Nesmyslnost záchran aneb Kdy krize skončí?

16. 09. 2009 | 11:05
Přečteno 198794 krát
„Jaro ukončilo období obav z nejhoršího… Americké firmy se postupně vracejí na obvyklé úrovně prosperity“, Julius Barnes, předseda Hoover’s National Business Survey, 16. března 1930

„Právě jsme blízko konce zhoršující se fáze deprese“, Harvard Economic Review, 15. listopadu 1930


Světový finanční systém je zachráněn, akciové trhy po celém světě si připisují zhodnocení desítek procent, ceny domů se odrážejí ode dna a ekonomické statistiky se lepší. Je čas vyvěsit prapory, zahrát fanfáru a ohlásit konec tzv. „největší recese od velké hospodářské krize“? I když mnoho lidí dnes považuje krizi za ukončenou a vidí budoucnost opět růžově, pohled pod povrch věcí ukazuje, že takové hodnocení je velmi vzdáleno skutečnému stavu věcí.

Na úvod si dovolím ještě tři technické poznámky. Zaprvé, text je na dnešní dobu poměrně dlouhý. Na složité otázky však nelze odpovídat dvěma větami nebo v patnáctivteřinovém televizním spotu, jak se nás některá média snaží přesvědčit. Zadruhé, text je psán tak, aby mu rozuměl každý, kdo má selský rozum. Ekonomové a akademici ať prosím přetrpí tuto populární formu. Zatřetí, v některých pasážích mohou být podobné myšlenky jako v předchozím textu „Boj ohně a ledu“. Jsem připraven na nařčení z grafomanství a nedostatku nových myšlenek. Tento text je však koncipován jako samostatný a ucelený, nelze předpokládat u všech čtenářů znalost jiných článků. Rovněž na základě ohlasů na první článek jsou některá témata diskutována ve větším detailu, zejména o smysluplnosti státních zásahů a principu jejich fungování.

Proč vznikla krize?

Abychom mohli přemýšlet o tom, jak z krize ven nebo kdy skončí, musíme pochopit, z jakého důvodu vůbec vznikla. Velmi často se uvádí, že příčinou krize jsou investice do riskantních hypoték, finanční deriváty, nedostatek finanční regulace a další příčiny. To jsou však pouhé projevy krize nebo následky skutečné dlouhodobé a hlubší příčiny, která je mnohem prostší.

Současná krize je způsobená tím, že lidé ve vyspělém světě se snaží si udržet vysokou životní úroveň i přesto, že na to nemají. Tečka.

Od konce druhé světové války západní země prosperovaly a životní úroveň obyvatel rostla. Neustále narůstala jak spotřeba lidí samotných, tak i role státu, který lidem zajišťoval stále více bezpečí a pohodlí. Ke konci osmdesátých let však pozvolna začalo docházet k situaci, že neustále rostoucím výdajům přestaly odpovídat příjmy. Nejlépe to vystihuje graf míry úspor ve Spojených státech.

Obr. 1 Graf míry soukromých úspor USA, zdroj: CSI Data

mira uspor
mira uspor


Od druhé světové války až do osmdesátých let Američané průměrně spořili zhruba deset procent svých příjmů. V osmdesátých letech jim však začal docházet dech a na rostoucí výdaje se již nedostávalo příjmů. Proč přišel zlom právě ke konci osmdesátých let? Příčin je možné hledat bezpočet, jako nejvýznamnější vidím následující 2 faktory:

1) pád komunismu
2) rozvoj Internetu a telekomunikací

Mohli bychom uvést i řadu dalších faktorů, určitě pád obchodních bariér a globalizaci. Nicméně většina z nich má původní prapříčinu právě v uvedených dvou velkých změnách a lze je považovat spíše za následek. I celkové uvolnění mnoha režimů a orientace na kapitalismus a snaha dohnat vyspělý Západ má své kořeny bezpochyby v přenosu informací o tom, v jakém blahobytu si lidé v kapitalistickém režimu žijí.

Na globální trh práce se v devadesátých letech dostaly miliardy lidí, kteří byli ochotni pracovat za zlomek toho, co jejich západní vzory. A díky technologiím se to stalo možné. Světem hýbal outsourcing, kouzelné zaklínadlo, které posunulo zisky globálních korporací do nových dimenzí. Firmy přesunuly do levnějších zemí nejdříve výrobu náročnou na lidskou práci, poté i vyspělejší výrobu, poté i služby a nakonec i výzkum a vývoj. Štědře placení Američané a Evropané postupem času přišli o práci.

Krok zpět v životní úrovni se však dělá velmi obtížně. Prvním krokem k udržení stávajícího životního stylu je omezit spoření. Na výše uvedeném grafu je zřejmé, jak od 80. let klesla míra úspor amerických domácností prakticky na nulu. A když už není z čeho brát, je nutné si půjčit. Dluhy obyvatel i vlád narostly na nejhorší úrovně v historii. To vše fungovalo bez problémů hezkou řádku let, díky ochotě lidí v jedné části světa pracovat a šetřit a půjčovat své peníze svým zákazníkům na druhém konci světa. Nejde o nic jiného, než napsat pivo svému štamgastovi „na futro“. Zákazník je důvěryhodný, zaplatí příště.

Hezky tuto symbiózu popisuje následující příklad. Pan Johnson pěstuje jablka a přes kopec pěstuje pan Chang pomeranče. Každý rok sklidí a poté smění část úrody, aby oba měli dostatek jablek i pomerančů, nic jiného pánové k životu nepotřebují. Takto to funguje řadu let, až jednou napadne jabloně pana Johnsona škůdce a nic se mu neurodí. I tak přijde po sklizni pan Chang a nabídne své pomeranče, vždyť mu pan Johnson může splatit jablky v budoucnu, až bude úroda lepší. Bohužel, příští rok smete úrodu pana Johnsona bouře, která se naštěstí vyhne stromkům pana Changa. A tak pan Chang přijme i tentokrát od pana Johnsona dlužní úpis, protože není problém mu část úrody prodat. Nakonec co by s tolika pomeranči dělal, že? Jako naschvál pana Johnsona postihne neúroda ještě několikrát, ale pan Chang nikdy nemá problém dodat pomeranče na dluh, protože v budoucnu se panu Johnsonovi přeci nakonec urodí. Pan Johnson se zamyslí a přijde s geniálním nápadem. Proč by vůbec musel pěstovat jablka? Sad vykácí a na jeho místě vybuduje golfové hřiště. Celý rok hraje golf a na konci roku dostane od pana Changa polovinu jeho úrody pomerančů. Pan Chang je rád, že se své vysoké úrody tak výhodně zbaví, cena je dobrá a jeho úspory stále narůstají…

Nepřipomíná vám to něco?

Rétorikou výše uvedeného příkladu spočívá skutečná příčina krize v tom, že pan Johnson již nepěstuje jablka. Proč taky, když je mnohem levněji pěstují v jiných zemích?

Nejde o to, že by Západ nevyráběl nic zajímavého. Problém však spočívá v tom, že zatímco pan Chang jezdí na mopedu, bydlí i se svojí rodinou v 40 metrovém bytě a na dovolené již nebyl 4 roky, v rodině pana Johnsona má auto každý člen rodiny, bydlí v klimatizovaném domě s 5 ložnicemi a třemi krby a dovolenou si dopřává třikrát ročně. Jeho životní styl je velmi nákladný. Účty za benzín, jídlo, dovolené, topení, hypotéka na dům či leasing na auta pana Johnsona vysávají tak, že sotva vyjde. Jenže bohatnoucí Chang chce také lepší jídlo, bydlení a místo kola jezdit autem. To žene ceny vzhůru a pan Johnson v roce 2008 najednou zjišťuje, že na zaplacení měsíčních výdajů již nemá.

A výdaje na Západě rozhodně nekončí u vysoké individuální spotřeby. Podobně luxusní život poskytují obyvatelům i jejich vlády. Sociální, zdravotní a jiné služby státu jsou tak rozsáhlé, že by jim obyvatelé chudších zemí těžko uvěřili, že něco takového existuje. Státy se však také dostávají do stejné situace jako pan Johnson, kdy nemají na zaplacení svých výdajů. Podobně jako rodinné rozpočty, i ty státní se dostávají do deficitu a jejich dluhy narůstají. Na rozdíl od pana Johnsona je státům dosud ochoten někdo půjčovat.

Jak nedávno napsal Bill Gross, jeden z nejuznávanějších finančníků současnosti a hlavní manažer PIMCO, největšího správce dluhopisových fondů na světě, situace Spojených států velmi připomíná automobilku General Motors. Doslova píše: „Myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že příklad General Motors je kanárek v uhelném dole této země. Předzvěst toho, co se stane s celou ekonomikou. Chyby General Motors připomínají chyby celého národa. Jejich problémy budou našimi problémy v budoucnu. Pokud mají Spojené státy a General Motors podobné problémy a vskutku podobné osudy, pak se jimi zdají být zejména nekonkurenceschopnost jejich nákladů na pracovní sílu a tíživé břemeno jejich budoucích závazků pramenících ze zdravotních a sociálních systémů.“

K podobným závěrům dochází i prestižní týdeník Economist, který vidí rozbujelé sociální a zdravotní systémy jako příčinu toho, co zlomí Západu vaz: „tentokrát je však rozdíl od předchozích krizí v tom, že bohatý svět čelí nákladům stárnoucí populace, které zaručují zátěž na státní rozpočty mnohokrát větší než i ten nejčernější scénář finanční krize“.

Proč je důležité vědět, že současná krize je způsobena tím, že vyspělý svět spotřebovává více, než na kolik má? Protože pak si můžeme klást další otázky. A hlavně jsme schopni si na ně odpovědět. Mnoho lidí si láme hlavu s tím, zda a jak lze krizi zabránit. Neméně diskutovaným problémem je, kdy krize skončí. Nejprve stručné odpovědi, resp. moje názory na věc, které jsou v dalším textu podrobněji vysvětleny. Krizi zabránit nelze, lze pouze zmírnit její projevy. Potlačováním projevů se ale krize prodlouží. Krize skončí tehdy, až bohaté země zchudnou natolik, že si dokáží vydělat na to, co spotřebovávají.

Státní zásahy krizi nevyřeší

A nyní podrobněji. Proč nelze krizi zabránit? Lze zabránit tomu, že v zimě klesne teplota pod nulu? Po celá staletí se ekonomiky světa vyvíjejí v cyklech podle určitých zákonitostí, které nelze obelstít, podobně jako přírodní zákony. Když naděláte dluhy, musíte je zaplatit. Pokud na to nemáte, zbankrotujete. Pokud jste panovník, který si může peníze natisknout, máte výhodu. Dluh zaplatíte v natisknutých penězích. Jejich hodnota však natolik klesne, že vaše dluhy ve skutečnosti zaplatí všichni, kdo vámi vydávané peníze drží. Pokud vám to projde a neskončíte pod gilotinou, pak jste velmi chytří. Majitelé Federal Reserve jsou velmi, velmi chytří.

Vše je o dluzích. V řadě zemí se nakumulovalo příliš velké množství dluhů a prakticky už neexistuje žádná reálná možnost, jak je splatit. Pan Chang má v šupleti celý stoh dlužních úpisů od pana Johnsona, ale pan Johnson už jablka nepěstuje. Co může pan Johnson nabídnout panu Changovi jako protihodnotu?

To, co popisuji, už dnes ví mnoho lidí. Stále je to však zanedbatelný zlomek populace. Je nemyslitelné, že by se tato pravda otevřeně přiznala na veřejnosti. To by vyvolalo chaos. Nemá na tom samozřejmě zájem pan Johnson, protože by se stal zcela nedůvěryhodný, nikdo by mu nepůjčil a jeho životní úroveň by drasticky klesla. Ale na přiznání situace nemá zájem ani pan Chang, protože pak by štos papírků v jeho trezoru byl vhodný jen na podpal.

Nejen, že nelze takto zvrhlou situaci otevřeně připustit, naopak politici, centrální bankéři a další státní úředníci musejí vytvářet iluzi, že mají situaci pod kontrolou a vědí, co udělat. Mají přeci nástroje, jak krizi porazit. Mají však ve skutečnosti nějakou moc nám pomoci? Mohou odvrátit krizi a situaci zlepšit? Bohužel, jediné, co stát dokáže, je bohatství přesouvat buď v prostoru – od jednoho člověka k jinému, nebo v čase – od budoucí generace k současné. Stát však nedokáže bohatství vytvářet, ve skutečnosti lze spíše pozorovat opak.

Vládní výdaje

Oblíbenou „záchrannou“ aktivitou vlád v současnosti je tzv. stimulace ekonomiky vládními výdaji. Myšlenka je taková, že utrácením státních peněz se nastartuje tzv. ekonomický růst. Kde však stát tyto peníze bere? Stát žádné peníze nemá, má jen dluhy. Buď tedy peníze vybere na daních, nebo si je půjčí a státní dluh dále prohloubí. Peníze se tedy seberou všem lidem, kteří platí daně dnes nebo je budou platit v budoucnu a přerozdělí je lidem, kteří jsou státními úředníky vybráni. Peníze se tedy pouze z pravé kapsy přesunou do levé a když odečteme neefektivitu a korupci ve státním sektoru, pak je dlouhodobý celkový součet bezpochyby negativní.

Ono i samotné měření zlepšení ekonomické situace je diskutabilní. Růst HDP, hlavní současná modla všech ekonomů, ukazuje své omezení na aktuálním příkladu šrotovného. Vezmeme plně funkční automobily a zničíme je. Místo nich vyrobíme obdobná auta, která přepraví stejné množství lidí nebo zboží. Výsledkem je, že HDP vzrostl, a proto se máme lépe. Navíc jsme zničili plně splacená auta, avšak ta nová vznikla na dluh. Tím, že bereme Pavlovi a dáme Petrovi, přece nic nevzniká, naše bohatství neroste. Lze namítnout, že takové chování je přeci správné a sociální, vždyť pomáháme slabším. I kdyby to v idealistickém případě byla pravda, ohledně socialismu nelze nepřipomenou známou větu Margaret Thatcherové: „Problém socialismu je, že peníze ostatních lidí vám nakonec dojdou“.

Tištění peněz

Centrální banky mají pro naši záchranu jiné metody. Manipulaci trhu s úroky a tištění peněz. Když je kvůli krizi nedostatek peněz, tak je přeci správné jich do ekonomiky nalít dostatek a tím se problém vyřeší. Ostatně Ben Bernanke je vyhlášeným odborníkem na velkou hospodářskou krizi a přišel na to, proč nebyla tehdy krize poražena. Federal Reserve ve třicátých letech nedodal do ekonomiky dostatek peněz. Nesmyslnost takových úvah naznačuje následující příklad.

Představme si ostrov, na němž žije rybář, farmář a pekař. A centrální bankéř. Ten vydává peníze, které mají podobu škeblí. Každý den rybář naloví ryby, farmář dodá maso, obilí a zeleninu a pekař napeče chléb. V oběhu je určité množství škeblí a poměr jejich množství k množství výrobků určuje ceny. Obyvatelé tuto škeblovou měnu přijímají s plnou důvěrou jako platidlo. Jednoho dne se centrální bankéř rozhodne, že zvedne životní úroveň všech obyvatel ostrova na dvojnásobek. Zvýší množství škeblí v oběhu na dvojnásobek. Jaký bude výsledek?

Pochybuje někdo o tom, že natištěním více peněz se bohatství národa nijak nezmění? Stejně jako v případě státních výdajů, i v tomto případě dochází pouze k přesunu bohatství, nikoliv k jeho vytváření. Zatímco v případě státních výdajů a vytvořených dluhů je docela snadno představitelné, kdo je obohacen a kdo ochuzen, v případě měnové politiky to nemusí být na první pohled tak jasné. Mechanismus spočívá v tom, že se bohatství přesunuje od těch, co šetří k těm, co jsou zadluženi. A jakým prostředkem? Inflací. Když se zvýší množství peněz v oběhu, cena všeho se zvýší (nemusí jít jen o cenu zboží v obchodě, ale i cenu aktiv). Z opačného pohledu hodnota peněz klesne. Hráli jste někdy hru Osadníci? Když je na trhu příliš obilí a málo dřeva, prodává se klidně jedno dřevo za tři obilí. Za chvíli může být obilí méně a cena je jedna ku jedné a v období nedostatku obilí můžete za jediné obilí dostat spoustu dřeva. S penězi je to stejné. Když je jich moc, musíte za jeden chleba dát ne 20 jednotek, ale 40 jednotek.

Proč nás straší deflací?

Proč tedy vlády a centrální banky záměrně podporují ničení hodnoty peněz? Je to na dlouhé vyprávění, ve stručnosti však stačí říci, že to velmi úzce souvisí se zvyšující se rolí státu ve 20. století. Od té doby je inflace pevnou součástí ekonomiky a deflace je vyhlášena jako nepřítel číslo jedna. Aby mohli politici slíbit voličům další výhody a být znovu zvoleni, musí na to někde vzít. A inflace je mnohem výhodnější než zvyšování daní. Nejde o nic nového, již před desítkami let tvrdil John Maynard Keynes: „díky procesu neustálé inflace mohou vlády konfiskovat, tajně a nepozorovaně, značnou část bohatství našich spoluobčanů“. Vlády jsou největšími dlužníky a inflace je pro dlužníky darem. Obírání obyvatel tímto způsobem je daleko elegantnější, než vybírání daní. Daně jsou vidět, inflace vám z účtu ukrajuje peníze neviditelně. Ve výhodné pozici jsou tedy všichni, kdo se chovají jako vlády – žijí si nad poměry a sekají dluhy. Reálně vracejí zpět mnohem méně. A kdo toto všechno platí? Ti, co šetří. Reálná hodnota jejich celoživotních úspor klesá tempem inflace.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč musí být stále inflace? Proč mají dokonce centrální banky za cíl, aby ceny rostly? Jak by nám ublížilo, kdyby ceny byly stále stejné? V čem je prospěšné, že cena chleba stále stoupá? Neměli bychom se lépe, kdyby byl chléb stále levnější? Víte o tom, že cílem České národní banky je, aby zboží a služby v Čechách zdražovaly o 2 % ročně (do roku 2010 dokonce 3 %)? I když se to může zdát jako málo, pokud šetříte na důchod, znepokojit by vás to mělo. Při 2procentní inflaci během deseti let tak utratíte za stejné nákupy o 22 procent více. Z jiného pohledu váš naspořený milión již po deseti letech bude mít reálnou hodnotu pouze 820 tisíc.

Ekonomové často straší deflací jako velkou hrozbou. Základní argumentace spočívá v tom, že když čekáme pokles cen, tak nemáme motivaci nakupovat, protože si počkáme, až budou věci levnější. U většiny zboží a služeb je to však nesmysl. Pojedete na dovolenou až příští rok, protože bude levnější? Budete chodit v ošoupaných botách, jezdit vrakem a hladovět, protože čekáte na zlevnění? Ceny elektroniky a počítačů padají dlouhou dobu o desítky procent a přitom jsou obchody s nimi stále plné. V devatenáctém století nastalo docela dlouhé období deflace, ceny vytrvale klesaly kvůli technologickému pokroku. A výsledek? Toto období patří k časům největší prosperity v dějinách lidstva. Strašení deflací a zakonzervování permanentní inflace je tedy trikem, kterým největší dlužník ze všech – stát, neviditelně získává zdroje.

Státní zásahy situaci zhoršují

Na současných protikrizových opatřeních lze vidět jen jednu kladnou stránku. Tedy pokud máte sociální cítění a rádi dáte sousedovi tisíc korun, když uvidíte, že přišel o práci. Státními zásahy dochází k socializaci dopadů krize, tedy k jejich rozložení do celé společnosti. Místo aby výrazně trpěla pouze postižená část společnosti, trpí všichni, ale ti postižení o něco méně. S tím ale vzniká další problém. Motivuje to lidi k chování, které se označuje jako morální hazard. Pokud lidé, kteří udělali chyby, nenesou za své činy důsledky, udělají to znovu. Proč by měl bankéř se svěřenými prostředky příště nakládat obezřetněji, když jeho banku zachránil stát a z peněz daňových poplatníků se rovnou vyčlenily miliardy na bonusy? Proč by měl člověk pečlivě vybírat, do které banky vkládá své peníze, když budou stejně zachráněny? Bankéř bude tedy co nejvíce riskovat, aby v případě úspěchu co nejvíce vydělal a dostal největší odměnu. Střadatel dá své peníze tomu, kdo nabídne nejvyšší úrok. Bez ohledu na riziko. V některých zemích jdou události tak daleko, že to vypadá, jako by nezodpovědnost a riskování byly odměňovány a obezřetnost penalizována. V současném světě je bohužel nejracionálnější se chovat nezodpovědně. Nasekat dluhy, nešetřit.

Ještě horší důsledek státních zásahů však spočívá ve zbytečném prodlužování ozdravného procesu, který je samotnou podstatou krize. Ztrátové podniky nezkrachují, špatný management dál neefektivně řídí společnosti a to snižuje celkové bohatství společnosti, protože naše omezené zdroje nejsou využívány tím nejlepším způsobem. Místo krátké, hluboké a bolestivé krize se díky „záchranám“ dostaneme do mírnějšího, avšak mnohem delšího útlumu. Vlády místo bolestivé a riskantní operace raději pacientovi podávají utišující látky a snaží se ho přesvědčit, že už je zdravý. Umělým tlumením dopadů krize však promrháváme příležitost, kterou nám krize dala. Příležitost poučit se z vlastních chyb a příště dělat věci lépe. Když si nikdo lidově řečeno nerozbije ústa, proč něco měnit? Budeme dál žít s pocitem, že vše přeci děláme správně.

Obr. 2 průběh recesí v USA od 2. světové války z pohledu nezaměstnanosti; Zdroj: calculatedriskblog

nezamestnanost
nezamestnanost


Velmi výstižně ukazuje následky potlačování krizí graf nezaměstnanosti v USA ve všech recesích od druhé světové války. Všimněme si nejdříve hnědé křivky zobrazující pokles zaměstnanosti v předposlední krizi po krachu technologických akcií. Díky intervenci vlády (snížení daní, zvýšení vládních výdajů) a centrální banky (snížení úroků, peněžní injekce) byla z pohledu nezaměstnanosti krize mnohem mělčí, než řada předchozích krizí. Avšak z hlediska času byla s přehledem nejdelší. K obnovení zaměstnanosti na úroveň před krizí došlo až po téměř 5 letech. Podívejme se nyní na červenou křivku, znázorňující současnou recesi. Stále je někdo přesvědčen, že recese skončila?

Zakonzervování krize je téměř garantováno i dalším fenoménem – znárodňováním. Českému čtenáři staršímu 30 let asi není potřeba dlouho vysvětlovat, jak efektivní je fungování státních podniků. Američané takovou zkušenost nemají, a proto přijímají „dočasné“ znárodnění celkem v klidu. Aby ne. O žádné znárodnění přeci nejde, politici vymysleli pro znárodnění geniální nálepku: „předprivatizace“.

Budoucí růst bude spolehlivě dusit i další důsledek krize, který je nyní s nadšením diskutován coby záchrana. Více regulace. Regulace zatěžuje firmy a náklady v konečném důsledku vždy zaplatí zákazník. Deklasuje spotřebitele do role nemyslícího chudáka, který nenese zodpovědnost za svoje činy. Buďte v klidu, stát se o vše postará. Více regulace jen motivuje lidi ke zvyšování morálního hazardu, který byl popsán výše. Úředníci využívají krize a jen chtějí více rozprostřít chapadla státní chobotnice, která postupně přebírá kontrolu nad stále více věcmi.

Ukázali jsme si, že státními zásahy dochází k pouhému přesunu bohatství, nikoliv k jeho vytváření. Daně přesouvají bohatství od jednoho člověka k druhému, státní dluh to dokáže i mezi generacemi, inflace zase přesunuje bohatství od spořivých k těm zadluženým. Státní zásahy navíc krizi prodlužují, protože brání jejím očistným procesům. Když nás z krize nemohou zachránit státy ani vládními výdaji, ani tištěním peněz, kdo nás tedy zachrání? Jedině my sami. Pracovitost, šikovnost, skromnost, to jsou naše zbraně proti krizi. Tím vzniká skutečné bohatství. Zachránit se můžeme tím, že nebudeme vyhazovat miliardy z okna přes neprůhledné přerozdělování zkorumpovanými státními úředníky, snížíme státní výdaje a dluh. Každý z nás může tyto znalosti šířit a rozhodnout při příštích volbách.

Kdy a jak krize skončí?

V poslední době se v médiích stále častěji objevuje názor, že z nejhoršího jsme venku a recese skončila. Může to být pravda? Začali Američané vyrábět něco geniálního, po čem by celý svět prahnul? Omezili svoji nadměrnou spotřebu, kterou nelze utáhnout? Nenechme se zmást růstem cen akcií a komodit, který je často interpretován, jako signál o konci krize. Jde o podobně spolehlivý signál ekonomického oživení jako rostoucí ceny nemovitostí a ropa za 150 dolarů v minulých letech. Když na trhy nasypete stovky miliard dolarů a výroba stojí, peníze prostřednictvím různých kanálů nakonec doplují na finanční trhy. Z určitého pohledu lze říci, že tak obrovský růst na trzích je v současnosti do jisté míry způsoben právě tím, že ekonomika stojí. Místo do výroby proudí peníze do spekulací.

Navíc, jste si opravdu jisti, že akcie rostou? Záleží na úhlu pohledu. Samozřejmě, při obvyklém měření hodnoty akcií v papírových penězích se zdá, že akciový trh v roce 2003 dosáhl dna a 5 let rostl. Není to však iluze? Co když papírové peníze za tu dobu ztratily více hodnoty, než činil růst akcií? Nejstarší a všemi dosud respektovanou měnou světa je zlato. Je uznávané v každé době po stovky let. Současný měnový systém založený na papírových ničím nepodložených penězích funguje ani ne 40 let... Není tajemstvím, že všechny papírové měnové systémy v historii skončily totálním znehodnocením peněz. Schválně se podívejme na výkonnost akciového trhu ve zlatě.

Obr. 3 Index Dow Jones Industria Average - měřeno ve zlatě (počet uncí)

Dow Jones
Dow Jones


Poměr hodnoty akciového indexu Dow Jones počítaný nikoliv v penězích, ale ve zlatě, dosáhl vrcholu v roce 2000, na vrcholu internetové bubliny. Tehdy jste museli dát 40 uncí zlata za hodnotu akcií v indexu. Poté sice centrální banky nastartovaly býčí trh v akciích, ale graf ukazuje, že jde pouze o iluzi. Stejně tak i současný býčí trh od letošního března je pouze papírovou fikcí. Nyní vám stačí na koupi indexu pouze 10 uncí zlata. Akcie ztratily 75 procent. Zlata je stále téměř stejné množství, jeho hodnota je dlouhodobě stabilní. Peněz přibývá, a proto jejich hodnota klesá. Nenechme se zmást oficiálními státními statistikami, které jsou vypočteny s cílem co nejvíce zastírat skutečnou inflaci. Od devadesátých let přibývalo ve světě peněz ročně dvojciferným tempem, což zdaleka neodpovídá rozmachu výroby. Například v Číně se jen od počátku letošního roku zvýšilo množství peněz o 28 %. Myslíte, že mají stále stejnou hodnotu? V roce 1980 byl poměr indexu Dow Jones Industrial Average a ceny zlata zhruba 1 ku 1. Nyní jsme stále na deseti. Vzhledem k rozsahu současných problémů se nedomnívám, že desítka je konečnou. Poměr se klidně může dostat zpět na 1 ku 1. Je otázkou, zda akcie tolik spadnou nebo zlato tolik vzroste (resp. hodnota peněz tolik klesne). Je velmi pravděpodobné, že akcie a další aktiva porostou dále, natisknout více peněz přeci není žádný problém. Reálný růst to ale nebude.

Svět je jedno velké letadlo

Neustálý růst akciového trhu je nutné zajistit. Současný systém je na spekulacích závislý mnohem více, než se na první pohled může zdát. Už předchozí realitní bublina byla typickou ukázkou letadla. Ceny domů rostly, a proto mohly banky poskytovat více půjček, protože se zvyšovala hodnota zástav. Více půjček podněcovalo nákupy, to tlačilo ceny stále výše a celý koloběh se opakoval. Nemovitosti zkrachovaly a dnes je všem jasné, že to byl nesmysl.

Nicméně podobný letadlový princip v posledních desetiletích prorostl do celé ekonomiky a finančních trhů a dodnes stále funguje. Svět je závislý na vysoké a rostoucí ceně aktiv, která vyžaduje neustálý přísun peněz. Firmy i banky vykazují investice ve svých výsledcích, a proto když akciové a další burzy rostou, firmy se záhadně stávají ziskové, i když v jejich základním podnikání k žádným změnám nedošlo. Typickou ukázkou je poslední výsledková sezóna bank ve světě. Banky jsou nečekaně ziskové, protože trh šel vzhůru. O reálnosti takových výsledků si udělá obrázek každý sám. Poslední průzkum v Číně odhalil, že z úvěrové expanze na podporu ekonomiky putovalo 170 miliard dolarů do akciového trhu. Celý svět se stává místem, kdy spekulace a přerozdělování státních peněz jsou o tolik výnosnější než nudná práce a riskantní podnikání, že se nakonec ani nemůžeme divit tomu, kam až jsme se dostali.

Jak krize skončí?

Kdy krize skončí? Krize může definitivně skončit tehdy, když zmizí její příčiny. Pokud je skutečnou příčinou krize žití si Západu nad poměry, mohou ukončit krizi pouze dvě věci: omezení spotřeby a opětovné získání konkurenceschopnosti. Krize skončí až tehdy, když si Západ dokáže vydělat na svoji životní úroveň.

Jakými mechanismy k tomu může dojít?

1) První, co nás napadne, je omezení spotřeby a šetření. To by umožnilo splácení dluhů. Statistiky potvrzují, že se tak děje. Předlužení spotřebitelé začínají šetřit a míra úspor znovu roste k historicky normálnějším úrovním. Jak může však spotřebitel šetřit, když jeho vláda a centrální banky dělají vše pro to, aby co nejvíce utrácel? Proč šetřit, když jsou úroky uměle udržované na nule? Proč si nekoupit nové auto, když k němu dostanu státní příspěvek? Odolat je těžké. Navíc velikost dluhů nabyla takových rozměrů, že možnost je splatit je téměř vyloučena.

Následující graf zachycuje poměr dluhů ve Spojených státech k velikosti ekonomiky. Jen velmi stručný komentář. Zaprvé, situace je horší než ve velké hospodářské krizi. Zadruhé, situace se dále zhoršuje. Soukromé dluhy sice klesají, ale jsou více než nahrazeny rostoucími státními dluhy. To znamená, že tzv. záchranné akce státu pouze vykopávají ještě větší díru, než ve které jsme se nacházeli předtím. Krátce řečeno, situace je katastrofální a dále se zhoršuje.

Obr. 4 Velikost dluhu v USA v poměru k ekonomice, Zdroj: Morgan Stanley


dluh
dluh


Výše uvedená fakta řada lidí zná. Následující však leckoho překvapí. Důvod, proč dluhy nebudou nikdy splaceny, spočívá v samotné podstatě současného měnového systému. Je postaven na předpokladu, že dluhy nebudou splaceny nikdy. Všechny peníze světa jsou na druhé straně nějakým dluhem. Proto kdyby všechny dluhy byly splaceny, peníze by zanikly. Toto téma je na velmi dlouhou diskusi a není možné v tomto textu vše vysvětlit. Důležité je ale si uvědomit, že na splacení dluhů není zájem.

2) Dalším řešením vedoucím k odstranění dluhů jsou bankroty. Firemní, osobní, státní. Není třeba dlouho vysvětlovat, že se státy rozhodly, že tuto variantu nepřipustí.

3) Nakonec zbývá poslední možnost. Inflace a znehodnocení měny. To je bohužel jediné řešení, které se ukazuje jako reálné vzhledem k rozměru dluhů, demografické situaci planety a nastolenému politickému směru. Kvantitativní uvolňování, jinými slovy tištění peněz, je již běžnou součástí politiky nejdůležitějších centrálních bank světa, a proto již nemá smysl o zvoleném scénáři odstranění dluhů dlouho polemizovat. Pokud tyto aktivity neskončí, devalvace měn a inflace jsou téměř zaručeny. I když vás mohou centrální bankéři a politici stokrát přesvědčovat, že „tentokrát je to jinak“ a inflace nevznikne, všechny případy v historii ukazují, že tomu tak být nemůže. V historii dobře známý příklad kvantitativního uvolňování poskytl John Law ve Francii v 18. století. Kdo má zájem, na Internetu si o tomto finančním géniovi může snadno vyhledat informace, např. v The Economist ZDE

Můžeme si tedy být skoro jistí, že konečné řešení současné krize proběhne přes inflaci a devalvaci měn. Žádné jiné řešení není v současné době příliš pravděpodobné.

Není vše tak černé

Z výše uvedeného může čtenář lehce nabýt dojmu, že vše před námi je černé. Není tomu tak. Je řada faktů, které povzbuzují k optimismu. V posledních dvaceti letech žijeme v době, která je pro zvyšování životní úrovně velmi příznivá. Ne všechen náš blahobyt je důsledkem úvěrové bubliny a tedy postaven na špatných základech. Naše prosperita se opírá zejména o technologickou revoluci. Podobně jako v devatenáctém století nahradily lidskou práci stroje, i dnešní rozvoj počítačů, telekomunikací, biotechnologií a dalších vědních oborů zcela konkrétně zvyšuje naši životní úroveň. Tento trend se krizí nezastavil, bude pokračovat a možná i zrychlovat.

Další růst našeho bohatství je opřen o levnou práci miliard lidí po celém světě, které se zapojily do globální ekonomiky. I když se to na první pohled nezdá, jde opět o analogii průmyslové revoluce. Avšak tentokrát zde v roli strojů vystupují miliardy pracovitých rukou v Asii a jinde po světě. Zapojení těchto „strojů“ umožňuje vyrábět levněji a to opět zvyšuje náš životní standard. Co se týče výhledu ohledně působení tohoto efektu do budoucna, takový optimismus jako v případě technologického pokroku bohužel není na místě. Faktor levné práce totiž závisí na dvou klíčových vlivech. Zaprvé bohatnutí pracujících národů postupně zvyšuje cenu jejich práce. A druhým klíčovým faktorem je devizový kurz. I když Čína drží kurz své měny dlouhodobě uměle podhodnocený, nic negarantuje setrvání tohoto stavu do budoucna. V polovině roku 2005 se Čína rozhodla svůj kurz trochu popustit z uzdy a z 8,3 juanu za dolar začal nejprve postupně, od roku 2006 silněji a od roku 2008 prudce posilovat. Je náhoda, že právě v tomto období začala ve světě prudce růst inflace až nakonec propíchla spekulativní bublinu?

V každém případě pozitivní vliv technologického pokroku, otevřenost trhů a stále ještě relativně levná práce v Asii a jinde bude pozitivně působit na naše bohatství, pokud si dokážeme v tomto otevřeném prostředí udržet svoji konkurenceschopnost.

Z pohledu Česka je také důležité si uvědomit, v jaké fázi dlouhodobého ekonomického cyklu se nacházíme. To nám totiž docela hraje do karet. A podobně to platí i pro Slovensko, Polsko a další postkomunistické země včetně například Kazachstánu, Ukrajiny a samozřejmě Ruska, ale také většiny zemí v Asii v čele s Čínou, Indií, ale také Vietnamem, Malajsií a dalšími státy a nelze samozřejmě zapomenout na tygry z Jižní Ameriky jako je Brazílie a většina dalších států a nelze nezmínit některé země v Africe. Co tuto zdánlivě nesourodou sbírku zemí pojí? Relativně nízká životní úroveň obyvatel (vzhledem k USA a vyspělému Západu), relativně nízké zadlužení obyvatel i států (samozřejmě jsou i výjimky), relativně levná pracovní síla, která je v řadě případů již dosti produktivní. V minulosti se tyto země házely do pytle s nálepkou „emerging markets“, tedy ekonomiky, které se vynořují či objevují.

Domnívám se, že ekonomická síla mnoha zmíněných je již natolik silná, že toto označení je přežité. Více se mi zamlouvá rozdělení ekonomik podle britského ekonoma Davida Fullera, který hovoří o „progressing“ a „regressing“ ekonomikách. Výše uvedené země lze dát do škatulky „progressing“, tedy ekonomiky, které jdou správným směrem, rozvíjejí se, vzkvétají, česky bychom mohli říci ekonomiky „nastupující“. V otevřeném globálním ekonomickém prostoru totiž mají co nabídnout – zejména levnou práci a komodity. Lidé si v těchto zemích nežijí nad poměry, a proto si dokáží vydělat na to, co spotřebovávají. Z nízké životní úrovně je stále kam růst. Tyto země jsou obrovským zdrojem budoucí ekonomické prosperity celé planety. Jejich bohatnutí proběhne skrze zhodnocení jejich měn a zvýšení spotřeby, kterou si nyní odpírají.

Druhou kategorií jsou podle dělení Fullera „regressing“ státy, tedy jdoucí zpět, ustupující, klesající. Česky bychom mohli zavést pojem „ustupující“. Typickým příkladem těchto zemí jsou Spojené státy či Velká Británie, ale je zde řada dalších států. Hlavním poznávacím znamením této skupiny zemí je pravý opak znaků, které symbolizovaly skupinu předchozí. Tyto ekonomiky jsou charakteristické vysokou životní úrovní obyvatel, rozvinutým sociálním a zdravotním systémem, drahou pracovní silou, která přestává být konkurenceschopná v otevřeném globálním prostředí. Spotřeba těchto zemí je natolik vysoká, že nejsou schopny si na sebe vydělat. Jelikož ze svého životního standardu nebyly ochotny v posledních desetiletích slevit, i když tomu jejich příjmy již zdaleka neodpovídaly, topí se nyní v dluzích a to jak na soukromé, tak i státní úrovni. Pokud si nejste zařazením jisti, velkost dluhů a bilance zahraničního obchodu jsou klíčovými rozlišovacími znaky. Tyto země jsou odsouzeny k postupnému snížení životní úrovně a zlevnění pracovní síly natolik, aby se opět staly globálně konkurenceschopné. Proces chudnutí proběhne přes omezení spotřeby a splácení dluhů, inflaci a znehodnocení měny.

Pro čtenáře mého minulého blogu „Boj ohně a ledu“ doplnění: oheň rozdmýchávají právě „nastupující“ země a také měnová politika centrálních bank, naopak led vytváří obrovská předluženost „ustupující“ zemí. Boj ohně a ledu pokračuje a oheň začíná mít pomalu navrch.

Máme štěstí, že žijeme v zemi, která se svými znaky řadí spíše do kategorie ekonomik „nastupujících“, i když tak jednoznačné to také není. Náš sociální a zdravotní systém je velmi štědrý a nenutí lidi tolik pracovat a šetřit jako ve většině chudších zemí. Rovněž z pohledu našeho bohatství již nepatříme k žádným chudákům a to náš další rozvoj relativně limituje, protože naše nároky na energie a suroviny jsou vysoké. Avšak míra našeho zadlužení jak na soukromé úrovni, tak i státní, nepatří mezi úrovně, na kterých se pohybují vyspělé západní země.

Závěr

Státní zásahy krizi nevyřeší. Stát může krizi pouze socializovat, její dopady přenést na celou společnost místo ponechání postižených nést odpovědnost za svoje činy. Bohužel státní zásahy sníží bohatství nás všech jako celku. Neefektivita nebo korupce při přerozdělování peněz, znárodňování, zvýšení regulace či manipulace klíčových veličin pro rozhodování podnikatelů a spotřebitelů jako jsou úrokové míry, to vše povede k horšímu využití vzácných zdrojů, kterými disponujeme. Státní zásahy zmírní projevy krize, avšak za cenu jejího prodloužení a zabránění jejího ozdravného účinku. Zvýší se morální hazard, zakonzervují se neefektivní procesy. Čím méně státních zásahů, tím se jako celek budeme mít lépe. Naší zbraní proti krizi není stát, ale pracovitost, rozum a skromnost. Ty vytvářejí naše dlouhodobé bohatství, které vydrží i pro příští generace.

Krize neskončila a v brzké době ani neskončí. Její kořeny jsou mnohem hlubší, než si je většina lidí vědoma. Zde v Čechách bychom se však neměli obávat drastického poklesu životní úrovně. Technologický pokrok i zapojení miliard levných pracovních sil po celém světě bude zvyšovat naše bohatství, pokud si udržíme v tomto otevřeném prostředí konkurenceschopnost. Patříme mezi tzv. „nastupující“ ekonomiky, které těží z výhody relativně levné pracovní síly, relativně nižší životní úrovně a s tím souvisejících nároků na energie a další zdroje a v neposlední řadě i z relativně menší míry soukromých i státních dluhů. Nic však není navěky, a proto bychom měli současné relativně výhodné situace využít, nikoliv si v ní hovět jako v pohodlném křesle.

Z pohledu ochrany vlastního bohatství je důležité se připravit na možnost, že peníze budou ztrácet hodnotu rychleji, než jsme byli doposud zvyklí. Bohužel ze všech možných řešení krize je právě cesta inflace a devalvace peněz tou nejpravděpodobnější. Nejlepším řešením je investice do něčeho hmotného. Neméně důležité je zvolit toho, kdo s našimi penězi ve státní pokladně bude nakládat rozumně. Nechci být naivním optimistou, ale zdá se, že někteří politici v poslední době jako by vycítili, že poptávka lidu si žádá trochu rozumnější hospodaření s financemi. Dejme jim šanci, třeba po volbách dodrží aspoň část svých slibů.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

antiekonom napsal(a):

Nebudu reagovat na všechno, co je v článku uvedeno. Jenom bych položil autoru jednu otázku. Nejsem studován ve finančních trzích, nezbývám se ani akciemi nebo derivátovými trhy. Neystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Jedno mě ale zajímá. K sanici ekonomik se stát (potažmo všichni občané) se museli zadlužit, aby došlo k sanaci bank, které vedli ekonmičtí odborníci, čti diletanti. Koukali jen na svůj finanční prospšch podle hesla "Po nás potopa". Aby se dluhy nezvyšovaly a státy nezkrachoval, byla a jsou provedáděna různá opatření. Zvyšovaní přímých a nepřimých daní, růst nezaměstnanosti, platby skoro za všechno. A teď dotaz. Jak se sanované finanční společnosti podílí mimo placení daní na umoření dluhu státu, kterývznikl z větší části jejich vinou? Jak se v devadesátých letech podílely banky u nás na umoření těch stovek miliard, které občané prostřednictvím státu naprali do krachujících podniků? Tyto miliardy pak jistě musí chbět jinde. Vždyť jenom úroky ve výši 8O miliard jsou až astronomické. Vždyť to je skoro polovina deficitu státního rozpočtu.
16. 09. 2009 | 11:45

siven napsal(a):

Rozebíráte sice jeden ze základních důvodů krize, ale jenom jeden, pane Pírko.
Přičemž ty pilíře jsou mezi sebou provázané... A např. takové spekulativní aktivity, podvody a handly rozhodně nepředstavují 0,0000% světové ekonomiky, aby se o nich člověk nemusel zmiňovat.
Stejně jako lobbování určitých skupin a koncernů ve státním (VEŘEJNÉM) sektoru - pochybuji, že "průměrní občané" jsou zapleteni do čachrů s energetikou, ropou a zbraněmi.

Atd, atd.

Ale o tom raději pomlčíte, že ano.

Ne každý však sebou nechá tak jednoduše manipulovat, jako v Českém snu, buďte bez obav.
16. 09. 2009 | 11:51

Béda napsal(a):

Autor,

nestihl jsem to přečíst celé - jenom jsem článek přeletěl.

Co mi v něm chybí je podíl přelévaného nadnárodního kapitálu, (kterému dělal a dělá mateřský stát všestranný servis(, který nebere žádné ohledy na národní ekonomiky a způsobil nekonkurenceschopnost mateřské pracovní síly.

A národního soukromého kapitálu (ať již bankovního, finančně-spekulativního, výrobního...) kterému zrovna tak dělají centrální banky a stát všestranný servis (ostatně to můžete vidět i dnes a denně v USA, na zasedáních summitů G...)

A chybí taky křivky, které by znázornili jak tím přeléváním kapitálu dochází, resp. dojde ke globálnímu srážení ceny a životní úrovně pracovní síly, umenšování jejího podílu na celkovém bohatství a naopak ke vzrůstu podílu globálních i národních predátorů na bohatství národních i globální ekonomiky.
Čili ať je krize, nebo ne predátoři bohatnou stále, možná za krize (díky onomu státnímu servisu) ještě víc, kdežto pracovní síla tvořící hodnoty chudne neustále dál.
16. 09. 2009 | 11:54

fous napsal(a):

Skvěle napsané. Tohle by měla být povinná četba pro všechny, kteří chtějí jakkoliv účastnit správy věcí veřejných. Ale nevím, jestli všichni umějí číst! :-)
16. 09. 2009 | 12:03

JU napsal(a):

Děkuji pane Pírko,
vynikající článek.
Škoda,že neblogujete častěji.
16. 09. 2009 | 12:36

Miloš napsal(a):

Je to hezké, ale s jedním bodem nesouhlasím. Člověk, který přišel o práci, není hlupák, který si neuměl vybrat správného zaměstnavatele a pomoc si zaslouží. Hlupák je ten, kdo nastrkal peníze do kampeličky (mandeličky) - ale těm pomáháme, stát je odškodňuje.
16. 09. 2009 | 12:58

morglum napsal(a):

vyborny clanek! Jen k tem zpusobum konce krize... neukazuje historie, ze ty nejvetsi krize konci jen valkou? Nesnazi se uz ted krachujici USA branit svou zivotni uroven se zbrani v ruce? Namatkou napriklad ziskanim kontroly nad irackou ropou ... a da se tomu vubec nejak zabranit?
16. 09. 2009 | 13:08

mirekP napsal(a):

Bravo.
Dál nemám co bych dodal.
16. 09. 2009 | 13:09

jenicek napsal(a):

Miloši, tak mu pomožte, ale ze svýho, ne z cizího! (viz citát Margaret v článku)

Těším se na místní švejnarovký ekonomy a antiliberály, až začnou Pírka chválit, jak mají ve zvyku od dob jeho analýzy. Oni totiž netuší, že jeho přístup je klasicky (až rakousky) liberální a je v opozici ke Švejnarovi:-D
16. 09. 2009 | 13:37

xyz.xx napsal(a):

Bedo, sivene a dalsi - mate alespon ramcovou predstavu jak ty udaje o kterych hovorite jako o moznych pricinach krize nejak zjistit, kvantifikovat a zobrazit ?

Kdyz napisete ze chybi grafy o necem, proc nedoplnite zdroje a treba i ty grafy ?
16. 09. 2009 | 13:42

Jirka H napsal(a):

Výborně pane Pírko
A dlouhé to podle mě rozhodně nebylo... díky
16. 09. 2009 | 13:44

Persching2 napsal(a):

Jako laik říkám super.
Pan Pírko zde delší dobu nepřispíval zřejmě proto, že dával dohromady tento sqělý text.
16. 09. 2009 | 14:08

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Vyborny prispevok. Davnejsie som v nejakej debate o CR a SR napisal nieco v tom zmysle, ze SR moze relativne spat pokojnejsie, pretoze urcite zasadne kroky v obmedzovani socialnych vydajov a v restrukturalizacii urobilo, t. j., ze pokial to zasadne nepose..., tak je "odsudene" na rast prave preto, ze svoje dno uz dosiahlo (znamych 8 rokov utahovania opaskov). Stale vsak vidim certovo kopytko v tom, ze "regressing" staty maju v sucasnosti moc a vplyv a ze zdochynajuci kon kope, jedno do koho. A toho sa obavam, aj ked som presvedceny (aj na zaklade historickych realii), ze z dlhodobeho hladiska su Vami spominane staty (CR...) tiez odsudene na uspech. len, nedokazeme odhadnut ine mozne vplyvy (napr. i nove stahovanie narodov)a z nich mozne plynuce konzekvencie.
16. 09. 2009 | 14:42

tarnow napsal(a):

Podařilo se Vám velice dobře postihnout to, co stojí za současnou situací. Intuitivně se základní znalostí ekonomie musí podobné vidění světa sdílet spousta lidí. Je otázkou jestli politici dokážou lidem předložit novou vizi - "úspory a skromnost", které jsou jediným lékem. V časech, kdy si strany kupuji voličské hlasy za přísliby nových sociálních dávek na jedné straně, či snižování daní na straně druhé, to bude velice těžké.
16. 09. 2009 | 15:43

David Kalhous napsal(a):

Teoreticky je to hezke. Problem je, ze i pan Chang bude chtit to auto a tezko ho presvedcime, ze nema narok, no a pan Johnoson se svych peti ais take nevzda...
16. 09. 2009 | 15:49

Michal Kára napsal(a):

To je teda pěkná kokotina: "Není tajemstvím, že všechny papírové měnové systémy v historii skončily totálním znehodnocením peněz."

Nabízím sázku: Autor mi dá unci zlata za každou na zlato nevázanou (nekonvertibilní) měnu, kterou mu vyjmenuji a která neskončila totálním znehodnocením peněz. Co vy na to autore? Stojíte si za svými tvrzeními, nebo jste jen bohapustý plácal? ;-)
16. 09. 2009 | 15:50

kva napsal(a):

to Michal Kára

...zatím neskončila...
16. 09. 2009 | 15:56

David Kalhous napsal(a):

No, on autor netusi, ze penize jsou poukazky na duveru. Jenze bez nich to nejde. Ostatne i zlato je prakticky bezcenne, jen ho nelze "vyrabet" tak snadno. I jeho hodnota spociva spise v nasich ocekavanich, nez v prakticke cene. Proto take jiz klasicti ekonomove rozlisovali mezi smennou a uzitnou hodnotou...
16. 09. 2009 | 15:59

veverka napsal(a):

morglum

"vyborny clanek! Jen k tem zpusobum konce krize... neukazuje historie, ze ty nejvetsi krize konci jen valkou? Nesnazi se uz ted krachujici USA branit svou zivotni uroven se zbrani v ruce? Namatkou napriklad ziskanim kontroly nad irackou ropou ..."

Bingo!
16. 09. 2009 | 16:05

Old napsal(a):

Pane Pírko, zase velmi dobře promyšlené a napsané. Jen mám dojem, že při psaní jste se polekal sebe sama, závěrů, které z této jasné analýzy plynou a při závěrečném hodnocení jste výrazně ubral v objektivním vážení jednotlivých skutečností ve prospěch optimizmu
16. 09. 2009 | 16:18

1234 napsal(a):

Autor:
Děkuji za velmi podrobný a přitom pro laika přehledný a srozumitelný rozbor situace, který mi v mnoha směrech hovoří z duše. Snad jenom o tom, že jsme "nastupující" ekonomikou, mám pochybnosti. U nás to vždycky bylo tak, že jsme chtěli být na Západě dříve, než tam dojedeme - nebo-li, sice ještě nejsme tak bohatí, ale proč bychom si už teď nemohli na dluh dopřát to, co je standardní ve standardních západoevropských zemích.
Vlkovi:
Je to asi půl roku zpátky, co jsme tu spolu diskutovali o tom, jestli není náhodou možné, že díky všem těm masivním intervencím bankám všichni neschudneme prostřednictvím inflace neschudneme. Zdá se, že tento příspěvek mi dává za pravdu, co vy na to?
16. 09. 2009 | 16:34

Karel napsal(a):

Úžasný ideologický žvást,který má zdůvodnit to, že bohatí mají mít právo být ještě bohatší na úkor všech lidí.Krizi způsobila nenažranost boháčů. To, že 3% lidí vlastní 95 % majetku je nestoudnost nejhrubšího zrna.
16. 09. 2009 | 17:10

Béda napsal(a):

„Kde jsou naše peníze?“
viz http://www.czechfreepress.c...

V podobném kontextu článek od G.Monbiot(a) "Velká zbabělost"
viz http://www.czechfreepress.c...
16. 09. 2009 | 18:05

Fibonucci napsal(a):

Tak už chápu, proč vás tu Přírodovědec (nebo Vlk) tak blahořečí. Hezky napsáno pane Pírko.
16. 09. 2009 | 19:01

pumprlidentlich napsal(a):

Kromě přehlídky kopírovačů blicích listů žádné námitky. Dobré. Ačkoliv autor v závěru nebere socialismus jako vhodné řešení, jakýsi zoufalec oslavuje zapařený zadek a kopírovědce, perly socialismu, všeoborové znalce. Asi to chce nejakou jednodušší variantu, např. formou obrázků, aby tomu rozumněl i zapařený zadek.
16. 09. 2009 | 19:26

mag napsal(a):

není co dodat, jenom to, že stát-alespoň CR - je klackem na občany v rukách gangsterů všech barev. Ekonomická teorie to nespraví.
16. 09. 2009 | 19:29

alesdrobek napsal(a):

Výborná analýza. Kratší to asi fakt nemohlo být, mínus je každopádně v tom, že to málokdo dočte až do konce. Internet si holt žádá své, Alešovské Michlovské.

Každopádně bookmarkuju a při nejbližší příležitosti posílám dál.
16. 09. 2009 | 19:34

alesdrobek napsal(a):

Mimochodem ten příklad s Changem a Johnsonem je od Petera Schiffa, podrobněji třeba zde:

http://blog.aktualne.centru...
16. 09. 2009 | 19:38

JB napsal(a):

Kéž by jste otevřel oči co největšímu počtu lidí. Naprosto s vámi souhlasím v každém bodě. Také jsem říkal již před několika lety, že stávající systém je neudržitelný. Kéž by přestali zasahovat a dělat to horší. Ale jak píšete, není zájem dluh splatit. Nekryté bankovky (bezcenné papírky a virtuální čísla) a život na dluh jsou jeden velký omyl, který jinak dopadnout nemůže
16. 09. 2009 | 19:52

xy napsal(a):

výborně napsané, děkuji
16. 09. 2009 | 19:54

ujo napsal(a):

není problém také v tom, že stále větší množství lidí na Západě se místo produktivní práce (duševní i manuální práce vytvářející užitné hodnoty) věnuje evidování, přerozdělování a zcizování práce těch druhých (nemluvě o obyčejném šizení)?
16. 09. 2009 | 19:59

Radek Bednařík napsal(a):

velmi pěkné, opravdu - dávám si do záložek :)
16. 09. 2009 | 20:01

Béda napsal(a):

pumprlidentlich,

problém u krize není stát jak se nám snaží vyložit neoliberální finančník pan Pírko.

Základ těch krizí způsobuje jednání kapitálových subjektů, kterým vždycky (i u krizí v minulosti)dělal a dělá ve volnotržní společnosti stát servis. A nejinak tomu bylo i v tomto případě.

O tom zde již byla řada diskusí. I o tom, co je to vlastně "státní" FED. Stačí se podívat na to, kdo dnes ve zdroji krizové nákazy (USA) reálně vládne. To není stát, ale sponzoři volební kampaně vítěze, mocní lobbisté - banky,finanční a kapitálové megainstituce -zbrojařské, ropné firmy... Stát prosazování jejich národních a mezinárodních zájmů vytváří pouze podmínky. Tyto firmy stát k ničemu donutit nemůže, nemůže je jako viníky postihnout - na to jsou příliš mocné.

Pokud jde o řešení krize. Mocné firmy přelévají kapitál do nízkonákladových rájů. Tím likvidují domácí konkurencischopnost, decimují pracovní sílu a zvyšují své zisky. Co by asi pan Pírko navrhoval, aby se ta místní konkurenceschopnost mateřských států vůči nízkonákladovým rájům obecně zvýšila? Nic takového jsem se z jeho povídání nedočetl.

A šetření? OK. To má logiku. Je to víceméně z nouze ctnost (nutnost). Zlikvidovat existující dluhy, jak říká pan Pírko v podstatě není možné. Tedy do jaké míry šetřit? Až do srovnání ceny pracovní síly v mateřském státě s cenou pracovní síly v nízkonákladových rájích?

Pan Pírko žádné skutečné východisko nenašel. Pro mě osobně ani nic extra objevného neřekl. Že z krize ani náhodou nejsme venku, to není pro mě žádná novinka. Toxické deriváty nikam nezmizely. Nemocné ekonomiky se nerozjely a hned tak nerozjedou - jsou nekonkurenceschopné. A různé spekulační a burzovní "optimistické" bubliny jsou krátkodobého charakteru.

Tož tak.
16. 09. 2009 | 20:14

Skogen napsal(a):

Velmi, velmi zajímavé čtení a s jeho východiskem souhlasím. Ano, globální ekonomika nemá na to, aby zajistila přepych čtvrtině světa. Ostatně pokrok v západních teritoriích byl dán především koloniální praxí, imperialismem, tam tkví prvopočátek vztahů panů Johnsona a Changa. Tehdy pro západ efektivnější než dnes, což je daň západu humanismu - aniž by se však o tuto daň sám uskrovnil, což je ten problém. Pokrok západu byl vždy dán rozdělením původu existenčních zdrojů a nadstandardu.

V roli státu se zase tolik neshodneme. A to opět kvůli východisku. Vaše východisko je ekonomika. Její přirozený a efektivní chod. Zákonitostí přirozeného a efektivního chodu ekonomiky je však rozpor s lidstvím. Dovolím si říci, že člověk nesmí sloužit ekonomice, ta by měla sloužit člověku. Hnědá křivka státního zásahu s plošším, avšak delším průběhem v grafu nezaměstnanosti, je pro mne proto přijatelnější než šokové stavy hlubokých propadů neřízených krizí, jejichž důsledky budou sice vzhledem k ekonomice ozdravnější v kratším časovém úseku, avšak z hlediska sociálního - lidského, přinesou více tragického.

Primární úlohou státu dnes, je omezování úhlu rozevřených nůžek životní úrovně. Neuvěřitelný nepoměr rozložení světového bohatství (třebaže po rovnoměrném rozdělení by jeho hodnota devalvovala) přesvědčivě dokazuje trend, že bez státní regulace by vznikaly sice ostrůvky dlouhodobé stability, avšak za cenu naprostého úpadku většiny populace. Čili oligarchie. Stát by měl mít na zřeteli zájem většiny svých občanů a zajistit tedy jistý poměr nepohody, protože v tom, že pohoda už nás nikdy nečeká, neobjeví-li se nepředpokládaný faktor hraničící se zázrakem, se shodneme.
16. 09. 2009 | 20:15

Jenda napsal(a):

To že peníze jsou v Číně a dluhy v USA ví každý, ale mechanismus změny není tak jednoduchý. Druhá světová vyřešila USA všechny jejich problémy. Hvězdné války a protiraketové systémy učiní z USA největšího vývozce zbraní. Závody ve zbrojení neskončily a nezastaví je ani krize, ale naopak. Stačí se podívat na podíly na vývozu zbraní a vše vypadá trochu jinak. 11.září znamenalo nastartování tohoto procesu a ten neskončil.

Řešení, že USA zchudnou a Čína zbohatne je příliš jednoduché.
16. 09. 2009 | 20:18

Skogen napsal(a):

Pane Jendo, máte velkou pravdu, že válka by vše vyřešila..
16. 09. 2009 | 20:23

Kim napsal(a):

Je otázkou, zda ty bohaté země strpí, aby zchudly v klidu a bez boje. Jinak celkem utříděný článek - zvláště historická část o deflaci a podpoře inflace.
16. 09. 2009 | 20:25

Jenda napsal(a):

Pro Skogena
stát má omezovat rozevírání nůžek - kéž by to byla pravda.

Opak je pravdou. Úloha státu spočívá v tom, aby těm co si nakradli /vlastnictví je krádež/ ochránil jejich majetek před těmi co jim ho chtějí ukrást a to chtějí všichni ostatní.
16. 09. 2009 | 20:35

Děkuji napsal(a):

Děkuji, děkuji, děkuji.

Konečně někdo, kdo se umí vyjadřovat a zná skutečnou podstatu věcí.
16. 09. 2009 | 20:53

Skogen napsal(a):

Jendo, je to pravda. Povšimněte si, jak je moje věta vystavěna - já neříkám, že stát tak činí dokonale, jen vyvozuji, že nikdo jiný než stát tak činit nemůže. Čili podnikání se děje v symbióze se státem, bez této vazby by však bylo utržené ze řetězu, tak jako v autorem oslavovaném Dickensově století pokroku.
16. 09. 2009 | 20:53

Gerd napsal(a):

Pane Pírko,
samozřejmě dnešní dluhy lze zaplatit jen inflací! Ale Vaše uvažování se pohybuje jen v úzce vymezené oblasti práva. Historie nám ukazuje daleko častější případy:

1. Likvidace věřitele dlužníkem - např. pogromy na Židy, většinou ty bohaté. V dnešním světě analogie s válkou a nastolením spřátelených režimů, které nám naše dluhy odpustí nebo budou muset odpustit či jinak zaplatit za naši pomoc na cestě k moci.

2. Revoluce - bohatství se nakonec soustředí v rukou úzce vymezené a početně omezené skupiny lidí, kteří budou prvními oběťmi revoluce a jejich majetek propadne ve prospěch "státu" nebo "lidu".

Vámi uváděná metoda inflace je dnes na 100 % jistá cesta umoření dluhu v existujícím právním pořádku a mocenském uspořádání světa. To však nemusí být napořád, a tak může dojít k válkám nebo revolucím za účelem likvidace dlužníka.
Obětí, a to tou největší, puštěné inflace, budou lidé, kteří si dnes spoří na své důchody. Tím pádem penzijní připojištění ztrácí smysl. Raději koupit kus pole a na stáří pěstovat potraviny. Taky možnost "penzijního připojištění".
Bohaté státy, zejména v EU, si ale usnadní a sníží své náklady na sociální systém. Pošlou ekonomické imigranty novým členským zemím vč. problémů s tím spojeným.
16. 09. 2009 | 20:56

Rumcajs napsal(a):

Není tu věta, s kterou bych nesouhlasil. Každou bych vytesal na mnohatunový balvan, který bych pověsil na krk Havlovi. Abych mu to trochu ulechčil, dovolil bych Sobotkovi, aby mu ho podpíral.
Rakovinový nádor nebyl vyoperován. Naopak, roste dál. Velké banky jsou ještě větší, obrovské kolosy se zestátńují a čím dál tím méně o užití peněz rozhoduje ten co je vytvořil, ale ten co toho dokázal víc naslibovat.
Amerika neudělala zatím jediný krok ke zlepšení své situace. Doufám, že se co nejdříve zbaví svého falešného černého proroka a nastoupí cestu rozumného hospodáře.

Jinak nám budiž nebe milostivo !

P.S
Docela by mě zajímalo pane Pírko, za jakých podmínek veliké finanční skupiny půjčují státům. Nechce se mi věřit, že jsou na tom podobně jako obyčejný občan a půjčují na pevný úrok. Spíš bych věřil tomu, že úrok bude v korelaci s inflací, či to bude vázáno na zlatu, či jinou podobnou komoditu. To by ale těm státům nepomohla už ani inflace.
16. 09. 2009 | 20:56

Kritik napsal(a):

Autorův optimistický předpoklad, že v Čechách bude lépe díky levné pracovní síle, nelze rozumnému člověku sdílet. A to proto, že nepromyšlená a nezodpovědná rozhazovačnost většiny zdejších obyvatel je ještě horší, než v USA. Sotva si zdejší člověk něco v lepších časech vydělá, tak místo toho, aby alespoň část uložil na horší časy, velkoryse příjmy utratí na hlouposti, které nepotřebuje nebo na "užívání si" na drahých dovolených. A ještě se přitom zadluží.

Je to tedy ještě horší, než u rozhazovačných Američanů. Ti si mohou případně dolary natisknout a tak své dluhy přenést na celý svět. Češi ale svým nezodpovědným chováním budou vysávat stát a tím příjmy nás všech, až nezbude ani na základní zabezpečení starých a nemocných.
16. 09. 2009 | 21:00

Modro napsal(a):

No a máme to vyřešeno. Je po krizích.
Hlavně se poučit bez státních zásahů.
16. 09. 2009 | 21:02

jirka napsal(a):

Mno trošku bloger zapomina na to, kdo drzi kapital a trochu vic bohatne z prace progresivnich zemi. Pokud totiz Johnson na pocatku krome toho sveho sadu zaplatil vysazeni sadu panu Changovi, pak mu prichazi neustale dost penez na to aby udrzel svou zivotni uroven. A proto mi prijde tento blog vyborne napsany, ale take dost zjednodusujici a ne uplne presny. Kdyz si uvedomime skutecnost, ze stale vetsinu svetoveho bohatstvi ovlada uzka skupina narodu Evropy, Ameriky a snad trochu ropne Asie tak nam dojde, ze ten presun bohatstvi nebude az tak rychly a velky. Ale mozna je to jen muj nazor, ktery neni presny. Jinak velmi souhlasim s nazorem na inflaci a statni hospodareni. Vyborne dekuji
16. 09. 2009 | 21:02

babaluba napsal(a):

Pane autore, chybí ještě něco podstatného.
Historie pana Browna, který 45 let provozoval kavárničku. Pak ji prodal a odešel na odpočinek. Z výnosů kavárničky spořil do penzijního fondu a peníze za její prodej dal do podílového fondu. Výnosy, které mu připisovaly tyto fondy mu sloužily jako to, co u nás známe jako důchod.
Aby mu fondy mohly vůbec nějaké výnosy posílat, museli jejich portfóliomanažeři nakoupit za peníze pana Browna a milionů dalších pánů Brownů nějaké produkty, které budou mít výnosy. A tak nakoupili akcie Lehman broders, akcie General motors, dluhopisy Islandu a jiné a jiné akcie a dluhopisy.
Pokud stát nezasáhne a nechá padnout velkou část finančních institucí a firem, pan Brown umře hlady.
Vlastíky většiny akcií velkých firem, jejich dluhopisů, dluhopisů států, už dávno nejsou pupkatí kapitalisti, ale podílníci penzijních a podílových fondů a pojištěnci životních pojišťoven.
16. 09. 2009 | 21:17

Hurá napsal(a):

Velice přesné, pane Pírko, ale nevím si teď rady, v kontextu Vaší anylýzy, se zisky (a jejich umístěním) nadstátních společností. Možná byste měl něco o tom také napsat. Díky !
16. 09. 2009 | 21:26

lulinak napsal(a):

po dlouhe dobe dalsi autor ktery nema problem veci pojmenovat tak jak jsou, pro ty co maji zajem se dozvedet co jsou to vlastne penize, jak vznikaji a cim jsou podlozeny necht si napr na youtube a jinde najde dokument Money as debt, velmi pekne udelane a bohuzel pravdive.... To ze USA maji v soucasne dobe dluhy rovnajici se cca 400% HDP, neoficialni nezamestnanost je tam jiz pres 15 procent nikoli cisla ktera nam jsou manipulatory trhu vsunovana a vyrovni kapacity v soucasnosti nejsou z vice nez 25 procent vyuzivany hovori jasne, kdo veri ze krize je za nami at dal pana Bernankeho a jeho verne kamarady posloucha a jejim lzim veri, o to vice se mozna bude pak divit...
16. 09. 2009 | 21:28

Zdenek napsal(a):

Pan Pírko píše, že analýzu pochopí každý se selským rozumem. Ano, to se mu povedlo dokonale. Vše jasné a srozumitelné. Děkuju, v českém prostředí vzácný a mimořádný text!

Selský rozum mi však též říká, že státní zásahy sice krizi nevyřeší, ale právě rozložení dopadů v čase a prostoru by mohlo zabránit (či zmírnit) sociální otřesy a dopady přerozdělování bohatství. Možná že bez státních zásahů bychom tu měli bankroty bank, podniků, sociální nepokoje, nestabilitu, která by mohla vést k většímu konfliktu či válce. Státní zásahy by mohly pravděpodobnost takového náhlého otřesu snížit (tedy lidé možná budou chudnout pomaleji, postupně, a k přerozdělování bohatství na východ možná též bude docházet postupně..) Možná.
16. 09. 2009 | 21:35

Michal Kára napsal(a):

kva: Ale autor tam tu variantu "zatim" vubec nema, jeho tvrzeni je v duchu "vzdycky kdyz se o to nekdo pokusil to dopadlo spatne". Ale i kdyz z uvazovani vyloucim porad fungujici meny, tak porad je ta veta lziva.

Koukam, ze autor se do prokazovani svych tvrzeni nijak nezene. Taky dobre, alespon si je svych "kvalit" vedom, coz je vic nez se da rici o mnohych jinych :-D

K clanku celkove: S vetsinou zakladnich myslenek se da souhlasit. Ale nemohu se ubranit, ze autor proste zkopiroval tvrzeni ruzne nalezena po webu, protoze mezi rozmunymi vecmi tam jsou i tvrzeni zjevne nesmyslna - viz to o tom, ze "kazda papirova mena skoncila krachem", stejne tak vyjadreni indexu ve zlate ma svoje mouchy (kdo odhali jake, ma 10 bodu ;-) ).
16. 09. 2009 | 21:44

pitrysek napsal(a):

Článek mi mluví z duše. Jen ten závěr nevidím tak růžově. Ekonomickému pohledu chybí dimenze lidského chování. Pragmaticky / ekonomicky se chovající člověk z něj vyvodí, že pro něj je výhodnější hledat cestu šikovného zadlužení, které pak podle uvedeného uhradí i jiní. Pouze morálně uvědomnělý bude šetřit a omezovat svoji životní úroveň. Kolik jich je? Ekonomická teorie tak potvrzuje životní filosofii bývalých veksláků a jim podobných mutací dnešní doby. Dosti smutné.
16. 09. 2009 | 21:51

kubik napsal(a):

Vše je velmi zjednodušené,základní problém je,že dochází fosilní paliva(tedy energie) a zároven je předpoklad prudkého výkyvu klimatu,tyto dvě věci se nyní sčítají a vzniká rozkmit,toto se ale může zvětšovat(to kmitání)
16. 09. 2009 | 22:00

jara napsal(a):

Výborný článek bez politického zabarvení. Ještě mi tam chybí zmínka o tom, že USA vytváří 20% HDP světa a spotřebovává 40%. Tím, že hlavní obchodní měnou světa je USD a FED emituje stále víc peněz, výsledek je ten, že "velcí" v USA se dostávají k penězům dřív než ostatní svět a doposud nakupovali za staré nižší ceny. Nynější téměř deflace jim v tom dělá pěkný čurbes.
16. 09. 2009 | 22:21

thP napsal(a):

Nejlepší článek na českým netu. Naprosto jasně řečeno. Co jsou všichni úplně natvrdlí. Proč nikdo neřekne že mít barák není ničí právo.
16. 09. 2009 | 22:35

Ivo Vašíček napsal(a):

Perfektní komplexní analýza. Jsem však přesvědčen, že příčiny krize jsou ještě hlubší. Jsou politické, rozhodující příčinou je politický systém a jeho ideologie. Všeobecné volební právo zcela zákonitě produkuje socialismus. Západní země v socialismu už žijí a to je ten problém.
Bez změny systému nemůže dojít k nápravě. Tu však současní politici nikdy dobrovolně nepřipustí.
Očekávám, že nastane "revoluční období". Někde si zřejmě zopakují Leninovu cestu, někde se možná vzbouří střední třída a přestane platit daně, někde bude nastolena vojenská diktatura.
16. 09. 2009 | 22:38

Skogen napsal(a):

Ivo Vašíčku, ale kdo tu revoluci podle vás udělá? Těch pár procent bohatých? Jestli jste sledoval, kam podle autora ten trend směřuje, tak zapomeňte na nějakou veselou perspektivu středních vrstev. Já vidím jen jedno radikální řešení a ve smyslu rekonstrukce současného hospodářského systému je to nějaká forma katarze, která přecení hodnoty a nezpochybní systém.
16. 09. 2009 | 22:50

Dave napsal(a):

To Skogen:

nůžky se rozevírají více a více v svobodnější ekonomice (liberální), že se tvoří ostrůvky?

Rád bych viděl "tvrdá data" to dokazující...Máte hezkou teorii ne důkazy

(doporučuji Johana Norberga ten se tomu trochu věnoval: In Defence of Global Capitalism, je to i česky a velmi čtivé- není žádný libertariánskýá teorie která nemá nic společného s praxí, tento člověk se snažil to ukázat na "tvrdých datech")

Nijak na Vás nechci útočit, ale něco tvrdit a přitom to nemít podepřené odbornou studii je jenom plácání.
16. 09. 2009 | 22:55

kamzyk1 napsal(a):

Pravdou zůstává, že svět postihne další válka. Jenom tak se vše vyřeší.
16. 09. 2009 | 23:16

Dave napsal(a):

To kamzyk1: jestli je válka řešení krize jakékoliv krize, tak Báh s námi.

Bohužel ve válce nevidím žádné řešení, pouze utrpení a kdybych to bral jenom z ekonomického hlediska tak snižení bohatství (nemyslím jen peníze a materiálno)
16. 09. 2009 | 23:24

Kremator napsal(a):

Skvělý článek! Akorát z toho jde mráz po zádech.
16. 09. 2009 | 23:36

Gerd napsal(a):

Dave,
likvidací věřitele zanikne i dluh.
Aý si p. Chang přijde k p. Johnsonovi pro zaplacení popsaných papírků vezme p. Johnson flintu a problém odstraní jednou ranou. Jenže Chang bude chytrý a nikam nepůjde, maximálně až na to mbude podstatně lépe než Johnson. A pak Johnsona donutí zaplatit nebo Johnson pro Changa bude vykonávat různé jím uložené práce. Jen nevím, co bude dělat ta obrovská armáda Changů, až zjistí, že pár Johnsonů prožralo jejich úspory na stáří.
16. 09. 2009 | 23:48

tng napsal(a):

Prectete si vestecky clanek autora z roku 2004

http://www.futures.sk/pdf_a...
16. 09. 2009 | 23:59

Dave napsal(a):

K tomu aby kdokoliv vzal opravdu flintu a opravdu zmáčknul spoušť je těžké se dopracovat a stále věřím, jakožto věčný idealista, že lidé nejsou takový..

DLuh věřitel:
předpokládám že je to nařážka na vládu a její dluhy v zahraničí...k tomu stačí typuju tak dva roky možná na zplacení, dva tvrdé roky (nevím přesně jestli jedne rok nebo tři roky).
Proč si myslím? Za prvé dluh pojímat jako poměr k HDP nám nic neřekne o schopnostech zplacení dluhu. DLUH jedině můžeme splatit přijmy!!!! takže poměr přijmu a dluh je trochu jiný ukazatel, jednodušejí řečeno: kolik let bychom museli splácet dluh našimi přijmy když nemáme výdaje. Typuju tak dva roky samřejmě déle protože výdaje budou stále, ale k zažegnání války je můžem opravdu eliminovat.

tak a zase ty "data" tak struktura dluhopisů USA v číně je tak asi 5 % ( ještě 95% má nikdo jinej) zbytek vlastní pánové: Mr Herr, MR Pizza, Mr žábožravec apod... to jsou data¨(ne přesná jsem línej to ted hledat, co více k nim...
17. 09. 2009 | 00:06

Oskar napsal(a):

Da se s clankem souhlasit ale zaase na druhe strane vinit socialni strukturu statu je take naivni.Kdyz komuniste dokazali zajistit obcanum vysokou zivotni uroven a bez dluhu coz kapitalisticky system nedokazal bez ohledu na to co Vam dnesni propaganda denne podava na taliri.Za poslednich dvacet let se bralo chudym a davalo bohatym (privatizace atd-nic s toho nefunguje)a ti bohati prestali platit dane a cele rozpocty statu se hradili z dani pracujicich neni divu ze je vse zadluzeno.Chamtivost znicila Zapad.A jestli si nekdo mysli ze se s toho Zapad dostane je na velikem omylu.Proto na Zapade nenavidi Putina tolik protoze zbavil Rusko zadluzenosti a zavislosti na IMF a WB.Zapad si zil a zije nad pomery ktere jsou neudrzitelne.Jenze to neni obev stoleti nebot se o tom psalo jiz 30 let nazpet.To co pise pan Pirko bylo jiz napsano zacatkem 70 let.Nikdo si s toho pouceni nevzal.Bohuzel.
17. 09. 2009 | 00:16

Skogen napsal(a):

Dave, cítíte se být na akademické půdě? Já nikoliv. Pokud moje spekulace vyvrátíte svými důkazy, nezbyde mi než sklapnout podpatky a sbalit kufry. Protože důkaz, anebo alespoň souběh indicií, má navrch. Toť vše.

Teorie, které vycházejí z klasických podmínek možná pro současnost neplatí. Nikdo neví, jaký je skutečný stav věcí. Anebo vy snad víte něco o tom, že by vůbec současné teoretické hodnoty odpovídaly reálným? Můžete podat důkaz, že ekonomika je zdravá, protože skutečná hodnota odpovídá vyjádřené? Já s prominutím myslím, že nemůžete...

A jak by se podle vás vyvíjela společnost, pokud by došly zdroje umožnující současnou životní úroveň společnosti? V globálním měřítku, o kterém hovoříme? Nezdráhám se říct, že při zhroucení ekonomického systému bychom se vrátili v podstatě k feudalismu.

V to ovšem osobně nevěřím - příliš mnoho nejistot. To už spíš v další světovou válku, která by se o přecenění hodnot postarala dokonale.
17. 09. 2009 | 00:20

Skogen napsal(a):

Dave, vy pořád vycházíte z toho, že reálně držíte nějaké bohatství. Jenže tak to prostě není. Obrovská část bohatství se prostě rozplynula, z ničeho nic, byla jen teoretická. Další se udržuje za cenu masivních státních injekcí, v podstatě na základě psychologického efektu.

Za normálních okolností samozřejmě válka znamená snížení bohatství, ale také maže dluhy a mění jejich majitele. A umožňuje návrat k reálně definovaným hodnotám. Na utrpení lidí systému nezáleží, je zcela jisté, že válce budou lidé strádat, přesto jich bylo nepočítaně.
17. 09. 2009 | 00:27

Dave napsal(a):

Já jen poukázal na literaturu, která jen možná vyvrátí část z Vašich spekulací. Jen přijde trochu podúroveň spekulovat bez něčeho realného.

Nemyslím si že jakékoliv nůžky se rozevírají...dá se říci že celá kniha je o tom, o těch reálných faktech. A jestli je někde problém tak to není se systémem kapitalistickým.

Jinak nějaké data sbírá institut Human Development Report. Popřípadě reporty pánů Gwartney a Lawson.
17. 09. 2009 | 00:50

Dave napsal(a):

Samozřejmě, že reálně držíme nějaké bohatsví!

Problém je v tom, že je díky Vámi zminovanými injekcemi a centrálním bankovnicví podstatně nižší o tom já se nepřu.

Ale myslím, že válka není jediné a už vůbec ne nejlepší východisko.
Jinak válka žádné dluhy nemaže, smaže je pouze věřitel nebo dlužník. Válka akorát může zničit jednoho nebo druhého, ale nikdy si nepolepší proto k tomu nedojde. Banálně řečeno: To že věřitel zabije ,zničí nebo roztrhá dlužníka problém nevyřeší. Akorát možná naštve kamaráda dlužníka.
17. 09. 2009 | 00:58

Adam napsal(a):

Zde posilam odkaz na videa na kterych je mozne zhlednout mnohe co tu jiz bylo receno. Zaroven vsak pripominam, ze urcena videa jdou v nekterych pripadech jeste mnohem a mnohem hloubeji. Kazdopadne dekuji p. Pírko za vas komentar.
Adam.Lukovic

http://profile.myspace.com/...
17. 09. 2009 | 01:00

hexin napsal(a):

to oskar
Ale komunistický stát přeci zkrachoval,(tedy ČSSR ) to ví skoro každý, akorát tomu říkali měnová reforma a tvrdili, že tím zbaví peněz spekulanty.A ta životní úroveň, no člověk si pamatuje většinou to hezké, třeba oběd za pětikorunu, pivo za dvě pade. Už hůře se vzpomíná že plat byl tak do dvou tisíc(průměrný) auto stálo padesát tisíc (škoda 120) a barevná televize 10 tisíc. A skoro nic nebylo, vždyť i na základní hygienické potřeby se stály fronty. Jen ta závist byla u některých jedinců menší protože jsme měli všichni skoro stejný kulový :-) A autor neviní sociální strukturu státu, jen to že státy obecně rozhazují víc peněz než mají.Čímž okrádají spořivé. No a celý systém se začíná hroutit proto že si ze států vzali příklad občané, zadlužují se a tím pádem se nenechají okrádat inflací podle hesla uži hned zaplať potom (možná). :-))
17. 09. 2009 | 01:22

Skogen napsal(a):

Vůbec se nechci pouštět do debaty, zda krizi způsobil liberalismus nebo socialismus. Vyjádřím se jinak. Samozřejmě, že držíme nějaké reálné bohatství, známe však jeho reálnou cenu? Přesto nám nezbývá nic jiného než poměřovat teoretické hodnoty. Autor z průběhu grafu poměrného vývoje nezaměstnanosti dokládá, že zdaleka nejsme u konce krize, což značí, že reálné hodnoty se stále vymezují a proces zdaleka není u konce.

Samozřejmě, že dluhy válkou mizí. Na straně vítěze určitě, poražený je naštvaný tak jako tak - zbývá-li mu vůle k naštvanosti, což by znamenalo, že není poražen dostatečně ;o) Každopádně se však spolu s teoretickým bohatstvím vypaří podstatná část fiktivních hodnot. Zbydou v zásadě základní potřeby se základními hodnotami v redukovaném systému. Je možné znovu definovat pravidla a hlavně razantně utnout naddimenzované potřeby společnosti.

Já samozřejmě s takovým "řešením" nemohu ani náznakem souhlasit, aby nedošlo k mýlce, avšak z hlediska čiré logiky válka je řešením hroutícího se systému.
17. 09. 2009 | 01:25

Béda napsal(a):

"Východiska" autora z krize:
1) Omezení spotřeby a šetření:
zde autor ukazuje, že individuální šetření je víceméně neúčelné vzhledem k soustavnému zadlužování státu, které ekonomiku společnosti vede do dluhové propasti. Akorát zapomíná dodat, že ten stát se ve značné míře zadlužuje kvůli sanaci kapitálových megasubjektů (páteři ekonomiky), resp. kvůli prosazování jejich zájmů doma i ve světě (konkrétně u USA války ve světě, soustavné zvyšování výdajů na zbrojení...). Když to přestane dělat a nastoupí bod
2) - očistná síla bankrotů - hrozí zbankrotovat celá společnost. O významu omežení spotřeby a šetření v podmínkách, kdy se kapitál (včetně know how)přelévá z původních mateřských ekonomik, aby pomáhal tvořit nízkonákladovou konkurenci jsem psal výše. Je to sice nutnost, ale podstatu problému to neřeší -ty kapitálově silné firmy nikdo nepřiměje k návratu a tak díky nekonkurenceschopnosti vše dále směřuje k velkému (státnímu, společenskému) bankrotu.
3) Inflace a znehodnocení měny. To je rána do rakve drobného celoživotního střádala (pana Browna). A zajisté s tím nebude svolný ani pan Chang.
4) Autor zřejmě záměrně opomíjí čtvrté - mnohými naznačené a historií prověřené řešení - velkou válku. Základy ve světě k tomuto řešení jsou již položeny. Velká válka "s terorismem" se postupně rozrůstá. Demokratická práva jsou oklešťována a teď je pouze otázka jak se v souvislosti s touto válkou vypořádat s věřiteli (ropnými a panem Changem). Dvakrát se USA - zdroji dnešní krize podařilo na velké válce profitovat, protože stály jaksi "bokem". Nyní je ovšem situace zcela opačná. USA jsou středobodem (iniciátorem) války a bokem, stojí spíše jejich spojenci.

Závěrem: domnívám se, že krize kapitalismu je systémovou záležitostí a ostatně nevyvrací to ani pan Pírko) a mezičasem v západních nabyla permanentní charakter.
17. 09. 2009 | 03:12

John2 napsal(a):

Chtel bych autorovi podekovat za clanky, ve kterych pomerne realisticky shrnuje soucasnou situaci globalni ekonomiky. Mam to stesti, ze jsem se prestehoval na vychodni pobrezi Ciny, kde jsme schopni i hi-tech produkt se spickovou kvalitou a mirou inovace vyvinout a vyrobit za petinove naklady nez na druhe strane Pacifiku. Omezeni nepredstavuji ani investicni naklady, protoze ziskat domaciho investora je snad jeste snadnejsi nez zaridit investici ze Zapadu. Dalsim krokem bude zaridit, aby zdejsi vyrobky sly primarne pro uspokojeni domaci spotreby a nebyly zivotne zavisle na spotrebe "dolarovych" zemi. Proto se i ja nechavam platit v CNY a ne v USD.

Jedna perlicka na zaver - schvalne jsem se koukal kolem sebe a jedine ciste americke veci tu jsou Boeingy, Windows a (paradoxne ke vtipu o panu Johnsonovi) jablka. Nevidel bych to ale zas tak bezvychodne - mozna bude dalsim dlouhodobejsim tahounem produkce USA vyvoj ve farmaceutickem prumyslu.
17. 09. 2009 | 06:24

Rumcajs napsal(a):

Oskar:

Že všichni co mohli, se té úžasné péči soudruhů snažili vyhnout i za cenu obětování vlastního života.

Tyhle kecy si nechte pro své příbuzný, pokud jsou na tom inteligenčně podobně jako Vy. Mě tu jenom zbytečně zvedáte tlak.
17. 09. 2009 | 07:02

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Chápete to velice blbě. Pan Pírko se pouze domnívá (a nejenom on), že krize jsou ! přírodním jevem ", jemuž nelze zabránit. Ani zásahy státu.

Čím větší zásahy státu, tím je krize delší. Budování socialismu budiž toho důkazem.
17. 09. 2009 | 07:06

jarpor napsal(a):

Až včera v noci jsem se dostal sem, i když jsem se na to chystal dříve.

Jedním slovem - skvělé.

Byl by problém tento text každý den poslat na mailovou adresu každého poslance a senátora, těm z levého spektra každý den dvakrát ?

Hezký den
17. 09. 2009 | 07:07

Rumcajs napsal(a):

Skogen:

Připojuju se k Davemu s otázkou, kde máš důkaz o rozevírání nůžek ?
Mezi kým a čím ?
Vezmi si HDP, poděl to počtem lidí a dostaneš průměrný plat.

Jak daleko jsou Tvoje nůžky ?

Taky se podívej, jakým způsobem roste přerozdělování státu. A to i formou znehodnocování peněz či formou státních služeb, viz třeba ČEZ. Tomu říkáš rozevírání nůžek ? Možná mezi piloty ČSA a ostatními, jinak ne.

Reálná cena ... co to je ?
není to nic jiného, než možnost a ochota směnit (Pokud možno většinou populace).
Co je na tom reálného ?
17. 09. 2009 | 07:13

Rumcajs napsal(a):

jarpor:

Ranní ptáče dál doskáče, co ?

Socani ještě chrápou a sní o větších dávkách.

Je potřeba je probudit do krutého reálu !
17. 09. 2009 | 07:19

Frante napsal(a):

V článku na který je odkaz se píše že držet peníze v hotovosti je dobrá "investice" protože akcie půjdou dolů. V tomto článku se ale píše že krize skončí inflací. Při inflaci ale půjdou dolů spíš peníze než akcie. Co je teda pravda?
17. 09. 2009 | 07:35

trula napsal(a):

Nic objevného to není. Už roky odmítám kupovat čínské produkty (někdy je to značně obtížné) a tvrdím že díky honbě za ziskem nás nečeká nic dobrého.
Připouštím, že myšlenka na budoucnost je pro mnoho lidí obtížná. Výrobce chce v prvé řadě minimalizovat náklady a spotřebitel při nákupu v podstatě také. Nakoupím levný šunt z Číny a rázem jsou všichni spokojeni - výrobce i spotřebitel. Hotová selanka.

A co bude dál? No, musíme se naučit skromnosti, to ano, ale moc nám to nepomůže. S černou budoucností souhlasím.

...a že jednou za dva měsíce po dobu jednoho roku vidíme zprávu, že se právě odrážíme ode dna? Tak je jen zbožné přání, které má prostý lid uklidnit.

Přeji mnoho zdaru a app. kdyby byl někdo podobného názoru, na Facebook je skupina Nekupuji čínské výrobky
17. 09. 2009 | 07:39

alba napsal(a):

Pane Pírko,

vynikající článek, výborné postřehy. Bravo! Doporučuji jej jako povinnou četbu současným i budoucím politikům, kterým záleží na blahu této země, nikoli vlastní kapse.
Ještě jednou Vám děkuji.
17. 09. 2009 | 07:42

trula napsal(a):

Omlouvám se. Skupina se jmenuje

Když rýži, tak jedině z Číny. Když z Číny, tak jedině rýži.
17. 09. 2009 | 07:43

Ládik napsal(a):

Šoup jsem to včera do tiskárny, aby si to početli i ti, co nemají internet a volí orangutany.
17. 09. 2009 | 07:49

Ládik napsal(a):

Málem jsem zvolal "Pírko na Hrad!" - ale uvědomil jsem si, že nemá patřičnou část kvalifikace (nebyl v kriminále). Nemá kámoše, kteří by ho tam zvolili.
17. 09. 2009 | 07:53

Kerimek napsal(a):

To je pohled z jedné strany, ze strany malé skupiny lidí, kreří tuto situaci zavinili. Kdy tito lidé konečně řeknout jakou mírou se budou podílet ze svých stamilionových až miliardových majetků podílet na řešení této krize? Myslím, že jednoduchým řešením je to, kdo nakradl, ať nakradené vrátí a není co řešit.
17. 09. 2009 | 07:58

Ládik napsal(a):

Kerimeku,
nejste z Finska? V Kerimeki je krásný dřevěný kostel.
Kradli ti, co rozdělovali z cicího. Já ukradl jen kostelní lavici.
17. 09. 2009 | 08:01

LINO napsal(a):

Pane Pírko
Děkuji za zajímavý a poučný článek.
17. 09. 2009 | 08:19

ok napsal(a):

Problém je v tom, že pan Johnson svěřil rozhodování o tom, zda pěstovat jablka nebo provozovat golfové hřiště lidem, kterým bezdůvodně stále ještě důvěřuje, že jednají v jeho dlouhodobém zájmu. Až pochopí, že tomu tak není, vypráská prolhané příživníky, vezme rýč a zasadí jabloně - stále si totiž ještě pamatuje, jak pěstovat jablka, viděl to u svého dědy a otce a stále to ještě umí. Bude přitom ovšem obviněn z xenofobie a ochranářství.
17. 09. 2009 | 08:46

Opitz napsal(a):

Ano, ano, ano, ano. Děkuji, děkuji. Jsem v tom s vámi a doufám, že brzy nás bude kritické množství, které probudí z letargie a lhostejnosti i většinu.
17. 09. 2009 | 08:48

Vlastimil napsal(a):

Podle mého názoru, článek pana Pírka vůbec nereflektuje situaci v USA, kde současná krize vznikla, spíše mi připadá jako propaganda z dílny ODS. Já se vůbec nebojím "číst" různé grafy a tabulky a z nich vyplývá, že v posledních 20 letech se v USA průměrné platy středních vrstev a "dělníků" zvyšovaly minimálně, pokud vůbec (odtud zřejmě pochází i stoupající míra zadluženosti při rostoucích životních nákladech), zatímco příjmy vedoucího managementu stoupaly ve stovkách procent. P. Pírko se rovněž taktně nezmiňuje o tom, že značné procento příjmů nákladné americké zdravotní péče představuje v konečném důsledku zisk soukromých zdravotních pojišťoven. A tak bych mohl pokračovat do nekonečna.
17. 09. 2009 | 08:54

pepe napsal(a):

Pan Pírko zodpověděl vše.Někdo se tady ptal na sanace bank a jejich chování potom...Je to zase o bankovním socialismu.Po r.1989 bylo bankovnictví neuvěřitelně zadluženo např, 120 miliard dluh Ruska vůči Československu a dlužené peníze musel dodat stát z výnosů privatizace a oddlužit banky po hospodaření komunistů.Celkově jsme "půjčili" a nedostali zaplaceno 400 miliard kč.Tyto peníze se našly z výnosů privatizace a banky se oddlužily.Potud v pořádku a je to i odpověď na dnes už klasickou otázku,kam zmizely peníze z privatizace.Další peníze byly použity na odstranění ekologických zátěží a výstavbu infrastruktury.....Potud v pořádku.Koncem devadesátých let přišla další vlna oddlužování a ta už neměla být...To je přesně bankovní socialismus.Co se děje?Obyčejní lidé se diví...lobing,korupce,lži,podvádění,dluhy a proč ne?Vždyť nakonec přijde velký stát náš zachránce a všechny dluhy zaplatí.Několik desítek let žije evropa a USA ve státním socializmu a právě v tomto je pravá příčina krize.Zadlužujme se,žijme nad poměry,roztahujme neuvěřitelně sociální a zdravotní síť...On to nakonec stát zaplatí....Vznik krize hypoték.Socialista Clinton slíbí rodinný domek pro každého američana a řekne půjčujte si.Finančním ústavům dá státní garance za hypotéky.clinton zaved socialismus do soukromého sektoru.To je konec.USA bankéři se chovali přirozeně,normálně a ziskově.Ve vidině státních garancí půjčovali sami a pak si půjčili peníze z celého světa,aby mohli sami půjčovat...Jekonec ze socialismem a musíme nechat krachovat,řezat a operovat.Jiná cesta není.A stát nesmí nikomu nic garantovat.Je to přesně o tom,že budoucnost je větší produkci a menší spotřebě...Kapitalismus je tvrdý systém,kde někdo bohatne,jiný chudne a odehrávají se i osobní tragédie,ale funguje.V kapitalismu se daleko více prosazují schopnosti a individualita každého z nás.Je tedy i více svobodný.Státní socialismus vede ke společnému chudnutí a k válkám....
17. 09. 2009 | 08:54

krajtl napsal(a):

Současná krize je způsobena tím, že většina lidí nedělá nic užitečného a ještě ktomu se naučili šulit druhé pomocí "futures, Deriváty derivátů a podobnými nesmysly. Ekonomové jsou buďto vychcánci prvního řádu, nebo naivkové bez schopnosti dedukce. Tenhle článek je ideologická slátanina.
17. 09. 2009 | 09:01

pepe napsal(a):

Státní socialismus regulací,sanací a oddlužování vede přesně k tomu,že vzniká korupce,podvody,lobování,okrádání a hlavně vykrádání bank....Chytří lidé si uvědomili,že když začnou toto dělat,tak se vlastně nic nestane.Stát všechno sanuje a jim zaplatí.Banky půjčují ztrácí likviditu pak si půjčí i u ostatních bank,půjčují svým přátelům "podnikatelům" a vesele se rozkrádá....Zaplatíme to všichni přes státní rozpočet při jejich sanaci.A přitom by stačilo jediné.Vědět,že nedostanou ani korunu od státu.Ať je krach ať je problém.Vím bolí to,ale jenom jednou.Stát si musí zachovat tvář nesmlouvavého hospodáře.Příště už si to nikdo nedovolí...A zde je příčina všeho.Státní socialismus.Podívejme se na život realisticky a ne ze snového obláčku jakéhosi socialismu....
17. 09. 2009 | 09:05

jarpor napsal(a):

pepe

Je potřeba tohle dát také do souvislosti s hospodářskou a sociální politikou uplatňovanou dnes v EU zóně.

Vždy jsem říkal - zkušenost evropských zemí na západ od nás s budováním socialismu jim velmi, velmi chybí...
Na rozdíl od nich, my máme praktické zkušenosti... oni jen slogany a hesla. A běžná lidé ? Zatím nad tím moc nepřemýšlejí.

To nemám zprostředkovaně, nýbrž z vlastní zkušenosti ..

Hezký den
17. 09. 2009 | 09:15

Rumcajs napsal(a):

Suchec:

Čím si to vysvětluješ, že novináři tak překrucujou výroky Paroubka ?

Že by závist nad jeho sexymozkem ?
17. 09. 2009 | 09:32

Rumcajs napsal(a):

Suchec:

To patřilo k blogu p.Stejskala.
17. 09. 2009 | 09:34

mia napsal(a):

Skvělý článek, díky, pro mne jako laika přínosné,i když poněkud frustrující počteníčko...
Píšete: Nejlepším řešením je...zvolit toho, kdo s našimi penězi ve státní pokladně bude nakládat rozumně. Nechci být naivním optimistou, ale zdá se, že někteří politici v poslední době jako by vycítili, že poptávka lidu si žádá trochu rozumnější hospodaření s financemi. Dejme jim šanci, třeba po volbách dodrží aspoň část svých slibů.

Koho byste volil?
17. 09. 2009 | 09:38

mucha napsal(a):

Jen malý dodatek pro autora :

Mel by se vazne zamyslet nad tim, zda clovek, ktery ztratine vlastni vinnou praci, je hlupak ci nikoliv... Trochu z ekomickeho hlediska zarazejici !! A zda si tedy vybral spravne sveho zamestnavatele ... Jako ekonom byste mel myslet ve vsech dusledcich hlavou !!

Jinak článek dobry, krome toho co jsem uvedl, ...

Jeste bych mozna rekl, ze pan Johnsonn si nemel brat, kdyz na to nemel,... A z pana Changa mluví tak trochu ceska vypocitavost, chtic zbohatnout !!!
17. 09. 2009 | 09:46

klarasamkova napsal(a):

Úžasný, úžasný, absolutně úžasný, pane Pírko.... i hospodyně od plotny jako já, bez ekonomického vzdělání, tomu zcela přesně rozumí. Chápu a zařídím se podle toho.
Zdravím. KVS
17. 09. 2009 | 09:47

Jedla napsal(a):

"Pracovitost, šikovnost, skromnost, to jsou naše zbraně proti krizi. Tím vzniká skutečné bohatství. Zachránit se můžeme tím, že nebudeme vyhazovat miliardy z okna přes neprůhledné přerozdělování zkorumpovanými státními úředníky, snížíme státní výdaje a dluh. Každý z nás může tyto znalosti šířit a rozhodnout při příštích volbách."

- nemůže, neboť autor sám dokázal, že dluh se splácet nebude, nýbrž bude snížen inflací. Tím budou potrestáni skromní, neboť budou znehodnoceny jejich úspory, není žádná volba, pouze nutnost přizpůsobit se. Plyne z toho:
1) Nespořit (v penězích, akciích, dluhopisech, fondech) Pokud spořit, pak v komoditách (zlato), nebo investovat do vlastního podnikání, nemovitostí atd, nikoliv do podílů na cizím kapitálu.
2) Zachovat průběžný systém důchodů, neboť fondový je předem určen k podvodu typu letadlo, jak autor přesvědčivě dokázal
3) Spekulovat na pokles vlastních měn a budoucí růst měn asijských "progressing" ekonomik.
4) V žádném případě neomezovat sociální polštář, protože s devalvací "regresing" měn, včetně Eura, s nímž jsme dosti spoutáni, by zanikl úplně. Neomezovat růst nákladů na práci, neboť budoucí inflace autorem předvídaná to udělá elegantně za nás.
atd Nelíbí? Mě taky ne.
17. 09. 2009 | 09:50

ali napsal(a):

tak tohle musí pochopit každej..

Nemohl byste, pane Pírko polopaticky vysvětlit i 30ti korunový poplatek a jeho nutnost? Mnozí to stále nechápou. Rozdrtit hospodské kydy, proč by měl platit zdravotní a sociální pojištění a zároveň 30,- ?

Dnešní hodnota člověka spočívá jen v penězích, kolik vydělá a kolik utratí.
17. 09. 2009 | 09:58

Mojmír napsal(a):

Ze zájmem jsem přečetl článek a v podstatě je správný a přitom zcela problematický.1 výtka se týká příčin pseudokrize .Krize totiž nastane až v případě odmítnutí plateb za zboží zejména surovin třetími zeměmi .Další výtka se týká prohrané války - většina krizí je po prohrané válce a západ ošklivě prohravá .3 výtka se týká neexistence volného prostoru k dobývaní.Západní kultura je postavena na dobývaní a neexistence prostoru kam směřovat je velký problém.
17. 09. 2009 | 10:09

Karel napsal(a):

Dobrý den pane Pírko, dobrý den všichni,

dlouhé, ale výstižné. Považuji se v této oblasti jen za poučeného laika a pro mne napsáno super způsobem.

To, co označujete za nešvary (rozvoj úrovně) je do určité oblasti nutné provádět, hlavně na úrovni vlád, i na dluh ... ale je velmi složité najít hranici dřív, než jste za ní a pověření mocní tohoto světa to nedokázali (všeobecně skoro celý svět).

Dále mi tu ale chyběl ještě jeden důvod, i když jste ho na mnoha místech naznačoval, tak jste ho nikde konkrétně nevypíchl: k devalvaci měn (respektive tedy inflaci) do značné míry přispívají právě burzy (jeden můj známý z německa - předseda svazu výrobcá látek - to nazývý "Luftgeld" - tedy vzdušné peníze, ničím nepodložené). I tato oblast je jedním obrovským generátorem současných problémů.

Karel
17. 09. 2009 | 10:11

Bunny napsal(a):

Skvělé ! Ale na druhou stranu bolestivé :)
17. 09. 2009 | 10:14

Zdenek napsal(a):

- Pokud je tento pro laika extrémně zajímavý článek pravdivý, tedy pokud se naplní většina z toho, co je popsáno, vyvolává to spoustu dalších otázek. Např. jak poznáme, že dluhů "už je moc". Dluží všichni, proč nedlužit taky? Ale kolik? Dále, jaké dopady bude mít přerozdělování bohatství směrem na Východ? Česko je exportně závislé např. na Německu. Je skutečně tou rozvíjející se ekonomikou? Není příliš závislé na zbytku Evropy? K reálnému zchudnutí obyvatel Západu zdá se tedy dojde pomocí inflace... Jaké to bude mít celosvětové, globálně politické dopady? Co migrace? Máme dál podporovat rozvoj v chudých afrických státech, když Afrika (taková Angola třeba) ekonomicky roste? Neměli bychom začít přemýšlet o změnách ve vzdělávacím systému? Neměla by se třeba v českých školách začít učit čínština?
17. 09. 2009 | 10:15

Skogen napsal(a):

Rumcajsi

a) my žijeme v prostředí státu, který se nezdráháte nazývat "socanským", nízká míra soc. nerovnosti je důsledek,

b) před dvěmi lety pravicoví politici zcela vážně hovořili o tom, že česká společnost je příli rovnostářská, což je na číslech znát. Tradičně mají vysokou sociální nerovnost země typicky kapitalisticky zaměřené (liberalismus i konzervatismus), viz USA a Velká Británie.
17. 09. 2009 | 10:19

Libor Zich napsal(a):

Pane Pírko, děkuji za velice odvážný a pravdivý článek. Vědění je síla a doufám, že to, co píšete si bude uvědomovat více lidí a položí si otázku : Kdo je za tím ? Komu tato situace vyhovuje ? Komu vyhovuje, že dluhy nikdy neskončí ? Přece tomu, kdo vlastní a ovládá peníze a vydává je podle potřeby. A to je kdo ? Je to asi 14 světových bank v čele s Davidem Rotshildem. úzká skupina lidí tak v podstatě ovládá celý svět prostřednictvím peněž. Ovládá a zároveň okrádá, vysává a parazituje.Tím vlastní obrovskou moc-skutečnou moc a vytváří tím stínovou vládu této planety. Položme si otázku: Kdo vlastní světové banky a 90% všech světových medií ? A uvidíme ty, kteří to v podstatě řídí.
Národní vlády kolem světa jsou jen jejich loutkami. Vědomě, či nevědomě.
Doufat, že to volby vyřeší je možná naivní, i když každý pokus stojí za to: Museli bychom volit
zcela jiné lidi, než ty, kteří se už dlouhá léta pohybují na naší politické scéně.
Možná i to je důvod proč se " někdo" všemožně snaží oddálit volby. NIc se neděje náhodně :-)
Ještě jednou děkuji za článek a dejte na sebe pozor, poskytujete výbušné informace :-))
17. 09. 2009 | 10:20

Skogen napsal(a):

Reálná cena peněz, kupříkladu, Rumcajsi. Anebo cenných papírů. Zkrátka věcí vyjadřujících a zastupujících skutečné hodnoty. Tady je problém. Pokud bych měl směnit kilo brambor za kilo hrušek, nemám problém, vše se odvíjí od toho, jestli mám "větší chuť" na brambory nebo na jabka. Něco jiného je, když místo přímé směny použiji třeba hodnotu dolaru. Anebo si uschovám kilo brambor do papíru AIG. Dnes dost dobře nevíme, s kolika bramborama vlastně v peněžence chodíme.
17. 09. 2009 | 10:26

Skogen napsal(a):

Pardon, Rumcajsi, nahraju vám příliš na smeč, když se omuvím, že si pletu jabka a hrušky :)?
17. 09. 2009 | 10:30

Veselej napsal(a):

Souhlasím s Vámi, že příčinou krize je žití nad poměry. Ale za ten mohou přeci sami ekonomové rozvojem rafinované a všudypřítomné reklamy podporující tento nesmyslý lidský materiální chtíč a s tím vznikající měřítka úspěchu.
Podle mne jsou ekonomové dobří sluhové, ale jakmile začnou společnost v podstatě ovládat, nic dobrého z toho nebude. Mylím že potřebujeme víc filozofů a hledání i duchovních rozměrů existence.
Ale jinak na ekonoma trefný článek a správným směrem. Těším se, že vydáte i k hlubším ponorům k podstatě.
17. 09. 2009 | 10:33

Jiří napsal(a):

mio, čti co říkají jednotlivé (především ty nové) strany ohledně vládních výdajů proti krizi a dojde ti to...

>>>> Píšete: Nejlepším řešením je...zvolit toho, kdo s našimi penězi ve státní pokladně bude nakládat rozumně. Nechci být naivním optimistou, ale zdá se, že někteří politici v poslední době jako by vycítili, že poptávka lidu si žádá trochu rozumnější hospodaření s financemi. Dejme jim šanci, třeba po volbách dodrží aspoň část svých slibů.

Koho byste volil?
17. 09. 2009 | 10:34

vodník Kebule napsal(a):

To musela být fuška, sepsat tenhle článek, klobouk dolů pane, líný a hloupý tedy rozhodně nejste. V jednom místě textu uvádíte příměr ostrova, v druhém hovoříte o informačních technologiích. Myslím (přestože o tom nepíšete), že právě to je důležitým důvodem současného stavu. Dříve bylo vždy možno vzniklé problémy "přehodit" někam jinam. Přes hranice, do kolonie, do "rozvojových zemí". Dnes se stal ze světa díky informačním technologiím a dopravním možnostem beze zbytku uzavřený systém a to je právě ta historicky zcela nová situace, ve které najednou lidé zjišťují, že přestala platit veškerá dřívější pravidla a metody řešení hospodářských problémů. Musíme se prostě naučit nově žít zavřeni v akváriu a přitom se nebrodit po kolena ve vlastních splašcích, což jsme zatím dopřávali jen těm "nerozvinutým" a "zaostalým". Vím, že to není (zvláště u ekonomů)příliš populární téma, ale trvale udržitelný rozvoj není naštěstí jen chiméra bláznů a nedosažitelný stav. Je to (byť těžce)pro pokračování existence lidstva podmínka naprosto nutná. Globální řešení tohoto problému je jedinou šancí, jak prostě vůbec přežít. Se všemi důsledky, které to na kvalitu a způsob života každého člověka bude mít. Ještě jednou díky za moc pěkný článek, z kterého jsem se sice nic až tak překvapivého a pro mě nového nedozvěděl, ale sám bych to vše takto pěkně sepsat nedovedl.
17. 09. 2009 | 10:34

japi napsal(a):

Válka bude na konci devalvace a krize.Jedině, že by tato hrozba přinutila lidi si to s politiky vyříkat.
Jinak souhlasím.
17. 09. 2009 | 10:35

Kamamura napsal(a):

Clanek je to vyborny, ale nebere v uvahu dulezity faktor - a tim je vycerpani prirodnich zdroju. Do dvaceti let nas ceka zacatek trvaleho poklesu tezby ropy az do vycerpani zasob. Zemedelske pudy ubyva, neb je trvale devastovana erozi a intenzivnim zemedelstvim. Lidi naopak pribyva.

Dovolim si autoruv zaver rozsirit - krize skonci, az pocet obyvatel na Zemi klesne na uroven, kterou Zeme dokaze uzivit. Odhaduje se, ze budou muset vymrit tak dve tretiny obyvatel.
17. 09. 2009 | 10:36

šmoula napsal(a):

Jedla: souhlas. To mě vede taky ke konstatování, že Paroubek měl v zásadě pravdu v tom, že "dluhy se neplatí" ;-)
17. 09. 2009 | 10:36

Rumcajs napsal(a):

Cenu hrušek a jablek taky neznáš.

Urodí se více jablek a hned je poměr jiný. S paPírovkama je to stejný. Je to zboží jako každý jiný, pouze s tím rozdílem, že se seje a sklízí v CENTRÁLNÍCH BANKÁCH.

Proč ti přijde sociální nerovnost nespravedlivá ? Mě zase přijde nespravedlivá sociální rovnost.
17. 09. 2009 | 10:41

Roman napsal(a):

Velmi pěkný článek - děkuji autoru za seznámení širší veřejnosti bez vyššího ekonomického vzdělání za zjednodušené shrnutí současné krize.
17. 09. 2009 | 10:42

Tom napsal(a):

To je zajimávé, že tyto rádoby ekonomické analýzy krize o tom jak se musíme všichni uskromňovat a šetřit píší skoro vždycky ti, kteří mají měsíční plat od 100000 nahoru. Tito pánové by se měli v zájmu ozdravění ekonomiky vzdát většiny svého příjmu a brát 20000 hrubého jako většina naší populace.
17. 09. 2009 | 10:45

vodník Kebule napsal(a):

Zcela v souladu s mým předchozím příspěvkem mám návrh řešení krize. Vypíšeme konkurz na nového Kryštofa Kolumba. Ten objeví Ameriku. Následně tam z té naší bídy houfně vyrazíme, pomlátíme všechny domorodce a bizony a vybudujeme konečně solidní demokraii a blahobyt. Jestli se to časem zase zadrhne, můžeme zkusit vypsat další konkurzy a zkusit objevit nějaké nové neobsazené území - třeba Čínu nebo Austrálii. V čem je problém?
17. 09. 2009 | 10:48

Karel napsal(a):

Mě ta dnešní generace "mladých ekonomů" připadá jako koně s "klapkami na očích". Protože jak mohou nevidět i jiné souvislosti. A nebo snad je pravdou, že ekonomická věda, tak trochu zaspala dobu. A nebo možná, že není dobré vidět jeden stát jako "pramáti světa" přesto, že již podruhé z něho vzešla ekonomická krize obrovských rozměrů!!!!
Faktem však zůstává, že uvedená "bajka" je zajímavá.....
17. 09. 2009 | 10:51

Zdeněk napsal(a):

Skvělý článek.To by mělo být vyvěšeno všude kolem nás ,v novinách. V televizi by to měli vysílat místo všelijakých nicneříkajicích tlachů celý den,aby lidi(voliči)měli jasno a aby všichni věděli jak na tom ve skutečnosti jsme,protože to co slyšíme od politiků vládnoucích stran je jen samá lež,která jim má zachovat teplá a dobře placená místečka.Je nad slunce jasné,že jim o obyčejné lidi vůbec nejde,což dokazují již 20 let.Jenom lhaní,lhaní a zase jenom lhaní.
17. 09. 2009 | 10:53

Skogen napsal(a):

Rumcajsi, za normálních okolností ano, ostatně k tomu tvrzení si stačí přečíst skripta. Jenže v současné situaci je to jinak.

O tom, zda mi přijde sociální nerovnost spravedlivá nebo nespravedlivá nebyla řeč, respektive je to další podtéma. Bavili jsme se o tom, zda je úlohou státu sociální nerovnost redukovat. Říkám, že je to jedna z hlavních funkcí státu.

Určitá míra sociální nerovnosti pochopitelně existovat bude, s výjimkou primitivních společenství, které neznají soukromé vlastnictví, protože neprodukují (např. Křováci). Je to tak správné, nikoliv však v míře, kdy se bohatství akumuluje ve velmi malých ohniscích a kdy tento trend akceleruje. Znamená to, že státy jednu ze svých funkcí neplní. Třeba proto, že se nechaly koupit.
17. 09. 2009 | 10:56

lee napsal(a):

tohle neni zadne prekvapeni ani sokujici clanek. Kdo chce videt, vidi.
17. 09. 2009 | 11:05

lee napsal(a):

mustwatch.cz
17. 09. 2009 | 11:06

Sprtouchle napsal(a):

Nekupujte cinske vyrobky? Jsou levne a stejne kvalitni jako vyrobky vyspelych statu. Kdyz na nich neusetrite penize vy, usetri je jini. Muj selsky rozum mi rika ze cim drive Cina zbohatne, cim rychleji se tam zvysi zivotni uroven, tim rychleji soucasna levna pracovni sila vymizi. Vyroba se presune zpet. Valky jsou a budou. Proc? Protoze ma odjakziva nekdo zajem bezpracne ziskat bohatsvi jinych. Duvod vzdy nejaky najde, ztrata na lidskych zivotech je pro nej bezcena.
17. 09. 2009 | 11:09

Karel napsal(a):

Dnes vám každý napíše na objednávku článek jakéhokoliv obsahu a to bez bázně a hany. Hlavně když bude zaplacen. Tento mladý muž si dal práci s tím, že nám po několikáté se snaží vysvětlit, že bohatí prostě musí být ještě bohatší. Ovšem ne vlastním přičiněním, ale že takoví snaživci jako Pírko vysvětlí ovcím, že se musí nechat ostříhat až pod kůži, jen aby bačové se měli dobře. Ale všeho do času.
17. 09. 2009 | 11:17

Rumcajs napsal(a):

Skogen:

Proč je to jinak? Ty nevíš kolik stojí hruška ? (Já taky ne)

Znáš zemi (Demokratickou), kde se bohatství akumuluje v několika ohniscích ?
17. 09. 2009 | 11:20

Rumcajs napsal(a):

Karel:

Karle, copak Tebe jde ostříhat ?

Vždyť nic nemáš. Dokonce ani mozek, natož sexymozek.
17. 09. 2009 | 11:22

rudolf napsal(a):

Napíšu vám pár slov k inflaci.
Představa, že inflací budu mít jako spotřebitel zboží levnější je velice mylná. za prvé, snižuje se mi můj výdělek snížením reálné hodnoty; za druhé: roste i cena surovin( potažmo i práce), z které jsou vyrobeny statky, které požaduji.
ztrácím tedy dvakrát!
17. 09. 2009 | 11:46

Tomson napsal(a):

Jsem laik, mohl by mi někdo odpovědět co se stane z hypotékou, když se nějakým způsobem znehodnotí peníze? Co mohou udělat banky? Asi jsem naivní, ale budu stále dlužit tu stejnou cifru i když už zdaleka nebude taková její hodnota? Není teda lepší vzít si hypotéku než doma šetřit?
Velmi zajímavý článek, děkuji autorovi i všem co mi odpoví.
17. 09. 2009 | 11:52

Skogen napsal(a):

Vím, Rumcajsi, to, co si přečtu na cenovce. Jestli s tou hruškou, nadneseně řečeno, souvisí také akcie někdejších Fannie Mae a Freddie Mac, to je věc druhá.

Znám. Jsou to země s největší sociální nerovností ;o) Systém, který činí bohaté bohatšími (načež i od pana Pírka víme, že všichni bohatnout nemohou) se po čase projevit zákonitě musí. Anebo máš jinou představu?
17. 09. 2009 | 11:54

FKus napsal(a):

Karle, byl bych Vám velmi vděčný za podobný čůánek. Zkuste ho napsat, a pokud přidáme hodnocení čtenářů a budete mít při větším poču čtenářů (třeba nad 500) lepší hodnocení než 4, rád Vám ho zaplatím a dobře. (hodnocení 5 je nejlepší)
17. 09. 2009 | 11:58

Skogen napsal(a):

Tomson, dlužníci se s rostoucí inflací dostávají do výhody - v případě, že jejich úvěr je na fixní úrok. To je z tohoto hlediska problém u hypoték, tam fixujete zpravidla jen na jen na několik let. Takže se vzrůstající inflací pro vás dříve nebo později hypotéka podraží, jakmile fixace skončí a banka vám vypočte novou úrokovou míru. Naopak, klasické úvěry mají tak vydřidušské úrokové sazby, že pohyb o pár procent není fatální.
17. 09. 2009 | 11:59

Pepi napsal(a):

Pád socialismu (komunismu) odložil tuto současnou krizi z nadvýroby o cca 10 let (vznikem nových odbytišť´na východě). Ale odstraněním boje protikladů přispěl ke zrychlenému „lichvářskému“ zadlužování jednotlivců, států i celého světa.
Rozvoj komunikací umožnil skutečně zrychlení „lichvy s bublinami“ na burzách ale nepodpořil výrobu hodnot, jen skutečně dále prohloubil krizi.
Globalizace levné výroby také prohloubila tuto krizi a vyvolala zvýšenou nezaměstnanost.
-
Dřívější kapitalizmus "I. republiky" dosahoval hlavně zisk z výroby, produktivity práce a inovací výrobků.
Dnešní globalizovaný „mafiánsko-lichvářský" kapitalizmus už dosahuje největších zisků z půjčování na lichvářské úroky (spekulacemi na burzách) - jednotlivcům i státům, které bez souhlasu občanů zadlužuje. A pak následuje likvidace dlužníka exekutory. ...(jakýsi Drag NewOrder)...
Život na dluh skončil krizí v USA a celém světě. Bohatí mají stále více a chudých valem přibývá. A prostředky kumulované u těch bohatých chybí v cyklu výroba spotřeba.
Nadvýroba není (v bohatých státech) komu prodat. Klesá poptávka i výroba a roste nezaměstnanost.. Privatizace zisků a znárodňování ztrát, to je současnost USA.
I „starý Řím“ zlikvidovat svoji ekonomiku a obchodníky levným dovozem z kolonií, tak jako dnes USA i EU si nechají likvidovat svoji výrobu levným, ne vždy kvalitním zbožím z komunistické Číny, která USA i světu (zatím) vždy ráda půjčuje...
A jak se zbavit dluhů (čím krize skončí): devalvací, inflací, likvidací věřitelů (lichvářů)... nebo i válkou... a následným nastolením „nového řádu“ spravedlivějšího pro většinu...
Jak naznačuje MMF, už je nutné zavést morálku a regulaci kapitalismu... jinak se tato ekonomická krize kapitalistického systému nezastaví...
-
Vše zde uvedené už podobně popsal v dubnu 2009 Andreas Claus na:
https://www.youtube.com/watc...
17. 09. 2009 | 12:00

jarpor napsal(a):

Skogen

"Bavili jsme se o tom, zda je úlohou státu sociální nerovnost redukovat. Říkám, že je to jedna z hlavních funkcí státu."

Nikoliv jedna z hlavních, ale jedna z funkcí...
a dále - tato redukce nerovnosti musí mít definovány "limity".
Aby státem redukovaná nerovnost nebyla zároveň krádež těm, jež státu přináší peníze (i na toto vyrovnávání), ve falešném zájmu s těmi, jež by sami mohli svou sociální nerovnost vyrovnat, ale z pohodlnosti, záměrně tak nečiní.

Hezký den
P.S. Jen doufám, že nebudu obviněn že podporuji zlodějnu při zvyšování si životní úrovně jedince na straně jedné a zároveň z asociálnosti k potřebným.
17. 09. 2009 | 12:01

Pocestny napsal(a):

Jojo, tak nějak. Bohužel...

Líbí se mi tu sveřepost tanečníků na horní palubě socialistického eurotitanicu.

Hoši, ať budete pět své žalmy jakkoliv vysokou fistulí, loď jde ke dnu, časem se poperete o záchranné čluny, kde opět bude platit jediné nepřemožitelné právo silnějšího a nakonec skončíte v bunkru vuhelném parníku, to bude vítězný scénář, ty horší jsou jasné - loď je velká, moře hluboké, pevnina mimo dosah, voda ledová....

Možná je čas přestat být rekreantem na palubě parníku, možná je čas sednout do své loďky, namazat havlinky a opět si vzpomenout něco o vodě, větru, počasí, ale co pak s kulturou a společností politrůků a kulturních referentů??

Možná je čas přestat montovat skladové haly a být Josefem Novákem, který čeká, až mu Pak-Čin-Suk nebo Detleff Piffke zorganizuje fabriku, stroje, materiál a čas, aby usilovně vykonával robotický úkon,

možná je čas, aby levice pochopila, že je čas nechat korporace pravici a proletariát komoušům a stát se advokátem ne těch, kteří nejvíce vydělají a těch, kteří nejvíce chtějí, ale těch, kteří tu po troškách skládají na stabilní kostru státu.

Je čas, aby levice pochopila, že není politickou platformou pro námezdně pracující, ale partají, která brání zejména pekaře Preclíka a jeho patnáct zaměstnanců před tím, aby ho z trhu vykopaly United Bakeries s pečivem z krajské "automobilky".
Musíte všichni pochopit, že systém sociálního klientelismu je v troskách, nastává období, kdy uspějej jen ten, kdo vyrobí a nabídne novou kvalitu, která reflektuje to otočení kormidlem téměř nazpět.

Končí doba dluhů, budeme zase nejdříve vytvořit nějaké value, na které nám zase někdo dát kredit. To hubou a poskoky eráru nejde.
17. 09. 2009 | 12:09

Skogen napsal(a):

Nebudete obviněn, Jarpore. Trvám ale na tom, že v případě udržování únosné (otázka míry) sociální nerovnosti se jedná o základní funkci, kterou stát má. Z důvody ochrany zájmů obyčejného občana totiž stát vznikl. Teprve později začal sloužit lobby.

Principiálně je problémem akcelerace bohatství v držení konkrétních subjektů. Nebyl by to problém v otevřené soustavě, která umožňuje odněkud brát. V uzavřené soustavě - a celý článek výše je o tom, že oproti učebnicovým předpokladům existujeme v uzavřené soustavě - se bohatství musí přemisťovat odněkud k těm bohatým. Bohatí jsou bohatší a chudí chudší. A co fčil s tím?
17. 09. 2009 | 12:10

Skogen napsal(a):

Pocestný, jo, končí doba dluhů. Jenže každý druhý podnikatel začíná tak, že si na podnikání vezme úvěr a nalízá si auto. Tak mi tady potom vykládejte cosi o odpovědnosti. A nejde o to, že řádně splácí, protože v souhrnu ten objem úvěrů prostě není krytý - a teď jsme o to zakopli. Takže až se zhroutí ti, kteří na to nemají, nebude už na to možná mít ani ten, který řádně splácí.
17. 09. 2009 | 12:13

Tomson napsal(a):

Skogene děkuji. Je tedy výhodné například snažit se spořit pro to abych uhradil po pětileté fixaci co největší část dluhu? Jestli to chápu dobře, tak i kdyby ztrácely naspořené peníze, určené pro mimořádnou splátku po tu dobu pěti let svojí hodnotu, tak ale stále umoří stejnou část z hypotéky.
17. 09. 2009 | 12:14

Petr napsal(a):

Vyborny clanek pane Pirko. Zarazilo me pouze jak chladne az cynicky popisujete praci levnych sil z Asie. Lide jsou tam drsne vykoristovani a nelibi se mi ze z toho mam mit prospech. Jako dalsi priciny zdroju krize vidim prelidnenost sveta a vycerpavani prirodnich zdroju, niceni prirody a civilizacni nemoci, ktere s tim neprimo souvisi.
17. 09. 2009 | 12:18

Skogen napsal(a):

Pro Tomson. Na pár let podle mého názoru za současné situace ano. Jde také o to, jaké jsou podmínky té mimořádné splátky.. To by vám musel poradit někdo, kdo se lépe orientuje v bankovních produktech.

Třeba na penzi bych teď spořit nezačínal...
17. 09. 2009 | 12:21

Pocestny napsal(a):

Skogene, zde vskutku majetková stratigrafie společnosti (o ničem jiném se v kořeni nebavíte) není, protože rozdíl mezi mediánním a průměrným platem je tu daleko menší, než v zemích praktikujících kapitalismus nepřetržitě od jeho počátku, pokud pohlédneme na vybavení domácnosti, tak ty křiklavé" rozdíly jsou dány spíše bulvarizovanou hysterií po značce, metráži a poloze, jinak se instrumentálně svět "průměrných" a svět těch "zbohatlíků" nemění. Ti i oni utrácejí většinu napachtěného v krávovinách, požitcích a společnských "musech", který definuje pan Každej - příklad, dnes se konečně i v Beskydech ví, že "Každej" jezdí do Toskánska, taková Praha 21, že...

Já tu zcela cynicky prohlašuju, že jsem si od roku 1989 vědom, že jediné, v čem lze souhlasit s bolševikem, je to, že se o proletariát staral tak, jak už nikdo nebude...
Plošnou rekvizicí a restrikcí s následným monopolem státu se nikam nedostanete, protože stát donekonečna nedokáže financovat ztráty, které taková politika vytváří, nic na tom nezmění ty levné pachty pozemku na chatu na zabaveném, nic na tom nezmění "náhradní odborářský provoz" v Karlových Varech, protože některé věci se prostě nedají zafixlovat levnou náhražkou, pokud se ve své lži nebudeme znova izolovat nějakou oponou.
Prostě, lidé si musí zvyknout na to, že pokud si chtějí udržet reálnou úroveň, musí jednak rychle ze stromu svých sociálních ambicí zpět na zem, nezatíženou dluhy a úvěry a rychle začít počítat, jak tuto financovat, protože to nebude jednoduché.

Samozřejmě to odnesou ti, kdo "jedou nadoraz", jakkoliv jsou bohati či chudí, hlavní padák se pochrul, je třeba mít pod zadkem dost vzduchu, abyste hodil záložák, kdo jede nad povrchem, nebo už nohama olizuje vršky stromu, ten s tím nic neudělá, jen bude znamením pro druhé.
17. 09. 2009 | 12:27

Petr napsal(a):

Nejlepší čálánek o současné recesi, který jsem zatím četl... a že jsem jich už přečetl!
Jsem Husákovo dítě a tento článek mě jen utvrdil v tom, že nejlepší investice bude do vlastních co nejlépe vychovaných dětí (dá Bůh a snad se zadaří), aby se o mě na stáří měl kdo postarat. Stát už to v té době nejspíš dělat nebude.
17. 09. 2009 | 12:30

jarpor napsal(a):

Skogen

Dvě věci -
"Bohatí jsou bohatší a chudí chudší. A co fčil s tím?"

Má interpretace článku autora je - dnes chudé národy bohatnou. V našem srovnání jsou velmi chudé, ale míry jejich bohatnutí je relativně hodně vysoká. Obecně, v článkem zmíněném širokém kontextu, tedy nemohu souhlasit s citací...

"Jenže každý druhý podnikatel začíná tak, že si na podnikání vezme úvěr a nalízá si auto."

Pokud si nalízá jen auto, pak nepiště o podnikateli. Pište o hňupovi, který ač hodlá podnikat, ví o tom prd.

A buďme rádi, že ještě jsou lidé, kteří jsou ochotni si vzít úvěr na své podnikání. Skutečné podnikání.
Ne každému jeho podnikatelský plán skutečně vyjde, ale jen tito, přináší příjem do veřejné kasy pro všechy a všechno ostatní.

Hezký den
17. 09. 2009 | 12:32

japi napsal(a):

pocestny

jako vždy přesný -
17. 09. 2009 | 12:42

Petr napsal(a):

Karle, Vaše příspěvky jsou jednoznačně nejubožejší ze všech zde uvedených (pro i proti). Děláte ostudu neofašistům i anarchistům, jejich názory si strčte do ... a běžte hlásat svoji revoluci jinam.
17. 09. 2009 | 12:50

Honza C. napsal(a):

By mě zajímalo co pan Johnson namísto pěstování jablek dělá, přece musí splácet nějaké měsíční hypoteční splátky. Z nečeho ??? trochu díra v myšlence.
17. 09. 2009 | 13:02

Rudolf Stepan napsal(a):

Vazeny autore, ano, ziji v zahranici uz pres 30 let, ale vystihujete podstatu veci celkem vic nez presne. Klobouk dolu nad tim, jak veci vidite a chapete...co je nejsilenejsi, ze mate aprosto pravdu.
17. 09. 2009 | 13:04

Skogen napsal(a):

Pocestny, já souhlasím - viz odpověď Rumcajsovi, že jsem si vědom, že v našich poměrech je sociální nerovnost obecně velmi nízká (rozdíl v příjmech SŠ a VŠ však výraznější než v USA - otázka populačního zastoupení) a že tedy český stát dosud svou úlohu bránit přílišnému rozevírání nůžek plnil. Ne už tak s tzv. daňovou reformou po volbách 2006, kdy jsme začali nabírat jiný trend.
17. 09. 2009 | 13:05

Skogen napsal(a):

Jarpore, to je jen část vývoje. Kromě globální dynamiky zde existuje i vnitřní dynamika, znovu zopakuji, že motivací bohatých k produktivní činnosti je další zisk. Bohatství je akumulováno a možnosti jsou limitované. Globální stav věcí toto prohlubuje. Povšimněte si posledního grafu. Trend vzrůstu zadlužení USA klesal v letech 1989 - 1999, což vcelku koresponduje s "převalením se kapitalismu" přes nové trhy někdejších zemí východního bloku. Dnes už ale není kam jít. Třetí svět je příliš zaostalý, Čína je obrovský trh, ale vyrábět (a už také vyvíjet) chce sama.

I v rámci jedné společnosti platí, že bohatší jsou bohatšími. Zda budou chudí chudšími závisí na tom, zda bude odkud bohatství importovat. S výjimkou ropy tato doby skončila, takže chudí chudnou.

Osobně bych tipoval, že autor, ač jakoby v závěru nabízí řešení, si ve chvílích, kdy je o samotě, z vyhlídek kouše nehty.. (Za expresivní vyjádření i nadnesený odhad stavu se autorovi tímto omlouvám ;o)
17. 09. 2009 | 13:15

Skogen napsal(a):

Honzo C - z těch jablek co dostává od Changa. Neboli z úvěrů. Kdo je největším věřitelem USA a proč?
17. 09. 2009 | 13:17

Skogen napsal(a):

Jarpore, k tomu podnikateli - pochopitelně odepíše co může, pokud může. Ale podstata je stejná - dřív se podnikalo když ne za hotové, tak za hodnoty, které byly fakticky kryty. Dnes je to úplně jinak.
17. 09. 2009 | 13:22

Rumcajs napsal(a):

Skogen:

Kde je napsaný, že při větší soc. nerovnosti se ti nejchudší nebudou mít lépe jak ve státě se sociální rovnosti ?
Praxe ukazuje, že státy s přílišnou sociální rovností jdou do "kytek" a i ten nejbohatší touží se stát nezaměstnaným v nějakým tom vykořisťovatelským státě.

Jenom bohatí chtějí větší zisky ? Já myslím že chudí je chtějí o to víc.

Krize USA není Čína, ale vládní dluhy, propojení bank se státem a silné odbory.
17. 09. 2009 | 13:25

mia napsal(a):

Jiří: Já jsem co se týče voleb již rozhodnutá, já osobně nechci zadlužit své děti více než je to nutné...jen by mě zajímalo,jak člověk,snad stranicky nezatížený, který do ekonomie "vidí", bude u nás volit :-))).
17. 09. 2009 | 13:37

luborko napsal(a):

skvelý článok.
Takže vyplýva z toho, že najlepšie je nemať úspory, ale len dlhy ? Ja si skôr myslím, že najrozumnejšie je nemať ani úspory, ani dlhy. Ak človek dačo ušetrí, okamžite to rozumne investovať. Ja to vrážam komplet do chalupy.
17. 09. 2009 | 14:19

Zuzana napsal(a):

Mám obavy, že lidé nebudou mít chuť přestat žít na dluh. Vypadá to bohužel tak, že válka je jediný nástroj, který drasticky sníží naší životní´úroveň. Populistů, kteří jsou schopní prosté lidi do ní dohnat, až bude nejhůř, je dost a dost.
17. 09. 2009 | 14:20

jarpor napsal(a):

Skogen

S tím, jak se začínalo kdysi a jako dnes - o tom, soudím, není sporu, tedy o tom má replika nebyla.

Byla o tom, abychom si vážili podnikatelů ( nikoliv podnikavců a zlodějů )...

To v souvislosti když slyším, že důsledky krize nemohou nést ti co ji nezavinili a v podtextu (bohatí x chudí) se navozuje, že za krizi mohou podnikatelé.
Tak se ptám - jak tuto krizi zavinilo těch cca 2. mil. živnostníků a malých podnikatelů ? Tím že podnikali, platili mzdy zaměstancům (ti tím nebyli státu na krku) a společně i s nimi odváděli daně státu, což je jediný skutečný státní příjem ?
Tím, že jsou majetnější díky svému umu a píli ?

Troufám si tvrdit, že tito lidé za krizi nemůžou stejně jako za ni nemůže důchodce, student, dělník a tedy nemají být uráženi a stavěni do role - vy můžete za to, že je krize.

Jsem ochoten připustit jedno. Když už, tak za krizi můžeme všichni. Žili jsme si nad poměry.
Jeden vedle druhého...

Hezký den a omlouvám se, pokud jsem Vaši poznámku o podnikateli pochopil tímto způsobem, který mne nadzvihuje.
17. 09. 2009 | 14:25

Skogen napsal(a):

Rumcajsi, nejde o to, co by kdo chtěl (všichni by chtěli všechno),ale co kdo chtít reálně může. Bohatší jsou bohatšími, protože peníze dělají peníze, chudší jsou chudšími, protože bohatství je limitováno. Už nevím, jak to napsat.
17. 09. 2009 | 14:29

Betty napsal(a):

to Skogen
A co dobrovolná chudoba? Třeba mnozí upřednostňují bohatství ducha.
17. 09. 2009 | 14:37

Skogen napsal(a):

Jarpore, pokud jste získal dojem, že odsuzuji nebo pomlouvám podnikatele a živnostníky, pak jsem to neměl v úmyslu. K Rumcajsovi, o kterém jako o jednom z mála vím, že podniká, jsem nikdy neřekl křivého slova. Vážím si práce. Zbývá však dodat, že oni ani nejsou těmi, které pokládám za uzurpátory kapitálu. Těmi jsou zejména mamutí společnosti, povětšinou nadnárodní, jejichž zástupce ani není možné hnát k odpovědnosti a zjednat nápravu škod. A tady skutečně selhává stát, protože vznik co do vlivu de facto monopolů nikdy neměl připustit.
17. 09. 2009 | 14:40

Skogen napsal(a):

Betty, jo, jasně. Kritus, Buddha, dějiny jsou jich plné.
17. 09. 2009 | 14:41

Betty napsal(a):

to Skogen
Nebo Betty:-)
17. 09. 2009 | 14:55

Skogen napsal(a):

Vida Betty, tak až budete potřebovat následovníky, dejte vědět, za zkoušku nic nedám ;)
17. 09. 2009 | 14:59

Ales napsal(a):

Problemy Zapadni Evropy "vyresi" ekonomicti pristehovalci z muslimskych zemi. Prumerna porodnost 8 deti/rodinu, na vzdelani/praci nekladou zadny duraz. Za par desitek let budou 1:1, ta hrsta bilych v neduchodovem veku to neutahne. Islam jednoduse dobije Zapadni Evropu bez ohne a mece a postupne snizi zivotni uroven. To same v USA. Globalizace se vsim vsudy.
17. 09. 2009 | 15:07

Pavel napsal(a):

Dobrý den,

jakožto rozbor situace je to výborné, ale mám pocit, že se zamýšlíte pouze nad dopady, nikoli nad příčinou, která bude vytvářet další a ještě horší krize. Příčinou je jen a pouze neustále se zvyšující počet obyvatel planety (a s tím jejich nároky, polemika nad jejich výší je "debata o řešení krize"). Ekonomika je pouze nástroj, který je využíván k tomu, že se rovnou mezi sebou polovina populace nevyhubí, je to pouze nástroj, který udržuje většinu populace v klidu tím, že lidé budou mít co dělat (práce), budou za to mít jakýsi ekvivalent hodnoty (peníze), za který mohou pořídit prostředky nezbytné k přežití. Bohužel systém musí fungovat takto, dnes si každý nemůžeme ulovit a nasekat a sklidit co nás napadne, není to možné vzhledem k dostupnosti zdrojů. Jediný způsob jak všem krizím předejít, je regulace počtu obyvatel planety (válka, nemoc).
17. 09. 2009 | 15:07

Betty napsal(a):

ad nůžky mezi třídami
Je být chudý vždy nevýhodné? A naopak?
Někdy se mi stává, že závidím bezdomovci, kterého potkávám v naší ulici.
17. 09. 2009 | 15:20

Jirka napsal(a):

Výborně napsáno. Děkuji!
17. 09. 2009 | 15:45

ironik napsal(a):

Dobrý článek, jen maličkosti, srovnání RVHPa EU,globalizace v surovinách , zpracovatelském průmyslu přesouvání financí-zboží v reálném čase,smysl státu v EU,zásahy do státního zřízení ze strany církví,pseudohumanismus,rozmělnění nákladů krize v globálním světě na všechny jen ne na původce krisového jednání, extremismus-revolta -válka, o vodu,suroviny?
17. 09. 2009 | 16:03

Rumcajs napsal(a):

Re: Nejlep?í pozvat.
To je pozdrav z Eiorder LTD. Jednu z velkych Elektrická velkoobchodníkem a maloobchodníkem ve China.We hlavně prodávat elektrickych vyrobk?, jako jsou digitální fotoaparáty, mobilní, LCD TV, Xbox, Notebooky, DV, MP4, GPS, Elektrická kytara. Nav?tivte na?e internetové stránky: <www,besterorder,com > najít něco m??ete zajímá a kontaktujte nás svobodně, pokud máte nějaké otázky, budeme nabízet více konkurenceschopné ceny a nejlep?í slu?by pro obchodní spolupráci s va?í spole?ností.
Web: www,besterorder,com
MSN :besterorder@hotmail.com nebo email :besterorder@besterorder.com
Tel: +8610 86079165 Fax:+8610-86188165
Děkuji a pozdravem.
Čínská expanze. Už jsem to smazal ohníčkem asi tisíckrát a nic!
Komoušové jsou prostě šíleně neodbytný.
17. 09. 2009 | 16:42

David Z napsal(a):

Výborný článek! Pro mne osobně první důkladnější pokus o analýzu příčin a následků krize, na který jsem narazil.

Nepředpokládám, že by tato analýza byla bez sporných bodů nebo bez chyb, a samozřejmě není kompletní ( a ani to netvrdí).

Chápu ji spíše jako úvod, impuls k zamyšlení nad krizí a tím, co se jí týká.

Jedna z mnoha otázek, které mne při čtení napadly - jak motivovat lidi ke spořivosti, když inflační politika státu úspory neustále znehodnocuje a současně když potencionálně výnosnější formy spoření (např. přes akcie) se jeví spíše jako mýdlové bubliny dříve či později praskající ?
17. 09. 2009 | 16:46

stále rebel napsal(a):

Není třeba celého ptáka, stačí pouhé pírko a ptákovina je na světě.
17. 09. 2009 | 18:12

Rolf Iderberg napsal(a):

Tento clanek je naprosta analyza, toho co se deje, bohuzel autor ma pravdu, krize z luxusu postihla vsechny civilizace, vetsinou to vedlo k jejich zaniku. Jenom bych chtel pripomenout, ze tato krize byla jiz v roce 1988, a diky tomu ze se uvolnily vychodni trhy se ji povedlo oddalit. Krize alespon v soucasnych rozmerech neni nic noveho, akorat se na ni 20 let zapomelo. Timto tez prosim autora clanku, aby dovolil otisknout jeho analyzu v nemeckych novinach. Dekuji za svoleni
17. 09. 2009 | 20:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který byl v rozporu se zdejšími pravidly zvýrazněn na úkor ostatních, v tomto případě napsán celý velkými písmeny (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 09. 2009 | 20:26

roln napsal(a):

Každá krize je průsečíkem mnoha faktorů. Říci, že ekonomický cyklus se opakuje a nelze tomu zabránit, je sice prosté, srozumitelné a působí dojmem logického vysvětlení, ale---
Je tu také krize společenská. Byla u počátku třicetileté války, stejně jako u husitské revoluce, VŘSR, atd. - najděte si jakoukoli ekonomickou krizi v dějinách a bude to tam na samém začátku...
U většiny krizí v dějinách tu máme dalšího velkého hráče - klimatické výkyvy, opět stačí kouknout do učebnic.
A při důkladném přemýšlení se určitě najdou i další momenty....

Autor se v etxtu pokouší o prognózu, tak se také přidám:
Řekněme, že jsme tak v roce 1422 ......, takže nám ještě pár let zbývá, než bude zase klídek :))
17. 09. 2009 | 20:54

Luboš napsal(a):

Pan Pírko je sice dobrý ekonom, ale bez rozhledu. Je sice vše pravda, co píše. Ale jeho doporučující radikální řešení jsou nerealistická. Vůdci západního světa dobře vědí a poučili se z 20 století, že takováta řešení by mohla vést ke vzniku totalitních režimů (fašizmu, komunismu) a proto nechtějí riskovat a snaží se překonávat krize státními zásahy.Když se vyšplhá nezaměstnanost do obrovských nezvlánutelných rozměrů, tak demokracii neuhájíte.
17. 09. 2009 | 23:13

BudaFriend napsal(a):

Bohuzel pisatel je zcela nedotcen poslednim stoletim debat v (makro)ekonomii a prezentuje klasiciky liberalismus postaveny na Sayove zakonu. To je sice jedna z moznych interpretaci, ktere maji logickou konzistenci, avsak nelze ji servirovat bez vysvetleni proc neplati alternativni (nepr. neoklasicka ci (post-) Keynesovska) vysvetleni, ktera maji stejnou logickou konzistenci, ale vychazeji z jinych predpokladu.
Nejvetsi slabinou je diskuse o deflaci, kde autor zcela ignoruje dopad poklesu poptavky na nabidku. Poklesne-li poptavka na delsi nez kratke obdobi, pak muze spustit spiralu: pokles poptavky -> bankroty & nezamestnanost (tj. pokles nabidky) -> pokles poptavky a znovu cely dokola. Tato dynamika muze prohloubit krizi daleko za hranici kteativni destrukce, ktera ocisti ekonomiku od excesu 'bycich' obdobi.
Druha osemetnost clanku je manipulace s daty (coz je asi nezamerne, nicmene zavadejici). Napriklad, graf US nezamestnanosti nic nerika o tom jak vysoka vlastne byla. Za Clintona byla pod 5 procenty, coz je hodne blizko prirozene miry, takze samozrejme dele trva nez se dostane na takto neobvykle nizkou hodnotu. Za Reagana byla nad 10 procenty, coz je hodne vysoko. Kdyz krize nezamestnanost jeste zvysila, tak se na puvodnich 10% vratila relativne rychleji. Podobne vyjadreni akcioveho indexu ve zlate nerika nic o vyvoji ceny zlata, bez kterezto informace se tato pomerova velicina neda smysluplne interpretovat.
Ekonomie je seriozni paveda a apliakce kupecke logiky, ktera nedomysly zpetne vazby (napr. mezi poptavkou an nabidkou) je zavadejici. Vede to pak ke nesmyslne katastrofickym zaverum. Ano, v mirovych casech dluhy nikdy tak brutalne nenarostly, ale ve valecnych casech narostly i vic a ne vsechny zeme je znehodnotily inflaci. Alespon nektere je splatily, bez drastickych omezeni typu preucovani Americanu na jednu misku ryze denne a rodinny vylet na mopedu...

Deflace je treba se bat, proto ze spousti spiralu: pokles poptavky - pokles nab
17. 09. 2009 | 23:53

Ondra napsal(a):

Karle,

pletete si peníze a majetek. Přemýšlejte, pak komentujte.
18. 09. 2009 | 00:06

GeeEm napsal(a):

Tak zajímavý a věrohodný článek, že jsem si ho přidal do oblíbených, abych se k němu mohl vracet.
Díky
18. 09. 2009 | 00:13

Michal Šperling napsal(a):

Díky za článek, se závěry se plně ztotožňuji. Naše "elita" ovšem slibuje ovšem slibuje 13té důchody ze zisků ČEZu a příspěvek na dovolenou v Česku. A preference jí stále drží. Potřebuje stádo na ní zásislé, ne aktivní a myslící lidi. Ti by je mohli ohrozit ...
18. 09. 2009 | 00:31

Mojmír Macek napsal(a):

Luboši: "Vůdci"? A státní regulace a omezování svobod povede k čemu? Další totalitě?
Opravdu výborný článek! Konečně někdo perfektně a populárně napsal kvalitní a otevřenou analýzu pro běžné lidi. Není jednou z významných příčin krize také boom počítačů a záplava internetem generovaných "manipulovatelných" údajů? Či jinak nestala se z vědního oboru jménem "makroekonomie" hra s čísly? Držím palce zdravému selskému rozumu a autorovi při občasném psaní špičkových příspěvků! Děkuji.
18. 09. 2009 | 00:35

Pocestny napsal(a):

Skogene, trpělivě v hodině duchů vysvětluji (nebojte, to jen jet leg):
1. Polovina podnikatelů si nalízne první auto...to není správný - každý podnikatel má auto, má ho u nás i téměř každý mužský zaměstnanec. Podnikatel ho ovšem nemá jako zaměstnanec k soukromým potřebám, ale k výkonu činnosti, protože je to odepsatelné jen jako prostředek k dosažení zisku. Jen benevolencí eráru se to vždy plošně obcházelo, jako se zaměstnanec občas "hodí marod", tak se občas pan továrník přepíše v jízdním deníku (dnes si ho vygeneruje na počítači zpětně, a je dobře, že se ten nesmysl zrušil, protože náklady navíc jsou dnes smrtelné, tudíž vozit se za peníze firmy může jen pracháč nebo sebevrah.)
2. Dle i tohoto článku lze pochopit, že krise nevzniká tím, že dojdou prachy bohatým, nýbrž tím, že dojdou prachy chudým.
K tomu může dojít jen tak, že systém podlehne své hamižnosti a s benevolencí inkasisty provize povolí to, že rubenštajn půjčí i lidem, kterým by jinak nepůjčil.
82 roků stará matka mého kamaráda v Dorset, England dostala loni poštou předvyplněnou smlouvu na 25letou hypotéku bez akontace....
V USA zavedli dokonce novou zkratku - NCNA ( no cash, no assets), kterou později rozšířili i na NCNANW - no cash, no assets, no wages a tím, v očekávání dalšího růstu vytvořili situaci, kdy se tohle stát nemohlo POUZE za předpokladu, že bude ještě lépe než letos.
Nepřipomíná vám to jednak to socialistické - socialistický domov každé socialistické rodině, jednak to ..kde zítra znamená včera - nebo jak to bylo?
18. 09. 2009 | 02:04

Pocestny napsal(a):

Prožili jsme dvě dekády - devadesátá, kdy se náhle rozjela vlna optimismu, protože výsledky nových ekonomických rovnic, které byly stále kalkulovány dle starých vzorců, dávaly naději na nový poválečný boom, ano, konzumní horečka dostala s nástupem globalizace pořádnou pecku perníku do žil.
Zároveň platí, že indicie problému se v neolabourismem zasažené Británii a postclintonovských USA se objevovaly už hned v počátku nového století.

Tehdy začala vystupovat na povrch nesmyslnost některých úvah, které už tehdy zjevně mířily do problému - jmenujme outsourcing.

Víte, s trendem, který s hlavními hráči na trhu domluvili politici, se nedá bojovat, musíte hrát dle pravidel jungle, ona jsou daleko ostřejší, než si zaměstnanec může myslet.
Dále platí, že když je někdo mediální suverén, většinou má iluzi nedotknutelnosti skre najaté politiky, ale ochrana trvá jen tak dlouho, než pomine užitečnost takového frajera, viny se promíjejí, dluhy jsou věčné...

Konečně, prostě pohlédněte na statistiku těch, kteří to třeba u nás dnes pokládají, kteří nezvládli dluhy a jdou do exekuce, to jsou ti, kdo si půjčili na něco, co nemohli zaplatit, a nezaplatili to těm, které dnes zachraňuje Harry Bubák bez bradavic se svou půvabnou přítelkyní a takékouzelnicí Hillary.
Ta má mimochodem lví podíl na zpackané americké zdravotní reformě a byla u toho, když její manžel a pan Greenspan dohodli, že ty hypotéky, které by vlastně být neměly, se namíchají s těmi zdravými do takového Molotov cocktail a střelí penzijním fondům a zajišťovnám jako dříví do metru - nikdo nevěděl, co vlastně ta banka, která balíček vyrobila, komu na co půjčila, ale bylo to "se státní zárukou".

Podělalo se to v té chvíli, kdy jsme najednou všichni zjistili, že si už, při všech splátkách, nemůžeme nic nového dovolit, tím klesla poptávka a platy těch, kteří to vyráběli a dodávali, ti přestali platit dluhy své, pak přestaly platit jejich banky, kde by vzaly, že, nakonec všichni zjistili, že nemají ani groš, jen hromadu papíru ve stylu "nebude-li pršet, nezmoknem" a "sliby - chyby".

Harry Bubák musel trochu létat na pometlu, než donutil rozhořčené politiky uznat, že rubenštajna do toho podniku trochu tím svým "Barack pro každého Bubak" v devadesátých donutili.

V Británii zjistil Tony Líbezný, že lokálové jsou tupci, kteří kašlou na globální posici a světovou květovou revoluci a jen zavile lemtjí pivo a čumí na fotbal, tak se rozhodl jako správný socan, že adoptuje a ubytuje hned tři provincie Pakistánu, kromě voličů získal však i slovy DVA A PŮL MILIONU subject of welfare. Do toho povolil invazi polských fiškusů, kteří rozjeli ruskou sociální ruletu v šedé zoně.
Před rokem se ukázalo, že bezpečnostní služba příští olympyjády najala čtvrtinu sil z řad neprověřených imigrantů, z nichž další čtvrtina byla v zemi nelegálně - prostě na budování Tonymegalomanismu nejsou budovatelské síly.
Británie mimochodem přiznává, že na celkové imigraci se EU podílí jen cca 20 procenty, zbytek je z Tramtárie.

Zdánlivě je to tedy o mechikáncích a pákoších, ale fakticky je to o tom, jak se někdo pokusil hasit důsledky offsourcingu tím, že si místo revitalizace stávající degenerované dělnické třídy dovezl proletáře z orientu.
Oni odmítli socialisticky sloužit jako smeták, hajzlpuc či posunovač beden a na tyto joby se vybodli, otevřeli si nonstop curry shop a žijí ze své komunity a bílých lachtanů, kteří si neumí uvařit (ani v hospodě, ani doma) a novou vlast mají jen na dorovnání nákladu na stání se Britem, tedy voličem New Labour a náklady na vzdělání dětí po PhD.

Tady vidíte, co vše dokáže udělat anglosaský levičák pro volební úspěch.
Bush a Brown jsou zoufalci, kteří jen sklidili to, co sel Tony the Chipmunk a Billy the Willy.
Od předvídání sociálních dopadů jsou tu politici, neviňte bankéře, že hrabali prachy, jsou tu od toho, každý chce úrok z vkladu, že, někdo ho musí vydělat, když chcete půjčit, musí na to mít, a nechtějte po nich sociální cítění, to si ani nepůjčujete, ani ho tam nevkládáte, tak ho nechtějte od nich, za to je neplatí.

Socani ze ZOO prostě před časem v záchvatu new age rozhodli, že sundají tygru klec a dnes ho chtějí utratit za to, že sežral předsedu, když ho přestali krmit.
18. 09. 2009 | 02:04

Ludvík napsal(a):

Pecka, díky.
18. 09. 2009 | 07:06

textilák napsal(a):

Výborný ekonomický rozbor s liberálním technokratickým receptem opomínajícím společenské postavení jednotlivce.
Rozbor ignoruje postavení a rozvrstvení společnosti. Ignoruje i poměr rozdělování bohatství ve společnosti.
Zisk je dnes fenoménem, který ignoruje elementární morálku. Spotřeba nerespektuje potřebu čímž plýtvání zdroji se stává drancováním bez hranic.
Otázky autorovi.
Jak se vyrovnáme s nárůstem spotřeby přírodního bohatství a současným úbytkem přírodních zdrojů.
jak efektivně zaměstnáme sebe sama v procesu obrovského nárůstu produktivity a úbytku příležitostí. Rostoucí produktivita práce automatizace robotazitizace ubírá pracovní místa,příležitosti a vzhledem k ceně práce - Čim zaměstnáme velké množství relativně drahé ale málo flexibilní pracovní síly v nejrozvinutějších zemích ?
Diktatura mikroregionů vyrob -spotřebuj recykluj je ještě možná ?
Demokracie nebo diktatura přenese lidstvo přes katastrofu ideologického střetu.
Evropa a Amerika mají nejhorší pozici a nevětší sílu zničit budoucnost.
18. 09. 2009 | 08:13

deflacecz - Jiri Slezak napsal(a):

To BudaFriend: Souhlas s tim, co rikate. Clanek pana Pirka je mimoradne kvalitni ve srovnani s verejne publikovanym prumerem, coz je velice mile, ale bohuzel to automaticky neznamena, ze je to trefa do cerneho.

Pane Pirko, rad bych od Vas slysel, jak vidite:
- Vas scenar prubehu "inflacni" varianty reseni (to by mohl byt podklad pro hodnotnou diskuzi)
- dopad na hodnotu ceske meny v case

Diky predem.
18. 09. 2009 | 09:54

David Kalhous napsal(a):

Clanek ma jeste jednu slabinu. Pocita, ze spolecnost je skupina jednoduchych individui, ze neexistuje i jako celek, sestavajici nejenom z jednotlivcu, ale take z jejich spolecnych akci. U tak strukturovane spolecnosti, jako je ta nase, je to ovsem pekne komplikovany gulas a kdyz do toho kopnete na jedne strane, prakticky nelze odhadnout, co z toho po par letech na druhe strane vyleze, a to i za situace, kdy vsichni zucastneni maji nejlepsi umysly. Navic s nasimi technickymi moznostmi neroste nase socialni intelegince a mira moralky, ktere jsou pro fungovani tak slozite spolecnosti nezbytne / na to narazi postkomunisticke zeme, kde si ruzni troubove mysli, ze kdyz se zavedou urcite zakony, lide zmeni jednoduse sve leta vstepovane chovani. Jenze na dodrzovani zakonu musi nekdo dohlizet. Jsou to lide, a ti take pochazeji z vetsinove spolecnosti...
Jak chce autor dosahnout narustu sporivosti a uskrovneni se, ktere zrejme opravnene prosazuji i mnozi zeleni intelektualove, jako je treba U. Beck, ovsem netusim.
18. 09. 2009 | 11:01

1234 napsal(a):

Ten Vlk se mi neozve a neozve. Jindy se může na ekonomických debatách přetrhnout a tentokrát ani řádka...
Neodstřihla ho krize od internetu?
18. 09. 2009 | 11:04

Dap napsal(a):

princip fungování je v článku poměrně dobře polopatisticky vysvětlen,závěry z něj jsou ale zcela mylné.
Chápu,že je to blog,nikoli knížka - avšak chybí začátek,vznik vlastnctví hmatatelných hodnot(loupeživí rytíři a vlastnictví půdy jako takové)
Článek zcela vynechal nadnárodní moc a její vlastnictví.
Chybí také konec a závěr je zcela mylný. (dle mého názoru a historie:))

Vratˇme se k p.Johnsonovi a Changovi - pokračování:

1) p.Changovi vrtá hlavou,proč když pracuje si za své úspory znehodnocené inflací nemůže opravit střechu,ikdyž pomerančů má stále nadbytek

2) p.Johnsonovi se přejedly pomeranče a chce i jablka.Tak vyrazí na p.Changa mu vysvětlit,že má pěstovat jak pomeranče,tak i jabka.

3) p.Chang se brání,stačí mu pomeranče a chce střechu - tu p.Johnson vytáhne flintu.
Nezastřelí ale Changa,to by musel sám pracovat- jen ho postraší,pohrozí zabitím a podpoří to podpálením baráku.

4) Dluhy p.Johnsona shořely s požárem,Chang nemá co opravovat a ani čas stavět barák,pěstuje totiž pomeranče a i jabka,aby měl oboje,aby nepotřeboval se "výhodně zbavit úrody"

5) p.Johnson při golfu dumá,jaká to byla změna tahle zábava a už se těší,jak se znovu pobaví - příště se nic pálit nebude,stačí si vzít dostatek jablek a pomerančů..:))))
18. 09. 2009 | 11:29

Saliven napsal(a):

Když zapomenu, že jsem kdy měl nějaké sociální cítění, tak musím říct bravo. Jelikož ale nejsem tak zapomnětlivý, tak bych rád připomněl, že v globálu to, co píše pan Pírko funguje, jenže jednotlivec zabrečí. Copak obyčejný člověk, který přijde o práci, nebo obyčejný podnikatel, který zkrachuje, panž má účet u zkrachovalé banky za něco může? Copak tito lidé mají takové informace, aby se mohli svobodně a racionálně rozhodnout? Proto říkám, že je to hezký text, ale liberální a odtržený od života, kde miliony lidí trpí tím, že pár s prominutím ksindlů u koryt mlaskalo až hrůza.
18. 09. 2009 | 11:32

Petr Pavel napsal(a):

Nejsem stotožněn se závěrečným doporučením, že nejlepší ochranou je dát peníze do něčeho hmotného. V okamžiku, kdy stát zdaní spotřebu a příjem, má už pouze jednu možnost a to zdanit majetek. Takže pokud ono hmotné bude například dům, zvýší se daně z nemovitosti takže funkce pro majitele bude obdobná jako u inflace peněz. Toto objevili již labouristé po první světové válce, kdy majetek zdanili tak, že daň byla vyšší než výnos z majetku a tímto způsobem zničili starou pozemkovou šlechtu. Asi jediným východiskem je tajně kupovat zlato a ukrývat jej tak, aby to stát nevěděl. Jinak jej časem zdaní nebo sebere. To už zde také bylo
18. 09. 2009 | 11:32

Skogen napsal(a):

Zdravím vás, Poscestný.

1. podnikatel by ho měl mít pouze k výkonu činnosti. V praxi je to jinak. Povrchním indikátorem je mimo jiné ona pověstná síťka, umožňující po instalaci zařazení vozidla do kýžené kategorie N1. A naprosto symptomatický je dialog ve společnosti, dokonce i v médiích, o tom, že se změnou zákona už podnikatelé nebudou muset tyto potupné síťky do vozidel instalovat, neboť zákon je coby minimum pro užitkový vůz vyžadovat nebude ;o)

2. Souhlas. A možná vás zdravě naštvu, když podotknu, že proto ani zle nekoukám na sociální dávky, neboť si je potřební nestrkají do štrozoku, anóbrž s nimi okamžitě běží k obchodníkům.

Hypotéka na čtvrt století 82 leté stařence zní na první pohled bláznivě, avšak proč ne? Nemovitost se i v Anglii patrně stává součástí dědického řízení. Vycházím-li z našich podmínek, dědic se může dědictví zříci a poté je majetek využit k uspokojení věřitelů. Stařenka nemovitostí jistě ručí. Jde jen o to, zda je trh s nemovitostmi dostatečně likvidní, což banka může posoudit. A jestliže majetek přejde na dědice, přejde na něj s právy i povinnostmi. Podepsal bych to s vámi i na smrtelné posteli.
18. 09. 2009 | 12:55

Finančník napsal(a):

To Saliven:
Já Vás chápu co máte na mysli. Ten článek se však zaobírá globálem nikoliv jednotlivci. Proto tam není prostor pro sociální cítění a až půjde do tuhého, nikdo se jím příliš zabývat nebude - taková je společnost. Člověk musí sám za sebe - stát, vláda, centr.banky nepomohou.

Zkuste se podívat na otázku řešení důchodů do budoucna - jak dlouho o tom politici mluví? 15let? Co za tu dobu udělali? Nikomu se nechce být tou vládou, která to rozsekne - jak říkají - je třeba konsensus napříč politickým spektrem, protože je jasné, že jinak opozice hned v dalších volbách vládní stranu smete a bude na ni ukazovat, TO ONI, MY NIC a lidi jim to zbaští - jako obvykle a je jedno, která strana bude zrovna vládní nebo opoziční. Proto chtějí konsensus - aby nemohli druzí ukazovat, ve skutečnosti to chtějí oddalovat co nejdál. Také se zaštiťují tím, že reforma důchodů musí mít sociální cítění atd. Problem je, že se nic neřeší a v důsledku to dovedou do fáze, kdy pak řeknou ta či ona varianta již nepřichází v úvahu, na tu je již pozdě a zůstane ta skoro nejhorší a kdo na to dojede? Politici, kteří berou oficiální + neoficiální platy jako X násobky průměrné mzdy?

Kdepak - ti běžní občané - proto moje zmínka - spolehej sám na sebe občane. Osobně - počítám, že stát na důchod nebude mít až budu mít řádný důchodový věk (cca za 30let). Tak vidím já realitu. Nijak si ji nezkrášluji sociálním cítěním.

Pane Pírko - moc pěkný článek!
Díky za něj.
18. 09. 2009 | 13:16

Skogen napsal(a):

Pro Finančník - co tím myslíte, když říkáte "spoléhej sám na sebe"? V USA letos skončilo přes osmdesát bank. Kolik střadatelů, spoléhajících sami na sebe, si do nich uložilo své prostředky? Jaké máte jako občan jistoty, že se spoléháte sám na sebe na základě informací, které odpovídají skutečnosti? Počítal někdo s krachem gigantů jako Lehman Brothers či AIG?
18. 09. 2009 | 13:38

Kebusa napsal(a):

Dobrý článek, díky.
18. 09. 2009 | 14:20

Plugo napsal(a):

Skvělé a vkusně napsané. Početl jsem si.
18. 09. 2009 | 17:16

Epiman napsal(a):

naprosto trefná a varující analýza!
18. 09. 2009 | 20:47

As napsal(a):

Skogen
s Finančníkem a jemu podobnými ztrácíte svůj drahocenný čas, stejně vás nepochopí.
Mají sw, tedy program, ale zapomínají, že jsou především lidé-a to je to nejsmutnější.
Nepřeji nikomu nic zlého, ale až vás potká neštěstí, vzpomeňte si laskavě na ty vaše moudré, všeobjímající ekonomické teorie, třebas vám pomůžou-vy pokrytci.
Život člověka se řídí úplně jinými zákonitostmi!
18. 09. 2009 | 21:03

Zdenek2 napsal(a):

TUTO ANALÝZU BY MĚL ČÍST CELÝ ČESKÝ NÁROD A MĚLA BY VYJÍT VE VŠECH NOVINÁCH.
18. 09. 2009 | 21:35

ada napsal(a):

Maji pravdu ale zapomneli na jednu dulezitou vec . Toto neni ekonomie ale pseudoekonomie cili jeden velky bordelo. Oni totiz zlocinci z Wall street diktuji vlade at leve ci prave . cely system je tak zkorumpovany ze se neda zachranit, jedine revoluci . Senatori kongresmani a cela plejada poskoku zije jen pro penize . Maji domy za stamiliony dollaru jachty sperky diamanty kurvy teple kluky a proste vse . Tezko to vysvetlovat lidem z ceske vesnice ale po zhlednuti nekolika dokumentu o tom jak tato verbez zije neni proste jina cesta nezli tuto holotu vymlatit. . Oni pracuji za miliony $ za 1/2 hodiny kazdy blbecek dnes v televizi ma kontract na 10-500mil $ rocne . Hazeci micku, cernosi na hristich ti vsichni podepisuji smlouvy na stamiliony $ . to plati stredni trida ale ta to plati z creditu a ted jim zlodej zavrel kohoutek . Co bude dal ? Katastrofa penize se nyni tisknou bez kontroly a proto $ ztratil od r 2000 okolo 60 % . Inflace asi predci argentinskou inflaci kterou zase samozrejme udelali stejni kreteni . Sbohem
PS On Ford vedel co rika aproc byl pro fasisty vzorem. Proste v ruzovem co zid provadelna vesnicich coby hospodsky a statkari vse "propili " to byla lichva . Tato economie je pouze lichva !!!
19. 09. 2009 | 05:49

Dap napsal(a):

to ada:

....a že se nám ten paragraf o lichvě ze zákona nějak vytratil,že ? :)) Za Hitlera by dávno všichni stáli u zdi - teda ne,že bych já chtěl,ale v tomhle měl pravdu.
19. 09. 2009 | 09:57

mojetimokracie napsal(a):

Někde jsem četl, že analytik je člověk, který VÍ VŠE O NIČEM. Asi je to pravda.
Pokud totiž bude 90% zdrojů planety nést zisky 10%ům lidí, je každá ekonomická teorie pouze obhajobou oněch 10%.
19. 09. 2009 | 11:57

pat napsal(a):

Článek je dobře napsaný a "zní" věrohodně. Nelze ale nepoznamenat, co tu jinými slovy již řekli další. Řeknu to primitivně, ale právě proto snad jasně: Mají se omezit sociální výdaje. V tom bych (do jisté míry) souhlasil. Jenže to zase sebere peníze těm, co už teď jich mají málo=další "rozevírání nůžek" mezi současnou politickou a finanční klikou a ostatními. Jak po někom může chtít někdo šetřit, když sám si nic neodepře, naopak?
19. 09. 2009 | 13:31

Daňový poplatník napsal(a):

To Pocestný:
Peden z komentářů, který není převážně příchylný.
Problém je v tom, že jediný rozdíl mezi pravicovými, a levicovými zaměstnanci velkokapitálu v pracovní pozici politik vidím v tom, že z pravicové pozice se okrádání střední třídy děje přímočařeji, kdežto za vlády levice se spožděním, převážně prostřednictvím inflace.
Nevím co je lepší.
19. 09. 2009 | 19:55

Daňový poplatník napsal(a):

Při změně stavu se zpravidla píše z, omluva za hrubku.
19. 09. 2009 | 19:57

garry napsal(a):

Tato hluboká analýza by měla být denně tištěna na titulních stranách všech novin tučnými písmeny jak výstraha pro nás všechny. Opět se nám něco jiného říká a něco jiného je skutečnost. Děkuji pane Pírko. Pište častěji.
19. 09. 2009 | 23:56

politicky emigrant napsal(a):

Pokud to jeste nedelate , mohl by jste davat lekce z ekonomiky, nebo jinych oboru. A studenti by v lavicich zrejme nespali. Ale - kdyz vite takove informace Vy, a vetsina respondentu s Vami (vcetne me ) souhlasi- proc je nerespektuji lide povolani ? Napr. ministr financi & spol.To mireknete - pane Pirko ! Diky za clanek.
20. 09. 2009 | 00:45

kotas napsal(a):

Naléhavý dotaz ( na ctěného pana autora):
Tak tedy krize; to jest zjev, kdy lidé nemohou najít práci,( o níž nikdo nestojí), v důsledku toho snižují svoji spotřebu, pak následně klesá odbyt a podnikatelé nemají prostředky na výrobu, to je důsledek toho že lidé chtějí žít bohatěji ?
20. 09. 2009 | 12:05

vaclav napsal(a):

Vážení, chtěl bych se dotknout tohoto tématu,tak jak již pan Pírko naznačil. Vyčítáte mu,že tam na něco zapomněl, nebo že vám tam schází nějaká grafická tabulka, viděná zajisté z vašeho úzkého profilu.S pohledu celosvětové krize jsem ještě nečetl ucelenější ANALÝZU globální krize. Je pochopitelné, jak naznačuje pan Pírko, že nelze rozpracovat do detailu jednotlivé fáze a průběh.Rozpracovat tento elaborát do nejmenších detailů, by si opravdu vyžádalo nekonečných diskuzí. Jestliže tento člověk dokázal s takovým nadhledem vystihnout ty nejhlavnější příčiny a z toho pramenící následky této globální krize,tak má určitě přehled o jednotlivých dopadech na vaše regionálních nebo osobních případy.
Je na vás diskutujících, aby jste si jednotlivě znázornily i třeba graficky, jakými úskalími se prodírá tato krize ve vašich situacích a regionech.jedno je jisté,příčiny jsou již všeobecně známé ale nepochopené. Průběh těchto krizí je manipulovatelný, hlavně manipulačními prostředky, co a kdo to je, to už ví dnes každé malé dítě.Zbývá se jen připravit na důsledky a ty nepůjde zmanipulovat.
Ty budou tvrdé a nekompromisní. Z médií slyšíme neustále ,,zmírnit dopady krize,, to ale jen prodlužuje agonii strachu, která tuto krizi vyvolala a provází, to je bohužel ten fígl, kterým nás drží v šachu.
Jestliže již dnes víme, že délka krize nemá vliv na dopad této krize, jaký smysl to má, ji prodlužovat. Skutečnost je taková, že se budeme muset vrátit ke skromnému životu našich předků a o kolik zpátky, to je to, co nám straší v hlavě. Ale žádný strach, vypěstovaly jsme si armádu lhářů, kteří nám zase něco slíbí a s touto mystifikací ještě nějaký čas přežijeme.Otázka, jak dlouho. To vědí jenom Ti, kteří tuto krizi naplánovaly a kteří ji i plánovitě řídí. Ale to již je asi pro některé diskutéry moc.
20. 09. 2009 | 15:36

Karel napsal(a):

Pane Pírko, už nepiště, děkuji, odejděte.
21. 09. 2009 | 09:09

nevěřící Tomáš napsal(a):

Váš článek je zajímavý.
Samozřejmě, žádný soudný člověk nemůže věřit, že krize skončila.
Souhlasím s Vámi, že skončit může teprve tehdy, až se odstraní její příčiny. Teď jde o to,
1. které ty příčiny to jsou (protože Vaše hodnocení příčin je sice zajímavé, nicméně nedostatečně podložené. Věřím, že by bylo možné najít i jiné příčiny.
2. Jestli je řešením pouhá neintervence státu. Samozřejmě socializace ztrát a privatizace zisků (stejně jako stupidní kroky typu "šrotovného") je mi proti srsti stejně, jako každému. Myslím si však, že podceňujete dynamiku systému, myslím tím zejména průběh v čase. Ta Vaše "očistná fáze" vyplývá, myslím, z nedocenění opravdu "krizových" scénářů - myslím tím (rychlý) kolaps globálního obchodu, lokální války, globální konflikt a podobně. Ostatně, někteří přispěvatelé již tato rizika zmínili.
3. Na Vašem pohledu se mi líbí, že chápete, že podstatná je zejména "reálná" ekonomika.(protože z mého pohledu ta finanční stále více připomíná absolutní fikci). Jestli jsem však dobře pochopil Vaše profesní zaměření, pohybujete se právě na finančních trzích a Vaše znalosti a zkušenosti jsou právě z této oblasti. Reálná ekonomika je ale o něčem jiném, než se Vám může zdát. Co byste navrhoval jako cestu z krize u nás? Výrobu lepších (lepších a levnějších než jsou ty z Tchajvanu a Činy?) mikročipů? A jak to chcete udělat? Možná byste se mohl do toho pustit vy sám, místo obchodu s finančními "produkty"?
3. Úspory a snižování nákladů. Nepřekvapuje mě, že navrhujete snižovat náklady na sociální a zdravotní sféru. Zajímalo by mě však, jestli si Ti, kteří tak nadšeně souhlasí, uvědomují, co to znamená.
Nemluvím o hloupostech, jako je třicet korun u doktora, ale třeba o tom, že najednou spousta lidí nedosáhne na "samozřejmosti", jako je operace slepého střeva, nebo třeba banální operace kolena po úrazu při sportu. Já vím, že v Číně (a mimochodem i v USA) to samozřejmostí není. A že to tak může dopadnout i u nás. Nicméně pro toto řešení hlasovat nebudu. Ono si to většina liberálně smýšlejících (zejména mladých lidí) neuvědomuje, ale samozřejmostí není ani stávající režim. Pokud dostatečně velký počet lidí dostanete do situace, kdy je jim bude tak špatně, že jim bude všechno jedno, stabilita "neměnných, historicky nejlepších a jediných možných" systémů padá jako domeček z karet, jak se ostatně v dějinách mnohokrát ukázalo.
4. Reálná ekonomika. Vyústěním z krize by mělo být řešení reálné světové ekonomiky, v tom s Vámi zcela souhlasím. Nicméně jak to může proběhnout?
A) Už teď je (například) Čína schopna produkovat prakticky všechno mnohem levněji, než kdokoliv jiný. Postupně zde přibývá i výrobců ve špičkové kvalitě. Čím chcete konkurovat? Nízkými náklady? (mimochodem, tento přístup je u našich podnikatelů, podle mých osobních zkušeností, běžný). Směšné, že?
B) Nikde jsem si ve Vašem článku nevšiml, že byste se zabýval potenciálně nadcházejícími krizemi (potravinová, ekologická, energetická, surovinová, ...). Samozřejmě, podle klasického tržního přístupu je tohle sada obrovských nových podnikatelských příležitostí. Samozřejmě, za příslušného servisu v oblasti vědy a techniky. Mělo by to znamenat obrovský boom, explozi vědeckotechnického pokroku. Vidíte kolem sebe něco takového? Já tedy ne. Myslíte si, "že lidstvo na něco včas přijde, až bude skutečná potřeba"? Já jsem skeptický, protože například o jaderné syntéze jako o zdroji energie se mluví zhruba padesát let. A skutek utek. Schopní lidé se jen ve zcela minimálním počtu věnují výzkumu. Proč? Protože šance zbohatnout v této oblasti je skoro nulová, a navíc by Vás většina lidí považovala za blbce. Protože popularitu mají modelky a herci stupidních seriálů.
Peníze a popularita jsou hlavním motivem aktivit mladých lidí, bohužel, a ve výzkumu se to dá najít jen velmi těžko.
Sám to určitě dobře chápete, jinak byste zvolil pro sebe jinou profesi.

Závěr: Sám pro sebe se snažím udělat si jasněji v příčinách a možných vyústěních současné krize. Oficiální sdělení na toto téma jsou, otevřeně řečeno, bláboly.
Nicméně ani neoficiální, ať už pravicově nebo levicově zaměřená vyjádření, nevystihují, podle mého názoru, celý komplex příčin a zejména možných vyústění.
Bohužel, globální kolaps obchodu včetně globálního jaderného konfliktu vypadají nejpravděpodobněji.
21. 09. 2009 | 09:19

Jirka napsal(a):

Absolutně perfektní článek!! Takových lidí kdyby bylo víc, co dokáží jednoduše podat nekonečně složitou materii a vyhmátnout to podstatné.

Jestli jsem to - coby neekonom - správně pochopil, naší českou pojistkou, abychom měli aspoň nějakou šanci je vlastní měna. A vypadá to, že se hodně našich politiků snaží, aby euro nikdy nebylo přijato :-).
21. 09. 2009 | 10:02

Vojta napsal(a):

Celý článek je výborný, ale končí naivním očekáváním, že politici aspoň něco splní. To jediné, co zcela jistě udělají, že naplní své vlastní kapsy a pracující lůza to všechno zaplatí.
21. 09. 2009 | 12:16

realysta napsal(a):

Myslím, že ač se autor v řadě názorů blíží rozkrytí podstaty = příčin krize, opomíjí ty nejzákladnější.

Tou nejzákladnější příčinou krize je sama podstata kapitalismu = SNAHA o dosažení MAXIMALIZACE ZISKU. Pokud významnými faktory tvorby zisku je objem produkce (spotřebiteli odkoupené) a dalším faktroem je minimalizace nákladů, pak je zřejmé - že aby byl zajištěn růst odbytu - nesměla by existovat krize z nadvýroby. (Ovšem právě pro dosažení odybtu se vynalezly "nástroje", které autor popisuje - tedy infalční emise oběživa, žití na dluh (jak domácností, tak států - které na dluhy mimo jiné kupují nedostatkové suroviny).

Minimalizace nákladů pak generuje jev - kdy nadnárodní vlastníci firem převádí logicky výrobu do destinací s levnou pracovní silou.

Tyto aspekty nelze vyřadit - jak vypadal aekonomika řízená pravidly spotřeby na vlastním odbytišti + nízké osobní náklady a žití v ekonomice s nedeficitním státním rozpočtem = to nám ukázal pro změnu socialistický systém.
21. 09. 2009 | 12:31

pitvok napsal(a):

Dobrej článek, ale když řikáte, že:

"Je nemyslitelné, že by se tato pravda otevřeně přiznala na veřejnosti. To by vyvolalo chaos,"

tak to asi nemyslíte úplně vážně, vždyť to sám zveřejňujete a navíc informaci o zadlužení států i firem jsou veřejné
21. 09. 2009 | 14:49

technik napsal(a):

To autor, to realysta
Vše v úvodním článku je O.K. kromě znevážení regulace. Pokud je tržní soutěž skutečno soutěží s pravidly a kontrolou jejich dodržování, jde o kapitalismus s nejvyšší výkonností a problémy uváděné realystou nejsou podstatné. Problémy nastávají teprve při neexitenci pravidel či jejich nedodržování, nevítězí na trhu nejlepší ekonomický růst je deformovaný.
V národních trzích je trh částečně kontrolován i když dle neúplných pravidel (daňové ráje). Globalizace mění svět, pravidla ani sankce a dohled neexistuje a nutně zpomalí realizaci všech v článku uvedených prognoz.
21. 09. 2009 | 15:27

Me_first napsal(a):

Zdravím pane Pírko,

díky za Váš článek.Konečně se našel někdo,kdo řadu věcí(neříkám,že úplně všechny)dokázal trefně pojmenovat.Mně osobně tam chybí info o skupině Bilderberg Group,která díky pánům Rockeffelerovi,Rotschildovi a jiným , krizi naplánovala.To,že se o tom nemluví v ČR je známka toho,že informovanost v oficiálních médiích je na velmi nízké úrovni.Jinak umělé tištění peněz,jak to dělá FED,aby "zachránil" co se dá,je jen cestou jak přesunout majetek od střední vrstvy směrem k těm nejbohatším.To,že podobné věci TA oraganizace plánovala se ví(např.Karel Schwarzenberg se účastnil zasedání této mafiánské skupiny)-v USA je řada lidí,kteří o tom pravidelně informují.Co bude výsledek celé krize??Válka ne ,ale Nový Světový Řád(New World Order)- to je jejich cíl,bohužel se to dotkne každého z nás a bojím se,že poměrně brzy.
21. 09. 2009 | 16:01

Máša napsal(a):

Zajímavý článek, který nutí přemýšlet o souvislostech. Vytknul bych mu konec, ten je podle mne trochu jak ze špatného slaďáku.
Jinak i v diskuzích se mi ztrácí ta hlavní nit, uvedená hned na začátku. A to je, že lidé ve vyspělém světě se snaží si udržet vysokou životní úroveň i přesto, že na to nemají. Bohužel tady bych přidal, že podobné znaky vidím i u nás (v našich poměrech), kdy utrácení některých našich ne zrovna špičkově situovaných spoluobčanů je nad rozumnou úroveň a do naprosto okrajových věcí a služeb. To si myslím ale platí obecně i pro lépe situované. A tak nelze očekávat, že to bude jinak v budoucnu a je nutno s tímto počítat v závěrech. Jinak to dopadne jako s filosofií komunismu, která vypadala a pro některé mladé možná ještě dnes vypadá lákavě, ale nebere v potaz SKUTEČNÉ chování člověka.
Obdobně tedy nelze očekávat, že politici přijdou s deflací, respektive s nízkou inflací, že lidi nebudou chtít žít jak vidí v TV, a to nejen v telenovelách, ale i Paroubků, Havlů, Topolánků, Svobodů a dalších, třeba i jen pilnějších sousedů. Zejména pokud jsou střední a nižší IQ úrovně a srovnávají se s nesrovnatelnými. Ti se ale obdobně zase snaží "dohnat" ty ještě více žijící nad poměry vzhledem k jejich přínosu.

A tak závěr jak se píše v konci článku, nevidím tak samozřejmé, že nás jako středně bohatý stát čeká růst našeho bohatství, opřený o levnou práci miliard lidí po celém světě. Ale podle mého spíše vynikne neefektivita, přerozdělování, korupce a ztratí se plno potenciálu v lidech, kteří byli ochotni pracovat, riskovat a vytvářet hodnoty s menšími náklady a s menším rizikem než s přidaným rizikem našich, nejen státních ale i evropských vlád. Tím se jim riziko podnikání zvětšuje právě o tato rizika "prostředí".
Řekněme si otevřeně: státy natiskly peníze, které se musí pokrýt hodnotami, tedy tyto stávající hodnoty značně rozředily. Sociální, daňové a další výdobitky lze těžko výrazně snižovat se zachováním sociálního smíru. Pak je to hlavně inflace ev. jiná organizace světa, pokud se vyhneme násilnému řešení, jak takovouto situaci řešit.
21. 09. 2009 | 18:33

george napsal(a):

Silnice šedivá se šedou únavou, nakonec zůstane, jen kámen pod hlavou.
Zbavte se fustrace, svět se právě otočil kolem dokola.
.
http://ninivemail.blogspot.com
21. 09. 2009 | 20:18

Karel napsal(a):

Dobrý článek je to. Já krizi vyjadřuji jen jednou větou. Jedná se o celkovou degeneraci. Tedy ztrátu kvality. Kvality konání, kvality myšlení, rozhodování, odpovědnosti, soudnosti. Jsme u začátku konce civilazace tak jak ji známe. Ztratili jsme smysl života, přestáváme mít účel. Jsme jako stará věc, která dosluhuje, ztrácí účel a bude brzo nahrazena jinou věcí, která bude lepší. Jsme nesmyslní ve svých vlastních hlavách, už si nevážíme sami sebe, natož ostatních. Někdo to cítí, ale nikdo to nepřizná sobě, natož ostatním. A spousta lidí ani neví co tady říkám, jich se to přece netýká, to ti druzí, já ne...
22. 09. 2009 | 00:41

Kníže pán napsal(a):

Bravo, konečně došlo na moje slova. Já vždycky říkal, že správné řešení každé krize je nezaměstnanost a hladomor, protože jen tak se konečně trh vyčístí a dlužníci budou potrestáni a vše zase vyrovná....
22. 09. 2009 | 13:54

Martin_T napsal(a):

to Karel

...tož s takovou to nevybudujem...nemyslíte?

...jste smutnější než krize samotná

...článek dobrý..alspon člověk rozumí proč ti nahoře dělaj to co dělaj

...a minimálně je dobrý pro voliče at ví do čeho někoho někam volí

..ale pane autore měl byste skutečně zmínit ten fakt, že majiteli těch nejsilnějších ekonomik světa nejsou vlády těch ekonomik ,ale nadnárodní bankovní domy a jejich procentualní majitelé

..to jen odkud bychom teda ty schody měli zamést kdyby tedy někdo zakřičel ... včíííííl! Hrrr na ně!!!

..tak je nesmysl běžet na Topola a Paroubka

...ale minstr Dlouhý tehdá v 91vním si šel půjčit k těm "Rodčíldům" jako první... ale dal bych mu přes tu pazouru

...obávám se ale, že praskne li ta bublina růstu ekonomiky Včíně a pak se ukáže ,že hodnota dolaru ,který čína shromažduje do matrace je rovna jednomu klobouku činského pracovníka na rýžovém poli..bude to prda

..a blaze tomu kdo je schovanej na Tibetu..pač tam to padat nebude
22. 09. 2009 | 14:09

Ivo Minařík napsal(a):

Výborný článek, díky za něj. Ztráta morálky, absence uměřenosti a naivní předpokládání, že nás někdo zachrání... Ale - jak z toho ven? Znáte někdo způsob, jak dosáhnout nejúčinnějšího občanského protestu - přestat platit daně?
22. 09. 2009 | 14:13

jarda napsal(a):

Ve strucnosti velmi dobre pojate,neni prilis co vytknout .Jen tak dale!dekuji
22. 09. 2009 | 22:24

Yax napsal(a):

Vyborne, vecne, skvele. Dekuji moc za krasne shrnujici clanek.
23. 09. 2009 | 12:13

Milan napsal(a):

Vše věcně,střízlivě a s ekonomickým nadhledem podáno. Je málo takových článků. Klobouk dolů. Pokud však nepodáme řešení, pak ten marasmus energeticky podporujeme. Čeká nás zásadní fundamentální změna. Ekonomický pohled jako prioritní přístup k životu musí skončit. A to na všech úrovních. Jinak nepřežijeme. Ta doba přichází, je to otázka max. 3 let. Každý budeme mít příležitost se "zařadit" a svými činy to potvrdit. A u nás v srdci Evropy to začíná ... I když to ještě není "vidět"
23. 09. 2009 | 12:16

Fervar napsal(a):

Přečetl jsem si celý článek.Nejsem ekonomický odborník , přesto se mi celkem líbil.Nejsem si však úplně jistý co všechno nám chtěl autor sdělit. Některé pasáže se podle mě také dají přeložit jako :
1.téměř ve všech centrálních bankách světa pracují debilové, kteří nic nevědí o světové krizi.
2.Nejlepší by bylo nic nedělat ,navíc pokud možno zrušit většinu zákonů , včetně těch které mají vliv na regulaci trhu (peněz)
3. Počkat jak to dopadne a pak se dát na stranu vítěze
3.
23. 09. 2009 | 14:41

TK napsal(a):

Přečetl jsem to jedním dechem, děkuji za Vaši námahu. Pokud jsem správně pochopil, bankovní domy si vlastně nepřejí splacení dluhů a naopak cílem človíčka by mělo být se z dluhů vymanit. Budou-li všechny dluhy splaceny, peníze zmizí. Jestli by nebylo rychlejší těm několika Rotschildům naříznout brzdové hadičky nebo jim ty tiskárny na prachy odebrat...mám dojem, že by to bylo snažší, než přemlouvat společnost k úsporám a splácení dluhů. (brát prosím s rezervou). Pokušení jsou totiž příliš velká...Navíc jako naprostý laik zrovna moc nepobírám, jak si na mou půjčku, podloženou mnou podepsaným závazkem určitý počet let jej splácet, lze vyrobit dalších deset půjček pro další osoby a potřebná hotovost se prostě jen natiskne. Není henten finanční systém nastaven naprosto blbě ? Jakoby finančníci skutečně programově chtěli zadlužit celý svět a mít lidi skrze dlužní úpisy pod kontrolou. Je reálné splácením dluhů a omezováním dalšího žití na dluh časem snižovat - rád bych napsal - oficiálně povolenou hranici krytí peněz reálnou protihodnotou ? Přijde mi naprosto na hlavu, aby o osudu světa rozhodovala malá skupinka finančníků, kteří si v zásadě dělají, co jim libo. Virtuální biliardy létají vzduchem, kryty 0,000...ničím a rozkýve to osudy lidí na celém svět, to není OK. Prostě pomalu upouštět z bubliny vzduch...Co by se stalo, kdyby banka směla půjčit na jednu osobu jen tolik, kolik je ta osoba schopna za všeobecně předpokládaných podmínek splatit do odchodu do penze a banka by směla "vytisknout" jen tuto a ne větší částku ? Pak by nemohly vzniknout ty virtuální biliardy a peníze by si udržely svou cenu...??? Je tu nějaký odborník, co je ochoten mi to zlehka osvětlit ? Díky.
24. 09. 2009 | 00:22

Alex napsal(a):

Štěpán Pírko:

“Současná krize je způsobená tím, že lidé ve vyspělém světě se snaží si udržet vysokou životní úroveň i přesto, že na to nemají. Tečka.”

Mylite se. To je sekundarni. Primarni pricinou je, ze po mnoho let, urokova sazba byla prilis nizka, coz mimo jine tez napr. umoznuje “zit na dluhy, prestoze na to jeden nema” presne jak to popisujete.

Premyslejte o tom, urcite Vam to dojde. :) A ano, jste grafoman! :)
24. 09. 2009 | 02:38

martikp napsal(a):

To Alex:
souhlasim s vami,ale prave snaha o udrzeni vysoke zivotni urovne dotlacila Fed k nizkym sazbam, coz byla poptavka americke politiky. Takze pricina a nasledek je naopak, nez vy pisete. Samozrejme nevyvazeny stav urokovych sazeb, kdy neni vyrovnana atraktivita pro pujcky a sporeni a penize se musi ziskavat za dluhopisy nejde drzet do nekonecna.
Jinak, takto erudovany a vycerpavajici clanek tu snad jeste nebyl. Uroven nesrovnatelne lepsi v porovnani se Svejnarem, Jirim Havlem i Sedlackem.
24. 09. 2009 | 08:45

Frantisek T napsal(a):

ferencc22:presto ze nemam financni vzdelani byl jsem s clankem a jeho srozumitelnosti spokojen.Obavam se ze nasi politici tento clanek NECETLI....Dekuji.
24. 09. 2009 | 12:54

maja napsal(a):

Článek je to zajímavý a jeho závěry napovídá selský rozum. Pokud jde ale o východiska, autor jakoby úplně přehlíží, že mnohem dříve než řešení ekonomická nastopí do popředí řešení politická, a nedejbože i vojenská. Představa, že by se lidé v USA a Evropě jen tak pasivně smířili s radikálním poklesem životní úrovně a osekáním sociálních jistot je zcela iluzorní. Jak dlouho by to vyrovnávání trvalo? 50 let? Ve chvíli, kdy iluze praskne a lidé si hromadně připustí, že "dobře už bylo", skončí jakákoli ochota lidí "dočasně" se uskromnit a naslouchat odborným radám nejrůznějších ekonomů a dojde ke konci globalizace a volného obchodu, jak ho známe. Ono už teď je nesmírně těžké jakékoliv další uvolňování prosadit, což rychle pochopil třeba takový Sarkozy. Kde jsou ty časy, kdy ho HN vykreslovaly jako zachánce Francouzské ekonomiky a neohroženého liberála, co přichází provětrat tamní socialismus.

To, co píšete, by mohla zajistit jedině diktatura, která by držela obyvatelsto pěkně pod krkem. V demokracii jaksi nemůže dojít k tomu, že se doma ruší továrna za továrnou a politici se zároveň radují, jak nám ten kapitalismus pěkně funguje, i kdyby to třeba byla pravda.
24. 09. 2009 | 13:47

realysta napsal(a):

to Maja:

Radikální pokles životní úrovně možná vyvolají občasnké nepokoje - blížící se charakterem až občanským revolucím či válkám, ale budou policejně a vojensky potlačeny. Demokracie / nedemokracie. Udržení mocenských výhod a vlastnictví je v zájmů úzké skupiny těch nejvyvolenějších a policejní zásah "si zaplatí".

Snížení životní úrovně nebude zajímat ani politiky, natož vlivné vlastnické klany.

Změnu přinese až vzedmutí vojenského zásahu zemí, kde lidé nemají co ztratit - ale mohou získat. Tedy země, které dnes touží po rozvoji a rozhodně nemají zájem na tom, jak se daří zemím euroamerické zóny. - Tudy do našich zemí přijde diktatura.
24. 09. 2009 | 14:44

huan napsal(a):

TK> není to tak složité a dokonce kvůli tomu nikdo nemusí ani tisknout peníze, ty tiskne pouze centrální banka a kvůli něčemu úplně jinému.
Základ systému je že tu půjčku nedostanete v hotovosti, ale připsáním peněz na účet. Pak s ní něco zaplatíte, tj. převedete na cizí konto u jiné banky. Teď se do toho vloží ČNB+zákony, kteří dohromady říkají že banky nemusí držet všechny prostředky aby mohly kdykoliv vyplatit všechny své věřitele.
Většinou to vychází, statisticky mají pravdu že lidé si udržují v hotovosti maximálně x% prostředků, zbytek je na účtech, tak proč ten zbytek nepůjčit ještě někomu jinému a vydělávat na úroku, že. Když to s rezervami podstřelí, často je z toho vytáhne ČNB, když to přeženou opravdu hodně tak banka padne a zaplatí to vláda přes pojištění vkladů (tedy my všichni).
Ten poměr je v různých zemích různý, hezky se počítá se 10% krytím které se používá i v učebnicích, realita je spíš mezi 0 a 3% (kolik je u ČNB teď nemůžu najít, v polsku nedávno snižovali z 3,5% na 3%). Když vezmeme těch utopických 10% tak systém z vaší 10.000 půjčky je schopný vyrobit v prvním kole dalších 9.000. Ty se opět dostanou na účtu, opět se někomu půjčí a vyrobí dalších 8.100... Sice to trvá nějaký čas, ale tahle řada naroste až na 100.000 nových peněz které vznikly z jedné půjčky (někde to musí začít, dejme tomu že těch prvotních 10.000 je skutečně kryto v požadovaném poměru, tj. že si někdo na účet u banky uložil 100 Kč).
A máte pravdu, na hlavu ten systém skutečně je, ale před mlčící většinou jsou ty principy zatím skryté. Ne kvůli úmyslnému skrývání, ale jejich nezájmem - buď nezájmem o problematiku, nebo alespoň nechtějí kalit vodu a doufají že se krachu cele pyramidy nedožijí.
Řešení? Rozhodně ne více regulací v bankovnictví. Čím více je zregulujete, tím více se budou schovávat za "my nic, to nedostatečné regulace, my je dodržovali přesně". Do jisté míry si současný systém regulací prosadili právě tehdejší bankovníci - poučná je hlavně historie FEDu, jak je to s ČNB přesně nevím. Každopádně současný systém bankám náramně vyhovuje, nejsou zodpovědní prakticky za nic, zisky jim zůstávají, ztráty zatáhne daňový poplatník. Jediné dlouhodobé řešení vidím jako 100% krytí měny, vystavit banky riziku krachu a trestní odpovědnosti manažerů za zpronevěru pokud 100% krytí poruší. To bude fungovalo spolehlivě stovky let, a mohlo by to fungovat znovu, až do té doby než za několik generací národ zapomene a zase podlehne slibům "peníze na cokoliv vytvořené ze vzduchu".
24. 09. 2009 | 15:52

huan napsal(a):

(za překlepy se omlouvám, stejně jako za ten počáteční vklad 100,-, mělo tam samozřejmě být 1000,-).
24. 09. 2009 | 16:03

Alex napsal(a):

martikp:

Naprosto bez urazky – pokud mate iluze, ze Alan Greenspan nebo Ben Bernanke by se nekdy prilis zajimali “o udrzeni vysoke zivotni urovne” radoveho americkeho obcana, tak jsou to opravdu jen iluze. Neprimerene nizke urokove sazby sice docasne urychlovaly ekonomicky rust, ale jejich dopad jste videl hlavne loni a letos.

Navic Obama jakoby se zblaznil, kdyz udelal Geithnera ‘United States Secretary of the Treasury’. Tim Geithner stoprocentne selhal jako ‘president of the Federal Reserve Bank of New York’ (debakl Wall Streetu probihal vice mene “pod jeho taktovkou”), no, nevim kam to povede, time will tell.
24. 09. 2009 | 18:52

Alex napsal(a):

martikp:

P.S.
Mimochodem, “udelat kozu zahradnikem” – t.j. Geithnera ministrem financi potom, kdy neuveritelne selhal pri zabraneni vyvoje kritickych (a v nekterych pripadech i kriminalnich) problemu Wall Streetu, neni jedine velice problematicke rozhodnuti Obamy. Napr. Obamovo rozhodnuti udelat Kevina Jenningse ‘Carem pro skolni bezpecnost’ (director of the Office of Safe and Drug Free Schools) je take dost neuvazene, i kdyz Geithner jako ministr financi by potencialne mohl byt daleko vetsi pruser.

Cituji: “President Obama's "safe schools czar" is a former schoolteacher who has advocated promoting homosexuality in schools, written about his past drug abuse, expressed his contempt for religion and detailed an incident in which he did not report an underage student who told him he was having sex with older men.”
24. 09. 2009 | 22:52

Alex napsal(a):

martikp:

P.P.S.
Skoro jsem zapomnel zminit, ze jinak s Vami naprosto souhlasim – t.j., ze s vyjimkou te nejprimarnejsi priciny soucasne krize, pan Pirko ma ve vsem uplnou pravdu, hlavne v tom, ze ty ruzne astronomicke (svou velikosti) vladni “zachranne balicky penez” jsou krajne nezodpovedne do te miry, ze bych je nazval neuveritelnou kravinou.
24. 09. 2009 | 23:31

neo029 napsal(a):

jak jiz nekdo zminil, autor jako by se na zaver lekl toho, co vubec napsal a zacal chlacholit :-)
CR na tom bude spatne, velice spatne...koncici inv. pobidky/dan. prazdniny = firmy opousteji CR = nezamestnanost + enormni statni dluhy, ktere pokracuji = stale vyssi schodky st. rozpoctu + 2> mega senirou + 0.5 nezamestnanych + 0.5 "invalidu" + az neuveritelne stedry socialni stat + KORUPCE...!!!
staci se zamyslet nad timto smrticim koktejlem a je jasne, jak bude vypadat velice blizka budoucnost CR...
25. 09. 2009 | 09:30

Marcel Gusty napsal(a):

Myslím, že přilévání peněz do systémů pomocí emise nových peněz je obrovský podvod na slušné lidi. Tímto zásahem udržují státy ceny za zboží a komodity (třeba ropu) nahoře a tyto dluhy přesunují na pozdější generace, které budou větší otroci než jsme my. Kdyby netiskli nové peníze a nedávali je do oběhu ceny zboží by šly dolů, protože by o ně nebyl zájem a třeba už by televize vyráběná v Číně nestála 30 000 Kč, ale 15 000 Kč a tudíž by nebylo tolik zajímavé to vyrábět tam a vyrábělo by se to v zemích vlastníků továren. Jenže to by zase tolik na tom ti vlastníci, většinou nadnárodní korporace nerýžovali jako teď, proto udržují tento systém za pomocí bohatých bankéřů třeba z FEDU, který ani není státní a vláda USA nad ním nemá žádnou kontrolu ani neví co se tam děje. Jen říkají všechno je OK, buďte v klidu. O tom komu jdou peníze za ropu nebudu mluvit, posléze tyto peníze použijí na zkoupení majetků ve světě za krizovou cenu navíc. A to se vyplatí, ale jen někomu.
25. 09. 2009 | 13:07

Honza napsal(a):

Nejsem žádný prognostik ani vystudovaný ekonom,pamatuji však historii,která se opakuje jak roční období,krize vždy končí válkou,posléze devalvací peněz a tento proces vždy každou krizi ukončuje,výsledkem-méně lidí,více práce po devastaci zemí atp.a myslím že jinak to neskončí ani v tomto století,bohužel.
25. 09. 2009 | 14:22

r.m. napsal(a):

Skvěle popsané, Pírko je praktik. Text v podstatě popisuje příčiny pádu další globalizační vlny. Té elektronické.
25. 09. 2009 | 16:15

jakub napsal(a):

Boze ,to sou hlody do hlavy, kupte si pusku zaleste do bunkru:)
25. 09. 2009 | 17:50

Pavel napsal(a):

26. 09. 2009 | 17:32

TK napsal(a):

Pro HUAN - děkuji Vám za vysvětlení.
Nelíbí se mi, že coby naprostý Neználek, co pochytil pointu světového finančnictví z YouTube shotů, se až tak moc nemýlím v tom, že systém je pěkně - s prominutím - průserový. Pokud systém funguje za předpokladu, že A, B, C a D se nedostanou do konfliktu s E, F a G, při zachování parametrů H a I, ovšem při existenci J, K, L a naprosté absenci M, N, O, za minimální přítomnosti parametru P...no, koupil by si to někdo dobrovolně ? Kdyby to věděl dopředu ? Budu přemýšlet, co z toho vlastně vyplývá...zatím mne napadá jen dům se solárními panely a velká zahrada, kam se vejde obilí, brambory, zelenina a pár krav. Kdyby něco opět neklaplo...
26. 09. 2009 | 17:51

emigrant napsal(a):

Nejvíce krize postihne ten stát, který prohraje válku. A Spojené státy nevyhráli ani v Iráku a ani v Afganistanu.
29. 09. 2009 | 17:10

honza napsal(a):

za chvíli bude komunismus = uněkoho peníze budou a u někoho nikoli
30. 09. 2009 | 08:29

Miloš Horky napsal(a):

Vážený pane Pírko,

stačil jsem přečíst zatím asi jen pětinu Vašeho článku a z duše se mi zamlouvá Váš přístup.

Já si to ještě dočtu, ale už teď mám na Vás otázku, která mě tane na mysli již delší dobu.
Mám nyní to štěstí se zeptat člověka, který má čas se věnovat těmto problémům řekněme "na plný úvazek".

Píšete:

"Státy se však také dostávají do stejné situace jako pan Johnson, kdy nemají na zaplacení svých výdajů. Podobně jako rodinné rozpočty, i ty státní se dostávají do deficitu a jejich dluhy narůstají. Na rozdíl od pana Johnsona je státům dosud ochoten někdo půjčovat."

"Krize skončí tehdy, až bohaté země zchudnou natolik, že si dokáží vydělat na to, co spotřebovávají. "

Pane doktore, inženýre....
Tohleto je na Nobelovku, už jen za tu odvahu...

Řekl bych, že je tam ještě jeden moment, který si myslím ve svém článku nezmiňujete: A to je podhodnocení čínské měny. Však se okolo toho Greenspan narozčiloval.
Ale, tahle skutečnost je jedním ze zdrojů toho, co umožňuje "bohatým zemím", tedy těm, které se označují jednou jako G7, příště jako G20, nebo G24, apod., aby si žily "nad poměry".
A moje otázky v danou chvíli jsou dvě:

Kdo půjčuje vládám? Rád bych znal jména těch institucí, ať jsou to banky či privátní "kdosi". A rád bych jména akcionářů...

A za další mně zajímá, kdo stojí za tím tlakem, aby se schválila Lisabonská smlouva?
Brusel je dirigovaný ještě někým. Kdo to institucionálně je?

Nicméně díky za Váš článek, zítra ho určitě dočtu...

Miloš Horky
02. 10. 2009 | 00:33

Jarmil napsal(a):

Vlády podporují nesmyslnou spotřebu, protože tím vznikne vyšší výběr daní. Na slušnou životní úroven člověka stačí, při dnešní technice, pár hodin práce. Fungování státu potřebuje v současnosti polovinu naší pracovní doby. Když snížíme nesmyslnou spotřebu jednotlivce, může se zkrátit pracovní doba v té naší polovině. Teď jde jen o to snížit nesmyslnou spotřebu státu. Psychologicky je to nepříjemné, pracovat 2 hodiny pro sebe a 4 hodiny pro státní kasu. Takže politici raději prosazují - pracujte naplno pro sebe, nám stači jen polovina vaší práce.
03. 10. 2009 | 23:50

Lukáš Mojžiš napsal(a):

Konečne niekto nevychádzajúci z idiotských predpokladov. Len nechápem tú umiernenosť: keď sú vo vláde hlupáci, prečo proste otvorene nepriznať?? Veľmi nerád sa skrývam za politicky kokotné názory.
04. 10. 2009 | 16:19

teofilo napsal(a):

Vážený pane Pírko,
když už jste konečně přišel na to,že bez-
uzdná chamtivost,se kterou počítá tzv.
současná ekonomická věda je podvod
vůči individuu i kolektivům (byť státním,
superstátním i globálnímu),která se neobejde
bez katastrof,měl by ,podle mého názoru,
vystudovaný ekonom znát cestu přijatelného
rizika,neboť jinak jste jako lékař,který
léčí a káže prevenci pro nevyléčitelného.
08. 10. 2009 | 12:58

StandaU napsal(a):

Dobrý den, nelze nic jiného než souhlasit, škoda, že pana Pírka neznám osobně, takový rozbor příčin a důsledků jsem ještě nečetl. Jsem zvědav, kdy začnou všichni, kteří rádi berou z cizího, křičet. Přeji autorovi ještě mnoho obdobných úvah, neboť těchto myšlenek není nikdy dost. Jediné co mne nechává klidným je můj věk, té katastrofy se už nedožiji. Dzp
09. 10. 2009 | 12:40

ctenar napsal(a):

člověče děte dělat ministra financí, většina sváma souhlasí já taky
11. 10. 2009 | 12:01

www napsal(a):

Z vetsi casti dobry. Problem je ale v tom, ze myslet si o "spotrebiteli", ze je racionalni a pracuje s dostatkem informaci, je omyl - viz kritika regulace:

"Regulace zatěžuje firmy a náklady v konečném důsledku vždy zaplatí zákazník. Deklasuje spotřebitele do role nemyslícího chudáka, který nenese zodpovědnost za svoje činy."

Spotrebitele jsou nemyslici chudaci a spousta firem toho umi vyuzit. Regulace ve stylu "pouze pravdivou reklamu", "ucty s konecnou castkou" apod. rozhodne neni na skodu a zakaznik na teto forme regulace neprodela.
13. 10. 2009 | 23:32

Vašek napsal(a):

Výborné, souhlasím.
16. 10. 2009 | 17:32

Bavor napsal(a):

Nemohu souhlasit s autorem v mnoha jeho tvrzeních. A začnu od posledního: "Státní zásahy krizi nevyřeší. Stát může krizi pouze socializovat, její dopady přenést na celou společnost místo ponechání postižených nést odpovědnost za svoje činy". Bez státních zásahů by nenesli odpovědnost pouze majetní (označováni jako "postižení"), kteří svojí činností krizi způsobili (spekulacemi za účelem zbohatnutí), ale mnohem více by její následky nesli ti nejméně odpovědní - zaměstnanci, kteří nemají "polštář" bohatství. Příklad: Ve zkrachované automobilce GM, bylo propuštěno vedení a desetitisíce zaměstnanců. Vedoucí představitelé (bývalí měli mnohamilionové platy, které investovali, nebo měli na kontech. I kdyby jejich mnohamilionové investice ztratily dvě třetiny ceny, pořád mají z čeho žít astrádat rozhodně nebudou. Jejich zaměstnanci, kteří ztratili zaměstnání, bydleli v domech, zakoupených na hypotéku, měli auta na hypotéku a t.d. Po ztrátě zaměstnání možná dostanou od státu podporu, ale rozhodně nebudou mít na to, aby své dluhy spláceli. Rovněž přišli o velkou část svých důchodových fondů, které obhospodařoval jejich podnik. Kdo myslíte, že krachem byl potrestán? Vedení, nebo zaměstnanci? Další příklad: V nedávno minulé době zkrachovala banka Lehman Brothers. V této bance měly konta různé firmy, které tímto přijdou o velkou část svých prostředků a dojde k dalším následným krachům. Kdo bude postižen nejvíce? Opět zaměstnanci, nebo střadatelé.Spekulanti také, ale nikdy ne tak intenzivně jako zaměstnanci a střadatelé. Proto jsou státní zásahy nutné. Je ovšem otázkou, zda jsou zaměřeny správným směrem. Některé státní zásahy provedené v úmyslu ochránit zaměstnance a střadatele, sanují ztráty spekulantů a v důsledku je uhradí zase zaměstnanci a střadatelé ze svých daní.
17. 10. 2009 | 11:38

Bavor napsal(a):

Pokračování: Tvrdíte, že "Státními zásahy dochází k socializaci dopadů krize, tedy k jejich rozložení do celé společnosti. Místo aby výrazně trpěla pouze postižená část společnosti, trpí všichni, ale ti postižení o něco méně. S tím ale vzniká další problém. Motivuje to lidi k chování, které se označuje jako morální hazard". V předcházející části jsem dokázal, že následkem krize netrpí jenom Majetní, ale postihuje CELOU SPOLEČNOST. Majetná ztrácejí část svého majetku, ale netrpí krizí a nedostatkem tolik, jako jejich zaměstnanci, kteří ztratili obživu, případně bydlení a t.d. Vy v rozporu se skutečností, označujete za "postižené" pouze majetné spekulanty. K dalšímu vašemu tvrzení: "Ukázali jsme si, že státními zásahy dochází k pouhému přesunu bohatství, nikoliv k jeho vytváření. Daně přesouvají bohatství od jednoho člověka k druhému, státní dluh to dokáže i mezi generacemi, inflace zase přesunuje bohatství od spořivých k těm zadluženým". Ve svém článku ukazujete, že bohatství nevzniká prací, ale spekulacemi, jejichž následkem krize je. Proto je správným zásahem státu zdanění bohatství takto nabytého a jeho přesun tam, kde vznikají hodnoty - zaměstnancům.
17. 10. 2009 | 12:39

Bavor napsal(a):

Pokračování: Váš tržní systém je založen na spekulaci. Spekulace určuje tržní cenu, hodnota výrobku je však dána cenou práce do něj vložené. Popisujete proces, jak vzniká inflace. Ale zapomínáte, že celých 40 let zde byl systém, který slovo inflace téměř neznal, pohybovala se v řádech desetin procenta. Bylo to tím, že ceny neurčoval trh, ale cena práce. Zavrhujete znárodňování. Ano i v kapitalismu se znárodňuje, ale pouze tehdy, když soukromníkovi hrozí ztráta takového rozsahu, že to ohrozí stabilitu celého systému a je nutno zabránit ještě větším škodám. Zmínil jste pojem předprivatizace. Ten je charakteristický pro tržní systém, kdy stát znárodňuje ztráty (které uhradí z daní VŠECH), ale zisky přenechává soukromým majitelům. Logičtější systém by byl, kdyby stát, když už sanuje ztráty firem a "předprivatizuje" je, si tyto firmy ponechal a v čase prosperity jejich zisky vrátil daňovým poplatníkům přerozdělením. To ovšem by znamenalo, že stát se stane organizátorem výroby a to tržní systém zavrhuje. Ale ke stejnému poznání dochází stále více lidí a jednou se tento systém změní. Potom cena bude určována cenou práce do výrobku vložené, peníze přestanou být hodnotou, ale stanou se prostředníkem směny a inflace se bude pohybovat kolem nuly. To ovšem VAŠE ekonomika neuznává. Pak přestane cyklus prosperita - stagnace - krize. Až lidé nebudou vyrábět pro kšeft, ale pro spotřebu.
17. 10. 2009 | 12:59

Arien87 napsal(a):

Tak jsem si početl, pokoukal na grafy a tabulky no je to hezké se s tímto problémem tak detailně zaobírat. Nicméně jsem se jaksi nedopracoval k něčemu knkrétnímu, jak je obvykle u různých "rozborářů" zvykem. Ono je asi úplně jedno kolik kdo do ekonomiky "naleje" peněz podstatné je jak zajistit odbyt na výrobky vzniknuvší při výrobě, Protože jak známo množství výroby je závislé na množství spotřeby a pokud se najde způsob jak zajistit odbyt pak sama výroba bude reagovat automaticky a procesy spojené s výrobou budou následovat samy od sebe bez jakéhokoliv externího zásahu. Ono je to logické např.: pokud zemědělec neprodá mléko, a bude to trvat delší dobu, nakonec prodá samu krávu a octne se na "pracáku". V opačném případě dokoupí další krávu a přibere i pomocníka aby včechno zajistil. Mo a další placený pomocník jsou daně odvody atd. Jinač řečeno je "převýrobkováno" trh je nasycen a další odbyt je pouze v mezích životnosti spotřebního zboží a v množství financí střední třídy, které je ochotna investovat k nákupu nových věcí. Logické je, že čím méně volných prostředků má tím méně utratí. A to je, pokud to je ve větší míře, začátek tzv. krize Ona kapital. ekonomika je životaschopná poze pokud má zajištěn odbyt svých nadproduktů. V případě kolapsu v odbytu nebo dokonce přílivu levnějšího zboží začíná mít vážné problémy, pochopitelné je, že čím větší stát to je tím tyto problémy jdou pomaleji ale v nezmenšeném nebezpečí.
18. 10. 2009 | 12:54

Oskar Pokorný napsal(a):

Takže obchodník s finančními deriváty se právě obhájil a vysvětlil nám, že za to vlastně můžou lidi, kteří vytvářejí skutečné hodnoty a chtějí za to trochu lepší než veterinární péči. Dodal jste jistě fundovaný ekonomický pohled, ale já dodám sociologický. Uvědomuje te si, že v tom žití na dluh jsou mistři právě lidé z vašeho okolí? Že ve finančnictví jsou platy mnohonásobně vyšší než v jiných oborech lidské činnosti? Že ve finančním sektoru (i prasknutí bubliny) platy a různé benefity nadále rostou i když to naprosto neodpovídá ani výkonu ekonomiky ani výkonu společností které se tím zabívají? (Viz astronomické odměny vyplácene třeba Goldman Sachs)- u platů se mluví až o pravidelném růstu platů 10%/rok. Tito lidé se svými astronomickými zisky a volnými penězi často právě iniciují růsty těchto spekulativních bublin. A jsou to často ti kteří jediní o své peníze v těchto bublinách nepřijdou přotože velmi často využijí svých politických kontaktů a zahojí se nějakou státní sanací. Vydíte budoucnost částečně optimisticky z pohledu ekonoma - já ji vydím pesimisticky protože jsem svědkem toho jak se nůžky mezi chudými a bohatými stále rychleji rozevírají a existují statistiky které tvrdí že velmi rychle v západních zemích mizí střední třída. Víte například že ve VB je v současné době pod hranicí chudoby nejvíc lidí od 2. sv války(a není tím myšlena chudoba typu nemam na novou plazmu - je to neschopnost i se zaměstnáním dosáhnout základních prostředků k obživě)?
23. 10. 2009 | 23:06

Milo fon Johanus napsal(a):

Už chápu proč se nechtějí udělat poctivě restituce. Ono se totiž z kradeného dobře žije. Řešením by bylo znárodnit majeptek toho u koho je dluh. V tomto případě znárodnit majetky Roschildů, Rockefelerů a jím podobným a to dříve než lidé jako je Ted Turner sníží populaci planety na 300 miliónů a zabaví majetky po neboštících.
28. 10. 2009 | 06:36

Dimitros napsal(a):

Ještě jsem nepotkal na internetu takový text o krizi, který by mě natolik oslovil jako tento. Vynikající a naprosto geniální! Děkuji!
P.S. Chtělo by to přeložit to do angličtiny. Ať si to přečte co nejvíc lidí na západě.
28. 10. 2009 | 14:45

Jan napsal(a):

Článek ej výborný až na to, že píšete o Čechách a myslíte tím celou ČR, kde je také celá Morava a kus Slezska. Prosím, neházejte takto do koše zapomnění 4 miliony občanů ČR, kteří žijí na území Moravy a části Slezska. Díky.
28. 10. 2009 | 20:06

JohnJ napsal(a):

Moc krásný článek, s většinou se dá souhlasit až na ten závěr.
Co však z toho všeho vyplývá, je-li řešení pro státy inflace, odnesou to nejvíce právě ti, kde jsou skromní s šetrí. Protože inflace přerozděluje bohatství od věřitelů ke dlužníkům. Takže když nechcete patřit v této situaci mezi loosery je lepší se zadlužit, což je ale to co nás dovedlo do této krize.
31. 10. 2009 | 01:16

es2f napsal(a):

Dluh znamena ztratu svobody a obycejny clovek o svuj dluh jen tak neprijde.

Za uvahu stoji i to, ze dluh je vetsinou koncipovan zamerne jako dlouhodoby a veritel se jisti proti jeho predcasnemu splaceniI proto aby mel cas nektere sve docasne ztraty vynahradit zvysenim urokove sazby.

A pokud by vypukla prudka inflace, pak by za soucasnych okolnosti asi vedla k menove reforme. A ty ba nejspis dopalda nejak podobne:

Pribeh zivnostnika:

Obchod převzala Mototechna ... a tátu tam nechali jako vedoucího. ... obchod vzali, zboží zabavili, ale tak, ze kde neměl zaplacené faktury, tak musel jeste zaplatit ze svého. U otce to nebylo moc, ale když měl někdo živnost a pořídil si nové stroje, tak potom musel celý život platit.

Jako v tomto pribehu:

Rodiče měli mlýn a až do důchodu spláceli úvěr za stroje. Pak přišla měnová reforma a téměř všechny peníze ztratili hodnotu 1:50, zatímco dluhy zůstaly 1:5.

http://www.politictivezni.c...

Samozrejme jsou znamy situace, kdy lide na prudke inflaci velmi vydelali. To bylo napriklad porizeni nemovitosti v Cesku pred revoluci a prodej 20 let po revoluci. Ale naprosta vetsina techto milionaru tuto situaci neocekavala, a ke stesti prisli nahodou.
14. 11. 2009 | 21:51

ed hardy clothing napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
24. 11. 2009 | 04:13

cheap mbt shoes napsal(a):

We should so live and labor in our <a href="http://www.mbttoday.com/mbt...">cheap mbt shoes</a> time that <a href="http://www.mbttoday.com/">mbt shoes on sale</a> what came to us as seed may go to the next <a href="http://www.mbttoday.com/mbt...">mbt walking shoes</a> generation as blossom,and what <a href="http://www.mbttoday.com/mbt...">reviews mbt shoes </a>came to us as blossom may go to them as fruit. This is what <a href="http://www.mbttoday.com/">mbt shoes</a> clearance we mean by progress. It is better to die on your feet than to live on your knees.
24. 11. 2009 | 07:48

cheap mbt shoes napsal(a):

We should so live and labor in our cheap mbt shoes time that mbt shoes on sale what came to us as seed may go to the next mbt walking shoes generation as blossom,and what reviews mbt shoe came to us as blossom may go to them as fruit. This is what mbt shoes clearance we mean by progress. It is better to die on your feet than to live on your knees. http://www.mbttoday.com/
24. 11. 2009 | 07:48

http://www.alqaly.com/vb napsal(a):

<a href="http://www.games.alqaly.com">العاب 2009</a>|
<a href="http://www.gallery.alqaly.com">صور</a>||
<a href="http://www.gallery.alqaly.com">موقع صور</a>|
<a href="http://www.gallery.alqaly.com">صور اطفال</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f7...">غرف نوم</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f7...">ديكور منزل</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f9...">اكلات</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f9...">حلويات</a>|
<a href="http://www.tube.alqaly.com">مقاطع فيديو</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb">منتديات</a>|
<a href="http://www.tube.alqaly.com">youtube</a>|
<a href="http://www.tube.alqaly.com">يوتيوب</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/">شات</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/">دردشة</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">رسائل وسائط</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">السيره النبويه</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">قصائد</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">شعر</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">خواطر رومانسية</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">برامج كمبيوتر</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">تحميل برامج انترنت</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">العاب كمبيوتر</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f8...">ازياء</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">ملابس اطفال</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">رسائل حب</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f6...">اناشيد اسلامية</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">توبيكات ماسنجر</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f8...">فساتين سهرة</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">صور مسنجر</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">مسجات جوال</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">منتدي اسلامي</a>&nbsp;|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">ابحاث</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">رموز للماسنجر</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">صور مرعبه صور غريبة</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">برامج فوتوشوب - ملحقات تصاميم - دروس - فلاش </a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">صور سيارات</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">اخبار الرياضة -كرة قدم -صور لاعبين</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f1...">ملابس رجالية</a>|
<a href="http://www.alqaly.com/vb/f2...">مسابقات - العاب - تحدي</a>
01. 12. 2009 | 06:43

http://www.tube.alqaly.com napsal(a):

<a href="http://www.tube.alqaly.com">يوتوب</a>|
<a href="http://www.tube.alqaly.com">مقاطع - مقاطع - مقاطع - مقاطع
</a>|
<a href="http://www.tube.alqaly.com">مقاطع فيديو - مقاطع يوتيوب - مقاطع بنات - مقاطع مضحكة
</a>|</p>
<p class="spip"><span lang="ar-sa"><a href="http://www.translate.alqaly...">ترجمة كلمات</a></span></p>
<p class="spip"><span lang="ar-sa"><a href="http://www.islame.alqaly.com/">المسلمة</a></span></p>
<p class="spip"><span lang="ar-sa"><a href="http://www.abraj.alqaly.com/">برج الحمل</a></span></p>
<p class="spip"><span lang="ar-sa"><a href="http://www.gallery.alqaly.com/">صور</a></span></p>
<p class="spip"><span lang="ar-sa"><a href="http://www.games.alqaly.com/">موقع العاب</a></span></p>
<p class="spip"><span lang="ar-sa"><a href="http://www.smiles.alqaly.com/">ابتسامات</a></span></p>
<p class="spip"><span lang="ar-sa"><a href="http://www.msn.alqaly.com/">مسنجر - ماسنجر</a></span></p>
<p class="spip"><span lang="ar-sa"><a href="http://www.topics.alqaly.com/">توبكات مميزة</a></span></p>
<p class="spip"><span lang="ar-sa"><a href="http://www.girl.alqaly.com//">المرأة</a></span></p>
<p class="spip"></p></span>
01. 12. 2009 | 06:45

dude napsal(a):

Hodně dobrý článek, ale nezahrnuje některé faktory, které mě v průběhu jeho čtení napadly, znějí možná ještě hůř než to že nám naše vlády lžou a okrádají nás přes inflaci o naše bohatství,ale myslím že "mocní" tohoto světa je mají ve své kalkulaci: války a ničení hodnot a hmotného majetku, srážení rostoucích ekonomik na kolena pomocí restrikcí (v rámci EU) a globální regulace (emise?). A taky vyhlazování populace,ať už v rámci válek nebo jinak.Ve skutečném světě američan nezačne najednou šít trička pro číňana... to raději řekne,že porušuje lidská práva a vytvoří proti němu alianci ostatních zadlužených nebo z něj udělá teroristu...
09. 12. 2009 | 10:54

rožmberská růže napsal(a):

Pan Pírko nepochopil vůbec nic.
Nebylo by na škodu, aby se poučil u některých vzdělaných dam,jako například Ilony Švihlíkové, Margarit Kennedyové,či Nadi Johanisové, které se problematice selhání peněz (multiplikace depozit, exponenciální růst úroků) a problematice vytváření globální nerovnováhy věnují.Jenomže... To jsou ženy, které "mladí ctižádostiví analytici se zlatou lžičkou v puse" nepustí ke slovu.Pánové,vaše ctižádost, zalepenost a nemoudrost žene tento svět k záhubě.Článek pana Pírka je nesmírně povrchní,vůbec nebere v úvahu podhodnocené devizové kurzy,politiku WTO atd.. Život je víc než jenom trh.
Málokkdy se ozve nějaká žena.Holt máme toho víc na práci než jen žvanění.Rádoby finanční experti však škodí této společnosti nejvíc.
Autorka: vystudovala rovněž VŠE, obor finance,úspěšně podnikala díky bohu ne v oblasti financí,
byť také složila úspěšné makléřské zkoušky u zahraniční společnosti.V současné době se věnuje pedagogické a překladatelské činnosti a osvětě v oblasti finanční gramotnosti.
15. 12. 2009 | 22:26

Mig napsal(a):

Dost dobré. Jistě se dá cokoliv vytknout, ale to by už byl článek o něčem jiném
16. 12. 2009 | 14:02

uggs on sale napsal(a):

I think it's beautiful.And I like it!Especially,the color is cool!
17. 12. 2009 | 13:28

mihal napsal(a):

Z blogu pana Pírka jsem rozpačitý.
Na jedné straně správně pojmenovává jednu z příčin krize - tedy život USA na dluh.
Na druhou stranu se dopouští některých dost hrubých chyb - například když na obrázku 3 graficky zachycuje časovou závislost akciového indexu měřeno ve zlatě a celých několik odstavců předpokládá, že zlato má stabilní cenu. Úplně zapomíná na to, že se zlatem se obchoduje na burzách stejně jako s akciemi a že zlato může podléhat stejným cenovým bublinám jako akcie.
Dále pak hází vinu za současný peněžní systém a za inflaci vládám - ale tento systém nevymysleli vlády, ale bankéři.
31. 12. 2009 | 18:02

Z napsal(a):

///
TO: Dave napsal(a):
To kamzyk1: jestli je válka řešení krize jakékoliv krize, tak Báh s námi.

Bohužel ve válce nevidím žádné řešení, pouze utrpení a kdybych to bral jenom z ekonomického hlediska tak snižení bohatství (nemyslím jen peníze a materiálno)
16.09.2009 23:24:35
///

Ale vyřešila. Válka, byť to zní strašlivě, by v lidech po jejím skončení vyvolala pokoru a mnozí by přehodnotili své hodnoty. Mnozí by si uvědomili, že důležitější je mít co jíst, mít co pít, mít střechu nad hlavou a pomohla by najít pochopení toho co je skutečné přátelství. Nikdo by neprahl po LCD TV s LED podsvícením za 30.000 Kč na splátky, a podobyných nedůležitostech!
01. 01. 2010 | 14:13

jojonenen napsal(a):

cim vice jsem clanek docital ke konci, tim vice jsem jej vnimal jako manipulativni clanek t.zv. ekonomu, kteri z urcitych osobnich duvodu se snazi vnutit oveckam nazor, ze zachranou ceske a snad dokonce i svetove ekonomiky je ceska koruna. Skutecnost je vsak takova, ze ceske zbozi je vlivem prehrate kc nejdrazsi na svete a tudiz se stava neprodejne. Pro spekulanty na burze je velmi snadne prehrat menu malinke CR a napakovat se na ukor ceskych lidicek hrou na prehrati a oslabeni meny. Silni hraci hraji s CNB hru na kocku a mys. Vysledek je pak takovy, ze pro kazdeho, kdo alespon trochu ovlada nejaky svetovy jazyk se vyrazne vyplati nakoupit v zahranici cokoliv. A snad nebude nikdo tvrdit, ze rozvoj CR ja zavisly na exportu a nikoliv dovozu. Nechme se proto prekvapit, kolik firem dokoze v prubehu let 2010 - 2012 se jeste vyrovnat s umele prehratym kursem kc a v navaznosti s tim na vyvoji nezamestananosti. Je i logicke, ze po vycerpani dan. prazdnin vyrobni firmy z CR utikaji a to nejen do rozvojovych zemi, ale treba nazpet do Nemecka atd., protoze jiz i tam vlivem prehrateho kursu kc dokazi vyrabet a exportovat vyrobene zbozi levneji. Bohuzel, nemam moc casu, tak jsem radu veci posal velmi zjednodusene az abstraktne. Jak to ve skutecnosti dopadne nevi s urcitosti nikdo. Nechme se proto prekvapit koncem roku 2010 ci spise 2011.
02. 01. 2010 | 12:41

Finasteride napsal(a):

Vážení Štěpán Pírko, krize ještě není u konce. To je jen začátek.
09. 01. 2010 | 10:56

evening dresses napsal(a):

nazpet do Nemecka atd., protoze jiz i tam vlivem prehrateho kursu kc dokazi vyrabet a exportovat vyrobene zbozi levneji. Bohuzel, nemam moc casu, tak jsem radu veci posal velmi zjednodusene az abstraktne. Jak to ve skutecnosti dopadne nevi s urcitosti nikdo. Nechme se proto
10. 01. 2010 | 18:16

evening dresses napsal(a):

nazpet do Nemecka atd., protoze jiz i tam vlivem prehrateho kursu kc dokazi vyrabet a exportovat vyrobene zbozi levneji. Bohuzel, nemam moc casu, tak jsem radu veci posal velmi zjednodusene az abstraktne
10. 01. 2010 | 18:18

air force shoes napsal(a):

svyrazne vyplati nakoupit v zahranici cokoliv. A snad nebude nikdo tvrdit, ze rozvoj CR ja zavisly na exportu a nikoliv dovozu. a mys. Vysledek je pak takovy, ze pro kazdeho, kdo alespon trochu oNechme se proto prekvapit, kolik firem dokoze v prubehu pekulanty na burze je velmi snadne prehrat menu malinke CR a napakovat se na ukor ceskych lidicek hrou na prehrati a oslabeni meny. Silni hraci hraji s CNB hru na kocku vlada nejaky svetovy jazyk se
11. 01. 2010 | 18:03

Mr_Ex napsal(a):

to jojonem:
s tím přehřátím Kč je to, s prominutím, blábol. Kurs koruny je sice krapet silnější, ale pokud se tady bavíme o bilanci obchodu (export - import), výrazně se minulý rok zlepšila. Vhodnější ukazatel pro vyvrácení vašeho tvrzení neexistuje...

to autor:
Velmi hezky a hlavně uceleně napsáno. Přesto je to jen jedna ze stran "Rubikovy kostky" současné krize. Ano, chtít žít nad poměry je původ projevů krachu investičního bankovnictví a hypotečního trhu v USA. Ovšem ten důvod je ještě hlubší. Skrývá se v socio-psychologii národa a myšlení lidí celkově, nejenom chtíčem "žít nad poměry". Je to o KVALITĚ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Jako ekonom ekonomovi nemusím zdůrazňovat, že na ničem jiném nestojí ekonomiky států, jako právě na tomto. Myslím, že kdy jindy než teď je chvíle pro zapojení humanitních sil (psychologie, sociologie) a důkladnou analýzu lidských zdrojů v ekonomice, nalezení způsobu jak konečně nastartovat další etapu ekonomického myšlení a tím je orientace na myšlení člověka, skupin lidí a národa jako takového - maximální investice do vzdělání, renovace systému vzdělávání, vytvořit co nejpřístupnější (nejlépe bezplatné) možnosti jak se celý život nonstop vzdělávat a k této činnosti lidi maximálním způsobem lákat a motivovat. Vlastně z toho vytvořit alespoň celonárodní trend a standard. Všechna ostatní řešení, i Vámi popsaná vhodná ekonomická, jsou jen "látáním děr v kabátě", zmírňováním projevů nekvality lidských zdrojů a jejich upadání...
20. 01. 2010 | 14:37

Writing Jobs napsal(a):

Z blogu pana Pírka jsem rozpačitý.
Na jedné straně správně pojmenovává jednu z příčin krize - tedy život USA na dluh.
Na druhou stranu se dopouští některých dost hrubých chyb - například když na obrázku 3 graficky zachycuje časovou závislost akciového indexu měřeno ve zlatě a celých několik odstavců předpokládá, že zlato má stabilní cenu. Úplně zapomíná na to, že se zlatem se obchoduje na burzách stejně jako s akciemi a že zlato může podléhat stejným cenovým bublinám jako akcie.
Dále pak hází vinu za současný peněžní systém a za inflaci vládám - ale tento systém nevymysleli vlády, ale bankéři.
22. 01. 2010 | 14:26

artbody napsal(a):

Pěkný článek,akorát je potřeba myslet ještě v širších souvislostech.Myslím,že tento svět nevedou žádní hlupáci,i kkdyž to tak může vypadat,ale hra a podmínky směřují k tomu aby poměrně malá skupina lidí ovládla díky naschromážděnému majetku ostaní nemajetné.Jakýsi nový otrokářský řád.A mezi těmito skupinami nastane pnutí,kdy se celý systém zhroutí dosebe a skončí chaosem a pravděpobně válkou.
23. 01. 2010 | 12:55

淘宝皇冠店铺 napsal(a):

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
26. 01. 2010 | 16:23

Replica Burberry handbags napsal(a):

So, some tip about this issue are welcome and really sorry if my question is very simple. Thanks in advance
28. 01. 2010 | 10:41

Guru Vit Kouba Bhagavan napsal(a):

1. Svět je v krizi protože došlo k porušení správných norem.
2. V našem civilizovaném světě se zapomnělo na to základní a to vytvořit celosvětově platné správné normy a kontrolovat jestli se správně dodržují.
3. Jak se pozná správná norma od špatné, to je základní otázka, kterou si musíme na začátku položit!
4. Správná norma je; přirozená, jednoduchá, čistá, ekonomická, logická, pravdivá!
5. Pokud nějaká norma nesplňuje tyto základní požadavky, je chybná a musí se okamžitě nahradit správnou normou, jež tyto požadavky splní.
6. Základní normou je dát každému člověku zde možnost beztrestně zabít druhého člověka bez udání důvodu a bez toho že jej za to někdo nějak potrestá.
7. Jenom veliký strach z toho že vás ten druhý zabije, pokud mu nějak ublížíte, nás donutí k tomu, že se budeme citlivě a služně k sobě chovat.
8. Tam kde není strach z trestu, za naše zlé jednání, tam je i mnoho zlého jednání, nikdo nezabije někoho kdo je mu blízký a koho on mnoho potřebuje!
9. Svaté autority kdysi pradávno zakázali to, že se smíme zabíjet, protože se báli, že je někdo zabije, za to, že parazitují na druhých.
10. Přesto v minulosti neustále docházelo k zabíjení svatých autorit, pomocí jedu a jiných chytrých způsobů, proto mají svaté autority mnoho lidí, co je chrání.
11. Mnozí namítnou, že člověk není dobytek, který se zabije, když zestárne, že jsme božské bytosti, kterým se nesmí ubližovat.
12. Nejsme božské bytosti, člověk je inteligentní pracovitý tvor, který pomocí vědy a technologie vytvořil vyspělou civilizaci, ve které se máme božsky, pokud máme peníze a moc.
13. Vše zde řídí od počátku světová elita, která má nadbytek moci a bohatství, ona sobecky rozhoduje o ostatních lidech a díky ní zde jsou; války, epidemie, hladomory, vyhlazovací tábory, terorismus, fanatismus, byrokracie, atd.
14. Všechny politické a náboženské ideologie, to je odpradávna jenom chytré divadlo, ve kterém herci nosí krásné masky a pod nimi je ukrytý chytrý lakomec, který v sobě nemá lásku ani cit k těm, co se zde mají zle.
15. Klíště je tak dlouho přisáté dokud to jde a zabít klíště není snadné, pokud na něj nekápneme čistý líh, který jej oslabí, elita to jsou ona klíšťata, která nás chytře vysávají.
16. Nemůžete proto od elity chtít aby ona vydala nějaké správné normy, protože tím by nás už nemohla vysávat, musíme proto elitu nahradit umělou inteligencí, která bude naši společnost řídit.
17. Pochopitelně že elita se bude bránit, jak to jen půjde, ona se bude snažit chytře zabránit umělé inteligenci, aby ona sama stanovila správné normy, které zlikvidují konečně světovou elitu.
07. 02. 2010 | 10:28

high school diploma napsal(a):

Thanks for sharing. i really appreciate it that you shared with us such a informative post..
16. 02. 2010 | 08:50

affordable school napsal(a):

The difference between the right word and the almost right word is really a large matter — it's the difference between a lightning bug and the lightning.
16. 02. 2010 | 08:51

online diploma napsal(a):

And extermination of the population, whether in war or jinak.Ve real world begins at a time to sew an American of Chinese T-shirts ... rather it says that violates human rights and create an alliance against him or other indebted makes him a terrorist ...
16. 02. 2010 | 08:52

distance learning high school napsal(a):

I'm the same way, I do my best to remain neutral. It's hard, if you communicate with the person the other person dislikes, then you fall out of favor with them! I simple can't dislike a person, just because someone else does, I just can't.
16. 02. 2010 | 08:52

ged napsal(a):

I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
16. 02. 2010 | 08:53

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 10:20

sdhfew napsal(a):

23. 02. 2010 | 07:53

baby care napsal(a):

Petro ,je to hezké počtení.Gratuluji.Ale napište nám prosím,něco, ještě více romantického.Čím a jak jste se živila v Řecku.?!?
26. 02. 2010 | 09:34

best travel agency napsal(a):

Thanks for sharing. i really appreciate it that you shared with us such a informative post..
26. 02. 2010 | 09:35

how to lose weight quickly napsal(a):

The difference between the right word and the almost right word is really a large matter — it's the difference between a lightning bug and the lightning.
26. 02. 2010 | 09:36

loan problems napsal(a):

Pěkný článek,akorát je potřeba myslet ještě v širších souvislostech.Myslím,že tento svět nevedou žádní hlupáci,i kkdyž to tak může vypadat,ale hra a podmínky směřují k tomu aby poměrně malá skupina lidí ovládla díky naschromážděnému majetku ostaní nemajetné.Jakýsi nový otrokářský řád.A mezi těmito skupinami nastane pnutí,kdy se celý systém zhroutí dosebe a skončí chaosem a pravděpobně válkou.
26. 02. 2010 | 09:38

Nový napsal(a):

Mnozí diskutující vyčítají Pírkovi, že nevzpomněl vliv globálních spekulací a přelévání peněz globálních hráčů.
Já jsem to v článku vyčetl. Pírko přece píše, že na Západě nechce nikdo pořádně pracovat za rozumnou mzdu. Pokud se lidé neválí na dávkách tak chtějí různě spekulovat nebo obchodovat. Bankéři, makléři a úředníci jsou přece také součástí Západu. V té souvislosti mě napadá, jstli sám pan Pírko také pořádně pracuje ?
Každopádně se ale nebojí napsat pravdu o smutném osudu Západu.
A to je k nezaplacení !
28. 02. 2010 | 13:27

steven ageil napsal(a):

<a href="http://www.theinfosage.com/" rel="dofollow" rel="nofollow">india news</a>
<a href="http://www.thesim.co.uk/" rel="dofollow" rel="nofollow">sim only contracts</a>
<a href="http://www.nzmirror.com/" rel="dofollow" rel="nofollow">New Zealand Mirror Travel</a>
<a href="http://www.aquanadajewelry...." rel="dofollow" rel="nofollow">Aquanada Jewelry</a>
<a href="http://www.solidstate-drive..." rel="dofollow" rel="nofollow">Technology corner</a>
<a href="http://www.seoways.net/" rel="dofollow" rel="nofollow">seoways service </a>
<a href="http://www.realestatelondon..." rel="dofollow" rel="nofollow">real estate London Ontario</a>
01. 03. 2010 | 00:37

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy