„Netotalitní“ očkování zabije nevinné

06. 05. 2008 | 11:48
Přečteno 6567 krát
Se zájmem jsem si přečetl blog pana profesora Hořejšího nazvaný „Totalitní očkování versus svoboda umřít“ uvedeného zde. Jeho texty čtu velmi rád, protože jsou psány lehce, svižně a vždy k věci. Na druhou stranu ne se vším co píše, nebo co komentuje plně souhlasím, protože můj pohled na svět je částečně jiný. Při čtení jeho textu o očkování jsem se pak a vůbec poprvé dostal k textům slečny Mihovičové (zde a další zde). Z obou textů může mít nezasvěcený čtenář dojem, že například:

1. Rozhodnutí rodiče o očkování svého dítěte přináleží jen rodiči a nemělo by být ovlivňováno společností ve které žijí
2. Povinnost očkovat děti neexistuje ve vyspělých demokraciích
3. Očkování bylo zavedeno jako povinné teprve za totality (1948-1989)

Individuální a kolektivní. Naše a vaše.

Očkováním a klinickými aspekty očkovacích látek se zabývám relativně dlouhou dobu a určitě nepatřím k dogmatickým zastáncům očkování, kteří nepřipouští žádnou diskusi. Viděl jsem děti i dospělé po transplantaci orgánu, periferních kmenových buněk, onemocnění krve a krvetvorných orgánů, těžkých úrazech, po operačním odstranění sleziny, po alergických a anafylaktických reakcích a vždy jsme museli s kolegy naleznout cestu jak tyto osoby očkovat, imunizovat a znovu chránit před infekcí. Je jisté, že např. po transplantaci periferních kmenových buněk nemůžeme tyto osoby po dosti dlouhou dobu očkovat a tak je chránit.. Spoléháme se totiž na vysokou proočkovanost v populaci, kterou nazýváme kolektivní imunita.

Ta brání přenosu infekčního původce (pokud je přenositelný z člověka na člověka) a ochrání tak i některé neočkované lidi. Vysoký počet očkovaných v populaci musí být dodržován a to s ohledem na vlastnosti původce nemoci. Například pro přerušení šíření spalniček musí být očkováno až 97 procent populace, zatímco pro zamezení šíření chřipky postačuje proočkovanost okolo 80 procent. Kolektivní imunita je důležitá zvláště v posledním desetiletí, kdy se z různých, především zdravotních důvodů, snižuje proočkovanost. My se na ni hodně spoléháme, protože osob, které nemohou být ze zdravotních důvodů dočasně (třeba 1 rok) nebo trvale očkovány neustále přibývá.

Tak jak půjde medicína kupředu bude přibývat osob, které budou mít narušený imunitní systém (imunokompromitované osoby) např. kvůli transplantaci a které nebudeme moci očkovat. Pokud v té době bude v daném regionu existovat hodně rodičů, kteří si nebudou přát očkovat svoje dítě, může dojít k narušení rovnováhy dané kolektivní imunitou a původcem, který se začne šířit a třeba mezi transplantovanými. Může pak dojít i k částečné změně původce (mutaci) a tak již nebude moci být zastaven očkováním a bude se šířit mezi očkovanými osobami. Ne každý původce má takové vlastnosti, ale vcelku dobrým příkladem takové plasticity je chřipkový virus.

Snížení proočkovanosti například kvůli nedůvěře v očkovací látku vede vždy ke zvýšení počtu nemocných i k následné úmrtnosti na infekční nemoc. Kdyby se v České republice přestalo očkovat proti běžným dětským nemocem, musí se počítat s tím, že brzy zemře stejný počet lidí, jako před zavedením očkování. Asi se nechceme vrátit do let 1961-70, kdy zemřelo na spalničky 291 dětí do věku 14 let, nebo do roku 1946, kdy zemřelo na záškrt 828 a na černý kašel 433 dětí.

Proto rozhodnutí o očkování nemá nikdy individuální, ale vždy i kolektivní charakter a jako rodič musím brát v potaz to, že pokud dítě nenechám očkovat, může zemřít někdo jiný, např. onen transplantovaný člověk.

Očkování ve vyspělých demokraciích, aneb skrytá povinnost

Jsem přesvědčen o tom, že s větším stupněm demokracie (a věřím i s větší odpovědností jednotlivých občanů) nemůžeme lidem přikazovat, že se musí nechat očkovat. Budeme muset volit jiný nástroj k tomu, abychom lidi přesvědčili. V mnoha vyspělých zemích záleží do určité míry jen na rozhodnutí rodičů, zda dají své dítě očkovat a proti čemu. Zdravotní orgány těchto zemí však zaměstnávají více profesionálů, kteří vysvětlují laikům, proč je imunizace dítěte dobrá a upozorňují na možné důsledky, když dítě očkované nebude.

Již v porodnici dostávají matky tištěné materiály o tom co je čeká za očkování, proti čemu je chrání, jaká reakce se dá očekávat atd. Tyto demokracie mají však také k dispozici represivní nástroje: nedostane-li dítě vakcíny, které se považují za základní a nutné, může mít dítě pak problémy se vstupem například do předškolních a školních zařízení. To je silný nástroj pro podporu imunizace.

Očkování na první pohled není povinné v USA, na Novém Zélandě, ale pokud není dítě očkované, nesmí do školy. Pokud dítě nenastoupí do školy, je to ve svých důsledcích pro rodiče daleko horší než hrozba přestupku a 10 000 pokuty jako u nás. A tak co se na první pohled zdá nepovinné, nakonec může být více povinné, než totalitní očkování. Pamatuji si dívku, která po ročním studiu v USA přišla do ordinace na dokončení očkování proti žloutence B a ukázala mi „svůj americký“ očkovací průkaz.

Po příjezdu do USA zjistila, že nemá „svůj český“ očkovací průkaz (ale i ten by ji nepomohl, protože je v češtině) a tak během roku obdržela celkem 24 injekcí vakcín proti základním onemocněním, jako by nikdy nebyla v ČR očkována. Dostala na vybranou, buď se nechá očkovat, nebo se vrátí prvním letadlem nazpět. Asi jsem byl ten den duchem přítomen a celý „americký očkovací průkaz“ jsem si okopíroval a nyní jej ukazuji studentům, aby si udělali obrázek o nepovinném očkování v USA.

Byl Masaryk demokrat nebo totalitní mocipán?

Nedivím se slečně Mihovičové, že v oblasti očkování tápe a chtěla by asi mít více informací o jednotlivých typech očkování (jako např. v USA nebo v Austrálii) jejich nežádoucích účincích (např. v USA je na webu http://vaers.hhs.gov/) i infekčních nemocech. Mohla by se tak lépe rozhodnout o tom, co nechá sobě, nebo dítěti aplikovat za vakcínu.

Bylo by asi dobré, pokud by něco podobného existovalo pro naše rodiče, děti, adolescenty, mladé lidi, seniory, těhotné ženy, osoby po transplantaci a další, kteří všichni by si nalezli přesné informace o očkování garantované Ministerstvem zdravotnictví.

Problém je v tom, že se naši odborníci odborně a legislativně zaměřili během posledních let jen na tu otloukanou „povinnou“ imunizaci, zatímco ve světě je imunizace populace pojímána mnohem komplexněji. Stát se tak u nás víceméně orientuje jen na imunizaci, kterou dětem, dospělým nebo seniorům platí. Ve světě existují komplexnější přístupy, které se nazývají většinou Národní imunizační program. A ten my nemáme.

V rámci Národního imunizačního programu je vyjádřeno jednoznačné stanovisko státu prostřednictvím ministerstva zdravotnictví k jednotlivým typům vakcín, které se aplikují od narození následně po celý život bez ohledu na to, zda je taková imunizace povinná, doporučená, proplácená nebo zda si ji musí osoba hradit sama. Např. na webových stránkách Národního imunizačního programu v Rakousku nebo v Austrálii jsou manuály pro lékaře a materiály pro laiky, které se každý rok inovují. Lékař tam najde argumentaci, rodič informace o konkrétní vakcíně. A taková komunikace do laické i veřejné populace v ČR chybí.

To je důvod, proč se objevují články, které očkování z různých pohledů zpochybňují. Věřím, že se vbrzku nalezne síla, která by českému Národnímu imunizačnímu programu dala směr, cíl, náplň, a dokázala jej prezentovat trvale a komplexně pro naše občany např. na webových stránkách.

Na závěr tohoto dlouhého komentáře jen ukázka „totality očkování“ v první republice za doby velkého demokrata profesora Masaryka. Ten podepsal v roce 1919 zákon o očkování proti pravým neštovicím (412/1919 Sb), který, kdyby si „odpírači“ očkování přečetli, pak by náš současný očkovací zákon snad ještě chválili ………………..

§ 10.
……Každý jest povinen pustiti lékaře, provádějícího veřejné očkování, i ty, již mu pomáhají neb vedou zápisy, do domu nebo do bytu…..

§ 11.
Kdo se nedostaví, ač povinen, k očkování …… jinak bude proti němu zakročeno prostředky donucovacími (§ 15).

§ 15.
Pokud neplatí všeobecné trestní zákony, trestají se přestupky a opominutí tohoto zákona nebo nařízení, podle něho vydaných, úřady politickými pokutou od 10 do 100 K, nebo vězením od 24 hodin do 8 dnů. Jde-li o schválné opětné oddalování povinnosti očkovací, může býti vyměřena pokuta až do 200 K, nebo vězení až do 14 dnů.

Jen pro zajímavost uvádím další zákon, který zavedl očkování proti záškrtu v roce 1946. ten rok zemřelo na záškrt přes 800 dětí. Zákon 189/1946 Sb O očkování proti záškrtu je podepsán dalším z uznávaných demokratů presidentem Benešem.

§ 10.
Jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto zákona nebo předpisům vydaným podle něho potrestá okresní národní výbor, nejde-li o čin přísněji trestný, jako správní přestupek pokutou do 10 000,- Kčs nebo vězením (uzamčením) do jednoho měsíce.

Povinnost nechat se očkovat se táhne českými dějinami jako červená nit a není jen výmyslem totalitního systému.

Jiří Beran

Vedoucí Subkatedry tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Narodil se v roce 1960 v Tišnově u Brna a profesorem epidemiologie byl jmenován v roce 2002. Zabývá se klinickým vývojem očkovacích látek. Patří mezi nejvíce citované české lékaře v zahraničí v oblasti očkování a cestovní medicíny. Pro české odborné i laické čtenáře připravil v posledních letech celkem šest knížek s tématikou očkování nebo cestovní medicíny.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

www napsal(a):

Děkuji za článek, který přesně vyjadřuje můj názor. Bohužel někteří lidé si neuvědomují,že demokracie znamená hlavně odpovědnost a ne anarchii.
06. 05. 2008 | 12:03

neo napsal(a):

Výborné, děkuji. Snad si to paní Mihovičová přečte.

Dítě přece nemůže být závislé na rozhodnutí nezodpovědného rodiče neočkovat, protože ono samo bude ohroženo.
Raději povinně očkovat, než vidět děti umírat....
06. 05. 2008 | 12:16

Suprised napsal(a):

Achjo, mně článek a vaše komentáře připadají ÚPLNĚ MIMO MÍSU. Tady přece nikdo nespochybňuje nutnost očkování proti určitým chorobám, ale diskuze by měla být o tom, proti kterým a kdy očkovat. Třeba TBC - prý už neúčinná vakcína, která se 4-dennímu dítěti vstříkne přímo do krve... humus. Obejdou se všechny přirozené obranné mechanismy těla a hnusný původce nemoci je novorozeněti vpraven přímo do krve !?! Myslíte, že toto se nemůže za pár let projevit někde jinde a jinak (alergie, astma...) Nebo očkování proti HEP B - na co u tříměsíčního dítěte, když není z rizikové skupiny ?? Doktorka to dobře ví, pořád fungují návšetěvy dítěte přímo doma... atd atd. O TO TADY JDE !! My chceme mít chráněné naše děti, ale s minimalizací možných následků !!!!!!! Jasně by mělo z diskuze vyplynout, co je nutné a přínosné PRO VŠECHNY (jednotlivce a společnost) a co je jen výsledek tlaků farmac. lobby a jaká jsou kde rizika - třeba jako u očkování proti pneumokokům... :o(
06. 05. 2008 | 12:33

Suprised napsal(a):

P.S. Čekala bych, že se odborník na očkování bude erudovaně vyjadřovat právě k těm odborným tématům a ne jen napadat ty, kteří se snaží o diskuzi a házet slovy jako nezodpovědnost apod.
Jinak, své děti očkované obě mám, ale po přečtení článků sl. Mihovičové a spol. mi pořád vrtá hlavou, jestli nebylo lepší (třeba u Hep B) počkat až do dvou let apod.
06. 05. 2008 | 12:39

MS napsal(a):

Ve dvou letech jsem měla tetanus. Přežila jsem jen proto, že jsem byla očkovaná. Moc si z toho nepamatuji, ale lidi kolem mne to popisují docela hrůzně. Byla jsem 3 neděle tzv. "mimo mísu", jak píše Suprised, ale jistě jinak než má ona na mysli. Nikdo nevěřil, že to přežiji, byla jsem pro lékaře "cvička" (napíchali do mne bezmyšlenkovitě antibiotika a čekali).
Je nutné zdůraznit a dodržovat - při očkování musíme být zdraví.
Nemyslíte, že je dobré někdy důvěřovat, především když je to prověřeno tolika roky a vývoj vakcín probíhá neustále.
06. 05. 2008 | 13:01

Sandra napsal(a):

Milá Suprised,
asi byste měla vědět, že děti se proti TBC očkují ne do krve, ale přísně intradermálně, tedy do pokožky, na levém raménku.
06. 05. 2008 | 13:32

valburga napsal(a):

A ještě pro Suprised - případů onemocnění TBC v populaci přibývá. V některých krajích bylo očkování novorozenců pokusně zrušeno na přelomu osmdesátých a devadesátých let a dnes se to pracně dohání. Není lepší pečovat několik týdnů o hnisající ramínko než potenciálně odsoudit dítě k pobytu v uzavřeném zařízení na dobu několika měsíců s představou, že TBC ani dnes není 100% vyléčitelná u všech pacientů?
Vždycky jsem si myslela, že naše populace je dobře proočkovaná, ale když jsem viděla, kolik očkování si dcera musela doplnit před studiem v Británii (bez něhož by jí tam prostě studovat nenechali), zjistila jsem, že to naši pediatři nepřehání.
06. 05. 2008 | 14:01

Selen napsal(a):

Suprised: Sandra Vám vysvětlila způsob podání vakcíny proti TBC. Proč sem píšete nesmysly, které si ani neověříte, např. s pomocí internetu? Žádné obranné mechanismy se neobcházejí, ale samozřejmě děje se právý opak - tady bych doporučil si přečíst něco o očkování obecně. Vakcína BCG není "prý neúčinná", ale právě naopak, a používá se proto ve většině zemí světa. TBC je zákeřné onemocnění a díky očkování se např. u nás skoro nesetkáte s primárními formami. Očkování dětí je velice účinné a standart ve většině světa. Víc už asi nemám co dodat. Snad jenom, že je vidět, jak články paní Mihovičové zbytečně děsí laickou veřejnost...
06. 05. 2008 | 14:02

Suprised napsal(a):

Aha, to jsem nevěděla, nejsem lékař. A lze nějak zaručit, že doktor tu jehlu prostě nepíchne moc hluboko ????

A k tomu tetanu. Jak jste jej MS vůbec mohla dostat, když už jste byla očkovaná ??? Myslela jsem, že očkování zaručí, že nemoc nedostanete !! BTW - mnoho lidí tady křičí, jak je očkování důležité (jo, je), ale ráda bych věděla, kdy oni sami byli na přeočkování, třeba právě proti tetanu. Vakcína je přece po 10-15 letech už neúčinná, tak ab se pak nedivili....
06. 05. 2008 | 14:05

pesavar napsal(a):

Surprised: vy jste hustá. chápu vaš pohnutky, ale takhle se vrhnout do diskuze bez znalostí elementárních faktů jenom s "fakty" od různých šarlatánů je docela mazec:)
06. 05. 2008 | 14:09

Stařeček napsal(a):

Velmi zajímavé a potřebné informace o potřebě plošného očkování. Stačí v některých případech jenom několik procent nezodpovědných k těm co očkování být nemohou a katastrofa mnohých již zažehnaných nemocí je zpět. Snad si to ti nezodpovědní také přečtou a správně se rozhodnou. Co na to ale naše české chytračení, nevím. Že by: ať nechají očkovat své děti jiní a my se povezeme?
06. 05. 2008 | 14:09

Suprised napsal(a):

Milý Selene, právě jsem se díky internetu něco nového dozvěděla, moooc se vám omlouvám, že až na tomto blogu a né dřív :o) Jinak, to o té krvi je k dočtení třeba tady...

http://www.metabolicketypy....

takže jsem byla právě poučená z vámi doporučeného internetu. Čemu mám teď věřit?? Jistěže to mohou být jen bludy, ale co by z toho kdo měl ?? Pokus o šíření nakažlivých nemocí??
Já proti očkování nic nemám, ale očkovat hned novorozence přece už chtěli přestat i u nás !! A proč v Německu stačí až ve dvou letech ?? Proč to stačí později i u ostatních nemocí ?? Co Japonsko atd.?
06. 05. 2008 | 14:13

Terry napsal(a):

Snad si to paní Mihovičová přečte a bude moci případně Novozélanďanům ty jejich "oči v sloup" napravit.

Oni třebas Američani taky mají nejlepší školství (taky co nemají nejlepšího?) a přitom je tam 20% negramotných, což byl u nás (tedy bez novodobého přílivu "nepřizpůsobivých") už od konce 19. století neznámý pojem. Ale jak vidět, i blbec má svá demokratická občanská práva, tedy právo zůstat blbcem, i když je po celý svůj život pro společnost přítěží; u nás se už pomalu zavádí na úřadech výuka romštiny, protože "Romové" přece nemusí posílat své děti do povinné školní docházky, a jsem zvědav, kdy budou v určených lokalitách s nadpoloviční romskou populací dvojjazyčné nápisy. Nakonec při jejich porodní produktivitě jich bude za 50 let většina, takže by zde mohla být jako oficiální (a později jediný) jazyk romšina.

Tohle se jakoby očkování netýká, ale opravdu jen "jakoby", protože pokud pro ně neplatí zákony (povinná školní docházka - správné počteníčko na téma: Jaké sankce hrozí rodičům, kteří zanedbávají povinnou školní docházku svých dětí?
je na http://www.ceskaskola.cz/Ce..., a zajímalo by mě, jak se uplatnily tyto postihy u "nepřizpůsobivých"), tak na ně jít s "uvědomělostí" očkování... Leda by se jim za to ještě platilo; tak to jo, na to by jistě slyšeli.
06. 05. 2008 | 14:26

fudoshin napsal(a):

předně bych chtěl napsat,že moc nechápu záměr editora umístit na blogy tento názor,když už tak se paní mihovičová,která prostě projevila svůj názor,který není většinový se dostala do pozice "štvané zvěře" a tento názor je k jejímu zase v opozici.myslím si,že stačilo,že protiblogoval pan hořejší.jinak mám spousty výhrad ke stylu léčení klasické medicíny.o tom,že je v zásadě symptomatická se toho hodně napsalo.což museli připustit i její zastánci. změnili proto rétoriku,ale na průběhu léčby to ještě není většinou bohužel znát (ani diagnostiky).psát věcně a do hloubky by znamenalo přesáhout možnosti této diskuse.přestože nelékař, cítím právo se proti některým věcem ohradit.ale bez vysvětlení kontextu a vyargumentování mého názoru,že považuji pohled medicíny na lidské bytosti,na otázku, co je to zdraví a jakým způsobem léčit apd. minimálně za neúplný,ne-li v mnoha případech za nesprávný,nemohu diskutovat.ze základů se kterými se nemohu ztotožnit, vychází i veškeré její způsoby léčby, případně i "prevence".tedy i očkování.takže obecně mohu říci,že nesouhlasím s určitou objektivizací nemocí,poměrně pozdní diagnózou,symptomatickou léčbou,jejímž důsledkem jsou zdravotní problémy přirozeným způsobem nemožné vzniknout apd.u většiny nemocí se potlačují příznaky i jiné poplašné reakce těla.a přivodí se tím opravdu vážná onemocnění,která jsou až odsud hodna léčby...vytváří se tím vlastní svět nemocí a jejich způsobů léčby.a to pomíjím samotnou škodlivost většiny podávaných farmak.pokud chce někdo hledat logiku a zodpovědnost,je na místě diskutovat o způsobech ochrany a zvyšování přirozené obranyschopnosti těla.o tom,že některé výrobky nebo způsob života obecně prostě škodí zdraví i věcech jiných,
například o všudypřítomném stresu, ohrožení hlukem a vibracemi apd.ale to jsou obtížně řešitelné společenské problémy.a očkovat je tak snadné.konkrétně tomuto článku bych mohl vytknout více věcí,ale chci ve stručnosti poukázat zejména na dvě dosti podstatné,které ukazují,že článek je nemálo zavádějící.první a podstatné ohledně diskusí o očkování. zastánci vytváří nesmyslnou paranoiu o tom, že kdokoliv neočkovaný je naprosto bezbranný a zcela samozřejmě podlehne infekci nebo jinému ohrožení.což není pravda.navíc každodenně přichází každý do kontaktu s mikrosvětem a jeho nástrahami.tím,že jim odolává je důkazem dobré obecné obranyschopnosti, jejímž důsledkem je i vytváření specifických mechanismů proti zcela konkrétním původcům.proto i někdo, kdo není na určitou nemoc očkovaný se s jejím původcem pravděpodobně mohl setkat a úspěšně ho zdolal, výsledkem čehož je stejná specifická imunita jako u umělé imunizace (vyjma archaických ve většině civilizovaných zemí neexistujících chorob).navíc obranyschopnost není schopnost čistě individuální,ale i vlastností živočišného druhu.člověk jako nejpropracovanější živý tvor si přenáší takovéto informace i po předcích,proto jsou určité imunitní informace obsaženy i v kolektivním genofondu, a proto si troufám tvrdit,že například epidemie nemocí,které už v minulosti měli epidemický průběh, by v dalších vlnách neměli tak katastrofální následky apd. taktéž nám zastánci v kontextu sdělují,jakoby každý očkovaný měl zaručenu stoprocentní ochranu.což také není pravda.mohli bychom diskutovat o tom,že i očkovaní mohou být přenašeči.o tom,že původce nemocí v těle "ložiskují" a z generace na generaci se přenášejí původci prakticky již vymýcených nemocí.diskutovat by se dalo.bohužel zastánci očkování a obecně starých pořádků ve všem, nejsou diskutovat schopni a demagogicky hájí jen svůj názor bez schopnosti vnímat protistranu.což už věděl např. max plank,když na otázku,jak přesvědčil své odpůrce odpověděl,že nijak,prostě vymřeli a noví lidé už jeho teorie brali jako dané...nikdo nemůže zastavit emancipaci lidí,jejich zodpovědnost za vlastní životy i dění kolem,jejich naprosto oprávněné a transparentní otázky, jejich nezpochybnitelné hájení svých práv a zájmů.pokud je v zájmu někoho udržovat lidi hloupé,apatické, nesamostatné a neinformované, doufám,že neuspěje a většina lidí si bude řídit své životy vědomě a samostatně.
06. 05. 2008 | 15:05

Jana Mihovičová napsal(a):

Dobrý den. Díky za příspěvek. Rozhodně mi zprostředkoval i jiný pohled na věc. A v mnoha věcech s vámi souhlasím. Nejsem odpíračem očkování, pouze si myslím, že rozhodnutí by mělo být na rodičích. Nevím, proč si všichni myslí, že stát dokáže o dětech rozhodovat lépe než rodiče. Pokud bych stála před rozhodnutím, která očkování ano a která ne, rozhodně bych se vyhnula očkování proti TBC již v porodnici a pravděpodobně bych vynechala i hepatitidu typu B. Bohužel, tuto možnost mám pouze pokud chytře obejdu právo. Plně ale souhlasím s tím, že stát má právo různými prostředky své občany k očkování motivovat. Pokud se tedy budeme bavit o tom, jak se rozhodnout, respektovala bych doporučení pana doktora Dostála: „Pro rodiče, kteří by hypoteticky měli možnost o očkování svých dětí rozhodovat, považuji za podstatné, aby měli informace o čtyřech skutečnostech: 1. o závažnosti a léčitelnosti nemoci samotné, včetně rizika trvalých následků po onemocnění, 2. o výskytu onemocnění v naší populaci a jeho nakažlivosti, 3.o případném riziku pro okolí, pokud dítě onemocní a 4. o rizicích konkrétní očkovací látky.“ Chápu, že každá mince má dvě strany a každé řešení má svá rizika. Ale ani očkování není bez rizika. Bohužel, dle mého názoru jsou rizika očkování částečně bagatelizována. Opět se odvolám na MUDr. Dostála: „Naši plicní lékaři např. již několik let upozorňují a apelují na posun očkování proti tuberkulóze z doby těsně po porodu (mj. z důvodu několika úmrtí po tomto očkování krátce po porodu v důsledku ještě nerozpoznaného těžkého defektu imunity) na dobu kolem 7. měsíce života. Ze strany Ministerstva zdravotnictví ani ze strany odborné pediatrické společnosti zatím tato argumentace nebyla shledána jako dostatečně závažná a v porodnicích se očkuje i nadále.“ Myslím, že s tématem očkování se budeme setkávat stále častěji. Trend vědomého rodičovství začíná být stále silnější. Jsem si vědoma toho, že jsem postavila jsem svůj text hodně konfrontačně a diskuzi vítám. O věcech se musí mluvit.Velmi vás zdravím.
06. 05. 2008 | 15:08

neo napsal(a):

Paní Mihovičová:

jak zajistíte, že se rodič rozhodne správně a dítě nebude postiženo špatným rodičovským rozhodnutím?

Dítě je bezbranné a jeho svoboda je omezena jak povinným očkováním, tak i očkováním závisícím na rozhodnutí rodiče. Pokud onemocní v důsledku očkování...může stát žalovat.

pokud onemocní některou z nemocí, v důsledku špatného rodičovského rozhodnutí neočkovat... může žalovat rodiče (??), možná umře a nebo bude mít trvalé následky..
06. 05. 2008 | 15:14

fudoshin napsal(a):

můj komentář je značně nesourodý z důvodu zkrácení.přimlouvám se tímto za shovívavost :) příklad epidemií nebyl samozřejmě vyčerpávající, onemocnění způsobená virovými původci mají odlišné charakteristiky od jiných "mikrobiálních" původců atd.je to pouze námět k přemýšlení! hezký den
06. 05. 2008 | 15:14

Jana Mihovičová napsal(a):

To Neo: A jak zajistíte, že stát se rozhodne dobře a dítě svým rozhodnutím nepoškodí?
06. 05. 2008 | 15:30

pesavar napsal(a):

p. Mihovičová: stále se tvrdošíjně "točíte" kolem relativně nejužší individuální dimenze problému, která ovšem opomíjí klíčovou dimenzi kolektivní: co pokud vaše dítě, např. způsobí či výrazně přispěje k relativnímu rozšíření nemoci mezi jiné děti/osoby, pro které třeba může mít, díky jejich specifickému stavu (transplantace atd.) fatální následky? co potom?
ač bych jinak v této oblasti horoval za tzv. americký systém (tzn. ano, rodiče si mohou svobodně rozhodnout o očkování/neočkování dítěte, ale POKUD jejich rozhodnutí neočkovat přispěje sebeméně k zdravotním trablům někoho jiného, pak oba spěšně na pěkně dlouho do krimu a platit masivní odškodnění v řádu desítek milionů), v této oblasti se jedná o lidské životy a zdraví, tzn. NEVRATNÉ procesy. Princip maximální prevence vůči vašemu děcku, ale i celé populaci je proto normou, ze které by se ustupovat nemělo.
06. 05. 2008 | 15:31

pesavar napsal(a):

ad. J.Mihovičová: stát se to snaží zajistit štáby odborníků, letitým výzkumem atd. jak to zajistíte vy?
06. 05. 2008 | 15:33

Suprised napsal(a):

Neo, jak zajistíte, aby v důsledku špatného rozhodnutí rodič např. nehavaroval a své dítě v autě nezabil ??

Diskuze přece není o tom, že děti nebudeme vůbec očkovat, tak na co se to pořád ptáte?? A co když bude dítě řádně očkované - třeba proti meningokokům skupin A a C, ale onemocní kvůli B... koho obviníte ??
06. 05. 2008 | 15:34

Selen napsal(a):

Surprised: reagoval jsem na Vaše tvrzení: "Třeba TBC - prý už neúčinná vakcína, která se 4-dennímu dítěti vstříkne přímo do krve... humus." Nevidím žádnou souvislost s tím odkazem. A k samotnému odkazu. Snůška nesmyslů. Za všechny ten hlavní:"Neexistuje žádný přesvědčivý vědecký důkaz, že masové očkování může být s důvěrou považováno za eliminaci jakéhokoliv infekčního onemocnění". Neuvěřitelné. Pokud neodlišíte důvěryhodný a nedůvěryhodný text, doporučuji zcela konkrétně např. stránku http://www.vakciny.net/prin... kde získáte nezkreslené informace o všem okolo očkování včetně takových jako nežádoucí účinky apod.
06. 05. 2008 | 15:50

pavla napsal(a):

Paní Mihovičová, jak chcete zajistit, aby každý rodič byl zodpovědným v tomto směru. A snad každý člověk není dostatečně informovaný,nemá vědecké zkušenosti, proto by se mělo rozhodování nechat na odbornících. Samozřejmě se můžou vyskytnout problémy po očkování, ale tomu se snaží lékaři co nejvíce vyhnout. Proto neočkují děti nemocné, v rekonvalescenci apod. Ale i tak by se mohlo uvést, kolik je případů problematických po očkování - či úmrtí a kolik by to jinak odneslo lidí
neočkovaných. A myslím, že každý problém po vakcinaci taky nejde svádět jen na ni, ale může to být souhra náhod z jiných příčin. A ikdyž by někdo podepsal reverz, jak bylo minule zmíněno, co si z takového člověka vezmete, jak nahradí úmrtí někoho jiného kvůli vlastní nezodpovědnosti či neinformovanosti? Snad by se články podobného typu ani neměly vyskytovat, protože jak je vidět, mnoho lidí se nechá lehce oklamat a vůbec si neuvědomuje důsledky. Zkrátka - odborné věci nechat na odbornících.
06. 05. 2008 | 15:56

pavla napsal(a):

Suprised: přece nemůžete srovnávat špatné rozhodnutí při řízení auta a očkování. V autě jde pouze o Vaše dítě, případně pár jiných jedinců. V případě neočkování půjde časem o epidemii a úmrtí statisíců. Proč je tolik mrtvých v zemích 3.světa kvůli nemocem? Přece se nechceme vrátit o století zpět.
A jestliže se někteří ptají, proč tak brzy očkovat proti TBC, nejezdí snad maminky s novorozenci trolejbusem, nechodí po ochodech? Kde mají jistotu, že se tam nevyskytne někdo, kdo je jen přenašečem? Vždyť v době takové migrace to není žádný problém.
06. 05. 2008 | 16:05

Jana Mihovičová napsal(a):

pesavar: Přikládám ještě jeden právní výklad, ze kterého je zřejmé, že kompetence státu rozhodnout, kdy je opravdu nutné omezit svobodu jednotlivce ve prospěch celku není zcela bezchybná:
http://www.rozalio.cz/index...
06. 05. 2008 | 16:06

neo napsal(a):

Mihovičová:

to samozřejmě nezajistím, ale kdybyste pořádně četla a možná u toho i přemýšlela, tak byste pochopila, že dítě se samo nerozhodne ani v jednom z případů a vždy za něj rozhodne někdo jiný.
stát x rodič.

stát rozhodne očkovat

rodič má na výběr... ale pokud zvolí neočkovat, tak je dítě ohroženo mnohem více než když je očkováno. Já se domníval, že je to z toho příspěvku patrné...asi ne... a nebo to pochopit nechcete !
06. 05. 2008 | 16:11

pesavar napsal(a):

p. Mihovičová: to jste mně opravdu pobavila:) takovýchto analýz vám každý právník napíše deset, pokud to dostane za úkol - to přece víte, zvláště pokud se pohybujete v byznyse. V této rovině se můžeme bavit až po eventuelním rozhodnutí ústavního soudu, dříve je to jen výklad proti výkladu a to nemá jakoukoliv právní oporu.

Diskutujme proto nad meritem věci, tam je myslím diskuze potřebnější. Nad ústavněprávní úpravou ať si podiskutují následně v Brně. BTW: uvažovala jste o podání podnětu (nevím, co třeba ombudsman) v této věci? bylo by zajímavé mít "tvrdé" stanovisko k dispozici, nemyslíte?
06. 05. 2008 | 16:15

Aiax napsal(a):

pesavare ten americký systém, jak ho popisujete, mi přijde jako strašlivá hovadina, proč se takové rozhodnutí nechává na rodičích, když jim hrozí milionové pokuty a dlouhé roky v kriminále? Co je to za demenci? To je jako odstranit všechny dopravní předpisy a říct "jezděte si jak chcete, ale jak se někoho zabijete, půjdete do krimu". Člověk by musel být úplný idiot, aby ve jménu "svobody" místo prevence zastával represi.

Paní Mihovičová horuje pro svobodné rozhodnutí rodičů, to je v pořádku. Problém je, že životně nutnou podmínkou zodpovědného svobodného rozhodnutí je dostatečná informovanost. A u tak odborného problému jako očkování se nemůže "obyčejný" člověk naučit za nějakou krátkou dobu to, čím se lékař zabývá celý dospělý život.

Navíc, jak je vidno na případu identity Surprised, není pro neodborníka problém jen získat informace, ale taky získat SPOLEHLIVÉ informace.

Bojovníků za svobodu není nikdy dost, jenže svoboda je ošidný termín a člověk s ním musí opatrně. Být vámi, paní Mihovičová, tak svou nespornou energii a vášeň zaměřím spíše na boj proti ohavné a nebezpečné státní buzeraci rodičů, kterou chystá ministryně Stehlíková.
06. 05. 2008 | 16:18

Suprised napsal(a):

Ano, proto pak jde identita Suprised se svými laickými názory pošťouchnout k diskuzi odborníky, aby se něco dozvěděla a mohla si udělat obrázek.
Blogu díky :o)))
06. 05. 2008 | 16:28

kancelarska_mys napsal(a):

Aiax: "Navíc, jak je vidno,...není pro neodborníka problém jen získat informace, ale taky získat SPOLEHLIVÉ informace."

Pročež díky prof. Beranovi a Hořejšímu za podnětné, smysluplné a věcné příspěvky na blogu, a všem čtenářům dík za diskusi, doufejme, že přispěje k zřízení Národního imunizačního programu i zde v ČR, k jeho zpřístupnění na webu a tím i k osvětě hledajících/zvídavých/uvědomělýchrodičů.

A díky p. Stejskalovi, který dal této diskusi značný prostor a taktně a decentně ji řídil. Takovéhle diskuse mají opravdu smysl.
06. 05. 2008 | 16:29

pesavar napsal(a):

Aiaxi, ten systém samozřejmě v oblasti lidského zdraví hovadina je (asi jsem to jen napsal trochu nepochopitelně). Ale v oblasti jiných statků funguje poměrně efektivně a především výrazně akcentuje souputníka svobody: odpovědnost. Protože tady má spousta lidí stále problémy se zapamatováním si druhé části onoho známého axiomatického tvrzení: "Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého."
06. 05. 2008 | 16:29

Fraser napsal(a):

pro pesavar a dalsi obdivovatele vyssich autorit:

to, ze odbornik dojde k nejakemu zaveru, jeste neznamena, ze na tom spolecnost v dusledku vydela.

Podivejme se na pocitace: dneska je >90% vsech domacich pocitacu typu PC a >95% jich ma nainstalovane Windows. Opravdu si myslite, ze to je to nejlespi, co se kdy v pocitacovem prumyslu vyskytlo?? Vsadim se s vami, ze kdyby meli informatici celeho sveta udelat zebricek z jejich pohledu nejlepsich technologii, tak se tahle kombinace nedostane ani do TOP 10. Kdyby byl vyvoj v IT striktne rizen statem a odborniky, tak jsou dneska k dispozici operacni systemy postavene na mikrojadre s prikazovou radkou, kde by vrchol uzivatelskeho rozhrani predstavoval program M602. Bylo by to bezpecne, stabilni a nikdo by to nepouzival.

Vzdycky je neco za neco: za zvysenou efektivitu prace a dalsi vyhody platime pouzivanim pocitacu neskutecne plytvajicimi vsemi zdroji, op.syst., jejichz kvalita je diskutabilni a dalsi technologie, ktere se v podstate nedaji ani zabezpecit.

Jak vite, ze kdyby se pri ockovani misto hrube sily pouzival mozek a presvedcovani, ze bysme na tom nebyli lepe? Treba bysme vymenou za vetsi riziko nakazy ziskali zodpovednejsi spolecnost, coz by v dusledku mohlo zachranit vic zivotu (prevence misto leceni, chovat se jako lidi na silnich atd.).
06. 05. 2008 | 16:59

Al Jouda napsal(a):

Nechápu, jak může někdo zpochybňovat takovou vymoženost praktické mediciny, jako je očkování. Díky očkování např. zcela vymizela dětská obrna a velmi se snížil výskyt tuberkulozy plic. Doktoři snad vědí, v jakém věku dítěte očkovat, aby to neohrozilo jeho zdraví. Diskuze o tomto tématu by měla být vyhrazena pouze promovaným lékařům !Howgh.
06. 05. 2008 | 17:20

orac.blog.respekt.cz napsal(a):

Zrušením povinnosti očkovat se ale ty nemoci nevrátí. V Německu není očkování povinné, rodiče jsou informováni o 300% více než čeští rodiče a přesto tam proočkovanost neklesá. Rodiče tam nemají pocit, že jejich děti vlastní stát jako u nás.
06. 05. 2008 | 18:41

pavla napsal(a):

Jestliže někomu vadí, že nám, rodičům, stát něco nařizuje, tak to by mu musela vadit i povinná školní docházka. Tam se taky může dítě zranit, zabít, nechat šikanovat. Myslím, že obě věci jsou snad pro děti ku prospěchu. Ačkoliv sama nemám jakékoliv donucování ráda, za to, že se stát stará o očkování, velmi vděčím.

to orac.blog.respekt - s tím Německem sice možná máte pravdu, ale asi jsou v zahraničí lidi ke svému zdraví zodpovědnější.
No a když jde o to - že "nemají pocit, že jejich děti vlastní stát", jak je možné, že si nemůžou své dítě vychovávat dle svých představ, tedy dát mu facku? To není omezování nebo přikazování?
06. 05. 2008 | 19:49

vlk napsal(a):

Na paní nebo slečnu Mihovičovou neplatí prostě žádný argument. Nic jí nepřesvědčí. Ona si prostě bude trvat na svém.

Tohle by možná jako chtěla, tohle ne - třeba hepatitidu B, když prý "chytře" obejde právo!

chytře paní Mihovičová? No já a většina lidí tady slovo chytře používá v úplně jiném smyslu. Vy nejspíš chytře obejdete rpávo i tehdy, až budete mít skutečně děti. A povezete je autem. Zcela nepochybně využijete svého "nedotknutelného " rodičovského práva rozhodovat a děti nepovezete v předepsaných sedačkách. vy přece nejlépe víte, co v budoucnu dítě čeká a co mu tudíž prospěje. A sedačka dítě bude jistě omezovat po cestě třeba k moři daleko více a déle než nějaká injekce.

Má ty svatá prostoto.Tvé jméno je Mihovičová!

jinak pane Berane, díky za perfektní materiál. Zformuloval naprosto pregnantně to, ceo se většina z náspaní Mihovičové, evidentně marně, snažila říci.
06. 05. 2008 | 22:27

Václav Kadlec napsal(a):

Zajímalo by mě, jestli všichni zastánci toho, že stát kompletně rozhoduje o povinném očkování s argumentem, že "stát to rozhodne lépe než nezodpovědní rodiče", se touto logikou sami a za všech okolností řídí.

Jezdíte vždy podle předpisů (stát vymezil chování na silnici lépe než nezodpovědní řidiči)? Nechováte se rasisticky (stát zákonem chrání rovnost ras lépe než xenofobní jednotlivci)? Nediskriminujete (stát uzákonil stejné příležitosti lépe než ryze kapitalisticky smýšlející manažeři)?
07. 05. 2008 | 00:40

vědma napsal(a):

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně existují choroby a proč se počet nemocných - přes nesporné úspěchy vědy a techniky na poli medicíny - nesnižuje? Statistika udává, kolik chorob se vymýtilo, ale je nutno brát v potaz i to, kolik nových onemocnění se objevilo! Až nám dojde, že nemoc je důrazným varováním, že něco v našem životě je špatné, tak tato a podobné diskuse ztratí smysl. Nemoc jen říká, že se nechceme učit dobrovolně, že jsme sešli ze své životní cesty; je to vlastně dar Osudu! Jedině tak můžeme přijít na to, kde děláme chyby. (To je i případ "záračných" uzdravení z medicínou nevyléčitelných neduhů.) Ale to bychom se museli odklonit od převažujícího materialistického pohledu na skutečnost a objevit i jiné, skryté dimenze lidské existence.
07. 05. 2008 | 07:44

Apeoffice napsal(a):

Doufám, že pokud někdo bude mít svobodnou volbu rozhodnout se své dítě neočkovat, že mám možnost žalovat jej za smrt svého dítěte, či za smrt svých členů rodiny v důsledku toho, že budou takto nakaženi.

Jasně, je to hovadina, jak na ulici zjistím, kdo na mne kýchl, že?
07. 05. 2008 | 07:44

vědma napsal(a):

Ještě k Osudu (píše velké písmeny nejen z úcty :-)): podle přírodního zákona rezonance, který platí všeobecně, tudíž i pro člověka, se nemohu dostat do situace, pokud pro ni nemám odpovídající afinitu. Jestliže mě srazí auto, dostanu rakovinu nebo mě napadne násilník, nestalo se to náhodou, protože v dokonale organizovaném Vesmíru by náhoda způsobila chaos (stejně například jako náhodně vložený program do počítače). Prostě jsem pro danou událost nějakým způsobem (= svým dosavadním životem) dozrála. Samozřejmě většině lidí podobné uvažování připadá zcestné až bláznivé. Nejsme všichni na stejné úrovni vědomí. Proto každý dostane to potřebné (včetně medicíny), co jeho úrovni odpovídá. To, že hodně lidí už začíná přemýšlet, hledat a klást nepříjemné - pro establishment - otázky, je potěšitelné. Věci se začínají hýbat a my přestáváme být ovcemi, kterým k životu stačí krmení a výběh. :-)
07. 05. 2008 | 07:58

Jiří Beran napsal(a):

Vážení diskutující,

Moc děkuji za všechny příspěvky, protože se mi zdají velmi podnětné. Chtěl bych na některé reagovat, ale bude to více v obecné rovině:
1. Smyslem textu nebylo udělat ze slečny Mihovičové štvanou zvěř, ale ukázat, že problematika očkování a imunizace je podstatně komplexnější.
2. Texty slečny Mihovičové já osobně vítám, protože i když je očkování "povinné" zapomíná se na to, že bychom měli všechny jeho aspekty vysvětlovat. V posledních letech se už moc nevysvětlovalo a jen očkovalo. Vysvětlování leželo jen na pediatrovi a stát mu v tomto moc nepomáhal.
3. Při čtení textu nejen slečny Mihovičové, ale i ostatních jsem si v plné šíři uvědomil, jak moc jsme informační kampaň podcenili. Proto znovu podporuji myšlenku vytvoření Národního imunizačního programu (NIP) a jeho prezentaci na webových stránkách.
4. Prosím nemějte za zlé panu prof. Hořejšímu, prof. Krejskovi nebo i mně, že jsme zastánci očkování, protože vidíme mnohé aspekty imunizace, které běžnému laikovi unikají. Věřím, že naše znalosti a postoje budou využity při tvorbě NIP.
5. Moc děkuji slečně Mihovičové za její příspěvek k diskusi; pregnantně ve čtyřech bodech vyjádřila co jako rodič očekává za informace o očkování. V tomto směru pro ni mám dobrou zprávu, protože po prázdninách vyjde "Lexikon očkování" v nakladatelství Maxdorf, který jsem napsal společně s panem prof. Havlíkem (ten je jako infekcionista a pediatr léčil všechny ty dětské nemoci běžné před očkováním) a všechny tyto informace tam nalezne.
6. Očkování proti tbc a proti žloutence B je téměř na samostatné sdělení, pokusím se to co nejdříve zformulovat a požádat pana editora Stejskala o vyvěšení na blogovou stránku, nebo jej umístím do diskuse.
7. Moc děkuji slečně Mihovičové, že diskusi začala, panu prof. Hořejšímu, že diskusi učinil více známou a přinesl racionální argumenty a především děkuji panu Stejskalovi, že nechává diskutovat obě strany.
Hezký den a hezké svátky přeje všem pro/proti očkování
Jiří Beran
07. 05. 2008 | 08:09

zdesta napsal(a):

Zmíněná paní trpí zřejmě něčím co lze nazvat opičí láskou.Někdo do mého drobečka něco píchá a působí mu bolest.Mimišo má dva dny mírnězvýšenou teplotu,řídkou stolici a.t.p.Reakce jsou různé.Obory virologie,bakteriologie,serologie,jsou vědní obory,které asi nemají valný význam.Celosvětově vynaložené finance v těchto oborech,jsou zřejmě vyhozené prachy do luftu.Emoce paníM.proti civilizačnímu pokroku, který se snaží mít co nejzdravější populaci jsou důkazem,že rozhodovat by měl stát.Hloupost jedinců je značně odolná a dá se přirovnat k odolnosti některých virů.
07. 05. 2008 | 08:16

PSD napsal(a):

Pane Profesore, skvely clanek! dekuji. a dekuji i slecne Mihovicove za otevreni zajimave diskuze. diskuze je potrebna, protoze ac bych si nedovolil zpochybnovat nutnost ockovani a nezodpovednost nekterych rodicu je trestuhodna, tak napr.u HBV me povinost tohoto ockovani zarazi. co vim, tak HBV je virus prenaseny telnimi tekutinami, rizikove skupiny jsou narkomane a osoby promiskuitni, nakazlivost neni velka a pocet nakazenych v nasi republice take myslim neni velky. tak proc je ockovani na HBV povinne?
07. 05. 2008 | 11:44

Suprised napsal(a):

toPSD: Ještě bych dodala... když do roku 2001 povinné nebylo a ti, co tady křičí něco o nezodpovědnosti rodičů, sami očkovaní určitě nejsou ??
07. 05. 2008 | 12:17

pavla napsal(a):

to Suprised: články se ale netýkaly očkování na HBV, ale na vše ostatní. A to bylo povinné i před rokem 2001. Takže moc lidí očkovaných na HBV,dokud to nebylo povinné, určitě není.
Kromě toho, ikdyž se přenos HBV týká určité skupiny lidí, tak pořád se dovídáme, jak se někde v parcích povalují jehly. Myslíte, že je problém se píchnout,hlavně děti, malé,zvědavé?
07. 05. 2008 | 13:09

Suprised napsal(a):

No, pravděpodobné je to asi stejně, jako že na novorozence, kterého převážíte v autobuse, zrovna někdo vydechne bacil TBC, jak jste psala výše - tj. stát se to může. Pak jsme ale všichni pročkovaní málo, protože takových situací s jinými chorobami může nastat daleko víc...

Ale nemáte pravdu, že se články netýkají očkování na HBV - pan profesor Beran přímo na začátku odkazuje na text sl. Mihovičové, která pak i ve svém příspěvku zde na toto očkování plus očkování novorozenců proti TBC upozorňuje.

Jinak - s tím TBC - "někdy je možné se tuberkulózou nakazit už po čtyřech hodinách kontaktu s nemocným s otevřenou formou TBC (prof. Jiří Homolka, Instinkt č.14)", tak snad ten autobus tak rizikové místo není, spíš pobyt mezi rizikovými dospělými... Z tohoto pohledu bych chápala, že je nejjednodušší očkovat novorozence v porodnici, než si je matky z určitým skupin odnesou domů a u lékaře se už neobjeví...
07. 05. 2008 | 13:52

prirodovedec napsal(a):

Profesionalni.
09. 05. 2008 | 16:46

Jiří Beran napsal(a):

Vážení diskutující,

Ještě jednou moc děkuji za všechny komentáře k tématu očkování. Jak jsem slíbil, pokusil jsem se zformulovat důvody proč očkujeme kojence proti žloutence B a proč není tak jednoduché posunout očkování proti tuberkulóze do pozdějšího věku. Text jsem dal přečíst své manželce (je laik) a ta si myslí, že text je moc odborný. Pan Stejskal jej také považuje za odborný, ale jednodušeji to ve zkratce nejde napsat. Text je umístěn na http://blog.aktualne.centru...
Nyní raději o očkování nebudu psát, protože je tady více zajímavějších témat.
Ještě jednou moc děkuji za pozitivní i negativní komentáře.

Jiří Beran
16. 05. 2008 | 20:31

rohová sedačka napsal(a):

elosvětově vynaložené finance v těchto oborech,jsou zřejmě vyhozené prachy do luftu.Emoce paníM.proti civilizačnímu pokroku, který se snaží mít co nejzdravější populaci jsou důkazem,že rozhodovat by měl stát.Hloupost jedinců je značně odolná a dá se přirovnat k odolnosti některých virů.
10. 07. 2009 | 08:19

shilepet napsal(a):

Exactly what took place while using the scam most of us talked about within the title with this post is that a hedge account known as the Manhattan Purchase Account clarifying by way of Tolerate Stearns dropped almost $400 million of the resources. These types of property belonged to wealthy buyers, along with the fund's operators built the wrong table bets about Internet stocks inside the overdue 1990's. Obviously New york Investment decision Deposit desired to pay way up or perhaps wait the actual unavoidable outcomes connected with the trading actions by simply giving UNTRUE studies to it's investors.
<a href=http://www.onlineprnews.com/news/77922-1289592462-michael-zimmerman-prentice-capital-announces-position-in-delias-stock.html>prentice capital management website
</a> In terms of retail store expenditure, Brazil provides the maximum market probable among 25 developing places. As well as expenditure with Latin The united states retail possibilities dominates your search rankings.
12. 04. 2013 | 19:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy