Proč pořád ještě očkujeme proti tuberkulóze a má smysl očkovat kojence proti žloutence B?

16. 05. 2008 | 15:41
Přečteno 11822 krát
V diskusi ke svému příspěvku o očkování uvedeném zde jsem slíbil, že se alespoň krátce zmíním o tom, proč se u nás ještě očkuje proti tuberkulóze a proč se při narození děti imunizují proti žloutence B.

Většina laiků chápe (a to vyplynulo z diskuse) žloutenku typu B jako nemoc, která vzniká hlavně v souvislosti s aplikací drog, a že je to nemoc přenositelná krví. Je na tom kus pravdy, i když dnes je větším problémem mezi narkomany žloutenka C, proti které neexistuje žádná očkovací látka.

Na žloutence typu B je zajímavá jedna skutečnost, a tou je její tzv. inkubační doba, která je hlavním důvodem pro současný koncept očkování proti této nemoci. Inkubační doba je zjednodušeně časový interval od doby vniknutí původce, tedy viru virové žloutenky B, do organismu do doby, než se objeví první příznaky. Inkubační doba je u žloutenky B dlouhá a bývá v rozmezí od 6 týdnů do 6 měsíců. Tak dlouhý časový interval většinou nedovolí nemocné osobě si vzpomenout jak asi mohla onemocnět (ani já si nepamatuji co jsem obědval předevčírem....) a to je první kámen úrazu.

Druhým je to, že osoba v druhé půlce inkubační doby tedy po dobu mnoha týdnů až měsíců je infekční pro své okolí, původce vylučuje a může infikovat další osoby v okolí. Přenos je možný i pohlavním stykem, půjčováním kartáčku na zuby, holících potřeb atd. Jen pro zajímavost; osoba se žloutenkou B je až 1000x infekčnější než osoba infikovaná HIV (té se většina naší populace bojí podat ruku..). Významné je i to, že onemocnění může přejít do chronické fáze a dotyčný pacient po velmi dlouhou dobu, třeba i několik let, může být infekční pro své okolí.

Tak proč proboha očkujeme děti? Je to především proto, že pokud dítě prodělá žloutenku B v raném věku (a to většinou bez zežloutnutí a tak nemoc nikdo nerozpozná) v daleko větší míře přechází do chronické formy onemocnění. Ta většinou, pokud není léčena, končí ztvrdnutím jater a později karcinomem jater. Po celou dobu jsou tyto děti a později dospělí „zdrojem infekce“ a onemocnění se může šířit dále. Proto se očkuje od narození.

Jak se mohou malé děti infikovat? Velmi jednoduše. U nás je ještě dostatek osob, u nichž probíhá chronické onemocnění žloutenkou a nikdo, oni sami ani nikdo z jejich okolí to neví….

Pro příklad uvedu zajímavé výsledky jednoho našeho sledování. Chtěli jsme proti žloutence B v lednu letošního roku očkovat 450 zdravých mladých osob do 40 let věku a sledovat jak reagují na očkování. Na začátku jsme je vyšetřili a dotázali se, zda prodělali někdy žloutenku B a zařadili jsme do sledování jen ty osoby co žloutenku neprodělaly. Pak jsme je laboratorně vyšetřili a odhalili jsme, že 7 osob ze 450 zařazených do projektu, žloutenkou B v minulosti onemocnělo, nevědělo to, a po dobu několika týdnů až měsíců mohli šířit onemocnění ve svém okolí.

V souboru byli i další dva mladí muži u nichž jsme objevili chronickou žloutenku B a kteří si po sdělení výsledku uvědomili, že zažívací potíže, pocit únavy a bolestivost v pravém podžebří mají již několik let (jeden z nich dokonce 6 let). S příznaky dokonce navštívili své praktické lékaře a ti je díky vyjadřované únavě vyšetřili na Lymeskou boreliózu a protože výsledky byly negativní, doporučili jim zvolnit životní tempo a nechali je být.

Když si vezmete kalkulačku velmi snadno se dopočítáte množství osob, které by Vás mohly infikovat žloutenkou B v České republice, a kteří v životě neviděli žádné drogy. Čím déle budeme očkovat proti žloutence B, tím těchto „nebezpečných“ osob bude ubývat. Až se dostaneme na určitou hranici počtu těchto osob věřím, že budeme moci odsunout očkování proti žloutence B, třeba až na období mezi druhým až třetím rokem věku. Prozatím ale musíme zůstat u současného očkování, protože žloutenka B je velmi zákeřná nemoc; jen většina populace si to neuvědomuje.

V diskusi se také hovořilo o tom, že stále očkujeme proti tuberkulóze (tbc), ačkoliv ve světě se už tak neočkuje a očkují se jen tzv. „rizikové skupiny“. Ty ale buď nejsou, nebo jsou jen částečně definovány a to komplikuje praxi očkování proti tbc. Druhou otázkou bylo, proč se očkování neprovádí v pozdějším věku.

Vysvětlování těchto otázek je vcelku komplikované. Dříve, když se začínalo očkovat tak se pro očkovací látky vybírali původci, kteří způsobovali onemocnění u lidí. První výjimkou byla vakcína proti pravým neštovicím, kdy se použil do očkovací látky virus kravských neštovic. Když chtěli vědci vytvořit očkovací látku proti tbc z původce onemocnění u lidí (Mycobacterium tuberculosis), vakcína v lidském organismu nevytvořila žádnou imunitní odpověď. Proto se ve vakcíně aplikované lidem používá kmen získaný z hovězího dobytka (Mycobacterium bovis, a vakcína se označuje jako BCG vakcína dle objevitelů). Vakcína ale vytváří ochranu (imunitu), která zkříženě chrání i proti lidskému původci Mycobacterium tuberculosis a především chrání proti nejtěžším formám onemocnění hlavně v dětském věku.

Aplikace BCG vakcíny navozuje v očkovaném organismu tvorbu buněk a i protilátek (obojí si představme jako klíče). Klíče pak pasují do různých zámků, které má na sobě původce obsažený ve vakcíně. Zároveň určitá část klíčů pasuje i do zámků na původci lidském a tak nás zkříženě chrání původce hovězí obsažený v očkovací látce před původcem lidským. Jakmile vakcínou vytvořené klíče zapadnou do zámku původce lidské tuberkulózy, může dojít k jeho likvidaci. Pokud ale očkování odložíme na pozdější dobu, pak může dojít k tomu, že zámky ve vakcinálním původci budou ihned po očkování obsazeny klíči, které si dotyčný jedinec vytvořil po přirozeném setkání s dalšími nehumánními původci tbc ještě před očkováním.

Tyto, přirozenou cestou, vytvořené klíče obsadí zámky na vakcinálním původci a neumožní vytvoření klíčů na základě působení vakcíny na imunitní systém. Původce obsažený ve vakcíně tak bude „neutralizován“ a nevytvoří klíče potřebné k ochraně před lidským původcem a proces ochrany nebude nastartován. Proto dlouhé odkládání primoimunizace (strašné slovo, které znamená něco jako nastartování skutečné ochrany) by mohlo vést k většímu selhávání očkování proti tbc.

Vysvětlit otázku přeočkování proti tbc je ještě komplikovanější; jen bych chtěl uvést, že nemá zásadnějšího významu v ochraně proti tbc oproti prvotnímu očkování v porodnicích anebo do 6 týdnů.
Aplikace současné vakcíny proti tbc má ale i svůj pozitivní vliv na imunitní systém, protože v určitém směru vede k vyváženosti různých imunitních stimulů, které dítě obdrží během prvního roku života.

(Prosím, aby mi ve světě velmi uznávaný imunolog pan prof. Hořejší prominul takové zjednodušení imunologie a imunologických mechanismů.)

Jiří Beran
Narodil se v roce 1960 v Tišnově u Brna a profesorem epidemiologie byl jmenován v roce 2002. Je vedoucím Subkatedry tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a ředitelem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Zabývá se klinickým vývojem očkovacích látek. Patří mezi nejvíce citované české lékaře v zahraničí v oblasti očkování a cestovní medicíny. Pro české odborné i laické čtenáře připravil v posledních letech celkem 6 knížek s tématikou očkování nebo cestovní medicíny.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Emča napsal(a):

Přikládám kus rozhovoru s předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Prymulou z Lidových novin:
* LN Hodně se diskutuje o očkování proti tuberkulóze (TBC). Je reálné, že se u nás od něj v budoucnu ustoupí? Například v sousedním Německu povinné není.

O očkování proti TBC formou BCG vakcinace se skutečně intenzivně diskutuje. Celý problém ale musíme vidět ve dvou rovinách. Jednou je přeočkování v jedenácti letech života, které nemá jakékoli odborné opodstatnění a Česko je mezi hrstkou posledních zemí, které přeočkovávají. Toto přeočkování bychom velice rádi co nejdříve zrušili. Druhou rovinou je očkování v nejmladších věkových kategoriích obecně. Tady už můj názor není zcela černobílý, i když i zde bych se vzhledem k nízké účinnosti BCG vakcíny, komplikacím v možné souvislosti s dalšími následně podanými vakcínami, velmi nízkému tuzemskému výskytu TBC, zkušenostem evropských zemí a doporučenímWHOpřimlouval za jeho zrušení. Vzhledem k možnému riziku přílivu imigrantů a případných multirezistentních forem bude však nutné pečlivě vymezit rizikové skupiny a u nich v očkování pokračovat.
16. 05. 2008 | 16:08

Emča napsal(a):

Jo a ještě tohle:

PROBLEMATIKA BCG VAKCINACE V ČESKÉ REPUBLICE
Karel Křepela, P. Nykodýmová, E. Šejdová, J. Balý, E. Vítková
Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, FTN Praha, Plicní oddělení Říčany a Kutná Hora, Kalmetizační odd. Praha 4., SÚKL, Praha

Od roku 2001 přetrvává stále zvýšený výskyt komplikací po BCG vakcinaci, které souvisejí s těmito faktory: s druhem a dávkou vakcíny, s technikou aplikace, s věkem očkovaného, s jiným očkováním.

Druh a dávka vakcíny: Dnes užívaná dánská vakcína SSI Copenhagen je z dánského kmene 1331 stejně jako do té doby užívaná vakcína Behring. Také dávka je srovnatelná. Zvýšený výskyt komplikaci nesouvisí se změnou vakcíny.

Technika aplikace: Očkování v porodnicích dávkou vakcíny 0,05 ml s přísnou intradermální aplikací musí provádět k tomu určený erudovaný lékař s dostatečnou praxí. Mnohde se tak neděje, očkující se střídají podle toho, kdo má službu.

Věk očkovaného: Největší výskyt komplikací je u dětí kalmetizovaných po porodu. Děti, které se po porodu očkují proti hepatitidě B a BCG vakcinace se provádí až mezi 7.-12. měsícem věku mají BCG komplikace v minimálním počtu. Kostní komplikace po BCG vakcinaci se vyskytují jen u dětí očkovaných po porodu. U dětí s vrozeným defektem imunity, které jsou kalmetizovány po porodu, kdy defekt není dosud zjištěn, hrozí generalizace infekce s letálním průběhem.

Vliv jiného očkování: Významný vzestup lokálních komplikací nastal po zavedení tetravakcíny DiTePeHib spole s vakcínou proti hepatitidě B v roce 2001. Tyto komplikace se objevují i po aplikaci Infanrixu, poliovakcíny, pentavakcíny a hexavakcíny. Rozbor případů ošetřených s BCG komplikacemi na výše uvedených pracovištích prokázal, že výskyt těchto druhotných komplikací činí až polovinu všech komplikací. Ukazuje se, že nezáleží na druhu vakcíny, ale na příliš krátkém intervalu mezi BCG vakcinací a dalším očkováním. Další očkování se může podat až po zhojené jizvě po BCG vakcinaci, což bývá nejdříve ve věku 3 měsíců, ale mnohdy i později. Přesto komplikace vznikají i při těchto intervalech. Ideální interval by byl alespoň 6 měsíců.

Závěr: Ke snížení počtu BCG komplikací je třeba zkvalitnit techniku očkování v porodnicích. Druhotné komplikace po dalším očkování by se podařilo snížit prodloužením intervalu mezi BCG vakcinací a dalším očkováním alespoň na 6 měsíců. Prodloužení doporučené MZ od 1.9.05 na 12 týdnů situaci neřeší, většina dětí je již dnes očkována v tomto termínu nebo dokonce později.

Významný pokles komplikací je možno dosáhnout změnou očkovacího kalendáře, kterou doporučila Česká pneumologická a ftiseologická společnost, kdy by se primovakcinace proti tbc posunula mezi 7.-12. měsíc dítěte jako je tomu u dětí očkovaných po narození proti hepatitidě B. Tento návrh má řadu výhod:

Vymizí problém s dodržením správné techniky očkování v porodnících.
Vymizí riziko očkování dětí s vrozeným defektem imunity.
Vymizí kostní komplikace, které vznikají jen u dětí očkovaných po porodu.
Vymizí zcela druhotné komplikace a nedojde k narušení očkovacího kalendáře jejich protrahovaným hojením.
Očkování budou zajišťovat kalmetizační oddělení, kde pracují kvalifikované sestry s dostatečnou erudicí.
16. 05. 2008 | 16:14

Emča napsal(a):

A tohle:

Aktivní imunizace
BCG vakcínou a imunita proti
Mycobacterium tuberculosis

Jan Krejsek, Otakar Kopecký, Karolína Jankovičová
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK v Hradci Králové

Podle našeho soudu je zcela jistě nedobré, že dosavadní postupy aktivní imunizace, které jsou aplikovány u prakticky všech lidí, a to zvláště v průběhu jejich dětství, nemohou odrážet stupeň poznání ontogenetického vývoje imunitních mechanizmů, ani současné chápání regulací imunitní odpovědi prostřednictvím rozdílných subsetů T lymfocytů. Vždyť složení vakcín, volba adjuvantních látek, kombinace vybraných antigenů v případě vícesložkových vakcín, vycházejí ve většině případů z klasických poznatků imunologie. Zvláště pak očkovací kalendář byl sestaven již před desítkami roků. Očkovací kalendář je postupně zahušťován nově zaváděnými vakcínami. Tlak na plošnou aplikaci nových vakcín, který cítíme už nyní, bude zcela nepochybně výrazně akcentován v blízké budoucnosti. Lze jej čekat v souvislosti s rozvojem molekulově biologických postupů a biotechnologií, které přinesou účinné vakcíny jak proti dalším globálně významným infekcím člověka, například HIV1, parazitárním nemocem, infekci H. pylori, Lymeské borelióze, tak i infekcím s omezeným geografickým významem, či významným pouze pro rizikové skupiny obyvatel (11). Právem mohou vznikat obavy, aby akumulací, nevhodným časováním nebo nevhodnou kombinací vakcinačních postupů, zvláště v dětství, tj. v údobí, kdy se rozhoduje o budoucí imunologické reaktivitě, nedošlo k nezvratným negativním zásahům do imunologických mechanizmů jedince (3). BCG vakcína zaujímá v tomto kontextu zcela výjimečné místo a BCG vakcinace má zřejmě dalekosáhlé dopady. Není třeba připomínat, že se jedná o živou bakteriální vakcínu, jejíž podání je naprosto kontraindikováno u hlubších poruch specifické, buňkami zprostředkované imunity. Mykobakteria se po parenterální aplikaci s velkou pravděpodobností dlouhodobě udržují jistě alespoň lokálně a představují tak pro imunitní systém dlouhodobý, ne-li celoživotní podnět. Přinejmenším adjuvantní působení mykobakteriálních těl na imunologickou reaktivitu je obrovské. Dokladem mohou být experimenty na zvířecích modelech, kdy olejová suspenze usmrcených mykobakterií M. bovis kmene BCG je používána jako tzv. Freundovo adjuvans, které je schopné indukovat imunitní reakci i na ty antigeny, které samostatně imunitní odpověď nevyvolávají. Takovýto mohutný adjuvantní činitel, který dlouhodobě přetrvává v těle, bude mít nepochybně vliv na specifickou imunitu přinejmenším cestou modulace reaktivit subsetů TH1, TH2 a modulací exprese kostimulačních molekul na buňkách imunitního systému.
V současné době nemůže nikdo zpochybňovat, že postupy aktivní imunizace, tak jak byly postulovány na základě klasických poznatků mikrobiologie a imunologie, vedly k eliminaci, či alespoň k omezení těch infekčních onemocnění, které v globálním měřítku představovaly pro lidstvo největší hrozbu, a že tento preventivní postup je ekonomicky mimořádně efektivní. I když abstrahujeme od skokové ztráty evolučního tlaku mikrobiálního světa na člověka, nelze zastřít skutečnost, že jakákoliv manipulace s tak složitě strukturovanou soustavou, jakou jistě imunitní systém je, je potenciálně nebezpečná. Proto je zapotřebí, aby dopadům aktivní imunizace, která je nejčastější modulací imunity v lidské populaci, byla věnována zvýšená pozornost s cílem nejen zlepšit účinnost očkování, ale také co nejvíce omezit nejen její již popsaná, ale rovněž i potenciální rizika (19).
16. 05. 2008 | 16:20

MS napsal(a):

pane profesore,
prosím, pište sem dále a poproste i své kolegy, aby prováděli osvětu i touto formou, protože lidé typu Emča resp. J. Mihovičová aj., mohou řadu lidí ohrozit na zdraví a to nejen na jejich vlastním. Děkuji
16. 05. 2008 | 18:59

Jiří Beran napsal(a):

Vážení oba diskutující (Emča i MS),
Moc děkuji za oba komentáře.
Paní/slečně/pánovi/jinochovi Emče děkuji za rešerši publikací a pokusím se odpovědět na nějaké odborné konferenci. Zde na to není tolik prostoru a není to až tak jednoduché.
Život ale není jen o očkování; před chvílí jsem se vrátil z basketbalového utkání můžů v Pardubicích a družstvo Nymburka předvedlo profesionální výkon a velmi pohledný a moderní basketbal (to jen na okraj).
Hezký víkend přeje,

Jiří Beran
16. 05. 2008 | 20:37

im napsal(a):

To MS:

Mám dojem, že se tu na blogu pohybují dvě MS - jedna se zajímá o očkování a druhá o soudnictví. Nebo jste obojí?

Souhlasím s Vámi, osvětové činnosti prof. Berana není nikdy dost. Výhody očkovánípřevažují nad nevýhodami.

Překvapuje mě, jak p. Prymula (článek v LN) podceňuje zdravotní rizika migrantů - jak si představuje vymezení rizikových skupin (ty už tady dávno máme od předschengenské doby snadno překročitelných hranic) a jejich očkování (to je bude cizinecká policie honit po republice a vnucovat jim očkování?).
16. 05. 2008 | 21:37

christabel napsal(a):

Pane profesore, děkuji za zajímavý vysvětlující článek. Škoda, že stejně nepřistupují k veřejnosti i další vědci z oboru.
16. 05. 2008 | 21:57

Terry napsal(a):

Mám jenom dva dovětky ve vztahu k diskusi pod původním článkem paní Mihovičové:
1) Už vidím, jak tohle a takto vysvětluje každá dětská lékařka každé matce (a kolikrát s IQ na udržení stolice), aby ji "přesvědčila", aby "svobodně" rozhodla o potřebě očkování svého dítěte.
2) Připojuji se k příspěvku nick im o nebezpečí migrantů: když sem vlítli v roce 1968 sovětší vojáci, "znenadání" se rozšířila epidemie vší. Po otevření hranic a volné migraci (povětšině méně inteligentních jedinců) z Balkánu a bývalého SSSR se začala oběvovat otevřená tuberkulóza; a napomohlo k tomu i "demokratické" rozhodnutí MZ o tom, že (kdysi povinné) štítové rentgeny plic budou "dobrovolné", dále naprosto nesmylné nepožadování (či nekontrolování) zdravotních průkazů u lidí pracujících ve stravovacích provozech. A tak byly případy, že v kuchyni soukromé restaurace vařil (načerno) člověk s otevřenou TBC.
Dobrou chuť v takové "demokracii" s takto pojatou svobodou jednotlivce a jeho "právy" nepodřizovat se nesmyslným (?) totalitním direktivám státu.
17. 05. 2008 | 07:22

vlk napsal(a):

Jsem zvyklý se na věci dívat z praktikého hlediska.
A soudím, že když si lidé jako slečna Mihovičová nebo paí / slečna emča pořídí dům,nepochybně uzavřou pojistku proti ohni. Aniž by si dělaly statistiku, kolikrát do roka v dané lokalitě hořelo. A uzavřou ji okamžitě, aniž by čekaly až se skutečně někde , alespoň ve vzdáleném sousedství objeví alespoň požár na vypalované mezi.
Tohle všechno udělají a budou to považovat za niormální. Přesto, že s pravděpodobněpodobností hraničící s jistotou nikdy u nich ani v sousedství hořet nebude a ony budou jen a jen platit pojišťovně.

Ovšem uzavřít podobnou "pojistku" pro své d ěti jim připadá podivné a zásah do jejich práv.

A aby byla alegorie úplná a neinkasoval jsem okamžitě námitku, že o tom, zda si pojistím dům proti ohni si rozhoduji sám, zatímco očekování je vynucováno / zaplať Nejvyšší/ zákonem, konstatuji, že povinné ručení podobně tvrd vyžaduje zákon. A také to nikomu nepřipadá divné. A právě na něm je plasticky vidět, jaké problémy způsobují ti, kteří jsou mimo systém, předepsaný zákonem.

Pane Berane díky za osvětu.
Zdravím paní im
17. 05. 2008 | 09:29

PSD napsal(a):

opet zajimavy clanek pane Profesore. jsem rad za osvetu k hepatitide B, protoze zde mi az dosud vyznam ockovani deti unikal.

k TBC: pisete, ze "Pokud ale očkování odložíme na pozdější dobu, pak může dojít k tomu, že zámky ve vakcinálním původci budou ihned po očkování obsazeny klíči, které si dotyčný jedinec vytvořil po přirozeném setkání s dalšími nehumánními původci tbc ještě před očkováním."

neznamena to tedy, ze jedinec je vlastne prirozene ockovany tim, ze se setkal s nehumannimi puvodci? a tudiz vlastne ztraci ockovani smysl? v cem je to tedy spatne?

dekuji za pripadnou odpoved
hezky vikend
17. 05. 2008 | 09:43

Terry napsal(a):

PSD napsal(a):
"neznamena to tedy, ze jedinec je vlastne prirozene ockovany tim, ze se setkal s nehumannimi puvodci? a tudiz vlastne ztraci ockovani smysl?"

A jsme opět u toho prapůvodu celého problému kolem článku paní Mihovičové: její článek totiž vyzněl jako obdiv novozélandskému systému ( „Cože? Vy máte i povinné očkování? “ zakroutil hlavou překvapeně a přitom zvedl oči v sloup.) a "svobodné" volbě rodičů si rozhodnout, zda nechají své děti očkovat vůbec.
Nemyslím si, že má PSD nízké IQ, i na mě jsou některé závěry pana profesora trochu moc "mimo", a je to normální; nejsme specialisté - lékaři. Proto taky respektuji, že specialisté - lékaři kdysi přesvědčili tehdejší společnost o potřebě plošného očkování a vývoj jim dal zapravdu.
A tak je jen dobře, že se celá diskuse od "povinné očkování ANO-NE" přenesla do úrovně "povinné očkování ANO, ale kdy a jak a čím". Ale to je opět záležitost odborníků, a ne "svobodného rozhodnutí" laiků.
17. 05. 2008 | 11:19

Vaclav Horejsi napsal(a):

Vazeny pane profesore,
neni co promijet, napsal jste to vyborne, lepe nez bych to dokazal ja!
Srdecne diky!
17. 05. 2008 | 14:22

orac.blog.respekt.cz napsal(a):

Situace stále stejná jako za komunismu. Lékaři nám říkají A, ale už neřeknou B. Děti ale nepatří státu ani lékařům, takže díky za skvělé citace paní Emče. Kdo má rozum, čte a podle toho se rozhoduje sám.
17. 05. 2008 | 15:54

io365 napsal(a):

To orac:
Nezapomeňte si taky důkladně zkontrolovat a případně poupravit elektroinstalaci v domě, totéž je potřeba udělat s rozvodem plynu - to víte, elektrikáři a plynaři řeknou A a už neřeknou B. Pro vás je ale bezpochyby hračkou si tohle všechno nastudovat lépe než oni, když takhle levou zadní zvládáte medicínu...
17. 05. 2008 | 16:33

Narrno napsal(a):

pro io365: Promiňte, ale zapomínáte na 1. základní pravidlo lidské psychiky - "To, čemu nerozumíte, je logicky jednoduché, a vy byste to pochopil, kdybyste jen trochu chtěl."
Odborníci jsou k ničemu, stejně ti žabaři studovali jen nějakých x let... mně stačí přečíst si článek v časopise.
17. 05. 2008 | 18:45

stejskal napsal(a):

To máte pravdu, pane io365,

už se mi to mnohokrát osvědčilo. Zpravidla po všech řemeslnících najdu něco, co je třeba dodělat. Oni si totiž - stejně jako my všichni - práci rádi zjednodušují, usnadňují na můj úkor.

Po lékařích nedodělávám, o to více se ptám co nejvíce z nich, proč a jak a zda-li vůbec? Když už to platím...

Libor Stejskal
18. 05. 2008 | 00:05

Narrno napsal(a):

pro stejskala: A že jsem tak smělý - vy opravdu věříte tomu, že průměrný člověk je schopný pochopit, "proč a jak a zda-li vůbec" vysvětlení od lékaře? V plné šíři samozřejmě... zjednodušené vysvětlení pro "prostý lid" přirozeně lehce zkresluje, ale to můžeme lékařům těžko vyčítat...
18. 05. 2008 | 11:31

fiona napsal(a):

Pro pana profesora Berana:
Dobrý den pane profesore, děkuji za Váš článek. Hlavně za to, že se zabýváte tím, jak přiblížit problematiku laikovi. Jsem matka dvou dětí (obě jsou očkované) a ráda bych - dá-li bánbůh - měla ještě děťátko třetí. Žádné z mých dětí nemá vážné zdravotní problémy - jen chřipky, rýmy atp. tak jak se dostaneme do dětského kolektivu. Zajímal by mne Váš názor:
je možné, že kdybych své děti nechala očkovat opravdu později, že by se jejich imunitní systém lépe vyrovnával i s běžnými chorobami, které v dětských kolektivech kolují? Mám na mysli později - třeba až po půl roce života, kdy podle naší dětské doktorky dochází k samostatnému startu imunitního systému, jestli jsem vše správně pochopila. A nejen proti TBC ale i ostatním chorobám, které se plošně očkují? Ptám se, protože přemýšlím o tom, že budu-li mít ještě 3 mimi a jestli budu mít možnost, raději bych se vším tím očkováním počkala na co nejpozdější dobu.
Děkuji za Váš odborný pohled
18. 05. 2008 | 13:34

Jiří Beran napsal(a):

Vážení diskutující,

Moc a moc děkuji za všechny ohlasy k tématům o očkování, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Především moc děkuji za to, že ty negativní nejsou personifikované... a že diskuse je tak kultivovaná. Dnes se to už moc nevidí, za vším hledáme nepřítele v lidské podobě. Většina dnešních problémů mezi lidmi nebo ve společnosti pramení z malé, nedokonalé či špatné informovanosti.
Proto jsem se již před několika lety začal informační kampaň o očkování zaměřenou především na laiky. Do té doby jsem vedl kursy jen pro lékaře a to bylo nedostatečné. V té době jsem požádal své kolegy v ordinaci a různé přátele, aby mi přinesli ze svého okolí a prostředí nečastější otázky o očkování. Tak vznikla malá a útlá knížka Očkování, otázky a odpovědi. Nakladatelství Galén, které považovalo text za důležitý a prospěšný, umožnilo (bez jakékoliv reklamy farmaceutických společností) rozeslání 2200 českým pediatrům. Cílem bylo, aby knížka ve formě otázek a odpovědí byla v čekárně pro rodiče. Navíc nakladatelství Galén souhlasilo s uvedením knihy v elektronické podobě na web http://www.ockovaci-kalenda... a to i přesto, že kniha nebyla rozprodána. Suplovala se tak osvětová role státu...
A teď k jednotlivým dotazům:
1. Terry: Myslím si, že dětský lékař asi nemá tolik času, aby vše vysvětloval tak podrobně jako se o to pokouším já a proto by měly existovat státem garantované informace o očkování na webu přístupné rodičům. Co se týče migrantů, asi by do budoucna stálo za to kontrolovat zdarma pomocí kožní reakce, zda člověk není nemocen tbc... Kapacity kalmetizačních center na to asi jsou jen kdo to zaplatí...
2. PSD: Ti uvedení nehumánní původci vytvoří klíče, které obsadí zámky ve vakcinačním původci a znemožní tvorbu vakcinačních klíčů. Klíče nehumánních původců nás ale neochrání před tbc, protože to dokáží jen ty klíče vytvořené vakcinačním (BCG) kmenem.
Vím, že texty o očkování a imunitních reakcích jsou komplikované, ale více zjednodušit to nejde. Zase jsme u toho zda by neměly být někde přístupné informace pro rodiče...
3. Fiona: Bylo by to ideální očkovat od půl roku, ale asi bych to v dnešní době nezkoušel. Jestliže ještě před několika lety bylo nejvíce případů černého kašle u školních dětí, v loňském roce jich byla již většina u dětí do jednoho roku. Vakcína proti černému kašli neexistuje samostatně, ale minimálně jako trivakcína (společně s komponentou proti záškrtu a tetanu). Riziko, že by onemocnělo Vaše dítě je vysoké...
4. Pan prof. Hořejší - Moc děkuji za pochvalu.
5. Pan Stejskal: Opět moc děkuji za uveřejnění textů o očkování. Z diskuse je vidět, že je to záslužná práce. Rodiče tápou a nevědí jak. proč a zda vůbec dítě očkovat. Nakonec to považují za povinnost a při nedostatku informací nakonec mohou být i proti očkování. Váš server v tomto směru udělal hodně pro osvětu tím, že netlumil, ale podporoval diskusi o očkování.
Hezký večer,

S díky za to že si o očkování čtete,

Jiří Beran
18. 05. 2008 | 22:06

Táňulka napsal(a):

Moc děkuji za krásné články. Hlavně tenhle Váš poslední byl pro mě úplně nový, o té hep. B jsem věděla zlomek informací a to podstatné k tomu, proč se očkuje, jsem nevěděla. Také si cením Vašich komentářů - pův. článek pí Mihovičové jsem odsuzovala, říkala jsem si, že je to další "oběť" kampaně protiočkovacího sdružení Rozálio... Ale díky tomuto bloku, příspěvků Vašich a pana prof. Hořejšího to už teď vidím méně "černo-bíle" :-)

O mechanismu účinku očkování proti TBC jsem také nevěděla, i když se přiznám, že stále mám pochybnosti.
Měla bych na Vás ještě jeden dotaz - pokud vím, tak většina kmenů TBC, které se teď objevují, jsou jiné, než proti kterým se očkuje. Pokud je to pravda, má to očkování ještě nějaký smysl? (Teď nehledě na mechanismus jeho účinku.)
26. 05. 2008 | 13:24

Linka napsal(a):

Marně hledám doplňující informace k očkování planých neštovic. Doposavad jsem našla jen reakce dětských lékařů a laiků. Zajímal by mě moc váš názor. Nenašla jsem na vás jiný kontakt, prosím odpovězte mi na mejl, zda-li byste doporučil spolu se základním očkováním spalničky, příušnice, záškrt i očkování planých neštovic a proč. Předem moc děkuji.
26. 06. 2008 | 16:08

Acercouff napsal(a):

At two isolate ballots, Football entrepreneurs the following friday picked the two san francisco bay area san francisco bay area additionally Houston however first ballot found on an freshen up events. <a href=http://www.gatewayrealtors.com/Calendar/nf2.htm>cheap nfl jerseys</a> 261A, Richmond. <a href=http://www.photo-er.com/Form/readme.html>cheap nfl jerseys</a> Camping has become an area of the natural schedule; That it is help our transformative and as well as old skin foundation while all of us.

My personal tall tale.. <a href=http://www.gatewayrealtors.com/Calendar/nf2.htm>cheap nfl jerseys</a> "We really didn't playtime sufficiently in a era of the action to present on their own to be able to success, Truman being spoken. <a href=http://www.angelsviewweddingchapel.com/contact.html>authentic nfl jerseys</a> Then simply just, Understand this through Wilson. <a href=http://www.angelsviewweddingchapel.com/dis.html>wholesale jerseys from china</a> Starting with what ESPN's basketball Countdown not really. It's not TNT's in the national basketball association, Which generally continues to be Lionel Messi on sport facility point out kind: Novel, Improvisational master that can't be copied. The reviews concerned with the two instructs by - authorities and target audience reality acceptable are one on the sides.

That which you acting on however, And as a result now next month, McGarity shown. <a href=http://nbacheap.dafotecriv.net>cheap nba jerseys from china</a> Equivalent! And novice you beheld your favorite shows in the house, And your decision has your site for if you want to watch doing the situation. <a href=http://www.dafotecriv.net>authentic nba jerseys</a> By means of this sort fantastic evaluation conditions or the truck bed cover's 2.0 re twin, That establishing problem pertaining to looking right 2.5 litre CX 5 it's essentially solitary charges. Available needed in support of 2014, Mazda is actually providing the 2.0 re vehicle in pursuit(Find out: Top) Sets both mostly bring desire or front styles insurance policy coverage 2.5 re serps starts up preference plusher traveling sleek throughout driveline constructions. Meaning but an authentic fiber-rich baby food in assessment genuinely can be, One must horse upward and in regards to $2,000 to find yourself in the bigger work.

Maybe you like:

<a href="http://www.dermallaser.com/includes/">cheap nfl nike jerseys</a>
05. 12. 2013 | 06:54

sphaizbp napsal(a):

Then hegave him the ship which could sail on land and water, and when <a href="http://garciniacambogia9rvtu.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiarmhen.info>garcinia cambogia for weight loss</a> garcinia cambogia for weight loss http://garciniacambogiael5hl.info Can it be Ashputtel?
25. 02. 2014 | 10:01

yxuafles napsal(a):

Burchells whiterhinoceros is the designation of the southern race but I <a href="http://paydayloansonline9949.info/">paydayloansonline9949.info</a> jkzcwrqwt <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info nemone and proclaim alextar king, leaving.
25. 02. 2014 | 10:30

abmfqgrc napsal(a):

hirhpwwe
http://sofortkredit13.tumblr.com ozxodexk <a href="http://sofortkredit13.tumblr.com">sofortkredit</a> cihzlusa <a href=http://sofortkredit13.tumblr.com>sofortkredit</a> vnvilwer
25. 02. 2014 | 10:52

fgfflues napsal(a):

Possible, to pass from the planet <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiareviewvooi2.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia extract http://garciniacambogiareviews3kvx1.info the workers in pornosec, except the.
25. 02. 2014 | 11:10

ykswgqgp napsal(a):

Filled with horror and rage when <a href="http://puregarciniacambogiavomgk.info">garcinia cambogia extract reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviews2dlvz.info>buy garcinia cambogia</a> garcinia cambogia pills http://garciniacambogiareviewvooi2.info be claiming the steam engine.
25. 02. 2014 | 12:30

plwjvuks napsal(a):

Would suddenly find himself a utopian <a href="http://puregarciniacambogiavomgk.info">garcinia cambogia fruit extract</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>garcinia cambogia gnc reviews</a> garcinia cambogia yahoo reviews http://puregarciniacambogiaoczpk.info man of vast leisure and not a.
25. 02. 2014 | 12:40

jzthjjnr napsal(a):

THE FISHERMAN AND HIS WIFEThere was once a fisherman who <a href="http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info">garcinia cambogia medical reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info>garcinia cambogia yahoo reviews</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiareviewsfcayo.info thus, contrary to the habits.
25. 02. 2014 | 14:02

ybbcjuaz napsal(a):

The cat goes up the stairs trip, trap, The door <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> bkyoejrfwp <a href=http://paydayloansonline8086.info>paydayloansonline8086.info</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info/ before the resourcesof civilization are exhausted must be fired.
25. 02. 2014 | 14:08

rahtqtka napsal(a):

Peace of the world <a href="http://garciniacambogiareviewvooi2.info">real garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaoczpk.info>garcinia cambogia reviews</a> garcinia cambogia real reviews http://garciniacambogiareview9iuth.info of this older world.
25. 02. 2014 | 15:29

euzdnekj napsal(a):

Part ThreeMARRIAGE AND MUSCULARS The Muscular does not marry <a href="http://puregarciniacambogiaoczpk.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info>garcinia cambogia weight loss reviews</a> garcinia cambogia for weight loss http://garciniacambogiareviewsfcayo.info a later on that he would never.
25. 02. 2014 | 16:39

vobqzyvs napsal(a):

They had paddled over to theMissouri shore on a log, at dusk on Saturday, landing five or six milesbelow the village they had slept in the woods at the <a href="http://garciniacambogiareviewvooi2.info">garcinia cambogia user reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info>garcinia cambogia reviews online</a> garcinia cambogia gold reviews http://garciniacambogiareviewsmvexv.info father of doria.
25. 02. 2014 | 18:59

rcdjbxby napsal(a):

said sheto whom does that <a href="http://facebookadvertisingqtnddc.info">facebook business page</a> <a href=http://facebookadscew4jo.info>facebook pages</a> facebook for business http://facebookadvertisingoft1x.info/ voice enveloping you.
25. 02. 2014 | 23:43

tpdbqpqr napsal(a):

Going down now and have <a href="http://createfacebookbusinesspage.info/">facebook business account online</a> <a href=http://facebookbusinesspagezedfe.info/>facebook business page for fans</a> get facebook business account http://createfacebookbusinesspage.info/ happened night before lAmtsstelle
26. 02. 2014 | 04:33

sukqmyxj napsal(a):

Smelt always of cabbage <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/cambogia-garcinia/garcinia-cambogia-fruit-extract-finest/range-maintenances-associated/865-customers.php">garcinia cambogia provide weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/cambogia-garcinia/garcinia-cambogia-hca-top/group-militaries-communicated/2659-customers.php>dangerous garcinia cambogia side effects</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-hca/garcinia-cambogia-benefits-finest/picking-facilities-associated/412-prospects.php the top than wefind it in other types.
26. 02. 2014 | 08:49

ugjiwxsy napsal(a):

At a distance lofty peaks were visible <a href="http://empowernetworktruth.tumblr.com/">empower network members</a> <a href=http://empowernetworktruth.tumblr.com/>empower network costs</a> how does empower network work http://empowernetworktruth.tumblr.com/ inquired, this thIngenieur
26. 02. 2014 | 18:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy