

tajemný pan H: Státní dluhy se nemusejí platit.
15. 12. 2013 | 21:26

Maximus napsal(a):

Jen pár úvah....
Problém současného kapitalismu vidím v (1) odtrženosti bankovního systému od toho hospodářského, který produkuje zboží a služby. Bankéři vyrábí na serverech peníze a ty nejsou v rovnováze se skutečnou potřebou hospodářství a dále (2) alokace financí mezi lidi, kteří vytváří skutečné hodnoty není prováděna fair play a dost velká čát těchto peněz je těmto lidem uzmuta a tudíž společnost o tyto peníze ochuzena. Tím ovšem je narušena rovnováha ve společnosti a zmenšena kupní síla obyvatelstva. Lapidárně řečeno, někteří bohatí si přivlastňují více než jim přináleží a polarizace majetku v lidské společnosti nabývá nebezpečných hodnot a hrozí sociální revolta lidí, kterých je ovšem většina! Tím ovšem neútočím na kapitalismus jako takový, nic lepšího při existenci peněz tady ještě nebylo vynalezeno a hledat inspiraci v socialismu není také tou správnou cestou. Nicméně budoucnost lidské společnosti bude spíše v regulovaném kapitalismu, který bude mít některé prvky socialismu. Ovšem otázkou je, kdo toto dokáže provést a nastavit. Stávající mocní mají jiné starosti a hodnoty a velká část z nich jsou naprosto neschopní poskoci někoho v pozadí. Oba výše uvedené faktory (1) a (2) ovšem se budou muset dostat do rovnovážné hodnoty, jinak hrozí stále větší nestabilita. Obdoba nynější verze kapitalismu vede ke katastrofě a zatím přetlak byl vždy řešen válkami. Zajímavé je, že spousta lidí si neuvědomuje, že současné peníze vlastně jsou jen fiktivní veličinou a nemají žádné krytí cennostmi a pouze to, že je má možnost emitovat jen a jen někdo, tak je všichni musí respektovat a přijímat za reálnou směnnou veličinu. A všichni se za nimi honí a peníze jsou motorem a hybatelem všeho v lidské společnosti. No a pár chytráků od peněz a z politických kruhů z tohoto stavu značně profituje. Když si představíme, že bychom naráz v našem světě všechny peníze zničili a nejen ty papírové, ale i na bankovních serverech, tak rozhodující moc budou mít vlastníci výrobních prostředků! To by byla zajímavá očista světa, oni totiž ti největší majitelé ohromných kont třeba ve švýcarských bankách často nic nevytváří, ale jen šmelí a přemisťují, ale to je na jinou diskuzi.
15. 12. 2013 | 21:45

Miroslav Pivoda napsal(a):

Dva komentáře outsidera

1. Profesor Zelený se jako ekonom zde překonává. Neuvěřitelné. Profesor Zelený naznačuje v podstatě to, co se už ví. Totiž, že ze současné ekonomické krize nás nevyvedou ekonomové (když vlastně neví, co se v ekonomice děje a neumí to ani pojmenovat), ale někdo úplně jiný se zdravým selským rozumem.

2. Profesor Zelený: " ... kolik generací bude trvat, než vznikne a prosadí se kvalitativně nové paradigma studia hospodářského chování? A kdo to bude učit? A z jakých knih?..."

Hm. Trocha sarkasmu snad neuškodí. V roce 2000 jsem uvolnil své studenty z povinné účasti na mém cvičení, aby se mohli nepovinně zúčastnit přednášky profesora Zeleného - který právě tehdy přišel na Univerzitu Tomáše Bati do Zlína (a já jsem shodou okolností z této univerzity odešel). Hádejte, kolik mých studentů na jeho přednášku dobrovolně přišlo? Nechci zde deprimovat profesora Zeleného oním číslem. Položím jinou relevantní otázku, totiž: "Kolik studentů se bude chtít dobrovolně vzdělávat v onom novém paradigmatu hopodářského chování?"
15. 12. 2013 | 22:05

vzácně strukturované diskuze zde napsal(a):

Ať už je téma jakékoli, ať je situace sebebezvýchodnější (prof. Zelený nám eufemisticky navrhuje vrátit se na stromy), JAHA má své stálé řešení. Co potřebujeme, je Dr. Alexander Mach, nyní tedy v kombinaci s panem JAHA, aby byli dva na Spartě.

Tajný pan hoven proti tomu přiznává, že vůbec ničemu nerozumí, jako hoven košile se ale drží své mantry o zadlužených státech.
Mohl by zajít na schodiště praštit hlavou o žulový stupeň a pak se zeptat, co bude znamenat velké zadlužení v případě negativního úroku (proto se to téma furt nanáší).

Návrh pana Zeleného vrátit se do ranějších stádií průmyslové revoluce (on by navrhoval o sto let, já o dvěstě) má jisté kouzlo pro nás, sentimentální obdivovatele parních lokomotiv.
Pro sedmimiliardové obyvatelstvo nenapravitelně šišaté planety má ale jeden nevyhnutelný důsledek, o kterém by se muselo až do velkého finále důsledně mlčet. V tomhle reálném světě se ale všechno hned vykecá.

Reglockalizace (to obnáší, že si každý opatříme aspoň šestnáctirannou devítku, já pro sichr radši sedmdesátiranného špagina) nás před stamilióny migrantů, kteří se dají na pochod neochrání.
Takže se v tom Pacifiku (ale i všude jinde) bude muset zničit nejen pár ukrutně drahých lodí, ale také nějaká ukrutně drahá města jako Kongkong, Dóhá, Paříš (už ne), Hradec Králové nebo koneckonců nejlépe Londýn, Frankfurt a New York, kde sídlí instituce, které nám tyhle povidla zavařily.

S tím ruku v ruce půjde zrušení dluhů, rezervní měny a nade vše drahého světového četnictva. Když Truman řekl Churchillovi (jen tak mimochodem), že USA seberou Británii její vojenské základny okolo glóbusu, myslil si, jako obchodník se střižním zbožím, že dělá dobrý tah.

Sebrat konkurenci její filiálky je vždycky lepší, než si stavět nové.
Za jeho časů ale bylo masové přepravování zásob leteckými mosty jednak novým vynálezem (amíci si to vyzkoušeli při zásobování Čankajška, jen aby viděli, jak jim to půjde, pak ještě zkusili takhle udržet v provozu celé město - Berlín - a i to jim šlo, ostatně si myslím, že to je čím Stalina opravdu vylekali) a zadruhé byl kerosen úžasně levný.
Jak už nikdy nebude.

Globalizace není nesmysl z ekonomického (i když taky), ale především z vojenského hlediska. Dělat globálního četníka je džob, který nemůže nikdo utáhnout, pokud musí reálně ukazovat svaly. Thatcherová kdysi řekla, že s mocí je to stejné, jako s noblesou. Když ji musíte předvádět abyste lidi přesvědčili, přestane fungovat.

Přesto Maggie neodolala, aby kvůli ostrovům, kde žije několik set ovcí a pár zdegerovaných anglických domorodců tu sílu nedemonstrovala. Potopila nepříteli, proslulému svými operetními uniformami a prezidenty jeden předválečný křižník, sama přišla o pár o něco dražších fregat a byla 14 dní slavná. Když musela na své krajany uvalit daň z hlavy, aby to zatáhla, vynesli ji v zubech.

Co se toho týče, myslím, že bychom měli začít se Singerem. Žádnej to za nás neudělá, neb k tomu nemá pravomoc.
PS. V 20:15 pořád euro za 27,53, to je o 4,12% dráž než bezpodmínečně nutno.
A o 2,08% dráž, než génii z ČNB plánováno. Že by se někde něco posr, nebo jde o Singerův plán B?
PR články o tom, že Češi nakupují balící papír ve stejném množství jako loni bychom si měli vystřihnout, aby se v březnu bylo čemu smát.
Pokud bude mít kdo se smát.
15. 12. 2013 | 22:41

Jáchym napsal(a):

Pane profesore Zelený,
současná ekomomie coby věda přestala fungovat, protože zanikl ten druh ekonomiky, kterou popisovala a kterou se tu lépe, tu hůře snažila řídit.
Makroekonomie je komplikovaná soustava her, jejíž hráči spálili hrací desku rozkradli figurky a mění průběžně pravidla.

Ekonomiku by mohl nastartovat jen a pouze neekonom.
Musel by mít k dispozici moc.
Skutečnou moc rozhodovat.
A nesměl by být blázen.
Nemožné !

Moc dnes mají právě jen banksteři a jejich ekonomové, nikoli volení politici.
(Ostatně - kdo či co dneska "volí" politiky, když lze odhadnout, kdo vyhraje "volby" jen podle toho, kolik peněz tomu kterému politikovi přihodili banksterští karbaníci na jeho kampaň ?

Všichni se bojí jako čert kříže představy, že zanikne kapitalizmus.

Kapitalizmus je už mrtvý, jen o tom ještě neví.
Demokracie byla zazděna do hladomorny, jen se to dosud tutlá a na jejím místě se pořádají loutková představení.

Nelze mít kapitalizmus bez kapitálu.
A peníze, dnes pouhé rychlotištěné papírky s číslíčky či dokonce samotná číslíčka generovaná v softvérem bankovních počítačů totiž už žádným kapitálem nejsou.

To, co se na místě kapitalizmu probouzí, je v "nejlepším" případě fašismus, v horším případě kryptokracie s rysy vražedné otrokářské společnosti, kde otroci netuší, kdo je momentálně jejich vlastníkem.
A při rychlostech koupě a prodeje celých "států" i s lidskou biomasou to netuší ani otrokáři samotní.

Je pozoruhodné, že ač zůstáváte bohužel stále ekonom, projevují se u Vás obdivuhodné záblesky příčetnosti.
Nechápu, jak je to možné...
15. 12. 2013 | 22:52

xerox napsal(a):

pane zelený ... dneska tedy zbytečně složitý ...
vím , držíte se úzkostně termínů , kterým rozumíte a s kterými kouzlí nobelovkový alchymisti , takže to spíš vypadá , že si dneska vyřizujete s nimi osobní účty ... :-)
co si vzpomínám , tak ,, zlý ,, komunisté učili , že krize tržního kapitalismu jsou cyklické a pokud se to i tak nesrovná , vyřeší to válka , takže nic nového pod sluncem , 1 a 2-há světová válka tomu dala za pravdu ...
byla by i třetí , ale tzv. socialistický tábor se naivně rozložil sám v domnění , že si pomůže a tak se jim naposled protočila kola ... zatímco u nás polistopadová svoloč typu kulisáka a kleptomana udělala z československa dvě zadlužené rozvojové nesoběstačné kolonie afrického typu , na východ od nás se naštěstí pro rusy a čínu tak nestalo...
dneska ,, zlé ,, konsolidované rusko jim poněkud mění plány , navíc se přidala i ta ,, zlá ,, čína , časem indie a možná i brazílie , zřejmě budou časem také zlý ... rusko a čína samozřejmě ví , že by je rádi ,, demokrati ,, zlikvidovali , proto musí zbrojit ostošest , vono humanitární bombardování je sviňa a olbraitovejch , která se vyvařila takhle na ,, privatizaci ,, telekomunikací v kosovu běhá po světě dost a dost , proslýchá se že trhla pěkných demokratických 20 miliónů eur neboli půl miliardy korun ... a není sama , ten generál co tomu všemu tenkrát velel si prej taky přišel na svý ... :-)
http://goo.gl/VyHhGg
njn ale co s tou světovou ekonomikou , koho jen napadnout , koho osvobodit ... snad skutečně jedině ty marťany , paroubek by mohl vyprávět ... :-)
15. 12. 2013 | 22:57

JAHA napsal(a):

Ad: vzácně strukturované diskuze zde
Asi Vas nieco stale mata, inac by ste nevytiahli nejakeho Sana Macha.

Lykurgos zaviedol (aspon podla baji:-)) ustavu, ale aj podstatnu vec, ze sa NIC nesmelo zapisovat. Lakedaimoncania tiez vedeli drzat hubu a zbytocne nerozpravt o nicom (lakonicke odpovede, rec). Usporiadanie spolocnosti bolo jasne kazdemu. Mali dvoch kralov. Kto si nevedel udrzat pridelenu cast pody (najprv 6 tisic parciel, neskor tusim 9 tis.), tak o nu prisiel, darmo ze bol z privilegovanej vrstvy. Pojem nevery a ziarlivosti nepoznali. Zeny mali prava, ake nemaju niekde zeny ani dnes (davam do pozornosti gaii:-)). A tak by som mohol pokracovat do rana.

Comu z toho, embecko, nerozumiete, pri porozumeni toho, kde sa nachadzame (ako svet) ekonomicky, spolocensky...???
15. 12. 2013 | 23:17

Občan napsal(a):

Friedman, Krugman i Keynes jsou mejdlíčka proti "našim" Singrovkářům.
Ti vymysleli "indeflaci" (někdo má inflaci jako kráva, někdo deflaci a pak se to zprůměruje), plácli si s Kellnerem, rozdělili se s ním o pár giga kaček, za jedničky a nuly "koupili" eura, ty hbitě vyměnili za nejspíš virtuální australské, kanadské a kdovíjaké ještě dluhopisy, poslali ke dnu zbytek české ekonomiky, zvýšili si platy a jsou vychechtaní, jak by ani po pěti špekách nebyli.

Nevím, proč se, pane Zelený, zlobíte zrovna na Kruga. Ten jenom řekl pravdu o tom, kde je celý slavný kapitalismus. Tady se to naplno říkat nesmí, bo by se jemnocitný pan Stejskal zblobinkal a smazinkal by to.
Ano, pane Zelený - DOSUD kapitalismus svou životaneschopnost "řešil" velkými válkami. Jenže to jsme ještě neměli chemické, biologické a jaderné zbraně a těm, co se válkou živí, nehrozilo, že při "řešení" zakokrhají taky. Teď jim to hrozí a tak si velkou válku nelajsnou. No, a malé války jsou k ničemu, protože "neřeší" dost. Na invazi ufounů lidi neskočí, "terorismu" už taky nevěří, genocidy je z fotelů už taky nezvednou, "za vlast" se jim do Afghoše nebo jiných končin vláčet taky nechce a prachy, aby nakupovali asijské šunty nebo je rvali do chřtánu banksterům, nemají.

Když před už nějakými 20ti lety začali v souvislosti s "globalizací" řičet levičáci, že to je cesta do pekel a kapík žere vlastní ocas, pravičáci řičeli ještě hlasitěji, že to není pravda. A aby to dokázali, vyvoslili stipendijní a realitní bubliny, fofrspekulace, komoditní spekulace, future, hedge a jiné podvody a doufali, že to nějakou dobu vydrží. No, nevydrželo...
Levouni samozřejmě měli pravdu, kapík se konečně prokousal k vlastním střevům a zjistil, že to bolí. A teď neví, co by ještě sežral, protože široko daleko kolem už nic nezbylo. Ekonomyslitelé mysleli, až holt domysleli.

Patrně bude muset vypuknout nějaká šikovná epidemie. AIDS se neosvědčil, ebola taky ne, ale na Madagaskaru se nám objevil nadějný kandidát - dýmějový mor (Madagaskar je ostrov a tam se dá ten experimentík uhlídat a dostatečně prověřit). Stačí stopnout antibiotika, udělat z nich zobání pro vyvolené a je po problému s přelidněním a s potížemi kapíku...
Kucí z FEDu se ještě mají co učit...
15. 12. 2013 | 23:18

Firefly napsal(a):

Technologie bublin má svoje opodstatnění.

1) Není lehké alokovat vydělané peníze. Tak, aby neztrácely, natož tak, aby skutečně vydělávaly.

2) Nejedná se již dávno jen o peníze soukromých investorů. Vlády tak dlouho podporují a jsou vydržovány korporačním systémem, že masivní jění je ovládáno korporátními strukturami - fondy, pojišťovnami, bankami.

3) Ku zvýšení možného zisku se využívá stále větších finančních pák. Není divu, jen velké riziko může přinést velké zisky.

4) Investuje se stáke více do očekávání a nikoli do hodnoty. Tak mohou být zajímaví všichni internetová hráči, jejichž akcie jdou na dračku - i když byli každý rok ve ztrátě.

5) Tužba dávno překonala hranice racionality. Stále více se rozšiřuji "investice" do komodit, jejichž reálná hodnota je zanedbatelná s kdysi populírními cibulkami tulipánů.

A nebude lépe. Zdroje levné použitelné pracovní síly jsou tu tam - firmy se stěhují z drahé Číny do levnější Indonésie či na Filipíny. Je jasné, že jde jen o velmi dočasné řešení. Dále není kde brát - další použitelné zdroje nejsou, levná pracovní síla bude jen v nepožitelných destinacích, kde by zjednání vhodných podmínek k investicím stál mnoho prostředků.

Motor inovací se zadrhl. Počítače přpinášely novou kvalitu v minulých desetiletích. Rozvoj se zde zadrhl, neexistují zde nové reálné potřeby, uspokojují se jen nahoněné potřeby po novosti, reálný přínos ale pokulhává.

Ekonomika založená na budoucím nedostatku (energie, materiálů) má jistě svoji budoucnost. Potiz je ovsem v tom, ze predikce nedostatku je dost mozna obsahove zcela mylna, dost nejspise budou chybet jine komodity a tato chyba v odhadu zpusobi zmenu investic v bubliny.

Ano, resenim se decentralizace. Nebo totalni globalni diktatura Aliance.
15. 12. 2013 | 23:37

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Lidského kapitálu je nejen díky " kreativní destrukci pracovních míst" /schumpeterovský inovační potenciál - jeho byproduct//nadbytek, a tedy se v systému, který panuje, snižuje jeho cena, taktéž klesá jeho hodnota z hlediska předchozích významů jaký měl pro systém /poptávkotvorba, mezitřídní rovnováha, stabilita.../.
Tento kapitál je až na marginální množství navíc pouze omezeně mobilní, je tak v antagonismu s ostatními druhy kapitálu, ve výsledku je to tedy právě on , který má být poražen, jeho profinancovávání /respektive jeho sanace, udržování v jakž takž mezích jeho benigního fungování/ dluhem není možné držet donekonečna, vyčerpávají se i merkantilistické injekce v podobě ještě donedávna velmi levného zboží asijské provenience. Tento kapitál se čím dál tím hůře umiťuje - už dokonce se nedá ani mluvit o efektivitě, jak jsou ve společnosti překrouceny hodnoty je vytvářena umělá poptávka po umělých pracovních místech a tak ještě více dochází k prohlubování problému - protože data se ještě více zahlcují informačním šumem, místo zpětné vazby se dostává falzifikativního obrazu skutečnosti, fundamentálním se stává nikolivěk popis stavu, ale vykazování "podvodných hlášení" ne nepodobných hlášením o " úspěších" v plnění pětiletého plánu - od valuací na bázi globálních valuací je například nemožné dojít nějakým " ekonomickým" uvažováním k valuacím jak " by je měla " chápat odlglobalizovaná , lokální ekonomika, to pan profesor Anidokonce Bysemělo vždy omlčí, takové zjevné rozpory.

Východisme zřejmě musí být jistá forma redistribuce moci a bohatství, stejně jako revaluace hodnot tak, aby se znovu vyplatilo kooperovat uvnitř rozumných a správným směrem kráčejících společností tak, že se z momentálního cyklu hypertrofovaných - ačkolivěk kdysi a ještě i dnes stále axiomatických norem, vysvtělení a přesvědčení , vymaníme - není lepší cesty než vážně naslouchat disidentům, vždy tomu tak bylo, systém se musí novu otevřít, jinak náklady struturálních změn /především v chápání hodnoty/ budou opět vysoké.
Pan profesor přispívá tím nejdůležitějším ( bohužel uvnitř lumpenelit opomíjeným, respektive nahrazovaným ubožáctvím nejvyššíhom kalibru - např. v podání Nečasů a Kalousků a podobných psychopatů a neurotiků, lhářů a šizuňků, ospalý strýc Schwarzenberg je již jen symbolickým vyjádřením onoho " denního spánku" , toho šílenství vydávaného za odraz reality) - uvědomováním si, pomocí popisu formulačně vázaného na dialektiku mechaniky sil /ne všech, an to nemá nikdo jednotlivý/, které skutečně působí, ne těch, které " by měly působit", bohužel ale i on působí : )) dojmem solitéra.
Cením si na něm i toho , že poměrně málo nálepkuje - to bývá výrazivem lidí, kterým jde o věc.

Dobrou noc všem normálním lidem, mají to dnes těžké, ale pokud oni podlehnou, tak je to v p....i, kyvadlo půjde směrem k masovému šílenství. Ta žovialnost, s kterou odmítáme staré démony, coby strašidla ze země pohádek - ta je iluzí, oni tu stále jsou a čekají - v pozoru, připraveni téměř kdykoliv vyrazit.
15. 12. 2013 | 23:50

Da.Rock napsal(a):

Ač článek hravě žertovný, přece jen přináší trochu mrazení v zádech. Vyplývá z něj, že v tom tunelu před námi není na konci světlo, ale zeď.
To je blbý.
To o tom útoku mimozemšťanů se zdá přitažené za vlasy, ale ono to skutečně funguje.
Jsem přesvědčen, že za ekonomický a sociální vzestup západu po WWII. mohli právě oni "mimozemšťané", ovšem s rudými hvězdami. To bolševismus plnil roli oné hrozby, v rámci jejíhož potlačení bylo nutno spojit síly a porazit ji když ne na válečném poli, tedy aspoň morálně a materiálně. Proto se budovaly "výkladní skříně kapitalismu", i když to pro ten kapitalismus (respektive pro kapitál) bylo drahé. Ale bylo třeba vybojovat tu bitvu a byla tady naděje, že to nebude trvat věčně a že chvilkové momentální odtrhnutí si kaviáru od úst bude pro kapitalisty v brzku znamenat opravdové hody. A ty taky nastaly, i když to trvalo 40 let.
Problém je, že ono to bez té hrozby nefunguje. Alespoň ne ten současný ekonomický model. A není proti komu se spojovat. Věřil jsem Chávezovi, ten mohl sehrát novou roli mimozemšťana, ale zabalil to dřív, že mu to někdo stihl uvěřit.
Co tam máme dalšího? Boj proti islámskému terorismu? Je zdlouhavý a nudný. Navíc se chytáme do pasti svých vlastních multi-kulti selhání. Těžko bojovat proti nepříteli v zámoří, když tomu samému lezeme do zadku přímo u nás doma.
Takže asi zbývají jen ti mimozemšťani.
A nebo staré dobré pětiletky. Ale komu by se k nim chtělo vracet.
15. 12. 2013 | 23:53

cokoli vás po půl láhvi rumu napadne... napsal(a):

Da.Rocku
Nahradit bolševické nebezpečí útokem mimozemšťanů byl alternativní plán, na kterém se začalo v Pentagonu a některých přilehlých organizacích pracovat za Reagana. Tedy z iniciativy Bushe staršího.
Který už věděl, že se s ruskými a středoasijskými boháči dohodne.
Proč na ten scénář nakonec nedošlo jsem zapomněl, bral jsem to jenom jako důkaz, že žádná myšlenka není dost šílená, aby na ní nějací státní zaměstnanci nemohli pracovat.
Je to jako s tím bombardováním Kanady, o kterém se mluví v South Parku.
Šlo o skutečný plán války s Kanadou na začátku třicátých let, jako substitutem za Velkou Británii, která uvrhla (někdo říká, že cíleně) Ameriku do Velké krize.
16. 12. 2013 | 00:10

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Války prošly také svou evolucí a pokud by se dala zobecnit jejich dějinotvorba , tedy pokud by měly mít i jakési pozitivní konotace - tak velkou měrou přispěly k vytváření větších politicko-správních celků, společností, snad i civilizací, které směrem dovnitř působily určitě vesměs "pacifističtěji" a tak i nenásilněji nežli směrem ven /žádný režim není možné dlouho držet legitimizačními procesy násilného charakteru - je to příliš nákladné, dovnitř celku se tak vždy jeví jako lepší varianta souhlas dosahovaný širším spektrem legitmizací/, v procesu konsolidace a konvergence tak dlouhodobě jakoby působily pozitivně /což je ale velmi akademický pohled , v "detailu" pak i velmi nehumánní - alternativa navíc existuje vždy, otázkou je, nakolik je reálně prosaditelná a proveditelná, ale to bychom se musili dotýkat dalších vhledů v rámci širokého spektra oborů/.
Jeví se tak globální vláda, globální řád atd coby rozumné cíle - z takového úhlu pohledu, což pak paradoxně vyvrací jednoduchou dialektiku procesu " deglobalizace", v její dichotomocké verzi /buď - anebo/.

Válka je ale prevít, svinstvo a vůl.
Ale i jedinečná příležitost k jedinečným ziskům, to by snad i profesor ekonomie mohl uznat, že nemnozí na válkách mnoho vydělali a vydělávají a si i vydělávat budou.
Otázkou je, zda právě z kruhu a okruhu takových se nerekrutují ti, co by chtěli mít v rukou ty otěže od globální vlády - a věru, že by jim logicky, respektive historicky ty otěže patřit měly - vždy tomu tak bylo, že nejmocnější měli otěže v rukou, ostatní sloužili či poslouchali, ten " komunismus bohatých" se jeví dokonce i trendově coby realně uskutečnitelný, směřuje to k němu, otázkou je, co s tolika nepotřebnými lidmi - vyhubit ? Ale jak ? Velká válka by znamenala dost velké potíže i pro tu komunitu bohatých.
Co tak nějaká " záhadná" epidemie ?
Nedalo by se na ní trhnout i něco navíc ?

Dobrou noc, definitivně.
16. 12. 2013 | 00:11

Důchodce68r napsal(a):

Západní civilzace už takto skončila. Jenom nám to ještě nedochází. Je příliš velká na to, než aby mohla nepadnout. Příčiny tak prosté, a taková věda z toho.
Spíš ekonomická pavěda, a ato je spolupachatelem. Kdyby ji chtěl některý vnuk studovat, jeno křiknu FUJ!
Ve zbytku času budu dělat něco úplně obyčeného, lokálně užitečného. Pro potěšení.
16. 12. 2013 | 04:42

Gerd napsal(a):

Řešení jsou prostá a jednoduchá, proto je ekonom nemůže nikdy navrhnout:
1. Zaměstnání lidí - nikde, začíná se nám formovat trvale nezaměstnaná skupina osob trvale placená za nicnedělání státem. Tedy obdoba těch děr a jejich zahrabávání jen bez toho zbytečného efektu. Ŕešení? Zaměstnat je ve veřejných službách, ale to je proti lidským právům.

2. Peníze - příliš velká zásoba virtuálních peněz se dá vyřešit jen jediným způsobem, nechat to finanční letadlo spadnout a provést měnu. A začít znovu.
Při tak obrovské zásobě virtuálních peněz je už problém je někde rozumně umístit,tak budou takové peníze umísťovány proti lokálním měnám jako je CZK, ve spekulacích na devalvaci.
16. 12. 2013 | 06:03

Anna napsal(a):

Smutné, velmi smutné..., ale nepřekvapivé.

Cituji: Za protest proti globalizaci policejní kulku

Konec devadesátých let a přelom milénia byl obdobím překotných politických a ekonomických změn. Po pádu sovětského bloku byl neoliberální kapitalismus vítězoslavně exportován do celého světa. Výroba se přesouvala do zemí takzvaného globálního jihu, jehož závislost na euroatlantickém bloku přetrvávala od dob kolonialismu, pouze dostala novou tvář. Začalo se jí říkat globalizace. Vnitrostátní politika byla a stále je přizpůsobována volnému trhu, čímž lidé přicházejí o dříve vybojovaná sociální práva. Hranice byly otevřeny pouze volnému pohybu zboží, milionům chudých lidí zůstaly zavřeny. Zdálo se, že neoliberální globalizaci nemůže nic zastavit. Hovořilo se dokonce o konci dějin, které měly být završeny kombinací liberální demokracie a ekonomiky volného trhu. Britská premiérka Margaret Thatcher sebevědomě prohlásila: „There is no alternative!“. Sociální hnutí se ocitla v krizi. Nevěděla, jak zareagovat, jaké prostředky použít, jak se organizovat na celosvětové úrovni a jakým jazykem boj a požadavky formulovat.

Zrod alter-globalizačního hnutí
První plamínek globální rezistence zažehli jihomexičtí zapatisté, kteří na Nový rok 1994 řekli pověstné Ya Basta!, A dost!, a vyhlásili válku mexickému státu i neoliberální globalizaci jako takové. Na obrovských setkáních, která pořádali na svém území v útrobách Lakandonské džungle, volali po vzniku celosvětového hnutí odporu, které se začalo pomalu formovat na bázi horizontálně uspořádaných sítí. Logika byla prostá: globalizuje-li se kapitalismus, musí se globalizovat i sociální hnutí a svou vlastní existencí a činy ukázat, že jiná globalizace je možná. Hnutí, kterému se začalo říkat antiglobalizační či alterglobalizační, o sobě dalo poprvé vědět v roce 1999, kdy se díky jeho aktivitám v ulicích amerického města Seattle podařilo úspěšně paralyzovat summit Světové obchodní organizace.
http://www.antifa.cz/content/za-protest-proti-globalizaci-policejni-kulku
16. 12. 2013 | 06:48

Míval napsal(a):

Velmi zajímavé a téměř děsivé. Pořád mi vrtá hlavou, z čeho budou lidé při vší té racionalizaci, automatizaci atp. za pár desetiletí žít.
Pokud jde o slovo tapering, řekl bych, že spíš než o tápání jde o postupné vymizení.
16. 12. 2013 | 07:12

Petr z Tábora napsal(a):

Myslím, že stagnace ekonomiky není to nejhorší co nás potkalo. Já bych ji zasadil do rámce celkové celospolečenské krize takzvaného "Západu".
Edward Gibbon 1737-1794 byl jeden z nejvýznamnějších britských historiků. Jeho hlavní dílo „Úpadek a pád Římské říše“ patří dodnes ke klasickým:
1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldneři.
7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají i luze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)
20. Občané stále na všechno nadávají. 
Tolik k pádu Říše římské...... Podobnost s 2013 čistě náhodná?
16. 12. 2013 | 07:21

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Připomenu jeden citát

„Jediným účelem národního hospodářství je výroba statků a služeb pro současnou nebo budoucí spotřebu. Mám za to, že důkazní břemeno (onus propandi) by mělo být vždy kladeno na ty, kteří mají tendenci produkovat spíše méně než více, na ty, kteří nechávají lidi, stroje a půdu v nečinnosti, ačkoliv by mohly být využívány.
Je až překvapivé, jaké množství důvodů je možné nalézt k ospravedlnění takového plýtvání: obavy z inflace, deficitů platební bilance, nevyrovnaných rozpočtů, nadměrného vládního dluhu či ztráty důvěry v dolar.“

autor James Tobin

Pokud chce společnost statky, tak se musí produkovat,
pokud zemědělci nezasejí, protože by to zvýšilo inflaci nebo způsobilo dluhy, tak nebude co jíst.
Skutečné dluhy vznikají nevýrobou, inflace a dluhy jsou jen účetní disproporcí a přerozdělováním.
Výroba musí být vždy na prvním místě.

A trochu srozumitelného čtení

„Čtyři bludy druhé velké deprese“
http://www.project-syndicate.org/commentary/robert-skidelsky-explains-why-post-2008-economic-policy-has-so-often-missed-the-mark/czech
16. 12. 2013 | 07:58

martin_ka napsal(a):

to nad čím dišputují tihle američtí profesoři věděla už moje babička....a líp!
16. 12. 2013 | 08:34

muromec napsal(a):

Mě zaujala hlavně myšlenka zorganizovat každých 5 let ty společné manévry USA, EU, Japonska a Číny, při kterých by v moři utopily vešekerou svou výzbroj aby mohly vyrábět novou. To je blbost. Jediný rozumný postup je zásadně snížit početnost lidstva. Takže ty zbraně hezky použít k tomu nač jsou určeny, pálit konvenčně i nukleárně na všechny strany, zrušit zákaz ZHN a tvrdě je nasadit, ze světových zásob benzínu vyrobit napalm a všechno spálit, včetně většiny kyslíku. Vždyť on to někdo přežije, a lidstvo bude moct začít hezky od začátku, a plynule se vyvíjet zase nějakých 10 000 let.

(Píšu blbosti. Rozumný blog, proč tak neuvažují lidi kteří mají opravdu na něco ve světě vliv?)
16. 12. 2013 | 08:49

češka napsal(a):

Pane profesore, ono se již děje.
Všechny války , kterých je po světě bezpočet, nahrazují Vaši díru.
Bohužel druhá část nefunguje, chtělo by to dotvořit - vyhubit úplně obyvatelstvo ve válečné zoně. Jinak utíkají a chtějí žít jinde - jíst, pít, bydlet. A to je drahé.
Bohatí nemají zájem o to, aby vrstva bohatých, nebo alespoň střední třída, rostla.
Proto máme minimální mzdu, agenturní zaměstnance atd... Z druhé strany elitní školství, drahé zdravotnictví, zákonodárství, kdy ekonomická nerozvážnost jedince stáhne do hlubin celou skupinu, je jedno jestli stát, firmu, nebo rodinu ....
Cesta k otroctví je otevřená....
Do toho všeho se vtipně zamotá charita, která vtlouká lidem do hlavy, že Evropa je to správné mésto k žití. Místo toho, aby místní průmysl byl tak zdaněn a daný stát sám budoval vlastní sociální systém, zisky plynou jen do kapes pár rodin.
16. 12. 2013 | 09:11

zemedelec napsal(a):

Pro češka.
Velice správně.
Cesta k otroctví otevřena.
Teď se nedováží otroci,ale práce za otroci,vyjde to laciněji.
16. 12. 2013 | 10:05

buldatra napsal(a):

No jo, ekonomie.
To je panečku věda.
Věda budoucnosti.
O té se dá hovořit a psát donekonečna.

Stejně jako například o počasí.
Krátkodobé předpovědi odborníkům sice občas zahaprují, ale jinak celkem jdou.


Ekonomům moc ne.
16. 12. 2013 | 11:00

marxík napsal(a):

Pan profesor na blogu obrazně trhá svůj diplom z ekonomie, a zároveň začíná být čím dál víc zřejmé, odkud pochází jeho příjmení.
Má Marxe zakázaného, a tak je zmatený jako všichni profesóři ekonomie západního střihu.
Pokud chce pan profesor opět získat nedávno ztracenou ekonomickou ideologickou jistotu, bude muset nahlédnout do kuchyně UV KSČ. Tam budou vědět o ekonomické budoucnosti jistě víc. Ale chápu, že ideologické zábrany zřejmě zvítězí nad profesorskou zvídavostí.
16. 12. 2013 | 11:05

JF napsal(a):

čím jiným než spekulacemi se mohou ekonomové-účetní také živit - kreativita neomezená plus s kouzlem tisku peněz jako možnost se dostat vždy do zisku. Ostatně v cirkuse se to i očekává. Problém je že dost lidem se nechce pracovat s alibi že práce není.

No ale zpátky na zem od účetních se prostě očekává zisk ať to stojí co to stojí. ;-) Myslím že kdyby opravdu nedělali nic tak by to bylo užitečnější. Jen by se to hůře prezentovalo asi jako angažmá zcela netečného klauna.

Třeba uvidíme zda a jaké angažmá pro naše klauny najde baťovec Babiš a spol.
16. 12. 2013 | 11:07

Jáchym napsal(a):

Nejlevnější zbraní hromadného ničení mohou být jsou LIDÉ!

Pokud se úspěšně podaří (a ono se daří!) rozeštvat chudé s ještě chudšími a vzniklé "sociální miniválky" využít jako záminku k utužení diktatury maskované demokraturou.

Což je diktatura pomocí finančních nástrojů doplněných "volbami", v nichž si můžete vybrat mezi několika skupinami předvybraných (a náklady na kampaň předplacených!) slouhů.

Pak bude možno konečně možno natvrdo bojovat proti takovým věcem, jako je "verbální terorizmus",což je krásný termín, označující především šíření myšlenek, demaskujících nehorázné a evidentní lži.
16. 12. 2013 | 11:10

marxík napsal(a):

Jáchym
"... demokratura.
Což je diktatura pomocí finančních nástrojů doplněných "volbami", v nichž si můžete vybrat mezi několika skupinami předvybraných (a náklady na kampaň předplacených!) slouhů."

Proč si myslíte, že takto to nefunguje od samého počátku tzv. demokracie?
16. 12. 2013 | 11:26

A.N. napsal(a):

"...Nejlépe se s krizí uměli vypořádat komunisté. Prostě ji postavili mimo zákon: žádný podnik nesměl zbankrotovat, nikdo nesměl být bez zaměstnání, za to bylo i vězení (pro příživnictví), stejně jako za spekulace, hazard a černý obchod. Devalvace peněz se prováděla průhledně, měnovou reformou..."

O jak hrozné to tehdy bylo. Jedině mě překvapuje, jak zapomněl Zelený na policejní útlak zlodějů a veksláků. Za nakradené peníze ti zlí komunisté lidi zavírali. Proč tohle si najednou autor nepamatuje. Protože by si jinak musel položit otázku, zda by se krize nejsnáze nevyřešila pozavíráním těch největších zlodějů. - Ale to by přece hraničilo se znárodňováním a to je zločin ještě větší než třeba vraždy kvůli vyřizování (finančních) účtů, jak tím po revoluci vysvětlovali demokratičtí rozmbradové prudký nárůst zločinost u nás.
Ale jednou přijde ten ekonomický zázrak, jak nám ho tady kecalové původem z VŠE od revoluce do dnes slibují. Jediný problém je v tom, že my ani Zelený se toho už nedožijeme. - A kdo o tom pochybuje, tak takový primitiv mezi námi ekomomy ze slavné VŠE nemá místo.
16. 12. 2013 | 11:28

Miroslav Pivoda napsal(a):

Výstižný citát z prosincového Harvard Business Review Blog o tom, co se děje v americké společnosti a ekonomice:

... what is happening to this society is not merely a simple, passing, self-healing ailment; but a chronic, possibly permanent, definitely debilitating condition. Not a flu — but a cancer.
Economics has no language — no word — to describe this condition: one in which the economy is “growing” but human progress is reversing. It’s not a depression — for that’s a situation where growth flatlines. It’s not a recession — for that’s just a temporary setback in growth. A “dark age” would signify both a decline in growth and a decline in living standards.
We have no words for this condition because economics has no concepts with which to fully grapple with — let alone understand — it. And economics has no concepts with which to understand this condition because economics believes, more or less, that it simply isn’t possible. Progress cannot go backwards when an economy is “growing”; ...
16. 12. 2013 | 11:40

Jáchym napsal(a):

marxík 11:26
Do jisté míry to tak pochopitelně funguje.

Ale v nynější fázi se jedná o skokovou přeměnu kvantity v kvalitu!

(Mimochodem - moc hezky se o tom píše ve známém humoristickém spisku člena carské rozvědky, zvaném Protokoly sionských mudrců. Autor byl bejk, ale měl zvrhlý smysl pro černý humor. Některé stále moderní "demokratické" praktiky tam skutečně popsal neúprosně.
Což je, myslím, mnohem podstatnější důvod, proč je dnes zakazovat, než jejich nepříliš nápaditý lidový antisemitismus.)
16. 12. 2013 | 12:24

marxík napsal(a):

Jáchym
Podstata je stále stejná. Máme pomocí médií předvybrané strany, které oligachům půjdou vždy na ruku, či později na nohu. Některé více, některé méně. To aby hra na demokracii byla krapet přesvědčivá.
Jediná změna oproti minulosti spočívá v tom, že ekonomika nešlape, a my si díky tomu tyto vztahy a souvislosti začínáme uvědomovat (pochopitelně jenom ti vnímavější).

ČR je se svými komunisty v parlamentu skutečnou demokratickou kuriozitou.
O to vetší musí být u nás antikomunistická masáž v médiích. A je docela pravděpodobné, že při demokratickém návratu do bezpečného lůna socialismu, budeme diky této, ve světě nevídané, masáži zase poslední.
16. 12. 2013 | 13:32

Jarle Halsnes napsal(a):

Milý pane Zelený.
Já to vidím trochu jinak: příčinou krize je rostoucí nenažranost bohatých, kteří už mají tolik, že už to ani nejde utratit, zatímco chudí neutrácejí, neboť nemají co. Neboli příliš velká a stále rostoucí nerovnoměrnost rozdělování. Vezměte si firmičku s deseti lidmi. Devět bude dostávat po 20 tisících a jeden 200tisíc. Logicky asi bude poptávka po zboží v této skupině jiná, než když by mělo 9 lidí 35000 a ten bohatší 65000.... To je celé kouzlo. Bohatí bohatnou a chudí chudnou rychleji, než se stačí nabídka přizpůsobit. No a státy, které se to snaží do jisté míry kompenzovat se zadlužují, protože od bohatých nedovedou vybrat daně a tak si od nich na kompenzace půjčují.
16. 12. 2013 | 13:34

jogín napsal(a):

Pan profesor se dopracoval k charakterizaci dnešních časů- není práce. Chyba. Práce je neuvěřitelně moc, ale nejsou peníze na její zaplacení. Místo snižování nebo zastavení růstu produktivity je potřeba financovat věci potřebné v budoucnosti, jako vědu a výzkum a taky nalít něco peněz do životního prostředí a péče o staré. Utrácet prachy ve finanční loterii není nijak produktivní a vede jen ke zvýšené nasranosti. Zatím si jen málokdo uvědomuje, že surovin ubývá, lidí přibývá a že návrat do jeskyně či středověku není to pravé ořechové. Když bude současný trend pokračovat, civilizace nakonec přežije jen ve státech s nejlepšími technologiemi, pokud přežije vůbec. Stále je tady možnost, že některé státy se vrátí k technice ze starověku- vyloupíme a vycucáme všechny sousedy a bude nám hej.
16. 12. 2013 | 14:22

jogín napsal(a):

Takže skoro všichni diskutující se shodují v zásadní věci: Chyba je v distribuci výnosů. Proč ale současná ekonomie není schopná dojít k podobnému závěru? I když odečteme standardní balamucení socek, věda by měla umožnit odpovídající pohled na realitu a předpovědět výsledky zásahů do ekonomiky. Ekonomie totiž není věda, nachází se v předvědeckém stadiu hledání, navíc je nalezení vědeckých základů ztíženo skupinovými zájmy a masivně šířenou ideologií. Zásadní omyly v základech ekonomie : Homo ekomomikus, axiom lidského chování liberálů neexistuje, psychologie tento názor mnohonásobně vyvrací, viz publikace prof. Koukolíka. A tržní mechanizmy mají zabudované kladné zpětné vazby, které negují mechanické představy o trhu a jeho působení.. Oficiální ekonomie uznává jen efekt monopolů a oligopolů a ještě jim věnuje pouze minimum pozornosti.
16. 12. 2013 | 15:18

můžou si vás koupit, ať jste kdo jste napsal(a):

Anno
Průšvih byl, že ten jejich commandante , co jezdil po Mexiku na motórcyklu s fajčičkou v zubech byl od začátku agentem cizí velmoci. O kousek na sever.
16. 12. 2013 | 15:37

franky napsal(a):

Z dlouhodobého pohledu připomíná průmyslová revoluce vývojový cyklus lidstva s vývojovou křivkou podobnou křivce životního cyklu výrobku. Zatímco od konce 18.století křivka směřovala prudce vzhůru, od sedmdesátých let minulého století má "vývojová křivka industrializace" vodorovný směr s výraznou tendencí k poklesu. Hnací silou vývoje již nejsou technologické inovace přinášející nové pracovní příležitosti, současnou hnací silou "rozvoje" jsou požadavky "konzumu" a z nich vyplývající cílování na peníze jako konečný cíl růstu bohatství. Současný model konzumní společnosti se projevuje růstem blahobytu pro úspěšné jedince. Otázka zní "Jak rozvíjet společnost, když vlivem rozvoje vědy a techniky počet pracovních míst klesá?" Problém dnes není v rozvoji úspěšných jedinců v nastaveném ekonomickém modelu, problém je co s rostoucím počtem neúspěšných jedinců, kteří neobstojí v náročné soutěži tzv. znalostní společnosti. V současné složité situaci transformující se společnosti je třeba v této zemi urychleně obnovit kontrolu a řízení současnosti jako "strategické ekonomicko-sociálně-politické organizační jednotky", ve smyslu suverénního národního státu tvořícího si vlastní dlouhodobou strategii a politiku rozvoje, která má-li být úspěšná musí respektovat vývoj ve svém okolí. V tomto smyslu si může Česká republika jít vlastní cestou. Právě pro nás a dnes platí známé "Kdo není schopen řídit současnost, není schopen formulovat budoucnost."
16. 12. 2013 | 15:58

nebýt to příšerné, byla by to prča, do- napsal(a):

zajista
Ještě k tomu lynčování Singera.
Dnes, 16.XII. vyrostlo euro od rána o další tři haléře. Stav v 15:45.
Na Štěpána už budeme platit 28.
Je naprosto jedno, jestli tomu dotyčný nerozumí nebo je zločinec.
Škody, které působí ospravedlňují přístup, který zvolili Američani na Gantánamu.

PS. Teď, po deseti letech si kongres USA nechal vypracovat zprávu, kde se konstatuje, že mučení a vydávání do třetích zemí (k mučení) byly od začátku nejen nesprávné a devastující pro právní vědomí společnosti ale navrch k tomu všemu ještš kontraproduktivní. Nepřinesly žádné užitečné informace (takže gestapo:CIA - 1000:0).
Jediné, čemu skutečně posloužily, byla seberealizace státních zaměstnanců se sklony k sadismu a ke lhaní. Jak se ukazuje, soustavně lhali jak prezidentovi, tak kongresu.
Pokud Singera někdo po deseti letech rehabilituje pro vrozenou slabomyslnost, dobrá. Jen tam neměl lézt.
16. 12. 2013 | 16:22

Jáchym napsal(a):

Jedním z pramenů gordického uzlu je fakt, že skutečně vládnoucí diskrétní (či česky oddělená, přesněji ze řetězu urvaná) elita
zaměstnává ekonomy, kteří pochopitelně slouží svým zaměstnavatelům, tj.zlomku procenta světové populace.

Zhoubná ekonomika tvorby virtuálních dluhů (všichni dluží virtuální peníze - takže dluh nemůže být logicky jiný než virtuální!)
spolehlivě zajišťuje trvalou a nezrušitelnou nadvládu této početně mikroskopické oligarchie.

Je tedy v nejvyším zájmu tzv."makroekonomů" udržet pomocí hyperstupidních hemzů dávno hnijící pseudovědu v povědomí co nejdéle, bez ohledu na pravděpodobný zánik celého lidstva.

Je to přece tak vzrušující adrenalinová hra!
Koho chle..- pardón - kaviár plnými hrstmi lemtáš, toho píseň zpívej.

Všichni ti gangsteři, banksteři a ekonomsteři doufají, že se jim podaří zemřít přirozenou smrtí dříve, než dojde ke katastrofě, která logicky nakonec zahubí i je.

Zřejmě nikdo z nich nemá děti a vnuky, nebo už má v šuplíku "konečné řešení", které zvolila Eva Braunová: Pár kapslí cyankáli.

Ať zhyne svět, jen když zvítězí PRÁVO!,
říkávali římští právníci.

Ať zhyne svět, jen když zvítězí Náš JEDINÝ MOŽNÝ Svobodný Ekonomický Systém Bez Přívlastků a Alternativ !,

říkají globální ekonomické zombie.
Co nad to jest, od ďábla, komunistů nebo melounů jest !
16. 12. 2013 | 17:06

Bavor napsal(a):

Martin napsal(a) 15. 12. 2013 | 21:26:
tajemný pan H: Státní dluhy se nemusejí platit. KONEC CITÁTU.
Martine, účelem půjčování peněz státu NENÍ to, aby se věřiteli vrátila půjčená částka, ale to, aby věřitel od státu INKASOVAL ÚROKY pokud možno co nejdelší dobu. A úroky samozřejmě zaplatí občané prostřednictvím daní.

Globalizace je zákonité vyvrcholení vývoje kapitalistického systému.Je plodem akumulace kapitálu.A dluh? Jsou to dnes skutečně jenom čísla v počítači. Vzniká jako rozdíl mezi hodnotou práce a cenou vyrobeného produktu. Zaměstnanec vyrobí výrobek, vlastník výrobních prostředků jej realizuje na trhu za cenu vyšší, než je hodnota práce a rozdíl – zisk - si přivlastní. Ale protože zaměstnanec je zároveň konzumentem vytvořené produkce, neměl by možnost konzumovat vše vyrobené. Proto mu vlastník část produktu dává na dluh. A zisk investuje do výroby a čím více vyrobí, tím má vyšší zisk a zaměstnanec se více zadlužuje. Tak se kapitál akumuluje.Technický pokrok přináší další problém – potřeba lidské práce klesá a vzniká nezaměstnanost. A protože nezaměstnaní rovněž mají své potřeby, v období od počátku 20 století to řešil stát sociálními opatřeními - vznikl sociální stát. Měl ten význam, že lidé bez práce se nebouřili a nevznikaly konflikty. Ale protože sociální opatření také něco stojí, musel stát někde opatřit prostředky. To bylo možné dvojí cestou – zdaněním, nebo zadlužením A protože zdaněním firem klesají zisky, stát ovládaný kapitálem si tyto prostředky raději půjčuje. Tím vzniká a hromadí se státní dluh. Paradoxem globalizace je, že přináší technický pokrok, který umožňuje při rozumné spotřebě vyrobit dostatek zboží pro všechny, ale tím, že usiluje o co největší zisky, znemožňuje zaměstnancům a nezaměstnaným tuto výrobu konzumovat a vzniká krize z relativní nadvýroby. Dluh pouze tuto krizi oddálí. Ale v současné době jsou dluhy fyzických osob i států tak veliké, že velká část hodnoty práce zaměstnanců jde pouze na splácení úroků z těchto dluhů a ne na spotřebu a krize stejně nastává. Všechny tyto problémy s sebou přináší soukromé vlastnictví a jeho následek – možnost vlastníka přivlastnit si ZISK. Svoboda vlastníka – přivlastnit si zisk, je podmíněna dluhovým otroctvím zaměstnaných a nezaměstnaných, kteří mají pouze svoji pracovní sílu. Změnou vztahů – vlastnictví - by byla zrušena nutnost vyrábět pro zisk a množstí palčivých problémů současnosti by rázem zmizelo a bylo by možno vyrábět POUZE pro potřebu lidí. Pak by byla většina lidí SKUTEČNĚ SVOBODNÁ. Dnes jsou nástrojem, kterým získává kapitál zisk, banky.
Pan Zelený se nediví, že centrální banky „tisknou peníze“ z NIČEHO a komerční banky je půjčují státu a občanům ZA ÚROK a ne malý. Tímto způsobem si vlastníci komerčních bank zajišťují zisk, aniž by se sami podíleli na tvorbě reálných hodnot. PENÍZE zde hrají roli zboží, ANIŽ BY MĚLY NĚJAKOU REÁLNOU HODNOTU. Účelem dluhu je to, aby zajistil VĚŘITELŮM (banky a finanční kapitál) podíl na hodnotách, které vytvoří ostatní. Ekonomické teorie, které zde mnoha cizími slovy představuje pan Zelený, mají za účel toto příživnictví zdůvodnit a ospravedlnit. Pořádek do ekonomických vztahů může nastat, až se penězům vrátí původní význam – jejich existence POUZE jako ekvivalent hodnoty vložené práce. A bankám by se měl vrátit jejich původní význam – úschova a distribuce peněz, ne spekulace za účelem bezpracného zisku.
16. 12. 2013 | 17:07

zemedelec napsal(a):

Jsou tady samé kvalitní příspěvky,já ekonomický laik,bych rád znal odpověď.
Státní rozpočet je stanoven na dluhu přes 100mld,ale MF si půjčuje 300mld.Dokonce to má být příštích letech přes 400mld.
16. 12. 2013 | 17:21

Jáchym napsal(a):

zemedelče, 17:21
hýčkejte si svou "ekonomickou nevědomost" !

Nerozumíte možná EKONOMII - to je dnes komplikovaná zmatematizovaná pavěda srovnatelná s astrologií či (v Kalouskově či Klausově případě) věštbě ze slepičích vnitřností -
ale možná rozumíte EKONOMICE,a to lépe než leckterý bývalý nositel Nobelovy ceny.

(Nenaparujte se - tím jsem chtěl jenom říct, že přinejmenším nejste tak úplně blbej (nebo navedenej?) jako někteří z nich.)
16. 12. 2013 | 17:42

Jáchym napsal(a):

Bavore,
marxismus byl před stopadesáti lety obdivuhodným a revolučním objevem - podobně jako třeba parní stroj.

Stejně jako fyzikální teorie, z nichž vychází konstrukce tepelných strojů jsou platné dodnes, rozhodně si zaslouží i NĚKTERÉ Marxovy poznatky bedlivé studium.

Třeba jen proto, že položil otázky, na které, zdá se, dodnes nikdo pořádně neodpověděl, a odpověděl-li, pak blbě.

Průšvihem byl pozdější komunistický fundamentalizmus, který zabránil skutečnému rozvoji jeho myšlenek.
Kromě toho Marx relevantně popisoval pouze stav světa ve SVÉ době, jak jinak.

Ale se slzou v oku a skřípěním zubů je třeba přiznat, že ve srovnání s tím, jak SOUČASNÍ makroekonomové vykládají fungování SOUČASNÉ globální ekonomiky byl jako pyramida vedle velbloudího bobku.
16. 12. 2013 | 18:01

Petr Havelka napsal(a):

Zrušit všechny burzy na světě. Svět si zvykne. To by mohla být ta "Třetí světová válka"
16. 12. 2013 | 18:09

zemedelec napsal(a):

Pane Jáchym.
Děkuji.
Když to napíšete Vy,tak jsem klidnější.
16. 12. 2013 | 18:58

ex-nemo napsal(a):

Kdo to další delší nesouvislé povídání pana Zeleného dočetl, má moje uznání. Já tak do čtvrtiny, a stačilo mi jen si potvrdit, že ekonomové to opravdu nebudou, kdo nás z krize vyvede.
Ale nevidím to tak špatně. Situace se vyvíjí nadějně, vidíme to všude kolem. Snad, kéž by! se to vrací do zlatých časů studené války. Rusko chystá nové rakety, na Ukrajině se to taky rozjíždí, Čína vyhlašuje svoje zájmové zóny, hurá ! Jeví se to tak, že majitelům světa hrozí, že to jejich vládnutí se trochu zkomplikuje, jak kdysi za Brežněva. A že budou muset opět začít trochu brát ohledy na vlastní lidi, aby se jim to nakonec nerozuteklo.
Příčiny krize každý zná, snaha poskoků je zastřít je marná. Je to jasné jak facka; zrušení regulace a omezení vlády spekulantů a bank. Jakmile padly tyto zábrany, krize je zákonitá
A taky se s jistotou krize zastaví, jakmile taková omezení budou obnovena. To se ale nestane, dokud vládci světa si budou jisti svou mocí; daný stav je pro ně to nejpohodlnější a dobrovolně se ho nezřeknou.
Nastavá asi doba, kdy už ta moc tak jistá nebude. Bude nutno se vrátit ke zdravému rozumu, vykopnout ekonomické šarlatány a zavést opatření, která každého napadnou, ostaně už tu většinou byla.
Stane-li se to , tak dědeček kapitalizmus se ještě probudí k takovému životu, že se budeme všichni divit, co dokáže.
Obnovení studené války může vést k renezanci kapitalizmu.
16. 12. 2013 | 19:43

Jáchym napsal(a):

ex-nemo napsal(a):
Kdo to další delší nesouvislé povídání pana Zeleného dočetl, má moje uznání. Já tak do čtvrtiny,....
***************************************************
Já si dal před časem tu práci a přečetl dva díly (!) poctivě napsaného díla - kněhy Dějiny nauk národohospodářských (Gide-Rist)
Vydal "Lachterův výbor nejlepších spisů poučných." Devět set dvacet (!!!)stránek, z toho spousta citací petitem!

Četl jsem to řádek od řádku s tužkou v ruce - inspirován místním gényjusem Sedláčkem. (Sním svůj slamák, jestli to on (do)četl. )

Stálo to za to, moc jsem se nasmál.

A Vy přečtete Zeleného do čtvrtiny a je Vám jasné, že je to nesouvislé povídání. Zkuste odvyprávět čtvrtinu anekdoty - a zjistíte, že taky leckomu bude připadat nesouvislá.

Co jsem to chtěl...
Jo.
Dík za Vaše uznání!
16. 12. 2013 | 20:19

Jáchym napsal(a):

Zemedelče,
já taky nad intelblektuálními výkony našich ekonomů čumim jako puk, nic si z toho fakt nedělejte.
Zelený zdaleka není nejhorší. :-)
16. 12. 2013 | 20:27

martiXXX napsal(a):

Podle mě je Zelený velmi dobrý ekonom - naprosto excelentní...
16. 12. 2013 | 22:18

ex-nemo napsal(a):

jáchyme
vzal jsem si Vás k srdci a snažil se to přečíst celé, ale nejde to a nejde ...stejné bláboly jako v páně Zeleného předchozích blogách.Ani dva z nich nejsou konzistentní, odporuje si v každé větě.Jediné v čem je opravdu důsledný, je spílání Keynesovi... asi proto že se navrhnul omezit trochu finanční spekulanty , jejichž je zjevně pan autor esponentem.Tím byla aspoň zmírněna Velká deprese.
Kdysi (brzo jak to vyšlo) jsem si poctivě prostudoval toho Samuelsona, ale jsou to stejné koniny jako ostatních ekonomů. Zákony si konstruuje docela libovolně tak, aby mu to pasovalo s dalšími závěry - prostě blábol.
Hlavně zdraví !
16. 12. 2013 | 22:57

Jarle Halsnes napsal(a):

Původně jsem si myslel, že po včerejší stručné poznámce připojím něco obsáhlejšího, ale nedokázal jsem se přenést přes úvodní větu: To jsou opravdu všichni ekonomové tak pitomí? (Stejskal promine, nejde se vyjádřit slušněji.)
To fakt není možné. Takže nezbývá, než souhlasit s Jáchymem. Prostě to dělají schválně.
17. 12. 2013 | 12:24

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro zemedelec.
MF vydává dluhopisy, ale i likviduje, a rozdíl mezi tím je růstem dluhu.
Čím jsou dluhopisy s kratší dobou splatnosti, tím jich musíte vydávat více a častěji, samozřejmě taky likvidovat.
17. 12. 2013 | 13:08

Jáchym napsal(a):

www
ex-nemo:
Já netvrdím, že Zelený zná východisko z pasti.
Nemůže!
Myslí jako ekonom, v tradičních ekonomických pojmech, v pojmech zesnulé či spíše za(sebe)vražděné měkké „vědy“, podle mne spíše „superhry“.

Dokáže podle mne rozebrat porouchané budíky jednotlivých ekonomů na jednotlivá kolečka, nedovede je složit dohromady.
Nesmíte se na článek dívat jako na návod k použití, spíše jako na nůši informací od insidera.

Článek jako útvar je ovšem mimořádně odfláklý, souhlasím.
Pokud bylo cílem autora sdělit něco nám neekonomům, pak se setsakra nenamáhal učinit tak dostatečně srozumitelnou formou.

Nepředstírám, že mu rozumím z více než tří čtvrtin.
Ale podle mého názoru chtěl hlavně sdělit těm čtyřem (PÍP!,!!..!!!) z ČNB, co si myslí o jejich inteligenci.

Já osobně na jejich inteligenci nemám názor, ale považuji je za zločince a tudíž si myslím,že z hlediska TÉTO jejich profese je jejich devalvační počin efektivní a adekvátní jejich záměrům.

Určitě to nemají ze své hlavy.
Dali najevo i jakékoli nově vzniklé vládě, že o osudu deseti miliónů lidí rozhoduje nikoli vláda, ale jejich čtyři podpisy – a lusknou-li prsty, máme zde do čtrnácti dnů třeba hladomor či občanskou válku, resp vyvražďovačku.

Holt na momentálně chudej i budoucí chudej lid muší bejt přísnost.

Nebo alespoň ta demo-grácie, nebo jak se to jejich pimprle momentálně nazývá.
17. 12. 2013 | 13:15

modrý edvard napsal(a):

Částečným řešením je zdanění majetku. Nutnou podmínkou je přestat vydávat nekryté peníze. /chápu, že to nejde hned, ale záměr by tu měl být/
17. 12. 2013 | 13:26

Jáchym napsal(a):

K "perspektivní možnosti" restartu ekonomiky pomocí mimozemšťanů i válčení
doporučuji
http://blisty.cz/art/71413.html

Autora jinak většinou nemusím, ale dneska se mu to docela povedlo.
Předpokládám, že četl i tento blog.
*****************************************

Co se týče Ruska a Ukrajiny, nebyl bych tak smířlivý a netvrdil, že se evropští lídři chovají tak pitomě jako stádo ožralých sudokopytníků.

Je to horší - oni se chovají s předvídavostí téměř havlózní.

Vypadá to, že si snad eurostátníci optimisticky myslí, že inteligence, rozhled,analytické schopnosti a předvídavost Putinova okolí dosahuje nížin současného Schwarzenbega nebo Kocába.
17. 12. 2013 | 14:28

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally merely details -- significant details, but variations on that theme. index.php is the controller, the menu system determins what the "current page" is, and plenty of events get fired in the act of construction that page. Plugin modules can hook into those events and adjust the workflow/furnish added information/etc. That is also part of the reason so many Drupal resources revolve around making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO something other than say, 'Some one asked for a page! Does it exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

[url=http://billysrereebiz.com]lolz[/url]
25. 02. 2014 | 23:06

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
26. 02. 2014 | 17:49

pavel napsal(a):

ano, osvícený diktátor je samozřejmě výborné řešení. Jsou tu dva problémy. 1. - kde ho vzít, 2. - pokud bude, jak zajistit, aby i další byl osvícený.
23. 06. 2014 | 15:46

xrrajrjuahsp napsal(a):

I know, they just like air, without being placed in the eye, you are so silly you think to use a heart can have a heart? [URL=http://www.preventchildabuse-ri.org/valentino-handbags/Shopstyle-isabel-marantz-flana-jacket-in-spanish-Share-858.Html]isabel marantz flana jacket in spanish[/URL] [URL=http://soellinglaw.com/valentino-handbags/Shopstyle-isabel-marantz-eshop-codes-Share-410.Html]isabel marantz eshop codes[/URL] This kind of buttoneddown polo shirt is still a method donned these days, although not regarding polo. [URL=http://studiobontempi.com/commercialista/valentino-wedding-dresses/Shopstyle-gianvito-rossi-skorts-Share-229.Html]gianvito rossi skorts[/URL] [URL=http://www.psylab.com/html/valentino-perfume/Shopstyle-valentino-aphrodite-leopard-Share-616.Html]valentino aphrodite leopard[/URL] Fortunately, a whole new solution has been given to addresses your reason for the situation, effectively stopping vaginal bag store odor once and for all and supplying you with the top vaginosis remedies. [URL=http://seitzdental.com/meetus/val-valentino/Shopstyle-isabelle-marantz-chaussures-desmazieres-Share-764.Html]isabelle marantz chaussures desmazieres[/URL] [URL=http://www.preventchildabuse-ri.org/valentino-garavani/Shopstyle-isabel-marant-leather-pants-Share-860.Html]isabel marant leather pants[/URL] Recently several restaurants, including the Minneapolis born Damico Cucina also closed their doors. [URL=http://siliquastampi.com/valentino-clutch/Shopstyle-best-buy-online-clothing-store-Share-836.Html]best buy online clothing store[/URL] Although it is so uncertain, but still satisfy me, let me feel the hope. [URL=http://www.svss.org/newsletters/valentino-flats/Shopstyle-sneakers-isabel-marant-pour-u0022h-m-u0022-Share-967.Html]sneakers isabel marant pour \u0022h m\u0022[/URL] [URL=http://www.tabplacements.com/valentino-purses/Shopstyle-valentino-stud-gloves-Share-132.Html]valentino stud gloves[/URL] I stood in the reservoir on the bank, at the rushing tide vociferously to the gate to move, for a moment i thought that the gate is about to leave, but the result is not. [URL=http://samchughes.com/red-valentino-dress/Shopstyle-women-s-active-wear-stores-Share-093.Html]women's active wear stores[/URL] <a href="http://siliquastampi.com/valentino-bags/Shopstyle-isabel-marantz-paris-shop-girl-Share-094.Html">isabel marantz paris shop girl</a> I know a person, because the nature of our work is the same, individuals experiencing similar, so the chat topic more. [URL=http://www.templeton-associates.com/valentino-pizza/Shopstyle-yoga-pants-designer-Share-424.Html]yoga pants designer[/URL] <a href="http://www.secondnaturesongs.com/valentino-sale/Shopstyle-dresses-made-from-trash-bags-Share-722.Html">dresses made from trash bags</a> He was so found, a farming really guilty, i don when miss zhang geng to what purpose, i have to doubt he will beg for farming, but want to give face, very uncomfortable, very sensitive, also more think he have no shame, be lost to all sense of shame, rather than a beggar. [URL=http://precisionags.com/valentino-red/Shopstyle-valentino-usa-contact-Share-067.Html]valentino usa contact[/URL]
colcchtk http://www.technofile.com/pandemonium/valentino-dresses/Shopstyle-marantz-pm7200-Share-241.Html haktctbi
25. 12. 2014 | 04:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy