Česko 2020 - Jen taková obyčejná demokracie...

28. 08. 2012 | 06:57
Přečteno 2763 krát
Karel Holomek: Perspektiva české společnosti v příštích 20 letech

Když bych se měl zamýšlet nad perspektivou české společnosti v příštích 20 letech, zaměřil bych se na dvě oblasti, které by v tomto směru dle mého názoru hrály rozhodující roli.

Především by mne zajímalo, jakým směrem a jakým způsobem se bude vyvíjet a tvarovat život obyčejných lidí a jakou kvalitu tento život bude mít. Nejsem žádný velký materialista a vím, že smysluplně se dá žít i ve skromných poměrech. Ale vím také velmi dobře, že v okamžiku, kdy ta pomyslná hranice mezi tím, co lze ještě snášet a co již nikoliv, je pro každého jiná. Ale je-li překročena, pak mohou člověka přestat zajímat věci, které činí jeho život smysluplným a naplněným a začíná jít o uhájení prosté existence. V tom okamžiku věci svobody, rovnosti a přijatelné dosažitelnosti lidských práv a jejich uplatnění v životě ztrácejí smysl a důležitost.


Úvaha je součástí seriálu o budoucnosti této země. Informace o projektu naleznete zde, texty dalších autorů zde.

Hájení prostého práva na důstojný život ovšem může mít také nejrůznější formy: od počestného života ve skromnosti a třeba i v bídě až ke zcela brutální kriminalitě. Není tedy nejmenší pochyby o tom, v jaký stát by se Česká republika vyprofilovala, kdyby se tu objevilo příliš široké spektrum lidí na nejnižší sociální příčce. V tomto směru chci upřít svoji pozornost na příští časy.

Připustíme-li, že lidé budou žít v přijatelných podmínkách, které jim umožní více než jen pouhé uchování života a nejnutnější zabezpečení rodiny, bude je jistě zajímat, jak stát, případně samosprávy v rámci jím přidělených úkolů se zhostí povinností vybudovat rámec pro tento důstojný a dobrý život v poměrech demokracie. To je role politiky, která dává základní rámec pro tvorbu všech potřebných pák a mechanismů a chování institucí, které tyto podmínky pro život prostého občana dotváří a dovádí do zdárných, méně zdárných, či dokonce pochybných konců. Součástí toho je i úroveň justice a policie, které v ideálním případě i za cenu administrativních opatření mají docílit, aby veškerá tato činnost probíhala podle zákonů a pravidel, často i nepsaných, ale pro každou humánní a demokratickou společnost zásadních. Tato nepsaná pravidla rozhodují o morálce každé společnosti a jsou pro mne důležitější než jakákoliv zákonná norma. Bez nich by společnost zvlčila, byť by i zákony měla.

Rovněž není pochyb o tom, že tyto dvě oblasti se vzájemně ovlivňují a při oslabení jedné z nich je oslabována i druhá nebo naopak. Příčinu k oslabení může zahajovat jedna z nich, jedno která.

Zmíním jen několik aspektů, které se mi zdají být v současnosti důležité a které jsou pro budoucnost této země rozhodující. Netvrdím, že pro každého. Ale tak to osobně cítím v dosti pokročilém svém věku, který v sobě skrývá zážitky z totality, euforického a nadějného vývoje po sametové revoluci a v dalších letech při plné občanské angažovanosti postupného střízlivění, které mne nemusí nutně zbavovat nadějné perspektivy do budoucna. Jistěže za splnění určitých podmínek.

Pro veřejnost určitým znamením mohlo být provalení aféry hejtmana Ratha ze sociální demokracie a společníků, která ukázala v plné nahotě smýšlení našich vrcholných politiků. Stát se pro ně stal základnou pro jejich osobní bohatství, nebo udržení stranického piedestalu pro rozdělování peněz i moci, což je u nás jedno. Nikdo nepochybuje o tom, že Rath a spol. jsou jenom vršek ledovce. Vlastně situace, která už horší být nemůže.

Česká justice a policie tu zatím sehrály roli mrtvého brouka, jemuž se do vysoké hry příliš nechtělo. Teď zahřmělo a zablýskalo se na lepší časy. Ne, nejsem žádný idealista, abych si myslel, že někdy bude zcela vymýcen zlořád korupce a že dojde k výraznému morálnímu posunu politiků. Prokazovat vinu a dotáhnout viníka až k soudní stolici jsou dvě různé věci.

Ale policie a justice o toto musí usilovat bez vytáček a her a její aktéři by si měli být vědomi, že na opravdovosti a poctivém úsilí závisí stav společnosti i její úroveň.

To možné je a poctivci v téhle branži jsou vedle docela ordinárních darebáků i zločinců.

Za dvacet let se jich objevilo až příliš mnoho. I pro vzdálenější budoucnost vidím dvě rozhodující záležitosti, ovšem očima normálního smrtelníka, jemuž je skryto mnoho jiných vážných událostí a činností politiků i úředníků, aspektů této činnosti – a sice.

1. Kdyby se David Rath a spol. vyhnuli trestu, kdyby celá záležitost vyšuměla do prázdna, znamenalo by to pro veřejnost velký otřes a na další dlouhé roky naprostou ztrátu důvěry v očistné možnosti justice.

2. Už dlouhotrvající zápas a vzpoura státních zástupců zpočátku vůči dřívější nejvyšší státní zástupkyni Vesecké a stále nedořešené prohřešky jejich pohrobků a zkompromitovaných figur jako Rampuly a Grygárka, svědčí o těžkém boji mezi dvěma stranami a jeho výsledek na dlouho ovlivní vývoj justice u nás. Tato kauza je také svědkem váhání politické moci říci jasné a rozhodné Ne na adresu podezřelých individuí a také vytvořit legislativní rámec, aby věci se hnuly. Je neuvěřitelné, že nevyšší státní zástupce, s nímž „přišel zákon“ (Zeman), nemá skoro žádnou možnost vyřezávat vředy na těle státního zastupitelství.

Tyto skutečnosti dosvědčuje postup, který byl zvolen při sledování podezřelé činnosti středočeského hejtmanství a jeho šéfa Ratha, totiž že vyšetřovatelé zatajili případ před centrem. Kdyby to neučinili, jen stěží by sehnali důkazy trestné a prokazatelné činnosti obviněných. Je to znamení, že část justice, státních zástupců i policie hraje jinou hru.

A pak ovšem je tu tvář společnosti, jejíž kultivace, dovoluji si tvrdit, je do značné míry závislá na okolnostech, které jsem popsal výše. Jde tu o soužití s romskou menšinou, která je současně také jedinou národnostní menšinou, ve velkém procentu ohroženou sociálním propadem.

Opět ani tentokrát si nečiním iluzi, že může během 20 let společnost dozrát k postojům, které odsoudí neurvalé chování davů, o neonacistických bojůvkách ani nehovoře, že nelze přisuzovat kolektivní vinu celé národnostní skupině za skutky omezeného procenta této skupiny. Právem a s uspokojením bychom mohli očekávat postoje politiků, kteří takové chování jednoznačně odsoudí, a to i cestou administrativních opatření vůči viníkům.

Snad za těch 20 let i naši politikové a úřední veličiny pochopí neochvějnou souvislost mezi sociální bídou, stane-li se životem bez slušné perspektivy a jejími dalšími důsledky, kterými mohou být i rozrůstající se kriminalita. Vidím spoustu sociálních demokratů v nejvyšších funkcích (hejtmanka Vaňhová v Ústeckém kraji a její způsob nahlížení na řešení sociálních dávek), kteří nepochopili dosud ani to, co evropské demokracii je vlastní , totiž nezbytná míra solidarity a preventivní práce namísto strohých příkazů a rozkazů. Už bude jasné, že jednoduchá a snadná řešení neexistují.

Už to bude dávno, co zrušil Ústavní soud i zákon o „domovském právu“, který právě nedávno, skoro potajmu a bez zájmu veřejnosti přijala sněmovna Parlamentu a přehlasovala tak již dřívější odpor Senátu proti tomuto zákonu. Jako jeden muž hlasovala pro ODS a TOP 09. Aby bylo jasno, jak to ještě současné politické strany míní a že mezi nimi není v podstatě rozdílu. Zase jedno takové jednoduché a snadné řešení, trochu zavánějící fašismem.

Věřím, že všechny mnou popisované excesy budou už jasné alespoň natolik, že nebudou samozřejmostí. Naopak bude samozřejmé, že politik, když udělá chybu, která ho zrovna nesvleče do tepláků, že půjde ihned od válu. Nic, nad čím bychom měli jásat. Jen taková obyčejná demokracie, se zpětnou vazbou a nápravou chyb, když se objeví. A společnost lidí, kteří se budou navzájem respektovat, ač se nemíní milovat. V to věřím, a proto se angažuji.

Karel Holomek
Předseda nevládní organizace Společenství Romů na Moravě,
redaktor čtrnáctideníku Romano hangos (Romský hlas)


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

deep throat napsal(a):

Nádherný článek, který zvláště v části o panu Rathovi dokonale papouškuje media a státní orgány. Osobně čím dál více s odstupem času po jeho zatčení musím konstatovat, že vše může být i dokonale manipulováno , viz http://www.novinky.cz/domaci/277167-rathovu-obhajci-zablokovali-cast-penez-nikdo-nechce-rict-kolik.html, jako krevní msta. Jako by byl za vše špatné v tomto státě vinen jen pan Rath. Prostě modrá, je dobrá!
28. 08. 2012 | 07:09

Maximus napsal(a):

Pane autore, holt máte to se svojí družinou dost blbý.
Většinou pro vyšší stupeň životní úrovně je totiž nutnou podmínkou vzdělání vč. toho manuálního. Ale když někdo vyleze s potížemi z páté až sedmé třídy ZŠ, tak má v příštím životě zaděláno na velký problém a bída je jeho budoucí přítelkyní. Bohužel za to některá etnika přímo nemohou, jsou za tím geny, bohužel.
Vědci by Vám mohli vysvětlit, že za tím je:
Změněný gen pro glutamátový receptor (GRM1) a tzv.
L-glutamát, který je jedním z hlavních přenašečů nervových vzruchů v centrálním nervovém systému. S poškozeným receptorem (proteinem) pro jeho detekci nefunguje spolehlivě malý mozek (mozeček, cerebellum). Porušena je funkce mozečkové kůry.....
Jo věda je potvora, s nikým se nepárá a říká si klidně
i to co se nemá říkat nahlas! Ale abych byl férový k Vašemu etniku, prý jeho dotování stojí stát jen pár miliard Kč a nepřesáhne to 10 mld.Kč ročně. To bílí límečkové z rodu Gadžů, jsou větší frajeři, ti kradou rovnou součtem ve stovkách miliard Kč. Tak to je jiná liga. Takže proti nim je Cigán co sbírá kovy, vlastně slušný člověk!
Přeji Vám pěkný den!
28. 08. 2012 | 07:21

Drzá zrzka napsal(a):

Perspektiva společnosti, kde se z korupce stal postupně systém?

Totální rozklad.
28. 08. 2012 | 07:50

Xaver napsal(a):

Jsem proti toleranci. Nelze tolerovat lidi, kteří nedodržují základní hygienické normy, kradou cokoliv, kdykoliv a neštítí se toho brát trvale podpory.
Nelze ani tolerovat blbé politiky, kteří svou netečností a hloupostí umožnili nárust případů kdy lidé žijí shora popsaným způsobem. Příkladem blbosti těchto politiků je i zmiňovaný návrh na zavedení "domovského práva". Nevadí, že ten návrh je tvrdý, on je neproveditelný, čili blbý.
28. 08. 2012 | 08:22

mb napsal(a):

tady si holomek dělá prdel: Hájení prostého práva na důstojný život ovšem může mít také nejrůznější formy: od počestného života ve skromnosti a třeba i v bídě až ke zcela brutální kriminalitě.

samozřejmě že brutální kriminalitou NEHÁJÍTE prosté právo na důstojný život ...

byť byste i třeba byl holomek rom ...
28. 08. 2012 | 08:31

Starý napsal(a):

Domovské právo.
Zákon jsem nečetl. Obecně to by tomělo být o tom, že staroudsedlíci mohou vykázat z obce příchozí bordeláře ............. ?
Proč to panu Holomkovi tak vadí? V důsledku to přece vede jen ktomu, že hosté respektují domácí obyvatele. Mělo by to snad být jinak ?
A není pravda, že všichni jsou doma všude v ČR, či v EU nebo dokonce v Globálu. Pokud někam přicestuji, tak z důvodu přirozeného respektu k domácím sleduji, jak se tuzemci chovají a jaké emoce v nich vzbuzuje moje jednání. Někteří mají slušné chování vrozené, jiní naučené z domova a další je k tomu třeba donutit ! Pokud je slušnost fašismus, tak se k fašismu hlásím.
Jinak dobrý článek.
28. 08. 2012 | 08:33

The ractsgh napsal(a):

Hodnota nazoru cloveka, jehoz praci je obhajovani a prosazovani prav parazitu a flakacu, je alespon z meho pohledu nulova.
28. 08. 2012 | 08:48

Holubář napsal(a):

Dejte nám už s tou demokracií pokoj. V české verzi je to jen krycí název pro neskonalý bordel.
28. 08. 2012 | 09:01

VFISCHER napsal(a):

DEFINITIVNĚ VYMALOVÁNO - ZAPOMEŇTE ! ! ! !

Stát je definitivně rozkraden a dále rozkrádán - vlády se zmocnila prakticky jednou pro vždy (nebo jinak řečeno „na věčné časy“ ) zločinecká oligarchie, jejíž sílu a vliv se ve zdejších podmínkách už prakticky nikomu nepodaří zvrátit ! ! !

Z bývalého státu Československo, později Česko je neokoloniální banánistán Absurdistán - Kocourkov - Gangsteristán - žádný z dnes zde žijících obyvatel, včetně nemluvňat, se nedočká zásadního zlepšení zde panujících podmínek pro důstojný život v relacích euroatlantické civilizace.

Zde žijící populace bude nadále decimována emigračními odchody schopných kvalifikovaných lidí do ekonomicky vyspělejších zemí světa a zde bude narůstat armáda rusko - ukrajinsko -vietnamsko - slovensko - cikánské směsky, která posléze ztratí důvody nazývat se národem ! Z této masy se budou rekrutovat otroci v novodobých montovnách event. přisluhovači vládnoucích gangů, trvale mezi sebou válčícími o území, vliv a všechny myslitelné hodnoty.

Takovou tragedii už nezvrátí žádné volby ani příchod osvíceného spasitele nebo novodobého tatíčka a už vůbec ne jakékoliv lidové protesty na náměstích, nebo pokusy u násilné revoluce ! Obrození českého národa, které začalo v 19. stol. končí v 21. stol. - právě teď, každý den po dni ! Opona padá, zapomeňte ! ! !
28. 08. 2012 | 09:15

Carlos V. napsal(a):

Prosté právo na důstojný život ?

A kde se tenot nesmysl vzal ? Lidská práva by měla spočívat ve svobodě, neomezování.

V možnosti si zařídit důstojný život.

Ale zajišťovat všem důstojný život ? jen tak, bez odpovědnosti, bez snahy ? Proč ?

Proboha ne.
28. 08. 2012 | 09:30

matematika královna věd napsal(a):

cikáni se množí geometrickou řadou. Pan Klán by nám mohl spočítat, kolik jich bude v roce 2020. Pak by spoustě lidí u výsledku spadla čelist.
28. 08. 2012 | 09:37

šašek z Jihlavy napsal(a):

VFISCHER
Vidíte to moc černě, na venkově je spousta pracovitých a chytrých lidí, kteří sice nemají čas vysedávat u PC a číst blogy a reakce na ně, zato budují svá obydlí a zušlechťují okolní kraqjinu a ti jsou solí této země. Je pravda, že pokud se jako národ nenaučíme vládnout sami sobě dobrým výběrem vůdců, můžeme o všechno snadno přijít. CHce to výměnu generací.
Co se týče cikánské otázky, hezky o tom mluvily dvě vzdělané příslučnice tohoto etnika v ČTV, je třeba trvat na vzdělávání Romů, třeba i přes odpor a překážky v jejich rodině. Myslím, že podobně to probíhalo v Austrálii s aborigins.
28. 08. 2012 | 09:41

Čochtan napsal(a):

"...prostého práva na důstojný život .."
Toto právo má pouze ten, který se sám snaží žít důstojně. To znamená že nekrade, jeho životním heslem není "okrást cikána je hřích, okrást gádža je hrdinství", že nevypráví dětem a vnukům pohádky kterak cikán hrdině okradl (podvedl, oklamal) hloupého sedláka (mlynáře, žandára, ...), že neparazituje na společnosti, že neobtěžuje své sousedy hlukem a nepořádkem,.... je toho hodně co je s důstojným životem neslučitelné.
Právo je až výsledkem splněných povinností.
28. 08. 2012 | 09:50

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
velice hezky a příjemně napsaný blog, ale s dvěmi ale:
1. Osobně si myslím, že kauza Rath je politickou kauzou, a že bude živena tak dlouho, a takovým způsobem, aby významně ovlivnila volby, a případy mnohem většího rozkrádání "elit" z pravé části spektra se po úspěšných výsledcích pravice potichu odloží.
2. Ten, kdo zná poměry v kolébce demokracie USA, má celkem jasnou představu o tom, jak bude samospádem vyřešena cikánská otázka, prostě zodpovědní občané odmítají rodit děti do MATRIXU, no a těm nezodpovědným sociální podpora a tolerovaná drobná kriminalita stačí k životu bez jakékoliv zodpovědnosti. Vzniknou rozsáhlá území (de fakto rezervace) kde nebudou platit zákony státu, ani morálky pracujících obyvatel, po předchozím white-runu.
Ani Vy, ani já s tím nic nenaděláme.
28. 08. 2012 | 10:00

scallop napsal(a):

Cochtan

Ulevilo se Vam ? Ten tlak zanadavat si na Cigose byl uz silny a dlouho se neobjevil zadny blog, kam by slo ten plivanec umistit ... Az konecne pan Holomek Vam pomohl od bolesti.
28. 08. 2012 | 10:16

Čochtan napsal(a):

scallope,
ty jsi neskutečný hlupák ! :-))))))
28. 08. 2012 | 10:23

Miláno z Děčína napsal(a):

Pane K.Holomku,
opět,velice hezky sformulované a poučné.Jediné,co to píšete?
Ano,ale jinak!Tzn. nebát se říci a poukázat/formulovat/ k odstavci: ...kteří nepochopili dosud ani to,co evropské demokracii je vlastní,totiž nezbytná míra solidarity a preventivní práce ...!!!
Jediní a to ihned by jste měl jmenovitě vypsat všech 200 poslancu sněmovny ČR a 81 senátorů ČR,neboť ti jediní v každém jednotlivém zákoně ani sebeméně na toto nehledí.Díky.
Miláno
28. 08. 2012 | 11:12

Al Jouda napsal(a):

Jeden šašek z Jihlavy trefil hřebík na hlaviščku -cituji :
"Co se týče cikánské otázky, hezky o tom mluvily dvě vzdělané příslučnice tohoto etnika v ČTV, je třeba trvat na vzdělávání Romů, třeba i přes odpor a překážky v jejich rodině".
Co to znamená v praxi ? V Británii už na to přišli také ! Proč odebírají děti z cikánských rodin? Aby je umístili do výchovných táborů, kde se naučí základním hygienickým návykům a přiměřeně se vzdělají. Když pak tyto děti budou jako dospělci vypuštěni do života, budou něco umět a mohou být společnosti prospěšní a rozhodně z nich nebudou paraziti!
28. 08. 2012 | 12:48

buldatra napsal(a):

Vize blízké budoucnosti nutně souvisí s realitou dneška.
Věnováno panu autorovi s láskou:

http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2012070201
28. 08. 2012 | 13:27

mb napsal(a):

víceméně souhlasím s vfischerem ...
28. 08. 2012 | 14:07

mb napsal(a):

to scallop: zhodnoťte pls tuto větu: Hájení prostého práva na důstojný život ovšem může mít také nejrůznější formy: od počestného života ve skromnosti a třeba i v bídě až ke zcela BRUTÁLNÍ KRIMINALITĚ.

to přece holomek nemůže napsat, napsat nemůže, ani z legrace ...

njn ... stane se ...
28. 08. 2012 | 14:28

dennis napsal(a):

Pane Scallope,
nejen pan Holomek pomaha potrebnym si ulevit. I vy prokazujete sluzbu svym bliznim. Mimochodem. Neni vam to lito, ze si nemyslite presne totez, co vas diskusni odpurce? Na www. Britske listy jsem zahledl odkaz na clanek, ve kterem se autor zabyval otazkou, zda internet vychovava lidi v dovednosti diskutovat, vymenovat si nazory, snazit se porozumet lidem s jinymi zkusenostmi. Autor se domniva, ze lide s nejruznejsimi nazory v internetovych debatach se selektuji a vytvareji diskusni komunity, ve kterych se navzajem hecuji a posiluji v nejruznejsich nazorech. Autor uvahy, ktera je v odkazu v anglictine, se domniva, ze dochazi k rustu nejruznejsich xenofobnich skupin, rasistu, fanatickach krouzku. A tak se vlastne ona ocekavana moznost rozsirovani elektronicke komunikace meni na lihen nejruznejsich komunit s agresivnim a ahumannim zamerenim.

Nakonec si clovek rekne, ze pritomnost i tech nesmiritelnych v kazde diskusi je vlastne tim organickym prvkem kazdeho zitneho lanu. A koukol je vlastne v prirode nejen normalni, ale ma i ocistny ucinek. (Dokud nezahubi cele pole :-) )
28. 08. 2012 | 14:50

Holmenkollen napsal(a):

Otázka by měla asi znít : bude v roce 2020 vice oáz s multikulti vybydlujicími technikami ?
28. 08. 2012 | 16:07

scallop napsal(a):

mb

Souhlas, panu Holomkovi se pletou pojmy. Ale nic nemeni na tom, co jsem psal Cochtanovi.
28. 08. 2012 | 16:21

mb napsal(a):

ano, děkuju za odpověĎ ...
28. 08. 2012 | 16:49

Normální 1 napsal(a):

No super! Hlavně ta část o ubohé romské menšině ! Romové se integrovat nechtějí - protože si křikem na úřadech vydupou co chtějí! Ti co se chěli integrovat už se dávno integrovali...
Fuj na takovéhle články!
28. 08. 2012 | 16:57

Čochtan napsal(a):

Když má někdo právo, tak logicky musí mít někdo jiný povinnost mu to právo zajistit, vyplnit. Většinou to bývá stát, tedy daňový poplatník.
Holomek Holomek si představuje "právo na důstojný život" cikánů jako další zvýšení dávek a neobtěžování cikánského etnika pracovním úřadem ani policejní hlídkou při jejich každonočním rušení těch, z jejichž daní cikáni mají vyžraná břicha a nad nimi zlaté řetězy.
28. 08. 2012 | 18:13

scallop napsal(a):

dennis

Skutecne mi neni lito, ze si nemyslim to co Cochtan.

Internet nevychovava. jiste, kazdy mame "sva" temate a tedy sve partnery/oponenty v debatach. Jestli to pomaha vytvaret fanatiky ? Mozna trochu ano, ale zaroven s nimi jejich odpurce. Obecne bych to moc neprecenoval, nezapomente, ze vetsina lidi blogy a diskuze jen cte. (Kdyby se z nich stavali fanatici, tak bych ocekaval alespon tolik aktivity, ze zacnou psat.)

Nemam pocit, ze pritomnost Cochtana je zde jakkoliv ocistna. On je cistokrevny rasista (jeden z mala, co sem pisi) a takovi lide si ironicke slehy zaslouzi.
29. 08. 2012 | 07:31

mb napsal(a):

Nemam pocit, ze pritomnost Cochtana je zde jakkoliv ocistna. On je cistokrevny rasista (jeden z mala, co sem pisi) a takovi lide si ironicke slehy zaslouzi.

to je sice pravda, nicméně ani Holomka to neopravňuje k VYTVÁŘENÍ PŘEDPOLÍ NÁSILÍ ... a k pochopení pro násilí a k toleranci násilí a bagatelizaci násilí ... atd. atp.

njn ... stane se ...
29. 08. 2012 | 08:39

Medikolog napsal(a):

Čochtan není rasista!

Jako jím není ani kynolog prohlašující, že čivava je naprosto neschopná k práci psa obranáře.. či že belgický mastif je nepoužitelný jako norník na lišku. Konstatování OVĚŘITELNÉ SKUTEČNOSTI není žádným ismem. Může být ovšem leckomu nepříjemným a pravda se může mnohým nehodit.. protože ta Čochtanova (nesmazaná) poukazuje na neúčinost a tedy zločinnost trvání etnobusinesu v současné podobě.

Rasista, čistokrevný, je naopak člověk prosazující názor, že jeho parasitická skupina je diskriminována při rozdělování všeho, na tvorbě čehož se odmítla a odmítá podílet poctivou prací za kapitalistický groš. Skupina odlišující se v pojmenování téhož ve svém jazyce různými slovy.. např "člověk"/gádža; "vyvolený Bohem/gój.. s vynucováním si neoprávněných a nezasloužených výhod na rozdíl od normálních = normálně pracujících a civilisovaně žijících OBYVATEL. A zločinem je tento postup vnucovati diskriminovaným pracujícícm skupinám .. jedno zda mají zdarma, bez naděja a nároku očekávat kromě plků jakoukoliv protihodnotu, na úkor své budoucnosti a na úkor budoucnosti svých dětí živit založením parasitická etnika, či parasitické náboženské profesionály mající společné jedno: brát, požadovat, vynucovat si, povyšovat svůj parasitický způsob života na normu a přínos pro podváděné, obírané, zneužívané, opovrhované (práce je pro góje, pro gádže, pro prosté věřící, pro obyčené občany (to poslední je citát z dr. Gustáva Husáka:-)... které Bůh stvořil v lidské podobě pouze proto, aby se lidé nemuseli stýkat s dobytkem (jistý Izraelský rabbi). TUDY ALE CESTA ke smíru a bezpečnému vývoji NEVEDE. Jedině přikládá pod kotel, zatímco soudy a lidskoprávníci utahují pojistné ventily (aby ani nepodcházely). V Norsku loni maličký domácí kotlík nevydržel narůstající přetlak...

Čochtane, odpusťte jim. Oni moc dobře vědí co říkají a proč to říkají.
01. 09. 2012 | 09:01

Pavel10 napsal(a):

A to myslel ten Holomek toleranci cikánům k nám ostatním nebo obráceně.My už jsme tolerantní až až takže nyní je to na těch cikánech což je vzhledem k nim a situaci asi ve stavu scifia utopie.
01. 09. 2012 | 09:09

Medikolog napsal(a):

Pane Stejskale, není vhodné dát na tento blog odkaz na vlastní stránku pana Holomka? Pod "Holomkem";-) jsem nic nenašel...
01. 09. 2012 | 11:01

HyJnSrFlVM napsal(a):

<a href=http://flobots.com/files/#20157>tramadol 50</a> order tramadol free shipping - buy tramadol online free shipping
22. 11. 2013 | 09:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy