Mám sen o tom, jak vypadá moje země v roce 2020, za krátkých osm let

23. 08. 2012 | 06:51
Přečteno 21345 krát
Martin Macháček: Mám sen o tom, jak vypadá moje země v roce 2020, za krátkých osm let

***
Mám sen, že v té době je každá koruna z veřejných zdrojů dohledatelná na internetu.

V mém snu existuje web www.verejnefinance.cz, na jehož úvodní straně jsou odkazy „stát“, „kraje“, „města a obce“, „ostatní veřejné subjekty“ (tam patří např. zdravotní pojišťovny).

Když kliknu na „stát“, dostanu se k odkazům na všechny kapitoly státního rozpočtu a na všechny státní fondy.

Když kliknu třeba na kapitolu „Ministerstvo dopravy“, uvidím především jméno vedoucí osoby této úrovně, tedy ministra. Dále tam uvidím všechny přímo podřízené útvary ministerstva, všechny příspěvkové organizace zřízené ministerstvem (např. Ředitelství silnic a dálnic) a také odkaz na stažení tabulky se všemi výdaji, které schválil sám ministr.


Úvaha je součástí seriálu o budoucnosti této země. Informace o projektu naleznete zde, texty dalších autorů zde.

Tabulka je to hlavní, co hledám. Pro každý účetní případ obsahuje jeden řádek, na němž uvidíme datum platby, účel platby, částku, dodavatele, odkaz na podrobný rozpis platby (např. na přílohu k faktuře s jednotlivými položkami) a konečně i jméno zaměstnance úřadu odpovědného za tuto dodávku, „odpovědné osoby„. Po stažení si řádky tabulky můžu řadit podle čehokoliv a vyhledávat v ní cokoliv.

Stejné informace najdu na stránce každého podřízeného útvaru nebo příspěvkové organizace: je tam vždy vedoucí, bez jehož podpisu se na úrovni tohoto útvaru nesmí utratit ani koruna, dále tabulka všech výdajů z této úrovně s výše uvedenými položkami a konečně odkazy na všechny útvary o další patro níž (pro snazší pohyb po webu ovšem i na útvar o patro výš). Z hlavní stránky jediného webu verejnefinance.cz se do deseti kliknutí dostanu k libovolnému veřejnému výdaji i s vedoucím, který ho schválil, a odpovědnou osobou, která ručí za správnost a hospodárnost výdaje.

Mám sen, že úplně stejně to vypadá, když na tomto webu kliknu na odkazy „kraje“ nebo „města“ nebo „ostatní veřejné subjekty“. Tabulky s výdaji jsou zveřejňovány po vhodných obdobích, například po měsíci, a jsou na webu archivovány nejméně 20 let.

Mám sen, že novináři, podnikatelé, političtí oponenti i prostě zvědaví občané si tento web občas prohlížejí. Ne často a zdaleka ne všichni, ale dost na to, aby občas něco podezřelého vyhrabali a dali do novin, ve zvlášť nehorázných případech i uvědomili policii.

V mém snu však nehorázných výdajů ubývá, protože jejich autoři se začínají bát, někteří dokonce i stydět. Potmě se odváží krást nebo rozhazovat leckdo, na světle a na veřejnosti to však jde ztuha.

***
Mám také sen, že za každé rozhodnutí o veřejných financích je někdo odpovědný.

V mém snu se nikdo neschová za rozhodnutí kolektivního orgánu, protože ten smí hlasovat jen o návrzích podepsaných odpovědnou osobou. Odpovědná osoba je zaměstnanec, který svým podpisem přejímá odpovědnost – hmotnou a v krajním případě i trestní – za to, že návrh dobře zná, že v případě přijetí je návrh v souladu s ekonomickými zájmy příslušného veřejného subjektu a že je také v souladu se zákony a jinými platnými předpisy.

Nemůže se tedy stát, že nikdo neodpovídá za rozhodnutí, které z úmyslu nebo z hrubé nedbalosti vážně poškodilo kraj nebo město, jen proto, že bylo schváleno zastupitelstvem. Nemůže se stát ani to, že si nikdo na krajském úřadě za živého boha nevzpomene, kdo předložil radě návrh na výpověď smluv o veřejné dopravě všem dopravcům, jako v jistém kraji až do 15. května 2012.

Zastupitelstvo, vláda nebo jiný politický kolektivní orgán, ale také vedoucí monokratického orgánu jako například ministr – ti všichni mají k přijímanému rozhodnutí právo veta, je samozřejmé, že nesou politickou odpovědnost před voliči, avšak hmotnou a případně i trestní odpovědnost nese pouze odpovědná osoba, tedy navrhovatel rozhodnutí, který je pod návrhem podepsán. Usnesení kolektivního orgánu bez předchozího podpisu odpovědné osoby prostě nenabývá účinnosti.

V mém snu politici a vedoucí úředníci podepisují jako odpovědné osoby jen to, o čem skutečně rozhodují a do čeho vidí, a nepodepisují stovky papírů, které si ani nestačí přečíst. Pod účetním výkazem nebo třeba pod daňovým přiznáním je jako odpovědná osoba podepsán ten, kdo ho sestavil; statutární zástupce svým podpisem pouze potvrzuje navenek, že jde o výkaz nebo přiznání jeho účetní jednotky, nikoliv že ručí za jeho obsah.

V mém snu není možné, aby při stíhání daňového úniku jisté politické strany byl osvobozen manažer strany s odůvodněním, že sice podepsal, ale nesestavoval, a účetní s odůvodněním, že sice sestavoval, ale nepodepisoval. Nemůže se stát, že po uzavření nevýhodné zakázky na ozvučení bude zproštěn viny faktický šéf s odůvodněním, že nebyl formálním šéfem, i formální šéf s odůvodněním, že nebyl faktickým šéfem. Odpovídá ten, kdo je podepsán jako odpovědná osoba, a bez podpisu odpovědné osoby se nesmí utratit ani koruna.

V mém snu se odpovědné osoby velmi rychle naučí, co se nevyplatí podepisovat, a osobní odpovědnost proniká i do veřejné správy.

***
Mám sen, že se před volbami nekonají psí dostihy o tom, která strana vyhodí víc peněz na billboardy.

V mém snu jsou volební výdaje striktně omezeny a každá strana musí zveřejnit na webu podrobný seznam všech svých volebních výdajů. V tomto seznamu je uveden jmenovitě každý billboard i se svým umístěním („dům č. p. 870 na rohu Hrdličkovy a Celsiovy ulice“); strana, která nějaký vylepila, ale neuvedla na webu, zaplatí pokutu ve výši dvojnásobku ceny billboardu. V seznamu je uveden každý „direct mail“ i s regionem, kde je dodáván; strana, která by ho rozeslala a neuvedla na webu, zaplatí tučnou pokutu.

V mém snu žádnou stranu ani nenapadne porušit zákon o zveřejňování volebních výdajů; ví totiž, že by jí to aktivisté ostatních stran nedarovali. Porušení by ji stálo hodně peněz, o předvolební ostudě z projednávání správního deliktu ani nemluvě.

***
Sním o tom, že tři jednoduché zákony, zákon o dálkovém zpřístupnění ekonomických informací veřejné správy, zákon o osobní odpovědnosti ve veřejné správě a zákon o výdajích na předvolební kampaně, jsou přijaty nejpozději v roce 2013 a v roce 2020 už je vidět, že mají svůj účinek. Veřejné finance jsou vyrovnány a státní dluh se začíná splácet.

Takový mám sen.

Martin Macháček
starosta obce Ondřejov, krajský místopředseda STAN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

liljic napsal(a):

Pane Macháčku, kdyby všichni v tom Vašem STANu uvažovali jako Vy (a taky se tak chovali), tak vás volím. Ale zatím pořád nevím..
23. 08. 2012 | 07:16

Pivo napsal(a):

Víte jaké sny mají homolidé. Aby si mohli vybrat ke svému laskání, každou zadnici? I vy sníte jako puberťák! Proč nesníte reálným viděním? Hleďte si svého a uděláte nejlépe
23. 08. 2012 | 07:17

Maximus napsal(a):

liljic

Vždy posuzujte každého, tedy člověka nebo skupinu lidí jako je třeba STAN ne podle řečí či keců, ale vždy podle činů a skutků, které jsou za nimi! Pak se dopátráte pravdy a poznání.....
23. 08. 2012 | 07:51

Občan napsal(a):

To není špatný nápad. Ale...

Jste členem apendixu TOP 09. PROČ tedy "rozpočtově odpovědná a protikorupční" vláda za celou dobu svého vládnutí něco takového již dávno nezrealizovala? Nebylo by to totiž právnicky vůbec nic složitého - v podstatě technická novela cca 4 zákonů. A opozice by to zcela jistě podpořila.
23. 08. 2012 | 07:56

Ládik!!! napsal(a):

Ař bude z minaretu v Ondřejově v roce 2020 nad ránem halekat muezzin, sny Vás přejdou.
23. 08. 2012 | 08:08

David napsal(a):

"...Mám sen, že novináři, podnikatelé, političtí oponenti i prostě zvědaví občané si tento web občas prohlížejí. Ne často a zdaleka ne všichni, ale dost na to, aby občas něco podezřelého vyhrabali a dali do novin, ve zvlášť nehorázných případech i uvědomili policii...."

-------------------

Pane Macháčku, jste fakt dobrý. To nemá chybu.

Teď jde o to udělat maximum, aby se ten Váš (i můj) sen stal co nejdříve skutečností.

Taková SYSTÉMOVÁ změna je mnohem užitečnější, než když se Zeman s Fischerem předhání ve slibech, jak využít prezidentský plat pro blaho všech.
23. 08. 2012 | 08:13

F.Srbek napsal(a):

Hezka iluze, to nemuze byt sen. Na druhe strane STAN v cele s panem Gazdikem, nevim, nevim?
Jen jednu otazku mych mel: To, co se Vam zdalo je k videni ve "Vasem" Ondrejove?
23. 08. 2012 | 08:34

Lila napsal(a):

To není špatný nápad. Ale... žijeme v Česku.

Pár příkladů ze života:

Co bude platné, že na seznamu budou uvedeny billboardy jmenovitě i se svým umístěním, např. "na domě čp. 870 na rohu Hrdličkovy a Celsiovy ulice", když v domě čp. 870 bude sídlit herna kousek od základní školy, jejíž majitel bude mít eminentní zájem na tom, aby se jeho provozovny žádné omezení hazardu (vtělené do obecní vyhlášky) nedotklo, případně aby mu zastupitelstvo odkleplo výjimku ze zákona, který stanovuje minimální vzdálenost heren od školských zařízení, a za příslib vyvěsí na svém domě billboardy zadarmo?
"Dokažte to!", budou agresivně kejhat potrefené husy, když na tuto "gentlemanskou" a samozřejmě tajnou dohodu někdo upozorní...
Co bude platné, že na seznamu bude uvedený každý "direct mail", když ho agentura vyúčtuje za zlomek skutečné ceny, jako projev vděku za nehorázně předraženou veřejnou zakázku na nejrůznější brožury, kalendáře, obecní zpravodaje atd.? Jak by se to dokazovalo?

A kdo to bude kontrolovat, eventuálně kdo bude rozhodovat o výši sankce?
(Vrána vráně oči nevyklove...)

Jsem v tomto směru skeptik. Dokud se u nás nezmění obecná morálka, budou i ty nejlepší zákony na dvě věci. Bohužel.
23. 08. 2012 | 08:42

rozbitá huba napsal(a):

Pane starosto,probuďte se a zajistěte,ať Váš občan Bohata nemlátí bezdůvodně sousedy a Policie ho kryje,atd.. Za měsíc se zeptám lidí z Vaší obce,jak jste s tím psychopatem pokročil!!! Nejste trochu ovlivněn více ovlivněn hvězdnou oblohou nad sebou ? Vraťte se na zem!!!
23. 08. 2012 | 09:06

rozbitá huba napsal(a):

Můj sen jsou slušné sousedské a mezilidské vztahy a právní demokratický stát s většinou slušných lidí !!!
23. 08. 2012 | 09:31

Xury napsal(a):

Tak jsem koukal na stránky Ondřejova a musím říct, že mi tam oproti vašemu snu několik věcí chybělo. Např. nenašel jsem tam výběrová řízení na dodávky, které máte ve výdajích, nejsou tam smlouvy s dodavateli a ani nevím, kdo ty smlouvy podepisuje, kdo předkládá návrhy s odůvodněním a tak dále. Možná bych nějaké návrhy našel v zápisech zatupitelstva, ale logičtější by bylo kdyby každá zakázka měla svou složku, která by obsahovala návrh, zdůvodnění, výběrové řízení, odůvodnění výběru vítěze a celou smlouvu.
23. 08. 2012 | 09:36

Saltzman napsal(a):

Teď je jen otázka, jak přežít nesplnění svého snu.
Já měl sen o tom, jak na stará kolena budu zabezpečený, děti co vystudovaly budou mít tomu odpovídající práci, koruna bude stálá a mé úspory budou valorizované. Nic z toho se nestalo, já se mám co ohánět abych udržel svůj sociální standard tak těžce nabytý, děti dospěly a práci jen s obtížemi drží a shánějí aby odpovídala jejich studiu, které mě stálo tolik námahy a financí, úspory se tratí v rostoucí drahotě při poklesu reálné mzdy pod polovičku státního průměru a důchod oddálený o tři roky bude jistě předběhnut důchodem invalidním, protože nemoci jsou úměrné námahám a dokáží člověka nadobro odstranit ze schopnosti pracovat.

Snění patří k mládí. Stárnoucí a staří se snaží dožít v limitu, který dosáhli. Mnohdy jim to nejde ne z vlastní viny. Mladý se nebojí snít, protože nemá zkušenost. Zkušený člověk je skeptik z podstaty poznání nereálnosti snů z dřívějška. Autor by se měl nad sebou zamyslet, jestli jeho snění není na překážku ve vykonávání jeho funkce pro veřejnost. Z titulu své funkce nesmí podléhat snům a držet realitu jako slovo boží. Jinak ho zaskočí neplnění snů a veřejnost jej zavrhne jako snílka, co jim ublížil svými vizemi.

Pro autora mám informaci - Ráj na Zemi je utopie!
23. 08. 2012 | 09:39

rozbitá huba napsal(a):

Pane Macháčku,vemte si z Kanta tu druhou část a budete pro Polis prospěšnější !!!
23. 08. 2012 | 10:20

Vašek napsal(a):

Science-fiction,BOHUŽEL............
23. 08. 2012 | 10:42

skeptický napsal(a):

Řešení je jednoduché.Vždy je nějaká zeď poblíž.
Jako umravňovací metoda to dělá s lidmi zázraky.Demokracie to zakázaly právě proto,aby se mohlo dít,co se děje - organizovaný chaos.
23. 08. 2012 | 10:54

pavlína napsal(a):

to je otázka - zlikvidovat naší vládní elitu i s příbuzenstvem
23. 08. 2012 | 10:56

jin napsal(a):

To by ale musel jít sám ministerský předseda a další sliboválkové ,vzorem.Když se dostane na veřejnost nějakej jejich případ korupce a nebo klientelismu,tak nejdřív zjišťuje,kdo to "prásknul",aby ho mohl potrestat,jako např. Michálka a ještě dělá advokáta korupčníkům.Když dává čtvrt milionu své sekretářce a dalším,tak to taky nesvědčí o tom,že "rozpočtovou zodpovědnost " myslí vážně !
23. 08. 2012 | 10:59

Martin napsal(a):

Konečně něco co má hlavu a patu, (toho je a vždy bylo pomálu), teď to ještě prosadit :-) A to bude - v situaci, kdy takovou transparentní a jednoznačně přínosnou věc lidé gramotní tady v diskuzi nepodporují - jistě tvrdý oříšek.
23. 08. 2012 | 11:01

Cyanide napsal(a):

Jak? Po prosazeni prava "sharia" jsou tri ctvrtiny naroda bez obou hornich koncetin.
23. 08. 2012 | 11:12

čertík bertík napsal(a):

Proč by autor nemohl snít o světě, kde je zlodějům ztíženo nebo znemožněno krást, lhát a podvádět? Uvědomění si svých povinností je prvním krokem k nápravě, kterou česká společnost musí projít, nemáme-li se umlátit navzájem. Pak je třeba začít s tím něco dělat. Nehledejme výmluvy, nevtipkujme s tím, protože jistě nechceme, aby byl stát rozkraden ještě předtím, než dorostou naše děti a nevládla nám parta pochybných šejdířů, schopných všeho.
23. 08. 2012 | 11:16

D.T. napsal(a):

Stačí, když zarazíte, aby se ročně nerozkradlo 200-300 miliard za kraviny (předražené zakázky a jiné tunely) a za "krátkých" 5 let bude republika bez dluhů.. Jen tak mezi námi - ani mě tak nesere, že si ti naši "posranci" čorkují nějaké ty miliony, ale v miliardách - to už se fakt nedá.. Chovají se jak ta rakovina - jedou, jedou.. až hostitele zničí a ještě se budou divit, jak to, že hostitel chcípl.. Jim fakt nestačí, že "kape"? To musí valit všecko proudem? KDE mají nějaké sociální cítění? Leda tak v prdeli.. Nějaká "malá domů" - to bylo a je vždycky, ale tahle nenažranost už lidi dost nasírá!
23. 08. 2012 | 11:19

jo napsal(a):

Mafie toto v žádném případě nedopustí. Volte ODS a mějte se krásně.
23. 08. 2012 | 11:35

Karolína Veselá napsal(a):

Velmi hezký sen. A také velmi krásné populistické hlaholení před krajskými volbami, že ano.
V tom Vašem snu totiž schází to naprosto nejpodstatnější - aby se přestalo krást, musí přestat krást nebo alespoň závidět a honit se za penězi jakoukoliv cestou obyčejní občané tohoto státu. Možná namítnete, že ti "obyčejní řadoví občané" nekradou, nebo alespoň ne tolik,co politici a jiná "verbež" tam nahoře.
Jenže milý pane, oni ti lidé, pokud mají možnost - kradou.A pokud ji nemají, nebo jim to strach z rychlého odhalení nedovolí, alespoň závidí a dusí se vlastní nepřejícností a chamtivostí. A neustále hledají, jak se přiživit a obohatit na úkor někoho jiného,lhostejno koho. Pokud máte jiný názor, zřejmě mezi obyčejný lid moc nechodíte.
Pokud se zvedne morálka každého jednotlivce, každého jednoho z nás natolik, že se přestane závidět, koukat sousedům pře plot a přát jim,aby ji "chcípla koza nebo aspoň zdechlo auto",až lidé přestanou přemýšlet, jak a kde koho napálit a ošidit, jak si přilepšit za každou cenu (jsme přece ti obyčejní chudáčci a no co,kradou všichni,ne???), tak potom se nebude krást ani v politice, na úřadech, na ministerstvech a jiných veřejných institucích. Protože se tam budou rekrutovat lidé z těch obyčejných - již nekradoucích. Víte, oni ti politikové a úředníci a všichni "ti zlí" vzešli z nás....obyčejných občanů. Jen byli o něco víc chytřejší a dravější než ostatní. Ale morálně stejní.

Také já mám tedy sen - že se v co nejbližší době (a je mi vcelku jedno jestli před či po volbách - jakýchkoliv) každý jeden člověk nad sebou zamyslí, sáhne si do svého svědomí, ustoupí ze své sobeckosti a chamtivosti a začne se chovat skutečně jako ČLOVĚK.
23. 08. 2012 | 11:51

trouba napsal(a):

/váš sen je krásný, jen se divím, že se takle dá snít s hurvínkem ve stanu/lidé sněte/
http://obrazky.rajsmichu.cz/34/freudova_prednaska_o_snech.jpg
23. 08. 2012 | 11:52

Karol napsal(a):

Vsem doporucuji precist se knihu Rozkladani/ Rozkradani statu od Vladimiry Dvorakove - dokud nebude zakon o statni sprave, klientelisticke site se nikdy nepodari rozkryt a budou naopak dale bujet. Stacilo me vypraveni me kamaradky o tom, co se deje na MŽV pod Chalupou - cloveku se chce zvracet. Dokud nebudeme mit pod kontrolou makladani s verejnymi prostredky, veskere reformy - duchodova, zdravotni aj. nemaji vubec smysl. Nasi politici venuji velke usili tomu, aby se resily zastupne problemy a zajem verejnosti byl odklonen od HLAVNICH, KLICOVYCH problemu.
23. 08. 2012 | 11:57

Karol napsal(a):

to lila:
Milý/á Lilo - Vas prispevek si trochu protireci - proti zakonnym opatrenim, ktere ma vynucovat a jasne udavat postupy jste skepticky/a, udajne se vzdy nejak daji obejit. Naproti tomu se spolehate na zmenu moralky:-)To je dost naivni. Fungujici instituce s predepsanymi procedurami se sice vzdy budou nejruznejsi podnikavci a hrabivci snazit obejit, ovsem toto obchazeni bude ztizeno. Myslite si, ze nechat diteti volnou ruku a spolehat na jeho uvedomemi, prozreni a moralku je lepsi nez nastavit jasna pravidla a trvat na jejich dodrzovani, jinak prichazi trest?
23. 08. 2012 | 12:07

myslím, že vývoj jde opačným směrem napsal(a):

Pane Macháčku.
Můj otec musel každý večer odfajfkovat seznam spisů v trezoru, než jej zamkl a trezor opečetil.
Každé ráno dělal tutéž proceduru v obráceném pořadí znovu.
Věděl, že by ho čekaly nepěkné věci, kdyby nějaký list v některém spise scházel, nebo nedejbože se něco z obsahu spisů objevilo na veřejnosti a v trezoru nebyla autogenem vypálená díra. Pokud si spis vyžádal nadřízený, kontroloval neporušenost šňůrek a razítek při předání i převzetí, také počet listů.

Dneska se ztrácejí celá trestní řízení a nikdo ani nemekne.
Odposlechy z neuzavřených vyšetřování jaksi "samy od sebe" vyplavávají ve vybraných sdělovadlech. Bývalé sekretářky z nich kompilují romány.

Mýtické spisy jako proslavená Krakatice, kterou nikdo nikdy neviděl údajně stále ztrácejí další části (celkově to zní hodně Kafkovsky, že).

Princip odpovědnosti za svěřený úsek státní správy neexistuje. Už jste viděl státního zástupce obžalovaného za bránění průchodu spravedlnosti?
V Česku?
Soudí tu úředníky, kterým se ztratil spis? Nebo kterým někdo ze spisu ukradl paré a oni na něj nepodali oznámení?

Bradleye Manninga drží třetí rok bez soudu v izolaci za to, že zkopíroval jakási data, která podléhala nejvolnějšímu režimu utajení. Těší se, že ho posadí na elektrické křeslo s Julianem Assangem společně.
Jejich zločin je, že vyvěsili na slunce špinavé prádlo diplomatů. Většinou obyčejný blábol posbíraný po recepcích.

U nás se už přes 20 let periodicky objevují a mizí indicie, že nejvyšší vedení státu je v rukou zločinců. Vzpomeňte na Muroně a Kočárníka.
Všichni to akceptují a řeknou:
"Nedá se s tím nic dělat. Nemůžeme deformovat právo. Ve vězení by je bolely plotýnky."

Drobní sponzoři politických stran padají s prostřelenou hlavou s mostu.
Dluhy bank se připočtou k účtu daňovému poplatníkovi a provizi za jejich privatizaci shrábnou nějací sdružení svobodní (na rozdíl od vás a ode mne) občané.

Takzvané "kauzy" (neboť to žádné nejsou, nikdo se nikdy nenamáhal z nich trestní kauzy udělat, i když z nich důkazy trčí jak vidle z hnoje) se většinou protáhnou médii, když je potřeba přidusit nějakou skupinu, která moc mlaská nebo si nárokuje něco na úkor ostatních gangů.

Fungující policie by začla odzdola zatýkáním těch účetních a vedouích spisových služeb. A zapečetěním a odvezením archivů a dat. Nic bych za to nedal, že i příslušné zákony by se našly.
To bychom ale museli žít v době, kdy se důstojníkovi, který zhanobil svou čest přinesla pistole s jedním nábojem.
Dnes žijeme v době, kde Krejčíř posílá pro novináře, aby ho vyfotili, jak se koupe s dětmi.
Ti, kdo ho nechali zdrnout jsou v pohodě.
23. 08. 2012 | 12:24

Miláno z Děčína napsal(a):

Nechápu,proč se už konečně nedějí konkrétní kroky k tomu,každého politika a podnikatele zavřít,vše jim zabavit do fondu rozpočtového rozvoje,ještě zatim státu, a už aby si do konce svých životů ani neškrtli a makat a makat v organizacích,kde je náročná fyzická práce a nemusí se myslet!Milan
23. 08. 2012 | 13:06

Miláno z Děčína napsal(a):

Byl napsán před tím !!!
23. 08. 2012 | 13:08

vodnář 1946 napsal(a):

Je to krásný sen, není až tak od skutečnosti v daném roce vzdálen . Záleží jen a jen na lidech .Vtomto roce se rozhoduje o velké možnosti lidí jak se dostat z vlivů , které na lidstvo vyvíjejí síly , které brání lidem osvobodit se a žít v míru, svobodě ,lásce , hojnosti, soucítění, sdílení, všeho co k životu na této planetě potřebují. Rok 2012 je velmi důležitý pro rozhodnutí každého z nás co si zvolíme .Je toho plný internet jen najít ty správné stránky. Bádejte času moc nezbívá.
23. 08. 2012 | 14:23

dennis napsal(a):

Pane Machacku, preju Vam velmi pomale a milosrdne probuzeni. Preju Vam, aby tim probuzenim ze sna nebyla skutecnost. Skutecnost, ze STAN, tak jako VV, LIDEM a dalsi bohulibe spolky zmizi v propadlisti dejin, skutecnost, ze uz Vas nikdo do niceho nezvoli, skutecnost, ze budete poslusen rozkazu nejakeho desitkare v hnede kosili. Takove probuzeni nepreji ani Vam ani zadnemu slusnemu obcanu nasi vlasti. A verim, ze jich je hodne hodne pres devet a pul milionu.

Anketa je cim dal peknejsi; a takova ceska. Pripada mi velice podobna volbe nejpopularnejsiho Cecha (ovsem jen do chvile, kdy z ankety byly vyskrtnuty fiktivni postavy). Proste sranda musi byt, i kdyby tatu věšali.
23. 08. 2012 | 14:38

Martin Macháček napsal(a):

Napřed k těm rozumným komentářům:

Ilijic, 07:16
V žádné skupině lidí neuvažují všichni stejně, tedy ani ve STANu. Své názory a nápady musíte napřed zformulovat sám (to jsem právě udělal), pak o nich přesvědčit svou skupinu, v tomto případě STAN, pak přesvědčovat další, až se z toho v ideálním případě stane zákon. Myslím, že ve STANu pro to brzy podporu získám. Další závisí na tom, koho lidé budou volit. I koho budete volit Vy.

V podstatě totéž se dá odpovědět i Maximovi 07:51 i dalším.

Občan 07:56
Proč spolupracuje STAN s TOP09? V politice ani tu nejlepší věc neprosadíte sám, vždycky se potřebujete spojit s více stranami.

STAN vznikl především kvůli lepšímu rozdělování peněz mezi města a obce - dnes už málokdo ví, že ještě v r. 2006 dostávaly malé vísky na obyvatele sedm a půlkrát méně než Praha. V r. 2007 se to díky spolupráci s ministrem Kalouskem zlepšilo, už dostávaly jen pětkrát méně na obyvatele než Praha. Teď byl díky spolupráci STAN a TOP09 schválen zákon, podle kterého budou dostávat jen asi třikrát méně než Praha.

To je úžasné zlepšení pro města a obce, pocítí to jejich občané, tedy i Vy, totiž jestli jste si zvolil správné zastupitelstvo. Současně je to velké protikorupční opatření, protože teď se víc peněz bude rozdělovat na obcích a míň na ministerstvech. A na obce si lidé spíš dohlídnou.

Teď je čas na prosazení dalších rozumných věcí, tedy i toho, o co navrhuji v blogu. Jestli STAN s topkou vyhraje krajské volby ve Středočeském kraji, ručím Vám za to, že tam budou zveřejňovány všechny výdaje a smlouvy a také že tam budou ty "odpovědné osoby". Obojí se mi podařilo prosadit do volebního programu STAN a TOP09 pro krajské volby, s obojím souhlasili všichni kandidáti, diskuse byla jen o hranici - já jsem navrhoval zveřejňovat všechny výdaje nad 10 000 Kč, jak to děláme u nás v Ondřejově, jiní navrhovali pro kraj (kde je výdajů daleko víc) hranici 100 000 Kč, nakonec se došlo ke kompromisu 50 000 Kč. To vše je v našem volebním programu.

Prostě: když se mi něco nelíbí a chci to změnit, nestačí nadávat v hospodě nebo pod blogem. Musím jít a něco udělat. I když si pak za to holt o sobě leccos počtu.

Jenže kdyby všichni slušní lidé dělali fajnovky a do politiky nešli, kdo by v ní asi zůstal?
23. 08. 2012 | 16:02

Martin Macháček napsal(a):

F. Srbek, 08:34
Když si vyhledáte stránku
http://www.obecondrejov.cz/index.php?nid=2668&lid=cs&oid=2535058
najdete tam všechny podstatné údaje o hospodaření Ondřejova a taky odkaz na uveřejněné výdaje a smlouvy obce.

A pokud jde o "odpovědnou osobu", u nás to je jednoduché: za všechno jsem odpovědný já sám.

Lila 08:42
To se dá uhlídat. Stačí, když v zákoně bude napsáno, že se výdaje na předvolební kampaň počítají v cenách obvyklých, jsou-li vyšší než ceny smluvní. Něco podobného je už dávno v daňových zákonech.

Každý odborník z branže ví, jaká je obvyklá cena billboardu. Důležité je to zveřejnění: pak si političtí protivníci svého konkurenta snadno ohlídají.

Máte pravdu, že obecná morálka je důležitá, ale není pravda, že i nejlepší zákony jsou na nic. Myslíte, že například trestní zákoník je na nic, když je obecná morálka špatná?
23. 08. 2012 | 16:23

Mac napsal(a):

jo, sny jsou moc fajn.
taky mám jeden: váš náčelník , pionýr Gazdík i se svou postpubertální tlupou Uctívačů chemického al-Kalouse si sbalí fidlátka a vyfuní z parlamentu...
23. 08. 2012 | 18:22

Martin Macháček napsal(a):

Xury 9:36
Výběrová řízení podle zákona, například na stavbu vodovodu a kanalizace, jsou krabice o několika kilech papírů. Z toho na webu uveřejňuji jen smlouvu s vítězem, oznámení o VŘ byla publikována na příslušné "centrální adrese" podle zákona. Publikovat všechny dokumenty související s VŘ by byla velká a zbytečná práce - každý se může přijít podívat na úřad, rád mu ty složky ukážu. Podobné výběrové řízení jsme dělali např. na malotraktor, na investiční úvěr apod.

Zakázky malého rozsahu, tj. řádu desetitisíců až statisíců korun, se sice podle zákona soutěžit nemusí, ale postupujeme podle okolností a zdravým selským rozumem. Když jde o statisíce a neznáme trh, vždycky soutěžíme, ale když jde o desetitisíce a je zjevné, že cena je přiměřená, vybereme dodavatele, s kterým už máme zkušenosti.

Mojí velkou inspirací je město Semily a jeho starosta Jan Farský, tam mají velmi dobrou směrnici o zadávání veřejných zakázek a velmi dobrý systém zveřejňování. Tam ovšem dávají do zakázek daleko víc peněz a na druhou stranu na městském úřadě mají daleko víc lidí, kteří se o to můžou starat. U nás je to všechno menší, tím i přehlednější, proto by ta administrativa stála asi víc, než kolik by se ušetřilo. Ale jejich systém zveřejňování chci také zavést. Zatím zveřejňujeme kromě plateb jen registr smluv a registr pravidelných dodavatelů, adresu jsem napsal výše.

Saltzman 09:39
Když nebudeme mít sny, za kterými jdeme, tak ničeho nedosáhneme. Ráj, tj. něco tak dokonalého, že už se to nedá zlepšit, nebude nikdy. Ale pořád se musíme snažit, aby to zítra bylo lepší než včera.

Karolína Veselá 11:51
Řekneme-li, že nebudeme nic dělat, dokud budou "obyčejní řadoví občané" krást, pak říkáme, že proti plýtvání veřejnými penězi nebudeme dělat nic. Některým lidem by se to určitě líbilo.
23. 08. 2012 | 21:06

Taky starosta napsal(a):

Starosto
Kolik lidí chodí u Vás na ZO?
A hlavně kolik tam máte hledačů potíží a věčných stěžovatelů.
Řešíte je sám nebo to dělá nějaká z komisí o jednom člověku?
23. 08. 2012 | 23:30

Petr napsal(a):

Především by se myselo zrušiát naše hlavní město, které je korupcí prolezlé jak rakovinou. Jinak vždy vstanou noví bojovnívi.
24. 08. 2012 | 09:07

M.Š. napsal(a):

"Jste členem apendixu TOP 09. PROČ tedy "rozpočtově odpovědná a protikorupční" vláda za celou dobu svého vládnutí něco takového již dávno nezrealizovala? Nebylo by to totiž právnicky vůbec nic složitého - v podstatě technická novela cca 4 zákonů. A opozice by to zcela jistě podpořila."
Právnického není nic složitého......jde jen o malou vadu na kráse.Tou je nepřítomnost jen minimálního množství morálky ve společnosti a uznávání nepsaných pravidel fungování společnosti.Jinak jsou práva,zákony a fungování státu na dvě věci...na nic a na h---o.O "inteligenčním" působení práva a právníků na společnost je zjevná z přítomnosti plzeňských práv a jejich absolventů a také z tzv. soudcovské mafie.Jinak nevím,z jakého důvodu jsou osoby,které absolvovaly právnické vzdělání,ve společnosti postaveny výše než kterýkoliv jiný občan,absolvující podstatně náročnější a složitější studium(vyjma studia ekonomie,absolventi studia ekonomie jsou stejní trotlové jako právníci...).Jak je vidět,celá západní civilizace spočívá na fungování jakých-si pochybných individuí,které vystudovaly práva a ekonomii a proto se nedivme.....
Pochopitelně se nezmiňuji o politicích...mluvit a psát o zjevu persony typu politik je pod mou rozlišovací schopnost,nic blbějšího na zeměkouli snad ani neexistuje.
24. 08. 2012 | 09:14

Ladislav napsal(a):

Pane Macháčku, takové nahlížení do rozpočtů ministerstev, mám teď na mysli především do kalkulací investičních akcí zadávaných státem firmám, by vám bylo platné, jako "mrtvému zimník". Pokud se úředník, nebo skupina státních úředníků dohodne s dodavatelem, že 10% z ceny díla půjde do jejich kapes, tak tam ty peníze půjdou. Jak zkontrolujete, nebo vůbec posoudíte, zda bylo zpracováno 1000, nebo 800 kubíků betonu? Fakturováno a státem zaplaceno bude 1000 kubíků, a basta. Jak posoudíte, že na výstavbu bylo potřeba tolik dřeva, armatur atd.? Zjistíte "starou Blažkvou". A nezjistí to ani ona opraváněná osoba, která bude smlouvu na základě rozhodnutí výběrové komise ( a to je ta finančně zainteresovaná) podepíše. Domníváte se, že například ministr je schopen posoudit, zda cena uvedená ve smlouvě je odpovídající odvedenému dílu? Myslíte si, že ministr, například původem právník, je schopen posoudit technickou stránku projektu? Vždyť jsme to viděli před několika málo týdny, kdy "šnatánová zpěvačka Vlastička Parkanová" byla použita jako "bílý kůň" a teď za to zřejmě "půjde do tepláků".
Ale to co popisujete, je jenom sen, takže sen Vám nemohu vyčítat, mně se zadají také sem tam blbosti.
24. 08. 2012 | 09:18

Marek Blomský napsal(a):

PIVO: Jméno/název, jinak synonymum vašeho mozku. Přesně typ člověka,(jinak též hmyz) který místo diskuse ihned napadá ostatní diskutující, nebo autora článku.
24. 08. 2012 | 09:21

hafi napsal(a):

Ľudia absolútne sa to nestane žeby sa prestalo kradnúť,kto si toto myslí je bohužiaľ naivný. Ak máte možnosť prečítajte si knihu ktorá len nedávno vyšla Tom Nicholson GORILA. Je to o Slovensku,o zlodejoch vo vláde,o sviniach v bielych golieroch ktorý tu sú a nikto s nimi nič neurobí.Je to strašné a konečne sa toto všetko dozvedá obyčajný človek,ktorý dúfal,veril...Neštítia sa obrať obyčajného človeka o jeho posledné peniaze,robia to politicky a tak aby tomu ľud nerozumel. Od Mečiara,Dzurindu až po....sú v tom všetci,ľudia už neveria ničomu a nikomu,chcelo by to ešte jednu revolúciu a poriadnu.Tieto svine sa dostali ku korytu po rozdelení republiky,zametajú po sebe stopy,skorumpovali od súdnictva doslova všetko až po tajné služby a políciu.Neštítia sa vrážd,únosov a doslova politických procesov ako v minulosti komunisti(prípad Malinová,Remiáš a pod.) Pozrite si Slovensko ! Pozrite si to od človeka ktorému sa toto akoby zázrakom podarilo dostať "von" a ukázať ľuďom. Pozrite si,ako sa máme tu,na Slovensku a spravte si obraz. Pretože niečo veľmi podobné sa deje aj u vás. Čo s tým ??? POZOR bielogolierové navoňané svine majú aj u vás svoje "mladé" !!
24. 08. 2012 | 09:23

Jirka napsal(a):

Měl jsem stejný sen a v tomto mém snu bylo účinně vymáháno právo i od cikánů....
24. 08. 2012 | 09:31

dakram1 napsal(a):

Při každé prokázané zlodějině useknou levou ruku, aby pravou ještě člo pracovat (u leváků naopak) Myslím, že tento postup by stačil u 20 ruk.
24. 08. 2012 | 09:34

Honza napsal(a):

Pěknej sen. Jenže v roce 2020 sice možná bude existovat tvar země jak je, ale češi už v ní žít nebudou. Leda jak otroci ve vlastní zemi. Vše bude patřit zbohatlíkům z východu, něco ze západu a aby se měli čím dál lépe, na to bude dohlížet pár poskoků ze zdejšího lidu, kteří budou ze sebe dělat velice důležité tvory a pány tvorstva. Samozřejmě že za to dostanou nějakou tu odhozenou kost.
24. 08. 2012 | 09:39

Evča napsal(a):

Lidi proberte se žijeme v česku a takové zákony by si politici dobrovolně nikdy neodhlasovali, protože by se pak nemohli nabalíkovat.. podívejte se na Slovensku, tam se dobrovolně vzdali imunity a ti naši paka to nikdy neudělají, protože mají strach. Tady v ČR by se mělo změnit několik zákonů, třeba jako pokud je nějaký politik strestně stíhaný, tak nebude pobýrat plat + příspěvek na dopravu + příspěvek an ošacení, vždyť je to nelogické, pokud je obyčejný člověk zavřený, tak nedostane ani korunu. Musejí je zvednout tresty a pokud se prokáže, že nějaká zakázka byla předražená, tak tu částku o kterou okradl stát musí odpovědná osoba státu doplatit, viz třeba předražené zakázky v nemocnicích na různé přístroje... nebo naše předražené silnice a dálnice, jak je možné, že máme silnice nejdažší v celé Evropě a ještě jsou nekvalitně udělané. A a další politici by si měli nížit platy na průměrnou mzdu a teprve pokud se prokáže, že odvádějí dobře svou práci, tak pak ať si dají odměny, pak by třeba nedocházelo k tomu, že na evidenci motorových vozidel nebude několik dní systém fungovat.. a v poslanecké sněmovně by se třeba konečně diskutovalo k tématu a ne, že se tam budou celý den jen urážet a vytahovat na sebe špínu a obviňovat se že je alkoholik a pod. Vždyť lidi ve obyčejných firmách kdyby takto pracovali, tak by nedostali ani korunu..
24. 08. 2012 | 09:54

digeftion regoion napsal(a):

Dokud se neudělá seznam vlivných státních úředníků, politiků, kmotrů (a podnikatelů, kteří sosali státní peníze), kteří 20 let tunelovali, nikam se to neposune. Následně je potřeba dodanit a případně potrestat. Tedy i ty co mají brát 30 hrubého a berou 260 tisíc. Nagyová a jí podobné.
24. 08. 2012 | 09:56

Marek Hlava napsal(a):

Pokud se nemýlím tak úplatky jdou až ze zaplacené zakázky. Pokud tedy někdo vyhraje výběrové řízení za částku "obhajitelnou", "rozpoložkovanou" a bůh ví jak jinak ještě rozepsanou tak úmysl dát úplatek nebo již daný úplatek z toho vůbec nepoznám. Můžu mít tisíc tabulek, ale lidi to nezmění.
Pokud vím tak na úrovni obcí a měst existují kontrolní mechanismy na dobré úrovni a zveřejnění těchto informací určitě bude obohacující, ale korupci to asi nevymýtí. Na těchto úrovních je korupce spíše ojedinělá.
Samotnou kapitolou nejvíce korupčního prostředí jsou dotace, ale to je na samostatné pojednání.
Toto je stručná reakce o daných tématech by se dalo polemizovat dlouho a detailněji.
24. 08. 2012 | 09:57

Jindřich Hamerník napsal(a):

Nejsem přítel VŠECH lidí na světě (naštěstí to ani nelze, aniž bych měl vinu) a tak jen těm, kterých se to týká: příspěvek na nějž tak rozporuplně reagujete, je annonce k podpoře více méně morální reakce...to mě jako občanu úplně stačí a současně podotýkám, že to splnilo svůj smysl a to mne těší.Protože politika není o politice, ale o morálce a až na tohle lidé přijdou, nebude už třeba žádné politiky a tedy ani naší slavné "demokracie". Jindřich H
24. 08. 2012 | 09:57

zbynek napsal(a):

Pane Starosto , cetl jsem o Vas na internetu mnoho clanku a nebyly to moc hezke clanky jedine co muzu rict delate presny opak to co pisete asi Vam neda spat Vase svedomi tot vse asi vite o cem pisem .
24. 08. 2012 | 09:58

richard nabelek napsal(a):

az bude zrusena tato vlada a nebudou mnet zadne prava o necem rozhodovat to bude nepeknejsi svatek v dejinach ceskoslovenska !!!
24. 08. 2012 | 10:02

skeptický napsal(a):

To se věštilo už za komunistů.

Vidím zemi rudou,vyžranou a chudou
nad ní hvězda pěticípá
pod ní český národ chcípá.

Celkem to vychází,jen s tou hvězdou se sekli.
24. 08. 2012 | 10:08

ctverec napsal(a):

Jednoduchá řešení se často(vždy) jako nedokonalá. Zase se objeví způsob, jak to obcházet. Problém je hlubší, je složité ho řešit, je potřeba ho řešit.
24. 08. 2012 | 10:11

skeptický napsal(a):

P.S.
Vlastně to věštila Libuše,než přišla o panenství.Pak ten dar ztratila(znám to z Bonda).
24. 08. 2012 | 10:12

1984 napsal(a):

Starosta, spolupracující s TOP09, má sny, že se tu nekrade. A o tom, jak kozel dělá zahradníka a pes hlídá sklad buřtů, se vám pane starosto nezdá?
24. 08. 2012 | 10:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 08. 2012 | 10:17

Dušan Pálka napsal(a):

já mám taky sen, a v tom snu se nikdo ze současných politických stran v parlamentu už do parlamentu znovu nedostal, pak mívám jiný sen, v tom snu některé politiky vyházel rozlícený dav z oken a protoze sněmovní ulice není mnohapatrová budova a lidé už s sebou nenosí píky a kopí tak si akorát natloukli zadek a utíkali všemy směry jako myši.
24. 08. 2012 | 10:17

11sax napsal(a):

Buďme realisté. Je známo z historie,že v Čechách kradl vždy,kdo mohl. Obtížné to bylo za Habsburků. V letech 1918-1939 kradla "oligarchie" stejně,jako dnes. Za protektorátu 1939-1945 zlodějnu omezovali Němci a od r.1948-1989 Sověti.
Dnes už jsme naštěstí opět svobodní a vládnem si podle svého. Je smutné si přiznat,že bez obojku u nás pořádek asi nikdy nebude.
24. 08. 2012 | 10:27

klemma napsal(a):

Nechápu/vlastně chápu/,jak si někdo nemůže vzpomenout na určité věci při zasedání zastupitelstva.Vdyť se musí přeci dělat zápis z takového jednání!A tam by mělo být,že
tento člen jménem XX navrhl to a to,nebo né......Jsou to furt jenom keci a sliby. Podívejme se kolik let je poslanců,senátorů atd.v politice.Vždyť oni vůbec nemaj představu,jak normálně lidé žijí a s kolika finančními prostředky musí vyjít na měsíc
Průměrný plat je utopie,kolik lidí ho bere.Když vidím a poslouchám co se děje v celém světě.musí přijít něco hrozného,co možná bude nový začátek pro lidctvo,ale asi se bohužel nic lepšího nedočkáme.
24. 08. 2012 | 10:32

Mirek D. napsal(a):

Když půjdeme do důsledku, tak první věc, když už máme ten " parlamentní systém" přímou demokracii, ať vítěz voleb bere vše!

Bez tohoto opatření se bude jenom kecat a kecat, jako od revoluce až do teď! Je jasné, že dva kohouti se nikdy nedomluví nebo min je tady velká pravděpodobnost, že tomu tak bude!

Tudíž, když se najde strana, která napíše do programu jediný bod a to: změníme volební systém do půl roku" když nás voliči zvolíte a my dosáhneme parlamentní většiny, jako jedna strana, realizujeme změnu volebního systému, ne-li do půl roku odstoupíme. A samozřejmě následně realizaci opatření, které autor popisuje. Ano samozřejmě , že to jde, jde jen o to chtít a je to o lidech a volebním systému!!! Proč to jde třeba v Německu a jinde....češi si nevidí na špičku nosu....

Potom to je hlavně o motivaci, pozitivní, negativní. Každý odpovědný pracovník musí mít plnou odpovědnost a za vědomé pochybení trest,který je tvrdý, když cokoliv nedodrží a obráceně odměnu, když uspoří obrovské částky.
24. 08. 2012 | 10:41

1984 napsal(a):

11sax:

V letech 1918-1939 se sice asi kradlo (tedy určitě se kradlo), ale země šla alespoň nahoru, zatímco dnes jde přímo do .....e . No, nebudeme dráždit Stejskala..:-)
24. 08. 2012 | 10:41

skeptický napsal(a):

11sax

Že si vládnem podle svého je jen optický klam.
24. 08. 2012 | 10:43

Petr Brauner napsal(a):

...jsem na vás zvědav...che, che
24. 08. 2012 | 10:48

Midori napsal(a):

Pane Macháčku,

zasílám link, který by mohl být dobrým výchozím momentem k Vašemu snu:
*
http://www.hzpd.cz/vyzva-poslancum-a-senatorum/odeslano/
*
Dovolte mi též vyslovit podiv nad tím, že jste se mohl spojit s individui, kteří jsou čelní představitelé Vaší řídící organizace. Nedivte se, že tady začínáme mít feudalismus. Nepřispěl jste k tomu? Zamyslete se.
24. 08. 2012 | 10:51

stejskal napsal(a):

Smazal jsem další násilnický resp. urážlivý text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 08. 2012 | 11:10

melčákova pohanka napsal(a):

Mám sen,že Kalousek,Drábek,Gazdík a další půjdou již letos na podzim před nezávislý soud a jejich majetek se vrátí do státní kasy,a pak se rozjede reflexe polistopadové kriminální epochy a od r.2013 začneme od nuly budovat právní a demokratický stát,což většina z nás chtěla v r.1989 !
24. 08. 2012 | 11:11

svědomí napsal(a):

Ať si starosta Macháček zamete před vlastním prahem. Stále platí, že zloděj křičí chyťte zloděje... Podívejte se na procesní záležitosti v obci Ondřejov.
24. 08. 2012 | 11:18

Nový volič napsal(a):

To není sen, ale mazaný předvolební blábol, který má zmást zbytek voličů, kteří tu proradnou sebranku jsou ochotni ještě volit.Neprosadili byste ani 1% vašeho snu
24. 08. 2012 | 11:20

luk napsal(a):

Hezké, ale utopické, pokud bude existovat ODS a její kmotři. Občané už jsou touto politickou garniturou tak zhuseni, že se obávám, že nemůže už přijít nic jiného než nějaké násilné radikální řešení, které se mně vůbec nezamlouvá. Demokratickou cestou tyto " státní škůdce" nikdo do voleb nesesadí. Ta drzost už nezná mezí a už i ten vyžraný parazitický kardinál nazývá obyčejné lidi lůzou.
24. 08. 2012 | 11:22

občan napsal(a):

mám podobné " sny ", po 5 panákách skotské
24. 08. 2012 | 11:24

Někdojen napsal(a):

Autore, až se 1.1.2020 probudíte ze sna, to bude kocovina z reality. Žádné sny, ale trvale bdít a hnát korupčníky svinským krokem alespoň tam, kde, my zezdola, můžeme.
24. 08. 2012 | 11:28

realita napsal(a):

když tak pěkně sníte,dejte si pozor ať vás přitom spánku a snění mezitím jiný zloděj neokrade...
24. 08. 2012 | 11:28

Znechucený občan napsal(a):

Pane Stejskale editore blogů, tím že smažete komentář, kterým lidé vyjařují svůj svobodný názor a nesouhlasíte s ním, tím pravdu neumlčíte. Až se jednou změní režim tak jako tolikrát v minulosti i na vás dojde. Doufám, že se toho dožiji.
24. 08. 2012 | 11:41

ŠAKAL napsal(a):

Reaguji pouze na nadpis článku ...Česko 2020: Co by se muselo stát, aby se už nekradlo ...v roce 2020 se už stopro krást nebude - vše bude rozkradeno...lidi přijdou o úspory ,pilíře , majetky, důchody a pár vyvolených se bude povalovat na Floooridě, budou žrát konská vejce , žraločí ploutvičky a lemtat jak k smrti vodsouzený ...jo a budou se tlemit kolem celý hlavy, jak to v tom 89 s národem sfoukli
24. 08. 2012 | 11:42

Vlastimil Veverka napsal(a):

Milý snílku řekni mi kdo by takový zákon přeložil ale hlavně kdo by ho schválil. Je to stejně jako s jejich platama. Je třeba si uvědomit, že stát je jejich válečnou kořistí a jako o takovou se nebudou o ní připravovat. Vždyť od začátku jsou u toho rozkrádani stejní lidé a dříve než odejdou tak si připraví teplé místečko viz např. Topolánek. Nejdříve spunktuje a podepíše smlouvy o plynovodu a potom si tam jde šefovat. A co mu kdo udělá ?
24. 08. 2012 | 11:44

Overal napsal(a):

Jako reakci na Váš sen si dovoluji citovat velkozloděje (promiňte zapoměl jsem , že se dnes zlodějům říká podnikatelé) Macka "Nelze donutit kapry, aby si sami vypustili rybník". Pro méně chápavé poslanci jsou ti kapři, kteří si přeci nevypustí rybník korupce a úplatků ze kterých žijí oni a jejich strany!!
24. 08. 2012 | 11:52

Šťoura napsal(a):

Já mívám zcela jiné sny, spíš noční můry.A mnohé z nich se již vyplnili.
Co se týká státu na území české kotliny ... Připomíná mě to scény ze hry Stalker - Stíny Černobylu.
24. 08. 2012 | 12:15

El Comandante napsal(a):

Zdá se mi sen že za 10 let právě
v ten okamžik budu ležet v zelené trávě
,že armáda našich malých úředníků,
nebudou vysypávat mý daně ze šuplíku.

Že tu bude zákon co lichva,
nad osm procent přijde pomoc rychlá,
soudy budou vědět že spravedlnost to je právo,
rozsudky budou mít jasno že právo je zdrávo.

Státu bude stačit polovina daní,
ouřadové zvyknou si na odříkání,
rozpočty zeštíhlí a čísla budou čistá,
jen když na účtech budou čísla jistá.

Papírový draky desítek nul,
pošleme do země kde vládne somnamBULL,
papírový kecy tygřích tlam,
vystřídá hejno hezkejch a přívětivejch dam.
24. 08. 2012 | 12:15

Mirek D. napsal(a):

Hlavně ať se najde člověk, strana,která má jen dva hlavní body programu - "korupce" a "volební systém", co vysvětlí a přesvědčí většinu lidí, že pouze jeden kohout může vládnout zemi, aby se hla nějakým směrem. Když nebude mít většinu v parlamentu, ať jde hned od válu... Vedoucí musí být vždy jen jeden...a tady to začíná...Nezačne-li se od začátku abecedy, nikam to nevede a nic dobrého to nepřinese...
24. 08. 2012 | 14:20

Martin Zouzal napsal(a):

Trochu mi to připomíná projev Martina Luthera Kinga ve Washingtonu 1964 „I Have a Dream“. Sny občas mívají překvapivě velkou tendenci se plit. Přeji autorovi hodně štěstí.
24. 08. 2012 | 14:27

Mirek A napsal(a):

Hledal jsem neco o panovi Machackovi a co jseem nasel :

http://www.centralniregistrdluzniku.cz/protikorupcni-linka-zverejnene-zaznamy/1203.htm
24. 08. 2012 | 15:02

dirty sanchez napsal(a):

krasny a jednoduse ralizovatelny sen. ale pro ufnukane, zavistive cechacky je ho skoda. pockal bych, az se z cechackova odstehuje poslednich par slusnych lidi, zbyvajici blbci se uchlastaj, pripadne vzajemne umlatej a pak se bude moct zacit budovat na cistem.
24. 08. 2012 | 16:17

Martin Macháček napsal(a):

Mirek A:
O serveru "Centrální registr dlužníků", který uvádíte, píše Měšec toto:

"Pozor na falešné úvěrové registry
Pokud se ztrácíte v problematice úvěrových registrů, pak si zapamatujte následující jednoduchou poučku: v Česku fungují čtyři oficiálně uznávané registry. Tak zvaný Centrální registr dlužníků České republiky (CERD) není oficiálním úvěrovým registrem! Jde o „registr“, jehož poskytovatelem je americká společnost CERD SYSTEM LLC, za kterou stojí kontroverzní český podnikatel Jiří Jehlička."

A dále:
"Pozor na „Centrální registr dlužníků“
Na úvěrových registrech a jejich zdánlivé nepřehlednosti parazituje jeden soukromý projekt, který ale postupuje v mezích zákona, a proto nezbývá, než si před ním dávat pozor. Řeč je o Centrálním registru dlužníků České republiky, který má své podnikání postaveno na registraci do něj (za 1000 Kč na rok), a který slibuje provedení výpisu z registru dlužníků (za 300 Kč při doručení poštou).
Pokud si tento výpis zaplatíte a následně s ním půjdete do banky pro úvěr, zjistíte, že jste naletěli. Banky i všechny další finanční instituce sdružené v BRKI a NRKI se od tohoto soukromého projektu distancují. S Centrálním registrem dlužníků (CERD) BRKI ani NRKI žádným způsobem nespolupracují. Jeho aktivity jsou podle BRKI a NRKI problematické a pro zákazníky finančních institucí zavádějící, říká výkonný ředitel LLCB Karel Kolář."

Pramen: http://www.mesec.cz/clanky/centralni-registr-dluzniku-cerd-uverove-registry-zkusenosti/

Na tento server, "protikorupční linku", může kdokoliv o komkoliv napsat cokoliv. O mně to tam napsala jedna osoba, které jsem překazil pár jejích "developerských" záměrů, podle mého názoru velmi škodlivých pro další podobu obce.
24. 08. 2012 | 20:44

revizak2012 napsal(a):

Mám taky sen ,kdy už tohle martyrium skončí a celá verbež půjde do pekla. A vrátí se řád a pořádek. A budu moci bez obav otvírat noviny ,které nebudou psát ,že kde jaký lump okradl nemohoucí a důchodce , a že se směje protože na něj nikdo nemůže.
Ano, takovou společnost jste i Vy dovolil svým vystupováním v takovém spolku jako STAN .
Takže nemějte sny a něco dělejte. Je vidět že žijete s klapkami na očích a jste hluchý.
Nezavidím mladým .
24. 08. 2012 | 21:41

Lenka napsal(a):

PROVĚRKY - KONTROLY - REPRESE ...To je úplně špatně. Je třeba změnit kulturu, atmosféru, morální povědomí, výchovu ve společnosti! Korupce je pedagogický problém, špatné státní finance jsou morální problém - podívejte se na Baťu a jeho následovníky. Ale ne na profesóra Zeleného, ten umí jen chytře kecat :-)
25. 08. 2012 | 08:52

modrý edvard napsal(a):

Pane Macháčku, hodně štěstí.
25. 08. 2012 | 20:16

Jitka Kosinová, Praha 11, Hrdličkova ul. napsal(a):

Mě taky okradl zaměstnavatel o výplatu. Přesto horuji pro pravičáky. Jsem normální?
25. 08. 2012 | 22:51

ironik napsal(a):

Nerad jsem za šťouru ALE z každého SNĚNÍ je i probuzení a ten kopanec při návratu o reality? to si raději odpustím to snění, ale hezky se to čte.
26. 08. 2012 | 10:29

fik napsal(a):

Jitka Kosinová: Vaše horování pro pravici, která pravicí není, či českou politiku obecně si zasluhuje ne obdiv, ale pochopení a soucit. Neberte to osobně. Této zami těch prodrbaných 40+20 let sviňáren nikdo nevrátí
26. 08. 2012 | 18:55

ff napsal(a):

No když budou bojovníci proti korupci děti komunistických agentů,tak to určitě vyhrajem tu bitvu.
http://www.prvnizpravy.cz/style=default/sloupky/je-karel-janecek-agent-jako-jeho-otec/
27. 08. 2012 | 01:51

Vladimir napsal(a):

Na článku mně vadí to lejno "česko". Nevím, jestli ho užívá autor nebo ho tam tlačí redakce, ale na každý pád je to viditelný nevkus.

"česko" je slovo do hospod 5. cenové kategorie; patří do slovníku spodiny. Kultivovaný člověk se takto trapně nevyjadřuje ...
28. 08. 2012 | 02:53

Rhodos napsal(a):

Vážený pane editore, reagoval jsem na pana Macháčka slušně. Nikde jsem slůvkem nezmínil násilné řešení společenských problémů. A přesto jsem smazán. Ptám se proč ? Proto, že jsem nespokojený se současnou politickou situací ? Stejně
jako pan Macháček i já mám sny. Sním o tom, že úvěrové a daňové podvody budu moci označit za podvody i v roce 2020. Sním o tom, že všichni přestupci zákona budou spravedlivě potrestáni a jejich majetek propadne státu. Sním o tom, že nebudou nikdy zapomenuta 90. leta minulého století, na která by nejraději část společnosti zapomenula. Připadá mi nemravné, že i po 10, 15 a více letech běhají na svobodě lidé, kteří nesou velký díl viny na krizi v bankovním sektoru. Brali a nespláceli úvěry, utráceli peníze druhých, smáli se z obálek časopisů a slibovali zhodnocení vkladů řadových občanů. Jiní zakládali pod kuratelou státu investiční, privatizační fondy, lanařili občany a posléze zmizeli i s jejich penězi na Bahamách, Belize a jinde. Dochálo k masivnímu krácení daní u PHM. Mimo jiné i tak že byl deklarován dovoz motorového oleje, ale v cisternách byla motorová nafta. Není vhodné zamlčovat netransparentní akvizice na Ministerstvu obrany ČR, převody, prodej majetku a různé výměny. Například nevýhodnou výměnu letounu MIG 29 za polské vrtulníky Sokol, předraženou modernizaci tanku T 72, nákupy Pandurů, dopravních a nadzvukových letal, nákladních aut atd. To vše je nutné podrobit nejen analýze, ale i následnému vyšetřování orgány činnými v trestním řízení. Mezi mé sny patří i pojmenování viníků tunelování bank v 90. letech, kdy náš stát přišel o desítky miliard korun. Mám právo vědět, kdo stál za krachem privatizovaných firem, zda byla škoda uhrazena, zda byl někdo volán k trestně právní odpovědnosti. Pokud o tom nebudou odpovědná místa chtít s veřejností hovořit, nemohou očekávat, že jim uvěříme jejich " Vláda rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci." Občanská společnost má právo na odpovědi, má právo vznášet nepříjemné otázky.
A je mi vskutku lhostejné, do jakých pater případně zasahují. Já jsem daňový poplatník, zaměstnavatel a živitel našich politiků. A politik je ten, kdo mi skládá účty. Politik, který pohrdá občanem, si nezaslouží ani to, abych si o něj opřel rezavé kolo. Buďte zdráv.
28. 08. 2012 | 12:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy