Ďáblův advokát

13. 01. 2012 | 11:06
Přečteno 16990 krát
Minulý týden jsem se na blogu Jiné právo neudržel a v diskusi pod článkem Pavla Molka Rudé a hnědí aneb o dvou právních podáních jsem se dopustil názoru, že namítat podjatost soudního znalce v oboru extremismu z důvodu jeho domnělého židovského původu je legální, nepovažuji to za chucpe a nijak mne to nepohoršuje. Mimochodem, není pravda, že jsem byl „jeden z mála“ – negativní reakce na článek výrazně převažovaly (s čímž autor článku zjevně nepočítal, a přiznám se, i mne to právě na tomto blogu mile překvapilo). Protože novináři onen blog pečlivě sledují a hledají v něm inspiraci pro své články a o mně vědí, že jsem poradcem prezidenta republiky, netrvalo dlouho a začli mne shánět. Jednomu z nich jsem telefon nedopatřením vzal – jinak neznámá čísla zásadně nezvedám, ale byl jsem ve stavu „žlutého poplachu“ a mohl to být kolega – a výsledkem byl tento „rozhovor“ – poněkud zvláštní okolnosti jeho vzniku snad nechám raději stranou. Od té doby mne prý naháněli další novináři, další neznámá čísla, a chtěli ode mne i rozhovor do televize. Asi bych měl zaplesat, jak jsem najednou důležitý, ale já nikam nekandiduji, exhibicionista nejsem, prostě novináře k životu nepotřebuji. Nicméně některé věci je třeba uvést na pravou míru.

O co jde:

Mladá národně-sociální aktivistka, podle mne spíše provokatérka, se na demonstraci dne 17. listopadu 2010 „dopustila“ následujících výroků: „Ukažme jim, že my, národní socialisté, nejsme žádné ovce, co se budou jen přizpůsobovat“ a „tudíž musíme i nadále pokračovat jedinou správnou cestou, cestou národního socialismu“.

Údajně též:

„V tento symbolický den a na tomto symbolickém místě bych ráda něco vzkázala všem těm 'vyvolencům'. Tak jako vy máte dnes tu drzost soudit nás za naše čisté myšlenky, tak my jednou budeme soudit vás, za vaše špinavé činy! A můžete si být jistí, že to bude bez nejmenšího slitování...“

Za to byla obviněna. Byl ustanoven soudní znalec (pro obor „společenská závažnost textů a zástupné symboly“) Michal Mazel, bývalý ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (tam měl v popisu práce potírání extremismu), přezdívaný svými nepřáteli Velký Inkvizitor, aby soudu odborně vysvětlil, zda uvedené výroky jsou či nejsou extremistické. Například zda „vyvolenci“ Šlégrová myslela vyvolený židovský národ nebo českých horních deset tisíc. Je to vůbec zvláštní „vědecký“ obor, tenhle extremismus … spočívá to třeba i v tom, že znalec posoudí, zda jste či nejste extremista, když máte na tričku číslovku 18 či 88, nějak to prý jako symbol numerologicky souvisí s narozeninami Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera. Jsem národním socialistům vděčný, že si nevybrali číslovku 68, to bychom pak asi museli zakázat Jaromíra Jágra. Prozatím by mohlo stačit přečíslovat tramvaj osmnáctku třeba na třináctku (ta je zrovna „volná“).

Posudek pana Mazla je zde.

Padla námitka podjatosti znalce, mimo jiné založená na tom, že znalec by mohl být židovského původu, a tudíž obecně podjatý ve věcech trestných činů, které mají něco společného s antisemitismem. Byla to jen jedna z námitek, jakýsi bonus k ostatním dvěma, podle mého názoru mnohem závažnějším. Prostě advokáti už jsou takoví, že použijí, co se dá, zkusit se musí všechno. Mimochodem, tím, že obhájce Lucie Šlégrové Petr Kočí uvedl i onen bonus, totiž možný židovský původ Michala Mazla, a Tomáš Pecina vše zveřejnil na svém blogu, dosáhli dvou věcí: umožnili Michalu Mazlovi ze všeho elegantně vycouvat, rezignovat a ještě ze sebe udělat div ne mučedníka a odvést pozornost od ostatních dvou námitek. Současně se jim ale podařilo dostat tuto kauzu, jejímž skutečným smyslem není ani spravedlnost, ani právo, ale zastrašení, do hlavních médií.

Mimochodem, ty druhé dvě námitky proti panu Mazlovi zněly, že jednak je politicky angažovaný právě v boji proti terorismu, jednak že je na zadavateli posudků fakticky ekonomicky závislý. Výsledný dojem: znalec je jedna ruka s žalobcem.

Tomáš Pecina skutečně udělal jednu chybu: Nějaký čas na jeho webu visely dokumenty, ve kterých byla obsažena i skutečná adresa Michala Mazla. Pak je začernil. I tak si tím ale pěkně zavařil a vysloužil v podstatě jedinou námitku, která je alespoň trochu smysluplná, totiž že tím vystavil Mazla osobnímu nebezpečí. Chyba to byla, ale nemyslím si, že by Pecina vystavil Mazla nebezpečí, a už vůbec ne záměrně. Trochu střízlivosti a méně paranoii, prosím ... za prvé, sehnat si něčí adresu není dnes bohužel žádný problém, na to nepotřebuji Pecinu, to jen naši exekutoři nejsou s to dohledat dlužníka dřív, než jejich náklady narostou do astronomických rozměrů. A za druhé, Mazel tím spíš případným útočníkům poskytl sám návod.

V kauze Lucie Šlégrové je ještě jedna zajímavá věc: Státní zástupkyně v jejím jednání původně vůbec neshledala znaky trestného činu, vizte zde. Názor změnila až dodatečně.

Ale nechme teď kauzu Šlégrová, vše, co k ní zveřejnil Tomáš Pecina, je v odkazu, a pojďme se obecně podívat na to, kdo je to vlastně soudní znalec, jaká je jeho role a jaké předpoklady má splňovat.

Před časem jsem viděl film Ďáblův advokát. Zhruba ve 14. minutě začíná pro mnohé jistě velice objevná scéna, ve které Keenu Reeves alias Kevin Lomax, extrémně úspěšný, zatím ale teprve okresní advokát, radí kolegovi z velké právní firmy, kterého z navržených porotců má vyhodit z poroty. Stojí to za ocitování:

*

Kolega k navrženému porotci: „Pane Clintine, chci se zeptat: Myslíte si, že jako porotce dokážete pohlížet nezaujatě na investiční bankovnictví? To byla otázka.“

Clintin (trochu výsměšně): „Co? Jestli mám rád bankéře?“

Kolega k soudci: „Smím se poradit se svými kolegy?“

Soudce: „Smíte.“

Lomax ke kolegovi: „Zamítněte ho. A taky čtyřku a šestku. Řekl bych i dvanáctku. … Dvanáctku odepíše žalobce“.

Kolega (překvapeně): „Šestku?

(záběr na paní, která by mohla být velmi neoblíbenou učitelkou bez smyslu pro humor)

… To snad ne! Ta je u mě první.“

Lomax: „A u mě ta nejposlednější.“

Kolega: „A čtyřka?“ …

(záběr na černocha s dredama)

… Má dredy. Neblázněte. Ten bude při obžalovaném.“

Lomax: „Viděl jste jeho boty?“

Kolega: „Na Floridě jste možná eso, ale tady jsme v New Yorku. To není jako vymačkat pomeranč.“

Lomax: „Leští si denně boty. Potrpí si na parádu. Vypadá nonkonformně, ale pod postelí má pistoli. A běda tomu, kdo by mu vlezl do zahrady. … A číslo šest, Vaše favoritka, to je ublížený člověk.“

Kolega: „Je to katolická učitelka. Chápe lidskou slabost.“

Lomax: „Něco s ní není v pořádku. Není dobrá. (v originále „she´s wrong“, v českém překladu poněkud nelogicky „nemá pravdu“, volím raději vlastní překlad – P.H.) Chce do té poroty. Někdo jí ublížil a ona touží po pomstě.“

Kolega: „Jak to sakra poznáte?“

Lomax: „Nevím.“

Kolega k nadřízenému: „Buď mu tyhle hovadiny zatrhnete, nebo jdu od toho.“

Nadřízený: „Jděte“.

Kolega k Lomaxovi (už rezignovaně): „Jestli s Vaší porotou prohraju, budete to muset vysvětlit.“

Kolega (již do pléna): „Mohu pokračovat? Rozloučíme se s porotci 3, 4 a 6.“

*

A teď si představte, že jste obhájce a máte mít v porotě ve věci Lucie Šlégrové Michala Mazla … nechali byste ho v porotě nebo vyhodili?

Co nám ta citace vlastně říká?

Za prvé, na porotcích musí být mezi stranami shoda. Obě strany, žalující i žalovaná, mají vůči každému porotci právo veta, bez dalšího, své důvody nemusejí nikomu vysvětlovat.

Není to porušení nějakých práv těch porotců?

Ne, není. Soud se nekoná kvůli porotcům. Koná se kvůli obžalovanému. Být v porotě není občanské právo, ale občanská povinnost. Vyřazení z poroty není žádná urážka, žádné ponížení, stejně jako není ponížením (aspoň pro někoho, jehož životním programem není věčná ublíženost), když do zaměstnání si firma ve výběrovém řízení vybere někoho jiného a ne jeho.

Za druhé, proč to tak je?

Ze dvou důvodů: První důvod, který každého okamžitě napadne, je nezaujatost porotců vůči obžalovanému, ti lidé nemají být rozhodnuti již předem, ale mají se rozhodovat až v průběhu soudního řízení a jen na základě soudního řízení. Bez toho je spravedlivý proces nemyslitelný. Druhý důvod, který už tak zřejmý není, je zabránit budoucímu zpochybnění procesu: nikdo si nebude moci stěžovat „ten byl proti nám zaujatý“, protože by se mu dostalo odpovědi „nikdo Vás přece nenutil ho v porotě mít, schválili jste ho“.

A jak poznám toho, kdo je zaujatý? Stručně, za porotce určitě nebudu chtít někoho, kdo se na tu pozici celý třese, nebo někoho, kdo se ve věci nějak angažuje. Stručně, porotci má být jedno, jak to dopadne.

Rozumný čtenář již pochopil, věčný hnidopich teď vyskočí a vítězně mne uzemní dotazem, co mají společného porotci se znalci?

Tak tedy: Všechno. U soudu máme v zásadě dvě skupiny lidí: ty, kteří mají v popisu práce být nezaujatí, a ty, kteří mají naopak v popisu práce být zaujatí ve prospěch té či oné strany. Do té první skupiny jasně patří soudci a porotci. Do té druhé na jedné straně obhájci, na druhé státní zástupci. Kam ale se znalci? Napoví nám odpověď na otázku, k čemu je vlastně dobrý takový soudní znalec? Soudního znalce máme od toho, aby podali své dobrozdání ve vysoce odborných záležitostech, jejichž podrobnou znalost nemůžeme požadovat od soudců. Chce se od něho vysvětlení, popis, ne jeho názor. On teoreticky ani nesmí mít na věc svůj vlastní názor – ideálně by měl podávat posudky, aniž by věděl, koho se konkrétně týkají.

Na znalcích jsou soudci v podstatě závislí. Od toho se pak odvíjí obrovský vliv znalců na výsledek procesu. No řekněte, chtěli byste, aby ve sporu o nějaké lékařské pochybení byl znalcem někdo, komu kdysi nějaký chirurg zapomněl v žaludku skalpel? Chtěli byste, aby ve sporu týkajícím se zabití při dopravní nehodě byl znalcem někdo, komu kdysi auto přejelo ženu a děti? Chtěli byste, aby ve sporu o týrání zvířat byla znalkyní majitelka zvířecího útulku? Nebo aby ve sporu o kůrovce na Šumavě byl znalcem aktivista hnutí Duha? Asi ne, že ano?

Znalci tedy jasně patří do skupiny těch, kteří mají být nezávislí.

Jedině obžalovaný je v procesu nenahraditelný. Znalec nikoli (že znalce v oboru extremismu nechce nikdo dělat a proto je jich nedostatek, je věc druhá, a proč to nechce nikdo dělat, je věc třetí). Proto je logické chtít mít i za znalce lidi, vůči kterým nemá žádná strana výhrady. Pokud vyloučíme jednoho znalce „nespravedlivě“, prostě nám totéž řekne jiný, nepodjatý znalec. Nejjasnější důkaz podjatosti znalce je, že se cítí dotčen svým vyloučením z procesu.

Sečteno a podtrženo:

Znalcem nemá být nikdo, kdo se na to celý třese, nikdo, kdo je v projednávané věci tak trochu aktivistou. Znalcem má být někdo, komu je výsledek procesu ukradený.

Pokud pan Vladimír Křivka a paní Markéta Chaloupská z Lidových novin byli schopni nazvat jeden ze svých článků o Michalu Mazlovi „Dostal do cely žháře z Vítkova. Teď končí kvůli výhrůžkám“, jednak tím dokazují, že absolutně nechápou podstatu věci; jednak mu tím prokazují medvědí službu, protože bezděky sugerují veřejnosti, že dokonce i oni, kteří se ho zastávají (to smějí, novinář zaujatý být smí), vnímají Mazla jako lovce nácků. Ostatně, za bojovníka proti extremismu se na svém webu bezděky označil i on sám. Problém je v tom, že lovec nácků může být velmi užitečný u policie, na státním zastupitelství nebo na ministerstvu vnitra, ale určitě ne na postu soudního znalce v procesu s údajnými nácky, protože pokud údajný nácek náckem není, bere se mu tím právo na spravedlivý proces. A pokud údajný náckem náckem je, dává se mu tím do ruky možnost zpětně a úspěšně tvrdit, že proces byl zmanipulovaný.

Ostatně, to poslední moc dobře věděli Spojenci a proto do Norimberského tribunálu nejmenovali žádného soudce židovského původu.

Závěrem ještě jedna osobní poznámka:

Můj děda z otcovy strany musel za války dokazovat, že není Žid (při tom jméně), po válce zase musel dokazovat, že není Němec (při tom jméně), aby nemusel do odsunu. Maminka se narodila týden před vyhlazením Lidic ve vesnici hned vedle, babička nějaké lidi z Lidic znala. Tím ze sebe nechci dělat mučedníka, jen naznačit, že sám nemám nacisty a Němce nijak rád. Být na místě Michala Mazla, prohlásil bych se podjatým sám a okamžitě a nečekal bych, až si na mou podjatost začne stěžovat obhájce. Tedy pravda, já bych jednak nemohl, jednak bych se nesnížil k tomu, abych vůbec kdy byl soudním znalcem v tak obskurním pseodooboru.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

hm, to si snad děláte srandu ne?
13. 01. 2012 | 11:27

Pompeius Magnus napsal(a):

Svatá pravda, můj děda rovněž musel prokazovat, že není Žid ( podklady pro osvědčení o nežidovském původu máme ještě doma), i když vypadal jako Cikán, kvadronskou babičku rodina pro jistotu nechala zavřít do cvokhausu. Po válce jsme rovněž ( kvůli tomu příjmení) museli dokazovat, že nejsme Němci, i když vypadáme jako Cikáni. Také se živím jako Vy. Vaše námitka podjatosti je zcela správná a já bych Vám jí podepsal. Chybí mi úvaha o tom, že v politickém boji ( šlo o politický projev) musí platit absolutní svoboda slova dvojnásob. "Verbální" delikty jsou špinavost a nemají v právním řádu co dělat. Máte moji podporu a v případě eventuální kárné žaloby proti Vaší osobě u naší Advokátní komůrky, Vás zdarma s radostí budu zastupovat:):):)

P.s. : Captacha - according jewsues:):)
13. 01. 2012 | 11:28

scallop napsal(a):

Autor

Prvni dojem z Vaseho (dlouheo) textu je mimoradna samolibost cloveka, ktery si uziva pozornost publika. Asi proto pracujete u prezidenta, ze ?

Kdyby ve sporu o kurovce nekdo odmitla znalce jmene Frantisek Duha jako podjateho tak Vy - podle stejne logiky - byste zduraznil, znalci z hnuti duha jsou podjati.

Uzijte si slavu, nevydrzi naveky :-)
13. 01. 2012 | 11:30

vasja napsal(a):

Tady máte smůlu, že jste poradcem Václava Klause.
13. 01. 2012 | 11:34

skeptický napsal(a):

No jo.Má to háček.To je jako říci,že všechny rozsudky inkvizice byly podjaté.To snad ne?To bychom dnes byli až po řiť v čarodějnicích.Co máme dnes stačí.A bylo by tu 14 miliard,ne sedm.

Krom toho je známá pravda,že je lépe aby 99 % nevinných trpělo,než aby viník unikl.
13. 01. 2012 | 11:36

Al Jouda napsal(a):

Na cynického právníka dobrý článek. To, co řekla ta aktivistka, rozhodně není žádný extremizmus ani rasizmus! To se jen někdo snaží uplést z hovna bič!
Pane autore, napište zde prosím svůj názor na EU, její současné problémy a jak by se k nim měla postavit ČR.
13. 01. 2012 | 11:36

Almo G™ napsal(a):

Pro mě přesvědčivá argumentace.

Je to záležitost věcná, nikoliv osobní. Pokud to někdo bere osobně, je to nepochopení neosobní role zúčastněných.

Navíc podjatost každého v procesu by měl zřejmě posuzovat soud a ne hysterická média, kterým se právě hodí každá záminka, proč neprobírat obří vládní průšvihy.
13. 01. 2012 | 11:38

Al Jouda napsal(a):

Přečetl jsem si ten posudek. Z něho vyplývá, že jediným proviněním aktivistky bylo použití termínu "nacionální socializmus". Znalci při tom asi nevadí, že je v našem parlamentu komunistická strana. A říci si za tento posudek 690 tis.Kč je nehoráznost 1. řádu !!
13. 01. 2012 | 11:45

Lukr napsal(a):

Každopádně je nutné k projednávání po vzoru legislativního odboru Kanceláře prezidenta republiky v budoucnosti prověřit každého soudního znalce který se bude muset prokázat osvědčením ministerstva rasové čistoty.

" Od té doby mne naháněli další novináři, další neznámá čísla, a chtěli ode mne i rozhovor do televize."
Každopádně rozhovor pro televizi by zajímal velkou spoustu lidí, jak podle Vás rasově čistých, tak rasově smíšených.

Protože arijský původ se v současné době již v Německu od soudního znalce nepožaduje, proto tato novinka v ČR je tolik medializována.
Mám li se vyjádřit přesněji je nutné se zajímat i o další obory,které budou podléhat dokladu o rasové čistotě zaměstnance.

Pakliže jsou již předem preferované příjmení např. Hasenkopf jako rasově čistá a pro práci v úřadech vlády vhodná je nutné předem definovat příjmení která budou z možnosti ucházet se o stejně privilegované místo vyřazena.

Vzhledem k doposud nevydaným stanovám odboru čistých a nečistých příjmení ministerstva rasové čistoty si dovoluji požádat o seznam nečistých příjmení.
Držitelé nečistých příjmení zřejmě budou v ČR muset zastávat funkce které nebudou svázány se státním aparátem.
Předem děkuji za seznam.
13. 01. 2012 | 11:46

rejpal napsal(a):

No já nevím. Mně ty paralely mezi znalci a porotci moc nesedí. Mají totiž úplně jinou roli ve hře (a taky máme jiné soudnictví). Výběr poroty je hrou, ve které mají obě strany stejný cíl - najít nikoli nezávislé osoby, ale takové, u nichž se dá předpokládat, že dají za pravdu návladnímu/obhájci. Kdo má lepší odhad na lidi, má větší šanci vyhrát. O hledání práva tu moc nejde. IMHO by daleko více seděly otázky typu: může takový spor soudit soudce - Žid (třeba i částečný). Obecně vzato, může být kdokoli jakoukoli stranou v jakémkoli procesu. Může být soudním znalcem řekněme s pedofilním knězem člověk s protestantským vyznáním? Může být korunním svědkem proti pirátu silnic člověk, který nemá řidičský průkaz? Abych se vrátil k paralele s porotci. Jejich rozhodování a cesty, kterými se k závěru doberou, jsou mimo jakoukoli kontrolu. Nejsou podrobeni výslechu, nemusí skládat účty ze svých myšlenkových pochodů. Jejich možnou skrytou podjatost nelze nijak prokázat ani proti ní nic dělat v momentu, kdy jsou přijati jako porotci (samozřejmě jinou věcí jsou případy různého ovlivňování zvnějšku, které mohou vyústit ve zmatečné řízení). Znalec by měl své stanovisko podávat veřejně a věcně.Obě strany ho mohou vyslýchat, nevím jak u nás, ale v USA, se kterou se ta paralela dělá, si každá strana může objednat svého znalce, který je podroben křížovému výslechu a je na porotě, zda a kterému uvěří. Právnický mariáš s vynášením etnických trumfů mi přijde - eufemisticky řečeno - jako nevhodný, ať se použije za jakýchkoli okolností a vůči komukoli. A osobně si myslím, že je za hranou etiky při hájení zájmů některé ze stran sporu.
13. 01. 2012 | 11:50

Almo G™ napsal(a):

AlJouda: Je to "trochu" jinak: http://zpravy.idnes.cz/na-zidovstvi-znalce-jsem-se-jen-ptal-hlavne-je-drahy-haji-se-pravnik-1fl-/domaci.aspx?c=A120112_095807_domaci_jw
13. 01. 2012 | 11:53

Paul napsal(a):

To Autor: Goebels také krásně a dlouho mluvil a pro všechna svá tvrzení sháněl důkazy. Ale celý ten článek je jen mlha, ve které má být skryto, že prvotním důvodem, který na znalci Vám i advokátovi Krejčímu vadí, je jeho podjatost související s Židovským původem. Čeho my se tady v té republice ještě dočkáme... snad ten únor 2013 zastihne Hrad ještě bez hnědých vlajek i košil, Vy a celá ta fašizující maloměstská partička odejde, nechají se tak rok otevřená okna aby to tam vysmrádlo a do Čech se vrátí civilizované poměry...
13. 01. 2012 | 11:54

Almo G™ napsal(a):

Tohle je ale podle mě podstatně horší:

"A konečně: obžalované vadí, že Mazel je aktivním politikem TOP 09 a tedy konkurentem Dělnické strany, v níž Šlégrová působí. "Akorát jsem kandidoval v roce 2010, teď se neangažuji a ukončil jsem členství," kroutí hlavou odborník. Navíc nevidí důvod, proč by znalec nemohl být členem politické strany."

S touto politickou angažovaností by se měl znalec okamžitě dobrovolně nechat vyloučit pro podjatost z jakýchkoliv případů, které jen vzdáleně zavánějí politikou.
13. 01. 2012 | 11:57

Almo G™ napsal(a):

Pokud ještě někdo nezanamenal:

Při výslechu byly slyšet nadávky a bití. Šlo o cvičení, tvrdí policie
---

Brněnská policie řeší nepříjemný problém. Při prosincovém výslechu dvou neznámých mužů na hospodářské kriminálce v Brně totiž padaly nadávky a vyslýchaní čelili i násilí. Policisté tvrdí, že šlo o cvičení.

Ve speciálně upravené výslechové místnosti na Jihomoravském krajském policejním ředitelství v Brně se 13. prosince 2011 konal výslech připomínající praktiky komunistické Státní bezpečnosti.

Vzduchem létaly sprosté urážky, dva vyslýchaní muži museli snášet ponižování a se svázanýma rukama ústy sbírali papíry pohozené po zemi.

Zatímco řadové policisty událost rozhořčila a požadují její vyšetření, vedení krajské policie průběh výslechu hájí. Prý šlo o cvičení, o němž se neměl nikdo dozvědět.

Vše se přitom odehrálo pouhý den po poslední vlně zatýkání v souvislosti s takzvaným Toflovým gangem. A to přímo na oddělení, kde obvinění členové gangu kdysi působili.

Řev byl slyšet i v okolních patrech
Podle svědectví, která MF DNES získala z několika důvěryhodných zdrojů pod podmínkou zachování anonymity, byl řev z výslechové místnosti slyšet i v okolních patrech budovy. V bližších kancelářích bylo rozumět dokonce téměř každé slovo.

A kromě nadávek a klení se z místnosti ozýval i zvuk švihajícího pásku. "Takovýma levičáckýma hajzlama jako ty je prolezlá celá filozofická fakulta," rozléhalo se například chodbami budovy.

K salvě dalších nadávek zase vyslýchající vyprovokovala odpověď jednoho z mužů, který po dotazu na své povolání uvedl, že je živnostník. "Jakýpak OSVČ, co to kur... podle tebe je," řval na něho policista.

Výslech začal jen pár minut po 15:00, kdy vyšetřovatelům pracovní doba končí. "Někdy se i po třetí hodině ještě dokončují výslechy a jiné úřední úkony. Je tedy v podstatě jen náhoda, že svědkem naprosto nezákonně vedeného výslechu byli jen policisté z krajského ředitelství a ne třeba nějaký civilista," upozornil člověk obeznámený s děním na oddělení hospodářské kriminality.

Podle vedení jihomoravské policie je ovšem náhoda především to, že brutální výslech měl vůbec nějaké svědky. "Lidé, kteří se této akce zúčastnili, si měli obejít okolní kanceláře, aby zjistili, zda tam někdo není. Je nedopatření, že to neudělali," tvrdí náměstek jihomoravského policejního ředitele Libor Kachlík.

Kromě této chyby se podle něho nestalo nic špatného. "Nešlo o ostrou akci, ale o předem ohlášené cvičení jiných složek policie, které si od nás zapůjčily speciální výslechovou místnost," tvrdí Kachlík.

Případ vyšetřovala i inspekce
S tímto vysvětlením se spokojila i policejní inspekce, která případ prošetřovala po upozornění řadových policistů. "Ačkoliv to tak z pohledu svědků této události nevypadá, k žádnému nezákonnému jednání nedošlo," ujišťuje mluvčí inspekce Radka Sandorová.

Pro jaké útvary bylo cvičení určeno a co se díky brutálnímu výslechu měli zúčastnění naučit, ovšem nechce nikdo komentovat. Zjistit se nedá ani totožnost vyslýchaných, kteří by oficiální verzi o cvičení mohli potvrdit. A nebýt řadových vyšetřovatelů, kteří byli v době brutálního výslechu ještě v okolních kancelářích a v dalších dnech se dožadovali vysvětlení, vše by se zřejmě podařilo ututlat.

"Je naprosto nepředstavitelné, aby takto vypadal výslech. A to i v případě, že to opravdu bylo jen cvičení. Proč by takové metody měli policisté vůbec cvičit," podivuje se zkušený policista, který se podle svých slov s ničím podobných za víc než patnáct let u policie dosud nesetkal.

http://goo.gl/z36R9

(Mimochodem, po otevření článku v prohlížeči si všimněte adresy v adresním řádku - idnes se asi zcela zbláznilo)
13. 01. 2012 | 12:01

Petr Hloch napsal(a):

Pavle,

četl jsem už Vaše reakce na jiném právu, tam mi připadaly z nejlépe strukturovaných, fandím Vám. Odvaha říci svůj názor se v česku necení.

Základní námitky (i když venkoncem přesahující tento případ) jsou nezpochybnitelné:
a)Smysluplnost a prokazování verbálních deliktů. Kor v politické rovině.
b)Vliv znalců obecně a struktury posudků - podávání skutkových názorů vs. právních názorů.
c)Nutnost osobní nezaujatosti.

Prostě i kdyby se soudce rozhodnul, že Mazel NENÍ podjatý, tato diskuze je NAPROSTO LEGITIMNÍ!

Přeji Vám co nejméně osobních útoků.

Petr Hloch
13. 01. 2012 | 12:07

resl napsal(a):

Budete podobnej křivák jako váš hradní guru. Telefony neberete, protože víte že jste udělal chybu a zbytečně bagatelizujete č.88, ač vemi dobře víte proč. Bylo by toho víc, ale za přítulnost hradního zloděje a jeho slouhů vám to jistě stojí. Třeba za rok dostanete od Klause dobrej flek u jeho náckostrany. Zjevná demagogie vás těžko ochrání. Zbytečně jste si pohnojil pár let.
13. 01. 2012 | 12:10

roman napsal(a):

Poradce prezidenta je znalec na soudní znalce. A dívá se na filmy, z kterých cituje k národu, který ho platí. Neuvěřitelné.
13. 01. 2012 | 12:27

ricim napsal(a):

Název nacionální socialismus je zkompromitován.Slovo vyvolenci převádět na "židé" se mi nezdá.Přepjaté snahy vidět častěji než zdrávo v někom fašistu nebo antisemitu spíše tomu napomáhají,aby to někdo přehnal.Před rokem 1933 se v Německu nacionální socialisté snažili kdekoho získat pro volby,po uchopení moci dávali naopak najevo,že s kýmkoliv zatočí.Vůbec v dnešní době je mnoho lidí,kteří ve verbálním balastu diskusí stále hledají projevy antisemitismu jako zlatý poklad.Tím netvrdím,že pokud kritici Halík,Dvořáková měli věrohodné a nezveličené záměrně informace o profašistické činnosti z minulosti vedoucího pracovníka MŠ ČR,že to bylo bagatelizovatelné.
Lidé dnes v prvé řaděstále a znovu nejčastěji kritizují tunely,korupci a parazitismus.To by nemělo být považováno za nic jiného než co tím označují.To mají vymýšlet jiná slova? Pak by kritika nikoho nebolela a byla by ryze samoúčelná a formální.Zklamání z Klause je časté a není třeba ho vysvětlovat,má zřejmé příčiny.Špatné je ji nafukovat do obřích rozměrů,kde nemá příčinu.Jako u projednání Lisabonské smlouvy.To co na ní předvedli práce (za nehet by se vešlo) nejlépe placení lidé státu Topolánek,Špidla,Vondra za celé roky-nedivím se tehdy Klausovi a jeho emocím z toho.Jinak ale nevidím vše zdaleka jen tak,že tím,že vyškrtáme cosi,začne celek fungovat.Chybí nám od ekonomů celková představa co a jak dál,která by byla zdůvodněná,perspektivní i operativní.Vize.Nechápu proč si většinu času dělají hlavu s řeckým dluhem.To je starost Papandrea,ne ČR.Chválabohu,že to není zatím ještě a snad napořád,věřme,případ ČR.
13. 01. 2012 | 12:29

Karel Matoušek napsal(a):

Cynik a zlomyslný recesista Hasenkopf je zjevně zcela pohlcen sám sebou a svou brilantní legální myslí. Oi oi. Našel si pro samolibý narcismus ideální místo. "There's nothing worse than unfounded self-confidence". H.L. Mencken
13. 01. 2012 | 12:30

Ládik!!! napsal(a):

Připomínka hrátek estébáků.
13. 01. 2012 | 12:30

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Lidé, kterým je fuk, jak dopadne jakýkoliv spor a hledání spravedlnosti, jsou mi podezřelí. Každý člověk někomu nebo něčemu straní, jen cynikové jsou "nad věcí". Nedovedu si představit třeba Jakla, jak se trápí nad nějakou nespravedlností. Mně osobně třeba trápí případ Jiřího Kajínka. Nemohu se zbavit přesvědčení, že trest doživotí byl nespravedlivě tvrdý a že se Kajínek stal obětním beránkem a nepohodlným svědkem podle teze: příliš toho věděl. Takový český hrabě Monte Christo. Já straním Kajínkovi a přeji si, aby ho co nejdříve pustili na svobodu. Už si vytrpěl dost. Máme přeplněné kriminály a tisíce gaunerů toho nejtěžšího kalibru je na svobodě a škodí. Obávám se, že nejvíc je jich tam, kde jde o prachy a moc. Jestli se někdy dočkáme pravdy a Kajínek bude osvobozen jako oběť justiční mafie, bude muset být odškodněn (jestli to je vůbec možné). Ne z eráru, ale z nakradených majetků té mafie, která v tomto státě vládne.
13. 01. 2012 | 12:31

skeptický napsal(a):

Sice nevím,co je národní socialismus,ale slova pronesená jsou slova biblická.Jen s tím,že tihle by soudit chtěli sami,církev to nechala na poslední soud.Pochopitelně krom jasných zločinů jako kacířství,rouhání,neplacení odpustků,nechození do kostela,satanských mší,čarodějnického sabatu,čůrání na krucifix a obcování s ďáblem.

Jasný náboženský fanatismus.
Možná by se měli prohlásit za církev,a nikdo by na ně nemohl.
Možná by se Bible měla prohlásit za bibli národního socialismu a zakázat.

Ona církev ten národní sociálismus v bibli tušila,známe to z F.L.Heka.Obyčejným lidem to do ruky nepatří.Internet taky ne.

Jestli je to provokatérka,tak dostane podmínku.Na západě by ji vůbec nesoudili,protože by musela udat i ostatní agenty,tam se musí u soudu mluvit pravda,a dostala by v opačném případě flastr za falešnou výpověď.To tu neznáme.
A pokud by těch agentů bylo ve straně nadpoloviční většina,tak by to každý nezaujatý soudce musel vyhodit.
Pak tady máme osobní,finanční a existenční nezaujatost a odvahu soudců .To je pytel blech.

Pořád je to náboženský boj,už dva tisíce let.Podezírám,že křesťanství bylo někým vypuštěno do světa jako nástroj zničit křesťany,a ostatní náboženství i komunismus byly pokračováním.

Ona je to totiž celé hloupost.Chytré národy nikdy neřeknou nahlas,co si myslí.Lžou. A konají.Třeba opak toho co lžou.To trestné není.
13. 01. 2012 | 12:32

Občan napsal(a):

To AlmoG:

Ono to je ještě o dost horší.
Mazel (1973) krátce (ve 25ti letech a absolutně bez jakékoli pracovní zkušenosti) po promoci nastoupil do funkce ředitele odboru na MV ČR (1998), po dvou letech přešel na MO ČR (2000), tam setrval do r. 2009 (kdy byl odejit) v dalších vedoucích funkcích, aby v r. 2009 přešel od Legislativní rady vlády, kde setrval do konce r. 2010.

V r. 2010 neúspěšně kandidoval za TOP09 do Poslanecké sněmovny.

Po volebním neúspěchu bleskurychle z TOP09 zase vystoupil a otevřel si advokátní kancelář (jen by mne docela zajímalo, kdy vlastně stihl POVINNOU koncipientskou praxi, když od promoce sedí na ministerstvech).

"Soudním znalcem" byl pouhé tři roky (2009-2011) a vypracoval všehovšudy tři posudky. Na kauzu "Vítkov", na kauzu "DS" a na kauzu "Zákaz KSČM".

Takže, když to shrnu - ten člověk vůbec neměl ve fuknci soudního znalce co pohledávat, protože je z podstaty svých dosavadních aktivit vrcholně podjatý. Přičemž soudní znale MUSÍ být naopak zcela nestranný.

I jeho advokátní praxe je rozkošná:
Vymáhání pohledávek
Insolvence, osobní bankrot
Veřejné zakázky a projekty EU
Ochrana osobnosti
Právo nemovitostí a stavební právo
Ochrana před nesprávným úředním postupem
Zastupování při jednání s úřady
Korporátní právo
Obchodní závazkové vztahy a obchodní spory
Pracovní právo
Právo duševního vlastnictví

A drahý je - 1400.- - 4000.- Kč/hod.
13. 01. 2012 | 12:39

zk napsal(a):

No bezva, tak tady máme černé na bílém, že mezi Klausovy poradce patří kromě všech těch více či méně legračních figurek taký prokazatelný antisemita. To, co Hasenkopf řekl v rozhovoru pro Lidovky se nijak okecat nedá:

* LN Nikde ale přece není prokázané, že Mazel má židovský původ.
Tak se měl bránit!

* LN Není to postavené na hlavu? Vy byste jako soudce námitku přijal?
Chtěl bych další informace.

Prachsprostý antisemitismus, nic víc. Domnělý židovský původ má někoho diskvalifikovat pro výkon určité činnosti. Jestli se nám tady za pár let tahle rasistická verbež rozleze opravdu plošně a získá významný politický vliv, tak jako v Maďarsku nebo Polsku, nebudou za to moci nějaké neosobní síly, špatná ekonomika apod... bude to dílo konkrétního člověka, a to Klause. Ten tyhle hnědé démony probouzí k životu, nejspíš cítí, že mu tady kyne jediná šance, jak si i po roce 2013 zachovat moc.
To post scriptum je opravdu kouzelné, Hasenkopf samozřejmě moc dobře ví, jak se Mazlovo jméno vyslovuje, ale co kdyby někomu náhodou ta narážka nedošla, že? Oni ti jeho souvěrci většinou velkým důvtipem neoplývají.
13. 01. 2012 | 12:40

Boleskav Dolejší napsal(a):

Je to pravda.
Vaši hlavu zaječí, jen Bohnice vyléčí.

Níže uvedené údaje jsou z webu Mgr. Pavlal Hasenkopfa z internetu
Jméno a příjmení osoby Mgr. Pavel Hasenkopf
Místo pobytu osoby Praha 8 - Bohnice 18100
Státní příslušnost osoby CZ - Česká republika
13. 01. 2012 | 12:41

animuk napsal(a):

Pane Hasenkopf , řekl bych, že vy budete dost podjatej.

Výpis ze seznamu nacisty umučených obětí
Name Town District Region Country Birth Date Source
Hasenkopf Mordechai
FRANKFURT GERMANY 1928 Page of Testimony
Hasenkopf Michael
FRANKFURT GERMANY 1898 Page of Testimony
Hasenkopf Sara
ROZWADOW TARNOBRZEG LWOW POLAND 1900 Page of Testimony
Hasenkopf Michel
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1898 List of victims from Germany
Hasenkopf Reisel
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1898 List of victims from Germany
Hasenkopf Sally
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1930 List of victims from Germany
Hasenkopf Pinhas
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND Page of Testimony
Hasenkopf Mikhael
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY Page of Testimony
Hasenkopf Isscher
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND 1910 Page of Testimony
Hasenkopf Sara
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY Page of Testimony
Hasenkopf Naftali
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND 1915 Page of Testimony
Hasenkopf David
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1933 Page of Testimony
Hasenkopf Sarah
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1900 Page of Testimony
Hasenkopf Yaakov
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1935 Page of Testimony (PDF)
Hasenkopf
ROPCZYCE
Name Town District Region Country Birth Date Source
Hasenkopf Michel
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1898 List of persecuted persons
Hasenkopf Naftali
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND Page of Testimony
Hasenkopf Avraham
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY Page of Testimony
Hasenkopf Yaakov
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY Page of Testimony
Hasenkopf Mordekhai
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY Page of Testimony
Hasenkopf Isaschar
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND Page of Testimony

Hasenkopf Michel
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1898 List of persecuted persons
Hasenkopf Naftali
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND Page of Testimony
Hasenkopf Avraham
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY Page of Testimony
Hasenkopf Yaakov
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY Page of Testimony
Hasenkopf Mordekhai
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY Page of Testimony
Hasenkopf Isaschar
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND Page of Testimony
Ziegel Dvora
TARNOW TARNOW KRAKOW POLAND 1884 Page of Testimony
Zigel Dvora
TARNOW POLAND
Hazenkopf Rosa
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1898 Page of Testimony
Hazenkopf Isakhar
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND Page of Testimony
Hazenkopf
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND Page of Testimony
Hazenkopf Pinkhas
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND Page of Testimony
Hazenkopf Naftali
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW POLAND Page of Testimony
Hazenkopf Adolf
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1923 Page of Testimony
Hazenkopf Pinkas
ROPCZYCE ROPCZYCE KRAKOW

Hazenkopf Michael
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1898 Page of Testimony
Hazenkopf Asher
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY Page of Testimony
Hazenkopf Yaakov
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1932 Page of Testimony
Hazenkopf Avraham
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1924 Page of Testimony
Hazenkopf Menakhem
FRANKFURT AM MAIN WIESBADEN HESSE-NASSAU GERMANY 1929 Page of Testimony
Hazenkopf Michael
STRZYZOW POLAND
Hazenkopf Sara
STRZYZOW POLAND
Hazenkopf Avraham
STRZYZOW POLAND
Hazenkopf Mordekhai
STRZYZOW POLAND
Hazenkopf Roza
STRZYZOW POLAND
Hazenkopf Frida
STRZYZOW POLAND
Hazenkopf Zelig
STRZYZOW POLAND
13. 01. 2012 | 12:45

Ani dole, ani nahoře napsal(a):

Anonym Dolejší si plivnul. Dětinsky. Bravo, profesore Václave Hořejší.
13. 01. 2012 | 12:47

skeptický napsal(a):

Jak to vypadá s mikrokulemorální nobelovkou,profesore?
Už jsem u složených zlomků.
13. 01. 2012 | 12:47

resl napsal(a):

Byla to asi snaha zalíbit se na Hradě /řek bych na popud Hájka/.Pro toho mladého poradce prezidenta je hezká vizitka říkat pro koho pracuje. A tak jako vždycky. Je nastrčena figurka a hradní zbabělec a zloděj v jedné osobě se uculuje, schován pečlivě za záclonou. Hlavně to nesmí komentovat a to dobře ví.
13. 01. 2012 | 12:50

Boleslav Dolejší napsal(a):

Nejsem profesor Václav Hořejší.

Níže uvedené údaje jsou z webu Mgr. Pavlal Hasenkopfa z internetu
Jméno a příjmení osoby Mgr. Pavel Hasenkopf
Místo pobytu osoby Praha 8 - Bohnice 18100
Státní příslušnost osoby CZ - Česká republika
13. 01. 2012 | 12:52

michal napsal(a):

pane Hasenkopfe,
pregnantně, čtivě a výborně řečeno.

Děkuji Vám.
13. 01. 2012 | 12:54

skeptický napsal(a):

Dolejší
Proč vám vadí Česká Republika?
13. 01. 2012 | 13:03

Karel (taky) napsal(a):

Pan autor udeřil hřebíček na hlavičku. Díky.

Je jasné, že fanatici a zaplacení diskutéři pravdu neuznají, když se nehodí do jejich názorů či pseudonázorů.
13. 01. 2012 | 13:08

animuk napsal(a):

Ze seznamu obětí umučených nacisty, který byl zveřejněn na těchto stránkách dne 13. 01. 2012 | 12:45 vyplývá, že Mgr. Pavel Hasenkopf by mohl být židovského původu, a tudíž obecně podjatý ve věcech trestných činů, které mají něco společného s antisemitismem.
Z tohoto důvodu, tedy z důvodu své podjatosti neměl by se Mgr. Pavel Hasenkopf vyjadřovat ke kauze Kočí, Šlégrová.
Je to jen jedna z námitek, jakýsi bonus k ostatním možným, podle mého názoru mnohem závažnějším. Prostě Ďáblův advokát. Ďáblův advokát už je takový, že použije, co se dá. Ale to je cesta do pekel.
13. 01. 2012 | 13:16

český maloměšťák napsal(a):

Znalcem nemá být nikdo, kdo se na to celý třese, nikdo, kdo je v projednávané věci tak trochu aktivistou. Znalcem má být někdo, komu je výsledek procesu ukradený.
----------------------------
Největším znalcem je tak pan president Klaus. Zejména je znalcem v oblasti jako je ČEZ nebom PORG a pak i znalcem na globální oteplování a jeho vlivu na lidstvo jako celek.
Taky pan Hájek je velký znalec. Na evoluci třeba či na vysvěcování duchovních.
Taková partička znalců.

Místo blogu - doporučuji si přečíst Lobaczewski : Political Ponerology.
A až pak si pořečíst tento blog.
Bez ironie - tento blog je skutečně možné použít jako doplňkový studijní k takovým knihám.

P.S. Nic se ovšem nestane, pokud nad blogem mávnete rukou a pustíte si třeba nějakou dobrou hudbu.
13. 01. 2012 | 13:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé příspěvky příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 01. 2012 | 13:19

Občan napsal(a):

To animuk:

Pokud by tak činil před soudem jako svědek nebo jako znalec, pak byste měl zcela jistě pravdu.
13. 01. 2012 | 13:21

Vandal napsal(a):

ono je to tak

jsou státem povolení extrémisti - nap. komunisti, pseudohumanisti

a jsou státem pronásledovaní prýextrémisti
jsou státem povolení rasisti - cigánský rasizmus přece nemůže být rasizmem

a samozřejmě jediný a tvrdě pronásledovaný je "rasizmus" bílých.
Protože je nad slunce jasnější, že cigán je takový, jaký je, jenom proto, že ho bílý muž diskriminuje.

Líbil se mi příspěvek Silvie, a už zmizel, že by se pan Stejskal vrátil z dovolené?
13. 01. 2012 | 13:21

Matěj Spurný napsal(a):

Dobrý den, pane Hasenkopfe,

stačí podle Vás pro obvinění z podjatosti kvůli židovskému původu jméno, které teoreticky mohlo být odvozeno z nějakého hebrejského slova? Nebo navrhujete posuzovat židovský původ podle norimberských zákonů? Do jakého kolena podle vás musí člověk mít árijský rodokmen, aby mohl jako soudní znalec posuzovat téma extremismu?
13. 01. 2012 | 13:22

český maloměšťák napsal(a):

Klaus, Hasenkopf...nejsou to Němci ?
Nejsou takto náhodou pžedpojatí ?

Jakl...ehm...no comment...

Vítejte na srazu pokrytců a ňoumů. Kteří už neví, jak by se udělali zajímavými...
13. 01. 2012 | 13:23

český maloměšťák napsal(a):

re : ...Nebyt oni přžedpojaty ?
13. 01. 2012 | 13:24

Beleslav Dolejší napsal(a):

skeptický napsal(a):
Dolejší
Proč vám vadí Česká Republika?

Ale mně přece vůbec nevadí, že Mgr. Pavel Hasenkopf je, jak sám na internetu uvádí:
Mgr. Pavel Hasenkopf
Místo pobytu osoby Praha 8 - Bohnice 18100
Státní příslušnost osoby CZ - Česká republika

Naopak.
13. 01. 2012 | 13:30

skeptický napsal(a):

Dolejší
Myslíte,že ho někdo chce navštívit?
13. 01. 2012 | 13:40

skeptický napsal(a):

Ze zvukového záznamu soudního sezení jsem potěšen,že žijeme v lidovém státě.Tam se skutečně nedá poznat,že jde o jednání tří právníků.
13. 01. 2012 | 13:45

Karel napsal(a):

Od Ameriky se musíme ještě hodně učit ! Rádio Impuls dnes hlásilo,že policiste prověřují zda obrana důchodce v Tanvaldu byla přiměřená ! Navrhuji 2 mladíky s nožem proti důchodci ! Jestli se jim ubrání holou rukou beze zbraně,nebo jestli ho zabijí ! Schválně co myslíte ? V americe mladá žena zastřelila zloděje,který se jí vloupával do domu ! Soud ženu nepotrestal protože uznal,že se žena bránila ! Od Ameriky se musíme ještě hodně učit !Samozřejmě nějakému našemu ksichtovi by se hodilo,aby se vlk nažral a koza zůstala celá !V této republice je mnoho hnusných ksichtů! Havel by nad nimi zaplakal !!!!!!
13. 01. 2012 | 13:46

Carlos V. napsal(a):

Národní socialismus ? To má asi společného s Českou stranou národně socialistickou, zkratka ČSNS 2005, co se spojila s Paroubkem ? Inu, síla to je, ale trestné to asi není ....

A vážně - nikdo by neměl byl perzekuován za svůj názor, nehledě na to, jak blbý ten názor je.
13. 01. 2012 | 13:47

Pepééé napsal(a):

Představte si, že se soudíte s českou muslimskou obcí ohledně vašeho údajného hanobení islámu a soud by si najal znalce, který by byl muslim. Neprotestovali byste proti jeho podjatosti?
13. 01. 2012 | 13:49

micve napsal(a):

Kdyz se resi rasovy cin proti ciganum, soudce ani znalec by nemel byt cigan. Zidi ze,sebe delaji kastu jejichzz jmeno se ani nesmi vyslovit, natoz kritizovat zida nebo ho soudit.

Zidi by se spise meli yamyslet cim to je ze vzbuzuji nenavist cela tisicileti na vsech kontinentech
13. 01. 2012 | 13:53

český maloměšťák napsal(a):

Klaus, Bém (Boehm ???). Langer, Hasenkopf, Jakl (Jaeckel ?)....

....To ten Hasenkopf skutečně myslí vážně ?

Tak pojďme na to, jeho logikou - osoby německého původu na Hrad či do českého parlamentu nepatří.

Kdo je pro ?
13. 01. 2012 | 13:54

vico napsal(a):

Článek Pavla Hasenkopfa je spíše než jiskřivý mazlavý.
Hasenkopf napsal o Mazelovi mazlavý článek.

Hasenkopf/taky pěkně pejzaté příjmení:-)/tu jiskřivým způsobem píše jak jeho děda musel za "Němců" díky svému ksichtu nebo svému příjmení dokazovat své nežidovství. Ano, to bylo za Němců a za platnosti Norimberských zákonů.

Veselý a dobře naložený hradní poradce ovšem otázku vyvrácení "nežidovství" potenciálně hrozícího Maisla schovaného za Mazlem považuje jen za jakýsi bonus navíc. Tím bonusem navíc je, že jakýsi Hasenkopf super-senior kdysi a Mazel dnes musí vyvracet podezření, že je Žid.

Apropo - ďábelský advokát - ten na rozdíl od andělského advokáta má pravdu v devadesáti devíti procentech. Zbylé procento je bonus navíc - malý hořčák v koši praváků...žrát se z toho smaženice nedá.
13. 01. 2012 | 13:55

animuk napsal(a):

Židovský původ podle jména?
Na základě uvedených výpisů z památníku Jad Vašem v Jeruzalémě, lze podle příjmení Petra Kočího, což je právní zástupce neonacistky Lucie Šlégrové, předpokládat, že "Petr Kočí, jako osoba pravděpodobně židovského původu bezesporu vnímá citlivě otázku šoa, tedy holokaustu, a německého nacionálního socialismu a jako řada dalších soukmenovců má tendenci reagovat se zvýšenou citlivostí, která může přerůstat až v nepatřičnou vztahovačnost, na jakékoli náznaky v tomto směru..." Z uvedených důvodů navrhuji vyloučit právního zástupce obžalované Lucie Šlégrové ze soudního přelíčení do doby, než Petr Kočí prokazatelně doloží svůj rasový původ, včetně rasového původu vlastních (případně nevlastních) rodičů a prarodičů. Současně doporučuji obžalované Lucii Šlégrové, aby si ve svém vlastním zájmu našla své příjmení Šlégr v seznamu lidí umučených nacisty. Příjmení ŠLÉGR, ovšem v německy psané formě, tedy SCHLAEGER, SCHLEGER, či SHLEGER a podobně,je v seznamu Jad Vašem uvedeno víc než sto.
Adolf Eichmann

„Právní“ zás tupče Petře Kočí, a vy podle příjmení, jste kočí, či kočičí činec ..... , ano či ne, či co?

Petře Kočí, bez obav. Jakýkoliv původ, ani skutečný, či domnělý například váš, podle jména, možný židovský původ, není důvodem k vyloučení z právní činnosti.
Výpis z památníku Jad Vašem v Jeruzalémě
Koci Josek
Josek Koci was born in 1896. During the war he was in Pabjanice, Poland. Josek was murdered in the Shoah. This information is based on a List of Lodz ghetto inmates found in Lodz Names - List of the ghetto inhabitants 1940-1944, Yad Vashem and the Organization of former residents of Lodz in Israel, Jerusalem 1994.


Kociova Helena
Helena Kociova was born in 1927. During the war she was deported with transport Au from PRAHA,PRAHA HLAVNI MESTO,BOHEMIA,CZECHOSLOVAKIA to THERESIENSTADT,GHETTO,CZECHOSLOVAKIA on 12/05/1942. Deported with transport Ay from THERESIENSTADT,GHETTO,CZECHOSLOVAKIA to LUBLIN,LUBLIN,LUBLIN,POLAND on 17/05/1942. Helena was murdered in the Shoah. This information is based on a List of Theresienstadt camp inmates found in Terezinska Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich, Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000.
Kociova Ida
Ida Kociova was born in 1893. During the war was deported with transport Au from PRAHA,PRAHA HLAVNI MESTO,BOHEMIA,CZECHOSLOVAKIA to THERESIENSTADT,GHETTO,CZECHOSLOVAKIA on 12/05/1942. Deported with transport Ay from THERESIENSTADT,GHETTO,CZECHOSLOVAKIA to LUBLIN,LUBLIN,LUBLIN,POLAND on 17/05/1942. Ida was murdered in the Shoah. This information is based on a List of Theresienstadt camp inmates found in Terezinska Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich, Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000.


Koci Hena
Hena Koci was born in 1929. During the war she was in Pabjanice, Poland. Hena was murdered in the Shoah. This information is based on a List of Lodz ghetto inmates found in Lodz Names - List of the ghetto inhabitants 1940-1944, Yad Vashem and the Organization of former residents of Lodz in Israel, Jerusalem 1994.
Koci Abram
Abram Koci was born in 1932. During the war he was in Pabjanice,
Poland. Abram was murdered in the Shoah. This information is based on a List of Lodz ghetto inmates found in Lodz Names - List of the ghetto inhabitants 1940-1944, Yad Vashem and the Organization of former residents of Lodz in Israel, Jerusalem 1994
13. 01. 2012 | 13:55

Enkidu napsal(a):

Tohle už přestává být sranda, takový nechutný mix českého švejkování (fakt nevíme, co to znamená, když nácek má vytetovanou 18, asi tramvaj) a fašisoidního myšlení (člověk má dokládat, že podle svého jména není Žid) jsem snad ještě nečetl a od 90 let jsem myslel, že to již není možné. Jestli by někoho měla advokátská komora vyloučit, tak je to pan Hasenkopf... Toto je nejodpornější důsledek Klausova pohrávání si s nacionalismem a hnědnutí jeho okolí. Pro všechny neoliberály - toto je pravá tvář vašeho guru Klause a jeho okolí, aby bylo pro příště jasné...
Mimochodem, pan znalec by měl dokládat i to, že není homosexuál, ten by měl asi také pramálo pochopení pro národní socialismus a to jméno Mazel nemůže mít náhodou. Asi nemusím všem dokládat zcela zjevnou etymologii...
13. 01. 2012 | 14:06

Novák napsal(a):

Má to pan Klaus poradce... Ale nedivím se. Sám Krade pera.. :-)
13. 01. 2012 | 14:09

Scarabeus napsal(a):

Novák:

... má ale smysl pro humor.
https://www.youtube.com/watch?v=6MMa9y61jRE
13. 01. 2012 | 14:15

český maloměšťák napsal(a):

http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/think-tank-vaclava-klause-mel-vysvetlit-proc-dostal-mezi-veriteli-key-investme

:(

http://www.ceskapozice.cz/en/news/politics-policy/extremist%E2%80%99s-lawyer-claims-judicial-expert-compromised-jewish-origin
13. 01. 2012 | 14:22

Davín napsal(a):

Asi jste zešílel... je podjatý, protože je Žid? Probůh...
13. 01. 2012 | 14:30

jonáš napsal(a):

No konzistentně nesmí ale v žádných bílo-romských sporech rozhodovat ani bílej, ani rom .. voba dva můžou bejt podjatý. Musíme dovézt nějaký černochy nebo číňany.
13. 01. 2012 | 14:43

skeptický napsal(a):

Ještě bychom do téhle útulné domácnosti mohli pustit sudeťáci,tchýni,prasata,kozy a slepice.Po měsíci bychom je zase vyndali,a pochvalovali si pak,jaký je tu klid.Starý židovský vtip.
13. 01. 2012 | 14:45

Karel Kubrt napsal(a):

Pane Hasenkopfe,
dopuštíte se tragických omylů a nevědomostí.
1) Šlégrová není rok ve vazbě, nešiřte nesmysly. Je vyšetřovaná na svobodě.
2) Porotci z filmu jsou mimo mísu. U nás nemáme porotu, jen jednoho soudce a dva přísedící. Ti hlasováním rozhodují o vině a trestu zároveň.
3) Soudních znalců v tzv. oboru extrémismu je jen pár. Všichni jsou dopředu zaujati, obžalovaný nemá možnost povolat nezaujatého znalce na oponenturu prvního znaleckého posudku.
4) Znalec dává doporučení, odpovědnost leží plně na soudu.
Ale jinak s Vámi plně souhlasím.
http://ladislav.blog.idnes.cz/c/240331/Povidani-o-vsemocnych-soudnich-znalcich-a-jinych-podivnostech.html
13. 01. 2012 | 14:52

whocares napsal(a):

Dobře a důkladně rozebráno, souhlas!
13. 01. 2012 | 14:59

XY napsal(a):

Pane Hasenkopfe, ponechám-li stranou, že znalec se nerovná porotce, nerad konstatuji, že se pozoruhodně vyhýbáte podstatě věci, o níž jste poskytl rozhovor LN, totiž TŘETÍ námitce slečny Šlégrové o podjatosti pana Mazla z korektně řečeno etnických, na plnou hubu pak (ve spojení s žalovanými výroky slečny Šlégrové) z rasových důvodů. Hlásíte se k normativní právní škole, mohl byste mi ocitovat příslušnou českou právní normu, která umožňuje zákonně OBJEKTIVNĚ zjistit etnicitu osoby (v daném případě tedy židovský původ) jinak než prohlášením osoby samé? Soudím, že nic takového totiž v ruce mít ani nemůžete, a nevidím tedy vzhledem k prohlášení pana Mazla, že NENÍ židovského původu, nejmenšího důvodu, abyste jeho jméno skloňoval podle vzoru "Kozel, Kozela". Snad je taková negramotnost mezi právníky normou, ale proč se v tom případě za ni vůbec omlouváte? Nestyďte se tak za sebe, jinak už vám to docela dobře jde.
13. 01. 2012 | 15:00

XY napsal(a):

PS: Pane Hasenkopfe, k tomu vašem žertování o nezávislých soudcích v Norimberském procesu, mohl byste mi prosím sdělit, kteří z těch soudců NEBYLI občany spojeneckých států, které vedly válku proti státu obžalovaných?
13. 01. 2012 | 15:10

J. Pechar napsal(a):

Jedinečný článek, konečně střízlivý a věcný pohled na tu záležitost. Pohled hodný právníka. To, co předvedl Molek na JP bylo tristní, odpovídalo to spíš pubertálnímu básníkovi než právníkovi. Takže díky za snahu o zklidňování hloupé bouře. J. Pechar
13. 01. 2012 | 15:24

Čenda napsal(a):

Citát slečny Šlégrové: "..tudíž musíme i nadále pokračovat jedinou správnou cestou, cestou národního socialismu"
Co na to Jiří Paroubek, předseda národních socialistů ? Ten nemůže jinak, než hlasitě tleskat !
13. 01. 2012 | 15:33

poste.restante napsal(a):

Já sice nejsem poradcem prezidenta, ale autor článku se v jednom bodě mýlí a to zcela zásadně.

Nelze automaticky aplikovat paralelu mezi porotcem a znalcem.
Strany sporu mohou porotce vyloučit při jejich výběru a nemusí nikomu nic zdůvodňovat. Potud v pořádku, i když je tato úvaha v našem právním systému naprosto irelevantní.

Ale znalce přizve k jednání až soud, většinou na návrh jedné ze stran sporu, anebo na základě úvahy soudu samého, že potřebuje znát nezávislý odborný názor.
Na osobě znalce proto vůbec nemusí být mezi stranami shoda a často ani nebývá. Proto si ostatně obě strany často obstarávají vlastní znalecké posudky, že?

Námitky vůči nestrannosti znalce lze jistě vznášet a také se tak zhusta činí.
Leč důkazní břemeno je v takovém případě na straně namítající.
Jinak řečeno, ZNALCI MUSÍTE NEJDŘÍVE PROKÁZAT, ŽE NENÍ NESTRANNÝ A NIKOLIV JEHO ZAUJATOST DOVOZOVAT PŘEDEM.

To by potom jaksi soudním znalcem v oblasti medicíny nemohl být žádný lékař, který v minulosti někoho léčil, protože by musel být automaticky vyloučen v každém sporu lékaře a pacienta. Soudním statikem by nesměl být nikdo, kdo pracoval ve stavební firmě, atd.

Vylučovat tedy předem znalce jen proto, že někdy byl v nějaké oblasti aktivní, případně účastníkem sporu, nebo proto, že je členem jakéhokoliv seskupení, náboženství, či dokonce proto, že se nějak jmenuje a měl nějaké rodiče, je logická a donebevolající zhůvěřilost.

To by pak docela stačilo, aby pět dobrovolných nácků přepadlo pět znalců pro oblast extrémismu a nechalo se při tom chytit. Následně by logicky příslušný znalec byl účastníkem soudního sporu s členem extrémistického uskupení a tím byl podle autorovy logiky navěky diskvalifikován pro svou zaujatost a neobjektivnost.
Pěkně děkuji, ale možná by měl autor začít chodit do kina i na jiné filmy.

K samotnému sporu a jeho protagonistům se nevyjadřuji, protože jeho podrobnosti neznám.
13. 01. 2012 | 15:47

Pechar napsal(a):

Myslím, že zejména Rychetský by nyní měl předložit účet. Jak si mohl dovolit vměšovat se do probíhajícího řízení zastrašováním obhájce? Není to bezprecedentní ukázka protidemokratického a protiprávního, tedy i protiústavního jednání?? A tebhle člověk předsedá ÚS? Jeho vyjádření, stejně jako vyjádření Pospíšila, Čermáka a komory je nutno vnímat takto: určitá sorta obžalovaných a obhájců může jedině mlčet a čekat na verdikt. V tomhle případě mi to trochu připomíná "divoké odsuny" a lynčování Němců v 45. Tehdy se to asi dalo i pochopit, ale je 60 let po válce sakra...
13. 01. 2012 | 15:51

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Podjatost osoby nelze přeci posuzovat na základě subjektivního dojmu obžalovaného nebo jeho advokáta. V tom případě by každý soudce v trestním řízení byl podjatý. K učinění závěru o podjatosti je třeba objektivně posoudit skutečný vztah znalce k věci a obžalovanému. Namítání jakési hypotetické podjatosti bez uvedení skutečností svědčících pro podjatost znalce je diletantstvím advokáta, který koneckonců ani neuvádí, že pan Mazel je žid, ale že žid může být. To vše je absurdní a nechápu mediální pronásledování pana znalce ze strany hradních nátlakových skupin.
Srovnávání poroty a znalce je totálně mimo. Jak sám píšete, na porotě se musí shodnout obě strany, ale to neplatí pro znalce a nevidím ostatně důvod proč by mělo. Ono i srovnávání procesu anglosaského s kontinentálním není příliš korektní. Porota vystupuje v řízení jako jakýsi kolektivní kvazisoudce rozhodující o vině. Znalec má vnášet do procesu na rozdíl od poroty (a ostatně i soudce s výjimkou znalostí práva) odborné informace. Pokud znalec nemá žádný osobní poměr k věci (a hypotetický poměr založený na hypotetickém rasovém původu jím není), měl by být posuzován jím vypracovaný posudek, který lze objektivně zhodnotit (stejně jako odvolací soud může objektivně zhodnotit rozsudek soudu prvostupňového).
Nakonec mě skoro šokuje, že nikdo nereflektuje skutečnost, že znalec měl být podjatý pro zvýšenou citlivost k tématu holocaustu. Mám to chápat tak, že organizovaná genocida má většinovou spolčnost nechávat chladnou, necitelnou a nezaujatou? Soudce přeci není automaticky podjatý, když je zhnusen brutální vraždou pachatele, kterého soudí, pokud dokáže objektivně všechna fakta zhodnotit.
13. 01. 2012 | 15:58

im napsal(a):

@ XY

Všichni soudci i žalobci byli členy spojeneckých států. Jmenovitý seznam souců i žalobců nejdete mj. i na české wikině.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces
13. 01. 2012 | 15:58

Jaka napsal(a):

Kristovanoho,
odkud vás pustili, diskutéři? diskutovat, uvádět své argumenty, tak to je bída. Ale nadávat autorovi, to jste kabrňáci..

Jste-li svatí, kamenujte..
13. 01. 2012 | 16:01

to asi nepůjde napsal(a):

Pomyslná obhajoba obžalovaného nacistického zločince Adolfa Eichmanna před soudem Izraeli : Soudce je Žid, proto je podjatý.
13. 01. 2012 | 16:02

Honza napsal(a):

Pane Hasenkopfe, když máte pochopení pro postup právního zástupce v dané věci a zmiňujete pana Pecinu, nepřijde Vám zvláštní, že obsah jeho serveru Paragraphos nutkavě vyvolává myšlenku, že je to právě pan Pecina, kdo dává dohromady příslušné námitky a podání a pan advokát k tomu jen připojí razítko? Je to slučitelné s profesní etikou, zákonem o advokacii? A jak víte, že zveřejnění adresy znalce, který z různých důvodů leží některým lidem v žaludku, bylo neúmyslné a nemůže to znalce nijak ohrozit? Zkuste si přečíst některé diskuse, které se kolem dané věci v kyberprostoru rozpoutaly, jaké výrazy a úvahy z pisatelů spontánně padají. P.S. snad jako ilustrace, v jakém kontextu lze používat slovo "vyvolený", může sloužit rozhovor, která právě Lucie Šlégrová vedla s Vlastimilem Pechancem (http://www.delnickamladez.cz/vlasta-pechanec_-uz-striham-metr_)
13. 01. 2012 | 16:03

to asi nepůjde napsal(a):

Pomyslná obhajoba obžalovaného nacistického zločince K. H. Franka před soudem v Praze v roce 1946: Soudce je Čech, proto je podjatý.
13. 01. 2012 | 16:03

Xury napsal(a):

Nějak si nemůžu pomoci, ale připadá mi, že celá kauza s "židovským" původem je vykonstuovaná na základě jména. Ovšem řídit se podle jména v Čechách znamená, že by dosudním znalcem v takovém případě nemohl být ani nikdo s německým jménem (a navíc všichni s německými předky). Pokud budu chtít zpochybnit soudního znalce podobným způsobem, tak je vysoce pravděpodobné, že se mi to podaří u všech. Souhlasím s tím, že je otázka, zda je v těchto případech nutný soudní znalec a zda by soudce nemohl rozhodnout sám. Jenže v tom případě by obhájce určitě ječel, že krátí práva jeho klienta.
13. 01. 2012 | 16:04

zdaleka napsal(a):

A přitom by stačilo relativně málo.Ať si státní zastupitelství najme svého znalce(za rozumnou taxu a ne,že bude tvrdit jak makal na posudku 3 měsíce 10 hodin denně a dojit tak stát),žalovaná strana ať si najme také svého znalce no a oba znalci ať jsou pak podrobeni křížovému výslechu z podjatosti.
13. 01. 2012 | 16:05

Čenda napsal(a):

Nač je v tomto případě zapotřebí nejaký "znalec" ?
13. 01. 2012 | 16:10

soudný znalec napsal(a):

Posudek
Na základě mnoha zde zveřejněných „příspěvků“ lze konstatovat, že zásadní rozdíl mezi předválečnými nacisty a současnými neonacisty spočívá v tom, že nacisté v letech 1935 až 1945 vytvořili neexistující židovskou rasu podle záznamů z náboženských matrik, kdežto současní nacistoidé vytvářejí neexistující židy podle příjmení.
Konečný cíl je ovšem stejný: GENOCIDA.
13. 01. 2012 | 16:15

Míval napsal(a):

Klaus se mi vcelku hnusí. Ale přiznával jsem mu dávku inteligence mnohem vyšší než průměr. Ale pokud je schopen si tohleto vzít za poradce, pak musím přiznat, že jsem se hrubě mýlil.
13. 01. 2012 | 16:30

bluebird napsal(a):

Hm, autor opravdu zasažen věcnými protiargumenty, včetně historických, i ty musí právo znát a zohlednit je jako relevantní že, ale zajímavé je, že nezmiňuje jako rozhodující nezávislost soudce, který se jistě umí vyrovnat i spodjatým posudkem nebo s posudkem podjatého znalce. Kdyby řekl, znalce zde netřeba, pochipil bych, ale nezohlednit, že v této zemi je k národnímu socialismu historická podjatost, protože je důvodná, podobně jako ke komunismu, to není pozitivismus, ale ukrutná snaha obhájit svůj pohled. A jak vidno z tónu, dostal to befelem z Hradu, protože tohle bylo moc i na Klause. Inu dobrá, několik zajímavých informací lze z textu odvodit, proto sem patří.
13. 01. 2012 | 16:34

Skeptik napsal(a):

Autor :
Je trapné, když inteligentní a vzdělaný člověk předstírá "nepřesnou znalost" (číslice symbolizující Hitlerovy narozeniny ap.)...

Celý Váš text směřuje jednak k poukazu na jisté přecenění "celé té lapálie", jednak na důkaz věcné správnosti zpochybnění nezaujatosti pana bývalého znalce. Přemýšlím, proč jste se tak snažil, proč jste to vůbec psal. Musí Vám být jako chytrému člověku jasné, že ty Vaše fórky jsou a budou hodnoceny jako ubohé. Rovněž tak Vám musí být jasné, že lidé, kteří mají jen nejasné povědomí o tom, co páchali a spáchali němečtí nacisté, se takovými fórky dají ovlivnit... zní to tak samozřejmě a přesvědčivě, no ne? Z čeho se to tu dělá věda, kámo, no ne?
Pokud jde o tu věcnou správnost výzky zaujatosti pana znalce, je Vaše argumentace ještě odpudivější. Myslím, že dobře víte, že je úplně jedno, jak a čím chcete tuto výtku podepřít. Podstatné je, že někdo napadl nezaujatost soudního znalce pro jeho údajný rasový původ. Tím vše končí, to je prostě nepřípustné. Občanu demokratické země se musejí zježit vlasy, když tohle slyší. Natož právníkovi. Dovolím si tu parafrázovat Karla Čapka: "Možná jste dobrý právník, otázkou je, zda vždycky hájíte tu správnou stranu."

P.S. K doplnění Vašeho vzdělání: za německé okupace museli árijský původ dokazovat všichni až do třetího kolene. Na jméně nezáleželo ...
13. 01. 2012 | 16:50

XY napsal(a):

@im
Děkuji, já to vím a nepochybuji, že pan Hasenkopf to ví také, jen se mu prostě hodí lživě manipulovat aspoň s těmi Židy. Proto jsem se ho na to ptal.
Tuhle skuhral jistý pan Jakl z Hradu, že je to tady jako v 2. republice. Ani nevěděl, jakou má pravdu...
13. 01. 2012 | 16:54

Peter Sly napsal(a):

Existuje nejaky seznam povolenych namitek podjatosti?

Jeste by to chtelo nejaky trest za nespravnou namitku, ci vubec nevhodne vedenou obhajobu. Koneckoncu, spravna obhajoba ma byt soucasti obzaloby, neni-liz pravda?
13. 01. 2012 | 16:55

zdenekb napsal(a):

skeptik:

"Dovolím si tu parafrázovat Karla Čapka: "Možná jste dobrý právník, otázkou je, zda vždycky hájíte tu správnou stranu."

Jako odpověď si dovolím zase já okopírovat závěr autorova profilu (na hlavní straně se nezobrazuje) na téma "o čem" (achjo) je právo a právní stát: "Právo zde není kvůli dobru a spravedlnosti, ale abychom měli pravidla hry a nepomlátili se. Pravidla mají být známa předem, být stabilní, jednoznačná a srozumitelná, aby se obyčejní lidé mohli a soudci museli řídit těmito pravidly a ne svými pocity a dojmy."

Trochu mi v této souvislosti vrtá hlavou, proč se tedy někteří advokáti řídí dojmem, že Mazel je Žid, a proč máme Ministerstvo spravedlnosti, nikoliv Ministerstvo nepomlácení se.
13. 01. 2012 | 17:04

PeterSly napsal(a):

mam jinou zahadu, jak to, ze se valci, kdyz prakticky vsechny staty maji ministerstvo obrany, a ministerstvo utoku nema vubec nikdo?
13. 01. 2012 | 17:09

eM napsal(a):

Moc hezky napsáno, díky. eM.
13. 01. 2012 | 17:26

Jana Pechová napsal(a):

Případ podrobně neznám, ale výroky oné dámy uvedené v úvodu blogu mě upřímně děsí.
Je mi celkem jedno, komu byly adresovány a zabývat se tím, jestli je žalobce takový nebo makový mi přijde mimo mísu.
Rétorika je totalitní a agresivní, jejím cílem je strhnout tupý dav na stranu 'jediné a neochvějné pravdy'. Hnus.
13. 01. 2012 | 17:31

český maloměšťák napsal(a):

Právo zde není kvůli dobru a spravedlnosti, ale abychom měli pravidla hry a nepomlátili se. Pravidla mají být známa předem, být stabilní, jednoznačná a srozumitelná, aby se obyčejní lidé mohli a soudci museli řídit těmito pravidly a ne svými pocity a dojmy."
---------------------------------

Tímto výkladem práva se dá ale ospravedlnit i celkem stabilní, jednoznačné a srozumitelné právo hitlerovského Německa. Pravidla hry byla dána, všichni se jimi řídili. Na co spravedlnost, že ...

http://www.metoo.cz/myvideo/play/e8427af963aa6f208611cb944279e1b4

:)))) /neboj, ivo - nic ti nedokážou... :))
13. 01. 2012 | 17:31

Skeptik napsal(a):

Zdenekb:

Děkuji Vám za podporu.

Pavel Hloch:

Vyslovit svůj názor se v Čechách necení... cení a ocení, pane Hlochu. Názor pana Hasenkopfa je podporou projevu antisemitismu. Všechno ostatní je jen "fešácká" omáčka, aby bylo vidět to nivó ...
13. 01. 2012 | 17:54

tytyty napsal(a):

Každý může mít, a také většinou má, svůj názor. Je to záležitost vlastního rozhodnutí daného jednotlivce.
Ani vám Pavle Hasenkopfe, nikdo váš názor nebere.
I nacistoidé, mají svůj vlastní zločinecký názor, který jim nikdo nemůže vzít. Proti zločineckým názorům se však lidská společnost musí a bude bránit. Na oficiální legální existenci v civilizované společnosti nemají zločinecké nacistoidní názory právo. Šíření a propagaci zločineckých názorů vycházejících z Mein Kampfu, jejichž konečným cílem je hromadné vyvraždění určitých lidí, tedy především židů, ať už skutečných nebo domnělých, nelze tolerovat. V zájmu obecného lidství a v zájmu zachování lidské civilizace je nutno šíření a propagaci všech genocidních názorů trestat.
13. 01. 2012 | 17:57

XY napsal(a):

Peter Sly napsal(a):
Existuje nejaky seznam povolenych namitek podjatosti?

To se budete muset příležitostně zeptat pana autora textu, jako tenhle právní normativista to jistě bude vědět. Je ostatně na vůli pana obhájce, který tu námitku jménem obžalované podával, aby posoudil, zda čirou náhodou obžalované nepřímo nepřitěžuje, neboť poměrně jasně vysvětluje, jaký "národní socialismus" měla na mysli.
Mne na tom zneklidňuje jiná věc: Nejapný pokus obhajoby a pana Hasenkopfa legalizovat etnický původ jako důvod vyloučení.
Těšilo mne.
13. 01. 2012 | 18:14

skeptický napsal(a):

tyty
Zlatá slova.
Jak jsem psal již výše,chytré národy neříkají,co si myslí.Politici taky ne.Ti slíbí nebe,po volbách příjde peklo.Na to,aby jeden mohl někoho soudit,musí být napřed u moci.Ale slibovat peklo někomu kdo je v nebi je nerozum.

Každý právník ví,že vyhrožovat se nemá.Pak někdo někoho po zásluze odkrouhne,a je to na vás.

A spravedlnost je jen v nebi.A jen pro nebe.
Jeden vám slíbí nebe,příjde peklo.Jeden neslíbí nic a slib dodrží.Kdo přijde do nebe?Kdo je hrdina?
13. 01. 2012 | 18:23

PeterSly napsal(a):

XY, ja to celou tuto vec chapu jako uplatneni prava obhajoby na spravedlivy proces (ie. nepodjateho znalce... jestlize obzalovany ma pocit, ze znalec je podjaty, chcete mu ZAKAZAT to namitnout s tim, ze ten duvod ktery chce namutnout "skaredy"?) a obecne receno snahu hajit sveho mandanta vsemi moznymi legalnimi zpusoby.

BTW, uplne Vam z te rovnice vypada soudkyne (ktera si nechala zaplatit pul milionu za neco, co je dle mne zjevne), ktera posoudi jak samotnou namitku, tak dalsi konotace.

Vrele doporucuji tu diskusi na jine pravo. I pro mne, ac nepravnika, prinesla mnoho zajimaveho a zajimavych argumentu jak pro jeden, tak druhy nazor.

I mne tesilo, hezky zbytek dne.
13. 01. 2012 | 18:27

Arnie napsal(a):

Rozšířený profil pana autora:"Právo zde není kvůli spravedlnosti, ale abychom měli pravidla hry a nepomlátili se."
Takže, co po panu autorovi ještě chtít - jeho pojetí práva bylo v minulosti naplněno mnohokrát. Hitler nebo Stalin měli zřejmě o podstatě práva představy podobné.
13. 01. 2012 | 18:30

PeterSly napsal(a):

Ach, argument ad Hitlerum... A jeste podivny.

Nebyly to prave tito dva, kdo po nastupu k moci vytvorili naprosto novy pravni system ve jmenu vyssiho dobra?
13. 01. 2012 | 18:33

Ivana napsal(a):

Tady se teda sešla parta chudáků.
Za chvíli začnou sepisovat petici za ukřižování autora.
Odporné.
13. 01. 2012 | 18:45

český maloměšťák napsal(a):

PeterSly
Nikoliv.
Dobro v tomto pojetí nebylo dobrem. A už vůbec ne vyšším dobrem.

To jste nevěděl ? Že pojmy mají svůj výklad, obsah, kulturní význam...dá se jim porozumět zrovna tak.
Dobrem není například ani spása duše pomocí hořící hranice.
Ale to jistě víte, ne ?

Nebo si myslíte, že o spravedlnost se nemá usilovat ? Že stačí když budou zákony jasné, stabilní a spolehlivé ?
No - to je ale dost v rozporu se skutečným životem, s přírodou. Ta se přeci mění, není spolehlivá...ani stabilní.
Co je tak z pohledu jednoho dobrem - může být za jiné situace či z pohledu druhého zlem.
Proto soudy spravedlnost nalézají(snaží se ji najít) - nevlastní ji. Ani nikdo další ji nevlastní.
Neměla by ji vlastnit ani vládnoucí třída.(rovnostářský princip jako jeden z kódů spravedlnosti).

To, že někdo dobro a spravedlnost diskredituje - není žádným důkazem pro to, že neexistují.
I když se o to snaží.
13. 01. 2012 | 18:49

PeterSly napsal(a):

Ivano, na advokatovi uz se pracuje, dalsi chvalovaci prijdou na radu pozdeji...

"Proti Kočímu v médiích také ostře vystoupil například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který ho navrhl doživotně vyškrtnout ze seznamu advokátů."

Rozloucim se, preji hezky vikend.
13. 01. 2012 | 18:51

český maloměšťák napsal(a):

Ivana
A kdo ? Kdo chce křižovat ? A proč ? Proto, že podle vás píše pravdu ? Jakou pravdu ?
Zkuste snějakou kloudnou větu k tématu - jinak totiž jste za chudáka /diskuzního/ - respektive chudačku - spíše vy.
13. 01. 2012 | 18:51

PeterSly napsal(a):

malomestaku, uz jen strucne... Nahled na to, co je dobrem je velmi subjektivni... Jsme si jist, ze ti dva silenci byli presvedceni, ze konaji dobro. A take o tom museli byt presvedceni ti, co je podporovali a delali tu drobnou mravenci praci - pocinaje temi znamymi jako Vysinsky, konce bezejmennymi pesaky ve vezich taboru.

Je "dobrem" omezit pravo na spravedlivy proces, protoze v ramci tohoto prava lze obcas slyset nehezke a zle veci? Je dobro potrestat obhajce za to, ze dela to, co ma (tj. haji mandanta jak to jde?).

Dle mne je lepsi "dobro" a "zlo" nechat na kazdem cloveku - aby dle toho zvolil politiky, kteri nastavi zakony. A soudci a pravnici hlidaji, aby se jelo podle tech zakonu.

Je to jen muj nazor, samozrejme.

A uz se loucim :)
13. 01. 2012 | 18:57

PeterSly napsal(a):

Jinak mam pocit, ze toto je podstatou sporu mezi normativisty a iusnaturalisty, a to fakt v patek vecer nedam :)

A fakt doporucim tu diskusi na jinem pravu, tak jsou argumenty tak o dve tridy lepsi, nez co umim ja...
13. 01. 2012 | 18:59

Theo napsal(a):

Zlomyslný recesisto,
jak moc jste chytrý, tak moc jste ...... Před podobnými deprivanty radí odborníci utéct a neotáčet se, víte to?
13. 01. 2012 | 19:27

Jethro napsal(a):

To je ale pitomost, myslím ten blog.
Klasicky si udělám závěr a pak ho rázně, trošku šroubovaně dokážu.
Tleskám? Od Kocoura klasika.
13. 01. 2012 | 19:36

Kanalnik napsal(a):

Ja jsem zdesen, ze na serveru Aktualne.cz dostal prostor clovek, ktery neomalene, vyprazdnene (jako petkrat vyluhovany cajovy pytlik) a emocne primitivne relativizuje vyroky zcela jasne vyslovene na podporu nacismu, stejne jako nacisticke symboly, a nad to se zabyva narodni prislusnosti soudniho znalce (de facto silny nabeh do antisemitismu).

Z ceho jsem zdesen jeste vice je to, ze tento clovek je poradcem prezidenta.

Proti takovym lidem je treba bojovat vsemi legalnimi prostredky.
13. 01. 2012 | 19:59

Kanalnik napsal(a):

"Znalcem nemá být nikdo, kdo se na to celý třese, nikdo, kdo je v projednávané věci tak trochu aktivistou. Znalcem má být někdo, komu je výsledek procesu ukradený."

to jsou s prominutim plky a dojmy, to je neuveritelne ... proste vagni vseobecne tlachy a kde nic tu nic, jako manipulace ale dobre...

..................

pan je mistrem v tom, jak obsah dvou vet rozmelnit do dvou-strankoveho clanku; ty vety zni:

"Podporuji pravni relativismus, a jeho prostrednictvim relativizuji/podporuji verejne projevovani nacismu."
- silny nabeh do nacismu

"Libuji si v rozlisovani narodnosti mezi lidmi, jsem nacionalista jak remen a zejmena jsou mi podezreli Zide."
-silny nabeh do antisemitismu

Vivat Vaclav Klaus!!!
13. 01. 2012 | 20:07

Carlos V. napsal(a):

Fascinuje mě, kolik přispěvatelů odsuzuje kocoura za vyslovení názoru - a nálepkuje ho nejhoršími nálepkami.

Kolik lidí schvaluje onu dívku vyslovení názoru, byť pomýleného. Kolik lidí odsuzuje obhájce, snažícího se obhájiti ji - a kocoura, který obhájce neodsuzuje.

Nejsme na svobodu připraveni, je příliš mnoho bahaře v nás. Jsme připraveni jen na otroctví.
13. 01. 2012 | 20:20

Carlos V. napsal(a):

oprava :
Kolik lidí ODSUZUJE onu dívku vyslovení názoru, byť pomýleného. Kolik lidí odsuzuje obhájce, snažícího se obhájiti ji - a kocoura, který obhájce neodsuzuje.
13. 01. 2012 | 20:21

Petr Švéda napsal(a):

ve starém římě bylo mezi svobodnými občany zvykem být právníkem. další vzdělání si pak člověk vybral dle tendencí. ten zvyk by možná nebylo na škodu obnovit. určitě by se předešlo tomu morálnímu kýči, jak ho tady předvádí většina diskutujících: nechají se unášet na vlně emocí, aniž by věděli "která bije": soudy rozhodují o položených otázkách, řekněme posuzují sporná (stranami předkládaná) fakta. pokud zbavíme účastníky řízení možnosti soudu otázky - v rámci své procesní obrany - předkládat, pak právní a demokratický stát zničíme. takže hlavně klid, nechte pracovat soudy, nebažte po trestech pro advokáty, nenechte si nakukat, že hřímající dělnice jsou nebezpečné a zamyslete se konečně nad tím, co vlatně kritizujete - vynechte při tom prázdné slovo etika (stejně nikdy nebudte schopni ho definovat).
13. 01. 2012 | 20:25

Medvěd napsal(a):

Mno, já z toho mám spíš pocit, že ať už pan znalec je či není podjatý, je především pro danou věc naprosto nekvalifikovaný. A to je to podstatné.
13. 01. 2012 | 20:29

jamo napsal(a):

..všiml jsem si, že úplně slabomyslné a nejútočnější příspěvky jsou od individuí, kteří vidí rudě už při pohledu na Hradčany. No, zaslouží si spíše politování. Žijí hodně nešťastný život :-) Jinak perfektní reakce, pane Hasenkopfe! Díky.
13. 01. 2012 | 20:36

český maloměšťák napsal(a):

...a kolik lidí si zjišťuje , jestli je daný odborník Žid a z toho pak vyvozují podivné konstrukce...a kolik je takových, co se diví těm, kteří se diví tomuto....a kolik je těch, co tomu Židovi vyhrožují násilím...

...nejsme ještě na svobodu připtaveni...

No - nejsme. Zato jsme připraveni opět selektivně vyzobávat z cvelého diskurzu to, co se nám hodí do krámu, že, pane Carlosi V.

Carlosi V., existuje cosi jako emoce. Jsou už s člověkem hodně dlouho. Jedna z emocí je tvářena i tkzv. sociálně altruistickou funkcí. Máme ji od zvířátek A tato emoce je schopna v určitách situacích vyvinout mentální i svalovou sílu dostatečnou na to, aby identifikovala zlo a bránila mu.

Jestli vy jste ji z lebeční schrány něčím vypudil....to je jen vaše věc.
Ale pokud jste ji nahradil jakýmsi selektivním ýbrmenšstvím....je mi vás líto.

Mimochodem - ta ona dívka vyřvávala že " bez slitování "....což jaksi je naprosto v rozporu s vašimi reklamními slogany o toleranci k názorům druhého...

Carlosi V. - ten váš minimální stát by postupoval v takových kauzách jak?

:---()
13. 01. 2012 | 20:37

český maloměšťák napsal(a):

No - z fanoušků a fanynek hradní partičky zatím kromě tradiční rektaální prospekce a jakýchsi scholastických definic a relativizace spravedlnosti nic nevypadlo....takže vlastně se zde ani žádná diskuze nekoná...

A humor taky žádný....prostě blog je v hájkovské evoluční pasti.

Bye, zítra je šábes - takže až v neděli, ju ?.
13. 01. 2012 | 20:44

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák : jakých kauzách ?

proč ? zkoumat trička, tetování, výroky ?
proč ?

jinde to jde mnohem svobodněji
13. 01. 2012 | 21:02

jenicek napsal(a):

Je pozoruhodné kolik idiotů zde není schopno chápat, že ty "extrémní výkřiky", co pronesla Šlégrová, zde prakticky každodenně produkují desítky, ne-li stovky, jí podobných, jen místo národním socialismem se ohánějí něčím jiným, třeba socialismem internacionálním.
Jo, mám na mysli výkřiky, o tom kterak se současnou vládní garniturou (=vyvolení) bude jednou zúčtováno za její špinavé činy (obvykle mají na mysli "zločiny proti sociálnímu státu"), že oni nejsou žádné ovce (asi na rozdíl od nějaké hradní partičky nebo čeho) a konečně, že jediná správná cesta je jen a pouze pod vedením bruselského politbyra za světlou budoucnost jednotné Evropy. Uvědomujou si ti šašci, že za pokud má tohle být trestné, že se oni sami mohou ocitnout v base, stejně jako se v ní z ničeho nic ocitli někteří komunisti, co chvíli předtím jiné zavírali? Soudruh Rychetský si evidentně vzpomněl na rudé mládí...
13. 01. 2012 | 21:11

Almo G™ napsal(a):

Asi jsem něco nepochopil.

To, že je někdo v jednom konkrétním případě podjatý, přece neznamená, že je:
a) méněcenný
b) morálně nezpůsobilý
c) odborně nezpůsobilý v ostatních případech

Nejde přece o žádnou ostudu, nekvalifikovanost, nedostatek, provinění apod. Nejde o hodnotový soud. Jde o vztah osoba - role - projednávané téma.

Ve formální roli se v daném vztahu může objevit řada střetů. Mohu být podjatý být na základě jakékoliv - v neformální roli - neutrální vlastnosti.

Podjatý mohu být, protože jsem malý, velký, tlustý, tenký, mladý, starý, český, nečeský, vlasatý, prostovlasý, sexuálně výkonný, sexuálně neschopný, kuřák, nekuřák, jedlík, anorektik, piják, abstinent, známý, neznámý, známý někoho konkrétního, bez vztahu k někomu konkrétnímu, s vyhraněným názorem na něco, angažující se v něčem, v pozici konkurenta atd...

Jindy neutrální vlastnost nebo dokonce oceněníhodná vlastnost se ve formálním řízení může stát překážkou procesu. Kdokoliv podle mého názoru má právo vznést námitku na jakoukoliv z těchto (jindy neutrálních nebo pozitivních vlastností). Vznik seznamu zakázaných námitek je skutečně cesta do pekel. Každá situace je jiná a každé téma aktivuje jiné potenciální překážky v rolích a podjatosti.

Profesionál v oboru advokacie a soudnictví a příbuzných profesí musí počítat s tím, že se může kdykoliv objevit téma, v němž jeho osobní zaangažovanost může někomu připadat jako možné riziko podjatosti. V takovém případě lze dobrovolně odstoupit nebo přesvědčivě protiargumentovat. Soud posoudí námitku a jede se dále bez osobních vášní a výčitek. Pokud je nějaká nenulová pravděpodobnost tohoto rizika, každý advokát tuto námitku vznese, nedělejme si iluze.

Pokud je pravda, že se daný znalec prezentoval veřejně jako politik a aktivista v nějaké oblasti, musel s danou námitkou při projednávání tématu počítat. Je to především v zájmu procesu - aby byl proces absolutně nenapadnutelný. Obsah této námitky je vedlejší - jde prostě jen o to, aby se angažovaný postoj člověka nepromítal do projednávané oblasti. Obsah se přitom neustále proměňuje.

Být soudcem, ponechám oběma stranám prostor na vyjádření, v případě zjevně neopodstatněné námitky konstatuji, že je to hloupost a jede se dál.

Zde je z celého vztahu vyňata jen jedna izolovaná věc a předložena publiku jako kost k přetahování a hromadnému odsuzování. V diskusi toho nezaznívá mnoho o faktické stránce věci, o reakci protistrany a soudce. Jako by v procesu vůbec nebyli. Přece nějak argumentovali také nebo ne? Copak se neohradili proti zjevným nepravdám? Nebo naopak museli některé námitky uznat? Pokud ano, které konkrétně? Pro mě je například varující ta politická angažovanost znalce, pokud je to pravda. Protože znalec vypracovávající posudky, jejichž účelem je zákaz (vůči jeho straně TOP09) konkurenční politické strany, to je velký průšvih. Na Dělnické straně (která má minimum příznivců) si vyzkouší, že lze vůbec nějakou stranu zakázat, pak s nově nabytým know-how přejde volně k posudku proti KSČM, pak dokáže programový průnik mezi mnohými body KSČM a SOC-DEM atd. a je uklizeno...

Co mě překvapuje je, jak rychle přispěchali se svým opovržením lidé, kteří tady denně dokazují, jak je potřeba vyvážet bezdomovce na skládku, jak je třeba ponižovat a šikanovat nezaměstnané atd. Jsou to ti, kteří mají milion odporných a nehumánních předsudků vůči každému, kdo není přesně jako oni. A tito náhle morálně pohoršeni a rozhořčeni poučují...

A aby bylo úplně jasno - nácky opravdu nemám rád. Žádné. Ani ty, kteří jsou nyní krytí vzletnými slovy o tom, jak si za neúspěch každý může sám, jak na humanitu mají nárok jen ti, kdo na ni mají peníze atd. Pohrdám sadisty, kteří se v šikaně vůči slabším vyžívají a rochní pod záminkou "zprůhlednění a očištění systému" apod.

V.Klause opravdu nemám rád a jeho suitu ještě méně. Jsou zodpovědni za to nejhorší v ČR.

Nepovažuji za přijatelné jakékoliv formy rasismu, denně tady vystupuji proti všem variantám předsudků.

Jen mám dojem, že autor blogu projevil lepší systémové myšlení a chápe funkční formální soudní proces lépe než ti, kdo berou v úvahu jen jednu větu, na kterou byli pravicovými médii náležitě připraveni účelovým výběrem faktů a způsobem podání.
13. 01. 2012 | 21:29

Almo G™ napsal(a):

"Carlos V. napsal(a):

Fascinuje mě, kolik přispěvatelů odsuzuje kocoura za vyslovení názoru..."

No vida - vůbec jsem netušil, že by mohlo jít o nick "kocour", který způsobil na konkurenčním serveru tolik diskusních vášní. Tam se ovšem dotyčný podle mě projevoval jako nepříjemný nekonstruktivní provokatér. Svět je malý. Možná je za jeho sdělením skutečně něco, co nyní nedokážu dohlédnout. Nejsem ale zodpovědný za případné cizí zlé úmysly.
13. 01. 2012 | 21:42

Sylva Šauerová napsal(a):

Pavel Hasekopf poskytl LN následující rozhovor :

* LN Proč nemá být Mazel soudní znalec v kauze slečny Šlégrové?
Soudní znalec musí být stejně nezávislý jako soudce. Pokud je nakloněný jedné straně, je podjatý a nemá v případu co dělat.
* LN U Mazla má být podjatost vyjádřena mimo jiné odkazem na možný židovský původ. Není taková námitka už za hranou?
Nerozumím, proč by měla být.
* LN Třeba kvůli analogické rétorice z dob nacistického Německa.
Nevidím tam takovou souvislost.
* LN Platí ale, že židovský původ je pro vás důvod pro vyloučení soudního znalce pro podjatost?
Znám ten případ jen zběžně.
* LN Ale vyjadřoval jste se k němu.
To, co jsem napsal, jsem napsal.
* LN Dá se to použít i na jiné případy? Tedy že chování Romů nemá posuzovat romský soudní znalec?
Pokud je předmětem řízení diskriminace, tak ano. Záleží na podmínkách kauzy. Vám přijde normální, že slečna Šlégrová sedí rok ve vazbě kvůli projevu z demonstrace?
* LN To nechám na úvaze soudu...
Soudy berou často za prokázané, co jim řekne znalec. Pan Mazel se zabývá jen těmito typy kauz. Je podezření, že jeho posudky jsou zaujaté. Že jsou více politické než odborně zaměřené. Nevím, jak někdo může vůbec posoudit, když mám na tričku číslo 18 (možný odkaz na 1. a 8. písmeno abecedy, tedy iniciály Adolfa Hitlera – pozn. red.), že jsem nacista.
* LN Spíše než původ vám tedy vadí práce pana Mazla?
Z toho, co jsem slyšel, ho považuji za politického aktivistu. A ten znalcem být nemá. Jste z židovské rodiny a celé příbuzenstvo skončilo v koncentráku. A pak máte posuzovat kauzy, v nichž jde o verbální nacistické trestné činy, jako znalec...
* LN Nikde ale přece není prokázané, že Mazel má židovský původ.
Tak se měl bránit!
* LN Není to postavené na hlavu? Vy byste jako soudce námitku přijal?
Chtěl bych další informace.
Pramen : lidovky.cz, 10. 1. 2012

Řekla bych, že po tomto rozhovoru už pan autor nemusí dodávat vůbec nic. Dodat lze toliko, že pan prezident si jej nevybral vůbec zbytečně.

P.S.: Slečna Šlégrová v rozporu s pravdou nesedí "rok ve vazbě" (což pan autor věděl, či vědět měl, když se konkrétně k vazbě vyjadřoval; pokud nevěděl, měl si jako vysoký úředník státu poznámku matoucí veřejnost odpustit), jak včera uvedla v ČT, nikdy ve vazbě nebyla a doufá, že ani v budoucnu nebude.
13. 01. 2012 | 21:52

intoška napsal(a):

to občan a č.maloměš´ták - vaše příspěvky se mi líbí, připadá mi, že dokážete najít jádro pudla a argumentovat. Já si na právní rozbory netroufám, s chutí bych si však přečetla elaborát, na který dotyčný znalec spotřeböval údajně 14h denně x 60 dní (za pěkný peníz - kdesi to kdosi spočetl). Opravdu by mě to zajímalo, co tam asi může uvádět za skvosty. A k té dívence - může se někdo vážně hlásit k nacionálsocialismu? To musi být nějaká blbka recesistka,kt. o tom moc neví a splácává kdeco dohromady, a někdo z toho chce udělat proces, aby se zviditelnil.
Ad autor - je to demagogické a příklady s porotou jsou irelevantni, je tam jiný právní systém. Pravdu má jedině v tom, že znalec má být nezávislý (jestli mu výsledek musí být fuk je diskutabilní - musí být jako osobnost schopen odhlédnout od svých názörů a držet se jen faktů a vědeckých kritérií).
13. 01. 2012 | 22:05

trololo napsal(a):

jen takovy nepodstatny detail: nikde nemuzu dohledat, jestli je ten znalec tedy opravdu zid a timpadem by se to dalo pripadne brat jako podjatost, nebo jestli to jen tvrdilo to retardovane hajlujici devce.
13. 01. 2012 | 22:23

Kanalnik napsal(a):

Sylva Šauerová - dik, to mluvi za vsechno
13. 01. 2012 | 22:39

Kanalnik napsal(a):

... jestli se nahodou nejedna o tzv. "character assassination", jako jsme tomu byli svedky u pana Michalka
13. 01. 2012 | 22:40

S.Š. napsal(a):

trololo :
Michal Mazel: "Židovského původu nejsem, ale nacistům nevadí to do zblbnutí psát. Těžko můžete zůstat v klidu, když začnou náckové na svých webech psát o tom, kde bydlíte a podobně. Časem by se tento tlak na mé práci projevil" (ČT24, 12. 1. 2012).
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/160231-advokat-koci-jen-vznesl-dotaz-ohledne-puvodu-znalce/
O to ale přece vůbec nejde, pane trololo. Jsem si jista, že to víte.
13. 01. 2012 | 22:40

S.Š. napsal(a):

Kanalnik, 13. 01. 2012 | 22:40 : Jo. :-)
13. 01. 2012 | 22:41

Bzum napsal(a):

Sylva Šauerová:

"A konečně, je nutné konstatovat, že po odchodu Stanislava DEVÁTÉHO z funkce ředitele BIS přešla do Chemapolu jeho náměstkyně Sylva Šauerová s mnoha anylytiky tajné služby... "

To je o vás?
13. 01. 2012 | 22:44

S.Š. napsal(a):

Bzum : Jak na zavolanou. Rovnou z Hradu ? :-)
P.S.: Ano, to je o mně. Má to něco společného s blogem ? Co přesně ? :-)
P.P.S.: Na "mnoho" analytiků ovšem nevěřte. Jeden analytik, jeden personalista, jedna sekretářka. Později ještě jeden člověk z týlových složek, ten však bez mého přičinění a nikoliv do mého odboru (vše viz otevřené informační zdroje z r. 1996 a 1997). Jak vidíte, žádný přínos pro Chemapol, zanedlouho byl poslán k ledu. Ještě nějaký dotaz ? :-)
13. 01. 2012 | 22:51

Bzum napsal(a):

Sylva Šauerová:

Ano, ještě dotaz. Stále spolupracujete s BIS? Máte tam kontakty? Jak moc se BIS angažuje třeba na blozích? A jak moc je snadné odnaučit se tamnější manýry?
13. 01. 2012 | 23:08

S.Š. napsal(a):

Bzum :
Ale milý Bzume, neodvádějte pozornost a věnujte se blogu. Pokud se týká BIS, doptejte se tam, mluvčí se jmenuje Jan Šubert. Chcete adresu na P.O.BOX ? :-)
P.S.: Tohle na mě nezkoušejte, to je školácké a podobných pokusů mám za posledních 15 let za sebou bezpočet. Tak zas někdy pod nějakým jiným blogem (a nickem) ... :-)
13. 01. 2012 | 23:16

Bzum napsal(a):

Nějak uhýbáte, paní Šauerová. Buď to vyvráťte , jinak to vypadá, že tu nejste soukromě, ale služebně, paní podplukovnice. Autor v tom článku naznmačuje, že ten případ celý zincscenovala BIS. Proto byl můj dotaz zcela na místě a nikoli od věci.
13. 01. 2012 | 23:21

libero napsal(a):

Služebně asi ne, jen z jakési posedlosti "páchat dobro".
nejspíš ani ten Standa Devátý neměl štěstí na výběr spolupracovníků.
14. 01. 2012 | 00:01

S.Š. napsal(a):

Bzum : Ona ta BIS zinscenovala rozhovor pana Hasenkopfa pro LN ? Uznejte, to jsme ale dobří !! :-)) Vidíte, já myslela, že platí to, co o BIS říkal Miloš Zeman, totiž že je škoda ji platit, protože z ní nevylezlo nikdy nic kloudného. No, asi se za posledních 15 let vylepšili. :-)) A jestli jsem tu služebně ? To víte, že jo. Taky pracuju pro nejmenovanou německou zpravodajskou službu, jak mně prozměnu píší jiní Vám podobní výtečníci (to když je řeč o sudetských Němcích). To víte, jednou zpravodajec, vždycky zpravodajec ... :-) Tedy pardon, ale musím se Vám smát ... :-)
Ještě mě napadá, aby Vám to bylo jasnější : Jestli to celé nebude spiknutí "pravdolásky". Vzpomínám-li si dobře, u Jiřího Langa v pracovně vždycky visel obraz Václava Havla ... :-) Bože, bože. Ale pobavil jste, díky. :-)
14. 01. 2012 | 00:05

René, já a Rudolf napsal(a):

pane kolego, přechod k právnímu normativismu Vám zřejmě vymyl hlavu a zbytek dodělalo působení mezi lidmi, kteří nepochází z opice a nevěří, že se Země točí...
bezobsažně plkáte o nepodjatosti znalce (a porotce), což je vcelku logická a jasná věc, a vyhýbáte se podstatě věci:
1) jak víte, že je p. Mazel židovského původu?
2) jak by měl p. Mazel dokázat, že není židovského původu?

Sám uvádíte příklad Vašeho dědy - opravdu si myslíte, že v roce 2011 je stejná situace jako v roce 1939 a p. Mazel by měl prokazovat, jakého je původu? To snad nemyslíte vážně!?!? a jak by to měl udělat? vystaví mu někdo potvrzení? bude muset u soudu sundat kalhoty?? Nebo si má dát do občanky razítko "nicht Jude"?
Nacisté a jejich následovníci se mi hnusí a hnusí se i většině slušných inteligentních lidí, bez ohledu na jejich "původ"...
14. 01. 2012 | 02:10

jenicek napsal(a):

1) Jak to "ví" nebo proč si to myslí je úplně lhostejné. Stačí, že "pokud je, tak je podle obhajoby podjatý". Obhajoba přece nemusí dokazovat, proč a jak obhajuje obžalovaného. Pouze pokud plácne něco do vzduchu, bez solidních podkladů, tak to tvrzení úměrně tomu oslabuje.
2) Vzhledem k tomu, že jde o osobní věc, musí stačit prohlášení znalce.
14. 01. 2012 | 06:06

fgh napsal(a):

Autore, máte pravdu. Ale stačilo by vysvětlit ji méně slovy.
14. 01. 2012 | 07:41

tom.jakub /fasces cum securibus/ napsal(a):

Hezký den, zaujalo mně tvrzení autora, že soudci jsou v podstatě na znalcích závislí.Pokud tedy správně chápu, soudce je loutka v rukou znalců, bez schopnosti vlastního úsudku. Nejsem soudce, ale pokud bych jím byl, tak bych se vůči autorovu tvrzení důrazně ohradil. Dovolím si přirovnání. Nejsem geolog a znalec v oblasti globálního oteplování.Nicméně nežiji ve vzduchoprázdnu a mám povědomí o světě vůkol mně. Pokud tedy v Hyde parku se vědce pana Cílka dotazující zeptá, co říká na postoj pana prezidenta Klause k problematice klimatických změn, tak souhlasím s tím, když pan Cílek odpoví, že se rozhodl, než by ztrácel energii a čas nad tím,aby vyvracel, co si politici přejí, aby se ve světě dělo a raději se zabývá tím, co se opravdu ve světě děje. Stačí se podívat ven z okna jaké teploty letošní zima a minulé léto sebou přinesly a porovnat to s léty minulými. Přijde mi ze strany autora manipulativním marginalizovat vliv soudce a umocňovat a démonizovat vliv znalce v soudním procesu. Nemusím být vyučeným automechanikem, abych měl povědomí o automobilech. Znalec je dle mého mínění podpůrným faktorem hlouběji potvrzujícím či vyvracejícím soudcovo povědomí o projednávané problematice. A pokud autor bagatelizuje symboliku čísel, tak nechť z nás neděláhlupáky. Samozřejmě symbolika čísla 68 na drese pana Jágra odkazující na rok 1968 je jiná jak na mém tričku. Jinou symboliku má svastika na německých uniformách první poloviny minulého století a jinou symboliku má vytesaná na fasádě hinduistického chrámu kde symbolizuje pradávný náboženský symbol. Autor záměrně pokřivuje svojí zavádějící logikou pravý stav věcí a ohýbá realitu do podoby, která mu vyhovuje. Bohužel nejhorší na celé věci je, že si je dobře vědom účelovosti svých tvrzení. Mohu přijmout jako omluvu to, že jako agnostik nemáte povědomí o náboženských symbolech, ale to nic nemění na faktu, že tvrdit, že je ekonomicky závislý na zadavateli posudků je stejně pravda jako když řeknu, že soudce je ekonomicky závislý na státu a tudíž nemůže být nikdy nezávislým arbitrem ve sporech. Každý jsme na někom závislý, i skeptik jako Vy a třeba nám jednou poodhalíte, kdo je hybatelem Vašich myšlenek a díky komu se snažíte podsunout nám vizi světa, kde symbolika mojí holé hlavy daná věkem a vypadáváním vlasů je stejná jako vyholená hlava skinheda.
14. 01. 2012 | 08:57

vasja napsal(a):

V každym případě je dobře, že Klaus kdysi pravdolásky vyhnal. Aspoň částěčně.
Tyhle sekerníci, pro který je svoboda nakažlivá a nebezpečná nemoc, by dnes dělali ještě větší peklo.
14. 01. 2012 | 09:12

René, já a Rudolf napsal(a):

2 jenicek:tak to je vskutku posun, po tech 70-ti letech...takze pan Mazel uz nemusi na premereni lebky ani ukazovat obrizku, staci ze prohlasi, ze neni Zid?
ja porad nechapu, ze toto neni nejaky pokus o recesi, ale ze to fakt myslite vazne...

muj pradedecek padl v 1. sv. valce v Srbsku.. znamena to, ze jsem podjaty k otazkam Srbska??
Za 2 sv. valky Nemci obsadili Cesko a popravili ci mucili spoustu Cechu - jsou snad vsichni Cesi podjati ve vztahu k Nemcum??
Byl tedy K.H.Frank odsouzen nespravedlive, protoze ho soudil podjaty soudce??

Ja proste zasadne odmitam, abychom v roce 2011 resili, jakeho PUVODU je soudce, znalec nebo vysetrovatel... nemluve o tom, co to ten "puvod" vlastne vubec je...
14. 01. 2012 | 09:37

Karel Matoušek napsal(a):

René, já ...
To jsou prázdné a falešné argumenty. Pan ŠVÉDA výše vám vše vysvětlí z hlediska právního normativismu brouse si zjevně kudlu na nějakou normativní pozici v Bátorově Ministerstvu pro eugeniku a rasovou hygienu.
14. 01. 2012 | 10:01

Almo G™ napsal(a):

René a spol.: Když se dotyčný bude veřejně prezentovat jako"lovec Němců" bude to nOd toho nepochybně závažnější než když půjde o běžného občana ČR. Vše je otázka míry, přiměřenosti a zdravého rozumu. Když bude advokát namítat hlouposti, sám si podkopávásvou pozici. A tam kde obžaloba stojí na kategorii rasy a rasové oinesnášenlivosti, asi není divu, že obhajoba hraje se stejnou kartou (sémantickou kategorií). Nebo ano?
14. 01. 2012 | 10:11

švéda napsal(a):

pořád tu značná část lidí omílá tematiku židovství, o které to ale vůbec není. není to ničem jiném než o tom, že v rámci obhajoby advokát může a musí použít všechny zákonem dovolené prostředky. a protože námitka podjatosti pro možnou emoční zatíženost znalce je zákonná, není co řešit. a ani etiku do toho netahejte, jde tu o důležitjší věci: nějakou puberťačku tu soudí za pár slov... mimochoem: dokáže někdo z vás podat - racionální, vyargumentovaný, a nikoli emoční a zkratkovitý (viz čermák z čak: nízké a účelové..) výklad etického v této trestní kauze (advokátově námitce)?
14. 01. 2012 | 10:14

Karel Matoušek napsal(a):

švéda
Zjevně neumíte číst, protože já na začátku blogu bráním právo advokáta dělat právě to.
14. 01. 2012 | 10:31

Alfred-Ingemar Berndt napsal(a):

Hasenkopfovy otázky a odpovědi

Ďáblův advokát se dne 13. 01. 2012 | 11:06, ptá:
„A jak poznám toho, kdo je zaujatý? “

Odpověď: Vaše otázka ze dne 13. 01. 2012 | 11:06, je zcela na místě. Tedy k věci. Aby bylo možno legálně , jak píšete „namítat podjatost soudního znalce v oboru extremismu z důvodu jeho domnělého židovského původu ...“, je nezbytně nutné pro zamezení případných pochybností v tomto směru v prvé řadě definovat, nejlépe zákonem, přesně, kdo je v našem právním státě pro dané účely z hlediska úředního židem. Tedy je třeba definovat, kdo je židem podjatým, bude to nejspíš ten, který přežil Osvětim, případně jeho potomek, nebo potomek jeho potomků ale nepředjímám, dále, kdo je židem nepodjatým nebo se třeba případně jedná o jiný případ. Pak již nic nebude bránit tomu, aby se kdokoli, včetně soudních znalců, mohl úspěšně bránit proti nařčení z podjatosti.
SS-Brigadeführer Alfred-Ingemar Berndt - Ministerialrat in Ministerium für Propaganda, Berlin, 15.9.1935
14. 01. 2012 | 10:36

aga napsal(a):

René, já a Rudolf 2:10

Vaše otázky jsou manipulativní a zavádějící. Z už zmiňované diskuze pod Molčákovým postem na Jiném právu jsem pochopil i já jako naprostý laik, že

1) námitka podjatosti stála na dvou dalších důvodech kromě předpokládaného židovství znalce

2) při námitce podjatosti není cílem (a není to ani možné) zjišťovat její absolutní pravdivost, stačí pravděpodobnost. Konkrétně u problému židovského původu je skutečně v některých případech těžké prokázat jej (v jiných, jako například v nárocích na odškodnění za újmy to je zřejmě lehčí), a pro potřeby námitky z podjatosti bych to posuzoval spíše z celkového kontextu chování dotyčného znalce, z jeho angažmá ve prospěch židů atd. A meritem věci je to, že jakkoli může být obecně toto angažmá chvályhodné, v případě tohoto konkrétního procesu zádává podezření na podjatost.
14. 01. 2012 | 11:02

Hašek napsal(a):

AlmoG: Škoda, že že va Vašem smutně přesném textu popisujícím stav hnědosti na Hradě i jinde chybí pochopení děsivosti toho myslím podstatného ve výplodu p. Hasenkopfa, té "jediné věty" - protože v ní je jádro pudla, je v ní antisemitismus, nijak zvlášť skrývaný a podávaný rádoby "s vtipem" či frajírkovským "humorem". Autor je tím odporný. U Vás mě to překvapilo.
14. 01. 2012 | 11:43

jenicek napsal(a):

René, já a Matoušek:
Já vím hoši, že máte potíže se čtením, ale znovu vás upozorním, že pokud by se někdo měl tou námitkou cítit uražen/ohrožen, a já nevím co ještě, jsem to já. Moje příjmení se totiž vyskytuje z celého světa ponejvíc v Izraeli a USA.
Možná je to náročný na pochopení, ale co dělal váš praděd nezakládá samo osobě vaši podjatost, ale je možné to namítat, i když to není samo o sobě zrovna silný argument. Sílu by získal, kdyby jste byl (vymýšlím si) členem Společnosti česko-srbského přátelství, vaše manželka byla ze Srbska, apod. Konečné rozhodnutí více méně vždy bude na tom, co k tomu řeknete vy a jak si s tím poradí soud. Stejně jako u Mazla. V normální nehysterický společnosti, by se nad takovou námitkou pobaveně pousmál, utřel obhajobu, že Žid není a ani se jím necítí a vlastně ani netuší, co je to chanuka, soudce v tomto bodě prohlásil námitku za nesmyslnou a jdeme k dál.
Ovšem k vašim otázkám se už vypsal autor dost dobře a podrobně, zkuste si to přečíst.
Ale jak známo v diskuzi vítězí ten, kdo oponenta první označí za nácka, tak si své vítězství užijte.
14. 01. 2012 | 12:07

skeptický napsal(a):

Soudy byly odjakživa špatná věc,a jak do toho ještě vlezou českoněmecká jména,radši pryč.

Vzpomeňme Jana Sladkého Kozinu a Lammingera z Albenreuthu.
Kdyby se jeden jmenoval Hansel Süss Ziegenlender,anebo druhý Beránek z Bílé Mýtiny,mohli se dohodnout.Takhle jim u soudu rozstříhali listiny svobod,a stali se poddanými.Pak tomu spařili rypák násilím,a dopadli jak sedláci u Chlumce.

Historie je cyklická,ale nespoléhal bych na nějaké do roka a do dne.Pokaždé to nevyjde.A bacha s listinama.

Je lepší utrpět ztrátu,než krmit právníky.

Jo,a 68 taky není zrovna košer. Podrobil jsem to numerologickému rozboru,a 68 / 2 je 44 což mi připomíná nějaké runy.

Mějte se rádi,tahle diskuse je chickenshit a ble,jak praví lékař.
14. 01. 2012 | 12:24

hanah napsal(a):

Bzum

nespletl jste se. Paní SŠ je tu služebně a protože podle ní "přituhuje" a je oč bojovat (boj o Hrad a odklonění Klause po skončení mandátu), přidává grády do svých příspěvků i SŠ. Není to žádné tajemství, sama přiznává, že pro to udělá vše . Čili na nějakou solidní diskuzi zapomeňte, tady se agentí .... :-)

vasja

napsal jste to přesně.
14. 01. 2012 | 12:47

Josef K. napsal(a):

Je symptomatické, že podobné stati končí či obsahují odkaz na vlastní zkušenost, která vlastní zklušeností není, nějakého dědečka či babičku. Plebejská logika.
Ostatně plebejské společnosti vždy preferovaly plebejská řešení, omezení společenské konkurence z důvodů národnosti, jazyka, barvy kůže...či majetku.
14. 01. 2012 | 12:57

Almo G™ napsal(a):

Hašek: Mně ta věta nepřipadá moc děsivá. Nějak mě totiž nepřekvapuje, že neonacisté argumentují antisemitsky. Co jiného očekávat od neonacistů? Vyjadřoval jsem se jen k procesní stránce. A tady, pokud uznáváme obžalovanému právo se hájit, pak nechť se háji, jak nejlépe umí.

Děsivé ale je, jestli to Hrad nebo někdo jiný vážně používá k rozeštvávání společnosti. Nedivil bych se...
14. 01. 2012 | 13:02

aga napsal(a):

Josef K

Vás, a nebo někoho s Vámi totožně uvažujícího a argumentujícího utřeli na BL:

http://www.blisty.cz/art/61855.html

ale vy si pokoj nedáte, grafomanie je silnější. Nejhorší je plebejec, kteý si hraje na všeználka a leze "nadnárodní šlechtě" do zadele.
14. 01. 2012 | 13:25

Karel Matoušek napsal(a):

hanah nás baví ...prý "už se tu agentí". Cui bono, hanko, cui bono? Schwarzenberg, Fischer? židobolševici? Bilderberg? Pray tell ...
14. 01. 2012 | 13:28

aga napsal(a):

Karel Matoušek

Zase přemlouváte bábu? Ta už Schwarzenbergovi prospěla. Určitě naprosto mimoděk.
14. 01. 2012 | 13:41

René, já a Rudolf napsal(a):

2 jenicek: vase doplneni ohledne Srbska (manzelka, clen klubu) jsou celkem relevantni skutecnosti k otazce podjatosti... ale u pana Mazla zadne takove nejsou a nikdo je ani netvrdi... u nej se proste jen rika, ze je nejakeho PUVODU, tedy ze od narozeni je jakysi jiny, divny, podjaty? pokud by byl clenem Ligy proti nacismu, tak je to samozrejme problem... ale tim clenem se stal pro svoje nazory, ze svobodne vule, nikol podle nejake puvodu...

pan advokat proste prekrocil dobre mravy a etiku advokata...
14. 01. 2012 | 14:12

hanah napsal(a):

Matoušek

hm, zato vy nikdy moc nepobavíte, i když se o to zubynehty snažíte.
Ptáte se špatně. Tady nejde o to v čí prospěch. Tady jde (zatím) o to, v čí sakramentský neprospěch. A to je to, co se samo vylučuje z normální diskuze. To už zavání...
14. 01. 2012 | 14:16

vico napsal(a):

Žádám nicka aga aby neurážel spoludiskutující! Konkrétně jde o tento prohřešek :

Karel Matoušek : "hanah nás baví ...Pray tell"

aga : " Karel Matoušek

Zase přemlouváte bábu?"
14. 01. 2012 | 15:03

hanah napsal(a):

vico

nedělejte si zbytečné starosti, s Matouškem máme dobrý vztah, on mě neuráží, on mě obdivuje, ale stydí se za to :-)

K věci

po pročtení článků i komentářů, které o kauze vyšly, většiny diskuzních příspěvků (hrůza jak lidé přemýšlejí za roh), jsem jednoznačně na straně logiky a zdravého rozumu, tedy autora blogu.
Především je neodpustitelná chyba, že někdo jako Mazel, se stal "nestranným" soudním znalcem ! Já na místě advokáta obžalované bych na to šla trochu jinak, jeho postup bych ale nevylučovala. Výkřiky Rychetského o vyloučení z ČAK, považuji za návrat do totáče. Aféra, která se z celé kauzy vyvinula, je záměrně kýmsi nafouknutá a nebýt možnosti zneužít ji proti prezidentovi, nenabyla by zdaleka takových rozměrů. Stanutí obžalované před soudem za její názory je ostuda české justice a konec se svobodou slova a projevu.
Příspěvky některých diskutérů svědčí buď o naprosté tuposti nebo vymytém mozku.
Připadám si jako na jiné planetě...
14. 01. 2012 | 15:32

von chucpe napsal(a):

No samozřejmě - jak by mohlo od advokáta náckyně být prohlášení někoho za Žida antisemitismem? Vždyť Židé přece vyvraždili 6 milionů bezbranných národních socialistů a teď ještě chtějí dostat tu poslední spravedlivou.

Bože bože - proč jsi jenom vložil duši do dobytčete.
14. 01. 2012 | 15:35

aga napsal(a):

vico

Prohřešek jsem spáchal vědomě. Doufám, že mi ho paní Hannah v zájmu vyššího principu laskavě promine.
14. 01. 2012 | 16:02

isolato napsal(a):

Kromě argumentace za pomoci ukázky z kinematografie mě fascinuje i neschopnost autora pochopit, že jím zvolený příklad vůbec nepodporuje jeho thesi, protože tam o námitkách k podjatosti porotců nikdo nerozhoduje na základě jejich (předpokládaného) etnického původu, nýbrž na základě jimi zastávaných názorů, případně podle vzhledu na jehož základě jsou ony názory odhadovány. Třídění podle etnického původu, od kterého by byly ty názory absolutně neoddělitelné, tj. rasismus v krystalické podobě, se tam skutečně nevyskutuje.
14. 01. 2012 | 16:45

hanah napsal(a):

Aha, tak to byl aga ! Peču kachnu a čtu nepozorně...
Záleží na tom, jak se budete chovat dál :-)
14. 01. 2012 | 17:00

aga napsal(a):

isolato

tvrdí se snad v námitce či v diskuzi, že je etnický původ ABSOLUTNĚ neoddělitelný od etnického původu?? Netvrdí se tam náhodou, že je PRAVDĚPODOBNÉ, že bude žid zaujatý proti náckům?? Vy sám absolutně vylučujete pravděpodobnost této námitky? Je to vaše neschopnost pochopit podstatu námitky nebo neochota a záměr?
14. 01. 2012 | 17:05

aga napsal(a):

ee oprava 16:45

..že je etnický původ absolutně neoddělitelný od určitých názorů? ..

hannah

vzorně, jak jinak :)
14. 01. 2012 | 17:07

isolato napsal(a):

to aga: "Padla námitka podjatosti znalce, mimo jiné založená na tom, že znalec by mohl být židovského původu, a tudíž obecně podjatý ve věcech trestných činů, které mají něco společného s antisemitismem." - Nějaký problém se čtením?
14. 01. 2012 | 17:18

Bzum napsal(a):

hanah: Myslala jsem, že v BIS pracují schopnější lidé, kteří umějí držet své emoce na uzdě. Nedivím se, že ji vyhodili.

Bzum: Paní podplukovnice, to vaše pobavení působí dost křečovitě. Byla jste špatnou náměstkyní a jste i špatná herečka.

isolato: A co ten ČERNOCH s dredama?
14. 01. 2012 | 17:26

Český tlučhuba napsal(a):

Výborný článek. Díky.
A z pokřiku fanatiků si nic nedělejme !
14. 01. 2012 | 17:43

isolato napsal(a):

to Bzum: "… Má dredy. Neblázněte. Ten bude při obžalovaném." Ani slovo o tom, že by vadil původ a/nebo barva pleti. :-) Tedy jde zde o "černocha s DREDY", ne o "ČERNOCHA s dredy" jak píšete vy. Hollywood rasismu opravdu tak nějak nefandí. Jinak - pokud jde o situaci u nás - já jsem si s českým trestním řádem příliš netykal ani v dobách kdy jsem jej v praxi daleko spíše potřeboval, ale pokud si (možná nepřesně pamatuju) k vyjádřední podjatosti vždy byl nutný nějaký konkrétní důvod u daného jednotlivce, ne obecná příslušnost k nějaké skupině, (etnické či jiné).
14. 01. 2012 | 18:13

Kanalnik napsal(a):

"Stanutí obžalované před soudem za její názory je ostuda české justice a konec se svobodou slova a projevu."

pani hanah nevadi slovni propagace a podpora nacismu, naopak by podle ni mela byt pripustna v ramci svobody slova a projevu jako "nazor"

muzeme tedy usoudit, ze pani hanah bud nepovazuje nacismus za hrozbu (zlehcuje jeho podstatu a dusledky), nebo jej primo podporuje

bagatelizuje jej tak jako tak, stejne jako autor a nekteri diskutujici

podle teto logiky:
slovni a verejnou vyzvu k ponizovani, odsunu ci v horsim pripade zabiti skupiny lidi, ci jedince (treba pani hanah) je tedy asi nutne brat jen jako nazor, nikoli propagaci nasili

[temto lidem se to obycejne hodi tak dlouho, dokud tuto logiku mohou pouzivat proti druhym a ziskavat tak vyhody pro sebe a ty "sve", jakmile se to ovsem zacne tykat jich, tak je to spatne]
14. 01. 2012 | 18:32

aga napsal(a):

isolato

podle vás:

"znalec by mohl být židovského původu, a tudíž obecně podjatý ve věcech trestných činů, které mají něco společného s antisemitismem."

je významově totožné s:

"Třídění podle etnického původu, od kterého by byly ty názory absolutně neoddělitelné"

tj. "od (jakéhokoliv) etnického původu jsou ABSOLUTNĚ neoddělitelné jakékoli názory" kontra

"MOHL by být jako žid obecně podjatý ve věcech TRESTNÝCH ČINU SPOJENÝCH S ANTISEMITISMEM.

Máte nějaké problémy se čtením, logikou a možná i něčím dalším?
14. 01. 2012 | 18:44

aga napsal(a):

isolato

Možná ale měl autor použít nějaký příklad z izraelské soudní, a stačilo by přistěhovalecké, praxe. Tam by se příklady krystalického rasismu skutečně našly snadněji.
14. 01. 2012 | 18:50

isolato napsal(a):

Myslím, že smysl citovaného textu byste ve smyslu Vaší interpretace nezměnil ani kdybyste byl jeho autorem, případně Carrollovým Humpty Dumptym osobně. Citovaná pasáž totiž výslovně tvrdí že "znalec by mohl být [potenciálně] židovského původu A tudíž zaujatý". Čistě jazykový výklad v podstatě jiný výklad vylučuje - doplňte si prosím vzdělání alespoň na úroveň maturity z českého jazyka než se pustíte do "rozborů" podobných tomu o jaký se pokoušíte zde. Děkuji předem.
14. 01. 2012 | 19:26

aga napsal(a):

isolato

Ale já přeci nezpochybňuji smysl citovaného textu. Ano, stojí tam, že znalec by mohl být podjatý (mimo jiné) i kvůli svému potenciálnímu židoskému původu. Tato podjatost by se ale dle textu týkala výslovně TRESTNÝCH ČINU SPOJENÝCH S ANTISEMITISMEM.
Zatímco vy se oháníte krystalicky čistým rasismem, který vidíte v autorovi podsunutém: "třídění podle etnického původu, od kterého by byly ty názory absolutně neoddělitelné.
Isolato - zase další nic pana Josefa K, podle úrovně argumentace - už jste si přečetl, co vám odpověděli na BL?
14. 01. 2012 | 19:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
14. 01. 2012 | 19:52

Josef K. napsal(a):

Kanálník., 18:32. Skvěle.
14. 01. 2012 | 20:13

jamo napsal(a):

Kanalnik napsal(a):
A. "Stanutí obžalované před soudem za její názory je ostuda české justice a konec se svobodou slova a projevu."
B. pani hanah nevadi slovni propagace a podpora nacismu, naopak by podle ni mela byt pripustna v ramci svobody slova a projevu jako "nazor"
C. muzeme tedy usoudit, ze pani hanah bud nepovazuje nacismus za hrozbu (zlehcuje jeho podstatu a dusledky), nebo jej primo podporuje
D. bagatelizuje jej tak jako tak, stejne jako autor a nekteri diskutujici
E. podle teto logiky:
slovni a verejnou vyzvu k ponizovani, odsunu ci v horsim pripade zabiti skupiny lidi, ci jedince (treba pani hanah) je tedy asi nutne brat jen jako nazor, nikoli propagaci nasili
E.[temto lidem se to obycejne hodi tak dlouho, dokud tuto logiku mohou pouzivat proti druhym a ziskavat tak vyhody pro sebe a ty "sve", jakmile se to ovsem zacne tykat jich, tak je to spatne]

A. ..co má Kanálník (jak příhodný nick) proti tomu tvrzení??
B. zná soudruh K. rozdíl mezi "propagace a podpora nacismu" a "názorem"?
C. "muzeme tedy usoudit" z čeho to, proboha, KDO může odvodit??
..no a potom "odvozování" nesmyslu z nesmyslů pokračuje až k bolševickému údernému bodu E. To je opravdu vrchol.. :-)
14. 01. 2012 | 21:18

Karel Matoušek napsal(a):

hanah
Ano, obdivuji vás, ale když vy už máte toho Bartoše.
14. 01. 2012 | 21:20

Karel Matoušek napsal(a):

jamo
Please, paní hanah má RÁDA propagaci nacismu ... nemáte načteno.
14. 01. 2012 | 21:22

Jan Netopil napsal(a):

Pane Hasenkopfe, moc rád bych Vás viděl, jak tento postup obhajujete v Německu nebo v Izraeli. Pevně doufám, že lidé jako vy se zde nikdy neujmou moci.
14. 01. 2012 | 21:48

jamo napsal(a):

to Karel Matoušek
A co to má společného s "logikou" Kanálníka??
14. 01. 2012 | 21:57

hanah napsal(a):

Matoušek

proč tu zase tak hloupě urážíte ? Vy jste přesně ten typ, co má hlavu pěkně propláchnutou. Kdy a kde se vám to stalo ?
Vy máte o celé kauze i jednotlivých aktérech naprosto jasno, jak vyplývá z vašeho blogu. Nepřipouštíte ani na chvilku, že se můžete ve svém úsudku mýlit ? Zažil vy jste za totáče soudy s lidmi, kteří říkali svůj názor nahlas nebo už jste byl pryč a sledoval to zvenku ?
doporučuji k přečtení :

http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/240475/Totalitni-prokurator-a-inkvizitor-Soudni-znalec-na-extremismus.html
14. 01. 2012 | 22:11

S.Š. napsal(a):

Bzum : Vidím, že jsem Vás musela hodně popudit. Lhala bych kdybych tvrdila, že mně to nezpůsobilo jisté potěšení. Je pozoruhodné, co dokáže jeden obtisknutý rozhovor ... :-)
14. 01. 2012 | 22:12

S.Š. napsal(a):

František Matějka. Tak to jo. To je autorita ... :-))
14. 01. 2012 | 22:14

hanah napsal(a):

jamo

Matoušek rád uráží, nemá-li co říct. Což je většinou.
14. 01. 2012 | 22:15

Josef K. napsal(a):

Tento blog bohužel ukazuje, kdo se v této zemi uchopil moci. Nic překvapivého, ani nic překvapivého, že je osoba autora spojena s Klausem. Nic překvapivého, že osoby spojené s Klausem se stále více angažují ve veřejném prostoru, nic překvapivého, že nacházejí mnoho sympatizantů, nic překvapivého není ani vysoké procento stoupenců vlády pevné ruky. Nic překvapivého není ani antiunijní neevropanství těchto postav.
Zkoumáním jednání českého průměru v průběhu Protektorátu a Normalizace lze dospět, že zde dlouhodobě historicky převládají tyto postoje.
O hajlujícím Klausovi by nebylo pochyb. Prognostický ústav dle vyjádření ekonomoa Tučka, člena Šikova týmu, který byl Komárkem přizván, byl vytvořen pro hlubokou integraci země do SSSR. Kalusové v mnoha generacích plní tento úkol s národní hrdostí.
Národní hrdost je spojena s hnědnutím a mýty. Jediným mýtem není spolupráce statisíců a milionů občanů ČSSR s přáteli ze Sovětského svazu, zde se mýtus kryje s realitou. S nacistickým Německem to nebylo jiné, ale Němce tu obecně nesnášíme, mýtus je reverzní.
Hurá k poměrům carského Ruska v duchu Kramářově a Klofáčově. Národovolectví v českých poměrech dnes znamená touhu po guberniálním statutu.
14. 01. 2012 | 22:18

židle napsal(a):

Hanah

Je podivné,jak nositelé totalitních myšlenek mluví kriticky o totáči.
14. 01. 2012 | 22:21

hanah napsal(a):Kdo je pro vás autorita netuším, nebo vlastně jo - paní Tydli :-). To co Matějka ve svém blogu napsal, rozhodně stojí za přečtení. Vám jsem to ale nedoporučovala.
14. 01. 2012 | 22:22

hanah napsal(a):

Jeden okopírovaný rozhovor ? Není to znevažování vlastní usilovné práce ?
14. 01. 2012 | 22:26

S.Š. napsal(a):

Josef K.:
Dnes odpoledne jsem vedla debatu s několika našimi historiky. Jejich názor je : neprojdou, vyhrocený nacionalismus nemá u nás naději na podstatnější úspěch. Zarážející spíš je, že pan Klaus již podruhé kráčí tam, kde byl v minulosti bit (2002). Kulisy se jen mírně mění, sudetští Němci číhající na bavorských hranicích by už nezabrali. Domnívá se patrně, že dnes, po dalších 10ti letech, jsou lepší výchozí podmínky (větší vystrašenost lidí, ap.). Uvidíme. Každopádně, Placákův povolební komentář z r. 2002 stále platí i dnes.
http://www.deml.cz/literatura/petr-placak-blazen-blb-zlocinec
14. 01. 2012 | 22:37

Enkidu napsal(a):

Na tomto místě se zcela obnažují charaktery, pokud někdo souhlasí s tím, že by se soudní znalec (a vlastně kdokoliv) měl bránit (slova Hasenkopfa) "nařčení", že je Žid, že by se vůbec toto mělo sledovat 65 let po holocaustu, tak je prostě fašisoidní sběř. Marná je trapná slovní radobyekvilibristika autora i dalších protofašistů z DOSTu, kterými se tady diskuse bude jen hemžit, stěhují se evidentně za svými "vyvolenými". Pokud chtějí soudního znalce napadat za jeho neodbornost, proč ne, ale za jeho "domnělý" původ, za to by dnes v Německu šli sedět všichni... Mimochodem, soudní znalec v těchto případech obvykle není vůbec nutný, každý trochu soudný člověk ví, co znamenají a na co odkazují symboly v rukou "dělníků". Asi těžko to bude číslo tramvaje, dresu, ukazování, jak velkého mám psa... Na to nikdo nemusí být expertem, aby švejkování náckovských advokátů uvedl na pravou míru.
14. 01. 2012 | 22:40

jirka napsal(a):

Podle vasi logiky tak vy musite byt nemec,tak se nam cechum vy a klaus neplette do nasich veci.klaus je taky nemecke jmeno
14. 01. 2012 | 22:48

Martin Klein napsal(a):

Od dob Aristotelových něco o něčem vypovídat znamená argumentovat. Na práci soudního znalce není podstatný jeho vnitřní postoj ke kauze, ale argumentace jeho posudku. O tom je li posudek relevantní i v argumentaci rozhoduje soudce (od slova souditi a také býti soudný, a doufejme být schopný rozsuzovat povahu argumentů). Trvám na tom, že soudní znalec není porotce. Nerozhoduje!!!
Bagatelizace názorových vystoupení lidí s postoji o nichž lze nalézt po soudné debatě shodu, že jsou extremní (ať už je zabarvení jakékoliv), ve svých důsledcích (historicky vyzkoušených!) riziková pro společnost, znanená být lhostejný k tomu co se ve společenství může prosadit a stát se realitou.
Ideje skutečně mají své následky, ale nikoly ty které scholastici přežvykovali ve středověku, ale ty, které žijí dnes mezi námi.
Kdo má uši, slyš...
14. 01. 2012 | 22:56

Kanalnik napsal(a):

jamo:

'zná soudruh K. rozdíl mezi "propagace a podpora nacismu" a "názorem"?'

pokud byste ten rozdil znal/a vy, respektive jej dokazal/a rozlisit v tomto pripade, tak byste se takto neptal/a... z toho usuzuji, ze zvrubne vysvetlovani meho pohledu by zde nemelo smysl, protoze to stejne budete videt jinak, at napisi cokoli
14. 01. 2012 | 23:15

Almo G™ napsal(a):

Enkidu napsal: "Mimochodem, soudní znalec v těchto případech obvykle není vůbec nutný, každý trochu soudný člověk ví, co znamenají a na co odkazují symboly v rukou "dělníků". Asi těžko to bude číslo tramvaje, dresu, ukazování, jak velkého mám psa... Na to nikdo nemusí být expertem, aby švejkování náckovských advokátů uvedl na pravou míru."

Souhlasím. Byla tady jednou taková debata, v níž jeden existenci nacistické symboliky usilovně zpochybňoval. Byla to debata pod článkem o předvolebním videu ponižujícím staré lidi. To připadalo tomu člověku jako ohromný nápad a při té příležitosti se svěřil s několika objevnými myšlenkami. Ostatně, nebylo to poprvé, jak je v archívu zaznamenáno.

Konkrétně:

"stejskal napsal/a:
...Se symbolikou číslic 18 a 88 se možná pletu, ale přijde mi to tak absurdní, jako kdyby někdo někde našel, že jakýkoliv jiný politik měl někde napsáno V.I.L. Opravdu si myslíte, že někdo z našich politiků, myslím těch demokratických, vyznává A.H., Stalina či třeba Klementa Gottwalda? Asi jsem naivní......"

"Pane přírodovědče, řekněte mi upřímně: Myslíte si, že číslo 18 na dresu je výraz obdivu k A.H. či se jedná o absolutní nonsens."

"Co se týče "Es kommt der Tag", je to prostě tak, jak jsem napsal. Nikoho neobhajuji, jen jsem uvedl fakta o tom, že toto úsloví se v německé literatuře objevuje dávno před Hitlerem. I já jsem jej již někdy použil."

Jak je zřejmé z diskuse, tehdy, stejně jako dnes (ale proběhlo to ve více debatách) mi zpochybňování neonacistické symboliky i ponižování starých, slabších, nezaměstnaných, méně početných jiné barvy kůže atd. připadalo jako mimořádně odporné, zhovadilé a nebezpečné. Právě tím se nebezpečí opět otevírají / otevřela zadní vrátka. Není divu, že si neonacisté dovolují stále více.

Jako stejně závažný problém mi připadá otázka politické angažovanosti soudního znalce, který se podílí na procesu zákazu jiné strany. To se podle mého názoru NESMÍ stát. Protože pokušení je velké a dříve nebo později je možné získaného know-how použít nejen k likvidaci neonacistické strany, ale i dalších, demokratických - jen konkurujících. Znovu to připomínám, aby tato důležitá věc nezapadla.
14. 01. 2012 | 23:24

Almo G™ napsal(a):

Citace jsem vybral odtud: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/veronika-vendlova.php?itemid=9618&from=300
14. 01. 2012 | 23:25

jamo napsal(a):

..pokud jste schopen základních logických úsudků, pak byste se měl vyhnout tvrzení, která odporují i velmi prosté výrokové logice. To jste udělal. Jen nevím, jestli v tom je jenom vaše hloupost nebo záměr.
14. 01. 2012 | 23:34

Kanalnik napsal(a):

jamo:

Mate nejake meritko, podle ktereho rozlisujete slovni propagaci nacismu od nazoru? Autor a nekteri diskutujici jako pani hanah na mne pusobi dojmem, ze to meritko nemaji, respektive je zamerne zamlzuji a relativizuji. Ne me pusobite takto svymi otazkami i vy.

pokud to meritko mate nastavene logicky a nikoli relativisticky, jak se vam to hodi, moje vyroky vam budou znit take logicky.... fakt, zkuste to :)
15. 01. 2012 | 00:05

hanah napsal(a):

Kanálníku,

úplně se štítím napsat váš nick, už samo to slovo je odporné. Neumíte argumentovat bez toho, aniž byste se neustále a nesmyslně odvolával na mě ?
měřítko..., hm, nastavené logicky..., měl byste to tady zabalit.
Propagujete neuvěřitelnou tupost.

ještě jeden pohled na věc:

http://streit.blog.idnes.cz/c/240330/Kdo-je-vyvoleny-kdo-extremista-kdo-spousti-norimberske-procesy.html
15. 01. 2012 | 00:20

Kanalnik napsal(a):

hanah

ja jsem vas v teto diskuzi zminil asi tak dvakrat/trikrat, tak to snad neni zas tak moc... navic to bylo s dobrym umyslem dat priklad ostatnim diskutujicim a odkazat na vase prispevky v ramci meho argumentu

...ale nic vecneho k tomu, co jsem napsal vyse, nemate, jen neco o tuposti a mem nicku...

...kdyz ma nekdo jine merito na sebe a jine meritko na ostatni, tak to logicke neni, to se na me nezlobte... ve vase pripade to neni ale novinka, to byl jeden z duvodu, proc jsem pouzil vase prispevky a reagoval na ne

za odkaz dekuji
15. 01. 2012 | 00:46

hanah napsal(a):

ještě si kanálníku přečtěte oba znalecké posudky. Od Mazla i ten revizní. Stojí to za to. Třeba najdete "měřítko"
15. 01. 2012 | 00:53

Johanessohn napsal(a):

Takže podle autora zřejmě nacisty smějí nezaujatě soudit pouze jiní nacisté - kdokoliv jiný je ve vztahu k nim zjevně podjatý.

To rozhodně dává smysl...tedy pro nacisty. :-)
15. 01. 2012 | 02:14

stehno napsal(a):

Všichni víme, jaký význam má slovo žid ( nemyslím příslušníka vyvoleného národa) v českém jazyce. Částka 690 tisíc to jen potvrzuje.
15. 01. 2012 | 06:21

Karel Matoušek napsal(a):

hanah
Matějka nebo třeba Paulczynski jsou mými intelektuálními vzory. Čtu je ráno i večer. A kde vás prosím URÁŽÍM? Neustále si libujete v tom, jak souzníte se zvuky, jež vyluzuje Klausův génius ABB. A ten zcela jasně propaguje antisemitismus a (kléro-)fašismus. Můžete zde prosím také odhalit a rozkrýt mrzké rejdy AGENTKY ŠAUEROVÉ? Kdo ji financuje, kdo za ní stojí a kolik $$ jí to nese? Děkuji.
15. 01. 2012 | 09:50

resl napsal(a):

Proč vám Hasenkopfe zmizelo z vašeho profilu, že pracujete pro Hrad ? Vím, že to je rozvedené dál, ale proč to zmizelo teď, když to tam ještě nedávno bylo ? Nestydíte se, že ne ?
15. 01. 2012 | 10:42

Deja vu napsal(a):

Smrt je mým řemeslem

Je po válce a Rudolf je vyslýchán. Nechápe své obvinění, či lépe řečeno necítí vinu. Protože on pouze plnil rozkazy...
Prokurátor se ptá: "Mám tomu rozumět tak, že kdyby se to znovu opakovalo, vy byste to už neudělal?" Rychle jsem odpověděl: "Dělal bych to, kdybych k tomu dostal rozkaz."
Bylo jasné, že soud nepřikládá mým poznámkám žádnou váhu, ale že se snaží to, co jsem říkal, použít proti mně. (Pravděpodobně byl podjatý, poznámka Deja vu). Během procesu vykřikl prokurátor: "Zabil jste tři a půl milionu lidí!" Požádal jsem o slovo a opravil ho: "Promiňte, zabil jsem jich jenom dva a půl milionu." V sále se okamžitě ozval hluk a prokurátor křičel, že bych se měl stydět za svůj cynismus. Ale já jsem neudělal nic jiného, než že jsem upřesnil nesprávné číslo.
"Byl jste tam tedy proto," vykřikl (zřejmě podjatý, poznámka Deja vu) , prokurátor vítězně, "aby bylo co nejvíc plynu na vyhlazení pokud možno co největšího množství lidí."
"Byl to rozkaz."
(tedy bylo to zřejmě legální, poznámka Deja vu).
Tyto závěrečné věty naprosto ukazují cyničnost a nedostatek rozlišovacích schopností, který doprovází Langův (a v souvislosti s tímto blogem nejen jeho), lidský úpadek.
15. 01. 2012 | 10:54

Snad normální napsal(a):

Právník Kočí společně s panem autorem blogu předvádějí rasizmus v právní praxi. Bohužel, historie se opakuje a zdá se, že hrad se snaží parafrázovat kus historie, kdy v době hospodářské krize ve třicátých letech zašil fašismus veliký vzestup.
Snad jsou lidé dostatečně poučení a nezapomínají!
Přeji všem ideologům a nacionalistům spoustu tvrdé práce v roce 2012, tak aby neměli čas přemýšlet nad hloupostmi.
15. 01. 2012 | 11:29

žid leží dle židle napsal(a):

ostatně soudím, že žid je zcela zákonitě podjat ve věci tzv. extrémismu, obzvláště v zemi, kde je extremistou každý, kdo chce jen stejná práva a stejný metr, jako každý jiný občan, a dokonce když zcela oprávněně žádá vládu, aby hnala svinským krokem přivandrovalce za vyššími sociálními dávkami zpět do jejich mateřských zemí
15. 01. 2012 | 11:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 01. 2012 | 11:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane resle,

už jsem autora upozornil, že blogy na Aktuálně.cz se prezentují jako prostor pro texty zajímavých a inspirativních osobností (a tedy zde blog nemůže mít každý, kdo si o něj řekne. Odmítám řadu žádostí o blog, někdy i poměrně známých a vlivných lidí, čímž se lišíme třeba od idnes, kde jej může mít kdokoliv).

Proto je v úvodu vizitky vždy uvedeno něco ze skutečností, které autora mezi blogery na Aktuálně.cz kvalifikují. V jeho případě je to fakt, že působí jak poradce prezidenta republiky. Považuji za fair, aby čtenáři tuto, dle mého relevantní informaci měli na očích (samozřejmě nejen v jeho případě).

Libor Stejskal
15. 01. 2012 | 11:59

muromec napsal(a):

Já jsem si taky se zájmem vyhledal, zač pan znalec obdržel údajně 690 tisíc, a bojím se, že si nad tím ukroutím hlavu. To snad není možné. Tady si někdo dělá srandu z celého světa. (Doufám, že to nevyznělo antisemitsky).
15. 01. 2012 | 12:14

Almo G™ napsal(a):

"V tiskové zprávě, kterou připravili jeho lidé, stojí, že si Mazel loni v březnu za vypracování posudku pro policii řekl o 313 tisíc korun. "Je to nesmysl, pan magistr Mazel má ještě další práci a povinnosti advokáta. Jsem přesvědčen, že se pouze snažil obohatit na úkor státu," prohlašuje Kočí.
Znalec podle něj vykázal 690 hodin za 50 pracovních dnů, tedy zhruba čtrnáct hodin práce denně.
Pracoval jsem i o víkendech, ohradil se Mazel
Mazel to rezolutně odmítl. "Posudky, které jsem zpracovával jako samostatný znalec, stály od patnácti set do sedmi až osmi tisíc. Dělal jsem jich za dobu znalecké praxe deset, z toho je vidět, jak to je 'lukrativní' činnost. Posudek, o němž mluví pan Kočí, se týkal materiálů z akce Power (zásahu proti neonacistům, pozn. red.) a má 500 stran. Realita je taková, že jsem pracoval včetně víkendů a těch dnů nebylo 50, ale 70," řekl Mazel iDNES.cz.
Při 70 dnech práce to vychází bez pár minut na deset hodin práce denně. Volno o víkendu si Mazel podle svých slov udělat nemohl, protože státní zastupitelství žádalo o posudek do určitého data."

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/mazel-predrazoval-posudky-tvrdi-pravnik-na-zida-se-pry-jen-ptal-pw1-/domaci.aspx?c=A120112_095807_domaci_jw
15. 01. 2012 | 12:19

Jokles napsal(a):

Vážený pane Hasenkopfe ! Pečlivým čtením Vašeho článku, se kterým bez výhrad souhlasím, a následným čtením žlučovitých výlevů "diskutujících", jsem získal dojem, že větší část těch příspěvků pochází z jedné dílny a to na objednávku. Tím se získává dojem, jak mnoho "obyčejných lidí" je proti Vám. Ale to bychom nesměli mít 22 letou zkušenost s mediální praxi v této zemí. I když musím přiznat, že z nich dobrá třetina příspěvků proti Vám je vyvolána pouze skutečnosti, že jste poradcem V.Klause. A to je pro ně nepřijatelné ! Typický slovník jeho letitých odpůrců je nezaměnitelný. Doufám, že Vás tyto výpady nedokázali zviklat ve Vašem názoru a zásadového postoje. Uvádím, že nejsem příznivcem p. presidenta, nicméně si jej, jako politického protivníka, vysoce vážím právě pro jeho zásadový postoj prakticky ve všech problémových oblastech naší země. A chce se mi věřit, že jste jedním z těch, kteří tomu svým dílem přispívají.
Patrik Semecký
jokles@seznam.cz
15. 01. 2012 | 12:23

Anba napsal(a):

l. "she´s wrong" podle anglickočeského slovníku Státního pedagogického nakladatelství n.p. z r.1964 znamená "je ublížená, ukřivděná" -prosím, nechlubte se tím, že je překlad podle Vás, logicky by přece nikdo tupě nepřekládal "nemá pravdu",

2. Znalec má v prvé řadě ZNÁT problematiku, proto je to znalec. Pokud by pan Mazel měl židovské nebo nežidovské předky v koncentráku a znal i z rodinných dokladů a historického studia počátky a důsledky nacionálního socialismu, podle Vás by neměl mít právo být znalcem v této problamatice u soudu? Podle mne by toto právo výsostně měl, a mohl posuzovat lépe než neopeřenec právník ať Mazel nebo Hasenkopf, protože tito mladíci se jen předvádějí za účelem zisku, jeden jako druhý.

3. Oprávněnost vyúčtované odměny by měl posoudit soudní znalec.Nejlépe někdo s minimální mzdou.

4. Občané si jsou před zákonem rovni, pane právníku Hasenkopfe.
15. 01. 2012 | 16:20

Dobré odpoledne napsal(a):

Již staří Řekové včetně Kréťanů věděli, že proti Diké, jako spravedlnosti a právu, stojí Léthé, tedy věčné zapomnění. Diké musí neustále bojovat o přežití, aby svět neupadl do noci a zatracení. Někdy je proti Diké přímo stavěna bohyně Adikia (bezpráví a nespravedlnost),
ovšem skutečným opakem Diké je Léthé - věčné zapomnění. V tomto obraze nalezneme vysokou symboličnost.

Zde je poukázáno na fakt, že právo, spravedlnost vycházející z řádu není něčím přirozeným, co lze kdykoliv kdekoliv nalézt a bez předchozího vývoje aplikovat. Ono ,,věčné zapomnění" k nám promlouvá hlubokým filozofickým poselstvím o nutnosti historie a kontinuity existence, která udržuje v chodu spravedlnost, morálku atd.
Pokud zapomeneme na principy spravedlnosti, budované po staletí, pak zvítězí Léthé a to by byl konec lidské kultury, konec lidskosti vůbec. I proto je natolik důležité stále vyzdvihovat historický vývoj pohledu na spravedlnost, protože bez něj by žádná spravedlnost neexistovala.
15. 01. 2012 | 16:41

isolato napsal(a):

to aga: Na BL mi jistě na nic neodpověděli, zejména z toho důvodu, že jsem tam nikdy nic nenapsal (ačkoliv jsem vždy s proletáři soucítil, nemůžete ode mě čekat, že bych trávil čas jejich doučováním), pod přezdívkou "Josef K" nikde nevystupuji, a nechápu "myšlenkové" pochody kterými jste k této své představě přišel. Krystalicky čistý rasismus kupodivu celou dobu - což lze zjistit zcela zběžným přečtením mých příspěvků zde - vidím v oné premise p. Hasenkopfa (a Peciny), že někdo je svým [potenciálním] etnickým původem determinován do té míry, že je podjatý ve věci týkající se trestných činů s onou skupinou spjatých. někoho o jejich přečtení, pokud Vám toto z nějakých důvodů ušlo. Děkuji.
15. 01. 2012 | 20:40

isolato napsal(a):

Oprava: V poslední větě mého předchozího vypadlo slovo "Poproste" před slovem "někoho".
15. 01. 2012 | 21:05

Medikolog napsal(a):

Teda ten posudek pana Mazla - to je síla. Měl by být publikován všemi tiskovinami co kritisují námitku podjatosti.

Pane Hasenkopf, děkuji za jeho zveřejnění. Má hodnotu tak tři koruny padesát...
15. 01. 2012 | 21:47

Helmut von Fartland napsal(a):

Advokat s nemeckym prijmenim by se nemel k nicemu, tykajiciho se zidovske tematiky vyjadrovat.
15. 01. 2012 | 22:23

ulik napsal(a):

je nadělní, takže v roce 2012 v České Republice poradce prezidenta říká, že někteří lidé by měli dokazovat, zda jsou ci nejsou židovského původu, pravděpodobně podle norimberských zákonů. Tak to jsem si nemyslel, ze se neceho takoveho strasneho jeste doziju.
15. 01. 2012 | 23:30

Jan Martin napsal(a):

Celý komentar PH k problematice se jevi jako vecne vykloubeny v principialnim pohledu na roli práva v civilizovaném světe.Nabizí se otázka proc. Vypada to ze PH je bud absolvent nekvalitni pravni skoly,... anebo kvalitni pravni školu narouboval na mizernou stredni skolu ...coz vypada pravdepodobneji...ale potom by si jeho alma mater mela uvedomit, ze neskodi proklepnout obcas studenty z latky z gymnazia (nebo dokonce z osmiletky).... Rad bych zde pripomel maturitni minima z nemeckých (ci rakouskych) gymnazií, které davaji dobry zaklad pro elementarni pravni povedomi.
16. 01. 2012 | 01:23

hanah napsal(a):

Matoušek
píšete a lžete:
"Neustále si libujete v tom, jak souzníte se zvuky, jež vyluzuje Klausův génius ABB. A ten zcela jasně propaguje antisemitismus a (kléro-)fašismus. Můžete zde prosím také odhalit a rozkrýt mrzké rejdy AGENTKY ŠAUEROVÉ? Kdo ji financuje, kdo za ní stojí a kolik $$ jí to nese? Děkuji."

Bartoše považuji za chytrého člověka a dobrého novináře. Neztotožňuji se s ním však ve všem. Já jsem zapřísáhlá ateistka, on ne. Pokud propaguje antisemitismus, je to jeho věc. Kdybyste neopakoval to, co zde papouškují některé úplně tupé nicky a event. se občas zamyslel nad obsahem mých příspěvků (vím že píši ve velké zkratce, ale mé příspěvky jsou určeny těm méně tupým), zjistil byste, že jak k Źidům, tak k Izraeli, mám vztah více než kladný.

Pokud jde o "AGENTKU ŠAUEROVOU" (to jste napsal vy), nevím. Občas na sebe nechtě něco prozradí, něco z jejích textů probublává ven, ale tohle ještě nepustila ...:-)). Nick Bzum má zřejmě více informací, což v SŠ vzbudilo jistý neklid. Ale třeba se mi to jen zdálo.
16. 01. 2012 | 01:42

Terry napsal(a):

Americký systém (laických) porotců má - a především vzhledem k našemu stavu zahlcení soudů, kvality soudců a eventuálně "justiční mafie" - další nespornou výhodu:

žaloba musí PŘESVĚDČIT (laickou) porotu o důvodech žaloby, musí předložit důkazy; obhajoba zase své, žalobu vyvracející, a porota se musí JEDNOMYSLNĚ (!!) dohodnout na verdiktu.
Tím, že porotci nejsou advokáty, rozhodují na základě předložených faktů žaloby a obhajoby "lidsky", tak, jak to "cítí".

U nás rozhoduje většinou samosoudce nebo soudní senát (viz Soudní senát - Wikipedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_sen%C3%A1t), často aniž by byl schopen pořádně prostudovat veškeré materiály; proto takové průtahy a dlouhé doby soudních řízení (často až do promlčení skutku), proto tolik odvolání a vrácení k novému projednání, kdy často stejný soudce v novém řízení vydává (podle pokynů odvolacího osudu) opačný (!!) verdikt než byl ten jeho původní (a ani se nezačervená).
16. 01. 2012 | 08:19

muromec napsal(a):

anba:
A teď mi třeba vysvětlete, jestli byste vy jako Žid souhlasil, aby na vás někdy v nějaké souvislosti vypracovával posudek jinak vyhlášený odborník o kterém se ví, že je možná antisemita? To je přesně ta sámá situace, jenom naopak. Ještě stále vám to nedochází?
A zkuste se taky vyjádřit k CENÉ za ten osmistranový posudek obsahující pouze samá jalová, všeobecně známá tvrzení, které by i inteligentní laik bez problémů sesmolil do dvou dnů. Celou tu literaturu uváděnou ve zdrojích přece pan "znalec" musel mít dávno přečtenou zepředu-zezadu nejméně desetkrát, takže ohánět se přípravou a hledáním není taky dost možné.
16. 01. 2012 | 09:07

rejpal napsal(a):

muromec
Celá ta aféra není nic jiného než důsledek známého "pozlacování zlatého vejce". Argumentů proti znalci bylo pokud vím víc, a ty druhé tuším dva byly věcné (nevím, zda správné, ale to není v tuto chvíli relevantní). Proč musel advokát přidávat ten třetí? Navíc hloupý a neetický. Neetický proto, že se někomu podsouvá určitý přístup jen z titulu toho, kým se narodil (v dané věci je navíc obtížné získat kohokoli, kdo má odstup (není na žádné straně). Normálně smýšlejícímu člověku jsou ta hnutí hlásající se k odkazu něčeho, co po sobě zanechalo hromady mrtvých, odporná. Nemusí to však nic měnit na nestranném posouzení, zda obviněný se k něčemu takovému hlásí nebo ne. Tady jakoby se předpokládalo, že když je někdo Žid, něčeho takového a priori není schopen.
Vaše srovnání nesedí. Židem se člověk narodí a nemůže si vybírat, antisemitismus (stejně jako všechny -ismy) je získaný postoj, každý si ho může a nemusí zvolit. U antisemity se podjatost v určitých věcech očekávat dá, u příslušníka nějakého etnika k tomu není důvod. Což samozřejmě nic nemění na tom, že znalec může být nekvalifikovaný z nějakých úplně jiných důvodů.
16. 01. 2012 | 10:19

Silvie napsal(a):

Hanah,

nechtěla jsem se zapojit, jen jsem si tu diskusi tak matně pročetla a mám z té fanaticé "humanistky" Šauerové úplně stejný dojem. Taky se mi okamžitě vybaví slovo "soudružka" - asi k tomu charakter jejího slovního projevu svádí.
Ve všech diskusích dává okázale najevo svou "intelektuální a mravní výši" - jako by očekávala shora pochvalu (proto zřejmě používá i vlastní jméno, snad?!). Něco tak servilního a neuvěřitelného se málokdy vidí - té může konkurovat už jenom Tydlitátová s Kostlánem.
A u Matouška se nedivím ničemu - ten má o právu poměrně vyhraněné představy(Klaus a svěrací kazajka) - každý, kdo si dovolí kritizovat nedotknutelné, je pro něho antisemita.

Obzvláště mne dojímá, jak se hned opřel do jednoho z mála lidí, jenž měli kuráž se ubohého advokáta Kočí zastat (mám na mysli autora blogu).
Podle Matouška je tedy mediální štvanice na člověka v pořádku, ale v momentu,kdy se za oběť této zveličené kauzy kdokoliv postaví a nesouhlasí s masou tupě přitakávajících, je dotyčný prohlášen za vyvrhele!!!
Že vás vůbec jeho názor zajímá...

muromec,
toto je případná poznámka - zajímalo by mne, co "spravedliví" na to!
re CAPTCHA - něco šíleného, 5x opakuji - naprosto nečitelné, stupidní - udělejte s tím konečně něco, kdo to má luštit - přes písmena černý flek, proč jsou tak dlouhé?

Po šesté...
po sedmé...
po osmé...
po deváté - co to je?
16. 01. 2012 | 10:22

Silvie napsal(a):

oprava - kteří měli kuráž
16. 01. 2012 | 10:25

Sylva Šauerová napsal(a):

Bzum napsal(a):
... jinak to vypadá, že tu nejste soukromě, ale služebně, paní podplukovnice.
13. 01. 2012 | 23:21

hanah napsal(a):
Bzum
nespletl jste se. Paní SŠ je tu služebně ... tady se agentí .... :-)
14. 01. 2012 | 12:47

Karel Matoušek napsal(a):
hanah
Můžete zde prosím také odhalit a rozkrýt mrzké rejdy AGENTKY ŠAUEROVÉ? Kdo ji financuje, kdo za ní stojí a kolik $$ jí to nese? Děkuji.
15. 01. 2012 | 09:50

hanah napsal(a):
Matoušek
Pokud jde o "AGENTKU ŠAUEROVOU" (to jste napsal vy), nevím.
16. 01. 2012 | 01:42

---------------------

Ne, paní hanah, takhle to nepůjde. Zkuste odpovědět znovu. To, že tady PRACUJI, jste napsala už poněkolikáté. Naposled dne 14. 1. 2012 ve 12:47 : "Paní SŠ JE TU SLUŽEBNĚ. TADY SE AGENTÍ". Tak ještě jednou : pro koho tady PRACUJI, paní hanah ?
Dávejte, prosím, pozor na to, co píšete. Nejen dnes. Jsem trpělivá, ale všechno má své meze. Myslela jsem, že jsem se s Vámi vypořádala už definitivně a že se jedná jen o Vaši ... dejme tomu ... jistou intelektuální nedostačivost. Ve spojení s bezbřehou zlobou to ale vydá. Vypadá to, že to, co jsem Vám napsala dříve, nestačilo. O.K., můžeme tedy pokročit dál. Tak ještě jednou, paní hanah : pro koho tady PRACUJI, kdo tady AGENTÍ ?

P.S.: Ještě maličkost. Myslíte, že to, co zde napíši, případně i o sobě, píši nevědomky, že mi to jen tak mimoděk "uklouzne" ? Opravdu ? :-)
16. 01. 2012 | 11:38

Velekněz Ratata napsal(a):

What a mnice old mness it all mnakes ...
16. 01. 2012 | 12:01

vasja napsal(a):

Pozor.
Nick "Šauerová" budí důvodné podezření, že je "Kostlán"
16. 01. 2012 | 14:24

hanah napsal(a):Co takhle dál nepůjde, paní SŠ ? Asi si to ve svém zapálení neuvědomujete, ale vy nejen urážíte, vy madam ve své nadutosti a neuvěřitelné povýšenosti vyhrožujete.
Cože jako VY jste si se mnou vypořádala definitivně ? Cože mi nestačilo ? Uvědomujete si laskavě, jak se chováte ?
To co tu předvádíte překračuje rámec normální diskuze.
Běžte se bodnout, milá paní.

P.S.
Ano. Myslím. Nevědomky totiž používáte styl Rudého práva z doby před 30ti lety.
16. 01. 2012 | 14:28

Silvie napsal(a):

Hanah,

vsadím se s vámi, že dáma bude bývalá soudružka.
Zřejmě jedna z "disidentek" ,co v 50.letech horlivě podepisovaly petice a pak v 68.roce chytly špatný vítr...
Zcela jistě se živí nějakou pochybnou činností, přisátá na státní aparát. Nejlepší jsou ty "lidskoprávní"aktivisti - to je slušný byznys.
Taky mi to vyhrožování přišlo případné.
A těch vulgarit od dalších "inteligentů" si nevšímejte - vypovídají o jejich intelektuální úrovni.
16. 01. 2012 | 14:54

hanah napsal(a):

Silvie

Díky. Ta paní je zřejmě tak přesvědčená o své dokonalosti a o "intelektuální nedostačivosti" druhých, že ztrácí soudnost. Právě ty manýry, které používá, o ní hodně vypovídají.
Několikrát jsem jí napsala, ať se nebere tak vážně, že já se sem chodím bavit, zatímco ona pracovat. Myšleno tak, jak o sobě sama píše - že udělá všechno co je v jejích silách, aby zabránila Klausovi v jeho politických aktivitách, že se o to snaží kde může, dokonce si prý i zaznamenává kolikrát Klaus vycestoval či nevycestoval do zahraničí...
pak ji kdosi nazval podplukovnicí... a podle reakce (i viz výše), to asi nebyl vhodný žert, páč to paní SŠ nějak rozhodilo. Lehké popichování a ejhle - mám na krku kdovíco :-))
Takový fanatismus jsem snad u nikoho jiného nezaznamenala.
Ani SŠ ani jiní, natož ten kydač hnoje mě nerozhodí. Jen ho prásknu panu Stejskalovi.
vasja

nejoblíbenější blogerka SŠ je Tydlitátová, o Kostlánovi nevím jestli ještě žije... Ano, všichni tři mají podobný styl :-)
Hezký večer
16. 01. 2012 | 16:57

Bzum napsal(a):

Sylva Šauerová: Když o sobě všechno vyslepičíte na internetu, tak se pak nedivte.
"Re: Hucin, tajny agent, ktery selhal:
Autor: Sylva Šauerová Datum: 10.04.2006 18:59

Tak to tady (v této zemi), pane, neříkejte, jinak se se zlou potážete. Tady není nikdo schopen pochopit, že Hučína by vymetla každá zpravodajská služba na světě. Myslím, že on dodnes nepochopil, že kontrarozvědka je vojensky organizovaný bezpečnostní sbor. A je to opět, jak píšete, otázka vzdělání. I za tuto připomínku jsem opakovaně sklidila nadávky.

P. S. : Autorovi : Nebyl degradován ? Já také ne. Mohu si proto ještě dnes psát před jméno pplk ???"
A k tomu, že jste odešla na vlastní žádost (taky se to dá vygooglovat během 3 minut). Byla to vaše iniciativa, nebo vám v BIS řekli paní Šauerová, napište si žádost, jinak bychom vás museli vyhodit?
16. 01. 2012 | 17:33

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený pane Hasenkopfe,

Znáte latinské úsloví "Nomem, omen"?

Dovoluji si upřesnit Vaše Králováky, kteří měli v podvědomí vyvolat odezvu "Chodové".

Byli totiž dvojí "Králováci". Ti českého původu sídlili v podhůří a byli sedláky. Ti druzí byli německého původu a přistěhovali se do horské Šumavy po třicetileté válce. Živili se sklářstvím, hamernictvím, dřevorubectvím, pastvinářským. Jméno Hasenkopf bylo u nich běžné, jak dokazují četné zápisy. A rozhodně se nenazývali "Králováci", ale die "Künigen"

Takže pokud nemáte rád Němce, nemáte rád své předky.

Existovala i počeštělá větev Hasenkopfů. Tak například nějaký Miroslav Hasenkopf, český policista v Terezíně, byl roku 1948 odsouzen na 15 let.

Ono není vše jen černé nebo bílé.
16. 01. 2012 | 18:20

Sylva Šauerová napsal(a):

Hanah :
Ne, paní hanah. Tak ještě jednou :

hanah napsal(a):
Bzum
nespletl jste se. Paní SŠ je tu služebně ... tady se agentí .... :-)
14. 01. 2012 | 12:47

Píšete-li o někom to, co jste napsala výše, jistě se za takové tvrzení můžete postavit. Nelze se toho zbavit tím, že v dalším příspěvku napíšete : NEVÍM.
Tak ještě jednou : koho zastupuji, jsem-li zde SLUŽEBNĚ, pro koho to "AGENTÍM" ?
Byla jste "statečná" v pomluvě, buďte statečná i nadále, dospělý a svéprávný člůověk přece musí umět svá tvrzení obhájit. Rudé právo sem nepleťte, takhle se pozornost odvádět nedá.
P.S.: Líbí se mi každopádně, že administrátora upozorňujete na "sprosťárny" jiných a žádáte "zásah". Ten, kdo zde dlouhodobě uráží kdekoho, to jest autory i diskutující, jste přece především Vy.
16. 01. 2012 | 18:28

Sylva Šauerová napsal(a):

Bzum :
Aha, tak to "přiletěl" pan Hučín osobně. Budeme si tedy povídat především o Vás. Ano, na tom, co jsem napsala, trvám. Pan Hučín nikdy neměl být přijat do BIS (nejpozději k 1.1.1993), protože nesplňoval zákonné podmínky pro přijetí, to hned v několika bodech. A ano, každá zpravodajská služba světa by se s ním, pokud by se choval tak, jako se choval, musela rozloučit, to je jasná věc, o níž také není třeba diskutovat.
Pokud se týká odchodů ze služby, není to jednoduché. Toho, na kom nelpí žádné porušení služební kázně ani žádný další prohřešek, prakticky propustit nelze. A ano, když jsou nějaké problémy, řeší se to občas tím, že dotyčnému se doporučí, aby si sám žádost napsal. I tak ale musejí být pro takový postup nějaké důvody. Většinou ne u člověka, který se ničeho nedopustil, je pravidelně odměňován, služebně povyšován a tomu odpovídá i jeho služební hodnocení, nemá žádné vedlejší aktivity ani styky, ap., což byl i můj případ. Vy, pane Hučíne, prosím, neposuzujte, zda jsem byla či nebyla dobrou náměstkyní. Kdybych byla tak mizerným pracovníkem, jak tvrdíte, nepřežila bych ve funkci první půlrok. Namísto toho, totiž než jsem podala žádost o uvolnění ze služebního poměru, jsem byla ve funkci plné čtyři roky. O uvolnění jsem požádala proto, že jsem dlouhodobě nemohla souhlasit s nadřízeným, který fakticky neřídil, neorganizoval ani nekontroloval úřad, čímž porušoval zákon o BIS. Jak víte, stane-li se něco takového, tedy nemůžete-li dlouhodobě souhlasit s nadřízeným, nezbývá, než rezignovat. Mohla jsem si vybrat, protože POTÉ, co jsem žádost podala, mně bylo nabídnuto přeřazení a týden na rozmyšlení, což je dobře patrné i z dat na samotné žádosti o uvolnění. Ředitel vyslovil souhlas s týdenním zpožděním, až když jsem trvala na odchodu. O věci nevíte nic, v centrále jste nikdy nepracoval, do Prahy stovky kilometrů. Ano, jistě se tehdy povídalo ledacos, odchod náměstka ze služby je vždycky tučným soustem. Něco z toho, co se "povídalo", pak mohlo doputovat i k Vám. Bylo to nicméně tak, jak jsem právě popsala a mohu to i prokázat. Dodat musím, že většina toho, co jsem teď napsala, se objevila i v dobovém tisku. To, že Šauerová byla "vyhozena" si tehdy netroufl napsat ani Blesk ... a že toho napsal dost ... :-)
Vidím, že je ve Vás stále trpkost. Prosím, zapomeňte na to, jde o staré věci, které už nikoho nezajímají. Podobně jako Vy, ani já jsem neodcházela ze služby s chutí, tu práci jsem měla ráda a obětovala jsem jí opravdu hodně. Zapomeňte už konečně na staré křivdy a vyrovnejte se s Vaším odchodem. Však jste se taky o něj sám mocně zaloužil.
P.S. : Hlavně mi nepište, že nejste Hučín ... :-) výčitka z Vás táhne na sto honů, a pokud možno, nepište už nic. Víte, co mně na Vás vadí ? Že jste takový srab, že se nedokážete ani podepsat. Myslela jsem, že jste osobně statečnější. Bez obloučku.
16. 01. 2012 | 18:58

P.H. napsal(a):

Pane Hrbku, děkuji.

Ne, nebylo mým cílem vyvolat asociace na Chody. Pokud vím, Králováci naopak byli něco jako jejich konkurenti. Obě skupiny byli přímo poddány králi, neměli jinou vrchnost, a nevztahovalo se na ně nevolnictví. (Asi proto ty svobodomyslné geny.) A zatímco Chodováci zrušení nevolnictví těžce nesli, protože tím fakticky přišli o svá privilegia, Králováci to vzali "sportovně" a s novou, do té doby znevolněnou konkurencí začali prostě soutěžit. Jsem na straně Králováků, ne Chodů, kteří fakticky chtěli nevolnictví zachovat a jeví se mi jako ublížené primadony.

Napsal jsem, že nemám rád Němce "jako třídu". Pro své předky a i některé jiné osoby mohu udělat výjimky. Ale v zásadě vůči Němcům uplatňuji presumpci viny :-)

Nevím, z které skupiny Králováků moji předci byli, mám je doložené do poloviny 15. století a byli skláři (což je sympatické povolání). Tedy, nekontroloval jsem to, jsem ty prastrejdovy spisy prostě zdědil. Pokud se dožiju důchodu, možná si udělám čas, abych to prověřoval obecní kroniku po kronice, matriku po matrice.

I s tím Terezínem máte jistě pravdu, v sev. Čechách je tohle jméno také běžné. Je běžné na Klatovsku, na Ústecku a na Táborsko - Benešovsku. A pár nás doputovalo až do Prahy, táta byl "naplavenina" z Benešova a byl stejně paličatý, jako já. Jestli existuje vazba mezi těmi na severu a na jihu, nemám tušení.

Pokud jde o mé předky, cítili se Čechy před válkou i za války a počítám, že i za Rakouska.
16. 01. 2012 | 20:05

Silvie napsal(a):

Ne, Hučín jsem já!
Ajta ,krajta - tak nám tu na světlo vylézají ozajstní agenti.Hanah měla pravdu.
16. 01. 2012 | 22:05

Bzum napsal(a):

Tak jsem si vygooglovala i toho Hučína, paní Šauerová:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Hučín

Taky pěknej magor. Je vůbec možné, aby nějaký člen tajné služby to měl v hlavě v pořádku?

A děkuji za vysvětlení, jak to bylo s vaším odchodem ze služby. Přesně to jsem z vás chtěla vymámit.
16. 01. 2012 | 23:03

S.Š. napsal(a):

Bzum : Chtěla jste, ano, ten ženský rod byl už nahoře, všimla jsem si. Wikipedia.org ... to je dobré, do této chvíle jste nic o žádném Hučínovi nevěděla, takže jste si to musela vyhledat. Ale to je školácké ... :-)
Btw., pane Hučíne, když jste chtěl něco "vymámit", nemohl jste se docela obyčejně zeptat, to bez útoků a pomluv ? :-) Nakonec, mohl jste to přece udělat už dávno, odpověděla bych Vám, není žádných tajností. A k čemu je dobré "mámit" 15, letos vlastně už 16 let poté, smím-li se zeptat ? Píšete knihu pamětí ? :-)
No nic, téma, řekla bych, je už přečerpáno. Co kdybychom, pane Hučíne, příště zkusili třeba JZD Slušovice, smlouvu o spolupráci s I. správou, ekonomického náměstka Kovaříka, který vyletěl do povětří i se svým mercedesem, vyhořelé archivy, etc., to máte přece také rád. Klidně se ptejte, ráda Vám odpovím.
P.S.: Děkuji za archivaci mých výroků, potěšil jste mě, jsem ráda, že si za nimi mohu stát i po letech.
16. 01. 2012 | 23:48

hanah napsal(a):

Silvie

Já jsem Bzum ... :-)
17. 01. 2012 | 10:08

S.Š. napsal(a):

Bzum máte zejména v hlavě, lhářko hanah, to je jistá věc ... :-)
17. 01. 2012 | 14:57

hanah napsal(a):

Vy to musíte vědět, agentko Šauerová :-)
17. 01. 2012 | 17:03

Sylva Šauerová napsal(a):

Konec legrace, paní Hano Jemelková. Je zřejmé, že máte psychické problémy a že své neurózy, ať již krátkodobé či dlouhodobé, si léčíte na známých i neznámých lidech, s jejichž názory nemůžete souhlasit, tím, že se jim pokoušíte škodit. Na internetu, jak známo, padají společenské zábrany, které by si lidé, podobní Vám, v reálu nedovolili. Je jasné, že Vaše chování ve veřejném prostoru Vám krátkodobě přináší uspokojení, to ale - a to je také zjevné - není trvalé. Proto přicházíte znovu a znovu jako pro další porci drogy a nazýváte tu autory blogů "novinářskými joudy", tu diskutující "tupci", kteří mají "propláchnuté hlavy" či "vymyté mozky", atd., atp., ale co hlavně, lžete, jak se přesvědčil také již nejeden diskutující. To se opakuje pravidelně, dlouhodobě. Administrátor Vaše nadávky, štvaní, úsměšky a teď již i otevřené pomluvy nemaže. Lži, které jste sem umístila o mně, jste ve sdělení pro pana Matouška korigovala slůvkem "NEVÍM". To mě rozhodně neuspokojuje. Nedokázala jste tvrzení, které jste si vycucala z malíku, ani opravit (dementovat), ba ani se omluvit. Dala jsem Vám na to čas. Vaše osobní problémy mne nezajímají, své jméno však hájit musím a také budu. Udělala jste chybu, paní Jemelková. Každopádně, doporučovala bych Vám, abyste své chování na internetu probrala s manželem a také s příslušně odborným lékařem. Pomohou Vám.
17. 01. 2012 | 18:35

hanah napsal(a):

Dělejte jak myslíte, madam. Nic jiného jsem od vás nečekala a éstébácké metody mě u vás nepřekvapují. Že je dokážete využívat ještě dnes, je k pozvracení.
Možná by pro vás bývalo lepší, kdybyste svůj vztek ovládla.
17. 01. 2012 | 18:59

Bzum: napsal(a):

Sylva Šauerová: Tedy vy jste ale zamindrákovaná a paranodní slepice, to se hned tak nevidí. Povíte i to, co nevíte. A Hučín fakt nejsem, vy trubko. Pokud jste vy měla na starosti v BIS personalistiku, nedivím se, že se z toho ta nebohá služba vzpamatovává dodnes.
17. 01. 2012 | 19:49

Sylva Šauerová napsal(a):

Hana Jemelková :
Ne, paní Jemelková. To, že se člověk chce bránit proti pomluvě a poškozování jména, jsou METODY úplně normální, každý má právo se bránit, s tím jste měla počítat. To nešlo jen za bolševika, tehdy se lidé, kteří byli z politických důvodů neoprávněně nařčeni, pomluveni, vláčeni tiskem, atp., bránit nemohli. Toto je tentýž případ, důvody jsou politické (napadáte mne i jiné přece pro politická stanoviska), jen jste si spletla dobu. Svoboda vyjadřování není bezbřehá a končí tam, kde jsou poškozovány oprávněné zájmy jiných osob, to Vám měl někdo vysvělit. Nemůžete se chovat jako utržená ze řetězu, jste trestněprávně odpovědná. Lidi, kteří chovají podobně jako Vy, je třeba vést k zodpovědnosti. Třeba se pak bude obecná diskuse vylepšovat, chce to jen pár vzorových rozhodnutí, která budou šířeji publikována, nic jiného. Zlobte se na sebe, nikoliv na mě. Já jsem byla trpělivá víc než dost. Přece jste musela počítat s tím, že jednou můžete narazit, anebo ne ? :-)
17. 01. 2012 | 21:34

shadowchaser napsal(a):

mimochodom, naco nackom zakazovat tricka s cislom 88 a dalsie ich skopiciny? takto aspon velmi dobre vieme, s kym mame do cinenia. pokial sa takto chcu sami dobrovolne znackovat, nech sa paci. je ked vidim chlapa s primitivnym agresivnym pohladom, vyholenou hlavou, ciernobielymi maskacmi Steinar, kanadami, trakmi a nejakymi tymi kerkami vo svabachu ci s runami, viem presne s kym mam do cinenia a zdaleka sa mu vyhnem.... vediet s kym mate do cinenia je vzdy VYHODA!! o to horsi su vsak podvyziveni rachiticki nackovia v oblekoch, s ulizanymi vlasmi.
17. 01. 2012 | 23:12

hanah napsal(a):

pište si co chcete, paní agentko Šauerová, odvádějte pozornost, marně. Jste fanatický blázen, který se neštítí absolutně ničeho.

20.10.1010 jste napsala :
"Paní Hano, Vaše soukromí samozřejmě respektuji, Vím, že mne samozřejmě neznáte (možná si můžete zběžně pamatovat nějaké trosky informací z dřívějšího tisku) a že se takříkajíc vydáváte na tenký led. Vážím si toho a děkuji za důvěru."

Slibovala jste respektovat soukromí, vzpomínáte ? Teď jste schopna, jako největší lidská špína, mé důvěry zneužít.To není jen obyčejný, zbabělý a křivácký podraz. To jsou ony estébácké manýry, paní Šauerová, které o vás vypovídají mnohé. Mně jste jen utvrdila v tom, co už si delší dobu myslím. TO sobě jste ublížila.
Tuto debatu s vámi tady končím.
17. 01. 2012 | 23:34

Sylva Šauerová napsal(a):

Hana Jemelková :
Ano, v korespondenci šlo ovšem o věc zcela jinou, totiž o byt nynějšího starosty v Praze 2, směšujete dva nesouvisející případy. Slovo v této souvislosti dané jsem neporušila, neboť jsem nikoho neinformovala a ani se k tomu nechystám, i když i z toho by byly vidět metody Vašeho jednání (a nejen Vaše). To sem nepatří, paní Jemelková, neplačte nad rozlitým mlékem. Pokud byste si ale i tomhle chtěla "povídat", jistě můžeme.
Mně je celkem jedno, co si myslíte. "Skončit" jste každopádně měla dřív, teď už je pozdě. Varovala jsem Vás včas, nemohu za to, že si neuvědomujete možné právní důsledky Vašeho jednání. Třeba už budete napříště v diskusi ukázněnější. Nejen vůči mně, ale i vůči bloggerům a ostatním diskutujícím. Měla jste šanci se omluvit, nevyužila jste jí.
Stálo Vám to za to krátkodobé uspokojení, paní Hano ?
S pozdravem
18. 01. 2012 | 00:08

honolulu napsal(a):

Pani Sylva Sauerova,
nevim kdo jste, ale to se nedela nekomu vyhrozovat na zaklade vymeny nazoru. My se velmi dobre bavime a emoce jsou zakazane.

Ja take velmi rad nalopatuji vykaly na malomestakovu hlavu -
bez emocionalne. A prof. Matousek me nekde nazval hmyzem a ja ho zacinam kvuli tomu mit rad. On ma smysl pro humor !
(Ujistuji vas vsechny, ze jsem hezci.)

Vsichni se pekne smirte s tim, ze Klaus je chytreji nez pravdolaskari a kralovna na Aktualne CZ, Silvie je zde nejehezci pani. Smirte se s politickou prohrou.

Pani Sauerova budete-li vyhrozovat komukoliv, tak ja koupim na cernem trhu stejny diplom jako ma prof. Matousek, ale s Vasim jmenem a povesim ho na krk oslici v ZOO Praha.

Legalne jsem nepostizitelny, protoze jsem prezil tropicke horecky na Zambezi a mam o tom lekarske papiry, kterym ale vubec nerozumim.

Radej se domluvime, jak dostat pani Hanah a pani Silvii do vlady.
18. 01. 2012 | 01:52

honolulu napsal(a):

Nikdy jsem zadneho StB nevidel, ale rikal mi kamos, ze byli vybrani z tech nejhloupejsich policajtu ?
Ale myslim si, ze hloupejsi nez Pohranicni Straz nemohli byt.

Predstavte si lide, ze oni, ty hlavy skopove hlidaly hranice, kdyz jsem pres ne utikal, MISTO ABY UTEKLI se mnou...

Teda, tak znicit makuvku nedokaze ani horecka na Zambezi...
S tim by si neporadil ani uceny doktor Honzak.

A ty uniformy jejich, ty mely stejnou barvu, jako je barva prujemu pri Malarii.
Na rozdil - B.J. Vortster mi dal tak krasnou uniformu, ze neexistovala zena, ktera se nezastavila, kdyz jsem si vykracoval v Pretorii po ulici... Proto se vsichni snazte byt na nasi strane ! Spravne strane !
18. 01. 2012 | 02:12

honolulu napsal(a):

"JA",
svetlonos honolulu, pripominam timto vsem agentum Bedschnaidrum a Schuskinum z organizace BIS, ze mam velke zasluhy na mirove budoucnosti Ceska tim, ze jsem informoval vsechy obcany o genocide belochu na jihu Afriky a o smrtelnem nebezpeci pro stat od destruktivnich organizaci, jako je multi-kulti, pravdolaskari a utopisticti profesori z indoktrinacnich ustavu pro slabomyslne, oficialne zvane "university".
Dale jako svoje zasluhy zde uvadim odhaleni oportunistickych politickych prostitutu, zvanych korouhvicky, prizdisraci a
vlezprdelky.

Panove, ocekavam samozrejme male oceneni ! Zlata medaile musi byt 35 mm v prumeru, 3 mm tlusta z cisteho zlata a jiny kov potrebny na tvrdost nesmi presahovat 6 %. hmotnosti. Dale zadam o 6 piv (ceskych) a tel. cislo pani Silvie....

Padam, padam, vy popleteni bazanti od spionu, at je videt snaha -Daj-li mi voni tu medaily nebo nedajli ?
18. 01. 2012 | 04:08

Ale pro jistotu napsal(a):

Jsem taky soudní znalec. A co ďábel a jeho advokát nechtěl, taky v oblasti pravicového extrémismu. Ale já jsem v klidu. Židovského původu nejsem, v nacistickém koncentráku nikdo z naší rodiny nezahynul. Ani v Lidicích v době války nikdo z naší rodiny nežil. Nežil tam dokonce ani nikdo s podobným příjmením jako mám já.
Mně tedy z takového důvodu nařčení z podjatosti nehrozí. Mně tedy určitě ne.

Ale pro jistotu.
Radši zatajím, že můj děda, jako příslušník RAF, zahynul, když byl jeho letoun sestřelen nacisty nad Schweinfurtem.
18. 01. 2012 | 07:25

Alex napsal(a):

Pavel Hasenkopf
Nezachytil jsem Váš článek v aktuální době. A defakto jsem na něj byl upozorněn až Vaším druhým blogem. Mohu jen konstatovat - brilantní.
S ohledem na mnohé diskutující dodám jen jeden příběh, jenž má jistou souvislost jak s Vaším článkem, tak s diskusí.
Šlo o obhajobu K.H.Franka, které se nikdo nechtěl ujmout. Pro to, aby byl soud považován za objektivní, nepodjatý, oslovila právnická elita advokáta, jenž byl v tehdejší ČR bezvýhradně za nejlepšího. Ten to dlouho odmítal. Podlehl až tlaku tehdejších právních celbrit a té obhajoby se ujal.
Po soudu, jenž skončil jak známo popravou K.H.Franka, skončil v zavržení i tento advokát v naprostém odsouzení všemi. Jen proto, že K.H.Franka hájil jako vskutku ten nejlepší tehdejší advokát a dostál své pověsti.
18. 01. 2012 | 09:16

Alex napsal(a):

Sylva Šauerová
Jqakkoli s Vámi dnes nemohu souhlasit, jste jednou z těch diskutujících, jejichž příspěvky cíleně vyhledávám. Proč Vám tu píšu (pokud se sem ještě vrátíte - řece jen už článek zmezel ze skla), máte ohledně Bzum, Hannah a Sylvie vpodstat dvě rozumné možnosti - buď je prostě ignorovat (opravdu za pozornost nestojí) anebo se obrátit na právníka (nejsem sice právník, ale vím už o dvou případech, kdy obdobné osůbky se musely soudním rozhodnutím omluvit). Bzum, hannah i Sylvií by to vskutku prospělo a nejspíš by nevycházely s údivu, dopadlo-li by to tak, jak byť jako právní laik předpokládám.
Kašlete na ně.
18. 01. 2012 | 09:43

vico napsal(a):

Alex : Právní spory jsou ale úporně dlouhé a drahé. Navíc je-li protistrana viskozivně vasjovitá má vlasnosti smoly a polepí i vítěze.

Hanahh si navíc může stejně jako Jacobowski z divadelní hry Jacobowski a plukovník/:-)/říci, že vedle dvou špatných možností se naskýtá i třetí pozitivní varianta.

Už ji nikdo nebude podezřívat, že je Hana Haslingerová
18. 01. 2012 | 10:09

Alex napsal(a):

vico
Dobrý.
smějící se smajlík
18. 01. 2012 | 10:18

Sylva Šauerová napsal(a):

honolulu, Alex :

Myslím, že vše podstatné už bylo napsáno. Celý ten "malér" vznikl proto, že jsem si dovolila přetisknout rozhovor autora blogu z Lidových novin. Co následovalo, je zřejmé z průběhu diskuse.

Paní hanah tvrdí, že se sem chodí bavit. Ne. Ona sem chodí útočit na autory blogů a ty diskutující, s nimiž POLITICKY nesouhlasí. Mně by bylo celkem jedno, pokud by mi psala, že jsem "tupec", mám "vymytý mozek", jsem taková či onaká, růžová i fialová, jako to dělá běžně dlouhodobě všem, nakonec spousta těch, kteří se mnou nesouhlasí, mně často píše věci ne zcela příjemné. To je daň za veřejné vystupování, tyto hlasy nemohu ovlivnit, vždy záleží na osobnosti toho kterého diskutujícího. Moje identita a moje někdejší pracovní zařazení jsou ale známy, a právě toho paní hanah dost hnusným způsobem využila. Nikoliv poprvé. To, že na aktualne.cz chodím "pracovat", píše již delší dobu. Pod tímto blogem ovšem přitvrdila a tvrdí, že zde "plním služební úkoly" a "agentím". Takové jednání není možné. Jak už jsem napsala, každý má PRÁVO bránit své jméno a každý má POVINNOST chovat se tak, aby nepoškozoval oprávněné zájmy jiných osob. Soudím, že paní hanah by se měla za své chování zodpovídat, žádat ji, aby brzila a zanechala pomluv, je zbytečné, pokusila jsem se o to. Navíc měla dost času na to, aby se za to, co napsala, omluvila. Nevyužila jej, naopak mne začala oslovovat jako "agentku". Nic jiného než omluvu po ní nechci a jsem přesvědčena, že jí - pokud to nelze jinak - mohu dosáhnout. Navíc, domnívám se, že taková stovka veřejněprospěšných prací by jí velmi prospěla, to bych ale přenechala případné úvaze soudu. Pak je tady ještě otázka soudních nákladů, ovšem. Paní hanah ušetřím peníze, zastupovat se mohu sama.

Ještě pan honolulu. Nejde o "výměnu názorů", jak je patrno z průběhu diskuse, nýbrž o pomluvu. Až mne kdokoliv bude nazývat "hmyzem" nebo jak je výše uvedeno "slepicí" či čímkoliv, to je O.K., pokud to nevadí administrátorovi. Pomluva, která poškozuje jméno konkrétní osoby (nemuvíme o nicku), je trestný čin. Vy jste na tomto fóru, podobně jako většina diskutujících, pane honolulu, jako anonym, můžete se tedy v klidu smát. Já ne. To je ten rozdíl.

Pane Alexi, zvážím to pečlivě, děkuji za rozumné psaní.
18. 01. 2012 | 11:14

hanah napsal(a):


Tak ještě jednou.
nesměšuji nic a vy to dobře víte. Ano, šlo o podvodně získaný byt starostou Prahy 2, k čemuž jsem vám poskytla materiály. Předala jste je bez mého předchozího souhlasu dál. Pak netuším, o jakých metodách se zrovna VY zmiňujete.
Dobře víte, že váš slib - respektování anonymity, se nevztahoval pouze na tuto skutečnost.
Jste podrazácká lhářka a kdybyste nebyla svými aktivitami, které mnohdy hraničí se zákonem, nebezpečná, byla byste už jen směšná. agentka důchodkyně, která dělá školácké chyby :-) a na nevinné narážky začne kejhat jako potrefená husa....
Tak takhle by to teda nešlo, paní SŠ, tohle na mě nezkoušejte... Skončit jste měla dřív, teď už je pozdě.
Varovala jsem vás, pozdě plakat nad rozlitým mlékem. Třeba budete v dalších diskuzích opatrnější a vědomíte si možné právní důsledky...
A krátkodobé uspokojení ? Já se bavím pořád , paní Sylvo. Já se sem vskutku chodím bavit, na rozdíl od vás.
Toť vše. Krásný den
18. 01. 2012 | 11:22

Alex napsal(a):

Vico
S ohledem na poslední výlev Hanah k těm Vašim lhůtám soudních sporů. Oba spory, jež jsem zmínil byly vyřešeny kupodivu velice rychle. Ten prvý případ probíhal na MFD takřka v přímém přenose a zdaleka nešlo o takovou úroveň, kterou tu předvádějí Bzum, Hanah a Sylvie. Přesto být Sylvií tou kvalitní, tak na ně házím bobek. Pavlačové slepice opravdu za to nestojí, aby se jejich projevy jakkoli člověk zaobíral.
18. 01. 2012 | 12:05

Nuba napsal(a):

hanah

paní, ačkoli je to možná zbytečné Vás k tomu nabádat, měla byste už konečně uklidnit. Patříte spolu s několika jinými stálými nicky k těm, kvůli kterým hodně často přemýšlím, zda má vůbec smysl chodit sem cokoli číst i psát. Váš způsob diskuse je pro lidi s mojí povahou nepřijatelný a navýsost protivný a nemá to co činění s tím, že jsou Vaše názory jiné než moje. To jsou názory paní Šauerové mnohdy také. de o způsob jejich prezentace, který tady předvádíte.

Paní Sylva je na výsost slušná a erudovaná diskutérka, jejíž příspěvky si vždycky s potěšením přečtu. Vy se tady z toho, pod záminkou zábavy, snažíte dělat bulvár. A i to je slabé slovo. I ten bulvár dostane alespoň čas od času po čenichu, pokud má poškozený vůli, čas a nakonec i peníze, aby se s pomluvami, které není povinen NIKDO, zvláště ne pro Vaši zábavu, snášet. On ani ten bulvár, na rozdíl od Vás, totiž není zcela anonymní. Všechno má své meze, a to i zábava. A vy jste je překročila. Co je obzvlášť nechutné je to, že jste tak činila z pozice anonyma na člověka, který je ochoten jít se svojí kůží na trh. A to je obzvláště podlé a nechutné. Ale asi to tak necítíte a zkoušíte to maskovat tím, že někteří nemají smysl pro humor. No pro ten Váš opravdu ne. Proto je dobře, že jste byla pojmenována.

Ten Váš údajný smysl pro humor si strčte za klobouk, mnozí jiní sem nechodí pouze bavit tím Vaším arogantním způsobem, ale chtějí slyšet názory jiných, které je možné brát vážně.

Možná byste se někdy na sebe mohla podívat i trošku jinýma očima, ale asi Vám to, jako ostatně mnohým jiným, kteří se sem anonymně chodí "bavit" urážením a pomluvami druhých, není dáno.
18. 01. 2012 | 12:16

hanah napsal(a):

Nuba

Každý pojímáme diskuzi po svém, vážená. Já vaše příspěvky nečtu, páč vím z několika předchozích, že jsme názorově každá jinde a nic podnětného ani zábavného u vás nenajdu. Meinstreamový názor...neuškodí, nepobaví
Ponechte si svůj styl, nečtěte mě, a já si ponechám svůj, dokud mě třeba pan Stejskal nevyhodí. Ano, diskuze zde jsou pro mě jen zdrojem zábavy. Na solidní a vážně míněné diskuze, které jsou pro mě přínosem, mám jiné než virtuální partnery.
18. 01. 2012 | 13:20

Ale pro jistotu napsal(a):

Z vyjádření Judr. Petra Kočího: „Při podání námitky podjatosti vycházel obhájce i z vlastní osobní zkušenosti – sám cítil, že by s ohledem na historii jeho rodiny, postižené holocaustem, nebyl v otázce posuzování pravicového extremismu zcela objektivní, měl-li by vystupovat jako znalec či soudce.“

Kárné řízení které bude s vámi nepochybně zahájeno, se zcela jistě nebude zabývat tím, zda vy nebo kdokoliv jiný pochází rodiny, postižené holocaustem, či nikoli a zda zde existuje příčinná souvislost mezi možnou podjatostí vaší, či kohokoliv jiného a touto možnou skutečností.
Kárné řízení, které s vámi bude nepochybně zahájeno, se však zcela jistě bude zabývat tím, zda vaše námitka z podjatosti pro údajný židovský původ soudního znalce. může být považována za legální a zda takový způsob vedení obhajoby je ještě v souladu s příslušností k advokátskému stavu.

Petře Kočí, obhájče Lucie Šlégrové, obviněné z propagace neonacismu, vaše tvrzení, že údajně pocházíte z rodiny v přímé linii postižené holokaustem, může být považováno za relevantní, jen v případě, že ho doložíte úředně ověřeným dokladem. Ten však bude vyžadován až v době, kdy se DSSS ujme v této zemi moci.
Pokud jste však, jak sám uvádíte, z rodiny v přímé linii postižené holokaustem, a přitom jste schopen obhajovat osobu jako je Lucie Šlégrová, pak sám touto svou činností vyvracíte svůj předpoklad, že každý člověk, jehož rodina byla takto postižena, musí být vůči projevům neonacismu nutně z tohoto důvodu automaticky podjatý. Vy sám jste pak zřetelným důkazem, že tomu tak nutně vždy není. Nejpravděpodobnější však bude, že o svém rodinném původu ve snaze zachránit si svou vlastní kůži jen zbytečně a účelově lžete, abyste zakryl svůj vlastní antisemitismus a podjatost vůči židům.

Pokud však opravdu pocházíte z rodiny údajně postižené holokaustem, jak tvrdíte, nebylo by vhodné, což by ovšem slušný člověk z morálního hlediska sám cítil, abyste vystupoval jako obhájce pravicového extremismu.
18. 01. 2012 | 14:02

honolulu napsal(a):

Devcata, honolulu prosi O MIR. Nesmite se brat tak vazne. Kdyz jednou vstoupite na kolbiste nazoru, tak vse je dovoleno.
Osobne se v ramci demokracie chystam profackovat Tencokydu. Ale neznam Ostravu. Tak to musim odlozit.
Omlouvam se vsem za vsechny.

Pomozte mi propracovat dulezitejsi projekty.

1) Pan Stejskal pujde na verejne prace, protoze zatajuje posledni interperaci s kardinalem a soudcem a nadrzuje Tencokydovi. Bude proto zametat cikanske sidliste ve Sluknove a vylepovat plakaty s pozvanim na pochod pana Vandase. Bude take nosit nakupy krasne pani Bobsikove. Oh, radej ne, to bych chtel delat ja.

2) Je take treba si posvitit na dedu pana LANGA, generala od BIS. (To je ten, co pod nim a cisarem Rudolfem II. spadla postel. My vime vsechno.)

3) Je zatim v tajnosti.

Free informace budou v budoucnosti asi zakazany. U nas je ohledne toho valka. Bude cenzura jako za Hitlera a za Gottwalda.

Je treba urychlit prichod revoluce a uvalit stejnou censuru na opozici. Myslim si ze Stejskal na to bude sikovny po prevychove na plantazi ananasu BEZ RUKAVIC !
18. 01. 2012 | 14:07

honolulu napsal(a):

POZOR, POZOR, POZOR.
U nas v USA je zablokovan pristup na Wikipidi. Tyranicka cenzura v rukou prasat, chce znicit vymenu nazoru. Prdet se bude pouze povolenym smerem.
Ja nevim ktery hajzl toto zavinil, az na to lide prijdou, tak ho znici.
Koncim na tomto bloqu. Jdu psat dopis memu representantu v Kongresu.
18. 01. 2012 | 14:25

hanah napsal(a):

honolulu jste fajn . :-)
18. 01. 2012 | 14:44

Pepíček napsal(a):

Ad Nuba

Z Hanah( Haslingerové) si nic nedělejte. Ona píše i jinde - a dokonce pod svým jménem!
www.hradniparticka.cz/2012/01/proc-je-dobre-vedet-s-kym-si-bude.html
www.hradniparticka.cz/2012/01/otevreny-dopis-hradni-particky-vedouci.html
18. 01. 2012 | 18:30

Lspeedy napsal(a):

Pokud vím, národní socialisty vede Paroubek, taky půjde sedět? :-)
Ale jsem podjatý, jezdím každý ráno do práce tramvají číslo 18...a to je stejný, jako bych každý ráno hajloval! ;-)
18. 01. 2012 | 18:57

honolulu napsal(a):

Ta pani,
co ji prepadli Romove na zastavce mistni dopravy ve Varsndorfu umrela v Decine v nemocnici. Vratte se do prace pani Sauerova a ohlidejte, aby k tak obrovske DEGRADACI celeho Ceska neprichazelo. Kdyz 60-leta babicka prijde o zivot kvuli tomu, ze ceka na autobus, tak to je to super hanba.
A vyridte policajtum, ze musi odevzdat ty jejich proprdene kalhoty a budou nosit ruzove sukne slecinek.
Takova celosvetova hanba...Fuj tajfl !

A vy jste take prodejna POSEROUTKA, generale Langu z BIS !
Po nasi revoluci budete nosit ruzove kalhotky.
19. 01. 2012 | 01:24

honolulu napsal(a):

TAJNE INFORMACE !
Jiri Lang je potomek Phipipa Langa, ktery vladl tajne ve jmenu Rudolfa II od roku 1583 cele risi tohoto pomateneho cisare.
Tento cisar byl bi-sexual a bi-polar a Lang byl jeho milencem, stejne jako Wolfgang von Rumpf, ktery mel nizsi dvorni funkci, byl vsak hezci. Wolfagang - chamberlain, mimo jine vynasel nocniky. Tato funkce budila zavist a zarlilivost Philipa Langa - dedy Jiriho Langa.
Aby ziskal naklonost sveho pana zpet, samozrejme i s privilegiemi vlady, tak Philip Lang ziskal, nam z neznamych pramenu t.zv. CODEX GIGAS, coz je bible Satanova napsana pred 1000-ci lety, ukradena pozdej Svedy a odvezena z Prahy do Stockholmu, kde je drzena pod 9 zamky.

Stejne jako Philip Lang mel konekce s certama, tak jeho potomek Jiri Lang ma konekce s Bruselem. Certovske zvrhlosti a zvraceniny pasuje a prozazuje v zemich ceskych. Potom se lide nedivte, ze misto miru, zde mate prepadavani starych babicek.
Jo jo, krev se nezapre.
19. 01. 2012 | 14:21

Ale pro jistotu napsal(a):

Pavel Hasenkopf: „Minulý týden jsem se na blogu Jiné právo neudržel a v diskusi pod článkem Pavla Molka Rudé a hnědí aneb o dvou právních podáních jsem se dopustil názoru, že namítat podjatost soudního znalce v oboru extremismu z důvodu jeho domnělého židovského původu je legální, nepovažuji to za chucpe a nijak mne to nepohoršuje.“
„U soudu máme v zásadě dvě skupiny lidí: ty, kteří mají v popisu práce být nezaujatí, a ty, kteří mají naopak v popisu práce být zaujatí ve prospěch té či oné strany.“

Ano.To je v zásadě pravda.
Ovšem dřív, než se na danou záležitost podíváme tímto rádoby „objektivním“ prizmatem, a přijmeme tuto pochybnou argumentaci, pak si musíme uvědomit , že v době německé okupace byli postiženi a trpěli nejen čeští židé ale i ostatní čeští občané. Nacistickým útlakem byli přece postižení prakticky všichni Češi, někteří víc, někteří míň, tedy s vyjímkou nacistických kolaborantů a z tohoto důvodu jsou prakticky všichni Češi vůči nacismu, a to důvodně, podjatí, někteří víc, někteří míň, tedy snad s vyjímkou potomků nacistických kolaborantů.
A zkusme tedy vyjádření Pavla Hasenkopfa v tomto smyslu parafrázovat: ... jsem se dopustil názoru, že namítat podjatost soudního znalce v oboru extremismu z důvodu jeho domnělého českého původu je legální, nepovažuji to za chucpe a nijak mne to nepohoršuje...

Lze opravdu v trestním řízení při obhajobě osoby obviněné s podpory neonacismu takto zneužít a vykládat ustanovení, že každý orgán činný v trestním řízení je především vyloučen z projednávání věci, pokud by mohly vzniknout důvodné pochybnosti o jeho poměru (kladném či záporném) k projednávané věci nebo k osobám, jichž se trestní řízení týká? Odpověď je jasná: NE.
Většina českého národa je totiž vůči nacismu a podobným hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka.
opravdu podjatá a to skutečně důvodně, a proto by tedy podle Hasenkopfova „objektivního“ nazírání na právo, nemohl podobnou problematiku český soudce řešit, snad s vyjímkou JUDr. Kočího, pokud by se někdy stal soudcem .

Jsou tu ale také lidé, kteří vůči nacismu a podobným ideologiím nejsou podjatí vůbec. Ti by pak ovšem přicházeli v úvahu jako vhodní kandidáti na posuzování podobných případů jako je kauza Šlégrová.

Podle Hasenkopfova „objektivního“ nazírání na právo v dané oblasti, je tedy možno dokonce ironicky říci, že i zdejší právní systém je důvodně podjatý, protože má reálný důvod pro potírání podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.
19. 01. 2012 | 17:55

honolulu napsal(a):

Osobne si myslim, ze mezi Komousi a Nacisty neni zadny rozdil.
Tyto radikalni skupiny maji na svedomi mnoho zivotu nevinnych lidi.
Videl jsem vsak video na YouTube, kde mlade ceske devce je hrube a narodostne - rasisticky urazeno, pred zraky policie, ktera nezakrocila. (Oh, vy prostituti !)
Pro to mlade devce to musi byt absolutni sok, psychologicke trauma s nasledky na cely zivot. To devce bylo obeti terroru.
Potom je uplne normalni, ze je VEHNANO do ideologicke naruce Genghis Khanu 20-stoleti, at uz Hitlera ci Stalina.
Za popletene mysleni toho mladeho devcete je zodpovedna nestastna a zvracena politika, nestejneho postaveni pred zakonem obcanu vasi zeme.
Vy tolerujete kruminalitu a kdyz se lide brani organizovanim pod jakoukoliv symbolickou (casto hloupou) zastavou, tak jste pokakani strachem.
S ceho mate strach, z Bruselu ? Vzdyt jich tam vetsina trpi zacpou z cokolady a na zaklade toho produkuji ekonomicke a politicke hlouposti.
Proc vy vlezprdelkove musite byt porad nekomu poplatni.
Viden, Berlin, Moskva, Brusel atd., co bude potom ?
Polepsite se vy korouhvicky, nebo opravdu jednou probudite Gengis Khana.
19. 01. 2012 | 21:05

Schumacher napsal(a):

S autorem plně souhlasím. Aniž by to o sobě tušil, má v sobě právní a státnickou kulturu "Otců zakladatelů", tvůrců první Ústavy USA. Jeho kritici nepochopili ono základní, to je rovná pravidla rovně pro všechny. A ne, že sice ano, ale pro tenhle případ ne, protože....
03. 01. 2013 | 10:58

jaroslav napsal(a):

Dakujem za velmi poucny clanok precital som ho niekolko krat aby som tomu vsetkemu aspon trocha rozumel{mozno}.Vas blog si tymto davam do zoznamu sranok kde sa mozem nieco aj naucit. Prajem Vela stastia v zivote.
05. 03. 2013 | 21:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy