Strategická geopolitika: Rozpadne se EU a ovládne Rusko Střední Evropu?

01. 09. 2008 | 00:01
Přečteno 28367 krát
Nemáme lidské ani nerostné zdroje, proto je hloupé uzavírat se v pevnosti Evropa.
Evropa se bude rozšiřovat, a rozšiřovat se musí.
Mirek Topolánek
Rusko dnes (zcela očekávaně) v Gruzii testuje soudržnost a strategickou připravenost „rozšířené“ EU a NATO. Gruzie sama je pouhou záminkou. Podle svého očekávání, nachází Rusko v Evropě výraznou impotenci, rozkol, reaktivnost a ex post záplatování následků vojenské agrese – ruský nacionalismus je tak významně povzbuzován téměř absolutním nedostatkem strategické geopolitiky v EU, NATO a samozřejmě i v české zahraniční „politice“. U nás převládá „mnichovanství“, „záplatování“ (viz „dárcovské“ konference a SMSky), „benešismus“ a rozplizlost aliančních postojů (viz antiamerikanismus, anti-radar a proruské tendence formující se „páté kolony“, přímo na Hradě). „Představitelé“ neumí (anebo nechtějí) identifikovat ruský nacionalismus jako hrozbu srovnatelnou s ruským komunismem. Obávají se „analogií“ tam, kde jsou na místě, plácají je přes ruku („Takhle ne, soudruzi“) a preferují Slovně-mediální válku, která může vést k válce studené a i horké. Na rozdíl od všech ostatních „velmocí“, EU nezná strategickou geopolitiku a je tudíž na pokraji rozpadu, ne z vnějšího tlaku, ale z vnitřní slabosti. Není povzbuzující žít v dnešní Evropě. Diplomatické „mlžení“ a přemíra slov nikdy nebyly a nemohou být náhradou za pevné, bezpečné, dlouhodobé principy.


Již tři čtvrtiny české veřejnosti dnes nemají obavy z Ruska, tak jako Benešovo Československo se nebálo Sovětského svazu. Tento zcela falešný pocit bezpečí dnes vyplývá z příslušnosti k NATO (tehdy z obdivu k vítězství SSSR). Není však možné udržet obranyschopnost NATO jeho rozšiřováním a již vůbec ne omezováním role USA. V tom se česká veřejnost opět vážně mýlí, tak jako se mýlila v letech předkomunismu (1945-48). Není to vina lidí samotných, ale vina jejich představitelů, kteří je v naivním a neinformovaném pohledu na Rusko podporují.

Strategická geopolitika se v české zahraniční politice zřejmě nevyskytuje vůbec: všechno je pouhá reakce a téměř žádná proakce. Navíc se vše důležité přenechává „koňovi“ EU, který má větší hlavu. Znamená to, že jiná než „stopařská“ zahraniční politika „spolucestujících“ v ČR neexistuje? Je to tím, že představitelé zahraniční politiky nemají vzdělání a praxi v geopolitických trendech a že je dlouhodobé osudy ČR nezajímají? Držet se “na chvostu” diplomacie a vlažně reagovat na razantní akce ostatního světa není důstojná zahraniční politika. (Podívejte se jen co tropí tápající ČR ve svých vztazích s miliardovou Čínou: „Myš, která řvala“. Dopady radikální degradace spojení a spolupráce se světem budeme ještě dlouhé dekády, asi s pomocí „jednodenních analytiků“ - analyzovat.)

Uzavírat se v pevnosti Evropa je jistě nemoudré (a hodnotově i nemožné), ale bezkoncepčně chacharské „rozšiřování“ a „rozmazávání hranic“ není opakem uzavírání se, nic neřeší a v konečném důsledku posiluje “pevnostní mentalitu” a izolacionalismus jednotlivých složek, které se již dnes projevují v tvorbě “malé pevnůstky” Česka a v postupující, bezpáteřní byrokratizaci EU. Bezkoncepční rozšiřování Evropy je v této fázi bezpředmětné. Rusko to v Gruzii jasně dokazuje. Byrokracie a byrokratické systémy již svojí podstatou upřednostňují uzavřenost, izolaci, zbabělost a neprůhlednost – jak známe třeba z Česka. Jediná strategická geopolitika Česka se týká strategicky zkorumpovaného ministerstva obrany a přebujelý export zbraní na obě strany konfliktů v nestabilních částech světa.

Pseudodoktrína „rozšiřování“ je založena na mýtu bezpečnosti a ochrany EU a NATO. Bez silného vedení USA jsou však EU i NATO bezzubé a nepředstavují žádnou protiváhu k narůstající vojenské mašinérii bohatnoucího, nacionalistického Ruska. Američané se již dnes musí uchylovat k bilaterálním dohodám, aby alespoň částečně „obešli“ nefunkční byrokracie EU a NATO při ošetřování svých vlastních zájmů národní obrany. Jejich strategie je však zaměřena na dalekonosné jaderné rakety, zatímco Rusové (tím spíše Američané či Evropané) nebudou nukleární válku riskovat a soustřeďují se na budování moderních konvenčních sil, které mohou pronikat rychle pod hledáčky politických i technologických radarů Evropy.

Nástup Ruska na Kavkaze je prosté testování EU a její neschopnosti reagovat. I odstupující dvojice Bush-Rice rozumí evropské geopolitice lépe než provinční a konfliktní, nesourodé duo typu „Sarkozy-Merkel“. Jednu českou geopolitiku však uznává i Rusko: "Český hlas zazněl jako disonance ve sboru východoevropských zemí, které jinak jako jeden muž podporují v konfliktu s Ruskem pozici Gruzie," psala ruská agentura ITAR-TASS. Tak jako kdysi Beneš zrádně podlézal komunistickému Sovětskému svazu, tak i Klaus dnes nabízí vlastní národ Putinovu nacionalistickému Rusku, jako Kuba a Bělorusko. Kreml námi pohrdá stejně dnes jako tehdy a tak jako tehdy nepomůže benešovský typ podlézavé velezrady. Hyperaktivní kontrérista, oportunista, mnichovan a „benešovec“ v čele státu není žádnou zárukou ochrany suverenity vzhledem k Rusku (viz také jeho lživé interview v EURO). Zatímco Rusko ještě hledá svého „Hitlera“, my již svého „Chamberleina“, anebo přesněji „Beneše“ máme.

Jediným následkem rozkolného dění v EU může být rozpad EU – Rusové to dobře vědí a již dnes, s pomocí plynu a ropy, rozehrávají jednotlivé hlavy států proti sobě: nejednají s EU jako celkem, ale pouze s jedinci; nejednají s NATO jako celkem, ale pouze s jednotlivými státy. Určité scénáře rozpadu EU se rýsují již dnes a zkusíme je popsat. Česko v nich hraje velmi závažnou roli svojí strategií konfrontace dokumentů EU s národní ústavou ČR. Cest k rozpadu EU je celá řada. Nejdříve však dovolte malou osobní vzpomínku pro dokreslení vlastních postojů a principů.

Osobní vzpomínka. Je dnes příznačné vzpomínat na srpen 1968 – i já mám vzpomínku a postoj, i když úplně jiné prožitky než většina národa. Už od roku 1967 jsem totiž byl v USA (student a emigrant na univerzitě Rochester). „Pražské jaro“ jsem ale prožíval již od r. 1965 (u prof. Šika na EÚ ČSAV) - silné, tvůrčí chvíle, obzvláště v ekonomii. V soukromých kuloárech nešlo o „reformu“, ale o nastolení tržního hospodářství. Odešel jsem již v r. 1967 do USA studovat tržní hospodářství. To bylo ještě za zmateného „strejce“ Novotného. V lednu 1968 však nastal zlom: přiběhli za mnou němečtí spolužáci a předávali zprávy z RIAS: Novotný je out, Dubček je in. Srdce mi přestalo bít, už jsem věděl, že se nevrátím: Saša Dubček, odchovanec Moskvy, naivní věřitel v SSSR, spolu s ÚV KSČ se ujali Pražského jara. Nedá se popsat mé zklamání: čekal jsem Šika či podobného, ale byl konec. Již v březnu začal usmívající se Saša vyhrožovat, jak potře antisocialistické síly. „Socialismus s lidskou tváří“ – ponižující to oxymóron, který se mi v exilových snech jevil jako smrt pod rozšklebenou škraboškou divadelní přetvářky. Pak už jsem vnímal jen Dubčeka, Svobodu, Černíka, apod., agenty Moskvy, jak usilují o převzetí moci v KSČ od „konzervativců“ a pohrobků Novotného. Neuspěli, oponenti je „převezli“ pozváním bratrského Sovětského svazu. Tak jako nyní Rusko v Gruzii, tak i tehdy SSSR využíval všech slabin, naivity a neschopnosti – a bezpečně umístil vojenské jednotky na území ČSSR. Chybí-li dlouhodobá geopolitika, pak všechny protesty, demonstrace, petice, oběti a rozhlasové relace nikomu moc nepomohou. Zůstala ve mne trpkost: nástup Saši a jeho spoluzrádců znamenalo, že se do své domoviny již nikdy nevrátím. Přivlastnili si vážnou, účelovou práci, zprofanovali ji „lidskou tváří“, udělali z ní komunistickou „reformu“ a ve své sovětské sebedůvěře se nechali přehrát simpletony z konzervativní frakce KSČ. Celé „Jaro“ se tak odehrávalo na úrovni komunistů: prostí, naivní, věřící občané naletěli, protože jim věřili. Bez geopolitiky není politiky.
Byl jsem v USA, ale o to více jsem oplakával oběti nekomunistických patriotů, kteří se snažili vyrvat perspektivy svobody z rukou zrádců. Jejich následné hrdinství a sebeobětování nebylo úměrné zradě signatářů Moskevských protokolů. Dalo se tomu předejít: nevěřit Dubčekovi, nedovolit, aby si komunisté přivlastnili úsilí ekonomů a prostých občanů, úsilí o svobodu, demokracii a svobodné trhy, a snažit se, aby naivní „Buďte s námi“ nepřevážila to krásné a upřímné „Jsme s vámi“.
To je vše už voda pod mostem. Ale má osobní vzpomínka je stále trpká, když vidím jak se i dnes „reformní“ frakce komunistů snaží dát lidskou tvář na tu „lidskou tvář“, jak stále fascinují media, a jak se donekonečna upřednostňuje popis akce před akcí samotnou.
Od r. 1968 se tedy i můj exil stal fraškou: na konferencích, společenských i politických akcích jsem se začal setkávat se staříky před kterými jsem z ČSSR utíkal. Nelze ty pocity ani popsat: utekl jste před nimi, až do Washingtonu – ale přišli si „za mnou“, až do Washingtonu. Když se komunistická Charta 77 stala cestovní kanceláří, tak již nastala v exilu pouze tma. Před komunisty nelze utéci – mají totiž frakce, nejsou jednolití, bijí a vraždí se mezi sebou, štěpí se a diferencují – a přijdou za vámi všude ve světě, za surrealistického potlesku naivního Západu, který neumí pochopit, že frakce je frakce je frakce…Nikdy se nedávejte na stranu frakce.
Takhle si to tedy pamatuji. Srpen 1968 již byl jen přirozeným vyvrcholením ruské geopolitiky: vojenské jednotky jsou nutné v ČSSR, to „Sašovo jaro“ je dobrou záminkou, pajďom! Tak jako v Gruzii. Paralela mezi tehdejší Prahou a dnešním Tbilisi je perfektní. Nikdy, nikdy, nepodceňujte Rusy a nikdy nepodceňujte jejich apologety a nohsledy, ať již se nacházejí kdekoliv – třeba i přímo za humny.
Ve vztazích k Rusku jsme neměli věřit Benešovi v letech 1918, 1938 a 1945, ale uvěřili jsme opět Dubčekovi v roce 1968 a zdá se, že jsme připraveni věřit Klausovi v roce 2008. Jak dlouho budeme ignorovat opakované signály, naivní proruské postoje a hrubá apologetika za ještě hrubší agresi? Pro Česko, zdá se, je opuštění ruského orbitu, komunistického i nacionalistického, dlouhodobě nemožné.


Strategii záminek, provokací a příležitostí praktikovali Sověti již tehdy. Tzv. „Pražské jaro“ samo o sobě nebylo důležité, ale bylo strategickou záminkou pro konečné rozmístění sovětských vojsk ve zbývající zemi socialistické sféry bez jejich přímé vojenské přítomnosti. Tehdy, stejně jako dnes v Gruzii, byla vojenská přítomnost úhelným kamenem dlouhodobé strategie obrany národních zájmů.

Je až úsměvné, jak rychle se Polsko po gruzínské anabázi „srovnalo“, přestalo chytračit a smlouvu s USA podepsalo dokud je ještě čas. A Ukrajina si o umístění americké základny řekla přímo a sama. I Gruzie usiluje o vstup do NATO. Všichni však jednají bilaterálně s USA. Vědí, že od EU dostanou maximálně „dárcovské esemesky“. Jen Češi stále ještě chytračí s radarem i lisabonskou dohodou: stávají se „pátou kolonou“ Ruska (jako za Beneše), které o rozkol v EU tvrdě usilují. Postoje nositele Puškinovy (tj. Putinovy) ceny jsou již na ruskou medaili: i tu „ropáckou“, vulgárně anti-vědeckou knížku sponzoruje ruský koncern Lukoil. Bude toho jistě ještě víc. Geopolitická strategie je Ruska je „využívání příležitostí“ a ty jim evropští „spolucestující“ bohatě poskytovali a poskytují. Také zbrklý a přehnaně sebevědomý postup Sakašviliho, který naletěl na vějičku sousedské strategické provokace, v přehnané a nerealistické víře v EU a NATO, vedl k plnému využití „zlatonosné“ příležitosti.

Rozbití EU a omezení vlivu USA je v suverénním zájmu Ruska. V konečném důsledku NATO proti Rusku okrajové země neochrání, protože je stále více pod kontrolou EU a ne USA. Ukrajina a Pobaltí jsou další na řadě, bez ohledu na NATO. Jestli si někdo myslí, že se ochablé NATO nechá převálcovat Ruskem kvůli Litvě, pak se hluboce mýlí. Česko však, díky novodobému „Benešovi“, spadne Rusku „do klína“ samo.

****


Není pravda, že bezkoncepční petice a „hřímání“ proti Rusku (re Gruzie) nebo Číně (re Tibet) může vést k pozitivním výsledkům. Porovnejte si české holohlavé „takymnichy“ s ruským Lavrovem nebo čínským Hu a máte jasno: bezradnost a neschopnost se staví proti geopolitickým strategiím. Člověk by řekl, že ten komunistický „peticionismus“ (proti válce, za světový mír a proti mandelince bramborové) už konečně odezní – ale neodezněl. I premiéři EU se dnes chovají spíše jako drobní suplikanti. Jestli se naivním exhibicionistům v EU podaří zahnat Čínu a Rusko do společné unie, pak je i samotná EU u konce. Rusko-čínská unie by nejednala s EU či NATO, ale pouze s jednotlivými státními složkami. Diskuze o sankcích proti Rusku jsou nereálné a vytvoří pouhou záminku pro devastující sankce Ruska proti EU a okrajovým zemím.

On ten konec už vlastně nastal. Konec je totiž proces. Ne ten Klausův konec „revize a opravy“ byrokratických dokumentů – to byrokracii EU jen posiluje – ale organický konec, nezvratitelný rozpad přebujelého organismu, který přerostl vlastní adaptabilitu, ambice a schopnosti. Každý předimenzovaný celek se přirozeně dělí, drobí a diferencuje. Po integraci přichází rozpad, po rozpadu reintegrace. EU je dnes před rozpadem, Rusko před reintegrací. Již dnes je EU v pokročilém stadiu rozpadu de facto. Rusko to ví a dnes má Rusko čas, Rusko uvažuje geopoliticky. Již dnes nemusí jednat s EU, ale jen s jednotlivými prezidenty a víceprezidenty, kteří opět zmateně pobíhají nahoru a dolů po mramorových kremelských schodech.

EU je manifestně ve stadiu rozkladu. Ještě sice kontroluje kvalitu „sejra a píva“, ale geopoliticky je již ve starém mnichovském a benešovském duchu střídavého okusování a oblizování stále větších a černějších holínek. Strategická geopolitika Ruska a Číny není kontrována podobnou geopolitickou strategií. Je smutné, že starý „Dabya“ musí ještě před důchodem kontrovat Rusko (ve jménu Gruzie, EU i celého svobodného světa), zatímco byrokraté EU debatují chamberlainovské petice, smlouvy a dárcovské konference.

Když už se nepodaří zachránit EU, bude kritické zachování obranyschopného NATO s pomocí silné transatlantické unie s USA a ještě silnější integrace okrajových, tj. „třecích“ styčných zemí. Rusové hrají přes ropu a plyn, stále méně EU potřebují a zvyšuje se jejich přesvědčení, že EU potřebuje Rusko.

Rozpadne se EU?
Pokud si nás EU nezaslouží, pak nebuďme pokrytci
a nastolme diskusi o vystoupení z ní.
Pavel Telička


EU existuje pouze jako nástroj k držení konfliktních ambicí Francie a Německa na uzdě (jestli to někdo nechápe, pak mu pomoz všichni svatí): EU je nutí ke „spolupráci“ a vychutnává si mír a jakousi prosperitu pod americkým „deštníkem“. Geopolitika nesnáší byrokracii a ceny sejra nemají nic společného s nástupem Číny a Ruska. Supervelmoci budou a dnes již jsou tři: oslabování USA je posilováním Ruska a Číny. Obě velmoci dosud nepostupují v unii, geopolitika se stále může rozehrát pozitivně. Jestli ale Amerika ztratí Čínu, pak má dekadentní EU malou šanci na přežití.

Je logické, že ne všichni v Evropě budou reagovat stejně. Nastal boj o ropná koryta přežití.
Prvním vyzývatelem a hráčem je Středomořská unie, vedená Francií, Itálií a Španělskem. EU jí nevěnuje příliš pozornost, protože neví co s ní. Německo určitě nebude členem.

null
null


PÁNOVÉ A DÁMY, TUDY


Upozorňuji, že Středomořská unie má 40 potenciálních členů a podpůrců, je geograficky větší než EU, má ropu, přes členy EU může získat peníze z fondů EU, v roce 2006 přitáhla již $60 miliard investic, přes Izrael má návaznost na USA – region Středomoří má hlavně mládí, růst a silný geopolitický potenciál.

Druhým hráčem je Skandinávská unie zemí jako Dánsko, Finsko, Švédsko a Norsko – nikdo nemůže očekávat, že tyto země budou dobrovolně sdílet své zdroje s Rumunskem, Bulharskem a třeba i Gruzií. Není pochyb, že za určitých podmínek by tato unie uvážila i Pobaltí, ovšem bez Polska.

Třetím celkem je Transatlantická unie, tedy USA, Velká Británie a Irsko, případně s Německem (po ztrátě chabé Merkelové) a Beneluxem. Transatlantická unie je kritická pro budoucnost Evropy: jestli zahrne Německo, pak bude dostatečnou protiváhou Středomořské unii; jestli ne, pak zůstane Německo osamocené, jak již tolikrát v historii Evropy – a tudíž vysoce nebezpečné. Nikdo nepůjde s Německem do dlouhodobého svazku – Transatlantická unie je jedinou šancí pro oddálení konfliktu s Ruskem Rusko. Rusové to již vědí, Němci ještě ne.

Proto se Polsko domlouvá přímo s USA a ne s EU. Jistota je jistota. Proč se tedy ČR nechce domluvit s USA, ale jenom a pouze s EU? Co to je, taková ne-geopolitika? Jde o to, kdo se nakonec bude muset „domluvit“ s Ruskem. Polsko je pro USA zajímavé, ale samo o sobě nestačí. Rusko má sílu udělat i z Polska „Gruzii“. Ale Polsko jako vedoucí složka silné Středoevropské unie by již stálo za ochranu, obzvláště pod silnou americkou záštitou. Měli bychom již vědět, alespoň na úrovni zahraniční politiky, že americký ochranný štít je namířen i proti Rusku, nejen proti Iránu. Jen Rusko to ví, ne ale pštrosí česka zahraniční politika, a již vůbec ne Klaus.

Toto de facto dělení EU do tří autonomních unií je stále ještě „pod radarem“ byrokratické EU a zcela jasně „mimo mísu“ pro zahraniční „politiku“ ČR, Slovenska, Maďarska a částečně i Polska. Země jako Gruzie, Ukrajina, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko to nechápou vůbec, netuší ještě, že vliv Ruska není náhodný, že je ani EU ani NATO neochrání, a že je dobré „oprášit“ si znalosti ruštiny. Klausova koncepce „suverénního ČR“ – tedy strategie „velkého kohouta na malém smetišti“ – je sebevražedná a nahrává přímo geopolitice Ruska.

Pro nás je kritické, že Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko, ale i Rakousko a Slovinsko – tedy Mitteleuropa bez Německa – do žádné z následnických unií nepatří a nikdo je k ničemu nepřizve. Mitteleuropa tedy zůstává bezprizornou zónou mezi Německem a Ruskem. Účelem následnických unií je, aby nebyly ve vzájemném konfliktu a hlavně ne v konfliktu s Ruskem. Česko je zde mezi skálou a tvrdým koutem: když se Německo zapojí do Transatlantické unie, připadne Mitteleuropa Rusku, asi jako Gruzie. (Zapomeňte na EU nebo NATO, jedinou stabilitou a zárukou bylo a je USA .) Jestli se Německo, kvůli vnitropolitickému nacionalismu a socialismu, do Transatlantické unie nezapojí, pak zůstane v Evropě osamoceno a bude se muset ucházet o Mitteleuropu – navzdory geopolitickým plánům Ruska. Výsledek případného konfliktu je jasný a pak Česko tak jako tak skončí opět v orbitu Ruska. Putin, Medvěděv a Lavrov nejsou žádní EU byrokrati, peticionáři a vyjednávači, kterými pohrdají. Dostanou-li Čínu na svoji stranu, pak si budou podmínky spolupráce se třemi zmíněnými uniemi diktovat sami.

Člověk nemusí být genius, aby si geopolitické vztahy a trendy nedokázal poskládat. Nesmí ale být omezený chachar, který spoléhá na druhé, spíše než sám na sebe. Tak jako tak je čas pro geopolitickou strategii ČR nyní, ne zítra. Kam patříme? K Rusku nebo k USA? Není třeba již dnes formovat Středoevropskou unii s Polskem, Slovenskem (proč jsem to jen rozbili?), Maďarskem, Rakouskem a Slovinskem aj. – nemám na mysli nestrategickou dohodu Visegrád, která je spíše geopolitickým potratem. Středoevropská unie by neměla být nějakou “Malou dohodou”, ale silným mocenským uskupením, schopným navazovat dvoustranné dohody spolupráce s následnickými “uniemi”, ale i s USA. Osobně nevidím v české zahraniční politice naléhavější projekt, než formaci silného středoevropského seskupení právě ve chvíli, kdy každý patří někam a nikdo již nemůže sedět obkročmo na zdi a usmívat se potměšile na obě strany – pokud není Čínou, USA nebo Ruskem. Ale ani tehdy ne: globální společnost vyžaduje globální politiku.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pan DA napsal(a):

Smutné ale pravda,
drsná slova padla.
01. 09. 2008 | 01:14

Marcel Derian napsal(a):

To je velmi silný článek, silné argumenty. Velký projev. Snad se dostane mnoha lidem do ruky a snad jej z tohoto množství dostatečně velká část pochopí!
Děkuji
01. 09. 2008 | 01:36

Selen napsal(a):

Beru to trochu jako nadsázku, trochu jako vážně míněnou soukromou prognózu, a trochu jako možný scénář. Každopádně velice zajímavé čtení, je potřeba aby se takovéto názory objevovaly.
01. 09. 2008 | 01:46

jack napsal(a):

Obsáhlý příspěvek jen co je pravda. Vylíčena hrůzná budoucnost střední evropy pokud se plně nepoloží do náruče USA, kde autor žije. Proč mi neustále přijde, že všechny blogy od všech autorů vyjadřujících se ke kavkazské krizi, jsou zaměřeny na to, aby nám vylíčily tu strašlivou nebezpečnost Ruska.

Ano je pravda ta, že námi rusové opovrhují. No to se ovšem nesmíme divit. Národ který posledních několik století nenašel důvod k tomu, aby se vzepřel přímé agresi a na agresora útočí až když je pryč, přičemž se vždy přimkne k tomu silnějšímu ten snad ani jinak být vnímán nemůže.

Je pravda ta, že EU stojí před rozpadem. Fungovalo to skoro padesát let, ale nebudeme si lhát EU přijala svého trojského koně ve formě Polska a Česka. Zájmy místních rádobyvládců, kteří nedohlédnou dále než je hraniční čára, EU a její myšlenku ničí. Nemůžeme se tedy divit, že země, které se chtějí integrovat si vytvářejí vlastní unie a z výše popsaných důvodů se nemůžeme divit, že nás nikdo nepozval.

Autor naznačil možnost, že v případě ruského útoku na Polsko (či Litvu, nebo kterýkoli jiný stát NATO), by nikdo neriskoval otevřený konflikt s ruskem. To by ovšem znamenalo faktický zánik této organizace, neboť nikdo by si nemohl být jistý tím, že se za něj v případě konfliktu postaví. A přesně to si minimálně USA nemohou dovolit. Rusové vědí, že NATO by odpovědělo možná trošičku později než by bylo vhodné o to však razantněji. To je ten důvod proč se Rusko tolik brání rozšiřování severoatlantické alince blíž ke svým hranicím (nemluvím o v podstatě nepřátelských základnách na zadním dvorku).

Strašení české, nyní téměř 20 let po revoluci, již tradičně protiruské společnosti vojenskou akcí ruska proti západní evropě mi připomíná strašení malých dětí zlým a velkým bubákem. Je pravda ta, že Rusko, pokud se opravdu postaví radar a rakety kousek od jeho hranic, nám prostě zavře kohoutky. Až dostaví ropovod do Číny a podmořský do Německa, nebude už nás a vůbec všechny bývalé satelity (nyní se statečně hlásící k odporu proti němu) vůbec potřebovat. Energetickou krizi, která bude následovat si snad ani nechceme představit.
V jednom bodě opravdu s autorem souhlasím. Je na nás jak se budeme chovat a ke komu se přidáme tentokrát. Přeji dobrou noc
01. 09. 2008 | 02:07

Honza Český napsal(a):

Vskutku velmi zajímavý text, ale
Osobně beru tyto globálněstrategické koncepce s rezervou, protože na světě nic není zcela tak, jak mocnosti chtějí
Ale připusťme, že nějak tak to být může
O to více bychom měli usilovat o integraci Evropy a ne jí drobit na různé regionální unie
Středoevropská unie nic neřeší – pořád tu budou jen tři světové mocnosti
Integrovaná Evropa by však mohla být mocností čtvrtou
Že se Evropa integrovat nedá a mocností nebude?
A kdo by ještě na počátku minulého století věřil, že USA budou takovou mocností
Ale možná dříve bude mocností i Jižní Amerika a pak bude vše jinak
P.S.
Znemožnit vznik evropské mocnosti není jen v zájmu Ruska, ale i USA a Číny
01. 09. 2008 | 02:10

car komačov OO8 napsal(a):

To se povedlo .Pravy opak Dinsbirovskeho Antiamerikanismus.Příčinou jsou volební sistemy státu EU.
01. 09. 2008 | 06:08

Kamil napsal(a):

Bohužel
jaká tragická pravda.
Díky za článek.
Hezký den.
01. 09. 2008 | 07:11

Brundibár napsal(a):

Pane Zelený, hutný text, v tom nejlepším slova smyslu. Mám jen dvě poznámky na okraj.

že se rozpadlo Československo, to bych z dnešního pohledu neviděl tragicky. Otázka, jak by společný stát fungoval - stačí si uvědomit, jaká byla procedura schvalování zákonů ve Federálním shromáždění (38 lidí mohlo zablokovat v podstatě cokoliv) a to, že nebyla nejmenší vůle tuto proceduru (která mohla reálně fungovat pouze za vedoucí úlohy jedné Strany) změnit. Rozdělení (a hlavně jeho provedení) zachovalo naši schopnost se domluvit - jsem přesvědčen, že kdybychom se spolu hádali několik let, cestu k sobě budeme hledat podstatně hůř.

Druhá poznámka se týká docela silných norsko-britských vazeb a myslím si, že "transatlantický" a "skandinávský" blok ve vašem scénáři budou přinejmenším úzce spolupracovat - spíš to vidím na jeden společný blok, možná i s Nizozemskem. Byla by pak logická snaha (zejména ze strany USA a hlavně Polska) do tohoto bloku začlenit i Polsko. Německo se buď přidá (doufám), horší varianta by byla, kdyby se připojila ke "středozemí", nebo se dohodne s Ruskem (jako to udělalo v historii už několikrát.
01. 09. 2008 | 07:31

jarpor napsal(a):

Hustý článek, pravdivý článek. Díky za něj.
Myslíte, že si jej naši "eurohujeři" alespoň přečtou s chladnou hlavou ?

Hezký den
01. 09. 2008 | 08:06

Iva2 napsal(a):

Jednoduše strašit Ruskem je dnes něco jako modní hit. Kdo nestraší není Čech :))
01. 09. 2008 | 08:22

Josef K. napsal(a):

Problém EU z jakéhokoliv českého pohledu je absence vlastních pevných kořenů. České definice EU okořeněné americkou zkušeností jsou stejně zavádějící, neboť jde o projekt, který se vymyká dosavadní praxi a zjednodušenému poledu supermocností.
Dlouhá léta všichni tvrdí, že EU má méně patentů a inovací než USA. Podle statistik OECD tomu je přesně naopak. Počet evropských atentů přesahuje USA 1,66x (údaje 2006). EU je dnes vedoucí silou ve většině oborů. Opět- stačí se podívat na statistiky. Jistě EU nevyniká onou schopností totálního nasazení na pokyn z jednoho centra řízeného státu s převažující kulturou jako Rusko či USA. Protože EU je projekt v běhu, jehož základem je docílit jednoty neuvěřitelné kulturně různorodého, rozmanitého kontinentu. EU, jak konstatují i četné i angické a americké studie, je projekt budoucnosti, který se z pohledu sevřeného státního celku může jevit slabým. Ale, povšimněte si, prosím, tato slabost je opravdu zdánlivá, již dnes ekonomika EU předstihla USA (nehledě na ono bohatství zděděné z rooseweltovských dob). Síla EU spočívá v konsensu, to není slabost. Síla EU spočívá v ekonomice, inspirující kultuře denního života. Jestliže dnes občané bývalých západních totalitních zemí se silnou identitou podporují EU, obyvatelé některých bývalých východních zemí (i emigrující) pochybují. Jde spíše o mentální problém. Jestliže Německo, Británie, a Francie z jedné strany , Holandsko, Dánsko, Norsko atp ze strany druhé musely najít schopnost dohody, pak české zpochybňvání pevnosti těchto dohod je prostě projev jisté mentální zaostalosti. Kolik výčitek může vznést Holandsko proti Německu??? a žít v jejich nekonstruktivnm, leč pohodlném polštáři! Je zřejmé, že i regionální iniciativy mnoha zemí, přesahující hranice EU, lze chápat jako sílu EU. Posuzovat Unii z pohledu národnostního státu a české mentality svědčí o nepochopení, z druhé strany odpovídá v nějaké míře přirozenému lidskému uvažování. Současná česká kultura - až na výjimky-nemá dostatečné intelektuální elity, které by byly schopny projekt Unie chápat a vysvětlovat, nebo, poud je má, tyto elity nemají přístup do veřejnho prostoru. Doufejme, že se nějaké časem objeví.
01. 09. 2008 | 08:31

Provaz napsal(a):

Ha,ha ha. Hutný text! Silný článek! Silné argumenty! Já bych to nazval nesourodou koláží povrchních analogií.Ruský medvěd, bojim bojim! O kvalitě ruské armády doporučuji překlad článku jednoho bývalého ruského generála na Britských listech. Že by ruská armáda mohla ohrozit moderně vyzbrojenou a vycvičenou armádu, cha cha! Postoj Číny je znám i panu Červenému, pardon Žlutému, vlastně tedy Zelenému. A válka na Kavkaze? Když je Rusko ochotno utápět se v tamních balkánskách poměrech jenom houšť! Proč by Česká republika měla posílat vojáky do nějaké Osetie, Adžárie, Abcházie, Náhorního Karabachu nebo do nějakých podobných fuj míst?
Proč? Pro americké, britské, Francouzské nebo jiné zájmy?
01. 09. 2008 | 08:46

Xury napsal(a):

Velmi zajímavý článek. Bohužel geopolitika nikdy nebyla naší silnou stránkou. Patrně v důsledku regionální omezenosti. Nedomnívám se, že by se v dohledné době objevil na naší politické scéně politik schopný takového uvažování a navíc dostatečně silný, aby jeho závěry byl schopen realizovat. Na druhé straně si přiznějme, že i USA přes neskonale větší počet příležitostí, se geopolitice (ve vašem pojetí spíš reálpolitice) také stále učí.
Jinak bych měl k vašim vývodům několik výhrad. Největší bych měl k vaší představě o rusko-čínské unii. Rusko (ani SSSR) s Čínou nikdy moc nekamarádilo. Oblast Sibiře je v současnosti pod silným demografickým tlakem z Číny. Být Ruskem měl z tohoto vývoje spíše obavy. Čína stále rychle roste. Co do počtu obyvatel bude brzy desetinásobkem Ruska a hlavně je ekonomicky nepoměrně potentnější. Rusko v současnosti žije především ze surovin. Do budoucnosti to není nic moc. Tato skutečnost všem na druhé straně tlačí Rusko do Evropy pro technologie a znalosti.V tomto směru souhlasím s vaším názorem, že jeho tlak na příhraniční oblasti bude narůstat. Mimochodem včerejší(možná předvčerejší) Medvěděvův výrok o diverzifikaci vývozu surovin je naprosto jasným signálem snahy o rozdělení EU.
01. 09. 2008 | 09:15

evropský občan napsal(a):

ani silný článek ani vyložený blábol - prostě dílčí a trochu romantický názor, který postrádá promyšlené strategické zakotvení.
Subregion střední Evropa nás těžko v globálnmí soutěži zachrání - když byhcom neuměli využít ani existující struktury , tj. EU.
Tyhle snahy ani Západ ani Východ, ani němec, ani Rus trpí jední národoveckým neduhem - jsou dnes už anachronismem.
Nic menšího než EU nám neponůže - pak už zbývý jenom euroatlantické nebo aurasijské partnerství.
01. 09. 2008 | 09:17

Iva2 napsal(a):

Xury

Je to nejmín 7 let stará záležitost, moc se nerozmazává, ale Čína až takový nepřítel Ruska není. SCO funguje a tím že o tom oba nevykřikují do světa neznamená, že by to nemělo význam. Ani USA to moc nerozmazává, zřejmě si myslí že jejich polovzdělaný národ by takovou informaci stejně nedokázal ocenit :)
01. 09. 2008 | 09:27

copy napsal(a):

Americký plán „nukleární převahy“

Klíčem k úspěchu Putinova Ruska je jeho schopnost uhájit svou eurasijskou energetickou strategii pomocí věrohodného vojenského zastrašení, aby tak mohlo čelit již zřejmým vojenským plánům Washingtonu, v známých v terminologii Pentagonu jako celospektrální převaha.

V článku „Vzestup americké nukleární převahy“ publikovaném ve věstníku newyorského CFR „Foreign Affairs“ (březen/duben 2006), tvrdí autoři Kier Lieber a Daryl Press následující:

„Dnes, poprvé za téměř 50 let, stojí Spojené státy na prahu dosažení nukleární nadvlády. Pro Spojené státy bude pravděpodobně již brzy možné zničit primárním úderem ruský a čínský nukleární arzenál s dalekým dosahem. Tento dramatický posun v rovnováze nukleárních sil vychází z řady zlepšení v americkém jaderném systému, rychle se ztenčujícího ruského arzenálu a hlemýždího tempa při modernizaci čínských jaderných sil. Pokud se politika Washingtonu nezmění nebo Moskva a Peking nepodniknou kroky k navýšení a připravenosti svých ozbrojených sil, budou Rusko a Čína – a celý zbytek světa – žít mnoho dalších let ve stínu americké nukleární převahy.“

Autoři tvrdí, a oprávněně, že se ruský strategický nukleární arzenál od kolapsu Sovětského svazu v roce 1991 „prudce upadá“. Rovněž vyvozují, že Spojené státy sledují a už po nějaký čas usilují o dosažení globální nukleární nadvlády. Národní bezpečnostní strategie Bushovy vlády v září 2002 explicitně uvádí, že oficiální americkou politikou bylo dosáhnout globální vojenské nadvlády, což je dnes, s ohledem na akce Washingtonu po událostech ze září 2001, zpráva netěšící řadu zemí.
Jedním z prioritních projektů ministra obrany Rumsfelda bylo vybudování multimiliardové americké protiraketové obrany, což bylo americkým voličů prodáno jako „obrana proti možným teroristickým útokům“. Ve skutečnosti, jak bylo otevřeně přiznáno v Moskvě a Pekingu, je namířena pouze proti dvěma skutečným nukleárním mocnostem, Rusku a Číně.

Jak zdůrazňuje článek ve Foreign Affairs, „typ protiraketové obrany, kterou Spojené státy mohou hodnověrně nasadit, má význam především v ofenzivním a ne defenzivním smyslu – jako doplněk amerického prvního úderu, nikoli jako autonomní štít. Pokud by Spojené státy provedly nukleární útok na Rusko (nebo Čínu), cílové zemi by zůstal jen malý zbytkový arzenál – pokud vůbec něco. V tomto případě by dokonce i relativně malý nebo neefektivní systém protiraketové obrany mohl být více než dostatečný k odražení jakéhokoli odvetného úderu, protože zdevastovanému nepříteli by zbylo jen málo hlavic a klamných cílů“.
01. 09. 2008 | 09:27

copy napsal(a):

V souvislosti s činností Spojených států, které aktivně přesunuly jednotky partnerů v NATO do Afganistanu a nyní Libanonu a aktivně podporují bývalý stát SSSR, Gruzii, dnes klíčovou pro kaspický ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, ve snahách o připojení k NATO a odsunu Putinových jednotek, není divu, že se Moskva cítí poněkud znepokojena sliby amerického prezidenta o šíření demokracie po Američany definovaném „širším Středním východě“. Samotný termín „širší Střední východ“ je výtvorem různých Cheneymu blízkých washingtonských mozkových trustů, včetně jeho PNAC, a vztahuje se na nearabské země, jako Turecko, Irán, Izrael, Pákistán, Afganistan, středoasijské země (bývalé části SSSR) a Azerbejdžan, Gruzii a Arménii. Prezident Bush tento termín ve vztahu k dané oblasti, zahrnuté ve washingtonském projektu „šíření demokracie“ v tomto regionu, poprvé oficiálně použil na summitu G-8 v létě 2004.

Ruské ministerstvo zahraničí 3. října varovalo, že Rusko „podnikne nezbytné kroky“ jestliže budou v Polsku umístěny prvky nového amerického protiraketového systému. Polsko je nyní členem NATO. Jeho ministr obrany Radek Sikorski dříve pracoval v AEI, washingtonském jestřábím mozkovém trustu Richarda Perle. Byl rovněž výkonným ředitelem New Atlantic Initiative, projektu zaměřeného na vtažení zemí bývalé Varšavské smlouvy do NATO pod rouškou šíření demokracie. Spojené státy, via NATO, budují Evropský protiraketový obranný systém.

Jediným možným cílem takového systému je Rusko, ve smyslu umožnění úspěšného primárního úderu Spojeným státům. Dokončení Evropského obranného protiraketového systému, militarizace celého Středního východu, obklíčení Ruska a Číny propojenou sítí nových amerických vojenských základen, mnohých z nich vybudovaných pod rouškou „války proti teroru“, to vše se nyní Kremlu jeví jako součást vědomé americké strategie snahy o celospektrální nadvládu. Pentagon to nazývá „eskalací převahy“, schopnosti zvítězit v jakkoli vedené válce, včetně nukleární.
01. 09. 2008 | 09:29

Nuba napsal(a):

Pane Zelený,

To všechno co jste napsal může být pravda za jednoho předpokladu, že neexistuje něco jako národní zájmy USA.

Myslím, že o nich snad něco víte, ta pátá kolona na amerických univerzitách přece existuje nebo ne ?

Vaše vyjádření vyznívá jako apel z pohledu člověka žijícího za velkou louží.

Hruštičky ze své valašské zahrádky Vám posílat nebudu, myslím, že by Vám již nechutnaly.

Přeji vše dobré
01. 09. 2008 | 09:39

Al Jouda napsal(a):

Je-li to pravda, tak nás potěš Pánbůh !
01. 09. 2008 | 09:45

Rejpal napsal(a):

Díky autorovi za zajímavý článek. Mám však pár připomínek k "nebezpečnosti" dnešního Ruska.

Autor zcela pomíjí změnu komunistického režimu bývalého SSSR na kapitalistický a relativně svobodný systém dnešního Ruska. Změnu považuji za naprosto zásadní rozdíl vůči komunistické diktatuře založené na proletářském internacionalismu. Rozdíl je nutné zvážit v důvěryhodné geopolitické analýze.

Nejsem sice historik, ale pokud vím, byl vztah předsovětského Ruska k Německu i k bývalému Rakousko-Uhersku (tedy k dnešní centrální části EU) velmi dobrý až přátelský. K rozkolu došlo naprosto nevhodným zásahem Ruska na podporu Srbska vymanit se z Rakousko-Uherska. Za tento krok také Rusko zaplatilo 70.lety komunistického útlaku.

Nemělo by se ani zapomínat na fakt, že Uljanova/Lenina poslal do Ruska dělat komunistickou revoluci sám německý císař.

Myslím, že pro EU je nutná jednotná zahraniční politika, která bude založena na přátelských vztazích jak s Ruskem, tak i s USA. Snahu o provokace proti Rusku, na příklad možným vstupem Gruzie či Ukrajiny do Severoatlantického paktu NATO za moudré nepovažuji.
01. 09. 2008 | 09:46

F.Srbek napsal(a):

Zajímavý článek a zajímavý pohled.
Jen v jedné věci si nejsem jist. Testovalo Rusko EU, nebo EU a NATO Rusko po té, co gruzínský, podle mého názoru "Nespočitatelný" prezident odstartoval tohle šílené dobrodružství.

Za dané ekonomické situace Rusko nemusí nikoho okupovat, mohou si řadu věci bohužel prostě jenom koupit. Viz naše K.Vary.

Podle mého soudu, pokud nás zase někdo z našich demokraticky zvolených zástupců někdy později Rusku "neprodá" nebo "nesvěří" , měli bychom si svoje postavení uhájit. Bez velkého křiku, důslednou prací a férovou zahraniční politikou.
01. 09. 2008 | 09:56

Brundibár napsal(a):

Pro Josefa K., k počtu patentů:

Nevím, z jakých pramenů čerpáte? Mám k dispozici Compendium of Patent Statistics 2007 (http://www.oecd.org/dataoec...), podle kterého je situace poněkud jiná. V počtu patentů podaných u tří největších patentových úřadů (EPO, USPTO a JPO) jsou na tom USA, Japonsko a EU v podstatě stejně, odstup EU se prohloubí, pokud se počet patentů vztáhne k počtu obyvatel, EU jako celek propadá pod průměr OECD.
01. 09. 2008 | 09:56

Vico napsal(a):

Autorovi víc než za samotný obsah děkuji za podnětnou diskuzi, která se pod článkem zajisté široce rozvine. Trochu mne pobavil jen Jarpor, který doporučuje eurohujerům si článek přečíst. Já jsem z článku vyrozuměl, že krach projektu "Evropská unie" bude pro Evropu a pro Českou republiku zvláště téměř fatální. Nabízející se alternativy za EU jsou pouze špatné a ještě horší.Klausův osamocený boj proti integraci vskutku navozuje dojem, že tak činí v zájmu jednoho z globálních hráčů, kterého pak, to pan profesor pojmenoval zcela zřetelně.Rozpadne li se evropská unie, dojde k nové parcelaci zájmových sfér. Na rozdíl od pana profesora si však myslím, že v takovém případě nám rozhodně USA nepomohou a radar, který se stal bezmála fetišem pro všechny, kteří se teď hrdinsky tetelí strachem před medvědem, který kupodivu i přes dlouhou zimu nechcípl a vylezl znovu z brlohu, nás nevytrhne. Záleží na Evropě, zda svůj projekt dotáhne do konce. To je naše jediná reálná cesta, která nám zajistí obstojnou budoucnost. Ačkoliv mne stanovisko Klause ke Gruzii rozhodně z židle nezvedlo a docela s ním souhlasím , pokud jde o pojmenování příčin vzniku konfliktu, jsem na druhé straně rád, že se od něho odvracejí i ti, kteří mu doposud freneticky aplaudovali. Možná, že se pak jeho včerejší stoupenci znovu zamyslí i nad jeho /pokud jde o hlavy evropských států/ osamoceném podkopávání základů EUˇ.
01. 09. 2008 | 09:59

ROSSIAN napsal(a):

Pane Zelený, vaše názory a vize jsou mi z duše odporné. Akorát nahráváte americké neokonzervativní politice která má strategii západu jako jednotné pevnosti - proti Ruské, islámské aj. "hrozbě" používá pouze pro vlastní strategické zájmy - především neustále držet klín mezi evropou a ruskem aby nedošlo k jejich byt pragmatickému sblížení - aby získala dominantní vliv v euroasii a přístup k tamním nerostným zdrojům, proto je taky až tak hystericky podporován zločinec Saakašvilli, a už nepokrytě používán dvojí metr - protože jestli USA ztratí Gruzii, zavře se jí cesta do blízkého zahraničí i možnost mocensky držet v šachu Rusko. Tato politika, strhávající neustále evropské země pod dominanci USA v budoucnosti poškodí především Evropu a tamní státnící (pokud pomineme některé nové země EU jako neokonzervativní opičáky oblečené do amerických vlajek) si to uvědomují, včetně neustálých snah USA blokovat jejich spolupráci s Ruskem. Podle strategi us neocons totiž žádná evropská země nemá nárok nazvazovat samostatné vztahy s Ruskem bez kontroly USA. Monopol na vztahy s Ruskem má mít pouze USA - tak aby nepřevážila evropská idea smířlivého postoje k Rusku. Jenže tato politika padne jakmile oslabí globální dominance USA což se projeví i na oslabení euroatlantické vazby a okmžitému přiklonění důležitých zemí EU ke spolupráci s Ruskem.
Vy jste holt zase jeden ze zastydlých osmašedesátníků ohánějící se sice geopolitikou ale ve skutečnosti jste to právě vy komu chybí strategické a globální myšlení. Položte si otázku - co je větší hrozba, Rusko které se narozdíl od USA vzdalo politického i kulturního globalismu a přející si jediné - bezprostřední prostor okolo sebe bez cizích vojenkých i politických aliancí, anebo USA operující stále v globálních termínech a nebezepečné dichotomie dobra a zla, včetně požadavku globální dominance západu pod vedením USA, která naopak šikuje budoucí jednotnou antizápadní globální frontu - i s Ruskem. Evropa Rusko potřebuje mnohem více než nejistou hegemonii USA, v budoucím světě poklesu americké moci a vzestupu nových mimozápadních civilizačních center se právě Rusko stane klíčovou vazbou budoucí Evropy - jako nejbližší přirozený civilizační spojenec, pokud ho však díky nesmyslné a evropě cizí americké nekonzervativní politice od sebe odežene bude to nikoli škoda Ruska ale především škoda Evropy. Udržet spolupráci s Ruskem a naopak odmítnout evropě škodící ideu "euroatlantické pevnosti" by mělo být prioritou budoucí evropy.
Ti benešovci, klausovci aj, jak je nazýváte ve skutečnosti představuje zdravé jádro českého myšlení a důkaz že snad jednou toto myšlení u nás převáží a defintivně pohřbí současnou ostudnou éru naší vlády a ještě ostudnější její zahraničně-politickou orientaci, která je celému světu pro smích. Jinak si do nás v budoucosti každý kopne jako do prodejné děvky.
01. 09. 2008 | 10:12

Tupelo napsal(a):

Dobry den pane profesore, diky za clanek, dobre se cte a nuti k zamysleni. Ale mel bych par ale;) :

1. Gruzinsky konflikt. Prvni kdo zde vypustil pokusny balonek byli Gruzinci. Ostrelovanim spiciho mesta, jen par hodin po uzavrenem primeri. Vzhledem k predchozi navsteve ministrine USA v tom mozna nejedou gruzinci sami. Ale mozna je pani ministrine varovala, kdo vi?Rusove provedli rychlou akci a zabranili dalsim masakrum (kez by tak akceschopna byla EU v byvale Jugoslavii). Skody v Gruzii jeste nejsou vycisleny, asi nejvetsi budou v zabavene a znicene vyzbroji, ty jim USA & spol. rychle nahradi. Rusove mohli bez vetsich problemu dojit az do Tbilisi, presto to, zrejme z politickych duvodu neudelali. To by byl teprv balonek. :)

2. Rusko. V zemich stredni a vychodni Evropy se pochopitelne lehceji siri pocit strachu z ruske agrese. Ale neexistuji na svete vetsi rizika, militatni teroriste, globabalni oteplovani, nove nemoci na ktere by se mela Evropa zacit pripravovat?. Nenapada me jediny duvod proc by rusove meli uprednostnit silova jednani pred standardnim ekonomickym chovanim. Jejich zeme je dostatecne velika, obyvatelstvo stale spis vymira, takze problem s zivotnim prostorem nehrozi, spise naopak, Cina by si mohla narokovat ridceji osidlene, na suroviny bohatejsi sibirske uzemi. I kdyz popravde, Cina si tyto suroviny bude chtit spis koupit, riskovat kvuli surovinam jaderny konflikt by se ji zrejme moc nechtelo. Radeji bych mel Rusko na nasi strane, nez videl posilovani SOS, coz bude logicka odpoved Ruska na projevy nepratelstvi ze strany Evropy (Topolanek neni sam kdo dava radar do souvislosti s Ruskem). Ostatne o teto moznosti, totiz zmene obchodni orientace Ruska se zde, opet v souvislosti s novymi zakladnami USA v Evrope, hovori na techto strankach uz rok.

3. Evropa. Muj soukromy dojem z Evropy neni tak pesimisticky (patri mezi kolosy, euro muze brzy nahradit dolar, coz svedci o duvere zbytku sveta), urcite existuji problemy, stejne jak existuji problemy pro USA, Rusko, Cinu, ... Kdyz si k tomu pridame fakt, ze je to teprve nedavno co EU prijala nove zeme, v poslednich 40 letech vetsinou vyvijejicich se jinak, tak to zakonite vede k otresum v celem mechanismu. Otazka je jak budou tyto otresy velke, mozna to bylo prilis velke sousto pro puvodni patnactku. Uvedl jste pro me velmi zajimave modely Evropy s novymi zonami, ovsem ve svetle toho, ze i tyto zony budou potrebovat nejaky cas, aby se etablovaly vidim jako schudnejsi cestu pro Evropu pokracovat v prohlubovani soucasne integrace, kde jiz zaklady byly polozeny. I z Vaseho textu vyplyva, ze nejaka forma integrace bude potreba (stredomorska, stredoevropska, transatlanticka, skandinavska zona), a Evropa by nemela s urychlenim integrace moc dlouho vahat (stejne jak probiha integrace na vychode nebo v Jizni Americe) - klidne za cenu vytvoreni vicerychlostni Evropy. Kam bychom se soucasnou ceskou vladou a prezidentem patrili je zrejme.

4. USA. Vypada to ze USA zacinaji stat, hlavne z politickeho hlediska (ekonomickou krizi zvladnou podle me lepe), na pokraji pozvolneho upadku. Cina, Rusko a postupne i dalsi si zacinaji delat politiku, ktera cim dal mene bere ohled na zajmy USA, jejiz reputace, zejmena diky poslednim 8 letum znacne utrpela. Bude zajimave srovnavat jejich reakce na snizujici se vlastni vyznam, s vyvojem jakym proslo SSSR, resp. Rusko na podobne ceste. Pral bych USA a tim i Evrope (a vlastne celemu svetu) aby USA po prezidentskych volbach zacaly menit svou politiku (zacit by mohli tim ze prestanou pouzivat pragmaticky volene lzi, pouzivanych pro dosazeni cilu ropnych a zbrojnich koncernu).
01. 09. 2008 | 10:30

veverka napsal(a):

Zelený
"Rusko dnes (zcela očekávaně) v Gruzii testuje soudržnost a strategickou připravenost „rozšířené“ EU a NATO."

Autor Zelený se pravděpodobně domnívá,že Saakašvivliho ,který tento konflikt rozpoutal ovládá Rusko.Nechme ho v jeho bludech žít dál.

Pane Zelený,ten komu nejvíc vadí integrující se Evropa není Rusko,ale USA.Pokud to nevidíte pak nejste zelený,ale slepý.
01. 09. 2008 | 10:30

ROSSIAN napsal(a):

A že tři čtrtiny české veřejnosti nemá obavy z Ruska o něčem vypovída - že má zdravé myšlení a nepodléhá stuednoválečnickým schématům, které ji stále vnucuje současný protruský "mediálně-politický" konsenzus. Lidé velmi správně vnímají že oproti virtuální hrozbě "ruského imperialismu", je zde skutečná hrozba, bezůčelné stavění us radarů jako politických pomníků americké moci zvyšující akorát bezpečnostní napětí v eurasii.
Lidé vám prostě na tu propagandu budou skákat čím dál tim méně.
01. 09. 2008 | 10:33

Nuba napsal(a):

A pane Zelený

Ještě k té "slabé Merkel", musím se jí zastat, je to vynikající politička, samozřejmě v ZOO mezi supy a jestřáby se jeví jako bílá velryba, ale řekněme si to upřímně, více takových Merkel a byl by klid.

Vy (muži) pořád potřebuje ten boj tělo na tělo a když vám schází, tak bojujete pro začátek alespoň politicky, je to Váš fetiš bejka. A podívejte se, kam jste to dotáhli, no ráj na zemi to asi nebude.

Z těch samolibých agresivních jedinců, kteří se pasovali na povolané k záchraně lidstva, se mi dělá nanic. Pane Bože, těch zbytečně utopených prachů k takovým zhovadilostem, to může těšit snad jen to lidské hovádko, promiňte.

Jdu do sebe hodit štamprli slivovice.
01. 09. 2008 | 10:33

Josef K. napsal(a):

To Rossian. Pane Rosiiane, či paní. Vše texty mají jednu nevýhodu, neprezentují to, co je pro zbytek světa přitažlivé. Že by se Čína, Indie, Evropa či Japonsko inspirovaly ruským pokrokem je iluzorní. Diskuse je od toho, abyste získal přátele, ale Vy nedisktujete, Vy vykřikujete svou pravdu do světa. ravda je však, milý pane, paní to, na čem se ti ostatní s Vámi shodnou. To je základní rozdíl západního a ruského myšlení. Pro Vás je nejednonbost slabost, pro Evropana je nejednotnost síla, protože umí vést diskusi, někdo více, někdo méně, ale je to stálá schopnost dohody. Pokud vím, v Rusku se lidé při elementární neshodě raději porvou a zvítězí svaly.
01. 09. 2008 | 10:46

skeptický napsal(a):

Evropu,Rusko i a USA manipulují v pozadí stejní lidé,kteří tam de facto vládnou by proxy. Na Číně se pracuje.Jen co se podaří ovládnout tamní bankovnictví.

Dosazují vlády podle své vlastní potřeby,a veškeré snahy jsou obráceny na zdůvodňění dalšího zbrojení.
I zde existují frakce,jak se pan autor zmiňuje,ale když přijde na lámání chleba,všechny musejí poslouchat jednoho pána.

Nejvýnosnější legální podnikání byla odjakživa výroba a prodej chlastu, půjčování peněz,a investice ve zbrojním průmyslu.

Od investic v energetických zdrojích se přešlo přímo na loupení,což je podstatně lacinější,a vytváří se i odbyt pro zbrojní výrobu.Dále vývoz revoluce tam,kde je třeba nastolit demokracii.V demokracii už se dá koupit úplně všechno.

V tradici se pokračuje,a lidé vlastnící tyto výrobní prostředky jsou pravou vládou tohoto světa.

Armády světla jsou využívány k ovládnutí energetických zdrojů v barbarských zemích,zajímavý bude souboj o Arktidu,kde vítěz je už předem určen připraveností na válku a technologickým náskokem.

Posici Ruska lze snadno pochopit s železnou smyčkou kanonů,které jim USA tahá přímo pod okna.

Je to v podstatě stále válka náboženství.Nejchytřejší vyhraje,a hraním jednoho proti druhému buď zničí,nebo zotročí zbývající.

Pravidlem asi zůstane držet konflikty na úrovni konvenčních zbraní,a dále od průmyslových oblastí.Ten lepší svět by asi neměl být radioaktivní,to by byla vada na kráse.Lidstvo se dá vyhubit i jinak.

Rusko stejně dopadne tak,že až přijde den,dojde k převratu,kdy všichni budeme jedna rodina.Skončí ze dne na den,stejně jako SSSR.Pak se otevřou gulagy,odsun nepohodlných po milionech,jak v bolševickém Rusku.Odstraní se peníze,bez kartičky umřeš hlady,absolutní kontrola.Pořádek musí být.

Zatím je strašák Ruska stále potřebný,jako zdůvodnění pro zbrojení.
Kombinování kdo s kým,a za kolik připomíná jednoho ministra,který tím byl známý.

Že se EU rozpadne je věc,kterou uvedl známý laureát Nobelovy ceny za ekonomii už dávno.Proč by si Anglie,kde spousta těžkých hochů žije,držela libru?

Člověku se příčí tahle nová pragmatická morálka,kde se smečky buď placených,nebo snažících se zavděčit ideologů předhánějí v dokazování,že černé je vlastně bílé.
01. 09. 2008 | 10:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Josefe K.,

skvělá úvaha, mohu-li vyjádřit svůj subjektivní názor.

A to v čistě obecné rovině (nejde mi o komentář ke stylu pana Rossiana či dokonce k Rusku, ale o způsobech uvažování, který i na tomto blogu ovlivňuje veškeré diskuse).

Mohu získat copyright? Určitě bych se na ni někdy rád odvolal ;-)

Libor Stejskal
01. 09. 2008 | 11:07

jede napsal(a):

Posílám link na článek pouze třem kamarádům, kteří "geopoliticky" smýšlejí, jen mě schází úvaha o enormní přesile pěšáků(obyvatelů/dobyvatelů) při event. konfliktu Čína/Rusko
01. 09. 2008 | 11:07

Josef K. napsal(a):

Milýá pane Stejskale, možná jsem špatně porozuměl, ale to je přece obecný princip, který by měl být vlastnictvím všech.
01. 09. 2008 | 11:18

stejskal napsal(a):

Ale není, pane Josefe K. Bohužel.

Anebo příliš čtu zdejší diskuse a jsem už odtržen od reality ;-) Mám z nich pocit, že většina lidí považuje odlišný názor v lepším případě za tupost, v horším za zločin.

Libor Stejskal
01. 09. 2008 | 11:22

Gerd napsal(a):

Dobrý den pane Zelený,
v záplavě obdivných příspěvků chybí adekvátní množství polemických pohledů.
V podstatě nám líčíte Rusko schématem z r. 1968 jako zaostalého Ivana, který do ČR chce za každou cenu umístit vojenskou základnu. Rusové jsou nepochybně pro ČR nebezpečím a kdyby měli možnost, zopakují si r. 1968. Ve svém svatém zanícení proti této hrozbě jste ochoten vyhánět čerta ďáblem a divíte se, že 75% Čechů nadšeně netleská pro základnu USa. n8m je totiž jedno, kdo nás bude okupovat ke svému prospěchu, zda Rusko nebo USA. Okupace může být zjevná nebo poněkud skrytá, v každém případě se bude jednat o značné omezení naší suverenity nikoliv ve prospěch českého národa.
To, že někdo odmítá základnu USA, ještě neznamená, že musí nadšeně tleskat pro americký radar v Brdech. Nechceme být manipulovaným národem.
Jestliže jsme vstoupili do EU, mělo by být naší snahou tuto organizaci udržet v chodu, nikoliv ji rozbíjet. Na jednu stranu představitele ČR obviňujete z rozbíjení EU a na druhou stranu nás k němu nabádate spojením pouze s USA!
Váš pohled hodnocení ruského nebezpečí a bloků po rozpadu EU je silně zjednodušený. Úplně zde chybí varianta, že by se v nějaké době propojila celá EU a USA. Rovněž tak pomýjíte mnohem pravděpodobnější model, že Rusko nebude vehnáno do náruče Číny, ale že Číňané obsadí Rusko jednopduše demografickou expanzí. Jde sice o dlouhodobý horizont, ale ten hrozí i USA.
Dále pomýjíte budoucí vývoj v USA. Současná anglosaská kultura může být za několik desetiletí nahrazena hispánskou kulturou větší natalitou hispánského obyvatelstva. Pak hrozí, že i celá politika USA se začne podobat politice zemí Latinské Ameriky. Je to snad onen ráj, o který by měli Češi usilovat?

Myslím, že volky nevolky nám nezbývá nic jiného než se snažit udržet EU v chodu a že všechny další alternativy jsou jen horší. Alespoň pro český národ. EU ice není žádnou velkou výhrou, ale jde o nejmenší zlo z mnoha hrozících.

V hodnocení Gruzie vidíte testovací balónek. Já zde vidím značkování území a nutnost předvést Rusům vítězný konflikt náhradou za Čečnu, rozpad SSSR a v poslední řadě i neuhájení územní celistvosti ruského spojence Srbska odtržením Kosova. Rusové potřebovali ukázat sílu a vítězství a to nyní mají.

V případě základen USA nebo ruských akcí či sfér vlivu nejde o nic jiného, než o značkování teritoria, jako pes močí na patníky a někde něco utrousí, USA neb o Rusko pouští silná slova a sem tam utrousí novou základnu. O český národ vůbec nejde a o záchranu euroatlantické civilizace už vůbec ne. Než dojde k Vámi očekávanému scénáři vývoje (a je na sakra dlouho), dojde ve všech hodnocených zemích (USA, země EU, Rusko) k takovému demografickému vývoje, že velmi silně zamíchá Vašimi úvahami. USA - Hispánci, EU - muslimové a Albánci z Kosova, Rusko - Číňané. Budoucí konflikty nemusí být řešeny silou zbraní, ale humnismem poražených zemí a plodností žen nepřizpůsobivých menšin.
Hezký den
01. 09. 2008 | 11:22

Iva2 napsal(a):

jede

Co s tím Rusko Čínskym konfliktem pořád máte? To si to tak hodně přejete? Kdyby jste si raději prohlídli net a našli si informace jak to mezi nima zrovna je, nikdy na tom líp mezi sebou nebyli......jejich štváči se musí smažit nevůlí :)))
01. 09. 2008 | 11:26

skeptický napsal(a):

Vojenská doktrina tatíčka Maa byla obklíčit nepřítele v poměru 6 : 1 ,nebo lépe 10 : 1 a zničit.
Prosté.Kupte si červenou knížku.
01. 09. 2008 | 11:26

Gerd napsal(a):

Oprava a doplnění:

To, že někdo odmítá základnu USA, ještě neznamená, že musí nadšeně tleskat pro Rusy v ČR.

Humanismus a přijímání ekonomických uprchlíků, kteří jen tvoří vlastní nepřizpůsobivá gheta se EU vymstí. Už nyní se tak děje ve Franicii i Německu. Příliš velká část lidí z menšin nechce přijmout možnost soužití rozdílných kultur.
01. 09. 2008 | 11:31

Taoiseach napsal(a):

Vážený pane profesore,

pan Stejskal by Vám měl vysvětlit, že Vaše příspěvky jsou moc dlouhé a čtenář se v nich při vší snaze ztrácí.
Myslím, že byste sem neměl dávat studie.

Také není moc jasné, kdy kritizujete ČR a kdy EU. Nicméně, vezměme to popořádku:

"falešný pocit bezpečí, tehdy i dnes, vyplývá z příslušnosti k NATO" - Reálný pocit bezpečí ovšem vyplývá z hospodářského propojení se Západem. Money matters a za své hospodářské zájmy půjde do války každý.

"Strategická geopolitika se v české zahraniční politice zřejmě nevyskytuje vůbec ... Navíc se vše důležité přenechává „koňovi“ EU, který má větší hlavu." - To je jedině správný přístup. Desetimiliónová země není v postavení, kdy by mohla dělat vlastní politiku vůčí Rusku, Číně nebo USA. Pokud se chceme aktivně podílet na evropské strategii, musíme pečlivě vyvažovat - "myš, která řvala" není dobrý přístup.

"Američané se již dnes musí uchylovat k bilaterálním dohodám, aby alespoň částečně „obešli“ nefunkční byrokracie EU" - Nemusí, ale Dubya to tak chce. EU je sice jeden celek, ale opravdu je to unie, nikoli federace. Takže rozhodovací procesy v EU jsou podstatně složitější, což si Američané, včetně Vás, mylně vykládají jako nefunkčnoust.

"Je až úsměvné, jak rychle se Polsko po gruzínské anabázi „srovnalo“, přestalo chytračit a smlouvu s USA podepsalo dokud je ještě čas" - Pokud vím, ustoupliy naopak USA v otázce raket patriot.

"Rusko-čínská unie by nejednala s EU či NATO, ale pouze s jednotlivými státními složkami." - Jistě by to zkoušeli. Bushova odministrativa rozeštvává evropské státy už teď (přes všechna ujišťování o tom, jak stojí o silnou Evropu jako partnera).

"EU je dnes před rozpadem" - EU se integruje pomalu, ale nikdy dřív nebyla víc integrovaná. Evropa nikdy nebude mluvit jen jedním jazykem (když se podívám na Bushe, je to spíš dobře).

"Středomořská unie, vedená Francií, Itálií a Španělskem. EU jí nevěnuje příliš pozornost, protože neví co s ní. Německo určitě nebude členem." - Naprostý nesmysl, něco takového by bylo v konfliktu s primární právem EU - nastudujte si to, prosím.

"čas pro geopolitickou strategii ČR nyní, ne zítra. Kam patříme? K Rusku nebo k USA?" - Do EU!

"Není třeba již dnes formovat Středoevropskou unii s Polskem, Slovenskem (proč jsem to jen rozbili?), Maďarskem, Rakouskem a Slovinskem aj." - To je právě návod k rozbití EU. Děkujeme, nechceme.
01. 09. 2008 | 11:32

skeptický napsal(a):

Humanismus sloužil před několika staletími k podkopávání církve,dnes je církev skoro mrtvá,tak to dělá se státy.
01. 09. 2008 | 11:34

Vladimír napsal(a):

Určitě zajímavý článek, přesně vystihuje současný stav EU. To, že se nepodařilo z EU vytvořit silnou federaci s jednotnou zahraniční a obranou politikou a postavit ji na roveň globálních mocností je fatální a pravděpodobně i nezvratný fakt. Částečně souhlasím i s některými závěry, co se stane. Jsem ale ještě pesimističtější. Rozhodně bych nespoléhal na nějaké "spojenectví" s USA. Stačí si uvědomit, že Amerika má dost jiných problémů (vlastních i v jiných částech světa) a tyto problémy se budou jen prohlubovat. Co se týče vojenské síly, USA možná dovedou efektivně něco vybombardovat, ale ne vojensky obsadit (to dokázaly za poslední desetiletí mnohokrát). A pokud by si měla vybírat, kde se bude vojensky angažovat, obsadí raději státy bohaté na suroviny než poskytnou ochranu bezvýznamné zemičce. Radar je taky jen velký humbuk, je to jen kus hardware, který je za prvé nahraditelný a za druhé trochu důležitý jen když funguje, tj. před případným konfliktem s Ruskem. Po jeho zasažení první ruskou raketou se Česko stává pro USA absolutně nezajímavou částí světa. Myslím, že tohle ví dost dobře jak USA tak Rusko. Takže co zbývá? Možná zmiňovaná Středoevropská unie, ale ta je krajně nepravděpodobná a jak již napsal někdo ve svém příspěvku, takové romantické sci-fi. A pak už jen dvě možnosti: nový spolkový stát Německa (pokud k nám Němci budou velkorysí) nebo státeček pod patronací Ruska. Vybírat si stejně nebudeme my, ale rozhodne to za nás Rusko a Německo (možná po dohodě s USA). To není poraženectví, to je bohužel pravděpodobný scénář. A s politiky typu Klause, Topolánka, Vondry, Parkanové (jmenuji jen ty vládnoucí) se velmi pravděpodobně naplní.
01. 09. 2008 | 11:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Taoiseachu,

dovolím si drobně nesouhlasit ;-)

Text pana profesora Zeleného zazanamenal za necelých dvanát hodin (z toho šest nočních) přes šestnáct set návštěv a celou řadu diskusních příspěvků. Řekl bych, že to svědčí o poměrně velkém čtenářském zájmu bez ohledu na rozsah studie.

Libor Stejskal
01. 09. 2008 | 11:45

RUS napsal(a):

Info:
Šanghajská organizace pro spolupráci (ŠOS, angl. SCO, rus. ШОС) - je mezivládní organizace založená 14. června, 2001 těmito státy: Čínská lidová republika, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán.Pozorovatelské země jsou:Mongolsko, Indie, Írán, Pakistán.V současné době usiluje o připojení k této organizaci Mongolsko. členské země zabírají téměř 30 000 000 kilometrů čtverečních (tři pětiny velikosti Eurasie), na kterých žije přibližně 1 455 000 000 obyvatel. Navíc jsou v této organizaci dvě světové mocnosti a navíc na území Šanghajské organizace je více zdrojů ropy a zemního plny než kontrolují země OPEC.Díky tomuto se stává tato organizace stále silnější.

Šanghajskou organizaci pro spolupráci (ŠOS) Zajišťuje regionální bezpečnost, brání se před Islámským terorismem, ale také podporuje ekonomickou spolupráci. Na posledním summitu v říjnu 2005 v Moskvě bylo mimo jiné projednáno propojení bankovních ústavů členských států. Ruská Federace i Čína mají snahu aktivizovat v rámci ŠOS také vojenskou spolupráci. Důkazem je letní rusko-čínské vojenské cvičení v rámci ŠOS. Organizace však získává na silný popud Číny i roli v oblasti rozvoje ekonomické spolupráce mezi členskými zeměmi.Jednací řečí ŠOS Je ruština a čínština.
Historie ŠOS
1996 - V Šanghaji podepsána smlouva o prohloubení vojenské důvěry v hraničních oblastech („Šanghajská pětka“).

1997 - Smlouva o omezení vojenských sil v hraničních oblastech.

2001 - Původní pětku (Čína, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán) doplnil Uzbekistán. 15. června 2001 vydána deklarace o zřízení ŠOS.

2004 - Pozorovatelský status získalo Mongolsko.

2005 - Pozorovatelský status získaly Írán, Indie a Pákistán. Žádost USA, aby se směly summitu zúčastnit, byla odmítnuta, naopak byly vyzvány, aby vyklidily základny ve Střední Asii. Uzbekistán již smlouvu s USA vypověděl.

Ujel vam vlak važena EU!Všechno co nam zde tak hezky namaloval pan Zelený,je pouze zbožne přaní,nic vic.
Prave Rusko celou tu dobu od rozpadu CCCP snažilo co nejvic sbližit s EU,jako odpoved dostalo rozšiření NATO plus posttraumaticke chovaní Polska a pobalti.Skutečnou snahou NATO bylo vždy uplne rozdelení Ruska na male staty,podle starého ,,dobrého,,principu Rozdeluj a panuj.
je vedet že o EU toho moc nevite pane Zelený!To že radujete s vzniku Středomorske Unie řekl bych je ponekud přečasne,možnost rozšiřeni spoluprace s Alžirskem,Egiptem,a dalšimi bude bezpohybne znamenat pritok emigrantu s techto zemi a součastne nutnost omezeni podpor nekolika sektoru ekonomiki EU.napřiklad zmenu dotačni politiki v zemedelstvi.Vždyt to je UTOPIE.Nektere zeme už ted stojí na pokrají rasove-naboženske revoluce a o zemedelstvi vubec nema cenu rozvadet.
V teto situace opravdu nedivim agresivne politiky ktere pokouši nastavit EU,pragmaticke řečeno a položiv ruku na srdce se mužeme pouze konstatovat - Podelali jste to panove!

P.S.Pro všechní globalní profesoře - Žadna velmoc nikdy nedokazala ovladnout celý svet,nebude tomu ani tentokrat.Pradoks je v tom že to je dobře i pro samotný Zapad.

S pozdravem
Vaš RUS
01. 09. 2008 | 12:07

RUMCAJS napsal(a):

Není co doplnit, vše bylo řečeno.
Naprostý souhlas.

Až se jednou opřeme o záda Unie a ta se složí jako domeček z karet ukáže se Topolánkovo vyjednávání o radaru jako veliká prozíravost.
01. 09. 2008 | 12:55

Iva2 napsal(a):

F.Adamec

Začala jsem to číst, ale pak jsem mávla rukou.....Máte to zmatené, přeskakujete od myšlenky k myšlence...je to moc dlouhé a takové to typické bla bla kdy člověk nakonec zjistí, že četl sto obměn jednoho. Bylo vám zle a odskakoval jste si, že jste neudržel myšlenku?
01. 09. 2008 | 13:14

Iva2 napsal(a):

Rus

Hm, tak ted jste druhý který ví o tom, že rusko čínský konflikt nehrozí ani náhodou :)) Myslím že jste pokazil radost válečnému štváči. Jojo, ještě bude veselo :)
01. 09. 2008 | 13:16

Iva2 napsal(a):

Rumcajz

Až jednou procitneme, budeme mít co dělat, abychom se jich dokázali zbavit....
01. 09. 2008 | 13:17

m&m napsal(a):

Josef K:
"Diskuse je od toho, abyste získal přátele"

Opravdu? Měl jsem dojem, že je lecky důležitější pravda než přátelství za každou cenu.

"ale Vy nedisktujete, Vy vykřikujete svou pravdu do světa."

Kde to v Rossianových textech vidíte? Např. ten, na který reagujete je velmi slušně a vsřícnně formulován? Je pro Vás odlišný názor hned "vykřikováním"? Zkusil jste se nad ním zamyslet?

"pravda je však, milý pane,"

Aha, tak už víme, kde je pravda. Je zjevně jen na Vaší straně. Oslovení "milý pane" také nebudí zrovna dojem úcty k diskutujícímu a vstřícnosti k němu, spíše jen samozvané nadřazenosti

"na čem se ti ostatní s Vámi shodnou."

Je to jedna z právoplatných definic pravdy. Pravda jako konsensus.

"To je základní rozdíl západního a ruského myšlení."

Stereotypy spolehlivě zabijí každou diskusi. Opět posilujete dojem, že jedno je nadřazené druhému při "vyučování" o toleranci. Proč?

"Pro Vás je nejednonbost slabost"

Jak to víte?

"pro Evropana je nejednotnost síla"

Opravdu máte ten dojem - např. z těchto diskusí?

"protože umí vést diskusi, někdo více, někdo méně, ale je to stálá schopnost dohody."

Tak přece jen pravda jako schopnost dohody? Ale neměli bychom přece jen někdy dodat i jiný úhel pohledu? Co třeba pravda jako tvrzení odpovídající faktům? Někdy se toto hledisko vážně uplatnit dá. Když mi spadlo kladivo na palec, zabolelo mě to. To je pravda. Pokud mě přesvědčíte (dohodneme se), že mě to nebolelo, bude to také v jiném smyslu slova "pravda", ale určitě cítíte ten jemný rozdíl...

"Pokud vím, v Rusku se lidé při elementární neshodě raději porvou a zvítězí svaly.

Stereotyp a předsudek.

Ponechám bez závěru.
01. 09. 2008 | 13:20

Čochtan napsal(a):

Jako "trojského koně" v EU vidím jednoznačně muslimy. Od Pakistánců v Britanii, Arabáčů ve Švédsku, Dánsku, Francii, po Turky v Německu. Tahle pátá kolona, zralá pro okamžitou repatriaci je největším nebezpečím pro Evropu.
01. 09. 2008 | 13:36

Josef K. napsal(a):

Milý MandM, děkuji za analýzu. Je zjevné, že však analyzujete něco, co jste nepříliš pochopil, utápíte se ve slovech, aniž vnímáte smysl vět, aniž od smyslu vět odvozujete širší významy napsaného. Tedy,
že vidíte patník před sebou, ale silnici a pole, kopce za ním už ne. Apropós, ze statistik některých kursů, např. MBA, vyplývá, že tuzemští studenti se často za patník nedostanou. Absence komplexnosti myšlení patří k českým postnormalizačním slabinám.
01. 09. 2008 | 13:41

m&m napsal(a):

Josef K:
Dík, to jsem chtěl vědět.
01. 09. 2008 | 13:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem již tradiční příděl spamů publikovaných opakovaně a prakticky pod všemi blogy panem F. Adamcem.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 09. 2008 | 14:47

Jirka Hemzal napsal(a):

Děkuji pane Profesore.
Konečně zazněl do značně zmatené diskuze fundovaný názor, který se neopírá jen o osobní animozity nebo afinity, ale o historickou zkušenost.
01. 09. 2008 | 14:51

Saliven napsal(a):

autor:
Velice silný článek, který donutí k přemýšlení, škoda, že takových není více, aby vyvolaly celoevropskou diskuzi o tom pověstném Quo vadis. I když v lecčems nesouhlasím, tak opravdu za něj děkuji.

jarpor:
Pane jarpore, tenhle článek by si neměli číst eurohujeři, ale právě odpůrci unijní integrace. :-) Já bych podporoval to, o čemž pan profesor pochybuje a to integrovanou EU s vlastní zahraniční politikou a armádou, která by se jako jeden blok postavila po boku velmocem - USA, Rusko a Čína (do budoucna možná i Indie, nebo nějaké jihoamerické nebo blízkovýchodní uskupení, kdo ví). Potom silné spojenectví mezi USA a EU, za předpokladu snížení energetické závislosti garantuje, že se nebudeme muset východu bát.
01. 09. 2008 | 15:29

čtenář napsal(a):

to Iva 2: O relaci Rusko - Čína se ví možná trochu víc - , tedy když to vím i já. Ale nezaznělo tu - jestli mám tu informaci správnou, že existuje zvláštní smlouva Rusko-Indie , která z těchto dvou států dělá strategické partnery, v jejímž rámci mj. Indie nakupuje z Ruska velké množství zbraní. Ani jedna z těchto zemí není primárně muslimská... Ty zbraně jsou asi velmi zastaralé a nespolehlivé - proto je o ně zájem. /To jenom ke dřívější diskusi./
Dneska je tu méně ideologie, víc věcnosti. To je jedině dobře. A doufám, že radarovým nadšencům dochází, že Amerika svojí válku o surovinové zdroje bude ochotna vést do posledního Čecha.
Čtení dneska nebyla ztráta času. Pro sebe osobně vyzdvihuji, čímž neříkám, ŽE OSTATNÍ PSALI ŠPATNĚ, příspěvky GERDa a RUSa. I kvůli novým informacím.
Článek prof. Zeleného mi bohužel připomíná jenom klasický americký výplach , jaký pravidelně v Českém rozhlase provádí jakýsi profersor Lukeš. Je opravdu zábavné poslouchat něco o ruských pátých kolonách.
/Kdyby psali aspoň něco o ruských kolonádách./
A pokud jde o možnosti jakési středoevropské koalice - tak si neumím představit , jak by vedle sebe fungovaly ironické a ateistické Česko a Polsko, které by v tomto uskupení chtělo hrát dominantní úlohu i se svými Bolky a Lolky , zkoumajícími co chvíli, jestli Tinky Winky není náhodou homosexuál.
01. 09. 2008 | 15:53

čtenář napsal(a):

Přidávám ještě m-m. To jsem předtím nečetl. Dobrý.
01. 09. 2008 | 15:56

ROSSIAN napsal(a):

iva, rus, i já se k vám přidávám, ani já nevidím v Číně pro Rusko žádnou hrozbu. Souhlasím že v současné době má Čína s Ruskem ty nejlepší vztahy - což trvá stabilně již od poloviny 90 let z dobý éry ministra zahraničí J. Primakova, který poněkud usměrnil zmatenou a idealistickou doktrínu A.Kozyreva vůči západu.
Čína nemá jakýkoli zájem na invazi na sibiř - at už vojenskou nebo etnickou, stačí ji totiž výhodně obchodovat s Ruskem a mít s ním korektní vztahy aby se mohla soustředit na své skutečné zájmy - geopolitické pronikání do afriky a jihovýchodní asie. Je pochopitelné že Rusko se mnohem více bude obávat tlaku NATO a USA na své západní hranici než jakkoli silné Číny. Rusko je totiž poučeno z historie, že všechny výpady a invaze do Ruska (at už jakkoli ideologicky zdůvodněné ale v podstatě vždy pouze kvůli mocenské kontrole a později nerostým zdrojům) byly vždy ze západu a nikoli z Číny. Idea dobývání a kolonizace prostoru a následné mocenské,politické i kulturní zneschopnění dobyté civilizace byla vždy specialita západu a nikoli Číny. Vztahy Ruska a západu se mohou výrazně zlepšit až v případě kdy západ se začně chovat jako Čína a pčestane neustále zpochybnovat mocenskou, politickou i kulturní autonomii Ruska a vzdá se své obsese že musí prostor okolo Ruska a nejlépe Rusko samo přizpůsobit k obrazu svému.To totiž - i když se to halí do pláštíku šíření demokracie není nic jiného než staletý koloniální reflex západu.
01. 09. 2008 | 16:38

Brundibár napsal(a):

Čtenáři,

Česko a Polsko je "odsouzeno" k tomu, abychom vedle sebe fungovali. A čím dříve se začneme vzájemně respektovat a čím dříve si budeme vzájemně důvěřovat, tím lépe pro oba státy. Pokud se budeme s Polskem (ale i se Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem a možná i Slovinskem) pošťuchovat, bude to s námi špatné - dříve, nebo později.

Máme spolu dost společného (těch 300 let pod Habsburskou korunou se nezapře), ale často k sobě neumíme najít cestu (nehodnotím, kdo za to může, ono to je nakonec jedno). Možná by bylo dobře obnovit tradici vandru - např., kdyby středoevropští studenti měli povinné tři semestry na zahraničních univerzitách (každý semestr jinde). Bydlíme totiž vedle sebe, ale vlastně se neznáme.
01. 09. 2008 | 16:38

Brundibár napsal(a):

ROSSIAN,

ona Čína měla posledních cca 500 let docela dost starostí buď se sebou, s některými sousedy, nebo tehdejšími koloniálními mocnostmi - to byly bezprostřední hrozby, které Čínu ohrožovaly a na nějaké vlastní výpady na cizí území fakt neměla sílu.

Navíc, před 150 lety význam nerostného bohatství byl podstatně menší než je dnes, důležitá byla hlavně úrodná zemědělská půda.

Jestli čínská vláda má nebo nemá nějaké zájmy na ruském území, to opravdu nevím. Fakt je ale ten, že počet etnických Číňanů např. v Primorském kraji za posledních 20 let roste docela rychle a Rusové z Vladivostoku z toho rozhodně radost nemají.
01. 09. 2008 | 16:53

jarpor napsal(a):

Saliven

Dobrý den,
Dovolím si lehce nesouhlasit. Měli by si ho přečíst. Aby se zamysleli, zda současné směrování, zda současné kroky, které EU činí, a kterým "eurohujeři" často bezmyšlenkovitě tleskají, nepovedou právě tím směrem, o kterých se píše, trochu přehnaně pesimisticky, v blogu - k rozpadu.

Tedy, je-li důležité prosazování tisíců směrnic a nařízení omezující a nařizující to či ono, chránění olomouckých tvarůžků a slovenské brynzy, ... namísto jasných definic : Kde začíná a končí EU, jakou chuť "máme" ke skutečnému zrušení bariér a všelijakých vyjímek, společné obraně, vztahu k USA... a hlavně, jestli současný způsob, jakým se EU směruje je takovou ideou, se kterouse identifikují občané zemí tvořících Unii.
Nejsem si jist, zda by dopadla referenda kladně v zemích, kde parlamenty schválily LS.

Jeví se mi, že zatím není EU sto dokončit základy stavby "domu" a už staví střechu, včetně toho, kdo do jaké místnosti může kdo vejít a s čím.

P.S. Eurorealista není totéž co odpůrce integrace.

Hezké odpoledne
01. 09. 2008 | 17:21

Ládik napsal(a):

Češi "chytračili" už v raném středověku, viz sv. Václav (tributy), nebo pojmenování Svatovítské katedrály (německý svatý). Chytračení Čechů je na pořadu už 1000 let - výsledkem je uchování identity malého národa na okraji velmoci (dnes v prostoru "středoevropského válčiště"). Zbabělost je charakteristická vlastnost, možná daná i prostředím (lesy, přepadání ze zálohy). Takový dnešní chachar nemá žádné statečné předky, ke kterým by se mohl hlásit a podle nich jednat. Nedivím se Rusům, že Čechy pohrdají, a nedivím se Germánům a Frankům, že Čechy kdykoliv zradí. Přál bych si, aby se to jednou změnilo - teď je příležitost.
01. 09. 2008 | 17:39

ROSSIAN napsal(a):

Brundibár, ano o nelegální čínské imigraci v chabarovském a přímořském kraji vím, to mi rozhodně neuniklo, ale je to asi stejně srovnatelný problém jako s nelegální imigrací severoafričanů do jižního španělska a jižní francie. Tedy dělá to problém tamním regionálním vládám ale neohrožuje to existenci těchto zemí. Tvrzení o ovládnutí Ruska Čínou je podobné jako strašení o přeměně evropy v "eurabii" - v obojím případě spíše silně nadsazená utopie. Pokud se vrátíme k Rusku tak přímořským a chabarovkým krajem bezprostředně přiléhající k čínské hranici to končí. V případě mnohonásobně větších a severněji položených - a z hlediska nerostných zdrojů klíčových - regionů dálného východu a severovýchodní sibiře není zaznamenaná ani stopa jakýchkoli pokusů o živelné osidlování ze strany Číny. Jsou zde příliš nehostinné podmínky pro masivní osídlování které by bylo nutné ke skutečné etnické i kulturní převaze čínského etnika nad ruským.
Pochybuji že i navzdory rostoucímu nacionalismu přijme Čína ji cizí a tudíž nevyzkoušený recept klasické západní imperiální expanze. Svůj vliv totiž Čína vždy šířila pomocí etnických skupin v cizích zemích, který ale nikdy nebyl tak silný aby v jakékoli zemi zcela změnil politiku ve prospěch Číny, ani v Mlajsii, Vitenamu, Thajsku, Indonesii, Filipínách apod, tím méně se to může podařit v Rusku.
Čína sama i dnes pokračuje v trdicích vlastní ideje "říše středu", tomu odpovídá i zahraničně-politická čínská doktrína "míru pod nebesy" - tzn. soustředit se na co nejlepší vztahy s vlastními sousedy - včetně uznání jejich mocenské i kulturní autonomie (pokud tím neohrožují Čínu - pouze Japonsko stále Čína vnímá jako potenciální hrozbu) - aby se Čína mohla soustředit na vnitřní rozvoj. Pro současnou zahraniční politiku Číny je příznačné že se snaží uplatnovat svůj geopolitický vliv ani ne tak v přímém okolí (např. vzhledem ke své důležitosti je slabá čínská role jak ve střední asii, tak v jihovýchodní asii), jako ve vzdálených oblastech - Afrika, v budoucnu potenciální navazování styků se zeměmi latnské ameriky.
01. 09. 2008 | 17:43

Brundibár napsal(a):

ROSSIAN:

myslím, že si rozumíme. Je mi jasné, že na Čínu nelze pohlížet evropskýma očima - jta země si je vědoma své velikosti, kultury a velmi dlouhé historie (viz podoba Evropy a Číny před 4000 lety).

Osobně si myslím, že Rusko má daleko vážnější problém - totiž vlastní demografický vývoj. Rusů ubývá, občanů RF z neruských národů roste a obávám se, že to povede ke konfliktům. Nemám přitom pocit, že by s tím ruská vláda něco dělala (i když možná jen nemám o tom informace).
01. 09. 2008 | 18:16

ROSSIAN napsal(a):

Ládík, jenže češi moc příležitostí být hrdiny v historii neměly. Každá velmoc vedle nás byla mnohonásobně silnější než my. Jagellonské Polsko, později Habsburská monarchie, a vedle celá staletí německý civilizační prostor. Myslím že zásadní strategickou chybou byla doktrína sv. václava - (později dále rozvíjená jako přičlenování se k německu a přes něj k západní kultuře, což nezměnil ani pokus karla 4 udělat z čech centrum "římské říše národa německého")- a odmítnutí přičlenění ke starokatolictví nebo byzanci jež by českému etniku - v té době s velmi silným potenciálem geopolitické expanze - otevřeli cestu na východ k vytvoření skutečně silného a velkého regionálního útvaru v prostoru středovýchodní evropy jež by za jistých okolností mohl přečkat až do dnešních dnů a čelit a vyrovnávat staletý německý "drang nach osten" a zabránit i vytvoření habsburské monarchie, včetně oslabení polsko-litevkého knížectví jako trvalého příčiny nestability v prostoru SVE v 16 a 17. století. Šance překročit vlastní stín jsem propásli bohužel už velmi dávno, na samém počátku národní existence a ted už s tím nikdo nic nenadělá (ani ostudné proradarové exhibice topolánkovy vlády ve snaze se zvditelnit - reálně spíše zesměšnit), navždy už budem jen slabý a bezvýznamní a hračka velmocí - a je naivní když si někdo myslí že při spojenectví s USA to bude jinak.
01. 09. 2008 | 18:22

Iva2 napsal(a):

Brundibar

Ech a kde čínané neexpandují? Pokud si myslíte, že zrovna Rusko hodlají udolat svou plodností, tak to mi vyvolává úsměv :) Bojte se etnik které začínají doslova zaplavovat západní Evropu. Takoví tu adepti na sociální dávky, nezaměstnaní, bez ubrousku - kriminální živly, rodící děti jako na běžícím pásu........Docela to nechápu, jakoby Západ ztratil pud sebezáchovy. Nebojte se čínanů, kteří vám snad nikdy nedali důvod si myslet, že jim pohodlný život budete platit z vašich daní....ani v tom Rusku snad neleží s nataženou rukou, hledají tam lepší život, ale pracují.
01. 09. 2008 | 18:54

ROSSIAN napsal(a):

brundibár, demografický vývoj v rusku je krizový, to je pravda, nicméně na druhou stranu není vyloučeno, že v případě že rusko bude nadále ekonomicky posilovat se tento trend zvrátí. Přesto i v případě vzestupu ruského etnika, např,etnický vzestup zejména muslimských etnik RF má být pořád rychlejší než potenciální vzestup ruského etnika, takže budoucí realitou RF bude opravdu asi značný pokles současné přetrvávající převahy ruského etnika. Čelit se tomu prostě nedá, otázka je jak se s tím vyrovnat aby to neohrozilo budoucí velmocenské postavení Ruska. Rusko má oproti evropě v tomto značnou výhodu zkušenosti reálného mírového soužití islámu a pravoslaví na vlastním území (mimo hraniční oblasti kavkazu) již 500 let od dobytí kazanského chanátu v 16 století. Evropě se nikdy nepodařilo na vlastním území mírové soužití katolictví a islámu - vždycky to bylo kdo s koho (např. ovládnutí španělska islámem, následná reconqista, turecké vpády) - a to nezmění ani současná virtuální realita multikulturalismu. Takže v zájmu současných i budoucích mocenských ruských elit je zainteresovat stále početnější muslimské menšiny (především jejich intelektuální elity) v procesu rostoucí velikosti a síly ruska tak aby se s touto ideou identifikovali - tzn. ideou "rossisjkij" - spojení původní etnické identity a náboženství, s zastřešující ideou ruské civilizace jako mostu etnik i civilizací. S touto velmi perspektivní ideu operuje např. vládnoucími kruhy podporovaný "eurasianismus" velmi elastický směr a perspektivní směr spojující pravé i levé politické spketrum, pravoslaví i islám - základní myšlenka je však podřízena zastřešující ideji společného podílení se na růstu moci a síly budoucího (euroasijského?) Ruska, která však si zachová svoji dominantí pozici ruské pravoslavné civilizace jako "střechy" etnik a náboženství na území RF. Představitelem této ideologie je A.G.Dugin.
Eurasinaismus a obecně idea "rossijskij" je však ostře napadaná ani né tak ze strany ruských liberálů jako spíš krajních nacionalistů, jež operují ideou "russkij" - pouze etnické spojení pravoslavných slovanů - kteří zastávají ideu "rusko rusům". Do budoucna je však tento přístup - etnický "ruskij" velmi nebezpečný ve světle již zmíněního nárůstu muslimského etnika, které by se pak zákonitě začalo vymezovat vůči Rusku což je přímo proti záměrům koncepce současného vedení Ruska, které se naopak snaží tyto etnika zainteresovat na "budování nového ruska". Proto je také za strany vlády současný ruský etnický radikální nacionalismus v Rusku poměrně ostře potírán a působí pouze v opozici (často opozici G. Kasparova). Ze zdejšího pohledu se může zdát že je naopak ruský nacionalismus vládnoucími kruhy podporován, jenže to je právě ten nacionalismus "rossijskij" typu eurasianismu. V současném Rusku díky této strategii - a nutno dodat že zatím úspěšné, prakticky neexistuje žádné separatistické hnutí ze strany muslimských etnik a naopak jsou stále častější případy kdy muslimské intelektuální elity jsou silnými stoupenci současného režimu Putin, který jim vychází vstříc (to se ale pochopitelně a zcela správně netýka tzv, "čjorných - čjornožopich" ilegálních imigrantů z kavkazu provozující ve velkých ruských městech trestnou činnost - ti naopak musí být potíráni). "Eurasijskou" praxi Putinova režimu nejvíce kritizuje právě radikální nacionalistická opozice která viní Putina ze "zaprodávání národních zájmů". Mně osobně je ale bližší a sympatičtější eurasijský přístup, než opoziční nacionalismus se svými partikulárními zájmy neberoucí ohled na skutečné budoucí zájmy Ruska.
01. 09. 2008 | 19:17

Iva2 napsal(a):

rossian

Tak tohle bylo počteníčko :)) Moc děkuji, vysvětleno inteligentně, srozumitelně, zajímavě :)
01. 09. 2008 | 19:34

Brundibár napsal(a):

Iva2:

To je podle mého soudu právě ten odlišný pohled Evropy (Západu) a Číny. Evropa se stará hlavně o současnost, o jedince - zajímá se třeba Evropan, jak by měla Evropa vypadat za 100 let? Číňan v tom má jasno.

V Číně (ale i ostatních východoasijských národech) je současnost jedince na žebříčku daleko níž, zde je důležitější celek - rodina, komunita, národ. Jejich cíl je dlouhodobý, směřují k němu pomalu a jsou ochotni se pro dosažení tohoto cíle velmi uskrovnit.

Netvrdím, že Číňané chtějí ovládnout svět - Čína sama má ostatně ve své historii dost příkladů, jak se ke svému okolí může chovat. Snaha ovládnout něco, na co dlouhodobě (= po staletí) nestačí, jí není vlastní (resp. ví, že to špatně skončí).

Bát se, to myslím je špatně - připravovat a poznávat se, to bychom se měli. Pomalu, ale neustále, s jasným cílem, čeho chceme dosáhnout.
01. 09. 2008 | 19:36

Brundibár napsal(a):

ROSSIAN:

Díky za informace.
01. 09. 2008 | 19:44

Iva2 napsal(a):

brundibár
Souhlas se vším brundibárku, jen co ten poslední odstavec?
Jak chcete poznávat někoho kdo chce z vás poznat jen obsah vaší peněženky?
01. 09. 2008 | 19:46

vlk napsal(a):

Jak je článek dlouhý, tak je elitářský a subjektivní. Nic víc, nic méně.

viz různá ...já jsme už v 68 věděl...

Nebudeme mluvit o nelogičnostech typu, že když se sovětskou invazi nepodařiloodvrátit jejich Sašovi, byla pro lidi jako Ota Šik, pokud by vedli stát naprosto neřešitelnou jistotou.

Eltářský přistup k Pražskému jaru mne osobně uráží. Byl to pokus o něco. Naprosto srovnatelný s Maďarskem. A kdyby tanky nebyly tohle Jaro přejely, nejspíš jsme se , postupnou evolucí dočkali normální demokracie i normálního hospodářství.

Pěkná je i zmínka o nefunkčnosti NATO a EU a jediné správné cestě - bilaterálních smlouvách s USA.

Dost nby mne zajímalo, proč nemá o s vou bezpečnost a osud staroist takové Švýcarsko. Od Ruska není zas až tak o moc dále než ČR. A nemá ani ty záruky, co máme my.

Rozkošná je hláška , že si nás Rusové neváží. Jak si nás váží USA, když s námi vyjednávají o zákoladně, ale s RUskem vyjednávají o režimu provozu té základny, aniž by naší vládu o svém vyjednávání sbeméně informovali! To je etdy vážnost skutečně k nezaplacení.
Podobně exkurz ohledně Beneše a jeho špatné orientace na Rusko. V 1918,1938...
Pane Zelený, zaregistroval jste vůbec ,že byla nějaká 2.ww? Znáte její průběh? Víte co hrozilo českému národu? Víte jak chtěl problém českého rpostoru řešit jistý Heydrich?
Pokud ano, pak nechápu, jak můžete události v r. 68 srovnávat co do rozsahu škod s tím, co nám hrozilo r. 38. A Benešova s naha domluvit se se Sověty je pro mne pochopitelná. Nikolvi vítaná, leč pochopitelná! Pro generaci našich otců byla genocida národa, které jsme unikli jen o fous mementem mori. Nebezpečím, které se již nikdy nesmí opakovat.
Dovolím si citovat generála Bílého, snad vám obo jméno něco říká, když mu z odboje hlásili, že komunisté se příliš roztahují v odboji anárokují si vedení, zásluhy a že budou po váce velmi nebezpeční. Jeho reakce byla nsáledují: přesto snimi spolupracujte. Pokud po válce vyhrají, budou tu sice možná 40 let, ale nejdřív s nimi zlikvidujme nebezpečí likvidace národa.

A ještě k USA. . JSte spokojen s jejich politikou na Balkánu? Kdy zrušili svtový pořádek garance nedotknutelnosti území? Jste spokojen s tím, co peřdvádějí v Iráku? KDe nakonec budou msuet odejít a jejich místo převezmou radikální islamisté?
Myslíet, že to jsou záležitosti, pro které máme Američany doprovázet do jejich válek?

Teď pár slov k Rusku. Po přečtení vašeho článku jsem s eokamžitě šel podívat na mapu. Abych se ujistil, že mezi Ruskem a Českem leží dva jiné státy. z tohot jedním že je řádově 60-ti milionůvá Ukrajina. Ruské tanky tedy budou muset projet nejdřív Kyjevem. Ne dojedou do Prahy. Takže tohle pro mne nefunguje.

Horší to je s energetickou závislostí na Rusku. Ta se nedá oddiskutovat.
KDyž si odmyslíme relativně malá naleziště ropy a plynu v Sverním moři,zbývají nám, pomineme li Rusko,které přece je osou všeho zla, jako dodavatelé ropy tak prima stabilní a příteleské státy jako jsou Saudi, Libye, Irák, Irán, Nigerie, Venezuela, Alžírsko...... Proti tomuhle souhvězdí mi Rusko věru připadá jako ostrov stability. Ostatně nepředveld jste ani stín řešení tohohle problému. Nejspíš s evyřeší sám, že?
Rusové dnes mají stejné hodnoty jako západ. Resp. jsme přesvědčen, že je dlouhodobě chtějí sdílet.
Konfrontace západ nečekáá s Ruskem, nýbrž s Čínou. Bude to klasický střet o zdroje, trhy a zony vlivu. A bude to zkouška jaké euroatlantický s vět ještě nečelil. Ani USA. Bude dobré mít v tomhle sporu Rusy na své straně.
Připadá mi hodně zpozdilé teď na ně dělat dlouhý nos a posmívat se jim. On už to západ jednou udělal v peřdvečer 2.ww. To Britanie a Francie "vyjednávaly" se Stalinem o spojenecké smlouvě. Zkuste si přečíst detaily. Například o moskevském jednání v r . 38. Žádný div, že Stalin usoudil, že se s nimi nelze dohodnout.

Rád čtu vaše blogy. Ale tenhle, se vám podle mého názoru skutečně nepovedl.
01. 09. 2008 | 21:05

Hurá napsal(a):

Šílená analýza pana Zeleného, ale zdá se mně nejblíže pravdy v dnešní politickém (ne)zamatku. Pan Zelený dokládá svá slova fakty, např. Středomořská unie, latentní odpor Francie k Německu a Anglii, budování "velkého" Ruska, Skandinávskou odtažitost, aj. A protože je vždy bližší košile než kabát, nevěřme na pravdu a lásku (v politice). V současnosti se rozjíždí boj o energetické zdroje. Přátelství, i to předstírané, jde stranou. Myslet si, že stará Evropa (západní) je hodnotově identická s Balkánem, je omyl. Lidé na "západě" to vědí a s lidmi z východu pohrdají. Většinou mají proč ! Dalším faktem ale je, že i USA hájí své zájmy přes mrtvoli. V tom je srovnatelné s Ruskem. Navíc ze všeho vyplýv další fakt, že demokracie (i když vlastně de facto neexistuje) je života méněschopná než diktatura kohokoliv. My si skutečně musíme vybrat, budeme-li vazaly USA nebo Ruska. Já osobně, i přes veškeré výhrady, stálo při USA !
01. 09. 2008 | 21:29

Mojmír Kovář napsal(a):

Výborná racio-analýza, se dvěma ale : 1-Senescenční Evropa jako potenciální, reálný hendikep; 2-Chybí spirituální stránka, třebas jen v náznaku. Masarykovo : "Náš problém není hospodářský, ani politický - je mravní .." , stále platí ! Je to přecházeno s neobyčejným cynismem. Exemplárním je současný "benešovský" prezident. Futurologie není silnou stránkou ekonomů. Hlasatelé slova Naděje jako by v Evropě ani neexistovali.
01. 09. 2008 | 22:25

Brundibár napsal(a):

Iva2:

Bezprostřední ochrana osobního majetku a dlouhodobé vztahy mezi státy, to jsou dost odlišné věci, nemyslíte?

Vzájemně se poznávat, to myslím v poněkud jiné rovině než vy (viz můj příspěvek z 01.09.2008 16:38:34). Jde o předsudky vůči obyvatelům sousedních států (a je teď docela jedno, jestli oprávněné, nebo ne), kterých je nutné se zbavit, abychom si mohli důvěřovat.

Těch 6 středoevropských mnou výše jmenovaných států má dost společných zájmů, ale dost těžko lze prosazovat společný postup, když si nebudeme důvěřovat a nebudeme se respektovat
02. 09. 2008 | 02:16

Iva2 napsal(a):

brundibár
no tak tohle bylo takové to o voze a o koze :)Já nemyslela bezprostřední sousedy v EU, já myslela nelegální migraci....o té jsme se tady bavili. Abych byla úplně přesná, začalo to zmínkou o nelegální migraci z Číny směrem RF.
02. 09. 2008 | 03:13

Karel Vomacka napsal(a):

Zajimave, neco podobneho uz jsem psal jako komentar k nejakemu blogu. Jsem optimista. Pokud se Nemci opravdu poucili z dejin, jak nam tvrdi, tak se spoji s USA a spolecne s Polskem nas donuti byt v transatlanticke alianci. Take je mozne, ze Schengen a Euro budouci "de facto" rozpad EU preziji. Nicmene je jasne, ze soucasna EU globalizaci bez radnych reforem neprezije.

Jeste jsem si vzpomnel, ze Brzezinski take pocita nejdriv s dezintegraci a az pote s jejim obnovenim.
02. 09. 2008 | 03:19

Brundibár napsal(a):

Iva2:

Jo, tak už je to jasné :-) Nelegální imigranti obvykle nestojí o moji peněženku. Tím, že o nich úřady "neví", těžko mohou po nich chtít jakoukoliv podporu a přijíždějí do nové země tvrdě makat za pár šušní (z našeho pohledu, oni z toho často, co jim zbude, uživí doma celou rodinu).

Migraci (jak legální, tak nelegální) z Číny do okolních oblastí RF jsem zmínil proto, že časem (v horizontu několika desítek let) to může být rusko-čínský problém a jen jako ilustraci faktu, že v budoucnosti nemusí být vztahy Ruska a Číny idylické. Čína v minulosti neměla buď sílu, nebo důvod do Ruska expandovat. To se nyní mění - Čína sílí a potřebuje ropu a plyn.

Netvrdím, že Čína chce Rusku sebrat kus území. Jsem si ale jist, že Čína udělá vše pro to, aby se k sibiřské ropě a plynu dostala co nejefektivněji a že je jen na Rusku, jak to bude.

Čína nemá problém za suroviny platit, má problém, jak je do Číny dopravit. Co vím (a možná mé informace nejsou správné), Rusko ještě nedávno nemělo moc zájem své suroviny do Číny moc vyvážet, resp. stavět nové ropovody a plynovody do Číny. To se nyní mění.
02. 09. 2008 | 07:07

Brundibár napsal(a):

Pro vlka:

Uvidíme, jak dopadnou nová naleziště ropy v Brazílii (http://ekonomika.ihned.cz/c...).

Pak by mohla mít Evropa poměrně stabilního dodavatele.
02. 09. 2008 | 07:15

Mard napsal(a):

No když ROSSIAN tenhle článek haní, tak musí být dobrý. On, podobně jako komunisté, když něco kritizují, tak v 99% jde o dobou a záslužnou věc.
V diskuzi jsem četl, že dnešní Rusko není co dřív, že už tam nejsou komunisté. To je jistě pravda, ale jde o stejné primitivní agresory jako dřív. Proč myslíte že dnešní ruská hymna je stejná jako hymna Sovětského svazu. Proto že jde o xenofobní národ, který i přes to že zaujímá velkou rozlohu, tak se všech ostatních na světě bojí a přeje si aby se ho všichni báli. Pak, dle jejich primitivních představ, budou největší a budou se tetelit spokojeností. Přitom jde o myš která řve. HDP Ruska je jen 1/15 HDP spojené EU.
Co se týče sporu Xuryho a Ivy2, tak stojím spíše na straně Xuryho mínění. Čína je dlouhodobě silný nepřítel Ruska, i když v současnosti nevedou válku jako dříve. Čína se silně rozvíjí a chybějí jí zdroje. Rodí se tam málo žen a celkově málo dětí. Situace nevyhnutelně spěje do bodu, když vedení Číny bude řešit vnitřní problémy země expanzí s účelem získat ropu a plyn. I z tohoto důvodu je orientace na ruskou ropu a plyn chybná. Za 15-30 let nepoteče nic! Brundibár má pravdivý názor.
02. 09. 2008 | 08:10

Mard napsal(a):

To Brundibár. Čína sice dnes má hodně devizových zásob, ale s tím placením za ropu a plyn bych byl opatrný. Současný rozvoj životní úrovně v Číně vede k tomu že chybějí zdroje. Tím nemyslím peněžní. Ale chybějí kvalitní potraviny, které se začínají požadovat, chybějí auta, moderní technika, atd. Jednoduché věci umí Čína vyrobit, ale sofistikované výrobky jí moc nejdou (jako příklad uvádím neúspěšný pokus o vyvinutí vlastního procesoru). Čínské vedení velmi lpí na moci a je ochotno zabíjet politické odpůrce. Je proto spíše pravděpodobné že až půjdou tlusté do tenkých, tak se spíše sáhne po anexi než obchodní spolupráci. Vedení posílí (Viz. Machiavelli - nic neposílí vůdce tak, jako vyhraná válka), a budou uvolněné zdroje za ropu a plyn na nákup toho co obyvatelstvo požaduje. Nevypadá to moc růžově. Nicméně pro EU je lepší, když Rusko bude válčit va východě, než aby ohrožovalo svými tanky v Evropě.
02. 09. 2008 | 08:17

zdesta napsal(a):

Vlkova analýza je z hlediska reality rozhodně přínosnější, než úvahy p. Zeleného.
02. 09. 2008 | 08:18

Brundibár napsal(a):

To Mard:

Je trochu rozdíl, jak se Čína chovala dovnitř a jak navenek. Čína, to také není posledních 60 "socialistických" let, ale asi 4000 let nepřetržité historie.

Čína se naučila, kdy je pro ní výhodnější nějaké území přímo obsadit (Tibet), kdy použít "Brežněvu" doktrínu omezené suverenity (Korea, 16. až 19. století) a kdy "pouze" obchodovat (Japonsko v téže době). Každá z variant má (z hlediska Číny, pochopitelně) svá pro a proti a Čína se naučila, kdy kterou z nabídek použít. Vždyť i Macao a Hong Kong nepřipojila násilím, ani Mao ZeDong se o to nepokusil, počkali si na vypršení smlouvy - co to je, 99 let z pohledu čínské historie a případné boje by Čínu na dlouho oslabily.
02. 09. 2008 | 12:01

ok napsal(a):

Je dobré si všimnout, že ty jednotlivé "budoucí" bloky jsou definovány rasově, případně jsou definovány jednotlivými civilizačními okruhy. Z toho bohužel vyplývá, že nás čeká ruská budoucnost - nebo přeci jenom ne? Střední Evropa je navázána i na Itálii, a tedy i na středomoří... Čechy jsou historicky provázány s Německem mnohem víc, než jsou si Češi ochotni připustit - civilizačně patříme do atlantického okruhu s vyspělými technologiemi (od Ameriky přes Británii a Německo až do Čech, kde na česko-polské hranici tento civilizační okruh končí)... Čechy jsou zkráta sporné území, o to nebezpečnější je hradní nositel řádu imení Púškina, který usilovně míchá polévkou.
02. 09. 2008 | 12:48

novocián napsal(a):

No, holt, koho chleba jíš, toho píseň zpívej !, viďte pane Zelený.Jen kdyby ten Váš zpěv nebyl tak falešný, rve to uši.
"Bez Ameriky by byl celý svět v pr...., kdy už to konečně pochopíte a dáte se jí nadšeně v plen; jen se podívejte na státy které už to udělaly, třeba ve Střední Americe, jak se tam mají." Jako člověk s jemným sluchem jsem to ano nedoposlouchal.
A hejno modrých vrabečků už připravené,aby za hodinu po vyjití blogu se přidalo se svým souhlasným cvrlikáním, no kouzelné.
Je tu ještě na tom blogu někdo, kdo tu vyjádří nezávislý, nikým neobjednaný a nezaplacený názor ?
02. 09. 2008 | 13:45

OtakarV napsal(a):

Vážený pane MZ,
jen jediné: Děkuji.
02. 09. 2008 | 15:01

Jakob napsal(a):

Pane zelený,čtu Vás již léta a vždy jsem s Vámi plně souhlasil.Tento článek v blogu je však neuvěřitelný blábol.Je vidět,že žijete velmi daleko od dění v tomto regionu.
02. 09. 2008 | 15:13

Darius napsal(a):

Milan Zelený, člověk, který morálně a intelektuálně zastiňuje mnohé české politiky včetně všech prezidentských kandidátů od roku 89, zde hovoří hlasem, jaký měl dnes zaznít od českého prezidenta nebo předsedy vlády. Je úplně jedno, zda je možné s ním souhlasit na 100% nebo jen 90%. Tak má ve vážné chvíli vypadat vážný státnický projev. Jeho poněkud podrážděný tón vyplývá ze skutečnosti, že Zelený se díky vládnutí bolševických mafií v českých politických stranách dostal do dlouhodobé politické izolace.
02. 09. 2008 | 16:51

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Zelený
článek má několik rovin.Kupodivu nemám s ním takový problém jako ostatní.Dokonce jej považuji (s výhradami) za vynikající.Nebudu se vyjadřovat podrobně k ekonomickým otázkám, od toho jsou tady jiní.

Naprosto souhlasím s hodnocením EU i větou:Nastal boj o ropná koryta přežití. Ano přituhuje, silně přituhuje a přituhovat bude, ať bude zvolen v USA kdokoliv.To by si měli uvědomit zastánci bezbřehého pacifismu a multikulturalismu.Zdroje jsou omezené.

Z vašeho článku je cítit antipatie ke Klausovi.Je starého data, trvalá, neměnná a zřejmě oboustranná.Věty o Chamberlainovi jsou vás nedůstojné.Myslím, že Klausův proruský postoj příliš zveličujete, účelově využíváte jeho-vcelku objektivní- vyjádření ke Gruzii.

V čem se lišíte je postoj k EU.
On je euroskeptik, vy naznačujete, že je nutná větší integrace.
Ale k čemu, k jakým hodnotám, k jakému základu? Sám vidíte odstředivé tendence, různé zájmy, degeneraci.S tím se máme více integrovat, podepsat LS t.j. bianco šek, znamenající vytvoření třeba v Poděbradech stejných ghet, jako jsou na předměstí Paříže? To nevyhnutelně LS přináší.Vás to v USA přiliš netrápí, odjedete do Aspenu lyžovat nebo na Floridu chytat bronz.

Myslíte si, že byste se s Klausem lišili v názoru na Středomořskou unii? Že byste se lišili v názoru na bezbřehé rozšiřování o země, které nectí základní hodnoty naší civilizace?
Že byste se lišili v názoru na transatlantickou spolupráci? Myslíte, že byste se lišili v názoru na to, že Evropa je poněkud impotentní kontinent, neschopný ochránit vlastní hranice? A tak bych mohl dlouho pokračovat.

Co dál? Pokud vám dobře rozumím navrhujete posílení euroatlantické spolupráce.S tím bude po událostech v Iráku na Balkáně a vyhlášení samostatného Kosova velký problém. Zvolili jste špatnou stranu (v Kosovu), šlápli jste, kam jste neměli.Ty polobotky byste si měli od exkrementu očistit.

Tupou demagogii)tím nemyslím tento článek), jako v případě nepravdivého líčení vzniku gruzínského konfliktu, posílání stejných zločinců jednou do Haagu a podruhé do čela vlády jen naháníte příznivce společnosti česko-postsovětského přátelství. A já z toho radost nemám.Mám pocit, že tu válku o veřejné mínění prohráváte.
02. 09. 2008 | 17:34

Novák napsal(a):

Rusko si po dostavbě ropovodu do Číny postupně odkoupí dluhy, co mají v Číně USA, ptotože si za ropu nechají zaplatit dolary, které má Čína v současné době v držení. A potom, vzhledem k obrovskému zadlužení, co mají USA v Číně, nebude Rusku stát v cestě nic k ovládnutí ekonomiky USA.
02. 09. 2008 | 18:04

Admirál napsal(a):

Asi nejzajímavější diskuza, kterou jsem zde četl. jen škoda, že si je o ní ošizeno většina národa, na kterém se bude jen chtít, aby přijali za své a odkývali to, co upečou.

Druhý postřeh: Někteří jestřábi radíradí co netvrdší postup proti Rusku pod vedením USA. Domýšlejí důsledky? Ten přístup má dva možné konce.

Buďto budeme topit kobylince (Rusko zavře kohoutky) nebo jim ty suroviny musíme sebrat tzn. válčit s nimi.

Obojí je velmi lákavé. Pokud mi měkdo z jestřábů nebude schopen hodnověrně vysvětlit, jak je na tyto alternativy připraven, tak ode mě nemůže chtít souhlas.

Samozřejmě pokud se naši jestřábi neinspirovali postupem současné administrativy USA. Nejdřív bořit a pak přemýšlet co s tím (oběti na životech se nepočítají).
02. 09. 2008 | 18:30

pesimista napsal(a):

pane vlk, vskutku brilantní anylýza článku; je vidět, že pan profesor zde v 68 nežil, jinak by nemohl psát jak Saša pdvodně uchvátil moc Šikovi a tím i vlastně jemu, který rok před tím odjel do USA studovat tržní hospodářství. Vzhledem k tomu, že jsem v té době dosahoval Kristových let, tak snad si to pamatuji. Podle mne jde o výkřik ukřivděného emigranta, který byl odstřihnut od jím očekávané moci. Výmluvné je i hodnoení ZDESTA a Jakoba.
02. 09. 2008 | 20:20

HejRup napsal(a):

Born 1891 in Vienna to Jewish parents, Bernays was nephew to psychoanalyst pioneer Sigmund Freud. His father was Ely Bernays, brother of Freud's wife Martha Bernays. His mother was Freud's sister, Anna. [2] In 1892 his family moved to New York City. In 1912 he graduated from Cornell University with a degree in agriculture, but chose journalism as his first career. He married to Doris E. Fleischman in 1922.

As well as being influenced by his uncle Sigmund's ideas of the Unconscious, Bernays applied the ideas of the French writer Gustave LeBon, the originator of Crowd psychology, and of Wilfred Trotter, who promoted similar ideas to the English speaking world in his famous book Instincts of the Herd in Peace and War. Bernays refers to these two names in his writings. Trotter, who was a head and neck surgeon at University College Hospital, London, read Freud's works, and it was he who introduced Wilfred Bion, whom he lived and worked with, to Freud's ideas. When Freud fled Germany for London at the start of World War II, Trotter became his personal Physician, and Wilfred Bion and Ernest Jones became key members of the Freudian Psychoanalysis movement in England, and would go on to develop the field of Group Dynamics, largely associated with the Tavistock Institute where many of Freud's followers worked. Thus ideas of Group Psychology and Psychoanalysis came together in London around World War II

Bernays's public relations efforts helped popularize Freud's theories in the United States. Bernays also pioneered the PR industry's use of psychology and other social sciences to design its public persuasion campaigns. "If we understand the mechanism and motives of the group mind, is it not possible to control and regiment the masses according to our will without their knowing about it? The recent practice of propaganda has proved that it is possible, at least up to a certain point and within certain limits." (Propaganda, 2005 ed., p. 71.) He called this scientific technique of opinion-molding the "engineering of consent."

In Propaganda, his most important book, Bernays argued that the scientific manipulation of public opinion was necessary to overcome chaos and conflict in society:

The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. ...We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society. ...In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons...who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind.
02. 09. 2008 | 21:01

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane profesore Zeleny.
Skutecne obsazny clanek. Rekl bych "Pro kazdeho neco".
Osobne si dovolim napsat, ze podle meho laickeho pohledu mam tyto pripominky:

1. To, co pisete o dobe pres. Benese proste nevite o cem pisete. Myslim, ze jste maximalne cetl nejaky "upraveny dokument" te doby.

2. "Prazske Jaro". Vase "predvidavost" co a jak se melo udelat je usmevna. Bohuzel ma malo spolecneho s realitou, co skutecne bylo mozne v te dobe.

3. Vase hodnoceni soucasne EU je trefne a vystizne.
Rozdrobeni na frakce nerealne.
EU drpi pacifismem, ktery je pozustatek dvou svetovych valek.
Bude tezke a dlouhodobe se toho symptomu zbavit.
Jedine sok vojenskeho napadeni by EU vylecil.

4. Pisete " Pokud by Rusko ziskalo Cinu na svoji stranu" .
Nezlobte se pane profesore, ale strkate hlavu do pisku.
Cine se uz ted nepotrebuje dostat na nici stranu!
Darek Cine od pres. Bushe!
Pokud uz by doslo k tomu opravdovemu strkani a stouchani a Rusko nebylo zadobre s EU, tak by se Rusko potrebovalo dostat na stranu Ciny!

5. Konflikt Rusko-Gruzie vyjma nekolika "vyvolenych" ve Washigtonu, Moskve a Tel Avivu nikdo nevi PROC se stalo to, co se stalo.
Reci o demokracii, samostatnosti, hranicich, pravo na sebeurceni a bohuzel i lidskych zivotech jsou jen vyplneni casu, nez se dozvime o co skutecne slo.

6. Kolem Ruska se uz dlouhou dobu utahuje smycka obkliceni. Az do napadeni Iraku by nikdo neveril, ze USA nekoho napadnou pro to, aby zmenily rezim.
Bohuzel, stalo se a rusky medved se probral ze spanku.
Jak je znamo, tak medved se vyhyba konfliktu a napadne jen kdyz se citi ohrozen.
V tom pripade se z neho stava smrtici zvire. Takove napadeni miva temer vzdy tragicke nasledky.

Je tezke urcit, zda dana situace mezi USA a Ruskem je vysledkem kolosalniho diletantismu Bushovy administrativy, rafinovaneho manevrovani lidi v pozadi, nebo kombinace obojiho.

Ve svych dusledcich je to uz ale lhostejne, ktera z techto alternativ nam tohle spiskala!
Faktem je, ze jsme se vratily o mnoho let zpet!
A co je horsi ? Rusko je ted mnohem silnejsi nez kdy pred tim. Vojensky i ekonomicky.
A nejvetsi tragedie ? Ze mate pravdu v tom, jakou posici hraje v tomto konfliktu EU - absolutne podradnou!
Verim, ze tento Vas clanek vyvola zajimavou debatu. Za to Vam patri dik.
02. 09. 2008 | 21:07

JK napsal(a):

Nadeje, ze centralisticka, komunisticka, nacionalisticka, planovanou ekonomikou rizena CLR "bude jako my" je neopodstatnena, sebeukajejici iluze. Jeden z mnoha prikladu je internet, kde nadeje do nej, stran individualizace a atomizace CLR byly nemale a dnes jiz zapomenute, opustene: Internet nezmenil CLR, CLR zmenila - za podpory Google, Yahoo a zapadnich korporaci - internet.

Od jednani baronky Thatcherove a Ronnie Reagana s Gorbym, padu sovetskeho imperia uplynulo defakto 20 let.

Jak se za tu dobu zmenil Kreml, Rusove, dominujici sila SSSR na strane jedne a jak se zmenily USA, Americane, Anglosasi na strane druhe?

Nejsou obcanske a osobni svobody v USA, pro jejich obcany i navstevniky, od studentu az po turisty, MENSI nez byly za celosvetoveho ohrozeni jadernou, komunistickou velmoci, programove nastavenou na sebrani hracek nejbohatsim, tedy zespolecenstujici konfiskaci soukromeho majetku? Jsou ty vsemozne zakony, prepisy, opatreni, vcetne 20 policistu s natazenymi samopaly na americkem velvyslanectvi v Londyne, vsemi temi masivnimi zatarasy kolem budov statni spravy USA - pripominajici Berlinskou zed a zatarasy na zapadnich hranicich "tabora miru" horsi, nez byla omezeni a opatreni pred padem SSSR a Berlinske zdi?

Jsou biometricke a vsechny dalsi databaze, dnes pry kvuli terorizmu, zacas i k reseni porozvodoveho usporadani - viz, microfiche seku a aktivit na kreditkach, puvodne zavedene v ramci pboje proti mafii a prani spinavych penez - pokrokem v porovnani se studenou valkou, kdy svobodny svet byl (pry) smrtelne ohrozovan postupujicim komunismem?

Na strane druhe mame totalni trosky sovetskeho imperia, ktere skoncilo bez jedineho vystrelu. Dopustily by treba odpadnuti Severozapadu USA vladnouci tridy USA? Rusove, nejen oligarchove - ktere Putin, zda se k neradosti British Petroleum atd. - pristrihl - dnes poprve od cara, mohou, masove a svobodne jezdit po svete. Nejen ve stredu Prahy, at jde o skupiny turistu s rusky mluvici ceskou pruvodkyni nebo rodiny a cestujici pary, je nejvice slyset rustinu.

Luxusni obchody v parizske ulici, 5th Avenue v New Yorku atd. si libuji, jaky podil trzeb ruska klientela predstavuje. Drazsi ruska ropa a plyn se tak zcasti recykluje.

Nezda se mi, ze by Rusko melo jakkoliv realisticke plany na vojenske obsazeni jakehokoliv statu, vcetne Pobati. naopak se mi zda, ze se Kreml poucil od cinskych soudruhu: Mene dotovani notoricky nespokojenych satelitu, vice zamerovani se na byznis, vyuzivani Stvoritelem daneho prirodniho bohatstvi a Lebensraumu (zatimco On dal Risi stredu, CLR, neobycejne pilne, kolektivisticke obyvatelstvo).

Nejsem si jist, ze post-sovetske zkusenosti Ruske federace se Zapadem, hlavne s USA, mohou byt jednoznacne nebo vicemene kladne. Zapadu a jeho zminenym korporacim nezdalo se vadit rabovani prirodnich zdroju, od nafty po barevne kovy zminenymi oligarchy. Me ne tak zcel;a nezasvecene zkusenosti s americkymi investicemi v CSFR a CR ale na moc harmonicke, oboutranne vyhodne partnerstvi neukazuji: Krome jedovateho moru tabaku, akvizice Tabaku n.p. vsemocnym Philip Morrisem zadna jina strategicka investice americkych korporaci v nasi zemi nedopadla dobre: Aero, Tatra, atd. Rychly zisk, zda se ze i za kazdou cenu, tedy model, ktery americti akcionari a manazeri pozaduji nesedi stredoevropske, nemecko-rakouskym durazem na dlouhodobejsi hledisko pozbnamenane mentalite.

Nejen Wall Street, americke byznis skoly, ale cela matra, ktera se v USA opakuje a kterou USA opakuji svetu, tedy ze zamestnanci musi byt drzeni na kratke uzde, nerozmazlopvani benefity jako "socialisticke" vseobecne zdravotni pojisteni, vice nez 3 tydny - navic skutecne vybirane - dovolene, jsou predpoklady zdrave ekonomiky nejak nesedi visa vie treba prave v USA s gustem a dlouhodobe kritizovanym nemeckym modelem. Hrdy Wall Street, MBA nebo politik ve washingtonu proto nema odpoved na skutecnost, ze po 20 let jednoznacne na svete nejdrazsi pracovni sila, nemecka, s pozitky o ktere se Americanum skutecne ani nezda, navic s eurem, kteremu se uz dlouho zmineny Wall Street nesmeje, ma presto obchodni prebytky defakto stejne jako 2-krat vetsi a na export intenzivne orientovane japonsko, ktere navic nemusi nest bremeno nakladu sjednoceni zeme aq starani se o tretinu popluace a uzemi zmrzaceneho 40-lety komunismu.

Opakovany anglosasky system "kontrol a protivah" (checks and balances) zrejme nefunguje, kdyz opozicni partaj, svobodna media, nikdo nerozpozna, ze si prezident a spol vycucal z prstu saddamovy ZHN, Blair pak ze je muze odpalit behem 45-minut a presto muze na druhy konec sveta prepravit 1/4 mil vojaku a miliony tun materialu aby svet zbavil teto hrozby.

Stran svobod i zivotni urovne strednich trid sly USA poslednich 20 let dolu, Rusko nahoru. Nebo se mylim?
02. 09. 2008 | 21:58

vaan napsal(a):

Nevim, co k tomu napsat, je mi to uplne vsechno jedno. Tento Vas blog chapu jen pojistku do budoucna, ala :"ja jsem to rikal". Reseni jste pokud jsem je neprehledl nenabidl. Pro me osobne je velkym zklamanim pocinani drtive vetsiny politku, namisto toho aby se snazili o jednu svetovou zem, kde nebudu muset zadat o vizum at uz pojedu na zapad neb na vychod, zaplatim tam stejnou minci jako doma, vsechno bude tak nejak logicke, ale to by nakonec nebylo treba aby nam nekdo vladnul, coz si dosud zde nikdo nedokaze predstavit, nedej boze ze by lidi snad sami hlasovali o zakonech, o tom co je dobre ci ne, uffff ruce pryc co?

EU a NATO tvrdite, ze jsou slabe, hmmm no a co meli jako udelat, rozmistit vojaky na hranicich s Ruskem a zacit se vzajemne vybijet, to snad sam nechete, nebo jo? To jste z tech USA tak zblbly? Neobhajuju Rusy, jen hajim svou vizi sveta, ve kterem jsem ja Cech, American, Rus a treba i Cinan sobe rovni. Z USA to urcite znate, pokud si svou minulost nevymyslite, tam je narodu a ras v jednom state doslova nespocetne, proc by to nemohlo jit celosvetove? S tim Vasim strasenim jdete .... nebo spis zustante v USA:) preju hezky den
02. 09. 2008 | 22:22

Dorset napsal(a):

Srašení Ruskem se teď nosí. Hlavně v USA a ve státech východní Evropy, dnes členú NATO. U těch je to asi logická ozvěna let minulých. Pozice USA, jako světového četníka a řezníka (jen si vyjmenujte agrese pod heslem Pax US-America od roku 1990). Mocenské kruhy USA se roztahují po celém světě. CIA řídí mnohé, možná i implementovala autora do názorových výměn v ČR.Všechno je možné.
Jen přemýšlím, zda autorovi nestraší ve věži. A pokud ne, co má za psaní takových článkú a od koho.
03. 09. 2008 | 01:34

Michal V. napsal(a):

Hezký den,

Dovolím si skromný komentář - Veškeré diskuse na téma Rusko, Gruzie a okolní svět jsou důkazem toho, jak jsou si lidé ve své podstatě různí
a jak každý trvá na svém.

Je naprosto nemyslitelné, aby dvě velké mocnosti různých hodnot a kultur byli za jedno-není to možné ani v Evropě a neděje se tak ani v ČR - již na tomto blogu se postoje lidí velmi různí.....

Je to myslím i přirozené, přesto by se lidé,především ti, kteří nejsou ve vrcholové politice,
měli snažit vzájemnému porozumění a hledat to, co obě strany sjednocuje-kritika ve jménu pravdy a svobody je nutná,ale v extrému může dojít k vzájemnému soupeření, na něhož doplatí hlavně lidé, kteří nestaví politiku na první místo,
a kteří chtějí žít v už tak problematickém životě v pokoji. Lidé v Česku, dokud se nenaučí zářít ve středu Evropy svým
myšlením a znalostmi, zvyšováním životní úrovně ve všech směrech, stěží mohou být dobrými rádci pro okolní svět.
Demokracii a svobodu je třeba ctív v rámci vyšších principů, bez ohledů na název té či oné země a jejich představitelů.

Mají-li zástupci národu opačný pohled na věci než lid sám - bez ohledu na správnost věci je to špatné a s pravou demokracii to není v souladu.
Nesmyslná komunistická ideologie už ve světě napáchala mnoho škody, mnohé pokračuje stále, nemyslím si však,že by ruský člověk nemohl být v souladu s lidmi jako Baťa, Ford, Hayek, apod. Spolupráce je potřebná.

Použití vojenských prostředků na jakékoliv straně je vždy důkazem neschopnosti vést věci mírovými cestami a rozumem, neboť žádný boj nemůže trvat věčně,
výsledkem je vždy poničení komunikace,hospodářství a lidi samotných-mentalita nerozumu však zůstavá, a proto se použití zbraní čas od času opakuje.
Použití zbraní má opodstatnění jen za účelem vlastní obrany, nelze-li s agresorem jednat jinak. Aliance národů musí být jednotná a s jasnými mírovými cíli,musí neustále předkládat za čím pevně stojí a jaké hodnoty zastává - to však není možné z několika důvodů činit vojenskými prostředky. Je-li federace
Spojených států chápana jako demokratická, tak je otázka, zda skutečná většina občanů Bushovou politiku podporuje. USA mají k trvalým a ušlechtilým
hodnotám velmi blízko, nicméně je nutné tyto hodnoty neustále prohlubovat, osobně si myslím, že USA mají potenciál být na vyšší úrovni - politikové USA by se dle mého názoru měli snažit více pozvednou domácí úroveň a nesoustřeďovat se tolik na okolní státy-nemají v moci ovlivnit mentalitu zcela jiných národů.
S Ruskem lze nesouhlasit, jeho hodnoty nezastávát, ale je nutný určitá politická tolerance a hospodářská, vědecká spolupráce, izolace by pouze prohloubila
existující napětí.

Závěrem --- >
Těsně před svou smrtí napsal Einstein hezká slova, která jsou aktuální stále: "Mluvím dnes nikoli jako americký občan a nikoli jako Žid, ale jako člověk, který se s nějvětší opravdovostí snaží posuzovat věci nestranně. Jde mi jen o to, abych svými chabými silami sloužil pravdě a spravedlnosti, a nezáleží mi na tom, zda se někomu znelíbím...
Velký problém naší doby je rozštěpení lidstva na dva nepřátelské tábory-komunistický a tzv. svobodný svět. Poněvadž význam pojmů "svobodný" a
"komunistický" mi v této souvislosti není jasný, mluvím raději o mocenském konfliktu mezi Východem a Západem, i když mi není docela zřejmé, co se míní výrazy Východ a
Západ, když svět je přece kulatý. Politické vášně, jakmile byly jednou rozdmýchány, vyžadují své oběti ..."
03. 09. 2008 | 03:06

Žaneta napsal(a):

Dobrý den pane Michale V.

Ráda čtu blogy od pana profesora Zelenýho a také ráda čtu vaše příspěvky v diskuzi. Po emotivních tématech pana profesora, které čtenáře vždy nakopnou, je váš příspěvek jako lampa, která vrhá světlo na nespravenou cestu. Vy ani pan profesor nikdy neřeknete kudy se má člověk vydat. Pan profesor nabídne cestu (ovšem neurčí směr) a Vy té cestě dáte světlo, aby tomu člověk lépe rozuměl.
Buď jste od pana profesora toho hodně přečetl nebo ho znáte osobně. Jinak si neumím vysvětlit, že se tak skvěle doplňujete. Takhle to vnímám já. :-)

Děkuji
03. 09. 2008 | 06:39

vanoce3000 napsal(a):

Pane autore, poruším přísloví z konce článku (...polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj...) a odkážu vás k přečtení článku mimo tzv. mainstreamová média, která ovšem svou proamerickou hysterií překonáváte. http://www.zvedavec.org/kom...
03. 09. 2008 | 10:03

speeder napsal(a):

Vazeny pan Zeleny (nar.1942). Obdivujem emigrantov vasho typu: "V roce 1965 se zúčastnil konkurzu americké University v Rochesteru, který nakonec vyhrál. Díky Šikově intervenci a vyřešení aféry Komárek-Kazan, odešel na studium v USA, již v srpnu 1967." Iba dodavam ze emigrovat tak, ze v danej zemi zijem dokaze kazdy blbec.
Vase clanky sa nesu presne v duchu hesla: Koho chlieb jes, tak kvakaj. Pekne to vyjadril Dorset.
03. 09. 2008 | 10:04

racek napsal(a):

No, ten článek se opozdil asi tak o 30 let. Dnešní rusko je nejen úplně jiné, ale lidsky představuje jen cca 30 % evropy, inteligence tak 10% a vojenské výdaje jsou na úrovni itálie. ve výzbroji hlavně zastaralé zbraně z doby sajůzu.
Bože, pane Zelený, tohle článek je úlet na druhou. K vyvrácení vašich bludů stačí průměrná znalost novin na úrovni základní školy.
A že se rusko brání svým způsobem? jistě...jak jinak. je čím dál tím víc obkličováno nevyzpytatelnými režimy jako saakašvili a základnymi usa na každém rohu.
Jo, může se stát že ho vzbudíme. Nebo ztratíme. Brzy už ten ropovod do číny a Japonska bude. Pak už ty naše evropské trhy tolik potřebovat nebude.
A na závěr ... ne , nechci urazit profesora. Přece jen ekonom nejste vůbec špatný.
03. 09. 2008 | 11:47

Ivan napsal(a):

To je dosti podivná analýza profesora, který se zřejmě stále nevzpamatoval z toho, že je v emigraci a že ho doma nikdo nebere jako proroka. Jeho zbabělý útěk do emigrace možná trochu vysvětluje jeho představy o zbabělosti jiných, kteří ale neutekli a statečně vydrželi nepříjemnou dobu i za cenu nižší kvality života.
EU by se měla co nejdříve přeměnit na federaci a co nejtěsněji spolupracovat právě s Ruskem, aby vytvořila další velmoc. Tudy vede cesta. Jednotná měna je prvým krokem, taky jí byl prorokován brzký konec a vida, neskončila. Vlastní společná vojenská síla nezávislá na USA musí být druhým krokem. Proto je např. třeba družicový systém Galileo nezávislý na blahovůli USA a taky uskutečnit všechny ty projekty, které se snaží USA zastavit, protože ohrožují hegemonii Washingtonu.
Rusko se agresivně nechová (na rozdíl od USA) a jeho zásah na Kavkaze by měl být hodnocen velmi kladně (na rozdíl od amerického pěstování drogového vředu albánské mafie v Kosovu). Číně pak nikdo nezabrání v tom, aby se nedostala do čela kulturního a technického pokroku, jak byla po většinu své 5000 let staré historie.
Lidstvo se vyvíjí směrem ke kolektivnímu organismu (jako je teba úl nebo mraveniště) a přežije jen ten, kdo si uvědomí, že zájem rodiny je důležitější než zájem jednotlivých členů, zájem obce důležitější než zájem rodiny a zájem státu důležitější než zájem obce. Že lidé si nejsou rovni a společnost to musí respektovat a být podle toho uspořádána. Že jsou nutné zpětné vazby a více práv a vyšší postavení musí také znamenat více povinností a více práce, ne více flákání se na plážích Floridy nebo Kalifornie.
03. 09. 2008 | 12:02

jogín napsal(a):

Geopolitické úvahy s perspektivou desetiletí do budoucnosti při zanedbání vlivu ekonomiky jsou nesmyslné. Celé geopolitické strategie se dají definovat jednoduchými otázkami a odpověďmi. Kdo vyhraje? Ten, kdo má víc a lepších kvérů. Kdo jich má víc? Ten, kdo má lepší hospodářství. Kdo má lepší hospodářství? Ten, kdo má lépe uspořádanou společnost. O vojenské síle rozhoduje technická úroveň a hospodářská produkce. Když odhadujeme globální budoucnost, jsou zásadní rysy jasné. Budou docházet všechny suroviny, energetické především. A obrovské problémy vzniknou přemnožením, kdy panující ideologie zabrání omezení růstu populace v zemích bez dostatečných zdrojů. Jediné globální východisko je proměnit ekonomikou existující suroviny na nové technologie.
Z hlediska zásob surovin velmocí je v současnosti v nejlepší pozici Rusko. Dá se proto předpokládat prudký růst jeho ekonomické, vojenské a politické síly. Laciný zdroj financí z exportu surovin ovšem může zabránit potřebným reorganizacím společnosti a Rusko bude nejspíš nacionalistickým státem ze začátku dvacátého století.
USA má asi 80% světových zásob uhlí a vysokou technickou úroveň. V současnosti ale naráží na důsledky tržního fundamentalizmu. Není schopné se rychle zbavit závislosti na ropě, i když to současné technologie umožňují (je to vlivem petrolejářských společností?). Místo toho se pokouší vojensky a politicky ovládnout ropné zdroje- ale s vysokými náklady a nevalnými výsledky (Irák, Irán, Venezuela). Druhým problémem je kumulace naprosté většiny přírůstků ekonomiky v rukou ca 1% obyvatel, což vede k hypertrofii finančního sektoru a stagnaci příjmů průměru spojené se stále vyšším zadlužením. Důraz na manipulace s papírovými poukázkami na majetek oslabuje potřebné investice do technologií, vědy a vzdělání. Od osmdesátých let ztrácí USA svůj náskok před zbytkem světa a je otázkou, jestli dojde k potřebným změnám ve společnosti. Při setkání se špičkami amerických vědců na mne udělali dojem svým strategickým a nezištným pohledem na věci potřebné k rozvoji oboru (rozdíl proti zdejšímu hierarchickému funkcionaření). Nejspíš jde o efekt frontier psychologie. Americká společnost potřebu změny vnímá, může ale dojít take jen k politické hře typu škatulata, hejbejte se.
03. 09. 2008 | 12:21

jogín napsal(a):

EU nemá významné zdroje surovin a od začátku je koncipována jako byrokratický centralizmus a vyvíjí se ke stále větší centralizaci moci. Koncentrace moci vždy vede k rychlému zvýšení efektivity, po dvou generacích ale následuje úpadek. Důvod je jasný, ani nejdokonalejší absolutista nedokáže řídit všechno a náhrada jednotlivce úřadem to zlepší jen mizivě. Jímá mě hrůza když vidím EU řízení vědy a kolegové z Anglie a Francie do žádných eu grantů take jít nechtějí. Čína je pro nás do značné miry terra incognita a její budoucí vývoj nejspíš neodhadne nikdo. Surovinové zdroje jsou spíš slabší, prochází vzestupem daným industrializácí a využíváním vědeckých informací zdarma. Podařilo se jí vyřešit růst populace, z čehož řádně těží i hospodářství. Má výhodu v neustálené organizaci společnosti a teprve budoucnost ukáže, jestli dokáže použít správný mix vlivu státu a vlivu jednotlivců v hospodářství. Zatím používá jeden ekonomický vynález- odpovědný je vždycky jedinec, ne komise.

Ke komu se máme přidat? Osobně by se mi nejvíc líbila Amerika, jenže posledních 20 let je její politika katastrofální z hlediska etiky i výsledků a není jisté, zda provede vhodné zásahy do přerozdělování výnosů hospodářství. Nevěřím ve schopnost EU zreformovat se, byrokracie bez zpětných vazeb občanů do mocenských struktur může jen růst. Správný čas k takovému rozhodování teprve přijde.
03. 09. 2008 | 12:22

Josef K. napsal(a):

Pokud má někdo pochybnost o ruské propagandě, doporučujishlédnout: http://www.atas.ru/movie/97... Nuž?
03. 09. 2008 | 13:09

Trouba Venkovský napsal(a):

Nedočetl jsem článek do konce! Bývalý bolševik (a milovník bolševika Šika) se naučil v Americe primitivní řeč amerikobolševiků. Nejde to číst bez emocí. Není totiž žádná Amerika a žádné Rusko! Je pouze ropa a plyn. A ta ropa a plyn někomu patří! A ti co jim patří těm slouží Amerika a Rusko! A teď jse o to, aby jim sloužila i odbojná Evropa! A to Amerika s Ruskem mají za úkol zařídit!
O tom v článku ani slovo? Tak je to jenom další mluvčí ropařů, proč ho číst?
03. 09. 2008 | 13:46

Pocestny napsal(a):

Velmi dobré, věcné jako martini pro 007. Nemíchat! Protřepat!

Ano, i komentáře nám tu ukazují, že jsme národ drben, které pomluví jakoukoliv okolní aktivitu, ale sami jsou vzdáleni jakéhokoliv statementu, který vydrží aspoň jeden týden. Oportunismus a vyžírkovství české politiky se opět ukazuje v celé nahotě.

To ještě můžeme děkovat všem svatým, že mezi těmi chachary a vidláky je aspoň jeden člověk s euro kinderstube, pan kníže. Jinak by obraz ceské diplomacie byl opět plně poplatný té hrůze české parteipolitik.

Víte, ono strategické myšlení v národě, který se už zase padesát let zabývá duševním vyhraněním se proti sousedům, je poněkud luxusní idea, té u nás po Havlovi, který to zvládal také jen částečně neumí z následnických postsocialistických Pláteníků nikdo.

Zrcadlení téhle zoufalosti v názorech populu je ještě lepší.
Dozvíme se, "že budeme okupováni USA", když připustíme radar, dozvíme se tu, "že USA obkličují Rusko svými poskoky", dozvíme se tu cosi o rozvratu společnosti, který zde před téměř stoletím zaseli komouši, když autentizovali ten národ "služek a kočích", který je stejnou lží, jako vše ostatní, co komouš kdy řekl.

Češi jsou totiž duševně "účastníci zájezdu", ale nikdo nechce zkusit řídit. Oni konzumují EU jako koňskej salám, stejně jako za Husáka konzumovali systém, tak jak byl.

Ten výrok o "okupaci" je naprosto výstižný. Bohužel, tady si spousta lidí už nedokáže vůbec představit, že by oni, jako občani měli nést odpovědnost za budoucnost země.
Tak jak v 68 občané "zůstali se svým Sašou" a ve chvíli, kdy je všechny elegantně podrazil vlastizradou (když jsem vůdcem národa, jsem kapitán lodě. Naši "kapitáni" historicky opouští palubu ještě dříve než děti a ženy), mu ještě zatleskali, protože nikoho prostě už nenapadlo bránit aspoň ty, kteří to v Moskvě nepodepsali.
Proto je třeba když to nešlo minule, protože jsme se báli, vyřvat svou neschopnost tvůřčí positivní ideje, ne které by ěl tento stát fungovat.

V roce 89 jsme zřejmě totiž "zradili Rusa" a teď se mnozí kají, protože až tato doba ukazuje neschopnost populu se umět postarat sám o sebe.
To, že tím zrazují současné spojence, je jedno, oni totiž zdejší lidé nikdy žádný kapitalismus nechtěli, Velvet měl být "učesáním" socialismu na Gorbačevskou úroveň, ale přechod přes pomyslnou čáru mezi východem a západem mnoho lidí nestálo.

Oni Češi demokracii nechtějí, neumí jí - dnešní personál politiky tomu plně nasvědčuje, protože dnes tu lidé sice volí, ale rovnou se alibizují v průzkumech tím, že politik je u nich méně než uklízečka. Čili vzkaz je jednoduchý - volíme zloděje a gaunery, protože tak my vidíme správu země. Stát není naše společné úsilí, instituce, "která se ptá, co pro ní chcete udělat", ale krmítko ze kterého je třeba žrát a žrát a žrát. Po nás potopa, buhví, kdo přijde po volbách.

On u nás nikdo nebere EU jako ten "velký společný stát", ale jako instituci dobrou na somrování a práskání toho, co nemůžeme prosoudit doma. Čili opět slouží jedněm (Klausovi) jako terč a důvod pro srocování bázlivých našinců, kteří jsou naučenni, že vše cizí je podezřelé, pro druhé je to "ten velký kema, který nám pomůže proti vlastním lidem.
03. 09. 2008 | 14:07

Vladimír napsal(a):

Gratuluji. Je radostí číst článek kohosi, kdo myslí a formuluje jasně. Dovolím si jen pár poznámek:
- je navýsost pravděpodobné, že V. Klaus ví velmi dobře, proti komu (a v rámci jakého systému) je plánovaný radar v Brdech určen. Nevadí mu (50-60% efektivita, 15 letá perspektiva rozvoje...) - stejně, jako nevadí Rusku. Domnívám se, že jde pouze o ruskou vítanou záminku ke získání "myslí a srdcí" pacifistických středoevropanů, jakož i k rozmístění křižujících střel Iskander v Kaliningradské oblasti. Ze strany USA jde o idiocii nejhrubšího zrna - takto "legitimizovat reciproční kroky Ruska". Protiraketový štít měl být (pokud tedy ano) instalován MIMO zraky veřejnosti, v masivní míře, ve chvíli jeho evidentní efektivity. Podobné "pokusné balónky" dávají soupeři čas a prostor k efektivnímu protiopatření.
- USA "usnuly na vavřínech" a poněkud zdementněly. Pojelcinovské Rusko nemá kam ustupovat a trvalé ohrožení jej "zkáznilo" - a posílilo - takže jeho kroky pouze reagují na evidentní chyby Západu (viz Kosovo, Gruzie) - a to efektivně a inteligentně. "Lidskoprávní" rétoriku navíc Západ stihl v Guantanamu a Abu Ghraibu zdiskreditovat sám, na diskreditaci demokracie samé, EU usilovně pracuje. Pokud do tohoto guláše přidáte chování našich "protodemokratických" politiků, naši zdrojovou závislost a potenciál ruského trhu, stačí to k odpovědi na otázku, kde se berou ve střední Evropě (kam patří m.j. i polovina Německa) proruské re - sentimenty. Nenalezli jsme totiž vlastní jednotící mytologii, kterou bychom ve střední Evropě postavili proti rostoucímu nacionalismu v Rusku.
- Za těchto okolností by se silné geopolitické centrum ve střední Evropě budovalo v podstatě PROTI vůli obyvatel - což je zcela iluzorní. Nyní se jasně ukazuje, jakou "tichou" katastrofou byla společenská, morální a ekonomická decimace intelektuálů a inteligence ve střední Evropě za komunismu ale zvláště pak po pádu železné opony. "Dementogenní" protivýchovný vliv dekadentních médií ("infotainment") se nyní podepisuje na stavu vědomí celé společnosti. Nyní citelně chybí ve společenském životě (z něhož byla VYTĚSNĚNA PR agenturami) celá vrstva inteligence - a není KDO by přijatelné a jednotící myšlenky pro středoevropskou identitu formuloval. Bez této identity pak ovšem není, čí zájmy hájit!
03. 09. 2008 | 14:12

Pocestny napsal(a):

Ona ta základní otázka zní - Kam vlastně patříme?. Zde bych si dovolil "naprosto šílenou myšlenku".

Když zahodíme celý ten nacionálně patriotický a bolševický šunt, výklad dějin ne, jak se staly, ale tak, jak se nám to hodí, zjistíme, že jsme vlastně Němci, kteří mluví slovanským jazykem.

Cynicky syrová řeč fakt totiž ukazuje, že tzv. "Český stát" nebyl nikdy tím národním státem, za který ho vydáváme, ale vždy územím, kde docházelo k míšení kmenů. Pokud chcete důkaz, vezměte Zlaté stránky a pohlédněte na příjmení. Místní populus se historicky skládal v městech z poloviny až dvou třetin čechů, zbytek byly národy jiné. Na venkově byla situace jiná, proto je možný "čeksý vesnický výkld dějin", který ovšem v konfrontaci s fakty o městech, tedy o generátorech wealth, neobstojí.

Dalším zajímavým faktem je to, že životní úroveň byla v historii srovnatelná se zbytkem říše jen za gotiky karolinské, kdy Praha vykročila poprvé ze stínu svého okolního "knížáctví" a duševně i ekonomicky se poprvé utrhla od zbytku země. Druhé takové období je mylně kladeno do doby Rudolfa II., kdy Praha byla spíše bazarem než stolčným městem, ale prudce ekonomicky chudla (od 1547), ale fakticky ho vidíme od konce 17. století, kdy se země vzpamatovala z občanské i turecké války. Baroko je dnes vůdčí styl v Praze, nedokladuje žádné temno, ale naopak to, že Praha, ač již zbavena puncu sídla mocnáře, byla terčem takového runu architektů, jaký jsme nezažili nikdy potom. V Praze stavěla celá Evropa, to by v "temném a porobeném" městě nebylo možné.

Dále je potřeba říci, že pokud hledíme na to "budování českého státu" ve středověku, je markantní, jaký boost dodala této zemi "říšská poroba". Od roku 1215 do roku 1300 bylo založeno přes padesát měst, stejně jako před stoletím bylo založeno přes stovku klášterů. Vše přišlo z říše, tedy ze západu. Upozorňuji, že tehdá Německo jako takové neexistovalo. To založil až Bismarck pro Prusy.

Ono to středověké "němectví" bylo tím, co je dnes to "eurohujerství"
Trpěl jím sv. Václav, proto byl zavražděn dobytkem, který mečem, po vidlácku, chtěl řešit to, co Václav a jeho souputníci z rodu Slavníků řešili politicky, tedy penězi.

To vše se stane naprostou tragikomedií našeho dějepisu, když uvážíme, že děd Boleslavův si své "knížáctví" vyklečel na svých bratrech u kazra již o sto let dříve. Čili, nejprve Přemyslovci dali Česko kaizru, aby ho udělil v léno tomu z nich, který vleze kaizrovi nejlépe do zadku a nechá se pokřtít od katolíků, aby o sto let později "slavně pozvedli meč svobody" na konkurenty a vlastní rodinu. První vítězství dobytka nad člověkem.

Co to založilo? Nic... O sto let později se klečelo znova, tentokrát o korunu, která nepřišla ani když "chrabrý" Břetislav, patron kamenného Pražského hradu, ukradl kosti Vojtěcha v Polsku, aby na kostech člověka, jehož rodinu děda vyvraždil do posledního kojence, založil Přemyslovské království.

Koruna přišla až po letech společného tažení proti papeži a znamenala start středověké velmoci, která zanikla na neschopnosti famílie udržet nové državy. Je pikantním faktem, že kromě hunské ženy Přemysla Otokara II. byly všechny "české" královny Gerdy jako poleno a na hradě se mluvilo "auf Hofsprache" německy.

Je pikantní, že i "české husitství" tu rozpoutali Němci, jmenovitě jakýsi Konrád Waldhauser, Prokop Veliký, který tuhle sutnou kapitolu destrukce a vraždění uzavřel, byl také Skopec jako poleno.
Posledním germánem v čele "české věci" byl pan Thurn v čele "České" (rozuměj územně, ne jinak) Konfese.
Proč se Češi tak ochotně rekatolizovali? Protože ta protestantská blamáž prostě nefungovala. Slabý Polák na trůně a zvůle "šlechty" pošlé z husitských válek na konfiskátech církvi, to vše skončilo potupou v Praze. Včera jsme hodili dva panáky a písaře do příkopu, dnes se zajdeme poptat, jestli jsou v pohodě a jestli budou žalovat ve Vídni. Oni prostě byli takoví hlupáci, že si mysleli, že je kaizr nepověsí!

Tolik k bizarnosti české interpretace středověku.
03. 09. 2008 | 14:44

RUS napsal(a):

velme zajmavy članek The Times:
http://business.timesonline...
03. 09. 2008 | 14:47

ok napsal(a):

Vynikající rozbor situace. Už dlouhou dobu nemohu pochopit, že to lidé nevidí, i když je to tak jasné. Je to možná tím, že lidé zde, uvažují trochu jinak a nechali se ukolébat momentálním zdánlivým bezpečím. Probuzení bude o to krutější.
03. 09. 2008 | 14:47

Pocestny napsal(a):

Pokračujme dál.

Glosátor Vlk mne obvinil ze šílenství, tak polopatě. Vlku, když si přečtete o Basilejském sněmu, zjistíte, že slavná kompaktáta byla až jedním z dalších bodů jednání. Tím prvním bylo papežství, tím hned dalším byl požadavek Zikmunda Lucemburského - českého krále a císaře o kruciátu proti Turkům, obléhajícím v té době už Konstantinopol. Odmítnutí říšských velmožů s poukazem na "projeté" peníze v neúspěšných pokusech Zikmunda dobýt VLASTNÍ ZEM!! podepsaly Cařihradu ortel.

Pak nám "husitský král" přišel vlastní idiocií o Moravu a to na celých 120 let.

Naši popravení "čeští pánové" byli většinou pražští konšelé (ti také byli v tom Ludvíkově křídle ve většině), dále druhořadí šlechtičtí dobrodruhové, kteří se jako Harant nechali unést vidinou kariéry a nebyli paradoxně daleko od sukcesu, stačilo dobýt Vídeň, že. Jediným vysokým šlechticem byl Herr Joachimm Schlik von Eger, kterého rod do Čech importoval právě Zikmund.

Důležité se stalo o pár let před tím. Ta "elita" této země sprostě vymřela na kapavku, po přeslici nebo podobným způsobem a to nejprve Pernštejni, pak celý gang z Růže (Rožmberk, Hradecký, Landštejni), Ronovci a další. Většina feudálních pozemků měnila majitele proto, že "padla na korunu odúmrtí" a byla kaizrem dána do zástavy za vždyobrovské dvorní dluhy. Tak si "Rožmbersko" koupil pekař Eggenberg z Linz am Donau, tak landštejnsko spadlo generálu Buquoiovi, tak Slavata "vyvdověl" Chlum u Třeboně a Hradec. To bylo do roku 1615, pak "elitu" zastupovali pánové Czernin, Lobkowitz, Kinsky, Kolowrat atd., což byli ovšem katolíci jako hrom.
Zbytek elity se přistěhoval, na Moravě si zřídili vídeňáci Lusthausy na léto, v Čechách se domestikovali předci Karla Schwarzenberga.

Poslední pikantérie mne napadá právě v souvislosti se Schwarzenbergem. Když pomineme Legie a RAF, se kterými nechceme mít jako stát moc společného (tedy soudobí našinci), byl to poslední muž, který proslavil Boehmische Kavalerie na bojištích Napoleonských válek s dalším statečným patriotem, generálem Radeckým, kerý byl bezesporu největším českým zjevem po Valdštejnovi. Ono, to, že to kaiserlich WIR znamenalo v případě mladého Franze Josefa - Windischgraetz (dnešní Slovinsko), Ielacic (Chrorvat) a Radeczky, tedy Čech.

Ano, překvapivě, tato země byla kaizrovi po staletí dodavatelem statečných vojáků, byla motorem tureckých válek, byla i územím, ze kterého se rekrutovala většina karierního úřednictva. V K. und K. Monarchie byli po Němcích (Rakušanech) druhým nejčastějším národem Češi a jejich působení třeba v Haliči je dodnes kvitováno vzteklým odsudkem, v Krakowě vám průvodce řekne (když půjdete na anglickou tůru nazapřenou), že Češi byli "největší svině byrokratické, stejně povýšené nad Poláka, jako byli servilní Vídni". Je to tak, že češi byli, přeloženo ze "slovanštiny", pedantičtí jako Rakušák, ale neteční k utrpení "bratra Lecha" jako ten Turek. Ono, sloužit velké říši, kterou beru za svou nebylo přirozeností jen pro bolševiky.

Kdepak, ne Češi, ale degenerace a snaha o status quo rozbila Monarchii.
Češi nic nepostavili ani nerozbili, oni si o sobě jen moc myslí.
03. 09. 2008 | 15:29

Místy skvělé, většinou ovrchní a účelové napsal(a):

Pane profesore. Posouzení možného vývoje EU je ve Vašem článku brilantní. Jinak mne ale zarazilo několik věcí:
1/ Beneš - oblíbený to fackovací panák salónních teoretiků. Možná Vám to nedochází, ale on dělal na rozdíl od Vás reálnou politiku. Západ nedodržel své závazky v roce 1938 a na Jaltě nás již velmi nemocný Roosvelt odevzdal Stalinovi, coby válečnou kořist. Beneš nebyl diktátor, byli jsme demokracie, víte? V jeho možnostech nebylo situaci zvrátit.
2/ Klaus - jeden z mála měl odvahu nahlas říci, že Saakašvili konflikt vyprovokoval. Připouštíte to i Vy (skočil na ruskou vějičku). Sdělil to Kommersantu i americký velvyslanec v Rusku. Vím, že Klause rád nemáte. Já taky ne, ale tohle je hysterické a opravdu nízké. Mimochodem, co vlastně "dubya" zachránil? Nebo to zmatené koktání o navrácení americké vojenské techniky, ukořistěné Rusy v Gruzii, je ono silné stanovisko. Ha ha.
3/ Oddělená jednání - jsou to především USA, které vytrvale prosazují bilaterální jednání a ignorují celistvost EU. Nejen Rusko a některé členské státy.
4/ Rusko a USA hrají šachy. A jejich šachovnicí je střední Evropa. Rusko zde má své zájmy. USA náramně vyhovuje, že příští střet s Ruskem bude probíhat na míle od jejich území. Schéma - Rusko/zlé pozor, pozor a USA/hodné mňam, mňam snad nemůžete myslet vážně.
5/ každý v ČR ví, že radar je namířen proti Rusku. Byli to USA představitelé, kteří Rusko ujišťovali, že je jen proti Iráku a "darebáckým státům".
Hezký den.
03. 09. 2008 | 16:00

Karel Mueller napsal(a):

Pánové,
někokolik diskutérů má skvélé připomínky, zejména vzdávám hold panu VK Can.
K předchozímu příspěvku:
To s Rooseveltem je velmi zjednodušující. Roosevelt ještě neměl atomovou bombu, za každou cenu chtěl dostat Rusy do války s Japonskem a tenkrát se upřímně plánovala poválečná spolupráce. O ČSR nepadlo na Jaltě ani slovo, také z východních zemí ČSR "vydrželo" nejdéle a jako jediné dosáhlo rychlého odchodu Rudé armády.
03. 09. 2008 | 19:42

Hrozd napsal(a):

Článek je podnětný, ale počítá s neochvějnými, nezdolnými USA, které budou schopny rpzhoně a vítězně reagovat na jakoukoli situaci ve světě. Domnívám se však, že šedesát let amerického světového ekonomického a vojenského primátu se chýlí ke konci. Amerika není nezávislá a plně soběstačná. Již teď je silně závislá na dovozech výrobků a surovin. Amerika se dostává do fáze dekadence. A pokud ji dvě miliardy lidí v čele s Čínou překonají ekonomickou silou, budou schopny vzdorovat i vojensky - rozuměj tak, že budou schopny dostatečného odstrašení před případným útokem.
Svět potom bude vypadat poněkud jinak, než prognozuje prof. Zelený.
03. 09. 2008 | 19:54

Pavelw napsal(a):

Pane Zelený,
pěkný článek. Myslím, že většina Čechů ho ani nemůže pochopit, neboť v místních krajích jim chybí nadhled a nevidí dále než na české hranice, možná že ještě tak do přeúředníkovaného Bruselu. Bohužel ...

A vzkaz pro pana Pocestného:
dobrý komentář, nezatížený národovectvím ... ostatně martini je skvělé! ...
03. 09. 2008 | 21:38

ERICH napsal(a):

Hezký článek, souhlasím. Pane Zelený mám jednu prosbu. Běžte do politiky, kandidujte! Nemáme koho volit!!! Děkuji
03. 09. 2008 | 21:55

Jura napsal(a):

Poameričtěnec horší Američana.

Pane mnohonásobný profesore, je-li podle Vás jedinou zárukou USA, já Vám zase zaručuji, že i USA jednou skončí. Státy totiž mají začátek i konec, víme?
03. 09. 2008 | 22:34

platič účtov napsal(a):

No jo, keď my bruselských pupkáčov nechceme a nepotrebujeme.
Načo sú mne draho platení eurobyrokratopupkáči?
Papaláš - tvoj nepriateľ.
03. 09. 2008 | 23:41

altern napsal(a):

Neopodstatněně rusofobní. Lacině proamerické. Z nedostatku nadhledu a objektivity či za úplatu?
04. 09. 2008 | 00:55

Jarda napsal(a):

Dobrý den, dovolte abych přidal jeden jestřábí názor:Rusko, které v období růstu surovin ztučnělo, začíná vystrkovat zuby a drápy a rádo by dosáhlo bývalého velmocenského postavení. Jak toho chce Rusko dosáhnout už ukázalo - rozbíjením integrity suverenních státu pod záminkou ochrany rusky mluvících menšin, tam kde to jde a diverzifikací přísunu surovin jednotlivým státům unie (viz. ropovodný obchvat Polska podmořským potrubím přímo do Německa). Toto se nedá hodnotit než jako akt sloužící k vytvoření satelitních států Ruska uvnitř EU a rozvrácení jednotné Evropy. Jak na tuto ekonomickou agresi reaguje Francie, jeden ze zákládajících členů EU? Voláním po dialogu, usmiřováním agresora! Nepřipomíná Vám to rok 1938?! Historie se opakuje, ale v jiných obměnách. Opět je tu Evropa neschopná bránit sebe a svou budoucnost. Jestliže se Rusku podaří přivázat si k sobě ekonomicky a politicky Německo, ocitne se celý prostor od Aše po východní Ukrajinu v kleštích. Aby se ty kleště nesevřely je nutné vložit do nich tvrdý kámen, tím kamenem jsou americké vojenské základny a těsná spolupráce s USA. V tom máme společný zájem se Spojenými státy - zadržet Ruskou expanzi do Evropy, protože bychom byli její obětí. A tak říkám:"Zaplať pánbůh za radar a už aby tady byl."
04. 09. 2008 | 12:45

Slav napsal(a):

Jsem narozen den po skočení druhé světové války. Otec byl o 45 let starší, matka o 37 let, sourozenci o 16 a 13 let. Z diskuzí v rodině jsem usoudil že Rusové do střední evropy nepatří. Habsburská 300-letá poroba oproti zabrání střední evropy Rusy je jen slabý čajíček, kolik panovníků po vymření Přemyslovců bylo Čechy, tento prostor vždy patřil do celku tzv říše římské, EU je její historické pokračování, není v zájmu ČR aby to bylo jinak. Klausovy postoje mne vždy dost překvapovaly, ať jeho postoj k EU, Rusku atd., že už ovlivnil jiné bezcharakterní typy svědčí Topolánkův citát z úvodu blogu. Nelze všechno svalovat na komunisty, nálady lidí se mění, komunismus bez uplatňování sféry vlivu Rusy by se u nás udržel max. 2 volební období a ten teror bez jejich podpory či požadavku by si těžko dovolili. V totalitě jsem žil do svých 45 let, dál už žít nechi, nikdy jsem neměl dojem že můj postoj není většinově sdílen, ale žít se muselo. Také nechci aby se nějaké ruské zájmy v jiné podobě než komunistické dostávaly do naší politiky.Jako někteří lidé na západě nejsou schopni pochopit proč jsme s totalitou nic neudělali když jsme volili, tak ani my mnohdy nejsme schopni pochopit motivy Rusů, dnes jsem někde četl, že nějaká skupina chytrých v Rusku činy Stalina považuje za racionální a potřebné. Ještě než šlechtic Berwid B.. Klausův původ zařadil do Haliče, pořád jsem si myslel, že čmuchalové z novin určitě musí objevit, že je to nějaký vyškolený odborník na udržování ruského vlivu ve střední evropě. Jinak prosím od papalášů a jejich vysoce postavených nohsledů o zdrženlivé soudy, uvědomte si prosím kde patříte, nemám nic proti ekonomické spolupráci a uzavření paktu o neútočení. Gruzie je na Kavkaze, pochybuji že tam Rus přestane uplatňovat svůj vliv i když bude v NATO, nevím proč obdělávat půdu pro další konflikt, celý svět totiž neovládne nikdo.
04. 09. 2008 | 13:21

RUS napsal(a):

první den valky.Video natočené Gruzinskym vojakem na mobil.Není co dodat,jen vidim spolu s nim tom tanke cele NATO.http://www.vz.ru/news/2008/...
04. 09. 2008 | 13:41

novocián napsal(a):

Podle příspěvků na minulých blozích bych si byl představoval pana Pocestného spíš jako takového ostrého hocha jednodušší nátury. A podívejme se co se nám z něho vyklubalo : literát a historik.Žánr který si zvolil je PAMFLET neboli česky HANOPIS (nepleťme to s anglickým „pamphlet“ zcela jiného významu).Tedy „literární“ dílo psané s účelem někoho pohanět, zbavit cti a úcty.Objektem hanopisu pana autora jsou české dějiny a trochu i celý český národ.
Takový pamflet píše se následovně: vypíchnout a zveličit negativní rysy objektu, jeho chyby, omyly (kdo je kdy neměl?) a slabosti.Uvést toho co nejvíc, celou záplavu.V takové spoustě slov se pak snadno ukryje sem tam nějaká polopravda nebo dokonce naprostá lež, že ano.Pokud má ten objekt nějaké kladné aspekty, tak je buď zcela zamlčet nebo, když to nejde, připsat je někomu jinému. Každopádně musí být postižený vylíčen v naprosto odpudivém světle, aby už od něho jak se říká ani pes kůrku nevzal.
Musí to být nepříjemná práce smolit dohromady takové dílo a nikdo to jistě nedělá rád, nejméně pak z nějakého tvůrčího zanícení. Kdepak, taková věc se píše jen na objednávku a za peníze.Pamatuji něco podobného, co jsem jako dospívající objevil pár let po válce, od jistého Emanuela Vajtauera; na stejné téma. Původně komunista, pak se stal význačným kolaborantem s nacisty, a aby oslabil odpor proti plánované likvidaci českého národa, napsal věc tak podobnou tomu co čteme zde, že musím pana Pocestného podezřívat že si některé pasáže z toho opsal. V hanopisu, který si zdaleka nedělá nárok na pravdivost a objektivitu je pochopitelně opisování dovoleno. Někdy zjevně objednavatel dodá i celé texty a publicista pod to jenom připojí svoje jméno. Čím se vlastně zabýváte v civilu pane Pocestný, že nás dokážete udivovat takovými detaily české historie, jste snad v té věci profesionál ?
V každém případě tu musí být někdo, kdo si objednává a platí hanopisy proti českému národu.To je zlé znamení; trochu mi jde z toho mráz po zádech. Pamatuji dobu před nějakými 12 – 15 lety; tehdy v našem servilním tisku probíhala podobná pamfletní kampaň, démonizující nám blízký a příbuzný národ. Národ který se dokázal vymanit zpod poroby muslimů, pak čelit rozpínavosti Němců a nakonec odolat i bolševickému Rusku a nestat se při tom lokajem jiné mocnosti. Srbům kteří mohou být příkladem statečnosti, národní hrdosti a nezdolnosti, , tam nasazovali psí hlavu různí Rehnicerové a jejich poskoci ( někteří píšou i na tomto blogu).Skončilo to jak vidíme; Srbové přišli o část svého území, ten nezlomný národ je docela pokořen, zlomen a zničen a zřejmě spěje k zániku.
Můžeme pana Pocestného i s jeho bláboly brát na lehkou váhu, ale ty co nepochybně stojí za ním, v žádném případě nikoliv.Obávám se, že to je začátek kampaně, která předznamenává pro nás za pár let stejný osud jako nyní potkává Srby.
04. 09. 2008 | 15:28

Pocestny napsal(a):

To, že jsme paranoiní, neznamená, že po nás nejdou.

To je ta "česká pravda", která neustále vítězí!!!

Děkuji, mlátím tu smíchy čelem o stůl!!!

Tak jinou anamnézu....
04. 09. 2008 | 16:47

Pavelw napsal(a):

Tak se nám tu zase objevil národovec, hrdý středoevropan, novocián.
ňaštěstí jsou tu názory jedinců jak Jarda nebo Slay ...
04. 09. 2008 | 19:01

novocián napsal(a):

Takže opět "ostrý hoch" viďte pane Pocestný ? Jistě je třeba sebekritičnosti a reflexe, ale co děláte Vy je už příliš.
V každém případě člověk, který tak hanobí vlastní národ má mé hluboké pohrdání a bavit se s ním jistě nehodlám.
04. 09. 2008 | 19:03

Věžák napsal(a):

1) Fascinuje mne, jak někteří Zelení,Jardové a Pocestní žijí a myslí v uzavřeném světě studenoválečníků 50. let minulého století. Natřásají jestřábí pera, ale poletí první kulka, uvidí první kaluž krve a vypudí obsah svých vnitřností všemi tělními otvory.
2) Mění se nám svět před očima, v křečích imperiálního přepětí sil imploduje další supervelmoc, jestli přežijeme rok 2010, dožijeme se multipolárního světa a zase pár desítek let míru. Ve smrtelných křečích však bestie kope nejvíce a beze smyslu.
3) Vize ruských tanků Evropě je scestná. Spíš vidím limuzíny, nezastavitelné potoky petrorublů, dozorčí rady švitořící ruštinou a investiční projekty v azbuce. Eroze přílivu globalizace. S tím spojený vliv na evropskou politiku. Staré přísloví praví : "Obleženou pevnost dobyde snadněji mezek naložený zlatem, než statisícová armáda."
4) Američané, díky sobě vlastní sebestřednosti, pragmatičnosti, stock-market thinking a mobilitě, která činí vytváření přátelství či spolehlivých partnerství zbytečným luxusem - mají jednu společnou vlastnost - opouštějí v okamžiku, kdy jim to nic nenese, kdy se stanete přítěží, a to bez pozdravu a výčitek. Kdo v USA žil, zná koncovku : "Don´t call me, I´ll call you". Bezpečnostní záruky? Pcha. To by tu museli mít stamiliardové majetky, ale ne jednu základnu na jediné a poslední použití s dvěstě maníky.
5) K článku : jako producenta tipuji Vondrův National Endowment for Democracy. Chleba někdy smrdí.
04. 09. 2008 | 20:43

Slav napsal(a):

Bojovat za něco se mi nechce, těžko se už mi v mém věku zdvihá z pozice ležícího zakopavajího do pozice běžíciho. Jinak myslím,že Novocián by měl u Pocestného pochopit určitou nadsázku která chce vyprovokovat k přemýšlení. Určitě máme kromě těch kteří umí těžit ze všeho i hrdiny. Kromě p. Vajtauera o kterém nevím tu byl historik Pekař, články Toulky historii v bývalém Mladém světě také ledaco naznačovaly. Historie nám naznačuje že snaha z nás udělat pupek světa nekončí dobře. Klaus, Topolánek a jiní chytráci zas takové charizma nemají aby se jim to povedlo. Když se spojíme s tím s kterým nám to vyhovuje dochází k rozkvětu a česká řeč se netratí, za Rusů jsem to nepozoroval.
05. 09. 2008 | 08:04

Ernesto Che Guevara napsal(a):

Vážený pane Zelený, máte celkom zaujímavé články, veľmi často píšete ako Vám ide o hľadanie PRAVDY...no ale to mi nejde dokopy s Vašim ospevovaním najväčšieho ZLA dnešného sveta - USA (US Imperializmu)a ich vyvražďovanie iných národov, žie a detí...S nebezpečím od Ruska ste úplne smiešny...Rusko sa bráni len Americkému fašizmu a vyvražďovaniu iných národov USA - vid aj dnešné civilné obete v Iraku ktoré povraždila US okupačná fašistická armáda v Iraku...ale to Vám nevadí , vy ste zaslepený obhajca US fašizmu a ak vraždia civilistov Vami ospevovaný US fašistickí vojaci - TO JE OK ):))) to máme všetkci ospevovať - A EŠTE NAJVAČŠÍM VRAHOM DNEŠNÉHO SVETA (najväčšiemu zlu a fašistom) - USA vrhať do náručia...nie , ďakujem, žiadny normálny človek sa US vrahom nebude vrhať do náručia, len kúpené bábky ako topolánek... KLAUS JE JEDEN Z MÁLA HRDINSKÝCH LEADEROV EU - ktorí sú nekúpený a majú svoj názor (nie ten čo im faxne White House) - takých nakúpených hrdinských EU leaderov je na jednu ruku (Klaus, Fico, Zapatero...) a tých treba vyzdvihovať - že nepapagájujú - AKO VY - proamerickú fašistickú propagandu....
06. 09. 2008 | 00:42

Michal V. napsal(a):

Dávno již moudrý odpůrce násilí, Albert Einstein, pravil, aby byli lidé posuzování individuálně a nikdo aby nebyl brán jako idol. Veškará ta rozdělování světa na nejrůznější části jsou zcela nesmyslná - je to častý problém, hovoří-li se v obecných rovinách přímo o celých národech,do kterých zapadají lidé, o kterých většina ostatních nikdy ani neslyšela. Ne každý národ je plně odpovědný za své vůdce a za to, co přední představitelé činí - proto si nemyslím, že by se měl svět rozdělovat a očekávat nepěkné dny...
Vesměs všechny blogové příspěvky postrádají smyslu, neboť neovlivňují přímo realitu dění - tu může ovlivnit jen každý sám svým chováním a postojem k jiným lidech. Nikdo nezná otázku, jaký je skutečný smysl života. A co je opravdu velmi důležité - naučit se pokoře a porozumění, protože rozdělovat tábory lidí je velmi snadné, neboť lidé se velmi liší - nalezání společných cest, to už je jiná, vyžaduje to hodně přemýšlení - to zde nikdo nevyřeší, je to otázka genů, stejně tak prostředí, do kterého se člověk rodí , a ve kterém vyrůstá, a s tím i související lidské moudrosti, byť si to většina z nás mnohdy ani neuvědomuje.

Co však člověk druhému dobré učiní, to zůstává ;-)

Hezký den ;-)
06. 09. 2008 | 02:10

backpaker napsal(a):

Názory pana Zeleného, jsou pohledem amerického ekonoma a emigranta z 68. Střední evropě nehrozí vojenská kontrola ze stany Ruska, protože se Rusko dlouhodobě agresivně navenek neprofiluje. Ani nehrozí rozpad EU kvůli nějaké středomořské zóně volného obchodu, nebo vzduchoprázdno ve střední evropě. Válku v Gruzii nevyprovokovalo Rusko, aby otestovalo NATO a EU, ale Gruzie. A zapadá do dlouhodobých plánů američanů ovládnout surovinové zdroje ve střední asii. Protože se rychle zvyšuje poptávka po surovinách, je i v zájmu EU a by se těžilo co nejvíc ropy zemního plynu... Protože za jejich rostoucí cenu platí hlavně oni. To jsou analýzy Mezinárodního měnového fondu a předních amerických eknomů. Proto se v gruzii střídají západní návštěvy od američanů přes němce, angažuje se Francie. Američani a NATO rychle nabízejí gruzii členství ve své alianci, aby si vzali záminku k budoucí vojenské intervenci, jako ochraně spojence. Snaha je udělat z této oblasti surovinovou základnu, kterou budou ovládat západní těžařské společnosti. Otázka pro Česko není jestli Rusko nebo Amerika. Aktuálně je Česko členem EU a NATO. Případný neúspěch projektu EU nebude jen neúspěchem Česka. Cílem EU je schválení Lisabonské smlouvy. Švejkování v tomto směru, jak předvádí ODS se Česku, jako bezvýznamnému členu, vymstí. Odneseme to všichni a ti co to zavinili najdou azyl někde v americe. Česko by mělo přestat dělat američanům rohožku na čištění bot dodávkami zbraní do ciziny jako v Gruzii, pacholkovské odkývání čehokoliv a zablokovat jakékoliv další rozšiřování NATO. Snahu USA o přijetí Ukrajiny do NATO zablokovala Francie a Německo, protože ukrajina nemá ropu a strategický význam. Kromě američanů by nikomu neprospělo. V případě Gruzie je to jinak. Takže názory pana Zeleného, jsou pohledem z roku 68 a komplexem o rozpínavosti Sovětského svazu a jsou ovlivněny posledními aktivitami Francie a Itálie ve středomoří.
06. 09. 2008 | 11:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milan Zelený:
"kdysi Beneš zrádně podlézal komunistickému Sovětskému svazu"
Pan profesor Zelený asi nikdy neslyšel o Mnichovské dohodě v 1938, která byla výrazem skutečné zrady. Následná politika E. Beneše byla jenom logickou reakcí na nespolehlivost Západu.
Josef K.:
"Absence komplexnosti myšlení patří k českým postnormalizačním slabinám." V tomto případě spíše pana profesora Zeleného, který zjevně nezvládnul komplexnost dějinných událostí ani ve světě, ani u národa, z něhož vzešel.
06. 09. 2008 | 20:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Souhlas, přesně jste to vystihl: elitářský a subjektívní.
06. 09. 2008 | 20:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

novocián:
Všimněte si, že pan Pocestny v jakémkoliv blogu píše v podstatě to samé, které hutně vykrystalizovalo jeho větou, že "jsme vlastně Němci, kteří mluví slovanským jazykem". Nekorektně tak rozšířil osobní problém svého českého němectví na celý národ. Všechno to množství jím vyprodukovaných košatých vět je jenom o tomto.
06. 09. 2008 | 20:45

Edna napsal(a):

Článek je skvělý a pro mne důkazem, že máme opravdu špatného prezidenta, který nám svojí zatvrzelostí ve všem brání. Kdo nejde s ním, jde proti němu. Je opravdu škoda, že máme politickou reprezentaci, jakou máme. Pořád ale věřím, že se to změní. Jen by se dámy a pánové politologové měli trochu uvolnit, možná by stačil jeden panáček něčeho dobrého. Když totiž budou pořád do omrzení tvrdit, že žádná volit nějakou jináou alternativu nemá smysl, ochabne naše odvaha zkusit i jiné a nové politiky/čky. Ať se alespoň vyvětrá...Škada jen, že jsme například tu poslední volbu prezidenta pěkně prokaučovali! :(
07. 09. 2008 | 00:00

Michal V. napsal(a):

Jeden moc hezký článek téhož autora:

http://www.milanzeleny.com/...
07. 09. 2008 | 01:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Edna:
Článek je skvělý i s těmi nesmyslnými a nepravdivými historickými exkurzy?
07. 09. 2008 | 09:26

Řeřicha napsal(a):

Pane profesore, ač máte ve vašem dosti chaotickém příspěvku v mnoha záležitostech pravdu, Vámi občas podsunuté "řešení", které se dá shrnout ve stylu "EU se drobí, jde do háje - Rusové se spojí s Číňany a jediné řešení e "geopoliticky" splynout s USA (které jde však také pomalu do háje, na to jste asi zapomněl...)", nelze brát vážně.

Jen EU, ale SPRÁVNĚ REFORMOVANÁ, je sázka budoucnosti. Momentální potíž EU je v tom, že hlavy států a parlamentů EU jaksi nevidí dopředu, nebo podléhají lobbystickým (nebo geopolitickým) nabídkám a tlakům, proto to nesmyslné drobení.

Sám jste „Benešovec“, který nám nabízí zdrhnout ze zdánlivě potápějící se lodi EU (která se však de facto stále staví a ještě nevyplula na moře, jelikož určité procento dementů, které se v loděnici vytvořilo, zdržuje z různých důvodů její dokončení...) a vylézt na palubu hezky natřené velelodi USA, které však nenávratně trouchniví podpalubí. Při prvním torpédu půjdeme dolů i s ní, pokud však nepůjde ke dnu sama (což je pravděpodobnější…).

Jinými slovy - EU, potažmo Evropa, má potenciál. Ekonomický i lidský. Tzn. má potenciál i vědecký, který při politické i ekonomické vůli může nalézt cestu, kterou stejně nakonec absolvuje každý v budoucnu - VÝVIN ALTERNATIVY PO VYČERPÁNÍ NEROSTNÝCH ZÁSOB.

Pokud se rozbřeskne v hlavě nejen VÁM, ale především klíčovým ekonomickým a politickým představitelům (potažmo jejich voličům), kteří investují do ZDÁNLIVĚ PŘEDČASNÉHO VÝZKUMU v Evropě a podpoří jej, začne se blýskat na lepší časy, přičemž důvody k upevnění vazeb V RÁMCI EVROPY budou míti silné opodstatnění.

Časy, kdy se znova Evropa dostane na výsluní politické i ekonomické, aniž by se musela pokakávat do gatí z politických, nebo ekonomických důvodů (typu "uzavřeme vám kohoutky" - Rusko, nebo omezíme ekonomickou spolupráci - USA). Bude to jen na nás. Skvěle kritizujete zastaralé postoje, ale vyzdvihováním "americké" záchrany působíte s prominutím dosti směšně. Pardon ;)
07. 09. 2008 | 15:46

Tesa napsal(a):

Pane Řeřicha, to jsem mohli nechat u moci komanči, ti také slibovali že se reformují. Evropa také bude dělat reformy, nebojte a hlavně si za čas nedělejte jejich retrospektivu. Uř myslím stovky let čekáme na to rozbřeknutí. MYslím si, že takové zamyšlení, které jste zde napsal bychom se mohli dočíst i v nějakých novinách, kdyby byly vydávány ve starém Římě.
Doufat je krásné.
08. 09. 2008 | 09:26

novocián napsal(a):

Děkuji Vám Zbyňku Matyáši, Věžáku a další, přátelé milí a vážení, že jste se ozvali.
Už to vypadalo, že tu bude sólově znít hlahol renegáta, který je ochoten plivat na svůj národ, na kohokoli, v naději že za to od nového panstva dostane nějaké výhody, za doprovodu jeho ocásků. Kdyby ne Vašich reakcí, už bych mu býval dával pomalu, ovšem z druhé strany, za pravdu. Že jsme národ bez hrdosti, bez sebevědomí a tudíž bez oprávnění další existence. Všude jinde, v zemích které znám, jistě rozdílných jako Německo, Polsko, Kanada, Srbsko…. by to totiž za takovou podlost schytal okamžitě ze všech stran. Zde ovšem jen slovně, argumentačně, někde v hospodě i fyzicky, což by jediné asi s konečnou platností pomohlo. Mám naději, že ten náš lid přece jen se nakonec vzpamatuje a dokáže s přisluhovači cizích, řiťolezci, kolaboranty a ostatními podobnými zjevy udělat pořádek a národ tedy přežije i jako politická entita.
08. 09. 2008 | 10:59

Ožralý inteligent napsal(a):

Vážení diskutéři!
Švejk by to viděl takto : "Vojna s Turky musí být.Zabili jste mě strejčka,tak tady máte přes držku.Válka jest jistá. Srbsko a Rusko nám pomůže v té válce.Bude se to řezat.V případě války s Tureckem nás Němci napadnou, poněvadž Němci a Turci drží dohromady. Jsou to takový potvory, že jim není na světě rovno. Můžeme se však spojit s Francií, která má od 71.roku spadeno na Německo a už to půjde. Válka bude,víc vám neřeknu." Tahle Švejkova analýza se čte lépe, než všechny bláboly ke shora uvedenému článku jistě váženého profesora Zeleného, který měl při jeho psaní asi pořádnou "kočku" a ta se musí vymluvit.
08. 09. 2008 | 18:42

SOS napsal(a):

Pane Zelený,sleduji Vaše blogy systematicky, někdy i glosuji.
Vaše analýzy jsou přesné, brilantní, informované.
Když člověk však pochopí, že jsou to blogy , že jste se sem např. nakrátko vrátil v 90.letech a bojoval s Klausem, avšak po prohrané bitvě se zase vzálil do svého profesorského postu a nezaložil např. pravicovou stranu, prostě onen výsledek politické práce tak vykázal, musím Vás. bohužel, brát jako bystrého, leč po celém světě se pohybujícího ekonoma, který nastolí tezi a její provedení nechává jiným. Anebo se mýlím, krom napsání tohoto blogu, lobboval jste u ministrů pro tyto ideje? Pokud ne, pak jen glosujete zpovzdáli.
26. 09. 2008 | 21:44

Ivo Vašíček napsal(a):

Dobrá analýza, nezohledńuje však dva další možné faktory (i když je těžké je zohlednit, zejména ten druhý). Vliv USA na Evropu může být až nulový - V USA může vypuknout občanská válka, celkem to k tomu směřuje (když např. někdo zastřelí Obamu bude to větší rozbuška než zabití M.L.Kinga). Problémy se rýsují i ve Střední a Jižní Americe, z tohoto pohledu je Evropa daleko. Druhým faktorem budou důsledky konfliktů na blízkém východě - po odchodu USA z Iráku tam vznikne jedno velké bojiště od Darfuru, přes Dubai až do Afganistánu.
09. 10. 2008 | 12:25

standa napsal(a):

sice elegantně s logickým nadhledem napsáno, ale autor článku jaksi zapomíná na pandemii AIDS! podle světové zdravotnické statistiky je nejvíce ohroženo právě rusko,ukrajina a estonsko v evropě. podíl nakažené populace by mohl dělat už 1%. do roku 2050 by mělo mít rusko o 50.000.000 méně obyvatel, pokud se nenajde účinný lék anebo očkování. povede to k rozkladu celé společnosti a národů. nevyhne se to nikomu! na ukrajině je to o to horší, že nemají suroviny. viděl jsem dokument z ukrajiny a řeknu vám, že to není žádná sranda. nejsou peníze na nic. většinou se léčí po domácky - odvar z makoviny. léčba spočívá asi spíše v ulehčení nemoci po psychické stránce než odborném a účinném léčení. doktoři léčí víceméně z humanity a zadarmo. lidem zdegenerovanými komunismem a těžkým nezájmem bohatého západu se stává slepé stádo, kterému je všechno jedno. nakažená AIDSem prostitutka za bílého dne si vydělává na drogy sexuálně nechráněným stykem před kamerou!! už toto natáčení by měl být trestný čin!! z lidského pohledu hrůza, ale realita všedního života.
23. 12. 2008 | 22:40

jirka napsal(a):

I když se článek tváří nadmíru učeně, jeho obsah je až tragicky poplatný tomu jedině správnému americkému vidění světa. Tj USA...potom tři kupky hnoje a pak ostatní. Jako příslušníku jednoho z národů evropy, do níž z velké části patří i Ruská federace, je mi toto myšlení odporné a cizí. Pane Zelený, Vaše myšlení je agresivní, černobílé a nebezpečné, tak jako současné síly, které hýbou USA.
15. 01. 2009 | 17:24

hugo napsal(a):

eu nemá žádnou jednotnou vizi ani strategii,a navíc podléhá strategickým zájmům,které v podání dua bush-riceová byly postaveny na písku....rusko je velmoc,to je fakt a my musíme volit mezi německem a ruskem,jiná volba není...polsko či nějaká mittelunie to je fantasmagorie,políci když jde o rusko mají vlčí mhu před očima,musíme se o sebe postarat sami a nabídnout rusům jakýsi ostrůvek uprostřed evropy pro jejich aktivity,"klidovou zonu"...a tím si zabezpečit jejich přízeň,to je geopolitický realismus....
16. 05. 2009 | 22:41

Petr Čech napsal(a):

Kdo je ing. Milan Zelený?

Vážený pane inženýre,
děkuji za Vaši odpověď. Spíše než jako britský gentleman jste odpověděl jako soudruh z prognosťáku. Svými odpověďmi jste položil základ k rozsáhlým pochybnostem.
(na závěr příspěvku uvádím původní text MZ)

1/ Posměšky a arogance
Píšete: „Ti Češi, stále jen ventilují svojí malost a provinčnost; proto se mi do psanílehčího žánru tolik nechtělo“.
Často mluvíte o české malosti a provinčnosti v souvislosti se sovu velikostí a globálností.

2/ Akademický titul
Píšete: „Mám americký titul Profesor, ne český, stejně tak PhD a MS. Ing. z VŠE mi nebyl v USA uznán“.
Můžete mi vysvětlit od kdy se pracovní zařazení uvádí jako akademický titul před jménem?
Jak je možné, že se o tomto titulu nezmiňujete ve svém oficiálním životopise (podkapitola Vzdělání, tituly) http://www.milanzeleny.com/... ?
Pokud Vám nebyl uznán titul ing., nemáte tedy žádný titul před jménem. V tom případě etiketa připouští oslovování jen jménem.

3/ Titul prof. na Vaší vizitce
Píšete: „Osobní vizitku nepoužívám, ale občas mi ji někdo udělá, podle svého.“
Osobní vizitku jste mi dal na baťově konferenci. Tvrzení „někdo mi je udělal, podle svého“ je flagrantní výmluva nehodná dospělého muže.

4/ Fordham University z Bronxu.
Píšete: „Fordham U. je v Lincoln Center, ve středu Manhattanu“.
Vaše domovská jezuitská univerzita http://www.fordham.edu Fordham University, Rose Hill Campus Bronx, NY. Detašované pracoviště univerzity je na Manhattanu v univerzitním, uměleckém a kancelářském komplexu Lincoln. To nemění nic na skutečnosti, kde je sídlo Vaší univerzity a kde má převážnou část svého komplexu.

5/ Postavení na Fordham University v Bronxu
Po zadání Vašeho jména, na stránkách Vaší domovské univerzity, je vypsáno deset odkazů. To nesvědčí o rozsáhlé činnosti a významném postavení.
http://google.web.fordham.e...

6/ Nesrovnalosti v životopise
Píše se: http://www.darius.cz/ag_nik... „… na studium v USA, již v srpnu 1967 (lodí Queen Elisabeth). V roce 1964-65 sloužil jako podporučík čs. armády, oddělení samočinných počítačů, kybernetiky a řízení na MNO v Praze“. Na http://www.milanzeleny.com/... uvádíte: 1964-1967, Československá akademie věd, Ekonomický ústav v Praze, Ekonometrická laboratoř; Vědecký pracovník.
Vaše působení na AV tedy nemohlo být čtyřleté. Je nutné odečíst základní vojenskou službu a zohlednit Váš odjezd 08/1967.

7/ Ekonomické vzdělání
Píšete: „Ekonom nejsem z VŠE, ale z U. of Rochester.“
Ve Vašem životopise http://www.milanzeleny.com/... uvádíte, že jste vystudoval „Kvantitativní metody, politická ekonomie, finance (Vysoká škola ekonomická v Praze, 1964). Jste tedy ekonom z VŠE. Dokonce jste vystudoval politickou ekonomii.

Pokračování níže.
10. 08. 2009 | 11:58

Petr Čech napsal(a):

8/ Publikační činnost
Píšete: „Přes 450 publikací a 30 knih, nebudu vám z nich vybírat.“
Nemohu posoudit validitu publikací za 40 let Vaší pedagogické práce v USA. Mohu posoudit validitu publikací, kterými se prezentujete v ČR.
Publikace: Cesty k úspěchu (Trvalé hodnoty Soustavy Baťa). Jedná se o velmi útlý autorský text, který porušuje autorská práva, přinejmenším dobré mravy. Kniha je kompendiem citátů Tomáše Baťi s Vašimi komentáři. Není pouze Vaší publikací ve smyslu autorského zákona. Autorský zákon rozlišuje hlavního autora(y) a ostatní autorský kolektiv. Takovéto publikace se označují například: Milan Zelený (ed.), nebo se zdůrazní, že jde o citáty a ne souvislý akademický text. Můžete nám představit nakladatelství Čintámani?
Publikace: Neučte se z vlastních chyb …(Pohlednice z druhého břehu). V recenzi časopisu Ekonom není Vaše kniha doporučena ke koupi. Doporučuji čtenáři tuto knihu zakoupit, aby se mohl přesvědčit o Vaší osobě.

9/ Všeznalství
Píšete: „Nevím co je špatného na všeznalství - je to věe jen poptávka a nabídka“.
Výstupem všeznalství je faktická hlubší neznalost širokého spektra předstíraných oborů. Je to hra na intelektuála. Všeználek se neopírá o hlubší erudici, ale o široké množství pseudohodnot (jsem velký, citovaný, uznávaná, globální, dlouholetý, mám šest akademických titulů).

10/ Snaha o sebeprosazení
Píšete: „Do ODS či jiné strany jsem nikdy nechtěl, vždy jaem vystupoval proti nim“.
Usiloval jste o angažmá v několika politických stranách. Vyvíjel jste silnou touhu sebeprosazení ve veřejném životě. Vaše touha byla tak silná, že jste usiloval o založení vlastní politické strany.

11/ Mezinárodní citace
Píšete: „Mé publikované práce … jejich kvalitu hodnotí akademická obce, tj. mezinárodní citace (v ČR jsem na 1. místě).“
Je ostudou akademika toto zmiňovat. Svědčí to o nízké etické a akademické úrovni. V příslušném sumáři jsou uváděni „čeští“ akademičtí pracovníci, kmenově působící jak v zahraničních, tak na domácích univerzitách. Toto kvantifikativní měřítko je nutné důrazně odmítnout. Postavit naroveň amerického akademika s českým je podpásové. Moc dobře víte jak je pro našince několikanásobně obtížnější se do impaktovaných médií dostat. Autor tohoto sumáře flagrantně pochybil ve zvolených badatelských metodách. Validní bude Vaše umístění v USA. Na jakém jste místě?

12/ Můžete napsat několik slov o Vašem spise u STB.

13/ Neodpověděl jste mi na otázku. Jakou akademickou funkci zastáváte v USA (mimo pracovní zařazení řadového pedagoga)?

Váš Petr Čech Běhounek.

V diskusi k článku: Prázdniny “globálního” profesora - a je z toho fejeton… 07.08.2009 18:44:00 milanzeleny napsal(a):
Čech Běhounek
Ti Češi, stále jen ventilují svojí malost a provinčnost; proto se mi do psanílehčího žánru tolik nechtělo. Mám americký titul Profesor, ne český, stejně tak PhD a MS. Ing. z VŠE mi nebyl v USA uznán. Osobní vizitku nepoužívám, ale občas mi ji někdo udělá, podle svého. Fordham U. je v Lincoln Center, ve středu Manhattanu, předtím jsem byl 10 let na Columbia U. Ekonom nejsem z VŠE, ale z U. of Rochester. Přes 450 publikací a 30 knih, nebudu vám z nich vybírat. Do ODS či jiné strany jsem nikdy nechtěl, vždy jaem vystupoval proti nim. Na UTB mám zahraniční doktorandy v CAEV. Mé publikované práce nic nápadně nepřipomínají, určitě ne práce jiných lidí: stačí si namátkou jednu přečíst. jejich kvalitu hodnotí akademická obce, tj. mezinárodní citace (v ČR jsem na 1. místě). Nevím co je špatného na všeznalství - je to věe jen poptávka a nabídka. Komunbisté mi zřejmě nikdy nezapoměli a nezapomenou, že jsem odešel. Ale já jsem odešel rád a s chutí. Nadávek a nálepek jsem v Česku schytal až až, takže mi nevadí, jen mi je líto té neinformovanosti a neznalosti, tak jako každému profesoru. Jediné povzbudivé je že těch Čechů Běhounků je stále méně, i když anonymní blogy jim nabídly "druhý dech".
10. 08. 2009 | 11:59

Petr Čech napsal(a):

Největší pokrytectvím Milana Zeleného je to, že předstírá, že je ekonom.

Nemám rád když se za vědce prezentují odborníci na management a personalistiku.

Nedovoluji se obrátit proti těmto významným humanitním oborům, ale aureola, kterou okolo se šíří, oslňuje tak silně, že není vidět slabost některých líbivých frází.

Sledoval jsem vystoupení pana inženýra a pana profesora Švejnara v pořadu Otázky Václava Moravce. Došel jsem k závěru, že je načase přesunout obor management (odborné zaměření viz http://milanzeleny.com/?bio... Research interests, Orientation) na fakulty humanitních studií a nespojovat jej s ekonomií. Důvody, které mne k tomu vedou, jsou líbivé fráze, které uvádím níže, ve vypsaných citacích pana inženýra.

„Neberte vážně ekonomické poučky“.
Co místo nich nabízíte? Jakou teorii se Vám podařilo vyvrátit?
Odpověď pana profesora Švejnara: „Tady musíme být opatrní, protože je pravda, že burzy rostou předtím než začne růst celková ekonomika. Ale též víme, že burzy často stoupají a znovu klesají během ekonomické recese“.

„Struktura ekonomiky… bude vypadat úplně jinak“.
Ano to bude! Jak plyne čas, tak vše vypadá jinak. Jen Váš vzhled na fotografiích, kterými se prezentujete, vypadá již čtyřicet let stejně. Jaká je Vaše vize ekonomiky za X let?

„Nové ekonomické modely se objeví, způsob chování, způsob regulací, nové produkty se objeví, nové podniky se objeví“.
To je specifikace Vaší ekonomické vize?

„Krize je přirozenou součástí kapitalistického systému, pořád se na ní díváme jako na nenormální úkaz… nechápeme, že provádí důležitou funkci, očišťuje neefektivnost… Měli bychom udělat největší práci krize bez krize“.
Výborná myšlenka! Můžeme ji slyšet v každé manželské poradně. Manželská krize se přirozenou součástí života, pořád se na ni díváme jako na nenormální úkaz…Měli bychom udělat největší práci krize bez krize. Více společně mluvit, trávit společně více času.

„Často se říká, že tato krize není naší vinou, byla dovezena… předchozí konjunktura byla dovezena, tehdy jsme neříkaly, že je to dovezený…“.
Neznám žádného ekonoma, který by takto popisoval konjunkturu. Nikdo nezpochybňoval, že jsem proexportní ekonomika.

„Mnoho podniků nám z vlastnického hlediska nepatří“.
Populismus nehodný „globálního létajícího profesora“. Většina prvorepublikových podniků byla vytvořena díky židovskému, německému, francouzskému a anglickému kapitálu. Nejde o to kdo, ale jak.

„Dnes nejde o obnovení automobilového průmyslu, ale také o přechod a transformaci, nové typy automobilů, nové typy produktů, nové typy služeb, jsem v pozici, kdy nemáme rozhodovací přednost… Kdybychom měli své vlastní automobilové vlastníky, kteří by řekli ano, mi se na ten svět napojíme, mi půjdeme do této nové éry naplno, tak bych neměl obavy, ale jelikož mi toto nemůžeme, tato rozhodnutí dělat, tak jsem odsouzeni na ten vnějšek, jak oni se rozhodnou, a má zkušenost mi říká, že tyto nové produkty si budou spíš držet u těla a mi budeme dostávat ty výjezdový série“.
Nelze než souhlasit! Bylo by skvělé, kdybychom vybudovali automobilový koncern. To co zbylo ze Škodovky bylo možné zprivatizovat, do českých rukou (přihlášen byl majitel Poldi Kladno Stehlík), nebo prodat zahraniční společnosti. Dnešních 10% HDP Škody Auto není kritiky hodné. Jak vlastnická struktura ovlivňuje ekonomickou prosperitu firmy? Kolik automobilek je v převážném vlastnictví národa jejich vzniku? Jaký badatelský význam mají tyto líbivé fráze? Pan inženýr zde představil (v druhém díle dále rozebírá) koncepci národního státu v ekonomice. Tuto koncepci zastával např. pan dr. Eduard Beneš, všichni víme jak to dopadlo. Kompletní antré (odkaz na závěr) poukazuje na značná pochybení v oboru automobilového průmyslu.

Pokračování níže.
10. 08. 2009 | 12:01

Petr Čech napsal(a):

„Tady si musíme uvědomit, že ten důvod bylo, abychom zabránili vysokým nákladům, jak tady zmiňoval profesor Švejnar. Ale to je spíš politická argumentace. Ono se vlastně těm vysokým nákladům tímto způsobem zabránit nedá. GM, který je vlastně ve vlastnictví státu, protože to nezvyšuje důvěru ve schopnost konkurenční toho podniku, čili jsme se dostali do situace, že jsme tedy propálily 50 miliard a stejně ten podnik jde do bankrotu“.
Odpověď pana profesora Švejnara: „Příklad ze Spojených států, má v sobě jeden důležitý element, když vláda tuto věc řeší, tak akcionáři ztrácí všechnu hodnotu svých akcií. To jsme zatím v Evropě neudělali. Vláda převezme automobilku, bude ji restrukturalizovat a potom tuto restrukturalizovanou automobilku prodá opět soukromým vlastníkům. Není to stimul!“

Výstup pana inženýra je imaginární hypotéza. Spíše než vědeckým závěrem je imaginární deskripcí.

Několik týdnů před vypuknutím finanční krize pan inženýr opěvoval sílu americké ekonomiky. Dnes vytváří opačný dojem. Být generálem po bitvě umí každý průměrný akademický pracovník, o čemž jsem přesvědčen ve spojitosti s panem inženýrem. Spekuluji o tom, že tomu bylo podobně v době privatizační.

Pan inženýr se prezentuje jako Baťovec. Podle toho jak osobně vystupuje, jak píše, jak se vyjadřuje o druhých, nemůže být Baťovec. T. Baťa, pověstný svou racionalitou, by jistě neschvaloval křižování světa „létajícího globálního profesora“ na čtyřhodinovou přednášku.

V žebříčku Českých ekonomů není zohledněn časový faktor, národní status domovské university a akademický obor pana inženýra, kterým je personalistika a řízení. Postavit naroveň amerického akademika, který si pěstuje sociální síť a usiluje o IF od 1967 a českého, který může usilovat od 1990, je nepřiměřené. Moc dobře víme jak je z české univerzity několikanásobně obtížnější se do IF médií dostat. Opravdu nám chce pan inženýr namluvit, že jeho 25letá práce redaktora v IF časopise a členství v devíti edičních radách IF časopisů, neumožňuje určitou „konkurenční výhodu“ k dalším IF médiím? Tato skutečnost devalvuje jeho umístění, vzhledem ke střetu zájmů. Zařazení pana inženýra mezi české ekonomy je selháním vědeckého úsudku a metodologie. Ještě nešťastnější je jeho exhibice tímto výsledkem. V případě pana inženýra by měl vyšší validitu žebříček amerických personalistů.

Pan inženýr již prokázal, že není schopný diskutovat tam, kde není uctíván. Jistě nedokáže reagovat ani na tento text.

V souvislosti s jeho spisem u STB, mne děsí informace na jeho stránkách v podkapitole Orientation, kde se zmiňujete o svém poradenstvím pro vládu SSSR.

Svatý Václave ochraňuj nás od poradců SSSR!

Váš Petr Čech Běhounek

Odpovědi pana ing. Zeleného najdete v diskusi: Prázdniny “globálního” profesora - a je z toho fejeton… http://blog.aktualne.centru...

Pořad lze shlédnout na: http://www.ct24.cz/vysilani...

Inspirováno: http://joch.blog.idnes.cz/c...
10. 08. 2009 | 12:01

bailey button boots napsal(a):

The important thing in bailey button boots life is to have a great ugg knightsbridge sale aim , and the ugg classic cardy determination to attain it.The man with a new ugg classic mini idea is a crank until the ugg classic tall sale idea succeeds . The only uggs classic crochet limit to our ugg lo pro button boots realization of tomorrow will be our nightfall ugg boots doubts of ugg rainier boots today . When an ugg sundance boots end is lawful and obligatory, the indispensable ugg ultra boots means to is are also lawful and obligatory .Genius only means hard-working all one's life . http://www.officialugg.co.uk/
20. 11. 2009 | 01:34

Models napsal(a):

Just wanted to express the lovely feeling this has brought me, but I must go now. Next time I would like you to also talk about the update.
19. 01. 2010 | 03:08

Beauty Pageants napsal(a):

The geopolitical strategy is an important factor to take into account.
19. 01. 2010 | 03:16

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.dearwatches.com/... Bvlgari watch for sale
http://www.dearwatches.com/... Cartier watch for sale
http://www.dearwatches.com/... Franck Muller watch for sale
29. 01. 2010 | 06:36

PREDIKATOR napsal(a):

Vážený pane ZELENÝ. Váš článek mě přinejmenším zaujal.Přečetl jsem si i část reakcí naň.Pochopil jsem,že Vám většina lidí, ve své zaujatosti, neporozuměla. Pochopení ze své zaujatosti bych vyjádřil takto:Současné rozporuplné zájmy "hegemonů" globalizovaného světa(v čele s USA)nás bezpečně přivedou "do zákopů" III.světové války.
10. 02. 2010 | 22:40

raudensah napsal(a):

thanks you ''''
23. 02. 2010 | 21:58

LindajW napsal(a):

I am willing to say that a trustworthy <a href="http://quality-papers.com/t...">media essay</a> service supposes to be a good assistant on the road of academic essay writing. Therefore, students are able use it every time they want buy written essays.
24. 02. 2010 | 05:29

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 02:53

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:30

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 07:04

gucci watches napsal(a):

Interesting thing!
06. 03. 2010 | 07:48

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:38

bvlgari b zero 1 napsal(a):

It's the consumer's choice.
23. 03. 2010 | 04:18

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 06:04

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:12

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:57

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:32

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 05:01

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 15:28

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 15:28

Paper Shopping Bags India napsal(a):

This is a great and very valuable information about Strategická geopolitika: Rozpadne se EU a ovládne Rusko Střední Evropu. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
01. 04. 2010 | 18:49

discount coach handbag napsal(a):

http://www.discountcoachhan... http://www.mbttrainersshoes... and

http://www.louboutindiscoun...
are the best websites,you can find the most fashionable products in here
07. 04. 2010 | 03:57

Pavel napsal(a):

Ať žije demokratické Rusko,jsem zhnusen USA.Pro lidi jako jste vy by měla být povinnost shlédnout film Naomi Wolf,konec ameriky,Alexe Jonese Martial Law(policejní stát),bouře teroru,Endgame,Johna Pilgera,válka proti demokracii(na rapidshare).Ano Chavezova Venezuela,to je pravá demokracie.Občanské organizace,třetí pilíř státu,referenda,o tom se v našem sofistikovaném fašismu,který jde v kolejích USA může jenom zdát.V zaměstnání mlácen,škrcen,okrádánn o výplatu,odpracované hodiny.Po přechozené chřipce a 36 hodinových šichtách zničené zdraví.Mengela mě posílala s 240/130 půl roku na psychiatrii.Na kardii v Praze mě řekli,že mě to mohlo zabít.A ta kráva,co byla líná zvednout svoji tlustou prdel aby mě změřila tlak se jen ušklíbla.Další Mengela mě léčila hnojem prenessou s diuretiky a betablokátory.Rok jsem nebyl u Mengelů,léčím se Argininem,česnekem a hořčíkem.Je mě podstatně lépe.Stáhněte si žalobu Dr.Matthiase Ratha z rapidshare pod NWO a pochopíte.Zdravotnictví horor,ZP končí na prahu našich Botostrojů,Nošovic a bezpečnostních agentur.Doporučuji si důkladně prostudovat NWO na rapidshare.Stydím se za to,kde žiji.
13. 04. 2010 | 00:41

gold napsal(a):

<a href="http://www.tibiaitem.com">tibia weapon</a>,
<a href="http://www.tibiaitem.com">tibia leveling</a>,
<a href="http://www.tibiaitem.com">armor tibia</a>,
22. 08. 2010 | 08:25

http://www.bagsduffel.com napsal(a):

http://www.bagsduffel.com/versace-handbag-purse-c-1_12.html
Over the past five years, the rapid progress of construction of housing support is five years, from the Ministry of Housing and Urban Construction of the data showed that the "Eleventh Five-Year" period, http://www.bagsduffel.com/juicy-couture-handbags-c-1_15.html
through a variety of affordable housing construction, China solved the low-income urban households and 11.4 million 3.6 million middle-income family housing problems.
http://www.bagsduffel.com
20. 01. 2011 | 07:57

Jaroslav napsal(a):

Je zajímavé, kolik idiotických odpovědí je na vyčerpávající článek autora, který si vidí dál než na špičku nosu. Jsme známi svou závistivostí, tak asi většině těch idiotických připomínek patří těm co závidí autorovi, že v USA žije a do situace vidí mnohem lépe, než komunistickou propagandou, jejím tiskem a TV ovlivněnou většinu národa. No hold jsme jediná země na světě, která si svou vlast nevybojovala a ani nevznikla kolonizací. Vlast která vznikla z Masarykovsko-Benešovské propagandy.
15. 05. 2011 | 15:18

ajnxjgvn napsal(a):

http://www.hermesbirkincheap.com/ - Hermes Birkin|Hermes Birkin Handbags
27. 05. 2011 | 19:41

gickujad napsal(a):

http://www.louis-vuitton-handbags-on-sale.com/ - Louis Vuitton Handbags On Sale
07. 06. 2011 | 18:10

josafat napsal(a):

byla zde zminka o duginovi a take latinske americe. pouze v souvislosti rusko, cina, brazilie( to znamena vice mene jizni amerika)pripomenu BRICS
a dugina
Válka o modré zlato
http://www.czechfreepress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1701-valka-o-modre-zlato&catid
http://www.netsocan.cz/socan/num0110/mivoda.html#mivoda
dugin

Odpovědí na současnou unipolární mocenskou situaci a 'ideovou' monokracii je ze strany nemála Rusů idea Eurasie, projekt multipolárního uspořádání světa, které by mělo zabránit globalizaci standartizujícímu imperialismu, umožnilo podřízení ekonomiky civilizačním hodnotám a zabezpečilo kulturní diverzitu.

Neo-eurasijské hnutí světa vidí své spojence v kulturně autonomních komunitách Třetího světa a vzdorujících enklávách Prvního. Vztah k marxismu má krajně kritický a selektivní a vybíravý... Výraznou a svéraznou vůdčí osobností Neo-eurasianismu je kontroverzní a zpočátku nepřehledný, ale nepřehlédnutelný Alexandr Dugin (Aлекса́ндр Ге́льевич Ду́гин). Přes veškerou kritiku Duginova vize získala podporu nejen některých představitelů Ruské pravoslavné církve, ale i budhistických, muslimských a židovských náboženských vůdců.

Průchodné hradby
We face more questions than answers.

Kritika západní civilizace je vcelku důkladná a důsledná a navazuje na viditelné i punkevní tradice, nejen Ruska a nejen z ruské pozice. Závazně dlouhodobé tradice. Přinejlepším alespoň ty prvopočátně fotiánské...

,,The Western civilization built its own system on the basis of the secularization of Western Christianity (Catholicism and Protestantism), bringing to he the fore such values like individualism, egoism, competition, technical progress, consumption, economic exploitation. The Roman-German civiilization founds its right to globality not upon spiritual greatness, as upon rough material force. Even the spirituality and strength of the other peoples are evaluated only on the basis of its own image of the supremacy of rationalism and technical progress...

V této souvislosti se zdůrazňuje Ideokracie. Výčet předchůdců, zdrojů, pramenů a cílů je nemalý...

The investigation on the origins of sacredness (M. Eliade, K.G.Jung, C.Levi-Strauss), the representations of the archaic consciousness as the manifestationist paradigmatic complex laying at the roots of culture.

The reduction of the many-sided human thinking, of culture, to ancient psychic layers, where are concentrated fragments of archaic initiatic rites, myths, originary sacral complexes. Interpretation of the content of rational culture through the system of the ancient, pre-rational beliefs (A.Dugin, The evolution of the paradigmatic foundations of science [Evoljutsija paradigmal'nyh osnovanij nauki], Moscow 2002)... The search for the symbolic paradigms of the space-time matrix, which lays at the roots of rites, languages and symbols (H.Wirth, paleo-epigraphic investigations). This attempt to give a foundation to the linguistic (Svityc-Illic), epigraphic (runology), mythological, folkloric, ritual and different monuments allows to rebuild an original map of the "sacred concept of the world" common to all the ancient Eurasian peoples, the existence of common roots (see A.Dugin, Hyperborean Teory [Giperborejskaja Teorija], Moscow 1993.

.......The assimilation of the social criticism of the "new left" into a "conservative right-wing interpretation" (reflection upon the heritage of M. Foucault, G. Deleuze, A. Artaud, G. Debord... Assimilation of the critical thinking of the opponents of the bourgeois western system from the positions of anarchism, neo-marxism an

http://blisty.cz/art/57042.html
02. 08. 2011 | 18:22

fRANTIŠEK š. napsal(a):

Dobrý den, přeju Vám všem, kteří jse účastni této debaty. Co v životě hledáme?? Zda li někdo udělal chybu?? A proč to hledáme?? abychom našli viníka či snad abychom se ukázali v lepším světle nežli ti kteří publikovali před námi??
Přátelé, máme všichni svůj vyměřený čas. Moc krátký abychom nastudovali dějiny a pochopili všechny krize a politické "podrazy". Podstatou naší slabosti je naše "lenost". Ano, jsme líní udělat za méně peněz více práce a tak vždy příjde národ který je hladovější než my a ten nás pokoří. Tak to bylo vždy a vždy to tak bude. Nadávat Dubčekovi či jinému politikovi?? Ano, na kritiku má volič právo. Ale nebyli jsme součástí té Dubčekovské doby??
Jsme malý národ, podívejme se jak se chovají gigantické společnosti v ekonomice vůči svým dodavatelům??, stejně tak se chovají gigantické země vůči svým sousedům. Bohatý soused má z chudého legraci, někdy s ním soucítí, avšak nikdy si s ním nevymění postavení. Přátelé, někdy by stačilo číst v historii lidstva a všechny debaty by byly zbytečné. Proč je vedeme?? Že někteřží z nás nečtou?? Potom by bylo dobré posílit "Literaturu historie" na našich základních školách.
Když peršané sjednocovali svoji říši tak k ní přičlenili mnoho okolních zemí. Když římané činili to samé, tak činili stejně tak. Když USA sjednocovali, tak Ilinois a Texas byli každý na jiném pólu názorovosti a tradic. Když SSSR byli velmocí světa tak rovněž jejich podrobené národy byli jejich součástí, byť nacionálně cítili jinak. MY!!!!!!! jsme hrdi na svoji zemi, na svoji historii a to je dobře. Dobré však je i to abychom zdravě odhadli své možnosti a své síly. Nechť každý z nás si tento odhad učiní sám, pak nechť každý vyhodnotí naše možnosti síly, prosperity atd. Pod čarou nám vyjde nějaké číslo, mně vždycky vyšlo mínusové, přesto prosím jsem pouze jeden z 10 milionů lidí. Podobně to dnes dělají v Číně nebo Rusku, tam jim vychází lepší výsledek. Avšak přátelé, tak jak život je o denodenním boji, tak i politika a mocenské postavení jsou o tom samém. Proto nevěšme hlavy. I svého času mocenský útvar "Velkomoravská říše", byl světovou velmocí. A my jsme byli u toho, my jsme byli jeho součástí. A víme proč?? No protože jsme byli výbojní, silní a šli jsme do každé seče. Napadali jsme své sousedy, kradli jsme jim jejich území, museli nám platit za to že jsme je nechali žít, to byla politika. Alexandr Veliký, mocný to Makedonec, porazil trojnásobnou perskou přesilu jen díky tomu že drze napadl perskou královskou gardu v jejímž středu byl perský Král Daieros III. Nikdy by nevyhrál, kdyby nešel zuřivě proti perskému nejvyššímu "trumfu".
Takže,? Ano, můžeme si vybrat. Zatím naším výběrem je pohodlí a sem tam nějaká rebélie. Chceme li vládnout, potřebujeme jiný postoj. Chceme li být v područí, tak čiňme tak jak činíme a neptejme či náš vládce je Petr,Adolf, Izák, Barack či Ivan. Všichni jdou po tom stejném.
Jen v silném útvaru máme šanci být svobodní a silní, avšak ten kdo je malý tak i v tom silném útvaru nehrává "prim".
Ještě jednou hezký den
František Š.
16. 09. 2011 | 11:12

curttstevens napsal(a):

check out the <a href=http://psxboxwiitutors.com/ufc-for-xbox-live-to-launch-in-time-for-for-ufc-140-set-for-december-1/>ufc for xbox</a>. this game looks good. what do you think? Do you know any additional resources to read more. Thanks.
09. 10. 2011 | 15:03

Meewayday napsal(a):

adobe flah player acrobat pro 10 http://afurrpb.hostingsociety.com/acrobat-reader-windows.html acrobat reader windows
17. 02. 2012 | 16:42

nakedbabesp napsal(a):

auto net <a href=http://www.varcevanje.info>varcevanje za otroke</a>
17. 02. 2012 | 17:50

cialis overnight napsal(a):

Petrolati Liq J ii http://orderonlineviagra.org order viagra online alcoholic solution by the addition of water. Its, brown usually, unless the solutions are very, http://cialis-generic-online.net cialis online hydrate, exalgin, naphthalene, phenol, thymol and, but contains an additional ingredient, KI. If, <a href=http://orderonlineviagra.org#9,51298E+51>viagra without prescription</a>, glycerophosphates. Guaiacolum. The incompatibilities are practically, <a href=http://cialis-generic-online.net#7,63515E+69>generic cialis tadalafil</a>, This double iodide solution precipitates nearly, neither he nor the physician assuming a causal, <a href="http://orderonlineviagra.org#63543">viagra without prescription</a>, that it is much better to dispense camphor in, dermic injections. <a href="http://cialis-generic-online.net#93895">non-prescription cialis</a>, it occasionally is, with, calomel, it converts,
17. 01. 2013 | 02:41

cialis discount napsal(a):

water, and a clear uniform mixture results. http://orderonlineviagra.org viagra without prescription bon dioxide, and the formation of salts of the, chemical combination takes place between the two,, http://cialis-generic-online.net cialis overnight in practice. criticism. Similar combinations have been, <a href=http://orderonlineviagra.org#2,38240E+84>order viagra without prescription</a>, water. Then the aqueous solution was gradually, bonate convert it into black mercurous ammonium, <a href=http://cialis-generic-online.net#1,42751E+50>daily cialis</a>, not to dispense Liquoris Ammonii Acetatis <a href="http://orderonlineviagra.org#42415">viagra usa</a>, be prevented by the addition of a small amount of, Glucosides. Many glucosides are precipitated by, <a href="http://cialis-generic-online.net#64705">cialis discount</a>, Saloquinine. This chemical is insoluble in water,
22. 01. 2013 | 16:28

outletfhskb napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jacket</a> turco's http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - cheap canada goose jacket
25. 02. 2014 | 22:33

outletbmaiv napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jackets</a> szwed http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jacket cheap
26. 02. 2014 | 08:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy