Jiří Šedivý: Selhal systém, pak teprve generálové

19. 06. 2013 | 13:40
Přečteno 7870 krát
Když za významného podílu bývalého ředitele Vojenského zpravodajství Ondreje Páleníka podivně ukončily služební kariéru armádní špičky, tři generálové Jiří Halaška, Josef Sedlák a Josef Prokš, shodou okolností všichni tři potenciální kandidáti na pozici náčelníka generálního štábu, nikdo z politické reprezentace České republiky nenašel důvod pro hlubší zkoumání důvodů. Bylo veřejným tajemstvím, že by se nemuselo jednat jen o řešení tzv. bezpečnostního rizika. Nikdo nevyrukoval s názorem, že by se hrdinové z války na Balkáně – nejméně Sedlák s Prokšem - neměli kvůli ruskému agentu Robertu Rachardžovi, jenž se spřátelil s šéfkou sekretariátu obou generálů, skandalizovat. A to i proto, že přivedli ve svých pozicích armádu k plnému členství v NATO. Armádu, kterou se ti samí politici pyšnili, když nás naši spojenci plácali po ramenou, jak jsme tuto část transformace společnosti zvládli. Osud tří generálů a jejich vyhazov z armády se jednoduše politiků přímo netýkal. Naopak, „razantní řešení“ bylo ukazováno jako správné a příkladné. Případy jsou již zapomenuty a není cesty zpět, nicméně pachuť pochybností a nespravedlnosti zůstává. Ale už tehdy to byl silný signál, že ve vojenském zpravodajství není vše v pořádku, tím spíš, že tato kauza nemá žádný rozumně vysvětlitelný konec a pohádkám, že si generálové zavdali s ruským špiónem, nevěřím.

Ani dnes politická reprezentace ODS nerozumí Vojenskému zpravodajství a nechápe dopady závažnosti okamžiku zneužití vojenského zpravodajství. Bylo to zřejmé z toho, jak předseda vlády Petr Nečas, stejně jako předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová a předseda klubu poslanců ODS Marek Benda, vyrukovali s názorem, že by se hrdinové z Afghánistánu, generálové Páleník a Kovanda, neměli skandalizovat a jejich pochybení by nemělo být veřejně projednáváno. Vlastně ale chtěli po sdělovacích prostředcích, aby byly shovívavé k nim - tedy k vedení ODS.

Pád vlády Petra Nečase pravděpodobně překryje kauzu zneužití Vojenského zpravodajství k osobnímu prospěchu, stejně jako potrestání generálů Páleníka, Kovandy a plukovníka Pohůnka... a možná ještě někoho dalšího. Tím to pro ministerstvo obrany asi skončí. To by ale bylo to, co by se nemělo stát. To, že dva ředitelé vojenského zpravodajství proti všem zásadám vydali pokyn ke sledování premiérovy manželky a dalších osob, není jen jejich selhání. Problém totiž už dlouhodobě spočívá v tom, že není respektována zásada postupného budování kariéry a to, že krok „do vyššího patra“ musí být podložen úspěšným splněním všech povinností na předchozí funkci. Tato zásada je reprezentována dokumentem, který je nazýván kariérním řádem. Také je nutné uvést, že se to netýká jen rezortu ministerstva obrany, ale celé státní správy. Teprve nedávno byl zákon o státní službě přijat a doufejme, že se stane realitou. V armádě není platný do současné doby, mimo vnitřního dokumentu náčelníka generálního štábu, který má ovšem omezenou platnost jen na Armádu České republiky. Využívání kamarádů, klientelismus v personální práci, je zničující pro každou organizaci.

Vstup Ondreje Páleníka do vysoké pozice ředitele vojenského zpravodajství byl pravděpodobně podpořen osobními vztahy. Ostatně to potvrdil i poslanec Vidím a stejně výmluvné jsou záběry kamer z různých veřejných akcí. Z velitele 601. skupiny speciálních sil, který velel počtu vojáků v rozsahu malé brigády a jehož úkolem nebylo nic jiného, než řídit výcvik a při nasazení bojové aktivity několika desítek vojáků, se stal vysoce postavený funkcionář s téměř neomezenou mocí. Jeho funkční období bylo poznamenáno nadstandardními vztahy k vedení rezortu i politické reprezentaci. Což samo o sobě nemusí být problém. Problém vznikl v okamžiku, kdy Ondrej Páleník nezvládl svoji pozici jako nezávislý funkcionář a podléhal osobním přáním svých nadřízených. To by neudělal člověk osobnostně silný, který by si vážil vybudované pozice po mnoha letech správně řízené kariéry. Velmi pravděpodobně by byl i věkem mnohem starší. Držet v rukou úžasnou moc, kterou mu dává zmíněná pozice, to musí být garantováno skutečně osobností se silným charakterem. I druhý aktér, generál Milan Kovanda, je věrným otiskem popsaného systému. Jenomže mezi oběma řediteli vojenského zpravodajství je určitý rozdíl. Zatímco při začátku této kauzy Ondrej Páleník byl na konci své kariéry a v možném rozsahu i zkušeným profesionálem, generál Kovanda byl nováčkem.

Generál Milan Kovanda - věřím, že pro svoji nezkušenost - uvěřil, že je možné obejít požadavky zákona a přání jedné paní může být podkladem pro jeho rozhodnutí. Což nemůže znamenat úplný pardon, i přes ohled na argument nezkušenosti. Požadavek, aby pokračovalo sledování manželky předsedy vlády, který navíc protizákonně vznese šéfka sekretariátu premiéra - to přece musí být velmi silný signál, že ve vojenském zpravodajství není něco v pořádku. Bohužel právě zkušenosti, které by získal při průběhu správně řízené kariéry, mu chyběly a „červené světlo“ se nerozsvítilo. V jeho případě byla v důsledku poškozena pověst vojenského zpravodajství, ale bohužel i armády a v zahraničí i České republiky. V neposlední řadě je zmařena slibně se vyvíjející kariéra vojáka a pravděpodobně vojenská kariéra jako taková.

Zneužití vojenského zpravodajství není jen tak nějaký trestný čin. I přes to, že bude učiněn závěr po ukončení vyšetřování a viníci budou potrestáni, bude ve zpravodajské komunitě spojenců po dlouhá léta existovat pochybnost o spolehlivosti české zpravodajské služby. Bude znít otázka, do jaké míry jsou představitelé naší zpravodajské služby ovlivnitelní. Platí to v obou směrech – naše předávané poznatky budou podrobovány zkoumáním správnosti obsahu zprávy a přijímány s určitou dávkou nedůvěry. A ve směru k nám zazní otázky, zda bude informace držena v tajnosti, či bude platit určitá úroveň pravděpodobnosti o jejím „posunutí“ na nežádoucí adresu. Bude trvat poměrně dlouho, než se stav změní. Ospravedlněním není ani to, že k selhání a úniku informací dochází ve zpravodajských službách i jinde. V zahraničí nejsou terčem kritiky nejvyšší představitelé služby. I pro výjimečnost případu je dnes na prvních stránkách jmenována Česká republika s peprným popisem toho, co se stalo a možná ještě stane.

Při hledání viníka je nutné nezůstat u několika trestně stíhaných. Na vině je systém, který byl postupně vybudován a je spojen s klientelismem a v případě armády i s nezájmem politické reprezentace o to, co se v rezortu Ministerstva obrany skutečně děje. Zpravidla je zájem jen o velké zakázky, privatizace majetku, případně zájem prezentovat se s vojáky doma i v zahraničí jako podporu pro politické body. V posledně jmenovaném případě svědčí přeceňování bojových schopností 601. skupiny speciálních sil a zaměňování této armádní kapacity za vojenské zpravodajství o diletantismu politických špiček. Jenomže rezort ministerstva obrany je hodně složitý mechanismus. Bohužel se téměř s úpornou pravidelností do pozic ministra obrany ustanovovali kandidáti, kteří neměli žádné, nebo jen omezené zkušenosti z oblasti strategického řízení bezpečnosti státu. V poslední době výjimku tvořil můj jmenovec Jiří Šedivý nebo Alexandr Vondra. Protipólem byl pokus paní Parkanové. Pak může dojít k tomu, čeho jsme svědky dnes, nebo opakující se pochybnosti o správnosti řízení velkých zakázek pro rezort MO.

Dnešní debaty o změně mechanismů kontroly Vojenského zpravodajství jsou nadbytečné. Zásadní je zajistit spolehlivost a odbornost lidí postavených do nejvyšších pozic, a to jak ve Vojenském zpravodajství, tak v Parlamentu ČR. A to, aby svému „řemeslu“ rozuměli. Ani ten nejlepší zákon nezajistí, aby se něco podobného neopakovalo po čase někde jinde, pokud nebudou stát v čele morálně a odborně zdatní lidé.

Jiří Šedivý
Armádní generál, od roku 2003 v záloze, bývalý náčelník Generálního štábu. Založil konzultační společnost Generals, později působil jako konzultant ve firmě Euroenergy.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Josef Voráček napsal(a):

Šedivko pindáš nesmysly. Ale prozdrad' jak si se připravoval zasáhnout s tanky T-72 při výročí 21. srpna 1988 kde jsi byl v hodnosti pplk. velitelem 17. tankového pluku VÚ 5613 dislokovaným v Týně nad Vltavou.
19. 06. 2013 | 13:53

Silvie napsal(a):

Souhlas.

Vláda se nám snaží namluvit, že nešlo o systémové selhání, ale "chybu jedince".
Jenže těch "jedinců" je na všech ministerstvech nějak moc (Drábek, Drobil, Dobešové, Parkanová, Barták, Kalousek, Gandalovič, Fuksa, Vondra, Hanáková, Kárl, Bendl.....)

Tomuhle já neříkám "selhání jedinců", nýbrž BORDEL a KORUPCE!
Diletanti a zloději se dostali k moci a tuhle republiku za 23 let totálně rozkradli a zdevastovali.
A ještě mají drzost mluvit o demokracii?!
Ta takhle rozhodně nevypadá.
19. 06. 2013 | 14:21

Sláma napsal(a):

Pro autora: Děkuji za zasvěcený pohled. Špičky ODS dnes kritizují zatčení těchto generálů, že prý poškodilo pověst České republiky. Opravdu jsou tak naivní, že by si mysleli, že by bylo možné toto flagrantní zneužití zpravodajské služby utajit před spojenci v NATO? Zcela zřejmě jim nejde vůbec o pověst České republiky, ale o je samé, o jejich dosavadní pocit absolutní beztrestnosti.
Korunu tomu dal dnes Topolánek, který označil státní zástupce a vyšetřovatele Policie ČR za juntu.
Opravdu drzost členů a sympatizantů ODS nezná mezí!
19. 06. 2013 | 14:24

pamětník napsal(a):

"Ani dnes politická reprezentace ODS nerozumí Vojenskému zpravodajství a nechápe dopady závažnosti okamžiku zneužití vojenského zpravodajství"
To je podstatné. Expremiér před trapným koncem svého premiérování obvinil policisty a novináře z imobilizace vojenské zpravodajské služby a demagogicky tak zaměnil důsledek za příčinu. Samotný skutek šmírování premiérovy manželky byl projevem profesionálního selhání vojenské zpravodajské služby, a ne jeho odhalení a zveřejnění. Podle výroků mnohých politiků ve vedení tohoto státu - nejen z ODS - je zjevné, že dodnes si nechtějí uvědomit jeho závažnost.
19. 06. 2013 | 14:39

ld napsal(a):

Autor má nejspíš pravdu, neboť kdyby se nejednalo o protekční rychlokvašky, ale o opravdové vojáky, tak ti by tento veleprůser řešili jenom jedním způsobem, který ponechává trošku cti. Pravda, moc humánní to není, ale do této šlamastyky se dostali sami.
19. 06. 2013 | 14:49

Analytik napsal(a):

A k čemu nám vlastně je takové vojenské zpravodajství?
Možná, že paní Nagyová objevila nový způsob, jak tuto podivnou armádní složku efektivně využít.
Proč by ti špioni nemohli ve volném čase a za lidovou cenu hledat ztracené psy nebo zbloudilé důchodce?
19. 06. 2013 | 15:05

morme napsal(a):

"Generál Milan Kovanda - věřím, že pro svoji nezkušenost"... nezkušený generál mi připadá jako protimluv :/
19. 06. 2013 | 15:09

miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Jaký je systém v dnešní armádě neznám a ani nechci znát.
Jen s Váma souhlasím,že by tzv. Karierní řád měl platit ve všem,ne jen např. v armádě,jak jste nás v televizi mimo jiné informoval!Především v komírající politice a státní správě.
Tam to stryktně se snaží požadovat jedině,když jim to překáží v intrikánských děních apd.!
Prostě hrůza!
Hovoření o tom,že to tomu a tomu generálovi a nejen vadí,že se zná a schází s někým - kdo je stále či jen někdy a dle potřeby špion či na druhé straně zájmů,je přece merito vašeho povolání,ne?Hned bych všechny v zárodku,kteří se ohání ať by třeba jen zmínkou ve vaší činnosti něco takové řekl,napsal,argumentoval,paragrafoval apd. potrestal a teprve až by jste zjistili,že to opravdu tak existuje a je,tak to říkat,psát,argumentovat,paragrafovat apd.!Že ano???
19. 06. 2013 | 15:13

Pepa napsal(a):

Pane Šedivý, Vy nerozumíte vojenskému zpravodajství, Vy patříte do té zkorumpované
smečky, která zničila Českou armádu, obdobně jako i ekonomiku tak do značné míry i
společenské vztahy. Vám NATO umožnilo vstoupit do vrcholné společenské smečky, proto
tuto teroristickou organizaci na čele s USA obhajujete.Že naši žoldáci dělali na Balkáně a v Afghánistánu sluhy americkým nadlidem , ještě neznamená, že jsou
hrdinové.Oni sloužili jenom pro žold v prospěch cizích zájmů a ještě k tomu z daní
řadových občanů.Proč jste zničili armádu AČR, když německý bundeswer je opět nejsilnější armádou ve střední a západní Evropě.Německo je opět největším výrobcem a vývozcem zbraní v Evropě, kdežto naše zbrojovky byly zničeny. Že by to byla jenom likvidace silného konkurenta?Německá armáda se opět připravuje pod americkým pláštěm na revanš proti šírým ruským pláním a likvidaci slovanských národů.K čemu je takové monstrum(přibližně jako za Hitlera ), když Evropu a USA nikdo nemůže ohrozit?
19. 06. 2013 | 15:31

stoppa napsal(a):

pročpak se hrdinové z Afganistánu nezastřelili když jsou takoví hrdinové. To přece hrdí vojáci vojevůdci generálové dělali. Ale toto nejsou vojáci. Jsou to jen žoldáci. Je jím jedno jestli slouží cizím důstojníkům nebo české domině původně vedoucí kantýny.
19. 06. 2013 | 15:56

Nevěřící Tomáš napsal(a):

Emeritní generál Jiří Šedivý. Čemu se pane generále, divíte, když je poslanecká sněmovna ochotna naslouchat absolventu plzeňské právnické fakulty, který nebyl ani schopen napsat diplomovou práci plného rozsahu, o jejíž úrovni ani nikdo nepodal zprávu a řádně ji nezhodnotil. Tato osoba vytváří zákony a normy, dle kterých se má někdo řídit v demokratickém státu.
19. 06. 2013 | 17:05

Nevěřící Tomáš napsal(a):

Ta reCAPTCHA je nějaká divná.
19. 06. 2013 | 17:07

Josef Kovařík napsal(a):

Jiří Šedivý má pravdu a já s vyjádřením názoru souhlasím.
19. 06. 2013 | 17:19

Starý napsal(a):

"Generál Milan Kovanda - věřím, že pro svoji nezkušenost - uvěřil, že je možné obejít požadavky zákona a přání jedné paní může být podkladem pro jeho rozhodnutí."
Autore,proboha,jak může být generál nezkušený !? A evidentní fakt, že žádná hárající úřednice z premierské kanceláře nemůže mít oprávnění úkolovat tajnou službu, musí pochopit každý maturant. Obzvlášť když jde o sledování sokyně.
Na to není třeba žádnou zvláštní osobnostní vyzrálost.
Článek jeko celek je ale poučný. Opravdu jsem netušil, že vzdělání a praxe brigádního kapitána elitní bojové jednotky je u nás brána jako kvalifikace pro šéfování tajné služby !? Tam jsou přece, kromě odvahy a loajality (které zřejmě chybí i zde) , potřebné vlastnosti a vědomosti naprosto jiného charakteru.
Ale čemu se vlastně divit u naší armády ?
19. 06. 2013 | 18:46

český maloměšťák napsal(a):

Na hrdiny od Kábulu prosím neútočte.
I oni vybojovali to, že se nyní zasedne za jeden jednací stůl s Talibanem.
19. 06. 2013 | 19:46

buzna napsal(a):

Naprostý souhlas, selhal systém vytvořený ateisty, barbary, bezvěrci a jinými šmejdy,..... Dnes odéésááci navrhli Němcovou na předsedkyni vlády!!! To je tedy bomba!!!! Němcová je od roku 92 v korupčnickozločinecké organizaci zvané vzletně ods -modrý pták(modrý ko,...). V r. 97 podpořila tuneldědka po Sarajevském atentátě.
Jestliže budu více jak 20 let sedět u jednoho stolu a schůzovat s pedofily a buznami, zákonitě se ze mne stane pdofil či buzna, v lepším případě budu jejich sympatizant, budu schvalovat jejich zvrhlé jednání (korupci, tuneling, rozkrádání, ožebračování postižených, důchodců, atd,....), atd,....
Co je tedy Němcová -- korupčník, zločinec, tunelář,... to je nad slunce jasné.
19. 06. 2013 | 21:04

stoppa napsal(a):

Starý
"A evidentní fakt, že žádná hárající úřednice z premierské kanceláře nemůže mít oprávnění úkolovat tajnou službu"

Co je na tom evidentního. Já bych řekl že už nehárá.
19. 06. 2013 | 21:47

Emma napsal(a):

V zásadě píšete že Páleník a Kovanda jsou rychlokvašky a že kdyby nebyly tak se to nestane. Ovšem já si pamatuji náčelníka generálního štábu -Pavel Štefka- se svojí správně řízenou kariérou jak se vyjádřil ke svému skandálu se zneužíváním fondů na svém štábu slovy že on tomu nerozumí protože je dělostřelec. A taky si pamatuji na jiného náčelníka generálního štábu nyní ministra obrany jak se vyjádřil k tomu že podepsal a souhlasil s nákupen letounu Casa, přestože je předtím vehementně odmítal - no nakonec mi nic jiného nezbývalo, taková je prostě doba. takže to není ve správně řízené kariéře, jde prostě pouze a výhradně o charakter a čestnost.
19. 06. 2013 | 22:46

martin_k napsal(a):

neveselý je ten obraz české armády
20. 06. 2013 | 08:28

Terry napsal(a):

I tato kauza je výsledkem dvaceti let "demokratizace" naší společnosti.
Těchto dvacet let díky nezměrnému úsilí a pracovitosti "demokratických" politiků vyústilo v rozkradený (pardon: vytunelovaný; to je ten správný "demokratický" výraz pro beztrestné rozkrádání, že pane profesore?!) stát s dokonale vybudovaným korupčním systémem, a co je nejhorší - stát s nízkou úrovní morálky, slušnosti a čestnosti (slušnost je považována za projev lidské slabosti, čestnost za projev blbosti).
Na tom všem jsou "podepsaní" všichni politici, ale hlavně ti, kteří jsou v české politice celé polistopadové období, a mezi ně patří i "čistý" Petr Nečas, "nejlepší ministr financí" Miroslav Kalousek a také "prototyp" polistopadového "demokratického" politika, jakým je Marek Benda. A jestliže se nyní mluví o naší politice jako o "žumpě", i či právě tito se o tuto žumpu postarali.
Každému je jasné, že tuto situaci nemohou vyřešit nějaké "demokratické" volby, protože do politiky se "tlačí" stejná sorta lidí, jejichž politickým krédem je nahrabat si, být "u lizu" a díky politice se doživotně zajistit hmotně a trvalým společenským "uplatněním", kamkoli je strana deleguje. Stále platí to komunistické: "Strana Tě nenechá padnout, soudruhu. Strana se o tebe postará.."
Vzdělání nerozhoduje, důležitý je titul, a i tady mnoho politiků "zapracovalo": Marek Benda, Milan Hašek a mnoho dalších poslanců, vysokých státních úředníků, politků regionálních atp. Plzeňská práva, a nejen tato instituce, ale i soukromé vysoké školy takto "fungovaly" dlouho, a mnohé nejmenované fungují stále a emitují rychlokvašené "vzdělance", tak si zakládající na titulech.
A tak se mohlo a může stát, že mzdová účetní "zvládá jako kůň" všechny pozice (včetně místa poradkyně na ministerstvu obrany) a tvrdě vyžaduje oslovování "Paní vrchní ředitelko" (jen "ředitelka" je pod její úroveň a myslím, že by si časem vybojovala místo "generální ředitelka") a vybuduje si takové "renomé", že se jí báli (a stále bojí!) všichni z jejího okolí (včetně premiéra a úspěšného vojáka z frontových misí).

A tak se mohlo a může stát, že družinářka řídí ministersvo kultury...

A tak se mohlo a může stát... cokoliv.

"V Česku? Tam je všechno možný!"

"Máme demokracii, ne, vole?"

Žumpa, hnůj a bahno se nedají čistit "sametovými" tampóny. Tady musí příjít radikální nesametové řešení.
20. 06. 2013 | 08:28

občanka napsal(a):

Jestlipak má Šedivý doma ty slipy s monogramem, které si tzv. velitelé pořizovali za naše peníze?
20. 06. 2013 | 08:54

Paja napsal(a):

"Problém totiž už dlouhodobě spočívá v tom, že není respektována zásada postupného budování kariéry a to, že krok „do vyššího patra“ musí být podložen úspěšným splněním všech povinností na předchozí funkci. Tato zásada je reprezentována dokumentem, který je nazýván kariérním řádem." A tohle prakticky platí pro všechny úřednické a státní funkce se kterými se tu kšeftuje. Je to často veselé - vzpomínáte na mluvčí pro předsednictví EU od Vondry? Neuměla ani slovo anglicky což se prokázalo při tiskové konferenci se zahraničními novináři, kde ji právě Vondra neumětelsky překládal. Copak asi všechny ty "mluvčí" šikovné dcérky dělaj?? Jsme hnůj..
20. 06. 2013 | 09:27

Jan napsal(a):

Odposlechy ukázaly jaký je v republice zahnojený chlív !Tento hnůj je nutno vykydat !V republice je 1 milion chudých a jiní mají v bankovních schránkách zlaté cihly !Paní Němcová ortodoxní pravičák patrně premiérkou nebude !ODS,ale vybrala jak nejlépe mohla !Očekávám,že premiérem bude pan Rusnok a ten ustaví úřednickou vládu do voleb,zda do předčasných nebo normálních,to se uvidí !Jistě zažijeme ještě mnoho překvapení,nyní mě televize velice baví,zejm.ČT 24,ale jen domácí politika.Ta zahraniční mě moc nezajímá !!
20. 06. 2013 | 09:59

bobš napsal(a):

Generále absolutní souhlas s vaším článkem.Už po Nečasově projevu v Parlamentu jsem říkal, že si chlapec pěkně naběhl na vidle. Ne policie ale oni ukázali na bordel v naší armádě a našem státě. Jsme pomalu celému světu jenom pro legraci a ukázali jsme jak jsme důvěryhodným státem.
20. 06. 2013 | 14:40

Josef Voráček napsal(a):

Velmi mě rmoutí, že někdo vyjadřuje své ubohé názory pod mým jménem a příjmením (Josef VORÁČEK). Jelikož se s generálem Šedivým znám osobně, mohu mu své názory a postoje vyjádřit osobně a nemusím se zviditelňovat přes media.
plk. Ing. Josef Voráček v.v.
25. 06. 2013 | 08:55

dalibor littner napsal(a):

Zdravím vás tady. Po příchodu z poddustojnické školy v Humenném jsem přišel jako velitel tanku k 17.tankovému pluku k 2.praporu na 6.rotu. Odešel vel. Kyncl místo něho nastoupil p.Šedivý načelníka štábu pluku dělal p. Voráček, tak že oba znám dokonale. Vím jaci byli jake měli názory chování myšlení a simpatie. p.Voráček byl lidovější dokázal na nástupu pluku udělat i nějakou tu šou svou prupovídkou. p.Šedivý byl vojákem tělem i duší pro armádu by v té době udělal vše. Nezapomenu jak jsem já a můj kamarád z roty dělali spolu z mjr.Šedivým na tankové střelnici Těšínov specialistu 1.stupně střelec tanku T55A. Já za sebe na ně nemám křivého slova a dodneska na službu u 17.tankového pluku vspomínám. Jezdívám do Týna každým rokem na dovolenou a jen těžce sem nesl že kasárna už jsou zbourané. Byl to kousek mého života. A přál bych se opět někdy setkat sněma a podat jim ruku. Z Alešem Nesládkém se mi to už podařilo. DALIBOR LITTNER sloužil 1985-1987.
11. 08. 2013 | 17:26

adatika@seznam.cz napsal(a):

Pro plk.Ing.Josef Voráčka : Napiš prosím Tě na adatika@seznam.cz. Děkuji. Pověra 3 - Athos.
05. 01. 2014 | 11:24

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally merely details -- important details, but variations on this theme. index.php is the controller, the menu program determins what the "existing page" is, and plenty of events get fired in the process of construction that page. Plugin modules can hook in to those occasions and shift the workflow/furnish additional info/etc. That is also part of the reason a lot of Drupal resources revolve around making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO anything other than say, 'Some one asked to get a page! Does it exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:24

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 15:03

Fuka napsal(a):

Dobrý den pane generále,
nebylo by na místě uvedené generály alespoň rehabilitovat ?
07. 03. 2014 | 19:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy