Krajně temné politické žilky prorůstají …

12. 09. 2009 | 20:59
Přečteno 14113 krát
... do samotné podstaty demokracie, ekonomiky, podnikání, justice i osobních životů jedinců, obcí i regionů. Zcela podivný a bezprecedentní protiústavní puč spřátelených předsedů politických stran se rapidně transformuje do nahého a bezostyšného převzetí moci politickými osobnostmi. Jména jsou stále stejná, lidé se nemění, jen ústava je stále výrazněji obcházena – vlastně již od mafiánské transformace ekonomiky 90. let. Dominantní politické strany v Česku nejsou politické strany, ale dobře naolejované společnosti s ručením omezeným, podniky pracující s penězi nejen daňových poplatníků, ale i naivních a do tmy zaváděných partajních voličů.

Radikálně je napadána právě rovnováha či vyvažování moci mezi třemi pilíři demokratického státu: parlamentem, prezidentem a ústavním soudem. Česká demokracie zůstává demokracií osobností, ne demokracií zákonů. Motivem úsilí politických stran je permanentní rekorytarizace, která zcela dominuje chování politických s.r.o. již od fatálního oxymóronu tzv. opoziční smlouvy.

Opět se ozývají stará hesla, která světu dala nacismus i komunismus: „veškerá moc pochází z lidu“. Aby lid mohl být zdrojem moci, musí být informován, znalý a sebevědomý; nesmí být manipulován nebo v nejistotě – nesmí se vzdát toho, že je zdrojem moci. Jinak bude jako zdroj zneužit a jeho „moc“ přejde na koalici předsedů nejsilnějších stran. Vzdor proti vlastní ústavě a ústavnímu soudu, jediné pojistce proti předsednickému zneužití demokracie, je zneklidňující a varovný.

Lidé se diví, jak krátkodobě jsou politici motivováni, jak nezvažují návazné kroky svých rozhodnutí, jak se zaměřují pouze na úspěch předvolební kampaně nerealistických a nemorálních slibů, jak nedokáží chápat nároky budoucnosti… jak se prostě chovají tak - jak se politici chovají. Chtěl bych argumentovat, že tomu jinak být nemůže, že politici se ve své podstatě nemohou chovat jinak – protože by přestali být politiky. Nejsou jiní politici než politici. Jediné co zbývá k ochraně demokracie je zmíněné vyvažování sil, vzájemné testování a kontrola jejích tří pilířů.

Nejdůležitější úlohou státu, i v rukou politických stran, je ochrana občanů země – tj. ochrana před individuálním či kolektivním ohrožením zdraví, majetku, práva, podnikání, vzdělání a demokracie. Potřebujeme ochranu před zloději, lháři, podvodníky, manipulátory, tuneláři a násilníky – před virulentními jedy v potravinách, prostředí, hypotékách, smlouvách, úvěrech a dětských hračkách. Tedy vše, co stát dělá nerad, špatně anebo vůbec.

Stát nabízí pomoc a zvýhodňováním jedněch na úkor druhých – tj. korupci, lobby, šrotovná a „porcování medvěda“. S penězi daňových poplatníků je třeba hospodařit - ne je užívat jako nástroje k manipulaci voličů - a dobře zmanipulovaných voličů k udržení permanentní rekorytarizace politiků.

Představte si společnost, kde je zpolitizováno úplně všechno: zdravotnictví, veřejné finance, školství, justici, media, podnikání, policii, morálku i demokracii samotnou. Politika prorostla do všech sfér života jedince i společnosti. Jestli prezidenta nebo předsedu volí koňští handlíři (a ne „lid“), pak nemůže překvapit, že bude zvolen koňský handlíř. V čem tedy spočívá problém konfliktu mezi uvažováním politiků na straně jedné, a ekonomů, právníků nebo učitelů na straně druhé?

Vezměme na příklad ekonomiku. Politické a ekonomické hodnoty i rozhodování jsou zásadně protichůdné a v podstatě neslučitelné. Tam, kde politik uvažuje krátkodobě, od voleb do voleb, tam musí ekonom uvažovat dlouhodobě, přes vzdělávací a investiční cykly. Politik udělá „první krok“, ale o druhý, třetí a čtvrtý krok se již nezajímá, natož o konečné vyústění či „výstupní strategii“. Ekonom se musí ptát: Co následuje po kroku 1? Krok 2? A co po něm? Krok 3? A co dál? Co je vlastním cílem ekonomického rozhodování a tvorby hodnot?

Politik nemůže jinak: zvítězit ve volbách je jeho prioritou, stejně jako ustavit mocenskou koalici. Není třeba se hněvat: politik by nebyl politikem, kdyby nechtěl uchopit moc a vyhrát volby. Musí proto natírat tanky skutečnosti na růžovo (je-li u moci), anebo na černo (je-li v opozici). Musí manipulovat, slibovat a lhát – jinak by prohrál volby. Stranický ekonom je oxymóron: musí straně pomoci zvítězit a proto se chová jako politik. Stejně tak stranický právník nebo stranický odborník: všichni jsou a musí být žoldnéři politiků a přestávají být odborníky – jinak by stranický „glajchšalt“ nepřežili.

Tyto dva diametrálně protichůdné postoje nelze sloučit: jeden vylučuje druhý. Nazývat věci pravými jmény, nezkreslovat realitu a neslibovat nesplnitelné je zaručenou cestou k politické prohře. Zatímco dělení hospodářského koláče je a musí být věcí politického rozhodování, tvorba hospodářského koláče by měla být věcí efektivní, odborné racionální úvahy a strategie – bez politických omezení. Mistr pekař upeče větší koláč a to je jeho největší dar rodině; ta si jej může rozdělit či se o něj poprat po svém. Namísto toho politici ideologicky ovlivňují samotnou tvorbu hospodářského koláče.

Hospodářský koláč je díky politikům a jejich častým kampaním stále menší a menší, jeho dělení stále náročnější, konfliktnější a méně spravedlivé. Namísto, aby hledali řešení v pečení většího koláče, hledají východisko v „soutěžení“ o stále se zmenšující podíly – pomocí stamilionových kampaní nejapných billboardů, hesel a prázdných, hloupě se chechtajících tváří. Je však nutné pochopit, že pravda a pravdivý popis reality nemůže vyhrát volby.

Stejně tak i v ostatních oblastech, jak třeba v nastalé ústavní „krizi“. V nočním vydání Otázek Václava Moravce se předsedové chovali jako politici: zaskočení a frustrovaní náhlým zpochybněním předčasných voleb. Jeden se pustil do nezařazeného poslance a lamentoval jeho „zradu“, druhý chtěl podřídit ústavu „zdravému selskému rozum“ (svému), třetí opakoval růženec o zodpovědnosti volených představitelů (jako kdyby někdy nějakou zodpovědnost za svá rozhodnutí přijali), další se obával přílišné shody „aby si voliči nepovšimli, že spolu za miliony jejich peněz ostře soutěží a pak se klidně dohodnou“), jiný nevěděl o co jde a sliboval, že si to doma nastuduje, atp.

Na tom jednom nezařazeném poslanci bylo zajímavé pouze to, že žádný z poslanců „zařazených“ neměl odvahu či zodpovědnost upozornit, že „král je nahý“. Jejich individuální přísaha, že budou dodržovat ústavu, se změnila v její kolektivně stádní, blokové nedodržování. Moravcova otázka o politickém „klohnění“ s ústavou bylo jednomyslně a s pokřikem smeteno se stolu. Jeden dokonce prohlásil, že přílepky jsou běžné i k americké ústavě (tzv. Amendments to Constitution), ale zapomněl již dodat, že tato amendments jsou trvalá a děti se je učí ve škole zpaměti. S ústavním „klohněním“ v Česku to má pramálo společného. Děti se ani v ČR nebudou nikdy učit „zákon“ o předčasných volbách.

Volby jsou najednou výsostním veřejným zájmem a existující vláda nezařazených odborníků je zpochybňována a zesměšňována jen proto, že se odvážila popsat realitu pravdivě, protože nemá politický zájem na jejím zkreslování. Veřejným zájmem politiků ovšem není hrozivý úpadek školství a vzdělání, nárůst korupce a lobbingu, kolaps veřejných financí, zpolitizování zdravotní péče a fatální zanedbání sektoru malých a středních podniků – motoru tvorby ekonomické hodnoty a zaměstnanosti. Ve jménu boje proti protekcionismu a „otevřenosti světu“ bují politický hyperprotekcionismus pro zahraniční investory, kteří by za normálních tržních podmínek nepřišli a za nenormálních odcházejí.

Nejvyšším veřejným zájmem, ve všech civilizovaných společnostech, je dodržování ústavy. Politici vědí, že ústavu porušují, politickým „blitzem“ na ni lepí dočasné „přílepky“ a tak hazardují a experimentují s životy nic netušících voličů.

Trvalé „šrotovné“ pro zahraniční podniky na úkor podniků národních vede k deformaci struktury hospodářství, založené na politickém příslibu a předpokladu, že jde o deformaci trvalou. Když přijede cirkus do města, tak se Honza – přesvědčen a přemluven, že cirkus je tu nastálo – zadluží a zainvestuje do výstavné, mezinárodní hospody na náměstí. Obchod vzkvétá, Honza konzumuje, žije si na vysoké noze, dále se zadlužuje. Jednoho rána zeje hospoda prázdnotou: cirkus Humberto opustil město. Problém je, že když cirkus odjede z města – tak jediné co lze říct je, že cirkus odjel z města.

Volby budou, o tom není pochyb. Koho ale volit – o tom je pochyb stále víc. V „lidu“ se začíná se propagovat tzv. „volba menšího zla“. Český národ volil mnohokrát v historii menší zlo. Dosud nezvolené menší zlo se prostým aktem volby stává zlem velkým – tak to v politice vždy bylo a vždy bude. Nikdy proto nevolte „menší zlo“. Vždy volte jen to, co chcete, nikdy ne to, co nechcete, nikdy ne zlo - malé či velké. Jinak je lépe nevolit a uchovat si alespoň vnitřní integritu, autonomii a možnost rovného pohledu – toho jednoho rána do zrcadla. Někdy je nevolba, jako upření mandátu zlu, tou volbou nejsprávnější. Malé zlo bez mandátu nepřeroste ve velké, velké zlo bez mandátu se zmenší a integrita a seberespekt nevolící většiny zůstane zachována pro příští kolo. (A je-li těch nevolících menšina, pak je to stejně jedno.)

Odepření mandátu je tedy omezením systému permanentní rekorytarizace, i když ne ještě vlastním řešením. Jak ale překonat tu definiční neslučitelnost krátkodobého, zájmového rozhodování politického s dlouhodobým, objektivním rozhodováním odborným, ve veřejném zájmu?

Jedinou možnost vidím v soustředění se na politiku lokální, na politiku regionu. Lidé v regionu nezajímá levice či pravice, ideologické soutěžení a import „programů“ z centra. Lidé ve regionu chtějí dobrou školu, levné světlo a teplo, kvalitní silnice, park, spolehlivé zaměstnání, čisté prostředí, bezpečí doma i venku atd. Proto byl Tomáš Baťa čtyřikrát zvolen starostou a proto Zlínsko za jeho „vlády“ vzkvétalo: nebyl politik, neznal ideologii, nepředstavoval žádnou stranu – sloužil veřejnosti, ne stranickým zájmům.

V regionu lze ustavit triádu spolupráce mezi podnikovou, vzdělávací a samosprávnou sférou mnohem snadněji než v ideologizovaném centru. Triáda podnik-škola-radnice může lépe spolupracovat, sdílet vytvořené prostředky, snižovat závislost a zvyšovat autonomii regionu. Podle principu „Uděláme si to sami!“ může triáda zapojit široké vrstvy obyvatelstva bez ohledu na ideologii. Každý hospodářský a společenský pohyb vzniká v síti aktivit regionu, ne na ministerstvu. Silné regiony vytvářejí silné hospodářství, společnost i národ - ne naopak.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Autor,

hezké povídání o "špinavé politice" a politicích, roli státu, a o "zdravém" všeřešícím liberálním trhu.

Chtěl bych zde ovšem připomenout, že ne všichni manažeři a majitelé podniků, bank a kapitálových institucí jsou Baťové (ostatně o tom svědčí i éra velkého tunelu 90 let v české ekonomice, bankovní krize v USA, kde šéfové bank a nadnárodních korporací se chovají nejinak jako čeští politici). Ideální politik je stejná fatamorgána jako ideální velký byznysman. Ne že by neexistoval, ale je jich jako šafránu. Každý z nich má své individuální a skupinové preferenční zájmy, které se snaží prolobbovat na úkor těch ostatních.

Co se týče strategie podniků. Ta mnohdy nemusí být v souladu se zájmy národní ekonomiky. Kapitál má tendenci "jít za lepším" - prelévat se.
12. 09. 2009 | 21:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

" Dosud nezvolené menší zlo se prostým aktem volby stává zlem velkým" Vytesat do kamene.
Pane profesore, podle Vaší rady se řídím už léta, pravidelně volím v obci, protože vím, koho. Nikdy nevolím do parlamentu, protože nemám koho.
12. 09. 2009 | 21:22

Hurá napsal(a):

Máte pravdu. Já bych ten "náš" problém zkusil restruktalizovat. Franta či Mařena se rozhodli, že mně budou vládnou a že je to v mém zájmu. Já s tím sice nesouhlasím, ale prtože je nepřeperu, tak musím trpět. V tom případě je mně ale jedno, bude-li mně vládnout Mařena nebo Franta. Ať si prostě hodí korunou a bude. Volby tak nebudou muset být vůbec.
12. 09. 2009 | 21:39

Krištov napsal(a):

Kdo za to může. Od Velkého sametu všichni poslanci, kteří vyprodukovali zakony pro sebe a zloděje, rovněž hradní páni všechny paskvily podepsaly. To země česká ráj to na pohled.
12. 09. 2009 | 21:43

JQ napsal(a):

Pane doktore, clanek pekny, jenom jedna pripominka.

"Nikdy proto nevolte „menší zlo“. Vždy volte jen to, co chcete, nikdy ne to, co nechcete, nikdy ne zlo - malé či velké. Jinak je lépe nevolit a uchovat si alespoň vnitřní integritu, autonomii a možnost rovného pohledu – toho jednoho rána do zrcadla. Někdy je nevolba, jako upření mandátu zlu, tou volbou nejsprávnější."

Pokud clovek nejde volit, pomaha tim extremistum jako je DS a jini, protoze se snizuje prah, na ktery potrebuji dosahnout pro prideleni prispevku ze statniho rozpoctu, coz je podstatne pro jejich dalsi rozvoj. Takze mi prijde porad lepsi to tam hodit nektere ze stavajicich parlamentnich stran nez nejit nikam a pak se divit, co se to v nasi zemi deje.

A navic si myslim, ze na strategicke deformaci preferenci (v dusledku 5% bariery pro vstup do PS) neni nic spatneho, je to zcela racionalni a prekvapuje mne, ze jako ekonom s tim nesouhlasite.
12. 09. 2009 | 21:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JQ:
Politikové stávajících parlamentních stran jsou lepší než ti extrémističtí? V čem?
12. 09. 2009 | 21:54

Ignác z Toyoty napsal(a):

ODS má propracované analýzy (poslední např. od S.Balíka z minulého roku), které se už léta shodují v jednom: Nespokojení občané by z největší části podpořili levici. Mezi nevoliči je jen minimum potenciálních voličů ODS.

Celý fór a dlouhodobá strategie české pravice je tedy v tom, vnutit nespokojeným občanům přesvědčení, že sami nic nezmůžou a jejich hlas nic neovlivní, případně, že politika je špína na (ve) všech stranách a tím, že zůstanu doma a nevolím vyjádřím svůj občanský postoj k politikům apod.

Ve skutečnosti jsou to JEN a JEN zákony statistiky a pravděpodobnosti:

Menší volební účast vede k lepšímu výsledku pravice, vyšší volební účast k reprezentativnějšímu zastoupení s vítězstvím levice.

Tomu také byla postupně přizpůsobena taktika českých médií. Znechutit, odradit od účasti ve volbách. Proto Kubice, proto zpochybňování termínu voleb, proto "vyvážené" negativní referování o stranách (přičemž jsou vedle sebe podávány činy zásadně rozdílné závažnosti) apod.

Výsledkem jsou názory čtenářů uvedené výše. Jak je vidět, indoktrinace funguje.
12. 09. 2009 | 21:59

Béda napsal(a):

Politická moc je dnes neproniknutelně propletena a svázána s ekonomickou mocí (ekonomickými subjekty) - lobbismus, sponzoring... (viz Toskánská kauza) a bude tomu tak u každé politické strany bez rozdílu. Dokonce je tomu tak i na autorem idealizované regionální, resp. obecné úrovni.

Politické strany obvykle slouží jako servisní organizace ekonomické moci. Každá z těchto mocí (ekonomická i politická) sleduje své vlastní cíle a snaží se využít druhé moci k jejich naplnění.
12. 09. 2009 | 22:05

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane profesore.

Tak tohle stoji nejen za podepsani, ale hlavne i zato, to sirit dal.
Velice srozumitelne vysvetleni komplexni situace.
Navod na reseni, ktery nabizite bych osobne take povazoval za nejlepsi v dane situaci.
Tedy jen jako docasne reseni!
12. 09. 2009 | 22:05

BARICH napsal(a):

Ignáci z Toyoty! Vaše analýza mi vyrazila dech svou jednoduchostí a především naprostou přesností. Souhlasím a podepisuji! Zapsat zlatým písmem, tesat do žuly!
12. 09. 2009 | 22:08

Gerd napsal(a):

Pane Zelený,
v podstatějde o popis a rozvedení situace dané prastarým heslem:
"Kdo má peníze, má moc. Kdo má moc, bez peněz dlouho nezůstane."
Co se týká nevolby - ano, je to právo. Ale jak nám ukazuje historie, KSČ pravidelně povinně volili všichni vyjma pár lidí, a těch pár nevoličů KSČ ukazovala jako příklad demokratické soutěže názorů. Takže i nevolba byla podporou zla.
12. 09. 2009 | 22:23

Rochefucault napsal(a):

Hodně postřehů.
12. 09. 2009 | 22:25

Rumcajs napsal(a):

Pane profesore, máme takřka totožné názory.

Znamená to, že můžu být taky profesor ? Třeba na Fordham University v New Yorku ?

Kolik bere takový profesor ?
12. 09. 2009 | 22:40

jarpor napsal(a):

Bravo. Pravdivý obraz nás i našich volených zástupců...

Hezký večer
12. 09. 2009 | 22:47

stále rebel napsal(a):

Pane Zelený,
nepochybně dobře víte v zájmu kterých politických subjektů agitujete. Myslím si, že by od vás bylo mnohem poctivější, kdybyste napsal koho preferujete místo toho, abyste dělal z lidí hlupáky. Pro mne se stáváte méně důvěryhodnou osobou než většina našich politiků a to je zrovna nemusím. Já naopak říkám, běžte k volbám a volte menší zlo a ať už budete volit kteroukoliv stranu, snažte se kroužkovat a vybírat ty lepší kandidáty. Pokud k volbám nepůjdete, tak pak nenadávejte, protože si za to můžete sami. Toho vašeho práva podílet se na správě věcí veřejných se rádi chopí ti, kteří jej budou umět využít ke svému prospěchu.
12. 09. 2009 | 22:53

Skogen napsal(a):

Pane Zelený, sprominutím, předsedy stran a Parlament nezaměňovat. Stejně jako by neměli být zaměňováni (ústavní) soudci a legislativci. Parlament přijímá zákony, soudci dohlíží na jejich interpretaci a aplikaci. Jsme demokracií.
12. 09. 2009 | 22:54

frauenmilch napsal(a):

Východiska a diagnóza správně, závěry zcela špatně a mimo. Jde o vzorec myslení "disent", to už radši pošlete lidi na ulici místo hospod. A jen pro paradox a Ignáce, zde na internetu je podstatně méně voličů čssd, takže sodu dostává středový liberál, modré kmenové straky, janouškové, bémové a jejich přisluhovačská galérka volit půjdou protože chtějí aby diagnozované nešvary a politika nad ústavou zůstaly. Profesor má intelektuální pravdu, prakticky jim svými návrhy hraje do ruky.
12. 09. 2009 | 23:00

VK-Can napsal(a):

Pro stale rebel.

Zdravim.
Dovolim si reagovat na Vas vstup.
Myslim, ze v soucasne situaci, kdy problemem je volebni zakon, ktery volice dava do podradne posice, je jedina cesta k MOZNE zmene tohoto zakona neucast volicu na volbach a tim i jejich zpochybneni.
Vas nazor je platny, pokud volic ma moznost skutecne volit sveho zastupce.
Potom je ucast volice ve volbach zadouci a nutna.

Soucasny cesky volebni system tuto moznost prakticky upira volici, protoze preferencni hlas na kandidatce je jen uboha iluse volby, tak ucast ve volbach je to, co dava tomuto volebnimu paskvilu legitimitu!

Slaba ucast ve volbach naopak platnost voleb zpochybnuje!
Verte, ze svet sleduje ucast na volbach, protoze to je jediny indigator legitimity vlady.
Take proto se komuniste vzdy snazili o 99% uvast na volbach. To jim dalo pred svetem oficialni platnost a legitimitu.

Volba mensiho zla je platna, kdyz neni jiny vyber.
Zde je jiny vyber - neucast na volbach a tim i jejich zpochybneni!
Rozhodne to neni idealni, ale zatim je to vse, co ma cesky volic k disposici vyjadrit svuj nesouhlas.
Aspon si to myslim. Mozna to ovsem vidim ponekud zkreslene. To uz muzete posoudit Vy a ostatni ctenari.
12. 09. 2009 | 23:46

klarasamkova napsal(a):

Rekorytizace je slovo, které stojí za zapsání do slovníku spisovného jazyka českého...
bohužel...
Formální sesazení komunistů nám v podstatě zařídil rozpadající se Sovětský Svaz. Kdo zštítí demontáž tohotle svinstva??
12. 09. 2009 | 23:48

alesdrobek napsal(a):

Čechu netapetuj tady, raději si stoupni do kouta a nadávej do zdi. Alespoň tak nebudeš obtěžovat ostatní.

Pane profesore, skvělá trefa, podepisuju dvakrát a ještě podtrhuju červenou pastelkou. Možná je pravda, že demokracie je špatný systém mezi superšpatnými systémy, to ale neznamená, že na ní není co vylepšovat.
13. 09. 2009 | 01:06

george napsal(a):

Nerad se opakuji, ale nejbližší sobě jsem já sám.
Začíná to být "hustý" i v diskuzích, tak jsem šel za přáteli na Facebook a Twitter. A světe div se, je tam dobře, přátelé jsou přáteli. .
Once Upon in Time On The West
Pojďe na Facebook, to zvládnete...?!
*
http://amicuswebsite.blogsp...
.
Nekažte si víc už tak svoje podlomené psychosomatické zdraví.
13. 09. 2009 | 01:15

Josef Švejk napsal(a):

Od: "> vrana2077@seznam.cz

Komu: ">hk@ods.cz

Předmět: zaslání

Datum: 4.8. 2009, 16:21 - dnes v 16:21
Dobrý den,
dovoluji si Vám zaslat reflexi člověka, který intenzivně pozoruje dění v banánové Chazarii Czech made. S cynickým šklebem a "kalouskovským " prostředníčkem / který Váš pan předseda tak obdivuje a dokonce tomuto pubertálnímu gestu dává nový výklad / jsem sledoval na netu jeho bezslipovou anabázi u ministerského předsedy / jeho sídle/ šesté největší velmoci světa............

Bylo opravdu veselé sledovat veřejnou diskusi . Já už ani nemám potřebu při projevech všech forem kretenismu hledat causalitu, tautologii či si vytvářet pomocí sylogismu otázky vedoucí k jedné odpovědi !!!
Jelikož bulvár mi nestojí ani za to, abych ho použil jako wc-papír, tak sleduji elektronická media a to kromě "manstreimu ", se kterým si ani metafyzicky nelze ošetřit anál po zrealizování velké potřeby.

To že hošík z prvního manželství terorizuje ostravské diskotéky s vládní ochrankou za zadkem a všichni jsou buď připodělaní či dokonce tleskají jako idioti je v ČR již normou ! Nakonec v jeho letech každý chce někam patřit a proč si nenahonit mírně řečeno zdeformované sebevědomí realizací mezi zlatou mládeží, která by za standatrních okolností z tohoto kašpara udělala fackovacího panáka !

Dr.Sacher kdysi pronesl, že nejhorší jsou ti, kteří včera byli ničím a dnes chtějí býti vším. Jinak řečeno, je tragedií, je-li jedinec buranem a chce býti na špici peletonu. Miloš Zeman kdysi prohlásil, že každá společnost ve smyslu Gaussovy křivky má právo na obecní blázny a je vcelku jedno, zda se jmenují Vasil Bilak či por. Dub. Tragedie této společnosti začíná v moment, kdy V.Bilak místo sak šije ideologie a por. Dub vede místo diskusí s hejtmanem Ságnerem pluky na bojiště ! Ono je to vlastně prosté, že ?

Ono stačí si zjistit něco o minulosti tohoto pána a jeho fešáků tvořících vedení ODS a člověk dojde ke zrůdným zjištěním, na které jsem nenašel zatím odpověď ve filozofickém smyslu slova. Jde vesměs o modely tvořící střední kádry komunistického SSM či dětičky z rodin nomenklatury KSČ. Nelze opomenout ty, kterým chyběl z SSM tak rok až dva k podání přihlášky kandidáta KSČ ! Je opravdu humorné a tragikomické, že z těchto jsou největší antikomunisté 20 let po předání moci nomenklaturními komunisty svobodným zednářům a sionistům za asistence StB a KGB. Já to říkám jenom proto, že tito chtějí lidem začít " utahovat " kyslík, když sami sebe a svoje rodiny zabezpečili na tři generace dopředu. Pak se nesmí divit, že zde existují elementy krajní pravice, kteří jim říkají a hlavně vzkazují, že jim také " utahnou " kyslík, ale jinak !

Netvrdím, že Vás nemám plné zuby, ale když vidím mentální stav společnosti, tak Vám nemám co vyčítat. vy jste jenom obrazem toho , co žije dole / Vašeho předsedu nevyjímaje /. Doufám, že modrá Gusta Fučíková - tj.předsedkyně KPV bude zase někde tvořit stafáž a přitom alespoň vysvětlí, jak dle některých pramenů to bylo koncem čtyřicátých let při jejím zatčení za údajnou hospodářskou kriminalitu !!

Závěrem sdělím, že chodit na ADAMA je zdravé, akorát nevím, zda je mravní chodit tak v přítomnosti zda lepých či lehkých děv !!!

Kronus Jaroslav - Kolín

Co se ještě dovíme ..................

Proboha, jak může někdo věřit něčemu takovému jako je předseda ODS Mirek Mamula jr., který dostal genetickou výbavu od svého biologického otce, kterým je RSDr. Mirek Mamula, bývalý tajemník KV KSČ a tím se lecos u dnešního předsedy ODS lecos vysvětluje..............toto jsem našel na blogu pí Bobošíkové jako diskusní příspěvek !!!!!

O TGM se také tvrdí, že jeho otcem byl chudý vesnický nádeník slovenského původu jménem Mesiarik.

C a K policie jaksi věděla, že jeho biologickým otcem je židovský obchodník Redlich, u kterého matka TGM posluhovala !!

Nakonec vše již zpracováno mnoha historiky i politiky. Hrabě Thun jako židovskému levobočkovi nepodal TGM ani ruku, prof. Mareš - odpůrce Masarykův ve sporu o Rukopisy maje důkazy o jeho biologickém otci této skutečnosti nikdy nevyužil k dehonestaci TGM !!
Nic na tom nemění ani skutečnost, že platil Zákon na ochranu republiky, kde ochrana "tatíčka" dosahovala téměř feudálních rozměrů !!
Snad to trochu odlehčí, i když ono je vše téměř k pláči. tak rochu začnu pátrat, kdo je ten agilní Čech !
13. 09. 2009 | 01:21

kormoran napsal(a):

13. 09. 2009 | 04:14

Brundibár napsal(a):

Pane Zelený,

v zásadě souhlas. Jen s tím "nejít volit" si myslím, že se nic (vzhledem k českému volebnímu systému) neřeší. Nízkou volební účast je pak možné "hodit na počasí nebo nezájem voličů o věci veřejné" a že by se z toho politici nějak poučili, to myslím nehrozí ani omylem.

Volič má podle mě v zásadě dvě možnosti - dát svůj hlas straně, které důvěřuje (bez ohledu na to, jestli podle průzkumů má nebo nemá alespoň 5%); nebo vhodit do urny neplatný hlas (dát do obálky třeba obrázek Pata a Mata). Ale - voliči musí podle mě přijít do volební místnosti a tam dát najevo (zákonným způsobem!) svůj názor. Když bude v urnách řekněme 20% neplatných hlasů (a navíc do značné míry "stejně neplatných" - Internet dává dost možností, jak se domluvit, viz "vejce pro Paroubka"), je to důraznější informace pro politiky, než malá volební účast (navíc s varováním - bacha, ti lidé jsou schopni se domluvit!!!)
13. 09. 2009 | 05:44

Jeník napsal(a):

Pane Zelený máte pravdu skoro ve všem. Pouze ta trochu oslava toho "nezařeného" poslance.

Vždyť je to polodementní stařík, kde při jeho nečastých výstupech v parlamentu bylo vidět, že má tuto indispozici. Ani jako, jeho čin nemohl vzniknout v jeho hlavě. Za jeho provázky tahá úplně někdo jiný, který mu přistrčil na pomoc podvodného lžidoktora.Možná má v tom prsty známý objímač stromů, který hrozně rád kalí vodu.

Toto je možné pouze v "demokracii" na český způsob.
13. 09. 2009 | 06:58

Rochefoucalt napsal(a):

Jediné podle čeho bych neposuzoval zdraví ekonomiky jest auta,která vidím.I kdyby jich bylo moc.A navíc jejich odhad by měl brát v úvahu
a)kolik z nich je za dvacet táců z bazaru
b) že vystaví-li jediný panelák na sídlišti se 100 paneláky svá auta celý po ulici středem sídliště-celou ji zaplní do posledka.
c) jedoucích aut se nám jeví mnohonásobně více (stroboskopický efekt).
Tedy ve skutečnosti jevově "mnoho" může být žalostně "málo".Ale počet aut skutečně není ukazatel ekonomiky.Potřebují je hlavně firmy.Ve firemních autech se v pracovní době (minimálně) jezdí nejčastěji.Další vynález ( v dobrém smyslu slova) posledních dvaceti let je několik desítek supermarketů.Sečtu-li (auta+obchodní domy),odečtu-li vše předtím (do 1990),vezmu-li v úvahu běžné ekonomické ukazatele jakékoliv ekonomiky,výše plateb ala nájemné,dluh státu,aj.vychází mi,že zde asi ekonomové spali.Nebo si cintali rozoumky.Honili se za lacinými efekty.Positiva jejich práce marně hledám.
13. 09. 2009 | 07:03

Ládik napsal(a):

V zásadě s Vámi souhlasím; jen triáda "podnik-škola-radnice" nebude fungovat všude. Vezměte si třeba Havířov - noclehárnu pro 100 000 stárnoucích lidí. Žádný podnik tam není (pár vyjímek). Na radnici sedí komanči (dříve Halíková, dnes "čssd" Chobot). Spory mezi podnikem a radnicí se řeší střelbou (zabitý Balšán a právnička)... střelec neměl v prostředí havířovské demokracie jinou možnost...
13. 09. 2009 | 07:21

schlimbach napsal(a):

myslím, že máme jedinou možnost navrhnout něco jiného a pokusit se získat většinu voličů v řádných volbách pro nové řešení. Každá společnost je ve své podstatě o přerozdělení hmotných statků mezi její členy. Pokud nastavíme dobře počáteční mantinely a vyblokujeme politiky z rozhodování o věcech ekonomických v novém systému s tím, že politici jako zástupci lidu budou moci za učitých podmínek změnit některé regulační prvky systému ( třeba i za schválení v referendu ), potom vytvoříme dlouhodobě stabilní prostředí, ve kterém ona stupidní volná ruka trhu bude moci mít své místo a bude moci pracovat, ovšem limitována výše uvedenými mantinely. Pokud je zde někdo, kdo předem nepokládá něco jiného a na první pohled nesrozumitelného za dílo ďábla nebo bolševika a chce spolupracovat na vytvoření tohoto systému, pak je vítán http://ekonomickareforma.sw...
13. 09. 2009 | 08:33

Jedla napsal(a):

Proti volbě "menšího zla" už jsem tu kdysi diskutoval, i když jinými argumenty, než že "menší zlo" se aktem zvolení stane "velkým zlem".
Nevolit vůbec ve smyslu neúčastnit se voleb, to nepokládám za východisko (ani autor blogu to nepokládá za řešení, jen o tom uvažuje jako o čistší variantě). Když už, tak vhodit úmyslně neplatný hlas, "bílý lístek", ale to by se tato "protestní volba" musela jako možnost dostat přes mainstreemová média více k lidem.
Právě tento podzim politické elity touží velmi "obnovit" svůj "mandát". Možná by tedy nebylo od věci pokusit se tuto možnost zpopularizovat.
Ale některé strany mají v elektorátu silné jádro skalních příznivců, nepomohlo by to nepřiměřeně právě jim?
13. 09. 2009 | 08:39

Petr z Tábora napsal(a):

Opět pěkné myšlenky, pane profesore. Ovšem s odstavcem začínajícím "Volby budou...." zásadně nesouhlasím.
Takzvaně obyčejný člověk má účast na volbách jako jedinou možnost jak ovlivnit chod země. Pokud k nim nejde, tak to politikům nevadí, viz účasti při senátních volbách. Je tedy třeba někdy volit rozumem to menší zlo než nechat svůj hlas propadnout neúčastí nebo volbou bezvýznamné, byť sympatické strany.
Rovněž Vaše účast v televizní diskusi byla perfektní.
13. 09. 2009 | 08:45

otokar napsal(a):

Šlimbachu,
když už se pasujete do role nového vůdce,naučte se trochu česky,jedná se v podstatě o české občany,pravda?

,,Každá společnost je ve své podstatě o přerozdělení hmotných statků mezi její členy. ?!

V žádném případě bych nebral člověka, který dokáže vypotit takovou ptákovinu. Přestaňte už bičovat veřejný diskusní prostor vaší reformou, myslím že národ ještě natolik nezblbnul,abyste mohl uspět.
13. 09. 2009 | 08:46

Ládik napsal(a):

Pane Šlimbachu,
klikl jsem na Váš odkaz a mohu říci jediné: Vám jebe.
13. 09. 2009 | 09:18

La Rochefoucalt napsal(a):

vemte si z jakých předsudků si tvoří volič názor,krom ksichtu politika a zde již zmíněných autíček.Např. vezmu diskusní názor s četností 90%: korupce. Netvrdím ani zda je pravdivý nebo nepravdivý.Ale zdá se mi pravděpodobné,že tento názor budou hlásat tyto skupiny lidí:
1)ti,kdo vědí o neodhalené korupci bezpečně
2)ti kdo tuší korupci
3)ti co věří v neschopnost kriminalistů
4)ti co se obávají ,že hněv dopadne na jejich profesní úroveň :inženýři,ekonomové,vědci
5)ti kdo nevěří v možnost změny systému ekonomického řízení v podstatném
6)ti kdož chtějí omluvit "neduhy kapitalismu" v marxistickém výkladu
7)ti kdo mnoho pracovali a málo brali
8)programátoři,kteří jsou u toho,ale musí mlčet
9)programátoři bez práce (na databázích)
10)ti kdož se bojí,že by se začaly používat konečně i ekonomické nástroje (daně,,)
11)ti kdož věří,že budou chápani jako netřídní prvek
12)ti kdož věří,že budou chápáni jako třídní prvek
13)konkurence neúspěšných politických stran

Součtem: tento názor,při naprosté rozdílnosti jeho hlasatelů,bude hlásat 99% lidí,bez ohledu na to v jakém stupni jest pravdivý nebo lživý.To je "optická většina".Na podobném sulcu,který se pak rozmělnil,se zakládal i r.1989.
Společnost,která je jako celek v chaosu,nemůže sklidit než výsledky tohoto stavu,tedy u většiny známých systémů,nulový.Průměr z chaosu je většinou nulový.Pokud by jste chtěl řídit společnost a vyhnout se odvrženému "osvícenectví" (elitářství) nebo demokratickému centralismu (nebezpečí diktátu) pak je jediná možnost mít ve společnosti aktivní většinu,resp.velmi racionální nenásilný střed společnosti.
13. 09. 2009 | 09:39

veverka napsal(a):

Opravdu dojemná autorova snaha přesvědčit lidi aby nešli volit.A není sám,o to samé se tu pokoušejí i další pravičáci(např. Kohout).Všichni totiž vědí,že čím menší volební účast,tím lepší výsledky pravice.A tak se pravicoví mediální pisálci úporně snaží seč mohou,aby byla účast co nejmenší,ideálně třeba jen 25% jako u voleb do EP.Nedej bože aby byla účast vysoká jako u voleb do krajů,která poté k nelibosti pravičáckých mediálních politruků zoranžověly.
13. 09. 2009 | 09:44

Ládik napsal(a):

La Rochefoucalt:
Společnost je v chaosu vždy, když se neřídí jednotnou ideologií. Chaos je správný a přirozený. Lidé v tom chaosu ale musí ctít základní mravní principy - aby se vzájemně nepožrali. To se neděje, mravní principy fungují jen na rodinné úrovni. Na celospolečenské úrovni nemohou fungovat, protože jsme teprve 20 let od konce budování rozvinuté socialistické společnosti - komunistické mafiánské struktury jsou stále živé a prolezlé do řídících systémů státu jako rakovina. Třídní boj a diktatura proletariátu nejsou mrtvé pojmy, podívejte se na Paroubka.
13. 09. 2009 | 09:54

Desiderius napsal(a):

Souhlasím až na závěr,že nejlepší je nevolit.To je čistě akademická úvaha,je třeba volit menší zlo,protože nikde není dáno,že se po úspěšném zvolení stane zlem větším.Většinou nestane,naopak,snaží se být zlem stále menším.To je má zkušenost.
13. 09. 2009 | 09:56

La Rochefoucalt napsal(a):

to LADIK: většina ideologií v dějinách bylo zlo,protože představovaly zájmy jen jedné části společnosti-na celek se ohled nebral.Možná máte pravdu,že ideologie sjednocuje,ale lidé jednají vždy podle svých zájmů.Proto nejvíce ovlivňují chod společenského dění zájmové skupiny.To v jakém stupni jsou "shluknuty" pod stranické prapory nebo centralizovány do pyramidy s monarchou ve špici,aj.mechanismy je právě specifika doby,národa atd.Politické strany jsou to modernější pojetí.
13. 09. 2009 | 10:20

Ládik napsal(a):

La Rochefoucalt:
Jenže naše "strany" mají jen jednu matku zakladatelku (KSČ - OF - OH - atd.), komanči jsou rozlezlí ve všech stranách a pro jistotu ve všech správních radách důležitých podniků. "Čím hůře, tím lépe" vyhovuje jen jim - mohou to zakrývat čímkoliv. Jejich jiskra naděje neuhasla - podle nich "z jiskry vyšlehne plamen".
Strany by měly být něco jako kousky masa v tlačence, u voleb bych zobnul to, které mi chutná nejvíc. Máte pravdu v tom, že dnes je to jen sulc, bez masa a ještě smradlavý.
13. 09. 2009 | 10:44

SuP napsal(a):

Tedy pane profesore -
Nádhera! Pro mě, jako nelevicového voliče tam není slovo, jež bych nepodepsal. I ty oba Havly jste použil skvěle - Václava jako v památném "Rudolfinu" i Jiřího ekonoma.

Problém vidím s tou "nevolbou". Pořád mi cosi říká, že ani "prázdný hlas" není řešení, jen si menší počet xxx..ků rozdělí zbylé hlasy podle stupně disciplinovanosti svých členů a sympatizantů. Má snad naše ústava určenu minimální volební účast, aby volby byly platné?
13. 09. 2009 | 10:46

stále rebel napsal(a):

Pro VK-Can.
Zdravím Vás a jsem rád, že jste se zapojil, i když s Vaším názorem nemohu souhlasit. Že je náš volební systém, který je zaměřen více na politické strany než na osobnosti, špatný se shodneme, ale rozcházíme se v tom, jak dosáhnout jeho změny. Navrhujete neúčast ve volbách a tím jejich zpochybnění v zahraničí. Tato cesta je nejen principiálně špatná, jsme svobodní a svéprávní lidé, kteří by si své problémy měli řešit sami a nehledat nějakou pomoc vně a navíc není účinná. Praktický příklad. Volební účast do Dolní komory se pohybuje zpravidla kolem 60 %. K senátním volbám chodí asi třetina potencionálních voličů. V roce 2004 byla volební účast v druhém koleb voleb do Senátu jen 18,41 %. Přišli ti skalní, volby byly samozřejmě platné a strana, která má skalní voliče získala nadpoloviční většinu senátorů. Nejít k volbám znamená dát hlas těm, kteří mají na politické moci eminentní zájem.
To není dobré.

Ještě drobnou poznámku.
Autor tady manipuluje s pojmem menší zlo, jako kdybychom menším zlem činili nějaké skutečné zlo, ale ve skutečnosti nejde o menší či větší zlo, to je jen fráze, ale volbu jedné z nepříliš dobrých variant. Nevolit menší zlo znamená volit větší zlo.
Přeji hezký den do Kanady.
13. 09. 2009 | 10:51

JQ napsal(a):

2 Zbynek Matyas:
No, tak porad jsou mi milejsi parlamentni strany, ktery sice trochu kradou, ale aspon zatim neohrozujou zakladni lidsky prava a svobody, alespon ne do ty miry, jako to delaj strany extremisticky.

DS se totiz otevrene hlasi k odkazu Hitlera, protoze ten zacinal v nemecky Delnicky Strane, ze ktery se pozdeji vyvinula NSDAP. Ty "ochranny sbory" DS mi docela pripominaj SA. Takze porad mi prijsou lepsi zlodeji nez vrazi, s tim, ze by bylo naivni predpokladat, ze s potencialnich vrahu (DS) by se nestali v parlamentu stejne velky zlodeji jako ti stavajici.
13. 09. 2009 | 11:05

Neopřemyslovec napsal(a):

Podle údajů Světové zdravotnické organizace připadlo loni na Francii v průměru 26,4 sebevražd mezi muži na 100 tisíc lidí. U žen to bylo 9,2 mrtvých na sto tisíc.
Podle odborářů za úmrtími může být například neustálá honba za větší výkonností. Zejména starší zaměstnanci kvůli tomu prý mohou utrpět psychickou újmu.
Autore, uvědomujete si, že svým článkem vytváříte podmínky pro zvýšené sebevraždy? Proč národ rozeštváváte? Mystifikace o politicích se vám kecá, když ve skutečnosti trpíte fobiemi z politiky. Jděte s kůží na politický trh! Tam ukažte své umění.
13. 09. 2009 | 11:07

La Rochefoucalt napsal(a):

to LADIK: ano to Vaše poslední je často v diskusi,námět k přemýšlení.Zhodnotit finálně obtížné.Spíše hloupě triviálně: lze se stát černochem z bělocha tím,že se namažu krémem na boty? A přitom jsem se třeba i nikdy bělochem necítil?
Opravdové zhodnocení je vysoce netriviální.1000+1 komponent toho problému,pokud bude brán ve vší složitosti.V menší složitosti-úvaha o 5-10 komponentách její stavby.I černoch se může stát rasistou,dáte-li mu příležitost nebo ho k tomu i doženete.Rozhodně nápisem ideologie KSČ byly zájmy všech,nikoliv části.Kam šla praxe do r.1990 a po něm jsou dvě naprosto různé věci.Formálně jako pořadím dnes třetí strama politického žebříku má stejná práva jako první nebo desátá strana.Neformálně se přechází z jejich systému ne do opaku,ale jiného systému.V tom je zakopaný pes,zda kdy levicové strany Západu,které tam dostávaly i 50% hlasů i před r.1990 tam a v jakém stupni znamenaly pro své voliče plus nebo jho.Chápu,že západní volič z levé části spektra nepůjde volit proti sobě,jestli třeba Sarkozy hlásá opak jeho přání.Ale zda si může být jist,že jeho přání se splní beze zbytku v případě zvolení protikandidátky-levicové prezidentky,navíc matky čtyř dětí-to jisté není.Je tu pravděpodobnost 0.3-0.8 atd.
13. 09. 2009 | 11:08

La Rochefoucalt napsal(a):

opravuji: strama na strana
13. 09. 2009 | 11:11

Brundibár napsal(a):

SuPe,

není stanovená žádná hranice. Teoreticky, kdyby dorazil jediný volič v každém obvodu, jsou volby platné.

Navrhuju proto, aby ti, co tvrdí, že volit nemá cenu a že není koho volit, aby k volbám šli a když nechějí dát nikomu svůj hlas, tak ať dají do obálky Pata a Mata. Minimálně řeknou politikům, že chtějí volit (ale nemají koho) a že znají lepší kandidáty.
13. 09. 2009 | 11:11

Fantom napsal(a):

Výborné! V jednom se ale autor mýlí, píše: "...politické žilky prorůstají..." V regionech prorůstají taky (jsou to trochu jiné žilky) a možná mnohem víc. Fantom
13. 09. 2009 | 11:17

SuP napsal(a):

Brundibár -
Na tom domluvení po internetu něco je!

Jinak podle posledních pokusů našich "zákonodárců", jak ochcat ústavní soud - návrh, že sněmovna se může rozpustit 3/5 většinou, bych jim už vzal veškeré rozhodovací pravomoci.
Představte si, že jeden z předsedů politických stran, na základě výsledků průzkumů veřejného "mínění" se rozhodne, že je vhodná chvíle sestřelit protivníka a vyhrát volby. Výsledky jsou příznivé, tedy se domluvíme a vládu sestřelíme. 3/5 parlamentu vždycky zpytlíkujem - ODS+ČSSD(b)+KSČ a za padesát dnů budou volby a ty vyhrajeme. A až se to přestane líbit "nové opozici", zase si to zopakujem. Tak pánové, takovéhle hříčky ne. To je něco jako podnikání pana Charouze, kdy většinu zisku prošustruje závoděním a podporou závodění, tedy pěstováním svých koníčků a všechno je legální.
13. 09. 2009 | 11:25

Jozef napsal(a):

Pan profesor,
ako celok je to krajne politicke,krajne zaujate,mimo politicku realitu.
"Jedinou moznost" vidite "v soustredeni se na politiku lokalni,na politiku regionu."

Tuto ideu vo Vychodnej Europe uspesne presadzoval G.Soros,zralok a ludomil v jednej osobe,cele roky najvplyvnejsi clovek v tomto makroregione.
Cim mensi region,tym viac korupcie,rodinkarstva,tym vacsia nadvlada roznych mafii... Vysavacie dolarove centrum ma plnu slobodu,tesi sa medialnej moci a medialnemu /seba/obdivu - a vsetka zodpovednost je na regionalnej urovni.
Z hladiska vysavacieho dolaroveho centra je periferiou uz EU./Tu favoritom Washingtonu na prezidenta je genialny britsky pudl Tony Blair/
Ine je to v centre EU a ine na periferii periferie.Pariz nevysle bojovnikov na Bagbad bez podielu na koristi,ale "nove demokracie" nepovedia nie!
V den,ked pravy volnotrhovy liberal Sarkozy vystupi s kritikou volneho trhu,prazski politici /osobne sa vsetci poznaju/ citaju len reserse lokalnych washingtonskych medii a preto netusia,ze vacsina Francuzov odmieta kapitalizmus a neregulovany trh je pase...

Viaceri popredni prazski a ini periferni politici vsak vedia alebo minimalne tusia,kde je sever,kde je aky zdroj vplyvu a moci,kde je ake vplyvne vlastnictvo,aka je sila medii...
Vasa uvaha,pan profesor,vyznieva tak,akoby ste tieto najzakladnejsie faktory vo svojej kritike lokalnej demokracie vobec nezohladnili!
Obavam sa tiez,ze len minimalne poznate sociologiu a psychologiu dnesnych mikroregionov.Preto ta vyzva,ten navrh z rodu anarchistickych.

Vstupili ste na politicku podu prilis emotivne.
13. 09. 2009 | 11:43

schlimbach napsal(a):

Ládík

díky za oznámení, ale ono nestačí kliknout, je třeba se také zamyslet a popřemýšlet, třeba se to příště podaří -))
13. 09. 2009 | 11:50

schlimbach napsal(a):

Otokar

nabídněte Váš návrh řešení, rád se s ním seznámím a dokonce mu budu věnovat i dostatek času, abych ho pochopil. V každém případě v mém návrhu je upozornění, pokud někdo nemá dostatek času pro několikeré přečtení a porozmýšlení, aby to ani nečetl...
13. 09. 2009 | 11:52

Brundibár napsal(a):

SuP:

S tím rozpuštěním Sněmovny dle vůle premiéra to funguje v Británii, ne vždy to ale zafunguje (viz volby v r. 1945, kdy si W. Churchill myslel, že vyhraná válka = vyhrané volby. A v Postupimi ho uprostřed konference střídal C. Attlee...
13. 09. 2009 | 11:59

MerryMan napsal(a):

Autorovi:
"Nejvyšším veřejným zájmem, ve všech civilizovaných společnostech, je dodržování ústavy...". S tímto tvrzením lze velmi těžko souhlasit, používají to lidé, kteří sice nemají znalosti o problematice, zato mají ideologicky jasno. Znám nejméně jednu zemi (člen EU od r. 1973), která nemá psanou ústavu a tudíž ani ústavní soud. Volby vypisuje min. předseda podle vlastního uvážení (nejčastěji proto, aby zkrotil poslance vlastní strany). Má jedinou podmínku - nejpozději do pěti let od příchodu k moci.
Další nápověda: Hlava státu se nevolí, tato funkce se dědí.
Doufám, že ani autor se neodváží nazvat tuto zemi "necivilizovanou":
Jako globální profesor byste měl psát o věcech, o kterých máte alespoň základní znalosti.
13. 09. 2009 | 12:14

SuP napsal(a):

Brundibár -
V Británii to fungovat může, protože to předpokládá, že v obou sněmovnách nesedí Češi.
(A že chudí a bohatí jsou si vědomi svého postavení i poslání a nepokoušejí se je změnit na úkor toho naproti. To je jen zkratka a poznámka na okraj)
13. 09. 2009 | 12:35

MerryMan napsal(a):

SuPe, SuPe, vy jeden .....
Píšete poklady, hodné feudalismu a středověku. (Každý má znát své místo a neusilovat o jeho změnu). Vynikající. Gratuluji.
13. 09. 2009 | 13:07

SuP napsal(a):

MerryMan -
Vám není pomoci. Vždycky si chcete jen vyzobnout rozinky.
Napsal jsem ..."na úkor toho naproti".
Oni totiž tam mají s Robinem Hoodem dlouholeté zkušenosti.
Oceňuju u Vás aspoň to, že když si nejste jist, že se zeptáte.....
13. 09. 2009 | 13:14

Kritik napsal(a):

Tolik pesimismu v jednom článku. Ty popsané bolesti znají všichni. Jenom neznají východisko.

Autor článku nalézá východisko zde (citace):

"Triáda podnik-škola-radnice může lépe spolupracovat, sdílet vytvořené prostředky, snižovat závislost a zvyšovat autonomii regionu. Podle principu „Uděláme si to sami!“ může triáda zapojit široké vrstvy obyvatelstva bez ohledu na ideologii."

Zde je očividně zřetelné, že autor článku se se stavem na radnicích buď nikdy nesetkal, nebo je naopak do něj zaangažovaný. Jinak by dobře věděl, resp. by musel pravdivě přiznat, že jediným zájmem konšelů a v závěsu jejich rodinných příslušníků, známých a "spolupodnikatelů", byl a je především jejich vlastní prospěch. Člověk s morálními zásadami zde nemá žádnou šanci.
13. 09. 2009 | 13:14

Jozef napsal(a):

Sup
Predpokladam,ze nie ste Cech.
Ani prazske masmedia nie su ceske.Uz na prvy pohlad.
13. 09. 2009 | 13:17

otokar napsal(a):

Pane Schlimbachu!
Četl jsem to podrobně, i já přemýšlím, jak by bylo možno zlepšit situaci. Příčinou problémů je český způsob demokracie, který nás všechny přivede posléze na buben. Panem Řepou jsem byl požádán,abych předložil svůj názor. Zde je:
otokar napsal(a):
Pane Josefe Řepo!
Položil jste těžkou otázku,ale pokusím se odpovědět dle svých možností.(To,že když mi politik nekonvenuje,mám si demokraticky zvolit jiného,jistě ani vy neberete vážně,o velkém kormidelníku,který v případě nesouhlasu se systémem radí založit si politickou stranu a změnit ho-ani nemluvě.)
Tedy:navrhuji spojit Čechy s Rakouskem a Slovinskem na principu zemském a zvolit císaře.
Ten je nezbytný pro to, aby si Češi mohli z něho dělat srandu, pro ostatní by byl důležitou autoritou.Uspořádat kompetence tak,aby si každý nemohl dělat co by chtěl.Lidé zmíněných zemí(jak je znám)by se rádi podřídili rozumné autoritě,kdyby měli záruku alespoň elementární spravedlnosti.
Obávám se totiž,že tento způsob demokracie po česku nepovede k ničemu dobrému.
SP(srdečný pozdrav)

Na závěr jen tolik:
Bude-li fungovat politika, bude fungovat i ekonomika. Jestli rozumná vláda zajistí, že se přestane krást, zbudou peníze na vše potřebné.
SP
13. 09. 2009 | 13:19

zd napsal(a):

Jak v tenise "Je třeba vyměnit míče",jsou ošoupané,odřené a hlavně zkorumpované. A hned po prvním volebním období.
13. 09. 2009 | 13:46

Brundibár napsal(a):

MerryMan:

Doporučuji prostudovat všechny funkce Horní sněmovny a také změny, ke kterým v UK dochází od října 2009.

To, že UK nemá instituci, která by nesla název "Ústavní soud" ještě neznamená, že nemá instituci s obdobnými pravomocemi. Ano, britský systém je hodně odlišný od toho, který máme u nás, ale věřte, že by ho čeští politici nechtěli ani omylem - je totiž pro politiky náročnější.

A k "psaní pokladů" uvedu jen jedno jméno: Richard Branson.
13. 09. 2009 | 13:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Čechu,

opakované publikování stále stejných rozsáhlých textů pod pod posledními blogy profesora Zeleného klasifikuji jako spamování (v tomto případě flooding nebo-li tapetování). Ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé debaty), a tudíž jsem je smazal. Prosím, abyste se nadále spamování vyvaroval.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 09. 2009 | 13:57

Brundibár napsal(a):

SuP:

Ona Británie má také své metody, jak politikům připomenout jejich "job description" - neviděl bych to "národně".

V Joštově 8 to prostě tentokrát vzali pořádně, dali si záležet na zdůvodnění a politikům prostě chvíli trvá, než jim to dojde. Vždyť demokracii se teprve učíme 20 let - až to bude o řád víc (jako tomu je v UK), tak se něco jako 195/2009 Sb. nikoho nenapadne ani ve snu.
13. 09. 2009 | 14:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JQ:
Neptal jsem se na partaje, nýbrž na politiky. Podle čeho soudíte, že politici extrémních stran by prosazovali stranický program, když to nedělají ti parlamentní? I kdyby nějakým zázrakem DS získala 10 mandátu, ze svých obskurních cílů by neprosadila vůbec nic.
13. 09. 2009 | 14:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Brundibár:
"
Navrhuju proto, aby ti, co tvrdí, že volit nemá cenu a že není koho volit, aby k volbám šli a když nechějí dát nikomu svůj hlas, tak ať dají do obálky Pata a Mata." Výborný nápad, pouvažuji.
13. 09. 2009 | 14:33

MerryMan napsal(a):

Brundibár:
Nerozumím. Pokud není ústava, nemůže existovat instituce, která má podobné pravomoce jako ústavní soud. Navíc v zemi, kde hlavní zásadou soudnictví je že soudce není kompetentní či schopný rozhodnout jakýkoliv spor. To musí udělat porota. Prastě jiný kraj...

Smyslem toho co jsem napsal a co jste asi pochopil jinak, než jsem to myslel je, že ústava ani ústavní soud nejsou pro existenci demokracie podmínkou nutnou ani postačující. Polopaticky: země může být demokratická i bez ústavy a ústavního soudu.
13. 09. 2009 | 15:19

VK-Can napsal(a):

Pro stale rebel.

Myslim, ze dosud plati, kdyz je celkova ucast ve volbach nizsi nez 50% registrovanych volicu, tak jsou volby neplatne!

Vhozeni neplatneho listku bych rekl je ztrata.
Ten hlas se pocita jako ucast ve volbach, protoze volic se k volbam dostavil. Ze je listek neplatny ma vliv na vysledek voleb, ale nikoliv na jejich platnost.

CELKOVA volebni ucast je to, co dela volby platne! Tam je treba tech 50% plus 1 hlas!
Kolik kdo dostane hlasu uz nema na platnost voleb zadny vliv. To ma vliv jen na vysledek voleb.
Pokud chcete dosahnout nejake zmeny zakona nebo volebniho systemu, musi byt zpochybnena platnost voleb.

Dva priklady..
1. Kdyz 50% volicu vhodi neplatne listky a 1% volicu zvoli stranu Bratrstva Kocici Pracky (BKP), tak se BKP ujme vlady.
CELKOVA ucast na volbach byla 51%, volby jsou tedy platne.

2. Kdyz 48% volicu zvoli BKP a 1% vhodi neplatne listky, tak BKP se muze ujmout akorat kliky u dveri!
CELKOVA ucast na volbach byla jen 49%, volby jsou tedy neplatne!
V tom je ten rozdil!
Rad bych zduraznil, ze toto rozhodne neni neprustrelne. Ma to take sve slabiny, ale myslim, ze mnoho jinych alternativ cesky volic nema. Vse ostatni je bud pesky, nebo za vozem!

Co se tyce voleb do senatu. Lide vedi, ze senat je jen razitko parlamentu.
Senat muze jen nejaky zakon vratit parlamentu, ale nemuze jej zmenit a nebo nejaky zakon vytvorit. Nema na to pravomoce. Proto je ucast volicu nizka.

Jedine zakonodarne ustaveni je parlament.
Proto je take dovoleno, aby do senatu byli senatori voleni primo, ale do parlamentu vybira poslance stranicke vedeni!

Jak pisete o tom, ze si musi Cesko pomoci samo, tak bych Vam fandil.
Zni to velmi dobre, jen mam obavy, ze to je mimo moznosti obcanu Ceska.
Tedy pokud se obcane nechteji obratit k reseni zpusobem defenestrace.
Nicmene vam vsem fandim, aby jste nasli reseni.

Preji hezky zbytek vikendu.
13. 09. 2009 | 15:27

siven napsal(a):

Dnešní politici jsou akorát exponovaní kašpárci - dostihové koně. Koupení za kus žvance. V pozadí jsou opravdoví dirigenti závodů – žokejové a majitelé.

Žokejové a majitelé žokejů i koní, to je jiná káva… ty si bohužel nevolíme.

Ale stačilo by alespoň volit koníka, který ze sebe za trochu dobrého sena neudělá úplného osla - aneb který by jen poslušně pomáhal žokeji podvádět (zpomalit, nedoběhnout do cíle, atd.) v zájmu soukromě zištném.

Tedy Koníka, který se na zlovolného žokeje i majitele zvysoka vykašle a DOBĚHNE DO CÍLE jak nejrychleji umí, k radosti diváků (veřejnosti)… i kdyby se žokej na sedle ukopal, nebo třeba i potento...
A když ze sebe nedej bože udělá osla, nahradit ho pro příští závod jiným koníkem.

O tom je triviálně metaforicky politika. Žel bohu, v našich končinách se diváci (veřejnost) omezí na kritiku mafiánských žokejů a majitelů někde u piva v hospodě... a pokrokovost dostihů, kde o koníkovi rozhodují diváci, nehodlají využít.

Jenom část veřejnosti se to snaží – a velká část té části ještě navíc blbě. Zvolí koně, o kterém žokej tvrdí, že je jenom poloviční osel; neboli "menší zlo"... protože kulhá "jen" na jednu nohu, zatímco "ten druhý" prý kulhá na obě...
Závod začne - a koně kulhají všechny. Většina diváků nato odjede do hospody nadávat... a zlomek zůstane a zuřivě se dohaduje, který kůň "kulhá míň".
A majitelé, žokeji i koníci-oslové si v duchu ruce mnou : takové diváky-osly, kteří nám tohle divadlo ještě sami zaplatí, aby člověk pohledal.

A druhý závod je na chlup stejný.

A třetí závod je na chlup stejný, jak závod první a druhý.

A při čtvrtém závodě se začnou koně (osli…) hádat s rozhodčím, proč je nenechá porušovat pravidla a zkracovat závod, „když si to jakože odhlasovali“.

A zvonec nezazvoní, a nezazvoní.
13. 09. 2009 | 15:28

Brundibár napsal(a):

MerryMan:

Děkuji za přiznání ;-)

Britský ústavní pořádek je docela neuchopitelný, ale nelze tvrdit, že UK se obejde bez ústavy. Není psaná, nicméně EXISTUJE - jako řada zákonů a zvyklostí, dohlíží nad tím právní výbor Horní sněmovny - minimálně do konce září. Od října snad tyto pravomoci přebírá nová instituce, the Supreme Court of UK.

Takže i UK ústavu MÁ (byť není psaná jako jeden dokument) a "něco jako Ústavní soud", který dohlíží na její dodržování. Podobně je na tom Nový Zéland.
13. 09. 2009 | 16:49

stále rebel napsal(a):

Pro VK-Can.
O těch 50 % nic nevím.
Možná mi to uniklo, ale spíše ne, o tom by se hovořilo protože tuším v roce 2002 byla volební účast pod šedesáti procenty.
Volební zákon 247/1995 Sb.
http://www.pravnik.cz/uplna...
13. 09. 2009 | 16:52

ivanT napsal(a):

Zajimavy clanek, dekuji, ale na par veci mam odlisny nazor:

1. Nesouhlasim, ze vsichni politici mysli (a musi myslet) jen kratkodobe. To je prilisne zjednoduseni. V ruznych zemich je to ruzne, ale jsou politikove s dlouhodobou vizi. A zcela zrejme, jsou i takove politicke strany. Je-li jich malo, je treba si je vypestovat a to je obcanska zodpovednost.
2. Nevolit je hruba chyba. Parlament bude stejne nejakym zpusobem vyplnen a nevolenim se jen vzdavam zodpovednosti a moznosti veci nejak (i kdyz nepatrne) ovlivnit.
3. Duraz na lokalni politiku je pekny, ale globalni politika a jeji dulezitost tim nezmizi. Ignorovat ji vede k podobnym vysledkum jako nevoleni.
13. 09. 2009 | 16:55

MerryMan napsal(a):

Brundibár:
Klidně si nechte svůj názor, ale pokud já mám připustit, že UK má ústavu, musíte být schopen předložit knihu, na které je napsáno "Ústava Spojeného království...". Jinak se jedná o sbírku zákonů. Nepoužívejte prosím argumentů Já rozhoduji o tom, co ústava je a co není. Dozvěděl jsem se od Vás pár užitečných věcí a já nevedu diskuzi o nejasně definovaných skutečnostech. "něco jako Ústavní soud" nemůže být ústavním soudem, jak je to chápáno v této zemi protože by se to muselo jmenovat stejně. K tomu totiž jazyk je. Stejným věcem dává stejné názvy. Takže pokud existuje UK (British) Constitution a Constitutional Court, prosím, po ověření akceptuji. Jinak ne.
13. 09. 2009 | 17:02

Jablicko napsal(a):

Ano, a proto poprve od roku 1989 nejdu volit. Lamu nad CR hul. Kvuli me u zlabu chrochtat nebudete prasate. Diky memu hlasu ne.
13. 09. 2009 | 17:03

Brundibár napsal(a):

VK-Can:

Právník nejsem, ale nejsem si vědom, že by Ústava ČR, Volební zákon nebo podobná norma jakkoliv řešila volební účast (ve smyslu platnosti/neplatnosti voleb). To je snad u místního referenda, ale ne u voleb do Sněmovny, Senátu, EP, kraje nebo obce... To by Senát nebyl nikdy naplněn (nevím, že by do Senátu kdy byla účast nad 50%)

Takže teoreticky, když se v každém kraji dostaví volit právě jeden volič a všichni budou volit "Balbínovce", tak je ústavní krize, protože na kandidátkách nemají potřebných 200 kandidátů (tedy, v roce 2006 neměli) a Sněmovna není usnášeníschopná.
13. 09. 2009 | 17:04

Brundibár napsal(a):

MerryMan:

Člověk by si myslel, že zde diskutují lidi, kteří jsou schopni si čas od času něco najít a jsou schopni porozumět psanému textu.

Tedy opakuji důrazně:

UK SICE NEMÁ PSANOU ÚSTAVU, ALE NELZE TVRDIT, ŽE JI NEMÁ VŮBEC.

http://en.wikipedia.org/wik...
http://en.wikipedia.org/wik...(House_of_Lords)
http://en.wikipedia.org/wik...

Nebo to chcete snad ve velštině?

Už tomu rozumíte?
Pane Bože, co vás v těch Zahrádkách učí...
13. 09. 2009 | 17:14

Admirál napsal(a):

KlaraVeselá - nic nam nezbude, budeme to muset udělat my, nebo ti po nás. Pokud to za nás udělá někdo jiný, jak se stalo v 89., nebud eto k ničemu. Důsledky jsou zřejmé.

Nejdřív al ezřejmě bude muset být o hodně hůř, aby se u nás našla dostatečná vůle ke změně.

Pokud se ovšem koukám na trend našeho sestupu (všechny ukazatele, na které se lze podívat), čeká ta práce ještě nás.

To, co píše Prof. Zelený mi nic neříká. Vždy je třeba jít volit. byť menší zlo = strana, se kterou mám nejvíce souhlasných programových bodů.
13. 09. 2009 | 17:30

VK-Can napsal(a):

Pro stale rebel.

Zakladni princip demokracie je ten, ze rozhoduje vetsina.
Vetsina z celku!
Jakekoliv rozhodnuti, aby bylo pravoplatne v principu demokraticke volby musi byt uskutecneno za podminek, kdy na rozhodovani byla zucastnena vetsina tech, kterych se to tyka.
Nemyslim, ze to bude nekde psane v ustave.
To je princip demokracie!

Pokud si pamatujete prvni volby v Iraku po padu Husajna, tak americka armada udelala hodne pro to, aby mela vice nez 50% ucasti na volbach.
Vysledky voleb byly druhorade. Proc ? Aby svet ty volby uznal! Nemelo to zadny vliv na skutecnou posici USA v Iraku, ale melo to velky vliv na mezinarodni uznani voleb.

Mam dojem, ze soucasna ceska vladnouci garnitura vyuziva neznalosti nebo ignorance tohoto faktu ceskou verejnosti.
Prave chozeni k volbam s umyslem, ze se ucastnite na rozhodovani, dava legitimitu tomuto predstirani demokratickych voleb.

Priznavam, ze to je velice rafinovane vymyslene a cele to volebni divadlo je hodne pocukrovane vuni demokracie!

Je to jen muj dojem a nechci predstirat, ze vim jak to resit.
Nicmene jsem rad, ze jsme si mohli sdelit dojmy.
Srdecne zdravim a preji lepsi casy.
13. 09. 2009 | 20:34

baťovec napsal(a):

Volby by měly být povinné
a měly by se snížit limity pro vstup do parlamentu.
Měl by se zavést jednotný evropský soudní systém ať
zde funguje konkurence.
13. 09. 2009 | 20:38

SuP napsal(a):

Jozef -
Naozaj? A čobysom podla Vás mal byť? Slovák?
Som neni obyčajný Slovák, ja som priemyslovák!
13. 09. 2009 | 20:47

VK-Can napsal(a):

Pro Brundibara.

Nejsem take zadny advokat. Menime si zde jen laicke nazory.
Nyni k tomu, co pisete.
Na mnoho z toho, co pisete odpovidam jiz v predchozi odpovedi pro nick stale rebel.

Pouzivate jedno zajimave slovo - usnasenischopna.
Tato "zaklinaci" formule je klicova. Totiz aby nejaka seslost byla usnesenischopna, musi byt pritomna VICE nez polovina clenu.

Je to zakladni princip demokraticke volby a rozhodovani.
Tento princip volby a rozhodovani plati stejne pro myslivecky spolek, autoklub, obecni radu, nebo parlament.
Aby parlament mohl neco uzakonit, musi tam byt pritomno vice nez polovina poslancu!
Kdo co voli uz nema zadny vliv na PLATNOST te volby.

Ta nadpolovicni vetsina, tedy 50%+1 je to klicove pravidlo.
Zde bych rad zduraznil, ze nemam na mysli, kolik obcanu voli tu, ci onu stranu. To s tim nema nic spolecneho!
Mam na mysli celkovy pocet volicu, kteri se zucastnili voleb. Ten MUSI byt NAD 50 % aby volba byla platna!

Pokud si dovolim pouzit Vaseho prikladu, tak kdyz v kazdem kraji se dostavi jen jeden volic a bude volit Balbinovce, tak nebude vladni krise. Budou neplatne volby.
Ne proto, ze volili Balbinovce, ale proto, ze jich nebylo dost k tomu aby ta volba byla platna, neboli "usnasenischopna"!
Musely by byt nove volby.
Totiz, kdyby ty volby byly platne, tak i jeden volic v kazdem kraji by zvolil dost senatoru! Kazdy kraj=jeden poslanec, zvolen jednim volicem!
Absurdni? Ani ne, kdyby neexistovala nutnost pritomnosti nadpolovicni vetsiny volicu!

Pokud vladnouci trida ignoruje, tento princip demokraticke volby, ze voleb se musi ucastnit vice nez polovina registrovanych volicu potom neni legitimni.
Je uz jedno jakym procentem byla zvolena!

A obcane maji cesty, jak se domahat napravy.
Pochybuji, ze by EU uznala jako legitimni vladu takovou, pri jejichz volbach se ucastnilo, (pozor nikoliv ji volilo) mene nez 50% celkoveho poctu volicu.

Pokud je senat zvolen jen hrstkou volicu a cesky obcan proti tomu neprotestuje, tak to je problem ceskeho obcana.
Rika se "Neni zalobce, neni soudce!"
Kazdy obcan Ceske republiky ma pravo se domahat v EU pomoci, pokud ma pocit, ze principy demokracie nejsou v Cesku, jakozto clena EU, dodrzovany.
Tedy to je aspon muj dojem. Mohu se mylit.
Preji prijemny zbytek leta.
13. 09. 2009 | 21:28

VK-Can napsal(a):

Oprava.
Kazdy kraj=jeden senator, zvolen jednim volicem!
Prominte.
13. 09. 2009 | 21:32

van-eck napsal(a):

"Opět se ozývají stará hesla, která světu dala nacismus i komunismus: „veškerá moc pochází z lidu“" - pane profesore, tento termín v českých zemích prvně použil v roce 1848 v Kroměříži dr. F.L. Rieger. Tedy ani nacista, ani komunista. To byste snad mohl, alespoň, tušit ...
13. 09. 2009 | 22:08

stále rebel napsal(a):

Pro VK-Can.
V září 1898 byla slabá účast, ale šlo jen o nějaké referendum.
Zajímavá je délka života jednotlivých parlamentů.
http://www.elections.ca/con...
Náš systém je takový úřednický, aby vyhovoval především těm, kteří chtějí vládnout, Váš myslí více na lidi.
13. 09. 2009 | 23:54

Brundibár napsal(a):

VK-Can:

Já vám rozumím, jen to srovnávám s českým právním řádem. Z pohledu zákona by byly volby platné, ostatní státy a konečně i obyvatelé by z nich měli tak akorát legraci.

Proto si myslím, že nejít k volbám je špatně, že je lepší dát hlas straně, které nejvíc důvěřuju (a vykašlat se na průzkumy). Jestli se dostane do Sněmovny, perfektní, jestli ne, třeba dosáhne alespoň na státní příspěvek. A jestli opravdu nemám koho volit, tak přijít k volbám a jako lepší kandidáty než nabízené dát do obálky obrázek Pata a Mata. Volební účast z hlediska zákona nemá vliv, kdyby ale řekněme 10% hlasů získali Pat a Mat, tak je to pro politiky daleko větší ostuda, než malá volební účast (minimálně bude jasné, že lidi nejsou líní dojít k volbám, ale opravdu nemají koho volit). Jak moc to ale s našimi "hrochy v politice" pohne, to tedy vážně netuším.
14. 09. 2009 | 03:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly (viz záhlaví každé diskuse) zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě celý napsán velkými písmeny.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
14. 09. 2009 | 09:34

Jozef napsal(a):

Sup - priemyslovak

Bol som Cechoslovak,Slovak-Cechoslovak,ceskoslovensky patriot.Diskutujem - reagujem spravidla impulzivne.Aj na niektorych tunajsich analytikov i diskuterov reagujem nesuhlasne a emotivne - ako cesky a slovensky vlastenec.
14. 09. 2009 | 13:35

SuP napsal(a):

Jozef -
Jsem Čech jak poleno a navíc z Prahy. Nemáte se proč omlouvat, já zas budu doufat, že jste se neurazil. Bylo by to smutné. A že se na běh světa díváme každý jinak mi vůbec nevadí.
14. 09. 2009 | 14:36

Daňový poplatník napsal(a):

To:
pan Zelený a spousta diskutujících.
To, co popisuje autor blogu, a o čem zde diskutuje většina platilo možná po první světové válce, dnešním jednotným politickým systémem je "nadnárodní kryptofašismus", kdy majitelé EU řídí národní ekonomiky evropských států prostřednictvím najatých (zkorumpovaných)politiků a vysokých úředníků, mohl bych jmenovat, ale nemám dost peněz na špičkové právníky ve vleklých sporech.
A pokud bude pokračovat integrace EU, a zadlužování národních států, fašismus bude jen čím dál zjevnější, protože politika bude vypadat tak, jak si budou přát věřitelé (majitelé EU i jednotlivých národních států).
Že to nebude ku prospěchu původního evropského obyvatelstva, to je zřejmé už dnes, a proto ta hrůza z národních stran, které v té hře na demokracii nejedou.
A největší legrace je, když jsou tyto strany unisono nazývány fašistickými.
Takže já mám zatím koho volit.
14. 09. 2009 | 14:52

Vysedlina pathologická napsal(a):

Někdo snad je nespokojen s naší vydobytou demokratickou mocí lidu v čele s několika málo komunistickými stranami, při ukazatelích spolehlivě zbytečné rozpolcenosti naší politické národní prezentace zdánlivě rozdělené již zaniklými společenskými třídami použitím vydobytých a osvědčených postupů.
Celkem samozřejmě odolává statečný český politik abstinenčním postkomunistickým příznakům tím, že právě navazuje na osvědčená přátelská mísení kolegiálních přístupů ke společnému řešení
těch nejzávážnějších republikových problémů. Ukazuje se, že potáhneme-li všichni za jeden provaz, nezahazujíc nijak vydobytky myšlenek na silnou jednotu našich předků, protáhneme tu naši káru plnou kapelníků (ale i obyčejných a opravdu věhlasných českých muzikantů) celou Evropou, a můžeme tak i navzdory některým jednotlivým škarohlídům sklidit i nejeden úspěch.
14. 09. 2009 | 16:35

VK-Can napsal(a):

Pro stale rebel a Brundibar.

Vy musite vedet, co je nejlepsi udelat.
Ja jsem jen nabidl pohled z venku.
Preji vam vsem, aby se vam splnila aspon nektera ocekavani.
14. 09. 2009 | 20:16

Evropan napsal(a):

Frauenmilch,Stálerebel
Autorův článek je pravděpodobně určen těm, kteří ještě nejsou pevně zapojenávě do systému permanentní rekorytarizace a zachovali si schopnost objektivně uvažovat.Rád bych Vám položil otázku:Zajisté Vám neušlo,jak rychle se ČSSD a ODS dohodli na změně ústavy.Myslíte si, že taková nová opoziční smlouva a nebo velká koalice po volbách by též byla možná?Jaké přednosti pro naší zemi vidíte v této potenciální možnosti?
14. 09. 2009 | 21:16

jirka napsal(a):

Pane profesore, doporučení věnovat se regionální, městské a obecní politice je teoreticky možná správná. Zapomínáte ale na jednu věc - tady je totiž korupce rozbujelá minimálně stejně, jako na úrovni celostátní. Rozdělování stavebních zakázek, grantů a dotací, provozování technických služeb, taxislužby, MHD ...
15. 09. 2009 | 09:20

Mat napsal(a):

Pan globální profesor Zelený píše: Opět se ozývají stará hesla, která světu dala nacismus i komunismus: „veškerá moc pochází z lidu“.
Možná, že John Locke či František Palacký byli také komunisté či fašisté... Jan snadno se dá dnes, ve jménu tzv. pravdy, manipuklovat s fakty...
15. 09. 2009 | 09:37

MerryMan napsal(a):

Brundibár:
Vskutku vynikající vyjádření, hlavně z něj přímo čiší úcta k názoru druhého a rewspektování názorové plurality. Strašně se mi to na Vás líbí a plně s Vámi v tomto sympatizuji. Snad jenom kdybyste sdělil (nejenom mně) zda pilete na dálku nebo na cíl, abych se v tom orientoval.

Jinak:
"The UK has no single constitutional document comparable to those of most other nations. It is therefore often said that the country has an "unwritten", uncodified or de facto constitution.[1]".

Pokud si to přeložíte, tak správný název by byl "Sbírka zákonů" a ne ústava. To je ale otázkou znalosti jazyka.
15. 09. 2009 | 10:36

Brundibár napsal(a):

MerryMan:

A jak se liší obsah mého tvrzení z 13.09.2009 16:49:46 od anglického textu ve vašem příspěvku z 15.09.2009 10:36:47?

Termín "Sbírka zákonů" se v ČR používá ve smyslu oficiálního pramene, kde se zveřejňují nejen zákony, ale třeba i mezinárodní smlouvy, apod. - použít ho na komplex britského ústavního práva je podle mě zavádějící. Podobně zavádějící, jako americkou "High School" přeložit do češtiny jako "Vysokou školu".
15. 09. 2009 | 14:44

Jantar napsal(a):

Je vidět, že náš dobrý ekonom má na vynikajícího politika. Proč se ho strany bojí?
15. 09. 2009 | 15:41

Brundibár napsal(a):

Jantar:

Možná právě proto ;-)
15. 09. 2009 | 15:44

Jiří Kadlec www.KamPoMaturite.cz napsal(a):

Pane Zelený,

sice trochu delší, ale naprosto sdílím Váš názor. Lidi by se měli vykašlat na štěkání stranických politruků v centru. Začně ve své komunitě, regionu, být součástí, aktivní členové a ze silných regionů jednou vzejdou i elitní lidé pro centra.
15. 09. 2009 | 21:07

im napsal(a):

@Brundibár

Drobná poznámka - od cca roku 2000 se mezinárodní smlouvy už nezveřejňují ve Sbírce zákonů (Sb.), ale v samostatné Sbírce mezinárodních smluv (Sb.m.s.).
15. 09. 2009 | 22:47

středový volič napsal(a):

Ignáci z Toyoty! Vaše analýza je myslím naprosto pravdivá. Došel jsem ke stejnému závěru a jsem přesvědčený o jeho 100% pravdivosti.
12.09.2009 22:08:35
15. 09. 2009 | 23:14

člověk napsal(a):

Přehled o prorůstajících politických žilkách máte kontinuální. Bylo by dobré vzít do úvahy komentáře z blogu o Baťovcích a vypořádání se s krizí. Ono všechno souvisí se vším. Dávat za vzor kvalitu podnikání některých jedinců v poválečných letech, najmě po kolektivizaci zemědělství s T. a J. Baťou je kontraproduktivní a zkreslující a vytváří oprávněné averse.
V poválečných letech bez mateřského požehnání matky strany by nikdo neudělal ani čárku, i kdyby se stokrát zaríkal,že on politiku nedělá. Ale dělal a jak!
A bez tajnůstkářů by byl také v háji, ale i ony tajnůstkáře měla pod svým kloboukem paní máti.
16. 09. 2009 | 10:23

Brundibár napsal(a):

im:

Díky za upozornění.
16. 09. 2009 | 13:30

MICHAL V. napsal(a):

Díky za autorův příspěvek. On to není návod a vůbec k ničemu nenabádá, jde hlavně o úvahu vedoucí k hlubokému zamyšlení. I když tato úvaha v ČR zavání spíše utopií, je stále důležité zdůrazňovat opouštění od stranických ideologií s odérem klamavých iluzí. Autorita je důležitá, aby byla na straně občana a ctila pravidla civilizovaného žití pro 21.století. I evropská ústava by byla prostěšná, ale jasná, srozumitelná, průhledná, stručná, kterou dokáže pochopit téměř každý. Netřeba politické scény, obzvlášť ne té české. A čím méně byrokracie, tím lépe. Bilboardy za milióny nejsou tou nejlepší cestou. Spolupráce mezi městy a lidmi je tím důležitým ->oboustranně prospěšný zájem. Kouzlo demokracie je v tom, že není dokonalá a co je špatné se snaží napravit, z chyb se poučit a nemoudré zákony změnit. V zemi rozhádanosti a špatné nálady je to nelehké, někdy v některých zemích desetiletí i staletí se táhnoucí. Ti, kteří by změnám mohli rychleji dopomoci, si sami svůj "rybník" nevypustí, drží se pevně. --- Ale v době internetu je mnohem snadnější poučit se a rozpoznat realitu. A za sebe mohu k volbám říct jen tolik, že jsem u voleb nikdy nebyl, protože opravdu nevím, díky které straně bych se měl mít já a okolí lépe, z každé by se dalo něco vzít a něco zavrhnout- to pření zda v levo či vpravo je podle mne zcela zbytečné. A ono je to stejně jedno, pražská politika národ nezmění. Svět stojí na moudrých rozhodnutích, které jsou nadčasová a prospěšné pokud možno pro co nejvíce lidí, a to i nepřímo, protože lidé jsou na sobě navzájem závislí více než si vůbec uvědomují. Až lidé schladí své vášně, začnou u sebe a lépe porozumí celosvětovému dění, nenechají vše "koňovi s velkou hlavou", bude líp...
16. 09. 2009 | 20:44

Milena napsal(a):

Autore, nejspíš jen Vy a já zde si ještě pamatujeme, od koho jste si vypůjčil tu větu, která je nadpisem tohoto článku a v jaké souvislosti ji dotyčný pronesl. Vězte tedy, že právě teď bojujete na stejné straně barikády jako on. Dáváte totiž do protikladu volené politiky a odborníky a nějak z toho Vašeho článku vyplývá odpor k parlamentní demokracii.

Váš vhled do této konkrétní situace je povrchní a Vaše tvrzení "Jejich individuální přísaha, že budou dodržovat ústavu, se změnila v její kolektivně stádní, blokové nedodržování", platí bezezbytku právě pro soudce Ústavního soudu. To oni se neřídí svým slibem ani textem Ústavy, oni zrušili ústavní zákon (kterým se podle své přísahy měli řídit) a nehorázným způsobem tak zasáhli do soutěže politických stran a zabránili demokratickým volbám ve chvíli, kdy se jim (a jejich přátelům, včetně autora oné věty v nadpisu), prostě hodilo ty volby odsunout. Oni nejsou pojistkou demokracie, ale jejím ohrožením! Protože se Ústavní soud neřídí platný ústavním pořádkem, mohou kdykoliv odsunout pod jakoukoliv záminkou i řádné volby nebo zrušit z Ústavy prostě cokoliv, co jim tam bude překážet. Já nechci, aby tady měli ve všem konečné slovo nevolení "odborníci", které nemáme možnost v příštích volbách odvolat!

Seznamte se s příslušnými pasážemi Ústavy, týkajícími se Ústavního soudu, jeho kompetencí a slibu soudce. Pak zákonitě dospějete k závěru, že soudce nemá právo ústavní pořádek (tj. Ústavu a ústavní zákony) měnit, ale naopak povinnost se jím řídit!

Já taky nemám koho volit ze současných parlamentních stran. Nebudu už volit ani žádné "menší zlo", ale stranu podle svého gusta, i když její šance proniknout do parlamentu jsou malé. Ale to ještě neznamená, že budu jásat nad Ústavním soudem a považovat ho za pojistku, když on flagrantním způsobem zneužil svého postavení k ovlivnění politické soutěže.
17. 09. 2009 | 14:03

MICHAL V. napsal(a):

Poznámka :
-*-*-*-*-*-*-*-*-
Podle mého mínění není prof. Zelený proti parlament. demokracii jako takové, lidem, kteří budou mít vyšší zodpovědnost, budou jednat s jinými státy, budou upřednostňovat občana nad sebou, apod., jako proti absurdnímu obsazení nejviditelnějších politických stran, kteří mohou ovlivňovat dění ve společnosti podle svého gusta a jen tak, jak se jim to zrovna hodí.
Velkému městu v USA, které má podobný počet obyvatel jako má ČR, svým způsobem šéfuje starosta, v ČR stranická tlupa lidí, kteří se nedokážou rozumně dohodnout a být nad věcí - nejde o to mít stejný vkus a jednotný názor, v individualitě je kouzlo,ale ironie a vzájemné útočení by do politiky patřit rozhodně nemělo. A nezmění-li se politika místní, ta centrální to podstatné změnit nemůže - byť by to myslel politik dobře a bilboard by byl sebevětší...
18. 09. 2009 | 18:58

Jarda napsal(a):

Je smutné, že se příliš věří na zkorumpovanost voličů. ("Nazývat věci pravými jmény, nezkreslovat realitu a neslibovat nesplnitelné je zaručenou cestou k politické prohře.") Ve skutečnosti nejsou voliči tak prodejní, jak si politici myslí. Třeba strana zelených v posledních volbách do EU propadla, přestože těsně předtím se pokusila voliče uplatit svými zelenými dotacemi na zateplování. Bohužel ale politici věří, že volič za úplatek prodá vlastní babičku a podle toho taky šijou zákony: šrotovné, 13. důchod, příspěvek na školky - levice i pravice stejné stupidní úplatky, které většina nechce!! Většina voličů chce slyšet poctivou pravdu.
25. 09. 2009 | 12:15

Jaroslav Kronus napsal(a):

Dobrý den pane profesore,
Vím, že jste tomuto panoptiku ve střední Evropě majícím pocit, že jsou pupkem světa toho už sdělil moc a stejně je to jako sviním perly házet.
Přesto rád bych si něco s chutí přčetl na téma - 20 let od předání moci nomenklaturními komunisty zednářským bolševikům a v jistém smyslu flusnutí do tváře všem, kteří "tvrdí" -nejsme jako oni" a přitom jsou ještě horší dobyt...........
25. 10. 2009 | 03:03

JVysocina napsal(a):

Je to tak, nevolit menší zlo znamená volit větší zlo. Když budu volit KSČM, tak pro skutečnou levici učiním více než pokud svůj hlas dám ČSSD!!! Větší zastoupení komunistů umožní ozdravení ČSSD. Nyní se jedná o stranu zasaženou korupcí skoro stejně jako ODS. A volba TOP09 je evidentně cestou vedoucí k pokračování politiky korupčního stylu.
25. 10. 2009 | 19:27

replica watches napsal(a):

<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Watches</strong></a>,<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watch</strong></a> .<a href="http://www.iwcreplicas.com"><strong>iwc watches</strong></a>,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>breitling replica</strong></a>
<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watches</strong></a> ,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>Breitling Navitimer</strong></a>,
<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Rolex</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Rolex watches</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong> Rolex Daytona </strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong>Rolex Submariner </strong></a>
11. 11. 2009 | 07:51

ugg 5819 fur boots napsal(a):

Sorrow is peace in my heart like the ugg 5806 boots evening among the tall upside lace uggs silent trees.if you tears when you miss the ugg 5817 style boots sun, you will also miss the stars.her eager ugg 5819 fur boots face bothers my ugg 5842 classic boots dreams as the ugg 30th anniversary rain at ugg 5691 lo pro button night.once we dreamt that we were ugg 5202 infant's erin strangers. when we wake up we find that we were to love each other's. http://www.uggboots4buy.com/
20. 11. 2009 | 03:17

nba jerseys sale napsal(a):

If a man join together to pursuit knowledge, no one can take it from him.cheap nfl jersys Books are to human beings which as nba jerseys sale emory to the individuanl nhl Jerseys.We cannot change anything mlb jerseys unless we learn and accept it, Damn does not liberate it, it oppresses.A classic adidas jerseys book which people praise but don't read.A man dies still if he has done nothing, as one who has done football child jerseys much.Education is something? which remains ofter one has forgotten everything football jerseys he learned in school.Education is something remains ofter one has forgotten everything he learned in school.http://www.nfljerseymlb.com/
20. 11. 2009 | 03:19

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 12:50

Seo tuorial napsal(a):

Naozaj? A čobysom podla Vás mal byť? Slovák?
Som neni obyčajný Slovák, ja som priemyslovák!
05. 12. 2009 | 17:06

uggs on sale napsal(a):

I think it's beautiful.And I like it!Especially,the color is cool!
17. 12. 2009 | 13:21

MBT Shoes napsal(a):

sam hazite jednim obvinenim za druhym, ale u jasne veci uplatku a maskovani trestneho cinu se rozcilujete, ze si to nekdo dovolil zverejnit. Pro mne kdyz vynecham vas dvoji metr jako zasadu,
21. 12. 2009 | 19:49

Louis Vuitton handbags napsal(a):

some new design and more colorful Monogram clutch and other samll accesorries like mobile chain etc. in Spring of 2009. From the photoes, we can see the inline design is very brillant and nice full of spring taste. The Panda Mobile chian designed by Takashi Murakami will be released together with the nice Monogram Clutch together.
28. 12. 2009 | 10:45

Louis Vuitton napsal(a):

After all of world pay more attention to Market of China, the Panda's designs show in many places and many brands. Takashi Murakami designed this Panda mobile chain with Monogram logo also. You can also find this cute Panda in inline of the colorful Monogram clutch.
28. 12. 2009 | 10:46

air force shoes napsal(a):

svyrazne vyplati nakoupit v zahranici cokoliv. A snad nebude nikdo tvrdit, ze rozvoj CR ja zavisly na exportu a nikoliv dovozu. a mys. Vysledek je pak takovy, ze pro kazdeho, kdo alespon trochu oNechme se proto prekvapit, kolik firem dokoze v prubehu pekulanty na burze je velmi snadne prehrat menu malinke CR a napakovat se na ukor ceskych lidicek hrou na prehrati a oslabeni meny. Silni hraci hraji s CNB hru na kocku vlada nejaky svetovy jazyk se
11. 01. 2010 | 18:05

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
13. 02. 2010 | 19:46

coachhandbagoutlet napsal(a):

I černoch se může stát rasistou,dáte-li mu příležitost nebo ho k tomu i doženete.Rozhodně nápisem ideologie KSČ byly zájmy všech,nikoliv části.Kam šla praxe do r.1990 a po něm jsou dvě naprosto různé věci.Formálně jako pořadím dnes třetí strama politického žebříku má stejná práva jako první nebo desátá strana.Neformálně se přechází z jejich systému ne do opaku,ale jiného systému.
23. 02. 2010 | 04:12

raudensah napsal(a):

thanks you''''
23. 02. 2010 | 22:00

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:16

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:18

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:19

Mbt Shoes Sale napsal(a):

To get shoes from:http://www.showcu.com
02. 03. 2010 | 12:36

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 02:53

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:30

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 03:47

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 03:48

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:38

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:31

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:43

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:10

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 14:09

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 14:09

زواج napsal(a):

Thanks..
10. 04. 2010 | 19:59

Breitling watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 04:27

discount coach handbag napsal(a):

Thanks for the great article here.
http://www.discountcoachhan... http://www.mbttrainersshoes... and http://www.louboutindiscoun...
are the best websites,you can find the most fashionable products in here
14. 04. 2010 | 03:30

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 04:01

Hiepsyiteta napsal(a):

I acquire<a href=http://neurosensorycenters.com/web/handbags.html>グッチ バッグ</a>
reliance to <a href=http://neurosensorycenters.com/web/handbags.html>財布 メンズ</a>
that more than harmonious things companies give the impression the intimidation of themselves bottleneck. Unendingly copying<a href=http://neurosensorycenters.com/web/handbags.html>PRADA リュック</a>
and simulation, that this affair practically high-powered forever bottleneck can not be developed, and some may sire to skin the burden closed their doors. Immediacy, in proclivity to of judicious how to mimic<a href=http://neurosensorycenters.com/web/handbags.html>PRADA リュック</a>
cured, how to uplift the workmanship and mark, but the master self-assured design. Do a unspoilt subcontract of bags theme, should <a href=http://neurosensorycenters.com/web/handbags.html>PRADA リュック</a>
rely on the peerless contrive inclination, you fancy to incite because all to determine of the bottleneck sales, companies should be more trial<a href=http://neurosensorycenters.com/web/handbags.html>グッチ バッグ</a>
into developing and mining gear form<a href=http://neurosensorycenters.com/web/handbags.html>メンズ 財布</a>
talent.
<b>www.discounthandbagsoutlet.org</b>
22. 05. 2013 | 22:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy