Korupce jako příčina nedůvěry ve stát a politiky

11. 02. 2014 | 11:49
Přečteno 6786 krát
Důvěra občanů v poslance je menší než důvěra v uklízečky. Snaha oblafnout stát v nejrůznějších situacích je národním sportem. Příčina? Zase ta korupce...

Korupce je jednou z příčin nedůvěry občanů ve stát. Korupce má za následek, že lidé nevěří svým zvoleným zástupcům. Nevěří, že peníze, které jim ve formě daní svěří, použijí k prosazování veřejného zájmu. Z opačného pohledu vysoká míra korupce umožňuje občanům, aby si sami sobě ospravedlnili, proč neodvádějí státu daně.
„Věř, ale komu věříš, měř - Fide, sed cui fidas, vide.“ (Latinské přísloví použité ve filmu Bílá paní (1965), které sloužilo jako kouzelná formule vyvolávající bílou paní z obrazu Perchty z Borštejna)

Proč nedůvěřujeme státu a politikům?
Rozsah nedůvěry ve vlastní stát se v plné nahotě objevil během nedávné „horké fáze“ ekonomické krize. Zatímco ve Spojených státech amerických nabízeli nejbohatší občané v čele s miliardářem Warrenem Buffetem, že budou dobrovolně platit vyšší daně, aby státu pomohli z dluhů, a v některých skandinávských zemích platili lidé daně navíc z vlastní iniciativy, reakce českých miliardářů na podobnou výzvu byla odmítavá.

Řada z nich ji odbyla tvrzením, že daně navíc platit nebudou, protože státu nedůvěřují a mají obavu, že jeho představitelé odvedené peníze rozkradou. Byť se jim z velké části nelze divit, je namístě se ptát, proč je nedůvěra v demokraticky zvolené představitele v Česku o tolik nižší než v zemích na západ a na sever od nás.

Pro lepší pochopení, odkud tato nedůvěra vyvěrá, lze použít drobnou ilustraci. Dejme tomu, že představitel státu přijde jednou za rok k občanovi a nařídí mu, aby odevzdal třetinu svého výdělku. Občan nic neřekne a bez odmlouvání vypíše šek na požadovanou částku. Poté si za zády odplivne a zamručí nadávku. Představitelé státu použijí část vybraných peněz na provoz státu, část na své výplaty a nemalou část nenápadně zašantročí. V takovéto situaci nemůže mezi občany a představiteli státu vzniknout vzájemná důvěra.

Chybí kultura skládání účtů
Důvěra v moderním státě mezi státem a občanem vzniká na základě skládání účtů. Občan si platí stát a jeho představitele, kteří mu skládají účty. Nicméně aby si občan mohl zkontrolovat, co pro něj stát a politici udělali, musí mít iniciativu a odvahu je o to žádat. Naproti tomu stát a jeho představitelé musí podávat občanům informace o tom, co pro ně za jejich peníze učinili. Díky tomuto vzájemnému vztahu si představitelé státu mohou u občanů vybudovat alespoň elementární důvěru.

V České republice se kultura skládání účtů, označovaná v anglicky mluvících zemích jako „accountability“, bohužel ještě neprosadila. Je příznačné, že čeština pro anglický výraz „accountability“ nemá odpovídající slovo. Jestliže dědictví totalitního režimu zanechalo v některých lidech strach cokoli po představitelích státu požadovat, éra postkomunismu zase prosadila myšlenku, že skládání účtů je „zbytečná byrokracie.“

Pokud však občané nevyžadují po politicích, aby jim skládali účty, není divu, že politici nechápou, že by měli být služebníky občanů a veřejného zájmu, a považují se spíše za ty, kterým je vše dovoleno. Takové chování politiků zpětně nemotivuje občany k tomu, aby odváděli daně a nesnažili se nejrůznějšími kličkami stát oblafnout.

Kvalita vládnutí k důvěře nestačí
Někteří mohou namítat, že důvěra se nebuduje na základě skládání účtů, ale na základě kvality poskytnuté služby. Bude-li zákazník se službou spokojen, vytvoří si k jejímu poskytovateli důvěru. Stejně tak poskytne-li stát občanům kvalitní služby, lze předpokládat, že občané v něj budou mít důvěru, aniž by jeho představitelé museli skládat účty. Tento na první pohled zřejmý argument má ovšem jeden zásadní nedostatek.

U klasických výrobků, jako jsou potraviny, elektronika nebo auta a rovněž u některých služeb, lze kvalitu poznat vcelku snadno. Tuto kvalitu však nelze určit tam, kde zvolení zástupci mají prosazovat veřejný zájem. Napíše-li poslanec zákon a prosadí ho, poskytl mi kvalitní službu nebo nikoli? Je zákon výhodný pro mě, pro souseda, co má malou firmu, nebo pro dodavatele elektrické energie? Když je zákon výhodný pro jednoho, není nutně výhodný i pro druhého.

Navíc u výrobku nebo služby se člověk může rozhodnout, zda je chce či ne, a eventuálně si může vybrat jiné. Naproti tomu zákon si občan vybrat nemůže a už vůbec ne, zda ho bude dodržovat. V důsledku toho je obtížné, ne-li nemožné, budovat důvěru občanů k politikům pouze na základě kvality schválených zákonů či přijatých rozhodnutí.

Důvěra na základě poskytování informací? Jde to a snadno!
Ve veřejném prostoru je proto nutné vytvářet důvěru na základě poskytování informací: politik musí občana informovat o tom, co za jeho peníze dělá. V dnešní době to moderní informační technologie dovolují bez velké námahy a za vcelku nízkých nákladů.

(Jak převést skládání účtů do konkrétní praxe je podrobně popsáno v Receptu 2: Monitoring politiků pomocí elektronického veřejného diáře na www.korupcejakoparazit.cz)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

android napsal(a):

Výborné, díky! A nepolevujte...
11. 02. 2014 | 12:02

Zaco pane bože zaco? napsal(a):

Pro lepší pochopení, odkud tato nedůvěra vyvěrá, lze použít drobnou ilustraci. Dejme tomu, že představitel státu přijde jednou za rok k občanovi a nařídí mu, aby odevzdal třetinu svého výdělku. Občan nic neřekne a bez odmlouvání vypíše šek na požadovanou částku. Poté si za zády odplivne a zamručí nadávku. Představitelé státu použijí část vybraných peněz na provoz státu, část na své výplaty a nemalou část nenápadně zašantročí. V takovéto situaci nemůže mezi občany a představiteli státu vzniknout vzájemná důvěra.

Autore ty si z nás děláš srandu? Nebo je to celé pokus o vtip.
A nebo, trpíš sindromem V Klauze, tuším se tomu říká narcisizmus.
11. 02. 2014 | 12:06

David napsal(a):

Korupce jako příčina nedůvěry ve stát a politiky?

Příčinou nedůvěry není korupce, ale příčinou je lhaní.

Společnost založená na lži, podvodu a krádeži musí zcela zákonitě skončit katastrofou!

Kdo zlu neodporuje, sám se proviňuje!
11. 02. 2014 | 12:08

čert }:o) napsal(a):

dám to jetě jednou
kratičké a výstižné, doporučuji se kouknout na 30 vteřin
11. 02. 2014 | 12:37

čert }:o) napsal(a):

pardon tady:
https://www.youtube.com/watch?v=sQC375vGj9Q&feature=youtu.be
11. 02. 2014 | 12:38

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Opět silně předpojatý článek, pokulhávající v logice dokonce i tam, kde si autor sám vybral podpůrný příklad /dále - srovnávat W. Buffeta s polistopadovými miliardáři je nejen nesmysl, ale i výrazem nevkusu/.
Protože autor opětovně /dle mé maličkosti zcela programově/ opomíjí druhou stranu korupčního jednání, tedy soukromý sektor. Který dle něj "si zákon vybrat nemůže a už vůbec ne to, zda ho bude dodržovat" - toto tvrzení neobstojí v realitě lobbyistických tlaků.
Často jsou dokonce zákony - jejich vznik, iniciován soukromou firmou/a nejde jen o problém zvaný Big Four, i když zde je střet zájmů již tak zjevný, že zjevnější ani nemůže být - soukromá firma radí státům s daňovými systémy, oceňuje jejich aktiva a doporučuje privatizaci - aby poté zastupovala privátní firmy při nákupu aktiv státu a radila jim s daňovou optimapizací (což je samozřejmě způsob jak obcházet zákony - komické je, když zde jsou obcházeny ty zákony, které poradenská firma pomáhala připravit)/, vytvářet zde podobné idylky, jaké tvoří autor je vědomou záludností či obrovská nevědomostí, obojí je špatné a nesvědčí ve prospěch objektivního popisu, který by měl být nadřazen touze spřádat různé hodnotící soudy.

Srovnávat zákon /pravidlo/ s autem, s notebookem atd....to už ale svědčí spíše o grafomanských choutkách či o touze být za každou cenu originálním, než o touze podpořit už tak dost nekvalitní /protože předpojatý, mlžící.../ hodnotící soud nějakou kvalitnější argumentací.

Periodické skládání účtů je metoda stará nejméně cca 2500 let - jak kontrolovat kvalitu výkonu volené /losované/ správy veřejných záležitostí, nic nového. Bez možnosti dotyčné sankcionovat při užití politických prostředků jde ale jen o žvást, zbytečnou nadstavbu moci soudní, v podstatě jde o plýtvání a tedy i korupci /korumpování základů civilizace - užití omezených zdrojů efektivně/.
Opět pak podotknu, že asymetrií ve sdílení informací je často deformován i vztah občan - privátní sektor, nejen občan - stát , ale to je již velké větvení tématu, stejně jako by jím byla zmínka o nesmyslnosti rámce v kterém dnes společnosti vůbec drží pohromadě, tedy že se společnosti zadlužují soukromým osobám.
11. 02. 2014 | 12:44

fikus napsal(a):

JSem sám zvědav jak to dopadne, zdali selské bouře obejdou Bechyni a Slapy. Třeba bude hořet na Národní třídě, ale třeba ne. Čech má gumovou páteř na základě historických událostí, zde se dobře dělá falešná politika.
CInkání klíči na náměstích manipulovaného davu s pokřikem "konec vlády jedné strany" pouze odstartoval zvůli pseudodemokracie na straně druhé s potáty elity a jejich noshledů a klaky
Hezký den
11. 02. 2014 | 12:49

Láďa napsal(a):

Nikdy nikomu v ničem a za žádných okolností nevěř. Nevěř státu, politikům, sousedovi, manželce, dětem a nakonec nevěř ani sám sobě. Jen tak nebudeš v životě zklamán !
11. 02. 2014 | 12:51

jarpor napsal(a):

Kdysi se koloval vtip :
Otevřu televizi - Husák, otevřu rádio - Husák, otevřu noviny - Husák... bojím se otevřít krabičku sardinek.

Dnes by stejný vtip mohl kolovat opět - jen místo Husák by se psalo korupce.

Ten odkaz na korupce jako parazit je milý... co všechno kontrolovat, sledovat, vyžadovat...

Co takhle jít jednodušší cestou : nevytvářet prostor pro korupci ! Ovšem to Brusel a slavné komise by se musel chovat jinak. Otočit o 180 stupňů...

Nedávno nějaká komisařka konstatovala, kolik se "ztratí" peněz z fondů EU... tuším... 130 miliard Euro !!! A dál řekla něco ? NIC !

Selský rozum by kázal - ztrácejí se ty peníze ? Tak konec takovému způsobu hospodaření. Peníze zpět státům, dotace z Evropy - NULA.
Když se nebude takto nesmyslně hospodařit, nebude se krást, nebude se korumpovat !

Jenže čím se tam budete zabývat ? pro koho budete vytvářet návody, co, koho, jak, kým, kontrolavat, sledovat, informovat...

Mějte se...

P.S. Jsem si jist, že až EU / včetne ČR / dokáže smysluplně hospodařit, zmenšit prostor, kde ke korupci a krádežem je skoro vybízeno, pak lze požádat vyšší daně a málokdo, je-li rozumný, odmítne. Do té doby, ovšem - tůůůdle !
11. 02. 2014 | 12:57

jarpor napsal(a):

P.S. ROČNĚ 130 miliard EUR !!

.
11. 02. 2014 | 13:00

ateiram napsal(a):

Proti korupci se musi bojovat a pote vzroste duvera i v politiku a politiky samotne. Opet musim souhlasit s autorem clanku a jak bylo uvedeno v prvnim komentari, nepolevujte!
11. 02. 2014 | 13:04

K.V napsal(a):

Proč je situace v ČR horší než jinde?
.
Mocenské převraty, lokajská média a primitivní hurá antikomunismus,
.
Vynechám teď historické paralely, jenom popíšu stav po r 1989.
Při cinkání klíči vládlo nadšení, ochota lidí. Jenže místo hesla poj´dme budovat vlast , byla nosná síla převratu nemakači a "disidenti", kteří jen uměli vykřikovat jak jim starý režim ubližoval a nedovoloval se prosadit Komunisté to v roce 1948 udělali správně , viz stavby mládeže, budovatelské hnutí kterému se dodnes tak smějeme.
Když se začaly po r 1989 nejprve malé přešlapy nových mocných , překřičreli jsme to hurá antikomunismem. Opilý Havel s vajglem v hubě který se radoval že může nedodržovat dopravní předpisy při jízdě autem, koloběžky na hradě, i jasné lhaní, a my jásali že není takový suchar jako vždy korektní Husák.
A pak to začalo, nesplacené úvěry v bankách,první podvody , a média nás vždy uchlácholila že nesmíme bránit novým podnikatelům a kapitalistům v rozletu. Přece nebude kapitalistu vyšetřovat policista, prokurátor, soudce, který sloužil i za komunistů.
Nejpozději v době Sinha Bacs Pepa z Hongkongu bylo jasné že mafie prorostla státní správu, ale Klausovi stačilo svolat demonstraci- chcete Stalinské gulagy nebo budete dál volit modré ptáky? K tomu Podpora médií a národ se nechal vést jak ovce. Když už každá tetička viděla jaký je Kožený podvodník, stačilo mu si dát schúůzku s "STBákem?" Wallisem, a zase jsme řešili jak staré struktury chtějí zvrátit "revoluci", a Kožený zůstal nepovšimnut.
Když jsme padali do ekonomického rozvratu, už byly všude k vidění vytunelované továrny a JZD, ekonomika někde na 60% Husákova stavu, jásala naše média jaký jsme ekonomický tygr.
A pak už to jelo den po dni, rozvrat, korupce už téměř na každém kroku, ale lokajská média a hurá antikomunisti nás VŽDY překřičeli, že máme jásat nad svobodou a každá kritika byla považována za projev záludných starých struktur. Místo JASNÉ KORUPCE A ROZKRÁDÁNÍ JSME ŘEŠILI číhoštský zázrak, kdo ze zpěváků a herců něco řekl STB, jak to bylo se smrtí Masaryka, Miladu Horákovou a kdo ještě ze slavných osobností byl agentem STB.
.
Tento primitivní hurá antikomunismus trvá a vládne dodnes. Kdo byl za socialismu přínosný pracovník, zejména ve vedoucí funkci, lékař, vědec, natož voják, policista, soudce, dozorce, nese cejch totalitní zrůdy. Média běsní že Vondráčková zpívala s Alexandrovci, že Remek bude velvyslancem, fuj, staré struktury.
Kdo byl v kriminále, honila ho policie, byl opilý a zfetovaný kotelník,"disident" je přijatelný do nejvyšších funkcí, viz pasáček koz Ruml jako ministr vnitra, a po něm další a další, až po ministra obrany Vondru, kterému prošlo i Promopro 750 milionů.
V Německu odstupují ministři za to že měli před 30 lety jako studenti plagiát v diplomce, v Británii za to že měl před30lety Aupair kterou platil ze svého a nepřihlásil do oficiálního programu, u nás Drobil 3 miliardy, PTROMOPRO 750 milionů není překážkou v další politické kariéře.
.
A stačí se podívat i na diskuse na blogu- obyčejný lid je tím DODNES nakažen. NBapíšete že máme největší NEZAMĚSTNANOST V HISTORII, za pár minut už se diskuse stočí k tomu jak komunisti před 65 lety dělali něco blbě. Kauza Rath- skončí hádkou zda víc kradli Modří nebo oranžoví, a stejně nejvíc budeme nadávat na ty komunisty před 65 lety
11. 02. 2014 | 13:10

Radio Gaga napsal(a):

Pane Ondracku, souhlasim s Vasim nazorem.
Mam pouze jednu otazku: uz jste nekdy videl, ze by si zlodeji/gauneri/zlocinci navzajem mezi sebou duverovali?
Zlodeji/gauneri obcane neduveruji zlodejum, ktere voli. A ti zas neduveruji tem zlodejum/gaunerum, kteri je zvolili.
Co je na tom tak tezke pochopit?
Mimochodem, satci se podivat do relevantnich sociologickych pruzkumu. Je to velmi nazorne.
11. 02. 2014 | 13:17

šašek z Jihlavy napsal(a):

Láďa napsal(a):
Nikdy nikomu v ničem a za žádných okolností nevěř. Nevěř státu, politikům, sousedovi, manželce, dětem a nakonec nevěř ani sám sobě. Jen tak nebudeš v životě zklamán !
11. 02. 2014 | 12:51
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozor Láďo, aby vám lid neuvěřil a pak byste se mohl dostat do máléru; už v Saturninovi se doporučuje věřit např. výstražným tabulím (dotýkati se drátů na zem spadlých může být životu nebezpečno).
Na druhé straně je otázkou, zda je nebezpečno dotýkat se hvězd na zem spadlých s nebe, i když některých bych se nedotknul ani rybářským prutem(to kdybych se pak píchnul o háček).
Taky není důvod nevěřit Bimbovi, když řekne, že nemá rád Sobotku a Zaorálka. A Kalousek Babiše.
Múžete mi věřit, že to myslím upřímně!
11. 02. 2014 | 13:20

Petr. napsal(a):

Rozdíl mezi Českou republikou a mezi USA, skandinávskámi zeměmi (jak poukazuje autor článku) a téměř celým zbytkem světa je ten, že nikde než v ČR není "vše tak křišťálově čisté, že to ani křišťálově čistší být nemůže."
Všechny české vlády od r.2002 si to dosud mysleli a myslí, nebo se podle toho alespoň chovali a chovají.
11. 02. 2014 | 13:21

ld napsal(a):

Proč je odmítán moje poděkování za autorovu osvětu, v které zemi leží město, v němž studoval?
11. 02. 2014 | 13:34

Ládik!!! napsal(a):

ježíšmarjá čert!
Ahoj čerte!
11. 02. 2014 | 14:06

smutný napsal(a):

Kdysi nám, dnes už naštěstí bezvýznamný člověk, tvrdil, že trh vše vyřeší a že pravidla jen zdržují a brzdí ekonomiku. A podle toho svého vidění budoval kapitalismus v Česku. Tak teď to máme!!
11. 02. 2014 | 14:20

BH napsal(a):

Vážení, pokuste se mi prosím někdo oponovat, proč se korupce nedá řešit přes daně.
příklad: firma "vyhraje" zakázku, skutečné náklady x mil, fakturováno y mil. y - x = zisk. Ten progresivně zdaním. Extremní mzdy v nákladech rovněž zdaním progresivně. Majetky nad cca 10 mil taky zdaním progresivně. Výsledek: I když je státní zakázka značně nadhodnocena, ve výsledku se to vrátí zadními vrátky. A podvody na daních budu trestat víc než zabití.
11. 02. 2014 | 14:43

Yosif K napsal(a):

smutný napsal(a):
Kdysi nám, dnes už naštěstí bezvýznamný člověk, tvrdil, že trh vše vyřeší a že pravidla jen zdržují a brzdí ekonomiku. A podle toho svého vidění budoval kapitalismus v Česku. Tak teď to máme!!
11. 02. 2014 | 14:20
A ted máme co pane socálistický skuhrálku? Máme pátou nejnižší nezaměstnanost v Evropě, daleko za sosálistickými experimentátory řeckem a španělskem, TO VÁS ASI MRZÍ?
11. 02. 2014 | 14:52

patriot napsal(a):

Autore, váš pohled je poněkud jednorozměrný, je mnoho dalších věcí, které jsou příčinou…

Například včera večer jsem v TV sledoval plkání senátora Štecha a ódeesáka Stanjury na téma rekordní a stále rostoucí nezaměstnanosti.

Jedná se mor, který k nám zavlekli polistopadoví demokrati, který dnes ničí v této zemi 800 000 lidí a jejich rodiny, a o kterém každé malé dítě ví, že patří ke kapitalismu jako k velbloudovi hrby.

Ví to nepochybně i Štech a Stanjura, přesto hrají před veřejností jakousi hru na „řešení“, které nikdy nepřijde, protože v rámci dnešního systému prostě přijít nemůže.

Takže co slyší divák od těchto „vrcholových politiků“? Kecy, kydy, blafy, kecy, kydy, blafy…

Ti pánové jsou dokonale směšní, jakou mohou mít důvěru?
11. 02. 2014 | 15:00

Míla napsal(a):

Yozífku
novinka.Nový ministr zemědělství zjistil po svém nástupu do funkce,že byly prováděny prodělečné smlouvy přesahující desítky milionu korun.S dodatkem,že s tím nemá nic společného provizorní ministr Toman.Jenom si nemohu vzpomenout,kteří ministři před Tomanem působili.
11. 02. 2014 | 15:02

leucin napsal(a):

Že voda teče dolů,že takto to chodí odjakživa :kdo se nějak dostane k vládě,nadělá si vazby,založí se a ti další po něm totéž do omrzení,takže společnost je natolik provázána těmito důsledky vládnutí,že nikdy nejde o více než že kdo byl a je nahoře a kdo nikoliv. I když zlom může :třeba poslední carský vládní kabinet v Rusku asi byl optimum,ale série předchozích carismus znemožnila,takže rozpuštění Dumy znamenalo konec.
A potvrzuje to,že pouhé střídání nic nikdy nezmění.Mezi Jakešovým politbyrem a vládou až k dnešní,je rozdíl prašť jako uhoď,vezmete-li v úvahu,že tenkrát jmenovaní ředitelé se chovali taky jakoby jim to patřilo.Pouze byli vyměnitelní jiným způsobem a nemohli si ze ztrát svěřených podniků tak lehce dělat osobní zisky jako dnes.Kuratela byla,ale nevedla ke změně kvality,byla pouze dohledem,ne prvoplánově změnou k lepšímu.Bylo dáno tím,kdo se probojoval heroickými padesátými léty i dál do vrcholných pozic a kdo ne.Společnost,která chce mít i vývoj,nemůže vycházet jako ODS,ČSSD a další z jakési přirozenosti středostavovských rozdílů,z jejich posilování a udržování,musí daleko více podpořit sociální mobilitu mezi vrškem a dolejškem.
11. 02. 2014 | 15:05

šašek z Jihlavy napsal(a):

Budu stále opakovat až do omrzení, až si toho někdo všimne a zařídí se podle toho:
KDO CHCE VLÁDNOUT, MUSÍ SE DĚLIT O KOŘIST!

Díky redakci ACZ za povznášející fotoreportáž z Čeladné.
11. 02. 2014 | 15:21

Ládik!!! napsal(a):

šašku,
ta fotoreportáž míjí mnohem zajímavější věci, co tam jsou k vidění.
11. 02. 2014 | 15:46

franky napsal(a):

K blogu
Korupce byla, je a zůstane součástí lidské společnosti. Dnešní, vlivem médií stále intenzivněji vnímaná korupce je ve skutečnosti projevem současného zvyšování vlivu individualismu ve společnosti, je přirozenou snahou zlepšit si soutěžní pozici v ostrém konkurenčním "boji" jednotlivého subjektu o úspěch a s ním související růst bohatství. Všichni toužíme být více bohatí, než méně bohatí a je přirozené, že si snažíme zlepšit svoji soutěžní pozici. Je naprosto logické, že, čím více vlivem hyperkonkurence stoupá náročnost prostředí, čím více je globalizací destabilizován "národní" společenský systém, tím více stoupá snaha o získání osobní výhody, tím více se zvyšuje hrozba korupce. Čím více se rozvolňují hodnoty společnosti, čím méně efektivnější je politika, tím více mizí hranice mezi upřednostňováním osobního zájmu, před zájmy "společnosti". Ekonomika dnes předběhla politiku a výsledkem je všeobecný rozvoj korupce. Rovněž motivace na zisku, jako jedna ze tří rozhodujících charakteristik současného společenského systému, zcela objektivně upřednostňuje zájmy jednotlivých subjektů před společenskými zájmy. Rozvoj společnosti je dnes orientován především na peněžní a majetkové cíle, které se staly rozhodující lidskou hodnotou konzumní společnosti. Peníze se tak logicky staly hlavním zdrojem korupce jednotlivých subjektů. Představa, že za této situace někdo bude někoho korumpovat ve prospěch společnosti patří spíše do oblasti sci-fi. Míra korupce je tedy přímo odvislá od funkčnosti společenského systému a veškeré snahy o snížení míry korupce musí být směrovány do zvýšení funkčnosti systému jako celku. A problém je v tom, že o zvýšení funkčnosti se vedou akademické debaty stále více se vzdalující realitě.
Že by politici měli sloužit občanům? Ale toto je utopistická představa. Historie ukazuje, že občané prodají "svého" politika za gulášovou polívku.
Že by politici měli skládat účty občanům? Komu? Žádná občanská společnost dnes již neexistuje, existuje jen množina individualit. Ale politici dnes skládají své účty, pochopitelně ne voličům, ale těm, kteří je prostřednictvím voličů a svobodných voleb do těchto funkci "dostali". Politici se dnes nezodpovídají občanům, ale médiím, neboť dnes nehovoříme o ideologické demokracii, ale o mediální demokracii. A korupce je vhodné mediální téma. Pokud by korupce nebyla, stejně by si ji musela média vymyslet.
11. 02. 2014 | 16:07

pepa napsal(a):

Takových právníků, kteří ničemu nerozumí máme tisíce. Jakou normu může tento
mladík připravit, vždyť on nikde nepracoval, neřídíl nejmenší kolektiv, neviděl
ani pracovat dělníka, učitele, doktora, prodavačku, nikdy asi v životě nebyl na polí,
ve stáji, u pásu. Vždyť on může připravit jenom byrokratický paskvil.Vždyť on
ani neví jaké problémy mají lidé ve městě, na venkově, co je trápí, jakou mají
tu proklamovanou svobodu, demokracii. A vůbec ví jaký význam má pojem demokracie?
Tento mafiánský systém může skončit jenom totálním krachem!
11. 02. 2014 | 17:29

čert }:o) napsal(a):

Ládik!!!
ahoj Ládiku jak se máš co Natálka? =o)
11. 02. 2014 | 17:46

petrof napsal(a):

autore, motáte dvě věci dohromady a je až příliš evidentní, o co vám jde.
Jedním dechem zpochybňujete demokratické volby a tedy důvěru, kterou my voliči politikům dáváme.....tak proč bychom jim obratem pak nedůvěřovali???
A ta vaše korupce...??? Ta jen pružně vyplňuje mezery trhu, tam kde existuje poptávka a chybí konkurence..!!!
Takže si s ní nelamte hlavu, od toho máme přece takové "bijce", jako je Janeček, Kraus, Randák, či advokátku Marvanovou.... Ekonomika si poradí sama.
11. 02. 2014 | 19:19

Občan napsal(a):

Mladíče autore,

jsem si 100% jistý, že Vás jsem do Brusele nevolil. Přesto se tam vyskytujete a zcela jistě nikomu neskládáte účty za svou (ne)činnost. Pokud něco poděláte, v nejhorším případě Vám Brusel neprodlouží kontrakt a otevřete si advokátní kancl v Praze.

Takže co nám to tu vlastně vykládáte? Jaká je Vaše "accountabilita"?

1) "...V České republice se kultura skládání účtů, označovaná v anglicky mluvících zemích jako „accountability“, bohužel ještě neprosadila. Je příznačné, že čeština pro anglický výraz „accountability“ nemá odpovídající slovo. Jestliže dědictví totalitního režimu zanechalo v některých lidech strach cokoli po představitelích státu požadovat, éra postkomunismu zase prosadila myšlenku, že skládání účtů je „zbytečná byrokracie.“"

- Nesmysl. Čeština překládá slovo "accountability" jako "zodpovědnost", "zúčtovatelnost".
- Jmenujte nám alespoň tři státy EU, v nichž existuje nějaká vymahatelnost "skládání účtů" od představitelů státu.

2) "Pokud však občané nevyžadují po politicích, aby jim skládali účty, není divu, že politici nechápou, že by měli být služebníky občanů a veřejného zájmu, a považují se spíše za ty, kterým je vše dovoleno. Takové chování politiků zpětně nemotivuje občany k tomu, aby odváděli daně a nesnažili se nejrůznějšími kličkami stát oblafnout...."

- JAKOU možnost vyžadování odpovědnosti po politicích mají občané kteréhokoli z členských států EU?
- PROČ jste v Bruseli v tomto směru ještě nekonali a nevytvořili legislativu umožňující něco takového?
11. 02. 2014 | 19:49

Yosif K napsal(a):

Občan napsal:

- PROČ jste v Bruseli v tomto směru ještě nekonali a nevytvořili legislativu umožňující něco takového?
11. 02. 2014 | 19:49
KONEC CITATU.

Pane Občane - legislativa není všechno.
Legislativa může zakázat losovačky, a šikovní socalisté jako KOTT PANCOVÁ RATH si prostě najdou jinou cestičku jak "legálně" omezit hospodářskou soutěž na vybranou pětici VYVOLENÝCH. TŘEBA NESMYSLNÝMI PODMÍNKAMI NA VELIKOST OBRATU A REFERENCE.

V česku by mohla být legislativa jako ve švédsku a přesto by socalisté nosili domů takové "sedmičky" jako MUDR Rath......
11. 02. 2014 | 21:04

Yosif K napsal(a):

jarpor napsal(a):

Nedávno nějaká komisařka konstatovala, kolik se "ztratí" peněz z fondů EU... tuším... 130 miliard Euro !!! A dál řekla něco ? NIC !
KONEC CITATU.

Pane Jarpor, musíte se snažit být socálistický lidumil, je třeba dotovat socálně potřebné věci. Portugalský ovčák pak může dotovat utlum pasby ovcí v Irsku, Irský ovčák může dotovat rozvoj pasby ovcí na Oravě a oravský BAČA MUSÍ dotovat popelářské mzdy soudruhů v řecku bratru 1499 EUR měsíčně.

No není to krásné když si takhle celá evropa pomáhá? A ted se do toho zamíchá jěště "excelentní profesor Keller" s návrhem aby minimální mzda v česku byla 20 tisíc měsíčně - proč ne? At se chudině uleví.... Třeba na to Keller také vykřápe nějaké bruselské dotace - jenom jim musí říct ŽE ZDROJE TAM JSOU (v Bruselu.....)

Když jde o dobrou věc, také to můžeme zadotovat - stejně jako Kellerovo přelítávání z frankofonního Bruselu do frankofonního štrasburku (ještě že to je taková zelená dušička, nakonec ani nebude chtít vlízt do letadla.....) - a vy zde strašíte lidi že se ročně z bruselských dotací rozkrade slabých 130 miliard EUR..... vždyt to je slabých 250 EUR na občana - to je mnohem méně než se dle socanů rokrádalo za Kalouska..... (a sakra kde ty peníze jsou - snad je ted nerozkrádají socani, někteří z nich jsou teda taky dost rychlí.....)

..........a je to pro dobrou věc - aby všichni všechny dotovali pokud možno co nejvíce, to jste ohromně přispěje k bratrské lásce třeba mezi německými a řeckými proletáři......
11. 02. 2014 | 21:17

mb napsal(a):

čert }:o) napsal(a):
pardon tady:
https://www.youtube.com/watch?v=sQC375vGj9Q&feature=youtu.be
11. 02. 2014 | 12:38

... doufám, že až je ti lidé přijdou věšet, tak že JAKO PRVNÍHO OBĚSÍ TOHO, KDO O VĚŠENÍ HOVOŘIL ...

... pak ať si dál věší, koho chtějí ...

... hezký večer ...
11. 02. 2014 | 21:36

pavel v napsal(a):

Pane autore,

z vašeho příspěvku čiší, že hlavními viníky neblahého stavu hospodaření s veřejnými penězi jsou politici. Ti opravdu viníky jsou, ale ne těmi hlavními. Hlavními viníky jsou voliči, kteří tam takové lidi dosadili. Proč? Jednoduše proto, že korupci považují za něco normálního - něco jako ošklivé počasí. Řídí se zásadou: dělají to všichni, proč bych měl sám sebe poškozovat tím, že zrovna já budu poctivý? Dokud lidé nebudou mít v sobě určitý morální imperativ, nelze se nadít zlepšení. Budou dál volit osoby podezřelé ze zlodějny.

Například všichni lidé vědí, že podstatou "opoziční smlouvy" byla dohoda na vzájemné toleranci dvou nejsilnějších stran na rozkrádání veřejných rozpočtů. Obě už dávno měly u voličů propadnout. Jedné z nich již vystavili stopku. Ta druhá však může v těchto praktikách vesele pokračovat. Co si můžete myslet o tom, že do vysokého postu exekutivy nominuje člověka, jako je pan Hulinský? Co si můžete myslet o tom, že tyto dvě strany rukou společnou zabily v senátu protikorupční zákony na ochranu whistleblowerů nebo na rozšíření pravomocí NKÚ na obce a kraje?
11. 02. 2014 | 22:07

Yosif K napsal(a):

pavel v napsal(a):

Co si můžete myslet o tom, že do vysokého postu exekutivy nominuje člověka, jako je pan Hulinský?
11. 02. 2014 | 22:07

No ted bude důležité aby se na MF jako náměstek dostal ten socálista Peřina, ten se ohromně osvědčil za Ratha, na toho bude absolutní spolehnutí, ten bude chránit zájmy proletářů i když bude spát nebo třeba k...t na záchodě......
11. 02. 2014 | 22:20

Yosif K napsal(a):

Pane KV - doufal že jste také si zajel poplakat na pohřeb vlastence - budovatele reálně socálistického blahobytu.....

Jako kdybych vás mezi soudruhy na tom pohřbu viděl......
--------------------------------------------------------------------------------

Po smutečním obřadu Jakeš poukázal na údajně fungující ekonomiku, která podle něj za komunismu patřila lidu. "Co je z toho dnes? Země patří vlastně cizincům, země je zadlužena. Jaké výhledy mají lidé?" poznamenal. Obhajoval přitom politiku, na které se Biľak podílel.


Bývalý vysoký funkcionář Komunistické strany Československa Vasil Biľak.
"Byla to cesta dopředu, cesta budovatelů, a ne cesta rozkrádání země. Odešel (Biľak) jeden z těch, kteří dali všechny síly pro to, aby lid v této zemi žil lépe než předtím. To se podařilo," tvrdil Jakeš.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/bilakuv-pohreb-pro-socialismus-delal-vse-co-mohl-vzpominal-jakes-ph2-/lide.aspx?c=A140211_153725_lide_vam
11. 02. 2014 | 22:29

Yosif K napsal(a):

Pane Míla - ministr Toman je strašně spořivý člověk a opravdový sosálista.

Jak chcete pozmnat opravdového sosálistu než tak že nezištně pomáhá své rodině? Může jít o 300 milionů, může jít o 500 milionů, opravdový sosálista pomůže své rodině i tak!!!!!!!

27. 1. 2014 | poslední aktualizace: 27. 1. 2014 11:00

Stát (ministr Toman) stáhl žaloby, rodina ministra zemědělství
Tomana vydělala stamiliony
Spory státu s rodinnou firmou Tomanových Xaverov skončily vstřícně pro drůbežářskou společnost ovládanou otcem odcházejícího ministra zemědělství Miroslava Tomana. Přitom dokumenty ukazují, že státní Pozemkový fond měl velkou šanci vyhrát.Vojtěch Blažek
redaktor Čtěte více o: Ministerstvo zemědělství | Pozemkový fond | soud | střet zájmů | pozemky | nemovitostiČlánekDiskuse (245)Video
Infografika
Fotogalerie
Ministr v demisi
foto: ČTKZasněžené pole na okraji Prahy má všechno, co z něj už teď dělá superzajímavou investici: cena čtyř hektarů půdy u dálniční spojky, navíc poblíž obchodního centra, může jednou vystřelit do stamilionů.

Pozemek v pražských Štěrboholech je jedním z více než 50 hektarů, které patří rodině odcházejícího ministra zemědělství Miroslava Tomana. Přesněji drůbežárně Xaverov, v níž Tomanův otec drží 80 procent a bratr Zdeněk je jediným členem představenstva.

Rodina odcházejícího ministra přišla k lukrativním pozemkům v Praze díky vstřícnosti úřadů. Xaverov se o zhruba 50 hektarů parcel roky přel se státem. A přestože Pozemkový fond ve třech ze šesti případů u soudu vyhrával, souhlasil před třemi lety s ukončením všech sporů.

Respekt: Po rodinné firmě nového ministra Tomana zbyly dluhy 600 milionů - čtěte ZDE

Známá drůbežářská firma, kterou ovládá ministrův otec Miroslav Toman starší, ministr zemědělství v několika předlistopadových komunistických vládách, tak kromě pole poblíž obchodního centra Europark ve Štěrboholech získala například i další velmi zajímavý pozemek naproti prodejně Ikea v Horních Počernicích. Dnes mohou mít - podle konzervativních odhadů - hodnotu desítek milionů.
11. 02. 2014 | 22:33

Yosif K napsal(a):

Paner Míla - tak pražské pozemky za 300-500 milionů Kč jsou už v bezpečí ve firmě Xaverov u Tomanovců, ti pro ně určitě najdou lepší použití než magistrát.

Vlastně ti Tomanovci jsou takoví sosálistickokapuitalističtí valstzenci *- pomuáhají městu praha zbavovat se přebytčených nemovistostí - a umí to možná i rchleji než Kolibřík s kotátkem.

Proletáři by za to měli Tomanovcům postavit nějaký VELIKÁNSKÝ pomník - třeba na Letné - mohla by tam být celá rodina Tomanů ve frontě i s socdem herečkou Kateřinou Brožovou (díve k miliardářům Tomanům přivdanou) v roli české proletářky......
11. 02. 2014 | 22:40

líný černý pes napsal(a):

korupce není příčinou ale následkem nedůvěry ve stát a jeho instituce. Kdyby lidé věřili, že stát bude postupovat jak je psáno v předpisech, nepomáhali by si korupcí.
11. 02. 2014 | 23:31

Yosif K napsal(a):

Yosif K napsal(a):
Pane KV - doufal že jste také si zajel poplakat na pohřeb vlastence - budovatele reálně socálistického blahobytu.....

Jako kdybych vás mezi soudruhy na tom pohřbu viděl......
Soudruzi, zavedme plnou zaměstnanoszt - stačí natáhmout ostnatý dráty, střílet utíkající narušitele na hranicích, snížit plat na 80 EUR za měsíc a za takto získaný peníze můžeme finanocvat plnou zaměwtnanost. Všichni budou zaměstnaná, pro všechns se práce najde, stačí pracovat 3-4 hodiny denně a všichni mohou být zaměstnaní - jako za socíku. Hlavně aby nemohli utýct na západ........
--------------------------------------------------------------------------------

Po smutečním obřadu Jakeš poukázal na údajně fungující ekonomiku, která podle něj za komunismu patřila lidu. "Co je z toho dnes? Země patří vlastně cizincům, země je zadlužena. Jaké výhledy mají lidé?" poznamenal. Obhajoval přitom politiku, na které se Biľak podílel.
12. 02. 2014 | 01:01

Maximus napsal(a):

Slova, slova, slova, ale činy nikoliv:

Z TISKU 12.2.

Poslanci proti protikorupční pojistce

Nejlevnější protikorupční opatření,
které mělo zprůhlednit utrácení veřej-
ných peněz, nevyhovuje většině poslanců
nové sněmovny a rozhodli se ho výrazně
oslabit, píší Hospodářské noviny.

Všechny smlouvy, které uzavřou napří-
klad obce nebo kraje, měly platit jen
tehdy, když se zveřejní na internetu.
Jenomže vládní i opoziční zákonodárci
teď chtějí navržený zákon o registru
smluv změnit tak, aby trestem byla jen
pokuta a nezveřejněný kontrakt platil
dál. Premiér B.Sobotka tvrdí, že povin-
nost zveřejňovat všechny smlouvy by
obce zahltila a vznikl by chaos.

....................................
Sobotko, co to říkáš za nesmysly, sakra!

Další Kocourkovská záležitost, absurdistán v přímém přenosu:

Z TISKU 12.2.

Dluhy za byt padají na kupující

Lidé kupující do osobního vlastnictví
byty od prodávajících by měli před pod-
pisem kupní smlouvy nově vyžadovat pí-
semné potvrzení od správce domu, že na
daném bytě neváznou žádné dluhy za
služby, informuje Právo.

S novým občanským zákoníkem totiž tyto
závazky mohou na nové majitele bytu
snadno spadnout, a to i když o nich ne-
věděl. Donedávna šly za předchozím
vlastníkem bytu, když je předtím ne-
platil.


.....................

Tak tohle je popírání základních právních zvyklostí už starých po tisíce let! Když někdo způsobí dluh, tak proč by to měl hradit někdo jiný? Navíc jak bude ošetřeno, že když se někdo splete a třeba schválně nebo prostě budou vydány špatné údaje o bezdlužnosti a pak se to dohledá, za kým to půjde? Občan je tady v této zemi v pasti!
12. 02. 2014 | 07:24

Maximus napsal(a):

Další fajnovost:

Pokud vím, tak byla zamítnuto řešení stávajícího stavu na úseku daně DPH, kdy nyní je likvidováno spousta malých OSVČ, ale i menších firem, kdy není zaplacena těmto firmám faktura za odvedenou práci či služby a tyto jsou přesto povinni odvést DPH, přičemž ovšem firma, která toto způsobila si klidně DPH na této faktuře odpočítá a tím vlastně okrade stát a pomáhá likvidovat malé firmy. Neslutečná praxe! Návrh byl od Okamurova hnutí Ústiv a to byl jeden z důvodů, proč to nemohlo projít! Ale asi to někomu vyhopvuje, že?
Vážení poslanci, co jste hlasovali proti tomuto návrhu, jste špína a brzda rozvoje hospodářství země a podporujete zloděje a podvodníky! Koukám, že zejména ČSSD se stává stranou, která něco říká a něco jiného dělá! Ale to se dalo od vás čekat.
Hezký den všem ve Zlodějstánu!
12. 02. 2014 | 07:33

SuP napsal(a):

líný černý pes -
Přesně!
;-)
12. 02. 2014 | 08:32

T.Paine napsal(a):

„Napíše-li poslanec zákon a prosadí ho, poskytl mi kvalitní službu nebo nikoli?“ Napíše-li poslanec …

Možná nebudu jediný, kdo by rád viděl seznam zákonů, včetně ústavních, od roku 1989 (možná i od roku 1918), které od prvního do posledního písmene napsali členové parlamentu, kteří podle ústavy tvoří zákony. Ano, u novel taky. I když u novel jde spíše o doplňování nebo mazání slov a písmen, aniž by si ti, kteří tu novelu napsali, dali tu práci a napsali změněný zákon celý i s těmi změnami pro srozumitelnost a přehlednost.

Pod každým zákonem, včetně ústavních, má být seznam poslanců a senátorů, kteří napsali tu a onu část. Jistě, poslanci a senátoři si mohou nechat poradit od právníků a jiných odborníků. Pokud něco převezmou nebo opíšou od neposlanců a nesenátorů, mají samozřejmě uvést jejich jména, příjmení a povolání včetně oněch pasáží textu. Konkrétní osobní odpovědnost a konec prolobovaných paragrafů a větiček. Objevují se na konci filmů pouze jména producenta a režiséra?

Další kardinální problém skládání účtů (accountability) je to, že zákony předkládá parlamentu exekutiva (vláda). Evidentní porušení principu separace pravomocí. Exekutiva má vykonávat zákony. Nikoliv si sama sobě psát zákony, které pak vykonává. Nemluvě o tom, že členové exekutivy (vlády) jsou často členové parlamentu a odhlasují si sami sobě zákony, které předložili.

Geniální sepisovatelé české ústavy nenapsali do ústavy princip jedna veřejná funkce = jeden člověk. Ani seznam neslučitelných funkcí, ani procedury a pravidla pro přezkoumání konfliktu zájmů. X-jedinnost politiků s x platy patrně nekoncentruje zneužitelnou moc, korupci a vykonávat na 100 % dvě a více funkcí je reálné a ku prospěchu občanů.

Zmetkové výrobky reklamovat nemůžeme a vymoci vzniklou škodu po (ex)politicích také ne. Vyplacené platy a „odměny“ (ex)politikům jsou nenávratně v jejich kapsách (a v nemovitostech). Byznys snů.
12. 02. 2014 | 10:07

T.Paine napsal(a):

Očividné je zejména personální neseparování exekutivy a parlamentu (zastupitelstva). Na centrální úrovni, na úrovni krajů a na úrovni měst a obcí.

Člen vlády je zpravidla zároveň člen parlamentu, člen Rady kraje je zpravidla zároveň člen krajského zastupitelstva, člen Rady města (obce) je zpravidla zároveň člen zastupitelstva města (obce). Zvolit si sám sebe a odhlasovat si sám sobě svoje návrhy. Uzákoněná (ústavní) korupce.

Jistě, exekutiva má mít právo vyjádřit se k připravovaným zákonům a parlamentem (zastupitelstvem) schváleným zákonům (vyhláškám). Pokud exekutiva shledá schválené zákony (vyhlášky) z nějakého důvodu špatné, má mít právo veta. Každé veto má být ovšem přehlasovatelné vyšší, kvalifikovanou většinou parlamentu (zastupitelstva). To jsou přirozené precedenty, principy, rovnováhy, kontroly a pojistky.

Personální fúze pravomocí (a kumulace funkcí a platů) je jedna z hlavních příčin institucionalizované permanentní korupce (nejen v ČR).
12. 02. 2014 | 10:14

T.Paine napsal(a):

Jeden příklad: Zastupitelstvo Ústeckého kraje má 55 členů.

28 členů je většina, která stačí ke zvolení Rady kraje a schvalování rozhodnutí. Rada kraje má 11 členů. Všichni současní členové Rady Ústeckého kraje jsou zároveň členy zastupitelstva. 11 členů zastupitelstva z minima 28 nutných ke zvolení a schvalování. KSČM získala 25,26 % hlasů, ale má 36,36 % křesel (20 křesel z 55). ČSSD získala 16,13 % hlasů, ale má 23,64 % křesel (13 křesel z 55).
12. 02. 2014 | 10:19

benzínový čistič napsal(a):

"... Důvěra občanů v poslance je menší než důvěra v uklízečky ..."

Ondřeji, Ondřeji ... !

Proč nevěříte děvčatům, co se živí úklidem?
Čím si tuto Vaši nedůvěru vysloužila?
12. 02. 2014 | 10:50

ovondracek napsal(a):

Ad další příčiny korupce (re: David, patriot, franky): Souhlasím, že nedůvěra ve stát i politiky může mít řadu dalších příčin, například plkání politiků v televizi, lhaní, hypertrofovaný individualismus atd., ne všechna společenská „zla“, zejména ta morální, by měl ale nutně řešit stát

Re: 17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde): Praktická realizace „ skládání účtů“ prostřednictvím používání elektronického veřejného diáře má tu výhodu, že umí vyřešit problém „podivných soukromých lobbistů“. Prakticky používá elektronický veřejný diář např. starosta Černošic (zde: http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/starosta/?ftresult=filip+ko%C5%99%C3%ADnek) a jak mi osobně potvrdil od okamžiku, kdy ho začal používat, se ho už žádný „politický podnikatel“ ani „podivný soukromý lobbista“, ze strachu, že by schůzka mohla být zveřejněna, neodvážil zkontaktovat....à propos: srovnávaní kvality výrobků, služeb, potažmo veřejných služeb je poměrně běžná ekonomická metodika a většina nositelů Nobelových cen za ekonomii jsou poté v této logice opravdu „šílení grafomani“ …na rozdíl ode mne

Re1 jarpor: nevytvářet prostor pro korupci to je přesně cílem konkrétních 21 opatření proti korupci prezentovaných na www.korupcejakoparazit.cz a v knize „Korupce jako parazit – Návod, jak ji porazit“

Re2 jarpor: můžeme samozřejmě říct, že peníze vybrané od německého/francouzského/dánského atd. poplatníka smrdí a že nechceme, aby nám cizí daňoví poplatníci přispívali na naše dálnice. Vzhledem k tomu, že 80% nákladů na většinu dopravních staveb v česku pochází z peněz uvedených daňových poplatníků, bude v takovém případě nutné smířit se s tím, že D1 se nebude opravovat 2 roky, ale deset let, protože na opravu bude mnohem méně peněz. Troufám si rovněž tvrdit, že pokud by se oprava D1 financovala čistě z národních zdrojů , tak by se v takovém případě „rozkutátelo“ mnohem větší procento investovaných peněz, neboť by zcela chyběl vnější tlak na kontrolu toho, na co vlastně byly české peníze určené na opravu D1 použity
12. 02. 2014 | 17:41

ovondracek napsal(a):

Re Petr: někde je korupce méně než v ČR (zpravidla v zemích na západ a sever od nás), někde je korupce více než v ČR (zpravidla v zemích na východ a jih od nás)…psal jsem o tom v předchozím blogu Kolik je v Česku korupce

Re: BH: Váš nápad není špatný, ale naráží na dva problémy: za prvé, firmy realizující veřejné zakázky by musely vést tzv. „projektové účetnictví“, tj. musely by vždy být schopny odlišit – například při stavbách -, kolik procent písku přivezeného v objednaném nákladáku použily stavbu vežejné budoby pro obec a kolik z toho na jinou například soukromou zakázku na stavbu rodinného domku. Používání „projektového účetnictví“ je velmi administrativně náročné – menší a střední firmy by to nákladově v podstatě zabilo, resp. zcela vyloučilo z veř. zakázek a stát by neměl kapacity to kontrolovat; za druhé, cca polovina firem získávajících české veřejné zakázky je vlastněna ze zahraničí a zisk z veřejných zakázek kvůli tomu „vyteče“ z ČR, takže ve finále není, co v ČR co zdanit… a bohužel způsobů, jakým „vylít“ zisk mimo ČR je tolik a jsou tak těžko odhalitelné, že byste musel zdvojnásobit kapacity finančních úřadů

Re: leucin, šašek z Jihlavy: naprosto souhlasím s tím, že „výměna politiků“ nijak významně korupci nesníží, politici budou vždy více či méně „oportunističtí“ … proti korupci je třeba primárně bojovat preventivními systémovými řešeními…viz www.korupcejakoparazit.cz

Re: pepa: díky za označení mladík, tak mladý už nejsem, ale člověka to vždy potěší. Chápu, že 8 let praxe v právníka v soukromém a veřejném sektoru, nějaký ten doktorát, 6-leté vysokoškolské studium na českých i zahraničních školách není pro Vás dostatečnou kvalifkací pro práci legislativce, a vyžadujete ještě praxi na poli, ve stáji, u pásu…. upřímně: už by se to nedalo stihnout … i když často přemýšlím, že nechám společenských věd a půjdu někam na statek pracovat se zvířaty…..těm dáte nažrat a mají vás za to rády, kdežto řada lidí Vás bude pomlouvat, i kdybyste jim dával každž den zlaté cihly

jinak ohledně „normy“, na které jsem se podílel, koukněte na zákon č. 134/2013 Sb., který zrušil anonymní akcie… je to jediné systémové protikorupční opatření, které bylo doposud přijato, byť bylo ve finále dosti „vykostěné“…jak by mělo vypadat, aby bylo opravdu účinné, viz má kniha „Elektronické cenné papíry – Transparentnost korporátních sruktur společností“, která je k dostání u všech dobrých knihkupců
12. 02. 2014 | 17:44

ovondracek napsal(a):

Re: Petrof: řekl bych přesně naopak: kdyby „skládání účtů“ politiky občanům bylo „online“, tak jak to dělá např. starosta Černošic (odkaz na jeho elektronický veřejný diář výše), měl by občan možnost zjistit si rychle a snadno informace o kandidátech a pak mnohem informovaněji volit. Když se dnes podíváte na jména osob na kandidátních listinách, v podstatě o nich nic nevíte, neboť informace o nich nemáte možnost v rozumném čase zjistit, a volíte v podstatě naslepo….
Re: občan: ani jste mě nemohl volit neb nejsem politik (opět děkuji za označení mladík)….

ad 1) zodpovědnost je mnohem širší pojem s trochu jiným smyslem, zúčtovatelnost je trochu kostrbaté slovo s poněkud jiným nádechem; zkuste kouknout třeba do Německa, za jakou „pitomost“ se musel poroučet jejich předchozí prezident nebo do Velké Británie, kde kvůli špatně vyúčtovaným několika librám v poslaneckých náhradách hned padaly hlavy poslanců…a chcete-li třetí aktuální koukněte, co se teď děje třeba v Dánsku

ad 2) vyžadování „skládání účtů“ by mělo jít spíše zespoda a být vymahatelné politicky (kdo není transparentní, je příště nevolitelný), než aby bylo nařizováno shora a vymáháno administrativními sankcemi…jinak se obávám, že Vaše myšlenka, že jeden den člověk něco napíše na blog a ještě v týž den je daná myšlenka zpracována do zákonů v 28 členských zemích EU, schválena všemi parlamenty, vstoupí v účinnost a všichni občané se jí musí řídit, je na dnešní dobu trochu příliš odvážná

Re: pavel: myslím, že transparentnost u politiků se dá velmi dobře zúročit u voličů – příklad: jestliže jeden politik zveřejňuje například všechny své schůzky každý den na internetu a druhý nikoli, který z nich je důvěryhodnější pro voliče? (samozřejmě za podmínky, že svou transparentnost umí daný politik náležitě mediálně prodat neb – bohužel – taková je doba)

Re: T. Paine: souhlasím téměř absolutně, každý zákon by měl mít přílohu, kde by byl seznam lidí, kteří se na jeho vytváření podíleli. Na druhou stranu, dle mého názoru vytváření zákonů je do jisté míry „řemeslo“, které, když se dobře zvládne, nemusí vylučovat ani exekutivu. Jak toho konkrítně docílit? Koukněte na Recept 13: (Ne)Kvalita českých zákonů na www.korupcejako parazit.cz nebo do kapitoly „nepsat zákony pro kočku“ v knize „Korupce jako parazit – Návod, jak ji porazit“
12. 02. 2014 | 17:47

ovondracek napsal(a):

Re: Petrof: řekl bych přesně naopak: kdyby „skládání účtů“ politiky občanům bylo „online“, tak jak to dělá např. starosta Černošic (odkaz na jeho elektronický veřejný diář výše), měl by občan možnost zjistit si rychle a snadno informace o kandidátech a pak mnohem informovaněji volit. Když se dnes podíváte na jména osob na kandidátních listinách, v podstatě o nich nic nevíte, neboť informace o nich nemáte možnost v rozumném čase zjistit, a volíte v podstatě naslepo….
Re: občan: ani jste mě nemohl volit neb nejsem politik (opět děkuji za označení mladík)….

ad 1) zodpovědnost je mnohem širší pojem s trochu jiným smyslem, zúčtovatelnost je trochu kostrbaté slovo s poněkud jiným nádechem; zkuste kouknout třeba do Německa, za jakou „pitomost“ se musel poroučet jejich předchozí prezident nebo do Velké Británie, kde kvůli špatně vyúčtovaným několika librám v poslaneckých náhradách hned padaly hlavy poslanců…a chcete-li třetí aktuální koukněte, co se teď děje třeba v Dánsku

ad 2) vyžadování „skládání účtů“ by mělo jít spíše zespoda a být vymahatelné politicky (kdo není transparentní, je příště nevolitelný), než aby bylo nařizováno shora a vymáháno administrativními sankcemi…jinak se obávám, že Vaše myšlenka, že jeden den člověk něco napíše na blog a ještě v týž den je daná myšlenka zpracována do zákonů v 28 členských zemích EU, schválena všemi parlamenty, vstoupí v účinnost a všichni občané se jí musí řídit, je na dnešní dobu trochu příliš odvážná

Re: pavel: myslím, že transparentnost u politiků se dá velmi dobře zúročit u voličů – příklad: jestliže jeden politik zveřejňuje například všechny své schůzky každý den na internetu a druhý nikoli, který z nich je důvěryhodnější pro voliče? (samozřejmě za podmínky, že svou transparentnost umí daný politik náležitě mediálně prodat neb – bohužel – taková je doba)

Re: T. Paine: souhlasím téměř absolutně, každý zákon by měl mít přílohu, kde by byl seznam lidí, kteří se na jeho vytváření podíleli. Na druhou stranu, dle mého názoru vytváření zákonů je do jisté míry „řemeslo“, které, když se dobře zvládne, nemusí vylučovat ani exekutivu. Jak toho konkrítně docílit? Koukněte na Recept 13: (Ne)Kvalita českých zákonů na www.korupcejako parazit.cz nebo do kapitoly „nepsat zákony pro kočku“ v knize „Korupce jako parazit – Návod, jak ji porazit“
12. 02. 2014 | 17:48

ostrov ve vodě napsal(a):

Všichni si n vzájem důvěřují. To je dobře.
12. 02. 2014 | 18:54

Petr Ježek napsal(a):

Korupce je trh, tam, kde nemá co být. Umanutost penězi a trhem je špatná. Občané přicházejí korupcí a podvody o miliardy. Proto je nezbytné s tím bojovat.
12. 02. 2014 | 21:11

Marie napsal(a):

"Korupce existuje, protože lidé nevěří státu. A státu nevěří, protože existuje korupce." To me pripada jako by se to odehravalo v ceskem Absurdistanu.
12. 02. 2014 | 23:37

ironik napsal(a):

Začněme u POLITIKA, původně řadový občánek s velkými vizemi s ambicemi coby zachránce (státu, lidstva, ochránce zákonosti,mesiáš který tu chybí, který má řešení pro zbídačené masy ), s mnoha velkými slovy na profesi nezáleží jen na slovech, po převzetí úřadu ( NE zodpovědnosti za svá slova a činy) poukáže co je nutné změnit a co je příčinou zbídačení národa, a protože rozumí všemu a hlavně své kapse a ví že za 4roky už tam nebude obrací vše k obrazu svému a protože Politika je vždy základem korupce a kriminality navazuje t. zv. Právní řád a zákonost který stačí upravit pro osobní své zájmy a svých bližních. Dovolím si připomenout že i Ježíš se dočkal odměny od svých soukmenovců, a že každá revoluce požírá své děti ! !
13. 02. 2014 | 14:58

1.dd napsal(a):

"Ryba smrdí od hlavy". Pokud nejste noc mladej, a nebylo vám v r. 1991 míň než 6 let
tak si určitě vzpomenete, kdo v ČR "zhasl" a "utíkal před právníky". Více netřeba.
Čím co načáchlo, tím smrdí.
14. 02. 2014 | 21:49

Gruntosh napsal(a):

Zdravím ve spolek:
Ad 1: uživateli "Zaco pane bože za co?" – syndrom, byť není ve vyjmenovaných slovech (aspoň v tech, co jsem se učil) se píše s "Y". Věřím, že pana doktora, stejně jako mne, může urazit pouze a výhradně jen inteligent…
Ještě, že jste dobře okopíroval 6 řádků autora! Ve Vašich dvou, vlastnoručně datlovaných máte minimalne 5 hrubých chyb. Typografické nepočítám. ;)

Ad 2: to, že korupce existuje, víme všichni dobře. Proč? To je už složitější debata, ale doporučuji shlédnout dokument "ryba smrdí od hlavy"… Tam se jasně hovoří o tom, že všichni, kteří mají touhu vládnout jiným, jsou psychicky (více či méně) vyšinutá individua. Bohužel.
Zrovna tak, dle mého soudu, jsou vyšinutí ti, kteří shromaždují majetky čítající více jak 6 nul… Shromažďují-li a násobí-li je však ze svěřených (veřejných) prostředků, jedná se podle mého soudu o normální loupež a ten kdo takto koná je pouhopouhý zloděj, ať už ho nazýváme politikem, či nikoli…
Nebudou-li tedy tyto zločiny důrazně a nekompromisně postihovány a budou-li se národu jejich pachatelé i nadále arogantně vysmívat, nepovede snažení o řešení korupce zcela nikam… Kde není zákona, není zločinu!

Největším neduhem u nás v Čechách je bohužel to, že se neustále v médiích propírá ono "špinavé prádélko", leč nikdo (po dlouholetých sporech) již neukáže, že bylo řádně vypráno… Vše utichne, včetně samotných kauz a zlodějíčci se opět drápají do svých korýtek! Měli bychom přestat hartusit v restauracích u piva a třeba se nechat inspirovat počinem pánů doktorů Vondráčka a Havrdy na www.korupcejakoparazit.cz.
Víc jak komu jinému, budiž tento počin vodítkem pánům novinářům, ale u nich je to lehký střet zájmů, neb více jak čehokoli jiného ctí pravidla:
Koho chleba jíš, toho píseň pěj…

Příjemný den, ještě jednou vespolek!
Nenadávajme, přemýšlejme, bojujme a doufejme…
18. 02. 2014 | 15:37

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 15:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy