Psychopati z rubu i líce

03. 11. 2013 | 19:19
Přečteno 16888 krát
Libozvučně znějící slovo psychopat bylo před několika desetiletími vyhnáno ze vznešeného království diagnóz a ocitlo se ve vyhnanství v demokratické republice nadávek. Kanadský psycholog Robert Hare mu však dodal novou náplň a dělá vše pro to, aby se vrátilo do svého rodného kraje. Za psychopaty označil část jedinců ze skupiny vedené v MKN 10 pod kódem F60.2, tedy osob trpících dissociální poruchou osobnosti. Jeho podskupina se kromě páchání skutečně kvalitních ničemností vyznačuje objektivně prokazatelnými odchylkami v práci mozku, které jsou nesporně příčinou odlišného přístupu ke světu a deviantního chování (více viz ZDE).

Dominantní vlastností psychopatů je absence nebo neuvědomění si strachu, odlišná a menší reakce na bolest a chybění morálního konstruktu označovaného jako svědomí. Hare tedy původně považoval za „psychopaty“ pouze kriminální psychopaty, nenapravitelné ničemy vybavené citovou chladností až inercí, schopností dokonalé přetvářky, okouzlujícím šarmem a agresivními predátorskými sklony, které také někdy nabývají mírnější formy pouhého parazitování. Jeho práce jsou u nás bohužel známé více z populárních prezentací, než z odborné literatury, stejně jako jeho exaktní diagnostický nástroj Hare Psychopathy Checklist otiskovaný většinou v zábavných přílohách s titulkem: Je váš šéf také psychopat?

Kevin Dutton z Oxfordu šel na problém z druhé strany a začal pátrat, zda mezi lidmi trpící uvedenou neurofyziologickou anomálií nejsou také osobnosti, které se vyskytují vně zdí kriminálů a léčeben. A skutečně je našel; především mezi politiky, finančníky, státními úředníky, záchranáři, chirurgy, právníky, duchovními, důstojníky, novináři a dalšími profesemi vyžadujícími chladnou hlavu, rozhodnost a vysoký stupeň odvahy. Má za to, že ve vězení se ocitne jen přibližně dvacet procent těchto jedinců, a to takoví, kteří mají v osobnostní výbavě vysoký stupeň agresivity a antisociálních rysů. Ti, kteří tyto charakteristiky nemají, mohou být naopak sociálně velmi úspěšní.

Jeho model, přirovnání k mixážnímu pultu zvukaře, staví na tom, že jednotlivé lidské vlastnosti se mohou vyskytovat v různě velké intenzitě a že pro „normálního“ člověka může být dobře adaptovaný psychopat v něčem dokonce vzorem. Přetavení extrémních rysů do přijatelné podoby pak může vypadat i takto:Že Dutton našel psychopaty mezi americkými prezidenty (těmi českými se nezabýval) nikoho nepřekvapí, zajímavé ale je, že závěry o jejich poruše neudělali zavilí kritici, ale na základě Hare Psychopath Checklist jejich adorující je životopisci. Psychiatr nebude udiven, když tuto diagnózu přiřkneme nejsympatičtější literární osobnosti – Jirotkovu Saturninovi, ale patrně nikdy neuvažoval o tom, že ji může mít také špičkový neurochirurg, astronaut a další vzoroví hrdinové.

Po létech bádání vydal Dutton knihu nazvanou „The Wisdom of Psychopaths. Lessons in Life from Saints, Spies and Serial Killers“, která yní vyšla v překladu Renaty Červenkové v nakladatelství Emitos pod titulem Moudrost psychopatů.

Text začíná věcným oznámením: „Můj táta byl psychopat.“ Tato skutečnost je dokumentována nejrůznějšími skutky vcelku hodného zdatného obchodníka, kterého bychom označili za mazaného, ale bez hlubšího poznání jeho osobnosti, motivací a rozhodnutí, bychom mu asi tuhle diagnózu nepřišili.

Autor se nevyhýbá temným stránkám psychopatů, nikterak si je neidealizuje a doplňuje soubor seriových vrahů a dalších zločinců, který sestavil a popsal Robert Hare. Zároveň ale také zpozorňuje na osobnosti, kterým právě pozitivní psychopatické vlastnosti dovolily vystoupat po sociálním žebříčku do vysokých pozic. V logice věci je potom i závěrečné srovnání těchto osobností, které to mají jako dar od Boha, s tibetskými mnichy, kteří pěstování těchto vlastností zasvětili větší část života.

Za klimax celého textu bych označil popis autorovy osobní zkušenosti se stavem psychopata, který si nechal na pár desítek minut navodit pomocí zásahu transkraniální magnetické rezonance (tvrdí, že v Hareho metodě získal předtím mizerných pár bodů). Upoutalo mě líčení návratu svědomí, kdy se svěšenýma ušima vrátil nenápadně na místo předtím ukradené peníze.

Kniha se čte doslova jedním dechem, což je zásluha jak literárních schopností a nadání autora, tak výborného překladu. Přitom má velkou odbornou hodnotu (odkazů a poznámkového aparátu je čtyřicet stran) a nesporně rozšíří obzor i lidem, kteří v této oblasti nejsou nováčky.

Kevin Dutton: Moudrost psychopatů. (The wisdom of psychopaths. Lessons in life from saints, spies and serial killers.) Emitos, Brno, 2013, 275 s. ISBN978-80-87171-36-3, cena neuvedena

Psáno pro Psychiatrii pro praxi - kráceno

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Počkám na autobiografii Bimba Krvavého Kolena.
03. 11. 2013 | 19:42

Martin1 napsal(a):

Radkin Honzák
No jo, ale když jsem si to přečetl, tak jsem zjistil, že mám určitě i tuto nemoc - ano jsem mimo jiné i psychopat, ale podle těch vlastností, co uvádíte, musím ale dodat, kdo je víc?
Bez nich (ta kupa skvělých vlastností)by se svět držel někde opatrně při zdi na začátku - možná v tom ráji, nebo ve hnoji?
03. 11. 2013 | 19:42

Gůgl Překladač napsal(a):

Další psychopat,
co si z klíče pro určování jiných psychopatů udělal doktorát.
A bilingvní děvče, co vytušilo vhodnou příležitost výdělku.

A zásadní vědecká díla současnosti si můžeme nadále přečíst jen v anglickém originále.
03. 11. 2013 | 19:55

skeptický napsal(a):

Presidenta Clintona jednou indiánští náčelníci pokřtili indiánským jménem kráčející orel.
Potěšený Clinton se podivil proč kráčející.
Prý je tak "full of shit",že nemůže létat.

Oni se lidé vybarví,když se dostanou k absolutní moci,která znamená beztrestnost.Viděli jsme to v bolševickém Rusku,a asi si to ještě vyzkoušíme na vlastní kůži.

Pálení kacířů,čarodějnic,nepřátel říše,nepřátel lidu,fobů, antikristů a teroristů už zase není daleko.
03. 11. 2013 | 19:57

Radkin Honzák napsal(a):

Clinton a Kennedy taky vyhráli!
03. 11. 2013 | 20:07

Evin Dutoun napsal(a):

Pan doktor by si měl uvědomit,
že sám fakt, že se člověk může onu "psychopatii" naučit (jako u těch mnichů) hovoří pro to, že jde o něco jiného, než o skutečnou psychopatii.

Může jít o efektivní strategii přežití v nepříznivých a extrémních podmínkách. Jde o jakousi adaptivní formu disociace ... (odpojení konání od emocí).

Tak kniha může být zajímavá, ale z hlediska porozumění lidem bude pravděpodobně bezcenná už proto, že nálepkováním popírá individuální zkušenost. Ač pozorovatelné projevy dvou lidí vyznívají totožně, přesto jeden psychopatem je a druhý není.
03. 11. 2013 | 20:09

Martin1 napsal(a):

Evin Dutoun
Děkuji za ušetření minimálně 30,-Kč.
03. 11. 2013 | 20:13

Psí Opat napsal(a):

Psychopat se skrývá v každém člověku.
03. 11. 2013 | 20:13

Jonáš napsal(a):

Možná, kdyby si Evin Dutoun uvědomil možnosti, které plasticita mozku skýtá (pokud nejde o dutou hlavu), nebyl by tak příkrý v hodnocení knihy, kterou nečetl.
03. 11. 2013 | 20:16

Martin1 napsal(a):

Psí Opat
Tak si těch 30,- Kč nechám raději připravené na stole.
03. 11. 2013 | 20:18

Melichar napsal(a):

"... nebyl by tak příkrý v hodnocení knihy, kterou nečetl ..."

Na internetu jsou z ní k mání hutné pasáže v jazyce englickém.
DrHonzák Dutouna propagoval již dříve.
03. 11. 2013 | 20:20

Jemnický napsal(a):

Skeptický

S tou beztrestností jste to trefil přímo na čenich. Ve chvíli, když dosáhnou moci a pocitu naprosté výlučnosti a nadřazenosti, tak se přestanou přetvařovat a kontrolovat. Plně popustí uzdu predátorským sklonům, což umožní, aby to pochopila většina podmaněných a začala se bránit.
03. 11. 2013 | 20:25

xxx napsal(a):

Pošlete jim tam seznam českých politiků. Budou mít velký výběr, už počínaje
Velikánem Velikánovičem Nejvyšším, Dědem Vševědem.
03. 11. 2013 | 22:05

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Psychopaté jsou povětšinu břídilové a velmi často nerozumí financím, natož židovským anekdotám.
My zaměstnáváme raději psychomaty, sázíme totiž vždy na vítězství, pat nás nezajímá.
Tedy...na NAŠE vítězství, abych byl přesný.
Což klidně může být pro mnohé prohra, někdy i pohroma, naštěstí se o tom ani nedozvíte a tak ani nezabreptáte....tak to ale má být, lidé mají být na sebe hodní.

Hezký zbytek večera , jsem s pozdravem Sieg...eh, Vítězství čest - našemu obzvláště.
03. 11. 2013 | 22:09

Martin1 napsal(a):

komunista z Lehman Brothers
Nemohl bych u vás pracovat. Nosil bych ty kufry, nebo dáváte přednost bezhotovostnímu styku? Jo - chápu - bezstykovému kontaktu. A256X je na místě!
03. 11. 2013 | 22:18

Richard napsal(a):

zajímavé téma a dobrý článek, zvláště mě zaujala tabulka přijatelnosti přetavených rysů z extrémní/temné podoby
Dnes mi v textu ovšem paradoxně chybí nějaké to duchovní moudro na závěr, vyznění by tak bylo stylové, aneb článek inspirovaný knihou Moudro psychopatů zakončený moudrem Dominika Duky.
"vyznačuje objektivně prokazatelnými odchylkami v práci mozku, které jsou nesporně příčinou odlišného přístupu ke světu a deviantního chování"

to jo, jen je otázka, zda-li jsou tyto bio-chemické odchylky v činnosti mozku vrozené či získané ranými zkušenostmi(jako "vypálené" vzorce jednání/obrany), neb jak známo, zkušenosti mají moc ovlivňovat neuronové struktury.
Myslím totiž, že vazba mezi ranou deprivací a psychopatismem bude velmi silná.
03. 11. 2013 | 22:48

Richard napsal(a):

nedávno jsem viděl zajímavý film, Three faces of Eve z roku 1957, natočený dle skutečného případu popsaného psychiatrem Cleckeyem jako multiple personality disorder/mnohočetná porucha osobnosti
Jen závěr vyzníval poněkud jednoduše Freudovsky, hlavní hrdinka se totiž integruje v jednu osobnost skrze pouhé zvědomění(znovuprožití děsu) vytěsněné traumatické události z dětství (musela políbit mrtvou babičku, jak v té době bylo zvykem).
http://www.csfd.cz/film/29113-tri-tvare-evy/
03. 11. 2013 | 23:08

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zdravím dobře adoptované psychopaty.
Vzorové.
Ta tabulka je docela prima.
Pochopitelně že asi dost záleží, který zrovínka fýrer to ptydepe interpretuje.
Líž pravda.

DIVÍTE SE

Ptám se ptám já
sebe
proč zjeví se mi
nebe
když mě v duši
zebe

Však když v dušičce je
teplíčko
hned objeví se
peklíčko
a jeho vlídná
neviňátka

Stačí pootevřít
vrátka
a už zas to hraje pije
smilní
někteří jsou obzvlášť
pilní
a támhle vidím obžerství
a nudu
pře se
se závistí
zezadu to zrada
jistí
vpředu hýká
politika
a skrytých vášní
nálož
tiká
od mamky
až po
tatíka

A tak nevinné oči
dítěte
sem tam i něco
poplete ...

Veselé krizování ...
http://wbgarden.com/wbgarden%20good.jpg
03. 11. 2013 | 23:23

babočka napsal(a):

Pane Honzák byl jsem označen za psychopata ale přitom někdy mám strach. Jak to tedy je, když tvrdíte, že psychopat nemá strach ?
03. 11. 2013 | 23:29

Radkin Honzák napsal(a):

ad babočka:
Jde o to, zda se autor označení pohybuje v království diagnóz nebo v republice nadávek. Vybrat si musíte podle toho, jak ho znáte.
03. 11. 2013 | 23:39

Richard napsal(a):

babočka,
psychopatické rysy má každý třetí, měří se škále, nejde o černo-bílé dělení na psychopaty a nepsychopaty
s tím strachem je to problematické a nemyslím, že tak jednoznačné, bo v prožívání psychopata může úzkost/nekonkrétní strach dle mého sehrávat význačnou roli, souvisí s určitou přecitlivělostí na určitý druh podnětů či prožitků
Existují psychopatie/poruchy osobnosti, které jsou skrze úzkost přímo definované - anxiózní, vyhýbavá porucha osobnosti
těch pohledů na psychopatii je asi vícero, stejně tak druhů ...
důležité je, jestli Vám rysy označené za psychopatické komplikují život, sociální, profesní atd...a jaké důsledky pro Vaše okolí jsou s nimi spojeny...
03. 11. 2013 | 23:54

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Richard:
Matete pojmy. To, co popisujete, nejsou psychopatie, ale "poruchy osobnosti". Hare i Dutton ten termín používají ve specifickém smyslu, a ne v tom, který uvádíte.
03. 11. 2013 | 23:58

Sraldo Mandolini napsal(a):

Radkin Honzák:
A jste si jistý, že vy psychopatem nejste?
04. 11. 2013 | 00:29

Richard napsal(a):

Radkin Honzák
wikipedie pro Vás asi nebude důvěryhodný zdroj, ale není jediný, který uvádí, že...
"Poruchy osobnosti (dřívějším názvem psychopatie[1])"
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porucha_osobnosti
V širším významu je psychopatie označení pro poruchu osobnosti nebo ještě jinak ranou vývojovou poruchu..
V užším smyslu pouze antisociální (dissociální)
---------------------------
"Hare i Dutton ten termín používají ve specifickém smyslu, a ne v tom, který uvádíte."
R.H.

ano, Hare i Dutton termín používají v užším smyslu disociální osobnosti (tuším, jste v některém z předcházejících článků psal, že jako hlavní kritérium uvádí absenci či neuvědomování strachu)

jen, že babočka se mohl ptát na ten širší význam = porucha osobnosti, v takovém případě by již absence strachu/úzkosti nebyla nutná
V takovém pojetí je psychopat třeba i schizoid, patologický úzkostlivec, závislák apod.
04. 11. 2013 | 01:25

S.Freud: Člověk není pánem ve svém domě napsal(a):

Jsem spíše laik, ale z Freudovo psychoanalýzy, pokud vím, plyne, že nikdo není 100% prost psychopatického ladění (jde o to, že relativně zdravý jedinec onu maligní potencionalitu potlačil, či řekněme překonal, zatímco psychopat nikoli. Nevím, jestli jste četl třeba Anatomii Destruktivity od Fromma ( http://www.kosmas.cz/knihy/136608/anatomie-lidske-destruktivity/ ), ale tam jasně autor říká, že každý člověk se rodí s možnostmi rozvinutí biofílie či nekrofílie. S.Hubálek, nedávno zesnulý psycholog, dlouhodobě přicházel do kontaktu s psychopaty, přičemž opakovaně říkával, že každý z nás je s to za určitých okolností zabít (ovšem drtivá většina z nás to nikdy neudělá).

P.S. Doclea by mě zajímalo, jestli by splňoval kritéria pro psychopata takový p. Hašek (ten, co nedávno lhal a byl cejchován coby prohnilý pučista), či někteří z našich porevolučních prezidentů (V.Havla si dovoluji vyjmout).
04. 11. 2013 | 01:45

JB napsal(a):

Miloš Zeman se kvalifikuje
04. 11. 2013 | 02:27

Richard napsal(a):

Hašek a spol. jsou dle mého také jednoduché, citově nerozvinuté osobnosti, korigované stále jen skrze vnější odměnu a trest, s přenosovým vztahem k všemocnému tatičkovi, regulujícímu jejich pudové sklony, říká se tomu taky bezpáteřnost či prospěchářství, .aneb dělám jen to, co je pro mě skrze vnější odměnu a trest výhodné...
Hašek je vlastně také přerostlé, egoistické děcko...
za jistých okolností tedy schopno "čekohokoliv", pokud by se dostalo náležitého ocenění, příp. hrozby....

Havel měl zvnitřněné hodnoty, byl citově zralá osobnost, byť měl samozřejmě své slabosti..
.. byl úplné jiná "liga", do které doroste, dozraje opravdu jen málokdo, skutečně výjimečná osobnost, které se na světě objeví jednou za čas...
04. 11. 2013 | 02:35

Důchodce68r napsal(a):

Richard - 03. 11. 2013 | 22:48
".. odchylky v činnosti mozku vrozené či získané ..":

Ač úplný laik, podařil se mi menší experiment v této otázce. S manželkou jsme vychovali své 4 děti věkově 1 rok po sobě. Stejné podmínky v rodině, v okolí, ve škole. S nimi těsně a obdobně vyrůstaly i 3 synovci stejného věku. Výsledek pozorování v kostce: rozdíly značné, bezpochyby vrozené, vzorně kopírující rodiče, prarodiče, další příbuzné.

V plánu bych měl další experiment, komplementární. Až se podruhé narodím, mít zase alespoň 4 děti. Každé s jinou manželkou, vychovávat jinak, v jiném prostředí. Doufal jsem, že než k tomu dojde, nebude problém aby to byla naklonovaná čtyřčata.

Je tu ale menší zádrhel. Jeden z mých vnuků je přesně, fyzicky i do hloubky duše, po mně. Došel jsem k poznání, že jsem se už narodil podruhé. Ale nějak brzy, už za svého života. No, uvidíme!
04. 11. 2013 | 03:29

Důchodce68r napsal(a):

Dr. Honzák
Zajímavý blog, beru.

Ale neberu, všem psychiatrům i psychologům, že stále ignorují vliv výživy na činnost mozku. Po desetiletí se o výživu zajímám, a nevycházím z údivu, jak silný vliv má i na myšlení a jednání lidí. Nejde jen o literaturu, ale i vlastní zkušenosti. Nepochybuji, že by náležitý pokrok v tomto směru doslova vyprazdňoval léčebny. I problémy označované za dědičné jsou zhusta založeny jen na tom, jaké návyky se vštípí dětem, jak matka naučí vařit dceru.
Nemluvě o společenském a politickém klimatu obecně.
Prostě, s odpuštěním, sto let za opicemi.
04. 11. 2013 | 03:55

dennis napsal(a):

Tusim, ze kazdy z nas je vybaven nejruznejsimi vlastnostmi, sklony, schopnostmi (jejich kombinace a dulezitost se muze behem zivota menit). A s temi svymi predispozicemi a dovednostmi muzeme pachat dobro prave tak snadno jako skodit. Nakonec vzdy zalezi na tom, zda suma nasich skutku bude bliznimi, publikem, verejnosti ci dejepisci klasifikovany kladne nebo zaporne; zda nas lide vidi jako lidumilne protektory nebo bezcharakterni gaunery.

Nasi prezidensti kandidati mohli byt vnimani jako mocichtivi a bezohledni politicti rutineri a nebo jako spanili a vzdelani andele, kteri prichazeji zachranit posledni prvky humanismu v nasi politice. Kazdy z nas si mohl vybrat sveho andela spasy a sveho d'abla destrukce. Vetsinou to lide udelali. Jen malo z nas se drzi zasady, ze kazde zlo muze byt ve svem dusledku jen dalsi krok k uleve, a nebo zboznovani idolove mohou "v dobre vuli" napachat jeste mnoho zla.

Kazde lidske srdce zpoloviny si nese schopnosti konat dobro a z druhe poloviny schopnost konat veci zle. Starostlivi rodice se snazi vdetech rozvijet jejich laskavost a druznost (do uzitecne miry) a jejich zlobnou energii se snazi "zaprahnout do pluhu", ktery bude orat uzitecnou roli. Jinou roli v dejinach za sebou zanecha prezidenz velmoci a jinou bezdetny starik.

Rad si knizku prectu. Dekuju za blog. :-)
04. 11. 2013 | 08:12

Baba napsal(a):

Milá Máňo, doufám, že jsi i dnes celá říčná z toho, jak umě ti ve tvý umolousaný kuchyňce ozřejmíme, že na rozdíl od tebe jsme my prošli náročným výběrovým řízením, odměnou za což je, že můžeme vstávat ráno už ve tři v noci, abychom ti od pěti referovali, že nás to i dnes blaží.
04. 11. 2013 | 08:19

Roni napsal(a):

Přinesla mi domů žena film, to musíš vidět, holky to doporučují, to je bezva.
Komedie … Ďábel nosí Pradu je pohodový filmeček o prioritách. …

Já nevěřil vlastním očím - film o sociopatce.
Sociopatie je tu glorifikována, předváděna jako vzor úspěchu.
A mě se jen chtělo blejt - velebnosti.
04. 11. 2013 | 08:26

Water Boarding napsal(a):

"... ale neberu, všem psychiatrům i psychologům, že stále ignorují vliv výživy na činnost mozku ..."

A co teprve vliv vody!

Vždyť jsme z 80% samá voda :)

https://www.youtube.com/watch?v=gnE-sylIhdU
04. 11. 2013 | 08:48

dennis napsal(a):

Pane Roni,
ve mne po tom filmu nezustal dojem, nerku-li skalopevne presvedceni, ze by autori filmu se rozhodli adorovat psychopata a jeho manyry. Mi se naopak zdalo, ze pointa celeho filmu byla zakleta v zaveru do okamziku, kdy nemene intelektualne, pracovne i manipulativne vybavena mladicka asistentka odhodila mobil se vzkazem sve bosky do kasny.

Vlastne vam dekuji za "citankovy priklad" dvou postav se stejnym manazerskym vybavenim a rozdilnym hodnotovym systemem z pohledu autoru filmu i z pohledu divaka. Neda se ani vyloucit pripad, ze jisty typ divaku bude zboznovat sefku casopisu a jiny typ divaku se bude utapet v romanticke predstave mimoradne talentovane novinarky, ktera se "zahrabe v okresnich novinach", aby prozila pohadkove stastny zivot se svym kuchtikem.
04. 11. 2013 | 09:27

Baba napsal(a):

Toho, co člověk nechce, je obvykle víc, než toho, co chce.
04. 11. 2013 | 09:34

vasja napsal(a):

Důchodce68r napsal(a):
Dr. Honzák
Zajímavý blog, beru.

Ale neberu, všem psychiatrům i psychologům, že stále ignorují vliv výživy na činnost mozku.
------------
To je fakt.
Byli sme chudý a já měl poráde k snídani ovesný vločky s vlašskema ořechama a trochu medu.
Noa teda výsledek na sobě pozoruju. Při vší skromnosti.
04. 11. 2013 | 10:02

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

S.Freud: Člověk není pánem ve svém domě

Mnohdy ani ve své zahradě, to se jen tak umí nafintit.
Haškovi psychopatii nepro/do/kážete. I když by to teoreticky šlo.
Ani Hitlerovi nebo Stalinovi...tam už to totiž nejde ani teoreticky. Propáslo se to, u těch jejich diktátorských zkoušek to "Komise pro ustanovování diktátorů" zanedbala, členy komisí byli tehdá buď jen revolucionáři nebo bankéři - a ti sami by někteří potřebovali vyšetřit, ti první však toto zanedbávají /neb revoluce nepřeje pravidelným preventivním prohlídkám/ a ti druzí...ty druhé chrání lékařské tajemství pečlivě chráněné jejich rodinnými lékaři, potažmo knězi nebo rabíny chráněné tajemství zpovědní a výpovědní.

Buďme ale rádi za to, že aspoň řidiči kamionů či tramvají postupují psychotesty (nevím zda i lidi na úpravnách vody či úpravnách lihu....asi ne, viz masové vraždění za nejlepšího financa planety opic Kalouska). Mohlo být ještě hůře - blbě žít a ještě blběji pít a kromě toho bát se vyjít na ulici - to by bylo teprvá k uzoufání !!!

Neboli jak kdosi pravil " člověk člověku volem" , jeden spokojeně přežvykuje, druhý nespokojeně táhne.
04. 11. 2013 | 10:06

SuP napsal(a):

Jemnický -
".... Plně popustí uzdu predátorským sklonům, což umožní, aby to pochopila většina podmaněných a začala se bránit...."

Menšina podmaněných začne nastavovat bříško k drbání.....
04. 11. 2013 | 10:17

Richard napsal(a):

důchodce 68
pokud Vás baví experimentovat, tak k rozlišení vrozených a získaných rysů se Vám bude tuším nejlépe hodit, když v příštím životě zplodíte jednovaječná dvojčata a jedno z nich šoupnete na výchovu milence...
genetický základ bude v takovém případě stejný, po dvaceti letech se můžete zaskočit podívat, co (ne)dokáže prostředí, výchova a zkušenost...
P.S.
Vezměte s sebou alespoň balíček bonbónů, ať to nevypadá tak blbě, "promiň za těch dvacet let, tady máš Bonpari synku/dcerko"
04. 11. 2013 | 10:53

Pažout napsal(a):

Díky za tip, knihu si koupím. Já jsem zatím četl od Hareho jen knihu "Snakes in Suits - When Psychopaths Go to Work" (Hadi ve fracích)
http://www.mtpinnacle.com/pdfs/psycophaths-at-work.pdf
Jinak mám i nějaké praktické zkušenosti. V rámci svého psychiatrického vzdělání jsem rok pracoval ve vězení pro mentálně choré pachatele trestných činů (forenzní psychiatrie) a PCL (psychopathy check-list) vymyšlený Harem se tam používal pro určování kriminální prognozy. Maximální score v tomto testu je 40 bodů, hranice pro psychopatii je 20 bodů. Byl tam pacient co měl 38 bodů, byl to učitel a byl docela inteligentní. Je fascinující pozorovat tyto lidi v praxi - povrchní šarm, schopnost manipulovat. Psychopati jsou typičtí tím, že dokážou dokonale jako chameleoni projikovat směrem ven přesně takovou personu, jakou od nich okolí očekává a jsou v tom tak dobří, že dokážou zmást i zkušené odborníky. Proto je u psychopatů kontraindikovaná psychoterapie, protože jim akorát člověk dodá další nástroje jak manipulovat bez toho aniž by jejich osobnost změnil.
Subklinických psychopatů je plno v různých funkcích, kde jde o moc. To je jejich doména. Tj politika, manažeři, univerzity. Bohužel tady se člověk pohybuje na hradě, protože jakmile začne těmto lidem dávat diagnozy, tak se vystavuje nebezpečí, protože tito lidé ho mají možnost z pozice své moci zničit.
04. 11. 2013 | 10:58

Pažout napsal(a):

Knihu jsem nečetl, takže nevím co přesně autor tvrdí, ale srovnání s tibetskými mnichy mi přijde dost mimo. Nedávno jsem se díval na dokument o tibetských yogis
https://www.youtube.com/watch?v=DctQTDm-HdU
Tibetský buddhismus je směska indického budhismu s místním původním tibetským animistickým náboženstvím, ale stejně jako v původním buddhismu je jedním z hlavních ideálů soucit s trpícími bytostmi a víra v možnost osvobození z koloběhu utrpení (samsáry) pomocí osvícení. Buddhismus má etiku dost společnou s křesťanstvím, alespoň s učením Krista, nemám na mysli různé deformované fanatické netolerantní křesťanské konzervativce z USA. Psychopati soucit a empatii nejsou schopni cítit. Jedním z hlavních nálezů při fMRI u psychopatů je právě nedostatečná aktivace mozkových center co se aktivují při empatii (používá se tzv. empathy paradigm, kdy se v průběhu scannování promítají třeba Ekman faces).
Jinak je ale dle mého fakt, že právě mezi různými guru a duchovními učiteli je dost psychopatů. Jako docela dobrý příklad bych uvedl Osha, což dle mého byl ukázkový psychopat. Jeho texty a nauka jsou velmi líbivé na první pohled, ale když se člověk podívá na jeho skutečný život, tak se nestačí divit. Tento duchovní "guru" měl ve své sbírce 96 Rolls-Royců a zneužíval své stoupence. Další připady jsou třeba guru Jára nebo David Koresh. Osobně mám podobný dojem i z dalšího moderního guru - Eckarta Tolle. Toto jsou sociální predátoři, co využívají psychické slabosti svých oveček ku vlastními prospěchu
04. 11. 2013 | 12:00

K.arel- napsal(a):

Nějak se nám přemnožili psychiatři, kteří nám vysvětlují že my ostatní jsme na hlavu, i když soudě podle textu je pravý opak pravdou, divní jsou spíš oni
04. 11. 2013 | 13:06

Viola napsal(a):

důchodce

ne nadarmo se doporučuje pestrá strava. Já si také myslím, že způsob stravování hodně ovlivňuje a musím říci, že to asi bude v těch změnách, jednou člověk myslí dobře, když sní maso a jindy má bystré myšlení, když maso nejí a živí se vegansky. A ty vločky jsou vždycky dobré.
04. 11. 2013 | 14:05

santawizard napsal(a):

O psychopatech se tady už hodně mluvilo.Prý největší psychopati jsou samotní psychiatři z diktatatůry psychiatrie a diktatůry hospodské politiky.Nejsou ,ale náhodou psychopati dokonce i ti náckové,kteří chcou lynčovat nezaměstnané romy a nebo ti homosexuálové,kteří si mezi sebou vyřizují staré účty s postaveným pérem?Co by na to řekl Čerlock Holms a Zigmund Freud jako dedektive a psychoanalytik?Já jsem se vždycky domníval,že psychopat je sadista,který nemá svědomí a u soudu se vždycky cítí nevinnen.Proto musí dostat ochranou léčbu.To už se dneska moc nevidí ,protože psychopatická může být nejenom obhajoba ,ale i žaloba.
Podobně to platí i na poměry mezi psychiatrem a pacientem.I když duše a mysl jsou víc než jenom abstraktní pojmy,podle teologie dokonce nezávislé na těle člověka,nemocná duše a nemocná mysl se i tak nesmí léčit žádným duševním a intelektuálním způsobem.To je prý proto,že by se z takových léčitelů stávali psychopatičtí kazitelé,kteří by raději chtěli umět mysl a duši svých(politických,podnikatelských atd.) protivníků zničit a likvidovat.Protože toto je velmi neprůhledná ,ale krutá realita dnešní doby,nikdo se v tom pořádně nevyzná,kdo by potom měl být pachatel a nebo oběť.
Muselo by se umět odpovídat na otázku ,jak léčit nebo způsobovat psychické újmy,výhradně psychologickým způsobem.
04. 11. 2013 | 14:50

Akrs napsal(a):

Tento text dr.Honzáka je pro mne moc těžký.
A tak jsem zůstal u pojmu psychopat. Jestlipak z něj nevyplývá, že se jedná o patovou situlaci psychiky jedince ?
Pak by mi zajímalo, co to dle dr.Honzáka je.
04. 11. 2013 | 17:40

šašek z Jihlavy napsal(a):

Zajímavé a poučné nejen od autora, i nick Pažout má na toto téma co říci.
Pánové psychiatři, jistě jste viděli film "Pianistka", jednalo se o psychopatku?
A co nedávno zesnulý pedofil Jimmy Saville, byl také psychopat?
Myslím, že v umělecké branži, zvl. v hudebním prostředí, jich je možná víc než v politice. Také někteří populární TV moderátoři mi přijdou jako postižení touto diagnosou. Rád bych jmenoval, ale to by se na mne vrhli jejich fandové (třeba kohout Fanda by mi mohl vyklovat oči).
04. 11. 2013 | 17:51

Fialenka napsal(a):

Srovnání s tibetskými mnichy měl pan Honzák trochu rozvést. Mně přijde, že rozvíjejí lásku a soucit, tak jak píše Pažout. A docela bych i věřila, že dost psychopatů můžeme najít mezi různými guru, jako byl například jmenovaný Osho.
Jinak co se týká psychologie psychopatů, četla jsem, že sadisti u moci vyhledávají možnosti psychického mučení instinktivně, a to tak, že způsobují hospodářskou chudobu a strádání. Myslím, že obecně se ví, že mezi mocnými jsou chamtivci, ale že jsou mezi nimi i sadisti, to si lidé moc nepřipouští.
04. 11. 2013 | 18:38

Jemnický napsal(a):

SuP
Menšina podmaněných začne nastavovat bříško k drbání.....
04. 11. 2013 | 10:17
To je také svatá Pravda, mám to dopozorováno. Jenže psychopati chvíli drbou, ale pak nastoupí neodolatelná potřeba párat a trhat. Pokud se nenajde pár statečných, tak se nezastaví, dokud z medvídka Teddyho nevyrvou i knoflíková očka.
04. 11. 2013 | 19:55

Richard napsal(a):

... když se se nějaký reportér ptal Dalajlámy, co by učinil, kdyby někdo ohrožoval jeho rodinu, měl údajně odpovědět, "zničil bych ho"
soucit a agrese se ani trochu nevylučuje
04. 11. 2013 | 20:13

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že bych to zkrátil ?
Dám fotku a hned bude každému českému psy - logovi, psy - iatrovi amatérskému či profesionálnímu jasné s kým má tu čest.
http://wbgarden.com/wbgarden%20camaro%203.JPG
Jak mi před chvíli sdělila na facebůčku jedna dáma, je to nechutně narcistní exhibovat s šestilitrákem.
To že ona se pravidelně fotí s koňmi a vystavuje to též, jí, zdá se, naopak nevadí.
Neb je to pochopitelně roztomiloučké.
Interpretace je, jak je jistě všeobecně známo, sviňa, že.
Vítejte v česku.
http://wbgarden.com/wbgarden%20camaro.JPG
Ale ladí co ...
Veskriz.
04. 11. 2013 | 22:16

Myšelín napsal(a):

Psychopat, na rozdíl od prachobyčejného lumpa a kriminálníka, nikdy nezvrací v přímém přenosu.
05. 11. 2013 | 03:46

modrý edvard napsal(a):

Přečetl jsem článek 3x. Vidím tohle
1. "Dominantní vlastností psychopatů je ... chybění morálního konstruktu označovaného jako svědomí."
2. Tabulku psychopatických/vůdčích vlastností.
Souvisí nějak 1 a 2? Jak? Byl Gándhí psychopat? Měl Saturnin svědomí? /IMHO, měl. Dokazuje to řada dobrých skutků, ze kterých neměl osobní prospěch - třeba když stavěl tenisovou stěnu./
05. 11. 2013 | 10:25

santawizard napsal(a):

Protože lidové léčitelství v psychiatrii je zakázané skoro jako máfie,podobně je na tom i bible a joga nejenom pro marijuána gury či hospodské kaplany,která je už zase jako obcování se Satanem.Proto je na světě přebytečné množství všelijakých maniaků a schizofreniků na jedné straně a somráků a feťáků na druhé straně.V případě ,že maniaci a schizofrenici páchají nějaký zločin ,tak dostanou ochranou léčbu,kdežto v případě ,že somráci a feťáci páchají nějaký zločin ,tak je na to paragraf o opilství.Protože mysl Boha je Budha a duše Boha je Ježíš Kristus nemocnou duši a nemocnou mysl způsobil samotný satan jehož démoni se dneska musí vymetat práškama a injekcama v psychiatrických ústavech.Podobně se budou léčit i závisláci.Vlivem legálního šíření tabákového notorismu a alkoholismu a ilegální narkománie se legální a ilegální drogy rozmohly po celém světě jako zákon a organizovaný zločin .Kdyby nějaké zákony rozmnožily zloděje ,tak jako protidrogové zákony rozmnožily drogy ,lidé by si to nenechali líbit.Už na mateřských školkách bojujete proti drogám a muchomůrce červené,ale proč je v každé hospodě jenom samá k+rva,ale žádný hospodský kaplan neexistuje nedovedete vysvětlit ani dospělým rodičům. Vlivem celosvětového boje proti terorismu se však dostává k moci víc a víc samotná máfie a kukluxklan,hlavně v Rusku.90% ruské buržoazie už musí platit výpalné.Nikdo neví jak je mezi policii a máfii zapleten samotný prezident Putin,ale korupce a rasismus se táhne víc a víc i do Česka a celé západní Evropy.
Napč norský masový vrah Brevick by v USA dostal smrtící injekci.V Norsku to však rozdělilo celou společnost na levici a pravici.Levice ho měla za nebezpečného schizofrenika a chtěla ho poslat do blázince na injekce,kdežto pravice ho měla za nebezpečného posychopata a chtěla ho za trest poslat do basy.
05. 11. 2013 | 11:21

Richard napsal(a):

mně přijde celkem zvláštní, když jsou křesťanské hodnoty promítány do lékařské praxe, protože mám silný pocit, např. v souladu s Nietzschem, že..
citace "tento depresivní a nakažlivý instinkt kříží ony instinkty, které míří na udržení života a zvýšení jeho hodnoty"
"křesťanství dalo do klatby všechny základní instinkty tohoto typu, vydestilovalo z těchto instinktu zlo, zlého člověka: silný
člověk člověkem typicky zavrženíhodným, "člověkem zvrhlým".
Dokonce i Jung tvrdí, že hříchem par excellance je hřích proti přírodě, resp. potlačování biologických instinktů považovaných za temné...
Křesťanství dle mého potlačuje přirozenou zdatnost v antickém pojetí ctnosti, zbavenou onoho křesťanského "moralínu".

"Křestanství udělalo ideál z odporu proti udržovacím instinktům silného člověka"
Tento moment je dle mého velmi důležitý, duševně nemocný člověk dle mého totiž často netrpí nedostatkem svědomí, ale nedostatkem vůle k životu, která je skrze moralistní zábrany potlačována, a v důsledku může být deformována v (sebe)destrukci. V kostele bych takové bludy chápal, v psychiatrii či psychologii, ne, ta má být dle mého nehodnotící, pokud není přímo nazvána křesťanská.
Křesťanství do psychiatrie, psychologie či psychoterapie dle mého nepatří bo ze své hodnotící, moralistní podstaty může napáchat dost velké škody.
05. 11. 2013 | 14:23

marietta napsal(a):

Ad Richard:
Křesťanství může ze své moralistní a hodnotící podstaty napáchat velké škody? COŽE??? Myslím, že křesťanství je především o postoji, o hodnotách, nevynáší soudy o konkrétním člověku, to ostatně může jen Bůh. Na druhou stranu jsou určité principy, které v pořádku nejsou, ani nebudou a nepomůže tomu 21. století se všemi svými vymoženostmi a možnostmi. Vražda je špatně a stejně tak lež či nevěra, opakováním 1000x že je to normální, nám možná dodá auru "normálnosti", protože všichni chceme být normální, že? Ale nedodá už onu "správnost", jestliže jsou všichni zloději, tak je správné, že i já jsem zloděj - takhle to přeci nefunguje.
Naopak lze říci, že čím je kdo víc prodchnut láskou a empatií, tím víc je biofil, což je opak nekrofilie. A čím má ví kdo v sobě nekrofilie, s o to větší pravděpodobností bude psychopat. Většinou jsme všehochuť, tedy zčásti biofilové, zčásti nekrofilové. Nedá mi to ale, abych neuvedla dva biofily - Ježíše a Františka z Assississi - těmto pánům člověk přeci nemůže vyčítat jakýsi nedostatek vůle k životu, odpor proti udržovacím instinktům. Já myslím, že tu nejde o potlačení ve smyslu, že nesmím, ale o přeměnění a zaujetí jiného postoje, podívání se na situaci z více úhlů pohledu. Ovšem to není žádná zkratka a ani nic laciného a jednoduchého, je to těžší, ale o většinu věcí, která za něco stojí, se musí bojovat...
05. 11. 2013 | 16:02

Richard napsal(a):

zde ukázka z Nietzscheova Antikrista, domnívám se, že tento brilantní myslitel má k psychologii člověka mnohé, co říct...

Patos, který se z toho vyvíjí, si říká víra: zavřít oči jednou pro vždy před sebou, aby nebylo nutno trpět obrazem nezhojitelné falešnosti. Pro sebe si udělají morálku, ctnost,
svatost z tohoto chybného pohledu vůči všemu, spojují dobré svědomí s, falešným viděním, - požadují, aby žádný jiný úhel pohledu už nemel cenu, když dali svému vlastnímu pohledu nejvyšší posvěcení jmény "bůh",
"vykoupení", "věcnost". Vyhrabal jsem bohoslovecký instinkt ještě všude : je ze všech forem falešnosti, jaké
jsou na zemi, nejrozšířenější, skutečně podzemní.

V čem teolog vidí pravdu, musí být falešné:. Je to jeho nejspodnější instinkt sebezachování, který zakazuje, aby realita v žádném bode nedošla uznání, ba aby se jí ani nedostalo slova. Kam sahá bohoslovecký vliv, je hodnotící soud postaven
na hlavu, jsou pojmy "pravdivý" a "falešný" nezbytně obráceny:
------------------------
Co je životu nejškodlivější, nazývá se zde "pravdivým", co jej povznáší, stupňuje, co mu přisvědčuje, jej ospravedlňuje a vede k triumfu, nazývá se "falešným"... Jestliže se stane, že teologové vztáhnou prostřednictvím "svědomí" knížat (anebo národu) ruku po moci, nepochybujme, co se v podstatě pokaždé děje: vůle k zániku, nihilistická vůle se chce dostat k moci...

.Nietzsche vychází z předpokladu, že každý národ, který je hrdý a má dobrý potenciál k pokroku (tedy vůli k moci), má svého boha k tomu, aby na něj přenášel své úspěchy, aby mu obětoval, aby měl ke komu shlížet a svůj pokrok přičítal na jeho bedra.
------------------------
- - křesťan přetvořil morálku tak, aby on sám mohl podle ní žít v míru s ostatními a tudíž aby on sám mohl vůbec žít.
-------------
Nic neruinuje hlouběji, vnitřněji, než jakákoli "neosobní" povinnost, jakékoli obětování molochovi
abstrakce. - Že nikdo nepostřehl, jak je Kantův kategorický imperativ životu nebezpečný !... Jen bohoslovecký
instinkt jej vzal v ochranu ! - Jednání, k němuž nutká životní instinkt, má v rozkoši svůj důkaz, že je pravým
jednáním: a onen nihilista s křesťansko-dogmatickými vnitřnostmi viděl v radosti námitku... Co ničí rychleji,
nežli pracovat, myslit, cítit bez vnitřní nutnosti, bez hluboce osobní volby, bez radosti ? jakožto automat
"povinnosti" ? Je to přímo návod k dekadenci, dokonce k idiotství... Kant se stal idiotem. - A to byl vrstevník
Goethuv Tento osudný pavouk by! uznáván za filosofa Němců, -ještě je uznáván!.
05. 11. 2013 | 16:09

Richard napsal(a):

ještě dodám, že Nietzsche nijak nesouvisí s nacismem, jeho myšlenky byly pro tuto zvrácenou ideologii zneužity, sám se nacionalismu vysmíval...
05. 11. 2013 | 16:16

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, myšelíne děkuji, žes nezklamal, diagnostiku úžasný ...
Veskriz.
http://superstorm.ru/uploads/posts/2008-11/1225843639_01_11_2008_0551627001225546742_agim_sulaj.jpg
05. 11. 2013 | 16:32

santawizard napsal(a):

O tom jsme se už skoro bavili.Psychoza,neuroza,tabákový notorismus,alkoholismus a narkománie,mají něco společného a to je nedostatek pevné vůle.I kapitalismus produkuje zmetky v podobě devastovaných lidí a nemovitostí ,aby ceny šly dolů a oni si mohli koupit osla zpátky..Šťastní a úspěšní jsou ti ,kteří mají velké mzdy a velké zisky ,ale nešťastní a neúspěšní jsou ti ,kteří mají malé mzdy a malé zisky.Pro nezaměstnané a pro bezdomovce je takový život peklo. Proto žebrají a kradou a nebo by raději než v takové mizerné svobodě skončili ve vězení či v blázinciv v nesvobodě.
Je smutné že děti ulice se musí učit všechno na poslední chvíli jako kriminologie a psychologie od policie a máfie na ulici.V případě že nedostatek pevné vůle vede k závislosti,tak jsou tady ještě protidrogové koordinatůry,které vedou feťáky k joze a k abstinenci a nebo jsou tady alkoholik anonym,které vedou somráky k abstinenci a k bibli.V případě ,že nedostatek pevné vůle vede k psychoze a neuroze,tak to je složitější podchytit.Základem pevné vůle je totiž předsevzetí a odhodlání se změnit.Pro takového kuřáka např.to znamená ,že on chce buď kouřit lépe a méně a nebo chce s tím praštit úplně.V případě ,že se mu to nepodaří ,tak se musí smířit s osudem nevyléčeného závisláka. Pro takového schizofrenika je to ,ale jiný problém.Takový schizofrenik už neví co chce a proto musí eventuelně dělat to co mu nakážou lékaři.Psychiatrický ústav se více než hospodě atd. podobá takovému klášteru a nebo k ašrámu.V ústavě vládnou psychofarmaka víc než psychoanalýza,podobně jako že v ašrámech či klášterech vládne bud joga a nebo bible ,ale nikdy ještě ne dohromady jako bible a joga nejenom pro marijuána gury či hospodské kaplany.Taková je celosvětová situace.Blázni a mniši nejsou jedno a totéž.I když se občas schizofrenik přirovnává k bódhisatwovi, jako že vyléčit se ze schizofrenie je jako najít nirvánu,nikdo toto přirovnání nebere dlouho vážně.Já např věřím,že království boží je nirvána.Všichni křesťané by neměli chodit okolo horké kaše ,ale měli by si raději navzájem vypovídat svědectví o království božím,které žije v každém z nás.
Nic takového se však na světě neděje.Všichni chodí okolo horké kaše a podobně je to i ze schizofrenii.Nikdo kromě psychiatrů neví co to schizofrenie je.Znovuzrozený křesťan není totéž jako znovuzrozený homosexuál.Znovuzrozený křesťan však může být jako vyléčený schizofrenik.
Proto by jste neměl křesťanství odsuzovat.Raději by jste měl studovat bibli a hledat ten správný křesťanský výklad.
05. 11. 2013 | 16:34

Lord Helma napsal(a):

Když jste studoval, tak ještě diagnosa psychopat byla zřejmě zcela jiná než je dnešní (předpokládám odpovídající poruše osobnosti). Protože jinak byste nemohl něco takového napsat: Dominantní vlastností psychopatů je absence nebo neuvědomění si strachu, odlišná a menší reakce na bolest a chybění morálního konstruktu označovaného jako svědomí. To prostě není pravda. Dominantní jsou vychýlené vzorce chování, pokud již tvrdíte kterým směrem, pak pouze specifikujete druh. Psychopatie je bohatá skupina poruch a vy pouze vyčleňujete jednu její část. A navrch přispíváte k demonizaci duševních poruch. Třikrát fuj, to se vám nepovedlo!
05. 11. 2013 | 16:36

Richard napsal(a):

nevím, jestli by fiktivní "český" Nietzsche volil v prezidentské volbě K. Schwarzenberga,
v tomto případě by bylo jen těžko možné odkazovat k bulvárnímu Blesku, či konzumu, ...
intelektuálně bude Nietzsche asi taky trošku jiná liga než duchovní Vácha se svými moudrostmi.....

podle mě Zemana volili lidé, kteří svou volbou odmítli klerofeudalismus, který Nietzsche definoval takto:
(a to si o Zemanovi myslím, že se chová jako hňup)

"... Jestliže se stane, že teologové vztáhnou prostřednictvím "svědomí" knížat (anebo národu) ruku po moci, nepochybujme, co se v podstatě pokaždé děje: vůle k zániku, nihilistická vůle se chce dostat k moci...
Co ničí rychleji, nežli pracovat, myslit, cítit bez vnitřní nutnosti, bez hluboce osobní volby, bez radosti ? jakožto automat
"povinnosti" ? Je to přímo návod k dekadenci, dokonce k idiotství...

volba Zemana, tak dlé mého, byla vymezením vůči tomuto klero-feudálnímu idiotství...byť chápu, že je příjemnější tahat do toho Blesk a konzum...to se pak odmítnutí lépe snáší a odvádí pozornost od skutečně rozhodných věcí...
05. 11. 2013 | 16:54

Richard napsal(a):

"Vražda je špatně a stejně tak lež či nevěra,..."
marietta

ano, a taky dělat vulgární gesta, nezdvořilá mluva, honění si ptáka, nechození do kostela, neposlušnost, odmlouvání, nepokora, nepoklekání, neúčast na ritech, nemodlení, šukání před svatbou, používání gumy, a bla a bla bla...prostě, jak chce ten potlačený, přemoudřelý úchyl v šatičkách, co je zalezlý celý život někde v klášteře...
... prostě dobře je chcípnout za živa nebo skutečně a pak mít krásný, posvěcený pohřeb, s dobře zaplaceným farářem...
haleluja...
05. 11. 2013 | 17:43

Richard napsal(a):

ano, jsem vulgární a drzý, ale cítím, že žiju, že ve mně proudí život, a nemusím do sebe cpát ty chemické, draze zaplacené, serotoninové sračičky na život, jen kvůli jakési pokoře před falešným, idiotským svědomím, tzv. slušného, křesťanského člověka, který by mi jistě rád nasral své falešné hodnoty do palice...po dobrém či po zlém...
paradoxně mě to chrání před tím, abych skutečně (sebe)ničil...
to ale asi těžko pochopíte..Vy katolíci chcete být hrozně čistí, a pak ničíte šmahem...
05. 11. 2013 | 17:54

Richard napsal(a):

takže výsledek prezidentských voleb by bylo možné interpretovat také způsobem, že národ v Evropě z nejsvobodomyslnějších, odmítl na prezidentský post hodnoty totalitárního, autoritářského, proti životu zaměřeného klero - feudalismu, kdy propojení zájmu moci kníže - církev je očividné
národ, který čte Blesk je stále inteligentnější než ten, který v ruce žmoulá sektářskou doktrínu a pokleká před potlačeným chlapem v šatičkách..
hauk
Nakonec, vše je tak, jak má být.
(bo tak to chce Bůh a ten jistě není žádný katolický sektář...)
05. 11. 2013 | 18:29

Karel napsal(a):

Richard 16.54
To jste napsal opravdu přesně. Škoda, že volič jen podvědomě cítil, že se proti něčemu takovému vymezuje, neb Nietzsche není Viewegh nebo jiný autor, kterého hltají davy.
Jinak k vaší nechuti k Zemanovi, který byl prvním politikem, kterého si pustil pan Jiří Suchý na prkna Semaforu, který byl vždycky kritikem tuposti a kde byli vítáni ti, kteří odcházeli v dobrém:
Jako hňupa Zemana vykreslují nyní média, která dokáží rozpitvávat jeho chování do detailů, v případě předchozích dvou prezidentů nemyslitelných či přímo svatokrádežných. Výstupy médií ohledně Zemana, mnohdy docela dementní, si zatím nikdo netroufl kritizovat, což je přinejmenším divné a podezřelé. Zatím je tedy občan oblbován přesně těmi skupinami, proti kterým se volbou Zemana vymezil. Nynější hon na Zemana, prvního občany zvoleného prezidenta, je proto odvetou oněch skupin za to, že nebyl zvolen rakouský šlechtic, podporovatel církve, který se nestydí hlásit se k českému knížeti Václavu, jakožto ke svému. Do honby na Zemana se nově zapojují už i Zemana ošetřující boromejky, které si prý naříkají, jak jsou péčí o něj přetěžovány. Při péči o Havla to ale bylo nemožné, tam se pečovalo se svatým výrazem nejvyšší blaženosti v jejich dobromyslných naducaných tvářích.
Přece nechcete věřit tomu, že Zeman je první prezident, který dělá věci, se kterými nesouhlasíte. Proč byly Havlovy elitářské a alkoholické excesy, stejně jako výrazy nadutosti a ekonomického diletantismu Klause tiskem přehlíženy, to je asi to, nač bychom se měli našich médií ptát. Kdyby si Zeman dovolil na Hradě uspořádat, jak svého času Havel, večírek pro členy konference při vstupu do NATO s přísně tajným scénářem z dílny jemu blízkých "umělců", o kterém se nic nesměla veřejnost dozvědět, asi by byl z Hradu novináři vyvlečen v pyžamu.

Tak neslavně dopadl občan po Velké listopadové kapitalistické revoluci v roce 1989.
06. 11. 2013 | 03:21

Vladimír napsal(a):

No jo - ale KDE přesně leží ona tenká linie mezi hrdinou a psychopatem? V momentě, kdy začne ubližovat svému okolí? Ale pokud je vadné to okolí - nikoli jedinec - co PAK??? Cožpak v otázce hodnot se lze řídit dle demokratického zákona většinového konsensu? Jaká by pak byla historická role elit obecně? Mám zvolna zato, že konstrukt "psychopat" může leckdy sloužit jako instrument k labellingu nepohodlných vyčnívajících osobností, které se instenzivně brání přijmout krátkozraké začasté uměle podsouvané pseudohodnoty konzumní společnosti, neboť jasně chápou jejich devastující vliv na člověka i svět. Tím není paušálně řečeno, že asociální a agresivní jedinci jsou osoby cenné a ochrany hodné. Jde jen o to, nevylít s vaničkou též dítě. Vy si na to troufáte?
06. 11. 2013 | 09:28

baba napsal(a):

Richarde,vy jste zřejmě ten týpek,kvůli kterému se Ježíš obětoval.Žijete jako zvíře,nikoli jako člověk-bytost vědomá si své duše.Až vás z toho vašeho způsobu života bude něco bolet,nebo vás někdo nakopne,vězte,že to bude,možná marný,pokus vás přimět k zamyšlení,čím se lišíte od živočicha a co to vlastně ta duše je,ba k čemu je nám dobrá.Křesťanství v Desateru dalo návod pro dobrý společenský život člověka ,t.j.bytosti ODUŠEVNĚLÉ,kteroužto výjimečností ji Stvořitel obdařil.Nebudete-li se jím řídit,vaše věc,ale nikomu nenadávejte.Že je to těžké,víme,stále jsme současně bytosti přírodní,ale máme tu výjimečnost si vše kormidlovat a pokoušet se v LÁSCE řešit i ty psychopaty,kteří nejsou marod,ale do blázince umí přivést okolí. Vězte,že tento text píše osoba nenáboženská,jen v podzimu života hledající vysvětlení. K tomuto jsem došla,snad dojdete i vy.
06. 11. 2013 | 11:59

KKK napsal(a):

Pane doktore, to spis vypada jak cistej Narcis.
06. 11. 2013 | 12:09

Richard napsal(a):

"Richarde,vy jste zřejmě ten týpek,kvůli kterému se Ježíš obětoval.Žijete jako zvíře,nikoli jako člověk-bytost vědomá si své duše"
baba

ach, ta nekonečná "katolická" snaha probouzet v jiných pocity viny, jakože kvůli mě se Ježíš obětoval.. a já bych se teď měl asi v pocitu vlastní vděčnosti stát poslušnou ovečkou a bez odporu se začít odvděčovat na velkém církevním díle, a v pocitu napravování vlastní hříšnosti činit, co církevní pohlavár chce, prostě začít vyhovovat jeho představám a potřebičkám a ještě mu za to házet do kasičky, taká idiocie na druhou... zkuste to jinde, třeba bude zájem...lidi, kteří jsou v krizi by nemuseli odmítnout..nebo Ti, kteří se chystají na smrt, u těch to taky zabírá...
pokud se někdo obětoval, udělal to jen kvůli sobě a vlastním ideálům, byla to jen jeho vůle, nijak související s tou mou, mě do Ježíšova obětování se netahejte, i když samozřejmě, chápu, musím být do toho, alespoň pomyslně vtažen, jinak by jeho obětování ztratilo smysl a spasitel by nemohl být spasitelem...čekám, kdy mi za to Ježíšovo ukřižování vystaví církev rovnou účet, bez těch duchovenských blábolismů, bo jsem byl tímto přece zachráněn a oni mi tu záchranu tak šlechetně zprostředkovávají, ach jak dojemné, jak koncentrované dobro mi prokazují .......
Samozřejmě, že žiju v jistém smyslu jako zvíře, protože z velké části zvíře jsem(živočich), nemám chuť si nalhávat něco jiného...duše je právě ta část, která si takovou živočišnou skutečnost a nejen jí uvědomuje, duch zase to, co tyto nižší a vyšší v člověku spojuje, bezduchost klam, který tyto živočišné instinkty v zájmu sebeidealizace popírá, potlačuje vytěsňuje a v perverzním, reaktivním opaku nahrazuje jakýmsi falešným, vysněným obrazem duchovního já, kterému je vše lidské, temné cizí, taká perverzní stupidita...
láska a agrese se v člověku nevylučují..obě části jsou důležité...temná i světlá...
nevím jak Vám, ale mě dává základ pro život základ samotný instinkt života, žádné desatero..
---------------------------------

"Vězte,že tento text píše osoba nenáboženská"
baba

ne, tak tomu skutečně nevěřím, náboženství z Vašeho příspěvku kape jak med z plástu
Vy "nábožensky" založení máte ovšem vynikající schopnost nevidět skutečnost, Vaše věta o vlastním nenáboženském "naložení", toho budiž hezkým důkazem...
Jinak přeji samozřejmě hezký podzim života, na podzim je pro mě příroda snad nejkrásnější.
06. 11. 2013 | 15:11

Richard napsal(a):

baba
jinak přednášku o křesťanské lásce zkuste dát potomkům vyvražděných latinsko-amerických indiánů...
hádejte, kdo je ve velké lásce, řízený desaterem, vyvraždil?

taká malá bezvýznamná chybička, že?
a já jsem zvíře, che che...
06. 11. 2013 | 15:30

Richard napsal(a):

"ale máme tu výjimečnost si vše kormidlovat a pokoušet se v LÁSCE řešit i ty psychopaty,kteří nejsou marod,ale do blázince umí přivést okolí"
baba

mě by zas celkem zajímalo, kdo bude řešit psychopaty Vašeho "duchovního" typu, plné agresivní lásky a koncentrované dobroty, očividně podobné touze po moci, a manipulativnímu ovládání jiných vyskytujících se u psychopatů klasického typu..
i nasazení žádoucí masky, resp. přehrávání žádoucí role, je perfektně promyšlené a zvládnuté...osobně Vás v lásce rozhodně řešit nehodlám, Vy totiž skutečně nevíte, co to je, umíte o ní akorát nekonečně blábolit, empatie a soucit je Vám ve skutečnosti cizí, nikoliv tak slova o nich, které jen zakrývají motivy vlastního prospěchářství, můj záměr proto je, vymezit Vám jednoduchou, ale jasnou hranici, kam lidi Vaše "duchovně-láskyplného" agresivního typu nevpustit...
06. 11. 2013 | 15:45

santawizard napsal(a):

ve spolek:

Církev chce vaše duše a desátky,jinak než kdyby jste hráli o svou duši a peníze nějaké karty.
Tajemství Krista nepochází jenom z bible,ale i z všudepřítomného Boha.Nejhorší je, když tě Bůh trestá a dábel ti škodí zároveň Jinak se ,ale taky říká,že ďábel ti dá bludy a halucinace,kdežto Bůh ti dá vidiny a moudra.Bůh nám dal svobodnou vůli se starat sami o sebe.To jenom dábel nám slibuje hory a doly pomocí triků a kouzel.Najít království boží ,které žije v každém z nás je však mnohem složitější než vydělat miliony ,které jsou v rukou někoho jiného.Na co však potřebuješ peníze?Jseš kapitán a majitel lodi a nebo potřebuješ někoho ,kdo by tě zastupoval?Chceš něco vymyslet abys byl šťastný a úspěšný a nebo chceš přestat myslet a najít nirvánu jako království boží?
Nemůžeš prodat duši Bohu jako kdyby to byl ďábel.Co je zadarmo je zadarmo a co je za peníze je za peníze.Proto je to menší hřích ,když si hraješ na beránka ve vlčí kůži než v vlka v ovčí kůži,.Takto se však vědomě nebo nevědomě můžeš upsat čertovi a obětovat se bohu zároveň.Dialog z Bohem vedou jenom proroci, kdežto z čertem vedou dialog věštci.Z vědomí do nevědomí a nebo z nevědomí do vědomí jdou informace ve dne v noci.Psychoanalyzovat člověka a jeho nadčlověka ,co to je že nám nedá pokoje?Pro jedince,páry a skupiny je nová svoboda náboženská,politická a podnikatelská pro všechny.Kdo tady má peníze ,ale neumí se vykoupit z pekla a koupit si vstupné do ráje?Na kom se má vydělat a na čem se má utrácet,když jakákoliv problematika a tématika jsou 2 různé věci?
06. 11. 2013 | 16:22

somnambulka napsal(a):

Vážení, až budete mít cukrovku,zelený zákal a rakovinu tlustého střeva a před sebou pár měsíců života, tak polezete k Pánubohu po kolenou. Nebudete první, ani poslední. Což nikomu z vás nepřeji.
Mějte krásné dny.
06. 11. 2013 | 21:44

Richard napsal(a):

a nezapomeňte před tím odkázat domeček vytučněným, církevním papaláškům, za odpustek...
07. 11. 2013 | 00:28

Myšelín napsal(a):

somnambulka
Dříve, než byl lidem vnucen "pánbůh", lidé v těchto případech lezli po kolenou třeba k magickému kruhu z kamenů či objímali stromy z nichž čerpali dlouhověkost.

Každý leze za tím, co je mu blízké. Hledat uzdravení v kostele plném pozlátka a pr.elatých andělíčků je možné. Jaké jsou jejich léčivé účinky na ve srovnání s návratem k přírodě si opravdu netroufám posoudit.
07. 11. 2013 | 00:37

Richard napsal(a):

vždyť o tom to je, aby jste za nimi přilezl do toho kostela a za vstup do nebíčka si hezky poslušně zaplatil, ...koncept hříchu a odpuštění, to je taký promyšlený prostředek jak udržet poslušné ovečky vykrmovat ty idioty...
hezky je to vidět v Rusku, jak tam ti staří úchyláci nahánějí podporu skrze "svátost" velkému Putinovi...
u nás se skrze církevní restituce vrací církvi majetek, který ani nebyl její...ty práva, které k němu skrze restituce nabyde, neměla ani před 48mým, měla k němu jen jakési dispozice či tak něco, po 48mém stát znárodnil i tohle... ale ne majetek v pravém slova smyslu...byly znárodněny pouze jakési práva...
teď jsem svědkem situace, kdy katoličtí rodiče vydírají 21letou dceru, která odmítá čekat se sexuálním životem až po svatbě, bo si našla kluka...
ty inscenace a manipulace s jakou se jí snažit udržet pod kontrolou, to by nejeden psychopat záviděl, chudák holka má z toho akorát těžké bolení břicha a krvácení z konečníku...
katolický humus, také svinstvo, že bych jim nejraději plivnul na hrob, za tyhle sviňárny..
holku se snaží uplácet, když se jim to nedaří, tak zas vydírají, snaží se vzbudit pocity viny, špatnosti, atd.
jestli skutečně existuje peklo, tak za tohle v něm tihle lidi shoří i s těma hnusákama z Ruska, co poslali na Sibiř holku z Pussy riot...
I spit on your grave hnusáci
07. 11. 2013 | 01:54

somnambulka napsal(a):

To Myšelín

Víra je, dle mého ménění , pouze nabídka, nebo dar. Nikomu proto nemůže být vnucen. Věřící chodí do kostela proto, aby se svěřili se svými touhami a trápením a nezřídka i před militantními ateisty, kteří mají pro ně jen posměch. Jestli církvi odkáží svůj majetek, je jen a jen jejich věc. Naštěstí jsou pryč doby, kdy jim byl ukraden. Oběma. A to prosím říkám jako "neznaboh" - dle katolických měřítek. Do kostela zajdu jen velmi zřídka a stěží dám dohromady očenáš.:-)
07. 11. 2013 | 07:48

Richard napsal(a):

"Jestli církvi odkáží svůj majetek, je jen a jen jejich věc."

jistě, každý má právo být idiot, dokonce i náš stát..
haleluja
07. 11. 2013 | 13:50

Qin napsal(a):

Richard:Nejste-li pod vlivem a myslíte-li to vážně,pak je mi z Vás úzko.Vy jste nadčlověk ,Vy sám si určujete morálku a pravidla pro život. Vy směšujete křesťanství a církev.Jaký vztah máte k druhým lidem? Uznáváte jen sebe.Nebo jste satanista?Něčemu snad musíte věřit. Jsem již věku pokročilého,ale takovéto "vyznání" jsem ještě neslyšel a četl jen v kabale. Poučte mne/ovšem pokud nejde jen o nenávist k církvi/.Děkuji
08. 11. 2013 | 00:19

Richard napsal(a):

Necítím se jako nadčlověk, ani podčlověk. Pod vlivem nejsem, snad jen života (chápu, už to bude pro Vás nepřijatelný hřích a rouhání). Vaše úzkost bude zřejmě reakcí na můj odpor podrobit se Vašemu velkému "svědomí", Vašim pravidlům prostřednictvích kterých chcete vládnout všemu a všem. Vaše vlastní chtění se tak má skrze něj stát zákonem pro vše. Existuje ještě něco více nadlidského a bohorovného než právě toto? Postavit se svou vlastní vůli nad jiného člověka? Nemám zájem, bez ohledu na Vaši úzkost.
Tady ještě trochu vysvětlení, pomůžu si opět citací z Nietzscheho:

"...zjednodušili psychologii každé velké události na idiotskou formuli "poslouchat nebo neposlouchat boha.
Kněz formuloval jednou provždy, prísne, pedanticky, až do
velkých a malých daní, které se mu mely platit (- nezapomínaje nejchutnejších kusu masa: nebot knez je požírač bifteku) co chce mít, "jaká je vule boží. ..Odtud jsou všechny veci života usporádány tak, že knez je všude nepostradatelný; ve všech prirozených životních událostech, pri narození, manželství, nemoci, smrti, ani
nemluve o "obeti" (jídle), zjevuje se svatý príživník, aby je ucinil neprirozenými, - v jeho reci: aby je
"posvětil"...

Co znamená "mravní rád světa"? Že existuje jednou pro vždy vůle boží, co má člověk činit, čeho má
nechat; že se hodnota národa, jednotlivce určuje tím, jak poslouchá nebo neposlouchá vůli boží; že vůle boží
prokazuje svou vládu v osudech národa, jednotlivce, to znamená, že trestá a odměňuje, podle stupně poslušnosti.

Pravda a víra, že něco je
pravda: dva světy zájmu, ležící každý úplně jinde, téměř protichůdné světy, - každého z obojího docházíme zcela
různými cestami."
tolik citace

ne, křesťanství a církev nesměšují já, křesťanství a církev je smíšená, protože církev je křesťanská
ale ano, zřejmě narážíte na rozdíl mezi křesťanskou filosofií a její církevní praxí, no...celá křesťanská filosofie je proti životu...
např.
"Instinktivní vyloučení veškeré nechuti, všeho nepřátelství, všech hranic a distanci v citu - následek výstřední
schopnosti utrpení a dráždivosti, která pociťuje již každý odpor, každou nutnost odporu jako nesnesitelnou
nelibost (to znamená jako škodlivou, jako něco, od čeho zrazuje instinkt sebezachování), a zná jediné blaženství
(rozkoš), neodporovat už, neodporovat už nikomu, ani zlu, ani zlému, - láska jedinou, poslední možností života..."

také popření reality už v samotných základech křesťanství..
08. 11. 2013 | 01:04

Richard napsal(a):

"Neposlouchat boha, to znamená kněze, "zákona", to nyní dostává jméno "hřích"; prostredky jak se zase "smírit s bohem" jsou, jakož je po právu, prostredky, kterými se poddanství pod moc knezi zarucuje jen ješte bezpecneji: jen knez "vykupuje"...
Psychologicky vzato, stanou se v každé knežsky organizované spolecnosti "hríchy" necím nepostradatelným: jsou to vlastní páky moci, knez žije z hríchu, potrebuje aby se "hrešilo"... První premisa: "buh promíjí tomu, kdo
se kaje" - jasne receno: kdo se poddá knězi."
citace
08. 11. 2013 | 01:13

Richard napsal(a):

"Uznáváte jen sebe.Nebo jste satanista?Něčemu snad musíte věřit."
Quin

nejsem satanista, také stupidity mě neberou, věřím v tento život, v sebe, ve vlastní tělo i duši, stejně jako v síly, které mě přesahují, ..
Vy si klidně věřte ve smrt, resp. v život po životě a nekonečnou křesťanskou lásku, která jediná správná, možná a hodnotná jako způsob bytí, když chcete, máte na to právo...
Osobně se mi uctívání "vykleštěnosti" příčí a budí úzkost zase ve mně.
Kastráti, to je v křesťanství pro ně něco nejvznešenějšího, nejušlechtilejšího, taká perverze, taký hřích proti přírodě a životu.
Taká postavenost na hlavu, to se vidí málokdy, ono to souvisí asi s tou láskou, bo
"Láska je stav, v němž člověk nejvíce vidí věci tak,
jak nejsou. Iluzivní síla je tu na výši, taktéž oslazující síla apotheosy"
citace
"Je-li například nějaké štěstí ve víre, že jsme vykoupeni z
hříchu, není k tomu třeba předpokladu, aby člověk hříšným byl, ale aby se hříšným cítil. Je-li však vůbec
především třeba víry, musí být podkopána důvěra v rozum, poznání, v bádání: cesta k pravdě se stane cestou
zakázanou."

ale jak píšete, jste v pokročilém věku, smrt Vás asi přirozeně straší, takže hledáte způsob jak se vyrovnat...

"Vy sám si určujete morálku a pravidla pro život"

jste to přesně Vy, nebo ti, ke kterým poklekáte, kdo se snaží určovat vlastní morálku a pravidla pro život a mně je narvat skrze "svědomí" do palice...
díky, nemám zájem
budu hrát dle svého, jsem vázán pravidly společnosti, pokud jde o něco jako morálku, či představu ctnosti, tu si skutečně ponechám jen svou...
08. 11. 2013 | 01:44

Nastražušák napsal(a):

Myšelín
7.11. 00.37
Člověče, jsou lidi, říká se jim pedofilové, na které právě ti pozlacení prd.elatí andělé působí léčivě. Takový kostel s patřičnou výzdobou je vlastně rájem pro pedofily, skrývajícími se za andělofily.
Kostel je pro ně jakousi poliklinikou a lázněmi dohromady. Kde jsou ukrytí ti andělíci v dnešních moderních kostelech, to ale nevím. Budu rád, když mi to někdo vysvětlí.
08. 11. 2013 | 02:49

Jonáš napsal(a):

Richarde,
vaše posedlost ve mně vyvolává pocit, že jste byl v minulým životě inkvizitorem a teď to potřebujete nějak ospravedlnit.
Holedbáte se Jungem a napadlo vás někdy, že byste mohl v této souvislosti zauvažovat (potichu) o svém STÍNU a nemlít tady pořád dokola ty svoje bláboly?
08. 11. 2013 | 07:50

Marie napsal(a):

Nastražušáku,
to je zajímavé. Co by na to řekl pan Duka. Ovšem jak to, že pomíjíte v kostelích dosti hojná zobrazení dobrovolných utrpení "svatých", kteří se obětovali údajně za všechny, nechali se ukřižovat, propíchat, uvařit a podobně? Není pak kostel i lázněmi pro ty, kterým se říká masochisté?
08. 11. 2013 | 10:29

Richard napsal(a):

Jonáš
bo Vy chcete?
08. 11. 2013 | 10:35

a.r. napsal(a):

Jen trochu k tematu clanku:
Nedavno jsem videl sestrih jednoho poradu na Youtube:
http://youtu.be/yyietdhITSg
Video se jmenuje "7 padu: O Klausovi a psychopatech".
Doporucuji. :-)
08. 11. 2013 | 11:30

Jonáš napsal(a):

Myslel jste, CO chci? Abyste tady přestal onanovat s tím věčným kecáním.
08. 11. 2013 | 11:31

Richard napsal(a):

Jonáš
ano, přesně to jsem myslel, jen jste to vyjádřil tak "vznešeně" skrze moralín, jako abych se zamyslel na sebou svou hříšnou posedlostí...
je mi milejší, pokud jste schopný vyjádřit to otevřeně a říct, Vaše jednání mi vadí, aniž by jste se schovával a odkazoval na jakousi vyšší, abstraktní ctnost, vůči které mám být jako hříšný a tedy vůči ní, (ne vůči Vám, jak je to ve skutečnosti) se polepšit (změnit jednání).
Na druhou stranu Vám zase říkám, že pokud Vám mé příspěvky vadí, máte právo mou "onanii" nečíst, případně si stěžujte u šéfa zdejšího fóra.
Byl bych schopný s Vámi ještě "vyjednávat", pokud byste řekl "hele, mohl bys prosím Tě, vadí mi to, bo...", ale jak za mnou "přijdete" s tím, abych vypadl, že velkému, morálnímu, neonanujícímu Jonášovi mé příspěvky vadí, tož to Vám neusnadním milý ušlechtilý Jonáši. To si mě budete muset asi nechat zablokovat/upálit.
Ostatně nebyl byste první, pár takých idiotů jsem už "potkal".
08. 11. 2013 | 11:44

Nasražušák napsal(a):

Marie
Ano, máte pravdu. Psychopaté stavějící kostely počítají s úchyláky všeho druhu. Také vrahové jim jsou blízcí, neb těm všem se dá za pěkný příspěvek do ka(p)sičky odpustit. V dalším kostele postaveném a pozlaceném z odpustků se umístí další kasička a tak dále donekonečna.
08. 11. 2013 | 12:36

Qin napsal(a):

Richard:Budu sesnažit reagovat na Vaše myšlenky v bodech:
1.Tedy svědomí neuznáváte,kriteriamorálky si určujete libovolně sám,nebo dle momentální "společnosti"Tj neexistují u Vás výčitky, že jste udělal něco špatného, respektivevše co děláte je správné.Pro Vs neexistuje protiklad zlo- dobro.
2.Já nechci vládnout nikomu a ničemu,já se Vás jen ptám, abych se poučil.
3.Nietzche kritizuje církev,to já taky,alekněz by měl být expertem na Boží zákon.

4. Ano věřím,že Bůh skrzeKrista zjevil zákon pro šťastné žití na zemi-tj hlavně lásku k bližnímu.
5.Pravda /Boží/ vítězí
6.Křesťanská filosofie není proti životu na zemi,ale naopak ukazuje jek lze na zemi lépe žít.Nejen přežívat a užívat,ale taky pro to něco dělat.
7.Instinkty a pocity jedince ještě nejsou oprávněním činů.
8.Popřením reality křesťanstvím?
Co je realitaNení to jen sex a bůček,ale taky to co nosíme v hlavě.A taky to co je mimo naše chápání.
9.Problém hříchu vyplývá z pojetí svědomí a uznání Zákona.
10.Uctívánívykleštěnosti?Jestli myslíte smilstvo,pak ano.
Přemáhání pudu na rozdíl ad zvířete je znakem člověka.
11.Láska ,to nemyslel Bůh ten kotrmelec seslečnou na kanapi/Hrabal/
12. Vy jste tedy zastánce nenávisti?Pravidla si určujete sám a takových v ás dnespřibývá.Obhajujete jen
svůj vlastní hedonismus a to je známkou přicházejícího zániku
jak tomu bylo předpádem Říma.Svět bez ideálu.Apokalypsa.
08. 11. 2013 | 13:51

davideasy@seznam.cz napsal(a):

Ch. Darwin pochyboval o tom, že opice je schopna mířit, hází-li kamenem. Nemá pocit viny, jen je trochu nervosní. Pokud nezuří, nedívá se směrem, který by jí měl v té chvíli zajímat, prostě předstírá. Během letu kamenu však dále s okolím komunikuje neboť v tu chvíli Kámen má zvláštní druh věcní delegace a je oprávněn k hrozbě letu kamenem nebo zásahu kamenem do hlavy. Prý i A. Einstein zmiňuje moderní zbraně jako již biblicky zmíněný kámen či klacek. Psychopatovi dle mého jakýsi generátor umožňuje užití jakékoli alternativy normálního chování člověka, avšak onen vždy vycítí obecnější prospěch presentovaný pak zájmem o svou osobu. Může jít o druh paradoxu. Výjimku ze známého, protiběžný zasunutý turbulentní jev. Je to blbý.
08. 11. 2013 | 14:04

santawizard napsal(a):

santawizard napsal(a):
Vyznej svoje hříchy a svoji víru jako slovo na jazyce a jazyk za zubama.:
Není nic špatného na konstruktivní kritice.Sebekritikou nelze vidět všechno.
Na cestu z pekla do ráje nepotřebujeme peníze ,ale potřebujeme Ježíše Krista.Nikdo však není dokonalý,ani církev ne.Záleží taky na výkladu bible.Jestli se svatá bible lidskou nedokonalostí, vykládá i jako satanova bible ,tak Satan jako vlk v ovčí kůži do určité míry obelstil i samotné křesťanské církve.Ježíš Kristus je náš mučedník v těle a bojovník duchem.My jsme boží bojovníci.Svaté mše, kde jíme jeho maso a pijeme jeho krev ,určují základní pravidlo,zda-li máme býti ,jak se říká,raději opilí vínem a duchem svatým a nebo opilí kristovou krví a alkoholem.Pro svou víru a nevíru jsme zavírali jeden druhého do vězení a do blázince na převýchovu už jednou.
Co to ale jsou vědomé a nevědomé hříchy?Je to jako krutá pravda a milosrdná lež?Nechceme si uvědomit svoje nevědomé slabiny a nedokonalosti ,abychom slepě věřili,protože krutá pravda by nás srazila na zem.?Neměli bychom s touhou po dokonalosti se raději častěji zpytovat a chyby napravovat než je strkat pod koberec?
Jaký je náš vědomý a nevědomý hřích,před bohem ,když království boží žije v každém z nás?
08. 11. 2013 | 14:12
08. 11. 2013 | 14:15

Richard napsal(a):

quin
".1.Tedy svědomí neuznáváte,kriteriamorálky si určujete libovolně sám,nebo dle momentální "společnosti"Tj neexistují u Vás výčitky, že jste udělal něco špatného, respektivevše co děláte je správné.Pro Vs neexistuje protiklad zlo- dobro"

znovu Vám opakuji, jsem svázán společenským zákonem, ale ctnosti, resp. to co považuji za důležité, hodnotné, obdivuhodné, příp. naopak zavrženíhodné si skutečně "určuji"(ony tak nějak i přirozeně vyplývají z mé podstaty samy) sám, z nich pak vyplývají mé výčitky svědomí, pocity selhání, studu a naopak určité hrdosti ...taková představa ctnosti je odrazem mé vlastní "bio-psycho-sociálně-spirituální" osobnosti, mého života, mé povahy, nikoliv poslušného přijetím naservírované ideologie nejvyššího dobra...
Také jste se rozhodl určit si ctnosti jen sám, byť "přijetím křesťanské doktríny"...ostatně podobně to bylo i s komunismem, ten měl a má také své svědomí, svůj kult...
-------------------------
5. "Pravda /Boží/ vítězí"

ano, jen každý máme jinou představu Boha, ten můj není vykleštěná dobrota sama, ale mimo vyšších citů, také instinktivní zvíře schopné agrese a projevu negativních emocí...Nejen láska a soucit, ale také biologický, tělesný instinkt, ten, který křesťanství zavrhlo do stínu hříchu, ten, který, který ze svých kastrátů za velké oslavy lásky boží, vykleštilo.
-----------------------------
7.Instinkty a pocity jedince ještě nejsou oprávněním činů.

ano, stejně tak to, co nazýváte "boží láskou"
------------------------------------
9.Problém hříchu vyplývá z pojetí svědomí a uznání Zákona.

problém Vašeho hříchu...
---------------------------------
12. Vy jste tedy zastánce nenávisti?

nejsem zastáncem nenávisti, jen vím, že i tato emoce je lidská, resp. patří ke mně a věřím, že i skrze ní ke mně promlouvá cosi Božího...nejsem na světě proto, abych všechny miloval, to je utopie odtržená od reality, taká padlost na hlavu...
věřím tomu, že Bůh ke mně promlouvá nejen skrze vyšší city nebo lásku, ale také skrze biologické instinkty, tělo i negativní emoce...
08. 11. 2013 | 14:26

Richard napsal(a):

8.Popřením reality křesťanstvím?
Co je realitaNení to jen sex a bůček,ale taky to co nosíme v hlavě.A taky to co je mimo naše chápání."

přesně tak, a jako venku není jen sex a bůček, tak v hlavě není jen láska a soucit, ale také negativní emoce, nenávist, žárlivost, touha, chamtivost atd.
realitu lze popírat vně, tu tzv. objektivní, tak i v nitru, tu tzv. subjektivní, psychickou. Křesťanství je v tomto mistrovské, víru v to, co je pravda/skutečnost, zaměňuje za skutečnost/pravdu samu. Vysněný (sebe)ideál vydává za realitu samu, tu vnější i psychickou, nazývají to cestou do ráje a ke spáse, ostatně podobně jako ti komunisti...
nenávist a agrese se tak v popření reality a její deformací v opak(postavením na hlavu) stává "boží láskou"..
08. 11. 2013 | 14:46

Richard napsal(a):

"Obhajujete jen
svůj vlastní hedonismus a to je známkou přicházejícího zániku
jak tomu bylo předpádem Říma.Svět bez ideálu.Apokalypsa."

právě, že silně hedonistické je samo křesťanství, tak zvráceně, masochisticky. Ve strachu z bolesti, smrti a reality sahá k jakémukoliv opojení, k úniku z reality, aby bylo dosaženo nejvyšší vytoužené slasti - ráje...Raději umřít hned(psychologicky), než trpět strachem z toho, že jednou umřu skutečně. Nahradit to masochistickým sebeutrpením, sebepotlačením, podrobením se, za cenu příslibu do slastného ráje, vyhlásit to za lásku Boží. Ach ten ráj, to je taký nejvyšší křesťanský hédonismus, taká nejvyšší vytoužená slast, podobně na tom byli snad už jen epikurejci.
To je skutečná dekadence, úpadek života, Apokalypsa, kterou přináší samo blouznivé křesťanství.
08. 11. 2013 | 14:54

Richard napsal(a):

"10.Uctívánívykleštěnosti?Jestli myslíte smilstvo,pak ano.
Přemáhání pudu na rozdíl ad zvířete je znakem člověka."

křestaňství si z toho potlačování pudovosti učinilo takou zvrácenou ctnost pro ctnost, taká obhajoba ničeho, pro nic...
z toho pak vznikají tací zapálení potlačení, pomýlení bojovníci za morálku a dobré mravy...někde v hloubi silně nadržení, tím spíše musí bojovat za slušnost, nejen svou, ale i jiných....

z obyč. homosexuála, který by se mohl normálně sex. vybít někde v gay klubu, se stane takový pomýlený potlačenec, který pěstuje ctnost pro ctnost, přemáhání se pro nic(někteří idioti to dotáhli tak daleko, že se nechali aj vykleštit), zajede rovnou do trenýrek nějakému dostupnému chlapečkovi...tajně, skrytě, jakože boží láska...
08. 11. 2013 | 15:02

čtenář ps. napsal(a):

Pane Richarde,
zdravím Vás. Abych použil Vaše slova
"hele, mohl bys prosím Tě, vadí mi..." ty Vaše výplody mozku. Děkuji
08. 11. 2013 | 15:43

Richard napsal(a):

čtenář ps(ychologie.cz?)
Zdravím Vás, má za to, že mé výplody mozku můžete nečíst, pokud Vám vadí, nebo vidíte snad v takovém řešení nějaký nepřekonatelný problém? Je nad rámec Vašich dovedností?
08. 11. 2013 | 15:52

somnambulka napsal(a):

To Richard:

s těmi nejlepšími úmysly jsem si přečetla vaše příspěvky a bohužel musím konstatovat, že jsem si tím v hlavě způsobila zmatek jak v ruským lunaparku. Neděkuji.
08. 11. 2013 | 16:22

Richard napsal(a):

tak hlavně, že to bylo s těmi NEJLEPŠÍMI úmysly...
není není zač
08. 11. 2013 | 16:42

santawizard napsal(a):

Kdo je s Ježíšem a kdo je se Satanem?
Čajové ceremonie,kávové rituály,tabákový mági,opiový farář,hospodský kaplan ,marijuána guru atd. to všechno je zákonem a církvemi a vědeckým atheismem více méně neuznávané a dokonce se to klasifikuje jako primitivní náboženství na drogách a obcování se Satanem.
Naopak je to bojovné umění a konvenční,chemické,biologické a jaderné zbraně,které jsou zákonem a církvemi a vědeckým atheismem více méně ve jménu Ježíše Krista uznávané .
08. 11. 2013 | 17:16

čtenář ps napsal(a):

Pane Richard,
3x ANO. Co si mám počnout?
08. 11. 2013 | 17:23

Qin napsal(a):

Některé Vše vývody mi připadají hodně pokroucené,ale takhle bychom se mohli bavit donekonečna a tady na to není prostředí,ani místo .Podstata,myslím, je v tom,zda člověk má víru a v co věří.I agnostik věří/sobě/.Ale trvám na tom, že pro lidský život na zemi je nejlepší to co přinesl Mojžíš ze Sinaje.Tímto se loučím a přeju Vám,abyste se Z V aší filosofie nikdy nemusel kát.
08. 11. 2013 | 17:49

Qin napsal(a):

Richard:Dodávám:A nezapomeňte,že svět je slzavé údolí.
08. 11. 2013 | 17:55

Richard napsal(a):

čtenář
zkuste se zeptat na tom fóru pro inteligentní lidi, tam by si s tím mohli poradit, nebojte,.. i když, Majerova cenzura až sem nejspíš nedosáhne, ...
takže zkuste uvažovat raději sám,... a když to nevyjde, tak se smířit...věřím, že to zvládnete,
ale kdybyste už v úplné bezradnosti a zoufalství skutečně nemohl najít řešení, jak se mým příspěvkům vyhnout, "přijďte" zase za mnou, něco hezkého Vám o tom napíšu...
a teď mě omluvte, už mě to psaní skutečně přestává bavit...
08. 11. 2013 | 18:03

Richard napsal(a):

".Ale trvám na tom, že pro lidský život na zemi je nejlepší to co přinesl Mojžíš ze Sinaje.Tímto se loučím a přeju Vám,abyste se Z V aší filosofie nikdy nemusel kát."
Qin

no ano, trváte na tom, že víte, co je pro všechny nejlepší, taká bohorovnost... a pak, že já jsem nadčlověk bez svědomí (ohledu a empatie)...

jinak, taky přeji, abyste se z toho Vašeho "nejlepší pro život na zemi" jednou nepokakál...

taky bych Vám na závěr napsal nějaké hezké, dojemné moudro o slzavém údolí nebo tak něco,....
tak třeba
"dvakrát řež jednou měř..."
hojte ..."kardinále"
08. 11. 2013 | 18:16

Qin napsal(a):

Richard:A ještě naposledy :Prosím Vás, abyste nenadával svým odpůrcům.I když je to podle Vaší morálky správné,udělejte to aspoň pro mne. Děkuji
09. 11. 2013 | 12:44

Richard napsal(a):

qin
V mých očích je Vaše křesťanská doktrína boží lásky "nejlepší pro všechny" něco jako psychologicky agresivní zlo, a nějak se proti ní a jejím šiřitelům vymezovat musím, bo z její podstaty spadám do té kategorie "všichni", kteří mají být takovou "láskou a dobrotou" zasaženi...
Pokud, chcete, abych se mírnil, tak zase prosím já Vás, abyste Vy i další Vám podobní "vojáci Kristovi" své "dobro pro všechny"(pro mě sektářské zlo) směřovali jen tam, kde je zájem, byť Vaše "svědomí" Vám velí šířit a šířit, a uvědomil si, že jde čistě o Vaše osobní hodnoty. Taky děkuji.
09. 11. 2013 | 13:34

Richard napsal(a):

resp. žádám Vás, abyste místo šíření ideologie svědomí, slušnosti (empatie a ohledů k jinému), takto skutečně jednal..
O to stejné se pokusím také já k Vám.
09. 11. 2013 | 13:37

Richard napsal(a):

ještě na konec
můj Bůh mi totiž na rozdíl od Vašeho říká, "braň se"...
09. 11. 2013 | 14:59

Bodrý den! napsal(a):

Prosím vás pane doktore, nemohl byste napsat blog o kresbě Duckrabbita? 1/ jednak by takový blog byl první/1. esejí na toto téma v č(!)esku vůbec, 2/ zdejší domorodci mají zejména porušené nebo nepřesné aktivity vnímání (ať se již neopakuji), zejména proto, že do jejich individuálních vnímání nezapojují myšlení. I kdybyste s mou charakteristikou nesouhlasil, tohle téma jednoho obrázku by si nyní, před dalším mimořádnými volbami, aktuálně současný zájem obzláště zasloužilo.
10. 11. 2013 | 09:42

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Bodrý den:
Raději než duckrabbita mám ty dvě dámy. Přijdou mi bližší každodenní realitě. Z králíka se kachna hned tak nestane, zato z hezké holky je hnusná čarodějnice raz-dva!
Vyjdu Vám částečně vstříc (k předčasným volbám). Mám v šupleti FALSE MEMORIES, myslím, že také nezarmoutí.
V hluboké úctě RH
10. 11. 2013 | 13:10

ajeto napsal(a):

Prosím pane doktore o odpověď na otázku, lze hraniční osobnost považovat spíše za osobu s narušenou psychikou (blíže k disociální poruše osobnosti) nebo za osobu na hraně s poruchou psychiatrickou?
12. 11. 2013 | 14:26

Radkin Honzák napsal(a):

"Hraniční osobnost" je sice psychiatrická diagnóza, nejde ale o chorobu, nýbrž o trvalý stav vyznačující se nevyrovnaností npsychických funkcí (něčeho má víc, něčeho míň, obvykle bývá impulzivní, pak svých činů lituje; jde se jí po světě obtížněji). Spíš než "léčit" se musí naučit některé své vlastnosti lépe ovládat.
Stačí?
12. 11. 2013 | 17:28

lepšílékařka napsal(a):

Dobrý večer, p. doktore, vzhledem k tomu, že Váš blog vykazuje nadstandardní kvality stran volených témat i formy, usoudila jsem, že slátaniny zřejmě moc nečtete, tudíž s chutí jsem si knihu přečetla, děkuji za literární obohacení, rozšíření obzoru a místy i za nadějné světélko na konci dekadentního tunelu. Přeji hlavně pevné zdraví, včetně duševního, nechť se daří.
13. 11. 2013 | 17:40

Radkin Honzák napsal(a):

Vážená paní doktorko,
děkuji Vám za uznání a jsem rád, že Vás kniha nezklamala.
14. 11. 2013 | 10:00

Akrs napsal(a):

Pane doktore Honzáku,
dostala se vám do ruky (dávno rozebraná s dotiskem v nedohlednu) kniha :
Lexikon Otakara Motejla (vydaná v r.2006 nakl. Lidvé noviny) ?
Pokud odpovíte : ne, ale mám zájem , seženu a pošlu Vám jí darem do IKEMu.
15. 11. 2013 | 08:16

dotaz napsal(a):

Pane Honzáku,
prosím,zda byste jako pamětník nemohl zpracovat dílko o Sametové revoluci z vašeho pohledu,stejně jako p.Jarolímek.,třeba probleskne i pravda nakonci toho tunelu
díky
http://www.novinky.cz/domaci/319343-listopad-1989-byl-peclive-pripraven-ozval-se-agent-zifcak.html
15. 11. 2013 | 14:34

dotaz napsal(a):

Pane Honzáku,
a nepamatujete si tuhle dobu Vy a Vinař?
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/319389-nemci-nasli-ztraceny-zakon-o-gestapu-chybne-ho-vyhlasil-hitler.html
15. 11. 2013 | 15:00

Radkin Honzák napsal(a):

Ad akrs: ne A mám zájem.
Ad dotaz: to opravdu nepamatuju
Pokud jde o agenta Zifčáka, tak mu stejně, jako jemu podbným, nevěřím ani slovo. Tím pádem mi ani za čtení nestojí. Děkuju Vám za důvěru, ale můj pohled na události roku 1989 asi neposkytne nic, co bychom všichni nevěděli - protože nic víc mi nikdo neprozradil.
15. 11. 2013 | 23:26

Akrs napsal(a):

Možná by knížka : Lexikon Otakara Motejla (vydaná v r.2006 nakl. Lidvé noviny)od Renaty Kalenské zajímala ostatní zde. Přikládám proto ukázku, kterou jsem si nazval Amnestie je amnestie je amnestie :
"V roce 1968 jsem byl členem týmu pro přípravu amne-
stie, která pak nakonec vyhlášená nebyla. Za tím účelem
jsem byl spolu s dalšími lidmi asi osmačtyřicet hodin držen
při maximálním materiálním zabezpečení v jakési izolaci
v budobě ministerstva vnitra. To vše proto, abychom nevyke-
cali,že se nějaká amnesite - a jaká vlastně - chystá.
Horší to bylo s amnestií z prosince 1989. Ta se tento-
krát nepřipravovala v kachlíkárně, ale ve Špálově galerii.
Když jsem tam někdy před půlnocí přišel, Petr Uhl ji měl již
napsanou rukou a na mě bylo, abych ji přepsal na stroji. Měl
jsem akési právo ten text prohlédnout a případně zredigo-
govat. Když jsem se při výčtu jednotlivých paragrafů, na které
se amnestie vztahuje, dostal k paragrafu o nadržování, do-
spěl jsem k závěru, že je to nějaký Uhlův omyl - a tak jsem
toto ustanovení vynechal. Výsledky byly téměř katastrofální.
Můj půlnoční skutek způsobil, že Václav Havel nevyhověl
podmínkám předpokládaným ústavou pro funkci prezidenta
republiky a musel být na poslední chvíli, v prosinci 1989,
omilostňován, aby se na něj hledělo, jako kdyby nebyl od-
souzen. Vzpomínka na to mě vyděsila někdy po Vánocích
1989, kdy jsem v bytě doktorky Burešové sestavoval další
amnestii."
16. 11. 2013 | 06:21

r.m. napsal(a):

Jakou asi má diagnózu vypatlaný židovský alkoholik Honzák.
19. 11. 2013 | 09:50

iavuhvoe napsal(a):

lxlnmqvg
http://sofortkredit13.tumblr.com gzuvfwkr <a href="http://sofortkredit13.tumblr.com">sofortkredit</a> nmhomzam <a href=http://sofortkredit13.tumblr.com>sofortkredit</a> kcgumzgj
25. 02. 2014 | 11:55

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally just details -- important details, but variations on that theme. index.php is the controller, the menu system determins what the "present page" is, and a lot of events get fired along the way of building that page. Plugin modules can hook into those events and alter the work flow/furnish additional information/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources revolve around making modules. Without modules, Drupal does not really DO something other than say, 'Somebody asked to get a page! Does it exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:42

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 13:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy