Kolik je v Česku korupce?

27. 01. 2014 | 10:30
Přečteno 6464 krát
Zeptáte-li se kohokoli na ulici, v televizním pořadu nebo v odborném dotazníku, co je současným největším problémem České republiky, dostane se vám téměř stejné odpovědi: velká míra korupce. Jestliže podle názorů obyčejných lidí i odborníků je korupce v Česku hodně, nelze se nezeptat, zda toto „hodně“ lze nějak hodnověrně změřit.

Problém s „tvrdými daty“ o korupci

Český statistický úřad nerozesílá každý rok formuláře s otázkami typu: „Kolik rozdala letos vaše firma na úplatcích? (zaokrouhlete na celé koruny směrem nahoru)“, „Které veřejné činitele či instituce vaše firma nejvíce uplácela? (vyjmenujte)“, „V jaké formě vaše firma úplatky vyplácela? (hotovost – bankovní převod – anonymní listinné akcie – jiné – popište konkrétně které)“. Proběhne-li někde lidově zvané „korupční řízení“, jeho účastníci sotva obdrží potvrzení s kulatým razítkem a dovětkem, že „smlouva byla uzavřena na základě předání úplatku ve výši X milionů Kč.“
Neznám žádná tvrdá data o korupci a velmi bych je chtěl vidět, a chtěl bych je dostat od těch pánů nebo paní, kteří se korupcí ohánějí jako jediným svým životním tématem, zprava, zleva.“ (Václav Klaus, exprezident - pořad Před půlnocí (Česká televize), 1. září 2011)

Statistici rovněž nemohou pro sběr dat a důkazů o korupci používat prostředky operativního vyšetřování jako například telefonní odposlechy. Kromě počtu odsouzených případů za korupci, které však podle všeho tvoří jen příslovečnou špičku ledovce, úředně potvrzené důkazy o korupci není možné získat.

Co říkají o korupci tzv. měkká data?

Není-li možné sehnat o korupci „tvrdá data“, je třeba zjistit, co říkají o úrovni korupce tzv. měkká data. Můžeme-li tvrdá data obrazně označit jako přímé důkazy o korupci, měkká data lze nazvat nepřímými důkazy o korupci. Měkkými daty jsou především údaje o vnímání korup ce občany a podnikateli jednotlivých zemí. Větší množství nepřímých důkazů může být ekvivalentem přímé ho důkazu existence korupce.

V hodnocení vnímání korupce prováděném každoročně nevládní organizací Transparency International za rok 2013 se Česká republika umístila na 54. – 57. místě společně s Chorvatskem, Bahrajnem a Namibií. Provedeme-li srovnání se státy, kterým bychom se chtěli rovnat, jako je například Nizozemí (8. místo), Německo (12. místo) nebo Rakousko (26. místo), je vidět, že výrazně zaostáváme. V žebříčcích vnímání korupce je Česká republika hodnocena podstatně hůře než vyspělé západní státy.

Jiným typem relevantních měkkých dat o korupci je globální zpráva o konkurenceschopnosti zpracovávaná každoročně Světovým ekonomickým fórem. Podle této zprávy za rok 2013 zaujímá Česká republika v oblasti plýtvání s veřejnými prostředky 116. místo, v oblasti netransparentnosti rozhodování úředníků o veřejných penězích 123. místo a v oblasti důvěry v politiky 146. místo, a to z celkového počtu 148 hodnocených zemí. Kvůli těmto neduhům si Česká republika pohoršila v celkovém hodnocení konkurenceschopnosti států oproti předchozímu roku o šest příček a spadla na 46. místo.

Podle jiné zprávy o konkurenceschopnosti pro rok 2013 připravené švýcarským Mezinárodním institutem pro rozvoj managementu klesla Česká republika již počtvrté za sebou, tentokrát z 33. místa na 35. za Litvu, Polsko, Thajsko, Mexiko či Kazachstán. Klíčovými faktory tohoto ne právě lichotivého hodnocení jsou opět korupce a nekvalitní veřejná správa.

Měkká data jako nepřímé důkazy korupce

Výzkumy Abigail Barrové, profesorky na Oxfordské univerzitě, a Danily Serraové, profesorky na Floridské státní univerzitě, potvrdily, že u osob pocházejících ze států, kde je korupce rozšířená, lze (i v cizím prostředí) pozorovat vyšší náchylnost ke korupčnímu jednání než u osob ze států, kde je korupce ojedinělá. Jejich výzkumy rovněž zjistily, že korupce není „vrozená“, ale že je určována prostředím, ve kterém se lidé pohybují: žijí-li osoby z korupcí zasažených zemí déle v nekorupčním prostředí, jejich náchylnost ke korupci postupně klesá.

Jak na tom tedy s korupcí jsme?

Shrneme-li uvedená data a závěry, je odpověď na otázku, kolik je v České republice korupce, následující: chceme-li se rovnat vyspělým zemím, pak je u nás korupce hodně. Naopak chceme-li se v korupci rovnat zemím rozvojového světa, pak je vše v pořádku, s korupcí nemusíme dělat nic a můžeme ji nechat nadále bobtnat. Podstatné je rovněž to, že korupce není osudová a že s ní lze něco dělat.

(Psáno pro www.korupcejakoparazit.cz)

Zdroje:

Transparency International: Index vnímání korupce (2013), 03/12/2013,

Světové ekonomické fórum: Globální zpráva o konkurenceschopnosti (2013), 04/09/2013

Studie švýcarského institutu: Proč je Česko méně konkurenceschopné, Česká pozice, 30/05/2013, Táborský, Jiří

Corruption and culture: An experimental analysis, Abigail Barr (University of Oxford, United Kingdom), Danila Serra (Florida State University, United States), July 2010, Journal of Public Eeconomics, 2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ateiram napsal(a):

Opět výborný a výstižný článek! Díky za něj!
27. 01. 2014 | 10:33

gaia napsal(a):

to je závěr jak od psychologa Víti z výzkumu o mladých lidech z filmu Vrať se do hrobu.
27. 01. 2014 | 10:44

Rocky napsal(a):

Výborně napsáno! Přesto zůstává problém, že i měkká data se mnohdy obtížně sbírají a ještě složitěji interpretují.
27. 01. 2014 | 10:57

Baba Jaga napsal(a):

Ano, souhlasím s autorem. Kdo ví, kam např. Transparency International na své poznatky za penízky jiných chodí.
Všude je to stejné (stejně jako lidičky) - určitě i v oněch lépe hodnocených státech
27. 01. 2014 | 10:57

Ajda napsal(a):

Když už tedy tu korupci vnímáme, co pak s ní?
27. 01. 2014 | 10:58

Lubi napsal(a):

Ajda: Zkuste se podívat na autorem zmíněné www.korupcejakoparazit.cz
27. 01. 2014 | 10:59

Xaver napsal(a):

Korupce je málo!!!
Mně ještě nikdo nic nenabídl.
27. 01. 2014 | 11:01

pad napsal(a):

Děkuji za článek, doposud jsem nečetla nic srozumitelnějšího v této problematice. Souhlasím s poslední větou, že korupce není osudová, takže s ní můžeme něco dělat, což je klíčové.
27. 01. 2014 | 11:07

Gustáv Kočí napsal(a):

"Kontroloři také zjistili, že ministerstvo nakoupilo například 73 fotorámečků za 113 000 korun. Jejich cena se pohybovala od 592 korun do 14 760 korun za kus. V době kontroly přitom sloužilo svému účelu jen šest z nich, 64 rámečků bylo ve skladě a tři se zaměstnancům ministerstva nepodařilo dohledat."

Zdroj: http://www.lidovky.cz/ministerstvo-utracelo-ve-velkem-kupovalo-fotoramecky-15-tisic-za-kus-1jz-/zpravy-domov.aspx?c=A140127_080745_ln_domov_pef
27. 01. 2014 | 11:13

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Proč vlastně aktualně.cz nijak významněji nereaguje na skutečně prudký propad akcií NWR, kdy ty se dostávají do kategorie " penny stocks" ?
Není i to jistým druhem korupce - když významné masmedium nereaguje ve směru dosti významné informace, protože je vlastněno subjektem , kterého se informace může týkat /a to v negativním směru / ?
Jistě, jde o soukromého, privátního vlastníka /i když v případě veřejně obchodovatelné společnosti je taková katalogizace příliš úzkoprsá/, namítnete...a ten má právo nezveřejnit to a zveřejnit zase ono, prostě dle svého uvážení atd.
Dobrá...a co když by se ta masmédia octla v rukou takových vlastníků všechna ?
Co pak ? Jak tomu pak bude s veřejným míněním a tak i stavem formální demokracie v Česku , na moravě , v Slezsku a v Romsku , hrome !
Jde tedy o moudrý princip ? Kde je ta hranice mezi odpovědností a svévolí - nemůže dojít v určité konstelaci k tomu, že hlas v tržním hlasování pozbyde svůj význam ? A není to nebezpečné ? Pokud by taková situace nastala v sektoru tkzv. masmédií ?

http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/nwr-4475/graf
27. 01. 2014 | 11:17

Jindra napsal(a):

Ale, ale hochu, ještě tě nenapadlo si položit otázku, jak současné vnímání korupce v Čechách souvisí s budováním kapitalismu?
Nejprve by se měl někdo pokusit zjistit, jak lidé vnímali korupci za socialismu. Podle mě povědomí o ní nebylo tak silné, jako je tomu dnes. A pak mi jediná správná úvaha při snaze o alespoň částečném vymýcení korupce musí vést k základům porevolučního návratu našeho kapitalismu. Právě ve způsobu a možná ještě více v lidech, kteří se na tom rozhodující měrou podíleli, je potřeba najít způsob, jak se začít korupce zbavovat. Přece neustálá glorifikace porevolučních podvodníků ba přímo zlodějů jen utvrzuje lidi, že takto nejlépe i oni se odstanou k vlivu a bohatství.
Boj proti současné korupci proto musí začít v odsouzení metod a lidí, kteří kvůli své vlastní pozici jednoznačně dělali, že veškerou korupci, finanční protekci a nepoctivé obohacování jako neexistuje. Hlavně že jsme se dostali do Evropy a do NATO a oni za to byli pochváleni od svých chlebodárců. Cožpak toto nebyla mravní korupce lidí, kteří se po revoluci dostali až na nejvyšší posty? A bez alespoň morálního odsouzení těchto lidí se pohled na využívání korupce mezi lidmi nezmění.
27. 01. 2014 | 11:27

jenicek napsal(a):

Měkká data jsou bláboly.
Vnímání korupce je jen zjistění intenzity mediálního rachotu o korupci. Na Západě je spousta faktické korupce institucionalizována do podoby nadací, neziskových nebo nevládních organizací.
27. 01. 2014 | 11:28

Analytik napsal(a):

Záleží na tom, kolik?
A v jakých jednotkách se měří korupce? V miliardách nebo v kusech, resp. párech korupčníků?
Korupce v Česku se dožívá zlatého věku. Kde jsou ty časy, kdy se korumpovalo v desetitisících!
Takže na autorovu otázku lze odpovědět naprosto přesně.
Dnes je v Česku zase o něco více korupce než včera!
27. 01. 2014 | 11:31

Ládik!!! napsal(a):

pro odlehčení:
Přijede Santa do Afriky a ptá se dětiček: „Děti, pročpak máte tak nafouklá bříška?“ Děti slušně odpoví „Protože nepapáme“. Santa na to „A víte že kdo nepapá, nedostane dárečky?“
27. 01. 2014 | 11:34

franky napsal(a):

Korupce byla, je a zůstane součástí lidské společnosti. Korupce je nástrojem upřednostňování osobního zájmu, je projevem současného zvyšování vlivu individualismu ve společnosti (a nejen české), je snahou zlepšit si soutěžní pozici v ostrém konkurenčním "boji" o úspěch. Čím je nižší konkurenční výhoda subjektu, čím více stoupá náročnost prostředí, čím více je destabilizován společenský systém, tím více stoupá snaha o získání osobní výhody. Čím více se rozvolňují hodnoty společnosti, čím méně efektivnější je politika, tím více mizí hranice mezi upřednostňováním osobního zájmu, před zájmy "společnosti". Ekonomika dnes předběhla politiku. Významným zdrojem korupce je motivace na zisku, která zcela objektivně upřednostňuje zájmy jednotlivých subjektů před společenskými zájmy. Rozvoj společnosti je dnes orientován především na peněžní a majetkové cíle, které se staly rozhodující lidskou hodnotou konzumní společnosti. Peníze se tak logicky staly hlavním zdrojem korupce jednotlivých subjektů. Představu, že za této situace někdo bude někoho korumpovat ve prospěch společnosti je spíše z oblasti sci-fi. Míra korupce je tedy přímo odvislá od funkčnosti společenského systému a veškeré snahy o snížení míry korupce musí být směrovány do zvýšení funkčnosti systému jako celku.
27. 01. 2014 | 11:39

xx napsal(a):

Xaver: úplatky se nenabízí, ale vyžadují. To bude asi ten Váš problém ;) nejprve musíte uchvátit nějakou moc nad rozhodovacím procesem. A pak můžete vyžadovat úplatek. Pokud nemáte nějakou rozhodovací moc, úplatku se do smrti nedočkáte ani v té nejzkorumpovanější zemi na světě.
27. 01. 2014 | 11:42

Gustáv Kočí napsal(a):

Ládíku,
to je humor černý tak, že by mohl sklízet bavlnu.
27. 01. 2014 | 11:42

melpavel napsal(a):

Když už propadám panice z korupce kolem nás, tak si vzpomenu na Bavorský seriál Big Ben, a usnu jak nemluvně.
27. 01. 2014 | 11:55

MaB napsal(a):

Teze o korupci

Kdo korumpuje a kdo se nechá korumpovat, jedná ze svého pohledu efektivně a ekonomicky.

Pokud je takřka nemožné korupci na tvrdých datech dokázat, jak správně konstatuje bývalý PREZIDENT STÁTU, je zřejmé, že neúčast v korupčním řetězci je jedincova chyba a konkurenční nevýhoda. Naopak, chovat se ne-korupčně je z ekonomického hlediska pošetilé a sebelikvidující.

Správné je se korupce zúčastňovat, kdekoliv je k tomu dostatečně bezpečná příležitost, a zároveň se snažit tezemi o "minimalizaci státu" a "justiční mafii" ochromovat slábnoucí síly ochrany státu a možnosti těch hloupých či neschopných, kteří se korupčního systému nezúčastňují, především proto, že nikomu nestojí ani za to, aby je korumpoval.
27. 01. 2014 | 11:56

Petr napsal(a):

Korupce jde ruku v ruce s lidmi, kteří si chtějí přivydělat a tzv. sebrat peníze, které leží někde na zemi. Spousta lidí zbohatla jen díky státním zakázkám a že si urvali sousto i pro sebe. Chce to více zodpovědnosti, poukázat na tyhle "zloděje" jako že jsou to lumpové. Čím více budeme vzhlížet k bohatství druhých, tím více je budeme podporovat v tom, aby si přivydělávali za jakoukoliv cenu.

Autor: článek velice vtipně napsaný :-)
27. 01. 2014 | 12:02

Bakalův nezvaný host napsal(a):

V Čechách korupce?

To není korupce, to je politický deal, jak by vás opravili soudci NS.
Když nechce poslanec hlasovat tak, jak by si přál pan premiér a mohlo by to položit vládu, tak se najde ve státní správě zajímavá trafika v zájmu spokojenosti jak poslance, tak vlády.

Dokud budeme žít v zemi, kde se téměř nic nevyšetří, nikdo za nic neodpovídá a nic není hanba, tak té korupce bude hodně. Neoliberál Klaus v tom má jasno trochu jinak, nezná veřejný zájem, zná jen zájem osobní, a kde neexistuje veřejný zájem, tam nemůže být korupce.
27. 01. 2014 | 12:05

K.V napsal(a):

Autore, tvrá data asi neseženete, otázka kolik jste vy osobně dal na korupci je trapnost.
Měkká data jsou víc e než jasná.
Příkladů kam se podívám?
Ve stavbě silnic je podstatnou složkou lidská práce, materiál tvoří menšinu. V Německu jsou platy 3-4násobné, tedy při obdobné technologii by naše slnice měly stát na 1 km cca o 50% méně.
Praxe????
Stejně tak jakékoliv jiné státní zakázky.
Další kapitolou jsou Evropské dotace, dnes bez nich nestaví ani kadibudku, ale téměř za všechny dotace byly pořízeny nesmysly které by níkdo normální nikdy neobjednal a neplatil
27. 01. 2014 | 12:10

Bakalův nezvaný host napsal(a):

K odhadu míry korupce můžeme použít míru klientelismu, který je zárodkem a nižší formou korupce. O obálkách a dalších službách se většinou nedovíme, ale o známostech a kontaktech mezi skupinami politiků, novinářů, úředníků, podnikatelů a lobistů, se toho vynese více.
Z hustoty tohoto podhoubí lze odhadnout míru korupce.
27. 01. 2014 | 12:16

dříve čtenář napsal(a):

1. pád kdo, co - korupce
2. pád bez koho, čeho - skurpulí
3. pád komu, čemu - zprostředkovateli (lobbistovi)
4. pád vidím koho, co - nic, vše je v pořádku
5. pád oslovujeme, voláme - penízky moje, proč?
6. pád o kom o čem - o přežití v systému
7. pád s kým, čím - v souladu se zákonem a tichým souhlasem EU
27. 01. 2014 | 12:27

Yosif K napsal(a):

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):
Proč vlastně aktualně.cz nijak významněji nereaguje na skutečně prudký propad akcií NWR, kdy ty se dostávají do kategorie " penny stocks" ?
KONEC CITATU.

Pane čkps, pokud máte akcie NWR pak jste hazarder a máte co jste si zasloužol.
Pane čkps, pokud NEmáte akcie NWR pak se do toho nemusíte až tak s..at tedy pokud nemáte jako obsesivní hobby sbírat důkazy o prohnilosti kapitalismu a superioritě socíku nad kapitalismem, což se mi občas jeví že takové obsesivní hobby máte.
27. 01. 2014 | 12:27

Yosif K napsal(a):

Co je s tvrzením socalisty Miloslava Kaly že korupce v česku ROČNĚ činí 150-200 miliard Kč?

NĚJAK PODEZŘELE RyCHLE TO UTICHLO, CO?

Miloslav Kala přitom není nějaký předseda uliční bunky CSSD Blansko Podhájí, je to nejvyšší šéf NKU........

Socalisté nastupují do vlády, jaktože takoví poctivci od kosti a ekonomičtí geniové těch 150-200 miliard Kč ročně nemohou najít?
Kde těch 150-200 miliard Kč ROČNĚ tedy je?
27. 01. 2014 | 12:33

popapulus napsal(a):

Lze jmenovat státy, kde je korupce ojedinělá. Není ta ojedinělost v tom, že se nenechají tak lehce nachytat a nebo na korupci mají již vypracovaný sofistikovaný systém. U nás každý musí někoho podplácet, korumpovat, ale nikdo neřekne koho. Lze si tedy domyslet, že v ČR je korupce pouze imaginární a jako pohádková bytost. Neexistuje. Lze potvrdit výroky soudu. (Kolik odsuzujících rozsudků na počet případů)
27. 01. 2014 | 12:47

Aleš napsal(a):

Považuji článek za povrchní.

Tzv. měkká data, o kterých píše autor, jsou vesměs založena na vnímání korupce obyvateli. A toto vnímání může být založeno jak na reálné zkušenosti, tak na iracionálních dojmologiích, ovlivněných selektivním a kampaňovitým mediálním prostředím. Je zcela zřejmé, že vlivná média mohou vyvolat ovzduší nedůvěry ve veřejnou správu, vyhovuje-li to majitelům nebo rozhodujícím inzerentům.

Co je mnohem závažnějšího nežli tato tzv. měkká data (která ve skutečnosti žádnými daty nejsou), je reálné prostředí manipulace s veřejnými prostředky, které skrývá značný korupční POTENCIÁL. A jak známo, potenciál znamená příležitost a kde je příležitost, tam se dříve či později vyskytne ten, kdo ji využije.

Jde především o zadávání veřejných zakázek dodavatelům (nebo jejich prostřednictvím subdodavatelům) s neprůhlednou vlastnickou strukturou. A taktéž nemožnost vyvozovat z nesprávně nebo neúčelně vynakládaných veřejných prostředků hmotně- nebo trestněprávní odpovědnost.

Další, málo známý korupční potenciál, představují neziskové organizace. Do jejich pokladen se přesouvají každoročně desítky, ba stovky miliard korun z evropských, státních, krajských i komunálních grantů a dotací. Neziskovky sice negenerují zisk. Zato ale mohou podle svého uvážení nakupovat další služby od již zcela ziskových dodavatelů. Nehledě k tomu, že mohou mít na výplatní listině řadu osob se statisícovými platy.

A nikde neexistuje veřejně přístupný rejstřík, který by publikoval členy statutárních orgánů neziskovek.
27. 01. 2014 | 12:49

Yosif K napsal(a):

Dle Miloslava Kaly, socalisty a nejvyššího šéfa NKU jmenovaného nedávno levicovým presidentem Zemanem činí rozkrádání státního rozpočtu ROČNĚ 150-200 miliard Kč.

TO VYPADÁ JAKO ZAJÍMAVÝ BALÍK.

Jaktože těch 150-200 miliard Kč ročně ted socalistická vláda nějak nemůže najít? A ZDÁ SE ANI JE NECHCE HLEDAT? Proč vůbec chtějí zvyšovat daně když někde na chodníku leží 150-200 miliard Kč, jen je zvednout?
27. 01. 2014 | 12:50

fikus napsal(a):

kristovanoho, to je zase vděčné téma.
.... v Čechách samozřejmě je korupce minimální, neboť kdyby byla varovná už se dávno řešila. Všichni ji měli a mají ve volebním programu, takže pokud se třeba Sobotka tváří že není, tak prostě není. Za komunistů zde jisté procento korupce bylo, teď už nejde o flašku dokrorovi (kteří ovšem berou pořád) ale ten násobek v řádech stovek % těžko odhadovat.
27. 01. 2014 | 13:03

Yosif K napsal(a):

melpavel napsal(a):
Když už propadám panice z korupce kolem nás, tak si vzpomenu na Bavorský seriál Big Ben, a usnu jak nemluvně.
27. 01. 2014 | 11:55
Jak říkával ten tlustej inspektor své švarné kolegyni: Wer kennt, er kennt....
27. 01. 2014 | 13:11

Jan Duda napsal(a):

Bohužel, mantinely které byly hned po revoluci dány slovy: "Nejdřív trh a poté právo," s ohledem na zažité socialistické heslo: "Kdo neokrádá stát okrádá rodinu" se stalo mantrou následujích let. Nedávno vyšla kniha Estébáci, tuneláři, miliardáři...která popisuje vliv estábáků na privatizaci a tunelování, zbohatnutí některých miliardářů a komunálních politků. Jenomže to napsal nějaký neznámý autor, takže tisk se o tom nezmiňuje. Proč asi?
27. 01. 2014 | 13:17

Já napsal(a):

Sebemrskačství českého národa. Kdo nic neumí, nic nemá, nic nchce dělat, ale hlavně závidí, pak tvrdí, že je všechno rozkradeno! Je to jako UFO, všichni o něm mluví, všichni tvrdí že je, ale nikdo ho neviděl!
27. 01. 2014 | 13:44

Jan Duda napsal(a):

pro Já.
Možná, že vlastníte bílou hůl, proto nemůžete nic vidět. Já, oproti vám neviděl UFO ale skutečné dokumenty. Problém je stále justice.
27. 01. 2014 | 13:53

Já napsal(a):

Pro Jan Duda napsal(a):
Tak je problém ve Vás. Každý občan, je li svědkem trestného činu, je povinen oznámit orgánům činným v trestním řízení jeho uskutečnění a pchatele. Ne-li, pak je možné tresní stíhání i jeho za zalmčování skutečností, případně i jako spolupachatele!!
27. 01. 2014 | 13:58

neo napsal(a):

Já:

UFO prokazatelně je a není pravda, že by ho nikdo neviděl. Cokoli co letí a nevíte co to je je UFO.
Pokud pak slovem UFO máte na mysli jen mimozemšťany, pak je velmi pravděpodobné, že je nikdo neviděl, ale na druhou stranu, když vezmete v potaz nekonečnost vesmíru, tak je vysoká pravděpodobnost existence života mimo planetu Zemi.
27. 01. 2014 | 14:15

fikus napsal(a):

korupce - co je to?

Tak dobře jsme se nikdy neměli..určitě souhlasíte
27. 01. 2014 | 14:37

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jindra napsal(a):
Ale, ale hochu, ještě tě nenapadlo si položit otázku, jak současné vnímání korupce v Čechách souvisí s budováním kapitalismu?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ale, ale hochu milý, ještě vás nenapadlo, co to vlastně v Číně budují, když tam korupce bují i pod hrozbou hrdelních trestů? A co KLDR, že by tam plíživě zaváděli kapitalismus?
Socialismus s lidskou tváří i s husí kůží zkrachoval, dřevní kapitalismus se sám zdiskreditoval a vyautoval, co takhle demokracie s kapitalistickým hospodařením a sociálně citlivým vládnutím, jako to mají na severozápad od naší kotlinky? Že to u nás ještě nikdo neopruboval? Asi si to většina nepřála, máme, co si zasloužíme. Jakej kmán, takovej pán a stejnej krám.
27. 01. 2014 | 14:44

Neudržitelný napsal(a):

Vážený autore pane Vondráčku,
s korupcí lze něco dělat, lze proti ní bojovat a to tak, že nejdříve musíme měkká data vyměnit za tvrdá data.
Měkká data jsou hloupost, jak to kdo vidí, jak jedna paní pvídala , jak o tom tůdle mluvili v rádiu. Tvrdá data jsou o tom, že za každý šlendrián, za každou odhalenou korupci, nepravost, špatnou cenu, budou ihned následovat postihy. A hned máme tvrdá data, a hned se nám začínají měnit ty měkká data. Vždyť když zavřou každého šéfa firmy co rozdávala úplatky, když jde do vězení každý politik, který přijal úplatek, když je okamžitě propuštěn úředník který zneužil své postavení, tak tady přece je korupce tvrdě potlačována a tím se zařadíme mezi ty nejvyspělejší státy světa a měkká data jdou do kytek.
27. 01. 2014 | 14:56

mik napsal(a):

Kdyby se neco melo zmenit v oblasti korupce muselo by se zmenit smysleni lidi naprosto radikalne nesmela by byt typicka ceska vycuranost kdy je trend prekazky podlezat obcazet kdy jeste nezacne platit nejaky novy zakon a uz se vi jak se da obejit a kde ma slabe misto lidi by nesmeli za vsim videt podvod museli by proste zacit jinak smyslet uvedu takovy jeden smesny priklad ,,je povinost si pri jizde zapnout bezpecnostni pas ,,? je a ted priklad sekretarka prijede do podniku kde jsou pichacky ale ty jsou v jine budove nez ona sedi zajede tedy do blizkosti te budovy oznaci si prichod do prace vsedne do auta a jede 20 m ke sve budove a zapne si pas aby si ho za par vterin znovu rozepla... ale zakon je zakone.... cesi by si ten pas v 99,9 procentech nezapli tento priklad je pochopitelne umyslne vyhroceny ale jde o princip jenze k uplatnovani principu by musely zakony byt kvalitni a platit pro vsechny stejny metr a to v CR neni a jen tak v dohledne dobe nebude bude li nekdy,, vidim to s pohledu cloveka ktery zije 15 let mimo CR ,,vidim to s pohledu cloveka ktery si zvykl na to ze kdyz mi pri nakupu chybi par centu pokladni mavne rukou a rekne ze to dam priste kdyz mi dojde nekde benzin tak mi u benzinky puci kanystr s tim ze nepredpokladaji ze uz ho nedonesu zpet...chci tim rict ze na zapade se neuvazuje tak ze hned vidim za vsim podraz a nepoctivost taky si vsimam kdyz se stane nejaka afera ze ten koho se to tyka vetsinou sam odstoupi a ne ze se snazi zuby nehty vydrzet popripade pak dostat nejakou trafiku nesetkal jsem se s arogantnimi exekutory ale se slusnou domluvou na splatky ,,, a tak by slo pokracovat s tou posledni vetou souhlasim jenze v CR s tim nikdo nic delat nechce,,, byl Zeman zvolen demokraticky ? da se trosku o tom diskutovat ale v podstate lze asi rict ze ano,,,, ale byl zvolen ferove a cestne ? a to se da myslim celkem rict dost jednoznacne ze nebyl..at uz zacneme s podivnou povinnosti ziskanych hlasu u vsech kandidatu nebo pak poskozeni soupere pomluvou a lzi u finalistu... jak Svejnar tak Schwazenberg prohrali proto ze predpokladli zapadni ferovy system ,,a ten v CR proste neni a schody se musi zametat odshora a ten metr musi platit na vsechny stejne ,,politici police soudci vrcholovi cinitele v podnicich urednici proste vsichni i prezident musi by zodpovedni za sve konani a jestlize porad tomu tak neni tak nemuzeme hledat moznost snizeni korupce ale vychazi to hlavne ve smysleni lidi nehledat za vsim napred podvod ... uprimne jak budete smyslet o cloveku ktery vam prijde neco nabidnout.. nezacnete uvazovat proc vam to abizi a kam tim smeruje ? a neni to vlastne podvedome myslenka na to ze vas chce nejak podvest ? dokud se v CR lidi nezvavi tehle prvni uvahy nehledat za kazdym napred darebaka ale napred se zamyslet nad pozitivy tak pak pujde neco udelat s korupci do te doby je vse zbytecne,,,
27. 01. 2014 | 15:10

babočka napsal(a):

Pane Vondráček kde ta korupce je? Vy někoho podplácíte také? Já mám kolem sebe jen slušné občany, kterým se slušně daří, jen jim média kazí náladu nějakou korupcí.
27. 01. 2014 | 15:12

Jan Duda napsal(a):

pro Já
Podal jsem trestní oznámení. Ale nic. Takže je nutné dál bojovat.
27. 01. 2014 | 15:16

šašek z Jihlavy napsal(a):

babočka
Šťasná to země a šťastná to babočka. Hádám, že žijete v Norsku, Švédsku nebo Dánsku. Až přijedete do Česka, uvidíte vše na vlastní oči a uslyšíte na vlastní uši.
Jestli cestou potkáte červenou Karkulku, určitě se vás zeptá:"Babočko, proč máš tak velké oči? A proč máš tak velké uši? A proč máš tak velkou pusu?" š
A babočka by musela po pravdě odpovědět, že v Česku je tak velká korupce, že jeden nestačí vyvalovat oči a špicovat uši a nakonec se z toho poblinká.
27. 01. 2014 | 15:24

bořek z Miletínkla napsal(a):

Korupci v ČR dal zelenou Klaus svým výrokem o tom, že nerozumí pojmu : Špinavé peníze.
27. 01. 2014 | 15:28

vladimír Loula napsal(a):

Před pár dny proběhla tiskem informace, že šéf lihové mafie nabídl přímo ve vazbě detektivovi úplatek 10 milionů, když příznivým způsobem ovlivní jeho kauzu. Z toho plyne jediné, totiž že tento "podnikatel" musel brát korupci jako zcela běžný způsob podnikání.
27. 01. 2014 | 15:37

Gruntosh napsal(a):

Pro přispěvatele "babočka":
Milá/ý přispěvatelko/přispěvateli, již v předešlé diskuzi jsem psal, že je přinejmenším slušné oslovovat lidi správně (tudíž 5. pádem – pane Vondráčku, lépe pane doktore Vondráčku, u lidi s jistým vzděláním). Tolik na okraj…
Nemusím (nemusíme) nikoho podplácet, abychom shledali, že v českých krajinách nám něco "smrdí"… Co je dle mého soudu daleko horší, je to, že pokud-li shledáme onu "smradlavou rybku", zůstává otázkou jak na ni?!?
Osobně jsem nyní řešil jisté "pochybení a divná znamení" na naší krásné radnici a bylo mi i policií doporučeno nechat vše plavat, abych nepřišel k nějaké újmě, nedejbože úhoně… Jak jsem již psal k předešlé diskuzi - vše co se týká veřejné správy a veřejných financí (mělo by se při vyšetřování a soudních kauzách řešit "přísnějším metrem" stějně jako u rabování, nebo u výtžníků na fotbalových stadionech. Jak je vidět - tyto společensky nebezpečné delikty systém řešit umí - nikolivěk pak daleko nebezpečnější delikty majetkové…
Takže by mne pane/paní babočko zajímalo, ve které že to žijete výjimečné dimenzi, či lokalitě, že jste obklopena samými čestnými lidmi?
Tady u nás v "Koněpůlkách" to rozhodně není…
27. 01. 2014 | 15:41

Libertad napsal(a):

Přečetl jsem pouze titulek a mezititulky "blogu" a na otázku "Kolik je v Česku korupce?" odpovídám: "více než strašně moc.
Za tvrdá data o korupci bych u každého občana Č.R.bez výjimky považoval kladný vozdíl -větší než 5 0000 000 Kč- mezi cenou majetku konkrétního člověka + peníze na účtech dotyčného "-" všechny zdaněné příjmy za sledované období (1989-2012) "-" cena prokazatelbě zděděného nebo darovaného majetek.

S pozdravem

Sudonio Libertad
27. 01. 2014 | 15:48

ld napsal(a):

Kde?
27. 01. 2014 | 16:07

Yosif K napsal(a):

Já vidím budoucnost ohormně optimisticky:
1) Socalisté se ujmou vlády a protlačí na MF majetková přiznání, majetky nejasného původu budou zkonfiskovány.
2) Socalisté protlačí na MF zavedení registračních pokladen s fiskální pamětí.
3) Náměstek od socalistů na MD dohlédne aby se dálnice stavěly za 50% dnešních cen a kvalitně.

Tím pádem se najde ročně těch 150-200 miliard co dle socalisty Miroslava Kaly ročně rozkrádali ze SR Kalouskovci a vypukne ráj na zemi.

Zatočit s korupcí je totiž ohormně jednoduché - jak říkali zde přítomní socalističtí přátelé, prostě stačí svrhnout Kalouksovu hrůzovládu a navolit socalisty do vlády a všechno půjde samo.

Na chodníku leží 150-200 miliard ročně, stačí se jen sehnout.
27. 01. 2014 | 16:09

Jank napsal(a):

Myslela jsem, ze se potrham smichy,kdyz jsem cetla, jak "poddani" nesli svemu "krali" dary, nez je zvolil do vlady.
Jak typicky ceske. Ziji uz vice jak ctvrt stoleti v Kanade, ale tohle se tady jeste nestalo a doufam nestane.
Mam pocit, ze ta korupce v CR je zazita uz jako neco normalniho. Zalezi uz jen na tom, do jake miry se tyka kazdeho obcana.
27. 01. 2014 | 17:16

Platan napsal(a):

Poněkud "hubená polévka", řekl bych... Taková středoškolská slohovka o korupci. Mít toho "matroše" tolik, co autor, ještě bych s psaním článku posečkal...
27. 01. 2014 | 17:21

petrof napsal(a):

pane autore, je velká škoda, že jste právník....kdybyste byl ekonom, tak byste věděl, že korupce je motorem ekonomiky a vyplňuje volná místa, všude tam, kde selhává trh..!!!!
Ale správně jste napsal, že je to otázka vnímání. Takže jak já vnímám velikost korupce....mno, asi tááááááákhle...n-tsss, n-tsss.
27. 01. 2014 | 18:29

Yosif K napsal(a):

Socalisti před volbami věděli dost přesně kolik se ročně rozkrádá ze státního rozpočtu - 150-200 ,iliard Kč ročně. Je všqak velká škoda že na toto číslo po volbách zapomněli. Nelze prý uštřit ani miliardu, pokud někdo chce přidat důchodcům, nezbývá než zvednout daně.

Kde je sakra tedy těch 150-200 miliard Kč ročně o kterých mluvil před volbami socalista Miloslav Kala?

Cituji socalistu Kalu:
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zpravy/_zprava/cesko-si-v-zebricku-korupce-ve-verejnem-sektoru-mirne-pohorsilo--1288014
Státní rozpočet v důsledku nehospodárného nakládání s majetkem, šedé ekonomiky a korupce ročně přichází o 150 až 200 miliard korun. Pro nedávný rozhovor pro týdeník Ekonom to řekl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala.
27. 01. 2014 | 22:27

Yosif K napsal(a):

Tak měl Kala pravdu nebo neměl? Nebo snad Miloš Zeman dosadil do vedení NKU nedejbože nějakého laciného NEKOMPETENTNÍHO žvanila? Kdo by to do Miloše řekl?
27. 01. 2014 | 22:29

Yosif K napsal(a):

Tak Ondřej Ondráček NEVÍ kolik se ročně rozkrade ze státního rozpočtu.
Socalisté to vědí - za Kalouska se rozkrádávalo 150-200 miliard Kč ročně, za socalistů se očividně nerozkrádá NIC, nebot jak říká Sobotka, nic se nedá ušetřit. Ohromně jsme si polepšili.......
28. 01. 2014 | 11:31

ovondráček napsal(a):

Ad na korupci změnou morálky, zvýšením funkčnosti společenského systému atd. (re: mik, franky): Měnit morálku či smýšlení lidí jde jednak dost obtížně, dost dlouho to trvá, špatně se zjišťujou výsledky a hlavně nemyslím, že to je něco, o co by se měl stát pokoušet. Stát by měl psát „chytrá pravidla“ (viz podrobněji o tomot, konceptu zde: http://www.korupcejakoparazit.cz/chytra-pravidla), tj. pravidla, jejichž obcházení, je tak drahé, že se ekonomicky nevyplatí . Idem pro potírání korupce „zvýšením funkčnosti společenského systému“.
28. 01. 2014 | 18:12

ovondráček napsal(a):

Ad na korupci změnou morálky, zvýšením funkčnosti společenského systému atd. (re: mik, franky): Měnit morálku či smýšlení lidí jde jednak dost obtížně, dost dlouho to trvá, špatně se zjišťujou výsledky a hlavně nemyslím, že to je něco, o co by se měl stát pokoušet. Stát by měl psát „chytrá pravidla“ (viz podrobněji o tomot, konceptu zde: http://www.korupcejakoparazit.cz/chytra-pravidla), tj. pravidla, jejichž obcházení, je tak drahé, že se ekonomicky nevyplatí . Idem pro potírání korupce „zvýšením funkčnosti společenského systému“.

Ad Relevantnost „měkkých dat“ o korupci (re: petrof, Aleš, Bakalův nezvaný host, jenicek, Rocky): ano, souhlasím měkká data jsou dojmy a zkušenosti, která obecně nemohou „tvrdým datům“ konkurovat. Jenže… o korupci „tvrdá data“ nemáme, takže nezbývá, než se holt spokojit měkkými. Jak jsem napsal v článku, když je měkkých dat povícero, od různých institucí, které je sbírali od různých druhů subjektů (občané, podnikatelé) a všechny ukazují jedním směrem, již je to relevantní údaj. Nemyslím, že by si všichni čeští podnikatelé oslovení, např. Světovým ekonomickým fórem při vytváření zprávy konkurenceschopnosti, své zkušenosti s korupcí do dotazníků Světového ekonomickéjho fóra záměrně vymýšleli.

Ad „tvrdá data“ o korupci (re: Neudržitelný, popapulus): Souhlasím, že jedinými skutečně tvrdými daty o korupci jsou data uvedená v pravomocných rozsudcích soudů. Nicméně, než budeme takovýchto rozsudků (tvrdých dat) dostatek, tak uplyne deset či dvacet let. A sedět po tuto dobu se založenýma rukama a vymlouvat se, že s korupcí nelze nic dělat, protože ještě nemáme dost „důkazů“ (tvrdých dat) o korupci, mi přijde poněkud alibistické.
28. 01. 2014 | 18:15

ovondráček napsal(a):

Ad vnímání korupce za socialismu (re: Jindra): psal jsem o tom na předchozím blogu „Když se řekne korupce“ (viz http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ondrej-vondracek.php?itemid=22040)

Ad měrná jednotka korupce (re: analytik): myslíte jako, že by 100 rathů by se rovnalo 1 janouškovi a deset janoušků by byl 1 rittig? No možná, proč ne… 

Ad jednoduchost a povrchnost článku (re: platan, Aleš): Blog se snažím psát jednoduše, stručně, výstižně. Chcete-li košatější, delší a hlubší úvahy, lze je nalézt v mé knize „Korupce jako parazit – Návod, jak ji porazit“, chcete-li detailní a expertní úvahy, odkazuji na www.korupcejakoparazit.cz
28. 01. 2014 | 18:15

ovondráček napsal(a):

Ad Kolik je v česku korupce? (re: Yosif K, Libertad): ano, Ondřej Vondráček neví, kolik je v Česku korupce a je na to v jistém smyslu dokonce hrdý. Hezky se k tématu „měření korupce“ před nedávnem vyjádřil kolega J. Skuhrovec a nezbývá mi, než ho citovat:

„Seriózní odhad efektu korupce není a nebude - neb se jedná o jev špatně pozorovatelný a velmi rozmanitý (zejména v našich končinách). Změřit korupci je zhruba stejná kravina, jako chtít odhadovat efektivitu domácích prací nebo spočíst dobrou náladu obyvatelstva. Ne, nejde to ani odhadnout milí novináři - byť se na člověka po takovéto odpovědi koukáte jako na blbce. Ten chlapec si tu hraje na protikorupčního experta, a takovou základní věc neví? Neví.“

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=21101
28. 01. 2014 | 19:12

Gruntosh napsal(a):

Ad měrná jednotka korupce: (re: oVondráček)
…stějně jako u jiných "obecných mírek" pro fyzikální veličiny, které jak všichni dobře víme jsou uloženy v Pařížském Louveru, bych navrhoval, pro všeliké korupční veličiny (miliRath, kiloJanoušek, dekaBém či megaRittig), oprášit kasematy na Špilberku a uložil bych je také…
Vše tak jak bylo, v historickém pojetí ze sklonku 18. stoleti – mučidla nevyjímaje.
Prima den všem! ;)
29. 01. 2014 | 15:10

Yosif K napsal(a):

ovondráček napsal(a):
Ad Kolik je v česku korupce? (re: Yosif K, Libertad): ano, Ondřej Vondráček neví, kolik je v Česku korupce a je na to v jistém smyslu dokonce hrdý. Hezky se k tématu „měření korupce“ před nedávnem vyjádřil kolega J. Skuhrovec a nezbývá mi, než ho citovat:

KONEC CITATU.
No socalisti to mají spočítaný přesně - za Kalouska se rozkrádalo 150-200 miliard ročně - a za socalistů se nerozkrádá nic - a proto také nelze vůbec nic ušetřit. Nebot pokud se něco "přemístí" tak jak to dělali Kott Pancová Rath, toto se nepočítá nebot šlo o přemístění ve prospěch hladových proletářů.
05. 02. 2014 | 18:38

christoforum.rozruch napsal(a):

Korupce není podplácení, ale ZNEUŽITÍ VEŘEJNÉ FUNKCE K OSOBNÍMU PROSPĚCHU. Tupci, tupí!
12. 02. 2014 | 22:36

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 09:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy