Zavřít mohou, pustit musí aneb Na co má právo zadržený

30. 08. 2007 | 23:57
Přečteno 10668 krát
Na co má vlastně člověk právo a co naopak nemůže odmítnout, když se - ať už nedopatřením či proto, že porušil zákon - ocitne v rukou policistů? Co smí a nesmí zadržený, co zatčený či ten, na koho soudce uvalí vazbu? Na tyto otázky odpovídá další článek, který zaslal pan Petr Hemmr.

Pan Hemmr (47 let) působil před listopadem 1989 jako vyšetřovatel se zaměřením na násilí (vraždy, loupeže, znásilnění, ublížení na zdraví, mimořádné události - např. Stavby se zraněním). V roce 1988 si dokončil vzdělání na právnické fakultě, v roce 1991 pak začal pracovat u soukromé firmy.

Libor Stejskal, editor blogů Aktuálně.czPan Petr Hemmr napsal:

Práva zadrženého, zatčeného, vazebně stíhaného:

Obecně se dá říci, že zadržený (zatčený) je omezen na svobodě ze zákonných důvodů uvedených v §§ 69 , 75 a násl. trestního řádu. V tomto stadiu má právo požádat vyšetřující orgán o cokoliv a nemusí mu být v ničem vyhověno, kromě osobních potřeb a takového zacházení, aby nebyla zbytečně a neodůvodněně pošlapána jeho důstojnost. Například může být připoután k pevné překážce, nemusí mu být dovoleno se posadit a podobně.

Jediné, na co má právo dle zákona, je předstoupit před soudce nejpozději do 24 hodin, aby rozhodl, zda jej vezme do vazby či nikoliv, a má právo na obhájce, stejně tak jako s ním i beze svědků mluvit po čas, který určí vyšetřující orgán. Pokud není rozhodnuto do 48 hodin o jeho vazbě, musí být propuštěn, a pokud je v delší době předveden před soudce, ten jej bez okolků propustí právě kvůli překročené lhůtě.

Zadržený, zatčený či vzatý do vazby je povinen se podrobit osobní prohlídce, jeho osobní věci jsou mu zabaveny a je o nich udělán soupis, který musí zadržený podepsat jako správný. Tyto věci dostane zpět až při propuštění. Každý má právo na to, aby osobní prohlídku provedla osoba stejného pohlaví. Zadrženému může být nařízeno, aby se svlékl do naha a dřepoval, tyto úkony musí strpět, stejně jako nařízenou lékařskou prohlídku.

Pokud je obviněný (nikdo jiný než obviněný to být nemůže) vzat do vazby ve smyslu § 67 a násl. trestního řádu, řídí se řádem vazební věznice a právo má pouze na hygienické úkony a hodinovou procházku po nádvoří denně. Dále má podle zákona nezadatelné právo na obhájce, se kterým může mluvit kdykoliv, samozřejmě podle řádu věznice. Nemá automatický nárok na návštěvy, povoluje je orgán, který vede v tu chvíli řízení, a nemusí je povolit vůbec.

Dále může psát příbuzným nebo kamarádům, všechny dopisy v průběhu vazby procházejí cenzurou orgánu, který v tu dobu vede vyšetřování. Dále si může obviněný stěžovat v podstatě na cokoliv, pokud se to netýká trestního řízení, rozhoduje vedení věznice, pokud se to týká trestního stíhání, rozhoduje státní zástupce nebo soudce.

Vazebně stíhaný si může kdykoliv sám nebo prostřednictvím svého obhájce podat žádost o propuštění z vazby, má-li za to, že důvody vazby pominuly. O propuštění rozhoduje státní zástupce nebo soudce. Pokud je žádost zamítnuta, může tak opakovaně učinit až po 14 dnech.

Pominou-li důvody vazby nebo je-li složena kauce vyměřená soudcem, je bez prodlení obviněný propuštěn na svobodu.

Doba strávená ve vazbě je započítána do případného výkonu trestu, tedy odčítá se z celkové doby výkonu trestu.

Závěrem lze říct, že zadržený či vzatý do vazby nemá nic moc práva, ale spíš samé povinnosti, související s řádem věznice. Jeho osobní práva, zaručená ústavou, jsou právě vazbou či zadržením ze zákonných důvodů omezena.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Frankie napsal(a):

Otřesné. Chudáci nevinní, kteří jsou ve vazbě. Mě samému se jednou stala taková nepříjemnost a následně sem byl zadržen. Na policejní stanici mě připoutali k topení. Jak sem se tu dočetl, je to zcela v souladu se zákonem. Horší bylo to, že to topení bylo zapnutý. Policisté byli dost arogantní a ve chvíli, kdy sem začal namítat, že se tam nedá sedět, dostal sem pár po puse. Když po několika hodinách přišel vyšetřovatel a vysvobodil mě z toho "pekla", ptal se mě, jestli mi nebylo nějak ubližováno. Ještě než sem stačil odpovědět, řekl, že je to stejně jedno, protože to prý nikdy nikdo neprokázal. A pak že nemáme policejní stát.
31. 08. 2007 | 06:44

kubajzs napsal(a):

Tomuhle neveřim, beztak to jsou ještě komunistický praktiky pana autora Petra Hemmra...
31. 08. 2007 | 08:27

Hemmr napsal(a):

Kubajzs:

nevěřte, to je vaše právo, pak doporučuji, přečíst si trestní řád, platný v tomto státě, doporučoval bych začít § 67 trestního řádu a následující. Potom ještě doporučuji č. 283/1991 Sb, což je zákon o policii ČR. Snad uvěříte:-)
31. 08. 2007 | 09:34

Hemmr napsal(a):

Frankie:

To vás lituju, arogance a útrapy, třeba s horkým topením, to už je nad rámec práv a povinností policie. Fyzicky vás nikdo trestat nesmí, měl jste si stěžovat, i když to vypadalo bídně. Policisté se ve vašem případě dopustili tr. činu zneužití pravomoci veřejného činitele ve smyslu § 158 trestního zákona, pokud je to tedy pravda, to samozřejmě nevím.
31. 08. 2007 | 09:42

stejskal napsal(a):

Skvělý text, pane Hemmře. A velmi potřebný. Děkuji. A ze zakomplexovaných výpadů si nic nedělejte. Ale to Vám asi nemusím říkat..

Ještě jednou díky.

Libor Stejskal
31. 08. 2007 | 10:34

hawk napsal(a):

stejskal:

dík, však já si z toho nic nedělám, naopak s tím počítám, bylo by divné, kdyby s tím každý souhlasil, zvlášť, když je to zásah do lidských práv. Jenže proto to píšu, aby si lidé uvědomili, že mýty a chtění je před zákonem nespasí, třeba to někoho donutí zákon si přečíst, udělal by to nakonec pro sebe:-)
31. 08. 2007 | 10:40

Líný černý pes napsal(a):

to : hawk
Přečtení a pochopení zákona (i jiného textu) jsou dvě odlišné věci. Z vlastní praxe vím, že lidé nevidí psaný text ale to, co by chěli vidět; stejně postupují při naslouchání jiným lidem - slyší to, co slyšet chtějí. Myslím, že ve výchově a výuce chybí něco jako předměty "pochopení psaného textu" a "není práv bez povinností".
Náprava bude trvat dlouho, protože tato porucha dlouho vznikala, odhaduji, že asi od doby počátku 2.sv.v.; jedná se tedy o hromadnou a dlouhodobou deformitu myšlení a morálky.
Vaše vysvětlení mohou pomoci mně i ostatním čtenářům blogu s pochopením procesních postupů policie. Za to Vám děkuji.
31. 08. 2007 | 10:54

igor napsal(a):

Obviněný není odsouzený, kde je prezumce neviny. Mělo by se to změnit.
31. 08. 2007 | 11:01

Hemmr napsal(a):

Líný černý pes:

Dík, to je povzbudivé. Chystám ještě popsat "výslech" před policejním orgánem, pak mě ještě o něco požádal editor blogu, musím se kouknout a skončím to jednáním před soudem. Kdyby kohokoliv něco napadlo, sem s tím, nějak to zmáknu, pokud vás to baví. Jinak to nemá cenu:-)
31. 08. 2007 | 11:05

Hemmr napsal(a):

Igor:

Ano, obviněný není odsouzený a co to má společného se zadržením, zatčením a případnou vazbou? Zeptejte se smysluplně a já vám rád odpovím. Tohle jsem nepochopil, promiňte.
31. 08. 2007 | 11:07

Jarda napsal(a):

Dobrý den, hezký text. Píšete, že "Zadrženému může být nařízeno, aby se svlékl do naha a dřepoval, tyto úkony musí strpět, stejně jako nařízenou lékařskou prohlídku." To už jsem na vlastní kůži zažil. Může se tak ale stát před jinými zadrženými? Není to v rozporu s tím, že má právo na "takového zacházení, aby nebyla zbytečně a neodůvodněně pošlapána jeho důstojnost".
Dík za případnou odpověď.
31. 08. 2007 | 11:22

cliv napsal(a):

->Hemmr:
Především proto, že je to častý lapsus, dovoluji si Vás upozornit: sloveso "trestat" lze užít korektně jen tehdy, pokud se jedná o aktivitu související s vinou, s nějakou špatností. Pokud se jedná o ublížení, které k provinění vztáhnout nelze, nejedná se o trest, ale např. o pomstu, ubližování, šikanu, zločin atp. Ve Frankieho svědectví se nejedná o "trest", protože byl bit, aniž by provedl cokoliv špatného: naopak, ohradil se proti, jak sám píšete, překročení pravomocí policie.
Ještě bych se zeptal: co brání policistovi falšovat časový údaj o zatčení, čímž zvětšuje 24 hodinový zákonný limit k předvedení k soudci?
31. 08. 2007 | 11:24

Hemmr napsal(a):

Jarda:

Zákon jasně vymezuje, do jaké míry může být omezena vaše svoboda a co musíte strpět. Důstojnost nesmí být nbepřiměřeně podupána, úkony musí směřovat ke zjištění věci a nesmí přesáhnout svůj účel.

Tedy na vaši otázku odpovídám: Ano, máte při osobní prohlídce i lékařském vyšetření právo na soukromí, nikdo nemá přihlížet, jak se vám provádí osobní prohlídka. Ta má směřovat ke zjištění, zda někde u sebe nebo na tělě nemáte důkaz o tr. činnosti, zbraň nebo další věci, které by mohly souviset s trestnou činností. Dřepování je nařízeno proto, aby byla zjištěna věc ukrytá například v konečníku, u žen ještě v pochvě.

Lékařskou prohlídku musí provádět pouze lékař v ordinaci, policista však může být přítomen (bezpečnost zadrženého nebo personálu), měl by však být stejného pohlaví jako zadržený.

Při nucené lékařské prohlídce na poškozeném je přítomen pouze lékař a lékařský personál, nikdo víc.
31. 08. 2007 | 11:32

Hemmr napsal(a):

cliv:

první části moc nerozumím, jestli se na něco ptáte či mi něco sdělujete.

falšovat se časový údaj nedá, protože o zadržení se sepíše protokol, který jako správný musí zadržený podepsat a na protokolu je údaj vyznačen. V žargonu se tomu říká buď červeňáky (protokol je předtištěn na červeném papíře) nebo letenky (kvůli vazební věznici v Ruzyni, je jedno, že jsou ještě jiné vazební věznice). Takže zadržený má přehled o čase zadržení.
31. 08. 2007 | 11:39

cliv napsal(a):

-> Hemmr
ad 1. neptám se, leč konstatuji jazykový usus slovesa trestat, které jste použil ve své odpovědi ponděkud nekorektně, když jste napsal "Fyzicky vás nikdo TRESTAT nesmí, měl jste si stěžovat". S obsahem citované věty samozřejmě nelze, než souhlasit, avšak v uvedeném kontextu se nejednalo ze strany policity o "trest" ale o zvůli.

ad 2. Děkuji za odpověď. Takže asi můžeme shrnout: ve falšování časového údaje (stejně jako celého protokolu) může vyšetřovateli zabránit jen vytrvalost zadrženého, s jakou bude odmítat podepsat nepravdivý protokol. Bude tedy záležet na míře nátlaku policisty a na tak tragikomických okolnostech, jako např. jestli zrovna náhodou (ne)funguje nahrávací technika ve vyšetřovně... Pokud fungovat nebude, je asi zbytečné, aby si vyšetřovaný stěžoval, že z něj podpis na protokolu vymlátili, nebo vynutili psychickým nátlakem.
31. 08. 2007 | 11:51

Hemmr napsal(a):

cliv:
takhle to není, de iure je zadržený zadrženým ve chvíli sepsání zadržovacího protokolu, před tím podává vysvětlení.

A užil jsem obecného výrazu trestat, je mi jedno, jestli se vám to líbí nebo ne, nebudu své výrazy měnit, abych náhodou někomu nezpůsobil noční můry.
31. 08. 2007 | 11:56

Tomáš napsal(a):

Autor je ÚB - úplně blbý, pokud si od r. 1998 nevšimnul, že lhůta pro zadržení není 24 ale 48 hodin, tak dále už to nemá cenu číst. K této lhůtě pak má soudce rozhodující o návrhu státního zástupce na vzetí do vazby dalších 24 hodin na rozhodnutí.
31. 08. 2007 | 11:59

dick diver napsal(a):

Dobrý den, text je velice poučný. Asi s tím nic neudělám, ale zdá se mi, že svlékání do naha a dřepování nabízí spoustu k možností k šikanování zadrženého. Především mne ale děsí, že zadrženému "nemusí být dovoleno se posadit." Stání po neomezenou dobu je už spíš tělesný trest, nechápu vůbec smysl takového opatření. Ještě prosím o vysvětlení, jak je to s právem na advokáta? Musí mi PČR umožnit telefonát ihned po zadržení?
31. 08. 2007 | 12:04

cliv napsal(a):

->Hemmr
ad 1
asi mi nerozumíte. Noční můry mi z Vašeho nesprávného užití slovesa "trestat" opravdu nehrozí; nejste v tom zdaleka sám. Chtěl jsem se jen pokusit přispět k tomu, aby se odlišovaly termíny "trest" a "pomsta". Pokud tento rozdíl nenahlížíte, navrhuji už se k tomu nevracet, asi to nemá smysl.

ad 2
děkuji Vám za upřesnění. Takže policistovi nelze zabránit, aby někoho držel třeba několik hodin v poutech a pak s ním teprve začal sepisovat protokol. Když jej (protokol) osoba, která ještě "de iure" není zadržená, odmítne podepsat (např. proto, že s ním nesouhlasí), prodlužuje si tím dobu, kdy je v moci někoho jiného (policisty, třebas překračujícího pravomoce), protože ještě nemá status "zadrženého". Je to tak?
31. 08. 2007 | 12:06

Hemmr napsal(a):

Tomáš:

nemáte pravdu, do 24 hodin musí policejní orgán předat zadrženého státnímu zástupci, zde potom běží dalších 24 hodin.
31. 08. 2007 | 12:13

Hemmr napsal(a):

dick diver:

nemusí. Musí vám před úkony vyšetřování, poté, co rozhodl o návrhu na vzetí do vazby, umožnit, aby tyto a další orgány byly provedeny spolu s obhájcem, kterého si zvolíte a nebo který je vám dodán ex offo, pokud si jej nezvolíte sám.

Musí vyrozumět v přiměřené době někoho z vašich příbuzných, koho si sám zvolíte a pokud tak neučiníte, zvolí sám nejbližšího příbuzného v přímé linii.
31. 08. 2007 | 12:17

Tomáš napsal(a):

Autorovi: to by mě zajímalo, kde jste to sebral. V § 76/4 trestního řádu nic takového není, cituji: "(4) Policejní orgán, který zadržení provedl nebo kterému byla podle odstavce 2 odevzdána osoba přistižená při trestném činu, ji propustí bezodkladně na svobodu v případě, že bude podezření rozptýleno nebo důvody zadržení z jiné příčiny odpadnou. Nepropustí-li zadrženou osobu na svobodu, předá státnímu zástupci protokol o jejím výslechu s vyhotovením usnesení o zahájení trestního stíhání a další důkazní materiál tak, aby státní zástupce popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí policejní orgán podat bez odkladu, aby osoba zadržená podle tohoto zákona mohla být odevzdána soudu nejpozději do 48 hodin od tohoto zadržení; jinak musí být propuštěna na svobodu."
31. 08. 2007 | 12:18

Hemmr napsal(a):

cliv:

podezřelý či obviněný je nucen strpět všechny úkony vedoucí k vyšetřování jeho věci, je třeba si uvědomit, že tam není proto, že vyšetřovatel nemá do čeho píchnout, ale protože velmi pravděpodobně něco provedl. Vzhledem k těmto skutečnostem je nastaven zákonon a ne vzhledem k tomu, že na policii jsou vyšetřováni samí nevinní.

Takže ano, zadržený čeká, až si ho někdo všimne a začne s ním jednat, je to tvrdé, ale tak to chodí. Já sám a všichni vyšetřovatelé z mého okolí uváděli čas zadržení ve chvíli, kdy byl skutečně zadržený zadržen. (to je ale blbý obrat) Nevím, proč by tomu mělo být jinak. Když to bylo neprůkazné, tak od doby, kdy jsem zadrženého jako vyšetřovatel převzal.
31. 08. 2007 | 12:22

Hemmr napsal(a):

Tomáš:

máte pravdu ve lhůtě soudce, ale blbě jsem se vyjádřil v tom, že lhůty st. zástupce a vyšetřovatele se sčítají, takže je to 48 hodin dohromady.

Omlouvám se.
31. 08. 2007 | 12:25

Hemmr napsal(a):

Tomáš:

zadržený musí být předán neprodleně nejdéle však do 24 hodin státnímu zástupci. Státní zástupce musí odevzdat zadrženého soudci do 48 hodin od zadržení, takže už jsem se snad vyjádřil správně, jak jsem řekl, omlouvám se za chybu.
31. 08. 2007 | 12:27

dick diver napsal(a):

Děkuji za vysvětlení, ještě se zeptám, zda neznáte smysl nařízení, že "zadrženému nebo vazebně stíhanému nemusí být povoleno se posadit" Lidé jsou běžně ve vazbě mnoho měsíců, slouží to snad jako nějaká forma nátlaku?
31. 08. 2007 | 12:32

Karel napsal(a):

Pan Hemmr by si měl důkladněji prostudovat zejména trestní zákon a trestní řád a také LZPS. Pochybuji, že tak od roku
1988 učinil. Pracuji v advokacii a pokud by mi klient oznámil že je s ním takto zacházeno pár lidí by u policie skončilo.
31. 08. 2007 | 12:32

cliv napsal(a):

->
Z rozličných důvodů (asi i z jiných, než že by zrovna policista neměl "do čeho píchat") dochází i k tomu, že jsou zadržováni občané, kteří se ničím neprovinili. Určitě o takových případech víte přinejmenším z denního tisku.

Není to tak, že by byli vyšetřováni samí vinní.

Zajisté pochopíte, že mne, jakožto občana respektující mravní i zákonné normy soužití, zajímá, jak se bránit, pokud budu se stanu obětí policistova omylu či zvůle, a méně to, co se děje s kriminálními živly, které se konečně policii povedlo dopadnout.

Svou odpovědí "Takže ano, zadržený čeká, až si ho někdo všimne a začne s ním jednat, je to tvrdé, ale tak to chodí," stvrzujete, že je v zájmu všech řádných občanů zdokonalit veřejný dohled nad policií a revidovat některé zákony, protože --- bohužel --- nelze se (vzláště ne u nás) spolehnout, že vždy budeme mít tu čest narazit jen na čestné policisty.
31. 08. 2007 | 12:35

Hemmr napsal(a):

Karel:

Zadržený jedná na pokyn policejního orgánu:-) Takže tady máte obsaženo vše. Jaké jenání máte na mysli? Já znám zase pár advokátů, kteří skončili pro porušení zákona. Pravomocným rozsudkem.
31. 08. 2007 | 12:38

Hemmr napsal(a):

Karel

Listina základních práv a svobod je a musí být obsažena v trestním řádu i zákoně, takže není o čem. Stejně tak v zákoně o policii ČR č. 283/1991 Sb, takže o čem je řeč?
31. 08. 2007 | 12:40

Tomáš napsal(a):

Autorovi: nevím jestli si rozumíme, ale státnímu zástupci se předávají spisové materiály s podnětem PČR na vzetí do vazby, ne zadržený (nikdy jsem se v praxi nesetkal, ani o tom neslyšel, že by státnímu zástupci přivezli spis a zadrženého, ten zůstává v policejní cele). Kdy PČR doručí st. zástupci spis s podnětem na vazbu je věc jejich operativní dohody, neplatí žádné lhůty "24 hod PČR, 24 hod st. zástupce", to prostě není pravda. Sám jsem zažil, že PČR dodala spis jen pár hodin před koncem 48 hod lhůty. Podá-li státní zástupce soudci návrh na vzetí do vazby, od tohoto okamžiku běží soudci 24 hod na rozhodnutí a je už jeho věcí, kdy si s PČR dohodne eskortu zadrženého obviněného k sobě na soud. Jo a přestaňte s tím vyšetřovatelem, tento pojem je přece už přes 5 let zrušený :(
31. 08. 2007 | 12:41

Hemmr napsal(a):

cliv:

můžete se bránit stížností k nadřízenému orgánu policisty nebo k jakémukoliv státnímu zástopci nebo si najmout advokáta, který to udělá za vás, ale tady pozor, jen kvůli stížnosti. Advokáti si účtují zpravidla 5000,--Kč za úkon.
31. 08. 2007 | 12:42

Hemmr napsal(a):

Tomáš:

máte pravdu a já taky:-) Je to jen otázka výkladu pojmů. Ano, je možné prodlení. Obviněný by měl být předán státnímu zástupci, což de iure je dnem převzetí spisového materiálu, de facto sedí v cele, pokud ho nechce SZ vidět. Soudce tu lhůtu má, to už jsem se omluvil za chybu, mrzí mě to.
31. 08. 2007 | 12:45

ferda napsal(a):

Díky za řadu vysvětlení,které se jinak nedozvíme,pokud se nedostaneme do této situace.Po přečtení Vašich příspěvků mě začíná chodi mráz po zádech. Byl jsem si vědom,že zákon a prováděcí předpis mohou různě vysvětlovat stejná opatření, nicméně zjišťuji,že moho být beztrestně vystaven zvůli zasahujícího policisty,resp. takypolicisty.V případě,že si některý "chlapec" bude léčit mindrák,že jsem o 20 čísel větší než on,jsem "nahraný". Proč o tom píšu - zažil jsem to
na Masarikově nádraží,kdy jsem stál a díval se jak tam zacházejí s bezdomovcem. Znelíbil jsem se jednomu chlapci v umiformě (tak 165cm a 60 kg) a vystartoval na mě, že se nemám dívat.Tak jsem se slušně zeptal,jestli mě vykazuje z místa a pokud ano tak proč.A už to bylo.Měl jsem poměrně dost starostí se obhájit.Naštěstí jsem se nenechal unésta kolegy toho "chlapce" v uniformě měl víc rozumu.Skutečně to nikomu nepřeju setkání s takovým "policajtem".
31. 08. 2007 | 12:48

Tomáš napsal(a):

Autorovi: já o voze, vy o koze.. Souhlasím s Karlem, abyste si znovu přečetl (aspoň) trestní řád. Fakt si začínám připadat jako blázen, když trváte na svých lhůtách "24-24" a předání zadrženého obviněného státnímu zástupci. Kde jste to vzal? Výše jsem ocitoval příslušné ustanovení tr. řádu a Vy pořád povídáte svou. Tam přece nic o předání obviněného komukoliv není, ani nikde jinde :( vyjma předvedení k soudci.
Aby bylo jasno - nemám důvod se na někoho kasat či dolovat omluvy, ale musím trvat na přesných a správných faktech..
31. 08. 2007 | 12:53

Hemmr napsal(a):

ferda:

máte pravdu, jsou takoví policisté, nelze však posuzovat celou policii podle pár kreténů.

Například vyšetřování je opravdu docela věda a je třeba aby policista něco měl i v hlavě, než je mu umožněno vůbec tuhle práci dělat a není od věci, že vyšetřovatel má tabulkové místo podmíněné vysokoškolským vzděláním. Já vím, že vysoká škola není patent na rozum:-)

Dále, napojuji se na váš příspěvek, protože naprosto nejhorší diletanti jsou městští policisté, o těch si myslím opravdu své, dokonce by se dalo říct, že je v něktzerých případech provokuji:-)
31. 08. 2007 | 12:54

cliv napsal(a):

->Hemmr

Ano, mohu (ještě aby ne!) a může mi to být zcela k ničemu, protože nečestný policista, pokud není úplně hloupý, bude provádět svou trestnou činnost tak, aby nebyla v souvislosti se stížností dokumentovatelná (a sotva mu v tom kdo zabrání, neboť druhdy i ti čestnější policisté se domnívají, že zadržen je někdo jen proto, že něco zlého provedl, a "ruka ruku myje").

A protože už celý národ viděl (či mohl vidět) záběry, na nichž policisté svorně kopou zpacifikovaného ležícího občana, a přesto podle policejní inspekce nedošlo ze strany policistů k trestnému činu, plyne z toho, co jsem napsal výše: při nejbližší příležitosti změnit zákon o policii (např. prohlásit jakékoliv zadržování za protiprávní, pokud u něj nebude umožněna přítomnost nezůčastněného svědka), zesílit veřejnou kontrolu nad policií, a důsledně a tvrdě trestat gaunery, kteří mohou za nefunkčnost nahrávací techniky na vyšetřovnách.
31. 08. 2007 | 12:55

Hemmr napsal(a):

Tomáš:

netrvám na nich, v prováděcím předpise pro policisty je to uvedeno, v úzkém pojetí trestního řádu máte pravdu vy. A ano, záleží na zaběhlé praxi a domluvě mezi vyšetřovatelem a státním zástupcem.

Jsou případy, kdy je státní zástupce přítomen výslechu od začátku a obviněný pak putuje přímo k soudci. Stačí, když je uveden na protokolu o výslechu obviněného a napíše krátký návrh.
31. 08. 2007 | 12:58

Hemmr napsal(a):

cliv:

dobře, takže uvedu příklad, tak, aby bylo podle vašeho:

"Policista vidí kolem druhé hodiny ranní, jak je znásilňována v parku žena nebo pět cikánů napadlo jednoho občana. Policista nahlásí věc vysílačkou na operačního důstojníka, nezasáhne, osobu (osoby) nezadrží a vyčká do příjezdu nebo příchodu svědka. Takhle nějak?

Nebo se shodneme, že to co uvádíte jsou extrémy kvůli kterým se zákon nestaví.
31. 08. 2007 | 13:02

cliv napsal(a):

->Hemmr

nedobře mi rozumíte. Ve Vašem půvabném příkladu hrdinného policisty (domnívám se, že by nezasáhl nikoli proto, aby čekal na svědka, ale proto, aby vyčkal na posily, aby od asociálních spoluobčanů nedostal "na budku") by to mohlo být tak, že by zasáhl, leč v nejkratší možné lhůtě by byl povinnen zadrženému umožnit 1. kontaktovat advokáta, 2. umožnit advokátovi aby byl přítomen vyšetřování a soupisu protokolu.
Připadá Vám takový návrh jako zcela nerealistický?

K dalšímu: shodneme se snad, že to, o čem uvažujeme, je (extrémně, chcete-li) hanebné jednání.
Neshodneme se asi na tomto: protože je nekorektní jednání policie nikoliv zcela neobvyklé, je třeba v zákonu, jak jen to lze, dbát na zájmy občana, který se stane obětí policistovy zvůle. Vám je takový případ asi lhostejný (?), mně naprosto ne.
31. 08. 2007 | 13:16

hawk napsal(a):

cliv:

je to hanebné jednání. Už jsem to psal. To je tak všechno, co proti tomu můžu udělat.
31. 08. 2007 | 13:18

cliv napsal(a):

->Hemmr
Mimochodem, vražda je extrém, a přesto se kvůli na ni musí v zákonech pamatovat a žádnému kriminalistovi to divné nepřijde; zdali pak to nebude tím, že i zákony mají pamatovat na extrémy?
31. 08. 2007 | 13:19

Hemmr napsal(a):

cliv:

trestní zákon má chránit objekt, tedy státem chráněný zájem. Nikoliv zločince. Policista se musí řídit zákonem. Pokud tak nečiní, je také zločinec....už mě to nebaví, odpovídám stále na totéž. Pokud se vám zákon nelíbí, brečíte na špatném hrobě, nejsem poslanecká sněmovna.
31. 08. 2007 | 13:22

cliv napsal(a):

->Hemmr

Ještě to tak, to by to dopadlo.

Už mě to taky nebaví, už mi zase nenápadně podsouváte, že chci chránit zločince.

Jde o to, že zákon pramálo pamatuje na zolčince se speciálními ---totiž policejními --- možnostmi. Že Vy s tím nic neprovedete, je evidentní. Nejen proto, že nejste poslanecká sněmovna, ale i proto, že stávající stav Vám asi připadá uspokojivý. Ostatní čtenáři blogu si zajisté udělají svůj obrázek.

Šmytec, jdu mařit čas něčím jiným. Užijte se příležisoti "posledního slova".

S Bohem.

Cliv
31. 08. 2007 | 13:30

Hemmr napsal(a):

cliv:

nechci mít poslední slovo, ale nejsem nad zákon. Je třeba vycházet z legislativy která je, ne která by být mohla nebo měla podle kohokoliv. Příjemný den.
31. 08. 2007 | 13:32

Tomáš napsal(a):

Jak se daří Vaší agentuře?
31. 08. 2007 | 13:36

hawk napsal(a):

Tomáš:

docela to jde:-)
31. 08. 2007 | 13:39

Petr Kramář napsal(a):

Hemmr a Cliv. To se mi líbilo, škoda že už toho nechali. Já osobně mám zkušenost s Policií nevalnou. Tím myslím korupci. Vím jedno, nechci být nikdy ZADRŽENÝ! Ostatním hezký den, je přece páťulínek!
31. 08. 2007 | 13:49

Líný černý pes napsal(a):

To : Hemmr
Základní poučení při práci se zákonem je : zákon může být nedokonalý, nemusí být v souladu s našimi názory - ale takový zákon platí, prostě platí a musí být dodržován. To, že zákony se rychle mění (dodatek či změna jsou často vydány ještě před tím, než zákon vstoupí v platnost), navozuje názor, že není zapotřebí zákon dodržovat, či, že je "normální" jej obcházet. Zde by měli brát zákonodárci i jiní pachatelé právních předpisů ohled na standartní psychologii člověka - potřebu návaznosti (kontingence) práva i morálky. Obé se sice v čase mění, ale měněny či nově vydávány předpisy. Stejná návaznost platí i pro chování některých policistů, prostě byli léta drženi v přesvědčení, že na občany dozírají a proto stojí nad nimi.
Dále se v poslední době objevuje přesvědčení, že zákon musí upravovat každý detail konání. Toto je naprostý nesmysl, byť podporovaný i sněmovnou. Zákon má upravovat obecně stav a ne detaily. Např. desatero uvádí "nezabiješ". Není uvedeno nezabiješ ani ve dne ani v noci, ani v domě ani venku, ani muže ani ženu či dítě, nezabiješ rukou ani zbraní ..... atd. Ale to by bylo na delší debatu.
31. 08. 2007 | 13:51

Hemmr napsal(a):

Petr Kramář:

ani se vám nedivím, že nechcete být zadržený, nikdo normální, stojí to fakt za prd.:-) A korupce je naprosto všude, jak říkám, v Čechách i u hajzlbáby Pěničkové:-))
31. 08. 2007 | 13:52

Petr Kramář napsal(a):

to Hemmr: souhlasím, jenom u tý báby Pšeničkový mi to nějak nevadí. :-)
Hezký víkend!
31. 08. 2007 | 14:06

Hemmr napsal(a):

Líný černý pes

dobře řečeno, není co dodat.
31. 08. 2007 | 14:07

Líný černý pes napsal(a):

To : Hemmr
Děkuji za ocenění. Psi jsou stvoření zvědavá, Hawk = Hammr? Nic ve zlém.
31. 08. 2007 | 14:23

Hemmr napsal(a):

Líný černý pes:

jasně že nic ve zlém, pejsky mám moc rád:-) Napsal jsem vám majlíka:-)
31. 08. 2007 | 14:32

bigjirka napsal(a):

Připadá mi poněkud hloupý se do pana Hemmra navážet kvůli chujovinám, když se nám tady snaží přeložit zákony do srozumitelštiny.
31. 08. 2007 | 14:35

Hemmr napsal(a):

bigjirka:

to je v poho, z přemrštěného chtění jsem sám udělal chybu, Tomáš mě celkem právem načapal:-)
31. 08. 2007 | 14:37

Hemmr napsal(a):

...bohužel jsem zamotal tr. řád a prováděcí předpis do jednoho:-(
31. 08. 2007 | 14:37

bigjirka napsal(a):

Nějak jsem pochopil, že ten předpis to dělí napůl a že kdyby využila celou tu lhůtu policie, tak státní zástupce nemá kdy rozhodnout... nojo...
31. 08. 2007 | 15:07

Hemmr napsal(a):

bigjirka:

ne, ten předpis říká neprodleně, nejpozději do 24 hodin. Může se totiž stát, že žádný státní zástupce není, zvlášť o víkendu, mají sice držet služby, no jenže...někdy to tak prostě není.
31. 08. 2007 | 15:23

georg napsal(a):

To znamená, že SZ mají ze zákona držet služby, ale ti darebáci na to kašlou a víkendují. Je třeba trestat SZ. Vždyť v té justici je to sám darebák.
31. 08. 2007 | 17:00

Hemmr napsal(a):

georg:

no jo:-)
03. 09. 2007 | 09:53

bigjirka napsal(a):

justice je divná, máme sousedku soudkyni, moc hodnou a inteligentní ženskou. ale když s ní mluvím, mám dojem, že práva lumpů jsou vysoko nad právy obětí... a soudce Sovák je takový dobromyslný chudák, co ho trýznějí kvůli blbýmu článku... jsou tady u nás příliš silné cechy, profesní bratrstva. felčaři se taky nepodrazej
03. 09. 2007 | 11:00

Terry napsal(a):

bigjirka napsal(a): "..mám dojem, že práva lumpů jsou vysoko nad právy obětí.."

To není dojem! Odsouzený má - kromě omezení osobní svobody - postatně víc práv a stát vůči němu podstatně víc povinností, než mají lidé na svobodě. Navíc většinu "služeb" mají na rozdíl od nás zadarmo: ubytování, stravu, lékařskou péči, psychologa, sociologa, energii, vodu, hygienu, možnost vzdělávání, knihovnu, TV, tělocvičnu..... doplňte mě, na co jsem zapomněl.

O tom se lidem na svobodě ani nesní.

Dokud tomu tak bude, tak se s řešením kriminality nepohneme.

Do koncentráku se nikdo vrátit nechtěl.
04. 09. 2007 | 13:42

bigjirka napsal(a):

Terry, většina těch věcí by mi tolik nevadila. Ale vadí mi to v procesním právu. A vadí mi to, že tam není žádný filtr, že všechno čerpají jak ti, kteří se přece nějak polepšují, tek ti zatvrzelí, kteří by měli tlouct kamení a dostávat chleba a vodu.
04. 09. 2007 | 14:16

bara napsal(a):

Mohl byste rict, kdy a kde jste mel zkusenost, ze SZ nedrzel o vikendu sluzbu? Konkretne prosim. Jiste jste si vsimnul,jakou Vase zminka vyvolala reakci napr. u diskutujiciho "georg".
Ja jen, ze jsme posledni vikend nemohli vyrazit na pivko, protoze kamarad SZ mel sluzbu.
05. 09. 2007 | 22:14

hawk napsal(a):

bara:

jistě vám to nikdo konkrétně neřekne, protože tohle fórum není o bonzování. Sám s tím mám zkušenosti, když jsem chtěl o víkendu strčit drbana do basy, tak nebyl SZ a hodně se sháněl. Někdy se našel, někdy ne a někdy byl jen opilý a nezvedal telefon. Ale konkrétně nikoliv.
06. 09. 2007 | 09:49

bigjirka napsal(a):

ale no tak to je jako se vším... většina poctivě drží a nějaké výpadky se stanou pověstnými. ovšem podle dikce diskutujících to nebude jen 1 případ z 1000 :-))
06. 09. 2007 | 10:03

hawk napsal(a):

bigjirka:

ne, nebude:-))
06. 09. 2007 | 10:07

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 01:57

viagra napsal(a):

Aquae, q. s. ad viii http://orderonlineviagra.org viagra usa however, has a number of exceptions, the pure, hypodermic and intravenous injections we, http://cialis-generic-online.net tadalafil in the same prescription, and such an ointment, Ferri Reducti gr. ii <a href=http://orderonlineviagra.org#3,42631E+23>using viagra</a>, being formed, with silver nitrate, zinc, tannic acid it gradually forms the yellow tannate, <a href=http://cialis-generic-online.net#5,94785E+19>generic cialis tadalafil</a>, the metallic state or to sulphides. It reduces, monium acetate, followed by the nitrous ether, <a href="http://orderonlineviagra.org#81371">viagra online without prescription</a>, strychnine sulphate and mercuric chloride, a, is incompatible with mineral acids which, <a href="http://cialis-generic-online.net#27692">cialis online pharmacy</a>, should therefore not be prescribed with,
19. 01. 2013 | 00:12

PlDSLnhmlO napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#1539>buy soma online</a> soma 4211 v - soma medication controlled substance
11. 02. 2013 | 13:43

ChenceWep napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canada pharmacy </a>

tranquillizer rehab programs proper for men
men's earthy health drugs
09. 04. 2013 | 13:12

outletqlvfi napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose coats</a> fotini http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose
26. 02. 2014 | 16:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy