Boj o Ústav, nebo o Archív?

27. 03. 2013 | 20:06
Přečteno 2752 krát
V souvislosti s výhradami, které členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů vznášejí k práci ÚSTR, se množí případy kádrování radních. Od počátku mého zvolení do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů se objevuje názor, že jsem v nějakém střetu zájmů.

Ve střetu zájmů - s čím, prosím? Střetem zájmu má snad být to, že pracuji v Národním archivu? Ano Národní archiv je můj zaměstnavatel, avšak s mým působením v Radě nemá absolutně nic společného – snad jen mé pracovní zkušenosti. Do Rady ÚSTR jsem totiž byla nominována profesní Českou archivní společností a dobře si pamatuji, že pro mou nominaci zdvihlo ruku na valné hromadě ČAS asi 200 přítomných archivářů. Proti mé nominaci byla právě jen ředitelka Národního archivu a odhadla to přesně – Národní archiv bude v případě tvého zvolení zatahován do nechutných sporů. Ale takovou důvěru kolegů přece nelze odmítnout.

V Radě v žádném případě nezastupuji zájmy Národního archivu. Proč by vlastně mělo být v zájmu Národního archivu převzít neuspořádané a nezpracované archiválie ABS ještě před digitalizací? To je zcela nesmyslné tvrzení. Podle zákona č. 181/2007 Sb. § 17: „Dnem 1. ledna 2030 se Archiv stává součástí Národního archivu.“ A snad pro to k uvedenému datu nastanou vhodné podmínky.

Mým záměrem při působení v Radě ÚSTR je mimo jiné to, aby digitalizace probíhala systémově, aby se postupovalo podle předem nastavených pravidel, která by akcentovala potřeby - tj. především fyzický stav archiválií a četnost jejich badatelského využití, aby o tom co se bude digitalizovat nerozhodovali prominentní badatelé a především, aby k digitálním reprodukcím archiválií měla veřejnost přístup (samozřejmě s ohledem na příslušnou legislativu). Ke všem digitálním reprodukcím archiválií musejí mít přístup archiváři, aby je mohli opatřit potřebnými metadaty, což je základním předpokladem pro jejich zpřístupnění veřejnosti. V procesu digitalizace nesmějí být archiválie poškozovány.

Pokud Ústav není schopen výše uvedené zajistit, pak by bylo lépe převést digitalizaci pod Archiv. To však v žádném případě neznamená přerušení digitalizace, a pokud bude Archiv disponovat stejným rozpočtem a personálním stavem, který má pro tuto činnost k dispozici Ústav, nebude to problém. Řešení by ovšem mohlo být i jiné - např. změna organizační struktury (digitalizace je v současnosti zařazena do odboru ekonomického!) a zajištění kvalitního odborného vedení tohoto procesu. Ředitel Ústavu byl Radou požádán o návrh vhodného řešení, avšak marně.

Otázka Archivu bezpečnostních složek je pro mě prioritní. Tvoří totiž základní infrastrukturu nejen Ústavu, ale i ostatních vědeckých institucí, přesto je omezován jeho rozpočet a jeho zaměstnanci jsou placeni hůře než zaměstnanci Ústavu. V zásadě plní pouze funkci jakéhosi servisu pro Ústav. Přesto se domnívám, že archiválie tam uložené je třeba zachovat, a to i v případě pořízení jejich digitálních reprodukcí (které postrádají právní průkaznost) pro budoucí generace.

Ve svém důsledku se tedy podle mého názoru nejedná vlastně o Ústav, ale především o Archiv, který je zdrojem většiny informací.

Emilie Benešová,

členka Rady ÚSTR

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

S.Š. napsal(a):

"Převést digitalizaci pod archiv ... To však v žádném případě neznamená přerušení digitalizace ... zajištění kvalitního odborného vedení tohoto procesu ...".
Tak už víte, pane Pepo Řepo, v čem především tkví problém ?
27. 03. 2013 | 22:24

KP napsal(a):

Doporučuji poslechnout některá zasedání Rady ÚSTR, právě od E.B. tam zaznívají neuvěřitelné skvosty :). Když něco nejde legálně, tak je potřeba zkusit jiný způsob... Tohle rozhoduje o organizaci s více jak 100 mil. rozpočtem
27. 03. 2013 | 22:43

Ládik!!! napsal(a):

Komunisti budou škodit až do smrti.
27. 03. 2013 | 23:28

Cavalera napsal(a):

"aby k digitálním reprodukcím archiválií měla veřejnost přístup" Stará ohraná písnička. Ano, v ABS to lze. A co Národní archiv? Jak jsou digitalizovány fondy ÚV KSČ? Mohu si požadované dokumenty z těchto fondů nechat vypálit na DVD? V tomto kontextu jsou vyjádření E. Benešové jen prázdné tlachy.
27. 03. 2013 | 23:53

gaia napsal(a):

no to je kouzelné

a to i v případě pořízení jejich digitálních reprodukcí (které postrádají právní průkaznost) pro budoucí generace.
takže přeci jen Ústav pro přepisování minulosti.

Není na to škoda peněz a energie?? Ale čím by se pak živili takoví exoti, jako Stárek a mldej Uhl, že.
28. 03. 2013 | 07:59

Radek Schovánek napsal(a):

Vážená paní doktorko,
opravte si hrubou chybu v názvu Vašeho textu.
28. 03. 2013 | 08:49

Baba Jaga napsal(a):

To: autorka
Vy to jistě víte - jsou nynější archivy průběžně doplňovány o databázi nynějších informátorů BIS nebo co to vlastně nyní máme?
28. 03. 2013 | 09:02

Vladislav Dubovszky napsal(a):

Vážená paní doktorko,
opravdu máte v názvu chybu,jak správně upozornil badatel Radek Schovánek.
Správně: Boj o Ústav, nebo o Archlív?
28. 03. 2013 | 10:44

Žavel Páček napsal(a):

Pan Schovánek si vypne a... ...
28. 03. 2013 | 11:18

resl napsal(a):

autorka :
V Radě v žádném případě nezastupuji zájmy Národního archivu.
V procesu digitalizace nesmějí být archiválie poškozovány.
Pokud Ústav není schopen výše uvedené zajistit, pak by bylo lépe převést digitalizaci pod Archiv.
....................
Myslím, že zastupujete jen a pouze zájmy N. archivu a to i nekalé.
Český národní archiv je nedůvěryhodný. Je řízený MV, kde se válí pořád dost lidí, nemajících zájem o přístupu veřejnosti k dokumentů z dob totality. Nic jiného v tom nehledejte, digitalizace je "vomáčka" k tomu nepotřebují "pomoc" autorky.
28. 03. 2013 | 12:55

Košík Patrický napsal(a):

Resl pozor, už po nás dou! Spyknutý!!!! A Dubovszky bude taky zrušenej!
28. 03. 2013 | 13:30

resl napsal(a):

klid košíku, vyndejte si vyznamenání, stoupněte před zrcadlo a vražte si facku. Pak toho disidenta zatkněte za napadení.
28. 03. 2013 | 13:54

ergosum napsal(a):

Ať promluví fakta:

1. jednání Rady Ústavu dne 3.1. 2013:
Ad 5.: Rada Ústavu na základě vedené rozpravy uložila řediteli Ústavu vypracovat
studii o převedení digitalizace do ABS.
Nikoliv jak tvrdí autorka: Ředitel Ústavu byl Radou požádán o návrh vhodného řešení, avšak marně.
28. 03. 2013 | 14:00

Košík Patrický napsal(a):

Děkuji Vám za podporu ...
28. 03. 2013 | 14:53

J. Nováková napsal(a):

Zápis z 1 jednání Rady: "E. Benešová uvedla, že se jedná o náročnou a problematickou situaci, která by byla ku prospěchu věci a požádala ředitele o vypracování úkolu. Úkoly pro ředitele: - ředitel by měl navrhnout základní řešení,...".
28. 03. 2013 | 15:15

Tonda Malíř z Kameniček napsal(a):

Radní Benešová svým vystupováním na zasedáních několikrát prokázala značnou právní negramotnost. Militantním vystupováním na zasedáních zakrývá vnitřní nejistotu. Prakticky tak ve velmi krátké době zpochybnila svou nominaci Českou archivní společností. Důvěru většiny kolegů už zklamala, protože odborně ustrnula.
28. 03. 2013 | 16:24

Augumír Ľubostín napsal(a):

Toníku, ty jsi ale odborník! Takové naše strana potřebuje. Stav se zítra u mě v kanceláři.
28. 03. 2013 | 16:56

Vogelhändlerovi napsal(a):

Souhlasíme s názorem Tondy z Vysočiny. Tato zdánlivá "odbornice" poškozuje dobré jméno většiny poctivých archivářů ČR, ABS a Národního archivu zvlášť. Pod prázdnými frázemi typu: mapujeme, seznamujeme se, vyhodnotíme... a nebezpečně se opakujícími nepravdami a dezinformacemi, systematicky připravuje půdu pro dávno připravené kroky.
Hoďte tam jinou desku, o poškozování archiválií při digitalizaci jste hovořila už v r. 2010. Teď je březen 2013!
29. 03. 2013 | 00:07

Žavel Páček napsal(a):

My víme nejlíp, jak se má digitalizovat! Doma to po večerch každý den kontrolujeme, aby nám nic neuniklo. Naši soukromoou digitalizaci za státní peníze si samozvanými odborníky rozvracet nedáme!
29. 03. 2013 | 10:16

Freundlich napsal(a):

Radní Benešová sází na starou taktiku, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Tato cesta však vedla v historii vždy jen k naprosté mizérii - u nacistů ke koncentračním táborům, u komunistů ke gulagům a u Benešové k jejím blábolům. Současná vystoupení v Radě ukazují na její neznalost zákonů. Právě u ní se v plné síle potvrzuje pravdivost výroku bývalého předsedy Akademi věd prof. Zahradníka o nekompetentnosti různých dozorčích rad.
29. 03. 2013 | 11:54

Úzina Bisová napsal(a):

Je vidět, že obvinit jednu z největších českých archivních odbornic z nekompetentnosti je tak blbé, že to nikdo nebere vážně, a tak průhledné, že je naprosto jasné, ze kterého patra budovy psychoústavu to pochází.
Asi mají zaměstnanci nějaký volný režim, když během práce stíhají číst internet. Ale počkejte, změna se blíží.
29. 03. 2013 | 16:06

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 14:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy