Ďáblice, Vaněk, lež

29. 06. 2017 | 12:15
Přečteno 4235 krát
otevřený dopis RNDr. Danielu Vaňkovi

Vážně se ohrazujeme proti nehorázným a lživým tvrzením, která šíří RNDr. Daniel Vaněk Ph.D. v rozhovorech s českými médii (např. DVTV 26. 6. 2017, časopis Týden, publikováno 24. 6. 2017) a ve kterých zpochybňuje nejen odborný průběh exhumace těla P. Josefa Toufara, která proběhla v listopadu 2014 v Praze na Ďáblickém hřbitově, ale dokonce napadá samotnou pravost Toufarových ostatků.

Exhumace byla připravována řadu měsíců a za velkého zájmu médií, organizoval ji Magistrát hl. města Prahy ve spolupráci s Toufarovou rodinou a biskupstvím Hradec Králové. Na samotné exhumaci se podílel tým specialistů, složený z předních odborníků působících na nejrenomovanějších pracovištích této země: antropologové z Národního muzea, archeologové Národního památkového ústavu, soudní lékař z Ústavu soudního lékařství v Brně, soudní znalec v oboru forenzní genetiky a specialista na agendu pohřebnictví z Ministerstva pro místní rozvoj, odborníci ze Správy pražských hřbitovů. A exhumace proběhla zcela v souladu s platným právním řádem ČR.

Daniel Vaněk tvrdí, že „nikdy nebyly zveřejněny výsledky genetické analýzy, navíc to dělala laboratoř, která nemá relevantní zkušenosti s DNA identifikací kosterního materiálu.“ Výsledky genetické analýzy byly publikovány jak na tiskové konferenci, tak knižně, a jsou dostupné široké veřejnosti. Byly také zveřejněny pro odbornou veřejnost na tradičním celostátním soudně lékařském setkání v roce 2016 na XXIV. Ostravských dnech forenzních věd a na mezinárodní konferenci Forensica 2016.

Laboratoř, kde byly zkoumány Toufarovy ostatky, je znaleckým pracovištěm v rámci oddělení forenzní genetiky, zapsaným od roku 2009 v I. Oddíle seznamu znaleckých ústavů pro obor Zdravotnictví a obor Kriminalistika, a může tak provádět vyšetření spadající do oblasti identifikace osob a jejich příbuznosti. Navíc se každoročně úspěšně účastní externích kontrol kvality profilování DNA.

K tvrzení pana Vaňka, v němž zpochybňuje práci antropologů a archeologů na Ďáblickém hřbitově a poškozuje tím dobré renomé institucí a odborníků, kteří se podíleli na celé akci, je možno uvést následující: O plánované exhumaci bylo informováno vedení pražského pracoviště Národního památkového ústavu, odborné organizaci památkové péče zřízené Ministerstvem kultury ČR a požádáno o odborné zajištění celé akce. Archeologové NPÚ připravili projekt odborné asistence při exhumaci ostatků, který byl zaslán vedení Archeologického ústavu AV ČR k posouzení. Z pohledu garanta archeologické činnosti nebylo možné tuto akci v právním slova smyslu považovat za archeologický výzkum, jelikož celá exhumace probíhala na funkčním pohřebišti, jehož provoz se musí řídit ustanovením zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a provozním řádem provozovatele. Vzhledem k uvedenému faktu zástupci této instituce přijali navržený postup bez připomínek a ocenili odborně komplexní a nadstandardní zajištění celé akce. Ředitel Archeologického ústavu se ve svém vyjádření neztotožnil s názory pana dr. Vaňka, které prezentoval na tiskové konferenci dne 20. 11. 2014. Na zmíněné tiskové konferenci pan Vaněk napadal realizaci exhumace, včetně nesprávného tvrzení o porušení zákonných povinností celého realizačního týmu. Tyto své neseriózní názory, které jsou diametrálně odlišné od vyjádření vedoucího zástupce odborné instituce, tak od skutečné realizace exhumace, Vaněk nyní znovu opakuje a úmyslně tak mate veřejnost.

Vaněk tvrdí, že exhumací jednotlivce, v tomto případě Josefa Toufara, bylo zvýhodnění jedné osoby na úkor jiných, že se „dělo kádrování po smrti“ a že tedy bylo „neetické vůči dalším obětem v masových hrobech.“ Kdyby si Vaněk zjistil alespoň základní fakta o ďáblickém hřbitově, dozvěděl by se, že tam před exhumací Josefa Toufara proběhlo již několik individuálních exhumací obětí politických represí. O Toufarovu exhumaci usilovala rodina a číhošťská farnost od šedesátých let několikrát a z řady obětí, nacházejících se na ďáblickém hřbitově, se pouze k zahrabání umučeného těla Josefa Toufara zatím našla podrobná dokumentace. Navíc to byla právě Toufarova exhumace, která k pozapomenutému tématu masových hrobů přivedla pozornost veřejnosti a jedním z jejích pozitivních výsledků je prohlášení ďáblického hřbitova Národní kulturní památkou. Podklad pro prohlášení připravili právě odborní pracovníci NPÚ, kteří se na celé akci v roce 2014 podíleli.

Pokud pan Vaněk kritizuje individuální exhumaci Josefa Toufara, je v této souvislosti dobré připomenout, že to byl právě Daniel Vaněk, který svoji privátní firmu nabízel v době příprav organizátorům Toufarovy exhumace. Ve svém dopise z 25. ledna 2014, adresovaném pražskému magistrátu, podotkl: „Pokud někdo lokalizuje místo s kostrou pátera Toufara, a budu mít k dispozici srovnávací materiál někoho z jeho příbuzných, tak analýzu provedu. Projekt Toufar by byl tedy poměrně snadno proveditelný.“ Jeho služby – především z důvodu neobyčejně vysokých finančních nároků - organizátoři nevyužili a dali přednost jiné laboratoři. Patrně proto dnes, zhrzeně a mstivě, nanáší na práci druhých ubohé lži. Je tak evidentní, že původně neměl vůbec nic proti individuální exhumaci, ostatně se již předtím několikrát o individuální exhumaci obětí komunistického režimu neúspěšně pokusil.

Rozhodně se musíme ohradit proti Vaňkovu tvrzení o nedostatku piety a úcty vůči tělesným ostatkům, s nimiž bylo během Toufarovy exhumace nakládáno. Celý průběh exhumace byl doprovázen církevními obřady za zesnulé, s tělesnými ostatky bylo nakládáno dle všech příslušných norem a byly pietně uloženy zpět na stejné místo, přičemž vše bylo velmi pečlivě zdokumentováno dle všech vědeckých standardů.

Exhumace P. Josefa Toufara měla jednoznačnou podporu Konfederace politických vězňů a po vyjasnění i Sdružení bývalých politických vězňů. Díky exhumaci se obě organizace spojily a společně s dalšími oslovily měsíc po exhumaci 14. prosince 2014 předsedu vlády ČR, aby začala řešit problematiku péče o hromadné hroby obětí komunistického režimu. Samozřejmě vítáme snahy připomenutí všech obětí totality, a pokud to bude možné i nalezení jejich ostatků. Nalezení ostatků P. Josefa Toufara chápeme jako skromný příspěvek k této snaze, která je nám drahá.

Rodina Cvetlerova, příbuzní Josefa Toufara
Mgr. Miloš Doležal, spisovatel a publicista
P. Doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D., postulátor procesu beatifikace P. Josefa Toufara
Mgr. Jan Havrda, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Praze
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D., soudní lékař
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., v letech 2013 – 2014 primátor hl. města Prahy
Ing. Eva Vorlíčková, v letech 2011 – 2014 radní hl. města Prahy

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy