Nuda nejen v Brně …

04. 07. 2011 | 11:48
Přečteno 7500 krát
Současná česká škola získala v posledních měsících mnoho nových charakteristik. Česká škola má nevychované žáky, nevzdělané, nečtoucí atd. Obecná nespokojenost se stavem českých škol se pevně usadila v přesvědčení odborníků, učitelů, rodičů a také obecného lidu. Jedna z charakteristik je zatím všemi nespokojenými opomíjená. Jde o konstatování, že česká škola je také nudná a své žáky nudí. Předpokládám, že taková škola nudí také učitele a ani pro rodiče není z nejzajímavějších. Proč vyžaduje obezřetnost vpustit mezi výčet kritických jevů českého školství nudu? Je to tím, že škola by měla být místem sebezáporu a přemáhání?

Mám podezření, že tento stav mysli nevděčných žáků souvisí se stavem mysli a životů mnohých pedagogů a dospělých obecně. Prostě se také ve svých životech a povoláních nudí a předpokládají, že jde o přirozený stav věcí. Žáci jsou tak vzděláváni a připravováni na to, co je čeká v životě, a jde vlastně o skvělou „přidanou hodnotu“ české školy.

Proč bychom se měli nad nudou ve škole zamyslet? S největší pravděpodobností se nuda ve škole odráží nejen v postojích dětí, ale především v jejich školních výsledcích nejen v mezinárodních srovnáních. A tak pokles výsledku českého školství má přímý vztah s tím, že podle mezinárodního srovnání PISA (2009) není pro polovinu patnáctiletých škola místem, kam by chodili rádi. Třetina z nich by do školy nechodila nejraději vůbec. Dokonce i mezi nejspokojenějšími žáky čtyřletých gymnázií se polovina dětí nudí. Na elitní víceletá gymnázia, dle vlastních slov, nechce chodit čtvrtina žáků.

Je pravdou, že z jiného úhlu pohledu jsme vlastně přeborníky. Máme skoro nejvíce negativně „motivovaných“ studentů mezi srovnávanými zeměmi.

Přemýšlím o tom, jestli je opravdu život dospělých a pedagogů tak nudný a šedivý, jak se možná jeví žákům. Přemýšlím, jestli v životě na žáky nečekají také úkoly a povolání spojené s kreativitou, radostí z řešení náročných úkolů a ocenění jejich námahy druhými.

Znám mnoho učitelek a učitelů, kteří nejsou nudní a učí zajímavě, s nadšením. Pro které rozhodně neplatí charakteristika z průzkumu postojů mladých realizovaného v roce 2010 pro projekt Klíče pro život, podle něhož je jen pro 30 procent dětí s paní učitelkou zábava. Kladu si otázku čím to může být?

Na facebooku jsem mimo jiné našel výrok žáka ZŠ, který konstatoval: „že škola je zábavná, jenom je škoda, že ne každé zábavě rozumím…“. Není tedy ona nuda zakořeněná také v tom, že učení u nás někdy nedává smysl? Jednou z cest může být učení v projektech, které není bezhlavou zábavnou vložkou, ale skutečným učením. Cestou je také hledat smysluplné činnosti ve vyučování, tematicky propojovat obory a v neposlední řadě hořet pro to, co vyučujeme. Ptát se častěji, proč konkrétně toto učíme, jaký smysl má tato konkrétní aktivita a kam směřuje.

Je to všechno jenom utopie, taková reformní fráze? Doporučuji nahlédnout do výuky mnoha českých škol a pedagogů. Smysluplná a zábavná výuka je pro ně často přirozenou součástí jejich práce. Případně doporučuji shlédnout seriál ČT Škola snů, který připravovala Nina Rutová. Jde o namáhavou cestu, plnou úskalí. Myslím si, že to, aby žáci mohli zformulovat na facebooku větu: „školu miluju, ale tu výuku někdy nedávám …“ s jiným pozitivním a zábavným závěrem, stojí za to.

Zábava a radost z učení je tajemstvím nejen úspěšných školských systémů, ale také např. kompetencí, které se podílejí na občanských postojích a kultuře společnosti. Možná se už v dnešní škole odehrává ten zásadní střet mezi legendární „dobrou náladou“ společnosti zítřka a tou druhou, méně zábavnou a méně pozitivní náladou dalších let a generací…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

školu miluje možná prvňák... pak mu to dojde.

Nuda,vopruz a učitelky nad hrobem s myšlením a technikama převzatýma z rakouskauherska...

S víceletým gymplem přijde jakési znovuzrození a opět zájem o výuku... vyprchává někdy v posledním ročníku před maturou.

Pak přijde euforie z dalšího studia na vš a opět vystřízlivění u zkoušek...

no a nakonec dorazí euforie se zaměstnání no a někde se to také pak zvrtne v nudnou nezajímavou a blbě placenou práci nebo návštěvu pracáku :)
04. 07. 2011 | 12:00

Maximus napsal(a):

Jo, jo, už za starého Řecka se nadávalo na mládež s konstatováním, kam nám to ten svět jenom spěje....
04. 07. 2011 | 12:17

Duroy napsal(a):

Pokud budou finance, tak si ve škole můžeme při poštu 12-15 žáků hrát a dělat školu hrou.
Hrát si nejde, pokud je dětí ve třídě přes 25. Přesto se o to učitelé pokoušejí a dítka nám v mezinárodních srovnáváních padají.
Peníze nejsou a nebudou, tudíž nezbývá, než mnohočetné třídy žáků učit hezky po socialisticku - socialistických osnov (70- ročníky vzpomínají) a tímto zvýšit základní školní dovednosti absolventa ZŠ a SŠ, alespoň na úroveň mezinárodních srovnání z let 85-95.

Ostatně, ono jde na dítkách krásně vidět, jak je škola baví a to dneska dokonce do té 4. třídy, avšak poté, co od 5. třídy dochází ke slučování tříd a navyšování počtu žáků, zájem dítek o znalosti a kázeň ve třídách upadá.
04. 07. 2011 | 12:26

Dr. Pedagogicus napsal(a):

Souhlasím s článkem, prakticky bez výhrad, jen...jsem pedagog vysokošklský a tady to začíná. Místo radostného vyučování pachtění za vědeckými body, podle nichž jsme placeni, ne podle reálné práce se studenty. Věda v prvé řadě musí být zábava a radost, Radostná věda Nietzscheova ovšem měřit nelze. Pedagogické fakulty nejsou školy, ale výzkumná pracoviště, publikační moguly...v to taky mimo jiné vězí.
04. 07. 2011 | 13:12

zk napsal(a):

Seriál škola snů, to je opravdu odstrašující příklad. Přesně takhle by se ty reformy dělat neměly. Děti si přinesou z knihovny kupu knížek...aby je četly? Ne, postaví si z nich věž. Působivé.
Když chce člověk v jakémkoli oboru něco dokázat, bez dřiny to nejde. Není možné se pořád jenom bavit a užívat si. Tím neobhajuju biflování a bezduchý dril. Tradiční česká škola si vynucuje disciplínu (dneska už jí to asi stejně moc nejde) na úkor kreativity, škola snů chce zase zlikvidovat disciplínu a dát prostor kreativitě, myslím ale, že tyhle dvě věci nejsou v rorporu, spíš mezi nimi exituje dialektický vztah: disciplína může kreativitu potlačovat, na druhé straně je ale vždy jejím předpokladem. Často platí, že když odstraníme překážku, odstraníme i to, čemu bránila.
Je pozoruhodné, že poslední velkou vzpouru proti establishmentu vyvolala generace, která také jako poslední prošla autoritativní výchovou. Ty, které přišly po ní, na všechnou kašlou. Chtějí se bavit.
04. 07. 2011 | 13:15

Bara napsal(a):

Zvláštní, když jsem chodila do školy za minulého režimu, neslyšela jsem nikdy od nikoho, že by ho škola nějak zvlášť bavila. Některé předměty byly zajímavé samy o sobě, jiné míň, některé byly příšerná otrava. Přesto jsme na tom byli se vzdělaností mnohem lépe než teď. Dnešní absolventi jsou samý projekt, ale makat se jim moc nechce. Já svoji práci dělám ráda a baví mě, daleko víc, než předtím škola.
04. 07. 2011 | 13:20

Martin napsal(a):

Vážený pane Košáku, před měsícem jsem skládal bakalářské zkoušky na pedagogické fakultě (město z taktních důvodů neuvedu). Tématem mojí bakal.práce bylo právě projektové vyučování spojené s dějinami. I když výrok tutora i oponenta byl vyjádřen známku A (tj jednička), ve výsledku po obhajobě jsem za tuto práci dostal C s tím, že nelze aplikovat ve školách, že by to děti nepochopily a jejich úroveň není taková, aby tento projekt zvládly. Zůstal jsem stát s otevřenou pusou a ani po měsíci na tom nejsem nejlépe.Nechápu verdikt a také to, JAK tedy učit, když nesmím učinit krok vpřed (myslím metodiku směrem k projektové výuce), no a spravedlivého ohodnocení se také nedoberu.Kdo by si troufl jít podat stížnot vyšší instanci na škole???Chci totiž dokončit i magisterské studium. Ale demotivován jsem parádně. Zvažoval jsem přestup na jinou školu,ale obávám se (a diskuse objevivší na netu to maximlně potvrzují), že všude je to stejné. Oni se totiž páni a dámy vyučující nudí natolik, že jim nesotjí za to spolupracovat ani na diplomových pracích. Na konzultaci jsem byl jen 2 x za celý rok, pokaždé asi 5 - 8 minut, jelikož nás byla fronta přede dveřmi a nadruhé konzult. mi bylo řečeno, že je to skvělé a už nemusím chodi, jen vložit hotovou práci se všemi anotacemi do informačního systému, kde si ji tutuor stáhne a napíše hodnocení. Tož taková je ta naše školní elita (na nižších stipních to bude ještě horší, tak konzultace nejsou vůbec - učitelé spěchají kolem poledne na oběd a pak domů).Hezký den všem.
04. 07. 2011 | 14:13

Honza napsal(a):

to NEO: Výstižné a pravé postřehy. Přesně, jak píšete, nemám co dodat..:-(((
04. 07. 2011 | 14:14

miloslav pouzar napsal(a):

Líbí se mi, jak se u nás pořád bojují bitvy proti nesprávnému nepříteli. Přiveďte člověka se zavázanýma očima do pilotní kabiny letadla a nechte ho, ať si dělá co ho bude bavit. V lepším případě bude chvíli koukat kolem sebe, možná stiskne nějaké to tlačítko, což zůstane bez odezvy a nakonec si sedne do křesla a bude podřimovat. Nuda. V horším případě k nějaké odezvě na nějaké to stisknuté tlačítko dojde, pak to bude chvíli legrace a výsledkem budou velké škody. Přitom sedět v pilotní kabině letadla, pokud víte co to je a co se tam má dělat musí být úžasný vzrůšo...
Proti nudě ve škole lze bojovat jediným způsobem - opravdovou kvalifikací pedagogů, ovšem nikoli v pedagogice, ale v oboru, který učí. Kritická neznalost předmětu výuky je dnes největší slabinou zejména mladých pedagogů. Nadšení pro netradiční formy výuky to nezachrání. Kde není obsah, forma nepomůže!!!!!!!!!!!!!!
04. 07. 2011 | 15:19

Jan Vaculík napsal(a):

Martin
Ano, už delší dobu mám pocit, že "lenost žáků" začíná u lenosti učitelů...
A nářky na to, že dneska žáci nic neví jsou sice pravdivé, ale stojí za nimi, že nikdo už dneska nedokáže děcka přesvědčit, že to, co by měly vědět, je k něčemu důležité.
Život a škola jsou dvě mimoběžné přímky, a my se na nich nacházíme v místech, kde se už jen beznadějně vzdalují.
04. 07. 2011 | 15:33

Pepa Řepa napsal(a):

Kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten to učí....říkal moudrý Jan.
Nuda je nejen v Brně, ale i na tomto blogu. Učitelskej multi-kultík zaujme? Koho? Čím?
To jsem zvědav, jak se ukáže, inkluzista, bavič studentů.
Nezabaví ani senilní čtenáře, natož teenagera.
Jestli je někdo v tísni, tak Člověk v tísni. Už chybí jen založit banku pro ty, kteří jsou ve finanční tísni. To by bylo smysluplnější a naplnilo by to název.

Kvitová vyhraje Wimbledon a tady je-zřejmě- soutěž, který autor napíše blbější blog.
04. 07. 2011 | 15:42

Lop napsal(a):

Pane Košáku, až budete učit souvisle aspoň pět let na plný úvazek na ZŠ a bude se vám dařit zaujímat žáky podle vašich představ, pak uznám, že co tady píšete, může být dobré. Do té doby je to jen teorie. Lidi z různých pedagogických a výzkumných ústavů mi přijdou naprosto odtržení od reality. Jsou v různých oblastech vědění prostě důležitá témata, ke kterým patří úsilí a nejde to zvládnout jen pomocí zábavy. Zábavou se dá pravidelně učit tak na 1. stupni, pak už jen omezeně. Navíc, otivovat dnešní děti k většímu úsilí je velice obtížné. Všechno "ohromujícího" už viděli v kině v 3 D a ve středobodu jejich zájmu je jen facebook, gamesky, mobily a pařby. V takovém prostředí i aktivní a dříve zapálený učitel vyhoří. Tragédie spíš je, že kvůli takovým teoriím žáci očekávají, že škola bude JENOM zábava a čímkoli nezábavným se nemusí zabývat.
04. 07. 2011 | 15:57

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k věci.
Při státních maturitách měl nejlepší výsledky PORG a třetí bylo AG na Míráku.
Že by tam byli- autore- nejlepší baviči? Novotný, Náhlovský a tak?
PORG má tučné příspěvky, AG obrací každou korunu.
Na AG jsem měl potomky. Byla tam možná větší nuda než u Vás v Brně, ale žádné nemělo při následném studiu problém ani v ČR, ani v zahraničí.

Že by to bylo v něčem jiném, inkluzní baviči?
04. 07. 2011 | 15:59

michal napsal(a):

Víte, pane Košáku,
škola je nuda i (nejen) proto, že se učitel nemůže věnovat průměrným a nadaným žákům, pokud má ve třídě jednoho nebo více nezvladatelných neukázněných mladíků a jednoho nebo více oligofreniků, kteří patří vychovávat a vzdělávat separovaně.
Přidali (vy a vaši názoroví příznivci) jste do normálních tříd takovéhle děti a sebrali učitelům (pomyslnou) rákosku. Co s temi, které pozitivní motivací nenadchnete a negativní používat nesmíte?
Bodejť by se průměrné až lehce nadprůměrné dítě nenudilo.
04. 07. 2011 | 17:20

gaia napsal(a):

v shovbyznysu se živí velké množství profesionálních bavičů, točí se kolem miliony a jsou chráněni autorskými právy a kteří vlastně mimo vymýšlení zábavy nic jiného nedělají, ale přesto nikdy nevymysleli zábavu, která by bavila opravdu každého a jak vidíme v různých "zábavných" programech např. v TV, většina lidí nakonec řekne to byla nuda, raději jsem přepnul. Stejně to platí i o produkci Hollywoodu, kde jsou celé štáby zaměstnány v továrně na sny, točí se tam miliardy a vždy část lidí řekne to byla nuda nedalo se koukat.

A vy byste tady chtěl po ubohých učitelkách, aby vymyslely ve škole nějakou obecnou zábavu s velkým Z, která by byla zábavná opravdu pro KAŽDÉ dítě, bez rozdílu pohlaví, rasy, inteligence, prostředí ve kterém vyrůstá , náboženského vyznání a povahy či naturelu?

Je vůbec něco podobného možné? Asi ne , vždyť i Komenský, který tvrdil, že škola má být hrou, raději dodal, že učení má kořen hořký, ale plod sladký. I podle něj se musí dítě prokousat hořkým kořenem ke sladkým plodům a není nutno žádné dítě kvůli tomu nějak litovat, nebo školu dokonce odsuzovat.
04. 07. 2011 | 17:20

zdenekbrom napsal(a):

Mohl by už někdo Člověku v tísni vysvětlit, co to znamená inkluze?
04. 07. 2011 | 17:37

Zu napsal(a):

Učím na prvním stupni a nemám pocit, že je to tak zlé, i když na prvním stupni je to asi hodně jiné. Nesdílím smýšlení několika diskutujících kus nade mnou, že (pokud jsem to dobře pochopila) má učitel volbu mezi nudou (myšleno asi biflovací nudou) a povrchní zábavností (myšleno tou, která vede k tomu, že se žáci dobře baví, ale to je tak vše, čili nic se nenaučí). Myslím, že se nám na naší škole daří pracovat tak, aby práce děti přiměřeně bavila, kladla na ně dost vysoké nároky a současně měly možnost se v ní aktivně uplatnit. Výsledky mají velmi dobré. Samozřejmě, že nebaví téměř nikdy všechny všechno, ale o to přece proboha nejde. Myslím, že mé děti vnímají výuku jako smysluplnou, neodtrženou od světa a že je rozvíjí vcelku dost. Samozřejmě vím o ticíci věcech, které bych chtěla dělat lépe...

Učitel má mnoho nástojů k tomu, jak udělat výuku atraktivnější a zajímavější. Možností a metod práce je spousta, ale co to podle mého musí držet je předávaný smysl toho, co se děti učí. A to účel a význam.

A také bych se ráda zastala vysokých škol - na PedF UK na primární pedagogice rozhodně nejsou takoví učitelé, co byli popsáni výše, nejkonzervativnější složkou tam byli většinou studenti. A to jsou vyučující až na velmi vzácné výjimky zkušení lidé z praxe.

gaia: Komenský to se školou hrou myslel opravdu hodně jinak, než se běžně tvrdí. Byl by ten poslední, kdo by tvrdil, že si mají děti ve škole "hrát".
04. 07. 2011 | 19:38

Anita napsal(a):

Zu, gaia
Komenský v žádném případě nechtěl, aby učitelé byli za šašky. Obě moc dobře víte, tedy předpokládám, že si zakladál na obrazotvornosti a na praktických příkladech. Tady doba značně pokročila a a děti jsou daleko náročnější. Ani chvilku mně nenapadlo, že by v blogu pana Košáka měli učitelé bavit žáky jako baviči, nejde o holý humor, ale formu a určitou laskavost k dětem. Myslím, ale Zu, že pochopila a já ji fandím. Gaia je už pravděpodobně starší ročník a přeji ji hodně sil, pevných nervů a výdrže do důchodu.
04. 07. 2011 | 23:32

M.K. napsal(a):

Velmi slabý příspěvek, řekl bych blábol. Nejhorší je ta pitomost o "projektech". Život není žádná procházka růžovým sadem, proč pořád různí komici chtějí, aby se děti ve škole hlavně bavily? Co je to za kravinu? A co budou, prosím vás, dělat po škole, v zaměstnání? Kdo bude řešit problémy, pořádně makat, přijímat obtížná rozhodnutí a přebírat zodpovědnost? Kdo, když se děti do maturity budou jenom bavit a dělat slaboduché hovadinky.
Jděte do háje s takovou pitomostí!
05. 07. 2011 | 08:04

Student v důchodu napsal(a):

To Martin:
Asi jste to vzal za špatný konec. Myslel jste, že když uděláte kvalitní práci mající smysl a myšlenku, bude to patřičně ohodnoceno. Omyl, mladý muži.
Nesledujete asi, jak se v dnešní době studuje na VŠ (viz politici) : 1. Vybrat si co nejzapadlejší dědinu na maďarském pomezí s kamarádem rektorem a vytvořit nicneříkající blábol jako absolventskou práci ("JUDr." Hašek)
2. Nebo vytvořit, opět na vhodně vybrané škole, krátký nicneříkající blábol ještě pro jistotu s řádkování 2 a více (ušetříte - 5 stránek normálního strojopisu natáhnete i na 20), najít kamaráda oponenta, tuto práci použít 3x a jste postupně Bc., Mgr i JUDr. ( mladej Benda, kterýho už po absolvování ZŠ posadil taťka do parlamentu a on tam hnije stále).
3. Nastoupit ke studiu do Plzně (pokud jste dostatečně solventní a politik, neboť mě nikdo nepřesvědčí o tom, že to Kindl a spol. dělali z lásky k bližnímu) a počítat s tím, že tomu dlouhému studiu budete muset obětovat část prázdnin a na podzim je tu diplom i s titulem.
Vybral jste si těžkou, ale správnou cestu, tj. používat svoji hlavu a studovat poctivě. Budete-li mít štěstí jednou se vám to vrátí, protože každý dobrý zaměstnavatel pozná časem, že nejste prázdný sud s titulem, ale vzdělaný člověk.
05. 07. 2011 | 16:03

Martin napsal(a):

to Student v důchodu: Moc Vám děkuji za výstižný recept, také jsem zjistil, že je to ten "správný" a také za podporu v posledním Vašem odstavci.
Máte naprostou pravdu - poctivá cesta je ta nejtěžší. V mezičase jsem si již rozmyslel téma budoucí diplomové práce, kterou bohužel opět budu muset vypracovat poctivě (byl jsem tak vychován a jinak to neumím a vím, že jsem mezi ostatními černá ovce, která se chce občas poprat i s překážkami, jen bych uvítal,kdyby to byly překážky konstruktivní), ale u jiného tutora (snad tentokrát "sáhnu" do lepšího soudku. Nápadů mám dost, jen je realizovat.
Mimochodem na své Bc.-práci jsempracoval víc než rok a v praxi je projektová výuka bez problémů realizovatelná. naučí víc, než bezduché biflování, jelikož se studenti i žáci musí poprat s vyhledáváním informací a ze začátku přece nevadí, že je to jen z wikipedie (ta totiž uvádí spoustu jiných ověřených a solidních zdrojů, které lze lehce využít). Jenže učitelé už asi zapomněli, že dosažení cíle vyžaduje systematickou práci se svěřenci, která trvá nějaký ten měsíc. Námaha ale stojí za to a výsledek jistě ocení i největší "vyhýbači" učení. Nelze ji uplatňovat v každé hodině, ale jako několika denní až týdení projekt je právě zdrojem nepřímé inspirace a kreativity výuky jak ze strany žáka, tak učitele.
Píšu to kvůli příspěvku ZU, která doporučuje Univerzitu Karlovu (na tu nemám prostředky). nenapsal jsem, že všude jsou jsou jen špatný vyučující na VŠ, ale bohužel nekvalita převládá (již se zde o podobném problému psalo: málo vyučujících na počet studentů), ale já osobně bych viděl problém spíše v morálních (ne)hodnotých těchto lidí. To by však bylo na další obšírnější téma. Všechno je v lidech. Ale mám také zušenosti i s ročním studiem v zahraničí a s těmito problémy, jaké jsempopisoval jsem se vůbec nesetkal. Divné,ne?
Jinak se omlouvám za příliš mnoho slov a emocí.
05. 07. 2011 | 20:11

Jáchym napsal(a):

Pokud tohle ještě někdo čte:
Důležitý dotaz tady položil ZB:

zdenekbrom napsal(a):
Mohl by už někdo Člověku v tísni vysvětlit, co to znamená inkluze?
04. 07. 2011 | 17:37

A ještě otázka kterou by si měl položit každý, kdo se pustí do diskuse s kýmkoliv z Člověka v tísni:
Kdo je, komu a čemu slouží Člověk v tísni?

Já vím, už tady takový jemný pokus před pár dny byl. A blog během pár hodin zmizel. Smazal ho prý sám jeho autor. Chválím mu to. Rozumný člověk, učenlivý.
06. 07. 2011 | 17:16

O. Hausenblas napsal(a):

Podle diskuse se mi zdá, že u Čechů je opravdu protipólem nudy zábava To je ale smutné, to se zt bídy už asi nevyhrabeme. Ale zkuste si dát příkaz "nahradit" a vyměňte všude slovo "zábava" za "zájem", "zajímavost". Jestli umíme trošku česky, snad ten rozdíl cítíme: kdyby škola podporovala a nabízela zájem, sotva by se dalo pokřikovat, že děti se nemůžou jen bavit. Zkuste nadávat "přece ve škole nemůže být všecko zajímavé"!
Na provním stupni je to fakt lepší, pokud výuka svým nezasjímavým pojetím z dětí ten spontánní zájem nevytluče, (Je sice pár nešťastných malých dětí, ze kterých ho vytloukli už hloupí rodiče v letech před školou, ale to je pořád spíše výjumka, dětská přirozenost je velice silná, a zvídavost se podaří jen převrátit směrem, o který pak nikdo moc nestojí. A pak je nějaké procento nešťastých dětí, které pro poruchy v chování (vniřní neklid) nemohou zájem realizovat. Ale naprostá většina malých dětí zajímavost vítá - když ji učitel umí předložit. A není to žádná zábavička, kdo jste pozorovali dítě, které pracuje se zájmem, tak víte, jak se namáhá, překonává nesnáze, někdy i bolest (např. svalů).
Jenomže zájem se škole daří v dětech vyhubit tím, že obsah a postupy výuky jim nedávají smysl. Ne že nejsou zábavičkou. Takové otrávené děti pak samozřejmě začnou tíhnout k něčemu, co je zajímavé a co škola nedává.
A my tady diskutujeme o tom, jak jsou děti líné a zpohodlněnlé. Líní a zpohodlnělí jsou občané, kteří dovolujou, aby stát hnal povinně do nudných škol skoro všecky děti, aby nenajal nejlepší z lidí do učitelské profese (za pořádné platy, které si milí občaném, musíte utrhnout od huby v nějaké své rozkoši a "jistotě"). Rodiče u nás se skoro nejméně na světě zajímají o vzdělávání svých dětí! Nezájem, klídek, pohodička. Ale vytýkat dětem, že by k učení potřebovaly zájem, to dokážeme. Že bychom se aspoň maličko zajímali o to, jak vlastně funguje učení u dětí? Že bychom se dozvěděli, že to bez pravého zájmu nejde a že bez něj vznikají jen diplomovaní pitomci nebo politici? Ale ne, s "teoriemi" a "výzkumy" na nás nechoď, na to jsme moc líní, chceme radši zábavu.
07. 07. 2011 | 21:29

gaia napsal(a):

Anita

ageismus jak vyšitý, jestli si myslíte, že smysl pro humor a zábavu mají jen mladí, tak ještě pěkné předsudky. Já jen napsala, že pokud se nudí 30% žáků, je to výsledek pro české kantory velmi povzbudivý, neb vycházejí lépe než profláknutí čeští profesionální baviči a než celá továrna na sny a měli bgy být chváleni a ne kritizováni.
08. 07. 2011 | 09:22

Marek Kobera napsal(a):

To O. Hausenblas:

Já jsem tady, pane doktore, za ty diplomované pitomce. Změnit zákony je určitě možné. Asi budeme muset začít u ZOR, kde se podle Vás musí deklarovat, že děti mohou a musí dělat jen to, co považují za smysluplné a zajímavé.

A mezitím byste mi mohl tady napsat, co budete dělat s žákem, kterému vyjmenovaná slova po v budou připadat nezajímavá a nesmysluplná a odmítne se je učit. Předem (i zadem) děkuji!
16. 07. 2011 | 13:22

Janas napsal(a):

"Nejlepší způsob jak zotročit společnost je zavést povinnou školní docházku".Tolik Tolstoj.A měl pravdu.Od malička do dětí hustíme plno nesmyslů,které v životě nebudou potřebovat,učíme je jak mají myslet.A to nemluvím o studiu dále.Získáme spoustu informací,jenom ten selský rozum nám u toho schází.
18. 07. 2011 | 15:58

pavla napsal(a):

Inkluzivní vzdělávání v podobě, která se u nás děje je hrobem školství.Je nepřínosné pro všechny, i pro ty, kterým mělo přinést tzv. základní vzdělání. Poradenské centra,která dávají doporučení k zařazení do spec.škol jsou pod tlakem, kdy nesmí doporučit do takovéto školy dítě, které má IQ nad 70.Tyto děti navštěvují základní školu hlavního vzdělávacího proudu, ovšem nějak se zapomíná, že v řadě případů tyto děti trpí i dalšími problémy jako jsou poruchy chování, deprese, těžkosti vyplývající už z pouhého režimu běžné školy. Jsou nekliné,samozřejmě vytušují a tzv. zlobí. Ostatní děti ve třídě, zvláště ty, které se potřebují na výuku soustředit mají problém. Lituji učitele,který musí v takové třídě učit a lituji i žáky. Tím myslím i ty integrované.Neboť se se svou jinakostí setkají v té nejdrsnější podobě.I má 12 dcera, která je soucitné dítě, pravila na adresu takto integrovaného spolužáka :"A co si sním mám povídat,když nic neví."A paní učitelka, kdyby se nakrásně rozkrájela s tím nemůže udělat vůbec nic.
20. 07. 2011 | 09:44

pavla napsal(a):

Inkluzivní vzdělávání v podobě, která se u nás děje je hrobem školství.Je nepřínosné pro všechny, i pro ty, kterým mělo přinést tzv. základní vzdělání. Poradenské centra,která dávají doporučení k zařazení do spec.škol jsou pod tlakem, kdy nesmí doporučit do takovéto školy dítě, které má IQ nad 70.Tyto děti navštěvují základní školu hlavního vzdělávacího proudu, ovšem nějak se zapomíná, že v řadě případů tyto děti trpí i dalšími problémy jako jsou poruchy chování, deprese, těžkosti vyplývající už z pouhého režimu běžné školy. Jsou nekliné,samozřejmě vytušují a tzv. zlobí. Ostatní děti ve třídě, zvláště ty, které se potřebují na výuku soustředit mají problém. Lituji učitele,který musí v takové třídě učit a lituji i žáky. Tím myslím i ty integrované.Neboť se se svou jinakostí setkají v té nejdrsnější podobě.I má 12 dcera, která je soucitné dítě, pravila na adresu takto integrovaného spolužáka :"A co si sním mám povídat,když nic neví."A paní učitelka, kdyby se nakrásně rozkrájela s tím nemůže udělat vůbec nic.
20. 07. 2011 | 10:41

pavla napsal(a):

Inkluzivní vzdělávání v podobě, která se u nás děje je hrobem školství.Je nepřínosné pro všechny, i pro ty, kterým mělo přinést tzv. základní vzdělání. Poradenské centra,která dávají doporučení k zařazení do spec.škol jsou pod tlakem, kdy nesmí doporučit do takovéto školy dítě, které má IQ nad 70.Tyto děti navštěvují základní školu hlavního vzdělávacího proudu, ovšem nějak se zapomíná, že v řadě případů tyto děti trpí i dalšími problémy jako jsou poruchy chování, deprese, těžkosti vyplývající už z pouhého režimu běžné školy. Jsou nekliné,samozřejmě vytušují a tzv. zlobí. Ostatní děti ve třídě, zvláště ty, které se potřebují na výuku soustředit mají problém. Lituji učitele,který musí v takové třídě učit a lituji i žáky. Tím myslím i ty integrované.Neboť se se svou jinakostí setkají v té nejdrsnější podobě.I má 12 dcera, která je soucitné dítě, pravila na adresu takto integrovaného spolužáka :"A co si sním mám povídat,když nic neví."A paní učitelka, kdyby se nakrásně rozkrájela s tím nemůže udělat vůbec nic.
20. 07. 2011 | 10:42

pavla napsal(a):

Inkluzivní vzdělávání v podobě, která se u nás děje je hrobem školství.Je nepřínosné pro všechny, i pro ty, kterým mělo přinést tzv. základní vzdělání. Poradenské centra,která dávají doporučení k zařazení do spec.škol jsou pod tlakem, kdy nesmí doporučit do takovéto školy dítě, které má IQ nad 70.Tyto děti navštěvují základní školu hlavního vzdělávacího proudu, ovšem nějak se zapomíná, že v řadě případů tyto děti trpí i dalšími problémy jako jsou poruchy chování, deprese, těžkosti vyplývající už z pouhého režimu běžné školy. Jsou nekliné,samozřejmě vytušují a tzv. zlobí. Ostatní děti ve třídě, zvláště ty, které se potřebují na výuku soustředit mají problém. Lituji učitele,který musí v takové třídě učit a lituji i žáky. Tím myslím i ty integrované.Neboť se se svou jinakostí setkají v té nejdrsnější podobě.I má 12 dcera, která je soucitné dítě, pravila na adresu takto integrovaného spolužáka :"A co si sním mám povídat,když nic neví."A paní učitelka, kdyby se nakrásně rozkrájela s tím nemůže udělat vůbec nic.
20. 07. 2011 | 10:43

pavla napsal(a):

Inkluzivní vzdělávání v podobě, která se u nás děje je hrobem školství.Je nepřínosné pro všechny, i pro ty, kterým mělo přinést tzv. základní vzdělání. Poradenské centra,která dávají doporučení k zařazení do spec.škol jsou pod tlakem, kdy nesmí doporučit do takovéto školy dítě, které má IQ nad 70.Tyto děti navštěvují základní školu hlavního vzdělávacího proudu, ovšem nějak se zapomíná, že v řadě případů tyto děti trpí i dalšími problémy jako jsou poruchy chování, deprese, těžkosti vyplývající už z pouhého režimu běžné školy. Jsou nekliné,samozřejmě vytušují a tzv. zlobí. Ostatní děti ve třídě, zvláště ty, které se potřebují na výuku soustředit mají problém. Lituji učitele,který musí v takové třídě učit a lituji i žáky. Tím myslím i ty integrované.Neboť se se svou jinakostí setkají v té nejdrsnější podobě.I má 12 dcera, která je soucitné dítě, pravila na adresu takto integrovaného spolužáka :"A co si sním mám povídat,když nic neví."A paní učitelka, kdyby se nakrásně rozkrájela s tím nemůže udělat vůbec nic.
20. 07. 2011 | 10:43

pavla napsal(a):

Inkluzivní vzdělávání v podobě, která se u nás děje je hrobem školství.Je nepřínosné pro všechny, i pro ty, kterým mělo přinést tzv. základní vzdělání. Poradenské centra,která dávají doporučení k zařazení do spec.škol jsou pod tlakem, kdy nesmí doporučit do takovéto školy dítě, které má IQ nad 70.Tyto děti navštěvují základní školu hlavního vzdělávacího proudu, ovšem nějak se zapomíná, že v řadě případů tyto děti trpí i dalšími problémy jako jsou poruchy chování, deprese, těžkosti vyplývající už z pouhého režimu běžné školy. Jsou nekliné,samozřejmě vytušují a tzv. zlobí. Ostatní děti ve třídě, zvláště ty, které se potřebují na výuku soustředit mají problém. Lituji učitele,který musí v takové třídě učit a lituji i žáky. Tím myslím i ty integrované.Neboť se se svou jinakostí setkají v té nejdrsnější podobě.I má 12 dcera, která je soucitné dítě, pravila na adresu takto integrovaného spolužáka :"A co si sním mám povídat,když nic neví."A paní učitelka, kdyby se nakrásně rozkrájela s tím nemůže udělat vůbec nic.
20. 07. 2011 | 10:45

gaia napsal(a):

O. Hausenblas

zájem dítěte o učení je projevem orientačně pátracího reflexu, který je lidem vrozený, ale u každého člověka se projevuje různě silně.
Už u malých dětí v kojeneckém věku můžeme pozorovat,nabízíme- li jim různé podněty, že děti reagují různě individuálně. Některé dítě např. o nabízenou hračku jeví silný zájem, natahuje ručičky, otáčí hlavu a chce si sáhnout. Jiné dítě se jen ototčí a pak se věnuje např. cucání svých prstíků a některé dítě zajímá jen láhev se sunarem.

pokud však mluvíte o zájmu o výuku jako o něčem obecném a universálním pro každého, co závisí jen na vnějších podmínkách, jste velmi vedle a chudáci budoucí učitelé, které vyučujete.
22. 07. 2011 | 14:03

cifica napsal(a):

Skola byla kdysi aforistou tusim ze Lembke definovana jako "Tovarna na otroky." V TV se radi koukame na svet bohatstvi a jeste radsi na zlocince prekracujici se samozrejmosti normy, ktere tvori kostru spolecnosti. TV vysila sny naseho podvedomi. Rozpolceni jsme i v nazorech na skolu. Nejvetsi pedagog Komensky hlasal "Skola hrou." Pri "slavnostnich" prilezitostech s tim bezvyhradne souhlasime. V pedagogickem procesu je to "jen takove hrani."
23. 07. 2011 | 14:22

Rosie napsal(a):

Pojďte učit, přestaňte vymýšlet různé teorie a jděte osvědčenou cestou a vychovávejte a učte děti pro život. Až opustí školu a budou chodit do práce, tak se jich nikdo nebude ptát, jestli je to baví. Jsou činnosti, které musí člověk dělat, i když ho nebaví. Pro zábavu má pak různá hobby. Bez práce nejsou koláče a život není jen o zábavě, život je především o chtění.
07. 08. 2011 | 13:42

portwyn napsal(a):

Docela by mne zajímalo, jestli autor zná nějakého učitele, který se na hodině nudí. Pro mne je to nepochopitelné - v praxi je výuka takový šrumec, že si za vyučovací hodinu kolikrát ani nestačíte loknout vody, natož se nudit. Nuda pramení z nicnedělání - ukažte mi učitele, který př výuce nic nedělá. A naopak: nuda žáků pramení dost často z neochoty dělat to, co jim bylo uloženo.
17. 08. 2011 | 18:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy