České řešení: zběsilá nepřipravená akce po jedenácti letech ticha

11. 03. 2012 | 11:43
Přečteno 10833 krát
Tento týden jsem se dočetl v novinách, že „pacient má nově právo sepsat takzvanou „living will“, tedy dispozici, ve které stanoví, jakého postupu se mají lékaři držet v případě, že třeba nebude schopen komunikovat, že takový dokument musí mít úředně ověřený podpis a bude pak platit pět let a že žádaný postup nesmí vést k ukončení života lékařem.“

Tak vypadá odfláknutá práce, když se autor textu nenamáhal ani zjistit, jak se věci opravdu mají a místo vznešeného „living will“, čemuž při vší úctě polovina čtenářů neporozumí, použít českého výrazu „dříve projevená/předem vyslovená přání“. Ale to je naprostá žabařina ve srovnání s tím, jak tohle téma odfláklo Ministerstvo zdravotnictví. Pojďme si napřed probrat fakta:

V dubnu 1997 byla v Oviedu (Španělsko) otevřena k podpisu Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny známá též pod názvem Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Česká republika ji podepsala v roce 1998 a proces její ratifikace byl zakončen podpisem prezidenta. Ratifikační listiny byly uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy a smlouva u nás vstoupila v platnost 1. října 2001. Je tedy součástí našeho právního řádu a jako mezinárodní smlouva má přednost před českými zákony.

Od 1. října 2001! Po jedenácti letech mlčení, absenci jakékoliv širší diskuse jak mezi lékaři, tak zejména mezi veřejností (nechce se mi už plýtvat vykřičníky). Kromě několika časopiseckých článků z pera našich odborníků na etiku a pár knižních publikací je tu k dispozici prakticky jediná koncizní práce Jaromíra Matějka: Dříve projevená přání pacientů (Galén, 2011), orientovaná spíše než na čtenáře-laika, na čtenáře-lékaře, ani tomu se ale nečte snadno, přestože (nebo právě protože) postihuje komplexnost problematiky. A nedává žádné návody ve stylu „guideliness“, jejichž dodržování poskytuje lékaři pocit bezpečí.

Věcný záměr zákona o zdravotních službách pak uvádí: je třeba respektovat dříve vyslovené přání pacienta ve vztahu k budoucímu
možnému poskytnutí zdravotních služeb, je-li poskytovateli zdravotní služby toto přání známo; dříve vyslovené přání bude muset být učiněno písemně a s úředně ověřeným podpisem; dříve vyslovené přání nelze respektovat, pokud by postupy podle něho vedly k aktivnímu ukončení života pacienta.

Je nad slunce jasné, že ani stokrát ověřené napsané prohlášení zdaleka neřeší problémy, které prakticky vzniknou. Navíc článek 62. zmíněné Úmluvy, který se vyjadřuje k naplňování pacientova prohlášení, uvádí, že toto se má zohlednit, ale nemusí se vždy plnit a lékař se má ujistit, že nastala přesně situace v něm popsaná.

V sociálním, právním a etickém chaosu, kteý vypukne letos symbolicky na Apríla – 1. dubna, se místo smysluplné debaty, která měla několik let předcházet, otevře prostor nejrůznějším samozvaným vykladačům, ideologům, spasitelům a nakonec smečce právníků, pro něž zde pokvete pšenice měrou nevídanou.

Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách 6.3.2012 uvedlo, že umístilo „ve vybraných médiích informační brožuru pro občany, která vysvětluje změny v českém zdravotnictví“ (jejíž výhodou je, že neobsahuje fotografie politiků), ale to je také vše. Když jsem zadal do jejich vyhledávače podrobnější dotaz, dostalo se mi této odpovědi:

Výsledky vyhledávání "dříve projevená přání"
Celkem bylo nalezeno 0 výsledků.
Bylo nalezeno 0 výsledků pro web Občan | Pacient: Bylo nalezeno 0 výsledků pro web Odborník | Zdravotník: Bylo nalezeno 0 výsledků pro web Veřejné zdraví: Bylo nalezeno 0 výsledků pro web Evropská unie | Evropské fondy: Bylo nalezeno 0 výsledků pro web Legislativa: Bylo nalezeno 0 výsledků pro web Portál kvality: Bylo nalezeno 0 výsledků pro web Portál kvality pro odborníky: Bylo nalezeno 0 výsledků pro web kniha bezpečí: Bylo nalezeno 0 výsledků pro web kniha bezpečí odborník.

Aby bylo jasno: jsem PRO institut „dříve projevených přání“ a proto také vím, že je to otázka intimního a věcného diskursu, dialogu, smysluplné komunikace mezi pacientem a jeho lékařem, kterému pacient důvěřuje a který pacienta zná a rozumí mu. A ví o něm víc, než jaké má biochemické výsledky a EKG. Protože medicína není jenom biomedicína zohledňující tělesnost, biologickou podstatu pacienta, ale v takto kritické poloze musí zohlednit jeho psychiku, vztahovost a ať se to komukoliv nezdá, také jeho spiritualitu, což není otázka příslušnosti k nějaké církvi, ale otázka jeho životního smyslu a životního směřování, na jehož konci stojí smrt jako neodvratitelná skutečnost.

Provozuji praxi teprve padesát let, ale i tak si umím představit dilematické situace a rozpaky, nejistoty, konflikty a vleklé spory kolem nich. Dejme tomu, že dialyzovaný pacient prohlásí se všemi potřebnými náležitostmi, že v případě bezvědomí trvajícího déle než deset dnů si nepřeje být dále dialyzován. Pak upadne do bezvědomí vyvolané jinými příčinami, než je rozvrat vnitřního prostředí (jemuž dialýza zabraňuje). Pokračující dialýza je v takovém případě překlenující léčbou, nikoliv nesmyslným oddalováním neodvratného konce. Bude žalovat svého lékaře, když se jedenáctý den probere? Nebo ho budou žalovat pozůstalí, když uposlechne v rozporu se svou zkušeností a svědomím pacientova předem vysloveného přání?

Jiným ukázkovým příkladem je situace popsaná na konci mého minulého blogu, kterou jedna vševědoucí osoba označila za historku z časopisu pro ženy (ke cti jí třeba přiznat, že British Medical Journal není „časopisem pro pány“, že lékařky patří k jeho čtenářkám též).

Ale je tu spousta dalších otázek: co když prohlášení nebude úředně ověřené? má pátrat lékař po existenci takovéhoto dokumentu? jak určí pacient (pět let dopředu) svůj biologický zdravotní stav, který by měl zakládat požadavek těch či oněch úkonů, nebo naopak jejich odkladu? co se má/nemá stát v případě nečekaného vývoje nemoci? jak se mají stavět k prohlášení lékaři, kteří pacienta neznají, v emergentní, akutní situaci? A nespočet dalších, tak jak je život pestrý a život v nemoci ještě méně spočítatelný dopředu.

Institut dříve projevených přání představuje množinu problémů biomedicínských, psychologických, sociálních, vztahových, spirituálních, právních a etických a je naprosto neodpovědné vrhnout jej do praxe, „ať tam dělá, co umí“. Protože s pravděpodobností blížící se jistotě, na samém začátku napáchá víc škod, než užitku. Úřady za naše peníze vytvářejí nejrůznější paskvily, tento by si ale zasloužil zvláštní ocenění.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Nechť trh rozhodne.
Léčit tak dlouho,pokud to je někdo ochoten platit.
11. 03. 2012 | 11:59

Bazzy napsal(a):

skeptický:
příliš vážné téma na ironii ...
11. 03. 2012 | 12:08

Scylla napsal(a):

Kolik ministrů zdravotnictví se vystřídalo za posledních 11 let?
Proč diskusi na toto téma nevyvolala ČLK nebo Purkyňka? Luboš Olejár na to nemá dost fištronu.

Proč ve všech oblastech veřejného života chybějí byť i náznaky KONCEPČNÍCH řešení?
11. 03. 2012 | 12:32

VFISCHER napsal(a):

TOTO JE JEN MALÁ UKÁZKA IDIOCIE STÁTNÍ ADMINISTRATIVY !!

Ve státě, kde se za dvacet let znásobily počty úřadů, kde každé ministerstvo má dva až třikrát víc úředníků než v roce 1993 - ve státě, kde se na kvalifikovaná úřednická místa tahají z kanálu kumpáni politických gangů, dosazovaní ne za účelem kvalifikovaného řízení administrativy ale za účelem rozrkradení státní kasy, v takovém státě není divu, že se děje to, co popisuje autor blogu! Je to jen malá ukázka totálního krachu a neumětelství, které nafouklo státní byrokracii do obřího molochu šmíráků, parazitů a flákačů, jejichž jediným krédem je rozkrádání nepřehledných zmatlaných rozpočtů, fondů a dotací !! To vše zásadně nahrává vládnoucímu gangsterismu lupičské oligarchie, ovládající tento zubožený desetimilonový státeček.
Klasické ukázky zločinného spolčování a rozkrádání rozpočtů v administrativě stání správy potkáme a vidíme na každém kroku, pod pláštíkem rozvoje informačních technologií se kalí a šmelí stamiliony a miliardy, aby si občanstvo mohlo utahovat opasky a ožebračovaní důchodci pochcípali u popelnic a skládek odpadků !!
Tak jsme to dopracovali !!!
11. 03. 2012 | 12:39

skeptický napsal(a):

Bazzy

Ironii? To je současná praxe.Zatím platí pojišťovna.Zatím.

Držet někoho naživu v komatu deset let dává smysl v Americe,kde co je doma se počítá.Nebo při prokazatelném poškození mozku.Když dojdou peníze,dají vám sbohem.

Tam pokud nemáte pojištění,nebo kreditkartu,nebo peníze na dlaň,do špitálu vás prostě nepustí,kdybyste krvácel z tepny.

Pragmatismus,ne ironie.Tady o odpojení rozhodnou příbuzní.
Pokud budete mít životaneschopného potomka,doživotní zeleninu,stát vám v budoucnu nic nedá.
Na vlastní náklady.Tam to neúprosně směřuje.

Důchodci v LDN se po koupání dají pod lajntuchem pod otevřené okno.Sestry obvykle odhadnou,kdy příjde čas.

Pokud může někdo doktory žalovat,nedivím se,že se do toho nehrnou.
11. 03. 2012 | 12:43

Kritik napsal(a):

Nic nového pod sluncem. Slyšel snad někdo, že by úředník vymyslel něco smysluplného?

Ale na druhou stranu, každý by se měl připravit na svou vlastní smrt. Je to přece jediná jistota, která žádného člověka nemine. A možná, že při tomto přemýšlení o svém vlastním konci biologické existence si člověk konečně uvědomí, že smrt nemusí být tečkou, ale čárkou v životní pouti. Že to může být jen přechod z časnosti do věčnosti. Tak jaký zisk plyne z toho, že se s přechodem otálí?

"Smrt je pro mne zisk." Apoštol Pavel.
11. 03. 2012 | 13:02

Skogen napsal(a):

Rozhodne Mia Famiglia. Patřičně anabolizovaný soudcovský stav na základě jistých indicií rozhodne, jaký rozsudek je účelný a podle toho se tu a tam přivře oko a vykrví ten či onen. Z hlediska soudokracie v bezvýznamných případech se ponechá volný průběh. Jinak to nepůjde, zhroucení systému žádoucí není, takže se na to půjde od lesa. Dobrá zpráva - otevře se řada advokátních claimů, vliv se opět bude vysoce cenit a předem projevená přání budou jistě v systému fungovat skvěle, zatímco svobodná právníčka má skvělé perspektivy.
11. 03. 2012 | 13:32

bella ciao napsal(a):

CzechPoint by za drobný polatek měl vydávat (registrované) náramky s pokynem "Nechte mě, kde jsem padnul" nebo "Věnuji své nemrtvé tělo vědě" nebo "Hrajte si, dokud pojišťovna platí".
Z lékaře žádnými právnickými kouzly zodpovědnost sejmout nelze. Důležité je, aby ji sám cítil.
11. 03. 2012 | 13:46

Aleš Vyhnal napsal(a):

Ve skutečnosti je to úplně jinak:

"Why Doctors Die Differently"

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203918304577243321242833962.html
11. 03. 2012 | 14:40

malý čtenář napsal(a):

Aleš Vyhnal
Doktoři mají tu výhodu, že se mohou rozhodovat kvalifikovaně.
To s 8% úspěšností kardiopulmonární resuscitace pro mě bylo velkým překvapením.
Mé rozhodnutí zemřít na zástavu srdce to ale jen posílilo. Když Pámbu dá a doktoři dovolí.
11. 03. 2012 | 14:54

Dagmar napsal(a):

Vážený pane doktore,

ano, tak do dopadá, a bohužel v České republice čím dál častěji, s dobrými úmysly. Sám na začátku svého článku naznačujete, že „living will“ by byla žádoucí instituce, která v současnosti chybí v ČR stejně pacientům jako lékařům. Škoda, že celý článek pak musíte místo chvály, jak je takové opatření v kultivovaném zdravotnictví potřeba a co dobrého přinese, věnovat popisu, jak to zase úředníci zpackali.

Co mne poněkud uklidňuje, je neuvěřitelná schopnost Čechů improvizovat, popřípadě vyhýbat se škodícím nařízením ve stylu - "vlk se nažere a koza zůstane celá". Dovolím si předvídat, že podobně to dopadne i s „living will“. Ale souhlasím s vámi, že je to škoda.
11. 03. 2012 | 15:10

aga napsal(a):

Nějak tomu asi nerozumím. No co, nemůžu být vševědoucí.

Vše se odvíjí od Úmluvy rady Evropy a její ratifikace, není to tedy primárně výmyslem našich úřadů. Pan doktor uvádí, že s institucí Dříve projeveného přání souhlasí. Co je tedy přesně předmětem jeho rozhořčení? Malá osvěta v souvislosti s tímto zákonem? Neexistence nějaké "prováděcí vyhlášky"? Při složitostech, které pan doktor zná ze své padesátileté praxe, bylo by vůbec možné vytvořit něco takového, aniž by to naráželo na objektivní problémy, které pan doktor popisuje? Kdo by měl mít ten nevděčný úkol něco takového vypracovat? Má pan doktor konkrétní návrh, jak se mělo postupovat?

Jaké jsou zkušenosti z ostatních zemí, které ke smlouvě přistoupily?
11. 03. 2012 | 16:48

Radkin Honzák napsal(a):

Ad aga:
Ano, Úmluva byla ratifikována a vstoupila v platnost. Pak se deset let nic nedělo (ačkoliv de iure instituce dříve projeveného přání už PLATILA). Teď se to s humbukem zveřejňuje a spouští, aniž k tomu byla jakákoliv předchozí diskuse, informace, co je a co není možné.

Z Vašeho textu: "Kdo by měl mít ten nevděčný úkol něco takového vypracovat? " plyne, že tam jakési problémy vnímáte také. Vypracovat to mělo pochopitelně Ministerstvo zdravotnictví, od toho je krmíme. Ale zcela se na to vykašlalo.

Pokud máte takové znalosti v medicíně, ve svém zdravotním stavu a v prognóze, že jste s to vypracovat dokument, co se s Vámi má či nemá dít v případě Vaší nemožnosti o sobě odpovědně rozhodovat, závidím Vám tu jistotu.
11. 03. 2012 | 18:30

aga napsal(a):

Pane doktore,

zase volíte zbytečně popuzený tón a kopete do otevřených dveří. Nemám příslušné znalosti, vím, že vy je máte, a proto se ptám. Vnímám zajisté problémy, ale z toho, jak jste nastínil situaci, nevidím žádné rozumné východisko, a ani Vy jste ho myslím nenavrhl. Kdyby to vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví, jistě by to stálo za starou bačkoru, a zase byste to oprávněně kritizoval. Což ovšem stále neřeší situaci mě jako pacouše, který by chtěl dříve či později projevit své přání a mít jistotu, že mu ho zlatá rybka splní. A obávám se, že by to nevyřešila ani seberozsáhlejší odborná diskuze předem, z mnoha subjektivních i objektivních důvodů. Objektivně především proto, že i podle Vašeho krátkého nastínění možných problémů a komplikací to snad ani není řešitelné tak, aby to bylo uspokojivé pro všechny strany a neprůstřelné pro kverulanty, ty subjektivní důvody, proč se ani odborníci většinou nejsou schopni dohodnout, nechám na Vašem posouzení.

Tak nevím, jestli si v tomto případě ředitelé Evropy prostřednictvím Úmluvy zase neukousli až příliš velké sousto, všechno se prostě do zákonů a směrnic asi nevejde, a poslední věci člověka už vůbec ne...
11. 03. 2012 | 18:53

minatomirai napsal(a):

Living will platí od roku 1992 v Kanadě, týká se zdravotního stavu člověka během jeho života, a to pro případy, kdy je prokazatelná diagnóza nevyhnutelné smrti. Tuto závěť si budou tedy lidé pořizovat zřejmě v době, kdy byli diagnostikovaní nevyléčitelnou chorobou a ve své závěti ohledně vlastního zdraví napíší, jakým způsobem chtějí zemřít nebo zda budou volit experimentální léčbu, která jím prodlouží život.
K této závěti je pořízena plná moc, která se udělí někomu, kdo bude jednat v našem zájmu, pokud již nebudeme schopni komunikovat svoje přání. Týká se to pouze zdravotního stavu a ničeho jiného a zdravotnický personál se musí řídit přáním pacienta a neprodlužovat jeho život, pokud je toto stanoveno v jeho living will.
Této závěti se také říká pasivní euthanasie.

Je to v zásadě jednoduché, v Kanadě to funguje již 20 let, nejsou s tím problémy, neznamená to však, že každý člověk v terminálním stádiu choroby si living will pořídí. Tato závěť se může měnit během života a průběhu choroby pacienta.
11. 03. 2012 | 19:36

Dr. Thank U napsal(a):

takypsychiatr

Dobrý večer,

když jste takový nebojácný frajer, můžete zde prosím uvést hodnověrné podklady, podle nichž pan MUDr. Honzák ničil zdraví pacientů chartistů pomocí inzulínových šoků (na rozkaz StB). Nepořeháníte trochu? Nebo v tom hraje roli nějaká osobní zášť? Fakt působíte divně.
12. 03. 2012 | 01:35

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Dr. Thank U:
Děkuji Vám. A pro Vaši informaci dodávám, že tenhle psychopatický (psychotický?) blábol se zde objevuje periodicky jako doklad o limitech možností psychiatrické léčby.
12. 03. 2012 | 08:07

Xaver napsal(a):

P.Honzák napsal:"Tak vypadá odfláknutá práce, když se autor textu nenamáhal ani zjistit, jak se věci opravdu mají"

To nebyl jeden autor. Bylo jich několik z ministerstva zdravotnictví i z jiných ministerstev. A vůbec se nedivím, že se na to vyflákli. Přece za ty mizerné platy při špatných pracovních podmínkách, se nepřetrhnou.
12. 03. 2012 | 08:47

magor napsal(a):

Doktore,

zasraná symetrie, čím více se snažíte konat dobro, tím více zla napácháte. Těžko vysvětlit a těm bruselskejm obzvlášť. Mne prudí víc zákaz edisonek, frkaček pro malé děti, omyvatelné hračky do tří let. Pravda, je div, že generace do které náležím přežila dětství, ale přece jenom, byla pohoda. Zdá se, že úzkostnost zahltila veřejnej prostor natrvalo. Jsme v rukou postiženejch vyrábějící postižené další. Možná něco pro kolegu Hnízdila. Úzkostlivost jako paradigma nové doby. Přes samé práva už sami žádná nemáme, jen ty geometrickou řadou narůstají povinnosti. K zblití. Selskej rozum je evidentně nenávratnou historií.

Nezoufejte, od dob EU je tenhle svinčík prakticky v každé zákonné úpravě. Jen ten nový, občanský je průsak z dob mocnářstí. "Starý a zlý komunistický" nahrazuje plagiát snad z roku 1818! To je pane výhra v loterii.

p.s. Doufám, že jsem v tématu správně. Trošku mi to ujelo.
p.s.s. Ale jen takhle malinko (.)
12. 03. 2012 | 09:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
12. 03. 2012 | 10:00

evix napsal(a):

Pane doktore, píšete, že: teď se to s humbukem zveřejňuje a spouští, aniž k tomu byla jakákoliv předchozí diskuse, informace, co je a co není možné.
Všímáte si, že se posledních asi 10 let už nediskutuje, informací je málo, žádné kulaté stoly, prostě nic? Tak proto je to tu takové, jaké je...
Magore, za to nemůže jen EU, za to si můžeme sami, že už práva máme čím dál menší. Zrovna naši byrokrati jsou horší než ti bruselští, praxi na to mají, dobu před 22 lety....
12. 03. 2012 | 15:28

salome napsal(a):

Pane doktore, prosím pište o všem , co vás napadne.Zvídavě se dovídat na netu moc šance není, Vy jste vyjímka, proto - komu čest, tomu i chvála!
12. 03. 2012 | 20:18

.Ivan Hochmann napsal(a):

Zase jedno další téma: "Odfláknutá práce".

A co jste pane doktore čekal?

Mě už to připadá jako házení hrachu na zeď.
Je přece naprosto jasné,že není-li vůle vyžadovat ODPOVĚDNOST -
nemůže být ani řeč o kvalitě práce,nebo činnosti na jakékoliv úrovni.
Studium na vysokých školách bylo limitováno stranickou příslušností rodičů,finančním potenciálem bohatých rodin v celé socialistické evropě a dalšími negativně vyznějícími faktory v důsledcích pro celou společnost.

Skoro se mi chce říci,že studovaní lidé vystudovali proto aby nemuseli pracovat.Všimněte si jak se hrnou do přebujelé státní správy,jak vyhledávají sociální sítě,zaměstnání kdekoliv v třebas "neziskových" organisacích.Celý tento systém nejen v České republice ale hlavně v celé Evropě je určen k zániku.
Co to je ve své podstatě -DOTACE -?
Dotace je systémová vada ,vzniklá z úmyslné spekulace právních a politických hyen ,které si předem připravily podmínky na využití jakýchkoliv prebend (VČETNĚ ONĚCH DOTACÍ) ke zhamižné ziskuchtivosti.Bezpracné ziskuchtivosti.

Jako správce rodinných statků si nemohu dovolit neúměrně zadlužit,nebo provést jakýkoliv záměr bez předem připravených záruk a velmi dobře rozvážit následné kroky s přihlédnutím ke všem okolnostem.

Tak!
Je ovšem možné že nebudu tak chytrý,pracovitý,že budu mít "velké oči" nebo se změní okolnosti se kterými jsem nepočítal a dopadnu na hubu.
Budu tudíž pro ostatní spoluobčany ten,který chybuje a nepomůže mě ani svěcená voda.

Jak je možné,že se takto nekvalifikují události v celospolečenském kontextu?
Ptám se kdo zavinil tento přerozdělovací marast?
Kdo si myslí,že bude žít z cizích pěněz?
Co to je za lidi,kteří tak bezostyšně parazitují na společenských produktech,které svým přičiněním devalvují a zdražují?
Tito lidé pak potichu sedí na všech stupních společenského žebříčku,vědomi si své vlastní vadnosti,neprofesionality,neodpovědnosti - hází řešení jak horký brambor na kolegy či jiné spoluobčany v jednoznačném a ostentativním odmítáním následné odpovědnosti.

V komunistické totalitě bylo jednoznačně jasné která žaba na prameni sedí!
Copak dnes ?
Komunisté,socialisté,pravicoví politikové si zase rozdělili úhory,a myslí si že jakási "demokracie" jim umožní sladký život.

Peníze a moc !

Tak se vždy společnost dopracovala k anarchii,eskalaci násilí a válkám.

To jsem prosím do svého sermonu nezapočítal zloděje,kurvy,vrahy,a jiné patologické společenské ssedliny,kterých se v České Republice urodilo jako v Afghanistánu máku.

Jsou to prosím smutné důsledky vzniklé ze scestných úvah "lidumilných socialistických sociologů".

Jak jsem už řekl jde to napříč světem.
*Slováci volili komunistu,poněvadž už nechtějí poslouchat jalové a neopdpovědné kecy t.zv. pravicových koaličníků.
*Česko dopadne úplně stejně i když se pan Nečas tváří jako by se nic nedělo.
*Sarkozy už požaduje revizi Shengenu.To Brzo!Až má ve státě nalezlých 15 milionů muslimských vagabundů.
* .....To nemá cenu. Však uvidíte sami jak situace dopadne.
Na nic pěkného se netěšte a žijte raději u úsměvem každým slunečným dnem,kdy máte dostatek jídla,pití a nesviští vám kulky kolem uší.

Dobrou noc Ivan.
12. 03. 2012 | 22:27

Petr napsal(a):

Pane doktore,
při vší úctě k Vám, nesouhlasím. Já osobně nechci žít týdny, měsíce, léta připoutaný na přístrojích, když mé tělo vypoví.
15. 03. 2012 | 08:09

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Petr:
Nevím, s čím nesouhlasíte. Napsal jsem přece srozumitelně: "Aby bylo jasno: jsem PRO institut „dříve projevených přání“ a proto také vím, že je to otázka intimního a věcného diskursu, dialogu, smysluplné komunikace mezi pacientem a jeho lékařem, kterému pacient důvěřuje a který pacienta zná a rozumí mu."
Co kritizuju, je nepřipravenost (MZ na to mělo víc než deset let).

Vy byste TEĎ dokázal sepsat takové prohlášení, které by po všech stránkách obstálo? A odpovídalo situaci, v níž se ocitnete?
15. 03. 2012 | 08:20

Dr. Haus napsal(a):

nebochybně by měla předcházet skutečná skudie o tom, kolik pacientů je uléčeno k smrti. Neb se již nyní setkáváme se situacemi, kdy si lékaři vynucují vlastní preferovaný způsob léčby, bez konsilia, proti vůli pacienta. Bohužel, otázku zda pacient zemřel díky celkovému dolomení zdraví léčbou, nebo naopak tím, že bylo léčby málo, obvykle nerozlouskne ani patolog.
16. 03. 2012 | 15:06

Davín napsal(a):

Radkine,

je to dobry clanek, ale mate na jednom oddeleni spoustu pacientu. Venujte se jim, ano? Z vlastni zkusenosti vim, ze se prilis pacientum nevenujete.
17. 03. 2012 | 03:01

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Davin:
Zmlácená žena u doktora :"Pane doktore, manžel je strašně hodnej, ale jednou za čtrnáct dní vyrazí s kamarády na pivo a pokaždý, když se vrátí opilej, tak mně šíleně zmlátí."
Doktor :"Opravdu pokaždý vás zbije?"
Žena:"Opravdu...pokaždý."
Doktor :"Fajn, předepíšu Vám heřmánkový čaj a jakmile vezme manžel kliku, začněte ho kloktat."
Po čtrnácti dnech :"Pane doktore, ten heřmánek opravdu zabírá, kloktala jsem a manžel si mně ani nevšimnul.
Doktor na to :"Já tušil, že bude stačit držet hubu."
18. 03. 2012 | 13:33

Lucrecia napsal(a):

Zasraný Magore! Proč se zmiňuješ o Bruselu, když můžeš
požádat nad jiné povolaného člověka, V. Klause-Putinoviče?
Ten seporadí s Kremlem a budeme ta, kde jsme byli před
"sametem"!
28. 05. 2012 | 00:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy