Pozadí Číňanů pronikajících do EU prostřednictvím ČR je ještě víc zamotané, než se myslelo

28. 04. 2016 | 15:44
Přečteno 5417 krát
Vloni v září Deník Referendum upozornil na politické vazby a nejasné pozadí (viz také podrobněji a s odkazy ve Visegrád Revue) společnosti CEFC, která se mezitím za podpory našich politických špiček usadila v České republice jako nejvýznamnější partner pro obchod s Čínskou lidovou republikou s cílem pronikat dál do Evropy. Předseda společnosti CEFC Jie Ťien-ming je poradcem prezidenta Zemana, se společností úzce spolupracuje Jaroslav Tvrdík, poradce premiéra a Marcela Hrdá, nedávno jmenovaná výkonnou viceprezidentkou české pobočky CEFC Investment (Europe), působí jako poradkyně pro IT na ministerstvu vnitra.

Povědomí o podezřelých souvislostech této čínské firmy se poté prosadilo také v mainstreamových médiích. Vlna zájmu mezitím opadla, možná také proto, že CEFC prostřednictvím advokáta Radka Pokorného hrozila médiím žalobou, pokud budou dále uveřejňovat informace zpochybňující nezávislost firmy CEFC na čínských stranických strukturách. Webový portál Hlídací pes nicméně později uveřejnil další fakta, která potvrzují, že CEFC není obyčejnou soukromou firmou, její vlastnická struktura je nejasná a její šéf přinejmenším v minulosti pracoval ve vlivové organizaci napojené na čínskou armádu.

Nejasnosti v oficiální životopise čínského prezidenta Smíšené komory
Zatím se ale nikdo nepodíval na Jie Ťien-mingova nejbližšího spolupracovníka, pana Chan Chautoa (standardní výslovnost Čchen Čchiou-tchu, v čínské transkripci Chen Qiutu), který je zároveň čínským prezidentem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce a po boku Jaroslava Tvrdíka, českého prezidenta této organizace, od počátku režíruje kontakty mezi čínskými a českými firmami.

Na webových stránkách Smíšené komory se dozvídáme toto (citujeme beze změny, včetně pravopisných chyb): „Pan Chan Chauto se narodil v březnu 1975 v provincii Fujian. Po získání bakalářského titulu se v roce 2004 připojil ke společnosti CEFC Petroleum (Fujian), kde se stal Předsedou představenstva, Výkonným ředitelem a členem Strategického rozhodovacího výboru CEFC China Energy Company Ltd. Pan Chan Chauto je také Prezidentem Výkonného výboru China Energy Fund Committee, místopředsedou Rady Čínského centra současných světových studií, Viceprezidentem Celočínské federace soukromých podniků, Viceprezidentem Šanghajské federace podniků, Viceprezidentem Asociace šanghajských podnikatelů, čestným Generálním tajemníkem Institutu pro pokročilé studium humanitních věd a náboženství na Beijing Normal University. Pan Chan Chauto je také členem 11. stálého výboru Šanghajské federace mládeže.“

Výčet funkcí je impozantní, byť trochu zmatený, přesto zde přinejmenším jedna důležitá funkce chybí. Až do konce minulého roku byl Čchen Čchiou-tchu předsedou základní organizace komunistické strany v CEFC. Jedná se o funkci zásadního významu, zejména pokud uvážíme, že v ČLR jsou stranické struktury nadřazené strukturám administrativním a hlavní rozhodovací pravomoci de facto spočívají na nich. Tak to alespoň platí ve státní správě a v samosprávných orgánech.

Přítomnost stranické organizace v soukromé firmě je ale i v Číně spíše zvláštností; pokud však firma stranickou organizaci má, zpravidla se o tom na firemních stránkách nešíří. A jejím předsedou bývá sám majitel firmy. CEFC naopak o své stranické organizaci píše víc než o svých obchodních aktivitách. Na svých stránkách uvádí, že organizace strany se „aktivně uplatňuje jako platforma pro realizaci vedoucí úlohy strany a ústřední úlohy politiky a platforma pro veřejnou diplomacii“.

Dále se zde píše, že stranická organizace v CEFC založila také odborovou organizaci a „iniciativně rozvíjí práci s masami, ze všech sil realizuje model práce směřující k těsnému propojení práce základní stranické organizace, disciplinární komise, odborů a mládežnické organizace s cílem posilovat vnitřní soudržnost firmy“. A tak dále...

Jako stranický tajemník na oficiálních stránkách firmy do začátku letošního roku figuroval právě Čchen Čchiou-tchu. Dnes už tam jeho jméno nenajdeme, nahradil jej jeho dřívější zástupce, aniž by na stránkách, které se jinak životu stranické organizace věnují celkem obšírně, padla zmínka o střídání ve funkci.

Dříve se však Čchen Čchiou-tchu ke stranické funkci hrdě hlásil a při různých příležitostech vystupoval v čínských médiích a zdůrazňoval význam stranické práce pro úspěch firmy. Například 4. července 2014 poskytl interview, v němž mimo jiné hovoří o významu stranické organizace pro naplňování hlavního cíle firmy CEFC -– „být podnikem (čínského) národa a šířit (čínské) národní zájmy“.

Viceprezident „horské pevnosti“?
Jednou z Čchen Čchiou-tchuových funkcí, které na webu Smíšené komory uvedeny jsou, je viceprezident Celočínské federace soukromých podniků (v čínské verzi Čung-chua min-jing čchi-jie lien-che-chuej). Český překlad je zavádějící, v originále uvedené min-jing čchi-jie doslova znamená „podnik provozovaný lidem“. Podle čínské encyklopedie Baidu se jedná o kategorii, která může zahrnovat různé formy vlastnictví, s výjimkou státních podniků, od družstev, přes firmy zakládané obcemi, až po neziskové organizace. Z vysvětlení dále vyplývá, že je to poměrně neurčitá kategorie, která nemá jasnou oporu v zákoně.

Jako „min-jing“ se na svých stránkách označuje i CEFC. Ve výše citovaném rozhovoru z července 2014 Čchen Čchiou-tchu vysvětluje, že v případě CEFC to znamená, že se jedná o „kolektivní (ťü-tchi) podnik“, a že pro ty, kdo zde pracují, je kolektiv důležitější než jednotlivec.

Za základ fungování celé firmy Čchen při té příležitosti označil podnikovou kulturu založenou na propojení „armádního způsobu řízení“ a konfuciánství. Čchen dále vysvětluje, že pokud se ten, kdo pracuje pro CEFC, osvědčí, prokáže obětavost a zaslouží se o kolektiv, dostane povolení pro založení vlastní soukromé firmy, která se stane „součástí společného celku“.

Najít „Celočínskou federaci podniků provozovaných lidem“ na internetu není snadné, ale nakonec se mi stránky organizace s tímto názvem podařilo objevit. Pyšní se řadou vysloužilých politiků, na prvním místě bývalými prezidenty Ťiang Ce-minem a Chu Ťin-tchaoem, odvolává se na známé ekonomy a má velmi složitou strukturu vedoucích funkcionářů s množstvím poradců a funkcí různé úrovně. Pan Čchen Čchiou-tchu však ve vedení této firmy uveden není.

Co je však na celé záležitosti zřejmě vůbec nejzajímavější, v únoru letošního roku zveřejnilo Ministerstvo vnitra Čínské lidové republiky seznam dvou set tří společností působících v Číně bez řádné registrace. Ministerstvo varovalo, že tyto společnosti představují riziko pro ty, kdo s nimi případně navážou spolupráci. Na 49. místě seznamu je uvedena federace, za jejíhož viceprezidenta se na stránkách Smíšené komory vydává Čchen Čchiou-tchu.

Společnostem uvedeným na seznamu se lidově říká šan-čaj („horské pevnosti“). Podle údajů čínského ministerstva vnitra se jedná o organizace s nejasným pozadím, které se honosí názvy, v nichž figuruje na prvním místě slov „čínský“, případně také „mezinárodní“, a tímto způsobem se snaží dodávat si na důležitosti a budit důvěru vyvoláváním dojmu, že firma má vazby na státní instituce.

Jejich cílem je získávat od lidí peníze, ať již formou členských příspěvků, prodejem licencí s právem založit pobočku se stejným názvem nebo organizací akcí, kde vybírají peníze od účastníků s příslibem zprostředkování obchodních kontaktů a výhodných investic. Podle stránek čínského ministerstva vnitra, společnosti, které se ocitly na seznamu, dokonce mohou provozovat podvodné obchody a vyděračství.

Pro čtenáře, který se neorientuje v čínských politických poměrech, dodejme, že ani v ČLR, navzdory vládě jedné strany, neexistuje dokonalá komunikace a koordinace mezi různými rezorty. Je klidně možné, že na seznamu, který vytvořil odbor pro registraci neziskových sdružení na ministerstvu vnitra s cílem řešit palčivý problém, jakým jsou v Číně podvody všeho druhu, se ocitla i organizace, na niž se odvolává předseda představenstva firmy CEFC, která má blízko k prezidentu Si Ťin-pchingovi a realizuje jeho strategii Nové Hedvábné cesty.

Jaké z toho plyne poučení?
Nedílnou součástí působení CEFC v České republice je od počátku vytváření obrazu úspěšného soukromého subjektu s důrazem na významné funkce představitelů firmy v seriózních institucích. Zastírání stranické funkce a fiktivní postavení ve vedení i v ČLR podezřelé organizace mají jedno společné – snahu zatajovat důležité skutečnosti a ukazovat se české veřejnosti jako vážená soukromá firma, která je vítaným obchodním partnerem.

Od té doby, co píšeme o podezřelých okolnostech firmy CEFC, v rychlém sledu na jejích webových stránkách mizí některé informace, zatímco jiné se objevují. Bude zajímavé sledovat, zda Smíšená komora upraví krátký životopis svého čínského viceprezidenta, zda prodělají revizi stránky existující Celočínské federace podniků provozovaných lidem, či zda snad dokonce nebude upraven seznam „horských pevností“ vydaný čínským ministerstvem vnitra.

DeníkReferendum 28. dubna 2016

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy