Zrušení nadstandardů: Zajímavější než si myslíte (I. část)

03. 07. 2013 | 15:18
Přečteno 7793 krát
V úterý odpoledne zrušil Ústavní soud „nadstandardy“. Pacienti v roce 2012 za nadstandardy zaplatili v souhrnu cca 46 milionů, což byla v porovnání s vybraným pojistným ve výši takřka 230 miliard poměrně zanedbatelná částka. Pro lékaře, pacienty, budoucí tvůrce reforem a daňové poplatníky jsou ovšem podstatnější jiné části tohoto rozhodnutí, ve kterých se Ústavní soud vyjadřuje k vymezení péče hrazené, k regulačním poplatkům a ke vztahu mezi pojišťovnami a poskytovateli.

Ve stručnosti, jde o následující:

1) Pokud Ústavnímu soudu vadí vymezení nadstandardů vyhláškou, byly by zralé na zrušení pro neústavnost i další, mnohem významnější zdravotnické vyhlášky (lékaři zpozorněte), zejména seznam výkonů, úhradová vyhláška a vyhláška o lázních.

2) Ústavní soud zrušil stávající nadstandardy ve vyhlášce - za měkké čočky či lehké sádry si tedy nejspíš nepřiplatíme, ale zaplatíme je v plné výši, nebo o ně svedeme nejistý boj s pojišťovnou.
3) Zdá se, že soud zcela zrušil poplatek v nemocnici, nebudeme tedy platit ani sto, ani šedesát korun; zajímavé je, že zatímco v roce 2008 byly poplatky pro soud „dobré“, v roce 2013 jsou podle stejného testu „špatné“.

4) Ústavní soud značně snížil ochranu pojištěnců, neboť odňal pojišťovnám možnost účinně pokutovat lékařskou korupci a podvádění s regulačními poplatky. V reálném světě tedy budeme platit „nadstandardy“ jak mourovatí - pokud nám Parlament velmi rychle nepomůže tím, že dá zákonem právo kontroly někomu jinému, například ministerstvu.

5) S tím ovšem souvisí, že nález Ústavního soudu poněkud zpochybňuje smysl existence zdravotních pojišťoven - nemohou-li chránit peníze daňových poplatníků rozumným nákupem péče a přísnou kontrolou poskytovatelů, jsou jen zbytečným mezistupněm, poskytovatele můžeme financovat přímo z rozpočtu, jako třeba v Británii (nebo jako za starých časů u nás).

Při těchto úvahách vycházím z plného znění nálezu Ústavního soudu, které bylo publikováno zde, případným čtenářům budu vděčný za odlišné názory a kritiku.

Ad 1) Jak vymezit péči hrazenou, pokud ne vyhláškou?

Soudci správně odkazují na to, že vymezit nárok na bezplatnou péči může dle čl. 31 Listiny jedině zákon přijatý Parlamentem, nikoliv podzákonný předpis moci výkonné. O tom, že tvorba nadstandardů vyhláškou možná „neprojde“, se při schvalování tohoto opatření vědělo, byl jsem jedním z mnoha, kteří na to upozorňovali. Převládl však argument, že přece vyhláškami vymezujeme péči hrazenou už teď a nikomu to nevadí: hrazené výkony jsou vymezeny vyhláškou o Seznamu výkonů s bodovými hodnotami (lidově „bodníkem“), cena bodu a regulace na léky vycházejí z tzv. úhradové vyhlášky, nárok na lázně nám vymezuje vyhláška o indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Bylo to tak odjakživa, takže prý i nadstandardy budeme moci vymezit vyhláškou.

Jenže ústavnímu soudu nestačilo ani zákonné zmocnění pro tvorbu nadstandardů, které je přitom poměrně podrobné a nedávalo ministerstvu příliš manévrovacího prostoru. Tím spíše by mu mělo vadit, že u ostatních vyhlášek dává zákon ministerstvu blanketní pravomoci, takže zařazení nových výkonů, jejich nacenění a regulace, případně rozsah nároku na lázně jsou být výsledkem takřka neomezené libovůle aktuálního ministra. Na druhou stranu tyto předpisy, zejména úhradová vyhláška a „bodník“, tvoří ekonomický základ současného systému zdravotnictví. Jejich případné zrušení by mělo bez nadsázky revoluční dopad, v řádu miliard a s nutností zcela zdravotnický systém přestavět. Pokud však neobstály nadstandardy, neměly by obstát ani tyto další vyhlášky, tedy pokud Ústavní soud hodlá setrvat na svých názorech.

Zrušení „vyhláškové“ definice nároku považuji samo o sobě za správné. Bylo by však hezké, kdyby nám soud napsal více, jak tedy má vymezování nároku probíhat, pokud je to vyhláškou špatně. Psát přímo do zákona, co se hradí a co se nehradí, je technicky nemožné, a pro ty, kdo blíže poznali proces poslaneckého „přílepkování“ zákonů, je to poněkud děsivá představa.

Ústavnímu soudu zatím, zdá se, nevadí vymezování hrazeného, částečně hrazeného a nehrazeného tak, jak to dělá od roku 2008 Státní ústav pro kontrolu léčiv u ambulantních léků. Pravidla jsou zjednodušeně taková, že od každého druhu léku je jeden plně hrazený, ty ostatní podobné jsou doplatkové, přičemž SÚKL rozhoduje o ceně a úhradě ve správním řízení. Zákon toto řízení podrobně popisuje, včetně kritérií pro stanovení úhrady a včetně možnosti se odvolat. Je otázkou, zda by takto bylo možno rozhodovat nejen o lécích, ale i o dalších „investicích do zdraví“ (přístrojích, materiálu, výkonech, prevenci). Jde-li tedy třeba nádor uřezat, ozářit nebo na něj dát pilulky a vše má víceméně podobný účinek, SÚKL by rozhodl o plné úhradě nejlevnější metody a ty ostatní by byly doplatkové, stejně jako je to dnes u léků.

To jsou však nyní pouze spekulace, řešení bude na nové vládě, a to patrně nikoliv té přechodné, která v Parlamentu patrně žádné nové zákony neprosadí. Lze říci, že Ústavní soud uložil politickým stranám před příštími volbami nelehký domácí úkol, se zadáním „vymyslete jiný než současný způsob regulace hrazené péče“. Bude zajímavé sledovat, jak se s tímto úkolem povolební vláda vypořádá.

(Pokračování příště)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

J.R napsal(a):

:o(
03. 07. 2013 | 15:33

Vícha napsal(a):

Ústavní soud rozhodl správně. Celé to bylo od Hegera a ODS jen pokus jak vyjebkat s Ústavou. V prvním kole prolomili nárok na bezplatnou péči, a pak už vyhlášku může vydat ministerstvo kdykoliv bez diskuse s veřejností. Takže za pár let by byl studený obklad, křenová placka a zbytek nadstandard. V souladu s Ústavou.
.
Nové technologie se ve všech oborech zavádí proto že umožňují vykonat něco levněji, rychleji, kvalitněji, nebo něco co dříve nebylo možné. A ten kdo technologii zakoupí, snaží se aby jela 24hodin denně, protože to zvyšuje výkonnost a konkurenceschopnost. A technologie brzy zastará, musí se tedy rychle vyplatit. Neumím si představit že by mně truhlář řekl že stůl bude nahrubo otesán sekerou, ale má i moderní frézy a hoblovky, když si připlatím nadstandard, můhu dostat kvalitní stůl dle nejmodernějších technologií. Nebo v restauraci- múžete mít pečínku, ukrajinci na dvoře pálí kabely tak to tam hodíme opéct nad ohněm. Nebo si připlatíte a dostanete pečínku dle nejnovějšího vybavení kuchyně.
Ve zdravotnictví normální. Rtuťové plomby jsou zdravotně škodlivé, ale jiné plomby jsou nadstandard. Sádra na zlomeniny je drahá, sádrování trvá dlouho a je to špinavý provces, dá se sundat až na konci hojení kdy máte končetinu se zapáchajícími zbytky odumřelé kůže,
Kloub má být kvalitní, nikoliv mizerný a ten kvalitní jako nadstandard.
Něco jiného je připlatit si za jednolůžkový pokoj, ale zase- nemocnice nabídne odpornou halu bez WC pro 40 pacientů a chcete li důstojnost, plaťte
03. 07. 2013 | 15:47

scallop napsal(a):

Vícha

Heger jen menil ustavni zvyklosti, to se dneska nosi !
03. 07. 2013 | 15:54

Richter napsal(a):

Zajímavé postřehy, ale pouze otázky s otevřeným koncem. Z citace autora: ....Je otázkou, zda by takto bylo možno rozhodovat nejen o lécích, ale i o dalších „investicích do zdraví“ (přístrojích, materiálu, výkonech, prevenci). Jde-li tedy třeba nádor uřezat, ozářit nebo na něj dát pilulky a vše má víceméně podobný účinek, SÚKL by rozhodl o plné úhradě nejlevnější metody a ty ostatní by byly doplatkové, stejně jako je to dnes u léků..... je ale vidět, že složitosti léčebných postupů a metodit autor absolutně nerozumí a snaží se zjednosušovat, což v medicíně nejde (to ovšem neznamená, že bych se zastával současných pravidel ve zdravotnictví, které jsou neustále a navíc nesystematicky měněna - dle mého chybí dlouhodobá strategie a koncepce zdravotnictví. pozn. na závěr: SUKL je Státní ústav pro kontrolu léčiv zabývající se výhradně léky. Léčebné postupy, diagnostika a pod. nespadají pod jeho kompetence.
03. 07. 2013 | 16:00

fafnir napsal(a):

Vícha
takže je to Rychetským vylepšeno tak,že lehkou sádru nedostanete,jenom když si ji zcela zaplatíte,totéž o gelových očních čoček,totéž u kloubů,a při tom si musíte platit pojištění.Zrovna tak nevím,proč by si ten,kdo má zájem nemohl připlatzit na službu určitého lékaře.Prostě rozdíl mezi standardem a nadstandardem měl být zachován.Tohle povede znovu k úplatkům.Tyhle věci i za bolševika se za obálku děly vždy.Každý zde řeve o korupci,ale US ji podpořil a živnou půdu připravil.Možná že nepochopíte,ale lidé mají různé priority.Já si raději připlatím,abych po operaci,když je mi blbě byl sám na pokoji,než bych poslouchal hekání někoho jiného.bickage
03. 07. 2013 | 16:07

Ondřej Dostál napsal(a):

Vážení diskutující, děkuji za první příspěvky a za to, že jsou kultivované. Budu se snažit průběžně reagovat.
Obecně a ke komentáři pana Richtera: Máte pravdu, jde o zjednodušení, smyslem příspěvku je rychlý komentář k vydanému rozhodnutí ÚS, serióznější analýza mi bude pár týdnů trvat, bude velmi dlouhá, pro běžné čtenáře neatraktivní, ale rád na ni odkážu, pokud by měl někdo zájem číst "suchou právničinu" a případně mi ji zrecenzovat či zkritizovat.
Ad příklad s ozářením a pilulkami, opět souhlasím, je to je zjednodušení a nadsázka. K problematice HTA a srovnávání nákladové efektivity technologií se brzy ještě podrobněji vrátím, psát budu právní postřehy typu procesních práv, nepodjatosti hodnotících, možnosti se odvolat atd., naopak o věcných aspektech se rád poučím v diskusích, neboť v tom jsem pouze informovaný laik.
Ad SÚKL, ano, "tady a teď" se zabývá pouze léky. V některých návrzích z dílny MZ se počítalo s tím, že by pracoval i s hodnocením ostatních technologií, např. v návrhu zákona o zdravotnických prostředcích. To patrně "spadne pod stůl" kvůli volbám, možná ale ne.
03. 07. 2013 | 16:24

xy napsal(a):

Pane kolego, 1. přece víte, že ÚS nemůže o dalších vyhláškách zahájit řízení bez podnětu. Tak proč kritizujete, že další vyhlášky soudu nevadí. 2. Přece víte, že není úkolem ÚS vymýšlet právní normy. K tomu má vláda ministerstvo s odborníky. ÚS není tvůrcem legislativy.
03. 07. 2013 | 16:40

Vícha napsal(a):

Může někdo vysvětlit proč rúzné nemocnice dostávají různé platby za stejné postupy?
Co měla znamenat ta diskuse o snižování počtu lůžek? Lékaři snad dostávají zaplaceno takto: u obvoďáků kapitační platba za lidi které má v péči ( kartotéce) a jinak se platí za výkony. Kolik má lůžek je věc ředitele nemocnice. Když jich má málo, budou mu chybět a nemůže léčit, když jich má hodně, jsou to zbytečné náklady, nemocnice krachuje, ředitele vyhodit. Ale nemá mu nikdo přikazovat. Když si pozvu malíře pokojů, dostane zaplaceno za vymalované m2, ale kolik sebou vozí štaflí, štětek a montérek je jeho problém. Lékař dostane zaplaceno když mně léčí v lůžkové části za konkrétní výkony, kolik má postelí, sester, uklízeček je jeho problém.
.
Fafníre, že je v tom teď binec a budte platit za nadstandardy plnou cenu, za to může Heger tím že nedodal kvalitní zákon. Rychetskému ani mně nenadávejte.
03. 07. 2013 | 16:44

Nerozumím napsal(a):

1) Proč neexistují centrální aukční nákupy léků? Objem přece sráží cenu - viz řetězce. A proč celý proces od A do Z není na netu?

2) Proč neexistuje pouze jedna zdravotní pojišťovna s centrální databází pojištěnců? Klesnou náklady.

3) Proč nákupy nemocnic nejsou formou veřejné aukce se zveřejněním podmínek a nabídek, včetně vítězné povinně na netu?
03. 07. 2013 | 16:59

Nerozumím napsal(a):

vsuvka: 2) ...STÁTNÍ zdravotní pojišťovna (když navíc jde o citlivá soukromá data)...
03. 07. 2013 | 17:06

evix napsal(a):

A nešlo by si připlácet rovnou na léčbu v zahraničí, třeba v Německu, či v Rakousku?....Tady to jde stejně do zadele, ještě chvíli a předběhnou nás některé africké státy i ve zdravotnictví...Mimochodem v jižní Koreji je ČISTÉ wc s elektronicky ovládaným bidetem v každé knajpě!!!!! I v takové, kterou by tady možná hygiena zavřela. U nás je čisté wc ve špitálech přepych :-(.
03. 07. 2013 | 17:08

Ondřej Dostál napsal(a):

XY:
Ad 1)
Správně, Ústavní soud nemůže řešit vyhlášky bez podnětu, a také nekritizuji, že je nezrušil už teď - spíš mi jde o to, že Úhradová vyhláška, tuším 475/2012 Sb., už napadena je a spousta nemocničních manažerů napjatě čeká, jak před ÚS dopadne. Teď věštím z křišťálové koule, ale podle úvah ÚS ve včerejším nálezu tipuji, že ji zruší taky - a pak budu moc zvědavý, co se stane.
"Lázně" ani "bodník" napadeny zatím nejsou, ale řešil jsem už, co s úhradou výkonu, který není v "bodníku", ale splňuje kritéria zákona (je dle §13 bezpečný, účinný a lege artis); trochu podobná situace nastane v mobilitních případech, viz ESD Elchinov proti Bulharsku, ve věci protonové terapie.
Ad 2) taky souhlasím, ÚS netvoří legislativu. Ale bylo by hezké, kdyby když řekne, co je špatně, současně možná trochu víc naznačil, co považuje za dobře - protože jinak je tvorba legislativy trochu střelba naslepo. Protože určovat úhradu každého výkonu zákonem je velmi nepraktické, nabízí se zreplikovat "SÚKL-řízení" i pro výkony...?
03. 07. 2013 | 17:12

evix napsal(a):

Nerozumím napsal(a):
vsuvka: 2) ...STÁTNÍ zdravotní pojišťovna (když navíc jde o citlivá soukromá data)...
03. 07. 2013 | 17:06
...............................
Chtěl by jste toho moc, to už by byl pořádek (ten sice musí být i v bordelu) a to by se blbě kradlo....Všiml jste si v čím někteří lékaři jezdí? Někdy mám dojem, české zdravotnictví je nejlepší na světě, aspoň podle vozového parku :-(
03. 07. 2013 | 17:12

Ondřej Dostál napsal(a):

Vicha a Nerozumim:
Oboje má IMHO neprávní důvody - jde spíš o historicky nebo "společensky" podmíněný stav, který nemá s právem příliš společného, dokonce si troufnu tvrdit, že oboje je právně napadnutelné.
Prosím udržte přízeň blogu, i k tomu se dostaneme, něco jsme s tím zkoušeli dělat již v minulosti s kolegy z Platformy pojištěnců, zatím veskrze neúspěšně.
Evix:
Patrně šlo, plně toto začne fungovat od října, až bude možno použít tzv. směrnici o mobilitě pacientů. Má to provést zákon, za pozornost stojí tisk 1057 na www.psp.cz
03. 07. 2013 | 17:16

Lila napsal(a):

Před dvěma týdny jsem absolvovala operaci oka a ráda jsem si připlatila za nadstandardní monofokální nitrooční čočku. Také většina toho dne operovaných pacientů si připlatila za nadstandard, ačkoliv mezi nimi bylo i dost sedmdesátníků a řekla bych i osmdesátníků, tedy "chudých" důchodců. Od poloviny července už si značná část těchto lidí podobný luxus nebude moci dovolit, protože zatímco na nadstandard si i z důchodu dokázali našetřit, na dvojnásobnou cenu (bez příspěvku zdravotní pojišťovny) už těžko dosáhnou.

Takže teď už budou mít na vyšší kvalitu opravdu jen ti nejbohatší... anebo ti, kteří nebudou mít skrupule (jako za totáče) dát úplatek.


Baví mě pojem "bezplatné zdravotnictví". Jestliže nám ho garantuje Ústava ČR, proč celý život platíme zdravotní pojištění?
03. 07. 2013 | 17:26

Vzorný, ale nespokojený pacient napsal(a):

Jak mohli naši volení zástupci v krátké době dovést zdravotnictví do tak zoufalých konců je pro mě nepochopitelné. Dnes jsem byl u zubaře, 500 Kč + 30 Kč regulační poplatek. Dbám na své zdraví, myslím že mám dobrou životosprávu včetně stravování a preventivních prohlídek, které však nepřeháním. Léky žádné nepotřebuji, jsem šťastný člověk, zdravotnictví mě nemusí zajímat. Ve svém okolí mám však ty, kteří zdravotnictví potřebují více, platí nehorázné částky a nemyslím, že oprávněně.

Popíši svůj příklad u zubaře. Dbám o zuby, myslím že správně, navíc chodím na preventivní prohlídku pravidelně jak je doporučeno jednou za půl roku. Dříve jsem platil tzv. regulační poplatek 30 Kč za již první preventivní prohlídku druhá byla bez poplatku, nyní je to opačně první bez poplatku, poplatek je za druhou preventivní prohlídku. Letos v květnu mi zubař objevil kaz a ihned mi dal plombu. Byla potřebné umrtvení pomocí injekce. Nevím jestli zubař odhadl špatně množství umrtvující látky nebo jestli nefungovala, ale trpěl jsem bolestí jakou jsem v životě nezažil. Nepřeháním. Nekřičel jsem, říkal jsem si musíš vydržet, po zákroku jsem byl celý propocený, ale šťastný že mučení skončilo. Byla to skutečně nepředstavitelná bolest. Uvědomil jsem si, jak asi trpí lidé, které třeba mučí při válečných konfliktech a kteří ví, že se stejné bolesti budou opakovat. Neplatil jsem nic.

Za necelý měsíc mi plomba vypadla, ihned jsem se objednal znovu k zubaři, volný termín byl až za měsíc, tedy dnes. Nové léčení již bylo zpoplatněno, včetně regulačního poplatku.

Může mi někdo vysvětlit proč si otevřeně lžeme, že se jedná o regulační poplatek. To jsem měl čekat rok až regulační poplatek platit nebudu? Opravdu mi nejde o těch mizerných 30 Kč. Ale lhát si že se jedná o regulační poplatek a všichni ve společnosti víme, že se jedná o lež a bereme tuto lež jako samozřejmost je něco velice škodlivého pro vytváření morálky společnosti. A kecy, že si máme čistit zuby a nepotřebujeme zubaře jsou směšné. Znáte někoho, kdo chodí vysedávat k zubaři a zneužívá tak zdravotnictví. Nebo znáte někoho, kdo si kvůli regulačnímu poplatku začne čistit zuby, pokud tak není vychován, aby věděl sám jak se chovat.
03. 07. 2013 | 17:27

český maloměšťák napsal(a):

“Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.”

Tedy platíte pojištění a na základě tohoto máte nárok na na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky.
Zákon stanoví, za jakých podmínek máte nárok na bezplatnou péči.
V sumě těchto výroků pak lze věc interpteovat dvojím způsobem.

1. Pokud váš nárok neporušuje či neomezuje nároky jiné osoby, vyplývající z tohoto ustanovení, máte právo být uspokojen - bezplatně /což je nejen v sumě prostředků vybraných na zdravotní pojištění název zavádějící/.
2. Zákon může váš nárok redukovat napříkla i na nulu - pokud bude přijat zíkon, že máte platit za vše kromě např. stanovení diagnozy. Budete mít pak povinnost platit za vše ostatní.

No a tak se to prostě vše smrskne na to, zda o zákonu rozhoduje výběrová komise podobná té, co v Hoří má panenko vybírá královnu krásy...anebo zákonný rámec dalšího zpřesnění daného ustanovení provede někdo, kdo bude přeci jen o něco kultivovanější, znalý věci, empatičtější, solidárnější, praktičtější...
Přičemž co je svět světem , tak platí, že to. co je pro chudáka mnohdy likvidačním výdajem...je pro bohatého pouhým omezením jeho svobody, kdy platí, že " individuální svoboda sama o sobě žádným kulturním statkem není " /parafráze S. Freuda/.

Pokud má pak společnost na to, aby nakupovala předražené letouny , které byly původně zakoupeny kvůli vojenským strategicko-taktickým řešením...a těmito letouny rozváží koně po Dálněvýchodní Asii a z Asie pak přiváží mongolský vzduch....je zjevné, že tato společnost má i na to, aby se chudí lidé nemusili třást obavami o to, že je existenčně zničí onemocnění či fyzické nebo duševní strádání způsobené stářím.
Leda by ten mongoslý vzduch vykazoval léčivé účinky...ale i zde se obávám, že jistá idividua by vyžadovala platbu v hotovosti - neboť dle nich se jedná o nadstandard.

P.S. Pokud však společnost přijímá takové zákony, kdy z daní je placena stavba, opravy, údržba...dálnic, ale vy i tak musíte platit za to, že na takto postavenou, opravovanou či udržovanou dálnici vůbec vjedete...je pak nasnadě, že projde jakýkoliv zákon, zpoplatňující téměř vše, co jste již jednou zaplatili, či co průběžně a povinně platíte.
Taková společnost je ale svým způsobem žertovně absurdní... a neumí hospodařit. Neumí, protože se nafukuje, čistší je přiznat si, že na to nemá.
Pak ale musí umět určit skutečné priority, lidské zdraví prioritou je, předražené dálnice nikoliv, ty dokonce ani nemají léčivé účinky - třeba jako ten mongolský vzduch.
03. 07. 2013 | 17:37

český maloměšťák napsal(a):

Vzorný, ale nespokojený pacient
Zubaři jsou poměrně veselá chasa.
Zjistí vám paradentozu a doporučí dentálního hygienika a paradentologa.
Ve výsledku budete míst paradentozu stejně, ale bude vás to stát více na poplatcích.
Mám je rád, jsou veselí - o to veselejší, čím častěji k nim chodíte /a platíte/.
Kdysi v Německu odhalili takový zubařský klan, místo dvou účinných a tak i efektivních návštěv ordinovali a pak pojišťovně ukládali proplatit...návštěv až sedmnáct.
Studium něčeho unikátního se vždy vyplácí - peníze a sex jsou vždy dobré na zasmání.
03. 07. 2013 | 17:43

fafnir napsal(a):

Český maloměšťák a Rychetský zdraví kulichy.
03. 07. 2013 | 17:48

neo napsal(a):

Vzorňákovi se zubařem:

a to se vám zdá hodně? 530Kč?

u soukromého byste dal pomalu desetinásobek a v zahraničí i víc.

u nás je zubař zpoplatněn minimálně a přesto si lidi stěžují. Chtěl bych vás vidět, kdybyste měl za rovnátka pro dítě zaplatit 5-10 tisíc EURO.
03. 07. 2013 | 17:49

čert }:o napsal(a):

Která skopová hlava vymyslela bezmyšlenkovitě vše zrušit?
03. 07. 2013 | 17:55

Vícha napsal(a):

Neo. rád bych to zaplatil. Pokud by mně stát vrátil všechny peníze, které jsem kdy dal na zdravotní pojištění, a já byl zaplaťpánbůh zdravý, takže ročně 1 preventivní u zubaře, za 24 let asi 6-7 plomb, a 2 x pro acylpyrin na nachlazení.Obvoďák ani nezměří tlak a nezkontroluje stav, pokud si neobjednám preventivní prohlídku
Jsou dva systémy- žádné pojištění a vše hotově. Lidi co se narodí nebo stanou nemocnými zapláčou.
Nebo platit dost vysoké pojištění ( není to pojištění, jsou to % z platu, takže je to daň ) a potom jsem pojištěn a neplatím.
Čecháčkovská specialita, platit pojištění a potom rok od roku stále více platit hotově, se mně pranic nelíbí. A výhled že až budu starý a budu potřebovat, nedostanu nic, po celoživotním placení, je také odporný
03. 07. 2013 | 18:02

Petr B. napsal(a):

Můžu mi někdo vyvrátit tyto následující počty?
Neuvěřitelný nesmysl jménem "regulační" poplatek za téměř každou návštěvu u lékaře jakkoliv chronicky nemocného pacienta či dítě byl v roce 2008 schválen těsnou většinou 8:7.
Mezitím Zeman vyměnil jmenoval 3 ústavní soudce za ty, kterým vypršel mandát.
Další hlasování, tentokráte o nadstandardu a svévolném Hegerově zvýšení "regulačního" poplatku v nemocnici i pro kojence ze 60kč na 100kč, skončilo poměrem 5:10 v neprospěch pravice. Změnil se poměr v ÚS a začínají tam převažovat právníci, kteří dodržují ústavu a neslouží pouze slepě naší pravici (viz Balík, Janků, Výborný...)?
03. 07. 2013 | 18:11

ex-nemo napsal(a):

Pane právníku
Vy považujete udělování pokut soukromými objekty (pojišťovnami) jiným soukromým objektům (zdravotnickým zařízením), za legitimní ?
Kde jste studoval práva ?
03. 07. 2013 | 18:21

Vzorný, ale nespokojený pacient napsal(a):

Neo

Obvykle lidem vašeho myšlení neodpovídám. Dnes udělám jednu, myslím že jedinou výjimku.

Je mi líto, že čtete nepozorně. Nestěžoval jsem si na 530 Kč. Moje úvaha byla, že se křiví morálka společnosti, pokud něco nazýváme regulačním poplatkem, přestože všichni víme, že se o žádný regulační poplatek nejedná. Možná to nechápete Vy a Vám podobní. I Ústavní soud označil některé regulační poplatky, třeba u dětí, za protiústavní. Jinak řečeno nepravdivě označené za regulační. Jinak řečeno lživě nazváno regulační poplatky. Jestliže si lžeme, tuto lež používáme v zákoně, má to devastující účinek na morálku společnosti. Působí to pozvolně, ale myslím nevratně.

Nepředpokládám, že jste schopný to pochopit, ale je možné, že si to přečte i někdo jiný a bude mít možnost se zamyslet, jestli je dobré si tak zjevně lhát.

Pro Vaši informaci, platil jsem u soukromého zubaře, takže s tím desetinásobkem jste to přehnal. A co se týká toho zahraničí, znám dost lidí, kteří se zatím jezdí léčit ze zahraničí do ČR a nebude to dlouho trvat a přestanou, protože naše zdravotnictví bude brzy stejný humus jaký mají tam např. i v USA. A pokud jste si všiml, nemluvil jsem ani o žádné záruce na odvedenou práci. Třeba instalatér by za svou práci ručil poněkud déle než 3 týdny.

Přeji hezký zbytek dne.
03. 07. 2013 | 18:38

Občan napsal(a):

Neo,
kromě několika klinických zubařů jsou VŠICHNI OSTATNÍ soukromníci.
Plomba u nich stojí +/- stejně - obyčejná kolem 500.- Kč, bílá kolem 1000.- Kč.

Pokud s Vás soukromý zubař účtuje víc, bere Vás pěkně na hůl. Ale pokud mu to chcete platit, budiž Vám přáno.
03. 07. 2013 | 18:46

Mac napsal(a):

neoušku

ty už meleš z posledního.
1)Neznám zubaře, který by nebyl soukromý
2) dej prosím odkaz na ceník, kde dětská rovnátka stojí 10 tisíc EUR

Pozdravuj tetu Mullerovou :-)))
03. 07. 2013 | 18:53

jepice napsal(a):

Vzorný paciente, možná jste měl v okolí zubu zánět, to by vysvětlovalo, proč injekce nezabrala. Jestli vám zubař udělal plombu, která po měsíci vypadla, a další /stejnou/ vám účtoval, stěžujte si.
Jinak souhlasím se všemi, co říkají, že regulační poplatek u zubaře je blbost.
03. 07. 2013 | 19:02

Fialenka napsal(a):

Je důležité, aby škodlivé levné věci nebyly vůbec k dispozici. Nedávno se psalo o zdraví škodlivé oční čočce a o umělých kloubech, ze kterých se uvolňoval jed. Pro jejich levnost měly být zařazeny mezi standard placený pojišťovnami.

Ale standardem by měla být nejvyšší kvalita i tak zvaný medicínský pokrok!

Nadstandard, za který se platí má být třeba moderní sádra, soukromí, televize, dlouhé ordinační hodiny. I za některý standard se poplatky platí (např. pobyt v nemocnici) a to je myslím v pořádku.Také je nutné, aby se zdravotnictví zajímalo o pokrok ve světě a zavádět ho u nás. Zisk nesmí být hlavním motivem. Ve zdravotnictví možná vůbec nemá jít o zisk.
PS: Autor jako příklad hrazení zdravotnictví ze státního rozpočtu uvedl Británii a nás před rokem 1989. Nepatří tam i Dánsko? Tam prý zdravotní pojištění není povinné, protože je zcela hrazeno z daní.
03. 07. 2013 | 19:29

Fialenka napsal(a):

Oprava poslední věty: ... protoře zdravotnictví je zcela hrazeno z daní.
Dodatek: lidi by měli dávat svým zastupitelům najevo jaké zdravotnictví si přejí.
03. 07. 2013 | 19:31

neo napsal(a):

Vícha:

pletete si pojištění s předplatným.
03. 07. 2013 | 19:32

neo napsal(a):

Vzorný, ale nespokojený pacient napsal(a):
Neo

Obvykle lidem vašeho myšlení neodpovídám. Dnes udělám jednu, myslím že jedinou výjimku. //// nedivím se vám, lidé jako vy, kteří nedokáží akceptovat rozdílné názory a nemají argumenty, velmi často raději mlčí.
má chyba byla, že jsem nespecifikoval onoho soukromého zubaře. Měl jsem samozřejmě na mysli zubaře, který nemá smlouvy s pojišťovnami. Tedy se platí na dřevo vše.
03. 07. 2013 | 19:36

neo napsal(a):

Občan :

co se týče soukromých zubařů, výše jsem jak je u mě zvykem přiznal svůj omyl. Od vás bych se nedočkal.

Ale aby bylo jasno, jsou soukromí zubaři, kteří mají smlouvy s pojišťovnami a tam za tu plombu těch 500-1000 necháte a pak jsou ti, u kterých se hradí vše hotově a tam za plomby dáte i 3000.
03. 07. 2013 | 19:39

Mac napsal(a):

ano

inteligentní analytikové typu neouška chodí zasádně k lékařům, kteří nemají smlouvu s pojišťovnami.

Své zdravotní púojištění totiž altruističtí neouškové věnují solidárně ostatním :-)))
03. 07. 2013 | 19:40

Občan napsal(a):

Rád mám jasno v tom, s kým mám co do činění.
Pan autor ve svém profilu uvádí, že nevykonává advokacii. Proto by mě zajímalo, zda je toto - http://www.holubova.cz/cz/kdo-jsme/judr-ondrej-dostal-ph-d-ll-m -jen shoda jmen a podoby.

Rovněž mne zaujalo, že je členem správní rady společnosti "České zdravotnické fórum", v níž s ním sedí i Jiřina Musílková, bývalá ředitelka VZP.
http://www.czf.cz/clanek/spravni_rada

Dále pak mě velmi zaujalo, že se autor prohlašuje za nepolitického, avšak jeho společnost "České zdravotnické fórum" se velmi aktivně zúčastnila předvolební kampaně v r. 2010, a to VÝRAZNĚ VE PROSPĚCH ODS a TOP 09. Rovněž byla (zda je i nadále jsem nezjišťoval) velmi aktivní stran pozitivní propagace Hegerových "reforem".
http://www.czf.cz/soubory/vzprava2010

A tohle - http://www.hc-institute.org/userfiles/files/Pozvánka%20Efektivní%20Nemocnice%202013(2).pdf - už asi ani nepotřebuje komentář.

Páně autorovy aktivity v oblasti "práv pacientů" a jeho péče o dopady nálezu Ústavního soudu na zejména NEprivilegované pacienty proto na mne působí krajně pokrytecky a nevěrohodně.

Mimo mnohé jiné jsem také postřehl, že autor je velkým příznivcem trvalého zkracování hospitalizace, a to vč. pooperačních stavů.
Důsledky "šetření" formou krácení hospitalizace jsou přitom velmi dobře známy nejen ze "zdravotnictví" USA, ale dnes už i z blízkého Německa. Patří mezi ně opakované hospitalizace z důvodu komplikací v důsledku nedoléčení a nehojení (resp. infekce) operační rány, invalidita a úmrtí z důvodu nedoléření, nedostatečná rekonvalescence pacienta v nevyhovujících domácích podmínkách, a PRODRAŽENÍ léčby v podobě léčby následků nedostatečné předchozí péče.
03. 07. 2013 | 19:41

neo napsal(a):

Macoušku:
1) tak to máš blbý. Jsou i tací. Nicméně opět odkazuji výše na vysvětlení co se týče smluv s pojišťovnami.

2) v itálii běžná taxa.
tvou tetu Mullerovou neznám a tak ji nemohu pozdravovat.
03. 07. 2013 | 19:41

xx napsal(a):

Vícha: spoluúčast není žádná česká specialita, ale běžná i jinde. Dokonce v Evropě je česká spoluúčast jedna z nejnižších.

Zdravotnictví je velmi drahý obor. Má monopol a využívá strachu lidí z nemoci a smrti. Může si tady vysokou cenu dovolit.

To že jej stát takto neustále "reguluje" způsobuje to, že se na zdravotnictví přiživují zloději stejně jako na jiných státních zakázkách. Když byl syn v nemocnici, řekli nám na rovinu, abychom mu tam vozili jídlo, že oni nesmí objednávat nic jiného než konkrétní značku, navíc několikrát předraženou, což jim ruinuje rozpočet oddělení na léčiva. Klientelismus, korupce a zlodějina.

A proč ? Protože ti co rozhodují o penězích, nemají žádnou zodpovědnost ani žádný vztah k těm penězům. Navíc si dokáží vynutit jejich navýšení a ti co jim je přidělují opět nemají žádnou motivaci hospodařit účelně.

Stejný scénář, stejný mechanismus jako u staveb dopravní infrastruktury. Nelze se zlobit na konkrétní lidí že nejsou dokonalí svatí co nikdy neklopýtnou. Je třeba s tím počítat, že lidé jsou lidé a mají chyby. Systém s tím musí počítat a musí být nastaven tak, aby maximálně bránil takovému chování.

Jenomže většina hlupáků si hned řekne, ten či onen má takovou či makovou barvu a proto je to tak špatné a tolik se tam krade, Kdyby tam byl ten náš oblíbenec tak by se tolik nekradlo. Když tam pak přijde ten jejich a krade se tam stále stejně, dělají že to nevidí.

Systém je špatně. Lidé selhávají a budou selhávat VŽDY. Lidi nejsou andělé.
03. 07. 2013 | 19:44

Mac napsal(a):

neoušku
jak jsem byl dříve pravil, meleš z posledního
Ty jsi takový jouda, že nejenom chodíš k lékářům beze smlouvy s pojišťovnami, ale ty si dokonce jezdíš nechat dělat rovnátka do Itálie :-)))

Čéče, ty už jsi totálně zblbnul :-)))
03. 07. 2013 | 19:45

neo napsal(a):

Mac:

hloupí synci jeřábnic typu Macouška na zubaře nemaj vůbec.

truhlíku, nedokážeš pochopit, že u nás jsou lidé, kteří zubaře kde se hradí služby z pojištění nemohou sehnat? A neni jich málo. Já osobně mezi ně nepatřím, ale znám lidi, kteří jinou možnost nemají, protože zubařů je málo a neberou nové pacienty.
nehodlam se s tebou hádat, zvlášť ne, pokud mě hodláš napadat a urážet. Laskavě si zjisti fakta, pak se vrať, omluv se, přestaň používat nevhodných oslovení a můžem v diskusi slušně pokračovat.
03. 07. 2013 | 19:45

T.Paine napsal(a):

1) Zákon vs. vyhláška
Spravovat veřejné věci zákonem je základní stavební kámen právního státu a zdravé demokratické republiky. Proč? Protože zákon musí schválit volení zástupci občanů v parlamentu nebo občané v referendu.

Spravovat veřejné věci vyhláškou vydanou nikým nevoleným člověkem (ministrem) nebo usnesením 17 nikým nevolených osob (usnesení vlády) je základní stavební kámen absolutistické monarchie (císařské/královské edikty/dekrety) a diktátorských režimů.
Je to snadné, rychlé a proto lehce zneužitelné. S tragickými důsledky pro peněženku občanů, práva občanů, svobodu občanů a často i pro jejich život.

2) Bez prostředníka, jednoho prostředníka (1 úřad) nebo sedm prostředníků (7 veř.zdrav.pojišťoven)?

Kdo někdy navštívil aspoň jeden z paláců pojištoven (nejen zdravotních), prohlédl si jejich interiéry, vybavení, pracovníky (zejména manažery) a jejich "služební" auta (to vše za naše peníze), si odpoví sám. Ani nemusí vidět a znát jejich různě kamuflované účetní výdaje.

Pojišťovna musí vybírat víc peněz, než proplácí. Plus musí zaplatit svoji režii, provizi, čtvrtletní odměny, bonusy, ... . Jinak zbankrotuje, přesněji, jinak ji "zasanují" daňoví poplatníci.

3) Je veř.zdravotní "pojištění" privilegovaný penězovod nebo skutečné pojištění?
Je dobrovolné? Ne. Prostě ho platit musíte a samozřejmě pořád to je a bude pro napojené otesánky málo.

Základní zdravotní zabezpečení je férovější hradit z transakcí, např. z nepřímých daní (DPH), než jako přímou daň z (ne)příjmu. Všechno má svoje mezní limity a užitky. Jak stromy, tak základní zdravotní zabezpečení.
03. 07. 2013 | 19:48

Aleš napsal(a):

Fialenko, nadstandard by měly být věci estetické chirurgie, a pak věci jednoznačně zaviněné pacientem ( TBC u kuřáků) Tam už to ale začíná být nebezpečné, většinu nemocí a úrazů si nějak zaviníme sami, takže časem byste přišla s infarktem a doktor by vás zmlátil že se nemáte štvát za kariérou, ale žít v pohodě a zdravě. Zlomená noha- a kdo vám kázal lyžovat nebo sportovat? Kvalitní kloub oční čočka, zubní plomba, fixcace zlomeniny by měla být samozřejmostí. Sporný je i ten slušný pokoj
Správně to napsal Vícha hned v prvním příspěvku pod článkem.
03. 07. 2013 | 19:49

neo napsal(a):

Macoušku:

já si nenechám dělat rovnátka v itálii, ty budeš asi nemocný.

za prvé je nepotřebuji, mám zuby krásné, rovné.

za druhé neumíš číst. To nevadí, s tim ti doma poradí. Ale pro tvůj vlastní klid ti to zopakuji, abys nevypadal jako to čím jsi nazval zřejmě omylem ty mě.

cituji".... v zahraničí i víc.

u nás je zubař zpoplatněn minimálně a přesto si lidi stěžují. Chtěl bych vás vidět, kdybyste měl za rovnátka pro dítě zaplatit 5-10 tisíc EURO. "

z toho jednoznačně a neomylně i pro jednodušší Macoušky plyne, že v ZAHRANIČÍ byste dal víc, že U NÁS je zubař zpoplatněn minimálně a tedy LOGICKY se v EURECH platí služby zubařů v ZAHRANIČÍ.

pokud to stále nechápeš, nelze ti pomoci.
03. 07. 2013 | 19:50

Občan napsal(a):

Zase špatně, Neo.
Za obyčejnou plombu u svého "pojišťovenského" zubaře ZATÍM neplatíme nic, za bílou dle velikosti od 400.- Kč do 900.- Kč.
03. 07. 2013 | 19:50

Mac napsal(a):

neoušku, opravdu mi věř, že kdyby na tvém místě byl diskutující s mozkem, nevymaštěný fanatik s trochu logickými argumenty a ne s totálními bláboly...možná bych uvažoval o omluvě za důvěrné oslovení "neoušku".

Ovšem ty jsi nebetyčný , nic neznající a nepřemýšlející hlupák, kterému se tady valná většina chechtá. Myslím, že se ti omlouvat nebudu :-)))
03. 07. 2013 | 19:52

neo napsal(a):

Občan:

tak tady lžete jako obvykle.

jsou dva druhy amalgámových plomb. Ručně míchaný a ten opravdu zatím hradí pojišťovna a pak dózovaný a ten stojí 4-6 stovek. Za kompozit tedy bílou kolem 600-1000.

pakatel proti tomu, kolik to i s ošetřením stojí normálně.
03. 07. 2013 | 19:56

Mac napsal(a):

a na závěr - pokud si nejezdíš nechat dělat rovnátka do Itálie, není mi moc jasné, proč sem taháš italská rovnátka a italské ceny. A znovu říkám - žvaníš i pokud jde o tu Itálii - znovu tě pěkně prosím - dej odkaz na ceník, kde pár drátků vyjde na čtvrt mega . Žvástale
03. 07. 2013 | 19:56

Občan napsal(a):

Macu,
mohl byste, prosím, zkusit chvíli ignorovat nicku Neo?
Vznesl jsem vůči autorovi článku pár docela zásadních otázek a nerad bych, aby zanikly v Neově řádění.

Díky!
03. 07. 2013 | 19:56

Mac napsal(a):

Občan

rozkaz!! :-))) už mě ten hlupáček stejně začíná nudit
Hezkej večer :-))
03. 07. 2013 | 19:59

neo napsal(a):

Mac :

no tak je mi jasné, že agresivní jedinci jako ty se nedokáží omluvit a v útocích budou i nadále pokračovat. Kompenzují si tím vlastní nedostatečnost. Potřebují se povyšovat, leští si tím zvadlé "ego". V tvym věku žádnej div:)

Evidentně ani po vysvětlení jsi to opět nepochopil. Doporučuji tedy zajít za maminkou, ona ti to vysvětlí třeba na motýlcích.

mimochodem, tímto s tebou končim, pokud se neomluvíš a nepřestaneš vulgárně urážet.

Jako obvykle jsem uvedl jen prostá jasná fakta. To, že se ti to nelíbí a nemáš odpověď, krom vulgárního napadání, je jiná věc.
03. 07. 2013 | 19:59

neo napsal(a):

Mac:
taham je sem proto, abych ukázal, že u nás je zubař levná záležitost a když někdo dá 530 kč tak nemá důvod k breku.

že to nechápeš není můj problém.
03. 07. 2013 | 20:01

neo napsal(a):

Občan:

lháři, copak? Nehodí se vám, že váš stbáckej výtvor zapadne? Pujdete si pak kopnout nicko do invalidy , cizince, roma nebo homosexuála?
03. 07. 2013 | 20:03

Občan napsal(a):

Macu, dík :o)
03. 07. 2013 | 20:08

Fialenka napsal(a):

Aleši,

jasně, nadstandardem má být i estetická medicína.
U toho zavinění, jak sám říkáte, je to sporné. Proto bych zavinění nebrala jako důvod k hrazení léčby. Mimo případů, když se někdo léčí z cirhozy jater a znovu začne pít.
03. 07. 2013 | 20:11

xx napsal(a):

Fialenka: neměl by být nadstandard vše co vylepší léčení ale nesouvisí přímo s léčebným postupem ? Př. zlomenina - vyléčí jí stejně dobře sádra jako plastové barevná ortéza, ale ten dražší postup by měl být doplacen.

Pobyt v nemocnici - člověk se vyléčí stejně dobře na pokoji s deseti dalšími pacienty, jako na pokoji kde je sám a má k dispozici TV, takže za TV a samotku je třeba doplatit.

Pokud mám zlomenou nohu, nevidím jediný důvod proč bych si nemohl dát k obědu například burger nebo biftek. Ale musím si za něj pochopitelně stovku nebo dvě doplatit !

S tou estetickou chirurgií je to podobné, ale tam existují i objektivní důvody, proč například provádět plastiku obličeje a pod. Lidé mohou trpět psychickými problémy pokud mají pocit že jsou terčem posměchu např. To pak není žádná rozmařilost požadovat plastiku obličeje nebo zvětšení prsou.

Pokud nebudou nadstandardy, systém bude nabízet jen ten základ. Nikdy se nestane, že budou mít k obědy bifteky všichni komu to zdravotní stav dovolí. Naopak, všichni budou mít vařené suché hovězí plátky a loňské brambory bez možnosti objednat si něco jiného.

Když už trpím nějakým úrazem, proč ještě musím trpět přítomností dalších lidí, pokud nemám lidi rád. Když už trpím úrazem, proč mám ještě trpět hlady nebo jíst něco co mi přináší další nepříjemnost do života jenom proto, že všichni možní pacienti na lepší menu nemají ?

To je totiž argument odpůrců nadstandardu - nadstandardy být nemají, protože si je nemohou dovolit všichni.

Jaká logika.
03. 07. 2013 | 20:25

gaia napsal(a):

neo tady vyvádí, jakoby lidi měli jen 1 zub.
pak 530 není skutečně nic likvidačního, ale násobeno 32 je fakt už dost.

ale kam dospěla zubařská péče v USA, na to stačí si najít baltimoresun. com

tam umřel 8 letý hošíček na zánět zubu, neb rodiče neměli na žádné ošetření, další 17 letá dívka zas po extrakci zubu moudrosti u dentisty, ten to velmi doporučuje , dal umrtvovací injekci,z toho má prachy a provizi od farmakologa, ale když holka zkolabovala, tak nevěděl, co s ní, neb nebyl doktor, dívka zemřela, matka začla zjišťovat další únrtí dětí u zubařů a aby se ta péče zlepšila, ale pustili se ostaní rodiče do ní ze všech stran, že pak budou zubaři ještě dražší.

je to v anglkičtině, ale USa náš vzor a dohnat a předehnat, neo bude vykládat, že se musíme poučit u vyspělých států.
03. 07. 2013 | 20:30

gaia napsal(a):

xx

vy byste asi chtěl, aby se mohli léčit jen staří a bohatí dědci

ale má pak to zdravotnictví vůbec nějaký smysl?

I chudí by se měli léčit, neb mají různé nemoci, na kterých se doktoři mohou poučit a posunout lidstvo kupředu, přečtěte si Egypťana Sinuheta, tam jsou zajímavé názory lékaře, jak by to mělo být, tady ale každý kouká jen na prachy.
03. 07. 2013 | 20:35

neo napsal(a):

gaia:

vy jste tu chyběla:) Máte zaplombováno 32 zubů? Gratuluju, kdybyste investovala do kartáčku, pasty a ústní vody, ušetřila byste.

dejme tomu, že se vám jich zkazí a bude plombovat třetina. Což je i dost. Předpokládám taky, že se nezkazí všechny najednou, ale postupně. Takže je to 530 zhruba desetkrát v průběhu několika let. To by měla utahnout i učitelka, která musí mít každý rok nové auto, aby měla před žáky autoritu.
USA si strčte za katedru
03. 07. 2013 | 20:38

Mac napsal(a):

neouškovi komsomolci by k autoritě (a rozumu) nepomohl ani Bugatti Veyron :-)))
03. 07. 2013 | 20:41

neo napsal(a):

Mac:

Macouškovi synkovi jeřábnice ale Bugatti pomůže. Minimálně kompenzovat komplex z nestojíc...ehm...

zase jsi mimo, použil jsem jen slova pančelky. Sama toto tvrdila, ale to bys měl vědět.

mimochodem, zdrobněle si nazývej bývalou manželku.
Jak vim, že jsi rozvedenej? No, kdo by vydržel s takovým agresivním nefunkčním jedincem?
03. 07. 2013 | 20:44

Občan napsal(a):

Dvouiksko, zrovna u Vás mě překvapuje absence ekonomického uvažování.

Odložme falešný humanismus a hovořme v moderní terminologii.
Pacoš nemá co být nahlížen jako člověk, ale pouze jako "lidský zdroj", u něhož je třeba "vhodnou údržbou" co nejdříve obnovit "schopnost podat plný pracovní výkon", aby mohl hradit všechny daně, poplatky a ceny a aby co nejdříve obnovil SPOTŘEBU v původním rozsahu. Jedině takový "lidský zdroj" má nějakou hodnotu jak pro "trh", tak pro stát.

Hezkou demonstrací NEEKONOMIČNOSTI uvažování pojišťovenských i ministerských "ekonomů" je zrovna ta plastová "sádra".
Ta totiž v mnoha případech umožňuje, na rozdíl od klasické sádry, zachování plného pracovního výkonu, aniž by tím utrpělo hojení.
Nemluvě o tom, že plastová fixace je obnovitelná a modifikovatelná, zatímco klasická sádra nikoli. Tu musí ošetřující při kontrole sejmout a vyhodit, zatímco plast znovu přiloží a "zalepí"; eventuálně jej upraví a znovu přiloží.
V konečném důsledku tedy vyjde plastová fixace pojišťovnu citelně levněji než klasická. Přesto ministerstvo i pojišťovny preferují NEEFEKTIVNÍ a NÁKLADNĚJŠÍ klasickou fixaci.

A tak bych mohl pokračovat třeba v oblasti korekce očních vad, ošetření chupu a ústní dutiny, chirurgických zákroků atd.
Úhradová preference NEJLACINĚJŚÍCH (NIKOLI nejlevnějších!!!) léčebných postupů a prostředků činí zdravotní péči DRAHOU A NEEFEKTIVNÍ. Zákon výslovně uvádí, že pojišťovny hradí jen -nejlevnější ještě legální léčebné postupy a prostředky vč. zdravotních pomůcek-, a to zcela BEZ ohledu na efektivnost takového léčení.
03. 07. 2013 | 20:54

modrý edvard napsal(a):

autor: četl jsem, děkuji.
03. 07. 2013 | 20:54

MartinO napsal(a):

gaia:

Jistě dokážete vysvětlit jakto, že naděje dožití v USA je o rok delší než v ČR když tam lidi umírají hromadně neošetření nebo po špatném ošetření na banální nemoci. S chutí do toho.
03. 07. 2013 | 20:56

jenda lendy napsal(a):

Mac napsal(a):
neoušku, opravdu mi věř, že kdyby na tvém místě byl diskutující s mozkem, nevymaštěný fanatik s trochu logickými argumenty a ne s totálními bláboly...možná bych uvažoval o omluvě za důvěrné oslovení "neoušku".

Ovšem ty jsi nebetyčný , nic neznající a nepřemýšlející hlupák, kterému se tady valná většina chechtá. Myslím, že se ti omlouvat nebudu :-)))
------
Naprosty souhlas, mozna je to tou flexibilni pracovni dobou
03. 07. 2013 | 20:56

intoška napsal(a):

To je hrůza, mě čeká operace, ani na okamžik jsem neuvažovala o ničem jiném než o "nadstandardu", ale jak to tak líčíte, třeba to finančně nezvládnu (nejlevnější asi bude amputace). Hrozné je, že si nic nemůžete naplánovat, všechno se pořád mění, ze dne na den, a takové závažné věci, kdy nám může jít opravdu o život... Dokážu si představit, co budou pojiš´tovny hradit :bylinky, nejlépe kopřivy - heřmánek je dražší, pouštění žilou, zaříkávání.
03. 07. 2013 | 20:56

Občan napsal(a):

Já panu autorovi pro jistotu zopakuji svoje dotazy:

Pan autor ve svém profilu uvádí, že nevykonává advokacii. Proto by mě zajímalo, zda je toto - http://www.holubova.cz/cz/kdo-jsme/judr-ondrej-dostal-ph-d-ll-m - jen shoda jmen a podoby.

Rovněž mě zaujalo, že je členem správní rady společnosti "České zdravotnické fórum", v níž s ním sedí i Jiřina Musílková, bývalá ředitelka VZP.
http://www.czf.cz/clanek/spravni_rada

Dále pak mě velmi zaujalo, že se autor prohlašuje za nepolitického, avšak jeho společnost "České zdravotnické fórum" se velmi aktivně zúčastnila předvolební kampaně v r. 2010, a to VÝRAZNĚ VE PROSPĚCH ODS a TOP 09. Rovněž byla (zda je i nadále jsem nezjišťoval) velmi aktivní stran pozitivní propagace Hegerových "reforem".
http://www.czf.cz/soubory/vzprava2010

A tohle - http://www.hc-institute.org/userfiles/files/Pozvánka%20Efektivní%20Nemocnice%202013(2).pdf - už asi ani nepotřebuje komentář.

Páně autorovy aktivity v oblasti "práv pacientů" a jeho péče o dopady nálezu Ústavního soudu na zejména NEprivilegované pacienty proto na mne působí krajně pokrytecky a nevěrohodně.

Mimo mnohé jiné jsem také postřehl, že autor je velkým příznivcem trvalého zkracování hospitalizace, a to vč. pooperačních stavů.
Důsledky "šetření" formou krácení hospitalizace jsou přitom velmi dobře známy nejen ze "zdravotnictví" USA, ale dnes už i z blízkého Německa. Patří mezi ně opakované hospitalizace z důvodu komplikací v důsledku nedoléčení a nehojení (resp. infekce) operační rány, invalidita a úmrtí z důvodu nedoléření, nedostatečná rekonvalescence pacienta v nevyhovujících domácích podmínkách, a PRODRAŽENÍ léčby v podobě léčby následků nedostatečné předchozí péče.
Kde zůstalo právo pacienta na vhodné a účinné ošetření a léčení?
03. 07. 2013 | 20:58

Občan napsal(a):

MartinO napsal(a):
"gaia:
Jistě dokážete vysvětlit jakto, že naděje dožití v USA je o rok delší než v ČR když tam lidi umírají hromadně neošetření nebo po špatném ošetření na banální nemoci. S chutí do toho. 03. 07. 2013 | 20:56"

Ona je vyšší i na Kubě. A na kubě je rozdíl vůči USA pouhé tři měsíce. Čím to vysvětlíte?

V USA to je dáno zprůměrováním velkého rozptylu mezi jednotlivými státy federace:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_life_expectancy
Ve 25ti státech fedrace je stejná nebo nižší (dokonce výrazně nižší) než v ČR. Zajímavé je, že směrem nahoru je ten rozptyl o něco menší.
03. 07. 2013 | 21:14

xx napsal(a):

Občan: já nepsal nic o tom, které způsob je výhodnější ekonomicky. To bych nechal na posouzení pojišťovnám. Ovšem pouze v systému, kde stát nenařizuje pojišťovnám kolik peněz za co mají utrácet.

Myslím že sem taháte pojišťovny trochu víc než by si zasloužily a že vina toho na co si oprávněně stěžujete je cele na straně ministerstva, která silně reguluje zdravotnický trh a proto je tak bídném stavu.

Nevím kolik zkušeností máte vy osobně ze zdravotnictví. Já jsem jich pár učinil, nikoli jako pacient ale jaksi z druhé strany, když jsem dělal nějaké melouchy pro lékaře, kterým bylo oficiální cestou zamítnuto vybavení a oni si jej bastlili na koleně za pomoci kamarádů a víceméně za své. Byla to nejzajímavěší práce jakou jsem kdy dělal, a také nejděsivější. Dostal jsem se na přímo na sál, hrabal se tam v počítačích a spolupracoval na v pravdě neuvěřitelných projektech zachraňujících životy. Sice jako pouhý "nádeník" ale i tak to bylo hodně zajímavé. Při tom jsem se dověděl i lecos ze zákulisí fungování klientelisticko korupčního systému českého zdravotnictví. A nevidím jiné východisko, než konkurenci a trh, protože jakýkoli statní systém je výhradně a pouze závislý na lidských morálních vlastnostech. A to je z principu vždy vošajslich.

Lidi prostě nejsou čistí andělé. A tržní systém umí rizika tohoto ošetřit lépe než jakýkoli institucionální dohled. protože ten dohled dělají opět jen lidé a je tudíž závislý na jejich vlastnostech a ctnostech.

Všeobecně zažitá klamná představa, že pan doktor nosí svatozář a vůbec učenci a mudrci patří mezi bezúhonnou elitu vznikl zřejmě kdysi ve středověku, kdy se na vzdělání dávali jen lidé čisté mysli schopni pokání ( a tehdy někteří selhávali ) Ale dnes má vzdělání kde kdo a vůbec to nesouvisí s tím, jaký je daný člověk charakter.

Ale pro člověka, pro kterého trh je sprosté slovo a stát je něco jako božstvo, je to asi zbytečné povídání, že ?
03. 07. 2013 | 21:21

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Mistnich komousu jsem se chtel zeptat, co jim tak strasne vadi na tom, ze si nekdo priplati za lehci sadru? To vas ta zavist tak szira, ze si nemuzete pomoct?
03. 07. 2013 | 21:23

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

gaia Byla jste nekdy na nejakem zubarksem zakroku u nas? U slozitejsich veci bezne podepisujete reverz, ve kterem jsou podobne moznosti (ochrnuti atd.) vyjmenovany jako mozne komplikace.
Takovych pripadu mame u nas vic nez dost, vcetne do bricha zasite 40cm operacni spachtle...
Systemem zdravotniho pojisteni to zjevne nebude.
03. 07. 2013 | 21:25

xx napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je....

Do břicha zašitá špachtle u zubaře ?! To bych raději šel se zubem ke kováři.
03. 07. 2013 | 21:28

Občan napsal(a):

Dvouiksko,

v USA majít ve zdravotnictví trhu a konkurence habakuk a přitom to tam funguje ještě mnohem hůř než v ČR. Přičemž mají USA spolehlivě nejdražší (nejnákladnější) zdravotnictví na světě, aniž by se tam dostala alespoň základní zdravotní péče všem občanům.
USA jsou na tom se zdravotnictvím dokonce už tak "dobře", že tam po venkově a po chudinských koloniích objíždějí dobrovolnické polní ošetřovny, poskytující nejzákladnější ošetření a očkování alespoň některým pacientům, především dětem.

Mimochodem - ten "trh" provozuje podle Vás KDO nebo CO?
Domníváte se snad, že se provozuje tak nějak sám z nějaké nemateriální podstaty?
03. 07. 2013 | 21:32

Mac napsal(a):

xx

no to je fajn, že pro naše zdravotnictví nevidíte jinou možnost než konkurenci a trh..... a ještě nám popovídejte, že zdraví je zboží jako cokoliv jiného a třeba ještě nějaké podobné pravičácky-liberální perly.

Jak to je s tím trhem a konkurencí předvedl Bendl ve středních čechách, když tam za pusu rozstřelil pár nemocnic. Noví majitelé, kamarádíčci, zařízli (samozřejmě zcela tržně) nelukrativní provozy, lukrativní (dialýza, onkologie) předali do pronájmu extra založeným firmám a dojí a dojí.

A pokud se zjistí, že na daném místě místo nemocnice ponese více hotel, co těm tržně zaměřenejm hochům zabrání v takové menší demolici?

A že se zhorší a zdraží dostupnost zdravotní péče? No bóže, máme přece trh.

Mimochodem, to vaše bastlení na chirurgických sálech mi trochu zavání Andersenem. Chtěl bych vidět doktora, kterej by měl vaše bastlířské dílo obhajovat s odvoláním na lege artis při nějaké kontrole nebo auditu :-)))
03. 07. 2013 | 21:38

Mac napsal(a):

Občan

jojo, Amerika je zem velikááá......

To si takhle místňák blouznící o trhu zkoukne pár dílů Chicago Hope a věří, že taková úžasná péče je v US standard.
Je, možná tak pro každýho desátýho.

Ne že bych byl nějakej hurá vlastenec, ale pánbu zaplať za naše zdravotnictví.

Akorát je třeba konečně zatnout tipec různým Šnajdrům, aby neutíkaly miliardy ročně, a i to financování bude zvládnutelný
03. 07. 2013 | 21:45

Kelt napsal(a):

Jsem pro nadstandardy.
Chceš jednolůžák,televizi,připojení na internet,sestru jenom pro sebe-tak si připlať podle ceníku.
Nebo si plať pravidelně komerční připojištění a výše uvedené zaplatí pojišťovna,eventulně operatéra dle výběru.
Ale,
pokud si zlomíš krček a je ti 18 a nemáš peníze na titan,tak dostaneš cement a čeká reoperace po pár letech,tak je to dělení na péči chudinskou a pro ty co si to mohou zaplatit.
Nehledě na to,že ta reoperace se prodražuje s rizikem ohrožení zdraví pacinta a možnou invaliditou.
Proč je lehká sádra nadstandard,to by měl HEGER OBJASNIT,neb zhotovení klasické sádry je jak personálně,tak materiálně náročné,nehledě na komplikace spojené s kožními exemy a nemožností kontroly postupu léčení.
Pokud sedm let se nezvýšila platba za státní pacienty a "díky"stanovéné DPH na zdr,materiál,tak ze zdravotnictví odtéká ročně cca 7 miliard Kč.Zvýšení platby za státní pojištěnce v úrovni inflace a zrušení DPH na zdr.materiál by vyřešilo deficit financování zdr.péče.
03. 07. 2013 | 21:48

xx napsal(a):

Občan: o Americe Vám nic vykládat nebudu. Jednak jsem tam nikdy nebyl, a vykládat si s levičáky o Americe a o svobodě, to je jako procházet se v červeném obleku v ohradě s býky.

Já mluvil o našem systému zdravotnictví a ne o americkém. Napište nám třeba něco o vašich zkušenostech a znalostech o skutečném stavu našeho zdravotnictví z hlediska fungování a financování. To co načtete z veřejných zdrojů je jen klam a maska. Reálie jsou daleko horší.

Ale když už jsme u toho, co takhle přednést svou představu, jako by šlo zlepšit onen špatný stav ?

A neříkejte mi prosím nic o výměně ministra zdravotnictví a jeho politiky. Ten systém uvnitř je zcela imunní proti jakékoli změně politiky a ministrů. Změna scény v divadle také nemění fungování divadla, pouze mění obraz který zrovna ten večer dávají.
03. 07. 2013 | 21:54

Občan napsal(a):

Macu,
proč myslíte, že Kanada, která má USA doslova "za sedmero rybníky", zděšeně prchla do lákavé myšlenky úplné privatizace zdravotnictví? :o)

A protože Heger s Bendlem zjevně vyhlásili "tržním pionýrům" večerku, tak si tak přemýšlím nad tím, jak asi Dvouikskovo kamarádi z řad "bílých havranů" vyúčtovávají ta samodomo léčidla vedení špitálu a následně pojišťovnám.
03. 07. 2013 | 21:55

MartinO napsal(a):

Občan:
citace
"Ona je vyšší i na Kubě. A na kubě je rozdíl vůči USA pouhé tři měsíce. Čím to vysvětlíte?

V USA to je dáno zprůměrováním velkého rozptylu mezi jednotlivými státy federace:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_life_expectancy
Ve 25ti státech fedrace je stejná nebo nižší (dokonce výrazně nižší) než v ČR. Zajímavé je, že směrem nahoru je ten rozptyl o něco menší"
========================================================
Čím to vysvětlím? Nevím. Možná by stálo za to se zeptat těch tisíců Kubánců kteří se již utopili při útěku z kubánského ráje na Floridu do té pekelné kapitalistické země s tím otřesným zdravotnictvím.
V 25 státech USA je naděje dožití nižší než v ČR? Na to jste přišel jak? Já počítám, že 71% států USA má naději dožití vyšší než ČR.
Neodpověděl jste jak je to možné když tam občané dle vás nemají základní péči a USA musí objíždět polní ošetřovny. Něco tady nehraje :-D
Dále bych byl rád kdybyste okomentoval tuto tabulku

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Life_expectancy_at_birth,_1980-2011_(years).png&filetimestamp=20130129120827

Jak vysvětlíte, že se doba dožití v ČR neustále reketově zvyšuje když se dle vás úroveň péče u nás neustále snižuje? Jak vysvětlíte, že se Češi na konci slavného socialistického zdravotnictví dožívali o 4 roky méně než Němci a jak vysvětlíte, že od pádu socíku se doba dožití u nás zvýšila o 6.5 let kdežto v Německu jen o 5.4?
03. 07. 2013 | 22:02

xx napsal(a):

Kelt: zvýšení příspěvku za státní pojištěnce - co vy si pod tím představujete. To by mne fakt zajímalo. Dochází vám, že to jsou peníze jdoucí ze státního rozpočtu, který nemá jiné příjmy, než daně od lidí ? A hospodaří se značným deficitem ! Kolik bychom měli odvádět na daních z příjmů, když nestačí 48%. 55%, 70% nebo snad všechno ? Bude nám stát dávat potravinové příděly a my budeme pracovat jen na daně ?

Jaký dá ekonomický smysl, když deficit ze zdravotnictví přesunete do deficitu státního rozpočtu ? Jen budete přesouvat účetní položky z jedné účetní knihy do druhé.

To není řešení problému ale zametení problému pod koberec. Typické politikovo řešení. Nejste náhodou politik ?
03. 07. 2013 | 22:02

Mac napsal(a):

xx

sice jste to psal občanovi, ale nedá mi to:

vy mluvíte jedním dechem o Americe a svobodě??

i kdybych pominul řádění US hochů ve světě v posledních dejme tomu dvaceti letech (samozřejmě pod praporem svobody), tak vy jste neslyšel o současné bigbrotherové aféře, která zasahuje doslova celej svět?

Kristovanoho, tyhle amerikánskosvobodné iluze....

a jestli je pro vás svoboda to, že cca polovina US občanů se nedostane ke kloudné zdravotní péči......
03. 07. 2013 | 22:06

Občan napsal(a):

Dvouiksko,

ten stav by bylo možné zlepšit snadno a rychle ZEFEKTIVNĚNÍM ošetřování, léčení a používání pomůcek.
Tedy EKONOMIZACÍ - používat nikoli nejlacinější postupy, léčiva a pomůcky, ale takové, které pacienta UZDRAVÍ - čím rycheji a účinněji, tím lépe a LEVNĚJI.

Pidistát se sotva 10 mega obyvatel také nepotřebuje víc než dvě zdravotní pojišťovny - jednu veřejnou a jednu komerční pro potřeby připojištění. Připojištění na nadstandardy v podobě kosmetických zákroků, ubytovacího komfortu, domácích porodů a pod.
Pidistát rovněž nepotřebuje SOUKROMÉ "sítě zdravotnických zařízení" typu Agel apod. financované z VEŘEJNÉHO pojištění. Pokud chce někdo provozovat privát špitály a polikliniky, nechť provozuje - ZA SVÉ a v rámci KOMERČNÍHO pojištění MIMO veřejné zdravotní pojištění.

Pokud se někdo bude chtít pojistit zcela privátně a tím pádem MIMO veřejné zdravotní pojištění, nechť jde. Ale bez možnosti domáhat se nekomerčního ošetření a léčení v případě drahých závažných onemocnění, s nimiž ho komerční pojišťovna vyhodila.
Návrat do veřejného pojištění by měl být možný pouze po doplacení pevně stanovené částky ve výši minimálního pojištění za všechna leta mimo ně - klidně i převodem z účtu u soukromé pojišťovny.

Mohl bych pokračovat ještě dost dlouho; ale protože to je zbytečné úsilí, popřeji Vám příjemný zbytek večera.
03. 07. 2013 | 22:09

Mac napsal(a):

jistěže se musí - konečně -zvýšit příspěvky za státní pojištěnce.

Kde se ty peníze vezmou? Stupidní dotazy.
Stačí trochu míň krást, míň outsoursovat, kupovat všechno vybavení v řádných výběrových řízeních.
Pak se nestane, že laserové operační centrum se koupí v Ostravě za 10 mil. doláčů, když průměrná cena ve světě je poloviční apod.

Takže žádné strašení krachujícím rozpočtem. Když se dá více do zdravotnictví, zbyde lumpům na ministerstvech míň na kradení.
Ale chce to vůli kontrolovat, jak se s penězi v nemocnicích nakládá.
03. 07. 2013 | 22:12

Mac napsal(a):

Občan

bingo:-))

a zase na tom není nic tak složitýho, akorát se to nehodí do plánů jistejm kormidelníkům naší země....Julínek se Šnajdrem by mohli vyprávět
03. 07. 2013 | 22:14

xx napsal(a):

Občan: vy to stále nechápete, že ne. To co vy představujete jako řešení, řešení nepřináší. Z prostého důvodu. Schází tomu ten mechanismus jakým toho docílit. Pokud mluvíte o ekonomizaci a zefektivnění a zároveň zavrhujete trh jako mechanismus, pak byste měl napsat, jakým mechanismem toho zefektivnění chcete dosáhnout.

Zavedením jedné pojišťovny nedosáhnete ničeho. Zákon pokud vím jasně ukládá, že pojišťovny nesmí utratit na provoz více, než tuším 3% vybrané sumy. 3% ze 100 miliard = 3 miliardy. 3% z 50 miliard a z 20 miliard a z 30 miliard = opět 3 miliardy. Kdyby tu bylo 20 pojišťoven a každá směla utratit 3% na provoz, neutratí dohromady víc než 3 miliardy. Neúprosný zákon světa čísel.

Odkázat soukromé zdravotnictví jen do sféry soukromého pojištění je nesmysl. Když stát sebere lidem značnou část příjmů, nelze pak po lidech požadovat aby si ze zbytku ještě plně hradili již jednou zaplacenou péči jenom proto, že druzí nemají na příplatky.

Takže jakým mechanismem byste vy docílil zefektivnění ?

Víte upřímně, jsem si jist že na nic nepřijdete, protože zjevně nemáte ponětí o tom, jak to uvnitř vlastně funguje. Není divu, že nebudete schopen ani se dvěma VŠ navrhnout nějakou smysluplnou změnu, která povede ke zlepšení stavu.
03. 07. 2013 | 22:22

Kelt napsal(a):

xx,
je mně poněkud trapné vysvětlovat tak jednoducho věc-ale prosím.
Za státního pojištěnce platí stát od roku 2007 723 Kč,o kolik myslíte,že narostla inflace za těch 6 let-minimálně o 10-12 %.
Takže úvaha i min.Hegera o jejím zvýšení na cca 800 Kč je zcela v reálná a odpovídající.
Za to,že stát-potažma vláda rozpočtové odpovědnosti hospodařila,jak hospodařila,t.j.s enormními
deficity nemohou ani nemocnice,ani státní pacienti-"pláčete na nesprávném hrobě".
Ty cifry o výši daní jste si vycucal z palce,to pokládáte za argument?
Možná,že by Vás mohlo zajímat,že co se týče podílu výdajů na zdravotnictví k HDP,tak jsme dost hluboko pod průměrem EU.
A co se týče SR,tak je na každé vládě,jaké si určí priority a jak dokáže z příjmy SR hospodařit-vláda expremiéra Nečase a exminista Kalouska se opravdu moc nepředvedla,ale to je jiná kapitola.
03. 07. 2013 | 22:29

xx napsal(a):

Mac: není to složité, vůbec to není složité. Jenom to nejde. Ale složité to není. Váš i občanův problém vězí v tom, že si problémy systémové, tedy ty které apriori způsobuje vadnost systému, personifikujete do konkrétních politických osobností, které z nějakého ideologického důvodu odmítáte.

Tím ale obelháváte sami sebe. Realita je taková, že když to nebude Julínek se Šnajdrem, tak to bude Pepa Novák s Frantou Vodvedle. Změní se jen osoby a obsazení, systém bude ale dál vadný.

Tu zkušenost, kterou jsem výše pospal, jsem neudělal za Julínka se Šnajdrem, ale daleko dříve než tihle dva přišli do vysokých funkcí. Ten malouch jsem dělal ještě za ministrů z řad ČSSD, už nevím jestli Emerová nebo ta Součková či David, možná všichni, protože jsem na tom dělal delší čas a oni se tam střídali jako děti na prolézačce.

Vážně problém zdravotnictví nesouvisí s osobou Julínka ani Šnajdra, ale s vadným systémem, který je třeba změnit.

Sloučení pojišťoven to ale rozhodně není. To je stejně jalový nápad, jako přesun dluhu ze zdravotnictví na stát. To není řešení ale účetní kamufláž.
03. 07. 2013 | 22:34

Občan napsal(a):

Milé Dvouiksko,

"trh" je nejNEekonomičtějí a nejNEefektivnější způsob jak se snažit dosáhnout KVALITNÍHO zdravotnictví (a čehokoli jiného).
MECHANISMUS zefektivnění jsem Vám popsal polopaticky a rozvedl jsem ho poměrně podrobně i výše. Další zbytečné úsilí nehodlám vyvíjet.

Pořád čekám na vysvětlení CO si vlastně pod slovem "trh " představujete a KDO nebo CO se domníváte, že jej provozuje.
03. 07. 2013 | 22:36

xx napsal(a):

Kelt: To vysvětlení jste si mohl ušetřit, protože nepřineslo nic nového do debaty.

To co jsem o tom napsal platí stále. Tedy když se zvýší platba za státní pojištěnce, těch 7 miliard stít někde bude muset vzít. Představa že vláda ušetří ty peníze na zlodějinách je z říše fantazie. V reálném světě buďto vydá dluhopisy nebo zvýší daně lidem. Jinou možnost státní rozpočet nemá.

Takže v konečném důsledku, nic jako státní pojištěnci neexistuje. Jsou to jen účetní operace s daňovými výnosy.

Upřímně, nechápu čemu na tom nerozumíte.
03. 07. 2013 | 22:43

MartinO napsal(a):

Kelt:

Bože jak já nesnáším tyhle pokrytecké kecy o údajném špatném hospodaření. Pro Kalouska by nebyl žádný problém najet na vyrovnaný nebo dokonce přebytkový rozpočet. Co by se ale stalo? Hned druhý den by byly ulice plné vás, uprskaných důchodců, odborářů s vuvuzelama, svobodných matek, všemožných úředníků, učitelů, policistů, lékařů...
Tito samí pak mektají, že kdosi "zaťal sekeru" a je špatný hospodář. Jste opravdu tak mimo a věříte tomu, nebo je to jen nějaká divná hra jejíž smysl mě uniká???
03. 07. 2013 | 22:44

xx napsal(a):

Občan: dobrá, pro tuto debatu příjmám vaši premisu o trhu a už o něm prosím tedy dále nemluvme. Mé lekce o tržní ekonomice se nedočkáte, to předesílám rovnou. Nehodlám marnit čas.

Výše čtu, že je třeba zefektivnit a zekonomičtit zdravotnickou péči zefektivněním a zekonomičtěním. A sloučením pojišťoven ( blbost - vsyvětlil jsem proč ) a vyřazením soukromých subjektů z veřejného pojištění.

Nic víc výše nevidím.

To naprosto brilantní plán ze dvou důvodu. Z důvodu jedna a také z důvodu dva.

věděl jsem že se vyžíváte v jalovém žvanění a nepochybuji o tom, že byste v tom dokázal pokračovat ještě dlouho. Leč i kdybyste tu takto řečnil dva dny, stále byste se ani nedotkl reálu.

Ostatně vaše vzdělání podle mého soudu ani nic jiného neumožňuje.
03. 07. 2013 | 22:50

Kelt napsal(a):

xx,
SR na rok 2013 počítá s výdaji ve výši 1 180 mld.Kč.
Kolik z toho dělá 7 miliard si snad dokážete spočítat sám.
Další naši debatu pokládám za naprosto zbytečnou.
03. 07. 2013 | 22:53

Kelt napsal(a):

Martin 0
Vám uniká úplně vše,protože máte místo mozku modré amarony.
Mějte se a pokud pro mne do budoucna můžete něco udělat,vynechte mne.
03. 07. 2013 | 22:57

xx napsal(a):

MartinO: jsem stále více přesvědčen, že Bárta a VV skončili proto, že se pokusil omezit výdaje na dopravní stavby. Ty jsou alfou a omegou moci tzv kmotrů. Je zcela lhostejné proč to Bárta chtěl udělat, zda mu šlo o úspory nebo o vlastní kšeftíky. Prostě to udělal a vyjel tam odsud jako namydlenej čert.

Kalousek i kdyby stokrát chtěl ( a on samozřejmě nechce ), nemá mnoho prostoru pro manipulaci rozpočtem a ten prostor kde může škrtat je politický ekrazit.

Na jedné straně jsou mandatorní výdaje jako jsou sociální dávky a důchody, na druhé straně jsou ještě méně dotknutelné kmotrovské dávky v podobě velkých veřejných zakázek. Korunu tomu dodává povinnost spolufinancovat dotační tituly z EU.

Takže on to problém docela je. Kalousek může škrtat leda tak platy zaměstnanců nebo výdaje na propisky na ministerstvech. To je všechno.
03. 07. 2013 | 22:58

xx napsal(a):

Kelt: podívejte se s jakými počítá příjmy a snad Vám to docvakne. Do té doby souhlasím se zbytečností téhle debaty.
03. 07. 2013 | 23:04

xx napsal(a):

Kelt: No ovšem, už mi to došlo. Omlouvám se.
Ty cifry o výši zdanění - to je ono. Vy totiž hledíte na svět oknem mzdové účtárny. Proto to nepochopení poznámek o účetních knihách a státním rozpočtu atd.

Moje chyba, neuvědomil jsem si hned jak omezený je Váš výhled.
03. 07. 2013 | 23:15

MartinO napsal(a):

Kelt:

Amarouny v hlavě máte akorát vy. Vy jste důchodce, že? Jen účet soc. pojištění byl minulý rok 50 miliard v mínusu. Tak budeme dobří hospodáři, přestaneme zatínat sekeru a od příštího měsíce budete mít důchod o 2000 nižší. Souhlas pane pokrytec? Jéé to by bylo kvikotu...

Víte co? Přestaňte psát hlouposti a já na vás nebudu reagovat. Tak jednoduché to je.
03. 07. 2013 | 23:51

Marie napsal(a):

Pokud z nových událostí na poli zdravotnictví vyplývá, že se pojišťovny vlastně stávají zbytečnými, nebylo by lepší zprávy pro pacienta.
Nedovedu si dost dobře představit, že o tom, jak bude kdo léčen, rozhoduje to, jak se pracovník pojišťovny zrovna vyspí.
Je děsivé, když lékař sdělí pacientovi, že mu lék nemůže předepsat, protože zdravotnické zařízení má od pojišťovny již "stop stav" na předepisování i nevyhnutelných léčiv.
Toto jsem zažila v jedné fakultní nemocnici a protože se nerada doprošuji, již několikrát jsem si docela drahý lék raději zaplatila sama, když mi jej předepsal obv. lékař na recept "hradí pacient", protože jen tak může předepsat lék, který jinak může napsat jen specialista.
Co se týká oněch vyhlášek, kterými se demontoval celý systém zdravotní péče a hrazení či nehrazení léků, muselo být každému průměrně vzdělanému člověku jasné, že se tak děje nezákonným a neústavním způsobem. Je zvláštní, že za celou dobu destrukce se tzv. opozice chovala více, než vlažně a na odpor se postavila pouze tehdy, když šlo o třicetikorunový poplatek u lékaře.
04. 07. 2013 | 02:50

Jaroslav Klenot napsal(a):

Jako vždy.
Je třeba rozlišit chtěné a potřebné.
Pak nebude ve městech tolik kanceláří banka a pojišťoven, že jejich počet hravě překoná počet zastávek hromadné dopravy.
Pak nebude na na každém OUNZ magnetická rezonance, počítačový tomograf ..., kde vás odmítnou, protože vyčerpali limit pojišťovny.
Nechť takové, morálně rychle stárnoucí zařízení, pracuje 7 dnů v týdnu a 24 hodin denně, aby bylo amortizováno dříve než zastará.
Pokud tohle nedokáží zdravotní pojišťovny zajistit, jsou nadbytečné.
Jejich zaměstnanci mohou být sanitáři, pak bude mít každý pacient svého ošetřovatele.
Je třeba se naučit prodloužit život, nikoli dožívání přežíváním. Zjistit skutečně kvalitní život, ne ležení mezi spánkem a smrtí po dobu několika let.
Je třeba prosazovat zdravý životní styl. Zákon o pravidlech kouření je měkký, a ani ten nelze prosadit. Jiné oblasti jsou na tom podobně.
To by mělo součástí preventivní péče, a nadstandardních poplatků.
Pokud pojišťovny nejsou schopny zajistit, jsou opět zbytečné.
Novinka by měla být do 5 roků standardem. Její cena by měla být regulována.
04. 07. 2013 | 05:30

jozka napsal(a):

Lila:
ad Baví mě pojem "bezplatné zdravotnictví". Jestliže nám ho garantuje Ústava ČR, proč celý život platíme zdravotní pojištění?

Me zas bavi vase povestna informovanost. Je fakt takovy problem si tu LZPS precist?
04. 07. 2013 | 06:50

gaia napsal(a):

MartinO 20:56

tak na tuto otázku vám odpoví dubnové číslo časopisu National geographic.
Tam jsou seřazeny všechny země ohledně doby dožití, věk dožití se prodloužil ohledně roku 1990 a 2009

tak zas USA tam to jde nějak s kopce a jde hlavně o ženy
ženy v roce 89 přežívaly muže o 7 roků, v roce 2009 jen o 5 let

za tu dobu se věk dožití u mužů prodlpužil o 4,6 let, u žen jen o 2,6 let.

Vědci v USA to přikládají právě tomu, že ženy si většinově nemohou dovolit tak dobrou lékařskou péči, jako muži, kteří jsou většinově více bohatší a více sobečtí, že za svou lékařskou péči klidně utratí poslední dolar, což ženy zase radši nechají dětem

i v ČR je mezi 20 nejdražšími pacienty 15 mužů a jen 5 žen, jak uvedly pojišťovny.
04. 07. 2013 | 08:18

gaia napsal(a):

xx

Janoušek se také chová tržně, jak uvedla idnes, má firmu o 7 zaměstnancích, kteří berou každý půl mega měsíčně a zabývají se tím, že vozí vzorky z pražských nemocnic do Ostravy na rozbory.
Myslíte, že takovéhle tržní zdravotnictví mohou uživit socky s průměrným platem mírně přes 20 tisíc?
04. 07. 2013 | 08:29

gaia napsal(a):

xx 22:58

a ještě jsem si přečetla váš příspěvek o kmotrech a stavebnictví

mám dojem, že ve stavebnictví trh už docela je., to byste toto chtěl vpustit i do zdravotnictví,

Nebo si jen odporujete?

neo 20:38

jeho anylytický rozbor pravděpodobnosti plombování zubu vůbec nebudu komentovat, analytikovi ani nepřijde na mysl, že některý zub může být plombován i vícekrát,že v některé rodině může být těch chrupů u výdělečně nečinných (naštěstí jen 20 zubů) mnohem více, apd. pokud takovýto analytici analyzují naši ekonomiku, nelze se divit výsledkům
04. 07. 2013 | 08:37

Lila napsal(a):

jozka

"Podle článku 31 Listiny má každý právo na ochranu zdraví a občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Těchto práv je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které je provádějí. Zákon upravující práva plynoucí z čl. 31 Listiny nesmí mít diskriminační povahu, podmínky, za nichž je možno tato práva uplatňovat, jím musí být stanoveny tak, aby byl všem občanům zajištěn spravedlivý způsob přístupu ke zdravotní péči přiměřené kvality.[139] Svérázně právo zakotvené v článku 31 vyložil Ústavní soud, když uvedl, že bezplatná zdravotní péče se vztahuje jen na sumu prostředků shromážděných a přerozdělovaných v rámci systému veřejného zdravotního pojištění."

I nadále si nemyslím si, že když si celý život platím zdravotní pojištění, že dostávám zdravotní péči bezplatně.
Tzv. nadstandardy ve zdravotnictví mně ale nevadí, možnost investovat do svého zdraví či zdraví svých dětí vítám.
04. 07. 2013 | 08:43

neo napsal(a):

gaia:

no a? Pořád pakatel. Nikdo nechodí každej měsíc k zubaři na plombu. I kdyby těch plomb bylo 30 nebo 40 když už vám některý plombujou dvakrát, dostaneme se někam k dvaceti tisícům. Netvrďte mi, že učitelka, která si každý rok kupuje nové auto neušetří za ty roky 20 litrů na zuby.

Když se jim kazej zuby víc než jiným, musí s tím počítat a šetřit místo na novou televizi, na nové zuby.
pokud takový učitelky učí v našem školství, nelze se divit výsledkům.
04. 07. 2013 | 08:46

neo napsal(a):

Lila:

taky velmi záleží na tom, jak jsou nastaveny.

Něco uvedl výše třeba Kelt. Ač s ním v mnohém nesouhlasím, něco docela trefil.

Já jsem rozhodně pro možnost nadstandardů, ale je potřeba opravdu pečlivě zvážit, co bude a co nebude standard.

Za samostatný pokoj v nemocnici se běžně připlácí i dnes.
Lepší čočka? Proč ne? Ale ta horší čočka musí splňovat svou funkci aby mohla být standardem. Není možné aby se za standard považovaly "podstandardy" jestli rozumíte. A jak jde technika kupředu, posouvali by se mezi standard čím dál efektivnější výkony.
04. 07. 2013 | 08:52

jozka napsal(a):

Lila:

Aha, takze problem neni ve cteni, ale v pochopeni cteneho textu. Tak to se omlouvam, s tim vam nepomuzu.
04. 07. 2013 | 08:58

Alex napsal(a):

Pane Dostále, jen tolik. Vše potřebné máte v odůvodnění nálezu ÚS. To za prvé. A za druhé - narážíte ne jeden veliký problém právníků - nejste sto se zorientovat v té či oné odbornosti. Proto mícháte hrušky s jablky. Rozebírat to nebudu - jednak by to bylo na možnosti diskusního příspěvku rozsáhlé a ze zkušenosti - ze své odbornosti - vím, že by to bylo marné. Polovina Vašeho článku nemá racionální základ. Právě pro v předchozí větě uvedené.
04. 07. 2013 | 09:00

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Marie Mate takovy hezky slunickovy nazor. Ted nam jeste zkuste vysvetlit, kde se ty penize na drive nehrazene leky vezmou? Ve srovnani s Nemeckem davame na zdravotni peci mene nejen absolutne. ale tez relativne v pomeru k HDP. Spoluucast je v Nemecku (a ostatnich statech zap. Evropy, ale treba i v Polsku) vyrane vyssi nez u nas. Verite na perpetuum mobile?
04. 07. 2013 | 09:06

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

xx Vydaje na dopravni staby se podarilo oemzit. Uz se skoro nic nestavi. Stavebnictvi pomalu zkolabovalo, pred rokem nekteri upozornovali, ze na rade je hutnictvi na severni Morave, ktere je na to navazano. Kouknete se na severni Moravu dnes.
Dalsi na rade jsou Bakalovy koksarny a hned po nich doly na cerne uhli...
Ale muze vas hrat, ze mate 40 000 fizlu (to jsou jenom ti statni). Sice policajta na ulici nepotkate jak je rok dlouhej, ale urcite dalaji neco strasne dulezityho, kdyz maji ty vysluhy.
04. 07. 2013 | 09:13

gaia napsal(a):

neo

pokud takoví analytici analyzují naše hospodářství nelze se divit výsledkům.
Bijte je, nicte je, palte je....

nedávno proběhla tiskem zpráva, že v Německu zrušily doplatky, neb zdravotní účet byl v přebytku a oni je tedy vyhodnotili jako nepotřebné.

Tak kde je pravda?

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vladimir-dlouhy.php?itemid=18093
04. 07. 2013 | 09:15

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

xx P.S. Na dopravni stavby jde v poslednich letech ubohych 40mld rocne. Ale kmotri z toho urcite aspon 150mld rozkradou. Je na to prece ta studie studentu z UK nebo odkud.
04. 07. 2013 | 09:16

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

gaia No ano, v Nemecku maji podstatne vyssi vydaje na zdravotnictvi, takze si mohli nyni dovolit zrusit poplatky. Musite si hlavne zjistit podil vydaju na zdravotnictvi na HDP.
Polatky ale neni spoluucast. A napriklad ve Svycarsku to funguje tak, ze vsechno hradite ze sveho a pojistovna proplaci zpetne, pritom mnohdy ne 100% (hlavne zubari jsou drzi). Taky hezka forma regulace.
04. 07. 2013 | 09:19

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Kelt Ja bych dopnil, ze OSVC plati ze zakona povinne kazdy mesic minimalne cca 1800,- Kc na zdr. pojisteni. OSVC jsou dlohodobe oznacovani za parazity na systemu zdravotnictvi. Pritom je to stat se svymi statnimi pojistenci, kdo realne na systemu parazituje, kdyz za ne plati smesnych 720,- Kc.
04. 07. 2013 | 09:22

neo napsal(a):

gaia:

já pracuji pro soukromou firmu. Analyzuji klienty naší firmy a věřte, že pokud by takoví analytici analyzovali hospodářství, bylo by to mnohem lepší.

vy jste zas na Nově viděla Pikory, Hatlapatky apod a děláte si o analyticích mylnou představu.
04. 07. 2013 | 09:23

gaia napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je....

souhlasím s vámi, že nejekonomičtější je nutit lidi, aby pořád platili a pak když něco potřebují, je nechat umřít. Matka příroda recykluje lidi zadarmo.

ale jak píše občan, nejekonomičtější by bylo lidi co nejrychleji a nejlépe uzdravit, aby dál mohli vydělávat a platit daně a ne jen koukat, aby to bylo nejlacinější léčení, ale to je těžké některým vysvětlovat.
Také lékaře odsoudit do rolí učetních felčarů je nechutné, na to nemusí 6 let studovat, pro ty chudé by stačili bakaláři nebo dokonce zdravotní sestry, nebo třeba nějaká matka Terezy, co by jen hladila po ruce a foukala na bolístku, však na takové zdravotnictví se už těší Duka, když pořád omílá, jak restituce využijí ve zdravotnictví.
Dokáži si takový špitál u fary úplně představit. Bez doplatků vás nechají v posteli a jeptišky vám občas vymění znečištěné prostěladlo.
Zbytek vykoná matka příroda zdarma! A co lidé zaplatí na ZP vesele rozfofruje Šnajdr Janoušek a Chrenek Šťastný Ouzký Cabrnoch a spol.
04. 07. 2013 | 09:28

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Občan Soudruhu, byl bys tak laskav a prestal se starat o to, komu sveruji penize ze sveho(!!) zdravotniho pojisteni? Az uz se jedna o pojistovnu nebo zdravotnicke zarizeni. Pokud je dam soukromu instituci, je ti po tom houno, ty se starej o sebe a svoji familii.
04. 07. 2013 | 09:29

gaia napsal(a):

neo

o vás mylnou představu nemám
04. 07. 2013 | 09:29

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

gaia No jiste, Svycari jsou nehumani pasaci krav, ze?
Vtip je v tom, ze napriklad ten svycarsky model nuti obcany myslet na horsi casy a delat si rezervu (coz je zdrave pro ekonomiku zeme), jako bonus to omezuje ruzne zbytecne navstevy lekare. Ono kdyz spolecenska navsteva cekarny znamena, ze u lekare treba na mesic nebo ctvrt roku deponujete nejaky obnos, nez vam ho pojistovna proplati, dvakrat si to rozmyslite.
04. 07. 2013 | 09:32

neo napsal(a):

gaia:

máte.
dokazujete to svými příspěvky.

Já nedělám ani pro banky, ani nic nepředvídám, nevěštím...

Nemáte vůbec tušení, co analytici mohou dělat.
04. 07. 2013 | 09:37

gaia napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je....

to jako si máme rozmýšlet návštěvy u lékaře a zanedbávat choroby, až je jejich léčení dražší a dražší?

A ve státě, kde co 20 let vás okradou o úspory máme nějak myslet na horší časy a šetřit? Z čeho a na co?
Ty rezervy akorát aby sežrala inflace a prožrali to politici?

Jak má medicínsky nevzdělaný občan poznat, co je prkotina a co nikoli? S čím obtěžuje lékaře a za co naopak dostane vynadáno, že nepřišel dříve?
04. 07. 2013 | 09:38

gaia napsal(a):

neo vaše analytické příspěvky z 20:38 a 8:46 jsou tak neskonale pitomé, že již na vás nebudu reagovat. Přeji hezký den
04. 07. 2013 | 09:40

neo napsal(a):

gaia:

to nejsou analytické příspěvky, to jsou příklady a neobsahují nic než fakta.

vy sama jste tvrdila, že si kupujete auta kvůli autoritě u žáků.
Že máte zkažené zuby není moje vina. Vylévejte si zlost na někom jiném.
04. 07. 2013 | 09:50

Marie napsal(a):

Nicte je
Jak jste přišel na to, že píši o dříve nehrazených lécích? Obyčejný artrodar, o kterém pacientovi nikdo nic neřekne, i když má začínající artritické potíže, lékař najednou zčista jasna zjeví před pacošem, až když musí na operaci s umělými klouby. Pak se stane, že mu jej nakonec ani předepsat nemůže z důvodů, které jsem uvedla. Pak je jediná možnost, koupit za hotové, což je docela velká částka, když uvážíme, že je to lék dlouhodobý. Když klouby už neslouží, pacoš dostane na výběr nějaké normální, co reziví a nadstandardní, co nereziví, se kterými nemusí za pár let znovu na výměnu. Kde je logika, raději nepátrat.
Srovnávat, že v Německu platí lidé na zdravotní pojištění víc, je demagogie. Oni tam totiž mají mnohem vyšší platy a také stát do zdravotnictví dává více peněz, než ten náš banánový.
Jiný stát by se totiž nezřekl strategických podniků, jejichž výnosy dorovnává právě to zdravotnictví a důchody.
04. 07. 2013 | 10:01

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Marie Aha tak jeste jednou, oni davaji vyssi podil HDP na zdravotnictvi, to s vysi platu nijak nesouvisi...
P.S. platy mame nizsi, ale peci bychom chteli jako ten Nemec.
04. 07. 2013 | 10:05

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

gaia Ten pozitivni efekt na ekonomiku je mimo jine ten, ze lide majici uspory jsou mnohem citlivejsi na ruzne socialni inzenyry, kteri v "zajmu lidu" kradou.
Kdyz to date do kupy s milicnim systemem Svycarske obrany, dojde vam, proc Svycara nikdo co 20 let o uspory neokrade.
04. 07. 2013 | 10:07

Marie napsal(a):

Nicte je

Víte, kolik procent HDP jde na zdravotnictví u nás a kolik procent v SRN? Někde jsem četla, že u nás tento ukazatel je pod evropským průměrem a zvyšovat jej nebylo v zájmu "politického rozhodnutí", protože politické rozhodnutí bylo, aby se situace znepřehlednila a lidé museli doplácet na všechno, pokud možno všude v jiné výši, tak nějak tržně.

Dokud to nebudeme vědět přesně, kolik procent HDP jde na zdravotnictví u nás a kolik v civilizovaných zemích, kolik stát platí za státní pojištěnce, může nám kdokoli nakukat, co mu bude libo.

Pokud máme být v Evropské unii a platit evropské ceny, což platíme, musíme mít i příjmy srovnatelné.
04. 07. 2013 | 10:16

Fialenka napsal(a):

Marie
10:16

Přesně tak, výstižně napsáno :-)
04. 07. 2013 | 10:45

gaia napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je....

Švýcarsko neleží na strategickém místě uprostřed Evropy a také tam mají v bankách peníze všichni Židé, tak si ohlídají, aby se tam úspory neznehodnocovaly každých 20 let. S obyčejnými Švýcary to nemá co dělat.
04. 07. 2013 | 10:47

Al Jouda napsal(a):

Tzv. Regulační poplatky slouží jen k zacpání úst doktorům, kteří ve své nenažranosti hrozili emigrací. Julínek jim na to skočil a s Cikrtem prosadil zavedení poplatků. Nyní jsou doktoři zticha jak prasata v žitě :))))) Řečeno s Paroubkem - kdo z vàs to má?
Pokud jde o zdravotnický systém, tak v roce 1990 vláda vylila s vaničkou i dítě. Privátnî zdravotnická zařízení měla být přísně oddělena od veřejného zdravotního fondu tak, aby je využîvali jen lidé, kterým by zlodějské ceny privátních doktorů nevadily, protože sami také kradou :))))))
V dnešní komputerizaci společnosti je každá zdravotní pojišťovna jen zbytečným žroutem peněz z veřejného zdravotního fondu. Všechny je potřeba zrušit, každý občan se přes Internet zeregistruje u své spádové nemocnice v místě svého bydliště a přímo na účet této nemocnice bude platit pojistné. Tyto spádové nemocnice by pak mělo metodicky a v souladu se zákonem o povinnénm zdravotním pojištění řídit přímo MZd. Tyto spádové nemocnice by poskytovaly podle Ústavy ČR komplexní zdravotní péči zcela zdarma a bez jakýchkoliv plateb pacientů v hotovosti.
To by byly přebytky financí v těch spádových nemocnicích !!!!
04. 07. 2013 | 10:48

martin_k napsal(a):

gaia:
přesvědčovat individuum s nickem neo nemá cenu - to je ztráta času.
názor máte pochopitelně správný.
bohužel i takoví lidé mají volební právo
04. 07. 2013 | 10:54

neo napsal(a):

martin_k:

samozřejmě. Když nejsou argumenty.
04. 07. 2013 | 11:29

Helena napsal(a):

to Marie: v ČR je dlouhodobě investováno do zdravotnictví okolo 7,5 % HDP, a to včetně toho, co platí lidé cash, tj. všechny poplatky a doplatky. Je to pod průměrem EU, který je 8, 5 %. Pokud se jedná o bohaté země EU (tzv. EU 15) tak se náklady pohybují v intervalu 10 - 12% HDP; Německo roce 2010 11,9% HDP. Němci platí na zdravotní pojištění cca 15% z příjmu a navíc ještě povinně přispívají do zvláštního fondu, ze kterého se hradí dlouhodobá zdravotně- sociální péče o staré lidi. Koncem loňského roku tam zrušily všechny poplatky (nebyly příjmem lékařů a nemocnic, ale putovaly do zdravotního pojištění), ponechali pouze poplatek za pobyt v nemocnici, který je ovšem limitován, platí se maximálně 28 dní. Poplatek činí 10 euro na den.
Všem , kteří se zajímají o dopady regulačních poplatků: Dle očekávání nic moc neregulovaly, snad jenom návštěvy na pohotovosti, ty poklesly. Jinak například u ambulantních specialistů došlo k tomu, že sice lidé začali chodit méně často k lékařům, ale péče bezprostředně po zavedení poplatků stála celkově více, byly ordinovány dražší procedury. U nemocnic to mělo/má regulační dopad, a to takový, že chudí lidé a rodiny chronicky nemocných dětí často odmítají delší hospitalizaci, z finančních důvodů. Proto je třeba uvítat rozhodnutí ÚS. Poplatky za pobyt v nemocnici byly nastaveny sociálně zcela necitlivě, bez jakéhokoliv limitu, což je v EU unikum. V žádné jiné zemi tak není a ani nebylo.
04. 07. 2013 | 12:06

xx napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je....: Asi máte pravdu. Napsal jsem to nešikovně.
04. 07. 2013 | 12:25

alojz napsal(a):

neo

analytik jsem já, ty ani omylem

předpokládám, že tvoje práce je forma cifršpionství
04. 07. 2013 | 12:27

alojz napsal(a):

neo

a prohlášení , že nevěštíš, je lež..
jen si vzpomeň na své věštby po volbách v roce 2010:-))
moc ses netrefil, že?
04. 07. 2013 | 12:29

alojz napsal(a):

Co si takhle dát dohromady seznam Neových samožerských hlášek?
poslední zazněla dnes:
mám zuby krásné, rovné..
a pak z těch starších:
jsem nadprůměrně inteligentní
04. 07. 2013 | 12:33

martin_k napsal(a):

helena:
poplatky byly zavedeny jako pokus o záplatu finančních děr ve zdravotnictví které tam vznikly hlavně díky rozkrádání a nekompetentnímu vedení (hlavně ODS)
pochopitělně nevyřešily vůbec nic akorát rozhádaly společnost a naštvaly spoustu lidí
04. 07. 2013 | 12:34

martin_k napsal(a):

alojz:
a ještě - "mám vždycky pravdu a ostatní jsou blbci"
taky často tvrdí že jediný od má argumenty :-)
04. 07. 2013 | 12:36

alojz napsal(a):

martin_k
dík, na to jsem málem zapomněl..
04. 07. 2013 | 12:38

xx napsal(a):

Helena: Na Slovensku dávají 9% HDP - že by měli zdravotnictví jako Švédové, kteří dávají 9,6% HDP ?

Porovnávání těch čísel je matoucí. V USA vydávají na zdravotní péči téměř 18% HDP a přesto si mnoho lidí myslí že v USA mají horší péči než máme u nás. Řada ukazatelů tento názor podporuje.

To porovnávání je vždycky vošajslich. Kamarád žil v Británii několik let. Ale když marodil, jezdil k lékaři raději domů, i když musel vše platit hotově. Říkal že tamní lékaři jsou děsiví.

Je to velmi těžké nějak absolutně porovnat. Jistě, pokud vyzobete z porovnání údaje které se hodí pro podporu toho nebo onoho názoru, pak se statistika hodí.

typicky třeba to Švédsko, kterým se tu kde kdo ohání jen když je třeba podpořit názor, že vyšší daně jsou dobré. Ale s 9,6% HDP na výdaje do zdravotnictví se už tak dobře nevyjímá a je lépe ohánět se Německem nebo Holandskem s 12% HDP. Že ?
Poplatky ve Švédsku existují a ne malé. 10 -15 Euro u lékaře, 30 Euro na pohotovosti, 10 Euro v nemocnici. Limity jsou 95 Euro za běžnou péči a 195 za péči specializovanou.

Mimochodem, kdy byl zrušen roční limit 2500 resp. 5000 v ČR ??
04. 07. 2013 | 12:48

neo napsal(a):

alojz:

jsem analytik.

alojz 2:

věta o věštění se vztahuje k mé práci analytika

alojz 3:

všechno pravda.

alojz 4:

martin_k se mýlí, nikdy jsem nic takového nenapsal.
04. 07. 2013 | 12:49

Marie napsal(a):

martin k

Tzv. regulační poplatky, které navzdory Ústavě posvětil Ústavní soud díky tehdejšímu obsazení, měly za úkol prolomit bariéru do té doby neplaceného systému zdravotnictví stylem Jezinek, které si chtěly ohřát zpočátku jen prstíčky. Argumentace, které tehdy používalo duo Cikrt - Julínek byla taková, že si důchodci nebudou chodit k lékaři popovídat v osamělosti. Žádná studie o nějakém významu či oprávněnosti "regulačních" poplatků nebyla nikdy zpracována. Měly se vybírat jen při první návštěvě lékaře s prvotním problémem. Zvrhlo se to tak, že vybírají pokaždé, a někteří i při pouhé návštěvě pro předepsání receptu. Pokud vím, nevybírají jen na pracovištích s rentgenem, CT a pod.
04. 07. 2013 | 12:51

martin_k napsal(a):

alojz:
a taky má krátkou paměť ....nebo krátké IQ

nejspíše obojí :-)
04. 07. 2013 | 12:53

neo napsal(a):

martin_k:

jsi lhář. Dolož , že jsem někdy něco takového napsal.

chci odkaz.

já ale moc dobře vím, že jsem nikdy nic takového nenapsal, takže jsem si na 100% jist, že jsi lhář.
04. 07. 2013 | 12:57

Marie napsal(a):

xx
V USA prý spolknou neuvěřitelné množství financí na zdravotnictví právě pojišťovny na svůj provoz, stejně, jako u nás. Takže kdybychom měli stejný systém, jako tam, tj. 18% HDP směrovaných do zdravotnictví, při našem banánovém systému rozkrádání by to nebyli pacienti, kteří by to velké procento nějak pocítili na svém zdravotním stavu.
04. 07. 2013 | 12:57

neo napsal(a):

Marie:

poplatky 30 Kč se platí jako částečná úhrada klinického vyšetření u lékaře , 90kč za ošetření na pohotovosti bez následné hospitalizace.

Pokud si jdete pro léky a lékař vás vyšetří, že ty léky potřebujete, tak logicky zaplatíte.
04. 07. 2013 | 12:59

ondrejdostal napsal(a):

Diskuse se pěkně rozběhla, děkuji diskutujícím a omlouvám se, že patrně nestíhám reagovat na vše, co je mi jako autorovi adresováno, včera byl náročný seminář k reexportům a nedostatku léků, ve zdravotnictví nic nefunguje normálně...
Ad Občan: dík za zájem o mou osobu, souhlasím, že deklarovat conflicts of interest je záhodno. Někde v blogu je dle editora "o mně", doplním tam podrobný životopis hned jak se naučím vkládat (jsem nový, sorry).
Prozatím aspoň stručně:
- v advokacii nejsem činný od 2010, poslední kauza co jsem dělal naplno byly vyměněné děti v Třebíči. Ale s bývalým zaměstnavatelem (Holubová-advokáti) jsem v přátelském kontaktu, zpracovávám pro ně monitoring chystané legislativy ve zdravotnictví, dále pak přednášky pro jejich zdravotnické klienty, proto mě taky stále mají jako externistu na stránkách.
- jsem nestraník, ale spolupracoval jsem na odborné bázi s mnoha politiky, a to naprosto napříč spektrem, ze zdejších blogerů namátkou s Ludvíkem Hovorkou, Alenou Dernerovou či Zuzanou Roithovou, přizván jsem byl komentovat nejrůznější reformy, vše bude v "o mně"; neúčastnil jsem se funkcionaření ani stranické politiky.
- ČZF je jeden ze spolků, kde jsem členem, pro ČZF jsem ve Vámi zmiňované době psal několik analýz, které bohužel už na stránkách nemají, někam je pověsím, vyhodnotíte, jak moc jsou "kampaňovité", já myslím, že ne; ostatně, předvídal jsem v nich i nějaká ústavněprávní rizika a plusmínus jsem se trefil:-)
- konference s HCI je jedna z cca 30 velkých konferencí a stovky dalších přednášek a seminářů, které každý rok objedu.
Blíže tedy v "o mně", cca do týdne.
04. 07. 2013 | 13:02

Marie napsal(a):

neo
pokud si jdete pro léky bez vyšetření, jen proto, že je berete dlouhodobě, nezaplatíte jen tam, kde máte s lékařem nadstandardní vztah. Stejně jako v případě, když jdete k zubnímu lékaři opakovaně, např. když vám léčí zub.
04. 07. 2013 | 13:03

neo napsal(a):

Marie:

lež.

pokud neproběhne vyšetření, neplatíte. Pokud lékař i tak požaduje poplatek , porušuje zákon.

U zubaře taky platíte za vyšetření. Pokud ošetřuje zub na více návštěv, logicky neplatíte, protože důvod pro ošetření je z prvního vyšetření již znám.
04. 07. 2013 | 13:07

martin_k napsal(a):

marie:
přesně - zvrhlo se to. už od počátku tto byl podvod nalidi....stejně jako tzv. druhý důchodový pilíř aj. aj.

neo:
nejsme u soudu, žádné důkazy odkazy ani doklady předkládát nemusím
04. 07. 2013 | 13:10

seriozní chlapík napsal(a):

Fafnir

"Zrušením nadstandardů se vrátíme opět k uplácení lékařů".

To bylo od vás vtipné. Asi jste jediný, kdo odpískal konec úplatků.
Skutečnost je samozřejmě jiná. Z čeho asi vyplývají zprávy z nemocnic například o malém zájmu volby lékaře k operaci? Samozřejmě, že obě strany, pacient i lékař ví, co je pro něho výhodnější. V Praze si například někteří porodníci účtují desítku keš za asistenci. Ukazuje to, že šedou ekonomiku nelze takto primitivně vymýtit.

O něco jiná je situace u doplatků za materiál. Zde by to mohlo do určité míry, nikoliv tedy beze zbytku, fungovat. Je například nemyslitelné, aby se někomu jako standard poskytovala kloubní náhrada s životností 2 roky, jako chladný kalkul se stářím pacienta.

Navíc nemá vůbec cenu bavit se o zdravotnictví izolovaně. Stačí vzpomenout na kdejakou "blbost", například výměnu mig29, které někteří spojenci používají dodnes za vrtulníky se ztrátou v desítkách miliard.
Jen jediný podobný kšeft nebo zlodějna ze stovek, které se odehrály, dávají tušit, že řešit jednotlivý segment, např. zdravotnictví, mimo tento kontext je plácáním do vody.
04. 07. 2013 | 13:13

xx napsal(a):

Marie: takže u nás je vlastně dobře, že nedáváme do zdravotnictví více ? To mi tím chcete říci ?

Když už jsme v tom porovnání, co takhle porovnat nákladovost provozu pojišťoven. ČR 3,2%
Německo 6,8%
Francie 5,5%

To se ovšem do obrazu dokonalého Německa a prohnilé ČR jaksi nehodí, takže se takové údaje neuvedou.

Typická práce demagogů.
04. 07. 2013 | 13:13

neo napsal(a):

martin_k :

to jistě ne, pak ale jsi za lháře, protože já nikdy nic takového nenapsal a ty jsi vědomě, bez předložení důkazů a i bez ochoty předložit důkazy, lhal.
04. 07. 2013 | 13:18

martin_k napsal(a):

neo:
žaluj mě :-)
04. 07. 2013 | 13:24

xx napsal(a):

A co to Švédsko vážení a milí socialisté a komunisté ? Najednou se vám za vzor nehodí, když mají soukromé nemocnice a poplatky ( některé vyšší než naše v porovnání kupní síly ) již od sedmdesátých let ? To už najednou není vzor ? A dávají na zdravotnictví méně HDP než Němci ale v ukazatelích výsledků zdravotnictví ( doba dožití, úmrtnost kojenců, dostupnost péče ) jsou na špici světa.

Zajimavé jak dokážete demagogicky zavírat oči před fakty.
04. 07. 2013 | 13:25

neo napsal(a):

martin_k:

to nebudu. Nemám důvod. Stačí že jsi lhář :)
04. 07. 2013 | 13:30

Marie napsal(a):

xx
nikoliv. Jen tolik, že pokud existuje více, než jedna pojišťovna, že si pacienti nepomohou, ani kdyby stát dával sebevíc.
Je ale zvláštní, že se musí dávat do zdravotnictví tolik procent HDP, když si v USA každý pojištění nemůže dovolit.
04. 07. 2013 | 13:32

martin_k napsal(a):

neo:
lehni a dej už pokoj
04. 07. 2013 | 13:36

neo napsal(a):

martin_k:

nejsem ty
04. 07. 2013 | 13:37

xx napsal(a):

Marie: tomu nerozumím s těmi pojišťovnami. Máte sumu peněz vybranou na zdravotním pojištění. Pokud si pojišťovny odečtou 3,2% nákladů je přeci lhostejné, jestli to udělá 10 pojišťoven nebo jedna. Furt to bude stejně vysoká suma v penězích. A náklady pojišťoven v zahraničí mají vyšší, viz třeba to Německo.

Nechápu proč by to mělo být zvláštní. To že si každý nemůže dovolit pojištění nemá s cenou péče moc co dělat. Souvisí to možná i s tím, že většina výzkumu se provádí v USA ;) Nedávno jsem viděl rozhovor s českými vědci, který vymysleli nějaký lék, ale dokončit výzkum museli v USA kvůli tamním podmínkám, tedy financím.
04. 07. 2013 | 13:41

Marie napsal(a):

xx
myslíte, že náklady na provoz jedné pojišťovny a nebo deseti jsou stejné?
Jedna pojištovna je jeden dům, příp. pár poboček a přiměřený počet pracovníků.
V případě desíti pojišťoven vč. poboček musíte vynásobit provozní náklady té jedné těmi desíti, i když mají třeba různý počet klientů.
U nás se nákladně zařizovala sídla mnoha pojišťoven, aby se v poslední době "výhodně" prodávala do soukromých rukou a pojišťovny se stěhují do "úsporných" podnájmů. Je to snad jinde jinak?
04. 07. 2013 | 13:55

jozka napsal(a):

xx:

ad Pokud si pojišťovny odečtou 3,2% nákladů je přeci lhostejné, jestli to udělá 10 pojišťoven nebo jedna. Furt to bude stejně vysoká suma v penězích.

Spatna uvaha, zkuste to znova. Takovy znalec jako vy by mel chybu najit cobydup.
04. 07. 2013 | 13:56

martin_k napsal(a):

neo:
škoda
04. 07. 2013 | 13:56

xx napsal(a):

Marie: to je přece nesmysl. Jde přece o procento z celkové sumy. Jestliže zrušíte pojišťovny, ta které zbude musí převzít agendu a tedy i náklady s tím spojené. Celková suma nákladů se tím příliš nezmění, jen se změní subjekt který je zkonzumuje. Jak jsem napsal výše, i když je u nás více pojišťoven, konzumují méně než v Německu.

Myslím že váš názor je především ideologický. Což nezpochybňuji ale nesdílím jej.
04. 07. 2013 | 14:06

ondrejdostal napsal(a):

XX: jen technicky, k těm nákladům pojišťoven. Plné informace jsou na www.psp.cz, kde jsou výroční zprávy a závěrky pojišťoven. Jeden by řekl, že nejnižší náklady v přepočtu na pojištěnce bude mít VZP (úspory z rozsahu), ale reálně to tak v té minulé nebylo - malé pojišťovny byly provozně levnější. Důvod nevím, patrně tam hodně hrála roli ta miliarda na IZIP.
Jinak v USA jsem viděl studii, kde v St.Louis, Missouri zjistili, že kdyby namísto komerčního systému se spoustou nepojištěných udělali univerzální pojištění při stejném rozsahu nároku, tak by paradoxně ještě ušetřili - velký zdroj nákladů v ne-veřejném pojištění totiž tvoří marketing a zejména zdravotní screening před přijetím pojištěnce (s čím byl nemocný před uzavřením pojistky, to se nekryje). S vědomím tohoto jsem mírně pro veřejné systémy před privátními.
04. 07. 2013 | 14:10

xx napsal(a):

ondrejdostal: Švédsko má přece veřejný systém. Kombinaci soukromých a veřejných zařízení, mají poplatky a vše co kritizují místní levičáci.

Ale ono je to jako s těmi důchody. Od příznivců levice stále slyšíme jakým by mělo být Švédsko vzorem. Že mají vysoké daně a sociální smír a kdesi cosi.

Ale jakmile přijde na lámání chleba, najednou je o Švédsku ticho. Ukáže se totiž, že mají poplatky u lékaře, soukromé nemocnice, druhý pilíř důchodového systému do kterého se platí část odvodů na sociální pojištění.

Ale naše levice proti všem těmto věcem dramaticky vystupuje jenom proto, že to zavedla ODS a ne oni sami.

A lidé levicově (ne)myslící ale hájící barvy levice se k ním bezhlavě přidávají, plivou obecně na USA, na svobodu, na trh a vzývají modlu Švédska aniž tušili jak to ve Švédsku doopravdy chodí. Ti schopnější z nich si vygooglují nějaké statistiky a použijí vždy jen tu část která se jim hodí, takže Švédsko použijí jako kladivo na čarodějnice jen občas.
04. 07. 2013 | 14:18

xx napsal(a):

jozka:
0,032x100 = (0,032x50+0,032x30+0,032x20)

čemu na tom nerozumíte ?
04. 07. 2013 | 14:23

Helena napsal(a):

Neo: poplatky nejsou a nikdy nebyly částí úhrady za klinické vyšetření!
XX: Máte naprostou pravdu, naše veřejné zdravotní pojišťovny mají nejnižší provozní náklady! Je to proto, že je to regulováno vyhláškou MZ. Ale i tak si myslím, že pokud by byla jenom jedna veřejná zdravotní pojišťovna (a regionální pobočky), tak by to mohlo být ještě méně. Souhlasím, že to ale není nijak důležité.
V USA mají tak vysoké náklady také proto, že provozní náklady pojišťoven jsou cca 30%; pokud vím, v rámci Obamovy reformy jsou již omezeny na 15 resp. 20% dle počtu pojištěnců. Vysoké náklady zdravotnictví v USA- to je více faktorů, kromě jiného také "nadbytečná péče". Americké zdroje uvádí, že je to až 20% péče, která je poskytnuta hlavně proto, že je dobře zaplacena, event. proto, aby lékaři měli dost argumentů pro právníky, v případě soudů. To se pak týká hlavně diagnostiky. Cena pojistek pro případ pochybení je rovněž velmi vysoká a ovlivňuje cenu péče směrem nahoru. Obecně však náklady v USA jsou tak vysoké proto, že zdravotnictví je tam nejvíce tržní, státní regulace ceny péče jsou minimální, léky jsou drahé atd., což všechno souvisí s jejich liberálním systémem.
Švédsko má tak dobré výsledky nejenom proto, že má fungující zdravotnický systém, ale hlavně proto, že se tam lidé chovají ke svému zdraví jinak ( spotřeba alkoholu a cigaret na hlavu je zhruba poloviční než u nás).
04. 07. 2013 | 14:26

xx napsal(a):

Helena: krásná ideologidká doktrína. V USA mají draho protože mají trh. Ach jo.
04. 07. 2013 | 14:29

Marie napsal(a):

xx
Pokud tady zdravotnický systém víceméně fungoval, tak outsourcing zdravotnického pojištění dopadl stejně, jako outsourcing většiny služeb, které si stát nechává zajišťovat zvenčí soukromými subjekty. Všechno je jen dražší, málo přehledné a proto snáze ohrožené pijavicemi různé velikosti. Ale přikládání lékařské pijavice je vlastně taky léčba, že.
04. 07. 2013 | 14:31

neo napsal(a):

martin_k:

ani náhodou.
04. 07. 2013 | 14:34

neo napsal(a):

Helena:

mýlíte se, vždycky byly.
od začátku byly brány jako příjem lékaře a od začátku s nimi bylo počítáno při dohadování úhrad s pojišťovnami.
04. 07. 2013 | 14:36

Helena napsal(a):

xx: žádná ideologická doktrína, ale obecně známý fakt, myslím, mezi experty. Trh ve zdravotnictví funguje tak, že zvyšuje cenu péče. Proč tomu tak je, je opět celá řada faktorů: např. - informační nerovnováha mezi lékaři a pacienty, pacient většinou neví co potřebuje a není to vůbec sto posoudit; téměř žádné informace či povědomí o tom, jaká by měla být "adekvátní či oprávněná" cena určité péče; málo nebo téměř žádné informace o kvalitě poskytovatelů, aby se pacienti mohli informovaně rozhodovat, navíc, opravdu nemocný člověk se rozhoduje obtížně a je velmi ovlivnitelný; v některých specializovaných oblastech zdravotní péče je minimální nebo téměř žádná konkurence aj.
04. 07. 2013 | 15:19

Luboš napsal(a):

Pokud chce ústavní soudce pobýt ve svém úřadu déle, tak musí také svá rozhodnutí poměřovat s momentální, ale hlavně s budoucí možnou sestavou v senátu. "Špatná" rozhodnutí mohou být smrtící. Ústavní soudce Výborný je toho dokladem. Tudíž, zásadní rozhodnutí opírající se o zdravý selský rozum nemusí zaznít ani od Ústavního soudu.
04. 07. 2013 | 15:51

Vzorný, ale nespokojený pacient napsal(a):

Marie
Vážím si Vašich názorů. Moc se mi líbilo Vaše přirovnání k Jezinkám. „Tzv. regulační poplatky, které navzdory Ústavě posvětil Ústavní soud díky tehdejšímu obsazení, měly za úkol prolomit bariéru do té doby neplaceného systému zdravotnictví stylem Jezinek“. Výstižné, logické , vtipné.

Je zajímavé, že lékárny nestojí o další peníze „do systému“. Vracejí pacientům doplatek 30 Kč. Asi mají v systému dost.

Myslím, že nemá smysl diskutovat s nickem Neo. Neo je analytik, je asi dobře placený, aby analyzoval diskuze a rozbíjel je. Je pravděpodobné, že vystupuje i tady pod různými jmény, hold dobrý výdělek, co by pro to někdo neudělal.
04. 07. 2013 | 15:54

neo napsal(a):

Vzorný, ale nespokojený pacient :

pokud jste si nevšiml, tak diskuse rozbíjí útočníci, kteří se nedokáží smířit s tím, že by někdo jiný mohl mít odlišný názor než oni. Já se pak jen bráním.

Nevystupuju pod různými jmény a placen jsem za svou práci.
Diskuse zde na blozích je zábava.
04. 07. 2013 | 15:59

xx napsal(a):

Helena: To co jste napsala lze aplikovat na jakoukoli službu nebo zboží. Skutečně si myslíte že by měl být trh zcela eliminován a zavedeno místo toho centrální plánování a státní cenotvorba ? Nepřipomíná vám to něco ?

Nebo mi snad chcete namluvit, že jste schopná kvalifikovaně posoudit kvalitu automobilů na trhu, kvalitu všech služeb dostupných na trhu atd. Jste odborníkem na vše ? A co ostatní ? Jsou ? Pokud ne, podle vaší logiky by měl trh zmizet zcela.

Ach jo.
04. 07. 2013 | 17:12

xx napsal(a):

Vzorný, ale nespokojený pacient: nedávno jsem četl, že EU zavádí zcela nový obor - má zaměstnávat lidi sledující diskuse a snažící se vylepšovat obraz EU v nich. A klidně to zveřejnili. Síla, co ? Placení eurohujeři.
04. 07. 2013 | 17:15

Vzorný, ale nespokojený pacient napsal(a):

xx

Ano, je to síla, ale dá se to také nazvat normální vývoj. Novinářům většina lidí přestala věřit. Lidé hledají info na internetu a nějakou dobu bude trvat než lidé pochopí, že i na internetu se na ně valí spousta placené dezinformace. Nejen na blogu, ale hlavně v diskuzi.
04. 07. 2013 | 17:32

Lila napsal(a):

xx

Situaci ve Švédsku popisujete naprosto přesně. Ještě bych dodala, že většina odborných lékařů je soukromých a nejnižší poplatek (podle informace kamarádů, kteří tam žijí) činí cca 500 švédských korun (tedy zhruba 1500 korun českých). Pokud mojí známí potřebují např. ortopeda, mohou si vybrat: buď soukromého a s poplatkem ve městě kde žijí, nebo lékaře na pokladnu, ale vzdáleného 70 kilometrů. U zubaře platí sakumprásk všechno ze svého, včetně amalganových plomb a preventivních prohlídek.

Léky si od začátku každého kalendářního roku platí Švédové ze svého, a to až do vyčerpání stanoveného finančního limitu. Teprve po jeho dosažení platí léky pojišťovna.

Mimochodem, moje známá Švédka je špičkovou vědeckou pracovnicí, která se už léta podílí na mezinárodním výzkumu z oblasti imunologie. Šest měsíců v roce pracuje doma ve Stockholmu, druhou polovinu roku tráví v americkém Bostonu. Na bostonské pracoviště se vždy těší; tvrdí, že tamní tým pracuje s obrovským nasazením a nakažlivým entuziasmem, a že výkonnost i atmosféra v americkém týmu jsou s tím švédským absolutně nesrovnatelné.

Zkrátka - pečení holubi nelétají do huby ani v tom úžasném Švédsku...
04. 07. 2013 | 17:40

xx napsal(a):

Lila: jasně že ne. Ale ten entusiasmus u amerického týmu může pramenit právě z toho, že se tam schází elita z celého světa, ne ?

Ale jak píše profesor Zelený, studniční žábě o moři, letnímu vánku o bouři a polovzdělanci co nikdy ve škole neslyšel nevyprávěj.

Lidi kteří čerpají hlavně z předvolebních hesel jejich oblíbených stran to nikdy nepochopí.
04. 07. 2013 | 17:52

xx napsal(a):

Vzorný, ale nespokojený pacient: normální vývoj asi ano, ale rozhodně ne pozitivní vývoj.

Nezapomenu na článek na Lupě. Psali tam o jednání se zástupci státu, konkrétně to byl ministr údajně pravicové vlády ODS a TOP09. Když se tam kdosi zmínil o tom, že IT sektor generuje více peněz v HDP než automobilový průmysl, údajně pravicový ministr se probral z mrákot a prohlásil - to bychom ho měli začít nějak regulovat.

Z toho jasně plyne co je skutečným hnacím motorem politiků bez ohledu na ideologii kterou se zaštiťují. Jak někde cítí prachy, hledají možnost jak do nich zabořit státní pracku, protože ze státního si pak mohou odklonit pro sebe.
04. 07. 2013 | 17:57

evix napsal(a):

xx: Vy si opravdu myslíte, že Švédové mají nižší daně než my tady??? Ještě jste zapomněl uvést jejich platy, to je alfa a omega celého problému...Uvést jen výdaje a zamlčet příjmy, nemá smysl....
04. 07. 2013 | 18:16

Vzorný, ale nespokojený pacient napsal(a):

xx
Napsal jste: „Z toho jasně plyne co je skutečným hnacím motorem politiků bez ohledu na ideologii kterou se zaštiťují. Jak někde cítí prachy, hledají možnost jak do nich zabořit státní pracku, protože ze státního si pak mohou odklonit pro sebe.“

Říká se, že stát neumí spravovat peníze, podniky, že je špatný hospodář atd. Zapomíná se dodat, že je to tehdy pokud má špatnou vládu. Je jedno jestli levicovou nebo pravicovou. Takové Norsko má státní sektor i v těžbě ropy a nikdy jsem neslyšel, že by norský stát byl špatný hospodář.
04. 07. 2013 | 19:09

xx napsal(a):

Vzorný, ale nespokojený pacient: no to já jsem také nikdy neslyšel o Norském státu. Ale jak je to doopravdy nemám ponětí, nikdy jsem tam nebyl ani nečtu Norské noviny.

Problém je v tom, když systém je tak silně závislý na kvalitě lidských charakterů, které jej momentálně řídí. U nás je vláda v podstatě všemocná. Její moc se prolíná všemi pilíři moci. Když přímo nerozhoduje tak jmenuje nebo doporučuje jmenovat. Tím je vlivová linie daná. Veškerá moc je koncentrovaná ve stranických sekretariátech.

V jiných zemích mají systémy trochu jinak vyladěné a dokáží tak lépe odolávat těm lidským neřestem.

My jsme odkázáni na hledání svatých osobností, které bychom konečně posadili do vlády aby udělali pořádek. Jenomže to má dvě trhliny.

1. Svatí jaksi nejsou příliš k mání
2. Vadný systém ti svatí nedokáží zachránit, protože ty vady systému vůli svatých dokáže rozrušit a neutralizovat.

Nářků na to, že by nám měli vládnout jiní, lepší lidé, že za všechno můžou zkažení zlodějští politici, Kalouskové, Klaus nebo co já vím kdo jsem už slyšel dost. Ale nikam to nevede. Protože to není pravda.

Podívejte se, kolik nadějí voliči vkládali do změny. Dokonce se už i odhodlali volit jinak a osvědčené strany dostali docela na frak. Ale systém funguje stále stejně špatně.

A jaká je reakce lidí ? Svádějí to opět na špatné lidi. Bárta a John prý jsou stejně zkažení jako Kalousek a Klaus.

Ale ono je to jedno. Kdyby do vlády volbama prošli jen ti nejsvětější z nás, systém je semele zrovna tak. Protože má vnitřní vady, které to umožňují.
04. 07. 2013 | 19:22

xx napsal(a):

evix:
1) nemyslím si že Švédové mají nižší daně než my, jak jste na to přišel proboha ?

2) pokud je někde napsáno parita kupní síly, znamená to, že porovnávání se děje po přepočtu na tamní platy. Tedy neporovnávají se absolutní sumy peněz ale poměry k průměrným mzdám.
04. 07. 2013 | 19:24

Fialenka napsal(a):

evix

i Lila píše matoucí neúplnosti. Když porovnáme kupní sílu Švédů, tak se ty platby uvedené Lilou ukážou v úplně jiném světle. Průměrná roční mzda v paritě kupní síly za rok 2011 byla ve Švédsku 42 118 dolarů. V ČR 20 868 dolarů. Mzda v paritě kupní síly ukazuje mzdy zohledněné o ceny, tedy i o naše a švédské ceny ve zdravotnictví. I když tedy mají Švédové tak draho, stále mají víc než dvojnásobnou kupní sílu.
04. 07. 2013 | 22:09

Fialenka napsal(a):

xx
tady píšou, že průměrná mzda v paritě kupní síly znamená: "Tento údaj zohledňuje cenové rozdíly v jednotlivých zemích.

http://www.finance.cz/zpravy/finance/347788-prumerny-cech-vydela-za-rok-ctyrikrat-mene-nez-prumerny-nemec-rika-statistika-oecd/
04. 07. 2013 | 22:16

xx napsal(a):

Fialenka: Tak jinak, jednodušeji.
Poplatek za pobyt v nemocnici je v Česku 0,25% české průměrné mzdy, ve Švédsku 0,3% švédské průměrné mzdy. Návštěva praktického lékaře je v Česku 0,125% průměrné mzdy, ve Švédsku je to 0,3-0,5% průměrné švédské mzdy.

Je to takhle srozumitelnější ? Statistiky a jejich porovnání jsou ošemetná věc, zejména když se do detailu nerozumí, co se za kterým údajem skrývá. Například průměrná mzda. Je to hrubá průměrná mzda. Takže prosté aritmetické porovnání těchto údajů už zavádí, protože ve Švédsku mají vyšší zdanění, tudíž mají jinou kupní sílu průměrná mzda tam i tady por jednotlivce.

Poplatky u lékaře se platí ale z čisté mzdy, jestliže jsou o něco vyšší než u nás v poměru k hrubé mzdě, v poměru k čisté mzdě budou působit ještě větší !

Průměrný nájem je vyšší než u nás i než v Německu i přes četné dotace. Takže že by se Švédům žilo jako v ráji, o tom si nechejte jenom zdát.

Neříkám že ve Švédsku je to špatné, ale přehnané idealizování ničemu nepomůže.
04. 07. 2013 | 22:49

Fialenka napsal(a):

xx

vzhledem ke kupní síle to pro Švédy celkově vyjde levněji. Například mají vyšší nemocenskou.

Tady něco z Lidovek: "Spoluúčast pacientů je ročně limitována, chudší neplatí nic nebo jen částečně, pacient platí úřadu, nikoli lékaři, takže peníze se vracejí zpět do péče - vysoká kvalita, rychlá dostupnost, vysoká úroveň práv pacientů, kontrolní mechanismy atd. Ročně zaplatí pacienti regionálním úřadům kolem tří procent z celkových nákladů na zdravotnictví, takže jde skutečně jen o symbolické poplatky (větší problém mají pacienti u zubních lékařů). Po dosažení ročního limitu spoluúčasti už pacient neplatí (u nás bohužel platí dále a čeká, zda se mu tyto další peníze vrátí). ""Švédská společnost je mnohem bohatší než naše."
05. 07. 2013 | 07:25

Parabellum napsal(a):

Fialenka

Vy si asi s čísly moc netykáte, že? xx Vám právě dokázal, že švédská zdravotní péče je pro Švédy mnohem dražší, než česká pro Čechy. Důkaz je malá kupní síla švédských domácností. Švédské domácnosti si nemohou dovolit ani polovinu chlastu, cigár, fetu, a automatů oproti domácnostem českým.

Co také chtít od nány, která ječí, že ji českáý media neinformují o volbách presidentů Dánska, Švédska, Norska, či Nizozemí.

A že je švédská společnost bohatší, než česká? Bingo, tak s tím něco dělejte, a začněte švédky fungovat. Pro začátek byste mohla založit podobnou firmu, jako Saab nebo Volvo, aby bylo na to bohatství odkud brát. Také byste mohla Vámi vyrobené nadzvukové letouny prodat nějaké západotatarské gubernii za přemrštěnou cenu, jako Švédský Saab, nebo v té západotatarské gubernii stavět 3x tak drahé dálnice, jako švédská Skanska v té západotatarské gubetnii mezi Polskem, Německem a Rakouskem.

Vás netěší, že tím, že platíte předražené Gripeny nebo dálnice podporujete švédské zdravotnictví??? I VY JEDNA!!!!! Vy vůbec nemáte sociální cítění!!!!!!!!
05. 07. 2013 | 22:07

Parabellum napsal(a):

Fialenka

Pokud průměrný Němec vydělá 4x více, než průměrný Čech, pak je to vina toho průměrného Čecha, a ne českého zdravotnictví, ani současné vlády, protože ta má za úkol spravovat věci veřejné na centrální úrovni, a ne za exemplárně líné a hloupé Čechy, pro které bylo 40 let sprostá slovy zisk a kapitál vykonávat ekonomické aktivity - ale vinou toho průměrného ČEcha, protože si tu 40 let budoval třídní apartheid, během kterého se průměrný Němec dostal na 10-15 násobek latu Čecha. Místoi toho abyste byla ráda, že se ty rozdíly snižují, tak ješě blbě prskáte.

Milá Fiflenko, vy jako češka tu nejste vod toho, abyste se měla dobře, ale abyste se podílela na tom, aby se dobře měli Švédové či Němci. Pokud se Vám to nelíbí, neměla jste prohrávat studenou válku.
05. 07. 2013 | 23:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy