Křesťansko-demokratický program

09. 04. 2009 | 08:16
Přečteno 6326 krát
Díváme se s trochou závisti přes Šumavu – přiznejme, že bychom se chtěli mít jako v Bavorsku, tak spořádaně a bohatě. Položili jste si otázku, proč ani po dvaceti letech od sametové revoluce se jako v Bavorsku ani zdaleka nemáme – a to ani po stránce bohatství, ani po stránce spořádanosti života? Odpověď je jednoduchá. Dvacet let jsme politicky zkoušeli střídavě jít cestami, které do Bavorska nevedou. Bavorsko je tam, kde je, jen díky křesťansko-demokratickému politickému programu – který dosud nedostal v naší společnosti ani jednou pořádnou šanci. Takže se nedivme, že cestami, které nevedou k odpovědnosti (to je totiž klíč k Bavorsku i ke křesťanské demokracii), se do Bavorska skutečně nedostaneme. Ledaže vezmeme už jednou při volbách rozum do hrsti.

Vysvětlovat křesťansko-demokratický program u nás je obtížné – jsme pořád plni jiráskovských předsudků. Je to ale obtížné i proto, že všechna média se vám snaží vnutit myšlenku, že nemáte-li nejnovější typ mobilu, žijete zbytečně. Napsal jsem o tom písničku – text viz níže. Já se ale o to vysvětlení pokusím, omlouvám se předem za určitá zjednodušení.

Levice i pravice se pohybují na ekonomické přímce – na přímce přerozdělování národního bohatství. Levici volí ti, kdo stojí s nataženou rukou: státe, postarej se o naše potíže. Výsledkem je zadlužování státu = nás; dnes každý z nás dluží státu = příštím generacím 96.000,- Kč.

Pravici volí ti, jimž se daří a kteří mají dojem, že všichni mají stejné příležitosti (jakože nemají), a tudíž ať se každý postará sám o sebe. Proto např. rovná daň.

Levice i pravice se mýlí v tom, že zaměňuje bohatství a štěstí. Bohatství se podle vědeckých výzkumů na pocitu štěstí podílí cca 8 procenty. Zbytek jsou rodina, vztahy, potomstvo, zdraví, příroda, vzdělání, jejichž společným jmenovatelem je ODPOVĚDNOST.

To si uvědomuje křesťanská demokracie, to ji vyčleňuje z oné ekonomické přímky pouhého přerozdělování národního bohatství. Proto křesťanská demokracie není někde mezi levicí a pravicí (tedy na té ekonomické přímce), ale je samostatným třetím vrcholem politického trojúhelníku. A proto se tak těžko vysvětluje křesťanskodemokratická politika: díváme-li se na ni jen ekonomickýma očima, je opravdu těžko uchopitelná. Je holt třeba o těch věcech přemýšlet.

Pro filosofy mám ještě jednu zkratku ke křesťansko-demokratickému programu. Pravice říká „já“, levice „my“, křesťanští demokraté „ty“.

A teď na závěr ten slíbený text písně:

Štěstí
(T: Pavel Svoboda)

Vysokou rychlostí
za nízkou cenou
regály se štěstím
střemhlav mě ženou.

Na slevy je sleva,
toť dobrá zpráva.
Rozkoše jsou zleva
a štěstí zprava.

Ref.: /: Chtít – vzít – mít :/ – žít.

Běhám tu v sobotu,
v neděli taky,
rádi mě mají tu
a moje prachy:

Jen rychle nakupuj,
nakupuj hbitě,
štěstím pak nákup tvůj
hned nasytí tě.

Ref.: /: Chtít – vzít – mít :/ – žít.

Proč koupit jeden kus,
když můžu oba.
Tomuhle říkat zkus
„moderní doba.“

Tvrdá je měna
a veka je měkká,
Vem k feně fén a
štěstí tě čeká.

Ref.: /: Chtít – vzít – mít :/ – žít.

Ke stu piv bude dost
pět lojů na rty;
nemáš-li hotovost,
berem i karty.

Pojďte už, lidičky,
potáhnem jinam,
z týhletý písničky
dech pekla čichám.

Ref.: /: Chtít – vzít – mít :/ – blít.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Nepamětník napsal(a):

NĚMCE a zejména Bavory nám za příklad nedávejte. Známe své dějiny a víme, co jsme s nimi měli za problémy ! Nejposledněji byla jejich "spořádanost", kterou tu vychvalujete, demonstrována za Hitlerovy tzv. 3. říše Velkoněmecké : židy, Slovany, Anglo-Američany, Francouze ... do pecí, a velkoněmecký "Herrenvolk" na řídící místa k ovládání "podřízené rasy". Kdo se nepřizpůsobí "novému pořádku", toho čeká vystěhování za Polární kruh, anebo rovnou gilotina jako před 250 lety za Fr.revol.
Ještě že dneska máme v EU pěkně Němce dokola v hrsti, aby zase nemohli vyvádět svůj oblíbený "Drang nach Osten", tentokrát ve jménu sjednocené Evropy třeba i jiným směrem.
09. 04. 2009 | 08:36

Petr napsal(a):

Pane Svobodo, program křesťanských demokratů v bavorském stylu sám o sobě k prosperitě a spořádanosti nestačí. Je k tomu třeba mít k dispozici i lidi, kteří se co nejméně podobají takovým mudrlantům, jakým je např. předchozí Nepamětník.
Jinak s Vámi souhlasím, taky bych rád volil nějakou českou CSU. Vy znáte takovou partaj? Nemyslíte snad - proboha! - tu, co se o ni přetahují Čunek s Kalouskem, že ne?
09. 04. 2009 | 08:47

Petr napsal(a):

pan autor:

Napsal jste to hezky. Problém jenom je, že každou stranu tvoří lidé a jak to v mnohých sportovních odvětvích v soutěžích družstev je, pořadí (kvalita) družstev se určuje podle toho posledního člena, který dorazí do cíle.
U politických stran je to podobné, jenom jsou tito "poslední členové" posuzováni podle jejich morálních a lidských hodnot. Tak se většinou "negativní" příklady používají jako charakteristika pro činnost, úroveň a práci stran. No a z tohoto hlediska se jistě mnohý volič ptá, jak se strana vůbec může jmenovat demokratická, neřku-li křesťanská, když má jako členy takové některé (nejmenované) osoby...
Jedno z možných a pro voliče "pádných" řešení je čistka ve vlastních řadách, to voliče "osloví" více, než házení špíny na příslušníky stran jiných. Sice by se hodilo zakončit vhodným rčením "Bůh Vám k tomu pomáhej", ovšem mám obavu, že v takových věcech se musí lidé spolehnout sami na sebe a ne na pomoc "shora".
09. 04. 2009 | 09:00

Petr II napsal(a):

Autor příspěvků Petr (09.04.2009 08:47:21) a Petr (09.04.2009 09:00:56) není tatáž osoba.
U případných dalších příspěvků budu (Petr 09.04.2009 09:00:56) používat Petr II.
Omlouvám se tímto Petrovi, který použil jména jako první, jeho příspěvek & nick jsem v době psaní neviděl...
09. 04. 2009 | 09:07

Rejpal napsal(a):

Zajímavé čtení o ideálech křesťanské demokracie. Praxe KDU-ČSL v Česku je však zcela jiná.

Po panu Luxovi má tato strana už jen, alespoň pro mne osobně, nedůvěryhodná vedení, avšak demokraticky zvolená členy strany.

Na příklad "šikovný" předseda pan Kalousek nesmyslně burácel cosi o bordelech, až se mu nakonec podařilo shodit vládu premiéra Grosse.

I tehdy celkem sympatický pan Svoboda, který v Grossově vládě zaujímal důležitou funkci ministra zahraničí, vyjádřil nedůvěru své vládě! O jeho pozdější činnosti, jak ji popisují média, už je lépe z hlediska křesťanské demokracie radši neuvažovat.

Také současný rozkol v této straně svědčí rovněž o mnohém, spíše nekřesťansko-nedemokratickém směřování než o opaku.

Takže můj závěr o naprosté nedůvěryhodnosti programu strany trvá. Ani případná výměna vedení infektované strany tento můj postoj zřejmě nemůže změnit.
09. 04. 2009 | 09:19

Petr II napsal(a):

Nepamětník:

Při čtení Vašeho příspěvku mě napadla otázka: Kterou z existujících demokracií (minulých či dnešních) byste si vzal jako příklad, která z dnešních demokracií někdy v minulosti (ale dokonce i v současnosti) nedělala nějaký ten "Drang", ať to bylo kterýmkoliv směrem ? Jak relevantní k dnešku je pro Vás dnes to, co se stalo před 60-70 lety ? Jsou to zhruba 3 generace, jak se to někdy posuzuje.
09. 04. 2009 | 09:21

Paterik napsal(a):

Pan Svoboda vyjadřuje odpor k bezbřehému konzumu, ale v úvodu sám píše, že závidíme Bavorsku... bohatství. Tak nevím. Kalousek a Čunek si teď usilovně vrážejí nůž do zad, tak si tím vaším zaklínadlem "odpovědnosti a morálky" nejsem nějak jist. Jestli tou morálkou nemyslíte boj proti potratů apod...

Jo a dost dobrá píseň - na žáka třetí třídy.
09. 04. 2009 | 09:25

student napsal(a):

Pane Svobodo vaše vysvětlení politického trojúhelníku je zajímavé.
Ale nepřinesl jste žádný důkaz, že tím třetím vrcholem musí být vaše církev. Nárok si na to dělají všechny duchovní směry.
A mimochodem křesťanství a demokracie jsou dva navzájem neslučitelné pojmy. Viz dějiny vaší církve nebo současnost vaší strany. Ale nic si z toho nedělejte, ostatní církve jsou na tom stejně. Takže nezbývá než doufat, že žádná církev nás nebude ovlivňovat.
09. 04. 2009 | 09:36

Petr II napsal(a):

Paterik:

Trochu to překrucujete...Pan Svoboda nepsal jenom o bohatství, nýbrž taky o spořádanosti. A asi není divu, že se k tomu bohatství dospěje pilnou dlouholetou prací a právě..spořádaností (vysoká organizovanost, úroveň, spravedlnost politiků a veřejných činitelů).

Lidé v Bavorsku (ale stejně tak i v jiných částech Německa nebo v Rakousku) si své bohatství postupně od války po léta sami vybudovali, zatímco u nás k němu někteří přišli doslova přes noc (často i bez jakékoliv pilné práce) a ještě jim to je málo.
09. 04. 2009 | 09:39

Paterik napsal(a):

Petr II:

jenže pan Svoboda tady dělá agitku. Tvrdí, že ke spořádanost nás dovede jen křesťansko-demokratický program. Jenže ten u nás budete hledat marně. Doba po sametu bla chaotická, ale tomu se nešlo vyhnout. Bavoři svou prosperitu budovali cca 60 let. My ani ne třetinu této doby.

Navíc by se páně Svobodovo tvrzení o třetím vrcholu mimo ekonomickou osu dalo interpretovat, jako že lidovci vlastně nějak abstrahují od ekonomiky. To si nedovedu představit.
09. 04. 2009 | 09:44

Petr II napsal(a):

Paterik:

Přečtěte si nějaký článek třeba od pana Paroubka nebo Langera (i jiných) tady na blozích, pak mi řekněte, kdo tady dělá opravdovou "agitku".

S tím "třetím vrcholem" trojúhelníku, v podstatě to odpovídá i mé představě o činnosti a fungování společnosti. Zahrnuty by měly být jak ekonomická prisperita a vývoj státu (prý úkol pravice), tak jakékoliv sociální a zdravotní zabezpečení (prý úkol levice), přičemž obě tyto složky by měly "stavět" na existenci lidských vztahů dobře fungující společnosti (základní požadavky jako poctivost, pravdomluvnost, spolehlivost, spravedlivost, přímost, atd.). Takže to by mělo být místo pro nějakou takovouto třetí "-ici" (pravice, levice, ?) Ale tuto poslední složku zvláště u nás postrádám, současná existující KDU-ČSL ji bohužel taky "nepředstavuje".
09. 04. 2009 | 10:04

vlk napsal(a):

Pane Svobodo, chci se zeptat, je li Bavorsko tam , kd e je zásluhou především své křesťanské, rozuměj -katolické složky tam kde je, jak je možné že přibližně tamtéž jsou i staré spolkové země, kde většinově vládly vlády se zásadní ingerencí sociální demokracie???
Na vysvětlení se velmi těším a předem za ně děkuji.
09. 04. 2009 | 10:11

Petr II napsal(a):

Pan Adamec:

Pane Adamec, třeba to myslíte dobře, ale Vaše příspěvky jsou prostě dlouhé a obsahují příliš mnoho informací, takže jsou těžké na čtení, mnozí je ani nečtou a pan Stejskal má pořád co mazat :)

Blogy asi nebudou tím správným místem, kde Vaše informace zveřejnit. Pokud je napíšete v odpovidající formě, mohl byste je poslat třeba na adresu mezinárodního soudu pro lidská práva v Haagu se žádostí o vyšetření a o odpověď. Třeba byste tam uspěl více, než tady na blozích.
09. 04. 2009 | 10:13

čeněk napsal(a):

co si tak vzpomínám, tak "Já" slýcháme dost často od Jyrky, a ten mi moc na pravičáka nepasuje
09. 04. 2009 | 10:16

Nepamětník napsal(a):

Petrovi II :
Milý příteli, co je relevantní a co né je mi celkem fuk - zato co je pravdivé a co ne, to je podstatné (slovo "relevantní" se začalo módně používat po opičím způsobu dle neslovanských jazyků, nyní snad ve smyslu "podstatné").
Na bráně Osvětimského pekla, dnes památníku utrpení národů v polské Osvětimi, je výstižný nápis "Národ, který nezná svou historii, je odsouzen k tomu, prožít si jí znovu !". Dnešní pohrdání historickou zkušeností vede tamtéž, to je třeba vidět. Proto je nutno neúnavně znovu a znovu předkládat tuto pravdu, aby lidi nezapomněli a nemuseli prožívat svá utrpení znovu. Není to tak nereálné...
Hodně naděje na lepší budoucnost, pramenící z každoročního příchodu jara a s ním spojené velikonoční symboliky, přeje
Nep.
09. 04. 2009 | 10:23

Petr II napsal(a):

vlk:

V Německu jsou 4 spolkové země, které se od těch ostatních ohledně ekonomické úrovně dost výrazně liší. Hamburg a Brémy určitě profitují ze svých přístavů, které slouží celé Evropě pro světové obchody, z těch "vnitrozemských" jsou to pak Hessensko a právě Bavorsko. Ovšem co se týká třeba možností vzdělání, obyvatelstva ohrožených chudobou, počtu pracovních příležitostí a dalších faktorů, patří Bavorsku většinou přední, ne-li vedoucí pozice.
(příklad: http://www.spiegel.de/polit...)
09. 04. 2009 | 10:29

Petr napsal(a):

Nepamětník:

Děkuji za Vaše milé oslovení :-)
Já problém se slovem "relevantní" nemám, jestli je módní, nevím, já jsem se ho učil už kdysi na gymnáziu před více než 30 lety. Ale to je jedno :)

Zmínil jste slovo pravda. Jistě víte, že absolutní pravda je jen jakýsi těžko dosažitelný pojem. Existuje ale mnoho "relativních" pravd, které si ne vždy zrovna odpovídají.
Takže vsázet "jen na jednu pravdu" by se nemělo, tedy alespoň ne tak, aby se člověk nesnažil zjistit, co třeba i ty ostatní "relativní pravdy" říkají a pak porovnat a udělat si vlastní úsudek.
Taky Vám přeji příjemné a hezké Velikonoce.
Petr
09. 04. 2009 | 10:50

Petr II napsal(a):

vlk:

Ještě dodatek:
Podle těch zdrojů (2006) byl nejbohatší (a zároveň nejsociálnější) spolkovou zemí Německa Baden-Württemberg (hl. město Stuttgart, m.j. firmy jako Daimler, Porsche, Bosch, SAP, Zeiss a Würth) následovaný Bavorskem.
09. 04. 2009 | 11:07

Realista napsal(a):

"Jiráskovské předsudky" - ale ale pane Svobodo, Vy jste toho Jiráska moc nečetl, měl byste. Je tam spousta pozitivních postav katolických farářů z doby národního obrození, hrdinové románu TEMNO určitě proti žádnému křesťanství nerevoltují, sami jsou hluboce věřící, ale jinak, než jim to Habsburg a Koniáš dovolují, husité rozhodně také žádní ateisté nebyli, právě naopak: husitské hnutí bylo hnutím opravy v církvi.
09. 04. 2009 | 11:45

kristusek napsal(a):

Tak nevím...levice zadlužovala, pravice šla jen po penězích...a kde byli celou tu dobu lidovci? Ach ano, už si vzpomínám... ve vládě! Přesněji řečeno "ve vládách". S výjimkou jedné úřednické vlády ve všech, Národní frontu nevyjímaje.

A teď si znovu můžeme popovídat o "křesťansko-demokratickém programu". Ten váš "třetí vrchol trojúhelníku" se totiž vyznačuje především tím, že se s klidným svědomím přidá ke komukoli. Vlastně ne, ke komukoli ne - ten "někdo" nejprve musí vyhrát volby, aby byl svým programem tomu třetímu vrcholu bližší, že?

Nezlobte se, ale takový "program" přece nelze brát vážně.
09. 04. 2009 | 11:48

Realista napsal(a):

Z tónu Vašeho příspěvku zaznívá dost velký konzervativismus. Nevím, kde berete rozdělení pravice - levice - křesťanská demokracie, strany KD jsou v EU vnímány jako strany pravice, a tvoří možná většinu ze všech poslanců frakce EDU v EP. Bohužel právě ve Vámi vychvalovaném Bavorsku CSU se často uchyluje k hodně nepřijatelným názorům až podobným Haiderovi, stavících na xenofobii. To si myslíte, že je odpovědnost?

A navíc: pokud tedy není smysl života konzum, proč je Bavorsko stejně konzumní zemí jako zbytek Německa? Máte v tom trochu brajgl, pane Svobodo.
09. 04. 2009 | 11:53

Nepamětník napsal(a):

Dík Petrovi za milý příspěvek. Dovětkem jen k té pravdě, její relativnost je skutečně z praktického hlediska tak, jak říkáte, také to tak cítím a vím. Jiný význam "pravdy" (a ten jsem myslel) je ve smyslu poznané zákonitosti (např. přírodní, společenské, ale také historické). Tam nezměníme nic a překrucování je primitivní ... však víte.
Zdraví Nep.
09. 04. 2009 | 12:06

Nepamětník napsal(a):

"Jiráskovské předsudky" mě nadzvedly. Ani jsem si toho v autorově článku nevšiml. Až REALISTA mě upozornil.
Ovšem, překrucování historie je dnes moderní, ovšem ubohé. Jirásek je klasika, jakkoliv různí ubožáci dneška se zuby nehty snaží (v čí asi prospěch ?) ho v očích mladé generace pokřivit. Jejich snaha je marná. Ti z mladých, kteří umějí číst, si ho najdou, přečtou a udělají vlastní úsudek o něm i o jeho "kriticích". Podobně jako T.G.Masaryk byl za KSČ kritizován chudými duchem, a o dr. Benešovi (spolu s TGM velikánovi 1. pol. 20. století v ČSR) říkali komunističtí mocipáni, že to byl "tajtrlík" (tak jsme se to učili na ZDŠ jako dítka školou povinná). No vidíte : kde jsou komouši, a kde jsou velikáni ducha : TGM,Beneš,Jirásek ......
Zdraví Nep.
09. 04. 2009 | 12:12

Al Jouda napsal(a):

Z článku jsem vyrozuměl, že nám autor v rámci křesťansko- demokratické politiky nabízí místo plného talíře a požitku z využívání hmotných statků - štěstí v kostele ! Děkuji, nechci!
Naše národní bohatství je dostatečné pro všechny. Jen je třeba dosadit do vlády dobré a hlavně poctivé hospodáře.
09. 04. 2009 | 12:14

Petr II napsal(a):

Realista:

Jen jsem se chtěl zeptat na ty Haiderovy názory, které to jsou a odkud je znáte ? (Myslím zdroje - naše noviny, televize ?)
Ohledně "konzumních zemí" - posoudit to nemohu, neboť nevím, jak daleko se ten konzum v Bavorsku staví na dluzích a jak daleko na hotovosti (ve srovnání k nám) a možná by taky bylo zajímavé ve vztahu k tomuto "konzumu" srovnání sociální, školní, lékařské péče a třeba i důchodového zabezpečení ve zmiňovaném Bavorsku a u nás.
09. 04. 2009 | 12:28

Tom napsal(a):

Vykašleme se na ekonomiku a budeme šťastni. Nějak si to nedovedu představit, zvlášť u voličů (bez ohledu na stranu), jejichž hlavní otázky jsou "kolik zbyde pro mě?", "kolik zbyde pro nás?", případně "kolik seberete jim?".
09. 04. 2009 | 12:41

Petr II napsal(a):

Nepamětník:

Já bych Vám zase mohl k diskusi namítnout, že ta "pravda" z historie se dá překroutit daleko lehčím způsobem, než třeba ty zmíněné přírodní zákonitosti, které zmiňujete (i když se i u těch objevují hypotézy a teze, které se ověřit nedají - ať jevy, které se měly stát v pradávné minulosti, nebo předpovědi do daleké budoucnosti).

Ovšem pravda týkající se historie lidstva (ať starší nebo mladší) je založena většinou na studiu existujících materiálů a záznamů z té minulosti. Tady se nejedná o "hypotézy" a teze, nýbrž o přebírání a studium záznamů, které někdy někdo vytvořil. Ale i s tím jsou spojeny otázky - co víme o tom autorovi, do jaké míry je jeho záznam/názor objektivní nebo napsaný "na objednávku" pro někoho (problém zvláště pokud máme jenom jeden názor/zdroj a žádný další na srovnání)? O problémech s chybějícími názory a dokumentacemi z některé doby ani nemluvě... Ne nadarmo se říká, že informace znamená moc.
09. 04. 2009 | 12:46

Explorer napsal(a):

Pěkné čtení,pěkná píseň.Pane Svobodo,mám pocit,že v téhle zemi Vám však nikdo nerozumí.Zmíníte se o Bavorsku a už lidé myslí a srovnávají, kde je větší bohatství.Zde se myslí jen ekonomicky,pragmaticky,"realisticky".Co chcete?Po tolika létech života v "reálném socializmu", kde přemýšlet o nějakém "jiném štěstí", než takovém, co nám popisoval "vědecký atheimus", hraničilo s kacířstvím nebo s kriminálem, se u lidí,(zatížených již jiráskovským národovectvím a více či méně skrytým protináboženským postojem vedoucích politiků již za první republiky a nejen komunistů), se všechny tyto předsudky nedají jednoduše vygumovat.Bylo to soustavné popírání pozitivních hodnot,které náboženství a tradice všeobecně, k vytváření pocitu štěstí přinášejí.Na př.při cestě po Sri Lance, zemi určitě chudší, než naše zem,a kde buddhismus je hlavním náboženstvím, máte dojem, že lidé žijí až nad očekávání šťastně, resp. snášejí chudobu lépe, než Čech, který si právě koupil nejnovější auto a teď má strach, že mu ho někdo ukradne, nebo úmyslně poškodí.
Myslím, že zamýšlet se nad svým přístupem k životu a při hledání štěstí začít zde, se vyplatí.
A hledáte-li klid, vyzkoušejte tu jižní stranu Šumavy, které tamní lidé říkají"Boehmerwald" nebo "Bayrischer Wald".Příroda tam je většinou méně zdevastovaná.Když tam zajdete do hospody, zjistíte, že tam lidé nejsou tak chamtiví, jako na Malé Straně, (kterou pomalu ale jistě kupují ruští zbohatlíci).Vrátím-li se k české politice,stojící pevně v bahně, věřím, že cesta vpřed jde jen přes menší, t.j. méně zkorumpované strany a přes politiky, kteří otevírají okna a přinášejí nové přístupy.
I tento blog obrací pohled tímto směrem.
09. 04. 2009 | 12:48

Paterik napsal(a):

Petr II:

agtiku dělají všici, proto články politiků většinou ani nečtu.

Souhlasím, že slušnost je v životě a politice potřeba, ale slušnost prostě není politický program. Slušný a solidní by měl být každý politik, pravicový nebo levicový. My můžeme podporovat slušnost klidně v pekárně nebo u doktora a nemusíme být politiky. Slušnost je prostředek, ne cíl. Nesouhlasím s modelem: pravicový politik řekne "já jsem tu za prosperitu", levicový "já jsem tu za sociální spravedlnost" a lidovec řekne, "já jsem tu za morálku".
09. 04. 2009 | 12:52

BAZA napsal(a):

Já bych si dovolila nesouhlasit. V dnešním parlamentu není pravice, která říká já a nechce se pomoci postarat o ty, co potřebují pomoci. Pravice se přiblížila v zájmu politické dohody a volitelnosti ke středu a kdyby ji ti, kteří jsou již skutečná levice (dvě Zelené poslankyně) nepotopili a kdyby pan Hovorka se také nejevil spíš jako zástupce čisté levice, tak by to mohlo fungovat. Přesněji řečeno, v KDU-ČSL je zastoupený střed, i levice a to je ten základní problém. Dle toho, co jsem sledovala u pana Hovorky, tak on rád rozdává ze státního a málo přemýšlí o tom, že to vede ke zadlužování budoucích generací. Já jsem středový volič a současná koalice mi vyhovovala. Protože jsem viděla, že se snaží vybrat peníze, rozdělit je a ještě příliš nezadlužovat zemi a to s ohledem i na přírodu. Co víc bychom si mohli přát? Ovšem pravda je, že já jsem od státu nikdy nic nechtěla ani jsem nestála s nataženou rukou co mi kdo dá. Já jsem spíše z těch, co platí.
09. 04. 2009 | 13:15

Petr II napsal(a):

Paterik:

Upřímně řečeno, mně se ten model nelíbí taky, ale co naděláte. Líbil by se mi takový, o jakém jsme se kdysi učili v občanské nauce :) - že v demokracii vykonávají státní, mocenské a veřejné funkce jedinci, kteří byli lidem zvoleni kvůli jejich zkušenostem, vědomostem, znalostem, morálním vlastnostem, dovednostem a jiným "ctnostem".

Podle tohoto modelu by ale žádné strany a opozice nebyly potřeba, neboť by si každý zvolený jedinec uvědomoval důležitost ekonomiky pro stát, ale vedle ní také důležitost sociální vyváženosti, vzdělání, kulrury a zdraví svého národa a ochrany životního prostředí.

No jako teoretický model to bylo moc hezké, všichni by pracovali společně a ne proti sobě, neexistovalo by vzájemné "házení špíny" a "praní špinavého prádla" atd.
Ale vidíte, kam jsme se dnes dostali :-) Asi se budeme muset vrátit někam zpět a tu morálku, povinností a práva zase nějak začlenit do toho současného modelu, který spíše odpovídá situaci "utržení z řetězu" (nechám otevřené, kdo ti "utržení z řetězu" jsou :) )
09. 04. 2009 | 13:24

vlk napsal(a):

PetrII
díky za německé reálie, nicméně soudím, že je znám dost slušně.

Nejspíš vám unikl leitmotiv autorova článku.
A také to proč si vybral pro svůj příměr CSU vers. KDU -ČSL práně Bavorsko.
Co je leitmotivem?
Inu to, že snaží čelit komentářům,které říkají, že lidovci jsou programově totálně vyprázdnění a že kdyby nemli konfesní konzervativní voličstvo, tak by nejspíš zmizeli z povrchu zemského, protože zbytek populace nemají čím oslovit. A čelí tomu tak, že říká - všichni s epodívejte na vzorovou zemi pořádku a blahobytu -Bavorsko! Ten pořádek a funkčnosta blahobyt je tam zejména proto, že tam vládne NEPŘETRŽITĚ strana s křesťnským/ katolickým rozmerem. A my lidovci, my máme přesně stejný rozměr! Kdyby jsme mohli vládnout jako v onom Bavorsku, nejspíš to tady bude, vypadat /alespoň přibližně/ jako v Bavorsku! Tohle je ono zásadní sdělení.
A proč Bavorsko a pro č ne třeba Baden Wuetremberg? Z velic e jednoduchého důvodu. Jestli s e nepletu, vláde v Bavorsku CSU od 2.ww bez koaličního partnera! Proto! Nikde jind e nic takového nebylo. Ani v B-W.
Jestliže tedy je vztah CSU -KDU/ČSL pak je i souvztažnost úroveň staré spolkové země vers. ČR.
A já položil jednoduchou otázku autorovi tohoto pro mne sotva akceptovatelného tvrzení:
Jak to, že spolkové země, kde vládly většinou SPD nebo různé koalice mají životní úrovní, pořádkem, funkčností a vůbec vším nesrovnatelně blíže o úrovni vzorového bavorska než k úrovni ČR. Když tam onen křesťanské -rozuměj katolické politiky schází. Jak to, že je ta úroveň i ve spolkových zemích s vládou SPD a když s náboženskou orientací pak protestantskou?
O tenhle rozpor mi šlo. A čekám na autorovo vysvětlení.
09. 04. 2009 | 13:39

Paterik napsal(a):

Petr II:

mě nejde o teorii, ale o praxi. A výstupem tohoto článku je to, že lidovci mají jakýsi patent na morálku. že oni jsou slušní, zatímco pravice a levice je mravní bahno. Stačí ovšem sledovat chvíli situaci u lidovců a každý vidí, že se tu pan Svoboda jen veřejně vychvaluje a ještě jako zlatý hřebík do rakve přihazuje poněkud stupidní básničku.
09. 04. 2009 | 13:47

michal napsal(a):

Bavorsko jsou balici, co doted zdravi "pozdrav panbu" (-: , to me vubec nelaka - lepsi vzor je nemecky sever - Hamburg, Kiel, Rostock...
09. 04. 2009 | 14:15

otokar napsal(a):

Petře druhý!
Líbí se mi jak píšete,ale naše denní realita je zcela jiná. Krade se a lže(píšu ve stř. rodě) protože to neděláme my, ono by se s tím mělo něco udělat. Mysleli jsme, že když půjdeme demokraticky volit, přispějeme k obnově společnosti. Vono se to nepovedlo.
Je reálné aby si Češi vládli sami? V rakouském parlamentu dokázali dělat velký rachot, ale po získání samostatnosti bylo ouvej. Skutečnou demokracii můžou provozovat pouze slušní lidé, ti bohužel nepoužívají sprosté metody, proto byli těmi čuňaty převálcováni. Ještě mám v paměti paní Hlaváčovou, jak seděla v parlamentu a chtěla přispět k politické kultuře, pak se jí z toho udělalo špatně a šla pryč. Na morální bídu současnosti bylo zaděláno kuponovými knížkami. Což vypovídá o průřezu charakterem národa.
příjemné velikonoce
otokar
09. 04. 2009 | 14:16

Taoiseach napsal(a):

autor:

zkratka ke křesťansko-demokratickému programu "já-my-ty" odpovídá úplně jiné přímce (úsečce) pravolevého dělení: individualismus (s důrazem na individuální svobody) vpravo a společné prosazování veřejných zájmů vlevo. Toto ovšem dělí i křesťany na (individualistické) protestanty a (universalistické) katolíky...

S Bavory nás sice rozděluje nedávná minulost, ale spojují nás dávné keltské kořeny. Víra i nevíra jsou v tom celkem nevinně...

Problémem je to, co předvádí současná česká "democristiana". Nevím, zda to můžete myslet vážně, když píšete, že si křesťanská demokracie něco "uvědomuje". S trochou černého humoru se dá konstatovat, že za všechno může Josef Lux, který si špatně vyložil výzvu "Děkujeme, odejděte!".
09. 04. 2009 | 14:41

Petr II napsal(a):

vlk:

Vnucovat jsem Vám nic nechtěl, pouze dát link na třeba pro Vás zajímavý údaj.

Vaše otázka na autora je jistě zajímává (stejně tak by byla i jeho odpověď).
Pokud bych mohl vyjádřit svůj pocit - všechno je v lidech. Když nějaká strana po dlouhá léta dostává přes 50 a dokonce i přes 60% hlasů ve volbách, tak asi něco dělá dobře. I když je pravdou, že taky při posledních volbách ztratili.

Ohledně ostatních spolkových zemí a politiků - určitě není nezajímavé, že politici v Německu mají za povinnost uvádět veškeré jejich politické, společenské a "firemní" aktivity, funkce a pozice a tím možné příjmy (ne jejich konkrétní výši) na oficiální webstránce Bundestagu (přes weblinky k osobním stránkám jednotlivých politiků, možnost kontroly). V případě zamlčení nebo nesprávnostech riskují postihy. Asi by bylo něco podobného zajímavé i u nás :)
09. 04. 2009 | 15:01

Explorer napsal(a):

vlk:
Pane Vlku, ve Vašem komentáři se přes Vaše velmi dobré znalosti o Německu, přece jenom pletete:Bavorsko není jedinou spolkovou zemí, kde po léta vládne křesťanští demokraté.I v Baden-Württemberg vládla CDU po desetiletí s absolutní většinou:Fielbinger,Späth,Teufel stáli v čele těchto vlád.I dnešní koalice CDU/FDP je vedena CDU.
Proč si pan Svoboda vybral za příklad Bavorsko může mít i jiné důvody,ale myslím,že to není tak důležité.Na př. že Bavorsko je země s nejmenší industrializací, sedláci jsou konzervativnější, více spojeni s tradicemi.A nebo proto,že vláda jedné strany po delší dobu přináší logicky lepší výsledky, než nechtěná a rozháraná spolková koalice.Pro tento výklad nemusíme chodit ale do Německa.Ale můžete mít pravdu.Pan Svoboda si to vybral možná proto, že chce ukázat, jak dobře to chodí, když u moci je křesťanská strana.Já si nemyslím, že v této straně v porovnání s jinými je více vlků v rouše beránčím, než v jiných a zejména těch větších stranách, spíše naopak.A taky, že tato strana spolu s jinými menšími je pranýřována jako strana černotalárníků,atd.Zde vládne unisono Klaus,ODS,socdem a komunisti.Když pomineme toho nešťastníka,co má dvě občanky a neví, kterou použít při které příležitosti, tak jsou tam ve vedení i lidé budící respekt.A hlavně: mezi prostými lidmi zastupují směr, který vnáší do české politiky rozměr úcty k tradicím a odklon od materializmu.Tímto obohacuje politické spketrum,aktivizuje čast společnosti, která dosud stojí stranou.A to je jistě žádoucí.Nebo snad ne?
09. 04. 2009 | 15:09

Petr II napsal(a):

otokar:

Díky za poklonu.
Vím moc dobře, o čem píšete. V příbuzenstvu mám pár jedinců, kteří patří mezi slušné a skromné lidi, kteří to s politikou zkusili, ale brzy toho sami od sebe nechali.
Osobně jsem o vstupu do politiky uvažoval také, ale po jejich příkladech a dlouhých debatách s nimi jsem se takových snah už před časem vzdal. Situace se od té doby spíše zhoršila, než zlepšila.

Takže žádný snílek nejsem, vím, jaká je skutečnost. Ale taky vím, jak bych chtěl, aby to vypadalo, i když uskutečnění takových představ je jiná věc.
Podle úvah se jich vzdáte a "realizujete" se jiným způsobem a ačkoliv se zaříkáte, že Vám politika a politici může a mozou být ukradení, přece jenom Vám to nedá a pořád se tím zabýváte a nějaký ten "plamínek naděje" v sobě uchováváte, že by to někdy mohlo být lepší, že se pár slušných lidí najde a ti že s sebou "strhnou" pár jiných slušných nadšenců, ale nevím. Když tak pozorujete tu českou politickou "kulturu" a její vývoj...
No možná by se hodilo pozměnit "okřídlené" rčení "same time same place" (ve stejném čase na stejném místě) a spíše ho změnit na "same time different place" (ve stejném čase na jiném místě) :-)
Přesto příjemné Velikonoce taky Vám!
09. 04. 2009 | 15:27

Explorer napsal(a):

vlkovi:
Pane Vlku, Vaše otázka autorovi, "co je jeho výkladem prosperity jiných spolkových zemí", je ve vztahu ke smyslu tohoto blogu zcela podružná.Zdá se, že nejste schopen se na diskutovaný text dívat jinak, než politicky či ekonomicky.Tím odvádíte diskusi na pole,které jedinečnost tohoto textu snižuje.
Jak víte, nejsem ekonom, ale každému průměrně zběhlému čtenáři by mělo napadnout, že kriteriem pro hospodářský úspěch země je hrubý hosp.produkt.Zajisté, v Německu jsou jiné spolkové země,např. Hessen nebo B.-W.industrializovanější a v porovnání s řídce osídlenou zemí bavorských sedláků(v průměru nižší příjmy) v tomto smyslu zdatnější.Otázkou zůstává,zda lidé v SPD- zemích jsou šťastnější, než bavoráci.Já to nevím Proč se nediskutujete též o jiných, hlavních aspektech tohoto článku, místo abyste mlžil?
09. 04. 2009 | 15:51

vlk napsal(a):

Petr II
neřekl jsme, že mi něco vnucujete. Pokkud t tak vyznělo - omluva ze s trany mé. Váš komentář byl naprosto korektní. Jen směřoval jinam, než já psal ten svůj původní. Což jsme si vysvětlili. K oboustrané spokojenosti , jak doufám.
Ohledně chování německých politiků a nejen majetkových přiznání- ano, kéž by to s našimi politiky bylo jako s těmi německými. Nejen ohledně transparentnosti majetku.
Pokud vím , takový Lothar Spaeth musel pakovat, protože využil nabídky jisté firmy a ta mu zaplatila- považte - silverstrovský pobyt v hotelu Adlon!!!
Maše ˇička , Téčka ,Vodníci a jiné zjevy , ti z toho tedy musí mít no víte co..... Pan Stejskal to ví jistě taky.

Explorer
ano B-W jest nejsbohatší spolkovou zemí. A vládnou tam také dlou křesťané. Tedy katolicky orientovaní. Jenže tenhle případ nešel pro autora použít. Už proto ne, že tam několikrát vládli s liberály. Nejsou ted y čistí. Narozdílod Bavorů. A navíc - kdyby šel na CDU a nikoliv na BAvory, byl by si musel nechal líbit dotaz na ony spolkové země , kd e CDU vládla v různých koalách. Včetně té velké. Proto je to o Bavorsku.
09. 04. 2009 | 15:59

Baxty napsal(a):

Obyčejní lidé říkají ONI ....
09. 04. 2009 | 16:01

vlk napsal(a):

Explorer
promiňte, ale já tam to, co vy v tom článku prostě nevidím. Je mi líto. Každý máme právo na svůj pohled.
Ohledně štěstí lidi v různých spolkových zemích jsem nic nepsal. Al e pokud jste nadhodil tohle téma, zeptám s e já vás-úplně stejně. Byli lidé v uplynulé periodě krajské vlády v Jihomoravském kraji šťatstnější ež v jiných krajích, když tam měli vládu vedenou lidovci?
Promiňte ten úžasný rozměr strany lidové, o kterém jste psal vpředchozím příspěvku- no tak ten já nijak a nikde nevidím.
netvrdím, že tam lidé oněch kvalit v té partaji nejsou. Ale v tom příapdě je lidovci před veřejností velmi úspěšně skrývají.
Pro mne je jediný lidovec , ke kterému chovám hlubokou úctu Ludvík Hovorka. A vážnosti těch, co jej znají se ,pokud vím , těší i Jan Kasal. A já dákl z dalších lidovců chovám velký respekt k Jaroslavu Lobkowitzovi. A ze zdejších blogerů je lidovcem pqjed. Také formát.
Nejsme zaslepený. Al epro mne je určující , co vidím na celostátní úrovni. A to je tedy dost hrůza.
09. 04. 2009 | 16:08

Explorer napsal(a):

nepamětníkovi:
Váš příspěvek mne svou upřímností velice zaujal.Rád by ještě dodal, že ten Hitler taky byl proti bolševikům, po tom,co se se Stalinem rozkmotřil.Musíte však přiznat, že se snažil.Proč myslíte, že tak zle skončil?
Koho byste dnes doporučil jako vzor a spojence pro naší republiku, když Sovětský svaz už neexistuje?Rusko?
09. 04. 2009 | 16:16

Hajný napsal(a):

to Vlk:
Ten respekt ohledně J.L. raději neříkejte před paní LČP.O té doby co vyakčnil manželku jej jaksi nemá v lásce.
Bohužel ani jeden těch jmenovaných pánů není z našeho kraje.My máme štěstí jen na ty lidi,kteří na příklad chtějí homosexualitu léčit pokáním,modlitbou a půstem.
09. 04. 2009 | 16:20

vlk napsal(a):

Hajný

JL není mělnický Lobkowitz. Takže mohu.
Zdravím milostivou! A´t Vám na Velikonoc e udělá extra velkou a dobrou porci vitamínů. Nejlépe v podobě velikonoční nádivky.
09. 04. 2009 | 16:49

Explorer napsal(a):

vlkovi:
Vidím, že Vaše touha po absurdní diskusi je velice silná.Na Vaší otázku o spokojenosti či nespokojensoti občanů v kraji Jihomoravském nemohu odpovědět jinak než "nevím".O žádném rozměru strany lidové jsem nepsal.Z těch vedoucích představitelů lidovců, které jste jmenoval, bych rozhodně za nejméně sympatického považoval Kasla,protřelého politika starého znormalizovaného ražení.Nevím,kolik mu Klausova klika nabídla, aby pro něj zvedl ruku.Protože jste sám v mnoha příspěvcích kritizoval současnou hlavu státu, nevím, zda jste dostatečně důsledný,abych další diskusi s Vámi prodlužoval nad snesitelnou míru.
Mým cílem bylo diskutovat o zajímavém a ojedinělém přístupu tohoto blogu k důležitému faktoru, který mnoha českým politikům chybí:integrita osobnosti,odpovědnost,úcta před jinými názory a tolerance k nim.Teprve až se takoví politici dostanou k moci, tak stoupne i úcta občanů ke státu, protože budou moci a chtít hájit zájmy většiny.
09. 04. 2009 | 17:01

zdesta napsal(a):

Skutečnou prosperitu a bohatství vytváří poctivá práce lidí.Žádná strana ji nemůže nahradit.
09. 04. 2009 | 17:52

Germanicus napsal(a):

Diskuze velice zajímavá a dokonce i podnětná. Nicméně pane Svobodo, strana, která chce realizovat křesťansko demokratické a sociální ideály, musí mít i schopné politické elity. S "politiky" typu p. Čunka se tak akorát stanete mimoparlamentární stranou.
09. 04. 2009 | 18:04

Hajný napsal(a):

to Vlk:
Tak to máte štěstí.Některé dámy středně mladého věku jsou na vcýměnu manželek háklivé.
Milostivou jsem pozdravoval.A vyslechl obvyklý komentář:"No vidíš,jen tobě se pořád něco nelíbí.....!"
Velikonoční nádivka bude v pečeném jehněti.Dle receptu babičky babičky mé ženy.A před asi 150 lety brokolici neznali.A dám pozor aby podstatná součást byla z dobře vyuzené šunky.
Musí být přece nějaký úplatek,aby pondělní spravedlivá odplata za celoroční příkoří nebyla tak tvrdá.
Také Vám a paní Karkuli přeji hezké Velikonoce.A nezapomeňte dát pomlázku na noc z neděle na pondělí pod polštář.To abyste své manželské právo vykonal jako první.
09. 04. 2009 | 18:09

michal napsal(a):

pravice rika: "ja to udelam", levice: "my to udelame" a lidovci: "ty to udelas" ((-:
09. 04. 2009 | 18:11

Martin napsal(a):

Mě se nedaří, jsem chudý a pravici přesto volím. Asi proto, že věřím, že mám šanci se svým životem něco udělat. Toť jen malé doplnění článku. Jinak zajímavé čtení.
09. 04. 2009 | 18:42

vlk napsal(a):

Hajný

Tak to ta utrpěná příkoří za celý rok musí být děsná. Jde li pokání až do rozměru toho nadívaného jehněčího. Ptám s e sám sebe , jestli bych vydržet celý rok tak moc trpět...

Ohledně přání Velikonos milostivé paní i Vám , pohodu, radost, klid, zdraví pod pomlázkou!
Karkuli rád vyřídím. A zapalte prosím za mne jednu svíčku. Až půjdete.. no však víte.
09. 04. 2009 | 18:43

vlk napsal(a):

Explorer
měl jsme dát na svůj instinkt, když jsme četl vaší první repliku. .. No s talo se.
Takže
nijak jsme vás nevyzýval k reakc na mne.
Ano, promiňte, o rozměru s trany lidové jste epsal. moje chyba.
Ovšem absurdní diskuse? Moje? Byl jsme to já kdo napsal tohle:
Otázkou zůstává,zda lidé v SPD- zemích jsou šťastnější, než bavoráci.
Nebyl. takže jsem s e zeptal steně jako vy. Protože tady, pro vaši informaci, nejde o Bavory , ale o stranu lidovou a tenhle stát.
co si myslíte nebo nemyslíet o Janu kasalovi je mi doonale lhostejné. Osobně jej neznám, je jsme si dovolil reprodukovat názor lidí, kteří jej naopak znajía mohou s rovnávat s monoha a mnoha jinými vrcholnými politiky všech barev a kterých vím, s jiných záležitostí, že s e mohu bez obav spolehnout na jejich úsudek.
Co se týká hlavy státu. Ano kritizoval jsme jej a hodlám v tom pokračovat. Nicméně je mi cizí uplatňovat v hodnocení kohokoliv Pavlovův reflex. Vidím jméno a začínám slintat. zpravého koutnu, když je mi sympatický, z levého když není. Tohle přenechávám jinýám. Je jich tady dost a koukám, že se také chcete zařadit. Klidně.
co Kasalovi slíbili za zvolení Klause. To opravdu nevím. Prý je jeden z mála co má zašité kapsy. Totéž s e napříkald říká o Nečasovi. Byť to sem nepatří. Pokud je to pravda, pak bych soudil, že měl pan Kasal nejspíš dva možné motivy. Prostě mu Klaus jako president vyhovoval více než jAn Švejnar. K mé velké lítosti nebo/a si sliboval s chválení církevních restitucí.
co je vaším cílem v diskusi je mi také dokonale jedno. Já vás do ničeho nenutil. A mimo jiné jsem konstatoval, že máte právo na svůj pohled, jako já na s vůj. A že já tam prostě vaší verziv tom blogu nesdílím.
Jen jsem původně položil ve svém vstupním příspěvku autorovi blogu velmi jednoduchou otázku. s cílem dozvědět s eodpověď.
Může být , že vám to připadá absurdní. Lidé bývají občas divní. Někteří ještě divnější.
Občas i rpůzkumníci.
09. 04. 2009 | 18:59

Patriot napsal(a):

Autor:

Volební program (kterékoliv politické strany) = slátanina kombinující zamlčení skutečných cílů s nesplnitelnými sliby, vždy vykazující znaky podvodu. Jeho jediným účelem je přilákat k tzv. volbám méně přemýšlivé občany, tzv. voliče, a získat jejich hlasy.
09. 04. 2009 | 19:10

Guldur napsal(a):

Podle mého je to krásně napsané a já s tím souhlasím; je jenom veliká škoda, že u nás neexistuje strana co by něco takového nabízela, hned bych je volil...

A pro fandy KDU-ČSL než mi začnou (pokud) odpovídat - prosím nenamáhejte se - a to se počítám prosím k praktikujícím katolíkům. Takže požehnané Velikonoce všem!
09. 04. 2009 | 19:26

Hajný napsal(a):

to vlk:
Ono to nadívané jehně není ani tak pro příkoří,ale proto,že se sejde celá rodina.A mladí, s prominutím,žerou jako ruský zájezd.Bodejť by ne,když doma mají samou moderní stravu.Někdy mám pocit,že kuchařské umění v našem rodě se smrtí babičky(mé ženy) skončí.

Svíčku zapálím.Bude jich tam víc.Kdybyste šel Lovětínskou roklí,tak ve skalách pod hradem je možná uvidíte.
09. 04. 2009 | 19:46

antonín napsal(a):

vlku
Jana Kasala znám osobně, a mohu stvrdit - jest to člověk vážený, bohabojný, erudovaný leč k naší škodě nedostatečně politicky průbojný

čtu rád tvé komentáře a jsem rád že se v tomto jak nezaujatě umíš i ocenit skutečné osobnosti v lidové strane byv sám zjevně bezvěrcem, což často nevidět

přeji ti krásné velikonoce a dobré zdraví
09. 04. 2009 | 19:59

huhu napsal(a):

pane Svobodo, díky, a teď tu O červené karkulce
09. 04. 2009 | 20:32

vlk napsal(a):

Hajný
Přejte jim to. Ať vidí, jak bylo dobře! Jinak já musím konstatovat , že vlčím rodě tohl naprosto nehrozí. Každá ženská členka se stala skvělou kuchařkou. Karkule samozřejmě také. A Zajícová je na nejlepší cestě! Opravdový talent !

Teď jsme jukal na mapu, kd e onna rokle jest.. Tak ohle je přesně na opačném konci republiky než Vlčštejn. V tom kraji jsme byl jen jednou v životě. Když jsme si jeli pro naší Betynu.. Skoro 6 let tamu nazad..

antonín
díky za názor. Nejsem nijak překvapen, že potvrzuješ to, co jsme slyšel od těch svých. Mrzelo by mne , kdyby se ukázelo, že se spletli.
Bezvěrec? No asi úplně ne. Jsem pokřtěn. Jsem určitě nepraktikující... To ano. bezvěrec? asi ne...
Ale nechme toho. Víš , já abych s e uživil, nesmím hledět na lidi předpojatě. A posuzuji je , když mohu, podle skutků . Ne podle řečí.Mnohého průšvihu mne tahle metoda uchránila.Proč bych to tady měl měnit? Proto mám tolik problémů se zdejšími, řekněme - fotbalovými fandy! Snažím se si neplest osud téhle země s mistrákem v I.B. třídě. Jakkoliv politické mače často nemají ani tuhle úroveň.
Jinak - díky za květiny.
A dovolím s i také připojit přání hezkých, spokojených Velikonoc a přání pevného zdraví pro Tebe i Tvé blízké!
09. 04. 2009 | 20:48

grőssling napsal(a):

Křesťansko-demokratický program podle bavorského vzoru ? Ona je snad demokracie jiná, když ji provozuje křesťan nebo bezvěrec ?

Až se jednoho dne někdo v Česku pokusí založit politickou stranu na islámském základě, dojde nám, že tyto úzce zaměřené platformy pro politickou činnost buď nemají v dnešní době svůj raison d´etre, nebo mají a potom přímo směřují k jisté formě diktatury.
09. 04. 2009 | 20:49

Kriti napsal(a):

Opravdu autorova inteligentní úvaha: Protože "jsme pořád plni jiráskovských předsudků", nemáme se tak dobře, jako v Bavorsku.

Zřejmě si autor článku myslí, že kdybychom zde měli antireformační inkvizici, jako po Bílé Hoře, tak jsme se nyní měli jako v ráji. Opak je pravdou. Právě tato doba, perfektně popsaná Jiráskem, přinesla pro tento národ devastaci, nesoucí následky dodnes.

Dnes jsem slyšel úryvky z historie, konkrétně z výslechu, jemuž byli podrobováni nekotaločití věřící v Čechách v 17. století až do "tolerančního patentu" (viz audio z Českého rozhlasu z cyklu "Bible pro 21. století"). Jestliže si myslíte, že komunistická STB přišla s něčím novým, tak jste na velkém omylu. Měla dávnou historickou oporu v protireformační praxi.

Ostatně, stačí se podívat na vládní členy KDU-ČSL, zda jsou hodni příkladu.

Podle ovoce poznáte dobrý strom. Špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
09. 04. 2009 | 21:00

Bača napsal(a):

Znám život v Bavorsku. A nehodnotím jej tak jako Vy. Je tam také bída a těch chudých je více než bohatých. Bohužel ani žádná občanská soudržnost. Sousedi se navzájem neznají, každý žije pro sebe. Jedině s čím souhlasím je, že bohatství není podstatou štěstí. Socialismus to byl, nebyli jsme bohatí, ale více šťastní než dnes.
09. 04. 2009 | 21:20

Hajný napsal(a):

To vlk:
Vlčštejn u Cebu nebo u Trutnova?
Jestli u Trutnova,tak tam jsme chodili randit.Já tedy ne,já byl na to moc blbý a nedůvtipný na jemné dívčí náznaky.
09. 04. 2009 | 21:25

Honza Český napsal(a):

Bavorsko není tam, kde je, díky křesťansko-demokratickému politickému programu
Ono je tam, kde je, díky křesťansko-sociálnímu politickému programu
Jsou ale lidé, kterým rozdíl mezi CDU a CSU uniká
Ti pak mohou být snadno členy KDU ČSL
Snadno mohou tvrdit, že levici volí ti, kdo stojí s nataženou rukou
A pravici volí ti, jimž se daří
Představa někoho, komu se daří a volí levici, je pro ně raušem
Završeným výronem verše
Běhám tu v sobotu … rádi mě mají tu
Takoví mohou být v Čechách i ministrem
P.S.
Odborné znalosti autora v oboru práva autorského či evropského tím nesnižuji
10. 04. 2009 | 03:31

vlk napsal(a):

Hajný

Vlčštejn není žádný zeměpisný pojem.Takže ani tam ani tam.
Vlčštejn je terminus tecnicus pro přístřešek vlkůa zzajíců. Podle vzoru Karlštejn....
10. 04. 2009 | 07:55

Explorer napsal(a):

vlkovi:
Ano,tahle diskuse se z velké části vůbec netýká těch hlavních bodů sdělení pana Svobody.Zamýšlí se nad faktory, které, nesporně ovlivňují subjektivní spokojenost lidí.Sám si je nevymyslel,ale jeho strana je klade více do popředí, než např. ODS,socdem, a hlavně komunisti.Tím se od nich dle mého názoru od těchto stran odlišuje. .Zamýšlí se nad tím, zda bohatství znamená automaticky štěstí a odpovídá, že ne...O tom,která spolková země je bohatší, zde vůbec nejde.V prvním diskusním příspěvku jsem uvedl mé dojmy ze spokojenosti na Sri Lance, buddhistické zemi.Myslím, že tyhle věci velmi dobře víte, ale protože prostě lidovce nepovažujete spolu s většinou diskutujících za tu správnou stranu,a jste rád, když svými příspěvky, které jsou nejen vtipné, ale i plné nepřesností, vedete diskusi směrem, který má autora, případně jiné diskutující, uzemnit.Při tom jim občas vkládáte do úst slova, která neřekli,nevidíte to, co vidět nechcete,nebo využíváte tento server k soukromé korespondenci.Já si myslím,že věci a myšlenky, které přes to reálně existují, budou i nadále existovat.
Musím přiznat,že obdivuji Vaši diskusní houževnatosta všestrannost .Vy jste takový náš blogový Klausík.
Přeju Vám další úspěch v budoucích diskusích a hodně velikonočních vajíček, hlavně červených,modrých a oranžových.
A pozdrav milostivé paní.
10. 04. 2009 | 09:49

Petr II napsal(a):

Explorer:

Co s tím naděláte ? Náš stát byl už od jeho založení díky své zeměpisné poloze myšlen jako jakýsi "rušící faktor", na začátku alespoň mezi zeměmi německými a rakouskými po rozpadu Rakouska-Uherska (na Internetu jsem kdysi četl zajímavou myšlenku (domněnku) z tohoto pohledu s tím klínem na naší vlajce).
Stejně tak hrál svoji roli ve 2.SV a po ní, kdy byl zase na jakési "dělící hranici" mezi vlivy západními a východními no a jistým způsobem je tomu tak i dnes, kdy z bývalých států východního boku spolu s Polskem představuje vzhledem k Lisabonské smlouvě oblíbené téma k vášnivým diskusím.

Jako by se tyto "vnější vlivy a stavy" přenášely i do vnitrostátního života (nebo spíše právě naopak ?).
Kdo opravdu jsme a kam chceme ? Poklidná, úspěšně se vyvíjející demokracie se dá vybudovat jen na pevných základech, na sebedůvěře a důvěře k ostatním obyvatelům státu, zvláště k jeho zvoleným představitelům.
Pokud toto neexistuje, pokud se bude stále "mlžit" odkud přicházíme a kam jdeme, co je pravda, co je lež, co vlastně opravdu chceme - do té doby se vnitřní zmatky, spory a rozpory jako velká překážka budování skutečně demokratického státu zachovají...

Hezké velikonoční svátky vespolek.
10. 04. 2009 | 10:14

prirodovedec napsal(a):

Explorer: Ja Vam a autorovi a dalsim fandim. Je nutne, abyste zkusili lidoveckou volebni kampan postavit na tom, co on zde uvedl a uvidi se, kolik lidi to oslovi.

Nicmene si myslim, ze lide, kteri si mysli, ze smysl jejich zivota neni v hamouneni, voli naprosto rozmanite a zadny vrchol zjednoduseneho trojuhelnika ve volbach nepotrebuji, protoze vnimaji strany spise jako vrcholy simplexu ve vicerozmernem prostoru :) a posuzuji je stale vice podle cinu a podle toho, co od nich pro sebe a sve zajmy mohou cekat.

Je bezesporu spravne odlisit se od druhych stran a priblizit, jak jsme (z naseho pohledu) lepsi, nicmene to je technika pro semknuti clenske zakladny, ale spise vyjimecne pro ziskani novych priznivcu.

Zkratka volebni experiment ukaze, kolik maji autorovy myslenky priznivcu (viz sjezd KDU-CSL) a kolik pak ziska v CR.

Vlk je bezesporu zaujaty diskuter (jako mnozi z nas mame-li cas), ma jiste mnoho nesvaru, ktere zcasti vidite, nicmene mne zaujme a pobavi nejen mne. Na Vas jsem zvedav, co se z Vas vyklube. :) Mne zajima, jak kdo snasi argumentacni souboj s nim a casto se bavim, jak zprvu nadseny novacek, jako Vy, se vrhne do diskuse, a pak celkem ublizene diskutuje ne k diskutovatelnym argumentum ale k vlkovi. :) Je to skoda pro nas ostatni ctenare.
10. 04. 2009 | 10:28

Explorer napsal(a):

Petr II
přírodovědec
Nejsem žádný profesionální diskutér a tím méně český politik.Doufám,že je to z frekvence mých příspěvků a z mé úcty k faktům zřejmé.
Mrzí mne, že tento server publikuje i příspěvky, které s daným tématem nemají nic společného.Je to v rozporu s upozorněním na začátku každé diskuse.Inu,je možné, že pan Stejskal(?) už odešel na velikonoční prázdniny a nesehnal náhradníka.Ale to není vůbec tak zlé.Větší škodu tvoří příspěvky,z nichž čiší touha někoho nebo něco ovládat účelově a místo věcných argumentů a kritického přístupu i k sobě, vkládají jiným do úst svoje interpretace, snaží se někoho zesměšnit, ohromit či srazit,aby tito už jednou v nejlepším případě drželi hubu,neboť oni mají v diskusi jaksi své pevné,předplacené právo...Tento přístup vidíme často u špičkových českých politiků,kteří se nás všechny snaží přesvědčit, že to bez nich opravdu,ale opravdu nikdy nepůjde.Ale ono to půjde.Yes,we can,řekl Obama.Proč bychom si to neřekli taky?
10. 04. 2009 | 18:33

vlk napsal(a):

Explorer

vždycky mne inspirovali vykladači všeho možného. Zejména v závěru, že nejlepší bud e, když s e spolehnu na vlastní úsudek.
tekže pokud jste si tam našel co píšete, já jsme si tam našel kořeny té argumentace.

Jestliže nekdo oo něčem říká, že je to hezké, pak pokud nejde o přírodní jev typu východ či západ slunce, květinu, ženu, majestátní strom a podobně, velmi se i osvědčilo přemýšlet o tom, proč se to vlastně autorovi výroku líbí. nebo nelíbí.
A protože je pro mne klíčovou partií autorova blogu, na které všechno argumentačně stojí:
Položili jste si otázku, proč ani po dvaceti letech od sametové revoluce se jako v Bavorsku ani zdaleka nemáme – a to ani po stránce bohatství, ani po stránce spořádanosti života? Odpověď je jednoduchá. Dvacet let jsme politicky zkoušeli střídavě jít cestami, které do Bavorska nevedou. Bavorsko je tam, kde je, jen díky křesťansko-demokratickému politickému programu – který dosud nedostal v naší společnosti ani jednou pořádnou šanci. Takže se nedivme, že cestami, které nevedou k odpovědnosti (to je totiž klíč k Bavorsku i ke křesťanské demokracii), se do Bavorska skutečně nedostaneme. Ledaže vezmeme už jednou při volbách rozum do hrsti.
Tak jsme prostě začal zkoumat zevrubně ten základní kámen, A co jsme našel jsme také poctivě napsal.
Už po třetí píši, že máte právo na svůj pohled. Aniž bych vás jakkoliv mistroval. A žádám o totéž. Z vaší strany. Zřejmě ovšem trpíte utkvělou představou vychovávat. U mne jste na špatné adrese. Jednak starého vlka novým kouskům nelze naučit a jednak vy nejste schopen naučit nic ani toho případného mladého. říkáte , že využívám zdejší blogy k soukromé korespondenci? Zajímavá poznámka. Pokud patřítě k s ervru Aktuálně,budu ji brát evetnuálně vážně. Pokud nikoliv, beru ji jako upozorněí domovnic e uličnímu výboru, že jsme vyvěsil pouze československé praporky a žádný sovětský.A pokud onou soukromou korespondencí myslíte zdejší výměnu s přítelem Hajným, pak vás omlouvá jen to, že nemůžete vědět, co znamenala moje žádost aby zapálil svíčku, která byla na začátku téhle korespondence . Vykládat vám to nebudu , Není proč. nechci vám totiž způsobit duševní újmu, která by vám pro příště eventuálně kázat takovým, jako jsem já o , řečeno vašimi slov, věcech a myšlenkách, které přes to reálně existují, budou i nadále existovat.
Paní pozdravovat nebudu. To odtud činím jen od přátel.
Přání hezkých velikonoc opětuji. do košíku si dejte vejce s barvou dle vlastního výběru.
10. 04. 2009 | 20:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Explorere,

neodešel jsem, nadále jsem zde (popravdě řečeno už si neumím den bez internetu představit, což je svým způsobem smutné ;-)

Nastavil jsem zde jistá pravidla jsa si vědom, že nejsem žádným arbitrem správných názorů, věcných vstupu (kdo posoudí, co je ještě k věci a co už ne?) a nakonec ani elegence či courtoasie.

Mým jediným cílem (a zdá se, že můj zaměstnavatel Aktuálně.cz proti tomuto nic nemá) je udržet zde prostor pro výměnu názorů, který bude vymezen jen několika následujícími pravidly.

- lidé zde nebudou hrubě nikomu nadávat.

- nebudou zde padat vulgarismy.

- budu-li mít podezření na porušení zákona (např. hanobení rasy, národa a přesvědčení či třeba vyzývání k potlačení práv jednotlivce nebo skupiny či násilí proti nim), zasáhnu.

- zakázány jsou spamy a flooding (česky tapetování).

- nikdo nesmí formálně zvýrazňovat své texty na úkor druhých (např. psaní celých příspěvků velkými písmeny).

Velmi výjimečně též zasahuji, když mám za to, že někdo chce toliko rozpoutat flejm.

Vše ostatní je zde dovoleno. Vše ostatní je na nás všech. Jak si chceme vyměňovat názory, jak si chceme naslouchat, jak jsme s to jeden druhého respektovat. Tohle žádná administrátor zařídit nemůže. A tak se o to ani nesnažím.

Přeji hezké Velikonoce.

Libor Stejskal
10. 04. 2009 | 21:15

Hajný napsal(a):

to Explorer:
patřím mezi ty,kdo tu občas plácnou nějakou ptákovinu nesouvisející s textem.
Uvědomte si,že tu nejsou jen přísní kazatelé,ale i lidé,kteří se chtějí pobavit.Po případě se pokusit pobavit i jiné.
Jak by svět byl fádní,kdyby tohoto nebylo.Zvláště střílíme-li si sami ze sebe a nikoho svými fórky neurážíme nebo nechceme urazit.Ostatní napsali p.Stejskal a vlk.
10. 04. 2009 | 21:42

Hajný napsal(a):

to vlk:
Svíčky jsem zapálil.Tři hodiny cesty autem tam,tři zpět.Vydrží do zmrtvýchvstání.
Když jsem po zápálení vmáčkl poděbradku hlouběji do čela,tak se mi vysoko nad hlavu pověsila poštolka.Protože je to již podruhé na tom samém místě asi začnu věřit na pověry.
10. 04. 2009 | 21:47

Explorer napsal(a):

Milý pane Stejskale
jsem potěšen,že jste stále na stráži a zvláště,že jste mne přímo oslovil a vyložil některá pravidla diskuse,aniž jste zaujal stanovisko k tomu,nad čím jsem se pozastavil, totiž že některé komentáře se daného tématu vůbec,ale doopravdy vůbec netýkají.Rád bych se Vás zeptal, jestli "ptákoviny" jak to nazývá jeden Váš diskutující, jsou vyloženě vítány.Pak byste to ovšem měl jasně deklarovat:Tento server by byl jistě zábavnější a proto ještě více navštěvovaný než doposud.Vůbec ta myšlenka udělat z toho politickou satiru, by byla super.Zatím jsem podobný server neobjevil.Vidím už teď, že mezi zde diskutujícími se nalézají některé nové satirické talenty,nebo, chcete-li, političtí eskamotéři.Já osobně v tomto směru nemám nejmenší ambice,ale rád bych se k takovému veselému čtení uchyloval v případě, že mne popadne blbá nálada.
10. 04. 2009 | 23:07

vlk napsal(a):

Hajný
díky!!
Víte ta poštolka asi k Vámměl a respekt.. Ne asi určitě. tenkrát i teď.

Jenmne zaráží, že jste tam jel tři hodiny autem.... Z toho mi vychází nějakých 200 kilometrů... Já myslel , že Hájenka je někde v okolí...

Marko byl frajer.... Díky.
A ještě jednou - moc hezké Velikonoce. Všem v Hájence
10. 04. 2009 | 23:15

prirodovedec napsal(a):

Explorer: Vazeny pane. Takze prrr. Nevim, jak tu dlouho jste. Ale protoze Hajny, Stejskal a vlk neciti potrebu Vas "poucit", udelam to ja.

Nez nekomu zacnete vytykat "soukromou" korespondenci (je to zde od zacatku blogu bezne - mnozi diskutujici se znaji a ac opacnych nazoru se umi i respektovat), ktera sem podle Vas nepatri, zjistete si laskave o co jde a nededukujte tak jednoduse, jak to cinite.

Diskuse o svickach panu vlka a Hajneho se netyka ani Bastiata ani jejich soukromi, ale prave blogu na aktualne.

Byl zde totiz pan Marko. Diskuter. Poutavy. A ne az tak davno zemrel. Loucil se s nami. Doufal v navrat. Nevratil se. Vzpominalo se na neho. Mnozi. A mne tesi, ze dva lide si ho pripomenuli i po par mesicich.

Je to pro mne cennejsi a krestanstejsi nez cely tento blog a diskuse k nemu. A fascinuje mne Vase neschopnost vnimat do ceho slapete.

Takze trochu s mirou. (ne Topolankem) Uvedl jste se skutecne brilantne. Monza se rozhodnete zmenit nick?

A zcela otevrene: Na muj text jste zatim nebyl schopen reagovat ani jako neprofesionalni :) diskuter. A mistrujete nas ted presne uhybnym manevrem popsanym v zaveru meho vstupu.

Zapalte za sve take svicku a pripominejte si tuto svoji mimoradne zdarilou diskusi.

vlk, Hajny, stejskal: Prominte, ale nemohu jinak.
10. 04. 2009 | 23:48

stejskal napsal(a):

Je to tak, pane Explorere.

Dejte těmto stránkám čas. Za pár týdnů či měsíců zjistíte, jestli Vám zdejší "stolní" společnost lidí s rozdílnými názory, ale i s mnoha sdílenými prožitky vyhovuje, či nikoliv. A pak bude rozhodnutí jen na Vás.

Ještě jednou hezké Velikonoce všem a vzpomínku těm, jež jsme měli rádi a vážili si jich.

Libor Stejskal
11. 04. 2009 | 00:18

Hajný napsal(a):

To vlk:
Hájenka je v severním pohraničí v Ústeckém kraji.Lovětínská rokle je kraj jeho a i mného dětství.Popel byl na základě přání rozdělen na tři části.Jedna část umístěna do skalní štěrbiny pod hradem,další do hrobu rodičů,poslední do skály nad řekou u Kosovské Mitrovice.
Pohřeb byl v Mnichově.Za diskrétní účasti vysokých činitelů čtyř států.A i paní M.Metálů plný polštář a titul sir.To jsem dřív nevěděl,až na pohřbu.
I vám ještě jednou pěkné velikonoce a nezapomeňte v pondělí vykonat své manželské právo.Jinak Vám paní Karkule uschne.A se suchou ženou to není ani k spolužití ani na šrotovné.
11. 04. 2009 | 08:10

Explorer napsal(a):

Škoda,pane Stejskale,myslím,že byste z toho mohl udělat víc.
11. 04. 2009 | 20:31

Realista napsal(a):

Petr II:

Samozřejmě že mám informace ze sdělovacích prostředků. Z názorů předsedy vlády Bavorska Stoibera šel dost často strach.
S konzumem nemají dluhy nic společného, je úplně jedno, jestli vydělávám miliony a kupuju každej rok novej mercedes, nebo jestli jsem s hypotékou zadluženej až po uši a stejně si jezdím dvakrát za rok na Kanáry, pořád to je konzum.
A moc ani nevím, jak s konzumem souvisí sociální, školská, zdravotnická a důchodová politika. Část věcí má asi Bavorsko vlastní, část je ovšem celoněmecká.
24. 04. 2009 | 20:21

Bisnis Online napsal(a):

Give this site time. In a few weeks or months to see if your local "phone" company of people with different opinions, but also many shared experiences satisfying, or not. A decision will then be up to you.
04. 06. 2009 | 00:28

rolex watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, omega watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 07:33

Louis vuitton napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, omega watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, omega watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
04. 07. 2009 | 05:18

Moravák napsal(a):

Když avizujete, že jste napsal písničku, tak chápeme, že jste autorem, není to zapotřebí ještě zdůrazňovat. Jinak je to poměrně neštěstně uchopené téma, velmi neobratně vysvětleno. Buď se zabývejte jen všeobecným povídáním, nebo se na takováto témata vždycky raději připravte¨nebo se s někým, kdo tomu rozumí (jak problematice, tak psaní pro lidi) poraďte. Nevadí mi příměr s bavorskem, vadí mi ale, že u zadlužování státu stáli křesťanští demokraté nebo lidovci chcete-li s výjimkou jedné ve všech polistopadových vládách. Takže nejste z obliga, pane, i když tady takhle přihlouple a průhledně "chytračíte" a mentorujete. Zklamal jste mne, po vašem prvním blogu jsem měl dojem, že přišel konečně někdo zajímavý, normální, uvažující, lidský. Rychle jste se nám "chytil" a už plodíte jen plytké a populistické bláboly. Asi míříte hodně vysoko. Pánbůh nás ochraňuj.
27. 07. 2009 | 18:11

tiffany jewelry napsal(a):

NĚMCE a zejména Bavory nám za příklad nedávejte. Známe své dějiny a víme, co jsme s nimi měli za problémy ! Nejposledněji byla jejich "spořádanost", kterou tu vychvalujete, demonstrována za Hitlerovy tzv. 3. říše Velkoněmecké : židy, Slovany, Anglo-Američany, Francouze ... do pecí, a velkoněmecký "Herrenvolk" na řídící místa k ovládání "podřízené rasy". Kdo se nepřizpůsobí "novému pořádku", toho čeká vystěhování za Polární kruh, anebo rovnou gilotina jako před 250 lety za Fr.revol.
31. 07. 2009 | 10:16

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 20:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy