Husité anebo Švejkové evropské integrace?

04. 10. 2009 | 10:50
Přečteno 13966 krát
Irové řekli napodruhé své ano Lisabonské smlouvě a celá Evropa se začala dívat na nás, a tak se my podívejme, milí čtenáři, oč tu vlastně jde.

Lisabonská smlouva je významným posunem evropské integrace kupředu. Jejím základním východiskem je, že 27 členů je příliš mnoho na to, aby se dál mohlo účelně fungovat podle pravidel nastavených pro 6 zakládajících států. To se týká především způsobu hlasování: namísto jednomyslnosti se v řadě případů přechází na kvalifikovanou většinu: na domovní schůzi také nepožadujete jednomyslnost k výměně každé prasklé stoupačky, na to je vás v domě příliš mnoho. Problémy dneška jsou namnoze problémy globální (ekonomie, energetika, klima, voda, terorismus, imigrace apod.) a chceme-li je ovlivňovat, musíme mluvit vůči velkým globálním hráčům jedním hlasem.

Přechod od jednomyslnosti ke kvalifikované většině je bezesporu omezením suverenity. K tomu tři poznámky. (1) Na co si tu hrajeme? Naše ekonomika závisí z 38% na vývozech do Německu, naše energetika má pupeční šňůru v Rusku a obranu zajišťujeme díky spojencům v NATO. O jaké naší suverenitě to tedy mluvíme? (2) Rozuměl bych nářkům nad omezením našich možností rozhodovat vše doma, kdyby naše rozhodovací procesy byly ty nejlepší a naše rozhodnutí ta nejmoudřejší. Ale člověk nemusí být politolog aby viděl, že tak tomu není. Politikaření a neúcta k ústavním základům státu z minulých týdnů jsou toho smutným příkladem. Např. o hazardu rozhodujeme sami - a výsledek? Je z nás hráčské doupě Evropy. (3) Výměnou za omezení národní suverenity dostáváme podíl na suverenitě vyššího řádu – suverenitě EU, na jejímž rozhodování se podílíme také. A kdo umí počítat, tak srovnáním našeho počtu obyvatel či naší ekonomiky s jinými členskými státy zjistí, že ten podíl je vyšší, než by nám matematicky měl patřit. Ještě kdyby nám tak naše vlastní politikaření nebránilo tento podíl plně využít.

Námitky se týkají toho, zda je demokratické opakovat referendum, když první výsledek nebyl „ano“. Právně jistě ano, ale o to nejde. K tomu také tři poznámky. (1) Proč se neopakovalo referendum ve Francii a Nizozemí, když tyto státy řekly „ne“ Ústavní smlouvě? Dvourychlostní Evropa byla a je realitou, to nemá smysl zastírat. (2) Pokud mělo být irské „ne“ tak jasné z prvního referenda (a ono nebylo: poprvé účast 52,27% a 53,4% Irů pro „ne“, nyní účast 58% a 67% Irů pro „ano“), nemohla na tom repríza nic změnit. Také hospodářská krize ukázala Irům, že když prší, je lépe být pod společnou pevnou střechou než pod vlastním děravým stanem. (3) Mám pochybnosti o tom, zda lze žádat od lidí, aby v referendu rozhodovali o problémech, v nichž se i odborníci ztrácejí. Je-li něco obtížné vysvětlit, referendum o takové věci se změní v bitvu populistů a odpovědných politiků. To není podceňování lidí, to je konstatování faktů: některé komplikované otázky se mi pro referendum zdají nevhodné, právě k jejich rozhodování si lidi volí své zástupce do parlamentu.

Když jsme u suverenity, nejsem si jist, zda je dokladem naší suverenity čekání na to, jak se rozhodnou napřed Němci, potom Irové a Poláci, potom snad i Britové. Tady stojíme za bukem v naději, že někdo řekne definitivně „ne“. Jakým právem tedy někomu vyčítáme opakování referenda za účelem dosažení „ano“?

Když jsme u demokracie, nejsem si jist, zda je projevem oddanosti demokracie vzdorovat jasnému přání lidu, politických stran i Parlamentu. Respektování postupů podle demokraticky přijaté ústavy (teď mluvím o prezidentově vyčkání na rozhodnutí Ústavního soudu o druhé stížnosti senátorů), byť zjevně zneužitých k obstrukci, ale podle mě v pořádku je.

Na druhou stranu se mi zdá, že kolem „Lisabonu“ je větší humbuk než jaký by si ta smlouva zasluhovala. Celá ta debata dostala silný symbolický význam, jakoby odpůrci Lisabonu byli nutně odpůrci celé EU. I podle stávajícího systému se dá existovat, byť by to skřípalo a dřelo. Že by ale neratifikace této smlouvy byla obrovskou prohrou politickou, o tom není sporu.

A když si to takto postavíme před oči, poslední otázkou nutně je: jsme nejlepšími anebo nejhoršími v EU? Jsme skutečně jediní z celé Evropy, kdo pochopili, oč tu jde? Jsme husity evropské integrace, anebo jejími Švejky?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Nezamysl napsal(a):

Plně s Vámi souhlasím.Každý soudný člověk s minimálním historickým povědomím musí říct ano EU.
04. 10. 2009 | 11:06

schlimbach napsal(a):

pane autore, vaše argumentace v tom smyslu, že si neumíme vládnout sami sobě je zvláštní, pokud chcete, abych zároveň věřil, že volení zástupci lidu rozhodovali o LS kvalifikovaně a s rozmyslem ... Jsem pro EU, ale jsem proti LS. Argumentace, že je lepší být součástí většího celku v případě krize jsou zcela jalové, protože právě pod tímto větším deklem a za současné platnosti LS se příčiny krize zakonzervují. Nevěřím, že více než polovina poslanců a senátorů vůbec četla LS, protože různé jejich blogy a veřejná vystoupení tomu nenasvědčují...
04. 10. 2009 | 11:22

Jiří napsal(a):

2. věta 2. odstavce svědčí o vaší absolutní neznalosti stavu věcí, a tak nepovažuju za účelné pokračovat a dočíst vaši úvahu do konce.
04. 10. 2009 | 11:35

Eman napsal(a):

Je jasné, že vyhráli příznivci LS. Jejich poviností je "ztrestat" odpůrce LS. Podobně jako měli vítězové právo ztrestat poražené po VŘSR, jako měli právo ztrestat poražené vítězní fašisti, podobně měli právo ztrestat poražené po únoru 1948, podobně měli právo ztrestat poražené v roce 1989. Jestliže vítězové o LS poražené neztrestají, budou později poraženými tvrdě, krutě a bezcitně ztrestáni za několik let. Člověk se musí vrátit k původní způsobům. A o tom to je.
04. 10. 2009 | 11:40

dříve ruda napsal(a):

Svobodo, nejste schopen odpovědět na otázky týkající se vašeho názoru na OSA. To by mě zajímalo víc, než vaše přihřívání eurokomisařské polívčičky.
Nic na tom nemění to, že jsem podle zdejšího označení taky eurohujer.
04. 10. 2009 | 11:42

myrta napsal(a):

Zatím nejlepší rozbor jaký zde byl.Přesně tak to je.Díky.
04. 10. 2009 | 11:42

Ben napsal(a):

Ano, pane Svobodo, i já se připojuji k těm, kteří vyjádřili souhlas. Moc dobrý článek!

Jaké je to, alespoň pro mě, potěcha si přečíst blog pana Svobody po blogu pana Svobody.
Abych to upřesnil. Blog pana Pavla, který si za svými názory stojí, po blogu pana Cyrila, který své nárory mění jak...
04. 10. 2009 | 12:08

dobryňa napsal(a):

K náboženskému cítění někdejších husitů, k jejich smyslu pro národní jednotu v spravedlivém řádu života máme jako dnešní Češi víc než dost daleko.Rovněž tak k jejich schopnostem bojovat,odvaze, i schopnostem obětí pro celek.Rozdělení,rozhádaní dnešní.
Jsme schopni se nyní stát i obětí dvou-tří tanků s několika cizími ozbrojenci.Jako národ v tomto smyslu jsme sami sebe škrtli.Nic není tradicím Ćechů cizejší než jejich svébytný dnešek.
04. 10. 2009 | 12:35

Inci napsal(a):

Cameron a Ganley v poslední době silně lobbují u osoby která prohlásila že žádné peníze nesmrdí ... U Camerona to nepřekvapuje , už sir Humphrey Appelby jasně naznačil cíle politiky Velké Británie , jenže Ganley ...?!? Že by náš neúplatný ( ČEZ ) president podlehl vůni rublů a dolarů ....
04. 10. 2009 | 13:42

Vanek napsal(a):

Začátek českého podzimu 2009: zapomeňme na evropskou budoucnost

dokud se příkladně demokraticky rozzuřeným Proevropanům nepodaří odstranit toho nemožného sebestředného dědka z Pražského hradu podobrém. Jak, o tom se už dohadují renomovaní znalci ústavního práva, kteří nevylučují ani Klausovo obvinění z velezrady jako odpovídající reakcina to, že prezident demokratického státu ignoruje schválení Lisabonské smlouvy oběma komorami parlamentu, dokonce ústavní většinou. Už proto bych navrhoval, aby si pro umanutého mocnáře přijeli do sídla českých králů svalovci v bílých pláštích a bez dlouhých řečí s ním naložili tak, jak káže lékařská věda nakládat..Vice:

http://czech-bohemia.blogsp...
04. 10. 2009 | 13:46

Jedla napsal(a):

Já bych si příznivce kalicha nijak neidealizoval. Země zničená, rozvrácená, oslabená, po pár slibech tolerance znovu ponížená. A Švejk si nehrál na idiota, byl idiot.
Hašek to došvejkoval do ruského zajetí a k bolševikům, Husité se dobojovali k bitvě u Lipan.

Máme si vybrat? Nejraději poslat do... Švejka i Žižku.
04. 10. 2009 | 13:47

Inci napsal(a):

TO Vanek

No příklad už tu vlastně máme , aby mohl být znovu zvolen Václav Havel přijeli svalovci v bílých pláštích a zabásli Sládka ... :-))) ... nic nového pod naším sluncem ....
04. 10. 2009 | 13:56

Karel III napsal(a):

"...nejsem si jist, zda je projevem oddanosti demokracie vzdorovat jasnému přání lidu,..."

Tak tohle je čeština jako stehno o zvůli lidu nemluvě i když jste ji tady, pane Svobodo, našminkoval jako přání.
Demokracii se nejde oddávat nebo klanět, vždy totiž bude jen nedokonalým modem vivendi, způsobem soužití mám na mysli. Jak vidno, toto mé tvrzení platí pro dativní vazbu...
Pokud jste tedy měl na mysli, že není demokratickým projevem (instrumentál) vzdorovat jasnému přání lidu, budete dalším politickým čtenářem (výsledků) průzkumů veřejného mínění a to mi je líto. Tlučhubů neváhajících ve své drzosti mluvit za lid zdají se mi být v České republice inflační mračna.
Velmi si naopak cením těch, kdo umí být nepopulární, chcete-li nelidoví, když je třeba.
Takové přeji i lidovcům:-)
P.S.
Jinak spoléhám na každého demokraticky zvoleného nebo jmenovaného ústavního činitele, že se rozhodne správně. A byl bych rád aby se pan president nestal poraženým ani v šmokařských titulcích médií až ČR potvrdí Lisabonskou smlouvu. Stejně tak jsem připraven vítězit bez ní. To víte, v každém roduvěrném bude i ten husita i ten Josef Švejk a tím nechci nikoho urážet.
04. 10. 2009 | 13:59

brio napsal(a):

My bychom se měli zamyslet nad tím jakou roli hrál v historii Čech pojem "životní úroveň".Už v šedesátých letech za éry Novotného bylo příznačné,že prezident častěji než o jiném mluvil o růstu životní úrovně.Když ti co to chtěli překlopit na Západ v r.1968,protože tam viděli model zaslíbené životní úrovně,přijely tanky,které jim v tom zabránily.Ale normalizace na svém počátku hodně přidávala peněz,matkám,dětem a byl jistý klid.A v osmdesátých letech bylo nejčastěji slyšet o co je Západ v životní úrovni lepší.Mimochodem i u těch,kteří M.Gorbačova považovali za Jidáše.A nyní se někam tito lidé ztratili? Nemyslím.Jsou stále většinou,většinou pro západní Evropu.I když ví o roli osvoboditelů v r.1945,jistě pozitivní vzhledem k protektorátu.Asi také vědí,že s Němci nebyly vztahy jednoduché před r.1945,že mnichovská diplomacie byl těžko pochopitelný právní akt namířený i proti nim.Věří se asi spíše na to,že historie se dvakrát neopakuje v téže podobě.
04. 10. 2009 | 14:04

Gru napsal(a):

Argumentace p. Svobody jer lichá a navozuje otázku - kdopak chce být eurokomisařem?

Je-li naše úrveň spravování věcí vlastních tak nízká, pak proč divadélko s ratifikací, proč prostě Impérium rovnou nevtělí tento prostor jako svůj protektorát?
Je-li kapacita voličů pro porozuimění zásadním věcem /(ztráta části suverenity JE zásadní věcí), pak proč se odvozuje mandát těch mudrých "zýastupitelů" právě od těch slabomyslných voličů? Nehrozí pak nebezpečí zvolení nesprávných moudrých?

Nechápu nadšení . miomo nasdšení za něco koupeného, většinou za nějakou "trafiku" - s nímž se euronadšenci (chtěli by se říct: europolitruci) ženou do uspořádání, které z evropského Impéria udělá v krátké době německo-turecké kondominium (protože demografická exploze v Turecku odsune Británii i Francii doi druhořadých pozic).
04. 10. 2009 | 15:05

Ládik napsal(a):

Cítím za článkem Vaše ambice. Eurokomisářem se nestanete, to dobře víte. Ale kostička ke kostičce do mozajky - a nějaká ta pořádná funkce před důchodem Vás nemine.
04. 10. 2009 | 15:11

Midori napsal(a):

Celé to dvojí referendum v Irsku, nemožnost referenda v jiných zemích, složitost dokumentu popisujícího Lisabonskou smlouvu, to je jen jedna stránka poukazující na to, jak demokracie dostává na zadek a jak s ní nevolení zástupci umí vrtět.
Na linku
http://newsforums.bbc.co.uk...
lze, mimo jiné, nalézt tuto informaci:
#
There will now be a race for the coveted job of President of the European Council. Names being mentioned for the role include former prime minister Tony Blair.
#
Děkuji pěkně, o tom pánovi si myslím své, a nechci být vymazán.
*
2 Svoboda
Milý pane, myslíte-li, že někdo za Čechy bude řešit jejich problémy, tak já si naopak myslím, že po těch 20 letech divočení už bychom se snad měli umět doma zkonsolidovat (to mě naučila šachová hra), a teprve, až tady budou jasné prvky demokracie a nikoli pseudodemokracie, tj. demokracie přímá, tehdy snad požádejme o bližší intimitu se širší evropskou rodinou.
Jinak jako Češi skončíme.
Jsem pro EU, ale ne pro LS. Nevím, kam zas všichni nadšenci spěchají. Spěchají, jako v 89r., ale budou stejně tak rozladěni později. Měli bychom umět říci Lisabonské smlouvě NE, nejlépe v celonárodním referendu.
04. 10. 2009 | 15:12

vasja napsal(a):

Jo hoši, já se obávám že Václav Klaus podepíše a bude mít stigma druhého Háchy.
04. 10. 2009 | 16:30

basir napsal(a):

Tady jde i o dlouhodobé rozdíly Evropa a my,nejen z 20.století.Především část emigrantů z moderní doby tam žila i z jistých politických preferencí po r.1968-tedy jejich svědectví o životě tam může být nadhodnocením.Pak Klaus jako politik se setká s tím,že jejich tradice z parlamentů i EU jsou delší a intensivnější,je nováček.
Po delší dobu platilo sociologicky,že na Západě ,přes dlouhé,bohaté na události velmi dramatické,tvrdé a kruté dějiny,se tam více fandilo osobnosti člověka.Přesto v politice měli nemálo barbarů mezi sebou.
04. 10. 2009 | 17:12

MA-FU napsal(a):

Pane autore,napsal jste velice pěkně.Je tam ale spostu otázek,ty by měly být směřovány snad kale na Hrad.Inženýr lidských osudů a duší,vám jistě ,ale docela jistě odpoví.
Nebojte se u nás Švejci nevymřou.
04. 10. 2009 | 17:16

vlk napsal(a):

Svůj postoj k problému jsme popsal zde:
http://www.outsidermedia.cz...

nemám potřebu cokoliv dodávat.
04. 10. 2009 | 17:29

pierre napsal(a):

souhlas s autorem... velmi dobra argumentace...
.
jeste bych dodal, na adressu tech, kterym vadi opakovani se irskeho referenda.. jsou myslenkove ponekud nedusledni a je podivuhodne jakou maji kratkou pamet... v 2001 irove odmitli v referendu smlouvu s nice... referendum si zopakovali v 2002, kde ji prijali... kdyby si irove referendum nezopakovali, nebyla by ceska republika a dalsich 9 zemi v eu, anebo alespon ne k 01/05/2004...
.
je vubec zvlastni, ze o opakovani irskeho referenda o smlouve z nice ve 2001 (resp. 2002) se prakticky nemluvi ani v mediich a opomiji se (vseobecne) v nespocetnych argumentacich...
04. 10. 2009 | 18:20

Stan napsal(a):

Adamec, Vy to dneska nějak flákáte...
04. 10. 2009 | 18:24

vlk napsal(a):

úierre

zdravím! Ve všech argumentacích ne.. m-(( Ne všichni mají klausovskou, tedy selektivní paměť.
04. 10. 2009 | 18:24

schlimbach napsal(a):

Vlk
váš příspěvek je velice dobře a logicky sestavený. Jsem pro EU, ale nejsem pro LS. Ty problémy, které náme u nás s našimi zástupci lidu žádný europarlament nevyřeší, ty si budeme muset vyřešit sami. Po schválení LS budou tito lidé z nás těžit ještě více, protože se budou vymlouvat na to, že to EU, oni nic. Další problém je v zakonzervování stávajících ekonomických vazeb, které nebude možné změnit, pokud z EU nevystoupíme a ta možnost zase tak jednoduchá není. Jako samostatná a suverenní země bychom mohli mít šanci něco změnit k lepšímu. Ne všechny země jsou součástí velkých celků a přesto jsou suverenními zeměmi a své problémy si řeší formou bilaterálních nebo multilaterálních smluv...
04. 10. 2009 | 18:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek ("zapařený zadek"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
04. 10. 2009 | 19:15

vlk napsal(a):

Pane schlimvachu
evidentně máme každý svůj pohled.
LS odstraňuej jeden základní handicap současné EU. Totiž nutnou jednomyslnost rozhodnutí.
Prostě něco typu korporace, společenství atd. nemůže fungovat v dnešním světě , pokud každé rozhodnutí předpokládá, že zazní 27x a v brzku 28x ano. To nejde. A nefunguje tak žádný demokratický stát. Je rozhodováno většinou nebo kvalifikovanou většinou.
Netuším z čeho pramení vás optimismus, že náš současný marasmus, který jsme si za dvacet let vytvořili, jsme schopni lépe zvládnout sami. To skutečně čekáte od těch , kteří ho tady zavedli, kteří z něj těží? Že napraví,c o jim vyhovuje? Naopak větší ingerenc e unijního práva unikních zvyklostí bud e znamenat víc e vyvětrávání místního smrádku.
Ano, máte pravdu - ne všechny země jsou součástí většího celku a žijí také. Jenže ne v Evropě. ne pokud s e bavíme o vyspělé, civilizované zemi, kterou bychom snad také rádi byli. Mimo struktury EU stojí z velkých jen Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Turecko. Pokdu byste chtěl operovat Švýcarskem, Norskem, Islandem například, pak tyto země mají doohody s Eu o zvláštním statusu. A víc e méně většinu směrnic EU aplikují. dokonc e i do Eu platí - viz tzv. Norské fondy a jejich přípěvky k nám..
04. 10. 2009 | 19:25

Gru napsal(a):

Vlk
Vaše naivní důvěra v etickou nadřazenost "vyspělých" západních států svědčí o velmi malé informovanosti o tamních skandálech a inkompetencích. Che¨cete jmenovat třeba Raousko, Francii, Itálii?
Tato víra části naší veřejnosti má v podstatě náboženský ráz.
04. 10. 2009 | 19:43

vlk napsal(a):

Gru

nikoliv, nikolvi. Myslím, že o Rakouskujsem informován zrovna nadstandardně dobře. Nicméně EU si ,pokud jsou mé informac e správné, a zpravidla jsou, nechala zpracovat poměrně rozsáhlou studii o cenových rozdílech při stavbě bytových a infrastrukturních objektů v jednotlivých zemích. Bytové proto, že je staví soukromý sektor, infrastrukturní proto, že je s taví převážně stát. A výsledek? Inu v tradičních zemích , tedy západních, nebyl nijaký zásadní rozdíl v měrných venách. Na východě a speciálně u nás? Řádově dvojnásobek! Takže naivní důvěra říkáte? no a až budete operovat takovou Itálii , bud e dobře si vzpomenout , ke komu jezdí , či jezdil takový Topolánek na dovolenou. Fotky z Berlusconiho soukromé vily ukazují, že vrána k vráně sedá. chápu, že jet na dovču k takovému Bildtovi do Švédska je pro něj zásadní problém.
04. 10. 2009 | 19:52

Josef K. napsal(a):

Rozumná úvaha, snad až výkřik zoufalství nad hrátkami všehoschopných pletichářů v této zemi.
04. 10. 2009 | 20:13

Gru napsal(a):

Vlk
No nevím, nevím s tím Rakouskem... Nic vám neříká třeba aféra Lucona nebo Androsch? Vždyť se Rakousku přezdívala "Skandalland"... Itálie - dávno před nějakým Berlusconim a Topolánkem zde byl například jistýá Andreotti... Francouzské skandály ohledně EU... premiérovo osposlouchávání prezidenta v Portugalsku... atp., atd...

Jste příliš soustředěný na současné problémy a poněkud postrádáte kontext a nadhled - proto ten váš názor na "nutný" text Ústavy. Promiňte, ale skutečně mi to připadá dost dětinské.

Jak říkám - víra náboženského typu.
04. 10. 2009 | 20:23

Tribun napsal(a):

V zásadě souhlas. ČR je teď sama jak kůl v plotě (http://tribun.bloguje.cz/81...), protože Poláci to podepíší (Kaczyński není Paroubek, navíc by dalším blokováním LS nic nezískal, takže nemá k veletoči žádný důvod). Osobně myslím, že přes všechny výhrady k LS nyní nepodepsat nic neřeší, jenom situaci zhorší - pro nás zhorší, protože my potřebujeme fungující EU více, než co jiného.

A k tomu referendu: na opakování referenda není nic špatného, pokud je jeho výsledek respektován. A Irové mohli klidně říct opět ne. Řekli ano. Proč asi? (Tedy když vynecháme tajemné rejdy temných sil).
04. 10. 2009 | 20:47

argun napsal(a):

"Jsme husity evropské integrace, anebo jejími Švejky?"
Zase jeden s flagelantskými důtkami... Škoda, že s nimi nešermuje po vlastních zádech. Nejsme ani to ani to, pane Svobodo. Taková je prostě demokracie. Někdo chce víc a více mocí a jiný se brání mu ji dát. Tak to chodí.
Víra v etickou nadřazenost starých evropských zemí je vskutku neuvěřitelně naivní. Souhlas s panem Gru.
04. 10. 2009 | 20:56

Pípa napsal(a):

Výborný rozbor situace. Pane autore tleskám.
Na ty Husity mám autorizaci, již téměř pět let starou, ale netrvám na ní.
04. 10. 2009 | 21:23

Ben napsal(a):

Gru,
to slyším poprvé, že se Rakousku přezdívalo Skandalland, nevíte náhodou jak se potom přezdívá Česku? :-)
04. 10. 2009 | 21:26

Gru napsal(a):

Ben

To nevím, prötože nezunám "Česko", to je nějaká země typu "Americko"?

Znám ovšem Čechy, a co se o nic říká?

Britský diplomat Lockhard o nich řekl že je to národ kočích a služek. Řekl bych, že se docela trefil.

Tedy, pokud jde o ksandalogenní potenciál, už se snad do Evropy, i když jen na ocase, můžeme řadit.

Pokud jde o Skandalland, dejte si ten výraz do vyhledávače a budete koukat, jestli vám vypadne Rakousko či nějaký balkánský stát.
04. 10. 2009 | 21:50

Ben napsal(a):

Gru,

To nevím, prötože nezunám "Česko", to je nějaká země typu "Americko"?

dík za odpověď
04. 10. 2009 | 22:09

Anna napsal(a):

Gru

A vy jste lokaj nebo služka? Nebo nejste Čech?
04. 10. 2009 | 22:10

patriot napsal(a):

Svoboda:

O jakém přání lidu to píšete??

Referendum bylo akorát v tom Irsku. V ostatních zemích rozhodovaly politické mikrotlupičky. Lid byl vykázán za dveře.

Vaše názory na aplikaci referenda jsou pozoruhodně perverzní.
04. 10. 2009 | 22:30

Srařík napsal(a):

Vážený pane Svobodo, děkuji Vám,
Vaše argumenty pokládám za naprosto přesné. Ochráncům naší nikým a ničím neomezované suverenity bych rád připomněl: v roce 1938 jsme byli de iure suverénní samostatný stát,de facto jsme ale dopadli velice špatně.
04. 10. 2009 | 22:34

SuP napsal(a):

Gru -
Za to "Česko" máte moje sympatie. Když si ještě uvědomíme, že lví podíl na tomto patvaru má pan doktor Vl. Železný se svými nedělními proluvami k divákům......
04. 10. 2009 | 23:25

stoppa napsal(a):

Na aktuálně je článek nějaké paní Grohové, který ledacos z poslední doby vysvětluje. Podstatou je už několik týdnů běžící kampaň Bruselu, která má vykreslit Klause jako zcela izolovaného, který stojí proti celé ERvropě a proti svému obyvatelstvu, současně se má taky půsopbit na Ústavní soud. Takže teď vidíme, kdo přijímá z Bruselu instrukce k postupu proti vlastnímu prezidentovi.
A to všechno proto, že Britové spěchají honem honem prosadit Blaira, na jehož rukou lpí krev Srbů a Iráčanů za evropského "prezidenta".
04. 10. 2009 | 23:41

OSN napsal(a):

"kdyby naše rozhodovací procesy byly ty nejlepší a naše rozhodnutí ta nejmoudřejší. Ale člověk nemusí být politolog aby viděl, že tak tomu není."

Jinak řečeno, já také dávám přednost tomu, aby o našich dálnicích, daních, hazradu rozhodovali v Bruselu, než aby to řešil Paroubek, Topolánek, Řebíček, Dalík a jim podobní. Mimochodem EU umí něco, co naše politika neumí, přiznat chybu a opravit jí. Všimli jste si, že nesmysl o zahnutých okurkách, zrušili.

Pro mě platí ještě další ar
04. 10. 2009 | 23:55

stoppa napsal(a):

OSN

Dělatá chybný úsudek. Chyba spočívá v tom, že Brusel rozhgopduje nyní o svých dálnicích, jenž pak to bude o našich, A ta rizhodnutí nebudou stejná, V tom je ten vtip.
05. 10. 2009 | 00:07

Al Jouda napsal(a):

Gru :
Označení Česko má svoji logiku. Existují územní celky Čechy, Morava a Slezsko a to všechno dohromady je právě Česko. Je to krátké a výstižné a většina národa si na to už zvykla.
05. 10. 2009 | 00:35

JakubZ napsal(a):

Já bych suverenitu nepřeceňoval. Pokud si dobře pamatuju hodiny dějepisu, byli Češi v historii samostatní dvakrát:

Nejdřív někdy v 10. a 11. století. Typické bylo střídaní panovníků, kteří se vzájemně oslepovali a vraždili a hledali podporu buď u Bavorů nebo Poláků. Pak jsme uznali závislost na římském císaři a z Českého království se stala regionální velmoc. Na vrcholu bylo, když se na jeho trůn dostal jistý Francouz, který shodou okolností měl v Říši silné slovo a u nás se mu líbilo víc než doma.

Podruhé jsme byli samostatní po 20 let v minulém století. Za 95 % délky hranic číhali nepřátelé a a nějakých 35-50 % obyvatel se cítilo jako cizinci ve vlastním státě. Podle toho to taky dopadlo, jak už někdo přede mnou zmínil.
05. 10. 2009 | 00:35

Fakt napsal(a):

Pane Svobodo,Vas clanek bez urazek je snus
ka polopravd,je videt ,ze jste dlouho se-
del v Bruselu a pil tam kavu s EU politi-
ky a poslouchal jejich moudrosti,ale bohu-
zel casem jste se stal stejnym hracem ,ja-
ko oni-falesnym a zkousite jejich rozumy vnutit v CR obcanum.Je to smutne ,co v clanku pisete a vlastne take o sobe,nebot pochazite i jako "politik"Z CR. Patrite tez do onech Svejku ceskepoliticke galer-
ky,ktera se snazi obyvatelum mazat med kolem huby,jak vse je O.K.v EU a jaka je to nase druha matka, ci rodina. Ale mam za to,ze referendum melo rozhodnout o one
LS a ne rozhodnuti parlamentu za prebendy
a kresla v parlamentu EU. Stji to na vysi
Mnichovskeho diktatu, a podivejme se kdo
u toho opet stoji_Francie,Nemecko a caste-
cne Anglie a jejich politicti nohsledi z
EP a EK.To ,co se deje je velmi nedobre a
v budoucnu se to CR a obcanum tohoto statu
vymsti.Proto tvrdim, ze pan president Klaus ma pravdu,ze nechce ten politicky
testament CR podepsat.Je to politicka zrada vsech politiku,kteri s LS souhlasili
a doporucili presidentovi k podpisu.Mohu Vas ubezpecit ,ze p.p.Klause nemam rad a nesnasim jeho arogantni,ironicke a casto nadutecke jednani k lidem,ale v tomto pripade ma pravdu a Vy se chytte za nos,
abyste si uvedomil,co obhajujete
05. 10. 2009 | 02:11

Ara napsal(a):

Husiti nebo švejci?
Ani jedno, možná tak z každého něco. Každopádně někteří "čeští" politici si před nevědomým publikem rádi na husity hrají, ač při tom spíše připomínají jen vychytralé švejky, ještě víc však poručíka Duba. V jádru jde ale o klasické lumpy, moderní babinské a pijavice co pochopitelně vůbec nestojí o to, aby jim někdo "zvenku" koukal do karet, sekýroval že hrají falešně... a event. je i občas, byť i jen jemně, přidržel za jejich chamtivé zlodějské prsty.
05. 10. 2009 | 03:19

Jura napsal(a):

Je pro me frustrujici, ze nekdo, kdo umi vyjadrit docela rozumne nazory (autor prispevku = p. Svoboda) se zivi moralni prostituci s OSA.

To v tomto state uz opravdu nejsou schopni a slusni lide?
05. 10. 2009 | 07:36

Jiří Voženílek napsal(a):

Na otázku č. 1 je lepší odpověď - proč jsme se trhli od Rakouska - Uherska? Proč nám nevyhovovala třetí říše? Proč se nám nelíbila bratrská pomoc SSSR? Na co jsme si to hráli? Milej pane, zdá se že Vám uniká základní princip sjednocené evropy. Je mi z toho smutno.
05. 10. 2009 | 08:06

Agentiks napsal(a):

Vážený(?) pane.
Prvotně, podívám li se na váš velmi stručný životopis napadá mě otázka. Kdo mohl dělat do roku 1989 právníka autorskému svazu?
Další věcí jsou vaše otázky, které bych opravdu hodnotil jako vaše. Tedy v singuláru:
1)Na co si hraju?
2)O jaké suverenitě tady mluvím?
3)O Hazardu rozhoduji sám a výsledek?
Shrnuto nemám si tu na co hrát ani nebýt suverénní. Na to abych ustál hazard ve vlastní zemi potřebuji direktivu shora která se všemi zatočí.
Odpusťte mi trochu ironie ale Vaše vlastenectví z toho přímo čiší a kdyby jen to, spíš mi z toho mírně čpí zjevné zažmoulání čepice směrem k Bruselu.
05. 10. 2009 | 08:31

Vladimír napsal(a):

Milý pane Svobodo – zkusím odpovědět na některé Vámi kladené otázky, byť cítím, že alespoň část z nich je kladena pouze z rétorických důvodů.
Základní premisou je VÁŠ vztah k myšlence Evropy, jako superstátu. Pokud ji podporujete – pod průhlednou záminkou zefektivnění řízení EU, jistě plíživou integraci vítáte. Patrně si rovněž jste schopen domyslet, co to znamená a kdo na úkor koho bude v takovémto superstátu vládnout.
Ptáte se (bod 1) o jakou suverenitu se to bojíme, pokud jsme ekonomicky, energeticky a bezpečnostně závislí na okolních zemích: máme strach o suverenitu FORMÁLNÍ a její právní důsledky (které již zdaleka formální nejsou). Ostatně povšimněte si, že žádný stát na této globalizované Zemi nezajišťuje svoji ekonomiku, zdroje a bezpečnost izolovaně a nezávisle na ostatních. Co NÁM to tedy předhazujete? Vztahy k okolí se v dějinách proměňují – a entity národních států jsou těmi subjekty, které na tyto změny reagují. Pokud je zrušíte – a v důsledku toho jejich kulturní svébytnosti – zrušíte to, co Evropu dosud dělalo Evropou! Vlastní charakter, kultura, tradice – nejsou statky na prodej (pokud nejste prostitutka). Právě z jejich „stýkání a potýkání“ tryská evropský genius. Argumentujete (bod 2) naší neschopností doma si vládnout. Toje TAK účelový argument, že mu snad nevěříte ani Vy sám. Masaryk pro nás žádal 75 let stabilní demokracie – a to nepracoval v politice s postbolševickými synáčky bez charakteru, skrupulí a povědomí o přirozené slušnosti. Naše země potřebuje více času, abychom se naučili demokracii. Pokud se rozplyneme v autoritářské EU, kterou tu propagujete, tuto příležitost mít už nebudeme. V bodě 3 nás lákáte na sdílení suverenity vyššího řádu: tím myslíte pana Špidlu v Bruselu (který mimochodem musel podepsat, že nebude loajální k ČR)? Nebo několik skvěle placených trafik ve fakticky bezmocném evropském parlamentu? Myslíte, že je to důležitější, než aby nám zde suverenně a pravomocně vládl svobodně a reprezentativně zvolený parlament a z voleb vzešlá vláda?

Vaše poněkud nedůstojné argumenty na obhajobu neobhajitelného opakování referenda v Irsku komentovat raději nebudu.
05. 10. 2009 | 09:19

Petr napsal(a):

Pane Svoboda,
máte pravdu v to, že sjednocená Evropa je nutností, nejen pro nás, ale pro všechny Evropany. Co je, ale přítěží, značnou přítěží, je obrovská nadutá, arogantní a neschopná byrokratická hydra. U její redukce, značné redukce, min. o 90% je třeba začít. Zatím královsky placené ouřednictvo se zabývá, zakřiveností okurek, zabijačkami v Čechách, zdražováním českého piva na úkor francouzkých vín, likvidací českého cukrovatnictví a dalšími nesmysly. Víte snad nějakou věc, kterou evropské ouřednictvo vymyslelo a ta byla ke prospěchu Evropy a Evropanů? Jestli ano, zveřejněte ji. V mém oboru např. chytrolíni v Bruselu vymysleli směrnici jež obsahovala 20% chyb textu a 70 chyb faktických. A nic se neděje. Obyčejní neúředničtí evropané pracující v oboru se museli seznámit jak se zmetkem, tak po dlouhé době opraveným materiálem. A křesílka "tvořitelů" zůstávají nadále obsazené.
Můj názor: Sjednocená Evropa ANO! Evropská byrokratická hydra NE!
05. 10. 2009 | 09:34

Eurohujerská elita napsal(a):

je to smutné a hrozivé zároveň... počkejme si 10 let a uvidíte, co budou eurohujeři říkat na svou obranu - my nic, my eurohujeři, my to přece mysleli dobře, jen ti lidi blbí to zase nepochopili...

svobodný, bezdětný - jak symptomatické...
05. 10. 2009 | 09:40

Ota V. napsal(a):

Díky za jasný a pravdivý popis stavu věcí. Mluvíte mi z duše.
05. 10. 2009 | 10:07

Katyva napsal(a):

Vážení diskutující,
když už tu tak lítají ty argumenty; - všimli jste si prohlášení představitele "euroskeptiků" pana Macha při příležitosti "protilisabonské" demonstrace na Hradčanském náměstí v sobotu, kde prohlásil, že on a jeho strana "má plán B - totiž, jestliže bude lisabonská smlouvba uvedena v platnost, vystoupit z EU?"
Proto se tedy ptám všech těch, kteří říkají "EU ano, ale "Lisabon" ne", jak to tedy myslí...
Nevadilo by mi, kdyby pan Mach i paní Bobošíková (která teď už nemá tu evropskou prebendu)se svými partajemi vystoupili z EU, ale laskavě beze mě, já tu raději zůstanu...i když jako člen státu, ze kterého už mají v Evropě(i jinde, pokud vůbec o naší existenci něco tuší) srandu a považují ho za "myš, která řvala"...
A co hůř: Za člověkem, který chce odcházet z EU pak (nebo před tím, nevím), přijde s díky a souhlasem pan prezident, který tam přišel nikoli jako nějaký pan Klaus, ale jako prezident země, v níž žiju...
Jen mě tak napadá: Pan prezident má jedinečnou možnost, jak skutečně tu strašlivou smlouvu nepodepsat: Rezignovat...
05. 10. 2009 | 11:20

Gru napsal(a):

Al Jouda

"Česko" je překlad výr azu Tschechei-hitlerovské hanlivé oz načení. Když tento výtaz omylem piužije nějaký Rakušan či Němec, ihned se omluví.
Bez ohledu na to a nehledě na okolnost, že obyvatelstvo si zvyklo po kampani, kdy média - především bulvární NOVA - to lidem masivně vtloukala do hlavy - jde o výraz ohyzdný.
Abych ozřejmil tu ohyzdnost, nebudu - podle stejné "logiky" - USA nazývat Amerikou, ale budu jim říkat Americko
05. 10. 2009 | 11:22

Vladimír napsal(a):

Ano - všiml jsem si vyjádření Petra Macha - a velmi dobře mu rozumím. Pokud dopustíme svojí pasivitou, hloupostí a zbabělostí, aby se z EU stal autoritářský stroj na povinné kývání, nezbude autentickému demokratovi jiná cesta, než snaha o odchod. Pokud toto nechápete, prozrazujete tím na sebe, že netušíte, co to je demokracie - nebo odmítáte se za ni brát za cenu vlastního nepohodlí a rizika (tedy si ji nezasloužíte - a byude vám jistě lépe v každém totalitním režimu, ostatně jako většině místních postbolševiků).
05. 10. 2009 | 11:26

Ivan napsal(a):

Pytam sa verejnosti..., vratane pana Svobodu...?:

A ktoreze referendum je vlastne platne, to prve ci to druhe..., ked obe prebehli v sulade s irskymi zakonmi...?!!!
05. 10. 2009 | 11:50

vlk napsal(a):

Gru

když už vytahujete skandály v Rakousku, Itálii nebo Francii , čekal bych, až na tu Francii věru něco daleko novějšího. Androsch, Andreotti? tak to jnsou hodně staré kauzy.
a možná, že s e Rakousku říká Skandallland. Nicméně velmi bych přivítal, pokud by čeští politici své skandály řešili podobným způsobem jako je tomu ve jmenovaných zemích. kd e zpravidla jejich kariera končí. Což s etýká zejména rakouska. A uděláte pro sebe hodně dobře , když si konfrontujete vyzněnía důsledky kauzy Čunek a kauzy Androsch nebo Andreotti. Doszt s epoučíte. A v uvedených zemích ted y není třeba, aby dolňovali ústavu mnou zmíněným způsobem. jejich presidenti si totiž neosopují právo být Ludvíkem XIV.Snad někd y pochopíte o čem je řeč. Zatím zcela evidentně máte potíž chápat jinou argumenatci než svou vlastní. Za to umíte pěkně rozdávat nálepky. Stylem - soudím podle sebe. takže nezapomeňte dneska odpoledne, kd e jste včera nechal kyblíček a lopatičku.
05. 10. 2009 | 11:56

Ben napsal(a):

Gru,
jenom tak namátkou jsem otevřel denní tisk:
http://www.lidovky.cz/cesko...

http://zpravy.idnes.cz/mfdn...

takže nejenom bulvární NOVA...

Nemohu si pomoci, ale když někdo při běžném hovoru řekne místo Česká republika Česko, neberu to jako ohyzdnost nebo hanlivost.
05. 10. 2009 | 11:59

Ivan napsal(a):

Autor clanku, na rozdiel od prezidenta, za nic nezodpoveda..., moze teda pisat cokolvek, vratane obvineni prezidenta...

Ale mal by si prestudovat nasledovne:
Britske listy 04.03.2009

Dopady případného zrušení československých prezidentských dekretů na právní řád ČR
Jaroslav Kuba
Vystoupení JUDr. PhDr. Jaroslava Kuby, CSc. na semináři Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu na téma "Důsledky zakotvení listiny základních práv v Lisabonské smlouvě EU", úterý 3. března 2009, 14:00 - 17:30

Dopady případného zrušení československých prezidentských dekretů na český právní řád jsou problémem, na který se s obavami pohlíží v souvislosti s tzv.“Lisabonskou smlouvou“ a jejím provázáním s „Listinou základních práv EU ze dne 7. 12. 2000, ve znění upraveném dne 12. 12. 2007“. Ve svém výkladu, budu zmíněný dokument dále uvádět jen jako „unijní listinu“. Jak z následujícího výkladu vyplyne, je nutno se nejprve stručně zmínit o její právní síle a specifiku jejího uplatnění vůči členským státům, a dále o diskutabilní zvláštnosti úpravy jejích výkladových pravidel.

Ad 1. V ust.čl.6, odst.1 „Smlouvy o evropské unii“, ve znění tzv.„Lisabonské smlouvy“, je uveden odkaz na unijní listinu, jejíž právní sílu zmíněné ustanovení zároveň povyšuje na úroveň právní síly nejvyšších unijních právních dokumentů, tzv. „smluv“, čili

1. Smlouvy o Evropské unii (SEU),

2. Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), obou ve znění Lisabonské smlouvy.

Doprovodnou součástí textu “Lisabonské smlouvy“ jsou i tzv. „Prohlášení“, připojená k Závěrečnému aktu mezivládní konference. Jedním z nich jsou pod bodem „A“ „Prohlášení k ustanovením smluv“. Z nich sedmnácté v pořadí je tzv. „Prohlášení o přednosti práva“.

A tak – bohužel – ani v jednom z uvedených dokumentů není zakotven požadavek na jeho zařazení do obsahu tzv.“vysvětlení“, ke kterým mají unijní soudy náležitě přihlížet. Zůstává tak věcí nepředvídatelné náhody, jak bude Soudní dvůr EU posuzovat žaloby, jejichž efektem by bylo “prolomení“ čs. prezidentských dekretů.
Uplny text clanku na:
http://www.blisty.cz/2009/3...
05. 10. 2009 | 12:00

Ivan napsal(a):

Co by malo politikov zaujimat a obcanov desit...,

je to, akou rychlostou a zakernostou sa Zapad zmocnuje existencneho majetku vychodnych krajin, vratane nicenia do zakladov, ich polnohospodarstva...
Zaujimaju vobec politikov historicke fakty,..., ako sa zapadni kolonizatori spravali k "domorodcom...", ked sa zmocnili ich majetku...?!
Napriklad Briti v Indii zaviedli pestovanie bavlny miesto potravin a indicke obyvatelstvo rok co rok zomieralo v milionoch na hladomor...
A aby sme sa pozreli aj na sucasnost..., ked sa zidia zmocnili existencneho majetku Palestincanov, zahnali ich do koncentracnych taborov...
Ak si niekto namysla, ze nam sa to nemoze stat, my sme ich "priatelia...", tak sa myli..., ONI nemaju ziadnych priatelov, maju len zaujem o zmocnenie sa cudzieho majetku...!!!
Zatial co vychodoeuropania sa "motaju" po zapadnej Europe, aby si zarobili pracou..., zapadniari snoria po vychodnej Europe, aby sa zmocnili akehokolvek majetku...
05. 10. 2009 | 12:03

kazi napsal(a):

Nic proti vašemu názoru, pane Svobodo - je to Váš názor , anebo Vám placený názor... nicméně Váš projev je nápadně podobný projevu k národu v 39-tém roce Emanuelem Moravcem - později odsouzeným pro velezradu. Ale to je přece minulost, že?
Anebo - Protektorát i nadále?!
05. 10. 2009 | 12:10

Gru napsal(a):

Ben

Otázka ohyzdnosti je otázkou vkusu, tady se nelze na nic jiného odvolávat. Pokud jde o hanlivost nacistické přezdívky, jed to histgoricky doloženo. Nepíši JE NOM o NOvě, ale především o ní, dnes už je masa zpracovaná tak, že jí to nepři jde.
Přesto se divím, že se ve vám i citovaném člá nku nepíše o "Kanadsku".
05. 10. 2009 | 12:35

Ben napsal(a):

Otázkou vkusu může být i to, že na diskuzích většinou diskutér příspěvky píše pod stejným nickem, a když se už pod ním uveřejní mejlovou adresu, většinou bývá stejná..., ale je to každého jeho věc, třeba je to nějaký záměr.

Ohledně názvu Česko ještě jeden odkaz http://www.pravidla.cz/hled...
...a zkuste zadat Kanadsko :-)
05. 10. 2009 | 12:48

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Mozete driblovat a kluckovat a hrat sa so slovickami, kolko chcete a ako dlho chcete. Podla doteraz platnych predpisov, pokial aspon JEDNA clenska krajina neschvali navrh, automaticky nie je prijaty. Eo ipso mala byt ratifikacia UKONCENA. Nic viac, nic menej. V pripade opakovania referenda v Irsku (ako ste si vsimli, predtym sa ani vo Francuzsku, ani v Holandsku neopakovali)sa HRUBYM sposobom porusili doteraz platne predpisy. Aj keby podpisali aj CR aj PL, na prijati tejto "Lisabonskej" zmluvy zostane NAVZDY tien, ze bola prijata NERESPEKTOVANIM vlastnych predpisov unie. A to je velmi zly zaciatok.
05. 10. 2009 | 13:27

Gru napsal(a):

Ben

Můj nick je stále týž a mail rovněž. Odlišná může být IP adresa, protože píšu z jiného počítače. To se nesmí?

Vlk

K vaší poznámce o vyznění a důsledcích v Rakousku - kauza Androsch se táhla 11 let, než byla řešena a vyřešena a kauza Lucona dokonce 15 let. Působení Andreottiho v politice (a mafii) se datuje od r. 1954 a není ukončeno vlastně doposud, protože je střídavě odsuzován a na odvolání osvobozován, naposledy 2003, čili velmi nedávno, Skutečně vzorný přístup - proti tomu je čunkiáda úplná hračička, zkrátka i v těch skandálech jsme teprve učedníci.
05. 10. 2009 | 13:31

Ben napsal(a):

Gru,
proč to vysvětlujete mně? Nejmenoval jsem výslovně Vás.
Když už, tak jsem měl na mysli nick Gudka :-)

Ale když jste už začal: 4.10. 19:43 a tentýž den ve 20.23
No a jestli jste si nevšiml, tak pan Gudka je má totožné.

Ale jinak se na blozích, krom zakázaných slov a osobních urážek, smí vše:-). Ale ty jsou ve většině případů mazány.
A psal jsem, že je to každého jeho věc, jenom odpovídající si může myslet, že reaguje na dvě různé osoby a přitom...:-)

A zcela nakonec
Nevysvětlujte to mně, ale vysvětlete si to s panem Gudkou. Já bych se teda ozval, kdybych zjistil, že někdo si pod svůj nick píše můj mejl.
05. 10. 2009 | 14:04

JPK napsal(a):

Husitům nesaháme po kotníky a Švejk je ve srovnání s tím, co je dnes k vidění génius. Nejsme ani Švejci, ani Husiti, ale MAGOŘI.
05. 10. 2009 | 14:15

Tribun napsal(a):

To, co napsal(a) JAHA je vlastně jediný relevantní a pádný argument proti Lisabonu - vadný způsob přijetí, hraničící s naoktrojováním. Jenže o tom skoro nikdo nemluví, všichni se předhánějí ve strašení a silných slovech o ztrátě (iluze) svobody.
05. 10. 2009 | 15:05

Aleš napsal(a):

Může mi někdo vysvětlit toto?
jaké dvě smlouvy jsou teda v EU platné? staví se nad rámec interních smluv v každém státě? vb našem případě čr? jak se postupuje v legislativních řízeních?
OBECNÁ USTANOVENÍ
2) Článek 1 se mění takto:
a) v prvním pododstavci se doplňují slova:
„..., jíž členské státy svěřují pravomoci k dosažení společných cílů“;
b) třetí pododstavec se nahrazuje tímto:
„Unie je založena na této smlouvě a na Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen
‚Smlouvy‘). Tyto dvě smlouvy mají stejnou právní sílu. Unie nahrazuje Evropské
společenství a je jeho nástupkyní.“
05. 10. 2009 | 15:25

Jája napsal(a):

Koho chleba jíš toho píseň zpívej, že pane "Euroeuro"
05. 10. 2009 | 15:35

buldatra napsal(a):

to JAHA:

Vystihl jste podstatu.
Ano, je to veru zlý začiatok, jak jste správně napsal, takový jakoby s odřenýma ušima, ale to nevadí, hlavně, když se začalo. Na pachuť (u nás tomu říkáme ocas) si už člověk tak nějak bude muset zvyknout. Nebo si každé ráno vykloktá slivovicó.
A pak, platí nepřetržitě, že ještě nikdy nebylo, aby nějak nebylo. Ať si bylo, jak si bylo, vždycky nějak bylo.
05. 10. 2009 | 15:44

orsi napsal(a):

http://www.zvedavec.org/poh...

celkem zajímavý článek...
05. 10. 2009 | 15:54

petr napsal(a):

Papaláši Svobodo, hájíš zde své osobní zájmy. Chceš lepší koryto, výplatu v eurech. Fuj!
05. 10. 2009 | 16:26

Gru napsal(a):

Ben

Je to poměrně jednoduché. Když sednu k počítači po manželce, někdy si nevšimnu, že systém si pamatuje její mail a předepisuje to do kolonky e-mail. Takže za to nemůže paní Gudka, ale já.
05. 10. 2009 | 16:29

brič napsal(a):

Neokoloniální cestu,pokud bychom tak chápali posledních dvacet let,nastoupil Klaus s ODS dávno před LS.Nepotřeboval ji k tomu.
Takže proto u těch 54 % Čechů ,kteří jsou za EU vzniká spíše dojem,že konzervativní kruhy chtějí pryč z EU,aby udrželi zaostalost země jež nejzaostalejším mentálně přinášela prebendy,výhody,peníze a pozice.Demokratismus vyspělejších je ohrožuje.Svým duchem.
05. 10. 2009 | 17:57

Ja n Svoboda napsal(a):

"Jsme skutečně jediní z celé Evropy, kdo pochopili, oč tu jde?"
Zdaleka ne, sve o tom vi Francouzi, Britove, Holandane, a mnoho dalsich, jenze jich se na to nikdo neptal. Proto take ta nervozita, pokud budou mit lide v techto statech sanci dat najevo svuj nazor, tak se neni o cem bavit.

Dalsi co je zcestne, je centralizovat vladu v Bruselu jen proto ze nase neni kdovijak bajecna. Do Bruselu neni tak videt a tak tam spokojene buji korupce a urednici jsou loajalni (a odpovedni)jen sobe navzajem. Doporucuji se najit jmena jako Paul van Buitenen, nebo Marta Andreason (byvala chief accountant EU) - poukazali na korupci a navrhli reseni a byli sikanovani a propusteni za neloajalitu. https://www.youtube.com/watc...
09. 10. 2009 | 16:27

Lotras napsal(a):

a takový sudetácký podvraták by chtěl korýtko v EU.Ani náhodou , mohou te sudetáží , fraterníci protláčet NE a NE
11. 10. 2009 | 21:32

wedding dresses napsal(a):

Zpívejte si, ti co umí jen falešně. Broukejte si.
30. 11. 2009 | 03:52

breitling superocean napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 06:08

breitling skyracer napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 06:11

armani classic napsal(a):

I can't agree with you more.
13. 03. 2010 | 03:13

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 03:14

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
16. 03. 2010 | 00:00

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:48

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:33

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 06:56

xiaotao napsal(a):

ktera se snazi obyvatelum mazat med kolem huby,jak vse je O.K.v EU a jaka je to nase druha matka
www.chinaetern.com/
www.hechachina.com
en.chinapowermetal.com
www.stainlesssteel-pipe.org
www.fastenerschina.net
www.fastener-heli.com
20. 07. 2011 | 05:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy