WCC-3: Příležitost pro politiky

01. 09. 2009 | 10:54
Přečteno 4306 krát
V Ženevě byla včera zahájena 3. Světová klimatologická konference. Často v nadsázce říkávám, že klimatologové už svou práci udělali, teď je řada na ekonomech, politicích, vodohospodářích, zemědělcích, lesnících, energeticích, a dalších. Nadsázka je v tom, že my, klimatologové, máme ve svých předpokladech, projekcích a závěrech určitou míru nejistoty, kterou je nutné dále snižovat. Tuto nejistotu klimatologové nijak nezastírají, nezapírají, ale připusťme, že mají problém ji vysvětlit.

Zde v Ženevě máme všichni ojedinělou příležitost se navzájem pochopit. Probíhající konference je akcí na vysoké diplomatické i odborné úrovni. Je sice třetí v pořadí, ale jistě se nejedná o nějakou inflaci klimatických konferencí. První, v roce 1979, nastartovala proces vzniku IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Druhá, v roce 1990, udělala téma klimatických změn důležitým pro politiky, připravila půdu pro vznik UNFCCC (United Nations Framework on Climate Change) a ve WMO iniciovala začátek programu GCOS (Global Climate Observing System). Odhaduji, že probíhající třetí konference se mimo jiné vrátí k důrazu na kvalitní prvotní měření, pozorování a zpracování dat v meteorologických službách na celém světě.

Včerejší začátek byl na opravdu vysoké úrovni. Seznam úvodních řečníků uvádím pro zamyšlení se nad důležitostí klimatologie jako takové v dnešním globálním, globalizovaném a ekonomickou krizí postiženém světě:

• Mr Michel Jarraud, WMO Secretary-General
• Mr Hans-Rudolf Merz, President of the Swiss Confederation
• Mr Alexander Bedritsky, WMO President
• Dr Gro Harlem Brundtland, United Nations Secretary-General’s Special Envoy on Climate Change
• Mr Kofi Annan, President of the Global Humanitarian Forum
• Mr Hamadoun Touré, Secretary-General of the International Telecommunications Union
• Mr Thomas Stocker, Co-Chair of the IPCC Working Group I

Právě probíhá druhý den jednání, první důležitý i pro mě jako klimatologa (podrobný program na www.wmo.int/wcc3). V první části dnešního jednání jsem v sále viděl vysoké představitele světové meteorologie a klimatologie a zároveň diplomaty, členy vlád různých zemí a obyčejné klimatology. Ano poslouchejme se a snad se pochopíme.

Právě končí krátká přestávka, kterou jsem „prokecal“ s kolegy z chorvatské a slovenské meteorologické služby a se zástupci WMO. První přednášku po přestávce bude mít Tim Palmer (Projekce, predikce, modely, …), kterou si nemohu nechat ujít. Další info z jednání možná později.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hovorka11 napsal(a):

Měli by jste pozvat Klause aby pojednal o náboženském "oteplismu a ekobolševismu". Ten by Vám rozdal knížky ze svého hradního velkoobchodu se slevou.
Jedině ekonom ví všechno, věda je tím nydbytečná. Čím bohatší společnost, tím ekologičtější....
01. 09. 2009 | 11:17

radimtolasz napsal(a):

hovorka11: Poslední věta - souhlas.
01. 09. 2009 | 11:19

hovorka11 napsal(a):

S tím pozváním jsem to myslel vážně, podmínka by ale pro něj byla jediná, aby ukázal svoje měření.
Despotický klausismus je potřeba zviditelnit !
01. 09. 2009 | 11:25

hovorka11 napsal(a):

radimtolasz:
Závěr: nejekologičtější USA
nejškodlivější indiáni v pralesích-gratuluji.
01. 09. 2009 | 11:28

Čochtan napsal(a):

Všechny problémy lidstva, až na prkotiny jako jsou sopky, zemětřesení atd. ... mají kořeny v mnohanásobném přelidnění.
Dokud TOHLE nevyřešíme, nebude na zemi dobře.
01. 09. 2009 | 11:34

Xury napsal(a):

Pro autora:
pane doktore, mám pocit, že už se vás někdo na to ptal, ale nezaznamenal jsem odpověď, tak se zeptám ještě jednou: spočítal už někdo při jaké koncentraci CO2 dojde k zachycení řekněme 99% záření absorbovaného tímto plynem (mám na mysli všechna jeho absopční pásma)? Děkuji za odpověď.
01. 09. 2009 | 12:23

Lena napsal(a):

No jo, Čochtan, zas učíte orla lítat?
01. 09. 2009 | 12:36

poťouchlík napsal(a):

Ono je to složitější:
Existuje věda Astronomie a pavěda Astrologie.
U klimatologů je astronomií paleoklimatologie a astrologií klimatologie.
klimatolog je v podstatě jasnovidec, který má jen minimum poznatků (chcete-li proměnných) - a v tom je jádro pudla.
Pokud klimatolog nebude spolupracovat s týmem geologů, geofyziků, vulkanologů a astrofyziků, specializovaných na Slunce, bude to jen a jen věštec, hodnoty pouťové kartářky.
Něco podobného jako sestřelovač vlastního letadla blahé paměti, dnes astrolog Baudyš.
01. 09. 2009 | 15:38

radimtolasz napsal(a):

poťouchlík: To přirovnání kulhá. Myslím, že astronomové a astrologové se navzájem příliš "nemusí" a stojí na dost odlišných pozicích. Paleoklimatologie je jedna ze specializací klimatologie (jako např. agroklimatologie, solární klimatologie, klimatické modelování, klimatické databáze, dnes možná i družicová klimatologie, apod.). Navíc je klimatologie dost úzce napojena na meteorologii. V systému přírodních věd je klimatologie někde mezi meteorologii a geografií (meteorologové říkají, že je klimatologie část meteorologie a geografové si klimatologii jako vědu přivlastňují také). Pokud si někde najdete definici klimatického systému, tak na pouťovou kartářku snad zapomenete.
01. 09. 2009 | 16:04

Al Jouda napsal(a):

Tzv. ekologové nás straší globálním oteplováním vinou CO2, který vznikl lidskou činností. Při tom zapomínají, že tento plyn je těžší než vzduch, a proto se drží u hladiny oceánu, který jej absorbuje. Tuto absorbční schopnost oceánu nemůže člověk nikdy naplnit a tak tohoto plynu nebude na Zemi nikdy dost.
01. 09. 2009 | 18:54

L.Metelka napsal(a):

Al Jouda:
A proč tedy Vaše tvrzení tak zásadně odporuje pozorování? Směšovací poměr CO2 a ostatních složek vzduchu je prakticky konstantní zhruba do 80 km. Říká Vám něco pojem difuze nebo konkrétně turbulentní difuze?
01. 09. 2009 | 19:58

L.Metelka napsal(a):

Xury:
Pěkný dotaz, ale naprosto nejednoznačný.
Máte na mysli laboratorní pokus? Absorpční koeficienty CO2 najdete v tabulkách nebo na internetu, spočítejte si to. To není těžké.
Máte na mysli reálnou atmosféru? Ta se ale od laboratoře dost podstatně liší. Parciální tlak CO2 není konstantní podél dráhy paprsku, je závislý na výšce. Vertikální gradient parciálního tlaku je závislý na teplotě vzduchu v dané hladině (rovnice hydrostatické rovnováhy). Teplota je zase závislá, mimo jiné, i na absorpci IR záření v té hladině. A máte na mysli vyzařování jen z povrchu nebo z celého klimatického systému, tedy včetně atmosféry? V tom je dost podstatný rozdíl.
01. 09. 2009 | 20:05

ctibor napsal(a):

Počasí je významně ovlivňováno pozitivními a negativními myšlenkami - vibracemi lidí. Je to součást živé planety Země, a v posledních letech dominují očistné procesy od negativních energií - myšlenek lidí - vyslaných do ovzduší půdy a budov.
PLANETA ZEMĚ DÁVÁ LIDEM SVOU LÁSKU A MOŽNOST VÝZNAMNÉHO DUCHOVNÍHO ROZVOJE . DÁVÁ LOUTKUJÍCÍM LIDEM (NA OVLÁDACÍ PROGRAMY PSEUDOTVŮRCŮ) PŘÍLEŽITOST SE VYSVOBODIT Z VĚZENÍ 3. DIMENZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ DO 5. DIMENZE NEBE – PRAVÉHO STVOŘENÍ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. PŘI VZESTUPU ZEMĚ DUCHOVNĚ BLÍZCÍ ANDĚLÉ NEBE JSOU FYZICKY BLÍZKO A LIDEM POMÁHAJÍ LÁSKOU A RADOU A UKAZUJÍ CESTU DOMŮ , ODKUD PŮVODNĚ MNOZÍ LIDÉ PŘIŠLI. JE NA NAŠÍ NEUSTÁLÉ VOĽBĚ , DO JAKÉ MÍRY ANDĚLY VE SVÉM SRDCI POSLOUCHÁME.
01. 09. 2009 | 21:50

L.Metelka napsal(a):

ctibor:
KUŠ !!!!
01. 09. 2009 | 21:55

L.Metelka napsal(a):

Ale zpátky k 1. odstavci tohoto příspěvku: on vztah mezi klimatologií a politikou, mezi klimatology a politiky, je daleko komplikovanější než si většina lidí myslí. Když pominu časté snahy využít (nebo spíše zneužít) klimatologii v politickém boji, politici mají tendence zjednodušovat až do absurdních důsledků, nechápou nebo nechtějí chápat, co jim klimatologové říkají, překrucují to (ne nutně úmyslně, ale i z neznalosti věci).
A ukazuje se, že v tom moc nepomůžou ani takové věci jako Summary for Policymakers. Osobně mám občas pocit, že jsou v těchto věcech ještě méně chápaví než průměrný občan příslušného státu. Což mě trochu překvapuje...
01. 09. 2009 | 22:23

Lena napsal(a):

poťouchlíku,

přirovnávat astrologa ke klimatologovi je urážka klimatologa. Astrolog nic nezjišťuje, neměří, neprověřuje výsledky, o planetách nic neví a nevede žádnou statistiku. Jeho víra je proto neochvějná.
01. 09. 2009 | 22:48

frantík napsal(a):

No, když tam vystoupila pavlačová drbna Groo Harlem Brootland, tak to opravdu je relevantní. Se slzou v oku na ní socky v Norsku vzpomínají... Jó Norsko, to by mohl bejt ráj na Zemi, nebejt těch hovadskejch daní.
02. 09. 2009 | 08:04

Xury napsal(a):

Pro Metelku:
já myslím, že tak komplikované to zase nebude. Intenzitu záření povrchu o daných vlnových délkách lze změřit poměrně snadno a změřit z družice jaká je intenzita vně atmosféry taky nebude tak obtížné. Vzhledem k tomu, že tato měření se dělají už nějakou dobu neměl by být problém stanovit závislost úbytku intenzity na koncentraci CO2. Bude tam samozřejmě nepřesnost plynoucí z vyzařování atmosféry, ale nedomnívám se, že by byla nějak zvlášť významná. CO2 v atmosféře ztrácí energii hlavně tepelným pohybem, takže záření o jeho absopční frekvenci téměř nebude pocházet z CO2, ale z nějakého jiného plynu. Navíc mi stačí hodnota s přesností řekněme 10%, což je i tak o dost lepší než jsou odhady IPCC ohledně nárůstu teploty.
02. 09. 2009 | 08:20

poťouchlík napsal(a):

To dr. Tolasz
Zřejmě nedorozumění. Celá slavná věda zvaná klimatologie má problém s nedostatkem dat. Je to, jako kdyby nějaký matematik měl vyřešit soustavu rovnic o 15 neznámých ale k dispozici měl pouhé 4 rovnice.
Z toho matici neuděláte, neznámé nevyřešíte i kdyby jste byl Gaussovým synem a Vaší matkou byl sám Euler.
Dobře je prozkoumán obsah skleníkových plynů a jejich pravděpodobný obsah v budoucnu. Jenže, kde je záruka, že nevyletí nějaká ta Krakatoa, a nebude obsah plynů zcela jiný. (Nakonec sibiřské či dekánské trapy jsou neoddiskutovatelným faktem). Co udělá s klimatem nějaké nové vrásnění typu Kaledonského, či Hercynského, a bude ještě někdy nějaké, a kdy ? Jaký bude vývoj té termonukleární bestie, zvané Slunce, jaké má cykly ? Co změny magnetického pole k těm v minulosti docházelo. Holt to jádro Země je žhavé a každá vrstva se pohybuje jinak podle viskozity.
Takže trvám na tom, že klimatolog je v podstatě jasnovidec. Může se mýlit, a protože nemá dost dat, tak se taky s vysokou pravděpodobností mýlí.
02. 09. 2009 | 08:45

L.Metelka napsal(a):

poťouchlík:
Záleží na tom, o čem se bavíme a v jakých časových měřítcích. Pokud o posledních desetiletích, tam má klimatologie k dispozici dat víc než dost. A intenzivně sbírá další. Samozřejmě čím více do historie jdeme, tím se pokrytí daty horší a zhoršuje se i jejich časová reprezentativnost. Ale tohle klimatologům připomínat nemusíte, to víme.
Pokud jde o Krakatou, nové vrásnění a podobně - to není klimatologie. To je geofyzika, vulkanologie a podobně. No a taky je třeba vzít v úvahu, že NELZE v žádném oboru udělat spolehlivou deterministickou předpověď. Slunce je zase věcí astronomů. Taky bychom rádi dost spolehlivé předpovědi vývoje sluneční aktivity třeba na 100 let dopředu, ale když je nemají ani astronomové, co s tím naděláme?
Mimo jiné i ze všech těchto důvodů nejsou a nemohou být prognózy klimatologů deterministické, ale vždy "jen" pravděpodobnostní.
02. 09. 2009 | 09:18

poťouchlík napsal(a):

to Dr. Metelka.
Ač v klimatologii neodborník, domnívám se, že vývoj klimatu na několik let, či desetiletí nespadá do kategorie klimatologie, ale meteorologie.
Jedná se o dlouhodobou předpověď počasí.
A ta si jak z praxe známo taky zrovna moc dobře nevede. Alespoň v současnosti. Snad se to zlepší.
02. 09. 2009 | 09:31

L.Metelka napsal(a):

poťouchlík:
Sám si odporujete. Vývoj KLIMATU samozřejmě patří do KLIMATOLOGIE, ať se bavíme o jakýchkoli časových intervalech. Meteorologie se zabývá POČASÍM.
02. 09. 2009 | 09:33

poťouchlík napsal(a):

To Dr. Metelka
Klimatologie = zabývá se podnebím
Meteorologie = zabývá se počasím
Ale sakra, kde a kdy je ten okamžik, kdy se jedná o pouhý výkyv počasí (např. pršelo, 100 letá povodeň 1965, pětisetletá 2002, extrémní sucho 1947 atd.) od normálu a kdy o trvalou změnu podnebí ??
Takže nám chybí rozhodčí.
Zavedeme novou odbornou komisi, navrhuji pro ni jméno "Meteo/klima court"
02. 09. 2009 | 09:52

L.Metelka napsal(a):

poťouchlík:
Netřeba, to už je dávno vyřešené.
Bavíme-li se o té jediné reálné realizaci vývoje atmosféry, bavíme se o počasí. Bavíme-li se o vlastnostech množiny možných realizací, bavíme se o klimatu.
Tedy "pršelo", "sucho" a podobné věci patří do počasí, pokud se bavíme o konkrétním dešti nebo konkrétním suchu. Pokud se začneme bavit o tom, jestli se vlastnosti srážek nebo suchých epizod nějak systematicky mění s časem (frekvence výskytu, intenzity, délky trvání apod.), je to o klimatu.
02. 09. 2009 | 10:05

petr napsal(a):

Xury napsal(a):

"při jaké koncentraci CO2 dojde k zachycení řekněme 99% záření? "

Možná nikdy. Ta otázka není dobře položena.
Co se stalo s dusíkem?

Možná myslíte tohle : Přestavme si kouli v posici země, celou bílou (albedo 100%) a atmosférou z čistého CO2. Jaká bude stacionární teplota? Při té teplotě, víc než 1% se múže vyzářit zpět to vesmíru. Tedy: net absorbce se rovná net záření.

Jednoduchý model, který by vám dal odhad takové teploty je zmíněn zde:
http://crroad.blogspot.com/...

Pro kontrolu: Venus CO2 96%
T= 460 C

http://www.ucar.edu/learn/1...
04. 09. 2009 | 08:10

bex napsal(a):

přiznám se, že komunikovat s Vesmírem nemám problém. U kamaráda, malíře Pavla Smolíka, v holém křesle, na posekané trávě, pod baldachýnem nebe, vždy usnu a zdá se mi, že jsem vyřešil vyřešenou Fermatovu větu.
10. 09. 2009 | 01:09

poťouchlík a pořádně potěšený napsal(a):

To Dr. Metelka.
Vlastnost množiny možných realizací. Tak to je sqělé.
Víme s jakou pravděpodobností dokáží meteorologové jednotlivý prvek předpovědět.
Vlastnost množiny těhle prvků bude zákonitě možno předpovědět, chcete-li modelovat s podstatně menší pravděpodobností, než s jakou pravděpodobností dokáží jednotlivý prvek předpovědět meteorologové. Holt každý prvek má pravděpodobnost u týdení předpovědi ? kolik ? 50% odhad ??
V praxi: Možná tu budou tropy, možná se ochladí, možná bude v čechistánu poušť a možná i bažina, či permfrost. Tak to teda beru a mlátím sebou o zem smíchy.
Je fantastické, když sám renomovaný klimatolog o své vědě řekne, že je to v podstatě jasnovidectví.
Hlavně tu "vědu" dělejte alespoň do té doby, než i ti nejmilitantnější alarmisté prokouknou co za habaďůru ta klimatologie ve skutečnosti je !
14. 09. 2009 | 12:46

vuitton napsal(a):

Přírodní zdroje rostlinných bílkovin, vitamínů, minerálů, stopových prvků a vlákniny.
16. 09. 2009 | 20:24

replica bag napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 18:49

cheap mbt shoes napsal(a):

We should so live and labor in our cheap mbt shoes time that mbt shoes on sale what came to us as seed may go to the next mbt walking shoes generation as blossom,and what reviews mbt shoe came to us as blossom may go to them as fruit. This is what mbt shoes clearance we mean by progress. It is better to die on your feet than to live on your knees. http://www.mbttoday.com/
24. 11. 2009 | 07:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy