ESM – konec demokracie, začíná nevolnictví

16. 11. 2011 | 21:03
Přečteno 24249 krát
Uvažuji, zda je datum publikování tohoto textu náhodné, nebo je předvečer 22. výročí sametové revoluce něčím symbolický…
Je ESM záchranou, nebo jen dalším krokem k novému světovému řádu?

Výměna figur podle scénáře NWO

Po přečtení dvou jmen čerstvých premiérů Řecka a Itálie mě zvědavost donutila si je trochu proklepnout. Bohužel, oba pánové bez jakékoliv pochybnosti zapadli do mozaiky, která se již delší dobu skládá.

Řecký premiér Lucas Papademos je bývalý viceprezident Evropské centrální banky, od roku 1998 je členem Trilaterální komise. Kdo o této organizaci neslyšel, velmi stručně jde o organizaci založenou Davidem Rockefellerem s oficiálním cílem sbližovat USA, Evropu a Japonsko. Její kritici často uvádějí, že jde o organizaci usilující o světovou vládu, tzv. nový světový řád (NWO), kdy národní státy budou vymazány, resp. potlačeny do role vazala a rozhodovat se bude na nadnárodní úrovni.

Italský premiér Mario Monti pracoval od roku 1995 do roku 2004 v Evropské komisi, je poradcem společnosti Goldman Sachs, členem výše zmíněné Trilaterální komise, kde je dokonce jejím evropským předsedou. Kromě toho je také členem skupiny Bilderberg, nikoliv však řadovým, ale dokonce členem Steering Committee této organizace, poměrně významného orgánu. Kdo nezná Bilderberg, může se celkem snadno s touto organizací seznámit, zpravidla však mimo oficiální tisk či média, která o této organizaci zásadně neinformují. Jejich pravidelné systematické mlčení je zvláštní vzhledem k tomu, že se na setkáních Bildegbergu pohybují lidé významu minimálně na úrovni světového fóra v Davosu.

Když si dosazení výše uvedených dvou figur spojíme se stále větším volání po politické unii v Evropě (Merkelová), je zřejmé, že strategie NWO pokračuje podle předem zvoleného plánu. Zda byla krize v Evropě uměle vyvolaná, nebo pouze přirozeně vznikla, není nyní důležité posuzovat. Důležité je, že poskytla přímo ideální půdu pro uskutečnění mnoha kroků, které by za „normálních okolností“ trvaly velmi dlouho, byly velmi obtížné nebo dokonce neuskutečnitelné kvůli odporu veřejnosti. Nyní jsou však události servírovány v podobě záchranných a neodkladných řešení a kdo by konec konců nechtěl být zachráněn, že?

Tzv. „záchranné“ fondy

Hlavním „záchranným“ mechanismem v Evropě je nyní fond EFSF (nebudeme nyní analyzovat působení ECB). Podobně jako při schvalování Lisabonské smlouvy některé „rebelské“ země s politiky „nechápajícími pozitiva evropské integrace“ kladly odpor. Poslední v řadě Slovensko to stálo vládu, která musela být vyměněna, aby nakonec ke schválení „dobrovolně“ došlo. Slovenský lid tak dostal na svá záda škrtnutím pera náklad 7,7 miliardy EUR, tedy v přepočtu 192 miliard českých korun. Za to si mohli postavit dálnice do každého krajského města a k tomu pár špičkových lyžařských areálů v Tatrách. Co však za to dostali? Nic.

EFSF je však pouze dočasné opatření, předkrm. Opravdovým záchranným valem, hlavním chodem, se stane v roce 2013 ESM. Tato tři písmena si dobře zapamatujte, protože s velkou pravděpodobností ovlivní život Váš i Vašich dětí.

S oficiálním zněním smlouvy o ESM je možné se seznámit zde.

Komu se nechce celý text číst, může se seznámit s výtahem toho nejkřiklavějšího zde.

Na rozdíl od Lisabonské smlouvy, která se díky všeobecnému odporu v průběhu času musela proměnit do zcela nesrozumitelné patlaniny v podobě odkazů na odkaz, potvrzení potvrzeného či vyvrácení vyvráceného, smlouva o ESM je relativně krátký a poměrně srozumitelný text. O to je mrazivější jeho čtení, kde je vše jasné, bez většího prostoru pro naději, že se jedná o špatný vtip...

Co je ESM?

Jaký je ve stručnosti princip? Státy eurozóny spolu dobrovolně podepisují smlouvu. Podle této smlouvy vytvoří organizaci ESM, do které podle určitého klíče budou přispívat. Z tohoto fondu se budou zachraňovat členové v případě potřeby. Základní myšlenka zní pěkně. Podívejme se ale na několik ustanovení do detailu. Například:

1) Základní kapitál je 700 miliard EUR (článek 8, odst. 1). Členové se neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují tento vklad zaplatit (článek 8, odst. 4). Členové se neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují tento vklad zaplatit do sedmi dnů od vyzvání (článek 9, odst. 3).
2) Rada ředitelů se může rozhodnout změnit kapitál (článek 10, odst. 1).
3) Při hlasování bude mít každý člen počet hlasů odpovídající svému podílu na ESM. Ten se řídí stejnými pravidly jako podíly zemí na kapitálu Evropské centrální banky.
4) ESM je permanentní záchranný mechanismus (úvodní klauzule, odst. 1).
5) Pokud člen EU přijme euro, automaticky vstupuje do ESM.
6) ESM, jeho majetek či aktiva požívají imunitu vůči jakékoliv podobě soudního procesu (článek 27, odst. 3).
7) Archivy ESM a všechny dokumenty, které ESM patří nebo jsou v jeho držení, jsou nedotknutelné (článek 27, odst. 5).
8) Prostory ESM jsou nedotknutelné (článek 27, odst. 6).
9) Všichni současní i bývalí zaměstnanci ESM musí zachovávat mlčenlivost (článek 29, odst. 1).
10) Všichni zaměstnanci ESM mají imunitu a nemusí předkládat své dokumenty (článek 30, odst. 1). (pozn. autora: jde o postavení obdobné velvyslancům).

Znamená to tedy v praxi, že ESM rozhodne, že potřebuje dalších 500 miliard a do 7 dnů budeme platit (v případě, že se k ESM přidáme nebo v případě, že přijmeme euro)? Zazvoní jednou telefon a ozve se: „Kalousku, pošli do týdne 200 miliard!“. „No, chtěli jsme postavit nové dálnice, několik nemocnic, přidat učitelům na platy, ale co se dá dělat, do týdne to tam máte“.

Není náhodou výše uvedený princip geniální způsob, jak vybírat evropské daně? Stačí říci: „Zaplať“ a podle stanoveného klíče každá jednotlivá země do týdne pošle příslušnou sumu do Lucemburska. Jak prosté! Není potřeba nic počítat, zdůvodňovat. Stačí výzva k zaplacení.

Znamená nekonečné trvání ESM, že současná krize bude trvat do nekonečna? Nebo je to spíše tak, že primárním cílem ESM není někoho zachraňovat, ale trvale odčerpávat peníze z členských zemí ESM do fondu, kde již nebudou podléhat žádné kontrole?

Znamená stanovený způsob hlasování, že velké země v klidu přehlasují ty malé, jinými slovy bude se dělat to, co rozhodně Německo, Francie a Itálie? Tyto 3 země disponují 65% hlasů, obvyklé záležitosti se rozhodnutí prostou většinou.

Z jakého důvodu jsou ve smlouvě zcela natvrdo ustanovení o nemožnosti soudního procesu, nedotknutelnosti dokumentů, sídla i všech pracovníků a mlčenlivosti všech současných a bývalých zaměstnanců? Proč zaměstnanci ESM požívají výsad jako diplomaté? Jsou to noví evropští „nadlidé“, kterých se běžné zákony platné pro všechny ostatní netýkají? Demokracie spočívá v delegování pravomocí zvoleným zástupcům a jejich kontrole. Zde se postupuje principem „zaplať a mlč“. To s demokracií nemá již nic společného.

Podle názoru právníků nebude nutné pro schválení ESM uspořádat referendum jako v případě Lisabonské smlouvy. Po zkušenostech s problémy s přijetím Lisabonské smlouvy není vhodné ponechat nic náhodě, co kdyby si hloupý lid postavil hlavu a nedokázal pochopit nezbytnost a správnost tohoto mechanismu?

Kam půjdou peníze ESM?

O způsobu vybírání peněz jsme si již obrázek udělat mohli. Na řadu však přichází další fáze, kam tyto peníze potečou? Člověk, jehož názory lze považovat za konzervativní, ihned vykřikne: „Nikam! Nezodpovědní Řekové ať si platí za svůj životní styl ze svého. Nic jim posílat nebudeme!“. Více sociálně smýšlející osoba může připustit, že určitá pomoc našim „evropským sousedům“ je správná: „Nevadí, že dálnice D1 vypadá jako tankodrom, Řekové nám také pomůžou, až budeme potřebovat“.

„Naštěstí“ se nemusíme výše uvedenou polemikou vůbec zabývat.

Peníze ESM se k Řekovi, Španělovi nebo Italovi nedostanou. Ten již tyto peníze projedl, zkrátka nejsou. Nicméně dluh za ním zůstává. A ten dluh drží některá evropská banka, pojišťovna či jiná instituce. Řek, Španěl nebo Ital však tento dluh již nezaplatí. Přes ESM ho zaplatí ten, kdo na to má. Banka nemusí odepsat ztrátu, ale dostane své peníze zpátky. Akcionáři o peníze nepřijdou, manažeři nepřijdou o dobře placenou funkci.

Pokud srovnáme na jedné straně majetek (aktiva) bank, tedy úvěry, investice do dluhopisů a dalších aktiv a na straně druhé kapitál těchto institucí, dojdeme k závěru, že evropský bankovní systém je bankrot. Před bankrotem Řecka se odhadovalo, že evropské banky potřebují dodatečný kapitál 100 miliard eur. Nyní se suma odhaduje na 300 miliard až bilión eur. Nikdo však přesně neví a ani vědět nemůže, protože vše závisí na tom, jaká bude cena aktiv. Tedy státních či jiných dluhopisů, úvěrů, hypoték, akcií. Nejde pouze o pokles cen státních dluhopisů, které plní titulní stránky novin. Na pozadí stále splaskává realitní bublina a úvěrová bublina vůbec. Například ve Španělsku se odhaduje, že z hypoték v objemu 300 miliard EUR je špatných více než 50 procent! Pouze tato jedna položka by stačila k bankrotu celého španělského bankovního sektoru.

V době konjunktury se zisky v bankovním sektoru vesele rozdělovaly na dividendách akcionářům a v bonusech manažerům. Nyní přišla krize a je čas platit. To se nikomu nechce, proto se hledá způsob, jak to někomu vzít. ESM je mechanismus, který to umožní. Je to jediná cesta, kterou můžeme jít?

Revoluce na Islandu

Denně jsme masírováni zprávami o revolucích v Africe, na Blízkém východě, převraty tu či jinde. Dle mého subjektivního názoru médiím docela unikl velmi zajímavý jev, který se odehrál na Islandu. Tamní obyvatelé se k problému obrovských dluhů zbylých po splasknutí úvěrové bubliny svérázným způsobem.

Lidé vzali osud své země do svých rukou. Odmítli zahraniční pomoc, odmítli splatit dluhy cizincům, propustili centrální bankéře, vládu, parlament a vytvořili experiment přímé demokracie, když z náhodně vybraných 1000 lidí z registru obyvatel zvolili členy parlamentu, napsali novou ústavu. Více např. na těchto odkazech:

http://www.sme.sk/c/5659141/island-chce-ustavu-od-obycajnych-ludi.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/678310
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/nov/15/lessons-from-iceland-people-power?newsfeed=true

Mnoho analytiků jim věštilo kolaps, katastrofu. Nyní máme možnost posoudit události s odstupem, protože již od té doby uplynulo mnoho měsíců. Statistiky The Economist ukazují, že nezaměstnanost je na Islandu 6,6 procenta. Průměr v EU je 10,2 procenta. V zachraňovaném Řecku je 16,5 procenta, ve Španělsku 22,6 procenta. Růst HDP je na Islandu odhadován v letošním roce na 2,5 procenta. Průměr EU je 1,6 procenta. V Řecku -7,3 a ve Španělsku +0,7 procenta. Inflace je na Islandu v letošním roce odhadována na 4,5 procenta, průměr EU 2,6 procenta, v Řecku 2,9 a ve Španělsku 3,0 procenta. Kromě mírně vyšší inflace se zdá, že podle tvrdých dat je vývoj na Islandu o dost lepší než v celé Evropě.

Statistiky The Economist
Statistiky The Economist


Je zřejmé, že zkušenosti Islandu nelze generalizovat, přenést okamžitě bez problémů jinam. Je zřejmé, že islandská cesta není bezbolestná. Životní úroveň lidí výrazně klesla, mnozí přišli o životní úspory. Nyní však již jdou nahoru. Naopak západní svět není schopen se realitě postavit čelem a svůj den zúčtování neustále oddaluje.

Data ukazují, že nám podsouvaný scénář „zachraň všechno“ není jediný možný a že existuje více alternativ. Hlavní překážkou provedení „islandského scénáře“ není starost o utrpení lidu, ale starost o vlastní peněženku, obava z bankrotu stovky let budovaných finančních impérií, které ovládají dnešní euroamerickou civilizaci.

Buďme rádi, že nemáme euro. V mechanismu ESM nejsme. Zatím. Dokud nepodepíšeme, máme stále osud ve vlastních rukou. Vzpomínám na billboard, který se ve Švýcarsku objevil v roce 2005 při hlasování o sblížení s Evropou. Tehdy slogan: „Evropský komisař Vladimír Špidla se těší, že brzy bude moci ovlivňovat švýcarské zákony“ doplněný „pěknou“ fotkou na billboardu vedl Švýcary k hlasování „NE“.


Chcete ho?
Chcete ho?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ghándí napsal(a):

tak jako na islandu by se to mělo udělat všude. vylosovat náhodně lidi do parlamentu. at tam alespon jednou usednou normální a slušný lidi.
16. 11. 2011 | 21:21

JenTak napsal(a):

Nechápu co mají Švýcaři proti Špidlovi...
Ti Islanďané v podstatě vzali za své, že dluhy se neplatí. Díky tomu nepotřebují zahraniční pomoc a nějak se z toho vyhrabou. Nedej bože, aby jednou potřebovali půjčit. Já bych jim nedal ani floka.
Pan Pírko je možná příznivcem porušování a trhání smluv, ale já nevěřím že taková anarchie vede k budoucí prosperitě.
16. 11. 2011 | 21:30

42 napsal(a):

No, však ve starých Řeckých demokraciích to dělali taky tak a jak to pěkně fungovalo. A měli spoustu dalších užitečných institucí, např. institut ostrakizace. Holt Evropa bude muset demokracii ještě objevit.

Mimochodem, pane Pírko, v tom sloganu je použitý konjunktiv, takže spíš "Špidla by se těšil".
16. 11. 2011 | 21:38

intoška napsal(a):

Když tak sleduji dění, debaty, vystoupení různých poslanců a politiků, taky si říkám, že místo zastupitelské "demokracie" by bylo stejné - a levnější - a možná i lepší nějaké losování. Zřejmě je to řešení, které visí ve vzduchu...
16. 11. 2011 | 21:40

Tarq napsal(a):

ghándhí: to je ale zajímavé, že vylosováním by se podle vás do parlamentu dostali slušní lidé, ale že ti stejní slušní lidé si již 22 let nejsou schopni zvolit slušné politiky, to vás nezaráží.
16. 11. 2011 | 21:46

intoška napsal(a):

Nemohu si odpustit osobnější komentář - při pohledu na ten bilbord, na tu milou tvář s bystrým výrazem - mám chuť vrazit do sebe panáka (jsem normálně abstinentka, ale tohle je síla).
16. 11. 2011 | 21:47

Josef K. napsal(a):

Pane Pírko, žiju na Východě protože zbožňuji konspirační teorie. Chtělo by to ještě něco tajuplnějšího....antisemitského a více světovládného. Jinak díky, má vášeň je uspokojena.... Jen ty peníze bych Vám nesvěřil...
16. 11. 2011 | 21:48

Maximus napsal(a):

Je to horší než si mohl člověk představit. Mnozí očekávali, že ta finanční oligarchie po průšvihu Řecka a spol. trochu zaleze, ale oni ještě vystrkují růžky a hrabivou pracku! Slouží jim k tomu ECB a hlavně západní vrcholní politici. Vlastně jsme díky našim špatným hospodářům zejména v důležité době kdy vládla ČSSD, kdy byly udržovány rep. zvyšovány záporné salda HDP ČR a tudíž jsme nebyli schopní nastoupit na palubu lodi co se jmenuje Eurozóna Titanik, s.r.o., nemohli být tam přijati! Takže tedy máme z pekla štěstí alespoň na chvilku, zatím. Takže Bohušú, díky. O současnou naší pravici se nemusíme obávat, ta hospodaří "zodpovědně" a vstup do Eurozóny nám už vůbec nehrozí.
Nikdy jsem na NWO moc nevěřil, ale moje přesvědčení po vývoji v Evropě a ve světě za posledních cca 5 let je hodně nahlodáno! Pěkný večer!
16. 11. 2011 | 21:49

Platan napsal(a):

Společnost Colosseum, a.s. patří mezi nejvýznamnější české nebankovní obchodníky s cennými papíry se specializací na komodity, Forex a CFDs.

Obchod s cennými papíry... Jak bohulibá činnost (spočívající v "odklánění" statků od těch, kteří svou prací vytvářejí skutečné hodnoty, k těm, kteří je pouze konzumují). V kalných vodách českého rybníčku jsou asi pod menším dohledem, než by byli ve více integrované Evropě. To v nich stimuluje "vlastenecký sentiment".
16. 11. 2011 | 21:54

sasa napsal(a):

co takhle zeptat se Vondry resp.Schwarzenberga, clenu Trilateralni komise?
16. 11. 2011 | 21:59

radek napsal(a):

Neodmitli na Islandu nahodou zaplatit za zkrachovale soukrome islandske banky? To je trochu neco jineho nez splacet statni dluhy...
16. 11. 2011 | 22:00

vaclavkrasa napsal(a):

Gratuluji pane Pírko. Myslím, že jste popsal systém, který je chystán, velmi přesně. Pouze jde z toho zima. Je zřejmé, že euroatlantická civilizace je napadena virem, který jí ničí. Je to vláda oligarchie, která upevňuje svojí moc. Celý systém má pomocí ekonomických závislostí vytvořit nejprve ze států podřízené subjekty a posléze budou takto svázány i osudy jednotlivců. Bez bíče a pout vznikne nový zotročovací systém. Historie se bohužel opakuje. Stačí se podívat na dějinný vývoj Antických městských států a Římské republiky. Jsme pouze technicky vyspělejší, ale modely chování jsou velmi podobné.
16. 11. 2011 | 22:02

ghándí napsal(a):

targ
ne , že by se tam nutně dostali samí slušní lidé, ale byla by alespon nějaká šance. v politice žadný slušný lidi nejsou. slušnej člověk by si v politice nevydělal ani na slanou vodu. povolání politika je lhát a podvádět, prostě být k...a. společnost to tak vyžaduje, lidé chtejí slyšet lži. představte si politika, který si stoupne před voliče a řekne jim, vy jste banda debilů, zlodějů a bolševických simulantů, prožrali jste stát, jenom skuhráte a děláte h...o. sice je to pravda, ale takový politik by se do parlamentu nedostal.
16. 11. 2011 | 22:04

Brcal napsal(a):

Radek: odmitnout zaplatit za banky je v konecnem dusledku stejne jako odmitnout zaplatit statni dluh, protoze zavazky bank by se stejne v zachranne akci preklopily do statniho dluhu, staci se podivat do Irska, to bylo pred nestastnym rozhodnutim zachranit banky docela v pohode.
16. 11. 2011 | 22:26

Dex napsal(a):

Co autor píše je třeba brát vážně, přeci jen právě on a nejspíše v .cz médiích jediný s předstihem předpověděl poslední krizi, ze které byli všichni tak hrozně překvapení.
NWO - no moc na ty konspirace nevěřím, ale je pravda že EU je jako taková projektem sociálního inženýrství. A pokaždé, když se někdo rozhodl praktitkovat tuto neřest, dopadlo to ošklivě. Komunismus, WWII, Pol Pot, kulturní revoluce v PRC, studená válka atd. Další zcela nedemokratický mechanismus do sbírky nevěští nic dobrého. Vznik Germanie poklidnou cestou jistě monohé z nás netěší. Zrovna mám chřipku a i jen takový teplomer odpovídající směrnici o eurodesignu dokáže pěkně vytočit, co teprve ESM.
Snad budou voliči natolik při smyslech, aby zvolili někoho, kdo nevleze do EMU. Ať je Santa jakýkoliv, v tomhle měl rozhodně pravdu.
A přitom by stačilo nějak ochránit penzijní fondy, zaručit se za nějaký rozumný objem vkladů obyvatel a pustit to z kopce dolů. Krachly by banky, které si to zaslouží, inflace by skočila o pár desítek procent a bylo by uklizeno. Moral hazard by si každý v příštích dekádách rozmyslel a co by zbylo by moho zocelené nastoupit do konkurenčního boje s dálným východem.
16. 11. 2011 | 22:28

pv napsal(a):

Dex

Vidím to stejně jako vy. Ani já příliš nevěřím na konspirace a také si myslím, že existující ekonomické problémy jsou důsledkem neodpovědnosti těch dlužníků.
16. 11. 2011 | 22:44

Karel Mueller napsal(a):

Pane Pírko,

Váš blog je natolik slovo do pranice, že jsem opustil na chvíli ušlechtilé výšiny Greinera a trochu se začetl po určité době do blogů i diskuzí.

Když to řeknu stručně: Divím se, že se divíte. Je to už tak daleko, že máme návrh státu nad státy, státu, který nikomu není odpovědný, vládně neomezeně a postupně nastoluje neootrokářský řád s názvem multi-kulti globální vesnice.

Konstatuji bez emocí a nezúčastněně, píšeme o tom léta. Tedy já a pár rytířů z Řádu pathologické ssedliny. Co bude dál? Nejspíš otevřená diktatura nejdřív s nataženou dlaní. To až začnou sociálni a etnické bouře, které půjdou ruku v ruce s utahovaním nejen opasků.

Teze starého Maura sedí jak cosi na hrnci. Možná v záhrobí čeká na návrat oné zaťaté pěsti, která přijde po zkáze způsobené tou roztaženou dlaní.
16. 11. 2011 | 23:05

radek napsal(a):

Brcal

Uplne jedno to neni, protoze velikost islandskeho bankovnictvi zrejme byla takova, ze obcane Islandu nemeli sanci je zachranit. Navic islandske banky byly mimoradne nezodpovedne. Otazkou ale je, jak ochranili vklady obcanu, kdyz banky krachly...
16. 11. 2011 | 23:17

Platan napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
...vládně neomezeně a postupně nastoluje neootrokářský řád s názvem multi-kulti globální vesnice.
Tak mám dojem, že jste se "z výšiny Greinera" spustil rovnou do hlouby vlastní žumpy...
16. 11. 2011 | 23:18

Josef K. napsal(a):

Trilaterální komise ,jak autor pozapomněl napsat, stála dle Rudkowski i za 11/9...
Podle jiných stojí za zmizením sleďů ....a rozpadem SSSR, včeztně přemnožení bolševníku v Karlovarském kraji... Nicméně, hledím, souvěrců je zde hodně, což popravdě na počátku 21. století zaráží....
Protokoly sionských mudrců, oba české rukopisy....Zkáza Slovanů....je patrně Pírkovo čtivo? Možná bych doporučil panu Pírkovi studovat, pokud to jde, vůbec, nebo si alespoň přečíst Umberta Eco "Il cimitero di Praga" , která je tématu zasvěcena.
16. 11. 2011 | 23:20

Karel Mueller napsal(a):

Platan:

Je dobré si neplést pojmy s dojmy.
16. 11. 2011 | 23:21

Karel Mueller napsal(a):

Pane Josef K.,

místo obviňování z antisemitismu apod. raději pojďme k věci.

Napsal jsem, že podle stanov ESM jde o stát nad státy, který dokonce ani formálně nepodléhá žádné kontrole a bude postupně disponovat veškerými financemi. Čili postupně získá absolutní moc. Je na tom něco nejasného?
16. 11. 2011 | 23:27

Josef K. napsal(a):

Pane Muellere, omlouvám se, ale budu Vám citovat odkud pan Pírko čerpá, je to odvěké téma, většinou východní, spiklenecké teorie. Tohle sio přečtětě a pak si najděte originál a přečtěte si ho celý. Je to pořád stejné a pan Pírko prostě není duševně zdráv. Jinak je to neznalost, jak svět funguje. Nemyslím si, že by pan Pírko někdy působil v excelentní akademické či politické instituci, prostě na to nemá ani vzdsělání a vidno ani inteligenci.

Sionské protokoly 9-16

Ze shromáždění sionských mudrců.

Protokol č. 9

Použití Mason.principů v převýchově národů: Používaje naše principy,obracejte pozornost na charakter (povahu) lidu v zemích, kde budete žít a působit. Všeobecně stejné použití jich nebude mít úspěchu do té doby, pokud národy nebudou převychovány pro náš směr. Kráčejíce opatrně ve své působnosti, uvidíte, že neprojde ani doba deseti let, a my budeme sto zapsat nový národ do řady nám již pokořených národů.

Masonské heslo: Liberální slova skutečného Masonského hesla -"volnost, rovnost, bratrství" v době našeho ovládnutí světa nahradíme ideou: Právo volnosti, povinnost rovnosti, ideál bratrství, řekneme: a chytíme kozla za rohy.... "De facto" již jsme setřeli každou moc vyjímaje naši, třeba že "De iure" takových ještě mnoho existuje. Jestli však některá moc ještě protestuje proti nám, činí tak pouze na základě našeho rozhodnutí a přání, neboť tento antisemitismus potřebujeme pro poslušnost našich menších bratrů. Nebudu to vysvětlovat, neb to bylo již předmětem našich častých rozmluv.

Diktatura Masonstva: Ve skutečnosti není již překážek před námi. Naše vrchní vláda má takové nadzákonné "Extra legální" postavení, že může být nazvána silným a mocným slovem "Diktatura". S plným svědomím mohu říci, že v přítomné době jsme my zákonodárci. Vytváříme soudy a rozsudky, popravujeme i milost udělujeme, sedíme jako šéf všech našich vojsk na vojevůdcovském koni. Panujeme s pevnou vůlí, majíce ve svých rukou zbytky silné kdysi, ale teď pokořené strany. V našich rukou je neudržitelná ctižádostivost, plamenná žíznivost bezohledné msty, zlostná nenávist.

Teror.Kdo slouží Masonství: Od nás vychází vše pohlcující teror. Lidé všech směrů a nauk jsou v našich službách, zastánci monarchie, demokrati, socialisté, komunisté a jiní utopisté. Všechny tyto lidi zapřáhli jsme do práce. Každý jednotlivec mezi nimi podkopává svým způsobem poslední zbytky autority a pokouší se zničiti každý přítomný pořádek. Všechny vlády byly těmito skutky otřeseny. Ony vyzývají k pokoji, jsouce za mír ochotny obětovati všecko, ale my nedáme jim pokoje, dokud neuznají naši mezinárodní vrchní vlády, otevřeně a s pokorností. Národ zalkal o nutnosti rozhodnouti sociální otázku mezinárodní dohodou. Rozdrobenost jeho na strany předala nám všechny k dispozici, protože pro konkurenční boj je potřeba peněz a tyto jsou všechny u nás.

Rozdělení "viditelné" a "slepé" síly Gójevských států: Mohli bychom se bát spojení viditelné se slepou silou národů v Gójských státech, kdybychom se proti této možnosti nezajistili. Mezi těmito silami postavili jsme stěnu vzájemného teroru. Tímto způsobem slepá síla národa zůstane naší oporou a pouze my budeme jejím vůdcem, který ji povede k našemu cíli.

Obcování vlády s lidem: Aby se ruka slepce nevymkla našemu vedení, musíme časově s ním být v těsném spojení, buď osobně nebo prostřednictvím nejspolehlivějších našich věrných bratrů. Až budeme uznanou vládou, budeme s lidem rozmlouvati osobně na veřejných místech a učiti jej politickým otázkám ve směrech nám potřebných. Jak se přesvědčíme, co se vyučuje v lidových školách? Avšak co řekne zástupce vlády neb sám vládce, bude ihned známo po celém státě, protože to bude rozneseno hlasem lidu.

Liberální zlovůle: Abychom předčasně nezničili zařízení Gójů, položili jsme na ně svoji rozhodující ruku a zničili jsme péra jejich mechanismu. Byla dříve v přesném a správném pořádku, ale my jsme je nahradili liberální, desorganickou a stranickou zlovůlí. Dotknuli jsme se pravomoci volebního řádu, tisku, osobní svobody a hlavně výchovy i vzdělání, jako mezního kamene svobodné existence.
16. 11. 2011 | 23:33

Platan napsal(a):

Karel Mueller:

Federální vláda USA je také "státem nad státy". A že by tam měli problém s tím, že by nepodléhala žádné kontrole?
16. 11. 2011 | 23:35

Josef K. napsal(a):

Pane Muellere. Pokud by se pan Pírko, což je vyloučeno, dostal do elitních politických, bankéřských či hospodářských kruhů, nikdy by takový nesmysl nenapsal.
Dokonce je zcela jasné, že nezná jak ty politické systémy fungují, ani ťuk. Má na to český pohled ńa Hradčana. Tak jo. Což vůbec nepopírá, že někteří Rockeffelerové a jim podobní s podobnýmni úvahami na světlo Boží vyšli, mezi jimi jsou taky psychopati a paranoici, možná či spíše nad průměrem populace...
16. 11. 2011 | 23:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Buďme rádi, že nemáme euro. V mechanismu ESM nejsme. Zatím."
ZATÍM! Jenomže co a jak bude dál? Mnohým nejen ekonomům se jevil projekt € přinejmenším riskantním v prostředí samostatných států s vlastní legislatívou a s rozdílnou úrovní hospodářství. Zásadní otázka zní, zda € ne anebo ano za cenu tužší evropské centralizace. Pokud ano, zda centralizace v prostředí byrokratické těžkopádné politiky. Způsoby a metody evropské integrace reálně jsou zatím ve hvězdách (ne v těch 12 na logu EU).
16. 11. 2011 | 23:49

Josef K. napsal(a):

Pane Muellere. Ještě jedna poznámka. Prostudujte si boj obou Rooseveltů, toho druhého, F.D. zvlášť, s americkou bankovní oligarchií. Z toho Vám Pírkův blábol vyjde v realných datech a poměrech.
16. 11. 2011 | 23:50

Karel Mueller napsal(a):

Pane Josef K.,

před lety jsem v jednom blogu zdůraznil moudro, že v politice je zdání důležitější než pravda. Na tom stál nakonec nacismus, Němcům se protokoly zdály být pravdou.

To je to největší umění manipulátorů: Lhát pomocí pravdy. V podstatě jde o to, aby jste různým událostem přiřadil ne zcela adekvátní význam a především hlavním aktérům přiřadil jiné úmysly, než měli. V knize Opožděné reportáže od V. Mňačka říká zklamaný soudruh: Myslel jsem si, že je to dokonalá sabotáž. Ale takhle geniálně by to nikdo nevymyslel. To je v systému ...

S tím plánováním světovády to bude asi něco podobného ...

ALe to bohužel nemění nic na to, že pravidla pro ESM jsou taková, jaká pan Pírko uvádí. S jediný možným závěrem v budoucnu, ať se nám to líbí či nikoliv.

Platan:

Chcete snad říct, že federální vláda USA nepodléhá kontrole?
16. 11. 2011 | 23:51

Josef K. napsal(a):

Pane Muellere. Přečtěte si originál Pírkova překladu, resp.celý text v souvislostech, možná budete překvapen. Fajn.
16. 11. 2011 | 23:58

Platan napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
Chcete snad říct, že federální vláda USA nepodléhá kontrole?

Ale ne, právě naopak! To vy přece máte obavy, že by evropská vláda nepodléhala kontrole. A já kontruji, že v USA je také "stát nad státy" a problém s "nekontrolovtelnou vládou" tam asi nemají. A dokonce snad zatím ani nechtějí znovu zavádět otrokářství...
17. 11. 2011 | 00:00

Maximus napsal(a):

Nechce se mi věřit, že by jakási nadnárodní síla NWO vedená Sionisty chtěla obsadit, zotročit a v podstatě zničit euroatlantický prostor, který je jejiný zárukou životnosti tohoto systému na bázi demokracie. Je tady spousta problémů, ale klady je pořád dost převyšují!Jestli je tu pro budoucnost země určitá hráz proti neustále početně posilujícímu islámu a jeho zotročenými politickými režimy při neustálém v celém světě vyčerpávání zdrojů energie, surovin, pitné vody, potravin a také životního prostoru, tak je to euroatlantický zdejší prostor ve kterém žijeme! Kdyby neexistovala USA a EU, zřejmě by brzo zašel Israel na úbytě, Arabů okolo něj je tam přespříliš. I když blbců je pořád dost, vždyť prý i Bervik střílel do vlastních lidí, aby protestoval proti
multi kulti přistěhovalcům! Nechce se mi věřit, že chudá Evropa, chudé USA a spol. by byly pro tuto elitu tím pravým ořechovým, spíše naopak. Vždy se ptejme když je nějaký spor či nějaká společenská změna, kdo by na té změně vydělal?
Současný negativní vývoj v globalizované ekonomice je zaviněn špatně nastaveným finančním systémem západního světa, chybí tam mantinely. Jediná cesta, která by v budoucnu mohla nastolit hospodářskou rovnováhu v EU, USA a celém západním světě je "regulovaný kapitalismus", který má nově nastavená pravidla hry a umí se i bránit třeba proti nefér postupující zejména asijské konkurenci apod., která devastuje západní hospodářství....
17. 11. 2011 | 00:02

Maximus napsal(a):

Oprava ... jedinný ...
17. 11. 2011 | 00:03

ghándí napsal(a):

proč sionisté zařídili, aby evropa byla muslimská? to je stajná rafinovanost, jako když se v polovině 20 století celosvětově spikli a poslali se do plynu.
17. 11. 2011 | 00:06

Josef k. napsal(a):

Pen Muellere, jak jsem napsal přečtěte si originál, pan Pírko zjevně anglicky moc neumí. Teď jsem to přečetl podruhé. Navíc si povšimněte jak přitrouble Pírko sepsal seznam údajných znění dohody, o kvalitě překladu nemá smysl diskutovat, skáče z jednoho na druhý, napřeskáčku. No, to Vám talkhle sze Shakespeara udělám klidně Pawlovkou či Vievega, opačně to nepůjde. To je příznak mladistvé touhy být zajímavým, z komára vycucat řád světa, anebo, k čemuž se přikláním, zcela jasný příznak duševní choroby, možná , připouštím, stavu české vzdělnosti v této postnormalizační hyperrealitě.
17. 11. 2011 | 00:16

Karel Mueller napsal(a):

Pane Josef K.,

ok, kouknu se na to.
17. 11. 2011 | 00:20

sasa napsal(a):

Platan: kalifornie neni stat, USA jsou demokraticky stat, kdezto EU neni stat, ale ma spolu s NATO vsechny atributy statu, ale kvazidemokratickeho.
17. 11. 2011 | 00:29

sasa napsal(a):

ghandi: jen pro poradek, ktery zidovsky majitel banky ci pojistovny skoncil v plynu?
17. 11. 2011 | 00:33

veverka napsal(a):

Nejhorší je že tahle špína ovládá všechna hlavní média,proto se z nich o islandské revoluci nebo trilaterální komisi a bilderberg group skoro nic nedozvíte.Prostě totalita jak vyšitá,jen rafinovaněji zrealizovaná.
17. 11. 2011 | 01:05

Platan napsal(a):

sasa napsal(a):
Platan: kalifornie neni stat, USA jsou demokraticky stat, kdezto EU neni stat, ale ma spolu s NATO vsechny atributy statu, ale kvazidemokratickeho.

Já se snad picnu... Tak EU není stát, ale kdyby se stala státem, tak bude nutně "státem nad státy s nekontrolovatelnou mocí", zavádějící "nevolnictví" (podle Pérka) či dokonce "otrokářství" podle Muellera, přestože USA je taky "státem nad státy" a žádnou "nekontrolovatelnou moc" ani nevolnictví či otrokářství tam nemají...?
Jinak kalifornie možná není státem, ale Kalifornie je samozřejmě jedním ze Spojených Států Amerických, to se snad dnes učí už v mateřeké...
17. 11. 2011 | 01:14

vlk napsal(a):

Přiznávám, že mne tento text pana Pírka hodně zaskočil....

A že s některými pasížemi mám dost zásadní problém.
NWO.. například...
Pokud by šlo o nějaký výbro připravující sblížení, hospodářskéa politické US +EU+JAP, tak s tím já osobně nemám žádný problém. Uniká mi totiž, jak každý z téhle trojky bud e sám schopně čelit takové Číně. ..

S NWO mám ještě další problém. No vlastně, má jej pan Pírko
Protože na jedné straně , díky otevření hranic pro kapitálové a obchodn transfery s eám ekonomika stále víc e globalizuje, což znamená zejména pokračující koncentraci moci hlavních korporátních hráčů, pro které ministáty jako napříkla d Čr naprosto nejsou partnery, na straně druhé pan Pírko říká, že NWo, které a si tak jediné by bylo s chopné s nějakým takovým Microsoftem zatočit, je špatné. Zajímavá úvaha.

Podoběn mne docela šokuje úvaha o bankách.
Ano, to v íme už dlouho. Těží z toho, že jsou příliš velké, než aby padly. Když mají zisky, nechají si je, když mají ztráty, předají je daňovému poplatníkovi.
Mám tomuhle rozumět tak, že pan Pírko vidí jako zásadní a nejlepší řešení současných problémů, nechat podkapitalizované velkobanky a´t si klidně padnou??? A ať s eklidně rozvalí současný finanční s vět? A ť lidé přijdou o peníze a ekonomika se totálně zastaví? Ano , bylo by to potřebné. aby spekulanti a výrobci problémů žrali hlínu. O tom žádná.
Jenže problém je v tom, že to funguje jako výbuch té největší atomové bomby. Spáleno je všechno, ozářeni všichni.
Škody na desítky ba stovky let. Nevratné.

Fakt mám s tímhle blogem problém.
17. 11. 2011 | 01:57

Béda napsal(a):

Pane Pírko,

Ď. za uvedení zajímavého faktu. Taky mě zaujalo, že je nový řecký premiér bývalým viceprezidentem ECB. Že je současně Trilaterálem, podobně jako jeho italský kolega, který je navíc také členem Bildergbergu, to jsem nevěděl.

Na rozdíl od vás si myslím, že jde nikoliv o nadvládu států, ale naopak o nadvládu Rockefellerů, Goldmanů, Morganů, Rozhschildů... tedy bankovní dynastické oligarchie skrze svá neformální uskupení reprezentovaná ve státech bankovními emisary nad státy a uniemi.
17. 11. 2011 | 04:20

Béda napsal(a):

Schválně, vítem že i kandidát na prezidenta ekonom Švejnar... že i kandidát na prezidenta hodný strejda s fajfkou šéfující t.č. MZV..., že i nesestřelitelný neohrožený antikorupční bojovník v čele MO...?

PS: odkud se vzal "charismatický" van Rompuy v čele EU?
17. 11. 2011 | 04:28

schlimbach napsal(a):

K ESM jsem napsal blog již 7.11.2011 zde - http://www.vasevec.cz/blogy/co-na-pan-paroubek

myslím, že informace tam uvedené mohou občany, kteří chtějí jinou budoucnost nasměrovat sem - www.ekonomickareforma.cz
17. 11. 2011 | 07:02

schlimbach napsal(a):

Vlk

myslím, že NWO vůbec nechápete a skutečně, pokud se podaří prosadit, budeme mít problém - i vy.
17. 11. 2011 | 07:05

schlimbach napsal(a):

Josef K

Protokoly sionských mudrců byly zveřejněny v roce 1906 v díle Alexandra Sergejeviče Niluse, autor Sionských mudrců je neznámý.

V dobovém tisku můžete najít vyjádření Henryho Forda i amerického prezidenta a dalších elit začátku 20. století.

Pokud člověk čte protokoly a dívá se okolo sebe i dnes, vidí velmi zřetelně, že vývoj se ubírá přesně podle nich, jako návodu. Je zcela jedno, zda zmiňovaná národnost v nich je tou hlavní silou. Podstatné je, že NĚKDO MÁ TEN PLÁN A V JEHO SMYSLU KONÁ. Doporučuju si Protokoly přečíst v originále, pokud chcete mít "nezapomenutelný" zážitek. Také by vás mohlo možná zajímat, že za vlády Kerenského v Rusky byli lidé, kteří měli Protokoly v držení popravováni.

Možná vás bude zajímat informace, že 9.3.2011 byla zveřejněna na internetovém portále Grani.RU informace, že Prokuratura Severního administrativního okruhu Moskvy zamítla na základě odborných posudků znalců žádost o určení „Protokolů sionských mudrců“ jako antisemitské propagandy. Zdroj: http://grani.ru/Society/Xenophobia/Antisemitic/m.186861.html

Jediná možná obrana svinstvu, které se záměrně dnes ve světě děje, je návrat k fyzické ekonomice, znemožnění finančních spekulací a tvrdý požadavek na to, aby finanční systém společnosti byl v rukou společnosti a aby nikdy již nemohlo dojít k "oddělení" finančního sektoru od společnosti a jeho postavení "nad společnost".

Soukromý finanční systém stojící "nad společností" je základní problém a pokud nebude vyřešen, většina lidí bude pouhými otroky několika vyvolených. Toto je natolik zřejmé, že kdo nevěří si může sestavit různé diagramy a přesvědčit se sám. Komu se nechce, nechť si ráčí představit, že jeho krev jsou peníze, krevní oběh potom ekonomika. Jak by asi fungovalo tělo, kdyby někdo cizí přiškrcoval tok krve v těle? Jak by se vám žilo?

S ekonomikou je to zrovna tak. Pokud připustíme, aby někdo jiný než společnost ovládal finanční toky, nedivme se, že společnost neprospívá, pokud to tomu NĚKOMU vyhovuje. Nedivme se, že jsme potom otroky.

Stále se objevují nějaké narážky na Židy. Jděte s tím už někam prosím. Uvědomte si, že i Židé mají problém, protože ani oni ve většině případů by nebyli mezi vládní elitou, protože i je "nová vládní elita" dělí na několik skupin, které ráda v minulosti, kdykoliv to bylo výhodné, obětovala na oltář svých budoucích cílů a v budoucnu to jistě nebude váhat učinit opět.
17. 11. 2011 | 07:38

Admirál napsal(a):

Josef K. - Myslím, že hrozby plánů, pokusů o nastolení světovlády není dobré bagatelizovat.

Jestliže nám mnoho na první pohled náhodných dějů, událostí směřuje jednín směrem, nejedná se již o náhody ale systematický vliv. To je případ předmětu tohoto blogu.

V historii bylo a je naprosto běžné, že jednotlivci a skupiny uvažují, činí pokusy o získání absolutní moci nad světem. Příklady si každy může dosadit sám. Tudíž není otázka, zda se o to někdo pokusí znovu ale kdy.

S koncentrací obrovských mocenských a materiálních prostředků v málo rukách a technickým pokrokem se tyto pokusy stávají nebezpečnější.
17. 11. 2011 | 07:43

Pavel13 napsal(a):

Takže normální cestou by nikdo nikam posílat peníze neměl. Mnohé banky krachnou (a následně mnohé firmy, které tam mají účty). Vlády místo odvodů do fondu vyplatí lidem za pojištěné vklady. A jede se dál.

Existuje ale i model USA (ke kterému se snad blíží Čína), kde špatně hospodařící stát neodvádí peníze do centrálního rozpočtu, ale může z něj na čerpat. (Ve stavu bankrotu má omezené pravomoce?) K tomu má asi směřovat federalizace EU. Pak, než nějaký fond, budou ty eurodaně čistějším řešením.

P.S. Jak vlastně vzniklo slovo bankrot? To je z bank+rot = banka v červených číslech?
17. 11. 2011 | 07:52

Béda napsal(a):

Zdá se mi, že největší finanční hráči světa si tak trochu uzpůsobili Marxovo heslo při zavádění bankéřského (pro bankéře) komunismu: Lichváři, spekulanti, loupežníci všech zemí spojte se!

Kdyby jenom starý Kája věděl...
17. 11. 2011 | 08:18

ghándí napsal(a):

saha,
byli jich tisíce, jen pro pořádek
17. 11. 2011 | 08:29

ghándí napsal(a):

prostředek proti světovládě elit je poměrně jednoduchý a široce známý. zachování demokracie na urovni národních států. například v číně ovládá miliardu lidí 300 komunistický zločinců. demokracie není ideální, ale zajištuje alespon střídání u moci. unifikace EU má za výsledek to, že vlády dvou nějvětších států EU vládnou zbytku evropy. merkozy a šašek rumpoy jako dekorace, aby se neřeklo. evropské instituce dělají pouze to, co jim německá vláda dovolí. když někde pozvou barosa a nechají ho promluvit, tak baroso stříhá ušima a otírá hlavu o německou nohu jako vděčný psík.
17. 11. 2011 | 08:49

Béda napsal(a):

Ještě jednou dík, pane Pírko. Obzvlášť výživný ve vašem článku je systém ESM. Zdá se, že mezinárodní benkovní kartel neponechal nic náhodě. Může volně a nerušeně spekulovat ve kterémkoliv státě EU a socializace ztrát je zajištěna.

Nic se nemůže zkoumat, vše zůstane navždy pod sankcí obestřeno tajemstvím. A pak, že konspirace neexistují.

Myšlenku EU z konkurenčn¨ích důvodů podporuji - ovšem podmíněně, za předpokladu, že veškerý bankovní kapitál přejde pod tvrdou regulaci a kontrolu. Jinak ne!
17. 11. 2011 | 08:52

mirekP napsal(a):

Když čtu výše uvedené (a není to poprvé), tak mě napadá, mám se vrtnout mnohem víc na Východ nebo na mnohem víc na Západ (Jih)?
Tady už nějak přestává být sranda.
17. 11. 2011 | 08:55

Béda napsal(a):

Ještě bych upozornil na geniální okolnost v systému ESM. V případě, že spekulanti přivedou kteroukoliv (i středně velkou, anebo velkou) zemi ke finančnímu kolapsu, zasedne velká rada ESM, tato rozhodne o celkovém záchranném balíčku a členové soustavy povinně do 7 dnů zaplatí určenou částku, bez ohledu na vlastní finanční stav. Příkladně - Itálie je ve srabu. ESM rozhodne o záchranném balíčku 500 mld.EUR, ČR vznikne povinnost uhradit do 7 dnů 200 mld. Kč., t.j. její standardní roční kalouskův dluh. Kde je tak narychlo veme? No přece u bank, které je virtuálně "vytisknou" a obratem poškou na příslušný účet. A ČR se ještě víc "zdravě" zadluží a sama se přiblíží bankrotu.

Zdá se, že jde o geniálně vymyšlený projekt mezinárodních lichvářů. Ztráty jim budou socializovány a ještě povinně získají další nedobrovolné dlužníky. Ten neoliberalismus fakt nemá chybu.
17. 11. 2011 | 09:03

aga napsal(a):

vlk

ten problém, co máte, je ale asi váš problém:

...na straně druhé pan Pírko říká, že NWo, které a si tak jediné by bylo schopné s nějakým takovým Microsoftem zatočit, je špatné....

a kde by se asi tak v hypoteticky připravovaném NWO za současné situace vzala ochota s korporacemi zatočit, když si jej evidentně připravují samy korporace?

Váš příspěvek se tváří tak, jako by tu stále ještě byla jakási síla, která by mohla banky a korporace ukočírovat, aby si nedělaly, co chtějí. To by mne zajímalo, jaká.
17. 11. 2011 | 09:18

optimista napsal(a):

aga
Ta síla se jmenuje ČLR. Vy to ještě nevíte?
17. 11. 2011 | 09:25

schlimbach napsal(a):

aga

ta síla zde je - decentralizace moci i v rámci národních států (Reforma společnosti o.s. navrhuje například průběžný elektronický volební systém, který umožňuje kdykoliv odvolat kteréhokoliv voleného zástupce, obce jsou základní stavební jednotkou státu a delegují své zástupce i na kraje, ty delegují zástupce do poslanecké sněmovny - 1/3, což znamená, že zvolený zástupce na vyšší úrovni než obec nejedná za sebe, ale za obec nebo za kraj, je povinen tlumočit tedy názor obce nebo kraje. Tím pádem i zákon nemůže být nikdy přijat, pokud se k němu nevyslovily i obce a kraje ..., měnit ústavu a schvalovat ústavní zákony může pouze lid v celonárodním referendu...), přestavba EU jako společenství maximálně soběstačných národních států, které na EU delegují jen některé agendy, které z podstaty věci mohou být společné a sdílené. Každý takový stát musí mít právo veta některé ze sdílených agend se neúčastnit. Finanční systém musí být v každé zemi součástí společnosti a musí být v rukou společnosti. Státy musí mít své národní měny. Euro tak, jak je dnes koncipované je výtvorem "tržních komsomolců", kterým jde jen o ovládnutí světa - skutečný praktický význam ve smyslu rozkvětu společností (států) euro vůbec nemá, právě naopak.
17. 11. 2011 | 09:30

aga napsal(a):

optimista

zdá se mi, že momentálně se jedná o to, zda historicky zvítězí princip národní nebo globalistický. I ČLR má své elity, které možná zradí národ a zglobalizují se, spojí se proti světovému plebsu. A co se týče násilného omezování porodnosti, případně rovnou snižování stavů (které je v agendě NWO na prvním místě), mohou právě čínské elity přispět svým know-how.

Jistě že je to krásná představa - globální spravedlivý světový řád, lidí jen tolik, co planeta unese atd. Problém je v tom, že takový řád nelze z principu nastolit za použití metod, které mají globalizátoři k dispozici, když už pominu to, jaká je evidentně jejich představa "spravedlnosti".
17. 11. 2011 | 09:36

aga napsal(a):

schlimbach

to, co popisujete, je metoda, ne síla. Nevidím sílu, která bybyla schopna a hlavně ochotna vámi popisovanou metodu prosadit. Bohužel.

Samozřejmě, je tu ještě vis major, uvidíme.
17. 11. 2011 | 09:38

sasa napsal(a):

ghándí: tak vyjmenujte alespon pet jmen a bank, ktere vlastnili z tech tisicu
17. 11. 2011 | 09:40

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Teď už chybí jen znovuobnovení povinné vojenské služby jako v Izraeli podle hesla"Buď připraven, nebudeš překvapen. Jestlipak má smysl dělat zásoby? Vždyť přežít by znamenalo pomalé umírání. A co děti? Budou si mít kde hrát?
17. 11. 2011 | 09:53

ghándí napsal(a):

sasa,
vy jste naprostý hlupák, ignorant a zřejmě i primitiv. protože kdyby jste uměl číst, tak by ste si už davno přečetl, co to bylo arizace majetku, a davno by jste se dozvěděl o systematickém okrádání a zabíjení židů. nacisti šli především po majetných. nakonec za konečným řešením stály především peníze. ty stojí za vším, i za vítězným unorem. nacisti ještě před válkou oškubali v německu židy o miliardu tehdejších marek. vždycky jde o peníze, akorát se to zabalí do nějakých ideologických frází. tupá lůza , jako jste vy, bud vezmě klacek a počká si na někoho v tmavé ulici a ukradne mu peněženku, a nebo dostane šanci loupit legálně , když se zrovna dostanou k moci komunisti nebo nacisti. ale podstata je vždycky stejná, vzít někomu peníze násilím.
17. 11. 2011 | 10:35

optimista napsal(a):

aga
Já si naopak myslím, že v současné době probíhá nelítostný souboj, který globalistický princip zvítězí. Zda ten současný nebo ten čínský.
My jsme odsouzeni toliko do role fanoušků jednoho či druhého.

Jistě jste si všimnul, že se snažím všechny místní rozumbrady v tento památný den tak nějak ztmelit.
17. 11. 2011 | 10:37

ghándí napsal(a):

béda,
spekulanti rozhodně žádnou zemi ke kolapsu nepřivedli a nikdy nepřivedou. takovou moc nemají. samozřejmě, když socbolševici a odboráři tu zemi prožerou až na kost, tak toho spekulanti využijí. to už je ale pouze dusledek.
17. 11. 2011 | 10:39

aga napsal(a):

Optimista

No tak judaismu už jsme si užili dost, možná bych to s tím konfucianismem pro změnu zkusil...
17. 11. 2011 | 10:40

vlk napsal(a):

Béďa + AGA

hm. Takže mi teď probůém nemáme??
A to s epodívejme!
Co kdyby ve Wolfsburgu rozhodli, že výrobu z MB přeloží k 01.0.2013 na Ukrajinu.
Už dneska. Tak tad y můžeme zhasnout.
A co kdyby si RWE usmyslela, že sem nedá nai kubík plynu , pokud nezaplatíme trojnásobek světové c eny?
To máme dneska.
Co můžeme asi tak mít horšího?
Po internetu koluje "vědecká studie" jak asi 170 firem ovládá celý svět. Samozřejmě, že je to akcentované zejména krajní levicí. Takže nějaké NWO mne oprvadu neděsí. Nanejvýš dojd e k petrifikaci současného stavu.
A možná taky , že nikoli.

Já jen dal do protikladu Pírkova východiska. Že straší NWO a globalizací politiky, ale současně klidně akceptuje totální globalizaci ekonomky.
Při tom politika nefunguje bez ekonmiky a ekonomik a bez politiky.
A mimochode, - měli jsme tu 3 , vlastěn 4 světové války.0-ti letou
Napolenské
1.ww
2.ww
Všechno jako výraz suverenity národních států. Znáte pánové nějaké větší zo než všeobecnou válu? pokud ano, rád se přiučím.
Pokud ne, tak to NWo asi horší nebude.
Mimochodem, nejdelší období míru v lidské histrii v Evropě je výsledkem tehdejších NWO a postoupení národní suverenity v oblasti obrany a ekonomie tehdejším globálním hegemonům.
Jen jedne z nich zkolaboval, už s e v Evropě přepisovaly hrnaice. U nás klidně v Jugišce za cenu mimmořádně tvrdých a nelidských konfliktů. Takže men můžete kldině dál strašit Mikulášem.
17. 11. 2011 | 10:48

Milan V napsal(a):

Základní chyba EU (dle mě je to výborný projekt, umožňující prvně v historii žít v Evropě v míru, je to stejně dobrý projekt jako byl před více než 200 lety projekt USA, který ale musel být prosazen občanskou válkou) je v tom,
že ESM nevznikl okamžitě při zavedení Eura
a že v Eurozoně jsou i ekonomicky slabé státy, které tam nepatří. Kdyby tam byly jen státy bývalého EHS, tak by vše fungovalo jako v USA (to je ne dokonale, ale pořád zatím nejlépe).
Komentáře pana Pírka čtu rád, má analytické myšlení a umí uhodnout co nastane.
Ale nemá syntetizující myšlení, neumí nabídnout alternativu (i když jím presentovaná myšlenka Islandské alternativy, navrhuji modifikovat po vzoru Švýcarska, by stála za širokou diskusi.
Ale bohužel media píší většinou jen o tom a tak, jak dostanou (přímo či přes inzerci) zaplaceno.
17. 11. 2011 | 10:50

aga napsal(a):

vlk

vy se tak rád posloucháte, že nejste schopen vnímat druhé. Jistěže máme problém, a jistěže ho nevyřeší Pírko. Mně ovšem překvapuje, že tak jasně vidíte rozpor v tvrzeních Pírka, a přitom ho nevidíte či alespoň marginalizujete u Babiše a většiny těch, které jste vyjmenoval jako zachránce národa pod Krůtou - mimochodem, všichni v čele s Pehem v jednom šiku pro NWO.
17. 11. 2011 | 11:00

rec napsal(a):

A pak že kapitalismus není centrálně plánovaná ekonomika. On je možná víc centrálně plánovaná ekonomika než socialismus, akorát se o tom nesmí mluvit. Socialismus alespoň občanům řekl, ano plánujeme toto a toto, řídí to tito a tito lidé. Tady v tom kapitalismu, nebo co to vlastně je, jacísi neviditelní, nikomu se nezodpovídající se lidé, manipulují s celými národy, vyhlašují války, nechávají zabíjet miliony lidí, aniž by na to kdokoli měl vliv a ještě si to ve vlastních médiích ospravedlní jako boj za demokracii a svobodu. Bilderberg, NWO, Trilaterální komise to je prostě skutečnost. To nemůže nikdo popřít. Jenom je nutné hejly držet v iluzi svobody a demokracie, tak je jim nalháváno, že to jsou konspirační teorie.
Potom co jsem viděl co se stalo v Řecku, jakým způsobem byla potlačena jeho suverenita, bych nechtěl euro ani za nic. A to jsem byl proevropan. Ano byl jsem hejl.
17. 11. 2011 | 11:01

Béda napsal(a):

vlk,

polemizujete s něčím, co jsem nikdy a nikde nenapsal vlku. Právě naopak jsem psal o tom, že jako součást globální ekonomiky s většinově exportní ekonomikou jsme závislí i na malém pšouku velkého odběratele, potažmo nadnárodního vlastníka dcery v automobilovém průmyslu, jehož montovny tvoří těžiště české ekonomiky. Nehledě na "české" bankovnictví, "české" tranzitní sítě... Vkládáte mi tudíž do klábosnice něco, co jsem nepsal.

Je to studie jakéhosi švýcarského institutu (snad nebude vlastněn extrémními levičáky) a nemluví o 170 ale tuším 149 globálně působících finančních institucích.

Samozřejmě všechno jde od žaludku. Kdo vlastní a rozhoduje o finančním systému, ten poroučí. Najímá a kupuje si za "tržní" cenu politiky, kompro materiály na ně, kupuje si zákony, vládní program.

Zahraniční politika vlku, toť zvláštní kapitola. Nemylte se. NWO vede neomylně svět přesně tam kde již několikrát v historii byl. Naposled po velkém ekonomickém kolapsu ve 30-ých letech. Žijeme v jiné době ale základní scénář se opakuje.
17. 11. 2011 | 11:02

optimista napsal(a):

Milan V
"Ale bohužel media píší většinou jen o tom a tak, jak dostanou (přímo či přes inzerci) zaplaceno. "

To není bohužel. To je v tržním prostředí zákonité. Jinak to ani být nemůže.
17. 11. 2011 | 11:02

Admirál napsal(a):

schlimbach - aga má pravdu. Tu reformu společnosti, kterou máte naplánovanou, musíte prosadit. Jak jsem ji zběžně studoval, přerušilo by její prosazení téměř všechny penězovody. Majitelé penězovodů se budou bránit. Mají k tomu prostředky. Tu reformu by musel "někdo" donést do parlamentu "na bodácích". Jinak to myslím si nepůjde.

Jste na to připraven?
17. 11. 2011 | 11:05

schlimbach napsal(a):

Admirál - nejsem zastáncem revolucí, protože v tekové doběš většinou iniciativu přebírají všehoschopní a vedou národ za ohlávku "manipulace davu" zcela jinam, něž chtěl jít.

Svojí reformou dávám alternativu stávajícímu stavu, nabízím cíl, vizi, chcete-li, která se může prosadit pouze dvěma způsoby - a) lidé si ji vyberou ve volbách nebo za b) tento systém se rozpadne a bude se hledat "něco jiného"

S ohledem na to, jak se postupně rozšiřuje návrh reformy v povědomí lidí, myslím si, že bod a) má celkem obstojnou naději. Do voleb je ještě daleko a trojkolka dělá velice záslužnou práci - stále více a více stmeluje národ proti sobě. Mám také osobní zkušenost za ty téměř 3 roky, co prezentuji reformu s tím, že lidem již nestačí jen nadávat a spojovat se "proti něčemu", chtějí se spojit "pro něco".
17. 11. 2011 | 11:15

optimista napsal(a):

admirál
schlimbach - aga má pravdu. Tu reformu společnosti, kterou máte naplánovanou, musíte prosadit. Jak jsem ji zběžně studoval, přerušilo by její prosazení téměř všeAdmirál napsal(a):chny penězovody. Majitelé penězovodů se budou bránit. Mají k tomu prostředky. Tu reformu by musel "někdo" donést do parlamentu "na bodácích". Jinak to myslím si nepůjde.

Vy jste pane veselá kopa. Dobrá, doneseme reformu do parlamentu na bodácích a co pak.
Budem nelítostně zembargováni, stane se z nás Kuba uprostřed Evropy. A když to nepomůže, budeme osvobozeni mírovými silami od různých schlimbachů.

Jste na to připraven?
17. 11. 2011 | 11:26

Kuchař napsal(a):

Tam kde se dluhy neplatí, tam se ani nepůjčuje.

Lepší výsledky Islandu jsou jen otázkou času. Dřív nebo později je jejich nesolidnost dožene.
17. 11. 2011 | 11:31

český maloměšťák napsal(a):

Hodně dobrý blog - a díky za informace o Islandu.

Má jít prioritně o ochranu peněz vkladatelů - ne peněz bank.
Tam by měl být nasměrován ochranný val. Aby nezůstalo jen u slov o státních zárukách za vklady /např. do výše 100 tisíc euro....proč tuto hranici nesnížit pak na reál ???!!!/

Ale to je dost nemožné - nejsme přece jen částečně izolovaným Islandem a naší politikové nežijou pouze z oficiálního platu.
Tento stav už je pak tak daleko - že asi zbývá fakt jen cesta regulací..../všimli jste si, jak v této souvislosti lidé z bank kvičí, že 0,1 % zdanění NĚKTERÝCH spekulativních transakcí bude znamenat pro Evropu Sodomu a Gomoru ?/
17. 11. 2011 | 11:31

Admirál napsal(a):

Schlimbach - v tekové době (chápu to tak, že jsme překročili jakousi pomyslnou společenskou "mez kluzu")právě žijeme. Jsme svědky toho, jak se ti, kteří se možných změn obávají snaží předejít spontáním projevům a zkanalizovat nespokojenost ve svůj prospěch (Babiš a další). A to nejen u nás. Je za tim cítit vliv neviditelného centra. A o tom tady také částečně píše p. Pírko.

Že by si reformu zvolili lidé ve volbách, to nepředpokládám. I kdyby se příznivcům reformy podařilo nějakým zázračným způsobem prorazit mediální blokádu a přesvědčili lidi o její potřebnosti, příjde na ředu scénář ala Pinočet.
17. 11. 2011 | 11:41

schlimbach napsal(a):

optimista

máte "přiléhavé" nickname ... škoda, že vše co se ve světě i ve vesmíru děje nevidíte v širších souvislostech -(

stávající systém má v sobě založen sebedestrukční mechanismus, pokud by jej například i Řekové využili, tupouni by se velmi divili, jak rychle a jednoduše přišli o moc. Výsledek by byl zcela jednoznačný - svobodní a nezávislí Řekové - bylo by na nich, jak by se získanou svobodou naložili.
17. 11. 2011 | 11:43

schlimbach napsal(a):

Admirál - podle vás je asi lepší jen trpělivě čekat, až se obojek ještě pevněji utáhne?
17. 11. 2011 | 11:44

Admirál napsal(a):

optimista - nepíši o tom, že bych něco chtěl nést do parlamentu na bodácích (alespoň prozatím), mám co ztratit. Pouze upozorňuji p. Schlimbacha ve shodě s nickem aga na "hlavu XXII", která praví, že "každá reforma mající za cíl něco změnit je nepřijatelná" a že jde tudíž hlavou do sakra silné zdi.
17. 11. 2011 | 11:53

karel martel napsal(a):

Především, srovnáváme nesrovnatelné. Islanďané založili Althing (Alþingi, věc všech) v Þingvelliru v roce 930, tedy v dobách, kdy se u nás vesele navzájem mordovali feudálové.
Althing je nejstarší fungující parlament na světě (s pětačtyřicetiletou přestávkou během norské nadvlády).

Češi si na jakýsi parlament začali zvykat až od roku 1867, přičemž jeho horní komoru doživotně jmenoval František Josef II. Teprve v roce 1896 (mladým lidem se ta čísla komíhají před očima bez významu, ale je to rok, kdy se narodil můj dědeček) bylo zavedeno všeobecné volební právo pro muže nad 20 let.
Jsme tedy zvyklí volit asi 115 let, oproti 1082 letům na Islandě.

Už jen z toho vyplývá, že je velký rozdíl mezi tím, vybereme-li jako kandidáty do parlamentu náhodných tisíc lidí z islandského seznamu obyvatel a mezi obdobnou operací u nás, kde polovina voličů stabilně nechodí k volbám a nemají zájem se v politice vyznat.
Že je tento nezájem vydatně a úmyslně živen tvůrci zdejšího "právního státu" je vedlejší. Lidé, kteří vidí, že jim jde o všechno a stejně dál čumí na seriál v bedně, prostě nejsou vhodný materiál k budování skutečné demokracie.

Naše zkušenost s řízením vlastních věcí není nijak pozitivní, nějaký reálný pokus tu byl mezi válkami, v prostředí od počátku umyslně (divide et impera) pokrouceně nastaveného versailleského systému. Francouzi a Britové si se Střední Evropou zahráli další kolo své geostrategické hry, tak pěkně čitelné na vytváření dědických států Osmanské říše.
Pak nám Britové s vážnou tváří vyčítali, že nerespektujeme práva Sudeťáků na iredentu.

V letech 1945-48 jsme měli "řízenou demokracii", v které mohly vystoupit jen předem schválené politické síly.
Zkušenost po roce 1989 nemá cenu rozvádět, vládnou kolem ní stále krvežíznivé spory těch, kteří na rozchvácení republiky něco trhli a těmi, kteří jako troubové čekali, že se vláda věcí k nim (zrovna, osobně) navrátí.
Z hlediska skutečné demokracie nešlo o víc, než pimprlové divadlo.

Nyní tedy po nás Štěpán Pírko chce, abychom ve jménu demokracie šli do boje proti ESM a euru.
Většina z nás chápe, že evropští politici té sorty, kterou Pírko popisuje (trilaterála, Bilderberg, prostě reprezentanti plutokracie) musí reagovat na výzvu hurvínka Obamy, aby si vybudovali vlastní světovládnou armádu (podřízenou americkému velení) a nacpali do ní tolik, jako cpe Amerika do té své.

Proto musí Evropa mít (jediný) suvereénní orgán, určený k ždímání peněz z Evropanů. Všechno ostatní, zejména demokratické prvky evropského systému, může zůstat nadále domkem z karet.
Nikdo není zvědav na nějaké názory evropanů. Suverénní evropský parlament je samozřejmě nesmysl. To by v něm museli zasedat náhodně losem zvolení lidé. Dokud kandidáty jmenují partaje, nehrozí, že bychom mohli do něčeho mluvit.

Co se týče ekonomiky států po hospodářském krachu, možná bychom se měli více zabývat Argentinou. Prodělala za Clintona a Bushe stejný, nebo spíš ještě horší proces rozkradení (tehdejší poslanci a prezident Menem jsou otevřeně označováni za zločince) než my. Odmítli bankám platit za to, že je tyto okradly. A mají růst 9,9%. Možná to chce jen vzít pokličky a hrnce a vyjít do ulic.
17. 11. 2011 | 11:57

Gabriela napsal(a):

Suma sumárum, kdo je z Prahy a okolí a nebude dnes na "Václaváku", je srab a přizdi...č. Mám to 100 km, ale už za chviličku utíkám na autobus...
17. 11. 2011 | 12:00

aga napsal(a):

Karel Martel

výborný příspěvek
17. 11. 2011 | 12:05

český maloměšťák napsal(a):

Gabriela
...sdělila to nejpodstatnější.

Mějte se, paní /slečno/ Gabrielo.
17. 11. 2011 | 12:08

Pepa z depa napsal(a):

ANO milí zlatí, sami sobě jsme si zde zdůvodnili, proč ZNIČIT TENTO SYSTÉM a založiti OBČANSKOU SPOLEČNOST. První příležitost je 18.11.2011 GENERÁLNÍ STÁVKOU a již se nenechme odtahovati od podstaty věci, tímto planým dohadováním, protože to jim velmi vyhovuje a NÁS MAJITELE VEŠKERÉ MOCI A VLÁDY nazpět k tomuto vlastnictví nepřivede. To si musíme udělati sami dle ISLANDSKÉHO VZORU i se všemi sankcemi pro toho kdo tento systém vytvořil a hájí ho všemi způsoby a hlavně nelegálními. Prostě Náš NÁROD chtějí poslat do kolen, tím, že se Nás snaží zdegenerovat a zapojit do válečných aktivit Pentagonu a jejich přisluhovačů v celém světě. Jediná obrana je JEJICH SVRHNUTÍ A S ÚPLNOU SANKČNÍ MAŠINERIÍ. Nechť zahyne ten kdo chce ostatní ZOTROČIT. To říká 4. odboj a Pepa z depa.
17. 11. 2011 | 12:14

Josef K. napsal(a):

Admirál. Schlimbach. Text z "Protokolů..." jsem neuvedl jako přímou inspiraci autora, text jsem uvedl jako ukázku jistého druhu myšlení, které se velmi často šíří v dobách krizí a které zde, zcela zjevně, autor představil. Navíc mi posloužil ke zdůraznění faktu, že zde , v této zemi, není myšlení západní, ale myšlení velmi východní, což je pro posouzení textu krajně důležité.
Jednou z věcí, které text nebere do úvahy je právě rozdílné paradigma vnímání reality. V tomto smyslu je západní myšlení více "kolektivistické" a vztah k vlastní byrokracii a mocenským strukturám je vztah nesrovnatelně rovnoprávnější, než v Česko. Myslím tím, např. Itálii, Německo, Francii, Nizozemí či skandinávské země.
Idea EU není českou ideou a ani by být, z tohoto důvodu, nemohla. Ostatně idea evropské jednoty proti Turkům Jiříka z Poděbrad byla také z francouzské hlavy.
Připomenu Vám, že o vlivu bankéřů a bank psal poměrně útočně již Boccaccio...je to odvěké téma a bude.
Jedním z kritérií "důvěry" a "rovnoprávnosti" (podmíněně) vztahu je soudní moc. Myslím, že porovnání kontinentálního i ostrovního soudnictví s tím českým je zcela zřejmý důkaz vztahu "občan" a "stát". Při elementární znalosti korporativistického státu by pan Pírko své vývody neudělal. Politické systémy Západu jsou zcela rozdílné od toho českého, dobře vím, že zde nejsou známy. Pro příklad uvedu Německo a jeho vztah k politickým nadacím. Tyto nadace jsou všechy, (CDU, SPD atp.) placeny ze státního rozpočtu, ale ideologicky jsou podřízeny politickým stranám. Propojení politických stran a jejich členů, jak jsou známy v Česko, je tam prakticky nemyslitelné. Francouzský i italský politický model je velmi podobný, byť strukturálně odlišný. Tyto systémy nejsou shodné, mají velmi zásadní, historicky dané odlišnosti.
Tedy jinak konstituovaný vztah moci a občana a jinak konstituované právo jsou základem právních formulací smlouvy a především posuzování role všech institucí.
Paranoidní jednání mocných (těch bez kontroly-bankéřů), jak jsem napsal výše, samozřejmě nelze podceňovat, především v okamžiku oligarchizace společnosti, což se týká anglosaských zemí. Někteří Rockeffelerové opravdu projevili světovládné choutky, ale domnívat se, že je v silách kohokoliv ovládnout svět, to je představa naivní a představa východní, stejně jako představa, že se zdí (kamennou či drátěnou) onoho světa zbavím.
Z druhé strany, text zcela neřeší jiný problém, a sice potřeby regulací (pravidel) globalizované ekonomiky a finančního sektoru. Jestliže národní stát, který vyrostl ze státu feudálního a modelově převzal moc suveréna, byl schopen mocensky zajistit regulaci na svém území, dnes to možné není. Tuto roli, možná , mohou sehrát nadnárodní instituce pod politickou kontrolou "regionů", tedy národních států.
Tyto instituce totiž mají jednu z důležitých rolí právě ve schopnosti domoci se konsensu, jak jsem napsal výše, ne každé kolo je v jednotlivých mocenských centrech zeměkoule chápano jako kolo stejné. Už jen to sladění obsahu pojmů je poměrně těžký úkol díky jejich kulturní podmíněnosti. Typickou je neschopnost sjednocení pojmosloví mezi Ruskem a USA, např.
Tento text je tedy textem provinciálního a bezvýznamného člověka, který není dostatečně poučen o chodu věcí. Svědčí o jeho malé míře pokory, neznalosti a neschopnosti posuzovat věci v jejich komplexitě.
Z komnetářů vyplývá, že se to netýká jen autora.
17. 11. 2011 | 12:30

Admirál napsal(a):

Schlimbach - "Admirál - podle vás je asi lepší jen trpělivě čekat, až se obojek ještě pevněji utáhne?"

To jsem neřekl. V této chvíli je ale nedůležitěší nedopustit kanalizaci. A také bych využil rozpory mezi neoliberály.
17. 11. 2011 | 12:53

schlimbach napsal(a):

Josef K

napsal jste toho hodně, ale zcela mimo mísu, se domnívám. Že nemůže pár lidí ovládnout svět? velmi se mýlíte vážený pane. Stačí k tomu jediné - ovlivňovat finanční toky a přesně to se i děje. Myslíte si, že ekonomické krize podléhají nějakým objektivním zákonům? Stačí přiškrtit emisi peněz do oběhu téměř kdekoliv ve světě (díky volnému pohybu kapitálu, globalizaci) a máte krizi jako když vyšije. Všechny krize byly umělě vyvolané a vždy za stejným účelem - získáním reálného majetku a moci.

Dříve to šlo snadno, protože existoval zlatý standard, množství peněz bylo omezené. Dnes to jde i přes neexistenci zlatého standardu také snadno, protože tupouni si nevšimli, že to, co platilo při zlatém standardu při existenci papírových peněžních poukázek krytých pouze důvěrou již dávno platit nemusí a zadlužují společnosti, kterým chtějí být elitou cizími natištěnými penězi a ještě zavazují tyto společnosti platit úrok.

To, co nás nejvíce zotročuje, je hloupost a neschopnost "elit" - je jedno, zda jsou skutečně tak tupí, nebo to mají zaplacené, výsledek je stejný.
17. 11. 2011 | 13:04

optimista napsal(a):

admiral
Tak to využijte.
S Váma je fakt sranda.
17. 11. 2011 | 13:07

schlimbach napsal(a):

Admirál - máte pravdu, že je třeba využít neshody mezi znesvářenými stranami - možná to nyní budou stávající partaje kontra panem Babišem vyluxované alternativní iniciativy, které se ženou za vidinou finanční podpory ...
17. 11. 2011 | 13:07

Alex Koenigsmark napsal(a):

Zajímá mě, že hlavními řečníky proti euru a unii jsou u nás téměř bez výjimky různí analytici a portfolio manažeři nejrůznějších finančních ústavů. Proč pana Pírka překvapuje, že bankokracie se pomalu přelévá i do "normálních" vládních funkcí? Sám patřím spíš k těm, kdo si myslí, že bankokratym, včetně analytiků a manažerů je třeba vzít naopak u huby a přestat je krmit a pohádky o dluzích jim věřit, leč nejsem směrodatný. :O)))
17. 11. 2011 | 13:38

Alex Koenigsmark napsal(a):

Zajímá mě, že hlavními řečníky proti euru a unii jsou u nás téměř bez výjimky různí analytici a portfolio manažeři nejrůznějších finančních ústavů. Proč pana Pírka překvapuje, že bankokracie se pomalu přelévá i do "normálních" vládních funkcí? Sám patřím spíš k těm, kdo si myslí, že bankokraty, včetně analytiků a manažerů je třeba vzít naopak u huby a přestat je krmit a pohádky o dluzích jim věřit, leč nejsem směrodatný. :O)))
17. 11. 2011 | 13:39

sasa napsal(a):

ghandi: mel byste se prejmenovat na irgun nebo spis na Bloomberg. Ty miliardy v Nemecku sly od zidovske stredni tridy, nikoli od majitelu bank. Ti uz davno byli na Zapade, vole
17. 11. 2011 | 13:51

Josef K. napsal(a):

Schlimbach. Myslím, že jste muž tvrzení ne souvislostí. Ale jednoduchý svět je také jistý pohled. Vlastně jste mi napsal cosi neoriginálního: "Příliš mnoho not, Mozarte, ano příliš mnoho not."
17. 11. 2011 | 14:04

Ing. N. napsal(a):

(autor)

Díky za nesmírně kvalifikovaný příspěvek, který snad otevře oči mnoha lidem. Bylo by dobré, kdyby tento příspěvek autor co nejvíce zkrátil aniž by ztratil na srozumitelnosti a přiblížil ho tak prostému občanovi. Zveřejnění v tisku a rozhlase (pokud mu to media povolí) by bylo nanejvýš žádoucí.

Lidem dojde, proč bylo ve finančních kruzích takové zděšení, když řecký ministerský předseda hrozil všelidovým referendem. Mohlo to totiž dopadnout jako na Islandu, kde jak píšete
"Lidé vzali osud své země do svých rukou. Odmítli zahraniční pomoc, odmítli splatit dluhy cizincům, propustili centrální bankéře, vládu, parlament a vytvořili experiment přímé demokracie, když z náhodně vybraných 1000 lidí z registru obyvatel zvolili členy parlamentu, napsali novou ústavu."
A tento scénář nemohly finanční kruhy, představované Trilaterální komisí a skupinou Bilderberg, připustit. Tyto kruhy totiž potřebují zadlužené a nesvéprávné země, které se dobře ovládají a jejichž občané jsou tak vystrašeni, že jsou ochotni se uskromnit jenom proto, aby se proboha, nezastavil přísun peněz těm bohatým a mocným. Proto byl řecký ministerský předseda "umravněn" a do čela Řecka a Itálie byli nasazeni členové Trilaterální komise. Podle připraveného scénáře je třeba národy zbavit spéprávnosti a lidi oškubat. Konečným cílem je potom sešněrovaná Evropa a nedotknutelný "záchranný val ESM".
Povede se jim to?
17. 11. 2011 | 14:30

Ing. N. napsal(a):

Oprava... svéprávnosti
17. 11. 2011 | 14:33

schlimbach napsal(a):

Josef K.

myslíte si, že návrh reformy není komplexní a provázaný? Myslíte si že je tak zjednodušující jako váš příspěvek?
17. 11. 2011 | 14:35

schlimbach napsal(a):

Ing.N

věřím, že se jim to nakonec nepovede, ale bude to jen o fous.
17. 11. 2011 | 14:36

Maximus napsal(a):

schlimbach ve 13,04hod.
Mimořádně dobře a stroze Vámi napsaný hodnotný příspěvek.
A opravdu to tak je. Myslím, že by neškodilo lidem příště vysvětlit, co se stalo po zrušení krytí USD zlatem a zavedením fiat peněz. Vše to začalo někdy před 1.WW kdy byl ustanoven FED s jeho právy a mocí, pokračovalo to akcemi jako, že třeba všichni Američani museli odevzdat své zlato státu a skončilo to v r.1971 kdy už tato rezervní měna světa se naprosto odpoutala od krytí cennostmi a zlatem.
17. 11. 2011 | 14:53

ghándí napsal(a):

sasa,
na jakém západě? v západním německu??
17. 11. 2011 | 15:16

DY napsal(a):

K Islandu drobná oprava. Islaňďané neodmítli platit dluhy cizincům, odmítli vyplatit vklady cizincům, kteří si je uložili v zahraničních pobočkách islandských bank (zejména v Británii a Irsku) z toho důvodu, že tyto banky nabízely lepší podmínky, než banky místní. Tj. objektivně jde o problém těch vkladatelů, měli si ohlídat zda je jejich banka zdravá, popř. pojištěná. Nejsou to dluhy Islandu.

Ovšem co se týče NWO, bilderbergu apod., autor je dobrý mašíbl. Kdybych byl jeho zaměstnavatel, vážně bych se zamyslel...
17. 11. 2011 | 16:17

kp napsal(a):

Josef K. 12:30
Píšete: " Pro příklad uvedu Německo a jeho vztah k politickým nadacím. Tyto nadace jsou všechy, (CDU, SPD atp.) placeny ze státního rozpočtu, ale ideologicky jsou podřízeny politickým stranám. Propojení politických stran a jejich členů, jak jsou známy v Česko, je tam prakticky nemyslitelné. Francouzský i italský politický model je velmi podobný, byť strukturálně odlišný. Tyto systémy nejsou shodné, mají velmi zásadní, historicky dané odlišnosti."
Mám dotaz- žil jste tam nějakou dobu? Mohu posloužit pohledem "obyčejného" člověka na situaci v Německu a Italii. Vaše tvrzení jsou asi tak pravdivá jako člověka, který si přečtě americkou ústavu s jejími slavnými dodatky a diví se proč to v reálu neplatí.

Váš komentář lze vhodně ohodnotit Vašimi slovy:
"Tento text je tedy textem provinciálního a bezvýznamného člověka, který není dostatečně poučen o chodu věcí. Svědčí o jeho malé míře pokory, neznalosti a neschopnosti posuzovat věci v jejich komplexitě."
Jenom poznámku- sám si nemyslím, že kterýkoliv člověk je bezvýznamný, ale nevyvracím Vám to.
17. 11. 2011 | 16:20

Josef K. napsal(a):

kp. Milý kp, nemíním Vám vyvracet Vaši zkušenost "obyčejného člověka", nevím, možná jste působil v CDU, SPD, FDP...a pronikl do nějakého západního politického systému. Možná jste byl starostou Lyonu a zcela jste pronikl do francouzské politické scény, možná jste byl místním politikem v Sieně, či Londýně? Pravděpodobně jste vystudoval politologii a sociologii v Bonnu či v Paříži. Pravděpodobně jste spolupracovníkem pana Macka v Lyonu? Či jste asistentem u F. Kratochwila v EUI? Jste profesorem na LSE? Já čerpám informace z bezprostředního kontaktu s těmi lidmi, ale je možné, že se mýlí a to, v čem žijí a jak fungují je vlastně zcela něco jiného. Pokud Vás to téma zajímá, tak se podívejte na systém financování a řízení KAS, HBS...atp. Pokud jde o bezvýznamnost pana Pírka, jen těžko mohu lidi, kteří mají jeho profesi a vzdělání považovat za odborníky na společenské procesy, konspirační teorie však tomuto typu nemyslících sedí. Bezvýznamnost je produkt vlastního úsilí, Vy jste mne k ní taky odsoudil.
17. 11. 2011 | 16:34

Josef K. napsal(a):

Milý Schlimbachu, jsou instituce, které opravdu mohou či mohly ovládnout svět, ani jim se to však nepodařilo. Např. Katolická církev, jejíž moc byla či i dnes je nesouměřitelná s bankami. O zjednodušeních nemá smysl polemizovat, terminologicky se nesejdeme. Pokud jde o spiklenecké teorie, pro Vás je to realita, pro mne proletářský folklór. Ponechme si každý své. Alespoň si přečtěte toho posledního Eco, byť , zdá se mi, Vy raději DaVinci kódy, ne!
17. 11. 2011 | 16:39

schlimbach napsal(a):

Josef K

půjdeme raději každý svojí cestou. Vy potřebujete cestu výsměchu, posměchu jiným, zveličování svého ega atd. Šťastnou cestu :)
17. 11. 2011 | 16:41

Ing. N. napsal(a):

Autorův blog mě donutil k tomu, abych se zamyslela nad zdánlivě nesouvisejícím tématem – arabskými revolucemi, které začaly poměrně klidnou revolucí v Egyptě, následovaly ozbrojenou revolucí v Libyi a v poslední době začínající ozbrojenou revolucí v Sýrii. Co mi nasadilo brouka do hlavy? Nejprve to byla pro mě nepochopitelná změna v informování stanice Al Jazeera. Sledovala jsem ji delší dobu, takže vím, že se snažila být poměrně nestranná do té doby, než byla zahájena revoluce v Libyi. Z nestranně informující stanice se stalo medium, které bylo jednoznačně na straně ozbrojených revolucionářů. Další, pro mě nepochopitelná změna nastala v zahraniční politice Turecka. Ta se rovněž změnila po zahájení intervence NATO v Libyi. Dříve, v podstatě neutrální politika se změnila na politiku jasně namířenou proti Kaddáfímu. V současné době Turecko jednoznačně podporuje ozbrojenou revoluci v Syrii. Připravované umístění amerického radaru v Turecku, namířeného proti Iránu, také něco naznačuje.
Proč najednou dvě změny, viz Al Jazeera a Turecko? Neumím si to vysvětlit jinak, než že strategie arabských revolucí byla připravována dlouho předem a jejím cílem bylo ovládnout nejen ropné zdroje v Libyi, podmanit si nepohodlné země blízkého východu jako je Syrie a Libanon, ale také a to hlavně na ropu a plyn bohatý Irán.

Máte jiné vysvětlení?
17. 11. 2011 | 16:48

Josef K. napsal(a):

Schlimbach, co se Vás dotýká více, mé ego nebo fakta? Navíc na mé ego usuzujete pouze podle mého rázného nesouhlasu s konspirativním žvástem autora blogu. Pokud mé ego, pak je to jasné a jednou provždy zůstanete podoben nezkušenému býku vystavenému červené barvě. Vaše volba.
17. 11. 2011 | 16:53

Josef K. napsal(a):

Ing. N. Přiznám se, že mne fascinuje ta většinová solidarita s diktátory, jakoby ve východní Evropě diktátor nabízel jistoty a hodnoty. Zdejší traktování Srbska, které rozpoutalo balkánskou válku, způsobilo tisíce obětí a rozvrátilo jugoslávskou federaci a většina zde je lituje za bombardování, které tomu učinilo přítrž. Gadaffi byl pro své ukrajinské ošetřovatelky vzorem lidskosti a demokracie, co na tisícíh pobětí jeho režimu? Jistě mnoho tuzemců s láskou vzpomíná na práci pro Gadaffi, mají z ní dodnes své vilky a tlející tuzexové poukázky.
Dovolte, abych Vám poskytl svou odpověď. Jistě, berlínské, polské i československé události byly připravovány konspirativní skupinou amerických technologů moci, kteří infiltrovali do ústředních výrobrů dělnických stran sovětských držav. Patrně máte jiný pohled na rok 68, pokud jste nebyl normalizátorem. Pak byste mohl pochopit, že lidé mohou chtít a usilovat o jiný život a za touto jejich tužbou nestojí žádné tajemné síly.
17. 11. 2011 | 17:01

schlimbach napsal(a):

Josef K

Jaká fakta? Jste zmatený -(
17. 11. 2011 | 17:18

Josef K. napsal(a):

Schlimbach. Pane, mám k Vám zcela konkrétní prosbu, můžete mi , prosím, pojmenovat Vaši teoretickou průpravu v oblasti sociologie, filozofie či snad i ekonomie. Dejme tomu pět autorů, kteří vytvořili Váš teoritický základ znalostí lidské společnosti. To postačí. Děkuji.
17. 11. 2011 | 17:36

Admirál napsal(a):

Josef K. - Ing N. se pozastavoval nad řetězením anomálií, a vyvodil z toho stejně jako já závěr, že je zde patrný systematický vliv, že pozorný člověk nabývá oprávněný dojem, že "Arabské jaro" byla z vnějšku, z jednoho centra široce připravená a podporovaná akce.

Nepstřehl jsem, že by Ing N. ve svém vstupu projevoval solidaritu s diktátory. Tím spíš je zajímavý váš vývod "Patrně máte jiný pohled na rok 68, pokud jste nebyl normalizátorem." To zavání demagogií.
17. 11. 2011 | 17:38

český maloměšťák napsal(a):

"....Zdejší traktování Srbska, které rozpoutalo balkánskou válku, způsobilo tisíce obětí a rozvrátilo jugoslávskou federaci a většina zde je lituje za bombardování, které tomu učinilo přítrž...."

To je čirá demagogie.
Autor tohoto výroku jednak zaměňuje příčiny s následky a velmi zjednodušuje. Dokonce i závěr - "přítrž" je nevalidní /neboť je pak třeba se ptát - jaká nová kvalita vznikla ve sporném Kosovu ? odkud všude byli vyhnáni právě Srbové ?...
Nevím, kolik sociologů, politologů a psychologů se podílelo na jeho teoretické výbavě - ale každopádně odvedli špatnou práci.
Neboť takto zjednodušeně věci pojímá člověk spíše v těchto vědních oborech nevzdělaný.

Temné síly většinou spočívají na zcela jasných motivacích a zájmech. Jenže ty se veřejnost nesmí dovědět - veřejnosti je třeba předložit stravitelnou podobu. Nejlépe přes novináře nevalného charakteru, ducha i rozumu.
Například ČEZko je v tomto směru hotovým rájem /ale věci se lepší...už se najdou novináři, kteří si zdroje informací vybírají, také různé steigerwaldovské klepny jsou odsouvány na okraj zájmu veřejnosti....samovolně, vnější zásah v tomto případě není nutný...../.

Takže Miloševič byl sprostý diktátor a Thaci je ve vztahu k Albáncům něco jako Žižka ve vztahu k Čechům...
...no výborně. Není nad to, když si někdo přečte celou odbornou sociologickou a politologickou knihovnu.

Schlimbach 17. 11. 2011 | 16:41
Docela dobrý odhad situace.
17. 11. 2011 | 17:46

schlimbach napsal(a):

Josef K

já nemám potřebu se s vámi poměřovat, mě zcela stačí vaše příspěvky k tomu, abych shledal to, co jsem vám psal- jste zmatený -(
17. 11. 2011 | 17:47

schlimbach napsal(a):

český maloměšťák

díky :)
Váš příspěvek je též velmi čtivý :)
17. 11. 2011 | 17:51

aga napsal(a):

Josef K má ten problém, že možná i dobrý SW u něj jede na zgruntu špatném HW. Cpe-li si do hlavy kvalitní informace bytostně nekvalitní člověk, nemůže z toho vzejít nic dobrého. Všechna fakta pak budou interpretována prizmatem jeho pokroucené osobnosti.
17. 11. 2011 | 18:04

Josef K. napsal(a):

schlimbach, český maloměšťák, aga etc. Díky ze reakce a odezvy a relativně úpřesné charakteristiky osoby Josefa K. Předpokládám, že on si ponechá svůj život a ponese za něj svou individuální odpovědnost. O tom, že žije v zemi, která se jako jedna z mála pohybuje nezávisle po zemské desce a za pouhých pár desetiletí se ze Střední Evropy přesunula do Evropy Východní, stejně jako se její obyvatelstvo přesunulo od protestantismu k jakési zvláštní odnoži pravoslavného katolicismu, Josefa K. přesvědčovat opravdu nemusíte. Stejně jako o tom, " že absence rozumu plodí....." Oba tyto přesuny jsou , samozřejmě, nebývalé a vytvářejí z obyvatel této země opravdu to, co někdo nazval po jiným blogem, "vyvolený národ". Kdo je pomatený je vždy "otázné", jak dobře víme z dějin....
17. 11. 2011 | 18:25

aga napsal(a):

Klid, Jozefe K., já vím, že na "vyvolený národ" už má kopyrajt někdo jiný, národ, který se jako jeden z mála diseminoval všade po zemské desce. Musí se mu ovšem nechat, že svému krutému a žárlivému B-hu zůstává věrný neochvějně, dokonce se mu podařilo smířit ho i se zlatým telátkem.
17. 11. 2011 | 18:39

kp napsal(a):

Josef K.
Vaše odpověď na moji poznámku dost dobře nechápu. Schlimbach poznamenal, že jste zmatený, nyní se přiznám, že já jsem zmatený. Ten výčet míst a funkcí má ukazovat na vysokou relevantnost Vašeho hodnocení "východního" a "západního" myšlení. Přiznám se bez mučení, že jsem nebyl starostou ani jsem se neživil politikou a už ani dalšími vyjmenovanými možnostmi. Zase na druhou stranu na university v Německu a Italii jsem se dostal, ale že to by bylo rozhodující pro pochopení prostého Itala nebo Němce je dosti pochybné.A právě jejich zkušenosti a pocity mám zase já lehce dostupné. Ale tito lidé budou asi určovat, jaké budou otřesy, které Evropu čekají.
Proto si myslím, že každý by měl mít možnost vidět na vlastní oči život na Sicili, jižní Italii a nakonec i v severním Německu. Je to něco jiného než nyní používané rozhlasové spojení "vidět na vlastní uši". A tato prostá myšlenka byla podstatou mé otázky: žil jste nějakou delší dobu v Německu nebo Itálii (když se tak kategoricky vyjadřujete, jak rozdílná společenská atmosféra tam panuje)?
Přeji hezký večer.
17. 11. 2011 | 19:06

schlimbach napsal(a):

Josef K

já jsem napsal, že jste zmatený, ne pomatený ...
17. 11. 2011 | 19:32

Josef K. napsal(a):

pk, ano, střídavě tam žiju a pracuju od roku 72 dodnes s pauzou 78-89. A nejen tam.
17. 11. 2011 | 22:01

Josef K. napsal(a):

pk. Teď jste mi připomenul. Někdy kolem roku 72 jsem s jedním známým vešel do dělnického baru v jednom ze severoitalských měst. Všichni garibaldovští dědci, když zaslechli češtinu, vyskočili a vytáhli nože. Jejich nejděsivější vzpomínkou bylo řádnění českého vládního vojska. Jinak jsem psal o politckých systémech a nemožnosti světovlády nějaké skupiny, o tom je toto téma, nemyslím, že byste onich byl detailně informován, patrně ani o těch českých nejste. Tak jo.
17. 11. 2011 | 22:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Josef K.:
Dobrý blábol, prý garibaldovští dědci. Kdoví jakého monstra se ti ´garibaldovští dědci´ s noži v pohotovostní poloze lekli. ☺ Po severní Itálii jsem se pohyboval dost dlouho natolik, abych mohl vyjádřit nedůvěru v pravdivost tohoto půvabného a úsměvného leč vysoce nepravděpodobného šplechtu.
17. 11. 2011 | 23:13

Josef K. napsal(a):

Pane Matyáši, nic jiného jsem od Vás nečekal. Vy totiž vše znáte! Díky Bohu. Prostě jste, zcela otevřeně řečeno, takého tupé trdlo, hovádko boží neposkvrněné. Nejlépe jste měl napsat, že české vojsko vůbec nebylo, natož v Itálii, natož že nebylo rekrutováno na základě dobrovolnosti atd. A ještě lépe, že jste tehdy v tom baru stál za výlohou a za sloupem a pozoroval mne s předvídavostí jasnozřivého agenta, že to jednou použijete v internetové diskusi. Já Vás tak provokuji a pozoruji, Vy jste byl jistě členem prověrkových komisí v roce 1970, a pokud jste starší, pak jste patrně buď advokát či lékař a iniciativně jste vylučoval už v roce 38 své židovské kolegy z cechovních řad. Já si klidně přisadím, protože pokuď Vy jste vzorem dnešního češství, pak je tato země v "black hole", ale zcela. No, už Vás trápit nebudu, nejste daleko od Ivana Stěpanoviče, který řekl, že nově vyšlechtěná ruská mrkev předčí všechny ostatní mrkve....a je tak velká, že západní technika selhává. Iváne Stěpanoviči....
17. 11. 2011 | 23:26

Josef K. napsal(a):

Ještě jednu věc, pane Matyáši a Vaši souputníci. Zítra jdu na hrob svého otce a zcela nedvojsmyslně se ho zeptám, zda všechna ta válečná utrpení, padesátá léta stála za to, tváří v tvář kreaturám Vašeho typu. Jak ho znám, bude shovívavý a řekne, že takoví jako Vy vždy byli a kvůli takovým to on nedělal...Bude mít recht.
17. 11. 2011 | 23:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Josef K.:
"Vy totiž vše znáte!" Nikoliv, např. garibaldovské dědky, kteří by pamatovali české vládní vojsko a proto na mě vytahovali nůž, jsem v 70. létech v severní Itálii neviděl. Zato jsem se setkal s projevy sympatií od mnohých Italů v souvislosti se sovětskou agresí v 1968.
"jste patrně buď advokát či lékař" Vřelé díky, jaký názorový posun proti "Nemyslím si, že nickové Matyáš, dalimír atp. mají univerzitní vzdělání". ☺
"tváří v tvář kreaturám Vašeho typu" jak je sladké Vás vydráždit ☺☺☺
18. 11. 2011 | 00:49

Jáchym napsal(a):

Josef K. 23:26
Docela se zájmem Vás čtu - ale tohle se vám fakt ani trochu nepovedlo...
18. 11. 2011 | 09:17

buldatra napsal(a):

Josef K. napsal(a):
pk. Teď jste mi připomenul. Někdy kolem roku 72 jsem s jedním známým vešel do dělnického baru v jednom ze severoitalských měst. Všichni garibaldovští dědci, když zaslechli češtinu, vyskočili a vytáhli nože…

No, dejme tomu.
Mám Italy rád, protože je považuji za sice impulzivní, ale velice příjemné a společenské človíčky a proto si dovolím malý podotek
Jak tak jde čas, doba a všecko ostatní se furt a stále mění a mění se i lidi a dědci tehdejší jsou už dávno pod drnem, nicméně, jsou zde další dědci, kteří tenkrát ještě dědky nebyli.
Takže, když dnes dědek Jožin zajde do nějaké té dělnické tratorie v hen té Severní Itálii, například v obcích Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro a Molina di Ledro, dočká se možná dost velkého překvapení, které mu snad i pomůže od takové té jakési zakyslosti. Viz.odkaz:

http://svata-hora.cz/cz/article/968/italske-valle-di-ledro-a-svata-hora

Jožine, zastavte se tam a promluvte česky.
18. 11. 2011 | 12:26

Pepa z depa napsal(a):

Takže OBČANÉ ČR, co jsme se z výše uvedené dizkuse dozvěděli pro řešení našich problémů: PRD a z toho kuličku neuděláme, že? Tak 4. odboj a Pepa z depa navrhuje zahájiti GENERÁLNÍ STÁVKU dle WWW.VYMENILIJSMEPOLITIKY.CZ a spolu se studenty, kterým jde samozřejmně o to: JAK SI USTELOU, TAK SI LEHNOU. Ano, se svými praktickými zkušenostmi POJĎME DO TOHO a po převzetí té MOCI A VLÁDY, která Nám jednoznačně v NAŠÍ VLASTI PATŘÍ, tak dále si naší zem a státní zřízení uspořádejme podle PŘÍMÉ DEMOKRACIE a smyslu OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI. První naše kroky musí býti ZNÁRODNĚNÍ VŠEHO ZPRIVATIZOVANÉHO A VYTUNELOVANÉHO, za druhé uskutečnit finanční transakci zvoucí se MĚNA a to pro občany mající finance v jakékoliv formě do 200tisíc 1:1 a těm kdo budou míti něco nad, tak 1:1000000 a uvidíme co to bude za fičák. Prostě jak se oni chovali k Nám, tak se budeme chovati k nim, že? Další podrobnosti si nechme až po vyhrané bitvě, zvoucí se HEDVÁBNÁ ZMĚNA. A teď ještě poslední nutná věc a to, že to nemůžeme dělati bez někoho, kdo v této problematice převzetí moci může udělati MAXIMUM s tím, že při novém uspořádání NAŠÍ VLASTI si bude museti počkat jest-li jej OBČANÉ ČR v rámci PŘÍMÉ DEMOKRACIE A PODLE NOVÉ OBČANSKÉ ÚSTAVY ČR zvolí do zastupitelských, výkonných a soudních orgánů a posléze do funkcí ve státní správě, která musí míti struktúru rovné a funkční páteře OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI, ŽE? To co tady máme nyní není již ani k pláči, ale k smáznutí s povrchu zemského. Tak a teď vy, vy státotvůrci, máte jiné řešení? Povídejte pište jsme jedno veliké UCHO A OKO snad HOROVO NEBO MARXOVO, no neva, hlavně si pamatujte, že již jsme ve střehu. Díky za pozornost 4. odboj a Pepa z depa.
18. 11. 2011 | 16:20

Josef K. napsal(a):

Jak se tuzemec rád chytne jiného motivu. Žvanit - to jde. Téma je konspirace mocných. Někdo tu dokonce ospravedlňuje antisemitský padělek výrokem současného ruského soudu. Jiný na poukázání, že vše není černobílé, uvede pozitivní příklad česko italské družby. Ještě jiný .... a mezitím světové temné síly, sudetské na židovské, spřádají ve vyšehradských katakombách nad porcí masa z lidských bytostí tohoto národa ovládnutí světa...pomocí ESM s zapíjejí to nakyslým pražským výběrem...
18. 11. 2011 | 17:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Josef K.:
"Jak se tuzemec rád chytne jiného motivu. Žvanit - to jde." Netušil jsem, že se považujete za tuzemce.
18. 11. 2011 | 18:30

Grandgusier napsal(a):

Pane Zbyňku Matyáši, vás si jinak než v hnědých ušmudlaných spodkách představit nelze...fantazie může jít i dále.
18. 11. 2011 | 19:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Grandgusier:
Proč měníte nicky častěji než ponožky? Ze zbabělosti?
18. 11. 2011 | 22:38

jeje napsal(a):

http://www.zerohedge.com/contributed/can-eu-freeze-economic-debt-cycle-its-top
neco podobnyho ?
18. 11. 2011 | 23:14

Grandgousier napsal(a):

Zbyněk Matyáš, pokud myslíte vážně, co jste napsal, pak je zřejmé, že si ponožky měníte velmi sporadicky, pane Matyáši. Pomiňme fakt, že Nick nejsem.
19. 11. 2011 | 15:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Grandgousier:
Taktéž bych mohl se podivit nad Vašimi pokleslými plky a zvláště nad Vaší omezenou fantazií, připadalo mi však příhodnější jít in medias res.
Že by ten Pehe a Kasl měli pravdu? Ve Vašem případě určitě.
19. 11. 2011 | 16:38

Grandgousier napsal(a):

Zbyňku Matyáši, jste nezajímavý.
19. 11. 2011 | 21:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Grandgousier:
Špičkovou kvalitu Vašich textů, kterou samozřejmě zdaleka nedosahuji, určitě potvrdí každý, kdo zde četl Vaše výtvory.
☺☺☺☺☺
20. 11. 2011 | 00:26

Otazník napsal(a):

Psalo se zde o "nějaké studii, která koluje internetem" ve které se tvrdí, že svět řídí nějakých 140 korporací.
Zde je odkaz na překlad článku z newscientist o této studii. http://www.osel.cz/index.php?clanek=5955
Každý si může přečíst co se tam píše a udělat si svůj závěr.
Pro stoupence konspirativní teorie a pro jejich odpůrce hrající se antisemtiskou kartou, namísto prosté argumentace argumenty, bych vypíchl předposlední odstavec:
"Jedna skutečnost ale není v souladu s tvrzeními některých demonstrantů: je nepravděpodobné, že super-entita by byla výsledkem záměrného spiknutí s cílem ovládnout svět. „Tyto struktury jsou v přírodě běžné,“ připomíná Sughihara. Nově příchozí se v jakékoli síti přednostně napojují na lépe propojené členy. Nadnárodní společnosti nakupují akcie jedna od druhé z obchodních důvodů, nikoli ze snahy o světovou nadvládu. „Když se propojení seskupují, vytváří to bohatství,“ argumentuje Dan Braha z NECSI. V podobných modelech peníze proudí směrem k nejvíce provázaným členům. Curyšská studie „je přesvědčivým důkazem toho, že jednoduchá pravidla ovládající chování nadnárodních společností spontánně vedou k vytváření vysoce propojených skupin“ říká Sugihara. Nebo jak dodává Braha: „Tvrzení hnutí Occupy Wall Street, že 1 % lidí má většinu bohatství, odráží logickou fázi samoorganizace hospodářství.“"
20. 11. 2011 | 04:40

555 napsal(a):

Jen hlupák který nic neví,nazývá věci "Konspirační teorie.Kdyby ten hlupák nesledoval tu propagandu a kecy v televizi a rádiu a raději by hledal necenzurované zpravodaje,tak by věci věděl pár let dopředu a přestal by tláchat o konspiraci.Pokud i tak chce stále zůstat hlupákem,pak ad pitomě nekomentuje názory ostatních,kteří se probouzí uprostřed zlého snu".Z.M
21. 11. 2011 | 20:04

Zabak napsal(a):

Ono podle mne s tim Islandem to neni jenom bile nebo cerne, ale cernoblile - mam dojem, rusove chteli tentkrate islandske banky-Island koupit, Zapadu to samozrejme ani nahodou nevonelo a penize taky nechteli dat, takze jim umoznili se se situaci vysporadat, jak si sami islandane usmysleli,vlk-isladane se nazrali a koza-Zapad zustala cela Jinym statum prece-lidem Jugoslavie, Iraq, Libye, Syrie, Iran? a jake budou dalsi? neni umoznen vlastni postup, pac by to mohlo zpusobit zapadnimu vlkovi znacne problemy a ten jich ma uz tak dost
21. 11. 2011 | 20:47

VLK napsal(a):

Nejvíce mne pobavilo tohle - cituji: "ghándí napsal(a):
proč sionisté zařídili, aby evropa byla muslimská? to je stajná rafinovanost, jako když se v polovině 20 století celosvětově spikli a poslali se do plynu.
17. 11. 2011 | 00:06".
Kdo se spiknul? Ti v koncetnračních táborech? Nebo těch tři sta dobře živených židů a volně se pohybujících a osvobozených v Berlínské nemocnici? A nebo ti židi co byli v USA? Při německé důkladnosti jich nějak moc přežilo a založili si stát na cizím území.
Jak odpovíte na klasickou vyšetřovatelskou otázku - Kdo z toho má prospěch? A tím nemyslím těch nevím kolik židovských obětí, které udávala jejich Židovská obec, protože nikde jinde židi, jako židi, evidováni nebyli.
22. 11. 2011 | 04:25

r.m. napsal(a):

nacisionisti vykrádají většinu světa, to jsou ta staletá finanční bratrstva, za*ebaná novodobá aristokracie, další vyvolení degeneráti
24. 11. 2011 | 00:45

Jana Cimburová napsal(a):

zlatá slova - konečně začíná prosákávat na povrch pravá podstata dění nejen u nás ale i ve světě - přesně o tomhle to je - nemá cenu dál hrát hry na oranžové, modré, zelené - oni jsou totiž všichni naši páni politici, napříč stranami, loutkami v téhle tragikomedii, řízenými cizí hrabivou hnátou ! Jen pochopíte - li všichni, komu ta hnáta patří, máme šanci jako národ, přežít !
24. 11. 2011 | 08:09

mates napsal(a):

Za A) rovnou zmíním, že důvod proč jsem si "NWO" jist (nespojovat prosím s satanisty a podobnymi blaboly) jsou lidi jako "Josef K.". Tento druh lidí mě donutil i odejít z VŠ. Tento druh lidí mě v podstatě vychoval. Dal mi do života nádherný zkušenosti, díky kterým mám super holku už 9 let, spoustu lidí, kteří za mě bez váhání dají ruku do ohně, dokazal jsem dojít do stavu OSVČ a nebýt strátový. "Josef K." je pro mě prostě ten krásný příklad člověka, který dělá všechno "správně". Bohužel jsem si naprosto jist, že bohužel ještě opravdu NEŽIL! Jsem i jist, že nikdy nefiguroval v pozici, o kterých tady žvatlá a každému to hned o hubu plácne!!! Pane neberte to osobně, ale jestli něco studuji odjakživa a s klidem na srdci můžu říct, že jsem v tom dobrý, je analýza lidských myšlenek, a můžu říct, že vy svého EGA vůbec nebojíte, ba co víc, vy si ho tady "honíte". Nejste schopný argumentovat, pouze tím, že vy víte všechno a ostatní nic. Na rovinu - to není argument, to je EGO. Vy nechápete, že "vaše já" a EGO jsou jen podmnožiny mozku. Mozek se rozhoduje sám a "vašemu já" pak říká co si má myslet, to je fakt. Je to něco jako, že politik NEřekne "Ano, můžu za to!" Jeho mozek ví, že tím výrokem by zboural ohromnou část EGA a to je hlavně těžiště jeho úspěchu na věřejnosti. Mozek nebude dělat "sebevraždu".

Za B) "Jozífek" se nám rozpovídal o tak jasné, věci jako jsou "Zápisy sionských mudrců". Pane četl jste je? Protože člověk používající mozek chápe, že tyto "listiny" jsou podvrch, nejen že dílo nemá žádnou historii, prostě se najednou objevilo(že není znám autor se člověk samozřejmě nediví:) ). Druhá stránka věci je že obsahově jsou tak přiblblý bláboly, že jen neonacista či studovaný osel nepozná vymyšlenou ptákovinu. A za další, VY dáváte příklad tuto VELICE POCHYBNOU PUBLIKACI jako KONTRA důkaz toho, že neexistuje ŽÁDNÉ NWO. Opravdu nechápete, že jste to převrátil uplně na ruby.

Když bych byl MASON A CHTĚL TO ZAMASKOVAT tak napíšu blábol, který bude tvrdit, že každý kdo si myslí, že jsem MASON je blázen a přitom to je realita. To opravdu je vaše EGO důležitější než pravda.

Asi ano, ale věřte, že je to jako s penězi, zdraví ani život za ně nekoupíš. Nakonec člověk když něco opravdu PROŽIJE zjistí, že peníze je to poslední, co potřebuje, narozdíl od pravdy, ta definuje budoucnost!

Za gramatiku a vůbec češtinu se omlouvám, dávám fakta nad formu. Nemám titul, nemám prachy, ale mám všechno důležitý;)
29. 11. 2011 | 11:48

mates napsal(a):

teď tedy přileju olovo. Historie je prožitá budoucnost. Lidi si neustále myslí, že budoucnost bude nějaká. To je nesmysl.

Zmíním takovou zajmavost - pro mě zajmavou:). Bob Marley (Robert Nesta) jako rasta byl člověk, velice oddán přírodě. Rastafari jsou vegetariáni, žíjí spjati s přírodou i hodně kvůli tomu, že unznávají předevšim ZÁKONY "vesmíru", každý má právo na život, spravedlnost je důležitá, ale ruku v ruce s pochopením. Je těžké popsat něco tak rozsáhlého, ale doufám, vám snad bude jasné, co myslím. I tak ZELENÝ(chápej Greenpeace myšlení) člověk jako on v sedmdesátých letech zpíval "I dont fear atomic energy because its cant stop the time" kdyby teda někdo náhodou nevěděl, co to znamená - Nebojím se atomové energie, protože nemůže zastavit čas.

V téhle logice je skrytá pravda. Nemůžeme se bát - to je to, co naprosto nejvíc ovlivní, jak se zachováte. Nic i z toho největšího zla nemůže zastavit čas. Dokud existují alespoň jeden člověk, tak existuje dobro a zlo. Tím že se spousta lidí chová "zle" automaticky produkuje lidi, kteří se chovají "dobře". Dnešní doba je krize jednotlivce. Nikdy v historii člověk nebyl tak volný a zárověň disponoval technologiema atd. A v tom je ten problém. Tlak na efektivitu vytváří nová a nová pravidla a ta ulehčují jednotlivci život. Ten se stále více - aniž by věděl - vzdaluje ideálu kvalitního jednotlivce. Ať už v rámci dovedností tak i v rámci sociálního soužití atd. Dnešní doba je taková "účel světí prostředky". Jestli chcete změnit svět, ZAČNĚTE U SEBE! Nedostatek pokory jednotlivce k pravdě - pravda je v podstatě realita. Kdo lže sám sobě, nemůže vidět realitu...To je fakt...

Zlo se dá eliminovat pouze pochopením, všechny ostatní řešení jsou jen oddalování.

Přestaňte hledat řešení, řešení přijde samo s vědomostmi, pochopením a respektem. Všichni i já jsme produktem tohoto nahlavupadlého systému, tak jak můžeme najít řešení, když tak mozek neumí fungovat. Dokud nebudeme vládnout sami sobě, do tý doby bude někdo vládnout za nás! Všichni jsme jen lidi, každý je sobec i rozdavačný, každý dokáže zabít i spojit dohromady, každý máme v sobě stejnej HardWare. černý bílý žlutý, všichni jsme jen lidi. Genetika je dnešních dobách natolik přeceňována, že v padesátých letech jim z toho uplně jeblo. Chcete důkaz? podívejte se na sourozence. Jsou všichni sourozenci stejní? ne naopak jsou ve většině případů velmi odlišní, dost často skoro protiklady. Člověk je nepopsaná kniha - do které se ovšem zapisuje naprosto vše a to i ty sitauce, které vám vaše EGO vymazalo. To kdy jste ukradli něco z krámu jako malý, to když jste schválně v autě nepustili zařadit. Všechno to tam je, všechno to dělá TEBE. TY A JÁ TVOŘÍME NÁS!

Jak řekl Einstain "né dokonalost, ale právě nedokonalost definuje vesmír". Stejně tak tento systém nekonečného zdokonalování je utopie.

Ale samozřejmě to jsou jen kecy 27letyho, nijak společensky úspěšnýho klučiny :D
29. 11. 2011 | 12:56

Martin napsal(a):

Když napíšeš,že Protokoly sionských mudrců jsou jen blábolem,tak sice vyjadřuješ svůj subjektivní názor,ale pořád ja to jen a jen tvůj názor,nic víc.Proto bud prosím tolerantní a nechej to privilegium vlastního názoru i ostatním.A pokud jde o ego,tak se právě tobě podařila jeho poněkud trapná a kýčovitá masáž popisováním svých psych.schopností.Jinak,článek Š.Pírka je v jistém ohledu pionýrský počin a já jen doufám,že podobných bude přibývat,aby co možná nejvíc nezasvěcených lidí konečně pochopilo,jak zničující je současný(nejen)ekonomický směr.Mnoho lidí v této diskuzi o NWO nic neví,jmenování nových minister.předsedů Řecka a Itálie nepřikládají význam.Ale kolik dalších indicií bude potřeba,aby pochopila většina?
02. 12. 2011 | 23:38

xxxxx napsal(a):

Hm ten pitomec co Up píše jak islandané porušíjí smlouvy a neplati svoje dluhy, a co se děje tady ? jste slepy nebo máte IQ 30 ? , co se týka D1 tak jak mile se začalo testovat co je jako podloží pod dalnic tak ejhle nejdou danou firmu co to dělal někdo vykradl a nahodou ukradnul papíry (podklady)atd :( je to na blití ! co se děje tady ! a jen tak na okraj čr taky neplati svoje dluhy vučí lidem ! a o dodržování smluv se taky mluvit nedá !! třeba smlouva OKD ze státem ohledně bytu ! a stát není schopen vynutit její dodržování ! a třeba i silou !
08. 12. 2011 | 19:09

Rémi simeón napsal(a):

Dobrý den ,

když vidím ten prolhaný ksicht ,tak bych také řekl jako Švýcaři , NE . Věřit jemu špidlovi totéž , jako věřit calabrijské mafii , že zreformuje MAFII .

Island neudělal nic špatného , ti lidé za to nemohou ,že kleptokrati "demokraticky" kradli , takže já bych to viděl spíš tak , že Islanďané nedali návod na porušování smluv, ale spíš tím chtěli říci, že to omají zaplatit na principu hmotné odpovědnosti bankovní šmejdi a ksindl ve vládě a parlamentu (který to umožnil) , jenž jim k tomu statoval . Za starých Islanďanů by je rovnou zabili , teď jen vyhnali verbež a to je již pokrok .
Hastá luego
13. 12. 2011 | 03:32

selkýmozek napsal(a):

Děkuji pane Pírko,

jen zabedněnci, pokaděnci a pokrytci nevidí neslyší jak se NWO už dávno vtírá do našich životů. Vysmívají se konspiračním teoriím namísto toho, aby otevřeli oči.
Proberou se, až bude pozdě !
14. 12. 2011 | 11:41

joluen napsal(a):

Doporučuju přečíst si Havlovu esej Moc bezmocných:
http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&val=2_eseje.html&typ=HTML
08. 01. 2012 | 19:06

naivka napsal(a):

Chcete-li se ozdravit, stačí přeci přestat konzumovat závadný produkt. Diskuze by měla být spíš o tom, jaký nový realizovat. Měna nesmí být v rukou soukromých a nesmí být ovlivňována spekulanty. Mělo by nás zajímat, jak co nejefektivněji zprostředkovat směnu v reálné ekonomice. Finančnictví v dnešní podobě je zbytečný a nebezpečný nesmysl. Btw dle mého názoru je to i cesta, která znemožní nenásilný nástup NWO.
13. 05. 2012 | 15:18

martin napsal(a):

POZOR na firmu Colosseum a.s., jsou to zloději,která jenom okrádá lidi na poplatkách a provádí nadměrné obchodování (tzv. churning) na kterém firma vydělávala a její klienti prodělávají.
www.anticolosseum.cz/
žádám všechny poškozené klienty od colosseum ,aby se ozvali na anticolosseum.cz
je v plánu podání hromadné žaloby nebo email. mostd@seznam.cz

www.financnik.cz/forum/read.php?4,57?
http://ekonomika.idnes.cz/pokuta-sest-milionu-pro-colosseum-za-provizi-foa-/ekonomika.aspx?c=A121104_195640_ekonomika_skr
http://www.invest-centrum.cz/zpravy/colosseum-dostalo-od-cnb-pokutu-6-milionu/
16. 01. 2014 | 16:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy