Děloha není futrál na dítě

19. 02. 2010 | 10:09
Přečteno 35448 krát
S urputností hodnou lepších věcí se snaží paní ministryně spravedlnosti protlačit zákon o náhradním (surogátním) mateřství, které by mělo být završeno poskytnutím dítěte neplodnému páru. Její návrh, který krom loňského podzimního „kulatého stolu“ nebyl nikde diskutován a již se projednává ve vládním výboru pro lidská práva, kamžto nedopatřením (nebo naopak) z uvedeného jednání nedošla jedna podstatná část.

Není mi jasné, proč chce paní ministryně zaplevelit náš dostatečně chaotický právní systém dalším paskvilem, který by buď zcela rozvrátil stávající zákon o rodině a zrušil jeho klíčovou část (matkou je žena, která dítě porodila), nebo by přinesl další legislativní potrat s nezbytnými novelizacemi ještě dříve, než by vstoupil v platnost. O motivech její usilovné snahy lze jen spekulovat, v žádném případě však nejde o naléhavou společenskou prioritu.

Své názory na tento (abych se nedopustil urážky majestátu, tak bez epitet) nápad jsem na podzim 2009 prezentoval ve svém blogu Děloha na leasing a proč jsem proti (. Rád bych tento text doplnil o několik skutečností týkajících se postavení, rizik a práv těch zúčastněných, kterým se předkladatelky zdaleka nevěnovaly tolik, jako virtuálnímu právu neplodné ženy na dítě (čekám, kdy v duchu vznikající svérázné tradice vznesou některé ženy svá práva na manžela s opčním právem na tchyni).

Začněme etickým hlediskem a myslím, že se můžeme shodnout na Aristotelově názoru (Etika Nikomachova), že jde o hledání „dobra“. Novorozeně uložené do až dosud beznadějně prázdné kolébky je pro objednávající pár nepochybně dobrem. (A já dodávám: pokud dítě bude zdravé! Ale co když nebude?) Je však celý proces také dobrem pro dítě a pro „náhradní matku“? Jí bych chtěl věnovat následující řádky, i když ona sama v režii ministerstva spravedlnosti (MS) jako by měla v celém dramatu zanedbatelnou roli, označovanou herci jako štěk (také hund). Přijde, otěhotní, odnosí, porodí, odevzdá, odejde, může se odlíčit, umejt a jít domů. Skutečně tu není žádný problém?

Z blíže neupřesněné špionážní zprávy představitelek MS na jednání vládního výboru pro lidská práva (8. 2. 2010) vyplynulo, že v 60-65 % případů (jakých?) se jedná o „částečnou surogaci“, což znamená, že dárkyní vajíčka je sama náhradní matka. Advocatus diaboli se ptá: Je tohle ještě medicína? Je oplodnění zdravé fertilní ženy léčebným úkonem? Jestliže ano, která pojišťovna a komu to bude hradit? Ale to ať si vyřídí právníci, já chci upozornit na bio-psycho-sociální rizika, které tato žena ponese. Nejen u paní ministryně, také u ní mě zajímají motivy, leč také stupeň jejího porozumění celé situaci. Chce pomoci lidem, kteří zoufale touží po dítěti (jejich hlubinné motivy rozpatlávat nebudu). Proč? Je tak altruistická, že spolkne jen tak všechny rituály (viz poslední odstavec!) spojené s početím, devět měsíců ne právě nejpohodovějšího života zakončených porodem, po němž bude následovat totální masakr všech biologických, psychologických i spirituálních mechanismů, jež se k mateřství pojí? Pokud si myslí, že pocit ušlechtilosti jí bude dostatečnou odměnou, tak to nedomyslela. On je totiž zatracený rozdíl mezi „myslet si“ a „prožít to“.

Ale mohou tu být i jiné důvody k páchání dobrých skutků. Mezi nimi je na čelném místě pocit viny, nejčastěji za předchozí potraty, či odložené děti, jak plyne z dostupné, byť velmi sporé literatury. Dárcovská „ušlechtilost“ však může sytit i zcela sobecké potřeby: narcismus, kompenzaci mindráků, potřebu slávy nebo alespoň uznání, atd. Nebo chce hypotéku a nedosáhne na splátky? Luxusní výlet kolem světa jako kompenzaci za prožitá trápení? To byla jediná věc, v níž byli účastníci zasedání svorní: komercializaci v takovémto případě nikdy nelze vyloučit („ale lze ji eliminovat“, prohlásily mluvčí MS – to už není ani k smíchu). Kdo by tyhle aspekty měl posuzovat? Vždyť jsou to vklady, které dostane dítě do vínku. Zatím tato virtuální osoba vystupuje jako sólistka, ale co když má rodinu? Jak se k tomu postaví partner, jak děti? Co když nakonec zvítězí zdravé a přirozené instinkty a ona odmítne dítě vydat? Atakdále...

Co je však mnohem podstatnější, jsou biologické a psychologické děje odehrávající se během fyziologického těhotenství, porodu a v časných poporodních obdobích. Příroda totiž své zákony štupovala trochu déle než paní ministryně, jsou tedy sesumírovány lépe a platí! Jaké procesy se odehrávají během proměny milenky v budoucí matku a nakonec matku? Z toho mála, co víme, je jasné, že jde o komplexní děje, které mají zajistit přežití bezbrannému novorozenci vrženému z poklidu vesměs parazitické, ale nikterak pasivní existence v děloze do protivenství světa (a to pomíjím letošní zimu, politickou situaci a krizi). S početím se objeví nejen chutě na kyselé okurky, ale v první řadě hormonální změny. Ty však nejdou osamoceně; všechny tři řídící systémy – endokrinní, imunitní a nervový – jsou úzce propojeny. Mozek budoucí matky se na novou situaci začne připravovat rovněž; musí se jednak naučit rozeznat potřeby a přání děťátka, jednak jim také umět vyhovět. I prvorodička má mnohem více instinktů, než žena, která nerodila a s každým dalším těhotenstvím se její schopnosti rozvíjejí. Kultivují se od okamžiku početí a jejich kvalita strmě stoupá před porodem a bezprostředně po něm.

Substrátem těchto dovedností jsou dramatické změny v neuronální síti, v jejím objemu, aktivitě a kapacitě. Jsou to především oblasti hypotalamu odpovědné nejen za regulaci ženských pohlavních hormonů, ale celé řady dalších pochodů. Jiným aktivovaným centrem je hipokampus – paměťová banka. Její úkol spočívá ve zlepšení učení a paměti, zejména prostorové. Neuronům zde vyrůstají nové výběžky, vytvářejí se nové spoje; budoucí maminka musí přeci vědět, kde jsou po ruce zásoby, ať už v pelíšku nebo mimo něj, aby nemusela nechat své děťátko dlouho o samotě jako možnou kořist predátorů.

Ano, predátorů, nepřátel a škůdců. Proto se zostřuje její vnímání, aktivují se emoční stavy. Tuto skutečnost je možné prokázat pokusem: předložíme-li fotografie obličejů zachycující různé výrazy, rozeznají budoucí maminky daleko přesněji než netěhotné ženy a mnohokrát přesněji než muži emoční naladění vyfotografované osoby. Speciálně citlivé jsou na signály hrozícího nebezpečí, tedy na výrazy vyjadřující (i podprahově) strach nebo hněv, později i hnus. Tato schopnost jde ruku v ruce se stoupající úzkostností. Smyslem tohoto naladění je ochrana potomka; příliš suverénní matka, či dokonce v tomto ohledu přiblblý otec, by nerozpoznali nebezpečí včas a dítě by mohlo být ohroženo. Vyšší míra úzkosti se může projevit v poruchách nálady po porodu, zvláště nemá-li nedělka dostatečnou podporu z okolí (výskyt tzv. poporodního blues je mnohem nižší ve společenstvích, která mají jednodušší, ale bezpečnější a těsnější sociální vztahy).

O primární připoutávací vazbě jsem se dostatečně rozepsal ve svém předchozím textu, zde bych jenom zmínil, že podobně jako ctnost je sama sobě odměnou, jsou pocity vycházející z tohoto vztahu přínosné (a pochopitelně nezbytné) pro novorozence, ale šťastný uspokojující a naplňující pocit odměny prožívá i matka. Ve hře je celý orchestr neurohumorálních regulačních mechanismů. Ze všech biologických kořenů vyrůstají procesy psychické a dítě v děloze velmi dobře pozná, zda je vítané nebo nechtěné. Zde jen připomenu světově prioritní práce Langmajera a Maťejčka o „nechtěných dětech“ a jejich těžkých deficitech počínaje těhotenskými komplikacemi, nízkou porodní váhou, enormně vyšší nemocností přes špatné prospívání až po destruktivní sociální maladaptaci, kterou transgeneračně předávaly svým dětem, třebas počatým v lásce a s nejlepšími úmysly.

Jak vyřeší surogátní matka dilema mezi přírodními silami a svým slibem vzdát se dítěte? Bude na ně myslet od samého početí jako na nechtěné? Nebo si po porodu nechá vymýt mozek specialistou? Nebo se stane naší pacientkou pronásledovanou pocity viny? Nebo zcela popře svou osobnost (depersonalizace) i své pocity a bude ve stylu proslavenějších pachatelů zla tvrdit, že ona by to nikdy ze své vůle neudělala, ale když jí to přikázali, tak co jí zbývalo? Je to trochu jako Sophiina volba a nevím, proč má být tento stav posvěcen zákonem.

A vůbec se mi nelíbí, jak se chystaná úprava vaří pod pokličkou. Jedinou skutečně kompetentní osobou na zmíněném zasedání vládních zastánců lidských práv byla doc. JUDr. Senta Radvanová z Právnické fakulty UK v Praze, která vystoupila jako znalkyně práva a vyslovila jasné právní stanovisko. Negativní. Kde ale sakra jsou ti, co by se měli brát za práva dětí? Kde jsou představitelé lékařské etiky? Vystoupení mluvčích MS mi přišlo značně amatérské, zejména nápad přebrat zákonnou úpravu z britské (kde funguje po staletí zcela jiný právní systém, než u nás). Proč bychom měli být sedmou nebo osmou zemí na světě, která si bude zahrávat s tímto ohněm? Proč by musela medicína dělat vše, co dokáže, ať to stojí, co to stojí? Bude příštím zadáním klonování?

Vím, že mnoho lidí se mnou nesouhlasí, někdy dokonce převelice. Přesto myslím, že Řekové měli pravdu, když říkali že některé kousky se vymstí. Viz citát z Wikipedie: Hybris (ὕβρις) znamenala v řeckém starověku navenek projevovanou pýchu, domýšlivost a aroganci, vyzývavé, drzé jednání a vystupování, jež nutně vyvolá trest bohů, který pak postihne celou společnost. Cum grano salis lze označit pronájem dělohy za prostituci, třebaže ušlechtilou (ale ta dnešní taky začala v chrámech). Proč MS nejdřív nevyřeší problém prostitutek? Vždyť těch nešťastných žen je řádově třikrát víc než žadatelek o pronájem dělohy a altruistických Ukrajinek, které jej nabízejí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

xy napsal(a):

Neměly by si o tomhle spíš rozhodovat samotné ženy, než postarší muž?
19. 02. 2010 | 11:15

marilin napsal(a):

Plně s panem Honzákem souhlasím, nepřirozené, hrozné. Nakonec by se zase našli lidi, kteří by toho využívali ve svůj prospěch stejně jako pasák má svoje holky, měl by plodné matky... jímá mě hrůza. Pokud chce někdo dítě a nemůže, jsou plné dětské domovy...nebo se s tím musí smířit, někdo má zase mercedes a vilu a druhý bydlí na ulici a taky za to třeba nemůže.
19. 02. 2010 | 11:26

KAteřina napsal(a):

Vy jste to nečetl/nečetla, že?
19. 02. 2010 | 11:27

Arabela napsal(a):

""Děloha není futrál na dítě""
Ale spousta rádobymaminek děti vnímá jako potenciální nástroj k vydírání jejich otců, protože dopředu vědí, že se chtějí rozvést. Dále pro xy - někdy bohudík takový postarší muž může mít v sobě daleko více citu pro řešení tk citlivého problému, než žena s přechozenou laktační psychózou.....
19. 02. 2010 | 11:43

trouba napsal(a):

/surogátní byznys/ je to obludné a připomíná to myšlení některých postav třicátých a čtyřicátých let minulého století/my se podobných šíleností nechceme účastnit/ proč mlčí naše odborné společnosti i člk/
19. 02. 2010 | 11:58

mirka napsal(a):

Jsem žena, vychovala jsem dvě děti a další už nechci. Kdyby nastala taková situace, že bych mohla někomu odnosit dítě... proč ne? Nekoukala bych se na ně ani jako na nechtěné, ani jako na své... prostě bych tím někomu pomohla a ráda. Ale tohle by si musela ujasnit každá žena, než by toto podstoupila. A klíčovou část stávajícího zákona o rodině, že matkou je žena, která dítě porodila, tu bych určitě pozměnila! Protože kolikrát cizí žena dá dítěti daleko víc lásky, než ta, která ho porodila a následně odložila.
19. 02. 2010 | 12:43

Větro napsal(a):

Ženy !! to si necháte líbít že takový dědula píše něco o děloze a futrálu? Ale jinák nevím jestli má pravdu ,nečet jsewm to .
19. 02. 2010 | 12:43

Baba napsal(a):

Začínáme být vyspělou civilizací. Nic nového pod sluncem. K přirozené výbavě ženy nejspíš patří i schopnost uhájit si právo na přítomnost vlastního potomka. O tom ale prvorodičky, nedejbože imigrantky vědí sotva.
19. 02. 2010 | 12:56

iga napsal(a):

Mirko

vite, proc ne?
Protoze deloha fakt neni futral na dite.
Moc vam neverim, ze mate dve deti, ale jestli jo, tak si vzpomente na tehotenstvi a porody - tady neni prostor na nejakou vypomoc. Na altruismus tohohle typu neverim.

A zakon o rodine nastesti neresi efemerni a pateticke entity jako je laska. Zakon je jen nastroj a "matka" je nastesti definovana presne:-)
19. 02. 2010 | 12:59

mia napsal(a):

Máte pravdu pane Honzáku - je to šílené a myslím, že ti,kteří se snaží něco takového prosadit, nemohou ani dohlédnout všechny problémy, které vzniknou...
Představila jsem si,že bych se stala takovou pronajatou dělohou - a už je to tu: na dítě se člověk chystá i tak, že shání postýlku, skládá věcičky,čichá k nim, řeší to s celou rodinou,čte všechny možné knihy, chce být ta nej máma na světě,ale jsou věci,kdy hřeší - některá si dá cigaretku, jiná občas sklenici piva, jiná chce rodit doma... a kdo by v těchto věcech rohodoval?budoucí rodiče nebo já jako pronajatá děloha? Je to celé morbidní, až lehce dekadentní...
Teď jsem četla článek o ženě,která porodila po umělém oplodnění 8dětí, přičemž už má doma6 z předchozího umělého oplodnění !?! Je samoživitelka, nemá chlapa, přesto se našel doktor,který jí těhotenství umožnil, i když spíše měla vyhledat p.Honzáka... To mě prostě připadá šílené.
Myslím, že existuje spousta dětí opuštěných, tak ať si obě vezmou nějaké do své péče,snad není tak důležité, že geneticky to "nesedí".
19. 02. 2010 | 12:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

Po světě se batolí (plazí, hopská) plno hladových, opuštěných, umírajících děcek a Vy tady - děloha na leasing. Surogátních matek jsou v Africe a Asii celé mraky. Akorát o tom neví. Teda pokud zrovna nemají po ruce slovník cizích slov.
P.S. Nicméně se musím zeptat své babičky, která dosud žije na ostrově Honšú, zda má samurajská matka, která mě kdysi pohodila před dveřmi synagogy, měla tehdy všech pět futrálů pohromadě.
19. 02. 2010 | 13:03

ali napsal(a):

Co člověk, to názor a nelze se zlobit na nikoho, za jeho přesvědčení..osobně souhlasím s panem Honzákem. To ještě neznamená, že jsem špatná, nebo že probůh nepřeji děti těm, kdož je nemohou vlastním přičiněním mít. Dá se polemizovat a pochopitelně, že budou dvě strany, které budou mít argumenty pro a druhá proti..zlatá střední cesta v tomto případě nevede..
Můj názor je ten, že pokud nejsem obdarovaná přírodou mít vlastní děti, prostě adoptuji..
Dík za článek, pane Honzáku :o)
19. 02. 2010 | 13:14

Tomáš napsal(a):

Výborně napsaný článek :) Člověk se svojí moudrostí (a pýchou) se pokouší měnit co příroda tvořila tisíce let ... Existuje ještě hromada věcí jemných drobností o kterých vůbec nemáme ani tušení a i když jsem většinou velkej liberál na různý přístupy, tohle vnímám trochu jako návštěvu kasína (chceme vyhrát a polepšit si, ale pozor ať neodejdeme v trenýrkách).
19. 02. 2010 | 13:20

MUDr. Miroslav Vlasák napsal(a):

Ad jedna - milé vědomostmi nepolíbené dámy, MUDr. Honzák není nějaký postarší muž (či jak jej někdo ještě pejorativněji nazývá), ale jeden z našich nejlepších psychiatrů. To, že vidí věci v souvislostech nejen materiálních, oportunních, biologických, psychologických, právních, ale i mravních je jen dobře. Ale ono přemýšlet bolí, uvažovat o mravnosti jednání připadá jako zbytečnost - no a výsledkem je společenská bída, v jaké se nalézáme. Díky pane profesore.
19. 02. 2010 | 13:42

Milan napsal(a):

Nesouhlasím s Vámi.
Při výčtu dober jste zapomněl na to dítě: to totiž obdrží dobro největší, a to svůj život.
A motivy náhradní matky? Zatím žádné takové nemáme a tak se jich na jejich motivy nemůžeme zeptat. Co si o potenciálních motivech náhradní matky myslí muž, kterého se to těhotenství netýká a týkat nemůže, je zcela lhostejné.
A jestli náhradní matka ví, co ji čeká? No jestli už nějaké dítě má, tak to ví tisíkrát lépe než sebechytřejší psychiatr-muž.
19. 02. 2010 | 13:54

Milan napsal(a):

A jestli tedy děloha není futrál na dítě, tak na co tedy je?
19. 02. 2010 | 13:57

iga napsal(a):

Milane

deloha neni futral na dite, protoze je jaksi "obalena" lidskou bytosti. Z toho duvodu se k ni musi pristupovat mnohem komplexneji - samotna deloha se nevzmuze vubec na nic. To se asi shodneme, ne?
19. 02. 2010 | 14:11

iga napsal(a):

Milan

a jeste jedna poznamku k vasemu vylevu.
Pan doktor Honzak jako psychiatr ma k problemu jiste co rici spise nez vy - ani rodicka, ani psychiatr, jen chlapik, co ma podivne predstavy o deloze...
19. 02. 2010 | 14:14

Pepan napsal(a):

Pěkný článek.
Jen je škoda, že pan doktor podrobněji nezmínil známé a velice složité soudní spory, které se v podobných případech objevily v zahraničí poté, co "donositelka" odmítla dítě nakonec předat "objednavatelům" (třeba případ Baby M - http://en.wikipedia.org/wik...)
19. 02. 2010 | 14:52

takyholka napsal(a):

já děti nemám, pocity, které pan Honzák popisuje, jsem (bohužel) nikdy nezažila, ale věřím, že to, o čem pan Honzák píše je jen zlomek z toho, co se v ženě ve skutečnosti děje během těhotenství a po porodu. A nedovedu si představit, že bych po nějaké jiné ženě toto chtěla, aby toto absolvovala, aby mi odnosila dítě. Je to pro mne naprosto nepředstavitelné a s panem Honzákem zcela souhlasím. Vedle toho, co popisuje pan Honzák je to pro mne nepředstavitelné eticky a morálně.
19. 02. 2010 | 15:12

Honza napsal(a):

Plný souhlas.

Jako právnk dodám jeden formální, tudíž v dnešní liberálně-rozevláté, neboli tzv. postmoderní, ale hlavně neodpovědné společnosti nepopulární argument.

Norma stanovící, že matkou je žena, která dítě porodila, tvoří naprostou právní bariéru proti jakémukoliv zpochybnění mateřství. Neboli, proti jakémukoliv právnímu kroku či úskoku, jehož cílem by bylo odebrat dítě ženě-matce. U otců je to, z důvodů biologických daností trošku slabší, ale i tam je betonová lhůta 6 měsíců od doby, kdy se o narození dítěte dozvěděl, za kterou ani nejvyšší státní zástupce, ani Nejvyšší soud, ani Ústavní soud, prostě nikdo nemůže říct, že není otcem. U matek je to tak od narození dítěte. Má to, myslím, svůj hluboký smysl, o kterém tu autor podrobně píše. Není asi horí věc, než zbavit rodiče, zejména matku, dítěte.

Divím se, že se ženy všeobecně proti tomuto oslabení své pozice nijak veřejně nestaví.

Ale holt taková je doba.

HYBRIS to plně vystihuje. Až budeme mít soudní spory známé jen z jistého druhu amerických melodramatů natočených podle skutečných událostí, tak si budeme moct říct, že jsme jako oni. Zatím je velká část právních oborů v pojetí USA vnímána často jako raritní záležitost odporující často běhu věcí. Chceme-li to, proč ne.

Malá drobnost. V dětských domovech máme asi 20 000 dětí. Jistě ne všechny, ale některé by mohly být naplněním pro ty páry, které si teď chtějí kupovat dělohu.
19. 02. 2010 | 15:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,zase jsem si početla,pane autore,moc dobře jste to napsal.Člověk,ten "hazardér s darem šedé kůry mozkové",šlape,dupe,ničí,jemné předivo zákonů přírody.A ono se mu to vymstí.Jeho namyšlenost,že ty zákony přírody znetvoří k obrazu svému,ta mu v konečném účtu příjde draho.Jedině respekt k základním přírodním zákonům,tudy vede ta správná cestaTužka.
19. 02. 2010 | 16:12

fudoshin napsal(a):

já se též počítám k těm, co s vámi naprosto souhlasí... ale hysterie pochází též z dělohy a bohužel její počáteční stadium je zřejmě hybatelem v případě podobných snah...
19. 02. 2010 | 16:30

Lena napsal(a):

Nevím, ale neměli něco takového nacisti? Vybrané holky, aby rodili děti - tenkrát pro Říši?

Myslím, že by mi nepřipadalo nepřirozené (i když zvláštní), aby si porodili děti sourozenci, pokud některý z nich děti mít nemůže.

Jinak to beru tak, že když něco nejde, tak to nejde. Pokud nelze ani umělým oplodněním, zatahovat do toho úplně cizího a tudíž neověřeného a možná i nevyzpytatelného jedince, mi připadá úplně mimo kritický pohled na realitu. Spíš je tam víc neznámých čili možných záporů, než kladů, aby toto bylo možným praktickým řešením. A to vynechávám to, že příroda možná dobře ví, proč některé jedince množit nechce (nepočítám mechanické problémy jako třeba odoperované vaječníky po mimoděložních těhotenstvích apod).

Na druhou stranu: Je pravda, že je hodně opuštěných dětí, ale je možné je adoptovat? Většinou je to tak velký problém, že třeba já bych se do toho vůbec nepouštěla. Někde v průběhu akce bych nejspíš díky své cholerické povaze zpráskala sociální pracovnice, o kterých všeobecně mám velmi nízké mínění - na rozdíl od nich, které si myslí, že můžou všechno. Děcko bych například já určitě nedostala, asi bych neprošla psychologickými testy a taky bych nesnesla, aby se mi chodili dívat do skříně, zda mám úhledně složené oblečení, jak jsem ze spolehlivého zdroje slyšela. Myslím, že sítem na adoptivní rodiče by neprošlo 99 % skutečných rodičů a je na druhé straně s podivem, jak snadno nechávají děti tyranům - fyzickým i psychickým, ač o tom rozhodují stejné úřednice.

Já bych tedy nikomu dítě neporodila, protože bych si ho na 100 % nechala.
19. 02. 2010 | 16:48

Zorka napsal(a):

V dětství jsem byla v "děcáku" rok-tátu zavřeli kvůli sabotáži v továrně-byla padesátá léta.Byla jsem tam tehdy decimovaná svazačkami a učili jsme se tam budovatelské písně a dost nás tam trestali za každou pitomost..Před 15-cti lety jsem bala zaměstnaná v diagnostickém ústavu.Nikdo tam z perzonálu děti netýrá,mají dobré jídlo a ošacení atd. Ale:je tam mezi dětmi strašná skrytá šikana,děti se po 2-3 měsících rozdělí buď do výchov.ústavů nebo děts.domovů.Jsou tam i oderaní předškoláčci-jdou pak rovněž do děcáků...Patříme mezi zemi s nejvyšším počtem dětí v podobných ústavech,včetně kojeneckých.PROČ NEJSOU TYTO DĚTI VOLNĚ K ADOPCI? Nemusí tu být něco tak hnusného,jako je "pronajatá děloha"!Když si chce neplodný pár adoptovat dítě,musí podstoupit desítky psychovyšetření,sociálka jim vleze do bytu,požaduje se extra pokoj pro dítě,velmi dobré finanční zabezpečení,bezúhonnost atd. Skoro nemají šanci dítě dostat-a když,tak už deprivované dlouhým pobytem v klecové postýlce,kdy je jedna pracovnice na 12 dětí a jinak to nestíhá! A tady vidím špatnost našich zákonů!Když se dítě narodí třeba jako páté do sociálně slabé rodiny-žádnou sociálku nezajímá,kolik jich spí v jedné posteli a v jakých podmínkách ty děti žijí,co jedí atd.,natož,aby jejich rodiče museli podstupovat psychotesty! Nejnovější výzkumy nám říkají,jak dítě v lůně matky vnímá strašně moc věcí,hlas matky,její duševní pohnutky prožívá s ní-slyší v matce její hlas,bere si z ní vše,z čeho 9 měsíců vzniká-a myslíte,že když se po porodu dostane k jiné ženě,že to nebude nějak na vývoji dítěte znát?Co víme o přenosu genů-nevezme si to dítě něco z té náhradní matky a ze sprma dárce? Tak proč neuvolnit právně děti z děcáku?Protože jejich "rodiče" je tam mají odložené,sem tam napíší pohlednici pro dítě,počkají,až dochodí školu a pak hezky do rodiny a vydělávat na "rodiče"-nebo žít jejich pofiderním životem?Ohromné množství dětí,ktré jsou odejity z děcáku v době zletilosti jsou do roka-i dříve-pod drogami nebo v kriminále!A mohly vyrůstat v rodině,kde by jim dali slušnou výchovu a pomohli jim do života,navíc by z těchto náhradních rodičů byli pak bezva děda a babička...Kde je tedy chyba?Proč hledat "dělohu"?
19. 02. 2010 | 16:55

pep napsal(a):

Pane, letos Vám je sedmdesátjedna, je mnoho lidí Vašeho věku, co jdou s dobou, ale váš mozek už to nezvládá, tak už nic nepište, užívejte si rodinu. Máte před sebou jen pár let života. Dnešní problémy už nechápete, tak do nich vůbec nemluvte!
19. 02. 2010 | 16:57

Jana napsal(a):

Já mám jenom jedno dítě, málem jsme o ně přišli, přitom já jsem byla úplně zdravá. Ten strach byl hrozný, nedovedu si představit, že tohle člověk prožije, a pak dítě, které je jeho součástí, pak odevzdá někomu jinému. Navíc, co když něco nevyjde a žena porodí předčasně, dítě bude bojovat o život nebo zemře (to bude mít trauma a náhradní rodiče budou z obliga?), nebo bude mít sama následky (porod není bezpečná věc). POkud někdo nemůže mít vlastní dítě, měl by se s tím smířit a popřípadě nějaké adoptovat.
19. 02. 2010 | 16:57

Zuzana napsal(a):

Vážený pane, zajisté nebudeme první stát, kde je "pronájem dělohy" zastřešen legislativou. Určitě se lze poučit z praxe ostatních států. Nechápu, co vidíte špatného na tom, že někdo nemůže mít děti a přesto má v sobě tolik lásky, že je schopen vychovat "cizí". Děkujeme za použití mnoha termínů, které jste zajisté získal mnoha lety studijí či praxe. Zkuste se však na problém podívat z lidského hlediska. Vzhledem k tomu, že se stále rodí méně dětí, protože mají lidé mají "důležitější" starosti než tvořit potomstvo, vskutku nechápu, proč lidem, kteří smýšlejí tradičně (ve smyslu mít dítě je pro ně smysl života), házíte klacky pod nohy. Možná byste se na situaci koukal jinak, kdybyste se do stejné situace dostal vy sám...
19. 02. 2010 | 17:06

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Mám tři děti. Do surogátního mateřství bych nešla, ani za mnohem vyšší částky, než běžně tyto ženy dostávají.
Nedovedu si představit, že bych se dokázala vzdát dítěte, které se mi narodí. A taky by mi za ty peníze nestály strasti těhotenství a porodu, a že jich nebylo málo.
Bojím se, že pokud toto bude uzákoněno, stane se možnost pronajmout si ženu k odnošení a porození dítěte nástrojem ještě hlubší sociální nerovnováhy. Ženy ve špatné finanční situaci budou vlastně k tomuto obchodu nuceny, stejně tak jako dnes "darují" svá vajíčka. Riskují svoje zdraví ne pro službu druhým, ale ve většině případů jen pro poměrně skromný finanční obnos.
Však už dnes jsou hojně využívány surogátní matky ve třetím světě - vyjdou totiž asi desetkrát levněji než ty americké.
Chápu, že neplodné páry velmi touží po dítěti. Ale podle mě není správné, aby při tom byli poškozeni jiní lidé - surogátní matka a taky samotné dítě, které je vlastně odtržené od skutečné matky, která jej porodila.
19. 02. 2010 | 17:10

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Pro Zuzanu

Pokud chce někdo vychovávat "cizí" dítě, jak píšete, tak si přece dítě adoptuje a nejde do tak morálně pochybného podniku jako je surogátní mateřství.
19. 02. 2010 | 17:12

Lena napsal(a):

Zorko,
naprosto s Vámi souhlasím.
Naše společnost je nastavená pouze pro jedince lidské, zdravé, v produktivním věku. Ostatní nejsou nikterach ochraňováni, i přes veškeré proklamace a zákony. Ve skutečnosti děti, starci, nemocní a zvířata nikoho nezajímají. Zpravidla jen nějaké skupinky "pomatenců" čili nelhostejných soukromých osob, které se někdy oficiálně jindy neoficiálně sdružují a za tyto se hádají. Někdy se povede a jindy ne. Na zákon však příliš spoléhat nelze.
19. 02. 2010 | 17:14

Lena napsal(a):

Ti, co si takovou službu objednají a zaplatí, platí za něco velmi intimního a neberou jakýkoliv ohled na pocity dotyčné. Na jedné straně to může být zneužívání, na druhé straně chtivost většího zisku. V tomto směru mi to připadá zhruba na stejné úrovni jako prostituce.
19. 02. 2010 | 17:18

antiklaus napsal(a):

To Větro:
To je to nejlepší ......nečetl jsem to, ale mám na to takovýto názor..... Asi takových, jako vy, byla na tom zasedání většina.
19. 02. 2010 | 17:21

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Pro Lenu

S tou prostitucí je to drsné, ale výstižné přirovnání. Bohužel.
19. 02. 2010 | 17:22

Honza napsal(a):

"Co víme o přenosu genů-nevezme si to dítě něco z té náhradní matky a ze sprma dárce?"
O přenosu genů toho víme celkem dost. Ze sperma dárce si dítě vezme celou polovinu genetické výbavy, druhou polovinu pak z vajíčka dárkyně (pokud dárkyně poskytuje i vajíčko, a nejedná se o in vitro fertilizaci). Jinak nemá geny odkud získat. Samozřejmě bude geneticky a biologicky po dárcích, se všemi důsledky, které se týkají vzhledu, vloh, talentů, barvy očí, hlasu, temperamentu....
19. 02. 2010 | 17:24

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Pro Honzu:

Jenže zapomínáte na to, nakolik silně ovlivní to dítě vývoj v těle náhradní matky. Epigenetické vlivy nejsou přece zanedbatelné, spíš naopak.
19. 02. 2010 | 17:31

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Pro Pep

Nevidíte si do huby.
A melete nesmysly. Autor je ve svém věku zcela zjevně v mnohem lepší mentální kondici než vy.
19. 02. 2010 | 17:34

myrta napsal(a):

Vidím to jako arogantský způsob ohýbání přírody k obrazu svému.Něco jako "Poručíme větru dešti".A radovat se budou jedině psychyatři a právníci.Protože co případ,to bude problém.
19. 02. 2010 | 17:57

teina napsal(a):

A co když to dítě bude poškozené a jak matka tak náhradní rodiče ho odmítnou?
Kdo zaplatí péči o takové dítě?
Zase my všichni.
Pokud si dítě někdo objedná tak ať má povinnost ho odebrat , bez záruky.
19. 02. 2010 | 18:04

Aknah napsal(a):

Pane doktore,

mluvíte mi zcela z duše. Děsí mne, jak lehkomyslně hazardujeme se svojí vlastní (stále ještě dostatečně neprozkoumanou) existencí - a to vše jen pro pouhé blýskavé pozlátko jakéhosi materiálního zisku! (Nic jiného za tím zlým stejně nikdy není...)
Konzumní, materiálně orientovaná společnost již zřejmě zcela ztratila svůj základní pud sebezáchovy a tímto (i dalšími podobně vynalézavými způsoby) se neochvějně žene do záhuby. Zcela sofistikovaným způsobem si dnes dokážeme zdůvodnit "výhody" něčeho, co by nikdy nikoho ve společnosti tzv. "primitivních" (= jednoduchým a přirozeným způsobem života žijících) kmenů ani ve snu nenapadlo. Je totiž veliký rozdíl mezi tím, jak se zachováme, když se řídíme svým citem, a nebo tím, co provedeme, když posloucháme svoji přemoudřelou hlavu - zvlášť, pokud v ní již máme implantovanou (trvalým mediálním výplachem zanesenou) takovou malou, docela nenápadnou kalkulačku...
"Náhradní mateřství" je svým principem zcela proti přírodě a jako takové s sebou nese obrovská rizika.

Vaše odborné stanovisko podložené již i výsledky celé řady výzkumů snad pomůže alespoň někomu trochu prohlédnout a podívat se na tento pochybný byznys také z té čistě lidské a přirozeně biologické stránky. Snad. Ale bude to asi ještě dlouhá bitva... (Doufejme, že před definitivní "zelenou" této šílenosti nestačí lidstvo ještě natolik zdegenerovat, aby mu to připadalo normální!)

Já osobně zastávám názor (a vzhledem ke své dlouhodobé praxi sociální pracovnice OPD celkem slušně ověřený), že dětí, které by bylo možno uložit do nějaké té "až dosud beznadějně prázdné kolébky", je u nás stále více než dost i bez oficiálně fungujících surogátních matek. Úplně nám postačí ty neschopné.
Kdosi kdysi řekl, že nejlepším způsobem výchovy je - OBSTARAT DÍTĚTI DOBROU MATKU, což je 100% pravda, ale o ty skutečně "dobré matky" už je celkově dost velká nouze. Tak co s tím?
Každý by chtěl jen "dobré dítě" a pokud možno se záručním listem... Na chudáky děti, které nemají zrovna na vybranou, už ale zdaleka tolik nemyslíme!

"Matka", které příroda z jakéhosi (zřejmě však jen zdánlivě poťouchlého) důvodu odepřela biologické mateřství, ale ona přesto po dítěti velmi touží, má přece jedinečnou šanci se mateřsky realizovat na tom nešťastném "odpadu", který vzniká nezřízenou sexuální aktivitou našich ostatních spoluobčanů a pro jejich nezodpovědnost a neschopnost řádné výchovy potom tolik lidských bytostí zcela nevinně zoufale strádá nedostatkem rodičovské lásky (a za utržené křivdy se zcela nepochybně pomstí ještě i dalším generacím)... KAŽDÝ život přece za naši péči stojí!
A pro společnost bude určitě větším přínosem záchrana některých (již existujících) ztroskotanců, než (velice pravděpodobná) "výroba" dalších! Právní rámec formuje vždy podobu celé společnosti, takže není dobré využívat jej pro zájmy jednotlivců a deformovat tím celek. A tato snaha o zavedení eticky a zdravotně nanejvýš problematické "normy" pro naši nezbytnou základní reprodukci je jen dalším projevem bezohledného individualismu v našem zákonodárství.
Narcistické sklony "milovat jen to, co je jen a jen MOJE" (byť by to bylo jen pár buněk) nemají se skutečnou všeobjímající LÁSKOU nic společného a je velkou chybou je jakkoliv podporovat. Už tím si (i do budoucna) velmi škodíme...
19. 02. 2010 | 18:10

fudoshin napsal(a):

honza: tím co říkáte bych si nebyl tak jistý.je chronicky známé jak velký vliv má prenatální vývoj.ovšemže standardně v těle biologické matky.ovšem náhradní matka dává plodu výživu, sdílí s ním emoce apd.takže rozhodně se nedá říci, že plod neovlivní.otázka je nakolik a která žena je tedy více matkou.zda biologická či ta co ho odnosí.každopádně typický vztah potomek-matka vznikne zcela jistě mezi dítětem a rodičkou...
19. 02. 2010 | 18:11

fudoshin napsal(a):

nemyslím si,že by společnost celkově nebyla soudná. spíše se jedná o excesy rádoby elit, které měli odjakživa své výstřelky, nemoci a problémy a nikdy nebyli nositeli genetického jádra, jakési mezigenerační pochodně...
19. 02. 2010 | 18:16

Michal J napsal(a):

Souhlasim s autorem, diky za blog. Nema smysl vyjadrovat se k hospode pod blogem. Staci jen tise doufat, ze nekteri prispevatelu se svymi "logickymi" soudy a nazory v zivote nerozhoduji o zivotech jinych. To je totiz strasna predstava. :-)
19. 02. 2010 | 19:17

zdesta napsal(a):

pep:Reprodukčí proces a jeho podstata je dán přírodou.Zrovna jako hloupost a neomalenost z ní vyvěrající.Vy jste toho důkazem....
19. 02. 2010 | 19:33

Kateřina Amiourová napsal(a):

BRavo bravo bravo bravo bravo!!!!!
19. 02. 2010 | 19:43

Michaela Freiová napsal(a):

Vážený pane doktore,
vláda nemá žádný výbor pro lidská práva, ale radu pro lidská práva a ta 8. února nezasedala. Patrně to byl některý z jejích výborů. Mohl byste to upřesnit?
Děkuji
19. 02. 2010 | 20:51

MUDr. Radkin Honzák, CSc. napsal(a):

Ad: Michaela Freiová

Vážená paní Freiová, nemám důvod pochybovat o Vaší informaci (moc se ve vládě nevyznám), na druhé straně nemám důvod pochybovat o zápisu, který jsem dostal v poště a kterého hlavičku zde přetiskuji:

Vážený pane doktore,

přílohou si Vám dovoluji zaslat zápis ze zasedání Výboru pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády ČR pro lidská práva, které se uskutečnilo dne 8. února 2010 a kterého jste se jako host účastnil.

S pozdravem,

Mgr. Simona Hrstková
Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva | Secretariat of the Government Council for Human Rights

Ad George

Je mi ctí a pokud byste měl problém si to natáhnout odtud, mohu Vám text poslat na adresu, kterou mi poskytnete. S pozdravem Radkin Honzák
19. 02. 2010 | 21:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text vykazující znaky spamu (opakující se odkaz na stránky nesouvisející s tématem a obsahující komerční reklamy), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Pane doktore, omluvám, ale týká se to čtenáře, na jehož příspěvek jste odpovídal. Reklamu svých stránek naprosto nesouvisejících s tématem tohoto blogu (či jakéhokoliv jiného) zde provozuje poměrně šikovně, dnes to ale poněkud přehnal.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 02. 2010 | 21:16

Skogen napsal(a):

Na blogu pana Šteffla se toho hodně napovídalo o výuce (šířeji výchově) odborných předmětů, konkrétně matematiky. Mě docela znepokojuje, že se jako společnost tak málo věnujeme výuce etiky, vágně formulováno "lidství". Jakoby být člověkem se vším, co k tomu náleží, nebylo důležité.
19. 02. 2010 | 21:57

Al Jouda napsal(a):

Doktoři, kteří podporují a svou činností prakticky umožňují surogátní mateřství, jsou nenažranci a dělají to pro peníze ! Kolik stojí ten zdravotnický úkon, který tento způsob mateřství umožňuje ? Vydejme zákon, že to lékař může udělat jen na své náklady a uvidíte, že všichni budou hned proti se spoustou lidumilných argumentů.
19. 02. 2010 | 22:10

Fialový Krokodýl napsal(a):

Když se nám narodila dcera, tak jsem, ač muž, zažíval emoce o kterých jsem si myslel, že neexistují. I tak si myslím, že to byl zlomek toho, co se odehrává v matkách. Proto souhlasím s panem doktorem.
Navíc je zde ta nejdůležitější perspektiva - perspektiva novorozence. Můžeme jen vzdáleně tušit, jakou má odtržení od biologické matky odezvu a jak to ovlivní vývoj malého človička, protože on nám to sám nepoví.
19. 02. 2010 | 22:21

hela napsal(a):

Nechápu, proč je stanovisko pana psychiatra tak zásadně negativní. Sama jsem o něčem podobném uvažovala, aniž bych věděla, že se to jmenuje surogátní mateřství. Mám už dvě krásné děti a taky kamarádku, která nemůže otěhotnět, má laskavého manžela, oba by byli vynikající rodiče. Proč bych jí nemohla pomoct? Samozřejmě bez nároku na jakoukoli "odměnu" a s tím, že bychom se musely přestat stýkat. Chápu, jak je ten problém citlivý, ale šmahem dělat z každé nositelky plodu zlatokopku je urážlivé.
19. 02. 2010 | 22:32

pavla napsal(a):

Ač je autor chlap, tak přesně vystihuje to, co většina žen - matek v těhotenství a po porodu prožívá. Neumím si představit, že bych se měla dítěte po porodu vzdát. Něco zcela nemyslitelného. Nevím, jak bych se po celé těhotenství měla k budoucímu dítěti stavět tak, aby mi nějak nepřirůstalo k srdci. To snad ani nejde, pokud se nejedná o ženu, která nechtěně otěhotněla. A asi se nadarmo snad neříká, že dítě v děloze slyší hudbu, reaguje na různé podněty, takže když se k němu budeme chovat cize, co si přinese na svět pak? Nechci vidět, jak by se takové povolené jednání časem zvrhlo v hnusnou obchodní záležitost. SPíše at se ministerstvo stará o možnost rychlé adopce tam, kde se dítěte rodiče zřeknou, děti z babyboxů, z domovů, aby netrčely nejdůležitější část života v ústavech. Děloha opravdu není pouze futrál.

Pro Pep: Nechápu, jak můžete být tak odporný a vyjadřovat se o autorovi, o kterém nic nevíte a o ženské duši už vůbec ne.
19. 02. 2010 | 22:57

pavla napsal(a):

Hela: A kolik si myslíte, že by bylo takových matek-nositelek, které by se tohoto ujaly pouze z dobrodiní ke kamarádce? A uvědomujete si, že kdyby se časem u dítěte vyskytly problémy, že by je mohla svést na Vás a místo radosti z pomoci byste měla v srdci hořkost z osočení něčeho, za co nemůžete? Jistě, jdou předem stanovit nějaká pravidla, nebudeme si nikdy vyčítat to či ono, ale skutečnost pak může být zcela jiná. Dítě je tvor, kterého se matka přece jen tak nemůže vzdát, ikdyž měla zpočátku jiné úmysly.
Jediné, pro koho bych toto byla schopná udělat, by bylo mé vlastní dítě.
19. 02. 2010 | 23:21

Skogen napsal(a):

Hela, prosím? Že byste se přestala stýkat s kým? S kamarádkou? No to jsou věci...
19. 02. 2010 | 23:59

Honza K. napsal(a):

Ještě pár právních postřehů: :-)

Jakpak vyřešit (v zákoně, to musí být předem jasné, ne, že ono by se to nějak...) třeba tyhle situace?

1) Náhradní matka po porodu dítě odmítne vydat. Náš právní řád počítá s exekucí. Řada exekutorů jsou licencovaní zločinci, ale umíte si představit takového Heroda, který pokrčí rameny, půjde do porodnice a novorozence matce vyrve z rukou? Jak to jinak zařídit?

2) Dítě se narodí s nějakou vadou. Kdo nese odpovědnost? Matka nebo dárci materiálu? Kdo se o dítě bude starat, když to objednatelé odmítnou? Podle občanského zákoníku samzořejmě můžete odmítnout zboží, které neodpovídá objednávce. Co s tím?

3) Náhradní matka zemře v důsledku těhotenství/porodu, eventuálně jí to zmrzačí. (Včetně třeba laktační psychózy, kterou se nepodaří odstranit - tedy i psychické poškození.) Kdo ponese odpovědnost?

4) Dítě se objednatelům nebude jen líbit, třeba bude moc snědé a nebude se k nim barevně hodit. Můžou odmítnout převzetí?

5) U dítěte se projeví nějaká "vada" - fyziologická nebo charakterová. Bude se na to vztahovat "záruka"? Když ano, jak dlouhá?

6) U dítěte se objeví časem nějaká zhoubná choroba, kde by pomohlo jen dárcovství, třeba od náhradní matky. Musí se do toho nějak zapojit? Musí náhradní matka být k dispozici kvůli nějakým diagnózám dědičných chorob u dítěte - i v budoucnu?

7) Kdo bude léčit psychická traumata náhradní matky?

Možná vás napadnou ještě jiné situace. Vypište je. Zkuste sem schválně napsat, nebo si aspoň sami pro sebe vymyslet řešení těch situací, které jsem tu popsal.

Ono se to moc nenosí, ale přeci jen právo pořád ještě není projevem voluntarismu (aspoň ne ve sféře rodinného, nebo většinově třeba občanského práva), ale nějak odpovídá běhu světa.("Dlužník má včas a řádně platit.", "Matkou je žena, která dítě porodila.", "Předpoklad, že otcem muž, který se ženou sdílí domácnost." atd.)
A za další, představa, že by celá úprava mohla spočívat v tom, že se ta jedna věta zákona o rodině doplní, že matkou je..., pokud nebyla uzavřena smlouva..., tak tahle představa je dost iluzorní, až naivní. Na to by musel být hodně podrobný předpis.

Jen by mě zajímalo, proč má ministerstvo spravedlnosti řešit takovéhle podivnosti. Proč se radší nezasadí o to, aby adopce byly snadnější?
20. 02. 2010 | 00:17

Honza K. napsal(a):

A ještě jeden krásný problém mě napadl. :-)

8) Náhradní matka bude poprvé těhotná, tedy poprvé a hned pro někoho cizího. Chudá mladá holka, bez práce, která potřebuje vybřednout. Typické příklady z USA, modelové náhradní matky.

V důsledku těhotenství a porodu se stane neplodnou.

Co s tím? Když dítě odevzdá a je-li jinak psychicky normální, tak aby se šla v téhle situaci utopit, ne?

Když se to stane ženě, která nosí "pro sebe", tak bude děkovat Pánubohu, že má aspoň jedno dítě. A tahle? Bude děkovat, že má někde dítě, které ale není její?

A tyhle případy jsou asi tak stejně časté, jako ty případy neplodnosti. Nejdou moc odmávnout rukou, že by to byl jeden případ z miliónu apod.

Nene, zákon schválnosti vede obvykle k tomu, co prožíval docent Chocholoušek - že se ta nedopatření nějak stupňují...

No nic, konec strašení, prostě by bylo potřeba to předem v zákoně podchytit, aby každý věděl, co ho čeká.
20. 02. 2010 | 00:50

Ivo Patta napsal(a):

Dobrý den pane doktore R. Honzáku. Celá kauza postupuje zcela logicky od dítěte jako luxusního spotřebního zboží, což z něj udělali k 1. 1. 1993 naši zákonodárci novými daňovými zákony, opomenuvše dítě jako investici a proto daňově odečitatelnou položku. V současné době to je pokus o pronajímání děloh těm majetným. Nejsem si jist, kde to skončí, možná jako ve filmu Sexmise u kovových děloh. Pokud se ptáte, proč je tomu právě tak a ne jinak, jsem přesvědčen že je to díky fenoménu, který se nazývá intelektuální zajetí. Jednoduše řečeno, banky přesvědčily odbornou, laickou i politickou veřejnost, že co je dobré pro finanční sektor, je dobré i pro zbytek společnosti.
20. 02. 2010 | 01:27

Anba napsal(a):

Honza K - přidám další horory:
- surogátní matka si to po porodu rozmyslí, dítě nepředá a unese na neznámé místo. Bude pronásledovaná zákonem a mezinárodním zatykačem? Jak dlouho, třeba za 5 let bude dopadena a dítě jí bude vyrváno a odevzdáno objednatelce? Nebo půjde o promlčecí dobu objednávky?
- v těhotenství pozná muže, se kterým se sblíží a ten bude trvat na tom, že dítě si ponechají, protože on je neplodný (starý a pod.), když mu nevyhoví, ztratí vztah (tedy já být muž, tak už bych jí nechtěla),
- objednatelé-manželé se po čase rozvedou, najdou jiné partnery a nikdo z nich si nebude chtít nový život komplikovat náhle "cizím" dítětem. V hádkách mu prozradí jeho původ a psychicky jej zničí,
- dítě se po létech indiskrecí příbuzných dozví, že není docela úplně "vlastní" a nastane horor výčitek a hledání biologické matky.

Dnes je tolik možností, které dříve zdravotnictví neznalo, oplodnění in vitro, darovaná vajíčka, darované sperma, tak hlavně nečekat až biologické hodiny přestanou tikat. A jak diskutující již napsali, adopce nebo pěstounská péče, alespoň bude vhodnost k rodičovství prověřena.
20. 02. 2010 | 02:46

george napsal(a):

Věřte mi nebo ne, internetová spodina (to je to slovo co vadí) tu opravdu je udržována v mezích snesitelnosti a proto na jiné diskuze ani nechodím a ani jinak bych svůj již hotový článek (není to zbytečné a snažím se k věci). Občas jsem poněkud více aktivní a pro někoho málo srozumitelný. Z jistých důvodů mám blízko k některým tématům a přehled o závěrech blogerů. Nemohu za reklamy , nejsou objednané a každému se zjeví podle jeho zájmů. To čemu se říká korektní je i přijmout někdy s chybami i tolerancí tam kde je to potřeba a kde to v souvislostech tvoří dobrý základ webu aktuálně.cz
Aktuálně.cz je jediné (kromě svých vlastních) diskuzní fórum kam svoje články půjčuji k přečtení. Ale nemusím, věnuji svůj čas a je to moje volba. Pokud to nelze, je to dnes konečná. Český internet je malý, trochu smetiště, tak prosím sejdeme se jinde. Děkuji.
20. 02. 2010 | 03:14

FK napsal(a):

Rozhodně nepouštět čerta z řetězu. Jsem biolog a vícenásobný otec a z vlastní zkušenosti vím, co se mnou děti dělaly. Prostě to, že něco umíme, neznamená, že to také musíme dělat. A skutečnost, že tělo matky ovlivňuje vývoj dítěte, je zcela jasné, hormonálně, protilátkami, alkoholem, nikotinem.... A to, co zmínil Honza, to jsou možné problémy jedné matky. Dovedu si představit další, když by se celé této sféry zmocnil organizovaný zločin (už tomu tak velmi pravděpodobně je v rozvojových zemích), stejně jako se zmocnil odebírání orgánů na transplantace. Pak bude určité "morální" spodině společnosti dodávat děti, aby si třeba někdo nezkazil těhotenstvím postavu nebo se jen nemusel omezovat ....A to, že si někteří právníci stejně jako někteří ekonomové hrají na to, že všemu rozumějí a že jsou předurčení řídit vše, je nesporná zkušenost. A kvalita zákonů v tomto státě vypovídá o mnohém. Jak "umějí" vyřešit mnohem jednodušší a eticky neproblematické věci.
A ještě jedna malá poznámka pro pana Stejskala: občas se tu objeví komentář, který je extrémně sprostý bez toho, že by použil sprosté slovo. Nemáte představu co s tím?
20. 02. 2010 | 05:10

klarasamkova napsal(a):

Hlavně nechápu jednu věc:
celý český zákon o rodině a zejména způsob jeho naplňování je prostoupen"vědomostmi" z 50. let, a to i (především) na úrovni psychologie - o právu ani nehovoře... Je v katastrofálním stavu, jde proti zájmům dětí (o rodičích nehovoře), upevňuje nefunkční a uměle vytvořené stereotypy a svým způsobem je ponižující pro oba rodiče, kteří jsou jim tlačeni do historicky stupidně zastaralých rolí.
Tento trend je, bohužel, podporován i v nově připravovaném Občanském zákoníku, na jehož margo lze jediné: usilovně se modlit, aby nikdy (alespoň ta část o rodině) nikdy neprošel...
Diskutované téma je pouze aproximovaným prodloužením stávající bídy rodinného práva, které setrvale ignoruje posledních 50 let výzkumu v psychologii, psychiatrii, kognitivních vědách i sociologii..
Proč se s touto katastrofou nic nedělá?? Protože děti se neumí ozvat? Protože to není velké ekonomické téma??
Takže se pokusím vyjádřit svůj právní názor na otázku "pronájmu dělohy" způsobem, aby mne pan Stejskal hned nevymazal. Začala bych asi takto.... a poránu jsem pěkně zvracela....
20. 02. 2010 | 07:59

Jarka Bednářová napsal(a):

Vážený pane, přiznávám se, že jsem přečetla pouze první odstavec, na víc jsem neměla. Vy si vůbec neumíte představit, co je to pro děvčata, která byla již na několika umělých oplodněních a mají za sebou nějaký ten potrat, mít dítě. Jsou občané, které vrhají co rok jedno, kvůli přídavkům a sociálním dávkám, aby nemuseli pracovat. Na toto se zaměřte. A ne manželské páry, které touží po děťátku, ale nejde to. Zkuste se zamyslet.
P.S. Souhlasím s paní Klárou Veselou.
20. 02. 2010 | 08:36

Skogen napsal(a):

KVS, no, pan Dr. Honzák logicky doplňuje ten deficit z nauk o psychice u právníků, řekl bych ;)
20. 02. 2010 | 09:00

Tužka napsal(a):

Tužka,napíše,když tak čte všechny další příspěvky,..,tak tato cesta nahradní matky je cestou do pekel.Jenom cynik nejhrubšího kalibru by sestavil a podepsal zákon a možnost "koupit si náhradní matku pro své dítě."Tužka,cesta do pekla je dlážděna samými dobrými úmysly,ta do ráje jde cestou nezištnou.
20. 02. 2010 | 09:43

Honza K. napsal(a):

To: Jarka Bednářová

Totální souhlas. Zkuste ale odpovědět aspoň na jednu z mých problémových otázek, jak to řešit.

Jinak mi přijde, že sice píšete o smutných a zoufalých lidech, kteří ale jsou ochotni řešit své problémy i za cenu eventuálních problémů jiných lidí.

Možná ale znáte elegantní a lidské řešení těch cca 8 - 10 modelových kritických situací, a pak budu první, kdo bude psát odborné právnické články na podporu náhradních matek.

Jinak těm zoufalým lidem doporučuji adopci. U řady z nich se pak ukáže, že jde o "syndrom prázdné kolébky" a budou mít ještě mnoho svých dětí.
20. 02. 2010 | 09:51

iga napsal(a):

Jarka Bednarova

vazena pani, pro vami popsane pripady zde existuje instituce s nazvem "adopce".
Uz jste o tom urcite slysela, tak si prectete, co pise pan doktor Honzak az dokonce a pak napiste, v cem spatrujete vyhody pronajmu delohy oproti adopci. Tesim se na odpoved.
20. 02. 2010 | 09:53

Honza K. napsal(a):

To: Anba

Také dobré příklady, zejména ten první se mi z právního hlediska líbí. To poslední se stává poměrně často u adopcí apod. Ale má to tu své místo, protože dítěti to působí dodatečné trauma v tom, že bylo prodáno, že bylo pouhé zboží. (Vysvětlujte to 13letému dítěti.)
20. 02. 2010 | 09:54

MUDr. Radkin Honzák, CSc. napsal(a):

Pro paní Kláru Veselou a Jarku Bednářovou a další:

Rozhodně nejsem bezcitný. Problém je v tom, že ZÁKON platí pro všechny. Co bude "objednávající" žena říkat, až jí vyhlédnutou matku vyfoukne lesbický pár (jednoduše ji přeplatí), který také touží po dítěti?

Sluší se tady ocitovat závěry francouzské studie nazvané případně: Od touhy po dítěti po touhu po dítěti za každou cenu": We do not underestimate the suffering of couples without children or the love they want to give but if surrogacy is forbidden it is because of the numerous difficulties it entails and that can not be bypassed by sentimental considerations.
(Nepodceňujeme utrpení bezdětných párů, ani lásku, kterou chtějí dát, ale jestliže je surogace zakázaná, je to kvůli mnoha obtížím a problémům, které přináší a ty nelze překlenout jen citovými ohledy). O tom je také můj text.
20. 02. 2010 | 09:59

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Pro Jarku Bednářovou:
Zkuste si to napřed přečíst celé.
Potom popřemýšlejte také o právech té ženy, co má dítě jiným donosit. A o právech dítěte.

Život je nespravedlivý, to uznávám. Ale nemůžeme se drát ke svému štěstí po hřbetech druhých. Aspoň to je můj názor.
20. 02. 2010 | 10:03

pavla napsal(a):

Jarka Bednářová: Jenže tady nejde jen o to, porodit někomu dítě. Ale nést pak všechny možné důsledky, at sociální, právní atd. Víte, že podobné věci se většinou zvrhnou časem v nechutný obchod. Prostě se musíme smířit s tím, že příroda každého neobdarovala vším. Jeden je postižený tělesně, druhý tím, že nemůže mít dítě. Přitom mnohé páry si tuto situaci zavinily samy a bude hůř, pokud budeme dávat přednost kariéře a ne rodině. Ženy dnes hodně studují, pak chtějí jezdit po světě, neustále se honí za vyšším postem a s dětmi otálejí. Bohužel v 35 letech nemůžou pak chtít jednoduše poprvé otěhotnět. To snad je dnes známá věc. Takže dokud si toto samy ženy neuvědomí, tak neplodných párů bude strmě přibývat.
Nemůžu si pomoct, ale všechny podobné výmysly, co přijdou z Ameriky, tak jsou strašné. No a nakonec i tam ted vidíme složité řešení a soudní tahanice kolem nedomyšlených problémů.
20. 02. 2010 | 10:03

Dana Š. napsal(a):

Já plně chápu matky, které nemohou mít děti, že tolik touží po dítěti a v tomto případě asi i s genetickou výbavou její a jejího muže, že nepřemýšlí nad pocity náhradní matky. Mám tři děti, třetí již bylo neplánované, ale od začátku těhotenství jsem se na ně těšila a jelikož jsem měla během tohoto těhotenství problémy strašně jsem se bála , abych o ně nepřišla. Rozumově jsem si říkala, abych to tak neprožívala, vždyť již mám dvě zdravé děti, ale moc mi to nepomáhalo se zbavit tohoto strachu co když. A kdybych otěhotněla po čtvrté bylo by to stejné. Nejsem věřící, ale nedokázala bych jít na potrat, našťestí nejsme v beznadějné situaci a ani po porodu bych ho nedokázala dát jiné ženě, i když bych předpokládala, že se v nové rodině bude mít jak v bavlnce, a to platí i v případě, že by to nebylo moje vajíčko.
Prostě neumím si představit, že žena-matka, která devět měsíců pod srdcem nosí dítě, je dokáže bez mrknutí oka odevzdat a nic přitom necítit přitom ani nikdy v budoucnosti.
20. 02. 2010 | 10:06

Sibi napsal(a):

Nejvíc se mi líbí, když náhradní mateřství nebo potraty řeši chlap.
20. 02. 2010 | 10:06

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Podívejte se na tyto stránky:

http://www.nahradni-materst...

Cituji z knih návštěv:

Dobrý den,nabizím donosit dětátko,sama mám dvě-kdysi jsem otěhotnět nemohla,vím,jaké je to trápení a beznaděj!Zároven mám finanč.potíže-tudíž by toto bylo i řešením pro mne...všem neštastným párum přeji mnoho štěstí!!Renata z Trutnovska.

Vypadá to, že surogátní mateřství v Česku vzkvétá, zákon nezákon.
20. 02. 2010 | 10:07

Radek napsal(a):

Česká diktatura krade děti otcům u českých soudů non stop. Kdy už konečně téhle opatrovnicko soudní mafii někdo udělá konec. Tátové nebojte se prát pod tlakem své stížnosti na teror otců u našich soudů před Evropské soudní dvory, to co se děje v naší zemi je přímo horor!!!!!Více též na iustin.cz nebo k213.cz
20. 02. 2010 | 10:11

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

A ještě jeden inzerát, omlouvám se, už poslední:

Milé maminky,ráda bych nabídla pomoc při odnošení miminka páru z okolí Brna.Jsem maminka se 2 dětmi,sice vdaná,ale s manželovo plnou podporou.Je mi 24let.
Vy chcete miminko a my bychom zase potřebovali zaplatit úvěry na bydlení aby se ty naše děti měli dobře.

Podle mě všechny tyto ženy mají finanční problémy. Ať už jsou svobodné, nebo třeba vdané a řeší splácení hypotéky. Tyto dva nejsou jediné inzeráty podobného typu na jmenovaných stránkách. Ne všichni to řeknou tak otevřeně, ale opravdu pochybuji, že nějaká žena do surogátního mateřství jde z čirého altruismu, pokud to není sestra nebo matka neplodné ženy.
20. 02. 2010 | 10:16

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Pro Sibi:

Ať chcete nebo ne, chlapi jsou taky lidi. A pro reprodukční proces nezbytní. Tak proč by nemohli do toho mluvit?
20. 02. 2010 | 10:17

Viola napsal(a):

Pro xy

Pan psycholog to napsal vyčerpávajícím způsobem a dobře. Na světě je tolik sirorků, které by si mohli bezdětní rodiče adoptovat a vychovat k obrazu svému. No a k tomu, že o takové věci měly rozhodovat především ženy - žena je velmi ovlivnitelná a takové názory, jako, že by si mohli vychovat dítě s vlastními geny, ale v jiné děloze většinou podle mě pocházejí od ješitných mužů. Jak se říká tomu, když někdo prodává své tělo, protože zadarmo by to asi žádná žena nedělala?
20. 02. 2010 | 10:23

iga napsal(a):

Sibi mne se to taky nejvic libi.
Hlavne kdyz jsou v obraze a poctive argumentuji. To je kolikrat lepsi nez vykrik zakomplexovane zenske, nemyslite?
20. 02. 2010 | 10:23

Viola napsal(a):

Pro Jarku Bednářovou

Proč ty bezdětné páry nejdou mezi cikány a nedojednají si s nimi výchovu alespoň jednoho jejich dítěte ? Bylo by to bez zbytečných komplikací.
20. 02. 2010 | 10:27

Viola napsal(a):

Pro kláruveselou

toto může napsat jen demagog:"nefunkční a uměle vytvořené stereotypy a svým způsobem je ponižující pro oba rodiče, kteří jsou jim tlačeni do historicky stupidně zastaralých rolí." Uveďte něco konkrétního. A umíte se vůbec modlit?

Vy jste právnička, no to nás Pán Bůh zachraň a zlé pryč.
20. 02. 2010 | 10:34

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Pro Violu:

Řekla bych, že Klára Veselá je docela známá právnička, jestli se tedy podepsala pravým jménem.
20. 02. 2010 | 10:36

Viola napsal(a):

Pro taky Janu ...

Jistě, že je to ona, vždyť ve svém blogu píše: "jsem byla zevrubně poučena lehkými děvami, s řadou z nich jsem se velmi dobře znala. Když jsem totiž měla kancelář na Čelakovského sadech a bydlela jsem za Národním divadlem, chodívala jsem v pozdních večerech až v noci z práce domů po Žitné, dolů na Karlovo náměstí. Postávaly tam v hojných počtech a postupně, jak jsme se začaly znát, stávalo se stále častěji a častěji, že jsem poskytovala právní služby a porady na chodníku, jsouc recipročně vzdělávána v teorii jejich oboru."
20. 02. 2010 | 10:50

Lena napsal(a):

K těm inzerátům: udivuje mě to "manžel souhlasí". Pánové si stále stěžují, že přicházejí o svoji tradiční roli živitele, z čehož manželky pak vlčí. Ale tohle tomu pánovi nevadí? Že řeší finanční problémy, které nedokáží zvládnout jen a jen na úkor své ženy? Co dělá on? Bere si práci domů, má vedlejšák, dělá fušky, snaží se prodat byt a koupit menší, když na tenhle nemají? Není náhodou mnohem víc možností toto řešit než případně ohrozit manželku na zdraví či životě?
20. 02. 2010 | 10:56

Zuzka napsal(a):

Všechny názory mají něco do sebe. Těžko soudit ženu, která marně touží po dítěti. Těžko jí vysvětlit, že to tak příroda chtěla a že se s tím má smířit. Adoptovat dítě má také svá proti, přes veškerou výchovu, geny hrají roli.Totéž platí u dárcovství spermatu. Proč tedy nejít jinou cestou? Žena by měla mít právo volby. Ano,je spousta žen, co by se dítěte nevzdala, ale další spousta, co ano. Rizika? Co nemá rizika? Je přeci na dané ženě, zda je podstoupí, zda si je uvědomuje. Že by se poté dítěte nechtěla vzdát? Nikdo ji přeci nenutil, aby do toho šla. Je to jako by si někdo zařídil hypotéku a sotva se pak najedl či si zašel do kina, tak to neměl dělat. Zde jde o lidské bytosti, vím, že se to nedá s ničím srovnávat. Ale je opravdu těžké tyto věci posuzovat, na jedné straně beznadějné páry či svobodné ženy, co jen neměly štěstí na partnera, na straně druhé rizika vyplývající z „pronájmu dělohy“, ale jak říkám, rizika jsou všude, ve všem. Nechala bych taková rozhodnutí na dané ženě, daném páru, dané“ pronajímatelce“. Sama děti nemám, ráda bych, a když si sama představím, že bych je nikdy mít nemohla, tak ze všech variant mi pronájem vychází nejlépe, byly by to geny mé a muže, kterého si vyberu, ne někoho jiného, otázkou zůstává, jak by případný stres pronajímatelky dítě ovlivnil, jak bych na ni do konce života myslela, jestli ona by na mé dítě myslela, a to jsou ta případná rizika, těžko si něco představovat, asi nikdo předem neví, jak by reagoval. Ovšem, co dívky kolem 13-15 let, co jdou na potrat, vyčítají si to? Některé ano, některé ne, ale mají právo volby, i s riziky, které to časem může přinést. Proč by toto mělo být jiné?
20. 02. 2010 | 10:59

Viola napsal(a):

Zuzko

jsi rozmazlená fiflena, která by si chtěla dítě vybrat jako v krámě, jako v nějakém butiku, vybrat sperma, vybrat ženu, která by to dítě odnosila. Uvědom si, že děti jsou Boží požehnání, tak se snaž, ať tě má Bůh rád a dětma tě požehná. :-)
20. 02. 2010 | 11:05

Lumír napsal(a):

1. Proč se některé ženy tváří, že pouze ony mají právo o dětech rozhodovat? Připadá mi to jako kdyby soudce mohl dělat pouze zloděj, protože ten si to umí nejlépe představit. Rodinu tvoří muž a žena a že to dnes není norma neznamená, že to tak být nemá.
2. Když autor správně pojmenuje věci a jde ke kořenům problému, ukáže, k čemu takové zákony povedou, tak je to špatně, protože my to dítě CHCEME. Kde je základní morálka?
20. 02. 2010 | 11:05

Viola napsal(a):

Lenko

velmi správná úvaha. A navíc, muži by nevadilo, že bude mít "vytahanější" po více dětech ženu?
20. 02. 2010 | 11:07

Viola napsal(a):

Lumíre

Základní morálka je u Boha, tam je základ.
20. 02. 2010 | 11:09

Lena napsal(a):

Violo,

nikdo tu zatím neřešil to, že rodina "dárkyně" se vlivem toho může z mnoha příčin rozpadnout.
20. 02. 2010 | 11:11

Viola napsal(a):

Lenko,

samy víme, jak je to těžké v těhotenství, je to devět měsíců, za tu dobu se toho může tolik pokazit a na velmi dlouhou dobu. Mohou být sice ženy, které toto období zvládnou na 100%, ale kolik jich dneska je? Samé komplikace v těhotenství a co potom, šestinedělí, také rizikové období, kdy vztahy můžou dost trpět.
Mi kdyby muž něco takového navrhnul, považovala bych ho za zvrhlíka.
20. 02. 2010 | 11:20

Honza K. napsal(a):

To: Sibi

Jasně, když to neudělá žena, tak má chlap mlčet? ;-)))

Jinak Váš výkřik je totálně nekorektní, protože si říká o odpověď ve stylu směrem Kinder, Küche, Kirche.

Nevím totiž, jakým právem se pak mají ženy vyjadřovat k tomu, jestli muži mají nebo nemají (spolu)pečovat o děti, jít na rodičovskou dovolenou, pomáhat s domácností apod.

Když přirozený běh světa je nastavený tak, že mateřská péče je prostě daná. Nebo ne?

Nebo si chcete vybírat? Chlapi do některých ženských věcí nemají mluvit, ale ženské do role chlapů ano? To je trošinku divné, ne? :-)))

Pak tu panu doktorovi leckdo vyčítal nejen pohlaví, ale i věk. Škoda, že tyto lidi, kteří ze svého mládí, dělají ctnost, neznám osobně. Rád bych jim za pár let přišel říct, že jejich čas je pryč. A ne každý bude v kondici, aby ještě mohl napsat smysluplný článek.

Proti kterému mnoho mladších a svěžejších nemá žádný argument, než plivnutí, že jim autor přijde už příliš šedivý. No, ukazují prstem na svou mentální kapacitu a v daleko nižším věku. :-)
20. 02. 2010 | 11:26

Lena napsal(a):

Violo,
zvrhlík? Mě by spíš připadalo, že mu na mě vůbec nezáleží. Takovým návrhem by naše manželství zcela jistě skončilo. Ale já jsem už asi příliš nezávislá na chlapech, takže mě nelze v tomto směru brát asi jako standard.
20. 02. 2010 | 11:38

Honza K. napsal(a):

Dodám ještě jednu věc. Náhradní mateřství nakládá s dítětem jako s věcí, implikuje, že se to dá prostě zařídit, jako koupě jiných věcí.

Přitom ale ve skutečnosti, dítě, které přijde normální cestou do rodiny, také není ve "vlastnictví" rodičů, i když to tak na první pohled vypadá. Ani není "jejich".

Ono jim je spíš "svěřeno" k vychování, uvedení do života. Není jejich kopií. Je samostatné, individuální. Spíš je podstata někde ta, že do rodiny přichází očekávaný nebo neočekávaný host, na dobu neurčitou, u kterého ale teprve časem zjistíme, co je zač, co od něj čekat, jak s ním zacházet. Ale kterého v podtstaných rysech jeho osobnosti nezměníme, nepřetvoříme k obrazu svému.

To náhradní mateřství tohle všechno otáčí.
20. 02. 2010 | 11:40

Lena napsal(a):

Honzo,

i s klony lidí byly sklony zacházet jako s věcí. A zvířata jsou u nás věcí zcela normálně. Podle toho taky zacházení s nimi vypadá. Pokud se bude s koupeným děckem taky zacházet jako s věcí, se zbožím, bude to jen logickým vyústěním celkového myšlenkového směřování.
20. 02. 2010 | 11:45

kocman napsal(a):

Jasně řečeno,děloha futrál na dítě je,pokud odmyslíme mimoděložní těhotenství.
Jenom není třeba,aby autor užíval vědomě a záměrně hnusná slova,tím se aspoň pro tento případ stává symbolem hnusného a degraduje danou problematiku.V rozhořčení přestal být objektivní.
20. 02. 2010 | 11:46

Zuzka napsal(a):

Violo, já říkám názor, nemusíte mě urážet. Já Vás také neurážím. Snažila jsem se to vidět z pozice všech zúčastněných stran. Jestli Vás Bůh obdařil vlastními dětmi, blahopřeji, já se snažím vžít i do těch, co to štětí nemají.Jsou lidé, kteří by svou lásku za vše na světě chtěli dítěti dát anemohou. Jen říkám, že adopce nemusí být vždy správná volba, ani u vlastních nevíte, co z nich vyroste, natož, když jsou geneticky úplně jinde. O žádném názoru neříkám, že je špatný, ať se rozhodne každý dle svého, je to na jeho svědomí, ne na mém,ani Vašem. Jako bych odsuzovala anální sex, že není normální, když Bůh stvořil vagínu, to jsou zbytečné války toto. Ať každý jedná jak si myslí, že je nejlepší na vlastní riziko. Upřímně bych nechtěla sedět někde ve vládě a o tomto rozhodovat, nikdy se nikdo nerozhodne správně. Nikdy se to neošetří tak, aby to fungovalo bez rizik.Ale co tak funguje. Kolik lidí bylo proti potratům, ale jsou situace, kdy to unávám, kdyby mě někdo znásilnil, nevím, jak bych reagovala, zkrátka asi nemůžeme moc mluvit o věcech, které se nám nestaly a věci generalizovat, je to složitá otázka, nejsem jednioznačně pro ani proti, ale mám právo jako každý svůj názor napsat, proto ještě nejsem fiflena, což je dle mého názoru namyšlená parádivá ženská a Vy jste mě nikdy neviděla:-)
20. 02. 2010 | 11:49

janekm napsal(a):

ad Klara Vesela 7:59
- narozdíl od většiny na Vás reagujících chápu Váš příspěvek ve smyslu nesouhlasu s náhradním mateřstvím - pletu se ?

ad článek
- výborný ač pro některé možná moc komplikovaný (pak reagují po přečtení prvního odstavce :)
- pokud by náhradní matkou byla blízká osoba, je to ještě celkem pochopitelné
- když jde ale o obecný princi, zákonnou formu, kde náhradní matkou je libovolná cizí osoba, přijde mi to jako zvrhlost, totální ztráta citu a koneckonců i soudnosti - do konce dovedená absurdní představa světa, kde si lze cokoliv koupit
- dítě jako zboží, mateřství (do porodu) jako pracovní činnost ... šílené, strašné, úchylné ....
- a zcela m.j. -ad surogátní matky - ženy nosnice, co pro nás muže budete znamenat ?; ženy odběratelky - co pronás muže budete v životě znamenat ?
20. 02. 2010 | 11:53

iga napsal(a):

kocmane,

ten "futral" sam o sobe neni nicim, deloha je jen organ - kdyby to bylo tak jednoduche, tak se tu nemame o cem bavit, ale je to mnohem slozitejsi - deloha je ulozena v lidske bytosti se vsi komplikovanosti. A pocit, nosit a porodit dite neni to same co darovat ledvinu...
20. 02. 2010 | 11:55

Hippo napsal(a):

Myslím, že je na čase upravit živnostenský zákon. Je potřeba rozhodnout, zda pronajímatelka dělohy musí mít koncesi, či se bude jednat o živnost volnou. Pak je třeba definovat podmínky pro provozovnu. Pronajímatelka bude muset dodržovat určitá pravidla daná ŽÚ, musí mít IČ, DIČ, možná dokonce i s.r.o. Budou k ní chodit kontroly z ŽÚ, FÚ, hygienických institucí. Možná bude muset mít i výlohu, kde bude vystavovat vzorky, samozřejmě s cenovkou. Stát bude mít své daně a dítě bude možno objednat třeba v internetovém obchodě. Mohli bychom mít v Asii továrny, kde by matky rodily na objednávku (v Asii je pracovní síla levnější). A co takhle Afrika, mít doma černouška by se mohlo stát módním hitem. Pak by se třeba těhotenství mohlo stát v civilizovaném světě přežitkem a děti by se mohly kupovat jako auta, domy, brambory. Proč ne. Nebyl by to ideální svět. Což takhle Uterus 4U, s.r.o. :-)
Připadá Vám to jako nesmysl, ano, ale v mnohých hlavách už to takhle šrotuje. Jen doufejme ve zdravý rozum našich zákonodárců.
20. 02. 2010 | 12:35

Luba napsal(a):

Zdá se, že paní ministryně spravedlnosti zavádí volnotržní principy i do svého resortu a "surogátním mateřstvím" uspokojuje poptávku movitějších bezdětných párů.

Chudá "náhradní, i když biologická a psychologická matka" má možnost si přivydělat a prodat své dítě. Ono totiž v principu o nic jiného nejde.
Stát, reprezentovaný atraktivní alfa-samicí Kovářovou, se snaží legalizovat obchod s dětmi.

Jakoby na světě nebylo dost nezodpovědných rodičů, kteří svým dětem dělají ze života peklo, týrají je, zanedbávají a připravují jim dráhu úzkostného deprivanta - asociála.

Pokud movité bezdětné páry touží po dítěti, nechť se stanou pěstouny či adoptivními rodiči takovýchto ohrožených dětí.
Mohou pak dát svým životům smysl, protože udělají něco skutečně nesobeckého a krásného.

P.S.:
Nevím, proč by se měl lidský právní systém inspirovat kynologií.
Zde je normální, že si pejskaři raději pořídí štěnátko od čistokrevné feny s papíry a rodokmenem, než by se ujali podvraťáka nebo psího bezdomovce z útulku.
20. 02. 2010 | 12:38

Luba napsal(a):

Dodatek:

Ovšem,
z čistě biologického hlediska a v souladu s "teorií sobeckého genu" je touha investovat výhradně do genů vlastních, nikoli "podvraťáckých", zcela přirozená.

Je dobré si ale také připomenout, že největšími fanatiky genetiky a eugeniky byli nacističtí lékaři.

Vytratí-li se z medicíny, či z věd společenských, etika, následky bývají tragické.
20. 02. 2010 | 13:02

janekm napsal(a):

ad Hippo
:))
ještě jste vynechal módní ISO9000 neboli řízení kvality či management jakosti
A jaká bude záruční lhůta ? jen do dvou let věku podle obchodního zákoníku ?

zbývá jen černý humor, jinak by člověk musel furt brečet
20. 02. 2010 | 13:09

Luba napsal(a):

Děti - internetový e-shop:

http://rent-a-baby.cz/index...
20. 02. 2010 | 13:37

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Pro Lubu:

Ten interentetový "obchod" s dětmi sice vypadá na první pohled podivně, ale vypadá to, že myšlenka je dobrá. Pomoci dětem, které náhradní rodinu hledají těžko.
20. 02. 2010 | 14:03

Luba napsal(a):

Reklama, aneb "Vidíme business za vším!":

https://www.youtube.com/watc...
20. 02. 2010 | 14:07

Al Jouda napsal(a):

Může mi někdo říci, zda takové problémy mají také ženy v Saudské Arábii nebo v Íránu ?
20. 02. 2010 | 14:46

Taky Jana, ta se zeleným manželem napsal(a):

Pro Al Joudu:

Nevím sice, kam směřujete, ale podle Wikipedie je v Saudské Arábii tohle ilegální.

Citaci mi to nechce dovolit vložit.
20. 02. 2010 | 14:54

Luba napsal(a):

Jano Zelená,
ten "e-shop" je něco podobného, jako "reklama" na nezletilé dárce orgánů - jde o satiru.

V jiných částech světa jde, bohužel, o realitu.
20. 02. 2010 | 15:24

občanka napsal(a):

Využít tzv. náhradní matky pokládám za nehoráznost,ztrátu lidství, nepochopení mateřství.
S tím mohou souhlasit jen necitliví lidé, kterým se nedostalo dostatku opravdové mateřské lásky. Je to za již hranicí možného. To není pokrok, ale návrat do prvobytně pospolné společnosti. Jsem zásadně proti. Lidé si musí již uvědomit,že vše se nedá koupit a zdraví obzvlášť. Nikdy bych své odnošené a porozené dítě nedala.
Těch devět měsíců vzniká nejužší intmní vztah mezi matkou a dítětem, který pokračuje při kojení. Ta citová rána pro náhradní matku se nemůže nikdy zacelit a to samé musí prožívat i malý človíček. Jsem kategoricky proti i kdyby to měly uzákoněny již všechny země na celém světě.Je to totiž špatnost světa a ta se vymstí. Život není film,ale sakra zodpovědnost.
20. 02. 2010 | 15:45

Kancelář pro uvádění na pravou míru napsal(a):

E-shop s dětmi je ušlechtilá snaha a jak píšou autoři TROCHU FIKCE:

O projektu Rent-a-baby
Rent-a-baby je umělecký projekt na pomezí reality a fikce. Autorkou myšlenky je Jana Štěpánová. E-shop vznikl jako kritická reflexe situace dětí odebíraných z rodin do ústavní péče v České republice a faktickými možnostmi takových dětí vrátit se zpět do rodinného prostředí.

Z případů, které nedávno proběhly médii, vyplývá prakticky neomezená moc sociálních pracovnic a pracovníků OSPOD, které spolu se soudy rozhodují o životech dětí bez ohledu na jejich zájem a v neprospěch zachování rodiny. Podobně, jako exekutoři odebírají z bytů dlužníků nejhodnotnější věci, pracovníci OSPOD odebírají z tzv. nevyhovujících rodin děti. S mlčenlivým přihlížením nás všech je na dětech vykonávána státní moc. Každému šestému dítěti...
20. 02. 2010 | 17:00

zdesta napsal(a):

KVS.O čem to tu proboha klábosíte. Máte dojem že nejste náležitě angažovaná? Takže já,mí rodiče i další generace žili podle historických společensky zastaralých norem? Láska,úcta,tolerance,odpovědnost,schopnost vyychovávat potomstvo potřebuje nové normy? To že se zde příčí mnohým porušování přirozenosti jsou patinou potažení zaostalci? To je od Vás značně hezké, že dbáte na naši osvětu.
20. 02. 2010 | 17:35

Luba napsal(a):

Vážená Kanceláři PUNPM:

Oddělení sociálně právní ochrany dětí přednostně řeší např.:

Otec - několikrát soudně trestaný asociál na nitrožilně aplikovaných drogách, matka psychicky nemocná, namísto léčby chlastá - mají spolu miminko, o které se však zcela jistě vzorně starají, protože mateřské mléko s rumem je obzvláště chutné, a kojeňátko si po něm spokojeně vrní.
Inu, rodina je základ státu!

Doporučuji Vám k přečtení tuto knihu:
http://knihy.abz.cz/prodej/...
20. 02. 2010 | 17:55

Faktmmězrovnanenapadážádnejnick napsal(a):

...a proč rovnou neuzákonit výměnu dětí dle chuti. Sousedovic holka je taková čiperka, vyměníme ji za našeho morouska, sousedka bude mít víc klidu a my vytoužený vzrůšo. Jé to je hezký mimino, hodilo by se nám na víkend. Jo Pepíčka si nechte, ladí vám ke kabelce.Je očipovanej, tam máte bioprůkaz pro doktorku. Zakázali ti doma psa, zkus to jinde kde už ho mají, všichni jsou strejdové a tety, jen si vybrat. Vše vyřešeno! Geniální strategie budoucnosti!
20. 02. 2010 | 17:58

Kritik napsal(a):

Opravdu, opravdu pěkný článek. A člověka rozesmutní, že se v lidském společenství může vyskytnout něco tak zrůdného a přitom si ani nemůžeme od srdce veřejně ulevit.
20. 02. 2010 | 18:36

Irena napsal(a):

Toto téma je velice kontroverzní a vyvolává řadu silných emocí. Je těžké ho objektivně rozebrat a zhodnotit a nebýt přitom ovlivněn ani těmi nejmenšími pocity. Pokud by mělo být něco takového, jako náhradní děloha, umožněno, vyžadovalo by to obrovskou přípravu a doladěnost do všech detailů, a to chce samozřejmě také čas. A upřímně - nějak si nedokážu představit, že by se v tom našem Kocourkově něco, tak sofistikovaně dotaženého do konce, mohlo zrodit. Tohle je totiž případ, kdy by nedoladěnost a díry, které by se objevily po uvedení do praxe, mohly mít katastrofální následky.
Jinak, nepodceňovala bych touhu ženy po biologicky vlastním dítěti a neházela bych ji ze stolu poukazem na to, že existuje instituce adopce. Nějak nerozumím tomu, proč by žena měla rezignovat na možnost mít vlastního potomka po zjištění, že to přirozenou cestou nepůjde? Vždyť dnes už je fertilizace in vitro na vysoké úrovni a pomohla tolika párům ke štěstí tím, že jim umožnila, i přes nějaký ten handicap, mít vlastní dítě? A tento úspěch by nebyl, kdyby se člověk (lékaři,vědci) vždy smířil s danou situací a nehledal by způsob, jak ji vyřešit! Ano, můžete namítnout, že existují hranice, kam ještě ano, a kam už ne. Možná, že problém, o kterém píše MUDr. Honzák, už spadá za tuto pomyslnou hranici. Já to nedokážu tak jednoznačně říct. Jak už jsem napsala výše, je to věc, u které je dotaženost nutnou podmínkou. Kriteria pro výběr náhradní matky musí být jasně dána, stejně tak pro výběr potenc.páru. Musí se počítat se všemi možnými i méně pravděpodobnými riziky a důsledky z nich vyplývajícími. A vše ošetřit. Aby všichni poučeně věděli, do čeho jdou. Z toho vyplývá, že by to v žádném případě nebylo řešení pro každého a za každé situace.
Možná bychom se měli nejdříve opravdu zamyslet, než něco kategoricky odsoudíme a snažit se na věc podívat i z jiných úhlů.

A teď můj subjektivní dojem: četla jsem, pane doktore, všechny vaše blogové příspěvky a diskuze pod nimi. Nějak se nemůžu zbavit dojmu, že hlavním motivem vašeho odmítnutí je křesťanský pohled na vše kolem početí člověka. Na tom by ale nebylo vůbec nic špatného! Jen je dobré to říct přímo.
20. 02. 2010 | 19:07

MUDr. Radkin Honzák, CSc. napsal(a):

Nevím, jestli je to křesťanské nebo nekřesťanské, když upozorňuji na situaci, rizika a práva ženy, které se dostává v celé problematice minimální pozornosti, která má být použita (podle mého spíše zneužita), protože někdo jiný to nikoli životně potřebuje (jako například transplantovaný orgán), ale CHCE.

Ke křesťanskému pohledu na etické problémy se bez rozpaků hlásím, křesťanské tradice Evropy nepovažuji ani za reakční, ani za zastaralé, ale v tomto případě si nevzpomínám, že by se k surogátní matce Evangelia kdy vyjádřila (kromě neposkvrněného početí, což jde ale mimo tuto diskusi).
20. 02. 2010 | 20:04

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Irena a ostatní.Člověk je živočišný druh,ten nejsprávnější úhel pohledu je podle přírodních zákonů.Pokud člověk vstupuje do základních přírodních principů a začne s nimy manipulovat a obchodovat,je to prostě špatná volba,která se v konečném důsledku lidskému společenství vymstí.Ještě nevíme,co nám přinesou příští generace,počaté "in vitró".Připomenu z ptačí říše.Kuřata z umělých líhní,samičky nekvokají a nesedí na hnízdě,samečkové mají o hodně sníženou chuť na páření.Tak bych mohla pokračovat,lidstvo si trestuhodně "zahrává s přírodními zákony".Tužka.
20. 02. 2010 | 20:21

julca napsal(a):

myslim si, ze vazne zamyslene metody odelovani matky od ditete (surogatni materstvi je proste tim zprostredkovatelskym elementem, ktery oddeluje od sebe to nejprimejsi spojeni dvou zivych bytosti] znamenaji nejen konec cloveka jako bytosti kulturni ale i jako bytosti prirodni,
to s jakou energii se pracuje na umelem materstvi a otcovstvi, svedci o tom, ze asi lidstvo pracuje na sve sebezahube.
pouto mezi matkou a ditetem, vytvorene tak tajemne a jedinecne, totiz prirodou, ve svete lidskych (a tedy kulturnich neprirodnich) pout, je necim unikatnim a patrne zasadnim. teprve az bude zniceno, pochopi vetsina lidi, jak podstatne bylo. Do te doby je vnimane jako samozrejmost na niz se nikdy nikdo nenadrel. v nasi spolecnosti, kde zena je povazovana povetsinou z amene schopneho muze, je myslim situace pro otevreni stavidla jmenem surogatni materstvi silne nazrala.
20. 02. 2010 | 21:06

iga napsal(a):

Ireno

po svych tehotenstvich a porodech nejsem o nicem hloubeji presvedcena, nez ze pronajem zeny za ucelem porodu ciziho ditete je prekrocenim hranice moralky a vkusu.

Jak jsem jiz psala na altruismus tohoto typu neverim, ten by pripadal v uvahu (mozna!) pouze u sourozencu ci rodicu, ale jinak jde jen o kseft - a obchodovat s takto krehkou veci bychom meli proste odmitnout. A myslet si, ze bude fungovat nejake pouceni, je v tomto pripade holy nesmysl - coz kdyz hormony budou silnejsi a matka, ktera dite porodi ho zkratka odmitne vydat? Osetrit evetuality, ktere nas hned napadnou neni vubec snadne a co teprve ty, ktere nas ani nenapadnou...
20. 02. 2010 | 21:20

Viola napsal(a):

Pane Doktore Honzáku

V Bibli je jasně napsáno, že děti jsou požehnáním od Boha. Jestliže by byli jinak počaté, nejsou od Boha požehnané a není to dobré, neboť, co Bůh tvoří, dobře tvoří a tím si můžeme být jisti. A jen se podívejte na Genesis, kdo to byl, kdo se nechal hadem přemluvit? Byla to Eva a ta pak i muže zbantovala, takže na to, co by chtěla žena, bychom se tak moc dívat neměli, měli bychom se dívat na to, co je, nebo bude dobré pro člověka.

No a další, co mě napadlo jako argument proti je jakési sourozenectví, které nebude jaksi patrné. Slovensky je děloha maternica. Takové dítě by vlastně fakticky mělo dvě matky a co kdyby se takoví sourozenci dali dohromady od matky "nosnice" a matky "dárkyně"?
20. 02. 2010 | 21:37

halka michalenkova napsal(a):

Pane Honzáku,
děkuji za příspěvek.Opravdu nemusíme přejímat ze zahraničí každý ksindl,který právě frčí.At´to stojí co to stojí.A cena je dost vysoká.
20. 02. 2010 | 21:48

Irena napsal(a):

Violo, můžu se vás zeptat, kolik je vám let a co děláte? Nemusíte odpovídat, pokud to bude problém.
20. 02. 2010 | 21:49

im napsal(a):

Ze zvědavosti jsem si našla složení toho výboru pro lidská práva a biomedicínu, kam byl MUDr. Honzák přizván. Ze 16 členů je 6 lékařů. Tady se přímo nabízí zevrubná podrobná diskuse o opomíjené(?) medicínské etice.

U propletence problémů etických, medicínských, právních i jiných kolem surogátního mateřství a jeho velkých rizik bych předpokládala vítězství zdravého rozumu a odkázání nápadu paní ministryně spravedlnosti zpět do šuplíku. I když je matkou dvou dětí, anebo právě proto, by měla hodně pečlivě zvažovat své pracovní priority.

V diskusi výše Honza K. a Anba upozornili na rizika, která mohou nastat a nejsilněji dopadnout právě na dítě. Z blogu se zdá, že výboru byl zájem dítěte celkem lhostejný. Dítě jako předmět, který si objednám u zásilkové služby na dobírku. Hrozné.

Sama mám děti, dovedu pochopit, co to je marná nenaplněná touha po nich. Je-li nevyhnutelné kapitulovat před přírodou, je smysluplným východiskem přijetí adoptivního dítěte nebo věnování času a péče dětičkám v širším příbuzenstvu.

http://www.vlada.cz/cz/prac...
20. 02. 2010 | 23:55

MUDr. Radkin Honzák, CSc. napsal(a):

Ad: im

Abychom členům komise nekřivdili, je třeba vědět, že dostali za úkol o tématu do příští schůze přemýšlet. No, a kdo někdy v nějaké komisi seděl, jistě ví, že se to nepotáhne jen do příštího zasedání.
21. 02. 2010 | 09:45

Lena napsal(a):

Dostali za úkol PŘEMÝŠLET??? Obávám se, že někteří tohoto domácího úkolu nejsou schopni. :-)
21. 02. 2010 | 11:14

George napsal(a):

Vážení přátelé, článek pana doktora jsem zabalil do růžových plenek(přidal foto a video) a vyvěsil na Facebook a Twitter snad si někdo nevymyslí zase spam nebo plagiátorství, ale dobro se musí šířit aktivně protože zlo se šíří samo. Credo Experto.
Odkazy poskytnu jen na vyžádání.
21. 02. 2010 | 11:15

Viola napsal(a):

No tak paní Ministryně spravedlnosti iniciovala setkání pracovní skupiny zabývající se problematikou vyživného. A teď porodí nějaká žena někomu dítě a ještě na to dítě bude platit.
21. 02. 2010 | 12:50

Tužka napsal(a):

Tužka napíše otázku pro pana doktora Honzáka.Vážený pane,řešili lékaři při svých úvahách o náhradní matce i tu možnost,že cizí oplodněné vajíčko může u náhradní matky vyvolat alergickou reakci,ta reakce může probíhat skrytě,latentně,tak,že ji současné možnosti medicíny nemají možnost identifikovat.Oplodněné vajíčko jiné ženy je cizorodá bílkovina a alergická reakce na ni není z oblasti science fiction.Takže plod může být devět měsíců skrytě poškozován,způsobem,který dnešní medicína nemá možnost objevit a poškození může být zcela nového tipu,který ještě v lidské civilizaci prozatím není a může se šířit geneticky dál.Vzpomeňme na virus HIV,co jsme o něm věděli před padesáti lety?.Děkuji za odpověď.Tato cesta náhradní matky se mi pořád jeví jako dráždění hada náhody bosou nohou.Tužka.
21. 02. 2010 | 13:02

iga napsal(a):

Lena:-DDD

Ale doufat muzu, ne?
21. 02. 2010 | 13:17

MUDr. Radkin Honzák, CSc. napsal(a):

Ad Tužka

Jak konstatoval i jeden člen komise, na zasedání nikdo ze zástupců reprodukční medicíny nebyl. Já se v tom bohužel nevyznám, v tom, co jsem načetl zmínky o takových komplikacích nebyly. Nicméně žádný větší přehled neexistuje a o úmrtí náhradní matky při porodu psaly jen noviny.
21. 02. 2010 | 19:18

chciply.komunista napsal(a):

Děloha je jednoduš elastická trubice.
22. 02. 2010 | 17:14

Jan napsal(a):

Pane Honzaku, plne souhlasim s vasim nazorem. Je jen smutne, ze silna citova pouta mezi matkou a ditetem si uvedomuje spis muz - psychiatr nez zena - ministryne. Jsem tehoz nazoru, ze priroda vi, co dela a to, ze jeji vytvory funguji tisice let, zatimco priblble zakony si o tom muzou jen nechat zdat, to o necem svedci...
22. 02. 2010 | 18:32

MUDr. Radkin Honzák, CSc. napsal(a):

Ad Jakoubek ze Stříbra

Napřed se naučte číst!!! Paní ministryně zdravotnictví s tím nemá nic společného. A za druhé doufám, že Váš hulvátský výrok brzy pan Stejskal smaže.
22. 02. 2010 | 21:25

Bohuslav napsal(a):

příčinu toho, že máme v dětských domovech 20 tis dětí je nedokonalost zákona o adopci.Jestli sociální pracovnice a OSPOD adopci povolí až po 1/2 roce a pro děti prosazuje skleníkové prostředí v rodině, která jej chce adoptovat, pak se není čemu divit.Vidím to jako potvrzení jejich důležitosti a kdyby se snížil počet dětí v dětských domovech přišly by asi o práci.
23. 02. 2010 | 08:46

Nevěřícně kroutivší hlavou napsal(a):

Příčinou toho, že máme v dětských domovech 20 tis dětí není nedokonalost zákona o adopci, ale totální nezodpovědnost žen při výběru svých partnerů, ke svému životu a při sexu.
23. 02. 2010 | 09:57

orlagh napsal(a):

Vážený pane , starejte se o sebe a nepleťte se ženám do života , jak se lidé mezi sebou dohodnou , do toho falešné církvi nic není .

Starejte se o své homosexuální výstřely v církevních školách a nepoučujte .

Kdož jsi bez viny , hoď kamenem .
23. 02. 2010 | 11:47

Zdenys napsal(a):

To je zase výplod sraček až na některé se selským rozumem.Prominte ,ale jiné přirovnání mne nenapadá.Nikdo z Vás se do toho problému nedostal a hned řešíte jak by jste to udělali vy bez nich.O nás bez nás stale a do kola!!!
23. 02. 2010 | 17:15

evix napsal(a):

nevěřícně kroutivší hlavou:
Příčinou, že máme tolik dětí v dětských domovech je totální neschopnost a nezodpovědnost partnerů ke svému životu a při sexu. Na plození a výchově je zapotřebí 2 slovy DVOU partnerů, hej, jste to schopen pochopit. Tato země šikanuje chudé rodiny a osamělé matky, a osamělé jsou proto, že partner utekl před odpovědností. Najdou se i partnerky, ale jich je méně a moc jich neznám,u mužů je to bohužel jinak, hlavně mladých. A zanedbaných dětí, kterým fetuje a pije matka zas tolik v domovech není, na to jsou statistiky. Těžko by nás západ kritizoval za děti zneužívané, týrané v dět.domovech. Kritizuje nás za to že jsou odebíráné social.slabším.
A takových bylo za první rebupliky drtivá většina. Nevím že by je Masaryk za chudobu trestal.
Dříve se tyhle ústavy nazývaly sirotčince, od slova sirotek,dítě bez rodičů.
Dokonce i Panně Marii by dnes Ježíška odebrali, jak psal o vánocích C.Svoboda, takové tu máme rozumné zákony(z dob nenáviděných komunistů, divné).

Četla jsem i E-shop Jany Štěpánkové a diskusi pod ním, je to třeba číst celé.

Pro spoustu národů, včetně muslimů žena víc než futral na děti není, pokud nemůže rodit, nemá cenu ani prašivého psa a vl.rodina ji mnohdy zabije. Asi tak.
23. 02. 2010 | 20:54

jajinek napsal(a):

Vagina je futralem na deti jakozto druhotna.
Prvni a nejlepe jeji prosperujici postaveni je vyrobni prostredek k dosazeni vynikajici posice.
Viz nase sexualni pracovnice, jako Veskrnka, Paroubkova II, Talmanka, a j.
23. 02. 2010 | 21:13

Zdena napsal(a):

Souhlasím s autorem. Většina budoucích matek z lásky k dítěti omezí/zruší cigarety, alkohol, zdravě se stravuje, o drogách nemluvě. "Pronajatá matka" by tyto potřeby necítila. A co když se nedejbože narodí dítě nemocné- postižené. Nebo si to matka-objednavatelna rozmyslí (změní se jí třeba rodiná situace nebo zdravotní: Jak to budeme řešit? To se mi líbí, to ne - dejte si ho do děcáku, už ho nechci.
V dětských domovech je mnoho zdravých dětí, které potřebují lásku, proč se tyto ženy neobrátí tam? Navím tuto "službu" si budou moci objednat-zaplatit jenom ty bohaté (co si třeba jenom nechtějí kazit postavu a nechat se omezovat během těhotenství). A co až se po 1-2 letech s partnerem rozvedou - čí bude dítě?
Fuj, ať se anši zákonodárci raději zabívají smysluplnějšími věcmi.
24. 02. 2010 | 08:37

poťouchlík napsal(a):

Tak, podle pana renomovaného psychiatra není děloha futrál na dítě ??
Tak na co teda je ??
Zřejmě podle pana psychiatra to bude nejspíš futrál na housle, případně fagot.
Ale ve filharmonii o tom zatím nic nevědí. Tak by pány muzikanty mohl pan psychiatr poučit ! Osvěta dělá divy i s lidem neznalým.......
Ale k věci: Pronájem dělohy, jako každý jiný pronájem by měl být otázkou smlouvy. A záleží na jejím znění. Holt jinou a pro obě strany solidní smlouvu sestaví třeba advokát Sokol, jinou a nejspíš špatnou pan psychiatr.
Toť vše.
24. 02. 2010 | 09:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubé nadávky ("kráva"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 02. 2010 | 09:54

mleziva napsal(a):

Myslím, si, že kde je poptávka je i nabídka a pokud se tím nikomu neublíží, tak proč to nakonec právně neošetřit? Já na tom nevidím nic špatného.
24. 02. 2010 | 17:24

MUDr. Radkin Honzák, CSc. napsal(a):

A myslíte, že se opravdu nikomu neublíží? Já ne!
24. 02. 2010 | 23:03

poťouchlík napsal(a):

Vážený pane doktore, pronájem a jeho podmínky řeší obchodní zákoník.
A pokud se některá dáma rozhodne svou dělohu pronajmout, tak ji taky pronajme.
Pokud někdo bude mít o takový pronájem (nebo chcete-li službu) zájem, tak taky ochotnou dělohu najde.
S tím se budete muset smířit.
25. 02. 2010 | 10:07

Viola napsal(a):

Pronájem dělohy

je de fakto prodej orgánu. Děloha v průběhu těhotenství roste, zvětšuje se, vytváří se v ní placenta, která se po porodu vylučuje z těla. O tom, že vlastně ani nejde o pronájem dělohy, ale o faktický prodej dítěte, tedy návrat do otroctví asi nikoho nenapadlo.

Podle transplantačního zákona z roku 2002 lidské tělo a jeho části nesmějí být zdrojem žádného finančního prospěchu nebo jiných výhod, dárce ani jiné osoby nesmějí uplatňovat vůči příjemci žádné nároky, inzerování a reklama za účelem poptávky nebo nabídky tkání a orgánů jsou zakázány, stejně jako obchod s nimi.
25. 02. 2010 | 13:55

alexandr napsal(a):

Paní Violo, to říkejte Kosovským Albáncům.
Ti Vás nejdříve poženou bičem a pak rozeberou Vaši tělesnou schránku na náhradní díly.
A dobře je zpeněží. A na transplantační zákon se Vám z vysoka - víte zajisté co.
No hlavně, že jsme je de iure i de facto uznali.
25. 02. 2010 | 15:09

Luba napsal(a):

25. 02. 2010 | 15:22

MUDr. Radkin Honzák, CSc. napsal(a):

Sdělení pro poťouchlíka a alexandra:

Když budete chtít koupit heroin, tak jej taky pohodlně v Praze i jinde koupíte, protože je nabídka i poptávka. Má se to kvůli tomu uzákonit? Zato jsem tu nepotkal moc kosovských Albánců prodávajících lidské orgány, přestože poptávka je velká; v této oblasti je tedy u nás pořádek. Nicméně já jsem ve svém textu nemluvil o penězích, ale o etice, chcete-li o morálce, ale vidím, že toto slovo je některým diskutujícím zcela neznámé.
25. 02. 2010 | 17:16

Arbun napsal(a):

Mimo téma :
Prosím, používejte diakritiku, nemusíte každému dávat vědět, že jste absolvovali rok na střední škole někde v Oklahomě! Windows už má dlouho, dlouho českou lokalizaci.
25. 02. 2010 | 20:13

MUDr. Radkin Honzák, CSc. napsal(a):

Přestože jsem svůj text zaměřil na surogátní matku, nebylo by dobré opomenout rizika, která hrozí „objednávající ženě“, aby si diskutující zastánci neviditelné ruky trhu a údajně svobodně udělané oboustranně výhodné dohody připomněli některé problémy, které v zápalu boje ve své neznalosti přehlížejí.

Zcela čerstvá studie zaměřující se na deprese u adoptivních matek vyšetřila celkem 86 těchto žen a konstatovala u nich značný výskyt deprese (diagnostikované standardní Edinburghskou škálou zjišťující depresi po porodu). V období od adopce do 4 týdnů adoptivního mateřství trpělo depresí téměř 30 % matek, mezi 5. a 12. týdnem to byla více než čtvrtina a v období 13. měsíců až jednoho roku 13 %. Deprese NESOUVISELY s předchozími eventuálními sklony, ani s dědičností a byly vyhodnoceny jako reakce na stres a problémy s přizpůsobením se nové situaci. Zde je odkaz: http://www.ncbi.nlm.nih.gov...

Ani adoptované děti jednoznačně nejásají nad svým osudem, zejména v kritickém období dospívání. Jejich sebevražedné pokusy jsou více než dvojnásob časté, než pokusy jejich vrstevníků v tomtéž období (7,6 % versus 3,1 %) a také častěji vyhledávají psychologické konzultace pro své emoční problémy (16.9% vs 8.2%). Zde je odkaz: http://www.ncbi.nlm.nih.gov...$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

Tím chci říci, že tato problematika je přece jen složitější, než se některým přátelům rychlých řešení jeví.
25. 02. 2010 | 21:15

poťouchlík napsal(a):

Pane doktore, s tím heroinem jste trefil hřebíčkem přímo na kladívko.
Pokud zavřeme do kriminálu všechny narkomany, tedy každého, kterého chytneme a v jehož krvi/moči bude nalezena droga, či stopa drogy, pak zmizí dealeři drog. Nebudou mít totiž komu prodávat.
Ale to zde neplatí, (viz kouzelné množství menší než malé). Tak černý trh vesele kvete a dále kvésti bude.
Pokud se bude náhradní (surogátní matka i objednatel) kriminalizovat a dopadení a usvědčení aktéři na dlouhé roky zavírat, taky s tímhle surogátním mateřstvím nebude problém. Jenže to by lidoprávové řvali a na "Štrásburských" kopytech nás po zemeguli roznesli.
Takže je to podobné jako s těmi drogami.
Buď bude existovat černý trh s pronájmy děloh, (trh s vaginami už existuje velice dávno) nebo tuhle věc zlegalisujeme a náš sqělý sociální stát může vesele od obou stran vybírat daně. Erár má kasu prázdnou.
Není to záležitost etiky, ani morálky ale peněz - bohužel. A ty zatím světu vládnou.
26. 02. 2010 | 08:41

Curioushen napsal(a):

To poťouchlík:
Prozraďte prosím zvědavé slepici, jak v součastnosti černý trh s dělohami(myslím ČR, ne Afriku) funguje?
Já si doteď myslela, že člověčí kuře je natolik ostře sledováno, že to nejde. To by musela být podplacena porodnice, matrika, dětská doktorka,sousedi, všichni dohromady se neukecnout...
26. 02. 2010 | 10:16

poťouchlík napsal(a):

U nás v čechistánu možná zatím ne. Ale dospějeme tam. Buďte v klidu.
Pokud máte o pronájem dělohy zájem, zkuste jiný stát Europejské ůnyje. Třeba Italii.
Pokud je nějaká machinace s čímkoli technologicky možná a technicky proveditelná, tak si zájemce cestu najde.
Na to můžete vzít jed.
Mimochodem, člověčí kuře je sledováno ?? U nás ?? Nenechte se vysmát. Je snad málo matek, které již porodily mimo Vámi uvedený systém zdravotní (prenatální) péče ?? U nás !
26. 02. 2010 | 10:43

Curioushen napsal(a):

To jo, porodily. Jenže pokud si ho "opečovávatelé" neschovají někde ve sklepě neblahé paměti kdesi v Rakousku (i tam se prozradili u doktora), nebo ho rovnou nezabijí, prostě ho musí zlegalizovat. Anonymě to projde jen v babyboxu, ale to si ho zas nejde nechat.
26. 02. 2010 | 11:24

poťouchlík napsal(a):

Počkejme si na první případ který se "provalí"
No a na jeden odhalený bude připadat přibližně 10 neodhalených. Tolik statistika.
Jinak: Žena porodí mimo systém, nebo v cizině a přihlásí ho na matrice jiná jako svoje.
Klasický případ z nedávné doby, a není ojedinělý.
Kamarádova žena, oba rodiče Češi, porodila před časem kluka v porodnici ve městě jménem Perth. Byl to trochu drahý špás, ale rodinka na to má. Socky to nejsou. Tak proč ne ? Ale vyplatilo se. Dítko má a vždy bude mít 2 občanství - české a australské. Nemusí se při cestě třeba do Canady starat o nějaké pitomé visum. Kdo by nechtěl pro své dítě mít od začátku nějakou, byť drobnou výhodičku. Na matrice stačil papír od doktora a papír z konzulátu. No a dítko je dnes v českém systému. V podstatě ho přihlásili na ouřadě jako nový auťák - k tomu se dává taky techničák. DNA nezkoumal nikdo. Třeba to časem přijde, čert ví.
Tady samozřejmě o žádný podfuk nešlo. Ale koumáci nějakou podobnou možnost jistě najdou.
26. 02. 2010 | 12:03

PhDr. Zlata Hálová, CSc. napsal(a):

Vážený pane doktore Honzáku,

patří Vám velký dík a hned několikrát!
Za vaši pozornost tomuto chystanému problému, který dříve nebo později problém bude. Také za diskusi, co se k tomu rozvinula - obraz škály různorodých postojů a myšlení(někdy spíše nemyšlení)v populaci. Všimla jsem si jen jednoho vyjádření lékaře, žádného psychologa - říkám si kde jsou? aby se vyjádřili, stejně jako Vy, citovali Prof. Matějíčka a Langmajera a také ze své praxe. Vždyť množství poznatků (i poznání) je takové, že proti obludnosti prosazování něčeho takového by měli vytáhnout do boje snad všichni dětští psychologové aj.
A na adresu pí ministryně. Jistě,že je sama dobrá matka a soudná... ale podléhá lobby, která našla další možnosti jak z něčeho udělat obchod, na něčem se pást - ať po stránce medicinské (reproduktivní medicína je dosti nosný obor) nebo po stránce právní (tučné odměny za kauzy kdo co chtěl a jak si představoval a jaké újmy apod). Kdepak otázky etické či dokonce božské...?
Paní ministryně je pracovitá a málo silná, aby řekla: "tohle, za mého ministrování NE!!!"
26. 02. 2010 | 13:46

poťouchlík napsal(a):

Vážení lékaři a paní doktorko výše (zřejmě psycholožka ?).
Jeden příklad z historie:
Tak dlouho byl umělý potrat kriminalizován, až se stal součástí zcela běžnou. Takový je už život.
Opět zapůsobila moc peněz. A místo andělíčkářek s pletacím drátem či háčkem nastoupili opravdoví lékaři, (lékařky) - porodníci s přísahou pana Hippokrata coby potratáři. To by tak hrálo, aby si kdejaká porodní bába přivydělávala tímhle nekalým způsobem. Ani náhodou ! Abort je dobrý kšeft. Co na tom, že je to v podstatě vražda.
Jak pravil císař Tiberius blahé paměti: Pecunia non olet.....
Lékaři jsou taky jen lidi. A teď se mnozí připravují na nový Klondike. A zřejmě bude tahle nová zlatá žíla velice bohatá.
A těch několik slušných lidí s tím neudělají zhola nic. Mohou tak jako já s takovým jednáním pouze nesouhlasit. That´s all.
26. 02. 2010 | 14:29

mil napsal(a):

S tímto článkem pana Radkina Honzáka naprosto souhlasím a nemám k němu co dodat.
Bylo by dobré o těchto věcech nerozhodovat někde pokoutně, ale hezky v celonárodním referendu, navíc nevím, proč se jich zastává zrovna žena (ministryně spravedlnosti), je to velice, velice divné.
27. 02. 2010 | 12:52

JH napsal(a):

Píšete tady někteří, kolik je sirotků a dětí v ústavech, ale zkusil si někdo z vás projít procesem adopce? Prostě jedním slovem - hrůza, byrokracie, obstrukce, obstrukce, obstrukce, hromadu lidí to odradí, patříme také k nim, když nám bylo řečeno že na maličké dítě budeme čekat minimálně dalších 5 let (a pak vám úředníci řeknou za 5 let, že už jste na adopci staří apod.)a ještě do vás neustále "hučí" aby jste šli jenom do pěstounské péče, tak jsme raději volili náhradní mateřství.Nejde nám o to mít bio dítě, o to vůbec nejde, ale čekat tolik let až se nějaký úředník milostivě rozhoupe že nám dítě přidělí, na to už po tom všem utrpení, kterým jsme museli za těch 16 let projít, bohužel nervy nemáme. Pokud jde žena do náhradního mateřství dobrovolně, tak proč ne. Nedokáže to pochopit ten kdo v této beznadějné situaci nikdy nebyl. Zamyslete se. Ono se to lehko mluví těm, co si pořizují děti jak na běžícím páse kdy chtějí a ještě si při tom užijí, ale je tu i druhá strana - my, kteří jsme nešťastní, svoje problémy jsme si nezavinili, ani jsme se o dítě nezačali pokoušet pozdě (jenom pro informaci, vdávala jsem se v 19 letech a také sme si hned dítě chtěli pořídit, bohužel bylo vše jinak).
03. 03. 2010 | 17:32

MUDr. Radkin Honzák, CSc. napsal(a):

A nebylo by rozumné, kdyby ministerstvo spravedlnosti místo zákonné úpravy náhradních matek, které připomíná stavění mostu přes Dunaj ze sirek, RYCHLE upravilo právě předpisy o adopci?
03. 03. 2010 | 21:05

nesher napsal(a):

Souhlasím s panem profesorem, protože si, mezi námi, neumím představit normální ženu, která by nosila pod srdcem dítě, a pak se ho pro 30 stříbrných bezstarostně vzdala, jako obnošeného šatstva.
Jistě, současná doba přímo narává tomu, že všechno je zboží, které má svou cenu, takže proč by to nemohlo být i implantované těhotenství? Už ze své podstaty je však tato myšlenka pochybná - jak z právního, tak i z morálního, a možná (nejsem lékař) i z medicínského hlediska. Duchovní stanovisko zde raději vůbec nezmiňuji, protože to je v přímém rozporu s podobnými pokusy.

Představme si skutečně situaci, která zde už byla pojmenovaná. Gangy "náhradních matek" řízené "obchodníky", které bych také neměla problém nazvat pasáky. Žena, která dítě donosí, musí být přirozeně traumatizovaná tím, že je jí dítě hned po porodu odebráno, ale to "obchodníky" příliš zajímat nebude. Zato je může zajímat obchodní hledisko, protože "vlastníky" oplodněného vajíčka mohou vydírat. Krátce řečeno - náhradní matka se nechce pro citovou vazbu dítěte vzdát. Takže, buďto si přplaťe, nebo žádné dítě nebude. A co udělají "vlastníci" oplodněného vajíčka? Koho bude zákon chránit? Připustíme-li, že vlastníky vajíčka, pak stavíme dítě na úroveň housky nebo jitrnice v supermarketu. Bude-li zákon chránit náhradní matku (potažmo jejího pasáka), porušují se pravidla (promiňte tu tvrdost) vlastnictví genetického materiálu. To jsou jen drobné střípky z řady aspektů, protože žena, která takové náhradní mateřství podstoupí skutečně poprvé, nemůže vědět, jak s ní to těhotenství zacloumá.
A máme další rovinu problému, protože sebrat ženě dítě, které nosila 9 měsíců, může být celoživotní trauma a projevit se kupříkladu na dalších, vlastních dětech této ženy. Ale koho to bude zajímat, jde přece o dohodnutý kšeft?
A mají-li pravdu výzkumy, hovořící o buněčné paměti, je zde o další rovinu problémů více. Bude-li náhradní matka tvrdou "obchodnicí", jak ovlivní budoucí dítě myšlenky náhradní matky, která bude myslet hlavně na to, aby už měla těhotenství za sebou, protože pak dostane vytoužený obolus? Víme, jak se to může v dítěti projevit? Zatím určitě ne.
Pokud jde ovšem o diskusní názor na adopci a na to, že genetika zde nehraje roli, chtěla bych ze svého pohledu oponovat, protože dědičné vlastnosti pomáhají v komunikaci mezi dítětem a rodiči, jsou zde genetické predispozice nemocí, které se mohou projevit přes generaci, a které tak mohou být snáze rozpoznány díky znalosti rodinné anamnézy.
Shrnuto a podtrženo, je zde příliš mnoho otázek, na něž neumíme odpovědět. Jsem proto přesvědčena, že bychom neměli zákonem posvěcovat něco, v čem sami tápeme a tím rušit či pozměňovat zákony, jejichž platnost prověřily tisíce let.
Díky, pane profesore.
11. 03. 2010 | 16:33

sk napsal(a):

Díky, pane doktore, za skvělý článek. Prgnantně jste pojmenoval věci, které v této diskusi vnímám. Váš blog čtu velice rád.
12. 03. 2010 | 10:36

Martinek Jan napsal(a):

chci ze zeptat jakym pravem se zabivaji pravanici???
12. 04. 2010 | 15:18

Martinek Jan napsal(a):

omlouvm se za chybu pravnici
12. 04. 2010 | 15:19

Radkin Honzák napsal(a):

V tomto případě nejvíce RODINNÝM PRÁVEM.
16. 04. 2010 | 09:48

Budoucí matka napsal(a):

Pane doktore, Váš článek u mne bohužel nenašel odezvu a spíše vyvolal smutek. Je mi zřejmý názor psychyatrů a i teologů na surogátní mateřství. Bohužel mne poskytl takový osud, kdy sama děti mít nemůžu z genetických důvodů. Źe by to byl záměr Boží a čeká na nás někde nějaký malý človíček v kojeneckém ústavu či dětském domově? V Boha nevěřím a žádost o adopci máme podanou. Nikdo si nedokáže představit, co vše musí rodiče toužící po svém či "cízím" dítěti podstoupit, než jen zase ti rodiče, kteří se nacházejí ve stejné situaci. I když čekáme, až se nám ozve paní z úřadu, která nám při vyzvednutí žádosti sdělovala informace, že děti jsou především díla "stopařek" a podobně, budeme rádi, pokud se za pár let dočkáme. V současné době řešíme i surogátní mateřství a doufáme z celého srdce, že to snad vyjde. Rádi pak dáme domov klidně dvěma dětem. Také doufám, že se změní již desítky let starý zákon o rodině. Matkou je ta, která dítě porodila. Je matkou i ta, která šla na potrat, která dítě umístila do kojeneckého ústavu nebo dětského domova, je matkou ta, která své dítě týrá a podobně? Chápu, že se zamýšlíte především nad psychickou (psychiatrickou) problematikou surogání matky, bude muset řešit dilema. Přijde mi ovšem nefér, že máte obavy, že rozšíří řady Vašich pacientů. Zrovna tak to přece můžem být naopak, i silná a nenaplnění touha po dítěti, může přivézt ženy do Vašich dveří. Jen se mnou nepočítejte:-) Hezký den
27. 07. 2010 | 10:55

whitehawk napsal(a):

Pokial viem, problem s maternicou je zriedkakedy dovodom neplodnosti (typicky je dovod hormonalny alebo nepriechodne vajcovody - prvy problem sa obvykle riesi medikamentami a upravou zivotospravy, druhy chirurgicky alebo pomocou IVF). Kazdopadne, obcas sa to stane - napr. mlade dievca moze o maternicu prist nasledkom urazu. Malo casty vyskyt problemu poskytuje moznost dokladne kontrolovat okolnosti nahradneho materstva (napr. dobrovolnost zo strany nahrad. matky) a zabranit tak zneuzivaniu. Podla mna je tuzba po vlastnych detoch prirodzena a nevidim nic zle na tom, ak v tych malo pripadoch, kde surogatne materstvo ma naozaj zdravotne opodstatnenie, bude povolene. Samozrejme, to sa netyka karieristiek, ktore na tehotenstvo nemaju cas.
25. 08. 2010 | 20:50

balsamic napsal(a):

Neco mi tu nehraje.
1) Muzi nemaji pravo do toho kecat. Nevlastni delohu, neodnosili ani neporodili jedno dite na vlastni pest.
2)Vajicko nedaruje surogate matka, ale zena ktera by rada mela svoje dite ale nemuze. Treba proto ze byla jeji deloha ze zdravotnich duvodu odstranena.
3)Priprava zeny/darce vajicka trva skoro rok.
4)
Oplodnene vajicko se vklada do delohy surogate matky umelou insaminaci.
5)To ze nejsou nektere zeny schopne odnosit a porodit vlastni dite neznamena ze jim byl biologicky odepren matersky cit. Preji si mit svoje dite, nepreji si adoptovat cizi dite.
5)Dohoda mezi surogate matkou a budoucimi pestouny/rodici je jejich osobni rozhodnuti, jejich vec, jejich zalezitost, jejich materialni zodpovednost za naklady na vychovu ditete.
26. 08. 2010 | 09:11

medik napsal(a):

Neměl jsem sílu číst všechny komentáře, ale kromě sporných momentů zmiňovaných v článku je důležité si uvědomit, že pokud by se dárkyní vajíčka stala žena, která není schopná donosit živé dítě, pak je velká pravděpodobnost (u 40 % neplodných párů je problém na straně ženy a v dalších 10 % mají problém oba), že i ono dítě bude mít v budoucnu problémy s početím, což roztáčí nebezpečnou spirálu...
26. 08. 2010 | 18:00

Náhradní matka napsal(a):

Dobrý den,jsem žena je mi 40 let mám své tři děti a nedávno jsem jako náhradní matka porodila zdravá dvojčátka.Celý proces až do porodu trval skoro 2 roky,a musím napsat že nic z toho co tady píšou lidé v článcích není pravda.Píšou tu jen lidé kteří s tím nemají žádnou zkušenost,a nic takového neprožili.Takže o tom nic neví,neví nic o tom co prožíváme,jak se cítíme,na co myslíme a co se v nás odehrává.Myslím že ani dobrý psycholog nemůže přesně popsat to co se v nás ženách odehrává,a také každá jsme jiná,každá to děláme z jiných důvodů.No a těch problémů po porodu také není tolik.A myslím si že když člověk opravdu něco chce tak to dokáže.A okolí?..vždycky si najde důvod jak někoho odsoudit,protože to je to jediné co nám lidem jde asi nejlíp.Já sama jsem o tom neměla potřebu mluvit,ale kdyby měl někdo zájem o bližší a hlavně skutečně prožité informace,ráda všem odpovím,pište na ivetafiserova@centrum.cz
18. 10. 2010 | 19:11

učitelka napsal(a):

Paní Iveto - náhradní matko!!!
skvěle, smekám před vámi...........
Naprosto nesnáším, když o porodech, mateřství, mateřských citech, potratech, dělohách se vyjadřuje někdo, koho se to ani špetku nehtu netýká!!! Vy, kteří si (jenom) myslíte, že máte právo do toho mluvit, tak za vás se hluboce stydím. VY zkostnatělí nafoukanci, nešaháte paní Ivetě po kolena
25. 10. 2010 | 14:18

Veronika napsal(a):

Tohle uz asi nikdo necte, ale stejne mi neda nez reagovat na text, ktery povazuji za omezeny a kratkozraky.

Jsem Ceska zijici trvale v Australii. Mam dve deti a zadne uz nechci, ale jsem jeste mlada. Mam velmi dobrou kamaradku, ktera prisla o ctyri tehotenstvi, posledni z nich za tragicky okolnosti ve 32 tydnech, a malem prisla o vlastni zivot. Nyni stale jeste muze otehotnet - ale jestli se to oprvdu stane, je skoro stoprocentni, ze o plod prijde, a ma skoro 50% sanci, ze u toho tentokrat i prijde o svuj zivot.

Adopce v podstate neprichazi v uvahu, jelikoz v Australii, stejne jako v Cechach a jinde, je adopce nepochopitelne slozitkou a zdlouhavou zalezitosti. Po roce zkoumani literatury, promluvami s psychology, pravniky a kontaktu s zenami - nahradnimi matkami, jsem se rozhodla, ze ji nabidnu nahradni materstvi :) Predesilam, ze to delam z vlastni vule, po diskuzi se vsemi zucastnenymi stranami, nikoli za uplatu, ale protoze chci z celeho srdce pomoci pratelum, ktere postihla zivotni tragedie. Mam v tomto rozhodnuti podporu sveho manzela, blizke rodiny, i pratel.

Pane doktore, navim, jak jste dosel ke svym nazorum, ale nevypada to, ze byste se obtezoval studiem odborne literatury na toto tema. Kdyby ano, jiste byste byl alespon castecne uklidnen zavery pruzkumu provedeneho Family and Child Psychology Research Centre pri City University v Londyne v roce 2002 - dle tohoto pruzkumu naprosta vetsina nahradnich matek nema nejmensi problem s odevzdanim ditete, a naprosta vetsina genetickych matek projevuje k detem takto privedenym na svet vice lasky, nez normalni matka svemu diteti. Stejne tak, naprosta vetsina nahradnich matek neni traumatizovana touto zkusenosti, ba naopak. Dale, historicky naprosta vetsina (uz me toto slovni spojeni trochu unavuje, ale jinak se to neda vyjadrit) nahrardnich materstvi skoncila krasnou zkusenosti pro obe rodiny. Samozrejme na to nemusite brat moje slovo - poskytuji nejake odkazy zde: 2004, Families Created Through Surrogacy Arrangements: Parent-Child Relationships in the 1st Year of Life. Developmental Psychology, v40 n3 p400-411; 2010. Birthing a Mother: The Surrogate Body and the Pregnant Self. Berkeley: University of California Press; 2008, The Social Construction of Surrogacy Research: An Anthropological Critique of the Psychosocial Scholarship on Surrogate Motherhood. Social Science & Medicine, v67 n7, p1104-1112.

Doporucila bych, abyste se pred pristim vyjadrenim sveho nazoru ujistil, ze ho mate jak obhajit. Studium odborne literatury a case studies vam jiste umozni utvorit si realne stanovisko. V pripade zajmu take velmi rada poskytnu detaily nekolika desitek nahradnich matek, ktere vas jiste rady spravi o svych zkusenostech, pocitech, a nazorech na vec, na ktere maji zajiste vetsi narok, nez vy - clovek, ktery, odpustte mi mou primost, ani nema futral...

Dekuji za precteni
05. 12. 2010 | 04:59

Silvie napsal(a):

SURROGATE MOM - Máte relativně vše, co si jen lze přát, ale přesto vám stále "něco" chybí? A s myšlenkou, že to mít nikdy nebudete, se nehodláte smířit? Mohu pomoci. Důvod? Jsem mladá, zdravá a mé reprodukce schopné tělo zahálí. Je škoda tomu jen přihlížet, když je tolik lidí, kteří netouží po ničem tak moc, jako je šťastná milující rodina. Jsem psychicky odolná, ale i přesto se prosím ozvěte pouze v případě seriozního a informovaného zájmu, na neinformované, věci neznalé, xenofobní lidi nemám čas, respektive na mazání pošty plné jejich nadávek a komentářů. Já, 26let, zdravá, bezdětná vysokoškolačka, vědoma si své role ve společnosti. Do předmětu zprávy prosím zadejte výraz – Surrogate mom wanted. Mail to: sips@inMail.cz S přáním lepší budoucnosti, Silvie*
21. 12. 2010 | 09:23

Gabriela napsal(a):

Když jsem začala číst článek,nejprve jsem nesouhlasila,také jsem se trápila s otěhotněním,byla jsem i na umělém oplodnění.Nakonec jsem díky čínské medicíně otěhotněla přirozeně a jsem za to vděčná.A musím přiznat,že je pravda,že celé těhotenství se dějí takové procesy,na které je člověk krátký,příroda hold ochraňuje mládě natolik a připravuje na to matku...a to nemluvím co teprve šestinedělí!!!A když jsem já porodila,nepřicházelo v úvahu,abych miminko opustila,i ta malá chvilka,kdy ji prohlížel lékař byla nekonečná...a tak nechápu,jak matka,která tohle prožila by mohla jen tak odnosit a odevzdat dítě??Nechápu i matky v nouzi,že miminko odloží,protože jsou ve finanční tísni,ale pokud ho odloží do boxu,díky za to,že jim dali šanci žít.Ale předpokládám,že pro náhradní matku budou mít rodiče nějaké nároky a že to nebude holka z ulice.Tak opravdu nastává otázka,jak právnící donutí náhradní matku k odevzdání dítěte,když převládne příroda,instinkt,láska rodičky!!!Kdo bude ten "BŮH" a rozhodne proti přírodě a podle čeho?A na druhou stranu,co když se stane během těch 9měsíců něco s matkou,která dítě chtěla nebo se ji rozpadne manželství?To půjde dítě do dětského domova?A co když bude dítě po porodu nemocné nebo postižené?Myslel někdo na to?Co pak,to se jen škrtne kolonka ve smlouvě-odstupuji do 30dnů???Neříkám ano ani ne,jen bych nechtěla,aby se zase rozhodla tak vážná věc během měsíce,bez studií,odborných názorů....tak jak to u nás bývá,byl by zákon plný kliček,obchůzek a jen by se kupčilo s dětmi!!!!!Gabriela
29. 12. 2010 | 17:35

deris napsal(a):

Myslím, že tento zákon by značně nahrával dnešnímu nezodpovědnému přístupu k mateřství, kdy se spousta vysoce postavených žen najednou rozhodne mít ve 40 letech dítě a ono to překvapivě nejde. A jelikož se dnes dá všechno koupit, tak proč ne, že? Je to zvrácené. Velmi souhlasím s p.Honzákem. Myslím, že příroda tyto záležitosti nenastavila takto nadarmo.
07. 01. 2011 | 13:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy