Co je v nepořádku s americkou ekonomikou? Nic.

10. 05. 2008 | 16:22
Přečteno 36664 krát
Bernanke is an idiot.
Jim Rogers


Mnozí čtenáři se ptají, zda komentuji také americkou či globální ekonomiku? Samozřejmě. To již je úloha (a úděl) profesora ekonomie.

Bankéři, makroekonomové a politici zásadně a podstatně podcenili vztahy a dynamiku globální ekonomiky. Tvrdošíjně uplatňují makroekonomická dogmata zašlých dob, od keynesianismu až po monetarismus, totálně nevhodných pro éru globálních trhů. Světové „krize“ – kreditní, hypotéční, potravinové, energetické, ekologické a myšlenkové – jsou následkem až debilního lpění na dogmatech, která mají s moderní ekonomikou pramálo společného. Ekonomie se musí měnit a rozvíjet podle rapidně se měnící globální ekonomiky. Ekonomie musí být odrazem ekonomiky, ne naopak. Kde k tomu nedochází, anebo dochází jen velmi pomalu, tam přichází katastrofa, krize a uměle vyvolaná destrukce ekonomického organismu.


Vezměte si bublinotvorné aktivity americké Fed, které po zmatení senilního Greenspana předsedá „ubohý Bernanský“ (Ben Shalom Bernanke) - oba makroekonomové dogmatu, kteří snad neví jinak než si donekonečna pohrávat s úrokovými mírami a sanovat bankrotující banky. Makroekonomové se propojili s politiky v míře, která již nějaké spásné odlišení ani nedovoluje. Bernanke snížil úrokové míry šestkrát za sebou a tím zatloukl dolar na jeho historicky nejnižší hodnotu, bez ohledu na klíčovou roli dolaru v globální ekonomice.

Uměle vyvolaný pád dolaru způsobil světový útěk ke spekulacím s komoditami, od rýže a pšenice přes naftu až po barevné kovy. Prudce rostoucí ceny komodit přinesly silné inflační tlaky, proti kterým měl pokles dolaru vlastně ochránit. Následkem jsou rostoucí ceny potravin, které v některých regiónech hraničí s nedostatkem a hladem. Rostoucí ceny ropy vedly k politickému tlaku olejářských monopolů směrem k biopalivům (vzhledem k jejich mixování s tradičními benziny). Politicko-ekonomický komplex podlehl a dotoval spekulace v biopalivech, čímž způsobil masivní přesun od kukuřice a rýže jako potravin k jejich spalování. Mezitím nárůst cen ropy zůstal bez odpovědi makroekonomů a politiků, kteří vyloučili ekologii a ekologické myšlení z domény ekonomie. Biopaliva přesunula investice a soustředění od čistých zdrojů (vítr, slunce, voda) na spalování nejdražších zdrojů fosilních a potravinových. Navzdory všem vyvolaným negativním pohybům, předseda Bernanke opět – snížil úrokovou míru a srazil tak dolar na kolena.

Je až k nevíře, že bankéři, olejáři, makroekonomové a politici – tedy skupiny, které spekulativní pohyby a „bublinaci“ ekonomiky způsobili – jsou dodnes vyzývání k vyjádření názorů jak z této globální šlamastiky ven. Jak to proboha mohou vědět? Vždyť dodnes žijí s ekonomickými dogmaty 30. – 50. let minulého století. Dle mého názoru, zlatá éra makroekonomie, zahájená ve 30. letech Lordem Keynesem, právě skončila. Návrat od symbolické k reálné ekonomii je nevyhnutelný. I legendární král komoditních spekulantů, Jim Rogers, již prohlédl a volá po zrušení Fed a po odstoupení Bernanskýho, pro něhož má pouze přívlastky jako “nut“, „idiot“ anebo „hlupák“ – jako kdyby za globální ekonomiku mohl tento jediný, zmatený človíček. Tak snadné to zase nebude.

****
S ekonomikou je vše v pořádku.
Ronald Reagan


Prezident Reagan, tváří v tvář hroutícím se akciovým trhům, trval na tom, že s ekonomikou je vše v pořádku. I dnešní krize je pouze krizí finančního sektoru.

Ve skutečnosti existují ekonomiky dvě: První, skutečná (reálná) ekonomika výrobků a služeb, kde na trhu probíhají transakce se zbožím proti platbám za toto zboží, a druhá virtuální neboli symbolická ekonomika peněz a finančních nástrojů, ve které se sází na budoucí pohyby cen a hazarduje hlavně s penězi druhých lidí.

Tato druhá ekonomika není nutně podložena skutečnými toky zboží a služeb; jejím hlavním produktem jsou peníze. Produkuje peníze přímo, bez obtěžující přítomnosti skutečných výrobků nebo služeb. Jak je to možné? Hlavně díky spekulacím, sázkám, hazardní hře. Prostě s touto druhou ekonomikou je vždy něco v nepořádku.

Chceme-li pochopit praktickou ekonomiku i ekonomii jako vědu, neměli bychom tyto dvě ekonomiky směšovat.
Rozdíl vysvětluje jednoduchá metafora: Když získáte peníze prostřednictvím zboží a služeb, zanecháte v ekonomice stopu – užitečný výrobek, cennou službu. Tento skutečný užitek lze spotřebovat; nová znalost se získá a uloží do organizační paměti ekonomiky. Můžeme říci, že peníze byly vydělané (zasloužené).

Když získáte peníze tím, že vsadíte třeba na budoucí vyšší úrokové sazby nebo směnné kurzy, nezanecháváte v ekonomice žádnou trvalou nebo viditelnou stopu – žádné zboží, žádné služby, žádné znalosti. Peníze se jednoduše přesunou z jedné kapsy do druhé, aniž by zanechaly jakoukoli skutečnou stopu. Peníze se prostě udělaly, jakoby kouzlem, jako v sázkové kanceláři.

Existuje tedy velký rozdíl mezi vyděláváním a děláním peněz. Není nic špatného na vydělávání peněz, ale dělání peněz se permanentně ocitá v potížích. Když ukradnu nebo vyhraji vaše peníze (převedu je z vaší kapsy do své), v ekonomice nezůstává žádný pozitivní přínos. Když si vaše peníze vydělám (tím, že vám prodám skutečné zboží nebo služby), dojde k pozitivní akumulaci užitku a znalostí.

Skutečná a virtuální ekonomika: Přerušení spojení

Tyto dvě ekonomiky, ač zásadně odlišné a relativně nezávislé, se v mezních situacích navzájem ovlivňují. Nové výrobky a služby vytvářejí nové pohyby kapitálu; skutečná ekonomika pohání finanční ekonomiku. Nové finanční toky umožňují a stimulují novou výrobu a služby, a tak pořád dokola … Problémy nastanou, když ona druhá ekonomika symbolů přestane působit v součinnosti s první ekonomikou skutečného zboží a snaží se dělat peníze prostřednictvím spekulací, sázek a iracionálního riskování.

Díky rychlé globalizaci kapitálových trhů, bleskové rychlosti, s jakou fungují komunikační sítě a internet, a automatizovaným, počítačově řízeným finančním nástrojům, je nyní v rostoucí míře možné získat peníze bez toho, abyste je vydělali: stačí je udělat. Rychlost je dostupná, potřebujete jen spoustu peněz do hry. Obrovské sumy peněz se získávají tím, že na několik minut nebo hodin investujete ještě větší sumy peněz, proženete je během jediného dne několikrát kolem světa. Žádné skutečné zboží nebo služby nemění svého majitele či lokalitu v tak krátkem zlomku času.

Symbolická virtuální ekonomika se tedy stala významně nezávislou, odpoutanou od skutečné ekonomiky. Lze spekulovat s ropou, vepřovými boky, hypotékami nebo zlatem, aniž byste se o tyto produkty zajímali, bez toho, abyste měli vliv na jejich pohyby nebo převody: Pro globální spekulanty je skutečná povaha těchto komodit nebo produktů většinou nepodstatná.

Peníze druhých lidí

Jak lze udělat peníze na krátkodobých změnách cen v rozsahu pouhých zlomků procent? Potřebujete spoustu peněz – a to znamená peníze druhých lidí.

Podnikatel nebo živnostník pracuje s vlastními penězi nebo vlastním dluhem. Banky, investiční ústavy, zajišťovací fondy a podobné instituce jsou specificky určené pro práci s penězi těch druhých. V globálním komunikačním prostředí i jediný obchodník může získat nebo ztratit miliardu přes noc – pokud má k dispozici dostatek peněz druhých lidí.

A jak dosáhneme toho, že získáme dostatek peněz druhých lidí? Snadno. Když jsou úrokové sazby vysoké, lidé budou ukládat své úspory do bank. Když jsou úrokové sazby nízké, investiční bankéři budou tyto peníze půjčovat levněji a začnou investovat – ne do skutečné ekonomiky, ale do spekulací a sázek v rámci symbolické ekonomiky.

Vezměme například ceny ropy: Ačkoli nabídka je dostatečná a poptávka ve skutečnosti klesá, sázejí se velké sumy peněz na rostoucí ceny. Nymex (New York Mercantile Exchange) dnes elektronicky obchoduje s ropou 24 hodin denně. Člověk může nakoupit velké množství ropy (ve skutečnosti pouze krátkodobé tituly na ropu), aniž by ji vůbec chtěl, viděl nebo uvedl do pohybu. Jak cena roste, druhý den ropu prodá, shrábne do kapsy zisk a vsadí si na další kolo zvyšování cen. Dosahují se vysoké zisky, aniž by ropné tankery vůbec opustily přístav… v takové ekonomice jsou všechno jen vícebarevné žetóny. Je v zájmu těchto „investorů“, aby ceny ropy a ostatních komodit rostly co nejrychleji a nejspolehlivěji.

Státní zásahy vyvolávají spekulační bubliny

Úsudek spekulantů, politiků a makroekonomů se jen zřídka opírá o znalosti a porozumění, jejich investice jsou špatné a rizika nesmírná – jsou tvůrci investičních bublin a krizí, plní si kapsy zisky – a pak nechávají bubliny prasknout … konec konců, jde o peníze těch druhých.

Jak se nejlépe vytvoří bublina? Tím, že dáte levně k dispozici spoustu peněz. Jinými slovy, stlačíte dolů náklady na půjčování peněz, úrokové sazby. Levné peníze se nalévají do ekonomiky velice rychle, na špatné peníze se chytají špatné projekty, skutečná ekonomika nemůže odpovědět kvalitními výrobky a službami, obchodní modely se stávají chatrným dovětkem. A nakonec spekulační bublina praskne. Nadělaly se velké sumy peněz, ale vždycky za to musí někdo zaplatit, někdo jiný musí o tyto peníze přijít. Jdou z jedné kapsy do druhé, bez jakéhokoli skutečného produktu mezi nimi.

Kdo platí za iracionální nevázanost hraní si s penězi těch druhých? Ti druzí lidé: Nerozumní kupující a nevinní daňoví poplatníci, ti všichni jsou pěšáci ve hře Kasino v oblacích. Vláda pomáhá z nesnází finančním institucím, aby tak zabránila panice investorů a útokům na vklady. V případě bank to musí dělat, protože vklady jsou pojištěné; v případě investičních ústavů to také musí, i když nepřímo, aby podepřela důvěru a stabilizovala finanční hospodářství. V obou případech je to v konečném součtu daňový poplatník, kdo zaplatí za všechny špatné úsudky, nerozumná rozhodnutí a neomezenou lidskou chamtivost.

Dvě větve ekonomie: Mikro a makro

Vezměme například nedávný kolaps wallstreetského giganta, investiční banky Bear, Stearns & Co.. Zcela nemoudré a nekompetentní rozhodování vedlo k pádu ceny akcií ze 178 dolarů na pouhé 2 dolary za akcii. Jen si představte, jaké kapitálové bohatství bylo ztraceno.

Federální banka zakročila, snížila náklady na vypůjčování peněz, poskytla peníze a schválila dohodu ve prospěch investiční banky JPMorgan Chase, která převzala Bear Stearns během jediné noci. Trhy se uklidnily a vrátily se zpět ke svému obvyklému spekulativnímu investování; daňoví poplatníci zaplatili za celou tuto dohodu svými těžce vydělanými penězi.

To nás přivádí k ekonomii jako vědě. Existují dvě základní větve ekonomie – makro a mikro. Mikroekonomie (také cenová teorie neboli teorie firmy) se zabývá tvorbou bohatství prostřednictvím výrobků a služeb na úrovni firmy. Studuje úsudek a veřejnou volbu, rozhodování, nabídku a poptávku po výrobcích, tvorbu cen, produktivitu, konkurenceschopnost, organizaci, veřejnou ekonomii, institucionální ekonomii, politické vědy, atd.

Makroekonomie se vyvinula jako studium agregátních hodnot na úrovni národní ekonomiky. Zabývá se státními zásahy, dolaďováním a přerozdělováním statků vytvořených někým jiným (většinou podnikatelským sektorem) – protože stát sám žádné statky nevytváří. Makroekonomie tedy studuje peníze, dluh a úrokové sazby, stejně jako úhrnné veličiny a statistiky národního hospodářství.

Takže mikroekonomové hovoří o výrobě, inovacích, rozhodování, poptávce a nabídce firem a podobně, zatímco makroekonomové hovoří o centrálních bankách, daňovém systému, úrokových sazbách, množství peněz v oběhu, směnných kursech, zaměstnanosti a vládní politice. Za ideálních podmínek se tyto dvě větve potkávají a navzájem doplňují, zapřahají svoji synergii ve prospěch národního blahobytu a tvorby a přerozdělování bohatství.

Za ne už tak ideálních podmínek stát a makroekonomie dominují a zasahují do tvorby bohatství tím, že je zdaňují, utrácejí za politické projekty, nekonečně si pohrávají s úrokovými sazbami, zachraňují padlé banky a finanční instituce a tak podobně. Stát je nejméně kompetentní institucí pro tvorbu statků, avšak je tou nejmocnější institucí pro prosazování svých politických cílů prostřednictvím zásahů a ovlivňování tvorby těchto statků.

Tato převaha makroekonomie nad mikroekonomií je zejména nápadná v post-komunistických státech. Jiné vzdělání ekonomů nebylo dostupné. Komunismus byl všechen o agregátních hodnotách, vládním ovlivňování a útlumu zodpovědnosti. Stát kontroloval vše, od cen a daní až po plány výroby a obchodní strategie.

Pan Bublina a jeho odkaz

Neoddiskutovatelným panem Bublinou byl předseda správní rady Federálního rezervního systému, ryzí makroekonom a monetarista, Alan Greenspan (viz např. Fleckenstein, Greenspan’s Bubbles: The Age of Ignorance at the Federal Reserve, 2008). Prakticky sám bez cizí pomoci, prostřednictvím své monetární politiky, vytvořil více bublin, než o kolika se zpívá v písni „I’m forever blowing bubbles“. Jeho vliv na ekonomiku byl po mnohá desetiletí nesporný. Mezi jeho vrcholná čísla lze zařadit krach na akciovém trhu v roce 1987, tzv. krize Savings & Loan (pád spořitelních a úvěrových sdružení), kolaps investičního fondu Long Term Capital Management, technologická bublina roku 2000, katastrofa zvaná Y2K a kreditní bublina a krize realit v roce 2007.

Kaše, kterou Greenspan navařil, poskytuje usvědčující důkaz o veřejné naivitě šéfa Fedu, pokud jde o pohyby na trhu a v ekonomice. Ještě více zneklidňující je skutečnost, že Greenspan nejen že dělal nákladné chyby, ale že dělal stejné chyby zas a znova. Nikdy se ze svých vlastních chyb nepoučil, nikdy nebyl schopen tyto chyby uznat a byl zcela neschopný poučit se z chyb druhých. Namísto toho neúnavně přepisoval vlastní historii, aby své chyby ospravedlnil.

Tento úděl je pro makroekonomy typický: Rádi se drží dogmat, jako je keynesiánsví, monetarismus nebo volné trhy – a nikdy je neopustí. Nechápou, že ekonomika není neměnný a předvídatelný stroj, kde si trochu pohrajete se vstupy a získáte odpovídající výstupy. Tak tomu není. Ekonomika není stroj; je to lidský systém, živý organismus, který se v rámci svého prostředí trvale adaptuje, přizpůsobuje a vyvažuje.
Použijme jednoduchou metaforu: Ekonomika je jako pes – jednou ho kopnete, a on vám olízne nohu a oddaně na vás hledí. Kopnete ho podruhé, a on s vytím uteče do kouta. Kopnete ho potřetí, a skočí vám po hrdle. Jak říkával můj mentor, ekonom Oskar Morgenstern: „Upustíte francouzský klíč do stroje, a ten se zastaví. Upustíte jej do ekonomiky – a ona jej pohltí.” Tedy absorbuje jej, přizpůsobí se mu jako živý organismus. Studium biologie a psychologie by tedy pro ekonomy bylo užitečnější než učit se fyziku, mechaniku nebo deskriptivní geometrii.

Bernanke zdědil Greenspanovu poslední bublinu, ale nezná také nic lepšího než si hrát s úrokovými sazbami (od léta 2007 se snížily již šestkrát) – a klesají stále níže a dál potápějí dolar.

Bubliny tady budou vždycky … Tak co?

Pokud jde o bubliny, měl bych asi zmínit co vždycky opakuji studentům … V roce 1637 tady byla známá bublina Tulipmánie. Ceny tulipánů vyháněli vzhůru spekulanti, kteří ani tulipány neměli rádi, milovali jen jejich rostoucí ceny a rychlé zisky – potom bublina praskla a oni přišli o peníze. Ale tulipány zůstaly, ještě krásnější a v hojnějším počtu než dříve. Tulipány dodnes přinášejí všem radost a dobré obchody. S ekonomikou nebylo nic v nepořádku.

Pak zde byla internetová bublina roku 2000. Mnozí nenasytní investoři přecenili své znalosti a schopnosti … a ztratili své peníze, když jejich bublina praskla. Ale s internetem a e-businessem bylo vše v pořádku: pouze neinformovaní investoři se spálili. Internet vyrostl do ještě větší síly a stal se dominantní globální silou, novým prostorem pro podnikání a vydělávání peněz. S ekonomikou nebylo nic v nepořádku.

A nyní je zde ta hypoteční a realitní bublina. Domy šly na odbyt jako čerstvě upečené koláče. Hypotéky byly levné a géniové z Wall Street, ve své nekonečné chamtivosti, poskytovali hypotéky lidem, kteří se mohli spolehnout jen na malý nebo vůbec žádný příjem … a bublina praskla. Mnoho bláznů, investorů a spotřebitelů přišlo o své peníze i své domy. Ale domy jsou stejně pevné a spolehlivé jako kdykoli předtím a stavební pozemky jsou krásné, v hojném počtu a o 20 procent levnější. S ekonomikou je vše v pořádku.
Tato stará moudrost byla známa našim předkům již dávno před všemi těmi CMO, CDO, CDS, SIV a „všemi těmi nesmysly ” a vším tím „humbukem” okolo nového oboru „finančního inženýrství“ (CMO – Collateralized Mortgage Obligation – Zajištěná hypoteční obligace, CDO – Collateralized Debt Obligation – zajištěná dlužní obligace, CDS – Credit Default Swap – směna úvěrového selhání, SIV – Structured Investment Vehicles – strukturované investiční nástroje).

Všechny tyto kreativní technické zázraky věčných nedospělých „hráčů“ postrádají skutečné pochopení financí, osobní odpovědnosti či dlouhodobých dopadů na ekonomiku. A nejen to, jejich bossové na Wall Street rozuměli těmto nástrojům a prostředkům dokonce ještě méně a dovolili, aby levné peníze zprostředkovávaly stále méně dobrých obchodů, financovaly stále více průměrných fúzí a akvizicí, které byly odsouzeny k nezdaru, když se vyčerpaly kreditní trhy. Pomocí spekulací a sázek se finanční nástroje prodávají dál, až se ztratí přehled o tom, kdo půjčuje a kdo si půjčuje.
null
null

Tohle znali už naši předkové, jak lze vidět na obrázku, který popisuje dvě ekonomiky, tu virtuální i tu skutečnou, v roce 1875. Nic se od té doby nezměnilo a nic se nikdy nezmění. Pouze někteří se umí poučit z chyb druhých; všichni ostatní se mohou učit pouze z chyb vlastních, stále dokola, generace za generací.

Spekulativní bublina je způsobena stejně tak chybou rozhodování a úsudku jako špatným poučením se z minulosti nebo falešným záměrem hráče. Ve skutečnosti jsou pozdní lítost, pravděpodobnost a hazardní hra nedílnými součástmi spekulativní bubliny. Co však činí bublinu mnohem složitější, je to, že jde o společenský jev. Masy investorů-gamblerů se pohybují stejným směrem, s nadšením následují a kopírují jeden druhého, protože masy a davy nemají vlastní rozum, znalost nebo inteligenci. Jeden blázen, který věří, že aktivum je značně podhodnoceno, nezpůsobí bublinu, ale spíše jen dočasně vyšší cenu. Je to skupina, dav, který zrodí spekulativní bublinu. Poválečná generace věčných nedospělců nemá jinou možnost než následovat jeden druhého, protože nemají čas studovat ekonomii, ale vědí hodně o jednoduchém hraní hazardních her.

Zlepšit jejich úsudek a rozhodování je velice obtížné. Vyžaduje to, aby se individuálně rozešli s davem a logicky přemýšleli o historii, hodnotě a pravděpodobnosti. Vyžaduje to opustit dogmata a neužitečné mantry o volném trhu a dělání peněz bez zásluh. K tomu nikdy nedojde a výkyvy té druhé ekonomiky budou stále prudší, zatímco pohyby skutečné ekonomiky (neboli dlouhodobé fundamentální ukazatele) budou stále mírnější a bezpečnější pro ty, kdož chtějí tvořit nové výrobky a služby, aby si zasloužili své peníze, ovládli svou chamtivost a používali zdravý úsudek, racionální rozhodování a zdravý rozum při správě svých záležitostí.

S ekonomikou je vše v pořádku…

… pokud státní makroekonomové nebudou i nadále stlačovat úrokové sazby, pohřbívat dolar, zažíhat inflaci, spekulovat s komoditami, prosazovat biopaliva, stimulovat růst cen energií, vyfukovat spekulativní bubliny, pobízet nezaměstnanost, zachraňovat bankrotující banky a investiční ústavy … a tak nezardousí skutečnou ekonomiku zboží a služeb a nepohřbí kapitalismus volného trhu.

Upraveno z Czech Business Weekly č.13, 31.3. 2008


Váš,
Milan Zelený

P.S. Politické partajnictví je samozřejmě u kořene předlužení, korupce a hospodářské devastace společnosti:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=12940


Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

zdenkkoudelka napsal(a):

Děkuji za dobrý a optimistický článek.
10. 05. 2008 | 16:55

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane profesore,

právě jsme skončili debatu nad Vaším článkem.Pěkně jsme se s ženou pobavili.Vystihl jste přesně nemoc i léčbu.To se každý den nestává ,aby se mě potvrdily moje názory.Už jsem si myslel,že je s námi něco v nepořádku.

Dík Ivan.
10. 05. 2008 | 17:23

Ročník 53 napsal(a):

Děkuji za hezké, a zdá se mi i poučné počtení, byť jsem jen takový polo - či spíše nevzdělanec...
10. 05. 2008 | 17:36

Mastodont napsal(a):

Rovněž děkuji, šířím odkaz :)
10. 05. 2008 | 17:44

sonny napsal(a):

Je to fakt přesný. Kdy z Vás bude prezident zeměkoule?
10. 05. 2008 | 18:04

Karel napsal(a):

Taky děkuji, taky nejsem odborník ekonom, ale
souhlasím.

Extra dodám, že se mi dělá zle z toho vševědoucího písklavého nájemníka Hradu, který na rozdíl od Vás ví, které -ismy (hlavně klausismy) a dogmata jsou správné.
10. 05. 2008 | 18:10

IQ napsal(a):

Pane profesore, za pozitivní považuji dvě věci:

že jsem četl až do konce
že jste svůj článek ukončil - jak se dnes módně říká - tak jak jste jej ukončil

Pozn: jsem rád, že mně zůstal zdravý selský rozum. To dává určitou naději do budoucna. Nebo jsme slušně řečeno vychýlení a další, kteří budou diskutovat a nesouhlasit, jsou na cestě přivést tento svět do stavu sebezničení všeho a všech.

Mne by zajímalo, zda vidíte cesty k nápravě.
10. 05. 2008 | 18:19

jir napsal(a):

Váňo Hochmane, jste v nepořádku. Váš mentální vývoj se zastavil před rokem 89, žijete tedy v minulosti a trpíte neurózou díky rozporům mezi vaší ideologií a dnešním světem.

Co se týče onoho článku, je to názor jednoho člověka a podle vaší reakce lze pochybovat, že jste mu porozuměl
10. 05. 2008 | 18:20

prirodovedec napsal(a):

I.H.: Souhlas s Vasim souhlasem. :) Vyborny podnet k diskusi. DIky delce si tam kazdy najde svoje.
10. 05. 2008 | 18:40

cempírek napsal(a):

docela rád bych znal názor někoho fundovaného, zdali současná ekonomika funguje tak, jak je to popsáno v tomto filmu...
http://video.google.com/vid...
10. 05. 2008 | 18:53

Imhotep napsal(a):

Ano :)
takto vypadá solidní ekonomický komentář, na jehož základě se dá vést debata.
Pane profesore, díky :)
P.S. Škoda, že pan profesor Zelený zůstal v dřevních polistopadových dobách oslyšen.
10. 05. 2008 | 18:53

Stařeček napsal(a):

Také nerozumím ekonomice. Vím ale, že když dám v lékárně za každou položku kterou nutně potřebuji o 30 Kč navíc, o to méně dám v opravě botů, v čistírně v krámě atd. Ti zase nenakoupí zboží co k práci potřebují. VÍM, ŽE JE TO TAK TROCHU MIMO BLOG, ale bez skutečné práce se nic nevyrobí a nevznikne žádná nadhodnota.
10. 05. 2008 | 18:59

imhotep napsal(a):

těžko někdo pohřbí kapitalismus volného trhu.

jenže vážený, vše záleží na nabídce a poptávce. Spekulace ceny ovlivní, ale pouze v omezeném rozsahu. Protože, pokud spekulant koupí draho a ještě přidá, pokud někdo nekoupí od něj, prodělá. Podruhé už to neudělá.
Za to, že rostou ceny potravin a ropy, nemůže spekulace. Nikde nejsou spekulativní zásoby (pouze strategické zásoby)milionů gallonů ropy, nebo potravin. U těch se zdá, že levné dotované potraviny v Evropě budou zakrátko minulostí. Do hry vstoupila biopaliva, chaotické zastavování nejlepších zemědělských půd a na globální úrovni miliardoví hráči, jako Čína a Indie, které na světovém trhu přebytky vykoupí. Mohou si to nyní dovolit. Podíl orné půdy na člověka se zmenšuje, pokrok v zemědělství to donekonečna nedokáže vyrovnávat. Oceány už jsou mnohde vydrancované...

U ropy je to podobné, Indie a Čína vstoupily na globální trh s ropou. Díky rostoucímu počtu aut a strojů v jejich miliardových zemích. A bude hůř. Navíc, USA , díky donedávna levnému benzínu mají rozptýlenou sídlištní infrastrukturu, nevhodnou pro hromadnou dopravu a náročnou na spotřebu fosilních paliv. Budou na tom nedobře. Ceny porostou do té míry, dokud bude někdo ochoten to za to koupit. Svobodný trh. Ropa už nikdy nebude levná, spekulace nespekulace. Pouze nabídka a poptávka. Snad nás vodík spasí. Než dojde uhlí.....

Podstata volného trhu ohrožena nebude. Ale schválně, zkuste udělat bilanci dnešní těžby ropy, prognózy na 10 let, odhadovaných zásob a prognózu spotřeby na 10 let, včetně Indie a Číny. A jestlipak víte, že snadno vytěžitelné zásoby jsou u ž vytěženy, že v SA se od 70tých let žádná nová ropa nenašla a že již nyní je těžba tak energeticky náročná, že spotřebuje energii 20- 25% ropy vytěžené? Zkusíte udělat analýzu? .o)))
Někoho jste uklidnil, ale jinak je to jen plácnutí do vody
10. 05. 2008 | 19:49

stařenka napsal(a):

Stařečku, já tomu rozumím také jak koza petrželí, ale jedno vím. Daň z přidané hodnoty také není žádná přidaná hodnota, ale jen odírání lidí. Je to vlastně daň z obratu a proto čím více se zboží "točí", tím více je spotřebitel odírán.Dříve tomu bylo jinak. Platila se daň z obratu a to jsme ještš remcali, že zboží má jít nejkratší cestou ke spotřčbiteli, aby se snižovaly náklady ve finální části. Dobře nám tak.
10. 05. 2008 | 19:58

stařenka napsal(a):

Volný trh? Volná soutěž idejí a myšlenek a všeho ostatního ? Ha, ha, ha, zasmáli se zbrojnoši. Kde to žijete velevážený imhotepe?
10. 05. 2008 | 20:06

imhotep napsal(a):

poprávu, stařenko. Byla to reakce na pana profesora. Ač jest volný trh zmíněn v každé učebnici ekonomie, je to vysněný ideál, v praxi jest obrázek poněkud jiný.
O idejích a myšlenkách a všem ostatním mluvíte vy.
10. 05. 2008 | 20:12

stařenka napsal(a):

Já žiju na zemi, knihy píší idealisté a snílci, takže také a jen po právu mluvím o praxi.Chcete tím říci, že nám vtloukají do hlav snílci a idealisté, že to nejlepší co nás potkalo je, že všechno řeší trh?
10. 05. 2008 | 20:51

Imhotep napsal(a):

pro imhotepa

Zdravím svého bratra a chci mu jenom připomenout, že oba vzhledem ke svému stáří víme, že kapitalismus volného trhu pohřbít lze. A to kupodivu ku prospěchu lidstva samotného. Existovaly a existují i jiné modely společenského uspořádání, které byly a jsou mnohem úspěšnější a životaschopnější.
Pan profesor předložil kvalitní materiál a jak jsem s ním kdysi mluvil, vím, že to není žádný "kapitalistickoekonomický" fanatik. Dá se s ním mluvit a vést mnohem hlubší debatu
10. 05. 2008 | 21:17

Michal J napsal(a):

Letni vanky, studnicni zaby atd. Vam tu budou pochlebovat, protoze zakladni myslenka je spravna a jim to intuitivne sedi. S tou ovsem souhlasi vsichni, vcetne tech, ktere nazyvate idioty (schovavate se za citaci).

To, ze chamtivost presahla vsechny meze a s moralnim hazardem na financnich trzich se musi neco delat, vcetne lepsi regulace, je nabiledni. Ze Greenspan obcas chyboval, se zda ze zpetneho pohledu snadne. On casto ale v prostredi nejistoty volil mezi dvema zly. Napr. tlumil dopad tech-bubble onim snizovanim uroku - pochopitelne je otazkou prepisknuti. Nicmene do soucasne krize mu za to spousta lidi dekovala a ti sami lide (nerikam, ze Vy) mu dnes spilaji. Pravdepodobne maji ted pravdu, ze zpetneho pohledu je to "jasne", nicmene to o nich neco take vypovida.

Vas nastin o cilovani kurzu dolaru spise nez inflace apod. jsou jiste zajimave, ale hlubsi myslenka a analyza dopadu takove menove politiky tam nejak chybi. Navic centralni banka ma nejaky mandat a ten plni. Ve spouste zemi ho formuluji politici, ne centralni bankeri.

Take Vase odsuzovani soucasne makroekonomie je povrchni, bez navrhu zivotaschopnych alternativ. O jejich mikrozakladech se hovori uz velmi dlouho a moderni makro je micro-founded. To, ze to ma daleko k dokonolosti, je vec jina. Koneckoncu mate moznost do teto debaty prispet v serioznich vedeckych zurnalech (namisto blogu na aktualne.cz :-).

Jsem rad, ze v zadne bankovni rade nesedite. Pokud jde o Bernankeho, tak on dobre vi (sam se venoval vyzkumu Velke deprese), ze cast ekonomickeho padu v te dobe byla diky vyschle likvidite a bankovni krizi. Proto se snazil podobnemu problemu predejit. Nikdo nema patent na rozum, mozna cini dobre, mozna ne. Nicmene rozhodnuti Fedu je podlozenou analyzami cele ekonomiky a signaly o recesi byly pomerne presvedcive (Amerika je definicne v mirne recesi). Pokud bych musel zvolit idiotem jednoho z dvojice Bernanke-Zeleny, Bernankeho bych volit nemohl.

Jaky je to rozdil, precist si fundovany clanek od Martina Wolfa v FT (kritika Greenspana), a pak toto povrchni "tvrdacke" kunkani od Vas...
10. 05. 2008 | 21:18

prirodovedec napsal(a):

Michaal J: Nejaky fundovany clanek v nasem tisku by nebyl? :) Mate-li, dejte tip.

Zatim to u nes vypada jako chozeni po spickach, mezi kterym prof. Zeleny musi vypadat jako razantni kritik budici sympatie.
10. 05. 2008 | 22:54

vlk napsal(a):

PAne profesore,

jak už řekla řada čtenářů přede mnou - článek rozhodně zajímavý. A v mnoha aspektech pravdivý.
Teď nemám na mysli oba šéfy FEDu a vaše řádky najejich adresu.Nejsem totiž sto posoudit, zda, máte , či nemáte. Pravdu.
Ale dotknu se něčeho jiného, co jste z mého hlediska přešel. Přestože je to důležité. To tiž rozměru a porovnání ekonomiky skutečně s ekonomikou virtuální.

Myslím , že pro ně obecně bude platit totéž, co platí pro operace na měnových trzích. Pokud vím, říká se, že pouze 1% ze všech transakcí na měnových trzích slouží realizaci skutečných ekonomických potřeb , vyplývajících ze směny zboží a služeb. Zbytek měnových operací - tedy 99% jsou operace symbolické ekonomiky. Pokud je tomu stejně i v ostatních operacích - tedy napříkald komoditních, docházíme k v několika zásadním poznáním.
1- akonomika symbolická zcela domunije ekonomice jako celku
2- bude vždycky nutné přednostně řešit problémy symbolické ekonomiky před ekonomikou reálnou
3- pohyby symbolické ekonomiky dávno přerostly regulační možnosti jakýchkoliv centrálních orgánů
5- ten stav bude stále horší protože globalizace roste a jejím výsledkem jsou obří firmy, které jednak nelze účině regulovat a které je nutné zachraňovat stůj co stůj, pokdu se dostanou do problémů

Situace okolo banky B a S zcela jasně ukazuje, ja to vlastně je. Vy říkáte ,jestli správně rozumím - FED neměl uvolňovat peníze na její sanaci.
Dovolím si otázku - pane profesore,jaký vidíte scénář, pokud by skončila bankrotem a Morgani jí nekoupili? Při dnešní provázanosti pokládám za naprosto oprávněnou obavu, že jsme se mohli dočkat řetězového bankrotu. Nemíním s vámi polemizovat, na to nemám ani náhodou. Ale rád bych znal vaši představu řešení.

V podstatě vidím dvě nutné podmínky, pro zásadní zmírnění rizik. A to řekněme něco jako rozdělení fiannčních institucí nad určitou velikost na řadu menších,jejichž pád nebude ohrožovat finanční systém dnes už celé planety.
Za další vytvoření nějakého celosvětového regulačního finančního orgánu, který bude fungovat jako světová centrální banka a dohled na kapitálovými trhy.
Oba dva požadavky jsou zjevně neralisovatelné.

Takže myslím, že nás čeká naprostá a globální celosvětová finanční krize. Světová ekonomika s naprosto dominující rolí ekonomiky symbolické, se jednou vymkne jejím tvůrcům z ruky. Máme s ena co těšit.

A pokdujde o počínání FEDu - pořád ještě není na trzích dostatek likvidity. Pořád ještě banky nejsou schopny půjčovat namezibankovním trhu tak,jako tomubylo řádově před roekm. Co má FED dělat?
Že jde o vyhánění ďábla belzebudem je sice zjevné, ale ono není moc na výběr.
10. 05. 2008 | 22:56

Tom napsal(a):

Pan prof. Zelený předkládá hezkou filipiku proti skoro všemu (míra toho, co nekritizuje, je nula:). Ale tak nějak mi chybí jednak konkrétní čísla a hlavně alternativy. Co měl FED dělat? Co má dělat teď? Co se stane, když to udělá? Tento článek ve mně nevzbudil takové nadšení jako v jiných. Je to jako kritizovat Ministerstvo dopravy za počet mrtvých na silnicích ale přitom neříkat, jak ten počet snížit (popř. jaké na to budou náklady).

Vlku,
vidíte, já s Vámi souhlasím snad ve všem:) Sice nevidím situaci tak černě, ale to je možná tím, že nejsem dost poučený.

Prirodovedec:
Razantní kritici jsou vítani. Nechybí Vám ale nějaký návrh, co dělat jinak a lépe?
10. 05. 2008 | 23:10

vlk napsal(a):

Tome

tonení o poučení. To co píši. To je o instinktu.

Jetsliže je něco z 99% spekulace, jejasné, že jednou prostě musí přijít ta nejhorší možná kombinace okolností....
Jen doufám, že se toho nedožiju..
10. 05. 2008 | 23:16

Vojta napsal(a):

Vy sam jste to zminil. Tulipanova bublina zpusobila, ze se zacalo prodavat vic tulipanu. Internetova bublina zpusobila prudky rozvoj internetu. Hypoteční zase nalila peníze do stavebnictví. Ono ti investori nejsou uplne blbí. Jenom jsou trochu napred a revoluce pojida svoje deti, takze na to doplati. Jsou rozvijejici se trhy taky bublina? Kazdopadne tahle bublina zpusobila, ze k nam tecou penize. A nepoznate ty lepsi a ty horsi. A co cinska bublina? Proste zpusobi, ze investori nalejou penize do Ciny. Podobne ta naftova. Investori to vedi. Poptavka po nafte poroste. Ono nejsou ty ekonomiky az tak oddelene a nemame krize bez priciny. Osobne si myslim, ze problem USA je, ze je to zeme sama pro sebe. Nic neexportuje, jenom spotrebovava. Nikdo by se na zadek neposadil, kdyz bude krize v USA. To by mozna zpusobilo castecne problemy te druhe ekonomice, ale cinske nebo evropske? Kdepak! A investori nejsou takovi idioti a ta druha ekonomika se prizpusobi te prvni. Takze co zpusobi krize USA? Ze se tam lidi budou mit hur. A to se deje uz ted. Nesouhlasim s Vami, ze je to jenom virtualni problem. Mame tu neurodu. Mame tu nezaplacene lidi, co v te prvni ekonomice makaj od nevidim do nevidim a vytvarej maximum hodnot za minimum penez. A pak jim seberou dum. A pak jim rikejte, ze je problem v derivatech. To co vidime je pocatek tahle dlouhodobe krize nepomeru produkce a spotreby v USA a souvisi s tou prvni ekonomikou. A je cas, aby USA vystrizlivelo a aby konecne zaplatili za svoje problemy oni sami. Nas to nepolozi. A jestli to polozi par spekulantu, kteri si to nedokazou uvedomit, tak to bude jejich problem. Jenom pak nevypichnete tuhletu hrstku a nerikejte, ze selhali spekulanti. Problemy jsou skutecne.
10. 05. 2008 | 23:35

prirodovedec napsal(a):

Tom: Zdravim. Nevim, pockam si, co napisi zpetne financni matematici. Tem verim vice.

Ano chybi mi navrhy. Jenze prvni krok je identifikace problemu a analyza. To u nas jeste neprobehlo. U nas jsme v nulte fazi: politicka bagatelizace.

Navic bych se obracel tam, co profesor Zeleny ze sve minulosti jiz zavrhl - matematicke modelovani s vyuzitim sily dnesni vypocetni techniky. Koneckoncu profesor Morgenstern ho k tomu mohl inspirovat.
10. 05. 2008 | 23:43

Vojta napsal(a):

Jeste bych rad zminil, co by mohla udelat vlada USA, aby predesla krizi. Je to zavedeni vetsi regulace vyroby po vzoru smernic EU. Problem s ekonomikou USA je, ze nedokaze vsaknout nove penize. Delnikum nikdo nepujci a nikdo jiny penize nepotrebuje. Proto tam tak agresivne funguje ta virtualni ekonomika, ktera zpusobi, ze kdyz se na trh pusti nove penize, prakticky okamzite jsou prelity do jinych casti sveta. Je to tim, ze ekonomika USA ty penize nedokaze vstrebat. Je to jako voda tekouci po udusane hline. Vlada USA nenuti firmy k inovacim. Vezmete si treba auta. Americanum staci stare kraksny co maji obrovskou spotrebu a jsou na to hrdi. Vemte si protokol z Kjoto. Americani nedokazali zainvestovat plesnivej dolar aby inovovali svoje provozy aby neprodukovali tolik skodlivin. Vemte si vsechny ty ekologicke zateze po chemickach, cistickach, plecharnach a vsech tech fabrikach v USA. A nikdo je nenuti se zlepsovat. To se pak nelze divit, ze penize jsou jim k nicemu a ze je treba kanal, jak je nekam odvest. Nekam jinam, mimo rigidni ekonomiku. Reseni jsou tedy regulace. A to poradne. Prijeti protokolu z Kjoto nebo podobne smernice a zavedeni socialniho a zdravotniho systemu, ktere umozni penize pouzivat sirsim vrstvam. Na zaver Vam jeste odpovim. Co je v nepořádku s americkou ekonomikou? Vše!
11. 05. 2008 | 00:05

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane profesore Zeleny.
Vas clanek pokryva velkou plochu. S necim bych souhlasil, s necim ne a o necem vim dost malo, abych to mohl posoudit.
V investicich jsem pracoval a tak vim, ze to je velice komplexni obor, kde jen velmi malo lidi muze rici, ze mu kompletne rozumi.

Podle meho davate prilis mnoho "zasluh" na bedra pana Greenspana. "Prepiskl" toho hodne, ale po bitve je kazdy svobodnik generalem.
Pan Bernanke v tom leta uplne nevinne! Ten do toho spadl jak pětnik do městské kašny.
Federalni banka je nutny nastroj vlady k rizeni menove struktury.
Jako takova je neprimo podrizena politikum ! Potazmo hlave statu.

Presto, ze jste pokryl velmi sirokou plochu, prekvapuje mne, ze jste vynechal investicni fondy (Mutual Funds).
Tento kdysi nenapadny nastroj investovani pro mlade lidi k zajisteni budoucnosti (jeste v roce 1980 se v Kanade doporucovalo, aby Mutual Funds byly ne vice nez 10 % Portfolia pro lidi maximalne do 40 let veku!) se nafoukl do poradne bubliny, ktera v soucasne dobe tusim obnasi vice nez 1 Trillion (Billion v Evrope) dolaru. To uz je docela pekny štůsek drobnych!

Tento druh investic katapultoval temer pres noc mnoho byvalych prodavacu pojistek a encyklopedii do posic "financial advisor" a dal jim pravomoc rozhodovat o castkach, kteri nekteri z nich ani neumeli napsat!
Neni mozne, aby jste o teto bubline nevedel, proto mne prekvapuje, ze se o ni nezminujete.

Reseni ? Co se tyce te bubliny s investicnimi fondy, tak nad tim se mnoho lidi drbe za usima a nevi co s tim.
Situace v USA? Predevsim dostat pod kontrolu statni dluh, za druhe z velke casti kompletni modernisace vyroby a za treti zlepseni urovne celkove vzdelanosti obyvatel, aby byli schopni zvladnout narocnost moderni vyroby.
11. 05. 2008 | 00:17

RUMCAJS napsal(a):

Jsem rád pane profesore, že jsem se konečně dočkal. Ale je to tak dlouhý, že se na to musím vyspat a vystřízlivět.Co mě ale zarazilo hned, byly příspěvky přírodovědce. Byly nezvykle krátké!
To jsem zvědavej, co se děje!
11. 05. 2008 | 00:36

slayer napsal(a):

Chtel bych vzkazat tem, kteri pisi v duchu "Vubec tomu (ekonomii) sice nerozumim, ale souhlasim", aby se nad sebou zamysleli. Jak chcete posoudit, ze ma autor pravdu, kdyz danemu tematu jak sami priznavate nerozumite? To je jako kdyby mi nejaky pilot vysvetloval jak se ridi letadlo, nebo kardiochirurg jak se operuje srdce. Kdyz o danem tematu nic nevim a dotycny mluvi fundovane, tak budu nachylny mu verit, i kdyz me ten clovek muze krasne tahat za nos, nebo to muze byt bridil ve svem oboru. Jedno voditko pro laika ale v clanku pana Zeleneho je. Staci si vsimnout stylu, kterym pan autor pise. Vsechno zna, vsemu rozumi nejlip, vsude byl dvakrat, Bernanke je blbec, Greenspan jeste vetsi.. Podle toho by mel pan Zeleny byt minimalne jak uz tu nekdo zminil reditelem zemekoule. Proc je tedy pan Zeleny panem nikdo, kdyz je to takovy genius (profil na centrumu si ale vyplnil hezky)? Na me jeho clanek pusobi dojmem, ze splacal pate pres devate, jsou tam veci se kterymi se i da souhlasit (ty se daji ostatne najit i v Mein Kampf), ale celkove vzato je to blabol. Nemam cas se vyjadrovat k jednotlivym vecem, ale alespon k tomu oddelovani "skutecne a virutalni ekonomiky". Obe se prolinaji, neexistuje jasna hranice mezi spekulaci a investici, spekulant muze vydelat i prodelat, za jeho vyhru vetsinou zaplati jiny spekulant, protoze skutecny investor napriklad akcie nekoupi predrazene jen kvuli tomu ze ostatni nakupuji a ceny restou, ale take je nebude prodavat kvuli panice na trhu. Spekulanti ale zvysuji likviditu trhu a tim prospivaji i tomu investorovi. Rozhodne nepovazuji za prospesne snahy spekulaci treba danovymi zasahy omezovat. Proste ta skutecna ekonomika tu virtualni potrebuje a kdyz jednou prijde takova hypotecni krize, tak je dulezite aby za ni ti co ji zavinili zaplatili (at uz ti co si vzali hypoteku, ktera byla nad jejich sily, nebo ti kteri jim tu hypoteku dali). FED se snazi delat to co delat ma, tzn. nedopustit aby se tato krize prelila do zbytku ekonomiky, nebo se alespon snazit minimalizovat jeji dopady. Pan Zeleny je jednim z rady zneuznalych geniu, podobnych tem, kteri nam obcas v televiznich novinach na konci zlepsuji naladu svymi planky na perpetum mobile, ktere sice nikdy nesestrojili, ale podle planku to proste musi fungovat, tam neni moznost jak by to nefungovalo.
11. 05. 2008 | 05:46

alena-m napsal(a):

Naprosto souhlasim s myslenkou FED se snazi minimalizovat dopady krize -svata prostoto- !
11. 05. 2008 | 06:28

Janovec napsal(a):

Pane profesore,
klidně byste mohl natočit druhé pokračování oblíbeného internetového filmu "Money as debt" (Peníze jako dluh).

Dnes začínají být chudáky hlavně ti, co žijí ve velkých městech. Všechno si musí koupit. I vodu. Později možná si budou kupovat i vzduch a trávníky (pochopitelně za poplatky). Ale na druhou stranu jsou motorem ekonomiky. Který ovšem neviditelně a pomalu potápí náš Globaltitanik. A to už si vůbec nedovedu představit, kdyby někdo vypnul elektrický proud.
11. 05. 2008 | 08:36

Saliven napsal(a):

vlk:
Já bych navrhoval spíš oddělení, aby banky nesměly investovat do hedgeových fondů, akcií apod. Do státních dluhopisů a komodit ať si investují dle libosti a ať půjčují peníze, a investiční společnosti ať si dělají co chtějí, ale ať spekulanci při krizi přijdou o prachy do posledního centu. Takhle akce spekulantů cálujou daňoví poplatnicí, protože pád banky si prostě nemůže nikdo dovolit - viz. náš případ IPB.
11. 05. 2008 | 09:24

vlk napsal(a):

Salivene

banky, zpravidla, neinvestují do hedgeových fondů. Banky financují hedgeové fondy. Klasickým úvěrem.
Pokud bankámnecháš volnou rku ohledně komodit, ničeho nedosáhneš. Komoditní obchody jsou také v drtivé většině spekulativní záležitost. Virtuální ekonomika.
A když necháš investiční společnosti dělat, co chtějí, máš tu americkou hypotéční krizi. To není o ničem jiném.Americký systém hypoték je prostě úplně jiný než v evropském bankovnictví. Tady banka, která hypotéku dá, ji také v drtivé většině , vede ve svýchknihách a to až do maturity.V USA ji většinou okamžitě prodává sekendárníu trhu. Tím se sice ,jako by zbaví rizik, aby pak následně kupujícího na ten nákup financovala...
Říkáš spekulanti ať si přijdou o prachy?

Víš fndy a investiční společnosti nejsou většinou o spekulantech. Ty jsou závislé na americkém panu Novákovi. A o peníze přichází v první řadě on. To je ten problém.

A když k tomu uvážíš, že Amerika vytváří, tuším 65% svého HDP vnitřní spotřebou, a když uvážíš, že míra úspor v USA je NULA, pakpajejich pan Novák, který přišel ve své investiční společnosti o peníze naroste do globálního problému.

To co píšeš ohledně IPBa podobných mustrů - je hluboká pravda. Tuhle jsem sylšel naněmeckém Bloombergu mluvit jednoho profesora ekonomie z University Heidelberg. Jméno jsme bohužel zapomněl. Byl výstižní a krátký. Na otázku - co si odnese jako největší poznatek ohledně funkce tržního hospodářství z americké krize, odpověděl:
Především to, že volný trh dnes je příapdem, kdy zisk velkých firem je jejich soukromá záležitost, ovšem ztráta je přenechána daňovému poplatníkovi.
A to je jádro pudla.

Víš ,nemám ambici hledat nějaký recept. Tohle překračuje kapacitu jednoho starýho utahanýho vlka v galaktickém rozměru.
Ostatně - od čeho máme člověka na Hradě? Ten už jistě dávno ví, jak to má být správně. Jenže on teď nemá prostě čas a bojuje sprázdnými a falešnými oteplovači. A to ho zcela vyčerpává. Vedle toho musí, sem tam stihnout nějakou tu letušku.
11. 05. 2008 | 09:52

slayer napsal(a):

Vlku, vy se v teto problematice (jako i ve vetsine jinych) proste neorijentujete. Otrenim se o Klause jen zdurznujete svoji tupost.
11. 05. 2008 | 10:56

Ivan napsal(a):

To je článek k přemýšlení, ba i studium je třeba. Určitě ne k okamžité diskusi. Oponovat se dá všemu, přemýšlet taky. Doporučuji toto pořadí: 1. přemýšlet ; 2. oponovat Děkuji
11. 05. 2008 | 11:22

vlk napsal(a):

Slavere
vás si dám za rámeček! A hluboce s kláním před prezentovanými znalostmi. Už ten zlomek tvrdící, že spekulant je ten, kdo jde s davem a investor je ten , kdo s davem nejde je prostě perlou. Ještě větší pak následné tvrzení že pokud jeden spekulant vydělá, jiný musí prodělat. Z mlčení o situaci investora dovozuji, že toho se to netýká. Ten na straně poražených není,-))) Tvrzení velmi úsměvná a při nejbližší příležitosti, až budeme zase někde sedět si dovlím vás citovat. Humoru, byť hloupého, není nikdy dost.

A to už nemluvím, že zřejmě zcela nad vaše chápání je jednoduchý závěr, který prof. Zelený prezentuje ohledně FEDu a greenspana je tento: Pokud by byl FED dělal řádně monetární politiku, sotva mohlo dojít k nemovitostní bublině a hypotéční krizi. Přiměřenou velikostí emise v ekonomice USA by s enebylo mohlo stát, aby na hypotéky dosáhl úplně každý, ale úplně každý i ten, kdo neměl stabilní místo. Pokud by se tak nebylo stalo, nebyly by ceny nemovitostí explodovaly do té výše, že se prostě ukázaly nereálnými. Uznávám, že dvě souvislosti za sebou mohou být velmi těžkým soustem, ale tak to, slavere ve světě dneska chodí. Totiž, že nic není samo o sobě.
Námitku, že svou roli sehrály rovněž neodpovědné skoringové modely bank si klidně odpusťte,to tam prof. Zelený konstatuje rovněž.
A perla největší - když přijde taková hypotéční krize, je třeba, aby za ni zaplatili ti co ji zavinili.Tedy ten, kdo si vzal nerealistickou hypotéku a ten, kdo mu ji dal!
Realita ukazuje, že ten, kdo si tu hypotéku vzal je potrestán zcela automaticky. Je mu s ebránno úplně vše. většinou. A podle konstrukce úvěrové smlouvy a právu konkrétního státu, může být nucen k placení až do smrti. A také třeba ne. Takže ten potrestán bezesporu je.

Jenže nejsou potrestáni ti, co ty hypotéky dávali. Těm je naopak pomoženo z federálníc zdrojů. Levnými penězi.

Mezi postižené a naprosto nevinné pak patří například majitelé nemovitostí bez hypoték. Těm prudce spadla hodnota jejich majetku. Proč? Za co soudruhu slavere za co?

Podobně postiženi, zřejmě budou, klienti většiny amerických důchodových fondů. V poslední době mám totiž, řekněme - stále více známých, kteří letí na Floridu a a za zajímavé ceny tam kupují buď domky nebo tzv. konda. Důvod? Velmi lukrativní poptávka. Z portfolií penzijních fondů. Původně to měla být výhodná investice. Není. Jsem li správně informován, v současnosti platí, že pokud někdo složí z vlastních 30% ceny oné nemovitosi, dostane financování zbytku od banky gratis. Měl jsem v ruce dvě takové smlouvy, nechtěl jsme tomu totiž věřit. Tohle vypovídá o rozsahu krize!

A ohledně FEDu a jeho receptu na hašení krize? Už jsme měl na stle analýzu z vlastních zdrojů, kde autor extrapoloval, jestli by náhodou nebylo lepší, kdyby FED nedělal nic. a měl dost zajímavé závěry.

Ně+kdy zase něco podobně humorného. Rád se zasměji.
P.S: Klause jsem skutečně mohl vynechat. To ano. Jenže jsem překvapen, že zatím jsem nikde nenarazil na jeho komentář k americké krizi. Překvapen o to více, že je to výsostně ekonomicko politické téma. A on se jinak vyjadřuje úplně ke všemu. Takže jsem to překvapení nad tím, že od něj není nic, vyjádřil. Jistě , mohl jsme si to odpustit. Na věci, ohledněně vás, by to nic nezměnilo.
11. 05. 2008 | 11:47

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Nebojte se, bude zde brzy legrace i bez mych dlouhych vstupu. :)

Problem je, jako vzdy, ze zpetne se vi/tusi co se melo, ale nikdo si netroufa/neumi rici co dale.

Existuji samozrejme ideologicke recepty a charakteristiky ala Hoover versus Roosevelt a ty se zde jiste objevi a jiz objevuji s oznacenim druhych za pitomce.

Autor vypalil radu cilenych kouli (makro-mikro, rizika spekulaci, kdo nese naklady ...), aby se potrefene husy a fanousci brzy ozvali.
11. 05. 2008 | 11:50

Marty napsal(a):

Ono je velice snadne tolik neduhu hazet na spekulanty. Politici nebo centralni banka neco pokazi a hodi to na spekulanty. Nikdo je totiz nema rad.
Ale vsechno na spekulanty hazet nelze. Spekulace je ve sve podstate z drtive vetsiny pripadu ztratova. Spekulanti nemohou po delsi casovy horizont ovlivnovat ekonomiku, protoze po chvili prijdou o penize (pokud tedy se spekulaci vcas neskonci). Bubliny jako napr. ta internetova jsou v pocatecni fazi dilem spekulantu. Ale do tak velkych rozmeru je nahnal az fakt, ze se spekulanty najednou stala vetsina investoru. Ze ziskovosti internetovych firem se stal obecne prijaty nazor. Spekulanti jiz najendou nebyli jen ti zli a hrabivi kapitaliste.
Spekulace neni jen to, ze si hrabivi clovek rekne, ze ted bude spekulovat. Spekulace je kazda neuvazena investice. Neco takove vzdy dojde trestu ve forme financni ztraty a tezko chtit spekulaci regulovat.
A ona takove obcasne procisteni trhu od nekvalitnich ucastniku neuskodi.

Dnesni rust ceny potravin neni zdaleka zpusoben pouze spekulaci. Ona rostouci spotreba a s tim souvisejici poptavka maji zajiste taky nejaky ten vliv.

A ta druha "virtualni" ekonomika poskytuje te prvni "skutecne" penize. Je sice hezke mit tovarnu, ale mit prizen investoru, diky jejichz penezum zvysim vyrobu, je take hezke.
11. 05. 2008 | 12:03

Ja napsal(a):

Moc dobre napsano a jsem rad, ze konecne vidim nekoho u nas kritizovat FED.
11. 05. 2008 | 12:07

RUMCAJS napsal(a):

Původně jsem se chtěl(vyjímečně) rozepsat, ale ten starej chlupáč Vlk to kupodivu napsal dobře a navíc,na rozdíl od pana profesora nabídl nějaké řešení,pokud za řešení nebudeme považovat závěr článku ve stylu laissez faire.
Tím mě pan profesor opravdu překvapil.Asi si s Klausem ještě jednou padnou do náruče.

Virtuální ekonomika je zde poněkud degradovaná na spekulanta, ale domnívám se, že bez ní by se nedařilo ani té reálné. Někdo musí zajistit přesuny kapitálu k projektům, bez něhož by byly nerealizovatelné.A to, co zaplatíme za špatnou investici jako daňový poplatníci, je pořád méně, než kdyby tyto instituce nebyly vůbec.Je to stejné jako s kupónovkou, kterou Vy proklínáte.

Ještě mi taky zcela nedochází mechanisus, kterým při poklesu dolaru dojde ke globální inflaci .Já to naopak vnímám jako snížení ceny, vzhledem k nedelarovým měnám.
11. 05. 2008 | 12:11

RUMCAJS napsal(a):

Připadám si jako Cimmerman, když běhal na patentový úřad a vždy slyšel "Teď tady byl "...

Než jsem to dopsal, Marty mě předběhl. Teď tady byl ....
11. 05. 2008 | 12:14

Marty napsal(a):

RUMCAJS: snad priste :)
11. 05. 2008 | 12:25

vlk napsal(a):

Udělejme si tedy seznam největších známých spekulantů, tedy těch, co tam zahučeli neodpovědnou investicí nejvíce:
CITICORP, USB, SOGe, Goldmanni, Lehmanni, Morgani, Northern Rocks, Landesbank Sachsen, IKB, Bank of America,Westdeutsche LB..... jo B and S, ... to je jen začátek seznamu.

Jsme rád, že bublina je takové pročištění trhu od nekvalitních investorů. Jen mne překvapilo, do jak velkého rozměru dokázali tihle nekvalitní vyrůst a jaký mají, i přes snížení pořád rating.
Ale vím, že člověk se pořád učí.
Jen mi nedá spát jedna ze základních moudrostí pro malé investory - dělej totéž,c o velcí hráči.

Marty to nepíši proto, že bych se chtěl za každou cenu pošklebovat, ani že bych chtěl být za každou cenu kontra, ale americké hypotéky nejsou problémem spekulantů a jimi vyvolaných bublin. Ti nevymysleli CMO , CDO ani je neuvědli na trh. Tohle je záležitost globálních fiančních institucí.

A co mne překvapuje v diskusi je fakt, že zatím byla zcela pominuta role managementů vlkých finančních korporací na tomhle rpůšvihu a role, která v něm patří způsobu jejich odměňování. Ted ykrátkodobé kontrakty a motivace jen přes růst hodnoty. Ukazuje se, že tohle je cesta do pekel.
11. 05. 2008 | 12:27

vlk napsal(a):

Rumcajsi, ono je to trošku jinak. Reálná ekonomika by se bez té virtuální obešla. Ta je jejím, řekněme - derivátem. Který mnohonásobně přerost podkladové aktivum. Jak to u derivátů bývá.

Dokudbyla reálná ekonomika větší sestrou té virtuální a dokud nebyl svět elektronicky propojený, šlo o lokální a omezené krize. Dnes je tomu bohužel jinak.
Virtální ekonomika není degradována na spekulanta. Ona čistokterevným spekulantem totiž je. A nejde stím nic dělat.
Svoboda podnikání. Ale ta jednou skončí globální krizí. A to bude teprv fofr. kdybych byl dostatečně chytrý, tak za těch pár drobných, co v rodině opatruji, napoupím pár zlatých cihel a zejména zemědělskou půdu. Nejsem. Říkám si, že je ještě čas. Jak to ovšem řekl Gorbi Honeckerovi?
11. 05. 2008 | 12:33

Marty napsal(a):

vlk: take jsem nepsal cilene o americkych hypotekach. Psal jsem o spekulantech obecne.

Pokud neci plat nejde z mych danich, tak je mi jeho vyse srdecne ukradena.
11. 05. 2008 | 12:37

vlk napsal(a):

Marty

velké zjednodušení

Americký dańový poplatník zaplatil ze svých daní sanaci problému. Ještě tedy ne celou, ale to přijde.

Současný nedostatek likvidity ovšem zaplatíte i vy v České republice. Banky totiž zdražují financování. Prostě , dnešní krize jsou globální. Takže vaší peněženky se dotýkají vždycky.
A pokud jste nepsal primárně o hypotéční krizi, tak jste nutně musel psát o propadu akciových trhů. Pokud vím, je jen například hrstka akciových fondů - ane ne na obě ruce, které dokzaly uchránit majetek investorů rychlými prodejiv dostatečném měřítku. Opět - ty špatné fond manažery jste většinou a si neplatil. Ale oni měli vliv na váš majetek.

A spekulant obecně? kromě runu na banku dneska malý spekulant žádnou krizi nezpůsobí. Nedisponují totiž dhromady kritickým množstvím peněz.Na rozdíl od globálních hráčů.
11. 05. 2008 | 12:45

Marty napsal(a):

vlk: ja psal opravdu jen o tom platu. Nejaky vliv na muj majetek ma spousta lidi, na jejichz cinnost nemam primy vliv a jejichz platy jim plati soukromy kapital.

Ja bych nepersonifikoval spekulanty jako konkretni globalni hrace. Spekulace je hlavne zpusob investovani. Jednou mohu spekulovat a byt spekulantem a podruhe mohu investovat rozvazne a spekulantem nebyt. Ke kazde krizi se napred musi pripojit i nejake dalsi faktor - napr. obecne poblazneni. Najednou je proste spekulantem temer kazdy.
Spekulaci bych prirovnal k blbosti. Za blbost se plati a spekulant prijde nakonec o penize.
11. 05. 2008 | 13:28

Otazka napsal(a):

Pokud by zemekoule byla nekonecne velika, kdyby zasoby ropy byly neomezene, kdyby platilo, ze vse, co mame je dusledkem naseho usili, pak by mozna slo s autorem souhlasit. Pokud jde o tkzv. hypotecni krizi, tak ta je naprosto nepodstatna a tyka se predevsim USA. Jde o jakousi vlnu na hladine svetovych financi a v tomto smyslu ma autor jiste pravdu. Tato vlna vsak poodhalila skryte atoly, pred nimiz rada lidi jiz dlouho, dlouho varuje. Ekonomove vsak v samem zakladu sveho pohledu do sveta musi tyto atoly zakonite vytesnovat. Ekonomie nema ve svych zakladech ukotven fakt, ze 50 miliard lidi tady proste zit nemuze. Dokonce ani dve miliardy indu a cinanu nemohou prejit na zivotni styl evropanu natoz obcanu USA. Prazaklad ekonomickeho modelu sveta je u sve hranice. Na hornich palubach se tanci, ropa vsak samozrejme dochazi, potravin je samozrejme nedostatek a lidi stale vice. Diferencialni rovnice tohoto sveta se dotkla skutecnych okrajovych podminek. Nikoliv toho, co by si lide prali, ale toho, co je. Zatim se jenom dotkla. Az narazi, bude pozde. Je velmi poucne sledovat myslenkove pochody inteligentnich, vzdelanych lidi. Vytesneni skutecnych omezeni naseho sveta je videt vsude kolem nas......
11. 05. 2008 | 13:46

prirodovedec napsal(a):

Marty: Informace o zpusobu placeni manazeru samozrejme podava i informaci o zpusobu jejich dalsiho rozhodovani a vztahu k riziku (pokud za ne nenesou osobni zodpovednost).

Tato informace je dulezita, pokud jejich rozhodnuti pripadne sdeleni ovlivnuji nebo se snazi ovlivnit muj zivot at primo nebo neprimo prostrednictvim retezce udalosti.

Je jejich logickym zajmem, aby jejich odmena byla konstruovana pro ne optimalnim zpusobem. Je rovnez logicke, ze je "ponekud naivni" verit jim jakekoliv "kecy", ze jednaji v muj prospech. Pokud se to neomezuje na reci, ale jednani i jako samooroganizujici se parazitujici skupina ("robber barons"), je v zajmu svobodyu ostatnich proti nim zasahnout.
11. 05. 2008 | 13:59

Martin napsal(a):

Skvělá analýza která popisuje realitu dnešního světa velmi přesně. Kromě důvodů proč se vše tak děje. Vyvolání krize a ožebračování obyčejných lidí je řízené a má jediný cíl. Válku na které se tak jako již dříve v minulosti nabalí opět ti bankéři kteří tuto krizi vyvolávají. Nic se neděje náhodou a že by šéf FEDu nevěděl co dělá se určitě říct nedá. Pracuje ve prospěch svých židovských přátel z vedení ostatních bank. A zbytek světa na to doplatí jako již tolikrát v minulosti...
11. 05. 2008 | 14:39

VK-Can. napsal(a):

Zdravim pane Saliven.
Dovolim si poznamku k Vasi reakci.
Banky nesmeji investovat! Banky smeji jen pujcovat. V tom je velky rozdil.
Stejne jako Federalni nebo Centralni banka nemuze pujcit penize soukromym osobam a nebo institucim.
Centralni-Federalni banka je jakysi velkoobchodnik-wholesaler, ktery dohlizi a urcuje pravidla svych "franchise" nebo koncesionaru, cimz banky jsou.
Jinymi slovy jsou banky stejny francise jako treba MacDonald, prodejna Skoda, nebo Mercedes.

Samozrejme, ze banky nemohly stat stranou čilého ruchu kolem investicnich fondu, kde se vydelavaji hory penez, ale pokud se podivate dukladneji, tak zjistite, ze ty fondy, za kterymi stoji nejaka ta banka maji JINE JMENO. Jsou jakousi "nezavislou" pobockou banky.
Neco na zpusob"vlk se nazral a koza zustala cela"!
Splni se litera zakona, ze banka jako takova PRIMO neinvetsuje, ale cini tak pres svoji "nezavislou" pobocku.

Kde ztratily banky penize ? V riskatnich PUJCKACH! Nejvice v USA.
Doufam, ze se nezlobite, protoze jsem znacne zjednodusil, trochu slozity namet.
11. 05. 2008 | 15:14

VK-Can. napsal(a):

Oprava (pro pana Salivena)
Banky nesmeji SPEKULATIVNE investovat! Sorry.
11. 05. 2008 | 15:22

Velký Ernesto napsal(a):

Že s americkou socialistickou uregulovanou ekonomikou není nic v nepořádku? Dlouho jsem se tak od srdce nezasmál. Jinak trh skutečně vyřeší vše a na tomto pro někoho možná debilním dogmatu trvám. Neexistuje žádný lokální či globální trh, tyto trhy nelze z principu provázanosti oddělit.
11. 05. 2008 | 15:52

vlk napsal(a):

MArty rozvážně investovat? Do finančních produktů?
Hm.
První lekce o investovíní začíná jednoduchým diagramem - který popisuje, kdo a co všechno určuje náladu na trzích. A jsou tam uvedeny i následující veličiny:
nálada trhu, psychologie davu, politické události,néhodné veličiny /katastrofy, atd./

Rád bych věděl, jak se jim tzv. zodpovědný investor vyhne. Kromě toho, že nebude invesovat.Ovšem pak má zase, bezvýhradně plné riziko své banky...

Já prostě nevidím žádný rozdíl mezi spekulantem a investorem. Pro mne jde o tutéž a jednu osobu. Oba totiž sázejí na budoucnost. Samozřejmě, pokud vyloučíme případy insider informací nebo investic do monopolní firmy. A stejně tak jasné podvody.
11. 05. 2008 | 16:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Vaše starosti-ekonomicky vzdělaní pánové-na moji hlavu.

Nějak jste opoměli vyjádřit se k principům odpovědnosti.Za sebe,za svoji instituci,za celou společnost,tedy stát.Když nám pan profesor předhodil v prvních blozích pamflet o chybách,měl úspěch.Věděl dobře o čem mluví.

V tomto blogu je jeho devizou vztah lidí k hodnotám,respektive jejich ústup od zavedených hodnot a spoléhání na dryáčnické ,gamblerské způsoby finančních institucí.

Nejvíce mě zaujal jeho popis skutečnosti.Cit:"Poválečná generace věčných nedospělců nemá jinou možnost než sledovat jeden druhého,protože nemají čas studovat ekonomii,ale vědí hodně o hraní hazardních her."Doplňuji,že se to týká obou stran.Rozumný člověk ví,že život na dluh je risiko a blbost.Samo riskování v základních oblastech života,investicí do vzdělání, bydlení,životní úrovně je blbost. A obráceně.Finanční ústavy si mohou dělat pouze to co jim dovolíte,co jim tolerujete.K dokreslení doporučuji přečíst ještě jednou předposlední odstavec páně profesora.

Chytrost nejsou žádné čáry.Stačí vzít rozum do hrsti a přestat podporovat rozhazovačné a zlodějské manýry ekonomických a finančních gamblerů nejen z developerských firem,ale i z bank,pojišťoven a ostatních sesterských institucí.Všichni jsou si podobni jako vejce vejci.

Jejich profit,jejich enormní profit,zisk je a vždycky bude závislý na obyčejné lidské hlouposti a neodpovědnosti.

Ivan
11. 05. 2008 | 16:07

Fraser napsal(a):

Ivan: jenze rozumny clovek si taky dokaze spocitat, ze zit na dluh v soucasnem systemu je vyhodnejsi, nez setrit. Bohuzel.
11. 05. 2008 | 16:25

vlk napsal(a):

Ivane, můžeš se toho držet. Ale musíš nějkam mezi pygmeje, křováky a poslední zybtky jihoamerických indiánů. Jo a taky snad Papua-Nová Guinea bymohla fungovat.Tam nenajdeš peníze, a tímpádem ani banky, pojišťovny, fondy a všechny tyhle zlodějské instituce. Jinak nemáš šanci.
Tím, že přijmeš peníze už tu lotynku hraješ. Mají otiž hodotu důvěry v jejich tiskaře. Nic víc.
A ještě něco, i kdby se ti podařilo se celému systému vyhnout tak, že nebudeš aktivním hráčem, což nejde, máš smůlu. Moderní společnost je postavena na hře. A žití na dluh.Všech. Jeden Ivan Hochmann klidně může vypadnout 100 milonů Ivanů už by byl problém. Rozhodně y se všechno zadrhlo, spíš ovšemby vše zkolabovalo. Ten systém se prostě nedá zastavit. Dá se omezit, můžeš omezit svá rizika tím, že budeš superkonservativní. Ono se ti to jednou setsakra vyplatí. Ale mezi tím budeš prohrávající.
11. 05. 2008 | 16:26

jjj napsal(a):

Axiom 1/ Zabalíme - li lež do názvoslovné mlhy, vznikne pravda.

Axiom 2/ Zabalíme - li násobilku do názvoslovné mlhy, vznikne ekonomie. Ta pak jmenuje své profesory.
11. 05. 2008 | 17:03

Ivan Hochmann napsal(a):

No to je ono.

Pánové jsme u kořene věci.Nemusím mezi pygmeje a bych si spočítal,co je pro mne DLOUHODOBĚ výhodnější.Měl jsem přítele,který sivypůjčil peníze na sedací soupravu.Málem jsme s manželkou vylétli z kůže.Dodnes je to pro nás synonymum hlouposti.Bankomatní karty pro obyčejné lidi,kteří chodí nakupovat snídani a zdržují u pokladny."Výhodné" leasingové nabídky,atd atd.Všechno v důsledku zaplatíte přinejmenším dvakrát.To nehovořím o půjčkách na dovolenou,o hypotečních úvěrech na předražené nemovitosti,atd atd.

Tímto chováním si pánové podřezáváte větev na které sedíte.Děkuji vám pěkně za takovou společnost,kde základní pojmy jsou ovlivněny hazardem a inklinací k okamžitým požitkům na které jsem si ještě nevydělal.

Chci slyšet Vlku Tvůj názor na onen předposlední odstavec pana profesora.Potom se můžeme bavit o dalším.

Ivan.
11. 05. 2008 | 17:06

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane Hochmann.
Vim, ze jste nezadal mopji reakci, ale presto si dovolim reagovat.
Mate nazor, ktery vam muze usetrit ( nebo zachranit) hodne penez !
Posledni odstavec pana profesora, o kterem se zminujete je "right on a target"!
Pro STARSI ctenare skutecne dobra rada!
Srdecne zdravim.
11. 05. 2008 | 17:40

vlk napsal(a):

Ivane

s předposledním odstavcem pana profesora bych neměl sebemenší problém. Kdyby tam nebyla věta, že výkyvy skutečněé ekonomiky budou stále menší a ona bude bezpečnějším přístavem. To , podle mne, není a nebude prqavda. Ty dvě ekonomiky se velmi ovlivňují. A ta druhá , virtuální , je nesrovnatelně větší. Takže bude a to dramaticky, ovlivňovat i ekonomiku skutečnou. Chceš příkald? OK: hned několi. O jednom píše i pan profesor -ceny ropy. Jsou vyhnané spekulanty. I pro reálnou ekonomiku. Ta následně drahou ropu promítá do cen. Totéž kovy, potravinářské komodity, atd.
A vneposlední řadě -cena peněz. Likvidity jemomentálně málo. Takže banky, když půjčují si účtují k základní sazbě tzv. přirážku na likviditu. Momentálně je to řádově 0,6-0,7 % p.a. Ještě loni to bylo 0,1,max 0,2% p.a. rozdíl je zřejmý. a inkasuje jej , jako náklad, zejména ekonomika reálná.

Máš sice pravdu, co do hodnocení svého známéo, ale tak to je. Spoření a odkládání spotřeby vyšlo z mody. Prožitek a konsum te´d je in. a in zůstane. Protože jinak nejsi in ty a tvoje rodina. Já s tím, ženejsem in umím žít. Ty nejspíš taky. Ale je nás hrozivě málo.
11. 05. 2008 | 17:45

JW napsal(a):

Pane profesore,

opravdu ze svých daní platíme odborníky jako jste vy, a to skoro dvacet let po listopadu ? Možná byste měl spáchat ještě úvahu nad profesory ekonomie, do které části vlastně patří. Z vašich podnětných úvah mě zaujala nejvíce perla o FEDu. Jak se proboha bojuje proti inflaci snížením úrokových sazeb ? Vyčítat FEDu lze opravdu hodně, ale toto opravdu jen v hospodě cenové skupiny čtyři a vyšší.
11. 05. 2008 | 18:20

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane VK-Can,Vlku,

myslím že se nesnažíte pojmenovat věci pravými jmény.Požitek a konsum je In pro hlupáky.Pořád je v platnosti pořekadlo:Kdo šetří má za tři.Ještě se nanašel mudřec,který by jej vyvrátil.Zajisté my staří máme už k hodnotám ustálené názory,které tak snadno nepodléhají "módním vlivům".To vše platí i pro oblast reklamy,dryáčnických pobídek superobchodníků.

Nářky ekonomů a národohospodářů z možného poklesu kupní síly,z inflačních tendencí a jiných strašidel ekonomiky jsou mě naprosto lhostejné.Tyto křehké poměry ovlivňované bursovními a jinými spekulanty se mohou sesypat jako domeček z karet v jednom okamžiku.Stačí maličkost,třeba masivní atak na komunikační síť,klimatická,či vesmírná katastrofa.

Tyto faktory možná podvědomě ovlivňují příklon k okamžitým požitkům a spotřebě,ale to není z principu moje parketa.Však jsem se několikrát vyjádřil o hodnotách které vyznávám jsem s nimi spokojen a už mě do smrti vystačí.

A kdyby snad nedejbože došlo na nějaké katastrofické scénáře začne se zase od nuly jako vždy.

Bez požitků,bez konzumu.A ti co přežijí budou In.
Raději těch keců nechám,aby mě někdo neposlal zase na léčení.

Ivan.
11. 05. 2008 | 18:36

MICHAL V. napsal(a):

!
Autor článku se nemýlí, když píše, že pokles dolaru není způsoben umírající ekonomikou USA(jako - viz rozvojové země), ale je ze značné míry způsobený spekulacemi na všech stranách. Dolar nebude klesat donekonečna. Svých způsobem visí na historickém kyvadýlku. Cožpak by se to kdy mohlo přihodit takovému švýcarskému franku?
Spekulovat kdo co dělá dobře a špatně je irelevantní – je to jako spekulovat o tom, jestli je dobré dát někomu tisícikorunu – těžko odhadnout, zda ten člověk peníze prohýří nebo rozumně investuje – americká ekonomika je velmi živá – takže je velmi hloupé chtít po ekonomech recepty, co má ten či onen dělat – vždyť tak jednoduše to přeci nikdy fungovat nebude – lidé se nezmění díky ekonomickým receptům, stejně jako z hromady receptů nevzejde dobrý kuchař.

Jinak je velice kuriózní, jak zde někteří mají „odvahu“ vyvyšovat své postoje nad postoj autora článku. Jakoby jedním mávnutím proutkem všechny ty léta studií, cestování a zkušenosti autora neznamenaly vůbec nic – vše se zdá být rozdrceno českými pisateli, kteří na jednu stranu píši, že autor je povýšený a na stranu druhou, přesně v okamžik, kdy něco takového napíši, dostávají se do role, kdy názor svůj sami nadřazují názoru toho druhého – jak se to může stát ?

Závěrem: Má se člověk trápit, že žije v době nebezpečí a nouze? Myslím, že ne. Člověk je stejně, jako každý jiný živočich, od přírody netečný. Pokud jej nic nepobídne, bude sotva přemýšlet, a bude se chovat navykle jako automat. Teprve v tísní začínají lidé přemýšlet o selhání hospodářských mechanismů.

Byrokratické úřady mohou ovlivňovat ledacos, ale konečný blahobyt národů je pouze v zásadních reformních politických krocích a lidech samotných (v obcích, firmách, atd.).
To je třeba si uvědomit.

S přáním pohody - Michal V.
11. 05. 2008 | 19:00

Marty napsal(a):

vlk: v zivote neni krome smrti nic 100%. Proc by tomu melo byt u investovani jinak? Samozrejme nelze slozit naprosto "nepotopitelne" portfolio. Lze vsak slozit portfolio kvalitni, ktere dokaze majiteli prinaset slusny zisk (oproti napr. sporicim uctum, ktere navic take rozhodne nejsou 100% bezpecne) a pritom drzet riziko na minimalni urovni. Ale nikdo Vam samozrejme nezajisti, ze tu a tam nezazijete ztratu.

Vypujcim si citat Benjamina Grahama: "Investicni operace je takova, ktera po dukladne analyze slibuje bezpecne zachovani jistiny a odpovidajici vynos. Operace, ktere nesplnuji tyto pozadavky, jsou spekulacemi."

prirodovedec: pokud pod pojmem "zasahu svobodnych lidi" rozumite prostrednictvim zakonodarcu prijmout legislativu omezujici soukrome firmy v moznostech rozhodovani ohledne platu jejich manazeru, tak s necim takovym nemohu souhlasit. Pokud se jedna o skutecne soukrome firmy, tak mam vyber komu sverit sve penize nebo nejakym jinym zpusobem mu umoznit ovlivnovani meho zivota. Samozrejme do sveho rozhodavani zahrnu i zpusob prace a odmenovani manazeru dane firmy. Pokud zde vsak vyber nemam a mel bych tudiz logicky lpet na tom, aby byli manazeri "hnani k odpovednosti", tak se bude vetsinou jednat o nejakou formu statem vytvoreneho monopolu. Zakonodarce by tedy mel resit pricinu a ne nasledek ve forme zpusobu odmenovani.
11. 05. 2008 | 19:07

prirodovedec napsal(a):

Marty: Nedporucuji, pouze konstatuji. Pokud se lide budou citit obrani, v dnesni dobe mozna bude stacit par drobnych legislativnich uprav s vyuzitim moznosti exekuci i vuci lidem, kteri vetsich majetku z pohledu lidi dosahli tim, ze je oklamali. Berme to jako takova mozna opatreni vuci "robber barons" v duchu nejlepsich tradic rimskeho prava (udavac dostane podil). Zda se, ze vuci chudsim a bezbranym to jiz exekutori umeji. Je mozna otazkou casu, kdy nekdo poskozeny pozada byt symbolicky o exekuci majetku nektereho politika, ci jine existence. :)
11. 05. 2008 | 19:16

VK-Can. napsal(a):

Pane Hochmann.
Nechci mluvit a ani se necitim opravnen mluvit za Vlka, ale pokud si to prectete pozorneji, tak vsichni tri cteme na stejne strance!
Mozna to nazyvame ruznymi jmeny, ale podstata zustava!
Bohuzel hamiznost a snaha o rychle a snadno vydelane penize bude vzdy prevazujicim motivatorem pro jednoduse myslici lidi!
Komu neni rady, tomu neni pomoci!
11. 05. 2008 | 19:20

Zacheus napsal(a):

Na rozdíl od autora článku se mně nechce věřit, že by pánové Greenspan a Bernanke nevěděli, co činí, když opakovaným snížením úrokových měr "zatloukli dolar" a dosáhli " uměle vyvolané destrukce ekonomického organismu". Co když je to naopak uděláno schválně? O všech aspektech ( třeba i velmi tajných), které vedly k těmto rozhodnutím, se asi těžko kdy dozvíme.
11. 05. 2008 | 19:20

Mr.K napsal(a):

Snizovanim urokovych sazeb se nebojuje proti inflaci!!!
FED nema jako hlavni cil boj proti inflaci, jako treba CNB. Vsimnete si, ze CNB, ktera bojuje proti inflaci sazby zvysuje!!!!!!!!
11. 05. 2008 | 19:29

Marty napsal(a):

prirodovedec: exekutori to vudci chudsim umi, protoze to je jednodussi. Velke ryby dokazi delat problemy a je to s nimi slozitejsi. Nelze vsak zavest specialni pravidla pro bohate, protoze zakladem demokratickeho statu je rovnost pred zakonem.

Proti podvodnikum mame trestny cin podvodu.
11. 05. 2008 | 19:43

RUMCAJS napsal(a):

Vlk a podobní:

Kdo šetří má za tři, není myšleno, že si nemá půjčovat, ale že nemá zbytečně rozhazovat.

Bez sdružování kapitálu,půjček,emise akcií atd. není myslitelná většina investic.
Jak by jedinec odfinancoval vznik nového podniku?
Baťa,Ford,Škoda,Kolben atd?

Určité riziko bude vždy, ale je potřeba opět vnímat tento proces jako celek a porovnat to se situací, kdyby se nepůjčovalo a kapitál zůstal mrtvý.
Asi bychom byli někde (v lepším případě) u manufaktur.

Já na rozdíl od pana Hochmana si půjčuju. A na rozdíl od něj si umím i představit, že to může být výhodné.
11. 05. 2008 | 19:54

prirodovedec napsal(a):

Marty: Kde jsem psal, ze by slo o bohate? Psal jsem o "robber barons" tj. kteri vetsich majetku z pohledu lidi dosahli tim, ze je oklamali. Cili jsou to ti Vami zminovani podvodnici. Pokud se nelze dovolat spravedlnosti, lze samozrejme ocekavat, ze nekdo bude zadat posileni predbeznych opatreni. To je logicke ne? Neresim, zda je to z obecneho pohledu spravny trend ...
11. 05. 2008 | 19:56

Marty napsal(a):

prirodovedec: psal jste o chudych, tak jsem vychazel z toho, ze opakem je bohaty :) Podvodnici jdou do vezeni. Bohuzel u nas ty soudy nekdy drhnou a korupce kvete. To by se melo resit sise nez nejake nove sankce nebo predbezna opatreni. Pak dojde i na ty podvodniky.

Vzdy nekdo neco zada a temer vzdy to je na ukor nekoho jineho.
11. 05. 2008 | 20:04

prirodovedec napsal(a):

Marty: To vite, ja jsem zastance hesla, "co bylo ukradeno, musi byt navraceno" pouze jsem pro to jit tak - 6000 let. :)
11. 05. 2008 | 20:07

vlk napsal(a):

Ivane
moudře jsi se rozhodl. Zrovna jsem chtěl psát něco v tom smyslu.
řáká ti něco napříkald slovo - měnová reforma?
Z dějinného hlediska jsou totiž vždycky na tom nejhůř drobní střádalové. Ti vždycky nakonec zaplatí veškeré průšvihy. A ktěm docházelo, dochází a bude docházet.
A ty s tím nic neněděláš.
11. 05. 2008 | 20:14

vlk napsal(a):

Marty, tak to jste mne uklidnil..... To ano. Bezpečné portfolio říkáte? Bezpečné v jak dlouhém časovém horizontu? Dle teorii totiž je ziskové skoro každé portfolio , založíme li ho na dost dlouho...
A ten citát je moc pěkný. Takový z rodu ..když nevylezeš na déšť, nezmokneš. Až na to,že nikdo neví, kdy začne pršet. TAkže tyhle řečičky si nechte pro klioše.

A zapojím s etrochu do vaší konverzace s přírodovědcem. U investičních společnotí a fondů zejména, by pro začátek stačilo jednoduché ustanovení o odměňování. Fondů i jejich manažerů. Totiž že budou odměňováni procentem z výnosu dosaženého pro klienta. A bylo by. Nikoliv , jako je tomu dneska, že mají své jisté. A´t to vedou jakkoliv.
11. 05. 2008 | 20:22

vlk napsal(a):

Rumcajs
nechápu, proč jsi mi napsal to , co jsi mi napsal.
Já ti naposled psal o něčem jiném.

Že si půjčuješ vím. Kdybych si tě chtěl podat, tak byc naopsal něco v tom smyslu, že bych chtěl vidět exota co ti půjčí a zeptal se, jestli do něj taky leješ odvar z makovic, ale proč bych to dělal?
Mám tě za celkem / to jsem to zase přehnal/ rozumného asociála a pomýleného modráka. Takže ještě financovatelného,no...
11. 05. 2008 | 20:25

Marty napsal(a):

prirodovedec: to je spravne. Je vsak otazkou, co vse je pro Vas kradez.
Pokud napr. nekomu prodam predrazeny vyrobek, tak ho neokradu. Jen vyuziju jeho nevedomosti. Pod slovo kradez bych opravdu nestrkal vsechno.
11. 05. 2008 | 20:28

Marty napsal(a):

vlk: opet opakuji, ze nikdo netvrdi, ze existuje 100% bezpecne portfolio. Jen jsem popisoval rozdil mezi investici a spekulaci. K tomuto ucelu jsem pouzil slova cloveka nejpovolanejsiho - Benjamina Grahama.

Pokud vidim, ze fond nezene sve manazery k osobni odpovednosti, tak si hodne rozmyslim, nez jim sverim sve penize. Takove fondy pak budou logicky mit mene klientu. Statni regulace je zbytecna.
11. 05. 2008 | 20:32

vlk napsal(a):

Marty

mlátíme prázdnou slámu.
Na filipikynemám chuť.

a že fond nežene manažery k osobní odpovědnosti?? Tak to je dílo.Mlžete mi laskavě sdělit,který ze zdejších fondů vede své manažery k osobní odpovědnosti? rád se nechám poučit.
11. 05. 2008 | 20:43

RUMCAJS napsal(a):

Jestli jsem Tě dobře pochopil, pak jsi si notoval s Hofmanem. Proto jsem tě zařadil mezi škudlili.
11. 05. 2008 | 20:43

Marty napsal(a):

vlk: pouze jsem Vam vysvetlil rozdil mezi investici a spekulaci. Nejde o zadnou filipiku.

Uprimne receno o zadnem takovem ceskem fondu nevim. Taky jsem to ale niky nezkoumal, protoze investuji sam.
11. 05. 2008 | 20:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Rumcajsi,

dokáži pochopit,že si půjčíš peníze.Na tom přece není nic podivného.Kde by měl člověk sebrat větší částky třebas na rozjezd firmy,pravidelné investice.Bezpochyby máš spočítanou výhodnost transakce,poněvadž od zisku musíš odpočítat cenu s úroky.

Jen jsem proti celosvětovému trendu žití na dluh.Když prostě na něco nemám nemohu toho užívat.Všimni si toho slova."Užijte si!"To když slyším dostávám kopřivku.

Ivan
11. 05. 2008 | 20:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Marty,

neměli jsme tady už jednou podobnou debatu o nějaké babičce?
Mám zato,že využívat nevědomosti,udělat si z toho faktu byznys a provozovat takovou "živnost" delší dobu by z Tebe udělalo pěkného parchanta.Nakonec by jsi narazil na jiného,který by využil Tvé nevědomosti a bylo by - dobře Ti tak.není lepší dodržovat jakési společenské,občanské pravidla ve smyslu co nechceš aby dělali Tobě - nedělej Ty jim?

Neříkej mě,že nevíš o čem mluvím.

Ivan.
11. 05. 2008 | 21:08

RUMCAJS napsal(a):

Ivan Hochman:

Je mi líto, ale asi Vám naskočí kopřivka.
Já říkám užij si, dokud seš mladej! A nečekej, až ti to zdraží. Např. půjčit si na nemovitost se ukazuje výhodnější jak na ni spořit. Než naspořím, několikrát stoupne cena. To ten úrok vyjde levněji.
11. 05. 2008 | 21:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Jinak si všímám,

že například Vlk není v této oblasti žádný elév.Má pravdu když hovoří o vedení a odměňování nejen kapitálových fondů.O nějaké odpovědnosti,neřku-li šetrnosti nemůže být ani řeči.Je zajímavé jak by se všichni rádi podobali Koženému.
Ivan.
11. 05. 2008 | 21:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Toť otázka,

co vyjde levněji.Pokud budu spekulovat s cenovými pohyby výrazně převyšující běžné relace - pak ano.Jsem-li však normální člověk,dá se říci laik(můžeme říci škudlil)budu kupovat tak,abych neplatil více než mnou,opakuji mnou určená hodnota díla.Rád si předražené šmejdy odepřu i s jejich poskytovateli.

Je pravdou Pane Rumcajsi,že naší,nebo mé generaci komunisti moc příležitostí k podnikání nedali.Takže moje zkušenosti s tímto základním lidským konáním jsou nicotné.Leč i tato bohulibá činnost podléhá obecným zákonostem a logice.Nic nového pod sluncem.

Ivan.
11. 05. 2008 | 21:36

Hobart napsal(a):

Skvělý post, super.

To, že státy do ekonomik injektujou šílenej morální hazard, je jedna věc, týkající se hlavně té "virtuální" ekonomiky. Druhá je, že zároveň nepřehledný matrix regulace odrazuje a preventuje (omlouvám se za ty anglicismy) nejednoho schopného člověka od "reálné" ekonomiky.

Ostatně soudím, že ... je nutné dopřát investorům i masám pracujících blahodárnou zkušenost natlučeného nosu. Nikdo se nic nenaučí, pokud by se jen učit nebo nějak chovat měl. Musí muset - být přinucen (ekonomickými) okolnostmi.

A toho se nedosáhne optimalizací regulace, ale deregulací a zavržením podstatné části hospodářskopolitického aktivismu a ...
11. 05. 2008 | 22:45

Taoiseach napsal(a):

Vážený pane profesore,

za pád dolaru může především Bushova administrace, která snížila daně nejbohatším hospodářským skupinám, aniž krátila výdaje. Deficit je hlavní příčinou pádu dolaru, FED je v tom poměrně nevinně, ani kouzelník by z toho místa moc nedokázal. Je pravda, že Reagan dokázal spojit stagnaci s inflací, což se předtím ani potom nikomu nepodařilo. V každém případě nelze frázemi o svobodě zakrýt odpovědnost politiků.

Zdraví T.
11. 05. 2008 | 23:11

Marty napsal(a):

Taoiseach: prosim o podrobnejsi rozepsani vlivu snizeni dni bohatym, nekraceni vydaju a padem dolaru. Vse prosim dolozte cisly. Nove a nevsedni ekonomicke teorie me vzdy zajimaji.
11. 05. 2008 | 23:18

RUMCAJS napsal(a):

Ivan Hochmann:
Na tom by jsme se mohli asi shodnout.
11. 05. 2008 | 23:24

milanzeleny napsal(a):

Jsem náhle překvapen úrovní a zaujetím diskuse. Děkuji všem.
I těm, kterým se to nelíbí: nikdo mě nenařkl, že to tvrdí všichni, že opakuji všeobecně známé a že se to tak učili ve škole…to by mě mrzelo.
Pro ty náročnější: prosím vás, jde o blog, ne o vědeckou práci. I takhle je to dlouhé jako tejden.
A opatrně s tou inflací… nepodléhejte tradičním dogmatům - již dávno neplatí, bez ohledu na učebnice.
Omlouvám se, že nemohu reagovat na všechny specifické a hodnotné podněty. Ale čtu…

Milan Zelený
11. 05. 2008 | 23:28

KAREL napsal(a):

Tak lehce a s nadhledem tento článek popisuje nepřehlednou realitu, až mne z toho mrazí. Jednoduše popisuje, ale nezjednodušuje.
A když si to zkonfrontuji s lekcemi tržní ekonomiky jak je předvádí dvojice komiků John Bird a John Fortune /viz You Tube/je přímo děsivé, jak analýza ekonoma a výstupy komiků pracujících s humornou nadsázkou míří stejným směrem.
Děkuji pane Zelený.
11. 05. 2008 | 23:46

Tom napsal(a):

Pane profesore,

prosím, za nás nových ekonomických paradigmat neznalé bych Vás chtěl požádat, abyste alespoň nastínil ten mechanismus, kterým snižování úrokových sazeb bojuje proti inflaci. Já jsem až do dneška měl za to, že kvantitativní teorie peněz platí a nikde sem se nedočetl, že by tomu tak už nebylo. Myslel jsem si, že právě nízké sazby způsobily bubliny na trzích, protože tam šla přebytečná likvidita.
Vůbec, bylo by dobré, kdybyste třeba další blog věnoval námětům, jak řešit Vámi popsané problémy. Asi takto:
Pojmenovat problém.
Navrhnout řešení.
Odhadnout výsledky.
Odhadnout náklady takovéhoto řešení.

Nebo alespoň pro zmateného studenta ekonomie nastiňte, jak je to s tou inflací.
Děkuji.
12. 05. 2008 | 09:32

Ivan Hochmann napsal(a):

Panu Hobartovi:

Skvělý postřeh - "blahodárná zkušenost natlučeného nosu".
A to nám pan prof.Zelený radí abychom se neučili z vlastních chyb.
Jenže on také hovoří o letním vánku a bouři.........

Zdravím Ivan.
12. 05. 2008 | 09:51

Karel napsal(a):

Všechna teorie vycházejí z představy, že kapitalismus je konečná fáze vývoje lidstava.
A mají pravdu.
Delfíni na to půjdou jinak.
12. 05. 2008 | 10:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Delfíni nemají šanci - nemají prsty,aby mohli zmáčknout kohoutek.Ivan.
12. 05. 2008 | 10:48

VP napsal(a):

Ten článek je hrozný.
O ekonomie se mnohdy mluví velmi ze široka a řadí se k ní věci, které ve skutečnosti mají s ekonomií jako vědou pramálo společného. Myslím, že pan profesor se ekonomii ve skutečnosti moc nevěnuje.
Není mi známo, že by FED snižoval úrokové sazby, aby zabránil inflaci!! To je absolutní nesmysl a kdyby tento nesmysl skutečně činil, sotva byste jej mohl nařknout z toho, že se drží 50 let starých pouček; žádná taková totiž není.
Domnívám se, že reálná a monetární ekonomika jsou propojené více než dost. Prezentujete monetární ekonomiku jako cosi virtuálního a založeného na spekulacích, to sotva kopíruje skutečnost. Vždyť monetární ekonomika především realokuje, zhodnocuje bohatsví, které je primárně tvořeno v ekonomice reálné. Klientům je vůči jejich vkladu a platbám nabízena jakási služba - přidaná hodnota, jinak by se transakcí asi ztěží účastnili. Vždyť zde nemáte nic jiného než klasické MIKROEKONOMICKÉ rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty.
Vaše úvahy mezi změnami úrokových sazeb, měnového kurzu a inflací postrádají jakékoliv reálné jádro, neuvažujete zpoždění, takže celá popsaná kauzalita je nepřesvědčivá. Vůbec neuvažujete dlouho očekávané zpomalení REÁLNÉ ekonomiky, které mělo na celý vývoj krize nemalý vliv. Mluvíte proti dogmatickému zacházení s ekonomií a sám jej současně potvrzujete svým velmi tendenčním popisem mikro a makroekonomie. Vždyť makroekonomie nebyla mikroekonomii nikdy blíže než posledních 20 let. Žádný solidní makromodel se dnes neobejde bez jasné mikro fundace. Atd..
Váš článek je hrozný, což by mě nechalo v klidu, kdybyste se neoháněl profesorem EKONOMIE.
12. 05. 2008 | 11:03

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane VP,

neničte nám laikům kruhy.Mám zato že článek je určen spíše pro mne než pro Vás.Alespoň mě tak oslovil a já mu rozumím a dokonce se podle něj hodlám řídit.Kdyby byly obsahem technické podrobnosti makro-mikromodelů - nerozuměl bych .
Krom toho(jak bylo podotknuto),jde o blog, ne vědeckou práci.

Zdravím Ivan.
12. 05. 2008 | 11:34

VP napsal(a):

Pane IH,

jistě chápu, ale.. Pokud Vám jako laikovi v ekonomii někdo říká, že FED snižuje sazby, aby bojoval proti inflaci a Vy se tím hodláte řídit, tak to je trochu problém. Takových příkladů je tam více.. Ekonomie patří bohužel mezi disciplíny, o kterých se téměř každý domnívá, že jim rozumí a může psát či říkat, co mu zrovna prolítne hlavou. Byť ekonomie jistě není tak tvrdou vědou jako třeba fyzika, tak prostě není možné se současně označit za profesora ekonomie a psát takové bláboly.
12. 05. 2008 | 12:06

milanzeleny napsal(a):

Inflace: pro spílající „učebnicové“ ekonomy

Již tradičně je primární úlohou Fed udržovat rovnováhu mezi inflací (zvyšováním úrokových sazeb) a hospodářským růstem (snižováním úrokových sazeb). Fed ovlivňuje sazby nepřímo, manipulací nabídky a poptávky po hotovosti. Tak tomu bylo tradičně.
To, co se děje nyní je zcela netradiční. Nárůst globální inflace je alarmující a Fed reaguje na rostoucí ceny komodit tím, že strká hlavu do písku a zaplavuje Wall Street levnými penězi. Tím stimuluje inflaci, která je v USA již na dvojnásobku úrokových měr. Jedna věc je cílová úroková míra a druhá je tisk peněz za účelem nákupu Treasury obligací. Skutečné úrokové míry se tak dostávají pod míry cílové a podporují inflaci. Zrubání dolaru vedlo ke globálním investicím do komodit a prudkému nárůstu jejich cen, od energie až po potraviny. Politické předvolební zájmy dávají přednost inflaci před hospodářským růstem. Rozvojové ekonomiky nás po dekády před inflací chránily, nyní ale hledají uplatnění pro své enormní hotovostní rezervy. Snižování úrokových měr v USA je negováno zvyšováním úrokových měr v rozvojových ekonomikách. Svět je globální, pokud jste si nevšimli. Vstupujeme do éry vysoké inflace. Až to pocítíte na svých kapsách, bude již pozdě.
Proč jsou Wall Street a Bernanke tak laxní k inflaci? Protože produktivita práce roste a odpracované hodiny i reálné příjmy klesají: nejlepší to obrana proti inflaci. Reálná ekonomika zachraňuje ekonomiku virtuální. Proč se tedy vzrušovat?
Nemohu zato, že nečtete články pozorně, ale chytáte se učebnicových „rudých herinků“, tj. slůvek, kterým rozumíte, ale ne celku, který tak snadno uniká. Nemohu zato, že se o chování globální ekonomiky v posledních dvou letech ve vašich učebnicích nedočtete. Nemohu zato, že nevidíte, že se svět kvalitativně změnil a že globální inflace je následkem strojového chování Fed. Jakou míru inflace jste ochotní tolerovat? Těch 8% ročně jako ve stagflaci 70. let? Přijde nový Volcker se svým zdravým selským rozumem, anebo zůstaneme u učebnicového Bernanke?
Nemohu zato, že nečtete ani to, co říká sám Bernanke, jako při snížení úroků z 30. dubna: "Uncertainty about the inflation outlook remains high." Nebudu to ani překládat. Je to jen první vážné varování, ekonomové.
Nemám však v úmyslu vyučovat ekonomii pomocí blogu. To není jeho účelem.
12. 05. 2008 | 12:54

Tom napsal(a):

Pane profesore,

děkuji za odpověď.
Doufám ale chápete, že pokud nahodíte v blogu něco takového bez dovysvětlení, tak se lidi podiví a někteří Vám to dají znát.
12. 05. 2008 | 19:36

Tom napsal(a):

editor:
Pane Stejskale, může autor svůj příspěvek na blogu pozměnit? Chtěl jsem najít přesně tu pasáž o inflaci, která tu vzbudila pozdvižení, a nedaří se mi to.
Upřesnil pan profesor svou formulaci, nebo mám hledat více a lépe?
Děkuji.
12. 05. 2008 | 19:43

Déžo napsal(a):

opět výborně, pane profesore. jenom by se mohl někdo už konečně poučit. ale ti, co by se poučit měli, to nechtějí (a i u nás takových máme - kupř. ješita na Hradě). ale co teď s tím???
12. 05. 2008 | 21:26

MICHAL V. napsal(a):

Stručný příspěvek:

Autor VP napsal:"Myslím,že pan profesor se ekonomii ve skutečnosti moc nevěnuje."
Možná by bylo dobré napsat, čemu se ve skutečnosti věnuje autor "VP"...

Řada pisatelů zde napadala co o sobě napsal v úvodním profilu prof. Zelený. Předložil informace a každý si může udělat obrázek sám, lze nalézt odkazy na řadu jeho esejí - kde ale lze pro srovnání a pro informaci nalézt eseje a osobní profily těch pisatelů, kteří se zde k prof. Zelenému vyjadřují kriticky - nuže? ;o)

A ještě taková skromná poznámka - řada pisatelů se zde ptá na návrhy různých řešení a odhady v hospodářsko-ekonomickém životě:
Co by asi nastalo, kdyby jel prof. Zelený radit do VENEZUELY?
Je to otázka lidské mentality, je to především v lidech, jak budou svou vlastní budoucnost utvářet a jak o ní budou přemýšlet - vyučování ekonomiky je jen skromný začátek - když bude pro vědu a výzkum dobrá půda, když lidi a podniky budou spolupracovat, zvyšovat produktivitu v nejrůznějších odvětvích, když bude fungovat zdravá konkurence - kvalita za méně peněz - pak se to ve skutečnosti vše projeví.
Spojené státy byly kdysi pusté pláně, kromě špatných věcech na původních obyvatelích zde panuje i řada pozitivního - především jistý duch kreativity a nových nápadů. USA nemusejí řešit existenční problémy - nemyslím si, že jsou USA globálně v krizi - ale i kdyby byly - žádná krize netrvá věčně - ten duch, který proměnil pusté pláně v moderní města je tam stále ...

Hezký den, MICHAL V.
12. 05. 2008 | 22:10

slayer napsal(a):

Ponekud zpozdena odpoved Vlkovi.
Za prve rikam si Slayer, ne Slaver, ale to je celkem jedno.
Ohledne rozdilu mezi spekulaci a investici. Psal jsem, ze mezi investici a spekulaci neexistuje ostra hranice, ale da se pouzit voditko, ze investovani je vlozeni penez do neceho s virou, ze casem vzroste realna hodnota toho do ceho jsem investoval. Zatimco spekulace je sazka na vzrust ceny v kratkodobem horizontu, napriklad sazim na prehnane reakce trhu (napr. mohu koupit akcie firmy, ktera sice za nic nestoji, ale verim ze kratkodobe vzroste cena jejich akcii). Jsou investori (spekulanti), kteri analyzuji firmy do jejichz akcii chteji investovat. Pak jsou taci kteri se pridaji k davu. Skutecni odbornici na investovani (napr. Graham) radi investovat v horizontu nekolika let (nejlepe 10 - 20). Pokud si vezmete jakoukoli dekadu v historii NYSE, tak vam vyjde rocni prumerny rust 10 - 15%, a to i kdybyste akcie nakoupil v predvecer cerneho ctvrtku na Newyorske burze. Tzn. pokud skutecne investujete v dlouhodobem horizontu, tak o sve penize tezko prijdete. Pokud se ridite cilovymi cenami stupidnich analytiku a investujete v horizontu 3 tydnu az 3 mesicu, pak je to temer jako si jit zahrat do Casina. U investicnich fondu je to to same, tzn. to ze investuji do fondu me nezbavuje zodpovednosti za moji investici. Tzn. pokud mi me penize primo neukradli, pak je zodpovednost za pripadnou ztratu na me, ze jsem si tento fond vybral, potazmo ze jsem vubec investoval prostrednictvim fondu. "Investice" do komodit se obecne nedoporucuji, to je opravdu cira spekulace. Jeste by se to dalo rici takto. Pokud investuji, vydelam tim ze vzroste skutecna hodnota meho portfolia, tzn. napr. firma jejiz akcie vlastnim ma vyssi zisky, nez v dobe kdy jsem jeji akcie kupoval. Pokud spekuluji, vydelam tim, ze nekdo jiny prodela. Znovu opakuji neexistuje zde jednoznacna hranice a spekace je proste soucasti investovani, jsem velmi proti tomu aby se spekulovani jakkoli omezovalo statnimi zasahy, proste ten kdo spekuluje si musi byt vedom sveho rizika.
K americke hypotecni krizi. Skutecne si myslite, ze neco muze fungovat absolutne perfektne? Myslite si ze ekonomika USA muze rust cca 3% rocne kazdy rok bez jedineho zaskobrtnuti? A nebo takoveto excesy a bublibiny jsou proste soucasti hry a je na zucastnenych aby se z nich poucili do budoucna? Spadl jste nekdy z kola, mel jste nehodu v aute? Ja myslim ze kazdy z toho kola spadl a ze s tou ekonomikou je to podobne. Dulezite je se pritom nezabit. Nevim co mohl fed udelat jinak, mozna by vubec nemel hybat s urokovymi sazbami. Myslim ze v tom dokonce spociva Friedmanuv monetarismus. Tzn. centralni banka ma automaticky zvysovat mnozstvi penez v obemu na pokryti rustu ekonomiky a vystrihat se aktivnich zasahu (pri kterych to vetsinou prezene v jednom ci druhem smeru). Podotykam ze na tohle (monetarismus) nejsem odbornik, takze pokud jsem napsal nesmysl at me nekdo, kdo tomu rozumi lip opravi. To, ze za hypotecni krizi zaplatily take banky je evidentni. Ceny nemovisti poklesly a banky budou pri jejich prodeji tratit. Nizsimi urokovymi sazbami fed nesanuje banky, ale snazi se zabranit kontrakci penez v ekonomice. Vlastnici nemovitosti, jenz nemaji hypoteky, nebo je radne splaceji o moc neprichazi. Cena jejich nemovisti sice poklesla, ale porad v nich mohou bydlet a jak jste sam zminil, jejichz cena byla predtim vyhnana umele vysoko. O bludu deleni ekonomiky na realnou a virtualni (ktereho vy se velmi drzite) tu jiz napsal o par prispevku vyse VP. Klaus se k hypotecni krizi nevyjadruje asi prave proto, ze to nepovazuje za dulezite. Proste je to ono zaskobrtnuti, ktere k trzni ekonomice patri. Nebezpeci bych spis videl v lidech vaseho typu, kteri z tohoto zaskobrtnuti vyvozuji zavery o nutnosti dalsich statnich zasahu do ekonomiky (viz. Hilary Clinton). Statni zasahy do ekonomiky totiz pusobi daleko vice problemu nez nedokonalosti trhu.
A jeste na zaver. Odpostte si me nazyvat soudruhem. K soudruhum ostatne mate podle vaseho stylu uvazovani blize vy nez ja.
12. 05. 2008 | 23:21

slayer napsal(a):

Oprava: ..centralni banka ma zvysovat mnozstvi penez v obehu (ne obemu = prklep)..
12. 05. 2008 | 23:27

MICHAL V. napsal(a):

"slayer" :

Myslím, že není fér nazývat autorův článek blábolem. Nemá to smysl, nepřínáší to žádné nové myšlenky a ani to není moc slušné. Názor lidí se různí..tak to už ve světě chodí.

Doporučení: Poenta článku spočívá v tom, že americká ekonomika není v nepořádku, pokud s tímto stěžejním názorem nesouhlasíte a domníváte se, že jde o nepravdu, zkuste to zdůvodnit a napsat svou verzi.
Mch.- mají-li dva profesoři na stejnou věc odlišný názor, který názor se více blíží skutečnosti?

Nemá cenu říkat, že někdo nemá pravdu - napiště svou verzi pravdy -zkuste názory publikovat, uveřejnit - a zhodnocení nechce na lidech....nic víc se ani dělat nedá.

Hezký den
13. 05. 2008 | 01:26

Clair napsal(a):

Nejednalo se o spekulaty, jednalo se o TUNEL STOLETI, byli to lide, kteri obnovovali hypoeky. Je to jiny system, nez v Evrope, tady se hypo teka musi obnovovat pokazde kdyz termin vyprsi, nejvice prodavanejsi jsou s 15ti letou amortizaci na obdobi 2 let, dale 3 az peti let. Temer vzacnosti jsou hypoteky na 10 let, pri kazdem obnoveni existuje more poplatku, ktere musite pokazde zaplatit. Jelikoz jsem pracovala pro nejvetsi banky - Chase Manhattan a take pro Washington Mutual prave v teto oblasti, mohu Vam naprosto z prvni ruky informace dodat. Tady se jedna o celostatni, federalni vladou posveceny podvod, na ktery jsem upozornovala uz pred mnoha a mnoha lety, protoze jsem mela dlouholete zkusenosti z Canady, kde to funguje uplne jinak. Byla jsem tudiz sokovana, ze se uz davno nikdo nad timto podvodem nepozastavoval.
Vladni regulatori v US, kteri nastavili jasna kriteria k poskytovani jak subprime a take konvencnich hypotek - Fannie Mae a Freddie Mac, podle kterych cely financni prumysl hypotekovych trhu fungoval, nikdy neprovadeli zadne kontroly. V dusleku toho se podarilo zaplavit trh naprosto neregulovanymi maklerskymi firmami, kteri si pri obnovovani hypotek, tak i pri koupi novych hypotek pozadovali naprosto astronomicke poplatky, ktere jenom vysi hypoteky pokazde navysily, takze zakaznik nikdy nic na sve nemovitosti neuplacel, naopak, pouze hypoteku s kazdym obnovenim navysoval, pritom jeho vlastni podil v nemovitosti doslova mizel pred ocima. Jako brambory prodavali makleri ARM's (adjustable rate mortgages), ktere bylo treba obnovovat kazdy treti rok, svoje zakazniky balamutily, ze urokova mira leze neustale dolu, zatim co cena nemovitosti neustale roste nahoru. Pro ne to byl automaticky obnoveny dalsi kseft kazde tri roky, dalsich $15,000 jim spadlo do kapsy, aniz by musely pohnout prstem. Nelze take zapomenout na ruzne pobidky od financnich instituci jako Countrywide financni hypotekova instituce, ktera je potom od makleru vykupovala. Nesmirne incentivy, extra financni odmeny, dary, rovnez take 2 x tydenni dodavka nejlepsich jidel, jenom aby predstihly sve konkurenty.
pokrac.
13. 05. 2008 | 07:33

Clair napsal(a):

Pouze je tady jeden zadrhel: tyto maklerske ryklokvasaky na kazdem rohu mely primo v jejich firme zamestnany k tomuto ucelu odhadce nemovitosti, kteri pro ne pracovali, davali jim primo prikazy jakou castku odhadu potrebuji a do jake se musi vejit, nakonec jim za odhady platili, tak jim odhadci vychazeli vstric pokazde, i kdyz clovek musel kroutit hlavou, v jak v kratke dobe se ceny nemovitosti vysplhaly do doslova astronomickych vysin. Poskytovat subprime hypoteky bylo pro kazdeho nesmirne vyhodne, i kdyz ted se to snazi dnes ruzni lide mitigovat, ze tito lide nikdy nemeli hypoteku dostavat, vzdyt to bylo jak uz jsem vyse uvedla posvecene vladou, jedine co bylo treba dodrzovat byla byrokraticka dokumentace, ruznych dislosures existovalo nejmene 30, vsechny schvalene Fed's, za to byl zodpovedny pan Greenspan. Zadne kontroly se ovsem nikdy nedelaly. Vlastne vsichni, kdo nemeli kreditni score 720 meli narok na hypoteku konvencni, za lepsi procenta podle trech kreditnich ratingovych firem, ti co meli 540 i vice spadali do subprime. Tyto hypoteky se ovsem prebalovaly, zabalovaly, aby vypadaly jako prvotridni zbozi pro investory, kterym byly prodany, tito je prodavali pouze dal investorum, obchodovali s nimi na kapitalovych trzich v ruznych formach, hlavne byli prevedeny na derivaty, nabizeli je celemu svetu - Nemecku, Anglii, Cine, SA, Kanade. Investor mel ovsem take zaruku, protoze prave subprime museli mit hypoekovou pojistku, pokud zakaznik nemel sam vlozen dostatecnou pocatecni investici.
Proc se ted hypotekovy trh poklada, a to se uz nebavime jenom o subprime, ale o vsech hypotekach, i tech, co maji nejlepsi ratings?
Ceny nemovitosti nemohou jit do astronomickych vysek do nekonecna. Ma to take strop. Ted, kdyz je pozadovan odhad odbornymi odhadci, ktere si plati velke banky samy, zjistuji, ze hodnota realii je v nesmirnem propadu, skutecna hodnota je o 50% nizsi. V dusledku toho vsechny hypoteky maji problem. Majitele nemovitosti se radovali sice chvili, ze jejich nemovitosti maji tu a tu hodnotu, ted s hruzou zjistuji, ze jejich nemovitosti jsou naprosto znehodnocene, navic neprodejne a pri obnovovani hypoteky se vlastne posunuli do kategorie subprime hypotek s nulovou vlastni investici, od kterych banky dnes odtahuji ruce.
Pan Vlk uvadi naprosto presne, ze zodpovedni by meli byt regulatori, tak tomu je totiz vsade, ale v Americe je tomu jinak , podvodnici maji pole neorane.
Lze pouze uvest, ze daleko nejvice timto hypotekovym podvodem jsou postizeni Afro-Americane, dale Latino's, kteri dostavali pouze selektivni informace, kdyz hypoteky podepisovali. President proklamoval, ze kazdy ma narok vlastnit svuj vlastni dum, tedy "BIG AMERICAN DREAM", ktery se bohuzel promenil v "AMERICAN NIGHTMARE". Je to nesmirne smutna epizoda, ktera jen tak brzy neodejde.Prave vcera pres. Bush prohlasil, ze bankam pomohl, ale ze pro spekulanty a investory nema prostor a penize. Takze tady to mate v plne parade, 6 milionu prichazi o sve veskere zivotni uspory ted do leta, do konce roku se pocita ze to bude 15 milionu. Mozna ze se to bude vysetrovat, uz se o to nekdo dokonce pokusil, vinici ovsem vypovidali pouze pod zarukou imunity, nikomu se nic nestane a jede se dal.
13. 05. 2008 | 07:34

karamba napsal(a):

to slayer (slaver je fakt blbý): každá investice má v sobě trochu spekulace ale domnívám se, že spekulaci lze od investice docela dobře odlišit. Například jde o to, jestli se chci svézt na nějaké investiční vlně aniž bych cokoliv věděl o ekonomických souvislostech invetice a nebo jestli investuji do podniku, kterému věřím, že má perspektivu. Že vám stále nedochází, že existuje virtuální a skutečná ekonomika je opravdu smutné, ale v naší kotlině běžně. Toto kritizuje už dekády řada US businessmanů, třeba v 80 letech vpomínám na Lee Iacoccu. Ještě však neví, že se mýlili a mýlí a měl byste to třeba v NYT vysvětlit.
13. 05. 2008 | 09:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tome,

autor by vzhledem ke Kodexu blogera neměl měnit dodatečně svůj text, aniž by na to čtenáře výrazně upozornil.

Pane Michale V.,

díky za Vše vstupy, osobně bych byl velice rád, kdyby většina z nás dokázala diskutovat s takovým respektem k názoru druhého.

Libor Stejskal
13. 05. 2008 | 13:35

MICHAL V. napsal(a):

Děkuji pane Stejskale,

ono - je v pořádku mít na věci odlišné názory, je to lidské, přirozené a často prospěšné. Ani profesoři se neshodují ve všem.
Jde o jistou dávku pokory. Někteří si jsou svým úsudkem často jistí natolik, že zhodnotí esej univerzitního prosefora slovy jako : nesmysl. Jistě se čas od času najdou tací, kteří si myslím, že vymysleli lepší teorii relativity, ale tak jednoduché to přeci není.

Na blogu by bylo komplikované rozebírat ekonomické složitosti.
Blog by každopádně neměl být arénou - jde o to, seznámit se i s jinými pohledy na věc, je to poučné.....
Nemělo by to být jako ve škole a neměly by se autorovi udělovat známky, bylo by to kuriózní.
----
Jinak i skutečná krize má svůj začátek a také konec, bude na vlivných lidech, jaké učiné reformy, regulace, jak moc se otevřou dveře pro všemožné spekulace, jak budou lide mezi sebou spolupracovat, jak poroste HDP, jak se bude snižovat nezaměstnanost, jak porostou mzdy a bude se zvyšovat produktivita, těžko odhadovat - je to ale vždy svým způsobem velká výzva pro celý svět....

Hezký den, MV
13. 05. 2008 | 21:56

prirodovedec napsal(a):

editor, Michal V.: Hezke usmerneni diskuse. Oni nekteri i brzdi, protoze prof.M.Z. je obtizny terc (prilis velky :) ).

Jim zvolena forma a obvykla delka drazdi, obsah je obvykle v rozporu se zdejsim hlavnim proudem a kosaty, cili zdejsi neo- se vrhaji zatim spise zdrzenlive a neprimo.

Navic autorovy strucnejsi vstupy reagujici na diskutery, byvaji casto vyzivnejsi nez puvodni text.
13. 05. 2008 | 22:56

slayer napsal(a):

To karamba: V uvodu jste zopakoval presne to co jsem napsal ja, jen jste to zkratil.
O propojeni "realne" a "virtualni" ekonomiky tu vyse napsal VP, tak si to prosim prectete a eventuelne reagujte na nej.
14. 05. 2008 | 05:31

slayer napsal(a):

To Michal V.: Nevim proc vam pri vasi utlocitnosti k silnejsim vyrazum nevadi, nebo to autorovi alespon nevytykate, ze uvadi svuj prispevek citatem: (pro pripad, ze neumite anglicky, a proto vam to uslo prekladam do cestiny) "Bernanke je idiot". I jinak se jeho clanek jen hemzi urazkami, zrovnatak jeho ostatni blogy (jeden ma dokonce urazku hned v nazvu.. Klauscenko..). Kdybych mel vsechny jeho urazky vyjmenovavat, tak presahny povolenou delku prispevku. Ja jsem autoruv clanek (alespon v mem poslednim prispevku) neoznacil za blabol (prosim ctete pozorneji), i kdyz si to myslim, a autora povazuji za vysinuteho posuka. Pokud by toto chtel pan Stejskal smazat, jakozto urazlivy komentar, tak by mel zrovna tak smazat i vsechny clanky pana Zeleneho.
14. 05. 2008 | 05:45

Michal V. napsal(a):

slayer:
Podívejte, souhlasím s Vámi, že prof. Zelený vidí věci jinak než mnoho jiných lidí a k některým věcem se vyjadřuje svérazně, ale jak vy můžete vědět, co vše prožil, jaké má zkušenosti, z čeho to či ono vyplývá ? - myslím, že si příliš vybírate to, co Vám na něm nesedí, ale už se na něj nedíváte z celkového pohledu. Myslíte si, že jeho studenti, kolegové vidí ho ve stejném světle jako VY? Zkuste se zamyslet. Samozřejmě se máte možnost pokusit dělat také profesora, předkládat světu jiné myšlenky - a to se vší pokorou a respektem ke svým kolegům.

Samozřejmě souhlasím, že Česko není zemí jen Čecháčků a některá slůvka nemusejí od prof. Zeleného znít medově - ale ono není dobré být příliš vztahovačný, já bych se spíše snažil vnímat poentu esejí, ve kterých prof. Zelený nabádá lidi k přemýšlení - jak se říká - sklenici lze vidět poloplnou či poloprázdnou - možná by stálo za to dívat se na prof. Zeleného z toho pozitivního úhlu, protože podle mne ten pohled určitě stojí zato.

ad "Bernanke is an idiot" - tuto prostou větu jsem si přeložil sám a také jsem si všiml, že je za tímto výrokem podepsán Jim Rogers, tedy ne prof. Zelený.
Píšete, že v posledním příspěvku článek za blábol neoznačujete, ale přitom v jednom jste tak učinil, přičemž se opět vracíte do bodu jedna, kdy uzavíráte, že je podle vás autor stejně vyšinutý. To mi ovšem příjde jako docela kuriózní - je to jako psát "já zloděj nejsem, alespoň dnes jsem nekradl". Jinak máte samozřejmě právo vidět věci tak, jak je vidíte, ale uvědomte si, že se v mnohém můžete mýlit - ale podle toho jak píšete, si to zřejmě moc nepřipouštíte - inu, přeji hodně štěstí ;-) ...s přáním pohody MV
14. 05. 2008 | 21:11

vlk napsal(a):

Slayere
zařčal jste osobním útokem , takže jsem poněkud přezkoumal vaše vývody a shledal je lehkými. A doložil proč.
Výsledkem vaší dlouhé odpovědi je shrnutíí v pár větách. Vypadá takhle:

- spekulace se od investice liší tím, že je na krátkou dobu.
- dlouhodobá investice se vždycky vyplatí
-investice do komodit je vždycky spekulace

část hypotéční, tedy krizi a to celosvětovou , jste pojal ještě "originálněji"
-Vlastně se nic neděje, jde o zaškobrtnutí
-zaškobrtnutí je logické, protože dlouhou dobu ekonomika jen a jen rostla
-hypotéční krize nemá vliv na ceny nemovitostí, protože ten kdo splácí nebo dokonce už splatil , je ve vatě. Pokles cen se ho netýká nebo skoro netýká.
-Fed to dělá dobře

No pak vulgo Klaus
ten se nevyjadřuje protožjde vlastně o ekonomickou prkotinu. Takovou, že je pod jeho rozlišovací schopností.

Myslím, že jsme na nic nezapomněl.
Takže od začátku:
-Myslíte, že například investice do pokladničních poukázek s krátkou splatností je spekulace? Uvádím ten nejflagrantnější příklad, který je možný. Aby to bylo snadno pochopitelné.

-myslíte, že investice do akcií Enronu vynese nějaké plus když bude na dost dlouhou dobu?

Nejsem žádný finanční guru. Jen vyučen praxí, spíš neustále vyučovaný praxí. Pro mne je rozdíl mezi spekulací a investicí jen lingvistický. Vždy se jedná o predikci budoucnosti. A riziky. A je na nás , jakou si vyhodnotíme a následně přijmeme.

Ty řeči o zaručené výnosnosti v dost dlouhém horizontu si nechte pro svoje klienty. Já na to neslyším. Protože se může stát, že čas bude hrát proti investorovi. Nebude ho mít dost. Kvůli skutečnostem , které nepředpokládal a často ani nemohl.

Investice do komodit není vždycky spekulací.Kdo dobře a včas odhadl růst ekonomik Číny a Indie vsázel na jejich růst naprosto bezpečně. Podobně ten, kdo vyhodnotil situaci okolo dolaru včas , stejně jako prof. Zelený. Je to stejné , ba logičtější než investice například do Googlu.

Pokud jde o hypotéční část, odkazuji na expertní příspěvek paní Claire. Není k tomu co dodat. Fannie Mae a Fredie Mac jsme měl nachystané také. Ale ona to zná detailně a prakticky. Není co dodat.
Totéž ceny nemovitostí.
a jen skutečně jako "podružnou" věc - když se sesypou ceny nemovitostí, dochází ke stagnaci, spíš krizi stavebnictví. Když stavebnictví, pak jeho dodavatelské sektory... atd. atd. Při stoupajících komoditách, tedy materiálech. To zase umocňuje krizi nové výstavby. Začarovaný krih. To když mluvíme o té logické bagatelní záležitosti , vámi nazývané zaškobrtnutím.
Jak dobře to dělá FEd? No to zas přenechám příspěvku prof. Zeleného. On je skutečný profík. Mezi námi většími či menšími amatéry. Byť angažovanými.
A vulgo Klaus? No je ta lapálie fakt pod jeho rozlišovací schopnost.

Jo a za toho slavera se omlouvám. Unavené oči. Špatně jsme četl.
14. 05. 2008 | 21:21

vlk napsal(a):

Claire

díky za detailní exkurzi. Tady to máme všechno jen zprostředkovaně, byť bych řekl, že ne úplně špatně.

Ale početl jsem si. To ano.
14. 05. 2008 | 21:25

Michal J napsal(a):

Pane Michale V.: Zaprve mi dovolte rict, ze obecne s Vasi vyzvou ke slusne diskusi souhlasim. Nicmene nesouhlasim s tim, jakym zpusobem se jednostranne stavite za pana profesora. A taky jsou Vase vystupy dosti naivni (podporovane podobnou naivitou pana Stejskala). Pan Zeleny psal veci, ktere nejsou az tak uplne pravda (a to pouzivam eufemismus). (Ale to hold studnicni zaby a letni vanky...) Predevsim se celym jeho textem vine arogance a prime ci neprime urazky. Urazky lidi, kteri pri vsi ucte v ekonomii dosahli podstatne vice, nez pan profesor Zeleny (oznacuje se za profesora ekonomie, ale je to profesor "soft" Management Science; nicmene vyjadruje se rad ke vsemu, to jo). Jak uz to tady chodi, vetsina ctenaru, vcetne pana Stejskala, si asi rekne: No co, Bernanke tu neni, cesky neumi, tak se tu klidne budeme bavit jako blbeckove a obhajovat namachrovany textik podprumerne kvality, protoze ten pan se sam oznacil za profesora ekonomie. To, ze si tu pan profesor vylepil nedavno clanek s poradim ceskych ekonomu, kde je Numero Uno, je sice hezke, ale ti, kteri vedi, jak se to poradi tvorilo a co za tim stoji, si asi mysli o takovem kroku svoje.

Dovolim si tvrdit, ze kdyby jeho clanky nebyly tak arogantni, tak by to spousta lidi jako ja presla mlcenim. Ale kdyz vidim vyvoj teto diskuze, tak mi to nedalo, abych se pridal na stranu tech, kteri vznesli kriticke hlasy. Vase slepa servilita k autoritam (hlavne lidem s akademickymi tituly), pane Michale V., je veci bezne pozorovanou, ovsem to jeste neznamena, ze spravnou ci vhodnou. Predevsim nikdy nevite, kdo jsou ctenari. Treba o danem tematu taky trochu neco vedi.

Nemluve o tom, ze profesor Zeleny si umazal skolackou chybu ve svem clanku, ale misto aby se k tomu nejak vyjadril, tak hned nato napsal komentar, ktery v podstate zakoncil tim, ze nema cas nas tady ucit ekonomii. Nechal jsem to bez reakce, ale kdyz jsem tu ted objevil dalsi naivni prispevky, tak mi nedalo, nez se ozvat. (Prirodovedec to oznacil za trefne komentare. Holt proti gustu zadny disputat...)

Mozna by bylo dobre, kdyby se pan profesor nekdy sesunul z oblaku na zem, zajel se podivat na jine skoly nez Fordham/Bata, protoze by mozna pochopil, ze studenti na trosku vice kompetitivnich univerzitach, nota bene studenti ekonomie a ne managementu, jsou trochu jina kategorie nez studenti, ktere potkava a kteri mu asi basti cokoli. Hlavne, kdyz to poda dostatecne kriticky!!! Bum, bac, tady to chlapi bude litat!

PS: Aby nedoslo ke zmince, jak jsem psal vyse, ja s hlavni myslenkou clanku souhlasim. Ale tezko bychom DNES hledali nekoho, kdo nesouhlasi, ze? (po bitve)
14. 05. 2008 | 21:37

prirodovedec napsal(a):

Michal J: Pane kolego, prosim abyste mne ve svem svatem rozhorceni citoval presne. Protoze jinak diskreditujete svuj kriticky prispevek. Uvadite 14.05.2008 21:37:06:

"Prirodovedec to oznacil za trefne komentare. Holt proti gustu zadny disputat...)"

Kde? Jednu "trefu" jsem nasel:

"Autor vypalil radu cilenych kouli (makro-mikro, rizika spekulaci, kdo nese naklady ...), aby se potrefene husy a fanousci brzy ozvali.
11.05.2008 11:50:32"

Mam bohatou fantazii, ale Vasi citaci v tom nenalezam. :)Nenalezam ji ani ve svem poslednim popichujicim vstupu:

"editor, Michal V.: Hezke usmerneni diskuse. Oni nekteri i brzdi, protoze prof.M.Z. je obtizny terc (prilis velky :) ). Jim zvolena forma a obvykla delka drazdi, obsah je obvykle v rozporu se zdejsim hlavnim proudem a kosaty, cili zdejsi neo- se vrhaji zatim spise zdrzenlive a neprimo. Navic autorovy strucnejsi vstupy reagujici na diskutery, byvaji casto vyzivnejsi nez puvodni text."

Jak si vsiml RUMCAJS a jiste i Vy, drzel jsem se tentokrat dosti zpet, viz glosy. Cenu blogu totiz vidim v nasledujicim, jak jsem hned v uvodu psal:

"Vyborny podnet k diskusi. DIky delce si tam kazdy najde svoje."

Protoze ta tematika je u nas nejak tise pojednana. Ptal jsem se Vas proc:

"Nejaky fundovany clanek v nasem tisku by nebyl? :) Mate-li, dejte tip. Zatim to u nes vypada jako chozeni po spickach, mezi kterym prof. Zeleny musi vypadat jako razantni kritik budici sympatie"

I Vy jste tise mlcel. I Tomovi jsem jen replikoval:

"U nas jsme v nulte fazi: politicka bagatelizace."

K Vasi poznamce o soft MS ovsem poznamka proti. Trosku jste si dle mne nabehl.

Pokud to srovnavate se zahranicni ekonomii (jadro stochasticke procesy, teorie her, ...), tak to i vezmu, ze je to v necem "softer". Pokud to srovnavate se zdejsimi bud BAdmin ci kecacimi ideologickymi studies tak to neberu. To je pak very very hard. Pokud je to CERGE, IES, VSE je otazka, kam az jdete v ekonometrii. Viz dale.

Pridejme, ze pan profesor ma zrejme ve WoS cca 49 clanku a cca 112 citaci a h-index 7. Ono pak neni divu, ze je dosti sebevedomy a razny. U nas takoveho nic moc nemame. Pravdou je, ze kritizovany pan Bernanke je o patro vyse 53 clanku a cca 2500 citaci a h index 22.

Nicmene na Munichovy zebricky by pan profesor stacil take, kdyby byl do nich zarazen :), pokud by nestacil - ano ten "slavny" -Turnovcuv.

Ton a jistou sebechvalu autora beru tak, ze je to tady mezi nasimi ekonomy zavedenym zvykem, koneckoncu se nas pan prezident nedavno opiral do protikandidata a mel daleko slabsi WoS list a nemluve o glosach k jeho zahranicnim protivnikum at mladistvym, ci usedlejsim vzdy s citacemi pres tisice.

Cili je v principu mile videt pana profesora, ktery to bere hakem z druhe strany, skoro jako nas hradni pan. A je mile, pokud se ozyvaji mladi ekonomove, kteri se podobne (nebo se snad mylim? :) ) ozyvali s namitkami, kdyz radil hradni pan.

Ja mam ten problem s panem profesorem, ze si ho vazim za to mnohem drivejsi a celkem ignoruji jeho "moderni dobu". Cekam na vysvetlujici blog, kdy popise svuj prerod :).

Co mam na mysli? Myslim, ze nemuzete tusit, protoze byste tak nemohl psat. :) Omrknete treba:

http://www.sciencedirect.co...

A zkuste se zamyslet nad odstavcem:

"the largest group is the interactive multiple objective
programming approach with pioneering work done by P.L. Yu, Stanley Zionts, Milan Zeleny,
Ralph Steuer and a number of others; the MOLP family has been built around utility theory-based
trade offs among objectives, with reference point techniques, ideal points, etc. and the models have had a number of features including stochastic and
integer variables;"

A zkuste si jeste pujcit knizku:
M. Zeleny, Multiple Criteria Decision-making. , McGraw-Hill, New York (1982).

Mozna trosicku zmenite nazor na soft MS. :) I pokud jste z IES nebo CERGE (ale to byste tam od Viska nebo Jurajdy slyset mel). A i na VSE od Fialy bych to cekal :).
15. 05. 2008 | 00:29

MICHAL V. napsal(a):

Hezký den pane Michale J.,

no, vidíte, jak hezký jste zde popsal své celkové stanovisko. Já Vám ho brát nemohu ani nechci. Možná bych se Vás mohl zeptat, jak jste ve světové ekonomice činný Vy. Ale co z toho?
Píšete, že se jednostranně stavím za prof. Zeleného - jak to můžete vědět,že jednostranně?
V každém případě, pokud se domníváte, že pravda je jednoznačně u Vás, do zde zmiňovaného "ředitele zeměkoule" se stavíte spíše Vy a ne prof. Zelený...

Proč zde ale psát o něčí aroganci? Proč zde jen skromě nenapsat své zkušenosti, poznatky a myšlenky ?

Mimo jiné - vyvozujete závěr, jak moc je prof. Zelený profesorem ekonomiky - tedy - napište, na které univerzitě vyučujete ekonomiku Vy, anebo alespoň napište jak jste Vaše ekonomické znalosti získal, popř. kde všude své vědecké články týkající se světové ekonomie publikujete ?

Víte také mch. o tom, že člověk ve 30 letech vidí věci jinak než v 60 letech? To jen tak na okraj...

Napsal jste,"kdyby se pan profesor nekdy sesunul z oblaku na zem, zajel se podivat na jine skoly nez Fordham/Bata, protoze by mozna pochopil.." -- proč jste rovnou nenapsal, že prof. Zelený "nechápe" onu zmiňovanou "jinou" kategorií studentů ? - Vzhledem totiž k tomu, že autor článku již skutečně prošel i mnohými jinými univerzitami než jen těmi, které Vy zmiňujete.

Nemějte mi to za zlé, když bude autorům článek považovat za smysluplnější a hodnotnější než ten Váš, v podstatě i méně útočný, i když Vás chápu, že některé věty prof. Zeleného na Vás mohou působit arogantně, má údajná slepá víra na autoritách s tituly není založená na důkazech, jsou to jen Vaše osobní úsudky.

V každém případě jsem si rád přečetl autorův článek. Ale klidně si napříště rád přečtu i nějaký Váš ;-)

Pěkný den přeje - MV
15. 05. 2008 | 00:36

Michal J napsal(a):

Zdravim vsechny, pokusim se vysvetlit.

Na uvod se omlouvam prirodovedci: Je to moje chyba, mate pravdu, ze za "trefne" jste to neoznacil. Mel jsem cist lepe. Priznam se, ze jsem prispevky proletel, udelal rychly usudek a psal. Mel jsem cist dukladneji, kdyz jsem zminoval Vas nick. Uz to registruju zretelneji: "vyzivnejsi" - ano, to bylo prehlednuti, jeste jednou se omlouvam. :-) Je pravda, ze to muj prispevek dost diskvalifikuje.

Nevsiml jsem si, kdo se drzel a kdo ne, protoze jsem delsi dobu na aktualne.cz moc nemel cas cist ci dokonce prispivat ctenarskym nazorem. Nicmene jeste jednou diky za Vase doplneni, i ohledne MS, jako vzdy maji Vase prispevky nepopiratelnou kvalitu.

MICHAL V.: V prve rade se naprosto nemohu srovnavat s akademickym renome prof. Zeleneho. Byla by to nula vs. gigant. Ale to jsem se snazil prave vysvetlit. To proto, ze je nekdo hvezda (jeho pripad) v jeho oboru, tak to znamena, ze rozumi vsemu? Takze se sebevedome pusti i do de facto vzdalene pribuznych oboru takto sebevedomym zpusobem? To kdyz se profesor ichtyologie rozhodne pustit se hodne sveraznym stylem do soucasne mediciny, tak vsichni budou mlcet a adorovat jeho kriticky styl a odhodlani? A kdyz nahodou mlady student oboru daneho pana "prokoukne", tak bude uctive mlcet, protoze ten pan toho v ichtyologii hodne dokazal. A zajdu jeste dal, protoze ten pan mel napr. tezky zivot a hodne toho dokazal prekonat, tak si nikdo nedovoli oponovat stejne raznym zpusobem jeho myslenkam? Napr. kdyz zacne "hodicim se vulgarnim citatem" jednoho konkretniho cloveka, ze ten ci onen je idiot? (Takovy citat si najdu na kohokoli kdykoli, takze pak podle potreby staci vytahnout a schovat se za nej?) Ja jsem mel pocit, ze si to zaslouzi stejnou odezvu. A neni to utok na danou osobu, ale na vyse vyjadrene myslenky a styl, tot vse. A jak naznacuje trefne (tentokrate snad 'trefne' pouziju spravne :-) i prirodovedec, profesor Zeleny Vaclava Klause asi nemuze moc vystat (ani se neni cemu divit), nicmene stylem tohoto clanku se mu rozhodl konkurovat.

Greenspan je citacne proti prof. Zelenemu nula, ale asi se tady vsichni shodneme, ze vsechno v zivote o citacich neni, ze? Pro prirodovedce: Mate samozrejme pravdu, MS muze byt a je tezka veda. Lze sklouznout ke kecavemu managementu a vyucovani na neprilis kompetitivnich business a management skolach, kde opravdu nenarazite na typy studentu, ktere najdete v dobrych PhD programech oboru ekonomie, ale lze to take hnat na tvrdou (narozdil od 'soft') vedu.

Nemel jsem psat zkratkovite, ale chtel jsem rict, ze nejake zkusenosti s typy studentu na urcitych typech skol mame asi vsichni a pri vsi ucte si na zaklade toho obcas udelame usudek o prumernem (nikoli kazdem jedinem) tamnim studentovi. Lze se nadit, ze na urcitych skolach bude tendence k nekritickemu mysleni vetsi. A ja jsem ziskal dojem, ze profesor Zeleny je na proslovy v takovem prostredi zvykly.

Osobity styl at ma kdo chce, jaky chce. Ale ja si myslim, ze tento clanek byl arogantni a vzhledem k lapsum, ktere obsahoval, by to skutecne chtelo snest se z oblaku a hrat si mene na brouka pytlika. V Management Systems at v oblacich klidne uziva, pokud si to zaslouzi. Pro Michala V: Mate pravdu, ze neni duvod psat o neci aroganci, ale ja jsem mel jen pocit, ze kritici byli ponekud pod tlakem a proto jsem pridal svuj hlas, protoze jsem mel ve spouste veci stejny nazor jako oni.

A jak muj prispevek vyse naznacuje, jednim z duvodu, proce jsem se vubec obtezoval sem psat take bylo, ze profesor Zeleny si umazal skolackou chybu ve svem clanku, ale misto aby se k tomu nejak vyjadril, tak hned nato napsal komentar, ze nas tu prakticky nebude vyucovat ekonomii. Tak, a mame to!

Mate pravdu Michale V., ze s vekem clovek vidi veci jinak. Aniz bych bral zpet nektere argumenty, uznavam, ze muj prispevek nemusel byt tak ostry, slo to asi vyjadrit mirneji.
15. 05. 2008 | 02:17

leopard napsal(a):

to Michal J.
clanky pana profesora nejsou arogantni, i kdyz tak mohou pusobit. Domnivam se ze se jedna spise o "nastvany lehky sarkasmus". Vezmete si, co profesor psal v roce 1990, o nasi slavne privatizaci, co se nema delat a co se stane, kdyz se to bude delat. A dnes se jeho slova jen potvrdili. Takze neni generalem po bitve. Ostatne, stejny sarkasmus pocituji ja v praci, kdyz musim cekat az to diletantum, s kterymi musim momentalne delat, dojde. Taky jsem povazovan za arogantniho.
15. 05. 2008 | 09:56

Clair napsal(a):

Zdravim pane Vlk,
pokud se sem jeste vratite, jeste maly doplnek.
Jsem si vedoma, ze to byl nesmirne rozsahly prispevek, ale kdyz se pan profesor bavil o bubline, nekdy je tezko si predstavit jak to skutecne funguje. Spis si myslim, ze to byl pouze perfektni navod JAK SE DELA TUNEL. Jako by v Cesku tech tunelu nebylo dost. Jedna se predevsim o to, aby byl zakaznik neustale v postrehu, protoze toto je pouze jedna bublina, mezitim ovsem na kazdem rohu probiha tisice dalsich Ja verim, ze v Cesku se hypoteky takto neprodavaji, je to naprosto proti logice, zejmena proto, ze Vy nemate sanci svoji hypoteku nikdy splatit a nemovitost Vam nikdy patrit nebude. Ovsem tech par skudlilu, kteri skutecne maji neco uplacene, na ne uz ceka a probiha dalsi tunel, tzv. Reverse Mortgage. Pokud majitel ma urcitou equity v nemovitosti, splaceny znacny podil, nebo nedej Boze, dokonce nemovitost vyplacenou, coz je jeden z milionu, tak uz jsou na nej cekaji experti s "teplou vodou", kteri mu nabizi "Reverse Mortgage", tim, ze je o nemovitost pripravi, tedy prevedou nemovitost na sebe, puvodniho majitele v te nemovitosti nechaji bydlet az do smrti, a budou mu mesicne vyplacet minimalni almuznu, aby mohl zaplatit svoje dane a mel na jidlo a zakladni potreby. Po jeho smrti nikdo, ani jejich dedicove z nemovitosti nic neuvidi, nemovitost nabyde mezitim doufejme na hodnote a podvodnici se smejou celou cestou do banky. Tomu se opravdu rika v Americe "CREATIVITY". Pouze to predpoklada jeste take silny zaludek, kdyz ty lidi obirate. Nejake kontroly a regulatori? S tim si tady zivot nikdo nezatezuje.
15. 05. 2008 | 16:43

Clair napsal(a):

Pane Vlk jeste dodatek:
Jeste jsem zapomnela, existuji dve kriteria pro tento druh hypoteky. Prvni z nich je duchodovy vek 70-75 nejlepe, protoze tady se chodi do duchodu stejne kolem 70 a dalsi je dokazatelnost, ze mate 75% -100% nemovitosti splacenou.

Zdravim Clair
15. 05. 2008 | 16:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Michale J,

jsem unešen, co všechno jste z mé jediné věty v této diskusi (viz "Pane Michale V., díky za Vaše vstupy, osobně bych byl velice rád, kdyby většina z nás dokázala diskutovat s takovým respektem k názoru druhého") dokázal vyčíst o mé naivitě a případném názoru na zde diskutovaný text pana profesora ;-)

Přeji Vám příjemnou, věcnou a korektní diskusi. Já se na ní pod tímto blogem necítím, ekonomie ani ekonomika nepatří k mým "silným" disciplínám.

Libor Stejskal
15. 05. 2008 | 17:45

vlk napsal(a):

Claire

to víte , že jsem se vrátil...A ččtu co píšete, div mi oči z důlků nevypadnou! Zcela neskromně si myslím, že jsem poměrně kreativní, ale Reverse mortgage, to je skutečně nářez!

Vím, že tohle u vás hojně existuje ohledně životních pojistek . tedy jejich odkup od těch, co přestanou mít schopnost je platit a mají už za sebou určitý počet let. Tenhle investiční nástroj znám.A přijde mi rozumný.
Ale že něco takového existuje i u střechy nad hlavou, to by mne nenapadlo. ale nejspíš to bude na stejném principu .
Hypotéka "skoro" splacená, zřejmě bez možnosti dotáhnout zbytek.Také kvůli věku - takže stejný postup jako u té pojistky.. Nemusí to být vždy úplně tunel...

Jo dneska jsem zaznamenal informaci, že FED zavedl pro americké banky BASEL II.
Pamatuji s eminář s americkými lektory, kteří se BASEL vysloveně posmívali. Jako že evropské výmysly a komplikace, atd. atd.

V Americe bude asi teď v bankách ledacos jinak.Ona i kreativita by měla mít své meze. A to jsme typ, který improvizuje nesmírně rád. A taky často.
15. 05. 2008 | 21:03

Michal J napsal(a):

Pane Stejskale,

prijmete prosim i Vy mou omluvu, asi jsem se nechal unest. Nemel jsem nikoho citovat, protoze jsem tim nadelal vic skody nez uzitku. Uz jsem se omluvil prirodovedci, ale zapomnel jsem na Vas.

Jak jsem ale jiz psal, nad nekterymi vecmi mi zustaval rozum stat. A mel jsem pocit (z definice subjektivni), ze navzdory urcite naivni touze po slusnosti v ne tak uplne slusne spolecnosti autorove je dobre nazyvat veci pravymi jmeny. Napr. kdyby tam byl ucelove vybrany citat: "Pan St...kal je idiot. Franta Novak" a v clanku Vas autor diletantskym zpusobem kritizoval za spatnou novinarinu, mozna byste mel pocit, ze clanecek neni uplne v poradku s pravidly bloggera. A v duchu byste si asi rekl: No kdyz uz to pise tak sverazne, aspon by to mohl psat bezchybne. Pokud by to bylo Vase jmeno, tak byste to mozna nechal velkoryse byt. Pokud by tam bylo ale napsano "XY je idiot. Franta Novak", kde XY by byl guverner CNB, prezident, premier, profesor Univerzity Karlovy atd., asi by Vas to zarazilo. Kdezto trouba Bernanke, nemluvici cesky, je neskodny... A kdyz jsem pod clankem cetl nektere prispevky, vcetne tech hovorici s uznanim o velkem panu profesorovi a nabadajici ctenare ke slusnosti (sic!), prislo mi to jako zly sen. Nicmene jsem se asi prece jen nechal unest, mel jsem byt rozvaznejsi. Doufam, ze moji omluvu prijmete. Chapu, ze jste pouze vyuzil prilezitosti k tomu, abyste volal po slusnejsi diskusi obecne.
15. 05. 2008 | 22:02

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Michale J,

za sebe mohu říct, že mezi námi nezůstalo po Vašem posledním textu nic, co by nám bránilo spolu diskutovat a jeden druhého si vážit.

Ba právě naopak. Je mi opravdu velku ctí a zadostiučiněním, že na tyto stránky chodí lidé, pro které je slušnost a ohleduplnost normou, o níž není třeba příliš diskutovat. I Vám za to děkuji.

Přeji hezký nadcházející víkend.

Libor Stejskal
16. 05. 2008 | 14:14

MICHAL V. napsal(a):

Zdravím a hezký den přeji Vám i ostatním, pane Michale J.,

skutečně uznávám, že je možně vidět a dívat se na údalosti tak, jak je ve své připomínce popisujete Vy. V tomto okamžiku by jste se ovšem neměl dívat a vyjadřovat se k osobě prof. Zeleného pouze podle článků na "aktualne.centrum.cz", nýbrž by jste ho měl vnímat z pohledu celkového. Uvědomte si, že jeho odborné práce ve světě jsou velmi oceňované a pokud s některými odbornými záležitostmi nesouhlasíte, máte stejnou možnost jako on uvádět na univerzitách a ve vědecké literatuře své vlastní nové a smysluplné myšlenky a postoje. Prof. Zelený pohlíží na věci kriticky a za tím, co říká si rázně stojí - jenže pokud s jeho myšlenkami nesouhlasím, či stylem, jakým píše, neoprávňuje mě to k tomu, abych se o něm vyjadřoval ve smyslu a tónu, jaký zde několikrát od mnohých zazněl - právě takové jednání je důkazem lidské arogance a povýšenosti a nelze to brát jako argument, který usvědčuje prof. Zeleného z pošetilosti. Ani od mladého studenta, ani od profesora. Tituly, citace, apod. můžeme nechat klidně stranou - stačí porovnat výsledky skutečné práce. Pak se ale stejně zeptám - jak může mladý student napadat odbornost prof. Zeleného, když ještě sám žádné nedosáhl ? Může pokldádat otázky, aby nedošlo k nedorozumění, ale rovnou odsuzovat ?? A za další - kolik toho tady pisatelé o osobně prof. Zeleného podbrobě ví, kolik jeho odborných prací si důkladně prostudovali? -- Na Internetu si mohu najít mnoho odborných prací prof. Zeleného, některé jsou jinými odborníky velmi ceněny, ale lidé, kteří ho zde kritizovali ani zdaleka těchto výsledků nedosahli, nemám na mysli tituly. Jsou zde úsměvné narážky na prof. Zeleného - skutečně moudří lidé budou spolu diskutovat a jeden druhého se bude snažit pochopit. Jenže zde bazírují mnozí na malých věcech a velké věci jim naprosto unikají. Prof. Zelený je jistě velmi rázný a přemýšlí o věcech hodně po svém, k tomu všemu také čerpá a opírá se o řadu zkušeností jiných lidí - jak ekonomů, tak i významných světových podnikatelů - je zastáncem osvědčeného systému práce, apod. Ale to jeho kritikům zřejmě vše také uniká, vidí jen jakýsi článek, neznámené profesora a o zbytek se vůbec nezajímají - "prokoukli", jak Vy píšete, že vidí někdo společný svět jinak a už toto může někomu stačit, aby se o autorovi vyjadřoval hrubým způsobem. Autorovi článku to neuškodí, možná si to určití lidi neuvědomují, ale uškodí to především jim samotným.

Autorův článek bych asi nebral jako odbornou esej, ale spíše jako návod k zamyšlení, snažil bych se pochopit poentu. A kdybych s ním chtěl vést odbornou diskusi, nejprvé by bylo dobré si důkladně prostudovat autorovy odborné práce. Nebo se domníváte, že je úkolem profesora probírat vše a s každým? Myslíte, že lidé, kteří v oboru dosáhli něčeho význámného, to tak dělají? - Bohužel toho času zase tolik není. Ještě něco - předpokládám, že prof. Zelený nikoho nepomluvil, neokradl, nenapadl, věnoval druhým svůj čas, jeho ráznost bych až tak vážně jako Vy nebral. Jeho práce jsou hodnotné a myslím, že by ekonomika a národy potřebovali více takových lidí. Chápu Vás, že se Vám může zdát, že je autor pesimistický a vše kritizující, třeba když píše o V. Klausovi, já si myslím, že i něco dobrého by na něm našel, ale díky zkušenostem a svému povolání a tím, co se vše stalo a co se děje, má potřebu vyjadřovat se vesměs velmi kriticky, protože to považuje za důležité. Ale nemyslím si, že to dělá proto, aby si ulevil, nemá to zapotřebí, spíše jde o druhé lidi, které chce přimět k zamyšlení, k tomu, abych o mnohém přemýšleli jinak. Nejde o to vzájemně se napadat, jde o posouvání hranic tím lepším směrem pro obě zúčastněné strany ;-)

Autorovi článku i Vám - hezký den. MV
16. 05. 2008 | 16:37

Clair napsal(a):

Pane Vlk,

investicni zivotni pojistky, nebo Universalni zivotni pojistky s indexy prinasejici financni portfolia se znacnymi investicemi osvobozene od dani jsou velice zadane a navic nesmirne lukrativni kseft. Jedine co k tomu potrebujete zmenit osobu, ktere to odkazujete, ovsem irrevocable. Zase na druhe strane, kdyz vezmete v uvahu cloveka, ktery umira na AIDS, ktery z te pojistky nikdy nic neuvidi, tato i kdyz mala castka, kterou dostane od prekupnika mu alespon zajisti na par mesicu nejaky ten peniz, ktery do toho vrazil jeste za sveho limitovaneho zivota uzit.
V pripade hypoteky, navic kdyz vas postihne terminalni nemoc v dobe, kdy uz jste smlouvu podepsal, odchazite do ustavu, jste zbaven svepravnosti, Vas dum uz Vam davno nepatri a nic se Vam nedluzi, protoze smlouva zni, ze se Vam vyplaci rocne urcita castka pouze v dobe, kdy jste schopen se o nemovitost starat a jste pri smyslech.
Basel II se zavadi, to je teda nesmirna novinka, to vam pouze dava obraz do jake hloubky jsme se propadli, se to porad jeste jaksi suska a vyhybky pracuji vsemi smery, aby to bylo neodkrytelne, ale mnozi nejenom ze tusi, dokonce vi co prijde. A podle vseho to vypada na neco velmi nepekneho. Snad da buh a jeste neprijde menova reforma a prevezmeme rubl jako jedinou stabilni menu.
16. 05. 2008 | 17:49

vlk napsal(a):

Claire

já o praxi s těmi pojistkami mám docela informace. Ale díky za doplnění.

Ty hypotéky - je přesto produkt na podobném základě. Ale přesto - pro mne příliš kreativní. Až příliš. A podlemne osvědčuje jistou duševní nedospělost publika. Je otázka, jestli mají ovšem jinou volbu.

Basel II
pokud bude zaveden kompletně, má se americká ekonomika, zejména firemní, na co těšit!Bude to znamenat totální přehodnocení úvěrového portfolia a praxe v poskytování úvěrů.

Ostatně ve čtvrtek jsme mluvil s jednou místní firmou. Mají americké subdodavatele. Několi. A dva prý jim už stihli oznámit, že jim zřejmě nebudou shcopni dále doávat, protože nemají další úvěrové linky. Takže se vedou horečná jednání o nahražení Číňanem. To jen na okraj. Může to být náhoda, může to být trend.

Pokud jde o to zda je krize pryč nebo ne.. No burzy se začínají chovat, že věří lepší zitřky.
Já sem zatím neinvestoval. Myslím, žeještě všechno není venku.. Ale může být, že jsem už také zmeškal.
Pokud jde o měnovou reformu v USA. Je zajímavé, že ji kdysi předpověděl ve svéknížce populární romanopisech Hailey. Jmenuje se to pPřetížerní. Tedy v ČEsku.
A pokud vezmu za bernou minci další jeho předpovědi z této knížky - totiž teroristické útoky ve Spojených státech a energetické Black outy vzhledem k nedostatku elektrárenských zdrojů...

Rubl? No tak tourčitě nehrozí. Leda, že by se rusové rozhodli svou měnu zase zafixovat na zlato, nebo lépe na barel ropy ,-)).

Zdravím.
17. 05. 2008 | 10:56

VP napsal(a):

Pane profesore,

jestliže tvrdíte, že inflace je v té nové, globální ekonomice důsledkem politiky Fedu, o čemž se v našich učebnicích nedočteme, tak to už říkal Friedman a jeho následovníci před desítkami let. Takže to jste opět o něco přestřelil.
Problém je v tom, co bylo dříve a co později. Na to jsou samozřejmě názory odlišné. Prostě ale nelze hodnotit chování Fedu tak, že poklesem úrokových sazeb reaguje na rostoucí inflaci. Poklesem úrokových sazeb, domnívám se, jednak reagoval na očekávané zpomalení reálné ekonomiky a později na dodání likvidity v souvislosti s finanční krizí. Je možné, že nyní je tato politika neadekvátní a možná, že byla už před tím. To ale není nová diskuse, to je diskuse stará desítky let.
Pokud jde o odliv likvidity do komodit, opět se domnívám, že k němu došlo již dávno před hlavním kolem snižování sazeb. Odliv likvidity do komodit proto zejména přispěl k znehodnocení dolaru než, že by jím byl vyvolán.
K převažujícímu názoru o tom, že zlá virtuální ekonomika zasáhla tu hodnou reálnou. Není ojedinělým názorem to, že na počátku finanční krize právě stálo očekávání poklesu reálné ekonomiky a s tím související vyšší opatrnost investorů. Nakonec opět došlo k tradičnímu (opět ne něčemu novému) poklesu finančních trhů před poklesem reálné ekonomiky, protože finanční trhy se prostě přizpůsobují novým informacím dříve a rychleji než reálná ekonomika.
Názorů může být více, ale plácat o tom, co se děje nového, globálního apod. není vůbec opodstatněné.
17. 05. 2008 | 11:39

slayer napsal(a):

Pane Vlku,

vase posledni reakce na me prekonala svoji stupiditou ma ocekavani. I od vas bych cekal vic.

Takze. Napsal jsem (nekolikrat!!), ze neexistuje jasna hranice mezi spekulaci a investici. Ve vasem demagogickem shrnuti se to ale neobjevuje. Je mozne, ze jste si toho nevsiml? Tim padem jsou vase otazky tykajici se kratkodobych obligaci a dlouhodobe "investice" do akcii enronu irelevantni. Daval jsem pouze priklady toho, co je spise investici a spise spekulaci, nikoli dogmaticke navody (dokonce jsem vas chtel pozadat abyste me nechytal za slovo, pak jsem to vynechal a vy jste si samozrejme nenechal ujit prilezitost). Jen tak mimochodem. Sam jsem psal o tom, ze investice a spekulace se nedaji jasne odlisit, takze nejake deleni ekonomiky na realnou a virtualni nemuze fungovat. Vy jste podle vseho zastancem pane profesorova deleni na ekonomiku realnou a virtualni, ale zaroven odmitate, ze by se jen stinem dala odlisit investice od spekulace. Tzn. co je to ta virtualni ekonomika? Kdyz firma upise nove akcie a ziska tim kapital pro svuj rozvoj? Opravdu to nema se skutecnou ekonomikou nic spolecneho? A koupi nekdo tyto akcie pokud nebude mit nadeji na rust jejich ceny?

Investice do komodit jsem oznacil za spekulaci proto, ze zde "investujici" kupuje neco, co nikdy neodebere, jeho zamerem je, se ziskem to prodat dal, kontrakt je casove omezen, takze ho bude muset prodat i se ztratou (tzn. nema neomezeny cas na to cekat az cena stoupne), jeho kapital zde nic neprodukuje, proste jen sazi na fluktuaci v cenach. A ano, muze na tom vydelat. To je ale zase vas zpusob deleni, jak jsem vycetl mezi radky. Spekulace = ztrata, investice = zisk (viz. vas priklad s enronem).

K hypotecni krizi jako takove jsem se nevyjadroval. Clanek p. Zeleneho byl spise o jejim vlivu na americkou a potazmo svetovou ekonomiku (p. Zeleny psal o tom, ze s US ekonomikou neni nic v neporadku, vy jste zda se souhlasil, ale pak v reakci na me mluvite o svetove krizi..). Americka ekonomika je podle vseho v mirne recesi a tato by nemela trvat dlouho (a to i diky politice fedu. Naopak v 30. letech fed z mozne mirne recese vytvoril svetovou hospodarskou krizi). Ekonomiky Ciny, Indie, latinske ameriky a Evropy zda se rostou. Tzn. neda se mluvit o svetove krizi, a ani ta americka podle vseho nebude nikterak hluboka a dlouhodoba.

O tom, ze ceny nemovitosti nepoklesly jsem nepsal, to jste si vycucal z prstu. Ti, kdo nemaji rizikove hypoteky, nebo maji sve nemovitosti splacene jiste nevitaji pokles ceny jejich majetku. Ten ale nema vliv na uzitnou hodnotu jejich nemovitosti (porad se v nich da bydlet, ze jo?), ani na jejich schopnost splacet hypoteku (splatky jsou porad stejne, praci take asi neztratili). To co napsala pani Clair je jiste zajimave, nehodlam to zpochybnovat, ale porad jsou lide zodpovedni za to co podepisuji a je na nich aby zvazili rizika a spocitali si kolik je to celkem (tedy vcetne poplatku) bude stat. Nejsem si moc jist jestli se teto krizi opravdu dalo predejit lepsi regulaci. Jediny navrh co jsem slysel bylo od Hilary Clinton, a to zavest minimalni urokove miry na hypoteky, to asi neni to prave. Ale v jednom mate pravdu, pokles ceny nemovitosti opravdu nepovede k boomu stavebnictvi.

O tom, ze profesor Zeleny neni skutecny odbornik vas asi nepresvedcim, mohl byste se ale zamyslet nad tim, proc stoji proti vsem (Greenspan, Bernanke, vlasnte vsichni ekonomove jsou podle nej blbci) a proc se mu vsichni lide s ekonomickym vzdelanim (napr. Michal J., V.P.) smeji. Navic to pry neni profesor ekonomie, ale managementu (coz neni to same). Takze mu asi zbytecne davate vysoky kredit.
17. 05. 2008 | 12:32

vlk napsal(a):

Slayere

vynejste nic jiného, než prášky a příručkami vyhnaný nádor vlastního ega. Když už jsme tedy u těch komplimentů.

Jestliže si dovolte ve své prvotním materiálu velmi ostríé výroky ohledně investorů a s pekulantů, musíte počítat s tím, že ostatní budou využíbvat slabisti, ba hlouposti vaší argumentce. A že pro vás vaše vlastní rozdělení jednou paltí a jindy ne a začnete se odvolávatna zastřenou hranici jen dokazuje, co jste vlastně zač.

O vaší naprosté neschopnosti, možná záměrné, nevím a nehodlám to nijak zkoumat, svědčí příklad s novou emisí fiermních akcií. Pro firmu jde jednoznačně o nalákání invetsorů. Nikolvi o spekulaci. Pro investora to v každém případě je spekulace. Protože odhaduje budoucí vývoj a uzavírá na něj sázku. Pro men, na rozdíl od vás, přesto, hranice mezi spekualcí a investicí neexistuje . Stavím je na roveň. Poučen životem.

Investice do komodit se liší od investic do akcií jen velmi nepatrně. Anikoliv tím,že by to byla větší či menší spekulace. Pouze tím , že koupím li si kontrakt na měď nebo pšenici , vsázím jen na chování a nálady trhu, politickou situaci a odhad konjunktury.
Pokud si koupí akcie Rio Tinto,mám co do činění se stejnými neznámými.Jen jich pár navíc přibude. A napříkald - chování a s chopnosti managementu nebo chování a vlastnosti hlavního akcionáře, resp. hlavních akcionářů.
Vy operujete u komodit časovou omezeností kontraktu. Já tomu mohu říci jediné - pokud koupím Rio Tinto, taky ho nechci na věky. A navíc - i v sektoru akcií existují časově omezené pákové produkty. Mylsím, že tuhle elementární pravdu alespoň ze svých pouček už znáte.
Ano, dělím ekonomiku na reálnou a virtuální. TA reálná potřebuje ke svému chodu spekulaci. Ale nejen spekulaci. Ta virtuální žije jen a jen ze spekulace,. To je definice a rozlišení. Není to tak složité, abyste to nepochopil.
Už jsem tady uváděl flagrantní příklad. Denně je uskutečňováno mnoho devozových obchodů. Za biliony dolarů. Celosvětově. Ovšem pouze 1% z nich je vyvoláno potřebou platit cizí měnou za dodávku zboží nbeo služeb. Ostatní jsou spekulativní obchody. A ty tvoří směnný kurs. Pro virtuální, ale i reálnou ekonomiku.
Ohledně hypoték jste nepsal v původním příspěvku. To je pravda. Až v následném, kdyjste se o mne začal otírat. Vytsupujete jako dokonalý ignorant. A jen to znovu potvrzujete. rotože když se propadnou podkladová aktiva půjček, jako se to stalo s nemovitostmi ve Státech, znamená to výrazné oslabení celého systému. A jeho otřes. Podle vás ovšem jd eo drobnou nezajímavou lapálii.
Zůstaňte u svého. Já vám v tom bránit nebudu. Ale ušetřte mne svých naprostých a nekvalifikovaných bludů.
Ohledně cen nemovitostí - ti kdo je mají spalcené prostě museli, chtě nechtě zaznamenat drtivý propad jejich hodnoty. A rozhodně to nebagatelizují jako vy.
A to,že FED nyní zavádí kvapem Basel II je dostatečně vypovídající . O tom jestli se věci dalo předejí a jestli je regulace nutná či nikoliv.
Pokud jde o prof. Zeleného. Názory panaMichala J.nebo VP na prf.Zeléhomennechávají chladnými. A pokud se odvoláváte na Michala J. , stačí si přečíst eho příspěvek ze 15,5. 17:58.
Má trochu více pokory než vy. Ohledně pana VP a jeho názoru nemám žádný větší problém. Neřekl bych, že se oba vámi zmínění prof. Zelenému smějí. Al e třeba neumím číst.
A žasnu nad vaší jasnozřivostí, sníž usuzujete, zda někomu dávám zbytečně vysoký kredit nebo ne.
17. 05. 2008 | 21:54

prirodovedec napsal(a):

Slayer, vlk: Nejsem nijak nadseny jistym "sebevedomym" :)a "obsirnejsim" :) podanim autora a napsal jsem to.

Priznam se ale, ze jiste, zde uvedene typicky razne soudy mne musi vest k nasledujicim konstatovanim:

Profesor managementu (presneji davny odbornik na Operations Research nebo Management Science) je pro mne ze zkusenosti a principu vice nez vetsina (zdejsich) profesoru ekonomie (zejmena tech "specialnich" :) ).

Zakladni rozliseni bych videl v tom, ze autor jejich texty je schopen odborne pochopit (jako vetsina z nas prirodovedcu s trochou soustredeni zvladne obvykle vypravenky bez matematiky :) ), ale oni jeho vetsinou ne (kvuli matematice :) - coz ovsem zde neni ten problem).

Konstatovani, ze se mu vsichni lide s ekonomickym vzdelanim (napr. Michal J., V.P.) smeji bych ponechal s komentarem: "Smejici by se spise meli zamyslet nad tim, zda se nekdo nesmeje take jim. Pokud se casto smejete sebevedome druhym, stanete se tercem smichu sami."

Coz rekneme si uprimne, ze u rady zdejsich jen sebevedomych tzv. absolventu a studentu tzv. zdejsi ekonomie neni problem. Necht tedy obveseluji (a nekazi) nase zivoty.
18. 05. 2008 | 01:15

Michal J napsal(a):

Vidim, ze debata (ponekud uzavreneho okruhu pisatelu) tu i po nekolika dnech stale zije. :-)

Prirodovedec: Tak trochu mi pripada, ze Vas posledni komentar miri dilem na me, takze se pokusim zareagovat.

Vsichni mame nejake zkusenosti se studenty Managementu (napr. v MBA programech), obsah techto kurzu je taktez znamy. A koneckoncu mezi zamestnavateli, profesory atd. se reputace ruznych absolventu siri pomerne efektivne. Take je to vzdy otazka toho, o jake skole mluvime. A to bylo v kombinaci se vzdalenosti napr. dnesni makroekonomie a management science vse, na co jsem poukazoval. Chtel jsem tim naznacit, ze vyse uvedena ekonomicka prednaska pro tyto studenty muze znit duveryhodne (stejne tak jako asi vyznel text editorovi Czech Business Weekly, jenz tento clanek otisknul), i kdyz ekonomove by byli ke spouste pasazi prinejmensim vice skepticti... Odtud to me trochu zkratkovite pouziti adjektiva 'soft', ktere ve Vas rozpoutalo nemale vasne (viz posledni komentare k matematickym schopnostem 'vetsiny nasich profesoru ekonomie', kde si naopak prirodovedci vedou skvele :-).

Vy jste i ekonom? Nebo jako prirodovedec s ekonomy pouze "hovorite" a podle toho si je pekne zaradite? Pocitate mezi profesory ekonomie lidi z VSE atd.? (VSE je totiz bez ohledu na jmeno blize skole managementu ci obchodu.) Neustale poukazujete na ceske skoly/ekonomy/absolventy(at uz takzvane ci netakzvane). Mate pocit, ze pravdepodobnost pristupu k internetu (a stranku aktualne.cz) je vyssi v Praze/Brne nezli v Berline, New Yorku, Londyne ci Sydney? Mozna byste se divil, kolik Cechu vystudovalo zaklad v CR a postgradual dela venku. Casto i s nejakou relevantni pracovni zkusenosti v mezidobi. A mozna proto maji pocit, ze alespon trochu mohou srovnavat, pokud jde o soucasnou ekonomii a navzdory veku treba i vice, nez nekdo na sklonku duchodu, ktery ekonomii studoval pred temer pul stoletim a od te doby se specializuje v management science (mezitim se ekonomie kapku zmenila, nektere pasaze clanku to moc nereflektuji, i kdyz jak jsem zduraznil, obecna kritika dane problematiky je bezpochybne velmi potreba, jde pouze o to, s jakymi argumenty se do te kritiky pustite...).

Toto diskuzni forum by melo byt platformou, kde se stretavaji myslenky. A to bez ohledu na "senioritu" v danem systemu. Koneckoncu to je jednou z atrakci blogu s komentari, kde i kral muze byt obcas spatren nahy (i kdyz je to vzdy subjektivni, nekteri ho mohou videt v tlustem kozichu).

Nemam ve zvyku se "sebevedome smat" jinym a rozhodne jsem to necinil ani tady. Nicmene myslim, ze je nekdy vhodne uderne odpovedet na clanek, ktery obsahuje vyrazy typu "senilni Greenspan", "ubohy Bernansky" (komoleni jmena Bernanke, tentyz je take oznacen "idiotem", "zmatenym clovickem"...), a pritom je plny obecnych frazi (svet je globalni a ekonomove si toho nevsimli) a skolackych chyb (napr. idiot Bernansky snizoval sazby v "ucebnicove naivnim boji proti inflaci" - radeji pozdeji v tichosti smazano).

Uznavam ovsem, ze kazdy muze mit spatny den, a dle jednoho clanku by se nemel hodnotit profesor Zeleny jako odbornik.

Jinak jsem tuze rad, ze Vas obveseluji. Alespon muzu mit jako ekonom "zelenac" dobry pocit, ze zvysuju spolecensky blahobyt! (Implicitne doufam, ze Vam zivot "nekazim", to by vyznelo temer pateticky... ;-)
18. 05. 2008 | 07:56

vlk napsal(a):

Přírodovědče

vyjádřím se jen k první větě tvého textu. Souhlas Anijá z toho nejsem zrovna happy.
18. 05. 2008 | 11:16

prirodovedec napsal(a):

Michal J: Reagujete dle mne zbytecne popuzene. Snad z diskusi vite, ci tusite, ze si Vas vazim. Aniz jsem to dal najevo, velice jsem ocenil Vasi predeslou korektni odpoved na muj komentar. Zvysila v mych ocich Vas kredit, i kdyz je to pro Vas zrejme malo podstatne.

Take se mi drive libilo Vase podani nekterych prispevku (nejen zde) nez nektere, dle mne prilis sebejiste, uderne texty autora, pokud Vas to potesi. Protoze si Vas vazim, reaguji podrobneji:

I z Vasi dnesni reakce jsem pochopil, ze jako patriot makro-ekonomie nejste rad, pokud nekdo naznacuje jeji "konec" (autor) nebo "jejim lidem" adresuje odsudky (ja).

Muj komentar ale nemiri na Vas, ale k jasnym stanoviskum slayera a tyka se i stanovisek vlka. Proto je tam nejprve odkaz na ne. Vase jmeno si prece vzal do prispevku slayer a ja ho jen citoval. Je na Vas, zda si myslite i Vy, ze se na Vas jeho vyjadreni vztahuje, a pak "indukovane" moje. :)

Na Vas dotaz, zda jsem ekonom: Jsem samozrejme pouhy prirodovedec, i kdyz jedna z dalsich specializaci (nikoliv Vami zminenych davnych duchodovych :) ), potvrzena dokonce jakymsi diplomem :), zahrnuje i slova blizka tomu Vasemu oboru.

Ve svych nazorech se opiram o jistou vynucenou sectelost v odbornych textech i nasich autoru ekonomu, mene o hovory s nimi.

Jak je zrejme, mam ponekud dlouhodobejsi zkusenostmi s nejakym matematickym modelovanim v prirodovednych (vcetne lekarskych), technickych (a svete div se :) ) a ekonomickych (vetsinove mikro, neco finance, ale tez na makro urovni) oborech. I s durazem na aplikacni vysledky (ty skutecne).

Za odbornika na odborne zargony vetsiny techto disciplin se ovsem nepovazuji, pokud potrebuji, konzultuji s kolegy odborniky. A rad tuto svoji pozitivni zkusenost vyuzivam v diskusich, zatimco skutecnou specializaci spise nezverejnuji a k ni zde nediskutuji.

Srovnani znalosti studentu ekonomickych a dalsich zminenych oboru u nas a v zahranici, srovnani jim prednasenych matematickych modelu zde a v zahranici, to vse opirajici se o vlastni zkusenosti, mne vede k tomu, ze pokud nejaky ekonom vystupuje dle mne presprilis sebevedome nebo naopak utocne vuci mym oborum (viz me poznamky k transformaci fakultnich nemocnic a vysokych skol s vedou), reaguji cilenym podle mne opodstatnenym odsudkem, ktery zrejme zminujete.

Bez vyprovokovani se ale nesnazim nalepky rozdavat. Nicmene srovnani dle mne tvrdych oboru (lekarske, prirodovedne, technicke) a soft oboru (ekonomie, sociologie, aj.) u nas a v zahranici provadim z hlediska exaktnosti a urovne matematickeho modelovani a ta disproporce je u soft u nas znatelna, zatimco sebevedomi nasich "soft odborniku" je ponekud "prehnane".

Nedivim se tedy, pokud si mnozi rozumni odbornici soft oboru pozdeji doplnuji znalosti venku. I pak bych ale od nich cekal pristup k diskusi na urovni obvyklych pristupu ve svete. Zamest s autoritou lze prece i elegantne a tam to i uci.

Toto je tedy me opakovane zdejsi stanovisko k "ekonomii" (chybi mi Vas nazor):
"Pokud to srovnavate se zahranicni ekonomii (jadro stochasticke procesy, teorie her, ...), tak to i vezmu, ze je to v necem "softer". Pokud to srovnavate se zdejsimi bud BAdmin ci kecacimi ideologickymi studies tak to neberu. To je pak very very hard. Pokud je to CERGE, IES, VSE je otazka, kam az jdete v ekonometrii." Pridal bych ekonomicko-matematicke obory MFF UK. Pokud vite o dalsich ohniscich zdejsi odbornosti, rad se seznamim.

Taktez mi vyse chybel Vas odkaz na zdejsi seriozni a kritickou diskusi v mediich k tematu, ktere zde provokativne uvedl autor. A to, ze dle mne v mediich chybi, mi pripada vyznamnejsi nez autorova posmevacna (az Klausovsky) slova, sluvka a slovicka.

Prekvapuje mne, ze nasledujici moji citaci slayera vztahujete na sebe: "Konstatovani, ze se mu vsichni lide s ekonomickym vzdelanim (napr. Michal J., V.P.) smeji bych ponechal s komentarem: "Smejici by se spise meli zamyslet nad tim, zda se nekdo nesmeje take jim. Pokud se casto smejete sebevedome druhym, stanete se tercem smichu sami." Coz rekneme si uprimne, ze u rady zdejsich jen sebevedomych tzv. absolventu a studentu tzv. zdejsi ekonomie neni problem. Necht tedy obveseluji (a nekazi) nase zivoty."

Opravdu se povazujete za tzv. absolventa, zdejsi tzv. ekonomie? :) Ano, pro mne opravdu neni problem smat se nekterym sebevedomym zdejsim "ekonomum". Vam jsem se ovsem zatim nesmal (slayer si dle mne Vase jmeno nepresne pujcil - cekal jsem spise Vase vyjadreni k nemu) a predpokladam, ze se ani smat nebudu.

Co se tyka dalsiho, vzhledem k Vasemu zduraznovanemu mladi a zretelne inteligenci se domnivam, ze mi zatim zivot nekazite, protoze se dle mne napr. na chystanych radostnych reformach diletantu nepodilite. :)
18. 05. 2008 | 11:36

Michal J napsal(a):

Prirodovedec: Dekuji za Vasi odpoved.

Omlouvam se, pokud jsem vyse na nektery Vas prispevek nezareagoval. Bohuzel jsem momentalne natolik zanepradnen, ze to nebylo mozne (tim se predem omlouvam, pokud se nebudu moci zucastnit pripadne dalsi diskuse). Pokud jde o Vase volani po clancich na podobne tema v ceskem tisku, tak jsem to povazoval castecne za retorickou otazku. Pokud jde o me poukazovani na FT, tak se pokusim o ilustrativni odkazy. FT tusim dava 5 clanku mesicne zdarma, pokud se zaregistrujete, tak 30. Smaznutim FT cookies ve svem prohlizeci vsak tyto limity muzete kdykoli obnovit. :-)

Pouze pro ilustraci. Napr. Greenspan psal zde:
http://www.ft.com/cms/s/0/e...

Diskuse ekonomu pod jeho clankem je zde (sesty komentar je od Martina Wolfa):
http://blogs.ft.com/wolffor...

Odpoved Greenspana je zde:
http://blogs.ft.com/wolffor...

Zpetna (a umirnenejsi) reakce Martina Wolfa:
http://blogs.ft.com/wolffor...

Je to pouze ukazka vecnejsi argumentace. A to je vse, co jsem tim myslel. Prechod na tento konkretni blog prece jen v tomto ohledu prasti do oci.

Ano, souhlasim, CERGE, IES, MFF. Taky dost vyzkumniku z CNB.

Nejsem vubec zadnym patriotem makroekonomie. Naopak souhlasim, ze nedostatku je vice nez dost a ma daleko k dokonalosti (napr. pokud jde o modely pouzivane i v centralnich bankach). Ale musim upozornit, ze toho jsou si ekonomove preci vedomi a existuje neustala snaha to zlepsovat (co vic se da delat, jsem se v clanku autora nedocetl). Pokud jde o konec makroekonomie, tak to moc nechapu. Makroekonomie studuje chovani agregovanych mikrojednotek (domacnosti, firmy). Pochopitelne vlady, centralni banky a jejich hospodarske politiky nevymizi a budou se napr. snazit snizit (agregovanou) nezamestnanost ci udrzet stabilni cenovy vyvoj, u ktereho je dobre zdokumentovano, ze jeho absence snizuje efektivnost rozhodovani onech mikrojednotek. Pokud vsak mate na mysli vyvoj spise nez konec teto discipliny, tak je pochopitelne mozne, ze se zmeni casem k nepoznani (zcela jiste k bohatsim a presnejsim mikrozakladum). Ale tak to chodi asi ve vsech vedach. Slovy Maxe Plancka, "science progresses funeral by funeral."

Pokud jde o matematicke nastroje, je to jazyk/forma, nikoli obsah. Jedna se tedy o podminku nutnou, nikoli postacujici. Napr. velka cast soucasne krize byla zpusobena tim, ze lide s casto technickym a nikoli ekonomickym vzdelanim budovali v investicnich bankach modely kreditniho rizika bez zvazeni sirsich ekonomickych souvislosti tak, ze financni instrumenty, ktere byly jeste donedavna hodnoceny nejvyssim stupnem kvality se behem kratke doby (po "prozreni") staly toxickym odpadem, ktereho se nikdo nechtel ani dotknout.

Ekonomie ma spoustu rozlicnych subdisciplin. Muzete delat historii ekonomickeho mysleni, ale take muzete delat mikroekonomii, finance ci ekonometrii (statistiku aplikovanou na ekonomicke problemy) . V tom druhem pripade staci otevrit zurnaly jako Econometrica (zavadejici nazev, z velke casti je to mikro), Mathematical Finance ci Journal of Econometrics. Nemyslim si, ze by to, pokud jde o pouzite nastroje, pokulhavalo za jinymi disciplinami aplikujicimi matematiku. Kazdopane jak rikam, to neni vse. Vzdy jde o myslenky v prvni rade a formu jejich vyjadreni az v rade druhe.

JInak obecne mam velky respekt k matematikum ci tem, kteri ji dokazou dobre aplikovat. A je dobre byt v programu, ktery je po teto strance narocnejsi, protoze to vytridi ty, kteri jsou casto trochu "jini". Ty lze potom spatrit sebevedome sedet za manazerskym stolcem (v tovarne na zvykacky atp.) ci jako "junior" poradce v bankach.

Pokud jde o hodnoceni ekonomu jako celku, tak je tam trochu problem s tim, ze papirove je ekonomem lecjaky absolvent VSE apod., ktery casto vubec nema v umyslu se ekonomii jako vede venovat. A je to v poradku. Ekonomika holt potrebuje ucetni, manazery atp. (vice nez nektere vedce :-) a ne vsichni tedy studuji ekonomii jako vedu. Studenti businessu, managementu ci marketingu se take casto pocitaji mezi ekonomy, ackoli to v nekterych pripadech neni uplne presna klasifikace. Pak to ale hybe prumerem. To do znacne miry urcite plati i v jinych oborech, nicmene nevim, jake jsou pomery techto "rusivych elementu".

K vasemu sirokemu odbornemu zaberu mam velky respekt, pral bych si ho mit take, lec nemam.

Mejte se.
18. 05. 2008 | 18:06

prirodovedec napsal(a):

Michal J: Diky za odkazy a rady k FT.

Dotaz na texty v ceskem tisku byl dilem recnicky a dilem poukazujici na to, ze nikdo z nasich odborniku se nevyjadril. Coz se zda, ze mi potvrzujete. Jedine vyjadreni byl zdejsi autor. Neni to pro Vas tristni? Ze pro kolemjdouci jako jsem ja je vyjadreni autora a Vase vse v CJ? :) To je prekvapive. :)

K makro-ekonomii: poue jsem upozornil na pro mne usmevne provokativni vyjadreni autora. A pouze jsem nabyl dojmu, ze nejste ani rad, kdyz rypu do ekonomu (proto ta pomlcka vyse i drive :) ). Rekl bych, ze k makroekonomickym matematickym modelum a jejich prohlubovani mam pozitivni vztah a sleduji nesystematicky rad jejich vyvoj. Cili prede mnou ji nemusite vlastenecky branit. :) Ja Vas jen oznacil za vlastence, nic vice.

Rozpravu, zda matematika je jazyk nikoliv obsah bych nekdy rad rozvedl. Napriklad klasickym problemem v nekterych aplikacich ekonomu je uprednostnovani urcitych modelovych stereotypu danych jistym limitem znalosti nekterych (zname "historicke" (nekde i dnesni) pribehy napr. precenovani linearity, ignorovani stochasticity aj.).

Priznam se, ze Vase zminky o nekterych ekonomickych oborech vnimam pozitivne jako jiste opakovani i odkazy na casopisy. Pravdepodobne bychom asi tech casopisu a matematickych nastroju nasli i vice, ze? :) Muzeme si ale bezesporu dale vymenovat uznani k nasim odbornym zaberum :).

Zajimave pro mne je spise Vase sdeleni: "Napr. velka cast soucasne krize byla zpusobena tim, ze lide s casto technickym a nikoli ekonomickym vzdelanim PROSIM CITACI budovali v investicnich bankach modely kreditniho rizika PROSIM CITACI bez zvazeni sirsich ekonomickych souvislosti PROSIM CITACI tak, ze financni instrumenty, ktere byly jeste donedavna hodnoceny nejvyssim stupnem kvality se behem kratke doby (po "prozreni") staly toxickym odpadem, ktereho se nikdo nechtel ani dotknout."

Prosil bych naznacene citace, znate-li, zajimaly by mne i detaily. Urychlilo by mi to hledani.
19. 05. 2008 | 00:06

slayer napsal(a):

Vlku, je to furt dokola, takze uz to toho necham. Snad jen vypichnu jednu perlu, kterou jste napsal. Budu vas citovat:

"Ano, dělím ekonomiku na reálnou a virtuální. TA reálná potřebuje ke svému chodu spekulaci. Ale nejen spekulaci. Ta virtuální žije jen a jen ze spekulace,. To je definice a rozlišení. Není to tak složité, abyste to nepochopil."

Takze, podle vas "virtualni" ekonomika ke svemu chodu tu skutecnou nepotrebuje? Tzn. akciove trhy nereaguji na vysledky firem, makroekonomicka data atd? Ty komodity se taky pouze nakupuji virtualne, ze ano? Takze byste mohl vydat akcie na podily v neexistujici virtualni firme, nebo prodavat kontrakty na neexistujici komoditu, vzdyt preci ta virtualni ekonomika tu realnou vubec nepotrebuje. Bravo Vlku!
19. 05. 2008 | 02:25

MICHAL V. napsal(a):

Reálná versus virtuální ekonomika -> člověk se nenaučí být dobrým ekonomem jen a pouze tehdy, pokud bude číst díla jiných autorů a věnovat se jen svému oboru v místě, kde jej studuje. Být dobrým ekonomem znamená pochopit mnohé, a to od Venezuely až po Japonsko. Nejde o individuální teorie a skrýtá čísla. Stěžejní je pochopit mentalitu lidí, protože právě lidé jako celek mají největší zodpovednost za to, jaký je ekonomicko-hospodářský stav, lokálně i globálně.
Rady renomovaných ekonomů nemusejí znamenat mnoho, pokud jim lidé nebudou rozumět a využít je k celkovému prospěchu věci.
K zamyšlení je tzv. model "Kaizen spirit" a zamyšlení, proč nemůže fungovat všude. Velmi hezky a logicky to prof. Zelený popisuje, když píše v jiném článku o Toyotě a parametrech světové třídy.
Když budu dobrý podnikatel, když budu mít kolem sebe lidi, kteří tvoří vysokou přidanou hodnotu, bude fungovat výroba a odběr zboží, pak reálnou ekonomiku posiluji. Jsou-li dobré předpoklady, vzniká růst automaticky. Ve virtuální ekonomice, lze ledasčeho zneužít, dohadovat se, skrývat, ale jak prof. Zelený ve svém článku píše, sama pozitivní stopu a skutečné hodnoty nezanechá, musí tady být jiní, kteří vytvoří produkt nebo službu, zaměřující se na konkrétní výsledky, kdeždo ta virtuální si pohrává s čísly, které už dávno někdo vytvořil. Ale to je prosté a dá se to pochopit i bez většího vzdělání.
V ekonomice jde především o mentalitu lidí - neokrást a nebýt okraden. I sebelepší teorie může padnout k zemi, pokud nebude lidmi správně pojata a v praxi využívaná. Těžko být dobrým ekonomem v Dánsku a tak samo v Afganistánu - každý bude jistě zastávat to své, co je mu od narození blížští.
Myslím, že co mnozí stále nechápou, již autor článku pochopil dávno, ale mnoho se toho ve výsledku nezmění. Rozdílné úhly pohledu budou stále přetrvávat.

Z jiného soudku - někdy je život jako na kolotoči, i s tím, že pustím-li koletoč z 1/2 neobsazen, při 100kč za 1 tiket, jsem ztratný a bylo by pro mne i ostatní lepší, když bych měl tiket za méně a obsazenost by byla aspoň 75%. Pokud si člověk přečte eseje prof. Zeleného, zjistí, že lokální i globální blahobyt všech lze neustále zvyšovat, ale vše je především o oné mentalitě jednotlivých lidí, která tak pokulhává ....

A ještě něco k čínském přísloví, o žábě a letnímu vánku - jedná hezká bajka je také tato: Sedí žába na okraji rybníka, když v tu se k ní přišourá štír: „Ahoj žábo! Byla bys tak hodná a převezla mě na druhou stranu?“ Žába zauvažuje, přeměří si štíra pohledem a zakroutí hlavou: „Copak si myslíš, že jsem blázen?! Vždyť jsi štír a štíři zabíjí. Mně se ještě umírat nechce!“. „Ale žábo, vždyť to není v mém zájmu tě zabít! Jak bych se dostal na druhou stranu? A já se tam opravdu potřebuji dostat! Prosím, převez mě!“ Žába měla dobré srdce a tak podumá a říká: „Dobře. Naskoč si!“ Štír si vylezl na žábiny záda, žába vlezla do vody, odrazila se od břehu a pomalými tempy se začala blížit k druhému břehu. Štír se kochal okolní krajinou. Když se dostali zhruba do poloviny, do štíra cosi vjelo. Křečovitě vzepjal svůj malý ocásek s bodcem na konci a vší silou bodl žábu do zad. Ta se v mžiku začala topit, jak se jed začal rozlévat po jejím těle. S nádechem hrůzy a smutku stačila ještě před utonutím vykřiknout: „Vždyť si říkal, že není v tvém zájmu mě bodnout!? Vždyť se teď také utopíš!“ Na to štír, ještě než se také utopil: „Já vím. Moc se omlouvám. Ale jsem štír a štíři bodají. Nemohl jsem si pomoci. Snažil jsem se, věř mi!“

»Stejně jako štír bude vždy štírem a žába žábou tak každý z nás bude do smrti sám sebou. Každý jsme od přírody (či od boha) a výchovou dostali výbavu, kterou od jistého věku již velmi málo změníme. Celý život nás učili pracovat na chybách, nedostatcích a tvrdili nám, že se „to poddá“, když se budeme snažit. Říkali nám, že se to dá všechno naučit. Proto se většina z nás chová jako ten štír, který se snaží být někým, kým není. Nebo se chováme jako žába, která věří, že když se ostatní budou snažit tak mohou být tím, kým nejsou. Bohužel, lidská přirozenost funguje jinak.

Autorovi i všem ostatním - hezký den, MV
19. 05. 2008 | 02:54

Michal J napsal(a):

Prirodovedec: Jeste jednou zdravim. S citacemi to bude horsi. Neco vim z doslechu od kolegu, kteri v oboru pracuji, neco od "senior" akademiku, kteri tam maji kontakty a take maji svoje vlastni zkusenosti. Mozna jsem prilisne zduraznil "lidi s technickym vzdelanim bez vzdelani ekonomickeho", jako kdyby to samo o sobe bylo na skodu. Nejde samozrejme o formalni vzdelani (na co ma kdo papir), ale o to skutecne (co ma v hlave v dany moment), a korelace toho prvniho s druhym nemusi byt moc vysoka. Kazdopadne dle teto "anecdotal evidence" nekteri "quants"

http://en.wikipedia.org/wik...

v oboru operuji trochu bez sirsich ekonomickych souvislosti (tam se ale nepocitaji geniove typu Roberta Mertona, jehoz fotku vidite na odkazovane strance ve Wikipedii :-). Mlhave si pamatuju, ze mezi verejnymi zdroji jsem neco cetl na blogu BBC business editora Roberta Pestona. Tady:

http://www.bbc.co.uk/blogs/...

Takze davam jediny odkaz, snad pro ilustraci postacujici. Vlastne jeste muzu pridat odkaz na jeden starsi paper od velke autority v oboru kvantitativnich financi, Paula Wilmotta:

http://www.jstor.org/sici?s...(200001)358%3A1765%3C63%3ATUMAAO%3E2.0.CO%3B2-P

Nevim, kam vsude mate na Vasi univerzite v ramci JSTORu pristup, proto uvadim i nazev clanku:

Paul Wilmott (2000), The Use, Misuse and Abuse of Mathematics in Finance, Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 358, No. 1765, Science into the Next Millenium: Young Scientists Give Their Visions of the Future: II. Mathematics, Physics and Engineering (Jan., 2000), pp. 63-73.

Mate pravdu, ze u nas se toho v tisku moc nedoctete. Na druhou stranu ackoli je pochopitelne, ze krizi jsme/budeme ovlivneni neprimo, realitni bublina a jeji prasknuti nebyl problem CR. Stejne tak jsme nemeli run na hypotecni banku jako v Britanii (Northern Rock) ci kolaps investicni banky jako v USA (Bear Stearns). Nase banky nebyly, pokud vim, exponovane vuci onem CDOs, takze je to v nasi kotline z pohledu medii pro sirokou verejnost mene aktualni. Tak asi proto ten mensi zajem, jenz zminujete, jinak opravdu nevim.

Bylo to prijemne popovidani, dekuji, ted se ale asi budu muset na cas kvuli spouste prace odmlcet. Mejte se.
19. 05. 2008 | 04:57

Michal J napsal(a):

Vidim, ze je tu maly problem s poslednim odkazem. Asi to je temi zavorkami. Zkusim ho vlepit po castech (aby byl videt cely).

http://www.jstor.org/

a za to vlozit

sici?sici=1364-503X(200001)358%3A1765%3C63%3ATUMAAO%3E2.0.CO%3B2-P

Pochopitelne jednodussi je jit primo na JSTOR a pouzit hledani v ramci teto databaze. Pouze pro uplnost nabizim i toto "vlepovaci" reseni.
19. 05. 2008 | 05:07

prirodovedec napsal(a):

Michal J: Dekuji za odkazy, podivam se. Trosku problem vidim v casovem rozporu mezi Vasim aktualnim tvrzenim:

"Napr. velka cast soucasne krize byla zpusobena tim, ze lide ..."

a starsim odkazem na wiki (ne na dnesni krizi) a na starsiho klasickeho Wilmotta. U wiki se domnivam, ze informace o oddeleni matematickych a statistickych modelu v teto oblasti je ponekud zastarala. To asi vite nebo mohu dat tipy. :)

Novy clanek BBC dle mne naznacuje spise spatny kvantitativni postup "oceneni a michani" nez chyby "quants" dane jejich vzdelanim. To je ale asi na delsi diskusi.

Co se tyka naseho tisku spise dedukuji duvod, ne ze se nas to netyka, ale ze si od nas na to nikdo (z politickych a idelogickych duvodu) nikdo netroufa.

Zdravim a tez dekuji za diskusi.
19. 05. 2008 | 11:03

Michal J napsal(a):

prirodovedec: Znovu zdravim, jeste jsem sem zasel.

Pardon, odkaz na wiki jsem dal pouze pro vysvetleni pojmu "quants", to nemelo se soucasnou krizi nic spolecneho (nevedel jsem, jak moc jsem v teto oblasti stravil cas a zda je vhodne pouzit anglicky zargon, a predevsim tam byl odstavec o jejich castem vzdelani, tot vse). Vlastne jsem ani necetl konec toho clanku ve Wikipedii.

To same Wilmott. To je prece jasne, je to rok 2000. :-) Myslel jsem, ze Vas zajima obecne problem matematickeho modelovani a toho, kdo ho provadi.

Take pisete: "Novy clanek BBC dle mne naznacuje spise spatny kvantitativni postup "oceneni a michani" nez chyby "quants" dane jejich vzdelanim. To je ale asi na delsi diskusi." No samozrejme, spatny postup. Nekdo ho volil. Jak jsem naznacil v predchozim vstupu, nemuzeme se divat na to, co ma kdo za papir na vzdelani.

Obecne ovsem plati, ze na trhu existuji lide, kteri vystudovali finance a ekonomii a zaroven zvladaji dane techniky. Ti jsou vzdy uprednostnovani pred temi, kteri pouze zvladaji dane techniky. Asi se v tomto nerozchazime, vidte? Protoze jich vsak neni dost, je mnohem jednodussi vytahnout nekoho z matfyzu a naucit je behem chvilky zaklady ekonomie nezli vytahnout nekoho z VSE a naucit je kvantitativni metody. Proto je na trhu to, co je. Nicmene se obavam, ze opravdovi lidri v oboru a ti, co na tyto pany dohlizeji, by meli byt i vzdelani ekonomove (nikoli pouze v ramci rychlokurzu) a meli by predevsim, ted zapomenme na papirove vzdelani, premyslet jako ekonomove vc. soudnosti predpokladu nekterych modelu. Verte, ze spousta lidi najatych na kvantitativni analyzu ci modelovani to nekdy postrada.
19. 05. 2008 | 11:44

Michal J napsal(a):

Eh oprava (bylo to rychlopsani kvuli zaneprazndneosti):

jak moc jsem v teto oblasti --> jak moc jste...

tyto pany --> tyto pany a damy (omluva!)
19. 05. 2008 | 11:48

prirodovedec napsal(a):

Michal J: Schopnost vnimat predpoklady a vyhodnocovat jejich splneni dle mych zkusenosti je spise u absolventu MFF nez u ekonomu. Casto podobne i v zahranici. Neznam ale napr. Cambridge. :) Nicmene bych rekl, ze je to veci tymu a spoluprace. Moje zkusenost vetsinou je, ze matematik model "nezmasti", ekonom k tomu tihne :).

Vidim, ze vidime oba totez ale jinymi brylemi. :)
19. 05. 2008 | 12:25

VK-Can. napsal(a):

Pro pana Michal J. a prirodovedec.
Se zajmem ctu Vasi fundovanou debatu.
Dovolim si pridat me zkusenosti a poznatky.

Jsem uz delsi dobu v pensi, ale pracoval jsem v investicich pomerne dost dlouho.
Ekonomika, ekonomie a investice jsou sice navzajem propojeny pupecni snurou, ale presto zustavaji velmi rozdilne co do pracovni naplne se tyce.

Nevim jak v ekonomii ci ekonomice, ale v investicich je zdrava a chladna uvaha klicovym faktorem.
Jinymi slovy "selsky rozum" je nekdy daleko uzitecnejsi nez nejlespi universita.
V USA i v Kanade vetsina investicnich spolecnosti (neberu v uvahu Mutual Funds) ma sve specialisty, kteri se zabyvaji bud Common stock, Debentures a nebo jako jsem pracoval ja ve vyzkumu investicnich potenci u spolecností, ktere se uchazely o "listing" neboli registraci na Torontskem Stock Exchange.
Na mnoho veci v techto odvetvi zadna skola neexistuje, protoze jsou stale v pohybu a se zmenou CEO mate uplne jinou stategii podniku a casto se zacina "from square one".
Jeste maly dodatek k postrehu prirodovedce o teamove praci.
V investicich je prevazna vetsina naplne prace silne individualni zalezitost, kdy znalost a informace maji cenu zlata!
19. 05. 2008 | 15:29

vlk napsal(a):

slayere

klidně si poslužte. Námám s tím problém.
Jen to dokazuje, že byť jsme se posledně snažil pro vás věc popsat hodně hodně jednoduše, ukazuje se, že ne dost jednoduše.
Smutné, protože jednodušeji už ti skutečně neumím.
A na vaše otázky vám rád odpovím.
Virtuální ekonomika potřeuje z reálné ekonomiky v podstatě jen podkladové aktivum. Jinak si žije svým vlastním životem, který ale výrazně ovlivňuje ekonomiku reálnou.

Posledně jsme uváděl příkald nejtransparentnější - totiž forexové operace. A jejich skutečnou a virtuální potřebu. Tam je to totiž bezvadně měřitelné.

Méně měřitelné e to u akciových trhů. Ale i tam se to dá doložit. Akciové deriváty. Napříkald. Reálná ekonomika, tedy firmy naprosot nepotřebují ke svému chodu a obstarávání kapitálu derivátové produkty typu napříkald discount certificate a podobných. Přesto existují a to v bilionech dolarů. Podkladovým aktrivem je samozřejmě vlastní akcie.
Ještě markantnější je to u komodit. Ani tady neexistuej, myslím, přesný údaj o tom, kolik z kontraktů slouží skutečné , reálné ekonomice. Ale bude jich výrazně méně, než těch, které slouží ryze virtuální ekonomice. A tady dohází masivně k tomu, že reálná ekonomika je ve vleku ekonomiky virtuální. Pokud jde o stanovování cen komodit. Viz současné ceny ropy nebo obilovin.

No, co máme dál? Jo, pozdotaz, zda akciové a komoditní trhy reagují na zprávy z politikya na makroekonomická data. Na zprávy z politiky jistě. Na makroekonomická data někdy ano, někdy ne a někdy nelogicky. Viz poslední propad akciových trhů. Byl zapříčiněn nikoliv ekonomickou situací či politickými okolnostmi a už vůbec ne makroekonockými daty, ale propadem derivátů z hypotk. Tedy produkty a konkrétními podmínkami pro produkty virtuální ekonomiky.
Takže tato si žije svým vlastním životem, dost nezávisle na ekonomice reálné. a tu potřebuje pouze a jedině jako zúčtovací aktivum.
Co dál? A´poslední drtivý úder - tůj. že virtuální ekonomika by mohla prodávat akcie neexistujících firem a třeba deriváty na neexistující komodity...
Pokusů prodávat akcie neexistujících firem zná historie dost a dost. Dnes to jde těžko, protože burzy holt se podobným kouskům brání a mají kotační mechanismy. Nicméně deriváty na neexistující komodity? Tak ty už existuj. Pokud si pořádně prohrábnete třeba onvistu najdete tam deriváty na počasí... To je teprve začátek.

Díky za potlesk slayere.
19. 05. 2008 | 19:30

slayer napsal(a):

Vlku,

kdyz se to ja snazil zjednodusit pro vas, tak jste me lacine karikoval, tzn. vytrhl jste tri veci ja nevim z kolika, a oponoval jste stylem bud je neco na 100%, nebo to proste neni. Bud je zima, nebo je horko, pokud to nezni mozne stanovit, tak neni nijak. To, kdyz jsem se snazil stanovit tenkou hranici mezi investici a spekulaci. Kdyz udelam to same ja, tak se vam to nelibi, navic vy jste to tak doslova napsal. Tedy nic jsem neubral, nic jsem si nevymyslel. Napsla jste, ze realna ekonomika tu virtualni k zivotu vubec nepotrebuje. Ja tvrdim, ze jsou propojene, a i kdyz mira fiktivnich obchodu mnohonasobne presahne miru obchodu skutecnych, treba jako u toho forexu, tak porad tam ta realna ekonomika nekde dole je, tzn. i ti spekulanti ji vnimaji a reaguji na ni. Tzn. snazi se jit po proudu v souladu s ni, ne proti ni. Samozrejme ze mohou, a take se to asi deje vychylit kurz men vice, ci mene jednim ci druhym smerem, ne ale nekam uplne mimo realitu. To znamena, ty dve veci jsou propojene, sam tvrdite ze je nemozne je oddelit, tak asi ani nema smysl je chtit nejak regulovat. Jen tak mimochodem, napr. Keynes asi tu linii mezi investici a spekulaci videl, a tak treba navrhoval zdanit operace na kapitalovych trzich, tzn. kazdy nakup a prodej akcii by vas stal vice a vy byste mel mensi tendenci je sem a tam prodavat a nakupovat, coz on povazoval za spekulaci. Proto jsem take mluvil o tom, ze investor je ten kdo napr. akcie nakoupi s virou v to, ze vydela zhodnocenim podkladoveho aktiva, zatimco spekulant spise sazi na nalady na trhu (snazi se odhadnout co ostatni udelaji, prip. co si statni mysli ze ostatni udelaji, atd.). Kazda investice se pohybuje nekde na stupnici mezi investici a spekulaci, pricemz na obou se da vydelat i prodelat. Myslim, ze ve skutecnosti nejsme ani tak moc v rozporu, spis se tocime v kruhu a hadame se o slovicka.
20. 05. 2008 | 00:26

slayer napsal(a):

Vlku, jeste budu reagovat na tohle:

"No, co máme dál? Jo, pozdotaz, zda akciové a komoditní trhy reagují na zprávy z politikya na makroekonomická data. Na zprávy z politiky jistě. Na makroekonomická data někdy ano, někdy ne a někdy nelogicky. Viz poslední propad akciových trhů. Byl zapříčiněn nikoliv ekonomickou situací či politickými okolnostmi a už vůbec ne makroekonockými daty, ale propadem derivátů z hypotk. Tedy produkty a konkrétními podmínkami pro produkty virtuální ekonomiky.
Takže tato si žije svým vlastním životem, dost nezávisle na ekonomice reálné. a tu potřebuje pouze a jedině jako zúčtovací aktivum."

Ale vzdyt to podkladove aktivum nebylo dobre. Kdyby bylo, tak by se v realne ekonomice vubec nic nestalo. Tzn., ceny tech derivatu nepadly jen tak. To, ze si monetarni ekonmika do jiste miry muze zit svym zivotem, je sice pravda (viz. ruzne bubliny), ale nakonec vzdycky padne tvrde na prdel, pokud tu realnou ekonomiku nekopiruje. Ale, sam jste tvrdil, ze v USA dosahli na hypoteku i ti, kteri na ni dosahnout nemeli, tzn. ten problem byl v te realne ekonomice, a proto take ty derivaty padly. Ja ted nevim co bylo spoustecim mechanismem te krize, ale je to celkem jedno, jestli nejdriv propadly ceny derivatu, nebo lide prestali sve hypoteky splacent, ale evidentne obe tyto ekonomiky jsou proste propojeny a jedna ovlivnuje druhou. I kdyby ceny tech derivatu nepadly, tak by se drive ci pozdeji musely objevit problemy lidi se splacenim jejich hypotek.
20. 05. 2008 | 01:15

vlk napsal(a):

slayere

kdybyste byl začal takhle, jak píšete teď, nepochybně bychom byli spolu dál,než jsme. Škoda,že jste to neudělal. Udeřil jste do válečných bubnů ,takže jsem zvedl výzvu. A to přesně ve stylu, který jste inicioval.

Ano, více méně se shodujeme. Jen nevím, co rozumíte tím, že spekulanti jdou po proudu virtuální ekonomiky..Tohle neumím rozklíčovat. Může se pdo tím schovávat cokoliv. Od krátkých pozic / což by bylo špatně/ až po obecné konstatování, že spekulanti / ale i investoři/ jsou prostě těmi, co ji uvádějí do chodu, protože tvoří poptávku / což je jistě pravda/. A cokoliv mezi tím neo i nad to.
Tvrdím, že reálnou ekonomiku lze od virtuální oddělit. Tak, že ta virtuální zanikne.A nepotřebuje jí. Opět příklad - plánované hospodářství.Že není tržní? Fajn. Pak válečné hospodářství.Také není tržní ,a le je to součást ekonomiuky i ve svobodném světě.
S Keynesem mne ani nenapadne polemizovat. Zrovna tak bych ais mohl polemizovat s Aristotelem nebo Karlem ČApkem. Leč pokud by zdanil spekulace,zdanil by i investice. Já na rozdíl od něj hranici prostě nevidím. Není ani v čase, ani ve způsobu investování. Je pouze v míře rizika. Pokud někdo hraje ruletu, máte pravdu, ani já ho neoznačím za investora.
Ale k té propojenosti - jistě.je to tak. Ale nikoliv zásluhou ekonomiky reálné.

Nechci znovu vyvolávat polemiku, ale tvrzení, že investor je ten , kdo má víru ve svou dlouhodobou investici, zatímco spekulant je ten, kdo věří v nálady trhu...Připadá mi úsměvné.
Zeptám, se - jste na burze? Snad ano.Jistě se neoznačíte za spekulanta. Ale jistě sledujete nálady trhu. Promiňte, ale mně, ani u dlouhodobých investic, víra a analýza nestačí. Základním předpokladem je pojistit se proti chybnému odhadu, proti opačným náladám trhu. Klasickým stop lossem.

Jo ještě drobnost - i pokud by Kalousek, nebo jemu podobný nakrásně zavedl zdanění operací z derivátů nebo forexových operací /přesně podle Keynese/, není žádný problém takovouhle daň pořešit za nulu. Když víte jak. Ale to už se dostáváme hodně hodně daleko. Takže zpět.

Ohledně dodatku. Zdá se, že jsme nedostatečně uvedl souvislosti.
Jen jsem chtěl zdůraznit, že ekonomika jako celek , byla i při hypoteční krizi , celkem, v pořádku. HYpotéční deriváty byly dílčí problém. A klidně vám i přiznám, že podkladové aktivum bylo špatné. Jenže- jenže virtuální ekonomika různým balíčkováním a balíčkováním balíčků a jejich dalším dělením , atd. atd. přetáhla ten problém i na zdravou část hypotéčního trhu. V Evropě by se to prostě nestalo. A protože v tom jely banky, byl to nakonec řetězový efekt a problém pro celý svět. Že spadla třeba hodnota ČEZu nebo Telefonici O2 naprosto charakterisuje - co všechno virtuální ekonomika umí. Firmy v perfektní kondici, s vysokou dividendou. A přesto jejich akcie zamířily tvrdě na jih.Tohle jsem chtěl říci.

Ovšem může být , že teď píši velmi zmateně. Koukám totiž na půlku obrazovky , kde mám puštěnou TV a vidím pana Dr. Nešpora, jak publiku prezentuje svou, zde známou veverku. Je king a nejsem schopen se soustředit..
20. 05. 2008 | 21:32

Host napsal(a):

Přátelé,

nahání mi hrůzu, kolik lidí volá po ještě větších intervencích státu do fungování svobodného trhu.

Jak vznikají bubliny? Jednoduše - banky se potřebují zbavit inflačních peněz (protože "peníze dělají peníze"), tak velice levně půjčují každému, kdo o to zažádá, a vůbec nekontrolují solventnost žadatelů. Proč by to také dělaly? Nebezpečný precedens, který zavedla vláda US po krizi v Mexiku, tedy že případné ztráty "zatáhne" za ně, nemohl k ničemu jinému vést.

Bublina se nafukuje, ekonomika na oko roste. Podnikatelé přebytek půjčených peněz řeší iracionálními investicemi. Ilustrační příklad: stavění luxusních hotelů pro zbohatlíky v místě, kde (se to nehodí / není dost lidí, kteří by o tyto služby měli zájem).

Časem dojde na to, že - zůstaneme-li u mého příkladu - se v hotelu prostě nikdo neubytovává, a ten tudíž nevydělává. Podnikatel zbankrotuje, čili nemá z čeho splácet půjčku. Když je jich (a zpravidla bývá) více, banky začínají mít problémy. Lidé pak, kvůli vznikajícímu znepokojení, chtějí hromadně vybírat své peníze, což způsobuje další nepříjemnosti, a celý systém se řítí do hajzlu.

Příčinou celé této smrtící spirály jsou inflační peníze, tedy - zjednodušeně řečeno - peníze, vzniklé z ničeho. Jen tak natištěné centrální bankou, pro potřeby sebe, vlády a zpřátelených kruhů. Ale jako vždy v historii, vláda toto otočí, shodí vinu na volný trh a navrhne regulace, čímž jen zvýší svou moc a uspíší kolaps.

Nebo to tak není? Rád si tezi, že příčina není v držení peněz ve státních rukou, nechám vyvrátit. Ale upřimě pochybuji...
21. 05. 2008 | 14:21

jogín napsal(a):

Otázky primitiva: Dělá virtuální peníze jen stát? Zdá se mi, že ne, viz paní Claire a taky měnová expanze v bankách dle Misese. A jaké jsou důsledky? Myslím, že inflace. A díky inflaci není možné udržet hodnotu úspor, čili virtuální ekonomika tahá peníze z reálné a současně nutí lidi strkat peníze do své hry. Jde to dělat do nekonečna? Asi bych se připojil k Vlkovu názoru, že výsledkem bude pořádný krach. Jen si nejsem jistý jaké důsledky to bude mít teď v USA, zdá se mi, že předcházející bubliny skončily především oškubáním zahraničních investorů přes pokles dolaru. Vznikl systém, který znevýhodňuje chudé?
21. 05. 2008 | 17:13

vlk napsal(a):

Hoste

jen naokraj. K vaší argumentaci - nezdá se vám divné, že FED na hypotéční krizi reaguje zajímavým způsobem? Tedy snižováním úroků:::
A minimální částí krize je tzv. krize likvidity. Která vyplává z toho, že banky si mezi s ebou nechtějí půjčovat, protože si vzájemně nevěří.

A vy máte vysvětlení, že to bylo způsobeno penězi vytištěnými, více méně, z rozmaru. Samozřejmě z rozmaru velkého satana- tedy státu. Kupodivu k té bublině nedošlo v Číně, kde je měnová politika státem tvrdě centralizována aplně v područí politbyra.

A pro jogína- no jaké následky to bude mít, tedy všechny , v USA, to nevědí daleko jiné hlavy než jsme my dva . A soudím, že to netuší ani prof. Zelený.
21. 05. 2008 | 22:47

Pepa technik napsal(a):

Opět se potvrdilo staré známé, že ten kdo zná a profesi ovládá dokáže problém srozumitelně popsat a vysvětlit ostatním. Ti druzí blábolí tak, že po druhém odstavci kliknu jinam. Naše smůla je ta, že ti druzí se nejvíce derou dopředu.
21. 05. 2008 | 23:06

pepe napsal(a):

jsem nadšen vaší dískuzí konečně jsem našel myslící tvory bez ohledu zda souhlasím nebo ne.Vmnoha příspěvcích jsou skutečné názorové perly.Svět se, ale mění a jsem přesvědčen o tom ,že tyto změny nevidí nikdo natoš aby je chápal.ONEHDÁ SE MNE MŮJ SYN PTAL CO JE BURZA NEDOkáZAL JSEM MU TO VYSVĚTLIT.nAKONEC NA MÉ VYSVĚTLENÍ KONSTATOVAL AHA HRA PANU S CIZÍMI PENĚZI.Z KUSTE FIZYCKI PRODAT Al nebo Cu za cenu lme London,ale jinak dobrá debata a spousta myšlenek na další debatu
21. 05. 2008 | 23:37

Host napsal(a):

Vlku,

snižování úroků od FEDu, to už mi, bohužel, ani divné nepřijde - přijde mi to spíš nekoncepční.

Feťákovi se taky na chvíli uleví, když mu zvýšíte dávku, ale řešení to není...

Opakuji z minula: rád si nechám problém vysvětlit. Ekonomické vzdělání (zatím?) nemám, ale vysvětlení, že problém je v monopolním vlastnictvím peněz státem, mi přijde nejlogičtější.

Řeči o "velkém satanovi" mi, prosím, do úst nevkládejte, nic takového jsem neřekl - nejsem žádný fanatik, který hájí víru, jen si chci utříbit názory, a předpokládám, že lidé zde by o problematice mohli něco vědět.
22. 05. 2008 | 11:57

Mad Fed napsal(a):

Pane profesore,

velké díky!!!

Jen bych doplnil, že to co požadujete po Fedu je utopie... Pokud budu mít zákonem zajištěný monopol na tisk nekrytých peněz, tak se to nikde nepodaří zastavit a vyléčit(myslím, že toto zmiňuje i ekonom Hayek). Osobně mi je nejbližší tzv. rakouská škola, a tak jak víte předpokládá v rámci léčby zavedení zlatého standardu a zrušení státního monopolu na tisk peněz a ražbu mincí... Situace je to složitá a osobně si myslím, že se to už nedá zastavit a že už máme na dohled měnový kolaps globálních rozměrů, tak jako zmiňuje pan Vlk. Pokud to nezkolabuje, dovolí to instalaci doposud nepoznané diktatury, z které nebude žádného úniku.
22. 05. 2008 | 16:14

Dramenbejs napsal(a):

Pane Zelený,

vážně někde učíte ekonomii? To pak možná vysvětluje, proč si nechcete přiznat, že FED je soukromý a že na současné krizi nechutně vydělává!!!

Bernankemu se, dle mé evidence, daří téměř vše. Pokud jste si třeba nevšiml, jeden ze zakladatelů FEDu, banka JP Morgan už koupila za babku zkrachovalou banku a rejžování pokračuje vesele dál.

Tak velké vzdělání a tak podstatné záležitosti ignorujete! Tím chci říci -- velmi nevhodně jste zvolil "mentorský" tón článku. Sám jste dezorientovaný -- to vy a vám podobní jste natvrdlí, ne Bernanke ani Greenspan.
22. 05. 2008 | 17:38

Host napsal(a):

@Mad Fed: Vidím to stejně.

Pro bližší pochopení problému peněz doporučuji knihu M. Rothbarda "Peníze v rukou státu" (česky ke stažení: http://jdem.cz/ac9y3 ). Její autor měl vzácný dar psát čtivě, odborně, a zároveň tak, aby to i laik pochopil.

Před jejím přečtením jsem, ač liberálně založený člověk, soukromou ražbu peněz považoval za nesmysl, šířený akademiky, naprosto odtrženými od reality. Dnes si už tak jistý nejsem...
22. 05. 2008 | 17:39

vlk napsal(a):

Hoste
nepřijde divné?
No mně také ne, pokud chci sanovat krizi likvidity. Pokud by tento jev byl ojedinělým zlým jevem americké a světové ekonomiky, pak je to ok.
Jenže není. Dalšími zlými jevy americké a tím i světové ekonomiky jsou velmi slabý dolar, propadlý do nížin v kterých nikdy nebyl a nikdy nebyl očekáván. Dále momentálně vysoká inflace. V celém světě. Kdy stoupají ceny téměř všech komodit.
A tahle situace - tedy slabý dolar a inflace je léčena přílivem peněz! Jakýpak asi je dopad?

Píšete , že banky musejí přijít o inflační peníze.. Zajímavá teorie.

Máte představu, jak se banka reálně dostane k penězům? Čtyřmi cestami v zásadě:
1- vlastní kapitál
2- vklady klientů
3- půjčkami centrální banky kryté zástavou vybraných papírů
4- úvěrovými linkami jiných bank,které mohou být kryté i nekryté
Zkuste vymyslet, v které že kategorii z těch 4 jsou inflační peníze o které si banka může dovolit přijít. Podle mne v buď ve všech nebo v žádné. Osobně soudím, že správně je kategorie B.

Dál uvádíte příklad s luxusním hotelem na nevhodném místě. Ne , že by s e takové případy nestávaly Ale daleko častěji se stane něco úplně jiného. Totiž , že je postaven hotel na místě k tomu vhodném a přesto zbankrotuje.
Vámi uvedený příklad byl typický pro bankovní sektor v ČR době Klausova kapitalismu v první polovině 90- tých let. Mohu vám takových projektů z fleku vyjmenovat minimálně deset.
Ovšem financujícími ústavy byly tehdejší polostátní ale i soukromé banky, vlastněné českými subjekty. Až na naprosté výjimky v tom nejela žádná dceřinná banka zahraničního majitele. Ony totiž byly daleko obezřetnější a měly už jakž takž funkční risk management. Kdežto české banky podporovaly českou cestu ke kapitalismu. Seč mohly.
A podobně je to v zahrnaničí. Stavba luxusního hotelu je totiž velmi drahá záležitost. A hned tak si na ni nikdo v bance nepůjčí.Jednání jsou dlouhá, zkoumání podkladů bankou důkladná. Jenže i tak dochází ke krachům takových hotelů. Ale důvody jsou jiné. Prostě něco , z předpokladů /byť tvrdě prověřených/ nevyjde , jak bylo plánováno. Něco dost zásadního. Ale mohu vás ujistit, že žádný run na banku by se nekonal. tedy normálně ne.
Píšete, že příčinou lehkomyslnosti bank jsou inflační peníze. Tomu nevěřím. A vinu za inflační peníze dáváte státu. A jestli vám dobře rozumím, myslíte si, že stát by se měl vzdát svého emisního práva ve prospěch soukromého s ektoru?! Pochpil jsme to správně?
Pokud ano, jde o mimořádně neotřelou myšlenku!
Jsem proti ní! A to zásadně. Peníze nejsou sice nic jiného, než zboží. Ale zboží speciální - resp. zboží s univerzální směnou hodnotou. A pokud se toto zboží nějak začne "kazit" mají problém všichni. Úplně všichni. Není tedy možné, aby emisní činnost vykonával někdo jiný než stát. Soukromý subjekt vždycky bude sledovat jen svoje cíle bez ohledu na potřeby ekonomiky jako celku.
Proto státy vynalezly centrální banky a svěřily jim emise peněz a starost o peněžní zásobu. A aby situace nezneužívali politici, rozumné státy se usnesly že jejich centrální banky budou co nejvíce autonomní na moci výkonné.Proč není třeba vysvětlovat.
Takže dost rád bych věděl, co je na tom špatně. Pokud ten koncept funguje.
22. 05. 2008 | 19:41

vlk napsal(a):

A aby nadšení ze soukromého sektoru bylo ještě menší - píšeš o tom, že banky v USA si zvykly na ingerenci státu v průšvihu, po tzv. krizi stavebních spořitelen... No ano. Tohle je ovšem zvláštnost současného kapitalismu. Totiž, když vše běží jak má, hospodářství kvete,tak soukromé subjekty tlačí stát, aby co nejvíce snížil daně a odvody a ponechal jim pokud možno, celý zisk. Ovšem když pak najednou se systém zadrhne a titíž vlítnou do průšvihu, najednou ohromně stojí o ingerenci státu a chtějí , aby jejich ztrátu zasanoval. A často se jim to také podaří. Zejména tehdy, jsou li tzv. příliš velcí pro pád. Cestovky nebo směnárníka na rohu si nikdo nevšimne, pokud zavřou, ale Delta Airlines nebo Northern Rock jsou jiná ráce.
Může být, že je to špatně. Ale pokud by stát u krachu velkých bank nezasáhl, pokud trh zachraňovat nechce, hrozí dominový efekt. A tím se z velkého problému může stát problém fatální.
A tohle žádný soukromý emitent prostě nevyřeší.
Mimochodem, proč by se vlastně stát, v původní myšlence , měl vzdát svého monopolu. Před pár lety ČNB vydělávala na každé stokoruně, tuším 91 Kč. Proč by tohle měla přenechat nějakému soukromníkovi?
Jo teď vidím odkaz na zdroj té myšlenky. Mrknu s ena to. To mne fakt zajímá.
22. 05. 2008 | 19:43

vlk napsal(a):

slayerovi

nevím, jestli sem ještě dorazíte. Ale mám velmi aktuální a velmi ilustrativní odkaz jak že to je s ekonomikou reálnou a virtuální.
Není co dodávat.
http://www.financninoviny.c...
22. 05. 2008 | 19:50

slayer napsal(a):

Vlku,

dorazil jsem. Sice pozde, ale prece. Myslel jsem ze diskuse uz bude davno mrtva, ale vidim ze jsou tu nove prispevky. Clanek si prectu pozdeji, ted budu reagovat na vasi posledni reakci na me.

Samozrejme jsem si vedom, ze jsem si zacal, takze se jeste dodatecne za ten uvod omlouvam.

Co jsem myslel tim, ze spekulanti jdou po proudu virtualni ekonomiky. Takhle jsem to myslim nenapsal. Spis jsem myslel to, ze spekulant se snazi odhadnout kam pujde ta skutecna ekonomika a na to sazi. Myslel jsem treba ten forex. Tzn. nesnazi se vychylit kurz meny nekam kde by nebyl prirozene (bez spekulaci). Tak jako tak jsem to nenapsal dobre. Jednou jsem si otevrel zkusebni forexovy ucet, takze vim ze tito "forexovi investori" krome toho, ze reaguji na zpravy ze skutecne ekonomiky pouzivaji take technickou analyzu, takze kratkodobe asi mohou vychylit kurz meny, ale podle me urcijicim faktorem pro kurz meny je konecny kupec. Coz se tyka i tech komodit. Preci kazdy spekulativni kupec vytvari jak poptavku, tak zaroven nabidku. Takze, spekulant muze zpusobit kratkodoby vykyv v cene, ale skutecnou poptavku vytvari ten kdo tu komoditu odebere.

Tvrdite, ze skutecna ekonomika tu "virtualni" nepotrebuje a davate priklady planovaneho, respektive valecneho hospodarstvi. S tim souhlasim (vy asi souhlasite s tim ze trzni ekonomika je vykonejsi nez ty dve zminovane, tak je asi fajn tu monetarni ekonomiku mit), ale zaroven tim popirate co jste napsal minule (napsal jste, ze skutecna ekonomika tu virtualni potrebuje, ale virtualni ekonomika nepotrebuje tu skutecnou). Ja bych rekl, ze obe se navzajem potrebuji, podle me to jsou dve strany jedne mince, s tim ze realna ekonomika bez te monetarni fungovat muze (i kdyz hure nez s ni), zatimco monetarni ekonomika bez te skutecne fungovat nemuze (psal jste sice o derivatech na pocasi, ale asi kazde pravidlo ma svoji vyjimku).

Jeste jednou se pokusim dovysvetlit jak jsem to myslel s tim rozdilem mezi investici a spekulaci. Vite, ja jsem nikdy nebyl dobry ve formulovani, nebo opakovani definic. Proste investice vytvari v te realne ekonomice nejakou hodnotu. Tzn. pokud firma upise akcie a vy je koupite, tak ji tim poskytujete kapital. Zatimco pokud provadite nejaky day trading, tak jen destabilizujete kurz te ci one akcie. Takhle jsem to myslel, a takhle to asi videl i ten Keynes a treba nasi zakonodarci, kteri uzakonili ten 6ti mesicni danovy test. Ja za sebe rikam, ze s tim nesouhlasim a pripada mi absurdni stanovovat hranici toho, jak dlouho by se akcie mely drzet. Proste, at si kazdy investuje jak chce a nese si sam sva rizika. Sam si nemyslim, ze tim ze nejakou akcii behem dne 50 krat koupite a prodate, skodite burze. Naopak, take diky temto lidem jsou poplatky za transakci dnes tak nizke (tedy ne u nas) a benefituji z toho i ti, kteri se drzi stragie koupit a drzet (i kdyz pro ne to neni tak zavratna castka). Ptal jste se jestli jsem na burze. Ano jsem. Povazuji se za spekulanta? Ano povazuji. Proc? Protoze podle me je jedina rozumna strategie koupit siroke portfolio akcii (nejlepe cely index ve forme indexove akcie) a tu proste drzet (a mit na to cas, tzn. investovat penize, ktere vim ze nebudu potrebovat). A co nalady trhu? Na ty se vykaslat. No, ale jelikoz me svrbi prsty a teto strategie se nedrzim, takze se povazuji za spekulanta. A pokazde, kdyz prodelam, nebo vydelam mene nez kdybych nedelal nic, tak muzu nadavat jen sam sobe a ne zle virtualni ekonomice nebo Bernankemu, nebo nekomu jinemu. Jsem na burze velmi kratce (mene nez 2 roky) a musim rict, ze pokud bych se drzel proste stategie koupit a drzet, tak bych na tom byl daleko lepe nez kdyz se to snazim aktivne ovlivnovat. Vy si odpovezte sam za sebe, jestli pri vasi strategii dosahujete lepsi vykonosti, nez index trhu na kterem operujete. Me je treba sympaticka strategie prodavat draze (kdyz jsou vsichni optimisti a burza lame rekordy) a kupovat levne (kdyz trhy padaji). Problem je ale vedet kdy koupit a kdy prodat. Mozna se tim da vylepsit strategie koupit a drzet, mozna koupit a drzet je opravdu to nejlepsi co existuje. Stop loss nepouzivam, u indexovych akcii to opravdu nema smysl, proste pockam az se to dostane zpet. Nikdy totiz nevim kdy se trh otoci, a opravdu nechci zpetne kupovat draze, nez jsem prodal. Jo a investuji zasadne do "emerging markets", coz by mi vetsina analytiku nedoporucila jako rizikove, s tim ze investovat na Prazske burze je OK (i kdyz ji venku take radi mezi emerging markets). To jsou ale me osobni investicni preference a postrehy, rozhodne vam nechci nic vnucovat.

Mejte se.
23. 05. 2008 | 01:03

ada napsal(a):

Scvalil ovsem tento clanek guru Havel ?
23. 05. 2008 | 01:28

Mad Fed napsal(a):

Vlku,
jistě ale uznáte, že symbioza státu a centrální banky je nakonec kontraproduktivní... Co jsou to ty "hodnoty", které vznikají v rámci programu "trvale udržitelného rozvoje"? Vždyť jsou dnes náklady na "sociální stát" vyšší než na školství, výzkum i obranu(zbrojení) dohromady... Realita je taková, že vyžíráme bohatství této civilizace až na samotnou nulu. Výsledkem práce státu(deficity, neustále rostoucí náklady ) a centrálních bank(nekonečný tisk papírových peněz) jsou nejvyšší dluhy, které tato planeta kdy zažila a navíc... v situaci, kdy peníze opravdu nemají žádnou jiné krytí, kromě důvěry ve vládu a ekonomiku.
Osobně se domnívám, že pravdu má Jim Rogers, když tvrdí, že Fed záměrně snižuje hodnotu dolaru, aby tak zvýšil konkurenceschopnost USA. Výsledkem je růst cen komodit(jako nikdy v historii), který bude pokračovat minimálně dalších 10-20 let a jehož výsledkem nakonec může být i válka.
Soukromé banky, "soukromé" peníze a zlato zaplatily naprosto bez problému celou vědeckotechnickou revoluci v 19. století... Ničivý problém civilizace nastává tehdy, když začně kdokoliv cokoliv někomu slibovat zadarmo. To znamená začne slibovat "socík"... Socík nyní vládné na celém světě, včetně USA, a výsledkem jsou pouze dluhy, vyšší daně(včetně nepřímých), snížená kupní síla obyvatelstva a neustálá inflace či hyperinflace(Zimbabwe)= neustále, po desetiletí trvající okrádání prý svobodných občanů hrstkou elit, které ovládly a uzákonily monopol centrální banky. Peníze nikdy neměly přejít pod monopolní kontrolu státu. Nikdy! Byla to utopie a reagovala pod dříve nepoznaným tlakem války, utrpení a hladomoru... Hladomory tu budou také brzo - díky nekrytým penězům, které se přelívají z jednoho trhu(reality, dluhopisy, akcie) na druhý(komodity) a všude po sobě zanechávají cenové bubliny, které po splasknutí zanechávají akorát zmar a chudobu či dokonce smrt.
Problém tu byl vždy, ale pokaždé zůstal utajen a skryt. Dnes je tak obrovský, že se to dostalo na veřejnost a řeší se to před jejíma očima... Nemají se ale čeho bát, protože většina veřejnosti naprosto netuší o co jde a žijí ve sladké iluzi, že dnes žijí v lepší společnosti než tomu bylo před první světovou válkou. Je to podobné, jako když u nás řádil komunismus... Mlčící většina se dnes vymlouvá, že nic netušila a za nic nemůže... to samé bude, až globálně zkolabují papírové peníze...
23. 05. 2008 | 10:56

Robin Hůd napsal(a):

Pane Zeleny tahnete doriti i s USA,jako republikansky redaktor casopisu Republika jste toho napsali a nedostali jste se ani do parlamentu .
Robin Hůd
23. 05. 2008 | 13:39

saxooo napsal(a):

Při pohledu na výši příjmu většiny obyvatelstva a příjmu, který má 10% zbylých obyvatel a který tvoří 50% všech příjmů, tak 90% obyvatel svými příjmy táhne ekonomiku a zbylých 10% tuto ekonomiku potápí, neboť si svým kapitálem může ufinancovat cokoliv, co 90% obyvatelstva svými příjmy nikdy nemůže provést.
Protože vládnoucí oligarchie ve státě vyrábí pouze peníze bez fyzického převodu komodit, tak se následně státní gamblerství projevuje na výši inflace.
Posilování koruny je ve skutečnosti pouze efektivní její skutečné snižování. Jakmile státní gamblerství dospěje svého vrcholu koruna okamžitě spadně a bude se potácet v inflační spirále, kde zůstane osamocena, protože evropská měna má proti inflační spirále pojistku ve formě společenství 330mil. obyvatel oproto 10mil. v ČR.
Není pravdou, že není ropa, pouze USA si potřebuje na podkladě dnešního stavu podržet své strategické zásoby na co nejvyšší úrovni za co nejmenší cenu. Všechno ostatní je spekulace. Nakonec ze všeho vyjde dolar silným a respektovaným světovým platidlem...how.
23. 05. 2008 | 15:18

vlk napsal(a):

Mad Fede

je mi líto, ale moc si toho z vašeho příspěvku nevyberu.
Píšete, že vyžíráme bohatství této civilizace na nuilu. A obvyňujete z toho sociální systémy a papírové peníze.

Nevím, jaké má pro vás tato civilizace zásadní hodnoty, které jsou vyžírány. A nevím, kdy , podle vás ono vyžírání začalo.

A sociální systémy? No tak ty jsou na světě historicky velmi krátkou dobu. Pokud řekneme , že lidská civilizace, toho slova hodná, trvá řádově 10 000 let, pak zásadnější sociání systémy hodné toho slova, začaly vznikat až po 1.ww a opravdové po velké krizi, resp. v důsledku 2.ww Takže max. 90 let. Poměr si uděláte sám. Ale pokud oněch devadesát let odečtete od roku 1918 , dostanete se naopak ještě do dob, kdy v Čechách byla robotní povinnost a V USA otroctví. Tyhle věci pro vás byly civilizačními hodnotami? A nevyžíráním civilizace?
No a papírové peníze? No je fakt, že jsou kryty důvěrou v tiskaře. Ale když se prohrádnete historií, najdete stovky státních bankrotů i v době, kdy na papírové peníze nikdo ani nepomyslel.
A dost rád bych viděl rozvoj civilizace 19. a20 století , pokud by se obchodovalo zlaťáky.
Zlatu je lépe na kontaktech vašeho počítadla. Je tam lépe využito.
Říkáte, že soukromé peníze zaplatily pokrok 19. a 20.století? Jistě. A le ne sami. Byla tam velká ingerence státních peněz. Zejména do zdravotnoctví a zbrojení. A co civilizační přínos Sovětů. Nemusí vám být politicky po chuti, ale skutečně sem tam také přispěli.

Peníze neměly nikdy přijít pod kontrolu státu? Jojo kolega tady odprezentova tuhle kuriozitu. Je zajímmavé, že se nikde na trvalo neuchytil systém více emisních míst.
Já si neumím účelnost soukromého emisního místa představit.
Je to jeden z atributů státu. A pokud stát nebude mít emisní právo, ptám se, k čemu asi tak vlastěn bude. Chcete zrušit stát? OK. A jak nahradíte jeho roli na úrovni práva, bezpečnosti, vzdělání, a sociálních záležitostí?
Už slyším odpověď - všechno soukromě.
Pak ovšem bdue platit, že ten největší soukromý podnikatel bude zásadním suverémen. A jsme na nejlepší cestě k zavedení otroctví.
A pokud vyměníte peníze třeba za realitu,máte peníze kryté! a to sakra festovně. Totéž v komoditách. Obojí vám umožňuje obchod směnou.
A bubliny? No tak ty byly také vždycky. Dokonce byla kdysi i zlatá bublina. Totiž , když Španělé začali vozit z Nového světa masivně zlato. Jeho hodnota se prudce snížila.
A s tou Zimbabwe jste si snad mohl odpustit, ne? K tomu s enebudu vůbec vyjadřovat. A nebudu vysvětlovat proč. Ne že bych to neuměl.
23. 05. 2008 | 19:56

vlk napsal(a):

slayere

osobní rovinu máme vyřešenu. OK. ránu oplácím ranou. Opak opakem.
Jsme dneska unavený amůže být, že budu dělat opět neopřesnosti.
Vy jste konkrétně, o tom jití po proudu, napsal tohle ...tak porad tam ta realna ekonomika nekde dole je, tzn. i ti spekulanti ji vnimaji a reaguji na ni. Tzn. snazi se jit po proudu v souladu s ni, ne proti ni. .

Jsme rád, že jsem už sem přilepil ten odkaz na současnou situaci v ropě. Můžete sám vidět, jak se virtuální ekonomika naprosto odtrhla od ekomiky reálné. Žije svým životem a reálnou ekonomiku doslova dusí. Ta reálná ji skutečně nepotřebuje. Žila by skvěle bez ní. Virtuální potřebuje reálnou jako podkladové aktivum /tedy už ne vždycky/ a žije si také svým životem. Jistě mi vytknete třetí přeformulování, ale tohle pokládám za nejvýstižnější.

A říkáte, že ekonomika tržní je výkonnější než ty dva příapdy, co jsem uvedl? Hm..A jak do toho zapadá dnešní Čína a její bezprecedentní růst? A podívejte se také na výkony válečné ekonomiky takového Německa. Nemyslel bych si, že tržní ekonomika j musí být výkonnější. Jen daleko lépe uspokojuje konzum. A to je sakra rozdíl.
Fakt mám dneska docela dost , takže se nebudu věnovat vaší burzovní strategií. Konečně, nepřísluší mi a nejsem nějaký guru. Jen jsme si chtěl ověřit, jestli jen píšete nebo jestli si za svou pravdou stojíte i penězi. A zjištění je pro mne ok.
Ale nemohu pominout to, co píšete o spelulaci a tradingu a forexu. Dopouštíte se hlubokého omylu. Cenu neurčuje v komoditách a forexu ten kdo statek opravdu na něco potřebuje, ale spekulanti. Oni stanioovují množstvím svých operací kurz skutečnému spotřebiteli. Viz článek o naftě. Viz cena rýže ve vašem supermarketu.
Píšet, že spekulant může krátkodobě trchu vychýlit kurz... Opět odkazuji na článek , která jsme nalinkoval. Ale to ještě nic není. Mám daleko těžší kalibr. Jistě jste slyšel jak Soros spekuloval proti Bank of England , resp, proti libře a dostal BoE na kolena. Tak tohle dokáže spekulant! Tohle je zásah virtuální ekonomiky v praxi.

A nebuďte převapen, že blog žije. Dlouho to mezi námi bylo osobní. A tady se souboje dohrávají.
23. 05. 2008 | 20:16

slayer napsal(a):

Vlku, nemam cas, takze jen kratce.

Spekulant cenu netvori, on tu ryzi nesni, a pokud ji nesni, musi ji nabidnout dal, tzn. vytvori poptavku - stoupne cena - vytvori nabidku - klesne cena. Komodity rostou protoze roste spotreba, a to sam velmi dobre vite, viz. ta Indie a Cina.

O tom ze by ekonomika zila skvele bez burzy nevim. Opravdu o tom pochybuju. Co zpusobilo prumyslovou revoluci? Nebylo to hromadeni kapitalu? Nevim jak bysme dnes zili bez financnich trhu. Tady se od sebe opravdu lisime, skoda ze jsme celou dobu travili hadanim se o nazvoslovi.

A kdo vam rekl, ze Cina neni trzni ekonomika? Neposuzujte veci podle nalepek, ale podle obsahu. Nekteri dokonce radi davaji do protikladu Cinu (prikazova ekonomika) a Indii (demokracie, tedy podle nich automaticky trzni ekonomika). Pritom je to, nebo alespon donedavna to bylo presne naopak. Cina se v poslednich 20 - 30 letech vydala smerem ekonomicke liberalizace, zatimco Indie 40 - 50 let po valce rostla nejake 3% rocne, pricemz byla tak blizko socialismu jak jen formalne kapitalisticka zeme muze byt. Takze je velmi pravdepodobne ze mira ekonomicke svobody v Cine byla v poslednich 20 - 30 letech vyssi nez v Indii.

Ted to valecne hospodarstvi. Ano mate vysoky ekonomicky rust, vyrabite totiz zbrane. Po valce prijde recese, stagnace nebo alespon spomaleni rustu (napr. v USA po 2. svetove valce). Pokud je zeme rosekana na hadry a mate co opravovat tak ten rust muze pokracovat i po valce. Lidem se ale lip nezije. Myslim je ze cilem neni ekonomicky rust na papire, ale zvyseni zivotni urovne lidi. To je cil a meritko uspechu, ne procenta rustu HDP. Co vy pejorativne nazyvate konzumem je touha lidi po tom slusne zit.

Ohledne Sorose. Neznam detaily, ale tohle bych nazval tim kratkodobym vychylenim kurzu. Vy jste pravdepodobne s timto pripadem lepe obeznamen, tak mi dejte nejake info o tom, jak dlouho se ten kurz libry udrzel tam kam ho pan Soros poslal, a pokud se udrzel tak bych pozadoval dukaz ze by se tam nedostal i jinak. Vite, tohle muze byt priklad, jak jsem rikal ze spekulant chce jit po proudu se skutecnou ekonomikou. Mozna Soros citil ze kurz libry je neudrzitelny, ze musi padnout a Bank of England se snazi ho drzet nahore, proto se rozhodl mu v tom pomoci a neco tim vydelat.

Vim ze se souboje dohravaji, ale prekvapilo me, ze se tu objevili novi diskutujici. Taky je snazsi odpovidat na neco co mate tesne nad sebou, nez pokazde rolovat a hledat.
23. 05. 2008 | 23:40

vlk napsal(a):

slayere

je pozdě a jsem utahán, neb jsem paralelně asi na šesti až osmi tématech

Burzy nejsou problémem. Problémem je virtuální ekonomika. Ta , pokud nebyly deriváty , byla velmi malá,. Někdo musel prodat, někdo koupit. Někdo skladovat. Dneska musíte jen prodat a koupit. Budoucí kontrakty.Neskaldujete. Podobně u akcií. Hrajete s deriváty. Pokud jste v akciích, jste v reálné ekonomice. Kařždá akcie totiž odpovídá konkrétní fungující firmě. Resp. její části.Takře ekonomika by nežila bez burzy.
Čína rozhodně není tržní ekonomika. Není volný , bezbarierový pohyb zboží aslužeb do Číny. Jde tam jen to, co oni pustí. Podobně je to s jejich měnou.
V tom válečném hospodářství jste si našel úplně něco jiného, než jsme myslel já. Válečná ekonomika způsobila výrazný nárůst produktivity práce a také dokonalekjší organizaci výroby a využívání zdrojů. Tohle jsme chtěl říci.

Pokud jde o Sorose, využil zakotvení kursu librya opakovaně atakoval. Až BoE musela kurz uvolnit a to směrem, který Soros předpokládal. A masivně. On už byl v pozicích a nadělal mnoho miliard.Je to ve zkratce. Velké zkratce. Zdroje si jistě vygooglujete.
Tohle nemělo co dělat sproudem . A reálnou ekonomikou. On využil, řekněme , konzervace kurzu.
Apřečetl jste si ten článek?
24. 05. 2008 | 00:17

slayer napsal(a):

Vlku, nercilujte me, neodpovidejte tak rychle, fakt musim delat jine veci.

Rikate, ze burzy nejsou problem, jde o derivaty. Myslim ze to k sobe patri, jako patri spekulace k investici, sazky k dostihum. Sam jste uznal, ze nema cenu omezovat spekulaci, takze pokud mate burzu, budete mit i derivaty. Oni jsou proste soucasti ty burzy. V derivatech se ale nevyznam.

Rikate, ze Cina neni trzni ekonomika. A cim to dokladate? Omezuji dovoz, fixuji kurz? A co dela EU, USA, Brazilie, Indie, atd. Perfektne trzni ekonomika funguje snad v Hong Kongu (Freedman), nebo je ji nejbliz. Cina nerostla za Maa, tak jak roste dnes. Dodavam, ze roste z nizkeho zakladu, a cinane jsou inteligentni a pracoviti lide. Cinsky rust neni zazrakem socialismu, ale dusledkem ekonomicke liberalizace spolu s jinymi faktory.

Valecne hospodarstvi. Nechcete abych cetl vase myslenky, ze ne? Ano, mate pravdu, ze se zvysila produktivita prace (v USA tzv. Taylorismus). Porad, myslenka byla, ze neni nic lepsiho nez trzni ekonomika. Tu jste nevyvratil. Ekonomika rostla na papire, protoze se vyrabely zbrane, nemusel se pro ne hledat odberatel. Lidem se ale lip nezilo, nehlede na to, ze valka je destrukce.

Soros se choval rozumne, posetila byla centralni banka, tim ze fixovala kurz. Vite, spekulant je nekdo, kdo kdyz vidi barak na spadnuti, tak do nej kopne. Ten se pak mozna zriti. Kdyby do nej nekopl, tak by se zritil o den, 2, mozna 3 dny pozdeji. Ale zritil by se. Spekulant ten barak nepujde zevnitr podpirat, aby tak zahynul v jeho troskach. To mozna udela centralni banka. To je, jak jsem to myslel s tim, ze spekulant se snazi ji po proudu skutecne ekonomiky.

Clanek jsem jeste necetl, nemel jsem cas. Jinak obdivuji kolik tech diskusi stihate. Delate vubec jeste neco jineho? Mozna byste mohl vyfouknout job panu Stejskalovi, kdyz uz tu stejne jste pecenej varenej.
24. 05. 2008 | 01:12

slayer napsal(a):

Poznamka: Zkomolil jsem Friedmanovo jmeno.
24. 05. 2008 | 01:17

vlk napsal(a):

slayere

vidím, že zas to pojímáte osobně. Ani s tímhle jazykem nemám žádný problám. Pokud vám to udělá dobře, třeba na zažívání, přitvrdíme. Jak je ctěná libost.

Zkusím vám teď vyvětlit, proč sem chodím i kdy sem chodím. Jakkoliv je vám do toho pranic.

Chodím sem, protože je tu spousta dobrého čtení. Od blogerů. A mezi diskutujícími spousta velmi chytrých lidí. Kteří toho vědí většinou daleko víc než já. Takže se něco dozvím. Většinou.
A v diskusi s nimi musím sáhnout hodně hluboko, chci li aspoň trochu obstát. Pro tohle sem chodím. Někdo luští křížžovky nebo sbírá brouky. Eventuálně chodí NA růžek a tam provozuje totéž. ale na výrazně nižší úrovni.

Noa teď kdy sem chodím. Zásadně ve svém volném čase. To jest ve všední dny až večer. A dále o víkendech.
Můj čas jindy patří zejména mému zaměstnavateli. A to beze zbytku.
Ohledně místa pana Stejskala nemám žádné ambice. Líbí se mi co dělám. A snažím se v tombýt dost dobrý.
A k tomu článku. Je kratičký, zabere asi tak 3 minuty.
Leccos pochpíte. Doufám.
24. 05. 2008 | 09:13

slayer napsal(a):

Vlku, neberu to osobne. Ale vy bud nemate smysl pro humor a nechapete nadsazku, nebo vam nedocvaklo ze jsem to myslel jen a jen v dobrem.
Clanek jsem jiz cetl. Oba si v nem najdem argument pro to, ze mame pravdu. Vy rikate, ze trhy si delaji co chteji, realna ekonomika je nezajima a ja rikam ze tohle je presne ten vykyv o kterem jsem mluvil, proste trhy maji tendenci "overreagovat" a vytvaret bubliny. Tzn. spekulanti kteri ted zenou ceny ropy nahoru si natlucou hubu (tedy nekteri z nich). Myslim, ze je dobra doba na to uzavrit kratkou pozici na ropu. Ale dlouhodobe asi ropa poroste a to kvuli fyzickemu trhu, ne kvuli spekulantum, takze ten zakladni smer maji spekulanti spravne. A pokud mi reknete ze jsem blazen pokud tohle nazyvam "kratkodobym vykyvem v cene" bude mit cast pravdy, ale to same si budu myslet ja o vas kdyz mi budete tvrdit ze financni trhy se vubec ale vubec o ty skutecne nezajimaji. Takze se berme trochu s rezervou.
25. 05. 2008 | 03:35

Richard Kait napsal(a):

Ať žije volný trh...celých 50let poválce říkali představitelé USA , že globální oteplení je mýtus a nebudou se omezovat ve spotřebě fosilních paliv...a jak to najednou jde nechat doma auto , když se zdražila ropa...Ještě trochu utáhnout kohoutky a budeme na tom stejně...
25. 05. 2008 | 06:50

Richard Kait napsal(a):

přečtěte si také ... http://hn.ihned.cz/c4-10132... a také http://hn.ihned.cz/c4-10132... ... jen mě zajímá jestli budou kapitáni ekonomiky USA vinit za situaci v domácí ekonomice celý "teroristický" svět nebo se konečně podívají na domácí dvorek...
25. 05. 2008 | 07:17

realista napsal(a):

Ve řadě Vašich názorů nacházím i é vidění současného stavu a vývoje. Nicméě v tom podstatém ani u Vás nenacházím řešení v nerovnáze spekulativních ekonomických výsledků a reálných výsledků ekonomiky opřených o reálnou produkci. Protože ta první právě ukazuje svá rizika a je příčinou řady současných problémů. Ta druhá předcházela té první (krize z nadvýroby) a měla být tou spekulativní ošetřena....
25. 05. 2008 | 12:43

Richard Kait napsal(a):

Řešení bych viděl v absolutní změně personálního obsazení vedení...je mi jasné že nic nejde hned...Viz u nás v ČR za posledních 20 let...V USA mám pocit jsou ve vedení stále lidé kteří neberou na vědomí vůbec dění ve světě za posledních 20 let. Hledí jen na své konta...S tou virtuální ekonomikou bych to neviděl tak tragicky pro celý svět...Něco jiného pro USA...kdo s čím zachází...Taky mě jako všechny zajímá , jak to ve skutečnosti bylo s 11.zářím 2001 , neboť se tato událost dotkla našich peněženek jako povodně...Smutné na tom je , že ať je to tak nebo tak,že USA do této věci zatahují celý svět...
26. 05. 2008 | 08:59

Mad Fed napsal(a):

Vlku,
ta debata by byla asi mnohem, mnohem delší a já už na to opravdu nemám sílu a čas... Prošel jsem si podobnými diskuzemi už několikrát a vždy nejprve musím odbourávat předsudky a iluze, které dnešní lidstvo má směrem k zlatému standardu a státnímu monopolu na "peníze".
Je mi naprosto jasné, že si lidstvo může tisknout peníze, dokud tu budou nějaké stromy a možná potom si je budou tisknout v rámci recyklace, ale jsou zde stále skutečné komodity a jsou dokonce i vzácné(na rozdíl od papírových peněz), které navíc nelze jen tak vykouzlit jako peníze ve sklepě centrálních bank. Voda, zemědělské komodity, kovy, ropa... To jsou reálné statky, které má lidstvo k dispozici a podle kterých se dá ledascos měřit. Pokud by přiletěli ufoni a chtěli by s námi obchodovat třeba své ufonium z galaxie M42, tak by jistě neakceptovali papírové dolary, ale chtěli by jiné komodity, které nemají zase u nich.
Je iluze myslet si, že čím více bude na světě papírových pěnez bez krytí, tím bude na světě větší prosperita... To už ví skoro každý od 70. let minulého století, když se keynesiánům polámalo kolečko a zvýšená spotřeba uvrhla svět do ještě větších problémů...
Stát má své jasné funkce, ale musí být malý, nikoliv takový jaký je dnes, kdy na něj každý daňový poplatník pracuje skoro vlastně celou polovinu roku a ještě se mu stát za to odměňuje pomocí nepřímých daní, inflace a pěstováním celých generací lenivých nemakačenků, kteří se naučili za svůj život akorát natahovat ruku...
Trošičku jste uhnul od mých otázek ohledně inflace, daní, rozbujelého státního aparátu atd...
Zatím nenastala ta správná doba pro tak radikální změny, ale bude to právě globální krize nebo kolaps, který nakonec skrze lidi donutí vlády k reformám měnového systému... pokud ne, pak to opravdu skončí hladomory a pravděpodobně globální válkou o komodity(voda, zemědělské produkty, ropa, zlato a jiné ušlechtilé kovy).

Přes toto pesimistické vidění budoucnosti, přeji všem hezký den!
26. 05. 2008 | 12:23

Necros napsal(a):

Clanek je to zajimavy, ale mel bych dve pripominky:

1) Nenazyvejte prosim ropne magnaty a ropne spolecnosti "olejari", je to anglikanismus, kterych mame dnes v jazyce prehrsel. V anglictine oznacuje ropu a olej jedine slovo, v cestine nikoliv. Jiste souhlasite, ze "oilmen" nemaji s zadnym olejem nic spolecneho.
2) Ropy neni dostatek a uz nikdy nebude. Cela nase industrializovana civilizace je na ni zavisla, a za 20. stoleti narostla populace o silene 4 miliardy. Podrobnosti treba na http://www.theoildrum.com
26. 05. 2008 | 13:22

Petr napsal(a):

Vlku,
už jset přelouskal toho Rothbarda?
Zajímá mě váš názor.
26. 05. 2008 | 17:37

Velký Ernesto napsal(a):

Podle tohoto "odborníka" defacto i ve 30tých letech za Velké krize bylo s ekonomikou zřejmě vše OK. Možná pokud by pan Zelený byl zaměstnanec Citigroup, Wachovie či BAC, tak by takto nežvanil.
Volný trh nemáme zde ani v USA, a pokud FED a levičácké vlády(lhostejno jestli Republikáni nebo Demokraté) nabourávají všemožně volný trh, tak s ekonomikou není vůbec nic v pořádku, protože je neustálě významně z rovnováhy.
26. 05. 2008 | 18:24

pavel maly,new jersey,SFT corporation napsal(a):

jezisi,to jsou kidy.musis bejt primo tady,v amikove,aby si pochopil podstatu.za tyhle cinty by te rozcupoval i nas vratnej,ty smesnej cechacku.
26. 05. 2008 | 21:11

Chocholoušek NYC napsal(a):

maly: Neříkal jsem, že ty léky je třeba brát po lobotomii pravidelně.
26. 05. 2008 | 21:17

Alan napsal(a):

Jednoho dne - již jako guvernér FEDu, doporučoval Greenspan senátnímu výboru návrh zákona, že veškeré ekonomické regulace by měly mít platnost pouze na omezenou dobu (po jejímž uplynutí by o jejich prodloužení byla nutnost znovu hlasovat). Senátor Paul Sarbanes ho obvinil, že si zahrává s ohněm a zeptal se ho, jestli by byl pro obdobné opatření, pokud by se týkalo autorizace FEDu. Greenspan odpověděl, že ano. „Máte tím na mysli“, pokračoval senátor, „že FED by byl skutečně zrušen, pokud by neprošlo hlasování o jeho pokračování?“ Greenspan odpověděl: „Přesně tak senátore.“
26. 05. 2008 | 21:32

mrakochnap napsal(a):

Žádný z mnoha ekonomických modelů se v praxi neukázal jako dokonalý a vždy byl nahrazen modelem novým. Ukazuje se, že neviditelná ruka trhu není všemocná, jsme tu totiž my - lidé v různých podobách. Obávám se, že bez větších či menších korekcí se zkrátka neobejdeme. Jinak je to zajímavá diskuse, ve které nemůže být poražených.
27. 05. 2008 | 08:36

Tomáš napsal(a):

Já si myslím že makroekonom Klaus má pravdu a trh vyřeší všechno. Sice nás to možná všechny zabije ale to je taky řešení!
27. 05. 2008 | 15:43

tovyx napsal(a):

Poboha to je zase demagogie.. Uff, docetl jsem asi do poloviny, na vic nemam silu :(
28. 05. 2008 | 11:40

xmaart napsal(a):

Zajimavy text a predevsim zajimava a vecna diskuse, jiny level nez ty silene vykriky leckde jinde. Nepovazuju se za ekonoma,spis za laickeho zajemce.Ale dovolim si par svych dojmu,nebo spise otazniku,ktere mam.
Dost znepokojene sleduji,jak se ona virtualni financni ekonomika vymyka kontrole a kde nejsem tak velky optimista ve srovnani s autorem je ta relativne nizka zavislost realne ekonomiky na te virtualni.Pan profesor naznacuje,ze realna ekonomika si poradi a tam ze problem neni.Ja mam obavu,ze ten vliv virtualniho financniho sveta na realny zivot je podstatne vetsi a ze dokaze i tu relnou ekonomiku v tom dnesnim nastaveni nicive poskodit.A ze ty dopady krize mohou byt zatracene realne.A vidim v tom spise zadelano na poradne velky prusvih.
Pokud jde o zastance reseni v podobe zruseni centralnich bank a nahrazeni privatnimi emisemi penez,moc mi hlava nebere jak by tohle situaci mohlo vyresit.MadFed pise o papirovych penezich a jejich tisku-ale o tom to dneska vubec neni.Ty papirove penize musi tvorit dneska zanedbatelny zlomek penez celkem,drtiva vetsina jsou penize take virtualni,elektronicke.A ty prece vznikaji mimo centralni banky,prave hodne v tom virtualnim financnim svete.Pokud by se dnesni funkce centralni banky prevedly do tohoto virtualniho sveta,nevidim zadnou zaruku,ze soukromi emitenti se budou chovat lepe nez centralni banky dnes.Dokonce vidim velek riziko,ze tito emitenti soukromych men budou nakonec silne provazani s temi velkymi hraci virtualniho financniho sveta - a to by byla spise katastrofa,nez nejake pozitivni reseni.Navic,nedovedu si to predstavit moc v praxi, u realnych transakci - paralelni ceny ve vice soukromych menach atd, v cem by byl prinos vice soukromych men ve srovnani s dnesni situaci vice men (dolar, euro, yen atd.)? Jake zaruky jsou pro to,ze rozhodovani tech soukromych bank spravujicich primo emise penez bude lepsi nez centralnich bank dnes? To chovani bank a financnich gigantu co ted vidime okolo v tomhle smeru o nicem dobrem nesvedci.Logicky mi tenhle navrh hlava moc nebere.
28. 05. 2008 | 20:14

pje napsal(a):

Jako environmentální ekonom dávám prof. Zelenému za pravdu v mnohém. Na virtualizaci ekonomiky s průvodními negativními efekty upozorňuji od své graduace, na neschopnost ekonomů akceptovat metodologicky odlišnou a ekonomicky obtížně uchopitelnou ekologii jako nezbytný korektiv též. Jeho vydělávání peněz versus dělání peněz je přesným obrazem marasmu "moderní" ekonomiky - nikde to není moc vidět, pokud se nezeptáte schopného, ale příliš čestného, pročež penězi neoplývajícího jedince. Této globální ekonomice velí kreatury, pro něž jsme my, nemilionářští červi, zajímaví pouze jako dojné krávy a otroci práce.
29. 05. 2008 | 19:32

10 000 000 000 000 dolaru napsal(a):

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou? Nic....... Uměle vyvolaný pád dolaru....... atd. NESOUHLASIM. Bush Jr. dohnal svoji zemi pod touhou znovuzvoleni do valky, ktera stala radove 10 000 000 000 000 dolaru a to americkou ekonomiku zadluzilo a poslalo dolar ke dnu.
29. 05. 2008 | 23:03

džim napsal(a):

Green is an idiot.
Jimmy Roger
30. 05. 2008 | 09:22

Tom napsal(a):

pje:
Dobrý den,
zajímalo by mě, jaké vzdělání má takový envinromentální ekonom. Občas to někde slyším a nevím, co si pod tím představit.
Děkuji.
30. 05. 2008 | 11:51

Richard Hofman napsal(a):

Děkuji Vám za tento článek.Naprosto čistě ozřejmil pochody,které se mezi lidmi dějí a patrně dít budou.Je nemožné změnit chování člověka,masy lidí.Člověk jako tvor má v sobě zakódovánu honbu za bezpracnými požitky .Jinak řečeno; za co nejmenší námahy pro jeho tělo, nejvíce a nejdéle trvající požitky.A to jakým způsobem se k tomu dostává každý jednotlivý na této planetě, vidíme každodenně kolem sebe.Můžeme najít honbu za požitky skrytou nebo otevřenou, nebo takovou, která přejde ze skryté do otevřené honby.Tuto základní lidskou vlastnost není možné z člověka "odkódovat" ta je mu dána a také se mu může stát osudnou tj.vedoucí k jeho celkovému zániku jako živočichu na této planetě.Ale to je osud všech tvorů a věcí ve vesmíru.Ještě jednou díky.
06. 06. 2008 | 12:44

Petr M. napsal(a):

Přijde mi že jedinej host má někaký argumenty. zkuste je někdo vyvrátit. vlk je ůplmě mimo, asi socdem.
07. 06. 2008 | 23:55

Kolombo napsal(a):

Bohužel ty bubliny nejsou tak nevinné. Je pškné, když kvalitní domy pevně stojí, ale pokud zadavatel stavby nemá na zaplacení /splátky hypotéky / pak buďto nedostane zaplaceno stavební firma, nebo přijde o peníze hypotéční banka /tržní cena nemovitosti klesla/. Rozjetý stavební průmysl ztratí zakázky a propouští. Propouštění, stejně jako i ti, co přišli o domy /jakkoli z vlastní blbosti/ nebudou nakupovat, o atmosféře všeobecného rozladění, zvlášť té nedovtipné části obyvatel, nemluvě. Prostě - bubliny virtuální ekonomiky se mohou sakra nepříjemně podepsat na zdraví ekonomiky skutečné.
11. 06. 2008 | 14:44

Robert Miller napsal(a):

Jsem že editor blogů akceptoval naši iniciativu a přizval prof. Zeleného do klubu blokerů a že prof. Zelený píše zejména o těchto věcech tak, že je to iluminující a tedy prospěšné.
Mrzí mě jen, že jsem asi půl roku žádné blogy aktualne.cz nenavštěvoval, respektivně nijak články nekomentoval.

Takže jsem sem dorazil až dnes, poté, když mě pan Stejskal založil blog a “vlk” mě ve svém komentáři na můj první, skromný článeček upozornil na tento podstatný článek pana profesora.

Alan Greenspan, který byl šéfem Fedu po dlouhých 19 let (1987, jmenován Reaganem, až 2006, když už, stran neudržitelnosti “bubliny” trhu nemovitostí, fundamentálních makroekonomických podmínek, příslovečné "bottom felt out", doslovně když už “dno upadlo”, my bychom možná řekli, “když už se ucho džbánu utrhlo”) nemůže být jako naprosto jediný viněn z debaklu, který strukturální, kulturní a nástupem ČLR i geo-ekonomické aspekty a vývoj také ovlivňoval. Nicméně jeho podíl je velký, propože:

a) úřad, který zastával a ze kterého po tolik let neodešel, třeba na protest proti tomu, jakou fiskální politiku Bushova vláda nebo monetární politiku jím řízený Fed, provádějí

b) po uvedená teméř dvě desetiletí mu bylo nasloucháno (a on sám se rád poslouchal?), nejen během vyhlášených slyšení před Kongresem. "Záhadná sfinga" Greenspan zdál se ochotně hrát divadlo včetně lingvistických hříček, mlžení, to vše za bedlivého a pohodového naslouchání Washingtonu i Wall Streetu.

Nemalou prapůvodní součástí a tragedií (pro milióny lidí v USA a další ve světě) překvapivě, historicky rychlého pádu USA, jako makroekonomicky produktivního systému a dolaru, jako solidní rezervní měny, byly obrovské rozpočtové deficity za dvou Reaganových období. Ikdyž tradičně Republikáni byli stranou fiskálního konzervativismu, Reagan toto obrátil vzhůru nohama a za jeho 8 let se federální vláda zadlužila vice než za celých předchozích 200 let před ním (dohromady). Někteří konzervativci na Reaganovy (a Bushovy) deficity a na jejich dopad (dnes je splácení úroků na federální dluh tuším 9% rozpočtu) trošku zapomínají.

Do jaké míry bylo toto zadlužení a s tím alespoň částečně související skutečnost, že od roku 1978, upraveno s ohledem na inflaci, průměrná americkí mzda defakto nevzrostla, v konečném hodnocení dobrá politika, když se Reaganovy zbrojní závody, včetně Hvězdných válek, zasloužily o uzbrojení Sovětského svazu a pád komunismu, je otázkou.

Jsou hlasy, třeba i V. Klause, které tvrdí, že komunismus by padnul sám o sobě, že na tom zbrojní závody, podpora disidentů atd. ze strany Západu, což většinou znamená USA, neměly podstatnější vliv.

Můj nekvaliffkovaný názor je, že Reaganovo "neracionální" odhodlání postavit se, všude ve světě a energicky "Říši zla", odhodlání podepřené bezprecedentním růstem zbrojních výdajů, včetně retrofitu válečných lodí ze 2. světové války, zmíněných Hvězdných válek (ať již dosáhly hmatatelných výsledků nebo nikoliv), rozmístění amerických raket v Evropě, kontrujících rakety SSSR, až po zesílenou podporu disidentů, porážku Sandanistů v Nikaragui, pučistů na Granadě, to vše pomohlo jestřábům v Kremlu vzdát se silové obrany komunistického impéria.
(pokračování)
14. 08. 2008 | 23:01

Robert Miller napsal(a):

Po dominu strategických ztrát za pouhé 4 roky Cartera se věci, zvolením Jana Pavla II, Reagana věci obrátily nečekaně pro svobodu slibným směrem. Faktem ale je, že rekordní deficity a zněkolikanásobení zadluženosti federální vlády se staly nemalým břemenem. SSSR, naivitou Gorbyho nebo jeho zjištěním, že se to nedá vyhrát, bez výstřelu skončil. Američané (tedy nakonec průměrné, střední vrstvy) to zaplatili do jisté miry trvalým zastavením růstu životní úrovně.

Pro Reagana a Greenspana je přitom podstatné, že věřili Friedmanovu monetarismu, atd. Greenspan byl také v 50. a 60. letech nadšeným účastníkem salónků Ayn Randové, (původním jménem Alisa Zinoněvny Rosenbaumové, 1902 až 1982, autorky The Fountainhead a Atlas Shrugged), zakladatelky objectivismu.

Přes svoji konzervativní filozofii a rétoriku se Reagan (držen bojovníkem proti inflaci, šéfem Fedu, Volckerem) a pak Greenspan a Bush ml., každý svým způsobem, podíleli na velice nezdravé a nekonzervativní fiskální resp. monetární politice.

"Mírové dividendy", ohlášené prezidentem Bushem st. přišly až po něm, kdy za Clintona nastaly i nedeficitní rozpočty a dokonce i naděje na postupné slácení dluhu. Burza, bez viditelně zvýšené likvidity Fedem, trhala rekordy, díky zlidovělému produktu studené války zvaném internet a více nebo méně realistickým podnikatelským plánům na něm postaveným.

Neohrožován komunismem ani indickým socialismem a všude vítán, kapitál se rozletěl po světě, hledajíc maximalizaci zisku. Kumulativní dopad stále větších obchodních deficitů měl ještě větší dopad na dolar, když bublina nadhodnocené "nové ekonomiky" splaskla.

Fed, ve snaze o "měkké přistání" recese začínající v lednu 2000, začal do system pumpovat likviditu a tu ještě znásobil po teroristických útocích 9-1. Úroková míra na 44-letém minimu, navíc na ní rekordně dlouho držená, s deficity Bushe ml. tak masivními, že i rekordnman-zadlužovatel Reagan vypadal jako fiskálně zodpovědný, to vše umocněno s rekordními deficity obchodu.

Monetárně stimulovaná inflace na trhu nemovitostí, sloužící k vytvoření "home equity", ze které se pak financovala další spotřeba a oživění hospodářství, byla, podle mého názoru jedním z hlavních cílů vědomé politiky Fedu.

Populární teorie “du jure”, obhajující rekordní rozpočtové a obchodní deficity, doprovázené spotřebou, které v nemalé míře pomáhala inflace cen nemovitostí, byla, že pokud cizina kupuje obligace, akcie, je ochotna nechat si platit za dovoz do USA v dolarech, vše je v pohodě. Dlužník, USA, je má vlastně v hrsti, tedy efekt velkého dlužníka, který nakonec diktuje podmínky věřiteli.

Na export primárně a historicky neorientovaná americká ekonomika (vynecháme-li nadnárodní firmy, které do USA také spíše dovážejí) zdá se být jednou ze strukturálních slabin, která se ani snadno ani rychle nezmění.

Cyklus privatizace zisků, následovaný socializací ztrát, kdy jeho druhá část teď v USA probíhá, není zdaleka první ikdyž je stále poučný. A jak zdůrazňuje prof. Zelený, některé tradiční interpretace nelze vždy setrvačností aplikovat na situaci, kdy máme konkurenta, na kterého ne všechna pravidla liberálního modelu evidentně neplatí. Pro mě, kromě řekl bych už během 5 let pichízející změny v rezervní měně (euro místo dolaru), je podstatné, abychom se u nás, pak v Evropě a v transatlantické alliance při vzájemném ideologickém potírání měli čas zastavit, všímat si, zda nám neujíždí půda pod nohama a byli jsme schopni dojít k řešení a konsensům na výzvy účinně odpovídat.
14. 08. 2008 | 23:05

poker86 napsal(a):

Dobrý den,
děkuji za pěkný článek, v mnoha věceh pane profesore s vámy souhlasím, bohužel FED nedělal svojí práci dobře,na monetarismu a keynisálství mám stejnýn názor,státní zásahy vždy ekonomice škodí,přeci Smithova neviditelná ruka trhu funguje,a snižováním úrok. sazeb reálný růstu nedosáhneme,jsou to jenom hrátky politiků a lobistů. Akorát trochu se rozcházíme v otázce spekulantů, tady mám názroj niný, myslím si že spekulanti trhům naopak prospívají(likvidita),proto bych neviděl spekulanty za rostoucími trhy s komoditamy, dle mě za to můžou hlavně státní zásahy. viz dotované biopaliva a politika FEDu. dále člověk si často myslín že volný trh nefunguje tak jak má, ale funguje, jen neustáléma statními zásahamy je silně deformován(viz dotace na zemědělství apod.) . Doporučuji si předčíst práci od Friedmana a Hayneka, určitě by to bylo zajímavé čtení. Já idee volného trhu věřím, bohužel politici spíš prosazují ideu centrálního řáízení, púáč jim dává moc, která se dá zneužívat, a historie to mnohokrát potvrdila. koncentrace moci v rukou jedné soby čí skupiny osob vede vždy k němčemu co společnosti neprospějě. viz komunismus, čí hon na čarodějníce.,
13. 09. 2008 | 19:37

Jiri Chabicovsky napsal(a):

Dobry den pane profesore, velmi zajimavy clanek. Kdy konecne budou namistech lide, kteri rozhoduji o nasi budoucnosti - ekonomice, politice a o usporach obycejnych pracujicich, "co maji zdravy rozum". Proc lide co uci a dobre nesedi na techto mistech nebo nejsou poradci. Vim ze to neni jednoduche a zlezi i na lidech na tech masach co mohou zmenit veci k lepsimu.
"Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je."J.W
27. 09. 2008 | 18:28

JM napsal(a):

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?Nic.
Bear Stearns
Lehman Brothers
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Goldman Sachs
AIG
Washington Mutual
Není nad úsudek odborníka.
27. 09. 2008 | 22:06

Michal V. napsal(a):

PRO: Prof.M.Zelený:

Dobrý den pane Zelený, jak hodnotíte v současné době Vy a vaší blízcí kolegové v zahraničí kroky prezidenta Bushe a jeho přesouvání peněz - "pomocných" balíčků získaných od daňových poplatníků ?
Jaké stanovisko by podlé Vás měl budoucí americký prezident k poklesu am. dolaru a vůbec celé ekonomice zaujmout?
//Všiml jsem si také , že mnohá média moc virtuální a reálnou ekonomiku od sebe nerozlišují.//

Děkuji za odpověď, MV
28. 09. 2008 | 22:44

Zobák napsal(a):

Na tom všem velmi pozorně sleduji všechny zmínky o Fedu. Nejunikátnější příspěvek z tohoto hlediska je ten, kde Greenspan tvrdí, že pokud by Kongres odhlasoval zrušení Fedu, bude zrušen. (Alan, 26.5.2008)Máte někdo tušení o tom, že v roce 1914 byla centrální americká banka převzata skupinou finančníků, kteří nejsou zodpovědní nikomu ani loyální s nikým než mezinárodnímu kapitálu? Jedna zmínka tu v diskuzi padla o tom, že Fed je soukromý a on řídí vládu, ne naopak! Zapomeňte na řeči o americké svobodě a demokracii - už jde dávno o vládu peněz. Napadlo vás, že by nestandartní kroky Fedu, které nevypadají jako snaha o stabilitu, ale o destabilizaci, mohly být ne sérií chyb, ne idiocie Bernankeho, ale řízená destrukce demokracie vedoucí ke globální vládě, globální měně a globálnímu náboženství .Slyšeli jste pojem New Age? je to v plném proudu před vašimi zraky.
28. 03. 2009 | 21:06

energetik napsal(a):

To není problém ekonomiky, to je problém světa a jeho zdrojů, které mají svoje mantinely,na které bubliny narážejí a praskají.
Funguje ještě tahle diskuzní platforma ?
13. 06. 2009 | 10:05

energetik napsal(a):

Zdá se, že spojení do diskuze ještě fuguje, tak ještě jednu poznámku, která mi nějak nodešla. Myslím, že jedině OTÁZKA (viz výše v diskuzi)( vystihl podstatu problému.Ekonomové žijí ve světě, který si vytvořili ze svých pravidel a který si nevšímá takových maličkostí, jako obrovského přesunu ekonomiky do zemí,kde jejich pravidla neplatí, nevšímá si toho, že podle jejich pravidel žije jen zlomek lidstva a ostatní jen shání jídlo a vodu a když by chtěli mít něco z toho, co jim pokytecky nabízí konzumní giganti, zjistí, že to prostě nejde, protože pokrok ve smyslu obrovského plýtvání vším, je uplatnitelný jen na malé ploše, kterou je možné zadrátovat, prošpikovat ropovody a plynovody, dálnicemi a pokrýt stavbami, které v podstatě nikdo nepotřebuje. Obrovské plochy světa nejsou ani dnes, v době superlevné dopravy, dostupné pro výdobytky "civilizace a pokroku" Ani profesor Zelený neuvedl, proč vlastně ty bublny praskají a nemá pravdu, že by to bylo jen nadměrným nafouknutím. Jenže jakmile pro nedostatek energie a zdrojů zahyne někde v pouštích bez jídla a vody ta masa, která za pár haléřů vytváří tu skutečnou ekonomiku (?) , pak bude konec i se vší burzovní spekulací a taky s bublinami.
Viděli jste například, co se děje v Keni a zemích, které dodávají ty nejvzácnější suroviny, které bez náhrady spolkne konzum, zbrojení a komunikační technologie ? Co se děje na severu Číny a v odlehlých končinách Ruska ? Víte, že za pár let dojde plyn i ropa a celá bublina blahobytu splaskne možná přes noc? Pak nebude k ničemu ani to hodnotou "stoupající" zlato, které se nedá nacpat do motorů aut.
Zatím jsem nečetl výstižnější slogan, než ten, který někde vyhrabal Kohák : Jestliže si někdo myslí, že v konečném světe může provádět nekonečný růst, pak je to šílenec nebo ekonom.
13. 06. 2009 | 10:50

Elli napsal(a):

23. 06. 2009 | 15:50

Petr Čech napsal(a):

Největší pokrytectvím Milana Zeleného je to, že předstírá, že je ekonom.

Nemám rád když se za vědce prezentují odborníci na management a personalistiku.

Nedovoluji se obrátit proti těmto významným humanitním oborům, ale aureola, kterou okolo se šíří, oslňuje tak silně, že není vidět slabost některých líbivých frází.

Sledoval jsem vystoupení pana inženýra a pana profesora Švejnara v pořadu Otázky Václava Moravce. Došel jsem k závěru, že je načase přesunout obor management (odborné zaměření viz http://milanzeleny.com/?bio... Research interests, Orientation) na fakulty humanitních studií a nespojovat jej s ekonomií. Důvody, které mne k tomu vedou, jsou líbivé fráze, které uvádím níže, ve vypsaných citacích pana inženýra.

„Neberte vážně ekonomické poučky“.
Co místo nich nabízíte? Jakou teorii se Vám podařilo vyvrátit?
Odpověď pana profesora Švejnara: „Tady musíme být opatrní, protože je pravda, že burzy rostou předtím než začne růst celková ekonomika. Ale též víme, že burzy často stoupají a znovu klesají během ekonomické recese“.

„Struktura ekonomiky… bude vypadat úplně jinak“.
Ano to bude! Jak plyne čas, tak vše vypadá jinak. Jen Váš vzhled na fotografiích, kterými se prezentujete, vypadá již čtyřicet let stejně. Jaká je Vaše vize ekonomiky za X let?

„Nové ekonomické modely se objeví, způsob chování, způsob regulací, nové produkty se objeví, nové podniky se objeví“.
To je specifikace Vaší ekonomické vize?

„Krize je přirozenou součástí kapitalistického systému, pořád se na ní díváme jako na nenormální úkaz… nechápeme, že provádí důležitou funkci, očišťuje neefektivnost… Měli bychom udělat největší práci krize bez krize“.
Výborná myšlenka! Můžeme ji slyšet v každé manželské poradně. Manželská krize se přirozenou součástí života, pořád se na ni díváme jako na nenormální úkaz…Měli bychom udělat největší práci krize bez krize. Více společně mluvit, trávit společně více času.

„Často se říká, že tato krize není naší vinou, byla dovezena… předchozí konjunktura byla dovezena, tehdy jsme neříkaly, že je to dovezený…“.
Neznám žádného ekonoma, který by takto popisoval konjunkturu. Nikdo nezpochybňoval, že jsem proexportní ekonomika.

„Mnoho podniků nám z vlastnického hlediska nepatří“.
Populismus nehodný „globálního létajícího profesora“. Většina prvorepublikových podniků byla vytvořena díky židovskému, německému, francouzskému a anglickému kapitálu. Nejde o to kdo, ale jak.

„Dnes nejde o obnovení automobilového průmyslu, ale také o přechod a transformaci, nové typy automobilů, nové typy produktů, nové typy služeb, jsem v pozici, kdy nemáme rozhodovací přednost… Kdybychom měli své vlastní automobilové vlastníky, kteří by řekli ano, mi se na ten svět napojíme, mi půjdeme do této nové éry naplno, tak bych neměl obavy, ale jelikož mi toto nemůžeme, tato rozhodnutí dělat, tak jsem odsouzeni na ten vnějšek, jak oni se rozhodnou, a má zkušenost mi říká, že tyto nové produkty si budou spíš držet u těla a mi budeme dostávat ty výjezdový série“.
Nelze než souhlasit! Bylo by skvělé, kdybychom vybudovali automobilový koncern. To co zbylo ze Škodovky bylo možné zprivatizovat, do českých rukou (přihlášen byl majitel Poldi Kladno Stehlík), nebo prodat zahraniční společnosti. Dnešních 10% HDP Škody Auto není kritiky hodné. Jak vlastnická struktura ovlivňuje ekonomickou prosperitu firmy? Kolik automobilek je v převážném vlastnictví národa jejich vzniku? Jaký badatelský význam mají tyto líbivé fráze? Pan inženýr zde představil (v druhém díle dále rozebírá) koncepci národního státu v ekonomice. Tuto koncepci zastával např. pan dr. Eduard Beneš, všichni víme jak to dopadlo. Kompletní antré (odkaz na závěr) poukazuje na značná pochybení v oboru automobilového průmyslu.

Pokračování níže.
10. 08. 2009 | 11:52

Petr Čech napsal(a):

„Tady si musíme uvědomit, že ten důvod bylo, abychom zabránili vysokým nákladům, jak tady zmiňoval profesor Švejnar. Ale to je spíš politická argumentace. Ono se vlastně těm vysokým nákladům tímto způsobem zabránit nedá. GM, který je vlastně ve vlastnictví státu, protože to nezvyšuje důvěru ve schopnost konkurenční toho podniku, čili jsme se dostali do situace, že jsme tedy propálily 50 miliard a stejně ten podnik jde do bankrotu“.
Odpověď pana profesora Švejnara: „Příklad ze Spojených států, má v sobě jeden důležitý element, když vláda tuto věc řeší, tak akcionáři ztrácí všechnu hodnotu svých akcií. To jsme zatím v Evropě neudělali. Vláda převezme automobilku, bude ji restrukturalizovat a potom tuto restrukturalizovanou automobilku prodá opět soukromým vlastníkům. Není to stimul!“

Výstup pana inženýra je imaginární hypotéza. Spíše než vědeckým závěrem je imaginární deskripcí.

Několik týdnů před vypuknutím finanční krize pan inženýr opěvoval sílu americké ekonomiky. Dnes vytváří opačný dojem. Být generálem po bitvě umí každý průměrný akademický pracovník, o čemž jsem přesvědčen ve spojitosti s panem inženýrem. Spekuluji o tom, že tomu bylo podobně v době privatizační.

Pan inženýr se prezentuje jako Baťovec. Podle toho jak osobně vystupuje, jak píše, jak se vyjadřuje o druhých, nemůže být Baťovec. T. Baťa, pověstný svou racionalitou, by jistě neschvaloval křižování světa „létajícího globálního profesora“ na čtyřhodinovou přednášku.

V žebříčku Českých ekonomů není zohledněn časový faktor, národní status domovské university a akademický obor pana inženýra, kterým je personalistika a řízení. Postavit naroveň amerického akademika, který si pěstuje sociální síť a usiluje o IF od 1967 a českého, který může usilovat od 1990, je nepřiměřené. Moc dobře víme jak je z české univerzity několikanásobně obtížnější se do IF médií dostat. Opravdu nám chce pan inženýr namluvit, že jeho 25letá práce redaktora v IF časopise a členství v devíti edičních radách IF časopisů, neumožňuje určitou „konkurenční výhodu“ k dalším IF médiím? Tato skutečnost devalvuje jeho umístění, vzhledem ke střetu zájmů. Zařazení pana inženýra mezi české ekonomy je selháním vědeckého úsudku a metodologie. Ještě nešťastnější je jeho exhibice tímto výsledkem. V případě pana inženýra by měl vyšší validitu žebříček amerických personalistů.

Pan inženýr již prokázal, že není schopný diskutovat tam, kde není uctíván. Jistě nedokáže reagovat ani na tento text.

V souvislosti s jeho spisem u STB, mne děsí informace na jeho stránkách v podkapitole Orientation, kde se zmiňujete o svém poradenstvím pro vládu SSSR.

Svatý Václave ochraňuj nás od poradců SSSR!

Váš Petr Čech Běhounek

Odpovědi pana ing. Zeleného najdete v diskusi: Prázdniny “globálního” profesora - a je z toho fejeton… http://blog.aktualne.centru...

Pořad lze shlédnout na: http://www.ct24.cz/vysilani...

Inspirováno: http://joch.blog.idnes.cz/c...
10. 08. 2009 | 11:53

Petr Čech napsal(a):

Kdo je ing. Milan Zelený?

Vážený pane inženýre,
děkuji za Vaši odpověď. Spíše než jako britský gentleman jste odpověděl jako soudruh z prognosťáku. Svými odpověďmi jste položil základ k rozsáhlým pochybnostem.
(na závěr příspěvku uvádím původní text MZ)

1/ Posměšky a arogance
Píšete: „Ti Češi, stále jen ventilují svojí malost a provinčnost; proto se mi do psanílehčího žánru tolik nechtělo“.
Často mluvíte o české malosti a provinčnosti v souvislosti se sovu velikostí a globálností.

2/ Akademický titul
Píšete: „Mám americký titul Profesor, ne český, stejně tak PhD a MS. Ing. z VŠE mi nebyl v USA uznán“.
Můžete mi vysvětlit od kdy se pracovní zařazení uvádí jako akademický titul před jménem?
Jak je možné, že se o tomto titulu nezmiňujete ve svém oficiálním životopise (podkapitola Vzdělání, tituly) http://www.milanzeleny.com/... ?
Pokud Vám nebyl uznán titul ing., nemáte tedy žádný titul před jménem. V tom případě etiketa připouští oslovování jen jménem.

3/ Titul prof. na Vaší vizitce
Píšete: „Osobní vizitku nepoužívám, ale občas mi ji někdo udělá, podle svého.“
Osobní vizitku jste mi dal na baťově konferenci. Tvrzení „někdo mi je udělal, podle svého“ je flagrantní výmluva nehodná dospělého muže.

4/ Fordham University z Bronxu.
Píšete: „Fordham U. je v Lincoln Center, ve středu Manhattanu“.
Vaše domovská jezuitská univerzita http://www.fordham.edu Fordham University, Rose Hill Campus Bronx, NY. Detašované pracoviště univerzity je na Manhattanu v univerzitním, uměleckém a kancelářském komplexu Lincoln. To nemění nic na skutečnosti, kde je sídlo Vaší univerzity a kde má převážnou část svého komplexu.

5/ Postavení na Fordham University v Bronxu
Po zadání Vašeho jména, na stránkách Vaší domovské univerzity, je vypsáno deset odkazů. To nesvědčí o rozsáhlé činnosti a významném postavení.
http://google.web.fordham.e...

6/ Nesrovnalosti v životopise
Píše se: http://www.darius.cz/ag_nik... „… na studium v USA, již v srpnu 1967 (lodí Queen Elisabeth). V roce 1964-65 sloužil jako podporučík čs. armády, oddělení samočinných počítačů, kybernetiky a řízení na MNO v Praze“. Na http://www.milanzeleny.com/... uvádíte: 1964-1967, Československá akademie věd, Ekonomický ústav v Praze, Ekonometrická laboratoř; Vědecký pracovník.
Vaše působení na AV tedy nemohlo být čtyřleté. Je nutné odečíst základní vojenskou službu a zohlednit Váš odjezd 08/1967.

7/ Ekonomické vzdělání
Píšete: „Ekonom nejsem z VŠE, ale z U. of Rochester.“
Ve Vašem životopise http://www.milanzeleny.com/... uvádíte, že jste vystudoval „Kvantitativní metody, politická ekonomie, finance (Vysoká škola ekonomická v Praze, 1964). Jste tedy ekonom z VŠE. Dokonce jste vystudoval politickou ekonomii.

Pokračování níže.
10. 08. 2009 | 11:54

Petr Čech napsal(a):

8/ Publikační činnost
Píšete: „Přes 450 publikací a 30 knih, nebudu vám z nich vybírat.“
Nemohu posoudit validitu publikací za 40 let Vaší pedagogické práce v USA. Mohu posoudit validitu publikací, kterými se prezentujete v ČR.
Publikace: Cesty k úspěchu (Trvalé hodnoty Soustavy Baťa). Jedná se o velmi útlý autorský text, který porušuje autorská práva, přinejmenším dobré mravy. Kniha je kompendiem citátů Tomáše Baťi s Vašimi komentáři. Není pouze Vaší publikací ve smyslu autorského zákona. Autorský zákon rozlišuje hlavního autora(y) a ostatní autorský kolektiv. Takovéto publikace se označují například: Milan Zelený (ed.), nebo se zdůrazní, že jde o citáty a ne souvislý akademický text. Můžete nám představit nakladatelství Čintámani?
Publikace: Neučte se z vlastních chyb …(Pohlednice z druhého břehu). V recenzi časopisu Ekonom není Vaše kniha doporučena ke koupi. Doporučuji čtenáři tuto knihu zakoupit, aby se mohl přesvědčit o Vaší osobě.

9/ Všeznalství
Píšete: „Nevím co je špatného na všeznalství - je to věe jen poptávka a nabídka“.
Výstupem všeznalství je faktická hlubší neznalost širokého spektra předstíraných oborů. Je to hra na intelektuála. Všeználek se neopírá o hlubší erudici, ale o široké množství pseudohodnot (jsem velký, citovaný, uznávaná, globální, dlouholetý, mám šest akademických titulů).

10/ Snaha o sebeprosazení
Píšete: „Do ODS či jiné strany jsem nikdy nechtěl, vždy jaem vystupoval proti nim“.
Usiloval jste o angažmá v několika politických stranách. Vyvíjel jste silnou touhu sebeprosazení ve veřejném životě. Vaše touha byla tak silná, že jste usiloval o založení vlastní politické strany.

11/ Mezinárodní citace
Píšete: „Mé publikované práce … jejich kvalitu hodnotí akademická obce, tj. mezinárodní citace (v ČR jsem na 1. místě).“
Je ostudou akademika toto zmiňovat. Svědčí to o nízké etické a akademické úrovni. V příslušném sumáři jsou uváděni „čeští“ akademičtí pracovníci, kmenově působící jak v zahraničních, tak na domácích univerzitách. Toto kvantifikativní měřítko je nutné důrazně odmítnout. Postavit naroveň amerického akademika s českým je podpásové. Moc dobře víte jak je pro našince několikanásobně obtížnější se do impaktovaných médií dostat. Autor tohoto sumáře flagrantně pochybil ve zvolených badatelských metodách. Validní bude Vaše umístění v USA. Na jakém jste místě?

12/ Můžete napsat několik slov o Vašem spise u STB.

13/ Neodpověděl jste mi na otázku. Jakou akademickou funkci zastáváte v USA (mimo pracovní zařazení řadového pedagoga)?

Váš Petr Čech Běhounek.

V diskusi k článku: Prázdniny “globálního” profesora - a je z toho fejeton… 07.08.2009 18:44:00 milanzeleny napsal(a):
Čech Běhounek
Ti Češi, stále jen ventilují svojí malost a provinčnost; proto se mi do psanílehčího žánru tolik nechtělo. Mám americký titul Profesor, ne český, stejně tak PhD a MS. Ing. z VŠE mi nebyl v USA uznán. Osobní vizitku nepoužívám, ale občas mi ji někdo udělá, podle svého. Fordham U. je v Lincoln Center, ve středu Manhattanu, předtím jsem byl 10 let na Columbia U. Ekonom nejsem z VŠE, ale z U. of Rochester. Přes 450 publikací a 30 knih, nebudu vám z nich vybírat. Do ODS či jiné strany jsem nikdy nechtěl, vždy jaem vystupoval proti nim. Na UTB mám zahraniční doktorandy v CAEV. Mé publikované práce nic nápadně nepřipomínají, určitě ne práce jiných lidí: stačí si namátkou jednu přečíst. jejich kvalitu hodnotí akademická obce, tj. mezinárodní citace (v ČR jsem na 1. místě). Nevím co je špatného na všeznalství - je to věe jen poptávka a nabídka. Komunbisté mi zřejmě nikdy nezapoměli a nezapomenou, že jsem odešel. Ale já jsem odešel rád a s chutí. Nadávek a nálepek jsem v Česku schytal až až, takže mi nevadí, jen mi je líto té neinformovanosti a neznalosti, tak jako každému profesoru. Jediné povzbudivé je že těch Čechů Běhounků je stále méně, i když anonymní blogy jim nabídly "druhý dech".
10. 08. 2009 | 11:57

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 03:04

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:45

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 06:04

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 06:20

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 16:05

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 16:05

rolex watches napsal(a):

rolex watches is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought aswiss .IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on seiko watches So as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 04:01

discount coach handbag napsal(a):

http://www.discountcoachhan... http://www.mbttrainersshoes... and

http://www.louboutindiscoun...
are the best websites,you can find the most fashionable products in here
07. 04. 2010 | 03:55

Breitling watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 04:20

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 10:38

zemedelec napsal(a):

pane zelený čtu váš blog až touhle dobou po více než dvou letech měl by ste se ktomu vrátitznovu jako ekonomidký laik plně sváma souhlasím protože mne zajímá ekonomika v malěm měřítku tak se nevěnujete tomu co trápí jak malého tak i velkého podnikatele a to jsou drahé vstupy neboli základní suroviny potom výsledná cena se uplatnit na trhu natož navývoz ale další věci je že než se vyrobek dostane na pult tak je nejméně štyři krát z daněn dalši věcí kterou by se měli ekonomové zabyvat je obrovské množství penez v bankách s kterymi si nevědí rady pujčili by i rohatému kdyby se uměl podepsat jsou to peníze slušne nabyté ale hlavne šedá ekonomika různé fondy které tahaji zlidí a státu peníze vidíme to třeba čez neco dá státu a větší část chce znova zhodnotit v bankách čiže na nás vydělá několikrát to sliším i jinde ve světe třeba ropné státy nechávají petrodolary ve velkych bankách které sněma musí něco dělat a vlastne z nova vydělávaj už se kolem toho něco děje ale kdy se to zlepší nevím už to opravdu přerůstá přes hlavy všem proto očekávám vaši reakci nebo návštevu v republice že by jste i poradil i vládě jak řešit státní rozpočet a potom mám ješte jeden problém když už utíkají firmi do danovích rájů jak to řeší když vyprodukují nezamměstnané to si lítaj pro peníze do sídla firmy nebo je hodí státu na krk proč neplatí do fondu nezaměstnanosti bud jsou neschopni naši politici nebo jsou to jejich firmy mám toho na srdci víc a tak se těším že dáte ješte o sobě vědet s úctou k vám u ái ět
27. 06. 2010 | 19:14

realysta napsal(a):

Přístup politiků k bankám, finančním produktům, spekulativním hodnotám a ziskům ze spekulací,.... to vše je výsledek nástrojů, které byly politicky na "západní" (kapitalistické) straně zvoleny jako nástroje boje s jednou jedinou výhodou socialistického systému (na straně druhé). - tou výhodou byla jistota sociální - jistota práce, bydlení, nějakého důchodu.

Západ budoval sociální kapitalismus (aby se vyvaroval bouří, které ohrožovaly a ohrozily asociální kapitalismus konce 19. a první třetiny 20. století). A v těchto nástrojích našel "zdroje" pro zvyšování "životní úovně", udržení sociálního smíru. Prostě na dluh a virtuální (spekulativní)hodnoty žily státy i občané.

Jenže jak je v článku jiným příměrem správně řečeno - hodnoty by neměly být realizovány v sázkách na koně, ale v chovu koní.

Jenže tzv. zvýšení životního standardu (poctivá práce je pro hlupáky - chytří podnikají (rozuměj spekulují, či plkají "o ničem") zlikvidovalo v podstatě hodnoty (a náplň profesí) tvořící skutečné produkty. Výrobky, které museli vyvinout vědci, realizovat konstruktéři, vyrobit kvalifikovní dělníci stejně Zemědělské produkty a práce v zemědělství je nedoceněná v porovnáním s bankéřem, nebo burziánem.

K tomu přistoupil faktor globalizace kapitalismu - firmy logicky chtějí v honbě za maximalizací zisku minimalizovat náklady a tak vývoj, výrobu převádí do rozvojových zemí, zemí s levnou pracovní silou.

Euroamerický hospodářsko-politický prostor tak nic neprodukuje, jen spekulativní výsledky (viz ENRON, falšování účetních výsledků významnými auditorskými firmami, atd), byrokracii a nezaměstnané.

Politici (vlády) již naporsto (v EU) rezignovaly na řešení problémů vázaných na globalizaci a jen čekají, jak dlouho ještě pacient v agonii bude udržován uměle ve vitálních funkcí - jinak života neschopen
05. 01. 2011 | 12:24

virginia car insurance quotes napsal(a):

Thank you, I have just been searching for info about this topic for ages and yours is the best I've found out till now. However, what concerning the bottom line? Are you sure concerning the supply? <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">car insurance in virginia</a>
11. 08. 2011 | 11:17

order viagra without prescription napsal(a):

ether possesses decided therapeutic properties,, http://orderonlineviagra.org buy viagra without prescription amount of syrup or glycerin there is no, with ferric salts the color changes to greenish, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg Methylis Salicylas. Methyl salicylate, or oil of, ether possesses decided therapeutic properties,, [url=http://orderonlineviagra.org#7,54724E+58]best buy viagra[/url], strychnine sulphate and mercuric chloride, a, incompatible with borax which precipitates it as, [url=http://cialis-generic-online.net#4,84829E+46]daily cialis[/url], salicylates, and tartrates. The corresponding, At first there is a purple mixture formed with, <a href="http://orderonlineviagra.org#54329">order viagra online</a>, scopolamine, sparteine, strychnine, theobromine,, presence of a soluble iodide with which it forms, <a href="http://cialis-generic-online.net#59328">cialis 10mg</a>, ferric salts.
14. 01. 2013 | 20:21

outletledyh napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jacket cheap</a> uheri http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose outlet
26. 02. 2014 | 01:01

gg4y napsal(a):

nice post :)

http://banat-dlu3at.gg4y.com
http://www.gg4y.com/
http://www.gg4y.com/angry-birds-games
http://www.gg4y.com/clean-games
http://www.gg4y.com/dressup-games
http://www.gg4y.com/coloring-games
http://www.gg4y.com/star-games
http://www.gg4y.com/cooking-cooking
http://www.gg4y.com/toys-games
http://www.gg4y.com/cartoon-games
http://www.gg4y.com/action-games
http://www.gg4y.com/cars-games
http://www.gg4y.com/batman-games
http://www.gg4y.com/spiderman-games
http://www.gg4y.com/benten-games
http://www.gg4y.com/spongebob-games
http://www.gg4y.com/sonic-games
http://www.gg4y.com/mario-games
http://www.gg4y.com/images-games
http://www.gg4y.com/dora-games
http://www.gg4y.com/sports-games
http://www.gg4y.com/kids-games
http://www.gg4y.com/slacking-games
http://www.gg4y.com/decor-games
05. 09. 2014 | 21:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy