Výběr generálního ředitele Lesů ČR. No co? No nic.

15. 03. 2013 | 12:35
Přečteno 2876 krát
Nevybráno. To je jasný závěr výběrového řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy ČR.

Bez jakýchkoli dalších informací ze strany ministra zemědělství je to ve světle skutečnosti celkové situace v oboru a stavu agend státního podniku to jediné, logické a správné rozhodnutí.

Nechci rozvíjet spekulace nad účelovostí výběrového řízení, jeho nestandardním průběhem či nekompetentnosti výběrové komise a náměstka pro lesnictví v posuzování koncepcí kandidátů. Ani kvalita koncepcí či odbornost kandidátu nejsou důvodem ke spekulacím a pocitům křivdy, či snad urážky celého lesnického stavu. Určitě však stojí za zmínku důležitější faktory, ve světle kterých je výsledek rozhodnuti pana premiéra a ministra zemědělství pana Bendla velmi racionální i když jejich postup ve výběrovém řízení je problematický.

Pokud nějaké selhání existuje, tak je v osobní rovině každého lesníka a zejména managementu státního podniku Lesy ČR jako celku.

Především a ze všeho nejvíce je za neúspěchem kandidátů ve výběrovém řízení velmi slabá lesnická komunikace a kompetentnost lesníků jako profese. Zejména v rámci státního podniku se vytvořila určitá rezistence ve snaze kriticky řešit vnitřní a hlavně vnější problémy v celém oboru. U podnikatelů v lesnictví se nedá očekávat široká lesnická odbornost soustředěná na čistě lesnické souvislosti hospodaření státu. Bez profesionální a odborné akcentace lesnických problémů a jejich ekonomiky, je role jakéhokoli kandidáta snadno znevěrohodněná jakoukoliv skupinou odlišných zájmů. Česká lesnická společnost, zaměstnanci státního podniku LČR či VLS, ÚHÚL a v neposlední řadě i lesnická sekce ministerstva zemědělství, neposkytují dostatečně kritická témata a na ně navázané řešení.

Místo toho se posledních 10 let komunikuje spor lesnických podnikatelů a státního podniku v závojích zájmů o dříví, majetek státního podniku, politických zájmů a korupčních zájmů s čistě mocenskou perspektivou ovládnutí jak obchodu dříví, finančního a jiného majetku a podstaty státní správy lesa.
Těch pár jedinců, kteří se kdy odvážili vyslovit kriticky do vlastních řad se ztrácí v bludišti tvořeném čistě ekonomickým zájmem bez rozlišení kvality tohoto zájmu. Odborná a profesionální komunikace uvnitř LČR, je velmi slabá a vyhýbá se skutečným problémům. Pokud už takové téma vznikne (jako NLP), tak jsou závěry a doporučení ignorovány a lesníci na to v podstatě nijak nereagují. Scházející hospodářská strategie jak podniku, tak státu ani nemůže nic jiného vygenerovat. To je další rozměr nahrávající zrušení výběrového řízení. Nemám-li znalosti o problémech, nemohu ani vybrat správná řešení.

Ekonomický zájem ovládl na celých 20 let lesnictví.

Ekonomika však není podstatou lesnictví, ale nástrojem měření efektivity a účinnosti aplikace znalostí do specifického ekosystému a hospodářské využití lesů je doplňkem. Je velkou škodou na budoucnosti, když se zaměstnanci státního podniku LČR myšlenkově transformovali z lesníků na zaměstnance podniku s dobrou mzdou za málo odpovědnosti.

To je však jenom část celého problému ve výběru GŘ. V rámci oboru a zejména mezi zaměstnanci státního podniku je dostatek velmi silných profesionálů. Problémem je absence a ignorace procesu výchovy talentů neboli kádrů. Nebyl-li pan ministr spokojen s doporučením komise, tak to jednoznačně souvisí jak s nekompetentností komise, tak samozřejmě chybějícího procesu uvnitř resortu, který by měl systematicky hledat talenty a budovat jejich zásobu. To je odpovědnost státu pod zákonem o lesích. Roli komise si musí zodpovědět její tvůrce. Scházející proces růstu kvalifikace je spíše chybou v celém systému.
Výběr GŘ státního podniku LČR musí udělat především lesníci. Neexistuje-li jasná a odborně silná názorová platforma lesníků, tak nemůže být ani jasný a silný „nezávislý“ kandidát. Když se o to nepostarají sami lesníci, tak to udělá někdo za ně. Například dominantní podnikatelské skupiny či pavučiny politických a korupčně mocenských zájmů. Role ministra zemědělství by byla mnohem snazší, pokud by existovala jasná názorová a odborně kompetentní komunikační platforma budoucí podoby lesnictví v ČR. Ministr zemědělství by měl jinou roli, pokud by měl k dispozici jasnou koncepci rozvoje celého odvětví. Lesníci nemohou být ignorování při výběru náměstka pro lesnictví, aby lesníky zastupoval skutečně kvalitní státní úředník se znalostí a odborností vidět souvislosti. Selhání výběrové komise, tak zcela padá na náměstka ministra zemědělství a pokud náměstek pro lesnictví nebyl schopen doporučit vhodné kandidáty, tak tam nemá co dělat. Je to jeho systémové selhání.

Odborná platforma lesníků v České lesnické společnosti či ve státním podniku se musí více osamostatnit. Jinak zanikne, nebo ji musí nahradit zcela nová generace zájmů. A lesnictví se jako odbornost rozplyne do ekologie, myslivosti a krajinářství na pozadí středních odborných lesnických škol a učilišť.
Doufejme, že pokračování výběrového řízení nebude mít titul „Konec lesníků v Čechách“.

Ing. Robert Babuka, MBA
Absolvent lesnické fakulty v Brně, správce lesnických fondů a manažer v holdingu CE WOOD, zakladatel oborového informačního servisu CZECHTIMBER, člen ČLS, Asociace českých nábytkářů, manažer ABC WOOD, vicepresident Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmylsu a člen týmu hospodářské politiky Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Analytik napsal(a):

Jak to, nevybráno?
To už není ve vládě žádný, kdo ještě nemá trafiku?
Stačí aby nevěděl nic o lesích, kůrovcích ani o dřevu a může nastoupit!
15. 03. 2013 | 13:06

Důchodce68r napsal(a):

Autor.
Nejsem lesník, jenom občan. (Sice jsem pár set stromů vysázel, a nějaký lesík mám, ale o to nejde.)
V podstatě tady zdůvodňujete další setrvávání dosavadního stavu. Nemám čím bych vyvracel vaše argumenty. Ale dál prozrazujete, a to je dobře, v jak špatném stavu správa lesů je. A taky jinak už se toho dost prozradilo. Náprava vypadá na dlouhé lokte, nejspíš bo bankrotu staátu.
Můj laický návrh by byl:
vývoj, který dospěl ke stavu který popisujete byl jistě nežádoucí a je potřeba ho zastavit. Hned a úplně. A to není současná situace, ta je jen získáváním času pro, v lepším případě, zametání stop, v horším, pro ještě nějaké další stopy pokud to jde.
Nouzovým řešením by proto bylo v jediném okamžiku vystěhovat všechny zaměstnance a politiky ministerstva (kromě vrátných a správců budov) zčásti na ulici, zčásti přímo do uvolněných věznic, budovy zamknout. Takto stav zmrazit. Připravit náhradní řešení, třeba ve smyslu vašich návrhů, a do funkcí vrátit úplně nové lidi.
Ale kdo to zařídí? Jedině z občané dola, s tím, že začít by se muselo s celou vládou současně..
15. 03. 2013 | 15:21

český maloměšťák napsal(a):

Hodně do toho teď mají co říct církve - především Církev. Ta bude mít velký vliv na hospodaření společnosti Lesy ČR. Jak se rozhodnou bratří a sestry Kristovy, takový možná bude lesů pán.

Možná že by to chtělo jít lobbovat tam - poprosit Duku. Aby šel budoucí lesů pán na ruku.

http://zpravy.e15.cz/byznys/zemedelstvi/cirkevni-restituce-srazi-zisk-lesu-cr-o-40-procent-959219
15. 03. 2013 | 15:32

resl napsal(a):

pokud někdo bude vybrán, musí udělat audit a to znamená zavřít plno lidí ze socdem. /Palas/ jinak za čas zavřou jeho.
15. 03. 2013 | 15:42

Cyril Ibrkus napsal(a):

Hlavní problémy lesnictví ?
- světová jednička v exportu dříví - bez dalšího zpracování
- největší podíl zahraničních investic na zpracování dřeva v Evropě
- tuzemské firmy nemají žádnou výhodu - žádnou
- světová rarita cenového vývoje - index cen uměle vytvořený z 11% celkového objemu obchodu v ČR

a dalo by se pokračovat.
15. 03. 2013 | 15:58

český maloměšťák napsal(a):

resl
Proč ze socdem ?
/Rittig, Drobil, Blažek, Dlouhý, ale překvapivě i Junek (StB, Chemapol, ) a možná i Háva..../
15. 03. 2013 | 16:00

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jak je možné, že za tak dlouhou dobu existence této instituce nebyl nikdo obžalován a postaven před soud za zneužítí pravomocí při správě státního majetku?
Těch skandálů už bylo dost, ale potrestání viníků se nekoná. Chtělo by to pár exemlárních trestů pro ty vedoucí pracovníky, kteří selhali a zapletli se do nekalých kšeftů. Už proto, aby si jejich nástupci dali větší pozor.
Přátelská rada pro autora: Bylo by dobře nechat si text upravit od profesionála, aby formulace sdělení a argumentů měla lepší literární úroveň.
Nositel tolika titulů a funkcí by to neměl podceňovat, na blozích ACZ jsme zvyklí na vyšší standard.
15. 03. 2013 | 16:30

Ne šašek napsal(a):

šašek z Jihlavy - je prostě šašek z Jihlavy a neschopen obohatit diskusi nemaje vhodných a hodnotných příspěvků se obrací na formálnost projevu unikajíc podstatě sdělení. Sám pln chyb však nemá žádných pochyb.
15. 03. 2013 | 16:38

Lukas Zatloukal napsal(a):

Á, první nový kandidát. Zase vrátit staré zlaté časy, aneb prachy z lesa do soukromých lesnických firem kamarádů.
15. 03. 2013 | 16:39

šašek z Jihlavy napsal(a):

Ne šašek napsal(a):
šašek z Jihlavy - je prostě šašek z Jihlavy a neschopen obohatit diskusi nemaje vhodných a hodnotných příspěvků se obrací na formálnost projevu unikajíc podstatě sdělení. Sám pln chyb však nemá žádných pochyb.
15. 03. 2013 | 16:38
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Že jste chtěl napsat "sám plný pochyb však nemá žádných chyb!"
Pak by to bylo správně.
Apropo, nedistancujte se od nezastupitelné instituce šašků. Změňte si nick na Takyšašek, chybí mi tady konkurence, je zdravá!
15. 03. 2013 | 16:48

resl napsal(a):

č.m.
http://jaroslavnovak.blog.idnes.cz/c/159447/Luxus-a-zivot-hejtmana-Palase-na-cizi-ucet.html
15. 03. 2013 | 16:51

Pavel napsal(a):

Proč to nedali Janě Nagyové ?
15. 03. 2013 | 16:54

Už dost! napsal(a):

Nagyová na tom dřela jako kůň.
15. 03. 2013 | 17:03

Už dost! napsal(a):

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Rozkradani-za-Klause-Expremier-promluvil-a-stare-rany-zase-boli-265714
15. 03. 2013 | 17:24

Tady lesy dobře nedopadnou napsal(a):

správce lesnických fondů a manažer v holdingu CE WOOD, Asociace českých nábytkářů !!!, manažer ABC WOOD, vicepresident Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmylsu a člen týmu hospodářské politiky Rady hospodářské a sociální dohody ČR
15. 03. 2013 | 17:29

český maloměšťák napsal(a):

resl
???
Je tenhle blog o společnosti Lesy ČR ?
Četl jste vůbec ten text , co mi na něj dáváte odkaz ?
v evztahu k Lesy ČR se tam píše : "Prodej Setuzy či kauza SAP jsou samozřejmě komplikované kauzy. Mrtvý kmotr Mrázek už o Palasovi svědčit nemůže. Minimálně v jednom případě ale existuje svědectví bývalého ředitele Lesů ČR Jiřího Olivy, který potvrdil, že Palas po nástupu do funkce chtěl, aby zmanipuloval nejméně 15 výběrových řízení ve prospěch Palasem vybraných firem. Ředitel odmítl.
Dopadlo to stejně, jako když kdysi Palasovi učitelé odmítli nedat pětku. Také ing. Jiří Oliva z funkce letěl. Palasem vybrané firmy pak zakázky dostávaly bez problémů. Doufejme, že alespoň jeden případ policie dotáhne do zdárného konce a zloděje státních peněz obviní, padni komu padni...."

Mnoho slov a skutek utek.(by, kdyby, asi) ...takových blogů vám napíšu stovky
Mimochodem - Pitr(a) obdržel /Setuza/ amnestii nikolivěk od Zemana/býv. ČSSD/ či Palase/ČSSD/ , ale od Klause /ODS/.

Jinak ale samozřejmě ať nafárá do basy každý šibal. A hlavně tito velcí šibalové...nejen např. jejich výběrčí a poskok/Kotrouš/.

Ale pokud vím, tak proti majetkovým přiznáním se spíše zvedla velká vlna odporu u lidí jako je Benda, Parkanová, Drobil, Nečas, Šnajdr, Bém...a vůbec u skoro celé ODS. Socdem je pokud vím tak pro - stejně jako nerozprodaná část poslanců VV.
15. 03. 2013 | 17:34

Emanuel Kurovec napsal(a):

Direktor budu JA!
16. 03. 2013 | 09:39

šašek z Jihlavy napsal(a):

resl
Zdravím a děkuji za odkaz s výčtem Palasových lumpáren.
To jsem si početl! Jestli s Palasem peče i Zaorálek, a Sobotka je informován a mlčí, pak je jedinou nadějí internet s podobnými odkazy. Jenže - kdo má na Bruntálsku k internetu přístup? Levicoví voliči z řad nezaměstnaných a na soc. podpoře asi těžko. Bude to na mladých, jejich rodiče už asi všechno vzdali.
16. 03. 2013 | 11:21

resl napsal(a):

č.m.
Tak vidíte "čmeláku," šaškovi se to líbí, vám ne. Když budu postupovat dle zdejšího hádavého klíče, dospěji k názoru, že máte rád Palase a krádež je pro vás přirozeným aktem k obohacení. My demagogové k tomu můžeme přistupovat i takto. Vy ne ?
zdravím Jihlavu a jejího "šaška"
16. 03. 2013 | 11:37

český maloměšťák napsal(a):

real
Vaše zjištění je nesprívné a ukázal jste se opět ve velmi špatném světle - navíc opět po bolševicku /coby správný bolševik jste opět nezklamal/ potřebujete své nesmyly podpořit tak, že se opřete " o kolektiv" - po ruce je ale jen šašek z Jihlavy, nu tak nepohrdnete aspoň jím.

Jednodušeji :
Pokud se pžidržíte tématu blogu a pokud půjdete po sledu svých zmatených komentářů ...pak je evidentní, že jste obojí použil k jakési záhadné odbočce k tématu Palas a jeho možné skutky.
Vy jste ale zde již několikrát poznamenal, že berete drogy /marihuana/.
Doufám tedy , že už vám nesedly na mozek takovou měrou, že časem nezačnete nejen tvrdit, že mám rád Palase (vůbec ho neznám - ale to je vašemu mozku stejně jedno, viďte ?) a že krádež (vy jste Palasovi nějakou krádež dokázal ? - anebo jen tak hezky po bolševicku obviníte a pak hned ve spolupráci s nějakým akčním výborem šašků odsoudíte) a že te dy krádež považuji za " přirozený akt" k obohacení......
...vy snad časem takto začnete tvrdit, že jste Panenka Maria a že vám někdo krade z krabičky marihuanu.

Ale i to budu akceptovat - poněvadž je jen věcí vaší - jak nakládáte se svým zdravím.
Pokud tedy následně nebudete obtěžovat sociální systémy, například tím, že budete žadonit na chirurgii zda se něco s ůbytkem mozkové hmoty přeci jen nedá něco dělat - samozřejmě že zadarmo.

Přeji hezký den plný takových zdravých úsudků a logických řetězců, jaké jste opět zde, k mému nepřekvapení, předvedl.
A pozdravte Kodla - už si sundal číro ?
16. 03. 2013 | 12:24

český maloměšťák napsal(a):

re : resl
/plus další pravopisné chyby v textu , omlouvám se/
16. 03. 2013 | 12:47

resl napsal(a):

č.m.
Bohužel, postrádáte smysl pro humor. Čekal jsem, že jste vtipnější a vy místo lehkého tónu, jste udělal charakteristiku mého mozku, přidal drogovou závislost a tak jste se stal pravým socdem voličem, kterého zdobí čest, upřímnost, statečnost a zájem o sociální systém.
16. 03. 2013 | 13:03

šašek z Jihlavy napsal(a):

čm
Já to s akčním výborem neprojednal a schválil jsem to na vlastní pěst. Když Nečasovi prošlo schválení amnestie, mně projde schválení mediálmí popravy Palase.
16. 03. 2013 | 17:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy