Když se řekne korupce

14. 01. 2014 | 13:46
Přečteno 5868 krát
Když se řekne korupce, znamená to, že někdo, kdo má jednat ve veřejném zájmu, jedná ve prospěch zájmu soukromého a získává za to neoprávněnou výhodu – peníze, pozici, moc…

Podstata korupce

Řada lidí si myslí, že hlavní podstatou korupce je předání úplatku v podobě peněz. Nedojde-li k předání finanční hotovosti, domnívají se, že nejde o korupci. Podstatou korupce ovšem není to, zda uplácená osoba dostala jako úplatek peníze, luxusní kabelku, exotickou dovolenou nebo jinou majetkovou výhodu.

Podstatou korupce je, že osoba, která měla jednat ve veřejném zájmu, jednala za účelem osobního zisku. Jestli osobním ziskem byly peníze, věc, dům, funkce nebo protislužba, není rozhodné. Jinak řečeno, korupcí je, když osoba zastupující veřejný zájem jedná s vidinou osobního prospěchu místo toho, aby prosazovala nejlepší možné řešení ve prospěch občanů.

Korupční jednání jsou často velmi sofistikovaná. S trochou nadsázky lze říci, že korupce je řemeslo svého druhu, které má své postupy, schémata, triky. Korupce je proto v řadě případů jen obtížně prokazatelná a těžko odhalitelná.

Kořeny korupce

V souvislosti s pátráním po podstatě korupce se klade otázka, kde se korupce vzala a proč se o ní dnes mluví o tolik více než dříve? Byť se řada lidí domnívá, že současná korupce má počátky v devadesátých letech, při pátrání po kořenech korupce je nutné jít hlouběji až do let normalizačních.

Mentalita korupce vznikla jako důsledek nefunkčnosti systému centrálního plánování. Poněvadž byl kvůli této nefunkčnosti často nedostatek i základního zboží, bylo nezřídka nevyhnutelné uplácet nebo „mít známé“, aby se člověk dostal k nějaké té „podpultovce“. Úplatky, „jánabráchismus“ a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví se staly v českém prostředí společenskou normou.

Z této společenské normy vyvěral i vztah k veřejnému majetku a k pravidlům. K veřejnému majetku se nemálo lidí chovalo podle hesla „kdo nekrade, okrádá rodinu.“ Vztah k pravidlům zase vycházel z přesvědčení, že „jsou tu hlavně od toho, aby se obcházela“. Mnohá pravidla reálného socialismu byla totiž nesmyslná.

S pádem komunismu přišel i pád většiny nesmyslných pravidel. Pravidla se již nemusela obcházet, neboť řada z nich náhle neexistovala. Právo v porevolučních letech „nefrčelo“, právní jistota a vymahatelnost práva byly neznámé pojmy. Je příznačné, že definice úplatku vstoupila do trestního zákoníku až v roce 1999. Přesun veřejného majetku do soukromých rukou byl proto v rámci privatizace provázen řadou negativních jevů včetně korupce. Nikdo se však nad tím příliš nepozastavoval. Mnoho lidí se domnívalo, že právní vakuum při převádění státního majetku do soukromých rukou bude kompenzováno pozdějším lepším fungováním podniků v soukromém vlastnictví.

Korupce se navíc v devadesátých letech ještě přímo nedotýkala kapes běžných občanů. Financovala se z dříve erárního majetku nebo z divokých bankovních úvěrů. Až později si společnost začala uvědomovat, že odklánění veřejného majetku do soukromých kapes neznamená jen růst bohatství vybraných jednotlivců. Jelikož korupce má přímý dopad na veřejné zadlužování, zhoršování veřejných služeb a růst daní, vede nutně ke zhoršování životních podmínek širokých vrstev neprivilegovaných občanů.

Fungování korupce

Aby bylo možné zabránit či alespoň omezit odklánění veřejných peněz, je nutné vědět, jakými způsoby se provádí. Základní korupční schéma má tři aktéry – kmotra, politika a úředníka. Kmotr má firmu, pro kterou potřebuje zakázky. Dohodne se proto s politikem, aby mu pro jeho firmu zařídil veřejnou zakázku bez ohledu na to, zda je to z hlediska veřejného zájmu potřebné či smysluplné. Za realizaci zakázky zaplatí politik kmotrově firmě penězi z veřejného rozpočtu, tedy penězi vybranými od občanů.Realizaci úkolu přidělení zakázky či dotace politik obvykle nařídí podřízenému úředníkovi.

Jakmile předem vybraná kmotrova firma získá veřejnou zakázku a začnou jí od státu proudit veřejné peníze, dělí se tyto peníze v kmotrově firmě na dvě hromádky. První část peněz jde na realizaci zakázky, například na postavení školy či silnice. Zbytek peněz jde – například přes anonymní vlastnické struktury – zainteresovaným, kteří se na vymyšlení veřejné zakázky či dotačního projektu a jeho následném zmanipulování podíleli.

Příčiny rozšíření korupce

Bezpečnost, nízké náklady a potenciální vysoká ziskovost vedly v posledních letech doslova k „rozkvětu korupce“. Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2012 konstatuje, že korupce a klientelismus stále výrazně ovlivňují ekonomiku státu, přičemž počet zjištěných případů korupce, které jsou předmětem trestního řízení, zdaleka neodpovídá realitě.

Příčinou toho, proč je dnes korupce všude plno, však není pouze její nebývalé rozšíření. Důležitou roli hraje rovněž stále se rozvíjející sdílení informací. Ještě relativně nedávno bylo možné informace snadno kontrolovat a zabránit jejich únikům. Informace o korupci existovala zpravidla v jednom originále a vytváření kopií bylo vcelku snadno kontrolovatelné.

Korupci bylo možné snadno utajit. V dnešní době internetu a propojených informačních technologií je utajování jakýchkoli informací mnohem složitější. Není náhodou, že většina korupčních skandálů zpravidla začíná únikem informací, které měly zůstat skryty. Jelikož informace o korupci jsou pro novináře a veřejnost z těch zajímavějších, derou se rychle na povrch. V důsledku toho se dnes o korupci ve veřejném prostředí hovoří a píše mnohem více než dříve.

Psáno pro www.korupcejakoparazit.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

siciety tunwikt napsal(a):

Autor
"V souvislosti s pátráním po podstatě korupce se klade otázka, kde se korupce vzala a proč se o ní dnes mluví o tolik více než dříve? Byť se řada lidí domnívá, že současná korupce má počátky v devadesátých letech, při pátrání po kořenech korupce je nutné jít hlouběji až do let normalizačních. "
Pane Vondráčku pokud chcete pátrat po kořenech korupce to musíte jít o hodné hlouběji. Už u starých Řeků a Římanů bujela korupce. Já to vidím jednodušeji. Korupce je byla a bude všude tam, kde se rozdělují cizí peníze. Čím větší výběr daní, tím větší korupce.
14. 01. 2014 | 13:58

K.V napsal(a):

Zase jeden chytrej který vidí kořeny korupce v socialismu, přičemž tehdy se dávala bonboniéra nebo láhev, dnes mizí miliardy denně.
Autor má samozřejmně humanitární vzdělání českého typu a je v nějaké Evropské komisi
14. 01. 2014 | 13:58

yaya napsal(a):

Pane autore, takové kydy si schovejte pro svou rodinu. Nevím jak u vás, ale v naší rodině se nikdy nekradlo, takto jsme byli vychováni a takto vychovali i své potomstvo. To, že plyšák zcela obrátil hodnoty na hlavní urvi co můžeš a nestyď se, nebát se a nakrást a ze zlodějů se udělaly célebrity je ovšem věc nová která nemá s minulým režimem pranic společného. Že se korupce stala společenskou normou, že klientelizmus je normální, že si politik přivede do úřadu celou familii i se známými, nad tím se nikdo nepozastavuje. Hlídací psi demokracie jsou zaplaceni a píší podle zadání movitých. Když premiér vlády zaměstná svou gejšu na místě, kde nemá co pohledávat a odklání přes ní penízky do společného hnízdečka, pravicoví novináři většinou drží ústa. To, že zde chybí vymahatelnost práva a že drzost, chamtivost, nenažranost byla dána jako ctnost pro úspěšné podnikatele, to je pravým důvodem korupce.
14. 01. 2014 | 14:08

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

"...Podstatou korupce je, že osoba, která měla jednat ve veřejném zájmu, jednala za účelem osobního zisku. Jestli osobním ziskem byly peníze, věc, dům, funkce nebo protislužba, není rozhodné. Jinak řečeno, korupcí je, když osoba zastupující veřejný zájem jedná s vidinou osobního prospěchu místo toho, aby prosazovala nejlepší možné řešení ve prospěch občanů.
..."

To je nesmysl, je to opět zúženo tak, aby byl zachován mýtus o korupčně jednajících úřednících a čistých a hodných podnikatelích, kterým v jejich každodenních snahách o co nejracionálnější využití omezených zdrojů mnohdy nezbyde , než prostě zareagovat na neustálé výzvy zkorumpovaných úředníků státu tak, že jim poskytnou plnění ve směru jejich osobního prospěchu - jakoby ten podnikatel /manažér, akcionář.../ nezískaval při takové transakci nic.
Takže opatrně, ta iniciativa může přijít s obou stran - to znamená, že lze napsat i toto :

"...Jinak řečeno, korupcí je, když osoba zastupující soukromý zájem jedná s vidinou osobního prospěchu , respektive čistě jen v soukromém zájmu tak, že poškodí nejen zájem veřejnosti , ale řasto i zájem trhu, zájem jiných soukromých osob /napž. korupcí zkreslené valuace statků, konkurenční boj.../...",

Aktuální příklad, který zjednodušený pohled autorův vyvrací : Alcoa /její joint venture/ a její aktivity v Bahrajnu , ale zejména dohra celého případu před americkými institucemi a uznání samotné Alcoy , že zákony porušila ona.

http://www.washingtonpost.com/business/economy/alcoa-agrees-to-settlement-in-bahrain-bribery-case/2014/01/09/56b98028-7943-11e3-8963-b4b654bcc9b2_story.html

A že by Alcoa měla za sebou kmotra ?
Kdo jím teda je - Alcoa je veřejně obchodovatelnou společností.
----------------
V Čechomoroslezskoromsku se v poslední době zašli chytat ve velkém zkorumpovaní lidi ze státní správy, ale z firem téměř nikdo - jako by ta druhá strana téměř neexistovala. To je dost nebezpečná metoda.

No a korupcí se časem může ukázat i jednání FEDu, nebo ECB. Pokud se tedy bude brát v potaz, že veřejným zájmem je sociální mír, sociální soudržnost, mír jako takový, uchování hodnot jako takových atd.
Korupcí možná je i slepé dodržování zásady, že dluhy se vždy a za každých okolností musí platit - pokud je toto fundamentálně dodrženo i v případech, kdy takový postoj má za následek zubožení a následné vehnání lidí do náručí populistických či fašistických uskupení. Protože jaký byl v tomto případě veřejný zájem ?
14. 01. 2014 | 14:13

Yosif K napsal(a):

K.V napsal(a):
Zase jeden chytrej který vidí kořeny korupce v socialismu, přičemž tehdy se dávala bonboniéra nebo láhev, dnes mizí miliardy denně.
14. 01. 2014 | 13:58
Vy jste asi za socíku dělal na nějakém dělnickém místě ve fabrice na výrobu motyk.

Ve stavebních firmách nebyl rudý manager ktzerý by neměl vilu postavenou z "ušetřeného materiálu" v pracovní době svých podřízených. Znám případy kdy přičinlivý manager takto nechal postavit do foroty i vilu pro nezletilou dceru.

V PZO nebyl rudý manager který by neměl dobře vyfutrované anonymní konto ve švýcarsku nebo v Rakousku.

Stačilo odklonit čvrt procenta procenta za vhodnější ohodnocení kvality nejaké socalistické komodity jako dříví, cement nebo ocel.

PS ohledně mizejících miliard denně - chápu socalistu a bývalého komanče že takto podezíral Kalouska (socalista Kala precizoval že za Kalouska se rozkrádalo 150-200 miliard ročně).

Proč se však domníváte že se takto masově krade i za vlády SPOZU neboli šlechetných obránců proletářů, většinou kovaných bolševických kádrů?

Podle všeho by se ted mělo někde opbjevit bna světle božím těch 200 miliard ročně co přestali rozkrádat Kalouskovci? Nebo nezištní voždˇové proletářů kradou těch 150-200 miliard ročně také?

Mimochodem - těch 150-200 miliard rozkrádaných ročně popularizovala též Vondračkova TI. Pane Vondračka, Kalous je prYč, tak kde je NYNÍ těch 150-200 miliard ročně?
14. 01. 2014 | 14:17

Překvapivě dobré napsal(a):

Neuvěřitelné!

Na Aktuálně.cz se dostal autor, který umí psát!
To je po panu Procházkovi už v pořadí druhý případ :)

Vítejte, pane Vondráčku.
14. 01. 2014 | 14:19

Yosif K napsal(a):

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):
ALCOA ALCOA atd atd.

No pane čkps, shnilá jablka jsou všude, záleží na tom zda někdo jablka přebírá a ta shnilá vytřiduje.

V tomto měl pěkný rozlet proletářský vůdce Zeman se svou akcí čisté ruce. Nakonec socalisté vládli 8 let, komise čísté ruce dala 25 trestních oznámení a z nich bylo 25 trestních oznámení odloženo.

Pokud byl u moci kalousek, tak Sobotka říkal že prostým socalisté budou méně uzdanovat a více utrácet, že prostým zastavením rokrádání se dá uštřit 150-200 miliard ročně.

Nyní má být předseda vlády a říká že se nepodaří ušetřit NIC VŮBEC NIC - nic, že je nutno zvyšovat daně.

Kde těch 150-200 miliard rozkrádaných ročně tedy je?
14. 01. 2014 | 14:25

Neudržitelný napsal(a):

Boj s korupcí je třeba vést na obou stranách. Jestliže byl obžalován Rath, že dostal úplatek, musí být obžalován i ten kdo mu jej dal. Jestliže seděl ve vazbě rok, měl tam s ním sedět i ten kdo mu jej dal. Jestliže bude odsouzen na x let, měl by být na x+y let odsouzen i ten co uplácel. Pokud nebudeme trestat a to o trochu víc, ty co úplatky dávají, bude korupce těžko odstraněna.
14. 01. 2014 | 14:27

jozka napsal(a):

Prvni veta a hned nesmysl... Gratuluji, na prvni prispevek fakt majstrstyk.
14. 01. 2014 | 14:27

zemedelec napsal(a):

Pane Vondráček.
Pěknou korupci nám předvedla ČNB,dokonce ji to vylepšilo bilanci,když stejná zásoba cizích měn,jim udělala navýšení zisku o x mld znehodnocením koruny.
14. 01. 2014 | 14:28

První vyhrání ... napsal(a):

"... Prvni veta a hned nesmysl... Gratuluji, na prvni prispevek fakt majstrstyk ..."

jozko,
zkuste napsat druhou větu a druhý příspěvek.
Snad se polepšíte.
14. 01. 2014 | 14:30

neo napsal(a):

Dobrý den pane Vondráčku:

možná byste měl uvést, že se hodláte bavit jen o korupci ve státní správě, nikoli všeobecně, protože mi tam hapruje ten veřejný zájem. Korumpovat se totiž může i mimo veřejný zájem.

firmy mají pak vlastní protikorupční programy a školení i když ne zrovna ve stylu "Jáchyme hoď ho do stroje", aby korupci nedaly prostor.
14. 01. 2014 | 14:31

seriózní chlapík napsal(a):

Autore,

korupce v míře, jaká je v Česku, je jen odrazem stavu mysli. Jeden z mnoha atributů nemocné společnosti. Je to stejné jako AIDS. Bůhví, odkud to sem přišlo. Nyní je třeba zaměřit se jen na léčbu.
Kde na to vzít ale doktory!

Vaše taxativní výčty a korupční schémata jsou k ničemu. Zapoměl jste například na nebezpečnou korupci odehrávající se čistě jen v privátním sektoru.
Korupce není žádným solitérem. Je součástí velkého uskupení jehož součástí jsou zlodějna, podvody a loupeže. Všechno to slouží chamtivosti a nenažranosti.

Pokud k tomu přispěla éra socializmu, tak snad jenom tím, že se mnozí začali chovat jako utržení z řetězu.
14. 01. 2014 | 14:33

David napsal(a):

Pro skrypta dobré.

Jinak je to jako mlácení prázdné slámy.

Autor jaksi nezaregistroval, že už se nenacházíme ve fázi, kdy bychom potřebovali školometsky poučovat o podstatě, kořenech, fungování a příčinách korupce.

Spíše poraďte jak s korupcí bojovat.

Co říkáte návrhu hmotně zainteresovat "práskače", kdy dostane (i z případné exekuce na majetek korupčníka) 50 % z výše úplatku a druhých 50% dostane stát?
14. 01. 2014 | 14:48

Analytik napsal(a):

Politika je živná půda pro korupci a korupce je smysl politiky.
Politické strany byly stvořeny proto, aby se mohlo volně a bezpečně korumpovat a tunelovat.
Odborníci se domnívají, že bez korupce nepřežijí politici, ale ani ostatní žívočichové.
14. 01. 2014 | 14:51

Xaver napsal(a):

Autore opravte svou definici !!!
Majitel firmy, který chce získat zakázku jedná zcela určitě ve svém vlastním zájmu. Ten zájem projeví už tím, že se přihlási do výběrového řízení. Je to tedy korupce ?
14. 01. 2014 | 14:52

Neudržitelný napsal(a):

David
A co kdybych prásknul Vás Davide. Včera jste mně cpal igelitku s milionem.
Haha už se těším na půlku melouna a na Vaši exekuci.
14. 01. 2014 | 14:53

Martin1 napsal(a):

"Když se řekne korupce, znamená to, že někdo, kdo má jednat ve veřejném zájmu, jedná ve prospěch zájmu soukromého a získává za to neoprávněnou výhodu – peníze, pozici, moc…" (1)
---------
Už na začátku máte chybu (1)a pak už se kupí jedna na druhou, skoro to vypadá, že vás někdo zkorumpoval, abyste to zase svedl zase na komunisty a ona ta korupce je tady od doby Evy a Adama.
----
Korumpovat přeci mohu o pro něčí jiný zájem - ne jen pro svůj, tam se to děje podle mne nejčastěji. Jenom hlupák se nechá osobně chytit s krabicí se 7 melouny a nyní se kroutí, že se jednalo o provizi.
Na to jsem zvědav - jak to bude rozlousknuto? Já se domnívám, že by to mělo být jednoduché:
"Že totiž žádnému úředníkovi nenáleží žádná provize za státní zakázku".
Proto určitě vznikly ty mezičlánky "ctihodných lobbistů" a zprostředkovatelských firem, přes které se to regulérně prožene a je to vše O.K. K rozdělení "lupu" pak dochází možná až přes další prostředníky v jiném čase - v době, kdy stopy již vyčichnou. O takových čekatelích by se dalo spekulovat - že ano?
14. 01. 2014 | 14:56

Expertní stanoviska ... napsal(a):

Hernajs,
to se tu ale vyrojilo specialistů na korupci.

Raději nevědět, jak ke svým zkušenostem přišli ...
14. 01. 2014 | 14:59

Já napsal(a):

Co je to boj proti korupci? Vzpomínám si na termíny boj za mír, boj o zrno, boj za zdraví a podobně. Až se toho boje bojím! Socdemácké vlády se zaklínaly a zaklínají, že zatočí s korupcí a v tu ránu bude k dispozici o 200 miliard Kč v rozpočtu více. Paradoxem je, že právě za jejich vlád a tu příští nevyjímaje, se právě vytvářejí nejvýhodnější podmínky pro přerozdělování prostředků, s úkapem do cizích kapes. (viz MUS, SETUZA, UNIPETROL, ČSA, IPB aj.) Investovat má privatní sféra, ta už si své zdroje uhlídá a jestliže ne, pak je to její chyba. Nevím, jestli někdo spočítal, kolik veřejných prostředků stojí kontrola a kontrola kontroly a supervize nad kontrolory. A přece to nefunguje. Výsledkem je jen nižší produktivita, takže pokulhávání EU za USA a Čínou se jen prohlubuje. Zamyslete se nad výsledky boje s korupcí!
14. 01. 2014 | 15:03

Martin1 napsal(a):

Expertní stanoviska ... napsal(a):
Hernajs,
to se tu ale vyrojilo specialistů na korupci.
Raději nevědět, jak ke svým zkušenostem přišli ...
14. 01. 2014 | 14:59
--------
Nemějte obavu, tady je to už 90% "odkecanejch" důchodců co ve všem vědí jak se to dělá, ale už na to nemají nástroje a sílu.:)
Ti, které jste možná tím myslel se opalují někde u moře a každou minutou jim přiskočí na konto nějaká valuta - nám tak blecha mezi námi a věrným vlčákem, co jsem ho slíbil sousedovi hlídat, neb jel na převaz.Ale fakt se drbu - on dělá, že to není od něj. Já si myslel, že blechy od psa na člověka nelezou. Pejskaři, jak to tedy je?
14. 01. 2014 | 15:10

Die das Fleisch wegnehmen vom Tisch napsal(a):

Citovat Brechta je pro cenzora nesnesitelné.
Na rozdíl od Hošíků od Bobří (pustá výmluva) řeky nebo Vikinga Vika.

Tak je to s úrovní těchto blahorodých a strukturovaných diskuzí.
Kdyby byly na něco jiného než nah., nebyly by.
14. 01. 2014 | 15:14

Martin1 napsal(a):

"I skladník ve šroubárně si může v originále přečíst Virgilia."
Ale i ten kdo cituje třeba i Brechta může být ve skutečnosti ostatním na - ne jenom na nic. Někdy i to bychom brali - když to nejde ven.
14. 01. 2014 | 15:42

Santawizard napsal(a):

Pane právníku:
Jestliže soukromník přemluví vládu ,aby od ní dostal kontrakt za peníze daňových poplatníků,tak to může být korupce ,jedině když je to podvod.
14. 01. 2014 | 15:45

berkowitz napsal(a):

Korupce se nejlíp kontroluje v Číně a to za pomoci lehkého kulometu.
A to za přihlížení obecenstva na stadionu.
14. 01. 2014 | 15:52

K.V napsal(a):

Co pořád vyvádíte. Jak se to má s korupcí už vám jasně vysvětlila Peake, Nečas a Kalousek. Vondráček už jen upravuje defince aby to hezky vypadalo. Co tady furt remcáte, dyť jste čecháčci tak máte držet víteco.
14. 01. 2014 | 16:00

Keiner oder alle. Alles oder Nichts. napsal(a):

Martin1 uviděl červený hadr.
Vzhledem k nedostatku potřebných žláz ale vzrušení nepřišlo.
Doporučoval bych spíš guttalax nebo sennové listí.
Alespoň to uvolnění.

Do toho, o co se hádam s refuckčou se nepleťte. Nerozumíte tomu.
14. 01. 2014 | 16:26

Al Jouda napsal(a):

A co takhle zrušit všechny státní zakázky a přenechat jejich realizaci soukromým investorům ? A až to bude hotové, tak to podle zákona vyvlastnit s náhradou za odhadní cenu :)))))) Kde pak bude mít místo korupce ?
14. 01. 2014 | 17:18

Bavor napsal(a):

Netušil jsem, že společnosti BAE (britská) a SAAB (švédská) - výrobci letadel Grtipen fungovaly v ČSSR a byly státní. Nebo to tak nebylo pane autore? Kde se vzaly kořeny v korupce V TĚCHTO SPOLEČNOSTECH? Píšete,že "Podstatou korupce je, že osoba, která měla jednat ve veřejném zájmu, jednala za účelem osobního zisku". A je pravdou, že pokud byla možnost MALÉHO zisku, byla korupce MALÁ (za totality) a pokud je možnost VELKÉHO zisku, je korupceVELKÁ (nyní). Korupce zde byla již za první republiky ČSR - viz aféry hasících přístrojů, uhelná, lihová a další, méně známé. Když to shrnu - je zřejmé, že korupce jeplodem zištnosti některých lidí (ne všech) a rozsah korupce je tím větší, čím větší je možnost zisku a čím beztrestnější je možnost její "plody" realizovat. A právě SOUČASNÝ ekonomický systém to umožňuje v míře nebývalé.
14. 01. 2014 | 17:18

Lila napsal(a):

K.V.

Jen si to přiznejte, že nejvíc korupce bujela za vámi opěvovaného socialismu.

Chceš byt? Dej úplatek, nebo si počkej deset let! Za úplatek se sehnal trochu lepší nábytek, kolo Favorit, barevná televize, automatická pračka z dovozu, úzkoprofilová elektronika, stavební materiál, textil či konfekce západní provenience, uhlí, poukaz do lázní..., ale třeba i dítě na střední či vysokou školu atd atd.

Z pověstných akcí Z se podstatná část stavebního materiálu bez jakýchkoli skrupulí odvážela na stavby soukromých chat a rodinných domů, ke kterým se později vybudovala z veřejných peněz silnice; prominenti si nechávali ve státních podnicích
vyrobit nábytek na zakázku, ovšem zaplatili jen část, ta druhá se rozepsala na státní zakázky... I ta svíčková a telecí, pro které se chodilo zadním vchodem, byly za protislužbu. Zmiňovat Mototechny a náhradní díly snad nemá ani smysl.

A úplně největší (a nejnemravnější) úplatky a protislužby kvetly ve zdravotnictví. Ani lék, který vám někdo koupil a poslal ze zahraničí, se k vám bez "pozornosti" do té správné kapsy nedostal, protože o tom v každém kraji rozhodoval nějaký soudruh. Znám konkrétní případ, kdy šlo o lék pro onkologického pacienta. A tak bych mohla pokračovat donekonečna.
A dneska se pokrytecky divíme, že žijeme v zemi prolezlé korupcí?
14. 01. 2014 | 17:29

petrof napsal(a):

Korupce je jen signálem, že někde něco chybí. Je to projev trhu na zásahy státu, vlády, hejtmanství apod. Z korupce se stal bič na podnikatele a všichni kdo tohoto ducha vyvolávají budou překvapeni až vymizí a s ní vymizí i běžné věci, na které si lidi zvykli jako na samozřejmost. Paradoxem je, že proti ní bojují nejhlasitěji sami korupčníci, přesně podle hesla "zloděj křičí chyťte zloděje" a "miliardáři". Boj proti korupci omezí v důsledku poskytované služby, omezí podnikání a tím bude mít vliv i na zaměstnanost. Toto ale socialisté a mnoho lidí nedomýšlí a naskakují na pitomá hesla o jednotném nákupu židlí apod.... což by mělo být zařazeno mezi nejstupidnější výroky století.
14. 01. 2014 | 17:29

Yosif K napsal(a):

Bavor napsal(a):
Netušil jsem, že společnosti BAE (britská) a SAAB (švédská) - výrobci letadel Grtipen fungovaly v ČSSR a byly státní. Nebo to tak nebylo pane autore? Kde se vzaly kořeny v korupce V TĚCHTO SPOLEČNOSTECH?
KONEC CITATU.

Pane Bavor, nerozčilujte se z každého útoku na socík, dejte si mokrej hard na čelo atp.

Nikdo nikde neříkal že korupce je jenom ve státních firmách. Korumpují soukromé firmy aby dostaly státní zakázky.

Čím více je státních zakázek tím větší prostor pro korupci ze strany soukromých firem.

Armádu zprivatizovat nejde - jde ji pouze lépe hlídat.
14. 01. 2014 | 17:48

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

To je zajímavé, kolik celkem dosti podrobných informací mají zrovna Lila a Yosif K o tom, co vše a jak se kradlo za socíku.
Jako by toho byli přímými účastníky.
Anebo to jen se zájmem pozorovali a takovouto svou pasivní rezistencí bojovali proti režimu ?
:))

Hezký den.
14. 01. 2014 | 18:06

K.V napsal(a):

Lilo, když si myslíte že nejdůležitější je dnes řešit že nějaký řezník před 65 lety bral úplatek za sehnání telecího, je mně vás docela líto. Vy musíte být buďto multimilionářka která se cynicky směje jak celý ostatní národ upadá ekonomicky, sociálně i morálně,
nebo nejste moc duševně v pořádku. Normálním lidem totiž připadá, že máme docela dost úroblémů TADY A TEď, a kydy jak to dělali blbě komunisti před 65 lety jsou dost k ničemu
14. 01. 2014 | 18:08

Občan napsal(a):

Mladíče autorský,
když už jste tím eurolegislativcem, tak se laskavě zasaďte o to, aby EU konečně přijala legislativu, která by dofackovala Českou republiku k dodržování pravidel.

Zmínil jste "služební zákon".
No, tak nová "koalice", která se zatím ještě ani neujala vládnutí, už lavíruje kolem jeho podoby:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/258232-tejcuv-sluzebni-zakon-ano-i-kdu-csl-chystaji-zmeny/

Vaše "definice" korupce je úplně nesmyslná. Korupce existuje jak v privátu, tak v eráru a je jí cokoli, co jiného zvýhodňuje oproti jiným v rozporu s obecně platnými pravidly. Nemá absolutně nic společného s "centrálním plánováním", protože zde byla dávno před tím, než něco takového vzniklo.
Jestli se takové pitomosti vyučují na těch "věhlasných" universitách, jejichž dvousemestrální kurzy jste ráčil absolvovat, pak se už nedivím, že se EU dostává do slepé uličky.

P.S.: Těch necelých sto hadrů od Janečka jste v r. 2011 obdržel ZA CO?
Není to náhodou korupce?
14. 01. 2014 | 18:37

fikus napsal(a):

Co kdyby jste sepsal desatero, které by viselo u vstupu do všech státních úřadů včetně ústavních. Dále by jste vykonal přednášku na toto téma ve Strakovce a Parlamentu. Vysvětlovat veřejnosti toto téma mi přijde trochu marné a zbytečné.
14. 01. 2014 | 18:43

T.Paine napsal(a):

Přínosné podněty. Kroky správným směrem. Určitě by korupce v České republice bylo méně.

Otázkou zůstává, o kolik by se snížila. V tom jsem velice skeptický. Proč? Protože návrhy autorů se vyhýbají tomu nejdůležitějšímu. Vysokým trestům za korupci. To je téma samo o sobě. V případě ČR každý ví, jaká je realita.

Kdy bude minimum korupce?
Trest × pravděpodobnost býti chycen a odsouzen > zisk z korupce.

Kdy bude maximum korupce?
Trest × pravděpodobnost býti chycen a odsouzen < zisk z korupce.

A jsme zpátky u neexistence občanských soudních porot, nevolitelných polobohů soudců, nevolitelných státních zástupců a nevolitelných šéfů policie.

Nevím, proč se těmto přirozeným principům a precedentům (navíc po staletí fungujícím právě v těch nejméně zkorumpovaných zemích) česká intelektuální, akademická a politická elita vyhýbá jako čert kříži. Nevidím, neslyším, nechci vidět, nechci slyšet. Korupce mysli? Strach? O něčem to také vypovídá.

V 17. století bylo v Anglii trestem za padělání kovových peněz pověšení, utopení a rozčtvrcení. Přesto to William Chaloner, se známostmi na nejvyšších místech, dělal. Viz Isaac Newton vs. William Chaloner. Dnešní „tresty“ za korupci přímo zvou na procházku růžovou zahradou. Bohatým snadno, rychle a bezpečně.

Suma sumárum: Zazvoní zvonec (= přijmou se stohy zákonů a paragrafů) a korupce bude konec. Dobrou noc, děti.
14. 01. 2014 | 19:14

santawizard napsal(a):

Santawizard napsal(a):
Pane právníku:
Jestliže soukromník přemluví vládu ,aby od ní dostal kontrakt za peníze daňových poplatníků,tak to může být korupce ,jedině když je to podvod.
14. 01. 2014 | 15:45
Ne každý podnikatel je však podvodník.Stát může podvádět svoje občany stejně dobře jako soukromníci,kteří podvádějí stát. 14. 01. 2014 | 20:15
14. 01. 2014 | 20:21

Lila napsal(a):

K.V.

Jenže dnešní stav má někde kořeny...
Před rokem ´89 se říkalo: Nic není, ale sežene se všechno. Proč třeba Rakušané, s nimiž jsme žili 300 let ve společném státě, se s takovou mírou korupce potýkat nemusí? To mi vysvětlete :-)
14. 01. 2014 | 20:26

Lila napsal(a):

člen Klubu Pravicových...

Psala jsem jen o tom, s čím jsem se v průběhu života setkala, nikoliv o tom, co jsem někdy někde slyšela.
14. 01. 2014 | 20:30

David napsal(a):

Neudržitelný 14:53:

Klídek - Neudržitelný, klídek.

Zaprvé je o mně známo, že jsem neúplatný. Ani do nějaké "léčky", jako chudák Rath se nechytnu. A za druhé, kdybyste mě křivě - bez věrohodných důkazů obvinil, tak půlka melouna by byla moje a na Vás by přišla ta pěkná exekuce. Jinak hmotná zainteresovanost "práskačů" je zcela nesporně krokem tím správným směrem v době, kdy o peníze jde až v první řadě a je také velká nezaměstnanost.
14. 01. 2014 | 20:40

santawizard napsal(a):

Lila:
Protože češi jsou jediní normalizovaní poskomunisti v Evropě.
14. 01. 2014 | 20:41

pad napsal(a):

Konečně článek co má hlavu a patu. Oceňuji autorův přístup. Více takových lidí.
14. 01. 2014 | 21:27

ZdeněkJ. napsal(a):

Petrof
" Boj proti korupci omezí v důsledku poskytované služby, omezí podnikání a tím bude mít vliv i na zaměstnanost. Toto ale socialisté a mnoho lidí nedomýšlí a naskakují na pitomá hesla o jednotném nákupu židlí apod.... což by mělo být zařazeno mezi nejstupidnější výroky století."
No, pokud tím stupidním výrokem myslíte tu Vaši první větu, nelze než souhlasit.
14. 01. 2014 | 22:22

Yosif K napsal(a):

Nikdo nic nedělá ale plán se na 100% splní.
Plán se na 100% splní ale v krámech furt nic není.
V krámech furt nic není ale nakonec všichni seženou všechno - pod pultem.

Starej režim byl postavenej na nebetyčném lhaní, a prohlídnutý to měli všichno kromě nejprostomyslnějších proletářských členů KSČ....

Zrušením některých paragrafů se pak daly do pohybu pochody připravené věrnými soudruhy během dusného čekání na perestrojku. Akciovky jako Chemapol, Průmstav, Agropol atd koupily sami sebe za peníze svých dcer a dnes jsou ze soudruhů socalističtí nebo spozističtí miliardáři - například Tomanovci, Koničkovci atd.

Neměli však tu správnou švýcarskou tržní kinderstube jako Babiš - ten začal s málem, podnikal a řídil lépe, některý soudruhy rozsápal na kusy, některý soudruhy přeobchodoval, jiný přetlačil a předhonil je všechny.
14. 01. 2014 | 22:36

Yosif K napsal(a):

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):
To je zajímavé, kolik celkem dosti podrobných informací mají zrovna Lila a Yosif K o tom, co vše a jak se kradlo za socíku.
Jako by toho byli přímými účastníky.
Anebo to jen se zájmem pozorovali a takovouto svou pasivní rezistencí bojovali proti režimu ?
:))

Hezký den.
14. 01. 2014 | 18:06
Taky jsem patřil mezi ty vyvolené co stavěli barák soudruhu řediteli. Takovýmu s 500 zaměstnanci aby patřil do kasty s T3613 a osobním řidičem. A pár mých příbuzných pracovalo po PZ-kách.... PZO Polytechna, PZO Strojexport atd atd. Nemali sa zle veru že hej....

Ale chápu že z nádvorní čety se vám socík mohl při větší míře naivity jevit jako sociálně nejspravedlivější zřízení na světě.

Dokonce jsem znal jednoho docenta matematiky který věřil 100% na socík jako na nejspravedlivější řád na světě. Jednou se o to pohádal s dělnasama u piva v hospodě, ti se mu smáli, on je začal napadat a začal se obnažovat, přijela VB, docent skončil na psychiatrii a tam mu zjistili schizofrenii, chudák žil ve zcela nereálném světě.
14. 01. 2014 | 22:45

pavel v napsal(a):

siciety tunwikt napsal(a):
".... Korupce je byla a bude všude tam, kde se rozdělují cizí peníze. Čím větší výběr daní, tím větší korupce." KONEC CITACE
-----------------------------------------------------------------------------------
Myslím, že jste udeřil hřebík na hlavičku. Chtěl bych jen dodat, že když nějaká politická strana slíbí, že odměnou za své zvolení zajistí svým voličů finanční výhody na úkor jiných, jde o korupci nejhorší. Klasickým příkladem korupce je progresivní daň, kdy někteří občané jsou nuceni platit do státní pokladny více, než jiní i přesto, že tzv. bezplané služby státu jsou pro všechny stejné. Hlavním systémovým zdrojem korupce je levice se svojí snahou neustále zvyšovat daně a pak je přerozdělovat ve prospěch svých voličů. Důsledkem je většinou takové celkové zchudnutí státu, že i ti, které levice zvýhodňuje, ji přestanou volit, když pochopí že nevýhody způsobené zchudnutím státu převažují.
14. 01. 2014 | 22:56

ovondráček napsal(a):

Jedním z důvodů, proč jsem článek napsal je vyjasnění pojmů: korupce není něco, co neexistuje (viz exprezident V.K.) ani nelze pod slovo korupce vměstnat veškeré společenské problémy (počínaje nářky nad obecným úpadkem morálky, způsobem řízení státních dluhů a konče měnovou politikou ECB a FEDu). Neupravuji definice, aby to hezky vypadalo, ale aby se s korupcí dalo něco dělat....jinak to bude stále fantazírování „ode zdi ke zdi“ a mezi tím „blbá nálada“

Ad (ČKPS, neo, seriózní chlapík, Občan) aneb co je vlastně korupce: jedna věc je „korupce“ (zneužívání veřejného zájmu/majetku v osobní prospěch), druhá věc je „nepoctivá správa cizího, avšak soukromého majetku“ (zneužívání soukromého/firemního zájmu/majetku v osobní prospěch). Protože odklání-li se z veřejného, je to problém celé společnosti, odklání-li manažer či zaměstnanec firemní peníze, je to problém majitele firmy.

Ad (ČKPS a Yosif K) ALCOa: americké právo umožňuje stíhat americké společnosti, pokud se dopustily korupčního jednání i v zahraniční, bohužel již však není možné, aby americké úřady stíhaly v Bahrajnu bahrajnské úředníky... korupce bahrajnských úředníků v Bahrajnu nemusí být nutně podle bahrajnského práva trestná... na druhou stranu to ustanovení amerického práva není úplně špatné

Ad (Neudržitelný, neo, seriózní chlapík) korupce v soukromém sektoru: co se týče „korupce“ v soukromém sektoru, přesněji „nepoctivé správy cizího majetku“, myslím, že tu by si firmy měly řešit samy, tak jak uznají za vhodné. Stát by se měl především soustředit na to, jak ochránit před korupcí daňových poplatníků ... a co se týče, trestní odpovědnosti firem, však také Bradáčová stíhá všechny firmy, které v tom jely s Rathem....ne náhodou jsme byly posledni zemí EU, která se zuby nehty bránila přijetí zákona, který by umožňoval stíhat vedle jednotlivců i firmy (vstup v účinnost 1.1.2012)

Ad (David, T. Paine) aneb kde jsou řešení korupce: zkuste kouknout na www.korupcejakoparazit.cz , je tam 21 velmi konkrétních protikorupčních návrhů....včetně toho, jak zainteresovat „práskače“

Ad(siciety tunwikt, Al Jouda, petrof) zniceni korupce zrusenim celeho verejneho sektoru (nizsi dane mene korupce, zruseni vsech verejnych zakazek): Zrušit stát a veřejné služby nejde a ekonomicky je to nesmysl. Přece jen je to „menší vopruz“, když se dostanete z Prahy do Ostravy (či obráceně) za několik hodin po kolejích či po dálnici postavené z veřejných peněz, než kdybyste si pro každou takovou cestu musel (i) individuálně sjednávat se všemi vlastníky pozemků, které budete mít v cestě, právo projít přes tyto pozemky, (ii) postavit při vaší cestě z vlastních prostředků dálnici (pokud Vám to vlastníci pozemků dovolí), (iii) a poté co dosáhnete svého cíle postavenou dálnici přes cizí pozemky zase zbořit a vrátit cizí pozemky do původního stavu.

Na druhou stranu máte pravdu v tom, že je třeba jasně a zřetelně vymezit, co korupce je a co není, aby se ve jménu boje proti korupci nepřijímala nesmyslná opatření, která cílí na vše jiné jen ne na korupci.
14. 01. 2014 | 22:57

ovondráček napsal(a):

Ad T.Paine: O kolik se by se korupce snížila nelze říci v absolutních číslech. Lze odhadnout možná procentuelně, ale bude to stejně „hausnumero“. Nemyslím, že lékem na korupci jsou nutně drakonické tresty (i když ty současné by možná stálo za to zvýšit, neboť jou směšné), spíše sázím na tzv. „chytrá pravidla“, která jsou velmi blízko Vašim myšlenkám ( „chytrá pravidla“ - viz www.korupcejakoparazit.cz)

Ad Občan: Nadační fond proti korupci (jehož členem je pan Janeček) podpořil úhradu nákladů na knižní vydání mé doktorské práce (Elektronické cenné papíry – Transparentnost korporátních struktur společností), jež se zabývala mj. zrušením anonymních akcií, a která se stala podnětem k tomu, aby k jejich skutečně došlo (viz zákon č. 134/2012 Sb.). Knihu jako autor samozřejmě doporučuji (k dostání v kamenných i internetových obchodech).

Ad Yosif K.: příbuznost jména p. Ondračky (ředitele české pobočky Transparency International) a mým jménem je čistě náhodná. Prosím nezaměňovat. Díky.

Ad Xaver: zkuste se přihlásit do výběrového řízení a uvidíte, je-li samotné podání přihlášky korupce...pokud ano, určitě „po vás orgány činné v trestním řízení půjdou“

Ad Martin1: ve třetí části máte v posledním odstavci pravdu – rozhodně to v pořádku není, problém s korupcí ovšem je, že ji nelze „jednoduše zakázat“, resp. abych byl přesný jde, ale k ničemu takový zákaz není....

Ad berkowitz: nepodceňovat Čínu (nemyslím to ironicky), Číňané berou korupci vážně, rychle se učí americké zákony a v boji proti korupci používají sofistikovanější řešení, než ta, která uvádíte.
14. 01. 2014 | 22:58

jozka napsal(a):

ad co je vlastně korupce: jedna věc je „korupce“ (zneužívání veřejného zájmu/majetku v osobní prospěch), druhá věc je „nepoctivá správa cizího, avšak soukromého majetku“ (zneužívání soukromého/firemního zájmu/majetku v osobní prospěch). Protože odklání-li se z veřejného, je to problém celé společnosti, odklání-li manažer či zaměstnanec firemní peníze, je to problém majitele firmy.

Hm... tak tohle vskutku treskuta logika. Omlouvam se, tuhle hru s vami hrat nebudu. A nebudu sa.
15. 01. 2014 | 06:04

David napsal(a):

ovondráček 22:57:

"...Ad (David, T. Paine) aneb kde jsou řešení korupce: zkuste kouknout na www.korupcejakoparazit.cz , je tam 21 velmi konkrétních protikorupčních návrhů....včetně toho, jak zainteresovat „práskače“..."

-------------

Kouknul jsem a VELKÉ díky za tu práci. Nemá to chybu!

Teď jde o to dostat to do zákona.
15. 01. 2014 | 07:05

neo napsal(a):

Pane Vondráčku:

takže když podmáznu doktora, aby mi udělal dražší a lepší operaci, tak to neni korupce? I když je doktor privátní?

Když uplatim policajta, tak to je korupce? Jaký veřejný zájem tím vlastně ohrožuji, ze státního nic neukradnu a to ani ten policajt, jen do státního nepřidá tolik :) To už korupce tedy je?

Když obchoďák soukromé firmy vybere jiného klienta na základě úplatku, poškodí tím jen svou firmu a nebo i konkurenci onoho klienta? A co když je konkurence spojená se státním rozpočtem, tj i daňovými poplatníky? Je to korupce či nikoli?

------------

víte, mně se nezdá, že by se měla vztahovat jen na veřejné služby. Je zakořeněná už u toho řezníka s telecím, jak někdo výše zmínil a tam je potřeba začít. tj každý u sebe. Firmy jak jsem výše psal mají svá protikorupční opatření, ty zahraniční zcela určitě a tam je nutné také hledat inspiraci i pro veřejný sektor.
15. 01. 2014 | 09:50

resl napsal(a):

dost zbytečnej blog, snad pro absolventy zvl. školy i když i ti, jsou schopni pochopit, co to je korupce.
15. 01. 2014 | 10:54

Neudržitelný napsal(a):

Dobrý den pane Vondráčku,
nejprve bych Vám chtěl poděkovat za Vaši reakci na naše příspěvky. Velmi oceňuji, když bloger vstoupí do diskuze pod svým článkem.
Vím, že se vyšetřují firmy, které se měly podílet na uplatkářské aféře Ratha,velmi bedlivě to sleduji a proto jsem o tom psal. Povíme si to až bude celá kauza uzavřena. Vsadil bych se s Vámi, že takový Metrostav bude potrestán směšně. Co je to např. pokuta v řádech pár milionů pro takovou firmu. Nic. Na příští státní zakázce vydělá daleko víc. Jo, až si zodpovědný pracovník, který o úplatku rozhodl půjde také sednout na 8 let do chládku a dotyčná firma bude mimo odpovídající peněžní trest doživotně odstavena od všech státních zakázek, pak je toten správný boj s korupcí.
Přeji hezký den.
Neudržitelný
15. 01. 2014 | 11:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Neudržitelný.

A není důležité, aby neustále někdo psal a tlačil na to, aby vše bylo vyšetřeno co nejlépe? I s vědomím, že možná neuspěje. Čím více takových lidí bude, tím je šance větší. Čím efektivněji, hlasitěji, systematičtěji, tím lépe. I když nic z toho zcela jistě nebude mít okamžitý a stoprocentní efekt. Ale bez toho tlaku se věci posouvat nebudou. K čemu je konstatování: vsadím se, že to zase vyšumí do ztracena? Ano, možná to ještě tisíckrát vyšumí do ztracena, nikdo nebude potrestán. Ale pokud tuto tezi přijmeme jako východisko, stane se toto absolutní jistotou.

Neberte to prosím osobně. Reaguji, protože mi Vaše texty přijdou smysluplné. Na takové ty jednoduché výkřiky nereaguji. Navíc mi nejde primárně o polemiku s Vámi (o ni mi nešlo ani při našem minulém "sporu"), ale o cosi obecnějšího.

Libor Stejskal
15. 01. 2014 | 11:20

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

YosifK
Nevím co to je " nádvorní četa", nic mi to neříká...soudě ale dle Vašich slov, kdy Vy sám se zcela dobrovolně hlásíte k tomu , že jste se aktivně zúčastnil rozkrádaček...tak asi zřejmě vzpomínáte se slzou v oku na to, jak vás konečně chytli a po právu odsoudili (nejste přímo Rittig - kterého Havel pustil na amnestii ?!/ a vy jste pak na nádvoří věznice spolu s podobnými krimoši plel záhonky s celerem.

Kdo kradl kdysi, krade povětšinu i dnes, má to v charakteru své osoby.
-----------------
Takže to je už druhý " pravičák" /první byl Rumcajs/, co se zde otevřeně hlásí k tomu, že krást se má, že se to vyplatí za každého režimu.
Největší hlásná trouba kapitalismu bez přívlastků tady ale i jinde - Yosif K, ve skutečnosti docela obyčejný zlodějíček Josif Krimoš Přikradaděnko zvaný též Pepek Kraďoš.
15. 01. 2014 | 11:38

Hugo napsal(a):

Již za první republiky bujela korupce, bratři Stříbrní jsou toho zářným příkladem.
15. 01. 2014 | 11:57

šašek z Jihlavy napsal(a):

Já si myslel, že blechy od psa na člověka nelezou. Pejskaři, jak to tedy je?
14. 01. 2014 | 15:10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tento problém byl dávno vyřešen ve filmu Na samotě u lesa. Děda Komárek to sice věděl, ale asi chtěl svým chalupářům dopřát radost z objevu dle vlastní zkušenosti.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nezdá se vám, že všechny ty řeči o korupci se staly národním folklorem? Dokud nepůjdou za katr ty stovky lumpů, kterým se až dosud nic moc nestalo, nikdo s tím nehne. Jen mnohaletý kriminál a zabavení nakradeného majetku by mohlo učinit čáatečnou přítrž tomuto oblíbenému sportu. Píšu částečně, lákadel je příliš mnoho a lidská slabost jim odolávat je nekonečná.
Začal bych u Ratha a spol., až je Jirát dostane do tepláků a oni zjistí, že kámoši si nehodlají pálit prsty s krytím, určitě se rozmluví.
15. 01. 2014 | 12:16

Neudržitelný napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale,
zase na jedný lodi, ale každý na malou chvilku u jiného zábradlí. :-)
Ten výkřik, že se vsadím, jsem nemyslel proti panu Vondráčkovi. Naopak, i já si přeji aby sílily hlasy proti korupci, aby se zodpovědní lidé na patřičných místech snažili vést ten dlouhý boj s korupcí. Ostatně můj návrh jak trestat obě strany je také malá nápověda, jak bych to řešil. Nejsem politik, (ani bych jím nemohl být, potože politik je profese, která vyžaduje, tak jako každé jiné povolání, určité povahové vlastnosti, určité rozumové znalosti, vůdčí schopnosti, vyjadřovací nadání ...), nemůžu proto osobně vést tento boj, ale přeji si aby byl veden.
Hezký den.
Neudržitelný
15. 01. 2014 | 12:32

ateiram napsal(a):

Clanek je vyborny a je jen dobre se korupci zabyvat a resit ji. Moc dekuji za tento clanek a preji Vam pane Vondracku at s Vasimi napady mate uspech. Fandim Vam!
15. 01. 2014 | 13:12

Zdenda napsal(a):

Pokud by platilo, že mentalita korupce vznikla jako důsledek nefunkčnosti systému centrálního plánování, pak by to musel být jev v západním světě neznámý. Jelikož, jak snad každý uzná, tomu tak není, měl by se autor věnovat jednodušším námětům. Naproti tomu, bohužel, dokonce zasedá v nějaké evropské komisi. Pak to má vypadat!
15. 01. 2014 | 13:44

fler napsal(a):

Větší nesmysl jsem ještě nečetla. Takže normalizace vládla a vládne na celém světě. Protože neznám zemi, kde by se korupce nevyskytovala. Více nebo méně, trpěna, stíhána, odsuzována a obdivována - ale je všude. Ten článek je výplod nesmyslů a nevím, proč dneska každý spisuje za každou cenu a už neví, co by si splácal, aby celý ten předlistopadový režim jen pohaněl. Přitom, jak můžeme vidět, po nic není jen černobílé. Je třeba být kritický, ale i objektivní a pak spisovat. Já jsem si také myslela, že to tu bude fungovat jako na "západě", ale problém není jen v ideologii, ale hlavně v lidech. Ti, co tam straší dneska, ty bych ráda viděla konečně odcházet. Ale drží se zuby nehty a jsou to i ti, co cinkali klíčema. Dneska jako by ohluchli, žádné cinky linky neslyší. Žijeme už 25 let v novém systému - to to uteklo, že? Takže vymlouvat se stále na režim minulý, to je zbabělost.
15. 01. 2014 | 13:58

stejskal napsal(a):

Pan Vondráček myslím též není politik, pane Neudržitelný.

Každý ho podle mne může vést v mezích svých možností. Spoléhat na politiky, že za nás něco zařídí, se myslím může dost nevyplatit. Vůbec spoléhat na to, že někdo něco zařídí. Opět to není míněno osobně, ale obecně.

Dobrý den, paní fler.

Autor nepsal, že normalizace může za korupci. Psal, že normalizace může za "mentalitu korupce". A to je hodně velký rozdíl. O korupci se budou lidé pokoušet vždy. Nelze zařídit, aby tomu tak nebylo. Ale jde o to, jak je korupce ve společnosti vnímána. Zda jako norma (třeba když se dělá v malém) a většina přijímá tezi "oni kradou víc, co bych nekradl taky". Či zda existuje dost lidí, kteří jsou ochotni sami nikdy na korupci nepřistoupit (nejen proto, že je to trestné) a vytvořit dostatečný tlak, aby se korupce stala něčím, co je i společensky považováno za nepřijatelné. Pak se změní mentalita korupce (tedy ne že by korupce zmizela, ale více lidí ji bude odmítat, ostrakizovat, aktivně proti ní vystupovat). A to je to podstatné (a o tom třeba něco vypovídá tzv. korupční index v různých zemích).

Libor Stejskal
15. 01. 2014 | 14:33

Kybic napsal(a):

Korupce vzniká tam, kde je výsada nebo monopol rozhodování a je přímo úměrná nenažranosti dotyčného a jeho nepostižitelnosti. V minulém režimu delegovala tyto týpky na obdobné pozice jen strana, do které lezli většinou jen hajzlové a podle toho to taky pak vypadalo. Dnešní situace je to samé v bleděmodrém.
15. 01. 2014 | 14:43

jk-jiny napsal(a):

Autor manipuluje, nebo je rozumu mdlého. Korupci najdete masivně i za 1. republiky a i ve starém Římě.
Za to opravdu, ale opravdu Husák a spol. nemůže.
15. 01. 2014 | 14:50

vědma napsal(a):

Mentalita korupce vznikla jako důsledek nefunkčnosti systému centrálního plánování ....?

Podívejte se autore pravdě do očí!!!

Mentalita korupce vznikla tím, že 70% české populace má zlodějinu v krvi, neřkuli v genech.Zkuste mi to vyvrátit
15. 01. 2014 | 15:06

Karel (taky) napsal(a):

Je to tak, čím horší centrální plánování, tím horší korupce. A jelikož už centrální plánování nemáme vůbec žádné, je tady korupce absolutní. Ejhle, autor se trefil - i když asi nechtěně.
15. 01. 2014 | 15:07

stejskal napsal(a):

Mentalita korupce samozřejmě nevznikla až v 70. či 80. letech. Masívní korupce byla i v c.a k. mocnářství, za první či druhé republiky, za protektorátu... Byla tehdy i v zemích kolem nás a nejen (korupce v USA dosáhla ve 30. letech obludných rozměrů, o nicž se nám vůbec nezdá).

Nicméně v zemích, které nebyly totalitní a řízené formou diktatury, si řada lidí někdy v 60. letech nejen začala uvědomovovat, jak je korupce pro společnost nebezpečná, ale začala se i protikorupčně chovat. Vydala se prostě opačným směrem než ti, kteří zde nastavovali normy kradením v malém ("kdo nekrade, okrádá rodinu"). A měla k tomu prostor, který totalitní systém neposkytuje. Proto je - zjednodušeně řečeno - situace rozdílná třeba zde a v anglosaských zemích.

Libor Stejskal
15. 01. 2014 | 15:37

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

ovondráček
Vy sám jste zde příkladem korupčního jednání, Vaše názory. Dopustil jste se několika logických přehmatů a lží...ale stále se držíte svého, ani náznak reflexe...korumpujete tak isntituci " poznání" coby konjunkci více popisů skutečnosti než jeden.
Veřejný zájem byl tak také poškozen /co nejpravdivější informace, jejich šíření/

Korupce může vzniknout klidně i z pouhé neznalosti, ale u Vás ten záměr cítit je - "Já to vím nejlépe a žádného omylu jsem se nedopustil, abtreten !" .
15. 01. 2014 | 16:05

xerox napsal(a):

když se řekne korupce , okamžitě se mi vybaví slovo - demokrat ...
nevím jestli v tzv. anglosaských zemích je menší korupce , jak tady někdo komicky tvrdí , ale za to vím , že tzv. daňové ráje a tajná konta ve švýcarech vynalezli a hojně využívají zvláště anglosaské země ... :-)
15. 01. 2014 | 16:34

populista napsal(a):

Mladý muži, máte pouze částečnou pravdu. Kořeny korupce začínají úpadkem mravních a morálních hodnot. Tedy jednoznačně největší podíl na korupčním jednání mají lidé bez jakékoliv víry - ateisté. Samozřejmě ne všichni bezvěrci jsou amorální, ale je jich jen velmi málo. Takže nesvádějte soustavně a tupě všechno na totalitní systém.
Ateista: můžeš krást a páchat jakékoliv zločiny, ale nesmíš se nechat chytit (ala klaus)
Člověk víry: krást se nesmí a zločiny páchat také ne (viz desatero). Diskutující nechytejte mě za slovíčko, je jasné, že i spousta křesťanů chybuje, ale mají alespoň základní povědomí, že konají špatně. Ale bezvěrce zhola nic netrápí, když spáchá zločin a nikdo ho nechytí. Naopak cítí se jako hrdina, viz: většina našich politiků.
15. 01. 2014 | 19:40

Gruntosh napsal(a):

Prevážně pro uživatele: "zemedelec"
Vážený pane, Vaše diskuzní přezdívka zcela jasně naznačuje – ostatně zcela stejně, tak jako Vaše češtinská neobratnost – původ/důvod Vašeho Nicku… Inu, jak říkávávala moje prababička: „pokud mrkev roste, je vše v naprostém pořádku. Jakmile však začne hovořit, je nejvyšší čas aby se nad tím všichni zamysleli…“ ;))

Add 1)
5. pádem v jazyce českém – oslovujeme a voláme. Tedy "pane Vondráčku". Osobně bych u titulovaných lidí vítal oslovení pane doktore… U lidí s několikanásobným titulem, ještě zahraničním, pak o to více.

Add 2)
Váš výklad pojmu korupce ve spojení s machinacemi ČNB je vskutku velice úsměvný. Leč vězte, že INFORMACE jsou to klíčové, to co je dnes nejpalčivější problematikou korupce a INFORMACE jsou to co Vám, i mě osobně schází, abychom si při typu těchto operací "přišli na své". Dobře mi tak a očividně Vám též – měli jsme se lépe učit. Tento krok ČNB, je zcela mimo obzor mého i Vašeho chápání a ať se na to dívám, jak dívám – jsme oba dva dle slov pana Kalouska jen prostí "ekonomičtí negramoté".
Avšak mohl by mě i Vám, jakožto i dalším řadovým spoluobčanům s volebním právem lépe posloužit obyčejný „selský rozum“, paměť a jistá míra gentlemanství a mohli bychom lépe a zřetelněji vnímat problém zcela prozaičtější, který je částečně popsán v publikaci doktorů Vondráčka a Havrdy.
A tím je zcela jiný druh „nehmatatelné korupce“, dle mého soudu daleko horší, než onen tah rady ČNB, kterou jak doufám do nástupu Zemanova kamarádíčka Rusnoka, řídí odborníci v oboru makroekonomika, a tím je velice čiloulinké šmelení s INFORMACEMI ZÁSADNÍHO CHARAKTERU A „TRAFIKAŘENÍ“ s tímto spojené! Tato mnohými politickými polobohy zcela „normální činnost“, která přináší následné pohádkové zisky současným a též bývalým státním zaměstnancům (aneb stará známá pohádka „O tom jak strojvůdce k ještě větším prachům přišel“ a jiné tituly z říše za zrcadlem) zcela neoddiskutovalné výhody a neuvěřitelné zisky.
Tento druh korupce je nejhorší, dle mého soudu, ze všech a zasloužil by trestů EXEMPLÁRNÍCH, nebýt „přikryt“ současnými soukmenovci „kamarádíčků kamarádů“ a jimi sestrojenými zákonnými nástroji…
V tomto „zákonném vakuu“, které nám předvádějí Škárky s Bártama, Zemani, hejtmani, Ráthové, Johni, Grossové a jiní nechvalně známí „političtí polobozi“, zůstává s podivem hlavně ta skutečnost, že skutky tohoto charakteru nikdo není sto vůbec postihnout i když všichni, malé děti nevyjímaje, naprosto jasně vědí kdo je viníkem! Policie vyšetřuje zcela příkladně, ale dojde nakonec k tomu, že polobůh ovlivní soudce a ten nakonec prohlásí ČERNOU KOULI ZA BÍLOU KOSTKU!!!
Zde bych rád vznesl dotaz na pana doktora Vondráčka: Proč nelze, zcela stejně jako v případě výjimečných stavů a živelních pohrom (záplavové stanné soudy s drancujícími osobami), nastolit stejný systém zrychlených trestních řízení, zrychlených soudních rozhodnutí s možností udělovat třeba i výjimečné tresty? Viz. kauzy Rath, Bárta a jiní povedení exoti – nedali by si pak další, kteří by dostali podobné skutky chuť, větší pozor??? Nepřispěla by tato společenská „genocida polobohů“ k celkovému ozdravení nálady ve společnosti?
Osobně bych uvítal, aby pro politiky, stějně tak jako pro řadového voliče bylo slovo KOSTKA, jednou pro vždy kostkou (v nejkrajnějším případe pak krychlí) a aby se zločinci bylo nakládáno jako se zločinci. Neboť můj osobní názor je ten, že ZLOČINEC, je prostě ZLOČINEC nic míň, nic víc.
S úctou, přáním příjemného zbytku večera a pozdravem,
pane ZEMĚDĚLČE
L. Gruntosh
15. 01. 2014 | 19:43

Gruntosh napsal(a):

Panu populistovi:
Vážený pae, s otázkou víry v "ekonomickém prostředí" činíte taneček na velice tenoučkém ledě, který lehce hraničí s oborem NANOTECHNOLOGIE. :D
Chcete nám naznačit, že účastník křížáckého tažení, celý zbrocený krví – čili sprostý vrah pod praporem víry je naprosto v pořádku, když si dá 10x otčenášek??
Děkuji za uvedení do problematiky, ale začnu se svatostánkům vyhýbat ještě větším obloukem, než doposud.
To správné slovo není VÍRA (po církevních restitucích to víme již všichni), ale MORÁLKA a ČEST…
Ne jako práci čest, ale pouhopouhá "čest". Takže když je někdo čuník, může být 100x arcibiskupem pod pětisty prapory se znaky všehobožstva, je to prostě stále jen a jen ČUNÍK… ;)
Pěkný večer všem
15. 01. 2014 | 19:52

Kybic napsal(a):

2 populista: Já to vidím přesně opačně.
Ateista: hryže ho svědomí (pokud tedy nechodí k "modernímu" zpovědníku - psychiatrovi), takže je na tom hůř než
Člověk víry: vyzpovídá se, očistí od hříchu tím, že dostane rozhřešení a jde vesele páchat další zločiny, ať už ve jménu víry nebo za sebe.
15. 01. 2014 | 19:55

populista napsal(a):

Pan Gruntosh, můj příspěvek jste vůbec nepochopil a argumentujete naprostou neznalostí historie. Jste představitel typicky nevzdělaného a omezeného bezvěrce ve věcech víry, barbara, neznaboha, ..... prostě produkt vymytého mozku 20 a 21 století.
Jen Vám sdělím, že vše se vám objasní v hodině Vaší smrti. Než se nadějete, bude vám 60,70 a více let. Věřte, uběhne to jako voda. Hodiny jdou a čas běží.
Protože většina lidí v ČR je stejného smýšlení jako máte Vy, tak je zde tak krásně a máme se nejlépe jak kdy jsme se měli(klaus). Žádná blbá nálada není jen otázkou plného břicha, především jde o stav mysli, přestože mám plný žlab je mi mizerně.
15. 01. 2014 | 20:14

pavel v napsal(a):

Jak zde již bylo řečeno, hlavní příčinou korupce je úpadek morálky. Je tedy nutné se ptát, co je příčinou onoho úpadku. Je to skutečnost, že se špatná morálka obecně toleruje. Úpadkem morálky například je, že člověk který tvrdě pracuje, odvede na daních mnohem více, než lenoch. Když však stát rozděluje vybrané peníze za tzv. bezplatné služby, přiděluje všem stejně. To je zjevná nespravedlnost. Mnoho lidí, kteří platí vysoké daně, to takto chápe a mají plnou pravdu. Již rovná daň (stejné procento z příjmů pro všechny) je velmi nespravedlivá, že daňový zákon vyžaduje po některých občanech více povinností, než po jiných (vzniká tak nerovnost lidí před zákonem). Naprostou zhůvěřilostí je pak progresivní daň (čím vyšší příjem, tím vyšší procento daně). Je pochopitelné, že stát se musí postarat o invalidy. Všechno ostatní přerozdělování je v podstatě legalizace krádeže.
15. 01. 2014 | 20:31

šašek z Jihlavy napsal(a):

xerox napsal(a):
když se řekne korupce , okamžitě se mi vybaví slovo - demokrat ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mně se vybaví stavební firmy a banksteři všech barev a denominací. Dnes například policie prohledávala sídlo známé stavební firmy PSJ. Jako jihlavák vím už nejméně 20let, že tam měli udělat šťáru už dávno, ale nakonec to stejně vyšumí jako všechny dřívější kauzy.
Kdyby policejní management a špičky z justice dokázali odolávat pozvání na všemožné rauty a podobné atrakce, snad by postupovali tvrději. Ale zkuste stíhat člověka, který měl na poslední sešlosti tak šaramantní vystupování a jehož manželka si při šampáňu tak hezky popovídala s tou vaší. A ta nabídka studia na elitní zahraniční škole pro naše ratolesti je opravdu laskavost sama, prý to firma pojme jako sponzorský dar.
Nakonec situace opravdu musí uzrát až do stavu, kdy veškerá racionalita půjde stranou a ke slovu přijde násilí. A ti největší šíbři se na to budou dívat v TV někde z Karibiku či Monaka - hle jak lůza řádí, už nám zapálili i náš bungalow a zdupali náš soukromý parčík.
Všimněte si, vážení, že těch kauz spíše přibývá než naopak, čím to asi je? Ze by to měli až tak dobře ošetřené? Překvapení bývá často nečekané, najednou přijde do centrály balíček a bum - odnesou to nevinní lidé, pan majitel je s rodinou na dovolené nebo má obchodní jednání někde v zahraničí.
Zastaví ten rozjetý vlak velký Andrej? Uvidíme.
15. 01. 2014 | 20:45

xerox napsal(a):

šašek z Jihlavy

tohle nejde zastavit , vidim to všude kolem sebe ... dokonce se platí i za to , že vás někdo zaměstná ...
velkej andrej tak maximálně může ve státní zprávě pohlídat ty největší zakázky pro stát a to kdo ví jestli ...
nevím jestli mu to vůbec dochází co si všechno vzal na hrb a co se od něho čeká , je zvyklej z firemního prostředí pracovat s lidma , kteří mají zájem a stačí jim naznačit a snaží se - porady trvají pár minut , případně jsou sami iniciativní a proč ... protože jsou na tom všichni finančně zainteresovaný nebo se snaží získat lepší místo v podniku ...
až v parlamentu nebo na ministerstvu uvidí , že nikdo nemá opravdovej zájem něco řešit nebo se snažit a každej je tam spokojenej neb má zaručenej plat a výhody ať se děje co se děje , tak ho to natolik znechutí , že se klidně na to může i vykašlat ...
a to nepočítám těch jeho 40 poslanců , z nichž se každej kdykoliv může nepředvídatelně zachovat tak či onak ...
tohle už navrhoval okamura - trestní i finanční odpovědnost atd. , ale jak to dostat do zákonů , to je oříšek , právě proto je tak důležitý ten - zákon o státní službě , ale jestli to tam lze všechno nějak včlenit a kdy se to taky projeví , to fakt nevím ...
sám za sebe můžu říct , že jsem pěknej parchant a tak se nesnažím hrát na - loutnu morálky ... jedinou motivací dneska jsou prachy , přesto se snažím být optimistický ...
15. 01. 2014 | 22:03

ovondráček napsal(a):

Tak zkusím to pozpátku

Ad (pavel, populista): vřele souhlasím, že prvopočátkem všeho je úpadek morálky...jak již tomu bylo za starého Říma, Řecka a kdykoli dříve i kdykoli potom....ta morálka je holt potvůrka, od počátku dějin se nám jen a jen kazí

Ad (gruntosh, šašek jihlavy, xerox, pan neudržitelný) rychlejší trestání, odsuzování malých ryb, využívání daňových rájů, směšné tresty: technicky se na zjednodušení trestního řízení pracuje, aby to šlo rychleji (připravovaná reforma trestního řádu)... trochu to možná pomůže, ale asi ne moc. Aby šlo trestat rychleji a účinněji je třeba, aby se dalo rychleji shromáždit důkazy nebo aby vůbec bylo možno shromáždit důkazy....Rath byl podle mě víceméně „moula“, který odkláněl „jen“ miliony a používal k tomu relativně primitivní metody – obyčejný mobil, peníze v krabici od vína – a proto ho by byli schopni chytit, ale stejně i jeho řízení trvá strašlivě dlouho... a teď vedle Ratha jich existují spousty, kteří odklánějí miliardy a používají „modernější metody“ – šifrované telefony, anonymní akcie, daňové ráje, konta ve Švýcarsku, Monaku atd. – na ty policie an nemůže.... co s říkají šifrovaným telefonem, se nedá zjistit, protože policie ani nemá prostředky, jak to odposlechnout ani nemá přístup k údajům o vlastnících akcií či bankovních kont, jsou-li v daňových rájích...

Použiju-li metaforu: máme právní řád, podle kterého lze odsoudit, jen když pachatel nechá na místě činu otisky prstů, avšak není zakázáno nosit rukavice...ke zlepšení situace je proto třeba přijmout zákony, které by „otevřely informace“ .....resp. umožnily získávat důkazy...tzn. když někdo něco „odkloní“, aby o tom zůstaly stopy, které lze objevit.... a díky tomu je rychleji najít, zpracovat a postavit viníka před soud...

Řadu těchto konkrétních věcí řešíme na www.korupcejakoparazit.cz ...například omezením používání šifrovaných telefonů pro veřejné činitele

Ad (xerox) korupce a demokracie: o tomto tématu někdy příště...je to na delší povídání

Ad (vědma): pokud se podle vašeho tvrzení lidé již jako „zločinci“ rodí, pak jsou nejen soudy, nápravná zařízení, ale i školy a všechny instituce, které se snaží v různými způsoby člověka vychovat úplně zbytečné...když vlastně zločin, včetně korupce má člověk, v genech... anebo je chyba ve výchozím tvrzení.....
16. 01. 2014 | 00:30

ovondráček napsal(a):

Ad (jk-jiny, fler, zdenda, Hugo): pozměníte-li, byť neúmyslně, v určitém tvrzení třeba jen jedno slovíčko, není neobvyklé, že dojdete k absurdnímu závěru...stejně jako když při počítání vynecháte nebo přidáte číslo, také vám vyjde nesprávný výsledek... a nemůže za to kalkulačka. Díky panu Stejskalovi, část vysvětlení již učinil za mne. Já jen dodám:

i) Současná korupce vychází z korupce nedávno minulé (70. – 80. léta), nikoli z doby dávno minulé (první republika, starověký Řím atd.) Netvrdím nikde, že v dobách dávno minulých korupce nebyla – byla a jaká – jen tato „dávná korupce“ nemá jakýkoli vliv, dopad, souvislost či důsledky pro korupci dnešní.

(ii) Jak je zřejmé ze samotného článku, jeho obsah se zabývá českým kontextem korupce. Jelikož jednotlivé země na světě nejsou stejné – všude na světě to nevypadá jako v Česku – , jsou i v různých zemích rovněž různé příčiny „korupční mentality“ nejen centrální plánování.

(iii) Souhlasím, že korupce je všude na světě, v některých zemích ve větším měřítku než v ČR v jiných zemích v menší míře. V různých zemích má samozřejmě různou formu – v Americe (korporátně-bankovní), ve Francii (národně-tradiční), v Rusku (putinovskou), neboť, jak jsem již uvedl, různé země se od sebe v různých aspektech liší.

Ad (neo) definice korupce: vezmeme-li definici korupce opravdu poctivě filozoficky, můžeme korupcí nazývat buď situaci, kdy „osoba, která má prosazovat veřejný zájem, sleduje (při prosazování tohoto zájmu) vlastní prospěch“ nebo situaci, kdy „osoba , která má prosazovat zájem kohokoli jiného, (při prosazování tohoto zájmu) sleduje vlastní prospěch“... netvrdím, že jednání ve druhé situaci, nejedná-li se o veřejný zájem, je v morálně či trestněprávně pořádku, jen se již jedná o jiný typ nekalých jednání než je korupce - namátkou nekalá soutěž, zpronevěra a jiné majetkové trestné činy a trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky

Ad (čkps, jk-jiny): díky za argumenty „ad personam“...jak praví stará přiručka rétoriky: „Začne-li kdokoli z diskutujících používat argumenty vztahující se k osobě a nikoli k věci, hází obrazně řečeno „ručník do ringu“ a uvádí nezvratný důkaz toho, že již k dané věci nemá, co říci.“ Tolik úryvek z moudré knihy.
16. 01. 2014 | 00:32

Petr Medvěd Medřický napsal(a):

Dobře napsáno, stručně a jasně. Díky.
16. 01. 2014 | 01:53

jk-jiny napsal(a):

Pane autore, kdo má v hlavě pilinky, začne vše házet na minulý režim. Je to snadné a snad vás za ty bláboly platí.
16. 01. 2014 | 08:20

mildam napsal(a):

Pan autor je velice jednoduchý člověk. Za korupci může normalizační režim. A jak ke korupci přišli ve starém Řecku, Římě, dnešním USA, Německu, Francii, Británii...
16. 01. 2014 | 08:57

Gruntosh napsal(a):

Dobre rano ve spolek!
Pro hermafrodita s prizviskem MILDAM a pro pana Populistu, bych si dovolil ocitoval z Forresta Gumpa: Pro hlupaka, kazdy hloupy…

Specielene pro pana Populistu: je velice zajimaci vec, jak si verici ospravedlni zlociny. Hadam, ze mozna jen dobre, ze verici jsou v teto zemi jeste vetsi mensinou nez homosexualove…
Byt jich vic, mam za to, ze by nam v ekonomickych ukazatelich ukazali zada i staty typu Rwanda nebo Pakistan. :D

Inu, kdyz dojdou argumenty – prijde sproste slovo (v Jihlavskem hostinci pak facka)
16. 01. 2014 | 11:30

populista napsal(a):

pro pana gruntosh
pravděpodobně jste asi slabomyslný, omezený,......

důkaz pro vaše pomýlené názory::
na 1000 věřících křesťanů připadá asi 1 - 5% kuřáků,alkoholiků,uživatelů drog,.. a více jak 5% rozvodů,
na 1000 ateistů včetně vás připadá desítky procent kuřáků,alkoholiků,uživatelů drog, ... a více jak 50% rozvodů, ztráta hodnot rodiny a značné utrpení dětí,které mají několik tatínků, nebo také žádné. To je vaše uznávaná filosofie.
Jste hodnotný člověk kterého bych nerad potkal ve svém životě. Barbarům a pohanům zdar! Již dál se s vámi nehodlám zabývat, škoda házet ............
16. 01. 2014 | 19:24

pavel v napsal(a):

Ondřej Vondráček
Souhlasím, že pokud nemůžeme korupci zcela vymýtit, je nutné ji alespoň znesnadnit, aby jí nebylo tolik. Souhlasím i s tím, že nejlepší obranou proti korupci je zajistit transparentnost transakcí s veřejnými penězi. Věřím, že se tím korupce opravdu sníží. Nemyslím si však, že nějak podstatně. I když se vám podaří korupci prokázat, vždy tady bude velká skupina lidí, kteří ani nebudou mít zájem, aby viníci byli potrestáni. Jako zcela evidentní příklad lze použít tzv. "znárodnění" v roce 1948. Byla to ve skutečnosti loupež, s níž však souhlasila většina občanů, jelikož očekávali, že se na té loupeži přiživí. Něčeho podobného jsme byli svědky zcela nedávno. Při posledních volbách kvůli korupci propadla ODS jako strana zkorumpovaná. Všichni vědí, že stejně jako ODS je zkorumpovaná i ČSSD a že se na obohacování, počínaje "opoziční" smlouvou, často společně podíleli. Je to tím, že voliči ČSSD považují korupci za něco zcela normálního. Asi tak, jako když fotbalový fanoušek ochotně toleruje fauly páchané jeho manšaftem.

Vy věříte, že by snad bylo možné vymýtit korupci pomocí moci soudní. Nevěřím tomu, ani kdyby soudci byli voleni nezávisle na politicích. Navíc policie a státní zastupitelství podléhají moci výkonné (politikům). Dnešní boj o koryta v policii ukazuje, jak je tato instituce důvěryhodná.

Aby se pohnulo s korupcí, je nutná osvěta. Aby lidé pochopili, že když se budou chtít obohatit na úkor ostatních, obrátí se to nakonec proti nim. A přestali volit zkorumpované strany.
16. 01. 2014 | 21:17

xxx napsal(a):

Vynechal jste jeden článek: "prostředníky". Zejména v Praze je nepominutelný.
Takovej "mazánek" nebo"richtig" o tom ví své.
16. 01. 2014 | 22:32

Gruntosh napsal(a):

Pro pana Populistu:
Vážený pane Populisto, předně děkuji za Váš briskní psychologický rozbor!
Konečne vím na čem jsem. Přít se s Vámi samozřejmně nebudu, maminka mi říkala, nikdy se nehadej s debilem… ;)
Mno a co se týká statistického výčtu, který jste učinil - je to velice hezké, ale osobně si nemyslím, že dítě které věří na čerta s Mikulášem a Ježížka by méně zlobilo. Ve spojených státech je daleko větší procento věřících a nemyslím, že by trpěli třeba nižším procentem rozvodovosti o ozbrojených konfliktech na ulici bych pomlčel zcela. Ono totiž není nic horšího, než věřící mávající kalašnikovem nad hlavou, nemyslíte?
A tak je to se vším, nejdůležitější ze všeho je podle mého to co zmiňoval pan doktor Vondráček a někteří více rozumově erudovanější přispěvatelé této diskuze.
To podstatné slovo je MORÁLKA a možná bych ještě doplnil, že i PRIMÁRNÍ SLUŠNOST.
A pokud Vám tyto dvě vlastnosti chybí (nevím jak tak první, ta druhá zcela určitě), tak jste buď věřící, nebo také duševně nemocný, zcela stejně jako jsou pánové typu Rittig, Bém, Janoušek, Ráth a jiná jim podobná exotická stvoření…
Osobně si totiž myslím, že kdokoli na této planetě, který hromadí majetek ve větší míře, než je sám schopen nějak smysluplně zužitkovat, je duševně vyšinutý a nepatří nikam jinam než do svěrací kazajky.
Tak to jen tak k patečnímu odpoledni – na zamyšlenou pro ty, ktří toho jsou schopni. ;)
S pozdravem a v úctě Gruntosh
17. 01. 2014 | 13:55

Gruntosh napsal(a):

Pro pana doktora:
...předně dravím a musím uznat, že ne všem lidem je v našem Kouckistánu měřeno stejnou mírkou!
Leč by mne zajímalo, jaký byste navrhoval systém vedení justice, než že by měl sestávat z čestných a nezkorumpovaných (čili nezávislých) lidí? Problém celého systému (podle mého názoru úzce spjatého s korupčním jednáním) je absence EXEMPLÁRNÍCH trestů za společensky nebezpečné konání.
Asi se budu opakovat, ale byl jsem tak vychován – dítě, kterému dám na zadek si to bude lépe pamatovat, než neustálé omílání věty "toto se nedělá, Pepíčku".
Takové dítě vyroste jen a jen do podoby Rittiga, Janouška či Béma - v nejhorším do podoby pana Populisty…
Drobná potíž je pak v takto "pokroucené společnossti" spatřována v jedné věci a to v té, že pokud se začíná společnost ozdtavovat, začínají se korupční kauzy řešit v daleko větší míře než dříve, dospějí naši spoluobčané jako pan Populista k názoru, že se vlastně dříve nekradlo a že nynější situace je tristní! :D
Ono se kradlo vždycky (lidi už jsou ze své podstaty takoví) ale něco jiného je houska v krámě, když má dotyčný hlad a nemá na ni, nebo zcela nesmyslně hromadit cihly zlata a ještě pomocí nich uplácet justici, aby ty "obecně platná pravidla" zohýbala ještě více!
Osobně mám za to, že dnešní společnost spěje mílovými kroky k jistému bodu "právní singularity" a běžný člověk se v paragrafech utopí jako malé kotě.
Zde musím souhlasit s panem Populistou – oč jednodušší je, třeba proti Novému OZ ono proklamované univerzální Destaero! Zde se musí nechat, že autoři jasně kladli důraz na minimální inteligenci věřících a celý OZ jim sepsali do deseti strohých bodů - ze kterých se jich vlastně týká jen 6, páč ty další 4 jsou spojené s Nejvyšším konstruktérem. ;)
Jak říkám MORÁLKA, ČEST – neboli jak říkávával můj dědeček.
Konej tak, abys se mohl sám sobě podívat do obličeje.
Prima víkend všem přeji
a LIDÉ, MYSLETE! :D
17. 01. 2014 | 14:16

Gruntosh napsal(a):

...ještě poznámka pro Mildam(a)?
Kde se vzala korupce v Římě, USA a jiných "vyspělejších" společnostech?
Řekl bych, že asi tak - kouknuli se na Wikipedii na historický vývoj všehomíru,
všechny typy společností (zemí) si prošli jistým historickým vývojem. Jen některé tuto etapu utrpěli dříve a některé ji třeba ještě utrpí - nemyslíte?
Jen jde o ono staré dobré, Karlem Marxem popsané "Poučení z krizového vývoje" a jakým způsobem je daná společnost schopna se s bývalou krizí vypořádat. Osobně jsem velice rád, že jsme jako země neprošli občanskou válkou, jako spojené státy a jiné země. Na druhou stranu, kdybychom nebyli ovládáni choromyslnými a mamonářskými politiky, pak by jistě situace v Čechách byla za skorem 25 let daleko, daleko lepší. Nicméně dlužno dodat, že podíváme li se jinam do světa, tak se máme ještě velmi dobře. Jen nám neschází ta vlastnost - na všecko si stěžovat a remcat o všem u pivka (hlavně ať se mi nic nestane a mám na to pívo).
Některé společnosti se holt nebáli sáhnout k tak restriktivním opatřením (zákonům), že jejich společnost pak funguje lépe a míra společensky nepřijatelného chování je nižší.
Ale je tu opět ono "Desatero" a hlavně schopnost vymahatelnosti jeho dodržení (byť trochu drsnými metodami) - pokud není "páka" na to pro všechny dodržovat stejná pravidla, pak je to cestou k prospěchářským a elitářským společnostem – diktatuře, čili do pekel.
Tak ještě jednou – MORÁLKA, ČEST a SLUŠNOST přátelé.
Hezký wejkend všem.
17. 01. 2014 | 14:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy