Klimatická změna ve volebních programech

04. 05. 2010 | 20:56
Přečteno 7258 krát
Podle dubnových preferencí politických stran z průzkumu STEM by magickou hranici 5% pro vstup do Parlamentu překročilo 5 stran – ČSSD, ODS, KSČM, TOP09 a Věci veřejné. Našel jsem si volební programy těchto stran, překonal jsem svůj odpor ke čtení podobných textů a udělal jsem si „výpisky“. Hledal jsem témata, která mají alespoň okrajovou souvislost se změnou klimatu. Tento přehled níže předkládám – strany jsou seřazeny podle výše uvedeného průzkumu a jednotlivé body tak, jak jsou zařazeny ve volebních programech.

Hledal jsem ekologii, životní prostředí, energetiku, jádro, obnovitelné zdroje, emise, vodní hospodářství, povodně, hasiče, počasí, klima, … Asi je všem jasné, že zmínka ve volebním programu ještě neznamená, že se strana po volbách bude vůbec snažit se daným tématem dále zabývat.

Ani nejsem překvapen jak málo a jak obecně podaných hesel jsem našel. Za posledních 10 let Vláda ČR několikrát řešila zcela konkrétní problémy s tímto tématem související. V posledních 5 letech se ukázalo, že globální i evropský pohled na tuto problematiku je hodně aktivní. Očekával bych, že budou strany bojující o vstup do Vlády konkrétnější, nápaditější a snad i rezolutnější. Ale to by si mohli některou z voličských skupin nazlobit …

ČSSD – Program změny a naděje
- Zahraniční politika - trvale udržitelný zelený rozvoj, řešení globálních problémů, ochrana životního prostředí, zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti;
- Podpora podnikání a investic - investice do ekologických opatření, projekty v energetice, podpora investic do technologií;
- Více čisté energie z vlastních zdrojů – jaderná energetika, limity těžby hnědého uhlí, eliminace příčin klimatických změn, znečištění ovzduší, zdraví lidí, bezemisní a nizkouhlíkaté technologie, dostavba Temelína, modernizace Dukovan, obnovitelné zdroje
- Zemědělství – nová vodohospodářská politika, alternativní využití biomasy;
- Přírodní bohatství – voda jako strategická surovina a nenahraditelný zdroj;
- Životní prostředí – snížení znečištění ovzduší, snížení emisí skleníkových plynů (50% do 2050), ovzduší na Ostravsku a Ústecku, bilance vody v krajině, nové rybníky a retenční nádrže, protipovodňová opatření, snížení rizik, sucho;
- Globální bezpečnost – negativní důsledky globálního oteplování jsou bezpečnostní hrozbou;

ODS – Řešení, která pomáhají
- Energetika – těžba hnědého uhlí za limity s podmínkami, dostavba Temelína, posouzení rozšíření Dukovan, obezřetný a kritický rozvoj obnovitelných zdrojů;
- Doprava – ekologičtější doprava;
- Bezpečnost občanů – lepší technika hasičům, rychlejší pomoc;
- Životní prostředí – příroda jako cenné dědictví, kvalita ovzduší, úspory energie, emise skleníkových plynů, revize politiky biopaliv, jaderná energetika a obnovitelné zdroje, využití vyhořelého paliva, solární ohřev, tepelná čerpadla, klimatické změny, adaptace na období sucha, povodně, lokální povodně, vodní a větrná eroze;

KSČM – Volební program
- Boj proti hospodářské krizi – zajištění energetické bezpečnosti, dostavba Temelína a modernizace Dukovan, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, modernizace dopravní infrastruktury;
- Životní prostředí a udržitelný rozvoj – péče o vodu v krajině, řešení dlouhodobě špatného ovzduší, protipovodňová opatření, přizpůsobení klimatickým změnám, snižování podílu fosilních paliv;

TOP09 - Odpovědní jdou s námi
- Zemědělství a venkov – protipovodňová opatření, suché poldry, ochrana před povodněmi a suchem, ochrana před klimatickými výkyvy, obnovitelné zdroje;
- Energetika – bezemisní zdroje a jaderná energie vklad do ochrany klimatu, úložiště vyhořelého jaderného paliva, respekt k limitům těžby;
- Životní prostředí – protipovodňová opatření, klimatické vlivy, znečištěné ovzduší, trvale udržitelný rozvoj, energetický mix včetně jaderných zdrojů, globální problémy (ochrana klimatu);

Věci veřejné – Politický program
- Doprava – moderní technologie;
- Životní prostředí – nový zákon o ochraně ovzduší, nízkoemisní technologie, vodohospodářské projekty, péče o krajinu, schopnost zadržovat vodu;
- Energetika – modernizace jaderných elektráren, obnovitelné zdroje;

Nechci výše uvedené hodnotit. V seznamu mohou najít vodítko zastánci i odpůrci.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ver napsal(a):

tyto programy mohou být pouhými proklamacemi , ale důležité je , aby se do parlamentu nedostali skuteční škůdci životního prostředí a přírody vůbec - nejrůznější diletanti , nejčastěji ukryti u zelených
04. 05. 2010 | 21:04

Lena napsal(a):

Zaujala mě "ochrana před suchem". To je trošku divné slovní spojení.
04. 05. 2010 | 21:57

alarm napsal(a):

Klimatologu, vypni mozek! Rosnička je moudřejší než vy.
04. 05. 2010 | 22:05

nick y napsal(a):

Někoho možná zajímají klimatické změny, což může být téma velice ožehavé.Nicméně pro desetimilionový národ stěží ovlivnitelné. Mně osobně by více zajímalo, jak se které strany staví k problematice zamezit v ČR korupci(nejen slovy a nejen před volbami!)a jak na to půjdou ? A protože volební programy stran sleduji, budu volit VV. Dobrý večer
04. 05. 2010 | 22:07

radimtolasz napsal(a):

Lena: Ochrana před suchem je v programu TOP09, bod 5, s.11, první odstavec. Zní to divně, ale lze toho dosáhnout zlepšeným hospodařením s vodou v krajině, popřípadě snižováním spotřeby vody.
04. 05. 2010 | 22:13

radimtolasz napsal(a):

alarm: Dle Wiki "Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu i člověku". Z tohoto pohledu má rosnička jistě své výhody :-)
04. 05. 2010 | 22:17

Holubář napsal(a):

alarm:
Ty nemáš co vypnout, tak buď v klidu...
04. 05. 2010 | 23:41

Martin napsal(a):

:-) jen škoda, že jste si nedal práci i se SZ. DOcela by mne zajímalo, kdo od koho opisoval. Proklamovat se už evidentně naučil kdekdo. Jak to partaje myslí doopravdy jen těžko říci. Adaptační opatření mají jistě svůj smysl, ale ani je není třeba přeceňovat (již vidím utacené miliardy za protipovodňové hráze v místě, kde hrozí maximálně zatopení kukuřice na poli...).. Zrovna tak jaderná energie není tak čistá, jak se nám někteří snaží prezentovat.
05. 05. 2010 | 00:28

olDa napsal(a):

Typicke programy, hesla, nic konkretniho. nakonec rozhodne CEZ.

ad nicky.

Neni John zkorumpovany jeste pred nastupem do vysoke politiky? Byli snad Zeleni zkorumpovani? Opravdu sledujes volebni programy a take se zamyslis, jak pasuji k tomu, jak se jejich autori chovaji?

Zeme Ceska, je ti jeste pomoci?
05. 05. 2010 | 01:29

Ládik napsal(a):

Podle mě strany nemohou tuto oblast v programech nemít - to je jediný důvod, proč ji mají. Pisatelé programů nemají odbornou erudici k tématu, ale snahu zhostit se dobře "domácího úkolu" - něco napsat, aby to nebylo blbě. Existují tisíce lidí, kteří by měli více co říct, ale ti do politiky nejdou z morálních důvodů.
Fraška.
05. 05. 2010 | 04:56

axamit napsal(a):

STOP ZELENÉ CHAMTIVOSTI NA NAŠE PENÍZE
Bohužel v těch všech programech postrádám alespoň slovní snahu zrušit všechny ty zelené nesmysly jako jsou biopaliva, emisní povolenky, fotovoltaiku, zelené daně a vydírání investorů. Celkový roční účet činí několik desítek milliard korun. Byl by to asi nejvýznamější příspěvek pro oživení hospodářství a pro podporu podnikání. Zatím leží na zemi. Kdo ho zvedne ?
05. 05. 2010 | 07:43

ali napsal(a):

chybí mi u všech ochrana vzácné zvěře a lokalit dosud nechráněných..nelze logicky s tím počítat, pokud to není uzákoněné..
05. 05. 2010 | 08:32

Lena napsal(a):

ali,

ochrana zvěře? Když v lesích bují čtyřkolkáři, zlotřilí myslivci, kteří pálí po všem, co se hýbe, a pytláci v teréňákách? Řekla bych, že tohle opravdu, ale opravdu absolutně nikoho nezajímá.
05. 05. 2010 | 09:13

kovar@gjp.cz napsal(a):

Proč by se strany měly zabývat klimatickými změnami, tzn. věcí, kterou člověk stejně nedokáže ovlivnit.
Na druhou stranu by mě zajímalo, jestli měl Island emisní povolenky na všechen ten CO2 uvolněný při výbuchu sopky a zda by je neměl zaplatit.
05. 05. 2010 | 09:23

Martin napsal(a):

Svatá prostoto, po climategate už na klimatické změny věří jenom pár fanatiků a nemá smysl se tím dál zabývat. Jistě že musíme dál usilovat o to, aby se do vzduchu nevypouštělo mnoho SOx a NOx a podobně, ale podvod s CO2 už je snad za námi.
05. 05. 2010 | 09:59

Vosavbotě napsal(a):

Ono to bude něco ve smyslu "Košile bližší než kabát" nebo "teď máme jiné starosti než nějaké klima". Ani slovíčko o tom, že klimatická změna bude probíhat, ať se s ní budeme snažit bojovat sebevíce, ani písmenko o tom, že se prostě musíme nějak připravit na nevyhnutelné.

Je z toho vidět snaha natlouci voliči do hlavy, aby myslel jen na čtři roky dopředu stejně jako politické strany.

Říká se, že největší ignoranti této problematiky jsou Rusové, kteří si říkají, že bude jen dobře, když budou mít na Sibiři trošku tepleji. Patrně bude, do té doby, než tam rozmrzne permafrost.
05. 05. 2010 | 10:16

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, co již zde opakuji pár let, že zelené vnímám jako stranu, která cílevědomě rozbíjí dopravní, energetickou, potravinovou a obrannou situaci tohoto státu - zakázat auta, topit hnojem a okamžitě vyhlásit válku Americe - úžasný program. Destabilizovat, destabilizovat, destabilizovat a kdo to platí ten jejich internacionalismus. Družit se prostě musí nadnárodně, protože v jednotlivých zemích jsou už profláknutí a k smíchu.No a ve sjednocené evropě mají přece ty své spravedlivé jožky a jiné rudé kónbandity, pohrobky rudých brigád. Panelákoví mičurinci. Navíc brčálníci zneužívají zelenou, a většina z nich nerozezná jedli od smrku, a
že o tom něco taky vím: http://wbgarden.com/nove/ei...
Jinak jedna malá islandská ejakula drobet zafuní a veškeré dívčí sny rozmanitých klimatčíků jsou rou rázem na lopatičkách. To by ani taky nevadilo, ale ty prašulky, které jsme zbytečně nastrkali do těch jejich hokejek, šly určitě použít jinak.
Jak by to taky mohlo dopadnout, kdybychom brčálníkům dali opravdu zelenou: http://zpravy.idnes.cz/za-d...
Veselé krizování and happy new fear...
http://www.xoxma.lv/uploads...
05. 05. 2010 | 10:38

kolega Fyzik napsal(a):

Pane doktore, a nema nekdo v programu ukonceni boje proti klimatu, rozpusteni vsech klimatickych ministru, konzultantu, uredniku, poradcu a ostatnich zelenych tunelu na danove penize?

Kdyz nemame penize a musime si pujcovat, je to dobry zpusob jak usetrit, ne?

Pripadne najit i nekoho, kdo se ozve, ukaze cisarovy nove saty a zacne i boj proti skudcum prosazujicim skodliva biopaliva (dnes uz u dle Bruselu) a jine dotacne podvodne lumparny ve jmenu boje proti klimatu?

Ja bych mu asi dal svuj hlas.
05. 05. 2010 | 11:09

Veterán napsal(a):

Když se tak zajímáte o globální oteplování, jistě znáte následující článek.
http://www.scinet.cz/zprava...

Zpráva Mezivládního klimatického panelu: 5600 nevědeckých citací, strach, katastrofy a politické motivy. Indie z Panelu vystoupila
05. 05. 2010 | 11:46

buldatra napsal(a):

Papír snese všecko a když takový papír někdo, jako například politik, popíše volebními sliby a programy, nikoho tím nezarmoutí.
Na tom papíře může být psáno cokoliv třeba i o boji proti oteplování klimatu (pakliže není ono oteplování přirozeným přírodním dějem, proti kterému se bojovat prostě nedá), což je normální, protože politik neustále za něco bojuje, že.

Ač by bojovat vlastně neměl, protože politik je tu z toho důvodu, že má hledat tu nejlepší cestu k prosperitě všech. Má myslet, hovořit, spolupracovat, sjednocovat a makat a makat ve prospěch svých živitelů.

V tom boji, který politik vede, vítězí kupodivu vždy jen jeho peněženka.

Politikův boj vždy a za všech okolností platí volič (čtenář toho papíru, zvaného volební program), to mějme neustále na mysli. Pamatujme si to. A ten, jemuž paměť neslouží a zdá se, že v tomto národě je to drtivá většina, nechť to zapíše sobě za uši.

Přičemž, boj proti klimatickým změnám lze přirovnat ke studené válce. Nestřílí se, páč není po kom, vymýšlí se spousta důvodů proč bojovat a proti komu bojovat Zbraní hromadného ničení zdá se být v této válce hokejkový graf.
Proti větru, dešti, kysličníku a slunci a podobně to dost dobře nejde, bojuje se proto proti člověku obecnému, tedy proti nečesané nemyté veřejnosti, která současně ten boj platí a která, protože existuje a žije podle nějakých pravidel, na něž má zanedbatelný vliv, otepluje atmosféru měrou neskutečnou, dští zlý kysličník do prostoru, sviní sobě životní prostředí atd.
Proč tak veřejnost činí. Je snad blbá?
Hlavní důvod, proč tak činí, bude v tom, že je nucena vydělávat mrzký peníz, by dopřála si žíru, střechy nad hlavou a života různé slasti a hlavně zaplatila daň a poplatek, ze kterého žijí ti, kteří určují pravidla, jak se žít má a žije. To jsou ti, co píší ty programy a jsme zas na začátku.

O změně systematické, vedoucí k jinému životnímu stylu a způsobu, jinému způsobu existence homo sapiens sapiens na této planetě, se nikdo nikdy z volebního programu jakékoliv partaje ještě nedočetl. I když by to jistě bylo zajímavé čtení. I pro klimatologa.
05. 05. 2010 | 11:56

Al Jouda napsal(a):

Klimatická změna určitě přijde, až do naší Země narazí nějaká větší planetka.
05. 05. 2010 | 13:55

Hanka napsal(a):

Martin, svatá prostoto, klimatické změny probíhají na naší planetě, co vznikla a budou probíhat až my nebudem ;-)
05. 05. 2010 | 14:21

Vojta N. napsal(a):

Já bych jen autorovi doporučil, aby si ten průzkum STEMu opravdu přečetl a našel by tam šest stran, které by pronikly do sněmovny ...
05. 05. 2010 | 16:45

Vojta N. napsal(a):

http://www.stem.cz/clanek/1937 ... to je ten průzkum STEMu
05. 05. 2010 | 16:50

Radim Tolasz napsal(a):

kovar@gib.cz: Proč by se měly strany zabývat klimatickou změnou? Protože má široké souvislosti - peníze vynaložené nebo ušetřené, změny v krajině, na které je nutné reagovat, o kterých je nutno vědět, s tím související bezpečnost občanů a jistě mnoho dalších souvislostí. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že nejsme izolovaní v české kotlině a moravských úvalech - s klimatickou změnou souvisí i zahraniční politika, výzkum na mezinárodní úrovni a připravenost přijímat nebo odmítat doporučení (a nařízení) shora (v tomto případě z "Evropy"). Ještě si myslíte, že je to nezajímavé a nedůležité téma?
05. 05. 2010 | 17:36

Radim Tolasz napsal(a):

Vojta N: Vycházel jsem z preferencí, kde má KDU 4,9%, nikoliv z mandátů získaných stranami po využití d’Hondtovy metodiky.
05. 05. 2010 | 17:43

Skeptik napsal(a):

Pane Tolaszi, když už se na tomto blogu považujete za "vyváženého", tak jste mohl okomentovat i jiné věci. Třeba jakým způsobem IPCC "oteplila" rok 1998. Prozradily nám to maily z Climategate. http://climateaudit.org/201... "The worry is that we have inserted this late with no refereeing and no justification in the text."
Nebo jak se i vedoucí té "nezávislé" Oxburghovy komise podivoval. http://www.timesonline.co.u... "I said undoubtedly people will point at this and their answer was, after they consulted, that I was the best person to do it."
Hlavně byste ale mohl okomentovat tento vynikající článek. http://www.scinet.cz/zprava...
05. 05. 2010 | 18:46

Tydýt napsal(a):

Klimatická změna, již tedy nikoli globální oteplování. Až se ukáže, že se třeba nic mimořádně nemění, nastane fáze alarmismu proti škodlivé stagnaci světového klimatu. Bububu. Bu.
05. 05. 2010 | 20:46

Radim Tolasz napsal(a):

Tydýt: A co tak globální klimatická změna, tydýte?
05. 05. 2010 | 22:36

Radim Tolasz napsal(a):

Skeptik aasi i klimaskeptik: Já už jsem k problému climategate svoje řekl a nepotřebuji na tom nic měnit:

http://blog.aktualne.centru...

http://blog.aktualne.centru...

http://blog.aktualne.centru...

http://blog.aktualne.centru...

Já opravdu nemám čas reagovat ne všechny bludy, které se na internetu vyskytnou. Článek na scinetu je jednostranné shrnutí událostí za posledních cca 6 měsíců kolem IPCC. Vrcholem objektivity a vyváženosti je další článek na scinetu:

http://www.scinet.cz/chladn...

který je ukázkou neuvěřitelné statisticko-klimatologicko-politické práce, kterou nemůžu zatím rozdýchat. Je to takový nesmysl, že na něj snad ani nelze reagovat. Bohužel.
05. 05. 2010 | 22:46

Tydýt napsal(a):

Globální klimatická změna? To by šlo, to je prímovní :)

S těmi "všemi bludy" bych byl opatrný, ale je jasné, že diskutovat s náboženským fanatikem není snadné. Bez urážky :)

IPCC tedy s daty nemanipuluje, data, s nimiž nakládá, jsou dohledatelná a seriozní, stejně jako metody, podle nichž je s nimi nakládáno. Stanic je příliš mnoho a omezování jejich počtu je racionální, a hokejkový graf je "alarmující", jinými slovy možná ne globální oteplování, ale globální klimatické změny jsou zřetelné a nepopiratelné, a je třeba omezit vypouštění zhoubného CO2. Tak nějak je to v pořádku?

Kdo pochybuje, hlásá bludy. Upalovat ho nebudeme, to produkuje CO2, ale budeme se na něj tvářit, že je úplně prostoduchý a naivní a nevěří vědcům, jejichž korespondence byla "vytržena z kontextu" a vlastně o nic nešlo. Kdo by si to taky pamatoval, že.

Možná by si z takových klimatologů mohli vzít příklad třeba entomologové. Ostatně, toto je planeta hmyzu, že. Bububu. Taky chtějí být jistě důležití a zachránit svět. Nebo nechtějí? Možná potřebují jen nějakého strojního inženýra, který by jim to domyslel.

Chápu ale. To jsou jen povrchní bludy. Vy, experti, víte své, a e-mailům klimatologů z IPCC rozumíte ještě lépe než my klimatu :) Nebo je to obráceně?
06. 05. 2010 | 00:16

Lena napsal(a):

Tydýte,

nemohl byste se radši zaměřit na globální klimakterické změny? Měl byste klid od náboženských fanatiků a třeba by to byl pro Vás uchopitelnější problém.
06. 05. 2010 | 08:57

Tydýt napsal(a):

Děkuji, Leno, klimakterické změny mě nezajímají, netýkají se mě, nepotřebuji je řešit a nikdo mi je nevnucuje. Samozřejmě, stát se může mnohé, takže nevylučuji, že mi je někdo vnucovat začne.

Uchopil jsem problém za špatný konec? Je tedy třeba snižovat emise škodlivého CO2, protože prokazatelně přispívá k oteplování koule, je to tak, Leno? Věříte tomu?
06. 05. 2010 | 10:22

Skeptik napsal(a):

Pro Radima Tolasze: 1. Já jsem Vaše reakce na Climategate četl.
2. Nijak jste nezareagoval na to, jakým způsobem IPCC "oteplil" rok 1998. A jak taky. Maily z Climategate mluví jasně: "The worry is that we have inserted this late with no refereeing and no justification in the text." Když nezareagoval, tak asi souhlasíte s McIntyrovou analýzou. Kdybyste to mohl vyvrátit, tak byste to udělal.
3. Nijak jste nezareagoval na vyjádření šéfa té "nezávislé" komise.
4. "Článek na scinetu je jednostranné shrnutí událostí za posledních cca 6 měsíců kolem IPCC." To je ubohý útok ad hominem, argument žádný. Znovu, kdybyste to mohl vyvrátit, tak byste to udělal. To ještě doplňujete termíny "bludy" a odkazem na článek, na který jsem však já neodkazoval.
5. Sečteno podtrženo, považujete se za "vyváženého", ale na kritiku IPCC reagujete jenom nadávkami, stejně jako Váš kolega Metelka. "Vrcholem Vaší objektivity a vyváženosti" je neinformování o chybách IPCC ale zároveň informování o "nezávislých" komisích.
06. 05. 2010 | 11:03

Skeptik napsal(a):

Pro Tydýta: Buďte v klidu. Někteří lidé "opravdu nemají čas reagovat ne všechny bludy, které se na internetu vyskytnou" (např. na analýzu geologa McIntyra), ale zároveň mají spoustu času na internetovou četbu velice hodnotných politických dokumentů.
06. 05. 2010 | 12:30

Tydýt napsal(a):

Jistě, protože je třeba volit stranu, která slíbí co nejrazantnější omezení vypouštění za účelem snížení oteplování. Tedy... vlastně, prodej odpustků, zařídit finanční proud, ze kterého přirozeně pokape.

Ta strana to pak totiž svými poslanci v české PSP zajistí, protože to je rozumné. Nebo spíš o to ani tak nejde, protože tyhle věci spolehlivě zařídí soudruzi na úplně jiné úrovni. Prostě jen tu a tam udělat bubububu, protože tohle fakt není žádná sranda. Ó, jaká hrůza, naše strany jsou laxní v celosvětovém burcování. Naštěstí máme klimatology, novou společenskou avantgardu, kněží a biskupy.
06. 05. 2010 | 14:22

Lena napsal(a):

Tydýte,

"klimakterické změny mě nezajímají, netýkají se mě, nepotřebuji je řešit a nikdo mi je nevnucuje"
Vážně? Vy žijete v čistě mužské společnosti? Kde to je? Já tam chci taky!!!

Otázka je, které kouli emise CO2 zvyšuje teplotu. Jestli kouli zemské nebo té, co mají lidi na krku. Vždy jsem si myslela, že zemské ano, lidské ne. Ale vzhledem k vyjádřením antioteplovačů se mi to začíná jevit opačně.
06. 05. 2010 | 15:18

Tydýt napsal(a):

:))

Leno, s Vámi je radost debatovat. Kdybych žil v čistě mužské společnost, vás bychom tam jistě nevzali, i kdybyste chtěla sebevíce. Myslím, že tím můžeme téma globálních klimakterických změn uzavřít, co myslíte.

Vždy jste si myslela, že zemské kouli emise CO2 zvyšují teplotu. A proč jste si to vždy myslela a kdy jste tomu uvěřila?

Nevím, jsem-li antioteplovač, ale pokud jsem, jste vy oteplovačkou? :) to je takové jemňoučké, něžňoučké. Může emise CO2 někomu zvýšit teplotu hlavy? No pokud se vám to tak začíná jevit, pak je mnohé jasnější ;)
06. 05. 2010 | 15:24

Franta napsal(a):

Pro Skeptika: On pan Tolasz posledni dobou vice do politiky. Vse vi vse zna. A s tou aroganci plne souhlasim. A to se tu kroti.
06. 05. 2010 | 17:29

Ivan Nový napsal(a):

Globální oteplování je politický buzzword. A taky velký finanční podvod.
10. 05. 2010 | 13:41

hovorka11 napsal(a):

Ivan Nový:
Globální oteplování je fakt, který pokračuje, bez ohledu na podvodníky na jedné či druhé straně. Pochybuji, že sopka zasáhne klimatické změny více než průmysl Číny. Ať se udělá cokoliv, tak se toho chytne část podvodníků. Proto by jste měl vědět toto: http://www.ekolist.cz/zprav...
Jestli prachové částice v ovzduší nás zachraňují před oteplovacími vlivy skleníkových plynů, tak pan Klaus se svou demagogií a populismem může dokázat, že čím více prachu, tím lépe. Potom je lepší odstranit katalyzátory, filtry z elektráren a podobně. Nesmyslům se meze nekladou že, vždyť člověk má vliv zanedbytelný, jak se dalo zažívat na severu Čech.
Alarmismus v tomto případě považuji za zcela nutný...
10. 05. 2010 | 15:16

Rokurota_Makabe napsal(a):

Jasně. Všichni přece ví, že Tolasz a Pretel jsou ve skutečnosti placení Greenpeace. Jejich nedávná kritika ekologistů kvůli Prunéřvu a Mikronésii je jen kouřovou clonou pro zmatení hloupé veřejnosti...
Naopak, bezvýjimky všichni klimaskeptici, jak známo, bojují proti alarmistickým silám zla z pouhého přesvěčení a lásky k pravdě. Ropné korporace, v českém konntextu zejména ruský Lukoil, s tím nemají vůbec, ale vůbec nic společného... :)
10. 05. 2010 | 16:29

errata napsal(a):

O klima se prece staraji televizni rosnicky
10. 05. 2010 | 19:06

errata napsal(a):

tydyt Jestli klimaticke zmeny nenastanou, bude to pouze dukaz, ze protiopatreni byla uspesna. Klimaskeptici prohraji at zmeny nastanou nebo nenastanou. Kromne toho se stava miliony pripadu, jako ze se nekomu neurodi rajcata, nekde se rozmnozi nejake zivocisne druhy, nebo naopak. Kazdy zodpovedny clovek, jemuz lezi osud prirody na srdci dobre vi, ze pricinou jsou klimaticke zmeny.
10. 05. 2010 | 19:18

bigjirka napsal(a):

Dneska ráno jsem si zase říkal: zaslaný globální oteplování. Pak jsem jel kolem hnusných smradlavých lánů řepky a zase jsem pochválil jejich výtěžnost 0,9l sračky za 1l dobré nafty. No, nekup to! Fofrník prý nevyrobí za svůj život tolik energie, co by stačilo na jeho výrobu. No, nevadí, alespoň zabíjí blbý ptáky. I nfrazvuk bude určitě dobrej na stoličku! Pak ještě odletují kusy ledu a při troše štěstí zasáhnou nějakého dummkopfa. Někdy je dokonce ta klika, že to spadne celé a pojišťovna to zapláče. Nekup to! nechce se mi už pokračovat o fotovoltaice, připadalo by mi to čím dál furt stejný. Je zajímavý, že úspory a reálné projektíky (teplá užitková voda, čerpání vody kravám do žlabu..) zdaleka takovou podporu nemají. Asi to bude tím, že nepřivádějí výstup penězovodu do kapsy lobbistů.
10. 05. 2010 | 21:20

hovorka11 napsal(a):

bigirka:
taky vidím ty nesmyly. Nejvíc mě ale dopaluje, že nás reprezentuje člověk, který napádáním těchto nesmyslů který vidí snad každý, chytře překrucuje a spojuje to s napadáním "ekobolševiků, oteplistů, darwinistů a uplacených vědců, jako původců tohoto stavu. Přitom lobbysmus a zákulisí mu zajistilo kariéru...
11. 05. 2010 | 10:29

hovorka11 napsal(a):

Ještě doplním:
Fotovoltaika má zcela jistě velkou budoucnost teprve před sebou, ale ne na zemědělské půdě a s "českými dotacemi" - lepší s žádnými.
11. 05. 2010 | 10:35

bigjirka napsal(a):

hovorko, kdyby vás už ten Klausohryz pustiti ráčil. Ta nesnesitelná lehkost Klausohryzání :-(

Fotovoltaika má možná budoucnost, až vizvýše návratnost a až bude k disposici účinné jímání energie. Pokud se bude jezdit na vodík, třeba výroba vodíku. Zdroj, který vyrábí, když chce, je k ničemu - je to škodič dotovaný. Veškeré dotace jsou od ďábla.
11. 05. 2010 | 14:57

hovorka11 napsal(a):

Vážení, myslíte, že tito vědci byli podplaceni?

http://aktualne.centrum.cz/...

bigjirka:
Bohužel, Klaus s touhle republikou tak hejbá, že Klausohryzání mě ne a ne pustit. Považuji ho za to nejhorší, co tady vůbec je vzhledem k zahraničním aktivitám a zaséváním nenávisti u nás.
11. 05. 2010 | 15:44

Karel Jahn napsal(a):

Spis mi vyhovuji svobodni, zejmena co se tyka biopaliv, dostavby temelina a zamereni na skutecne ciste energie (tj. ne vetrniky, ani neefektivni sol. panely)
11. 05. 2010 | 15:49

Karel Jahn napsal(a):

hovorka11: i kdybych tomu veril, pak to znamena, ze nektere casti sveta budou naopak trvale obyvatelne
11. 05. 2010 | 15:50

hovorka11 napsal(a):

Karel Jahn:
A kdo to obsadí ? Máme na to armádu ? Zcela nepochybně by to byl boj o život.
11. 05. 2010 | 18:03

bigjirka napsal(a):

Dobře, za tři sta let mi můžete dát facku, když to bude pravda. Ohledně obsese z Klause zajděte na psychušku. Klaus může za déšť, za sucho,... je to nuda. Já zas nemusím komunisty a Paroubka, ale necpu to do každý věty. Co se týče klimatu, tak to se jistě mění, měnilo a bude měnit, vlivem slunečního svitu, geo-činností, vlivem flóry a fauny a jistě i vlivem člověka. Na druhé straně má planeta spoustu autoregulačních mechanismů, které činí veškeré přímočaré předpovědi bajkami. To vytí alarmistů ale slouží zcela určitě jedné věci - zájmům lobbistických "podnikatelů", kteří chtějí peníze z našich kapes bez našeho přímého souhlasu. Moderní podnikání bez zákazníka, se strejdou.
11. 05. 2010 | 18:31

Joan napsal(a):

Vážení globální oteplovači,ekopalivovci a vůbec souhrnně EKOMAGOŘI.Jděte se laskavě urychleně léčit a neotravujte už lidem život!
11. 05. 2010 | 22:57

stýv napsal(a):

pánové a dámy . pokud někdo vystuduje jakoukoliv školu životního prostředí ..neznamená to že přírodě rozumí ...studiem chemie a matematiky se o přírodě moc nezjistí !!
11. 05. 2010 | 23:00

Eiji Wolf napsal(a):

Doporučuji vaší ctěné pozornosti následující stránku:
http://www.numberwatch.co.u...

Pro angličtiny neznalé doporučuji blog Karla Drábka: http://kareldrabek.blog.idn...
(mám z něj neurčitý pocit objektivity...)
11. 05. 2010 | 23:56

VeBox napsal(a):

A kde jsou ZELENÍ?! Ti jako jediní se opravdu koncepčně těmto věcem věnují. Nerozumím tomu, proč jste je do své analýzy nezahrnul taky.
12. 05. 2010 | 00:17

Amigo napsal(a):

Nezahrnout Zelené je opravdu trapné. On je ale celý text trochu horkou jehlou šitý. NIC MOC.
12. 05. 2010 | 00:23

Miloš Rechtorovič napsal(a):

Nepřipadá vám, že hranice 5% pro vstupu do PS postihly i média? A hned na to i ty další. Neměl by už někdo řádně poukázat na nesmyslnost oné hranice v předvolebním boji? Jde přece o předvolební boj a strany které mají pod 5% usilují o dosažení oné 5% hranice. Ptám se jak? Jak, když i média si vzala za bernou minci stejnou hranici pro předvolební průzkum! Absurdistán se vším všudy je ta naše vlast! A jestli nějaká hranice být má, tak proč ne právě ona 3% ?!
12. 05. 2010 | 00:30

Alibernet napsal(a):

Vy se prostě, pane autore, nemůžete smířit s tím, že GO je celé podvod. Za normálních okolností byste tu ani totiž neměl blog, protože klimatologie je věda naprosto okrajová. Podvod byl dokázán, prosím, přečtěte si všechny e-maily, co byly zveřejněny, je jich dost, vím. Případně sem dejte nějaký odkaz na Vaši práci, ať se dozvíme, co píšete Vy a Z JAKÝCH ZDROJŮ vycházíte.
12. 05. 2010 | 00:33

Ara napsal(a):

Panebože, zase ten zákeřný spamer vehicle, který se všude snaží protlačit viry. Co je to za hovado? Pane Stejskale, nešlo by ho automaticky odblokovat? Ne každý má kvalitní antivirové programy, s kterými se dá takovým zmetkům čelit. :-(
12. 05. 2010 | 06:59

l.aragorn@centrum.cz napsal(a):

Tak, když už mě zase ten "vehicle" tak namích, tak tu chvilku zůstanu. Na začátek diskuse se mi už nechce, takže že by od konce? ;-7

Alibernet:
Go je "celé podvod"? :-o
Tož to mi je ale odhalení ;-)
A jak na to pán asi přišel? Neprozradí? ;)
Aha, "podvod byl dokázán"...
hm, a zřejmě byl "dokázán" jakýmisi e-maily... 8-]
Tož to je fakt pokrok, poprvé co vidím dokazování přes e-maily, jeden aby se furt učil ;-)
Škoda že nelze vidět ani jediný, ale třeba mi nějaký dobrák taky takový e-mail pošle :-))
12. 05. 2010 | 07:27

Ara napsal(a):

Miloš Rechtorovič:
Pětiprocentní limit se mi zdá taky poněkud tvrdý, nezdá se mi moc demokratické, když statisíce lidí nebude mít kvůli tomu v parlamentu žádného zástupce.
Ale taková si holt páni nastavili pravidla. Aby se moc nemuseli o ta korýtka dělit ;o)
Ps. Podstatně spravedlivější by byla hranice jednoprocentní, čímž by získalo možnost zastoupení i méně než sto tisíc voličů. Ale to by zas vedlo k nepřehlednému množství různých pofiderních parlamentních stran a k ještě většímu zmatku ve sněmovně. Takže "babo raď" :-7
12. 05. 2010 | 07:42

Ara napsal(a):

VeBox a Amigo:
Možná nejsou zelení zahrnuti do výčtu proto, že jejich šance na znovuobsazení parlamentních křesel jsou v této chvíli hodně nízké. :-7
12. 05. 2010 | 07:49

Ara napsal(a):

Eiji Wolf:
Dík za ty odkazy. Sice ten anglický s tím českým nejsou zřejmě obsahově moc souměřitelné (spojuje je asi jen to GO), ale pokecat se k tomu dá.
Nyní už ale musím bohužel letět, takže k tomu něco víc až večer.
Zatím čus!
12. 05. 2010 | 08:04

hovorka11 napsal(a):

bigirka:
Asi jste nepochopil, že politici reprezentují část spektra, ale prezident celou společnost a ještě v zahraničí. Jestli jste si nevšiml, tak se držím faktů a není za tím demagogie že Klaus může za sucho nebo déšť.
12. 05. 2010 | 09:10

bigjirka napsal(a):

Já jsem pochopil, ale vy jste nepochopil. Navštivte lékaře, dle mé laické diagnosy vlastníte OCD (Obsessive compulsive disorder). Vy prostě nechápete, že tak jako vy presidenta hodnotíte špatně, tak jiní ho hodnotí dobře a že tak tomu je i v cizině. A já jsem s jeho representací spokojen. První krůčky v léčbě můžete udělat, když zkusíte "Já nejsem s presidentem spokojen, protože..." na místo objektivisujícího "Klause je...". Pokud to nejste schopen zvládnout, přeji vám málo utaženou svěrací kazajku.
12. 05. 2010 | 15:17

hovorka11 napsal(a):

bigirka:
Nechci mít za prezidenta lháře, mám ty nepravdy jmenovat? To je to pro Vás tak těžké pochopit, že jsou i lidi, kteří na to upozorňují? O co Vám jde? Problém se zvládnutím faktů máte Vy, ale k lékaři nechoďte, to by bylo marné...
12. 05. 2010 | 15:43

Lida napsal(a):

Také jsem zklamaná z toho, jak malý prostor politické strany věnují problematice klimatických změn ve svých volebních programech. Nejvýrazněji tuto hrozbu reflekuje z českého pohledu poměrně obskurní politická strana Moravané. Zajímavé je, že se Moravané otázkami klimatických změn zabývají hned v úvodních pasážích svého programu. ( http://www.volebni-programy... ). Zdá se, že Morava začína Čechy opět převyšovat.
12. 05. 2010 | 17:04

SamotK napsal(a):

Proč by se strany měly ve svém programu zabývat takovýým již dávno vyvráceným nesmyslem, jakým je tzv. globální oteplování? To, že jde o manipulaci firem svázaných s IPCC musí být dnes už jasné úplně každému, kdo alespoň trochu odolává mediální masáži a uvažuje nad fakty. Podvody IPCC by už vydaly na samostanou knihu. Ostatně, i politici na západě už spíš přemýšlí, jak ještě kravku veřejných financí v souvislosti s fámou GO podojit a pak ryckle vycouvat. Hrozí totiž zřejmě mnohem horší věc, globální ochlazení. Stačí se podívat na průběh teplot za posledních 10 let.
12. 05. 2010 | 17:56

hovorka11 napsal(a):

SamotK:
Můžete snižující se teploty teplot za deset let prokázat podklady ?
12. 05. 2010 | 18:43

bigjirka napsal(a):

Hovorko, vy jste zcela ztracený případ. Přeji vám tu málo utaženou kazajku. Ale moc se nemrskejte, ať si neublížíte.
12. 05. 2010 | 18:47

radimtolasz napsal(a):

Alibernet: Přidal jsem odkaz do svého profilu zde vpravo nahoře.
12. 05. 2010 | 23:02

Starý napsal(a):

Možná nejsou politici a voliči tak hloupí,jak by si alarmisté přáli.
Bohužel nakonec nás do zelených nesmyslů natlačí Brusel.
Pokud nás včas nezachrání Evropský hospodářský bankrot, který přivede k rozumu většinu ekoblouznivců.
13. 05. 2010 | 00:05

hovorka11 napsal(a):

Starý:
Možná, že někteří lidé pochopí k čemu to ekoblouznění (např. u nás s elektřinou za 13kč slouží).
Je to jednoduché: penězům, stejně jako nynější móda "ochlazování" od roku 2009.
Má to za důsledky, že vědci jsou přeřváváni "moudrými", kteří jediný vědí, jak to je přesně je, (kdo je u nás největší řvoun ví asi každý).
Domnívám se, že biopaliva s řepkou jsou neefektivní, v tom se asi shodneme a potom je nutné proti tomu bojovat i v EU.
Alarmismus proti ničení ovzduší, moře a půdy je však velmi nutný.
Díky za změny ke kterým jsme byli donuceni právě EU. Mezinárodní korporace s ropou potřebují rozbourat jakýkoliv konsensus na alternativní zdroje a to je taky pravda.
Zjednodušování nikam nevede, je však velmi pohodlné.
Jestli v Austrálii měli rekordní vedra, tak se dá usuzovat, že i na okolních moře vedro působilo a mohlo se dostat do hlubších vod, které nejsou tak monitorována. Považuji za srandovní uvažovat o globálním ochlazování a oteplování pohledem z okna jestli sněží v listopadu nebo ne, takoví hlupáci snad nejsme.
13. 05. 2010 | 07:45

hovorka11 napsal(a):

Starý:
Ještě stojí za to si přečíst, jak to chodí v praxi s ropnými společnostmi:
http://www.novinky.cz/zahra...
13. 05. 2010 | 07:58

Skeptik napsal(a):

Pro hovorku: Samozřejmě, že nikomu se nelíbí ničení životního prostředí. Jenomže redukce skleníkových plynů nijak nesouvisí se znečištěním životního prostředí. Skleníkové plyny žádné znečištění nejsou.

Obnovitelné zdroje by se prosadili i bez nesmyslných dotací, které vedou k podvodům. To se podívejte, jak ve Španělsku vyrábí solární elektřinu i v noci. http://www.businessweek.com...
To je však jen špička ledovce. Trh s povolenkami v EU je prosáklý podvody všeho druhu, do kterých jsou zapojeni i pracovníci Deutsche Bank nebo RWE. http://euobserver.com/22/29996 a taky tady http://www.europol.europa.e...

A co se týče ropných společností, jste úplně mimo. Za prvé, ropné společnosti na těch nehodách ztrácí miliardy dolarů. Skutečně si myslíte, že se jim to líbí? Za druhé, ropné společnosti a jiné nadnárodní giganty aktivně podporují obchodování s emisními povolenkami a nejrůznější zelené spolky. Nevěříte? Tak pro začátek si přečtěte toto. http://neviditelnypes.lidov...
Dále se podívejte na to, kdo je členem CCX - Chicagské klimatické burzy. Najdete tam nadnárodní giganty DuPont, IBM, General Electrics, Motorolu, Manitoba Hydro, atd.
Dále se podívejte sem http://www.us-cap.org/ To je severoamerická organizace, která podporuje snížení emisí skleníkových plynů a obchodování s emisními kredity. Najdete tam Shell!!, ropný gigant Rio Tinto!!, dále třeba Ford Motor, Pepsi nebo Siemens. A co se týče nenáviděného Exxonu, tak žasněte nad tímto. http://online.wsj.com/artic... Šéf Exxonu aktivně podporuje zavedení daně z emisí skleníkových plynů!!!
13. 05. 2010 | 14:53

Lena napsal(a):

Lido,

nevím, jak jinde na Moravě, nemůžu samozřejmě paušalizovat, ale na jižní Moravě byl vždycky nedostatek vody. U nás ve vsi například voda mizí. Soused už loni vyhodil čerpadlo ze studny, zdálo se mu zbytečné stále čerpat jen bahno.

Možná takové úkazy souvisí s oním volebním programem.
13. 05. 2010 | 17:42

Lena napsal(a):

Ještě bych doplnila k výše řečenému, že součástí přírody jsou i zvířata a tudíž je třeba se zabývat i jejich ochranou, i přesto, že někteří z nás dobře vědí, že živočišných druhů nejen ubývá, ale taky přibývá :-).

Přikládám tiskovou zprávu, která se zabývá tím, jak se která strana k ochraně zvířat staví.
Jednoznačnými jedničkami z tohoto pohledu jsou zelení.
http://www.protisrsti.cz/do...
Zdroj: http://www.svobodazvirat.cz, oddíl Média, kolonka Pro novináře.
13. 05. 2010 | 17:49

hovorka11 napsal(a):

Skeptik:
Za znečištění se dá považovat nejenom částice prachu, ale i plyny v koncentraci, která zhoršuje možnost přežití živých organizmů a je způsobena činností člověka. O skleníkových plynech nemluvím proto, že je to dost zprofanovaný název, pod kterým si představuje jeden páru, druhý CO2, třetí metan a pod.
"Obnovitelné zdroje by se prosadili i bez nesmyslných dotací, které vedou k podvodům."
---------
S tím souhlasím až do té míry, že ropné společnosti nemají zájem jít do těchto technologií, pokud je pro ně ropa jednodušší cíl k zisku peněz. Zdraví lidí s tím moc společného nemá. Ropné společnosti budou pracovat na vývoji nových technologií, ale budou je zároveň brzdit v uplatňování. Rozhoduje síla většího zisku a tu mají zatím z ropy.
To, že potřebují vylepšit tvář je medializace jejich snahy se zelenou energií a emisními povolenkami. Jak to funguje si můžete u nás ověřit s ČEZem a poslanci, kteří mu tento dárek dali zadarmo. ČEZ nám pak v zájmu krytí těchto machinací nabízí "zelenou energii", která v drtivé většině byla vyrobena v tepelných elektrárnách.
Bohužel s Shellem jste taky vedle
Přečtěte si posloupnost událostí v Nigérii, kde zavinil i smrt mnoha lidí. Dnes si sype popel na hlavu. Připojil jsem se už dávno k těm lidem, kteří odmítají tankování u Shellu.
http://aktualne.centrum.cz/...
To co píšete, není pro mě žádnou novinkou, ale bohužel si myslím (nechci Vás urazit), že jste dost naivní.
Trh s povolenkami v EU je určitě prosáklý podvody, proti kterým je nutno bojovat, jsem ale přesvědčen, že ho ale ve výnosnosti na obyvatele překonává ČR, proto jsem psal o 13kč/ kWh solární energie. Přesto tvrdím, že solární energie má i u nás budoucnost (osvětlení veřejných prostranství a budov, zastávek, větrání, dobíjení baterií u aut,
nezávislost pasivních domů na napojení k elektrickým rozvodům- řada domů existuje atd. atd.
14. 05. 2010 | 10:45

Skeptik napsal(a):

Pro hovorku: "Bohužel si myslím, že jste dost naivní." Vy jste nejprve nevyvrátil žádné moje tvrzení a poté jste řekl, že jsem naivní. :-)))) Jak jsem vedle s Shellem??? Vždyť vy jste nijak nevyvrátil to, že je členem organizace podporující snížení emisí skleníkových plynů. "Nechci Vás urazit", ale měl byste radši čerpat z jiných zdrojů, než aktuálně.cz.
14. 05. 2010 | 15:02

hovorka11 napsal(a):

Skeptik:
Já to nevyvracím, jsem přesvědčen že máte pravdu, protože tak to funguje. Každý takový gigant se musí snažit o hezkou tvář, aby se tolik nemluvilo o svinstvech které dělá. Ani ČEZ není výjimkou. Např. připlácení tisíc korun za nákup úsporného elektrozboží cca před rokem
(nepřipadá vám to srandovní platit za to, že od nich budete méně odebírat a tím i méně platit)?
Za čas se dovíte, že měli komando, které "vytáhlo" dlužníky z postele v noci a vydíralo ho, místo toho, aby postupovali jak se má- žaloba, soud, exekuce. Kdo z nás by si beztrestně toto mohl dovolit?
Hezký víkend.
14. 05. 2010 | 20:33

Martin napsal(a):

Po climategate žádná změna klimatu ani signifikantní vliv CO2 na změnu teploty neexistuje, blog je irelevantní.
16. 05. 2010 | 12:15

Skeptik napsal(a):

Pro hovorku: Proč trpíte takovým strachem z ČEZu? Budete mu platit více peněz za elektřinu, ano, to je pravda. To je však práce nejrůznějších Bursíků z Bruselu, kteří nařídili vyrábět x procent energie z obnovitelných zdrojů. A to je možné splnit jenom dotacemi a povinným výkupem energie z větrných a jiných elektráren. Zvýšení cen energie je prací zelených politiků, nikoliv ČEZu. Ani ČEZu se to nelíbí, protože tímto povinným výkupem za předraženou elektřinu přichází o peníze. A mimochodem, největším nadnárodním gigantem na světě je - GREENPEACE.
16. 05. 2010 | 13:20

hovorka11 napsal(a):

Skeptik:
Nemáte pravdu, ČEZ je řízen našimi politiky a ne nikým z Bruselu. Dotace na zelenou energii ze solárních elektráren rozhodl náš Energetický regulační úřad. Na to, proč máme tu naši energii tak nesmyslně "předotovanou" se musíte zeptat šéfa úřadu ing. Josefa Fiřta. Zároveň se ho ale zeptejte, proč máme dražší energii z ČEZu než je v řadě daleko vyspělejších států v Evropě s vyššími náklady na mzdy zaměstnanců než u nás. Dosáhli díky tomuhle nesmyslu úrovně zavádění solárních elektráren jako celá Francie. Český Kocourkov nemá obdoby v Evropě. Jestli Vás to zajímá, tak po 13 hod. dnes byl rozhovor na ČT 24 o biopalivech. Zelené jsem dříve volil, zklamali, a volit je nebudu. Ovšem jak se ztrapnil Jakl proti argumentům z agrární komory a argumentům připraveného Bursíka bylo obdivuhodné.
GREENPEACE nesleduji, ale myslím že nevlastní zdroje energie a moji životní úroveň na rozdíl od monopolů moc neovlivní.
http://www.enerfinplus.cz/f...
16. 05. 2010 | 17:14

Skeptik napsal(a):

Pro hovorku: Podíl obnovitelných zdrojů se řídí směrnicemi EU. Zopakuji Vám to ještě jednou - EU rozhodla o tom, že ČR musí vyprodukovat x % obnovitelných zdrojů. A toho lze dosáhnout jenom dotacemi. Nijak jinak. Ten pořad na ČT 24 jsem viděl taky. A jedna zábavná věc - Bursík, Moravec i Veleba křičeli - "je to závazek EU, Klaus to nesmí vetovat, bla bla bla!!!." A co se týče toho, jak se Jakl ztrapnil, Váš názor respektuji, ale mám odlišný názor. http://frantisekmatejka.blo...
17. 05. 2010 | 14:15

hovorka11 napsal(a):

Skeptik:
Asi jste viděl jiný pořad. Jasně vyznělo, že v současné době zemědělci nemají na vybranou, buď nechají zemi ladem, nebo budou budou pěstovat to co umí.
Klaus si zahrál jako vždy na pozdního mudrce. Nejdříve nic a potom řev. Udělá tím problém zemědělcům, když měl jasně říci, že žádný takový zákon nepodepíše daleko dříve Pan Veleba to řekl jasně, že nepodepsání tohoto návrhu znamená ztráty pro zemědělce. Bursík do doložil procenty a odpověď muzikanta Jakla bylo jen blekotání bez jakékoliv faktické informace.

Já žádnou modlu neuznávám, čerpám jen z informací z různých zdrojů a nemůžu se ztotožnit s jakýmkoliv názorem že Václav Klaus něčemu rozumí.
EU nemá zdaleka dost ropných zdrojů a proto hledá řadu cest. Lobbysmus samozřejmě existuje, ale v tomto případě až na druhém místě.
Je jen otázka času, kdy se to srovná. S byrokracií u EU je potřeba bojovat, ale v našem státě je ten stav horší.
--------------------
Zajímavé údaje, které nevím, do jaké míry se dají potvrdit:

Globální teplota za duben)
http://www.ncdc.noaa.gov/oa...
Podle NCDC byl letošní duben rekordní. Nad oceány a globálně byl nejteplejší od roku 1880, odkdy NCDC teploty eviduje. Nad pevninou byl třetí nejteplejší.
Duben nad oceány: +0,57° (dosavadní rekord 1998: +0,56°)
Duben nad pevninou: +1,29° (rekord byl v roce 2007: +1,42°)
Duben globálně: +0,76° (dosavadní rekord 1998: +0,71°)
17. 05. 2010 | 15:06

Skeptik napsal(a):

Pro hovorku: Nikoliv. Zemědělci buď začnou pěstovat to, co chce zákazník, nebo budou lobovat u politiků ať jim přihrají dotace na biopaliva, která jsou výhodná jenom pro úzký kruh zájmových osob (třeba Andrej Babiš). Klaus kritizuje biopaliva dlouhodobě. To, že Vy si jeho argumenty nehledáte, je věc druhá. Třeba namátkou si stačí přečíst tento sborník CEPu http://cepin.cz/cze/kniha.p... Už v té předmluvě v lednu roku 2009 Klaus hovoří jasně:"Myšlenka použít zemědělské produkty k výrobě pohonných hmot je za současných podmínek scestná. Kapitál spotřebovaný v nesmyslných a nenávratných projektech výroby biolihu by mohl být využit v jiných formách, které by byly smysluplnější i výnosnější. Biopaliva nadělají více škody než užitku." Pan Veleba zuřil, samozřejmě. Přijde totiž o miliony, které mohl získat naprosto zadarmo. Absurditu tohoto bursíkovského stylu uvažování již v 19. století objasnil Bastiat ve své legendární Petici výrobců svíček. http://www.libinst.cz/etext...
Co se týče zdrojů je nejlogičtější podporovat jadernou energii a odstranit nejrůznější pokřivení na trhu, o kterých hovořil Ladislav Jakl - se kterým se neutrální Moravec ani nenamáhal rozloučit - a o kterých Vy sám říkáte, že vedou k podvodům. Zdrojů je dost. Počkejme si, která technologie bude nejúspěšnější. Ropu jsme taky nezačali používat díky dotacím.
Co se týče EU, nevím jak jste přišel na to, že byrokracie v ČR je horší. V roce 1999 odstoupila celá komise J. Santera, protože byla celá zkorumpovaná. Již 15 let v kuse není Evropský účetní dvůr spokojen s tokem financí v EU. O podvodech na emisním trhu jsem psal výše. Tady máte další podvody v EU. http://frantisekmatejka.blo...
Co se týče těch údajů. Nic extrémního. To, že se od roku 1880, kdy postupně končila doba ledová, trošku oteplilo, není nic extrémního. A odchylky od normálu neukazují už vůbec nic.
17. 05. 2010 | 17:23

hovorka11 napsal(a):

Skeptik:
Jestli EU zjišťuje korupci ve svých řadách a posílá tam policii, tak to je přesně ten stav, který nám tady schází. Tady se pouze zametá a ztrácí se miliardy bez jakéhokoliv trestu a to je daleko horší. O CEPu a Petru Machovi jsem toho napsal dříve dost i o protekci se společností MERO.
Jinak asi dva odkazy jsem četl již dříve.
Já to vidím i v trošku jiných souvislostech.
Doufám, že když o tom začnete přemýšlet, tak uznáte, že VK je asi největší regulátor u nás.
Jinak souhlasím s Vámi, co se týká energií, počkáme si, co se prosadí. Bursíka moc rád nemám,ale překvapilo mě že na rozdíl od Jakla měl faktická čísla a Jakl ani o nich necekl, to znamená že měl asi faktické vědomosti takřka nulové a to mě velmi vadí.
17. 05. 2010 | 19:39

hovorka11 napsal(a):

Skeptik:
Tady máte další důkaz o prospěchářství a elitářství, které Václav Klaus prosazuje svým nejoblíbenějším, z kterých to "sype" jeho rodině, přes rozpor s jeho zveřejňovnými názory. oblíbeným.http://aktualne.centrum.cz/... Jhttp://domaci.ihned.cz/c1-37563950-sef-cez-martin-roman-zaplati-elitni-gymnazium-v-ostrave
18. 05. 2010 | 12:43

Skeptik napsal(a):

Pro hovorku: "Tady se pouze zametá a ztrácí se miliardy bez jakéhokoliv trestu." Ale vždyť přesně takto to funguje i v té EU! Komisař Kinnock, který byl místopředsedou celé zkorumpované Santerovy komise, byl poté komisařem v další komisi. Opakuji, již 15 let dochází v EU k podvodům za miliardy (euro, nikoliv korun) a potrestán není nikdo. "Jestli EU zjišťuje korupci ve svých řadách a posílá tam policii, tak to je přesně ten stav, který nám tady schází." Ale vždyť už 15 let nikoho netrestají. Kdyby byla EU soukromá firma, tak jsou její vedoucí již dávno za mřížemi. V současné Komisi, která má jako jediný subjekt v celé EU pravomoc na vytváření zákonů, je minimálně 10 komunistů. http://www.reformy.cz/zprav...
O korupci v EU toho bylo napsáno mnoho. Pro začátek si myslím, že tohle je dobré shrnutí. http://www.reformy.cz/zprav...
18. 05. 2010 | 13:43

hovorka11 napsal(a):

Skeptik:
Ano, myslím, že to tak funguje, vyšetří a tvrdý trest nepřijde. Vidím to tak, že na to právě ukazují právem ti naši politici, kteří potřebují odvést pozornost od svých kauz, proto vytvářejí obraz EU ještě horší než je, s tím se pohřbí všechno pozitivní - nápravu u nás i v EU. Na deklarovanou "svobodu, samostatnost a nezávislost" doplatí nejvíce nejmenší státy, protože rozhoduje síla a moc. Být ve společenství EU považuji za výhru s velmi tvrdou kritikou toho co píšete, ale ne rozbourání, které nás bude stát skutečnou svobodu jednotlivce, pohybu v Evropě, jednotného trhu.
Rozbíjení je v zájmu politiků, ne občanů.
Už jsem měl tu čest jednat s úřady EU- zcela otevřeně a tvrdě jsem je kritizoval a domáhal se nápravy -za dlouho, ale stalo se. U nás nemožné. Skuste jim napsat, určitě Vás nepostihnou. Nebo tam mám psát zas já ?
V současnosti ale vidím to nejhorší kousek od sebe.
18. 05. 2010 | 14:43

Jaclyn34CHANDLER napsal(a):

freelance writer
27. 02. 2012 | 19:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy