Neučte se z vlastních chyb ...

26. 02. 2008 | 22:10
Přečteno 13224 krát
Můj americký profesor, W. Edwards Deming, mě varoval: „Do not learn from your own mistakes!“
Tomu jsem dlouho nerozuměl, protože moje maminka mě vždy konejšila rčením „Chybami se člověk učí“ - když se snažila omlouvat hloupá rozhodnutí svého jinak nadaného synáčka.

Dnes už tomu rozumím a často sám cituji moudrost starého profesora – vím, že učit se z vlastních chyb je hloupost a strategie hlupáků. Učit se z chyb druhých lidí je výsadou lidí moudrých. Ne každý to umí a ne každý to dokáže. Někteří lidé se dokáží učit výhradně z chyb svých vlastních.

Představte si kulturu, kde by se každý učil jen z vlastních chyb. Ke všemu se musí každý dopracovat sám, odřít si nos pěkně do červena také sám, vždy znovu a znovu, bez blahodárného kumulování a sdílení znalostí a zkušeností. Nikdo se tam nesníží k tomu, aby se učil od druhých, převládá tam „uděláme si to po svém“ anebo „malé, ale naše“, zatímco pokladnice světové moudrosti zůstává zapečetěná, neužívaná a často i nedotčená.

Uvědomil jsem si to nejsilněji v ČR, kde kniha „Jak jsem se mýlil“ patří mezi bestsellery. Jsou politici, kteří nadělali chyb hned na několik bestsellerů, a zase jiní, jejichž chybování je tak masivní a trvalé, že se již jaksi „vžilo“ a považuje se za normální proces dlouhodobě udržitelného politického přežívání. Nedá se to vysvětlit. Pak se lze jen i nadále mýlit a poučovat se z přemíry vlastních pomýlení. Tak argumentuje ten věčný a věčně se mýlící politik. Česká politická scéna je plná podobných „poučenců“.

Tento tristní stav bude přetrvávat dokud to někdo neřekne naplno: učit se z vlastních chyb je selháním, nesmyslem a arogancí. Chyby již byly udělány a mnohé jsou nezvratné; náklady, škody a degradace s chybami spojené již byly započteny a životy nás všech jsou o to chudší.
Moudrý člověk se učí z chyb druhých lidí, ne z chyb vlastních.

A pak je to náhle jasné, logické, chytré – a jediné správné: to pravé ořechové.

Jen hlupák odmítá a nechce se učit z chyb druhých, raději si naseká celé pole chyb svých vlastních – a pak se z nich radostně učí. Potom o tom píše i knížky - anebo vydává další směrnice, zákony a nařízení, případně novelizace jejich novelizací.

Vše, o čem rozhodujeme, vše, co vážíme, volíme, posuzujeme a zkoušíme, to vše již někdo jiný zkusil, zvolil, zavedl či rozhodl. Svět je dostatečně velký na to, aby se jeho jedno promile z malé kotliny mělo z čeho učit – až do skonání světa. Je výrazem arogance, samolibosti a malosti, když uznáváme jen chyby vlastní a ignorujeme chyby druhých.

Udělal jsem v životě jednu velkou chybu – a to pořádnou, devastující, ničící kvalitu života, radost ze života a i tolik potřebnou sebeúctu. Poučil jsem se z této chyby tak, že se už nikdy nebudu učit z vlastních chyb, ale pouze a jen z chyb druhých. Již přes třicet let jsem tak pánem a ne sluhou vlastního života. Svoji zkušenost zde nabízím: Neučte se z vlastních chyb!

Vezměte jen českou politickou scénu. Proč jsme se museli vracet k ústavě a legislativě z První republiky, tj. do dvacátých let minulého století, a tak se vyhnout modernímu zákonodárství, přímé demokracii a regionální autonomii? Zamítnout přímou demokracii a důstojnou volbu prezidenta? Abychom se pak ještě dlouho mohli učit z vlastních chyb? Proč jsme odmítli rozlišit čisté a špinavé peníze a ignorovali dlouholeté zkušenosti z celého světa? Abychom si ve společnosti zakotvili organizovaný zločin a pak se dlouho mohli učit – z vlastních chyb? Proč jsme zničili výkonné české zemědělství prostým rozdrobením, i když jsme mohli všude ve světě sledovat trendy opačné a úspěchy integrace a automatizace? Učíme se sami na sobě.

Ono nám tohle podivné „učení se“ prorostlo až do samotné národní dřeně, do nejhlubších genů - a tudíž pokračuje i nadále. Až zatrne, když vidíme české policisty, jak zastavují podezřelé vozy tím, že před ně předjíždějí. Pak vystupují a s nastavenou hrudí kráčí k bezpečné „observatoři“ krytého řidiče. Jak dlouho ještě? Až nám jich gangy pár postřílí nebo přejedou? Pak se začneme učit z vlastních chyb? Stačí se podívat na americké TV seriály a sledovat, jak policie zastavuje vozy: vždy zezadu, za plné kontroly situace policistou. Stačí se učit z chyb druhých – Američané jich jistě nasekali (a nasekají) pěknou řádku, než si vyvinuli bezpečný systém. Jaká škoda, že se neumíme poučit - a navíc fungující systémy zadarmo instalovat, bez novelizací.

Nový dopravní řád je plný chyb, lidé i společnost trpí, policejní byrokraté jej zcela demonstrativně a zpupně ignorují, podrobují občany experimentům, aby pak své chyby napravovali a z nich se poučili. Nechají to „běžet tak rok“, aby „vychytali“ chyby - a když budou lidé i nadále umírat a trpět, tak to možná upraví pomocí tzv. „novelizací“. Doufejme, že nebudeme muset novelizovat nedávné experimentace se zdravím lidských bytostí. Proč stále novelizovat? Proč tahle „odporná činorodost“? Proč alespoň něco neudělat správně - a hned napoprvé?

Lidé v podnicích a institucích často podléhají nepříjemné tendenci dělat věci tak, jak je dělali včera: takhle si zvyklí, dělali to tak vždycky, taková máme pravidla, to je naše kultura a v našich (nepochybně zcela unikátních a neopakovatelných) podmínkách – jde o jakási pohanská zaklínadla, která nám umožňují sekat chyby jednu za druhou, ale o to více se z nich lze učit, a učit, a učit ...
Z jedné vlastní chyby jsme se však nepoučili: že bychom se již měli začít učit z chyb druhých, ne jen z chyb vlastních.

Vezměte monumentální chybu tzv. kupónové privatizace. Šlo o společenský experiment, který byl zřetelně nezvratný, mohl proběhnout jen jednou a nedá se napravit (či „novelizovat“). Šlo o společenský experiment s lidmi. Jeho průběh ovlivnil jedince, rodiny i celou společnost. Veřejné majetky byly rozptýleny a rozkradeny, v podstatě převedeny do rukou zločinců, komunistů a mafiánů. „Duchovní otcové“ šokové terapie a kupónovky dodnes straší na české politické i hospodářské scéně, dokonce oba dva kandidují na prezidenta. Dodnes se „učí“.
V politice, obzvláště té vrcholové, tj. v experimentování s lidskými bytostmi, se chyby dělají jen jednou, a proto se z nich nelze učit. Experiment s lidmi je nezvratný, lidské životy jsou trvale ovlivněny, často i zničeny. (Co si kdo vezme z toho, že se Stalin, Hitler nebo Mao poučili z vlastních chyb?)

Je zajímavé, že kultura, která aktivně brání práva psů a koček a kritizuje experimentaci s krysami a morčaty, dovoluje ekonomickou, politickou i společenskou experimentaci s lidmi v rozsáhlém měřítku, za nekontrolovatelných podmínek a pod vedením lidí, kteří povětšině nemají dostatečné vzdělání a dopadům svých činů a experimentů plně nerozumějí. Zatímco experimentátor se zvířaty je obvykle vysoce vzdělaný odborník (a proto mu do toho všichni mluví), experimentátor s lidmi je často nezkušený a naivní laik (a proto nikdo ani nešpitne).

Když si člověk zpacká svůj vlastní život - špatnou volbou kariéry, partnera v manželství, výběrem přátel nebo místa bydliště – tak je to sice smutné, ale ovlivní to jen malou skupinku lidí, a tak se lze z vlastních chyb učit celý život. Když ale člověk zpacká životy statisíců, tak jde o vážnou věc. Lidé v politice by se nikdy neměli učit z vlastních chyb, ale pouze z chyb druhých – tj. chyby nedělat, chybám předcházet a „novelizace“ použít jako spolehlivou míru neschopnosti a „babráctví“.

Učení se z vlastních chyb jde proti všem základním principům řízení kvality. „Chybaři“ nechápou, že cokoliv je třeba udělat (protože to má hodnotu), má se udělat dobře a správně již napoprvé – ne napodruhé, napotřetí anebo napočtvrté. (Či dokonce, jako v české politice, nikdy.)
Nejškodlivější „učenci z vlastních chyb“ jsou dnes tak populární vrstva bývalých komunistů, kteří do Strany vstoupili z přesvědčení, z upřímné víry nebo z mladického idealismu. Jaké to mozky, jaké to charaktery se musejí skrývat za takovým chybováním. Kolik způsobili bolesti, utrpení a zničených životů jen proto, že se chtěli „učit“ – z vlastních chyb, z experimentace s lidmi. A ty statisíce, které „mladickému idealismu“ nepodlehly, ale měly od mládí své hlavy a charaktery na správném místě – kdepak asi dneska jsou? Kam až do světa se nám rozutekli? Jak jejich rozvahu a moudrost náš národ asi využívá a odměňuje? Odvál je vítr ...

Je pochopitelnější pragmatik, který do Strany vstoupil, aby mohl studovat, zachránit rodinu, pokračovat ve vědecké práci nebo prostě zpívat ... Pochopitelnější, jistě. Také lepší a spolehlivější než ti „opravdoví“: náboženští, věřící, chybující, mýlící se – nepoučení, ale stále se učící. Pochopitelnější, ano; ale ne omluvitelnější. Přes 90% našeho národa se poddalo komunismu, a proto nám dodnes komunistické hodnoty a komunistické manýry přežívají v srdci Evropy. Jejich základním znakem je experimentace s lidmi.

I v ČR přece žijeme v globální společnosti, bez ohledu na naše izolující „vůdce“. Máme internet a skype, TV, mobily a televideo, máme bezdrátové komunikační sítě. Máme příležitost učit se z chyb druhých, učit se z chyb kultur vzdálených v čase i prostoru. Takové příležitosti žádná předchozí společnost neměla: byli jsme vlastně odsouzeni učit se pouze z chyb vlastních. Doufám, že i český národ časem pozná nabízené výhody a znalostní zisky globalismu – a naučí se učit se z chyb druhých. (A ty strejce, kteří se učit nechtějí a nemohou, ty nechte v klidu dožít na Vysočině nebo v Lánech.)

Udělá-li politik chybu – a ta je v politice vždy monumentální – pak nemá ve veřejném životě co pohledávat, nikdy by se neměl vracet a už vůbec ne klábosit o tom, jak by to tentokrát udělal „lépe a radostněji“. Jednou a dost! Úplně stačí - a vystačí do konce života nás všech.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví


Upraveno z knihy Neučte se z vlastních chyb… (Pohlednice z druhého břehu)
Ottovo nakladatelství, Praha, 2007, ISBN 978-80-7360-636-7

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Saliven napsal(a):

Pane profesore, váš článek jsem shledal skutečně kvalitním a poučným a téměř na sto procent souhlasím. Děkuji a budu se těšit na další vaše články. Jsem též zvědav, jakou polemiku článek vyvolá, mohla by to být zajímavá diskuse. :-)

PS: Oslovení pana profesora Zeleného byl skutečně velmi dobrý tah. Děkuji pan Stejskale (+samozřejmě poděkování navrhovateli, již nevím nick)!
26. 02. 2008 | 22:37

vlk napsal(a):

No pane profesore, otevřel jste všechna okna a pustil sem průvan! To tedy ano.
Zdá se , že se s vaším blogem máme na co těšit.
Jste kapacita. Uznávaná kapacita. Ale tenhle blog je mimořádně elitářský!
Ale také to může být jen filipika.
Neznám člověka, který by nedělal chyby.
A neznám člověka, který by měl dostatek času na to aby jen pozoroval druhé, než něco udělá.
nevím, jak jste se vy učil třeba matematiku. Já tím, že jsem počítal a zase počítal. Anikdo jiný mi nemohl pomoci. Podobně je to třeba s kuchařem, klempířem, ekonomem, atd. atd.
Všichni dělají chyby. jen hlupák je ovšem dělá dvakrát. Přísloví otce mého otce.

A nezohledňujete také faktor času. Někdy ho prostě nemáte. A někdy ho v následném pokusu máte ještě méně než poprvíé. A někdy musíte konat, aniž by existoval precedens.

Když jsme u toho - anglosaské právo je precedenční. Kontinentální nikoliv. Takže tam je učení z chyb druhých například problematické.

Závěr - zajímavý blog. Bude nutné nad tím ,c o píšete hodně přemýšlet.
Ale většinově - nesouhlasím s vámi.

Chybou pro mne není učit se z vlastních chyb. Chybou je si vlastní chyby nepřiznat.
O tomhle jsou ti, o kterých píšete.
26. 02. 2008 | 22:45

Saliven napsal(a):

vlku:
Já myslím,že autorovi šlo hlavně o to, že celý pokrok je hnán učením se z chyb jiných, neopakovat znovu postupy, které nevedou k cíli. Když si sám budeš prošlapávat cestičku, uděláš v životě 10x, 100x méně, než když nebudeš opakovat chyby jiných, převezmeš to co funguje a navážeš třeba novým pohledem. Tak to chápu já a proto s tím souhlasím. Nemyslím, že by mu šlo o nějakou neomylnost jedince nebo o kritiku poučování se z chyb vlastních.
26. 02. 2008 | 22:51

car komančov OO8 napsal(a):

To sem teda zvědavy všecky chyby vyjmenoval,a sčeho sa tetˇ poučí on,,,,Ja myslim že vic se dovim kdyš přeberu chyby našich předku.Všcko jim ukradu jak jejich předkove a nebudu sa chcetˇ dělit...Ja chcu bytˇ největším světovym zbojníkem,,asi asi začnu sa učitˇ internacionalu,aby to nikdo neslyšel nevědel atˇ sa nahodu nepoučí.Kdo mi to řikal ja zapomněl od kud přišlo MDŽ A MANDELINKA,,,,to sa vam zasměju ale gde ja sa schovam atˇ mě nikdo nevidí......Z
26. 02. 2008 | 22:57

prirodovedec napsal(a):

vlk: Velmi dobre (matematika, otec, cas, precedens). Zejmena presna posledni veta.

Jen bych ty ekonomy z toho tveho seznamu bych vyjmul. :) Pro mne je podstatne "poselstvi o experimentovani na lidech". Mozna kdyby strucnejsi (ze to pisu zrovna ja :) ), pusobilo by jeste vice.
26. 02. 2008 | 22:57

vlk napsal(a):

Salivene

vím oč autorovi šlo.
Jenže nerespektuje fakt, že někdy nemáš dost času se učit, jindy možnost se od někoho učit.

Nejsme pyrotechnici, aby se chyba připouštěla jen jednou.

A věty typu - moudrý člověk udělá věc dobře na poprvně, a není tam jediná, tak ta je skutečně mimořádně elitářská.

Já se do pana profesora Zeleného nenavážím. Ani se nechci předvádět, ale jde mi o férovku. Bez toho je to jen a jen ideologie. A těžko jí vyčítat modrým, když jí sami propadnem.

Přírodovědče
já jsem zvědav, co napíšeš ty..
26. 02. 2008 | 23:06

Saliven napsal(a):

vlk:
Pyrotechnici nejsme, ale pokud v práci zmrvíš závažnou věc, tak to bude tak jako tak naposled a vyhodí tě. A stejně tak to chodí v politice (resp. mělo by za standardních okolností) - děláš experiment? Nepovede se? Tak mazej pryč. Děláš ověřené? Pokud se nepovede, jsi lempl. Výsledkem z toho je dělat ověřené věci, dělat je dobře a potom může daný politik působit třeba 20 let. Ve vztahu k privatizaci přeci byly nabídky ze západu - my vám poradíme, naši politici ale byli nejchytřejší. Tak bych to stavěl.

Samozřejmě, když nemáš dost času se učit ani možnost od koho, potom ti nezbyde než si projít vlastní cestou. Pak se ale oklikou vracíme k tomu poučování se z chyb ostatních - v tomto případě totiž nemáš srovnání a nemáš se z čeho poučovat.
26. 02. 2008 | 23:22

car komančov OO8 napsal(a):

Keci demokracie není jen pruskum a přima volba prezidenta.My žijem v srdci evropy a voliči mají narok rozhodnout o tom jaky volební sistem si přejí a ne jim vnucovat pruskumem že většina chce přímou volbu prezidenta ja tomu nevěřím ja chci většinovy volební sistem.Pruskum je pruskum a referendum je referendum.někdo vychraje a někdo prohraje..a da se to spočitat.Zelena je stejně nebespečna jako každa totalita.demokracie je duhova a duhova je tam kde je realita.tam se daji řešit problemy kde je vize,a ne každy dem jina koalice. to snad nevidí jen zaslepeni moci ti co moc stratili a najednou by chtěli jednat o čem o předani o nasili a donucovacim pravu.to je princip to je vam hnusny sen ta internacionala.
26. 02. 2008 | 23:40

kočka šklíba napsal(a):

Já souhlasím s vlkem, nelze tvrdit, že "moudrý člověk se učí z chyb druhých a ne vlastních", myslím že se učí z obojích ale jak napsal vlk, přizná si, že chybu udělal. A k tomu experimentování, ano na lidech a ve velkém měřítku to již může být tak, jak píše p. Zelený, jenže je otázka, jestli toto experimentování je chyba(pouze), jestli to není spíše nezodpovědnost a v některých oblastech velikášství a bezohlednost. V této souvislosti by mě zajímal názor p. Zeleného na připravované změny v našem zdravotnictví(přeměna nemocnic, pojišťoven v a.s.atd.), které jsou z dílny Julínka, to já považuji za hazard a určitě to podle mě ovlivní život všech v tomhle státě a většině k horšímu.
27. 02. 2008 | 00:00

alena-m napsal(a):

Moc pekny clanek!
27. 02. 2008 | 00:07

vlaďa napsal(a):

Pane Zelený, mám Vás v Oblíbených už pár let,
http://www.darius.cz/ag_nik...
a něco jsem tam už i přečetl :) Jsem moc rád, že píšete také zde. Díky moc.
27. 02. 2008 | 00:21

Milan Zelený napsal(a):

Účelem mého blogu není získání souhlasu, ale stimulovat přemýšlení a učení u čtenářů. Člověk by si měl odnést něco víc než pouhou informaci - spíše znalosti. Děkuji svým čtenářům "prvního dne na blogu" za kvalitní diskuze a za trpělivost "s profesorem" a jeho vyjadřovacím stylem. Nemohu reagovat individuálně, nechci zasahovat do debaty, ale čtu a čtu se zájmem. Zkusíme tedy pokračovat.
27. 02. 2008 | 01:31

Štěpka napsal(a):

Výborný článek. Naprosto souhlasím. Bohužel v českém Absurdistánu jsou hodnoty a myšlení lidí pokrouceny natolik, že skoro nikdo neví co je skutečnost a co virtuální realita. Potom se nedá ani učit z chyb. Lidé hodnotí mnohem více toho, kdo velkoryse, sebevědomě a s velkým humbukem řeší vlastní chyby než jiného, kdo jedná efektivně a bez chyb.
27. 02. 2008 | 01:38

tomas napsal(a):

to zeleny, pane zeleny, uznani, ale presto mi dovolte jeden dotaz, i kdyz se z vlastnich chyb neucite. vase angazma a mirolav sladek, diky
27. 02. 2008 | 04:34

Ládik napsal(a):

Jasné jako slovo Boží. Ale učený z nebe nespadl - každý může udělat chybu. Nenapravitelné chyby nedělají jen politici, ale také rodiče při výchově dětí. Kdybychom se učili jen z chyb druhých, byl by celek po nějaké době bezchybný. Můžu mít různý intelekt, ale nedokážu slyšet "trávu růst" jako Pithart. Ale můžu vidět za roh. Je to nejlepší článek za dlouhou dobu.
27. 02. 2008 | 07:13

Pepa Řepa napsal(a):

Dobré ráno
no já nevím. Z chyb druhých se můžete učit v případě, že jdete za někým.

Když jdete v čele, tak se musíte učit ze svých chyb.

Nebo existuje jen jedna cesta?
27. 02. 2008 | 07:38

Al Jouda napsal(a):

Pokud se nepoučím z vlastních chyb, tak tyto chyby budu stále opakovat. Než riskovat chyby je však lepší přebírat dobré zkušenosti jiných lidí. To by si měli vzít k srdci především naši zákonodárci, kteří plodí jeden paskvil za druhým.Některá zákonná ustanovení zavánějí buzerací občanů (např. povinnost poutat se k sedadlu při jízdě autem v obci a to i na zadních sedadlech nebo povinnost svítit v parném létě a připravuje se povinnost jezdit v zimním období po suchých silnicích se zimními pneumatikami).
27. 02. 2008 | 07:52

jojo napsal(a):

Neskutecny blaboly a lzi. Mozna by neskodilo, kdyby se pan globalni profesor, svetoznamy hlavne na Litomericku seznamil s vysledky kuponove privatizace, zne zo ni zacne blabolit.
27. 02. 2008 | 08:11

juvel napsal(a):

Vidím to trochu jinak. K tomu, aby se člověk skutečně nechal poučit musí mít určité morální kvality, uvedu jen tři: pokoru, nezištnost a obětavost. Může se takový člověk stát politikem? A když k tomu zázraku dojde, jak dlouho se jako politik udrží? Skutečné poučení z chyb druhých lidí a minulých generací by bylo, kdyby morální kvality se stávaly nejvyšší hodnotou společnosti. Poučení z chyb druhých ukazuje, že jakákoliv lidská činnost, která je vedena špatnými pohnutkami, dříve nebo později přinese jen škodlivý, zlý výsledek. Nevidím, že by se lidé jako celek byli schopni poučit z chyb vlastních, natož z chyb druhých. Situace u nás i ve světě je toho,bohužel, nevyvratitelným důkazem.
27. 02. 2008 | 08:11

PAUL napsal(a):

Krásný, nádherný blog! Je tu ale a to, že jste se dotknul modly těch, kteří tu ve většině případů píšou! Ta jejich modla Švejnar, to vám jen tak neodpustí,pro to tu budou psát ale a kroutit se jak holej zadek na kamnech. Díky za pěkný blog!
27. 02. 2008 | 08:25

honza napsal(a):

Hm, z profesorského hlediska fajn, pro praxi nepoužitelné. Je to jako fantazírování o tom, co by bylo , kdyby nebylo VŘSR, nebo Hitler. Prostě by bylo něco jiného, pravděpodobně né tak šíleného, ale podobného.
27. 02. 2008 | 08:34

Gerd napsal(a):

Dobrý článek, aby také ne, když jde o část knihy, nad kterou se autor důkladně zamýšlel.
V podstatě jde o aplikaci zkušenosti, že nejlevnější a nejrychlejší je učit se z příkladu jiných. Souhlas, navíc tato pravda byla prověřena dlouhým evolučním vývojem, jinak bychom stále byli na počátku vývoje. Někdy je nutné se spolehnout na zkušenosti jiných, třeba není nutné vyvíjet pokaždé znovu integrální počet.
Bohužel podle mého čtení v článku autor vůbec nezmínil pár dalších a docela závažných poznatků z vývoje lidstva:

1. Ne všechny pravdy a dogmata, které jsou nám předkládány, mají trvalou platnost. Někdy je změní historická zkušenost, někdy úmyslné či neúmyslné zkreslení dané subjektivním chápáním. Proto je dobré některé zažité věci zkusit znovu novým způsobem a historické zkušenosti pak brát jen jako míru rizik, která mohou nastat.

2. Neustále se měnící svět nás staví před neustále nové problémy, které je nutné řešit novými způsoby. Pak je nutné i zkoušet nové věci a případně se i mýlit.

3. Ne všechny zkušenosti jsou přenositelné. Důvodem bývají rozdílné podmínky pro jejich aplikaci, rozdílné kulturní a společenské hodnoty, neúplné informace nebo nedostatečné zhodnocení podstatných faktorů a příčin sledovaného vývoje.

4. Mnohokrát se též ukázalo, že je nutné jít trochu proti proudu stávajícího vývoje. Může to platit ve světě burzy i vědy.

Závěrem je, že je dobré se učit z cizích zkušeností a chyb, ale s rozumem a velmi mnoho o tom přemýšlet. Jenže lidstvo je nepoučitelné a historicky dělá tytéž chyby stále znovu.
Co se týká kupónové privatizace, zde asi není o čem diskutovat, bez předchozího právního rámce šlo o řízenou zlodějnu. Vzpomeňme výroky: "Neznám špinavé peníze.", "Více Viktorů Kožených republice.", "Bohaté rodiny dnešního světa, získaly na počátku svůj majetek nepoctivým způsobem.", "Nejlépe by bylo na chvíli zhasnout.", apod.
Při podobnosti českého a rakouského práva, popř. zkušeností z práva německého a blízkosti obou zemí. množství informací poskytovaných EU před transformací, je současný stav právního systému v ČR zločinem, za který nesou hlavní odpovědnost stále titíž lidé v politice. Dalším problémem je, že se dvě nejsilnější strany, ODS a ČSSD nedokáží spolu domluvit na dlouhodobé strategii vývoje ČR a cílech, které máme dosáhnout. Díky tomu se odkládají potřebné strukturální změny, vše se utápí v operativě, legislativních zmetcích, které je nutné novelizovat už v době jejich vzniku. Tento vývoj je zapříčiněn osobními vlastnostmi hlavních politiků, začal jej duel Klaus - Zeman, Pokračuje Topolánek - Paroubek. Tito pánové si mají bořit bábovičky na pískovišti, ale v politice potřebujeme jiný styl a změnu, nikoliv konfrontaci, ale spolupráci na hlavních tématech.
Příkladem může být důchodová a zdravotní reforma, kde není dosud dohodnut hlavní cíl snažení, takže se vše řeší za pochodu. Dohoda tu měla být už dávno, i když metody a postupy, jak cílů dosáhnout mohou být různé.
Je docela s podivem, jak dříve centrálně řízená ekonomika zanedbává strategické plánování a utápí se v chaosu operativy. To se netýká jen politiky, ale též řízení větších podniků, kde největší úspěchy slaví ti manažeři, kteří naplňují nějaký dlouhodobý program, přičemž je takřka lhostejné, jaký.
Občas si naši politickou scénu představuji jako tanec na ledové kře unášené proudem řeky světového vývoje k moři průměrnosti, přičemž spásný břeh je na obou stranách. Každé čtyři roky jedna strana usilovně pádluje k jednomu břehu, další čtyři roky druhá strana pádluje opačným směrem, přešlapujeme na msítě a jediný pohyb vpřed je dán proudem světového vývoje.
Nemusíte s mým názorem souhlasit, ale než jej případně odsoudíte, zamyslete se na d srovnáním stavu postkomunistických ekonomik na počátku 90. let a nyní, zejména pozice ekonomiky ČR ve srovnání s Polskem, Maďarskem a Slovenskem.
27. 02. 2008 | 08:35

Gerd napsal(a):

Paule,
to že mnozí z nás považovali profesora Jana Švejnara za lepšího kandidáta na prezidenta než politika Václava Klause, neznamená, že Jan Švejnar je naší modlou. Jen jsme za prezidenta nechtěli člověka, který je bytostně přesvědčen o své neomylnosti a sám přiznal, že nic nehodlá měnit. V takovém případě považuji za lepšího kandidáta kohokoliv.
27. 02. 2008 | 08:43

PAUL napsal(a):

Gerde, Švejnar také doporučoval vřele kupónovku ale také Koženého jako Klaus, jsou na to dokumenty natočené v těch letech TV!
27. 02. 2008 | 09:10

m&m napsal(a):

PAUL: Ne, v tom záznamu pouze říkal, že se Koženého firm chová vzhledem ke svému záměru efektivně. Efektivně se může chovat i bytový zloděj, který při krádeži postupuje rychle a bez randálu.
27. 02. 2008 | 09:21

Gerd napsal(a):

Paule,
čili jsme dle Vašeho výkladu měli možnost volit mezi dvěma obdivovateli Viktora Koženého. V takovém případě by byla správná alternativa vyhodit je oba, ale jestliže musí být jeden z nich vybrán, který je lepší?
Napadá mě ještě jeden příměr, je to jako nechat si useknout jednu ruku nebo obě. Ale obojí je na houby.

Myslím, že Jan Švejnar by byl lepší alternativou pro dalších 5 let. V. Klaus už měl psát paměti a ne "stmelovat" naši politickou scénu.
Demokratickou volbou a pochybným nátlakem na volitele z obou táborů však byl zvolen, tak to musím respektovat.
27. 02. 2008 | 09:38

Gerd napsal(a):

Paule, ještě Švejnar tvrdil, že nejdříve radi lzavést právní rámec a až pak privatizovat. Dnes už to ale těžko dohledáme.
27. 02. 2008 | 09:40

PAUL napsal(a):

Jo uznávám, že dnes marno dohledávat a po bitvě je každý generálem.
27. 02. 2008 | 09:59

vlaďa napsal(a):

"Člověk se učí z chyb, ale jenom vůl se učí ze svých". Tolik stará pravda. Ale...co když jsou ty "chyby" záměr mocných? Tady v naší malé zemičce "Českých hlav" (ošklivé,...), je mikroklima pro všechny možné chyby zatím víc než jen vyhovující a tak to na nás političtí týpci hrají všemi prostředky. Stojí za přečtení následující: BritskéListy: "Vláda deprivantů" a tamtéž: "Propaganda a logické klamy". Pokud nepůjde odkaz, stojí za vyhledání.
http://www.blisty.cz/art/39...
Na druhý čl. je odkaz v prvním. Demaskujte svého politika :)
27. 02. 2008 | 10:18

Antonín Hrbek napsal(a):

Zdravím pana profesora Zeleného a všem doporučuji si přečíst jeho publikace z počátku devadesátých let. Je to tristní poučení, že psaná pravda nenachází často patřičnou odezvu.
Nejenže se dupe po přímé demokracii, participaci atd. ale jsou přímo okrádáni ti drobní akcionáři, kteří věřili, že koupí akcií se zúčastní ekonomického rozvoje.
27. 02. 2008 | 10:19

jojo napsal(a):

Gerde, casto si takto vymyslite?
27. 02. 2008 | 10:20

Sámdoma napsal(a):

Poučka o učení se z chyb druhých je na místě, avšak učit se z chyb vlastních to nevyloučí. Vše záleží na situaci, v níž se člověk nachází. Pan profesor to vidí z pohledu člověka, který se tím profesionálně zabývá, obyčejný člověk o těchto faktorech mnohdy nemá ani čas přemýšlet. Pak, udělá-li chybu, nezbyde mu než ji z vlastního poznání napravit. Příklad: Jestliže neznalý člověk v oboru sadař ořeže strom a posléze zjistí, že jej ořezal špatn(a nenapravitelně), příště si dá pozor, protože seznal vlastní pochybení. Jistě, mohl se někde informoat na správný postup ořezu, ale jednak o tom v daný moment neuvažuje, ale také je jasné, že každý strom je jiný a roste jinak. Jde tedy o momentální stav a situaci. Jinak bych to viděl v případě politiky, tak se opravdu lze z čeho učit, neboť politika je v principi stejná, upravovaná na místní podmínky. Jenže politici nectí ani ty principy a hledají a staví na experimentech, tedy na tom, o čem píše pan profesor. Jako příklad již zmíněný Julínek. Jeho dílna nepracuje na základě zkušeností a poznání z jiných států, on vymýšlí novoty, neověřené,nepotvrzené. Je to otázka ješitnosti a velikášství, typické sortě mo-
drých ptáků. Počátky jsou v 9O letech, kuponové privatizaci, praní peněz atd. Otcem je jejich guru, který působením na jejich mysl dosáhl stejného pohledu na věc, jaký má V.K. On, ani nikdo jiný z ODS chybu nepřiznají a že jich nadělali (a ještě nadělají) víc než dost. Všichni tito rádo-
chytří a nechybující lidé často obrací své zraky na západ, do zemí s rozvinutou ekonomikou, kulturou, vysokou životní úrovní, ale poznatky? Jen jim závidí a ve snaze se jim vyrovnat nejdou cestou jejich poznání, tedy i zkušeností a chyb, kterých se jistě dopustili! Oni jdou vlastní cestou, plnou chyb a omylů. Jenže proč se nad tím nezamýšlejí je snadné. Vždy, ať je celkový efekt sebešpatnější, oni z toho něco vytřískají. Viz navrhované privatizace nemocnic a pojišťoven. Již nyní je nad slunce jasné, že to není dobrá cesta, ale jejich vyhlídky, že na tom oni sami vydělají je neodradí od poračování. To už je ovšem věc morálky, se kterou si však nikdo nedělá nejmenší starosti. Z tématu lze učinit kompromisní závěr, jednak: všechno zlé je k něčemu dobré, ale stejně tak : nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.
Jedno pravidlo nevylučuje druhé, člověk je od přírody tvor chybující a už to, že se neučí z chyb druhých, ale jen z vlastních, je právě ta přirozená lidská chyba. Je to v genech,to ostatní se musí naučit. Má-li zájem, podmínky a čas. Čas někdy plyne velmi rachle na to, aby k takovému poznání přišel a ještě se stačil potřebnému naučit.
Téma na přemýšlení, hledání, ale sedláka to nepředělá. S tím musí pan profesor počítat.
27. 02. 2008 | 10:21

váha napsal(a):

Tehhle článek má říz, jako málo který tady. Pozoruhodné na této dobře formulované a perfektně vyargumentované pravdě je její tonáž, evidentně svědčící o hluboké osobní zkušenosti, získané ze svých vlastních chyb .-) Dík!
27. 02. 2008 | 10:44

Déžo napsal(a):

Výborně, pane profesore. Pamatuji si vás (vaše ekonomické = skvělé přednášky) ze začátku devadesátých let, bohužel - pro nás, byly pravdivé. Těším se, až si zase od vás něco přečtu příště, jenom drobná poznámka: u nás jsou ekonomové (tedy: lidé za ně se vydávající - viz Hrad), kteří se nepoučí ani z chyb vlastních, protože oni přece opravdu, ale opravdu žádné neudělali. Jinak skvělé!
27. 02. 2008 | 10:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Zelený ,
člověk za svůj život udělá spoustu chyb.Pokud by se z nich neměl poučovat k čemu by potom žil?Nenaučil by se ani diagnostikovat,ani odpouštět.Právě zjištění odřeného nosu by mělo člověka stimulovat k úvaze o podrobnostech dané chyby a následných krocích k neopakování té stejné.Mnoho lidí si žije v ústraní ,nehledí kolem a také dělají chyby,musí se tuďíž poučovat pouze z vlastních.Chybování lidí z nejbližšího okolí je jakoby chybování moje,tedy jsem donucen ke konfrontaci taktéž.Myslím,že poučení z vlastních chyb je kvalitativně na větší výši než dokazatelné chybování třebas politiků.
Horší situace nastane,když chybu udělám,nepřiznám si ani to,že jsem ji udělal a už vůbec ne její závažnost.S tím souvisí nasledná tendence chyby nepřiznávat vůbec,nemuset se tuďíž stydět,nemuset nic napravovat,nic vysvětlovat,pouze se naučit nečervenat se při doprovodných lžích,kterým se v tom případě nevyhnu.
A nakonec jsou tací,kteří si svoje chybování ani nedokáží uvědomit.Tací,kteří se nikdy nezačervenají,se lží jsou jedna ruka,pojem čest neznají,kterým (i v důsledku jejich politické orientace)následně splýva lež s pravdou a chyby s nechybným uvažováním a logikou.Lidi pro něž neplatí ony nepsané normy civilisovaných lidí,ani je neznají,tedy si ani chyb nemohou být vědomi.
Jistě pane profesora,je pro mě dalece výhodnější,dokáži-li se poučit z chyb druhých lidí,ušetřím svoje zdraví,peníze,ego a hlavně nedostanu po nose.Za každou chybu člověk platí,proto se moudří lidé učí hlavně z chyb svého okoli.Proto se moudří učí a studují dějiny,tam se to chybami jen hemží.Proto je dobré vstřebávat myšlenky moudrých,které diagnostikují už příčiny chyb,či chybování(na konkrétních případech) a při jejich pochopení je možné se následným chybám vyhnout.
Protože si musím Váš článek přečíst ještě několikrát,(neb mi mnoho poučení při dvojím přečtení zcela jistě uniklo),nebudu ani uzavírat svoji přítomnost u Vašeho povídání. Ivan.
27. 02. 2008 | 10:59

skeptický napsal(a):

Teorii pana profesora podporuje fakt,že vlastní chyby vidíme na druhých nejdříve.

Jinak na většinu věcí stačí selský rozum.Že jde lidstvo vedené politiky zdánlivě proti zdravému rozumu,je výsledkem manipulace veřejnosti.Jsme vedeni pod heslem čím hůř,tím líp.

Hůř pro nás,líp pro druhé.Jako globální profesor jistě víte,že existují globální zájmy.Zájem jednotlivce ustupuje zájmu státu v komunismu a fašismu,zájem státu ustupuje globálním zájmům superstátu,globální fašismus.

Až tady bude jezdit politická policie ve čtyři ráno,buďte si jist,že to budou dělat správně.Poučili se od Rusů a od Němců.
27. 02. 2008 | 11:05

Jirka napsal(a):

Příliš černobílé vidění, jen velmi málo situací v životě lidském je natolik totožných, aby se řešení dalo opisovat z historie nebo od někoho jiného. A vůbec si myslím že život nejde opisovat. Každý přece za svá rozhodnutí nese odpovědnost a každý si potřebuje občas tzv. rozbít hubu.
27. 02. 2008 | 11:08

Ivan Hochmann napsal(a):

Zatím jsem si ale stačil všimnout,že příspěvky od lidí z levého spektra(pane Stejskale může být?)se nevyznačují agresivitou,a pitomostí jako obvykle.To je věc o které tady ve smyslu poučení z chybování zcela nepochybně bude řeč.A v prvé řadě to bude ODS pak Kosovo,radar,Klaus,dehonestace reforem atd.Jen asi o Unoru se zábava nepovede,poněvadž tam byla chyba největší.
Oni totiž někteří jsou nepoučitelní.Ivan.
27. 02. 2008 | 11:12

jipindripich napsal(a):

Pane profesore,
věcně zhodnocená skutečnost, byť v ČR je to příslovečným házením hrachu na zeď.
Mám obavy, že jste pominul jeden základní prvek našeho ryze českého vnímání světa, resp. jeho chodu.
My už se z principu nemůžeme učit z chyb druhých, protože naší prioritou byla vždy TŘETÍ cesta. Jinak řečeno, vždy něco, co nikde, nikdo, nikdy nedělal, nezažil a vlastně nikoho nenepadlo.
Ergo, jsme tedy my ti nositelé "zkušeností" a je na zbytku světa, zda se z nás poučí, či nikoliv.
To je právě ta tragédie našeho národa.
Ne Slovensko, ale my máme své "špecifika". Bohužel v hlavách některých strejců. A to je mizerné místo na změnu.
Možná, že by jste mohl napsat článek s tématikou, že třetí cesta neexistuje. Snad by to vedlo k většímu zamyšlení. Zvláště u "voličů".
Pěkný den.
27. 02. 2008 | 11:17

stejskal napsal(a):

Samozřejmě, pane Hochmanne,

ve srovnání s Vámi zhusta používaným označením "ksindl" zaznamenávám patrný a oceněníhodný posun. Pevně věřím, že nám to vydrží ;-)

Děkuji předem.

Libor Stejskal
27. 02. 2008 | 11:22

NevericiTomas napsal(a):

Pan profesor ozvedl bonmot do trochu absurdnich rozmeru :-) Ucit se z chyb druhych muzete, pokud nejste prvni nebo sirokodaleko jediny, kdo neco dela. Jenomze motorem pokroku jsou ti, kteri maji odvahu pustit se do veci, ve kterych se od druhych poucit nemohou a riskuji. Smejme se Edisonovi, ze povazoval stejnosmerny proud za idealni pro dalkovy prenos. Cimrmanovska teorie slepych ulicek neni tak uplne vtip. Popsal-li zde ponekud dramaticky spolecnost, ve ktere se vsichni uci z vlastnich chyb, predstavme si spolecnost, kde vsichni cekaji, az se budou moci poucit z chyb druhych. To by byl konec pokroku. A krasny priklad je ta transformace. Kdo provadel tak rozsahly prevod majetku, typu ekonomiky v tak kratkem case a za takovych podminek? Kdybychom hledali od koho se poucit, hnijeme v sociku jeste dnes. Na zazracne profesroy z Harvardu moc neverim. Z jejich komentaru vetsinou kouka neschopnost predstavit si, co to tu vastne fungovalo. Co mi prijde aburdni, ze se dnes snazime o zmenu rezimu na Kube, Iranu, KLDR, mame tu studnici zkusenosti a chyb z Evropy a nikdo se tomu systematicky nevenuje. Az se to na Kube sesype, budou zase vsichni stat s otevrenou pusou. To je ohromna skoda.
27. 02. 2008 | 11:32

Lukas napsal(a):

Nemůžu si pomoci, ale celý článek mi přijde tak trochu jako některé místní blogy týkající se politiky. Máme dvě strany (řešení). Na jedné zdůrazníme vše špatné, na druhé naopak vše dobré. A jen tak pro jistotu jako negativa prvního interpretujeme i věci víceméně neutrální. Takovým způsobem bych mohl napsat článek o tom, že učení z cizích chyb je projev zbabělosti a zpomaluje rozvoj. Nakonec bych mohl tvrdit i to, že tento druh učení je jen tupé následování autorit či napodobování moderních trendů apod. a z určitého pohledu by takový článek byl stejně pravdivý jako ten autorův.

Takže dvě životní zkušenosti.
1 – Když začínáte práci, podívejte se, jak daný problém řešili ostatní. Je to nenahraditelný zdroj informací a nápadů. Je snadnější vylepšit práci těch nejlepších, než se nezávisle na nich dostat na stejnou úroveň.
2 – Až práci dokončíte, důkladně se zamyslete, co šlo udělat lépe. Když dokončíte práci, tak máte více informací, než když jste ji začali, takže pokud se na konci podíváte na své dílo a řeknete si, to nemá chybu. Tak jste evidentně něco přehlédli :-)

Ale jinak souhlasím, že učení z cizích chyb bolí podstatně méně.
27. 02. 2008 | 11:43

ad napsal(a):

Pane profesore Zeleny, diky za vstup do zdejsiho moralniho, ekonomickeho a lidskeho bahinka.
Bohuzel, je obrovska skoda, ze se tak nestalo pred volbou prezidenta. Mohlo to vest k prvni otevrene verejne a alespon castecne medialni diskusi (doposud je tabu o tom cokoliv zverejnit v novinach a jinych mediich) po roce 1989 o podvodech a neumelstvi, odborne ubohosti ekonomickych radoby expertu typu VK a jeho kamarily bolseviku a kamaradicku ze socialistickeho tenisu a la Dyba, Kocarnik, Dlouhy, Jezek a mnoha dalsich clenu maticky strany, najednou konvertitu nejhlubsiho pravicoveho razeni a mysleni, konzervativcu, bojovniku proti rodne KSC...Chce to opravdu zaludek.
Jak asi chapete ted, hned po roce 1989 ste nemel nejmensi sanci s vyse uvedenou mafii vyhrat politicky boj, protoze ho vedla opravdu mafiansky, podvodne, podpasove,dborne falesne a ciste ideologicky...Kryla je druha sprava StB a bolsevici nacpani vsude, od s. Calfy az po VH, v novinach, TV, a vubec v mediich.
Ti slouzili za jidasky gros od MMF a Svetove banky, aby tyto organizace potom sami napadali, kdyz je prestali platit- typickym prikladem je VK.
A nejsmutnejsi na tom je fakt, ze stejna mafie ovlada ceskou a moravskou kotlinu dodnes na cele se svym padronem na hrade ceskych kralu!
Nepochybuji o tom, kdyby ste napriklad byl predsedou federalni vlady Ceskoslovenska, byli bychom dnes uplne nekde jinde, a to nejen ekonomicky, ve vede, vzdelani, ale i moralne a vubec lidsky. Doposud vladnouci mafianska klika ma z Vas des a hruzu. Oni vlastne chyby nedelali, nebot jenom papouskovali prikazy odjinud na devastaci republiky, jak ji vidime dnes. Tak ze v principu se dopousteli vlastizrady za mizerny gros a politickou samochvalu. Sami nikdy nic origanilniho nevynysleli.
Moc vam drzim palce a ocekavam postupne uvedeni a objasneni vsech podvodu od roku 1989, spachanych na lidech zde, jak uvedeno vyse mafii na cele s VK.
Nikdy neni pozde!
27. 02. 2008 | 11:55

stále rebel napsal(a):

Zdravím autora, článek bych shrnul:
„Je lépe se učit z chyb druhých, než pak draze z vlastních“.
Tam, kde nejde o prožitek, ale o výsledek s tím nelze než souhlasit.
Přeji autorovi, aby se mu blogování zde líbilo. Je to trochu jiné auditorium, než na jaké je zvyklý a vyžaduje velkou dávku tolerance a nadhledu.
27. 02. 2008 | 12:05

Ivan Hochmann napsal(a):

Pokračujeme.
Jsou chyby o nichž se pan profesor Zelený ani nezmínil.Chyby cílené,úmyslně navozené,sledující záměrný cíl k němuž lze pomocí takové chyby dospět za účelem vlastního profitu.To jsou ony události kolem kuponové privatisace a zase záleží na úhlu pohledu a zainteresovaných osobnostech.
Pro mnoho aktérů v této době nebyla tato kauza(a není dodnes)zločineckou záležitostí,tudíž ji nekvalifikují jako chybu.Ten kdo ji jako chybu (jako celek)chce kvalifikovat,mnohdy nemá všech pět pohromadě,nemajíc ekonomického vzdělání,potřebného rozhledu a všeobecné rozvahy,co se vlastně stalo.Argumentovat Koženým je hloupost.To byla jen jedna z chyb,v obrovském množství kladů,provázejících přechod od komunistického svinstva do normálu.Všechny ty zlodějiny,byly uskutečněny,poněvadž v té době ještě nedošlo ke katarzi společnosti.Všichni ti zlodějové,tuneláři,manipulátoři si byli vědomi své beztrestnosti jako komunisté a jejich nomenklaturní synkové,kteří tuto situaci záměrně nainstalovali.(a situace je neřešená dodnes).
Zajisté tyto CHYBY byly záměrné,cílené a jejich protagonisté nikdy nepřiznají svoje pochybení.V tom má pan Zelený pravdu největší.Chyby politiků ovlivňují naše životy nejvíce.Jenže polistopadoví politici byla buď sestava nepřiměřeně ambiciózních neználků,nebo banda komunisty "vychovaných" kádrů pro tuto příležitost.Dneska už to víme.Jenže tyto příčiny mnoho lidí,myšlením poplatných socialismu,jako CHYBY ani náhodou neuznává.Chybovala prostě ODS.A to jsou vlastně ony chyby,které nás pořád drží při zemi,současné politiky při moci a politickou orientaci setrvačně na levici...... a přitom jak jsem předeslal všeobecnou kvalifikaci CHYBY nelze provést,poněvadž není zájem ani veřejnosti,ani policie,justice - o politicích nemluvě,těm to tak bude vyhovovat pořád,dokud nenastane zase čas ke změnám.Ivan.
27. 02. 2008 | 12:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Děkuji Vláďovi,dostal jsem se na poučnou stránku Britské listy(už je v záložkách).Ivan.
27. 02. 2008 | 13:20

hudryper napsal(a):

Pane profesore,
dovolim si ponekud otupit ostri Vaseho
kritickeho pohledu na kuponovku.Ony ctyri"zakony",jez udelaly moznym krast
v miliardach,byly prijimany na poslednim zasedani Feder.parlamentu v
r.1992 a prednesl je V.K. Byl jsem tam pritomen jako divak.O jedinou namitku
se tam tenkrat pokusil pozdejsi prvni
"prebehlik" Wagner z CSSD.Z ostatnich pritomnych se neozval nikdo,myslim ze
proto,ze to naprosto nikdo z nich nepovazoval za potrebne cist a tak to
" prohlasovali" jako jeden muz. Vzdyt uz bylo prece rozhodnuto komu a jaka
trafika pripadne po rozdeleni statu a sebezruseni feder.parlamentu.
A k veci. Originalni text, treba zakona o investicnich spolecnostech, pusobil dojmem,ze jde o preklad z angl. neb
odpovidal precedencnimu pravu a ten
u nas nikdy nebyl! Takze predkladatel,
nebo mozna jenom prekladatel se nekde "poucil". Mozna v zakoniku nektereho americkeho statu dlouho pred financni krizi 1913 v USA! Jeho platnost u nas v 90.letech zarucovala
tak totez,co v dobach grunderskeho kapitalismu-nepostizitelnost privatiza-
cnich podvodniku pri zneuzivani vyhod
umyslne derave legislativy. Neni to tak,
ze se nasi privatizatori naopak poucili z chyb jinych,jenze tak nejak po cesku ?
A jejich cesky sef sel jeste dal. Zacal poucovat chudinky soucasne kapitalisty
o tom,jak se to "ma delat" treba v Davosu a leckde jinde.Cili nezistne nabizel sve zkusenosti jinym a oni nic
nepochopili a dal jenom globalizovali !
27. 02. 2008 | 13:52

Vico napsal(a):

Nemohu si pomoci, ale sebemrskačství Čechů je opravdu příslovečné. Pravdy pana profesora o prospěšnosti učit se s chyb druhých, než-li vlastních, jsou absolutní a nelze proti nim nic namítat. Co namítat lze, je navození dojmu, že je naší národní vlastností je nedbat cizích zkušeností a chovat se zcela iracionálně a budit tak shovívavý úsměv těch chytřejších národů. Iritují mně i řeči o našem Absurdistánu, morálním bahnu, ve kterém se tu všichni plácáme. Štve mně ta totální negace všeho, co tu bylo, co tu je a pesimismus ohledně blízké i daleké budoucnosti. Pan profesor v závěru více méně označil 90% Čechů za morálně pokleslých, neboť si tak či onak zadali s komunismem. Pocit Sodomy a Gomory nelze navodit lépe. Pak se ani nedivím, že Češi působí tak málo sebevědomým dojmem i ve srovnání s příslušníky národů chudších a méně úspěšných, než-li jsme my.Plivem tu sami na sebe. Myslím si, že nejsme ani pupkem světa, ani jeho hlavou, ale ani jeho řitním otvorem. Jsme vcelku standartní středoevropská země, která má to štěstí, že se rozkládá na té bohatší části naší matičky Země.
27. 02. 2008 | 14:09

Ivan Hochmann napsal(a):

To Paul - Gerd:
Můžete mě pánové říci,jak si pan Švejnar( jako dobový vzorek,ne jako kandidát)představoval,či jak by jste si vy oba představovali "právní rámec",když právní prostředí ovládali Jičínští a Rychetští a ovládají dodnes?Privatisace,čili vracení nakradeného jakéhosi "státního" majetku ,se nevyhlo(ani nemohlo)chybám ,poněvadž svinstvo po komunistech se kydalo v Čechách poprvé a ještě za jejich aktivního,pro ně výhodného zúčastnění.Poněvadž jsme nebyli jako ONI,dopustili jsme se jedné jediné velké chyby za kterou dodnes platíme(pane profesore Zelený)Výměnou za beztrestnost jejich zločinů,jsme jim ponechali přístup k jimi nakradeným majetkům a ještě z nich udělali novodobou vrstvu zbohatlíků.Jaký je pánové váš názor na chybování a poučení z historie jedné generace? Ivan.
27. 02. 2008 | 14:19

Ivan Hochmann napsal(a):

Vico,
vaše komunistické smýšlení je nám všem známo z ostatních blogů.Nehrejte tady vlastenecké písně,když znáte jen Internacionálu.Jste příčinou pokleslé morálky a bahnu,ve kterém se tu plácáme.Pan Zelený jen pojmenoval fakta.Ivan.
27. 02. 2008 | 14:25

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Juvel,
vašich pár vět bych zarámoval a pověsil jako motto nad dveře do parlamentu.Jakéhokoliv parlamentu.Je to smutné,ale velmi,velmi pravdivé.Proto se dějiny opakují,proto už tu VŠE JEDNOU BYLO.Proto,aby si to mohli naše děti a vnukové "vyžrat" podle své chuti.Ivan.
27. 02. 2008 | 14:37

Vico napsal(a):

Hochman : Mluvte za sebe vy hulváte. Mluvíte tu v množném čísle jako úvodník starého Rudého Práva. Na rozdíl od vás, mi editor nemusel mazat ty vaše příslovečné vulgarity.
27. 02. 2008 | 14:40

stejskal napsal(a):

Pánové, klid. Prosím.

Pane Hochmanne, zdržte se prosím osobních výpadů. Děkuji moc.

Libor Stejskal
27. 02. 2008 | 14:44

stejskal napsal(a):

Snad se na mne nebude pan profesor zlobit, když prozradím, že měl poněkud obavu z nechvalně proslulého prostředí českých diskusních serverů. Zaručil jsem se mu, že se pokusím udržet diskusi ve věcné a korektní rovině.

Byl bych opravdu velmi smutný, kdybychom i na aktuálně.cz špatnou pověst českých debatérů potvrzovali.

Všem moc děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 02. 2008 | 14:48

sluníčko napsal(a):

Zdá se mi, že hlavní potíží našich vrcholných politiků je jejich zaslepenost (zdánlivě nekonečnou) mocí, která se m.j. projevuje neochotou přiznat chyby vlastní natož se poučit z chyb cizích (nebo se poučit jen selektivně - např. jak se přes záda druhých vydrápat nahoru a udržet se tam).
Chybovat je totiž lidské - ale naši politici si už asi namnoze o sobě myslí, že jsou bohy.
27. 02. 2008 | 14:51

vlaďa napsal(a):

@Ivan Hochmann: není zač. Propaganda...stará jak lidstvo samo.
Jen s tou pravou a levou stranou, je to u nás nějak zamotané a není se co divit. Někdo si rád, velice rád, plete i východ se západem.
27. 02. 2008 | 15:19

Gerd napsal(a):

Pane Hochmane,
KSČ a všichni její členové, i bývalí, měli být r. 1990 odstraněni z politiky a veřejné správy. Nemyslím pomstu, ale prevenci, protože mnoho lidí vstoupilo do KSČ z prospěchu a zmetci zůstanou zmetky v jakékoliv straně.
Jenže to nešlo, když hromada politiků bývala členy KSČ a mnozí jsou v politice dodnes.
Protože jsme nezakázali KSČ, nemohli jsme zakázat ani druhou totalitní ideologii, neonacismus.
27. 02. 2008 | 15:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane vlaďo,
poděkoval jsem.Východ od západu poznáte snadno.Jednak na západě zapadá slunce a když se vykálíte k západu z východu přílétne lejno.To věděla už moje babička ač do kostela chodila.Už tušila,že země je kulatá.Ivan.
27. 02. 2008 | 15:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Nikoho jsem hulvátem nenazval.O jakých vulgaritách pane Vico hovoříte? Pokud ovládáte úvodníky Rudého práva je vám jako komunistovi pouze ku prospěchu.(já Rudé právo nikdy nečetl)Strana to ocení.Vztekejte se jak chcete,vaše komunistické názory jen svědčí o vaší nepoučitelnosti nejen z vlastních chyb.Vy nejste schopen chybu ani rozeznat,natož reflektovat.Ivan.
27. 02. 2008 | 15:42

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale ,
několik diskutérů už definovalo tento server za naprosto levicově zaměřený.Buďte rád,že mě tu máte.Alespoň nebudou řeči.Ivan.
27. 02. 2008 | 15:46

vlaďa napsal(a):

@Ivan Hochmann: vím, že jste poděkoval, proto jsem psal, že není zač. Ono, když na to přijde i z toho západu může přilítnout leccos. Jen ještě to vpravo a vlevo ;) Praváků je většina, ale leváci i když je jich v populaci méně, mají zas v určitém směru výraznější vlohy. To je ta příroda...
27. 02. 2008 | 15:51

Milan Zelený napsal(a):

Vážení čtenáři,
důraz je na "vlastních" ne na "neučte se". Chyby uděláte tak jako tak a musíte se z nich učit - tak jako já. Upozorňuji na to a na ty, kteří dělají chyby (často záměrně) a pak se z nich učí a svým "poučením" je obhajují.
Vystupoval jsem kdysi na fórech mnoha stran, mezi nimi i Sládkovy. Hledal jsem platformu pro komunikaci - nebylo to snadné, neuspěl jsem, byla to chyba a poučil jsem se: již nikdy s žádnou "stranou". Nemám výčitky svědomí, pracoval jsem naplno, nevyšlo to. Je to vše v knize Neučte se z vlastních chyb.
27. 02. 2008 | 16:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Vláďo,
nemám vůbec nic proti levákům,respektuji jejich přírodní nasměrování,ba jim snad skoro závidím.Ovšem "levičáctví" je o něčem jiném.Nepouštěl bych se do takové diskuze na jiném blogu.Uvedu vám pouze jeden jediný příklad o škodlivosti levicovosti v myšlení.Nikdy jsem komunistické hnusy nevolil.NIKDY.Všech těch 99% lidí chodících za totality k urnám mě škodilo.Z mého pohledu to byla škodná.Přestože vím,proč chodili a proč volili a vědomě se dopouštěli chyb.Změnila se doba a dala mě za pravdu.Jsem nad věcí a vyrovnaný.Jen mě štve,že existuje TOLIK nepoučitelných.Vám to nevadí?Možná to bude vadit Vašim dětem. Jinak s pozdravem Ivan.
27. 02. 2008 | 16:16

Vico napsal(a):

Budu se snažit respektovat žádost pana Stejskala a ovládnu se, byť v případě Hochmanna by mělo platit přísloví - na hrubý pytel, hrubá záplata.
Hochmann - Vy nejste pravý ani levý, vy jste jen nabitý negativismem. Jste věčným nespokojencem, pro vás tady bude páchnoucí bláto stále i po padesáti letech. A já vám to i docela přeji.
27. 02. 2008 | 16:35

PAUL napsal(a):

Je to tu krásné a vášnivé, ba dokonce to tu smrdí svobodou projevu. Není to krása?
27. 02. 2008 | 16:56

Čochtan napsal(a):

Já teď plácnu pár samozřejmostí:

1. Každý dělá chyby. Někdo míň někdo víc. Z vlastní chyby se musíme poučit a neopakovat ji!

2. Učit se musíme i z chyb těch druhých. Abychom je neudělali.

3. Učit se musíme nejen z chyb ale i z úspěchů. Svých i cizích.

Takže podtrženo a sečtěno: Učit se, učit se, učit se. Ale to není nic nového.

O co vlastně v článku šlo ?
27. 02. 2008 | 17:09

Ivan napsal(a):

Děkuji zas počtení, zajisté to je určitý ideologický přístup, vlastně přístup k životu. Není vůbec otřesný, chybující politik by se měl zmizet. Hezký narcismus vyjádřen tím sebemrskačství, zajisté, že známe i jiné formy narcizmu v naší politické galerii. Děkuji za pěkný článek k zamyšlení. Byl bych asi opatrný s tím ideologickým pojetím. Je mi velmi odporné a kolem dost toho. Takže pěkné pojetí přístupu k životu, krásně vyjádřené.
27. 02. 2008 | 17:34

Ivan Hochmann napsal(a):

Paule,
přiznám se Vám,nemám je rád.Jsou jako morová rána.Vlezou všude.Bez zábran,bez špetky slušnosti.Proč se mám s nimi vybavovat?Já taky nelezu na jejich komunistické blogy.Musel by mě šlak trefit,ale oni jsou jako vši.Je jich spousta.Mohl bych jmenovat.Nepoučitelní,suverénní za každé okolnosti.Není s nimi diskutovat o čem.A o jejich pindy nestojím.Jako by nevěděli,že se s nimi nemluví. Ivan.
27. 02. 2008 | 17:39

Ivan Hochmann napsal(a):

Vico,
jaký "Hochmann"- snad pane Hochmane.Jaké máte povolání,snad jste nebyl bachařem na Borech?Tam se titulovalo 5.pádem.
A Vy a Vám podobní mě nemáte co přát.Páchnoucí svinstvo tady zbylo po vašem 50-ti letém komunistickém hospodaření.
Čest Práci soudruhu. Ivan.
27. 02. 2008 | 17:53

hudryper napsal(a):

A uz je po nadejnem blogu....
Alespon pro mne.Zdravim !
27. 02. 2008 | 18:01

PAUL napsal(a):

já je také nemám rád ale dělá mně dobře, když řvou vzteky!
27. 02. 2008 | 18:17

vlk napsal(a):

Prof. Zelený

těším se na další blogy. Jak jsem napsal.
K vaší poslední replice - provinil jste se proti vlastním zásadám. Nepoučil jste se z chyb jiných - viz přílsoví Nechoď Zelený s pány na led. Pán /politik/ uklouzne a Zelený si za něj nohu zláme.

Poznatek jiných.
27. 02. 2008 | 18:56

Ivan Hochmann napsal(a):

cialistMě Paule zase dělá dobře,když drží ty svoje nevymáchaná ústa.Je mě 66 let.Celý svůj život jsem musel držet hubu já.Celý svět se radoval s hippies,básnil s Ginsbergem,zpíval s Beatles,tancoval jak si sám zapískal.My jsme chodili po lesích,horách,zpívali Askalonu,po večerech poslouchali Luxembourg.Už jsem tu vyznal svůj protestanský svět.Ti grázlové se nám jen vysmívali,naše děti nemohli studovat jako my za naše táty.
Dnes je předvečer 60.letého výročí komunistického Února.Dnes se mě smát nebudou.Dnes mohou tak akorát držet hubu a děkovat bohu,že je nemám po ruce.
A jestli má pan hudryper po blogu mě dnes vůbec nezajímá.Pokud jejich takových víc alespoň se pan profesor Zelený přesvědčí,jak se poučili lidé v České republice z chyb svých i cizích..Může o tom napsat další knihu. Ivan.
27. 02. 2008 | 19:02

Vico napsal(a):

Jaký Vico, snad pane Vico pane Hochmann. Už jste mně nazval komunistou, teď dokonce bachařem pracujícím na Borech. Pane Stejskale, poraďte mi, jak zůstat slušným a přitom si takové invektivy nenechat líbit? Takže ..komunisté jsou typičtí stejně jako vy pane Hochmanne skoro totálním negativismem k současnosti. Skoro všechno je špatné a podle všeho bude ještě horší. V tom si s nimi pane Hochmanne můžete podat ruku. Já si demokracie užívám a jsem rád, že mohu svobodně projevit svůj názor, byť někdy narazím na takového jako jste vy. Vy máte svou uhlířskou víru a každý, kdo smýšlí jen o píď jinak, je bolševik, stalinista atd. V tom jste si s bolševiky velmi podobný. I v této trapné debatě, za kterou se i trochu stydím, protože jsem se do ní bohužel nechal vámi vtáhnout, jste na sebe prozradil/16,16,58/že vám škodilo 99% lidí.Kolik procent je to nyní. Už jen 90%? Je-li tomu tak, jste asi dost nešťastný člověk.
27. 02. 2008 | 19:21

Ivan Hochmann napsal(a):

Jasně pane Stejskale.Nechte je ať si užívají demokracie.My jsme si taky užili.Paní Horáková dokonce na šibenici. Ivan.
27. 02. 2008 | 20:02

Glock napsal(a):

Hezké, jen mi to přijde celé takové ... akademické. V reálu většinou nebývá čas na to, aby se člověk zastavil a analyzoval chyby jiných. Sám má dost starostí, aby chyby nevyráběl sám. Poučení z chyb druhých je takový feedback, který je možný většinou jen zpětně.
27. 02. 2008 | 20:12

Saliven napsal(a):

Vico:
Asi vám nezbyde smířit se s tím, že někteří lidé stále žijí v minulosti a bojují dávno vybojované bitvy. Lepší radu nemám. :-)
27. 02. 2008 | 20:38

Penzista napsal(a):

To Ivan Hochmann"
Napsal jste,že: Celý svůj život jsem musel držet hubu!"
S odkazem na to, co tady předvádíte, bych Vám doporučoval, abyste v tom pokračoval i nadále!
27. 02. 2008 | 20:41

Štěpka napsal(a):

Stále hlavně všichni řešíte jestli se poučit z vlastních nebo cizích chyb, ale ještě jsem neviděl, že by někoho zajímalo to podstatné a to jak dělat co nejméně chyb, například tím, že by v čele měli být lidé s co nejlepším úsudkem. To nikdy nikoho nezajímá. Všichni vidí jen efekt. Je vidět, že převažuje povrchnost a ignorance nad inteligencí a logikou.
27. 02. 2008 | 20:55

vlaďa napsal(a):

@Ivan Hochmann: nepoučitelní mně moc, moc vadí, těch bylo vždy dost. A děkuji za Váš zájem o moje děti. Nemám děti, mám tři hodně odrostlé holky, a nepřejte si slyšet, proč ta nejstarší je od nedávna za vodou(mořem) a proč nezůstala v našem Blahu v srdci Evropy a nechce zpět. Na pravici-levici Vám dávám odkaz www pana prof.Zeleného, když už jsme u něj. Možná to nejen Vám, ale i jiným, trochu pomůže. Zde:
http://www.darius.cz/ag_nik...
Poznámka: jednalo se opravdu o r1991.
Nemá cenu se zaklínat pravičástvím, ani levičástvím, nemůže to fungovat. Má-li člověk snahu, dá se domluvit s každým člověkem dobré vůle. Přeji Vám všechno nejlepší :)
27. 02. 2008 | 21:02

hudryper napsal(a):

Pane Hochmannne,
jsem o chlup starsi nez Vy a tedy jsem zazil stejne obdobi spolecenskeho byti
jako Vy.Na skolu az po 2 letech sachty,
tatu odrovnali STB lidsky i psychicky a
presto netrpim nenavisti. Nejspis jsem se poucil z chyb jinych,i kdyz clovek pritom mnohdy skripal zuby.Mel byste uz vedet,ze skoro za vsechno si clovek muze z velke miry on sam. Ja jsem hubu nedrzel,na prvni maje jsem necho
dil,na volby za "normalizace" jsem nechodil a presto jsem prezil.Mozna lip
nez Vy,protoze na volbe Ginsberga na
majalesu jsem byl,s Beatles zpivam dosud a uplakanou Askalonu asi tak od 16 let nemusim. Vas postoj se dost shoduje s obvyklymi postoji ceskych emigrantu z let 48,kteri dodnes nemohou prijit na jmeno emigrantum z
68.Je tristni srovnat v dusledku toho spolecensky zivot ceskych komunit npr.
v Sydney i jinde s komunitami Rakusaku,Slovaku,Polaku o Chorvatech
ci Srbech ani nemluve. Pisi Vam proti svym zasadam. To proto,ze bych Vam chtel uprimne poradit,abyste se poohledl po vhodne literature,ze ktere
se budete moci poucit z chyb jinych, kteri byli presvedceni,ze jsou jedinymi
ublizenymi,lec spravedlivymi.
27. 02. 2008 | 21:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Jasně,povzbuďte se proletáři.Nakonec mě budete radit ,abych držel hubu,že penzisto?To je úroveň.
Tlustou čáru byste si přáli viďte?Prý už bylo dobojováno.To by se vám tak líbilo.Proč jste přišli opruzovat sem.Viděli jste někdy,že bych se já angažoval na nějakém blogu kde se vyskytujete vy?Chytráci jako Saliven, Věžák,m%m ,atd,-Vždy než bych polouchal vaše kecy,jsem rychle zmizel a už se neukázal.
Dnes vám říkám jednoznačně Další Únor nebude.Zapomeňte na svoje slavná léta,kdy jste manipulovali s lidmi a kázali svoje bludy a zmizte grázlové.Ivan.
27. 02. 2008 | 21:58

Saliven napsal(a):

Pana Hochmanne. Měl jste bojovat před revolucí. Dneska už bojovat a neustále se vracet do dob socialismu není třeba. Dnes je třeba hledět vpřed a snažit se společnosti dát ze sebe to nejlepší. Nevím, proč se takovým způsobem navážíte do lidí, kteří mají jiný názor. Pokud se vám moje řeči nebo kohokoliv nelíbí, tak můžete polemizovat, pokud je apriori odmítáte, tak ten bolševismus zůstal možná spíše ve vás v duchu onoho hesla "Kdo nejde s námi, jde proti nám."

PS: Jsem zaplať Bůh porevoluční "produkt" takže si tyhle proslovy o únorech, řeči o manipulacích a urážení odpusťte, buďte tak hodný.
27. 02. 2008 | 22:16

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane hudrypere,
nevím z čeho usuzujete,že jsem plný nenávisti a ublíženosti.Tak to prosím vůbec není.Jsem vysoko nad věcí.Prožil jsem a prožívám krásný život plný práce a poznávání,i kus světa jsem viděl.Nemám důvod k uvedeným vlastnostem.
Ano považuji se za spravedlivého člověka.Za ty roky jsem si bezpečně ověřil jak spravedlnost funguje a tím dokáži být soudcem i sám sobě.Dokáži také vést dialog s kýmkoliv kdo mě nebude chtít přesvědčovat o komunistických blábolech.To tedy opravdu nemusím a nebudu.Zvláště dnes v předvečer komunistického svátku.Myslím,že Vám mohu pouze poděkovat za radu.Snad ještě doporučit,abyste odsud neutíkal.Tento blog je zajímavý námětem i postavou a já zítra už nebudu na pány komunisty reagovat.Stejně mě zajímá,jaké postoje zaujmou lidé,které znám z diskusí k tématu učení z chyb. Ivan.
27. 02. 2008 | 22:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Jasně pane Salivene,
nechám si od Vás poradit.Budu hledět vpřed,ale dobře se podívám,kdo mě stojí za zadkem.Ivan.
27. 02. 2008 | 22:33

Saliven napsal(a):

Ivan Hochmann:
Úplně mi bude stačit, když mě přestaňte označovat termíny jako komunista, grázl, proletář apod. Vychválit se umíte (viz. příspěvek pro pana hudrypere), ale slušně chovat asi moc ne.
27. 02. 2008 | 22:36

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Salivane,
vlezte mi na záda.Děkuji.Ivan.
27. 02. 2008 | 22:50

vlaďa napsal(a):

@pan Vico 14:09:18 : sebemrskačstvím pro mne není poukazováním na hrubé nedostatky každodenního života. Moc hrdým Čechem býti nelze, není-li na co hrdým býti. Chyby pojmenovány už byly před víc než 10roky v Rudolfínském projevu a neděje se k lepšímu dohromady nic, spíš naopak. Fajn je snad jen to, že svítí koncem února sluníčko a na to nikdo z nás nemá vliv. Být hrdý na Julínka s Cikrtem? Langra? Topolánka? Volbu prezidenta? Rasismus? Rojící se nácky? ..., nebo na to, že si mladí, schopní lidé, tak jako kdysi, pomáhají za kopečky, nebo přímo za moře? Nebo na to, že na vesnici, kde několik desetiletí žiji, jsou od starosty, přes podnikatele, až po kostelníka jenom samí bývalí komunisti?(a v tom se Husák určitě memýlil, že: "Komunisti sů ľuďja zvláštného ražeňja...") Nemám na co být hrdý. Vy snad ano? Co tak dobrého Vás tedy potkalo po r.89, mimo to, že můžete mluvit co chcete (a nikdo Vás neslyší)....a když jdu ulicí, kde bydlím již tolik let a zdravím sousedy, které moc dobře znám, říkám si:"Vždyť lepší to být ani nemůže..."...a Sluníčko svítí na všechny stejně :)
27. 02. 2008 | 22:56

Ivan Hochmann napsal(a):

Před odchodem do postýlky jsem ještě jednou přečetl úvod.Je tam toho k diskusi na celý týden.Dobrou noc Ivan.
27. 02. 2008 | 23:20

Čochtan napsal(a):

Pane Hochmanne,
chápu Vás, díky bolševikům máme v sobě hodně oprávněné nenávisti, a ta musí ven. Jinak vás zničí pocit bezmocnosti, nespravedlnosti.

Víte co pomáhá ? Udělat si zbroják, koupit dobrou zbraň, cvičit střelbu, zlepšovat zbraň (optika, laser,) a hledat si kandidáty pro kulku. Kdo si ji zasloužil, (Grebeníček, Filip,….) kde bydlí, jak a kudy chodí ,…. Znáte to z mnoha filmů. Cvičit, abyste byl připraven, až vám doktor řekne: máte už jen pár měsíců života. Ten pocit bezmocnosti, který vás rozežíral, protože ta nenávist nemohla ven, ten je celou tu dobu pryč. Máte pro co žít. Pro spravedlnost.
27. 02. 2008 | 23:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

nechal jsem tu text pana Čochtana z výchovných důvodů. Například pro Vás, pane vlku, až se zase budeme bavit o tom, zda-li někomu (tedy panu Čochtanovi, pamatujete na naši předvčerejší debatu o rasismu, že?) neomezuji právo na jeho názor.

Toto je otevřená výzva k násilí vůči konkrétním lidem. Nabádání k trestnému činu, příslušný paragraf mohu dohledat.

Aby bylo jasné, co je pan Čochtan za člověka a proč jeho provokace mažu. Ubezpečuji Vás, že to myslí vážně, několikrát se tu držením střelné zbraně i jejím použitím chlubil.

Další texty pana Čochtana budu mazat.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
28. 02. 2008 | 00:05

kočka šklíba napsal(a):

To Čochtan: ale vy se pletete, zřejmě jste přehlédl vyjádření toho pána: "Pane hudrypere,
nevím z čeho usuzujete,že jsem plný nenávisti a ublíženosti.Tak to prosím vůbec není.Jsem vysoko nad věcí". Takže z čehotak usuzujete? Že by jste nabyl téhož dojmu z jeho vyjádření na zdejších blozích? To vás ale moc rád mít nebude, možná, ptz jinak jste asi stejného smýšlení a tedy jeho "parťák".
P. Stejskale, asi již zde nejste, ale tohle je docela za hranicí ne?
28. 02. 2008 | 00:06

stejskal napsal(a):

Omlouvám se, pane profesore,

potřeboval jsem, aby si tu někteří diskutující uvědomili některé okolnosti.

Napříště už nenechám Váš blog podobnými texty zahlcovat.

Děkuji.

Libor Stejskal
28. 02. 2008 | 00:07

kočka šklíba napsal(a):

P. Stejskale, než jsem to dopsala, předběhl jste mě, jinak ano, taky si myslím, že to myslí vážně, je plný nenávisti, zášti a tak dál. Děkuji, opravdu nebýt Vás, nebylo by možné na tyto blogy chodit.
28. 02. 2008 | 00:09

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale, já jen poradil panu Hochmannovi jak se zbavit duševních problémů, pocitu bezmocnosti vůči zlu. Tohle mu poradi každý lepší psycholog.

To nemá s naváděním k zabíjení vůbec nic společného.
28. 02. 2008 | 00:10

Čochtan napsal(a):

Kočko, každý slušný člověk nenávidí komunisty. Neodreagovaná nenávist rozežírá duši. Proto musí ven. Na střelnici jde ven. O to jde.
To je vše. Nic víc.
28. 02. 2008 | 00:17

kočka šklíba napsal(a):

Čochtan: já si hlavně myslím, že žádný slušný člověk nemůže napsat to co vy.
28. 02. 2008 | 00:31

Čochtan napsal(a):

Kočko, proč ? Co je na tom špatného, když si na terč nalepím obrázek zla ?

Za protektorátu bych použil asi obrázek Heydricha. Bylo by to něco špatného ? To bych ale neměl legální zbraň. Musel by mi posloužit prak nebo luk. Není to ono, ale lepší než nic.

Heydrich už nežije, zaplať pánbůh, nebo je ti to líto ? Za to žije jiné zlo. Stejně špatné zlo. Jenom nemluví německy.

Divila by ses jaký mír v duši má člověk když jede domů ze střelnice.
28. 02. 2008 | 00:42

Čochtan napsal(a):

Kočko, ty si myslíš,.. jde o to čím myslíš. Ratio contra emotio.
28. 02. 2008 | 00:48

Milan Zeleny napsal(a):

Co omezit pocet individualnich vstupu? Opakovane vymeny mezi dvojicemi, atp. Monopolizuji cas i prostor, nedebatuji k veci a odpuzuji tak ctenare. Je to velka skoda. Nejako vedlejsi neverejnou kolej pro osobni vymeny? Vyzadovat vstupy "k veci"? Presaltovat osobni vymeny na prazdne blogy?
28. 02. 2008 | 00:58

Čochtan napsal(a):

Pane profesore Zelený,

píšete" "Jen hlupák odmítá a nechce se učit z chyb druhých, raději si naseká celé pole chyb svých vlastních "

to mi připomíná manžela tety Kateřiny ze Saturnina. Dejte mi kleště a drát a nic mi nepovídejte o Edisonovi, já už si to ....

Nevím zda je to přesně tak, cituji jen z (chabé) paměti.

To je ale snad samozřejmost ?

1. Každý dělá chyby. Někdo míň někdo víc. Z vlastní chyby se musíme poučit a neopakovat ji!

2. Učit se musíme i z chyb těch druhých. Abychom je neudělali.

3. Učit se musíme nejen z chyb ale i z úspěchů. Svých i cizích.

Tedy "Furt se učit!" (abych necitoval Lenina)
28. 02. 2008 | 07:31

Vico napsal(a):

to Vlaďa : úplně chápu vaše pocity i vaše rozčarování, kterým rozhodně netrpíte jenom vy a které exprezident VH pojmenoval blbou náladou. Položte si však otázku, zda-li jde jen o české specifikum, anebo podobnou situaci řeší i v jiných zemích zejména těch, které nazýváme jako země s transformující se ekonomikou. Nejsem proti tomu, aby jsme k sobě nebyli kritičtí, ale aby se ta kritičnost nesvezla v demotivující totální negaci.
28. 02. 2008 | 08:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale a pane Zelený,
máte pravdu,takto se dikutovat nedá.Chyba je na mě.Já tady nemám co dělat.Celý život zachovávám jakési pravidla a na stará kolena je nebudu porušovat.
Víte o čem hovořím.S komunisty nebudu nikdy hovořit,natož abych s nimi diskutoval.To je problém této země.Oni jsou příčinou,že se nemohou domluvit dva sedláci,ani dva poslanci.Oni tomu říkají svaté právo marxleninských postojů a řešení antagonistických rozporů.Nebude od nich pokoj dokud nevymřou nebo se někdo naštve jako v Chile a bude pokoj.Musel bych se hanbou propadnout,kdybych s nimi vedl řeč.Oni totiž neustoupí- oni musí zvítězit.Tak pěknou přeji zábavu.Ivan
28. 02. 2008 | 10:14

SuP napsal(a):

Pane profesore Zelený,
řekl bych , že jako všechny teorie ani ta Vaše nemůže platit na 100% a bylo by dobře ty vyjímky připustit.
Ze své praxe ve výzkumném ústavu vím, že například pokud budu všechny úkolu řešit tak, jak přikazují normy, nepostavím nikdy nic nového, protože mě ty normy svazují.
Kuponová privatizace, jak uvádíte NENÍ podle mého ten správný příklad, protože nikde jinde za srovnatelných podmínek neproběhla (před námi). A to, jak dopadla, to zase není tak zavrženíhodný výsledek. Navíc pro hodnocení výsledku nemáte srovantelné jiné řešení, jedině snad únor 1948.
28. 02. 2008 | 10:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Usnadním Vám tím rozhodnutím práci.Nebudete muset mazat.Mazal by jste stejně jenon mě,ačkoliv sprosťárny lze slyšet výhradně od nich.Tak se nedivte,až vás zase někdo označí za komunistický server Aktuálně.cz.Ivan.
28. 02. 2008 | 10:28

prirodovedec napsal(a):

vlk: Stal jsi o moji reakci. Jenze cas rychle uplynul, diskuse se zaplnila a dle mne temer neni co dodat.

Vse je zde v diskusi receno. S autorem lze souhlasit v hlavnich myslenkach, ktere ja vidim v: "ucte se predevsim od druhych muzete-li; musite mit zpetnou vazbu; neexperimentujte pysne s zivoty tech druhych bez pokory a profesionality".

Myslenky autora lze samozrejme relativizovat, doplnovat, kritizovat, oznacovat za zrejme. Jenze cena je, ze je sem napsal "akademik se jmenem a uspechy" :).

Lze samozrejme utocit neprimo a napadat drivejsi rozhodnuti autora.

Lze kritizovat delku textu (v sevrenejsim textu by myslenky treba vice vynikly) a zde ponekud primocary "vyukovy" styl s jednoznacnymi tvrzenimi vypichujici pro autora dulezite myslenky bez jejich relativizace, ktery ale umoznuje nekterym diskuterum upozornovat, na to, co bylo autorem jakoby nezamerne opominuto nebo zamerne potlaceno.

Nemyslim si, ze bych chtel dodat vice k textu. Jsem rad za text, jsem rad za autora, ktery i pri sve vytizenosti diskuse cte.

autor: I kdyz se mi zda, ze jiz mate jine vyzkumne priority, uvital bych i (osvetovy) text k nekterym Vasim kvantitativnim tematum (fuzzy a zejmena MCDM - Vase davna kniha byla pro mne jednim ze zajimavych vstupu do multicriteria problematiky a potesilo mne tehdy, ze ji napsal "americky Cech" :) ).

Co se tyka formatu diskuse: Vstoupil jste na castecne editovanou a tradicni pudu (doporucuji rozhlednout se kolem). Diky brilanci editora (viz tez kodex) je diskuse zde daleko kvalitnejsi nez jine diskuse. Nicmene to neni puda akademicka. Myslenky zde tecou roztodivné i roztodivně. Urcite casti diskusi je asi lepsi prijimat a vnimat jako psychologickou, ci sociologickou studii a regulace ani nenavrhovat. I diskuse zde jsou totiz idealni prilezitosti, jak se ucit z chyb tech druhych ... diskutujicich :).

Diskutujici byvaji i nabrouseni na sve mirne pohrdave a mentorujici oblibence (viz napr. Kohout). Chapu, ze to muze vest ke znechuceni a odchodu bloggera (Kostlan, Mach ...). Byva to skoda, ale tak to je. Hodne stesti.
28. 02. 2008 | 10:29

prirodovedec napsal(a):

I.H.: Obvykle vnimam Vase nazory a ctu je, i kdyz nevidim duvod na ne reagovat. Jsou presvedcene, jasne, zretelne a jadrne formulovane, vylucujici jakoukoliv polemiku. Lze je jen vnimat, prijmout, ci odmitnout nebo mijet.

Rad a vyjimecne bych se presto zeptal: Kdo a proc oznacuje tento server jako levicovy a komunisticky? Vy? Jaky server je podle Vas spravny? Zrejme jen ten pravicovy (virtually, neviditelny pes)? Protoze zrejme stredovy byt spravny nemuze, protoze stred je zrejme neco mezi pravici a levici a ta je dle Vas spatna - komunisticka.

Uvitam vecnou odpoved i bez pripadneho meho zarazeni tam, kde se zde nekteri tazatele ocitaji. Dekuji.
28. 02. 2008 | 10:49

Saliven napsal(a):

Pane profesore, přál bych všem, aby si přečetli, co jste psal v dobách počátků ekonomické transformace (viz. darius.cz). Je skutečně smutné, že vyhráli Klausovi příznivci včele s estébákem Třískou. Velmi smutné.

Já skutečně smekám. Vaše vize mi přijde skutečně promyšlená, a dost negativ jste i předvídal. Těším se na vaše další články a slibuji, že se pod vašimi příspěvky nebudu pouštět do osobních půtek, i když třeba tady se musím opravdu držet. :-)
28. 02. 2008 | 10:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

reaguji na Váš podnět omezit počet vstupů resp. "odvést" osobně laděné rozmíšky z vlákna někam jinam.

Myslím, že to velmi přesně vystihl pan přírodovědec (i když mi není příliš příjemné odvolávat se na někoho, kdo mne tak přehnaně chválí).

Tady skutečně není ryze akademický debata a může do ní při zachování určitých pravidel vstupovat každý. Zároveň ale má možnost nečíst texty, které mu nepřijdou podnětné. Myslím, že se to dá rozpoznat již po přečtení prvních několika slov.

Musím říct, že bych si ani nedovolil diskusi regulovat Vámi navrhovaným způsobem. Za prvné bych zde nerad vytvořil ryze akademické protředí a za druhé se již v řadě debat (zejména těch, které zasahují do specializovaných oborů jako je ekonomie či nejrůznější další vědecké disciplíny) necítím povolán vykonávat funkci arbitra.

Opravdu bych byl rád, kdyby se nám tu podařilo udržet co nejširší prostor pro diskusi.

Věřím, že můj přístup pochopíte.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 02. 2008 | 11:21

prirodovedec napsal(a):

editor: To neni prehnane :), on to vlk a dalsi zkoriguji :). A navic ne vzdy souhlasime - viz dnesni brucounuv blog z Cerveneho Hradku.

Pokud se vecne podivate na mista s CZ blogy a diskusemi, zjistite, ze toto misto je bohuzel jedine, kde se diskutujici jeste dopousteji myslenek a souvislych vet :), byt casto znacne rozdilnych. A je-li to unikatni, zaslouzi to pochvalu. Je videt, ze se pravidelne ucite z chyb druhych :).
28. 02. 2008 | 13:55

stejskal napsal(a):

Díky, pane přírodovědče, vážím si vašich milých slov.

Jistou zmiňovanou repliku jsem napsal, jak nejlépe jsem uměl. Doufal jsem, že porozumíte tomu, co jsem chtěl říct ;-)

Libor Stejskal
28. 02. 2008 | 14:07

pgjed napsal(a):

Pane Zelený,

Nechci vást rozsáhlou polemiku s jednotlivými tvrzeními, nicméně u jednoho Vašeho výroku bych se rád zastavil: "Proč jsme zničili výkonné české zemědělství prostým rozdrobením" O rozdrobení zemědělství přece nemůže být ani řeči! I přes proběhlé restituce a polemickou transformaci družstev se u nás i nadále hospodaří na výměrách ve stovkách až tisících hektarů, což jsou výměry ve srovnání se zemědělskými podniky v Rakousku, Polsku i Německu téměř mamutí. Pravda výkon zemědělství klesl, ale problém je v neschopnosti zemědělců zajistit si odbyt, postupovat společně při zajištění odbytu, proniknout se svou produkcí až "na pult", kdejsou teprve ty správné prodejní ceny. A také v kvótách EU - na mléko, na cukr... Řekl bych, že pokud jde o zemědělství, žijete v omylu.
28. 02. 2008 | 18:04

Milan Zeleny napsal(a):

P. Stejskal: ani ja nechci akademicke debaty (mam jich profesne "plne zuby").Slo mi o respektovani kodexu.
SuP: vyjimky jsou potvrzenim pravidla. Pravidlo nema svazovat, ale osvobozovat. Kuponovka byla unikatni a bezprecedentni prave proto, ze se nepoucila z chybnych privatizaci ve svete.
jipindripich: treti cesta neexistuje. Ja tomu rikam sedet na zdi a divat se na obe strany. Nekdy je treba seskocit a nekam patrit.
pgjed: mate asi pravdu, priklad je "nepruhledny". S rozdrobenim celku prichazi i rozdrobeni znalosti, ktere pak chzbi pri rizeni celku vetsich. Jsem z vesnice a sedlak se ve mne nezapre: vychovan v sobestacnosti a nezavislosti, nikdy nic nesvadet na okoli a na druhe.
prirodovedec: do odbornych temat bych se zatim nepoustel, nechceme byt akademicti. Ale dekuji za uznani.
Mili pratele: myslim, ze ucelem debaty je se neco naucit a prip. k necemu dospet, k necemu novemu. To by bylo neco! Kdyz uz spolu ten cas travime...
29. 02. 2008 | 00:45

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

myslím, že nám jde oběma o to samé ;-) Řekl bych, že debata pod Vaším článkem byla velmi podnětná, zajímavá a z velké části i věcná. Až překvapivě s ohledem na poměry na tuzemských webech.

Zdravím Vás a těším se na další Váš příspěvek.

Libor Stejskal
29. 02. 2008 | 13:57

Jiraak napsal(a):

Dobrý den, pane Zelený velmi mne potěšil Váš vstup do temných vod diskusí na Aktuálně..

K tématu bych řekl jen toliko, že je dobré učit se i ze svých chyb, i Vy jste se poučil, že je lepší učit se z chyb cizích a toto poučení bylo nepochybně jedno z nejlepších. Plynulo však z chyby vlastní. Ale to jen tak..

K naší politické scéně.. Téměř vše bylo řečeno, napadá mě jen toto.: V devadesátých letech se nahrnula spousta zlatokopů s myšlenkou narýžovat co nejvíce, ať už jakýmkoli způsobem.. Hlavně rychle, využít situace, dokud to jde.. No a ono to jde dodnes.. S tím, domnívám se, nikdo nepočítal. No a tak tam sedí a rýžují stále. Jen, omámeni mocí zlatých zrnek, a odleskem jejich záře, drží se, zuby nehty, svého vykolíkovaného záboru..
Dobrou noc
02. 03. 2008 | 02:00

Bijsk napsal(a):

Nechte už všichni toho "pane profesore" - už to je vidlácký.
02. 03. 2008 | 03:47

Hans napsal(a):

I přes řadu pěkných myšlenek (svých?) dělá tento blog na mě především dojem - ukecaný chytrolín.
12. 03. 2008 | 13:48

milanzeleny napsal(a):

Nevím, kdo je "Hans", ale ukecaný chytrolín není špatná nálepka pro někoho, kdo se odvážil do džungle pověstných českých blogů.
Mám jen jedno pro své čtenáře:
Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.(Čínské přísloví)
19. 03. 2008 | 23:27

Darius napsal(a):

Milý pane učiteli!
Děkuji co nejsrdečněji za velmi hodnotnou knihu včetně pěkných a cenných fotografií, snažím se propagovat! Potěšila mne i Vaše společná fotka s Mílou Komínkem, s kterým jsem v kontaktu, ještě dnes mu knihu ukáži. Kniha prokazuje výmluvně, že jste stejně dobrým teoretikem jako publicistou, nebojím se říci spisovatelem! Kniha je sladká moudrostí a trpká poznáním, co všechno už tu, u nás, mohlo být (kdybychom se uměli poučit z vlastních chyb a do svého čela si volili ty poučené), jako opravdu dobrý šálek čaje.

S pozdravem
20. 03. 2008 | 10:54

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 01:20

Poptropica napsal(a):

thanks you
13. 02. 2010 | 19:47

raudensah napsal(a):

thanks you ...
23. 02. 2010 | 22:04

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 02:51

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:27

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:39

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:40

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:32

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 04:26

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 15:54

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 15:55

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 17:00

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 13:25

Oliver Skeesick napsal(a):

Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di...
13. 08. 2010 | 08:55

Rebeca Antrikin napsal(a):

Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best!
13. 08. 2010 | 08:56

Nigel Clason napsal(a):

Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.
13. 08. 2010 | 09:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy